KADROLU OLARAK BİR OKULDA GÖREV YAPARKEN BAŞKA OKULLARA DA GÖREVLENDİRMESİ YAPILAN PSİKOLOJİK DANIŞMANLARIN KARŞILAŞTIKLARI ZORLUKLAR.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "KADROLU OLARAK BİR OKULDA GÖREV YAPARKEN BAŞKA OKULLARA DA GÖREVLENDİRMESİ YAPILAN PSİKOLOJİK DANIŞMANLARIN KARŞILAŞTIKLARI ZORLUKLAR."

Transkript

1 KADROLU OLARAK BİR OKULDA GÖREV YAPARKEN BAŞKA OKULLARA DA GÖREVLENDİRMESİ YAPILAN PSİKOLOJİK DANIŞMANLARIN KARŞILAŞTIKLARI ZORLUKLAR Hazırlayan Ahmet KATRANCIOĞLU Türk PDR Derneği İstanbul Şubesi Üyesi 1

2 GİRİŞ Okullarımızda psikolojik danışma ve rehberlik hizmeti sunacak psikolojik danışman sayısının yeterli olmaması nedeniyle psikolojik danışman ihtiyacı, İl ve İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri tarafından valilik oluru alınarak bir psikolojik danışmanın görev yaptığı okula ek olarak haftanın birkaç günü başka bir okula da görevlendirilmesi yoluyla çözülmeye çalışılmakta ve bu uygulama okul psikolojik danışmanlarının hem kişisel hem de mesleki sorunlar yaşamalarına neden olmaktadır. Okullarda öğrencilere profesyonel anlamda psikolojik danışma ve rehberlik hizmeti sunabilmek için onlarla uzun süreli ve derin ilişkinin kurulabilmesi gerekir. Okul psikolojik danışmanlarının haftanın birkaç günü başka bir okula görevlendirmelerini yapan İl ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerinin bu uygulamayı planlarken, uygulamanın psikolojik danışma ve rehberlik hizmetlerine uygun olup olmadığını düşünmeleri ve kararlarını bu doğrultuda almaları önem arz etmektedir. GÖREVLENDİRİLMELERİ NEDENİYLE BİRDEN FAZLA OKULDA HİZMET VERMEK ZORUNDA KALAN PSİKOLOJİK DANIŞMANLARIN KARŞILAŞTIKLARI ZORLUKLAR Ulaşım Sorunları: Çalıştıkları okullara ulaşımda sıkıntı ile karşılaşmamak için meslektaşlarımız doğal olarak ikametlerini görev yaptıkları okula yakın olma faktörünü göz önüne alarak yapmaktadırlar. Habersiz bir şekilde, düşüncelerine başvurulmadan ve gönüllülük esasına dayanmadan görev yaptıkları okula ek olarak başka okullara görevlendirilmeleri, bazı meslektaşlarımızın görevlendirildikleri okullara ulaşım problemleri yaşamalarına neden olmuştur. Özellikle büyük şehirlerde görev yapan meslektaşlarımız bu problemden daha fazla etkilenmektedirler. Kadrolu Olarak Görev Yapılan Okuldaki Psikolojik Danışma ve Rehberlik Hizmetlerinin Aksaması Meslektaşlarımızın kendi görev yaptıkları okula ek olarak başka okullara da görevlendirilmeleri kendi okulundaki çalışmaların yarım kalmasına, sene başında planladıkları okul rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri yıllık çalışma programındaki faaliyetleri yetiştirememelerine, dönem içerisinde kendiliğinden ortaya çıkan problemlere yönelik çalışma yapacak zamanı bulamamalarına, rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerinde çok önemli bir konu olan sürekliliğin sağlanamamasına, görüşme ya da psikolojik danışma yapılan öğrencilerin takibinin yeterince yapılamamasına, rehberlik ve psikolojik danışma servisinden eğitsel, mesleki, kişisel rehberlik ya da psikolojik danışma amaçlı bireysel ya da grupla başvuran öğrencilerin randevularının birikip aksamasına, yapılan çalışmaların kaydedilmesi lüzumundan dolayı kendini evrak işlerinden ziyade çalışmaya veren meslektaşlarımızın yaptıkları 2

