ETİK KURALLAR VE İŞ AHLAKI TÜZÜĞÜ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ETİK KURALLAR VE İŞ AHLAKI TÜZÜĞÜ"

Transkript

1 ETİK KURALLAR VE İŞ AHLAKI TÜZÜĞÜ 1

2 ÖNSÖZ Sevgili Çalışanlarımız, Sevgili Yöneticilerimiz, Olympus Europa Holding SE, Olympus KeyMed Grup ve Olympus Biotech International firmalarına bağlı tüm Avrupa şirketlerinden oluşan şirketlerinin temsilcileri olarak her birimiz şirketimizi olumlu bir şekilde tanımlamaya yardımcı olmaktan sorumluyuz. Bu Etik Kurallar ve İş Ahlakı Tüzüğünün 1 amacı, bir organizasyon olarak paylaştığımız ve savunduğumuz değerler ve inançların anlaşılmasına yardımcı olmaktır. Pek çok kural ortaya koymakta, fakat sizin adınıza kararlar almamaktadır.. Sorularınız olursa lütfen süpervizörünüzden, ilgili şirket bölümünüzden veya uyum departmanınızdan yardım isteyin. Her çalışanı ve yöneticiyi bu kitapçığı dikkatle okuması ve bu konuda süpervizörleriyle konuşması için teşvik ediyoruz. Social IN ( Toplumsal İlkeler ) temel konseptinin ve toplumun kurumsal bir üyesi, farklı kültür ve değer sistemlerinden gelen çeşitli insanların bağlı olduğu bir şirket olarak sorumluluğunun idrakine varmış olmanın rehberliğinde; Olympus Group, tasarladığımız ve ulaştırdığımız ürün ve çözümler aracılığı ile insanların hayatına güç katarak topluma değer üretmeye devam etmektedir. Olympus Group'un aşağıda yer alan Social IN Toplumsal Kilit İlkeler tüzüğümüzün ardındaki itici güçtür: INtegrity Doğruluk (Toplumsal doğruluk) 1. Yüksek etik standartlara bağlılık 2. İnsan haklarına saygı INnovation Yenilik (Yenilikçi değerler üretmek) 3. Yenilikçi değer sunmak 4. Canlı ve hareketli çalışma ortamları Olympus Group, faaliyetlerini güçlü bir etik duygusuyla yürütme anlayışına sıkı sıkıya bağlıdır ve bu nedenle ilgili kanun ve düzenlemelere tam anlamıyla uymaktadır. INvolvement Katılım (Toplumsal Katılım) 5. Çevre ile uyum 6. Topluma katkı 1/2 2 1 Bundan böyle Tüzük olarak anılacaktır 2

3 ÖNSÖZ Bu ilkeler bizleri hem bireysel hem de şirket olarak, Olympus Group tarafından 2004 te imzalanan Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi gibi geçerliliği kabul edilmiş uluslararası standartlara yönlendirmektedir. Bu imza ile Küresel İlkeler Sözleşmesinin diğer ilkelerinin yanında aralarında insan haklarına saygı, sendika oluşturma hakkını destekleme, zorla çalıştırma ve çocuk işgücünün yasaklanması, işyerinde ve meslekler arasında ayrımcılığın reddi, çevre koruması ve çevre dostu teknolojilerin, yolsuzluk, şantaj ve rüşvetle mücadelenin yer aldığı 10 ilkesine tam bağlılığımızı beyan etmiş bulunmaktayız. Tüm şirketlerinin çalışanlarını ve yöneticilerini; Tüzüğümüzü uygulama ve daha fazla geliştirme konusunda aktif ve sürekli olarak çalışmaya davet etmekteyiz: sonuç olarak, okumakta olduğunuz belge ancak hepimiz tarafından günlük yaşamlarımızda tutarlı bir şekilde uygulanırsa kural ve imizin canlı bir yapısı olabilir! Her birimiz Tüzüğün geçerli baskısına uygun olarak hareket etmekle yükümlü bulunmaktayız. Ancak bu ilkelere sürekli ve bağlılıkla riayet ederek şirketimiz ve toplumumuz için sorumlu bir şekilde hareket edebiliriz. Olympus Europa Holding SE Yönetim Kurulu Bu belge ancak hepimiz tarafından günlük yaşamlarımızda tutarlı bir şekilde uygulanırsa kural ve in canlı bir yapısı olabilir! 2/2 3 3

4 UYGULANABİLİRLİK Bu Tüzük tüm şirketlerinin çalışanları ve yöneticileri için geçerlidir. Bu ilkeler bütün konuları kapsayacak şekilde yazılmamıştır, fakat şirketin oturmuş iş yapma yöntemi hakkında önemli bilgiler sağlamaktadır. Değişik ofislerimiz tarafından ilkelere ek veya tamamlayıcı nitelikte yerel veya departmana özel kurallar yayınlanabilir. Uluslararası yasalar veya gümrük mevzuatları kimi zaman burada belirtilen uygulamalarda değişiklik yapmamızı gerektirebilir. İzleyeceğiniz doğru yol konusunda sorularınız veya endişeleriniz varsa durumu süpervizörünüzle, ilgili şirket birimiyle veya Uyum Departmanı ile görüşün. Bu Etik Kurallar ve İş Ahlakı Tüzüğünde yapılacak değişiklikler veya verilecek feragatlerin Olympus Europa Holding SE Yönetim Kurulu tarafından yazılı olarak onaylanması gerekmektedir. İşlerimizin bu kurallara uygun olarak yapılmamasının, işe son verme dahil olmak üzere disiplin cezaları ile sonuçlanabileceği unutulmamalıdır. Bu kurallar günlük işlerinizin bir parçası durumunda olmalıdır. Özel durumlara uygulanmaları konusunda daha fazla yardıma ihtiyaç duyarsanız süpervizörünüz veya müdürünüz size yardımcı olabilecektir. Bazı durumlarda, duruma uygun kurallar veya görüşleri öğrenmek için ilgili şirket birimine danışmanız gerekebilir. Şüpheniz varsa lütfen sorun! Bu kuralları anlamanız şirket ile tüm çalışanları ve idarecilerinin kesin bir ve profesyonellikle işlerini yapabilmelerine imkan sağlayacaktır. 4 4

