ASMA SĠSTEMLER. Reza SHIRZAD REZAEI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ASMA SĠSTEMLER. Reza SHIRZAD REZAEI"

Transkript

1 ASMA SĠSTEMLER Reza SHIRZAD REZAEI

2 ASMA SĠSTEMLER Salt basınca çalışan rijit öğelerle, salt çekmeye çalışan flexible öğelerden oluşturulan asma-germe strüktürler; yaşayan doğadaki lifler, kılcallar ve bunların oluşturdukları gözlenemeyecek kadar çok sayıdaki ağ sistemlerden esinlenerek üretilmişlerdir. Geniş alanları örtebilen, gelecekte büyüyebilme özelliklerine sahip, hızlı yapılan, ağır çalışma şartlarına dayanımlı, mimarlık ve mühendislik açısından, yapım sistemlerini zorlayan yapılardır. Bu yapılarda yeni yapı ürünlerinin gelişimine öncülük eden yapı teknolojilerinin gelişimi gözlenebilir. Üretim fonksiyonları için uygun bir yapı sistemi olan asma sistemlerinin kullanımı sanayi tesislerinde giderek yaygınlaşmaktadır. Taşıyıcı elemanları ankraj noktaları arasına asılı kablolar olan bir sistemdir. Eğri biçimlerin yarattığı strüktürel üstünlüklere ek olarak kabloların yalnızca çekme etkisinde olmaları asma sistemlerin büyük açılıkların kolon gerektirmeden geçilmesinde en etkili sistemlerden biri durumuna getirmektedir.

3 ASMA SĠSTEMLER Asma sistemler; geleneksel çelik sistemden 10 kez, dolu gövdeli iskelet sistemden ise kez daha hafif oluşlarıyla, büyük açıklıklı yapılarda önemli ekonomik çözümler getirmektedir. Bu ekonomi, salt örtü öğesinde değil, diğer yardımcı öğelerde de önemli oranda gerçekleştirilmektedir. Doğal salınışları zincir eğrisi biçimde olan, çekmeye çalışan çelik kabloların ve çelik ipliği ile güçlendirilmiş ince membran (tekstil ürünü gerilmiş tabaka) örtülerin kesit ölçülerinin çok az olması nedeniyle (1 3 mm), bu strüktürler hafiflik açısından büyük bir etkinlik ortaya koymuştur. Kuruluşları gereği, bu sistemlerde kalıp ve iskele yok denecek kadar az kullanılmaktadır. Bu strüktürlerin 40 m den az açıklıklarda uygulanmaları ekonomik olmamalarına karşın, açıklıklar arttıkça ekonomikliği de doğru orantılı olarak artmaktadır.

4 ASMA SĠSTEMLER Diğer taşıyıcı sistemler 100 m (10.000m2) sınırından sonra ekonomik olmamakta ve yerlerini bu sistemlere bırakmaktadır. Bu sistemlerin ekonomik sınırı da, 300 m. ( m2) açıklığa kadar devam etmektedir. Asma germe strüktürler kısa sürede kurulabilmektedir. Bazı uygulama türleri de, gereğinde sökülerek başka bir alanda tekrar kurulabilmektedir. Bir örnek verilecek olursa, A.B.D. de m2' lik alan bu sistemle dört hafta gibi kısa bir sürede örtülmüştür.

5 ASMA SĠSTEMLER Tarihçe; Asma sistemlerin ana temaları, çok eski olmasına rağmen, malzeme olanakları, bu sistemin uygulanmasını ancak 20.yüzyılda sağlayabilmiştir. İlk insan, örümceklerin kurduğu ve belirli noktalara bağlanan ağları görmüştür. Keza ormanlarda ağaçtan giden dev sarmaşıklar, bunların üzerinde kayarak giden maymunlar, ona küçük engelleri atlamak için sarmaşıklardan bir nevi asma köprü kurma fikrini vermiş olması gerekir. Tabiatıyla bu basit yapılardan zamanımıza hiç bir iz kalmaması, yazdıklarımızı bir varsayım olmaktan ileri götürememektedir. Ancak bildiğimiz kesin bir husus çekmeye maruz asma sistemlerin bir şekli olan ve mambran dediğimiz ince cidarlı çadırlardır. Çadırların milattan önce binlerce yıl evvel göçebe kavimler ve sefere çıkan ordular tarafından kullanıldığı kesin bir gerçektir. Bugünkü anladığımız manada asma sistemlerin gelişmesi çelik kabloların ortaya çıkmasıyla sağlanmıştır.

6 ASMA SĠSTEMLERĠN VE ELEMANLARIN GENEL TANIMI Esas taşıyıcı kablo; Belirli bir içbükey eğride tamamıyla çekmeye maruz, yüksek mukavemetli çelik tellerin çeşitli şekillerde sarılması ve bunlar vasıtasıyla çelik halatların meydana gelmesinden oluşur.

7 ASMA SĠSTEMLERĠN VE ELEMANLARIN GENEL TANIMI Tavan veya tabliye; Yukarıda adı geçen esas taşıyıcı kabloya, yapılarda çeşitli hafif malzemeden oluşan bir çatı veya tavan asılır. Köprülerde tabliye nakil vasıtası veya yayaların geçtiği ve yine esas taşıyıcı kabloya asılan platformdan oluşur. Bu, daha ziyade çelik taşıyıcı elemanlardan yapılır ve üstü genellikle asfalt bir kaplama ile örtülür.

8 ASMA SĠSTEMLERĠN VE ELEMANLARIN GENEL TANIMI Askı direkleri veya kuleler; Esas taşıyıcı kablonun bağlandığı basınca çalışan çelik veya betonarme kolonlardır. Yapılarda daha ziyade betonarme, köprülerde ağır olması sebebiyle kutu şeklinde çelik kuleler yapılır. Boğaz köprüsünde olduğu gibi tabliye üstüne yayaların çıkması için içine asansörler de konulabilir.

9 ASMA SĠSTEMLERĠN VE ELEMANLARIN GENEL TANIMI Gergi kabloları; Esas taşıyıcı kabloların bağlandığı askı direkleri veya kuleler kablonun çekme tesiri ile içe doğru çekilerek büküleceklerinden, dengelerini temin için kullanılırlar. Bunlar esas taşıyıcı kablonun eşidir ve aynı malzemeden oluşur. Bazı hallerde tabliyenin veya tavanın bir kısmı bunlara asılır, bazı hallerde de, boğaz köprüsünde olduğu gibi, tabliye ile ilgileri yoktur, ayrıca betonarme olarak da yapılabilirler.

10 ASMA SĠSTEMLERĠN VE ELEMANLARIN GENEL TANIMI Askı kabloları ; Bunlar sistemde yardımcı bir eleman olarak görev alırlar. Tamamıyla çekmeye maruz, doğru eksenli çelik kablolardan, nadiren çelik çubuklardan oluşur.

11 ASMA SĠSTEMLERĠN VE ELEMANLARIN GENEL TANIMI Ankraj blokları; Gergi kablolarını zemine bağlayan ve kablo tarafından yukarı çekilmek istenen elemanlardır. Bunlar, kablo tarafından yukarı çekilmemesi, yani kabloyu zemine bağlaması için genellikle betonarmeden yapılmış, ağırlıklarıyla denge hâsıl eden bloklardan oluşur. Kablonun çekme kuvvetine karşı ankraj bloklarının dengesi, kendi ağırlığı üzerine ilave edilen taşıyıcı ayak, toprak gibi ağırlıklar ile sağlanabilir. Bazı hallerde, küçük açıklıklarda çekme kazıkları da kullanılabilir. Bu sistemin en önemli çalışmalarından birini de gergi kablolarının ankraj bloğuna bağlanmaları teşkil eder.

12 ASMA SĠSTEMLERĠN VE ELEMANLARIN GENEL TANIMI Ayak veya kule temelleri; Esas taşıyıcı kablo ve gergi kablosunun eğime uygun bir şekilde seçilmesiyle bunlara gelen kuvvetlerin bileşkesi genellikle yer çekimi doğrultusunda oluşturulur. Temeller, daima zemin veya kazıklar üzerine oturan betonarme kütlelerden oluşur. Bunlar imkân varsa ankraj bloklarına betonla korunmuş gergilerle de bağlanabilirler. Görüldüğü gibi bir asma taşıyıcı sistem genellikle çekmeye maruz çelik kablolar, ankraj bloğu, basınca maruz ayaklar, temellerden oluşur.

13 ASMA SĠSTEMLER Asma sistemleri genel ilke ve biçimlenişleri açısından aşağıdaki şekilde sınıflandırmak mümkündür; Kablolu Sistemler; Kablonun taşıyıcı işlevde olduğu sistemler -Paralel kablolu sistemler -Işınsal kablolu sistemler -Kablo ağı sistemler Kablonun salt gergi işlevinde olduğu sistemler - Askılı sistemler Çadır Sistemler; - Yüksek noktaları doğrudan desteklenen çadır sistemleri - Yüksek noktaları dolaylı desteklenen çadır sistemleri

14 PARALEL KABLOLU SĠSTEMLER -Çelik kablolar birbirlerine paralel sıralar halinde sabit destek noktalarına asılarak sistem oluşturulur. -Örtü, kenar, destek ve ankraj öğeleri vardır. -Gerektiğinde germe kablosu kullanmadan da, rijit destek öğesi ya da rijit kenar öğesi kullanılarak sistem çözülebilir. Ancak her iki durumda da destek ve kenar öğeleri stabil olmalıdır. -Belirli bir sıklıkta yerleştirilen çelik kabloların üzerine ahşap ya da plastik (polimer) malzemeden kaplama yapılarak ve onun üzeri de metal ya da polimer malzemeyle örtülerek sistem kapatılmaktadır.

15 PARALEL KABLOLU SĠSTEMLER -Esas taşıyıcı kablolar ile aynı düzlemde kalmak üzere, bu kabloların üstünde, altında ya da kısmen altında kısmen üstünde kalacak şekilde germe halatları kullanmaktır. -Germe halatları kullanılarak sistemin stabil hale getirilmesi sonucunda örtü öğesinin hafif malzemeyle yapılması sakıncalı değildir. -Ağırlık eklenerek stabilite sağlanan sistemlerde ağırlık kg/m2 iken, germe kablolu örgü sistemlerinde bu değer 40-60kg/m2 ye düşmektedir.

16 PARALEL KABLOLU SĠSTEMLER -Ancak çelik kabloların serbestçe gerildiği ve bir zincir eğrisi oluşturduğu bu örtü şekillerinde, iç hacimde hava basıncının artması sonucunda, örtü sistemi de hafif olduğundan çelik kablolar dış tarafa doğru bir dalgalanma hareketi yaparlar. -Bu dalgalanmayı önlemek için örtü sistemi ağırlaştırılabilir.

17 IĢınsal Kablolu Sistemler Biri dışta basınç çemberi olarak, diğeri içte çekme çemberi olarak çalışan iki çember arasında ışınsal konumda (bisiklet tekerleğine benzer) çelik kabloların gerilmesiyle oluşurlar. Sınklastik bir yüzey oluşturan bu kablolardaki çekme kuvvetleri basınç ve çekme çemberleri tarafından karşılanırlar.

18 IĢınsal Kablo Sistemler Suncoast Kubbesi St. Petersburg, Florida 1989 HOK Sports Facilities Group, Architect: Geiger/KKBNA, Engineers: City of St. Petersburg, Pinellas County, Müşteri: Pinellas Sport Authority

19 IĢınsal Kablo Sistemler Suncoast Kubbesi Kablo destekli kumaş kubbe Çap: 688' Kapasite: 43,000 seats Maliyet: $85 million Yerçekimi yüklerini karşılamak için, ışınsal kablolara asılmış merkezdeki 63 m çapında beton basınç halkası ile gerilimi azaltıyor.

20 IĢınsal Kablo Sistemler Suncoast Kubbesi Kaldırma kuvvetleri basınç halkasından üst gerilim halkasına benzer bir dengeleme kablosu örüntüsü ile karşılanıyor. Bu karşılıklı kablo çiftleri ve merkezdeki iki gerilim halkası dikey desteklerle ayrılmış. Basınç halkası betonla kuvvetlendirilmiş ve çevre kolonlarla desteklenmiş.