3 çalışmaların evraklarını tam olarak tutamamasına ve kendi okullarında da teftiş görecek oldukları için bu durumdan dolayı kaygı duymalarına, gelişimsel rehberlik anlayışıyla okuldaki tüm öğrencilere rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerinin sunulması gerekirken problemlik durumlar daha ağır bastığı için bir süre sonra problem yaşayan öğrencilerle problem odaklı rehberlik anlayışıyla çalışmalarını sürdürmek zorunda kalmalarına, çocuğunun akademik ve psikolojik durumu hakkında bilgi ve öneri almak amacıyla gelen velilerin okula gelip meslektaşlarımızı bulamamalarından yakınmalarına ve tekrar davet edildiklerinde yeniden okula uğramamalarına, çocuğunun yaşadığı problemler hakkında bilgi almak üzere psikolojik danışma ve rehberlik servisine başvuran velilere çocuklarına gereken desteğin sağlanacağı ifade edilip görevlendirmelerden kaynaklı öğrenci ile planlanandan geç çalışılmaya başlanması durumunda velilere gerçeği yani kendilerinin bir başka okula daha görevlendirildiklerini ve çalışmalarının bu nedenle aksadığını ifade etseler de velilerin olumsuz tepkisi ile karşılaşmalarına ve velilerin kendilerine olan ilgi ve güvenlerinin sarsılmasına neden olmaktadır. Görevlendirildikleri Okuldaki Psikolojik Danışma ve Rehberlik Hizmetlerinin Aksaması Görevlendirmeye tabi tutulan meslektaşlarımız eğer kadrolu olarak görev yaptıkları okula ek olarak sadece bir okulda görevlendirilmişlerse genellikle haftanın iki günü, kadrolu olarak görev yaptıkları okula ek olarak iki okulda birden görevlendirilmişlerse genellikle haftanın birer günü görevlendirildikleri okulda hizmet vermektedirler. Psikolojik danışma ve rehberlik hizmetlerinde süreklilik ve öğrencilerin okul psikolojik danışmanına güven duymaları esastır. Öğrencilere sunulan eğitsel, mesleki ve kişisel rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerinin sürekliliği sağlanamayıp takibi yeterince yapılamadığında, öğrencilerde istendik yönde değişim sağlanması çok güç olmaktadır. Ek olarak öğrencilerin okul psikolojik danışma ve rehberlik servisine çekinmeden başvurabilmesi için okul psikolojik danışmanına güven duygularının tam olarak oluşması gerekmektedir. Aksi halde ciddi problemlere sahip bir öğrenci çözüm sürecinde kendisine destek sağlamak amaçlı psikolojik danışma ve rehberlik servisine başvurmayabilmektedir. Öğrencilerde okulun psikolojik danışmanına güven duygusunun oluşabilmesi için okul psikolojik danışmanının öğrencilerle o ortamda yeterince zaman geçirmesi, güvenilirliğini öğrencilere hissettirmesi, öğrencinin her daim kendisine rahatlıkla ulaşabileceğini hissettirebilmesi gereklidir. Psikolojik danışmanların kadrolu olarak görev yaptıkları okula ek olarak bir ya da birden fazla okula görevlendirilmeleri, görevlendirildikleri okulda uyguladıkları rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerinin sürekliliğini sağlayamamalarına, öğrencilerin kendilerine güven duygusunun tam olarak 3

4 oluşamamasına ve ihtiyaç duyduklarında başvurmamalarına ya da başvurma süreçlerinin uzamasına neden olabilmektedir. Ayrıca meslektaşlarımız sınırlı zaman diliminde görevlendirildikleri okuldaki öğrencileri tam olarak tanıyamamakta ve öğrencilerle ilgili yeterince bilgi edinememektedirler. Görevlendirildikleri okulda da psikolojik danışma ve rehberlik hizmetleri yönetmeliğindeki görevlerle yükümlü oldukları için bu okulda da planladıkları çalışmaları yetiştirmekte sıkıntı yaşamaktadırlar. Yaptıkları çalışmaların evraklarını tutma lüzumundan dolayı evrak işlerine de zaman ayırmaları uygulamalı olarak çalışma zamanlarını daha da kısaltmaktadır. Görevlendirildikleri okulda da dönem içerisinde kendiliğinden ortaya çıkan problemlere yönelik çalışma yapacak zamanın bulunamamasına, görüşme ya da psikolojik danışma yapılan öğrencilerin takibinin yeterince yapılamamasına, rehberlik ve psikolojik danışma servisinden eğitsel, mesleki, kişisel rehberlik ya da psikolojik danışma amaçlı bireysel ya da grupla başvuran öğrencilerin randevularının birikip aksamasına, gelişimsel rehberlik anlayışıyla okuldaki tüm öğrencilere rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerinin sunulması gerekirken problemlik durumlar daha ağır bastığı için bir süre sonra problem yaşayan öğrencilerle problem odaklı rehberlik anlayışıyla çalışmalarını sürdürmelerine, çocuğunun akademik ve psikolojik durumu hakkında bilgi ve öneri almak amacıyla gelen velilerin okula gelip meslektaşlarımızı bulamamalarından yakınmalarına ve yeniden okula uğramamalarına, çocuğunun yaşadığı problemler hakkında bilgi almak üzere psikolojik danışma ve rehberlik servisine başvuran velilere çocuklarına gereken desteğin sağlanacağı ifade edilip öğrenci ile planlanandan geç çalışmaya başlanması durumunda velilere o okulda görevlendirmesinin olduğunu, belirli günlerde hizmet verdiğini söyleyerek çalışmaların bu nedenle biraz aksadığını ifade etseler de velilerin kendilerine olan ilgi ve güvenlerinin sarsılmasına neden olmaktadır. Fark edildiği üzere meslektaşlarımız görevlendirme uygulaması nedeniyle kadrolu olarak görev yaptıkları okulda da görevlendirildikleri okulda da mesleki açıdan önemli, benzer ve pek çok sorun yaşamaktadırlar. Farklı Öğretim Kademesine Görevlendirilmeden Kaynaklı Sorunlar İlkokul, ortaokul ve liselerde öğrencilerin gelişimsel özelliklerine göre ihtiyaçları ve sorun alanları birbirinden farklı olmaktadır. Her okulun rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri planı da okulun bulunduğu çevrenin psikolojik, sosyal, kültürel ve ekonomik durumuna, okulun türüne ve fiziki yapısına, okuldaki öğrenci ve veli profiline, okuldaki öğretmenlerin okul psikolojik danışmanından mesleki açıdan beklentilerine göre birbirinden farklılaşmakta ve özgün olmaktadır. Bu nedenlerden dolayı farklı öğretim kademesine görevlendirilen meslektaşlarımız, hem kadrolu olarak görev yaptıkları 4

