SAN-TEZ SANAYI TEZLERI DESTEK PROGRAMI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "SAN-TEZ SANAYI TEZLERI DESTEK PROGRAMI"

Transkript

1 SAN-TEZ SANAYI TEZLERI DESTEK PROGRAMI SAN-TEZ Sanayi Tezleri Destek programı, uygulaması Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından yürütülmekte olan bir Ar-Ge destek programıdır. SAN-TEZ programı, üniversitelerdeki Yüksek Lisans ve Doktora Öğrencilerinin tez konularını sanayi ve hizmet sektörü kuruluşlarının teknik sorunlarına çözüm üretmek üzere sanayiden seçmesini özendirmeyi amaçlıyor. San-Tez Programı Nedir? Sanayicilerimizin Ar-Ge'ye dayalı ihtiyaçlarının, üniversite-sanayi işbirliği ile üniversite bilimselliği kapsamında çözüme kavuşturulması, "İnovasyon ve Ar-Ge'nin önemini kavramış kendi teknolojisini üreten ve satan, rekabet gücü ve refah seviyesi yüksek bir Türkiye" vizyonuna önemli bir katkı sağlamaktır. Ne Zaman Başvurulabilir? SAN-TEZ Projelerinin birinci dönem son başvuru tarihi her yılın Mart ayının 15 i, ikinci dönem son başvuru tarihi ise her yılın Ağustos ayının 15 i olarak belirlenmiş olup, bu tarihlerin hafta sonuna gelmesi halinde takip eden iş günü mesai saati sonuna kadar başvurular kabul edilmektedir. San-Tez Programının Hedefleri Nelerdir? Üniversite-sanayi-kamu işbirliğini kurumsallaştırmak, Katma değeri yüksek, teknoloji tabanlı ürün ve üretim yöntemleri geliştirilmesi desteklenerek ülkemizin dünya pazarında rekabet gücünün yükseltilmesine yardımcı olmak, KOBİ'lerin teknoloji ve AR-GE kültürü edinmelerini sağlamak, Özellikle, sanayimizin %98'ini oluşturan ve halen geleneksel üretim yöntemi ile çalışmaya devam eden KOBİ'lerimizi teknolojik ürün ve üretim yöntemlerini kullanmaya cesaretlendirmek, Bu işletmelerin kendi öz varlıklarıyla gerçekleştiremeyecekleri AR-GE, teknoloji ve innovasyona yönelik çalışmaların hem üniversite hem de devlet desteği ile gerçekleştirilmesini sağlamak, Üniversitede yapılan akademik bilginin ticarileşmesini sağlamak, Akademisyenler ve üniversite mezunu gençler arasında şirketleşme kültürünü yaygınlaştırarak yenilikçi yeni şirketler doğmasını sağlamak, Üniversitelerde doktora veya yüksek lisans programlarında öğrenim gören öğrencilerin tez konularının KOBİ'ler tarafından talep edilen, imalat sanayine yönelik yeni teknolojilere dayalı ürün, üretim yöntemi ve AR-GE tabanlı ihtiyaçlara yönelik olarak belirlenmesini sağlamak, Bu projelerde daha fazla sayıda yüksek lisans ve doktora öğrencisinin desteklenmesini sağlayarak nitelikli eleman sayısının artırılmasına yardımcı olmak, Bu projelerde çalışan tez öğrencilerinin ileride bu firmalarda AR-GE personeli olarak istihdam edilmesinin önünü açmaktır., Projelere Sağlanacak Destek Oranı Nedir? Desteklenmesine karar verilen SAN-TEZ projelerine Bakanlık tarafından uygulanan en yüksek destek oranı %75 olup, toplam proje bedelinin %25'inin kuruluş tarafından nakdi olarak karşılanması gerekmektedir. Proje bütçesi dönemler şeklinde hem Bakanlık hem de ilgili firma tarafından ortak açılan bir hesaba ilgili harcamayı yapmadan önce yatırılmaktadır. Yani hibe desteği peşin ödeme şeklinde olmaktadır. 1