5 ADİL REKABET Serbest ve adil rekabet iş ilişkilerimizin temelini oluşturmaktadır. Bu nedenle, pazarları ve müşterileri bölüşmek ve/veya fiyatlar veya üretim miktarları ile ilgili bilgi verme konularında rakiplerle işbirliği yapmayı reddetmekte ve diğer adil olmayan iş uygulamalarını da benimsememekteyiz. Bulunduğumuz veya faaliyette olduğumuz ülkelerde rekabet sınırlamalarına karşı yasalara riayet etmekteyiz. Uzun yıllardan beri tıbbi endoskopi ve tıbbi endoskoplara yönelik hizmet alanında pazar liderlerinden biriyiz. Bu hususu göz önünde bulundurarak hepimiz lider pazar konumunun aynı zamanda şirket için önemli riskler taşıdığının bilincinde olmalıyız. Örneğin, diğer şirketlerin belirli bir pazara girmesinin engellenmesi veya rekabetin engellenmesi pazar liderliği konumunun suiistimali olarak kabul edilir. Hakim pazar konumunun ne zaman var olmaya başladığının kararlaştırılması genelde münferit durumlara bağlıdır; bu hususta herhangi bir şüphe olması durumunda hepimizin hemen yasal danışmanlık almamız istenmektedir. Ticaret sınırlamaları Ticareti veya alım satımı sınırlayan açık ya da zımni, resmi veya gayri resmi her türlü anlaşma, mutabakat veya düzenleme AB rekabet yasalarınca ve uygulanan diğer mevzuat gereğince yasaklanmıştır. Tüm çalışanlar ve yöneticiler, ticareti sınırlayıcı bir eylemde bulundukları izlenimi vermekten dahi kaçınmalıdır. Tüm sorular uyum departmanına iletilmelidir. Rakiplerle münasebetler Herhangi bir rakiple fiyatla ya da maliyetler, kredi koşulları, piyasaların dağılımı, coğrafyalar, müşteriler veya iş kolları dahil olmak üzere fiyatlandırmayı etkileyen herhangi bir konuda görüşme veya iletişim içinde olmak şirket politikamıza aykırıdır. Rakiplerle işbirliği yapmayı reddetmekte ve başka hiçbir adil olmayan iş uygulamasını benimsememekteyiz. 5 5

6 YASAL UYUMLULUK Ulusal ve uluslararası kanunlara uygunluk şirketimiz için birincil önem taşımaktadır. Tüm çalışanlar ve yöneticiler, çalışma sahasının tabi olduğu kanuni e aktif olarak riayet etmeli, bu i uygulamalı ve bu in güncel tutulmasını, mevzuatta meydana gelen değişikliklerle uyumlu olmasını sağlamalıdır. Şirketimiz dahilinde çalışanlarımızın kendi işlerinin ve bir bütün olarak şirketin tabi olduğu yasalar konusunda bilgi sahibi olmalarını sağlamak için tüm makul çabaları göstermekteyiz. Her çalışan ve yönetici, çalışma sahalarının tabi olduğu kanuni i aktif olarak riayet edip, bu i uygulamalı ve bu in güncel tutulmasını, mevzuatta meydana gelen değişikliklerle uyumlu olmasını sağlamalıdır. 6 6

7 MÜŞTERİ İLİŞKİLERİNDE DÜRÜSTLÜK Müşteri memnuniyeti kilit ilkelerimizden biridir. Müşterilerimize; katma değeri olan, anlamlı, yüksek kaliteli, güvenli ve yenilikçi çözümler, ürünler ve hizmetler geliştirip sunarak onların başarılarını desteklemekteyiz. Özellikle tıp alanında, hastaların korunması ve sağlığı ile ilgili taşıdığımız büyük sorumluluğun tam olarak bilincindeyiz. Müşteri ilişkileri konusundaki yaklaşımımıza, her bir çalışanın ve yöneticinin, herhangi bir tercih veya kişisel nedenlerden ötürü haksız bir muamele olmaksızın, adil bir şekilde muamele etmesi dahildir. Çalışanların ve idarecilerin sözleşmeye dayalı ortaklara kasıtlı olarak yanlış bilgi vermeleri yasaktır. Müşteri verilerimizin özellikle iyi korunması gerekmektedir: müşterilerimiz ile ilgili bilgileri yalnızca kurum içi amaçlar doğrultusunda kullanmalı ve ilgili ulusal ve uluslararası veri koruma hükümlerine riayet edilmesini sağlamalıyız. Müşterilerimize kişisel nedenlerden ötürü herhangi bir tercihte bulunmaksızın adil bir şekilde muamele etmekteyiz. 7 7

8 İHRACAT VE İTHALAT YÖNETİMİNDE UYGUNLUK İhracat ve ithalat yönetimi, ilgili hükümler (örn: Japon İhracat, Ticaret ve Sanayi Bakanlığı (METI), uluslararası ticaret kanunu, AB Dış Ticaret ve Ödemeler Kanunu, ithalat hükümleri, ihracat i, ambargo ve boykotlar) hakkında bilgi edinmek ve bu hükümlere uyum sağlamak amacıyla elimizden gelen her şeyi yaptığımız bir diğer alandır. şirketleri, yasal kontrollere tabi olan ve ihracat veya ithalat lisansı gerektiren hiçbir malzeme, ürün veya teknolojiyi, ilgili yerel makamların resmi onayı olmadan ithal veya ihraç etmeyecektir. Bazı bölümlerde, ikili kullanımlı ürünlerin kullanımı ile ilgili AB direktifine uymak zorundayız. Çalışanlar veya idareciler olarak hepimiz yasal değişiklikler ve yeni hükümler ile ilgili bilgilerimizi tamamen güncel tutmakla yükümlü olduğumuzun bilincinde olmalıyız. İhracat ve ithalat hükümleri ile ilgili herhangi bir sorunun ortaya çıkması durumunda çalışanlar ve yöneticiler gecikmeksizin yasal danışmanlık almalıdır. 8 8

9 İŞ VARLIKLARININ VE SIRLARININ KORUNMASI Şirket varlıklarının korunması Her çalışan ve yönetici şirketin varlıklarının korunmasından sorumludur. Her çalışan ve yönetici ayrıca kendilerine müşteriler veya tedarikçiler tarafından emanet edilen varlıkları korumakla ilgili Olympus yükümlülüklerini anlamaktan ve bu varlıkları uygun şekilde kullanmaktan da sorumludur. Şirketin varlıkları arasında ekipman veya binalar gibi fiziksel varlıkların yanı sıra fonlarımız, fikri mülkiyetlerimiz, ticari sırlarımız ve gizli bilgilerimiz de yer almaktadır. Olympus varlıklarının korunması için bunların layıkıyla muhafaza altında olması gerekmektedir. Yani değerli varlıklar kilit altında ve güvenli biçimde tutulmalıdır. Bu varlıklar iyi bir ticari sebep olmadıkça ve mesul müdürün onayı alınmadıkça satılamaz, ödünç verilemez, kiralanamaz, armağan edilemez veya değerlerini etkileyecek bir şekilde değiştirilemez. Şirket kaynaklarının kullanımı Nakit para, personel, yazılım ve ekipmanlar dahil (fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere) şirket kaynakları yalnızca şirketin geçerli ticari amaçları doğrultusunda kullanılabilir. Bazı örnek durumlar: Bir Olympus Europa çalışanı veya yöneticisi, yalnızca sık uçuş milleri veya kendi kullanımına yönelik diğer ödülleri elde etmek için iş seyahatleri yapamaz veya yüksek fiyatlı uçak bileti alamaz. Şirket dışından kimse bilgisayarlarımıza izinsiz olarak erişemez. Maddi ve maddi olmayan iş varlıkları dikkatli bir şekilde ve yalnızca iş amaçları doğrultusunda kullanılmalıdır. 1/3 9 9

