Kufl gribi (avian influenza) infeksiyonlar

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Kufl gribi (avian influenza) infeksiyonlar"

Transkript

1 DERLEME Hacettepe T p Dergisi 2005; 36: Kufl gribi (avian influenza) infeksiyonlar Hasan Tezer 1, Gülten Seçmeer 2 1 Uzman Dr., Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, İnfeksiyon Ünitesi, Ankara 2 Prof. Dr. Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, İnfeksiyon Ünitesi, Ankara NFLUENZA V RÜSLER Ortomiksovirüs ailesinde yer alan influenza virüsleri zarflı ve tek zincirli RNA virüsleridir. A, B ve C olmak üzere üç tip influenza virüsü mevcuttur (Tablo 1) [1]. Ayrıca, influenza A virüsleri, virüsün yüzeyinde bulunan hemaglutinin (HA) ve nöraminidaz (NA) yüzey glikoproteinlerine göre alt tiplere ayrılır. Birbirinden farklı 16 hemaglutinin ve 9 nöraminidaz alt tipi vardır. Kuşlarda tüm alt tipler bulunabilir. İnsanlar arasında genellikle üç hemaglutinin (H1, H2 ve H3) ve iki nöraminidaz (N1 ve N2) alt tipi hastalığa neden olur. İnfluenza A virüsü ile doğal infeksiyon, insanların yanı sıra, domuzlar, atlar, deniz memelileri, sansarlar ve kuşlarda da görülebilir [2]. Bazı subtipleri ise türe spesifik olarak hayvanlarda hastalığa yol açar (örneğin; H7N7 ve H3N8 virüsleri atlarda hastalığa neden olur) [1,3]. Ayrıca, influenza A virüsü epidemi ve pandemiden sorumludur. İnfluenza B ve C virüsleri predominant olarak yalnızca insanları infekte etse de son zamanlarda fok ve domuzlardan da izole edilmiştir. İnfluenza B ve C virüslerinin alt tiplerine göre sınıflandırılması yapılmamaktadır. İnfluenza B virüsleri insanlarda hastalığa neden olur ve epidemi yapabilir ancak pandemilere yol açmaz. İnfluenza C virüsleri ise insanlarda sporadik hastalığa neden olur. Tablo 1. İnfluenza virüslerinin tipleri Tip İnfeksiyon Hastalık Alt tip İnfluenza A İnsanlar Hafif, ciddi H(16) ve N(9) alt tipi ve infeksiyon H5N1: İnsan ve hayvanlar hayvanlar (epidemi/pandemi) H3N1: Domuzlar H7N7: Atlar H3N8: Atlar H6N2: Tavuklar H5N2: Tavuklar H4N6: Domuzlar İnfluenza B İnsanlar Hafif infeksiyon Alt tipi yok (epidemi) İnfluenza C İnsanlar Hafif infeksiyon Alt tipi yok (sporadik) 216 H ACETTEPE T IP D ERG S

2 Kufl gribi (avian influenza) infeksiyonlar İnfluenza A ya bağlı gelişen epidemiler virüsün yüzey glikoproteinlerinin değişimi ile ortaya çıkan antijenik varyasyonlar nedeniyle olmaktadır. Virüs suşunun yüzey glikoproteinlerindeki nokta mutasyonların gelişmesiyle, önceden toplumda dolaşanla benzerliği olan, ancak ondan farklı bir suş ortaya çıkar, buna antijen sürüklenmesi (antijenik drift) denir. Toplumun kış aylarında ortaya çıkan böyle farklı suşlara karşı duyarlı olmasından dolayı, her yıl grip salgınları görülür. Yüzey glikoproteinlerinde büyük bir değişme olursa (ya yalnız yeni bir hemaglutinini ya da hem yeni bir hemaglutinini hem de yeni bir nöraminidazı olan) tümüyle yeni bir virüs ortaya çıkar ve buna antijen kayması (antijenik şift) denir [4]. Tarihsel olarak incelendiğinde 20. yüzyılda 9-39 yıl arayla insanlarda influenza A virüsündeki antijenik şift sonucu ortaya çıkan yeni virüs tiplerine bağlı beş grip pandemisi olmuştur yıllarındaki H1N1 pandemisinin milyon kişinin ölümüne neden olduğu rapor edilmektedir (Tablo 2) [5]. AV AN NFLUENZA (H5N1) Özellikleri Avian influenza, halk arasındaki ismiyle kuş gribi veya tavuk vebası, normalde yalnızca kümes hayvanlarını, daha seyrek olarak da domuzları etkileyen bir virüsün sebep olduğu bulaşıcı bir hastalıktır. Patojenitesi yüksek olan kuş gribi virüsleri, çevrede özellikle düşük sıcaklıkta uzun süre etkinliğini koruyabilir. Virüs, gübrede soğukta en az üç ay, suda 22 C de dört gün ve 0 C de 30 günden fazla canlı kalabilir. İnfekte kuşların H5N1 virüsünü oral olarak ve dışkılarıyla en az 10 gün çıkarabildiği bildirilmiştir [6]. HAYVANLARDAK KUfi GR B Kuş gribi virüsünün doğal rezervuarını kuşlar ve yeşilbaş ördekler oluşturmaktadır (Şekil 1). Kuşlar, virüsleri çok uzaklara taşıyabilmelerine ve dışkılarıyla çıkarmalarına karşılık, yalnızca hafif ve kısa süren bir hastalık geçirir. Evcil ördeklerdeki infeksiyon ise tıpkı tavuklar, hindiler, kazlar ve benzeri kümes hayvanlarındaki gibi öldürücüdür. Tüm kuş türleri infeksiyona açık olmakla birlikte kümes hayvanları epidemik infeksiyonlar açısından daha riskli bir ortam oluşturur. Virüs, infekte yabani kuşların dışkılarıyla kümes hayvanlarının arasına girebilir. Evcil kuşların serbestçe gezindikleri, yabani kuşlarla aynı kaynaktan su içtikleri ya da taşıyıcı durumdaki infekte yabani kuşların dışkılarıyla kontamine olabilecek su kaynaklarını kullandıklarında, infeksiyonun yabani kuşlardan evcil kümes hayvanlarına bulaşma riski daha yüksektir. İnfekte kuşlar virüsü tükürük, burun salgıları ve dışkılarıyla yayar [7-9]. Virüsü, ayakları ve vücutlarında taşıyarak mekanik vektör rolünü oynayan bazı hayvanlar, örneğin; kemiriciler de yayabilir. Bilgiler sınırlı olmakla birlikte, sineklerin de mekanik vektör olabileceği düşünülmektedir [1]. Avian influenza virüslerinin, H5 ve H7 alt tipleri; a. Düşük patojenik suş, b. Yüksek patojenik suş olarak sınıflandırılabilir. Yüksek patojenik suşların, bir kuş sürüsündeki mortalitesi %100 ü bulabilir. Kuşlar ilk belirtilerin başladığı günde saatler içinde bile ölebilir. Patojenitesi düşük kuş gribi geçiren hayvanlarda ise tüyler kabarır ve yumurta üretimi azalır; hafif solunum yolu hastalığı ve depresyon görülür. Tablo 2. Yirminci yüzyıl influenza pandemileri Köken olan Viral genlerin Ölümlerin sayısı Yıl Adı Alt tipi ülke kökeni Tüm dünyada ABD de İspanyol gribi H1N1 Çin Belli değil, hem milyon > 500,000 Avrupa? memeli hem de Kuzey Amerika? kuş genleri içeriyor 1957 Asya gribi H2N2 Çin Değişime uğramış > 1 milyon Yaklaşık 70,000 aynı virüs 1968 Hong Kong H3N2 Çin Değişime uğramış > 1 milyon Yaklaşık 34,000 gribi aynı virüs 1977 Rusya gribi H1N1 Çin 1950 yılındaki Düşük mortalite Düşük mortalite Rusya H1N1 virüsünün tekrar görülmesi ABD: Amerika Birleşik Devletleri Cilt 36 Say

