ÇANAKKALE TİCARET BORSASI. Milli ekonominin temeli tarımdır.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ÇANAKKALE TİCARET BORSASI. Milli ekonominin temeli tarımdır."

Transkript

1 TİCARET BORSASI

2 Milli ekonominin temeli tarımdır.

3 Bilindiği üzere Ticaret Borsaları, 5174 sayılı Kanunda yazılı esaslar çerçevesinde Borsaya dahil maddelerin alım - satımı ve Borsada oluşan fiyatlarının tespit, tescil ve ilanı işleriyle meşgul olmak üzere kurulan kamu tüzel kişiliğine sahip kurumlardır. Ticaret Borsaları, bulundukları yerlerde üretimi, tüketimi ve pazarlaması yeterli kapasitede olan, bu sebeple Borsaya kota edilmiş olan maddelerin alım - satımının, fiyatlarının serbest rekabet düzeni içinde tespit ve ilanı işleriyle meşgul olan organize pazarlar olduğundan, Ticaret Borsalarının varlığı bir anlamda maddeye bağlı olmaktadır. Bu özelliği ile Ticaret Borsaları serbest piyasa ekonomisi sisteminin önemli bir unsuru olmaktadır. Ülkemizin ekonomik hayatının en üst ve tek yasal kuruluşu olan Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin bir uzantısı olan Çanakkale Ticaret Borsası 502 üyenin sorunlarının tespit etmek, Ticaret borsacılığının yarınlarına şekil vermek, her türlü soruna çözüm yolları Kaya ÜZEN Çanakkale Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı bulmak amacıyla büyük bir azim ve titizlikle çalışmalarını sürdürmektedir. Çanakkale Ticaret Borsası olarak üyelerimize 1991 yılından beri hizmet vermekteyiz. Önceleri sadece merkez borsamızda hizmet verirken üyelerimizin talepleri doğrultusunda borsamızla olan işlerini kolaylaştırmak ve bazı işlemleri daha yakın mesafelerde çözümleyebilmek için Ezine İrtibat büromuzu, Gelibolu İrtibat büromuzu ve Çan-Yenice irtibat büromuzu açtık. Çağdaş borsacılık kapsamında hizmet vermeyi amaçladığımız borsamızda, modern teknolojiye sahip konferans salonumuz, üreticilerin ürünlerinin hak ettiği değeri elde etmesini sağlayan ve ürünlerinin kalite kriterlerini ortaya koyan laboratuarlarımız ve üretici ile tüccarın bir araya gelmesini sağlayan satış salonlarımız bulunmaktadır. Alt yapımızı tamamladıktan sonra üyelerimize daha iyi ve daha kaliteli hizmet vermek için 2008 yılı başından itibaren borsamız olarak yeni bir sürece girdik. Çanakkale Ticaret Borsası olarak, TSEN ISO 9001:2000 Kalite Yönetim Sistemleri Belgesi aldık. Ayrıca TOBB tarafından sürdürülen Oda/Borsa Akreditasyon Projesi çerçevesinde Türk Oda borsa sistemi için oldukça önemli olan Kalite Stratejisi çalışmalarına katıldık. Bu girişimin amacı oda/borsaların hizmet türlerinin arttırılması, hizmet kalitelerinin iyileştirilmesi, oda/borsa sistemi içinde bir yakınlaşmanın temini ve bu sayede Türk oda/ borsa sisteminin Avrupa Oda/ borsa sistemine uyumunun sağlanmasıdır. Akreditasyon Sistemi çerçevesinde borsamız Akredite bir borsa oldu.. Borsamızda hububat ve bakliyat mamulleri, hayvancılık sektörü, zeytin ve zeytinyağı sektörü, bağcılık ve şarapçılık, süt ve süt mamulleri, su ürünleri, tekstil hammaddeleri, sebze- meyve işleme sektörü gibi katma değeri yüksek ürünlerin işlemleri yapılmaktadır. Üyelerimize gerek markalaşmanın önemini belirten eğitim seminerleri düzenlemek, gerekse üyelerimizin sektörleri ile ilgili son gelişmeleri takip etmeleri ve ürünlerinin tanıtımlarının yapılması için ulusal ve Almanya- Anuga Fuarı- Fransa-Sial Fuarı gibi uluslar arası fuarlara standımızla katılım yaptık ve yapmaktayız.. Çanakkale Ticaret Borsası olarak üyelerimizin sektörlerinde gelişmelerini sağlamak için uygun ortamlar hazırlamak ve bölgemizin ekonomisini geliştirmek amacıyla ülkemizde ve dünyada Çanakkale mizin ve üyelerimizin en iyi şekilde tanıtımını yapmayı misyon edindik. Üyelerimizin yurt dışı bağlantılarını yapmak üzere iş formlarına katılım sağlayarak üyelerimizin sektörleri ile ilgili ikili iş görüşmeleri yapmalarına da fırsat sağlamaktayız. TOBB ve Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu desteği ile ileriki dönemde Türk-Yunan-Bulgar İş Konseyini Çanakkale mizde düzenlemenin heyecanını duymaktayız.. Borsamızın takip ettiği en önemli bir proje ise Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğimizin çatısı altında kurulması planlanan Lisanslı Depoculuk Şirketidir. 120 milyon dolarlık projeyle tüm borsaların katılımı amaçlanmıştır. Bu projenin hayata geçmesiyle üretici, tüccar, sanayici daha fazla menfaat elde edecek ve daha fazla kazanacak. Birisinin cebine daha çok para girecek birisinin cebinden de daha az para çıkacak, herkesin kazandığı bir ortam yaratılacak. Alıcı, neyi, hangi kaliteyi aldığını bilecek. Sağlıklı ortamda ürün depolanacak. Borsanın oluşmasıyla artık buğday, fındık, pamuk gibi ürünler çuvalla, traktörle, kamyonun arkasında değil, eldeki bir senetle muamele görecek. Alınıp satılması kolaylaşacak. Bölgemizdeki bir ürünü dünyanın diğer ucunda satar hale gelecek.. Bu proje ile önce üreticiler olmak üzere sanayiciler, ihracatçılar, imalatçılar hepsi bir kategoride ürününü hem değerlendirip hem de piyasada daha fazla kullanılabileceği bir noktaya gelecek. Alan ve satan risk ortamında olmadan gerçek kazancını görecek. Çanakkale Ticaret Borsası olarak borsamızda pamuk, zeytin ve zeytinyağı ve buğday gibi lisanslı depoculuğa uygun ürünler işlem görmektedir. Bu düşüncelerle Meclisimizin almış olduğu karar gereğince Lisanslı Depoculuk Şirketine Çanakkale Ticaret Borsası olarak ortak olma kararı almış bulunmaktayız... Ayrıca 2011 yılı içerisinde Çanakkale Valimiz Sn. Güngör Azim TUNA eşliğinde üyelerimizin sorunlarını incelemek ve değerlendirmek amacıyla bir dizi program gerçekleştirdik. Sektörlere göre yapılan üye ziyaretlerinde Çanakkale nin markalarını Sayın Valimize tanıtma fırsatı yakaladık ayrıca ziyaretler neticesinde üyelerimiz hem onure oldular, hem de Borsamıza ve Sayın Valimize taleplerini dile getirdiler. Çanakkale Ticaret Borsası olarak ana faaliyet konumuz olan tarımda sektörünün pazarlama ve tanıtım sorunlarını tespit etmek amacıyla GMKA Doğrudan Faaliyet Desteği Kapsamında Çanakkale Ticaret Borsası olarak Çanakkale Tarım Sektörü Tanıtım Ve Pazarlama Stratejileri Planı adlı proje gerçekleştirerek hibe almaya hak kazandık. Bunun yanısıra Çanakkale Ticaret Borsası olarak sahip olduğumuz sosyal sorumluluk bilinciyle, girişimciliği desteklemek ve istihdamı arttırmak amacıyla KOSGEB Çanakkale Hizmet Müdürlüğü ile işbirliği yaparak Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi projesini gerçekleştirdik. Bu proje ile 30 girişimci adayının iş kurmaları ve istihdam sağlamaları ile ilgili destek olunmuştur. Çanakkale Ticaret Borsası olarak Çanakkale ekonomisini modernleştirecek ve güçlendirecek bu dönüşüm sürecinin destekçisiyiz. Destekçisi olmaya da devam edeceğiz.