10 İŞ VARLIKLARININ VE SIRLARININ KORUNMASI Maddi olmayan ticari varlıklar ve sırlar Özellikle; patentler, teknoloji ve süreç bilgileri gibi maddi olmayan varlıklar şirketimizin uzun vadede başarısı için çok büyük önem taşımaktadır. Buna (bunlarla sınırlı olmamak üzere) bilgisayar sistemlerine doğrudan erişimle elde edilen bilgiler, ağlar üzerinden taşınan bilgiler, taşınabilir elektronik ortamlarda saklanan bilgiler ve basılı metin biçiminde saklanan bilgiler dahildir. Çalışanlar, yöneticiler veya üçüncü kişiler tarafından şirket adına gerçekleştirilen buluşlar gerek duyulması durumunda yasal olarak korunmalıdır. Ticari sırlar halka açık bilgiler olmadığı, ancak şirket veya rakiplerimiz için kritik değere sahip bilgiler olduğundan, ticari sırların korunması da son derece önemlidir. Bu ticari sırlara; stratejik bilgiler, fiyatlar, üretim miktarları, stok seviyeleri, kotasyonlar, üretim dağıtımları, vs. hakkındaki bilgiler dahildir. Her bir bağlı kuruluş, işlerinin ve gizlilik gerekliliklerinin özel yapısını göz önünde bulundurarak bu bilgilerin kasıt olmaksızın halka açık hale getirilmesine karşı uygun koruyucu önlemleri almalıdır. Ayrıca çalışanlarımızın ve yöneticilerimizin; maddi olmayan varlıkların ve ticari sırların gizliliğinegünlük iş yaşamlarında dikkat ve özen göstermeleri gerekmektedir: bir Olympus çalışanı veya yöneticisi olarak her birimiz, kamuya açık ortamlarda istenmeden yapılabilecek bu türden ifşaatlara ve gizlilik ihlallerine karşı gerekli koruyucu önlemleri almakla yükümlü bulunmaktayız. Üçüncü şahıslardan gelen gizli bilgiler de bu gerekliliğin kapsamında bulunmaktadır. Maddi olmayan varlıklar ve ticari sırlar gizli olarak kabul edilmeli ve bu konuda çok tedbirli hareket edilmelidir. 2/

11 İŞ VARLIKLARININ VE SIRLARININ KORUNMASI Aramıza katılan tüm çalışanlar ve yöneticiler Olympus un gizli bilgilerini ve fikri mülkiyetlerini Olympus da çalıştıkları süre boyunca ve sonrasında koruyacaklarına dair bir anlaşma imzalayacaklardır. İş akdinin feshinden sonra çalışanlar ve yöneticiler şirkete ait tüm maddi veya tescilli bilgileri (yani patentler, tasarımlar, veriler) Olympus a vermeli ve bu bilgilerin sahiplik hakkının Olympus a ait olduğunu onaylamalıdır. Her çalışanın veya yöneticinin, şirketin çeşitli biçimlerdeki bilgi varlıklarının; kaybolmasına, uygunsuz bir değişikliğe uğramasına, yetkisiz ya da bu bilgilere erişimi gerekmeyen ilgisiz kişilere ifşasına karşı korunması konusunda kişisel olarak sorumluluk sahibi olması gerekmektedir. Bazı durumlarda, örneğin şirket dışı danışmanlarla işbirliği yaparken, gizli bilgilerin üçüncü şahıslara aktarılması gerekebilir. Bu gibi durumlarda Gizlilik Anlaşması imzalanmalıdır. Patentlerimiz merkezi olarak yönetilmektedir. Patentler konusunda lisans verilmesi gerekiyorsa, her bir çalışan veya yönetici, Olympus Kurumsal Kalite Yönetimini ve muhatap şirketinin ilgili birimini her türlü koşul dahilinde bu durumdan haberdar etmekle yükümlüdür. Kayıtların saklanması İşle ilgili belgeler ve kayıtlar önemli şirket varlıklarıdır. İşimizin devamı için kritik öneme sahip veri ve bilgileri içerir, yasal haklarımızı korumak için gerekli bilgiler ihtiva eder ve vergi gereklilikleri ve diğer yasal düzenlemeleri destekler ve belgelerler. Bu belge ve kayıtların kusursuz, eksiksiz ve iyi niyet prensiplerine uygun bir biçimde hazırlanması gerekmektedir. Gerçek olmayan, yanıltıcı veya sahte hiçbir belge üretilmemelidir.veri ve bilgiler yasal gerekliliklere uygun olarak saklanır. Aynı zamanda; verilerin toplanması, işlenmesi ve kullanımı veri imtinası ve veri ekonomisi ilkelerine uygun olarak gerçekleştirilir. 3/

12 GRUBUN MEDYA İLE İLETİŞİMİ Halkla ilişkiler/basın Olympus medya ile açık ve tutarlı bir iletişim içinde olma gayretindedir. Her bir şirketinin; Kurumsal İletişim Departmanları ve Yönetim Kurulları, kamu ni kapsayan tüm iletişim girişimlerinden sorumludur (örneğin, mali verilerin yayınlanması veya kazalar, krizler, iktisaplar, birleşmeler ve yönetim ekibindeki değişiklikler ile ilgili bilgiler). Resmi Olympus kamu duyuruları yalnızca Kurumsal İletişim departmanı veya ilgili Halkla İlişkiler temsilcileri aracılığıyla yapılır. Çalışanlar önceden onay almadan ve bu konuda bir görevlendirilmeden; internet, çevrimiçi servisler ve basın dahil olmak üzere herhangi bir kamusal forumda sorulan sorulara Olympus adına yanıt vermemelidir. Olympus her çalışanın fikir özgürlüğüne saygı duymaktadır, fakat çalışanlar, ister olumlu ister olumsuz olsun Olympus hakkındaki fikir ve yorumların Olympus veya iştiraklerinin çıkarlarına zarar verebileceğini unutmamalıdırlar. Çalışanlar Olympus'un hak ve menfaatlerine saygı duymalı ve kişisel görüşlerini kamuya açıklamadan önce büyük dikkat göstermelidir. 1/

