İştirakimiz Shell & Turcas Petrol A.Ş. ye Tebliğ Edilen Vergi Cezası Hakkında

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "İştirakimiz Shell & Turcas Petrol A.Ş. ye Tebliğ Edilen Vergi Cezası Hakkında"

Transkript

1 Adresi : Ahi Evran Caddesi No:6 Aksoy Plaza Kat:7 Maslak Sarıyer İstanbul Telefon ve Faks No: : (Telefon) Konu : Sermaye Piyasası Kurulu nun Seri VIII, No:54 sayılı tebliği İstanbul, No: TP.A.YPİ İştirakimiz Shell & Turcas Petrol A.Ş. ye Tebliğ Edilen Vergi Cezası Hakkında tarihli Özel Durum Açıklamamıza müteakip olarak, Büyük Mükellefler Vergi Dairesi Başkanlığı nca söz konusu Özel Durum Açıklamamız da belirtilen vergi incelemesi ile ilgili bugun de ( ) TL tutarında vergi aslı, TL tutarında vergi ziyaı cezasını içeren ihbarnamelerin %30 iştirakimiz Shell & Turcas Petrol A.Ş. ye tebliğ edildiği bilgisi Şirketimize ulaşmıştır. İlgili incelemeye istinaden ilave bir ihbarname beklenmemektedir. Shell & Turcas Petrol A.Ş. söz konusu vergi / ceza ihbarnameleri ile ilgili olarak tüm yasal haklarını kullanacaktır. Konu ile ilgili gelişmeler oldukça kamuoyu ile paylaşılacaktır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur. Yukarıdaki açıklamalarımızın, Kurulu nuzun Seri: VIII, No:54 sayılı tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve

2 Adresi : Ahi Evran Caddesi No:6 Aksoy Plaza Kat:7 Maslak Sarıyer İstanbul Telefon ve Faks No: : (Telefon) Konu : Sermaye Piyasası Kurulu nun Seri VIII, No:54 sayılı tebliği İstanbul, No: TP.A.YPİ %46 Oranında Dolaylı İştirakimiz Turcas BM Kuyucak Jeotermal Elektrik Üretim A.Ş. nin Ön Lisans Alması Hakkında tarihli Özel Durum Açıklamamıza müteakip olarak; %46 oranında dolaylı iştirakimiz Turcas BM Kuyucak Jeotermal Elektrik Üretim A.Ş. nin Aydın ili Kuyucak ilçesinde 13,2 MW kurulu gücünde olması planlanan Jeotermal Elektrik Santrali (JES) projesi için Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'na yaptığı elektrik üretimi ön lisans başvurusunun olumlu olarak sonuçlandığı ve ön lisansın alındığı bilgisi Şirketimize ulaşmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur. Yukarıdaki açıklamalarımızın, Kurulu nuzun Seri: VIII, No:54 sayılı tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve

3 Adresi : Ahi Evran Caddesi No:6 Aksoy Plaza Kat:7 Maslak Sarıyer İstanbul Telefon ve Faks No: : (Telefon) Konu : Sermaye Piyasası Kurulu nun Seri VIII, No:54 sayılı tebliği İstanbul, No: TP.A.YPİ İştirakimiz Shell & Turcas Petrol A.Ş. ye Tebliğ Edilen Vergi Cezası Hakkında Şirketimizin tarihli Özel Durum Açıklaması nda, T.C. Maliye Bakanlığı yetkilileri tarafından %30 oranındaki iştirakimiz Shell & Turcas Petrol A.Ş. de vergi denetimine başlandığı bilgisi kamuoyu ile paylaşılmıştı. Bu defa, Shell & Turcas Petrol A.Ş. nin 2009, 2010, 2011 ve 2012 vergilendirme dönemlerine ilişkin yapılan vergi incelemesi neticesinde; Büyük Mükellefler Vergi Dairesi Başkanlığı nca, eleştiri konusu Şirket in yurtdışından aldığı hizmetlerin niteliğine ilişkin Kurumlar Vergisi tevkifatı uygulamaları ile ilgili gecikme faizi hariç olmak üzere, TL tutarında vergi aslı, TL tutarında vergi ziyaı cezasını içeren ihbarnamelerin Shell & Turcas Petrol A.Ş. ye tarihinde tebliğ edildiği bilgisi Şirketimize ulaşmıştır. Shell & Turcas Petrol A.Ş. söz konusu vergi / ceza ihbarnameleri ile ilgili olarak tüm yasal haklarını kullanacaktır. Konu ile ilgili gelişmeler oldukça kamuoyu ile paylaşılacaktır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur. Yukarıdaki açıklamalarımızın, Kurulu nuzun Seri: VIII, No:54 sayılı tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve

4 Adresi : Ahi Evran Caddesi No:6 Aksoy Plaza Kat:7 Maslak Sarıyer İstanbul Telefon ve Faks No: : (Telefon) Konu : Sermaye Piyasası Kurulu nun Seri VIII, No:54 sayılı tebliği İstanbul, No: TP.A.YPİ EPDK İdari Para Cezasına İlişkin Davanın Sonuçlanması Hakkında Şirketimiz tarafından yapılan tarihli Özel Durum Açıklaması nda belirtildiği üzere, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunu nun 2, 3 ve 4. maddelerine aykırılık iddiasıyla Şirketimize TL tutarında idari para cezası uygulanmasına karar vermişti. Şirketimiz, bahsi geçen cezayı %25 erken ödeme indiriminden faydalanarak ve dava hakkını saklı tutarak ihtirazı kayıtla tarihinde TL olarak ödemiş ve işlemin iptali için Ankara 6. İdare Mahkemesi nde dava açmıştı tarihi itibariyle Şirketimize tebliğ edilen Ankara 6. İdare Mahkemesi 2014/1330 no.lu kararı uyarınca; dava konusu işlem nedeniyle doğan cezanın iptaline, kararın tebliğini izleyen 30 gün içerisinde Danıştay a temyiz yolu açık olmak üzere karar verilmiştir. Konu ile ilgili gelişmeler olduğunda kamuoyuna gerekli bilgilendirme yapılacaktır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur. Yukarıdaki açıklamalarımızın, Kurulu nuzun Seri: VIII, No:54 sayılı tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve

5 Adresi : Ahi Evran Caddesi No:6 Aksoy Plaza Kat:7 Maslak Sarıyer İstanbul Telefon ve Faks No: : (Telefon) Konu : Sermaye Piyasası Kurulu nun Seri VIII, No:54 sayılı tebliği İstanbul, No: TP.A.YPİ Yatırımcı İlişkileri Birimi Hakkında Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 3 Ocak 2014 tarihinde yayınlanan II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği nin 11.maddesinin 2.fıkrası uyarınca, Şirketimiz bünyesinde Yatırımcı İlişkileri faaliyetlerini yürüten ve tam zamanlı çalışan personellere ait bilgiler aşağıda sunulmuştur. Yatırımcı İlişkileri Birimi Yöneticisi Sn. ( ve Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi) Tel: (Dahili: 1270) Lisans Bilgileri: (Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı), (Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansı) Yatırımcı İlişkileri Birimi Görevlisi Sn.Pınar Ceritoğlu (Yatırımcı ve Pay Sahipleri İlişkileri Müdür Yardımcısı) Tel: (Dahili: 1287) Kamuoyuna saygıyla duyurulur. Yukarıdaki açıklamalarımızın, Kurulu nuzun Seri: VIII, No:54 sayılı tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve

