AFYONKARAHĐSAR BELEDĐYESĐ BAYINDIRLIK VE ĐMAR KOMĐSYONUNUN TARĐHLĐ VE SAYILI RAPORLARI 01 09/05/ /05/

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "AFYONKARAHĐSAR BELEDĐYESĐ BAYINDIRLIK VE ĐMAR KOMĐSYONUNUN 09-05-2011 TARĐHLĐ VE 87-106 SAYILI RAPORLARI 01 09/05/2011-87 02 09/05/2011-88"

Transkript

1 01 09/05/ /05/ /05/ /05/ /05/ /05/ /05/ /05/ /05/ Belediye Meclisinin Tarih ve 278 sayılı kararı ile komisyonumuza havale edilen Đlimiz Merkez Sahipata, 2622 ada, 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 ve 13 nolu parsellerin istimlak edilmesi isteği incelendi. Söz konusu olan yer eski Hayvan Park Pazaryeri olarak kullanılan alan olup, imar planlarımızda Belediye Hizmet Alanında kalmaktadır. Mevcut 5 yıllık imar mesai programında bulunmamaktadır. Mevcut mesai imar programı tamamlandığında, söz konusu parsellerinde mesai imar programına dahil edilmesi komisyonumuzca kabul edilmiştir. Belediye Meclisinin Tarih ve 274 sayılı kararı ile komisyonumuza havale edilen Đlimiz Merkez Çetinkaya (Yeşilyurt), 21K-4A pafta, 3353 ada, 1 parselin üzerindeki Kültür Merkezinin kuzeyinde bulunan cami alanının imar planlarında yer değiştirilmesi isteği incelendi. Söz konusu olan cami yerinin 3108 ada ile 3237 nolu adaların arasında bulunan otopark alanı ile yer değiştirilmesi, hem Kültür Merkezinin otopark sorununa çare olacak hemde yerleşimin merkezinde olması nedeni ile vatandaşlarımızın ulaşımında kolaylık oluşturacaktır. Bu gerekçelerden dolayı imar plan değişikliğinin 3194 Sayılı Đmar Kanununun 8.b maddesine göre onanması komisyonumuzca kabul edilmiştir. Belediye Meclisinin Tarih ve 257 sayılı kararı ile komisyonumuza havale edilen Aksa Afyon Doğalgaz Dağıtım A.Ş. nin Hoca Ahmet Yesevi Yeşilırmak Caddesi üzerinde bulunan Özerler Holding arazisinin yanında bulunan vana grubu yeri incelendi. Vana grubunun bulunduğu alanda mevcut durumlar dikkate alınarak imar yollarının dağılımı planlanmıştır. Bu bütünlüğü bozmayacak şekilde yeni bir düzenleme getirilmesi durumunda konunun yeniden Belediye Meclis gündemine sunulması komisyonumuzca kabul edilmiştir. Belediye Meclisinin Tarih ve 272 sayılı kararı ile komisyonumuza havale edilen Đlimiz Merkez Çetinkaya (Selçuklu), 20K-1C pafta, 1157 ada, 9 nolu parselin konut alanından imar plan değişikliği yapılarak öğrenci yurdu olanına dönüştürülmesi isteği incelendi. Öğrenci Yurdu Alanına dönüştürülmesi istenilen 1157 ada 9 parsel nolu yapı adası imar planlarımızda konut alanında kalmaktadır. Kocatepe Üniversitesindeki öğrenci sayısı her yıl artış kaydetmekte olup, imar planlarımızda ise öğrenci yurdu alanları belirlenmemiştir. Diğer illerden gelecek öğrencilerin barınma ihtiyacını karşılamak amacı ile 1157 ada 1 parselin planlama yönetmeliğinde belirtilen öğrenci yurdu ölçülerini sağlaması nedeni ile imar plan değişikliğinin 3194 Sayılı Đmar Kanununun 8.b maddesine uygun olarak onanması komisyonumuzca kabul edilmiştir. Belediye Meclisinin Tarih ve 280 sayılı kararı ile komisyonumuza havale edilen Đlimiz Đnaz (Demirçevre) Köyü, K24B19D3A pafta, 196 ada, 1 parsel nolu gayrimenkulün Đl Milli Eğitim Müdürlüğü nün 28/04/2011 Tarih ve Sayılı yazıları ile Đlköğretim Okulu yapılmak üzere Đl Özel Đdare adına tapu devrinin yapılması isteği incelendi. Söz konusu parsel imar planlarımızda eğitim alanında kalmaktadır. Burada yaklaşık 600 civarı depremzede konutu bitmek üzeredir. Burada oluşacak nüfusun eğitim ihtiyacının yerinde çözümlenmesi için mülkiyeti Belediyemize ait 196 ada 1 parsel nolu 6300 m² lik taşınmazı eğitim hizmetinde kullanmak üzere 5393 sayılı Belediye Kanunu nun 75/d maddesi uyarınca Đl Özel Đdaresi ne tahsisinin yapılması komisyonumuzca kabul edilmiştir. Belediye Meclisinin Tarih ve 244 sayılı kararı ile komisyonumuza havale edilen Đlimiz Merkez Güvenevler, 111 pafta, 82 ada, 67 nolu parsel malikinin mağduriyetinin giderilmesi isteği incelendi. Hizmet alımı yaptığımız A Grubu Đmar Plan Müellifinin uygun görüşleriyle; planlama alanında plan ile kadastral durum arasında uyuşmazlık olduğundan mevcut yapılaşmaya ve mülkiyet durumuna göre yapılan imar plan değişikliğinin 3194 Sayılı Đmar Kanununun 8.b maddesine uygun olarak yapılması komisyonumuzca kabul edilmiştir. Belediye Meclisinin Tarih ve 269 sayılı kararı ile komisyonumuza havale edilen 4199 ada, 1 parsel nolu taşınmazın bir kısmının üzerine yapılmak üzere yol kenarı denetim istasyonu yapılması isteği incelendi. Mülkiyeti Maliye Hazinesine ait 4199 ada 1 parsel Defterdarlık Milli Emlak Müdürlüğü nün Tarih ve 5489 Sayılı yazıları ile Antalya Ulaştırma Bölge Müdürlüğü ne imar planında kullanıma uygun plan tadilatı yapılmak sureti ile 2 yıl süre ile tahsis edilmiştir. Buradaki işlem Yol Kenarı Denetim Đstasyonu Altyapı, Bina ve Müteferrik Đşler inşaatını kapsadığı için imar plan değişikliğinin 3194 Sayılı Đmar Kanununun 8.b maddesine göre onanması komisyonumuzca kabul edilmiştir. Belediye Meclisinin Tarih ve 273 sayılı kararı ile komisyonumuza havale edilen Đlimiz Akçin Köyü, 9 Pafta, 1451 Parsel ve 20M-1A Pafta, 184 Ada 2 Parsel nolu Belediyemize ait taşınmazların Enerji Đletim Hattı altında kalmasından dolayı TEĐAŞ a 2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 30. Maddesi gereği 1451 Parsel nolu gayrimenkulden m², 184 Ada, 2 Parselden m² lik irtifak hakkı tesisi kurulması isteği incelendi. TEĐAŞ (Türkiye Elektrik Đletim Anonim Şirketi) Akçin Bölgesi ve 2. Küçük Sanayi Bölgesi civarında yeni Enerji Nakil Hattı geçirmiştir. Burada tapuda kayıtlı mülkiyetlere irtifak hakkı tesis etmesi nedeni ile imar planına göre park ve yolda kalan 1451 Parselin m², 184 Ada 2 Parselin m² lik kısımlarına toplam 994, 88 TL bedel ile irtifak hakkı kurmak istediği anlaşılmıştır. Yapılan iş kamu yararına olduğu için istenilen irtifak hakkı kurulması işlemi komisyonumuzca kabul edilmiştir. Belediye Meclisinin tarih ve 290 sayılı kararı ile komisyonumuza havale edilen Kent Bilgi Sistemi bünyesinde numarataj (cadde, sokak, mahalle, kapı numarası) güncelleme işlemlerinde Belediyemiz yetki ve sorumluluk sınırları içerisinde bulunan nde cadde ve sokak isimlerinin yeniden belirlenmesi isteği incelendi Sayılı Belediye Kanununun 18 maddesinin n bendi ve 81. maddesi gereği, Adres ve Numaralamaya Đlişkin Yönetmeliğin 11. ve 14. maddeleri gereğince; düzenleme yapılması komisyonumuzca kabul edilmiştir. 1

2 ada ile 2602 ada arasında kalan 165 sokak isminin ilgili yönetmelikler gereğince 2604, 2602 adalar ile 2601, 2607 adalar arasında kalan 164 sokak isminin ilgili yönetmelikler gereğince 2588, 2606, 2607, 2601 adalar ile 2600, 2742, 2608, 2589 adalar arasında kalan 163 sokak isminin ilgili yönetmelikler gereğince 2589, 2608, 2742, 2600 adalar ile 2599, 2609, 2590 adalar arasında kalan 167 sokak isminin ilgili yönetmelikler gereğince 2604, 2607, 2742, 2609, 2612, 2593, 1043 adalar ile 2563, 2594, 2647, 2599, 2600, 2601, 2602, 2603 adalar arasında kalan 166 sokak isminin ilgili yönetmelikler gereğince 2587, 2605 adalar ile 2606, 2588 adalar arasında kalan160 sokak isminin ilgili yönetmelikler gereğince 1004, 1005, 1043, 2563 adalar ile 2597, 2596, 2595, , 2592, 2591, 2590, 2589, 2588, 2587 adalar arasında kalan 177 sokak isminin ilgili yönetmelikler gereğince 2590, 2609 adalar ile 2612, 2611, 2610, 2591 adalar arasında kalan 168 sokak isminin ilgili yönetmelikler gereğince 2610 ada ile 2611 ada arasında kalan 179 sokak isminin ilgili yönetmelikler gereğince 2611 ada ile 2612 ada arasında kalan 178 sokak isminin ilgili yönetmelikler gereğince 2591, 2610, 2611, 2612, 2647, 2598 adalar ile 2597, 2595,2596, 2594, 2593, 2592 adalar arasında kalan 173 sokak isminin ilgili yönetmelikler gereğince 2599 ada ile 2598, 2647 adalar arasında kalan 169 sokak isminin ilgili yönetmelikler gereğince 2647 ada ile 2598 ada arasında kalan 170 sokak isminin ilgili yönetmelikler gereğince 2595, 2596 adalar ile 2597 ada arasında kalan 174 sokak isminin ilgili yönetmelikler gereğince 2595 ada ile 2596 ada arasında kalan 174 sokak isminin ilgili yönetmelikler gereğince 2594 ada 2595 ada 2arasında kalan 176 sokak isminin ilgili yönetmelikler gereğince 1004 ada ile 1005 ada arasında kalan 162 sokak isminin ilgili yönetmelikler gereğince 1039, 1006 adalar ile 1040 ada arasında kalan henüz isimi / numarası olmayan yola ilgili yönetmelikler gereğince yeni bir isim/numara verilmesi gerekmektedir 1006 ada ile 1018, 1019, 1022, 1007 adalar arasında kalan 112 sokak isminin ilgili yönetmelikler gereğince 1040 ada ile 1007, 1008, 1023 adalar arasında kalan 114 sokak isminin ilgili yönetmelikler gereğince sokak 166 sokak sokak ŞEHĐT GÜRSEL BAŞOĞLU Caddesi

3 ada ile 1022, 1021 adalar arasında kalan 181 sokak isminin ilgili yönetmelikler gereğince değiştirilmesi 1022, 1019 adalar ile 1020, 1021 adalar arasında kalan 187 sokak isminin ilgili yönetmelikler gereğince 1022, 1021, 1008 adalar ile 1009, 1020, 1019 adalar arasında kalan 183 sokak isminin ilgili yönetmelikler gereğince 1007, 1021, 1020, 1017, 1016, 1012 adalar ile 1011, 1010, 1009, 1008 adalar arasında kalan180 sokak isminin ilgili yönetmelikler gereğince 1018, 1017 adalar ile 1016, 1015, 1014 adalar arasında kalan 110 sokak isminin ilgili yönetmelikler gereğince 1014 ada ile 1,14, 13, 12, 11, 10 parseller önünden geçen 112 sokak isminin ilgili yönetmelikler gereğince 1018, 1014 adalar ile 1013, 1015, 1017 adalar arasında kalan 111 sokak isminin ilgili yönetmelikler gereğince 1015, 1013 adalar ile 1012, 1016 adalar arasında kalan 109 sokak isminin ilgili yönetmelikler gereğince 1014, 1015, 1016, 1010, 1032, 1031, 1030 adalar ile 1037, 1036, 1011, 1012, 1013 adalar arasında kalan 185 sokak isminin ilgili yönetmelikler gereğince 1008, 1009, 1010, 1011 adalar ile 1036, 1032, 1033, 1023 adalar arasında kalan 182 sokak isminin ilgili yönetmelikler gereğince 1023, 1033, 1032 adalar ile 1031, 1034, 1024, 1041 adalar arasında kalan 184 sokak isminin ilgili yönetmelikler gereğince 1024, 1034, 1031, 1037 adalar ile 1030, 1035, 1025 adalar arasında kalan 186 sokak isminin ilgili yönetmelikler gereğince 1030 ada ile 1029 ada arasında kalan 189 sokak isminin ilgili yönetmelikler gereğince değiştirilmesi 1025, 1035, 1029 adalar ile 1028, 1026 adalar arasında kalan 188 sokak isminin ilgili yönetmelikler gereğince 1028 ada ile 1027 ada arasında kalan 190 sokak isminin ilgili yönetmelikler gereğince değiştirilmesi 1027 ada ile 1402 parsel arasında kalan 192 sokak isminin ilgili yönetmelikler gereğince değiştirilmesi 1019, 1020, 1009, 1033, 1034, 1035 adalar ile 1029, 1030, 1031, 1032, 1010, 1017, 1018 adalar arasında kalan 113 sokak isminin ilgili yönetmelikler gereğince 1023, 1024, 1025, 1026 adalar ile 1027, 1028, 1035, 1034, 1033 adalar arasında kalan 183 sokak isminin ilgili yönetmelikler gereğince 1041 ada ile 1024 ada arasında kalan 192 sokak isminin ilgili yönetmelikler gereğince değiştirilmesi 1040, 1041, 1025, 1026, 1402 adalar ile 169 parselden 42 parsele kadar olan 192 sokak ve devamında henüz isimi / numarası olmayan yola ilgili yönetmelikler gereğince yeni bir isim/numara verilmesi gerekmektedir

