SUNU. Değerli Memur Adayları, Pegem Akademi Yayıncılık

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "SUNU. Değerli Memur Adayları, Pegem Akademi Yayıncılık"

Transkript

1 SUNU Değerli Memur Adayları, Kamu Kurum ve Kuruluş Sınavları na hazırlık sektöründe, yayıncılık ve eğitim kalitesi açısından tüm adayların beğenisini kazanan, Kamu Kurumlarına binlerce öğrenciyi yerleştiren Pegem Akademi Ailesi olarak, Lise-Önlisans mezunlarına yönelik nitelikli bir KPSS yayını daha sunmaktan gurur duyuyoruz. KPSS kapsam ve içeriği esas alınarak titizlikle hazırlanmış Konu Anlatım kitabınız, başka bir konu anlatım kaynağına gerek kalmadan sınava kadar size eşlik edecek yeterlilikte hazırlanmıştır. Kitapta yer alan konular, ilgili alanın gerekli-gereksiz tüm ayrıntılarından ziyade, KPSS ye yönelik filtre edilmiş alanlardan oluşmaktadır. Böylece öğrencinin sınav kapsamına uzak ve oyalayıcı bilgilerle değil, direkt sınava yönelik içerikle buluşmasına özen gösterilmiştir. Konu anlatımlarında öğrenmenin kalitesini artırma amacıyla gerekli yerlere tablo ve kavram haritaları konmuştur. Her ünitenin sonunda ilgili konuları tarayan ve öğrencinin kendisini sınamasını sağlayan testlere ve ilgili konularda ÖSYM nin sorduğu sorulara yer verilmiştir. Ayrıca tüm konuları tamamladıktan sonra, öğrencinin eriştiği seviyeyi ölçecek 3 deneme sınavı da kitabın sonuna eklenmiştir. Düzenli, planlı bir çalışma ve nitelikli yayınlarla başarının kaçınılmaz olduğunu bir kez daha hatırlatmak istiyor, Pegem Akademi Ailesi olarak tüm geleceğin memurlarına başarılar diliyoruz. Pegem Akademi Yayıncılık

2 İÇİNDEKİLER İslamiyet Öncesi Türk Tarihi Orta Asya da Kurulan Türk Devletleri...3 Büyük Hun İmparatorluğu (Mö 3.Yy. - Ms 3.Yy.)...3 Göktürk Devleti ( )...4 II. Göktürk (Kutluk) Devleti ( )...5 Uygur Devleti ( )...5 Orta Asya da Kurulan Diğer Türk Devletleri...5 İskitler (Sakalar)...5 Kırgızlar...5 Sabirler...5 Akhunlar (Eftalitler)...5 Hazarlar...6 Türgişler...6 Karluklar...6 Avarlar...6 Bulgarlar...6 Macarlar...6 Peçenekler...6 Kıpçaklar (Kumanlar)...6 Oğuzlar (Uzlar)...6 İslamiyet Öncesi Türk Devletlerinde Kültür ve Medeniyet...7 Devlet Yönetimi...7 Ordu...7 Din ve İnanış...8 Hukuk...8 Sosyal ve Ekonomik Hayat...8 Yazı, Dil ve Edebiyat...9 Bilim ve Sanat...10 Müzik...10 Önemli Kavramlar...11 Çıkmış Sorular...12 Cevaplı Test...14 İlk Türk - İslam Devletleri Talas Savaşı (751)...18 Karahanlılar ( )...19 Gazneliler ( )...19 Tolunoğulları ( )...20 Akşitler (Ihşitler) ( )...20 Büyük Selçuklu Devleti ( )...20 İlk Türk İslam Devletlerinde Kültür ve Medeniyet...21 Devlet Yönetimi...21 Ordu...22 Ekonomik Hayat...23 Sosyal Hayat ve Hukuk...23 Din ve İnanış...23 Eğitim, Bilim ve Kültür...24 Dil ve Edebiyat...24 Sanat...25 Türkiye Tarihi...26 Anadolu da Kurulan İlk Türk Beylikleri...26 Anadolu Selçuklu Devleti ( )...27 Anadolu Beylikleri (İkinci Türk Beylikleri)...27 Orta Asya ve Yakındoğu da Kurulan Diğer Devletler...28 Harzemşahlar ( )...28 Eyyübiler ( )...28 Memlükler ( )...28 Moğollar ( )...28 Timur İmparatorluğu ( )...28 Babür İmparatorluğu ( )...28 Karakoyunlular ( )...28 Akkoyunlular ( )...28 Anadolu Selçuklu Devleti ve Beylikler Döneminde Kültür ve Medeniyet...29 Devlet Yönetimi...29 Toprak Yönetimi...29 Ordu...29 Ekonomik Hayat...30 Sosyal Hayat...30 Hukuk, Din ve İnanış...30 Fikir Hayatı...31 Mimari...31 Çıkmış Sorular...33 Cevaplı Test...35 Kuruluş Dönemi ( ) Osman Bey Dönemi...39 Orhan Bey Dönemi...39 I. Murat Dönemi...39 Yıldırım Beyazid Dönemi...39 I. Mehmet (Çelebi) Dönemi...39 II. Murat Dönemi...39 Yükselme Dönemi ( )...40 Fatih Sultan Mehmet...40 II. Beyazid Dönemi...40 Yavuz Sultan Selim Dönemi...40 Kanuni Sultan Süleyman Dönemi...40 Sokullu Mehmet Paşa Dönemi...40 Osmanlı Devleti Kültür ve Medeniyeti...41 Devlet Yönetimi...41 Memleket Yönetimi (Taşra Teşkilatı)...43 Toprak Yönetimi...44 Ordu ve Donanma...45 Ekonomik Hayat...47 Sosyal Hayat...48 Hukuk...49 Eğitim ve Öğretim...50 Dil, Edebiyat ve Bilim...51 Basın ve Yayın...51 Mimari...52 Güzel Sanatlar...53 Çıkmış Sorular...54 Cevaplı Test...56 v İçindekiler