5 okulun rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri planına hem de görevlendirildikleri okulun rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri planına hâkim olmaya çalışmakta, okul türleri farklılaştığı için yapılacak çalışmalar da değişmekte ve iş yükleri artmaktadır. Sadece farklı değil aynı tür öğretim kademesine görevlendirilseler de her okulun rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri planı o okula özgü olacağı için meslektaşlarımız görevlendirildikleri okulun çevre koşulları, ihtiyaçları, öğrenci ve velilerinin profili, öğretmenlerinin okul psikolojik danışmanından beklentilerine göre kadrolu olarak görev yaptıkları okulun rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri planından farklı plan hazırlayıp yıl boyunca o planı uygulamak zorunda kalacaklardır. Her çalışmanın öncesinde o çalışmaya hazırlanma süreci bulunmaktadır. Planlardaki çalışmalar belli bir hazırlığı gerektirdiği ve bir okuldaki çalışmaları diğer okulda aynen uygulayamayacakları için her iki okulun çalışmalarına ayrı ayrı hazırlık sürecine ihtiyaç duyulmaktadır. Meslektaşlarımızın yaşadığı yıpranma bir yana, haftanın iki günü ya da birer günü bir başka okula görevlendirilen meslektaşlarımız için o hafta, sadece yapacakları çalışmaya hazırlık çalışmaları ile geçebilmekte asıl çalışmayı ertesi hafta yapmak zorunda kalmaktadırlar. Bu da planlanan çalışmaların yıl boyunca ertelenerek yürümesine ve yetiştirilememesine neden olmaktadır. Görevlendirildikleri Okula Kendilerini Ait Hissetmeme Kadrolu görev yaptıkları okula ek olarak başka bir okula görevlendirilen meslektaşlarımız görevlendirildikleri okulda kendilerini yabancı, misafir, fazlalık, gözlemci olarak gördüklerini, son günlerde dahi aidiyet hissetmediklerini, gittikleri okullar farklı özelliklere sahip olduğu için ortamı ve kişileri tanımadıklarından güven ilişkisinin oluşmadığını, emanet ve değersizlik duygusu yaşadıklarını ifade etmektedirler. Görevlendirildikleri okuldaki öğretmenler ve okul idaresi tarafından bazen kendilerine o okulun bir personelinden çok misafiri ya da o okula dışardan hizmet vermek için gelen bir uzman oldukları ifade edilmekte bu tür ifadeler meslektaşlarımızın görevlendirildikleri okula aidiyet problemi yaşamalarına neden olmaktadır. Görevlendirildikleri Okuldaki Öğretmenlerle İşbirliğine Yönelik Sorunlar Meslektaşlarımız öğretmenlerle görevlendirme uygulamasının doğasından kaynaklı işbirliği sorunları yaşamaktadırlar. Okul yöneticileri ile işbirliği kurma yönünde problem yaşamayan meslektaşlarımız, görevlendirildikleri okula haftanın belirli günlerinde gittikleri için beklentileri karşılamada yaşadıkları yetersizlikler, kendilerine ihtiyaç duyulduğunda okulda olmamaları öğretmenlerin işbirliğine yönelik isteksiz tavır sergilemelerine neden olmaktadır. Bu durum, işbirliği kurma konusunda fazla yükün okul psikolojik danışmanında olmasına, öğrencilerde problem olup 5