6 Adresi : Ahi Evran Caddesi No: 6 Aksoy Plaza Kat: 7 Maslak Sarıyer İstanbul Telefon ve Faks No: : (Telefon) Konu : Sermaye Piyasası Kurulu nun Seri VIII, No: 54 sayılı tebliği İstanbul, No: TP.A.YPİ %99,99 Oranında Dolaylı Bağlı Ortaklığımız Turcas Yenilenebilir Enerji Üretim A.Ş. nin Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) Süreci Hakkında %99,99 oranında dolaylı bağlı ortaklığımız Turcas Yenilenebilir Enerji Üretim A.Ş. nin, Denizli ili Merkezefendi ilçesinde yapılması planlanan jeotermal kaynak arama amaçlı sondaj çalışmaları projesi ile ilgili olarak Denizli Valiliği ne yapılan ÇED başvurusunun, Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği'nin 17. maddesi doğrultusunda uygun bulunduğu ve projeye yönelik olarak ÇED sürecinin başladığı bilgisi tarafımıza ulaşmıştır. Konu ile ilgili gelişmeler oldukça kamuoyu ile paylaşılacaktır. Yukarıdaki açıklamalarımızın, Kurulu nuzun Seri: VIII, No: 54 sayılı tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve

7 Adresi : Ahi Evran Caddesi No:6 Aksoy Plaza Kat:7 Maslak Sarıyer İstanbul Telefon ve Faks No: : (Telefon) Konu : Sermaye Piyasası Kurulu nun Seri VIII, No:54 sayılı tebliği İstanbul, No: TP.A.YPİ Şirketimizin Kurumsal Yönetim Derecelendirme Notunun Metodoloji Değişikliği Nedeniyle Revize Edilmesi Hakkında Şirketimizin tarihli Özel Durum Açıklaması nda da belirtildiği üzere, Kobirate Uluslararası Kredi Derecelendirme ve Kurumsal Yönetim Hizmetleri A.Ş. (Kobirate) tarafından, 2014 yılı itibariyle yapılan yıllık kurumsal yönetim değerlendirme çalışması sonucunda Şirketimizin Kurumsal Yönetim Uyum Derecelendirme Notu 8.75 ten 9.09 a yükseltilmişti (10 tam puan üzerinden). Bu defa, Kobirate tarafından Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirme metodolojisinde yapılan değişiklik nedeniyle Şirketimizin Kurumsal Yönetim Uyum Derecelendirme Notunun 9.09 dan 9.08 e revize edildiği bilgisi Kobirate tarafından Şirketimize iletilmiştir. Ana Başlıklar halinde derecelendirme çalışması özeti aşağıda eski ve revize notlarla (100 puan üzerinden) birlikte gösterilmiştir: Pay Sahipleri bölümü Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık bölümü Menfaat Sahipleri bölümü Yönetim Kurulu bölümü (eski) / (revize) (eski) / (revize) (eski) / (revize) (eski) / (revize) Yukarıdaki açıklamalarımızın, Kurulu nuzun Seri: VIII, No:54 sayılı tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve

8 Adresi : Ahi Evran Caddesi No:6 Aksoy Plaza Kat:7 Maslak Sarıyer İstanbul Telefon ve Faks No: : (Telefon) Konu : Sermaye Piyasası Kurulu nun Seri VIII, No:54 sayılı tebliği İstanbul, No: TP.A.YPİ Bağlı Ortaklığımız Turcas Rafineri Yatırımları A.Ş. nin Sermaye Azaltımı Hakkında Paylarının tamamına sahip olduğumuz Turcas Rafineri Yatırımları A.Ş. nin sermayesinin TL den TL ye azaltılması ve Ana Sözleşmesi nin 6. Maddesinin ( Sermaye Maddesi ) bu yönde tadil edilmesi amacıyla 10 Aralık 2014 tarihinde Turcas Rafineri Yatırımları A.Ş. Olağanüstü Genel Kurul toplantısı yapılacağı bilgisi Şirketimize ulaşmıştır. Sermaye azaltımının amacı, STAR Rafineri projesi yatırımındaki Turcas Rafineri Yatırımları A.Ş. ne ait hisselerin Mayıs 2014 te tamamının satılmasıyla elde edilen ve halen şirket aktiflerinde kayıtlı bulunan fonun, tek pay sahibi Turcas Petrol A.Ş. ye intikal ettirilmesidir. Konu ile ilgili gelişmeler oldukça kamuoyu ile paylaşılacaktır. Yukarıdaki açıklamalarımızın, Kurulu nuzun Seri: VIII, No:54 sayılı tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve

9 Adresi : Ahi Evran Cad. No:6 Aksoy Plaza Kat: Maslak Sarıyer İstanbul Telefon ve Faks No: : (Telefon) Konu : Sermaye Piyasası Kurulu nun Seri VIII, No:54 sayılı tebliği İstanbul, No: TP.A.YPİ Şirket ödenmiş sermayesinin TL. den TL. ye yükseltilmesi hk. Yönetim Kurulumuz un, tarih ve 2014/ 21 nolu kararında; esas sermaye sistemi içerisinde mütalaa edilen şirket sermayesinin; ,38.-TL. sının İştirak Hisseleri Satış Gelirlerinden ve ,62.-TL sının Geçmiş Yıl Karlarından olmak üzere %20 oranında tamamı İç Kaynaklardan karşılanmak suretiyle toplam (kırkbeşmilyon) TL artışla (ikiyüzyirmibeşmilyon) TL den (ikiyüzyetmişmilyon) TL na arttırılmasına ve bununla ilgili olarak Şirket Esas Sözleşmesi nin 6. maddesinin yeni şekli ile tadil edilip Sermaye Piyasası Kurulu ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ndan gerekli izinlerin alınmasından sonra yapılacak olan ilk Genel Kurul toplantısında ortakların onayına sunulmasına karar vermiştir. Kamuoyuna saygıyla duyururuz. Yukarıdaki açıklamalarımızın, Kurulu nuzun Seri: VIII, No:54 sayılı tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve

10 Adresi : Ahi Evran Caddesi No: 6 Aksoy Plaza Kat: 7 Maslak Sarıyer İstanbul Telefon ve Faks No: : (Telefon) Konu : Sermaye Piyasası Kurulu nun Seri VIII, No: 54 sayılı tebliği İstanbul, No: TP.A.YPİ %99,99 Oranında Dolaylı Bağlı Ortaklığımız Turcas Elektrik Toptan Satış A.Ş. nin Enerji Piyasaları İşletme Anonim Şirketi (EPİAŞ) hissedarlığına ilişkin Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) na Yaptığı Başvuru Hakkında %99,99 oranında dolaylı bağlı ortaklığımız Turcas Elektrik Toptan Satış A.Ş. nin ( Şirket ), TL sermaye ile kurulacak olan Enerji Piyasaları İşletme Anonim Şirketi'ne (EPİAŞ) (Ellibin) adet C grubu pay adediyle (pay tutarı: TL) % 0,08 oranında iştirak etmesine yönelik EPDK başvurusunun yapıldığına dair bilgi, tarihli Özel Durum Açıklaması ile kamuoyuna duyurulmuştu. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından yapılan resmi duyuruda, EPİAŞ ta C grubu pay sahibi olması kabul edilen tüzel kişiler ile bu tüzel kişilerin sahip olabilecekleri pay adetleri ve pay tutarları açıklanmıştır. Bu duyuru uyarınca, Şirket in EPİAŞ a (Ellibin) adet C grubu pay adediyle (pay tutarı: TL) % 0,08 oranında iştirak etmesine yönelik başvurusu uygun görülmüş ve Şirket, gerekli sermaye tutarını yatırmaya davet edilmiştir. Gerekli sermaye tutarının Şirket tarafından yatırılmasının ardından, EPİAŞ a %0,08 oranında iştirak edilmesine ilişkin süreç EPDK tarafından sonuçlandırılacaktır. Konu ile ilgili gelişmeler oldukça kamuoyu ile paylaşılacaktır. Yukarıdaki açıklamalarımızın, Kurulu nuzun Seri: VIII, No: 54 sayılı tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve

11 Adresi : Ahi Evran Caddesi No:6 Aksoy Plaza Kat:7 Maslak Sarıyer İstanbul Telefon ve Faks No: : (Telefon) Konu : Sermaye Piyasası Kurulu nun Seri VIII, No:54 sayılı tebliği İstanbul, No: TP.A.YPİ Bağlı ortaklığımız Turcas Rafineri Yatırımları A.Ş. ndeki gerçek kişi azınlık hissedarların paylarının satın alınması Yönetim Kurulumuzun tarih ve 2014/19 no.lu kararında: Halihazırda %99,99 oranında bağlı ortaklığımız konumundaki Turcas Rafineri Yatırımları A.Ş. de, gerçek kişi ortaklar Erdal Aksoy, Yılmaz Tecmen, ve Banu Aksoy Tarakçıoğlu ndan her birinin sahip olduğu nominal TL olmak üzere toplam TL nominal değerdeki adet hissenin, her bir hissedara payları karşılığında ödenecek TL bedel ile (tamamı TL) Şirketimiz tarafından satın alınmasına karar verilmiştir. Böylelikle Şirketimiz, ilgili tescil süreci sonucunda, TL ödenmiş sermayesi bulunan ve halihazırda bağlı ortaklığımız olan Turcas Rafineri Yatırımları A.Ş. nin tek pay sahibi konumuna gelecektir. Yukarıdaki açıklamalarımızın, Kurulu nuzun Seri: VIII, No:54 sayılı tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve

12 Adresi : Ahi Evran Caddesi No: 6 Aksoy Plaza Kat: 7 Maslak Sarıyer İstanbul Telefon ve Faks No: : (Telefon) Konu : Sermaye Piyasası Kurulu nun Seri VIII, No: 54 sayılı tebliği İstanbul, No: TP.A.YPİ Şirket Bilgilendirme Politikası Hakkında tarihli Turcas Petrol A.Ş. Yönetim Kurulu nca, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-15.1 sayılı Özel Durumlar Tebliği uyarınca Şirket Bilgilendirme Politikası nın revize edilerek ekli şekilde kabul edilmesine ve Şirket websitesi de yayınlanmasına karar verilmiştir. Kamuoyuna saygı ile duyurulur. Yukarıdaki açıklamalarımızın, Kurulu nuzun Seri: VIII, No: 54 sayılı tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve

13 Bilgilendirme Politikası Turcas Petrol A.Ş. ( Turcas ), ilgili kanunlar ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri çerçevesinde; yerli ve yabancı pay sahipleri, yatırımcılar, sermaye piyasası uzmanları, aracı kurumlar gibi ilgililerin eş zamanlı, eksiksiz, açık ve doğru olarak bilgilendirilmelerini sağlayacak etkin bir bilgilendirme politikası izlemektedir. Bilgilendirme politikasının uygulanmasında, ticari sır kapsamı dışındaki gerekli bilgi ve açıklamaların başta pay sahipleri ve yatırımcılar olmak üzere tüm menfaat sahiplerine zamanında, doğru, eksiksiz ve kolay anlaşılabilir bir şekilde iletilmesinin sağlanması esastır. Turcas, kamunun bilgilendirilmesi konusunda Sermaye Piyasası Mevzuatı nı, Sermaye Piyasası Kurulu ( SPK ) ile Borsa İstanbul ( BIST ) düzenlemelerini ve Sermaye Piyasası Kurumsal Yönetim İlkelerini esas almaktadır. Turcas Petrol A.Ş. Bilgilendirme Politikası, Sermaye Piyasası Kurulu nun II 15.1 sayılı Özel Durumlar Tebliği nin 17 inci maddesi gereğince hazırlanmış olup, tüm menfaat sahiplerine Turcas Web Sitesi (www.turcas.com.tr) aracılığıyla duyurulmaktadır. I- Yetki ve Sorumluluk Turcas Bilgilendirme Politikası, Yönetim Kurulu tarafından oluşturulmuştur. Turcas ta kamunun aydınlatılması ve bilgilendirme politikasının izlenmesi, gözetimi ve geliştirilmesi Yönetim Kurulu nun yetki ve sorumluluğu altında olup, bilgilendirme fonksiyonunun koordinasyonu için Finans Direktörlüğü ne bağlı olarak görev yapan Yatırımcı ve Pay Sahipleri ile İlişkiler Birimi görevlendirilmiş olup, söz konusu yetkililer Denetim Komitesi, Kurumsal Yönetim Komitesi ve Yönetim Kurulu ile yakın işbirliği içinde bu sorumluluklarını ifa etmektedirler. II- Yöntem ve Araçlar Bilgilendirmeler, Özel Durum Açıklamaları, Mali Tablo ve Raporlar, yıllık Faaliyet Raporları, İnternet Sayfası, Bilgilendirme Yazıları, basın bültenleri gibi bilgilendirme araçları ile yapılır. Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatı, Türk Ticaret Kanunu hükümleri ve Borsa İstanbul düzenlemeleri çerçevesinde kamuyu aydınlatma yöntem ve araçları aşağıda belirtilmektedir: BIST ve Kamuyu Aydınlatma Platformu ( KAP ) kapsamında gerçekleştirilen bildirimler ve özel durum açıklamaları; Periyodik olarak KAP vasıtasıyla BIST e gönderilen mali tablo ve dipnotlar, bağımsız denetim raporu, beyanlar ve Faaliyet Raporları. Söz konusu raporlar aynı zamanda Şirketimiz Web Sitesi nden (www.turcas.com.tr) istenildiği anda ulaşılabilecek şekilde yayınlanmaktadır; Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi ve günlük gazeteler vasıtasıyla yapılan ilanlar ve duyurular (İzahname, Sirküler, Genel Kurul Çağrıları vb.); Yazılı ve görsel medya vasıtasıyla yıl içerisinde önemli gelişmelere paralel olarak yapılan basın açıklamaları; Yıllık Faaliyet Raporları (Söz konusu raporlar gerek basılı olarak ve gerekse de Web Sitesi nde elektronik ortamda ilgililerin dikkatine sunulmaktadır.);

