TEMEL BİLGİSAYAR BİLİMLERİ. Yard. Doç. Dr. Ünal Küçük

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TEMEL BİLGİSAYAR BİLİMLERİ. Yard. Doç. Dr. Ünal Küçük"

Transkript

1 TEMEL BİLGİSAYAR BİLİMLERİ Yard. Doç. Dr. Ünal Küçük

2 GİRİŞ

3 PROGRAMLAMA VE YAZILIM Program: belirli bir işi gerçekleştirmek için gerekli komutlar dizisi olarak tanımlanabilir. Programlama: Bir programı oluşturabilmek için gerekli komutların belirlenmesi ve uygun biçimde kullanılmasıdır. Programlama Dilleri: Bir programın oluşturulmasında kullanılan komutlar, tanımlar ve kuralların belirtildiği programlama araçlarıdır. Yazılım: Belirli bir amacı sağlayan, program yada programlar ve ilgili dökümantasyonlardır.

4 PROGRAMLAMA DİLLERİNİN SINIFLANDIRILMASI Alçak seviyeli diller Makine dili, sembolik diller (Assembler) Orta seviyeli Diller C, ADA Donanım tanımlama Dilleri: VHDL Yüksek seviyeli diller Pascal, Cobol, Fortran, Basic Çok yüksek seviyeli Diller Görsel diller (Visual C++, Delphi, Visual Basic, Java, C#,..) Veri tabanı yönetim dilleri (FoxPro,Paradox, Access, SQL,..) Bilimsel diller (Matlab, Mathcad,..)

5 Programlama Dillerinin gelişimi Bilgisayarlar tarafından anlaşılan tek dil 0 ve 1 lerden oluşan makine dilidir. Farklı bilgisayarlar tamamen farklı makine diline sahiptir. Sembolik diller makine diline çok benzerdir, yalnızca sayılar yerine semboller kullanılmaktadır (Assembler). Sembolik diller ve daha yukarıdaki diller, bilgisayarda çaılştırılmadan önce mutlaka makine diline dönüştürülmelidir.

6 Makine dilinde çarpma

7 Bir Assembler Örneği LDI temp,0x80 ; Analog Comparator disabled OUT ACSR,temp LDI temp,0x00 OUT DDRB,temp ; PORTB giriş LDI temp,0b ; PD0,PD1,PD2,PD3 input diğerleri output OUT DDRD,temp LDI temp,0b ; init PORTD OUT PORTD,temp CLR hat1_time_out ;ilk değerleri atama bölümü CLR hat2_time_out CLR temp LDI ZH,0 ;hat1 temp buffer' ı boşalt LDI ZL,hat1_temp_adres ST Z,temp LDI YH,0 ;hat2 temp buffer' ı boşalt LDI YL,hat2_temp_adres ST Y,temp LDI XH,0

8 PROGRAMLAMA DİLLERİNİN TARİHÇESİ İlk programın, Ada Lovelace tarafından Charles Babbage ın tanımlamış olduğu Analytical Engine i ile Bernoulli sayılarının hesaplanmasına ilişkin makalesinde olduğu söylenmektedir. Bu nedenle ilk gerçek anlamdaki programlama dillerinden birinin adı Ada Lovelace anısına ADA olarak isimlendirilmiştir larda ilk modern bilgisayar ortaya çıktığında, programcılar yalnızca assembly dili kullanarak yazılım yapabiliyorlardı * FORTRAN (1955), the "FORmula TRANslator * LISP, the "LISt Processor", * COBOL, the COmmon Business Oriented Language * ALGOL Algorithmic Language

9 APL BASIC PL/I Pascal Forth C Prolog SQL Ada C Perl Yapısal programlama Nesne yönelimli dillerin ortaya çıkışı 1990 lar, Internet Python Java PHP C# Tamamı nesne yönelimli dillerdir. Yeni programlama kavramlarından ziyade, programlamanın kolaylaşmasını ve taşınabilirliği amaçlamaktadırlar

10 PROGRAMLAMA DİLLERİNİN SINIFLANDIRILMASI Alçak seviyeli diller Assembler, sembolik diller Orta seviyeli Diller C, ADA Donanım tanımlama Dilleri: VHDL Yüksek seviyeli diller Pascal, Cobol, Fortran, Basic Çok yüksek seviyeli Diller Görsel diller (Visual C++, Delphi, Visual Basic, Java, C#,..) Veri tabanı yönetim dilleri (FoxPro,Paradox, Access, SQL,..) Bilimsel diller (Matlab, Mathcad,..)

