İZMİR TİCARET ODASI FUAR TEŞVİKLERİ. Görkem ŞAVLUĞ. Dış Ekonomik İlişkiler ve Uluslararası Organizasyonlar Müdürlüğü

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "İZMİR TİCARET ODASI FUAR TEŞVİKLERİ. Görkem ŞAVLUĞ. Dış Ekonomik İlişkiler ve Uluslararası Organizasyonlar Müdürlüğü"

Transkript

1 İZMİR TİCARET ODASI FUAR TEŞVİKLERİ Görkem ŞAVLUĞ Dış Ekonomik İlişkiler ve Uluslararası Organizasyonlar Müdürlüğü Fuarcılık Masası Uzman Yardımcısı

2 FUAR TEŞVİKLERİ GİRİŞ Bu çalışmanın temel amacı Türkiye de fuar teşviki veren kurumları ve bu teşviklerin genel içerikleri ile başvuru şartlarını tek bir kaynak altında toplamaktır. İstenilen, gerek yurtiçi gerekse yurtdışı fuarlara katılım sağlamak isteyen firmalarımıza bu teşviklerden nasıl faydalanabileceği konusunda yol göstermektir. Türkiye de fuar teşvikleri iki ana başlık alında toplanabilir. Bunlardan ilki Devlet Teşvikleri diğeri ise Devlet dışı Fuar Teşvikleri dir. Devlet teşvikleri Ekonomi Bakanlığı ile KOSGEB aracılığı ile verilirken, Devlet dışı fuar teşviklerinde ise İzmir Ticaret Odasınca üye firmalara verilen çeşitli teşvik ve hizmetler ile ayrıca karşılıksız olmamasından dolayı tam olarak teşvik kapsamına girmese de çok uygun faiz ve geri ödeme koşulları altında ihracatçı firmalara Halkbank tarafından verilen banka kredileri bu kapsam altında değerlendirilir. BİRİNCİ BÖLÜM DEVLET TEŞVİKLERİ 1. EKONOMI BAKANLIĞI TARAFINDAN VERİLEN FUAR TEŞVİKLERİ Ekonomi Bakanlığı tarafından verilen fuar teşvikleri 2 tebliğ altında incelenir; A. YURT DIŞINDA GERÇEKLEŞTİRİLEN FUAR KATILIMLARININ DESTEKLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ Bu Tebliğin amacı; Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde kurulmuş, ihracatçı birliğine üye şirket ile Türkiye de yerleşik kurum, kuruluş veya üretici / imalatçı organizasyonlarının yurt dışı fuar organizasyonlarına iştiraklerine ve Bakanlıkça belirlenerek ilan edilen ve yurt dışında düzenlenen desteklenecek sektörel nitelikteki uluslararası fuarlar listesinde yer alan fuarlara bireysel katılımlarına ilişkin harcamalarının bu Tebliğin ilgili maddelerinde belirtilen miktar ve oranlar çerçevesinde Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu ndan karşılanmasıdır. Kimler yararlanabilir? Bu Tebliğ kapsamındaki desteklerden Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde kurulmuş, ihracatçı birliğine üye şirket ile Türkiye de yerleşik kurum, kuruluş veya üretici / imalatçı organizasyonları yararlandırılır. *Bu teşvikten yararlanabilmek için öncelikle İhracatçı Birliklerine üye olmak gerekir, İhracatçı Birliklerine üyelik için ihracatçı olma şartı aranmaz. Yurtdışı teşviklerine ilişkin fuarlara katılım organizasyonları iki ana başlık altında incelenmektedir; Türkiye adına düzenlenen Yurt Dışı Fuar Organizasyonu ve Bireysel Katılım 2

3 i. Yurt Dışı Fuar Organizasyonlarında Katılımcıların Desteklenmesi * Yurt Dışı Fuar Organizasyonu: Türk ihraç ürünlerinin tanıtılması ve pazarlanması amacıyla yurt dışında düzenlenen; Türk İhraç Ürünleri Fuarı, Sektörel Türk İhraç Ürünleri Fuarı, Yabancı Firma Katılımlı Sektörel Fuar ve Milli Katılım organizasyonu Teşvikin kapsamı; Yurt dışı fuar organizasyonlarında, katılımcıların standlarında görevlendireceği en fazla 2 temsilcinin ekonomi sınıfı gidiş-dönüş ulaşım masraflarının ve katılım bedeli esas alınarak hesaplanan destek tutarını aşmamak kaydıyla katılımcı tarafından organizatöre ödenen fatura tutarının %50 si destek kapsamında katılımcıya ödenir. Katılımcıya fuar bazında ödenecek destek tutarı, yurt dışı fuarın genel nitelikli uluslararası fuara Milli Katılım veya Türk İhraç Ürünleri Fuarı olması halinde ABD Dolarını; sektörel nitelikli uluslararası fuara Milli Katılım, Yabancı Firma Katılımlı Sektörel Fuar veya Sektörel Türk İhraç Ürünleri Fuarı olması halinde ise ABD Dolarını geçemez. Komple tesis imalatı, makine, yat imalatı ve otomotiv ana sanayi sektöründe faaliyet gösteren katılımcıların fuar nakliye masraflarının destek kapsamında bulunmayan kısmının ABD Dolarını geçmemek üzere %50 si, doğal taş, seramik, mobilya, otomotiv yan sanayi, elektronik, beyaz eşya, endüstriyel mutfak eşyaları, mücevherat ve halı sektöründe faaliyet gösteren katılımcıların fuar nakliye masraflarının destek kapsamında bulunmayan kısmının ise ABD Dolarını geçmemek üzere %50 si katılım bedeli esas alınarak hesaplanan destek tutarına ilaveten desteklenir. İlave nakliye desteği ilk paragrafta belirtilen sınırlamaya tabi olmadan uygulanır. Katılımcının Sektörel Dış Ticaret Şirketi (SDŞ) olması durumunda, standda görevlendirilen en fazla 2 temsilcinin ekonomi sınıfı gidiş-dönüş ulaşım masrafları ile katılım bedeli esas alınarak hesaplanan destek tutarını aşmamak kaydıyla organizatöre ödenen fatura tutarının %75 i, ilk paragrafta belirtilen genel nitelikli fuarlarda ABD Dolarını, sektörel nitelikli fuarlarda ABD Dolarını geçmemek kaydıyla destek kapsamında SDŞ ye ödenir. Katılımcının gen mühendisliği /biyoteknoloji, uzay ve havacılık teknolojileri, ileri malzeme teknolojileri, nano teknoloji, teknik tekstil, yenilenebilir enerji, donanım, bilişim ve elektronik konularında üretim yapması durumunda standda görevlendirilen en fazla 2 temsilcinin ekonomi sınıfı gidiş-dönüş ulaşım masrafları ile katılım bedeli esas alınarak hesaplanan destek tutarını aşmamak kaydıyla organizatöre ödenen fatura tutarının %75 i, ilk paragrafta belirtilen genel nitelikli fuarlarda ABD Dolarını, sektörel nitelikli fuarlarda ABD Dolarını geçmemek kaydıyla destek kapsamında katılımcıya ödenir. Üretici/imalatçı organizasyonlarının katılacağı yurt dışı fuar organizasyonlarında standda görevlendirilen en fazla 2 temsilcinin ekonomi sınıfı gidiş-dönüş ulaşım masrafları ile katılım bedeli esas alınarak hesaplanan destek tutarını aşmamak kaydıyla organizatöre ödenen fatura tutarının %75 i, ikinci fıkrada belirtilen genel nitelikli fuarlarda ABD Dolarını, sektörel nitelikli fuarlarda ABD 3

