TACİRLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş YILI FAALİYET RAPORU

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TACİRLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 2007 YILI FAALİYET RAPORU"

Transkript

1 TACİRLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş YILI FAALİYET RAPORU ( )

2 TACİRLER YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ 2007 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI TARİH : SAAT : 14:00 TOPLANTI YERİ : Nispetiye Cad., Akmerkez B 3 Blok Kat 9 Etiler İstanbul GÜNDEM: 1. Açılış ve başkanlık divanının teşekkülü, 2. Toplantı tutanağının imzalanması hususunda divana yetki verilmesi, 3. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, denetçi raporu ve dış bağımsız denetim şirketi Değer Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından hazırlanan bağımsız denetim raporlarının okunması, müzakere edilerek karara bağlanması, 4. Yönetim Kurulunun 2008 hesap dönemi için bağımsız denetim şirketi Değer Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. ile sözleşme imzalanması yönündeki kararının onaya sunulması, yılı bilanço, Kar / Zarar hesaplarının okunması, müzakeresi ve tasdiki, ve izleyen yıllara ilişkin temettü politikasının ortakların bilgisine sunulması, 7. SPK nın Seri:IV, No:27 sayılı tebliği gereğince, 2007 yılı faaliyetleri sonucunda dağıtılabilir kar oluşmaması sebebiyle kar payı dağıtılmaması hususunun görüşülmesi ve karara bağlanması, 8. Yönetim kurulu üyelerinin ve denetçinin ibra edilmeleri, 9. Yönetim kurulu üyelerinin ve denetçinin seçimi, 10. Yönetim Kurulu üyelerine ve denetçiye verilecek ücretlerin tespiti, 11. Dilek ve temenniler, kapanış 1

3 Yönetim Kurulu ndan Mesaj Sayın Ortaklarımız; Olağan Genel Kurulumuzda, şirketimizin 2007 yılı bilanço ve kar/zarar hesabını inceleme ve onaylarınıza sunarken, öncelikle ekonomide son yaşanan gelişmelere ve 2008 yılı beklentilerine kısaca değinmekte yarar görüyoruz yılındaki gelişmelere baktığımızda öncelikle yılın ikinci yarısından itibaren dünya ekonomisinde ciddi sorunların ortaya çıktığını görmekteyiz. ABD deki konut fiyatlarında yaşanan düşüşle beraber konut finansmanında kullandırılan kredilerin geri ödemesinde sorunların ortaya çıkması başta ABD olmak üzere Avrupa yı da etkileyen likidite sıkışıklığının başlamasına neden olmuştur. Artan enerji fiyatlarının da etkisiyle küresel düzeyde enflasyon yükseliş eğilimine girmiştir. Yurtiçindeki gelişmelere baktığımızda ise cumhurbaşkanlığı seçim süreci ve genel seçimlerin büyük ölçüde gündemi oluşturduğu söylenebilir. Temmuz ayında yapılan genel seçimlerden mevcut iktidarın devamı sonucu çıkmasına rağmen, ekonomimiz uzun yıllardır yaşadığımız cari açık sorununun devam etmesi nedeni ile yıl içinde yaşanan global türbülanslardan en fazla etkilenen ekonomilerin başında gelmektedir e gelince, küresel ekonomide geçmiş beş yılda izlenen yüksek büyüme düşük enflasyon ortamını oluşturan şartların 2007 yılının ikinci yarısından itibaren değiştiği izlenmektedir. Global likiditenin daralma sürecine girmesi, ABD ekonomisinde gözlenen çifte açık, petrol ve emtia fiyatlarındaki artışlar, küresel ısınmanın etkisiyle tarım fiyatlarındaki yükseliş, Çin in aşırı büyümesi ve hammadde talebi, global ekonomilerde oluşması muhtemel gözüken stagflasyon dünya ekonomisini olumsuz yönde etkileyebilecek önemli riskler olarak görünmektedir yılı faaliyetlerimiz sonucu oluşan karımız YTL olarak gerçekleşmiştir. Karımızın sektör ortalamasının altında kalması 2007 yılı Ocak ayından itibaren ödemekte olduğumuz Banka Sigorta Muameleleri Vergisi nden ( BSMV ) kaynaklanmaktadır. Sektördeki diğer yatırım ortaklıklarının çoğunun BSMV beyannamesi vermemesi karlılıklarının artmasına neden olmuştur. Kamuya yapılan açıklamalarda duyurulduğu üzere, Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı 2008 Ocak ayı içerisinde yılları arasını kapsayan dönem için tüm yatırım ortaklıklarını içeren BSMV incelemesi başlatmıştır. Şirketimizin 2008 yılındaki öncelikli hedefi şirket portföyünü en az risk, en düşük gider, en yüksek getiri amaç ve hedefine uygun olarak yönetmek ve ortaklarımıza yüksek kazanç sağlamak olacaktır. Saygılarımızla; İsmet YAZICI Yönetim Kurulu Başkanı 2

4 I. GİRİŞ 1. Raporun Dönemi : Ortaklığın Ünvanı: Tacirler Yatırım Ortaklığı A.Ş. 3. Dönem içinde yönetim ve denetim kurullarında görev alan başkan, başkan yardımcısı ve üyelerin ad ve soyadları, yetki sınırları, görevlerinin süreleri: Adı Soyadı Ünvanı Görev Süresi İsmet YAZICI Yönetim Kurulu Başkanı Devam Ediyor Murat TACİR Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Devam Ediyor Ahmet TACİR Yönetim Kurulu Üyesi Devam Ediyor Mustafa İLERİ Yönetim Kurulu Üyesi Devam Ediyor Tarık AYTAŞ Denetçi Devam Ediyor Yetki sınırları; Şirket esas sözleşmesinde belirtilen yetkilere haizdir. 4. Dönem içinde esas sözleşmede değişiklik yapılmışsa bunun nedenleri ve yapılan değişikliklerin neler olduğu : Dönem içinde esas sözleşmede değişiklik yapılmamıştır. 5. Ortaklığın sermayesi ve dönem karı : Şirketin ödenmiş sermayesi YTL olup, dönem içerisinde YTL kar elde edilmiştir. 6. Ortaklığın sermayesinde dönem içerisinde meydana gelen değişiklikler : Şirket tarihinde YTL ödenmiş sermaye ile kurulmuş olup, dönem içerisinde sermaye yapısında değişiklik olmamıştır. 7. Ortaklık yapısı : Şirketimiz kayıtlı sermayesi YTL ; tarihi itibariyle ödenmiş sermayesi YTL dir. Pay Tutarı (YTL) Pay Oranı (%) Tacirler Menkul Değerler A.Ş ,96 Murat TACİR 500 0,01 Ahmet TACİR 500 0,01 İsmet YAZICI 500 0,01 Mustafa İLERİ 500 0,01 Halka Arz (*) ,00 Toplam Ödenmiş Sermaye ,00 * Şirket sermayesinin YTL lık kısmı 29 Haziran 3 Temmuz 2006 tarihler arasında İMKB Birincil Piyasada halka arz edilmiştir. 3