3 Tezer ve Seçmeer Şekil 1. Avian influenza virüsünün yayılımı. NSANLARDA KUfi GR B Kuş gribi virüsleri genellikle insanları doğrudan infekte etmez ve insanlar arasında dolaşmaz. İnsanda kuş gribi virüsleriyle oluştuğu bildirilmiş doğal infeksiyon sayısı çok azdır. Avian influenza virüslerinin insanlara bulaşması; a. İnfekte hayvanlarla direkt temas, b. İnfekte çevreyle temas nedeniyle olmaktadır. İnsandaki olgular, kümes hayvanları arasında patojenitesi yüksek kuş gribi salgınlarıyla eşzamanlı olarak görülmektedir [10]. Yüksek virülanslı H5N1 suşunun, tavukçuluk yapanlar ve tavuk imha ekiplerinde çalışanlarda, sağlık çalışanları ve aile bireyleri arasında insandan insana çok sınırlı bir biçimde de olsa bulaşabildiği rapor edilmiştir. Tavukçuluk yapanların %17 sinde, tavuk imha edenlerin %3 ünde, temas eden sağlık çalışanlarının %3.7 sinde, temas etmemiş sağlık çalışanlarının ise %0.7 sinde antikor saptanmıştır [11]. Kuşa özgü influenza virüs H5N1 ile oluşan insan infeksiyonunun klinik gidişine ilişkin yayımlanmış bilgiler sınırlıdır (Tablo 3). Avian influenza virüsünün insanlara direkt olarak taşındığı ilk olarak 1997 yılında Hong Kong salgınında belgelenmiştir [12,13] yılında ilk kez insanlarda H9N2 izole edilmiştir: Hong Kong da iki çocuk komplike olmayan alt solunum yolu infeksiyonu nedeniyle hastaneye yatırılmış ve her ikisi de sorunsuz taburcu edilmiştir. Kuş gribinin en önemli semptomlarından biri de konjunktivit (sıklıkla H7N7 de görülür) ve solunum sistemine ait bulgulardır (H5N1 ve H7N7). Solunum sistemine ait bulgular hafif nezleden ağır pnömoniye kadar değişebilir. Yaşlılık, hastaneye geç başvurma, alt solunum yollarının tutulması ve hastaneye başvuru sırasındaki düşük beyaz küre değeri ya da lenfopeni durumlarında hastalık ağır seyreder yılı Hong Kong salgınında 10 hastanın dokuzunda hastalık semptomlarının başlangıcından üç gün (ortalama 2-4) önce kümes hayvanlarıyla direkt temas hikayesi olduğu gösterilmiştir [12]. Bu salgında hastalananlarda gripteki gibi tipik belirtiler (ateş, boğaz ağrısı, öksürük ve kas ağrıları), göz infeksiyonları, pnömoni, akut solunum sıkıntısı sendromu (ARDS), çoklu organ yetmezliği, lenfopeni, karaciğer enzim düzeylerinde yükselmeler ve pıhtılaşma bozuklukları gibi belirti ve bulgular bildirilmiştir [13]. Salgın, gerek önceden sağlıklı erişkin ve çocukları gerekse kronik tıbbi sorunları olanları etkilemiştir. Dünya Sağlık Örgütünce 19 Ocak 2006 tarihine kadar H5N1 teyid edilen vakalar Vietnam da 28 Ocak 2004 tarihinden bu yana 93 olgu laboratuvarda Tablo 3. İnsanlarda kuş gribi ile infeksiyonun kanıtlandığı vakalar Yıl Ülke Alt tip Taşıyıcı Özelliği 1997 Hong Kong H5N1 Tavuk, ördek, kaz 18 kişi infekte olmuş, bunların 16 sı ölmüş Hong Kong H9N2 Tavuk Virüs hafif grip benzeri semptomu olan iki çocuktan izole edilmiş, her ikisi de düzelmiş Hong Kong H5N1? İki aile üyesinde infeksiyon Çin seyahati sonrası görülmüş, hastalardan biri ölmüş ve infeksiyonun kaynağı saptanamamış Hollanda H7N7 Tavuk İnfeksiyon 83 kişide görülmüş (genelde konjunktivit), bunlardan biri ölmüş Hong Kong H9N2? Çocuk influenza nedeniyle hastaneye yatırılmış ve düzelmiş Çeşitli Asya H5N1 Tavuk, ördek, Bu kümes hayvanlarında şimdiye kadar bildirilen en büyük Ülkeleri domuz salgındır Tayland H5N1 Tavuk İnfeksiyon üç kişide görülmüştür. 218 H ACETTEPE T IP D ERG S

4 Kufl gribi (avian influenza) infeksiyonlar doğrulanmış ve bunların 42 si ölmüştür [14]. Tayland da da 22 olgudan 14 ü ölmüştür. Kamboçya da hepsi, Endonezya da 12 fatal olarak sonlanan 17 olgu saptanmıştır. Türkiye de ise ikisi fatal olarak sonlanan dört olgu saptanmıştır. Bu olguların çoğunun infekte kuşlarla veya bunların dışkılarının kontamine ettiği yüzeylerle temas sonucu geliştiği düşünülmekle birlikte böyle bir temasla açıklanamayan aile içi olgular da bulunmaktadır. Vietnam daki olgulardan izole edilen H5N1 virüslerinin genetik dizisi incelenerek tüm genlerin kuşa özgü virüse ait olduğu ve henüz insana özgü influenza virüs genlerinin edinilmesinin söz konusu olmadığı anlaşılmıştır. Güney Kore ve Vietnam daki suşlar arasında küçük genetik farklılıklar saptanmıştır. Vietnam salgınında ölümün ortalama dokuz gün içinde gerçekleştiği bildirilmiştir. İnfluenza A virüsünün diğer önemli bir özelliği de farklı türlere özgü alt grupların, birbirinden genetik materyal alışverişine açık ve böylece farklı bir virüsün oluşmasına son derece elverişli olmasıdır. Oluşan yeni virüs, insana özgü bir influenza virüsten gen alırsa, insandan insana bulaşma özelliği de kazanabilir. Ayrıca son yayınlar, insanların da kuş topluluklarında dolaşan bazı influenza virüs alt tipleriyle infekte olabileceğini göstermektedir. H5 ya da H7 alt tipindeki patojenitesi düşük olan kuş gribi virüslerinin, kümes hayvanları arasında yayıldıktan sonra geçirdikleri mutasyonlarla yüksek patojenite kazanabildikleri ve salgınlara yol açabileceği de öne sürülmektedir [7,8,15]. TANI 1. Temas öyküsü, 2. Virüs izolasyonu, 3. Hızlı antijen testleri; a. İmmünfloresan yöntemler, b. ELISA yöntemleri. 4. Serolojik testler, 5. Revers transkriptaz-polimeraz zincir reaksiyonu (RT- PCR). Kuş gribinin görüldüğü dönemlerde, sağlık kuruluşlarına ateş ve solunum sistemi şikayetleriyle başvuran tüm hastalar en son seyahat ettikleri yer ve temas hikayesi yönünden sorgulanmalı ve H5N1 yönünden riskli kişiler kuş gribi yönünden test edilmelidir (Tablo 4) [16]. En uygun tetkik, semptomların başlamasından sonra üç gün içerisinde alınan nazofarengeal aspirattır. Bununla beraber nazofarengeal sürüntüler de kullanılabilir. H5N1 influenza virüs hızlı antijen testleri, virüs kültürü ve RT-PCR ile tespit edilebilmektedir. Ticari olarak, dakika içinde hızlı sonuç veren altı hızlı antijen testi mevcut olup, bunlar ne virüs kültürü ne de RT-PCR kadar özgül ve duyarlıdır [1]. Hücre kültürlerinde virüsün izolasyonunun, daha ileri antijenik ve genetik özelliklerin gösterilmesi, ilaç direncinin saptanması ve aşı hazırlanmasında önemli katkısının olması yanında dezavantajı 2-10 gün içerisinde sonuç alınması ve güvenilir laboratuvarlarda yapılması gerekliliğidir. İnfluenza virüsünün serolojik tanısı akut ve konvalesan fazda antikor titresinde dört kat veya daha fazla artış gösterilmesiyle yapılır. Bu nedenle ilk örnek hastalık semptomlarının başlamasından hemen sonra alınmalı, ikincisi ise gün sonra tekrarlanmalıdır. Bu da serolojik tetkikin akut hastalıkta kullanımını sınırlamaktadır [17]. TEDAV ve PROF LAKS Günümüzdeki H5N1 suşlarının, antiviral ajanlardan amantadin ve rimantadine dirençli ancak nöroaminidaz inhibitörlerine (oseltamivir ve zanamivir) karşı hassas olduğu bilinmektedir [18,19]. H5N1 virüsü ile temas etmiş bir kişiye temastan sonraki 48 saat içerisinde oseltamivir (Tamiflu ) verilmelidir. Oseltamivir Tablo 4. Tanı kriterleri CDC*'ye göre aşağıdaki ölçütleri karşılayan hastanede yatmakta olan hastalarda, influenza virüs A H5N1 infeksiyonu yönünden test yapılması gerekmektedir: a. Radyolojik olarak kanıtlanmış pnömoni, akut solunum sıkıntısı sendromu (ARDS) ya da başka bir tanı konulmamış ağır solunum yolu rahatsızlığı ve b. Belirtilerin başlamasından önceki 10 gün içinde kümes hayvanlarında ve/veya insanlarda belgelenmiş H5N1 kuş gribi olan bir ülkede olmak veya seyahat öyküsü Aşağıdaki ölçütlere uyan, hastanede yatan ya da ayaktaki hastalarda ise kuş gribi (H5N1) yönünden test yapılması için olguya göre karar verilmesi önerilmektedir: a. Vücut sıcaklığının > 38 C olduğunun belgelenmesi ve b. Öksürük, boğaz ağrısı, nefes darlığı yakınmalarından bir ya da birkaçının olması ve c. Belirtilerin başlamasından önceki 10 gün içinde H5N1'den etkilenmiş bir ülkede kümes hayvanları (örneğin; bir kümes hayvanı çiftliğini, evdeki bir kümesi ya da bir kuş pazarını ziyaret etme) ya da bilinen veya kuşkulu bir kuş gribi (H5N1) olgusu ile temas öyküsü. * CDC: Centers for Disease Control and Prevention (Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi). Cilt 36 Say

