2.ÜNĠTE: YERYÜZÜNDE YAġAM

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "2.ÜNĠTE: YERYÜZÜNDE YAġAM"

Transkript

1 2.ÜNĠTE: YERYÜZÜNDE YAġAM KAZANIMLAR 1. Farklı ölçeklerde çizilmiş haritalardan yararlanarak ölçek değiştiğinde haritanın değişen özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur. 2. Konum ile ilgili kavramları kullanarak kıtaların, okyanusların ve ülkemizin coğrafi konumunu tanımlar. 3. Dünyanın farklı doğal ortamlarındaki insan yaşantılarından yola çıkarak, iklim özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur. 4. Haritalardan ve görsel materyallerden yararlanarak Türkiye de görülen iklim türlerinin özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur. 5. Haritalardan ve görsel materyallerden yararlanarak Türkiye deki iklim tiplerinin dağılışında, konumun ve yeryüzü şekillerinin rolünü açıklar. 6. Örnek incelemeler yoluyla tarih öncesindeki ilk yerleşmelerden günümüze, yerleşmeyi etkileyen faktörler hakkında çıkarımlarda bulunur. 7. Anadolu ve Mezopotamya da yaşamış ilk uygarlıkların yerleşme ve ekonomik faaliyetleri ile sosyal yapıları arasındaki etkileşimi fark eder. HARĠTA BĠLGĠSĠ Harita: Yeryüzünün tamamının veya belli bir bölümünün belirli oranda küçültülerek bir düzleme çizilmiş halidir. Bir çizimin harita özelliği taşıyabilmesi için şu özelliklerinin bulunması gerekir: 1. Kuşbakışı olarak çizilmesi 2. Ölçeğe göre küçültülmesi 3. Düzleme aktarılması 4. Yön okunun bulunması gerekir. Plan:Herhangi bir şehrin, binanın belirli bir ölçeğe göre kuşbakışı olarak düzleme çizilmiş halidir. Kroki : Herhangi bir yerin kuşbakışı olarak kabataslak ve kuşbakışı çizilmiş halidir. Krokilerde ölçek yoktur. Fiziki Haritalar: Yeryüzü şekillerini gösteren haritalardır. Fiziki haritalarda mavi renk deniz akarsu ve gölleri- Yeşil renk ovaları- Sarı renk platoları- Kahverengi renk ise dağları gösterir. Siyasi ( Ġdari) Haritalar: Yönetim birimlerini gösteren haritalardır. Siyasi haritalarda mavi renk deniz akarsu ve gölleri gösterir. Diğer renklerin anlamı yoktur. Lejand:Haritalarda kullanılan kısaltmaların ve işaretlerin ne anlama geldiğinin gösterildiği bölümdür. ÖLÇEK ve ÖLÇEK KULLANIMI Ölçek: Gerçek uzunlukların haritaya aktarılırken belirli oranda küçültülürler. Bu küçültme oranına ölçek denir. Ölçekler iki çeşittir: 1. Kesir Ölçek: Kesir sayısı şeklinde ifade edilir. KAVRAMLAR GİRİŞ GELİŞTİRME PEKİŞTİRME Kıta Bölge Beşeri ortam Uygarlık Coğrafi konum Doğal ortam Ortak miras Ölçek Göç Pazar Şehirleşme Yatırım Yüzyıl İklim Tüketim Üretim Yerleşme Yön şeklindeki ölçeklerdir. Bu ölçekteki haritada 1 harita üzerindeki uzunluğu, ise bu uzunluğun gerçekteki değerini ifade eder. Yani haritadaki 1 cm lik bir uzunluk gerçekte cm dir. 2.Çizik Ölçek: şeklinde ifade edilen ölçeklerdir. Çizik ölçeklerde her çentik 1 cm olarak kabul edilir. Çizik Ölçeğin Kesir Ölçeğe Çevrilmesi: Çizik ölçekte eğer başka bir uzunluk değeri belirtilmemişse her bir aralık (çentik) 1 cm olarak kabul edilir ve verilen gerçek uzunluk değerine oranlaması yapılır. Örnek Soru: Yukarıda verilen çizik ölçeğin kesir ölçek olarak değeri nedir? Çözüm: Her bir çentiğin kağıt üzerindeki uzunluğu 1 cm dir. Gerçek uzunluğu ise 10 km dir. 10 km yi cm ye çevirirsek; cm olur. Oranlamayı yaparsak: 1/ olur. 1 veya 1: veya 1/

2 Harita-Ölçek ĠliĢkisi Küçük Ölçekli Haritalar Ayrıntı azdır. Geniş alanları gösterir. Bozulma oranı fazladır. Payda büyüktür. Küçültme oranı fazladır. Büyük Ölçekli Haritalar Ayrıntı fazladır. Dar alanları gösterir, Bozulma oranı azdır Payda küçüktür. Küçültme oranı azdır. 3-3 Nolu haritanın ölçeği en küçük ölçektir. Çünkü payda değeri en büyük olanıdır. 4-3 nolu haritanın kağıt üzerinde kapladığı alan daha küçüktür. Çünkü ölçeği en küçük ölçektir. Ölçek Hesaplamaları Haritalarda uzunluk hesaplamada kullanacağımız genel formül: Gerçek Uzunluk = Haritadaki Uzunluk x Ölçek paydası Örnek Soru: 1/ ölçekli bir Türkiye haritasında iki şehir arası 20 cm olarak gösterilmiştir. Gerçekte bu iki şehri arası kaç kaynak:http://www.bilgicik.com km dir? Çözüm: Soruda bize verilenlere bakalım: Gerçek Uzunluk=? Haritadaki Uzunluk= 20 cm Ölçek Paydası= Formülü yazalım: Gerçek Uzunluk = Haritadaki Uzunluk x Ölçek paydası Gerçek Uzunluk= 20 x kaynak:http://www.bilgicik.com Gerçek Uzunluk= cm olarak bulunur. Bulduğumuz bu değeri km ye çeviririz. 5 tane sıfır ı sileriz. Gerçek Uzunluk= 200 km olarak buluruz. DÜNYANIN ġeklġ Dünya nın kutuplardan basık Ekvatordan şişkin kendine özgü şekline GEOĠD denir. Yukarıda üç tane farklı ölçekte çizilmiģ Türkiye haritası verilmiģtir. Haritaları incelersek; 1-1 Nolu haritanın ölçeği en büyüktür. Çünkü ölçeğinin paydası diğer ölçeklerin paydalarına göre daha küçüktür. 2-1 nolu haritanın kağıt üzerinde kapladığı alan daha büyüktür. Çünkü ölçeği daha büyüktür. 2 Pareleller Ekvatora paralel olarak uzanan ve dünyayı çepeçevre dolanan dairelere paralel denir. ÖZELLĠKLERĠ: 90 Tane Güney yarımkürede 90 tane de Kuzey yarımkürede olmak üzere toplam 180 tanedir.

