2010/8 SAYILI ULUSLARARASI REKABETÇİLİĞİN GELİŞTİRİLMESİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA TEBLİĞ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "2010/8 SAYILI ULUSLARARASI REKABETÇİLİĞİN GELİŞTİRİLMESİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA TEBLİĞ"

Transkript

1

2

3 2010/8 SAYILI ULUSLARARASI REKABETÇİLİĞİN GELİŞTİRİLMESİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA TEBLİĞ PROJE BAZLI EĞİTİM, DANIŞMANLIK, YURT DIŞI PAZARLAMA, ALIM HEYETİ VE BİREYSEL DANIŞMANLIK PROGRAMLARI İLE İSTİHDAM GİDERLERİNİN DESTEKLENMESİ PROGRAMI PROJE HAZIRLAMA ve UYGULAMA KILAVUZU İHRACAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KOBİ VE KÜMELENME DESTEKLERİ DAİRESİ ARALIK 2011

4

5 İÇİNDEKİLER 1. Bölüm: Sıkça Sorulan Sorular Bölüm: Proje Başvuru Formunun Doldurulması I. Tanım II. İşbirliği Kuruluşu III. Başvuru Beyannamesi Bölüm: Proje Başvuru Formunun Eklerinin Doldurulması Proje Ek I-A: Proje Faaliyet Çizelgesi Proje Ek I-A-1: Eğitim Programı Başvuru Formu Proje Ek I-A-2: Danışmanlık Programı Başvuru Formu Proje Ek I-A-3: Yurt Dışı Pazarlama Programları Başvuru Formu Proje Ek I-A-4: Alım Heyeti Başvuru Formu Proje Ek I-A-5: İstihdam Desteği Başvuru Formu Proje Ek I-A-6: İstihdam Desteği Başvuru Formu Proje Ek I-B: Katılımcı Şirket Bilgi Formu Proje Ek I-C: Katılımcı Şirket Talep Yazısı Bölüm: Projeye İlişkin Diğer Eklerin Doldurulması Proje Ek II: Proje Değerlendirme Formu Proje Ek III: Faaliyet Bilgi Formu Proje Ek IV: Proje Sonuç Raporu Şablonu Proje Ek V: Bireysel Danışmanlık Programı Başvuru Formu Proje Ek VI: Destek Ödemeleri İçin İbraz Edilmesi Gereken Belgeler Proje Ek VI-A: Faaliyet Sonu Bilgi Formu Dikkat Edilecek Hususlar Bölgesel Rekabet Edebilirlik Operasyonel Programı (BROP) Kapsamındaki İller... 48

6

7 BİRİNCİ BÖLÜM SIKÇA SORULAN SORULAR 1. Kimler Başvurabilir? 2. Başvurular Nereye Yapılır? 3. Başvurular Nasıl Yapılır? 4. Bir İşbirliği Kuruluşu En Fazla Kaç Projeyi Aynı Anda Yürütebilir? 5. Bir Proje En Fazla Ne Kadar Sürebilir? 6. Projeye Kimler Katılabilir? 7. Projeye Kaç Şirket Katılabilir? 8. Ana Faaliyet Nedir? 9. Faaliyet Nedir? 10. Proje Başvurusu Nasıl Yapılır? 11. Proje Başvuruları Ne Zaman Yapılabilir? 12. Proje Başvuruları Hangi Kriterlere Göre Değerlendirilir? 13. Bir Proje Kapsamında En Fazla Kaç Faaliyet Gerçekleştirilebilir? 14. Proje Sahibi İşbirliği Kuruluşu Proje Süresince İstihdam Desteğinden Yararlanabilir mi? 15. Onaylanmış ve Yürütülmekte Olan Bir Proje Kapsamına Faaliyet Sonradan Eklenebilir mi? 16. İhtiyaç Analizi, Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri Kimlerden Alınabilir? 17. İhtiyaç Analizinde Nelere Dikkat Edilmelidir? 18. Projenin Uygulanma Sürecinde Katılımcı Şirketlerde Değişiklik Yapılabilir mi? 19. Projenin Uygulanma Sürecinde Değişiklik Talepleri Ne Zaman Yapılabilir? 20. Yurtdışı Pazarlama Programlarına Kimler Katılabilir? 21. Yurtdışı Pazarlama Programları En Az Kaç Şirketin Katılımıyla Gerçekleştirilebilir? 22. Eğitim ve Danışmanlık Programları Kapsamında Hangi Harcama Kalemleri Desteklenir? 23. Yurtdışı Pazarlama ve Alım Heyeti Programları Kapsamında Hangi Harcama Kalemleri Desteklenir? 24. Halkla İlişkiler Hizmet Gideri Nedir? 25. Faaliyet Bazında Maksimum Ne Kadar Destek Alınabilir? 26. İşbirliği Kuruluşuna Destek Ödemeleri Ne Zaman Yapılır? 27. Bireysel Danışmanlık Programından Kimler, Nasıl Yararlanabilir? 5

8

9 1. Kimler Başvurabilir? BİRİNCİ BÖLÜM SIKÇA SORULAN SORULAR Üyeleri için işbirliği faaliyeti gerçekleştiren Türkiye İhracatçılar Meclisi, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu, İhracatçı Birlikleri, İl Ticaret ve/veya Sanayi Odaları, Organize Sanayi Bölgeleri, Endüstri Bölgeleri, Teknoloji Geliştirme Bölgeleri, Sektörel Üretici Dernekleri, Sektörel Dış Ticaret Şirketleri (SDŞ) ile imalatçıların kurduğu dernek, birlik ve kooperatifler başvurabilir. 2. Başvurular Nereye Yapılır? Başvurular doğrudan Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü ne yapılır. 3. Başvurular Nasıl Yapılır? Başvuru yapmak için Proje Başvuru Formu (PROJE EK I ve PROJE EK I in içerisindeki diğer ekler) doldurulur. Proje Başvuru Formu ve eklerinin nasıl doldurulacağı kılavuzun ilerleyen bölümlerinde açıklanacaktır. Başvurular iki aşamalı olarak yapılır. Ön başvuru sırasında sadece ihtiyaç analizine ilişkin başvuru yapılır. Bu başvurunun onaylanıp, analizin gerçekleştirilmesini müteakip ihtiyaç analizi sonucuna göre eğitim, danışmanlık, yurtdışı pazarlama-alım heyeti ve istihdam desteği başvurusu yapılır. 4. Bir İşbirliği Kuruluşu En Fazla Kaç Projeyi Aynı Anda Yürütebilir? İşbirliği Kuruluşu aynı anda en fazla 5 (beş) proje yürütebilir. 5. Bir Proje En Fazla Ne Kadar Sürebilir? Bir proje en fazla 36 (otuz altı) ay sürebilir. 6. Projeye Kimler Katılabilir? Projeyi yürüten İşbirliği Kuruluşu nun üyesi olan şirketler katılabilir. 7. Projeye Kaç Şirket Katılabilir? Bölgesel Rekabet Edebilirlik Operasyonel Programı (BROP) illerinde en az 5 (beş) şirketin, diğer illerde en az 10 (on) şirketin katıldığı projeler değerlendirmeye alınır. (BROP illeri için Bkz. Sayfa 48.) Katılımcı şirket sayısında üst sınır olmamakla birlikte şirket sayısının projenin sağlıklı bir şekilde yürütülebilmesine imkân verecek düzeyde tutulması önerilmektedir. 7