4 , 408, 409 parseller ile 246, 247, 182, 180, 178 adalar arasında kalan henüz isimi / numarası olmayan yola ilgili yönetmelikler gereğince yeni bir isim/numara verilmesi gerekmektedir 182, 247, 246 adalar ile 245, 244, 181, 180 adalar arasında kalan 301 sokak isminin ilgili yönetmelikler 301 gereğince 180, 181, 244, 245 adalar ile 241, 242, 243, 176, 177, 178 adalar arasında kalan 341 ve 303 sokak isminin 341 ilgili yönetmelikler gereğince , 177, 176, 243, 242, 241 adalar ile 240, 239, 238, 175, 174, 173, 172, 171 adalar arasında kalan 343 ve sokak isminin ilgili yönetmelikler gereğince , 172, 173, 174, 175, 238, 239, 240 adalar ile 234, 235, 236,237, 166, 167, 168, 169, 170 adalar arasında 307 kalan 307 ve 345 1sokak isminin ilgili yönetmelikler gereğince , 169, 168, 167, 166, 237, 236, 235, 234 adalar ile 233, 232, 231, 230, 165, 164, 163, 162, 161 adalar 309 arasında kalan 309 ve 347 sokak isminin ilgili yönetmelikler gereğince , 162, 163, 164, 165, 230, 231, 232, 233 adalar ile 226, 227, 228, 229, 156, 157, 158, 159, 160 adalar 311 arasında kalan 311 ve 349 sokak isminin ilgili yönetmelikler gereğince , 159, 158, 157, 156, 229, 228, 227, 226 adalar ile 225, 224, 223, 222, 155, 154, 153, 152, 151 adalar 313 arasında kalan 313 ve 351 sokak isminin ilgili yönetmelikler gereğince , 152, 153, 154, 155, 222, 223, 224, 225, 264 adalar ile 263, 219, 220, 221, 146, 147, 148, 149, adalar arasında kalan 315, 353 ve 375 sokak isminin ilgili yönetmelikler gereğince , 149, 148, 147, 146, 221, 220 adalar ile 218, 217, 145, 144, 143, 142, 141 adalar arasında kalan 317 ve sokak isminin ilgili yönetmelikler gereğince 141, 142, 143, 144, 145, 217, 218, 219 adalar ile 213, 214, 215, 216, 136, 137, 138, 139, 140 adalar arasında kalan 319 ve 357 sokak isminin ilgili yönetmelikler gereğince 140, 139, 138, 137, 136, 216, 215, 214, 213, 263 adalar ile 260, 261, 262, 212, 211, 210, 209, 135, 134, 133, 132, 131 adalar arasında kalan 321, 359 ve 377 sokak isminin ilgili yönetmelikler gereğince 131, 132, 133, 134, 135, 209, 210, 211, 212, 262, 261, 260 adalar ile 259, 258, 257, 205, 206, 207, 208, 126, 127, 128, 129, 130 adalar arasında kalan 323, 261, ve 379 sokak isminin ilgili yönetmelikler gereğince 130, 129, 128, 127, 126, 208, 207, 206, 205, 257, 258, 259 adalar ile 254, 255, 256, 204, 203, 202, 201, 125, 124, 123, 122, 121 adalar arasında kalan 325, 363 ve 381 sokak isminin ilgili yönetmelikler gereğince 121, 122, 123, 124, 125, 201, 202, 203, 204, 256, 255, 254 adalar ile 253, 252, 251, 197, 198, 199, 200, 116, 117, 118, 119, 120 adalar arasında kalan 327, 365 ve 383 sokak isminin ilgili yönetmelikler gereğince 120, 119, 118, 117, 116, 200, 199, 198, 197, 251, 252, 253 adalar ile 250, 196, 195, 194, 193, 115, 114, 113, 112, 111 adalar arasında kalan 329, 367 ve 385 sokak isminin ilgili yönetmelikler gereğince

5 , 112, 113, 114, 115, 193, 194, 195, 196, 250 adalar ile 249, 189, 190, 191, 192, 106, 107, 108, 109, 110 adalar arasında kalan 331, 369 ve 387 sokak isminin ilgili yönetmelikler gereğince 110, 109, 108, 107, 106, 192, 191, 190, 189 adalar ile 188, 187, 186, 185, 105, 104, 103, 102, 101 parseller ile 1427 parsel arasında kalan 333 ve 371 sokak isminin ilgili yönetmelikler gereğince 101, 102, 103, 104, 105, 185, 186, 187, 188, 249, 265 adalar ile 266, 184, 183, 268 adalar 345, 341 parseller arasında kalan 335, 373 ve 389 sokak isminin ilgili yönetmelikler gereğince 182, 181, 176, 175, 166, 165, 156, 155, 146, 145, 136, 135, 126, 125,116, 115, 106, 105 adalar ile 185, 192, 193, 200, 201, 208, 209, 216, 217, 221, 222, 229, 230, 237, 238, 243, 244, 247 adalar arasında kalan 302 sokak isminin ilgili yönetmelikler gereğince 220, 218 adalar ile 219 ada arasında kalan 353 sokak isminin ilgili yönetmelikler gereğince değiştirilmesi 233, 226, 225, 219, 213, 212, 205, 204, 197, 196, 189, 188 adalar ile 249, 250, 251, 256, 257, 262, 263, 264 adalar arasında kalan 304 sokak isminin ilgili yönetmelikler gereğince 266 ada 184 ada 1,2 parseller 350 parselden 1421 parsele kadar ve imar planı dışında kalan yer arasında henüz isimi / numarası olmayan yola ilgili yönetmelikler gereğince yeni bir isim/numara verilmesi gerekmektedir 1427, 1425, 329, 328 parseller ile 1280, 325, 326, 346, 343, 342,341 parseller ve 101 ada arasında kalan henüz isimi / numarası olmayan yola ilgili yönetmelikler gereğince yeni bir isim/numara verilmesi gerekmektedir /05/ Belediye Meclisinin tarih ve 291 sayılı kararı ile komisyonumuza havale edilen Kent Bilgi Sistemi bünyesinde numarataj (cadde, sokak, mahalle, kapı numarası) güncelleme işlemlerinde Belediyemiz yetki ve sorumluluk sınırları içerisinde bulunan Sahipata nde cadde ve sokak isimlerinin yeniden belirlenmesi isteği incelendi Sayılı Belediye Kanununun 18 maddesinin n bendi ve 81. maddesi gereği, Adres ve Numaralamaya Đlişkin Yönetmeliğin 11. ve 14. maddeleri gereğince; düzenleme yapılması komisyonumuzca kabul edilmiştir. 1 Sahipata 2 Sahipata 3 Sahipata 4 Sahipata 5 Sahipata Sahipata 2669 ada ile 2668,2670,2672 adalar arasında kalan 101 isminin ilgili yönetmelikler gereğince değiştirilmesi Sahipata 2672 ada ile Eğitim Gönüllüleri Vakfı (Tescil Harici olan yer ) arasında kalan henüz ismi numarası olmayan yola ilgili yönetmelikler gereğince bir isim/numara verilmesi Sahipata 2669,2670,2671 adalar ile 2672 ada arasında kalan 110 isminin ilgili yönetmelikler gereğince değiştirilmesi Sahipata 2668,2667,2666 adalar ile 2671,2670 adalar arasında kalan 109 isminin ilgili yönetmelikler gereğince Sahipata 2668,2670 adalar ile 2671,2667 adalar arasında kalan 102 isminin ilgili yönetmelikler gereğince

6 6 Sahipata Sahipata 2667 ada ile 2666 ada arasında kalan 103 isminin ilgili yönetmelikler gereğince 7 Sahipata Sahipata 2666 ada ile 2665 adalar arasında kalan 104 isminin ilgili yönetmelikler gereğince 8 Sahipata Sahipata 2665 ada ile 2663 ada arasında kalan 105 isminin ilgili yönetmelikler gereğince 9 Sahipata 10 Sahipata 11 Sahipata 12 Sahipata Sahipata 2664 ada ile 2666, 2665, 2663 adalar arasında kalan 107 isminin ilgili yönetmelikler gereğince değiştirilmesi Sahipata 2672, 2671, 2666, 2665, 2663, 2662 adalar ile 2661 ada, 500. Ana Tamir Fabrikası arasında kalan 108 isminin ilgili yönetmelikler gereğince Sahipata 2662, 2661, 2658 adalar ile 2663 ada,500. Ana Tamir Fabrikası arasında kalan 106 isminin ilgili yönetmelikler gereğince Sahipata 2661 ada ile 2660,2659,2658 adalar arasında kalan 111 isminin ilgili yönetmelikler gereğince değiştirilmesi 13 Sahipata Sahipata 2659 ada ile 2658 ada arasında kalan 114 isminin ilgili yönetmelikler gereğince 14 Sahipata Sahipata 2660 ada ile 2659 ada arasında kalan 113 isminin ilgili yönetmelikler gereğince 15 Sahipata 16 Sahipata Sahipata 2565 ada ile 3, 4, 11 parseller arasında kalan henüz ismi numarası olmayan yola ilgili yönetmelikler gereğince bir isim/numara verilmesi Sahipata 2565 ada ile 2566, 2745, 2567 adalar arasında kalan 141 isminin ilgili yönetmelikler gereğince değiştirilmesi 17 Sahipata Sahipata 2745 ada ile 2567 ada arasında kalan 143 isminin ilgili yönetmelikler gereğince 18 Sahipata 19 Sahipata Sahipata 2566, 2745, 2567, 2660, 2659, 2658 adalar ile 2656, 2657, 2644, 2643, 2568, 2569, 2571 adalar arasında kalan 144 ve devamında 115 isminin ilgili yönetmelikler gereğince Sahipata 2566, 2571, 2572 adalar ile 2573, 2570, 2569, 2745 adalar arasında kalan 142 isminin ilgili yönetmelikler gereğince 20 Sahipata Sahipata 2573 ada ile 2574 ada arasında kalan 157 isminin ilgili yönetmelikler gereğince 21 Sahipata Sahipata 2570 ada ile 2569 ada arasında kalan 145 isminin ilgili yönetmelikler gereğince 22 Sahipata Sahipata 2569 ada ile 2568 ada arasında kalan 146 isminin ilgili yönetmelikler gereğince 23 Sahipata Sahipata 2570, 2569, 2568 adalar ile 2578, 2579 adalar arasında kalan 148 isminin ilgili yönetmelikler gereğince

7 24 Sahipata 25 Sahipata 26 Sahipata 27 Sahipata 28 Sahipata 29 Sahipata 30 Sahipata 31 Sahipata 32 Sahipata 33 Sahipata 34 Sahipata 35 Sahipata 36 Sahipata 37 Sahipata 38 Sahipata 39 Sahipata 40 Sahipata 41 Sahipata 42 Sahipata Sahipata 2643 ada ile 2642 ada arasında kalan 125 isminin ilgili yönetmelikler gereğince değiştirilmesi 125 Sahipata 2579, 2578, 2643, 2642 adalar ile 2641, 2744, 2577, 2580 adalar arasında kalan 150 isminin ilgili 150 yönetmelikler gereğince Sahipata 2579, 2580 adalar ile 2577, 2578 adalar arasında kalan 153 isminin ilgili yönetmelikler gereğince 153 Sahipata 2577,2576 adalar ile 2743,2744 arasında kalan 152 isminin ilgili yönetmelikler gereğince değiştirilmesi 152 Sahipata 2580, 2577, 2744, 2641, 2649, 2652, 2654 adalar ile 2651,2650,2640,2743,2576,2575 adalar arasında kalan isminin ilgili yönetmelikler gereğince Sahipata 2575, 2741, 2586, 2583 adalar ile 2584, 2585, 2576 adalar arasında kalan 154 isminin ilgili 154 yönetmelikler gereğince Sahipata 2575 ada ile 2741 ada arasında kalan 155 isminin ilgili yönetmelikler gereğince değiştirilmesi 155 Sahipata 2572, 2573, 2574, 2741, 2576, 2743, 2640, 2650, 2651 adalar ile 2631, 2632, 2639, 2634, 2685, 2686, adalar arasında kalan 156 isminin ilgili yönetmelikler gereğince Sahipata 2581, 2586, 2585, 2634, 2639 adalar ile 2638, 2635, 2584, 2583, 2582 adalar arasında kalan 161 isminin 161 ilgili yönetmelikler gereğince Sahipata 2581 ada 2587, 2588, 2589, 2590, 2591 adalar ile 2610, 2609, 2608, 2606, adalar ve Sahipata 2582 ada arasında kalan 161 isminin ilgili yönetmelikler gereğince değiştirilmesi Sahipata 2634, 2635 adalar, Hoca Ahmet Yesevi 2636, 2613 adalar ile 2624, 2637 adalar ile Sahipata , 2639 adalar arasında kalan 130 isminin ilgili yönetmelikler gereğince Sahipata 2644 ada ile 2645 ada arasında kalan 116 isminin ilgili yönetmelikler gereğince değiştirilmesi 116 Sahipata 2644, 2645, 2646 adalar ile 2655, 2657 adalar arasında kalan 119 isminin ilgili yönetmelikler gereğince 119 Sahipata 2645, 2657, 2656 adalar ile 2654, 2655, 2646 adalar arasında kalan 117 isminin ilgili yönetmelikler gereğince Sahipata 2657, 2655, 2653, 2652, 2651, 2632, 2633 adalar, Hoca Ahmet Yesevi 2629 ada ile 2630 ada ve Sahipata 2631, 2654, 2656 adalar arasında kalan 120 isminin ilgili yönetmelikler gereğince değiştirilmesi Sahipata 2646, 2655 adalar ile 2653, 2648 adalar arasında kalan 118 isminin ilgili yönetmelikler gereğince Sahipata 2653 ada ile 2652 ada arasında kalan 121 isminin ilgili yönetmelikler gereğince değiştirilmesi Sahipata 2648, 2649, 2650, 2628 adalar ile 2633, 2632, 2651, 2652, 2653 adalar arasında kalan 122 isminin ilgili yönetmelikler gereğince Sahipata 2632 ada ile 2633 ada arasında kalan 128 isminin ilgili yönetmelikler gereğince değiştirilmesi