6 olmadığı ya da öğrencilerdeki problemlik durumlar hakkında görüşmek için adeta öğretmenlerin peşinde koşmalarına neden olmaktadır. Görevlendirildikleri Okullarda Rehberlik ve Psikolojik Danışma Servisi ve Donanımı Problemleri Bazı meslektaşlarımız görevlendirildikleri okullarda rehberlik ve psikolojik danışma servisinin bulunmadığını, bulunsa da bilgisayar, internet ve telefon bağlantısı gibi rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri için gerekli donanımdan yoksun olduğunu ifade etmektedirler. Bazı meslektaşlarımız ise haftanın birkaç günü ve geçici olarak görevlendirilmelerinden dolayı okulda kendilerine yeni bir oda tahsil edilip uygun bir şekilde donatılmasının gereksiz olacağı yönünde bir anlayışın hâkim olduğunu ifade etmektedirler. Kadrolu Olarak Görev Yapılan Okuldaki Öğretmen, Öğrenci ve Velilerin Tepkileri Kadrolu olarak görev yapılan okuldaki öğretmenler, davranış problemi ya da sorunu olan öğrencileri doğal olarak okulun psikolojik danışmanına yönlendirerek, onlardan çözüme yönelik kendilerinin neler yapabileceklerine yönelik tavsiyeler istemektedirler. Başka bir okula daha görevlendirildikleri için kadrolu olarak görev yaptıkları okuldaki çalışma günleri azalan psikolojik danışmanlar bu nedenle öğretmenlerin başvurularına da yetişememektedirler. Doğal olarak da öğretmenlerin davranışlarından dolayı problem yaşadıkları öğrenciler hakkındaki başvuruları birikmektedir. Problem davranışlar sergileyen öğrencilerle başa çıkmaya çalışan öğretmenler bir süre sonra ister istemez okulun psikolojik danışmanına, kendilerinin yönlendirdikleri öğrenci ile çalışmaya başlayamadıkları için öfkelenmektedirler. Bu da öğretmenlerle okulun psikolojik danışmanı arasındaki ilişki ve iletişimi olumsuz yönde etkilemektedir. Kadrolu olarak görev yapılan okuldaki öğrenciler eğitsel, mesleki ya da kişisel rehberlik ve psikolojik danışma hizmeti almak üzere okulun psikolojik danışma ve rehberlik servisine bireysel ya da grup halinde başvurabilmektedirler. Meslektaşlarımız yoğun başvurular karşısında bu hizmetlerden yararlanmak isteyen öğrencilerin gerekli bilgilerini alarak aciliyet ve başvuru sırasına göre bu öğrencilerle görüşmelerini planlamaktadırlar. Görevlendirmeler nedeniyle kadrolu oldukları okulda çalışma günleri azalan meslektaşlarımız öğrenci görüşmelerine yetişmekte zorlanmaktadırlar. Bu durum ciddi bir sorun hakkında başvurmuş olabilecek öğrencinin yaşadığı soruna gerekli psikolojik danışma ve rehberlik desteğini zamanında alamamasına yol açabilmektedir. Ayrıca öğretmenleri gibi öğrenciler de görüşmelerinin aksaması durumunda okul psikolojik danışmanına öfkelenebilmekte bu da öğrencilerle okul psikolojik danışmanı arasındaki olumlu bağa zarar vermektedir. 6