4 Dolarını geçmemek kaydıyla ödenir. Üretici/imalatçı organizasyonuna yapılacak ödemelerde, katılım bedelinin hesaplanmasında her yurt dışı fuar organizasyonu için azami 36 m2 lik alan esas alınır. Üretici/imalatçı organizasyonları, kiraladıkları standta sadece temsil ettikleri sektör/sektörlerin genel tanıtımını yaparlar, söz konusu alanda münferiden firmalara ait ürünleri sergileyemezler. Organizatörden nakliye hizmeti almayan katılımcıların destek tutarı, nakliye hizmetini organizatörden alan diğer katılımcıların katılım bedeli esas alınarak hesaplanan destek tutarını aşamaz. ii. Sektörel Nitelikteki Uluslararası Fuarlara Bireysel Katılımların Desteklenmesi Teşvikin kapsamı; Bakanlıkça belirlenerek ilan edilen ve yurt dışında düzenlenen desteklenecek sektörel nitelikteki uluslararası fuarlar listesinde yer alan fuarlara bireysel katılım gerçekleştirilmesi durumunda; katılımcının nakliye harcamaları, stand harcamaları, fuarın yetkili organizatörüne ödenen boş alan kirası ile katılımcıların standlarında görevlendireceği en fazla 2 temsilcinin ekonomi sınıfı gidiş-dönüş ulaşım masraflarının %50 si, ABD Doları nı aşmamak üzere ödenir. Sektörel nitelikli uluslararası fuarlara iştirak eden komple tesis imalatı, makine, yat imalatı ve otomotiv ana sanayi sektöründe faaliyet gösteren katılımcıların fuar nakliye masraflarının destek kapsamında bulunmayan kısmının ABD Doları nı geçmemek üzere %50 si, doğal taş, seramik, mobilya, otomotiv yan sanayi, elektronik, beyaz eşya, endüstriyel mutfak eşyaları, mücevherat ve halı sektöründe faaliyet gösteren katılımcıların fuar nakliye masraflarının destek kapsamında bulunmayan kısmının ise ABD Doları nı geçmemek üzere %50 si bu maddenin birinci fıkrası çerçevesinde hesaplanan destek tutarına ilaveten desteklenir. İlave nakliye desteği ilk maddede belirtilen sınırlamaya tabi olmadan uygulanır. Katılımcının Sektörel Dış Ticaret Şirketi (SDŞ) olması durumunda, nakliye harcamaları, stand harcamaları ve standında görevlendireceği en fazla 2 temsilcinin ekonomi sınıfı gidiş-dönüş ulaşım masraflarının %75 i ile fuarın yetkili organizatörüne ödenen boş alan kirasının tamamı ABD Doları nı aşmamak üzere destek kapsamında SDŞ ye ödenir. Katılımcının gen mühendisliği /biyoteknoloji, uzay ve havacılık teknolojileri, ileri malzeme teknolojileri, nano teknoloji, teknik tekstil, yenilenebilir enerji, donanım, bilişim ve elektronik konularında üretim yapması durumunda nakliye harcamaları, stand harcamaları ve standında görevlendireceği en fazla 2 temsilcinin ekonomi sınıfı gidiş-dönüş ulaşım masrafları ile fuarın yetkili organizatörüne ödeyeceği boş alan kirasının %75 i, ABD Doları nı aşmamak üzere destek kapsamında katılımcıya ödenir. Üretici/imalatçı organizasyonlarının katılacağı sektörel nitelikli uluslararası fuarlar için, nakliye harcamaları, stand harcamaları ve standda görevlendirilen en fazla 2 temsilcinin ekonomi sınıfı gidiş-dönüş ulaşım masrafları ile fuarın yetkili organizatörüne ödenen boş alan kirasının %75 i, ABD Doları nı aşmamak üzere ödenir. Üretici/imalatçı organizasyonuna yapılacak ödemelerde, destek tutarı her fuar için azami 36 m 2 lik alan üzerinden hesaplanır. 4

5 Bireysel düzeyde katılımcılar için başvuru şekli; Katılımcının bireysel olarak katılım sağlayacağı, Bakanlıkça belirlenerek ilan edilen ve yurt dışında düzenlenen desteklenecek sektörel nitelikteki uluslararası fuarlar listesinde yer alan fuarların başlama tarihinden en az on beş gün önce, destek müracaatında bulunacağı İhracatçı Birliği Genel Sekreterliğine fuarın yetkili organizatörü tarafından düzenlenen boş alan ve/veya stand metrekare fiyatını gösteren yer tahsis belgesi veya faturasını ibraz eder. Hedef Ülke ve Prestijli Fuar Bazında İlave Fuar Destekleri İhracatımızın ülke ve pazar açısından çeşitlendirilmesi ve firmalarımızın hedef pazar olarak nitelenen ülkelere yönlendirilebilmelerini teminen her yıl belirlenen 15 hedef ülkede düzenlenecek fuarlara iştirak eden katılımcıların %50 destek oranına 20 puan ilave destek sağlanır. Katılımcının yılda bir defaya mahsus olmak üzere; Bakanlıkça (İhracat Genel Müdürlüğü) belirlenerek ilan edilen ve yurt dışında düzenlenen sektörel nitelikteki uluslararası prestijli fuarlardan birine yurt dışı fuar organizasyonu kapsamında katılması durumunda, stand ve nakliye hizmetine ilişkin harcamaları, standında görevlendireceği en fazla 2 temsilcinin ekonomi sınıfı gidiş-dönüş ulaşım masrafları ile katılım bedeli esas alınarak hesaplanan destek tutarını aşmamak kaydıyla katılımcı tarafından organizatöre ödenen fatura tutarının %50 si, bireysel katılımlarda ise nakliye harcamaları, stand harcamaları ve standda görevlendirilen en fazla 2 temsilcinin ekonomi sınıfı gidiş-dönüş ulaşım masrafları ile fuarın yetkili organizatörüne ödenen boş alan kirasının %50 si destek kapsamında ABD dolarını geçmemek üzere katılımcıya ödenir. Katılımcının prestijli fuar desteğinden yararlanabilmesi için, fuar sonrası destek başvurusunu yaparken prestijli fuar desteğinden yararlanmayı talep etmesi gerekmektedir. İlk maddeden yararlandırılan katılımcılara bu Tebliğin diğer maddelerinde belirtilen % 50 den daha yüksek destek oranları uygulanmaz. Prestijli fuar katılımı gerçekleştiren katılımcılar söz konusu fuar katılımlarında stand alanları ile ilgili olarak belirtilen 50 m 2 sınırlaması ile üretici/imalatçı organizasyonlarına yönelik 36 m 2 sınırlamasından muaftır. 2. KOSGEB TARAFINDAN VERİLEN FUAR TEŞVİKLERİ Bu teşvikten yararlanabilmek için KOSGEB in KOBİ tanımına uymak gerekmektedir. Bu tanıma göre KOBİ; İkiyüzelli kişiden az yıllık çalışan istihdam eden ve yıllık net satış hasılatı veya mali bilançosundan herhangi biri kırk milyon Türk Lirasını aşmayan ve bu Yönetmelikte mikro işletme, küçük işletme ve orta büyüklükteki işletme olarak sınıflandırılan ekonomik birimler veya girişimlerdir. *KOBİ ler aşağıdaki şekilde sınıflandırılmıştır. a) Mikro işletme: On kişiden az yıllık çalışan istihdam eden ve yıllık net satış hasılatı veya mali bilançosundan herhangi biri bir milyon Türk Lirasını aşmayan işletmeler. b) Küçük işletme: Elli kişiden az yıllık çalışan istihdam eden ve yıllık net satış hasılatı veya mali bilançosundan herhangi biri sekiz milyon Türk Lirasını aşmayan işletmeler. 5

