Yarışma Sınavı. 5 I- Sıcaklıkların Ekvator'dan kutuplara doğru

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Yarışma Sınavı. 5 I- Sıcaklıkların Ekvator'dan kutuplara doğru"

Transkript

1 A A 1 Bir bölgenin aşağıdaki özelliklerinden hangisi o bölgenin iklimi ile ilgili değildir? A ) Sıcaklık düzeni B ) Bitki örtüsü C ) Yağış rejimi D ) Yerleşme özellikleri E ) Nüfus yapısı 2 Gelişmekte olan bir ülkenin nüfusuyla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez? A ) Nüfus artış hızı fazladır. B ) Ortalama yaşam süresi uzundur. C ) Genç nüfus sayısı fazladır. D ) Göçe katılan nüfus fazladır. E ) Okur-yazar oranı artmaktadır. 3 Aşağıdakilerden hangisinin hava sıcaklığına etkisi diğerlerine göre daha azdır? A ) Deniz akıntıları B ) Enlem C ) Bitki örtüsü D ) Rüzgarlar E ) Denizler 5 I- Sıcaklıkların Ekvator'dan kutuplara doğru azalması. II- Paralel uzunluklarının Ekvator'dan kutuplara doğru azalması. III- Dünya'nın dönüş hızının Ekvator'dan kutuplara doğru azalması. Yukarıdaki özellikler aşağıdakilerden hangisiyle ilgilidir? A ) Güneş'in geliş açısıyla B ) Güneş'in doğuş ve batışıyla C ) Dünya'nın şekliyle D ) Dünya'nın günlük hareketiyle E ) Dünya ekseninin yörünge düzlemini dik kesmemesiyle 6 Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A ) Küresel ısınma Dünya'nın yıllık yağış miktarını da artırdı. B ) Yaz koşullarının yaşandığı yerlerde yağış oluşmaz. C ) Türkiye'de yazın en soğuk bölge Doğu Anadolu Bölgesi'dir. D ) Granit volkanik bir taştır. E ) Mermer başkalaşım kayacıdır. 4 Deprem ve volkanizma gibi hareketler kaynağını nerden alır? A ) İç çekirdekten B ) Litosferden C ) Dış çekirdekten D ) Mantodan E ) Hidrosferden 7 Aşağıdakilerden hangisi küresel ısınmanın sebeblerinden biridir? A ) Hayvan türleriniz azalması B ) Ölümlerin artması C ) Sanayi faaliyetleri D ) Buzulların azalması E ) Ormanların çoğalması 1

2 A A 8 Püskürük ve tortul kayaçların sıcaklık ve basınç gibi nedenlerle değişmesiyle oluşan kayaçlara başkalaşmış kayaçlar denir. Aşağıdakilerden hangisi başkalaşmış kayaçlardandır? A ) Kalker B ) Bazalt C ) Mermer D ) Granit E ) Andezit 9 Bir ülkenin enlem faktörü aşağıdakilerden hangisi üzerinde etkilidir? A ) Toprak B ) Jeolojik özellik C ) Yeryüzü şekli D )İklim E ) Nüfus artışı 10 Aşağıdaki tarım ürünlerinden hangisi Dünya'da kültüre alınmış en değerli tarım ürünü özelliğini taşımaktadır? A ) Çay B ) Kahve C ) Mısır D ) Pamuk E ) Susam 11 1/ ölçekli bir harita fotokopi ile 1/ ölçeğine küçültülmüştür. Buna göre küçültülen harita ilk haritanın kaçta kaçı olur? A ) 1/2 B ) 1/16 C ) 1/4 D ) 1/8 E ) 1/6 12 Aşağıda verilen koordinat değerlerinden hangisi Türkiye'nin matematik konumuna aittir? A ) Kuzey paralelleri, Doğu Meridyenleri B ) Güney paralelleri, Batı Meridyenleri C ) Kuzey paralelleri, Doğu Meridyenleri D ) Güney paralelleri, Batı Meridyenleri E ) Kuzey paralelleri, Doğu Meridyenleri 13 Yaz mevsiminin yağışlı geçtiği bir bölgede aşağıdaki ürünlerden hangisinin tarımı yapılır? A ) Mercimek B ) Arpa C ) Buğday D ) Pamuk E ) Mısır 2

3 A A 14 Aşağıdakilerden hangisi karstik bir ova özelliğinde değildir? A ) Elmalı ovası B ) Düzce ovası C ) Muğla ovası D ) Tefenni ovası E ) Korkuteli ovası 18 Aşağıdakilerden hangisi Türkiyenin bazı yörelerinde görülen dağınık yerleşmenin nedeni olarak söylenemez? A ) Su kaynaklarının bol olması B ) Arazilerin parçalı olması C ) Geleneksel yapı D ) Yeryüzü şekillerinin engebeli olması E ) Tarım alanlarının küçük ve dağınık olması 15 Türkiye'de iklimin aşağıdakilerden hangisi üzerinde en az etkisi vardır? A ) Tarımsal faaliyetlerin B ) Turizm faaliyetlerinin C ) Mesken tiplerinin D ) Sanayi faaliyetlerinin E ) Su rezervlerinin 19 Aşağıdaki şehirlerin hangisinde sanayi daha az gelişmiştir? A ) Gümüşhane B ) Çorum C ) Gaziantep D ) Denizli E ) Kayseri 16 Aşağıdaki göllerden hangisi Marmara Denizi'nin çevresinde yer almaz? A ) İznik B ) Manyas C ) Sapanca D ) Eğirdir E ) Ulubat 17 Aşağıdaki platolardan hangisinin yapısı daha çok volkanik kayaçlardan oluşmuştur? 20 I- Türkiye'de yaz mevsiminde etkilidir. II- Alçalan hava hareketlerine bağlı olarak gelişir. III- Sıcak ve kuru etki yapar. Yukarıda özellikleri verilen basınç merkezi aşağıdakilerden hangisidir? A ) İzlanda AB merkezi B ) Asor YB merkezi C ) Sibirya YB merkezi D ) Basra AB merkezi E ) Ekvatoral AB merkezi A ) Gaziantep-Urfa plâtosu B ) Erzurum-Kars plâtosu C ) Obruk Plâtosu D ) Bozok Plâtosu E ) Taşeli platosu 3

4 A A 21 Aşağıdaki tarım ürünlerinden hangilerinin ekimi devlet kontrolünde yapılmaktadır? A ) Muz-Yulaf B ) Keten-Arpa C ) Mercimek-Buğday D ) Çeltik-Kenevir E ) Pamuk-Üzüm 22 Kazakistanla ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi doğrudur? A ) Geniş tarım alanları bulunur. B ) Bozkırlıklar geniş yer kaplar. C ) Nükleer güç sahibidir. D ) Bağımsız bir ülkedir. E ) Hepsi 23 Aşağıdakilerden hangisi Ekvatoral İklim Bölgesinin özelliklerinden biri olamaz? A ) Yağışlar konveksiyonel şeklindedir. B ) Akarsuları Eylül ayında kabarır. C ) Akarsularının akımı yüksektir. D ) Dört mevsimin özellikleri belirgindir. E ) Geniş yapraklı ağaç ormanları yaygındır. 24 Güney Amerika ülkelerinin gelişememesinin en önemli sebebi aşağıdakilerden hangisidir? 25 Almanya endüstri alanında dünyanın en ileri ülkelerindendir. Oysa yeraltı kaynakları bakımından hiç de zengin değildir. Yukarıdaki garagrafa göre aşağıdakilerden hangi sonuca varılabilir? A ) Gelişmiş ülkeler tarımda geri kalmıştır B ) Almanyada ithalatın az olduğu C ) Endüsriyel gelişme ülkenin yalnız kendi doğal kaynaklarına bağlı değildir D ) Endüsrileşmede en önemli faktör iş gücüdür E ) Yeraltı kaynakları fakir olan ülkeler kalkınır 26 Aşağıdakilerden hangisi Yeni Zelanda'nın bir özelliği değildir? A ) Kalkınmış bir ülkedir B ) Kentleşme çok yüksektir C ) Sanayileşmiş bir ülkedir D )İleri tarım yöntemleri uygulanır E ) Kivi meyvesini geliştiren ülkedir 27 Aşağıda Mısırla ilgili bilgilerden hangisi yanlıştır? A ) Günlük sıcaklık farkı yoktur B ) Başkenti Kahire'dir C ) Kuzey yarıkürededir D ) Yıllık sıcaklık farkı çok fazladır E ) Akdeniz ülkesidir A ) Gelişmiş Dünya ülkelerinin müdahaleleri B ) Hammadde yetersizliği C ) Yerlilerin engellemeleri D ) Yatırımcı ruhunun olmaması E ) Enerjilerinin yetersizliği 4

