Proje DöngD. Deniz Gümüşel REC Türkiye. 2007,Ankara

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Proje DöngD. Deniz Gümüşel REC Türkiye. 2007,Ankara"

Transkript

1 Proje Yönetiminde Y Temel Kavramlar Proje DöngD ngüsü Yönetimi ve Mantıksal Çerçeve eve Yaklaşı şımı Deniz Gümüşel REC Türkiye 2007,Ankara

2 TEMEL KAVRAMLAR Proje nedir? Proje Yönetimi nedir???? Proje Döngüsü Yönetiminin Aşamaları Proje Döngüsü Yönetimi Araçları 2/17

3 PROJE NEDİR? PROJE: Görece karmaşık bir sorunun çözümüne yönelik tasarlanmış; Tanımlı hedefleri ve beklenen sonuçları olan; Mali, teknik ve insan kaynakları, yer ve zaman açısından sınırlandırılmış; Önceden planlanmış ve sonunda değerlendirmeye tabi tutulan; Sonuç odaklı, somut, pratik çalışmalar olarak tanımlanabilir. 3/17

4 Bir Projede Ayrıca: Net olarak belirlenmiş bir paydaşlar grubu (birincil hedef kitle ve nihai faydalananlar da dahil olmak üzere) Net tanımlanmış koordinasyon, yönetim ve finansman düzenlemeleri Performans yönetimini desteklemek için ilerleme ve değerlendirme sistemi Projenin yarar-maliyet analizi bulunmalıdır. 4/17

5 Neden Proje? Etkinliklerin belirli bir hedef doğrultusunda tasarlanmasını ve uygulanmasını sağlar. Mali destek bulunmasına yardımcı olur. Zaman, insan ve mali kaynakların verimli ve etkin kullanımını sağlar. Soruna ilişkin önerinin ilgili paydaşlara anlatımını ve çözüm sürecine paydaşların katılımını kolaylaştırır. İzleme ve değerlendirme sürecine olanak sağlar. Sonuçların sürdürülebilir olmasını sağlar. 5/17

6 PROJE YÖNETİMİ NEDİR? Etkin ve verimli bir biçimde proje amacına ve hedeflerine ulaşılması için insanların, finansal ve teknik kaynakların ve zamanın planlanması, proje amacı doğrultusunda etkinliklerin düzenlenmesi ve uygulanmasına yardımcı olması amacıyla oluşturulan yöntem ve tekniklerin bütünü. 6/17

7 Mantıksal Çerçeve eve Yaklaşı şımı Politika K rsal alanda yaşayan halk n hayat kalitesinin yükseltilmesi (Hükümet Program ) Ana Amaç K rsal alanda yaşayan halk n hayat kalitesinin yükseltilmesine katk da bulunmak Amaç Tar msal üretim verimliliştirildi ve gelir düzeyi yükseltildi Sonuç Hedeflenen k rsal kesimde gelişmiş yeni tar msal teknolojiler kullan ld Program Ana Amaç Tar msal üretimin verimliliştirilmesi ve gelir düzeyinin yükseltilmesine katk da bulunmak Amaç Hedeflenen k rsal kesimde yeni tar m teknolojilerinin kullan m yükeltildi Sonuç Elde edilen deneyimler diğer alanlarda üretim yapan k rsal kesimlere aktar ld Proje Ana amaç Hedeflenen k rsal kesimde tavsiye edilen yeni tar m teknolojilerinin kullan m na katk da bulunmak Amaç Hedeflenen k rsal kesimde yeni tar m taknolojilerinin kullan m tavsiye edildi Sonuç 1.Çiftçilerin öncelikleri doğrultusunda uygun teknolojiler belirlendi 2.Yeni teknolojiler geliştirildi ve uyumlaşt r ld 3.Geliştirilen teknolojiler çiftliklerde uygulanarak doğruland 7/17

8 Proje Döngüsü Projenin değerlendirilmesi ve denetim Proje fikrinin belirlenmesi Projenin uygulanması Projenin hazırlanması Projeye Finansman sağlanması Proje başvurusunun değerlendirilmesi 8/17

9 Proje Döngüsü ve Programlama Kalkınma kuruluşu Ülke stratejisi Aşama 6 Değerlendirme ve denetleme Aşama 1 Proje fikrinin belirlenmesi Aşama 5 Uygulama ve izleme Aşama 4 Kabul ve finansman Aşama 3 Proje analizi Aşama 2 Proje hazırlama 9/17