21 Kablo Ağı Sistemler Sistemin dengesi (stabilite) ters yönde düzenlenenn kablolar yardımı ile sağlanır. Genelde iki mesnet arasına paralel olarak sıralanan çelik kabloların doğrultusuna ters yönde gerilen germe kabloları ile sistem stabil hale gelir. yapı örtülerinde kullanılan catenary kabloları genelde 1:8 1:10 arası sarkma-yayılım oranına sahiptir.

22 Kablo Ağı Sistemler Kablo ağı asma sistemler üç kategoriye ayrılabilir; tek eğrilikli, çift kablolu, çift eğrilikli.

23 Kablo Ağı Sistemler_Tek Eğrilikli Sistemler Tek eğrilikli yapılar (strüktür) birincil destekler arasına yayılan iki veya daha fazla paralel kat ener kablosundan oluşurlar.

24 Kablo Ağı Sistemler_Tek Eğrilikli Sistemler Ingalls Hockey Alanı Yale Universitesı, New Haven, Connecticut 1958

25 Kablo Ağı Sistemler_Tek Eğrilikli Sistemler Ingalls Hockey Alanı Mimar: Eero Saarinen Yardımcı Mimar: Douglas Orr İnşaat mühendisliği: Severud-Elstad- Krueger, Engineer

26 Kablo Ağı Sistemler_Tek Eğrilikli Sistemler Ingalls Hockey Alanı Bu yapı çelik asma kablo ızgara sistemi ve esnek yüzeyi ile tek beton omurgaya bağlanmıştır. Yayılım: 300' x 76' Kapasite: 5,600 Oturak; Çok işlevli Mekan Maliyet: 1.4 milyon $

27 Kablo Ağı Sistemler_Tek Eğrilikli Sistemler Ingalls Hockey Alanı Biçimin öncelikli belirleyicisi 73m açıklık geçen büyük beton parabolik kemer. Merkez kemer ile eğri çevre duvar arasında 1.83 m aralıkla çelik kablolar asılır.

28 Kablo Ağı Sistemler_Tek Eğrilikli Sistemler Ingalls Hockey Alanı Enine kabloların arasındaki direnç eğilmesine ek olarak, ahşap döşeme, her iki tarafta, rüzgarın kaldırma kuvvetine direnen dokuz uzunlamasına dengeleme kablosu ile, çekmeye çalışır.

29 Kablo Ağı Sistemler_Tek Eğrilikli Sistemler Ingalls Hockey Alanı

30 Kablo Ağı Sistemler_Çift Kablolu Sistemler Çift kablolu sistemler, rüzgarın kaldırma etkisini dengelemek için, birincil asma kablolarının altındaki dengeleme kablolarının eklenmesiyle, tek eğrilikli sistemlere benzerler.

31 Kablo Ağı Sistemler_Çift Kablolu Sistemler Denver Uluslararası Havalimanı Bez (örtü) estetik sebeplerden çok aydınlık ve kurulum (montaj) hızı sebebiyle seçilmiştir. Tepeler, çevredeki kar kaplı Rocky dağlarına gönderme yapar.

32 Kablo Ağı Sistemler_Çift Kablolu Sistemler Denver Uluslararası Havalimanı 34 çelik ayak ile tasarlanmıştır ki bunlar birbirlerinden 45 m uzakta bulunan ve aralarında 18 er m açıklık bulunan çiftlerdir.

33 Kablo Ağı Sistemler_Çift Kablolu Sistemler Denver Uluslararası Havalimanı Örtü, sırtlar ve vadiler boyunca devam eden ve gerilme ( çekme ) kuvvetinin çoğunluğunu taşıyan kablolar ile kuvvetlendirilmiş.

34 Kablo Ağı Sistemler_Çift Eğrilikli Sistemler Çift eğrilikli yapılar antik lastiktir (eğeri biçimli), böylece asma kabloları bir yönde destekler arasında yayılırken, dengeleme kabloları dik yöndedirler ve rüzgarın kaldırma kuvvetini engellemek amacıyla aşağı çekme yaparlar.

35 Kablo Ağı Sistemler_Çift Eğrilikli Sistemler Raleıgh Arena (Hayvancılık pavyonu) 1952; Raleigh, NC; mimarlar: Deitrick ve Nowicki; inşaat mühendisleri: Severud, Elstad, ve Krueger.

36 Kablo Ağı Sistemler_Çift Eğrilikli Sistemler Raleıgh Arena (Hayvancılık pavyonu) Mimar: William Henley Deitrick Danışman: Mattew Nowicki Mühendisler: Severud-Elstad-Krueger Müşteri: North Carolina State Fair Commission Katener sisteminde kabloların 2 yönlü ızgara eğilmiş ve iki parabolik sıkıştırma kemerler arasında gerilmiştir. Yayılım: 300' x 300' Kapasite: 5,500 seats Maliyet: 1.5 million $

37 Kablo Ağı Sistemler_Çift Eğrilikli Sistemler Raleıgh Arena (Hayvancılık pavyonu) Öncelikli destek 27.4 m ye kadar yükselen, iki kesişen, parabolik, betonarme basınç (sıkıştırma) kemeri ile sağlanır.

38 Kablo Ağı Sistemler_Çift Eğrilikli Sistemler Raleıgh Arena (Hayvancılık pavyonu)

39 Kablo Ağı Sistemler_Çift Eğrilikli Sistemler Raleıgh Arena (Hayvancılık pavyonu) Birincil (askı) kabloları çapları mm arasında değişerek ve 1.8 m aralıklı yerleşerek, kemerlerin arasında 90.1 m yayılırlar. İkincil (dengeleme) kabloları ters yönde ve öncelikle rüzgarın kaldırma gücünü engellemek amacıyla yayılırlar.

40 ÇADIR SISTEMLER Bu sistemlerde örtü öğesi olarak kenar kablolar arasında düzenlenen dokusal membranlar kullanılmaktadır.örtü basınca çalışan direk(kolon) öğeleriyle desteklenerek ve gerekli kablolar yardımıyla hiperbolik paraboloıd yüzey oluşturacak biçimde gerilerek sisteme bir ön gerilme verilmektedir. Kablo ağı sistemden çadır sisteme geçiş: Tepe noktasından konik olarak asılan kablolar asimetrik kuvvetlere karşı dirençlerini arttırmak için düzenlenen yatay çember kablolarının sıklaştırılması ile dokusal membranlar oluşturulmaktadır. Kuvvetler en üst noktada toplanacağı için bu nokta yüzeyi genişletilir.

41 ÇADIR SISTEMLER Yüksek Noktaları Doğrudan Desteklenen Çadır Örtü Strüktürleri Bu sistemlerde membran örtü destek öğelerine doğrudan asılarak ankraj noktalarına gerdirilmektedir. Kenar yüksek noktalı çadır örtüsü ; kenardan yüksek nokta gerektiği uygulamalarda membran örtü çevrede düzenlenen direklerle desteklenmektedir. Membranın destek kemeriyle yükseltilmesi; Membran örtü mekanın aksından geçecek şekilde düzenlenen deysek kemeri ile de yükseltilebilir.

42 ÇADIR SISTEMLER Yüksek Noktaları Doğrudan Desteklenen Çadır Örtü Strüktürlerı Yüksek noktalar membran örtü iç direklere desteklenerek oluşturulabildiği gibi direklerle dışarıdan desteklenerek de düzenlenebilir.

43 ÇADIR SĠSTEMLER Yüksek Noktaları Dolaylı Desteklenen Çadır Örtü Strüktürleri Bu örtü sisteminde ise membran örtü çadır örtü dışındaki direklere yüksek noktaları bu desteklere kablo ile asılarak oluşturulur; Yüksek noktaları kablolara gerilmek suretiyle dolaylı desteklenen Çadır Sistem Yüksek noktaları örtü kablolara iç dikmelerle taşıtılarak oluşturulan Çadır Sistem Gergi kabloları ve iç dikmelerle dolaylı desteklenen Çadır Sistem

44 ÇADIR SISTEMLER HAJJ TERMINALI Hajj Terminali m² alanın üstünü örtülmüştür. Koni biçimindeki çadırların üst noktasındaki yükler kablolar vasıtasıyla çevredeki dört kolona asılır. Köşelerdeki dört ve iki kolonlu dikmeler tentelerin kenarlarında oluşan iç itme kuvvetlerine direnirler.

45 HAJJ TERMINALI ÇATININ ĠNġASI Kolonlar yerleştirilir. KARE MODÜL OLUŞTURMA İlk asılma kabloları üste yerleşecek çekme halkasına bağlanır. Çekme halkasına bağlandıktan sonra kablolar dört ana kolona bağlanır. Membran kolonlara pylonlar ve kablolar yardımıyla kenetlenir. Merkezi kontrol paneli yardımı ile membran yukarı kaldırılır.

46 MILLENNIUM DOME

47 MILLENNIUM DOME Londra, Greenwich te nehir kenarında bulunan yapı sergi ve festival alanı olarak inşa edilmiştir da üretimine başlanmış 1998 sonlarında bitirilmiştir. Yapım sistemi asma germe olan yapının strüktürünü kablo ağı oluşturur.her ne kadar ismi kubbe olsa da bir kubbeden çok asma bir köprüyü çağrıştırmaktadır. Türünün en büyük binasıdır. Büyüklüğü ve yatırımın okul ya da hastane gibi binalarla değerlendirilmemesi, bir çok tepkiyi beraberinde getirmiştir. Zaten inşa edilip amacına ulaştıktan sonra kaldırılmak üzere uygulanmıştır

48 BAZI RAKAMLARLA MILLENNIUM DOME 365 m kubbe çapı 100 m kolon yüksekliği 50 m örtü yüksekliği m2 zemin alanı m2 örtü alanı 1 km çevresi 70 km kablo

49 YAPININ ÜRETĠM SÜRECĠ I-GĠRĠġĠM EVRESĠ II-PLANLAMA- PROGRAMLAMA EVRESĠ III-TASARIM EVRESĠ IV- GERÇEKLEġTĠRME EVRESĠ V- KULLANIM SÜRECĠ

50 I-GĠRĠġĠM EVRESĠ yılında projenin, İngiltere genel seçimlerinde Conservative Party nin seçim manifestosu olarak ortaya çıkışı yeni hükümetle birlikte yeni bütçe oluşumu bütçenin kültür etkinliklerine ayrılan kısmının festivallere dolayısıyla da Millennium projesine aktarımı Millennium konseyi kuruluşu projenin Greenwich te olacağının açıklanması neden Greenwich? * Greenwich: HOME OF THE WORLD TIME * Londra nın gelişmemiş en büyük bölgesi * giderek artan işsizlik oranı amaç: Greenwich Master Planı kapsamında Millennium Dome projesiyle birlikte post-endüstriyel bir oluşuma start vermek.

51 II-PLANLAMA-PROGRAMLAMA EVRESĠ Mimar (Richard Rogers Partnership) ve mühendis (Buro Happold), yüklenici firmayi oluşan takımın kurulması İşlevin sergi, panayır, festival mekanı olarak netleşmesi Boyutların, m2 lerin kabaca belirlenmesi Bu proje için mali, süre ve işlev bakımından en uygun yapım sistemi olan asma-germe sistemin belirlenmesi Bütçe için gelirlerin belirlenmesi (vergiler+sponsorlar+ticari gelirler+piyango gelirleri) Maliyet tahmin modelleriyle yaklaşık giderin belirlenmesi ( milyon ) Programın belirlenmesi: - mayıs 96 :başlangıç - sonbahar 96: tasarım - ocak 97 : üretimin başlangıcı - sonbahar 98 : üretimin sonu

52 III-TASARIM EVRESĠ -Greenwich in eşsiz yapısı, yani Londra da 3 tarafı suyla çevrili olan ve başka bir bölgenin olmaması, formun eşsiz olmasını da beraberinde getiriyor. -Kıyı şeridini yansıtan dairesel yol dokusu dairesel planın kullanımında etkili oluyor.