5 A A 28 Aşağıdaki ülkelerden hangisinin Karadeniz'e kıyısı yoktur? A ) Gürcistan B ) Romanya C ) Bulgaristan D ) Ermenistan E ) Rusya Federasyonu 29 Aşağıdakilerden hangisi Bulgaristan-Türkiye sınır kapısıdır? A ) Sarp B ) Kapıkule C ) İpsala D ) Gürbulak E ) Esendere 30 Aşağıdakilerden hangisi doğrudur? A ) Hindistan Asya'nın en güneyinde yer alır B ) Arjantin doğal kaynaklar bakımından zengin bir ülkedir C ) En kalkınmış kıta Avrupa'dır D ) Mısır Türkiye'den daha güneyde bulunur E ) Hepsi 31 I- Nükleer santrale (Metsamor) sahiptir. II- Aras ırmağı, Türkiye ile sınırının bir kısmını oluşturur. III- Bakır çıkarımı ve işletmeciliği önemlidir. Yukarıda özellikleri belirtilen ülke, aşağıdakilerden hangisidir? A ) Gürcistan B ) Ermenistan C ) İran D ) Azerbaycan E ) Bulgaristan 32 Karpaz yarımadasının, IV. Zamandan önce İskenderun Körfezi ile birleşik olduğu düşünülmektedir. Buna göre Beşparmak Dağları ile Trodos Dağları arasında bulunan Orta Çukur Alan, Anadolu'nun hangi ovasının uzantısı sayılmaktadır? A ) Çukurova B ) Burdur Ovası C ) Harran Ovası D ) Antalya Ovası E ) Amik Ovası 33 Kıbrıs'ın kuzey sahili boyunca bir duvar gibi uzanan Beşparmak Dağları iç kısımlarla kıyı bölgesini birbirine bağlayan üç boğazla dört bölüme ayrılmıştır Bu boğazlardan en doğuda olan hangisidir? A ) Geçitköy Boğazı B ) Mağusa Boğazı C ) Mersinlik - Tatlusu Boğazı D ) Girne Boğazı E ) Geçitkale Boğazı 5

6 A A 34 Ülkemizde su sorununu çözmek amacıyla çeşitli göletler inşaa edilmiştir. En büyük göletimiz hangisidir? A ) Mersinlik B ) Karşıyaka C ) Gemikonağı D ) Geçitkale E ) Değirmenlik 35 İklim, yeryüzü şekilleri ve yükseklik gibi etmenler bir alanda bitki örtüsünün gelişmesini etkileyen en önemli faktörlerdendir. Buna bağlı olarak ülkemizde iç ova dediğimiz alanda hangi bitki örtüsü hakimdir? A ) Bodur Orman B ) Garik C ) Maki D ) Bozkır E ) Step 37 Ülkemiz tarımında önemli bir yere sahip olan patates üretimi, sulama olanaklarının bulunduğu tüm yörelerde yapılmakla beraber bazı alanlarda daha yoğun olarak görülmektededir. Aşağıdakilerden hangisi bu alanlar arasında sayılamaz? A ) Esentepe B ) Yeşilköy C ) Beyarmudu D ) Çayönü E ) Doğancı 38 Ülkemizde yaz dönemlerinde ileri saat uygulaması yapılır. Londra saatine göre iki saat ileri olan bu saat dilimi hangisidir? A ) III.Saat Dilimi B ) Batı Avrupa Saat Dilimi C ) Doğu Avrupa Saat Dilimi D ) I. Saat Dilimi E ) Greenwich Saat Dilimi 36 Turizm, ülkemiz ekonomisinin başlıca gelir kaynaklarından birisidir. Her geçen yıl gelişme gösteren bu sektörde tarihi eserler büyük önem taşır. Aşağıdaki tarihi alanlardan hangisi Girne bölgesinde yer almaz? A ) Batık Gemi Müzesi B ) Bufavento Kalesi C ) Ağa Cafer Paşa Camii D ) Güzel Sanatlar Müzesi E ) Venedik Sütunu 39 Gazi Mağusa kıyılarında kıyı çizgisi oldukça girintisiz ve geriye doğru düz olduğundan kıyılar genellikle plaj olarak kullanılır.bu kıyıların alçak kıyı özelliği taşımasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir? A ) Dalga aşındırması düz kıyıların oluşumuna neden olmuştur. B ) Bu oluşumda ana etken sert rüzgarlardır. C ) Bu kıyılarda dalga biriktirmesi vardır. D ) Aşırı erozyon bu yapıya neden olmuştur. E ) Akarsu alüvyonları bu yapıya neden olmuştur. 6

7 A A 40 Kıbrıs Akdeniz'in üçüncü büyük adasıdır. Aşağıdaki adalardan hangisi Kıbrıs'tan büyüktür? A ) Rodos B ) Girit C ) Sicilya D ) Korsika E ) Sakız 43 Aşağıdakilerden hangisi insanlığın Ortak Mirası için söylenemez? A ) Toplumlar ortak mirası tek başlarına sahiplenebilirler. B ) İnsanlığın bu güne kadar yarattığı bütün değerlerdir. C ) Bütün insanlığa aittir. D ) Sanat, düşünce, bilim, edebiyat ortak mirastır. E ) Ortak miras insanların varoluşuyla başlar. 41 İnsanın insanca yaşayabilmesi için mutlak ve öncelikli haklar olarak tanımlanan temel haklardan birisi de "Konut Dokunulmazlığı"dır. Aşağıdaki temel haklardan hangisinin konut dokunulmazlığı ile ilişkisi en fazladır? A ) Yaşama hakkı B ) Eğitim hakkı C ) Seçme ve seçilme hakkı D ) Özel yaşamın gizliliği E ) Yerleşme hakkı 42 Aşağıdakilerden hangisi insan haklarının gelişim süreci içerisinde yer almaz? A ) Yaşanan iki dünya savaşı insan haklarının tanınıp korunmasını zorunlu hale getirdi. B ) 10 Aralık İnsan Hakaları Günü olarak kutlanmaya başlandı. C ) A.B. yayınladığı İnsan Hakları Evrensel bildirgesi ile insan haklarını güvence altına almıştır. D ) 1948'de İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi imzalandı. E ) B.M. İnsan Hakları kavramının gelişmesinde çok etkili oldu. 44 Anayasamıza göre hiç kimse eğitim hakkından yoksun bırakılamaz. Buna göre ülkemizde zorunlu eğitim yaşı kaçtır? A ) 12 B ) 15 C ) 14 D ) 17 E ) Ülkemizde aşağıdaki demokratik sistemlerden hangisi uygulanır? A ) Yarı doğrudan demokrasi B ) Teokratik demokrasi C ) Doğrudan demokrası D ) Yarı temsili demokrasi E ) Temsili demokrasi 7