10 Neden Proje Döngüsü Yönetimi? Stratejilerde belirsizlik Yetersiz analiz Arz odaklı projeler Faaliyet yönelimli planlama ve uygulama Doğrulanamaz etkiler Ödeme baskısı Kısa vadeli vizyon Birbiriyle tutarsız proje dokümanları Ortak anlayışın bulunmaması Risklerin dikkate alınmaması Geçmiş deneyimlerin dikkate alınmaması Sektörel yaklaşım Gelişmiş analiz Hedef odaklı projeler Hedef yönelimli planlama ve uygulama (LFA) Doğrulanabilir etkiler Kalitenin öne çıkarılması Sürdürülebilirlik Standart formatlar Hedefler ve bu hedeflere ulaşmada izlenecek süreç konusunda ortak anlayış Varsayımlar ve riskler belli Geçmiş projelerden alınan derslerle hareket 10/17

11 Proje Döngüsü Yönetiminde Kullanılan Araçlar ve Teknikler* Mantıksal Çerçeve Yaklaşımı (LFA) Kurumsal Kapasite Değerlendirmesi - SWOT Analizi Katılımcı yöntemlerin desteklenmesi İş tanımı (ToR) hazırlama Proje tanımlama fişi, eylem programı ve proje fişi formatları Ekonomik ve finansal analiz Çevresel etki değerlendirmesi *Kaynak: EC PCM Guidelines, March /17

12 Mantıksal Çerçeve Yaklaşımı Nedir? Mantıksal çerçeve yaklaşımı bir projenin, neden yapılması gerektiğini; neyi başarmayı hedeflediğini; başarıya hangi yollarla ulaşacağını; başarıya ulaşmasında hangi dışsal koşulların etkin olduğunu; başarının ölçülmesinde kullanılacak gösterge ve ölçütleri ve bunlarla ilgili bilginin nerede bulunacağını belirlemek üzere kullanılan, düşünmeye yardımcı bir yöntemdir. 12/17

13 Katılım yoluyla farklı çıkarların adil bir şekilde temsil edilmesi İyi / dikkatli planlama Etkin proje yönetimi Projenin hedef kitlelerin gerçek sorunlarına hitap etmesi Projenin Başarısı İşinin ehli ve çalışma şevki olan proje ekibi İlgili tarafların kendi taahhütlerine uymaları Maliyet ve faydaların kadın ve erkekler arasında adil dağılımı Faydalananların, cinsiyet ve sosyoekonomik gruplara göre açıkça belirlenmesi Kurumsal kapasite 13/17

14 Mantıksal Çerçeve Yaklaşımının Proje Döngüsündeki Rolü Nedir? Proje fikrinin belirlenmesi aşamasında: mevcut durumun değerlendirilmesi, önerilen projenin politika ve programlarla ilgisinin araştırılmasında, paydaşların ve potansiyel hedef ve stratejilerin belirlenmesinde kullanılır. Projenin hazırlanması aşamasında: net hedefler, ölçülebilir sonuçlar, bir risk yönetimi stratejisi ve tanımlanmış yönetim sorumluluklarını da içeren uygun bir proje planının geliştirilmesine yardım eder. Projenin uygulanması sürecinde: kontratların yapılması, operasyonel iş planlaması ve izleme için etkin bir araç sunar. Değerlendirme ve denetleme aşamasında: mantıksal çerçeve matrisi, planlananları (hedefler, göstergeler ve varsayımlar) içeren bir tablo sunar ve böylece performans ve etki değerlendirmesi için bir baz oluşturur.. 14/17

15 Mantıksal Çerçeveeve Aşağıdakiler arasında tutarlı bir bağlantı kurar: Hedeflenen amaçlar Elde edilecek sonuçlar Uygulanacak etkinlikler Gerekli araçlar Araçlar maliyetler Çözülmesi gereken sorunlar Hedeflenen amaçlar Elde edilecek sonuçlar Uygulanacak etkinlikler Gerekli araçlar 15/17