2 San-Tez Programından Kimler Yararlanabilir? Sektör ve büyüklüğüne bakılmaksızın firma düzeyinde katma değer yaratan, ülkemizde yerleşik işletmeler ve üniversitelerin işbirliği ile hazırlanacak projeler bu programdan yaralanabilir. San-Tez Projesi Bütçe ve Destek İstatistikleri 2009 yılında; San-Tez programı kapsamında; yılı arasında toplam 519 başvuru yapılmış ve bunlardan 206 sı desteklenmeye değer bulunmuştur. Desteklenmeye karar verilen projelerden 8 Aralık 2009 tarihi itibarı 159 tanesi ile sözleşme imzalanmış olup diğer projeler ile sözleşme öncesi süreçler devam etmektedir. Sözleşme imzalan projelerin dönemsel ödemelerinin % 75 i Bakanlık %25 i proje ortağı tarafından karşılanmaktadır. Başvuru dönemini takip eden ay içerisinde projeler konusunda uzman akademisyenlerden oluşturulan en fazla 5 kişilik bir komisyon tarafından incelenmekte, ayrıca başvuru sahibi proje yöneticisi ve proje ortağı işletme de değerlendirmeye davet edilerek en objektif kriterlere göre değerlendirme yapılması sağlanmaktadır. SAN-TEZ PROGRAMI İÇİN AYRILAN ÖDENEK VE PROJE BİLGİLERİ TOPLAM Ödenek Miktarı (TL.) Proje Başvuru Sayısı Desteklenmesine Karar Verilen Proje Sayısı Desteklenecek Projelerin Talep Edilen Bütçesi (TL) , , , , ,74 Destekleme Yüzdesi 40,5 37,2 37,5 38,03 0,40 SÖZLEŞMESİ İMZALANAN PROJELERİN BÜTÇESİ YILLAR Bakanlık Desteği Firma Ödemesi Toplam Proje Bütçesi , , , , , , , , , , , ,22 TOPLAM , , ,31 2

3 YILLAR SÖZLEŞMESİ İMZALANAN PROJELERE YAPILAN ÖDEME Bakanlık Ödemesi Firma Ödemesi Ödeme Toplamı , , , , , , , , , , , ,09 TOPLAM , , ,00 Selçuk Üniversitesi San-Tez Proje Başarısı Nedir? Selçuk Üniversitesi, 2010 yılı Mart ayı itibarıyla en çok SAN-TEZ projesi alan ilk 4 Üniversite arasındadır. Selçuk Üniversitesinde halen 9 adet SAN-TEZ projesi yürütülüyor. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Tarafından Desteklenen SAN-TEZ Projelerinin İllere ve Üniversitelere Göre Dağılımı ( Arasında Desteklenen) 3

4 Konya Teknokent Proje ve İş Geliştirme Merkezi PİGEM, SAN-TEZ Sanayi Tezleri Destek programına proje sunmak isteyenlere yardımcı olmak üzere bilgi ve danışmanlık desteği sağlamaktadır. Proje müracaatı olumlu sonuçlanan firmalara Konya Teknokent inde yer kiralama konusunda öncelik tanımaktadır. SAN-TEZ programı kapsamında desteklenen projelerin yürütücüsüne aylık 800 TL telif ücreti tez öğrencilerini her hangi bir işte çalışıp çalışmadığına bağlı olarak ücret ödeniyor. Projede görev alan öğretim üyesi, arastırma görevlisi, uzman, teknisyen veya sanayi kurulusu personelinden yardımcı araştırmacı veya personele de ücret ödenebiliyor. Proje Personeline Ödenecek Aylık Ücret Üst Sınırları a) Proje Yürütücüsü : 800,00 TL/ay b) Yardımcı Araştırmacı : 500,00 TL/ay c) Yardımcı Personel : 400,00 TL/ay d) Tez Öğrencisi: Herhangi bir kurumda çalışmayan Doktora Öğrencisi: 1.500,00 TL/ay Herhangi bir kurumda çalışmayan Yüksek Lisans Öğrencisi: 1.250,00 TL/ay Herhangi bir kurumda ücretli görevi bulunan Doktora Öğrencisi: 500,00 TL/ay Herhangi bir kurumda ücretli görevi bulunan Y. Lisans Öğrencisi: 400,00 TL/ay Yurtdışı Seyahat Desteği Proje yürütücüsü ve tez öğrencisi öncelikli olmak üzere, proje ekibinin proje konusu ile ilgili katılacağı en fazla 2 uluslararası bilimsel toplantı ve yurt dışı faaliyetlerle ilgili giderleri proje bütçesinden karşılanabiliyor. Yurtdışı seyahatlerde; ödenecek miktarlar Avrupa ülkeleri için her seyahatte kişi başına 1500 ABD Doları, Uzakdoğu ülkeleri ve Amerika için ise 2000 ABD Doları karşılığı TL. yi geçemez. Proje başvurusunda dikkat edilecek hususlar nelerdir? San-Tez kapsamında yapılacak değerlendirmede Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu tarafından (BTYK) tarafından belirlenen öncelikli araştırma alanlarına yönelik projelere öncelik verilecektir. San-Tez kapsamında başvurusu yapılacak çalışmanın, temel ve uygulamalı araştırma aşamasını tamamlamış, deneysel araştırma aşamasına gelmiş projelere yönelik olmasına dikkat edilmelidir, San-Tez Programı kapsamında, üretime yönelik yatırım projeleri, pilot üretim tesisi veya merkezi laboratuar kurulmasına yönelik projeler değerlendirmeye alınmayacaktır, Projeler, yeni yayınlanan Proje Başvuru Dokümanında verilen sıralamaya göre hazırlanacaktır, Başvuru dokümanında verilen tanımlar projenin hazırlanma aşamasında bilgilendirme amaçlı olup, tanımların proje dokümanına eklenmesine gerek bulunmamaktadır. Proje toplam bütçesine dahil edilecek personel ödemesi ve telif ücretleri, Teknik ve Mali Kılavuzda belirtilen miktarlar çerçevesinde hesaplanacaktır. Bunun dışında bir ödeme yapılmak isteniyorsa bu ayrıca belirtilecek, ancak proje bütçesine dahil edilmeyecektir. Proje bütçesi, proje kapsamında alınması öngörülen makine-donanım toplam tutarı, toplam proje bedelinin %65'ini geçmeyecek şekilde planlanacaktır. Proje Önerisi Hazırlama Proje Başvuru Formu hazırlanırken Bakanlığın internet sayfasından 4