6 c) Orta büyüklükteki işletme: İkiyüzelli kişiden az yıllık çalışan istihdam eden ve yıllık net satış hasılatı veya mali bilançosundan herhangi biri kırk milyon Türk Lirasını aşmayan işletmeler. KOSGEB Genel Destek Programları çerçevesinde çalışmamızın konusu dahiline giren Yurtiçi Fuarlara Katılım teşvikleri incelenecektir. A. KOSGEB YURTİÇİ FUAR TEŞVİĞİ Teşvikin kapsamı; Bu destek, katılım sağlanacak fuarlarda, Fuar Organizatör Kuruluşundan temin edilen; boş alan (yer) için kira, stand konstrüksiyonu ve dekorasyonu, fuar katılımcı kataloğu, fuar alanının genel düzenlemesi ile ilgili hostes, genel tanıtım, genel güvenlik, genel temizlik ile gerekli olabilecek diğer hizmet giderlerini kapsar. Yurt İçi Uluslararası İhtisas Fuarlarında 120 (yüz yirmi) TL/m², Yurt İçi İhtisas Fuarları ve İzmir Enternasyonal Fuarı nda 80 (seksen) TL/m² dir. Destekleme alanı her bir fuar katılımı için işletme başına azami 50 (elli) m² dir. Makine, mobilya, mermer gibi büyük ürün sergileme alanına ihtiyaç duyulan işkollarında gerçekleştirilecek fuarlarda, işletme başına azami destek alanı Başkanlık tarafından 100 (yüz) m² ye kadar artırılabilir. Program süresince desteğin üst limiti (otuz bin) TL dir. Başvuru nasıl yapılır? Destekten yararlanmak isteyen işletme, internet adresinden elektronik ortamda doldurarak çıktısını aldığı Yurt İçi Fuar Desteği Başvuru Formu ve Başvuru ve Ödeme Belgeleri Tablosunda belirtilen belgeler ile fuar başlama tarihinden 3 (üç) iş günü öncesine kadar ilgili Hizmet Merkezine başvuru yapar. Başvurunun değerlendirilmesi ve onay süreci; İşletmeden sorumlu Hizmet Merkezi personeli, başvuruyu inceler ve fuarın başlama tarihinden 2 (iki) iş günü önce elektronik ortam üzerinden onaylar. İşletmeye ayrılan alan, elektronik ortamda KOSGEB desteği kapsamına alınan toplam fuar alanından düşülür ve işletmenin fuara katılımı kesinleşir. Hizmet Merkezi başvuru sonucunu işletmeye yazı ile bildirir. İlgili Başkanlık Birimi, desteklenecek işletmelerin listesini Fuar Organizatör Kuruluşuna bildirir. Fuar Organizatör Kuruluşu Yurtiçi Fuar Katılım Tutanağını fuar sırasında işletme temsilcilerine imzalatarak Başkanlık Birimine e-posta ve yazı ekinde gönderir. İlgili Başkanlık Birimi Yurtiçi Fuar Katılım Tutanağını KOSGEB intranet sayfasında duyurur. Meslek Kuruluşlarının KOSGEB Tarafından Destek Kapsamına Alınan Yurt İçi Fuar Listesi nde yer alan fuarlardan üyelerini yararlandırmak amacıyla Fuar Organizatör Kuruluşundan alan kiralaması durumunda da işletmeler bu destekten faydalanabilir. 6

7 *Bu teşvik kapsamında müracaat şekli ve ödemeler ile ilgili ayrıntılı bilgi için KOSGEB web sayfası ziyaret edilebilinir. B. KOSGEB YURT DIŞI İŞ GEZİSİ DESTEĞİ Bu destek fuar teşvikleri kapsamına değerlendirilmiyor olsa bile yurtdışı fuar ziyaret organizasyonları ile yakın bağlantıları dolayısıyla aşağıda kısaca bilgi verilecektir; Desteğin kapsamı; İşletmelerin, uluslararası işbirliğini temin etmelerini veya artırmalarını sağlamak amacı ile organize edilen Yurt Dışı İş Gezisi Programlarına katılmalarına destek verilir. Bu destek; Hizmet Merkezleri, Meslek Kuruluşu veya Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği (TÜRSAB) üyesi Organizatör Kuruluşlar tarafından düzenlenen Yurt Dışı İş Gezisi Programlarında işletme temsilcilerinin; Konaklama giderlerini, Ulaşım giderlerini (bulunulan yerden yurt dışı iş gezisinin düzenlendiği ülkeye veya birden fazla ülkeye gidilecek ise ülkeden ülkeye yapılan havayolu/karayolu/demiryolu/denizyolu ile gidiş-dönüş ulaşım bileti ücretleri), Yurt Dışı İş Gezisi Programı ile ilgili diğer giderlerini (tercüme ve rehberlik hizmetleri, fuar giriş ücretleri, toplantı organizasyon giderleri) kapsar. *Yurt Dışı İş Gezisine katılacak işletme temsilcileri işletme sahibi, ortağı veya çalışanı olmalıdır. Yurt Dışı İş Gezisinin düzenlenebilmesi için sektör farkı gözetilmeksizin en az 10 (on) işletmenin katılımı gerekmektedir. Bu sayı organizasyonun destek kapsamına alınması için alt sınırları belirlemekte olup, organizasyona katılacak olan tüm işletmelerin Yurt Dışı İş Gezisi Desteğinden yararlanmaları şartı yoktur. Her bir Yurt Dışı İş Gezisi için işletme başına sağlanacak azami destek miktarı (iki bin) TL dir. Program süresince desteğin üst limiti (on bin) TL dir. *Destek kapsamına alınacak Yurt Dışı İş Gezisi Programı aşağıda belirtilen aktivitelerden en az ikisini içermelidir; Meslek Kuruluşları ile toplantı, İşletmeler ile ikili görüşmeler, Sanayi bölgesi, fabrika, teknopark gezileri, finans grupları v.b. ile görüşmeler, Yurt Dışı Fuar Ziyareti. Başvuru nasıl yapılır? Destekten yararlanmak isteyen işletme, Yurt Dışı İş Gezisi Programı başlama tarihinden 2(iki) iş günü öncesine kadar internet adresinden elektronik ortamda doldurarak çıktısını aldığı Yurt Dışı İş Gezisi Desteği Başvuru Formu ve web adresinde paylaşılan ilgili belgeler ile ilgili Hizmet Merkezine başvuru yapar. 7

