ASMA SĠSTEMLER. Reza SHIRZAD REZAEI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ASMA SĠSTEMLER. Reza SHIRZAD REZAEI"

Transkript

1 ASMA SĠSTEMLER Reza SHIRZAD REZAEI

2 ASMA SĠSTEMLER Salt basınca çalışan rijit öğelerle, salt çekmeye çalışan flexible öğelerden oluşturulan asma-germe strüktürler; yaşayan doğadaki lifler, kılcallar ve bunların oluşturdukları gözlenemeyecek kadar çok sayıdaki ağ sistemlerden esinlenerek üretilmişlerdir. Geniş alanları örtebilen, gelecekte büyüyebilme özelliklerine sahip, hızlı yapılan, ağır çalışma şartlarına dayanımlı, mimarlık ve mühendislik açısından, yapım sistemlerini zorlayan yapılardır. Bu yapılarda yeni yapı ürünlerinin gelişimine öncülük eden yapı teknolojilerinin gelişimi gözlenebilir. Üretim fonksiyonları için uygun bir yapı sistemi olan asma sistemlerinin kullanımı sanayi tesislerinde giderek yaygınlaşmaktadır. Taşıyıcı elemanları ankraj noktaları arasına asılı kablolar olan bir sistemdir. Eğri biçimlerin yarattığı strüktürel üstünlüklere ek olarak kabloların yalnızca çekme etkisinde olmaları asma sistemlerin büyük açılıkların kolon gerektirmeden geçilmesinde en etkili sistemlerden biri durumuna getirmektedir.

3 ASMA SĠSTEMLER Asma sistemler; geleneksel çelik sistemden 10 kez, dolu gövdeli iskelet sistemden ise kez daha hafif oluşlarıyla, büyük açıklıklı yapılarda önemli ekonomik çözümler getirmektedir. Bu ekonomi, salt örtü öğesinde değil, diğer yardımcı öğelerde de önemli oranda gerçekleştirilmektedir. Doğal salınışları zincir eğrisi biçimde olan, çekmeye çalışan çelik kabloların ve çelik ipliği ile güçlendirilmiş ince membran (tekstil ürünü gerilmiş tabaka) örtülerin kesit ölçülerinin çok az olması nedeniyle (1 3 mm), bu strüktürler hafiflik açısından büyük bir etkinlik ortaya koymuştur. Kuruluşları gereği, bu sistemlerde kalıp ve iskele yok denecek kadar az kullanılmaktadır. Bu strüktürlerin 40 m den az açıklıklarda uygulanmaları ekonomik olmamalarına karşın, açıklıklar arttıkça ekonomikliği de doğru orantılı olarak artmaktadır.

4 ASMA SĠSTEMLER Diğer taşıyıcı sistemler 100 m (10.000m2) sınırından sonra ekonomik olmamakta ve yerlerini bu sistemlere bırakmaktadır. Bu sistemlerin ekonomik sınırı da, 300 m. ( m2) açıklığa kadar devam etmektedir. Asma germe strüktürler kısa sürede kurulabilmektedir. Bazı uygulama türleri de, gereğinde sökülerek başka bir alanda tekrar kurulabilmektedir. Bir örnek verilecek olursa, A.B.D. de m2' lik alan bu sistemle dört hafta gibi kısa bir sürede örtülmüştür.

5 ASMA SĠSTEMLER Tarihçe; Asma sistemlerin ana temaları, çok eski olmasına rağmen, malzeme olanakları, bu sistemin uygulanmasını ancak 20.yüzyılda sağlayabilmiştir. İlk insan, örümceklerin kurduğu ve belirli noktalara bağlanan ağları görmüştür. Keza ormanlarda ağaçtan giden dev sarmaşıklar, bunların üzerinde kayarak giden maymunlar, ona küçük engelleri atlamak için sarmaşıklardan bir nevi asma köprü kurma fikrini vermiş olması gerekir. Tabiatıyla bu basit yapılardan zamanımıza hiç bir iz kalmaması, yazdıklarımızı bir varsayım olmaktan ileri götürememektedir. Ancak bildiğimiz kesin bir husus çekmeye maruz asma sistemlerin bir şekli olan ve mambran dediğimiz ince cidarlı çadırlardır. Çadırların milattan önce binlerce yıl evvel göçebe kavimler ve sefere çıkan ordular tarafından kullanıldığı kesin bir gerçektir. Bugünkü anladığımız manada asma sistemlerin gelişmesi çelik kabloların ortaya çıkmasıyla sağlanmıştır.

6 ASMA SĠSTEMLERĠN VE ELEMANLARIN GENEL TANIMI Esas taşıyıcı kablo; Belirli bir içbükey eğride tamamıyla çekmeye maruz, yüksek mukavemetli çelik tellerin çeşitli şekillerde sarılması ve bunlar vasıtasıyla çelik halatların meydana gelmesinden oluşur.

7 ASMA SĠSTEMLERĠN VE ELEMANLARIN GENEL TANIMI Tavan veya tabliye; Yukarıda adı geçen esas taşıyıcı kabloya, yapılarda çeşitli hafif malzemeden oluşan bir çatı veya tavan asılır. Köprülerde tabliye nakil vasıtası veya yayaların geçtiği ve yine esas taşıyıcı kabloya asılan platformdan oluşur. Bu, daha ziyade çelik taşıyıcı elemanlardan yapılır ve üstü genellikle asfalt bir kaplama ile örtülür.

8 ASMA SĠSTEMLERĠN VE ELEMANLARIN GENEL TANIMI Askı direkleri veya kuleler; Esas taşıyıcı kablonun bağlandığı basınca çalışan çelik veya betonarme kolonlardır. Yapılarda daha ziyade betonarme, köprülerde ağır olması sebebiyle kutu şeklinde çelik kuleler yapılır. Boğaz köprüsünde olduğu gibi tabliye üstüne yayaların çıkması için içine asansörler de konulabilir.

9 ASMA SĠSTEMLERĠN VE ELEMANLARIN GENEL TANIMI Gergi kabloları; Esas taşıyıcı kabloların bağlandığı askı direkleri veya kuleler kablonun çekme tesiri ile içe doğru çekilerek büküleceklerinden, dengelerini temin için kullanılırlar. Bunlar esas taşıyıcı kablonun eşidir ve aynı malzemeden oluşur. Bazı hallerde tabliyenin veya tavanın bir kısmı bunlara asılır, bazı hallerde de, boğaz köprüsünde olduğu gibi, tabliye ile ilgileri yoktur, ayrıca betonarme olarak da yapılabilirler.

10 ASMA SĠSTEMLERĠN VE ELEMANLARIN GENEL TANIMI Askı kabloları ; Bunlar sistemde yardımcı bir eleman olarak görev alırlar. Tamamıyla çekmeye maruz, doğru eksenli çelik kablolardan, nadiren çelik çubuklardan oluşur.

