KANAT YUNUSLAMASI VE DEĞİŞKEN KANATÇIK AÇILARI SIRASINDA OLUŞAN BÜYÜK GİRDAP OLUŞUMLARININ SİMÜLASYONU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "KANAT YUNUSLAMASI VE DEĞİŞKEN KANATÇIK AÇILARI SIRASINDA OLUŞAN BÜYÜK GİRDAP OLUŞUMLARININ SİMÜLASYONU"

Transkript

1 Kanat Yunuamaı e Değişken Kanatçık çıaı Sıaında Ouşan Büyük Gidap Ouşumaının Süayonu HVCILIK VE UZY TEKNOLOJİLERİ DERGİSİ OCK 2009 CİLT SYI (6-75) KNT YUNUSLMSI VE DEĞİŞKEN KNTÇIK ÇILRI SIRSIND OLUŞN BÜYÜK GİRDP OLUŞUMLRININ SİMÜLSYONU H. ERSLN Boğaziçi Ünieitei İtanbu Ütğm. i ERGİN * Haa Hap Okuu Haacıık e Uzay Teknoojiei Entitüü Yeşiyut İtanbu Geiş Taihi: 5 ğuto 2008, Kabu Taihi: 23 Ocak 2009 ÖZET Bu çaışmada yükek hızı, yükek mana kabiiyetine ahip abit-kanat haa aaçaının göde e kanat taaımı geçekeştiiiken zamana-hızı-değişen (ZHD) yükek adıı açıaında zamana-hızı-değişen uçuş kaaıığı ınıaının beienebimei e uçuş konto yazıımaının geiştiiebimei için geeken haa-akışıdinamiği e uçuş dinamiği koşuaının bağantıı oaak inceenebimei için kanat e kanatçıkaın zamanahızı-değişei enaında uçak üzeindeki akımaın çözümeini ağayan, çağdaş düzeyde bi uua ayıa modeeme yeteneği FLOWER Sayıa Modeinin bi iei-geiş deemi oaak geiştiimişti. nahta Keee: Heapamaı kışkana Dinamiği, Heapamaı kışkana Fiziği, Kanat Yunuamaı, yıka Kuam, eo-flower. PITCHING OF N IRFOIL ND THE SIMULTION OF CONSTUTION OF HUGE VORTICES DURİNG VRIBLE NGLES OF N ILERON BSTRCT In thi wok, a noe and nationa digita fow modeing capabiity ha been deoped a a futhe deoping cute fo FLOWER Digita Modeing. With the deoped mode, in ode to detemine fat-aiying fight tabiity bode and deoping fight conto oftwae, eated to fight dynamic and aeo-dymanic, eddification of the daaught on an ai ehice duing fat-aying wing and tai poition change ha been etated on deigning body and wing of high manoeue-capabe fixed-wing ai ehice. Keywod: Computationa Fuid Dynamic, Computationa Fuid Phyic, Pitching of an ifoi, Diceta Theoy, eo-flower.. GİRİŞ Yükek uçuş kabiiyetinde geiştiiecek uçakaın taaımında, aat üecine başamadan önce uçağın yükek adıı açıaında e özeike bütün uçuş manaaı enaında kabiiyeteinin naı etkiendiğinin düşük maiyet ie tepit edimei geekmektedi. Biçok mühendiik e taaım aanında oduğu gibi haacıık mühendiiğinde de 960 ı yıada Heapamaı kışkana Dinamiği (HD) [Computationa Fuid Dynamic (CFD)] kuanımaya başanmıştı. Günümüzde uyguanan uçak taaım çaışmaaında zamana-hızı değişen yükek adıı açıaında, manaaın ouşumunu ağayan kanatçıkaın zamana-hızı değişeinin uçağa etkieinin biinmei e ede edien onuçaı kuanaak uçakaın ayıa uçuş yönet itemeinin giiş eiei oaak beienen e özeike geeceğin yakaşımı oaak benenen Sayıa Uçuş (Digita Fight) yakaşımının geiştiimei için geeken tüm bigiein aat önceinde ede edimei için HD kuanımaktadı. * Soumu Yaza ERSLN, ERGİN 6

2 Kanat Yunuamaı e Değişken Kanatçık çıaı Sıaında Ouşan Büyük Gidap Ouşumaının Süayonu 2. HD NİN ÖNEMİ Sii e akei aanda ihtiyaç duyuan yükek pefomanı haa aaçaının, özeike akei aanda haekat ihtiyacını kaşıayacak yükek hızı, yükek maa kabiiyetine ahip uçakaın göde e kanat taaımı geçekeştiiiken zamana-hızı değişen yükek adıı açıaında mana kabiiyeti ie biikte mana kabiiyetini ağayan e attıan kanatçıkaın zamana-hızı değişei enaında uçak üzeindeki akımaın çözümei geekmektedi. Rüzga tüneeinde yapıan tet çaışmaaında; Kuanıan modein dinamik benzeiği e özeike, Geçek uçuş şataında mauz kadığı kagaşım yoğunuğunun tam oaak ağanamamaı, Yeteince büyük mode boyutu kuanıamamaı, Deney Mach ayıının uçuş Mach ayıına yakın aınamamaı, Tete için yükek maiyete geekmei e İhtiyaç duyuan tüm akışkan koşuaının geçekeştiiememei gibi oumuzuka ie kaşıaşımaktadı. Geeneke üzga tünei deneyeinde, geçek uçuş şataındaki Reynod ayıaında deneyein yapımaı kanızdı. Deneyede geçek boyutada eya ona yakın büyükükte mode kuanımı, bu işe uygun üzga tüneeinin daa boyutaa eişmei nedeniye çok pahaıdı. Daha küçük modee kuanımaı hainde ie Reynod ayıını eşitemek için başka düzenemee geeki ki bu da yine maiyeti attıı. Bunun dışında mode aatı e üzga tünei teteinin he zaman pahaı çaışmaa oduğu bi geçekti. Bu bakımdan deneye çaışmaa oabidiğince az ayıda yapımaıdı. Çözüm you oaak; haa aaçaı üzeinde ouşan zamana-hızı-değişken (fat-tanient), 3 boyutu haa akışaını beiemek için geeken öze yazıım yeteneği daha ütün teknoojiye ahip bi uçağın taaım e üet maafını düşüecek yo e aaçaın aanmaı amaçanmıştı. Bunun mekezinde ie ayıa üayona adı. Bu ebepe; teoik çaışmaa aaında gideek geişen ayıa yönteme, diğe bi deyişe HD yöntemei ön pana çıkmıştı. HD uyguamaaı ie yukaıda beitien üzga tünei deneyeinin ağadığı oumuzuka azatımıştı. 960 ı yıada endütiye uçak taaımı için HD kuanımaya başanmıştı. Geçen kık yı üeince üzga tünei eya uçuş deneyeinin ekikeini gidemede kuanımaktan, bi uçuş aacının taaımındaki he aşamaya önemi katkıada buunan yeni bi teknooji oaak tanımanabii hae gemişti. SD uyguamaaı ie ede edien çözüme ayeinde; kanat e kanatçığın yei, boyutaı, şeki, ayıı, zamana-hızı-değişei ie ede edien manaaın beienmei, mana e uçuş kaaığı kabiiyetini attımak için kanat e kanatçıkaın duumaı beienebimekte oup, zamana-hızı-değişei enaında üzeeine etkiyen baınç değeei de ede ediebidiği için, haeketeini ağayacak o motoaın eçi geçekeştiiebimektedi. Önemi oaak, HD e SF yetenekeinin en iei düzeyede kuanımı ie "ayıa uçuş" yeteneği ouştuuacaktı. Sayıa uçuş yeteneği, geeken tüm aeodinamik bigiei geiştiebiecek e bu bigiei kuanaak -Ge çaışmaaında yükek düzeyede güeniik atıımaı e taaım e yapımda yükek düzeyede hacama azatımaı ağayacaktı. Önemi oaak, ayıa uçuş yeteneği, uçakaın ayıa uçuş yönet itemeinin giiş eiei oaak beienen "uçuş zafaı" için geeken tüm bigiei de ouştuabiecekti. HD e SF yetenekei, günümüzde uçak motoaının geiştiimei için geeken tüm -Ge e taaım çabaaında da kuanımaktadı e yakın geecekte, bu yeteneke daha yükek bie düzeyee eişecekti. Günümüzde uzay yetenekei geişmiş e geişmekte oan ükeede, uzay aaçaı (uydu) itemeinin taaım e yapımında özeike akışkan (yakıcı/yakıt) tankaının, uzay eektik enejii depoama (pi) at itemeinin e akışkan içeen tüm diğe at itemein uzay niteiki (pace quaifed) oaak onayanabimei için geeken tüm işeme, yükek bie düzeyede geiştiimiş SF yetenekeine dayanan ayıa modee kuanıaak ouştuumaktadı. CFD uyguamaaının geişinde bu deni hızı geiş yaşanı iken 980 i yıaın başında Oak Ridge aştıma Laboatuaı (US) nda Pof. ERSLN e ekibi FLOWER Sayıa Modeini geiştişedi. Geneike, zamana hıza değişen, 3 boyutu akışaı beiemek için uyguanmakta oan FLOWER, en iei fizike e ayıa yöntemei kuanaak geiştiimiş bi Reynod Otaamaı Naie-Stoke (RONS) [Reynod eaged Naie-Stoke (RNS)] ayıa modei oaak kuanımaktadı. Günümüzde tüm yazıım kaynak kodaı (ouce code) ede oan FLOWER ayıa modeeme deemi, hiçbi ayıa modeeme değişi geekteden, Doğudan Sayıa Benzet (DNS) [Diect Numeica Suation (DNS)] düzeyeinden, Büyük Gidap Benzeti (BGB) [Lage Eddy Suation (LES)] e özeike yık (Detached) BGB [BGB] e Kopan (Shedding) BGB [DBGB] gidap ouşumaını beieyebimek için geeken düzeyee kada değişik uyguama aanaında kuanımaktadı []. ERSLN, ERGİN 62