8 Başvurunun değerlendirilmesi ve onay süreci; Hizmet Merkezi, Yurt Dışı İş Gezisi Programına katılacak işletmenin faaliyet alanları ile Programın uyumlu olup olmadığına bakarak başvuru sonucunu işletmeye yazı ile bildirir. *Bu teşvik kapsamında müracaat şekli ve ödemeler için ayrıntılı bilgi için KOSGEB web sayfası ziyaret edilebilinir. İKİNCİ BÖLÜM DEVLET DIŞI FUAR TEŞVİKLERİ 1. İZMİR TİCARET ODASINCA VERİLEN FUAR TEŞVİKLERİ Devlet Dışı Fuar teşviklerinden ilki İzmir Ticaret Odasının üyelerine verdiği çeşitli teşvikler ve sunduğu organizasyonlardır. İzmir Ticaret Odası TOBB bünyesinde Türkiye genelindeki 365 oda ve borsa içinde üyelerine bu alanda düzenli teşvik veren tek kuruluş olma özeliği taşır. İzmir Ticaret Odasının vermiş olduğu teşvikler Stand Bazında Yurtiçi Fuarlara Katılım, Stand Bazında Yurtdışı Fuarlara Katılım, Şemsiye Stand Bazında Yurtdışı ve Yurtiçi Fuarlara Katılım Desteği, olmak üzere 4 ana başlık altında toplanabilir. A. STAND BAZINDA YURTİÇİ FUARLARA KATILAN ÜYELERE ÖDENECEK TEŞVİK Yurt içinde düzenlenen ve İzmir Ticaret Odası web portalında yer alan fuarlara katılımcı olarak iştirak edecek üyelerin; organizatör firmaya metrekare üzerinden ödeyecekleri katılım bedeli, aşağıdaki esaslar dahilinde İzmir Ticaret Odasınca karşılanır. Teşvik almak için başvuru yapan üyeler içinde en düşük bedelle fuara katılan firmanın organizatöre ödediği m² birim fiyatı, o fuar için hesaplanacak teşvike esas kabul edilmek üzere, stand dekorasyonu olmaksızın sadece zemin veya paket stand olarak 9 m² ye kadar stand bedelinin tamamı, Yönetim Kurulunca uygun görülmesi kaydıyla başvuru yapan firmaya ödenir. Mobilya ihtisas fuarlarında ve tekne imalatçıları veya denizcilik sektöründeki firmalar için bu oran 15 m² ye kadar stand bedelinin tamamı olarak uygulanır. Her bir fuar için katılımcı firmaların tamamına ödenecek olan toplam tutar 40 Bin TL yi aşamaz. Her bir fuar için İzmir Ticaret Odasınca ödenecek teşvik tutarı 40 Bin TL yi geçtiği takdirde toplam tutar, firmalar arasında, ödedikleri bedelin toplam içindeki yüzdesi oranında paylaştırılır. Mobilya ihtisas fuarlarında söz konusu üst limit 50 Bin TL olarak uygulanır. İzmir Ticaret Odası web portalında yer alan listede yer alan fuarlara katılan üyelerin teşviklerden yararlanabilmeleri için fuarın başlangıç tarihinden önceki gün bitimine kadar başvurmuş olmaları gerekir. Aynı firma bir yıl içinde yalnızca bir yurtiçi fuar için teşvikten yararlanabilir. İzmir Ticaret Odasına aidat borcu olan üyeler teşvikten yararlanamazlar. 8

9 Teşviklerden yararlanma koşulları; Başvuru sahibi firmanın Odaya üye olması (faal durumda olması) ve Odaya aidat borcu bulunmaması ve Yönetim Kurulunun, firmanın Oda Fuar teşviklerinden yararlandırılmasına ilişkin kararı gerekmektedir. Başvuru; Üyelerin fuardan önce İzmir Ticaret Odasına bizzat gelerek herhangi bir evrak getirmeleri gerekmemektedir. Üyelerin mutlaka fuar açılış gününden önce web portalından online olarak teşvik başvurularını gerçekleştirmeleri gerekmektedir. Bu başvuru sırasında istenen bilgileri eksiksiz olarak doldurmaları gerekmekte, bu bilgilerin yer aldığı ve sistem tarafından başvuru numarası da verilerek otomatik olarak oluşturulan 1 sayfalık ONLINE BAŞVURU FORMU nun çıktısını almaları, formu kaşeleyip imzalamaları, fuardan sonra talep edilen diğer evraklarla birlikte Odamıza ulaştırmak üzere muhafaza etmeleri gerekmektedir. Fuar Bitiminden Sonra En Geç 1 Ay (30 gün) İçerisinde İzmir Ticaret Odasına Ulaştırılması Gereken Belgeler; Standın en az 3 açıdan çekilmiş renkli fotoğrafı (stand alınlık yazısı ve çevre standlar görülmeli, fotoğraflar net olmalıdır. Faturanın orijinali ve 1 adet fotokopisi (Faturada kiralanan m 2 miktarı ve stand m 2 ücreti açıkça yer almalıdır. Fuara ilişkin değerlendirme anketi. Firmada imzaya yetkili kişi tarafından kaşelenmiş ve imzalanmış olan ONLINE BAŞVURU FORMU (online başvuru sırasında çıktısı alınacak fakat fuardan sonra getirilecektir. Organizatör firma ile imzalanan KATILIM SÖZLEŞMESİ nin aslı ve fotokopisi (Sözleşmede stand m 2 si ve m 2 ücreti açıkça yer almalıdır.) Başvuru Tarihi; İzmir Ticaret Odası fuar teşviklerinden yararlanmak amacıyla firma tarafından yapılacak olan başvuru, iştirak edilen fuarın başlangıç tarihinden önceki gün bitimine kadar olmalıdır. B. STAND BAZINDA YURTDIŞI FUARLARA KATILAN ÜYELERE ÖDENECEK TEŞVİK Yurt dışında düzenlenen herhangi bir fuara katılımcı olarak iştirak edecek üyelerin; organizatör firmaya metrekare üzerinden ödeyecekleri katılım bedeli, aşağıdaki esaslar dahilinde İzmir Ticaret Odasınca karşılanır. Stand dekorasyonu olmaksızın sadece zemin veya paket stand olarak 9 m²'ye kadar stand bedelinin %40 ı, Yönetim Kurulunca uygun görülmesi kaydıyla başvuru yapan firmaya ödenir. Firma başına yapılacak ödeme ABD Doları nı geçemez. Herhangi bir yurtdışı fuara katılan üyelerimizin teşviklerden yararlanabilmeleri için fuarın başlangıç tarihinden önceki gün bitimine kadar başvurmuş olmaları gerekir. 9