11 PROGRAMLAMA DİLLERİNİN ÖZELLİKLERİ İfade yeteneği: Uygulamadaki Notasyonların, yada algoritmaların çok fazla değişikliğe uğramadan kullanılabilmesi Verimlilik: Daha küçük ve Hızlı bir kod ortaya çıkabilmesi Esneklik: Programlama kurallarının, yada argümanlarının esnek bir biçimde kullanılabilmesi Modülerlik: Alt programlama yeteneği Taşınabilirlik: İşletim sistemlerine yada çalışacak ortama göre program üzerinde az değişiklik gerekmesi Veri Türleri:Bir dilde dilin doğal desteği ile erişilebilecek ve türlerinin çokluğu önemlidir. Öğrenme Kolaylığı Yapısallık: Programlama tekniği, modülerliği de destekleyecek biçimde bloklar halinde yazmaya dayanır. Genellik: Yalnızca belirli alanlarda değil, her alanda kullanılabilme Nesne Yönelimlilik:Nesne tabanlı programlama desteği

12 TEMEL KAVRAMLAR

13 Bilgisayar Mimarileri-1 Temel Bilgisayar Mimarileri Von-Neumann mimarisi Harvard Mimarisi Von-Neumann Mimarisi CPU Kontrol Devresi (Ör: PC: Program Counter) ALU Bellek I/O

14 Bilgisayar Mimarileri-2 Program Belleği PM Adres yolu PM Veri yolu CPU DM Adres yolu DM Veri yolu Veri Belleği Harvard Mimarisi Günümüz tipik bilgisayarları Von-Neumann Mimarisine sahip Mikroişlemciler kullanırken (Intel x86, Pentium, AMD Athlon..), Özellikle Görüntü, ses işleme, yüksek hız gerektiren uygulamalarda Harward mimarisine sahip mikroişlemlerciler (DSP ler, ARM Cortex..)

15 Tipik bir Bilgisayar Sistemi 1. Donanım fiziksel aygıtlardır. 2. Yazılım ise yapılması gereken işleri yapabilmek için donanıma komutlar veren programlar topluluğudur.

16 Bilgisayar yazılımının türleri Sistem Yazılımı : Uygulama yazılımı : 1. Aygıt Yazılımı (Firmware) (BIOS) 1. Genel Amaçlı 2. İşletim Sistemi 2. Uygulamaya Özel 3. Sistem destek yazılımı 4. Sistem Geliştirme Yazılımı

17 Bilgisayar yazılımının türleri Sistem Yazılımı Aygıt Yazılımı: Sistemi oluşturan donanımların çalışması için gerekli olan yazılımlardır. İşletim sistemi: Kullanıcı arayüzü, ağ bağlantı arayüzleri, Dosya erişimi ve organizasyonu, Çoklu çalışma gibi hizmetleri sağlayan yazılımlardır. Örneğin: DOS, Windows, Linux, PARDUS, Unix vs.. Sistem destek yazılımları: Sistemle ilişkili faydalı yazılımlardır. Örneğin,Disk formatlayıcı, hesap makinesi, test ve iletişim yazılımları, Hyperterminal, Telnet vs.. Sistem Geliştirme Yazılımları: Bunlar, çeşitli kütüphaneler, Uygulama Programı arayüzü (API) (Winsock, setupapi, mmtools, SAPI, DDK..), Derleyiciler, Debugger lar..

18 Bilgisayar yazılımının türleri Uygulama Yazılımları Genel Amaçlı Kelime işlemciler, Veri tabanı yönetim programları, SpreadSheet programları.. Özel yazılımlar

19 Yazılım ve Donanım ilişkileri Uygulama yazılımı ile çalışan kullanıcılar Donanımla iletişim halindeki sistem yazılımı Doğrudan Sistem yazılımı ile etkileşim halindeki kullanıcılar yada Yazılım geliştiriciler

20 Yazılım Geliştirme Modeli Yazılım geliştirme modeli, programınızın kalitesini ve başarımını etkileyen kritik bir işlemdir. Eğer, programınızı düzgün biçimde yapılandırılmış geliştirme teknikleri ile dikkatlice tasarlarsanız, verimli, hatasız, bakımı kolay, anlaşılabilir bir program elde edersiniz Büyük ölçekli, modern programlama projeleri, yazılım geliştirme yaşam süreci olarak birbiri ile ilişkili evrelerden oluşur Örneklerden bir şelale (waterfall) yöntemidir.

21 Her bir adımdaki ilerleme oklarla gösterilmektedir İleri yönlü geliştirme

22 Yazılım Geliştirme Evreleri 1. Sistem Gereklilikleri : Önerilen yazılımın yapması amaçlanan işlerin belirlenmesi 2. Analiz : Yazılım açısından farklı alternatiflerin araştırılması 3. Tasarım : Sistemin nasıl inşa edileceğinin belirlenmesi 4. Kodlama : Program yazma işlemi. 5. Sistem Testi: Tüm programların birlikte test edilmesi 6. Bakım: Sistemin çalışır halde tutulması

23 Program Geliştirmede Yardımcı Araçlar-1 1. Yapısal (genellikle Hiyerarşik) tablolar

24 Program Geliştirmede Yardımcı Araçlar-2 2. Sözde (Pseudo) Programlar Sözde programlar, doğrudan konuşma dilinde ve programlama mantığı altında, eğer, iken gibi koşul kelimeleri ve > = < gibi ifadeler ile beraber yazılır. İyi bir biçimde yazılmış, sözde koddan, programlama diline kolaylıkla geçilebilir. Örnek: Verilen bir sıcaklık derecesine göre suyun durumunu belirten bir sözde program yazınız. Örnek Giriş/Çıkış Bu Program, Sıcaklığa göre suyun durumunu gösterir Su, Buz, Buhar Lütfen derece cinsinden sıcaklığı giriniz : 140 BUHAR elde edeceksiniz.

