Vergimi Kolayca Nasıl Öderim?

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Vergimi Kolayca Nasıl Öderim?"

Transkript

1 Vergimi Kolayca Nasıl Öderim? 2007

2 Gelir İdaresi Başkanlığı

3 Vergimi Kolayca Nasıl Öderim? VERGİMİ KOLAYCA NASIL ÖDERİM? 2007 ÜCRETSİZDİR Bu rehbere elektronik ortamda internet sayfasından ulaşabilirsiniz.

4 Gelir İdaresi Başkanlığı Ayrıntılı bilgi için 6183 Sayılı Kanun Uygulaması Müdürlüğü nün (0.312) numaralı telefonlarına, Uygulama ve Veri Yönetimi Daire Başkanlığı nın (0.312) numaralı telefonuna ve Alo Maliye 189 telefon hattına başvurabilirsiniz. Bu rehber, halihazırda yürürlükte olan mevzuat hükümleri ve tarihli Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren 5615 sayılı Gelir Vergisi Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ve 371 sıra no lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile yapılan değişiklikler dikkate alınarak hazırlanmıştır. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Daire Başkanlığı Yayın No: 33 Nisan 2007

5 Vergimi Kolayca Nasıl Öderim? İÇİNDEKİLER Giriş...5 Vergimi Nasıl Öderim? İnternet Ortamında Elektronik Beyanname Verme Kağıt Ortamında Beyanname Verme... 8 A- Bankalar Aracılığıyla Vergi Ödeme...9 B- İnternet Yoluyla Bankalar Aracılığıyla Ödeme Bankalar Üzerinden Vergi Borcu Ödenmesinde Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar...10 C- Vergi Dairelerini Kullanarak Vezne Aracılığıyla Vergi Ödeme D- Çek ile Vergi Ödeme Vadesi Geçmiş Vergi Borçlarının Ödenmesi Bağlı Bulunulan Vergi Dairesi Dışında Bir Başka Vergi Dairesine Ödeme Yapabilme Durumu İl Dışında Ödeme Yapabilme Durumu Tablo-1. Vergi Türlerine Göre Beyan ve Ödeme Süreleri Tablo-2. Verginizi Ödeyebileceğiniz Anlaşmalı Bankalar Tablo-3. Bankalara Ödeyebileceğiniz Vergiler... 20

6 Gelir İdaresi Başkanlığı

7 Vergimi Kolayca Nasıl Öderim? GİRİŞ Vergi ödevi Anayasamızın 73 üncü maddesinde Siyasi Haklar ve Ödevler arasında sayılmış ve Herkes, kamu giderlerini karşılamak üzere, mali gücüne göre, vergi ödemekle yükümlüdür. hükmüne yer verilmiştir. Burada öncelikle verginin kamu giderleri için bir karşılık olduğu vurgulanmış ve herkes için bunun bir borç olduğu belirtildikten sonra adalet ilkesi uyarınca mali gücüyle orantılı vergi ödeme öngörülmüştür. Ülkemizdeki kamu hizmetlerinin bir kısmından ücret ya da katkı payı mukabilinde yararlanmak mümkün iken bir kısmından da hiçbir ücret ödemeksizin herkes dilediği kadar yararlanabilmektedir. Şehirlerarası demiryolu hizmetleri, belediyelerce sağlanan ulaşım hizmetleri, sağlık hizmetleri ücret karşılığı yararlanılabilen hizmetlere örnek olmasının yanı sıra, genel anlamda eğitim ve sağlık hizmetleri, adalet hizmetleri, karayolları, parklar ve bir kısım sosyal tesisler, temizlik hizmetleri, güvenlik hizmetleri de karşılıksız verilen hizmetlere örnek olarak verilebilir. Ücret ödemeksizin herkesin dilediğince faydalanabildiği hizmetler ve milli güvenliğe, kamu düzenine ve uluslararası faaliyetlere yönelik yapılan harcamaların önemli bir kısmı vergilerle karşılanmaktadır. Hem uluslararası ve ulusal anlamda huzurlu bir yaşam için hem de sosyal devletin fonksiyonlarından birisi olan yüksek gelirliler ile düşük gelirliler arasındaki fırsat eşitliğinin sağlanması anlamında ödenecek vergiler çok önem arz etmektedir.

8 Gelir İdaresi Başkanlığı Herkesin öncelikle kendi ödevini yapması ve kendi sorumluluklarını yerine getirmesi açısından mali gücüne göre, bütün vatani görev ve ödevlerde olduğu gibi, vergi ödeme konusunda da üstüne düşeni yerine getirmesi durumunda güçlü devlet ve çağdaşlık hedefi kısa sürede yakalanabilecektir. Bu broşürde vatandaşların vergilerini kolay ve rahat bir şekilde ödemeleri için alternatif yollar sunulmuş ve vatandaşların işini kolaylaştırmak bakımından öncelikli olarak teknolojinin imkanlarından yararlanılması tavsiye edilmiştir. Bu anlamda internet ve bankalar da vergi dairelerinin fonksiyonlarını üstlenmiş bulunmaktadır. Broşürün, mükelleflerimizin işini kolaylaştırması ve mükellef memnuniyeti prensibine katkı sağlaması umuduyla işlerinizde başarılar dileriz.