5 Tezer ve Seçmeer Tablo 5. Antiviraller ve yaş durumuna göre kullanımı Antiviral > 65 Oseltamivir Tedavi Doz yaşa göre Doz yaşa göre Doz yaşa göre Günde 2 kez 75 mg Günde 2 kez 75 mg Profilaksi* Kullanım yok Kullanım yok Kullanım yok 75 mg/gün 75 mg/gün Zanamivir Tedavi Kullanım yok Günde 2 kez 10 mg Günde 2 kez 10 mg Günde 2 kez 10 mg Günde 2 kez 10 mg * 22 Aralık 2005 tarihinde FDA tarafından 1 yaşın üzerindeki çocuklarda kullanımı onaylanmıştır. Yaş fosfat, infekte olmuş hücrelerden virüsün salınımını inhibe ederek influenza A ve B virüslerinin vücuda yayılımını azaltmaktadır [20]. Oseltamivir tedavi amacıyla bir yaşından sonra, kemoprofilaksi için ise 13 yaşından sonra kullanılabilmektedir (Tablo 5). Dozu yaşa göre değişmektedir ( 15 kg için günde iki kez 30 mg, kg arası için günde iki kez 45 mg, kg arası için günde iki kez 60 mg, > 40 kg için ise günde iki kez 75 mg dozunda verilmelidir. Onüç yaşın üzeridekiler için tedavi dozu günde iki kez 75 mg, profilaksi dozu ise günde bir kez 75 mg dır). Tedavi için beş gün, kemoprofilaksi için ise yedi gün kullanılmalıdır. Zanamivir (Relenza ) ise ancak yedi yaşından sonra kullanılabilmektedir. Önerilen tedavi dozu ise günde iki kez 10 mg dır. Zanamivirin influenza kemoprofilaksisinde yeri yoktur. Tedavi için beş gün kullanılmalıdır [21]. KORUNMA Kuş gribine (H5N1) karşı aşı çalışmaları devam etmektedir [22]. Kuş gribini kontrol altına almak için hastalıklı ve teması olan kuşları imha edip bunları uygun bir biçimde ortadan kaldırmak, çiftlikleri karantinaya almak ve buralara çok sıkı bir biçimde dezenfeksiyon uygulamak gerekir. Aynı bölgede yaşayan halk, göç eden ölü kuşlara dokunmamaları ya da hastalığın semptomlarını gösteren vahşi kuşlardan uzak durmaları yönünde uyarılmalıdır. Virüs 56 C de üç saatte, 60 C de 30 dakikada etkinliğini yitirmektedir; formalin ve iyot bileşikleri gibi yaygın olarak kullanılan dezenfektanlara duyarlıdır. En önemli ve uygun korunma önlemlerinden birisi de dikkatli ve sık el yıkamadır [6]. Canlı kümes hayvanları ticaretinin gerek ülke içinde gerekse ülkeler arasında kısıtlanması da önemli bir başka kontrol önlemidir. Bu strateji, insanların virüsle temasını azaltmada yardımcı olmaktadır. Çiğ kümes hayvanlarının işlenmesi sırasında genel hijyen kurallarına uyulması ve etlerin pişirilerek yenmesi riski azaltacaktır. Hasta kuşun yumurtası da infekte olabilir; bu nedenle aynı önlemlerin yumurtalar için de alınması gerekir. Virüs dondurmakla öldürülemeyebilir. Dünya 220 Sağlık Örgütü, besinlerin içindeki sıcaklık 70 C olacak şekilde pişirilmesini önermektedir. İnfekte kuşların imhasıyla uğraşanların uygun giysi ve donanımla ve profilaktik antiviral alarak infeksiyona karşı korunmaları önerilmektedir [23,24]. Günümüzde mevcut olan trivalan insan influenza aşısı, insanlarda H5N1 suşuna karşı koruma sağlamamaktadır. Bununla birlikte, kümes hayvanları arasında patojenitesi yüksek kuş gribi salgını yaşanan ülkelerde temas riski yüksek olan kişilere bu aşının yine de kullanılması önerilmektedir. Böylece insana özgü influenza virüsü ile kuşa özgü influenza virüsü arasında oluşabilecek bir koinfeksiyon sırasında herhangi bir gen alışverişi olması (reassortment), dolayısıyla pandemik potansiyeli olan bir suşun ortaya çıkması olasılığı bu şekilde azaltılabilir [25]. Avian influenzaya karşı aşının geliştirilmesiyle kuş gribi gibi gerek hayvanları tehdit eden ve ekonomik yönden zararlara neden olan gerekse de insan sağlığını tehdit eden ve yeni bir pandemi riski taşıyan bu infeksiyon kontrol altına alınabilecektir. Kaynaklar 1. Nicholson KG, Wood JM, Zambon M. Influenza. Lancet 2003; 362: Horimoto T, Kawaoka Y. Pandemic threat posed by avian influenza A viruses. Clin Microbiol Rev 2001; 14: Fouchier RA, Munster V, Wallensten A, et al. Characterization of a novel influenza A virus hemagglutinin subtype (H16) obtained from black-headed gulls. J Virol 2005; 79: Zambon MC. Epidemiology and pathogenesis of influenza. J Antimicrob Chemother 1999; 44(Suppl B): Potter CW. A history of influenza. J Appl Microbiol 2001; 91: World Health Organization. Avian influenza. Available at: influenza/accessibility verified March 8, dejong MD, Hien TT. Avian influenza A (H5N1). J Clin Virol 2006; 35:2-13. H ACETTEPE T IP D ERG S

6 Kufl gribi (avian influenza) infeksiyonlar 8. Hilleman MR. Realities and enigmas of human viral influenza: pathogenesis, epidemiology and control. Vaccine 2002; 20: Baigent SJ, McCauley JW. Influenza type A in humans, mammals and birds: determinants of virus virulence, hostrange and interspecies transmission. Bioassays 2003; 25: Mounts AW, Kwong H, Izurieta HS, et al. Case-control study of risk factors for avian influenza A (H5N1) disease, Hong Kong, J Infect Dis 1999; 180: Bridges CB, Lim W, Hu-Primmer J, et al. Risk of influenza A (H5N1) infection among poultry workers, Hong Kong, J Infect Dis 2002; 185: Chan PK. Outbreak of avian influenza A (H5N1) virus infection in Hong Kong in Clin Infect Dis 2002; 34(suppl 2):S Peiris M, Yuen KY, Leung CW, et al. Human infection with influenza H9N2. Lancet 1999; 354: Centers for Disease Control and Prevention. Cases of influenza A (H5N1) Thailand MMWR 2004; 53: Laver G, Garman E. Pandemic influenza: its origin and control. Microbes Infect 2002; 4: Centers for Disease Control and Prevention. Outbreaks of avian influenza A (H5N1) in Asia and interim recommendations for evaluation and reporting of suspected cases- United States, MMWR 2004; 53: Rowe T, Abernathy RA, Hu-Primmer J, et al. Detection of antibody to avian influenza A (H5N1) virus in human serum by using a combination of serologic assays. J Clin Microbiol 1999; 37: Wainright PO, Perdue ML, Brugh M, et al. Amantadine resistance among hemagglutinin subtype 5 strains of avian influenza virus. Avian Dis 1991; 35: Saito R, Oshitani H, Masuda H, Suzuki H. Detection of amantadine-resistant influenza A virus strains in nursing homes by PCR-restriction fragment length polymorphism analysis with nasopharyngeal swabs. J Clin Micro 2002; 40: Ward P, Small I, Smith J, Suter P, Dutkowski R. Oseltamivir (Tamiflu) and its potential for use in the event of an influenza pandemic. J Antimicrob Chemother 2005; 55(Suppl 1): Centers for Disease Control and Prevention. Antivirals and dosage. CDC website; Nov Ellis TM, Leung CY, Chow MK, et al. Vaccination of chickens against H5N1 avian influenza in the face of an outbreak interrupts virus transmission. Avian Pathol 2004; 33: Algado CD, Farr BM, Hall KK, Hayden FG. Influenza in the acute hospital setting. Lancet Infect Dis 2002; 2: Avian influenza: assessing the pandemic threat World Health Organization website: csr/disease/influenza Webby RJ, Webster RG. Are we ready for pandemic influenza? Science 2003; 302: Cilt 36 Say

Dünya da ve Türkiye de. İnfluenza Salgınları. Dr. Alpay Azap Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Klinik Bakteriyoloji ve Enfeksiyon Hst AD

Dünya da ve Türkiye de. İnfluenza Salgınları. Dr. Alpay Azap Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Klinik Bakteriyoloji ve Enfeksiyon Hst AD Dünya da ve Türkiye de İnfluenza Salgınları Dr. Alpay Azap Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Klinik Bakteriyoloji ve Enfeksiyon Hst AD İnfluenza virüsü: Orthomyxovirus ailesinden, zarflı RNA virüsü. NP,

Detaylı

INFLUENZA. Dr Neşe DEMİRTÜRK. Kocatepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları AD

INFLUENZA. Dr Neşe DEMİRTÜRK. Kocatepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları AD INFLUENZA Dr Neşe DEMİRTÜRK Kocatepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları AD İnfluenza virusları Orthomyxoviridea ailesinden Zarflı RNA virusları Üç farklı influenza

Detaylı

Kuş Gribi (Avian Influenza) ve İnsan Sağlığı

Kuş Gribi (Avian Influenza) ve İnsan Sağlığı Kuş Gribi (Avian Influenza) ve İnsan Sağlığı Prof. Dr. Tahsin YEŞİLDERE Üniversite Öğretim Üyeleri Derneği Başkanı, Veteriner Patoloji Uzmanı yesilderet@gmail.com Kuş Gribi her an yeniden ortaya çıkabilme

Detaylı

Bornova Vet.Kont.Arst.Enst.