3 Kanat Yunuamaı e Değişken Kanatçık çıaı Sıaında Ouşan Büyük Gidap Ouşumaının Süayonu FLOWER Sayıa Modei, gene oaak, uçaka üzeinde ouşan yükek Reynod ayıı düzeyinde haa akışaının modeenmei için geneike tübüan (tubuence) koşuaını, ıadan oaak kuanıan tektüe (homogeneou) aayımaa dayanan, k-є, k-ω tüü, tek- eya çok-denkemi modee (Spaat-maa tüü) kuanaak uyguanabimektedi. Sayıa modein iei-geiş deemei, eşyönü e tektüe ouşum aayımaını kuanmayan, 2-bieşeni geiden ouşan, özgün bi kamaşık-akış modei kuanmaktadı. Bi bakıma, kaama açıdan, Smagoinky-Liy e Badwin- Lomax modeeine benzeyen, fakat özgün bi fizike yakaşım uyguayaak geiştiimiş, kamaşık-akış modei, üç-yönü yee gidapaşım (oticity) bieşeneini kuanaak, değişik-yönemei aana üzeinde değişik oaak beienebien, kamaşık-akış gei bieşeneini ouştuabimektedi. Geiştiien ayıa modein geecek eiyonaında Smagoinky- Liy tübüan modeinin geiştiimei pananmaktadı. Bu nedene; haa akışaını yükek düzeyde güeni oaak beieyebimek için geiştiimekte oan eo- Fowe ayıa modeeme yeteneği, SD oaak ınıfandııan ayıa modeeme yetenekeinden daha iei bie düzeyde e önemi oaak SD yetenekeini fizike-düzeyde-doğu tübüan modei ie tümeşik oaak kuanabien bi Sayıa kışkan- kışı Fiziği (SF) [Computationa Fuid-Fow Phyic (CFFP)] oaak ınıfandııabii [2][3]. 3. MODELLEME YETENEĞİNİN GELİŞTİRİLMESİ Zamana-hızı-değişen 3 boyutu akışaın ouştuduğu Büyük Gidap Benzeteinin (BGB) ayıa modeenmei fiziğin üç fizike ouşumunun geçeğe en yakın ayıa doğuuka çözümenmei ie geçekeştiimeidi. Bu ekikiği gidemek için önceki uyguamaada teme fizike kuaaın matematike betenmeinde kuanıan Tüme Kuam (Intega Theoy) e Tüe Kuam (Diffeentia Theoy) oaak kuanıan iki geeneke yakaşımdan değişik oaak, yeni bi üçüncü yıka Kuam (Diceta Theoy) yakaşımı kuanımaktadı. Geçeğe en yakın onuçaın aınmaı için aşağıda bahedien fizik ouşumaının yükek doğuuk düzeyinde çözümei geekmektedi. 3.. Daga Fiziği Oguu Daga fiziği ouşumaının, tüm fizike kuaaa uygun oaak tanımanabimei e geeken matematike denkemein daga fiziğinde etkin şekide beienmei için yükek doğuuk düzeyinde omaı geeki. Geneike zamana-hızı-değişen büyük gidap ouşumaının ayıa modeeme çaışmaaında, daga fiziği ie igii fizike-matematike yakaşıma geeken yükek doğuuk düzeyeinde ouştuumaı geekininin önemi ayıntıı oaak göz önüne aınmamaktadı. Bu çaışmada daga fiziğinin önemi üzeinde duuaak, fizike-matematike modeemenin geiştiimei aşamaı haa-akutik (aeo-acoutic) doğuuk düzeyeinde omuştu. Uyguanan ayıa modein önemi özeikeinden bii, daga fiziği göz önüne aınaak büyük gidapaın ouşmaında aan etkieini ayıka oaak inceemei e en yükek doğuuk düzeyeinde beieyebimeidi Taşınım Fiziği Oguu Taşınım fiziği ouşumaının, tüm fizike kuaaa uygun oaak tanımanmaı e geeken matematike denkemein taşınım fiziğinin beienmei için yükek doğuuk düzeyinde düzenenmei geeki. Geneike zamana-hızı-değişen büyük gidap ouşumaının ayıa modeeme çaışmaaında, taşınım fiziği ie igii fizike-matematike yakaşıma geeken yükek doğuuk düzeyeinde gözönüne aınmaktadı Yayınım Fiziği Oguu Yayınım fiziği ouşumaının, tüm fizike kuaaa uygun oaak tanımanmaı e geeken matematike denkemein yayınım fiziğinin beienmei için yükek doğuuk düzeyinde düzenenmei geeki. Geneike zamana-hızı-değişen gidap ouşumaının ayıa modeeme çaışmaaında, yayınım fiziği ie igii fizike-matematike yakaşıma geeken yükek doğuuk düzeyeinde göz önüne aınmaktadı. Önemi oaak, özeike kopan büyük gidap ouşumaının kopma fekanaını yükek doğuuk düzeyinde beieyebimek için daga fiziği oguunun özene modeemei geeki. Bu çaışmada kuanıan ayıa mode, üç fizike oguyu e özeike daga fiziği oguaını fizike oaak modeemektedi. 3.. Fizike-Matematike Modeein Geiştiimei Yukaıda bahettiğiz üç fizike ogunun, daga fiziği oguu, taşıma fiziği oguu e yayınım fiziği oguu etkieinin yükek doğuuk düzeyinde oabimei için matematike kuuumun geneike beienmiş özdek (mateia) düzenei beieni. Bu özdek düzenein tanımanmaı için önceike geeken kounum ikeei e diğe fizike ikeein bu ikeee uygun oaak dingen-böge (moing-domain) ouşumaı (Lagangian) beieni. Geeken fizike ikeei Eueian oaak tanımanan, küte içeen, duağan-böge (tationay-domain) ouşuma için geçekeştiimeinde geneike Reynod Taşıma Kanıtaı uyguanı []. Fizike ikeein içediği önemi özeike özene göz önüne aınıa, Reynod Taşıma Kanıtaı nın itenen duağan-böge (Eueian) koşuaını tam oaak geçekeştiemediği göüü. Bu nedene ERSLN, ERGİN 63

4 Kanat Yunuamaı e Değişken Kanatçık çıaı Sıaında Ouşan Büyük Gidap Ouşumaının Süayonu kışkana Dinamiği ie igii bie matematike denkemein e özeike ayıa modeein ouştuumaında kuanıan fizike ikeein itenien tam-oaak duağan-bögee için ouştuuamayacağı e ancak dingen özeikei içeen kama (hybid) duağan-dingen bögee için ouştuuabieceği beieni. Bu fizike ikeein matematike denkeme oaak ouştuumaında, kama duağandingen bögeein kuanımı geekininin ayıa modeein yükek-doğuuk düzeyinde ouştuumaında dikkate göz önüne aınmaı geeki yıka-kuam Fizike-Matematike Modeein Geiştiimei Günümüzde zamana-hızı-değişen akışkana fiziği ie igii çaışmaada uyguanmakta oan ayıa modeein çoğunun kuuuş yapıaı (famewok) Tüme Kuam eya Tüe Kuam oaak geiştiimişedi. Bu ayıa modeein özeikei göz önüne aınıa, geneike beienmişuyguamaya-özgün (ad/hoc) oaak tanımanabiecek düzeyede odukaı göüü. Bu nedene, günümüzde ene-uyguama (uniea-appication) düzeyeine yakın yeteneke içeen çok az ayıa mode buunmaktadı. Fizike-matematike modeemenin daha az kuanıan, biinci, Tüme Kuam yakaşımı, geneike, Sonu Büyük (Finite-Lage) boyutunda oyum üzeine kuumuş bi kuam oaak tanımanabii. Daha çok kuanıan, ikinci, Tüe Kuam yakaşımı, geneike, Sonuz Küçük (Infinitea) boyutunda (noktaya yakaşan) oyum üzeine kuumuş bi kuam oaak tanımanabii. Günümüzde, zamana-hızı-değişen, akışkana fiziği ie igii çaışmaada bu iki tü kuama yakaşım için geiştiimiş oan expicit (doğudan), eya picit (doayı) agoitmaa geneike bieşik taşınım fiziği e yayınım fiziği için geeken ayıa modeein geiştiimeinde yaygın oaak kuanımaktadı. kışkana fiziği modeeme geekinei dikkate göz önüne aınıa bu tü ayıa işemee en uygun kuaın, Sonu Küçük boyutu oyum üzeine kuumuş bi kuam omaı geektiği beieni. Önemi oaak, yıka Kuam yakaşımı temei, Sonu Küçük boyutu oyum tanımamaı iki kuaa bağı oaak geiştiii. Biinci kua oaak, bi Sonu Küçük boyutu oyum içinde ouşan yoğunuk, tüm oyum için yoğunuğun oyuma göe otaamaı oaak beieni. İkinci kua oaak, bi Sonu Küçük boyutu oyum için, he küteye-öze fizike özeik ϕ oyumun içinde ouşan küteye göe otaama oaak beieni. Bei uyguama aanaında yükek doğuuk düzeyeinde onuça ede etmek için geeken SD uyguamaaı için geiştiien agoitmaaın ene düzeyede, yetei doğu onuça emediği göümektedi. Yapıan uyguamaa inceendiğinde, yıka Kuam ie geiştiien HD uyguamaaının ene düzeyde, he uyguama aanında yükek doğuuk düzeyinde onuça ediği tepit edimişti [5]. Bete kışkan Fiziği ik uyguamaaında, şeki de göüdüğü gibi Tüme Kuam yaaaı kuanımıştı. Tüme kuamda intega denkeme kuanıaak geçekeştiien heapamaadan edinien onuça akışkan içeiindeki etkieşi beitmekte yeteiz kadığı için tüme kuamda Reynod Taşıma Teoemi e Gau Diegence teoemi kuanıaak Tüe Kuama gidimişti. Tüe kuamda difeaniye denkeme kuanımakta oup yapıan heapamaa onu büyük oyum boyutundan onuz küçük oyum boyutuna indigenmişti. Sonuz küçük oyum boyutu üzeindeki heapamaada, boyut omadığı için ıı, nem b. heapamaa yapıamamaktadı. Nokta üzeinde heapamaa yapıabimektedi. Fakat nokta üzeinde eişien onuça, etafındaki diğe noktaaın duumunu beitmeye yetmemektedi. Difeaniye denkeme ie nokta bazına indigenen heapamaa teka üç boyutu denet oyumuna eişiebimek için intega denkeme ie noktaadan denet oyumu yaatımaya çaışımıştı. Fakat bu işem enaında onu büyük oyum boyutundan onuz küçük oyum boyutuna geindiğinde kaybedien değeee uaşıamadığı için; enden nokta bazına inimeden, noktaya Δx, Δy, Δ z meafede heapama duduuaak onuça aınmıştı. Ede edien onuçaı doğu kabu edebimek için; noktaya Δx, Δy, Δ z meafede ede edien onuçada; Δx, Δy, Δ z den büyük hataa omamaıdı [8][9]. İk HD uyguamaaında, akışkan içeiindeki onuz etkieşi heapamak için, teoemein onuz küçük oyum boyutunda uyguanmaı Tüe Kuam ie geçekeştiimişti (Şeki ). = d ; d υ ϕ = ϕ υ υ υ () Şeki. Bete kışkan Fiziğinin Geişi-Tüe Kuam ERSLN, ERGİN 6

5 Kanat Yunuamaı e Değişken Kanatçık çıaı Sıaında Ouşan Büyük Gidap Ouşumaının Süayonu Fakat onuz küçük oyum bazında yapıan heapamaadan ede edien onuçaın uyguama aanında yetei ei ağayamamakta oduğu gözemenmişti. Bunun için, Şeki 2 de göüdüğü gibi onuz küçük oyum boyutaının bieşmeinden ouşan ayıka eemana içeiinde heapamaa yapıaak, itenien onuçaa aımıştı. He bi ayıka eemanın ota noktaı için tek bi baınç değei heapayabimek için, nem, ıı e yoğunuk değeeinin de heaba dahi edimei geekmektedi. Şeki 2. Bete kışkan Fiziğinin Geişi-yıka Kuam Şeki 5. Y Ekeninde ayıka eemanın ikiye böünümü kışkana aynı eken üzeinde zıt yönü eşit kuet uyguandığında, onuz küçük oyum boyutaının ayışımı gözenemediğinden doayı fizike heapama yapmak güçtü (Şeki 3). Şeki 6. Z Ekeninde ayıka eemanın ikiye böünümü Şeki 3. yıka eemana etkiyen kuete yıka eemanda ie akışkana aynı eken üzeinde zıt yönü eşit kuet uyguandığında ayık eeman daha öncekinden fakı oaak zıt yönee doğu ayıım göteeceğinden ( Vx) e (Vx) omak üzee iki yön hız heapamaya katımaktadı. ynı işem üç boyut için (x,y,z) geçekeştiğinden, ayıka eeman he boyutta eşit iki paçaya böünecekti (Şeki -5-6). Şeki. X Ekeninde ayıka eemanın ikiye böünümü kışkana mekaniğinde, kuanıacak teme yaaa onuz küçük eya onu iteme e konto hacei için ifade ediebii. Denkeme, iki duumda fakı yapıda oacaktı. İk duumda ede edien denkeme, doğua denkeme (inee) oup ede edien onuçadaki hata oanı difeaniye 2 2 denkeme ( Δ X yeine Δ X, Δ t yeine Δ t ) kuanıaak azatımıştı [9]. Difeaniye yakaşım (yani haeketi ifade eden difeaniye denkemein kuanımı), akış hakkında ayıntıı (nokta-nokta) bigi edinimeini ağa. İnceenen pobeme akış hakkında ayıntıı bigiyi geektez ie teme yaaaın intega ifadeeini yani onu item e konto hacmi için yazımış ifadeei kuanıı. Intega yakaşım, geneike difeaniye yakaşımdan daha koayıka uyguanı. Buadaki gene uyguama için ouştuumuş modein teme ayıa yapıı yık-eeman Yöntemi (EY) [Dicete-Eement Method (DEM)] yakaşımını uyguayaak geiştiimişti. Ön işemci (pepoceo) yazıım deemi, NC kanat keidi pofiinden başayaak e geeken EY (DEM) uyguama düzeninin geektidiği işemei ıaı oaak ERSLN, ERGİN 65