53 III-TASARIM EVRESĠ Asma sistemin kolonsuz, serbest ve esnek mekanlar yaratabilme imkanı. Kablo ağı sisteminin minimal etkileri

54 IV- GERÇEKLEġTĠRME EVRESĠ 1-ġANTĠYE MOBĠLĠZASYONU -HAFRİYAT -KAZIKLARIN ÇAKILMASI (dolgu zemin olması medeniyle ciddi önlemler alınmış yaklaşık 8000 kazık çakılmış -Temel kalıplarının çakılması, donatıların yerleştirilmesi ve betonun dökülmesi

55 IV- GERÇEKLEġTĠRME EVRESĠ 2-12 ÇELĠK KOLON (52 hafta) Kolonların detaylandırılması ÇELİK KOLONLARIN FABRİKASYONU VE MONTAJI (tekil parçalar önce 15 m lik parçalar halinde birleşiyor, sonra 100 m lik devasa kolonları oluşturuyor. Kolonların kaldırılması 95 ton, 100 m lik kolonların 4 lü ayaklar üzerine vinçler yardımıyla oturtulması.

56 IV- GERÇEKLEġTĠRME EVRESĠ 3-KABLO AĞI Ayrı bir ekibin üstlendiği kablo ağının kurulması işlemi: yerde yapılan işer(tellerin yataklarında sıkıştırılması, galvanizasyon, kabloların plana göre zeminde konumlandırılması) ağın kaldırılması(özel tasarlanmış ekipmanlar yardımıyla ancak saatte 10 m kaldırılabiliyor) ağın gerilmesi( 72 radyal aksa oturan kablolar her biri 55 tonluk gerilimi karşılayacak şekilde hem zemine hem de merkezdeki çelik halkaya geriliyor.

57 IV- GERÇEKLEġTĠRME EVRESĠ 3-KABLO AĞI

58 IV- GERÇEKLEġTĠRME EVRESĠ 4- ÇATI ÖRTÜSÜ Merkezdeki çelik çemberi destekleyen çelik kafes kirişlerin oturtulması M2 lik pvc kullanımı 72 radyal aks arasında 75 m uzunlugunda 144 ayrı panel Çatının zemin ile birleşim yerlerinde ortaya çıkan açıklıkları kapatan giydirme cephe elemanlarının montajı

59 IV- GERÇEKLEġTĠRME EVRESĠ 4- ÇATI ÖRTÜSÜ

60 IV- GERÇEKLEġTĠRME EVRESĠ 5-TESĠSAT

61 IV- GERÇEKLEġTĠRME EVRESĠ 6-ÇEVRE DÜZENLEMESĠ

62 IV- GERÇEKLEġTĠRME EVRESĠ 7-ĠÇ MEKAN ORANĠZASYONU

63 V- KULLANIM SÜRECĠ

64 ASMA SĠSTEMLERĠN ÇOK KATLI YÜKSEK YAPILARDA KULLANIMI Asma sistem bir veya daha fazla çekirdek ile çatı seviyesinde çelik kablo ve benzeri gibi elemanlarla bir ucundan bu çekirdeğe asılmış, kat döşemelerinden oluşmaktadır. Asma sistemlerde tüm yükler doğrudan doğruya çekme kuvvetleri olarak karşılanmaktadır. Bu sistemin mimari açıdan en önemli avantajı, zemin katta düşey taşıyıcı elemanlara gerek olmaması, böylece serbest ve geniş açıklıklı giriş mekânların tasarlanabilmesidir. Zemin at kolonlarının kaldırılmasıyla çekirdekte yatay etkilerin yarattığı dış merkezlik azaltılarak yatay stabilite arttırılmaktadır. Aynı zamanda yüksek dayanımlı çelikten olması gereken kabloların da kesitleri küçük olacak, bu da katlarda görüşü engellemeyecektir.

65 ASMA SĠSTEMLERĠN ÇOK KATLI YÜKSEK YAPILARDA KULLANIMI çelik elamanların paslanmaya ve yangın tehlikesine karşı korunmasına dikkatle ele alınması gereken bir konudur. Asma sistemlerin yapım süreci açısından avantajı, döşemeler zeminde üst üste yapılırken, çekirdeğin, askıların ve konsol elemanların döşemelerden bağımsız olarak yapılma olanağının olmasıdır. Döşemeler daha sonra bulundukları noktadan üst katlara taşınarak monte edilmektedir (a)asma sistem, (b)asma sistemin yapım süreci

66 ASMA SĠSTEMLERĠN ÇOK KATLI YÜKSEK YAPILARDA KULLANIMINDAN ÖRNEKLER Avrupa nın önemli yüksek yapıları arasında asma sistemle inşa edilmiş; 100 m. yüksekliğindeki Münih BMW binası, 240 m. yüksekliğindeki Moskova Devlet Üniversitesi, 180 m. yüksekliğindeki Londra Posta İdaresi, 205 m. yüksekliğindeki Paris Tour Fiat Binası

67 ASMA SĠSTEMLERĠN ÇOK KATLI YÜKSEK YAPILARDA KULLANIMINDAN ÖRNEKLER Münih BMW binası; İkinci Dünya Savaşı sonrasında ise Modern Mimarlık akımı Almanya yı yeniden etkiledi. En önemli örnekleri arasında Karl Schwanzer in Münih te BMW Binası tasarımı bulunur. Almanya da Modern Mimarlığın önemli örneklerinden olan Karl Schwanzer in BMW Binası tasarımı çevresiyle formu doğrultusunda bütünlük arz eder. Dört dairenin bir arada kullanılmasıyla oluşan bir forma sahiptir. BMW Binası, (Münih) 101 m., 22 katlı

68 ASMA SĠSTEMLERĠN ÇOK KATLI YÜKSEK YAPILARDA KULLANIMINDAN ÖRNEKLER Moskova Devlet Üniversitesi; Gotik tarzda yapılmış bu bina inşa edildiği yıllar açısından düşündüğümüzde Moskova nın ilk gökdelenlerinden birisi olarak değerlendirebiliriz. Günümüzde bu binalardan biri Moskova Devlet Üniversitesi nin binasıdır. (MGU) Lenin Tepesi üzerinde inşa edilen bina 240 m. yüksekliğindedir. Bu binanın kulesi Moskova yapılarının içinde en yüksek kule olma özelliğini taşımaktadır.

69 ASMA SĠSTEMLERĠN sanayi yapılarda kullanımı Asma sistemler, büyük açıklıkların, minimum kesitlerde, çok kısa sürelerde geçilmesine olanak verebilmektedir. Sanayi yapıları, fonksiyonları gereği, büyük açıklıklı olarak tasarlanan yapılardır. Bu açıdan asma sistemler, bu tür yapılarda kullanılabilmektedir. Fakat avantajları ve dezavantajları açısından kullanım alanları sınırlıdır. TWA Uçak Hangar Yapısı, Amerika

70 Asma SĠSTEMLERĠN sanayi yapılarda AVANTAJ VE DEZAVANTAJLARI ĠġLEVSEL FAKTÖRLER Üretim sistemi ve iģyeri düzeni AVANTAJLAR Ġç mekanda kolon olmaması, sınırsız lay-out seçenekleri DEZAVANTAJLAR Yapı içinde yatay ve düģey bölümler gerektiğinde farklı taģıyıcı sistemler gerekebilmekte Gerekli boyutlar Ġstenilen her açıklıkta ve yükseklikte uygulanabilir Yapı içi vinç montajı Yangın korunumu Aydınlatma Konfor (Termal Gürültü) Gerekli rijitlemeler, ilave taģıyısı sistemler yapılırsa mümkün Ana taģıyıcı elemanların korunumu, gerekli kompartmantasyon ve havalandırma sağlandığında olumlu Bir çok seçenek imkanı var. Çatıdan ve cephelerden doğal aydınlatma mümkün. Örtü malzemeleri doğru seçilmeli. Kreyn vinçler için ilave konstrüksiyonlar gerekebilmektedir. Kompartmantasyon için, yapı içi bölücüler ve taģıyıcı sistemleri gerekir.

71 YAPIM SÜRECĠ AVANTAJLAR DEZAVANTAJLAR Yapım maliyeti Sağlamlık ve uzun ömürlülük Yapım hızı Bakım ve onarım Sistemi oluģturan elemanlarda az çeģitlilik Sistemi oluģturan elemanlarda birkaç iģlev üstlenebilme TaĢımacılık ve istiflemeye bağlı boyutsal faktörler Geçebilinen açıklık ve açıklığı geçen elemanların kesitleri karģılaģtırıldığında, diğer sistemlerden avantajlı Montaj süreci oldukça hızlı. Kesitlerinin küçük olması, sistemi oluģturan elemanların, Ģantiyeye naklini oldukça kolaylaģtırmaktadır. Türkiye de malzeme üretimi, teknolojik altyapı ve kalifiye iģçilik açısından olumsuz. Periodik bakımlar yapılmalı. Kablolardaki gerilimler, salınımlar ve bulon bağlantıları, periodik kontrol edilmeli Periodik bakımlar yapılmalı. Kablolardaki gerilimler, salınımlar ve bulon bağlantıları, periodik kontrol edilmeli Kablo ek yerleri, asılma noktaları, ankraj noktaları açısından değiģik çeģitli öğeler kullanılmaktadır. Sistem, kablolardan oluģtuğu için, farklı elemanlar ancak sisteme asılarak statik hale gelebilir.

72 ÇEVRESEL FAKTÖRLER Topoğrafik durum Zemin özellikleri Deprem Ġklim Ģartları Görsel etki BÜYÜYEBĠLĠRLĠK AVANTAJLAR Farklı tasarım imkanları ile zengin, teknolojik, görsel etkiler yaratılabilir. Sistem çok hızlı ve ekonomik DEZAVANTAJLAR Büyük sanayi yapıları için geniģ düzlüklere ihtiyaç vardır. Diğer sistemler için de bu geçerlidir. Sistem, yükleri, az sayıda ana düģey taģıyıcılar ile zemine aktarmaktadır. Zeminin emniyet gerilmesi yüksek olmalı ya da yükseltilmelidir. Depremin yatay yükleri, asma germe sistemli yapıların üst noktalarında önemli deplasmanlara neden olur. Farklı iklimlerde sıcak ve soğuk hava arasındaki farkın, fazla olması, çelik kablolarda, genleģme ve çekilmeye sebep olur.

73 Asma köprüler Tarihsel Gelişim Süreci Ve Çalışma Prensibi; Asma köprülerin ilk kullanılışı tarih öncesi devirlere kadar uzanır. İlk çağ insanı asma ağacı ve bambu gibi bazı bitkilerin bükülebilir elemanlarından yaptığı kablolarla nehir, dere, vadi gibi benzeri engellerden geçebilmeyi başarmıştır. İlk asma köprü zincir ve ip halatlar kullanılarak Çinliler tarafından inşa edilmiştir. Asma köprülerin gelişimindeki en büyük etken, kuşkusuz çelik kablolardır. Asma köprülerin çalışma prensibi

74 Asma köprüler Asma köprü uygulamalarında halen kablo olarak kullanılan baģlıca elemanlar : a) Tel grupları; Bir merkez tel etrafında helisel olarak sarılan bir ya da daha çok tabakalı telden oluşur. b) Çelik halatlar; Tel gruplarının bir çekirdek etrafında helisel olarak sarılmasıyla elde edilirler. c) Paralel tel grupları; Tellerin helisel olarak sarılmayıp, paralel bir düzende bir araya gelmesiyle elde edilir.

75 Asma köprüler; Akashi kaikyo köprüsü Dünyanın en uzun köprüsüdür. Japonya da Kobe-Naruto karayolunda bulunmaktadır. Açıklığı 1991 m dir. Projesi ve inşaatı on yılda tamamlanmış ve 1998 yılında hizmete açılmıştır. Richter ölçeğine göre 8.5 büyüklüğünde oluşabilecek depreme dayanıklı olarak projelendirilmiştir. Köprü 3.6 milyar dolara mal olmuştur. Çelik ayaklarının uzunluğu 298 m, tabliyenin deniz seviyesinden yüksekliği 65 m dir. Yapımında yaklaşık olarak 181,400 ton çelik ve 1.42 milyon m 3 beton kullanılmıştır.