9 VERGİMİ NASIL ÖDERİM? Vergi ödemek için dört yöntem bulunmaktadır; 1- Yetkili banka şubelerine ödeme yöntemi. 2- İnternet yoluyla bankalar aracılığıyla ödeme yöntemi. 3- Vergi Dairelerini kullanarak vezne aracılığıyla ödeme yöntemi. 4- Çek ile ödeme yöntemi. Verginin ödenebilir hale gelmesi için öncelikle kesinleşmesi diğer bir ifadeyle tahakkuk etmesi gerekir. Verginin tahakkuk etmesinin olağan yolu ise beyannamenin internet ortamında veya kağıt ortamında verilmesidir. - İnternet Ortamında Elektronik Beyanname Verme Beyanname internet üzerinden verilecek ise; - Mükellefin şifresi var ise kendi şifresini kullanarak, - Mükellefin şifresi yok ise anlaşması olan bir meslek mensubu (Serbest Muhasebeci, Serbest Muhasebeci Mali Müşavir veya Yeminli

10 Gelir İdaresi Başkanlığı Mali Müşavir gibi.) aracılığıyla beyanname verebilmektedir. Beyannamenin internet üzerinden verilmesi, mükelleflerin emek ve zaman kaybına uğramadan, işlerini kolayca ve kısa sürede tamamlamalarını sağlayacaktır. - Kağıt Ortamında Beyanname Verme Mükellefin kendisi tarafından veya meslek mensupları (Serbest Muhasebeci, Serbest Muhasebeci Mali Müşavir veya Yeminli Mali Müşavir gibi.) aracılığıyla beyanname doldurulduktan sonra bağlı olunan Vergi Dairesine gidilip, ilgili vergilendirme bölümüne beyanname verilerek vergi tahakkuk ettirilir. Tahakkuk işlemi tamamlandıktan sonra ilgili memur tarafından mükellefe Tahakkuk Fişi verilecektir.

11 Vergimi Kolayca Nasıl Öderim? A- Bankalar Aracılığıyla Vergi Ödeme Tahakkuk ettirilen vergi, tahakkuk fişi üzerinde gösterilen (vade tarihi) ödeme süresi içinde ödenmelidir. (Vergi çeşitlerine göre beyan ve ödeme zamanları Tablo-1 de gösterilmiştir.) Vergi dairelerindeki yoğunluktan dolayı işlerin daha rahat ve çabuk halledilmesi için Tahakkuk Fişi ile birlikte vergi tahsiline yetkili olan bankalardan herhangi birisine gidilerek banka gişesinden Tahakkuk Fişi ni göstermek suretiyle ya da beyanınız üzerine normal bir fatura ödeme işlemi gibi vergi ödenebilmektedir. (Vergi tahsiline yetkili bankalar Tablo-2 de gösterilmiştir. Bu konuda devamlı güncellenen listeyi internet sitesinin Yararlı Bilgiler kısmında bulabilirsiniz.) Bankaya vergi ödedikten sonra ilgili görevliden verginin ödendiğine dair Vergi Tahsil Alındısı alınacaktır. Motorlu Taşıtlar Vergisinin ödenmesinde aracın plaka numarasının verilmesi halinde ödeme yapılabilecektir. Vergilerinizi, anlaşmalı bankalar ya da internet aracılığıyla banka hesabınızdan çok daha az zaman ve emek harcayarak ödeyebilirsiniz.

12 10 Gelir İdaresi Başkanlığı B- İnternet Yoluyla Bankalar Aracılığıyla Ödeme Vergilerin, bankaların vergi tahsilatına yetkili olması şartıyla, internet bankacılığını kullanarak ödenmesi de mümkündür. Ancak bazı vergilerin bizzat bankaya gidilerek, bazı vergilerin ise gerek bankaya bizzat gidilerek gerekse internet kullanılmak suretiyle bankaya gitmeden ödenmesi mümkündür. V E Z N E Bankalar üzerinden ödenebilecek vergilerin internet kullanımına göre ayrımı Tablo-3 te gösterilmiştir. e-beyanname ve e-tahsilat Vergiyi beyan edip ödemenin en kısa yolu. Bankalar Üzerinden Vergi Borcu Ödenmesinde Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar Vergi borcunu ödemek için bankaya gidildiğinde, olası yanlış işlemlerin yapılmasının önlenmesi, hem mükellefin hem de çalışanların gereksiz yere zaman ve iş kaybının önüne geçilmesi açısından çok önemlidir.