4 ÇANAKKALEMİZ VİZYON Sürdürülebilir gelişme içinde, altyapı ve ulaşım sorunlarını çözmüş, tarımı ve tarıma dayalı sanayisi gelişmiş, dünya mirası varlıklarını, doğasını, tarihini ve kültürel değerini koruyan ve geliştiren, yaşam kalitesi yüksek, turizm, üniversite ve barış merkezi ÇANAKKALE POTANSİYELLERİ Eğitim ve kültür düzeyi yüksek, İnsanları demokrat aydın ve çalışkan, Toplumsal duyarlılığı yüksek, Doğal, tarihi ve kültürel zenginlikleri, boğazı ve adaları olan, Turizm potansiyeli yüksek, Rüzgar ve jeotermal enerji potansiyeli ve tarımsal geleneği bulunan bir il. STRATEJİK HEDEFLER Toplumsal iletişimi, katılımcılığı kurumsallaştırmak ve üniversiteyi geliştirme, Yaşam kalitesinin yükseltilmesi için turizm, tarım ve tarıma dayalı sanayinin geliştirilmesi, Turizmde çeşitlilik, Ulaşım ve altyapı sorunlarının çözülmesi, Tarıma dayalı Sanayi ve teknolojik tarımın geliştirilmesi, Sürdürülebilir kalkınma,

5 ÇANAKKALE NİN TARİHTEKİ YERİ Eski çağlarda HELLESPONTOS ve DARDANEL olarak anılan Çanakkale M.Ö yılından beri yerleşim alanı niteliğini korumuştur. Erken Bronz Dönemi nden bu yana önemli bir yerleşim merkezi olan Çanakkale; Çanakkale Boğazı sayesinde Anadolu ile Avrupa ve Akdeniz ile Karadeniz arasındaki bağlantıyı sağlayan iki geçit bölgesinden biridir. Bu özelliği nedeniyle oldukça zengin bir tarihi vardır. Yörede yaşayan topluluklara ekonomik ve askeri üstünlük sağlamış, onlar da uygarlık alanında çağdaşlarını geçmişlerdir. Ancak bu durum, yöreyi çeşitli göç ve istila hareketlerinin hedefi yapmıştır. Değişik tarihlerde yerleşmek ya da yağmalamak amacıyla bölgeye gelenler olmuş, her iki durumda belirli kültür alışverişini yoğunlaştırmıştır. Bu kültürel yoğrulma, yüzyıllar boyu kesintilerle sürmüş, bunun sonucu oldukça renkli bir kültür mozaiği ortaya çıkmıştır. Boğazın en dar yerinde Fatih Sultan Mehmet döneminde Rumeli yakasında Sestos dolaylarında Kilitbahir, Anadolu yakasında Abydos dolaylarında Sultaniye (Kale-i Sultaniye) ya da Çanak Kalesi adı ile anılan kaleler yapılmıştır. Bugünkü Çanakkale İli nin adı Anadolu yakasındaki Çanak Kalesinden gelmektedir. Yörenin en eski halkı Beşiktepe ve Kumtepe yerleşmelerinden bilinen Kalkolitik Dönemin yerli halkıdır. Bunları, İ.Ö lerden 1200 lere kadar herhangi bir dış etki altında kalmadan yaşamlarını sürdüren Troya halkı izler. Bundan sonra sırasıyla Troya Savaşları ile Akalar, Ege göçleri ile çeşitli kavimler gelmiştir. En son olarak Sicilyalı Komutan Roger De Flor un ölümüyle buyruğundaki Katalonyalılar bir süre etkinliklerini sürdürseler de, daha sonra Türkler le yaptıkları bir anlaşma gereği, Çanakkale ve yöresini Türk Beylerine bırakmışlardır. M.Ö yılında kurulan L Troia, M.Ö yıllarında bir depremle yıkılmıştır. Bundan önce de yörede eski yerleşmelerin bulunduğu bilinmektedir. Dardanos kentinin I. Troia dan önce kurulduğu düşünülmektedir. Kuruluş önceliği yıl kadardır. M.Ö lerde kuzeyden gelen deniz kavimleri nin göçü ile bölgede ve Anadolu da yazılı tarih açısından karanlık dönem başlamıştır. Bölge, M.Ö. 7. yüzyılda Batı Anadolu da büyük bir güç haline gelen Lydia Krallığı nın egemenliğine girmiş, M.Ö. 5. yüzyılda Perslerin gelmesiyle, Pers etkisi artmaya başlamış, M.Ö. 386 yılında Persler ve Spartalûar arasında yapılan Kral Barışı ile bölgede kesin olarak Pers egemenliği sağlanmıştır. M.Ö. 334 te Makedonya Kralı Büyük İskender in Pers ordusunu Biga Çayı (Granikos) yakınlarında bozguna uğratmasıyla Anadolu da Pers hakimiyeti gerilemeye başlamıştır. İskender in Ölümünden sonra İskender in komutanları bölgede iktidar mücadelesine girişmişlerdir. Bergama Krallığı nın hakimiyeti ve Galat istilaları döneminden sonra, Roma nın bölgedeki hakimiyet kurma çabaları sırasında Diktatör Sulla, Gelibolu ya kadar gelmiştir. Bölge, Roma ve Bizans dönemlerinde limanlarıyla da önem kazanmıştır. Osmanlıların Akdeniz de egemenlik kurma istekleri, onları Balkan Yarımadası ndaki fetihlere, Gelibolu ve yöresinden başlamaya yöneltmiştir. Gelibolu da bir tersanenin kurulmasıyla birlikte Çanakkale deki Osmanlı egemenliği daha da artmıştır. Boğazın önemi Çanakkale Savaşları nda (1. Dünya Savaşı nda) bir kez daha gündeme gelmiş ve düşman donanması 18 Mart 1915 tarihinde bozguna uğratılmıştır.