14 Kurumsal Web Sitesi (www.turcas.com.tr); Yatırımcı ve analistlerle yüz yüze ya da telekonferans vasıtasıyla yapılan görüşmeler; Telefon, elektronik posta, mektup, telefaks vb. iletişim yöntem ve araçları ile yapılan açıklamalar. III- Özel Durumların Kamuya Açıklanması ve Yetkili Kişiler Özel durum açıklamaları; Yatırımcı ve Pay Sahipleri ile İlişkiler Birimi tarafından hazırlanır, Yönetim Kurulu Üyeleri veya imza yetkisini haiz yöneticiler tarafından imzalanarak KAP bildirimi olarak elektronik ortamda iletilir. KAP bildirimi olarak yayınlandığının teyidi alınır. IV- Faaliyet Raporu Faaliyet Raporu; Sermaye Piyasası Mevzuatı na ve SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri ne uygun olarak hazırlanır. Yönetim Kurulu nun onayından geçirilen Faaliyet Raporu, Web Sitemiz (www.turcas.com.tr) vasıtasıyla kamuya açıklanır. Aynı zamanda ilgililere verilmek üzere matbu olarak da bastırılır. V- Mali Tabloların Kamuya Açıklanması Turcas ın mali tabloları Sermaye Piyasası Kurulu tarafından belirlenmiş hükümler çerçevesinde hazırlanır ve Uluslararası Denetim Standartları na göre bağımsız denetimden geçirilerek kamuya açıklanır. Mali tablolar ve dipnotları kamuya açıklanmadan önce Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde Denetim Komitesi nden alınan uygunluk görüşüyle Yönetim Kurulu nun onayına sunulur ve Muhasebe Müdürlüğü tarafından doğruluk beyanı yazıları hazırlanıp, Yönetim Kurulu tarafından imzalandıktan sonra mali tablolar, dipnotları, varsa bağımsız denetim raporu ve ara dönem Faaliyet Raporu ile birlikte KAP bildirimi olarak elektronik ortamda iletilir. KAP bildirimi olarak yayınlandığının teyidi alınır. VI- İleriye Dönük Beklentiler ile İlgili Açıklamalar Stratejik hedefler doğrultusunda satışlar, verimlilik, piyasa payı, gelir yaratma kapasitesi, kârlılık, borç, öz kaynak oranı ve benzeri konularda zaman zaman ileriye dönük beklentiler açıklanabilir. Bu beklentilere ilişkin finansal performans alanındaki açıklamaları yapmak üzere Şirket in CEO / Genel Müdürü ve CFO /, yatırımlar ile ilgili açıklamaları yapmak üzere Şirket in Yönetim Kurulu Başkanı, CEO / Genel Müdürü, CFO / ve Elektrik Gaz Grubu Direktörü yetkilendirilmiştir. Geleceğe Yönelik Değerlendirmeler (Geleceğe ilişkin plan ve tahminleri içeren veya yatırımcılara Şirket in gelecekteki faaliyetleri ile finansal durumu ve performansı hakkında fikir veren bilgiler), ilke olarak üçer aylık dönemler itibarıyla yayınlanan finansal tabloların kamuya açıklanmasını takiben en fazla yılda dört defa açıklanabilir. Açıklama, Kamuyu Aydınlatma Platformu nda ve Şirket kurumsal internet sitesinde yayınlanan yatırımcı sunumu veya faaliyet raporu aracılığıyla yapılır. Bu beyanların belli varsayımlara göre yapıldığı ve gerçekleşen sonuçlar ile farklılık gösterebileceği ilgililerin bilgisine sunulur. Geleceğe yönelik beklentilerle ilgili değişiklikler olması ya da beklentilerin gerçekleşmeyeceğinin anlaşılması halinde zaman geçirilmeksizin aynı araçlarla kamuoyu bilgilendirilir. Bu bilgilerin açıklanması konusunda Yatırımcı ve Pay Sahipleri ile İlişkiler Birimi görevlendirilmiş olup söz konusu yetkililer Denetim Komitesi ve Yönetim Kurulu ile yakın işbirliği içinde bu sorumlulukları ifa ederler.