13 Vergimi Kolayca Nasıl Öderim? 11 Bu bakımdan aşağıdaki hususlara dikkat edilmesi gerekmektedir: 1- Bankadan ödeme yaparken bağlı bulunulan vergi dairesinin adı mutlaka kontrol edilmelidir. Aksi halde başka vergi dairesinin hesabından ödeme yapılarak işlerin uzamasına sebep olunabilmektedir, 2- Yatırılan verginin kodu doğru işaretlenmelidir, 3- İsim ve vatandaşlık kimlik numaraları tutarlı olmalıdır. Örneğin, eşinin vergi borcunu ödeyen bir mükellef eşinin vatandaşlık kimlik numarasını vermelidir, kendi vatandaşlık kimlik numarasını eşi için veya bir başkası için kullanmamalıdır, 4- Bankaya ödeme yapıldıktan sonra verilen Vergi Tahsil Alındısı ndaki bilgiler mutlaka kontrol edilmelidir, 5- Bankaya yapılan ödeme bilgilerinin teknik nedenlerle vergi dairesi kayıtlarına birkaç gün gecikmeli geçtiği göz önünde bulundurulmalıdır. Aksi halde bu süre içinde vergi dairesinden borcu yoktur yazısı alınmak istendiğinde borç ödenmemiş görüleceği için mükerrer ödeme yapılması söz konusu olabilecektir. MAKBUZ MAKBUZ MAKBUZ Trafik para cezalarını kolayca ödemek için; anlaşmalı bankalara gidebilir ya da internet aracılığıyla banka hesabınızdan ödeyebilirsiniz.

14 12 Gelir İdaresi Başkanlığı C- Vergi Dairelerini Kullanarak Vezne Aracılığıyla Vergi Ödeme Beyanname elektronik ortamda internet aracılığıyla veya kağıt ortamında verildikten sonra Tahakkuk Fişi düzenlenmesi sonucunda vergi kesinleşmiş olur. Vergi borcu tahakkuk tarihinden itibaren tahakkuk fişi üzerinde belirtilen ödeme süresi içinde bağlı olunan vergi dairesinin veznesine Tahakkuk Fişi nin gösterilmesi suretiyle ya da beyanınız üzerine de ödenebilir. Ödemenin sonunda verginin ödendiğine dair Vergi Dairesi Alındısı alınacaktır. Motorlu Taşıtlar Vergisi, o mahalde bu verginin tahsiliyle görevli bir vergi dairesinin bulunması halinde görevli vergi dairesinin veznesine veya tahsile yetkili banka şubesine ödenebilecektir. V E Z N E VERGİ DAİRESİ V E Z N E Ödemelerinizi Vergi Dairesi Veznesinden yapmanız durumunda herhangi bir sorunla karşılaşmamak için Vergi Dairenizin çalışma saatlerini önceden öğreniniz.

15 Vergimi Kolayca Nasıl Öderim? 13 D Çek ile Vergi Ödeme Vergiler mükellefin kendisinin düzenleyeceği bir çek ile de ödenebilmektedir. Çekle yapılacak ödemelerde, çekin ödemenin yapıldığı günde veya bir önceki günde düzenlenmiş olması gerekmektedir. Çekler, bankaya veya vergi dairesinin veznesine teslim edildiği gün vergi ödenmiş sayılacaktır. Vadesi Geçmiş Vergi Borçlarının Ödenmesi Vadesi geçmiş vergi borçları sadece vergi dairelerine ödenebilmektedir. Başka bir ifadeyle banka veya internet aracılığıyla bu tür vergi borçlarının ödenmesi mümkün değildir. Vadesi geçmiş olan vergi borçlarının bağlı olunan vergi dairesine gidilerek vatandaşlık kimlik numarasına göre ilgili bölümden borç durumunun öğrenilmesi suretiyle herhangi bir vezneye ödenmesi mümkündür. Vadesi geçmiş olsa dahi, Motorlu Taşıtlar Vergisi, vadesinin rastladığı yılın sonuna kadar bankalara ödenebilmektedir.

16 14 Gelir İdaresi Başkanlığı Bağlı Bulunulan Vergi Dairesi Dışında Bir Başka Vergi Dairesine Ödeme Yapabilme Durumu Mükellefler bağlı oldukları vergi dairesinin dışındaki başka bir vergi dairesine de vergilerini ödeyebilirler. Ancak bu vergi daireleri, aynı belediye sınırları veya büyükşehir belediyesinin bulunduğu yerlerde büyükşehir belediye sınırları içinde olmamalıdır. Bu durumda beyan edilen vergiye ilişkin Tahakkuk Fişi nizi göstererek veya beyanınıza göre verginizi ödeyebilirsiniz. İl Dışında Ödeme Yapabilme Durumu İl dışındaki mükellefler tam otomasyonlu veya henüz otomasyona geçmemiş bir vergi dairesine giderek aynı yöntemle vadesi gelmemiş veya vadesi geçmiş vergilerini ödeyebilirler. Ödeme sonunda vergi dairesi tarafından verginin ödendiğine dair Vergi Dairesi Alındısı düzenlenerek mükelleflere verilmektedir.