10 8. Ana Faaliyet Nedir? Proje kapsamında gerçekleştirilecek olan eğitim, danışmanlık, yurtdışı pazarlama programları (ortak pazar araştırmaları, pazar ziyaretleri, küme tanıtım faaliyetleri, ticaret heyetleri, yurtdışı fuar ziyaretleri, eşleştirme vb. diğer organizasyonlar), alım heyetleri ve istihdam desteğidir. 9. Faaliyet Nedir? Ana faaliyet kapsamında gerçekleştirilecek her bir etkinliği ifade eder. Örneğin Gümrük Mevzuatı konulu eğitim programı, Almanya ya pazar araştırması için gidilmesi veya Almanya dan bir alım heyeti getirilmesi birer faaliyettir. 10. Proje Başvurusu Nasıl Yapılır? Başvuru iki aşamalıdır. İlk aşamada, İşbirliği Kuruluşu projeye katılacak şirketler için ihtiyaç analizi (Eğitim ve Danışmanlık ihtiyaç analizi, Rekabetçilik analizi, Pazar analizi, Sektör analizi v.b) yaptırmak üzere Proje Ek I-A-1 de yer alan proje ihtiyaç analizi formunu doldurarak Ekonomi Bakanlığı na (İhracat Genel Müdürlüğü) başvurur. İkinci aşamada, başvurusu onaylanıp ihtiyaç analizi faaliyetini gerçekleştiren işbirliği kuruluşu, analiz sonuçlarını da göz önünde bulundurarak; Proje Ek I-A-2 de yer alan eğitim programı başvuru formu, Proje Ek I-A-3 de yer alan danışmanlık programı başvuru formu, Proje Ek I-A-4 te yer alan yurtdışı pazarlama programı başvuru formu, Proje Ek I-A-5 te yer alan alım heyeti programı başvuru formu, Proje Ek I-A-6 da yer alan istihdam desteği başvuru formlarından en az birini doldurarak ana faaliyet başvurularını Ekonomi Bakanlığı na (İhracat Genel Müdürlüğü) yapar. Proje başvuruları Proje Değerlendirme Komisyonu tarafından değerlendirilir. 11. Proje Başvuruları Ne Zaman Yapılabilir? Proje başvuruları proje başlangıç tarihinden en az 2 (iki) ay önce Ekonomi Bakanlığı na (İhracat Genel Müdürlüğü) yapılır. Projenin başlangıç tarihi ilk faaliyetin başladığı tarihtir. Proje başvurusunda eksiklik ve / veya revize edilme ihtiyacı olması durumunda proje başlangıç tarihi ertelenebilir. 12. Proje Başvuruları Hangi Kriterlere Göre Değerlendirilir? Proje başvuruları, Proje Değerlendirme Formu nda (PROJE EK II) yer alan değerlendirme kriterlerine (şekle uygunluk, bütçe, içerik, uygulanabilirlik) göre değerlendirilir. 8

11 13. Bir Proje Kapsamında En Fazla Kaç Faaliyet Gerçekleştirilebilir? Bir proje kapsamında gerçekleştirilebilecek eğitim ve danışmanlık programları sayısı için sınır olmamakla birlikte yurt dışı pazarlama programları kapsamında en fazla 5 faaliyet, alım heyetleri kapsamında en fazla 10 faaliyet gerçekleştirilebilir. İstihdam desteği kapsamında en fazla 2 uzman personel istihdam edilebilir. 14. Proje Sahibi İşbirliği Kuruluşu İstihdam Desteğinden Nasıl Yararlanabilirim? İşbirliği Kuruluşu projelerinde çalıştırmak üzere ilk defa istihdam edecekleri en fazla 2 (iki) uzman personel için destek başvurusunda bulunabilir. Bu personelin, proje yönetimi, küme yönetimi, organizasyon ve iletişim becerileri ile sektör/bölge ve dış ticaret alanında deneyimi olmalıdır. İstihdam desteği başvurusu için (PROJE EK I-A 6) kullanılır. 15. Onaylanmış ve Yürütülmekte Olan Bir Proje Kapsamına Faaliyet Sonradan Eklenebilir mi? Evet. İşbirliği kuruluşu, yürütmekte olduğu bir projeye istediği zaman istediği faaliyeti ekleyebilir. Faaliyet ekleme başvurusu için faaliyetin türüne göre Eğitim Programı Başvuru Formu (PROJE EK I-A 2), Danışmanlık Programı Başvuru Formu (PROJE EK I-A 3), Yurt Dışı Pazarlama Programları Başvuru Formu (PROJE EK I-A 4), Alım Heyeti Başvuru Formu (PROJE EK I-A 5) ve İstihdam Desteği Başvuru Formu (PROJE EK I-A-6) kullanılır. 16. İhtiyaç Analizi, Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri Kimlerden Alınabilir? İşbirliği kuruluşları proje kapsamında ihtiyaç analizi, eğitim ve danışmanlık hizmetlerini bu alanda tecrübeli kuruluşlar (şirket, üniversite vb.) arasında araştırma yaparak en iyi hizmeti en uygun fiyata sağlayacak kuruluşlardan almalıdır. NOT: İşbirliği kuruluşu, ihtiyaç analizi faaliyeti kapsamında yapacağı hizmet alımlarında ve eğitim/ danışmanlık programlarında yapacağı hizmet alımlarında BROP illerinde en az 2, diğer illerde en az 3 şirket veya üniversiteden yapılacak çalışmaların ayrıntılı planını ve bütçesini içeren teklif alır. İşbirliği kuruluşu, en kaliteli hizmet en uygun fiyat prensibi doğrultusunda seçimini yapar ve diğer tekliflere ilişkin belgelerle birlikte başvuru esnasında Ekonomi Bakanlığı na (İhracat Genel Müdürlüğü) sunar. DİKKAT: Eğitim, danışmanlık, yurtdışı pazarlama ve alım heyeti faaliyetleri ihtiyaç analizi sonuçları göz önünde bulundurularak planlanmalıdır. 17. İhtiyaç Analizinde Nelere Dikkat Edilmelidir? Tamamen bilgi verici amaçlı olmak üzere ihtiyaç analizinde aşağıdaki unsurlar olabilir. 9

12 İHTİYAÇ ANALİZİ Yönetici Özeti Projeye Genel Bakış A-) Proje nin Genel Özeti Projenin künyesi, amacı, öngörülen hedefleri (hedefler net, ölçülebilir ve zorlayıcı olmalıdır) ve hikayesi. B-) Araştırma Metodolojisi Araştırmada izlenecek yöntem ayrıntılı bir şekilde açıklanmalıdır. Sektörel Makro Analiz (Küresel) A- Sektör Hakkında Genel Özet Bilgi Sektöre Genel Bakış Sektörel SWOT Analizi Temel Üretim Faktörleri Bağlantılı sektörler (ortaklık yapıları) Alt Sektör Kırılımı ve Genel Özet (Sektördeki yüzdesel ağırlıkları ile beraber) Dünyadaki Son Gelişmeler (Güncel Veriler, Küresel İthalat ve İhracat rakamları) Grafiksel Dağılımlar Sektörün Dünya Ekonomisindeki Payı ve Yıllara Göre Değişimi (GDP yüzdesi olarak son 5 yıl grafikler eşliğinde.) B-) Ülkeler Bazında Değerlendirme İlgili Sektörde En Çok İhracat Yapan İlk 5 Ülke, Yüzdesel Dağılımları ve Değerlendirmesi İlgili Sektörde En Çok İthalat Yapan İlk 5 Ülke ve Yüzdesel Dağılımları Değerlendirmesi İlgili Sektörde İhracatı Son 3 Yılda Yüzdesel Olarak En Çok Artan Ülkeler ve Analizi İlgili Sektörde Üretim Yapan İlk 3 Ülke ve Rekabetsel Avantaj Analizi Değerlendirmesi En Çok İthalat Yapan Ülkelerin Hangi Ülkelerden İthalat Yaptığı ve Gerekçelendirmesi (coğrafi konum, kültürel yakınlık, fiyat avantajı vs.) İlgili Sektörde Dünya Çapında Faaliyet Gösteren Dernekler, Kuruluşlar ve Güncel Faaliyetleri, İletişim Bilgileri Türkiye Pazar Araştırması A-)Sektör Analizi Sektöre Ülkemiz Düzeyinde Genel Bakış Sektörel İhracat ve İthalat Rakamları (Alt Sektör Bilgileri İle Beraber) Yıllara Göre Değişimler ve Analizi Sektörde Son 5 Yılda En Çok İhracat ve İthalat Yaptığımız Ülkeler ve Değerlendirmesi Sektörde En Fazla İhracat ve İthalat Yapan İller ve Değerlendirilmesi (Rakamlar) Ülkemizde Konu İle İlgili Dernekler ve Faaliyetleri 10