8 A A 46 Dünya barışına eğitim, kültür ve bilim yoluyla katkıda bulunan kuruluş hangisidir? A ) Avrupa Birliği B ) Dünya Sağlık Örgütü C ) Birleşmiş Milletler D ) Nato E ) Unesco 49 Aşağıdakilerden hangisi Ortaçağ Avrupa'sında demokrasiyi olumsuz yönde etkilemiştir? A ) Yunanistan'da kurulan beşyüzler meclisi B ) Derebeylik rejimi C ) Roma'da kurulan Senato D ) Magna Carta Antlaşması E ) Kavimler Göçü 47 Yürütme görevi; devletin vatandaşlarına hizmet vermesi için gerekli etkinlikleri yapmasıdır. Görevi yasaların uygulanmasını sağlamak olan yürütme organı aşağıdakilerden hangisidir? A ) Bakanlar Kurulu B ) Cumhurbaşkanı C ) Cumhuriyet Meclisi ve Bakanlar Kurulu D ) Cumhuriyet Meclisi E ) Cumhurbaşkanı ve Bakanlar Kurulu 48 Aşağıdakilerden hangisi demokrasi yönetimlerinde görülmemesi gereken bir uygulamadır? A ) Sivil toplum örgütlerinin kurulması B ) Grev ve lokavt haklarının kaldırılması C ) Hukukun üstünlüğü ilkesine uyulması D ) Yurttaşlık hak ve özgürlüklerinin kullanılması E ) Hiçbiri 50 İnsanoğlu, kendini zamana uydurmak, yeni değişen sosyal, kültürel, ekonomik, teknolojik vb. şartlara uyum sağlayabilmek için sürekli çalışmak zorundadır. Bu durum, "hayat boyu eğitim" veya "Beşikten mezara eğitim" gibi sözlerle ifade edilmektedir. Bu, çağdaş toplumların benimsediği bir kavramdır. Toplumların çağdaş bir seviyeye ulaşabilmesi için aşağıdakilerden hangisini gerçekleştirmesi gerekir? A ) Laik devlet düzeninin kurulmasını B ) Ulus kavramının öneminin vurgulanmasını C ) Eğitim düzeyinin geliştirilmesini D ) Toplum içerisinde fertlerin öneminin artırılmasını E ) Toplumun gelir seviyesinin yükseltilmesini 51 Aşağıdakilerden hangisi demokrasinin sunduğu olanaklardan biri değildir? A ) Çok partili hayat B ) Sınıf ayrımı C ) Ulusal egemenlik D ) Eşitlik E ) Yönetimde halkın temsiliyeti 8

9 A A 52 Bu gün Alsancak - Lapta arasında bulunan ve Fenikeliler zamanında yapılmış antik kent aşağıdakilerden hangisidir? A ) Kurium B ) Lambusa C ) Vyrsi D ) Soli E ) Kition 53 I- Kıbrıs Türklerinin ilk önderlerindendir II- Soyadını ona bizzat Atatürk vermiştir III yılında Kavanin Meclisine seçilmiştir IV yılında "İstiklal" adında günlük bir gazete yayınlamıştır V yılında vefat eden bu kişi, ömür boyu Kıbrıslı Türklerin hakları için mücadele vermiştir Yukarıda yaşamı hakkında bilgi verilen bu Kıbrıs Türk aydını kimdir? A ) Derviş Paşa B ) Necati Özkan Mısırlızade C ) Faiz Kaymak D ) Dr.Fazıl Küçük E ) Necmi Avkıran 54 Osmanlı Devleti aşağıdaki devletlerden hangisi ile yaptığı savaş sonunda Kıbrıs'ı İngiltere'ye kiralamak zorunda kalmıştır? A ) Avusturya B ) İngiltere C ) Almanya D ) Rusya E ) İran Kıbrıs Cumhuriyeti için aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi yanlştır? A ) Glafkos Klerides --- Temsilciler Meclisi Başkanı B ) M. Fazıl Plümer --- Kıbrıs Cumhuriyeti Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı C ) Dr. Fazıl Küçük --- Kıbrıs Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı D ) Osman Örek --- Kıbrıs Cumhuriyeti Savunma Bakanı E ) R.R. Denktaş --- Temsilciler Meclisi Başkan Yardımcısı 56 Aşağıdakilerden hangisi 1931 İsyanından sonra İngiliz hükümetinin aldığı önlemlerden değildir? A ) Türk Konsolosunun Kıbrıs'ı terk etmesi istendi. B ) Basına sansür getirildi. C ) Kavanin Meclisi kapatıldı. D ) Türk ve Yunan bayraklarının çekilmesi yasaklandı. E ) Siyasi partiler kapatıldı. 57 I Kıbrıs Cumhuriyetinin ilk İç İşleri Bakanıdır II- Akritas planını hazırlayan kişidir Yukarıda yaşamı hakkında bilgi verilen Rum politikacı kimdir? A ) Tasos Papadopullos B ) Spiros Kiprianu C ) Glafkos Klerides D ) Polikarpos Yorgacis E ) Yorgo Grivas 9

10 A 58 II. Dünya Savaşı sırasında kurulan ilk ciddi Kıbrıs Türk örgütü 18 Nisan 1943'te yeni seçilmiş belediye meclis üyeleri öncülüğünde oluşturulmuştur. Dr. Fazıl Küçük'ün de kurucuları arasında yer aldığı bu örgüt hangisidir? A ) Kıbrıs Adası Türk Azınlık Kurumu B ) Kıbrıs Milli Türk Birliği C ) Kıbrıs Türk Çiftçiler Birliği D ) Milli Türk Halk Partisi E ) Kıbrıs Türk Kurumları Federasyonu 59 Aşağıdaki antlaşmalardan hangisi Kıbrıs Cumhuriyeti'nin kuruluşunu sağlayan antlaşmalardan değildir? A ) Londra Altlaşması B ) Zürih Antlaşması C ) Lozan Antlaşması D ) Askeri İttifak Antlaşması E ) Garanti Antlaşması 60 I. İngiliz egemenliği döneminde Kıbrıs'ta Rumların yarattığı en büyük gerginliktir. II. İngiliz yönetimine karşı ilk başkaldırı olayıdır. Yukarıda verilen bilgiler aşağıdaki olayların hangisi ile ilgilidir? A ) 1921 İsyanı B ) Küçük Mehmet Olayı C ) 1931 İsyanı D ) 1 Nisan 1955 Olayı E ) Akritas Planı TEST BİTTİ CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ 10