5 (http://www.sanayi.gov.tr/servicedetails.aspx?dataid=108&catid=305&lng=tr) ulaşılabilecek SAN-TEZ Yönetmeliği, Teknik ve Mali Kılavuz, Proje Değerlendirme Kriterleri ve Proje Başvurusu Hazırlama Kılavuzu dikkatle okunmalıdır. Başvuru Süreci Başvuru, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı internet sayfasından elde edilebilecek Proje Başvuru Formu doldurularak ve gerekli belgeler hazırlanarak, proje yürütücüsü ve/veya firma yetkili temsilcisi tarafından Bakanlığ ın Sanayi Araştırma ve Geliştirme Genel Müdürlüğü ne yapılır. Başvuru için gerekli belgeler: Proje Başvuru Formu Proje yürütücüsü, tez öğrencisi, yardımcı araştırmacı özgeçmişi Yardımcı personel bilgisi (uzmanlık alanı veya mesleği) Firma hakkında kısa bilgi (en fazla 1 sayfa veya varsa tanıtım cd si eklenecektir.) Firmanın projeyi destekleme nedeni Makine-donanım için proforma fatura Hizmet alımı ve bu hizmet alımına ait teklif mektubu Projede prototip cihaz veya makine tasarımı varsa teknik ve basit çizimi Firmanın son yıla ait onaylı bilançosu Proje ortağı firmanın ve proje yürütücüsünün varsa diğer kurumlardan desteklenen ve devam etmekte olan projeleri Eksiksiz bir şekilde doldurulan Proje Başvuru Formu, Fen Bilimleri Enstitüsü (FBE) Müdürü nün imzasına sunulur (ayrıntılı bilgi için FBE San-Tez Muracaat sartı.doc isimli dosyayı inceleyiniz. FBE Müdürü tarafından imzalanan Proje Başvuru Formu, başvuru için gerekli olan tüm belgelerle birlikte Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Genel Evrak Müdürlüğü ne ulaştırılır. Buradan evrak numarası ile kayıtlara geçirilen proje başvurusu Bakanlık ın Sanayi AR-GE Genel Müdürlüğü ne gönderilerek değerlendirme sürecine alınır. San-Tez Proje Başvuru Dokümanını uygun şekilde hazırlayarak bir asil 2 kopya halinde Sanayi Araştırma ve Geliştirme Genel Müdürlüğe teslim edilir. Yürütülecek Faaliyetler Nelerdir? San-Tez proje başvurusu, Ön değerlendirme, Değerlendirme, Karar, Sözleşme, Ödeme işlemleri, İzleme, Mali inceleme ve denetim, Proje sonuçlarının değerlendirilmesi Ön Değerlendirme Aşaması Başvurusu yapılan proje, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Sanayi Araştırma ve Geliştirme Genel Müdürlüğü tarafından öndeğerlendirilmeye tabii tutulur. Ön değerlendirmede dikkat edilen noktalar şöyledir: 5