17 Vergimi Kolayca Nasıl Öderim? 15 TABLO-1 Verginin Türü Gelir Vergisi Kurumlar Vergisi Katma Değer Vergisi Gelir Vergisi Stopajı VERGİ TÜRLERİNE GÖRE BEYAN VE ÖDEME SÜRELERİ Beyanname Verme Son Günü Her yıl Mart ayının 25 i (Gelir sadece Basit Usulde tespit edilen ticari kazanç ise, Şubat ayının 25 i) Hesap döneminin kapandığı ayı takip eden 4. ayın 25 i Aylık Dönem: Her ayın 24 ü Üçer Aylık Dönemler : 1.Dönem (Ocak-Mart): 24 Nisan 2.Dönem (Nisan-Haziran): 24 Temmuz 3.Dönem (Tem.-Eylül): 24 Ekim 4.Dönem (Ekim-Aralık): 24 Ocak Aylık Dönem: Her ayın 23 ü Üçer Aylık Dönemler: 1.Dönem (Ocak-Mart): 23 Nisan 2.Dönem (Nisan-Haziran): 23 Temmuz 3.Dönem (Tem.-Eylül): 23 Ekim 4.Dönem (Ekim-Aralık): 23 Ocak Ödeme Son Günü İki taksit 1.Taksit, 31 Mart 2.Taksit, 31 Temmuz Hesap döneminin kapandığı ayı takip eden 4. ayın son günü. Aylık Dönem: Her ayın 26 sı Üçer Aylık Dönemler : 1.Dönem (Ocak-Mart): 26 Nisan 2.Dönem (Nisan-Haz.): 26 Temmuz 3.Dönem (Tem.-Eylül): 26 Ekim 4.Dönem (Ekim-Aralık): 26 Ocak Aylık Dönem: Her ayın 26 sı Üçer Aylık Dönemler: 1.Dönem (Ocak-Mart): 26 Nisan 2.Dönem (Nisan-Haz.): 26 Temmuz 3.Dönem (Tem.-Eylül): 26 Ekim 4.Dönem (Ekim-Aralık): 26 Ocak

18 16 Gelir İdaresi Başkanlığı Verginin Türü Kurumlar Vergisi Stopajı VERGİ TÜRLERİNE GÖRE BEYAN VE ÖDEME SÜRELERİ Beyanname Verme Son Günü Her ayın 23 ü Ödeme Son Günü Her ayın 26 sı G.M.S.İ. Her yıl Mart ayının 25 i İki taksit 1.Taksit, 31 Mart 2.Taksit, 31 Temmuz Basit Usul Vergi Geçici Vergi Her yıl Şubat ayının 25 i 1.Dönem (Ocak-Mart): 14 Mayıs 2.Dönem (Nisan-Haziran): 14 Ağustos 3.Dönem (Tem.-Eylül): 14 Kasım 4.Dönem (Ekim-Aralık): 14 Şubat İki taksit 1.Taksit, Şubat 2.Taksit, 30 Haziran 1.Dönem (Ocak-Mart): 17 Mayıs 2.Dönem (Nisan-Haz.): 17 Ağustos 3.Dönem (Tem.-Eylül): 17 Kasım 4.Dönem (Ekim-Aralık): 17 Şubat Tablo-1 deki vergilerin haricinde, - SSK, Bağ-Kur, İşsizlik Sigortası Primleri, - Veraset ve İntikal Vergisi, - Emlak Vergisi ve çevre temizlik vergisi, - İstihkaktan kesinti suretiyle tahsil edilen damga vergisi, - Sürekli mükellefiyeti bulunanlar için makbuz karşılığı ödenmesi gereken damga vergisi, - Muhtasar beyanname ile beyan edilen gelir vergisi ve damga vergisi, - Petrol ve doğalgaz ürünlerine ilişkin özel tüketim vergisi,

19 Vergimi Kolayca Nasıl Öderim? 17 - Belediyelere ödenecek vergiler, - Gelir Vergisi Kanunu geçici 61 inci maddesi uyarınca hesaplanan yatırım indirimi stopajı, - Yarışma ve çekilişlerle futbol müsabakalarına ve at yarışlarına ait müşterek bahislerle ilgili intikal vergisi, - Şans oyunları vergisi, - Kolalı gazoz, alkollu içecekler ve tütün mamullerine ilişkin özel tüketim vergisi, - Motorlu taşıt araçlarına ilişkin özel tüketim vergisi, - Dayanıklı tüketim ve diğer mallara ilişkin özel tüketim vergisi, - Çeklere ait değerli kağıtlar vergisi gibi vergi ve stopaj bildirimlerinin beyan ve ödeme zamanlarıyla ilgili bilgiler, Gelir İdaresi Başkanlığı internet sayfasının Yararlı Bilgiler kısmında Vergi Takvimi olarak her ay güncellenmek suretiyle yayınlanmaktadır. Söz konusu kısıma adresinden, anasayfa>yararlı bilgiler>vergi takvimi şeklinde ulaşılabilmektedir. Vergilerin beyan veya ödeme zamanları; iş yoğunluğu, hava şartları, doğal afetler ve olağanüstü haller gibi sebeplerle, Sirküler yayınlanmak suretiyle değiştirilebilmektedir. Bu tür değişiklikler Gelir İdaresi Başkanlığı internet sayfasında Haber/Duyuru şeklinde kamuoyuna duyurulmaktadır.