8 11 09/05/ /05/ Belediye Meclisinin 02/05/2011 Tarih ve 288 sayılı kararı ile komisyonumuza havale edilen Kent Bilgi Sistemi bünyesinde numarataj (cadde, sokak, mahalle, kapı numarası) güncelleme işlemlerinde Belediyemiz yetki ve sorumluluk sınırları içerisinde bulunan Muhtelif Mahallelerde bulunan cadde ve sokak isimlerinden mükerrer olanların değiştirilmesi / cadde ve sokak isimleri olmayan yerlere yeni numara veya isim verilmesi isim verilmesi isteği incelendi Sayılı Belediye Kanununun 18 maddesinin n bendi ve 81. maddesi gereği, Adres ve Numaralamaya Đlişkin Yönetmeliğin 11. ve 14. maddeleri gereğince; düzenleme yapılması komisyonumuzca kabul edilmiştir. 1 Muhtelif Mahalleler Çavuşbaş Göksu Caddesinden başlayarak Karakatip, Taşpınar, Mahallelerinden geçen Badem, Merdiyek, 117 Sokağın bir kısmı ve Tacı Ahmet, Mevlana, Akmescit, Hacı Yahya, Bademli, Nakilci, Aksaraylı, Gökçe Mahallelerinden geçen 196 Sokağı Günsazak Bulvarına bağlayan yola mevcut isimlerinin iptal edilerek ilgili yönetmelikler gereğince bir isim verilmesi Badem - Merdiyek Vali Haluk ĐMGA Caddesi Belediye Meclisinin 02/05/2011 Tarih ve 289 sayılı kararı ile komisyonumuza havale edilen Kent Bilgi Sistemi bünyesinde numarataj (cadde, sokak, mahalle, kapı numarası) güncelleme işlemlerinde Belediyemiz yetki ve sorumluluk sınırları içerisinde bulunan Hoca Ahmet Yesevi nde bulunan cadde ve sokak isimlerinden mükerrer olanların değiştirilmesi / cadde ve sokak isimleri olmayan yerlere yeni numara veya isim verilmesi isim verilmesi isteği incelendi Sayılı Belediye Kanununun 18 maddesinin n bendi ve 81. maddesi gereği, Adres ve Numaralamaya Đlişkin Yönetmeliğin 11. ve 14. maddeleri gereğince; düzenleme yapılması komisyonumuzca kabul edilmiştir Hoca Ahmet Hoca Ahmet Yesevi 2636, 2637, 2629, 2630 adalar ile 2622, 2623, 2624, 2613 adalar arasında kalan 131 sokak isminin ilgili Yesevi yönetmelikler gereğince Hoca Ahmet Hoca Ahmet Yesevi 2624, 2614 adalar ile 2627, 2626, 2625, 2623 adalar arasında kalan 132 sokak isminin ilgili yönetmelikler Yesevi gereğince Hoca Ahmet Hoca Ahmet Yesevi 2623 ada ile 2625 ada arasında kalan 133 sokak isminin ilgili yönetmelikler gereğince değiştirilmesi Yesevi Hoca Ahmet Hoca Ahmet Yesevi 2625 ada ile 2626 ada arasında kalan 134 sokak isminin ilgili yönetmelikler gereğince değiştirilmesi Yesevi Hoca Ahmet Hoca Ahmet Yesevi 2613, 2624, 2626, 2621 adalar ile 2620, 2627, 2614 adalar arasında kalan 135 sokak isminin ilgili yönetmelikler Yesevi gereğince Hoca Ahmet Hoca Ahmet Yesevi 2625, 2626, 2627, 2617 adalar ile 2618, 2619, 2620, 2621 adalar arasında kalan 136 sokak isminin ilgili Yesevi yönetmelikler gereğince Hoca Ahmet Hoca Ahmet Yesevi 2620 ada ile 2619 ada arasında kalan 137 sokak isminin ilgili yönetmelikler gereğince değiştirilmesi Yesevi Hoca Ahmet Hoca Ahmet Yesevi 2619 ada ile 2618 ada arasında kalan 138 sokak isminin ilgili yönetmelikler gereğince değiştirilmesi Yesevi Hoca Ahmet Hoca Ahmet Yesevi 2618 ada 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 parsellerin önünden geçen 139 sokak isminin ilgili yönetmelikler gereğince Yesevi Hoca Ahmet Hoca Ahmet Yesevi 2614, 2627 adalar ile 2617, 2616, 2615 adalar arasında kalan 137 sokak isminin ilgili yönetmelikler gereğince Yesevi Hoca Hoca Ahmet Yesevi 2617 ada 14, 4, 5, 6 parsellerin önünden geçen 167 sokak isminin ilgili yönetmelikler gereğince değiştirilmesi Ahmet Yesevi sokak 135 sokak sokak

9 Hoca Ahmet Hoca Ahmet Yesevi 2616 ada 6, 7, 8, 9 parsellerin önünden geçen 167 sokak isminin ilgili yönetmelikler gereğince Yesevi Hoca Ahmet Hoca Ahmet Yesevi 2615 ada ile 2616 ada arasında kalan 132 sokak isminin ilgili yönetmelikler gereğince değiştirilmesi Yesevi Hoca Ahmet Hoca Ahmet Yesevi 2615, 2616, 2617 adalar ile 1274, 1275, 1276, 1264 adalar arasında kalan 139 sokak isminin ilgili Yesevi yönetmelikler gereğince Hoca Ahmet Hoca Ahmet Yesevi 1264 ada ile 1265 ada arasında kalan 168 sokak isminin ilgili yönetmelikler gereğince değiştirilmesi Yesevi Hoca Ahmet Hoca Ahmet Yesevi 1264, 1265, 1266 adalar ile 1279, 1278, 1277, 1276 adalar arasında kalan 132 sokak isminin ilgili Yesevi yönetmelikler gereğince Hoca Ahmet Hoca Ahmet Yesevi 1265, 1277 adalar ile 1278, 1266 adalar arasında kalan101 sokak isminin ilgili yönetmelikler gereğince Yesevi Hoca Ahmet Hoca Ahmet Yesevi 1277, 1278 adalar ile 1282 ada arasında kalan 167 sokak isminin ilgili yönetmelikler gereğince Yesevi Hoca Ahmet Hoca Ahmet Yesevi 1278, 1282 adalar ile 1279 ada arasında kalan 169 sokak isminin ilgili yönetmelikler gereğince Yesevi Hoca Ahmet Hoca Ahmet Yesevi 1266, 1279, 1280, 1273 adalar ile 1272, 1267 adalar ile 3, 4 parseller arasında kalan 104 sokak isminin ilgili Yesevi yönetmelikler gereğince Hoca Ahmet Hoca Ahmet Yesevi 1276, 1282, 1279 adalar ile 1280, 1281, 1275 adalar arasında kalan 167 sokak isminin ilgili yönetmelikler Yesevi gereğince Hoca Ahmet Hoca Ahmet Yesevi 1276, 1275 adalar ile 1281, 1282, 1277 ada arasında kalan 168 sokak isminin ilgili yönetmelikler gereğince Yesevi Hoca Ahmet Hoca Ahmet Yesevi 1281, 1274 adalar ile 1273, 1280 adalar arasında kalan 101 sokak isminin ilgili yönetmelikler gereğince Yesevi Hoca Ahmet Hoca Ahmet Yesevi 1275, 1281, 1280 adalar ile 1273, 1274 adalar arasında kalan 136 sokak isminin ilgili yönetmelikler Yesevi gereğince Hoca Ahmet Hoca Ahmet Yesevi 1274, 1273, 1272 adalar ile 1078, 1077, 1076, 1075, 1074 adalar arasında kalan 108 sokak isminin ilgili Yesevi yönetmelikler gereğince Hoca Ahmet Hoca Ahmet Yesevi 1074 ada ile 1075 ada arasında kalan 101 sokak isminin ilgili yönetmelikler gereğince değiştirilmesi Yesevi Hoca Ahmet Hoca Ahmet Yesevi 1075 ada ile 1076 ada arasında kalan 102 sokak isminin ilgili yönetmelikler gereğince değiştirilmesi Yesevi Hoca Ahmet Hoca Ahmet Yesevi 1076 ada ile 1077 ada arasında kalan 103 sokak isminin ilgili yönetmelikler gereğince değiştirilmesi Yesevi Hoca Ahmet Hoca Ahmet Yesevi 1077 ada ile 1078, 1079 adalar arasında kalan 104 sokak isminin ilgili yönetmelikler gereğince Yesevi Hoca Ahmet Hoca Ahmet Yesevi 1078 ada ile 1079, 1080 adalar arasında kalan 107 sokak isminin ilgili yönetmelikler gereğince Yesevi Hoca Ahmet Hoca Ahmet Yesevi 1079 ada ile 1080 ada arasında kalan 105 sokak isminin ilgili yönetmelikler gereğince değiştirilmesi Yesevi

10 Hoca Ahmet Hoca Ahmet Yesevi 1225, 1224, 1223 adalar ile 2622 ada ve Sahipata 500. Ana Tamir Fabrikası arasında kalan henüz Yesevi isimi / numarası olmayan yola ilgili yönetmelikler gereğince yeni bir isim/numara verilmesi gerekmektedir Hoca Ahmet Hoca Ahmet Yesevi 2622, 1223, 1224, 1225 adalar ile 1230, 1229, 1227, 1227, 1226, 1221, 1222, 1208 adalar arasında kalan Yesevi henüz isimi / numarası olmayan yola ilgili yönetmelikler gereğince yeni bir isim/numara verilmesi gerekmektedir Hoca Ahmet Hoca Ahmet Yesevi 1208 ada ile 1209, 1210 adalar arasında kalan henüz isimi / numarası olmayan yola ilgili yönetmelikler Hoca Ahmet Hoca Ahmet Yesevi 1209 ada ile 1210, 1211 adalar arasında kalan henüz isimi / numarası olmayan yola ilgili yönetmelikler Hoca Ahmet Hoca Ahmet Yesevi 1208, 1210 adalar ile 1222 ada arasında kalan henüz isimi / numarası olmayan yola ilgili yönetmelikler Hoca Ahmet Hoca Ahmet Yesevi 1210, 1222 adalar ile 1219, 1211 adalar arasında kalan henüz isimi / numarası olmayan yola ilgili Yesevi yönetmelikler gereğince yeni bir isim/numara verilmesi gerekmektedir Hoca Ahmet Hoca Ahmet Yesevi 1223, 1222, 1219 adalar ile 1220, 1221, 1224 adalar arasında kalan henüz isimi / numarası olmayan yola Yesevi ilgili yönetmelikler gereğince yeni bir isim/numara verilmesi gerekmektedir Hoca Ahmet Hoca Ahmet Yesevi 1221 ada ile 1220 ada arasında kalan henüz isimi / numarası olmayan yola ilgili yönetmelikler gereğince Yesevi yeni bir isim/numara verilmesi gerekmektedir Hoca Ahmet Hoca Ahmet Yesevi 1220, 1219 adalar ile 1218 ada arasında kalan henüz isimi / numarası olmayan yola ilgili yönetmelikler Hoca Ahmet Hoca Ahmet Yesevi 1211, 1212, 1215 adalar ile 1217, 1218, 1219 adalar arasında kalan henüz isimi / numarası olmayan yola Yesevi ilgili yönetmelikler gereğince yeni bir isim/numara verilmesi gerekmektedir Hoca Ahmet Hoca Ahmet Yesevi 1209, 1211, 1218 adalar ile 1217, 1212 adalar arasında kalan henüz isimi / numarası olmayan yola ilgili Yesevi yönetmelikler gereğince yeni bir isim/numara verilmesi Hoca Ahmet Hoca Ahmet Yesevi 1212, 1217 adalar ile 1215, 1213 adalar arasında kalan henüz isimi / numarası olmayan yola ilgili Yesevi yönetmelikler gereğince yeni bir isim/numara verilmesi gerekmektedir Hoca Ahmet Hoca Ahmet Yesevi 1213 ada ile 1215, 1216 adalar arasında kalan henüz isimi / numarası olmayan yola ilgili yönetmelikler Hoca Ahmet Hoca Ahmet Yesevi 1215, 1217 adalar ile 1233, 1216 adalar arasında kalan henüz isimi / numarası olmayan yola ilgili Yesevi yönetmelikler gereğince yeni bir isim/numara verilmesi gerekmektedir Hoca Ahmet Hoca Ahmet Yesevi 1221, 1220, 1218, 1217 adalar ile 1233, 1232, 1226 adalar arasında kalan henüz isimi / numarası olmayan Yesevi yola ilgili yönetmelikler gereğince yeni bir isim/numara verilmesi gerekmektedir Hoca Ahmet Hoca Ahmet Yesevi 1226 ada ile 1227, 1228 adalar arasında kalan henüz isimi / numarası olmayan yola ilgili yönetmelikler Hoca Ahmet Hoca Ahmet Yesevi 1226, 1228, 1227 adalar ile 1229, 1231 adalar arasında kalan henüz isimi / numarası olmayan yola ilgili Yesevi yönetmelikler gereğince yeni bir isim/numara verilmesi gerekmektedir Hoca Ahmet Hoca Ahmet Yesevi 1227, 1229, 1230 adalar ile 1231, 1228 adalar arasında kalan henüz isimi / numarası olmayan yola ilgili Yesevi yönetmelikler gereğince yeni bir isim/numara verilmesi gerekmektedir Hoca Ahmet Hoca Ahmet Yesevi 1231, 1236 adalar ile 1346, 1234, 1233, 1232 adalar arasında kalan henüz isimi / numarası olmayan yola Yesevi ilgili yönetmelikler gereğince yeni bir isim/numara verilmesi

11 Hoca Ahmet Hoca Ahmet Yesevi 1231, 1236 adalar ile 1346, 1234, 1233, 1232 adalar arasında kalan henüz isimi / numarası olmayan Yesevi yola ilgili yönetmelikler gereğince yeni bir isim/numara verilmesi gerekmektedir Hoca Ahmet Hoca Ahmet Yesevi 1233 ada ile 1234 ada arasında kalan arasında kalan henüz isimi / numarası olmayan yola ilgili Yesevi yönetmelikler gereğince yeni bir isim/numara verilmesi gerekmektedir Hoca Ahmet Hoca Ahmet Yesevi 1213, 1216, 1233 adalar ile 1346, 1214 adalar arasında kalan arasında kalan henüz isimi / numarası Yesevi olmayan yola ilgili yönetmelikler gereğince yeni bir isim/numara verilmesi gerekmektedir Hoca Ahmet Hoca Ahmet Yesevi 1231 ada ile 1235, 1236 adalar arasında kalan arasında kalan henüz isimi / numarası olmayan yola Yesevi ilgili yönetmelikler gereğince yeni bir isim/numara verilmesi gerekmektedir Hoca Ahmet Hoca Ahmet Yesevi 1346, 1236, 1235 adalar ile 1496, 1495 adalar arasında kalan arasında kalan henüz isimi / numarası Yesevi olmayan yola ilgili yönetmelikler gereğince yeni bir isim/numara verilmesi gerekmektedir Hoca Ahmet Hoca Ahmet Yesevi 1495 ada ile 1496 ada arasında kalan henüz isimi / numarası olmayan yola ilgili yönetmelikler Hoca Ahmet Hoca Ahmet Yesevi 1352, 1353, 1354, 1356, 1358, 1359 adalar ile 1371, 1357, 1368, 3959, 1366, 1365 adalar arasında kalan Yesevi henüz isimi / numarası olmayan yola ilgili yönetmelikler gereğince yeni bir isim/numara verilmesi gerekmektedir Hoca Ahmet Hoca Ahmet Yesevi 1352, 1365 adalar ile 1366, 1353 adalar arasında kalan 151 isminin ilgili yönetmelikler Yesevi gereğince Hoca Ahmet Hoca Ahmet Yesevi 1365, 1366, 3959, 1368, 1357, 1371, 1342 adalar ile 1373, 1372, 1370, 1369, 1499, 1367 adalar arasında Yesevi kalan 152 isminin ilgili yönetmelikler gereğince Hoca Ahmet Yesevi 1367, 1499, 1369, 1370, 1372, 1373, 1343 adalar ile 1614, 1388, 1386, 1383, 1381, 1380, 1379,1377, Hoca Ahmet 1373, 1374, 3935, 1351 adalar arasında kalan henüz isimi / numarası olmayan yola ilgili yönetmelikler gereğince yeni bir isim/numara Yesevi verilmesi gerekmektedir Hoca Ahmet Hoca Ahmet Yesevi 1388 ada ile 1614 ada arasında kalan Yeşilırmak Cd. ile çatal oluşturan yere henüz isimi / numarası Yesevi olmayan yola ilgili yönetmelikler gereğince yeni bir isim/numara verilmesi gerekmektedir Hoca Ahmet Hoca Ahmet Yesevi 1617, 1616, 1386, 1388, 1614 adalar ile 1389, 1615, 1387, 1385, 1384, 1618 adalar arasında kalan 146 Yesevi isminin ilgili yönetmelikler gereğince Hoca Ahmet Hoca Ahmet Yesevi 1386, 1387 adalar ile 12, 11, 10, 9, 8 parseller ile 1615, 1388 adalar arasında kalan 143 isminin Yesevi ilgili yönetmelikler gereğince Hoca Ahmet Hoca Ahmet Yesevi 1615, 1387 ada 7 parsel ile 1389 ada arasında kalan 143 isminin ilgili yönetmelikler gereğince Yesevi Hoca Ahmet Hoca Ahmet Yesevi 1387, 1389 adalar ile 1390 ada ararsında kalan144 isminin ilgili yönetmelikler gereğince Yesevi Hoca Ahmet Hoca Ahmet Yesevi 1390 ada ile 1640 ada arasında kalan140 isminin ilgili yönetmelikler gereğince değiştirilmesi Yesevi Hoca Ahmet Hoca Ahmet Yesevi 1342, 1373, 1383, 1616, 1385, 1639, 1418, 1419 adalar ile 1421, 1420, 1640, 1390, 1387, 1386, 1343 Yesevi adalar arasında kalan 159 isminin ilgili yönetmelikler gereğince Hoca Ahmet Hoca Ahmet Yesevi 1617, 1384, 1638, 1695, 1696, 1417, 1680, 1681, 1412, 1682 adalar ile 1425, 3992, 1423, 1679, 1422, Yesevi Hoca Ahmet Yesevi 1419, 1418, 1639, 1385, 1616 adalar arasında kalan 127 isminin ilgili yönetmelikler gereğince Hoca Ahmet Yesevi 1382, 1621 adalar ile 1637, 1384, 1617 adalar arasında kalan 125 isminin ilgili yönetmelikler gereğince ŞEHĐT EREN KARACA Caddesi