11 ASMA SĠSTEMLERĠN VE ELEMANLARIN GENEL TANIMI Ankraj blokları; Gergi kablolarını zemine bağlayan ve kablo tarafından yukarı çekilmek istenen elemanlardır. Bunlar, kablo tarafından yukarı çekilmemesi, yani kabloyu zemine bağlaması için genellikle betonarmeden yapılmış, ağırlıklarıyla denge hâsıl eden bloklardan oluşur. Kablonun çekme kuvvetine karşı ankraj bloklarının dengesi, kendi ağırlığı üzerine ilave edilen taşıyıcı ayak, toprak gibi ağırlıklar ile sağlanabilir. Bazı hallerde, küçük açıklıklarda çekme kazıkları da kullanılabilir. Bu sistemin en önemli çalışmalarından birini de gergi kablolarının ankraj bloğuna bağlanmaları teşkil eder.

12 ASMA SĠSTEMLERĠN VE ELEMANLARIN GENEL TANIMI Ayak veya kule temelleri; Esas taşıyıcı kablo ve gergi kablosunun eğime uygun bir şekilde seçilmesiyle bunlara gelen kuvvetlerin bileşkesi genellikle yer çekimi doğrultusunda oluşturulur. Temeller, daima zemin veya kazıklar üzerine oturan betonarme kütlelerden oluşur. Bunlar imkân varsa ankraj bloklarına betonla korunmuş gergilerle de bağlanabilirler. Görüldüğü gibi bir asma taşıyıcı sistem genellikle çekmeye maruz çelik kablolar, ankraj bloğu, basınca maruz ayaklar, temellerden oluşur.

13 ASMA SĠSTEMLER Asma sistemleri genel ilke ve biçimlenişleri açısından aşağıdaki şekilde sınıflandırmak mümkündür; Kablolu Sistemler; Kablonun taşıyıcı işlevde olduğu sistemler -Paralel kablolu sistemler -Işınsal kablolu sistemler -Kablo ağı sistemler Kablonun salt gergi işlevinde olduğu sistemler - Askılı sistemler Çadır Sistemler; - Yüksek noktaları doğrudan desteklenen çadır sistemleri - Yüksek noktaları dolaylı desteklenen çadır sistemleri

14 PARALEL KABLOLU SĠSTEMLER -Çelik kablolar birbirlerine paralel sıralar halinde sabit destek noktalarına asılarak sistem oluşturulur. -Örtü, kenar, destek ve ankraj öğeleri vardır. -Gerektiğinde germe kablosu kullanmadan da, rijit destek öğesi ya da rijit kenar öğesi kullanılarak sistem çözülebilir. Ancak her iki durumda da destek ve kenar öğeleri stabil olmalıdır. -Belirli bir sıklıkta yerleştirilen çelik kabloların üzerine ahşap ya da plastik (polimer) malzemeden kaplama yapılarak ve onun üzeri de metal ya da polimer malzemeyle örtülerek sistem kapatılmaktadır.

15 PARALEL KABLOLU SĠSTEMLER -Esas taşıyıcı kablolar ile aynı düzlemde kalmak üzere, bu kabloların üstünde, altında ya da kısmen altında kısmen üstünde kalacak şekilde germe halatları kullanmaktır. -Germe halatları kullanılarak sistemin stabil hale getirilmesi sonucunda örtü öğesinin hafif malzemeyle yapılması sakıncalı değildir. -Ağırlık eklenerek stabilite sağlanan sistemlerde ağırlık kg/m2 iken, germe kablolu örgü sistemlerinde bu değer 40-60kg/m2 ye düşmektedir.

16 PARALEL KABLOLU SĠSTEMLER -Ancak çelik kabloların serbestçe gerildiği ve bir zincir eğrisi oluşturduğu bu örtü şekillerinde, iç hacimde hava basıncının artması sonucunda, örtü sistemi de hafif olduğundan çelik kablolar dış tarafa doğru bir dalgalanma hareketi yaparlar. -Bu dalgalanmayı önlemek için örtü sistemi ağırlaştırılabilir.

17 IĢınsal Kablolu Sistemler Biri dışta basınç çemberi olarak, diğeri içte çekme çemberi olarak çalışan iki çember arasında ışınsal konumda (bisiklet tekerleğine benzer) çelik kabloların gerilmesiyle oluşurlar. Sınklastik bir yüzey oluşturan bu kablolardaki çekme kuvvetleri basınç ve çekme çemberleri tarafından karşılanırlar.

18 IĢınsal Kablo Sistemler Suncoast Kubbesi St. Petersburg, Florida 1989 HOK Sports Facilities Group, Architect: Geiger/KKBNA, Engineers: City of St. Petersburg, Pinellas County, Müşteri: Pinellas Sport Authority

19 IĢınsal Kablo Sistemler Suncoast Kubbesi Kablo destekli kumaş kubbe Çap: 688' Kapasite: 43,000 seats Maliyet: $85 million Yerçekimi yüklerini karşılamak için, ışınsal kablolara asılmış merkezdeki 63 m çapında beton basınç halkası ile gerilimi azaltıyor.

20 IĢınsal Kablo Sistemler Suncoast Kubbesi Kaldırma kuvvetleri basınç halkasından üst gerilim halkasına benzer bir dengeleme kablosu örüntüsü ile karşılanıyor. Bu karşılıklı kablo çiftleri ve merkezdeki iki gerilim halkası dikey desteklerle ayrılmış. Basınç halkası betonla kuvvetlendirilmiş ve çevre kolonlarla desteklenmiş.

21 Kablo Ağı Sistemler Sistemin dengesi (stabilite) ters yönde düzenlenenn kablolar yardımı ile sağlanır. Genelde iki mesnet arasına paralel olarak sıralanan çelik kabloların doğrultusuna ters yönde gerilen germe kabloları ile sistem stabil hale gelir. yapı örtülerinde kullanılan catenary kabloları genelde 1:8 1:10 arası sarkma-yayılım oranına sahiptir.

22 Kablo Ağı Sistemler Kablo ağı asma sistemler üç kategoriye ayrılabilir; tek eğrilikli, çift kablolu, çift eğrilikli.

23 Kablo Ağı Sistemler_Tek Eğrilikli Sistemler Tek eğrilikli yapılar (strüktür) birincil destekler arasına yayılan iki veya daha fazla paralel kat ener kablosundan oluşurlar.

24 Kablo Ağı Sistemler_Tek Eğrilikli Sistemler Ingalls Hockey Alanı Yale Universitesı, New Haven, Connecticut 1958

25 Kablo Ağı Sistemler_Tek Eğrilikli Sistemler Ingalls Hockey Alanı Mimar: Eero Saarinen Yardımcı Mimar: Douglas Orr İnşaat mühendisliği: Severud-Elstad- Krueger, Engineer

26 Kablo Ağı Sistemler_Tek Eğrilikli Sistemler Ingalls Hockey Alanı Bu yapı çelik asma kablo ızgara sistemi ve esnek yüzeyi ile tek beton omurgaya bağlanmıştır. Yayılım: 300' x 76' Kapasite: 5,600 Oturak; Çok işlevli Mekan Maliyet: 1.4 milyon $

27 Kablo Ağı Sistemler_Tek Eğrilikli Sistemler Ingalls Hockey Alanı Biçimin öncelikli belirleyicisi 73m açıklık geçen büyük beton parabolik kemer. Merkez kemer ile eğri çevre duvar arasında 1.83 m aralıkla çelik kablolar asılır.