13 GRUBUN MEDYA İLE İLETİŞİMİ Çalışanların internet kullanımı Çalışanlar işleri gereği çevrimiçi halka açık forumlara katılabilirler. Çalışanlar, kendilerinden özellikle istenmedikçe Olympus un görüşlerini bu forumlarda temsil edemezler. Gönderim bir Olympus sitesinden yapılmamışsa, çalışanlar Olympus ile ilişkilerini belirtmelidir. Tüm yorumlar çalışanın uzmanlık alanı dahilinde kalmalıdır. Gönderi Olympus içinde yer alan başka kişileri etkiliyorsa, etkilenen kişiler önceden bilgilendirilmeli ve gönderiye isimleri eklenmelidir. Olympus çalışanları web deki özel yayınlarından % 100 sorumludur ve özel bilgiler açıkça özel bilgi olarak işaretlenmelidir. Karışıklığı önlemek için çalışanlar görüşlerinin kendilerine ait olduğunu, Olympus un görüşünü yansıtmadığını belirtmelidir. Bu beyan yapıldığında dahi gizlilik kuralları bu tür ortamlarda da geçerliliğini korumaktadır. Çalışanların ağdaki davranışı şirketle ilgili görüşleri daha açık biçimde ortaya koyacaktır. Çalışanlar asla gizli veya şirket içi bilgiler ya da içeriden bilgi sağlama sayılabilecek bilgiler ya da Olympus un, müşterilerimizin veya ortaklarımızın dahil olduğu ve devam eden yasal süreçlerle ilgili bilgiler hakkında yorum yapmamalıdır. Bilgilerin ve müşteri verilerinin (örn. telif hakkı, kişisel haklar) korunması ile ilgili yerel kanunlar sosyal medyaya da uygulanmaktadır. 2/

14 KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI Olympus gerçek kişilerin temel hak ve özgürlüklerine, özellikle de veri koruma yasaları kapsamındaki gizlilik hakkına saygı duymaktadır. Süreç verilerini veya kişisel verileri yalnızca belirlenmiş, iyi tanımlanmış ve haklı amaçlar doğrultusunda toplamakta ve kullanmaktayız. Bu sebeple, kişisel verilere izinsiz erişime karşı organizasyonel ve teknik korumanın özellikle üzerinde durmaktayız. Tüm çalışanlar ve yöneticiler geçerli hükümler konusunda eğitilir

15 İÇERİDEN BİLGİ EDİNME VE PİYASA MANİPÜLASYONU YASAĞI Çalışanlar veya yöneticiler kimi zaman şirketimiz veya işimizle ilgili kamu tarafından bilinmeyen bilgilere erişebilir. Buna içeriden bilgi denmektedir. Bizim politikamız, içeriden bilgilerin uygunsuz amaçlar doğrultusunda kullanılmamasıdır. İçeriden bilgilerin korunması İçeriden alınan bilgiler, şirketin işlerinin yürütülmesi amacı dışında, şirket dışından kimseye ifşa edilmemelidir. Hisse senedi işlemleri ve maddi konularda içeriden bilgiler İçeriden alınan bilgilerin bazıları maddi konular olabilir; örneğin bu bilgiler ana şirketimiz (Olympus Corporation, Japonya) hisse senedi fiyatını etkileyebilir. Bir çalışan veya yönetici şirketin maddi konulardaki bilgisine içeriden sahipse, bu kişi bu bilgiler kamuya açıklanana kadar şirketin hisse senetlerini veya diğer finansal enstrümanlarını alıp satamaz. Mali sonuçlar, başka bir şirketi iktisap etme planları veya planlanan kilit ürün duyuruları maddi sayılabilecek bilgilere bazı örneklerdir. Şirketin işleriyle ilgili olarak içeriden alınabilen belirli maddi bilgiler Olympus un hisse senedi fiyatını etkilemeyebilir, fakat bu bilgiler başka bir şirketin hisse senedi fiyatını veya diğer yatırım fırsatlarının değerini etkileyebilir. Bir Olympus çalışanı veya yöneticisi içeriden alınan bu maddi bilgileri kişisel mali çıkar sağlamak veya piyasayı manipüle etmek için kullanamaz. İçeriden alınanbilgiler örneğin, Olympus'un başka bir şirkete büyük bir yatırım yapacağı veya bir tedarikçiyle dikkate değer bir ilişkisine gireceğine dair planlar olabilir. Her durumda, bir çalışan veya yöneticinin kendi menfaati için faaliyette bulunması yasaklanıyorsa (örneğin, hisse senedi alıp satması veya yatırım yapması), bu çalışan veya yöneticinin üçüncü bir kişi adına alım satım yapması, içeriden bilgileri üçüncü bir tarafa vermesi veya üçüncü bir tarafı bu bilgiden hareketle bir faaliyette bulunmaya teşvik etmesi de yasaktır. İçeriden bilgiye dayalı olarak hisse senedi veya başka finansal enstrümanların alınıp satılması, içeriden alınan bilgilerin üçüncü şahıslara aktarılması veya üçüncü şahısların bu finansal enstrümanları alıp satmaları için teşvik edilmesinin yanı sıra piyasa manipülasyonu faaliyetlerinde bulunulması yasaktır. 1/

16 İÇERİDEN BİLGİ EDİNME VE PİYASA MANİPÜLASYONU YASAĞI Her çalışan veya idareci içeriden bilgi edinme ve piyasa manipülasyonuyla ilgili ulusal ve uluslararası kanunlara riayet etmemenin iş kanunu kapsamında ciddi sonuçlar doğurabilecek, tazminata yönelik yasal hak taleplerine ve hatta hapis cezasına yol açabilecek ciddi bir sonuç teşkil ettiğini bilmelidir. Bu tür işlemlerle ilgili tüm potansiyel konu ve sorunlar uyum departmanınca incelenmelidir. Yöneticiler de ilave sınırlamalara tabidir. Aynı kurallar içeriden bilgiye erişim yetkisi olan çalışanlara da uygulanır. 2/

17 ÇIKAR ÇATIŞMALARINDAN KAÇINILMASI Her çalışan veya yönetici; iş ortakları, çalışanlar veya üçüncü şahıslarla olan ilişkilerinde ortaya çıkabilecek, kendi kişisel çıkarları ile şirketin çıkarları arasındaki çatışmalardan daima kaçınmalıdır. Bir çalışan veya yöneticinin izleyeceği en iyi yol; mevcut durumu, herhangi bir sorun olup olmadığını ve varsa nasıl çözülebileceğini belirlemek için süpervizörüyle görüşmektir. Çalışanın veya yöneticinin süpervizörü bir çıkar çatışması olduğu veya olabileceği yönünde karar alırsa, yönetici uyum departmanına danışacaktır. Uyum departmanı çıkar çatışmasının gerçek mi olduğu yoksa öyle mi gözüktüğünü belirlemek için ilgili yönetici ile birlikte çalışacaktır. Eğer bir çatışma varsa o çalışanı transfer etmek için; çalışanın bu çıkarla olan bağlantısını kesmesini veya çalışmaya devam edebilmesi için sorunu çözmesini şart koşmak gerekebilir. Bir çalışan veya yönetici, bir iş ortağının (örneğin bir tedarikçi veya müşterinin) iş durumunu etkileyebilecek bir konumdaysa, bu çalışan veya yönetici sahip olduğu finansal, kişiye özel veya diğer türdeki kontrol edici veya etki edici çıkarı (örneğin, birinci dereceden aile üyesi veya yakın kişisel arkadaşsa) süpervizörüne bildirmelidir. (Not: finansal veya kişiye özel çıkarlara; yatırımlar, menkul kıymetler veya kredi anlaşmaları dahildir.) Malzeme veya hizmet satın alınmasını etkileyebilecek konumdaki bir çalışan veya yönetici, bu çalışan veya yöneticinin birinci dereceden bir aile üyesi veya yakın kişisel arkadaşı bir Olympus iş ortağı tarafından çalıştırılıyorsa bu durumu resmi olarak beyan etmelidir. Bizim politikamız; aile üyelerinin veya çalışanın veya yöneticinin yakın kişisel arkadaşlarının, iş ortaklarının çalışanı olmasını önlemek değildir. Şu açıktır ki, herkes kendi seçtiği kariyeri izleme hakkına sahiptir. Bununla birlikte, şirketin amacı bu tür bir istihdam durumundan ötürü iş ilişkilerine gerçek veya aşikar bir etkide bulunulmasını engellemektir. Şahsi çıkarlar ile şirketin çıkarları arasındaki çatışmalardan her zaman kaçınılmalıdır. 1/