76 Asma köprüler; George washington köprüsü ABD de George Washington Köprüsü nün 1927 yılında inşaasına başlanılmış ve 1932 yılında hizmete açılmıştır. Köprünün açıklığı 1067 m olup, denizden yüksekliği 64 m dir Ayakların yüksekliği 182 m dir. Köprü 59 milyon dolara mal olmuştur.

77 Asma köprüler; Golden gate köprüsü ABD de San Fransisco körfezinde yer alan köprünün tasarımı ve inşaası tarihleri arasında tamamlanmıştır m açıklığındadır. Ayakların yüksekliği deniz seviyesinden 227 m yüksekliğindedir. Yolun deniz seviyesinden yüksekliği ise 67 m dir. Köprü 35.5 milyon dolara mal olmuştur.

78 Asma köprüler; Humber köprüsü İngiltere de 1981 yılında hizmete giren Humber köprüsü 1410 m açıklığındadır. Severn nehirinden yüksekliği 30 m dir. Ayaklarının yüksekliği m dir. Kablolarda kullanılan tel uzunluğu toplam km dir. Kullanılan çeliğin toplam ağırlığı ton, beton ise tondur. Köprünün maliyeti 98 milyon pound civarındadır

79 Asma köprüler; Verrazano narrows köprüsü ABD New York da yer alan bir zamanların en büyük açıklıklı asma köprüsü olan Verrazano Narrows 1298 m açıklığındadır yılında tamamlanmış ve hizmete açılmıştır. Köprü 320 milyon dolara mal olmuştur

80 Asma köprüler; Fatih Sultan Mehmet köprüsü 1988 yılında tamamlanan ve hizmete açılan Fatih Sultan Mehmet köprüsü 1090 m açıklıkla 12. sırada, yer almaktadır. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü nün denizden yüksekliği 64 m dir. Ayakların yüksekliği m dir. 130 milyon dolara mal olmuştur. 2.5 yıl gibi kısa bir sürede tamamlanarak bir rekora imza atılmıştır.

81 Asma köprüler; Boğaziçi köprüsü 1973 yılında tamamlanan ve hizmete açılan Boğaziçi köprüsü ise 1074 m açıklıkla 13. sırada bulunmaktadır. Boğaziçi Köprüsü nün ayaklarının yüksekliği 165 m, denizden yüksekliği ise 64 m dir. Yapımında 23 bin ton çelik, 71 m3 beton kullanılmıştır. Zamanın rakamlarına göre 516 milyon TL ye mal olmuştur.

82 Asma köprüler; MĠLLAU köprüsü Fransa'da yapılan ve dünyanın en yüksek köprüsü olarak belirlenen Millau Köprüsü, İngiliz mimar Norman FOSTER'ın tasarımıyla tamamlandı. Yapı aynı zamanda Avrupa'nın en uzun yapı projesi olaraktan gösterilir. En son yapı teknolojilerinin kullanıldığı Köprü, 3 yıllık çalışmaların ardından açıldı. Güney Fransa'da, Tam Nehri'nin ayırdığı iki plato arasındaki vadiden geçerek Paris'i Barcelona'ya bağlayan A75 Otoyolu'nun bir parçası olması düşünülmüştür

83 Asma köprüler; MĠLLAU köprüsü Tam Vadisi'nin 2,5 km uzunluktaki bir köprüyle geçilmesi kararı alındı. Topladıktan sonra Mimar Norman FOSTER'ın tasarladığı asma köprü projesinin uygulanmasına karar verdi. Foster'ın Dizaynıma göre köprüyol platolara kurulacak iki mesnet ve vadiden yükselecek 7 kule tarafından desteklenerek yaklaşık 2,5 km olan vadi üzerinden ortalama 250m yükseklikten uzanarak geçecektir.

84 Asma köprüler; MĠLLAU köprüsü Uzunlukları zeminden tabliyeye kadar 75m ile 245m arasında değişen kuleler ve tabliyeden sonra 90m'yi bulan sütun'lar, kuleler arası 342m'lik açıklıkları geçmek için tasarlanmıştır. 16 Ekim 2001 yılında inşaat çalışmalarına başlandı. Millau Viyadüğü inşaatında Laser, GPS, kendiliğinden yükselen kalıplar, yüksek performanslı betonlar, zil geliştirilmiş kaplama ve sensorlar gibi ileri teknoloji ürünleri kullanılmıştır.

85 Asma köprüler; MĠLLAU köprüsü Viyadük kuleleri temellerine 5m çaplı 4 fare kazık 15m derinliğe kadar çakılarak, 3-5m arasında değişen temel tabakasını desteklemiştir. kulelerin 3 günde 4m yükselmesine olanak sağlamıştır. 9 Aralık 2003' de, kule ve mesnet inşaatları kullanılan teknolojik araçlar sayesinde öngörülenden 2 hafta. Önce bitirilerek dünyanın en uzun kulesi unvanını p2 kulesi elde etmiştir

İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞ (Bölüm-3) KÖPRÜLER

İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞ (Bölüm-3) KÖPRÜLER İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞ (Bölüm-3) KÖPRÜLER Yrd. Doç. Dr. Banu Yağcı Kaynaklar G. Kıymaz, İstanbul Kültür Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Ders Notları, 2009 http://web.sakarya.edu.tr/~cacur/ins/resim/kopruler.htm

Detaylı

Sabiha Gökçen Havalimanı Yeni Dış Hatlar Terminal Binası Çok Katlı Otopark Projesi

Sabiha Gökçen Havalimanı Yeni Dış Hatlar Terminal Binası Çok Katlı Otopark Projesi OTOPARK PROJELERİNDE ÖN-ÜRETİM VE ÖN-GERME YÖNTEMİNİN UYGULANMASI Sabiha Gökçen Havalimanı Yeni Dış Hatlar Terminal Binası Çok Katlı Otopark Projesi BOŞLUKLU DÖŞEME VE ARD-GERMELİ KİRİŞ KULLANIMI Türkiye

Detaylı

Betonarme Çatı Çerçeve ve Kemerler

Betonarme Çatı Çerçeve ve Kemerler İTÜ Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü Yapı ve Deprem Mühendisliği Çalışma Grubu BETONARME YAPILAR MIM 232 Betonarme Çatı Çerçeve ve Kemerler 2015 Betonarme Çatılar Görevi, belirli bir hacmi örtmek olan

Detaylı

ÇELİK YAPILAR 7 ÇELİK İSKELETTE DÖŞEMELER DÖŞEMELER DÖŞEMELER DÖŞEMELER. DÖŞEMELER Yerinde Dökme Betonarme Döşemeler

ÇELİK YAPILAR 7 ÇELİK İSKELETTE DÖŞEMELER DÖŞEMELER DÖŞEMELER DÖŞEMELER. DÖŞEMELER Yerinde Dökme Betonarme Döşemeler Döşemeler, yapının duvar, kolon yada çerçeve gibi düşey iskeleti üzerine oturan, modülasyon ızgarası üzerini örterek katlar arası ayırımı sağlayan yatay levhalardır. ÇELİK YAPILAR 7 ÇELİK İSKELETTE Döşemeler,

Detaylı

Peyzaj Yapıları I ÇATI ELEMANLARI. Çatı elemanlarının tasarımında görsel karakteri etkileyen özellikler Sığınma ve Korunma

Peyzaj Yapıları I ÇATI ELEMANLARI. Çatı elemanlarının tasarımında görsel karakteri etkileyen özellikler Sığınma ve Korunma ÇATI ELEMANLARI Dersi Dış mekan içinde yapılan ve daha çok dinlenme ihtiyacını karşılayan yapay çatı elemanları Pergola Kameriye Çardaklar Sığınma ve Korunma Işık ve Gölge Yoğunluğu Yağış durumu Çatı elemanlarının

Detaylı

ÇELİK YAPILAR. Çelik Yapıda Cephe. Çelik Yapıda Cephe. Çelik Yapıda Cephe. Çelik Yapıda Cephe. Çelik Yapıda Cephe. Çelik Yapıda Cephe

ÇELİK YAPILAR. Çelik Yapıda Cephe. Çelik Yapıda Cephe. Çelik Yapıda Cephe. Çelik Yapıda Cephe. Çelik Yapıda Cephe. Çelik Yapıda Cephe ÇELİK YAPILAR Cephe elemanı yatay ve düşey elemanların oluşturduğu forma bağlı olarak rüzgar yüklerini iki yada tek doğrultuda aktarır. Bu, döşemenin düşey yükler altındaki davranışına benzer. 8 1 Çelik

Detaylı

Yüzeysel Taşıyıcı Sistemler Doç.Dr.Z.Canan Girgin

Yüzeysel Taşıyıcı Sistemler Doç.Dr.Z.Canan Girgin Kablolar Yüzeysel Taşıyıcı Sistem Tasarımı Sarkma miktarı arttıkça yatay itki kuvveti azalır. Kabloların uygun basıklık oranı sistem açıklığının 1/10 u kadardır. f azaldıkça yatay itki artar. H= q L2 8

Detaylı

YAPI TEKNOLOJİSİ Yapıların Sınıflandırılması

YAPI TEKNOLOJİSİ Yapıların Sınıflandırılması YAPI TEKNOLOJİSİ Yapıların Sınıflandırılması Yrd.Doç.Dr. Emrah MADENCİ Necmettin Erbakan Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü YAPI NEDİR? Canlıların beslenme ve barınma

Detaylı

Hibrit ve Çelik Kablolu Köprülerin Dinamik Davranışlarının Karşılaştırılması

Hibrit ve Çelik Kablolu Köprülerin Dinamik Davranışlarının Karşılaştırılması 1 Hibrit ve Çelik Kablolu Köprülerin Dinamik Davranışlarının Karşılaştırılması Arş. Gör. Murat Günaydın 1 Doç. Dr. Süleyman Adanur 2 Doç. Dr. Ahmet Can Altunışık 2 Doç. Dr. Mehmet Akköse 2 1-Gümüşhane

Detaylı

ÇELİK PREFABRİK YAPILAR

ÇELİK PREFABRİK YAPILAR ÇELİK PREFABRİK YAPILAR 2. Bölüm Temel, kolon kirişler ve Döşeme 1 1. Çelik Temeller Binaların sabit ve hareketli yüklerini zemine nakletmek üzere inşa edilen temeller, şekillenme ve kullanılan malzemenin

Detaylı

ÇATILAR. Celal Bayar Üniversitesi Turgutlu Meslek Yüksekokulu İnşaat Bölümü. Öğretim Görevlisi Tekin TEZCAN İnşaat Yüksek Mühendisi

ÇATILAR. Celal Bayar Üniversitesi Turgutlu Meslek Yüksekokulu İnşaat Bölümü. Öğretim Görevlisi Tekin TEZCAN İnşaat Yüksek Mühendisi ÇATILAR Celal Bayar Üniversitesi Turgutlu Meslek Yüksekokulu İnşaat Bölümü Öğretim Görevlisi Tekin TEZCAN İnşaat Yüksek Mühendisi ÇATILAR Bir yapıyı üstünden etkileyen yağmur, kar, rüzgar, sıcak ve soğuk

Detaylı

Temel sistemi seçimi;

Temel sistemi seçimi; 1 2 Temel sistemi seçimi; Tekil temellerden ve tek yönlü sürekli temellerden olabildiğince uzak durulmalıdır. Zorunlu hallerde ise tekil temellerde her iki doğrultuda rijit ve aktif bağ kirişleri kullanılmalıdır.