3 Asya Afrika K. Amerika G. Amerika Antartika Avrupa Okyanusya Kuzey yarımküredeki 90 tane paralel dairesine kuzey paralelleri, Güney yarımküredeki 90 tane paralele Güney paralelleri denir. En uzun paralel dairesi EKVATOR dur. Paralellerin uzunlukları Ekvator dan kutuplara doğru azalır. 90 o Kuzey ve 90 o Güney paraleli nokta şeklindedir.paralellerin uzunluklarının azalmasına bağlı olarak Ekvatordan kutuplara doğru gidildikçe Dünyanın çizgisel hızı azalır. Paraleller arasındaki uzaklık dünyanın her yerinde eşit olup 111 kilometredir Yüzölçümlerine göre kıtalar: Meridyenler İki kutup noktasını birleştirdiği düşünülen ve paralelleri dik olarak kesen yaylara meridyen denir. ÖZELLĠKLERĠ: Başlangıç meridyeni, İngiltere de Londra yakınlarındaki Greenwich kasabasındaki aynı adla anılan gözlem evinden geçen meridyen yayı olarak kabul edilir. Greenwich in dogusunda 180, batısında da 180 olmak üzere toplam 360 tane meridyen yayı vardır. Doğusundakilere Doğu meridyenleri, batısındakilere batı meridyenleri denir. Meridyenlerin boyları ( km) birbirine eşittir. Meridyenlerin aralarındaki mesafe Ekvatordan kutuplara doğru azalır. Meridyenler kutuplarda birleşir. Meridyenlerin dereceleri başlangıç meridyeninden doğuya ve batıya doğru gittikçe artar. Meridyenlerin birbirinden en uzak oldukları yer Ekvator üzeridir. Burada iki paralel arası 111 km dir. KITALAR ve OKYANUSLAR (Dünya yüzeyinin % 71 i Okyanus ve denizlerle, %29 u karalarla kaplıdır.) Kıta: Kendine bağlı olan adalarla, etrafı denizlerle ve okyanuslarla çevrili olan büyük kara parçalarına denir. Kıtalar: Ada: Dört tarafı sularla çevrili kara parçalarına denir. Yarımada: Üç tarafı sularla çevrili, bir tarafından başka bir karaya bağlı kara parçasına denir. OKYANUSLAR Okyanus:Kıtalar arasındaki büyük çukurlarda kalan geniş ve derin su kütlelerine denir. Okyanuslar büyükten küçüğe; Büyük Okyanus, Atlas Okyanusu ve Hint Okyanusudur. Deniz: Okyanusların karaların içine sokulmuş kesimlerine denir. Göl: Karaların içinde bulunan ve her tarafı çevrili su kütlelerine denir. Körfez: Denizlerin karaların içine sokulmuş bölümlerine denir. Koy: Körfezlerin küçüğüne denir. NOT: Kuzey yarımkürede karalar güney yarımküredekilerden daha fazladır. Bu nedenle Kuzey yarımküre güney yarımküreye göre 1-2 derece daha sıcaktır. COĞRAFĠ KONUM 1. Özel Konum: Bir ülkenin bulunduğu kıta, komşu ülkeleri, çevresindeki denizler, ticaret yollarına göre durumunu açıklar. TÜRKĠYE'NĠN ÖZEL KONUMU VE SONUÇLARI 1.Üç tarafı denizlerle çevrili, yer şekilleri bakımından zengin iki yarım adadan oluşur. Bu durum; İklim çeşitliliğini etkiler. Tarım ürünleri çeşitliliğini etkiler. Balıkçılık faaliyetlerini etkiler. Turizm faaliyetlerini etkiler. Ulaşımı ve ülke savunmasını etkiler. İki boğaza sahiptir. Bu hem gelir kaynağı hem de siyasi bir güç olarak kullanılabilir. 3. Türkiye Avrupa dan iki, Asya dan ise altı devletle komşudur. Bu da sınır ticaretini etkiler. 4. Dünya petrollerinin %60 nın çıkarıldığı Ortadoğu ülkelerine komsudur. 3

4 5. Yeni bağımsızlığına kavuşmuş Türk Cumhuriyetleri ile en iyi ilişkiyi kuracak ülke konumundadır. Dünyadaki Ġklim Bölgeleri dan fazla maden çeşidi, zengin su kaynakları, 70 milyonun üzerindeki genç nüfusu ve gelişmekte olan ekonomik gücü ile stratejik önemi artmıştır. 8. Türkiye nin ortalama yükseltisi m dir ve batıdan doğuya doğru gittikçe yükselti artar. Sıcaklık değerleri batıdan doğuya gittikçe azalır. Karasallık değerleri batıdan doğuya gittikçe artar. 9. Türkiye nin dağları genellikle Doğu-Batı yönünde uzanmaktadır. İç kısımlara deniz etkisi fazla sokulamaz. D-B yönünde ulaşım kolaylıkla sağlanırken, K-G yönünde ancak bazı geçitlerden faydalanılır. 10. Türkiye nin gerçek alanı km2 iken, İzdüşüm alanı km2 dir. İzdüşüm alanı ile gerçek alanın arasındaki farkın büyük olması dağlık bir ülke olmasından kaynaklanır. Matematik Konum: Bir ülkenin enlem ve boylamlarla ifadesidir Türkiye nin Matematik Konumu: 36 o -42 o kuzey enlemleri, 26 o -45 o doğu boylamları arasında yer alır. 1. Ekvatoral İklim Bölgesi Sıcaklık yıl boyunca yüksektir. Sıcaklık hiçbir zaman 20 C'nin altına inmez Her mevsim yağışlıdır. Yağışların tamamı yağmur şeklindedir. Ekvator ve çevresinde görülür. Bu bölgede Lahana, patates, muz, şeker kamışı, kahve, kauçuk, kakao, kivi, anason yetiştirilir. Bitki örtüsü gür ormanlardır. Ekvatoral iklim; Amazon ve Kongo Havzalarının büyük bir bölümünde, Gine Körfezi yakın bölgelerde Endonezya ve Malezya'nın büyük bir bölümünde etkilidir. Türkiye nin Matematik Konumunun Sonuçları; 1- Güneyden kuzeye doğru gidildikçe güneş ışınlarının geliş açısı küçülür ve sıcaklık azalır. 2- Kuzeyden esen rüzgarlar soğuktur ve sıcaklığı düşürür, güneyden esen rüzgarlar ise sıcaktır ve sıcaklığı artırır. 3- Güneyden kuzeye doğru gidildikçe deniz suyu tuzluluğu azalır. Örneğin Karadeniz Akdenizden daha az tuzludur. 4- Türkiye Orta Kuşakta yer almasından dolayı dört mevsim belirgin olarak yaşanır. ĠKLĠMLER Ġklim: Geniş bir alanda, uzun yıllar boyunca görülen ortalama hava olaylarına iklim denir. Hava durumunu en az yıllık ölçümleri esas alınarak ortalamaya ulaşılmasıyla iklim belirlenir. İklimi inceleyen bilime klimatoloji denir. Hava Durumu: Dar bir sahada etkili olan, kısa süreli ve değişken hava koşullarına ise hava durumu denir. Hava durumunu inceleyen bilime meteoroloji denir. 2. Kutup İklim Bölgesi Karlarla ve buzullarla kaplı soğuk iklim bölgelerinde etkilidir. Sıcaklık ortalaması yıl boyunca 0 derecenin altındadır. Yağışlar son derece az ve kar şeklindedir. Ortalama yağış 200 mm civarındadır. Bitki örtüsü yoktur. Kutup iklimi insan yapısına uygun değildir. Kutup iklimi;kuzey kutbu çevresinde, Grönland adasının iç kısımlarında ve Antarktika'da etkilidir. 4

