Deneysel Omurilik Yaralanmalarında Kefirin Lizozomal Proteasların Salınımı Üzerine Etkisi h

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Deneysel Omurilik Yaralanmalarında Kefirin Lizozomal Proteasların Salınımı Üzerine Etkisi h"

Transkript

1 e A þ t ý m Efficcy of Kefi on the Relese of Lysosoml Poteses Afte Expemintl Spinl Cod Tum l n i j i O O i g in Deneysel Omuilik Ylnmlınd Kefiin Lizozoml Poteslın Slınımı Üzeine Etkisi h c s Re l Kefi, Deneysel Omuilik Ylnmsı / Kefi, Expemintl Spinl Cod Tum Eme Delen 1, Rmzn Dumz 2, Ayeşegül Oğlkçı 3, Güngö Knbk 3, Dilek Buukoğlu 4, Cengiz Bl 5 1 Edine Stte Hospitl Dept. of Neuosugey, Edine, 2 Eskişehi Osmngzi Üniv. Nöoşiüji Anbilim Dlı, Eskişehi, 3 Eskişehi Osmngzi Üniv. Biyokimy Anbilim Dlı, Eskişehi, 4 Eskişehi Osmngzi Üniv. Histoloji ve Embiyoloji Anbilim Dlı, Eskişehi, 5 Eskişehi Osmngzi Üniv. Biyoisttistik Anbilim Dlı, Eskişehi, Tükiye Bu çlışm Tük Nöoşiüji Deneği 28. bilimsel kongesinde (Nisn 2014/Antly) ttışmlı poste olk sunulmuştu. Özet Amç: Spinl kod tvmsı sonucund gelişen ikincil hslnmnın engellenmesi, tvm sonsı oluşbilecek nöolojik defisiti önemli deece de zltcktı. Deneysel çlışml d bu konu üzeinde duulmkt ve pek çok jn denenmektedi. Çlışmmızd, bi pobiyotik oln, yşm uzmsı ile ilişkilendiilen, ypıln bilimsel çlışml kısıtlı ols d, ntioksidn ve lipid peoksidsyonu üzeine etkilei oty konn kefiin spinl kod tvmsınd önemli ol oynyn lipid peoksidsyonu ve lizozoml potezl üzeine oln etkileini ştıdık. Geeç ve Yöntem: Çlışmd, g. sınd ğılıklı değişen Spque Dwley ıkı dişi sıçnl kullnıldı. Çlışm, kontol, tvm, tvm+tedvi, tvm+tedvi+kefi ve tvm+kefi olmk üzee 5 gup toplm 40 sıçn üzeinde ypıldı. Tedvi olk yüksek doz metilpednizolon kullnıldı. Omuilik tvmsı klip kompesyon yöntemi ile, T10 seviyesinden geçekleştiildi. Kefi sıçnl oogstik yoll, tvm öncesinde, 7 gün süeyle 2*1cc/100g dozund veildi. Tüm sıçnl işlemden 48 st son skfiliye edildi. Doku ktepsin B ve L, MDA değeleindeki değişiklikle ile histoptolojik değişiklikle incelendi. Bulgul: Çlışmmızd biyokimysl değele gözden geçiildiğinde; kefiin, ktepsin B değeleini tedvi gubun göe nlmlı deecede düşümediği(p>0,05), MDA değeleini ise tedvi gubun göe nlmlı deecede düşüdüğünü göstemektedi(p<0,05). Ktepsin L değeleinin ise he iki gup için nlmlı olk düşmediği göülmektedi. Histoptolojik incelemede, tvm+tedvi+kefi ve tvm+kefi gubunun tvm sonsınd nomle ykın histolojik ypıy ship olduğu göüldü. Ttışm: Sunuln çlışmd, kefiin ship olduğu ntioksidn özelliği bşt olmk üzee diğe nöopotektif özelliklei ile kut omuilik ylnmlınd ikincil ylnmyı kısmen de ols engellediği söylenebili. Spinl tvmlın tedvisinde kullnılbilecek yeni bi jn olk kefiin, bi pobiyotik olmsı bkımındn, bu deneysel çlışm lnın yeni bi bkış çısı getiebileceğine düşünmekteyiz. Anht Kelimele Kefi; Lizozoml Potezl; Tvm; Spinl Kod Abstct Aim: Pevention of secondy injuy developing s esult of spinl cod injuy will educe significntly neuologicl deficits which my occu fte tum. These e focused in expeimentl studies nd mny gents e being tested. In ou study, we hve invesitigted the effects of kefi, which is pobiotic, ssocited with life polongtion, whose ntioxidnt nd lipid peoxidtion effects wee eveled on despite the scientific studies wee limited, on lipid peoxidtion nd lysosoml poteses which ply impotnt oles in spinl cod. Mteil nd Method: In the study, femle Spgue Dwley ts weighing 200 to 250 g wee used. The study ws conducted on five goups with totl of 40 ts including the contol, tum, tum+tetment, tum+tetment+ kefi nd tum+ kefi goups. The high-dose methylpednisolone ws used s the thepy. Spinl cod tum ws pefomed with clip compession method t the level of T10. Kefi ws given to ts vi oogstic wys, pio to tum fo 7 dys t dose of 2 * 1cc/100g. All ts wee scificed 48 hous fte tetment. The chnges in the vlue of tissue cthepsins B nd L, MDA nd histopthologicl chnges wee exmined. Results: It hs been found in ou study ccoding to the eview of biochemicl vlues tht; kefi did not educe significntly cthepsin B vlues comped to the tetment goup (p> 0.05), did educe significntly MDA vlue comped to tetment goup (p <0.05). It hs been seen tht cthepsin L vlues did not educe significntly fo both goups. It hs been obseved in histopthologicl exmintion tht the tum+tetment + kefi nd tum+ kefi goups hd ne-noml histologicl stuctue fte tum. Discussion: It cn be sid in the pesent study tht kefi could ptly pevent the secondy injuy in cute spinl cod injuy with its neuopotective popeties especilly with the ntioxidnt popety. We believe tht kefi s new gent cn be used in the tetment of spinl tum, cn bing new pespective to this expeimentl study field in tems of being pobiotic. Keywods Kefi; Lysosoml Poteses; Tum; Spinl Cod DOI: /JCAM.2628 Received: Accepted: Pinted: J Clin Anl Med 2015;6(suppl 1): 21-5 Coesponding Autho: Eme Delen, Edine Devlet Hstnesi Beyin Cehisi Kliniği. Edine, Tükiye. GSM: F.: E-Mil: Jounl of Clinicl nd Anlyticl Medicine Jounl of Clinicl nd Anlyticl Medicine 1 21

2 Kefi, Deneysel Omuilik Ylnmsı / Kefi, Expemintl Spinl Cod Tum Giiş Ülkemizde kut omuilik ylnmsının insidnsı yıld yeni vk olk bildiilmekte ve pevelnsın he yıl 12,7/ olduğu thmin edilmektedi[1-2]. Neden olduğu mobidite ve motlite çısındn önemli bi sğlık sounudu. İlk kez Allen tfındn oty tıln omuilik ylnmsının iki bsmk teoisi çokc tft bulmuş ve günümüzde lbotu çlışmlı ikincil ylnmyı önlemeye yönelik olk devm etmektedi. Pek çok fmkolojik jn lbotu ştlınd denenmişti. Anck ikincil ylnmyı kesin olk önleyen hehngi bi jn tespit edilmemişti. Pobiyotikle, çoğunlukl bkteileden oluşn cnlı mikoognizml olup, çeşitli hstlıklın tedvisinde kullnım olnğı oln besinledi. Bi pobiyotik oln kefi, ypıln çlışml kısıtlı ols d, kuvvetli bi ntioksidndı. Bu çlışmd deneysel omuilik ylnmsı fizyoptolojisi ve tedvisi gözden geçiilmiş olup, ikincil hslnmnın engellenmesi mcıyl kefiin lezyon üzeine etkisi ştıılmıştı. Geeç ve Yöntem Bu deneysel çlışm Eskişehi Osmngzi Ünivesitesi Tıp Fkültesi Hyvn deneylei Yeel Etik Kuul lınn k ile Eskişehi Osmngzi Ünivesitesi Tıp Fkültesi Tıbbi ve Cehi Deneysl Aştım Mekezi nde (TİCAM) ypıldı. Çlışmd, g. Asınd ğılıklı değişen Spque Dwley ıkı dişi sıçnl kullnıldı. Aştım yeteli hv sikülsyonu ve çeve ısısının sğlndığı odld ypıldı. Lezyon ypıldıktn son tüm deneklee yı ve koly beslenmeleini sğlyn kfeslede bkım uygulndı. Deneklein uyutulmsı işleminde 60 mg/kg Ketmin Hidokloü (Ketl, Pke-Dvis lisnsı ile Eczcıbşı İlç Sn., İstnbul) ve 12 mg/kg Ksilzin (Rompun, Bye İlç Snyi, İstnbul) kışımının intpeitoenl yol ile veilmesi ile genel nestezi sğlndı. Bu deneysel çlışmd cehi kesi sıçnın sıt kısmınd, tış ypılıp ntisepti sğlndıktn son ypıldı. Deneysel çlışmd beş gup ye lmış olup, toplm 40 det t kullnıldı. T9 ve T11 veteblı hizsındn lokl sh temizliği ve çeve izolsyonu sğlndıktn son cilt, cilt ltı dokulı geçildi. Fsy çılk pvetebl dlele subpeiostl sıyıldı. T9 ve T10 vetebl lmninektomi ypıldı. Omuilik çığ çıkıldı. Omuilik tvmsı klip kompesyon yöntemi ile geçekleştiildi. Klip kompesyon yönteminde 1,43 N kuvvet uygulyn (Yşgil, FE 740 K,Aesculp AG, Almny) nevizm klibi kullnıldı. Klip epidul olk ltmış sniye süeyle uygulndı. Klip kldııldıktn son mkoskopik olk kompesyon uğmış spinl kod dokusu göüldü. Kontol gubu hiç tvm uygulnn sıçnl tvmdn son ppelejik olduğu tespit edildi. Tüm gupldki sıçnldn 48 st son biyokimysl ve histoptolojik değelendime mcıyl omuilik doku öneklei lındı. Kefi, sıçnl 1 hft süeyle oogstik yoldn 2*1cc/100g dozund veildi. Tedvi olk veilen metilpednizolon yükleme dozu olk 30mg/kg dh son idme 6h yl 5,4mg/kg intpeitonel yoll 24 stte veildi. 1.Gup (Kontol): Bu gub sdece lminektomi uygulndı. 2.Gup (Tvm): Bu gupt sdece omuilik ylnmsı ypıldı. 3.Gup (Tvm+Tedvi): Oluştuuln tvm sonsı sıçnl metilpednizolon tedvisi veildi. 4.Gup (Tvm+Tedvi+Kefi): Diyetleine kefi eklenmiş sıçnl metilpednizolon tedvisi veildi. 5.Gup (Tvm+Kefi): Bu gup sdece dietleine kefi eklenen sıçnldn oluştuuldu. Biyokimysl Ölçümle Süpentndn sitozolik fksiyonun elde edilmesi için spinl kod dokusu homojentı sükoz Tis-HCL tmponund (0.32 M sucose, 0.05 M Tis-HCl buffe, ph 7.4) homojeniztö kullnılk hzılndı. Dh son homojentl +4 oc de 5 dkik boyunc 1000 g de sntifüj edildi. Pelletle yıldıktn son süpentnl +4 oc de 20 dkik boyunc g de sntifüj edildi. Süpentnl sitozolik fksiyon olk kullnıldı. Pellet ise 1 ml Titon X 100 içeen tmpon ile esüspnse edileek lizozoml fksiyon olk kullnıldı. Sitozolik ve lizozoml fksiyonld yı yı ölçülen ktepsin ktiviteleinin onı lizozoml bütünlüğün miktını göstedi. Ktepsin B ve L enzim ktivitesi Kischke ve k. nın modifiye ettiklei yönteme göe çlışıldı. Enzim ktivitesi metilkumilmid substtı kullnılk ölçüldü. 75 ml. Mdde B (8.0 mm L-sistein) 0.90 ml. Mdde C (% 0.1 (v/v) Bij 35 çözeltisi), 0.10 ml. homojent kıştııldı. Üzeine 0.75 ml mdde D (0.02 mm Z-g-g-7-mido-4-metilkumin ve 0.02 mm Z-Phe-Ag-7-Amido-4-Methylcoumin) konulduktn son oluşn floesns 348 nm eksitsyon ve 440 nm emisyond ölçüldü.[3] Lipid peoksidsyonu üünleinden oln mlondildehit (MDA) tyini, tiyobbütiik sit (TBA) ile MDA nın eksiyon veeek 532 nm dlg boyund ölçülebilen enkli bi bileşik vemesi essın dynmktdı. Tetmetoksipopn stndt olk kullnıldı. Sonuçl, nmol/ml olk tnımlndı. Bu yöntemde; tiyobbütiik sitile eksiyon veen mddele ölçülecek olup, litetüde TBARS olk ye lmktdı.[3] Doku homejentlındn 0,5 ml lınk üzeine 0,5 ml fosft tmponu, 0,5 ml %15 lik tikloosetik sit solüsyonu ilve edileek votekslendi ve buz keselei üzeinde 2 st tutuldu. 40C de 4400 pm de 10 dk sntifüj edildi. Son 1 ml süpentnt lınıp üzeine 75 ul 0.1 M EDTA ve 250 ul 0.05 N NOH içeisinde hzılnmış % 1 lik TBA solüsyonu ilve edildi, 15 sniye voteksleni ve kynyn su bnyosund 15 dkikd tutuldu. Absobnsl, 532 nm dlg boyund köe kşı spektofoometede ölçüldü. Histolojik İnceleme İçin Öneklein Hzılnmsı Guplını oluştun tüm sıçnldn medull spinlis öneklei lındı. Alınn medull spinlis önekleinin % 10 luk fomlin fikstifi içinde 48 st süe ile fikssyonlı sğlndı. Fikssyonlı sğlnn önekle fikstifin çökmesini engellemek mcıyl 3-4 st çeşme suyund yıkndı. Çeşme suyuyl yıknn doku pçlı dh son sısıyl kdemeli olk %70 lik, %80 lik, %90 lık ve %96 lık lkol seileinde 45 e dkik bekletileek dehidtsyonlı sğlndı. Dehidtsyonlının dındn önekle şeffflndıılmk üzee 2 kez 20 şe dkik ksilolde bekletildi. Medull spinlis öneklei şeffflnmlının dındn etüv içinde 65oC de eitilmiş pfinlee lınk 60 dkik süeyle üç yı pfinde bekletildi. Pfinize edilen dokul yı yı pfin içeen ksetlee gömüleek bloklndı ve kesit lınmy hzı duum getiildi. Pfin blokldn kesitlein lınmsınd kullnılck mikotom bıçğı buzdolbınd soğutulk, mikotom cılığı ile he bi önekten 5 e mikomete klınlığınd doku kesitlei lındı. Kesitlein 45oC de su bnyosund çılmlı sğlnk temiz lml üzeine lınmsındn son etüv 2 22 Jounl Jounl of Clinicl of Clinicl nd Anlyticl nd Anlyticl Medicine Medicine