25 Örnek Sözde kod. 1. Program açıklama mesajı yaz. 2. Kullanıcın sıcaklığı gimesi için bir uyarı mesajı yaz. 3. Girilen Sıcaklığı Oku. 4. Durumu belirle Eğer Sıcaklık > 0 ise Eğer Sıcaklık >= 100 ise Durum = Buhar değilse Durum = Su degilse Durum= Buz 5. Sonucu Yaz

26 Akış Diyagramları Akış Diyagramı Sembolleri Sonlandırma Kutusu: Başlangıç yada bitişi gösterir İşlem kutusu:bir işlemin çalışmasını temsil eder Karar Kutusu:Bir karar verilmesi gerektiğinde kullanılır.

27 Akış Diyagramları Giriş, Çıkış kutusu Bağlantı kutusu Akış çubuğu

28 Akış Diyagramı Örneği Start Read R 1 Define variables false if R > 0 Print out the area A Ask for radius R true area A =3.1416*R 2 End 1

29 Yazılım Geliştirme Araçları Editörler- Tümleşik geliştirme ortamları(ide) Derleyicilerle birlikte kullanılır Derleyiciler- Bağlayıcılar (Compilers Linkers) Yorumlayıcılar (Interpreter) Editörler Program kodlarını yazmak için kullanılan, metin düzenleyicilerdir. Program kodları saf metin biçiminde yazıldığından, herhangi bir metin düzenleyicisi, program yazılımı için kullanılabilir. Kodlamadaki hatalar görülmez. Anahtar kelimeler, fonksiyonlar ve parametreleri, vb.. Tanımlar ayrı renklendirilmediğden kod yaznak daha zordur. Breakpoint, yada watch gibi, hata ayıklama unsurları yoktur. Notepad, Wordpad.. editör olarak kullanılabilir. Program derleme ve bağlama işlemi editör dışında genellikle komut satırı üzerinde yapılır.

30 IDE (Tümleşik geliştirme ortamı) Tümleşik geliştirme ortamları, Genellikle derleyicileri bağlayıcıları ortam içinden kullanabilmeyi yada derleyici ve bağlayıcıya ortam içinden erişme yollarını sağlarlar (Makefile vs..). Bunun yanı sıra; Derleyici ve bağlayıcı tümleşik olna yapılarda Hata ayıklama, Gözlem penceresi gibi bileşenler mevcuttur. Yazım işlemini kolaylaştıracak vurgulamalar ve uyarılar mevcuttur. Derleyici ve bağlayıcı parametreleri menülerden ayarlanabilir. Yardımlar mevcuttur. Her yazılım dilinin kendi IDE si mevcuttur. Ancak bazı IDE ler birden fazla yazılım dili için ortam sağlayabilir.

31 IDE (Tümleşik geliştirme ortamı) Programmer s NotePad

32 Gömülü sistem programlaması için Keil uvision3 IDE

33 Windows Ortamındaki geliştirmeler için MS VS C++ 6.0

34 DERLEYİCİLER BAĞLAYICILAR (COMPILERS -LINKERS Derleyiciler: Bir derleyici, bir metin editörü yada IDE üzerinde yazılan program kodlarını, makinenin anlayabileceği OBJ kodlara dönüştüren bir uygulama yazılımıdır. Derleyicilerin birçoğu, Program dilinin yanısıra makine dilinin(assembler) de kullanılmasına izin verir. Bağlayıcılar: Bir bağlayıcı, derleyici tarafından derlenmiş olan OBJ program kodlarını uygun bellek bölgelerine yerleştirerek, değişkenlerin ve sabitlerin bellek atamalarını ve ilklemelerini gerçekleyerek tek bir çalıştırılabilir program elde eden bir uygulama yazılımıdır (windows için exe dosya). Örnek derleyiciler ve bağlayıcılar: MS VC için CL.exe derleyici, Link.exe bağlayıcı Keil uvision 8051 için c51.exe derleyici, Ld51.exe bağlayıcı gcc.exe açık kaynaklı ücretsiz bir derleyici ve bağlayıcı Bir derleyici ve bağlayıcı komut satırından çalıştırılabileceği gibi bir makefile aracılığıyla da çalıştırılabilir.