5 3. Çöl İklimi Çöl ikliminin etkili olduğu bölgelerde nüfus azdır. Çöl iklim bölgesinde sıcaklık yüksektir. Nem az olduğu için gündüz aşırı ısınan hava gece soğur. Bitki örtüsü yok denecek kadar azdır. Sık sık kum fırtınaları etkili olur. Yağışlar az olduğu için su ihtiyacı zor karşılanır. İnsanlar yaşamlarını zor şartlar altında sürdürürler. Çöl iklimi; dönenceler çevresi ile Asya ve Kuzey Amerika kıtalarının dağlarla çevrili iç kısımlarında etkilidir. NOT: Dünya üzerinde farklı bitki örtülerinin görülmesi tamamen farklı iklimlerin görülmesi ile ilişkilidir. Dünya Üzerinde Farklı İklim Tiplerinin Görülme Nedenleri 1- Enlem:Ekvator'a uzak olan yerler daha az güneş ışını alır. Bunun sonucunda soğuk iklim şartları oluşur. 2-Rüzgârların Esiş Yönü Ekvatordan esen rüzgarlar sıcaklığı artırır. Kutuplardan esen rüzgarlar ise sıcaklığı düşürür. 4.Muson İklimi Hindistan ve Güney Asya da görülür. Kışları kurak, yazları çok şiddetli yağmur yağışları görülür. Bu yağışlar sel baskınlarına neden olur. Bitki örtüsü kışın yaprağını döken geniş yapraklı muson ormanlarıdır. Dünyada en fazla yağış Muson İkliminin görüldüğü güney Asya ya düşer. 3-Denizlere Yakınlık ve Uzaklık Okyanuslara ve denizlere yakın olan yerler mevsimler arası sıcaklık farkları daha azdır. Örneğin; Antalya ili deniz kenarında olduğundan burada mevsimler arası sıcaklık farkı denize kıyısı olmayan Ankara'da ise mevsimler arası sıcaklık farkı fazladır. 4-Yükseklik Yükselti arttıkça sıcaklık düşer.( 200 metrede 1 derece azalır.) Örneğin; Türkiye'de batıdan doğu ya gidildikçe sıcaklık düşer. Bunun nedeni yükseltidir 5

6 Türkiye de Görülen İklimler Cephe YağıĢının OluĢumu (Akdeniz Ġkliminde) Türkiye de farklı iklimler görülür. Bu iklim çeşitliliğinin nedenleri şunlardır; Ilıman iklim kuşağında yer alması. Üç tarafının denizlerle çevrili olması. Orta kuşakta yer alması. Yer şekillerinin farklılık göstermesi. Ortalama yükseltisinin fazla olması. 1- Akdeniz İklimi Bu iklim tipinde yazlar sıcak ve kurak, kışlar ılık ve yağışlı geçer. Bitki örtüsü makidir. En fazla yağış kış, en az yağışı yaz mevsiminde olur. Akdeniz ve Ege kıyıları, Marmara Bölgesi'nin Güney kısımlarında ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin batısında görülür. Akdeniz ikliminin görüldüğü yerlerde cephe yağışları etkilidir. Bu iklimin görüldüğü yerlerde tarım ürünü çeşidi oldukça fazladır. Tarım alanlarında yılda birden fazla ürün alınabilir. Ancak yazları kurak olduğu için sulamaya ihtiyaç vardır. 2. Karadeniz iklimi Her mevsim yağışlıdır. Bu nedenle bu iklimin görüldüğü Karadeniz kıyıları ormanlarla kaplıdır. Her mevsimi yağışlı olduğu için Buğday yetiştirilemez. Her mevsimi yağışlı olduğu için tarımda sulamaya ihtiyaç yoktur. Kışlar ılık, yazlar serindir. Karadeniz kıyıları ile Marmara Bölgesi'nin Karadeniz'e yakın yerlerinde görülür. En fazla yağış sonbahar, en az yağış ilkbahar mevsiminde olur. Yamaç yağışları etkilidir.(orografik yağışlar) Bitki örtüsü ormandır. Nem miktarı fazladır. Bulutlu gün sayısı fazladır. Çay bitkisi sadece bu iklimin görüldüğü yerlerde yetiştirilebilir Orografik yağıģların oluģumu ( Karadeniz Ġkliminde) 6