Bornova Vet.Kont.Arst.Enst. Avian Influenza Kuş Gribi Tavuk Vebası Hastalığı Dr.Fethiye ÇÖVEN Uzm.Veteriner Hekim Bornova VKAE Kanatlı Hastalıkları Teşhis Laboratuvarı Avian Influenza Tavuk Vebası, Kuş Gribi olarak da bilinen Avian

Detaylı

AVİAN İNFLUENZA (Tavuk vebası, Kuş gribi)

AVİAN İNFLUENZA (Tavuk vebası, Kuş gribi) 1. Giriş AVİAN İNFLUENZA (Tavuk vebası, Kuş gribi) Avian influenza, halk arasında tavuk vebası veya kuş gribi olarak da bilinen, influenza A grubu virüslerin sebep olduğu, kanatlı hayvanlarda solunum ve

Detaylı

T.C. Sağlık Bakanlığı Genel Bilgilendirme

T.C. Sağlık Bakanlığı Genel Bilgilendirme T.C. Sağlık Bakanlığı Genel Bilgilendirme AVİAN İNFLUENZA (Tavuk vebası, Kuş gribi) 1. Giriş Avian influenza, halk arasında tavuk vebası veya kuş gribi olarak da bilinen, influenza A grubu virüslerin sebep

Detaylı

GRİP VE KUŞ GRİBİ Etken ve Epidemiyoloji

GRİP VE KUŞ GRİBİ Etken ve Epidemiyoloji GRİP VE KUŞ GRİBİ Etken ve Epidemiyoloji Öğr.Gör.Dr. Murat DİZBAY Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi İnfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı İnfluenza İnfluenza, üst solunum yolu, burun, boğaz ve bazen akciğerleri

Detaylı

ERİŞKİN HASTADA İNFLUENZAYI NASIL TANIRIM?

ERİŞKİN HASTADA İNFLUENZAYI NASIL TANIRIM? ERİŞKİN HASTADA İNFLUENZAYI NASIL TANIRIM? Dr. Murat Kutlu Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Giriş İnfluenza sendromu genellikle ani başlangıçlı

Detaylı

KUŞ GRİBİ (AVIAN INFLUENZA)

KUŞ GRİBİ (AVIAN INFLUENZA) DERLEME KUŞ GRİBİ (AVIAN INFLUENZA) Uzm.Dr. Ali ACAR*, Doç.Dr. Bülent BEŞİRBELLİOĞLU** * TSK Sağlık Komutanlığı, Ankara ** GATA İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik.Mikrobiyoloji AD, Ankara Gönderildiği Tarih:

Detaylı

Pandemik İnfluenza A H1N1 ve Korunma Yolları

Pandemik İnfluenza A H1N1 ve Korunma Yolları 15.10.2009 Pandemik İnfluenza A H1N1 ve Korunma Yolları Doç. Dr. Önder Ergönül Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Influenza A Virüsleri: sleri:1889-19771977

Detaylı

HALK SAĞLIĞI AÇISINDAN Kuş Gribi (Avian Influenza)

HALK SAĞLIĞI AÇISINDAN Kuş Gribi (Avian Influenza) HALK SAĞLIĞI AÇISINDAN Kuş Gribi (Avian Influenza) Prof.Dr.Mustafa TAYAR U.Ü. Veteriner Fakültesi Besin Hijyeni ve Teknolojisi Anabilim Dalı Avian influenza, halk arasında tavuk vebası veya kuş gribi olarak

Detaylı

INFLUENZA 2016. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim Araştırma Hastanesi Enfeksiyon Kontrol Komitesi

INFLUENZA 2016. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim Araştırma Hastanesi Enfeksiyon Kontrol Komitesi INFLUENZA 2016 Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim Araştırma Hastanesi Enfeksiyon Kontrol Komitesi İnfluenza pandemileri; 1918-1919 İspanyol gribi H1N1 1957-1958 Asya gribi H2N2 1968-1969 Hong Kong

Detaylı

İNFLUENZADA KORUNMA. Uz. Dr. Öznur Ak KEAH

İNFLUENZADA KORUNMA. Uz. Dr. Öznur Ak KEAH İNFLUENZADA KORUNMA Uz. Dr. Öznur Ak KEAH İnfluenzaya bağlı komplikasyonların önlenmesi, hastalığın hafif geçirilmesi, hastaneye yatışın azaltılmasında en etkili yol AŞI ile korunmaktır. Antiviral ilaçlarla

Detaylı

Maymun Çiçek Virüsü (Monkeypox) VEYSEL TAHİROĞLU

Maymun Çiçek Virüsü (Monkeypox) VEYSEL TAHİROĞLU Maymun Çiçek Virüsü (Monkeypox) VEYSEL TAHİROĞLU insanlarda ölümcül hastalığa neden olabilir; her ne kadar genellikle çok daha az ciddi olsa da insan çiçek virüsü hastalığına benzer. Maymun çiçek virüsü

Detaylı

Domuz Gribi (H1N1v) Dr. A.Arzu Sayıner Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji AD

Domuz Gribi (H1N1v) Dr. A.Arzu Sayıner Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji AD Domuz Gribi (H1N1v) Dr. A.Arzu Sayıner Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji AD Şanslıyız! Pandemik suş Amerika da çıktı. Güneydoğu Asya olabilirdi Virusla ilgili

Detaylı

Hacettepe Üniversitesi hastaneleri; Kuş gribi ile ilgili sıkça sorulan sorular ve yanıtları

Hacettepe Üniversitesi hastaneleri; Kuş gribi ile ilgili sıkça sorulan sorular ve yanıtları Hacettepe Üniversitesi hastaneleri; Kuş gribi ile ilgili sıkça sorulan sorular ve yanıtları http://www.hacettepe.com.tr/haberdetay.aspx?id=43 adresinden 29 Ocak 2006 tarihinde alınmıştır. Kuş gribi nedir?

Detaylı

Soğuk algınlığı ve Grip. Dr. Hayati DEMİRASLAN ENFEKSİYON HASTALİKLARI ve KLİNİK MİKROBİYOLOJİ

Soğuk algınlığı ve Grip. Dr. Hayati DEMİRASLAN ENFEKSİYON HASTALİKLARI ve KLİNİK MİKROBİYOLOJİ Soğuk algınlığı ve Grip Dr. Hayati DEMİRASLAN ENFEKSİYON HASTALİKLARI ve KLİNİK MİKROBİYOLOJİ Anlatım planı 1. Giriş 2. Etken 3. Neden önemli 4. Bulaş 5. Klinik 6. Komplikasyonlar 7.Tanı 8. Tedavi 9. Korunma

Detaylı

Bugün, bu yeni H1N1 alt tipinin oluşturduğu panik, 2000 li yılların başından beri süregelen pandemi beklentisinin bir sonucudur.

Bugün, bu yeni H1N1 alt tipinin oluşturduğu panik, 2000 li yılların başından beri süregelen pandemi beklentisinin bir sonucudur. DOMUZ GRĐBĐ : DOMUZ KAYNAKLI ĐNFLUENZA A H1N1 VĐRUSU (S-OIV) Prof. Dr. A.Dürdal US Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Şubat 2009 tarihinde Meksika

Detaylı

İNFLUENZA TİP A (H5N1) VİRUS ENFEKSİYONU INFLUENZA TYPE A (H5N1) VIRUS INFECTION. Aynur ENGİN 1

İNFLUENZA TİP A (H5N1) VİRUS ENFEKSİYONU INFLUENZA TYPE A (H5N1) VIRUS INFECTION. Aynur ENGİN 1 MİKROBİYOL MİKROBİYOLOJİ BÜLT 2007; 41: BÜLTENİ 485-494 485 İNFLUENZA TİP A (H5N1) VİRUS ENFEKSİYONU INFLUENZA TYPE A (H5N1) VIRUS INFECTION Aynur ENGİN 1 ÖZET: Genetik değişime uğraması ve pandemilere

Detaylı

H7N9 Kuş Gribi Virusu

H7N9 Kuş Gribi Virusu H7N9 Kuş Gribi Virusu Dr. Servet ALAN Memorial Sağlık Grubu Biri aksırdığı anda ipi kes İnfluenza virusları A, B, C İnfluenza A pek çok memeli (domuzlar, atlar vb) ve kuş İnfluenza B ve C büyük oranda

Detaylı

BIR GRİP SEZONUNUN BAŞıNDA İLK OLGULARıN İRDELENMESİ

BIR GRİP SEZONUNUN BAŞıNDA İLK OLGULARıN İRDELENMESİ BIR GRİP SEZONUNUN BAŞıNDA İLK OLGULARıN İRDELENMESİ NECLA TÜLEK, METİN ÖZSOY, SAMİ KıNıKLı Ankara Eğitim Ve Araştırma HASTANESİ İnfeksiyon Hastalıkları Ve Klinik Mikrobiyoloji GİRİŞ Mevsimsel influenza

Detaylı

AVİAN INFLUENZA; ÖNEMİ ARTAN BİR İNFEKSİYON. Avian Influenza as an emerging infection. Sevgi Ergin*

AVİAN INFLUENZA; ÖNEMİ ARTAN BİR İNFEKSİYON. Avian Influenza as an emerging infection. Sevgi Ergin* AVİAN INFLUENZA; ÖNEMİ ARTAN BİR İNFEKSİYON Avian Influenza as an emerging infection Sevgi Ergin* Summary Avian influenza is an infectious disease of birds caused by type A strains of the influenza virus.

Detaylı

Hollanda da Avian Influenza nın İzleme (Monitoring) ve Sürveyansı. Ruth Bouwstra DVM PhD GD Animal Health

Hollanda da Avian Influenza nın İzleme (Monitoring) ve Sürveyansı. Ruth Bouwstra DVM PhD GD Animal Health Hollanda da Avian Influenza nın İzleme (Monitoring) ve Sürveyansı Ruth Bouwstra DVM PhD GD Animal Health Hollanda Hollanda; küçük bir ülke İhracatçı ülke: ürünler Tarımsal gıda endüstrisinden ihraç edilen

Detaylı

Son bir yılda ne oldu? Dr. Kenan HIZEL

Son bir yılda ne oldu? Dr. Kenan HIZEL Kuş Gribi Son bir yılda ne oldu? Dr. Kenan HIZEL 60 yaşında kadın hasta İki gündür süren yüksek ateş, başağrısı, halsizlik, boğaz ağrısı, kuru öksürük ve yaygın kas ağrıları nedeniyle hastaneye başvurdu.