10 Aynı firma bir yıl içinde yalnızca bir yurtdışı fuar için teşvikten yararlanabilir. Odaya aidat borcu olan üyeler teşvikten yararlanamazlar. Teşviklerden yararlanma koşulları; Başvuru sahibi firmanın Odaya üye olması (faal durumda olması) ve Odaya aidat borcu bulunmaması ve Yönetim Kurulunun, firmanın Oda Fuar teşviklerinden yararlandırılmasına ilişkin kararı gerekmektedir. Başvuru; Üyelerin fuardan önce İzmir Ticaret Odasına bizzat gelerek herhangi bir evrak getirmeleri gerekmemektedir. Üyelerin mutlaka fuar açılış gününden önce web portalından online olarak teşvik başvurularını gerçekleştirmeleri gerekmektedir. Bu başvuru sırasında istenen bilgileri eksiksiz olarak doldurmaları gerekmekte, bu bilgilerin yer aldığı ve sistem tarafından başvuru numarası da verilerek otomatik olarak oluşturulan 1 sayfalık ONLINE BAŞVURU FORMU nun çıktısını almaları, formu kaşeleyip imzalamaları, fuardan sonra talep edilen diğer evraklarla birlikte Odamıza ulaştırmak üzere muhafaza etmeleri gerekmektedir. *Üyelerin başvuru tamamlandıktan sonra İnternet üzerinden yapılan başvuruya tekrar geri dönüp herhangi bir düzeltme yapma olanakları bulunmadığından, herhangi bir yanlış bilgi girişi veya değişikliği durumunda fuarcılık masası ile telefonla temasa geçmeleri gerekmektedir. Fuarcılık masası gerekli düzeltmeleri sistem üzerinden yapacaktır. Fuar Bitiminden Sonra En Geç 1 Ay (30 gün) İçerisinde İzmir Ticaret Odasına Ulaştırılması Gereken Belgeler; Standın en az 3 açıdan çekilmiş renkli fotoğrafı (stand alınlık yazısı ve çevre standlar görülmeli, fotoğraflar net olmalıdır) Faturanın veya makbuzun (İhracatçı Birlikleri gibi organizatörler tarafından düzenlenen yurtdışı fuarlarda fatura yerine katılımcıya makbuz verilmektedir) orijinali ve 1 adet fotokopisi (Faturada kiralanan m 2 miktarı ve stand m 2 ücreti açıkça yer almalıdır. Fuara ilişkin değerlendirme anketi. Firmada imzaya yetkili kişi tarafından kaşelenmiş ve imzalanmış olan ONLINE BAŞVURU FORMU (online başvuru sırasında çıktısı alınacak fakat fuardan sonra getirilecektir.) Organizatör firma ile imzalanan KATILIM SÖZLEŞMESİ nin aslı ve fotokopisi (Sözleşmede stand m 2 si ve m 2 ücreti açıkça yer almalıdır.) Fuar katılımcı katalogunun ilgili firmayı gösteren sayfasının fotokopisi. Başvuru Tarihi; İzmir Ticaret Odası fuar teşviklerinden yararlanmak amacıyla firma tarafından yapılacak olan başvuru, iştirak edilen fuarın başlangıç tarihinden önceki gün bitimine kadar olmalıdır. *Ödeme ilişkin ayrıntılı usul ve esaslara adresinden ulaşılabilinir. 10

11 C. YURTDIŞI VE YURT İÇİ ŞEMSİYE STAND KATILIMLARI DESTEĞİ Şemsiye Stand, Oda organizasyonu ve koordinasyonunda bireysel standlardan oluşan bir toplu katılımdır. Yurtdışı Şemsiye Stand organizasyonlarında, üyelere tahsis edilen standın 9 m² ye kadar katılım bedelinin %50 si katılımcılar, %50 si Oda tarafından ödenmektedir. Yurtiçi Şemsiye Stand organizasyonlarında ise üyelere tahsis edilen standın 9 m² ye kadar katılım bedelinin tamamı Oda tarafından ödenmektedir. Şemsiye Stand Organizasyonuna katılacak üyelerden istenecek belgeler: Oda tarafından hazırlanan ve üye firma tarafından doldurulmuş, imzalanmış ve firma kaşesi vurulmuş form. Katılımcı firmanın, Oda şemsiyesi altında firma temsilcisi ve ürün numuneleri ile birlikte fuara katılacağına, katılmadığı takdirde; Yurtdışı Şemsiye Stand organizasyonlarında; kendisi tarafından ödenmesi gereken %50 lik katılım payının yanında Oda tarafından ödenecek %50 stand bedelini de Oda ya nakden ve defaten ödeyeceğine, Yurtiçi Şemsiye Stand organizasyonlarında; Oda tarafından ödenecek toplam katılım bedelini Oda ya nakden ve defaten ödeyeceğine, İş bu sirküler hükümlerinin tamamından eksiksiz olarak bilgi sahibi olduğuna, sirküler hükümlerine kayıtsız şartsız uyacağına dair taahhütname Oda, gerçekleştirmeye karar verdiği organizasyonda kiralanan toplam stand alanı ve içinde kullanılacak stand konstrüksiyonu ile standart ilave malzemeler için hesaplanan KDV dahil toplam katılım bedelinin yurtdışı Şemsiye Stand katılımlarında 9 m² ye kadar %50 sini, yurtiçi Şemsiye Stand katılımlarında ise yine 9 m² ye kadar tamamını karşılayacaktır. Üye firma, standart ilave malzemeler dışında ekstra aksesuar almak isterse, talebini Oda ya iletir, Oda, temin edilmesi mümkün olan malzemeleri fuarcılık şirketinden temin eder ve bu ilave malzemelerin bedelinin tamamını, talepte bulunan katılımcıdan tahsil etmek suretiyle fuarcılık şirketine öder. Firma, talep ettiği aksesuarların bedelini ödeyeceğine dair ayrıca taahhütname verecektir. Yurtdışı Şemsiye Stand içerisinde %50 bedeli, yurtiçi Şemsiye Stand içerisinde ise tamamı Oda tarafından ödenmek üzere her katılımcıya tahsis edilebilecek maksimum sergi alanı 9 m² dir. Bununla birlikte, stand alanının müsait olması durumunda katılımcılara 9 m² nin üzerinde yer tahsis edilebilir fakat 9 m² nin üzerinde kalan kısmın bedelinin tamamı katılımcı tarafından ödenecek olup, katılımcıya 9 m² nin üzerinde yer tahsis edilmesi Oda dan herhangi bir hak, alacak, zarar, ziyan talep hakkı vermemektedir. Stand 9 m² nin üzerinde dahi olsa konulacak standart aksesuarlar 9 m² ile aynı olacaktır. Başvuruyu yapan üye firma, Oda nın organizasyonundan yararlanabileceği yönünde Oda nın teyidini aldıktan sonra yurtdışı Şemsiye Standlar için başvuru formunda belirtilen son ödeme tarihine kadar, yine başvuru formu üzerinde yazılı bedel üzerinden, işgal edeceği m² kadar katılım bedelinin %50 sinin tamamını, Oda nın aşağıda ayrıntıları verilen hesap numarasına yatırmak suretiyle Oda ya ödeyecektir. Son ödeme tarihine kadar %50 lik katılım payının tamamını ödemeyen firmanın katılım başvurusu Oda tarafından reddedilecektir. Böyle bir durumda katılımcının Oda dan herhangi bir hak, alacak, zarar ve ziyan talep hakkı bulunmamaktadır. 11