7 Kadrolu olarak görev yapılan okuldaki öğretmenler ve öğrenciler gibi veliler de çocuklarında görülen problem davranışlar, akademik başarısızlık, çeşitli psikolojik sorunlar gibi konularda okul psikolojik danışma ve rehberlik servisine başvurabilmektedirler. Okulun psikolojik danışmanı velilere gerekli bilgilendirmeyi yaptıktan sonra velilerin başvurularını aciliyet ve başvuru sırasına göre değerlendirmekte ve o öğrenci ile bireysel olarak ilgilenmeye başlamaktadır. Meslektaşlarımız görevlendirme nedeniyle kadrolu okuldaki çalışma günleri azaldığı için velilerin başvuruları karşısında o öğrencilerle görüşmelere planladıklarından geç başlayabilmektedirler. Bu durum öğrencilerin problemlik durumlarının ilerleyerek kendilerini daha fazla etkilemesi ve velilerin okulun psikolojik danışmanına sitemde bulunmalarına neden olmaktadır. SONUÇ Yukarıda ana başlıklar altında açıklanan nedenlerden dolayı kadrolu olarak bir okulda görev yaparken başka okullara da görevlendirmesi yapılan psikolojik danışmanların bu görevlendirmelerinin Milli Eğitim Bakanlığı tarafından İl ve İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri ve valiliklere gönderilecek yazılar ile iptal ettirilmesini talep etmekteyiz. Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Derneği olarak, meslektaşlarımızın görevlendirmelerden kaynaklı yaşadıkları bu problemler son bulduğunda mesleki doyumu daha fazla yaşayıp daha kaliteli hizmet sunacaklarına, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düşünüldüklerine olan inançlarının artacağına, zaten okullarımızda psikolojik danışman ihtiyacı hat safhadayken mesleklerini özel sektörde icra etmeyi tercih etmek yerine Milli Eğitim Bakanlığının bir personeli olmanın mutluluğunu ve haklı gururunu daha fazla yaşayacaklarına inanıyoruz. Bilgilerinize sunarız. 7

HÜRRİYET AİLE İÇİ ŞİDDETE SON KAMPANYASI KURUMLAR ARASI İŞBİRLİĞİ EĞİTİMİ DEĞERLENDİRME RAPORU

HÜRRİYET AİLE İÇİ ŞİDDETE SON KAMPANYASI KURUMLAR ARASI İŞBİRLİĞİ EĞİTİMİ DEĞERLENDİRME RAPORU HÜRRİYET AİLE İÇİ ŞİDDETE SON KAMPANYASI KURUMLAR ARASI İŞBİRLİĞİ EĞİTİMİ DEĞERLENDİRME RAPORU ETKİNLİKLERİNİN SÜRESİ: 9 Eylül-29 Ekim 2009 EĞİTİM YERİ: Hürriyet Hakkımızdır Treni Konferans Vagonu, Gar

Detaylı

S E T A S i y a s e t, E k o n o m i v e T o p l u m A r a ş t ı r m a l a r ı V a k f ı w w w. s e t a v. o r g M a r t 2 0 1 1

S E T A S i y a s e t, E k o n o m i v e T o p l u m A r a ş t ı r m a l a r ı V a k f ı w w w. s e t a v. o r g M a r t 2 0 1 1 seta Analiz. S E T A S i y a s e t, E k o n o m i v e T o p l u m A r a ş t ı r m a l a r ı V a k f ı w w w. s e t a v. o r g M a r t 2 0 1 1 ÖZEL DERSHANELER: GÖLGE EĞİTİM SİSTEMİYLE YÜZLEŞMEK MURAT ÖZOĞLU

Detaylı

eurodesk Türkiye Durum Analizi ve Yol Haritası

eurodesk Türkiye Durum Analizi ve Yol Haritası T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI AB Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı (TÜRKİYE ULUSAL AJANSI) eurodesk Türkiye Durum Analizi ve Yol Haritası Eurodesk Türkiye Durum Analizi ve Yol Haritası Yapılanması

Detaylı

Cezaevi Psikologlarının Görev ve Çalışma Standartları

Cezaevi Psikologlarının Görev ve Çalışma Standartları Cezaevi Psikologlarının Görev ve Çalışma Standartları a. Hükümlü-Tutukluya Yönelik Hizmetler Kuruma yeni gelen hükümlü-tutukluyla geçici kabul bölümünde azami ilk 3 gün içinde görüşmesini yaparak kendini

Detaylı

12 YIL ZORUNLU EĞİTİM

12 YIL ZORUNLU EĞİTİM T. C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI 12 YIL ZORUNLU EĞİTİM SORULAR - CEVAPLAR ANKARA - 2012 ÖNSÖZ Bilgi çağı olarak nitelendirilen 21. Yüzyılda eğitim, değişimin ve dönüşümün en temel aktörü haline gelmiştir.