7 3. Karasal iklim Yazlar sıcak ve kurak, kışlar soğuk ve kar yağışlı geçer. Bu nedenle tarım ürünü çeşidi azdır. Genellikle tahıl ve şekerpancarı yetiştirilir. Yaz-kış sıcaklık farkı ve gece-gündüz sıcaklık farkı yüksektir. Yurdumuzun iç kısımlarında görülür. En fazla yağış ilkbahar,en az yağış yaz mevsiminde olur. Karasal iklimin görüldüğü yerlerde daha çok yükselim (konveksiyonel) yağışlar görülür. Doğu Anadolu, İç Anadolu ve Güneydoğu Anadolu Bölgeleriyle, iç Batı Anadolu ve Ergene Bölümünde görülür. Milat (başlangıç) Hz. İsa'nın doğumudur. Takvimde 0 olarak kabul edilir. Bir tarihin hangi yüzyıla ait olduğunu bulmak için; son iki basamağı silinir. ve kalan sayıya 1 (bir) ilave edilir. Örnek: 1998 yılının hangi yüzyıla ait olduğunu bulalım: 1998 = 1998 geriye 19 kalır. 19+1= 20. yüzyıl olarak buluruz. Örnek: 657 yılının hangi yüzyıla ait olduğunu bulalım 657= 657 geriye 6 kalır. 6+1 = 7. yüzyıl Çağ ise benzer sosyal ve siyasal olayların yaşandığı dönemlere denir. Yazının bulunmasından önceki çağlara tarih öncesi çağlar (devirler), yazının icadından sonraki çağlara ise tarih çağları denir. Karasal Ġklimde Yükselim ( Konveksiyonel ) yağıģ oluģumu TARĠH ve ÇAĞLAR Tarih; geçmişte yaşamış insan topluluklarının yaşamlarını belgelere dayanarak neden-sonuç ilişkisi içerisinde inceleyen bilim dalıdır. Tarihi incelerken geçmişi daha kolay algılayabilmek için dönemlere ayırıyoruz. Yüz yıllık zaman dilimine YÜZYIL adını veriyoruz. Milattan (Hz İsa'nın doğumu) itibaren 1. yüzyıl, 2. yüzyıl, 3. yüzyıl olarak adlandırıyoruz. Milattan önceki yüzyılları belirtirken M.Ö veya İ.Ö Milattan sonrakileri belirtirken M.S veya İ.S şeklinde belirtiyoruz. TAġ DEVRĠ ANADOLU YERLEġMELERĠ 1- KARAĠN MAĞARASI (ANTALYA) Antalya'daki Karain Mağarası Yontmataş Devrine ait yerleşmedir 2- ÇATALHÖYÜK Güney Anadolu'da, M.Ö yıllarına dayanan, çok geniş bir Cilalı Taş devri yerleşimidir. Muhtemelen, bugüne kadar bulunmuş en eski ve en gelişmiş Cilalı Taş Devri yerleşim merkezidir. 7

8 NOT: Hem bu özelliğinden hem de sık sık istilalara uğradığından bu yapılar günümüze kadar ulaşmamıştır. Not: Mezopotamya'nın ikliminin uygun olması ve topraklarının tarıma uygun olması pek çok uygarlığın yaşamasına neden olmuştur. Not: Mezopotamya uygarlıkları yakın olması nedeniyle Anadolu uygarlıklarını da etkilemiştir. SÜMERLER MADEN DEVRĠ ANADOLU YERLEġMELERĠ 1. TRUVA (ÇANAKKALE) 2. ALİŞAR (YOZGAT) 3. ALACAHÖYÜK (ÇORUM) 4. TİLKİTEPE (VAN) 5. BEYCESULTAN (DENİZLİ) 6. HACILAR (BURDUR) Not: Tarih öncesi çağları birbirinde ayıran özellikler, o dönemde kullanılan araç-gereçler ve insanların yaşam biçimleridir. Tarih çağlarını birbirinden ayıran özellikler ise önemli toplumsal ve siyasal olaylardır. YerleĢmede etkili olan faktörler: GEÇMĠġTE: 1- İklim etkilidir. İnsanlar hem ilk yerleşmelerde ham de günümüzde uygun iklim koşullarının uygun olduğu yerlere yerleşmişlerdir. Çünkü iklim insan yaşamını etkilediği gibi tarımı da etkiler. 2- Su kaynakları ve akarsu vadileri yerleşmeler için seçilmiştir. 3- Verimli tarım alanlarının bulunduğu yerlere insanlar yerleşmişlerdir. Çünkü tarım insanların ilk uğraşılarındandır. 4- Madenlerin bulunduğu yerler yerleşmeler için tercih edilmiştir. Maden devrinden bu yana insanlar yaşamlarında madenlerden yararlanmışlardır. GÜNÜMÜZDE: 1- Sanayi Bölgeleri yerleşmede tercih edilmektedir. Çünkü insanlar fabrikalarda çalışarak geçimlerini sağlamaktadır. 2- Ulaşım olanaklarının uygun olduğu yerler tercih edilmektedir. 3- Eğitim ve Sağlık hizmetlerinin geliştiği yerler tercih edilmektedir. 4- Ticaretin geliştiği yerler. 5-Turizm faaliyetlerinin geliştiği yerler günümüzde yerleşim yeri olarak tercih edilmektedir. Not: Anadolu, iklimi, jeopolitik konumu tarım, hayvancılık ve ticarete elverişli oluşu, göç yolları üzerinde bulunması nedeniyle ilkçağda önemli bir konuma sahiptir. Bu özelliklerinden dolayı tarih öncesi ve tarih çağlarında önemli yerleşmelere ev sahipliği yapmıştır. MEZOPOTAMYA MEDENĠYETLERĠ BaĢlıca Mezopotamya Uygarlıkları Babilliler, Asurlular, Sümerler, Akadlar ve Elamlılardır NOT: Mezopotamya'da evler ve tapınaklar taş az olduğundan kerpiç ve tuğladan yapılmıştır. 8 MÖ 4 bin yıllarında kuruldu. Birbirinden bağımsız SİTE denilen şehir devletleri şeklinde bir siyasi yapı vardı. (Erudi, Ur,Uruk) Bu şehir devletleri ENSĠ veya PATESĠ denilen Rahip-krallar tarafından yönetiliyordu. Sümerlerde toplum, soylular, rahipler, hürler ve köleler olmak üzere bölümlere ayrılmıştır. Not: Bu şekilde sınıflı bir toplum yapısı Sümer halkı arasında eşitlik olmadığını göstermektedir. Tekerleği icat ettiler. Günümüz Uygarlığının temeli olan yazıyı (ÇİVİ YAZISI) ilk kez Sümerler bulmuştur.(mö. 3500) Böylece TARİH DEVİRLERİ başlamış oldu. Tarihte İlk yazılı hukuk kuralları Sümerler tarafından oluşturulmuştur. Bu özellikleri ile Sümerlere dünyadaki ilk Hukuk devleti diyebiliriz. NOT: Lagaş Kralı URUKAGİNE tarafından oluşturulan ilk yazılı kanunlar "fidye ve bedel" sistemine dayanıyordu. NOT:Sümerlerin en önemli edebiyat eserleri; Gılgamış Destanı, Yaradılış Destanı ve Tufan Hikayesi'dir. Sümerler astronomide de gelişmişlerdir. (Burçları bulmuşlar, bir ayı 30, bir yılı 360 gün olarak hesaplamışlardır. NOT: Dünyada ilk kez AY YILI hesabına dayanan takvimi Sümerler bulmuşlardır. Sümerler çok tanrılı dinlere inanmışlardır. Ziggurat adı verilen tapınaklar yapmışlardır. Sümerler Matematik ve Geometrinin temellerini atmışlardır. (Dört işlemi bulmuşlar, dairenin alanını hesaplamışlar, çarpma ve bölme cetvelleri hazırlamışlardır.) BABĠLLĠLER İlk "Mutlak Krallık" anlayışı Babil'de ortaya çıkmıştır. Ünlü kralları HAMMURABİ, ilk ANAYASA olarak bilinen "Hammurabi Kanunlarını" oluşturdu. (Bu kanunlar Sami geleneklerinden ve Urukagine kanunlarından yararlanılarak hazırlanmıştır.) "Babil Kulesi" ve "Babil'in Asma bahçeleri" en önemli eserleridir. Güneş saatini icat ettiler. Ay tutulmasını hesapladılar. 10 tabanlı sayı sistemini (günümüzde kullandığımız) buldular. ASURLULAR Yukarı Mezopotamya'da(Güneydoğu Anadolu) kurulmuşlar, Toroslar ve Kapadokya'ya kadar yayılmışlardır. Başkenti NİNOVA dır.