Detaylı

DSÖ SÜRVEYANSI GISN: 1952

DSÖ SÜRVEYANSI GISN: 1952 Melis Kanturvardar DSÖ SÜRVEYANSI GISN: 1952 Atlanta Londra Tokyo 104 ülke + 134 Ulusal İnfluenza Referans Laboratuvarı Melbourne Neden Grip Sürveyansına Başladık? DSÖ FLUNET sitesinde veri eksikliği Dolaşımdaki

Detaylı

İNFLUENZA AŞISI:İŞE YARAMADI MI?

İNFLUENZA AŞISI:İŞE YARAMADI MI? İNFLUENZA AŞISI:İŞE YARAMADI MI? Doç.Dr.Neşe DEMİRTÜRK AKÜ TIP FAKÜLTESİ İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD. Afyonkarahisar,2015. İNFLUENZA İnsandan insana kolaylıkla yayılan ve sezonal

Detaylı

Avian İnfluenza (Kuş Gribi)

Avian İnfluenza (Kuş Gribi) Avian İnfluenza (Kuş Gribi) Gül Ruhsar YILMAZ*, Mustafa Aydın ÇEVİK** * Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği, ** Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi,

Detaylı

H1N1 den Korunmada Alınacak Önlemler. Pandemik H1N1 Gribi (Domuz Gribi)

H1N1 den Korunmada Alınacak Önlemler. Pandemik H1N1 Gribi (Domuz Gribi) H1N1 den Korunmada Alınacak Önlemler Pandemik H1N1 Gribi (Domuz Gribi) İnfluenza olarak da bilinen grip, viral bir hastalıktır. Sağlıklı insanlarda ortalama bir haftada geçmesine rağmen; vücut direncini

Detaylı

İnfluenza A VİROLOJİ-EPİDEMİYOLOJİ. Prof. Dr. Tamer ŞANLIDAĞ

İnfluenza A VİROLOJİ-EPİDEMİYOLOJİ. Prof. Dr. Tamer ŞANLIDAĞ VİROLOJİ-EPİDEMİYOLOJİ Prof. Dr. Tamer ŞANLIDAĞ İnfluenza pandemileri H2N2 H2N2 H1N1 H1N1 H3N8 H3N2 Pandemic H1N1 1895 1905 1915 1925 1955 1965 1975 1985 1995 2005 2010 2015 1889 Russian influenza H2N2

Detaylı

Dünyada ve Türkiye de İnfluenza Epidemiyolojisi. Dr. Nurbanu Sezak Atatürk EAH Enfeksiyon Hst. ve Kln. Mikrobiyoloji Kliniği Kasım 2015

Dünyada ve Türkiye de İnfluenza Epidemiyolojisi. Dr. Nurbanu Sezak Atatürk EAH Enfeksiyon Hst. ve Kln. Mikrobiyoloji Kliniği Kasım 2015 Dünyada ve Türkiye de İnfluenza Epidemiyolojisi Dr. Nurbanu Sezak Atatürk EAH Enfeksiyon Hst. ve Kln. Mikrobiyoloji Kliniği Kasım 2015 İnfluenza Tip A ve B virusları Akut solunum yolu hastalığı Her yıl

Detaylı

BRUSELLOZUN İNSANLARDA ÖNLENMESİ VE KONTROLÜ

BRUSELLOZUN İNSANLARDA ÖNLENMESİ VE KONTROLÜ BRUSELLOZUN İNSANLARDA ÖNLENMESİ VE KONTROLÜ Prof. Dr. Fatma Ulutan Gazi Üniversitesi Tıp T p Fakültesi Klinik Mikrobiyoloji ve Enfeksiyon Hastalıklar kları Anabilim Dalı BRUSELLOZ KONTROLÜ VE ERADİKASYONU

Detaylı

Kuş Gribi; Avian İnfluenza; H5N1virüsü; Tavuk vebası; Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı

Kuş Gribi; Avian İnfluenza; H5N1virüsü; Tavuk vebası; Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı KUŞ GRİBİ Kuş Gribi; Avian İnfluenza; H5N1virüsü; Tavuk vebası; Dr. Aydoğan Lermi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Grip virüsü nedir? Kuş gribi insanlarda da hastalık yapabilen grip

Detaylı

İnfluenza Aşıları: Yenilik var mı?

İnfluenza Aşıları: Yenilik var mı? İnfluenza Aşıları: Yenilik var mı? Dr. Serap Gençer Dr. Lütfi Kırdar Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği, İstanbul EKMUD Çukurova Günleri 18.03.2017

Detaylı

Dünya ve Türkiye de Güncel Durum

Dünya ve Türkiye de Güncel Durum 14.10.2009 Dünya ve Türkiye de Güncel Durum Dr. Kenan HIZEL Gazi Ü.T.F. Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD. (Science 2009; 324: 871) A/California/7/2009 benzeri pandemik H1N1 2009 Daha

Detaylı

Hastalık sahra altı Afrika da ve güney Amerika da yaşayanlarda ve bu bölgeye seyahat edenlerde görülür.

Hastalık sahra altı Afrika da ve güney Amerika da yaşayanlarda ve bu bölgeye seyahat edenlerde görülür. SARI HUMMA Yellow Fever; Sarı humma sivri sinekler ile bulaşan mikrobik hastalıktır. Hastalık sahra altı Afrika ve güney Amerika da görülmektedir. Bu bölgeye seyahat yapacak kişilerin Sarı humma aşısı

Detaylı

H1N1 2009 PANDEMİSİ Hekimler için Rehber. Eskişehir Tabip Odası

H1N1 2009 PANDEMİSİ Hekimler için Rehber. Eskişehir Tabip Odası H1N1 2009 PANDEMİSİ Hekimler için Rehber Pandemik grip etkeni virusun özellikleri nedir? 21.YY daki ilk influenza pandemisinin, İnfluenza A H1N1 in yeni bir tipi tarafından oluşturulduğu 11 Nisan 2009

Detaylı

Haftalık İnfluenza (Grip) Sürveyans Raporu

Haftalık İnfluenza (Grip) Sürveyans Raporu Bulaşıcı Hastalıklar Daire Başkanlığı Haftalık İnfluenza (Grip) Sürveyans Raporu 6 Mayıs 2015 18. Hafta (27 Nisan 3 Mayıs 2015) ÖZET Ülkemiz de 2015 yılı 18. hafta itibariyle çalışılan sentinel numunelerdeki

Detaylı

Avian Influenza İZLEME ÇALIŞMALARI. Kuş Gribi Tavuk Vebası Hastalığı. Dr.Fethiye ÇÖVEN Bornova VKE

Avian Influenza İZLEME ÇALIŞMALARI. Kuş Gribi Tavuk Vebası Hastalığı. Dr.Fethiye ÇÖVEN Bornova VKE Avian Influenza Kuş Gribi Tavuk Vebası Hastalığı İZLEME ÇALIŞMALARI Dr.Fethiye ÇÖVEN Bornova VKE Kanatlı Hastalıkları Teşhis Laboratuvarı Avian Influenza Ulusal Referans Laboratuvarı covenfethiye@gmail.com

Detaylı

Avian Influenza. Kanatlı Vebası Kuş Gribi

Avian Influenza. Kanatlı Vebası Kuş Gribi Avian Influenza Kanatlı Vebası Kuş Gribi kanatlı hayvanlarda solunum sindirim ve/veya sinir sistemini ait belirtiler Yüksek morbidite ve mortalite Zoonoz Orthomyxoviridae fam., influenza grubunda, influenza

Detaylı

KANATLI HAYVANLARDA AVIAN INFLUENZA (=TAVUK VEBASI)

KANATLI HAYVANLARDA AVIAN INFLUENZA (=TAVUK VEBASI) KANATLI HAYVANLARDA AVIAN INFLUENZA (=TAVUK VEBASI) Avian Influenza (AI), uluslararası bir problemdir Etken Orthomyxoviridae, Influenza A virusu Influenza virusları A, B, C olmak üzere üç gruba ayrılmıştır.

Detaylı

Gebede HSV İnfeksiyonu. Dr. Süda TEKİN KORUK Koç Üniversitesi Hastanesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Bölümü

Gebede HSV İnfeksiyonu. Dr. Süda TEKİN KORUK Koç Üniversitesi Hastanesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Bölümü Gebede HSV İnfeksiyonu Dr. Süda TEKİN KORUK Koç Üniversitesi Hastanesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Bölümü Olgu 14 günlük, erkek bebek Şikayeti: Sol kol ve bacakta kasılma, emmeme Hikaye:

Detaylı

Avian Influenza Kuş Gribi Tavuk Vebası Hastalığı

Avian Influenza Kuş Gribi Tavuk Vebası Hastalığı Avian Influenza Kuş Gribi Tavuk Vebası Hastalığı Dr.Fethiye ÇÖVEN Bornova VKAE Kanatlı Hastalıkları Teşhis Laboratuvarı AI/ND Ulusal Referens Laboratuvarı Avian Influenza Tavuk Vebası, Kuş Gribi olarak

Detaylı

EĞİTİM. Kuş Gribi ve Korunma. Kümesler? Avian Influenza Virus. Korunma Önlemleri? Dayanıklılık??? Kümesler 1

EĞİTİM. Kuş Gribi ve Korunma. Kümesler? Avian Influenza Virus. Korunma Önlemleri? Dayanıklılık??? Kümesler 1 Kuş Gribi ve Korunma Dr.Gaye USLUER Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD Avian Influenza Virus Orthomyxoviridae Hemaglütinin, Nöraminidaz H5

Detaylı

PANDEMİK İNFLUENZA H1N1 TANISINDA LABORATUVARIN YERİ VE DÜNYA SAĞLIK ÖRGÜTÜ ALGORİTMASI DOÇ.DR.MUSTAFA ERTEK 23.10.2009-ANKARA

PANDEMİK İNFLUENZA H1N1 TANISINDA LABORATUVARIN YERİ VE DÜNYA SAĞLIK ÖRGÜTÜ ALGORİTMASI DOÇ.DR.MUSTAFA ERTEK 23.10.2009-ANKARA PANDEMİK İNFLUENZA H1N1 TANISINDA LABORATUVARIN YERİ VE DÜNYA SAĞLIK ÖRGÜTÜ ALGORİTMASI DOÇ.DR.MUSTAFA ERTEK 23.10.2009-ANKARA İnfluenza A Pandemik İnfluenza(H1N1) Yeni bir reassortant virus A/California/04/2009

Detaylı

X ülkesinde bir köyde ağır solunum hastalığı salgını bilgileri Sağlık Bakanlığına ulaşır. Çevre bölgelerde de olgular saptanır.