6 San-Tez kapsamında başvurusu yapılacak çalışmanın, temel ve uygulamalı araştırma aşamasını tamamlamış, deneysel araştırma aşamasına gelmiş projelere yönelik olmalıdır. Bunun için, temel araştırmaya yönelik projeler değerlendirilmeye alınmaz. Üretime yönelik yatırım projeleri, pilot üretim tesisi veya merkezi laboratuar kurulmasına yönelik projeler değerlendirmeye alınmaz. Eksik belge içeren projeler de değerlendirilmeye alınmamaktadır. Değerlendirme ve Karar Aşaması Bu aşamada projeler uzman kişilerden oluşan Proje Değerlendirme Grupları tarafından değerlendirilir. Paneller şeklinde gerçekleştirilen değerlendirme süreci, son proje başvuru tarihinden en geç 4 ay sonra sonlandırılır. San-Tez kapsamında yapılacak değerlendirmede Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu (BTYK) tarafından belirlenen öncelikli araştırma alanlarına yönelik projelere öncelik verilmektedir. Proje değerlendirme sonucu, Genel Müdürlük tarafından, son proje başvuru tarihinden itibaren en geç 6 ay içinde kuruma ve proje ortaklarına bildirilir. Sözleşme Aşaması Projelerin Bakanlıkça desteklenmesine karar verilmesi durumunda, üniversite, bakanlık, firma temsilcisi ve proje yürütücüsü arasında bir sözleşme imzalanır. Proje, sözleşmede belirtilen tarih itibarıyle başlar. Uygulama Aşaması Desteklenmesi uygun bulunan projeler için Bakanlığın bildirimini takiben, Rektörlükteki ilgili birim, Ziraat Bankası Şubesi ne proje yürütücüsünün adına banka hesabı açar ve Proje Özel Hesabı ile Üniversitenin Vergi Dairesi ve Vergi Numarası Bakanlığa resmi yazı ekinde bildirilir. Bakanlık, proje 1. dönem ödemesini, proje sözleşmesinin imzalanmasını müteakip bütçe olanaklarını da dikkate alarak en fazla 30 gün içerisinde proje hesabına yatırır. Aynı dönem için Firma katkısının da en geç 45 gün içinde yatırılması gerekir. Proje hesabına aktarılan paranın, SAN-TEZ Projeleri nin Desteklenme Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik ve İlgili Mevzuatlar (Maaş, Satın Alma, Yolluk ve Avans Çıkarımı gibi) doğrultusunda kullanılması konusunda Bilimsel Araştırmalar Projeleri (BAP) Koordinatörlüğü ve Rektörlük Makamı Sorumlu Birimi görevlidir. BAP Koordinatörlüğü, hizmet alımı, yolluk çıkarılması gibi harcamaların ödeme belgesi ve eklerini hazırlayarak Sorumlu Birim e gönderir. Gönderilen evrakları inceleyen Sorumlu Birimi, herhangi bir eksiklik olmadığı takdirde ödeme işlemini gerçekleştirir. Ödenek talep dönemleri Ödenek Talep Formu başvuruları, proje sözleşmesinin imzalanma tarihini takiben üçer aylık dönemler itibariyle hazırlanır ve Genel Müdürlüğe sunulur. Raporlama Aşaması Projenin bilimsel ve mali yönden izlenmesi sözleşmede belirtilen dönemlerde, Bakanlık tarafından belirlenen format ve usullere uygun olarak hazırlanan raporlara dayanılarak Bakanlık tarafından yapılır. Bu süreçte: Proje Yürütücüsü ve Firma tarafından üç aylık dönemler halinde Gelişme Raporları hazırlanır, 6