Detaylı

KUZEY MARMARA (3. BOĞAZ KÖPRÜSÜ DAHİL) OTOYOLU PROJESİ ODAYERİ-PAŞAKÖY (3. BOĞAZ KÖPRÜSÜ DAHİL) KESİMİ 3. BOĞAZ KÖPRÜSÜ (YAVUZ SULTAN SELİM KÖPRÜSÜ)

KUZEY MARMARA (3. BOĞAZ KÖPRÜSÜ DAHİL) OTOYOLU PROJESİ ODAYERİ-PAŞAKÖY (3. BOĞAZ KÖPRÜSÜ DAHİL) KESİMİ 3. BOĞAZ KÖPRÜSÜ (YAVUZ SULTAN SELİM KÖPRÜSÜ) 3. BOĞAZ KÖPRÜSÜ (YAVUZ SULTAN SELİM KÖPRÜSÜ) İHALE MAKAMI KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARE KONTROL TEŞKİLATI KARAYOLLARI 1. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ Kuzey Marmara Otoyolu Kontrol Başmühendisliği MÜŞAVİR GÖREVLİ

Detaylı

Öndökümlü (Prefabrik) Döşeme Sistemleri-3 Nervürlü Döşeme Elemanları

Öndökümlü (Prefabrik) Döşeme Sistemleri-3 Nervürlü Döşeme Elemanları Öndökümlü (Prefabrik) Döşeme Sistemleri-3 Nervürlü Döşeme Elemanları Günkut BARKA 1974 yılında mühendis oldu. 1978-2005 yılları arasında Gök İnşaat ve Tic. A.Ş de şantiye şefliğinden Genel Müdürlüğe kadar

Detaylı

ALÜMİNYUM KOMPOZİT PANELLER

ALÜMİNYUM KOMPOZİT PANELLER ALÜMİNYUM KOMPOZİT PANELLER YAPI MARKET SAN.TİC.LTD.ŞTİ. Formlandırılmış alüminyum kompozit panel kaplamalarının alt taşıyıcı strüktürlerinin yardımı ile mimarinize farklı yenilikler katması, sadece formları

Detaylı

Lif Takviyeli Kompozit Asma Yaya Köprüsünün Yapısal Davranışının İncelenmesi: Halgavor Asma Yaya Köprüsü

Lif Takviyeli Kompozit Asma Yaya Köprüsünün Yapısal Davranışının İncelenmesi: Halgavor Asma Yaya Köprüsü Lif Takviyeli Kompozit Asma Yaya Köprüsünün Yapısal Davranışının İncelenmesi: Halgavor Asma Yaya Köprüsü Arş. Gör. Murat Günaydın 1 Doç.Dr. Süleyman Adanur 2 Doç.Dr. Ahmet Can Altunışık 2 Doç.Dr. Barış

Detaylı

İSTANBUL - SABİHA GÖKÇEN HAVAALANI DIŞ HATLAR TERMİNAL BİNASI ÇELİK YAPISI

İSTANBUL - SABİHA GÖKÇEN HAVAALANI DIŞ HATLAR TERMİNAL BİNASI ÇELİK YAPISI İSTANBUL - SABİHA GÖKÇEN HAVAALANI DIŞ HATLAR TERMİNAL BİNASI ÇELİK YAPISI Necati ÇELTİKÇİ (*) 1983 yılında, İstanbul un Anadolu yakasında, gelişmiş teknolojiye sahip, bilgisayar ve havacılık tesisilerinin

Detaylı

Türkiye nin ilk; ÇELIK GERGI HALATLI CAM CEPHE SISTEMI Yapı Kredi Kültür Sanat Binası / Beyoğlu - İSTANBUL

Türkiye nin ilk; ÇELIK GERGI HALATLI CAM CEPHE SISTEMI Yapı Kredi Kültür Sanat Binası / Beyoğlu - İSTANBUL www.metalyapi.com Türkiye nin ilk; ÇELIK GERGI HALATLI CAM CEPHE SISTEMI Yapı Kredi Kültür Sanat Binası / Beyoğlu - İSTANBUL Konvansiyonel sistemlerle, hem çok yüksek, hem de çok geniş açıklıklı bir cepheyi,

Detaylı

TAŞIYICI SİSTEM TASARIMI 1 Prof. Dr. Görün Arun

TAŞIYICI SİSTEM TASARIMI 1 Prof. Dr. Görün Arun Dolu Gövdeli Kirişler TAŞIYICI SİSTEM TASARIMI 1 Prof Dr Görün Arun 072 ÇELİK YAPILAR Kirişler, Çerçeve Dolu gövdeli kirişler: Hadde mamulü profiller Levhalı yapma en-kesitler Profil ve levhalarla oluşturulmuş

Detaylı

AKÇANSA HAMMADDE (KLİNKER) STOKHOLÜ AKÇANSA ÇİMENTO FABRİKASI ÇANAKKALE Hakan EZCAN - Mustafa ALKAN

AKÇANSA HAMMADDE (KLİNKER) STOKHOLÜ AKÇANSA ÇİMENTO FABRİKASI ÇANAKKALE Hakan EZCAN - Mustafa ALKAN AKÇANSA HAMMADDE (KLİNKER) STOKHOLÜ AKÇANSA ÇİMENTO FABRİKASI ÇANAKKALE Hakan EZCAN - Mustafa ALKAN YAPININ AMACI Çimento fabrikası dahilinde geniş ve kapalı bir stok sahasına ihtiyaç duyulmuştur. Bu yapının

Detaylı

ÇELĐK PREFABRĐK YAPILAR

ÇELĐK PREFABRĐK YAPILAR ÇELĐK PREFABRĐK YAPILAR 2. Bölüm Temel, kolon kirişler ve Döşeme 1 1. Çelik Temeller Binaların sabit ve hareketli yüklerini zemine nakletmek üzere inşa edilen temeller, şekillenme ve kullanılan malzemenin

Detaylı

Hafif çelik yapı sisteminin raporu

Hafif çelik yapı sisteminin raporu Hafif çelik yapı sisteminin raporu Yapısal çeliğin inşaat sektöründe kullanımı, Avrupa'da özellikle İngiltere'de 18. yüzyıl sonlarında, ABD de 19. yy ortalarına doğru başlamıştır. 2. Dünya Savası nın ardından

Detaylı

Yapıblok İle Akustik Duvar Uygulamaları: Digiturk & TV8

Yapıblok İle Akustik Duvar Uygulamaları: Digiturk & TV8 Yapıblok İle Akustik Duvar Uygulamaları: Digiturk & TV8 Ümit ÖZKAN 1, Ayşe DEMİRTAŞ 2 Giriş: Yapıblok, Yapı Merkezi Prefabrikasyon A.Ş. tarafından 1996 yılından beri endüstriyel üretim yöntemleri ile üretilen

Detaylı

OTOYOL YATIRIM ve İŞLETME A.Ş.

OTOYOL YATIRIM ve İŞLETME A.Ş. T.C. ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI Karayolları Genel Müdürlüğü GEBZE-ORHANGAZI-IZMIR OTOYOL PROJESİ IZMIT KÖRFEZ GEÇİŞİ KÖPRÜSÜ OTOYOL YATIRIM ve İŞLETME A.Ş. OTOYOL A.Ş. Bilkent Plaza

Detaylı

BOĞAZİÇİ KÖPRÜSÜ PROJE BİLGİLERİ

BOĞAZİÇİ KÖPRÜSÜ PROJE BİLGİLERİ BOĞAZİÇİ KÖPRÜSÜ PROJE BİLGİLERİ KÖPRÜ İHALESİ : Köprünün yapım ihalesine 4 konsorsiyum teklif vermiş bulunmaktadır. Bunlar sırasıyla: 1. Krupp Grubu (5 Alman, 2 İngiliz, 3 Fransız Şrk.) 35.665 Milyon

Detaylı

REZA SHIRZAD REZAEI 1

REZA SHIRZAD REZAEI 1 REZA SHIRZAD REZAEI 1 Tezin Amacı Köprü analiz ve modellemesine yönelik çalışma Akberabad kemer köprüsünün analizi ve modellenmesi Tüm gerçek detayların kullanılması Kalibrasyon 2 KEMER KÖPRÜLER Uzun açıklıklar

Detaylı

GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MİMARLIK FAKÜLTESİ MİMARLIK BÖLÜMÜ

GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MİMARLIK FAKÜLTESİ MİMARLIK BÖLÜMÜ GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MİMARLIK FAKÜLTESİ MİMARLIK BÖLÜMÜ MİM 241 YAPI BİLGİSİ II Prof.Dr. Nilay COŞGUN Arş.Gör.Dr. Seher GÜZELÇOBAN MAYUK Arş.Gör. Nurşah SERTER Arş.Gör. Fazilet TUĞRUL OKBAZ Arş.Gör.

Detaylı

Yapı Sağlığı İzleme Sistemlerinin Farklı Taşıyıcı Sistemli Uzun Açıklıklı Tarihi Köprülere Uygulanması

Yapı Sağlığı İzleme Sistemlerinin Farklı Taşıyıcı Sistemli Uzun Açıklıklı Tarihi Köprülere Uygulanması Yapı Sağlığı İzleme Sistemlerinin Farklı Taşıyıcı Sistemli Uzun Açıklıklı Tarihi Köprülere Uygulanması Alemdar BAYRAKTAR Temel TÜRKER Ahmet Can ALTUNIŞIK Karadeniz Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği

Detaylı

YAPILARIN SINIFLANDIRILMASI

YAPILARIN SINIFLANDIRILMASI YAPILARIN SINIFLANDIRILMASI Celal Bayar Üniversitesi Turgutlu Meslek Yüksekokulu İnşaat Bölümü Öğretim Görevlisi Tekin TEZCAN İnşaat Yüksek Mühendisi YAPI Canlıların beslenme ve barınma gibi doğal ihtiyaçlarını

Detaylı

ÇATI KONSTRÜKSİYONLARINDA GAZBETON UYGULAMALARI Doç.Dr.Oğuz Cem Çelik İTÜ Mimarlık Fakültesi Yapı Statiği ve Betonarme Birimi

ÇATI KONSTRÜKSİYONLARINDA GAZBETON UYGULAMALARI Doç.Dr.Oğuz Cem Çelik İTÜ Mimarlık Fakültesi Yapı Statiği ve Betonarme Birimi ÇATI KONSTRÜKSİYONLARINDA GAZBETON UYGULAMALARI Doç.Dr.Oğuz Cem Çelik İTÜ Mimarlık Fakültesi Yapı Statiği ve Betonarme Birimi ÖZET Donatılı gazbeton çatı panellerinin çeşitli çatı taşıyıcı sistemlerinde

Detaylı

6.12 Örnekler PROBLEMLER

6.12 Örnekler PROBLEMLER 6.1 6. 6.3 6.4 6.5 6.6 6.7 Çok Parçalı Taşıyıcı Sistemler Kafes Sistemler Kafes Köprüler Kafes Çatılar Tam, Eksik ve Fazla Bağlı Kafes Sistemler Kafes Sistemler İçin Çözüm Yöntemleri Kafes Sistemlerde

Detaylı

İTÜ Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü Yapı ve Deprem Mühendisliği Çalışma Grubu BETONARME YAPILAR MIM 232. Döşemeler

İTÜ Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü Yapı ve Deprem Mühendisliği Çalışma Grubu BETONARME YAPILAR MIM 232. Döşemeler İTÜ Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü Yapı ve Deprem Mühendisliği Çalışma Grubu BETONARME YAPILAR MIM 232 Döşemeler 2015 Betonarme Döşemeler Giriş / Betonarme Döşemeler Kirişli plak döşemeler Dişli (nervürlü)

Detaylı

İsmail KARTAL. Bölge Müdürü

İsmail KARTAL. Bölge Müdürü İsmail KARTAL Bölge Müdürü 25.11.2014 ASMA KÖPRÜ LOKASYONU ( KM: 4+175-7+082) DİLOVASI HERSEK BURNU İSTANBUL-BURSA-İZMİR OTOYOLU ( İZMİT KÖRFEZ GEÇİŞİ VE BAĞLANTI YOLLARI DAHİL) YAP-İŞLET-DEVRET PROJESİ

Detaylı

1. FATİH SULTAN MEHMET KÖPRÜSÜ

1. FATİH SULTAN MEHMET KÖPRÜSÜ 1. FATİH SULTAN MEHMET KÖPRÜSÜ İstanbul Boğazı, Avrupa ile Asya kıtalarının birbirine en çok yaklaştığı yerdir. İki kıtanın birbirine bu kadar yaklaştığı denizin nehir, nehirin deniz olduğu bu yerde karşıdan

Detaylı

Halfen ankraj kanalları

Halfen ankraj kanalları Halfen ankraj kanalları Halfen ankraj kanalları, kolay montaj ve ayarlanabilir bağlantı imkanı verir. Kanallar, polystiren dolgu ile doldurularak, beton çalışması esnasındaki olası problemlere karşı korumaya

Detaylı

TEMELLER. Celal Bayar Üniversitesi Turgutlu Meslek Yüksekokulu İnşaat Bölümü. Öğretim Görevlisi Tekin TEZCAN İnşaat Yüksek Mühendisi

TEMELLER. Celal Bayar Üniversitesi Turgutlu Meslek Yüksekokulu İnşaat Bölümü. Öğretim Görevlisi Tekin TEZCAN İnşaat Yüksek Mühendisi TEMELLER Celal Bayar Üniversitesi Turgutlu Meslek Yüksekokulu İnşaat Bölümü Öğretim Görevlisi Tekin TEZCAN İnşaat Yüksek Mühendisi TEMELLER Yapının kendi yükü ile üzerine binen hareketli yükleri emniyetli

Detaylı

MEMBRAN YÜZEYLERDE GEOMETRİK FORMUN KARARLAŞTIRILMASI

MEMBRAN YÜZEYLERDE GEOMETRİK FORMUN KARARLAŞTIRILMASI İsmail SARIAY, Y.MİMAR MEMBRAN YÜZEYLERDE GEOMETRİK FORMUN KARARLAŞTIRILMASI Yüzey gerilmeli, hafif membran üst örtülerin sağlamlıkları geometrik formlarının sahip olduğu zıt yönlü çift eğriliklerden ileri

Detaylı

ÜRÜNLERİMİZ.