12 Katılımcı, %50 katılım payını yatırdıktan sonra yine başvuru formunda belirtilen son teslim tarihine kadar matbu Taahhütname yi doldurarak Oda ya teslim etmek zorundadır. Yurt içi Şemsiye Stand organizasyonlarında ise üyeler katkı payı ödemeksizin söz konusu taahhütnameyi Oda ya teslim etmek zorundadır. Ancak üyeye 9 m² nin üzerinde bir alan tahsis edilecekse söz konusu üye, 9 m² nin üzerindeki kısmın bedelini ödedikten sonra bu taahhütnameyi verecektir. Aksi takdirde, katılımcının başvurusu Oda tarafından reddedilecektir. Şemsiye Stand Organizasyonlarında Milli Katılım Şemsiye Stand organizasyonu, Türkiye Milli Katılımı düzenlenen bir fuara yönelik olarak milli katılım kapsamında gerçekleştiriliyor ise, katılımcıların teşhir mallarının nakliyesi, milli katılımı yapan Türk organizatörün deposu ile fuar alanı arasındaki gidiş dönüş taşımayı kapsayacak şekilde, Oda ya tanınan nakliye hakkı kapsamında ücretsiz olarak yapılacaktır. Türk organizatörün deposu İzmir dışında ise söz konusu depoya yapılacak teslimat ve malların depodan geri alınarak firmaya getirilmesi katılımcının sorumluluğundadır ve maliyeti katılımcı tarafından karşılanacaktır. Oda nın bu konuda hiçbir sorumluluğu bulunmamakta olup, katılımcının söz konusu bedelleri Oda dan talep etme hakkı hiçbir şekilde bulunmamaktadır. Şemsiye stand organizasyonu, Türkiye Milli Katılımı düzenlenmeyen bir fuara yönelik olarak gerçekleştiriliyor ise, katılımcıların teşhir mallarının fuar alanına nakliyesi ve geri getirilmesi tamamen katılımcının sorumluluğundadır ve maliyeti katılımcı tarafından karşılanacaktır. Bununla birlikte, Oda, katılımcılara nakliye konusunda çalışılacak firma konusunda tavsiyede bulunabilecektir. Ancak, bu tavsiye Oda yı kesinlikle bağlamamakta olup, nakliyeci firmadan memnun kalınmaması Oda nın herhangi bir anlamda sorumluluğunu doğurmayacaktır. *Şemsiye Stand katılım teşvikinden yurtiçi ve yurtdışı Şemsiye Stand için ayrı ayrı olmak kaydıyla her firma yılda yalnızca bir kez yararlanabilir. D. İZMİR TİCARET ODASI ÜYERLERİNE YÖNELİK YURTİÇİ FUARLARA UÇAK ORGANİZASYONLARINA İLİŞKİN DESTEKLER Şahıs olarak İzmir Ticaret Odasına kayıtlı üyeler için kendileri veya firma çalışanlarından veya firma müdürlerinden veya şirketin tüm işlerini yürütmekle noter onayı ile yetkili kılınmış kişilerden olmak üzere bir kişi, Odaya kayıtlı tüzel kişiler için firma ortakları veya çalışanlarından veya firma müdürlerinden veya şirketin tüm işlerini yürütmekle noter onayı ile yetkili kılınmış kişilerden olmak üzere bir kişi bu uygulamadan faydalanabilecektir. Organizasyona katılım portalından online olarak başvurmak suretiyle yapılmaktadır. Oda sicilinde ortak olduğu görülen firma temsilcilerinden herhangi bir ilave belge istenmemekte, çalışan ya da şirketi noter onaylı vekaletname ile temsile yetkili kişiler için bu durumlarını tevsik edici belgelerin İzmir Ticaret Odasına ulaştırmaları beklenmektedir. Teşvik kapsamından bilinmesi gereken istisna ve üst limitler; Yalnızca fuarın içerdiği sektörlerde faaliyet gösteren veya faaliyet alanı farklı görünmekle birlikte ticari ilişkisi kabul edilebilir olan firmalar uçak organizasyonlarına katılabilir. Oda, organizasyon ile ilgili Yönetim Kurulunca aksi kararlaştırılmamış ise en az 15 kişi olmak kaydı ile organizasyonu gerçekleştirecek ve gidiş-dönüş uçak bileti bedelinin 250 TL ye kadar olan kısmının tamamı ile gidilen şehirdeki havaalanı fuar havaalanı transferlerini karşılayacaktır. Katılımın onbeş kişiden az olması halinde organizasyon yapılmaz. 12

13 Her bir organizasyon için Oda tarafından oluşturulacak grup, Yönetim Kurulu tarafından görevlendirilecek personel dahil azami 80 kişiden oluşacaktır. Başvuru; Belirlenen fuarlara ziyaretçi olarak katılmak isteyenlerin Oda tarafından yapılacak duyuruyu müteakip, duyuruda belirtilen son başvuru tarihine kadar başvuru formu ile yasal mücbir sebepler dışında katılımını iptal etmeyeceğini belirten bir taahhütnameyi içeren online başvuru formunu doldurarak Odaya müracaat etmeleri gerekmektedir. Her firma ve/veya temsilci üye yılda en fazla iki kez bu organizasyondan yararlanabilir. Katılımcı üye gidiş tarih ya da saatinde değişiklik yapamaz. Gerekli olması durumunda dönüş tarihi ya ada saatinde, değişiklik için gereken ceza bedeli kendisi tarafından ödenmek suretiyle değişiklik yapılabilir. Odaya aidat borcu olan üyeler, ziyaret organizasyonundan faydalanamazlar. 2. HALKBANK KREDİLERİ Türkiye Halk Bankası A.Ş. Fuar ve Sergilere Katılım Kredisi altında Yurtiçi ya da yurtdışında düzenlenen fuar ve sergilere katılmak isteyen imalatçı ya da imalatçı/ihracatçı firmalara katılım giderlerinin finansmanı için 2 yıla varan vadelerde "Fuar ve Sergilere Katılım Kredisi"ni aşağıda belirtilen limitler dahilinde kullandırabilmektedir; Yurtdışı katılımlarda USD karşılığı TL Yurtiçi katılımlarda USD karşılığı TL Birden çok yurtdışı katılımlarda toplam limit USD karşılığı TL Birden çok yurtiçi katılımlarda toplam limit USD karşılığı TL *Ayrıntılı bilgi için adresi ziyaret edilebilir. KAYNAKÇA MAKALE, TEBLİĞ ve GAZETELER SULUN, Ugur. İhracatta yeni pazarlama stratejisi olarak Fuarlar ve İzmir Uygulamaları. İzmir Ticaret Odası, İzmir 2004 ANONIM KAYNAKLAR

GENEL DESTEK PROGRAMI UYGULAMA ESASLARI. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

GENEL DESTEK PROGRAMI UYGULAMA ESASLARI. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu Uygulama Esaslarının amacı; ülkenin ekonomik ve sosyal ihtiyaçlarının karşılanmasında, küçük ve orta ölçekli işletmelerin payını ve

Detaylı

KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERİ GELİŞTİRME VE DESTEKLEME İDARESİ BAŞKANLIĞI GENEL DESTEK PROGRAMI UYGULAMA ESASLARI

KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERİ GELİŞTİRME VE DESTEKLEME İDARESİ BAŞKANLIĞI GENEL DESTEK PROGRAMI UYGULAMA ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu Uygulama Esaslarının amacı; ülkenin ekonomik ve sosyal ihtiyaçlarının karşılanmasında, küçük ve orta ölçekli işletmelerin payını ve

Detaylı

BIO-FACH WORLD ORGANIC TRADE FAIR 11-14 ŞUBAT 2015 / NÜRNBERG ALMANYA

BIO-FACH WORLD ORGANIC TRADE FAIR 11-14 ŞUBAT 2015 / NÜRNBERG ALMANYA Y U R T D I Ş I F U A R L A R A K A T I L I M S Ö Z L E Ş M E S İ EK-2 Sayfa 1 / 10 BIO-FACH WORLD ORGANIC TRADE FAIR 11-14 ŞUBAT 2015 / NÜRNBERG ALMANYA Bir tarafta Ege İhracatçı Birlikleri (EİB) ile

Detaylı

YURTDIŞI FUAR KATILIMLARININ DESTEKLENMESİNE İLİŞKİN 2004/6 SAYILI TEBLİĞİN UYGULAMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM VE TANIMLAR

YURTDIŞI FUAR KATILIMLARININ DESTEKLENMESİNE İLİŞKİN 2004/6 SAYILI TEBLİĞİN UYGULAMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM VE TANIMLAR YURTDIŞI FUAR KATILIMLARININ DESTEKLENMESİNE İLİŞKİN 2004/6 SAYILI TEBLİĞİN UYGULAMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM VE TANIMLAR Amaç Madde 1- Bu Uygulama Usul ve Esaslarının amacı, Bakanlar