12 Hoca Ahmet Hoca Ahmet Yesevi 1381, 1383 adalar ile 1616, 1617, 1382, 2034 adalar arasında kalan 146 isminin ilgili yönetmelikler 146 Yesevi gereğince Hoca Ahmet Hoca Ahmet Yesevi 1359, 1371, 1372, 1381 adalar ile 1383, 1373, 1342 adalar arasında kalan arasında kalan henüz isimi / numarası Yesevi olmayan yola ilgili yönetmelikler gereğince yeni bir isim/numara verilmesi gerekmektedir Hoca Ahmet Hoca Ahmet Yesevi 2034, 1621 adalar ile 1621, 1382 adalar arasında kalan 123 isminin ilgili yönetmelikler gereğince 123 Yesevi Hoca Ahmet Yesevi Hoca Ahmet Yesevi 1380, 2032, 1623, 2031, 1403, 1402, 2030, 1689, 2029, 1400, 1399, 1694, 1398, 1397 adalar ile Çimento Fabrikası malzeme ocağı 1404, 1405, 1406, 1407, 2033, 1621, 2034, 1381 adalar arasında kalan 147 isminin ilgili yönetmelikler gereğince Hoca Ahmet Hoca Ahmet Yesevi 1379, 1635 adalar ile 1380 ada arasında kalan 119 isminin ilgili yönetmelikler gereğince değiştirilmesi Yesevi Hoca Ahmet Hoca Ahmet Yesevi 1364, 1379 adalar ile 1635 ada arasında kalan henüz isimi / numarası olmayan yola ilgili yönetmelikler Hoca Ahmet Hoca Ahmet Yesevi 1377 ada ile 1635, 1379 adalar arasında kalan 165 isminin ilgili yönetmelikler gereğince değiştirilmesi Yesevi Hoca Ahmet Hoca Ahmet Yesevi 1375, 1376 adalar ile 1378, 1377 adalar arasında kalan 115 isminin ilgili yönetmelikler gereğince Yesevi Hoca Ahmet Hoca Ahmet Yesevi 1374 ada ile 1375 adalar arasında kalan 141 isminin ilgili yönetmelikler gereğince değiştirilmesi Yesevi Hoca Ahmet Hoca Ahmet Yesevi 1374, 1375,1377, 1635, 1380 adalar ile 2032, 1636, 1378, 1376 adalar arasında kalan 142 isminin ilgili Yesevi yönetmelikler gereğince Hoca Ahmet Hoca Ahmet Yesevi 1354, 3959, 1499, 3935, 3934, 1502, 1395, 1631, 1393 adalar ile 1394, 1692, 1401, 1690, 1350, 1627, 1376, 1374, Yesevi 1369, 1368, 1356 adalar arasında kalan 113 isminin ilgili yönetmelikler gereğince Hoca Ahmet Hoca Ahmet Yesevi 1353, 1366, 1367, 1498, 1351 adalar ile 3934, 3935, 1499, 3959, 1354 adalar arasında kalan 111 isminin Yesevi ilgili yönetmelikler gereğince Hoca Ahmet Yesevi 1360, 1351, 3934, 1376, 1378, 1636, 2032, 2034, 1382, 1619, 1384,1385 adalar ile 1639, 1638, 1637, 1620, 1621, Hoca Ahmet 1622, 1623, 1624, 1626, 1627, 1502, 1634, 1632, 1391 adalar arasında kalan 140 isminin ilgili yönetmelikler gereğince değiştirilmesi Yesevi Hoca Ahmet Hoca Ahmet Yesevi 1622, 1621, 1620, 1637, 1638, 1639, 1640 adalar ile 1420, 1418, 1695, 1415, 1414, 2033 adalar arasında kalan 140 Yesevi isminin ilgili yönetmelikler gereğince Hoca Ahmet Hoca Ahmet Yesevi 1415, 1695, 1418, 1420 adalar ile 1421, 1419, 1696, 1416 adalar arasında kalan 155 isminin ilgili Yesevi yönetmelikler gereğince Hoca Ahmet Hoca Ahmet Yesevi 1637, 1415, 1416 adalar ile 1696, 1695, 1638 adalar arasında kalan 162 isminin ilgili yönetmelikler Yesevi gereğince Hoca Ahmet Hoca Ahmet Yesevi 1414, 1685, 1683, 1408, 1404 adalar ile 1409, 1411, 1417, 1416, 1415 adalar arasında kalan 125 isminin Yesevi ilgili yönetmelikler gereğince Hoca Ahmet Hoca Ahmet Yesevi 2033, 1687 adalar ile 1686, 1414 adalar arasında kalan 123 isminin ilgili yönetmelikler gereğince Yesevi

13 Hoca Ahmet Hoca Ahmet Yesevi 1624, 2031, 1688, 1407, 1417, 1422 adalar ile 1698, 1421, 1419, 1696, 1416, 1414, 1687, 1623 adalar arasında Yesevi kalan 157 isminin ilgili yönetmelikler gereğince Hoca Ahmet Hoca Ahmet Yesevi 1407 ada ile 1683 ada arasında kalan 125 isminin ilgili yönetmelikler gereğince değiştirilmesi Yesevi Hoca Ahmet Hoca Ahmet Yesevi 1417, 1422 adalar ile 1494, 1679, 1680 adalar arasında kalan 112 isminin ilgili yönetmelikler gereğince Yesevi Hoca Ahmet Hoca Ahmet Yesevi 1679 ada ile 1494 ada arasında kalan henüz isimi / numarası olmayan yola ilgili yönetmelikler gereğince yeni bir Yesevi isim/numara verilmesi gerekmektedir Hoca Ahmet Hoca Ahmet Yesevi 1679, 1494 adalar ile 1423 ada arasında kalan henüz isimi / numarası olmayan yola ilgili yönetmelikler Hoca Ahmet Hoca Ahmet Yesevi 1423 ada ile 1497, 3992 adalar arasında kalan 112 isminin ilgili yönetmelikler gereğince değiştirilmesi Yesevi Hoca Ahmet Hoca Ahmet Yesevi 3992 ada ile 1497 ada arasında kalan henüz isimi / numarası olmayan yola ilgili yönetmelikler gereğince yeni Yesevi bir isim/numara verilmesi gerekmektedir Hoca Ahmet Hoca Ahmet Yesevi 1413, 1681 adalar ile 1412 ada arasında kalan henüz isimi / numarası olmayan yola ilgili yönetmelikler Hoca Ahmet Hoca Ahmet Yesevi 1411 ada ile 1412, 1413 adalar arasında kalan henüz isimi / numarası olmayan yola ilgili yönetmelikler Hoca Ahmet Hoca Ahmet Yesevi 1406, 1405 adalar ile 1408 ada arasında kalan 149 isminin ilgili yönetmelikler gereğince değiştirilmesi Yesevi Hoca Ahmet Hoca Ahmet Yesevi 1405,1402 adalar ile 1406,1403 adalar arasında kalan 149 isminin ilgili yönetmelikler gereğince Yesevi Hoca Ahmet Hoca Ahmet Yesevi 1626, 1350 adalar ile 2030, 1402, 1403 adalar arasında kalan 121 isminin ilgili yönetmelikler gereğince Yesevi Hoca Ahmet Hoca Ahmet Yesevi 1627, 1350, 2030, 1404, 1409, 1410, 1682, 1425 adalar ile 1678, 3992, 1412, 1411, 1408, 1405, 1402, 1626 Yesevi adalar arasında kalan 116 isminin ilgili yönetmelikler gereğince Hoca Ahmet Hoca Ahmet Yesevi 1350,2030, 1404, 1409, 1410, 1682, 1425 adalar ile Çimento Fabrikası malzeme ocağı 1689,1690 adalar arasında Yesevi kalan 118 isminin ilgili yönetmelikler gereğince Hoca Ahmet Hoca Ahmet Yesevi 1391, 1632, 1502, 1628 adalar ile 1629, 1395, 1633, 1392 adalar arasında kalan 160 isminin ilgili Yesevi yönetmelikler gereğince Hoca Ahmet Hoca Ahmet Yesevi 1632, 1633, 1631 adalar ile 1395, 1502, 1634 adalar arasında kalan 109 isminin ilgili yönetmelikler Yesevi gereğince Hoca Ahmet Hoca Ahmet Yesevi 1391, 1392, 1393 adalar ile 1631, 1633, 1632 adalar arasında kalan 109 isminin ilgili yönetmelikler Yesevi gereğince Hoca Ahmet Hoca Ahmet Yesevi 1392, 1633 adalar ile 1631, 1393 adalar arasında kalan 161 isminin ilgili yönetmelikler gereğince Yesevi Hoca Ahmet Hoca Ahmet Yesevi 1690, 1401, 1692, 1394 adalar ile 1396, 1693, 1400, 1691, 2029, 1689 adalar arasında kalan 145 isminin Yesevi ilgili yönetmelikler gereğince

14 Hoca Ahmet Hoca Ahmet Yesevi 1400 ada ile 2029 ada arasında kalan 120 isminin ilgili yönetmelikler gereğince değiştirilmesi 120 Yesevi Hoca Ahmet Hoca Ahmet Yesevi 1399 ada ile 1400 ada arasında kalan 122 isminin ilgili yönetmelikler gereğince değiştirilmesi 122 Yesevi Hoca Ahmet Hoca Ahmet Yesevi 1398 ada ile 1399 ada arasında kalan 124 isminin ilgili yönetmelikler gereğince değiştirilmesi 124 Yesevi Hoca Ahmet Hoca Ahmet Yesevi 1396, 1693 adalar ile 1400, 1399, 1694, 1398, 1397 adalar arasında kalan 166 isminin ilgili yönetmelikler 166 Yesevi gereğince Hoca Ahmet Hoca Ahmet Yesevi 1396, 1397 adalar ile 1398, 1693 adalar arasında kalan 126 isminin ilgili yönetmelikler gereğince 126 Yesevi Hoca Ahmet Yesevi 1352, 1365, 1367, 1498, 1351, 1391, 1392, 1393, 1394, 1396, 1397 adalar ile Mh. 1042, 1027, 1028, Hoca Ahmet Tuna 1029, 1030, 1037, 1036, 1011, 1012, 1013 adalar arasında kalan Tuna Cadde isminin ilgili yönetmelikler gereğince değiştirilmesi Yesevi Cadde /05/ /05/ /05/ /05/ /05/ /05/ Belediye Meclisinin Tarih ve 275 sayılı kararı ile komisyonumuza havale edilen Đlimiz Merkez Deper Köyü, 7/2 pafta, 6042 parsel parsellerinin bulunduğu alanda etraf dokuya uygun imar plan düzenlemesi isteği incelendi parsel imar planlarımızda gecekondu önleme bölgesinde kalmakta iken Afet Đşleri Genel Müdürlüğü ve mülga Đmar Đskan Bakanlığı nca 60 adet halk tipi konut yapılarak ihtiyaç sahiplerine dağıtılmıştır. Aradan geçen zaman içerisinde binalarda herhangi bir bakım, onarım, güçlendirme yapılmadığı için çirkin görünüm ortaya koymakla birlikte yapılan karot testleri tamamen negatif çıkmış olup buda hayati tehlike arz etmektedir. Ortaya çıkan kirlilik ve tehlikeli durumu gidermek için 5393 sayılı Belediye Kanununun 73. maddesi çerçevesinde kentsel dönüşüm ve gelişim alanı olarak değerlendirilerek modern şehircilik ilkelerine göre oluşturulacak planlama ile otopark ve yeşil alanları parseli içerisinde ekli planda görüldüğü gibi imar plan değişikliğinin 3194 Sayılı Đmar Kanununun 8.b maddesine göre onanması komisyonumuzca kabul edilmiştir. Belediye Meclisinin Tarih ve 283 sayılı kararı ile komisyonumuza havale edilen Örnekevler, 137 pafta, 57 ada, 62 parsel nolu taşınmazın üzerine tavukçuluk tesisi amaçlı ilave imar planı yapılması isteği incelendi. Đnceleme neticesinde planlamaya esas olan jeoteknik ve jeolojik zemin etüd raporunun olmadığı, söz konusu rapor geldiğinde tekrar Belediye Meclis gündemine sunulması komisyonumuzca kabul edilmiştir. Belediye Meclisinin Tarih ve 281 sayılı kararı ile komisyonumuza havale edilen Örnekevler, 132 pafta, 58 ada, 14,81,80,17,92,90,15 parsel nolu taşınmazların üzerine tavukçuluk tesisi ve yem ünitesi amaçlı ilave imar planı yapılması isteği incelendi. Đnceleme neticesinde planlamaya esas olan jeoteknik ve jeolojik zemin etüd raporunun olmadığı, söz konusu rapor geldiğinde tekrar Belediye Meclis gündemine sunulması komisyonumuzca kabul edilmiştir. Belediye Meclisinin Tarih ve 282 sayılı kararı ile komisyonumuza havale edilen Örnekevler, 134 pafta, 58 ada, 53 parsel nolu taşınmazın üzerine tavukçuluk tesisi amaçlı ilave imar planı yapılması isteği incelendi. Đnceleme neticesinde planlamaya esas olan jeoteknik ve jeolojik zemin etüd raporunun olmadığı, söz konusu rapor geldiğinde tekrar Belediye Meclis gündemine sunulması komisyonumuzca kabul edilmiştir. Belediye Meclisinin Tarih ve 285 sayılı kararı ile komisyonumuza havale edilen Örnekevler, 134 pafta, 58 ada, 169 parsel nolu taşınmazın üzerine tavukçuluk tesisi amaçlı ilave imar planı yapılması isteği incelendi. Đnceleme neticesinde planlamaya esas olan jeoteknik ve jeolojik zemin etüd raporunun olmadığı, söz konusu rapor geldiğinde tekrar Belediye Meclis gündemine sunulması komisyonumuzca kabul edilmiştir. Belediye Meclisinin Tarih ve 285 sayılı kararı ile komisyonumuza havale edilen Örnekevler, 134 pafta, 58 ada, 169 parsel nolu taşınmazın üzerine tavukçuluk tesisi amaçlı ilave imar planı yapılması isteği incelendi. Đnceleme neticesinde planlamaya esas olan jeoteknik ve jeolojik zemin etüd raporunun olmadığı, söz konusu rapor geldiğinde tekrar Belediye Meclis gündemine sunulması komisyonumuzca kabul edilmiştir. 14