5 8. Sermayenin % 10 undan fazlasına sahip ortakların adları, paylarının miktarı ve sermayedeki oranları : Adı Soyadı / Ünvanı Pay Oranı(%) Pay Tutarı(YTL) Tacirler Menkul Değerler A.Ş Ayrıca, Şirketin hisselerinin halka açık olan YTL tutarındaki paylardan, % oranındaki adet pay, Tacirler Menkul Değerler A.Ş. nin mülkiyetinde bulunmaktadır. 9. Hisse senetleri fiyatlarının yıl içinde gösterdiği gelişme : Şirketin İMKB de işlem gören paylarının fiyatı dönem içerisinde 0,75YTL ile 1.18YTL arasında değişiklik göstermiştir. 10. Son üç yılda dağıtılan temettü : Şirket tarihinde kurulmuş olup, temettü dağıtımı olmamıştır. 11. Varsa çıkarılmış bulunan menkul kıymetlerin (tahvil, kar zarar ortaklığı, finansman bonosu, hisse senedi ile değiştirilebilir tahvil, intifa senedi ve benzeri) tutarı, bunların ortaklığa getirdiği yük ve ödeme imkanları : Yoktur. 12. Ortaklığın faaliyet gösterdiği sektör ve bu sektör içerisindeki yeri hakkında bilgi : Yatırım Ortaklıkları hakkında genel bilgi: Yatırım ortaklıkları, sermaye piyasası araçları ile ulusal ve uluslararası borsalarda veya borsa dışı organize piyasalarda işlem gören altın ve diğer kıymetli madenler portföyü işletmek üzere anonim ortaklık şeklinde ve kayıtlı sermaye esasına göre kurulan sermaye piyasası kurumlarıdır. Yatırım ortaklıklarının temel fonksiyonu küçük tasarruf sahiplerinin birikimlerini bir havuzda toplayarak değişik menkul kıymetlerden oluşacak bir portföye yatırmak ve bu yolla elde ettikleri kazancı ortaklarına payları oranında dağıtmaktır. Yatırım ortaklıklarının diğer ortaklıklardan farkı, faaliyet alanlarının sadece sermaye piyasası araçları ile altın ve diğer kıymetli madenlerden oluşan bir portföyün işletilmesi şeklinde sınırlandırılmış bulunmasıdır. Yatırım ortaklığı portföyünün uzman bir kadro tarafından yönetilmesi nedeniyle bir yandan tasarruf sahibinin riski azaltılırken diğer yandan da tasarrufların menkul kıymetlere yatırılması suretiyle kaynakların etkin kullanımı sağlanabilmektedir. Bu özellikleri nedeniyle, yabancı ülkelerde olduğu kadar ülkemizde de yatırım ortaklıklarının kurulması ve gelişmesi vergi teşvikleri yoluyla desteklenmiştir. Şirketimizin sektör içindeki yeri: Menkul kıymet portföyü işletmek üzere, anonim şirket şeklinde, ani usulde kurulmuş olan Şirketin payları, 2006 yılı Temmuz ayında Borsa da işlem görmeye başlamış ve Şirket YTL ödenmiş sermaye büyüklüğü ile sektördeki 33 şirket arasında 22. olarak yerini almıştır. 4

6 II. FAALİYETLER 1. Cari ve geçmiş dönem sermaye artırımları : Şirket tarihinde YTL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde YTL ödenmiş sermaye ile kurulmuş ve bu tarihten sonra sermaye artırımı yapılmamıştır. 2. Finansal Yapıya ilişkin Bilgiler: Şirket 2007 yılını YTL karla kapatmıştır. Şirketin Finansal Rasyoları şöyledir: Cari Oran Toplam Borç / Aktif % 0.27 Kısa Vadeli Borç / Pasif % 0.27 Uzun Vadeli Borç / Pasif % 0 Kısa Vadeli Borç / Toplam Borç % 100 Dönen Varlık / Aktif Toplamı % İdari Faaliyetler Şirket üst yönetimi şöyledir: Yönetim Kurulu Başkanı İsmet YAZICI Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Murat TACİR Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet TACİR Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa İLERİ Denetçi Tarık AYTAŞ Genel Müdür İbrahim ÇALIŞKAN Şirketimizin Denetimden Sorumlu Komitesi şöyledir: İsmet YAZICI Ahmet TACİR Şirketimizin tarihi itibariyle üst yönetim hariç 2 personeli bulunmaktadır. III. KAR DAĞITIM ÖNERİSİ VE SONUÇ Sermaye Piyasası Kurulu nun Seri: IV No :27 sayılı tebliği gereğince Şirketimiz, 2008 ve izleyen yıllara ilişkin temettü politikasının Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun olarak her yıl dağıtılabilir karın en az % 20 oranındaki kısmının nakit ve/veya 5

7 bedelsiz pay olarak ortaklara dağıtılması ve bu politikanın mevzuata, ulusal ve uluslararası ekonomik gelişmelere göre pay sahipleri ve Şirket menfaatlerini olumsuz yönde etkilemeyecek şekilde her yıl gözden geçirilmesi olarak belirlemiş ve bu politikanın genel kurulun bilgisine sunulmasına karar verilmiştir yılı kar dağıtımına ilişkin olarak; Şirketimizin, SPK nın Seri:IV, No:27 sayılı tebliği gereğince, 2007 yılı faaliyetleri sonucunda dağıtılabilir kar oluşmaması sebebiyle Genel Kurul umuza kar payı dağıtılmaması teklifi götürülmesine karar verilmiştir. IV. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM RAPORU KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM BEYANI Tacirler Yatırım Ortaklığı A.Ş. yönetimi ve ortakları, şirketin faaliyetleri sırasında, az gider, en düşük risk, en yüksek kazanç hedef ve amacına ulaşmak için; eşitlik, şeffaflık, hesap verebilirlik ve sorumluluk ilkelerinin kolaylaştırıcı rol oynayacağına inançla Kurumsal Yönetim İlkelerini uygulamaktadır. Şirketimiz 2006 yılında kurulmuş olduğundan, Kurumsal Yönetim İlkelerinin uygulanması hususundaki eksikliklerin en kısa sürede giderilmesi konusundaki kararlılığımız sürecektir. BÖLÜM I - PAY SAHİPLERİ 1. Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Ortaklığımız bordrosunda yer alan toplam çalışan sayısı 3 kişi olduğundan Pay Sahibi İlişkileri Birimi oluşturulmamış olmakla birlikte, Pay sahipliği haklarının kullanılmasında mevzuata, esas sözleşmeye, ve diğer şirket içi düzenlemelere uyulmakta, bu hakların kullanılmasını sağlayacak her türlü önlem alınmakta ve pay sahiplerinin haklarını kullanabilmeleri için ihtiyaç duydukları alanlarda Şirket yetkililerimiz kendilerine yardımcı olmaktadırlar. 2. Pay Sahiplerinin Bilgi Edinme Haklarının Kullanımı Pay sahiplerinin eşit bilgilendirilmesini teminen Şirketin finansal durumunda ve/veya faaliyetlerinde meydana gelen değişiklikler, dönemsel mali tablolar ve raporlar, mevzuat çerçevesinde pay sahiplerine zamanında duyurulmaktadır. Şirket portföyündeki varlıkların ayrıntılı dökümü ve portföy değeri haftalık olarak İMKB na iletilmekte ve İMKB Günlük Bülteninde yayınlanmaktadır. Dönem içerisinde pay sahiplerinin Şirketimizden yazılı bilgi talebi olmamıştır. Sözlü ve mail ortamında gelen bilgi talepleri ivedilikle gerçeği yansıtacak şekilde cevaplandırılmıştır. Şirketimiz ana sözleşmesinde özel denetçi tayinine ilişkin madde düzenlenmemiş olup, şirketimize dönem içerisinde özel denetçi tayini talebinde bulunulmamıştır. 6