28 Kablo Ağı Sistemler_Tek Eğrilikli Sistemler Ingalls Hockey Alanı Enine kabloların arasındaki direnç eğilmesine ek olarak, ahşap döşeme, her iki tarafta, rüzgarın kaldırma kuvvetine direnen dokuz uzunlamasına dengeleme kablosu ile, çekmeye çalışır.

29 Kablo Ağı Sistemler_Tek Eğrilikli Sistemler Ingalls Hockey Alanı

30 Kablo Ağı Sistemler_Çift Kablolu Sistemler Çift kablolu sistemler, rüzgarın kaldırma etkisini dengelemek için, birincil asma kablolarının altındaki dengeleme kablolarının eklenmesiyle, tek eğrilikli sistemlere benzerler.

31 Kablo Ağı Sistemler_Çift Kablolu Sistemler Denver Uluslararası Havalimanı Bez (örtü) estetik sebeplerden çok aydınlık ve kurulum (montaj) hızı sebebiyle seçilmiştir. Tepeler, çevredeki kar kaplı Rocky dağlarına gönderme yapar.

32 Kablo Ağı Sistemler_Çift Kablolu Sistemler Denver Uluslararası Havalimanı 34 çelik ayak ile tasarlanmıştır ki bunlar birbirlerinden 45 m uzakta bulunan ve aralarında 18 er m açıklık bulunan çiftlerdir.

33 Kablo Ağı Sistemler_Çift Kablolu Sistemler Denver Uluslararası Havalimanı Örtü, sırtlar ve vadiler boyunca devam eden ve gerilme ( çekme ) kuvvetinin çoğunluğunu taşıyan kablolar ile kuvvetlendirilmiş.

34 Kablo Ağı Sistemler_Çift Eğrilikli Sistemler Çift eğrilikli yapılar antik lastiktir (eğeri biçimli), böylece asma kabloları bir yönde destekler arasında yayılırken, dengeleme kabloları dik yöndedirler ve rüzgarın kaldırma kuvvetini engellemek amacıyla aşağı çekme yaparlar.

35 Kablo Ağı Sistemler_Çift Eğrilikli Sistemler Raleıgh Arena (Hayvancılık pavyonu) 1952; Raleigh, NC; mimarlar: Deitrick ve Nowicki; inşaat mühendisleri: Severud, Elstad, ve Krueger.

36 Kablo Ağı Sistemler_Çift Eğrilikli Sistemler Raleıgh Arena (Hayvancılık pavyonu) Mimar: William Henley Deitrick Danışman: Mattew Nowicki Mühendisler: Severud-Elstad-Krueger Müşteri: North Carolina State Fair Commission Katener sisteminde kabloların 2 yönlü ızgara eğilmiş ve iki parabolik sıkıştırma kemerler arasında gerilmiştir. Yayılım: 300' x 300' Kapasite: 5,500 seats Maliyet: 1.5 million $

37 Kablo Ağı Sistemler_Çift Eğrilikli Sistemler Raleıgh Arena (Hayvancılık pavyonu) Öncelikli destek 27.4 m ye kadar yükselen, iki kesişen, parabolik, betonarme basınç (sıkıştırma) kemeri ile sağlanır.

38 Kablo Ağı Sistemler_Çift Eğrilikli Sistemler Raleıgh Arena (Hayvancılık pavyonu)

39 Kablo Ağı Sistemler_Çift Eğrilikli Sistemler Raleıgh Arena (Hayvancılık pavyonu) Birincil (askı) kabloları çapları mm arasında değişerek ve 1.8 m aralıklı yerleşerek, kemerlerin arasında 90.1 m yayılırlar. İkincil (dengeleme) kabloları ters yönde ve öncelikle rüzgarın kaldırma gücünü engellemek amacıyla yayılırlar.

40 ÇADIR SISTEMLER Bu sistemlerde örtü öğesi olarak kenar kablolar arasında düzenlenen dokusal membranlar kullanılmaktadır.örtü basınca çalışan direk(kolon) öğeleriyle desteklenerek ve gerekli kablolar yardımıyla hiperbolik paraboloıd yüzey oluşturacak biçimde gerilerek sisteme bir ön gerilme verilmektedir. Kablo ağı sistemden çadır sisteme geçiş: Tepe noktasından konik olarak asılan kablolar asimetrik kuvvetlere karşı dirençlerini arttırmak için düzenlenen yatay çember kablolarının sıklaştırılması ile dokusal membranlar oluşturulmaktadır. Kuvvetler en üst noktada toplanacağı için bu nokta yüzeyi genişletilir.

41 ÇADIR SISTEMLER Yüksek Noktaları Doğrudan Desteklenen Çadır Örtü Strüktürleri Bu sistemlerde membran örtü destek öğelerine doğrudan asılarak ankraj noktalarına gerdirilmektedir. Kenar yüksek noktalı çadır örtüsü ; kenardan yüksek nokta gerektiği uygulamalarda membran örtü çevrede düzenlenen direklerle desteklenmektedir. Membranın destek kemeriyle yükseltilmesi; Membran örtü mekanın aksından geçecek şekilde düzenlenen deysek kemeri ile de yükseltilebilir.

42 ÇADIR SISTEMLER Yüksek Noktaları Doğrudan Desteklenen Çadır Örtü Strüktürlerı Yüksek noktalar membran örtü iç direklere desteklenerek oluşturulabildiği gibi direklerle dışarıdan desteklenerek de düzenlenebilir.

43 ÇADIR SĠSTEMLER Yüksek Noktaları Dolaylı Desteklenen Çadır Örtü Strüktürleri Bu örtü sisteminde ise membran örtü çadır örtü dışındaki direklere yüksek noktaları bu desteklere kablo ile asılarak oluşturulur; Yüksek noktaları kablolara gerilmek suretiyle dolaylı desteklenen Çadır Sistem Yüksek noktaları örtü kablolara iç dikmelerle taşıtılarak oluşturulan Çadır Sistem Gergi kabloları ve iç dikmelerle dolaylı desteklenen Çadır Sistem

44 ÇADIR SISTEMLER HAJJ TERMINALI Hajj Terminali m² alanın üstünü örtülmüştür. Koni biçimindeki çadırların üst noktasındaki yükler kablolar vasıtasıyla çevredeki dört kolona asılır. Köşelerdeki dört ve iki kolonlu dikmeler tentelerin kenarlarında oluşan iç itme kuvvetlerine direnirler.

45 HAJJ TERMINALI ÇATININ ĠNġASI Kolonlar yerleştirilir. KARE MODÜL OLUŞTURMA İlk asılma kabloları üste yerleşecek çekme halkasına bağlanır. Çekme halkasına bağlandıktan sonra kablolar dört ana kolona bağlanır. Membran kolonlara pylonlar ve kablolar yardımıyla kenetlenir. Merkezi kontrol paneli yardımı ile membran yukarı kaldırılır.