11 B B 1 Püskürük ve tortul kayaçların sıcaklık ve basınç gibi nedenlerle değişmesiyle oluşan kayaçlara başkalaşmış kayaçlar denir. Aşağıdakilerden hangisi başkalaşmış kayaçlardandır? A ) Kalker B ) Granit C ) Bazalt D ) Mermer E ) Andezit 2 Bir ülkenin enlem faktörü aşağıdakilerden hangisi üzerinde etkilidir? A ) İklim B ) Toprak C ) Yeryüzü şekli D ) Jeolojik özellik E ) Nüfus artışı 3 I- Sıcaklıkların Ekvator'dan kutuplara doğru azalması. II- Paralel uzunluklarının Ekvator'dan kutuplara doğru azalması. III- Dünya'nın dönüş hızının Ekvator'dan kutuplara doğru azalması. Yukarıdaki özellikler aşağıdakilerden hangisiyle ilgilidir? 4 Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A ) Granit volkanik bir taştır. B ) Küresel ısınma Dünya'nın yıllık yağış miktarını da artırdı. C ) Türkiye'de yazın en soğuk bölge Doğu Anadolu Bölgesi'dir. D ) Yaz koşullarının yaşandığı yerlerde yağış oluşmaz. E ) Mermer başkalaşım kayacıdır. 5 Gelişmekte olan bir ülkenin nüfusuyla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez? A ) Genç nüfus sayısı fazladır. B ) Göçe katılan nüfus fazladır. C ) Nüfus artış hızı fazladır. D ) Ortalama yaşam süresi uzundur. E ) Okur-yazar oranı artmaktadır. 6 Aşağıdakilerden hangisinin hava sıcaklığına etkisi diğerlerine göre daha azdır? A ) Rüzgarlar B ) Enlem C ) Deniz akıntıları D ) Bitki örtüsü E ) Denizler A ) Dünya'nın günlük hareketiyle B ) Güneş'in geliş açısıyla C ) Güneş'in doğuş ve batışıyla D ) Dünya'nın şekliyle E ) Dünya ekseninin yörünge düzlemini dik kesmemesiyle 1

12 B B 7 1/ ölçekli bir harita fotokopi ile 1/ ölçeğine küçültülmüştür. Buna göre küçültülen harita ilk haritanın kaçta kaçı olur? A ) 1/8 B ) 1/2 C ) 1/4 D ) 1/16 E ) 1/6 10 Aşağıdaki tarım ürünlerinden hangisi Dünya'da kültüre alınmış en değerli tarım ürünü özelliğini taşımaktadır? A ) Çay B ) Mısır C ) Pamuk D ) Kahve E ) Susam 8 Deprem ve volkanizma gibi hareketler kaynağını nerden alır? A ) İç çekirdekten B ) Litosferden C ) Mantodan D ) Dış çekirdekten E ) Hidrosferden 11 Aşağıdakilerden hangisi küresel ısınmanın sebeblerinden biridir? A ) Hayvan türleriniz azalması B ) Sanayi faaliyetleri C ) Buzulların azalması D ) Ölümlerin artması E ) Ormanların çoğalması 9 Bir bölgenin aşağıdaki özelliklerinden hangisi o bölgenin iklimi ile ilgili değildir? A ) Sıcaklık düzeni B ) Bitki örtüsü C ) Yerleşme özellikleri D ) Yağış rejimi E ) Nüfus yapısı 12 Yaz mevsiminin yağışlı geçtiği bir bölgede aşağıdaki ürünlerden hangisinin tarımı yapılır? A ) Pamuk B ) Buğday C ) Arpa D ) Mercimek E ) Mısır 13 Türkiye'de iklimin aşağıdakilerden hangisi üzerinde en az etkisi vardır? A ) Tarımsal faaliyetlerin B ) Sanayi faaliyetlerinin C ) Mesken tiplerinin D ) Turizm faaliyetlerinin E ) Su rezervlerinin 2

13 B B 14 Aşağıdaki şehirlerin hangisinde sanayi daha az gelişmiştir? A ) Gaziantep B ) Gümüşhane C ) Çorum D ) Denizli E ) Kayseri 18 Aşağıdaki platolardan hangisinin yapısı daha çok volkanik kayaçlardan oluşmuştur? A ) Gaziantep-Urfa plâtosu B ) Bozok Plâtosu C ) Erzurum-Kars plâtosu D ) Obruk Plâtosu E ) Taşeli platosu 15 Aşağıdakilerden hangisi karstik bir ova özelliğinde değildir? A ) Düzce ovası B ) Elmalı ovası C ) Muğla ovası D ) Tefenni ovası E ) Korkuteli ovası 16 Aşağıdaki tarım ürünlerinden hangilerinin ekimi devlet kontrolünde yapılmaktadır? A ) Mercimek-Buğday B ) Muz-Yulaf C ) Keten-Arpa D ) Çeltik-Kenevir E ) Pamuk-Üzüm 17 Aşağıdakilerden hangisi Türkiyenin bazı yörelerinde görülen dağınık yerleşmenin nedeni olarak söylenemez? A ) Su kaynaklarının bol olması B ) Arazilerin parçalı olması C ) Yeryüzü şekillerinin engebeli olması D ) Geleneksel yapı E ) Tarım alanlarının küçük ve dağınık olması 19 I- Türkiye'de yaz mevsiminde etkilidir. II- Alçalan hava hareketlerine bağlı olarak gelişir. III- Sıcak ve kuru etki yapar. Yukarıda özellikleri verilen basınç merkezi aşağıdakilerden hangisidir? A ) Basra AB merkezi B ) Sibirya YB merkezi C ) İzlanda AB merkezi D ) Asor YB merkezi E ) Ekvatoral AB merkezi 20 Aşağıda verilen koordinat değerlerinden hangisi Türkiye'nin matematik konumuna aittir? A ) Güney paralelleri, Batı Meridyenleri B ) Kuzey paralelleri, Doğu Meridyenleri C ) Güney paralelleri, Batı Meridyenleri D ) Kuzey paralelleri, Doğu Meridyenleri E ) Kuzey paralelleri, Doğu Meridyenleri 3

14 B B 21 Aşağıdaki göllerden hangisi Marmara Denizi'nin çevresinde yer almaz? A ) Manyas B ) Sapanca C ) Eğirdir D )İznik E ) Ulubat 25 Kazakistanla ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi doğrudur? A ) Nükleer güç sahibidir. B ) Geniş tarım alanları bulunur. C ) Bozkırlıklar geniş yer kaplar. D ) Bağımsız bir ülkedir. E ) Hepsi 22 Aşağıdakilerden hangisi Yeni Zelanda'nın bir özelliği değildir? A ) Sanayileşmiş bir ülkedir B ) Kalkınmış bir ülkedir C ) Kentleşme çok yüksektir D )İleri tarım yöntemleri uygulanır E ) Kivi meyvesini geliştiren ülkedir 26 Aşağıda Mısırla ilgili bilgilerden hangisi yanlıştır? A ) Kuzey yarıkürededir B ) Başkenti Kahire'dir C ) Yıllık sıcaklık farkı çok fazladır D ) Günlük sıcaklık farkı yoktur E ) Akdeniz ülkesidir 23 Aşağıdakilerden hangisi doğrudur? A ) En kalkınmış kıta Avrupa'dır B ) Hindistan Asya'nın en güneyinde yer alır C ) Mısır Türkiye'den daha güneyde bulunur D ) Arjantin doğal kaynaklar bakımından zengin bir ülkedir E ) Hepsi 27 Güney Amerika ülkelerinin gelişememesinin en önemli sebebi aşağıdakilerden hangisidir? A ) Gelişmiş Dünya ülkelerinin müdahaleleri B ) Hammadde yetersizliği C ) Yerlilerin engellemeleri D ) Yatırımcı ruhunun olmaması E ) Enerjilerinin yetersizliği 24 Aşağıdakilerden hangisi Ekvatoral İklim Bölgesinin özelliklerinden biri olamaz? A ) Yağışlar konveksiyonel şeklindedir. B ) Dört mevsimin özellikleri belirgindir. C ) Akarsularının akımı yüksektir. D ) Akarsuları Eylül ayında kabarır. E ) Geniş yapraklı ağaç ormanları yaygındır. 28 Aşağıdaki ülkelerden hangisinin Karadeniz'e kıyısı yoktur? A ) Bulgaristan B ) Gürcistan C ) Romanya D ) Ermenistan E ) Rusya Federasyonu 4