6 Kanat Yunuamaı e Değişken Kanatçık çıaı Sıaında Ouşan Büyük Gidap Ouşumaının Süayonu ouştuaak, eo-flower Sayıa Modei yazıımının geektidiği 2B geometik-özeikei beienmiş ayık-eeman (dicete-eement) topum eieini otomatik oaak ouştuabiecek yetenek düzeyeinde geiştiimişti. d işemci (pot-poceo) yazıım deemi, ayıa modein uyguamaaının üettiği haa akışı bigieini içeen eiei otomatik oaak beiemiş 2B eya 3B göüntüe oaak unabiecek yetenek düzeyeinde geiştiimişti. Ön-işemci e ad-işemci yazıım deemei ie biikte uyguanmaı geeken e ayıa modein koayıka kuanımaını ağayan bi Göüntüeme Kuanıcı ayüzü (GK) [Gaphica Ue Inteface (GUI)] yazıım deemi de ouştuumuş e uyguanmıştı. NC kanat keidi pofiinin 0 0 adıı açıında kanatçığının 0 0 den 65 0 ye zamana-hızı-değişi enaında foi üzeinde e çözüm ağı içeiindeki akım değişei Şeki 7 de göteimektedi. Şeki Hücum açıında kanatçığın 0 0 ie 65 0 aaında zamana-hızı-değişi onucunda akım değişi Kanat, kanatçık, göde eya diğe biein ik taaımı eya modifikayonu yapııken otaya çıkan yeni geometinin aeodinamik yükei naı etkiediği, yükek uçuş kabiiyetinde geiştiiecek uçakaın taaımında, aat üecine başamadan önce uçağın yükek adıı açıaında e özeike bütün uçuş manaaı enaında kabiiyeteinin naı etkiendiği göüebimektedi. NC kenat keidi pofiinin adıı açıının 0 0 den 30 0 ye zamana-hızı-değişi enaında çözüm ağı içeiindeki akım değişei Şeki 8 de göteimişti. ERSLN, ERGİN 66

7 Kanat Yunuamaı e Değişken Kanatçık çıaı Sıaında Ouşan Büyük Gidap Ouşumaının Süayonu Şeki 8. Hücum açıının 0 0 ie 30 0 aaında zamana-hızı-değişi onucunda akım değişi. DEĞERLENDİRME VE SONUÇ Bu çaışmada yükek hızı, yükek maa kabiiyetine ahip abit-kanat haa aaçaının göde e kanat taaımı geçekeştiiiken zamana-hızıdeğişen yükek adıı açıaında zamana-hızıdeğişen uçuş kaaıığı ınıaının beienebimei e uçuş konto yazıımaının geiştiiebimei için geeken haa-akışı-dinamiği e uçuş dinamiği koşuaının bağantıı oaak inceenebimei için kanat e kanatçıkaın zamana-hızı değişei enaında uçak üzeindeki akımaın çözümeini ağayan, çağdaş düzeyde bi uua ayıa modeeme yeteneğinin geiştiimiş oup kaynak kod üzeinde geeki değişikein yapımaı ie uyguamaaa öze onuça ede etme kanı kazanımıştı. 5. KYNKLR [] Eaan,. H., Ehan, İ. H., Lin, W. L. 98. Fat Tanient, Two-Deniona, Dicte eement Rainfa-Runoff Mode, Fo Channeized, compoite Subuface-Suface Fow In Vaey Steep Teain, Poceding of the Intenationa Sympoium on Rainfa-Runoff Modeing hed, Miiippi State Unieity, Miiippi State, Miiippi, US. [2] Eaan,. H., hmadi, G Compute Code Fo nayzing Tanient Thee-Deniona Rapid Ganua Fow In Compex Geometie. Compute Fuid, Vo. 22, No., pp.25-50, US. [3] Eaan,. H Computationy Chaanging Pobem in Fat-Tanient Mutiphae Conectie Heat Tanfe. meican Society of Mechanica Engineeing, Enegy&Eniomenta Expo 95, Texa. [] Tang, J., Vieu, D., Shyy, W Study of eodynamic of Low Reynod Numbe Fexibe ifoi, 37th I Fuid Dynamic Confeence and Exhibit, Miami. [5] Eaan,. H., Lin, W. L., e Shap, R. D FLOWER: Compute Code Fo Suating Thee-Deniona Fow, Tempeatue nd Sainity Condition in Rie, Etuaie and Coata Region. Rapo No: NUREG/CR-372, U.S. Nucea Reguatoy Commiion, Office of Nucea Reguatoy Reeach, Wahington, D. C., e Rapo No.: ORNL/TM-80, Oak Ridge Nationa Laboatoy, Oak Ridge, Tenneee. [6] Eaan, H Tubuence: Pope Reynod Tanpot Theoem Veu Foma Reynod Decompoition Hypothei. J. Fuid Mech. (unde conideation fo pubication). [7] Eaan, H Diceta Theoy of Fuid Fow Phyic: Towad a Uniea Computationa goithm. Jouna of Computationa Phyic (unde conideation fo pubication). [8] Johnon,.., Tezduya, T. E. 99. Meh Update Stategie in Paae Finite Eement Computation of Fow Pobem with Moing Boundaie and Inteface. Comput. Method ppt. Mech. Engg. 9, [9] Özdemi, M.., Onbaşıoğu, S F- Phantom II Uçağının Etafındaki kışın HD naizi Kıım : Kanat Kök Pofii NC Haacıık e Uzay Teknoojiei Degii Cit Sayı (-6), Tükiye. [0] Camei, F., Löhne, R Combining the Badwin Lomax and Smagoinky Tubuence Mode to Cacuate Fow with Sepaation Region, 0th ERSLN, ERGİN 67

8 Kanat Yunuamaı e Değişken Kanatçık çıaı Sıaında Ouşan Büyük Gidap Ouşumaının Süayonu I eopace Science Meeting & Exhibit, Reno, Nada. ÖZGEÇMİŞLER Pof.D. H. ERSLN 958 yıında Robet Coege (Boğaziçi Unieitei) Makine Mühendiiği böümünde Lian eğitini tamamadı. 959 yıında aynı ünieitede Yükek Lian eğitini bitidi. 96 yıında Noth Caoina State Unieity, Raeigh, Noth Caoina, US de Haa-Uzay Mühendiiği e Uyguamaı Matematik Doktoa öğenini bitidi. Öğet Göii oaak ıaı ie; Noth Caoina State Unieity, Tenneee Technoogica Unieity, Unieity of Tenneee Space Intitute, Unieity of Tenneee (Fu Pofeo with tenue) oaak (Seçkin Pofeö ödüü aaak) e Cakon Unieity de buundu. İgii Pofeö (djunct Pofeo) oaak ıaı ie Geogia Intitute of Technoogy e Rice Unieity de buundu. Daeti öze de konuşmacıı oaak BD, Tükiye, e Taiwan ünieiteeinde ayıa matematik e fizik (computationa mathematic and phyic) konuaı üzeinde buundu. Ikiyüz-ei üzeinde bie e teknik apoa, bidiie (yıın en iyi bie bidiii ödüü) e unuma geçekeştişti. Kık ene ütünde bi üede, e üeki oaak, en iei bie düzeyde ayıa modeeme e yazıım teknoojiei geişte -Ge pojeeinin yöneticiiğini yapmıştı. Bu R-Ge pojeei BD Fedea Det (U.S. Fedea Goenment) pojeei oaak, U.S. Depatment of Defene (i Foce, Nay, my), NS (Nationa eonautic and Space dminitation), U.S. Depatment of Enegy, U.S. Nucea Reguatoy Commiion, U.S. Enionmenta Potection gency, U.S. Depatment of Inteio, and U.S. Depatment of Jutice taafından detekenmişti. ynı üede, bie uzman danışman oaak, BD Fedea Det kuumaına e öze-ektö R-GE kuumaına, U.S. i Foce, nod Engineeing and Deopment Cente, Oak Ridge Nationa Laboatoy (DOE), Intenationa tomic Enegy gency (Vienna, utia), HDR, Inc. (Vice-Peident), e Back and Veatch, Inc. ie çaışmıştı. U.S. Goenment, U.S. Houe of Repeentatie Expet Witne (Uzman Tanık) oaak eçimiş, e U.S. Nucea Reguatoy Commiion, e U.S. Fedea Powe Commiion taafından BD kongeine Nucea Pant Enionmenta Impact and Safety konuaı ie igii bie bigie emek için çağımıştı yıaında, NS Nationa Technoogy Tanfe Cente (NTTC) Baş Bi damı (Chief Scientit) oaak gö yapmıştı. ynı üede U.S. Depatment of Jutice (DOJ), Nationa Intitute of Jutice (NIJ), Office of Science and Technoogy (OS&T), Office of Law Enfocement Technoogy Commeciaization Cente (OLETC) Baş Bi damı (Chief Scientit) oaak da göendiimişti. 200 yıında BD de emeki omuştu. TI, STM (SSM), DPT, SELSN gibi fa e kuumada Tükiye de danışman oaak gö amıştı. H.Mu.Ütğm. i ERGİN 98 yıında dana da doğdu. İk, ota e ie öğenini dana da tamamadı. 997 yıında Haa Hap Okuu Bigiaya Mühendiiği Böümünde ian eğitine başadı. 200 yıında Teğmen oaak Haa Teknik e Sınıf Okuaı Eğit Mekezi Komutanığına atandı. Eyü 200 Temmuz 2002 yıaı aaında Haa Teknik Okua Komutanığı MEBS Oku Komutanığı Gaziemi/İZMİR Kuiye Subay, Temmuz 2002 ğuto 200 Detek Ü MEBS Tabu Komutanığı/DİYRBKIR Bigi Sitemei Takım Komutanı, Bakım Böük e Müşteek Haekat Böük Komutanı, ğuto 200 Eyü Nou Taşınabii Haa Rada Kıt a Komutanığı/DİYRBKIR Kıt a Komutanı göeinde buunduktan ona Ek 2006 Ek 2008 Haa Hap Okuu Haacıık e Uzay Teknoojiei Entitüünde Bigiaya Mühendiiği na Bi Daında Yükek Lian öğenini tamamadı. Haen Genekumay Peone Başkanığı kıı Kat Yönet Mekezi nde Sitem Yazıım e Üet Geişte Subayı oaak göine dam etmektedi. Beka oup, ingiizce bimektedi. EK Küte Kounum İkei: Küte kounumu üekiik denkemi ayıka kuamda fizike düzene uygun oaak aşağıdaki şekide beitimektedi. = d ; m = () ERSLN, ERGİN 68

9 Kanat Yunuamaı e Değişken Kanatçık çıaı Sıaında Ouşan Büyük Gidap Ouşumaının Süayonu Dm = ( ) V nˆ d = 0 Dt (2) c t m D Dt c c c V c d d = zaman = küte = dingen-böge (domain) zamana değişi (Laganginan) = yoğunuk = duağan-böge denet oyumu ie igii (conto oume) = duağan-böge denet oyumu = duağan-böge kapam (encoue) denet aanı (conto uface) ie igii = duağan-böge kapam denet aanı = duağan-böge kapamı (denet aanı ie igii) = duağan-böge kapam aanı üzeinde yönü hız (dingen-böge ie igii) = duağan-böge kapam aanından geçen yoğunuk (dingen-böge ie igii) n ˆ d d = duağan-böge kapam aanı üzeinde yee dışaı-atı düzgüü ektö (outwad poitie noma ecto) = duağan-böge kapam aanı üzeinde yee aan öğei (eementa aea) = duağan-böge oyum öğei (eementa oume) Doğua Momentum-Kuet İkei (Newton un 2nci İkei): Gene oaak üç yön momentum-kuet için ayık oaak beienebii. x yön doğua momentum-kuet ikei V x = V ; x d = V x ( ) x d M = V x d = V x m (3) DM x = ( Vx ) V ˆ x, V n d = ( fbx, ) Dt c d uuu p uˆ nˆ d σ nˆ d τ nˆ d c x c x c x M x = x-yön-momentum V x = x-yön-hız f bx, = oyuma öze x-yön kuet p σ x uu τ x = baınç = x-yön düzeni (amina) zoanım (te) ektö (denet-aanı öğei üzeinde) = x-yön kagaşık (tubuent) zoanım ektö (denet-aanı öğei üzeinde) () y yön doğua momentum-kuet ikei V y = V ; y d = V y ( ) y d M = V y d = V y m (5) ERSLN, ERGİN 69

10 Kanat Yunuamaı e Değişken Kanatçık çıaı Sıaında Ouşan Büyük Gidap Ouşumaının Süayonu DM y = ( V ) ˆ y V y, V n d = ( fb, y ) Dt c d uuu puˆ nˆ d σ nˆ d τ nˆ d y y y c c c (6) f b, y = oyuma öze y-yön kuet σ y uu τ y = y-yön düzeni zoanım ektö (denet-aanı öğei üzeinde) = y-yön kagaşık zoanım ektö (denet-aanı öğei üzeinde) z yön doğua momentum-kuet ikei V z = V ; z d = V z ( ) z d M = V z d = V z m (7) DM z = ( V ) ˆ z V z, V n d = ( fb, z ) Dt c d uuu p uˆ nˆ d σ nˆ d τ nˆ d z z z c c c (8) f bz, = oyuma öze z-yön kuet σ z uu τ z = z-yön düzeni zoanım ektöü (denet-aanı öğei üzeinde) = z-yön kagaşık zoanım ektöü (denet-aanı öğei üzeinde) Eneji Kounum Dengei: 2 V e= et ( e...) 2 (9) e = ed = ed ; E = ed = e m ( ) (0) DE = ( e ) e ˆ V n d = q Dt c & d uu qt, q, ( ˆ ) e n d c () e = küteye-öze (ma intenie) eneji e T = küteye-öze ııa (thema) eneji 2 V 2 = küteye-öze dingen (kinetic) eneji E = eneji E = denet-oyumunun enejii c ERSLN, ERGİN 70