15 VII- Şirket Web Sitesi Kamunun aydınlatılmasında, Turcas Web Sitesi (www.turcas.com.tr) aktif olarak kullanılır. Şirket in Web Sitesi nde yer alan açıklamalar, Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri uyarınca yapılması gereken bildirim ve özel durum açıklamalarının yerine geçmez. Turcas tarafından kamuya yapılan tüm açıklamalara Web Sitesi üzerinden erişim imkânı sağlanır. Web Sitesi Türkçe ve İngilizce olarak SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri nin öngördüğü içerikte ve şekilde düzenlenir. VIII- Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi ve Günlük Gazeteler Vasıtasıyla Yapılan İlan ve Diğer Duyurular Sermaye Piyasası Kanunu, Türk Ticaret Kanunu ve Esas Sözleşmemiz gereği, Genel Kurul, yıllık bilânço ve gelir tablosu ilanları ile sermaye artırımına ilişkin ilanlar gerek Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi, gerekse de günlük gazeteler vasıtasıyla yapılmaktadır. Şirket Yönetim Kurulu tarafından, yıl içerisinde yaşanan önemli gelişmeler doğrultusunda, yazılı ve görsel medyaya kontrollü haber akışı sağlanarak, kamuoyu detaylı bir şekilde bilgilendirilir. Yaşanan gelişmenin içeriğine bağlı olarak, bu bilgilendirme basın toplantısı yolu ile de yapılabilir. Basın tarafından, yaşanan çeşitli gelişmeler ve genel akış ile ilgili olarak sorular ya da bilgi talepleri ise yazılı olarak değerlendirmeye alınır ve mutlaka olumlu ya da olumsuz yanıt verilir. IX- İdari Sorumluluğu Bulunan Kişilerin Belirlenmesinde Kullanılan Kriterler İdari sorumluluğu bulunan ve içsel bilgilere düzenli olarak erişimi bulunan kişiler, ilgili bilginin kapsamına göre belirlenirler. Buna göre, sermaye piyasası aracının değerini ve yatırımcıların yatırım kararlarını etkileyebilecek düzeyde bilgiye sahip olmayan, diğer bir ifadeyle, sadece Şirket in bir bölümü hakkında detaylı bilgiye sahip olan ve bütününe ilişkin bilgileri kısıtlı olan yönetici ve diğer personel, idari sorumluluğu bulunan ve içsel bilgilere ulaşan kişi kapsamında değerlendirilmez. Ancak, Şirket in bütününe yönelik ve sadece bugünle ilgili değil, gelecek planları ile ilgili de detaylı bilgiye sahip olan Yönetim Kurulu Üyeleri, Üst Düzey Yöneticiler (İcra Kurulu Başkanı (CEO/Genel Müdür), Üyeleri ve Şirket Direktörleri) ve Yetkili Müdürler idari sorumluluğu bulunan ve içsel bilgilere düzenli erişen kişiler kapsamında değerlendirilirler. X- İçsel Bilgilerin Kamuya Açıklanması Şirket in içsel bilgi açıklamaları, Yatırımcı ve Pay Sahipleri ile İlişkiler Birimi tarafından hazırlanır. İçsel bilgi açıklamaları; genellikle Yönetim Kurulu Üyeleri ile yetkili müdürlerden herhangi ikisi tarafından imzalanır. Bu kişilerin adları, yetki ve unvanları Şirket Web Sitesi nde yayınlanır. Bu kişilerde değişiklik olduğunda bildirim yenilenir. İçsel bilgilere erişimi olanların listesi SPK nın II-15.1 sayılı tebliğinin 7 nci maddesi uyarınca istenildiğinde Kurul a veya Borsa ya iletilmek üzere yazılı olarak yetkililerce muhafaza edilmektedir. XI- İçsel Bilgilerin Gizliliğinin Sağlanması

16 Şirketimiz çalışanları, Şirket e ilişkin görevlerin ifa edilmesi veya Şirket adına iş ve işlemlerin yürütülmesi sırasında sahip olabilecekleri, henüz kamuya açıklanmamış içsel bilgiyi gizli tutma, kendileri veya üçüncü şahıslara menfaat sağlamak amacıyla kullanmama veya yetkisiz olarak üçüncü şahıslara açıklamama yükümlülükleri konusunda bilgilendirilirler. Herhangi bir Şirket çalışanı daha önce kamuya açıklanmamış önemli ve özel bir bilginin istem dışı olarak kamuya açıklandığını veya varlığını belirlerse, durumu derhal Yatırımcı ve Pay Sahipleri ile İlişkiler Birimi ne bildirecektir. Bu durumda Yatırımcı ve Pay Sahipleri ile İlişkiler Birimi, İçsel Bilgi Açıklaması nın SPK Mevzuatı hükümleri doğrultusunda hazırlanarak BIST e iletilmesini sağlar. Bunun dışında Yatırımcı ve Pay Sahipleri ile İlişkiler Birimi tarafından SPK mevzuatına uygun olarak, iş akdi ile veya başka şekilde Şirketimize bağlı çalışan ve içsel bilgilere düzenli erişimi olan kişilerin bir listesi tutulur ve listede değişiklik olduğunda güncellenir. İçsel bilgilere erişimi olanların listesi ve listede yapılan güncellemeler talep edildiği takdirde SPK veya BIST e gönderilir. Listede yer alan herkes görevleri sırasında, içsel bilginin korunması ve gizlilik kurallarına uymaları konusunda bilgilendirilirler. XII- İçsel Bilgilerin Kamuya Açıklanmasının Ertelenmesi Şirketimiz, sorumluluğu kendisine ait olmak üzere, meşru çıkarlarının zarar görmemesi için içsel bilgilerin kamuya açıklanmasını, bunun kamunun yanıltılmasına yol açmaması ve Şirketimizin bu bilgilerin gizli tutulmasını sağlayabilecek olması kaydıyla, erteleyebilir. İçsel bilgilerin kamuya açıklanmasının ertelenme sebepleri ortadan kalkar kalkmaz, mevzuata uygun şekilde kamuya açıklanır. Yapılacak açıklamada erteleme kararı ve bunun temelindeki sebepler belirtilir. Şirketimizde içsel bilginin kamuya açıklanmasının ertelenmesi, Yönetim Kurulu kararına veya Yönetim Kurulu tarafından yetki verilmiş ise yetki verilen kişinin yazılı onayına bağlıdır. Bu kararda, ertelenen içsel bilgi, ertelemenin Şirketimizin yasal haklarının korunmasına etkisi, yatırımcıların yanıltılması riskini oluşturmadığı ve erteleme süresince bu bilginin gizliliğinin korunması için ne gibi tedbirlerin alındığı bilgilerine yer verilir. Erteleme kapsamındaki içsel bilginin gizlenmesi için gerekli tüm tedbirler alınır. Bilginin ertelendiği süreçte, bilgiyi korumakla yükümlü kişilerin kusuru üzerine, açıklanması ertelenen bilgiyle ilgili söylentiler çıkar veya bazı detaylar herhangi bir şekilde kamuya açıklanır ve bu suretle içsel bilgilerin gizliliği sağlanamazsa, gizliliği korunamayan içsel bilgiler derhal kamuya açıklanır. Ancak bu tür söylentilerin yayılması, Şirketimizin kusurundan kaynaklanmıyorsa ertelemeye devam edilebilir. XIII- İçerden Öğrenenlerin Ticareti (Gizli Şirket Bilgilerinin Çıkar Amaçlı Kullanımı) Yönetim Kurulu Üyeleri, Şirket hakkındaki gizli ve/veya ticari sır niteliğindeki ve kamuya açık olmayan bilgiyi kendisi veya başkalarına çıkar sağlayacak şekilde kullanamaz, Şirket hakkında yanlış, yanıltıcı bilgi veremez, haber yayamaz.