3 Kefi, Deneysel Omuilik Ylnmsı / Kefi, Expemintl Spinl Cod Tum içinde 1 st süe ile bekletilmelei sğlndı. Peptl 1 e st süe ile iki yı ksilolde tutulup depfinizsyonlı sğlndıktn son boym şmsın geçildi. Kesitlein boynmsınd Hemtoksilen-Eosin ikili boysı kullnıldı. Depfinizsyonu ypılmış oln doku kesitlei 5 e dkik süeyle %96, %90, %80, %70 lik lkollede ve distile sud bekletildi. Kesitle Hemtoksilen ile 2 dkik ve Eosin ile 10 dkik boyndı. Çeşme suyu ile fzl boysı lınn kesitle hızl lkol seileinden geçiilip dehidtsyonlı sğlndı. Dokul iki yı ksilolde 30 dkik tutulk şeffflştııldı ve şeffflnn dokul dh son entelln ile kptılk ışık mikoskobik düzeyde Olympus BH-2 mikoskop ile değelendimelei ypıldı ve medull spinlis önekleini içeen tüm pepetlın Olympus DP-70 digitl kme ile fotoğflı çekildi. Kefi, Deneysel Omuilik Ylnmsı / Kefi, Expemintl Spinl Cod Tum Ktepsin L sonuçlı: Kontol gubundki tlın ktepsin B sonuçlı, tvm,tedvi,tedvi+kefi ve kefi guplının ktepsin L sonuçlı sındki fk isttistiksel olk nlmlı değildi. (p>0,05) Tedvi uygulnn he üç gubun (tedvi,tedvi+kefi,kefi guplı) ktepsin L değelei sınd nlmlı fk yoktu. (p>0,05) MDA sonuçlı: Kefi gubunun MDA değelei, tedvi ypıln diğe iki gub göe (tedvi ve tedvi+kefi) nlmlı olk düşük bulundu. (p<0,05) Tedvi ve tedvi+kefi gubunun ikisi sındki MDA değelei isttistiksel olk nlmı fkı yoktu. (p>0,05) Tvm gubun göe, tedvi ve tedvi+kefi gubunun değelei isttistiksel olk nlmı düşük bulundu. (p<0,05) Kefi gubunun MDA değelei, tvm gubun göe isttistiksel olk nlmı düşük bulundu. (p<0,05) (Tblo 2) İsttiksel değelendime Çlışmd elde edilen bulgul değelendiiliken, isttistiksel nlizle için SPSS (Sttisticl Pckge fo Socil Sciences) fo Windows 17.0 pogmı kullnılmıştı. Çlışm veilei değelendiiliken tnımlyıcı isttistiksel metotlı (Otlm, Stndt spm) kullnılmıştı. Veilein noml dğılıp dğılmdığının belilenmesinde Shpio Wilk s testi kullnıldı. Beş fklı gubun Ktepsin B ve L, MDA değişkenleine göe otlmlının kşılştıılmsınd ANOVA testi kullnıldı. Fklı guplın belilenmesinde POST HOC testleden Tmhne testi kullnıldı. Anlmlı değe olk %95 güven lığınd, p<0,05 kbul edildi. Tblo 2. MDA değeleinin gupl göe dğılımı Bulgul Biyokimysl Bulgul Ktepsin B ve L, MDA değeleine belilemek üzee, genel nestezi ltınd tldn omuilik doku öneklei lındı. Ktepsin B sonuçlı: Kontol gubundki tlın ktepsin B sonuçlı, tvm,tedvi,tedvi+kefi ve kefi guplının ktepsin B sonuçlı sındki fk isttistiksel olk nlmlı değildi. (p>0,05) Kefi gubunun ktepsin B değelei, diğe tüm gupl göe nlmlı olk yüksek bulundu. (p<0,05) (Tblo 1) Şekil 1. Tvm gubun it deney hyvnlının medull spinlisinde te duvınd klınlşm (sı ok bşı) (,b) (X10,40), k mddede miyelin kılıfld hs ve vkuolizsyon (siyh ok) (b,c,d)(he, X40), dm içi kongesyon (*)(c) (HEx40), gi mddedeki moto nöonld bzofilik boynmış ve nekotik hücele (sı ok) (d,e,f) (HE, X40) ve doku içi hs (siyh ok bşı)(e)(he,x40) gözlenmektedi. Tblo 1. Ktepsin B değeleinin gupl göe dğılımı Histoptolojik Bulgul Kontol gubun, 1. gubu it deney hyvnlının histolojik göünüm nomldi. Tvm gubun, 2. gub it deney hyvnlının medull spinlislei üzeinde ışık mikoskobik olk ypıln incelemelede te duvınd klınlşm, k mddede miyelin kılıfld hs ve vkuolizsyon ile dm içi kongesyon göüldü. Ayıc gi mddedeki moto nöonld bzofilik boynm ve nekoz ile doku içi hs göüldü.( Şekil 1) Tvm+tedvi gubun, 3. gub deney hyvnlının medull spinlislei üzeinde ypıln ışık mikoskobik incelemelede k mddede hemoji, miyelin kılıfld hs ve vkuolizsyon gözlendi. Gi mddedeki moto nöonld nükleuslı seçilemeyen bzofilik boynm ve nekotik hücele dikkt çekti.(şekil 2) Tvm+tedvi+kefi gubun, 4.gub it deney hyvnlının medull spinlislei üzeinde ypıln ışık mikoskobik incelemelede k mddede ye ln miyelinli lifle nomle ykın gözlendi. Gi mddede yeleşen moto nöonl nükleus ve sitoplzmik boynm özellikleiyle bebe noml ypıd göüldü. Ayıc medull spinlisin mekezinde ye ln ve ependim hücelei ile döşeli knlis sentlis 3 Jounl of Clinicl nd Anlyticl Medicine Jounl of Clinicl nd Anlyticl Medicine 23