15 B B 29 I- Nükleer santrale (Metsamor) sahiptir. II- Aras ırmağı, Türkiye ile sınırının bir kısmını oluşturur. III- Bakır çıkarımı ve işletmeciliği önemlidir. Yukarıda özellikleri belirtilen ülke, aşağıdakilerden hangisidir? A ) Ermenistan B ) Gürcistan C ) Azerbaycan D )İran E ) Bulgaristan 32 Turizm, ülkemiz ekonomisinin başlıca gelir kaynaklarından birisidir. Her geçen yıl gelişme gösteren bu sektörde tarihi eserler büyük önem taşır. Aşağıdaki tarihi alanlardan hangisi Girne bölgesinde yer almaz? A ) Bufavento Kalesi B ) Ağa Cafer Paşa Camii C ) Güzel Sanatlar Müzesi D ) Batık Gemi Müzesi E ) Venedik Sütunu 30 Almanya endüstri alanında dünyanın en ileri ülkelerindendir. Oysa yeraltı kaynakları bakımından hiç de zengin değildir. Yukarıdaki garagrafa göre aşağıdakilerden hangi sonuca varılabilir? A ) Endüsrileşmede en önemli faktör iş gücüdür B ) Endüsriyel gelişme ülkenin yalnız kendi doğal kaynaklarına bağlı değildir C ) Gelişmiş ülkeler tarımda geri kalmıştır D ) Almanyada ithalatın az olduğu E ) Yeraltı kaynakları fakir olan ülkeler kalkınır 31 Aşağıdakilerden hangisi Bulgaristan-Türkiye sınır kapısıdır? A ) Sarp B ) İpsala C ) Gürbulak D ) Kapıkule E ) Esendere 33 Ülkemiz tarımında önemli bir yere sahip olan patates üretimi, sulama olanaklarının bulunduğu tüm yörelerde yapılmakla beraber bazı alanlarda daha yoğun olarak görülmektededir. Aşağıdakilerden hangisi bu alanlar arasında sayılamaz? A ) Çayönü B ) Yeşilköy C ) Beyarmudu D ) Esentepe E ) Doğancı 34 Karpaz yarımadasının, IV. Zamandan önce İskenderun Körfezi ile birleşik olduğu düşünülmektedir. Buna göre Beşparmak Dağları ile Trodos Dağları arasında bulunan Orta Çukur Alan, Anadolu'nun hangi ovasının uzantısı sayılmaktadır? A ) Burdur Ovası B ) Çukurova C ) Antalya Ovası D ) Harran Ovası E ) Amik Ovası 5

16 B B 35 Kıbrıs'ın kuzey sahili boyunca bir duvar gibi uzanan Beşparmak Dağları iç kısımlarla kıyı bölgesini birbirine bağlayan üç boğazla dört bölüme ayrılmıştır Bu boğazlardan en doğuda olan hangisidir? A ) Mersinlik - Tatlusu Boğazı B ) Mağusa Boğazı C ) Girne Boğazı D ) Geçitköy Boğazı E ) Geçitkale Boğazı 38 Gazi Mağusa kıyılarında kıyı çizgisi oldukça girintisiz ve geriye doğru düz olduğundan kıyılar genellikle plaj olarak kullanılır.bu kıyıların alçak kıyı özelliği taşımasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir? A ) Dalga aşındırması düz kıyıların oluşumuna neden olmuştur. B ) Bu oluşumda ana etken sert rüzgarlardır. C ) Bu kıyılarda dalga biriktirmesi vardır. D ) Aşırı erozyon bu yapıya neden olmuştur. E ) Akarsu alüvyonları bu yapıya neden olmuştur. 36 Ülkemizde yaz dönemlerinde ileri saat uygulaması yapılır. Londra saatine göre iki saat ileri olan bu saat dilimi hangisidir? A ) Doğu Avrupa Saat Dilimi B ) I. Saat Dilimi C ) III.Saat Dilimi D ) Batı Avrupa Saat Dilimi E ) Greenwich Saat Dilimi 37 Kıbrıs Akdeniz'in üçüncü büyük adasıdır. Aşağıdaki adalardan hangisi Kıbrıs'tan büyüktür? A ) Rodos B ) Sicilya C ) Korsika D ) Girit E ) Sakız 39 İklim, yeryüzü şekilleri ve yükseklik gibi etmenler bir alanda bitki örtüsünün gelişmesini etkileyen en önemli faktörlerdendir. Buna bağlı olarak ülkemizde iç ova dediğimiz alanda hangi bitki örtüsü hakimdir? A ) Bozkır B ) Garik C ) Bodur Orman D ) Maki E ) Step 40 Ülkemizde su sorununu çözmek amacıyla çeşitli göletler inşaa edilmiştir. En büyük göletimiz hangisidir? A ) Mersinlik B ) Karşıyaka C ) Gemikonağı D ) Geçitkale E ) Değirmenlik 6

17 B B 41 Dünya barışına eğitim, kültür ve bilim yoluyla katkıda bulunan kuruluş hangisidir? A ) Avrupa Birliği B ) Dünya Sağlık Örgütü C ) Nato D ) Birleşmiş Milletler E ) Unesco 42 Aşağıdakilerden hangisi insan haklarının gelişim süreci içerisinde yer almaz? A ) 10 Aralık İnsan Hakaları Günü olarak kutlanmaya başlandı. B ) A.B. yayınladığı İnsan Hakları Evrensel bildirgesi ile insan haklarını güvence altına almıştır. C ) Yaşanan iki dünya savaşı insan haklarının tanınıp korunmasını zorunlu hale getirdi. D ) 1948'de İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi imzalandı. E ) B.M. İnsan Hakları kavramının gelişmesinde çok etkili oldu. 43 Anayasamıza göre hiç kimse eğitim hakkından yoksun bırakılamaz. Buna göre ülkemizde zorunlu eğitim yaşı kaçtır? A ) 15 B ) 17 C ) 14 D ) 12 E ) İnsanoğlu, kendini zamana uydurmak, yeni değişen sosyal, kültürel, ekonomik, teknolojik vb. şartlara uyum sağlayabilmek için sürekli çalışmak zorundadır. Bu durum, "hayat boyu eğitim" veya "Beşikten mezara eğitim" gibi sözlerle ifade edilmektedir. Bu, çağdaş toplumların benimsediği bir kavramdır. Toplumların çağdaş bir seviyeye ulaşabilmesi için aşağıdakilerden hangisini gerçekleştirmesi gerekir? A ) Toplum içerisinde fertlerin öneminin artırılmasını B ) Eğitim düzeyinin geliştirilmesini C ) Ulus kavramının öneminin vurgulanmasını D ) Laik devlet düzeninin kurulmasını E ) Toplumun gelir seviyesinin yükseltilmesini 45 Aşağıdakilerden hangisi demokrasi yönetimlerinde görülmemesi gereken bir uygulamadır? A ) Grev ve lokavt haklarının kaldırılması B ) Yurttaşlık hak ve özgürlüklerinin kullanılması C ) Sivil toplum örgütlerinin kurulması D ) Hukukun üstünlüğü ilkesine uyulması E ) Hiçbiri 46 Aşağıdakilerden hangisi Ortaçağ Avrupa'sında demokrasiyi olumsuz yönde etkilemiştir? A ) Derebeylik rejimi B ) Roma'da kurulan Senato C ) Yunanistan'da kurulan beşyüzler meclisi D ) Magna Carta Antlaşması E ) Kavimler Göçü 7