8 3. Genel Kurul Bilgileri Şirketimizin 2006 yılı faaliyet dönemine ilişkin Olağan Genel Kurul u 26 Mart 2007 tarihinde Ortakların temsilcileri, Sanayi Bakanlığı Komiseri, hisse sahiplerinin katılımıyla yapılmıştır. Şirket sermayesini oluşturan toplam paydan adet pay ile %49.68 oranında temsil edilerek toplantı nisabı sağlanmıştır. Genel Kurul toplantısına davet Türk Ticaret Kanunu (TTK), Sermaye Piyasası Kanunu ve şirket ana sözleşmesi hükümlerine göre Yönetim Kurulunca yapılmaktadır. Genel Kurulun yapılması için Yönetim Kurulu karar aldığı anda İMKB ve SPK ya açıklamalar yapılarak kamuoyu bilgilendirilmektedir. Genel Kurul toplantı ilanı gerekli hukuki mevzuat çerçevesinde mümkün olan en fazla sayıda pay sahibine ulaşmayı sağlayacak şekilde Web sitemiz adresinde, ayrıca tüm Türkiye de yayımlanan 2 günlük gazete ile Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde ilan edilmiştir. İlanda, Genel Kurul la ilgili tarih, yer, saat, katılım daveti, gündem, vekaletname örneği ve oy kullanmak için gerekli bilgiler ilan edilmiştir. Yıllık faaliyet raporu, Genel kurul toplantı tarihinden önceki 15 gün boyunca şirket merkezinde ve Web sitemizde pay sahiplerinin incelemesine hazır tutulmuştur. Genel Kurul Toplantı tutanakları isteyenlere toplantı sonunda verilmiş, ayrıca şirket merkezinde ve Web sitemizde sürekli olarak pay sahiplerine açık tutulmuştur. 4. Oy Hakları ve Azınlık Hakları Şirketimizin esas sözleşmesinde yer aldığı üzere, şirketimiz paylarından 1.Tertip YTL nominal değerdeki A Grubu payların Genel Kurul da Yönetim Kurulu üyeleri seçimiyle sınırlı olmak üzere imtiyazı bulunmaktadır. Bunun dışında herhangi bir imtiyaz bulunmayıp, esas sözleşmemiz gereği imtiyazlı payların ihracı mümkün bulunmamaktadır. Şirketimizde oy hakkının iktisap tarihinden itibaren belirli bir süre sonra kullanılmasını öngören bir düzenleme bulunmamaktadır. Esas sözleşmede vekaleten oy kullanmayı engelleyen hüküm bulunmamaktadır. Azınlık payları yönetimde temsil edilmemektedir. Esas sözleşmede birikimli oy kullanma yöntemine yer verilmemektedir. 5. Kar Dağıtım Politikası ve Kar Dağıtım Zamanı Şirketimizin esas sözleşmesi gereğince ortaklık paylarında şirketin karına katılım konusunda herhangi bir imtiyaz bulunmamaktadır. Kar dağıtımı, Türk Ticaret Kanunu, ilgili mevzuat doğrultusunda, pay sahiplerinin menfaatleri ve Şirket 7

9 menfaatleri arasında tutarlı bir politika izlenecektir. Şirket 2008 ve izleyen yıllara ilişkin olarak temettü politikası Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun olarak her yıl dağıtılabilir karın en az % 20 si oranındaki kısmının nakit ve/veya bedelsiz pay olarak ortaklara dağıtılması ve bu politikanın mevzuata, ulusal ve uluslararası ekonomik gelişmelere göre pay sahipleri ve Şirket menfaatlerini olumsuz yönde etkilemeyecek şekilde her yıl gözden geçirilmesi şeklinde belirlenmiştir. Karın tespiti ve dağıtılması şirketimizin esas sözleşmesinin 34.Maddesiyle düzenlenmiştir. Buna göre Şirket'in genel masrafları ile muhtelif amortisman bedelleri gibi genel muhasebe ilkeleri uyarınca Şirket'çe ödenmesi ve ayrılması zorunlu olan meblağlar ile Şirket tüzel kişiliği tarafından ödenmesi gereken zorunlu vergiler ve mali mükellefiyetler için ayrılan karşılıklar, hesap yılı sonunda tesbit olunan gelirlerden indirildikten sonra geriye kalan ve yıllık bilançoda görülen safi (net) kardan varsa geçmiş yıl zararlarının düşülmesinden sonra kalan miktar şu sıra ve esaslar dahilinde dağıtılır : Dağıtılabilir kar tutarının hesaplanmasında gerçekleşmemiş sermaye kazançları (değer artışları) dikkate alınmaz. Kalanın % 5'i, Türk Ticaret Kanunu'nun 466. maddesi uyarınca ödenmiş sermayenin %20'sini buluncaya kadar birinci tertip kanuni yedek akçe olarak ayrılır. Kalandan, Sermaye Piyasası Kurulu nca saptanan oran ve miktarda birinci temettü ayrılır. Kalan kısmı genel kurul kısmen veya tamamen ikinci temettü payı olarak dağıtmaya, dönem sonu kar olarak bilançoda bırakmaya, kanuni veya ihtiyari yedek akçelere ilave etmeye veya olağanüstü yedek akçe olarak ayırmaya yetkilidir. Yönetim Kurulu üyeleri ile memur, müstahdem ve işçilere mevzuat hükmü çerçevesinde Genel Kurul kararı ile kar payı dağıtılabilir. Türk Ticaret Kanunu nun 466.maddesinin 2.fıkrası 3.bendi gereğince; ikinci tertip kanuni yedek akçenin hesaplanmasında; safi kardan % 5 oranında kar payı düşüldükten sonra pay sahipleri ile kara iştirak eden diğer kimselere dağıtılması kararlaştırılmış olan kısmın onda biri esas alınır ve ikinci tertip kanuni yedek akçe olarak ayrılır. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri uyarınca ayrılması gereken yedek akçeler ile bu esas sözleşmede pay sahipleri için belirlenen birinci temettü ayrılmadıkça, başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kâr aktarılmasına ve yönetim kurulu üyeleri ile memur, müstahdem ve işçilere kârdan pay dağıtılmasına karar verilemez. Şirketimiz ana sözleşmesinin 33.Maddesindeki düzenleme ile temettü avansı dağıtılması mümkün kılınmıştır. Temettü avansı tutarının hesaplanmasında ve dağıtımında ilgili mevzuat hükümlerine uyulur. 6. Payların Devri Esas sözleşmemizde pay devrini kısıtlayan hükümler bulunmamaktadır. 8