4 Kefi, Deneysel Omuilik Ylnmsı / Kefi, Expemintl Spinl Cod Tum Şekil 2. Tedvi gubun it deney hyvnlının medull spinlisinde k mddede gözlenen hemoji (*) (,b,d) (HE, X10,40), miyelin kılıfld hs ve vkuolizsyon (ok) (d)(he, X40), gi mddedeki moto nöonld bzofilik boynmış ve nekotik hücele (sı ok) (b,c) (HE, X40) gözlenmektedi. ypısı d noml göüldü. (Şekil 3) Tvm+kefi gubun, 5. gub it deney hyvnlının medull spinlislei üzeinde ypıln ışık mikoskobik incelemelede diğe tüm gupll kşılştııldığınd medull spinlis, k mddede bulunn miyelinli liflei ve gi mddede ökomtik nükleuslu moto nöonlı ile bilikte oldukç düzgün ypıd göüldü. (Şekil 4) Şekil 3. Tvm+tedvi+kefi gubun it deney hyvnlınd k mddede noml göünümlü miyelinli lifle (*), gi mddede noml göünümlü moto nöonl (ok) (,b,c,d) ve ependim hücelei ile döşeli knlis sentlis ypılıyl (ok bşı) noml göünümlü medull spinlis ypısı gözlenmektedi (HE, X10,20,40). Ttışm Kefi, beyzımtık enkte, knıbhı ndın ekşi ve köpüklü bi süt üünü olup, pobiyotik gubundndı. İçindeki yüksek miktd lktik sit bkteilei, kefiin ship olduğu kuvvetli ntioksidn özelliğinden soumlu tutulmktdı[4]. Ypıln çlışmld kuvvetli bi ntioksidn oln vitmin E den dh kuvvetli bi şekilde lipid peoksidsyonunu engellediği tespit edilmişti. [5] Bunun ynınd kefiin ntibkteiel ntifungl[6], ntitumol[5-6], hipokolesteolomik [7-8] ve immunomodültö [ ] etkilei gösteilmişti. Akut omuilik ylnmlınd, ikincil hslnm, biincil hslnm sonucund gelişen bi dizi ileleyici biyokimysl bi süeç olup hüce ölümü ile sonuçlnmktdı. Ypıln çlışml Şekil 4. Tvm+ kefi gubun it deney hyvnlınd küçük ve büyük büyültmelede k mddede noml göünümlü miyelinli lifle (*) ve gi mddede ökomtik nükleuslu noml göünümlü moto nöonl (ok) (c,d) gözlenmektedi (HE, X10,40,100). d nöolojik fonksiyon bozukluğunun gelişiminde n bi ol oyndığını göstemektedi[12]. Lipid peoksidsyonu, membnd bulunn polinstüe yğ sitleinin, sebest oksijen dikllei tfındn peoksitle, lkolle, ldehidle, hidoksi yğ sitlei, etn ve pentn gibi çeşitli üünlee yıkılmsı eksiyonudu. Otmd bulunn sebest dikl miktınd tm ile bilikte lipid peoksidsyonu tmktdı. İkincil ylnm sonucund d otmd bulunn sebest oksijen dikl miktınd tış meydn geli. Sebest diklle ognizmd, hem noml metbolizmnın yn üünü olk hemde çevesel fktölein etkisi ile oluşbilmektedi. Anck kut omuilik ylnmsı sonucund sebest oksijen diklleinde tış kşı endojen dikl temizliyecilei yetesiz klmktdı[13]. Sntl sini sistemi yüksek konsntsyond polinstüe yğ sidi içediği için, sebest dikl eksiyonlı sonucu tn lipit peoksidsyonun oldukç duylı bi dokudu[14]. Lipid peoksidsyonu ile bilikte, bozuln hüce membn bütünlüğü sonucund, noml iyon giişiyle bilikte hüce ölümüne neden olu. Bu olyın kontol edilememesi hlinde oluşn zinci eksiyon ile hücesel ölümün yyılmsı oty[15]. Lipid peoksidsyonu, dikllein MDA dönüşümü ile sonlnı, in vito membn lipid peoksidsyonunu tespit etmek için MDA düzeyinin ölçülmesi oldukç sık kullnıln bi metottu. Akut omuilik ylnmsınd tn sebest dikllei ile bilikte lipid peokisdsyonu t ve MDA değelei yükseli. Akut omuilik ylnmsı sonucund intsellüle otmd bi diğe yıkıln ypıl poteinledi. Lizozomlın ypısınd ye ln lizozoml potezl iskemik ve eksitoksik nöonl hüce ölümünde önemli ol oynl. Lizozoml sidik potez gubundn oln ktepsin B, mekezi sini sistemi hstlıklınd ve ylnmlınd potez olü üstleneek göev yp. Ktepsinlein poptozis egulsyonund d önemli olü vdı[16-17]. Ypıln çlışml sntl sini sistemi iskemi ve epefüzyonu neticesinde ktepsin B ve ktepsin L değeleinin yükseldiği tespit edilmişti[18]. Ktepsin B değeleinin yükselmesinin moto nöonlın ölümü ile ykınd ilişkili olduğu gösteilmişti[19]. Metilpednosolon, nöl doku ylnmlınd üzeinde en çok çlışıln jnldn bii olmsın ğmen ttışmlın odğındki jnldndı. Sentetik bi glukokotikoid steoid olup, güç Jounl Jounl of Clinicl of Clinicl nd Anlyticl nd Anlyticl Medicine Medicine

5 Kefi, Deneysel Omuilik Ylnmsı / Kefi, Expemintl Spinl Cod Tum lü nti-inflmtu etkisi ve ntioksidn özelliğiyle, kut omuilik ylnmsı tedvisinde klinik olk kbul gömüş tek seçenek olm özelliğini südümektedi[20]. Klinik olk kullnıln ilk 8 stte 30 mg/kg/ 15 dkik, devmınd 5.4 mg/kg/ 23 st infüzyon dozlı Ntionl Acute Spinl Cod İnjuy Study-II (NAS- CIS) çlışmsı ile elde edilmişti. NASCIS-III çlışmsın göe ise ylnm sonsı ilk 3 st içinde tedviye lınn ve 48 st südüülen hstld sonuçl dh iyi bulunmuştu[21-22]. Çlışmmızd deneysel olk sık kullnıln klip kompesyon modeli ile tvm oluştuuln sıçnld kouyucu olk veilen kefiin nöopotektif etkilei; omuilik dokusund histoptolojik olk ve omuilik dokusund ktepsin B ve L, MDA değelei ölçümleine göe değelendiilmiş ve ştıılmıştı. Sonuçlımız gözden geçiildiğinde ktepsin B değeleinin sdece kefi ln gupt diğe gupl göe isttiksel olk nlmlı ttığı ve ktepsin L değelei bkımınd gupl sınd isttiksel bi fk olmdığı sptnmıştı. MDA değelei gözden geçiildiğinde, tvm gubun göe, tedvi uygulnn ve kefi veilen sıçnld nlmlı bi düşme tespit edilmişti. Kefi gubundki düşmenin, tedvi gubun göe dh fzl olduğu göze çpmktdı. Histoptolojik incelemesinde ise tedvi gubunun sonuçlınd k mddede hemoji, miyelin kılıfld hs ve vkuolizsyon gözlenmesi, gi mddedeki moto nöonld nükleuslı seçilemeyen bzofilik boynm ve nekotik hücele dikkt çekici olmkl bilikte, bi hft süeyle oogstik yoldn kefi ln tld k mddede bulunn miyelinli liflei ve gi mddede ökomtik nükleuslu moto nöonlı ile bilikte oldukç düzgün ypıd göülmesi dikkt çekicidi. Kefi, Deneysel Omuilik Ylnmsı / Kefi, Expemintl Spinl Cod Tum contining lctobcillus cidophilus 11 on seum cholesteol in hypecholesteolemic humns. J Am Col Nut 1999;18(1): Hoolihn LK. Pophylctic nd thepeutic use of pobiotics: A evieu. J Am Diet Assoc 2001;101: Osd K, Ngi K, Teuy K, Tchibn H, Shiht S, Mukmi H: Enhncement of intefeon-b poduction with sphingomiyelin fom femented milk. Bithepy 1994; Thoueux K, Schmucke DL. Kefi: Milk enhnces intestinl immınity in young but not old ts. J Nut 2001;131(3): Rivlin AS, Tto CH. Regionl spinl cod blood flow in ts fte sevee cod tum. J Neuosug 1978;49: But Ş, Cnbolt A, Bilge T, Aydın Y, Çokneşeli B, Ky U. Lipid peoxidtion in expeimentl spinl cod injuy: time-level eltionship. Neuosugey Rev 1993;16: Toystmn RJ. Oxygen dicl mechnism of bin injuy following ischemi nd epefusions. J Appl Physiol 1991;71: Dumont RJ, Vem S, Okonkwo DO, Hulbet RJ. Acute spinl cod injuy, Pt II: Contempoy Phmcothepy. Clin Neuophmocology. 2001;24(5): Stok V, Tuk V, Tuk B. Lysosoml cysteine cthepsins: signling pthwys in poptosis. Biol Chem 2007;388: Ivnov S, Repnik U, Bojic L, Petelin A, Tuk V, Tuk B. Lysosomes in poptosis. Methods Enzymol 2008;442: Seyfied D, Hn Y, Zheng Z, Dy N, Moin K, Rempel S, et l. Cthepsin B nd middle ceebl tey occlusion in the t J Neuosug 1997;87(5): Sun L, Wu Z, Bb M, Petes C, Uchiym Y, Nknishi H. Cthepsin B-dependent moto neuon deth fte neve injuy in the dult mouse. Biochem Biophys Res Commun 2010;399: Mion DW. Hed nd spinl cod injuy. Neuol Clin 1998;16(2): Bcken MB, Shepd MJ, Holfod TR, Leo-Summes L, Aldich EF, Fzl M, et l. Methylpednisolone o tiilzd mesylte dministtion fte cute spinl cod injuy: 1 ye follow up. Results of the Thid Ntionl Acute Spinl Cod Injuy Study (NASCIS III). J Neuosug 1998;89: Hll ED, Spinge JE. Neuopotection nd Acute Spinl Cod Injuy: A Reppisl. NeuoRx 2004;1(1): How to cite this ticle: Delen E, Dumz R, Oğlkçı A, Knbk G, Buukoğlu D, Bl C. Efficcy of Kefi on the Relese of Lysosoml Poteses Afte Expemintl Spinl Cod Tum. J Clin Anl Med 2015;6(suppl 1): Sonuç Kefiin ship olduğu ntioksidn özelliği bşt olmk üzee diğe nöopotektif özelliklei ile kut omuilik ylnmlınd ikincil ylnmyı kısmen de ols engellediği söylenebili. Spinl tvmlın tedvisinde kullnılbilecek yeni bi jn olk kefiin, bi pobiyotik olmsı bkımındn, bu deneysel çlışm lnın yeni bi bkış çısı getiebileceğine düşünmekteyiz. Anck kefiin klinik kullnımı için dh fzl syıd deneysel ve klinik çlışmy ihtiyç vdı. Çık Çkışmsı ve Finnsmn Beynı Bu çlışmd çık çkışmsı ve finnsmn destek lındığı beyn edilmemişti. Kynkl 1. Hncı M. Vetebomedull Ylnmlın Tihçesi. Mut Hncı, Önde Aydıngöz, editöle. Medull Spinlis Ylnmlı. İstnbul: Logos Yyıncılık; p Kcn I, Koyuncu H, Pekel O, Sümbüloğlu G, Kimp M, Dusun H, et l. Tumtic spinl cod injuies in Tukey: ntion-wide epidemiologicl study. Spinl Cod 2000;38(11): Ellis RC, O Steen WA, Hyes RL, Nick HS, Wng KK, Andeson DK. Cellul locliztion nd enzymtic ctivity of cthepsin B fte spinl cod injuy in the t. Exp Neuol 2005;193(1): Lin MY. The beneficl effect of lctic cid bctei. J Chin Nut Soc 1995;20: Shiomi M, Sski K, Muofushi M, Aib K. Antitumo ctivity in mice of olly dministeed polyscchide fom Kefi gin. Jpn. J Med Sci Biol 1982;35(2): Çevikbş A, Yemni E, Ezzeden FW, Ydımcı T. Antitumoul, ntibcteil nd ntifungl ctivities of kefi nd kefi gin. Phytothe Res 1994;8: Tmi Y, Yoshimitsu N, Wtnbe Y, Kuw Y. Effect of milk femented by cultuing with vious lctic cid bctei nd yest of seum cholosteols level in ts. J Fement Bioeng 1996;8: JAmes W, Andeson MD, Stnly F, Gillilnd PHD. Effect of femente milk (yogut) 5 Jounl of Clinicl nd Anlyticl Medicine Jounl of Clinicl nd Anlyticl Medicine 25

Musculoskeletal Pain and Quality of Life Among Obese Children l

Musculoskeletal Pain and Quality of Life Among Obese Children l e A þ t ý m Musculoskeletl Pin nd Qulity of Life Among Obese Childen l n i j i O O i g in Obez Çocukld Ks İskelet Sistemi Ağılı ve Yşm Klitesi h c s Re l Obez Çocukld Muskuloskeletl Ağı / Musculoskeletl

Detaylı

In Primary Health Care Childhood Immunization Services Costs, Practices l

In Primary Health Care Childhood Immunization Services Costs, Practices l e A þ t ý m In Pimy Helth Ce Childhood Immuniztion Sevices Costs, Pctices l n i j i O O i g in Biinci Bsmk Sğlık Hizmetleinde Çocukluk Çğı Bğışıklm Hizmetlei Mliyetlei, Uygulmlı h c s Re l Çocukluk Çğı

Detaylı

The Effect of Back School Program on Fear Avoidance Behavior, Disability and Pain in Chronic Mechanic Low Back Pain