18 B B 47 İnsanın insanca yaşayabilmesi için mutlak ve öncelikli haklar olarak tanımlanan temel haklardan birisi de "Konut Dokunulmazlığı"dır. Aşağıdaki temel haklardan hangisinin konut dokunulmazlığı ile ilişkisi en fazladır? A ) Eğitim hakkı B ) Seçme ve seçilme hakkı C ) Yaşama hakkı D ) Özel yaşamın gizliliği E ) Yerleşme hakkı 48 Ülkemizde aşağıdaki demokratik sistemlerden hangisi uygulanır? A ) Yarı doğrudan demokrasi B ) Yarı temsili demokrasi C ) Doğrudan demokrası D ) Teokratik demokrasi E ) Temsili demokrasi 49 Yürütme görevi; devletin vatandaşlarına hizmet vermesi için gerekli etkinlikleri yapmasıdır. Görevi yasaların uygulanmasını sağlamak olan yürütme organı aşağıdakilerden hangisidir? A ) Cumhuriyet Meclisi ve Bakanlar Kurulu B ) Cumhuriyet Meclisi C ) Cumhurbaşkanı D ) Bakanlar Kurulu E ) Cumhurbaşkanı ve Bakanlar Kurulu 50 Aşağıdakilerden hangisi insanlığın Ortak Mirası için söylenemez? A ) Toplumlar ortak mirası tek başlarına sahiplenebilirler. B ) Bütün insanlığa aittir. C ) Sanat, düşünce, bilim, edebiyat ortak mirastır. D )İnsanlığın bu güne kadar yarattığı bütün değerlerdir. E ) Ortak miras insanların varoluşuyla başlar. 51 Aşağıdakilerden hangisi demokrasinin sunduğu olanaklardan biri değildir? A ) Sınıf ayrımı B ) Ulusal egemenlik C ) Eşitlik D ) Çok partili hayat E ) Yönetimde halkın temsiliyeti 52 Aşağıdaki antlaşmalardan hangisi Kıbrıs Cumhuriyeti'nin kuruluşunu sağlayan antlaşmalardan değildir? A ) Askeri İttifak Antlaşması B ) Londra Altlaşması C ) Lozan Antlaşması D ) Zürih Antlaşması E ) Garanti Antlaşması 8

19 B B Kıbrıs Cumhuriyeti için aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi yanlştır? A ) Dr. Fazıl Küçük --- Kıbrıs Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı B ) Osman Örek --- Kıbrıs Cumhuriyeti Savunma Bakanı C ) Glafkos Klerides --- Temsilciler Meclisi Başkanı D ) M. Fazıl Plümer --- Kıbrıs Cumhuriyeti Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı E ) R.R. Denktaş --- Temsilciler Meclisi Başkan Yardımcısı 54 II. Dünya Savaşı sırasında kurulan ilk ciddi Kıbrıs Türk örgütü 18 Nisan 1943'te yeni seçilmiş belediye meclis üyeleri öncülüğünde oluşturulmuştur. Dr. Fazıl Küçük'ün de kurucuları arasında yer aldığı bu örgüt hangisidir? A ) Milli Türk Halk Partisi B ) Kıbrıs Türk Çiftçiler Birliği C ) Kıbrıs Adası Türk Azınlık Kurumu D ) Kıbrıs Milli Türk Birliği E ) Kıbrıs Türk Kurumları Federasyonu 55 I Kıbrıs Cumhuriyetinin ilk İç İşleri Bakanıdır II- Akritas planını hazırlayan kişidir Yukarıda yaşamı hakkında bilgi verilen Rum politikacı kimdir? 56 I- Kıbrıs Türklerinin ilk önderlerindendir II- Soyadını ona bizzat Atatürk vermiştir III yılında Kavanin Meclisine seçilmiştir IV yılında "İstiklal" adında günlük bir gazete yayınlamıştır V yılında vefat eden bu kişi, ömür boyu Kıbrıslı Türklerin hakları için mücadele vermiştir Yukarıda yaşamı hakkında bilgi verilen bu Kıbrıs Türk aydını kimdir? A ) Dr.Fazıl Küçük B ) Necati Özkan Mısırlızade C ) Faiz Kaymak D ) Derviş Paşa E ) Necmi Avkıran 57 I. İngiliz egemenliği döneminde Kıbrıs'ta Rumların yarattığı en büyük gerginliktir. II. İngiliz yönetimine karşı ilk başkaldırı olayıdır. Yukarıda verilen bilgiler aşağıdaki olayların hangisi ile ilgilidir? A ) Küçük Mehmet Olayı B ) 1921 İsyanı C ) 1931 İsyanı D ) 1 Nisan 1955 Olayı E ) Akritas Planı A ) Spiros Kiprianu B ) Polikarpos Yorgacis C ) Tasos Papadopullos D ) Glafkos Klerides E ) Yorgo Grivas 9

TÜRKİYE DE NÜFUS ÖZELLİKLERİ VE NÜFUS HAREKETLERİ 11. BÖLÜM. - Türkiye de Nüfus ve Yerleşmenin Dağılışını Etkileyen Faktörler

TÜRKİYE DE NÜFUS ÖZELLİKLERİ VE NÜFUS HAREKETLERİ 11. BÖLÜM. - Türkiye de Nüfus ve Yerleşmenin Dağılışını Etkileyen Faktörler TÜRKİYE DE NÜFUS ÖZELLİKLERİ VE NÜFUS HAREKETLERİ 11. BÖLÜM - Türkiye de Nüfus ve Yerleşmenin Dağılışını Etkileyen Faktörler - Türkiye de Nüfusun Tarihsel Gelişimi - Türkiye de Nüfusun Yapısal Özellikleri

Detaylı

TG 15 ÖABT SOSYAL BİLGİLER

TG 15 ÖABT SOSYAL BİLGİLER KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLİĞİ TG 15 ÖABT SOSYAL BİLGİLER Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir

Detaylı

5. Okyanusların ekosisteme bir çok etkileri mevcuttur. 6. Aşağıdakilerden hangisi karbonun tekrar doğaya dönme

5. Okyanusların ekosisteme bir çok etkileri mevcuttur. 6. Aşağıdakilerden hangisi karbonun tekrar doğaya dönme COĞRAFYA Ekosistem ve Madde Döngüsü 1 11. SINIF EA-SÖZEL 01 1. Isınarak buharlaşan su yükselerek soğur. Soğuyan su buharı yoğunlaşarak yeryüzüne yağış olarak düşer. Aşağıdakilerden hangisi yukarıda geçen

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI TÜRKİYE ÇEVRE ATLASI ÇED VE PLANLAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÇEVRE ENVANTERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI TÜRKİYE ÇEVRE ATLASI ÇED VE PLANLAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÇEVRE ENVANTERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI ÇED VE PLANLAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÇEVRE ENVANTERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI ANKARA-2004 T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI ÇED VE PLANLAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Hazırlayan ÇEVRE ENVANTERİ DAİRESİ

Detaylı

NERE DE VE NASILY AŞYIORUZ?