46 MILLENNIUM DOME

47 MILLENNIUM DOME Londra, Greenwich te nehir kenarında bulunan yapı sergi ve festival alanı olarak inşa edilmiştir da üretimine başlanmış 1998 sonlarında bitirilmiştir. Yapım sistemi asma germe olan yapının strüktürünü kablo ağı oluşturur.her ne kadar ismi kubbe olsa da bir kubbeden çok asma bir köprüyü çağrıştırmaktadır. Türünün en büyük binasıdır. Büyüklüğü ve yatırımın okul ya da hastane gibi binalarla değerlendirilmemesi, bir çok tepkiyi beraberinde getirmiştir. Zaten inşa edilip amacına ulaştıktan sonra kaldırılmak üzere uygulanmıştır

48 BAZI RAKAMLARLA MILLENNIUM DOME 365 m kubbe çapı 100 m kolon yüksekliği 50 m örtü yüksekliği m2 zemin alanı m2 örtü alanı 1 km çevresi 70 km kablo

49 YAPININ ÜRETĠM SÜRECĠ I-GĠRĠġĠM EVRESĠ II-PLANLAMA- PROGRAMLAMA EVRESĠ III-TASARIM EVRESĠ IV- GERÇEKLEġTĠRME EVRESĠ V- KULLANIM SÜRECĠ

50 I-GĠRĠġĠM EVRESĠ yılında projenin, İngiltere genel seçimlerinde Conservative Party nin seçim manifestosu olarak ortaya çıkışı yeni hükümetle birlikte yeni bütçe oluşumu bütçenin kültür etkinliklerine ayrılan kısmının festivallere dolayısıyla da Millennium projesine aktarımı Millennium konseyi kuruluşu projenin Greenwich te olacağının açıklanması neden Greenwich? * Greenwich: HOME OF THE WORLD TIME * Londra nın gelişmemiş en büyük bölgesi * giderek artan işsizlik oranı amaç: Greenwich Master Planı kapsamında Millennium Dome projesiyle birlikte post-endüstriyel bir oluşuma start vermek.

51 II-PLANLAMA-PROGRAMLAMA EVRESĠ Mimar (Richard Rogers Partnership) ve mühendis (Buro Happold), yüklenici firmayi oluşan takımın kurulması İşlevin sergi, panayır, festival mekanı olarak netleşmesi Boyutların, m2 lerin kabaca belirlenmesi Bu proje için mali, süre ve işlev bakımından en uygun yapım sistemi olan asma-germe sistemin belirlenmesi Bütçe için gelirlerin belirlenmesi (vergiler+sponsorlar+ticari gelirler+piyango gelirleri) Maliyet tahmin modelleriyle yaklaşık giderin belirlenmesi ( milyon ) Programın belirlenmesi: - mayıs 96 :başlangıç - sonbahar 96: tasarım - ocak 97 : üretimin başlangıcı - sonbahar 98 : üretimin sonu

52 III-TASARIM EVRESĠ -Greenwich in eşsiz yapısı, yani Londra da 3 tarafı suyla çevrili olan ve başka bir bölgenin olmaması, formun eşsiz olmasını da beraberinde getiriyor. -Kıyı şeridini yansıtan dairesel yol dokusu dairesel planın kullanımında etkili oluyor.

53 III-TASARIM EVRESĠ Asma sistemin kolonsuz, serbest ve esnek mekanlar yaratabilme imkanı. Kablo ağı sisteminin minimal etkileri

54 IV- GERÇEKLEġTĠRME EVRESĠ 1-ġANTĠYE MOBĠLĠZASYONU -HAFRİYAT -KAZIKLARIN ÇAKILMASI (dolgu zemin olması medeniyle ciddi önlemler alınmış yaklaşık 8000 kazık çakılmış -Temel kalıplarının çakılması, donatıların yerleştirilmesi ve betonun dökülmesi

55 IV- GERÇEKLEġTĠRME EVRESĠ 2-12 ÇELĠK KOLON (52 hafta) Kolonların detaylandırılması ÇELİK KOLONLARIN FABRİKASYONU VE MONTAJI (tekil parçalar önce 15 m lik parçalar halinde birleşiyor, sonra 100 m lik devasa kolonları oluşturuyor. Kolonların kaldırılması 95 ton, 100 m lik kolonların 4 lü ayaklar üzerine vinçler yardımıyla oturtulması.

56 IV- GERÇEKLEġTĠRME EVRESĠ 3-KABLO AĞI Ayrı bir ekibin üstlendiği kablo ağının kurulması işlemi: yerde yapılan işer(tellerin yataklarında sıkıştırılması, galvanizasyon, kabloların plana göre zeminde konumlandırılması) ağın kaldırılması(özel tasarlanmış ekipmanlar yardımıyla ancak saatte 10 m kaldırılabiliyor) ağın gerilmesi( 72 radyal aksa oturan kablolar her biri 55 tonluk gerilimi karşılayacak şekilde hem zemine hem de merkezdeki çelik halkaya geriliyor.

57 IV- GERÇEKLEġTĠRME EVRESĠ 3-KABLO AĞI

58 IV- GERÇEKLEġTĠRME EVRESĠ 4- ÇATI ÖRTÜSÜ Merkezdeki çelik çemberi destekleyen çelik kafes kirişlerin oturtulması M2 lik pvc kullanımı 72 radyal aks arasında 75 m uzunlugunda 144 ayrı panel Çatının zemin ile birleşim yerlerinde ortaya çıkan açıklıkları kapatan giydirme cephe elemanlarının montajı

59 IV- GERÇEKLEġTĠRME EVRESĠ 4- ÇATI ÖRTÜSÜ

60 IV- GERÇEKLEġTĠRME EVRESĠ 5-TESĠSAT

61 IV- GERÇEKLEġTĠRME EVRESĠ 6-ÇEVRE DÜZENLEMESĠ

62 IV- GERÇEKLEġTĠRME EVRESĠ 7-ĠÇ MEKAN ORANĠZASYONU

63 V- KULLANIM SÜRECĠ

64 ASMA SĠSTEMLERĠN ÇOK KATLI YÜKSEK YAPILARDA KULLANIMI Asma sistem bir veya daha fazla çekirdek ile çatı seviyesinde çelik kablo ve benzeri gibi elemanlarla bir ucundan bu çekirdeğe asılmış, kat döşemelerinden oluşmaktadır. Asma sistemlerde tüm yükler doğrudan doğruya çekme kuvvetleri olarak karşılanmaktadır. Bu sistemin mimari açıdan en önemli avantajı, zemin katta düşey taşıyıcı elemanlara gerek olmaması, böylece serbest ve geniş açıklıklı giriş mekânların tasarlanabilmesidir. Zemin at kolonlarının kaldırılmasıyla çekirdekte yatay etkilerin yarattığı dış merkezlik azaltılarak yatay stabilite arttırılmaktadır. Aynı zamanda yüksek dayanımlı çelikten olması gereken kabloların da kesitleri küçük olacak, bu da katlarda görüşü engellemeyecektir.