9 Anadolu'da ticaret kolonileri kurdular. (KÜLTEPE'de) Çivi yazısını Anadolu'ya öğreterek, Anadolu'da tarih devirlerini başlattılar. Tüm çivi yazılı eserleri başkentleri NİNOVA'da toplayarak, ilk KÜTÜPHANECİLİK ve ARŞİVCİLİK faaliyetini başlattılar. Asurlular ülke ticaretini geliştirmek için Babil hükümdarı Hammurabi kanunlarını daha da sertleştirdiler. ANADOLU MEDENĠYETLERĠ Hititler Frigler Urartular Lidyalılar İyonyalılar ANADOLU MEDENİYETLERİ MÜZESİ 1997 yılında Avrupa'da yılın müzesi seçilen Anadolu Medeniyetleri Müzesi, Ankara'da, Ankara Kalesi'nin dış duvarının güneybatısındaki iki Osmanlı yapısında yer alır. Bu yapılardan biri, Mahmut Paşa Bedesteni, diğeri Kurşunlu Han dır. Bugün kendine özgü koleksiyonları ile dünyanın sayılı müzeleri arasında yer alan bu müzede Anadolu arkeolojik eserleri kronolojik bir sırayla sergilenmektedir. HĠTĠTLER M.Ö 2000 li yıllarda Kafkasya dan gelerek Kapadokya diye bilinen yerde kuruldular. Hitit devleti, birçok feodal beyliğin merkezi otorite etrafında birleştirilmesiyle meydana getirilmiştir. Başkenti HattuĢaĢ idi. İlk hükümdarları LabarnaĢ tır. İlk zamanlarda fethedilen Ülkelerin yönetimi prenslere verilmekteydi. Sonraları ise krallığa geçildi. Mısır ile Kadeş savaşını yaptılar ve savaş sonunda M.Ö 1295 yılında tarihteki ilk yazılı antlaşma olan KadeĢ antlaģmasını yaptılar. M.Ö 700 tarihinde Asurlular tarafından yıkılmıştır. Devletin başında, büyük kral unvanlı bir hükümdar bulunurdu. Kral aynı zamanda başrahip, başkomutan ve baş yargıçtı. NOT: Kralın aynı zamanda baş yargıç olması yargının bağımsız olmadığını göstermektedir. Devlet işleri PankuĢ adı verilen bir mecliste görüşülüyordu. Pankuş meclisi sadece danışma meclisi özelliğindedir. Son sözü söyleme yetkisi krala aitti. Kraldan sonra tavananna adı verilen kraliçe söz sahibiydi. NOT:Pankuş meclisi sadece danışma meclisi özelliğindedir. Son sözü söyleme yetkisi krala aitti. Çok tanrılı dine inanıyorlardı. NOT: Tanrı sayısının çokluğundan dolayı ülkelerine Bin Tanrı ili de denilir Çivi ve Hiyeroglif yazı kullanmışlardır. 9 NOT: Çivi yazısını Mezopotamya uygarlığı olan Asurlulardan öğrenmişlerdir. Hiyeroglif yazısını da Mısırlılardan öğrenmişlerdir. Anal adı verilen yıllıklar yazmışlardır. NOT: Hititler anal ları tanrılarına hesap vermek amacıyla yazmışlardır. Olumlu- olumsuz her şeyi yazmışlardır. Bu nedenle objektif bilgiler içermektedir. Hitit kanunları oldukça gelişmişti ve Aile hukuku, ceza hukuku, borçlar hukuku gibi bölümlere ayrılarak sistemleştirilmişti. Ölüm cezası ancak devlete ve hükümdara karşı işlenen suçlara verilirdi. Bunun dışındaki suçlar para cezası (fidye esası) ile cezalandırılırdı, Hititlerde aile ve ceza hukuku gelişmiştir. Ailede babanın üstünlüğü esastır. FRĠGLER M.Ö 1200 yılında Boğazlar üzerinden Anadolu ya girdiler. Hitit hakimiyetine son vererek Sakarya vadisine yerleştiler. Başkentleri Polatlı yakınlarında Gordion'dur. Krallarına Midas adı verilir. M.Ö VIII. yüzyılda Çukurova'ya kadar uzanan bölgeleri hakimiyetleri altına aldılar. Kafkaslar üzerinden Anadolu'ya giren Kimmerler tarafından yıkıldılar (M.Ö 676). Frigler tarımla ve hayvancılıkla uğraşan bir topluluktu. Frig kralları tarımın gelişmesine çalıştılar. Tarımı koruyucu kanunlar çıkardılar. Tarımı korumak için sert cezalar uygulamışlardır. Bir saban kırmanın cezası ölümdü. En önemli tanrıçaları Kibele adı verilen tabiat tanrıçasıdır. Friglerden kalma kaya mezarları kabartmalarla süslenmiştir Bu kabartmalar, Frig heykeltıraşlığının en güzel örnekleridir. Kuyumculuk, kaya mimarisi ve kaya işlemeciliği, tahta işçiliği, halı ve kilim dokumacılığında oldukça gelişmişlerdi. İlk hayvan öykülerini (fabl) oluşturmuşlardır. LĠDYALILAR Gediz ve Menderes ırmakları arasında yaşadılar. Frig hakimiyetinin sona ermesi ile bölgeye hakim oldular. Başkentleri Sard'dır. En ünlü hükümdarı Giges tir. Efes'ten başlayıp, Mezopotamya'da Asurluların başkenti Ninova'ya kadar uzanan Kral Yolu'nu yaptılar. NOT: Bu yol doğu-batı ticaretini geliştirdi. İlk kez altın para kullanıldı(m.ö. 700). Böylece değiş tokuş (trampa) usulüne son vermişler ve ticari ilişkilerde kolaylık sağlamışlardır. Lidyalılar ulusal bir ordu kurmak yerine ücretli askerlerden oluşan bir ordu kurmuşlardır. NOT: Bu durum uzun süre varlıklarını sürdürmelerini engellemiştir. M.Ö. 547'de Persler tarafından yıkıldılar. Lidyalılar dini inançlar ve sanat alanında Anadolu ve Yunan kültürünün etkisi altında kaldılar. URARTULAR Doğu Anadolu'da Van gölü ve çevresinde yaşayan Urartuların başkentleri TuĢpa (Van) dır.