6 Çanakkale ve Turizm Her mevsim ayrı bir güzelliği sunan Çanakkale, içinden deniz geçen coğrafyasıyla topraklarının bereketiyle, tarihi ihtişamıyla, antik, doğal ve modern bir kenttir. Çanakkale, yaklaşık 5000 yıllık geçmişi ile eğitim, kültür, tarih kenti olmanın yanı sıra Homeros un İlyada sındaki gibi antik kültür hazinelerinin destanlarla beslenip gerçekliğe ulaştığı büyülü tarihi mekanları bünyesinde barındıran önemli bir turizm kentidir. Eski çağlarda Helles Pontus ve Dardanel olarak anılan Çanakkale Ege ve Marmara bölgesinde topraklan bulunan 671 km kıyı şeridine sahip tarih ve coğrafyanın anlamlı bir şekilde buluştuğu güzel bir kentimizdir. Tarihimizde ve dünya harp tarihinde özel ve önemli bîr yer tutan Çanakkale Savaşları nın geçtiği Gelibolu Yarımadası Tarihi Milli Parkı, antik dünyanın batı Anadolu daki önemli merkezleri Troia ve Assos kentimizin vazgeçilmez tarih ve turizm değerlerindendir. Troia savaşlarından Çanakkale Savaşlarına uzanan tarihi süreç sonunda geriye kalan antik kentler ve kutsal alanlar kent kimliğine Barış temasını eklemiştir. Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi M. Kemal ATATÜRK Uzak diyarlardan evlatlarını harbe gönderen analar a seslenirken Evlatlarınız bizim bağrımızdadır sözüyle Yurtta Barış Dünyada Barış mesajını bu topraklardan dünyaya iletmiştir. İnsanının misafirperverliği, bozulmamış doğası, özgün yapıları, antik kentleri, tarihi surları, şehitlikleri, sivil mimarlık örnekleri ile mavi bayraklı temiz sahil ve plajları, büyüleyici adaları, kaplıcaları, ılıman iklimi, çeşitli tarımsal ürünleri, yöresel yemekleri, taze ve çok çeşitli balıkları, el sanatları, folkloru ve sanatçıları ile ülkemizin kültür ve turizm merkezlerinden bîridir.

7 İl sınırları içinde kalan arazide önemli bir göl yoktur. Mevcut göller Gelibolu Yarımadası nda ve Gökçeada da yazın kuruyan tuz gölleri dir. İklim Çanakkale ilinin iklimi, bulunduğu yer nedeniyle geçiş iklimi özellikleri gösterir. Genel karakteriyle Akdeniz iklimi özelliklerini yansıtır. Bunun yanında İlimizin daha kuzeyde bulunması nedeniyle kışları ortalama sıcaklık daha düşüktür. Minimum sıcaklık -4,2 C ile Şubat ayı, Maksimum sıcaklık +35,8 ile Ağustos ayındadır. Yıllık sıcaklık ortalaması 14.7, ortalama nem oranı ise %72.6 dır. İlimizi çevre İllerden ayıran diğer bir özelliği de yılın büyük bir kısmının rüzgarlı geçmesidir. ülke genelinde görülen çevre problemleri ilimizde yaşanmamaktadır. Mevcut sanayi tesislerinde sıvı ve gaz atıkları yönünden gerekli önlemler alınmakta, yerleşim yerlerinden kaynaklanan sıvı ve katı atıkların en az zararla bertarafına çalışılmaktadır. Gerçekleştirilmesi planlanan yatırımların çevre üzerinde yapabileceği olumsuz etkilerin önceden belirlenerek gerekli önlemlerin alınması amacıyla Çevresel Etki Değerlendirme Çalışmaları sürdürülmektedir. Sanayi de kullanım için getirilen doğal gazın önümüzdeki yıllarda ısınma amaçlı olarak kullanımı da planlanmaktadır. Yıllık egemen rüzgar kuzey rüzgarlarıdır. En çok, poyraz, yıldız, lodos, kıble eser. Çanakkale nin Coğrafi Yapısı Çanakkale Türkiye nin kuzeybatısında Avrupa ve Asya kıtalarını birbirinden ayıran ve kendi adını taşıyan Boğaz ın iki yakasında kurulmuştur. Arazi Yapısı Çanakkale; Balkan Yarımadası nın Doğu Trakya topraklarına bir kıstakla bağlanmış Gelibolu Yarımadası ile, Anadolu nun batı uzantısı olan Biga Yarımadası üzerinde toprakları bulunan bir ilimizdir. Avrupa ve Asya da toprakları bulunan Çanakkale, Edirne, Tekirdağ ve Balıkesir il sınırları ile çevrilidir. İl sınırlarına; Ege Denizinde Türkiye nin en büyük adası olan Gökçeada ile Bozcaada ve Tavşan Adaları da girer. İl, doğu boylamları ve kuzey enlemleri arasında Km2 lik bir alanı kapsar. İlimizin topraklan büyük bir kısmıyla Marmara Bölgesinin Güney Marmara bölümüne; Edremit Körfezi kıyısındaki küçük bir alanı ise, Ege Bölgesine girer. Anadolu Yarımadası nın en batı noktası Baba Burnu ile Türkiye nin en batı noktası olan Gökçeada daki Avlaka Burnu il sınırları içerisindedir. İlin toplam kıyı uzunluğu 671 km.dir. Dağlar Çanakkale ilinin toprakları, genellikle dağ ve tepelerle kaplı alanların vadilerle parçalanmış engebeli görünüşündedir. En yüksek dağı 1767 metre ile Kaz Dağı dır. Gelibolu Yarımadası nda Tekir Dağlarının uzantısı olan Koru Dağı 726 metre yüksekliktedir. Diğer yüksek dağlar, kaz dağı dolaylarında yer alır. Biga yöresinde kuzeydoğu, güneybatı yönünde uzanan mt. arasındaki az yüksek sıralar, dalgalı bir görünüm Gelibolu Yarımadası nda, boğazdan Saroz Körfezine doğru basamak basamak bir yükselme görülür. 400 metreye yaklaşan, tepeler dik yamaçlarla Saroz Körfezine iner. Ovalar Akarsu ağızlarında ve geniş tabanlı vadilerde görülen ovalar Çanakkale de az yer kaplar. Ezine Ovası, Bayramiç Ovası, Kumkale Ovası, Biga ve Karabiga Ovaları, Agonya (Yenice-Hamdibey- Kalkım) Ovası, Umurbey ve Sarıçay Ovaları, Anadolu yakasındaki ovalardır. Gelibolu Yarımadasında ise Kavak Ovası, Cumalı Ovası, Yalova Ovası, Kilye ve Piren Ovaları vardır. Akarsular ve Göller İlimiz dahilinde büyük, küçük bütün akarsuların düzenli bir rejimi yoktur. Sonbahar yağmurlarıyla ve karların erimeye başladığı nisan, mayıs aylarında kabarırlar, bunun dışındaki sürelerde bir kaç yüz litrelik debiye kadar düşerler. Bu düzensizlik yüzünden ilimizdeki akarsulardan ulaşım ve tarım yönünden yararlanma imkanı olmamaktadır. Akarsuların çoğu Kazdağı ndan doğarlar. İlimizdeki akarsuların belli başlıları; Tuzla Çayı, Menderes Çayı, Sarıçay, Kocabaş Çayı, Bayramiç Deresi, Bergaz Çayı ve Kavak Çayı dır. Yıllık ortalama yağış miktarı m3 (Gökçeada) ile m3 (Ayvacık) arasında değişmektedir. Yaz aylarında yağış miktarı oldukça düşüktür. Yağışların en fazla görüldüğü aylar Aralık, Ocak ve Şubat ayları dır. Karla örtülü gün sayısı en fazla 8 gün kadardır. Bitki Örtüsü İl yüzölçümünün % 55 i ormanlıktır. Kalan diğer alan çayır, mera ve tarıma elverişli arazi ile kaplıdır. Akdeniz iklimine özgü bitki topluluğu makiler, defne, kocayemiş, mersin ve çalılıklardan oluşmuştur. Bu ormanlarda karışık cins ağaç toplulukları bulunur. Kızılçam, karaçam, köknar, meşe, kayın türündeki ağaçlar çoğunluktadır. Koru tipi ormanlara, Kazdağı dolaylarında rastlanır. İç kısımlarda, bozkır görünümlü, cılız otlu, tahıl üretimine elverişli alanlar ile su boylarında her mevsim yeşil kalabilen çayırlara rastlanır. Çevre Doğal çevrenin giderek bozulup yok olduğu günümüzde; ülke nüfusunun % 25 inin, ülke sanayisinin yarısından fazlasının bulunduğu Marmara Bölgesinde kentleşme ve sanayileşme baskısına direnebilen bir yaşam ortamıdır ÇAN- AKKALE. Dünyanın önemli su yollarından biri olan Çanakkale Boğazı, 671 km. kıyı şeridi, kendine has özellikleri, ilimiz doğal çevresinin en belirgin zenginliklerindendir. Çanakkale de kentleşme ve sanayileşme yoğun bir biçimde yaşanmadığından