17 Yönetim Kurulu bu bilgilerin Şirket in diğer çalışanları tarafından da Şirket dışına çıkarılmasını önlemeye yönelik gerekli önlemleri alır ve uygular. XIV- Haber ve Söylentilerin Takibi Prensip olarak piyasada ve/veya internet ortamında yer alan spekülasyonlar konusunda herhangi bir görüş bildirilmez. Ancak; Şirketimiz kaynaklı olmayan haber ve söylentilerin Şirketimizin hisse değerini etkileyebilecek öneme sahip ve daha önce yapılmış olan Özel Durum Açıklamaları, izahname, sirküler, finansal raporlar vb. dokümanlar aracılığı ile kamuya duyurulmuş bilgilerden farklı içerikte olması halinde, bunların doğru veya yeterli olup olmadığı konusunda SPK veya BIST tarafından herhangi bir uyarı, bildirim veya talep beklenmeksizin bir içsel bilgi açıklaması yapılır. XV- Basın Açıklamaları Yazılı ve görsel medya ile çeşitli basın-yayın kanallarından gelen talepler Kurumsal İletişim Birimimiz tarafından değerlendirilmektedir. Taleplerle ilgili organizasyon ve düzenlemelerin tamamı Kurumsal İletişim Birimimiz tarafından gerçekleştirilmektedir. Görsel ve yazılı basın açıklamalarında SPK nın ilgili tebliğleri gereği kamuya bildirilmesi gereken özel durum açıklamaları, basına açıklama yapılmadan önce elektronik ortamda kamuoyuna bildirilmektedir. XVI- Sermaye Piyasası Katılımcıları ile İletişim Sermaye Piyasası Kurulu nun ilgili tebliğleri uyarınca Şirketimiz ile yatırımcılarımız arasındaki iletişimi sağlamak üzere Yatırımcı ve Pay Sahipleri ile İlişkiler Birimi oluşturulmuştur. Bu birim kamuya açıklanmamış, gizli ve ticari sır niteliğindeki bilgiler hariç olmak üzere, yatırımcıların sözlü ve yazılı taleplerine yanıt vermektedir. Ayrıca yıl içerisinde zaman zaman yurt içi ve yurt dışı yatırımcıları bilgilendirmek amacıyla toplantılar veya telekonferanslar düzenlenmektedir. XVII- Analist Raporları Şirketimiz çeşitli firmalar tarafından hazırlanan analist raporlarını gözden geçirmez, doğrulamaz, onaylamaz, sorumluluğunu almaz ve Web Sitesi nde de yayınlamaz. Bazı belirli ve sınırlı durumlarda ve talep halinde yalnız kamuya açık ve geriye dönük tarihsel bilgileri kullanmak koşuluyla sınırlı olmak kaydıyla kamunun yanlış bilgilendirilmesini önlemek amacıyla analist raporları gözden geçirilebilir. XVIII- Ortaklık Haklarının Kullanımına Ait Açıklamalar Şirket ortakları ile ilgili olarak ve Yönetim Kurulu kararı ile de kesinleşmiş bulunan aşağıdaki hususlar için Özel Durum Açıklaması yapılır, ayrıca Şirket Web Sitesi nde de yayınlanır: i. Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul Toplantı tarihi, saati, yeri, gündem maddeleri ile ortakların Genel Kurullar a katılma hakkının ne şekilde kullanılabileceği, oy kullanma süreci veya vekâleten oy kullanma koşulları,

18 ii. Genel Kurul Toplantı sonuçları ile katılımcıların toplam pay sayısı ve toplam oy haklarına ilişkin hazirun cetveli, iii. Temettü ödemesi, bedelli ve bedelsiz sermaye artırımı ve bedelli sermaye artırımlarında yeni pay alma hakkının kullanımına ilişkin duyuru. XIX- Bilgilendirme Politikasında Değişiklik Olması Bu bilgilendirme politikasında bir değişiklik olması halinde, değişiklik yapılan hususlar ve gerekçeleri Yönetim Kurulu nun onayından geçtikten sonra kamuya duyurulur.

19 Adresi : Ahi Evran Caddesi No: 6 Aksoy Plaza Kat: 7 Maslak Sarıyer İstanbul Telefon ve Faks No: : (Telefon) Konu : Sermaye Piyasası Kurulu nun Seri VIII, No: 54 sayılı tebliği İstanbul, No: TP.A.YPİ %46 Oranında Dolaylı İştirakimiz Turcas BM Kuyucak Jeotermal Elektrik Üretim A.Ş.'nin Santrale İlişkin Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) Süreci Hakkında %46 oranında dolaylı iştirakimiz Turcas BM Kuyucak Jeotermal Elektrik Üretim A.Ş. nin, Aydın ili Kuyucak ilçesinde yapılması planlanan 13,2 MWe kapasiteli jeotermal elektrik santrali projesine ilişkin Aydın Valiliği ne yapmış olduğu ÇED başvurusu ile ilgili değerlendirme sürecinin tamamlandığı ve Aydın Valiliği nce Çevresel Etki Değerlendirmesi Gerekli Değildir kararının verildiği bilgisi şirketimize ulaşmıştır. Yukarıdaki açıklamalarımızın, Kurulu nuzun Seri: VIII, No: 54 sayılı tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve

20 Adresi : Ahi Evran Caddesi No: 6 Aksoy Plaza Kat: 7 Maslak Sarıyer İstanbul Telefon ve Faks No: : (Telefon) Konu : Sermaye Piyasası Kurulu nun Seri VIII, No: 54 sayılı tebliği İstanbul, No: TP.A.YPİ %46 Oranında Dolaylı İştirakimiz Turcas BM Kuyucak Jeotermal Elektrik Üretim A.Ş.'nin Üretim Önlisans Başvurusu Hakkında tarihli Özel Durum Açıklamamıza müteakip olarak; %46 oranında dolaylı iştirakimiz Turcas BM Kuyucak Jeotermal Elektrik Üretim A.Ş. nin, Aydın ili Kuyucak ilçesinde 13,2 MW kurulu gücünde olması planlanan Jeotermal Elektrik Santrali (JES) Projesi için Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'na yaptığı elektrik üretimi önlisansı başvurusuna ilişkin Önlisans Durumu nun, EPDK tarafından tarihi itibarıyla bir üst aşama olan Değerlendirmede statüsüne alındığı bilgisi şirketimize ulaşmıştır. Konu ile ilgili gelişmeler oldukça kamuoyu ile paylaşılacaktır. Yukarıdaki açıklamalarımızın, Kurulu nuzun Seri: VIII, No: 54 sayılı tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve

PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş. BİLGİLENDİRME POLİTİKASI

PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş. BİLGİLENDİRME POLİTİKASI BİLGİLENDİRME POLİTİKASI İÇİNDEKİLER 1. Amaç 2. Sorumluluk 3. Yöntem ve Araçlar 4. Özel Durumların Kamuya Açıklanması ve Yetkili Kişiler 5. İçsel Bilginin Kamuya Açıklanmasının Ertelenmesi 6. İçerden Öğrenenlerin

Detaylı

VAKIF B TĠPĠ MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.ġ. BĠLGĠLENDĠRME POLĠTĠKASI

VAKIF B TĠPĠ MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.ġ. BĠLGĠLENDĠRME POLĠTĠKASI VAKIF B TĠPĠ MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.ġ. BĠLGĠLENDĠRME POLĠTĠKASI Amaç: Vakıf B Tipi Menkul Kıymetler Yatırım Ortaklığı A.Ş. nin kamuyu bilgilendirme politikası, şirketin geçmiş performansının

Detaylı

Sasa Polyester Sanayi A.Ş. Bilgilendirme Politikası

Sasa Polyester Sanayi A.Ş. Bilgilendirme Politikası Sasa Polyester Sanayi A.Ş. Bilgilendirme Politikası 1. Amaç Sasa Polyester Sanayi A.Ş. yönetimi, hissedarlarıyla şeffaf ve yakın bir iletişim içinde olmakla gurur duymaktadır. Ana hedef, hissedarlar için

Detaylı

İçsel bilgilerin kamuya açıklanması SPK'nın özel durumların kamuya açıklanmasına ilişkin düzenlemelerine uygun olarak yapılır.