10 Anadolu'da ilk defa federal bir devlet kurmuşlardır. Savaş tanrısı Haldi'ye inanılması askerliğin önemli olduğunu gösterir. Tarım ve hayvancılık yanında maden işlemeciliği. kaya oymacılığı ile de uğraştılar. Özellikle maden işçiliği ve mimari de ilerlemişlerdir. Kayalara oyulmuş muhteşem kaleler, saraylar, tapınaklar, karayolları ve su tesisleri bu uygarlıktan günümüze kalmış kalıntılardır. NOT: Urartuların madencilikte ileri gitmeleri kuruldukları Doğu Anadolu nun maden varlığı bakımından zengin olmasıyla ilgilidir. Urartular Çivi yazısını kullanmışlardır. Asur ve Kimmer saldırıları Urartuların gücünü azalttı. M.Ö VI. yüzyılda İskit ve Med saldırıları sonucu Urartu hakimiyeti sona erdi. ĠYONYALILAR Yunanistan'a gelen Dorların önünden kaçarak Anadolu'ya geçen Akalar tarafından kuruldular. M.Ö yıllarında önce Pers istilasına, daha sonra İskender ve Roma istilasına uğramışlardır. İyonlar, polis adı verilen şehir devletleri kurdular. M.Ö. XII. yüzyıldan itibaren Efes, Milet, Foça gibi şehirleri kurdular. Siyasal yapılanmaları şehir devleti şeklindedir, hiç bir zaman merkeziyetçi olmamışlardır. Deniz ticareti ve kolonicilik alanında ileriydiler. Akdeniz, Marmara, Ege ve Karadeniz'de birçok koloniler kurmuşlardır. Anadolu'da kurulan ilkçağ uygarlıkları içinde en geliģmiģ ve ileri düzeydedirler. Çünkü; İyonlar, Ön Asya'dan gelen ticaret yollarının bitiş noktasındadırlar ve doğu batı arasında köprü vazifesi görürlerdi. 10

Ünite UYGARLIĞIN DOĞUŞU VE İLK UYGARLIKLAR

Ünite UYGARLIĞIN DOĞUŞU VE İLK UYGARLIKLAR Ünite 2 UYGARLIĞIN DOĞUŞU VE İLK UYGARLIKLAR ÜNİTE 2 UYGARLIĞIN DOĞUŞU VE İLK UYGARLIKLAR KAVRAMLAR Demokrasi Halkın kendisini, yönetecekleri seçtiği, egemenliğin halka ait olduğu yönetim biçimidir. Dolmen

Detaylı

NERE DE VE NASILY AŞYIORUZ?

NERE DE VE NASILY AŞYIORUZ? BÖLÜM 8 NE E NASL YA E Ş Y ED R Z? RU O BÖLÜM 8 COĞRAFYA BİLGİ! TÜRKİYE DE NÜFUSUN E YERLEŞMENİN DAĞLŞN ETKİLEYEN FAKTÖRLER 1. DOĞAL FAKTÖRLER a. İklim b. Yeryüzü Şekilleri c. Su kaynakları d. Toprak Özellikleri

Detaylı

TÜRKİYE DE NÜFUS ÖZELLİKLERİ VE NÜFUS HAREKETLERİ 11. BÖLÜM. - Türkiye de Nüfus ve Yerleşmenin Dağılışını Etkileyen Faktörler

TÜRKİYE DE NÜFUS ÖZELLİKLERİ VE NÜFUS HAREKETLERİ 11. BÖLÜM. - Türkiye de Nüfus ve Yerleşmenin Dağılışını Etkileyen Faktörler TÜRKİYE DE NÜFUS ÖZELLİKLERİ VE NÜFUS HAREKETLERİ 11. BÖLÜM - Türkiye de Nüfus ve Yerleşmenin Dağılışını Etkileyen Faktörler - Türkiye de Nüfusun Tarihsel Gelişimi - Türkiye de Nüfusun Yapısal Özellikleri

Detaylı

BÖLÜM 5 ÜLKELER ARASI ETKİLEŞİM

BÖLÜM 5 ÜLKELER ARASI ETKİLEŞİM ÜLKELER ARASI ETKİLEŞİM - KÜLTÜR BÖLGELERİNİN OLUŞUMU VE TÜRK KÜLTÜRÜ A. Dünya Kültüründe Türk İzleri B. Türk Kültürü C. Türk Kültürünün Genel Özellikleri - KÜRESEL TİCARETİN ÜÇ ELEMANI: HAM MADDE, ÜRETİM,

Detaylı

5. Okyanusların ekosisteme bir çok etkileri mevcuttur. 6. Aşağıdakilerden hangisi karbonun tekrar doğaya dönme

5. Okyanusların ekosisteme bir çok etkileri mevcuttur. 6. Aşağıdakilerden hangisi karbonun tekrar doğaya dönme COĞRAFYA Ekosistem ve Madde Döngüsü 1 11. SINIF EA-SÖZEL 01 1. Isınarak buharlaşan su yükselerek soğur. Soğuyan su buharı yoğunlaşarak yeryüzüne yağış olarak düşer. Aşağıdakilerden hangisi yukarıda geçen

Detaylı

Komisyon ÖABT COĞRAFYA ÖĞRETMENLİĞİ TAMAMI ÇÖZÜMLÜ 10 DENEME ISBN 978-605-318-136-1. Kitapta yer alan bölümlerin tüm sorumluluğu yazarlarına aittir.

Komisyon ÖABT COĞRAFYA ÖĞRETMENLİĞİ TAMAMI ÇÖZÜMLÜ 10 DENEME ISBN 978-605-318-136-1. Kitapta yer alan bölümlerin tüm sorumluluğu yazarlarına aittir. Komisyon ÖABT COĞRAFYA ÖĞRETMENLİĞİ TAMAMI ÇÖZÜMLÜ 10 DENEME ISBN 978-605-318-136-1 Kitapta yer alan bölümlerin tüm sorumluluğu yazarlarına aittir. Pegem Akademi Bu kitabın basım, yayın ve satış hakları

Detaylı

ÖRNEKTİR TARİH YGS / LYS. Tarih Bilimine Giriş

ÖRNEKTİR TARİH YGS / LYS. Tarih Bilimine Giriş TARİH Tarih Bilimine Giriş YGS / LYS TM-TS-YGS 01 1. Aşağıdakilerden hangisi medeniyetlerin yayılmasında diğerlerinden daha az etkili olmuştur? A) Yazının bulunması B) Takvimin kullanılmaya başlanması