16 Mantıksal Çerçeve Yaklaşımı ANALİZ Paydaş analizi mevcut sosyal paydaşların belirlenmesi, kapasitelerinin değerlendirilmesi Sorun analizi önemli sorunların belirlenmesi, fırsatların, zorlukların & neden sonuç ilişkisinin belirlenmesi Hedef analizi belirlenen sorunlara çözümlerin ve kullanılacak araçların belirlenmesi Strateji analizi sorunların çözümüne yönelik çeşitli yöntemlerin belirlenmesi; en uygun stratejinin seçilmesi PLANLAMA Mantıksal Çerçeve Matrisinin geliştirilmesi proje yapısının tanımlanması, başarı için ölçümlenebilir göstergelerin oluşturulması Faaliyet planlaması faaliyetlerin sırasının ve kapsamının belirlenmesi; zamanlamanın yapılması ve sorumlulukların dağıtılması Kaynak planlaması faaliyetler bazında bütçenin oluşturulması 16/17

17 Mantıksal Çerçeve Yaklaşımı Akım Şeması ANALİZ PLANLAMA Proje fikirlerini belirle ve analiz et Projenin mantığını oluştur Analiz Sonuçlarına göre seçenekleri azalt Ayrıntılandır ve uygulanabilir hale getir En uygun seçeneği belirle 17/17

Proje Çevrimi Yönetimi El Kitabı- 2004*

Proje Çevrimi Yönetimi El Kitabı- 2004* Proje Çevrimi Yönetimi El Kitabı- 2004* Programlama Değerlendirme & Denetim Tanımlama Uygulama Ön değ erlendirme Bölümler: Proje Çevrimi Yönetimi Operasyonel Kılavuzu Mantıksal Çerçeve Yaklaşımı Kurumsal

Detaylı

SUNUMUN İÇERİĞİ. www.erkankaraarslan.org

SUNUMUN İÇERİĞİ. www.erkankaraarslan.org STRATEJİK PLANLAMA SUNUMUN İÇERİĞİ STRATEJİK PLANLAMA NEDİR? Stratejik planlama; Bir işletmenin amaç ve misyonuna uygun yönetimsel kararlarını uygulamak için gerekli faaliyetlerin bütünüdür (Steiner, 1979)

Detaylı

PROJE UYGULAMA EL KİTABI

PROJE UYGULAMA EL KİTABI f MURAT NEHRİ HAVZASI REHABİLİTASYON PROJESİ PROJE UYGULAMA EL KİTABI Mart 2013, ANKARA i İÇİNDEKİLER SAYFA PARA BİRİMİ EŞDEĞERLERİ AĞIRLIK VE ÖLÇÜ BİRİMLERİ KISALTMALAR vi vi vii BÖLÜM A: PLANLAMA 1 I.

Detaylı

MALİ DESTEK PROGRAMLARI PROJE BAŞVURU FORMU HAZIRLAMA KILAVUZU

MALİ DESTEK PROGRAMLARI PROJE BAŞVURU FORMU HAZIRLAMA KILAVUZU MALİ DESTEK PROGRAMLARI PROJE BAŞVURU FORMU HAZIRLAMA KILAVUZU PGPY BİRİMİ, 2011 1. GİRİŞ...4 2. PROJE NEDİR?...5 3. PROJE DÖNGÜSÜ YÖNETİMİ (PCM) NEDİR?...5 4. TEKLİF ÇAĞRISI NE ANLAMA GELİR?...6 5. PROJENİZİ

Detaylı

Kamu İç Kontrol Rehberi

Kamu İç Kontrol Rehberi T.C. MALİYE BAKANLIĞI BÜTÇE VE MALİ KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Kamu İç Kontrol Rehberi Kontrol ortamı Risk yönetimi Kontrol faaliyetleri Bilgi ve iletişim İzleme Bu rehber Avrupa Birliği tarafından finanse

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ

AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ 2009-2013 STRATEJİK PLAN 3 COUNTRY İÇİNDEKİLER CONTEXT 1- BAKAN SUNUŞU...5 2- GENEL SEKRETER SUNUŞU...7 3- STRATEJİK PLANLAMA EKİBİ SUNUŞU...9 4- STRATEJİK PLAN ÇALIŞMALARINDA

Detaylı

FIRAT KALKINMA AJANSI İÇ DENETİM REHBERİ

FIRAT KALKINMA AJANSI İÇ DENETİM REHBERİ FIRAT KALKINMA AJANSI İÇ DENETİM REHBERİ 1 GİRİŞ Bu rehber, Fırat Kalkınma Ajansında iç denetim faaliyetlerinin, 3 Ağustos 2009 tarih ve 27308 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kalkınma Ajansları Denetim