ÜRÜNLERİMİZ. ÜRÜNLERİMİZ Güvenlikli Cephe İskele Sistemleri H Tipi Cephe İskele Sistemleri Flanşlı kamalı (örümcek) iskele sistemleri Cup-lock fincanlı iskele sistemleri Mobil tekerlekli iskele sistemleri KALIP ALTI

Detaylı

DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 2015-2016 GÜZ YARIYILI

DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 2015-2016 GÜZ YARIYILI DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 2015-2016 GÜZ YARIYILI Yrd. Doç. Dr. Uğur DAĞDEVİREN 2 3 Genel anlamda temel mühendisliği, yapısal yükleri zemine izin verilebilir

Detaylı

Tünel kalıplar yardımıyla, yapının taşıyıcı elemanları bitirme işlemlerinin çoğunluğu geleneksel tekniklerle gerçekleştirilmektedir.

Tünel kalıplar yardımıyla, yapının taşıyıcı elemanları bitirme işlemlerinin çoğunluğu geleneksel tekniklerle gerçekleştirilmektedir. TÜNEL KALIP ELÇĐN TAŞ TÜNEL KALIP Tünel kalıp sistemi, yapıların döşeme ve duvarlarının büyük kalıp elemanları ile bir kerede döküldüğü, yerinde beton dökülmesine dayalı bir yapım sistemidir. Tünel kalıplar

Detaylı

Taşıyıcı Sistem İlkeleri. Dr. Haluk Sesigür İ.T.Ü. Mimarlık Fakültesi Yapı ve Deprem Mühendisliği Çalışma Grubu

Taşıyıcı Sistem İlkeleri. Dr. Haluk Sesigür İ.T.Ü. Mimarlık Fakültesi Yapı ve Deprem Mühendisliği Çalışma Grubu Taşıyıcı Sistem İlkeleri Dr. Haluk Sesigür İ.T.Ü. Mimarlık Fakültesi TAŞIYICI SİSTEM ELEMANLARI YÜKLER YÜKLER ve MESNET TEPKİLERİ YÜKLER RÜZGAR YÜKLERİ BETONARME TAŞIYICI SİSTEM ELEMANLARI Rüzgar yönü

Detaylı

. TAŞIYICI SİSTEMLER Çerçeve Perde-çerçeve (boşluklu perde) Perde (boşluksuz perde) Tüp Iç içe tüp Kafes tüp Modüler tüp

. TAŞIYICI SİSTEMLER Çerçeve Perde-çerçeve (boşluklu perde) Perde (boşluksuz perde) Tüp Iç içe tüp Kafes tüp Modüler tüp 1 . TAŞIYICI SİSTEMLER Çerçeve Perde-çerçeve (boşluklu perde) Perde (boşluksuz perde) Tüp Iç içe tüp Kafes tüp Modüler tüp 2 Başlıca Taşıyıcı Yapı Elemanları Döşeme, kiriş, kolon, perde, temel 3 Çerçeve

Detaylı

BERTOUR Destekleme sistemi Broşürü BERTOUR. Destekleme sistemi. v2014/01tr

BERTOUR Destekleme sistemi Broşürü BERTOUR. Destekleme sistemi. v2014/01tr BERTOUR Destekleme sistemi Broşürü BERTOUR Destekleme sistemi v2014/01tr Güçlü ve esnek 02 Güvenilir Sadeliği ve Uluslararası Kalite Standardı İle Sınıfının En İyisi Bertour destekleme sistemi, inşaat

Detaylı

ÇATI MAKASINA GELEN YÜKLER

ÇATI MAKASINA GELEN YÜKLER ÇATI MAKASINA GELEN YÜKLER Bir yapıyı dış etkilere karşı koruyan taşıyıcı sisteme çatı denir. Belirli aralıklarla yerleştirilen çatı makaslarının, yatay taşıyıcı eleman olan aşıklarla birleştirilmesi ile

Detaylı

GÜLBURNU KÖPRÜSÜ GENEL BİLGİLER

GÜLBURNU KÖPRÜSÜ GENEL BİLGİLER GÜLBURNU KÖPRÜSÜ GENEL BİLGİLER 1997 Yılında imzalanan sözleşme ekindeki projelerde öngörüldüğü üzere Gülburnu Koyu nun estetik bir köprüyle geçilmesi için gerekli araştırmaların yapılmasına başlanmış

Detaylı

MESLEK RESMİ DERSİ. Giriş Özet Yapı Bilgisi Mimari Tasarım Esasları ve Mimari Proje Örnekleri İncelemeleri. Hazırlayan. Öğr. Gör.

MESLEK RESMİ DERSİ. Giriş Özet Yapı Bilgisi Mimari Tasarım Esasları ve Mimari Proje Örnekleri İncelemeleri. Hazırlayan. Öğr. Gör. MESLEK RESMİ DERSİ Giriş Özet Yapı Bilgisi Mimari Tasarım Esasları ve Mimari Proje Örnekleri İncelemeleri Hazırlayan Öğr. Gör. Cahit GÜRER 26.02.2009-Afyonkarahisar YAPI Canlıların beslenmek ve barınmak

Detaylı

TÜRKİYE DE ASMA-GERME MEMBRAN SİSTEMLERİN KULLANIMI İLE İLGİLİ ÖRNEKLER

TÜRKİYE DE ASMA-GERME MEMBRAN SİSTEMLERİN KULLANIMI İLE İLGİLİ ÖRNEKLER TÜRKİYE DE ASMA-GERME MEMBRAN SİSTEMLERİN KULLANIMI İLE İLGİLİ ÖRNEKLER Asma germe membran sistemler, mimaride ilk defa 1950 li yıllarda Strohmeyer, Horst Berger, Walter Birdair dillendirilmeye başlanarak

Detaylı

Uzay kafes sistemlerin tarihsel gelişimi, deniz kabuklusunun geometrik yapısına duyulan hayranlıkla başlamıştır. Deniz kabuklusundaki logaritmik

Uzay kafes sistemlerin tarihsel gelişimi, deniz kabuklusunun geometrik yapısına duyulan hayranlıkla başlamıştır. Deniz kabuklusundaki logaritmik Uzay kafes sistemlerin tarihsel gelişimi, deniz kabuklusunun geometrik yapısına duyulan hayranlıkla başlamıştır. Deniz kabuklusundaki logaritmik heliks tarzında bir büyüme şekli, büyük açıklıklı yapı sistemlerine

Detaylı

TAŞIYICI SİSTEM TASARIMI 1 Prof. Dr. Görün Arun

TAŞIYICI SİSTEM TASARIMI 1 Prof. Dr. Görün Arun . Döşemeler TAŞIYICI SİSTEM TASARIMI 1 Prof. Dr. Görün Arun 07.3 ÇELİK YAPILAR Döşeme, Stabilite Kiriş ve kolonların düktilitesi tümüyle yada kısmi basınç etkisi altındaki elemanlarının genişlik/kalınlık

Detaylı

Öndökümlü (Prefabrik) Döşeme Sistemleri-4 Prefabrik Asmolen Döşeme Kirişleri

Öndökümlü (Prefabrik) Döşeme Sistemleri-4 Prefabrik Asmolen Döşeme Kirişleri Öndökümlü (Prefabrik) Döşeme Sistemleri-4 Prefabrik Asmolen Döşeme Kirişleri Günkut BARKA 1974 yılında mühendis oldu. 1978-2005 yılları arasında Gök İnşaat ve Tic. A.Ş de şantiye şefliğinden Genel Müdürlüğe

Detaylı

HASAR TÜRLERİ, MÜDAHALEDE GÜVENLİK VE ÖNCELİKLER

HASAR TÜRLERİ, MÜDAHALEDE GÜVENLİK VE ÖNCELİKLER HASAR TÜRLERİ, MÜDAHALEDE GÜVENLİK VE ÖNCELİKLER Yapım amacına göre bina sınıflandırması Meskenler-konutlar :Ev,apartman ve villalar Konaklama Binaları: Otel,motel,kamp ve mokamplar Kültür Binaları: Okullar,müzeler,kütüphaneler

Detaylı

MALİYETİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER. Doç. Dr Elçin TAŞ

MALİYETİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER. Doç. Dr Elçin TAŞ MALİYETİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER Bina Maliyetinin Oluşumu MALİYET YOK ETME MALİYETİ KULLANIM MALİYETİ BİNA MAL. İLK YATIRIM MALİYETİ GERÇEKLEŞTİRME KULLANIM YOK ETME Alınan Kararların Maliyeti Etkileme Düzeyi

Detaylı

Tanım: Boyuna doğrultuda eksenel basınç kuvveti taşıyan elemanlara Basınç Çubuğu denir.

Tanım: Boyuna doğrultuda eksenel basınç kuvveti taşıyan elemanlara Basınç Çubuğu denir. BASINÇ ÇUBUKLARI Tanım: Boyuna doğrultuda eksenel basınç kuvveti taşıyan elemanlara Basınç Çubuğu denir. Basınç çubukları, sadece eksenel basınç kuvvetine maruz kalırlar. Bu çubuklar üzerinde Eğilme ve

Detaylı

Taşıyıcı Sistem İlkeleri

Taşıyıcı Sistem İlkeleri İTÜ Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü Yapı ve Deprem Mühendisliği Çalışma Grubu BETONARME YAPILAR MIM 232 Taşıyıcı Sistem İlkeleri 2015 Bir yapı taşıyıcı sisteminin işlevi, kendisine uygulanan yükleri

Detaylı

MULTİ PANEL SİSTEM Perde ve kolon kalıbı teknolojisinde hız, sağlamlık ve uzun ömür

MULTİ PANEL SİSTEM Perde ve kolon kalıbı teknolojisinde hız, sağlamlık ve uzun ömür MULTİ PANEL SİSTEM Perde ve kolon kalıbı teknolojisinde hız, sağlamlık ve uzun ömür 1 İçindekiler Multi Panel Sistem 4 Kalıp sistemleri içinde Multi Panel 6 Yapsar Multi Panel özellikleri 8 Tamamlanmış

Detaylı

Varsayımlar ve Tanımlar Tekil Yükleri Aktaran Kablolar Örnekler Yayılı Yük Aktaran Kablolar. 7.3 Yatayda Yayılı Yük Aktaran Kablolar

Varsayımlar ve Tanımlar Tekil Yükleri Aktaran Kablolar Örnekler Yayılı Yük Aktaran Kablolar. 7.3 Yatayda Yayılı Yük Aktaran Kablolar 7.1 7.2 Varsayımlar ve Tanımlar Tekil Yükleri Aktaran Kablolar Örnekler Yayılı Yük Aktaran Kablolar 7.3 Yatayda Yayılı Yük Aktaran Kablolar 7.4 Örnekler Kendi Ağırlığını Taşıyan Kablolar (Zincir Eğrisi)

Detaylı

YAPI ELEMANLARI DERS SUNUMLARI 5. HAFTA

YAPI ELEMANLARI DERS SUNUMLARI 5. HAFTA YAPI ELEMANLARI DERS SUNUMLARI 5. HAFTA 1 V. TEMELLER Yapının ağırlığı ve faydalı yüklerini zemine aktaran yapı elemanlarına "TEMEL" denilmektedir. Temelin oturacağı doğal zemine ise "TEMEL YATAĞI" denir.