20 18 Gelir İdaresi Başkanlığı TABLO-2 VERGİNİZİ ÖDEYEBİLECEĞİNİZ ANLAŞMALI BANKALAR Banka Adı Telefon Faks T.C. ZİRAAT BANKASI AKBANK ŞEKERBANK TÜRKİYE İŞ BANKASI FİNANSBANK YAPI KREDİ BANKASI TÜRKİYE HALK BANKASI TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI GARANTİ BANKASI TÜRK EKONOMİ BANKASI TEKSTİLBANK FORTİSBANK DENİZBANK ANADOLUBANK

21 Vergimi Kolayca Nasıl Öderim? 19 VERGİNİZİ ÖDEYEBİLECEĞİNİZ ANLAŞMALI BANKALAR Banka Adı Telefon Faks HSBC BANK OYAKBANK ALTERNATİF BANK TEKFENBANK ASYA KATILIM BANKASI ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI KUVEYT TÜRK KATILIM BANKASI TURKISH BANK Vergi tahsilatı konusunda Gelir İdaresi Başkanlığı ile anlaşma yapmış olan bankalar, tutarı ne olursa olsun banka ile ödeme kapsamındaki vergileri kabul etmek zorundadırlar. Vergi tutarının küçük olması nedeniyle ödemenizin kabul edilmemesi durumunda ilgili bankanın Rehberimizde yer alan Müşteri Hizmetleri numaralarını arayabilir ya da GİB Mükellef Hizmetleri Daire Başkanlığı nın 0 (312) no lu telefonuna durumu iletebilirsiniz.

22 20 Gelir İdaresi Başkanlığı TABLO-3 BANKALARA ÖDEYEBİLECEĞİNİZ VERGİLER VERGİ TÜRÜ Bizzat Bankaya Giderek Ödeme İnternet Üzerinden Ödeme Yıllık Gelir Vergisi X X Gelir Vergisi Stopajı X X Kurumlar Vergisi X X Kurumlar Vergisi Stopajı X X Katma Değer Vergisi X X Özel Tüketim Vergisi X X Banka Sigorta Muameleleri Vergisi X X Gelir Geçici Vergi X X Kurum Geçici Vergi X X Damga Vergisi X X Gayrimenkul Ser. İradı Vergisi X X Basit Usul Ticari Kazanç Vergisi X X Diğer Ücret Vergisi X X Noter Harcı X X Vergini bankadan öde, zamanı kazanca dönüştür.

23 Vergimi Kolayca Nasıl Öderim? 21 BANKALARA ÖDEYEBİLECEĞİNİZ VERGİLER VERGİ TÜRÜ Bizzat Bankaya Giderek Ödeme İnternet Üzerinden Ödeme Motorlu Taşıtlar Vergisi X X Trafik Para Cezası X X 5035 RTÜK Eğitime Katkı Payı X X 5035 Sayılı Kanuna Göre Finansal Faaliyet Harcı X X 5035 Sayılı Kanuna Göre Özel İletişim Vergisi Tapu Harcı Veraset ve İntikal Vergisi Yurt Dışı Çıkış Harcı X X X X X Esnaf Sicil Harcı Ticaret Sicil Harcı Geçiş Ücreti ve İdari Para Cezası Karayolları Taşıma Kanunu İdari Para Cezası X X X X Kaliteli, etkin ve verimli hizmet için varız. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

24 22 Gelir İdaresi Başkanlığı

TÜRKİYE DE YERLEŞMİŞ OLMAYANLAR (DAR MÜKELLEFLER) İÇİN KİRA GELİRİ REHBERİ

TÜRKİYE DE YERLEŞMİŞ OLMAYANLAR (DAR MÜKELLEFLER) İÇİN KİRA GELİRİ REHBERİ TÜRKİYE DE YERLEŞMİŞ OLMAYANLAR (DAR MÜKELLEFLER) İÇİN KİRA GELİRİ REHBERİ 2015 www.gib.gov.tr ÜCRETSİZDİR TÜRKİYE DE YERLEŞMİŞ OLMAYANLAR (DAR MÜKELLEFLER) İÇİN KİRA GELİRİ REHBERİ 2015 ÜCRETSİZDİR Bu

Detaylı

Basit Usule Tabi Mükellefler İçin VERGİ REHBERİ. www.gib.gov.tr ÜCRETSİZDİR

Basit Usule Tabi Mükellefler İçin VERGİ REHBERİ. www.gib.gov.tr ÜCRETSİZDİR Basit Usule Tabi Mükellefler İçin VERGİ REHBERİ 2015 www.gib.gov.tr ÜCRETSİZDİR BASİT USULE TABİ MÜKELLEFLER İÇİN VERGİ REHBERİ 2015 ÜCRETSİZDİR Bu rehbere elektronik ortamda www.gib.gov.tr internet sayfasından