Detaylı

Analiz. seta 2023 İÇIN AKADEMISYEN YETIŞTIRME ÇABALARI: MEB VE YÖK YURTDIŞI LISANSÜSTÜ BURSLARI SEDAT GÜMÜŞ, VEYSEL GÖKBEL

Analiz. seta 2023 İÇIN AKADEMISYEN YETIŞTIRME ÇABALARI: MEB VE YÖK YURTDIŞI LISANSÜSTÜ BURSLARI SEDAT GÜMÜŞ, VEYSEL GÖKBEL seta Analiz. SETA Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı www.setav.org Aralık 2012 2023 İÇIN AKADEMISYEN YETIŞTIRME ÇABALARI: MEB VE YÖK YURTDIŞI LISANSÜSTÜ BURSLARI SEDAT GÜMÜŞ, VEYSEL GÖKBEL

Detaylı

MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI REHBERLĠK VE PSĠKOLOJĠK DANIġMA HĠZMETLERĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ KISIM. Genel Hükümler BĠRĠNCĠ BÖLÜM

MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI REHBERLĠK VE PSĠKOLOJĠK DANIġMA HĠZMETLERĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ KISIM. Genel Hükümler BĠRĠNCĠ BÖLÜM MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI REHBERLĠK VE PSĠKOLOJĠK DANIġMA HĠZMETLERĠ YÖNETMELĠĞĠ Amaç BĠRĠNCĠ KISIM Genel Hükümler BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde 1 - Bu Yönetmeliğin amacı, il/ilçe

Detaylı

Eğitimde Son 10 Yıl - Sorunlar ve Çözüm Önerileri

Eğitimde Son 10 Yıl - Sorunlar ve Çözüm Önerileri Eğitimde Son 10 Yıl - Sorunlar ve Çözüm Önerileri Doç. Dr. Murat Gürkan GÜLCAN Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Bölümü Öğretim Üyesi Değişime ayak uydurmak yetmez. Asıl o değişimi yaratmak gerekir.

Detaylı

Psikolojik Danışma ve Rehberliğin Dünü, Bugünü ve Yarını

Psikolojik Danışma ve Rehberliğin Dünü, Bugünü ve Yarını 1. Giriş Türkiye de Psikolojik Danışma ve Rehberlik Hizmetlerinin Dünü, Bugünü ve Yarını 1 İçinde bulunduğumuz üçüncü milenyumun bu ilk yıllarında, dünya her zamankinden daha hızlı bir değişim geçirmektedir.

Detaylı

GİRİŞ. Bu bölümde araştırmanın problem durumu, alt problemleri, araştırmanın önemi, sayıtlılar, sınırlılıklar ve tanımlara yer verilmiştir.

GİRİŞ. Bu bölümde araştırmanın problem durumu, alt problemleri, araştırmanın önemi, sayıtlılar, sınırlılıklar ve tanımlara yer verilmiştir. BÖLÜM-I GİRİŞ Bu bölümde araştırmanın problem durumu, alt problemleri, araştırmanın önemi, sayıtlılar, sınırlılıklar ve tanımlara yer verilmiştir. Problem Durumu Yönetim farklı bilim dalları tarafından

Detaylı

İŞYERİ HEKİMİ VE DİĞER SAĞLIK PERSONELİNİN GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI

İŞYERİ HEKİMİ VE DİĞER SAĞLIK PERSONELİNİN GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: İŞYERİ HEKİMİ VE DİĞER SAĞLIK PERSONELİNİN GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç

Detaylı

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİNDE BİR UYGULAMA ÖRNEĞİ: İNGİLTERE SAYIŞTAYI

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİNDE BİR UYGULAMA ÖRNEĞİ: İNGİLTERE SAYIŞTAYI İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİNDE BİR UYGULAMA ÖRNEĞİ: İNGİLTERE SAYIŞTAYI Yaşar UZUN GİRİŞ İnsan kaynakları yönetimi, kamu yönetiminde giderek önem kazanan ve yaygın olarak uygulanmaya başlanan stratejik yönetim

Detaylı

Otizmli Çocuğa Sahip Ebeveynlerin Otizm Tanılama Sürecinde ve Tanı Sonrasında Yaşadıkları Deneyimlerine İlişkin Görüşlerinin İncelenmesi

Otizmli Çocuğa Sahip Ebeveynlerin Otizm Tanılama Sürecinde ve Tanı Sonrasında Yaşadıkları Deneyimlerine İlişkin Görüşlerinin İncelenmesi Otizmli Çocuğa Sahip Ebeveynlerin Görüşlerinin İncelenmesi, 129 Ömür Gürel Selimoğlu 1 Selda Özdemir 2 Gökhan Töret 3 Ufuk Özkubat 4 Otizmli Çocuğa Sahip Ebeveynlerin Otizm Tanılama Sürecinde ve Tanı Sonrasında

Detaylı

Farklı Kurumlarda Çalışan Psikolojik Danışmanların Yaşadıkları Etik İkilemler ile Bu İkilemler Karşısındaki Tutum ve Davranışları

Farklı Kurumlarda Çalışan Psikolojik Danışmanların Yaşadıkları Etik İkilemler ile Bu İkilemler Karşısındaki Tutum ve Davranışları Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri Educational Sciences: Theory & Practice - 12(3) Yaz/Summer 1791-1812 2012 Eğitim Danışmanlığı ve Araştırmaları İletişim Hizmetleri Tic. Ltd. Şti. www.edam.com.tr/kuyeb