11 Kanat Yunuamaı e Değişken Kanatçık çıaı Sıaında Ouşan Büyük Gidap Ouşumaının Süayonu e = dingen küteye-öze eneji (denet-aanı öğei üzeinde) uu q e, = kagaşık ııa eneji ektöü (denet-aanı öğei üzeinde) q T, = düzeni ııa eneji ektöü (denet-aanı öğei üzeinde) q& = oyuma-öze eneji üet/tüket (geneation/diipate) Küte-Bieşi (Nem) Kounum İkei: Ck = Ck d = Ck d ; m k = Ck d = Ck m ( ) (2) Dmk = ( Ck ) C V n d = m Dt & d ˆ k, k c uu q k, q ( nˆ ) c k, d (3) m k C = k-bieşi kütei k = oyuma-öze k-bieş oanı m& k = oyuma-öze k-bieş üet/tüket hızı q uu k, q k, = düzeni k-bieşi yayınım ektöü (denet-aanı-öğei üzeinde) = kagaşık k-bieşi yayınım ektöü (denet-aanı-öğei üzeinde) Ψ= ϕ d () Ψ = ayık-eeman oyumu akışkan özeiği ϕ [ ϕ( ) ] = ( ) ϕ ( ) (5) ( ) = V nˆ d (6) d dt ϕ V n d [ ϕ( )] = ( ) ϕ ˆ ϕ = ( ) ϕ V nˆ d (7) = ayık-eeman içinde otaama yoğunuk ϕ = ayık-eeman içinde otaanmış küteye-öze akışkan özeiği DΨ Dt d ϕ = ( ) ϕ V nˆ d ϕ V nˆ d (8) ERSLN, ERGİN 7

12 Kanat Yunuamaı e Değişken Kanatçık çıaı Sıaında Ouşan Büyük Gidap Ouşumaının Süayonu DΨ ϕ = ( ) ( ϕ ϕ ) V nˆ d Dt d x (9) p = pd ; pd p = (20) p = ayık-eeman içinde otaanmış baınç p ( nˆ ) ( ˆ ) [ 0] d = p n d = p = 0 (2) e e [ ] p ( nˆ ) d = p ( nˆ ) d 0 = p ( nˆ ) d p ( nˆ ) d e e e e = ( p p)( nˆ ) d (22) e = ayık-eeman denet aanı Eeman-Yoğunuğu e /eya Eeman-Oyumu Çözümü (23) [ ] = ˆ V ( n) d e x- yön doğua momentum-kuet ikei V x = ( V ; V ).( ˆ ) x V n d e x e ( )( ) p p nˆ. uˆx d e e uu σ x uˆx. nˆ de. ˆ τ n de fb, x e e x = ayık-eeman denet oyumu f bx, = ayık-eeman içinden otaanmış oyuma-öze x-yön kuet (2) y- yön doğua momentum-kuet ikei V y = ( V ; V ).( ˆ ) y V n d e ( )( ˆ ) y e p p n. uˆ y de e uu σy u ˆy. n ˆ d e τ.( ˆ ) e by, e e y n d f (25) f by, = ayık-eeman içinden otaanmış oyuma-öze y-yön kuet ERSLN, ERGİN 72

13 Kanat Yunuamaı e Değişken Kanatçık çıaı Sıaında Ouşan Büyük Gidap Ouşumaının Süayonu z- yön doğua momentum-kuet ikei V z = ( V z; V ).( ˆ ) z V n de e ( p p)( nˆ ). uˆ z d e e uu σ uˆ. nˆ d τ.( nˆ ) d f e z z e z e b, z e f bz, = ayık-eeman içinden otaanmış oyuma-öze z-yön kuet (26) Eneji Kounum Dengei: e uu = { ( e ).( ˆ ) (,, ) ( ˆ e V n d q q T q ) e n d t & } (27) c c Küte-Bieşi (Nem) Kounum İkei: { ( C ˆ k, Ck) V ( n) d m& k c Ck = uu q q ( nˆ ) d c ( k, k, ) } (28) Sayıa Modeemenin Tanımı e Uyguamaı Eeman-Yoğunuğu e /eya Eeman-Oyumu Çözümü: uu ( q ) i i = V ( nˆ) d ( nˆ) d e i e x- yön doğua momentum-kuet ikei (29) ij,, V = ( V x, V ). ( ˆ ) x V n d e x; ( p p)( nˆ ). uˆ d e e e ( σ ) x uˆ. nˆ d x x, j,, j,, j, uu ( τ ).( nˆ x ) d a, j, x ; (30) ERSLN, ERGİN 73

14 y- yön doğua momentum-kuet ikei Kanat Yunuamaı e Değişken Kanatçık çıaı Sıaında Ouşan Büyük Gidap Ouşumaının Süayonu V = ( V y; V ). ( ˆ ) y V n d e y; ( p p)( nˆ ). uˆ d e e e ( σ ) y uˆ. nˆ d y y, j,, j,, j, uu ( τ ).( nˆ y ) d a, j, yi ; m, j, (3) z- yön doğua momentum-kuet ikei V = ( V z; V ). ( ˆ ) z V n d e z; Eneji Kounum Dengei,, { e i j = ( e e ) ( n ˆ ) d q c i & i ( p p)( nˆ ). uˆ d e c uu ( qt, q ) ˆ } ( n ) d e Küte-Bieşi (Nem) Kounum İkei ;,, { C kij= ( C ˆ, C ) ( n ) d k m c i & i uu q k, q ˆ, ( n ) d c k ( ) } ( σ ) z uˆ. nˆ d z z k k 2 V V x y Vz 2 Vy Vx Vz σxx = μ 2 ; σ yy = μ y x z 2 Vz V V x y σzz = μ 2 3 z x y e, j,, j,, j, uu ( τ ).( nˆ z ) d a, j, z ; (32) (33) (3) (35) ERSLN, ERGİN 7

15 Kanat Yunuamaı e Değişken Kanatçık çıaı Sıaında Ouşan Büyük Gidap Ouşumaının Süayonu V V x y V V z Vx y Vz σ = μ = σ ; σ = μ = σ ; σ = μ = σ y x x z z y xy yx xz zx yz zy (36) Vj Vj ij υ i υi υ δt τ = = < > x 2 x (37) x x x x ix i ix iy iz τ = υ = x υ x υ y υ z V V V V (38) x x x xx υ V xx υ V V xy υ xz τ = (39) V V V x x x τ yx = υ yx υ yy υ yz V V V x x x τ zx = υ zx υ zy υ zz (0) () V V V V (2) y y y y iy i ix iy iz τ = υ = x υ x υ y υ z Vy Vy Vy xy υ xx υ xy υ xz τ = (3) V V V y y y τ yy = υ yx υ yy υ yz V V V y y y τ zy = υ zx υ zy υ zz () (5) V V V V (6) z z z z iz i ix iy iz τ = υ = x υ x υ y υ z z z z xz υ V xx υ V V xy υ xz τ = (7) V V V z z z τ yz = υ yx υ yy υ yz V V V z z z τ zz = υ zx υ zy υ zz (8) (9) ERSLN, ERGİN 75

BASİT MAKİNELER. Kuvvet Kazancı. Basit Makinelerin Genel Özellikleri. Basit Makinelerde Verim

BASİT MAKİNELER. Kuvvet Kazancı. Basit Makinelerin Genel Özellikleri. Basit Makinelerde Verim BASİT MAİNELER Makine; dendiğinde, dişieden, mieden ve daa biçok aeketi paçadan ouşmuş büyük cisimei kadımaya, kımaya yaayan kamaşık bi yapı akımıza gei. Oysa bi işi yapaken daa az kas gücü kuanmak veya

Detaylı

GÖRÜŞ UZUNLUKLARI (Sight Distances)

GÖRÜŞ UZUNLUKLARI (Sight Distances) GÖRÜŞ UZUNLUKLARI (Sight Ditance) Göüş uzunuğu üücünün iei doğutuda göebidiği yo uzunuğudu. Yo Emniyeti ( güveniği ) ve Youn Kapaitei ( hız düşee youn kapaitei de düşecekti ) açıından önemi bi uzunuktu

Detaylı

T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ. BİR KOLUN HAREKETLERİNİ TAKİP EDEN DÖRT DÖNEL MAFSALLI ROBOT KOLU TASARIMI ve DENEYSEL ARAŞTIRILMASI

T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ. BİR KOLUN HAREKETLERİNİ TAKİP EDEN DÖRT DÖNEL MAFSALLI ROBOT KOLU TASARIMI ve DENEYSEL ARAŞTIRILMASI i .C. RKY ÜNİVERSİESİ FEN İLİMLERİ ENSİÜSÜ İR KOLUN HREKELERİNİ KİP EDEN DÖR DÖNEL MFSLLI ROO KOLU SRIMI ve DENEYSEL RŞIRILMSI Özan ÇEİNKY YÜKSEK LİSNS EZİ MKİN MÜHENDİSLİĞİ N İLİM DLI u tez Oak 9 taihinde

Detaylı

ERKEN EMEKLİLİK VE AKTÜERYAL İNDİRGEME FAKTÖRLERİ

ERKEN EMEKLİLİK VE AKTÜERYAL İNDİRGEME FAKTÖRLERİ T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI SOSYAL GÜVENLİK UZMANLIK TEZİ TEZİN KONUSU ERKEN EMEKLİLİK VE AKTÜERYAL İNDİRGEME FAKTÖRLERİ HAZIRLAYAN Öme Ayhan AÇMAZ TEZ DANIŞMANI Sosya Güvenik Uzmanı Umut GÖÇMEZ

Detaylı

C) 2 2 2 2H c. D) v = v + 2uv + 2u ; tanθ= C) v 0 =10 3 m/s; tanθ= 2 3

C) 2 2 2 2H c. D) v = v + 2uv + 2u ; tanθ= C) v 0 =10 3 m/s; tanθ= 2 3 . Bi uça sesten ızı oaa, H yüseiğinde üstüüzden uçaen ta tepeizden geçtiten τ süe sona sesini duyabiiyouz. es ızı c ise uçağın ızını buunuz. H c τ H c τ H c τ H c τ H c τ tenis oeti u o v tenis topu. Kütesi

Detaylı

h olan bir metal levha simetrik olarak yerleştirilirse yeni sığa

h olan bir metal levha simetrik olarak yerleştirilirse yeni sığa 1 ONDANATÖLE 1. He biinin aanı oan iki ietken paae paka aasındaki uzakık

Detaylı

- 1 - 3 4v A) 450 B) 500 C) 550 D) 600 E) 650

- 1 - 3 4v A) 450 B) 500 C) 550 D) 600 E) 650 - -. Bi cisi uzunutai younu sabit hızı ie at eteye başıyo. Cisi youn yaısını at ettiğinde hızını yaıya düşüüp aan youn yaısını at ettiğinde yine hızını yaıya düşüetedi. Cisi aan youn yaısını gittiğinde

Detaylı

5. Yatayla θ=37 açı yapacak şekilde bir cisim v 0 ilk hızı ile şekildeki gibi fırlatılıyor. x mesafesi kaç metredir.

5. Yatayla θ=37 açı yapacak şekilde bir cisim v 0 ilk hızı ile şekildeki gibi fırlatılıyor. x mesafesi kaç metredir. . Beii bi x mesafesini sabit hızı ie duun suda idip emek mi yoksa, u< hızı ie akan bi nehide idip emek mi daha faza zaman aı?. K e L şehieden aasındaki uzakık IKLI=64 km oup, kaşııkı oaak = km/saat e =6

Detaylı

Sınav Süresi 60 dakikadır, artı 15 dakika giriş yapma süresi bulunmaktadır.

Sınav Süresi 60 dakikadır, artı 15 dakika giriş yapma süresi bulunmaktadır. Sınav Süesi 60 dakikadı, atı dakika giiş yapa süesi buunaktadı. Dikkat!! Cevapaın giiş dakikaaını sou çözek için kuanayın çünkü sınava katıan sayı yüksek oduğundan intenet işeeinde sıkıntı yaşanabii!!