Detaylı

G.V.K. GEÇİCİ 67 NCİ MADDE UYGULAMASI İLE İLGİLİ OLARAK GERÇEK KİŞİLERE YÖNELİK VERGİ REHBERİ

G.V.K. GEÇİCİ 67 NCİ MADDE UYGULAMASI İLE İLGİLİ OLARAK GERÇEK KİŞİLERE YÖNELİK VERGİ REHBERİ G.V.K. GEÇİCİ 67 NCİ MADDE UYGULAMASI İLE İLGİLİ OLARAK GERÇEK KİŞİLERE YÖNELİK VERGİ REHBERİ 2014 ÜCRETSİZDİR Bu rehber sadece pdf formatında hazırlanmıştır. 1 Ayrıntılı bilgi için Vergi İletişim Merkezinin

Detaylı

Bu rehber, basım tarihinde yürürlükte olan mevzuat dikkate alınarak hazırlanmıştır.

Bu rehber, basım tarihinde yürürlükte olan mevzuat dikkate alınarak hazırlanmıştır. Bu rehber, basım tarihinde yürürlükte olan mevzuat dikkate alınarak hazırlanmıştır. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Daire Başkanlığı Yayın No: 099 Aralık 2009 KÜÇÜK VE ORTA BÜYÜKLÜKTE İŞLETME

Detaylı

BEYANNAME VERME VE ÖDEME SÜRELERİ

BEYANNAME VERME VE ÖDEME SÜRELERİ Yıllık Gelir Vergisi BEYANNAME VERME VE ÖDEME SÜRELERİ BEYANNAME TÜRÜ BEYANNAME VERME SÜRESİ ÖDEME SÜRESİ 1.Taksit Mart ayı İzleyen yılın Mart ayının başından 25. günü akşamına kadar sonuna kadar, 2.Taksit

Detaylı

2015 YILI MALİ TATİL UYGULAMASI İLE İLGİLİ AÇIKLAMA

2015 YILI MALİ TATİL UYGULAMASI İLE İLGİLİ AÇIKLAMA 2015 YILI MALİ TATİL UYGULAMASI İLE İLGİLİ AÇIKLAMA Değerli Üyemiz, İst. 26/06/2015 28.03.2007 tarih ve 26476 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak aynı tarih itibariyle yürürlüğe girmiş bulunan 5604 sayılı

Detaylı

GAYRİMENKULLERİN ELDEN ÇIKARILMASINDA VERGİSEL YÜKÜMLÜLÜKLER

GAYRİMENKULLERİN ELDEN ÇIKARILMASINDA VERGİSEL YÜKÜMLÜLÜKLER GAYRİMENKULLERİN ELDEN ÇIKARILMASINDA VERGİSEL YÜKÜMLÜLÜKLER 2011 Bu rehber sadece pdf formatında hazırlanmıştır. Ayrıntılı Bilgi İçin Vergi İletişim Merkezinin 444 0 189 numaralı telefon hattına Başvurabilirsiniz.

Detaylı

ÖDEME EMRİNE KARŞI YAPILACAK İŞLEMLER

ÖDEME EMRİNE KARŞI YAPILACAK İŞLEMLER ÖDEME EMRİNE KARŞI YAPILACAK İŞLEMLER 2012 ÜCRETSİZDİR ÖDEME EMRİNE KARŞI YAPILACAK İŞLEMLER ÜCRETSİZDİR Bu broşüre elektronik ortamda www.gib.gov.tr internet sayfasından ulaşabilirsiniz. 3 Gelir İdaresi

Detaylı

6552 sayılı KANUNUN (TORBA) GETİRDİKLERİ. (Belediyeleri İlgilendiren Maddeler)

6552 sayılı KANUNUN (TORBA) GETİRDİKLERİ. (Belediyeleri İlgilendiren Maddeler) 6552 sayılı KANUNUN (TORBA) GETİRDİKLERİ (Belediyeleri İlgilendiren Maddeler) 15/9/2014 İÇİNDEKİLER 1- GİRİŞ... 4 2- VERGİ BORÇLARININ YAPILANDIRILMASI (Madde 73)... 4 A) YAPILANDIRMA KAPSAMINDAKİ BORÇLAR...

Detaylı

MÜKELLEF HİZMETLERİ TAHSİLAT GRUP MÜDÜRLÜĞÜ

MÜKELLEF HİZMETLERİ TAHSİLAT GRUP MÜDÜRLÜĞÜ İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI MÜKELLEF HİZMETLERİ TAHSİLAT GRUP MÜDÜRLÜĞÜ 6183 SAYILI KANUN İLE İLGİLİ OLARAK UYGULAMA BİRLİĞİNİN SAĞLANMASI AMACIYLA DAHA ÖNCE YAPILAN TAMİMLERİN GÜNCELLENMESİ VE BİRLEŞTİRİLMESİ

Detaylı

ÖDEME EMRİNE KARŞI YAPILACAK İŞLEMLER

ÖDEME EMRİNE KARŞI YAPILACAK İŞLEMLER ÖDEME EMRİNE KARŞI YAPILACAK İŞLEMLER 2012 Bu broşür sadece pdf formatında hazırlanmıştır. 1 Ayrıntılı bilgi için Vergi İletişim Merkezinin (VİMER) 444 0 189 numaralı telefon hattına başvurabilirsiniz.