7 Bakanlık tarafından yayınlanan formata ve kılavuza uygun olarak hazırlanan Gerçekleşme Raporu, Proje Yürütücüsü, tez öğrencisi ve firma temsilcisi tarafından altı aylık dönemlerde hazırlanır, Bakanlık tarafından yayınlanan formata ve kılavuza uygun olarak, izleyici tarafından altı aylık dönemlerde İzleme Raporu hazırlanır. Denetim Aşaması Proje sonuçlarının ekonomik, mali ve teknik yönden değerlendirilmesi, Genel Müdürlük tarafından yapılır. Proje Yürütücüsü, proje bitiş tarihinden en geç 3 ay sonra Bakanlık web sitesinde bulunan Proje Sonuç Raporunu hazırlayarak Bakanlığa göndermekle yükümlüdür. Projenin tamamlanmasından itibaren ilki proje bitiminden en geç 8 ay sonra olmak üzere toplam iki defa proje Ortağı Firma ve Proje Yürütücüsü tarafından Bakanlık web sitesinde bulunan formata uygun olarak Proje Sonuçları Ölçme ve Değerlendirme Raporu hazırlanıp Bakanlığa gönderilir. Bu raporun Bakanlığa teslimini takip eden ay içinde proje izleyicisi durumu yerinde değerlendirmek üzere projenin yürütüldüğü proje ortağı firmayı ziyaret amacıyla görevlendirilir. İzieyici firmayı yerinde izler ve raporunu sunar. Proje Bakanlıkça değerlendirilerek sonuçlandırılır. DETAYLI BİLGİ : Nereden Bilgi Edinilebilir? T.C Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Sanayi Araştırma ve Geliştirme Genel Müdürlüğü Eskişehir Yolu 7. Km , ANKARA Tel : 0 (312) (312) Faks : 0 (312)

8 8

9 9

10 10

11 11

12 12

13 13

14 14

15 15

16 16

17 17

18 18

19 19

SAN-TEZ PROJELERİ TEKNİK VE MALİ KILAVUZU

SAN-TEZ PROJELERİ TEKNİK VE MALİ KILAVUZU T.C. BİLİM, SANAYİ ve TEKNOLOJİ BAKANLIĞI BİLİM ve TEKNOLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SAN-TEZ PROJELERİ TEKNİK VE MALİ KILAVUZU Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından desteklenen Sanayi Tezleri (San-Tez)

Detaylı

TÜRKİYE KÖMÜR İŞLETMELERİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

TÜRKİYE KÖMÜR İŞLETMELERİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE KÖMÜR İŞLETMELERİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ARAŞTIRMA-GELİŞTİRME PROJELERİ YAPTIRMA/DESTEKLEME PROGRAMI UYGULAMA USUL VE ESASLARI 2012 (Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Araştırma-Geliştirme Projeleri

Detaylı

TEKNOGİRİŞİM SERMAYESİ DESTEĞİ UYGULAMA USUL VE ESASLARI

TEKNOGİRİŞİM SERMAYESİ DESTEĞİ UYGULAMA USUL VE ESASLARI TEKNOGİRİŞİM SERMAYESİ DESTEĞİ UYGULAMA USUL VE ESASLARI 1 RT: 20/12/2012 TEKNOGİRİŞİM SERMAYESİ DESTEĞİ UYGULAMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu uygulama

Detaylı

BĐLĐM VE TEKNOLOJĐ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

BĐLĐM VE TEKNOLOJĐ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ T.C. BĐLĐM, SANAYĐ VE TEKNOLOJĐ BAKANLIĞI BĐLĐM VE TEKNOLOJĐ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BĐLĐM VE TEKNOLOJĐ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Gülgün ÇELĐK Şube Müdürü Bilim ve Teknoloji Genel Müdürlüğünce Yürütülen Ar-Ge Destek Programları

Detaylı

T.C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI 5746 SAYILI KANUN TEKNOGİRİŞİM SERMAYESİ DESTEĞİ ÖN BAŞVURU DOSYASI VE İŞ PLANI HAZIRLAMA KILAVUZU

T.C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI 5746 SAYILI KANUN TEKNOGİRİŞİM SERMAYESİ DESTEĞİ ÖN BAŞVURU DOSYASI VE İŞ PLANI HAZIRLAMA KILAVUZU T.C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI 5746 SAYILI KANUN TEKNOGİRİŞİM SERMAYESİ DESTEĞİ ÖN BAŞVURU DOSYASI VE İŞ PLANI HAZIRLAMA KILAVUZU 1 TEKNOGİRİŞİM SERMAYESİ DESTEĞİ PROGRAMI 5746 sayılı Araştırma

Detaylı

ULUSAL ve ULUSLARARASI DESTEK ÇAĞRILARI

ULUSAL ve ULUSLARARASI DESTEK ÇAĞRILARI ULUSAL ve ULUSLARARASI DESTEK ÇAĞRILARI Gazi Üniversitesi Teknoloji Fakültesi A Blok Beşevler/Ankara/TÜRKİYE BİLİM SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI DESTEKLERİ... 3 Teknogirişim Sermayesi Desteği... 3 SAN

Detaylı

Prof. Dr. M. Hakkı Alma Araş. Gör. Tufan Salan Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Mayıs, 2013 alma@ksu.edu.