Detaylı

FİZ101 FİZİK-I. Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi Kimya Bölümü B Grubu 3. Bölüm (Doğrusal Hareket) Özet

FİZ101 FİZİK-I. Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi Kimya Bölümü B Grubu 3. Bölüm (Doğrusal Hareket) Özet FİZ11 FİZİK-I Ankaa Üniesitesi Fen Fakültesi Kimya Bölümü B Gubu 3. Bölüm (Doğusal Haeket) Özet.1.14 Aysuhan Ozansoy Haeket Nedi? Mekanik; kuetlei e onlaın cisimle üzeine etkileini inceleyen fizik dalıdı

Detaylı

Türkiye'nin Tükenmeyen Kalemi. Adalet Meslek Yüksekokulu

Türkiye'nin Tükenmeyen Kalemi. Adalet Meslek Yüksekokulu Türkiye'nin Tükenmeyen Kaemi Adaet Mesek Yüksekokuu Atatürk, 1923 yıında çağdaş ve aik anayışa temeendirien Genç Cumhuriyetimizin, aydınanma younda ışığını gençerden aması gereğinin biinci ie eğitime yönedi.

Detaylı

Ankara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Ankara Aysuhan OZANSOY

Ankara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Ankara Aysuhan OZANSOY FİZ11 FİZİK Ankaa Üniesitesi Diş Hekimliği Fakültesi Ankaa Aysuhan OZANSOY Bölüm-III : Doğusal (Bi boyutta) Haeket 1. Ye değiştime e Haeketin Tanımı 1.1. 1 Mekanik Nedi? 1.. Refeans çeçeesi, Konum, Ye

Detaylı

Bölüm 6: Dairesel Hareket

Bölüm 6: Dairesel Hareket Bölüm 6: Daiesel Haeket Kaama Soulaı 1- Bi cismin süati değişmiyo ise hızındaki değişmeden bahsedilebili mi? - Hızı değişen bi cismin süati değişi mi? 3- Düzgün daiesel haekette cismin hızı değişi mi?

Detaylı

Sunum ve Sistematik 1. ÜNİTE: DÜZLEM GEOMETRİDE TEMEL ELEMANLAR VE İSPAT BİÇİMLERİ

Sunum ve Sistematik 1. ÜNİTE: DÜZLEM GEOMETRİDE TEMEL ELEMANLAR VE İSPAT BİÇİMLERİ Sunum ve Sistematik 1. ÜNİTE: DÜZLEM GEMETRİDE TEMEL ELEMNLR VE İSPT İÇİMLERİ KNU ÖZETİ u başık atına, ünitenin en can aıcı bigiei, kazanım sıasına göe en at başıkaa ayıaak hap bigi niteiğine konu özeti

Detaylı

DÜZ AYNALAR. 3 cm) düzlem ayna

DÜZ AYNALAR. 3 cm) düzlem ayna 45 DÜZ AYNALAR. Bi düzem aynanın noktasına 45 ik açı ie geen ışık ekandaki A noktasına uaşmakta oup BA=0 cm di. Ayna noktası etaında saat yönünün tesine 7,5 döndüüüse ışık ekanda başka bi noktaya uaşmaktadı.

Detaylı

VİDALAR VE CIVATALAR. (DĐKKAT!! Buradaki p: Adım ve n: Ağız Sayısıdır) l = n p

VİDALAR VE CIVATALAR. (DĐKKAT!! Buradaki p: Adım ve n: Ağız Sayısıdır) l = n p VİDALA VE CIVAALA d : Miniu, inö yada diş dibi çapı (=oot) d : Otalaa, noinal çap yada böğü çapı (=ean) d : Maksiu, ajö çap, diş üstü çapı λ : Helis açısı p : Adı (p=pitch) l (hatve): Civatanın bi ta dönüşüne

Detaylı

45 h. v 2. g m K L M. m 2. f=0 f=0,2

45 h. v 2. g m K L M. m 2. f=0 f=0,2 . Bi nehin A ianından su ie aynı yönde yüzen bi bot B ianına 3 saatte aıyo. Nehi taafından süükenen bi kütük ise iki ian aasındaki esafeyi saatte aıyo. Buna öe bot B ianından A ianına kaç saatte ide? u.

Detaylı

TEKNOPAZAR TEKNOLOJİK ÜRÜN TANITIM VE PAZARLAMA DESTEK PROGRAMI

TEKNOPAZAR TEKNOLOJİK ÜRÜN TANITIM VE PAZARLAMA DESTEK PROGRAMI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BİLİM VE TEKNOLOJİ TEKNOLOJİK ÜRÜN TANITIM VE PAZARLAMA DESTEK PROGRAMI Biim, Sanayi ve Teknooji Bakanığı Biim ve Teknooji Gene Müdürüğü Biim, Sanayi ve Teknooji Bakanığı Biim ve Teknooji

Detaylı

GÜÇLENDİRME PERDELERİNDE BOŞLUKLARIN KAPASİTEYE OLAN ETKİSİ

GÜÇLENDİRME PERDELERİNDE BOŞLUKLARIN KAPASİTEYE OLAN ETKİSİ 2. Türkiye Deprem Müendisiği ve Sismooji Konferansı 25-27 Eyü 213 MKÜ HATAY GÜÇLENDİRME PERDELERİNDE BOŞLUKLARIN KAPASİTEYE OLAN ETKİSİ ÖZET: K. Pençereci 1, S. Yıdırım 1, Y.İ. Tonguç 1 1 İnş. Yük. Mü.,Promer

Detaylı

Dönerek Öteleme Hareketi ve Açısal Momentum

Dönerek Öteleme Hareketi ve Açısal Momentum 6 Döneek Ötelee Haeketi e Açısal Moentu Test 'in Çözülei.. R L P N yatay M Çebe üzeindeki bi noktanın yee göe hızı, o noktanın ekeze göe çizgisel hızı ile çebein ötelee hızının ektöel toplaına eşitti.

Detaylı

2013 SBS (ORTAÖĞRETİME GEÇİŞTE TEK SINAV YENİ SİSTEM)

2013 SBS (ORTAÖĞRETİME GEÇİŞTE TEK SINAV YENİ SİSTEM) 2013 SBS (ORTAÖĞRETİME GEÇİŞTE TEK SINAV YENİ SİSTEM) (Şubat 2011-2641 Miî Eğitim Bakanığı Tebiğer Dergisi 113 Değişikikeri ie) 2012-2013 öğretim yıından itibaren 8. sınıfta uyguanacak oan yeni sistemde

Detaylı

02 Mayıs 2007 tarih ve 26510 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

02 Mayıs 2007 tarih ve 26510 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Enerji Verimiiği 5627 SAYILI ENERJİ VERİMLİLİĞİ KANUNU; 02 Mayıs 2007 tarih ve 26510 sayıı Resmi Gazetede yayımanarak yürürüğe girmiştir. Enerji Verimiiği: Binaarda yaşam standardı ve hizmet kaitesinin,

Detaylı

Örnek 1. Çözüm: Örnek 2. Çözüm: 60 30000 300 60 = = = 540

Örnek 1. Çözüm: Örnek 2. Çözüm: 60 30000 300 60 = = = 540 Önek 1 1.8 kn yük altında 175 dev/dak dönen bi mil yatağında çalışacak bilyeli ulman için, 5 saat ömü ve %9 güvenililik istemekteyiz. Öneğin SKF kataloğundan seçmemiz geeken inamik yük sayısı (C 1 ) nedi?

Detaylı

UYGULAMALAR ÇIKIŞ OLSAYDI!!

UYGULAMALAR ÇIKIŞ OLSAYDI!! UYGULAMALAR ( Duruş Görüş Uzunuğu, Fren Eniyet Meaei, Stopping Sight Ditance ) PROBLEM: 90 k/a' ik hıza uygun, % 3 eğii bir yo üzerinde tairat (onarı) ebebiye işaret ( uyarı) evhaı konuacaktır. Bu evha

Detaylı

TORK. τ = 2.6 4.sin30.2 + 2.cos60.4 = 12 4 + 4 = 12 N.m Çubuk ( ) yönde dönme hareketi yapar. τ K. τ = F 1. τ 1. τ 2. τ 3. τ 4. 1. 2.

TORK. τ = 2.6 4.sin30.2 + 2.cos60.4 = 12 4 + 4 = 12 N.m Çubuk ( ) yönde dönme hareketi yapar. τ K. τ = F 1. τ 1. τ 2. τ 3. τ 4. 1. 2. AIŞIRMAAR 8 BÖÜM R ÇÖZÜMER R cos N 4N 0 4sin0 N M 5d d N ve 4N luk kuv vet lein çu bu ğa dik bi le şen le i şekil de ki gi bi olu nok ta sı na gö e top lam tok; τ = 6 4sin0 + cos4 = 4 + 4 = Nm Çubuk yönde

Detaylı

GÖVDE BORULU ISI DEĞİŞTİRİCİLİ R404A KULLANILAN BİR SOĞUTMA SİSTEMİNİN ENERJİ VE EKSERJİ ANALİZİ

GÖVDE BORULU ISI DEĞİŞTİRİCİLİ R404A KULLANILAN BİR SOĞUTMA SİSTEMİNİN ENERJİ VE EKSERJİ ANALİZİ Iı Bilimi ve Tekniği Degii,,, -, J. of Themal Science and Technology TIBTD Pinted in Tukey ISSN - GÖVD BORULU ISI DĞİŞTİRİİLİ RA ULLANILAN BİR SOĞUTMA SİSTMİNİN NRJİ V SRJİ ANALİZİ Ahmet ABUL, Önde IZILAN,

Detaylı

YENİ NESİL ASANSÖRLERİN ENERJİ VERİMLİLİĞİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

YENİ NESİL ASANSÖRLERİN ENERJİ VERİMLİLİĞİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ YENİ NESİL ASANSÖRLERİN ENERJİ VERİMLİLİĞİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ ÖZET Egün ALKAN Elk.Y.Müh. Buga Otis Asansö Sanayi ve Ticaet A.Ş. Tel:0212 323 44 11 Fax:0212 323 44 66 Balabandee Cad. No:3 34460 İstinye-İstanbul

Detaylı

Bina Isıtmada Enerji Tüketiminin Optimum Kontrolü JAGA Araştırması

Bina Isıtmada Enerji Tüketiminin Optimum Kontrolü JAGA Araştırması Bina Isıtmada Tüketiminin Optimum Kontroü JAGA Araştırması İç mekan ısıtma ve soğutma sistemerinde enerji tüketiminin kontro edimesi ısınma ve ikimeme teorisinde daima önemi ro oynayan bir konu omuştur.

Detaylı

BÖLÜM 2 KORUNUM DENKLEMLERİ

BÖLÜM 2 KORUNUM DENKLEMLERİ BÖLÜM KORUNUM DENKLEMLERİ.-Uzayda sabit konumlu sonlu kontol hacmi.- Debi.3- Haeketi takiben alınmış tüev.4- üeklilik denklemi.5- Momentum denklemi.6- Eneji Denklemi.7- Denklemlein bilançosu Kounum Denklemlei

Detaylı

TEST 29-1 KONU ATOM MODELLERİ. Çözümlerİ ÇÖZÜMLERİ

TEST 29-1 KONU ATOM MODELLERİ. Çözümlerİ ÇÖZÜMLERİ KOU 9 TOM MOLLR Çözüme TST 9- ÇÖÜMLR. 3 e çıka eekto 3 te ye iese Bame Ha, 3 te e ieke Lyma b ya da de e ieke Lyma a şıması yapa. 6. Hidojei. uyaıma eejisi 0, ev oduğuda L idojei uyaıyo ise eekto osaydı

Detaylı

Parçacıkların Kinetiği Impuls-Momentum Yöntemi: Çarpışma

Parçacıkların Kinetiği Impuls-Momentum Yöntemi: Çarpışma Paçacıklaın Kinetiği Impuls-Momentum Yöntemi: Çapışma İki kütle bibii ile kısa süe içeisinde büyük impulsif kuvvetlee yol açacak şekilde temas edese buna çapışma (impact) deni. Çapışma 1. Diekt mekezcil

Detaylı

5. MODEL DENEYLERİ İLE GEMİ DİRENCİNİ BELİRLEME YÖNTEMLERİ

5. MODEL DENEYLERİ İLE GEMİ DİRENCİNİ BELİRLEME YÖNTEMLERİ 5. MODEL DENEYLEİ İLE GEMİ DİENİNİ BELİLEME YÖNTEMLEİ Gei projeinin değişik erelerinde iteatik odel deneylerine dayalı yaklaşık yöntelerle gei topla direnci e dolayııyla gei ana akine gücü belirlenektedir.

