AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ 2011 YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ 2011 YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU"

Transkript

1 AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ 2011 YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ

2 SUNUŞ 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30 uncu maddesinde, genel yönetim kapsamındaki idarelerin, ilk altı aylık bütçe uygulama sonuçları, ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve hedefler ile faaliyetlerini saydamlık, hesap verilebilirlik ve kamuoyu denetimi ilkeleri çerçevesinde Temmuz ayı içinde kamuoyuna açıklayacakları hüküm altına alınmıştır. Bu çerçevede Üniversitemizde 2006 Yılından başlayarak her yıl temmuz ayında ilk altı aylık döneme ilişkin bütçe uygulamaları, ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve hedefler ile faaliyetler konusunda kamuoyuna bilgi verilmektedir. Faaliyet sonuçları ile mali durum hakkında kamuoyunu aydınlatmak, bütçe politikası, gelir ve giderlerin izlenmesini sağlamak ve 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 7 nci ve 8 inci maddeleri gereği hizmetlerin yürütülmesinde ve bütçe uygulamalarında saydamlığın ve hesap verilebilirliğin arttırılması amacına yönelik olarak Üniversitemizin 2011 yılı Ocak-Haziran dönemine ilişkin bütçe uygulama sonuçları, ikinci altı aylık döneme ait beklentiler, hedefler ve faaliyetlerin yer aldığı "Afyon Kocatepe Üniversitesi 2011 Yılı Ocak-Haziran Dönemi Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu" Üniversitemiz Strateji Geliştirme Daire Başkanlığınca hazırlanmıştır. Kamuoyunun bilgisine sunulur. Ahmet ERKAN Strateji Geliştirme Daire Başkanı 2

3 2011 YILI OCAK - HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE GİDERLERİ ,10 TL, BÜTÇE GELİRLERİ ,16 TL VE BÜTÇE DENGESİ ,06 TL FAZLA OLARAK GERÇEKLEŞMİŞTİR YILI OCAK - HAZİRAN DÖNEMİNDE 2010 YILININ AYNI DÖNEMİNE GÖRE BÜTÇE GİDERLERİ %36,22 ORANINDA ARTARKEN, BÜTÇE GELİRLERİ %47,15 ORANINDA ARTIŞ GÖSTERMİŞTİR. 3

4 I YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI A- BÜTÇE GİDERLERİ a)- Ekonomik Sınıflandırmaya Göre Bütçe Giderleri: Toplam Bütçe Gideri: 2011 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile Üniversitemize ayrılan toplam ,00-TL ödenekten dönem sonu itibariyle ,10-TL si harcanmıştır. Harcamaların başlangıç ödeneğine oranı %45,65, toplam ödenek göndermeye göre oranı ise %66,58 dir yılının aynı döneminde ,70-TL harcama yapılmış olup, toplam giderlerin bütçe başlangıç ödeneğine oranı %42,14 olarak gerçekleşmiştir Yılı Ocak-Haziran döneminde Toplam Bütçe Giderlerindeki gerçekleşme 2010 yılının aynı dönemine göre %36,22 oranında artış göstermiştir. Üniversitemiz 2011 Yılı Ocak-Haziran Dönemi bütçe giderlerinin ekonomik sınıflandırmaya göre gerçekleşmeleri Tablo-1 Ekonomik Sınıflandırmaya Göre Bütçe Giderleri Kıyaslama Tablosunda, aylar itibariyle gerçekleşme durumu ise Ek-1 Bütçe Giderlerinin Gelişimi Tablosunda sunulmuştur. Tablo - 1 Ekonomik Sınıflandırmaya Göre Bütçe Giderleri Kıyaslama Tablosu BÜTÇE GİDERLERİ Başlangıç Ödeneği ( TL) Artış Ocak-Haziran Gerçekleşme ( TL) % K.B.Ö. Ocak-Haziran Gerçekleşme ( TL) Oranı (%) % Yıllık Bütçe Gideri , ,70 42, , ,10 45,65 36,22 01-Personel Giderleri , ,40 54, , ,35 51,46 15,38 02-Sos. Güv. Kurumuna Dev. Pir. Gid , ,14 51, , ,85 53,03 14,85 03-Mal ve Hiz. Alım Gideri , ,14 36, , ,01 35,60 17,69 05-Cari Transferler , ,15 67, , ,84 112,99 229,98 06-Sermaye Gideri , ,87 18, , ,05 28,37 107,94 07-Sermaye Transferleri ,00 100,00 0, ,00 100,00 435,00 Ekonomik Sınıflandırmanın birinci düzeyi itibariyle Üniversitemiz 2010 ve 2011 yılları Ocak- Haziran dönemindeki gider gerçekleşmeleri karşılaştırmalı olarak aşağıda açıklanmıştır. 01-Personel Giderleri: Üniversitenin 2011 yılı bütçesinden Personel Giderleri için ayrılan ,00 TL ödenekten Haziran ayı sonu itibariyle ,35 TL si harcanmıştır. Personel Giderlerine ilişkin harcamaların aynı iş için ayrılan başlangıç ödeneğine oranı %51,46 dır yılının aynı döneminde ,40 TL Personel Giderleri harcaması yapılmış olup, aynı iş için ayrılan başlangıç ödeneğine göre harcama oranı %54,73 olarak gerçekleşmiştir yılının ilk altı aylık döneminde personel giderlerindeki gerçekleşme 2010 yılının aynı dönemine göre %15,38 oranında artış göstermiştir. 4

5 02-Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri: Üniversitemiz 2011 yılı bütçeden Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri için ayrılan ,00-TL ödenekten Haziran ayı sonu itibariyle ,85-TL si harcanmıştır. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderlerine ilişkin harcamaların aynı iş için ayrılan başlangıç ödeneğine oranı %53,03 tür yılının aynı döneminde ,14-TL Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri harcaması yapılmış olup, aynı iş için ayrılan başlangıç ödeneğine göre harcama oranı %51,17 olarak gerçekleşmiştir yılının ilk altı aylık döneminde Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderlerindeki gerçekleşme 2010 yılının aynı dönemine göre %14,85 oranında artış göstermiştir. 03- Mal ve Hizmet Alım Giderleri: Üniversitemiz 2011 yılı bütçeden Mal ve Hizmet Alım Giderleri için ayrılan ,00-TL ödenekten Haziran ayı sonu itibariyle ,01-TL si harcanmıştır. Mal ve Hizmet Alım Giderlerine ilişkin harcamaların aynı iş için ayrılan başlangıç ödeneğine oranı %35,60 tır yılının aynı döneminde ,14-TL Mal ve Hizmet Alım Giderleri harcaması yapılmış olup, aynı iş için ayrılan başlangıç ödeneğine göre harcama oranı %36,56 olarak gerçekleşmiştir yılının ilk altı aylık döneminde Mal ve Hizmet Alım Giderlerindeki gerçekleşme 2010 yılının aynı dönemine göre %17,69 oranında artış göstermiştir. 05- Cari Transferler: Üniversitemiz 2011 yılı bütçeden Cari Transfer Giderleri için ,00-TL ödenek ayrılmış olup, Üniversitemiz Hastane Döner Sermayesine yardım amacıyla Maliye Bakanlığı yedek ödenek tertibinden aynı harcama kalemine yıl içinde ,00-TL ödenek eklenmesi suretiyle oluşan toplam ,00 TL ödeneğin Haziren ayı sonu itibarı ile ,84-TL si harcanmıştır. Cari Transfer Giderlerine ilişkin harcamaların aynı iş için ayrılan başlangıç ödeneğine oranı %112,99 dur yılının aynı döneminde ,15-TL Cari Transfer harcaması yapılmış olup, aynı iş için ayrılan başlangıç ödeneğine göre harcama oranı %67,19 olarak gerçekleşmiştir yılının ilk altı aylık döneminde Cari Transfer Giderlerindeki gerçekleşme 2010 yılının aynı dönemine göre %229,98 oranında artış göstermiştir. 06-Sermaye Giderleri: Üniversitemiz 2011 yılı bütçeden Sermaye Giderleri için ayrılan ,00-TL ödenekten Haziran ayı sonu itibariyle ,05 -TL si harcanmıştır. Sermaye giderlerine ilişkin harcamaların aynı iş için ayrılan başlangıç ödeneğine oranı %28,37 dir yılının aynı döneminde ,87- TL Sermaye Giderleri harcaması yapılmış olup, aynı iş için ayrılan başlangıç ödeneğine göre harcama oranı %18,34 olarak gerçekleşmiştir yılının ilk altı aylık döneminde sermaye giderlerindeki gerçekleşme 2010 yılının aynı dönemine göre %107,94 oranında artış göstermiştir. 07-Sermaye Transferleri: Üniversitemiz 2011 yılı bütçeden Sermaye Transferlerine ilişkin giderler için dönem başında bütçeden ödenek ayrılmamış olup, Merkezi Araştırma Laboratuarı Projesi ve Rektörlük Bilimsel Araştırma Projelerine ait Sermaye Giderleri tertibinde bulunan ,00-TL ödenek Sermaye Transferlerine tertibine aktarılmış ve Haziran ayı sonu itibariyle tamamı harcanmıştır. Sermaye Transferleri giderlerine ilişkin harcamaların aynı iş için ayrılan ödeneğe oranı %100 dür yılının aynı döneminde ,00-TL Sermaye Transferlerine ilişkin harcaması yapılmış olup, aynı iş için ayrılan başlangıç ödeneğine göre harcama oranı %100 olarak gerçekleşmiştir yılının ilk altı aylık döneminde Sermaye Transferlerindeki gerçekleşme 2010 yılının aynı dönemine göre %435 oranında artış göstermiştir. 5