35 .c.cpp.pas.obj.out.coff Editör Derleyici Bağlayıcı.exe.hex.bin.asm

36 YORUMLAYICILAR (INTERPRETERS) Yorumlayıcılar, program kodunu bir bütün olarak değerlendirmez. Program kodunu satır, satır yorumlayarak çalıştırırlar. Bu nedenle günümüzde derleyicilere göre daha kısıtlı uygulamalara sahiptirler, internet uygulamaları ve bilimsel alanda yaygın kullanılmaktadırlar. Bazı yorumlayıcılar, yazılan program satırını, daha etkin bir biçime çevirip, hemen uygularlar. Bunlar arasında: Perl, Phyton, Matlab, Mathcad gibi yorumlayıcılar sayılabilir. Bazı yorumlayıcılar ise, yorumlayıcı sistemin bir parçası olan bir derleyici tarafından önceden derlenip saklanmış kodları uygularlar. Java bunlar arasında sayılabilir.

37 SAYI SİSTEMLERİ Günlük yaşantımızda 10 luk sayı sistemi kullanılır. Ancak, bilgisayar sistemleri 2 lik sayı sistemini kullanılırlar. 10 luk sistemde taban 10, ikilik sistemde taban 2 dir. Sayı sistemlerinde sayıyı oluşturan her bir rakam digit olarak adlandırılır. Onluk sayı sistemlerinde herbir rakam decimal digit yada sadece digit ken, ikilik sistemde binary digit yada kısaca bit olarak adlandırılır digit lik onlu sayı bit lik ikili sayı Sayı sembolleri 0.. (Taban 1) arasındadır. Onluk düzende rakamlar 0..9, ikilik düzende rakamlar 0, 1 den oluşur. Sayıların oluşturulması = 1* * * * * * = 1* * * * * *2 0

38 BYTE VE WORD ve NIBBLE KAVRAMLARI Sekiz bitlik ikili sayılara bir byte lık sayılar denir bit yada bir byte dır. 16 bit uzunluklu sayılara 1 word luk sayılar sayılar denmesine rağmen, bu kavram bazen işlemcinin veri yolu uzunluğu kadar bit sayısı ile de eşleştirilmektedir byte lık yada 1 word luk sayı. Ayrıca her 4 bit, bir Nibble olarak adlandırılır.

39 POZİTİF VE NEGATİF SAYILAR Bir byte lık en küçük ve en büyük pozitif sayılara bakalım (decimal 0) (decimal 255) Buradaki tüm sayılar, pozitiftir. Bir başka deyişle sayı işaretsizdir. Negatif sayılar söz konusu olduğunda bu sayıların yarısının pozitif, yarısının negatif olduğu söylenebilir. Örneğin 1 byte lık sayı -127 ile +127 arasında değişecektir. İkilik sistemde negatif sayılar, çıkarma işleminin toplama aracılığıyla yapılabilmesini sağlamak amacıyla tümleyen sayılarla gösterilir. Tümleyen sayı, verilen sayıyı, o bit sayısı için temsil edilen en büyük sayıya tamamlayan sayıdır. (Pratikte bit evirerek yapılır.) Örneğin ın tümleyeni dir. (255 10). Bu türden tümleyene 1 e tümleyen sayı denir. Dikkat edilirse en ağırlıklı (en soldaki) bit negatif sayılar için 1 olmaktadır. Pratikte pek kullanılmaz, çünkü burada iki tane 0 söz konusudur ( ve ) ve işlemcinin doğrudan toplamasıyla çıkarma elde edilemez.

40 İkiye Tümleyen (2 s Complement) İkiye tümleyen sayıda tek bir 0 vardır. Sayılar -2 bitsayısı (2 bitsayısı-1 1) arasında değişir. Örneğin 8 bit için İkiye tümleyen sayı aşağıdaki şekilde elde edilir. 2 bitsayısı sayı Örnek : -20 -( ) sayısını 8 bitlik ikili sayı ile ifade edelim = =236= Pratik yöntem sayıyı evirip 1 eklemektir = Çıkarma işlemi Örneğin yi 2 ye tümleyenle hesaplayalım = (20 dec)

41 Hexadecimal sayılar (Hex) Bilgisayar sistemlerinde uzun bit dizilerini temsil etmek zor olacağı için yazım biçimi olarak hexadecimal sayılar tercih edilmektedir. Hex sayılar 16 lık sayılardır. Herbir Nibble bir Hex sayı ile temsil edilebilir. Böylelikle ikili sayının yazım uzunluğu 4 te bir digite düşecektir. Hex sistemde sayılar 16 sembolden oluşur ve aşağıdaki gibidir C D A 1110 E B 1111 F Örnek = 3A Hex, = E5 Hex =5DC967 Hex

42 KOD SİSTEMLERİ Bilgisayarlar yalnızca sayılarla çalışırlar, oysa bizim harflere ve diğer sembollere de gereksinimimiz vardır. Bu semboller de sayılara karşılık düşürülecek biçimde kodlanırlar. Program örneğin bu sayı ile karşılaşırsa ekrana karşılık düşen sembolü basar, yada klavyeden gelen sayının sembolik karşılığını, yazıcıdan çıkarır. Bir çok kodlama türü olmasına karşın dünyada bilgisayar ortamlarında ANSI tarafından 1963 yılında standartlaştırılan ASCII (American National Code for Information Interchange) kodlaması yoğun olarak kullanılamaktadır. Ancak günümüzde, ASCII kodları çok dilliği sağlayabilmek için yetersiz kaldığından UNICODE kodlaması yaygınlaşmaktadır. Ancak pek çok uygulamada ASCII kodlaması hala geçerliliğini korumaktadır. ASCII temel olarak 7 bit tir. 127 karakterden oluşur. Ama Extended kısmıyla birlikte 8 bit kullanılmaktadır. Ancak genişletilmiş kısımdaki semboller yazılım ortamına göre değişebilmektedir