13 Yerel/Bölgesel A-) Bölgede Sektörün Durumuna Genel Bakış Yıllara Göre Bölgenin İthalat ve İhracat Rakamları Bölgenin Rekabetsel Avantajları Bölgede İlgili Alanda İhracat Şampiyonları ve Değerlendirmeleri (Kıyaslama) Küme Analizi Küme Yol Haritası Firmalar A-) Firma Profilleri (Künye) İsim, Adres,Telefon Firma Sahibi, Ortakları veya Yönetim Üretilen Mal ve Üretim Kapasitesi Çalışan Kişi Sayısı, Yeterlilik İhracat yapıyor mu? Yapıyor ise hangi ülkelere? Misyon & Vizyon (Hedefler) B-) Firma Analizleri Firmalar aşağıdaki konu başlıkları bazında ayrı ayrı incelenecek ve durum tespiti yapılacak İhracat ve İthalat Know-how Kurumsallaşma Yenilikçilik (İnovasyon) Rekabet Edebilirlik Ortak hareket etme bilinci Kıyaslama (Benchmarking) Finansal Analiz (Asit Oran, ROI, Likidite, Stok Devir Hızı, Alacak Devir Hızı vs.) İnsan Kaynakları Yönetimi Teknolojik Kapasite Tedarik Zinciri Yönetimi Sonuç, Değerlendirme ve Geliştirme A-) Genel Raporlama İhracat Yol Haritası (Firma, Küme ve İşbirliği Kuruluşu Bazında) Yukarıda Değinilen Araştırmalar Çerçevesinde Genel Ve Açıklayıcı Grafiksel Tablolar. Tablolarla İlgili Detaylı Analiz B-) Değerlendirme Tespit edilen eğitim kalemleri nelerdir? Hangi eğitimlerin ne kadar süreyle yapılması öngörülmektedir? Tespit edilen danışmanlık kalemleri nelerdir? Hangi danışmanlık faaliyetinin ne kadar süreyle yapılması öngörülmektedir? Yurtdışı pazar araştırması için hangi ülkeler öngörülüyor ve gerekçelendirmesi. Referanslar Referanslar Ekler Firma ziyaret takvimi, analizi gerçekleştirecek kişiler ve yapılacak çalışmaları içeren dokümanlar. 11

14 18. Projenin Uygulanma Sürecinde Katılımcı Şirketlerde Değişiklik Yapılabilir mi? Projenin ilk aşaması olan eğitim veya danışmanlık faaliyetlerinin başlangıcından 7 (yedi) gün öncesine kadar katılımcı şirketlerde değişiklik yapılabilir. DİKKAT: Eğitim veya danışmanlık faaliyetlerine katılmayan şirketler daha sonra gerçekleştirilecek olan yurt dışı pazarlama programları ve alım heyetlerine katılamazlar. 19. Projenin Uygulanma Sürecinde Değişiklik Talepleri Ne Zaman Yapılabilir? İşbirliği Kuruluşu proje kapsamında gerçekleştireceği, İhtiyaç analizi, eğitim ve danışmanlık, istihdam faaliyetlerine ilişkin değişiklik taleplerini (erteleme, iptal, faaliyet yeri vb.) söz konusu faaliyetin başlama tarihinden en az 7 (yedi) gün önce Ekonomi Bakanlığı na (İhracat Genel Müdürlüğü) bildirir. Yurtdışı pazarlama ve alım heyetlerine ilişkin değişiklik taleplerini ise söz konusu faaliyetin başlama tarihinden en az 1 (bir) ay önce Ekonomi Bakanlığı na (İhracat Genel Müdürlüğü) bildirir. 20. Yurtdışı Pazarlama Programlarına Kimler Katılabilir? Yurt dışı pazarlama programlarına bir şirketten en fazla 2 (iki) kişi (şirket ortağı ve/veya çalışanı) katılabilir. Yurt dışı pazarlama ve/veya alım heyeti programlarına katılacak olan şirketlerin, eğitim ve/veya danışmanlık programlarından en az birine katılmış olması şarttır. NOT: Buna ek olarak, yurt dışı pazarlama programlarında program faaliyetlerinin koordinasyonunu yapmak üzere işbirliği kuruluşunca yurt dışında görevlendirilen (işbirliği kuruluşu çalışanı veya proje ortağı işbirliği kuruluşu çalışanı) 2 (iki) kişiye ait ulaşım ve konaklama giderleri de destek kapsamındadır. 21. Yurtdışı Pazarlama Programları En Az Kaç Şirketin Katılımıyla Gerçekleştirilebilir? İşbirliği Kuruluşu yurt dışı pazarlama programları kapsamında gerçekleştireceği faaliyetleri Bölgesel Rekabet Edebilirlik Operasyonel Programı (BROP) illerinde en az 5 (beş), diğer illerde en az 8 (sekiz) şirketin katılımıyla gerçekleştirebilir. 22. Eğitim ve Danışmanlık Programları Kapsamında Hangi Harcama Kalemleri Desteklenir? Eğitim ve/veya danışmanlık programları çerçevesinde Program organizasyonuna yönelik faaliyet giderleri Eğitmen ve/veya danışmanlara ödenecek eğitim ve/veya danışmanlık hizmet bedeli Eğitmen ve/veya danışmanların konaklama ve ulaşım (ekonomi sınıfı uçak, tren, otobüs bileti) giderleri Tercümanlık, eğitim dokümanlarının çoğaltılması, salon kirası, afiş, kalem, bloknot, çay-kahve ikramı giderleri desteklenir. 12