8 Çanakkale nin Tarımsal Yapısı Çanakkale; Türkiye nin Kuzeybatı yönüne düşen Balkan Yarımadasının Doğu Trakya topraklarına bir kıstakla bağlanmış Gelibolu Yarımadası ile Anadolu nun batı uzantısı olan Biga Yarımadası üzerinde toprakları bulunan bir ilimizdir. Ege Denizi ile Marmara Denizini birleştiren su yolu olan Çanakkale Boğazının iki yakasında, yani Asya ve Avrupa da toprakları bulunan ilimiz; 25 derece 35 dakika ve 27 derece 45 dakika doğu boylamları ile 39 derece 40 dakika ve 40 derece 45 dakika kuzey enlemleri arasında Km. karelik bir alanı kaplar yılı itibariyle yetiştirilen tarım ürünleri arasında en önemli yeri gerek ürün miktarı olarak gerekse de ekim sahası olarak hububat almaktadır yılında ton Domates, ton Buğday, ton mısır, ton Zeytin, ton Elma, ton Şeftali, ton Ayçiçeği, ton Üzüm, ton Kanola üretimde ilk sıraları almıştır. Türkiye toplam domates üretiminin % 5 i, zeytin üretiminin % 4 ü, şeftali üretiminin % 11 i, şaraplık üzüm üretiminin % 7 si, Kanola üretiminin % 11 i, bakla üretiminin % 4 ü, yağlık ayçiçeği üretiminin % 4 ü ve elma üretiminin % 3 ü ilimizde gerçekleştirilmektedir. Çanakkale köylüsünün önemli geçim kaynaklarının başında hayvancılık gelmekte olup, İl de adet Büyükbaş hayvan, adet Küçükbaş hayvan vardır. Hayvancılıkta süt üretimi önemli bir yer tutmakta olup 2009 yılında ton süt üretimi gerçekleştirilmiş olup üretim değeri 271 milyon TL. dir. Ayrıca kümes hayvancılığı ve arıcılık da Çanakkale köylüsünün önemli geçim kaynakları arasındadır. Çanakkale ilinde su ürünleri üretimi de önemli bir yer kaplamakta olup, 2009 yılı içinde ton deniz balığı, 23 ton tatlı su balığı, 149 ton kültür balıkçılığı, ton kabuklu ve yumuşakça üretimi gerçekleştirilmiştir. Çanakkale ilinin toprakları büyük kısmıyla Marmara Bölgesinin Güney Marmara bölümüne, Edremit Körfezi kıyısındaki küçük bir alanı ile de Ege Bölgesine girer. İl yüzölçümünün % 53 ünü ormanlar, % 33 ünü tarım yapılan arazi, % 2 sini çayır ve mera lar, % 12 ini kültür dışı araziler kaplamaktadır. Tarım arazisinin % 80 i tarla arazisi, % 6 sı sebze, % 3 ü meyve, % 2 si bağ, % 9 u zeytinliktir.

9 MESLEK KOMİTELERİMİZ 1. MESLEK KOMİTESİ Öğütülmüş Tahıl İmalatı Tahılların ve Tohumların Toptan Ticareti 2. MESLEK KOMİTESİ Yağlı Tohumların Toptan Ticareti KALİTE POLİTİKAMIZ Tabi olduğumuz yasalar çerçevesinde, Kalite Yönetim Sisteminin şartlarına uyarak etkinliğini sürekli iyileştirip, çağdaş borsacılık anlayışı içinde üyelerimizin beklenti ve ihtiyaçlarını eğitimli personelimiz ve modern alt yapımız vasıtasıyla beklentilerinin ötesine çıkarmaktır. 3. MESLEK KOMİTESİ Baklagillerin Toptan Ticareti 4. MESLEK KOMİTESİ Bitkisel Ham Yağ İmalatı Hayvan veya Bitkisel Kaynaklı Yenilebilir Sıvı ve Katı Yağların Toptan Ticareti MİSYONUMUZ Bağlı bulunduğumuz 5174 sayılı kanun çerçevesinde hizmet vererek; Üyelerimizin sektörlerinde gelişmelerini sağlamak için uygun ortamlar hazırlamak ve bölgemizin ekonomisini geliştirmek amacıyla ülkemizde ve dünyada üyelerimizin en iyi şekilde tanıtımını yapmaktır. VİZYONUMUZ Yasalar çerçevesinde; gelişen hizmet çeşitliliği sunan, kurumsallaşmayı başarmış, üye memnuniyeti sağlayan, modern öncü bir borsa olmak. Avrupa Birliği sürecinde Yeni gelişmelerin üyelerimize tanıtımını gerçekleştirip, Çanakkale Ticaret Borsası nın kendisini, tarımını ve tüm üyelerini AB ye hazırlamaktır. HEDEFLERİMİZ Üyelerimizin sektörlerinde gelişmelerini sağlamak için uygun ortamlar hazırlamak, bölgemizdeki sivil toplum kuruluşlarıyla tek bir güç oluşturarak bölgemizin ekonomisini geliştirmek amacıyla ülkemizde ve dünyada üyelerimizin en iyi şekilde tanıtımını yapmaktır. 5. MESLEK KOMİTESİ Peynir ve Çökelek İmalatı 7. MESLEK KOMİTESİ Tarımsal Kalkınma Kooperatifleri 6. MESLEK KOMİTESİ Canlı Hayvanların Toptan Ticareti Ham Deri Post Deri Toptan Ticareti Belirli Bir Mala Tahsis Edilmiş Mağazalardaki Et ve Et Ürünlerinin Perakende Ticareti 8. MESLEK KOMİTESİ Taze Meyve ve Sebzelerin Toptan Ticareti Konserve Meyve ve Sebzelerin Toptan Ticareti Balıklı, kabuklu hayvanlar ve yumuşakçalar da dahil diğer gıda maddelerin toptan ticareti, Belirli bir mala tahsis edilmemiş mağazalardaki gıda, içecek ve tütün ürünlerinin toptan ticareti