The Effect of Back School Program on Fear Avoidance Behavior, Disability and Pain in Chronic Mechanic Low Back Pain e l A þ t ý m The Effect of Bck School Pogm on Fe Avoidnce Behvio, Disbility nd Pin in Chonic Mechnic Low Bck Pin n i j i O O i g in Konik Meknik Bel Ağısınd Bel Okulu Pogmının Ağı, Özü ve Koku Kçınm Dvnışı

Detaylı

Screening of Glucose-6-Phosphate Dehydrogenase Deficiency in Cord Blood l

Screening of Glucose-6-Phosphate Dehydrogenase Deficiency in Cord Blood l e A þ t ý m Sceening of Glucose-6-Phosphte Dehydogense Deficiency in Cod Blood l n i j i O O i g in Kodon Knınd Glukoz-6-Fosft Dehidogenz Enzim Eksikliği Tmsı h c s Re l Glukoz-6-Fosft Dehidogenz Enzim

Detaylı

Significance of C-reactive Protein in the Endoscopic Retrograd Cholangiopancreatography Related Pancreatitis l

Significance of C-reactive Protein in the Endoscopic Retrograd Cholangiopancreatography Related Pancreatitis l e A þ t ý m Significnce of C-ective Potein in the Endoscopic Retogd Cholngiopncetogphy Relted Pncetitis l n i j i O O i g in Endoskopik Retogd Kolnjiopnketogfi Sonsı Pnketitin Tkibinde C-ektif Poteinin

Detaylı

Preterm Eylem ve Preterm Erken Membran Rüptürü Olgularında Ferritin ve Crp Düzeylerinin Karşılaştırılması h

Preterm Eylem ve Preterm Erken Membran Rüptürü Olgularında Ferritin ve Crp Düzeylerinin Karşılaştırılması h e A þ t ý m Compison of Cp nd Feitin Levels in Petem Lbo nd Pemtue Membne Ruptued Cses l n i j i O O i g in Petem Eylem ve Petem Eken Membn Rüptüü Olgulınd Feitin ve Cp Düzeyleinin Kşılştıılmsı h c s Re

Detaylı

Mide Kanserinde D2 Lenf Nodu Diseksiyonu Morbidite ve Mortaliteyi Arttırır mı? h

Mide Kanserinde D2 Lenf Nodu Diseksiyonu Morbidite ve Mortaliteyi Arttırır mı? h e l n i j i O A þ t ý m O i g in Does D2 Lymph Node Dissection Incese Mobidity nd Motlity in Gstic Cnces? Mide Knseinde D2 Lenf Nodu Diseksiyonu Mobidite ve Motliteyi Attıı mı? h c s Re l Mide Knseleinde

Detaylı

Effect of Electromagnetic Field (Wi-Fi) on the Pancreas: Role of Selenium and L-Carnitine l

Effect of Electromagnetic Field (Wi-Fi) on the Pancreas: Role of Selenium and L-Carnitine l e A þ t ý m Effect of Electomgnetic Field (Wi-Fi) on the Pnces: Role of Selenium nd L-Cnitine l n i j i O O i g in Elektomnyetik Alnın (Wi-Fi) Pnkes Dokusun Etkisi: Selenyum ve L-Cnitin in Rolü h c s Re

Detaylı

Keywords Fall, Childhood, Trauma.

Keywords Fall, Childhood, Trauma. e in l A þ t ý m Çocukluk Çğınd Düşmeye Bğlı Toks Tvmlı n i j i O O i g Chest Tums due to Fll in Childhood h c s Re l Çocukluk Çğınd Toks Tvmlı / Chest Tums in Childhood Ufuk Çobnoğlu 1, Mehmet Melek 2

Detaylı

Perkütan Nefrolitotomi de Giriş Yerinin Seçimi: İnterkostal Giriş Subkostal Kadar Güvenli Mi? h

Perkütan Nefrolitotomi de Giriş Yerinin Seçimi: İnterkostal Giriş Subkostal Kadar Güvenli Mi? h e A þ t ý m Choosing the Access Site in ecuneous Nepholithotomy: Is Intecostl Appoch s Sfe s Subcostl? l n i j i O O i g in ekütn Nefolitotomi de Giiş Yeinin Seçimi: İntekostl Giiş Subkostl Kd Güvenli

Detaylı

Feeding Behavior and Nutrition Education in Primary School Students: A School-Based Study l

Feeding Behavior and Nutrition Education in Primary School Students: A School-Based Study l e A þ t ý m Feeding Behvio nd Nutition Eduction in Pimy School Students: A School-Bsed Study l n i j i O O i g in İlköğetim Öğencileinde Beslenme Dvnışlı ve Beslenme Eğitimi: Okul Tbnlı Bi Çlışm h c s

Detaylı

Agoraphobia and Panic Disorder: A Comparative Study. Agorafobi ve Panik Bozukluk: Karşılaştırmalı Bir Çalışma. n i. j O

Agoraphobia and Panic Disorder: A Comparative Study. Agorafobi ve Panik Bozukluk: Karşılaştırmalı Bir Çalışma. n i. j O e in A þ t ý m Agophobi nd Pnic Disode: A Comptive Study l n i j i O O i g Agofobi ve Pnik Bozukluk: Kşılştımlı Bi Çlışm h c s Re l Agofobi ve Pnik Bozukluk / Agophobi nd Pnic Disode Ayşegül Kt¹, M. Hkn

Detaylı

Major Ortopedik Cerrahide %6 Hidroksietil Nişasta ve %4 Jelatin Solüsyonlarının Karşılaştırılması h

Major Ortopedik Cerrahide %6 Hidroksietil Nişasta ve %4 Jelatin Solüsyonlarının Karşılaştırılması h e A þ t ý m Compison of %6 Hydoxyethyl Stch nd %4 Geltine Solutions in Mjo Othopedic Sugey l n i j i O O i g in Mjo Otopedik Cehide %6 Hidoksietil Nişst ve %4 Jeltin Solüsyonlının Kşılştıılmsı h c s Re

Detaylı

Comparison of Lumbar Disc Herniation and Degeneration Relationship with the Sagittal Morphology of the Spine l

Comparison of Lumbar Disc Herniation and Degeneration Relationship with the Sagittal Morphology of the Spine l e A þ t ý m Compison of Lumb Disc Henition nd Degenetion Reltionship with the Sgittl Mophology of the Spine l n i j i O O i g in Omugnın Sgittl Mofolojisi ile Lombe Disk Henisi ve Dejenesyonun Kşılştıılmsı

Detaylı

Acil Tıp Kliniği, 2 Genel Cerrahi Kliniği, Erzurum Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Erzurum, Türkiye

Acil Tıp Kliniği, 2 Genel Cerrahi Kliniği, Erzurum Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Erzurum, Türkiye e l n i j i O A þ t ý m O i g in Review of the Ptients Hospitlized fom the Emegency Sevice nd Applying to the Emegency Sevice: A Coss-Sectionl Anlysis of Tining Hospitl Acil Sevis Bşvuulının ve Acil Sevisten

Detaylı

Comparison of Range of Motion After Total Knee Prosthesis According to Different Type of Prosthesis l

Comparison of Range of Motion After Total Knee Prosthesis According to Different Type of Prosthesis l e A þ t ý m Compison of Rnge of Motion Afte Totl Knee Posthesis Accoding to Diffeent Type of Posthesis l n i j i O O i g in Totl Diz Potezi Sonsı Heket Açıklığının Fklı Potez Tipleine Göe Kşılştıılmsı

Detaylı

The Evaluation of Fibroblast Growth Factor 23 Levels in Hypogonadotropic Hypogonadism l

The Evaluation of Fibroblast Growth Factor 23 Levels in Hypogonadotropic Hypogonadism l e A þ t ý m The Evlution of Fiboblst Gowth Fcto 23 Levels in Hypogondotopic Hypogondism l n i j i O O i g in Hipogondotopik Hipogondizmde Fiboblst Gowth Fktö 23 Seviyesinin Değelendiilmesi h c s Re l (Hipogondotopik

Detaylı

Analysis of Depression and Anxiety Levels in Patients with Dyspnea. Dispneli Hastaların Depresyon ve Kaygı Düzeylerinin Analizi. n i.

Analysis of Depression and Anxiety Levels in Patients with Dyspnea. Dispneli Hastaların Depresyon ve Kaygı Düzeylerinin Analizi. n i. e A þ t ý m Anlysis of Depession nd Anxiety Levels in Ptients with Dyspne l n i j i O O i g in Dispneli Hstlın Depesyon ve Kygı Düzeyleinin Anlizi h c s Re l Dispne ve Kygı / Dyspne nd Anxiety Sevet Kyhn

Detaylı

Diz Osteoartritli Hastalarda Kolşisinin Semptom Modifiye Edici Etkisi h

Diz Osteoartritli Hastalarda Kolşisinin Semptom Modifiye Edici Etkisi h e A þ t ý m Symptom Modifying Effect of Colchicine in Ptients with Knee Osteothitis l n i j i O O i g in Diz Osteotitli Hstld Kolşisinin Semptom Modifiye Edici Etkisi h c s Re l Diz Osteotitinde Kolşisin

Detaylı

Benign Prostat Hiperplazisi Tedavisinde Kullanılan Dört Alfa Blokör Ajanın Etkinliklerinin Karşılaştırılması l

Benign Prostat Hiperplazisi Tedavisinde Kullanılan Dört Alfa Blokör Ajanın Etkinliklerinin Karşılaştırılması l e A þ t ý m Benign Postt Hipeplzisi Tedvisinde Kullnıln Döt Alf Blokö Ajnın Etkinlikleinin Kşılştıılmsı l n i j i O O i g in Compison the Efficcy of Fou Diffeent Alph Blockes in the Tetment of Benign Posttic

Detaylı

Acil Servise Başvuran Renal Transplant Hastalarında Mew Skorunun Morbidite Belirleme Etkinliği h

Acil Servise Başvuran Renal Transplant Hastalarında Mew Skorunun Morbidite Belirleme Etkinliği h e A þ t ý m The Efficcy of Mew Scoe in Renl Tnsplnt Recipients Refeed to Emegency Deptment l n i j i O O i g in Acil Sevise Bşvun Renl Tnsplnt Hstlınd Mew Skounun Mobidite Belileme Etkinliği h c s Re l

Detaylı

Aybaşı Öncesi Belirtileri Tarama Gereci: DSM-5 Aybaşı Öncesi Disfori Bozukluğunu Taramada Kullanışlı bir Gereç h

Aybaşı Öncesi Belirtileri Tarama Gereci: DSM-5 Aybaşı Öncesi Disfori Bozukluğunu Taramada Kullanışlı bir Gereç h e A þ t ý m Pemenstul Symptom Sceening Tool: A Useful Tool fo DSM-5 Pemenstul Dysphoic Disode l n i j i O O i g in Aybşı Öncesi Belitilei Tm Geeci: DSM-5 Aybşı Öncesi Disfoi Bozukluğunu Tmd Kullnışlı bi

Detaylı

Metin Alkan 1, Gülay Kip 2, Şaziye Şahin 3, Mustafa Sancar Ataç 3, Yeliz Kılınç 3

Metin Alkan 1, Gülay Kip 2, Şaziye Şahin 3, Mustafa Sancar Ataç 3, Yeliz Kılınç 3 e in A þ t ý m Ou Sedtion Expeience on Mentlly Retded Ptients l n i j i O O i g Mentl Retde Hstldki Sedsyon Deneyimleimiz h c s Re l Mentl Retdsyon ve Sedsyon / Mentl Retdtion nd Sedtion Metin Alkn 1,