Detaylı

Katı Cismin Uç Boyutlu Hareketi

Katı Cismin Uç Boyutlu Hareketi Katı Cismin Uç outlu Haeketi KĐNEMĐK 7/2 Öteleme : a a a ɺ ɺ ɺ ɺ ɺ / / /, 7/3 Sabit Eksen Etafında Dönme : Hız : wx bwe bwe wx be he x we wx bwe e d b be d be he b h O n n n ɺ ɺ θ θ θ θ θ ( 0 Đme : d d

Detaylı

Bölüm 6: Newton un Hareket Yasalarının Uygulamaları:

Bölüm 6: Newton un Hareket Yasalarının Uygulamaları: (Kimya Bölümü A Gubu 17.11.016) Bölüm 6: Newton un Haeket Yasalaının Uygulamalaı: 1. Bazı Sabit Kuetle 1.1. Yeçekimi 1.. Geilme 1.3. Nomal Kuet. Newton un I. Yasasının Uygulamalaı: Dengedeki Paçacıkla

Detaylı

Kütle Çekimi ve Kepler Kanunları. Test 1 in Çözümleri

Kütle Çekimi ve Kepler Kanunları. Test 1 in Çözümleri 7 Kütle Çekii e Keple Kanunlaı est in Çözülei. Uydu Dünya nın ekezinden kada uzaklıktaki yöüngesinde peiyodu ile dolanıken iki kütle aasındaki çeki kueti, ekezcil kuet göei göü. F çeki F ekezcil G Bağıntıya

Detaylı

EMEKLILIK SİSTEMLERİ SINAV SORULARI WEB-ARALIK 2015. Bireysel emeklilik sistemine ilişkin olarak aşağıdakilerden hangisi(leri) yanlıştır?

EMEKLILIK SİSTEMLERİ SINAV SORULARI WEB-ARALIK 2015. Bireysel emeklilik sistemine ilişkin olarak aşağıdakilerden hangisi(leri) yanlıştır? EMEKLILIK SİSTEMLERİ SINAV SORULARI WEB-ARALIK 2015 Sou-1 Bieysel emeklilik sistemine ilişkin olaak aşağıdakileden hangisi(lei) yanlıştı? I. Bieysel emeklilik sistemindeki biikimle Sosyal Güvenlik Sistemine

Detaylı

Dört Çubuk Mekanizması Kullanarak Mikro Hava Aracı İçin Kanat Mekanizması Tasarımı

Dört Çubuk Mekanizması Kullanarak Mikro Hava Aracı İçin Kanat Mekanizması Tasarımı Uusararası Katıımı 7. Makina Teorisi Sempoumu, İmir, 4-7 Hairan 5 Dört Çubuk Mekaniması Kuanarak Mikro Hava Aracı İçin Kanat Mekaniması Tasarımı A. İşbitirici * E. Atuğ İTÜ İTÜ İstanbu İstanbu Öet Kuşarın

Detaylı

Eres Söylemez Makina Mühendisliği Bölümü, ODTÜ, 06531, Ankara.

Eres Söylemez Makina Mühendisliği Bölümü, ODTÜ, 06531, Ankara. 0. ULUSAL MAKİNE TEORİSİ SEMPOZYUMU Seçuk Üniversitesi, Knya, Eyü 00 HAFİF UÇAKLAR İÇİN DÜZLEMSEL UÇUŞ KONTROL SİSTEMLERİNİN KİNEMATİK SENTEZİ Yunus Akman Tasarım ve Geiştirme Müdürüğü, TAI, Türkiye Havacıık

Detaylı

alan ne kadardır? ; 3 3

alan ne kadardır? ; 3 3 - -. Doğa saıa kümeside f(k)=(k+) -k foksiou kuaaak k, k, k topamaı buuuz. ( + ) ( + )( + ) ( + ) 6. Topam fomüei kuaaak uzuuğu oa homoje bi çubuğu ucua göe ağıık mekezi buuuz.. Topam fomüei kuaaak uzuuğudaki

Detaylı

Sonlu Elemanlar Yöntemiyle Yumuşak Polietilen Bir Silindirik Borunun Gerilme Analizi

Sonlu Elemanlar Yöntemiyle Yumuşak Polietilen Bir Silindirik Borunun Gerilme Analizi Uludag.Üniv.Zi.Fak.Deg., 25) 19: 23-36 Sonlu Elemanla Yöntemiyle Yumuşak Polietilen Bi Silindiik Bounun Geilme Analizi Muhaem ZEYTİNOĞLU * ÖZET Taım, anayii ve konut ektöünde kullanılan, ıvı ve gaz iletim

Detaylı

ZnX (X=S, Se, Te) FOTONİK KRİSTALLERİNİN ÖZFREKANS KONTURLARI * Eigenfrequency Contours of ZnX (X=S, Se, Te) Photonic Crystals

ZnX (X=S, Se, Te) FOTONİK KRİSTALLERİNİN ÖZFREKANS KONTURLARI * Eigenfrequency Contours of ZnX (X=S, Se, Te) Photonic Crystals Ç.Ü Fen e Mühendislik Bilimlei Deisi Yıl:0 Cilt:8-3 ZnX (X=S, Se, Te) FOTONİK KRİSTALLERİNİN ÖZFREKANS KONTURLARI * Eienfequency Contous of ZnX (X=S, Se, Te) Photonic Cystals Utku ERDİVEN, Fizik Anabilim

Detaylı

Yazanlar : w c. Ekran modülasyonlu C sınıfı bir RF yükseltici Şekil : l de gösterilmiştir. Şekil : l deki anod

Yazanlar : w c. Ekran modülasyonlu C sınıfı bir RF yükseltici Şekil : l de gösterilmiştir. Şekil : l deki anod UDK : 621.396.019 Düşük Güçü Vericierde Ekran Moiasyonunun Uyguanası ve Anod Modiiasyonu ie Ekonoik Mukayesesi Yazanar : Dr. Mustafa N. PARLAR (*) Atunkan HIZAL (**) Kuanıan Seboer : W nn w c ** i f E.V

Detaylı

IŞIK VE GÖLGE BÖLÜM 24

IŞIK VE GÖLGE BÖLÜM 24 IŞI VE GÖLGE BÖLÜM 24 MODEL SORU 1 DE SORULARIN ÇÖÜMLER MODEL SORU 2 DE SORULARIN ÇÖÜMLER 1 1 Dünya Ay Günefl 2 2 Bu olay ışı ğın fak lı say am o la a fak lı hız la a yayıl ı ğı nı açık la ya maz Şe kil

Detaylı

BÖLÜM 5 İDEAL AKIŞKANLARDA MOMENTUMUN KORUNUMU

BÖLÜM 5 İDEAL AKIŞKANLARDA MOMENTUMUN KORUNUMU BÖLÜM 5 İDEAL AKIŞKANLARDA MOMENTUMUN KORUNUMU Linee İmpuls-Momentum Denklemi Haeket halinde bulunan bi cismin hehangi bi andaki doğusal hızı, kütlesi m olsun. Eğe dt zaman aalığında cismin hızı değişiyosa,

Detaylı

MAKİNE MÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞ Ders 1

MAKİNE MÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞ Ders 1 Desin içeiği AKİNE ÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞ Des 1 akine ilgisi ile ilgili genel ilgile, tanıla e sınıflandıala Eneji kaynaklaı e genel özelliklei otola e iş akineleinin sınıflandıılası Santalle e elektik enejisi

Detaylı

Hazırlayan Arş. Grv. M. ERYÜREK

Hazırlayan Arş. Grv. M. ERYÜREK 7. BASĐ SARKAÇ ĐLE YERÇEKĐMĐ ĐVMESĐNĐN BULUNMASI AMAÇ Hazırayan Arş. Grv. M. ERYÜREK 1- Basit harmonik hareketerden biri oan sarkaç hareketini fizikse oarak inceemek, yerçekimi ivmesini basit sarkaç kuanarak

Detaylı

Çözüm Kitapçığı Deneme-4

Çözüm Kitapçığı Deneme-4 KMU PERSONEL SEÇME SINVI ÖĞRETMENLİK LN İLGİSİ TESTİ LİSE MTEMTİK ÖĞRETMENLİĞİ -5 ŞUT 7 Çözüm Kitapçığı Deneme- u tetlein he hakkı aklıdı. Hangi amaçla olua olun, tetlein tamamının vea bi kımının Mekezimizin

Detaylı

5 ÖABT / MTL ORTAÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETMENLİĞİ TG. 678 ( sin + cos )( sin- cos )( sin+ cos ) lim sin- cos " = lim ( sin+ cos ) = bulunu. ". # # I = sin d = sin sin d sin = u sin d = dv du = sin : cos

Detaylı

L diğer araca doğru uçmaktadır. Bu durumda iki araç yan yana gelinceye kadar güvercinden alınan yol x 1 olsun. İkinci bir durumda ise araçlar aynı

L diğer araca doğru uçmaktadır. Bu durumda iki araç yan yana gelinceye kadar güvercinden alınan yol x 1 olsun. İkinci bir durumda ise araçlar aynı . Şekideki ibi paae ayada buunan teneden X tenin uzunuğu, Y tenin uzunuğu y di. Y y Y y y 4 İki tenin ızaının oanı = 3 oaak eiiyo. İki tenin aka Şeki. Şeki. taaaı başanıçta Şeki. deki ibi aynı izada, beii

Detaylı

Markalama, kodlama ve sistem çözümleri. Şekerleme

Markalama, kodlama ve sistem çözümleri. Şekerleme Markaama, kodama ve sistem çözümeri Şekereme Üretim hatarınızda karşıaştığınız benzersiz zorukarı biiyoruz Birçok farkı ambaaj türünü yönetmekten, havada uçuşan şeker parçacıkarının buunduğu bir ortamda

Detaylı

3. EŞPOTANSİYEL VE ELEKTRİK ALAN ÇİZGİLERİ AMAÇ. Bir çift elektrot tarafından oluşturulan elektrik alan ve eş potansiyel çizgilerini görmek.

3. EŞPOTANSİYEL VE ELEKTRİK ALAN ÇİZGİLERİ AMAÇ. Bir çift elektrot tarafından oluşturulan elektrik alan ve eş potansiyel çizgilerini görmek. 3. EŞPOTNSİYEL VE ELEKTRİK LN ÇİZGİLERİ MÇ i çift elektot taafından oluştuulan elektik alan ve eş potansiyel çizgileini gömek. RÇLR Güç kaynağı Galvanomete Elektot (iki adet) Pob (iki adet) İletken sıvı

Detaylı

TEST ljçbztïm/erf/ Sl/alama,BasitEçitsizlikler. Dojrucevap HB'seçenejidir. Dojru cevap 'IC'seçenej idir. Doj rucevap $;C'seçenejidir.

TEST ljçbztïm/erf/ Sl/alama,BasitEçitsizlikler. Dojrucevap HB'seçenejidir. Dojru cevap 'IC'seçenej idir. Doj rucevap $;C'seçenejidir. öss Matematik -/Slralama,BasitEsitsizlikler Sl/alama,BasitEçitsizlikler TEST ljçbztïm/erf/ - 0, - 0,0 - O,2 a b c esitlijininhertarafl- 00iIeçarpllrsa, 0 20 a b c eçitlijieldeedilir.bueyitlikte a= 0 seçilirse,

Detaylı

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ BÖÜM IŞI VE GÖGE MODE SORU - DEİ SORURIN ÇÖZÜMERİ 4 B Z ayınlık yaı yaı Z T T aalığı e iki kaynaktan a ışık alabili Z aalığı yalnız kaynağınan ışık alabili Şekile göülüğü gibi, ve Z noktalaı e üç kaynaktan

Detaylı

HACİM HESAPLARI. Toprak İşlerinde Karşılaşılan Hacim Hesapları

HACİM HESAPLARI. Toprak İşlerinde Karşılaşılan Hacim Hesapları 03..04 İnşaat Mühendisiği Böümü HACİM HEAPLARI Hacim hesabı, İnşaat Mühendisiğinde apıan toprak işerinin temeini ouşturur. Zira, toprak işeri ödemeeri, hacim (m 3 ) bazında apıır. oprak İşeri ers Notarı

Detaylı

1. BÖLÜM 1. BÖLÜM BASİ BAS T İ MAKİ T MAK N İ ELER NELER

1. BÖLÜM 1. BÖLÜM BASİ BAS T İ MAKİ T MAK N İ ELER NELER BÖÜ BASİ AİNEER AIŞIRAAR ÇÖZÜER BASİ AİNEER yatay düzlem 0N 0N 0N 0N fiekil-i fiekil-ii yatay düzlem 06 5 06 7 08 He iki şe kil de de des te ğe gö e tok alı nı sa a) kuvvetinin büyüklüğü 04 + 08 80 + 60