Detaylı

İŞYERİ HEKİMİ VE DİĞER SAĞLIK PERSONELİNİN GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI

İŞYERİ HEKİMİ VE DİĞER SAĞLIK PERSONELİNİN GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI İŞYERİ HEKİMİ VE DİĞER SAĞLIK PERSONELİNİN GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; iş

Detaylı

ADLİYE PERSONELİ EL KİTABI

ADLİYE PERSONELİ EL KİTABI ADLİYE PERSONELİ EL KİTABI Mahkeme Yönetimi Sisteminin Güçlendirilmesi Projesi Bu kitapta yer alan değerlendirmeler yazarların kişisel fikirleridir. Söz konusu değerlendirmelerden, bu değerlendirmelerde

Detaylı

İlköğretim Okullarında Müfettişlerce Yapılan Rehberlik ve Denetim Çalışmalarının İşlevselliği

İlköğretim Okullarında Müfettişlerce Yapılan Rehberlik ve Denetim Çalışmalarının İşlevselliği Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri Educational Sciences: Theory & Practice - 11(4) Güz/Autumn 1849-1867 2011 Eğitim Danışmanlığı ve Araştırmaları İletişim Hizmetleri Tic. Ltd. Şti. İlköğretim Okullarında

Detaylı

Hayatta en hakiki mürşit, ilimdir.

Hayatta en hakiki mürşit, ilimdir. Hayatta en hakiki mürşit, ilimdir. Anasınıfı İlkokul Ortaokul Anadolu Lisesi Fen Lisesi İyi eğitimle iyi gelecek 2004 2005 eğitim öğretim yılında sistemimiz ISO 9001 2000 Kalite Yönetim Sistemi Standartlarına

Detaylı

Özel Gereksinimli Öğrencilerin Kaynaştırıldığı Bir Kız Meslek Lisesindeki Öğretmenlerin Kaynaştırmaya İlişkin Görüş ve Önerileri

Özel Gereksinimli Öğrencilerin Kaynaştırıldığı Bir Kız Meslek Lisesindeki Öğretmenlerin Kaynaştırmaya İlişkin Görüş ve Önerileri 33 ÖZEL GEREKSİNİMLİ ÖĞRENCİLERİN KAYNAŞTIRILDIĞI BİR KIZ MESLEK LİSESİNDEKİ Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Özel Eğitim Dergisi 33-50 ÖZEL EĞİTİMDE FOKUS GRUP ARAŞTIRMALARI Özel Gereksinimli

Detaylı

ULUSAL GENÇLİK VE SPOR POLİTİKASI BELGESİ

ULUSAL GENÇLİK VE SPOR POLİTİKASI BELGESİ ULUSAL GENÇLİK VE SPOR POLİTİKASI BELGESİ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... 1 YASAL DAYANAK... 1 YÖNTEM... 2 GENÇLİK POLİTİKALARI... 4 1. GİRİŞ... 4 1. 1. Gençlik Tanımı... 4 1. 2. Neden Gençlik Politikası... 5 2.

Detaylı

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI BİLİŞİM TEKNOLOJİSİ SINIFLARI VE BİLİŞİM TEKNOLOJİSİ FORMATÖR ÖĞRETMEN EL KİTABI

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI BİLİŞİM TEKNOLOJİSİ SINIFLARI VE BİLİŞİM TEKNOLOJİSİ FORMATÖR ÖĞRETMEN EL KİTABI T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI BİLİŞİM TEKNOLOJİSİ SINIFLARI VE BİLİŞİM TEKNOLOJİSİ FORMATÖR ÖĞRETMEN EL KİTABI AÇIKLAMA : Bu el kitabı, BİTEFO EL KİTABI PROJESİ uygulaması olarak ilk kez Ekim 2009 da basılmış

Detaylı

TÜRKİYE DE KAYNAŞTIRMA/BÜTÜNLEŞT RME YOLUYLA EĞİTİMİN DURUMU

TÜRKİYE DE KAYNAŞTIRMA/BÜTÜNLEŞT RME YOLUYLA EĞİTİMİN DURUMU KAYNAŞTIRMA/BÜTÜNLEŞT RMEN N ETK NL Ğ N ARTIRMAK Ç N POL T KA VE UYGULAMA ÖNER LER PROJESİ TÜRKİYE DE KAYNAŞTIRMA/BÜTÜNLEŞT RME YOLUYLA EĞİTİMİN DURUMU TOHUM TÜRKİYE OTİZM ERKEN TANI VE EĞİTİM VAKFI Tohum