3 KPSS Genel Kültür vi Duraklama Dönemi ( ) Duraklama Dönemi Siyasi Olayları...60 XVII. Yüzyıl Islahatları (Duraklama Dönemi)...61 I. Ahmet Dönemi Islahatları...61 Kuyucu Murat Paşa...61 Genç Osman...61 IV. Murat...61 Tarhuncu Ahmet Paşa...61 Köprülü Mehmet Paşa...61 Köprülü Fazıl Ahmet Paşa...61 Gerileme Dönemi ( )...62 XVIII. Yüzyıl Islahatları (Gerileme Dönemi)...62 Lale Devri ( )...63 I. Mahmut Dönemi Islahatları ( )...63 III. Mustafa Dönemi Islahatları ( )...64 I. Abdülhamit Dönemi Islahatları ( )...64 III. Selim Dönemi Islahatları ( )...64 Dağılma Dönemi ( )...65 Dağılma Dönemi Siyasi Olayları...65 XIX. Yüzyıl Islahatları (Dağılma Dönemi)...66 Tanzimat Fermanı (1839)...67 Islahat Fermanı (1856)...69 Çıkmış Sorular...70 Cevaplı Test...72 Avrupa da Yaşanan Gelişmeler ve Osmanlıya Etkileri Yeni Çağda Avrupa...76 Coğrafi Keşifler...76 Rönesans...77 Reform...77 Yakın Çağda Avrupa...78 Aydınlanma Çağı...78 ABD nin Kurulması...78 Fransız İhtilali (1789)...78 Restorasyon Dönemi ( ) İhtilalleri...78 Sanayi İnkılabı İhtilalleri...79 Bilim Alanındaki Gelişmeler...79 Çıkmış Sorular...80 Cevaplı Test...81 XX. Yüzyılda Osmanlı Devleti I. Meşrutiyet (1876)...84 Kanun-i Esasinin Özellikleri...84 II. Meşrutiyet (24 Temmuz 1908)...84 Kanun-i Esasi de 1909 da Yapılan Değişiklikler Mart Olayı...85 II. Meşrutiyet Döneminde Kurulan Siyasi Partiler...85 Meşrutiyet Dönemi Fikir Akımları...86 Osmanlıcılık...86 İslâmcılık (Ümmetçilik)...86 Türkçülük...86 Batıcılık...86 Adem-i Merkeziyetçilik...86 Trablusgarp Savaşı ( )...86 Uşi Antlaşması Balkan Savaşları ( )...87 I. Balkan Savaşı...87 Londra Antlaşması (30 Mayıs 1913)...87 II. Balkan Savaşı (1913)...88 Bükreş Antlaşması (10 Ağustos 1913)...88 Osmanlı Devleti nin Balkan Devletleri ile İmzaladığı Antlaşmalar...88 İstanbul Antlaşması (29 Eylül 1913)...88 Atina Antlaşması (14 Kasım 1913)...88 İstanbul Antlaşması (13 Mart 1914)...88 I. Dünya Savaşı...88 Savaşın Nedenleri...88 Genel Nedenler...89 Özel Nedenler...89 Görünür Neden...89 I. Dünya Savaşı nda Osmanlı Devleti...89 Osmanlı Devleti nin Savaştığı Cepheler...90 Kafkas (Doğu) Cephesi...90 Kanal Cephesi (Mısır-Süveyş)...90 Suriye Filistin Cephesi...90 Irak Cephesi...90 Çanakkale Cephesi...90 Hicaz Yemen Cephesi...91 Galiçya, Romanya, Makedonya Cepheleri...91 Osmanlı Devleti ni Paylaşma Tasarıları ve Gizli Antlaşmalar Boğazlar Antlaşması (İstanbul Ant.) Londra Antlaşması Sykes Picot Antlaşması Mac Mohan Antlaşması Petrograt Sözleşmesi Saint Jean de Maurienne Antlaşması...91 ABD nin Savaşa Katılması...91 I. Dünya Savaşı nı Bitiren Ateşkes Antlaşmaları...92 Wilson İlkeleri (8 Ocak 1918)...92 Paris Barış Konferansı...92 Mondros Ateşkes Antlaşması (30 Ekim 1918)...93