Detaylı

Evaluation of HbA1c Levels and Postoperative Atrial Fibrillation in Diabetic Patients

Evaluation of HbA1c Levels and Postoperative Atrial Fibrillation in Diabetic Patients e A þ t ý m Evlution of HbA1c Levels nd Postoetive Atil Fibilltion in Dibetic Ptients l n i j i O O i g in Diybetik Hstld HbA1c ile Postoetif Atiyl Fibilsyon İlişkisinin Değelendiilmesi h c s Re l Postoetif

Detaylı

Urine Iodine Excretion and Iodine Deficiency Status in School Age Children at Isparta Province l

Urine Iodine Excretion and Iodine Deficiency Status in School Age Children at Isparta Province l e A þ t ý m Uine Iodine Excetion nd Iodine Deficiency Sttus in School Age Childen t Ispt Povince l n i j i O O i g in Ispt İli Okul Çğı Çocuklınd İd İyot Atılımı ve İyot Eksikliği Duumu h c s Re l Ispt

Detaylı

l Acil Servisde Geriatrik Hasta / Elderly Patients in Emergency Department Orhan Akpınar 1, Kenan Ahmet Türkdoğan 2, Mücahit Kapçı 3, Ali Duman 3

l Acil Servisde Geriatrik Hasta / Elderly Patients in Emergency Department Orhan Akpınar 1, Kenan Ahmet Türkdoğan 2, Mücahit Kapçı 3, Ali Duman 3 e in A þ t ý m Use of Emegency Deptment by Eldely Ptients l n i j i O O i g Geitik Hstlın Acil Sevisi Kullnımı h c s Re l Acil Sevisde Geitik Hst / Eldely Ptients in Emegency Deptment Ohn Akpın 1, Kenn

Detaylı

Tabletlerde Bölünebilirliğin Farmakoekonomik Açıdan Değerlendirilmesi h

Tabletlerde Bölünebilirliğin Farmakoekonomik Açıdan Değerlendirilmesi h e l n i j i O A þ t ý m O i g in Evlution of Tblets Divisibility in Phmcoeconomic Aspects Tbletlede Bölünebililiğin Fmkoekonomik Açıdn Değelendiilmesi h c s Re l Tbletlei Bölmek Ekonomik mi? / Is it Cost-Sving

Detaylı

Fırat Seyfettinoğlu 1, Fatih Duygun 2, Ömer Çetin 3, Hakan Çiçek 1, Hasan Ulaş Oğur 1, Osman Çiloğlu 1

Fırat Seyfettinoğlu 1, Fatih Duygun 2, Ömer Çetin 3, Hakan Çiçek 1, Hasan Ulaş Oğur 1, Osman Çiloğlu 1 e l n i j i O A þ t ý m O i g in h c s Re The Effects of Sugicl Tetment on Elbow nd Hnd Functions in Gtlnd Type 3 Childen s Humeus Supcondyl Fctues with Posteio Appoch Posteio Giişimle Tedvi Edilen Gtlnd

Detaylı

Results of Total Hip Arthroplasty. Total Kalça Protezi Sonuçlarımız. n i. j O. Kalça Protezi / Total Hip Arthroplasty

Results of Total Hip Arthroplasty. Total Kalça Protezi Sonuçlarımız. n i. j O. Kalça Protezi / Total Hip Arthroplasty e in A þ t ý m Results of Totl Hip Athoplsty l n i j i O O i g Totl Klç Potezi Sonuçlımız h c s Re l Klç Potezi / Totl Hip Athoplsty Hlil Gökçe 1, Tık Altunkılıç 2, Snc Sebest 1 1 Vn Bölge Eğitim Aştım

Detaylı

Mehmet Yakar 1, Zuhal Yıldırım 2, Yusuf Özay 3, M. Kasım Çaycı 1, Hayri Dayıoğlu 1

Mehmet Yakar 1, Zuhal Yıldırım 2, Yusuf Özay 3, M. Kasım Çaycı 1, Hayri Dayıoğlu 1 e A þ t ý m Investigtion of Thyoid Metbolism Diseses in Küthy Region l n i j i O O i g in Küthy Bölgesinde Tioid Metbolizmsın Bğlı Hstlıklın Aştıılmsı h c s Re l Tioid / Thyoid Mehmet Yk 1, Zuhl Yıldıım

Detaylı

Ostium Secundum Type Atrial Septal Defect After Surgical Treatment of Early and Long-Term Results

Ostium Secundum Type Atrial Septal Defect After Surgical Treatment of Early and Long-Term Results e A þ t ý m Ostium Secundum Type Atil Septl Defect Afte Sugicl Tetment of Ely nd Long-Tem Results l n i j i O O i g in Ostium Sekundum Tipi Atiyl Septl Defektlein Cehi Tedvisi Sonsı Eken ve Uzun Dönem

Detaylı

Balneoterapi Gören Yaşlı Hastalarda Cilt Analizi n

Balneoterapi Gören Yaşlı Hastalarda Cilt Analizi n l A þ t ý m Blneotepi Göen Yşlı Hstld Cilt Anlizi n i j i O O i Demtologic Anlysis in Eldely Ptients Duing Blneothepy h c e s Re g in l Blneotepi / Blneothepy Selçuk Özdogn 1, Ekn Ky 1, Ali Hikmet Ky 1,

Detaylı

Cerrahi Tedavi Uygulanan 30 Jinekomastili Hastanın Değerlendirilmesi h

Cerrahi Tedavi Uygulanan 30 Jinekomastili Hastanın Değerlendirilmesi h e l n i j i O A þ t ý m O i g in Evlution of 30 Ptients with Gynecomsti Sugiclly Teted Cehi Tedvi Uygulnn 30 Jinekomstili Hstnın Değelendiilmesi h c s Re l Jinekomsti Cehisi / Sugey of Gynecomsti Nuettin

Detaylı

Investigation of Some Hematological and Biochemical Parameters in Pregnancy and Early Puerperium

Investigation of Some Hematological and Biochemical Parameters in Pregnancy and Early Puerperium e A þ t ý m Investigtion of Some Hemtologicl nd Biochemicl Pmetes in Pegnncy nd Ely Puepeium l n i j i O O i g in Hmilelikte ve Eken Puepeiumd Bzı Hemtolojik ve Biyokimysl Pmetelein Aştıılmsı h c s Re

Detaylı

Doğum Öncesi Bakım Almayı Etkileyen Faktörlerin Çoklu Analizi: Bir İç Anadolu Örneği h

Doğum Öncesi Bakım Almayı Etkileyen Faktörlerin Çoklu Analizi: Bir İç Anadolu Örneği h e A þ t ý m Multiple Anlyses of the Fctos Affecting the Utiliztion of Antentl Ce: A Middle Antoli Smple l n i j i O O i g in Doğum Öncesi Bkım Almyı Etkileyen Fktölein Çoklu Anlizi: Bi İç Andolu Öneği

Detaylı

Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi Kimya Bölümü 2014-2015 Bahar Yarıyılı Bölüm-4 30.03.2015 Ankara Aysuhan OZANSOY

Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi Kimya Bölümü 2014-2015 Bahar Yarıyılı Bölüm-4 30.03.2015 Ankara Aysuhan OZANSOY FİZ2 FİZİK-II Ank Ünivesitesi Fen Fkültesi Kimy Bölümü 24-25 Bh Yıyılı Bölüm-4 Ank Aysuhn OZANSOY Bölüm 4. Elektiksel Potnsiyel. Elektiksel Potnsiyel Eneji 2. Elektiksel Potnsiyel ve Potnsiyel Fk 3. Noktsl

Detaylı

Pain, Depression and Quality of Life in Patients with Chronic Cervical Miyofascial Pain Syndrome l

Pain, Depression and Quality of Life in Patients with Chronic Cervical Miyofascial Pain Syndrome l e A þ t ý m Pin, Depession nd Qulity of Life in Ptients with Chonic Cevicl Miyofscil Pin Syndome l n i j i O O i g in Konik Sevikl Miyofsiyl Ağı Sendomlu Hstld Ağı, Depesyon ve Yşm Klitesi h c s Re l Konik

Detaylı

Referral to the Hospital and Emergency Ambulance Service Uses Patterns of the Inmates and Convicts l

Referral to the Hospital and Emergency Ambulance Service Uses Patterns of the Inmates and Convicts l e A þ t ý m Refel to the Hospitl nd Emegency Ambulnce Sevice Uses Pttens of the Inmtes nd Convicts l n i j i O O i g in Tutuklu ve Hükümlülein Hstneye Sevk Nedenlei ve Acil Ambulns Kullnımı Özelliklei

Detaylı

Lineer Olmayan DC Servo Motorun Bulanık Mantık Denetleyici ile Hız Denetimi. Nonlinear DC Servo Motor Speed Control with Fuzzy Logic Controller

Lineer Olmayan DC Servo Motorun Bulanık Mantık Denetleyici ile Hız Denetimi. Nonlinear DC Servo Motor Speed Control with Fuzzy Logic Controller Eleco 2014 Elektik Elektonik ilgisy ve iyomedikl Mühendisliği Sempozyumu, 27 29 Ksım 2014, us Linee Olmyn DC Sevo Motoun ulnık Mntık Denetleyici ile Hız Denetimi Nonline DC Sevo Moto Speed Contol with

Detaylı

Chest Traumas due to Bicycle accident in Childhood

Chest Traumas due to Bicycle accident in Childhood e in A þ t ý m Çocukluk Çğınd Bisiklet Kzlın Bğlı Toks Tvmlı l n i j i O O i g Chest Tums due to Bicycle ccident in Childhood h c s Re l Bisiklet Kzlın Bğlı Toks Tvmlı / Chest Tums due to Bicycle Accident

Detaylı

g h r l n i j O a O i Nazlı Ülger 1, Ercan Baldemir 2, Betül Battaloğlu İnanç 3 Sosyal Bilimler Enstitüsü, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, 2

g h r l n i j O a O i Nazlı Ülger 1, Ercan Baldemir 2, Betül Battaloğlu İnanç 3 Sosyal Bilimler Enstitüsü, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, 2 e l n i j i O A þ t ý m O i g in h c s Employee Stisfction in Hospitls with Afilsyo; Smple of Tining nd Resech Hospitl of Univesity of Muğl Sıtkı Koçmn Afilisyon Uygulnn Hstnelede Çlışn Memnuniyeti; Muğl

Detaylı

The Prevalence of Obesity in First Year Primary School Students in Nine Districts of İzmir Province l

The Prevalence of Obesity in First Year Primary School Students in Nine Districts of İzmir Province l e A þ t ý m The Pevlence of Obesity in Fist Ye Pimy School Students in Nine Disticts of İzmi Povince l n i j i O O i g in İzmi e Bğlı Dokuz İlçede İlköğetim Biinci Sınıf Öğencileinde Obezite Sıklığı h

Detaylı

Mature Cystic Teratoma of the Ovary Clinical, Radiological and, Histopathologic Aspects l

Mature Cystic Teratoma of the Ovary Clinical, Radiological and, Histopathologic Aspects l e A þ t ý m Mtue Cystic Tetom of the Ovy Clinicl, Rdiologicl nd, Histopthologic Aspects l n i j i O O i g in Ovein Mtü Kistik Tetomunun Klinik Rdyolojik ve Histoptolojik Özelliklei h c s Re l Ovein Mtü

Detaylı

Malign Plevral Mezotelyoma: Klinik, Patolojik ve Radyolojik Bulgular h

Malign Plevral Mezotelyoma: Klinik, Patolojik ve Radyolojik Bulgular h e A þ t ý m Mlignnt Mesotheliom: Clinicl, Pthologicl nd Rdiologicl Findings l n i j i O O i g in Mlign Plevl Mezotelyom: Klinik, Ptolojik ve Rdyolojik Bulgul h c s Re l Mlign Mezotelyom / Mlignnt Mesotheliom