10 1. 1. MESLEK KOMİTESİ Öğütülmüş Tahıl İmalatı Tahılların ve Tohumların Toptan Ticareti 1. MESLEK KOMİTESİ EROL ÖZEN MECLİS BAŞKANI 1. MESLEK KOMİTESİ BAŞKANI İlimizin gelirlerinin %65 ini ve istihdamın yaklaşık %40 ını oluşturması nedeniyle tarım sektörü Çanakkale miz için ekonomik olduğu kadar sosyal önemi de en yüksek olan sektördür. Hepimizin bildiği üzere Çanakkale miz, sahip olduğu ürünlerle, emsalsiz doğa, kültür ve sanat zenginlikleriyle geniş bir coğrafi ürün çeşitliliğine sahiptir. Ne yazık ki, zengin kaynaklarına ve imkanlarına rağmen tarım sektörü uzun yıllar hak ettiği ilgi ve desteği de yeterince görememiştir. Hububat insan beslenmesinde kullanılan kültür bitkileri arasında dünyada ekiliş ve üretim bakımından ilk sırada yer alan bir üründür. Türkiye de buğday yalnızca bir ürün değil, halkımızın en önemli besin maddesi olması dolayısıyla stratejik bir üründür. İlimizde buğday verimini sınırlayan faktörlerin başında yağışların düzensizliği gelmektedir. Sonbaharda görülen aşırı yağışlar bazı yıllarda ekimi geciktirmekte, ayrıca Şubat ayı ortasından Mart ayı ortasına kadar geçen sürede de yağışların yetersiz olması da verimi düşüren en önemli faktörlerden birisidir. Hububat üretiminin ekonomik, ekolojik ve sosyal anlamda sürdürülebilir, verimli uluslar arası alanda rekabet edebilen bir yapıya kavuşturulana kadar üretimden pazarlamasına kadar her aşamada desteklenmelidir. Bu durum göz önüne alınarak, özellikle buğday, genel olarak da tarım konusunda, Türkiye üreticisini desteklemek, üretimi geliştirmek, ithalatını daraltıp ihracatını artırmak zorundadır. Hububat verim ve kalitesinin artırılması için sertifikalı tohum kullanılması üst seviyeye çıkarılmalı, kaliteli ürün elde etmek için de toprak analizlerinin yapılması teşvik edilmeli ve üretim bölgelerinde borsa laboratuarı ve İl kontrol laboratuarı gibi laboratuarlarda ürünlerin analizlerini yaparak bölgesel olarak gerekli kalitenin belirlenmesi sağlanmalıdır. Tarım sektörü ülkemiz için en büyük istihdam alanı durumundadır. İstihdam edilen nüfusun yarıya yakını geçimini tarım sektöründen sağlamaktadır. Tarım sektörü, kırsal alandaki nüfusu, yöresinde üretken ve bağlı tutan en ağırlıklı sektör durumundadır. Yani bir anlamda kırsal kesimin kalkınması ve çoğu sosyal ve ekonomik problemlerimizin kaynağı durumunda olan iç göçün önlenmesinin en etkili yolu da tarım sektörünün geliştirilmesidir. Çanakkale Ticaret Borsası Meclisi olarak iştigal konumuz olan tarımda kendimize çizdiğimiz yol haritamızdan ve planlarımızdan sapmadan yolumuza devam ediyoruz.

11 ABDULLAH DENİZ ADRESİ : ÇANAKKALE YOLU 6.KM ÇAN/Ç.KALE TELEFONLAR: DELTA TARIM GIDA HAY.PET.ÜRÜN.İNŞ.NAK.TİC.LTD.ŞTİ ADRESİ: BARBAROS MAH. ATATÜRK CAD. DENİZ APT. Ç.KALE TELEFONLAR: BAŞARAN AKARYAKIT NAK.TİC.LTD.ŞTİ ADRESİ:KUMKALE BELDESİ Ç.KALE TELEFONLAR: CANER MADENCİLİK TAŞ.TAR.ÜR.SAN.TİC.LTD.ŞTİ ADRESİ:GÖKÇALI KÖYÜ Ç.KALE TELEFONLAR: ALİ GÜRNEŞ ADRESİ:GÜLPINAR AYVACIK/ Ç.KALE TELEFONLAR: CESE NAK.İNŞ.GIDA SAN.TİC.LTD.ŞTİ ADRESİ: NAMIKKEMAL MH. ARAPİBRAHİMPAŞA CD.Ç.KALE TELEFONLAR: ATİLLA GÜLER ADRESİ: CAMİCEDİT MAH. KIBRIS CAD.NO:75 BAYRAMİÇ/Ç.KALE TELEFONLAR: DOĞANBEY UN GIDA KUYUM. TARIM VE HAYVANCILIK NAK.TUR.SAN.TİC.LTD.ŞTİ. ADRESİ: ÇANAKKALE YOLU ÜZERİ 6 KM ÇAN/Ç.KALE TELEFONLAR: AYDIN TARIM ÜRÜNLERİ SAN.TİC.LTD.ŞTİ ADRESİ:DUMLUPINAR CAD. NO:13 EVREŞE /GELİBOLU-Ç.KALE TELEFONLAR: DURMUŞ KULA ADRESİ:CAMİKEBİR MAH. İNÖNÜ CAD. NO:88 BAYRAMİÇ/Ç.KALE TELEFONLAR: CAHİT ALTINDİŞ ADRESİ: FEVZİPAŞA MAH. YUKARI ÇARŞI NO:38 Ç.KALE TELEFONLAR: ECEABAT TARIM HAY.GIDA.İNŞ.NAK.MAH.SAN.TİC.LTD.ŞTİ ADRESİ: İSMET PAŞA MH. ESATPAŞA SOK.NO:6/A ECEABAT/Ç.KALE TELEFONLAR: FERHAT GÜRNEŞ ADRESİ: ATATÜRK MH. GÜLPINAR BELDESİ AYVACIK/Ç.KALE TELEFONLAR: FERUDUN CEYLAN ADRESİ:PAZARKÖY YENİCE Ç.KALE TELEFONLAR: FEVZİ AYDIN ADRESİ: ÇEŞME MH. DUMLUPINAR CD. NO:4 EVREŞE/ TELEFONLAR: H.Ö 444 ÖZTÜRKLER GIDA SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ. ADRESİ: İNÖNÜ CAD.NO:98/A / ÇANAKKALE TELEFONLAR: HATİCE KORKMAZ ( ÇAN UN FABRİKASI) ADRESİ: ÇEVRE YOLU ÜZERİ NO:1 ÇAN/Ç.KALE TELEFONLAR: HASAN YILDIRIM ADRESİ: GÖKÇALI KÖYÜ/Ç.KALE TELEFONLAR: KALE UN SANAYİ VE TİCARET A.Ş. ADRESİ: BURSA YOLU 2.KM.Ç.KALE TELEFONLAR: KEPEZ UN-Ç.KALE UN SAN. TİCARET VE TARIM İŞLETMELERİ A.Ş. ADRESİ:KEPEZ / Ç.KALE TELEFONLAR: MURAT YALÇIN ADRESİ: CAMİKEBİR MH. A.SAİM KAYAALP BULVARI EZİNE/Ç.KALE TELEFONLAR: MUSTAFA AYAZ ADRESİ: ADİLHAN KÖYÜ TELEFONLAR: MÜCAHİT KARACA ADRESİ:CUM.MAH.MESUT HULKİ ÖNÜR CAD. NO:24 ÇAN/Ç.KALE TELEFONLAR: NECATİ CEYLAN ADRESİ: PAZARKÖY BELDESİ YENİCE/Ç.KALE TELEFONLAR: OLGUN TARIM ÜRÜN.TİC.LTD.ŞTİ ADRESİ: CAMİKEBİR MH. SAĞLIK MERKEZİ KARŞISI BAYRAMİÇ/Ç.KALE TELEFONLAR: OSMAN TORPİL ADRESİ: İSMETPAŞA MH.18 NOLU TAŞIYICILAR KOOP. Ç.KALE TELEFONLAR: OĞUZ UN GIDA TARIM ÜRÜN. NAK. KUY. UN SAN. TİC.LTD.ŞTİ ADRESİ: YAPILDAK KÖYÜ /Ç.KALE TELEFONLAR: RIDVAN AKBIYIK ADRESİ: Ş.ER MUSTAFA GİRGİN CD. LAPSEKİ/Ç.KALE TELEFONLAR: SAFFET UN ÜR.DAY.TÜK.MAL.MOB.SAN. TİC.PAZ. LTD.ŞTİ. ADRESİ: HAMDİBEY BELDESİ YENİCE Ç.KALE TELEFONLAR: SELÇUKLAR UN VE PETROL ÜRÜNLERİ SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ. ADRESİ: PAZARKÖY YENİCE Ç.KALE TELEFONLAR: SEYFETTİN YILDIRIM ADRESİ: İPEK UN FABRİKASI ESENTEPE EZİNE/Ç.KALE TELEFONLAR: SÜLEYMAN YAYICI ADRESİ: NAMIKKEMAL MH. ARAPİBRAHİMPAŞA CD. Ç.KALE TELEFONLAR: SİNAN YÜCEL ADRESİ: FATİH MAH. AYVACIK UN FAB. AYVACIK/Ç.KALE TELEFONLAR: TALİP ÖZKAN ADRESİ:CAMİKEBİR MAH. GAZİSÜLEYMANPAŞA CAD. NO:10 GELİBOLU/ Ç.KALE TELEFONLAR: ÇARDAK UN KUY.GIDA NAK.TUR.İNŞ.PETR.SAN.TİC.LTD.ŞTİ ADRESİ:ORDU BULVARI NO:95 ÇARDAK/LAPSEKİ/Ç.KALE TELEFONLAR: ÖZKERVAN UN YEM ZAHİRE GIDA TAR.TUR.NAK.SAN.TİC.LTD.ŞTİ ADRESİ:YENİ MH. PAZAR SOK. YENİCE/Ç.KALE TELEFONLAR: ÖZ-MİZAN GIDA TAR.HAY.ORM.ÜRÜN.NAK.İTH.İHR.SAN.TİC. LTD.ŞTİ ADRESİ: KALKIM NAHİYESİ YENİCE/Ç.KALE TELEFONLAR: ÖZDEMİRLER TAR.ÜRÜN.SAN.TİC.LTD.ŞTİ ADRESİ:ARAPİBRAHİMPAŞA CAD. NO:73/1 Ç.KALE TELEFONLAR: ÖZGÜR KARHAN YETKİLİ KİŞİLER:ÖZGÜR KARHAN ADRESİ: TUZLA KÖYÜ AYVACIK/Ç.KALE TELEFONLAR: İSMAİL KAYA ADRESİ: KÖPRÜBAŞI CAD. /Ç.KALE TELEFONLAR:

12 İZZET ARICI MECLİS ÜYESİ 2. MESLEK KOMİTESİ BAŞKANI 2. MESLEK KOMİTESİ Yağlı Tohumların Toptan Ticareti 2. MESLEK KOMİTESİ Dünyada giderek artan nüfus artışına paralel olarak gıda maddeleri tüketiminin de arttığı bilinen bir gerçektir. Ülkemizde 1990 yılındaki nüfus sayısı 56 milyon iken 2011 yılında % 30 luk bir artışla 73 milyon olmuştur. 20 yıl içerisinde 16,5 milyon kişi artmıştır. Ülkemizde 2003 yılında kişi başına yağ tüketimi 17.6 kg/yıl iken 2010 yılında ise 20 kg/yıl olarak gerçekleşmiştir yılında 950 bin ton yemeklik likit yağ ve 530 bin ton margarin olmak üzere toplam 1,5 milyon ton yağ tüketilmiştir. Tüketilen 1,5 milyon ton bitkisel yağın 2010 yılında 620 bin ton yerli tohumun işlenmesinden elde edilmiştir. İhtiyacımızın geri kalan diğer bir ifade ile %70 lik kısmı ise yağlı tohum veya ham yağ olarak ithal edilmiştir. Bütün bu verileri yorumladığımızda bölgemizdeki tarımı yapılan yağlı tohumların önemi daha iyi anlaşılmaktadır. Bölgemizde ekimi yapılan yağlı tohumların ekim alanlarının arttırılmasından ziyade birim alandan alınan ürünü arttırmanın yollarını aramamız gerektiğini düşünmekteyim. Bu yüzden de bilinçli yağlı tohumlar tarımının yapılması gerekmektedir. Özellikle bölgemizde yağ oranı ve verimi yüksek çeşitler üretmek gerekmektedir. Dededen kalma yöntemleri bırakarak bilinçli tarım yapmamız gerekmektedir. Geçirdiğimiz 2011 sezonunda bölgemizde 100 ile 200 kg/da arasında verimler oluşmuştur. Ortalama olarak 150 kg/da tahmin edilmektedir. Sezonda 1,200 kg/tl gibi rakamlarla alıcı bulan yağlık ayçiçeği kasım ayı başlarında 1,050 kg/tl seviyelerine düşmüştür, buda elinde mal tutup depolama yapanları olumsuz etkilemiştir. Bölgemizde birkaç kaç yağlı tohumlar işleyen sanayi tesislerinin dışında tesisler bulunmaması bizim gibi üretici ve bu işin ticaret ayağı ile uğraşanlar için büyük bir sorundur, bu tarz tesislerin çoğaltılması için hem üreticiye hem de sanayiciye teşviklerin arttırılması gerekmektedir.

ÇANAKKALE TARIM SEKTÖRÜ TANITIM VE PAZARLAMA STRATEJİLERİ PLANI

ÇANAKKALE TARIM SEKTÖRÜ TANITIM VE PAZARLAMA STRATEJİLERİ PLANI ÇANAKKALE TARIM SEKTÖRÜ TANITIM VE PAZARLAMA STRATEJİLERİ PLANI 1 PROJE HAKKINDA BİLGİLER Çanakkale Tarım Sektörü Tanıtım Ve Pazarlama Stratejileri Planı projesi Güney Marmara Kalkınma Ajansı desteği ile

Detaylı

THE PLAN FOR ADVERTISING AND MARKETING STRATEGIES OF ÇANAKKALE AGRICULTURE SECTOR

THE PLAN FOR ADVERTISING AND MARKETING STRATEGIES OF ÇANAKKALE AGRICULTURE SECTOR THE PLAN FOR ADVERTISING AND MARKETING STRATEGIES OF ÇANAKKALE AGRICULTURE SECTOR 1 INFORMATION ABOUT THE PROJECT The project named The Plan for Advertising and Marketing Strategies of Çanakkale Agriculture

Detaylı

ÇANAKKALE. TiCARET BORSASI DERGİSİ MART 2012 SAYI 1 CUMHURBAŞKANI TAM NOT VERDİ... BALKANLARDA TİCARETİ BİZ BELİRLEYECEĞİZ BİRLİKTEN GÜÇ DOĞDU

ÇANAKKALE. TiCARET BORSASI DERGİSİ MART 2012 SAYI 1 CUMHURBAŞKANI TAM NOT VERDİ... BALKANLARDA TİCARETİ BİZ BELİRLEYECEĞİZ BİRLİKTEN GÜÇ DOĞDU ÇANAKKALE TiCARET BORSASI MART 2012 SAYI 1 DERGİSİ CUMHURBAŞKANI TAM NOT VERDİ... BALKANLARDA TİCARETİ BİZ BELİRLEYECEĞİZ BİRLİKTEN GÜÇ DOĞDU Tüccar; milletin emeği ve üretimi kıymetlendirmek için; eline