Detaylı

3. ve 4. SINIFLAR İÇİN ÇEVRECİ KEDİ ÇEVKİ İLE GERİ KAZANIM

3. ve 4. SINIFLAR İÇİN ÇEVRECİ KEDİ ÇEVKİ İLE GERİ KAZANIM 3. ve 4. SINIFLAR İÇİN ÇEVRECİ KEDİ ÇEVKİ İLE GERİ KAZANIM İLKOKULLAR İÇİN ÇEVRE EĞİTİMİ KİTABI Şubat 2016 ISBN 978-605-83720-1-6 ÇEVKO Çevre Koruma ve Ambaaj Atıkarı Değerendirme Vakfı 2016 Cenap Şahabettin

Detaylı

2.Seviye ITAP 13 Kasım_2011 Sınavı

2.Seviye ITAP 13 Kasım_2011 Sınavı .Seviye ITAP 3 Kası_ Sınavı.Yüksekiği h6 oan bir çatıdan kütesi 45k oan bir ağırık bir kanata indirieidir. Kanatın taşıyabieceği aksiu erii T a 4N oduğuna öre yük yere nası bir şekide indirieidir? Yük

Detaylı

3. Hafta. Bu durumda ; aslında daha karmaşık yükleme hali ile. Önceki bölümde eksenel ve enine. Birçok makine elemanı ve bileşenleri ENLERĐ

3. Hafta. Bu durumda ; aslında daha karmaşık yükleme hali ile. Önceki bölümde eksenel ve enine. Birçok makine elemanı ve bileşenleri ENLERĐ : 3. Hafta - GENEL YÜKLEME Y KOŞULLARINDA GERĐLME BĐLE B LEŞENLER ENLERĐ - EMNĐYETL YETLĐ GERĐLME, ĐŞLETME G. VE EMNĐYET KATSAYISI : 09/10 3.H Hatırlama Önceki bölümde ekenel ve enine yüklenmiş bağlantılarda

Detaylı

KUYRUK SİSTEMİ VE BİLEŞENLERİ SİSTEM SİMULASYONU KUYRUK SİSTEMİ VE BİLEŞENLERİ ÖRNEKLER BİR KUYRUK SİSTEMİNİN ÖRNEKLER

KUYRUK SİSTEMİ VE BİLEŞENLERİ SİSTEM SİMULASYONU KUYRUK SİSTEMİ VE BİLEŞENLERİ ÖRNEKLER BİR KUYRUK SİSTEMİNİN ÖRNEKLER KUYRUK SİSTEMİ VE SİSTEM SİMULASYONU 5. KUYRUK SİSTEMLERİ Bi kuyuk sistemi; hizmet veen bi veya biden fazla sevise sahipti. Sisteme gelen müşteile tüm sevislei dolu bulusa, sevisin önündeki kuyuğa ya da

Detaylı

ATEM. Zamanında ve etkin servis hizmetiyle size en yakın noktadayız. Router da kaliteye uzanan çözümler.

ATEM. Zamanında ve etkin servis hizmetiyle size en yakın noktadayız. Router da kaliteye uzanan çözümler. Zamanında ve etkin servis hizmetiye size en yakın noktadayız. A U S T R I A H E L L A S ATEM www.eurocnc.com info@eurocnc.com MAKİNE OTOMASYON SAN. VE T İC. LT D. ŞTİ. Arı Sanayi Sitesi 1364. Sokak No:

Detaylı

MEKANİK TİTREŞİMLER. (Dynamics of Machinery, Farazdak Haideri, 2007)

MEKANİK TİTREŞİMLER. (Dynamics of Machinery, Farazdak Haideri, 2007) MEKANİK TİTREŞİMLER TİTREŞİM ÖLÇÜMÜ: Titeşim ölçümü oldukça kapsamlı bi koudu ve mekaik, elektik ve elektoik bilgisi içeiklidi. Titeşim ölçümleide titeşim geliği (ye değiştime-displacemet, hız-velocity

Detaylı

INVESTIGATION OF VARIATION OF SURFACE WATER QUALITY PARAMETERS IN WESTERN BLACK SEA BASIN AND CLASSIFICATION OF STATIONS USING CLUSTER ANALYSIS

INVESTIGATION OF VARIATION OF SURFACE WATER QUALITY PARAMETERS IN WESTERN BLACK SEA BASIN AND CLASSIFICATION OF STATIONS USING CLUSTER ANALYSIS 5. Uusararası İeri Teknoojier Sempozyumu (IATS 09), 1315 Mayıs 2009, Karabük, Türkiye BATI KARADENİZ SULARI HAVZASINDAKİ YÜZEY SUYU KALİTESİ PARAMETRELERİNDEKİ DEĞİŞİMİN İNCELENMESİ VE CLUSTER ANALİZİ

Detaylı

AC Makinaların armatüründe endüklenen gerilim hesabı:

AC Makinaların armatüründe endüklenen gerilim hesabı: AC Makinalaın amatüünde endüklenen geilim heabı: E m f N temel fmülünü bi iletken için uygulaken N / laak düşünülü ve he hamnik için ayı ayı heaplanı: E nm /iletken f n n lup, buadaki n. hamnik fekanı

Detaylı

LPG DEPOLAMA TANKLARININ GAZ VERME KAPASİTELERİNİN İNCELENMESİ

LPG DEPOLAMA TANKLARININ GAZ VERME KAPASİTELERİNİN İNCELENMESİ 825 LPG DEPOLAMA TAKLARII GAZ VERME KAPASİTELERİİ İCELEMESİ Fehmi AKGÜ 1. ÖZET Sunulan çalışmada, LPG depolama tanklarının gaz verme kapaitelerinin belirlenmei amacına yönelik zamana bağlı ve ürekli rejim

Detaylı

Türkiye deki Özürlü Grupların Yapısının Çoklu Uyum Analizi ile İncelenmesi *

Türkiye deki Özürlü Grupların Yapısının Çoklu Uyum Analizi ile İncelenmesi * Uludağ Üniveitei Tıp Fakültei Degii 3 (3) 53-57, 005 ORİJİNAL YAI Tükiye deki Guplaın Yapıının Çoklu Uyum Analizi ile İncelenmei * Şengül CANGÜR, Deniz SIĞIRLI, Bülent EDİ, İlke ERCAN, İmet KAN Uludağ

Detaylı

2 0 1 6 / 1. D Ö N E M

2 0 1 6 / 1. D Ö N E M MALİ MÜŞAVİRLİK YETERLİLİK SINAVI HAZIRLIK KURSLARI YENİLENEN KURSLARIMIZIN AVANTAJLARINDANYARARLANIN bizime uaşın KURS YERLERİ Şişi (Gayrettepe, Dedeman İş Merkezi) Kadıköy (Hasanpaşa Mh.) Şirinever Eğitim

Detaylı

Temel zemin etkileşmesi; oturma ve yapı hasarı

Temel zemin etkileşmesi; oturma ve yapı hasarı Temel emin etkileşmei; otuma ve yapı haaı Foundation oil inteaction; ettlement and tuctual damage Altay Biand Otadoğu Teknik Üniveitei, Ankaa, Tükiye ÖZET: Oganik eminlein valığı dışında yapı haaında genelde

Detaylı

Latex 3000 Yazıcı serisi. Kurulum Yerini Hazırlama Denetim Listesi

Latex 3000 Yazıcı serisi. Kurulum Yerini Hazırlama Denetim Listesi Latex 3000 Yazıcı seisi Kuulum Yeini Hazılama Denetim Listesi Telif Hakkı 2015 HP Development Company, L.P. 2 Yasal bildiimle Bu belgede ye alan bilgile önceden habe veilmeksizin değiştiilebili. HP üün

Detaylı

ASTRONOTİK DERS NOTLARI 2014

ASTRONOTİK DERS NOTLARI 2014 YÖRÜNGE MEKANİĞİ Yöüngeden Hız Hesabı Küçük bi cismin yöüngesi üzeinde veilen hehangi bi noktadaki hızı ve bu hızın doğultusu nedi? Uydu ve çekim etkisinde bulunan cisim (Ye, gezegen, vs) ikili bi sistem

Detaylı

2013 2013 LYS LYS MATEMATİK Soruları

2013 2013 LYS LYS MATEMATİK Soruları LYS LYS MATEMATİK Soulaı. LYS 5. LYS ( + a ) = 8 < < olmak üzee, olduğuna öe, a kaçtı? I. A) D) II. + III. (.) ifadeleinden hanileinin değei neatifti? A) Yalnız I Yalnız II Yalnız III D) I ve III II ve

Detaylı

5. ( 8! ) 2 ( 6! ) 2 = ( 8! 6! ). ( 8! + 6! ) Cevap E. 6. Büyük boy kutu = 8 tane. Cevap A dakika = 3 saat 15 dakika olup Göksu, ilk 3 saatte

5. ( 8! ) 2 ( 6! ) 2 = ( 8! 6! ). ( 8! + 6! ) Cevap E. 6. Büyük boy kutu = 8 tane. Cevap A dakika = 3 saat 15 dakika olup Göksu, ilk 3 saatte Deneme - / Mat MTEMTİK DENEMESİ Çözümle. 7 7 7, 0, 7, + + = + + 03, 00,, 3 0 0 7 0 0 7 =. +. +. 3 = + + = 0 bulunu.. Pa ve padaa eklenecek saı olsun. a- b+ b =- a+ b+ a & a - ab+ a =-ab-b -b & a + b =

Detaylı

Ekon 321 Ders Notları 2 Refah Ekonomisi

Ekon 321 Ders Notları 2 Refah Ekonomisi Ekon 321 Des Notlaı 2 Refah Ekonoisi Refah Ekonoisinin Biinci Teel Teoei: İdeal işleyen bi sebest piyasa ekanizası kaynaklaın en etkin (optiu) bi şekilde dağılasını sağla. Topla net fayda (Topla Fayda-

Detaylı

g( l -x ) harekete geçen zincirin masadan ayrıldığındaki hızını bulunuz.

g( l -x ) harekete geçen zincirin masadan ayrıldığındaki hızını bulunuz. x ENERJİ ORUNUMU YASASI. ütesi e uzunuğu oan bir zincir yatay e sürtünesiz asa üzerinde buunuyor. Zincirin x kadar kısı aşağıya doğru sarkaktadır. Bu durudan ( -x ) arekete eçen zincirin asadan ayrıdığındaki

Detaylı

1.9.2. Koordinat Sisteminin İfade Edilişi

1.9.2. Koordinat Sisteminin İfade Edilişi Şeki.4: Robot koordinat sistemi.9.. Koordinat Sisteminin İfade Ediişi Koordinat sistemi, dikdörtgen, siindirik ve kutupsa koordinatara göre ayrı ayrı ifade ediir. Şeki.5: Koordinat tarifi Örnek : Dikdörtgen

Detaylı

OPTİMAL ÜRETİM TASARIMININ BELİRLENMESİNDE UZLAŞIK ÇÖZÜM: BULANIK MANTIK YAKLAŞIMI

OPTİMAL ÜRETİM TASARIMININ BELİRLENMESİNDE UZLAŞIK ÇÖZÜM: BULANIK MANTIK YAKLAŞIMI OPTİMAL ÜRETİM TASARIMININ BELİRLENMESİNDE ULAŞIK ÇÖÜM: BULANIK MANTIK YAKLAŞIMI Nuuah UMARUSMAN Aaay Üiveitei İİBF İşetme Böümü Kampü Adaa You Üzei 6800 AKSARAY uuah.umauma@aaay.edu.t Kaa YARALIOĞLU Douz

Detaylı

Servis ve Destek Videojet Uzaktan Servis

Servis ve Destek Videojet Uzaktan Servis Servis ve Destek Videojet Uzaktan Servis Ethernet özeiki 1000 Serisi yazıcıar için Üretkeniği artırmak için verierin ve bağantının gücünü kuanın Artık yazıcınızın verierine anında erişerek daha hızı yanıt

Detaylı

Bölüm 5 Manyetizma. Prof. Dr. Bahadır BOYACIOĞLU

Bölüm 5 Manyetizma. Prof. Dr. Bahadır BOYACIOĞLU ölüm 5 Manyetizma Pof. D. ahadı OYACOĞLU Manyetizma Manyetik Alanın Tanımı Akım Taşıyan İletkene Etkiyen Kuvvet Düzgün Manyetik Alandaki Akım İlmeğine etkiyen Tok Yüklü bi Paçacığın Manyetik Alan içeisindeki

Detaylı

Robot Kaynağı. Lazer Kesim. Üstün Teknoloji. KOZLUSAN Önce kalite, önce hizmet, önce memnuniyet anlayışı ile çalışıyor.