43 ASCII İlk 128 sembol

44 ASCII genişletilmiş kısım

45 C PROGRAMLAMA DİLİ

46 TARİHÇE VE STANDARTLAŞMA C Dili, Dennis Ritchie ve arkadaşları tarafından 1972 yılında AT&T Bell laboratuarlarında, genel amaçlı bir dil olarak BCPL ve B dillerinden geliştirilmiştir. Unix işletim sistemini yazabilmek amacıyla geliştirilmiştir. Donanım bağımsızdır lerin sonunda Klasik C ye dönüşmüştür yılında ANSI tarafından standartlaştırılmıştır. Standart ANSI tarafından 1999 da güncellenmiştir. Günümüzde hemen hemen tüm işletim sistemleri C yada C++ ile yazılmıştır. C++, C nin nesne yönelimli yapılar içeren daha gelişmiş bir halidir.

47 C PROGRAMLAMA DİLİNE GİRİŞ C yapısal bir programlama dilidir. C yüksek seviyeli bir dildir. Hemen hemen makine ve işletim sistemi bağımsızdır. Yazılımcının, programın çalışacağı bilgisayar yerine problem üzerine yoğunlaşmasını sağlar. C dili, büyük küçük harf duyarlıdır.

48 Temel Kavramlar Atom (Token): Bir programlama dilinde anlam taşıyan en küçük birimdir. #include <stdio.h> void main() { } int Deger1,Deger2; printf( Lütfen Bir Sayı Giriniz:\n ); scanf( %d,&deger1); Deger2=Deger1 * Deger1; printf( Sayının Karesi =%d\n,deger2); Burada # include < stdio.h > void main ( ) { int Deger1, Deger2 ; printf ( Lütfen Bir Sayı Giriniz:\n ) ; vb.. birer atomdur.

49 ATOMLARIN SINIFLARI Atomları 6 sınıfa ayırabiliriz. 1. Anahtar kelimeler:programlama dili için belli bir anlam taşıyan ve değişken olarak kullanılması yasak olan sözcüklerdir Örnek: printf, scanf, include, int 2. Değişkenler: Bellekte geçici yada kalıcı bir yer belirten belirli yazım kurallarına göre isimlendirilen atomlardır. Örnek: Deger1, Deger2 3. Operatörler: Tanımlanmış bir takım işlemleri yapan atomlardır. Örnek: +, -, *, /, &, =, ==, <, <<, >>...

50 4. Sabitler: Değişken bilgi içermeyen atomlardır. Örnek: 10, String ler: İki tırnak arasındaki karakterlerden oluşan atomlardır. Örnek: Lütfen Bir Sayı Giriniz:\n 6. Ayraçlar: Ayraç ve sonlandırıcı olarak kullanılan atomlardır. Örnek: {, }, ; gibi.

51 Nesne Bellekte yer kaplayan ve değerlerine erişilebilen bölgelere Nesne denir Nesneler aşağıdaki parametreler ile tanımlanır. İsimleri: Nesnelerin yazılımcı tarafından belirlenen adıdır. Değerleri: Nesnelerin gösterdiği bellek bölgesindeki değerleridir. Türleri: Nesnelerin, bellekte kapladığı yerler ve derleyici tarafından nasıl değerlendirileceğidir. Örneğin char, integer, float vs.. Ömürleri ve geçerli olduğu bölgeler: Nesnenin mevcut olduğu süre ve yazılının hangi kısımlarında kullanılabileceğini ifade eder.

52 Örnek : z= x+y; a=200; Burada z, x, ve a birer nesnedir. a nesnenin adıdır, nesnenin değeri 200 dür. Nesne sabit bir değere sahip olabileceği gibi değişken bir değere de sahip olabilir. Buna göre değişken yada sabit olarak isimlendirilir. İfade Değişken, operatör ve sabitlerin oluşturduğu işlemlere ifade denir. X-y+1, 2*x+y gibi..

53 Sol Taraf Değeri (Left Value) İçerisine değer atanabilen nesnelere sol taraf değeri denilir. Örneğin y=x+2; burada y sol taraf değeridir. x+2 ise sol taraf değeri olmaz. Sol taraf değerleri Değişkenler, a,b dizi elemanları a[1], b[10] Göstericiler *a, **b gibi nesnelerden oluşur.

54 C derleyicisinin içeriği C derleyicileri hız ve verimlilikler assembly diline yakın bir kod üretirler. Ancak, bunun yanı sıra, yüksek seviyeli bir dilin özelliklerini de içerirler C derleyicileri, birleşik nesneler üzerinde işlem yapmaz ( C++ bu konuda farklılaşmıştır), Giriş-Çıkış olanakları sunmaz, dosya erişim yöntemleri sağlamaz. Tüm bu yüksek seviyeli mekanizmalar, ayrıca çağrılacak bir standart fonksiyonlar kütüphanesi ile sağlanır.