Detaylı

Prefabrik yapıların tasarımı, temelde geleneksel betonarme yapıların tasarımı ile benzerdir.

Prefabrik yapıların tasarımı, temelde geleneksel betonarme yapıların tasarımı ile benzerdir. Prefabrik yapıların tasarımı, temelde geleneksel betonarme yapıların tasarımı ile benzerdir. Tasarımda kullanılan şartname ve yönetmelikler de prefabrik yapılara has bazıları dışında benzerdir. Prefabrik

Detaylı

Yapılara Etkiyen Karakteristik Yükler

Yapılara Etkiyen Karakteristik Yükler Yapılara Etkiyen Karakteristik Yükler Kalıcı (sabit, zati, öz, ölü) yükler (G): Yapı elemanlarının öz yükleridir. Döşeme ağırlığı ( döşeme betonu+tesviye betonu+kaplama+sıva). Kiriş ağırlığı. Duvar ağırlığı

Detaylı

İzmit Körfez Geçişi Asma Köprü Projesi Keson ve Ankraj Yapıları. Oyak Beton Mart/2014

İzmit Körfez Geçişi Asma Köprü Projesi Keson ve Ankraj Yapıları. Oyak Beton Mart/2014 İzmit Körfez Geçişi Asma Köprü Projesi Keson ve Ankraj Yapıları Oyak Beton Mart/2014 İçerik Genel Bakış Beton Özellikleri Keson İnşaatı o Kuru Havuz o Yaş Havuz-Deniz Dökümleri o Kesonların Batırılması

Detaylı

BÜLBÜLOĞLU DIŞ CEPHE GÜVENLİK AĞI PLATFORMLARI

BÜLBÜLOĞLU DIŞ CEPHE GÜVENLİK AĞI PLATFORMLARI GENEL BİLGİLER BÜLBÜLOĞLU DIŞ CEPHE GÜVENLİK AĞI PLATFORMLARI BÜLBÜLOĞLU Güvenlik Ağı Platformları, TS EN 1263-1 normunun gereklerine göre tasarlanmış ve üretilmiştir. Platformlar şantiyede yerlerine monte

Detaylı

İNŞAAT MÜHENDİSLERİ ODASI- İZMİR ŞUBESİ

İNŞAAT MÜHENDİSLERİ ODASI- İZMİR ŞUBESİ İNŞAAT MÜHENDİSLERİ ODASI- İZMİR ŞUBESİ GEOTEKNİK UYGULAMA PROJESİ ÖRNEĞİ 08.07.2014 Proje Lokasyonu Yapısal/Geoteknik Bilgiler Yapı oturum alanı yaklaşık 15000 m2 Temel alt kotu -13.75 m Konut Kulesi

Detaylı

YAPAN: ESKISEHIR G TIPI LOJMAN TARİH: 15.02.2010 REVİZYON: Hakan Şahin - ideyapi Bilgisayar Destekli Tasarım

YAPAN: ESKISEHIR G TIPI LOJMAN TARİH: 15.02.2010 REVİZYON: Hakan Şahin - ideyapi Bilgisayar Destekli Tasarım YAPAN: PROJE: TARİH: 15.02.2010 REVİZYON: Hakan Şahin - ideyapi Bilgisayar Destekli Tasarım YAPI GENEL YERLEŞİM ŞEKİLLERİ 1 4. KAT 1 3. KAT 2 2. KAT 3 1. KAT 4 ZEMİN KAT 5 1. BODRUM 6 1. BODRUM - Temeller

Detaylı

İSKELELER. Celal Bayar Üniversitesi Turgutlu Meslek Yüksekokulu İnşaat Bölümü. Öğretim Görevlisi Tekin TEZCAN İnşaat Yüksek Mühendisi

İSKELELER. Celal Bayar Üniversitesi Turgutlu Meslek Yüksekokulu İnşaat Bölümü. Öğretim Görevlisi Tekin TEZCAN İnşaat Yüksek Mühendisi İSKELELER Celal Bayar Üniversitesi Turgutlu Meslek Yüksekokulu İnşaat Bölümü Öğretim Görevlisi Tekin TEZCAN İnşaat Yüksek Mühendisi İSKELE Yapılar inşa edilirken işçilerin, normal çalışma yüksekliğini

Detaylı

MEVCUT UYGULAMA MODÜLER YÜKSELTİLMİŞ DÖŞEME. Avantajları. Dezavantajları. Avantajları. Dezavantajları

MEVCUT UYGULAMA MODÜLER YÜKSELTİLMİŞ DÖŞEME. Avantajları. Dezavantajları. Avantajları. Dezavantajları MEVCUT UYGULAMA MODÜLER YÜKSELTİLMİŞ DÖŞEME Grobeton üzerine metal ayaklarla monte edilen kompozit paneller Avantajları Modüler Kaba inşaat sonrasında uygulanabilir İçinden her türlü tesisat rahatça geçirilebilir

Detaylı

DÖŞEMELERDE ISI YALITIMI

DÖŞEMELERDE ISI YALITIMI DÖŞEMELERDE ISI YALITIMI Celal Bayar Üniversitesi Turgutlu Meslek Yüksekokulu İnşaat Bölümü Öğretim Görevlisi Tekin TEZCAN İnşaat Yüksek Mühendisi DÖŞEMELERDE ISI YALITIMI Döşemelerde ısı yalıtımı için

Detaylı

GOTİK TÜNEL SS 900 YS. PROJE YERİ : İnhisar / BİLECİK PROJE SAHİBİ: S.S. İNHİSAR TARIMSAL KALKINMA KOOP PROJE ALANI: 1016 M²

GOTİK TÜNEL SS 900 YS. PROJE YERİ : İnhisar / BİLECİK PROJE SAHİBİ: S.S. İNHİSAR TARIMSAL KALKINMA KOOP PROJE ALANI: 1016 M² GOTİK TÜNEL SS 900 YS PROJE YERİ : İnhisar / BİLECİK PROJE SAHİBİ: S.S. İNHİSAR TARIMSAL KALKINMA KOOP PROJE ALANI: 1016 M² 1 Tarımsal üretim yapmak amacıyla Bilecik te kurmayı planladığınız yüzeyleri

Detaylı

İTÜ Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü Yapı ve Deprem Mühendisliği Çalışma Grubu BETONARME YAPILAR MIM 232. Yüksek Binalar

İTÜ Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü Yapı ve Deprem Mühendisliği Çalışma Grubu BETONARME YAPILAR MIM 232. Yüksek Binalar İTÜ Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü Yapı ve Deprem Mühendisliği Çalışma Grubu BETONARME YAPILAR MIM 232 Yüksek Binalar 2015 Yüksek bina: h>20~40m Düşey yüklerden çok yatay kuvvetler önemli Çelik, BA

Detaylı

Master Panel 1000 W Cephe

Master Panel 1000 W Cephe GROUP ENERJİ SANDVİÇ PANEL 0216 340 2538-39 FAKS:0216 340 2534 Email:info@groupenerji.com Master Panel 1000 W Cephe Ürün Tanımı Cephe paneli bağlantı elemanını gizleyen sistemi sayesinde cephelerde kullanıma

Detaylı

Onelli Membran ve Çelik Yapı Sistemleri San. Tic. Ltd. Şti. D-100 Karayolu Üzeri Karacasu Mevki Akyazı Sakarya 0 264 44 77 298-0 532 739 42 10

Onelli Membran ve Çelik Yapı Sistemleri San. Tic. Ltd. Şti. D-100 Karayolu Üzeri Karacasu Mevki Akyazı Sakarya 0 264 44 77 298-0 532 739 42 10 Standart Çözümlerimiz 0 64 44 77 98-0 53 739 4 10 www.membranyapi.com info@membranyapi.com Hiper sma germe hiper form, park ve bahçeler için görsel bir zenginlik sunar. Membran yapı yüzeyine farklı açılardan

Detaylı

BETONARME KALIPLARININ SINIFLANDIRILMASI. 3. Bölüm. Öğr. Gör. Mustafa KAVAL Afyon Meslek Yüksekokulu İnşaat Programı

BETONARME KALIPLARININ SINIFLANDIRILMASI. 3. Bölüm. Öğr. Gör. Mustafa KAVAL Afyon Meslek Yüksekokulu İnşaat Programı BETONARME KALIPLARININ SINIFLANDIRILMASI 3. Bölüm 1 BETONARME KALIPLARININ SINIFLANDIRILMASI Kalıp Malzemeleri Bir kalıp sistemini meydana getiren kısımlar kaplama ve kalıp iskelesi olmak üzere ikiye ayrılır.

Detaylı

Bölüm II Sıcak Sulu Kalorifer Sistemleri. Yrd. Doç. Dr. Selahattin Çelik

Bölüm II Sıcak Sulu Kalorifer Sistemleri. Yrd. Doç. Dr. Selahattin Çelik Bölüm II Sıcak Sulu Kalorifer Sistemleri Yrd. Doç. Dr. Selahattin Çelik Doğal Taşınımlı Sıcak Su Sistemleri Doğal taşınımlı sıcak su tesisatında, su dolaşımı yerçekimi ivmesi yardımıyla sağlanır. Alttan

Detaylı

BETONARME-II ONUR ONAT HAFTA-1 VE HAFTA-II

BETONARME-II ONUR ONAT HAFTA-1 VE HAFTA-II BETONARME-II ONUR ONAT HAFTA-1 VE HAFTA-II GENEL BİLGİLER Yapısal sistemler düşey yüklerin haricinde aşağıda sayılan yatay yüklerin etkisine maruz kalmaktadırlar. 1. Deprem 2. Rüzgar 3. Toprak itkisi 4.