10 BÖLÜM II - KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK 1. Şirket Bilgilendirme Politikası Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu nun düzenlemelerine göre, Şirketimizle ilgili kamuya açıklanması gereken her türlü bilgi ve belge İstanbul Menkul Kıymetler Borsası aracılığıyla duyurulmaktadır. Şirketimiz tüm pay sahiplerimiz ile diğer menfaat sahiplerinin bilgilendirilmesinde eşitlik, doğruluk, tarafsızlık, tutarlılık ve zamanlama prensipleri çerçevesinde davranılmasını benimsemektedir. Bu politika dahilinde ele alınan duyuru ve açıklamalarımızın, Şirketimizin hak ve menfaatlerini de gözetecek şekilde, zamanında, doğru, eksiksiz, anlaşılabilir, analiz edilebilir ve düşük maliyetle kolay erişilebilir bir şekilde yapılması esastır. Şirketimiz kamuyu aydınlatma sürekliliğinin sağlanması için web sitemizde Şirketimizin haftalık portföy değer tablosu, ortaklık yapısı, yatırım amaç ve stratejisi, yönetim kurulu bilgileri, esas sözleşme, izahname, mali tablolar, yatırım ve yönetime ilişkin bilgiler yayınlanmakta ve sürekli güncellenmektedir. Ayrıca SPK, İMKB ve TÜBİTAK ın ortaklaşa yürütmekte oldukları Kamuyu Aydınlatma Projesi (KAP) sisteminde de şirketimize ait bildirimler düzenli olarak yapılmakta ve yayınlanmaktadır. 2. Özel Durum Açıklamaları Bu dönem içinde SPK düzenlemeleri uyarınca yapılan özel durum açıklamaları 25 adettir. Bunlarla ilgili olarak SPK veya İMKB tarafından ek açıklama istenmemiştir. Özel durum açıklamalarımız İstanbul Menkul Kıymetler Borsası günlük bülteninde ilan edilmekte ve web sitesinde yayınlanmaktadır. Ayrıca şirketimiz tarafından SPK, İMKB ve TÜBİTAK ile ortaklaşa yürütülmekte olan KAP (Kamuyu Aydınlatma Platformu) sistemine de bildirim yapılmakta ve yayınlanmaktadır. 3. Şirket İnternet Sitesi ve İçeriği Şirketimizin internet sitesi adresi dir. Şirketimiz İnternet sitesinde Kamuyu Sürekli Bilgilendirme sayfası oluşturulmuş, bu sayfada şirketimizin ortaklık yapısı, yatırım amacı ve stratejisi, yönetim kurulu bilgileri, esas sözleşme, izahname, mali tablolar, haftalık portföy değer tablosu, özel hal bildirimleri, genel kurul bilgileri ve imtiyazlı paylara ilişkin bilgi yer almaktadır. 9

11 4. İçeriden Öğrenebilecek Durumda Olan Kişilerin Kamuya Duyurulması İçerden öğrenebilecek durumda olan kişilerin ad soyad ve görevleri aşağıda belirtilmiştir. Görev Süresi Adı Soyadı Ünvanı Başlangıç Bitiş İsmet Yazıcı Yönetim Kurulu Başkanı 2006 Devam Ediyor Murat Tacir Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı 2006 Devam Ediyor Ahmet Tacir Yönetim Kurulu Üyesi 2006 Devam Ediyor Mustafa İleri Yönetim Kurulu Üyesi 2006 Devam Ediyor Bilal Balcı Genel Müdür İbrahim Çalışkan Genel Müdür 2007 Devam Ediyor Aslı Dikbaş Genel Muhasebe ve Operasyon Sorumlusu Fatma Kara Genel Muhasebe ve Operasyon Sorumlusu 2007 Devam Ediyor Zübeyde Demiryürek Müşteri Temsilcisi 2007 Devam Ediyor Armağan Nil Yüksel Tacirler Menkul Değerler A.Ş. Portföy Yönetim Müdürü Aslıhan Balaban Tacirler Menkul Değerler A.Ş. Portföy Yönetim Müdürü 2007 Devam Ediyor Tolga Arı Tacirler Menkul Değerler A.Ş. Portföy Yöneticisi 2006 Devam Ediyor Çiğdem Gökdemir Tacirler Menkul Değerler A.Ş. Portföy Yönetim Operasyon Elemanı 2007 Devam Ediyor BÖLÜM III - MENFAAT SAHİPLERİ 1. Menfaat Sahiplerinin Bilgilendirilmesi Menfaat sahipleri, Şirketimiz hakkındaki bilgileri, ilgili mevzuat gereği İMKB, KAP ve internet sitesimiz aracılığıyla ve ayrıca gerekli durumlarda şirket personeli tarafından yapılan açıklamalar ile öğrenmektedirler. 2. Menfaat Sahiplerinin Yönetime Katılımı Menfaat sahiplerinin yönetime katılması, haklarının kullanılması konusunda TTK ve SPK mevzuatına uyulmaktadır. 3. İnsan Kaynakları Politikası Şirketimiz çalışan sayısının 3 olmasından dolayı insan kaynakları politikası oluşturulmamış ve çalışanlar ile ilişkileri yürütmek amacıyla temsilci atanmamıştır. 10