Detaylı

ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2015-2019 STRATEJİK PLANI

ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2015-2019 STRATEJİK PLANI ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2015-2019 STRATEJİK PLANI 3.9.9. Kuş Gözetleme...49 3.9.10. Bitki İnceleme...50 3.9.11. Yaban Hayatı (Av Turizmi)...50 içindekiler 3.9.12. Sağlık Turizmi (Alternatif Tıp)...51

Detaylı

TG 15 ÖABT SOSYAL BİLGİLER

TG 15 ÖABT SOSYAL BİLGİLER KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLİĞİ TG 15 ÖABT SOSYAL BİLGİLER Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir

Detaylı

ANTALYA İL ÇEVRE DURUM RAPORU 2007

ANTALYA İL ÇEVRE DURUM RAPORU 2007 ANTALYA İL ÇEVRE DURUM RAPORU 2007 U2008 İÇİNDEKİLER TUA.COĞRAFİK KAPSAMUT... 1 TUA.1. GİRİŞUT...1 TUA.2. İL VE İLÇE SINIRLARIUT...4 TUA.3. İLİN COĞRAFİ DURUMUUT...10 TUA.4. İLİN TOPOĞRAFYASI VE JEOMORFOLOJİK

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI TÜRKİYE ÇEVRE ATLASI ÇED VE PLANLAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÇEVRE ENVANTERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI TÜRKİYE ÇEVRE ATLASI ÇED VE PLANLAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÇEVRE ENVANTERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI ÇED VE PLANLAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÇEVRE ENVANTERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI ANKARA-2004 T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI ÇED VE PLANLAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Hazırlayan ÇEVRE ENVANTERİ DAİRESİ

Detaylı

Prof. Dr. Blagoya MARKOSKİ COĞRAFYA. VII. Sınıf Sekizyıllık İlköğretim Ders Kitabı

Prof. Dr. Blagoya MARKOSKİ COĞRAFYA. VII. Sınıf Sekizyıllık İlköğretim Ders Kitabı Prof. Dr. Blagoya MARKOSKİ COĞRAFYA VII. Sınıf Sekizyıllık İlköğretim Ders Kitabı Üsküp, 2009 2010 Editör: MAKEDONYA CUMHURİYЕТİ EĞİTİM VE BİLİM BAKANLIĞI Cad. Mito Haci-Vasilev Jasmin, nosuz. Üsküp Denetleyenler:

Detaylı

Yüz Yıl Sonra Balkanlar

Yüz Yıl Sonra Balkanlar Y l: 21 Say : 62 Kasım 2013 3 Aylık Ekonomi ve Düşünce Dergisi www.e-musiad.com ISSN 1303-7501 Yüz Yıl Sonra Balkanlar SÖYLEŞİ: Prof. Dr. Kemal Karpat, Prof. Dr. Hüner Şencan, Hüseyin Kansu, Muzaffer Çilek

Detaylı

T.C. DİCLE ÜNİVERSİTESİ DİYARBAKIR EKONOMİ TARİHİ 1 EKONOMİ TARİHİ 1. Tekstil-Maden-Ulaşım-Finans. Prof. Dr. Yusuf Kenan Haspolat.

T.C. DİCLE ÜNİVERSİTESİ DİYARBAKIR EKONOMİ TARİHİ 1 EKONOMİ TARİHİ 1. Tekstil-Maden-Ulaşım-Finans. Prof. Dr. Yusuf Kenan Haspolat. DİYARBAKIR EKONOMİ TARİHİ 1 T.C. DİCLE ÜNİVERSİTESİ DİYARBAKIR EKONOMİ TARİHİ 1 Tekstil-Maden-Ulaşım-Finans Prof. Dr. Yusuf Kenan Haspolat Koordinatör DİYARBAKIR EKONOMİ TARİHİ 1 Prof. Dr. Yusuf Kenan

Detaylı

AYDIN İLİNDE MARKALAŞMA POTANSİYELİNE SAHİP YEREL ÜRÜNLER

AYDIN İLİNDE MARKALAŞMA POTANSİYELİNE SAHİP YEREL ÜRÜNLER AYDIN İLİNDE MARKALAŞMA POTANSİYELİNE SAHİP YEREL ÜRÜNLER GİRİŞ Aydın İlinde Markalaşma Potansiyeline Sahip Yerel Ürünlerin Araştırılması Projesi Güney Ege Kalkınma Ajansı (GEKA) 2011 Doğrudan Faaliyet

Detaylı

BLAGOYA MARKOSKİ COĞRAFYA. Sekizyıllık İlköğretimin VIII. Sınıfları İçin MAKEDONYA CUMHURIYETI BİLİM VE EĞİTİM BAKANLIĞI

BLAGOYA MARKOSKİ COĞRAFYA. Sekizyıllık İlköğretimin VIII. Sınıfları İçin MAKEDONYA CUMHURIYETI BİLİM VE EĞİTİM BAKANLIĞI BLAGOYA MARKOSKİ COĞRAFYA Sekizyıllık İlköğretimin VIII. Sınıfları İçin MAKEDONYA CUMHURIYETI BİLİM VE EĞİTİM BAKANLIĞI Üsküp, 2010 Yazar: Prof. d-r Blagoya Markoski Düzenleyen: Bilyana Apostolovska-Toşevska

Detaylı

KUZEY AFRİKA ÜLKELERİ HAZIRLAYANLAR: GÖZDE AKTAŞ ALİCAN YİĞİT GÖK

KUZEY AFRİKA ÜLKELERİ HAZIRLAYANLAR: GÖZDE AKTAŞ ALİCAN YİĞİT GÖK KUZEY AFRİKA ÜLKELERİ HAZIRLAYANLAR: GÖZDE AKTAŞ ALİCAN YİĞİT GÖK KUZEY AFRİKA ÜLKELERİ İÇİNDEKİLER 1. FAS, TUNUS, MISIR, LİBYA, CEZAYİR 1.1. KISACA TARİHİ 1.2. İKLİMİ 1.3. TABİ KAYNAKLARI 1.4. ETNİK YAPI

Detaylı

T.C. YALOVA VALİLİĞİ İL ÖZEL İDARESİ

T.C. YALOVA VALİLİĞİ İL ÖZEL İDARESİ T.C. YALOVA VALİLİĞİ İL ÖZEL İDARESİ T.C. YALOVA VALİLİĞİ İL ÖZEL İDARESİ İÇİNDEKİLER TABLOLAR DİZİNİ... iii GRAFİKLER DİZİNİ...iv HARİTALAR DİZİNİ...v AMAÇ KAPSAM ve YÖNTEM... 1 1. MADENCİLİK SEKTÖR VE