Detaylı

Gazi Üniversitesi Yapı işleri ve Teknik Daire Başkanlığınca yürütülen projelerin bilgilendirme sunumu

Gazi Üniversitesi Yapı işleri ve Teknik Daire Başkanlığınca yürütülen projelerin bilgilendirme sunumu Gazi Üniversitesi Yapı işleri ve Teknik Daire Başkanlığınca yürütülen projelerin bilgilendirme sunumu G.Ü. EĞİTİM FAKÜLTESİ DEKANLIK VE ÖĞRETİM ELEMANLARI BİNASI VE G.Ü. EĞİTİM FAKÜLTESİ DERSLİK VE LABORATUVAR

Detaylı

BETONARME-II ONUR ONAT HAFTA-4

BETONARME-II ONUR ONAT HAFTA-4 BETONARME-II ONUR ONAT HAFTA-4 DİŞLİ DÖŞEMELER Serbest açıklığı 700 mm yi geçmeyecek biçimde düzenlenmiş dişlerden ve ince bir tabakadan oluşmuş döşemelere dişli döşemeler denir. Geçilecek açıklık eğer

Detaylı

Enerji Verimli Çelik Evler

Enerji Verimli Çelik Evler Enerji Verimli Çelik Evler Enerji verimliliği nedir? Enerji verimliliği son yıllarda sıkça duyduğumuz bir kavram. Genel olarak; yaşam standardını düşürmeden, enerjinin verimli kullanılarak tüketimin azaltılmasına

Detaylı

Çok Katlı Perdeli ve Tünel Kalıp Binaların Modellenmesi ve Tasarımı

Çok Katlı Perdeli ve Tünel Kalıp Binaların Modellenmesi ve Tasarımı Çok Katlı Perdeli ve Tünel Kalıp Binaların Modellenmesi ve Tasarımı Mustafa Tümer Tan İçerik 2 Perde Modellemesi, Boşluklu Perdeler Döşeme Yükleri ve Eğilme Hesabı Mantar bandı kirişler Kurulan modelin

Detaylı

Basınca çalışan sistemler. -kemerler -kubbe ve kabuklar -yüzeysel ve katlanmış plaklar

Basınca çalışan sistemler. -kemerler -kubbe ve kabuklar -yüzeysel ve katlanmış plaklar Basınca çalışan sistemler -kemerler -kubbe ve kabuklar -yüzeysel ve katlanmış plaklar Çekme çalışan sistemler Kablolar Membran sistemler Pnömatik (Şişirme) sistemler Asma-Germe Sistemler Asma germe sistemler,

Detaylı

Yerinde Dökme Dengeli Konsol Köprülerin Döküm Eğrisi Takibi. Özgür Özkul, Erdem Erdoğan, C.Noyan Özel

Yerinde Dökme Dengeli Konsol Köprülerin Döküm Eğrisi Takibi. Özgür Özkul, Erdem Erdoğan, C.Noyan Özel Yerinde Dökme Dengeli Konsol Köprülerin Döküm Eğrisi Takibi Özgür Özkul, Erdem Erdoğan, C.Noyan Özel 9.Mayıs.2015 Dilimsel Dengeli Konsol Metodu Dünya genelinde oldukça yaygın 1960 lardan itibaren özellikle

Detaylı

Diyarbakır Beton Kesme Firmaları. Derz kesme:

Diyarbakır Beton Kesme Firmaları. Derz kesme: Diyarbakır Beton Kesme Firmaları Derz kesme: Kesim sistemi bir sokak ve caddenin bir kısmını yüzeye zarar vermeden kesip değiştirme olanağı sağlar. Derz kesme çevresindeki yapıya zarar vermeden, betonu

Detaylı

ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK MİMARLIK FAKÜLTESİ İnşaat Mühendisliği Bölümü DÖŞEMELER 1

ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK MİMARLIK FAKÜLTESİ İnşaat Mühendisliği Bölümü DÖŞEMELER 1 ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK MİMARLIK FAKÜLTESİ İnşaat Mühendisliği Bölümü DÖŞEMELER 1 Üzerindeki yükleri kiriş veya kolonlara aktaran genelde yatay betonarme elemanlardır. Salon tavanı,

Detaylı

YTÜ Mimarlık Fakültesi Statik-Mukavemet Ders Notları

YTÜ Mimarlık Fakültesi Statik-Mukavemet Ders Notları KESİT TESİRLERİNDEN OLUŞAN GERİLME VE ŞEKİLDEĞİŞTİRMELERE GİRİŞ - MALZEME DAVRANIŞI- En Genel Kesit Tesirleri 1 Gerilme - Şekildeğiştirme Grafiği Gerilme - Şekildeğiştirme Grafiği 2 Malzemelere Uygulanan

Detaylı

EKOEDGE. Plastik Sınırlama Sistemleri. www.ekoplas.com.tr

EKOEDGE. Plastik Sınırlama Sistemleri. www.ekoplas.com.tr EKOEDGE Plastik Sınırlama Sistemleri www.ekoplas.com.tr 01 hakkımızda... // Bu gereksinimleri ve gelişmeleri yakından takip ederek 2012 yılında faaliyetlerine başlayan Ekoplas, ülkemizde mimari ve peyzaj

Detaylı

TS 500 (2000): Betonarme yapıların hesap ve yapım kuralları TS 498: Yapı elemanlarının boyutlandırılmasında alınacak yüklerin hesap değerleri

TS 500 (2000): Betonarme yapıların hesap ve yapım kuralları TS 498: Yapı elemanlarının boyutlandırılmasında alınacak yüklerin hesap değerleri TS 500 (2000): Betonarme yapıların hesap ve yapım kuralları Bu standart betonarme yapı elemanları ve yapıların kullanım amaç ve süresine uygun güvenlikte tasarlanması hesaplanması, boyutlandırılması ve

Detaylı

ANTAKYA MÜZE OTEL TAŞIYICI SİSTEM PROJESİ. İnş.Yük.Müh. Bülent DEVECİ

ANTAKYA MÜZE OTEL TAŞIYICI SİSTEM PROJESİ. İnş.Yük.Müh. Bülent DEVECİ ANTAKYA MÜZE OTEL TAŞIYICI SİSTEM PROJESİ İnş.Yük.Müh. Bülent DEVECİ Proje Künyesi : Yatırımcı Mimari Proje Müellifi Statik Proje Müellifi Çelik İmalat Yüklenicisi : Asfuroğlu Otelcilik : Emre Arolat Mimarlık

Detaylı

Müfredat Hafta Konular Yöntem 1 16.09.2015 Giriş. Genel bilgiler. Ödevi 1, 2, 3 açıklaması

Müfredat Hafta Konular Yöntem 1 16.09.2015 Giriş. Genel bilgiler. Ödevi 1, 2, 3 açıklaması Gebze Teknik Üniversitesi Deprem ve Yapı Mühendisliği Anabilim Dalı DYB 670 Betonarme Köprülerin Performansa Dayalı Tasarım ve Değerlendirmesi Asst. Prof. Ferhat PAKDAMAR M Blok - M106 pakdamar@gtu.edu.tr

Detaylı

BÖLÜM 7. RİJİT ÜSTYAPILAR

BÖLÜM 7. RİJİT ÜSTYAPILAR BÖLÜM 7. RİJİT ÜSTYAPILAR Rijit Üstyapı: Oldukça yüksek eğilme mukavemetine sahip ve Portland çimentosundan yapılmış, tek tabakalı plak vasıtasıyla yükleri taban zeminine dağıtan üstyapı tipidir. Çimento

Detaylı

KALIP ÇÖKMESİ. İskele sistemleri; Cephe İskelesi Kalıp Altı İskelesi, Kolon ve Perde İskelesi,

KALIP ÇÖKMESİ. İskele sistemleri; Cephe İskelesi Kalıp Altı İskelesi, Kolon ve Perde İskelesi, KALIP ÇÖKMESİ Kalıp çökmeleri inşaatlarda sık yaşanan ve malesef büyük çoğunluğu işçi ölümleriyle sonuçlanan hasarlardan birisidir. Kalıp çökmeleri genellikle yanlış iskele kurulumları sebebiyle yaşanmaktadır.

Detaylı

YAPI TEKNOLOJİSİ DERS-8 ÇATILAR

YAPI TEKNOLOJİSİ DERS-8 ÇATILAR YAPI TEKNOLOJİSİ DERS-8 ÇATILAR ÇATILAR Bir binanın en üst kısmını teşkil eden, binayı üstten kar, yağmur, rüzgar, soğuk ve sıcak gibi tesirlere karşı koruyan, güzelliğini ve sağlamlığını etkileyen yapı

Detaylı

FONKSİYONELLİK. Genellikle, profilin görünmesinin istenilmediği gizli uygulamalarda kullanılır.

FONKSİYONELLİK. Genellikle, profilin görünmesinin istenilmediği gizli uygulamalarda kullanılır. ASPEN-TEC T END Profil List esi PROFIL I/FL Genellikle, profilin görünmesinin istenilmediği gizli uygulamalarda kullanılır. Öngörülen fonksiyonlarını yerine getirmenin yanı sıra estetik bütünlük sağlamayı

Detaylı

Nautilus kalıpları, yerinde döküm yapılarak, hafifletilmiş betonarme plak döşeme oluşturmak için geliştirilmiş kör kalıp sistemidir.

Nautilus kalıpları, yerinde döküm yapılarak, hafifletilmiş betonarme plak döşeme oluşturmak için geliştirilmiş kör kalıp sistemidir. Nautilus kalıpları, yerinde döküm yapılarak, hafifletilmiş betonarme plak döşeme oluşturmak için geliştirilmiş kör kalıp sistemidir. Mimari ve statik tasarım kolaylığı Kirişsiz, kasetsiz düz bir tavan

Detaylı

MUKAVEMET HESAPLARI : ÇİFT KİRİŞLİ GEZER KÖPRÜLÜ VİNÇ

MUKAVEMET HESAPLARI : ÇİFT KİRİŞLİ GEZER KÖPRÜLÜ VİNÇ MUKAVEMET HESAPLARI ÜRÜN KODU MAKİNA ADI : 20+5 TON : ÇİFT KİRİŞLİ GEZER KÖPRÜLÜ VİNÇ İÇİNDEKİLER ÇELİK YAPI ANALİZİ (VİNÇ KÖPRÜSÜ) TEKER HESAPLARI HALAT HESAPLARI KANCA BLOĞU HESABI TAMBUR HESAPLARI SAYFA

Detaylı

ÇELİK PREFABRİK YAPILAR

ÇELİK PREFABRİK YAPILAR ÇELİK PREFABRİK YAPILAR 3. Bölüm Duvarlar. 4. Bölüm Kafes Kirişler. Duvarlar Çelik çerçeveli yapılarda kullanılan duvarlar da taşıyıcı yapı elemanları gibi çoğunlukla prefabriktir. Bu özellik üretimin

Detaylı

teknik uygulama detayları

teknik uygulama detayları teknik uygulama detayları içindekiler Panel Detayları Betonarme Hatıl-Gazbeton Döşeme Paneli Orta Nokta Bağlantı Detayı...03 Çelik Konstrüksiyon -Gazbeton Döşeme Paneli Orta Nokta Bağlantı Detayı...04

Detaylı

Güvenli bir hayatın yapı taşı. /akggazbeton

Güvenli bir hayatın yapı taşı.  /akggazbeton Güvenli bir hayatın yapı taşı www.akg-gazbeton.com /AKG.Gazbeton @AKG_Gazbeton /akggazbeton Ne üretir? AKG Gazbeton, ısı yalıtımlı, hafif, yanmaz ve deprem güvenliğini sağlayan, blok, Minepor ve donatılı

Detaylı

ÇELİK YAPILAR YÜKSEK BİNALAR

ÇELİK YAPILAR YÜKSEK BİNALAR ÇELİK YAPILAR YÜKSEK BİNALAR Çelik Yapılar Taşıyıcı Sistem Düzenleme İlkeleri İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Çelik Yapılar Taşıyıcı Sistem Düzenleme İlkeleri İstanbul Teknik Üniversitesi

Detaylı

Gazbeton Duvar ve Döşeme Elemanları ile İnşa Edilen Az Katlı Konut Binalarının Deprem Güvenliği*

Gazbeton Duvar ve Döşeme Elemanları ile İnşa Edilen Az Katlı Konut Binalarının Deprem Güvenliği* Gazbeton Duvar ve Döşeme Elemanları ile İnşa Edilen Az Katlı Konut Binalarının Deprem Güvenliği* Dr.Haluk SESİGÜR Yrd.Doç.Dr. Halet Almıla BÜYÜKTAŞKIN Prof.Dr.Feridun ÇILI İTÜ Mimarlık Fakültesi Giriş

Detaylı

İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ TASARIMI

İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ TASARIMI T.C SAKARYA ÜİVERSİTESİ MÜHEDİSLİK FAKÜLTESİ İŞAAT MÜHEDİSLİĞİ BÖLÜMÜ İŞAAT MÜHEDİSLİĞİ TASARIMI DAIŞMA: Prof. Adil Altundal KOU: Çok katlı betonarme bir yapının her iki yönde deprem hesabı yapılarak kolon

Detaylı

TÜRKİYE DEKİ YERİNDE DÖKME ARDGERMELİ SÜREKLİ KÖPRÜLER:

TÜRKİYE DEKİ YERİNDE DÖKME ARDGERMELİ SÜREKLİ KÖPRÜLER: 228 TÜRKİYE DEKİ YERİNDE DÖKME ARDGERMELİ SÜREKLİ KÖPRÜLER: UYGULAMALAR ve AVANTAJLARI 1 Özgür ÖZKUL, 2 J.Erdem ERDOĞAN, 3 Cihat KALYONCUOĞLU Acıbadem Mh. Sokullu Sk. No:12 Kadıköy/İstanbul, Tel: (216)

Detaylı