Detaylı

TÜM YÖNLERİYLE ÖTV`NİN ÖRNEKLİ ANLATIMI

TÜM YÖNLERİYLE ÖTV`NİN ÖRNEKLİ ANLATIMI TÜM YÖNLERİYLE ÖTV`NİN ÖRNEKLİ ANLATIMI HAZIRLAYAN Ali HİTALOĞLU Vergi Denetmen Yrd. Eylül 2008 SAKARYA İÇİNDEKİLER I. GİRİŞ...3 II. ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ KANUNU UYGULAMASI...3 A.VERGİNİN KONUSU...3 1.

Detaylı

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU ALT KOMİSYON METNİ Esas No : /06/2014 1/931, 2/2056, 2/1837, 2/1716, 2/1655, 2/1426, 2/1350, 2/368, 2/453, 2/601, 2/1227, 2/1652, 2/1657, 2/1498, 2/1364, 2/1200, 2/1217, 2/1222,

Detaylı

ÖZEL OKULLAR VERGİ UYGULAMALARI (EL KİTAPÇIĞI)

ÖZEL OKULLAR VERGİ UYGULAMALARI (EL KİTAPÇIĞI) ÖZEL OKULLAR VERGİ UYGULAMALARI (EL KİTAPÇIĞI) Egemen Tanrıkulu (Yeminli Mali Müşavir) Berna Turhan (Baş Denetçi) FK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK YAYINLARI - ÖZEL OKULLAR VERGİ UYGULAMALARI (EL KİTAPÇIĞI) FK

Detaylı

BİNEK OTO KİRALAMALARINDA VERGİ UYGULAMALARI

BİNEK OTO KİRALAMALARINDA VERGİ UYGULAMALARI BİNEK OTO KİRALAMALARINDA VERGİ UYGULAMALARI Ömer GEZER * Bilgehan ÇİÇEK ** A. GİRİŞ: İşletmeler binek otomobil ihtiyaçlarını satın alma ya da kiralama yoluyla karşılayabilmektedirler. Şirkete alınıp,

Detaylı

ÖDEME ZAMANLARINA UYULMAMASININ HUKUKÎ SONUÇLARI

ÖDEME ZAMANLARINA UYULMAMASININ HUKUKÎ SONUÇLARI Vergi Hukukunda Ödeme Zamanları ve Ödeme Zamanlarına Uyulmamasının 207 H VERGİ HUKUKUNDA ÖDEME ZAMANLARI VE ÖDEME ZAMANLARINA UYULMAMASININ HUKUKÎ SONUÇLARI Dr. Adil NAS * GİRİŞ Vergi hukukunda süreler,

Detaylı

Ata DĠLĠÇIKIK E. BaĢ Hesap Uzmanı

Ata DĠLĠÇIKIK E. BaĢ Hesap Uzmanı MAKALE Ata DĠLĠÇIKIK E. BaĢ Hesap Uzmanı MERKEZİ TÜRKİYE DE BULUNAN ŞİRKETLERİN YURTDIŞI ŞUBELERİNDE ÇALIŞAN PERSONELİN SOSYAL GÜVENLİKLERİ VE ÜCRETLERİNİN VERGİLENDİRİLMESİ ÖZET Ülkemizde son zamanlarda

Detaylı

(Lebib Yalkın Mevzuat Dergisi nin Haziran 2014 sayısında yayınlanmıştır.)

(Lebib Yalkın Mevzuat Dergisi nin Haziran 2014 sayısında yayınlanmıştır.) YURTDIŞINDAKİ FİRMANIN KADROSUNDA (ÜCRET BORDROSUNDA) YER ALAN VE TÜRKİYE YE GEÇİCİ GÖREVLE GÖNDERİLMİŞ YABANCI PERSONELİN YURT DIŞINDAN ÖDENEN ÜCRETİNİN YA DA SİGORTA PRİM MALİYETİNİN TÜRKİYE DEKİ ŞİRKETE

Detaylı

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü GENELGE 2014-28

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü GENELGE 2014-28 T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü Sayı : 19662804-866 20 Ekim 2014 Konu : Geçersiz sigortalılık statüsünde yatan primlerin geçerli sigortalılık statüsüne aktarma işlemleri

Detaylı

MÜKELLEF HİZMETLERİ KATMA DEĞER VERGİSİ GRUP MÜDÜRLÜĞÜ

MÜKELLEF HİZMETLERİ KATMA DEĞER VERGİSİ GRUP MÜDÜRLÜĞÜ İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI MÜKELLEF HİZMETLERİ KATMA DEĞER VERGİSİ GRUP MÜDÜRLÜĞÜ KDV TAMİMLERİ (BİRLEŞTİRİLMİŞ VE GÜNCELLENMİŞ) İÇİNDEKİLER BÖLÜM I GENEL MEVZUAT BİLGİSİ VE ÖZELLİK ARZ EDEN DURUMLAR...