Detaylı

DEĞİŞİK UYGULAMALARIN ÇİLEK AKENLERİNİN ÇİMLENMESİ ÜZERİNE ETKİLERİ

DEĞİŞİK UYGULAMALARIN ÇİLEK AKENLERİNİN ÇİMLENMESİ ÜZERİNE ETKİLERİ Btı Akdeniz Trımsl Arştırm Enstitüsü Derim Dergisi, 2009,26(2):1-10 ISSN 1300-3496 DEĞİŞİK UYGULAMALARIN ÇİLEK AKENLERİNİN ÇİMLENMESİ ÜZERİNE ETKİLERİ Nfiye ADAK Mustf PEKMEZCİ Hmide GÜBBÜK Akdeniz Üniversitesi

Detaylı

1997 ÖYS A) 30 B) 35 C) 40 D) 45 E) 50. olduğuna göre, k kaçtır? A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 5

1997 ÖYS A) 30 B) 35 C) 40 D) 45 E) 50. olduğuna göre, k kaçtır? A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 5 7 ÖYS. 0,00 0,00 k 0,00 olduğun göre, k kçtır? 6. Bir ust günde çift ykkbı, bir klf ise günde çift ykkbı ypmktdır. İkisi birlikte, 8 çift ykkbıyı kç günde yprlr? 0 C) 0 D) 0 C) D). (0 ) ( 0) işleminin

Detaylı

JEOTERMAL REZERVUARLARIN MODELLENMESİ

JEOTERMAL REZERVUARLARIN MODELLENMESİ 233 JEOTERMAL REZERVUARLARIN MODELLENMESİ Hüly SARAK Abduhmn SATMAN ÖZET Litetüde jeoteml ezevu dvnışlını modelleyen çeşitli modelle mevcuttu. Bunl üetim debisi zlm yöntemi, boyutsuz ezevu modellemesi

Detaylı

3N MOBİL HABERLEŞME HİZMETLERİNDE HİZMET KALİTESİ ÖLÇÜTLERİNİN ELDE EDİLMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ

3N MOBİL HABERLEŞME HİZMETLERİNDE HİZMET KALİTESİ ÖLÇÜTLERİNİN ELDE EDİLMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ 3N MOBİL HABERLEŞME HİZMETLERİNDE HİZMET KALİTESİ ÖLÇÜTLERİNİN ELDE EDİLMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ BİRİNCİ BÖLÜM Aç, Kps, Dynk, Tnılr ve Kısltlr Aç MADDE 1 (1) Bu Tebliğin cı, IMT 2000/UMTS Altypılrının Kurulsı

Detaylı

KOBAYLARDA GENTAMİSİN'İN KARACİĞER TOKSİTESİNİN ARAŞTIRILMASI : E VİTAMİNİ'NİN ETKİSİ

KOBAYLARDA GENTAMİSİN'İN KARACİĞER TOKSİTESİNİN ARAŞTIRILMASI : E VİTAMİNİ'NİN ETKİSİ NKR TIP MECMUSI (THE JOURNL OF THE FCULTY OF MEDICINE) Voİ. 48 : 191-198, 1995 KOBYLRD GENTMİSİN'İN KRCİĞER TOKSİTESİNİN RŞTIRILMSI : E VİTMİNİ'NİN ETKİSİ Orhn Cnbolt* Mustf Kvutcu* Serdr Öztürk* Ekmel

Detaylı

Cumhuriyet Dental Journal. Conservative approach for condylar fractures of children: a case report

Cumhuriyet Dental Journal. Conservative approach for condylar fractures of children: a case report Cumhuriyet Dentl Journl Volume 17 Issue 3 doi:10.7126/cdj.58140.1008001903 ville t http://dergiprk.ulkim.gov.tr/cumudj/ CASE REPORT Conservtive pproch for condylr frctures of children: cse report Niht

Detaylı

How did the General Surgery Department of a Training Hospital Change in Ten Years?

How did the General Surgery Department of a Training Hospital Change in Ten Years? e A þ t ý m How did the Genel Sugey Deptment of Tining Hospitl Chnge in Ten Yes? l n i j i O O i g in Eğitim Hstnesi Genel Cehi Kliniği 10 Yıld Nsıl Değişim Göstedi? h c s Re l Cehi Kliniğinde Değişim

Detaylı

E Vitamini, N-Asetil Sistein, Penisilin-G ve Urtica dioica L. nin Phalloidin Toksisitesi Üzerine Etkileri

E Vitamini, N-Asetil Sistein, Penisilin-G ve Urtica dioica L. nin Phalloidin Toksisitesi Üzerine Etkileri Özbek ve rk. Vn Tıp Dergisi: 12 (1):16-21, 2005 E Vitmini, N-Asetil Sistein, Penisilin-G ve Urtic dioic L. nin Phlloidin Toksisitesi Üzerine Etkileri Hnefi Özbek*, İlys Tuncer**, Hluk Dülger***, Serdr

Detaylı

Katı cisimlerin hareketlerinin tanımlanması ve analizi iki yönden önem taşır.

Katı cisimlerin hareketlerinin tanımlanması ve analizi iki yönden önem taşır. RİJİT (KTI) CİSMİN KİNEMTİĞİ Ktı cisimlein heketleinin tnımlnmsı e nlizi iki yönden önem tşı. iincisi sıkç kşılşıln bi duum olup mç, değişik tipte km, dişli, çubuk e bu gibi mkin elemnlını kullnk belili

Detaylı

Yüksek Kolesterollü Diyetle Beslenen Sıçanlarda Thymus fallax F. (kekik) Yapraklarının Kan Kolesterol Seviyesi Üzerine Etkisi

Yüksek Kolesterollü Diyetle Beslenen Sıçanlarda Thymus fallax F. (kekik) Yapraklarının Kan Kolesterol Seviyesi Üzerine Etkisi Vn Tıp Dergisi: 13 (3):71-77,2006 Kekikğin Kollestrol Düzeyine Etkisi Yüksek Kolesterollü Diyetle Beslenen Sıçnlrd Thymus fllx F. (kekik) Yprklrının Kn Kolesterol Seviyesi Üzerine Etkisi Hnefi Özbek*,

Detaylı

Mücahit Sabri Bilgin 1, Salim Özenç 2, Oktay Sarı 1, Şirzat Yeşilkaya 1, Ümit Aydoğan 1, Bayram Koç 1

Mücahit Sabri Bilgin 1, Salim Özenç 2, Oktay Sarı 1, Şirzat Yeşilkaya 1, Ümit Aydoğan 1, Bayram Koç 1 e l A þ t ý m A Study on Qulity of Life in Ptients with Dibetes n i j i O O i g Dibet Hstlın Kliteli Yşmsı Üzeine Bi Aştım in h c s Re l Diybet ve Yşm Klitesi / Dibetes nd Qulity of Life Müchit Sbi Bilgin

Detaylı

Kesir Örnek Çözüm. 1. Yandaki şekilde bir TEST - 1. 1. Taralı alanı gösteren. bütün 8 eş parçaya bölünmüş ve bu parçalardan 3 tanesi

Kesir Örnek Çözüm. 1. Yandaki şekilde bir TEST - 1. 1. Taralı alanı gösteren. bütün 8 eş parçaya bölünmüş ve bu parçalardan 3 tanesi Kesir.. Trlı lnı gösteren kesri bulunuz. kesrini ile genişlettiğimizde elde edilecek kesri bulunuz.. Yndki şekilde bir bütün 8 eş prçy bölünmüş ve bu prçlrdn tnesi trnmıştır. Trlı lnı gösteren kesir syısı

Detaylı

2005 ÖSS BASIN KOPYASI SAYISAL BÖLÜM BU BÖLÜMDE CEVAPLAYACAĞINIZ TOPLAM SORU SAYISI 90 DIR. Matematiksel İlişkilerden Yararlanma Gücü,

2005 ÖSS BASIN KOPYASI SAYISAL BÖLÜM BU BÖLÜMDE CEVAPLAYACAĞINIZ TOPLAM SORU SAYISI 90 DIR. Matematiksel İlişkilerden Yararlanma Gücü, 005 ÖSS SIN KPYSI SYISL ÖLÜM İKKT! U ÖLÜME EVPLYĞINIZ TPLM SRU SYISI 90 IR. İlk 45 Soru Son 45 Soru Mtemtiksel İlişkilerden Yrrlnm Gücü, Fen ilimlerindeki Temel Kvrm ve İlkelerle üşünme Gücü ile ilgilidir.

Detaylı

1000(1,025) t TL ödeyerek bir fon. F t SORU 2 : SORU 1 : Bahar, t=1,3,5. yılların sonunda. Bir yatırım fonu, 0 t 1. için. anlık faiz oranına göre

1000(1,025) t TL ödeyerek bir fon. F t SORU 2 : SORU 1 : Bahar, t=1,3,5. yılların sonunda. Bir yatırım fonu, 0 t 1. için. anlık faiz oranına göre SORU 1 : Bhr, t=1,3,5. yıllrın sonund 1000(1,025) t TL ödeyerek bir fon oluşturmuştur. Üç ylığ dönüştürülebilir nominl iskonto ornı 4/41 olrk verildiğine göre, bu fonun 7. yıl sonundki birikimli değeri,

Detaylı

Nutritional Situation Assessment of 65 Years Old Patient Who Applicate to Emergency Department l

Nutritional Situation Assessment of 65 Years Old Patient Who Applicate to Emergency Department l e r Ar þ t ý r m Nutritionl Sitution Assessment of 65 Yers Old Ptient Who Applicte to Emergency Deprtment l n i j ri O O i g in Acil Servise Bşvurn 65 Yş Üzeri Hstlrd Nütrisyonel Durumun Değerlendirilmesi

Detaylı

Bahçe Mah. Soğuksu Cad. No:73 MERSİN www.sratanitim.com info@sratnitim.com. Tel :0.324 336 41 24 :0.324 336 41 26 Gsm :0.