4 Cemiyetler...94 İzmir in İşgali (15 Mayis 1919)...95 Amiral Bristol Raporu (13 Ekim 1919)...96 Kuva-i Milliye Hareketi...96 Çıkmış Sorular...97 Cevaplı Test...99 Kurtuluş Savaşı'nın Hazırlık Dönemi Mustafa Kemal in Samsun a Çıkışı Havza Bildirgesi (28 Mayıs 1919) Amasya Genelgesi (Tamimi) (22 Haziran 1919) Erzurum Kongresi (23 Temmuz 7 Ağustos 1919) Sivas Kongresi (4-11 Eylül 1919) Bölgesel Kongreler Amasya Görüşmeleri (Protokolü) (20-22 Ekim 1919) Temsil Heyeti nin Ankara ya Gelişi (27 Aralık 1919) Son Osmanlı Mebusan Meclisinin Toplanması (12 Ocak 1920) Misak-ı Milli Kararları (28 Ocak 1920) İstanbul un Resmen İşgali (16 Mart 1920) TBMM nin Açılması (23 Nisan 1920) TBMM ye Karşı Yapılan Ayaklanmalar Doğrudan İstanbul Hükümeti Tarafından Çıkarılan Ayaklanmalar İstanbul Hükümeti ve İtilaf Devletleri nin Kışkırtmaları Sonucu Çıkan Ayaklanmalar Azınlık Ayaklanmaları Eski Kuva-i Milliye Şeflerinin Çıkardığı İsyanlar Sevr Barış Antlaşması (10 Ağustos 1920) Düzenli Ordunun Kurulması Çıkmış Sorular Cevaplı Test Kurtuluş Savaşında Cepheler Doğu Cephesi (Ermeni Sorunu) Gümrü Antlaşması Güney Cephesi (Fransa) Ankara Antlaşması Batı Cephesi (Yunanistan) I. İnönü Savaşı (6-10 Ocak 1921) Londra Konferansı (21 Şubat-12 Mart 1921) Moskova Antlaşması (16 Mart 1921) Türkiye-Afganistan Dostluk Antlaşması (1-3 Mart 1921) II. İnönü Savaşı (23 Mart 1 Nisan 1921) Kütahya Eskişehir Savaşları (10-24 Temmuz 1921) Sakarya Meydan Savaşı (23 Ağustos-12 Eylül 1921) Büyük Taarruz ve Başkomutanlık Meydan Savaşı (26 Ağustos -18 Eylül 1922) Mudanya Ateşkes Antlaşması (3-11 Ekim 1922) Saltanatın Kaldırılması (1 Kasım 1922) Lozan Barış Antlaşması (24 Temmuz 1923) II. TBMM Çıkmış Sorular Cevaplı Test Cumhuriyet Dönemi Türk İnkılabının Özellikleri Siyasal Alanda İnkılaplar Saltanatın Kaldırılması (1 Kasım 1922) Ankara nın Başkent Oluşu (13 Ekim 1923) Cumhuriyet in İlanı (29 Ekim 1923) Halifeliğin Kaldırılması (3 Mart 1924) Çok Partili Yaşama Geçiş Denemeleri Anayasalar Hukuk Alanında İnkılaplar Medeni Kanunun Kabulü (17 Şubat 1926) Hukuk Alanında Yapılan Diğer Yenilikler Eğitim Alanındaki İnkılaplar Tevhid-İ Tedrisat Kanunu (3 Mart 1924) Maarif Teşkilatı Hakkında Kanun Çıkarılması Harf İnkılabı (1 Kasım 1928) Türk Tarih Kurumunun Kurulması (1931) Türk Dil Kurumunun Kurulması (1932) Halk Evleri (1932) Sosyal Alanda Yapılan İnkılaplar Kılık Kıyafet Kanunu (25 Kasım 1925) Tekke, Zaviye ve Türbelerin Kapatılması (30 Kasım 1925) Soyadı Kanunu (21 Haziran 1934) Takvim, Saat, Ölçü ve Hafta Tatilinin Değiştirilmesi Ekonomik Alandaki Gelişmeler İzmir İktisat Kongresi (17 Şubat 1923) Tarım Alanında Yapılan Yenilikler Ticaret Alanında Yapılan Yenilikler Sanayi ve Madencilik Alanında Yapılan Yenilikleri Bayındırlık Alanında Yapılan Yenilikler Atatürk İlkeleri Cumhuriyetçilik Milliyetçilik Halkçılık Laiklik İçindekiler vii