18 ÇIKAR ÇATIŞMALARINDAN KAÇINILMASI Eğer iş sözleşmelerinin kapsamında değilse, ticari nitelikli ikinci bir işe girmek isteyen çalışanlar veya yöneticiler, İK departmanlarını konuyla ilgili bilgilendirmelidirler. Olympus çalışanlarının ve yöneticilerinin Olympus veya rakipleriyle rekabet halinde olan bir şirketi işletmeleri yasaktır. Olympus, rakip bir firmada ikinci bir işedinmeyi hiçbir şekilde hoş görmeyecektir. Ancak hiçbir çıkar çatışması olmadığı sürece Olympus, çalışanlarının ve yöneticilerinin sosyal faaliyetlere dahil olmalarını kuvvetli bir biçimde teşvik eder. 2/

19 HEDİYE VE BAĞIŞLAR İLE İLGİLİ YÖNETMELİKLER İş yemekleri için yapılan davetler ve küçük hediyeler günlük iş uygulamalarının bir parçasıdır. Ancak hediyeler, ağırlama ve diğer iş incelikleri uygunsuz kullanıldığında veya iş kararlarını etkileyecek şekilde veya bir iş avantajı elde etmek için kullanılması veya kamu sektörünün konuya dahil olması durumunda sorunlar ortaya çıkar. Lütfen bu tüzükte yer alan Sağlık ve Kamu Sektörü bölümüne başvurun. Her durumda işin, ilgili uluslararası, ulusal ve yerel mevzuatla, şirket i ve mesleki kurallarla uyumlu, tamamen bağımsız ve şeffaf bir biçimde yürütülmesi sağlanmalıdır. Nakit, nakde eşdeğer varlıklar veya menkul kıymetler gibi parasal hediyeler teklif etmek veya kabul etmek her durumda kesinlikle yasaktır. Hediye verme, ağırlama veya işle ilgili diğer ikramlar Hediyeler ve ağırlamaya yönelik kurallar işin özel sektörde veya kamu sektöründe yapılmasına bağlı olarak değişkenlik gösterir. Müşterilere, tedarikçilere ve diğer tüm taraflara rüşvet verilmesi kesinlikle yasaktır. Çalışanlar ve yöneticiler yalnızca düşük değerli hediyeler teklif edebilirler. Hediyelerin değeri ulusal olarak geçerli olan en yüksek vergi eşiğine orantılı olacaktır. İstisnalar eğer uygun görülürse her zaman belgelenecek, ve sorumlu müdür tarafından onaylanacaktır. Alıcının hediyeleri ve ağırlamaları kabul etme ile ilgili kendi kurumsal ve/veya ulusal i dikkate alınırken iyi bir değerlendirme yapılmalı ve gereken hassasiyet gösterilmelidir. Ayrıca, yemekler ve ağırlamalar ancak makul değerde, ara sıra ve alıcı tarafından talep edilmemiş olması kaydıyla verilebilir. Bir hükümet yetkilisine (örn: bakanlıklarda çalışan memurlar) veya hükümet yetkilisinin aile üyelerine hediyeler verilmesi, teklif edilmesi veya taahhüt edilmesi kesinlikle yasaklanmıştır. Tereddüt ettiğiniz durumlarda lütfen uyum departmanı ile irtibat kurun. İşin; ilgili uluslararası, ulusal ve yerel mevzuatla, şirket i ve mesleki kurallarla uyumlu, tamamen bağımsız ve şeffaf bir biçimde yürütülmesi sağlanmalıdır. 1/

20 HEDİYE VE BAĞIŞLAR İLE İLGİLİ YÖNETMELİKLER Hediye alımı, ağırlama veya işle ilgili diğer ikramlar Çalışanlar ve yöneticiler yalnızca düşük değerde ve ara sıra olması kaydıyla hediyeleri veya işle ilgili benzer ikramları kabul edebilir. Çalışanların ve yöneticilerin herhangi türde bir hediye talep etmeleri kesinlikle yasaktır. Çok sayıda dış bağlantıları bulunması nedeniyle sürekli hediyeler veya benzer armağanlar alan çalışanların ve yöneticilerin bu hediye ve armağanları; yıllık değeri 35 yu aştığı yerlerde teslim etmeleri gerekmektedir. İlgili yerlerde, yıllık vergi sınırının bu tutarın altında kalması durumunda, vergi sınırı uygulanacaktır. Bu kural Noel döneminde ve diğer önemli ulusal bayram dönemlerinde tüm çalışanlar ve yöneticler için geçerlidir. Toplanan hediyeler hayır kurumlarına bağışlanacak veya muhtemelen çalışanlar arasında yeniden dağıtılacaktır. Bütün şirketleri bu açıdan etkili ve uygun önlemler aldığından emin olmalıdır. Bir hükümet yetkilisine veya hükümet yetkilisinin aile üyelerine hediyeler verilmesi, teklif edilmesi veya taahhüt edilmesi kesinlikle yasaklanmıştır. Çalışanlar ve yöneticiler makul bir fiyatta ve ara sıra olmak kaydıyla iş yemeği ya da buna benzer işle ilgili davetleri kabul edebilirler. Çalışanların üçüncü kişiler tarafından daveti iş amacıyla olmalı ve üstleri tarafından onaylanmalıdır. Teşvik olarak verildiği açık olan ikramlar kabul edilmemelidir. Rüşvet ve avantalar Çalışanlar ve yöneticiler rüşvet veya avanta kabul edemez. Rüşvet, kendi avantajınıza olacak bir muamele görmeniz amacıyla muhatabınıza değerli bir şey vermekolarak tanımlanır. Avantalar, bir satışla bağlantılı olarak avantaj sağlayacak uygunsuz bir muamele görmek veya yapmak amacıyla, mal, hizmet, başka bir şirketin mülkünün kullanımı dahil olmak üzere nakit veya ayni ödemelerin yapılması veya bir müşteri ya da tedarikçiye ait bir yükümlülüğün affedilmesidir. Alan kişiyi iyiliğe karşılık vermeye mecbur bırakmak amacıyla doğrudan ya da üçüncü şahıslar aracılığıyla rüşvet veya avanta teklif edilmemelidir. 2/