Detaylı

SANAYİLEŞME VE KENTLEŞMENİN TARIM ÜZERİNE ETKİLERİ: BURSA İLİ ÖRNEĞİ

SANAYİLEŞME VE KENTLEŞMENİN TARIM ÜZERİNE ETKİLERİ: BURSA İLİ ÖRNEĞİ SANAYİLEŞME VE KENTLEŞMENİN TARIM ÜZERİNE ETKİLERİ: BURSA İLİ ÖRNEĞİ Araş.Gör. Dr. Barış Bülent AŞIK Yrd.Doç.Dr. Gökhan ÖZSOY Doç. Dr. Ertuğrul AKSOY Prof.Dr. A. Vahap KATKAT Uludağ Üniversitesi, Ziraat

Detaylı

ÇANAKKALE. TiCARET BORSASI DERGİSİ MART 2013 SAYI 2. Çanakkale İlgisi Eyfel i gölgede bıraktı ORGANİK ADA GÖKÇEADA. Çanakkale yi Dünyaya Açıyoruz

ÇANAKKALE. TiCARET BORSASI DERGİSİ MART 2013 SAYI 2. Çanakkale İlgisi Eyfel i gölgede bıraktı ORGANİK ADA GÖKÇEADA. Çanakkale yi Dünyaya Açıyoruz ÇANAKKALE TiCARET BORSASI MART 2013 SAYI 2 DERGİSİ Çanakkale İlgisi Eyfel i gölgede bıraktı ORGANİK ADA GÖKÇEADA Çanakkale yi Dünyaya Açıyoruz KALİTE POLİTİKAMIZ Tabi olduğumuz yasalar çerçevesinde, Kalite

Detaylı

AKHİSAR YATIRIM İMKANLARI VE YAPILABİLİR İŞLER RAPORU

AKHİSAR YATIRIM İMKANLARI VE YAPILABİLİR İŞLER RAPORU AKHİSAR YATIRIM İMKANLARI VE YAPILABİLİR İŞLER RAPORU AKHİSAR TİCARET VE SANAYİ ODASI Akhisar Ticaret ve Sanayi Odası Tahirün Caddesi No: 87 Kat: 2 Akhisar 45200 Tel: 0 236 414 15 63 Faks: 0 236 414 80

Detaylı

STRATEJİK PLAN 2012-2017 TİCARET BORSASI RTB

STRATEJİK PLAN 2012-2017 TİCARET BORSASI RTB TİCARET BORSASI STARTEJİK PLANLAMA EKİBİ Mehmet ERDOĞAN Yönetim Kurulu Başkanı Resul OKUMUŞ Meclis Başkanı Muhammet KARAOĞLU Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ahmet ÖZTABAK Sayman Üye Dr. Turgay TURNA Üye

Detaylı

ÇANAKKALE TURİZM ÇALIŞTAYI RAPORU

ÇANAKKALE TURİZM ÇALIŞTAYI RAPORU ÇANAKKALE TURİZM ÇALIŞTAYI RAPORU 11 NİSAN 2011 (Son güncelleme: Ağustos 2012) 1 SUNUŞ Günümüzde tüm dünyada iktisadi kalkınma anlayışı değişmekte ve yerel aktörlerin karar almada daha fazla etkin olduğu

Detaylı

ÇANAKKALE TİCARET BORSASI 2013 YILI FAALİYET RAPORU

ÇANAKKALE TİCARET BORSASI 2013 YILI FAALİYET RAPORU ÇANAKKALE TİCARET BORSASI 2013 YILI FAALİYET RAPORU Aralık 2013 Çanakkale Ticaret Borsası olarak; 2013 yılında, üyelerimizden aldığımız güçle İlimizin ekonomik ve sosyal yaşamında derin izler bıraktık.

Detaylı

STRATEJİK PLANI (2014-2018)

STRATEJİK PLANI (2014-2018) BALIKESİR TİCARET BORSASI STRATEJİK PLANI (2014-2018) BALIKESİR TİCARET BORSASI YÖNETİM KURULU www.balikesirborsa.org.tr İÇİNDEKİLER I. SUNUŞ II. STRATEJİK PLAN YAKLAŞIMI III. HAZIRLIK VE PLANLAMA SÜRECİ

Detaylı

TURGUTLU TİCARET BORSASI

TURGUTLU TİCARET BORSASI 2012 YILI FAALİYET RAPORU SAYFA1 TÜCCAR, MİLLETİN EMEĞİNİ VE ÜRETİMİNİ KIYMETLENDİRMEK İÇİN ELİNE VE ZEKÂSINA, EMNİYET EDİLEN VE BU EMNİYETE LİYÂKAT GÖSTERMESİ GEREKEN ADAMDIR. MUSTAFA KEMAL ATATÜRK SAYFA2

Detaylı

Çalışan Gazeteciler Günü Etkinliği 10 Ocak 2012

Çalışan Gazeteciler Günü Etkinliği 10 Ocak 2012 Çalışan Gazeteciler Günü Etkinliği 10 Ocak 2012 Her yıl Çanakkale Basını ile birlikte kutlamış olduğumuz Çalışan Gazeteciler gününü bu yıl da basınımızla bir arada kutlandı. Toplantı öncesinde Çanakkale

Detaylı

AYDIN TİCARET BORSASI STRATEJİK PLANI 2013-2016 İÇİNDEKİLER

AYDIN TİCARET BORSASI STRATEJİK PLANI 2013-2016 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER 1. GİRİŞ... 3 2. GENEL BİLGİLER... 5 2.1. Ticaret Borsacılığı... 5 2.1.1. Dünyada Ticaret Borsacılığı... 5 2.1.2. Ülkemizde Ticaret Borsacılığı... 5 2.2. Aydın hakkında... 6 2.3. Aydın Ticaret

Detaylı

TR22 GÜNEY MARMARA BÖLGESİ BÖLGE PLANI 2014-2023

TR22 GÜNEY MARMARA BÖLGESİ BÖLGE PLANI 2014-2023 TR22 GÜNEY MARMARA BÖLGESİ BÖLGE PLANI 2014-2023 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... 2 ŞEKİLLER... 5 TABLOLAR... 8 BİRİNCİ BÖLÜM... 13 1 YÖNETİCİ ÖZETİ... 13 2 PLANLAMA YAKLAŞIMI ve YÖNTEM... 19 Paydaş Analizi

Detaylı

ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2015-2019 STRATEJİK PLANI

ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2015-2019 STRATEJİK PLANI ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2015-2019 STRATEJİK PLANI 3.9.9. Kuş Gözetleme...49 3.9.10. Bitki İnceleme...50 3.9.11. Yaban Hayatı (Av Turizmi)...50 içindekiler 3.9.12. Sağlık Turizmi (Alternatif Tıp)...51

Detaylı

İNEGÖL EKONOMİ RAPORU

İNEGÖL EKONOMİ RAPORU 2012 İNEGÖL EKONOMİ RAPORU İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası Bilgi Hizmetleri ve Proje Müdürlüğü Yeni Türkiye mizi lâyık olduğ u yüceliğ e ulaş tırabilmek için mutlaka iktisadiyatımıza birinci derecede ve