15 23. Yurtdışı Pazarlama ve Alım Heyeti Programları Kapsamında Hangi Harcama Kalemleri Desteklenir? Yurt dışı pazarlama veya alım heyeti programları kapsamında Uluslararası ve/veya şehirler arası ulaşımda kullanılan ekonomi sınıfı uçak, tren, gemi, otobüs bileti ve toplu taşımaya yönelik araç kiralama giderleri, Konaklama giderleri, Tercümanlık giderleri, Seminer, konferans, toplantı ve ikili görüşmelerin yapıldığı yerlerin kiralama giderleri, Görsel ve yazılı tanıtım giderleri, Halkla ilişkiler hizmet giderleri desteklenir. NOT: Eğitim, danışmanlık, yurt dışı pazarlama ve alım heyeti programları kapsamında sadece onaylanan faaliyet tarihleri için destek ödemesi yapılır. Onaylanan tarihler dışında yapılacak harcamalar için destek ödemesi yapılmaz. 24. Halkla İlişkiler Hizmet Gideri Nedir? Halkla ilişkiler hizmet gideri, yurtdışı pazarlama programları kapsamında işbirliği kuruluşunun organizatör şirket ile çalışması durumunda organizatör şirkete ödenecek hizmet bedelidir. 25. Faaliyet Bazında Maksimum Ne Kadar Destek Alınabilir? Bir proje kapsamında düzenlenecek; - Eğitim ve/veya danışmanlık faaliyet giderleri ile organizasyona yönelik faaliyet giderlerinin en fazla %75 i ABD Dolarına - Yurt dışı pazarlama programları (ortak pazar araştırmaları, pazar ziyaretleri, küme tanıtım faaliyetleri, ticaret heyetleri, yurtdışı fuar ziyaretleri, eşleştirme vb. diğer organizasyonlar) kapsamında gerçekleştirilecek her bir faaliyetin en fazla % 75 i ABD Dolarına - Alım heyeti programları için her bir alım heyeti faaliyetinin en fazla % 75 i ABD Dolarına - Bireysel danışmanlık programı kapsamında danışmanlık hizmetlerine ilişkin giderler % 70 oranında yıllık bazda en fazla ABD Dolarına kadar karşılanır. Örneğin, bir İşbirliği Kuruluşu tarafından proje kapsamında 10 adet eğitim programı ve 5 danışmanlık faaliyeti, eğitim ve danışmanlık faaliyetlerinin ardından 3 adet pazar araştırması, 2 adet küme tanıtım faaliyeti ve 10 adet alım heyeti faaliyeti tasarlanması durumunda İşbirliği Kuruluşunun alabileceği maksimum destek tutarı (istihdam hariç); 10 adet eğitim programı ve 5 adet danışmanlık faaliyeti için en fazla: ABD Doları 3 adet pazar araştırması ve 2 adet küme tanıtım faaliyeti için en fazla: ABD Doları 10 adet alım heyeti faaliyeti için en fazla: ABD Doları olmak üzere en fazla ABD Dolarıdır. 13

16 26. İşbirliği Kuruluşuna Destek Ödemeleri Ne Zaman Yapılır? Proje kapsamındaki her bir faaliyetin bitiş tarihinden itibaren İşbirliği Kuruluşu tarafından PROJE EK VI da istenen belgelerin proje bitimi beklenmeden Ekonomi Bakanlığı na (İhracat Genel Müdürlüğü) ibraz edilmesi halinde İşbirliği Kuruluşu na destek ödemeleri yapılır. Örneğin, proje kapsamında Hindistan a yapılacak olan bir pazar araştırmasının bitiminden hemen sonra ödeme belgeleri ve istenen diğer belgelerin İşbirliği Kuruluşu tarafından Ekonomi Bakanlığı na (İhracat Genel Müdürlüğü) gönderilmesi halinde İşbirliği Kuruluşu na destek ödemesi yapılır. 27. Bireysel Danışmanlık Programından Kimler, Nasıl Yararlanabilir? Bireysel Danışmanlık Programından bir proje kapsamında eğitim veya danışmanlık programlarına ve yurt dışı pazarlama veya alım heyeti programlarına katılan şirketler yararlanabilir. Şirketlerin proje bazlı bireysel danışmanlık programı kapsamında alacağı bireysel danışmanlık hizmetlerinin, 2006/4 Sayılı Türk Ürünlerinin Yurtdışında Markalaşması, Türk Malı İmajının Yerleştirilmesi ve TURQUALITY nin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ kapsamında yetkilendirilmiş danışmanlardan veya en az doktor unvanına sahip kişilerden alınması gerekir. Doktor unvanına sahip kişilerin danışmanlık yapacağı konuda akademik bir çalışmasının (makale, araştırma, yayın vb.) bulunması gerekir. DİKKAT: Bir proje kapsamında eğitim veya danışmanlık programına katılmış, ancak yurt dışı pazarlama veya alım heyeti programına katılmamış olan şirketler bireysel danışmanlık programından yararlanamaz. Bireysel Danışmanlık Programından yararlanmak isteyen şirketlerin proje bitimini takiben Bireysel Danışmanlık Programı Başvuru Formu nu (PROJE EK-V) doldurarak Ekonomi Bakanlığı na (İhracat Genel Müdürlüğü) bizzat başvurmaları gerekmektedir. Bireysel Danışmanlık Programında şirketlerin yıllık ABD dolarına kadar 3 (üç) yıl boyunca alacakları danışmanlık hizmetine ilişkin giderleri % 70 oranında karşılanır. 14

17 İKİNCİ BÖLÜM PROJE BAŞVURU FORMUNUN DOLDURULMASI PROJE EK I: PROJE BAŞVURU FORMU Proje Başvuru Formu nun ilk sayfasında yer alan Proje Kodu proje başvurusu Ekonomi Bakanlığı na (İhracat Genel Müdürlüğü) ulaştıktan sonra Bakanlık tarafından belirlenecek olup İşbirliği Kuruluşu na bildirilecektir. Projeye ilişkin bütün yazışmalarda Proje Kodu kullanılacaktır. 1.1 Projenin Adı I. TANIM Proje adının proje içeriği hakkında temel bir fikir verecek nitelikte ve mümkün olduğunca kısa ve öz olmasına dikkat edilmesi gerekmektedir. 1.2 Projenin Uygulanacağı Bölge ve/veya Sektör Projenin hangi il/bölgeleri kapsayacağı, hangi sektörde yer alan şirketlere yönelik olarak uygulanacağı belirtilecektir. 1.3 Özet Tablonun en fazla 2 sayfa olacak şekilde doldurulması yeterlidir. Projenin Süresi Projenin Genel Amacı Projede Öngörülen Programlar (Ana Faaliyetler) Projenin Süresi, projenin başlangıç ve bitiş tarihini ifade etmektedir. Projenin süresi 36 (otuz altı) aydan fazla olamaz. Projenin neden yapıldığı ve proje ile ulaşılmak istenen temel amaç mümkün olduğunca kısa ve öz açıklanacaktır. - İhtiyaç Analizi - Eğitim - Danışmanlık - Yurtdışı Pazarlama - Alım Heyeti - İstihdam 15

18 Varsa Ortak Olarak Çalışılacak Kurum ve Kuruluşlar: Türkiye İhracatçılar Meclisi Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu İhracatçı Birlikleri İl Ticaret ve/veya Sanayi Odaları Organize Sanayi Bölgeleri Endüstri Bölgeleri Sektörel Üretici Dernekleri Sektörel Dış Ticaret Şirketleri (SDŞ) İmalatçıların Kurduğu Dernek, Birlik veya Kooperatifler İşbirliği Kuruluşu 2010/8 sayılı Tebliğ de tanımlanan İşbirliği Kuruluşu niteliğini taşıyan diğer kuruluşlarla ortak proje sunabilir. Bu bölümde varsa proje ortağı kurum ve kuruluşlar işaretlenecektir Proje Maliyeti Faaliyet türü İhtiyaç Analizi Eğitim Programları Danışmanlık Programları Yurt Dışı Pazarlama Programları Alım Heyeti Programları İstihdam Faaliyetin Tahmini Toplam Maliyeti (USD) Tahmini Destek Tutarı (USD) Projenin Tahmini Toplam Maliyeti Tahmini Destek Tutarı USD USD Bu bölümde İşbirliği Kuruluşu nun proje süresince gerçekleştirmeyi öngördüğü tüm faaliyetlere ilişkin toplam tahmini maliyetler yazılacaktır. Faaliyet bazında tahmini maliyetler Proje Faaliyet Çizelgesinde (PROJE EK I-A) ayrıca belirtilecektir. 16