5 KPSS Genel Kültür viii Devletçilik İnkılapçılık Çıkmış Sorular Cevaplı Test Cumhuriyet Dönemi Türk Dış Politikası Yılları Arası Nüfus Mübadelesi (10 Haziran 1930) Musul Sorunu (5 Haziran 1926) Yabancı Okullar Sorunu Dış Borçlar Yılları Arası Türkiye nin Milletler Cemiyetine Üye Olması (8 Temmuz 1932) Balkan Antantı (9 Şubat 1934) Montrö Boğazlar Sözleşmesi (20 Temmuz 1936) Sadabad Paktı (8 Temmuz 1937) Hatay Sorunu (1939) Yılları Arası II. Dünya Savaşı II. Dünya Savaşı ve Türkiye II.Dünya Savaşı ndan Sonra Kurulan Uluslararası Kuruluşlar..157 Atatürk Sonrası Yaşanan Gelişmeler Çıkmış Sorular Cevaplı Test Türk İnkılabı Kronolojisi Deneme Deneme Deneme Deneme Deneme COĞRAFYA Coğrafi Konum ve Türkiye nin Coğrafi Konumu Matematik Konum Paraleller Meridyenler Yerel Saat Hesaplamaları Güneş Hesaplamaları Bazı Özel Tarihlerde Türkiye Türkiye nin Matematik Konumu ve Sonuçları Özel Konum Türkiye nin Özel Konumu ve Sonuçları Özet Çıkmış Sorular Cevaplı Test Türkiye nin Yerşekilleri ve Özellikleri Yerşekillerinin Genel Özellikleri Fizikî Haritalar Türkiye nin Dağları Orojenez Volkanik Dağlar Türkiye de Depremler Çökme Depremleri Tektonik Depremler Türkiye nin Ovaları Bulundukları Yere Göre Ovalar Türkiye nin Platoları Türkiye Akarsularının Genel Özellikleri Türkiye nin Başlıca Akarsuları Türkiye nin Başlıca Havzaları Akarsularımızın Rejimleri Türkiye deki Akarsulardan Yararlanma Türkiye de Göller Oluşumlarına Göre Göller Doğal Göller Yapay Göller (Baraj Gölleri) Sularının Özelliklerine Göre Göller Türkiye de Rüzgârlar ve Rüzgârların Oluşturduğu Şekiller Türkiye de Buzullar ve Buzulların Oluşturduğu Şekiller Türkiye de Akarsuların Oluşturduğu Şekiller Akarsu Biriktirme Şekilleri Türkiye de Karstik Şekiller Kayaların Parçalanması Türkiye de Toprak Tipleri Türkiye de Erozyon ve Heyelan Kütle Hareketleri (Heyelan ve Toprak Kayması) Türkiye de Kıyı Şekillenmesi Dalga Biriktirme Şekilleri Türkiye de Kıyı Tipleri Özet Çıkmış Sorular Cevaplı Test...220