İçsel bilgilerin kamuya açıklanması SPK'nın özel durumların kamuya açıklanmasına ilişkin düzenlemelerine uygun olarak yapılır. AKFEN HOLDİNG A.Ş. BİLGİLENDİRME POLİTİKASI A.Amaç, Yetki ve Sorumluluk Akfen Holding A.Ş. (Şirket), Türk Ticaret Kanunu (TTK), Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) ve İstanbul Menkul

Detaylı

ADESE ALIŞVERİŞ MERKEZLERİ TİC.A.Ş. 01.01.2013 31.03.2013 FAALİYET RAPORU

ADESE ALIŞVERİŞ MERKEZLERİ TİC.A.Ş. 01.01.2013 31.03.2013 FAALİYET RAPORU ADESE ALIŞVERİŞ MERKEZLERİ TİC.A.Ş. 01.01.2013 31.03.2013 FAALİYET RAPORU ŞİRKETİN FAALİYET KONUSU Adese Alışveriş Merkezleri Ticaret A.Ş. ( Şirket ) 1991 yılında Konya da Simpaş Seydişehir İhtiyaç Maddeleri

Detaylı

Teknosa İç ve Dış Ticaret A.Ş. Bilgilendirme Politikası. 1. Amaç

Teknosa İç ve Dış Ticaret A.Ş. Bilgilendirme Politikası. 1. Amaç Teknosa İç ve Dış Ticaret A.Ş. Bilgilendirme Politikası 1. Amaç Teknosa İç ve Dış Ticaret A.Ş. yönetimi, hissedarlarıyla şeffaf ve yakın bir iletişim içinde olmakla gurur duymaktadır. Ana hedef, hissedarlar

Detaylı

Kurumsal Sosyal Sorumluluk

Kurumsal Sosyal Sorumluluk Kurumsal Sosyal Sorumluluk Kurumsal Sosyal Sorumluluk Anlayışı Dünyadaki sınırlı kaynakları dikkatli kullanmak, geliştirmek ve sürdürülebilir kılmak için bireyler, devlet ve sivil toplum örgütlerine olduğu

Detaylı

TAV Havalimanları Holding Anonim Şirketi Yönetim Kurulu ndan Olağan Genel Kurul Toplantısına ilişkin Davet Duyurusu:

TAV Havalimanları Holding Anonim Şirketi Yönetim Kurulu ndan Olağan Genel Kurul Toplantısına ilişkin Davet Duyurusu: TAV Havalimanları Holding Anonim Şirketi 2013 Olağan Genel Kurul Bilgilendirme Dökümanı TAV Havalimanları Holding Anonim Şirketi Yönetim Kurulu ndan Olağan Genel Kurul Toplantısına ilişkin Davet Duyurusu:

Detaylı

C. MALİ TABLOLARIN KAMUYA AÇIKLANMASI VE YETKİLİ KİŞİLER

C. MALİ TABLOLARIN KAMUYA AÇIKLANMASI VE YETKİLİ KİŞİLER PETROL OFİSİ A.Ş. BİLGİLENDİRME POLİTİKASI A. AMAÇ, YETKİ, SORUMLULUK Petrol Ofisi A.Ş. (Şirket) nin kamuyu aydınlatma politikası, Şirket in geçmiş performansı ile gelecek beklentilerini, Türk Ticaret

Detaylı

KUYUMCUKENT GAYRİMENKUL YATIRIMLARI A.Ş. Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu (2013)

KUYUMCUKENT GAYRİMENKUL YATIRIMLARI A.Ş. Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu (2013) KUYUMCUKENT GAYRİMENKUL YATIRIMLARI A.Ş Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu (2013) 1.Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Beyanı Şirketimiz, kurumsal yönetimin bütün unsurlarıyla şirket yönetiminde hakim

Detaylı

ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. BİLGİLENDİRME POLİTİKASI

ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. BİLGİLENDİRME POLİTİKASI ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. BİLGİLENDİRME POLİTİKASI 1. AMAÇ ASELSAN Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş. nin (ASELSAN) kamuyu bilgilendirme politikası, faaliyet gösterilen sektörün özelliğinin

Detaylı

AvivaSA Emeklilik ve Hayat A.Ş. Bilgilendirme Politikası

AvivaSA Emeklilik ve Hayat A.Ş. Bilgilendirme Politikası AvivaSA Emeklilik ve Hayat A.Ş. Bilgilendirme Politikası 1. Amaç AvivaSA Emeklilik ve Hayat A.Ş. ( Şirket ) yönetimi, hissedarlarıyla şeffaf ve yakın bir iletişim içindedir. Şirket in yönetimi, stratejik

Detaylı

Kurumsal Sosyal Sorumluluk

Kurumsal Sosyal Sorumluluk Kurumsal Sosyal Sorumluluk Kurumsal Sosyal Sorumluluk Anlayışı Dünyadaki sınırlı kaynakları dikkatli kullanmak, geliştirmek ve sürdürülebilir kılmak için bireyler, devlet ve sivil toplum örgütlerine olduğu

Detaylı

YÜNSA YÜNLÜ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. BİLGİLENDİRME POLİTİKASI

YÜNSA YÜNLÜ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. BİLGİLENDİRME POLİTİKASI YÜNSA YÜNLÜ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. BİLGİLENDİRME POLİTİKASI 1. Amaç Yünsa Yünlü Sanayi ve Ticaret A.Ş. yönetimi, hissedarlarıyla şeffaf ve yakın bir iletişim içinde olmakla gurur duymaktadır. Ana hedef,

Detaylı

Akçansa Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş. Bilgilendirme Politikası. 1. Amaç

Akçansa Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş. Bilgilendirme Politikası. 1. Amaç Akçansa Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş. Bilgilendirme Politikası 1. Amaç Akçansa Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş. yönetimi, hissedarlarıyla şeffaf ve yakın bir iletişim içinde olmakla gurur duymaktadır. Ana

Detaylı

TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. BİLGİLENDİRME POLİTİKASI

TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. BİLGİLENDİRME POLİTİKASI TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. BİLGİLENDİRME POLİTİKASI 1. Amaç Türk Telekomünikasyon A.Ş. ( Türk Telekom veya Şirket ), hisse senetleri Borsa İstanbul da (BIST) işlem gören en büyük şirketlerden biri olmanın

Detaylı

Genel Kurul Toplantısı ile ilgili olarak Şirketimiz ile 0 232 616 32 53 ve 0 232 616 14 53 no lu telefonlardan iletişim kurulabilir.