19 1.5 Proje Sorumlusu Projeden Sorumlu Kişi Unvanı Telefon Faks E-Posta Proje Sorumlusu, İşbirliği Kuruluşu adına projeyi yürütmek ve proje süresince gerekli işlemlerde haberleşmeyi sağlamakla görevlendirilen kişidir. Bu kişinin kurumun en yetkili kişisi olması gibi bir zorunluluk bulunmamaktadır. Proje teklifinin sunulmasından, kabul edilmesi durumunda bitişine kadar bütün aşamalarda gerekli iletişimi, proje sorumlusu sağlayacağından, bu kişinin seçiminin önemine ve proje süresince zorunlu durumlar hariç değiştirilmemesine dikkat edilmesi gerekmektedir. Bu kişinin iletişim bilgileri eksiksiz olarak yazılacaktır. 1.6 Projenin Özel Amaç ve Hedefleri Projenin özel amaçları ve bu amaçlar doğrultusunda hedefleri açıklanacaktır. (En fazla 1 sayfa) ÖRNEK 1: Özel Amaç 1. Projeye katılan şirketlerin ihracatta pazar çeşitliliğini sağlamaları Hedef 1. Projenin bitimini takiben 1 yıl içerisinde projeye katılan her şirketin en az.. ülkeye ihracat yapıyor olmasını sağlamak 1.7 Gerekçelendirme Projenin gerekçesini açıklayınız. Projenin ne tür bir ihtiyaçtan kaynaklandığı açıklanacaktır Sektör ve hedef grupta yer alan şirketlerin seçimi hangi kriterlere göre yapıldı? Bu bölümde, teklif edilen proje ile projeye katılacak olan şirketler arasındaki ilişki tanımlanacaktır Projenin, hedef grubun beklenti ve ihtiyaçlarını nasıl karşılayacağı, rekabet gücünü ve ihracat artışını nasıl etkileyeceğini açıklayınız. Bu bölümde, proje kapsamında gerçekleştirilecek olan faaliyetlerin katılımcı şirketlerin beklenti ve ihtiyaçları ile uyumluluğu ve her bir faaliyetin yaratacağı katma değer açıklanacaktır Projenin gerçekleştirileceği bölge/ilin ve sektörün durumu (ihracatı, sorunları, varsa çözüm önerileri vb.) Bu bölümde projenin gerçekleştirileceği bölge/ilin genel ekonomik durumu, ilgili sektörün dış ticareti, ihracatta yaşanan sorunları ve çözüm önerileri ana hatlarıyla açıklanacaktır. 17

20 1.8 Projeye katılması öngörülen şirketler Katılımcı Şirket Bilgi Formu (PROJE EK I-B) için bkz. Sayfa 32,33 Ayrıca katılımcı şirketler tarafından imzalanacak Katılımcı Şirket Talep Yazısı (PROJE EK I-C) da proje ekinde yer alacaktır. Katılımcı Şirket Talep Yazısı (PROJE EK I-C) için bkz. Sayfa Programların (ana faaliyetler) açıklaması ve zaman çizelgesi Proje Faaliyet Çizelgesi (PROJE EK I-A) doldurulacaktır. Proje Faaliyet Çizelgesi (PROJE EK I-A) için bkz. Sayfa 21, İzleme ve Değerlendirme Projenin özel amaç ve hedeflerine ulaşıp ulaşmadığının belirlenmesi için katılımcı şirketlerin hangi aralıklarla ve hangi yöntemler kullanılarak izleneceği açıklanacaktır. Önerilen Performans Kriterleri : Firma bazında : Firma bazında ihracat miktarında artış Firma bazında ihracat tutarında artış (ABD Doları) Firma bazında ihraç edilen ülke çeşitliliğinde artış Firma üretim kapasitesinde artış Firma çalışan sayısında artış Firma marka ve patentli ürünlerinde artış vb. Proje bazında : Projeye katılan firmaların yarattığı toplam değerde artış İhracat tutarında artış (ABD Doları) İhracat yapılan ülke çeşitliliğinde artış Üretim kapasitesinde artış Çalışan sayısında artış vb. 18

21 II. işbirliği kuruluşu 1. KİMLİK BİLGİLERİ Tam Yasal Adı Kısaltması Vergi Dairesi / Vergi Kimlik No Yasal Statü Resmi Adres Kuruluş Tarihi Banka Hesap No (Türk Lirası) (IBAN No) Telefon Numarası Faks Numarası E-posta Adresi İnternet Adresi Başlıca Faaliyetleri Yukarıdaki kimlik bilgileri başvuru sahibi ve ortaklar için ayrı ayrı doldurulacaktır. 2. PROJE YÖNETME ve UYGULAMA KAPASİTESİ 2.1 Benzer Proje Tecrübesi Bu programın kapsamına giren alanlarda son üç yılda kuruluşunuz tarafından yürütülen projeler hakkında, her bir proje için aşağıdaki hususlar belirtilerek özet bilgi verilecektir. Projenin adı, amacı ve yeri Projenin sonuçları Kuruluşunuzun projedeki rolü (lider kuruluş veya ortak) ve projeye katılım derecesi Projenin maliyeti Bu bilgiler, kuruluşunuzun destek talebinde bulunduğu proje ile aynı sektörde ve karşılaştırılabilir ölçekte projeleri yönetme konusunda, yeterli deneyime sahip olup olmadığının değerlendirilmesinde kullanılacak önemli bir bilgi kaynağı olacaktır. 19

22 2.2 Kaynaklar Proje sürecinde yapacağınız faaliyetlere ilişkin kaynaklarınızı açıklayınız: Mali kaynak: Projeye ilişkin destek ödemeleri faaliyet bitimini takiben yapılacağından faaliyetlerin ön finansmanında hangi kaynakların kullanılacağı açıklanacaktır İnsan kaynakları: Projeyi yürütecek olan personelinize ilişkin bilgi veriniz. Burada vermiş olduğunuz bilgiler, kuruluşunuzun destek talebinde bulunduğu proje ölçeğindeki projeleri uygulamaya yeterli kaynağa sahip olup olmadığının değerlendirilmesinde kullanılacaktır. III. BAŞVURU BEYANNAMESİ Başvuru Sahibi aşağıdaki hususları beyan eder: Bu başvuruda verilen bilgiler doğrudur; Başvuru Sahibi, Ortaklarıyla (varsa) birlikte projenin hazırlanmasından ve yönetiminden doğrudan sorumludur. Başvuru sahibi, proje hizmet sağlayıcılarının belirlenmesinde en iyi hizmet/en uygun fiyat ilkesiyle hareket etmekle sorumludur. Başvuru Sahibi projenin yürütüldüğü süre içerisinde faaliyetlerini sürdürmek ve gerektiğinde projenin finansmanına katılmak için yeterli mali kaynaklara sahiptir. Başvuru Sahibi teklif edilen projeyi başarı ile tamamlamak için gerekli yönetim kapasitesine, profesyonel yeterliliğe ve niteliğe sahiptir. Yetkili Temsilcinin Adı Soyadı Unvanı İmza Tarih ve Yer Yukarıdaki Başvuru Beyannamesi başvuru sahibi ve tüm ortaklarca ayrı ayrı imzalanıp ve tarih atılmış olarak Başvuru Formuna eklenecektir. Başvuru Beyannamesi ilgili kurum/kuruluşları temsil etmeye yetkili kişilerce imzalanacaktır. 20