X ülkesinde bir köyde ağır solunum hastalığı salgını bilgileri Sağlık Bakanlığına ulaşır. Çevre bölgelerde de olgular saptanır. X ülkesinde bir köyde ağır solunum hastalığı salgını bilgileri Sağlık Bakanlığına ulaşır. Çevre bölgelerde de olgular saptanır. Hastalardan alınan örneklerde influenza A saptanır. DSÖ ne gönderilen örneklerde

Detaylı

Prediktör Testler ve Sıradışı Serolojik Profiller. Dr. Dilara İnan Isparta

Prediktör Testler ve Sıradışı Serolojik Profiller. Dr. Dilara İnan Isparta Prediktör Testler ve Sıradışı Serolojik Profiller Dr. Dilara İnan 04.06.2016 Isparta Hepatit B yüzey antijeni (HBsAg) HBV yüzeyinde bulunan bir proteindir; RIA veya EIA ile saptanır Akut ve kronik HBV

Detaylı

İmmünsüpresif Hastalarda Pandemik İnfluenza ve Korunma

İmmünsüpresif Hastalarda Pandemik İnfluenza ve Korunma İmmünsüpresif Hastalarda Pandemik İnfluenza ve Korunma Dr. Sibel Aşçıoğlu Hacettepe Üniv. Tıp Fakültesi İç Hastalıkları A.D İnfeksiyon Ünitesi İlk modern pandemi İlk defa bu kadar yakından takip edildi

Detaylı

İnfluenza virüsünün yol açtığı hastalıkların ve ölümlerin çoğu yıllık grip aşıları ile önlenebiliyor.

İnfluenza virüsünün yol açtığı hastalıkların ve ölümlerin çoğu yıllık grip aşıları ile önlenebiliyor. Her yıl milyonlarca kişiyi etkileyen bir solunum yolu enfeksiyonu olan grip, hastaneye yatışı gerektirecek kadar ağır hastalık tablolarına neden olabiliyor. Grip ve sonrasında gelişen akciğer enfeksiyonları

Detaylı

Klinik Çalışanlarına Önerilen Sağlık Girişimleri

Klinik Çalışanlarına Önerilen Sağlık Girişimleri Klinik Çalışanlarına Önerilen Sağlık Girişimleri Sağlık kuruluşları hizmet, eğitim, araştırma faaliyetlerinin yürütüldüğü kompleks yapılardır. Bu nedenle, sağlık çalışanlarının iş yerinde karşılaştıkları

Detaylı

TONSİLLOFARENJİT TANI VE TEDAVİ ALGORİTMASI

TONSİLLOFARENJİT TANI VE TEDAVİ ALGORİTMASI TONSİLLOFARENJİT TANI VE TEDAVİ ALGORİTMASI Akut tonsillofarenjit veya çocukluk çağında daha sık karşılaşılan klinik tablosu ile tonsillit, farinks ve tonsil dokusunun inflamasyonudur ve doktora başvuruların

Detaylı

Çocuklarda İnfluenza Aşılaması. Prof. Dr. Emre Alhan Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Bilim Dalı

Çocuklarda İnfluenza Aşılaması. Prof. Dr. Emre Alhan Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Bilim Dalı Çocuklarda İnfluenza Aşılaması Prof. Dr. Emre Alhan Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Bilim Dalı Kuzey yarı kürede, influenza epidemilerine geç sonbahar ayları ile ilkbaharın erken ayları

Detaylı

H1N1 INFLUENZA N Domuz Gribi Dr.Yahya Laleli li Grip ve Bizler Nereden Nereye? H1N1/A Influenze Gribi: ÖZET H1N1/A mevsimsel Grip etkeni ise de yeni etkenin gen yapısı değişiktir. Klinik bulgular mevsimsel

Detaylı

T. C. SAĞLIK BAKANLIĞI Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü 25.10.05 14843 GENELGE (2005/162)

T. C. SAĞLIK BAKANLIĞI Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü 25.10.05 14843 GENELGE (2005/162) T. C. SAĞLIK BAKANLIĞI Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü K-Q TSE-ISO-EN 9000 Sayı : B100TSH0110002 Konu : Kuş Gribi 25.10.05 14843 GENELGE (2005/162) Tavuk vebası veya kuş gribi olarak da adlandırılan

Detaylı

Grip genellikle kış ayları içinde görülür. Birleşik Krallık ta bu dönem Ekim ile Nisan arasındadır.

Grip genellikle kış ayları içinde görülür. Birleşik Krallık ta bu dönem Ekim ile Nisan arasındadır. Hasta Bilgi Broşürü Grip Bu konunun kısımları: Giriş Semptomlar Nedenler Teşhis Tedavi Komplikasyonlar Hastalığın Önlenmesi Referanslar İlgili Bağlantılar Ses Klipleri Giriş Grip (bir diğer adıyla influenza),

Detaylı

TİFO. Tifo; Paratifo; Enterik Ateş;

TİFO. Tifo; Paratifo; Enterik Ateş; TİFO Tifo; Paratifo; Enterik Ateş; Tifo ve paratifo hastalığı Salmonella bakterisi ile meydana gelen sistemik enfeksiyon hastalıklarıdır. Tifoya Salmonella typhi paratifoya ise Salmonella paratyphi neden

Detaylı

Halis Akalın, Nesrin Kebabcı, Bekir Çelebi, Selçuk Kılıç, Mustafa Vural, Ülkü Tırpan, Sibel Yorulmaz Göktaş, Melda Sınırtaş, Güher Göral

Halis Akalın, Nesrin Kebabcı, Bekir Çelebi, Selçuk Kılıç, Mustafa Vural, Ülkü Tırpan, Sibel Yorulmaz Göktaş, Melda Sınırtaş, Güher Göral Halis Akalın, Nesrin Kebabcı, Bekir Çelebi, Selçuk Kılıç, Mustafa Vural, Ülkü Tırpan, Sibel Yorulmaz Göktaş, Melda Sınırtaş, Güher Göral Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik

Detaylı

Grip Aşılarında Güncel Durum

Grip Aşılarında Güncel Durum Grip Aşılarında Güncel Durum Kenan HIZEL Gazi Ü.T.F. Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Sunum içeriği Aşı içeriği ve aşı çeşitleri Aşı endikasyonları, etki ve etkinlik Riskli gruplarda durum

Detaylı

Doç. Dr. Kenan MİDİLLİ İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı

Doç. Dr. Kenan MİDİLLİ İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Doç. Dr. Kenan MİDİLLİ İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Solunum yolları infeksiyonlarının % 80 i viral ABD de yıllık 41M antibiyotik reçetesinin 22M si (% 55) solunum yolları

Detaylı

İNFLUENZA A H1N1 Nedir,nasıl bulaşır,tedavisi nedir? Bahçelievler Toplum Sağlığı Merkezi Aşı-Bulaşıcı Birimi Dr.Gülcan TURGUT

İNFLUENZA A H1N1 Nedir,nasıl bulaşır,tedavisi nedir? Bahçelievler Toplum Sağlığı Merkezi Aşı-Bulaşıcı Birimi Dr.Gülcan TURGUT İNFLUENZA A H1N1 Nedir,nasıl bulaşır,tedavisi nedir? Bahçelievler Toplum Sağlığı Merkezi Aşı-Bulaşıcı Birimi Dr.Gülcan TURGUT H1N1 A (DOMUZ GRİBİ) TÜM DÜNYADA YAYILMAYA DEVAM EDİYOR Hastalık ilk kez

Detaylı

TOKSOPLAZMA İNFEKSİYONUNUN LABORATUVAR TANISI UZM.DR.CENGİZ UZUN ALMAN HASTANESİ

TOKSOPLAZMA İNFEKSİYONUNUN LABORATUVAR TANISI UZM.DR.CENGİZ UZUN ALMAN HASTANESİ TOKSOPLAZMA İNFEKSİYONUNUN LABORATUVAR TANISI UZM.DR.CENGİZ UZUN ALMAN HASTANESİ KLİNİK Bağışıklık sistemi sağlam kişilerde akut infeksiyon Bağışıklık sistemi baskılanmış kişilerde akut infeksiyon veya

Detaylı

Haftalık İnfluenza (Grip) Sürveyans Raporu

Haftalık İnfluenza (Grip) Sürveyans Raporu Bulaşıcı Hastalıklar Daire Başkanlığı Haftalık İnfluenza (Grip) Sürveyans Raporu 8 Nisan 2015 14. Hafta (30 Mart 5 Nisan 2015) ÖZET Ülkemiz de 2015 yılı 14. hafta itibariyle çalışılan sentinel numunelerdeki

Detaylı

ETKEN ÖZELLİKLERİ SARS KUŞKULU KULU VE DAMLACIK AN ENFEKSİYONLARDA DAS. Etkeni SARS-CoV olan, bulaşıcı ve ağır seyirli atipik bir pnömoni türüdür.