65 ASMA SĠSTEMLERĠN ÇOK KATLI YÜKSEK YAPILARDA KULLANIMI çelik elamanların paslanmaya ve yangın tehlikesine karşı korunmasına dikkatle ele alınması gereken bir konudur. Asma sistemlerin yapım süreci açısından avantajı, döşemeler zeminde üst üste yapılırken, çekirdeğin, askıların ve konsol elemanların döşemelerden bağımsız olarak yapılma olanağının olmasıdır. Döşemeler daha sonra bulundukları noktadan üst katlara taşınarak monte edilmektedir (a)asma sistem, (b)asma sistemin yapım süreci

66 ASMA SĠSTEMLERĠN ÇOK KATLI YÜKSEK YAPILARDA KULLANIMINDAN ÖRNEKLER Avrupa nın önemli yüksek yapıları arasında asma sistemle inşa edilmiş; 100 m. yüksekliğindeki Münih BMW binası, 240 m. yüksekliğindeki Moskova Devlet Üniversitesi, 180 m. yüksekliğindeki Londra Posta İdaresi, 205 m. yüksekliğindeki Paris Tour Fiat Binası

67 ASMA SĠSTEMLERĠN ÇOK KATLI YÜKSEK YAPILARDA KULLANIMINDAN ÖRNEKLER Münih BMW binası; İkinci Dünya Savaşı sonrasında ise Modern Mimarlık akımı Almanya yı yeniden etkiledi. En önemli örnekleri arasında Karl Schwanzer in Münih te BMW Binası tasarımı bulunur. Almanya da Modern Mimarlığın önemli örneklerinden olan Karl Schwanzer in BMW Binası tasarımı çevresiyle formu doğrultusunda bütünlük arz eder. Dört dairenin bir arada kullanılmasıyla oluşan bir forma sahiptir. BMW Binası, (Münih) 101 m., 22 katlı

68 ASMA SĠSTEMLERĠN ÇOK KATLI YÜKSEK YAPILARDA KULLANIMINDAN ÖRNEKLER Moskova Devlet Üniversitesi; Gotik tarzda yapılmış bu bina inşa edildiği yıllar açısından düşündüğümüzde Moskova nın ilk gökdelenlerinden birisi olarak değerlendirebiliriz. Günümüzde bu binalardan biri Moskova Devlet Üniversitesi nin binasıdır. (MGU) Lenin Tepesi üzerinde inşa edilen bina 240 m. yüksekliğindedir. Bu binanın kulesi Moskova yapılarının içinde en yüksek kule olma özelliğini taşımaktadır.

69 ASMA SĠSTEMLERĠN sanayi yapılarda kullanımı Asma sistemler, büyük açıklıkların, minimum kesitlerde, çok kısa sürelerde geçilmesine olanak verebilmektedir. Sanayi yapıları, fonksiyonları gereği, büyük açıklıklı olarak tasarlanan yapılardır. Bu açıdan asma sistemler, bu tür yapılarda kullanılabilmektedir. Fakat avantajları ve dezavantajları açısından kullanım alanları sınırlıdır. TWA Uçak Hangar Yapısı, Amerika

70 Asma SĠSTEMLERĠN sanayi yapılarda AVANTAJ VE DEZAVANTAJLARI ĠġLEVSEL FAKTÖRLER Üretim sistemi ve iģyeri düzeni AVANTAJLAR Ġç mekanda kolon olmaması, sınırsız lay-out seçenekleri DEZAVANTAJLAR Yapı içinde yatay ve düģey bölümler gerektiğinde farklı taģıyıcı sistemler gerekebilmekte Gerekli boyutlar Ġstenilen her açıklıkta ve yükseklikte uygulanabilir Yapı içi vinç montajı Yangın korunumu Aydınlatma Konfor (Termal Gürültü) Gerekli rijitlemeler, ilave taģıyısı sistemler yapılırsa mümkün Ana taģıyıcı elemanların korunumu, gerekli kompartmantasyon ve havalandırma sağlandığında olumlu Bir çok seçenek imkanı var. Çatıdan ve cephelerden doğal aydınlatma mümkün. Örtü malzemeleri doğru seçilmeli. Kreyn vinçler için ilave konstrüksiyonlar gerekebilmektedir. Kompartmantasyon için, yapı içi bölücüler ve taģıyıcı sistemleri gerekir.

71 YAPIM SÜRECĠ AVANTAJLAR DEZAVANTAJLAR Yapım maliyeti Sağlamlık ve uzun ömürlülük Yapım hızı Bakım ve onarım Sistemi oluģturan elemanlarda az çeģitlilik Sistemi oluģturan elemanlarda birkaç iģlev üstlenebilme TaĢımacılık ve istiflemeye bağlı boyutsal faktörler Geçebilinen açıklık ve açıklığı geçen elemanların kesitleri karģılaģtırıldığında, diğer sistemlerden avantajlı Montaj süreci oldukça hızlı. Kesitlerinin küçük olması, sistemi oluģturan elemanların, Ģantiyeye naklini oldukça kolaylaģtırmaktadır. Türkiye de malzeme üretimi, teknolojik altyapı ve kalifiye iģçilik açısından olumsuz. Periodik bakımlar yapılmalı. Kablolardaki gerilimler, salınımlar ve bulon bağlantıları, periodik kontrol edilmeli Periodik bakımlar yapılmalı. Kablolardaki gerilimler, salınımlar ve bulon bağlantıları, periodik kontrol edilmeli Kablo ek yerleri, asılma noktaları, ankraj noktaları açısından değiģik çeģitli öğeler kullanılmaktadır. Sistem, kablolardan oluģtuğu için, farklı elemanlar ancak sisteme asılarak statik hale gelebilir.

72 ÇEVRESEL FAKTÖRLER Topoğrafik durum Zemin özellikleri Deprem Ġklim Ģartları Görsel etki BÜYÜYEBĠLĠRLĠK AVANTAJLAR Farklı tasarım imkanları ile zengin, teknolojik, görsel etkiler yaratılabilir. Sistem çok hızlı ve ekonomik DEZAVANTAJLAR Büyük sanayi yapıları için geniģ düzlüklere ihtiyaç vardır. Diğer sistemler için de bu geçerlidir. Sistem, yükleri, az sayıda ana düģey taģıyıcılar ile zemine aktarmaktadır. Zeminin emniyet gerilmesi yüksek olmalı ya da yükseltilmelidir. Depremin yatay yükleri, asma germe sistemli yapıların üst noktalarında önemli deplasmanlara neden olur. Farklı iklimlerde sıcak ve soğuk hava arasındaki farkın, fazla olması, çelik kablolarda, genleģme ve çekilmeye sebep olur.

73 Asma köprüler Tarihsel Gelişim Süreci Ve Çalışma Prensibi; Asma köprülerin ilk kullanılışı tarih öncesi devirlere kadar uzanır. İlk çağ insanı asma ağacı ve bambu gibi bazı bitkilerin bükülebilir elemanlarından yaptığı kablolarla nehir, dere, vadi gibi benzeri engellerden geçebilmeyi başarmıştır. İlk asma köprü zincir ve ip halatlar kullanılarak Çinliler tarafından inşa edilmiştir. Asma köprülerin gelişimindeki en büyük etken, kuşkusuz çelik kablolardır. Asma köprülerin çalışma prensibi

74 Asma köprüler Asma köprü uygulamalarında halen kablo olarak kullanılan baģlıca elemanlar : a) Tel grupları; Bir merkez tel etrafında helisel olarak sarılan bir ya da daha çok tabakalı telden oluşur. b) Çelik halatlar; Tel gruplarının bir çekirdek etrafında helisel olarak sarılmasıyla elde edilirler. c) Paralel tel grupları; Tellerin helisel olarak sarılmayıp, paralel bir düzende bir araya gelmesiyle elde edilir.