23 ÜÇÜNCÜ BÖLÜM PROJE BAŞVURU FORMUNUN EKLERİNİN DOLDURULMASI PROJE EK I-A: PROJE FAALİYET ÇİZELGESİ PROJE EK I-A da yer alan proje faaliyet çizelgesi üzerinde proje süresince gerçekleştirilecek tüm faaliyetlerin zaman dilimi aylık bazda işaretlenerek belirtilecektir. Tüm faaliyetlerin tahmini maliyeti de ayrı ayrı yazılacaktır. Ana faaliyetler altında birden fazla faaliyet planlanması durumunda satır çoğaltarak ekleme yapılacaktır. 21

24 İŞBİRLİĞİ KURULUŞU GENEL BİLGİLERİ İşbirliği Kuruluşunun Adı Vergi No Proje Kodu (Ekonomi Bakanlığı tarafından verilecektir) Proje Adı Projenin Süresi Proje Sorumlusu E-posta Telefon / Faks Faaliyetler İhtiyaç Analizi Eğitim " " Konulu Eğitim Danışmanlık " " Konulu Danışmanlık Yurtdışı Pazarlama " " Ülkesinde Pazar Araştırması " " Ülkesine Ticaret Heyeti Alım Heyeti " " Sektörü Alım Heyeti İstihdam (Personel 1) İstihdam (Personel 1) Yıl 1 (201..) Yıl 2 (201..) Yıl 3 (201..) Ay Ay Ay Tahmini Maliyet 22

25 PROJE EK I-A-1 PROJE EK I-A-1: İHTİYAÇ ANALİZİ BAŞVURU FORMU Başvuru Tarihi :.../.../... İlgili Projenin Adı: Proje Kodu: Ekonomi Bakanlığı tarafından verilecektir. İlk defa yapılan başvurularda boş bırakılacaktır. Ek faaliyet başvurularında ilgili projenin Ekonomi Bakanlığı tarafından verilmiş olan proje kodu yazılacaktır. İşbirliği Kuruluşunun Adı: Gerçekleştirilecek Faaliyet Sayısı: Eğitim ana faaliyeti altında gerçekleştirilecek eğitim programlarının sayısı yazılacaktır. Gerçekleştirilecek her eğitim faaliyeti için aşağıdaki faaliyet tablosu ayrı ayrı doldurulacaktır. Konusu İHTİYAÇ ANALİZİ İİhtiyaç analizinin hangi konuda gerçekleştirileceği yazılacaktır. (İhtiyaç analizi eğitim, danışmanlık faaliyetlerinin yanı sıra firma bazlı, sektör odaklı ve firma ihtiyaçlarının tümünü kapsayacak şekilde gerçekleştirilebilir) Amacı İhtiyaç Analizini Gerçekleştirecek Olan Şirket / Kuruluş Tarih ve Süresi Tahmini Maliyet İhtiyaç analizinin amacı kısaca açıklanacaktır. İhtiyaç analizi hizmetini verecek olan şirket/kuruluşun adı yazılacaktır. Dikkat: İhtiyaç analizini gerçekleştirecek olan şirket veya üniversitenin aynı projenin eğitim ve danışmanlık programları kapsamında hizmet vermemesi esastır. Özel durumlar Proje Değerlendirme Komisyonu tarafından değerlendirilir. İhtiyaç analizinin gerçekleştirileceği tarih aralığı ay/yıl olarak yazılacaktır. İhtiyaç analizinin süresi gün/saat olarak yazılacaktır. İhtiyaç analizinin toplam tahmini maliyeti yazılacaktır. 23

KOBİ İşbirliği ve Kümelenme Projesi Ağ Oluşturma ve Bölgesel İşbirliği için KOBİ lerin Güçlendirilmesine Yönelik Teknik Yardım - TR 07R2.

KOBİ İşbirliği ve Kümelenme Projesi Ağ Oluşturma ve Bölgesel İşbirliği için KOBİ lerin Güçlendirilmesine Yönelik Teknik Yardım - TR 07R2. KOBİ İşbirliği ve Kümelenme Projesi Ağ Oluşturma ve Bölgesel İşbirliği için KOBİ lerin Güçlendirilmesine Yönelik Teknik Yardım - TR 07R2.02-01 İşbu rapor, Ağ Oluşturma ve Bölgesel İşbirliği İçin KOBİ lerin

Detaylı

İSTANBUL MADEN İHRACATÇILARI BİRLİĞİ 2023 HEDEFİNDE DOĞAL TAŞ GÜÇ BİRLİĞİ PROJESİ FİRMA İHTİYAÇ ANALİZİ HİZMETİ ALINMASINA YÖNELİK ŞARTNAME

İSTANBUL MADEN İHRACATÇILARI BİRLİĞİ 2023 HEDEFİNDE DOĞAL TAŞ GÜÇ BİRLİĞİ PROJESİ FİRMA İHTİYAÇ ANALİZİ HİZMETİ ALINMASINA YÖNELİK ŞARTNAME A- TARAFLAR İSTANBUL MADEN İHRACATÇILARI BİRLİĞİ 2023 HEDEFİNDE DOĞAL TAŞ GÜÇ BİRLİĞİ PROJESİ FİRMA İHTİYAÇ ANALİZİ HİZMETİ ALINMASINA YÖNELİK ŞARTNAME Bu Şartnamede teklif isteyen taraf İstanbul Maden

Detaylı

PAZAR ARAŞTIRMASI VE PAZARA GİRİŞ DESTEĞİ

PAZAR ARAŞTIRMASI VE PAZARA GİRİŞ DESTEĞİ PAZAR ARAŞTIRMASI VE PAZARA GİRİŞ DESTEĞİ DESTEK UYGULAMA KILAVUZU İHRACAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KOBİ VE KÜMELENME DESTEKLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI OCAK 2014 SIKÇA SORULAN SORULAR YURT DIŞI PAZAR ARAŞTIRMASI DESTEĞİ...

Detaylı

ULUSLARARASI REKABETÇİLİĞİN GELİŞTİRİLMESİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDATEBLİĞ

ULUSLARARASI REKABETÇİLİĞİN GELİŞTİRİLMESİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDATEBLİĞ Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulundan: Tebliğ No ( 2010/8 ) 1 ULUSLARARASI REKABETÇİLİĞİN GELİŞTİRİLMESİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDATEBLİĞ Dayanak BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK VE TANIMLAR MADDE 1

Detaylı

2015/8 SAYILI DÖVİZ KAZANDIRICI HİZMET TİCARETİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA KARAR IN UYGULAMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN GENELGE

2015/8 SAYILI DÖVİZ KAZANDIRICI HİZMET TİCARETİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA KARAR IN UYGULAMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN GENELGE 2015/8 SAYILI DÖVİZ KAZANDIRICI HİZMET TİCARETİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA KARAR IN UYGULAMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN GENELGE Amaç ve kapsam BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 - (1)

Detaylı

2011/1 SAYILI PAZAR ARAŞTIRMASI VE PAZARA GİRİŞ DESTEĞİ HAKKINDA TEBLİĞİN UYGULAMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN GENELGE

2011/1 SAYILI PAZAR ARAŞTIRMASI VE PAZARA GİRİŞ DESTEĞİ HAKKINDA TEBLİĞİN UYGULAMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN GENELGE (2011/1-5) 2011/1 SAYILI PAZAR ARAŞTIRMASI VE PAZARA GİRİŞ DESTEĞİ HAKKINDA TEBLİĞİN UYGULAMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN GENELGE Amaç BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK ve TANIMLAR MADDE 1- Bu Genelgenin

Detaylı

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI. İhracat Genel Müdürlüğü KOBİ ve Kümelenme Destekleri Daire Başkanlığı

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI. İhracat Genel Müdürlüğü KOBİ ve Kümelenme Destekleri Daire Başkanlığı T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI İhracat Genel Müdürlüğü KOBİ ve Kümelenme Destekleri Daire Başkanlığı KOBİ ve Kümelenme Destekleri Daire Başkanlığı Bünyesinde Yürütülmekte Olan Destekler: 2010/8 sayılı Uluslararası

Detaylı

Devletimiz Yurtdışında iş yapan Türk Firmalarına yönelik 11 kalem ve alt başlıklarında çeşitli destek. programları bulunmaktadır.