Detaylı

Yurt Dışında Gerçekleştirilen Fuar Katılımlarının Desteklenmesine İlişkin. 2009/5 Sayılı Tebliğin Uygulama Usul ve Esasları BİRİNCİ BÖLÜM

Yurt Dışında Gerçekleştirilen Fuar Katılımlarının Desteklenmesine İlişkin. 2009/5 Sayılı Tebliğin Uygulama Usul ve Esasları BİRİNCİ BÖLÜM Yurt Dışında Gerçekleştirilen Fuar Katılımlarının Desteklenmesine İlişkin 2009/5 Sayılı Tebliğin Uygulama Usul ve Esasları BİRİNCİ BÖLÜM Dayanak ve Tanımlar Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 (1) Bu Uygulama

Detaylı

Yurt Dışında Gerçekleştirilen Fuar Katılımlarının Desteklenmesine İlişkin. 2009/5 Sayılı Tebliğin Uygulama Usul ve Esasları BİRİNCİ BÖLÜM

Yurt Dışında Gerçekleştirilen Fuar Katılımlarının Desteklenmesine İlişkin. 2009/5 Sayılı Tebliğin Uygulama Usul ve Esasları BİRİNCİ BÖLÜM Yurt Dışında Gerçekleştirilen Fuar Katılımlarının Desteklenmesine İlişkin 2009/5 Sayılı Tebliğin Uygulama Usul ve Esasları BİRİNCİ BÖLÜM Dayanak ve Tanımlar Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 (1) Bu Uygulama

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM. Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM. Dayanak ve Tanımlar BAKANLIK MAKAMININ 22/06/2015 TARİHLİ VE 4238 SAYILI ONAYI İLE YÜRÜRLÜĞE GİREN 2009/5 SAYILI YURT DIŞINDA GERÇEKLEŞTİRİLEN FUAR KATILIMLARININ DESTEKLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞİN UYGULAMA USUL VE ESASLARI

Detaylı

Yurt Dışında Gerçekleştirilen Fuar Katılımlarının Desteklenmesine İlişkin. 2009/5 Sayılı Tebliğin Uygulama Usul ve Esasları BİRİNCİ BÖLÜM

Yurt Dışında Gerçekleştirilen Fuar Katılımlarının Desteklenmesine İlişkin. 2009/5 Sayılı Tebliğin Uygulama Usul ve Esasları BİRİNCİ BÖLÜM Yurt Dışında Gerçekleştirilen Fuar Katılımlarının Desteklenmesine İlişkin 2009/5 Sayılı Tebliğin Uygulama Usul ve Esasları BİRİNCİ BÖLÜM Dayanak ve Tanımlar Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 (1) Bu Uygulama

Detaylı

ADANA TİCARET ODASI MESLEK GRUPLARI DESTEK PROGRAMI

ADANA TİCARET ODASI MESLEK GRUPLARI DESTEK PROGRAMI ADANA TİCARET ODASI MESLEK GRUPLARI DESTEK PROGRAMI Adana Ticaret Odası üyelerinin sektörleriyle ilgili bilgi ve tecrübelerinin arttırılması, kurumsal kapasitelerinin geliştirilmesi, yurtiçi ve yurtdışı

Detaylı

ADANA TİCARET ODASI MESLEK GRUPLARI DESTEK PROGRAMI

ADANA TİCARET ODASI MESLEK GRUPLARI DESTEK PROGRAMI ADANA TİCARET ODASI MESLEK GRUPLARI DESTEK PROGRAMI Adana Ticaret Odası üyelerinin sektörleriyle ilgili bilgi ve tecrübelerinin arttırılması, kurumsal kapasitelerinin geliştirilmesi, yurtiçi ve yurtdışı

Detaylı

Y U R T D I Ş I F U A R L A R A K A T I L I M S Ö Z L E Ş M E S Đ

Y U R T D I Ş I F U A R L A R A K A T I L I M S Ö Z L E Ş M E S Đ Y U R T D I Ş I F U A R L A R A K A T I L I M S Ö Z L E Ş M E S Đ EK-2 Sayfa 1 / 8 F a s h i o n S V P 2 0 1 5 2 9 3 0 E y l ü l 2 0 1 5, L O N D R A - Đ N G Đ L T E R E Bir tarafta Ege Đhracatçı Birlikleri

Detaylı

112 Soruda EKONOMİ BAKANLIĞI DESTEKLERİ

112 Soruda EKONOMİ BAKANLIĞI DESTEKLERİ 112 Soruda EKONOMİ BAKANLIĞI LERİ (İhracat Destekleri) Nisan 2013 Kars YDO SUNUŞ Türkiye ekonomisinin temelini oluşturan KOBİ ler yaratmış oldukları istihdam ve katma değer ile Serhat Bölgesi nin ekonomik

Detaylı

EKONOMİ BAKANLIĞI DESTEKLERİ

EKONOMİ BAKANLIĞI DESTEKLERİ EKONOMİ BAKANLIĞI DESTEKLERİ Bu çalışmada güncel Ekonomi Bakanlığı desteklerinin derlenmiş listesi bulunmaktadır. Derlenen bilgiler Ekonomi Bakanlığı nın web sitesinden alıntıdır. Doğu Karadeniz Kalkınma

Detaylı

KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERİ GELİŞTİRME VE DESTEKLEME İDARESİ BAŞKANLIĞI (KOSGEB) GENEL DESTEK PROGRAMI

KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERİ GELİŞTİRME VE DESTEKLEME İDARESİ BAŞKANLIĞI (KOSGEB) GENEL DESTEK PROGRAMI KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERİ GELİŞTİRME VE DESTEKLEME İDARESİ BAŞKANLIĞI (KOSGEB) GENEL DESTEK PROGRAMI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu programın amacı; ülkenin

Detaylı

EK-4. f) Katılımcıya ait imza sirküleri aslı veya noter veya İhracatçı Birliği Genel Sekreterliğinin aslına uygunluğunu onayladığı sureti,

EK-4. f) Katılımcıya ait imza sirküleri aslı veya noter veya İhracatçı Birliği Genel Sekreterliğinin aslına uygunluğunu onayladığı sureti, MADDE 1- (1) Bu Uygulama Usul ve Esasları, 2009/5 sayılı Yurt Dışında Gerçekleştirilen Fuar Katılımlarının Desteklenmesine İlişkin Tebliğin 19 uncu maddesine istinaden hazırlanmıştır. MADDE 1- (2) Bu Uygulama

Detaylı

DEVLET DESTEKLERİ BAKANLAR KURULU NUN 26.11.2014 TARİH VE Y(K-I) 2163-2014 SAYILI KARARINA İLİŞKİN UYGULAMA USUL VE ESASLARI

DEVLET DESTEKLERİ BAKANLAR KURULU NUN 26.11.2014 TARİH VE Y(K-I) 2163-2014 SAYILI KARARINA İLİŞKİN UYGULAMA USUL VE ESASLARI DEVLET DESTEKLERİ BAKANLAR KURULU NUN 26.11.2014 TARİH VE Y(K-I) 2163-2014 SAYILI KARARINA İLİŞKİN UYGULAMA USUL VE ESASLARI Amaç: Bakanlar Kurulu Kararı nın amacı; 1. Ürün kalitesini uluslararası standartlara

Detaylı

BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (BAKA) DIŞ TİCARET DESTEKLERİ

BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (BAKA) DIŞ TİCARET DESTEKLERİ BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (BAKA) DIŞ TİCARET DESTEKLERİ Sadettin DİKMEN Şubat 2015 SUNUM PLANI I. ARAŞTIRMA-GELİŞTİRME (AR-GE) YARDIMLARI II. ULUSLARARASI NİTELİKTEKİ YURT İÇİ FUARLARIN DESTEKLENMESİ

Detaylı

2023 HEDEFİ YOLUNDA İHRACATA YÖNELİK DEVLET YARDIMLARI. Dr. Yasemin GÖRÜM T.C. Ekonomi Bakanlığı Marmara Bölge Müdür Yrd. gorumy@ekonomi.gov.