12 Şirketimizin personeli ili ilgili uygulamalarda 4857 sayılı İş Kanunu na uyulmaktadır. İşe alımda, kariyer planlamasında eşit koşullara sahip kişilere eşit fırsat sağlanmaktadır. Çalışanlar arasında dil, din, ırk, cinsiyet ayırımı yapılmamakta, çalışanların özlük hakları, çalışma ortamı ve koşullarının iyileştirilmesi yönünde çaba sarf edilmektedir. 4. Müşteri ve Tedarikçilerle İlişkiler Hakkında Bilgiler Şirketimiz finans alanında faaliyet gösteren bir şirket olduğundan herhangi bir mal üretimi ve pazarlaması söz konusu değildir. 5. Sosyal Sorumluluk Kamuya yönelik bir faaliyetimiz bulunmamaktadır. Tacirler Yatırım Ortaklığı çalışanlarına ve topluma karşı sosyal sorumluluklarının bilincindedir ve bu sorumlulukları en iyi şekilde yerine getirme çabasındadır. BÖLÜM IV - YÖNETİM KURULU 1. Yönetim Kurulunun Yapısı, Oluşumu ve Bağımsız Üyeler Şirketimiz yönetim kurulunun seçiminde mevzuat ve esas sözleşmeye uyulmaktadır. Yönetim Kurulumuz aşağıdaki gibidir. İsmet Yazıcı Başkan (İcracı Değil) Murat Tacir Başkan Yardımcısı (İcracı) Ahmet Tacir Üye (İcracı Değil) Mustafa İleri Üye (İcracı) Şirket faaliyet alanının portföy işletmeciği ile sınırlı olmasından dolayı yönetim kurulunda bağımsız üye bulunmamakta olup, yönetim kurulu üyelerinin şirket dışında başka görevlerde bulunması da belli kurallara bağlanmamış ve sınırlandırılmamıştır. 2. Yönetim Kurulu Üyelerinin Nitelikleri Yönetim kurulu üyelerinin nitelikleri, TTK, SPK mevzuatı ve esas sözleşmede yer alan niteliklere uygundur. 11

13 3. Şirketin Misyon ve Vizyonu ile Stratejik Hedefleri Şirketimizin misyonu, internet sitemizdeki sürekli bilgilendirme formunda yayınladığı üzere mevzuat gereği en az %25'i hisse senetlerinden oluşan portföyümüzün, riskin dağıtılarak etkin ve rasyonel bir şekilde yönetilmesi ve bu sayede ortaklarımıza seneler itibariyle düzenli nakit temettü sağlanması olarak belirlenmiştir. Portföyünün yönetiminde hedeflere ulaşmaya ilişkin tüm çalışmalar Yönetim Kurulu tarafından yakından izlenmekte ve gerektiğinde müdahale edilmektedir. 4. Risk Yönetim ve İç Kontrol Mekanizması Şirketimiz; denetçimiz, bağımsız denetim şirketi ve tam tasdik sözleşmesi imzalanmış şirket tarafından periyodik olarak denetlenmekte olup, ayrıca yönetim kurulu şirketin oluşturulmuş olan iş akışları ve iç kontrol prosedürlerinin işleyişi hakkında düzenli olarak bilgi almaktadır. 5. Yönetim Kurulu Üyeleri ile Yöneticilerin Yetki ve Sorumlulukları Şirketin yönetim kurulu üyeleri ve yöneticilerinin yetki ve sorumluluklarına şirket esas sözleşmesinde yer verilmiştir. 6. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları Yönetim Kurulu, esas sözleşmede belirtildiği üzere şirket işleri lüzum gösterdikçe toplanmaktadır ancak ayda bir kez toplanması zaruridir. Yönetim Kurulu toplantılarında gündemindeki maddeleri TTK ile SPK ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine uygun biçimde görüşüp karara bağlamaktadır. Yönetim Kurulunun toplantı gündemi Yönetim Kurulu Başkanı tarafından tespit edilir. Yönetim Kurulu Kararı i!e gündemde değişiklik yapılabilir. Fevkalade durumlarda üyelerden birisinin yazılı isteği üzerine, Başkan, Yönetim Kurulunu toplantıya çağırmazsa, üyeler de re'sen çağrı yetkisini haiz olurlar. Toplantı yeri Şirket merkezidir. Ancak Yönetim Kurulu, karar almak şartı ile, başka bir yerde de toplanabilir. Yönetim Kurulu, üye tam sayısının yarıdan bir fazlası çoğunlukla toplanır. Üye sayısının tek sayı olması durumunda toplantı nisabının belirlenmesinde üye sayısının yarıdan bir fazlası olan buçuklu sayı bir üst tam sayıya iblağ edilir. Yönetim Kurulu kararlarını toplantıya katılanların çoğunluğuyla alır. Oylarda eşitlik olması halinde teklif reddedilmiş sayılır. Yönetim Kurulunda oylar kabul veya red olarak kullanılır. Kararların muteberliği, yazılıp imza edilmiş olmasına 12

14 bağlıdır. Red oy veren, kararın altına gerekçesini yazarak imzalar. Toplantıya katılmaya üyeler yazılı olarak veya vekil tayin etmek suretiyle oy kullanamazlar. Hesap dönemi içerisinde Yönetim Kurulu 23 kez toplanmıştır. 7. Şirketle Muamele Yapma ve Rekabet Yasağı Şirketimizin esas sözleşmesinde belirtildiği üzere yönetim kurulu üyeleri, genel müdür ve müdürler Genel Kuruldan izin almaksızın kendileri veya başkaları namına veya hesabına bizzat yada dolaylı olarak şirketle herhangi bir işlem yapamazlar. 8. Etik Kurallar Çalışanlar görevini yasal mevzuat, şirket içi düzenlemeler ve sözleşmeler kapsamında zamanında ve eksiksiz olarak, kurumun yararını gözeterek ve kuruma zarar verecek her türlü davranıştan kaçınarak yerine getirir, görevi gereği öğrendiği bilgileri yetkili organlar dışındaki üçüncü kişilere açıklamaz. 9. Yönetim Kurulunda Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı Yönetim Kurulu görev ve sorumluluklarını sağlıklı olarak yerine getirmek amacıyla Seri:X, No:16 sayılı Tebliğ in 28/A maddesi hükümleri çerçevesinde denetimden sorumlu komite kurulmuştur. Denetimden Sorumlu Komite üyeleri ve nitelikleri, toplanma sıklığı ile ilgili olarak mevzuat hükümlerine göre faaliyet göstermektedir. 10. Yönetim Kuruluna Sağlanan Mali Haklar Şirketimizin esas sözleşmesinde yer aldığı üzere; ortaklara, yönetim ve denetim kurulu üyelerine, çalışanlara ve üçüncü kişilere huzur hakkı, ücret, kar payı gibi faaliyetlerin gerektirdiği ödemeler dışında herhangi bir menfaat sağlanamaz. Şirketimiz dönem içerisinde yönetim kurulu üyelerimizi ve genel müdürümüze kredi kullandırmamış veya lehlerine kefalet gibi teminatlar vermemiştir. 13