Devletimiz Yurtdışında iş yapan Türk Firmalarına yönelik 11 kalem ve alt başlıklarında çeşitli destek. programları bulunmaktadır. İhracat Destekleri Devletimiz çeşitli kurumlar vasıtasıyla 11 konu başlığında ihracata yönelik destekler vermektedir. Her bir destekte kendi içinde çeşitli alt başlıklara ayrılmaktadır. Bundan dolayı hangi

Detaylı

2011/1 SAYILI PAZAR ARAŞTIRMASI VE PAZARA GİRİŞ DESTEĞİ HAKKINDA TEBLİĞİN UYGULAMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN GENELGE

2011/1 SAYILI PAZAR ARAŞTIRMASI VE PAZARA GİRİŞ DESTEĞİ HAKKINDA TEBLİĞİN UYGULAMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN GENELGE 2011/1 SAYILI PAZAR ARAŞTIRMASI VE PAZARA GİRİŞ DESTEĞİ HAKKINDA TEBLİĞİN UYGULAMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN GENELGE Amaç BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK ve TANIMLAR MADDE 1- Bu Genelgenin amacı,

Detaylı

112 Soruda EKONOMİ BAKANLIĞI DESTEKLERİ

112 Soruda EKONOMİ BAKANLIĞI DESTEKLERİ 112 Soruda EKONOMİ BAKANLIĞI LERİ (İhracat Destekleri) Nisan 2013 Kars YDO SUNUŞ Türkiye ekonomisinin temelini oluşturan KOBİ ler yaratmış oldukları istihdam ve katma değer ile Serhat Bölgesi nin ekonomik

Detaylı

İHRACAT DESTEKLERİ Devletimiz Yurtdışında iş yapan Türk Firmalarına yönelik olarak aşağıdaki 11 kalem ve alt başlıklarında TEBLİĞ ADI

İHRACAT DESTEKLERİ Devletimiz Yurtdışında iş yapan Türk Firmalarına yönelik olarak aşağıdaki 11 kalem ve alt başlıklarında TEBLİĞ ADI İHRACAT DESTEKLERİ Devletimiz Yurtdışında iş yapan Türk Firmalarına yönelik olarak aşağıdaki 11 kalem ve alt başlıklarında çeşitli destek programları bulunmaktadır. TEBLİĞ ADI 1 Uluslararası 2 Çevre Maliy

Detaylı

EKONOMİ BAKANLIĞI DESTEKLERİ

EKONOMİ BAKANLIĞI DESTEKLERİ EKONOMİ BAKANLIĞI DESTEKLERİ Bu çalışmada güncel Ekonomi Bakanlığı desteklerinin derlenmiş listesi bulunmaktadır. Derlenen bilgiler Ekonomi Bakanlığı nın web sitesinden alıntıdır. Doğu Karadeniz Kalkınma

Detaylı

BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (BAKA) DIŞ TİCARET DESTEKLERİ

BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (BAKA) DIŞ TİCARET DESTEKLERİ BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (BAKA) DIŞ TİCARET DESTEKLERİ Sadettin DİKMEN Şubat 2015 SUNUM PLANI I. ARAŞTIRMA-GELİŞTİRME (AR-GE) YARDIMLARI II. ULUSLARARASI NİTELİKTEKİ YURT İÇİ FUARLARIN DESTEKLENMESİ

Detaylı

2014/10 SAYILI TEKNİK MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİNE SAĞLANACAK DEVLET YARDIMLARI HAKKINDA KARAR IN UYGULAMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN GENELGE

2014/10 SAYILI TEKNİK MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİNE SAĞLANACAK DEVLET YARDIMLARI HAKKINDA KARAR IN UYGULAMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN GENELGE 2014/10 SAYILI TEKNİK MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİNE SAĞLANACAK DEVLET YARDIMLARI HAKKINDA KARAR IN UYGULAMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN GENELGE BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER Amaç Madde 1 - (1) Bu Genelgenin amacı,

Detaylı

2011/1 SAYILI PAZAR ARAŞTIRMASI VE PAZARA GİRİŞ DESTEĞİ HAKKINDA TEBLİĞİN UYGULAMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN GENELGE BİRİNCİ BÖLÜM

2011/1 SAYILI PAZAR ARAŞTIRMASI VE PAZARA GİRİŞ DESTEĞİ HAKKINDA TEBLİĞİN UYGULAMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN GENELGE BİRİNCİ BÖLÜM (2011/1-6) 2011/1 SAYILI PAZAR ARAŞTIRMASI VE PAZARA GİRİŞ DESTEĞİ HAKKINDA TEBLİĞİN UYGULAMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN GENELGE BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK ve TANIMLAR Amaç MADDE 1 Bu Genelgenin

Detaylı

TEKNİK DESTEK PROGRAMI BAŞVURU REHBERİ

TEKNİK DESTEK PROGRAMI BAŞVURU REHBERİ biz buradayız! T.C. SERHAT KALKINMA AJANSI 2011 YILI TEKNİK DESTEK PROGRAMI BAŞVURU REHBERİ T. C. SERHAT KALKINMA AJANSI Ortakapı Mah. Atatürk Cad. No:117 KARS - TÜRKİYE Tel: +90 474 212 52 00 Faks: +90

Detaylı

T.C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI 5746 SAYILI KANUN TEKNOGİRİŞİM SERMAYESİ DESTEĞİ ÖN BAŞVURU DOSYASI VE İŞ PLANI HAZIRLAMA KILAVUZU

T.C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI 5746 SAYILI KANUN TEKNOGİRİŞİM SERMAYESİ DESTEĞİ ÖN BAŞVURU DOSYASI VE İŞ PLANI HAZIRLAMA KILAVUZU T.C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI 5746 SAYILI KANUN TEKNOGİRİŞİM SERMAYESİ DESTEĞİ ÖN BAŞVURU DOSYASI VE İŞ PLANI HAZIRLAMA KILAVUZU 1 TEKNOGİRİŞİM SERMAYESİ DESTEĞİ PROGRAMI 5746 sayılı Araştırma

Detaylı

TARIMSAL EĞİTİM VE YAYIM MALİ DESTEK PROGRAMI

TARIMSAL EĞİTİM VE YAYIM MALİ DESTEK PROGRAMI T.C. KALKINMA BAKANLIĞI KOP BÖLGE KALKINMA İDARESİ BAŞKANLIĞI TARIMSAL EĞİTİM VE YAYIM MALİ DESTEK PROGRAMI 2015 Yılı Teklif Çağrısı Başvuru Rehberi Son başvuru tarihi: 10 Temmuz 2015 Saat: 17:30 İÇİNDEKİLER