6 Türkiye nin İklimi ve Bitki Örtüsü Türkiye nin Ekonomik Coğrafyası Türkiye nin İklimini Etkileyen Faktörler Matematik Konum Özel Konum Etrafındaki Denizlerin Etkisi Etrafındaki Kara Kütlelerinin Etkisi Etrafındaki Basınç Merkezlerinin Etkisi Yeryüzü Şekillerinin Etkisi Türkiye de İklim Elemanları Türkiye de Sıcaklık Türkiye nin İzoterm Haritaları Türkiye nin Yıllık İzoterm Haritası Türkiye Temmuz Ayı İndirgenmiş Sıcaklık Ortalamalarının Dağılışı Türkiye Ocak Ayı İndirgenmiş Sıcaklık Ortalamalarının Dağılışı Türkiye Yıllık Sıcaklık Farkı Türkiye de Güneşlenme Süresi Türkiye de Don Olayının Dağılışı Türkiye de Basınç Türkiye de Rüzgârlar Türkiye de Nem ve Yağış Türkiye de İklim Tipleri ve Bitki Örtüsü Türkiye de İklim Tipleri Türkiye nin Bitki Örtüsü Özet Çıkmış Sorular Cevaplı Test Türkiye Ekonomisini Etkileyen Faktörler Türkiye de Tarım Türkiye de Tarımda Verimi Etkileyen Faktörler Tarım Ürünleri Tahıllar Sanayi Bitkileri Yağ Bitkileri Meyvecilik Yumrulu Bitkiler Sebzecilik Seracılık (Örtü Altı Tarım) Türkiye de Hayvancılık Küçükbaş Hayvancılık Büyükbaş Hayvancılık Kümes Hayvancılığı İpek Böcekçiliği Arıcılık Balıkçılık Türkiye de Ormancılık Özet Çıkmış Sorular Cevaplı Test İçindekiler Türkiye de Nüfus ve Yerleşme Türkiye de Nüfus Artışı ve Sonuçları Türkiye de Nüfusun Dağılışı ve Nüfusun Dağılışını Etkileyen Faktörler 239 Türkiye de Sık Nüfuslu Yerler Türkiye de Seyrek Nüfuslu Yerler Nüfus Yoğunlukları Türkiye Nüfusunun Özellikleri (Nüfusun Yapısı) Türkiye de Göçler ve Yerleşme Zamana Göre Göçler Gidilen Yere Göre Göçler Yerleşme Kırsal Yerleşmeler Şehir Yerleşmeleri Türkiye de Mesken Tipleri ve Konutlarda Kullanılan Yapı Malzemeleri Özet Çıkmış Sorular Cevaplı Test Türkiye de Madenler, Enerji Kaynakları ve Sanayi Türkiye de Madenler Türkiye de Çıkartılan Başlıca Madenler Türkiye de Enerji Kaynakları Taş Kömürü Linyit Termik Santraller Petrol Doğalgaz Su Gücü (Hidroelektrik) Rüzgâr Gücü Güneş Enerjisi Jeotermal Enerji Nükleer Enerji Türkiye de Sanayi Türkiye de Sanayi Kolları Özet Çıkmış Sorular Cevaplı Test ix

7 KPSS Genel Kültür Türkiye de Ulaşım, Ticaret ve Turizm Türkiye de Ulaşım Kara Yolu Ulaşımı Demir Yolu Ulaşımı Deniz Yolu Ulaşımı Hava Yolu Ulaşımı Türkiye de Ticaret Türkiye de Turizm Türkiye nin Turistik Değerleri Türkiye Millî Parkları ( ) Türkiye de Şehirler ve Özellikleri Özet Çıkmış Sorular Cevaplı Test Türkiye nin Coğrafi Bölgeleri Türkiye nin Coğrafi Bölgeleri Doğal Özellikler Beşeri ve Ekonomik Özellikler DOĞU ANADOLU BÖLGESİ Fiziki (Doğal) Özellikleri Nüfus Yapısı ve Ekonomik Özellikler Bölümleri Bölgenin Enleri GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ Fiziki (Doğal) Özellikleri Nüfus Yapısı ve Ekonomik Özellikler Bölümleri Bölgenin Enleri Güney Anadolu Projesi (GAP) Bölgelerin Özelliklerinin Karşılaştırılması Özet Grafik; Tablo ve Harita Yorumlarken Dikkat Edilecek Özellikler Cevaplı Test Çıkmış Sorular Deneme Sınavı Deneme Sınavı Deneme Sınavı KARADENİZ BÖLGESİ Fiziki (Doğal) Özellikleri Nüfus Yapısı ve Ekonomik Özellikleri Bölümleri Bölge nin Enleri MARMARA BÖLGESİ Fiziki (Doğal) Özellikleri Nüfus Yapısı ve Ekonomik Özellikleri Bölümleri Bölgenin Enleri Cevaplı Test EGE BÖLGESİ Fiziki (Doğal) Özellikleri Nüfus Yapısı ve Ekonomik Özellikleri Bölümleri Bölgenin Enleri AKDENİZ BÖLGESİ Fiziki (Doğal) Özellikleri Nüfus Yapısı ve Ekonomik Özellikler Bölümleri Bölgenin Enleri Cevaplı Test x İÇ ANADOLU BÖLGESİ Fiziki (Doğal) Özellikleri Nüfus Yapısı ve Ekonomik Özellikleri Bölümleri Bölgenin Enleri...347