Detaylı

SURİYE YE KOMŞU ÜLKELERDE SURİYELİ MÜLTECİLERİN DURUMU: BULGULAR, SONUÇLAR VE ÖNERİLER

SURİYE YE KOMŞU ÜLKELERDE SURİYELİ MÜLTECİLERİN DURUMU: BULGULAR, SONUÇLAR VE ÖNERİLER SURİYE YE KOMŞU ÜLKELERDE SURİYELİ MÜLTECİLERİN DURUMU: BULGULAR, SONUÇLAR VE ÖNERİLER Rapor No: 189 Nisan 2014 ISBN: 978-605-4615-87-2 Ankara - TÜRKİYE 2014 Bu raporun içeriğinin telif hakları a ait olup,

Detaylı

İŞYERİ HEKİMİ VE DİĞER SAĞLIK PERSONELİNİN GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK

İŞYERİ HEKİMİ VE DİĞER SAĞLIK PERSONELİNİN GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK Resmi Gazete Tarihi: 20.07.2013 Resmi Gazete Sayısı: 28713 İŞYERİ HEKİMİ VE DİĞER SAĞLIK PERSONELİNİN GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

İşyeri Hekimi Ve Diğer Sağlık Personelinin Görev, Yetki, Sorumluluk Ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik Taslağı

İşyeri Hekimi Ve Diğer Sağlık Personelinin Görev, Yetki, Sorumluluk Ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik Taslağı İşyeri Hekimi Ve Diğer Sağlık Personelinin Görev, Yetki, Sorumluluk Ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik Taslağı BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; iş

Detaylı

Türkiye ve İsveç te İnsan Kaynakları Yönetimi - El Kitabı

Türkiye ve İsveç te İnsan Kaynakları Yönetimi - El Kitabı Türkiye ve İsveç te İnsan Kaynakları Yönetimi - El Kitabı Türkçe versiyon Altındağ Nilüfer Osmangazi Tepebaşı Umeå Yıldırım Elif Karadenizli Bostancıoğlu Süleyman Yavuz Yiğit Bağdaş Ali Gülbay Süleyman

Detaylı

EĞİTİMİN BÜTÜNLÜĞÜ İÇERİSİNDE ORTA DERECELİ OKULLARDA BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ETKİNLİKLERİ

EĞİTİMİN BÜTÜNLÜĞÜ İÇERİSİNDE ORTA DERECELİ OKULLARDA BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ETKİNLİKLERİ Dum lupınar Üniversitesi Sayı: 1 Sosyal B ilim ler D ergisi Ocak 1999 EĞİTİMİN BÜTÜNLÜĞÜ İÇERİSİNDE ORTA DERECELİ OKULLARDA BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ETKİNLİKLERİ Doç. Dr. Şeydi KARAKUŞ* Y ard. Doç. D r. Veysel

Detaylı

İş aramak planlı yapılması gereken ve zaman alan bir iştir. Bu nedenle öncelikle iş arama yönteminizi oluşturmanız gerekir.

İş aramak planlı yapılması gereken ve zaman alan bir iştir. Bu nedenle öncelikle iş arama yönteminizi oluşturmanız gerekir. İŞ ARAMA TEKNİKLERİ REHBERİ İşini severek yaparsan hayatta bir gün dahi çalışmış olmazsın. İş aramak, hayatınızın dönüm noktalarından birine atacağınız ilk adımdır. Bu adımı ne kadar sağlam atarsanız iş

Detaylı

Turizm Öğrencilerinin Her Şey Dahil Sistemine Yönelik Tutumları. Tourism Students Attitudes on All Inclusive System

Turizm Öğrencilerinin Her Şey Dahil Sistemine Yönelik Tutumları. Tourism Students Attitudes on All Inclusive System Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Sayı 30, 2013 Bahar, 1-24. Turizm Öğrencilerinin Her Şey Dahil Sistemine Yönelik Tutumları Doktora Öğrencisi Funda Ön Esen Akdeniz Üniversitesi

Detaylı

ALANA KAYNAKLIK EDEN DERSLERİN SEÇİMİ ve MESLEK SEÇİMİNDE DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR

ALANA KAYNAKLIK EDEN DERSLERİN SEÇİMİ ve MESLEK SEÇİMİNDE DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR ALANA KAYNAKLIK EDEN DERSLERİN SEÇİMİ ve MESLEK SEÇİMİNDE DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR Meslek seçimi, kişinin hayatı boyunca yapacağı en önemli seçimlerden biridir ve tüm yaşamını etkiler. Kişi mesleğini

Detaylı