NERE DE VE NASILY AŞYIORUZ? BÖLÜM 8 NE E NASL YA E Ş Y ED R Z? RU O BÖLÜM 8 COĞRAFYA BİLGİ! TÜRKİYE DE NÜFUSUN E YERLEŞMENİN DAĞLŞN ETKİLEYEN FAKTÖRLER 1. DOĞAL FAKTÖRLER a. İklim b. Yeryüzü Şekilleri c. Su kaynakları d. Toprak Özellikleri

Detaylı

ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2015-2019 STRATEJİK PLANI

ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2015-2019 STRATEJİK PLANI ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2015-2019 STRATEJİK PLANI 3.9.9. Kuş Gözetleme...49 3.9.10. Bitki İnceleme...50 3.9.11. Yaban Hayatı (Av Turizmi)...50 içindekiler 3.9.12. Sağlık Turizmi (Alternatif Tıp)...51

Detaylı

Prof. Dr. Blagoya MARKOSKİ COĞRAFYA. VII. Sınıf Sekizyıllık İlköğretim Ders Kitabı

Prof. Dr. Blagoya MARKOSKİ COĞRAFYA. VII. Sınıf Sekizyıllık İlköğretim Ders Kitabı Prof. Dr. Blagoya MARKOSKİ COĞRAFYA VII. Sınıf Sekizyıllık İlköğretim Ders Kitabı Üsküp, 2009 2010 Editör: MAKEDONYA CUMHURİYЕТİ EĞİTİM VE BİLİM BAKANLIĞI Cad. Mito Haci-Vasilev Jasmin, nosuz. Üsküp Denetleyenler:

Detaylı

KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI DİKKAT! SINAVA BAŞLAMADAN ÖNCE AŞAĞIDAKİ UYARILARI MUTLAKA OKUYUNUZ.

KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI DİKKAT! SINAVA BAŞLAMADAN ÖNCE AŞAĞIDAKİ UYARILARI MUTLAKA OKUYUNUZ. KPSS KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI GENEL YETENEK GENEL KÜLTÜR DENEME SINAVI DİKKAT! SINAVA BAŞLAMADAN ÖNCE AŞAĞIDAKİ UYARILARI MUTLAKA OKUYUNUZ. 1. Adınızı, soyadınızı, T.C. Kimlik Numaranızı ve kurum kodunu

Detaylı

T.C. YALOVA VALİLİĞİ İL ÖZEL İDARESİ

T.C. YALOVA VALİLİĞİ İL ÖZEL İDARESİ T.C. YALOVA VALİLİĞİ İL ÖZEL İDARESİ T.C. YALOVA VALİLİĞİ İL ÖZEL İDARESİ İÇİNDEKİLER TABLOLAR DİZİNİ... iii GRAFİKLER DİZİNİ...iv HARİTALAR DİZİNİ...v AMAÇ KAPSAM ve YÖNTEM... 1 1. MADENCİLİK SEKTÖR VE

Detaylı

GÖÇLERİN NE DENLERİV E SONUÇLAIR

GÖÇLERİN NE DENLERİV E SONUÇLAIR BÖLÜM GÖÇLERİN NEDENLERİ VE SONUÇLARI BÖLÜM Test 1 Göçlerin Nedenleri ve Sonuçları 1. İnsanların doğal, ekonomik, sosyal ve siya- 3. Aşağıdaki grafikte beş ülke nüfusunun doğum ölüm ve artış oranları verilmiştir.

Detaylı

KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI DİKKAT! SINAVA BAŞLAMADAN ÖNCE AŞAĞIDAKİ UYARILARI MUTLAKA OKUYUNUZ.

KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI DİKKAT! SINAVA BAŞLAMADAN ÖNCE AŞAĞIDAKİ UYARILARI MUTLAKA OKUYUNUZ. KPSS KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI GENEL YETENEK GENEL KÜLTÜR DENEME SINAVI DİKKAT! SINAVA BAŞLAMADAN ÖNCE AŞAĞIDAKİ UYARILARI MUTLAKA OKUYUNUZ. 1. Adınızı, soyadınızı, T.C. Kimlik Numaranızı ve kurum kodunu

Detaylı

BÖLÜM 5 ÜLKELER ARASI ETKİLEŞİM

BÖLÜM 5 ÜLKELER ARASI ETKİLEŞİM ÜLKELER ARASI ETKİLEŞİM - KÜLTÜR BÖLGELERİNİN OLUŞUMU VE TÜRK KÜLTÜRÜ A. Dünya Kültüründe Türk İzleri B. Türk Kültürü C. Türk Kültürünün Genel Özellikleri - KÜRESEL TİCARETİN ÜÇ ELEMANI: HAM MADDE, ÜRETİM,

Detaylı

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE YAPILAN ÇALIŞMALAR

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE YAPILAN ÇALIŞMALAR İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE YAPILAN ÇALIŞMALAR T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI EKİM 2008 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... 4 1. GİRİŞ... 6 2. KÜRESEL ISINMA VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ... 7 3. İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNİN ETKİLERİ... 9 3.1.

Detaylı

Komisyon ÖABT COĞRAFYA ÖĞRETMENLİĞİ TAMAMI ÇÖZÜMLÜ 10 DENEME ISBN 978-605-318-136-1. Kitapta yer alan bölümlerin tüm sorumluluğu yazarlarına aittir.

Komisyon ÖABT COĞRAFYA ÖĞRETMENLİĞİ TAMAMI ÇÖZÜMLÜ 10 DENEME ISBN 978-605-318-136-1. Kitapta yer alan bölümlerin tüm sorumluluğu yazarlarına aittir. Komisyon ÖABT COĞRAFYA ÖĞRETMENLİĞİ TAMAMI ÇÖZÜMLÜ 10 DENEME ISBN 978-605-318-136-1 Kitapta yer alan bölümlerin tüm sorumluluğu yazarlarına aittir. Pegem Akademi Bu kitabın basım, yayın ve satış hakları

Detaylı

ÇUKUROVA BELEDİYESİ STRATEJİK PLANI 2015 2019

ÇUKUROVA BELEDİYESİ STRATEJİK PLANI 2015 2019 1 İÇİNDEKİLER 1. BAŞKANIN SUNUMU 4 2. STRATEJİK PLANLAMA 5 2.1 GİRİŞ 6 2.2 KAMUDA STRATEJİK PLANLAMANIN HUKUKİ ÇERÇEVESİ 7 2.3 ÇUKUROVA BELEDİYESİ STRATEJİK PLANLAMA MODELİ 8 2.4 STRATEJİK PLANLAMA ÇALIŞMA

Detaylı

GENEL KÜLTÜR. A) Yalnız I B) Yalnız III C) I ve II. A) Yalnız II B) Yalnız III C) II ve III D) II ve IV E) III ve IV. D) II ve III E) I,II ve III

GENEL KÜLTÜR. A) Yalnız I B) Yalnız III C) I ve II. A) Yalnız II B) Yalnız III C) II ve III D) II ve IV E) III ve IV. D) II ve III E) I,II ve III GENEL KÜLTÜR DĐKKAT: BU BÖLÜMDE YANITLAYACAĞINIZ SORU SAYISI 60 TIR. 1-30 SORU Atatürk Đlkeleri ve Đnkılap Tarihi ile Türk Kültür ve Medeniyetleri 31-48 SORU Türkiye Coğrafyası 49-60 SORU: Temel Yurttaşlık

Detaylı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti. Ülkesel Fizik Planı. Bölüm II. Mevcut Durum ve Eğilimler (Tasarı)

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti. Ülkesel Fizik Planı. Bölüm II. Mevcut Durum ve Eğilimler (Tasarı) Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Ülkesel Fizik Planı Bölüm II. Mevcut Durum ve Eğilimler (Tasarı) Şehir Planlama Dairesi İçişleri Bakanlığı Lefkoşa - Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti 2014 İçindekiler 1. Giriş...