Prof. Dr. M. Hakkı Alma Araş. Gör. Tufan Salan Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Mayıs, 2013 alma@ksu.edu. Prof. Dr. M. Hakkı Alma Araş. Gör. Tufan Salan Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Mayıs, 2013 alma@ksu.edu.tr TÜBİTAK, TEKNLJİ VE YENİLİK DESTEK PRGRAMLARI BAŞKANLIĞI

Detaylı

TEKNOLOJİK ÜRÜN YATIRIM DESTEK PROGRAMI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM

TEKNOLOJİK ÜRÜN YATIRIM DESTEK PROGRAMI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM 29 Nisan 2014 SALI Resmî Gazete Sayı : 28986 YÖNETMELİK Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından: TEKNOLOJİK ÜRÜN YATIRIM DESTEK PROGRAMI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

TEKNOLOJİ GELİŞTİRME PROJELERİ UYGULAMA ESASLARI - ETP

TEKNOLOJİ GELİŞTİRME PROJELERİ UYGULAMA ESASLARI - ETP TEKNOLOJİ GELİŞTİRME PROJELERİ UYGULAMA ESASLARI - ETP Dünya Bankası ile Türkiye Cumhuriyeti arasında imzalanan İkraz Anlaşması ve TTGV Proje Sözleşmesi nin 1 Ekim 1999 tarih ve 23833 sayılı Resmi Gazete'de

Detaylı

T.C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI BİLİM VE TEKNOLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI BİLİM VE TEKNOLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ T.C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI BİLİM VE TEKNOLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BAKANLIĞIMIZCA YÜRÜTÜLEN AR-GE VE YENİLİK PROGRAMLARI Abdullah ÖĞÜTVERİCİ Sanayi ve Teknoloji Uzman Yardımcısı 20.11.2013 1

Detaylı

MADDE 4 - (1) Bu uygulama esasları çerçevesinde Yönetmelikteki kavramlar ve tanımlar geçerli olmakla birlikte bu

MADDE 4 - (1) Bu uygulama esasları çerçevesinde Yönetmelikteki kavramlar ve tanımlar geçerli olmakla birlikte bu TÜBİTAK TEKNOLOJİ VE YENİLİK ODAKLI GİRİŞİMLERİ DESTEKLEME PROGRAMI UYGULAMA ESASLARI (*) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu uygulama esaslarının amacı; girişimcilerin,

Detaylı

TÜBİTAK KOBİ AR-GE BAŞLANGIÇ DESTEK PROGRAMI UYGULAMA ESASLARI (*) Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 - (1) Bu uygulama esaslarının amacı; Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler

Detaylı

KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLĠ ĠġLETMELERĠ GELĠġTĠRME VE DESTEKLEME ĠDARESĠ BAġKANLIĞI

KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLĠ ĠġLETMELERĠ GELĠġTĠRME VE DESTEKLEME ĠDARESĠ BAġKANLIĞI BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu Uygulama Esaslarının amacı, bilim ve teknolojiye dayalı yeni fikir ve buluşlara sahip küçük ve orta ölçekli işletmeler ile girişimcilerin

Detaylı

1003 - ÖNCELİKLİ ALANLAR AR-GE PROJELERİ DESTEKLEME PROG.