2023 HEDEFİ YOLUNDA İHRACATA YÖNELİK DEVLET YARDIMLARI. Dr. Yasemin GÖRÜM T.C. Ekonomi Bakanlığı Marmara Bölge Müdür Yrd. gorumy@ekonomi.gov. 2023 HEDEFİ YOLUNDA İHRACATA YÖNELİK DEVLET YARDIMLARI Dr. Yasemin GÖRÜM T.C. Ekonomi Bakanlığı Marmara Bölge Müdür Yrd. gorumy@ekonomi.gov.tr DESTEKLEME FİYAT VE İSTİKRAR FONU DFİF Kapsamında Yapılan

Detaylı

ULUSAL ve ULUSLARARASI DESTEK ÇAĞRILARI

ULUSAL ve ULUSLARARASI DESTEK ÇAĞRILARI ULUSAL ve ULUSLARARASI DESTEK ÇAĞRILARI Gazi Üniversitesi Teknoloji Fakültesi A Blok Beşevler/Ankara/TÜRKİYE BİLİM SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI DESTEKLERİ... 3 Teknogirişim Sermayesi Desteği... 3 SAN

Detaylı

Devletimiz Yurtdışında iş yapan Türk Firmalarına yönelik 11 kalem ve alt başlıklarında çeşitli destek. programları bulunmaktadır.

Devletimiz Yurtdışında iş yapan Türk Firmalarına yönelik 11 kalem ve alt başlıklarında çeşitli destek. programları bulunmaktadır. İhracat Destekleri Devletimiz çeşitli kurumlar vasıtasıyla 11 konu başlığında ihracata yönelik destekler vermektedir. Her bir destekte kendi içinde çeşitli alt başlıklara ayrılmaktadır. Bundan dolayı hangi

Detaylı

İHRACAT DESTEKLERİ Devletimiz Yurtdışında iş yapan Türk Firmalarına yönelik olarak aşağıdaki 11 kalem ve alt başlıklarında TEBLİĞ ADI

İHRACAT DESTEKLERİ Devletimiz Yurtdışında iş yapan Türk Firmalarına yönelik olarak aşağıdaki 11 kalem ve alt başlıklarında TEBLİĞ ADI İHRACAT DESTEKLERİ Devletimiz Yurtdışında iş yapan Türk Firmalarına yönelik olarak aşağıdaki 11 kalem ve alt başlıklarında çeşitli destek programları bulunmaktadır. TEBLİĞ ADI 1 Uluslararası 2 Çevre Maliy

Detaylı

Devlet YarDımları İstanbul 2013

Devlet YarDımları İstanbul 2013 D I Ş T I C A R E T D E S T E K S E R I S I - 1 DEVLET YARDIMLARI Devlet Yardımları İstanbul 2013 Devlet Yardımları Yayın Direktörü Ensar Altun Yayın Koordinatörü Filiz Özkan Editör Nilgün Yılmaz Kitap

Detaylı

ÇUKUROVA KALKINMA AJANSI TÜRKİYE DE UYGULANAN TEMEL DEVLET DESTEKLERİ RAPORU

ÇUKUROVA KALKINMA AJANSI TÜRKİYE DE UYGULANAN TEMEL DEVLET DESTEKLERİ RAPORU ÇUKUROVA KALKINMA AJANSI TÜRKİYE DE UYGULANAN TEMEL DEVLET DESTEKLERİ RAPORU EYLÜL 2014 Bu çalışma potansiyel yararlanıcılara devlet desteklerinin içeriği hakkında genel bir bilgi verme amacını taşımaktadır.

Detaylı

96 Soruda KOSGEB DESTEKLERİ

96 Soruda KOSGEB DESTEKLERİ 96 Soruda KOSGEB DESTEKLERİ Nisan 2013 Kars YDO SUNUŞ Türkiye ekonomisinin temelini oluşturan KOBİ ler yaratmış oldukları istihdam ve katma değer ile Serhat Bölgesi nin ekonomik ve sosyal kalkınmasında

Detaylı

1 Yatırımlarda Devlet Destekleri

1 Yatırımlarda Devlet Destekleri 1 ÖNSÖZ Bilindiği gibi ulusal ve uluslararası dolaşımda olan, hibe veya uygun ödeme koşullarında kredi sağlayan, birçok fon kaynağı bulunmaktadır. Ajans olarak faaliyet gösterdiğimiz TRB2 bölgesinde bu

Detaylı

Deniz Koray TUNÇEL İhracatı Geliştirme Uzmanı

Deniz Koray TUNÇEL İhracatı Geliştirme Uzmanı Deniz Koray TUNÇEL İhracatı Geliştirme Uzmanı İlgili Mevzuat: -Yurt Dışında Gerçekleştirilen Fuar Katılımlarının Desteklenmesine İlişkin Tebliğ (TEBLİĞ NO: 2009/5) -Yurt Dışında Gerçekleştirilen Fuar Katılımlarının

Detaylı

İPEKYOLU YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI VE TEŞVİK UYGULAMALARI (TRC1 BÖLGESİ) KALKINMA AJANSI

İPEKYOLU YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI VE TEŞVİK UYGULAMALARI (TRC1 BÖLGESİ) KALKINMA AJANSI İPEKYOLU KALKINMA AJANSI YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI VE TEŞVİK UYGULAMALARI (TRC1 BÖLGESİ) GAZİANTEP, 2011 I Bu belgenin yayınlanmasında bizlere değerli katkılarını esirgemeyen; Yönetim Kurulu Başkanı

Detaylı

2012/4 SAYILI DÖVİZ KAZANDIRICI HİZMET TİCARETİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA TEBLİĞİN UYGULAMA USUL VE ESASLARI GENELGESİ

2012/4 SAYILI DÖVİZ KAZANDIRICI HİZMET TİCARETİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA TEBLİĞİN UYGULAMA USUL VE ESASLARI GENELGESİ 2012/4 SAYILI DÖVİZ KAZANDIRICI HİZMET TİCARETİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA TEBLİĞİN UYGULAMA USUL VE ESASLARI GENELGESİ (SAĞLIK TURİZMİ SEKTÖRÜNE YÖNELİK DESTEKLER) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve

Detaylı

ihracatta DEVLET YARDIMLARI

ihracatta DEVLET YARDIMLARI ISTANBUL TICARET ODASI T esvik, 1 Destek Rehberi Serisi 4 ihracatta DEVLET YARDIMLARI AlperERSAN YAYlN NO: 2011-20 İstanbul, 2012 Copyıight İTO (İstanbul Ticaret Odası) Tüm haklar saklıdır. Bu yayının

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) HALKLA İLİŞKİLER VE ORGANİZASYON HİZMETLERİ

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) HALKLA İLİŞKİLER VE ORGANİZASYON HİZMETLERİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) HALKLA İLİŞKİLER VE ORGANİZASYON HİZMETLERİ YURT İÇİ FUAR UYGULAMALARI ANKARA 2008 i Milli Eğitim Bakanlığı

Detaylı