Detaylı

BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (BAKA) DIŞ TİCARET (EKONOMİ BAKANLIĞI) DESTEKLERİ

BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (BAKA) DIŞ TİCARET (EKONOMİ BAKANLIĞI) DESTEKLERİ BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (BAKA) DIŞ TİCARET (EKONOMİ BAKANLIĞI) DESTEKLERİ Hasan YÜKSEK Eylül 2012 SUNUM PLANI I. ARAŞTIRMA-GELİŞTİRME (AR-GE) YARDIMLARI II. ULUSLARARASI NİTELİKTEKİ YURT İÇİ FUARLARIN

Detaylı

TEKNOGİRİŞİM SERMAYESİ DESTEĞİ İŞ PLANI EĞİTİMİ

TEKNOGİRİŞİM SERMAYESİ DESTEĞİ İŞ PLANI EĞİTİMİ 1 TEKNOGİRİŞİM SERMAYESİ DESTEĞİ İŞ PLANI EĞİTİMİ EĞİTİMİN AMACI Tekno Girişimci Sermaye Desteği nin alınabilmesi için Sanayi Bakanlığı tarafından formatı belirlenmiş olan ve girişimciler tarafından doldurularak

Detaylı

Bölgesel Rekabet ve Yenilik Mali Destek Programı

Bölgesel Rekabet ve Yenilik Mali Destek Programı Mali Destek Programı 2014 YILI PROJE TEKLİF ÇAĞRISI REFERANS NUMARASI: TR62 / 14 / BREY Başvuru Rehberi Proje Teklif Çağrısı İlan Tarihi 19 Kasım 2013 Salı Son Başvuru Tarihi Elektronik Başvuru - 3 Şubat

Detaylı

SAĞLIK TURİZM MERKEZİ İSTANBUL

SAĞLIK TURİZM MERKEZİ İSTANBUL İ S T A N B U L K A L K I N M A A J A N S I SAĞLIK TURİZM MERKEZİ İSTANBUL MALİ DESTEK PROGRAMI (Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlar) 2015 Yılı Teklif Çağrısı Başvuru Rehberi Referans No: İSTKA/2015/SMK Son

Detaylı

2014/10 SAYILI TEKNĠK MÜġAVĠRLĠK HĠZMETLERĠNE SAĞLANACAK DEVLET YARDIMLARI HAKKINDA KARAR IN UYGULAMA USUL VE ESASLARINA ĠLĠġKĠN GENELGE

2014/10 SAYILI TEKNĠK MÜġAVĠRLĠK HĠZMETLERĠNE SAĞLANACAK DEVLET YARDIMLARI HAKKINDA KARAR IN UYGULAMA USUL VE ESASLARINA ĠLĠġKĠN GENELGE 2014/10 SAYILI TEKNĠK MÜġAVĠRLĠK HĠZMETLERĠNE SAĞLANACAK DEVLET YARDIMLARI HAKKINDA KARAR IN UYGULAMA USUL VE ESASLARINA ĠLĠġKĠN GENELGE BĠRĠNCĠ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER Amaç Madde 1 - (1) Bu Genelgenin amacı,

Detaylı

BİLİM SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI KÜMELENME DESTEK PROGRAMI BAŞVURU REHBERİ

BİLİM SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI KÜMELENME DESTEK PROGRAMI BAŞVURU REHBERİ BİLİM SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI KÜMELENME DESTEK PROGRAMI BAŞVURU REHBERİ Bu başvuru rehberi 635 Sayılı Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkındaki Kanun Hükmünde Kararnamenin

Detaylı

DOĞRUDAN FAALİYET DESTEK PROGRAMI BAŞVURU REHBERİ 2011 YILI REFERANS NO: TRA2-11-DFD SON BAŞVURU TARİHİ: 30.11.2011 SAAT: 18.00

DOĞRUDAN FAALİYET DESTEK PROGRAMI BAŞVURU REHBERİ 2011 YILI REFERANS NO: TRA2-11-DFD SON BAŞVURU TARİHİ: 30.11.2011 SAAT: 18.00 biz buradayız! T.C. SERHAT KALKINMA AJANSI 2011 YILI DOĞRUDAN FAALİYET DESTEK PROGRAMI BAŞVURU REHBERİ T. C. SERHAT KALKINMA AJANSI Ortakapı Mah. Atatürk Cad. No:117 KARS - TÜRKİYE Tel: +90 474 212 52

Detaylı

T.C. BATI KARADENİZ KALKINMA AJANSI. 2014 YILI TEKNİK DESTEK PROGRAMI Başvuru Rehberi

T.C. BATI KARADENİZ KALKINMA AJANSI. 2014 YILI TEKNİK DESTEK PROGRAMI Başvuru Rehberi T.C. BATI KARADENİZ KALKINMA AJANSI 2014 YILI TEKNİK DESTEK PROGRAMI Başvuru Rehberi Referans No: TR81/14/TD Son Başvuru Tarihi: 19 Aralık 2014 Saat: 18 00 DÖNEM AYLAR BAŞVURU TARİHLERİ 1. DÖNEM OCAK-ŞUBAT

Detaylı

MALİ DESTEK PROGRAMLARI PROJE BAŞVURU FORMU HAZIRLAMA KILAVUZU

MALİ DESTEK PROGRAMLARI PROJE BAŞVURU FORMU HAZIRLAMA KILAVUZU MALİ DESTEK PROGRAMLARI PROJE BAŞVURU FORMU HAZIRLAMA KILAVUZU PGPY BİRİMİ, 2011 1. GİRİŞ...4 2. PROJE NEDİR?...5 3. PROJE DÖNGÜSÜ YÖNETİMİ (PCM) NEDİR?...5 4. TEKLİF ÇAĞRISI NE ANLAMA GELİR?...6 5. PROJENİZİ

Detaylı

T.C. BURSA ESKİŞEHİR BİLECİK KALKINMA AJANSI

T.C. BURSA ESKİŞEHİR BİLECİK KALKINMA AJANSI T.C. BURSA ESKİŞEHİR BİLECİK KALKINMA AJANSI DOĞRUDAN FAALİYET DESTEĞİ PROGRAMI 2014 YILI BAŞVURU REHBERİ Referans No: TR41-14-DFD Son başvuru tarihi: 28 Kasım 2014 saat 17:00 1 UYARI DOĞRUDAN FAALİYET

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Uygulama Esaslarının amacı, ekonomik kalkınma ve istihdam sorunlarının çözümünün temel faktörü olan girişimciliğin desteklenmesi, yaygınlaştırılması

Detaylı

T.C. AHİLER KALKINMA AJANSI TEKNİK DESTEK PROGRAMI. Başvuru Dönemi Son Başvuru Tarihi Saat Referans No. 2014 Yılı Başvuru Rehberi

T.C. AHİLER KALKINMA AJANSI TEKNİK DESTEK PROGRAMI. Başvuru Dönemi Son Başvuru Tarihi Saat Referans No. 2014 Yılı Başvuru Rehberi T.C. AHİLER KALKINMA AJANSI TEKNİK DESTEK PROGRAMI Başvuru Dönemi Son Başvuru Tarihi Saat Referans No 1. Dönem (Temmuz-Ağustos) 2. Dönem (Eylül-Ekim) 3. Dönem (Kasım-Aralık) 29.08.2014 17:00 TR71/2014/TD01

Detaylı