Bahçe Mah. Soğuksu Cad. No:73 MERSİN www.sratanitim.com info@sratnitim.com. Tel :0.324 336 41 24 :0.324 336 41 26 Gsm :0. Tnıtım Bhçe Mh. Soğuksu Cd. No:73 MERSİN www.srtnitim.com info@srtnitim.com Tel :0.324 336 41 24 :0.324 336 41 26 Gsm :0.532 592 60 05 çık hvdki prestijiniz 1 Tnıtım ,Büfe Durk Rket 118 x 178 cm Gintbord

Detaylı

LYS1 / 1.DENEME MATEMATİK TESTİ ÇÖZÜMLERİ

LYS1 / 1.DENEME MATEMATİK TESTİ ÇÖZÜMLERİ .. (,! Z ) min için! `, j LYS /.NM MTMTİK TSTİ ÇÖZÜMLRİ evp:. {,,,,,, 7,, 9} Z/'te $ 7,,. $,,. $ 9,,. k ve k ve k ve k f p f p f p f pf pf p evp:. ` j! k 7 ` j! ` j` j 7 ` j!! `-j! `- j!!!.. b. c b c b

Detaylı

Clinical and Demographic Characteristics of 626 Patients with Moderate and Severe Psoriasis l

Clinical and Demographic Characteristics of 626 Patients with Moderate and Severe Psoriasis l e r Ar þ t ý r m Clinicl nd Demogrphic Chrcteristics of 626 Ptients with Moderte nd Severe Psorisis l n i j ri O O i g in Ort ve Şiddetli Psorizisi Oln 626 Hstnın Klinik ve Demogrfik Özellikleri h c r

Detaylı

Muhasebe Bilgilerinin Değer İlişkisinde Firmalara Özgü Faktörlerin Etkisi (*)

Muhasebe Bilgilerinin Değer İlişkisinde Firmalara Özgü Faktörlerin Etkisi (*) Attürk Üniversitesi Sosyl Bilimler Enstitüsü Dergisi 2013 17 (3): 313-326 Muhsebe Bilgilerinin Değer İlişkisinde Firmlr Özgü Fktörlerin Etkisi (*) Bülent AKKAYA (**) Hüseyin AKTAŞ (***) Öz: Muhsebe bilgilerinin

Detaylı

FIRÇASIZ DOĞRU AKIM MOTOR SİSTEMİNİNİN DENEYSEL OLARAK GERÇEKLEŞTİRİLMESİ VE SİMÜLASYONU

FIRÇASIZ DOĞRU AKIM MOTOR SİSTEMİNİNİN DENEYSEL OLARAK GERÇEKLEŞTİRİLMESİ VE SİMÜLASYONU FRÇASZ DOĞRU AKM MOOR SİSEMİNİNİN DENEYSE OARAK GERÇEKEŞİRİMESİ VE SİMÜASYONU Es KANDEMİR 1 H.ık DURU 2 Si ÇAMUR 3 Biol ARİFOĞU 4 Esoy BEŞER 5 Elektik Mühendisliği Bölümü Mühendislik Fkültesi Koceli Ünivesitesi,

Detaylı

Yüksek kolesterollü diyetle beslenen sıçanlarda Foeniculum vulgare P. mill. (rezene) tohumlarının kan kolesterol seviyesi üzerine etkisi

Yüksek kolesterollü diyetle beslenen sıçanlarda Foeniculum vulgare P. mill. (rezene) tohumlarının kan kolesterol seviyesi üzerine etkisi Yüksek kolesterollü diyetle beslenen sıçnlrd Foeniculum vulgre P. mill. (rezene) tohumlrının kn kolesterol seviyesi üzerine etkisi Hnefi Özbek 1, Nureddin Cengiz 2, Aydın Him 3, Serdr Uğrş 4, Fevzi Özgökçe

Detaylı

Sempozyum. Düzenleme Kurulu Organizing Committee. Onur Kurulu Honor Council. Maya CUMANİYAZOVA. Danışma Kurulu Advisory Committee

Sempozyum. Düzenleme Kurulu Organizing Committee. Onur Kurulu Honor Council. Maya CUMANİYAZOVA. Danışma Kurulu Advisory Committee zi ke si e e M sit esi ı y ltü nive edi nlığ ü l K k iz Ü Be şk ü n t e y ı B At Akd Aln s Od t e c i T y n Al Düzenleme Kuulu Ognizing Committee Pof. D. Osmn HORATA Pof. D. İsfil KURTCEPHE Pof. D. Muhem

Detaylı

Pankreas Kanserli Kemoradyoterapi Uygulanan Hastalarımızın Retrospektif Olarak Değerlendirilmesi h

Pankreas Kanserli Kemoradyoterapi Uygulanan Hastalarımızın Retrospektif Olarak Değerlendirilmesi h e r Ar þ t ý r m Retrospective Evlution of the Pncretic Cncer Ptients Who Received Chemordiotherpy l n i j ri O O i g in Pnkres Knserli Kemordyoterpi Uygulnn Hstlrımızın Retrospektif Olrk Değerlendirilmesi

Detaylı

Anadolu Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Endüstri Mühendisliği Bölümü. Doç. Dr. Nil ARAS ENM411 Tesis Planlaması 2015-2016 Güz Dönemi

Anadolu Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Endüstri Mühendisliği Bölümü. Doç. Dr. Nil ARAS ENM411 Tesis Planlaması 2015-2016 Güz Dönemi Andolu Üniversitesi Mühendislik Fkültesi Endüstri Mühendisliği Bölümü Doç. Dr. Nil ARAS ENM411 Tesis Plnlmsı 2015-2016 Güz Dönemi 2 Tesis (fcility) Tesis : Belli bir iş için kurulmuş ypı Tesis etmek :

Detaylı

SAYILARIN ÇÖZÜMLENMESĐ ve BASAMAK KAVRAMI

SAYILARIN ÇÖZÜMLENMESĐ ve BASAMAK KAVRAMI YILLAR 00 00 004 00 006 007 008 009 010 011 ÖSS-YGS - 1 - - 1-1 1 SAYILARIN ÇÖZÜMLENMESĐ ve BASAMAK KAVRAMI,b,c,d birer rkm olmk üzere ( 0) b = 10 + b bc = 100+10+b bc = 100+10b+c bcd =1000+100b+10c+d

Detaylı

Günlük Bülten. 22 Mart 2013. S&P Güney Kıbrıs ın kredi notunu düşürdü. Yurtiçi beyaz eşya satışları Şubat ta geçen yılın %10 üzerinde gerçekleşti

Günlük Bülten. 22 Mart 2013. S&P Güney Kıbrıs ın kredi notunu düşürdü. Yurtiçi beyaz eşya satışları Şubat ta geçen yılın %10 üzerinde gerçekleşti X U1 US D/ TRY (S ğ t f ) Mt 13 Cum Günlük Bülten İMKB veilei İMKB 1 8,373.9 Piys Değei-TÜM ($m) 319,91.9 Hlk Açık Piys Değei-TÜM ($m) 91,4.4 Günlük İşlem Hcmi-TÜM ($m) 1,61.47 Yutdışı piysl Bosl Kpnış

Detaylı

Ö rendiklerimizi Nerelerde Kullanabiliriz? Alan tahmin etmede kullanabiliriz.

Ö rendiklerimizi Nerelerde Kullanabiliriz? Alan tahmin etmede kullanabiliriz. 4.1 Aln Neler Ö renece iz? Geometrik flekillerin lnlr n hesplyc z. Ö rendiklerimizi Nerelerde Kullnbiliriz? Aln thmin etmede kullnbiliriz. Söz Vrl Prlelkenrsl bölge Bir y içinde yklfl k lt metre krelik

Detaylı

İNEK VE SOYA SÜTÜ KARIŞIMLARIN DUYUSAL ÖZELLİKLERİNE PEYNİR SUYU VE KARBONAT KULLANIMININ ETKİSİ

İNEK VE SOYA SÜTÜ KARIŞIMLARIN DUYUSAL ÖZELLİKLERİNE PEYNİR SUYU VE KARBONAT KULLANIMININ ETKİSİ OMÜ Zir. Fk. Dergisi, 2005,20(1):1-5 J. of Fc. of Agric., OMU, 2005,20(1):1-5 İNEK VE SOYA SÜTÜ KARIŞIMLARIN DUYUSAL ÖZELLİKLERİNE PEYNİR SUYU VE KARBONAT KULLANIMININ ETKİSİ Hsn TEMİZ A.Kdir HURŞİT Ondokuz

Detaylı

DERS 12. Belirli İntegral

DERS 12. Belirli İntegral DERS Belili İntegl.. Bi eği ltınd kln ln. Bi [, ] kplı lığı üzeinde süekli i onksionu veilmiş olsun ve e [, ] için olduğunu kul edelim. in giği ile ekseni sınd kln ölgenin lnı ile u deste göeeğimiz elili

Detaylı

Şensoy Nazlı 1, Özmen Alparslan 2, Doğan Nurhan 3, Ercan Atilla 4, Karabekir H. Selim 5

Şensoy Nazlı 1, Özmen Alparslan 2, Doğan Nurhan 3, Ercan Atilla 4, Karabekir H. Selim 5 e r Ar þ t ý r m A Reserch on Ptient Stisfction with Primry Helth Cre in the Center of Afyonkrhisr l n i j ri O O i g in Afyonkrhisr İl Merkezinde Birinci Bsmk Sğlık Hizmetlerinde Hst Memnuniyeti Arştırmsı

Detaylı

1. Değişkenler ve Eğriler: Matematiksel Hatırlatma

1. Değişkenler ve Eğriler: Matematiksel Hatırlatma DERS NOTU 01 Son Hli Değildir, tslktır: Ekleme ve Düzenlemeler Ypılck BİR SOSYAL BİLİM OLARAK İKTİSAT VE TEMEL KAVRAMLAR 1 Bugünki dersin işleniş plnı: 1. Değişkenler ve Eğriler: Mtemtiksel Htırltm...

Detaylı

rus[i L)'nın kimyasal savaı metotları üzerinde aralllrmalar

rus[i L)'nın kimyasal savaı metotları üzerinde aralllrmalar Türk. bitki kor. derg (1935), 9 : 247-253 ISSN 0254-5454 EgeBölgesi turuntoillerinde zrr ypn Knlı blsır ([ eropistes rus[i L)'nın kimysl svı metotlrı üzerinde rlllrmlr E. Pervin ÖNDER* Orhn ULU* Aydın

Detaylı

B - GERĐLĐM TRAFOLARI:

B - GERĐLĐM TRAFOLARI: ve Seg.Korum_Hldun üyükdor onrım süresinin dh uzun olmsı yrıc rnın izole edilmesini gerektirmesi; rızlnmsı hlinde r tdiltını d gerektireilmesi, v. nedenlerle, özel durumlr dışınd tercih edilmezler. - GERĐLĐM

Detaylı

BASAMAK TİPİ DEVRE YAPISI İLE ALÇAK GEÇİREN FİLTRE TASARIMI

BASAMAK TİPİ DEVRE YAPISI İLE ALÇAK GEÇİREN FİLTRE TASARIMI BASAMAK TİPİ DEVRE YAPISI İE AÇAK GEÇİREN FİTRE TASARIMI Adnan SAVUN 1 Tugut AAR Aif DOMA 3 1,,3 KOÜ Mühendislik Fakültesi, Elektonik ve abeleşme Müh. Bölümü 41100 Kocaeli 1 e-posta: adnansavun@hotmail.com

Detaylı

Deneysel aortik iskemi-reperfüzyonda beta-glukanın böbrek hasarı üzerine etkisi

Deneysel aortik iskemi-reperfüzyonda beta-glukanın böbrek hasarı üzerine etkisi Türk Göğüs Klp Dmr Cerrhisi Dergisi Turkish Journl of Thorcic nd Crdiovsculr Surgery Deneysel ortik iskemi-reperfüzyond ın böbrek hsrı üzerine etkisi The effect of bet-glucn on kidney injury in experimentl

Detaylı

İŞ ETKİ ÇİZGİSİ TEOREMİ. Balıkesir Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi İnşaat Müh. Bölümü Balıkesir, TÜRKİYE THEOREM OF WORK INFLUENCE LINE

İŞ ETKİ ÇİZGİSİ TEOREMİ. Balıkesir Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi İnşaat Müh. Bölümü Balıkesir, TÜRKİYE THEOREM OF WORK INFLUENCE LINE BAÜ Fen Bil. Enst. Dergisi (006).8. İŞ ETKİ ÇİZGİSİ TEOREMİ Scit OĞUZ, Perihn (Krkulk) EFE Blıkesir Üniversitesi Mühendislik Mimrlık Fkültesi İnşt Müh. Bölümü Blıkesir, TÜRKİYE ÖZET Bu çlışmd İş Etki Çizgisi

Detaylı

Afyon Çimento Sanayi T.A.Ş. nin 12.04.2006 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır.