Detaylı

VERGİLEMEDE ADRESİN ÖNEMİ

VERGİLEMEDE ADRESİN ÖNEMİ ÖN KAPAK VERGİLEMEDE ADRESİN ÖNEMİ ÜCRETSİZDİR Bu rehbere elektronik ortamda www.gib.gov.tr internet sayfasından ulaşabilirsiniz. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Daire Başkanlığı Yayın No:

Detaylı

VARLIK BARIŞI OLARAK ADLANDIRILAN KANUNİ DÜZENLEME RESMİ GAZETEDE YAYINLANMIŞTIR

VARLIK BARIŞI OLARAK ADLANDIRILAN KANUNİ DÜZENLEME RESMİ GAZETEDE YAYINLANMIŞTIR VARLIK BARIŞI OLARAK ADLANDIRILAN KANUNİ DÜZENLEME RESMİ GAZETEDE YAYINLANMIŞTIR Güray ÖĞREDİK Serbest Muhasebeci Mali Müşavir MAZARS/DENGE Vergi Departmanı, Kıdemli Müdür www.muhasebetr.com sitesinde

Detaylı

SUNUŞ. Mustafa DÜNDAR Gelirler Başkontrolörü

SUNUŞ. Mustafa DÜNDAR Gelirler Başkontrolörü SUNUŞ Ülkemizde yasaların çok hızlı değiştiği bir dönemi yaşamaktayız. Aynı zamanda, bu dönemde Maliye Bakanlığı nca yapılan düzenlemeler de dikkate alındığında mevzuatı izlemek, değişiklikleri anlamak,

Detaylı

66- SÖZLEġMEYE DAVET KAMU ĠHALE MEVZUATI

66- SÖZLEġMEYE DAVET KAMU ĠHALE MEVZUATI 66- SÖZLEġMEYE DAVET KAMU ĠHALE MEVZUATI 4734 SAYILI KAMU ĠHALE KANUNU SözleĢmeye davet Madde 42- (DeğiĢik birinci fıkra: 20/11/2008-5812/15 md.) 41 inci maddede belirtilen sürelerin bitimini, ön mali

Detaylı

TAHSİLAT İÇ GENELGESİ SERİ NO: 2014/1

TAHSİLAT İÇ GENELGESİ SERİ NO: 2014/1 TAHSİLAT İÇ GENELGESİ SERİ NO: 2014/1 Tarih 10/03/2014 Sayı 65472180-110[6402-103]-27350 Kapsam T.C. MALİYE BAKANLIĞI Gelir İdaresi Başkanlığı Sayı : 65472180-110[6402-103]-27350 10/03/2014 Konu : Tecil

Detaylı

DUBAİ STARR SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ 1 OCAK 30 EYLÜL 2013 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE DENETİM RAPORU

DUBAİ STARR SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ 1 OCAK 30 EYLÜL 2013 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE DENETİM RAPORU 1 OCAK 30 EYLÜL 2013 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE DENETİM RAPORU 1 OCAK - 30 EYLÜL 2013 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER SAYFA SINIRLI BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU BİLANÇO...

Detaylı

Çifte vergilendirmenin önlenmesinde kullanılan yöntemler kısaca şöyledir:

Çifte vergilendirmenin önlenmesinde kullanılan yöntemler kısaca şöyledir: ÇİFTE VERGİLENDİRME ÖNLEME ANLAŞMALARI: Çifte Vergilendirme, konusu, mükellefi ve dönemi aynı olan kazanç üzerinden birden fazla vergileme yapılmasıdır. Diğer bir ifade ile mükellefi, kaynağı, konusu aynı

Detaylı

BİR OTOKONTROL SİSTEMİ OLARAK BELEDİYELERDE HARCAMALARA KATILMA PAYI

BİR OTOKONTROL SİSTEMİ OLARAK BELEDİYELERDE HARCAMALARA KATILMA PAYI BİR OTOKONTROL SİSTEMİ OLARAK BELEDİYELERDE HARCAMALARA KATILMA PAYI Nebi YILMAZ * I. Giriş Yönetim, insanların en önemli faaliyetlerinden birisidir. Yönetim, insanların belirlenen amaç ve hedefler doğrultusunda,

Detaylı

T.C. ELAZIĞ VALİLİĞİ DEFTERDARLIK GELİR MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. ELAZIĞ VALİLİĞİ DEFTERDARLIK GELİR MÜDÜRLÜĞÜ T.C. ELAZIĞ VALİLİĞİ DEFTERDARLIK GELİR MÜDÜRLÜĞÜ 5018 SAYILI KAMU MALİ KONTROL YASASINA DÂHİL HARCAMA BİRİMLERİNİN, 4734 SAYILI KAMU İHALE YASASI KAPSAMINDA BULUNAN GERÇEK VE TÜZEL KİŞİLERE YAPILACAK

Detaylı