6 2011 Yılı Haziran ayı sonu itibarı ile ekonomik sınıflandırma bazında %53,47 sıi Personel Giderlerime %9,06 sı Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri olmak üzere Üniversite bütçe giderlerinin toplam %62,53 ü personel cari harcamaları olarak gerçekleşmiştir. Aynı dönemde %8,87 si Mal ve Hizmet Alımlarına ilişkin cari giderler, %4,61 i Cari Transferler oluşturmakta olup, Üniversite bütçe giderlerinin toplam %76,01 i cari harcamalar oluşturmuştur. Aynı dönemde Üniversite bütçesinden yapılan giderlerin %19,60 ı Sermaye Giderleri, %4,38 i Sermaye Transferlerine ilişkin giderler olmak üzere toplam %23,99 u Sermaye Harcamaları oluşturmuştur. Ekonomik Sınıflandırma itibarı harcamalar değerlendirildiğinde; Personel Giderleri, Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri, Cari Transferler ve Sermaye Transferleri ekonomik kodlarındaki harcamalara ilişkin performanslar beklenen düzeydedir. Mal ve Hizmet Alım Giderleri ve Sermeye Giderlerine ilişkin harcamalar hem başlangıç ödeneğine göre hem de ödenek göndermeye göre %50 nin ve beklenen düzeyin altındadır. (Tablo-2) Tablo Yılı Ocak-Haziran Dönemi Ekonomik Sınıflandırmaya Göre Gider Cetveli PERS ONEL GİDERLERİ S OS.GÜV.KUR. DEVLET PRİMİ GİDERLERİ MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ CARİ TRANS FERLER S ERMAYE GİDERLERİ SERMAYE TRANS FERLERİ TOPLAM K.B.Ö , , , , ,00 0, ,00 TOPLAM ÖDENEK GÖNDERME , , , , , , ,86 HARCAMA , , , , , , ,10 K.B.Ö. GÖRE HARCAMA ORANI(%) TOPLAM 51,46 53,03 35,60 112,99 28,37 100,00 45,65 TOPLAM ÖDENEK GÖNDERMEYE GÖRE HARCAMA ORANI (%) 83,13 83,79 46,39 87,76 42,66 92,71 66,58 TOPLAM HARCAMA İÇİNDEKİ ORANI (%) 53,47 9,06 8,87 4,61 19,60 4,38 100,00 b)- Fonksiyonel Sınıflandırmaya Göre Bütçe Giderleri: 01- Genel Kamu Hizmetleri: Genel Kamu Hizmetleri fonksiyonu için Üniversitemiz 2011 yılı bütçesinde ,00-TL ödenek ayrılmış, Haziran sonu itibarı ile bu ödeneğin ,97-TL si harcanmıştır. Bu harcamanın başlangıç ödeneğine oranı %49,57, aynı fonksiyon için gönderilen ödeneğe oranı ise %73,20 olarak gerçekleşmiştir. 02- Savunma Hizmetleri: Savunma Hizmetleri fonksiyonu için Üniversitemiz 2011 yılı bütçesinde ,00-TL ödenek ayrılmış, Haziran sonu itibarı ile bu ödeneğin 9.082,13 TL si harcanmıştır. Bu harcamanın başlangıç ödeneğine oranı %17,14, aynı fonksiyon için gönderilen ödeneğe oranı ise %27,03 olarak gerçekleşmiştir. 6

7 03- Kamu Düzeni ve Güvenlik Hizmetleri: Kamu Düzeni ve Güvenlik Hizmetleri fonksiyonu için Üniversitemiz 2011 yılı bütçesinde ,00-TL ödenek ayrılmış, Haziran sonu itibarı ile bu ödeneğin ,73-TL si harcanmıştır. Bu harcamanın başlangıç ödeneğine oranı %65,77, aynı fonksiyon için gönderilen ödeneğe oranı ise %42,43 olarak gerçekleşmiştir. 07- Sağlık Hizmetleri Sağlık Hizmetleri fonksiyonu için Üniversitemiz 2011 yılı bütçesinde ,00-TL ödenek ayrılmış, Haziran sonu itibarı ile bu ödeneğin ,15-TL si harcanmıştır. Bu harcamanın başlangıç ödeneğine oranı %29,88, aynı fonksiyon için gönderilen ödeneğe oranı ise %41,95 olarak gerçekleşmiştir. 08- Dinlenme Kültür ve Din Hizmetleri: Dinlenme Kültür ve Din Hizmetleri fonksiyonu için 2011 yılı bütçesinde ,00-TL ödenek ayrılmış, Haziran sonu itibarı ile bu ödeneğin ,73-TL si harcanmıştır. Bu harcamanın başlangıç ödeneğine oranı %47,86, aynı fonksiyon için gönderilen ödeneğe oranı ise %85,83 olarak gerçekleşmiştir. 09- Eğitim Hizmetleri: Eğitim Hizmetleri fonksiyonu için 2011 yılı bütçesinde ,00 TL ödenek ayrılmış, Haziran sonu itibarı ile bu ödeneğin ,39 TL si harcanmıştır. Bu harcamanın başlangıç ödeneğine oranı %49,21, aynı fonksiyon için gönderilen ödeneğe oranı ise %74,31 olarak gerçekleşmiştir Yılı Haziran ayı sonu itibarı ile bütçeden yapılan harcamaların %7,84 ü Genel Kamu Hizmetleri; %0,02 si Savunma Hizmetleri; %2,08 i Kamu Düzeni ve Güvenlik Hizmetleri; %12,90 ı Sağlık Hizmetleri; %0,40 ı Dinlenme, Kültür-Din Hizmetleri ve %76,76 sı Eğitim Hizmetleri fonksiyonunda kullanılmıştır. Fonksiyonel Sınıflandırma itibarıyla harcamalar değerlendirildiğinde; Kamu Hizmetleri, Kamu Düzeni ve Güvenlik Hizmetleri, Dinlenme, Kültür-Din Hizmetleri ve Eğitim Hizmetleri fonksiyonel kodlarındaki harcamalara ilişkin performanslar beklenen düzeydedir. Savunma Hizmetleri ile Sağlık Hizmetlerine ilişkin harcamalar hem başlangıç ödeneğine göre hem de ödenek göndermeye göre %50 nin ve beklenen düzeyin altındadır. (Tablo-3) 7

8 Tablo Ocak-Haziran Dönemi Fonksiyonel Sınıflandırmaya Göre Gider Cetveli FONKSİYON ADI GELİR TÜRÜ FO NK. KOD BAŞLANĞIÇ Ö DENEĞİ TO PLAM Ö DENEK GÖ NDERME HARCAMA BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİNE GÖ RE HARCAMA O RANI (%) TOPLAM Ö DENEK GÖ NDERMEYE GÖ RE HARCAMA ORANI (%) TOPLAM HARCAMA İÇİNDEKİ PAYI (%) G ENEL KAMU HİZMETLERİ , , ,97 49,57 73,20 7,84 GENEL PERSONEL HİZMETLERİ HAZİNE , , ,40 52,47 86,89 1,99 GENEL PLANLAMA VE İSTATİSTİK HİZM. HAZİNE , , ,86 50,20 81,53 0,45 DİĞER GENEL HİZMETLER HAZİNE , , ,10 49,56 69,62 5,37 KİRA GELİRLERİ FONKSİYONU KİRA , , ,61 10,72 20,09 0,03 SAVUNMA HİZMETLERİ , , ,13 17,14 27,03 0,02 SİVİL SAVUNMA HİZM. HAZİNE , , ,13 17,14 27,03 0,02 KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİK HİZMETLERİ , , ,73 65,77 42,43 2,08 KURUMSAL GÜVENLİK HİZM. HAZİNE , , ,73 65,77 42,43 2,08 SAĞ LIK HİZMETLERİ , , ,15 29,88 41,95 12,90 GENEL HASTANE HİZM. HAZİNE , , ,15 29,88 41,95 12,90 DİNLENME KÜLTÜR VE DİN HİZMETLERİ , , ,73 47,86 85,83 0,40 KÜLTÜR HİZMETLERİ HAZİNE , , ,73 47,86 85,83 0,40 EĞİTİM GİDERLERİ , , ,39 49,21 74,31 76,76 ÜNİV.VE YÜKSEKÖĞRETİM HİZ.VEREN KURUMLAR HAZİNE , , ,52 52,02 75,72 44,25 İKİNCİ ÖĞRETİM GİDERLERİ İKİNCİ ÖĞRETİM , , ,74 42,37 75,66 4,56 YAZ OKULU GİDERLERİ YAZ OKULU , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ENSTİTÜLERİN YAZ OKULU GİDERLERİ İ.Ö. TEZSİZ Y.L , , ,20 29,29 99,92 0,04 ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLARLA YÜRÜTÜLEN HİZM. BAĞIŞ VE YARDIM , , ,47 100,00 54,23 0,11 DOKTORA EĞİTİMİ VEREN YÜKSEKÖĞRETİM HİZM. HAZİNE , , ,93 45,40 73,28 4,08 YAZ OKULU GELİRLERİ İLE YÜRÜTÜLECEK HİZM. YAZ OKULU ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 EĞİTİME YARDIMCI HİZMETLER HAZİNE , , ,39 15,97 28,45 0,83 ÖĞRENCİ BESL.İLİŞKİN GİDERLER SKS , , ,04 37,00 79,31 1,37 ÖĞRENCİ SAĞLIĞINA İLİŞKİN GİDER SKS , , ,43 38,04 49,66 0,04 ÖĞR.KÜLTÜR VE SPOR FAL.İLİŞK.GİDERLER SKS , , ,13 46,55 65,86 0,51 DİGER GİDERLER SKS , , ,61 41,74 61,93 2,93 EĞİTİME İLİŞKİN ARAŞTIRMA GEL.HİZMETLERİ HAZİNE , , ,00 100,00 100,00 4,09 BİLİMSEL TEKNOLOJİK ARAŞ.HİZM. BİLİMSEL ARAŞ , , ,00 47,04 79,64 1,35 SINIFLANDIRMAYA GİRMEYEN EĞİTİM HİZM. HAZİNE , , ,30 52,44 83,52 12,46 İÇ DENETİM HİZMETLERİ HAZİNE , , ,63 30,88 47,53 0,13 TOPLAM , , ,10 45,65 66,58 100,00 8