21 HEDİYE VE BAĞIŞLAR İLE İLGİLİ YÖNETMELİKLER Örnek: Eğer aracı; kişisel çıkarı için bir devlet memuruna rüşvet veriyor veya başka bir şekilde geçerli kural ve düzenlemeleri ihlal ediyorsabu aracıya bir nakliyatı hızlandırması için ödeme yapmak kabul edilemez. Diğer taraftan, kurallar ve e uyarak ve yetkililere rüşvet vermeden işlemi hızlandırmak kabul edilen bir yöntemdir. Bu yönergeler, kültürel farklılıklara göre hediye ve armağan alışverişinin standart iş uygulaması olarak kabul edildiği ülkeler de dahil olmak üzere faaliyette bulunduğumuz her ülkede geçerlidir. Yolsuzluğun ortaya çıkabileceği her yerde yolsuzlukla mücadeleye ilişkin ulusal ve uluslararası tüm yasal düzenlemelere kesin surette riayet etmekteyiz. Özel durumlarla ilgili sorular uyum departmanına gönderilmelidir. 3/

22 SAĞLIK VE KAMU SEKTÖRÜ KURULUŞLARIYLA ÇALIŞILMASI Tüm dünyada sağlık sektörüyle yapılan işler çok ileri düzenlemeye tabidir ve özellikle kamu sektöründe geçerli olan kısıtlayıcı kurallar vardır. Mevzuat ve iş gelenekleri her ülkede farklıdır ve bu farklılıklar özel dikkat gerektirmektedir. şirketleri tüm ulusal ve uluslararası yasalara ve e kesin surette riayet etmektedir. EUCOMED ve EFPIA gibi tıbbi cihazlar ve eczacılık sektörü ile ilgili mevzuat yakinen takip edilmektedir. Aşağıda belirtilen ilkeler, doğrudan veya dolaylı olarak Olympus ürünlerini satın alan, kiralayan, öneren, kullanan, satın alınmasını veya kiralanmasını ayarlayan ya da reçete eden bireyler (bunlarla sınırlı olmamak üzere klinik veya klinik olmayan doktorlar, hemşireler, teknisyenler ve araştırma koordinatörleri dahil) veya kuruluşlar (örneğin hastaneler veya grup satın alma kurulları) ve ( Sağlık Uzmanları ) ile olan ilişkilerde geçerlidir. Ortaklarımızla ilişkimiz; Eucomed Etik İş Uygulamaları Kuralları nda anahatları çizilmiş olan aşağıdaki kilit ilkeler kullanılarak kurulmalıdır: Ayırma Endüstri ile sağlık uzmanları arasındaki etkileşim, yersiz veya yakışıksız avantajlar yoluyla satın alma kararlarını etkilemek için suiistimal edilmemelidir. Ayrıca bu etkileşim satış işlemlerine veya Olympus ürünlerinin kullanımına ya da önerilmesine bağlı olmamalıdır. Şeffaflık Endüstri ile sağlık uzmanları arasındaki etkileşim şeffaf olmalı ve ulusal ve yerel yasalar, düzenlemeler veya mesleki davranış kurallarına uyumlu olmalıdır. Özel bir hükmün olmadığı ülkelerde, Olympus; şeffaflığı etkileşimin amacını ve kapsamını hastane yönetimine, sağlık uzmanının amirine veya diğer yerel olarak belirlenmiş yetkili merciye önceden bildirerek sağlar. 1/

23 SAĞLIK VE KAMU SEKTÖRÜ KURULUŞLARIYLA ÇALIŞILMASI Denklik Olympus tarafından Olympus adına bir hizmet gerçekleştirmesi için bir Sağlık Uzmanı görevlendirildiğinde, Olympus tarafından ödenecek ücret Sağlık Uzmanı tarafından gerçekleştirilen hizmetin adil piyasa değerine uygun olmalı ve bu değeri yansıtmalıdır. Belgeleme Olympus için veya Olympus adına bir Sağlık Uzmanı tarafından bir hizmetin gerçekleştirilmesi gibi, Olympus ve bir Sağlık Uzmanı arasındaki etkileşimlerde, diğer şeylerin yanında etkileşimin amacını, gerçekleştirilecek hizmetleri, masrafların nasıl karşılanacağını ve Olympus tarafından ödenecek ücreti belirten yazılı bir anlaşma yapılmalıdır. Anlaşmada belirlenen faaliyetler, faaliyet raporları ve benzerleriyle doğrulanmalı ve delillendirilmelidir. Anlaşma, ilgili raporlar, faturalar, vb. gibi gerekli belgeler hizmetlere duyulan ihtiyaç ile bu ihtiyacın önemini ve ödenen ücretin makullüğünü desteklemek üzere Olympus tarafından saklanmalıdır. 2/

Davranış Ve Etik Kuralları. Working with integrity. Building trust.

Davranış Ve Etik Kuralları. Working with integrity. Building trust. S ojitz Group Davranış Ve Etik Kuralları Working with integrity. Building trust. Sojitz Corporation Yürütme Kurulu Başkanı'ndan Bir Mesaj Sevgili Çalışanlarımız: Yüzyılı aşkın bir süredir Şirketimiz dürüstlükle

Detaylı

Etik Kurallara Uyum 2. Temel Değerlerimiz ve İlkelerimiz 3. Pazara İlişkin Kurallar 4. Ortaklığımız ve Hissedarlarımıza İlişkin Kurallar

Etik Kurallara Uyum 2. Temel Değerlerimiz ve İlkelerimiz 3. Pazara İlişkin Kurallar 4. Ortaklığımız ve Hissedarlarımıza İlişkin Kurallar İÇİNDEKİLER 1. Etik Kurallara Uyum 1.1 Sorumluluk 1.2 Yasaların ve Etik Kurallarımızın İhlalinin Sonuçları 2. Temel Değerlerimiz ve İlkelerimiz 2.1 Dürüstlük ve Adil Davranma 2.2 Müşteri Memnuniyeti 2.3

Detaylı

Gates. İşyerinde Davranış ve Ahlak Kuralları

Gates. İşyerinde Davranış ve Ahlak Kuralları Gates İşyerinde Davranış ve Ahlak Kuralları 01 2014 İÇİNDEKİLER Sayfa I. İŞYERİNDE DAVRANIŞ AHLAKI İLKELERİ... 1 II. YASALARA UYGUNLUK... 1 A. Genel çerçeve... 1 B. Devlet Memurları ve Devlet Kurumlarıyla