Genel Kurul Toplantısı ile ilgili olarak Şirketimiz ile 0 232 616 32 53 ve 0 232 616 14 53 no lu telefonlardan iletişim kurulabilir. PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş. NİN 28.03.2014 TARİHİNDE SAAT 13:30 DA YAPILACAK 2013 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI Şirketimizin 2013 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul

Detaylı

: Atatürk Organize Sanayi Bölgesi 75. Yıl Cad. No:21 Hadımköy Arnavutköy /İstanbul

: Atatürk Organize Sanayi Bölgesi 75. Yıl Cad. No:21 Hadımköy Arnavutköy /İstanbul KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU 1-Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Beyanı Sermaye Piyasası Kurulu nun 01.02.2013 tarih ve 4/88 sayılı kararı ile Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına

Detaylı

KARTONSAN KARTON SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / KARTN [] 18.05.2012 16:30:46 Özel Durum Açıklaması (Genel)

KARTONSAN KARTON SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / KARTN [] 18.05.2012 16:30:46 Özel Durum Açıklaması (Genel) / KARTN [] 18.05.2012 16:30:46 Özel Durum Açıklaması (Genel) Ortaklığın Adresi : Prof. Dr. Bülent Tarcan Cad. Pak İş Merk. No:5 K:3 Gayrettepe/Beşiktaş/İSTANBUL Telefon ve Faks No. : 0-212-273 20 00 Fax:0-212-273

Detaylı

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU. 1. Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Beyanı

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU. 1. Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Beyanı KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU 1. Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Beyanı Kuruluşundan bu güne ürünlerinde olduğu gibi yönetim yapısı, idari ve personel işlemleri, devlet kurumlarına karşı yükümlülükler,

Detaylı

Aksa Enerji Üretim A.Ş. 2014 Yılı Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu

Aksa Enerji Üretim A.Ş. 2014 Yılı Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu Aksa Enerji Üretim A.Ş. 2014 Yılı Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu 1. Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Beyanı Aksa Enerji Üretim A.Ş. nin (Bundan böyle Şirket veya Aksa Enerji olarak anılacaktır.)

Detaylı

31 MART 2015 TARİHLİ 2014 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

31 MART 2015 TARİHLİ 2014 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI 31 MART 2015 TARİHLİ 2014 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI 31 MART 2015 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET Şirketimiz 2014 Yılı Faaliyetlerinin görüşüleceği

Detaylı

İHLAS MADENCİLİK A.Ş. 01.01.2013 / 30.06.2013 HESAP DÖNEMİNE AİT YÖNETİM KURULU FALİYET RAPORU

İHLAS MADENCİLİK A.Ş. 01.01.2013 / 30.06.2013 HESAP DÖNEMİNE AİT YÖNETİM KURULU FALİYET RAPORU İHLAS MADENCİLİK A.Ş. 01.01.2013 / 30.06.2013 HESAP DÖNEMİNE AİT YÖNETİM KURULU FALİYET RAPORU 2 GENEL BİLGİLER a) Raporun Hesap Dönemi : 01.01.2013-30.06.2013 b) Şirketin ticaret Ünvanı, ticaret sicili

Detaylı

İHLAS MADENCİLİK A.Ş. NİN 2013 YILINA AİT 28.03.2014 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DÖKÜMANLARI

İHLAS MADENCİLİK A.Ş. NİN 2013 YILINA AİT 28.03.2014 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DÖKÜMANLARI İHLAS MADENCİLİK A.Ş. NİN 2013 YILINA AİT 28.03.2014 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DÖKÜMANLARI Şirketimiz ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı 2013 yılı çalışmalarını

Detaylı

BİLGİLENDİRME POLİTİKASI

BİLGİLENDİRME POLİTİKASI BİLGİLENDİRME POLİTİKASI İÇİNDEKİLER 1. Amaç 2. Sorumluluk 3. İdari Sorumluluğu Bulunan Kişilerin Belirlenmesinde Kullanılan Esaslar 4. Kamuyu Aydınlatma Yöntem ve Araçları 5. Özel Durum Açıklamaları ve

Detaylı

AKSİGORTA A.Ş. 2014 YILINA AİT 20 MART 2015 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

AKSİGORTA A.Ş. 2014 YILINA AİT 20 MART 2015 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI AKSİGORTA A.Ş. 2014 YILINA AİT 20 MART 2015 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI Yönetim Kurulumuzun 20Şubat 2015 tarihli 18 numaralı kararı ve Şirketimiz Esas Sözleşmesinin

Detaylı

İHLAS EV ALETLERİ İMAL. SAN. VE TİC. AŞ. NİN BİLGİLENDİRME POLİTİKASI

İHLAS EV ALETLERİ İMAL. SAN. VE TİC. AŞ. NİN BİLGİLENDİRME POLİTİKASI İHLAS EV ALETLERİ İMAL. SAN. VE TİC. AŞ. NİN BİLGİLENDİRME POLİTİKASI Amaç: İhlas Ev Aletleri İmalat San. ve Tic. A.Ş. (IHEVA), ilgili kanunlar ve SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde, hissedarların

Detaylı

TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş. BİLGİLENDİRME POLİTİKASI

TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş. BİLGİLENDİRME POLİTİKASI TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş. BİLGİLENDİRME POLİTİKASI 1.Amaç TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş. (TAV) ın temel kamuyu bilgilendirme politikası, TAV ın geçmiş performansını ve gelecek beklentilerini, genel

Detaylı

ERBOSAN ERCİYAS BORU SANAYİ VE TİCARET A.Ş BİLGİLENDİRME POLİTİKASI

ERBOSAN ERCİYAS BORU SANAYİ VE TİCARET A.Ş BİLGİLENDİRME POLİTİKASI ERBOSAN ERCİYAS BORU SANAYİ VE TİCARET A.Ş BİLGİLENDİRME POLİTİKASI 1.Amaç Erbosan Erciyas Boru Sanayi ve Ticaret A.Ş. (Erbosan veya Şirket) Yönetim Kurulu nun oluşturduğu Bilgilendirme Politikası nın

Detaylı

İHLAS EV ALETLERİ İMAL. SAN. VE TİC. A.Ş. DENETİM KOMİTESİ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI

İHLAS EV ALETLERİ İMAL. SAN. VE TİC. A.Ş. DENETİM KOMİTESİ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI İHLAS EV ALETLERİ İMAL. SAN. VE TİC. A.Ş. DENETİM KOMİTESİ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI 1. AMAÇ Denetim Komitesi, Finansal ve operasyonel faaliyetlerin sağlıklı ve yasalara uygun olarak hazırlanmasının sağlanması,

Detaylı