9 c)- Ekonomik ve Fonksiyonel Sınıflandırmaya Göre Bütçe Giderleri: Fonksiyonel ve Ekonomik Sınıflandırmaya göre 2011 Yılı Ocak-Haziran Dönemi Bütçe Giderlerinin miktar ve oranları Tablo 4 de gösterilmiştir. Tablo Yılı Ocak- Haziran Dönemi Fonksiyonel ve Ekonomik Sınıflandırmaya Göre Gider Cetveli PERSONEL GİDERLERİ SOS.GÜV.KUR. DEVLET PRİMİ GİD. MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ CARİ TRANSFERLER SERMAYE GİDERLERİ SERMAYE TRANSFERLERİ TOPLAM GENEL KAMU HİZMETLERİ SAVUNMA HİZMETLERİ KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİK HİZMETLERİ SAĞLIK HİZMETLERİ BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ , , , , ,00 TOPLAM ÖD. GÖNDERME , , , , ,00 HARCAMA , , , , ,97 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİNE GÖRE HARCAMA ORANI 53,26 54,91 23,14 48, ,57 TOPL. ÖD. GÖNDERMEYE GÖRE HARCAMA ORANI 79,17 78,62 29,36 75, ,20 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ , , ,00 TOPLAM ÖD. GÖNDERME , , ,00 HARCAMA 7.413, , ,13 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİNE GÖRE HARCAMA ORANI 16,85 18, ,14 TOPL. ÖD. GÖNDERMEYE GÖRE HARCAMA ORANI 26,76 28, ,03 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ , ,00 TOPLAM ÖD. GÖNDERME , ,00 HARCAMA , ,73 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİNE GÖRE HARCAMA ORANI , ,77 TOPL. ÖD. GÖNDERMEYE GÖRE HARCAMA ORANI , ,43 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ , , , , ,00 TOPLAM ÖD. GÖNDERME , , , , , ,00 HARCAMA , , , , , ,15 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİNE GÖRE HARCAMA ORANI 47,93 53,64 3,88-20,80-29,88 TOPL. ÖD. GÖNDERMEYE GÖRE HARCAMA ORANI 77,31 86,46 4,14 100,00 30,29-41,95 08 DİNLENME KÜLTÜR VE DİN HİZMETLERİ BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ , , , ,00 TOPLAM ÖD. GÖNDERME , , , ,00 HARCAMA , , , ,73 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİNE GÖRE HARCAMA ORANI 54,05 60, ,88-47,86 TOPL. ÖD. GÖNDERMEYE GÖRE HARCAMA ORANI 86,96 95, ,58-85,83 09 EĞİTİM HİZMETLERİ TOPLAM BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ , , , , ,00 0, ,00 TOPLAM ÖD. GÖNDERME , , , , , , ,86 HARCAMA , , , , , , ,39 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİNE GÖRE HARCAMA ORANI 51,59 52,79 32, ,97 35,61-49,21 TOPL. ÖD. GÖNDERMEYE GÖRE HARCAMA ORANI 84,10 84,14 50,76 99,03 55,10 92,71 74,31 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ , , , , ,00 0, ,00 TOPLAM ÖD. GÖNDERME , , , , , , ,86 HARCAMA , , , , , , ,10 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİNE GÖRE HARCAMA ORANI 51,46 53,03 35,60 112,99 28,37 100,00 45,65 TOPL. ÖD. GÖNDERMEYE GÖRE HARCAMA ORANI 83,13 83,79 46,39 87,76 42,66 0,00 66,58 9

10 ç)- Kurumsal Sınıflandırmaya Göre Bütçe Giderleri: Üniversitemiz 2011 yılı bütçesinden ,00-TL ile en fazla ödenek Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığına tahsis edilmiş olup, Haziran ayı sonu itibarı ile bu ödeneklerden ,23-TL si harcanmıştır. Bu harcamanın başlangıç ödeneğine oranı %41,60, aynı birim için gönderilen ödeneğe oranı ise %46,75 olarak gerçekleşmiştir. Üniversitemiz 2011 yılı bütçesinden ,00-TL ile en fazla ikinci ödenek İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığına tahsis edilmiş olup, Haziran ayı sonu itibarı ile bu ödeneklerden ,87- TL si harcanmıştır. Bu harcamanın başlangıç ödeneğine oranı %21,36, aynı birim için gönderilen ödeneğe oranı ise %40,43 olarak gerçekleşmiştir. Üniversitemiz 2011 yılı bütçesinden ,00 -TL ile en fazla üçüncü ödenek Tıp Fakültesine tahsis edilmiş olup, Haziran ayı sonu itibarı ile bu ödeneklerden ,28-TL si harcanmıştır. Bu harcamanın başlangıç ödeneğine oranı %50,28, aynı birim için gönderilen ödeneğe oranı ise %85,53 olarak gerçekleşmiştir. Üniversitemiz 2011 yılı bütçesi ile verilen ödeneklerden Haziran sonu itibarı ile oran olarak en fazla harcama yapan üç birim sırasıyla %98,65 oranıyla Uzaktan Eğitim Meslek Yüksekokulu birinci, %80,06 oranla Hukuk Müşavirliği ikinci ve %66,27 oranıyla Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokuludur. Üniversitemiz 2011 yılı bütçesi ile verilen ödeneklerden oran olarak en az harcama yapan üç birim sırasıyla %7,30 oranıyla Teknoloji Fakültesi birinci, %21,01 oranla Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ikinci ve %21,36 oranıyla İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığıdır. Üniversitemiz 2011 yılı bütçesinde Haziran sonu itibarı ile ödenek göndermeye bağlananlardan oran olarak en fazla harcama yapan üç birim sırasıyla birinci %144,44 oranıyla Uzaktan Eğitim Meslek Yüksekokulu, ikinci %133,50 oranla Teknik Eğitim Fakültesi ve üçüncü %104,92 oranıyla Atatürk Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu dur. Üniversitemiz 2011 yılı bütçesinde Haziran sonu itibarı ile ödenek göndermeye bağlananlardan oran olarak en az harcama yapan üç birim sırasıyla %12,11 oranıyla Teknoloji Fakültesi birinci, %14,75 Hukuk Müşavirliği ikinci ve %40,43 oranla İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı üçüncüdür. Kurumsal sınıflandırmaya göre (birimler itibariyle) 2011 yılı ocak-haziran dönemi bütçe giderlerinin gerçekleşme miktar ve oranları Tablo-5 de gösterilmiştir. 10

11 Tablo Yılı Ocak-Haziran Dönemi Kurumsal Sınıflandırmaya Göre Gider Cetveli BİRİM ADI KURUMSAL KOD KESİNTİLİ BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ TOPLAM ÖDENEK GÖNDERME HARCANAMAYAN ÖDENEK HARCAMA BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİNE GÖRE HARCAMA ORANI (%) TOPLAM ÖDENEK GÖNDERMEYE GÖRE HARCAMA ORANI (%) ÖZEL KALEM , , , ,41 67,32 86,63 ÖZEL KALEM , , , ,70 46,15 73,13 İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI , , , ,87 21,36 40,43 PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI , , , ,40 52,47 86,89 KÜTÜPHANE VE DÖK.DAİRE BAŞK , , , ,73 47,86 85,83 SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRESİ BAŞK , , , ,36 47,98 66,95 BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞK , , , ,48 21,01 102,19 YAPI İŞLERİ VE TEK.DAİRE BAŞK , , , ,23 41,60 46,75 ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞK , , , ,58 47,27 84,08 STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞK , , , ,86 50,20 81,53 HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ , , , ,70 80,06 14,75 SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ , , , ,02 41,33 68,14 TIP FAKÜLTESİ , , , ,28 50,28 85,53 VETERİNER FAKÜLTESİ , , , ,95 53,19 86,60 AFYON SAĞLIK YÜKSEKOKULU , , , ,48 58,21 88,94 ATATÜRK SAĞLIK HİZMETLERİ. M.Y.O , , , ,67 62,55 104,92 UYGULAMA VE ARAŞTIRMA HASTANESİ , , , ,51 64,10 75,64 FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ , , , ,71 44,18 66,67 FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ , , , ,44 49,41 81,57 MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ , , , ,52 62,79 96,15 TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ , , , ,17 7,30 12,11 TEKNİK EĞİTİM FAKÜLTESİ , , , ,93 82,19 133,50 AFYON MESLEK YÜKSEKOKULU , , , ,17 50,45 86,40 BOLVADİN MESLEK YÜKSEKOKULU , , , ,33 47,56 77,75 ÇAY MESLEK YÜKSEKOKULU , , , ,53 42,97 71,71 İSCEHİSAR MESLEK YÜKSEKOKULU , , , ,49 46,09 77,65 SULTANDAĞI MESLEK YÜKSEKOKULU , , , ,57 45,89 76,32 DAZKIRI MESLEK YÜKSEKOKULU , , , ,20 38,83 62,08 UZAKTAN EĞİTİM MESLEK YÜKSEKOKULU , , , ,26 98,65 144,44 SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ , , , ,87 49,28 84,48 EĞİTİM FAKÜLTESİ , , , ,30 55,96 86,35 İKTİSADİ VE İDARİ BİRİMLER FAKÜLTESİ , , , ,77 55,46 88,14 GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ , , , ,05 63,46 95,03 BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU , , , ,32 63,13 94,95 DEVLET KONSERVATUARI , , , ,34 55,93 86,78 TURİZM İŞL. VE OTELCİLİK YÜKSEKOKULU , ,72-1, ,44 66,27 100,00 YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU , , , ,51 52,69 87,03 BOLVADİN UYGULAMALI BİLİMLER YO , , , ,67 42,19 49,35 DİNAR MESLEK YÜKSEKOKULU , , , ,07 44,68 74,98 EMİRDAĞ MESLEK YÜKSEKOKULU , , , ,72 45,55 75,98 SANDIKLI MESLEK YÜKSEKOKULU , , , ,73 47,19 81,22 ŞUHUT MESLEK YÜKSEKOKULU , , , ,87 40,55 70,65 SİNANPAŞA MESLEK YÜKSEKOKULU , , , ,19 46,80 85,49 BAYAT MESLEK YÜKSEKOKULU , , , ,25 50,95 81,31 BAŞMAKÇI MESLEK YÜKSEKOKULU , , , ,45 40,26 64,08 TOPLAM , , , ,10 45,65 66,58 11