1003 - ÖNCELİKLİ ALANLAR AR-GE PROJELERİ DESTEKLEME PROG. 1003 - ÖNCELİKLİ ALANLAR AR-GE PROJELERİ DESTEKLEME PROG. 1. DESTEK PROGRAMININ AMACI Bu destek programının amacı, Ulusal Bilim Teknoloji ve Yenilik Stratejisi çerçevesinde belirlenecek öncelikli alanlarda

Detaylı

DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ HAZIRLAMA VE DEĞERLENDİRME YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ-KAPSAM, DAYANAK VE TANIMLAR

DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ HAZIRLAMA VE DEĞERLENDİRME YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ-KAPSAM, DAYANAK VE TANIMLAR DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ HAZIRLAMA VE DEĞERLENDİRME YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ-KAPSAM, DAYANAK VE TANIMLAR Amaç ve Kapsam Madde - 1: Bu yönerge, Dumlupınar Üniversitesinde

Detaylı

BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ UYGULAMA ESASLARI VE ARAŞTIRMACI BİLGİLENDİRME KILAVUZU BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ (BAP) KOORDİNASYON BİRİMİ

BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ UYGULAMA ESASLARI VE ARAŞTIRMACI BİLGİLENDİRME KILAVUZU BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ (BAP) KOORDİNASYON BİRİMİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ UYGULAMA ESASLARI VE ARAŞTIRMACI BİLGİLENDİRME KILAVUZU BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ (BAP) KOORDİNASYON BİRİMİ ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ / MAYIS 2015 Bu kitapçık

Detaylı

KÜMELENME DESTEK PROGRAMI UYGULAMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

KÜMELENME DESTEK PROGRAMI UYGULAMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar KÜMELENME DESTEK PROGRAMI UYGULAMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Uygulama Usul ve Esaslarının amacı, Türk sanayisinin rekabet edebilirliğinin

Detaylı

TÜBİTAK ÜNİVERSİTE-SANAYİ İŞBİRLİĞİ DESTEK PROGRAMI UYGULAMA ESASLARINDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR UYGULAMA ESASLARI

TÜBİTAK ÜNİVERSİTE-SANAYİ İŞBİRLİĞİ DESTEK PROGRAMI UYGULAMA ESASLARINDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR UYGULAMA ESASLARI TÜBİTAK ÜNİVERSİTE-SANAYİ İŞBİRLİĞİ DESTEK PROGRAMI UYGULAMA ESASLARINDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR UYGULAMA ESASLARI MADDE 1 - (1) 7 Mayıs 2011 tarih ve 197 sayılı Bilim Kurulunda kabul edilen TÜBİTAK

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Uygulama Esaslarının amacı, ekonomik kalkınma ve istihdam sorunlarının çözümünün temel faktörü olan girişimciliğin desteklenmesi, yaygınlaştırılması

Detaylı

SANAYİ ARAŞTIRMA TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VE YENİLİK PROJELERİ DESTEKLEME PROGRAMI UYGULAMA ESASLARINDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR UYGULAMA ESASLARI

SANAYİ ARAŞTIRMA TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VE YENİLİK PROJELERİ DESTEKLEME PROGRAMI UYGULAMA ESASLARINDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR UYGULAMA ESASLARI SANAYİ ARAŞTIRMA TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VE YENİLİK PROJELERİ DESTEKLEME PROGRAMI UYGULAMA ESASLARINDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR UYGULAMA ESASLARI MADDE 1- (1) 3 Mart 2007 tarih ve 151 sayılı Bilim Kurulunda

Detaylı

153 Soruda TÜBİTAK DESTEKLERİ

153 Soruda TÜBİTAK DESTEKLERİ 153 Soruda TÜBİTAK DESTEKLERİ Kasım 2013 Ağrı Yatırım Destek Ofisi SUNUŞ Türkiye nin yaşam kalitesinin artmasına ve sürdürülebilir gelişmesine hizmet eden, bilim ve teknoloji alanlarında yenilikçi, yönlendirici,

Detaylı

TÜBİTAK SANAYİ ARAŞTIRMA TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VE YENİLİK PROJELERİ DESTEKLEME PROGRAMI UYGULAMA ESASLARI (*)

TÜBİTAK SANAYİ ARAŞTIRMA TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VE YENİLİK PROJELERİ DESTEKLEME PROGRAMI UYGULAMA ESASLARI (*) TÜBİTAK SANAYİ ARAŞTIRMA TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VE YENİLİK PROJELERİ DESTEKLEME PROGRAMI UYGULAMA ESASLARI (*) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu Uygulama Esaslarının amacı,

Detaylı

TOKAT TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGESİ BÖLGE İŞLETME YÖNERGESİ