C Programlama Dili'ne Giriş

C Programlama Dili'ne Giriş Ders 1: Giriş Giriş C Programlama Dili'ne Giriş Bu ilk derste, bir C programın nasıl derlenip çalıştırılacağı ve Internet'te bulabileceğiz derleyicilerden bahsedilecektir. En basit C programının derleyip

Detaylı

TEMEL BİLGİSAYAR TEKNOLOJİLERİ KULLANIMI

TEMEL BİLGİSAYAR TEKNOLOJİLERİ KULLANIMI EDİTÖR: YRD. DOÇ.DR. HASAN H. BALIK TEMEL BİLGİSAYAR TEKNOLOJİLERİ KULLANIMI Ahmet TEKİN Ayhan AKBAL Bahadır SEVİNÇ Fatih ERTAM Harun H. TUZSUZOĞLU İhsan SERHATLIOĞLU Kemal BALIKÇI M. Fatih TALU Musa ÇIBUK

Detaylı

C NASIL BİR DİL?.. PROGRAMIN ÇALIŞMASI

C NASIL BİR DİL?.. PROGRAMIN ÇALIŞMASI 1 Programlama Dillerinin Seviyelerine Göre Sınıflandırılması Önce seviye kavramının ne anlama geldiğini açıklamak gerekmektedir. Seviye, bir programlama dilinin insan algılamasına olan yakınlığının bir

Detaylı

ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ

ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ TEMEL MANTIK DEVRELERİ 522EE0245 Ankara, 2012 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer

Detaylı

Bö lü m 1: Bilgi Teknölöjilerinde Temel Kavramlar

Bö lü m 1: Bilgi Teknölöjilerinde Temel Kavramlar Bö lü m 1: Bilgi Teknölöjilerinde Temel Kavramlar Hazırlayan: Levent Emmüngil & Orçün Madran Güncelleme: Halil Ersoy (Eylül 2013) Bü könü bittiğinde; Bilgisayarın mimarisi hakkında bilgi edinebilecek Bilgisayarın

Detaylı

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALT AĞLAR 481BB0051 Ankara, 2012 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri kazandırmaya

Detaylı

İŞLETİM SİSTEMLERİNE GİRİŞ - 2. Sistem, sistem kaynaklarını belli bir hiyerarşi içinde kullanıcının hizmetine

İŞLETİM SİSTEMLERİNE GİRİŞ - 2. Sistem, sistem kaynaklarını belli bir hiyerarşi içinde kullanıcının hizmetine İŞLETİM SİSTEMLERİNE GİRİŞ - 2 Kaynakların Paylaşımı (Resource Sharing) Sistem, sistem kaynaklarını belli bir hiyerarşi içinde kullanıcının hizmetine sunar. Bir işletim sisteminde paylaşılan kaynaklar

Detaylı

Dr. Musa KILIÇ Öğretim Görevlisi http://kisi.deu.edu.tr/musa.kilic

Dr. Musa KILIÇ Öğretim Görevlisi http://kisi.deu.edu.tr/musa.kilic Dr. Musa KILIÇ Öğretim Görevlisi http://kisi.deu.edu.tr/musa.kilic BİLGİSAYAR DONANIM Donanım birimleri ekran, klavye, harddisk, ram YAZILIM Yazılımlar ise bilgisayarın donanım yapısını kullanılır hale

Detaylı

T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ VERİ SIKIŞTIRMADA YENİ YÖNTEMLER Altan MESUT Doktora Tezi Bilgisayar Mühendisliği Anabilim Dalı 2006 EDİRNE Danışman: Yrd. Doç. Dr. Aydın CARUS i ÖZET Bu

Detaylı

HARDWARE DESCRIPTION LANGUAGE (HDL)

HARDWARE DESCRIPTION LANGUAGE (HDL) Giriş Giriş Verilog bir donanım tanımlama dilidir(hardware DESCRIPTION LANGUAGE (HDL)). Bir donanım tanımlama dili dijital sistemleri tanımlamak için kullanılan bir dildir: örneğin, bir ağ anahtarı, bir

Detaylı

SAĞLIK KURUMLARINDA BİLGİ SİSTEMLERİ

SAĞLIK KURUMLARINDA BİLGİ SİSTEMLERİ T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 2862 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1819 SAĞLIK KURUMLARINDA BİLGİ SİSTEMLERİ Yazarlar Yrd.Doç.Dr. Oğuz IŞIK (Ünite 1) Yrd.Doç.Dr. Ali YILMAZ (Ünite 2, 3) Doç.Dr.