12 B- BÜTÇE GELİRLERİ Üniversitemizin 2011 Yılı Bütçesinde toplam ,00-TL bütçe geliri öngörülmüş ve Haziran ayı sonu itibarı ile bu miktardan ,16-TL si tahsil edilmiştir. Tahsilâtın bütçe gelir tahminine oranı %54,34 tür yılının aynı döneminde ,27-TL gelir elde edilmiş ve bütçe gelir tahminine oranı % 46,44 olmuştur Yılı Ocak-Haziran döneminde Toplam Bütçe Gelirlerindeki gerçekleşme 2010 yılının aynı dönemine göre %47,15 oranında artış göstermiştir. Bütçe Gelirlerine ilişkin tüm ekonomik gelir kodlarına ilişkin performanslar beklenen düzeydedir. Bütçe Gelirlerinin aylık gerçekleşmelerine ilişkin dağılımlar Ek-2 de, 2010 yılı ile kıyaslama ise Tablo 6 da sunulmuştur. Tablo Yılları Bütçe Gelirleri Kıyaslama Tablosu ( TL) Gerçekleşme Tahmini BÜTÇE GELİRLERİ Artış Ocak-Haziran Ocak-Haziran Oranı (%) Gerçekleşme Gerçekleşme % Tahmini Gerçekleşme % Yıllık Bütçe Geliri , ,27 46, , ,16 54,34 47,15 03-Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri , ,09 57, , ,59 72,70 32,48 04-Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler , ,51 43, , ,13 51,60 53,89 05-Diğer Gelirler , ,67 138, , ,44 70,97-29, Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri: Üniversitemizin 2011 Yılı Bütçesinin Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri gelir ekonomik kotunda toplam ,00-TL bütçe geliri öngörülmüş ve Haziran ayı sonu itibarı ile bu miktardan ,59 -TL si tahsil edilmiştir. Tahsilâtın bütçe gelir tahminine oranı %72,70 tir yılının aynı döneminde ,09-TL gelir elde edilmiş ve bütçe gelir tahminine oranı % 57,38 olmuştur Yılı Ocak-Haziran döneminde Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri Gelir ekonomik kotunda gerçekleşme 2010 yılının aynı dönemine göre %32,48 oranında artış göstermiştir. 04- Alınan Bağış ve Yardımlar İle Özel Gelirler: Üniversitemizin 2011 Yılı Bütçesinin Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler gelir ekonomik kotunda toplam ,00-TL bütçe geliri öngörülmüş ve Haziran ayı sonu itibarı ile bu miktardan ,13-TL si tahsil edilmiştir. Tahsilâtın bütçe gelir tahminine oranı %51,60 tır yılının aynı döneminde ,51-TL gelir elde edilmiş ve bu gelirin bütçe gelir tahminine oranı %43,30 olmuştur Yılı Ocak-Haziran döneminde alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler gelir ekonomik kotunda gerçekleşme 2010 yılının aynı dönemine göre %53,89 oranında artış göstermiştir. 05- Diğer Gelirler: Üniversitemizin 2011 Yılı Bütçesinin Diğer Gelirler gelir ekonomik kotunda toplam ,00-TL bütçe geliri öngörülmüş ve Haziran ayı sonu itibarı ile bu miktardan ,44- TL si tahsil edilmiştir. Tahsilâtın bütçe gelir tahminine oranı %70,97 tir yılının aynı döneminde ,67-TL gelir elde edilmiş ve bu gelirin bütçe gelir tahminine oranı %138,29 olmuştur Yılı Ocak-Haziran döneminde Diğer Gelirler gelir ekonomik kotunda gerçekleşme 2010 yılının aynı dönemine göre %29,73 oranında azalış göstermiştir. 12

13 C -BÜTÇE DENGESİ Üniversitemiz bütçesi 2011 Yılı Haziran sonu itibarı ile ,16-TL bütçe gelirleri elde edilmiş olup, 2010 yılının aynı dönemine göre %47,15 oranında; ,10-TL bütçe giderleri ödenmiş olup, 2010 yılının aynı dönemine göre %36,22 oranında artış göstermiştir. İlk altı aylık dönemler itibarı ile bütçe dengesi ise 2010 yılında ,57-TL, 2011 yılının ise ,06-TL fazla vermiş olup, bütçe dengesi 2010 yılının aynı dönemine göre %154,19 artış göstermiştir. Üniversitemiz yılları Ocak-Haziran Dönemi kümülatif gerçekleşmeleri çerçevesinde Bütçe Gideri, Bütçe Geliri ve Bütçe Dengesi Tablo-7 de gösterilmiştir. Tablo -7 Bütçe Gerçekleşmeleri OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE GERÇEKLEŞMELERİ Artış Ocak-Haziran Ocak-Haziran Oranı (%) Bütçe Gelirleri , ,16 47,15 Bütçe Giderleri , ,10 36,22 Bütçe Dengesi , ,06 154, OCAK-HAZİRAN DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER Üniversitemizin Stratejik Planı, 2011 Yılı Performans Programı doğrultusunda, Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine doğrultusunda faaliyet ve projelerini yürütmekte, giderlerini gerçekleştirilmekte ve gelirlerini tahsil edilmektedir. Üniversitemiz misyonu doğrultusunda yürüttüğü eğitim öğretim, bilimsel araştırma faaliyetler karşılığında 2011 Yılı Bütçe Kanunu ile Üniversitemize tahsis edilen ödeneklerden Personel Giderleri, Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri, Mal ve Hizmet Alım Giderleri, Cari Transferler ve Sermaye Transferleri tertiplerinden ödemeler yapılmaktadır. Sermaye Giderleri ise yukarıda belirtilen mevzuat hükümleri yanında 2011 Yılı Yatırım Programı ile Başbakanlık Devlet Planlama Teşkilatı tarafından kabul edilen projelerin gerçekleştirilmesi karşılığında ödemeler yapılmaktadır yılı yatırım programı kapsamında üniversitemizde 4 sektörde 10 ayrı proje yürütülmektedir. Eğitim-Yükseköğretim sektöründe 5 proje, sağlık sektöründe 2 proje, teknolojik araştırma sektöründe 2 proje ve beden-eğitimi ve spor sektöründe 2 proje yürütülmektedir. Bu projeler için 2011 yılı bütçe kanunu ile toplam ,00-TL ödenek ayrılmış, Haziran ayı sonu itibarı ile ,00-TL harcama yapılmıştır. Yatırım projeleri ayrıntılı olarak Tablo 8 de gösterilmiştir. 13

14 Tablo - 8 Yatırım Projeleri ve Gerçekleşmeleri SEKTÖR PROJE ADI PROGRAM YILI ÖDENEĞİ HARCAMA YAPILACAK İŞLER H KAMPÜS ALTYAPISI H EĞİTİM-YÜKSEK ÖĞRETİM 2011H DERSLİK VE MERKEZİ BİRİMLER MUHTELİF İŞLER (Eğitim) Afyonkarahisar'da yeni tamamlanan binaların alt yapısında k ullanılmak tadır. Merkezi Derslik, Laboratuar inşaatlarının tamamlanmasında kullanılmaktadır. Büyük Onarım.- Tad.Mak.Teç.Bil.Don.Yaz.Alt.Bak On.İd.Yen.Küt.Yay.Al.Taşıt Al. k ullanılmak tadır. 4 KAMULAŞTIRMA Acil Yardım ve FTR Hast. Etüd- Projesi için kullanılacaktır H I SAĞLIK I K DKH-SOSYAL-TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA K ÇEŞİTLİ ÜNİTELERİN ETÜD PROJESİ ACİL YARD.VE FTR HAST.İNŞ. (200 Yataklı m2) MUHTELİF İŞLER (Sağlık) REKTÖRLÜK BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ MERKEZİ ARAŞTIRMA LABORATUARI Etüd projeleri için kullanılacaktır Acil Yardım ve FTR Hast. Etüd- Projesi için kullanılmaktadır. Mak.Teç.Büyük On.Taşıt Alımı için k ullanılmak tadır. Rektörlük Bilimsel Araştırma Projelerinde k ullanılmak tadır. Merkezi Araştırma Laboratuarı için kullanımıştır. 10 EĞİTİM-BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR 1998H AÇIK VE KAPALI SPOR TESİSLERİ Açık ve kapalı spor tesisleri inşaatında kullanılacaktır YILINA İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER A- BÜTÇE GİDERLERİ Üniversitemizin misyonu, Stratejik Planı, 2011 Yılı Performans Programı doğrultusunda faaliyet ve projeler yürütülecek olup, Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre giderler gerçekleştirilecek ve gelirler tahsil edilecektir. Personel Giderleri, Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri, Mal ve Hizmet Alım Giderleri, Cari Transferler ve Sermaye Transferleri 2011 Yılı Bütçe Kanununda öngörüldüğü şekilde gerçekleştirilecektir. Sermaye Giderleri ise yukarıda belirtilen mevzuat ile 2011 Yılı Yatırım Programı çerçevesinde gerçekleştirilecektir. B- BÜTÇE GELİRLERİ: Üniversitemiz Ocak-Haziran döneminde 2011 Yılı Bütçe Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri, Alınan Bağış ve Yardımlar ile Diğer Gelirler tahsil edilmeye devam edilecektir. Yılsonu gerçekleşme tahmini Ek-2 de yer almaktadır. EKLER: 1- Bütçe Giderlerinin Gelişimi Tablosu 2- Bütçe Gelirlerinin Gelişimi Tablosu 14