ETKEN ÖZELLİKLERİ SARS KUŞKULU KULU VE DAMLACIK AN ENFEKSİYONLARDA DAS. Etkeni SARS-CoV olan, bulaşıcı ve ağır seyirli atipik bir pnömoni türüdür. SARS KUŞKULU KULU VE DAMLACIK ÇEKİRDEĞİ İLE BULAŞAN AN ENFEKSİYONLARDA DAS YÖNETİMİ Severe Acute Respiratory Syndrome (SARS) = Ciddi ani başlangıçlı solunumsal sendrom Etkeni SARS-CoV olan, bulaşıcı ve

Detaylı

Halk arasında tavuk vebası olarak bilinen avian

Halk arasında tavuk vebası olarak bilinen avian Avian İnfluenza: Epidemiyoloji, Patogenez, Klinik Özellikler ve Tedavi Gül Ruhsar YILMAZ*, Mustafa Aydın ÇEVİK**, Serhat ÜNAL*** * Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 2. İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik

Detaylı

Özel Hasta Gruplarında Yoğun Bakım. Kuş Gribi

Özel Hasta Gruplarında Yoğun Bakım. Kuş Gribi Özel Hasta Gruplarında Yoğun Bakım Kuş Gribi Ahmet Faik ÖNER* * Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, VAN Kuş gribi; avian influenza (H5N1), isimleri ile

Detaylı

Atatürk İspanyol Gribini Yenmiş

Atatürk İspanyol Gribini Yenmiş Atatürk İspanyol Gribini Yenmiş Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a gitmeden önce dünyada milyonlarca kişinin ölümüne neden olan İspanyol gribine yakalandığı, hastalığı Beşiktaş'taki evinde atlattığı iddia

Detaylı

Hepatit Hastalığı Gebelikten Etkilenir mi?

Hepatit Hastalığı Gebelikten Etkilenir mi? GEBELİKTE HEPATİT Gebelik ve hepatit Gebelik ve hepatit iki ayrı durumu anlatır. Birincisi gebelik sırasında ortaya çıkan akut hepatit tablosu, ikincisi ise kronik hepatit hastasının gebe kalmasıdır. Her

Detaylı

Soru ve Yanıtları ile İnfluenza A H1N1 2009 (Domuz) gribi. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi

Soru ve Yanıtları ile İnfluenza A H1N1 2009 (Domuz) gribi. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Soru ve Yanıtları ile İnfluenza A H1N1 2009 (Domuz) gribi Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Grip nedir? İnfluenza virüslerinin solunum yollarından bulaşması sonrasında duyarlı kişilerde ortaya çıkan solunum

Detaylı

SIĞIRLARIN NODÜLER EKZANTEMİ LUMPY SKIN DISEASE (LSD) Hastalık Kartı. Hazırlayan. Dr. M. Fatih BARUT Vet. Hekim

SIĞIRLARIN NODÜLER EKZANTEMİ LUMPY SKIN DISEASE (LSD) Hastalık Kartı. Hazırlayan. Dr. M. Fatih BARUT Vet. Hekim SIĞIRLARIN NODÜLER EKZANTEMİ LUMPY SKIN DISEASE (LSD) Hastalık Kartı Hazırlayan Dr. M. Fatih BARUT Vet. Hekim Etlik Veteriner Kontrol Merkez Araştırma Enstitüsü Virolojik Teşhis Laboratuvarı Etken: Etken,

Detaylı

REVİZYON DURUMU. Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No

REVİZYON DURUMU. Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No REVİZYON DURUMU Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No 14.01.2013 Madde 5.12, Personel Sağlık Taraması Takip 01 Çizelgesi ne atıfta bulunularak revize edildi. Hazırlayan: Onaylayan: Onaylayan: Enfeksiyon

Detaylı

Haftalık İnfluenza (Grip) Sürveyans Raporu

Haftalık İnfluenza (Grip) Sürveyans Raporu Bulaşıcı Hastalıklar Daire Başkanlığı Haftalık İnfluenza (Grip) Sürveyans Raporu 20 Mayıs 2015 20. Hafta (11-17 Mayıs 2015) ÖZET Ülkemiz de 2015 yılı 20. hafta itibariyle çalışılan sentinel numunelerdeki

Detaylı

Bakteriler, virüsler, parazitler, mantarlar gibi pek çok patojen hastalığın oluşmasına neden olur.

Bakteriler, virüsler, parazitler, mantarlar gibi pek çok patojen hastalığın oluşmasına neden olur. Dr.Armağan HAZAR ZATÜRRE (PNÖMONİ) Zatürre yada tıbbi tanımla pnömoni nedir? Halk arasında zatürre olarak bilinmekte olan hastalık akciğer dokusunun iltihaplanmasıdır. Tedavi edilmediği takdirde ölümcül

Detaylı

GRİP. İnfluenza; Flu; Gribin soğuk algınlığından farkı nedir? Grip hastalığı kimler için tehlikelidir?

GRİP. İnfluenza; Flu; Gribin soğuk algınlığından farkı nedir? Grip hastalığı kimler için tehlikelidir? GRİP İnfluenza; Flu; Grip solunum yollarının viral bulaşıcı hastalığıdır. Tüm vücudu etkileyen ağır enfeksiyona ve bazen ölüme yol açar. Gripten korunmanın bilinen en etkili yolu aşı olmaktır. Grip virüsü

Detaylı

VİRAL GASTROENTERİTLER. Dr. Fatma SIRMATEL 30.1.2013

VİRAL GASTROENTERİTLER. Dr. Fatma SIRMATEL 30.1.2013 VİRAL GASTROENTERİTLER Dr. Fatma SIRMATEL 30.1.2013 Viral gastroenteritler Her yıl yeni enterik viruslar izole edilmektedir. Her yıl 2.2. milyon insan AGE nedeni ile ölmektedir Rotaviruslar < 2 çocuklarda

Detaylı

Kuş Gribi (Avian İnfluenza) ve Korunma Önlemleri. Bird Flu (Avian Influenza) and Safeguard Measures

Kuş Gribi (Avian İnfluenza) ve Korunma Önlemleri. Bird Flu (Avian Influenza) and Safeguard Measures Türk Bilimsel Derlemeler Dergisi 3(2): 1-9, 2010 ISSN: 1308-0040, www.nobel.gen.tr Kuş Gribi (Avian İnfluenza) ve Korunma Önlemleri Günay ÇOLAKOĞLU Marmara Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Biyoloji

Detaylı

2004 y l n n Ocak ay nda Vietnam ve Tayland. nfluenza Pandemisi: Ne Kadar Yak n? Ne Yapmal y z? Hastane nfeksiyonlar Dergisi 2005; 9: 177-184

2004 y l n n Ocak ay nda Vietnam ve Tayland. nfluenza Pandemisi: Ne Kadar Yak n? Ne Yapmal y z? Hastane nfeksiyonlar Dergisi 2005; 9: 177-184 Hastane nfeksiyonlar Dergisi 2005; 9: 177-184 Hastane İnfeksiyonları nfluenza Pandemisi: Ne Kadar Yak n? Ne Yapmal y z? Dr. Selim BADUR* * stanbul Üniversitesi stanbul T p Fakültesi, Mikrobiyoloji ve Klinik

Detaylı

Klimik Derneği; Kuş Gribi (Avian Influenza)

Klimik Derneği; Kuş Gribi (Avian Influenza) Klimik Derneği; Kuş Gribi (Avian Influenza) http://www.klimik.org.tr/home/showcontent.asp?cont=44 adresinden 29 Ocak 2006 tarihinde alınmıştır. Grip: Grip etkeni, zarflı tek zincirli RNA virusları olan

Detaylı

Sağlık Çalışanlarının Grip ten Korunması. Ekin ertem Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD

Sağlık Çalışanlarının Grip ten Korunması. Ekin ertem Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD Sağlık Çalışanlarının Grip ten Korunması Ekin ertem Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD Grip=influenza nedir? İnfluenza virüslerinin neden olduğu akut bir

Detaylı

Tavuk vebası (Avian Influenza) adıyla da bilinen hastalık, ku ş gribi virüslerinin sebep olduğu, kanatlı

Tavuk vebası (Avian Influenza) adıyla da bilinen hastalık, ku ş gribi virüslerinin sebep olduğu, kanatlı Kuş Gribi ve Alınması Gerekli Önlemler Kuş Gribi Nedir? Tavuk vebası (Avian Influenza) adıyla da bilinen hastalık, ku ş gribi virüslerinin sebep olduğu, kanatlı hayvanların çok bulaşıcı ve öldürüc ü seyreden

Detaylı

Kanatlı Hayvan Hastalıkları

Kanatlı Hayvan Hastalıkları Kanatlı Hayvan Hastalıkları Kanatlı sektörü ile ilgili genel bilgiler 1930 Merkez Tavukçuluk Enstitüsü 1952 Saf ırkların ilk kez ithal edilmesi 1963 Damızlık (Parent stock) ithali 1970 Yatırımlarda artma

Detaylı

DOMUZ GRİBİ ve Kuş Gribi

DOMUZ GRİBİ ve Kuş Gribi DOMUZ GRİBİ ve Kuş Gribi Domuz Gribi Nedir? Domuz gribi, Orthomyxoviridae ailesinden yeni ortaya çıkmış bir virüsün sebep olduğu bir hastalıktır. Meksika gribi, domuz merkezli grip, Kuzey Amerika gribi

Detaylı

Kuş Gribi ve İnsan Sağlığı Üzerine Etkileri

Kuş Gribi ve İnsan Sağlığı Üzerine Etkileri Lalahan Hay. Araşt. Enst. Derg. 2016, 56 (2) 70-77 Derleme / Review Article Kuş Gribi ve İnsan Sağlığı Üzerine Etkileri Erhan Keyvan 1, Özen Yurdakul 1 1 Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Veteriner Fakültesi,

Detaylı

İnfluenza Pnömonisi. Prof.Dr.Şebnem Eren Gök. Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji ABD

İnfluenza Pnömonisi. Prof.Dr.Şebnem Eren Gök. Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji ABD İnfluenza Pnömonisi Prof.Dr.Şebnem Eren Gök Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji ABD Viral Pnömoniler İnfluenza Toplum kökenli pnömonileri kapsayan ve 2910 hasta

Detaylı

DOMUZ GRİBİ. Domuz gribi nedir?