Detaylı

ETKİN KORUNAN ALAN SİSTEMLERİNE DOĞRU

ETKİN KORUNAN ALAN SİSTEMLERİNE DOĞRU Biyolojik Çeşitlilik Sözleşmesi Sekreteryası ETKİN KORUNAN ALAN SİSTEMLERİNE DOĞRU Biyolojik Çeşitlilik Sözleşmesi Korunan Alanlar İş Programı Uygulama Kılavuzu WWF-Türkiye kimdir? WWF-Türkiye (Doğal Hayatı

Detaylı

On Adımda Sonuç Odaklı İzleme. Değerlendirme Sistemi

On Adımda Sonuç Odaklı İzleme. Değerlendirme Sistemi K a l k ı n m a U y g u l a y ı c ı l a r ı i ç i n E l K i t a b ı On Adımda Sonuç Odaklı İzleme ve Değerlendirme Sistemi DÜNYA BANKASI Küresel HIV/AIDS Programı ve Operasyonlar Değerlendirme Dairesi

Detaylı

Kıbrıs Türk toplumu. 38,1 milyon EURO. 15 Temmuz 2009 1. 15 Aralık, 2011 2

Kıbrıs Türk toplumu. 38,1 milyon EURO. 15 Temmuz 2009 1. 15 Aralık, 2011 2 Güncelleme tarihi 02/07/06 KIBRIS TÜRK TOPLUMUNUN EKONOMİK KALKINMASINI TEŞVİK ETMEYE YÖNELİK BİR MALİ YARDIM PROGRAMI OLUŞTURULMASINA DAİR FİNANSMAN PROTOKOLÜ KISIM I EK 1. KİMLİK BİLGİLERİ YARARLANICI

Detaylı

İÇ KONTROL EL REHBERİ

İÇ KONTROL EL REHBERİ TC KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MİMARLIK FAKÜLTESİ İÇ KONTROL EL REHBERİ - 2014 h t t p : / / w w w. k t u. e d u. t r / m i m f a k u l t e İç Kontrol Sisteminin Tarihsel Gelişimi Coso Modeli Coso Küpü

Detaylı

T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ İÇ KONTROL SİSTEMİ

T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ İÇ KONTROL SİSTEMİ T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ İÇ KONTROL SİSTEMİ Hazırlayanlar: İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı Hazırlama Grubu Üyeleri ve İç Kontrol İzleme ve Yönlendirme Kurulu Üyeleri Eylül 2013

Detaylı

KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI (Revize)

KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI (Revize) KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI (Revize) Mali Hizmetler 2014 1 İçindekiler Tablosu LİSTELER... 2 GİRİŞ... 3 İÇ KONTROL NEDİR?... 4 İÇ KONTROLDE ROL VE SORUMLULUKLAR... 8 KAMU İÇ KONTROL

Detaylı

İSTANBUL KALKINMA AJANSI 2014 YILI ARA FAALİYET RAPORU

İSTANBUL KALKINMA AJANSI 2014 YILI ARA FAALİYET RAPORU İSTANBUL KALKINMA AJANSI 2014 YILI ARA FAALİYET RAPORU 2 SUNUŞ YÖNETİM KURULU BAŞKANI SUNUŞU 2008 yılının ikinci yarısında Bakanlar Kurulu kararı ile kurulan ve 2009 yılı ikinci yarısından itibaren aktif

Detaylı

Türkiye deki Hidroelektrik Santralleri için Örnek Kümülatif Çevresel Etki Değerlendirmesi Kılavuzu

Türkiye deki Hidroelektrik Santralleri için Örnek Kümülatif Çevresel Etki Değerlendirmesi Kılavuzu WORLD BANK Public Disclosure Authorized Public Disclosure Authorized Public Disclosure Authorized Türkiye deki Hidroelektrik Santralleri için Örnek Kümülatif Çevresel Etki Değerlendirmesi Kılavuzu Ekoloji

Detaylı

Türkiye de Sürdürülebilir Kalkınmanın Mevcut Durumu

Türkiye de Sürdürülebilir Kalkınmanın Mevcut Durumu Türkiye nin 2012 BM Sürdürülebilir Kalkınma Konferansına (Rio+20) Hazırlıklarının Desteklenmesi Rio dan Rio ya: Türkiye de Sürdürülebilir Kalkınmanın Mevcut Durumu -2012- Rio dan Rio ya: Türkiye de Sürdürülebilir

Detaylı

MERSİN SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI

MERSİN SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI MERSİN SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI ARALIK 2014 İçindekiler Tablosu 1. GİRİŞ... 1 2. KAVRAMSAL OLARAK İÇ KONTROL VE İÇ KONTROLÜN DÜNYADA GELİŞİMİ...