Afyon Çimento Sanayi T.A.Ş. nin 12.04.2006 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. TARİH:27/01/2006 Afyon Çimento Snyi T.A.Ş.'nin 27.01.2006 trihli yzısı şğıy çıkrılmıştır. Şirketimiz Afyon Çimento Snyi T.A.Ş.'nin 108 kişi oln personel mevcudu "kpsm içi mkin bkım elemnlrı"nı kdrosun

Detaylı

Sosyal Harcamalar ve İktisadi Büyüme İlişkisi: Türkiye Ekonomisinde 1960 2005 Dönemine Yönelik Bir Dinamik Analiz

Sosyal Harcamalar ve İktisadi Büyüme İlişkisi: Türkiye Ekonomisinde 1960 2005 Dönemine Yönelik Bir Dinamik Analiz Sosyl Hrcmlr ve İktisdi Büyüme İlişkisi: Türkiye Ekonomisinde 1960 2005 Dönemine Yönelik Bir Dinmik Anliz Sosyl Hrcmlr ve İktisdi Büyüme İlişkisi: Türkiye Ekonomisinde 1960 2005 Dönemine Yönelik Bir Dinmik

Detaylı

l Lidokain İle Zenginleştirilmiş Kardiyopleji / Lidocaine Enriched Cardioplegia

l Lidokain İle Zenginleştirilmiş Kardiyopleji / Lidocaine Enriched Cardioplegia e l A þ t ý m The Effect of Lidocine Eniched Cdioplegi on Myocdil Ischemi-Repefusion Injuy n i j i O O i g in Lidokin İle Zenginleştiilmiş Kdiyoplejinin Miyokdiyl İskemi-Repefüzyon Hsı Üzeine Etkisi h

Detaylı

Kısa Süreli Cerrahide Sugammadeks ile Neostigminin Karşılaştırılması h

Kısa Süreli Cerrahide Sugammadeks ile Neostigminin Karşılaştırılması h e A þ t ý m Compison of Sugmmdex nd Neostigmine in Shot Tem Sugey l n i j i O O i g in Kıs Süeli Cehide Sugmmdeks ile Neostigminin Kşılştıılmsı h c s Re l Sugmmdeks ile Neostigmin Kşılştıılmsı / Compison

Detaylı

Batman Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu 2014 Yılı. Özel Yetenek Sınavı Sonuçlarının Değerlendirilmesi

Batman Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu 2014 Yılı. Özel Yetenek Sınavı Sonuçlarının Değerlendirilmesi Batman Ünivesitesi Beden Eğitimi ve Spo Yüksekokulu 2014 Yılı Özet: Özel Yetenek Sınavı Sonuçlaının Değelendiilmesi Mehmet Emin YILDIZ 1* Buak GÜRER 2 Ubeyde GÜLNAR 1 1 Batman Ünivesitesi Beden Eğitimi

Detaylı

DERİM SONRASI SICAK SU UYGULAMALARININ CALIFORNIA WONDER TİPİ BİBER MUHAFAZASI ÜZERİNE ETKİLERİ

DERİM SONRASI SICAK SU UYGULAMALARININ CALIFORNIA WONDER TİPİ BİBER MUHAFAZASI ÜZERİNE ETKİLERİ Btı Akdeniz Trımsl Arştırm Enstitüsü Derim Dergisi, 2008,25(2):44-51 ISSN 1300-3496 DERİM SONRASI SICAK SU UYGULAMALARININ CALIFORNIA WONDER TİPİ BİBER MUHAFAZASI ÜZERİNE ETKİLERİ Kmile ULUKAPI Mustf ERKAN

Detaylı

Bazı Sert Çekirdekli Meyve Türlerinde Çiçek Tozu Çimlenmesi ve Çim Borusu Uzunluğunun Çoklu Regresyon Yöntemi ile Modellenmesi

Bazı Sert Çekirdekli Meyve Türlerinde Çiçek Tozu Çimlenmesi ve Çim Borusu Uzunluğunun Çoklu Regresyon Yöntemi ile Modellenmesi Süleymn Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi Cilt 19, Syı 3, 92-97, 2015 Süleymn Demirel University Journl of Nturl nd Applied Sciences Volume 19, Issue 3, 92-97, 2015 DOI: 10.19113/sdufed.04496

Detaylı

İlişkisel Veri Modeli. İlişkisel Cebir İşlemleri

İlişkisel Veri Modeli. İlişkisel Cebir İşlemleri İlişkisel Veri Modeli İlişkisel Cebir İşlemleri Veri işleme (Mnipultion) işlemleri (İlişkisel Cebir İşlemleri) Seçme (select) işlemi Projeksiyon (project) işlemi Krtezyen çrpım (crtesin product) işlemi

Detaylı

Sosyal Medya Araçları Türkiye deki Grip Benzeri Hastalıkları Saptayabilmek için kullanılabilir mi?

Sosyal Medya Araçları Türkiye deki Grip Benzeri Hastalıkları Saptayabilmek için kullanılabilir mi? Sosyl Medy Arçlrı Türkiye deki Grip Benzeri Hstlıklrı Sptybilmek için kullnılbilir mi? Bşk OĞUZ YOLCULAR, Selen BOZKURT, Uğur BİLGE, Deniz ÖZEL, 1. Giriş Biyoisttistik ve Tıbbi Bilişim AD, Akdeniz Üniversitesi,

Detaylı

Semptomatik perikardiyal efüzyonların cerrahi tedavisinde VATS, subksifoid ve minitorakotomi perikardiyal pencerenin etkinliği

Semptomatik perikardiyal efüzyonların cerrahi tedavisinde VATS, subksifoid ve minitorakotomi perikardiyal pencerenin etkinliği Dicle Tıp Dergisi / 2014; 41 (1): 99-107 Dicle Medicl Journl doi: 10.5798/diclemedj.0921.2014.01.0381 ÖZGÜN ARAŞTIRMA / ORIGINAL ARTICLE Semptomtik perikrdiyl efüzyonlrın cerrhi tedvisinde VATS, suksifoid

Detaylı

Liderlik ve Yönetim Tarzı Raporu

Liderlik ve Yönetim Tarzı Raporu Liderlik ve Yönetim Trzı Rporu Myıs 15 GİZLİ Liderlik ve Yönetim Trzı Rporu Giriş Myıs 15 Giriş LYTR, yönetii seçimi ve yönetim eerileri geliştirme ile ilgili kişilik konulrın odklnır. Bu rpor, profesyonel

Detaylı

KISA MESAFE ERİŞİMLİ TELSİZ (KET) YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Kısaltmalar ve Tanımlar

KISA MESAFE ERİŞİMLİ TELSİZ (KET) YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Kısaltmalar ve Tanımlar 16 Mrt 2007 trihli 26464 syılı Resmi Gzete Telekomüniksyon Kurumundn: KISA MESAFE ERİŞİMLİ TELSİZ (KET) YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amç, Kpsm, Dynk, Kısltmlr ve Tnımlr Amç MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin mcı;

Detaylı

Fonksiyonel özelliklere sahip probiyotik incir uyutması tatlısı üretimi

Fonksiyonel özelliklere sahip probiyotik incir uyutması tatlısı üretimi SAÜ. Fen Bil. Der. 17. Cilt, 1. Syı, s. 147-153, 2013 SAU J. Sci. Vol 17, No 1, p. 147-153, 2013 Fonksiyonel özelliklere ship proiyotik incir uyutmsı ttlısı üretimi Meryem Hut 1*, Ahmet Ayr 1 ÖZET 1 Skry

Detaylı

Demet Pepele 1, Mustafa Karakaplan 2, Nurzat Elmalı 2, Haldun Topgül 2, Metehan Özen 2

Demet Pepele 1, Mustafa Karakaplan 2, Nurzat Elmalı 2, Haldun Topgül 2, Metehan Özen 2 e l A þ t ý m Ely Results of Antomic Double Bundle Anteio Cucite Ligment Reconstuction n i j i O O i g in Antomik Çift Demet Ön Çpz Bğ Rekonstüksiyonunun Eken Dönem Sonuçlı h c s Re l Çift Demet Ön Çpz

Detaylı

TEST - 1 KATI BASINCI. I. yarg do rudur. II. yarg yanl flt r. Buna göre, fiekil-i de K ve L cisimlerinin yere yapt klar bas nçlar eflit oldu una göre,

TEST - 1 KATI BASINCI. I. yarg do rudur. II. yarg yanl flt r. Buna göre, fiekil-i de K ve L cisimlerinin yere yapt klar bas nçlar eflit oldu una göre, TI BSINCI TEST - 1 1 1 π dir π Bun göre, 4 > 1 CEV B de ve cisimlerinin e ypt klr s nçlr eflit oldu un göre, SX S Z + 4 8 S Y I II III CEV B Tu llr n X, Y ve Z noktlr n ypt s nç, X S Y S Z S dir Bun göre,

Detaylı

Comparison of Intubation with Double Lumen and Single Lumen Tube in Terms of Hemodynamic Response l

Comparison of Intubation with Double Lumen and Single Lumen Tube in Terms of Hemodynamic Response l e r Ar þ t ý r m Comprison of Intubtion with Double Lumen nd Single Lumen Tube in Terms of Hemodynmic Response l n i j ri O O i g in Çift Lümenli ve Tek Lümenli Tüple Entübsyonun Hemodinmik Ynıt Açısındn

Detaylı

*Corresponding Author Tel.:+90-332-223 19 42; fax:+90-332-241 06 35 E-mail:fyildiz@selcuk.edu.tr

*Corresponding Author Tel.:+90-332-223 19 42; fax:+90-332-241 06 35 E-mail:fyildiz@selcuk.edu.tr Selçuk Üniversitesi ISSN 130/6178 Journl of Technicl-Online Volume 10, Number:1-011 Cilt 10, Syı:1-011 ÇAPRAZ İLİŞKİ METODUYLA İRİS TANIMA Ferruh YILDIZ,*, Nurdn Akhn BAYKAN b Selçuk Üniversitesi, Hrit

Detaylı

a a a a a a www.inka-paletten.com P A L E T Y P A L E T Ahşap paletlerle rekabet edebilir fiyattadır İç içe geçebildiğinden daha az stok yeri tutar

a a a a a a www.inka-paletten.com P A L E T Y P A L E T Ahşap paletlerle rekabet edebilir fiyattadır İç içe geçebildiğinden daha az stok yeri tutar Y P A L E T Ahşp pletlerle rekbet edebilir fiyttdır İç içe geçebildiğinden dh z stok yeri tutr Konteynırlr uygun ebtlr CP3, CP5 Çevreyle Dost Düny çpınd kıs sürede teslimt Isıl işlem,fümigsyon gerektirmez,

Detaylı

Foot Disability in Patients with Ankylosing Spondylitis: A Clinical and Ultrasonographic Assessment

Foot Disability in Patients with Ankylosing Spondylitis: A Clinical and Ultrasonographic Assessment e l A þ t ý m Foot Disbility in Ptients with Ankylosing Spondylitis: A Clinicl nd Ultsonogphic Assessment n i j i O O i g in Ankilozn Spondilitli Hstld Ayk Dizbilitesi: Klinik ve Ultsonogfik Değelendime

Detaylı

Cevap D. 6. x = 3, y = 7, z = 9 olduğundan x + y < y ve. Cevap C. 7. x ile y aralarında asal olduğundan x 2 ile y sayıları da. Cevap A.

Cevap D. 6. x = 3, y = 7, z = 9 olduğundan x + y < y ve. Cevap C. 7. x ile y aralarında asal olduğundan x 2 ile y sayıları da. Cevap A. eneme - / Mt MTEMTİK ENEMESİ. c - m. c - m -.., bulunur. y. 7, + 7 y + + 00 y + + + y + +, y lınr ı.. ^ - h. ^ + h. ^ + h ^ - h. ^ + h - & & bulunur.. ΩΩΩΩΔφφφ ΩΩφφ ΩΩΔφ 0 evp. ise ^ h ^h 7 ise ^ 7h b

Detaylı