Detaylı

A.ERDAL SARGUTAN ARNAVUTLUK SAĞLIK SİSTEMİ. ARAŞTIRMA YÖNETİCİSİ - EDİTÖR Doç. Dr. A. Erdal SARGUTAN. ARAŞTIRMA GRUBU Kayhan KÖSA Zafer ZÖNGÜR

A.ERDAL SARGUTAN ARNAVUTLUK SAĞLIK SİSTEMİ. ARAŞTIRMA YÖNETİCİSİ - EDİTÖR Doç. Dr. A. Erdal SARGUTAN. ARAŞTIRMA GRUBU Kayhan KÖSA Zafer ZÖNGÜR Arnavutluk Sağlık Sistemi 279 ARNAVUTLUK SAĞLIK SİSTEMİ ARAŞTIRMA YÖNETİCİSİ - EDİTÖR Doç. Dr. A. Erdal SARGUTAN ARAŞTIRMA GRUBU Kayhan KÖSA Zafer ZÖNGÜR 280. Ülkelerin Karşılaştırmalı Sağlık Sistemleri

Detaylı

İÇİNDEKİLER 1. COGRAFYA... 1 A. TOPLUMSAL YAPI 3 F. KÜLTÜR - SANAT 7 1. EKONOMİ. 10 1. TARİH. 14 1. SİYASET. 16 1. DIŞ İLİŞKELİR.

İÇİNDEKİLER 1. COGRAFYA... 1 A. TOPLUMSAL YAPI 3 F. KÜLTÜR - SANAT 7 1. EKONOMİ. 10 1. TARİH. 14 1. SİYASET. 16 1. DIŞ İLİŞKELİR. İÇİNDEKİLER 1. COGRAFYA...... 1 A. TOPLUMSAL YAPI 3 F. KÜLTÜR - SANAT 7 1. EKONOMİ. 10 1. TARİH. 14 1. SİYASET. 16 1. DIŞ İLİŞKELİR. 21 Afrika Ülke Profilleri Serisi Togo 1. COĞRAFYA A. Genel Bilgiler

Detaylı

ANTALYA İL ÇEVRE DURUM RAPORU 2007

ANTALYA İL ÇEVRE DURUM RAPORU 2007 ANTALYA İL ÇEVRE DURUM RAPORU 2007 U2008 İÇİNDEKİLER TUA.COĞRAFİK KAPSAMUT... 1 TUA.1. GİRİŞUT...1 TUA.2. İL VE İLÇE SINIRLARIUT...4 TUA.3. İLİN COĞRAFİ DURUMUUT...10 TUA.4. İLİN TOPOĞRAFYASI VE JEOMORFOLOJİK

Detaylı

TÜRKİYE NİN 10. BÖLÜM YER ŞEKİLLERİ İKLİM, TOPRAK, SU VE BİTKİ VARLIĞI

TÜRKİYE NİN 10. BÖLÜM YER ŞEKİLLERİ İKLİM, TOPRAK, SU VE BİTKİ VARLIĞI TÜRKİYE NİN 1. BÖLÜM YER ŞEKİLLERİ İKLİM, TOPRAK, SU VE BİTKİ VARLIĞI - Türkiye nin Görünen Yüzü: Yer Şekilleri - Ülkemizde Dış Kuvvetlerin Oluşturduğu Yer Şekilleri - Türkiye nin İklimi - Türkiye nin

Detaylı

TG 4 ÖABT SOSYAL BİLGİLER

TG 4 ÖABT SOSYAL BİLGİLER KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLİĞİ TG 4 ÖABT SOSYAL BİLGİLER Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir

Detaylı

KUZEY AFRİKA ÜLKELERİ HAZIRLAYANLAR: GÖZDE AKTAŞ ALİCAN YİĞİT GÖK

KUZEY AFRİKA ÜLKELERİ HAZIRLAYANLAR: GÖZDE AKTAŞ ALİCAN YİĞİT GÖK KUZEY AFRİKA ÜLKELERİ HAZIRLAYANLAR: GÖZDE AKTAŞ ALİCAN YİĞİT GÖK KUZEY AFRİKA ÜLKELERİ İÇİNDEKİLER 1. FAS, TUNUS, MISIR, LİBYA, CEZAYİR 1.1. KISACA TARİHİ 1.2. İKLİMİ 1.3. TABİ KAYNAKLARI 1.4. ETNİK YAPI

Detaylı

Giriş TÜRKİYE ÇEVRE DURUM RAPORU

Giriş TÜRKİYE ÇEVRE DURUM RAPORU A Giriş TÜRKİYE ÇEVRE DURUM RAPORU 1 Türkiye Çevre Durum Raporu / 2011 Yayın no: 11 ISBN: 978-605-5294-01-4 Hazırlayanlar Dr. A. Çağatay DİKMEN, Daire Başkanı Erdal SARAÇOĞLU, Şube Müdürü Ziya DURUCAN,

Detaylı

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI A GRUBU VE ÖĞRETMENLİK (CS) GENEL YETENEK TESTİ-GENEL KÜLTÜR TESTİ 6 TEMMUZ 2013 CUMARTESİ

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI A GRUBU VE ÖĞRETMENLİK (CS) GENEL YETENEK TESTİ-GENEL KÜLTÜR TESTİ 6 TEMMUZ 2013 CUMARTESİ T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI A GRUBU VE ÖĞRETMENLİK (CS) GENEL YETENEK TESTİ-GENEL KÜLTÜR TESTİ 6 TEMMUZ 2013 CUMARTESİ Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla

Detaylı

GENEL BİLGİLER. Yüzölçümü: 356 945 km². Başkenti ve en büyük kenti: Berlin 3 420 119: (1990 tah.).

GENEL BİLGİLER. Yüzölçümü: 356 945 km². Başkenti ve en büyük kenti: Berlin 3 420 119: (1990 tah.). Almanya Almanya, GENEL BİLGİLER. Yüzölçümü: 356 945 km². Başkenti ve en büyük kenti: Berlin 3 420 119: (1990 tah.). ALMANYA TOPLUM YAPISI Nüfusu (1991 tah.): 79 500 000; nüfus yoğunluğu: Km2'ye 223 kişi.

Detaylı

ORMAN VE SU KAYNAKLARI

ORMAN VE SU KAYNAKLARI ORMAN VE SU KAYNAKLARI Özel İhtisas Komisyonu Raporu Raportör: Prof. Dr. A. Nedim YÜKSEL i Rapor içinde belirtilen görüşler komisyon katılımcılarının ve raportörün görüşlerini yansıtmaktadır. Bu görüşler

Detaylı

Türkiye Nüfus ve Sağlık Araştırması 2003

Türkiye Nüfus ve Sağlık Araştırması 2003 Türkiye Nüfus ve Sağlık Araştırması 2003 Hacettepe Üniversitesi Nüfus Etütleri Enstitüsü Ankara, Türkiye Katkıda bulunan: Sağlık Bakanlığı Ana Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması Genel Müdürlüğü Ankara, Türkiye

Detaylı

COPYRIGHT ZAFER EĞİTİM VE ÖĞRETİM LİMİTED ŞİRKETİ

COPYRIGHT ZAFER EĞİTİM VE ÖĞRETİM LİMİTED ŞİRKETİ TEŞEKKÜR Bu kitabın hazırlanmasında emeğini hiç esirgemeden çok titiz çalışarak, güzel bir eser ortaya koyan Ankara Zafer Dershanesi Coğrafya Öğretmenleri Hasan Basri EKİCİ, Tufan BOZOK ve M.Alper KOÇAK

Detaylı