Detaylı

DIC GRUBU İŞYERİ DAVRANIŞKURALLARI STANDARTLAR VE İLKELER STANDARDS & GUIDELINES

DIC GRUBU İŞYERİ DAVRANIŞKURALLARI STANDARTLAR VE İLKELER STANDARDS & GUIDELINES DIC GRUBU İŞYERİ DAVRANIŞKURALLARI STANDARTLAR VE İLKELER STANDARDS & GUIDELINES İşyeri Davranış Kurallarıyla İlgili bir Açıklama... DIC Grubu, dünya genelinde 60'dan fazla ülke ve bölgede amacının gereklerini

Detaylı

İş Etiği ve Davranış Kuralları için Standartlar

İş Etiği ve Davranış Kuralları için Standartlar İş Etiği ve Davranış Kuralları için Standartlar İçindekiler Mesaj 1 İş etiği İlkeleri 3 İş etiği Modeli 4 Bu kitapçik 5 İşleriMizin YürütülMesi 7 kamu Müşterileri ve kamu Görevlileri ile çalişma 11 Başkalari

Detaylı

Global Davranış Yasası

Global Davranış Yasası Global Davranış Yasası Fayda Gözeten Performans Global Davranış Yasası 3 Başkan ve CEO'muzdan Mektup 4 PepsiCo Değerleri Performansımızın Amacı 5 İşi Doğru Yapmak 5 Davranış Yasamıza Karşı Sorumluluğumuz

Detaylı

Fujitsu Way Davranış Kuralları Global İş Standartları

Fujitsu Way Davranış Kuralları Global İş Standartları Fujitsu Way Davranış Kuralları Global İş Standartları İçindekiler Fujitsu Way... 3 Fujitsu Way ve Global İş Standartları... 3 Global Bakış Açısı... 4 Fujitsu Bünyesinde Uyum... 5 Neden Global İş Standartları'na

Detaylı

İşyeriDavranış Kuralları

İşyeriDavranış Kuralları İşyeriDavranış Kuralları 1 AlanKrause nin mesajı MWH Global, Inc. sürekli değişim içinde olan bir şirkettir. Böyle bir dinamizm ile bulunduğumuz sektörde tutarlılık içinde güven veren itibarlı bir şirket

Detaylı

İş Ahlakına Dair Davranış Kuralları

İş Ahlakına Dair Davranış Kuralları İş Ahlakına Dair Davranış Kuralları 2011 Sayın Citi Çalışanları: 200. kuruluş yıldönümümüze yaklaştığımız bugünler, iş yapma şekillerimizi gözden geçirmemiz ve davranış biçimlerimizin en yüksek standartlara

Detaylı

İŞ ETİĞİ KURALLARI (KORDSA GLOBAL ETİK)

İŞ ETİĞİ KURALLARI (KORDSA GLOBAL ETİK) İŞ ETİĞİ KURALLARI (KORDSA GLOBAL ETİK) Versiyon : 2 Onaylayan : Kordsa Global Yönetim Kurulu Onay Tarihi : 15 Eylül 2009 NOT: Bu el kitabı Kordsa Global çalışanlarının bilmesi gereken önemli politikaları,

Detaylı

Mavi Kitap. UYUMA Bağlılık. Dürüstlük ve bütünlükle hareket etmek, birlikte çalıştığımız insanların güvenini ve saygısını kazanmamıza yardımcı olur.

Mavi Kitap. UYUMA Bağlılık. Dürüstlük ve bütünlükle hareket etmek, birlikte çalıştığımız insanların güvenini ve saygısını kazanmamıza yardımcı olur. Mavi Kitap İş Yönetimine İlişkin Pfizer Politikalarının Özeti UYUMA Bağlılık Dürüstlük ve bütünlükle hareket etmek, birlikte çalıştığımız insanların güvenini ve saygısını kazanmamıza yardımcı olur. Değerli

Detaylı

PMI İş Yürütme İlkeleri

PMI İş Yürütme İlkeleri PMI İş Yürütme İlkeleri Philip Morris International İş Yürütme İlkeleri Dürüstlük: Doğru Olanı Yapmak Harekete Geçmeden Önce Sorun Yasal mı? Şirket politikalarına uygun mu? Yapılacak doğru şey bu mu? Şirketin

Detaylı

CEO umuzun Mesajı... i. Davranış Kuralları ve Yasalar... 1. Uyumlu ve Dürüst Çalışma İlkesi... 4. Kişisel Sorumluluk... 7. İşyeri Davranışları...

CEO umuzun Mesajı... i. Davranış Kuralları ve Yasalar... 1. Uyumlu ve Dürüst Çalışma İlkesi... 4. Kişisel Sorumluluk... 7. İşyeri Davranışları... Davranış Kuralları Bu Davranış Kuralları boyunca MetLife ve Şirketimiz kelimeleri, MetLife Inc. ve tüm iştiraklerini ifade etmektedir. İştirak, bir veya daha fazla aracı vasıtasıyla MetLife Inc. şirketinin

Detaylı

DAVRANIŞ KURALLARI. Değerlerimizi Yaşamak. En Yüksek Etik Standartların Sürdürülmesi

DAVRANIŞ KURALLARI. Değerlerimizi Yaşamak. En Yüksek Etik Standartların Sürdürülmesi DAVRANIŞ KURALLARI Değerlerimizi Yaşamak Önem Vermek Global EKİP Çalışması SÜREKLİ GELİŞTİRME En Yüksek Etik Standartların Sürdürülmesi Başkanımız ve İcra Kurulu Başkanımızdan BİR Mesaj C Colgate-Palmolive

Detaylı

Yum! un Tutkusu 3. Nasl Birlikte Kazanırız 3. Giriş/Program Yönetimi 5. Ürün Kalitesi ve Gıda Güvenliği 8. Kalite 8.

Yum! un Tutkusu 3. Nasl Birlikte Kazanırız 3. Giriş/Program Yönetimi 5. Ürün Kalitesi ve Gıda Güvenliği 8. Kalite 8. 1 İçindekiler Sayfa Yum! un Tutkusu 3 Nasl Birlikte Kazanırız 3 Giriş/Program Yönetimi 5 Ürün Kalitesi ve Gıda Güvenliği 8 Kalite 8 Gıda Güvenliği 8 Franchise Alanlar ile İlişkiler 9 Küresel İlişkiler

Detaylı

code of business conduct and ethics NEXT

code of business conduct and ethics NEXT NEXT İş Ahlakı ve Davranış Kurallarımız Doğruluk İlkelerine göre Hareket Ederiz. Üstün Performans Sergileriz. Her Gün, Doğru Olanı Yaparız. Mike McNamara İçindekiler i. Flextronics Yönetim Kurulu Başkanı

Detaylı

STANDARDIN BELİRLENMESİ

STANDARDIN BELİRLENMESİ DOĞRU OLANI YAPARIZ BAŞKALARINA SAYGI GÖSTERİRİZ MÜKEMMEL PERFORMANS SERGİLERİZ Güncellenme Haziran 2014 STANDARDIN BELİRLENMESİ MESLEKİ AHLAK ve İŞ AHLAKI Standardın Belirlenmesi Güncellenme Haziran 2014

Detaylı

Doğruluğumuz. Doğruluk iş başında. Burada doğruluk kazanır.