75 Asma köprüler; Akashi kaikyo köprüsü Dünyanın en uzun köprüsüdür. Japonya da Kobe-Naruto karayolunda bulunmaktadır. Açıklığı 1991 m dir. Projesi ve inşaatı on yılda tamamlanmış ve 1998 yılında hizmete açılmıştır. Richter ölçeğine göre 8.5 büyüklüğünde oluşabilecek depreme dayanıklı olarak projelendirilmiştir. Köprü 3.6 milyar dolara mal olmuştur. Çelik ayaklarının uzunluğu 298 m, tabliyenin deniz seviyesinden yüksekliği 65 m dir. Yapımında yaklaşık olarak 181,400 ton çelik ve 1.42 milyon m 3 beton kullanılmıştır.

76 Asma köprüler; George washington köprüsü ABD de George Washington Köprüsü nün 1927 yılında inşaasına başlanılmış ve 1932 yılında hizmete açılmıştır. Köprünün açıklığı 1067 m olup, denizden yüksekliği 64 m dir Ayakların yüksekliği 182 m dir. Köprü 59 milyon dolara mal olmuştur.

77 Asma köprüler; Golden gate köprüsü ABD de San Fransisco körfezinde yer alan köprünün tasarımı ve inşaası tarihleri arasında tamamlanmıştır m açıklığındadır. Ayakların yüksekliği deniz seviyesinden 227 m yüksekliğindedir. Yolun deniz seviyesinden yüksekliği ise 67 m dir. Köprü 35.5 milyon dolara mal olmuştur.

78 Asma köprüler; Humber köprüsü İngiltere de 1981 yılında hizmete giren Humber köprüsü 1410 m açıklığındadır. Severn nehirinden yüksekliği 30 m dir. Ayaklarının yüksekliği m dir. Kablolarda kullanılan tel uzunluğu toplam km dir. Kullanılan çeliğin toplam ağırlığı ton, beton ise tondur. Köprünün maliyeti 98 milyon pound civarındadır

79 Asma köprüler; Verrazano narrows köprüsü ABD New York da yer alan bir zamanların en büyük açıklıklı asma köprüsü olan Verrazano Narrows 1298 m açıklığındadır yılında tamamlanmış ve hizmete açılmıştır. Köprü 320 milyon dolara mal olmuştur

80 Asma köprüler; Fatih Sultan Mehmet köprüsü 1988 yılında tamamlanan ve hizmete açılan Fatih Sultan Mehmet köprüsü 1090 m açıklıkla 12. sırada, yer almaktadır. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü nün denizden yüksekliği 64 m dir. Ayakların yüksekliği m dir. 130 milyon dolara mal olmuştur. 2.5 yıl gibi kısa bir sürede tamamlanarak bir rekora imza atılmıştır.

81 Asma köprüler; Boğaziçi köprüsü 1973 yılında tamamlanan ve hizmete açılan Boğaziçi köprüsü ise 1074 m açıklıkla 13. sırada bulunmaktadır. Boğaziçi Köprüsü nün ayaklarının yüksekliği 165 m, denizden yüksekliği ise 64 m dir. Yapımında 23 bin ton çelik, 71 m3 beton kullanılmıştır. Zamanın rakamlarına göre 516 milyon TL ye mal olmuştur.

82 Asma köprüler; MĠLLAU köprüsü Fransa'da yapılan ve dünyanın en yüksek köprüsü olarak belirlenen Millau Köprüsü, İngiliz mimar Norman FOSTER'ın tasarımıyla tamamlandı. Yapı aynı zamanda Avrupa'nın en uzun yapı projesi olaraktan gösterilir. En son yapı teknolojilerinin kullanıldığı Köprü, 3 yıllık çalışmaların ardından açıldı. Güney Fransa'da, Tam Nehri'nin ayırdığı iki plato arasındaki vadiden geçerek Paris'i Barcelona'ya bağlayan A75 Otoyolu'nun bir parçası olması düşünülmüştür

83 Asma köprüler; MĠLLAU köprüsü Tam Vadisi'nin 2,5 km uzunluktaki bir köprüyle geçilmesi kararı alındı. Topladıktan sonra Mimar Norman FOSTER'ın tasarladığı asma köprü projesinin uygulanmasına karar verdi. Foster'ın Dizaynıma göre köprüyol platolara kurulacak iki mesnet ve vadiden yükselecek 7 kule tarafından desteklenerek yaklaşık 2,5 km olan vadi üzerinden ortalama 250m yükseklikten uzanarak geçecektir.

84 Asma köprüler; MĠLLAU köprüsü Uzunlukları zeminden tabliyeye kadar 75m ile 245m arasında değişen kuleler ve tabliyeden sonra 90m'yi bulan sütun'lar, kuleler arası 342m'lik açıklıkları geçmek için tasarlanmıştır. 16 Ekim 2001 yılında inşaat çalışmalarına başlandı. Millau Viyadüğü inşaatında Laser, GPS, kendiliğinden yükselen kalıplar, yüksek performanslı betonlar, zil geliştirilmiş kaplama ve sensorlar gibi ileri teknoloji ürünleri kullanılmıştır.

85 Asma köprüler; MĠLLAU köprüsü Viyadük kuleleri temellerine 5m çaplı 4 fare kazık 15m derinliğe kadar çakılarak, 3-5m arasında değişen temel tabakasını desteklemiştir. kulelerin 3 günde 4m yükselmesine olanak sağlamıştır. 9 Aralık 2003' de, kule ve mesnet inşaatları kullanılan teknolojik araçlar sayesinde öngörülenden 2 hafta. Önce bitirilerek dünyanın en uzun kulesi unvanını p2 kulesi elde etmiştir

ÇOK KATLI YÜKSEK YAPILARIN TASARIMINA ETKİ EDEN FAKTÖRLERİN İRDELENMESİ

ÇOK KATLI YÜKSEK YAPILARIN TASARIMINA ETKİ EDEN FAKTÖRLERİN İRDELENMESİ DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ÇOK KATLI YÜKSEK YAPILARIN TASARIMINA ETKİ EDEN FAKTÖRLERİN İRDELENMESİ H. Selena KIRKAN Aralık, 2005 İZMİR ÇOK KATLI YÜKSEK YAPILARIN TASARIMINA ETKİ EDEN

Detaylı

El Mek Nimir ve Al Halfaia Köprülerinde Yenilikçi Yöntemler *

El Mek Nimir ve Al Halfaia Köprülerinde Yenilikçi Yöntemler * El Mek Nimir ve Al Halfaia Köprülerinde Yenilikçi Yöntemler * Ömer Güzel omer.guzel@ym.com.tr Dr. Ersin Arıoğlu ersin@ym.com.tr Özet Sudan ın başkenti Hartum da Nil üzerindeki iki önemli köprü El Mek Nimir

Detaylı

Tesisatlarda Sismik Koruma

Tesisatlarda Sismik Koruma Tesisatlarda Sismik Koruma Eren KALAFAT, Makine Mühendisi, MBA 1. Deprem Nedir? Depremin sözlük anlamı Yer kabuğunun derin katmanlarının kırılıp yer değiştirmesi veya yanardağların püskürme durumuna geçmesi