Robot Kaynağı. Lazer Kesim. Üstün Teknoloji. KOZLUSAN Önce kalite, önce hizmet, önce memnuniyet anlayışı ile çalışıyor. LUSN firması Saih Kozu tarafından 978 yıında Manisa'nın khisar içesinde tarım makinaarı imaatı ie faaiyeterine başamıştır. 000 yıında kaorifer kazanı üretimine adım atan firmamız, şu an.000 m² kapaı aan

Detaylı

ÇEMBERİN ANALİTİK İNCELENMESİ

ÇEMBERİN ANALİTİK İNCELENMESİ ÇEMBERİN ANALİTİK İNCELENMESİ Öncelikle çembein tanımını hatılayalım. Neydi çembe? Çembe, düzlemde bi noktaya eşit uzaklıkta bulunan noktala kümesiydi. O halde çembein analitik incelenmesinde en önemli

Detaylı

Çembersel Hareket. Test 1 in Çözümleri

Çembersel Hareket. Test 1 in Çözümleri 5 Çebesel Haeket est in Çözülei.. düşey eksen tabla He üç cisi aynı ipe bağlı olduğundan peiyotlaı eşitti. Açısal hız bağıntısı; ~ di. Bağıntısındaki sabit bi değedi. Ayıca cisilein peiyotlaı eşitti. hâlde

Detaylı

IŞIK VE GÖLGE. 1. a) L ve M noktaları yalnız K 1. L noktası yalnız K 1. kaynağından, kaynağından, P ve R noktaları yalnız K 2

IŞIK VE GÖLGE. 1. a) L ve M noktaları yalnız K 1. L noktası yalnız K 1. kaynağından, kaynağından, P ve R noktaları yalnız K 2 BÖÜ IŞI VE GÖGE IŞTIRR ÇÖZÜER IŞI VE GÖGE a) c) N N O O P P R R pee pee ve noktalaı yalnız kaynağınan, P ve R noktalaı yalnız kaynağınan ışık alabili noktası yalnız kaynağınan, O ve P noktalaı yalnız kaynağınan

Detaylı

ELEKTROSTATİK. 3. K kü re si ön ce L ye do kun - du rul du ğun da top lam yü kü ya rı çap la rıy la doğ ru oran tı lı ola rak pay la şır lar.

ELEKTROSTATİK. 3. K kü re si ön ce L ye do kun - du rul du ğun da top lam yü kü ya rı çap la rıy la doğ ru oran tı lı ola rak pay la şır lar. . BÖÜ EETROSTATİ AIŞTIRAAR ÇÖÜER EETROSTATİ. 3 olu. 3. kü e si ön ce ye o kun - u ul u ğun a top lam yü kü ya çap la y la oğ u oan t l ola ak pay la ş la. top 3 olu. Bu u um a, 3 6 ve olu. Da ha son a

Detaylı

Dalgıç Pompa. 4 DMD-P Serisi

Dalgıç Pompa. 4 DMD-P Serisi Dagıç DMDP Serisi Aarko dagıç pompaarı, kuanım ve içme suyu aanında her an kuanıma hazır, dertsiz, yatırımı kısa sürede geri ödeyen KESİNTİSİZ, KİŞİSEL TEK SU KAYNAĞIDIR. Endüstriye tesis ve işetmeerde

Detaylı

DATUM DÖNÜŞÜMÜNDE KALİTE KONTROL

DATUM DÖNÜŞÜMÜNDE KALİTE KONTROL MMOB Hata ve Kadasto Mühendse Odası ükye Hata Bse ve eknk Kuutayı Mat 5, Ankaa DAUM DÖNÜŞÜMÜNDE KALİE KONROL Y ŞİŞMAN, A DİLAER Kaadenz eknk Ünvestes, Güüşhane Mühendsk Fakütes, Jeodez ve Fotogaet Müh

Detaylı

ISI TRANSFERĠ-1 DÖNEM SONU ÖRNEK SORU ÇÖZÜMÜ

ISI TRANSFERĠ-1 DÖNEM SONU ÖRNEK SORU ÇÖZÜMÜ ISI RANSFERĠ- DÖNEM SONU ÖRNEK SORU ÇÖZÜMÜ B.Ü. Makine Mühendisiği Böümü Vokan Asan 04/05 Güz Dönemi Sınır ġartarı - ISI AġINIMLI SINIR ġari: h, 0 d ( r0 ) k h0 ( r0) ( aşınım Sınır Şartı) dr - IġINIMLI

Detaylı

5. Açısal momentum korunduğu için eşit zaman aralıklarında. 6. Uydular eşit periyotta dönüyor ise yörünge yarıçapları CEVAP: D.

5. Açısal momentum korunduğu için eşit zaman aralıklarında. 6. Uydular eşit periyotta dönüyor ise yörünge yarıçapları CEVAP: D. KOU 5 VSL ÇK SS Çözüle. S 5- ÇÖÜL 5. çısal oentu kounduğu için eşit zaan aalıklaında eşit açı taala. L v CVP: C liptik öüngede dönen udua etki eden çeki kuvveti h z vektöüne dik de ildi. Bundan dola çeki

Detaylı

3. BÖLÜM. HİDROLİK-PNÖMATİK Prof.Dr.İrfan AY

3. BÖLÜM. HİDROLİK-PNÖMATİK Prof.Dr.İrfan AY HİDROLİK-PNÖMATİK 3. BÖLÜM 3.1 PİSTON, SİLİNDİR MEKANİZMALARI Hiolik evelee piston-silini ikilisi ile oluşan oğusal haeket aha sona önel, yaı önel, oğusal önel haeket olaak çevilebili. Silinile: a) Tek

Detaylı

Kimya.12 2.Ünite Konu Özeti

Kimya.12 2.Ünite Konu Özeti Kimya.12 2.Ünite Konu Özeti 1. ORGANİK BİLEŞİKLER 2. HİBRİTLEŞME VE MOLEKÜL GEOMETRİSİ 3. ORGANİK BİLEŞİKLERDE FONKSİYONEL GRUPLAR VE ADLANDIRMA 4. ORGANİK BİLEŞİKLERDE İZOMERLİK Hazırayan Ai Arpat 1 ORGANİK

Detaylı

TÜM DERSLER. Dizgi Yazarlar

TÜM DERSLER.  Dizgi Yazarlar TÜM DERSLER 978-605-82679-4-7 Yazarlar Dizgi www.metinyayinlari.com 9 25 29 47 55 67 75 89 97 205 207 209 255 267 279 289 295 TEST 1 Ses Bilgisi 1. A) Sanat zevkimiz uzun bir zamandan beri kültürel ya-

Detaylı

2. BENZERLİK ve MODEL TEORİSİ, BOYUT ANALİZİNİN DENİZ ARAÇLARININ DİRENCİNE UYGULANIŞI

2. BENZERLİK ve MODEL TEORİSİ, BOYUT ANALİZİNİN DENİZ ARAÇLARININ DİRENCİNE UYGULANIŞI . BENZEİK e MODE TEOİSİ, BOYUT ANAİZİNİN DENİZ AAÇAININ DİENCİNE UYGUANIŞI.1 Benzerlik e Model Teorii Benzerlik e odel teorii ile farklı büyüklükteki ciilerin ekanik bir olay karşıındaki daranışlarının

Detaylı

DOLGU DUVARLI BETONARME ÇERÇEVELERİN DEPREM ETKİLERİ ALTINDAKİ DAVRANIŞININ İNCELENMESİ

DOLGU DUVARLI BETONARME ÇERÇEVELERİN DEPREM ETKİLERİ ALTINDAKİ DAVRANIŞININ İNCELENMESİ DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DOLGU DUVARLI BETONARME ÇERÇEVELERİN DEPREM ETKİLERİ ALTINDAKİ DAVRANIŞININ İNCELENMESİ Erkan DURMAZGEZER Mayıs, 2013 İZMİR DOLGU DUVARLI BETONARME ÇERÇEVELERİN

Detaylı

Basit Makineler Çözümlü Sorular

Basit Makineler Çözümlü Sorular Basit Makinele Çözümlü Soula Önek 1: x Çubuk sabit makaa üzeinde x kada haeket ettiilise; makaa kaç tu döne? x = n. n = x/ olu. n = sabit makaanın dönme sayısı = sabit makaanın yaıçapı Önek : x Çubuk x

Detaylı

r r r r

r r r r 997 ÖYS. + 0,00 0,00 = k 0,00 olduğuna göe, k kaçtı? B) C). [(0 ) + ( 0) ] [(9 0) (0 ) ] işleminin sonucu kaçtı? B) C) 9 6. Bi a doğal sayısının ile bölündüğünde bölüm b, kalan ; b sayısı ile bölündüğünde

Detaylı

BASIT MAKINALAR. Basit makinalarda yük P, dengeleyici kuvvet F ile gösterilir. Bu durumda ; Kuvvet Kazancı = olur

BASIT MAKINALAR. Basit makinalarda yük P, dengeleyici kuvvet F ile gösterilir. Bu durumda ; Kuvvet Kazancı = olur SIT MKINR Günlük yaşantımızda iş yapmamızı kolaylaştıan alet ve makineledi asit makinelele büyük bi yükü, küçük bi kuvvetle dengelemek ve kaldımak mümkündü asit makinalada yük, dengeleyici kuvvet ile gösteili

Detaylı

Elektro Akustik Gitar

Elektro Akustik Gitar Elekto Akustik Gita GA3R GA3RVS GAC1M GAC1RVS GAPX1000 GAPX1000MB GAPX1000PW GAPX500II GAPX500IIBL GAPX500IIDRB GAPX500IIOBB GAPX500IIRM GAPX500IIVW GCPX1000 GCPX1000UM GCPX500II GCPX500IIBL GCPX500IIOVS

Detaylı

Bölüm 30. Biot-Savart Yasası Giriş. Biot-Savart Yasası Gözlemler. Biot-Savart Yasası Kurulum. Serbest Uzayın Geçirgenliği. Biot-Savart Yasası Denklem

Bölüm 30. Biot-Savart Yasası Giriş. Biot-Savart Yasası Gözlemler. Biot-Savart Yasası Kurulum. Serbest Uzayın Geçirgenliği. Biot-Savart Yasası Denklem it-savat Yasası Giiş ölüm 30 Manyetik Alan Kaynaklaı it ve Savat, elektik akımının yakındaki bi mıknatısa uyguladığı kuvvet hakkında deneyle yaptı Uzaydaki bi nktada akımdan ilei gelen manyetik alanı veen

Detaylı

Değerlerin Önemi. W L = ILI«O ve W C = CE 2 0. W = f pdt R W t = j,*,, l öt. 2 l. i (o) -e (o) (la) (lb) (Ic)

Değerlerin Önemi. W L = ILI«O ve W C = CE 2 0. W = f pdt R W t = j,*,, l öt. 2 l. i (o) -e (o) (la) (lb) (Ic) UDK: 61.39 Devre Anaizinde Başangıç Şartan ve Nihaî özet: Devre anaizinde esas probem, Ohm ve Kirchhoff kanunarından faydaanarak, întegre - diferansiye denkemer diye adandırıan denge denkemerini ede etmek

Detaylı

2) ÇELİK YAPILARDA BİRLEŞİMLER

2) ÇELİK YAPILARDA BİRLEŞİMLER ) ÇELİK YAPILARDA BİRLEŞİMLER Çeik yapıarda kuanıan hadde ürüneri için, aşağıdaki sebepere bireşimer yapıması gerekmektedir. Farkı taşıyıcı eemanarın (koon-koon, koon-kiriş, diyagona-koon, kiriş-kiriş,

Detaylı

m 2 v m 1 F 2 F 1 τ t

m 2 v m 1 F 2 F 1 τ t . Sütünesiz yatay bi düze üzeinde buunakta oan kütei cisi duakta, kütei cisi ise ızı ie biinci cise doğu yakaşaktadı. İki cisi aasında ta esnek bi çapışa eçekeşiyo. Çapışadan sona biinci cisin ızı, ikinci

Detaylı

ÇOK ÜRÜNLÜ GERİ DÖNÜŞÜM AĞ TASARIMI İÇİN BİR MATEMATİKSEL MODEL

ÇOK ÜRÜNLÜ GERİ DÖNÜŞÜM AĞ TASARIMI İÇİN BİR MATEMATİKSEL MODEL Gazi Üniv. Müh. Mim. Fak. Der. Journa of the Facuty of gineering and Architecture of Gazi University it 28 No 1 151-159 2013 Vo 28 No 1 151-159 2013 ÇOK ÜRÜNLÜ GERİ DÖNÜŞÜM AĞ TASARIMI İÇİN BİR MATEMATİKSEL

Detaylı