15 19 09/05/ /05/ Belediye Meclisinin Tarih ve 286 sayılı kararı ile komisyonumuza havale edilen Örnekevler, 133 pafta, 58 ada, 168 parsel nolu taşınmazın üzerine tavukçuluk tesisi amaçlı ilave imar planı yapılması isteği incelendi. Đnceleme neticesinde planlamaya esas olan jeoteknik ve jeolojik zemin etüd raporunun olmadığı, söz konusu rapor geldiğinde tekrar Belediye Meclis gündemine sunulması komisyonumuzca kabul edilmiştir. Belediye Meclisinin Tarih ve 287 sayılı kararı ile komisyonumuza havale edilen Akçin Köyü, 8 pafta, 564, 565, 589, 590 parsel nolu taşınmazların üzerine tavukçuluk tesisi amaçlı ilave imar planı yapılması isteği incelendi. Đnceleme neticesinde planlamaya esas olan jeoteknik ve jeolojik zemin etüd raporunun olmadığı, söz konusu rapor geldiğinde tekrar Belediye Meclis gündemine sunulması komisyonumuzca kabul edilmiştir. 15

AFYONKARAHĐSAR BELEDĐYESĐ BAYINDIRLIK VE ĐMAR KOMĐSYONUNUN 10/06/2011 TARĐHLĐ VE SAYILI RAPORLARI. Kararın Özeti

AFYONKARAHĐSAR BELEDĐYESĐ BAYINDIRLIK VE ĐMAR KOMĐSYONUNUN 10/06/2011 TARĐHLĐ VE SAYILI RAPORLARI. Kararın Özeti 01 10/06/2011-112 02 10/06/2011-113 03 10/06/2011-114 04 10/06/2011-115 05 10/06/2011-116 06 10/06/2011-117 07 10/06/2011-118 AFYONKARAHĐSAR Belediye Meclisinin 01.06.2011 Tarih ve 329 sayılı kararı ile

Detaylı

AFYONKARAHĐSAR BELEDĐYESĐ BAYINDIRLIK VE ĐMAR KOMĐSYONUNUN 07/09/ ARASI VE 01/10/ TARĐHLĐ RAPORLARI

AFYONKARAHĐSAR BELEDĐYESĐ BAYINDIRLIK VE ĐMAR KOMĐSYONUNUN 07/09/ ARASI VE 01/10/ TARĐHLĐ RAPORLARI AFYONKARAHĐSAR BELEDĐYESĐ BAYINDIRLIK VE ĐMAR KOMĐSYONUNUN 07/09/2010-107-116 ARASI VE 01/10/2010-117-119 TARĐHLĐ RAPORLARI Sıra No 1 Belediye Bayındırlık ve Đmar Komisyonu Raporunun Tarih ve Sayısı 07/09/2010-107

Detaylı

AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ BAYINDIRLIK VE İMAR KOMİSYONUNUN 01/08/2017 TARİHLİ VE ARASI RAPORLARI. Raporun Özeti

AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ BAYINDIRLIK VE İMAR KOMİSYONUNUN 01/08/2017 TARİHLİ VE ARASI RAPORLARI. Raporun Özeti 1 01/08/2017-78 2 01/08/2017-79 3 01/08/2017-80 Meclisinin 01/08/2017 Tarih ve 335 sayılı kararı ile komisyonumuza havale edilen, İlimiz Çakır Mahallesi, K25B25D1A Pafta, 217 Ada, 1, 2 ve 3 Parsel lu taşınmazların

Detaylı

T.C. KAYSERİ İLİ TALAS BELEDİYESİ MECLİSİ

T.C. KAYSERİ İLİ TALAS BELEDİYESİ MECLİSİ T.C. KAYSERİ İLİ TALAS BELEDİYESİ MECLİSİ Karar Tarihi : 03/10/2011 Toplantı Dönemi : 2011 Karar Niteliği :Olağan Meclis Toplantısı Toplantı No : 10 Birleşim No : 10 Oturum No : 1 Belediye Meclisi 2011

Detaylı

Orhan BULUTLAR Melek ATEŞ Yavuz KOCAMAN Belediye Meclis Başkanı Kâtip Üye Kâtip Üye

Orhan BULUTLAR Melek ATEŞ Yavuz KOCAMAN Belediye Meclis Başkanı Kâtip Üye Kâtip Üye Karar No : 114 Mülkiyeti S.S Beyaz Site Konut Yapı Kooperatifine ait Erzurum ili Palandöken ilçesi Harput Mahallesi, Pafta:72, Ada:5734, Parsel:5 de kayıtlı taşınmaz 18 K-IV 1/1000 ölçekli uygulama imar

Detaylı

Van-Tuşba Belediye Meclisi Ağustos Ayı Karar Özetleri

Van-Tuşba Belediye Meclisi Ağustos Ayı Karar Özetleri Van-Tuşba Belediye Meclisi Ağustos Ayı Karar Özetleri Karar Sayısı: 219 1- Belediye Meclisinin 07.07.2015 tarih ve 185 sayılı kararı ile gündeme alınarak, Đmar ve Şehircilik Komisyonuna havale edilen;

Detaylı

ÖDEMİŞ BELEDİYE MECLİSİNİN 07 ARALIK 2015 TARİHLİ TOPLANTISINDA ALINAN MECLİS KARAR ÖZETLERİ

ÖDEMİŞ BELEDİYE MECLİSİNİN 07 ARALIK 2015 TARİHLİ TOPLANTISINDA ALINAN MECLİS KARAR ÖZETLERİ ===========================ÖDEMİŞ BELEDİYESİ======================= Toplantı Dönemi : 2015 yılı Aralık Ayı Birleşim : 13 Oturum : 1 Tarihi : 07/12/2015 Karar Sayıları : 124, 125,126,127,128,129,130,131,132,133

Detaylı

T.C. ERZURUM PALANDÖKEN İLÇE BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR KOMİSYONU BAŞKANLIĞI. SAYI : KONU:İmar Plan tadilatı 20.02.2015 KOMİSYON RAPORU

T.C. ERZURUM PALANDÖKEN İLÇE BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR KOMİSYONU BAŞKANLIĞI. SAYI : KONU:İmar Plan tadilatı 20.02.2015 KOMİSYON RAPORU Belediye Meclisimizin 02.02.2015 tarih ve 20 sayılı kararı ile Komisyonumuza havale edilen kararı neticesinde; İmar Komisyonumuz 18.02.2015 tarihinde toplanarak, Erzurum ili Palandöken ilçesi Hüseyin Avni

Detaylı

Orhan BULUTLAR Melek ATEŞ V.Karani ŞENOCAK Belediye Meclis Başkanı Kâtip Üye Kâtip Üye

Orhan BULUTLAR Melek ATEŞ V.Karani ŞENOCAK Belediye Meclis Başkanı Kâtip Üye Kâtip Üye Karar No : 104 Mülkiyeti Maliye Hazinesine Erzurum ili Palandöken ilçesi Güzelyurt Mahallesi, 1153 Parsel Belediyemiz sınırları içerisinde olup, 1/1000 ölçekli uygulama imar planlarımız dışındadır.çevre

Detaylı

EMLAK ve İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ TARİHLERİ ARASI FAALİYET RAPORU

EMLAK ve İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ TARİHLERİ ARASI FAALİYET RAPORU EMLAK ve İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ 22.04.2015-31.12.2015 TARİHLERİ ARASI FAALİYET RAPORU 2015 yılı Emlak ve İstimlak Müdürlüğü kayıtlarına göre gelen ve giden evrak sayıları aşağıdaki gibidir; Evrak Türü 2015

Detaylı

BELEDİYE MECLİSİNİN ARALIK AYI TOPLANTISI 07/12/2016 TARİHLİ BİRLEŞİMİNDE ALDIĞI KARARLAR

BELEDİYE MECLİSİNİN ARALIK AYI TOPLANTISI 07/12/2016 TARİHLİ BİRLEŞİMİNDE ALDIĞI KARARLAR BELEDİYE MECLİSİNİN ARALIK AYI TOPLANTISI 07/12/2016 TARİHLİ BİRLEŞİMİNDE ALDIĞI KARARLAR KARAR NO: KARAR ÖZETLERİ 528 Ek bütçe yapılması ile ilgili Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun geldiği şekliyle

Detaylı

BELEDİYE MECLİSİNİN KASIM AYI TOPLANTISI 05/11/2015 TARİHLİ BİRLEŞİMİNDE ALDIĞI KARARLAR

BELEDİYE MECLİSİNİN KASIM AYI TOPLANTISI 05/11/2015 TARİHLİ BİRLEŞİMİNDE ALDIĞI KARARLAR BELEDİYE MECLİSİNİN KASIM AYI TOPLANTISI 05/11/2015 TARİHLİ BİRLEŞİMİNDE ALDIĞI KARARLAR KARAR NO: KARAR ÖZETLERİ 972 Emlak ve İstimlak Müdürlüğü Görev ve Çalışma Yönetmeliği ile ilgili Meclis Hukuk ve

Detaylı

Karar Tarihi : Karar Numarası :148. Gündemin 3. maddesinde yer alan İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün tarih ve

Karar Tarihi : Karar Numarası :148. Gündemin 3. maddesinde yer alan İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün tarih ve Sinop Belediye Meclisini Teşkil edenlerin Adı ve Soyadı BAŞKAN : Baki ERGÜL-Belediye ve Meclis Başkanı. ÜYELER : Rahmi BALFİDAN - Ziya BİLGİLİ - Necati CANEL- Kamil GÜRBÜZ -Ayten KESKİN Hüseyin MİNOĞLU-Zeynel

Detaylı

Dr.M. Fuat GÜRCÜOĞLU Ömer DURU Halil SÜMERLĐ Başkan Başkan Yardımcısı Üye. Türkan POLATOĞLU

Dr.M. Fuat GÜRCÜOĞLU Ömer DURU Halil SÜMERLĐ Başkan Başkan Yardımcısı Üye. Türkan POLATOĞLU Tarih : 05.01.2011 Sayı : 01 Belediyemiz Meclisinin 03.01.2011 tarih ve 4 sayılı kararı ile Komisyonumuza incelenmek ve tetkik edilmek üzere havale edilen aşağıda ada, parsel numaraları belirtilen Belediyemize

Detaylı

T.C İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ KOMİSYON RAPORLARI

T.C İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ KOMİSYON RAPORLARI 104 2013/924 KONUNUN ÖZÜ: Cadde, Sokak İsimlendirmeleri Hk. KOMİSYON İNCELEMESİ: İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisinin 13.05.2013 tarihli birleşiminde 2013/924 sayı ile komisyonumuza intikal eden İmar

Detaylı

Karar Tarihi : Karar No : Konu : Gayrimenkul Tahsisiı.

Karar Tarihi : Karar No : Konu : Gayrimenkul Tahsisiı. Karar Tarihi : 03.02.2014 Karar No : 41850698.301.05-20 Konu : Gayrimenkul Tahsisiı. KARAR : Mülkiyeti Belediyemize ait tapunun Sille Mahallesi 25 K 2 pafta 14689 ada 3 parsel nolu 6490 m2'lik gayrimenkulün,

Detaylı

BELEDİYE MECLİSİ 2016/MAYIS AYI TOPLANTI KARAR ÖZETİ

BELEDİYE MECLİSİ 2016/MAYIS AYI TOPLANTI KARAR ÖZETİ BELEDİYE MECLİSİ 2016/MAYIS AYI TOPLANTI KARAR ÖZETİ TOPLANTI TARİHİ KARAR NOSU 02/05/2016 47 02/05/2016 48 KARARIN ÖZETİ Yapılan görüşmeler sonucunda; Nallıhan İlçesi sınırları içerisinde, Aladağ Çayı

Detaylı

2010 YILI FALİYET RAPORU. EMLAK ve İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ

2010 YILI FALİYET RAPORU. EMLAK ve İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ 2010 YILI FALİYET RAPORU EMLAK ve İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ İçerik Emlak ve İstimlak Müdürlüğü Harita Şefliği ve 2010 Faaliyetleri Numarataj Şefliği ve 2010 Faaliyetleri Emlak ve Kamulaştırma Şefliği ve 2010

Detaylı

MECLİS KARAR KAĞIDI. Karar Tarihi : 03.06.2013 Karar Numarası : 74

MECLİS KARAR KAĞIDI. Karar Tarihi : 03.06.2013 Karar Numarası : 74 MECLİS KARAR KAĞIDI Sinop Belediye Meclisini Teşkil edenlerin Adı ve Soyadı BAŞKAN : Hüseyin MİNOĞLU- Meclis I.Başkan Vekili. ÜYELER : Barış AYHAN,Rahmi BALFİDAN,Necla BOZKURT, Vahittin BULUT, Necati CANEL,

Detaylı

T.C İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ KOMİSYON RAPORLARI

T.C İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ KOMİSYON RAPORLARI 22 2013/856 KONUNUN ÖZÜ: Yol Aksı Uzatılması Hk. 2013/856 sayı ile komisyonumuza intikal eden İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı Harita Müdürlüğü nün 11.04.2013 tarih ve 1275 sayılı yazısında; İlgi :

Detaylı

Orhan BULUTLAR Melek ATEŞ Yavuz KOCAMAN Belediye Meclis Başkanı Kâtip Üye Kâtip Üye

Orhan BULUTLAR Melek ATEŞ Yavuz KOCAMAN Belediye Meclis Başkanı Kâtip Üye Kâtip Üye Karar No : 82 Mülkiyeti Murat AYDIN a ait Erzurum ili Palandöken ilçesi Taşlıgüney Mahallesi, 3 Pafta, 455 Parselde kayıtlı taşınmaz Belediyemiz sınırları içerisinde olup, 1/1000 ölçekli uygulama imar

Detaylı

MECLİS KARAR KAĞIDI. Karar Tarihi : 02.12.2013 Karar Numarası :150

MECLİS KARAR KAĞIDI. Karar Tarihi : 02.12.2013 Karar Numarası :150 MECLİS KARAR KAĞIDI Karar Tarihi : 02.12.2013 Karar Numarası :150 Sinop Belediye Meclisini Teşkil edenlerin Adı ve Soyadı BAŞKAN : Hüseyin MİNOĞLU-Melis 1.Başkanı Vekili. ÜYELER : Barış AYHAN, Rahmi BALFİDAN,

Detaylı

T.C. SULTANBEYLİ BELEDİYE MECLİSİ Tarih : KOMİSYON RAPORLARI Rapor No : 2013 / 11 HUKUK KOMİSYONU RAPORU BELEDİYE MECLİS BAŞKANLIĞINA

T.C. SULTANBEYLİ BELEDİYE MECLİSİ Tarih : KOMİSYON RAPORLARI Rapor No : 2013 / 11 HUKUK KOMİSYONU RAPORU BELEDİYE MECLİS BAŞKANLIĞINA MECLİSİ Tarih : 04.06.2013 KOMİSYON RAPORLARI Rapor No : 2013 / 11 KONU : İrtifak Hakkı. üzere Komisyonumuza havale edilen Emlak ve İstimlak Müdürlüğü nün 23/05/2013 tarih ve 563 inceleme ve tespitler

Detaylı

Karar Tarihi : 07.03.2014 Karar No : 41850698.301.05-31. Konu : Protokol Yapılması için Yetki Verilmesi.