Detaylı

KAPALI ATRİUM TASARIMI VE YAPISAL ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ

KAPALI ATRİUM TASARIMI VE YAPISAL ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ KAPALI ATRİUM TASARIMI VE YAPISAL ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ by Pınar TOKABAŞ October, 2005 İZMİR KAPALI ATRİUM TASARIMI VE YAPISAL ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ

Detaylı

YAPI TEKNOLOJİLERİ-I. Konu-6 Beton ve Betonarme Kalıpları. Öğr. Gör. Cahit GÜRER. Afyonkarahisar 8 Kasım-2007. Özet

YAPI TEKNOLOJİLERİ-I. Konu-6 Beton ve Betonarme Kalıpları. Öğr. Gör. Cahit GÜRER. Afyonkarahisar 8 Kasım-2007. Özet YAPI TEKNOLOJİLERİ-I Konu-6 Beton ve Betonarme Kalıpları Öğr. Gör. Cahit GÜRER Afyonkarahisar 8 Kasım-2007 Özet Bu haftaki dersimizde, hem malzemelerine göre hem de yapım yöntem ve tekniklerine göre kalıpların

Detaylı

İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ. Fehmi KASAPOĞLU

İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ. Fehmi KASAPOĞLU ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ Fehmi KASAPOĞLU TÜNEL KALIP SİSTEMLERLE ÜRETİLEN PERDELİ TAŞIYICI SİSTEMLERİN, KONVANSİYONEL SİSTEMLERLE KARŞILAŞTIRILMASI İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ

Detaylı

Prefabrike Yapıların Başlıca Tasarım İlkeleri

Prefabrike Yapıların Başlıca Tasarım İlkeleri Atatürk Üniv. Ziraat Fak. Derg. 35 (3-4), 235-240, 2004 Prefabrike Yapıların Başlıca Tasarım İlkeleri Ayla P. AMİL, Abdulkadir Cüneyt AYDIN Atatürk Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, İnşaat Mühendisliği

Detaylı

BÖLÜM-2 HAVALANDIRMA YÖNTEMLERİ

BÖLÜM-2 HAVALANDIRMA YÖNTEMLERİ 22 BÖLÜM-2 HAVALANDIRMA YÖNTEMLERİ 2.1 GİRİŞ Kapalı mekânlarda çok sayıda insanın bulunuşu, endüstriyel ortamlarda ise bazı uygulamalar yüzünden kirlenen hava sürekli veya geçici olarak yenilenmek zorundadır.

Detaylı

ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ

ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ DİREKLER 522EE0127 Ankara, 2011 İÇ Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri

Detaylı

AKILLI ENERJİ SİSTEMİ

AKILLI ENERJİ SİSTEMİ T.C. KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü AKILLI ENERJİ SİSTEMİ 228396 S.Serdar SEYMEN 238315 Gökhan AÇIKGÖZ 210223 İhsan TUNÇBİLEK Cemil GÜRÜNLÜ

Detaylı

BARAJLAR VE HİDROELEKTRİK SANTRALLER YAPISAL TASARIM REHBERİ

BARAJLAR VE HİDROELEKTRİK SANTRALLER YAPISAL TASARIM REHBERİ T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BARAJLAR VE HİDROELEKTRİK SANTRALLER YAPISAL TASARIM REHBERİ REHBER NO: 006 EKİM 2012 ANKARA ÖNSÖZ Birçok medeniyetin kesişme noktası

Detaylı

BOĞAZİÇİ KÖPRÜSÜ PROJE BİLGİLERİ

BOĞAZİÇİ KÖPRÜSÜ PROJE BİLGİLERİ BOĞAZİÇİ KÖPRÜSÜ PROJE BİLGİLERİ KÖPRÜ İHALESİ : Köprünün yapım ihalesine 4 konsorsiyum teklif vermiş bulunmaktadır. Bunlar sırasıyla: 1. Krupp Grubu (5 Alman, 2 İngiliz, 3 Fransız Şrk.) 35.665 Milyon

Detaylı

TÜRKİYE DE METAL ÇERÇEVELİ GİYDİRME CEPHE SİSTEMLERİNİN ÜRETİM VE UYGULAMA AŞAMALARININ İNCELENMESİ

TÜRKİYE DE METAL ÇERÇEVELİ GİYDİRME CEPHE SİSTEMLERİNİN ÜRETİM VE UYGULAMA AŞAMALARININ İNCELENMESİ TÜRKİYE DE METAL ÇERÇEVELİ GİYDİRME CEPHE SİSTEMLERİNİN ÜRETİM VE UYGULAMA AŞAMALARININ İNCELENMESİ Dr. Filiz Şenkal Sezer Uludağ Üniversitesi Mimarlık Bölümü Öğretim Görevlisi ÖZET Her alanda olduğu gibi

Detaylı

Restore Edilen Binalarda Çatı Tasarımı, İstanbul da Çelik Taşıyıcı Sistemli Bir Çatı Örneği

Restore Edilen Binalarda Çatı Tasarımı, İstanbul da Çelik Taşıyıcı Sistemli Bir Çatı Örneği Restore Edilen Binalarda Çatı Tasarımı, İstanbul da Çelik Taşıyıcı Sistemli Bir Çatı Örneği Fatih Yazıcıoğlu 1 Konu Başlık No: 8 Tarihi Yapılarda Çatı ve Cepheler ÖZET İstanbul daki yeni konut ihtiyacının

Detaylı

YAPI ELEMANLARI DERS NOTLARI

YAPI ELEMANLARI DERS NOTLARI T. C. OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ ESKİŞEHİR TEKNOLOJİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YAYIN NO: TA 97 002 İÖ YAPI ELEMANLARI DERS NOTLARI Prof. Dr. İlker ÖZDEMİR Mühendislik Mimarlık Fakültesi İnşaat Mühendisliği

Detaylı

DEPREME DAYANIKLI YAPILARDA TÜNEL KALIP SİSTEMİNİN KULLANILMASI

DEPREME DAYANIKLI YAPILARDA TÜNEL KALIP SİSTEMİNİN KULLANILMASI DEPREME DAYANIKLI YAPILARDA TÜNEL KALIP SİSTEMİNİN KULLANILMASI Ahmet APAY 1, Emine AYDIN 1, Pelin YILMAZ 1 aapay@sakarya.edu.tr, emineb@sakarya.edu.tr, pozgun@sakarya.edu.tr Öz: Türkiye, içinden çok sayıda

Detaylı

Uzay Kafes Sistemlerle Yaratılabilecek Üst Örtülerin Yüzey Geometrilerinin İncelenmesi: Heydar Aliyev Merkezi Örneği

Uzay Kafes Sistemlerle Yaratılabilecek Üst Örtülerin Yüzey Geometrilerinin İncelenmesi: Heydar Aliyev Merkezi Örneği Uzay Kafes Sistemlerle Yaratılabilecek Üst Örtülerin Yüzey Geometrilerinin İncelenmesi: Heydar Aliyev Merkezi Örneği Kutluğ SAVAŞIR 1 Fazilet TUĞRUL 2 Konu Başlık No: 5 Çatı ve Cephe Sistemlerinde Görsel

Detaylı

HALK KÜTÜPHANELERİNDE İÇ MİMARİ

HALK KÜTÜPHANELERİNDE İÇ MİMARİ HALK KÜTÜPHANELERİNDE İÇ MİMARİ Mehmet Ayhan HAZIRLAR Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Lisansüstü Eğitim, Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin Bilgi ve Belge Yönetimi Anabilim Dalı için öngördüğü

Detaylı

İÇİNDEKİLER Sayfa ŞEKİL LİSTESİ... iv TABLO LİSTESİ...vii SEMBOL LİSTESİ... viii KISALTMA LİSTESİ... x ÖZET... 1 GİRİŞ...