TOKAT TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGESİ BÖLGE İŞLETME YÖNERGESİ İÇİNDEKİLER I.YÖNERGENİN AMACI.. 1 II.YÖNERGENİN KAPSAMI... 1 III.KISALTMALAR VE TANIMLAR... 1 IV.İLGİLİ MEVZUAT 3 V.GENEL HUSUSLAR 3 VI.BÖLGEYE İLİŞKİN BİLGİLER. 3 1.PROJE BAŞVURUSU VE KABUL. 4 2.TEKNOLOJİK

Detaylı

1601-TÜBİTAK YENİLİK VE GİRİŞİMCİLİK ALANLARINDA KAPASİTE ARTIRILMASINA YÖNELİK DESTEK PROGRAMI UYGULAMA ESASLARI

1601-TÜBİTAK YENİLİK VE GİRİŞİMCİLİK ALANLARINDA KAPASİTE ARTIRILMASINA YÖNELİK DESTEK PROGRAMI UYGULAMA ESASLARI 1601-TÜBİTAK YENİLİK VE GİRİŞİMCİLİK ALANLARINDA KAPASİTE ARTIRILMASINA YÖNELİK DESTEK PROGRAMI UYGULAMA ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu Uygulama Esaslarının

Detaylı

TÜBİTAK tarafından sağlanan destekler. Sanayi Ar-Ge Projeleri Destekleri. 1501 - Sanayi Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı

TÜBİTAK tarafından sağlanan destekler. Sanayi Ar-Ge Projeleri Destekleri. 1501 - Sanayi Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı TÜBİTAK tarafından sağlanan destekler Sanayi Ar-Ge Projeleri Destekleri 1501 - Sanayi Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı Program, firma düzeyinde katma değer yaratan kuruluşların Araştırma-Geliştirme

Detaylı

i) Numune verilmek amacıyla prototiplerden kopyalar çıkarılıp dağıtılması ve reklam amaçlı tüketici testleri, j) Üretim ve üretim altyapısına yönelik

i) Numune verilmek amacıyla prototiplerden kopyalar çıkarılıp dağıtılması ve reklam amaçlı tüketici testleri, j) Üretim ve üretim altyapısına yönelik YÖNETMELĐK Maliye Bakanlığı ile Sanayi ve Ticaret Bakanlığından: ARAŞTIRMA VE GELĐŞTĐRME FAALĐYETLERĐNĐN DESTEKLENMESĐNE ĐLĐŞKĐN UYGULAMA VE DENETĐM YÖNETMELĐĞĐ BĐRĐNCĐ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

DEVLET DESTEKLERİ DEVLET DESTEKLERİ REHBERİ

DEVLET DESTEKLERİ DEVLET DESTEKLERİ REHBERİ DEVLET DESTEKLERİ REHBERİ 2011 1 1.YATIRIMLARDA YENİ TEŞVİK SİSTEMİ... 4 1.1 Büyük Ölçekli Yatırımlar... 5 1.2. Bölgesel ve Sektörel Teşvik Sistemi... 6 1.3. Genel Teşvik Sistemi... 14 2. KOSGEB DESTEKLERİ...

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu Uygulama Esaslarının amacı; küçük ve orta ölçekli işletmelerin kendi işletmelerini geliştirmeleri ve meslek kuruluşları tarafından

Detaylı

ÜNĐVERSĐTE-SANAYĐ ĐŞBĐLĐĞĐ TEZLERĐ ve SAN-TEZ DESTEK PROGRAMI

ÜNĐVERSĐTE-SANAYĐ ĐŞBĐLĐĞĐ TEZLERĐ ve SAN-TEZ DESTEK PROGRAMI ÜNĐVERSĐTE-SANAYĐ ĐŞBĐLĐĞĐ TEZLERĐ ve SAN-TEZ DESTEK PROGRAMI Prof. Dr. H. Güçlü YAVUZCAN 1. Genel Sanayi Bakanlığınca son yıllarda yapılmakta olan önemli açılımlarla Ar-Ge ve inovasyon konularında değişik

Detaylı

AR-GE, YENiliK, BiliM VE TEKNOLOJi DESTEKLERi

AR-GE, YENiliK, BiliM VE TEKNOLOJi DESTEKLERi ISTANBUL TICARET ODASI T esvik, 1 Destek Rehberi Serisi 5 AR-GE, YENiliK, BiliM VE TEKNOLOJi DESTEKLERi AlperERSAN YAYlN NO: 2011-21 İstanbul, 2012 Copyright İTO (İstanbul Ticaret Odası) Tüm haklar saklıdır.

Detaylı