Detaylı

KOSGEB İŞ PLANI DEĞERLENDİRME REHBERİ İÇİNDEKİLER. Ahmet CAN Uzman Yardımcısı. Mart 2004 ANKARA GİRİŞİMCİLİĞİ GELİŞTİRME MERKEZ MÜDÜRLÜĞÜ

KOSGEB İŞ PLANI DEĞERLENDİRME REHBERİ İÇİNDEKİLER. Ahmet CAN Uzman Yardımcısı. Mart 2004 ANKARA GİRİŞİMCİLİĞİ GELİŞTİRME MERKEZ MÜDÜRLÜĞÜ KOSGEB GİRİŞİMCİLİĞİ GELİŞTİRME MERKEZ MÜDÜRLÜĞÜ İŞ PLANI REHBERİ Ahmet CAN Uzman Yardımcısı Mart 004 ANKARA İÇİNDEKİLER. İŞ PLANI NEDİR?.... İŞ PLANININ KULLANIM ALANLARI... 3. İŞ PLANININ FAYDALARI...

Detaylı

Üniversitemiz İç Kontrol Standartları Uyum Eylem Planı İzleme Değerlendirme Raporu

Üniversitemiz İç Kontrol Standartları Uyum Eylem Planı İzleme Değerlendirme Raporu Üniversitemiz İç Kontrol Standartları Uyum Eylem Planı İzleme Değerlendirme Raporu BARTIN ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI DEĞERLENDİRME

Detaylı

BİLİŞİM SİSTEMLERİ STRATEJİSİNİN ÖNEMİ VE SAYIŞTAY DENEYİMİ

BİLİŞİM SİSTEMLERİ STRATEJİSİNİN ÖNEMİ VE SAYIŞTAY DENEYİMİ BİLİŞİM SİSTEMLERİ STRATEJİSİNİN ÖNEMİ VE SAYIŞTAY DENEYİMİ Musa KAYRAK 1. Giriş Bilgisayar ortamında yapılan her türlü etkinliği ifade edecek şekilde kullanılan bilişim, teknolojinin olanaklarından yararlanılarak

Detaylı

personel performans ı-hassas görevler-yetki devri-hedef tespitiçok

personel performans ı-hassas görevler-yetki devri-hedef tespitiçok ahlak kuralları-dürüst lük-görev rol ve iş -pe rsone l yet e rliliği - personel performansı -hassas görevler-yetki devri-hedef tespitiçok yıllık programlama -yıllık denetim planı -hedeflere ilişkin performansın

Detaylı

BİR DE BURADAN BAK. Cinsiyet Eşitsizliği Bir Kadın Sorunu Değil, Toplumun Sorunudur SERPİL SANCAR SELMA ACUNER İLKNUR ÜSTÜN AKSU BORA LARA ROMANİUC

BİR DE BURADAN BAK. Cinsiyet Eşitsizliği Bir Kadın Sorunu Değil, Toplumun Sorunudur SERPİL SANCAR SELMA ACUNER İLKNUR ÜSTÜN AKSU BORA LARA ROMANİUC BİR DE BURADAN BAK Cinsiyet Eşitsizliği Bir Kadın Sorunu Değil, Toplumun Sorunudur SERPİL SANCAR SELMA ACUNER İLKNUR ÜSTÜN AKSU BORA LARA ROMANİUC BİR DE BURADAN BAK Cinsiyet Eşitsizliği Bir Kadın Sorunu

Detaylı

BİLGİ TEKNOLOJİLERİ YÖNETİMİ VE DENETİM İLKELERİ

BİLGİ TEKNOLOJİLERİ YÖNETİMİ VE DENETİM İLKELERİ BİLGİ TEKNOLOJİLERİ YÖNETİMİ VE DENETİM İLKELERİ Ahmet TOPKAYA Sayıştay Başdenetçisi Sanayi toplumundan bilgi toplumuna geçiş ile rekabet üstünlüğü yaratmada bilgi ve teknolojinin rolünün artmış olmasından