15 EK-1 BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİMİ Bütçe Yıl: Kurum Kod: AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN OCAK-HAZİRAN ARTIŞ OCAK-HAZİRAN 2011 YIL SONU GERÇEKLEŞME KESİNTİLİ GERÇEKLEŞME GERÇEKLEŞME GERÇEKLEŞME GERÇEKLEŞME GERÇEKLEŞME GERÇEKLEŞME GERÇEKLEŞME TOPLAMI ORANI * GERÇEK. ORANI ** GERÇEKLEŞME BAŞLANGIÇ (%) TOPLAMI (%) TAHMİNİ ÖDENEĞİ BÜTÇE GİDERLERİ TOPLAMI ,22 41,14 45, PERSONEL GİDERLERİ ,38 50,95 51, MEMURLAR ,24 51,05 51, SÖZLEŞMELİ PERSONEL ,44 48,94 60, İŞÇİLER ,00 0,00 0, GEÇİCİ PERSONEL ,82 49,12 54, DİĞER PERSONEL ,00 0,00 0, SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ ,85 51,16 53, MEMURLAR ,93 51,52 53, SÖZLEŞMELİ PERSONEL ,29 49,32 58, İŞÇİLER ,00 0,00 0, GEÇİCİ PERSONEL ,69 16,49 14, DİĞER PERSONEL ,00 0,00 0, MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ ,69 35,60 35, ÜRETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI ,00 0,00 0, TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI ,05 35,34 30, YOLLUKLAR ,70 39,95 30, GÖREV GİDERLERİ ,90 31,36 162, HİZMET ALIMLARI ,79 37,31 45, TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ ,75 54,12 8, MENKUL MAL,GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ ,31 28,80 30, GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ ,14 23,70 29, TEDAVİ VE CENAZE GİDERLERİ ,16 53,03 38, CARİ TRANSFERLER ,98 22,23 112, GÖREV ZARARLARI ,31 46,33 51, HAZİNE YARDIMLARI ,00 0,00 0, KAR AMACI GÜTMEYEN KURULUŞLARA YAPILAN TRANSFERLER ,98 38,09 153, HANE HALKI NA YAPILAN TRANSFERLER ,00 0,00 0, DEVLET SOSYAL GÜVENLİK KUR. HANE HALKINA YAPILAN FAYDA ÖD ,00 0,00 0, YURTDIŞINA YAPILAN TRANSFERLER ,00 0,00 0, GELİRDEN AYRILAN PAYLAR ,00 0,00 0, SERMAYE GİDERLERİ ,94 23,81 28, MAMUL MAL ALIMLARI ,53 14,77 2, MENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ ,00 0,00 0, GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI ,00 0,00 0, GAYRİMENKUL ALIMLARI VE KAMULAŞTIRMASI ,00 36,16 0, GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ ,90 27,12 40, MENKUL MALLARIN BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ ,00 21,24 0, GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ ,00 0,00 69, STOK ALIMLARI (SAVUNMA DIŞINDA) ,00 0,00 0, DİĞER SERMAYE GİDERLERİ ,00 0,00 0, SERMAYE TRANSFERLERİ ,00 16,33 0, YURTİÇİ SERMAYE TRANSFERLERİ ,00 0,00 0, YURTDIŞI SERMAYE TRANSFERLERİ ,00 0,00 0, BORÇ VERME ,00 0,00 0, YURTİÇİ BORÇ VERME ,00 0,00 0, YURTDIŞI BORÇ VERME ,00 0,00 0, YEDEK ÖDENEKLER ,00 0,00 0,00 0

16 Bütçe Yıl: Kurum Kod: Bütçe Yıl: Kurum Kod: GERÇ EKLEŞ ME BAŞLANGIÇ TO PLAMI Ö DENEĞİ EK-2 BÜTÇE GELİRLERİNİN GELİŞİMİ AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ OCAK-HAZİRAN OCAK-HAZİRAN O CAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN GERÇ EKLEŞ ME ARTIŞ GERÇEK. ORANI ** 2011 YIL SONU GERÇ EKLEŞ ME GERÇ EKLEŞ ME GERÇ EKLEŞ ME GERÇ EKLEŞME GERÇ EKLEŞ ME GERÇ EKLEŞ ME TO PLAMI ORANI * (%) GERÇ EKLEŞ ME (%) TAHMİNİ BÜTÇE GELİRLERİ TOPLAMI ,15 40,74 54, Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri ,48 43,25 72, Mal ve Hizmet Satış Gelirleri ,11 42,96 68, Malların kullanma veya faaliyette bulunma izni gelirleri ,00 0,00 0, KİT ve Kamu Bankaları Gelirleri ,00 0,00 0, Kurumlar Hasılatı ,00 0,00 0, Kurumlar Karları ,00 0,00 0, Kira Gelirleri ,62 49,11 310, Diğer Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri ,00 0,00 0, Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler ,89 39,69 51, Yurt Dışından Alınan Bağış ve Yardımlar ,00 0,00 0, Merkezi Yönetim Bütçesine Dahil İda. Alınan Bağış ve Yardımlar ,40 39,97 50, Diğer İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar ,55 26,08 0, Kurumlardan ve Kişilerden Alınan Yardım ve Bağışlar ,74 44,83 0, Proje Yardımları ,77 20,34 0, Özel Gelirler ,00 0,00 0, Diğer Gelirler ,73 57,91 70, Faiz Gelirleri ,26 19,20 0, Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar ,52 55,61 55, Para Cezaları ,03 94,19 0, Diğer Çeşitli Gelirler ,29 56,34 0, Sermaye Gelirleri ,00 0,00 0,

Ocak-Haziran Dönemi Kurumsal Mali Beklentiler ve Durum Raporu

Ocak-Haziran Dönemi Kurumsal Mali Beklentiler ve Durum Raporu 2011 Ocak-Haziran Dönemi Kurumsal Mali Beklentiler ve Durum Raporu Kırklareli Üniversitesi Rektörlüğü Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı SUNUŞ 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanununun 30. maddesinde,

Detaylı

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI OCAK- HAZİRAN DÖNEMİ KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 1 SUNUŞ 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu nun 30 uncu maddesinde, genel yönetim kapsamındaki

Detaylı

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU. Temmuz 2016 KAYSERİ

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU. Temmuz 2016 KAYSERİ ERCİYES ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Temmuz 2016 KAYSERİ SUNUŞ 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30 uncu maddesinde, genel yönetim kapsamındaki idarelerin,

Detaylı

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU. deniz_erdem Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı (malihizmetler@izmir.bel.tr) 01.01.2012

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU. deniz_erdem Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı (malihizmetler@izmir.bel.tr) 01.01.2012 KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU deniz_erdem Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı (malihizmetler@izmir.bel.tr) 1.1. Bütçe Uygulama Sonuçları (Ocak Haziran ) mali yılı gelir bütçemiz mali yılına göre

Detaylı

T.C. BATMAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

T.C. BATMAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı T.C. BATMAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Sayı : 5548382/331 14/7/214 Konu : Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu "BATMAN ÜNİVERSİTESİ 214 YILI I. 6 AYLIK KURUMSAL MALİ

Detaylı

T.C. BATMAN Ü Nİ VERSİ TESİ 2015 YİLİ KÜRÜMSAL MALİ DÜRÜM VE BEKLENTİ LER RAPORÜ

T.C. BATMAN Ü Nİ VERSİ TESİ 2015 YİLİ KÜRÜMSAL MALİ DÜRÜM VE BEKLENTİ LER RAPORÜ T.C. BATMAN Ü Nİ VERSİ TESİ 2015 YİLİ KÜRÜMSAL MALİ DÜRÜM VE BEKLENTİ LER RAPORÜ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI TEMMUZ-2015 S U N U Ş Üniversitemizin bütçe uygulamalarının yer aldığı ve kamuoyuna

Detaylı

2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 214 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Temmuz 214/Ankara 214 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklenti Raporu SUNUŞ Kamu kaynaklarının etkili ekonomik ve verimli bir şekilde elde edilmesi ve kullanılmasını,

Detaylı

T.C. BATMAN Ü Nİ VERSİ TESİ 2016 YİLİ KÜRÜMSAL MALİ DÜRÜM VE BEKLENTİ LER RAPORÜ

T.C. BATMAN Ü Nİ VERSİ TESİ 2016 YİLİ KÜRÜMSAL MALİ DÜRÜM VE BEKLENTİ LER RAPORÜ T.C. BATMAN Ü Nİ VERSİ TESİ 2016 YİLİ KÜRÜMSAL MALİ DÜRÜM VE BEKLENTİ LER RAPORÜ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI TEMMUZ-2016 S U N U Ş Üniversitemizin bütçe uygulamalarının yer aldığı ve kamuoyuna

Detaylı

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ 2006 MALİ YILI 1. 6 AYLIK BÜTÇE UYGULAMA RAPORU

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ 2006 MALİ YILI 1. 6 AYLIK BÜTÇE UYGULAMA RAPORU Sayı :B.3.2.ULU..7.82.-15/ TC. ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Tarih : 6.1.26 Bilindiği üzere, 5437 Sayılı 26 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu 31 Aralık 25 tarih ve 264 sayılı

Detaylı

T.C. BATMAN Ü Nİ VERSİ TESİ 2017 YİLİ KÜRÜMSAL MALİ DÜRÜM VE BEKLENTİ LER RAPORÜ

T.C. BATMAN Ü Nİ VERSİ TESİ 2017 YİLİ KÜRÜMSAL MALİ DÜRÜM VE BEKLENTİ LER RAPORÜ T.C. BATMAN Ü Nİ VERSİ TESİ 2017 YİLİ KÜRÜMSAL MALİ DÜRÜM VE BEKLENTİ LER RAPORÜ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI TEMMUZ-2017 S U N U Ş Üniversitemizin bütçe uygulamalarının yer aldığı ve kamuoyuna

Detaylı

ÖDENEK CETVELİ AÇIKLAMA

ÖDENEK CETVELİ AÇIKLAMA 38 57 DÜZCE ÜNİVERSİTESİ 63.468.000 01 ÜST YÖNETİM, AKADEMİK VE İDARİ BİRİMLER 63.468.000 01 GENEL KAMU HİZMETLERİ 5.573.200 3 Genel Hizmetler 5.573.200 1 00 Genel personel hizmetleri 2.416.200 2 Özel

Detaylı

ÖDENEK CETVELİ AÇIKLAMA

ÖDENEK CETVELİ AÇIKLAMA 38 57 DÜZCE ÜNİVERSİTESİ 82.175.000 01 ÜST YÖNETİM, AKADEMİK VE İDARİ BİRİMLER 82.175.000 01 GENEL KAMU HİZMETLERİ 5.387.000 3 Genel Hizmetler 5.387.000 1 00 Genel personel hizmetleri 1.674.000 2 Özel

Detaylı

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI OCAK- HAZİRAN DÖNEMİ KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU SUNUŞ 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu nun 30 uncu maddesinde, genel yönetim kapsamındaki

Detaylı

BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİMİ Bütçe Yıl: 213 Kurum Kod: 38.34..1 - ÜST YÖNETİM, AKADEMİK VE İDARİ BİRİMLER 212 GERÇEKLEŞME TOPLAMI 213 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ OCAK-HAZİRAN OCAK GERÇEKLEŞME ŞUBAT GERÇEKLEŞME MART

Detaylı

GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ 2011 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ 2011 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ 211 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ 211 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 691 sayılı 211 yılı Merkezi yönetim bütçe kanunu

Detaylı

SUNUŞ. 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu; mali yönetim ve kontrol

SUNUŞ. 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu; mali yönetim ve kontrol SUNUŞ 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu; mali yönetim ve kontrol sistemimizi uluslararası standartlar ve Avrupa Birliği uygulamalarıyla uyumlu olarak yeniden yapılandırarak; kalkınma planları

Detaylı

STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANI/ DAİ. BAŞ/ŞB. MD.

STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANI/ DAİ. BAŞ/ŞB. MD. AÇIKLAMALAR 2010 OCAK ŞUBAT MART (EK: 2-a) (İCMAL) I. ÜÇ AY II. ÜÇ AY III. ÜÇ AY IV. ÜÇ AY NİSAN MAYIS HAZİRAN TEMMUZ AĞUSTOS EYLÜL EKİM KASIM ARALIK % % % % GELİRLER ÖZ GELİR HAZİNE YARDIMI CARİ HAZİNE

Detaylı

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ 2008 MALİ YILI 1. 6 AYLIK BÜTÇE UYGULAMA RAPORU

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ 2008 MALİ YILI 1. 6 AYLIK BÜTÇE UYGULAMA RAPORU Sayı : 3361 TC. ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ (Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı) Tarih : 18/07/2008 Bilindiği üzere, 5724 sayılı 2008 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu 28 Aralık 2007 tarih ve 26740

Detaylı

3805 Gazi Üniversitesi

3805 Gazi Üniversitesi () () 00 02 ÖZEL KALEM 8 9 Tezsiz Yüksek Lisans Gelirleri İle Yürütülec Eğitime İlişkin Araştırma ve Geliştirme Hizm 8 Eğitime İlişkin Araştırma ve Geliştirme Hizm 00 Eğitime İlişkin Araştırma ve Geliştirme

Detaylı

2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Adana 31.07.2013 ADANA BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı www.adanabtu.edu.tr

Detaylı

32.094.381,08 42.850.382,24-10.756.001,16

32.094.381,08 42.850.382,24-10.756.001,16 TABLO. BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI TABLOSU Yılı : 5 Kodu :. Adı : Ay: Ekonomik Kodlar BÜTÇE GİDERİNİN TÜRÜ Ekonomik BÜTÇE GELİRİNİN TÜRÜ GİDERLER HESABI.., BÜTÇE GELİRLERİ HESABI.5., PERSONEL GİDERLERİ..,

Detaylı

T.C. YARGITAY BAŞKANLIĞI 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

T.C. YARGITAY BAŞKANLIĞI 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU T.C. YARGITAY BAŞKANLIĞI 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Temmuz - 2015 GİRİŞ 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30 uncu maddesinde, genel yönetim kapsamındaki idarelerin,

Detaylı

ÖDENEK CETVELİ AÇIKLAMA

ÖDENEK CETVELİ AÇIKLAMA CETVELİ 38 57 DÜZCE ÜNİVERSİTESİ 59.927.000 01 ÜST YÖNETİM, AKADEMİK VE İDARİ BİRİMLER 59.927.000 01 GENEL KAMU HİZMETLERİ 3.455.000 3 Genel Hizmetler 3.455.000 1 00 Genel personel hizmetleri 1.286.700

Detaylı

2015 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

2015 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu 2015 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 2015 Yılı Kurumsal Mali Durum Ve Beklentiler Raporu Temmuz 2015 - ANKARA İÇİNDEKİLER GİRİŞ.... 1 I - OCAK-HAZİRAN 2015 DÖNEMİ

Detaylı

I OCAK HAZİRAN 2011 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

I OCAK HAZİRAN 2011 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI GİRİŞ 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30 uncu maddesinde, genel yönetim kapsamındaki idarelerin, ilk altı aylık bütçe uygulama sonuçları, ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve hedefler

Detaylı

T.C. YARGITAY BAŞKANLIĞI 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

T.C. YARGITAY BAŞKANLIĞI 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU T.C. YARGITAY BAŞKANLIĞI 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Temmuz - 2014 GİRİŞ 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30 uncu maddesinde, genel yönetim kapsamındaki idarelerin,

Detaylı

T.C. ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

T.C. ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı T.C. ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Tarih : / /2010 Bilindiği üzere, 5944 sayılı 2010 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu 31 Aralık 2009 tarih ve 27449 sayılı mükerrer

Detaylı

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Temmuz İÇİNDEKİLER I. OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI... 3 A. Bütçe Giderleri...

Detaylı

5018 SAYILI KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNUNUN 30 ncu MADDESİ GEREĞİ KAMUOYUNA DUYURU

5018 SAYILI KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNUNUN 30 ncu MADDESİ GEREĞİ KAMUOYUNA DUYURU 5018 SAYILI KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNUNUN 30 ncu MADDESİ GEREĞİ KAMUOYUNA DUYURU 2006 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile 2006 yılında kullanılmak üzere Üniversitemize Personel Giderleri için

Detaylı

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ 2007 MALİ YILI 1. 6 AYLIK BÜTÇE UYGULAMA RAPORU

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ 2007 MALİ YILI 1. 6 AYLIK BÜTÇE UYGULAMA RAPORU Sayı : 3469 TC. REKTÖRLÜĞÜ (Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı) Tarih : 26.07.2007 Bilindiği üzere, 5565 sayılı 2007 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu 29 Aralık 2006 tarih ve 26391 sayılı mükerrer Resmi

Detaylı

İLLER BANKASI PAYLARI DÖKÜMÜ

İLLER BANKASI PAYLARI DÖKÜMÜ İLLER BANKASI PAYLARI DÖKÜMÜ TARİH BRÜT KESİNTİ TUTARI NET Ocak 5.886.620,18 2.354.648,08 3.531.972,10 Şubat 7.050.356,44 2.820.142,58 4.230.213,86 Mart 6.714.823,11 2.685.929,25 4.028.893,86 Nisan 6.261.501,02

Detaylı

7.000 1MEMURLAR 03MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ 22.000 3YOLLUKLAR 11.000 02SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ 6.000

7.000 1MEMURLAR 03MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ 22.000 3YOLLUKLAR 11.000 02SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ 6.000 BÜTÇE KURUM 3866 SINIFLANDIRMA IIIIIIIVIIIIIIIVIIII KURUMSAL YILI ADI :2008 :38.66 0209 SINIFLANDIRMA - FONKSİYONEL BOZOK 8ÜNİVERSİTESİSINIF. 801TİPİ FİN. EKO. Eğitime BOZOK ÖZEL EĞİTİM KALEM İlişkin ilişkin

Detaylı

KURUMSAL MALI DURUM BEKLENTILER RAPORU

KURUMSAL MALI DURUM BEKLENTILER RAPORU KURUMSAL MALI DURUM BEKLENTILER RAPORU ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU 6767 sayılı 2017 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu 16 Aralık 2016 tarih ve 29928 sayılı mükerrer Resmi Gazetede yayınlanmış ve 01.01.2017 tarihinden

Detaylı

, , ,20

, , ,20 TABLO. BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI TABLOSU Yılı : Kurum Kodu :. Adı : Ay: Ekonomik Kodlar BÜTÇE GİDERİNİN TÜRÜ Ekonomik BÜTÇE GELİRİNİN TÜRÜ GİDERLER HESABI.., BÜTÇE GELİRLERİ HESABI.., PERSONEL GİDERLERİ..,

Detaylı

, ,29

, ,29 TABLO. BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI TABLOSU Yılı : Kurum Kodu :. Adı : Ay: Ekonomik Kodlar BÜTÇE GİDERİNİN TÜRÜ Ekonomik BÜTÇE GELİRİNİN TÜRÜ GİDERLER HESABI.., BÜTÇE GELİRLERİ HESABI.., PERSONEL GİDERLERİ..,

Detaylı

T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ. 2014 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu Temmuz 2014 Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ. 2014 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu Temmuz 2014 Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ 2014 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu Temmuz 2014 Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 0 İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU... 1 1. OCAK-HAZİRAN 2014 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA

Detaylı

DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ 2015 I KURUMSAL DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU I. OCAK HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI A) BÜTÇE 6583 sayılı 2015 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile Dumlupınar Üniversitesi

Detaylı

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 0 MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ BÜTÇE VE AYNİYAT ŞEFLİĞİ KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU İçindekiler KAHRAMANMARAŞ

Detaylı

5018 SAYILI KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNUNUN 30. MADDESİNE İSTİNADEN KAMUOYUNA DUYURU

5018 SAYILI KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNUNUN 30. MADDESİNE İSTİNADEN KAMUOYUNA DUYURU 5018 SAYILI KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNUNUN 30. MADDESİNE İSTİNADEN KAMUOYUNA DUYURU 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2016 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile 2016 yılında

Detaylı

T.C. BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

T.C. BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU T.C. BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU BİNGÖL Temmuz 2016 11 SUNUġ 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30 uncu maddesinde, genel yönetim kapsamındaki

Detaylı

T.C. YARGITAY BAŞKANLIĞI 2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

T.C. YARGITAY BAŞKANLIĞI 2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU T.C. YARGITAY BAŞKANLIĞI 2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Temmuz - 2013 GİRİŞ 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30'uncu maddesinde, genel yönetim kapsamındaki idarelerin,