Karar Tarihi : 07.03.2014 Karar No : 41850698.301.05-31. Konu : Protokol Yapılması için Yetki Verilmesi. Karar No : 41850698.301.05-31 Konu : Protokol Yapılması için Yetki Verilmesi. KARAR : Plan ve Bütçe Komisyonunun "Komisyonumuza havale edilen, Bosna Hersek Kütüphanemizin bulunduğu Bosna Hersek Halit Eroğlu

Detaylı

T.C. VAN TUŞBA BELEDĐYESĐ G Ü N D E M

T.C. VAN TUŞBA BELEDĐYESĐ G Ü N D E M T.C. VAN TUŞBA BELEDĐYESĐ G Ü N D E M Belediye Meclisinin 2015 Nisan Ayı Mutat Toplantısı. Birleşimin Başlama Tarihi ve Saati: 06/04/2015-13.00 1-Açılış ve Yoklama. 2-5393 Sayılı Belediye Kanunun 33. maddesinin

Detaylı

T.C. İSTANBUL İLİ BEŞİKTAŞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLÂK MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNERGE

T.C. İSTANBUL İLİ BEŞİKTAŞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLÂK MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNERGE T.C. İSTANBUL İLİ BEŞİKTAŞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLÂK MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanım ve Teşkilat Yapısı Amaç ve Kapsam MADDE

Detaylı

ANTALYA İLİ, SERİK İLÇESİ YUKARIKOCAYATAK, ESKİYÖRÜK VE KAYABURNU MAHALLESİ O25 B2 VE O26 A1 PAFTALARINA GİREN ALANDA HAZIRLANAN 1/25

ANTALYA İLİ, SERİK İLÇESİ YUKARIKOCAYATAK, ESKİYÖRÜK VE KAYABURNU MAHALLESİ O25 B2 VE O26 A1 PAFTALARINA GİREN ALANDA HAZIRLANAN 1/25 1 ANTALYA İLİ, SERİK İLÇESİ YUKARIKOCAYATAK, ESKİYÖRÜK VE KAYABURNU MAHALLESİ O25 B2 VE O26 A1 PAFTALARINA GİREN ALANDA HAZIRLANAN 1/25.000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ PLAN RAPORU 1 PLANLAMA ALANININ

Detaylı

KENTTASARIM ŞEHİR PLANLAMA MÜHENDİSLİK MİMARLIK İNŞAAT TURİZM SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ A Grubu Şehir Planlama

KENTTASARIM ŞEHİR PLANLAMA MÜHENDİSLİK MİMARLIK İNŞAAT TURİZM SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ A Grubu Şehir Planlama KENTTASARIM ŞEHİR PLANLAMA MÜHENDİSLİK MİMARLIK İNŞAAT TURİZM SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ A Grubu Şehir Planlama 1 Adres : Sakarya Mahallesi Uluyol Caddesi Şevki İpekten Plaza No:28 Kat:3/304-305 Osmangazi/BURSA

Detaylı

İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI DEPREM VE RİSK YÖNETİMİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE

İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI DEPREM VE RİSK YÖNETİMİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI DEPREM VE RİSK YÖNETİMİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK ve TANIMLAR Amaç Madde 1- Bu yönergenin

Detaylı

6- Belediye Başkanlığı Đmar ve Şehircilik Müdürlüğü nün tarih ve 507 sayılı yazıları ile

6- Belediye Başkanlığı Đmar ve Şehircilik Müdürlüğü nün tarih ve 507 sayılı yazıları ile T.C. VAN TUŞBA BELEDĐYESĐ G Ü N D E M Belediye Meclisinin 2015 Temmuz Ayı Mutat Toplantısı. Birleşimin Başlama Tarihi ve Saati: 06/07/2015-15.00 1-Açılış ve Yoklama. 2- Belediye Başkanlığı Đmar ve Şehircilik

Detaylı

MECLİS KARAR KAĞIDI. Karar Tarihi : 03.03.2014 Karar Numarası : 37

MECLİS KARAR KAĞIDI. Karar Tarihi : 03.03.2014 Karar Numarası : 37 MECLİS KARAR KAĞIDI Sinop Belediye Meclisini Teşkil edenlerin Adı ve Soyadı BAŞKAN :Baki ERGÜL- Belediye ve Meclis Başkanı. ÜYELER : Barış AYHAN-Rahmi BALFİDAN-Necla ÇELİK- Vahittin BULUT- Necati CANEL

Detaylı

Top Tarihi Karar No Konusu : : :

Top Tarihi Karar No Konusu : : : 134 Kocasinan Belediyesinin, Uğurevler Mahallesi muhtelif ada ve parsellerdeki taşınmazların bulunduğu alanda Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanı ilan edilmesi talebi. Meclis gündeminin 1. maddesinde

Detaylı

T.C. MUT BELEDİYESİ MECLİS KARARI Sahife No: 1 TOPLANTI DÖNEMİ

T.C. MUT BELEDİYESİ MECLİS KARARI Sahife No: 1 TOPLANTI DÖNEMİ KARAR NO 75 TARİH VE NOSU 10.06.2015/ 3118 KÜLTÜR MAHALLESİ DUDAYEV CADDESİNİN İMAR KOMİSYONUNA HAVALESİ 2 İmar Komisyonu ile ilgili evrakların Görüşülmesi 10.06.2015 tarih ve 3118 sayılı müzekkeresi meclise

Detaylı

Karar Tarihi : 01.12.2014 Karar No : 41850698.301.05-210. Konu : Taşınmaz Mal Alımı-Satımı-Tahsis ve Kiralama.

Karar Tarihi : 01.12.2014 Karar No : 41850698.301.05-210. Konu : Taşınmaz Mal Alımı-Satımı-Tahsis ve Kiralama. Karar Tarihi : 01.12.2014 Karar No : 41850698.301.05-210 Konu : Taşınmaz Mal Alımı-Satımı-Tahsis ve Kiralama. KARAR : Mevcut imar planında İbadet Yeri Alanına isabet eden mülkiyeti Belediyemize ait Sille

Detaylı

MANİSA İLİ ALAŞEHİR İLÇESİ İSTASYON MAHALLESİ

MANİSA İLİ ALAŞEHİR İLÇESİ İSTASYON MAHALLESİ MANİSA İLİ ALAŞEHİR İLÇESİ İSTASYON MAHALLESİ 1329 ADA 1 PARSEL 1/5000 VE 1/1000 ÖLÇEKLİ İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ AÇIKLAMA RAPORU HAZIRLAYAN ŞEHİR VE BÖLGE PLANCISI DİLEK ÇAKANŞİMŞEK 2017 MANİSA 1 İÇİNDEKİLER

Detaylı

MANİSA İLİ, YUNUSEMRE İLÇESİ YENİMAHALLE MAHALLESİ 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ PLAN AÇIKLAMA RAPORU

MANİSA İLİ, YUNUSEMRE İLÇESİ YENİMAHALLE MAHALLESİ 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ PLAN AÇIKLAMA RAPORU MANİSA İLİ, YUNUSEMRE İLÇESİ YENİMAHALLE MAHALLESİ 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ PLAN AÇIKLAMA RAPORU A. PLANLAMA TANIMI Planlama alanı, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanlığı, İmar ve Şehircilik

Detaylı

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI 7.DÖNEM 3.TOPLANTI YILI NİSAN AYI TOPLANTILARININ 3.BİRLEŞİMİNE AİT M E C L İ S K A R A R I D I R

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI 7.DÖNEM 3.TOPLANTI YILI NİSAN AYI TOPLANTILARININ 3.BİRLEŞİMİNE AİT M E C L İ S K A R A R I D I R KARARIN ÖZÜ: Kartal Yukarı Mahalle, 2795 ada, 19-48-84-85 parsellere ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği. TEKLİF: Plan ve Proje Müdürlüğü'nün 01.03.2016 tarih, 2016/6524 sayılı teklifi.

Detaylı

T.C. ERZURUM PALANDÖKEN İLÇE BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR KOMİSYONU BAŞKANLIĞI. SAYI : KONU:İmar Plan tadilatı KOMİSYON RAPORU

T.C. ERZURUM PALANDÖKEN İLÇE BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR KOMİSYONU BAŞKANLIĞI. SAYI : KONU:İmar Plan tadilatı KOMİSYON RAPORU Belediye Meclisimizin 06.06.2016 tarih ve 105 sayılı kararı ile Komisyonumuza havale edilen kararı neticesinde; İmar Komisyonumuz 14.06.2016 tarihinde toplanarak, Erzurum ili Palandöken ilçesi, Uzunahmet

Detaylı

Meclis I. Başkan Vekilliğine, kullanılan 38 oyun 34'ünü alan Tahir ÖZER

Meclis I. Başkan Vekilliğine, kullanılan 38 oyun 34'ünü alan Tahir ÖZER Karar Tarihi : 01.04.2016 Karar No : 41850698.301.05-51 : Seçimler KARAR : 5393 Sayılı Belediye Kanununun 19. maddesi ile Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 19. maddesi gereğince, yapılacak ilk mahalli

Detaylı

MECLİS KARAR KAĞIDI. Karar Tarihi : 04.11.2013 Karar Numarası : 132

MECLİS KARAR KAĞIDI. Karar Tarihi : 04.11.2013 Karar Numarası : 132 MECLİS KARAR KAĞIDI Sinop Belediye Meclisini Teşkil edenlerin Adı ve Soyadı BAŞKAN :Necati CANEL- Belediye Başkanı Vekili. ÜYELER : Barış AYHAN-Rahmi BALFİDAN-Necla BOZKURT- Vahittin BULUT- Fehmi ÇİL -Güven

Detaylı

HUKUK + İMAR + PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONLARI ORTAK RAPORU

HUKUK + İMAR + PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONLARI ORTAK RAPORU Komisyonlarımıza havale edilen 04.06.2015 tarih ve 45914605/1119 sayılı Emlak ve Mülkiyeti Belediyemize ait Karşıyaka Şemikler Mahallesi 45 pafta 5998 parsel sayılı 317,39 m2 miktarındaki taşınmaz üzerinde

Detaylı

1.1 TAŞINMAZIN TAPU KAYITLARINA İLİŞKİN BİLGİLER 1.2 TAŞINMAZIN ADRESİ VE ULAŞIMI 1 TAŞINMAZ HAKKINDA BİLGİLER

1.1 TAŞINMAZIN TAPU KAYITLARINA İLİŞKİN BİLGİLER 1.2 TAŞINMAZIN ADRESİ VE ULAŞIMI 1 TAŞINMAZ HAKKINDA BİLGİLER 1 TAŞINMAZ HAKKINDA BİLGİLER 1.1 TAŞINMAZIN TAPU KAYITLARINA İLİŞKİN BİLGİLER Ana Gayrimenkul Bağımsız Bölüm İli ANKARA Pafta No - Blok No - İlçesi KEÇİÖREN Ada No 90721 Kat No - Bucağı - Parsel No 1 Bağ.

Detaylı

BELEDİYE MECLİSİNİN EYLÜL AYI TOPLANTISI 01/09/2016 TARİHLİ BİRLEŞİMİNDE ALDIĞI KARARLAR

BELEDİYE MECLİSİNİN EYLÜL AYI TOPLANTISI 01/09/2016 TARİHLİ BİRLEŞİMİNDE ALDIĞI KARARLAR BELEDİYE MECLİSİNİN EYLÜL AYI TOPLANTISI 01/09/2016 TARİHLİ BİRLEŞİMİNDE ALDIĞI KARARLAR KARAR NO: KARAR ÖZETLERİ 372 Tapu kayıtları belirtilen taşınmazlardaki Sivas Belediyesi ne ait mevcut payın hissesi

Detaylı

BAŞKAN : Baki ERGÜL-Belediye ve Meclis Başkanı. ÜYELER : Rahmi BALFİDAN - Ziya BİLGİLİ - Necati CANEL- Karar Tarihi : 07.12.2015 Karar Numarası : 161

BAŞKAN : Baki ERGÜL-Belediye ve Meclis Başkanı. ÜYELER : Rahmi BALFİDAN - Ziya BİLGİLİ - Necati CANEL- Karar Tarihi : 07.12.2015 Karar Numarası : 161 Sinop Belediye Meclisini Teşkil edenlerin Adı ve Soyadı BAŞKAN : Baki ERGÜL-Belediye ve Meclis Başkanı. ÜYELER : Rahmi BALFİDAN - Ziya BİLGİLİ - Necati CANEL- Kamil GÜRBÜZ -Ayten KESKİN Hüseyin MİNOĞLU-Zeynel

Detaylı

T.C. ERZURUM PALANDÖKEN İLÇE BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR KOMİSYONU BAŞKANLIĞI. SAYI : KONU:İmar Plan tadilatı KOMİSYON RAPORU

T.C. ERZURUM PALANDÖKEN İLÇE BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR KOMİSYONU BAŞKANLIĞI. SAYI : KONU:İmar Plan tadilatı KOMİSYON RAPORU Belediye Meclisimizin 07.03.2016 tarih ve 49 sayılı kararı ile Komisyonumuza havale edilen kararı neticesinde; İmar Komisyonumuz 24.03.2016 tarihinde toplanarak, Erzurum ili Palandöken ilçesi, Osman Bektaş

Detaylı

T.C. MUĞLA İLİ DALAMAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI

T.C. MUĞLA İLİ DALAMAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI MECLİS I Havale Tarihi : 26.10.2016 Kararın Nosu : 92 İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü' nün 24.10.2016 tarih ve E.11827418 sayılı yazısı ile Belediye Meclisimizin 01.06.2016 tarih ve 67 sayılı kararı ile Halk

Detaylı

MANİSA İLİ, YUNUSEMRE İLÇESİ YENİMAHALLE MAHALLESİ 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ PLAN AÇIKLAMA RAPORU

MANİSA İLİ, YUNUSEMRE İLÇESİ YENİMAHALLE MAHALLESİ 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ PLAN AÇIKLAMA RAPORU MANİSA İLİ, YUNUSEMRE İLÇESİ YENİMAHALLE MAHALLESİ 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ PLAN AÇIKLAMA RAPORU A. TANIMI Planlama alanı, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanlığı, İmar ve Şehircilik

Detaylı

1- GENEL BİLGİLER. A. MİSYON ve VİZYON MİSYON

1- GENEL BİLGİLER. A. MİSYON ve VİZYON MİSYON 1- GENEL BİLGİLER A. MİSYON ve VİZYON MİSYON Belediyemize ait gayrimenkulleri ilçe sakinlerinin yararını gözeterek, imar planlarında kamuya ayrılmış alanların elde edilmesini hızlandırmak ve mevcut alanların

Detaylı

ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU RAPORU. Tarih: İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI. Esat GÖYÜK İmar Kom.

ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU RAPORU. Tarih: İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI. Esat GÖYÜK İmar Kom. 7 J ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU RAPORU Tarih:29.06.2015 BİRİM İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI TALEP SAHİBİ MECLİS TOPLANTISININ TARİHİ VE GÜNDEM MADDESİ TALEP KONUSU

Detaylı

Hazırlayan: Mesut YÜKSEL

Hazırlayan: Mesut YÜKSEL ARTVİN İLİ MERKEZ İLÇESİ YENİ MAHALLESİ 579 ADA 1 PARSEL VE ÇEVRESİNDE RESMİ KURUM ALANI(MÜZE) VE KÜLTÜREL TESİS ALANI(Kültür Evi) AMAÇLI NAZIM VE UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ PLAN AÇIKLAMA RAPORU Hazırlayan:

Detaylı

T.C. PALANDÖKEN İLÇE BELEDİYESİ MECLİS KARARI

T.C. PALANDÖKEN İLÇE BELEDİYESİ MECLİS KARARI Karar Tarihi : 03.04.2017 Karar No : 30 5393 Sayılı Belediye Kanununun 33. Maddesi ile Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 20.maddesi uyarınca; görev süreleri tamamlanan Belediye Encümen Üyelerinin

Detaylı

Van-Tuşba Belediye Meclisi Eylül Ayı Karar Özetleri

Van-Tuşba Belediye Meclisi Eylül Ayı Karar Özetleri Van-Tuşba Belediye Meclisi Eylül Ayı Karar Özetleri Karar Sayısı: 246 Komisyon Raporunda; Van Đli Tuşba Đlçesi Bardakçı Mahallesi pafta:vank50c16d, ada:-, parsel:70 nolu taşınmaz 1/1000 ölçekli Uygulama

Detaylı

Nebi YILMAZ Durmuş Ali ÇETİN Muhammet Ali KESKİN Meclis Başkanı Kâtip Üye Kâtip Üye Belediye Başkanı

Nebi YILMAZ Durmuş Ali ÇETİN Muhammet Ali KESKİN Meclis Başkanı Kâtip Üye Kâtip Üye Belediye Başkanı KARAR NO 1 YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ TARİH VE NOSU 05.01.2016 DENETİM KOMİSYON ÜYELİĞİ SEÇİMİ Denetim Komisyon Üyeliği Seçimi 5393 Sayılı Belediye Kanununun 25. Maddesi gereğince Denetim Komisyonu Üyeliği

Detaylı

T.C. KIRŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI

T.C. KIRŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI TOPLANTI TARİHİ : 03/09/2015 SAATİ : 14:00 OTURUM : 1 BİRLEŞİM : 1 MECLİS BAŞKAN V. : Veli ŞAHİN 1-AÇILIŞ : Belediye Meclisi, Belediye Başkan Yardımcısı Veli ŞAHİN Başkanlığında 03/09/2015 Perşembe günü

Detaylı

Van-Tuşba Belediye Meclisi Ocak 2015 Ayı Karar Özetleri

Van-Tuşba Belediye Meclisi Ocak 2015 Ayı Karar Özetleri Van-Tuşba Belediye Meclisi Ocak 2015 Ayı Karar Özetleri Kararı Sayısı : 1 5393 Sayılı Belediye Kanunun 25 maddesi ve Belediye Meclis Çalışma Yönetmeliğinin 22. Maddesi uyarınca Belediye Meclisi her yıl

Detaylı

T.C. SULTANBEYLİ BELEDİYE MECLİSİ Tarih : 03.05.2011 KOMİSYON RAPORLARI Rapor No : 2011 / 18 HUKUK KOMİSYONU RAPORU BELEDİYE MECLİS BAŞKANLIĞI NA

T.C. SULTANBEYLİ BELEDİYE MECLİSİ Tarih : 03.05.2011 KOMİSYON RAPORLARI Rapor No : 2011 / 18 HUKUK KOMİSYONU RAPORU BELEDİYE MECLİS BAŞKANLIĞI NA SULTANBEYLİ BELEDİYE MECLİSİ Tarih : 03.05.2011 KOMİSYON RAPORLARI Rapor No : 2011 / 18 HUKUK KOMİSYONU RAPORU KONU : Yer Tahsisi. (İSMEK Kurs Merkezi.) TEKLİFİN ÖZÜ : Sultanbeyli Belediye Meclisi nin

Detaylı

KONAK BELEDİYE MECLİSİ

KONAK BELEDİYE MECLİSİ DUYURU Belediye Meclisimiz Perşembe günü Saat 18.00 de İzmir Büyükşehir Belediyesinin Konaktaki Belediye Sarayı Bünyesinde bulunan meclis toplantı salonunda aşağıdaki gündemde bulunan konuları görüşmek

Detaylı

DUYURU KONAK BELEDĐYE MECLĐSĐ Pazartesi Saat:18.00 G Ü N D E M

DUYURU KONAK BELEDĐYE MECLĐSĐ Pazartesi Saat:18.00 G Ü N D E M DUYURU Belediye Meclisimiz 02.06.2008 Pazartesi günü Saat 18.00 de Đzmir Büyükşehir Belediyesinin Konak taki Belediye Sarayı Bünyesinde bulunan meclis toplantı salonunda aşağıdaki gündemde bulunan konuları

Detaylı

T.C. SULTANBEYLİ BELEDİYE MECLİSİ Tarih : 04.12.2012 KOMİSYON RAPORLARI Rapor No : 2012 / 29 HUKUK KOMİSYONU RAPORU BELEDİYE MECLİS BAŞKANLIĞINA

T.C. SULTANBEYLİ BELEDİYE MECLİSİ Tarih : 04.12.2012 KOMİSYON RAPORLARI Rapor No : 2012 / 29 HUKUK KOMİSYONU RAPORU BELEDİYE MECLİS BAŞKANLIĞINA MECLİSİ Tarih : 04.12.2012 KOMİSYON RAPORLARI Rapor No : 2012 / 29 HUKUK KOMİSYONU KONU : Bina Kiralama. TEKLİFİN ÖZÜ : Belediye Meclisi nin 03/12/2012 tarihli oturumunda incelenmek üzere komisyonumuza

Detaylı

T.C. SULTANBEYLİ BELEDİYE MECLİSİ Tarih : HUKUK KOMİSYONU-BÜTÇE VE Rapor No : 2011 / 7 TARİFE KOMİSYONU MÜŞTEREK RAPORU

T.C. SULTANBEYLİ BELEDİYE MECLİSİ Tarih : HUKUK KOMİSYONU-BÜTÇE VE Rapor No : 2011 / 7 TARİFE KOMİSYONU MÜŞTEREK RAPORU HUKUK KOMİSYONU-BÜTÇE VE Rapor No : 2011 / 7 TARİFE KOMİSYONU MÜŞTEREK RAPORU KONU : Nakliye Bedelinin Ödenmesi. Komisyonumuza havale edilen Destek Hizmetleri Müdürlüğü nün 12/10/2011 tarih ve 965 sayılı

Detaylı

BALIKESİR İLİ, KARESİ İLÇESİ, PAŞAALANI MAHALLESİ, 21M-I PAFTA, 5658 ADA, 5 PARSEL AİT

BALIKESİR İLİ, KARESİ İLÇESİ, PAŞAALANI MAHALLESİ, 21M-I PAFTA, 5658 ADA, 5 PARSEL AİT BALIKESİR İLİ, KARESİ İLÇESİ, PAŞAALANI MAHALLESİ, 21M-I PAFTA, 5658 ADA, 5 PARSEL AİT 1 / 1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ AÇIKLAMA RAPORU ÇELİK ŞEHİR PLANLAMA KASAPLAR MH. VASIFÇINAR CAD.

Detaylı

T.C. VA ĐL ÖZEL ĐDARESĐ Đl Genel Meclisi. Toplantı : Haziran Karar Sayısı : 163 Birleşim : 06/06/2011 Karar Tarihi : 06/06/2011

T.C. VA ĐL ÖZEL ĐDARESĐ Đl Genel Meclisi. Toplantı : Haziran Karar Sayısı : 163 Birleşim : 06/06/2011 Karar Tarihi : 06/06/2011 Toplantı : Haziran Karar Sayısı : 163 nin Mayıs 2011 tarihli toplantısında verilen önergeye istinaden gündeme alınan ve incelenerek rapora bağlamak üzere Köy-Altyapı Hizmetleri Komisyonuna havale edilen;

Detaylı

T.C. ERZURUM PALANDÖKEN İLÇE BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR KOMİSYONU BAŞKANLIĞI. SAYI : KONU:İmar Plan tadilatı KOMİSYON RAPORU

T.C. ERZURUM PALANDÖKEN İLÇE BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR KOMİSYONU BAŞKANLIĞI. SAYI : KONU:İmar Plan tadilatı KOMİSYON RAPORU Belediye Meclisimizin 01.02.2016 tarih ve 38 sayılı kararı ile Komisyonumuza havale edilen kararı neticesinde; İmar Komisyonumuz 25.02.2016 tarihinde toplanarak, Erzurum ili Palandöken ilçesi, Tuzcu Mahallesi,

Detaylı

BAŞKAN : Baki ERGÜL-Belediye ve Meclis Başkanı. ÜYELER : Rahmi BALFİDAN - Ziya BİLGİLİ - Necati CANEL- Karar Tarihi : 05.10.2015 Karar Numarası : 131

BAŞKAN : Baki ERGÜL-Belediye ve Meclis Başkanı. ÜYELER : Rahmi BALFİDAN - Ziya BİLGİLİ - Necati CANEL- Karar Tarihi : 05.10.2015 Karar Numarası : 131 Sinop Belediye Meclisini Teşkil edenlerin Adı ve Soyadı BAŞKAN : Baki ERGÜL-Belediye ve Meclis Başkanı. ÜYELER : Rahmi BALFİDAN - Ziya BİLGİLİ - Necati CANEL- Kamil GÜRBÜZ -Ayten KESKİN Hüseyin MİNOĞLU-Zeynel

Detaylı

T.C. BAŞBAKANLIK ÖZELLEŞTİRME İDARESİ BAŞKANLIĞI 234 ADA 107 NOLU PARSEL

T.C. BAŞBAKANLIK ÖZELLEŞTİRME İDARESİ BAŞKANLIĞI 234 ADA 107 NOLU PARSEL T.C. BAŞBAKANLIK ÖZELLEŞTİRME İDARESİ BAŞKANLIĞI 234 ADA 107 NOLU PARSEL BALIKESİR İLİ BANDIRMA İLÇESİ ÇINARLI BELDESİ 234 ADA 107 NO LU PARSEL TANITIM DÖKÜMANI Kasım 2010 1 TAŞINMAZ HAKKINDA GENEL BİLGİLER

Detaylı

BELEDİYE MECLİSİNİN OCAK AYI TOPLANTISI 06/01/2016 TARİHLİ BİRLEŞİMİNDE ALDIĞI KARARLAR

BELEDİYE MECLİSİNİN OCAK AYI TOPLANTISI 06/01/2016 TARİHLİ BİRLEŞİMİNDE ALDIĞI KARARLAR BELEDİYE MECLİSİNİN OCAK AYI TOPLANTISI 06/01/2016 TARİHLİ BİRLEŞİMİNDE ALDIĞI KARARLAR KARAR NO: KARAR ÖZETLERİ 1 Denetim Komisyonu üye sayısının beş (5) olarak belirlenmesine, Denetim Komisyonu üyeliklerine

Detaylı

KENTSEL DÖNÜŞÜM ARAÇLARINDAN BİRİ OLARAK HUKUK. Prof. Dr. Gürsel Öngören www.ongoren.av.tr

KENTSEL DÖNÜŞÜM ARAÇLARINDAN BİRİ OLARAK HUKUK. Prof. Dr. Gürsel Öngören www.ongoren.av.tr KENTSEL DÖNÜŞÜM ARAÇLARINDAN BİRİ OLARAK HUKUK Prof. Dr. Gürsel Öngören www.ongoren.av.tr TARİHSEL SÜREÇ İÇİNDE KENTSEL DÖNÜŞÜM 1950 li yıllarda Sanayileşme ve kentlere GÖÇ Tepki: 1) 1966 yılında «Gecekondu

Detaylı

Karar Tarihi : Karar No : Toplantı Tipi Konu. : Taşınmaz Mal Alımı-Satımı-Tahsis ve Kiralama.

Karar Tarihi : Karar No : Toplantı Tipi Konu. : Taşınmaz Mal Alımı-Satımı-Tahsis ve Kiralama. Karar Tarihi : 01.08.2016 Karar No : 41850698.301.05-137 : Taşınmaz Mal Alımı-Satımı-Tahsis ve Kiralama. KARAR : İmar planında İbadet Yeri alanına isabet eden ve mülkiyeti Belediyemize ait tapunun Hocacihan

Detaylı

MECLİS KARAR KAĞIDI. Karar Tarihi : 01.10.2012 Karar Numarası : 142

MECLİS KARAR KAĞIDI. Karar Tarihi : 01.10.2012 Karar Numarası : 142 MECLİS KARAR KAĞIDI Sinop Belediye Meclisini Teşkil edenlerin Adı ve Soyadı BAŞKAN : Hüseyin MİNOĞLU-Meclis I.Başkan Vekili ÜYELER : Barış AYHAN, Rahmi BALFİDAN, Necla BOZKURT, Vahittin BULUT, Necati CANEL,

Detaylı

T.C. VA ĐL ÖZEL ĐDARESĐ Đl Genel Meclisi G Ü D E M Đ

T.C. VA ĐL ÖZEL ĐDARESĐ Đl Genel Meclisi G Ü D E M Đ T.C. VA ĐL ÖZEL ĐDARESĐ Đl Genel Meclisi G Ü D E M Đ Đl Genel Meclisinin 2010 Ekim ayı mutat toplantısı. Birleşimin Başlama Tarihi ve Saati: 04/10/2010-10.00 1- Açılış ve Yoklama. 2- Đl Özel Đdaresi (II)

Detaylı

Van-Tuşba Belediye Meclisi Haziran Ayı Karar Özetleri

Van-Tuşba Belediye Meclisi Haziran Ayı Karar Özetleri Van-Tuşba Belediye Meclisi Haziran Ayı Karar Özetleri Karar Sayısı:158 Đmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, Tuşba Đlçesi Şemsibey Mahallesinde bulunan 191 pafta, 689 ada, 2nolu taşınmaz 1/1000 ölçekli Koruma

Detaylı

/ 47 ARA KARAR NOLU 2016 YILI HESİN HESAB İLE İLGİLİ RAPORUN GÖRÜŞÜLMESİ

/ 47 ARA KARAR NOLU 2016 YILI HESİN HESAB İLE İLGİLİ RAPORUN GÖRÜŞÜLMESİ TOPLANTI TARİHİ 02.05.2017 KARAR NO 57 BÜTÇE KOMİSYON BAŞKANLIĞI 19-20-27.04.2017/ 47 ARA KARAR NOLU 2016 YILI HESİN HESAB İLE İLGİLİ RAPORUN GÖRÜŞÜLMESİ 04.04.2017 tarih ve 47 nolu Meclis Kararı ile Plan

Detaylı

T.C. ANKARA İLİ AKYURT İLÇESİ BELEDİYESİ MECLİS KARARI Karar Tarihi : 02.09.2013 Karar No : 71 Karar Konusu : Komisyonlara Havale Yazısı.