Detaylı

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI KAMU MALİ YÖNETİMİ EL KİTABI. Strateji Geliştirme Başkanlığı Yayınları No : 2

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI KAMU MALİ YÖNETİMİ EL KİTABI. Strateji Geliştirme Başkanlığı Yayınları No : 2 Stratejik Plan Harcırah İhale Taşınmaz Kamu Zararı Bütçe ve Performans TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI KAMU MALİ YÖNETİMİ EL KİTABI Strateji Geliştirme Başkanlığı

Detaylı

KAMU KESİMİNDE PERFORMANS ÖLÇÜMÜ VE BÜTÇE İLİŞKİSİ

KAMU KESİMİNDE PERFORMANS ÖLÇÜMÜ VE BÜTÇE İLİŞKİSİ KAMU KESİMİNDE PERFORMANS ÖLÇÜMÜ VE BÜTÇE İLİŞKİSİ Ebru YENİCE 1. Giriş Mali yönetim ve kontrol sistemini yeniden düzenleyen 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, çıktı/sonuç odaklı bir yönetim

Detaylı

Prof. Dr. Ahmet ÖZÇELİK Ankara Üniversitesi. Yrd. Doç. Dr. Harun TANRIVERMİŞ Ankara Üniversitesi. Dr. Erdemir GÜNDOĞMUŞ Ankara Üniversitesi

Prof. Dr. Ahmet ÖZÇELİK Ankara Üniversitesi. Yrd. Doç. Dr. Harun TANRIVERMİŞ Ankara Üniversitesi. Dr. Erdemir GÜNDOĞMUŞ Ankara Üniversitesi TÜRKİYE DE SULAMA İŞLETMECİLİĞİNİN GELİŞTİRİLMESİ YÖNÜNDEN ŞEBEKELERİN BİRLİK VE KOOPERATİFLERE DEVRİ İLE SU FİYATLANDIRMA YÖNTEMLERİNİN İYİLEŞTİRİLMESİ OLANAKLARI Prof. Dr. Ahmet ÖZÇELİK Ankara Üniversitesi

Detaylı

ANTAKYA TİCARET BORSASI KALİTE EL KİTABI

ANTAKYA TİCARET BORSASI KALİTE EL KİTABI ANTAKYA TİCARET BORSASI KALİTE EL KİTABI İÇİNDEKİLER 3-0-1-Giriş -2-Borsanın Görevleri 4-0-3-Borsanın Faydaları 0-4-Diğer Borsalarla Entegrasyon 5-0-5-Revizyon Takip Çizelgesi 6-0-6-Çapraz Çizelge 7-0-6-Çapraz

Detaylı

HATAY İL ÖZEL İDARESİ STRATEJİK PLANI 2010-2014

HATAY İL ÖZEL İDARESİ STRATEJİK PLANI 2010-2014 HATAY İL ÖZEL İDARESİ STRATEJİK PLANI 2010-2014 Bu stratejik plan Hatay İl Özel İdaresi tarafından Yrd. Doç. Dr. Ali Arslan ve ARGEDA Araştırma Geliştirme Eğitim ve Danışmanlık Merkezi süreç ve yöntem

Detaylı

Çalışma Hayatında Yeni Pusulamız. İÇ KONTROL z. Strateji Geliştirme Başkanlığı

Çalışma Hayatında Yeni Pusulamız. İÇ KONTROL z. Strateji Geliştirme Başkanlığı z Strateji Geliştirme Başkanlığı Misyonumuz Toplumun yaşam kalitesinin yükseltilmesine ve ülke kalkınmasına katkı sağlamak amacıyla; ulaştırma, denizcilik, haberleşme, uzay ve bilgi teknolojileri alanlarında

Detaylı

GMKA Çalışma Programı

GMKA Çalışma Programı 2015 GMKA Çalışma Programı 0 1 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... 2 ŞEKİLLER... 3 TABLOLAR... 3 1 Giriş... 4 2 2015 Yılı Öncelikleri... 13 3 2015 Yılı Faaliyetleri... 18 3.1 Kurumsal Gelişim ve Yönetim Faaliyetleri...

Detaylı