Detaylı

BULANIK DOĞRUSAL PROGRAMLAMA VE BİR BİSKÜVİ İŞLETMESİNDE OPTİMUM ÜRÜN FORMÜLÜ OLUŞTURMA

BULANIK DOĞRUSAL PROGRAMLAMA VE BİR BİSKÜVİ İŞLETMESİNDE OPTİMUM ÜRÜN FORMÜLÜ OLUŞTURMA T.C. KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ BULANIK DOĞRUSAL PROGRAMLAMA VE BİR BİSKÜVİ İŞLETMESİNDE OPTİMUM ÜRÜN FORMÜLÜ OLUŞTURMA Hazırlayan Bayezid GÜLCAN İşletme Anabilim Dalı

Detaylı

UNIVERSAL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ ALTYAPI YÖNETİM SİSTEMİ TEKNOLOJİSİ ve ÇALIŞMA PRENSİPLERİ

UNIVERSAL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ ALTYAPI YÖNETİM SİSTEMİ TEKNOLOJİSİ ve ÇALIŞMA PRENSİPLERİ UNIVERSAL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ ALTYAPI YÖNETİM SİSTEMİ TEKNOLOJİSİ ve ÇALIŞMA PRENSİPLERİ Universal Bilgi Teknolojileri Ltd. Şti. 2010. Tüm hakları saklıdır. Sayfa 1 ALTYAPI YÖNETİM SİSTEMİ MODELLEME VE

Detaylı

GİRİŞ Gümrük Birliği nin en temel özelliği üye ülkelerin kendi aralarındaki ticarette hiçbir şekilde miktar ve gümrük vergisi kısıtlamalarının bulunmaması ve üçüncü ülkeler ile ticaretlerinde de ortak

Detaylı

ölçme ve değerlendirme

ölçme ve değerlendirme kpss 2015 konu anlatımlı ayrıntılı çözümlü örnekler uyarılar pratik bilgiler çıkmış sorular ve açıklamaları ÖSYM tarzına en yakın özgün sorular ve açıklamaları ölçme ve değerlendirme 2014 kpss de 68 soru

Detaylı

Özgür ve Açık Kaynak Kodlu Masaüstü CBS Yazılımları Üzerine: Karşılaştırmalı ve Sistemli Bir Değerlendirme

Özgür ve Açık Kaynak Kodlu Masaüstü CBS Yazılımları Üzerine: Karşılaştırmalı ve Sistemli Bir Değerlendirme : (Free and Open Source Desktop GIS Software Programs: A Comparative and Systematic Evaluation) Burak BEYHAN 1, Burak BELGE 2, Fikret ZORLU 1 1 Mersin Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, Şehir ve Bölge Planlama

Detaylı

to know -bilmek filenden türetilip enformasyon süreci sonunda elde edilen bilgilerin içselleştirilmesiyle ilgili olduğunun altını çizmişlerdir.

to know -bilmek filenden türetilip enformasyon süreci sonunda elde edilen bilgilerin içselleştirilmesiyle ilgili olduğunun altını çizmişlerdir. İnsanlar artık geçmişe oranla her gün daha çok bilgiye, daha farklı yöntemlerle, sesli, görüntülü, elektronik, basılı vb. dosyalara ulaşmaktadırlar. Her gün okumak durumunda kaldığımız yazışmalar, e-postalar,

Detaylı

MSP430 LaunchPad Geliştirme Seti artık USB bağlantı özelliğine sahip!

MSP430 LaunchPad Geliştirme Seti artık USB bağlantı özelliğine sahip! 1 Başlarken MSP430 LaunchPad Geliştirme Seti artık USB bağlantı özelliğine sahip! MSP-EXP430F5529LP (ya da F5529 LaunchPad ), MSP430F5529 USB mikro denetleyici için masrafsız ve sade bir geliştirme setidir.

Detaylı

Bölümün Amacı: Bu bölümde işletim sistemleriyle ilgili teorik konular verilerek, güncel işletim sistemleri tanıtılmıştır.

Bölümün Amacı: Bu bölümde işletim sistemleriyle ilgili teorik konular verilerek, güncel işletim sistemleri tanıtılmıştır. GİRİŞ Bölümün Amacı: Bu bölümde işletim sistemleriyle ilgili teorik konular verilerek, güncel işletim sistemleri tanıtılmıştır. Neler Öğreneceksiniz: Bu bölümü bitiren kişi: 1.İşletim sistemleriyle ilgili

Detaylı

TEMEL BİLGİSAYAR. Ders Notları. Yard. Doç. Dr. Seyit Okan KARA

TEMEL BİLGİSAYAR. Ders Notları. Yard. Doç. Dr. Seyit Okan KARA TEMEL BİLGİSAYAR Ders Notları Yard. Doç. Dr. Seyit Okan KARA Temel Kavramlar Sayı ve Kodlama Sistemleri Bilgisayarın Kullanım Alanları ve Bilgisayarda Ölçü Birimleri Anakart, İşlemci (CPU), ROM ve RAM,