Detaylı

KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI

KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI 214 KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI 214 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ 214 / KARTAL 214 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU İÇİNDEKİLER GİRİŞ 3 I-OCAK HAZİRAN 214 DÖNEMİ BÜTÇE

Detaylı

2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI

2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

Detaylı

5018 SAYILI KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNUNUN 30 ncu MADDESİ GEREĞİ KAMUOYUNA DUYURU

5018 SAYILI KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNUNUN 30 ncu MADDESİ GEREĞİ KAMUOYUNA DUYURU 5018 SAYILI KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNUNUN 30 ncu MADDESİ GEREĞİ KAMUOYUNA DUYURU 2007 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile 2007 yılında kullanılmak üzere Üniversitemize Personel Giderleri için

Detaylı

I- OCAK-HAZİRAN 2010 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

I- OCAK-HAZİRAN 2010 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 2010 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu Temmuz 2010 GİRİŞ 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30 uncu maddesinde, genel yönetim kapsamındaki idarelerin,

Detaylı

T. C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI. 2008 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

T. C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI. 2008 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu T. C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 2008 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu Temmuz 2008 GİRİŞGİRİŞ GİRİŞ 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30 uncu maddesinde, genel yönetim kapsamındaki

Detaylı

5018 SAYILI KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNUNUN 30 NCU MADDESİNE İSTİNADEN KAMUOYUNA DUYURU

5018 SAYILI KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNUNUN 30 NCU MADDESİNE İSTİNADEN KAMUOYUNA DUYURU 5018 SAYILI KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNUNUN 30 NCU MADDESİNE İSTİNADEN KAMUOYUNA DUYURU 2011 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2011 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile 2011 yılında

Detaylı

2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI

2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 214 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 213 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 518 Sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol

Detaylı

2012 YILI KURUMSAL MALİ DURUM ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ VE BEKLENTİLER RAPORU 2012 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ-2012

2012 YILI KURUMSAL MALİ DURUM ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ VE BEKLENTİLER RAPORU 2012 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ-2012 TEMMUZ-2012 ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ 2012 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 0 ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ Ç.Ü. İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Adana / Temmuz - 2012 SUNUŞ... 2 I.OCAK-HAZİRAN 2012

Detaylı

ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ. 2011 Yılı Kurumsal Mali Durum Ve Beklentiler Raporu. Yenilikçi Üniversite. Yenilikçi Üniversite

ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ. 2011 Yılı Kurumsal Mali Durum Ve Beklentiler Raporu. Yenilikçi Üniversite. Yenilikçi Üniversite ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ 211 Yılı Kurumsal Mali Durum Ve Beklentiler Raporu Yenilikçi Üniversite Yenilikçi Üniversite Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı TEMMUZ-211 ŞIRNAK Şırnak Üniversitesi 211 Yılı Kurumsal

Detaylı

, , ,27

, , ,27 TABLO. BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI TABLOSU Yılı : Kurum Kodu :. Adı : Ay: Ekonomik Kodlar BÜTÇE GİDERİNİN TÜRÜ Ekonomik BÜTÇE GELİRİNİN TÜRÜ GİDERLER HESABI.., BÜTÇE GELİRLERİ HESABI.., PERSONEL GİDERLERİ..,

Detaylı

T.C NİĞDE ÜNİVERSİTESİ. 2012 Yılı Kurumsal Mali Durum. ve Beklentiler Raporu

T.C NİĞDE ÜNİVERSİTESİ. 2012 Yılı Kurumsal Mali Durum. ve Beklentiler Raporu T.C NİĞDE ÜNİVERSİTESİ 2012 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı TEMMUZ 2012 I. OCAK - HAZİRAN 2011 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI A. Bütçe Giderleri Üniversitemize,

Detaylı

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2015 SUNUŞ

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2015 SUNUŞ KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2015 SUNUŞ 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30 uncu maddesinde, genel yönetim kapsamındaki idarelerin, ilk altı aylık bütçe uygulama sonuçları,

Detaylı

VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ 2017 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ 2017 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ 217 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 217 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU I. 217 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 518 Sayılı Kamu

Detaylı

2017 MARDİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİ RAPORU

2017 MARDİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİ RAPORU 2017 MARDİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİ RAPORU SUNUŞ 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu nun 30. maddesinde Genel yönetim kapsamındaki idareler bütçelerinin ilk altı

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ 0 5018 sayılı Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30 uncu maddesinde, genel yönetim kapsamındaki idarelerin, ilk altı aylık bütçe uygulama sonuçları, ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve hedefler ile

Detaylı

MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Kamu kurumlarının gelir-gider bilgilerinin yer aldığı ve kullanımlarına tahsis edilen ödenek tutarlarını gösteren

Detaylı

T.C GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI

T.C GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI T.C GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI YÜKSEK ÖĞRENİM KREDİ VE YURTLAR KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI ANKARA TEMMUZ 2014 1 KURUMSAL

Detaylı

Yönetici Sunuşu. gerçekleştirilmesidir.

Yönetici Sunuşu. gerçekleştirilmesidir. Yönetici Sunuşu gerçekleştirilmesidir. 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30. maddesinde, genel yönetim kapsamındaki idarelerin ilk altı aylık bütçe uygulama sonuçları, ikinci altı aya

Detaylı

2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU T.C. 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU STR A T EJ İ GELİ Ş TİR ME D AİRE BA ŞKA NLIĞ I TE MMU Z 2 0 1 5 İÇİNDEKİLER I. OCAK-HAZİRAN 2015 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI. 2 A. Bütçe Giderleri...2-8

Detaylı

TABLO 1.1 BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI TABLOSU. Yılı : 2016 Kurum , ,12

TABLO 1.1 BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI TABLOSU. Yılı : 2016 Kurum , ,12 TABLO. BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI TABLOSU Yılı : Kurum Kodu :. Adı : Ay: Ekonomik Kodlar BÜTÇE GİDERİNİN TÜRÜ Ekonomik BÜTÇE GELİRİNİN TÜRÜ GİDERLER HESABI.., BÜTÇE GELİRLERİ HESABI.., GİDERLERİ.., Teşebbüs

Detaylı

ÖDENEK CETVELİ - A FİN. TİPİ KURUMSAL SINIFLANDIRMA FONKSİYONEL SINIFLANDIRMA

ÖDENEK CETVELİ - A FİN. TİPİ KURUMSAL SINIFLANDIRMA FONKSİYONEL SINIFLANDIRMA 46 BELEDİYELER 153.000.000,00 33 MERSİN BELEDİYELERİ 153.000.000,00 03 MESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 153.000.000,00 02 ÖZEL KALEM 3.372.000,00 06 İSKAN ve TOPLUM REFAHI HİZMETLERİ 3.120.500,00 3 Su Temini İşleri

Detaylı

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ T.C. KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ Yılı Ocak-Haziran Dönemi Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI TEMMUZ - 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu nun 30. maddesi

Detaylı

5018 SAYILI KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNUNUN 30 NCU MADDESİ GEREĞİ KAMUOYUNA DUYURU

5018 SAYILI KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNUNUN 30 NCU MADDESİ GEREĞİ KAMUOYUNA DUYURU 5018 SAYILI KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNUNUN 30 NCU MADDESİ GEREĞİ KAMUOYUNA DUYURU 2010 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile 2010 yılında kullanılmak üzere Üniversitemize Personel Giderleri için

Detaylı

TABLO 1.1 BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI TABLOSU. Yılı : 2015 Kurum , , , , , ,

TABLO 1.1 BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI TABLOSU. Yılı : 2015 Kurum , , , , , , TABLO. BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI TABLOSU Yılı : 5 Kodu :. Adı : Ay: Ekonomik Kodlar BÜTÇE GİDERİNİN TÜRÜ Ekonomik BÜTÇE GELİRİNİN TÜRÜ GİDERLER HESABI.5., BÜTÇE GELİRLERİ HESABI..55, PERSONEL GİDERLERİ

Detaylı

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ 2010 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ 2010 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ 2010 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Temmuz 2010 1 İÇİNDEKİLER I. OCAK-HAZİRAN 2010 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI... 3 A. Bütçe... 3 01- Personel :... 3 02- Sosyal

Detaylı

2012 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

2012 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2012 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Bilindiği üzere, 6260 Sayılı 2012 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu 29 Aralık 2011 tarih ve 28157 mükerrer sayılı Resmi Gazetede yayınlanmış ve 01.01.2012

Detaylı

T.C NİĞDE ÜNİVERSİTESİ. 2014 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

T.C NİĞDE ÜNİVERSİTESİ. 2014 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu T.C NİĞDE ÜNİVERSİTESİ 2014 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı TEMMUZ 2014 I. OCAK - HAZİRAN 2014 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI A. Bütçe Giderleri Üniversitemize,

Detaylı

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 2015

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 2015 Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 2015 Personel SGK Devlet Primi Mal ve Hizmet Alımı Cari Transferler Sermaye Etkili, Ekonomik, Verimli Harcama 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU ÇUKUROVA

Detaylı

TABLO 1.1 BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI TABLOSU. Yılı : 2015 Kurum , ,10

TABLO 1.1 BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI TABLOSU. Yılı : 2015 Kurum , ,10 TABLO. BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI TABLOSU Yılı : Kurum Kodu :. Adı : Ay: Ekonomik Kodlar BÜTÇE GİDERİNİN TÜRÜ Ekonomik BÜTÇE GELİRİNİN TÜRÜ GİDERLER HESABI.., BÜTÇE GELİRLERİ HESABI.., GİDERLERİ.., Teşebbüs

Detaylı

TABLO 1.1 BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI TABLOSU. Yılı : 2015 Kurum , , , , , ,

TABLO 1.1 BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI TABLOSU. Yılı : 2015 Kurum , , , , , , TABLO. BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI TABLOSU Yılı : 5 Kodu :. Adı : Ay: Ekonomik Kodlar BÜTÇE GİDERİNİN TÜRÜ Ekonomik BÜTÇE GELİRİNİN TÜRÜ GİDERLER HESABI.5.,5 BÜTÇE GELİRLERİ HESABI.., PERSONEL GİDERLERİ..,