15 DENETİM RAPORU Tarihinde Toplanacak Tacirler Yatırım Ortaklığı A.Ş. Genel Kurul Başkanlığı na Ortaklığın Ünvanı Merkezi Sermayesi Faaliyet Konusu Denetçiler Katılınan Yönetim Kurulu ve Yapılan Denetleme Kurulu Toplantısı Ortaklık hesapları defter ve belgeleri üzerinde yapılan incelemenin kapsamı, hangi tarihlerde inceleme yapıldığı ve varılan sonuçlar Türk Ticaret Kanunu nun 353. madde 1. fıkrasının 3 numaralı bendi gereğince yapılan inceleme tarihleri ve sonuçları Türk Ticaret Kanunu nun 353. maddesinin 1. fıkrasının 4 numaralı bendi gereğince yapılan inceleme tarihleri ve sonuçları İntikal eden şikayet ile yolsuzluklar ve bunların hakkında yapılan işlemler : Tacirler Yatırım Ortaklığı A.Ş. : İstanbul : ,-YTL : Sermaye Piyasası Kanunu ve İlgili Mevzuat Hükümlerine Uygun Olarak Sermaye Piyasası Faaliyetlerinde Bulunmak : Tarık AYTAŞ Şirketle ortaklık ilişkim bulunmamaktadır. : Dönem içerisinde 23 kez Yönetim Kurulu toplantısı yapılmıştır : Hesap dönemi içerisinde muhtelif ve müteaddit tarihlerde defter ve kayıtların zamanında, doğru ve yasalara uygun biçimde işlenip işlenmediği kontrol edilmiştir. Şirket yönetimi ile ilgili kararların usulüne uygun olduğu ve karar defterine geçirildiği görülmüştür. : 2007 yılı içerisinde 3 sefer sayım yapılmış, fiili mevcudun kayıtlarla mutabık olduğu görülmüştür. : Her ay itibariyle yapılan incelemelerde kayıtların maddi mevcutlar ve kıymetli evrak mevcudu ile mutabık bulunduğu görülmüştür. : Dönem içinde denetleme kurulumuza herhangi bir şikayet ya da yolsuzluk intikal etmemiştir. 14

16 Tacirler Yatırım Ortaklığı A.Ş. nin dönemi hesap ve işlemlerin Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve İlgili mevzuat, Ortaklığın Esas Sözleşmesi ve Diğer Mevzuat ile genel kabul görmüş muhasebe ilke standartlarına göre incelemiş bulunmaktayız. Görüşümüze göre, içeriğini benimsediğimiz ekli tarihi itibariyle düzenlenmiş bilanço, ortaklığın anılan tarihteki gerçek mali durumunu dönemine ait gelir tablosu, anılan döneme ait gerçek faaliyet sonuçlarını yansıtmaktadır. Bilanço ve gelir tablosunun onaylanmasını ve Yönetim Kurulu nun aklanmasını, Genel Kurul un takdirine arz ederim. Saygılarımla, DENETÇİ Tarık AYTAŞ 15

17 TACİRLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanlığı na İstanbul TACİRLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. NİN 01 OCAK-31 ARALIK 2007 HESAP DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU TACİRLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. nin 31 Aralık 2007 tarihi itibariyle hazırlanan ve ekte yer alan bilançosunu, aynı tarihte sona eren yıla ait gelir tablosunu, öz sermaye değişim tablosunu ve nakit akım tablosunu, önemli muhasebe politikalarının özetini ve dipnotları denetlemiş bulunuyoruz. Finansal Tablolarla İlgili Olarak Şirket Yönetiminin Sorumluluğu İşletme yönetimi finansal tabloların Sermaye Piyasası Kurulunca yayımlanan finansal raporlama standartlarına göre hazırlanması ve dürüst bir şekilde sunumundan sorumludur. Bu sorumluluk, finansal tabloların hata ve/veya hile ve usulsüzlükten kaynaklanan önemli yanlışlıklar içermeyecek biçimde hazırlanarak, gerçeği dürüst bir şekilde yansıtmasını sağlamak amacıyla gerekli iç kontrol sisteminin tasarlanmasını, uygulanmasını ve devam ettirilmesini, koşulların gerektirdiği muhasebe tahminlerinin yapılmasını ve uygun muhasebe politikalarının seçilmesini içermektedir. Bağımsız Denetim Kuruluşunun Sorumluluğu Sorumluluğumuz, yaptığımız bağımsız denetime dayanarak bu finansal tablolar hakkında görüş bildirmektir. Bağımsız denetimimiz, Sermaye Piyasası Kurulunca yayımlanan bağımsız denetim standartlarına uygun olarak gerçekleştirilmiştir. Bu standartlar, etik ilkelere uyulmasını ve bağımsız denetimin, finansal tabloların gerçeği doğru ve dürüst bir biçimde yansıtıp yansıtmadığı konusunda makul bir güvenceyi sağlamak üzere planlanarak yürütülmesini gerektirmektedir. Bağımsız denetimimiz, finansal tablolardaki tutarlar ve dipnotlar ile ilgili bağımsız denetim kanıtı toplamak amacıyla, bağımsız denetim tekniklerinin kullanılmasını içermektedir. Bağımsız denetim tekniklerinin seçimi, finansal tabloların hata ve/veya hileden ve usulsüzlükten kaynaklanıp kaynaklanmadığı hususu da dahil olmak üzere önemli yanlışlık içerip içermediğine dair risk değerlendirmesini de kapsayacak şekilde, mesleki kanaatimize göre yapılmıştır. Bu risk değerlendirmesinde, işletmenin iç kontrol sistemi göz önünde bulundurulmuştur. Ancak, amacımız iç kontrol sisteminin etkinliği hakkında görüş vermek değil, bağımsız denetim tekniklerini koşullara uygun olarak tasarlamak amacıyla, işletme yönetimi tarafından hazırlanan finansal tablolar ile iç kontrol sistemi arasındaki ilişkiyi ortaya koymaktır. Bağımsız denetimimiz, ayrıca işletme yönetimi tarafından benimsenen muhasebe politikaları ile yapılan önemli muhasebe tahminlerinin ve finansal tabloların bir bütün olarak sunumunun uygunluğunun değerlendirilmesini içermektedir. Bağımsız denetim sırasında temin ettiğimiz bağımsız denetim kanıtlarının, görüşümüzün oluşturulmasına yeterli ve uygun bir dayanak oluşturduğuna inanıyoruz. 16

18 Görüş Görüşümüze göre, ilişikteki finansal tablolar, TACİRLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. nin 31 Aralık 2007 tarihi itibariyle finansal durumunu, aynı tarihte sona eren yıla ait finansal performansını ve nakit akımlarını, Sermaye Piyasası Kurulunca yayımlanan finansal raporlama standartları (Seri XI; No 25 Sayılı Sermaye Piyasasında Muhasebe Standartları Hakkında Tebliği) çerçevesinde doğru ve dürüst bir biçimde yansıtmaktadır. İstanbul, 26 Şubat 2008 DEĞER BAĞIMSIZ DENETİM VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. İbrahim ÖZDEMİR Sorumlu Ortak Başdenetçi Büyükdere Caddesi No: 119/ Gayrettepe - İstanbul 17

EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş

EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş Sayfa No: 1 EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş FAALİYET RAPORU 01.01.2010-30.09.2010 Sayfa No: 2 I. GİRİŞ 1- Raporun Dönemi : 01.01.2010 30.09.2010 2- Ortaklığın Ünvanı : EuroTrend Yatırım Ortaklığı A.Ş.