Detaylı

Temel Bilgisayar Programlama ve BASIC Diline Giriş

Temel Bilgisayar Programlama ve BASIC Diline Giriş Temel Bilgisayar Programlama ve BASIC Diline Giriş Ders Notları Selahattin ERGEÇ-Mustafa Y.ATA KAPSAM 1. Temel Bilgisayar Donanım-Yazılım Bilgileri 2. Simgeler, Değişmezler ve Değişkenler 3. Aritmetiksel

Detaylı

TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ UYGULAMALARININ YAPISAL EŞİTLİK MODELİ İLE ANALİZİ

TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ UYGULAMALARININ YAPISAL EŞİTLİK MODELİ İLE ANALİZİ T. C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI SAYISAL YÖNTEMLER BİLİM DALI DOKTORA TEZİ TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ UYGULAMALARININ YAPISAL EŞİTLİK MODELİ İLE ANALİZİ ERGÜN EROĞLU

Detaylı

TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİNDE BİLGİ SİSTEMLERİ: HAVACILIK YER HİZMETLERİNDE UÇUŞ ZAMANLAMASI İÇİN BİLGİ PAYLAŞIM MODELİ

TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİNDE BİLGİ SİSTEMLERİ: HAVACILIK YER HİZMETLERİNDE UÇUŞ ZAMANLAMASI İÇİN BİLGİ PAYLAŞIM MODELİ HAVACILIK VE UZAY TEKNOLOJİLERİ DERGİSİ OCAK 2014 CİLT 7 SAYI 1 (1-23) TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİNDE BİLGİ SİSTEMLERİ: HAVACILIK YER HİZMETLERİNDE UÇUŞ ZAMANLAMASI İÇİN BİLGİ PAYLAŞIM MODELİ Mehmet YÖRÜKOĞLU

Detaylı

Sertifikalı Test Uzmanı Temel Seviye Ders Programı

Sertifikalı Test Uzmanı Temel Seviye Ders Programı Sertifikalı Test Uzmanı Temel Seviye Ders Programı Yayın Versiyon 2011 International Software Testing Qualifications Board Telif Hakkı Bildirimi Kaynağı gösterildiği takdirde dokümanın tümü veya bir kısmı

Detaylı

İÇİNDEKİLER KM. LL2WT.004

İÇİNDEKİLER KM. LL2WT.004 İÇİNDEKİLER 1. GENEL ÖZELLİKLER... 4 2. TEKNİK ÖZELLİKLER... 5 3. SERTİFİKALAR... 6 3.1. Yönetmelikler ve Standartlar... 6 4. AÇIKLAMALAR... 7 4.1. Kurulum, Çalıştırma ve Bakım Sırasında Dikkat Edilecek

Detaylı

BİLGİ TEKNOLOJİLERİ YÖNETİMİ VE DENETİM İLKELERİ

BİLGİ TEKNOLOJİLERİ YÖNETİMİ VE DENETİM İLKELERİ BİLGİ TEKNOLOJİLERİ YÖNETİMİ VE DENETİM İLKELERİ Ahmet TOPKAYA Sayıştay Başdenetçisi Sanayi toplumundan bilgi toplumuna geçiş ile rekabet üstünlüğü yaratmada bilgi ve teknolojinin rolünün artmış olmasından

Detaylı

ÖZELLİK GÜDÜMLÜ PROGRAMLAMA ( FEATURE DRIVEN PROGRAMMING )

ÖZELLİK GÜDÜMLÜ PROGRAMLAMA ( FEATURE DRIVEN PROGRAMMING ) ÖZELLİK GÜDÜMLÜ PROGRAMLAMA ( FEATURE DRIVEN PROGRAMMING ) Hazırlayan: 20122196 Melih KANDEMİR Hacettepe Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü IV.Sınıf Öğrencisi İçerik 1.Çevik Programlama Paradigması

Detaylı

UMS 38 MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR UYGULAMA ÖRNEĞİ

UMS 38 MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR UYGULAMA ÖRNEĞİ UMS 38 MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR UYGULAMA ÖRNEĞİ UMS 38, başka bir Standartta özel hüküm bulunmayan maddi olmayan duran varlıklarla ilgili muhasebeleştirme yöntemlerini belirleyen Uluslararası Muhasebe

Detaylı

11. SINIF MATEMATİK KONU ÖZETİ

11. SINIF MATEMATİK KONU ÖZETİ 2012 11. SINIF MATEMATİK KONU ÖZETİ TOLGA YAVAN Matematik Öğretmeni 1.ÜNİTE: KARMAŞIK SAYILAR x 2 +3=0 gibi denklemlerin gerçek sayılarda çözümü olmadığından bu denklemlerin boş kümeden farklı çözüm kümeleri

Detaylı

Bilimsel Bir Araştırma Ödevi Nasıl Hazırlanır?

Bilimsel Bir Araştırma Ödevi Nasıl Hazırlanır? Bilimsel Bir Araştırma Ödevi Nasıl Hazırlanır? **Bu e kitap www.kutuphanem.net ve www.odevsitesi.com adreslerinden ücretsiz olarak indirilebilir. ÖDEV VE TEZLERİNİZİN ARAŞTIRILMASI KAYNAK TARAMASI YAZILMASI

Detaylı