T.C. ANKARA İLİ AKYURT İLÇESİ BELEDİYESİ MECLİS KARARI Karar Tarihi : 02.09.2013 Karar No : 71 Karar Konusu : Komisyonlara Havale Yazısı. T.C. Karar Tarihi : 02.09.2013 Karar No : 71 Karar Konusu : Komisyonlara Havale Yazısı. Ertekin ŞAN, Oktay BAĞCI, Yünüs GÖRGÜLÜ, Semra ULUTAŞ, Murat UĞUR(İzinli), Erdoğan Mali Hizmetler Müdürlüğü nün 26.08.2013

Detaylı

Orhan BULUTLAR Melek ATEŞ Yavuz KOCAMAN Belediye Meclis Başkanı Kâtip Üye Kâtip Üye

Orhan BULUTLAR Melek ATEŞ Yavuz KOCAMAN Belediye Meclis Başkanı Kâtip Üye Kâtip Üye Karar No : 154 Mülkiyeti Üçüzler Konut Yapı Kooperatifine ait Erzurum ili Palandöken ilçesi Osman Bektaş Mahallesi, Ada: 5829, Parsel:1 de kayıtlı taşınmaz 17 L-II 1/1000 ölçekli uygulama imar planlarımızda

Detaylı

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI 7.DÖNEM 4.TOPLANTI YILI MAYIS AYI TOPLANTILARININ 2.BİRLEŞİMİNE AİT M E C L İ S K A R A R I D I R

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI 7.DÖNEM 4.TOPLANTI YILI MAYIS AYI TOPLANTILARININ 2.BİRLEŞİMİNE AİT M E C L İ S K A R A R I D I R KARARIN ÖZÜ: Kartal Yukarı Mahalle, 169 Pafta, 2243 ada 4 parsel ve 2648 (E:2240) ada 293 (E:292) 265 parsellere ilişkin Uygulama İmar Planı 5608,73 plan işlem numaralı 26.09.2016 onanlı 1/1000 ölçekli

Detaylı

6404 ADA 47 NO.LU PARSEL (6404 ADA 36 NO.LU PARSELİN İFRAZINDAN OLUŞMUŞTUR) GAZİOSMANPAŞA MAHALLESİ AYDINOĞULLARI VE AZİMKAR SOKAK ÜZERİ CANİK/SAMSUN

6404 ADA 47 NO.LU PARSEL (6404 ADA 36 NO.LU PARSELİN İFRAZINDAN OLUŞMUŞTUR) GAZİOSMANPAŞA MAHALLESİ AYDINOĞULLARI VE AZİMKAR SOKAK ÜZERİ CANİK/SAMSUN 6404 ADA 47 NO.LU PARSEL (6404 ADA 36 NO.LU PARSELİN İFRAZINDAN OLUŞMUŞTUR) GAZİOSMANPAŞA MAHALLESİ AYDINOĞULLARI VE AZİMKAR SOKAK ÜZERİ CANİK/SAMSUN BİLGİ NOTU Sayfa 1 / 15 GENEL BİLGİLER Tanıtım konusu

Detaylı

ÖDEMİŞ BELEDİYE MECLİSİNİN 6 HAZİRAN 2016 TARİHLİ TOPLANTISININDA ALINAN MECLİS KARAR ÖZETLERİ

ÖDEMİŞ BELEDİYE MECLİSİNİN 6 HAZİRAN 2016 TARİHLİ TOPLANTISININDA ALINAN MECLİS KARAR ÖZETLERİ ===========================ÖDEMİŞ BELEDİYESİ======================= Toplantı Dönemi : 2016 yılı Haziran Ayı Birleşim : 6 Oturum : 1 Tarihi : 06/06/2016 Karar Sayıları : 67, 68, 69, 70, 71 ÖDEMİŞ BELEDİYE

Detaylı

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI 7.DÖNEM 3.TOPLANTI YILI EKİM AYI TOPLANTILARININ 2.BİRLEŞİMİNE AİT M E C L İ S K A R A R I D I R

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI 7.DÖNEM 3.TOPLANTI YILI EKİM AYI TOPLANTILARININ 2.BİRLEŞİMİNE AİT M E C L İ S K A R A R I D I R KARARIN ÖZÜ: Kartal, Yakacık 120 Pafta, 12626 Ada 1 parsel ile 12341 Ada 68 parsel arasında kalan tescilsiz kadastral alandaki (Eski 970 Ada 2 Parselin) Park Alanının bir kısmının Cami Alanına Alınmasına

Detaylı

1-Planlama Alanının Tanımı Alanın Fiziki Yapısı Alanın Uydu Görüntüsü 3. 2-Mevcut Arazi Kullanım ve Kadostral Durum 3

1-Planlama Alanının Tanımı Alanın Fiziki Yapısı Alanın Uydu Görüntüsü 3. 2-Mevcut Arazi Kullanım ve Kadostral Durum 3 Đçerik 1 1-Planlama Alanının Tanımı 2 1-1 Alanın Coğrafi Konumu 2 1-2 Alanın Fiziki Yapısı 3 1-3 Alanın Uydu Görüntüsü 3 2-Mevcut Arazi Kullanım ve Kadostral Durum 3 2-1-Üst Ölçekli Plan Durumu 3 2-2-Mevcut

Detaylı

Orhan BULUTLAR Fisun DURGUN Esra TOPRAK Belediye Meclis Başkanı Kâtip Üye Kâtip Üye

Orhan BULUTLAR Fisun DURGUN Esra TOPRAK Belediye Meclis Başkanı Kâtip Üye Kâtip Üye Karar No : 153 Mülkiyeti Leyla YILDIZ a ait Erzurum ili Palandöken ilçesi Abdurrahman Gazi Mahallesi, pafta: 82, ada: 1262, Parsel: 2 de kayıtlı taşınmaz 18 M-I 1/1000 ölçekli uygulama imar planlarımızda

Detaylı

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU RAPORU

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU RAPORU Q ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU RAPORU Tarih:23.07.2014 BİRİM İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI TALEP SAHİBİ MECLİS TOPLANTISININ TARİHİ VE GÜNDEM MADDESİ TALEP KONUSU

Detaylı

İNEGÖL UYGULAMA İMAR PLANI; 652 ADA, 134 NOLU PARSEL İLE 1493 ADA, 10 NOLU PARSELİN BİR KISMINA AİT PLAN DEĞİŞİKLİĞİ AÇIKLAMA RAPORU

İNEGÖL UYGULAMA İMAR PLANI; 652 ADA, 134 NOLU PARSEL İLE 1493 ADA, 10 NOLU PARSELİN BİR KISMINA AİT PLAN DEĞİŞİKLİĞİ AÇIKLAMA RAPORU İNEGÖL UYGULAMA İMAR PLANI; 652 ADA, 134 NOLU PARSEL İLE 1493 ADA, 10 NOLU PARSELİN BİR KISMINA AİT PLAN DEĞİŞİKLİĞİ AÇIKLAMA RAPORU Bursa İli, İnegöl İlçesi, Osmaniye Mahallesi, 652 Ada, 134 Nolu Parsel,

Detaylı

T.C. FATSA BELEDİYESİ MECLİS KARARI

T.C. FATSA BELEDİYESİ MECLİS KARARI T.C. FATSA BELEDİYESİ MECLİS KARARI DÖNEMİ / TOPLANTI AYI : 2017-9/Eylül KARAR TARİHİ : 13/09/2017 BİRLEŞİM TARİHİ : 13/09/2017 KARAR NO : 2017-9/2-43 BİRLEŞİM : 2 KONUSU: 1/1000 Ölçek İlave ve Revizyon

Detaylı

Sayı : 61943286-301- 08/02/2016 Konu : Meclis Karar Özetleri İlanı. DUYURU

Sayı : 61943286-301- 08/02/2016 Konu : Meclis Karar Özetleri İlanı. DUYURU T.C. MENTEŞE BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yazı İşleri Müdürlüğü Sayı : 61943286-301- 08/02/2016 Konu : Meclis Karar Özetleri İlanı. DUYURU Menteşe Belediye Meclisinin 02 Şubat 2016 Salı günü saat 14.00 de Konakaltı

Detaylı

KARAR NO : KARAR TARİHİ : KARAR ÖZETLERİ

KARAR NO : KARAR TARİHİ : KARAR ÖZETLERİ 1 Tekirdağ Belediye Meclisi 5393 Sayılı Belediye Kanununun 20. maddesi gereğince MART 2009 Ayı toplantısını 04 Mart Çarşamba günü saat 10.00 da yapmış olup, alınan karar özetleri aşağıya çıkarılmıştır.

Detaylı

BURSA İLİ, GEMLİK İLÇESİ, NARLI MAHALLESİ, 1353 VE 1466 PARSELLERE AİT UYGULAMA İMAR PLANI PLAN AÇIKLAMA RAPORU

BURSA İLİ, GEMLİK İLÇESİ, NARLI MAHALLESİ, 1353 VE 1466 PARSELLERE AİT UYGULAMA İMAR PLANI PLAN AÇIKLAMA RAPORU BURSA İLİ, GEMLİK İLÇESİ, NARLI MAHALLESİ, 1353 VE 1466 PARSELLERE AİT UYGULAMA İMAR PLANI PLAN AÇIKLAMA RAPORU Bursa İli, Gemlik İlçesi, Narlı Mahallesi, 1353 Nolu Parsel ve 1466 Nolu Parsel toplam yüzölçümü,

Detaylı

T.C. BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2014 YILI EYLÜL AYINDA ALINAN MECLİS KARAR ÖZETİ

T.C. BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2014 YILI EYLÜL AYINDA ALINAN MECLİS KARAR ÖZETİ T.C. BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2014 YILI EYLÜL AYINDA ALINAN MECLİS KARAR ÖZETİ Sıra No Karar Tarihi Karar No 1 16.09.2014 130 2 16.09.2014 131 3 16.09.2014 132 4 16.09.2014 133 5 16.09.2014 134

Detaylı

1 PLANLAMA ALANININ GENEL TANIMI 2 PLANLAMANIN AMAÇ VE KAPSAMI

1 PLANLAMA ALANININ GENEL TANIMI 2 PLANLAMANIN AMAÇ VE KAPSAMI 1 ANTALYA İLİ, MANAVGAT İLÇESİ ÇELTİKÇİ MAHALLESİ VE DEMİRCİLER MAHALLESİ MEVKİİNDE D-400 KARAYOLU ÇEVRESİNDE 1/5.000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ 1 PLANLAMA ALANININ GENEL TANIMI Planlama alanı

Detaylı

T.C TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU RAPORU

T.C TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU RAPORU Büyükşehir Belediye Meclisinin 11.09.2015 tarihli toplantısında komisyonumuza havale edilen, İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı ibareli 10.09.2015 tarih ve 91352717-310-01/2691 sayılı yazı okundu. Trabzon

Detaylı

Orhan BULUTLAR Melek ATEŞ V.Karani ŞENOCAK Belediye Meclis Başkanı Kâtip Üye Kâtip Üye

Orhan BULUTLAR Melek ATEŞ V.Karani ŞENOCAK Belediye Meclis Başkanı Kâtip Üye Kâtip Üye Karar No : 15 Mülkiyeti Alparslan KÜNİ ve hissedarlarına ait Erzurum ili Palandöken ilçesi Hüseyin Avni Ulaş Mahallesi, Ada: 5937, Parsel:1 da kayıtlı taşınmaz 18 İ-III 1/1000 ölçekli uygulama imar planlarımızda

Detaylı

BELEDİYE MECLİSİNİN EKİM AYI TOPLANTISI 13/10/2015 TARİHLİ BİRLEŞİMİNDE ALDIĞI KARARLAR

BELEDİYE MECLİSİNİN EKİM AYI TOPLANTISI 13/10/2015 TARİHLİ BİRLEŞİMİNDE ALDIĞI KARARLAR BELEDİYE MECLİSİNİN EKİM AYI TOPLANTISI 13/10/2015 TARİHLİ BİRLEŞİMİNDE ALDIĞI KARARLAR KARAR NO: KARAR ÖZETLERİ: 927 Tapu kayıtları belirtilen taşınmazlardaki Sivas Belediyesine ait mevcut payların hissesi

Detaylı

İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ 01/01/ /12/2007 TARİHLERİ ARASI FAALİYET RAPORU

İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ 01/01/ /12/2007 TARİHLERİ ARASI FAALİYET RAPORU T.C. TALAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI İmar ve Şehircilik Müdürlüğü İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ 01/01/2007 31/12/2007 TARİHLERİ ARASI FAALİYET RAPORU 1.İNŞAAT RUHSATI: İlçemiz genelinde yapılacak olan 3929 adet

Detaylı

ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU RAPORU Tarih:22.08.2014 BİRİM

ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU RAPORU Tarih:22.08.2014 BİRİM ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU RAPORU Tarih:22.08.2014 BİRİM İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI TALEP SAHİBİ MURATPAŞA BELEDİYESİ MECLİS TOPLANTISININ TARİHİ VE GÜNDEM MADDESİ

Detaylı

T.C. OSMANİYE BELEDİYESİ Belediye Meclisi 2015 Yılı Eylül Ayı Gündemi

T.C. OSMANİYE BELEDİYESİ Belediye Meclisi 2015 Yılı Eylül Ayı Gündemi T.C. OSMANİYE BELEDİYESİ Belediye Meclisi 2015 Yılı Eylül Ayı Gündemi 59 sayılı Belediye Kanunun 20.maddesi gereğince toplanacak olan Osmaniye Belediye Meclisi 01 Eylül 2015 Salı günü saat 16.00 da aşağıdaki

Detaylı

T.C. TARSUS BELEDĐYE MECLĐSĐ KARARI

T.C. TARSUS BELEDĐYE MECLĐSĐ KARARI Karar No : 2012/7-1 (63) Gündem maddesi gereğince; Özel Kalem Müdürlüğü nün 02/07/2012 tarih ve 751 sayılı yazısının incelenmesi sonucunda; 30 Mayıs 05 Haziran 2012 tarihleri arasında üyesi bulunduğumuz

Detaylı

T.C. İZMİR İLİ URLA BELEDİYESİ MECLİS KARARI

T.C. İZMİR İLİ URLA BELEDİYESİ MECLİS KARARI Karar No :378 KARAR 378 : 6360 Sayılı yasa kapsamında, mesai saatleri dışında yapılacak çalışmalarda, görevli personel için 2016 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu K Cetveline istinaden fazla mesai yaptırılması,

Detaylı

MECLİS KARAR KAĞIDI. Karar Tarihi : Karar Numarası : 16

MECLİS KARAR KAĞIDI. Karar Tarihi : Karar Numarası : 16 MECLİS KARAR KAĞIDI Sinop Belediye Meclisini Teşkil edenlerin Adı ve Soyadı BAŞKAN :Baki ERGÜL- Belediye ve Meclis Başkanı. ÜYELER : Barış AYHAN-Rahmi BALFİDAN-Necla ÇELİK- Vahittin BULUT- Necati CANEL

Detaylı

T.C. ŞEHZADELER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yazı İşleri Müdürlüğü

T.C. ŞEHZADELER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yazı İşleri Müdürlüğü T.C. ŞEHZADELER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yazı İşleri Müdürlüğü 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 20. Maddesi gereğince 01 Haziran 2015 Pazartesi günü saat 18:00 de Belediye Meclis Başkanı Ömer Faruk ÇELİK Başkanlığında

Detaylı

T.C. BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2014 YILI ARALIK AYINDA ALINAN MECLİS KARAR ÖZETİ

T.C. BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2014 YILI ARALIK AYINDA ALINAN MECLİS KARAR ÖZETİ T.C. BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2014 YILI ARALIK AYINDA ALINAN MECLİS KARAR ÖZETİ Sıra No Karar Tarihi Karar No 1 11.12.2014 362 2 11.12.2014 363 3 11.12.2014 364 4 11.12.2014 365 5 11.12.2014 366

Detaylı

T.C. İZMİR İLİ URLA BELEDİYESİ MECLİS KARARI

T.C. İZMİR İLİ URLA BELEDİYESİ MECLİS KARARI Karar No : 72 KARAR 72 - Gündem maddeleri tamamlanmış olduğundan, Mart ayı meclis toplantısının 1. birleşiminin kapatılmasına, bir sonraki meclis toplantısının, 8 Aralık 2012 Perşembe günü saat 16.00 da

Detaylı