Detaylı

Kapak. Haber. Kapak. Turizm. İstatistik

Kapak. Haber. Kapak. Turizm. İstatistik içindekiler DİYARBAKIR TİCARET BORSASI 2014 YILI TARIM VE HAYVANCILIK ÖZEL SAYI Sahibi Diyarbakır Ticaret Borsası Adına Yönetim Kurulu Başkanı Ebubekir BAL Yazı İşleri Müdürü Kamiran KARADAĞ (Genel Sekreter)

Detaylı

T.C. YALOVA VALİLİĞİ İL ÖZEL İDARESİ

T.C. YALOVA VALİLİĞİ İL ÖZEL İDARESİ T.C. YALOVA VALİLİĞİ İL ÖZEL İDARESİ T.C. YALOVA VALİLİĞİ İL ÖZEL İDARESİ İÇİNDEKİLER TABLOLAR DİZİNİ... iii GRAFİKLER DİZİNİ...iv HARİTALAR DİZİNİ...v AMAÇ KAPSAM ve YÖNTEM... 1 1. MADENCİLİK SEKTÖR VE

Detaylı

Tarım ve Köyişleri Bakanlığı. Türkiye de Tarım. Editör Prof. Dr. Fahri YAVUZ Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü

Tarım ve Köyişleri Bakanlığı. Türkiye de Tarım. Editör Prof. Dr. Fahri YAVUZ Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Türkiye de Tarım Editör Prof. Dr. Fahri YAVUZ Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü Aralık - 2005 ÖNSÖZ Avrupa Birliğine giriş sürecinde müzakereler,

Detaylı

K VE SOSYAL DURUM PROF

K VE SOSYAL DURUM PROF TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş. K A R S STRATEJİK GELİŞME RAPORU EKONOMİK VE SOSYAL ARAŞTIRMALAR MÜDÜRLÜĞÜ Haziran 2008 ANKARA TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş. KARS STRATEJİK GELİŞME RAPORU Hazırlayanlar Orkun

Detaylı

2013, Türkiye nin köklü, saygın, güvenilir, uluslararası tanınırlığa sahip firması olarak, değer yaratmaya devam edeceğimiz bir yıl olacak

2013, Türkiye nin köklü, saygın, güvenilir, uluslararası tanınırlığa sahip firması olarak, değer yaratmaya devam edeceğimiz bir yıl olacak www.gama.com.tr Ekim - Kasım - Aralık 2012 2013, Türkiye nin köklü, saygın, güvenilir, uluslararası tanınırlığa sahip firması olarak, değer yaratmaya devam edeceğimiz bir yıl olacak Hakan Özman Yönetim

Detaylı

ORMAN VE SU KAYNAKLARI

ORMAN VE SU KAYNAKLARI ORMAN VE SU KAYNAKLARI Özel İhtisas Komisyonu Raporu Raportör: Prof. Dr. A. Nedim YÜKSEL i Rapor içinde belirtilen görüşler komisyon katılımcılarının ve raportörün görüşlerini yansıtmaktadır. Bu görüşler

Detaylı

Bartın Tarım. Strateji Belgesi

Bartın Tarım. Strateji Belgesi Bartın Tarım 2015 2019 Strateji Belgesi BASKI: Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Eğitim Yayım ve Yayınlar Dairesi Başkanlığı İvedik Caddesi Bankacılar Sokak No:10 Telefon: (+90 312 ) 315 65 55 Fax: (0

Detaylı

YILLIK FAALİYET RAPORU

YILLIK FAALİYET RAPORU YILLIK FAALİYET RAPORU 2 0 1 3 Tüccar; Milletin emeği ve üretimini kıymetlendirmek için eline ve zekasına emniyet edilen ve bu emniyete liyakat göstermesi gereken adamdır. İÇİNDEKİLER BAŞKANIN MESAJI...

Detaylı

URLA BELEDİYESİ STRATEJİK PLANI

URLA BELEDİYESİ STRATEJİK PLANI URLA BELEDİYESİ STRATEJİK PLANI - MUSTAFA KEMAL ATATÜRK RECEP TAYYİP ERDOĞAN CUMHURBAŞKANI AHMET DAVUTOĞLU BAŞBAKAN MUSTAFA TOPRAK İZMİR VALİSİ MURAT SEFA DEMİRYÜREK URLA KAYMAKAMI SİBEL UYAR URLA BELEDİYE

Detaylı

SAMSUN İLİ TARIMSAL YATIRIMCI REHBERİ

SAMSUN İLİ TARIMSAL YATIRIMCI REHBERİ SAMSUN İLİ TARIMSAL YATIRIMCI REHBERİ Burhan HEKİMOĞLU Dr. Ali KORKMAZ Ziraat Mühendisi Strateji Geliştirme Birimi Samsun / Kasım 2012 1 İÇİNDEKİLER Sayfa Önsöz 3 1. Giriş 4 2-Samsun İlinin Genel Durumu

Detaylı

AYDIN 2 NCİ TARIM GIDA VE HAYVANCILIK FUARI 293 FİRMANIN KATILIMI İLE KAPILARINI AÇTI.

AYDIN 2 NCİ TARIM GIDA VE HAYVANCILIK FUARI 293 FİRMANIN KATILIMI İLE KAPILARINI AÇTI. Dört ayda bir yayınlanır. Yıl : 3 Sayı : 10 Aralık 2013 Ücretsizdir. AYDIN COMMODITY EXCHANGE AYDIN 2 NCİ TARIM GIDA VE HAYVANCILIK FUARI 293 FİRMANIN KATILIMI İLE KAPILARINI AÇTI. Aydın Valiliği, Aydın

Detaylı

ALG RİTMA BASINDA ERDEK TICARET ODASI ERDEK İ TANIYALIM SAYIN BAŞKAN RIFAT HİSARCIKLIOĞLU 2012-2013 TOBB 69. GENEL KURULU 2014 TOBB

ALG RİTMA BASINDA ERDEK TICARET ODASI ERDEK İ TANIYALIM SAYIN BAŞKAN RIFAT HİSARCIKLIOĞLU 2012-2013 TOBB 69. GENEL KURULU 2014 TOBB ALG RİTMA Erdek in çözüm yolu Sayı: 1 / Kasım 2013 ERDEK TİCARET ODASI SÜRELİ YAYINIDIR ERDEK İ TANIYALIM 2012-2013 PROJELERİMİZ SAYIN BAŞKAN RIFAT HİSARCIKLIOĞLU ZİYARET TOBB 69. GENEL KURULU 2014 TOBB

Detaylı

KAYITDIŞI İSTİHDAM SORUNU BİLGİ KİTAPÇIĞI

KAYITDIŞI İSTİHDAM SORUNU BİLGİ KİTAPÇIĞI GÜMÜŞHANE TİCARET VE SANAYİ ODASI TARAFINDAN KAYITLI İSTİHDAMIN ARTIRILMASI PROJESİ KAPSAMINDA HAZIRLANAN KAYITDIŞI İSTİHDAM SORUNU BİLGİ KİTAPÇIĞI Bu yayın Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyetinin mali

Detaylı

TEKİRDAĞ TİCARET BORSASI STRATEJİK PLANI (2013-2016) İÇİNDEKİLER

TEKİRDAĞ TİCARET BORSASI STRATEJİK PLANI (2013-2016) İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER 1. GİRİŞ... 3 2. GENEL BİLGİLER... 5 2.1. Ticaret Borsacılığı... 5 2.1.1. Dünyada Ticaret Borsacılığı... 5 2.1.2. Ülkemizde Ticaret Borsacılığı... 5 2.2. Tekirdağ hakkında... 6 2.3. Tekirdağ

Detaylı