Doğruluğumuz. Doğruluk iş başında. Burada doğruluk kazanır. Doğruluğumuz Baxter in başarısı sonuçlara yönelik kişisel sorumluluğumuza ve doğruluğumuza dayanmaktadır. Hastalar, doktorlar, müşteriler, resmi otoriteler, yatırımcılar ve çalışanlarımız her gün yaptığımız

Detaylı

Saygılı. Güvenilir. Dürüst. Namuslu. Kuralları. Sürdürülebilir. Sorumlu. iş ahlakı. Imperial Tobacco İş Ahlâkı Kuralları 09.08.

Saygılı. Güvenilir. Dürüst. Namuslu. Kuralları. Sürdürülebilir. Sorumlu. iş ahlakı. Imperial Tobacco İş Ahlâkı Kuralları 09.08. iş ahlakı Kuralları Sürdürülebilir Sorumlu Dürüst Namuslu Güvenilir Saygılı İçindekiler Giriş Alison Cooper dan Bölüm 1 İş Bütünlüğü Bölüm 2 Sorumlu Ticaret Uygulamaları Bölüm 3 Güven, Saygı ve Sorumluluk

Detaylı

DuPont İş Etiği Yönetmeliği. Sürdürülebilir Bir Gelecek Sağlamak

DuPont İş Etiği Yönetmeliği. Sürdürülebilir Bir Gelecek Sağlamak DuPont İş Etiği Yönetmeliği Sürdürülebilir Bir Gelecek Sağlamak Temel Değerlerimiz Ocak 2015 CEO dan Mesaj Yüzyıllar boyunca DuPont çalışanları sürekli değişen bir dünyada fark yaratmak için pazar odaklı

Detaylı

Standards of Global Business Practices

Standards of Global Business Practices Standards of Global Business Practices STANDARTLAR I UYGULAMAK Standartlar çerçevesinde sorumluluklarınızı bilerek ve yardıma ihtiyacınız olduğunda bize bildirerek şirkete yardımcı olacağınıza inanıyoruz.

Detaylı

yaptığımız her şeyde başarı kazanmak müşterilerimiz için en iyi çözümleri sağlamaya söz vermek

yaptığımız her şeyde başarı kazanmak müşterilerimiz için en iyi çözümleri sağlamaya söz vermek .1 .2 MÜKEMMELLİK yaptığımız her şeyde başarı kazanmak DÜRÜSTLÜK her zaman doğru olanı yapmak ÖZVERİ müşterilerimiz için en iyi çözümleri sağlamaya söz vermek YENİLENME her zaman yaratıcılık ve ustalıkla

Detaylı

SHELL DE ÇALIŞMA KURALLARI. Shell Genel İş İlkelerine ve Temel Değerlerimize uygun bir çalışma yaşamı için rehber

SHELL DE ÇALIŞMA KURALLARI. Shell Genel İş İlkelerine ve Temel Değerlerimize uygun bir çalışma yaşamı için rehber SHELL DE ÇALIŞMA KURALLARI Shell Genel İş İlkelerine ve Temel Değerlerimize uygun bir çalışma yaşamı için rehber SHELL DE ÇALIŞMA KURALLARI İLE İLGİLİ AÇIKLAMA Bu Shell de Çalışma Kuralları size yönelik

Detaylı

DAVRANIŞ VE ETİK KURALLARI. Güven inşa etmek

DAVRANIŞ VE ETİK KURALLARI. Güven inşa etmek DAVRANIŞ VE ETİK KURALLARI Güven inşa etmek Mütevelli Heyeti Başkanı ndan Mesaj İstanbul Bilgi Üniversitesi olarak, dürüstlüğümüz ve etik hareket tarzımız sayesinde sahip olduğumuz itibardan gurur duymaktayız.

Detaylı

Değerli Çalışma Arkadaşım,

Değerli Çalışma Arkadaşım, İŞ YÖNETMELİĞİ Değerli Çalışma Arkadaşım, Her gün aldığımız kararlar ve eylemlerimiz, şirketimizin itibarını ve gelecekteki başarısını şekillendirmemize yardımcı olur. AbbVie çalışanları olarak şirketimizi

Detaylı

Genel Davranış Kuralları

Genel Davranış Kuralları Genel Davranış Kuralları Ethics Line www.rolls-royce.com/ethicsline İstediğiniz zaman Rolls Royce Ethics Line aracılığıyla soru sorun veya endişenizi dile getirin. İcra Kurulu Başkanı nın mesajı Davranış

Detaylı

Davranış Kuralları Xxxxxxxx. Vodafone Davranış Kuralları. Vodafone Way İlkeleri Doğrultusunda Çalışmak

Davranış Kuralları Xxxxxxxx. Vodafone Davranış Kuralları. Vodafone Way İlkeleri Doğrultusunda Çalışmak Davranış Kuralları Xxxxxxxx Vodafone Davranış Kuralları 1 Vodafone Way İlkeleri Doğrultusunda Çalışmak Davranış Kuralları Xxxxxxxx Yaptığımız her şeyde güven esastır. 2 Davranış Kuralları Xxxxxxxx İcra

Detaylı

Ahlakı veetik Kuralları

Ahlakı veetik Kuralları İş Ahlakı veetik Kuralları İçindekiler 1. Kültürümüz - Doğru Olanı Yapma Kültürü Başkan ve CEO nun Mesajı... 1 Giriş Doğruluk Taahhüdümüz... 2 Sorumluluklarımız... 3 2. Celgene ve Hissedarlarımıza Karşı

Detaylı

İş Davranış Kuralları

İş Davranış Kuralları İş Davranış Kuralları İş Davranışları Kuralları 1 Vaatleri yerine getirmek > Dinliyoruz, anlıyoruz ve karşılık veriyoruz > Net beklentiler üzerinde uzlaşıyoruz > İstikrarlı bir mükemmellik arıyoruz Tam

Detaylı

Şirketimizde Benimsenen. Yol Gösterici İlkeler. Cargill Davranış Kuralları

Şirketimizde Benimsenen. Yol Gösterici İlkeler. Cargill Davranış Kuralları Şirketimizde Benimsenen Yol Gösterici İlkeler Cargill Davranış Kuralları İşimizi yaparken her zaman esas aldığımız ilke şudur: özümüz senettir. İçindekiler John MacMillan, r., 1923 Giriş Yönetim Kurulu

Detaylı