İÇİNDEKİLER Sayfa ŞEKİL LİSTESİ... iv TABLO LİSTESİ...vii SEMBOL LİSTESİ... viii KISALTMA LİSTESİ... x ÖZET... 1 GİRİŞ... İÇİNDEKİLER Sayfa ŞEKİL LİSTESİ... iv TABLO LİSTESİ...vii SEMBOL LİSTESİ... viii KISALTMA LİSTESİ... x ÖZET... 1 GİRİŞ... 2 BÖLÜM 1 1 GÜNEŞ... 4 1.1 Güneş Enerjisi... 4 1.2 Türkiye de Güneş Enerjisi Potansiyeli...

Detaylı

STATİK HESAPLARDA FAYDALANILMIŞ OLAN BİLGİSAYAR PROGRAMLARI

STATİK HESAPLARDA FAYDALANILMIŞ OLAN BİLGİSAYAR PROGRAMLARI ADNAN MENDERES YENİ TERMİNALİ 13 AY GİBİ REKOR SÜREDE TASARLANDI VE TAMAMLANDI. DÜNYA DA BENZER HAVALİMANI TERMİNALLERİ 5-7 YILDA TASARLANARAK, İNŞA EDİLİYOR. BU REKOR NASIL BAŞARILDI?. Faruk İNSEL, Rauf

Detaylı

7. BARAJLAR. Baraj kelimesi, XX. Yüzyılın ortasından sonra Fransızca dan dilimize geçmiş olup sözlükte engel anlamına gelmektedir.

7. BARAJLAR. Baraj kelimesi, XX. Yüzyılın ortasından sonra Fransızca dan dilimize geçmiş olup sözlükte engel anlamına gelmektedir. 7. BARAJLAR 7.1 Giriş Baraj, su biriktirmek amacı ile hazne oluşturmak üzere bir akarsu vadisini kapatarak akışı engelleyen yapıdır. Barajın su biriktirme yanında, su seviyesi yükseltme ve geniş su yüzeyi

Detaylı

ENERJISA ENERJİ ÜRETİM A.Ş. ALPASLAN II BARAJI ve HES PROJESİ Sayfa 1 / 43

ENERJISA ENERJİ ÜRETİM A.Ş. ALPASLAN II BARAJI ve HES PROJESİ Sayfa 1 / 43 ENERJISA ENERJİ ÜRETİM A.Ş. Sayfa 1/43 ENERJISA ENERJİ ÜRETİM A.Ş. İÇİNDEKİLER 1. PROJENİN TARİFİ... 3 1.1 Alpaslan II Barajı ve HES Projesi Ana Hatları... 6 1.2 Proje Bileşenleri ve İnşaat İşlerinin Tanımı...

Detaylı

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BÜRO TASARIMINDA KULLANICI STANDARTLARI VE TEKNOLOJİ KULLANIMININ DEĞERLENDİRİLMESİ Ertan VARLI Yüksek Lisans Tezi Danışman: Prof. Dr. Veyis ÖZEK Edirne-2004

Detaylı

BÖLÜM 4. DEPO BİNASI, DIŞ ve İÇ ÇEVRESİ

BÖLÜM 4. DEPO BİNASI, DIŞ ve İÇ ÇEVRESİ BÖLÜM 4 DEPO BİNASI, DIŞ ve İÇ ÇEVRESİ 1 İÇERİK Genel Bilgi Depo Binasının Özellikleri [Arazi, Kat Sayısı, Yapı, Zemin, Duvar ve Pencereler, Çatı, Kapı-Rampa-Körük Sistemleri, Aydınlatma Sistemleri, İklimlendirme

Detaylı

YERALTI VE YERÜSTÜ MADEN İŞLETMELERİNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ REHBERİ

YERALTI VE YERÜSTÜ MADEN İŞLETMELERİNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ REHBERİ T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI İŞ TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI YERALTI VE YERÜSTÜ MADEN İŞLETMELERİNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ REHBERİ Yayın No: 43 ÖNSÖZ Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı olarak

Detaylı

MOTORLU TESTERELER. Motorlu Testerelerin Sınıflandırılması

MOTORLU TESTERELER. Motorlu Testerelerin Sınıflandırılması MOTORLU TESTERELER Tarihçesi; Alman mühendis Andreas Stihl, 1926 yılında elektrikli zincir testere, 1929 yılında ise benzinli zincir testereyi geliştirerek patentini almış ve kurduğu fabrika ile seri üretime

Detaylı

ORMAN YOLLARI PLANLAMASI, YAPIMI VE BAKIMI

ORMAN YOLLARI PLANLAMASI, YAPIMI VE BAKIMI T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İNŞAAT VE İKMAL DAİRESİ BAŞKANLIĞI ORMAN YOLLARI PLANLAMASI, YAPIMI VE BAKIMI TEBLİĞ NO: 292 Ankara 2008 ~ 0 ~ T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI ORMAN GENEL

Detaylı

Yalıtım sektörü daha dinamik davranarak büyümesini sürdürmelidir

Yalıtım sektörü daha dinamik davranarak büyümesini sürdürmelidir Yalıtım sektörü daha dinamik davranarak büyümesini sürdürmelidir İZO DER Yö ne tim Ku ru lu Baş ka nı Ferdi Erdoğan Değerli Okurlarımız Son zamanlarda en hareketli, en hızlı geçen dönemleri yaşıyoruz.

Detaylı

TMMOB İNŞAAT MÜHENDİSLERİ ODASI ANKARA ŞUBESİ SEMİNER ARD GERMELİ BETON. Konuşmacı: Zafer KINACI 23.10.2008 -----&-----

TMMOB İNŞAAT MÜHENDİSLERİ ODASI ANKARA ŞUBESİ SEMİNER ARD GERMELİ BETON. Konuşmacı: Zafer KINACI 23.10.2008 -----&----- TMMOB İNŞAAT MÜHENDİSLERİ ODASI ANKARA ŞUBESİ SEMİNER ARD GERMELİ BETON Konuşmacı: Zafer KINACI 23.10.2008 -----&----- ZAFER KINACI- Hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlere ard germeli beton hakkında ön fikir

Detaylı

DUMAN EGZOZ VE BASINÇLANDIRMA SİSTEM ÇÖZÜMLERİ

DUMAN EGZOZ VE BASINÇLANDIRMA SİSTEM ÇÖZÜMLERİ DUMAN EGZOZ VE BASINÇLANDIRMA SİSTEM ÇÖZÜMLERİ Bilirsiniz ki, hayatta her şey teşvik ile olur. Bugün kendi mallarınıza göstereceğiniz rağbet, yerli mallarının günden güne daha nezih ve daha ucuz olmasını

Detaylı