Detaylı

EURO B TİPİ MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş

EURO B TİPİ MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş Sayfa No: 1 EURO B TİPİ MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş FAALİYET RAPORU 01.01.2011-31.12.2011 Sayfa No: 2 I. GİRİŞ 1- Raporun Dönemi : 01.01.2011-31.12.2011 2- Ortaklığın Ünvanı : Euro B Tipi Menkul

Detaylı

EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş

EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş Sayfa No: 1 EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş FAALİYET RAPORU 01.01.2011-30.09.2011 Sayfa No: 2 I. GİRİŞ 1- Raporun Dönemi : 01.01.2011 30.09.2011 2- Ortaklığın Ünvanı : EuroTrend Yatırım Ortaklığı A.Ş.

Detaylı

EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş

EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş Sayfa No: 1 EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş FAALİYET RAPORU 01.01.2010-31.12.2010 Sayfa No: 2 I. GİRİŞ 1- Raporun Dönemi : 01.01.2010 31.12.2010 2- Ortaklığın Ünvanı : EuroTrend Yatırım Ortaklığı A.Ş.

Detaylı

EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş

EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş Sayfa No: 1 EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş FAALİYET RAPORU 11.03.2011-30.06.2011 Sayfa No: 2 I. GİRİŞ 1- Raporun Dönemi : 11.03.2011 30.06.2011 2- Ortaklığın Ünvanı : Euro Kapital Yatırım Ortaklığı

Detaylı

METRO MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 2010 YILI 12 AYLIK FAALİYET RAPORU

METRO MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 2010 YILI 12 AYLIK FAALİYET RAPORU I GİRİŞ METRO MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 2010 YILI 12 AYLIK FAALİYET RAPORU 1 Raporun Dönemi : 01.01.2010 31.12.2010 2 Ortaklığın Ünvanı : Metro Menkul Kıymetler Yatırım Ortaklığı A.Ş. 3 Dönem

Detaylı

INFYO İNFO MENKUL KIYMETLERYATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş

INFYO İNFO MENKUL KIYMETLERYATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş INFYO İNFO MENKUL KIYMETLERYATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş 2010/1.DÖNEM FAALİYET RAPORU 01.01.2010-31.03.2010 İNFO MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 01.01.2010-31.03.2010 FAALİYET RAPORU KURULUŞ TARİHİ 25.09.2003

Detaylı

ATA YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Sayfa No: 1 SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

ATA YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Sayfa No: 1 SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU Sayfa No: 1 1. Raporun dönemi : 01/01/2011-31/03/2011 2. Ortaklığın Ünvanı : ATA YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 3. Dönem içinde yönetim ve denetleme kurullarında görev alan Başkan ve üyelerin, murahhas üyelerin

Detaylı

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU 1. Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Beyanı Kurumsal yönetim yaklaşımımız, eşitlik, şeffaflık, hesap verilebilirlik ve sorumluluk kavramları üzerine kurulmuştur. Bu

Detaylı

SANKO PAZARLAMA İTHALAT İHRACAT ANONİM ŞİRKETİ 2006 YILI FAALİYET RAPORU

SANKO PAZARLAMA İTHALAT İHRACAT ANONİM ŞİRKETİ 2006 YILI FAALİYET RAPORU SANKO PAZARLAMA İTHALAT İHRACAT ANONİM ŞİRKETİ 2006 YILI FAALİYET RAPORU SANKO PAZARLAMA İTHALAT İHRACAT ANONİM ŞİRKETİ 18.05.2007 Cuma Tarihli GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI

Detaylı

Fiziken yapılacak Genel Kurul Toplantısına; Gerçek kişi pay sahipleri kimliklerini, 1

Fiziken yapılacak Genel Kurul Toplantısına; Gerçek kişi pay sahipleri kimliklerini, 1 KRİSTAL KOLA VE MEŞRUBAT SAN.TİC.A.Ş. NİN 2013 YILINA AİT 31 Mart 2014 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI Sicil No:352307/ Mersis No: 0-5900-0627-1900010 Şirketimizin,

Detaylı

EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş

EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş Sayfa No: 1 EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş FAALİYET RAPORU 01.01.2012-30.06.2012 Sayfa No: 2 I. GİRİŞ Raporun Dönemi : 01.01.2012-30.06.2012 Ticaret Ünvanı Faaliyet Konusu : Euro Kapital Yatırım Ortaklığı

Detaylı

EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş

EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş Sayfa No: 1 EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş FAALİYET RAPORU 01.01.2013-30.06.2013 Sayfa No: 2 I. GİRİŞ Raporun Dönemi : 01.01.2013.30.06.2013 Ticaret Ünvanı Faaliyet Konusu : Euro Trend Yatırım Ortaklığı

Detaylı

EURO B TİPİ MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş

EURO B TİPİ MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş Sayfa No: 1 EURO B TİPİ MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş FAALİYET RAPORU 01.01.2012-30.09.2012 Sayfa No: 2 I. GİRİŞ Raporun Dönemi : 01.01.2012-30.09.2012 Ticaret Ünvanı Faaliyet Konusu : Euro B

Detaylı

SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU GALATA YATIRIM A.Ş. 31.12.2012 FAALİYET RAPORU Yönetim kurulu olarak Genel Kurula sunduğumuz faaliyet raporumuzda belirtilen hususlar kapsamında, ara dönemi ilgilendiren önemli olaylar ile bunların finansal

Detaylı

IŞIKLAR ENERJİ ve YAPI HOLDİNG A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU

IŞIKLAR ENERJİ ve YAPI HOLDİNG A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU IŞIKLAR ENERJİ ve YAPI HOLDİNG A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU 1 İÇİNDEKİLER SAYFA 1. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM BEYANI 4 BÖLÜM I- PAY SAHİPLERİ 5 2. Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU NUN II-14.1 SAYILI FİNANSAL RAPORLAMAYA İLİŞKİN TEBLİĞİNE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ

SERMAYE PİYASASI KURULU NUN II-14.1 SAYILI FİNANSAL RAPORLAMAYA İLİŞKİN TEBLİĞİNE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ SERMAYE PİYASASI KURULU NUN II-14.1 SAYILI FİNANSAL RAPORLAMAYA İLİŞKİN TEBLİĞİNE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ TARAF GAZETECİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 01 OCAK-31 ARALIK 2014 www.taraf.com.tr Sayfa 2 TARAF GAZETECİLİK

Detaylı

BÖLÜNME RAPORU : EURO YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ. : Yıldızposta cad. no 17/4 Gayrettepe İstanbul

BÖLÜNME RAPORU : EURO YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ. : Yıldızposta cad. no 17/4 Gayrettepe İstanbul BÖLÜNME RAPORU MADDE 1 BÖLÜNME İŞLEMİNE TARAF ŞİRKETLERİ TANITICI GENEL BİLGİLER Bölünen Ortaklık : EURO YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ Vergi Dairesi ve No su : Mecidiyeköy 9860028832 İkametgahı

Detaylı

GALATA YATIRIM ANONİM ŞİRKETİ 2012 YILI KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU 26.02.2013

GALATA YATIRIM ANONİM ŞİRKETİ 2012 YILI KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU 26.02.2013 GALATA YATIRIM ANONİM ŞİRKETİ 2012 YILI KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU 26.02.2013 a. Bu rapor şirket yıllık faaliyet raporunda ayrı bir bölüm olarak yer alacaktır. b. Raporda, SPK Kurumsal Yönetim

Detaylı

YÖNETİM KURULU MURAKIPLAR. : Feyhan KALPAKLIOĞLU. : Hasan DENİZKURDU. : Mehmet AKTAŞ. : Coşkun KARAPINAR. : Hasan YILMAZ.

YÖNETİM KURULU MURAKIPLAR. : Feyhan KALPAKLIOĞLU. : Hasan DENİZKURDU. : Mehmet AKTAŞ. : Coşkun KARAPINAR. : Hasan YILMAZ. YÖNETİM KURULU Başkan Başkan Vekili Üye Üye Üye Üye Üye : Feyhan KALPAKLIOĞLU : İdil YİĞİTBAŞI : Hasan DENİZKURDU : Mehmet AKTAŞ : Coşkun KARAPINAR : Hasan YILMAZ : Ali Tarık UZUN MURAKIPLAR Yılmaz GÖKOĞLU

Detaylı

2011 YILI KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU

2011 YILI KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU 2011 YILI KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU 1. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM BEYANI Halka açık bir sermaye piyasası kurumu olan İş Yatırım Ortaklığı A.Ş. saydamlık, eşitlik, sorumluluk ve hesap

Detaylı

EURO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. Sayfa No: 1 01.01.2013 31.12.2013 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU

EURO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. Sayfa No: 1 01.01.2013 31.12.2013 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU EURO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. Sayfa No: 1 I. GİRİŞ 1. Raporun Dönemi: 01.01.2013-31.12.2013 2. Ortaklığın Ünvanı : EURO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. Telefon 0212) 354 07 00 Faks 0212) 356 20 76 E_Posta

Detaylı

İHLAS GAZETECİLİK A.Ş.

İHLAS GAZETECİLİK A.Ş. İHLAS GAZETECİLİK A.Ş. 01.01.2012 / 30.06.2012 HESAP DÖNEMİNE AİT Sayfa No: 2 a) Raporun dönemi : 01.01.2012 30.06.2012 Dönemi Faaliyet Raporu Ortaklığın Ünvanı : İhlas Gazetecilik Anonim Şirketi Dönem

Detaylı

İZMİR DEMİR ÇELİK SANAYİ A.Ş. 2007 YILI FAALİYET RAPORU

İZMİR DEMİR ÇELİK SANAYİ A.Ş. 2007 YILI FAALİYET RAPORU İZMİR DEMİR ÇELİK SANAYİ A.Ş. 2007 YILI FAALİYET RAPORU YÖNETİM KURULU BAŞKANI MESAJI Sayın Ortaklarımız, Şirketimiz, 2007 faaliyet döneminde de önceki yıllarda çizmeye başladığı başarılı grafiği sürdürmüştür.

Detaylı

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU 1. Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Beyanı KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU Kuruluşundan bu güne ürünlerinde olduğu gibi yönetim yapısı, idari ve personel işlemleri, devlet kurumlarına karşı yükümlülükler,

Detaylı

BURÇELİK. VANA SANAYİ ve TİCARET A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM UYUM RAPORU 2014

BURÇELİK. VANA SANAYİ ve TİCARET A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM UYUM RAPORU 2014 BURÇELİK VANA SANAYİ ve TİCARET A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM UYUM RAPORU 2014 Kurumsal Yönetim İlkeleri 1. Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Beyanı Sermaye Piyasası Kurulu başta halka açık şirketler olmak üzere,

Detaylı

Dün, Bugün, Yarın, Moda Vakko dur

Dün, Bugün, Yarın, Moda Vakko dur Dün, Bugün, Yarın, Moda Vakko dur Yönetim Kurulu Başkanı ndan Mesaj Genel Bilgiler ve 2012 Yılı Çalışmaları Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu Denetçi Raporu Bağımsız Denetim Raporu Sorumluluk Beyanı

Detaylı

Ayrıca Şirket, Sermaye Piyasası Kurulu ve ilgili diğer kamu kurum ve kuruluşlarınca belirlenecek diğer faaliyet ilkelerine ve sınırlamalara da uyar.

Ayrıca Şirket, Sermaye Piyasası Kurulu ve ilgili diğer kamu kurum ve kuruluşlarınca belirlenecek diğer faaliyet ilkelerine ve sınırlamalara da uyar. I. GENEL BİLGİLER a) Raporun dönemi : 01.01.2014 31.03.2014 b) Ticaret Ünvanı : Garanti Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi Kayıtlı Sermayesi : 100.000.000.-TL Çıkarılmış Sermayesi : 32.000.000.-TL Ticaret

Detaylı

4. Dönem içinde esas sözleşmede değişiklik yapılmışsa bunun nedenleri ve yapılan değişikliklerin neler olduğu:

4. Dönem içinde esas sözleşmede değişiklik yapılmışsa bunun nedenleri ve yapılan değişikliklerin neler olduğu: İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU 1 / 12 I - GİRİŞ 1. Raporun Dönemi : 01.01.2014 31.03.2014 2. Ortaklığın Ünvanı : KAPİTAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş. 3. Dönem içinde yönetim ve denetleme

Detaylı

Componenta Dökümcülük A.Ş. Faaliyet Raporu

Componenta Dökümcülük A.Ş. Faaliyet Raporu 2010 Componenta Dökümcülük A.Ş. Faaliyet Raporu İçindekiler Genel Kurul Gündemi 3 Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO nun mesajı 4 Şirket Hedef ve Stratejileri 6 Yönetim Kurulu nun Raporu 8 Genel Müdür ün Mesajı

Detaylı