Detaylı

İKTİSADİ RAPOR 2010 S A M S U N TİCARET VE SANAYİ ODASI. SAMSUN Haziran 2010. Yayın No:2010/1 SAMSUN TİCARET VE SANAYİ ODASI

İKTİSADİ RAPOR 2010 S A M S U N TİCARET VE SANAYİ ODASI. SAMSUN Haziran 2010. Yayın No:2010/1 SAMSUN TİCARET VE SANAYİ ODASI S A M S U N TİCARET VE SANAYİ ODASI İKTİSADİ RAPOR 2010 Yayın No:2010/1 SAMSUN Haziran 2010 İKTİSADİ RAPOR 2010, SAMSUN i Bu eserin tüm telif hakları Samsun Ticaret ve Sanayi Odası na aittir. Samsun Ticaret

Detaylı

COPYRIGHT ZAFER EĞİTİM VE ÖĞRETİM LİMİTED ŞİRKETİ

COPYRIGHT ZAFER EĞİTİM VE ÖĞRETİM LİMİTED ŞİRKETİ TEŞEKKÜR Bu kitabın hazırlanmasında emeğini hiç esirgemeden çok titiz çalışarak, güzel bir eser ortaya koyan Ankara Zafer Dershanesi Coğrafya Öğretmenleri Hasan Basri EKİCİ, Tufan BOZOK ve M.Alper KOÇAK

Detaylı

Kırklareli. Bartın. Kastamonu. İstanbul. Zonguldak. Karabük. Yalova. Adapazarı Bolu. Çankırı. Bilecik. Bursa. Ankara. Kırıkkale. Balıkesir.

Kırklareli. Bartın. Kastamonu. İstanbul. Zonguldak. Karabük. Yalova. Adapazarı Bolu. Çankırı. Bilecik. Bursa. Ankara. Kırıkkale. Balıkesir. TÜRKİYE NİN NÜFUS ÖZELLİKLERİ VE NÜFUS HAREKETLERİ TÜRKİYE NÜFUSUNUN YAPISAL ÖZELLİKLERİ - Nüfusun Yaş Gruplarına Göre Dağılımı - Çalışan Nüfusun Ekonomik Faaliyet Kollarına Göre Dağılımı - Nüfusun Cinsiyete

Detaylı

KLİMATOLOJİ HAZIRLAYANLAR. Ankara- Mehmet EKEN Abdullah CEYLAN A. Tolga TAŞTEKİN Hüseyin ŞAHİN Serhat ŞENSOY

KLİMATOLOJİ HAZIRLAYANLAR. Ankara- Mehmet EKEN Abdullah CEYLAN A. Tolga TAŞTEKİN Hüseyin ŞAHİN Serhat ŞENSOY KLİMATOLOJİ II HAZIRLAYANLAR Mehmet EKEN Abdullah CEYLAN A. Tolga TAŞTEKİN Hüseyin ŞAHİN Serhat ŞENSOY Ankara- KLİMATOLOJİ - II HAZIRLAYANLAR Mehmet EKEN Abdullah CEYLAN A. Tolga TAŞTEKİN Hüseyin ŞAHİN

Detaylı

COĞRAFYA. Dünya Bölgeleri: Prof. Dr. Ayşe Nur TİMOR

COĞRAFYA. Dünya Bölgeleri: Prof. Dr. Ayşe Nur TİMOR COĞRAFYA Dünya Bölgeleri: Güney Amerika Prof. Dr. Ayşe Nur TİMOR T.C. STANBUL ÜN VERS TES 2010 T M FAKÜLTES AÇIK VE UZAKTAN E 1.Bölüm e-ders Kitap Bölümü ÖZET Birinci hafta dersinde ilk olarak Güney Amerika

Detaylı

Türkiye Sağlık Turizmi Cep Kitabı

Türkiye Sağlık Turizmi Cep Kitabı Pocket Book 2014 Türkiye Sağlık Turizmi Cep Kitabı Hazırlayan Dr. Dursun AYDIN www.visitturkeyforhealthcare.org www.ipsa.org.tr 2014 Pocket Book Türkiye Sağlık Turizmi Cep Kitabı Yayın Sahibi: Visitturkeyforhealthcare

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) EĞLENCE HİZMETLERİ ANADOLU VE AKDENİZ MİTOLOJİSİ ANKARA 2006 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen

Detaylı

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE YAPILAN ÇALIŞMALAR

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE YAPILAN ÇALIŞMALAR İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE YAPILAN ÇALIŞMALAR T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI EKİM 2008 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... 4 1. GİRİŞ... 6 2. KÜRESEL ISINMA VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ... 7 3. İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNİN ETKİLERİ... 9 3.1.

Detaylı

Konu: Bölgeler Coğrafyası Özet-2

Konu: Bölgeler Coğrafyası Özet-2 AKDENİZ BÖLGESİ Tarımsal ürün çeşitliliği fazladır. Yüksek sıcaklık isteyen ürünler yetiştirilebilir. Yıl içinde aynı yerden birden fazla ürün alınabilir. Tarım ürünlerinin en erken olgunlaştığı Yer şekilleri:

Detaylı

KUMLUCA TİCARET VE SANAYİ ODASI EKONOMİK RAPOR 2011

KUMLUCA TİCARET VE SANAYİ ODASI EKONOMİK RAPOR 2011 Tüccar Milletin Emeğini ve Üretimini Kıymetlendirmek İçin Eline ve Zeka sına Emniyet Edilen ve Bu Emniyete Liyakat Göstermesi Gereken Adamdır. MUSTAFA KEMAL ATATÜRK ATATÜRK 3 Ö N S Ö Z Kumluca Ticaret

Detaylı

ÇUKUROVA BELEDİYESİ STRATEJİK PLANI 2015 2019

ÇUKUROVA BELEDİYESİ STRATEJİK PLANI 2015 2019 1 İÇİNDEKİLER 1. BAŞKANIN SUNUMU 4 2. STRATEJİK PLANLAMA 5 2.1 GİRİŞ 6 2.2 KAMUDA STRATEJİK PLANLAMANIN HUKUKİ ÇERÇEVESİ 7 2.3 ÇUKUROVA BELEDİYESİ STRATEJİK PLANLAMA MODELİ 8 2.4 STRATEJİK PLANLAMA ÇALIŞMA

Detaylı

GÖÇLERİN NE DENLERİV E SONUÇLAIR

GÖÇLERİN NE DENLERİV E SONUÇLAIR BÖLÜM GÖÇLERİN NEDENLERİ VE SONUÇLARI BÖLÜM Test 1 Göçlerin Nedenleri ve Sonuçları 1. İnsanların doğal, ekonomik, sosyal ve siya- 3. Aşağıdaki grafikte beş ülke nüfusunun doğum ölüm ve artış oranları verilmiştir.

Detaylı