Detaylı

2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ 214 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı TEMMUZ 214 SUNUŞ 518 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu nun 3 uncu maddesinin;

Detaylı

2014 Yılı Kurumsal Durum ve Mali Beklentiler Raporu T.C. YÜREĞİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2014 YILI KURUMSAL DURUM VE MALİ BEKLENTİLER RAPORU

2014 Yılı Kurumsal Durum ve Mali Beklentiler Raporu T.C. YÜREĞİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2014 YILI KURUMSAL DURUM VE MALİ BEKLENTİLER RAPORU 214 Yılı Kurumsal Durum ve Mali Beklentiler Raporu T.C. YÜREĞİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI 214 YILI KURUMSAL DURUM VE MALİ BEKLENTİLER RAPORU 214 Yılı Kurumsal Durum ve Mali Beklentiler Raporu 1 214 Yılı Kurumsal

Detaylı

1.1.2015 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU KIRIKKALE BELEDİYESİ TEMMUZ 2015 KIRIKKALE BELEDİYESİ

1.1.2015 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU KIRIKKALE BELEDİYESİ TEMMUZ 2015 KIRIKKALE BELEDİYESİ 1.1.2015 KIRIKKALE BELEDİYESİ 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ 2015 KIRIKKALE BELEDİYESİ 1 İÇİNDEKİLER SAYFA ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU... 3 I-GENEL BİLGİLER.. 4 1-2015 yılı Ocak-Haziran

Detaylı

CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 2016 ÜST YÖNETİCİ SUNUSU 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunun 30 uncu maddesi,

Detaylı

Form: 3A 22-02-2011 09:13:16

Form: 3A 22-02-2011 09:13:16 Ö D E N E Ğ İ () DEVREDEN () 00 02 ÖZEL KALEM 8 9 00 05 CARI TRANSFERLER 6 YURT DIŞINA YAPILAN TRANSFERLER Eğitime İlişkin Araştırma ve Geliştirme Hizm 8 Eğitime İlişkin Araştırma ve Geliştirme Hizm 00

Detaylı

2014 YILI BÜTÇE KARARI

2014 YILI BÜTÇE KARARI 2014 YILI KARARI 1 2014 YILI KARARI 2 2014 YILI KARARI 3 2014 YILI KARARI 4 2014 YILI KARARI 2014 MALİ YILI KARARI Sosyal Güvenlik Kurumu Ziyabey Caddesi No:6 06520 Balgat / ANKARA Telefon : 0312 207 80

Detaylı

TEMMUZ 2014 STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI I Ğ D I R

TEMMUZ 2014 STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI I Ğ D I R TEMMUZ 2014 STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI I Ğ D I R İçindekiler GİRİŞ... 3 HARCAMA BİLGİLERİ... 4 I. OCAK HAZİRAN 2014 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI... 6 A. Bütçe Giderleri... 6 01-Personel Giderleri:...

Detaylı

1.3 GİDERLERİN KURUMSAL SINIFLANDIRILMASI TABLOSU

1.3 GİDERLERİN KURUMSAL SINIFLANDIRILMASI TABLOSU T.C.Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğü. GİDERLERİN KURUMSAL SINIFLANDIRILMASI TABLOSU Kurum Kodu : Adı : Kurumsal Kodu. KURUM ADI Yılı : Ay : ÜST YÖNETİM, AKADEMİK VE İDARİ BİRİMLER.., Giderler

Detaylı

TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU 2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU (TEMMUZ 2013)

TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU 2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU (TEMMUZ 2013) TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU 2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU (TEMMUZ 2013) Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu -16- İÇİNDEKİLER GİRİŞ 2 I - OCAK-HAZİRAN

Detaylı

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 2017

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 2017 Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 2017 Personel SGK Devlet Primi Mal ve Hizmet Alımı Cari Transferler Sermaye Etkili, Ekonomik, Verimli Harcama 2017 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU ÇUKUROVA

Detaylı

T.C. BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

T.C. BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU T.C. BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU BİNGÖL Temmuz 2014 SUNUŞ 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30 uncu maddesinde, genel yönetim kapsamındaki

Detaylı

2012 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI

2012 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

Detaylı

Yalova Üniversitesi. I. Altı Aylık Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

Yalova Üniversitesi. I. Altı Aylık Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu Yalova Üniversitesi I. Altı Aylık Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Temmuz 2012 SUNUŞ 2008 yılında kurulan bir Üniversite olarak Yalova Üniversitesi, yönetişim

Detaylı

Form: 3A 21-10-2013 16:19:13

Form: 3A 21-10-2013 16:19:13 KALKINMA BAKANLIĞI () () KALKINMA BAKANLIĞI KALKINMA BAKANLIĞI 0 ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ PERSONEL GIDERLERI TÜKETIME YÖNELIK MAL VE MALZEME ALIM 1 MAMUL MAL ALIMLARI MENKUL SERMAYE ÜRETIM GIDERLERI DIĞER

Detaylı

2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Adana 23.07.2014 Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi ADANA BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı www.adanabtu.edu.tr

Detaylı

T. C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI. 2007 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

T. C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI. 2007 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu T. C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 2007 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu Temmuz 2007 GİRİŞGİRİŞ GİRİŞ 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30 uncu maddesinde, genel yönetim kapsamındaki

Detaylı

2011 YILI KURUMSAL MAL DURUM VE BEKLENT LER RAPORU

2011 YILI KURUMSAL MAL DURUM VE BEKLENT LER RAPORU B LEC K ÜN VERS TES 2011 YILI KURUMSAL MAL DURUM VE BEKLENT LER RAPORU Strateji Geli tirme Dairesi Ba kanl Temmuz 2011 Ç NDEK LER SUNU 2 I. OCAK-HAZ RAN 2011 DÖNEM BÜTÇE UYGULAM A SONUÇLARI 3 A- Bütçe

Detaylı

2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 216 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Temmuz 216/Ankara SUNUŞ Kamu kaynaklarının etkili ekonomik ve verimli bir şekilde elde edilmesi ve kullanılmasını, hesap verebilirliğin ve mali saydamlığın

Detaylı

Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu (Temmuz/2012) 0

Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu (Temmuz/2012) 0 Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu (Temmuz/2012) 0 Giriş 5018 Sayılı kamu mali yönetim ve kontrol kanunun 30.maddesinde, Genel Yönetim Kapsamındaki idarelerin, ilk altı aylık bütçe uygulama sonuçları,

Detaylı

ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ. 2015 Yılı Kurumsal Mali Durum Ve Beklentiler Raporu. Yenilikçi Üniversite. Yenilikçi Üniversite

ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ. 2015 Yılı Kurumsal Mali Durum Ve Beklentiler Raporu. Yenilikçi Üniversite. Yenilikçi Üniversite ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ 215 Yılı Kurumsal Mali Durum Ve Beklentiler Raporu Yenilikçi Üniversite Yenilikçi Üniversite Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı TEMMUZ-215 ŞIRNAK Şırnak Üniversitesi 215 Yılı Kurumsal

Detaylı

AKSARAY BELEDİYESİ 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ

AKSARAY BELEDİYESİ 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ AKSARAY BELEDİYESİ 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ SUNUŞ 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu nun 30. maddesinde Genel yönetim kapsamındaki idareler

Detaylı

ESHOT Genel Müdürlüğü 2014 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

ESHOT Genel Müdürlüğü 2014 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu ESHOT Genel Müdürlüğü 2014 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu I. OCAK - 2014 DÖNEMİ UYGULAMA SONUÇLARI A. Bütçe Giderleri GİDER Sİ NET 2013 2014 ARTIŞ ORANI OCAK - OCAK - (%) NET GERÇEKLEŞEN

Detaylı

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2016

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2016 KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı 1 İÇİNDEKİLER I. OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI 3 A- Bütçe Giderleri 4-11 B- Bütçe Gelirleri 11 C- Finansman

Detaylı

İÇİNDEKİLER I. OCAK HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI...1

İÇİNDEKİLER I. OCAK HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI...1 İÇİNDEKİLER I. OCAK HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI.....1 A. OCAK HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİMİ... 1 A1. PERSONEL GİDERLERİ... 2 A2. SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ....4

Detaylı

C. Finansman 13. B. Bütçe Gelirleri Tablo Yılsonu itibariyle Gerçekleşmesi Düşünülen Bütçe Gelirlerinin Dağılım Tablosu. C.

C. Finansman 13. B. Bütçe Gelirleri Tablo Yılsonu itibariyle Gerçekleşmesi Düşünülen Bütçe Gelirlerinin Dağılım Tablosu. C. 2 1 4Y I L I K UR UMS A L MA L İ DUR UMv e B E K L E NT İ L E RR A P OR U ONDOK UZMA Y I SÜNİ V E R S İ T E S İ İÇİNDEKİLER I. OCAK-HAZİRAN 214 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI. 2 A. Bütçe Giderleri...2-8

Detaylı

Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu (Temmuz/2014) 0

Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu (Temmuz/2014) 0 Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu (Temmuz/2014) 0 Giriş 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanununun 30. Maddesinde, Genel Yönetim Kapsamındaki İdarelerin, ilk altı aylık bütçe uygulama sonuçları,

Detaylı

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ - 2015 SUNUŞ... 4 I-OCAK HAZİRAN 2015 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI... 5 A. Bütçe Giderleri... 5 01. Personel Giderleri... 7 02. Sosyal Güvenlik Kurumlarına

Detaylı

T.C. 2014 Y I L I K U R U M S A L M A L İ D U R U M V E

T.C. 2014 Y I L I K U R U M S A L M A L İ D U R U M V E T.C. S A R I Y E R B E L EDİYE B A Ş K A N L I Ğ I 2014 Y I L I K U R U M S A L M A L İ D U R U M V E B E K L E N T İ L E R R A P O R U İÇİNDEKİLER GİRİŞ...2 I - 2013 YILI İLE 2014 YILI BAŞLANGIÇ ÖDENEKLERİ

Detaylı

İETT İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2016 MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

İETT İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2016 MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU İETT İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2016 MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU MALİ HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI BÜTÇE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ 2016 SUNUŞ 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu nun 30. maddesinde

Detaylı