DOMUZ GRİBİ. Domuz gribi nedir? DOMUZ GRİBİ ALMAN HA SSTANE SS İİ ÇAML IICA EN FFEK SS İİYON HA SSTAL IIKLAR II VE KL İİN İİK M İİKROB İİYOLO JJ İİ UZMAN II UZM. DR. SSONGÜL ÖZER Domuz gribi nedir? Domuz gribi, A (H1N1) tipi virüsten

Detaylı

AVIAN INFLUENZA; ÖNEMİ ARTAN BİR İNFEKSİYON. Sevgi ERGİN* Avian Influenza as an emerging infection

AVIAN INFLUENZA; ÖNEMİ ARTAN BİR İNFEKSİYON. Sevgi ERGİN* Avian Influenza as an emerging infection İstanbul Üniv. Vet. Fak. Derg. 32(1), 1-11,2006 J. Fac. Vet. Med. Istanbul Univ. 32 (1), 1-11,2006 Derleme AVIAN INFLUENZA; ÖNEMİ ARTAN BİR İNFEKSİYON Sevgi ERGİN* Geliş Tarihi: 05.05.2005 Kabul Tarihi

Detaylı

Kufl gribi. Derleme Review. Avian influenza

Kufl gribi. Derleme Review. Avian influenza 46 Derleme Review Özet Kufl gribi Avian influenza Yüzüncü Y l Üniversitesi T p Fakültesi Çocuk Sa l ve Hastal klar Anabilim Dal, Van, Türkiye Avian influenza A (H5N1) virüsünün son y llarda kufllar ve

Detaylı

Haftalık İnfluenza (Grip) Sürveyans Raporu

Haftalık İnfluenza (Grip) Sürveyans Raporu Bulaşıcı Hastalıklar Daire Başkanlığı Haftalık İnfluenza (Grip) Sürveyans Raporu 11 Mart 2015 10. Hafta (02-08 Mart 2015) ÖZET Ülkemiz de 2015 yılı 10. hafta itibariyle çalışılan numunelerdeki İnfluenza

Detaylı

Haftalık İnfluenza (Grip) Sürveyans Raporu

Haftalık İnfluenza (Grip) Sürveyans Raporu Bulaşıcı Hastalıklar Daire Başkanlığı Haftalık İnfluenza (Grip) Sürveyans Raporu 29 Nisan 2015 17. Hafta (20-26 Nisan 2015) ÖZET Ülkemiz de 2015 yılı 17. hafta itibariyle çalışılan sentinel numunelerdeki

Detaylı

GRĠP. (İnfluenza) Bursa Halk Sağlığı Müdürlüğü Bulaşıcı Hast. Ve Kont. Prog. Şubesi

GRĠP. (İnfluenza) Bursa Halk Sağlığı Müdürlüğü Bulaşıcı Hast. Ve Kont. Prog. Şubesi GRĠP (İnfluenza) Bursa Halk Sağlığı Müdürlüğü Bulaşıcı Hast. Ve Kont. Prog. Şubesi GRĠP (ĠNFLUENZA PAÇAVRA HASTALIĞI) Her hangi bir yaşta görülebilen, bulaşma oranı yüksek, sıklıkla kışın, kapalı ortamlarda

Detaylı

H1N1 Pandemisinde Yenidoğan Deneyimimiz

H1N1 Pandemisinde Yenidoğan Deneyimimiz doi:10.5222/j.child.2011.059 Klinik Araştırma H1N1 Pandemisinde Yenidoğan Deneyimimiz Evrim KIRAY BAŞ *, Ali BÜLBÜL *, Nazan DALGIÇ KARABULUT **, Sinan USLU *, Selda ARSLAN *, Emrah CAN *, Asiye NUHOĞLU

Detaylı

KORUMA. Doç. Dr. Levent GÖRENEK GATA İnfeksiyon Hastalıkları ve Kl. Mik. AD.

KORUMA. Doç. Dr. Levent GÖRENEK GATA İnfeksiyon Hastalıkları ve Kl. Mik. AD. SALGINDA KONTROL VE KORUMA Doç. Dr. Levent GÖRENEK GATA İnfeksiyon Hastalıkları ve Kl. Mik. AD. Salgın inceleme basamakları 1. Saha çalışması için hazırlık yapılması 2. Bir salgının varlığının ğ gösterilmesi

Detaylı

H1N1* Gribi (Domuz gribi) nedir?

H1N1* Gribi (Domuz gribi) nedir? Prof. Dr. Atilla ŞİMŞEK Viroloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi H1N1* Gribi (Domuz gribi) nedir? Son zamanlara kadar sağlık kuruluşları ve medya tarafından domuz gribi olarak tanımlanan H1N1 virusu, insanlarda

Detaylı

Avian nfluenza nfeksiyonunun Dünü ve Bugünü

Avian nfluenza nfeksiyonunun Dünü ve Bugünü Cerrahpaşa Tıp Dergisi 2006; 37: 67-75 ISSN:1300-5227 DERLEME Seyyal AK Avian nfluenza nfeksiyonunun Dünü ve Bugünü 1 İstanbul Üniversitesi Veteriner Fakültesi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, İstanbul Özet

Detaylı

Türkiye de pandemik grip epidemiyolojisi

Türkiye de pandemik grip epidemiyolojisi DERLEME REVIEW Hacettepe T p Dergisi 2010; 41:5-12 Türkiye de pandemik grip epidemiyolojisi Levent Ak n 1 1 Prof. Dr., Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı, Ankara ÖZET Dünyada

Detaylı

Dr. Serhat Ünal. Hacettepe Üniversitesi, Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı İnfeksiyon Hastalıkları Ünitesi

Dr. Serhat Ünal. Hacettepe Üniversitesi, Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı İnfeksiyon Hastalıkları Ünitesi Dr. Serhat Ünal Hacettepe Üniversitesi, Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı İnfeksiyon Hastalıkları Ünitesi Çalışma Hayatında Bulaşıcı Hastalıklar Sempozyumu HİSAM 1 Şubat 2013 Ankara Nezle (soğuk

Detaylı

TÜBERKÜLOZUN MOLEKÜLER TANISINDA GÜNCEL DURUM

TÜBERKÜLOZUN MOLEKÜLER TANISINDA GÜNCEL DURUM TÜBERKÜLOZUN MOLEKÜLER TANISINDA GÜNCEL DURUM Doç. Dr. Alpaslan Alp Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Dünya Sağlık Örgütü 2009 Yılı Raporu Aktif tüberkülozlu hasta

Detaylı

Gebelerde Anti HIV Sonuçlarının Değerlendirilmesi

Gebelerde Anti HIV Sonuçlarının Değerlendirilmesi Gebelerde Anti HIV Sonuçlarının Değerlendirilmesi Ayşe İNCİ Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji DOĞUM SAYILARI 2011 : 1 241 412 2012 : 1

Detaylı

PANDEMĠK GRĠP; SAĞLIK BAKANLIĞI VERĠLERĠ

PANDEMĠK GRĠP; SAĞLIK BAKANLIĞI VERĠLERĠ PANDEMĠK GRĠP; SAĞLIK BAKANLIĞI VERĠLERĠ XXXIV.TÜRK MĠKROBĠYOLOJĠ KONGRESĠ, Girne, 7-11 Kasım2010 Dr. Mehmet Ali Torunoğlu Genel Müdür Yardımcısı Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü

Detaylı

İnfluenza Hastalık Yükü ve Aşıları. Dr. Funda YETKİN İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı

İnfluenza Hastalık Yükü ve Aşıları. Dr. Funda YETKİN İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı İnfluenza Hastalık Yükü ve Aşıları Dr. Funda YETKİN İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Sunum Planı Hastalık yükü Risk gruplarında etkileri Aşı

Detaylı

Pandemik grip. Grip salgını (dünya grip salgını) hakkında bilmeniz gereken bilgiler.

Pandemik grip. Grip salgını (dünya grip salgını) hakkında bilmeniz gereken bilgiler. Pandemik grip Grip salgını (dünya grip salgını) hakkında bilmeniz gereken bilgiler. Bu broşürde neler yazılıdır? Bu broşürde grip pandemisi (dünya grip salgını) hakkında bilgiler verilmiştir. Dünya grip

Detaylı

PANDEMİK İNFLUENZA (H1N1) Domuz Gribi

PANDEMİK İNFLUENZA (H1N1) Domuz Gribi PANDEMİK İNFLUENZA (H1N1) Domuz Gribi Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Erişkin ve Çocuk İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD öğretim üyeleri 16/10/2009 tarihinde bir araya gelerek Pandemik

Detaylı