8 ANAYASA 1982 Anayasası nın Temel İlkeleri Hukukun Temel Kavramları Hukukun Tanımı Hukukun Kaynakları Hukuk Kaynaklarıyla İlgili Kavramlar Yazısız Kaynaklar (Örf ve Adet Hukuku) Yardımcı Kaynaklar Hukuk Kurallarının Yaptırımları Hukukun Sistematiği Kamu Hukuku Dalları Anayasa Hukuku İdare Hukuku Ceza Hukuku Vergi Hukuku Devletler Genel (Umumi) Hukuku Yargılama Hukuku İcra ve İflas Hukuku Özel Hukuk Dalları Medeni Hukuk Medeni Hukukta Hak Kavramı A) Kişiler Hukuku B) Aile Hukuku C) Miras Hukuku D) Eşya Hukuku E) Borçlar Hukuku Ticaret Hukuku Devletler Özel Hukuku İş Hukuku Çıkmış Sorular Cevaplı Test Devlet Biçimleri Demokrasi ve Kuvvetler Ayrılılğı Devlet Devlet Kavramı Devletin Unsurları Devlet Kavramına İlişkin Ayrımlar Cevaplı Test Anayasa Hukukuna Giriş, Temel Kavramlar ve Türk Anayasa Tarihi Anayasa Anayasa Kavramına İlişkin Ayrımlar Anayasacılık Hareketleri ve Anayasanın Üstünlüğü Sorunu Türk Anayasa Tarihi Kanun-u Esasî (1876) Teşkilât-ı Esasiye Kanunu Anayasası Anayasası Anayasası Cevaplı Test Anayasası na Giriş ve Anayasanın Temel İlkeleri Başlangıç Metni I. Devletin şekli II. Cumhuriyetin nitelikleri III. Devletin bütünlüğü, resmî dili, bayrağı, millî marşı ve başkenti V. Değiştirilemeyecek hükümler Anayasasının Temel İlkeleri Çıkmış Sorular Cevaplı Test Yasama Yasama Organı Yasama Fonksiyonu Yasama Fonksiyonunun Genelliği ve Asli (İlk-El) liği Yasama İşlemleri TBMM Kuruluş ve Seçimler TBMM Üyelerinin Hukuki Statüsü TBMM Üyeliği nin Düşürülmesi TBMM İç Yapı ve Çalışma Düzeni TBMM Görev ve Yetkileri TBMM Bilgi Edinme ve Denetim Yolları Çıkmış Sorular Cevaplı Test Yürütme Yürütme Yürütme Fonksiyonunun Niteliği Kanun Hükmünde Kararnameler Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi Tüzük Yönetmelik Cumhurbaşkanı Cumhurbaşkanı Seçimi Cumhurbaşkanı nın Tarafsızlığı Cumhurbaşkanı nın Sorumsuzluğu Cumhurbaşkanı nın Görev veyetkileri Bakanlar Kurulu Bakanlar Kurulu nun Yapısı Bakanların Sorumluluğu Geçici Bakanlar Kurulu Olağanüstü Yönetim Usulleri Olağanüstü Hal Sıkıyönetim Çıkmış Sorular Cevaplı Test İçindekiler xi

9 KPSS Genel Kültür Yargı Yargı Organı Mahkemelerin Bağımsızlığı Hakimlik Teminatı Devlet Güvenlik Mahkemeleri Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Yüksek Mahkemeler Anayasa Mahkemesi Anayasa Yargısı Anayasaya Uygunluk Denetimi Yargıtay Danıştay Askeri Yargıtay Askeri Yüksek İdare Mahkemesi Uyuşmazlık Mahkemesi Sayıştay Çıkmış Sorular Cevaplı Test Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü Devlet Personel Başkanlığı Diyanet İşleri Başkanlığı Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreteliği Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (ÖİB) Özelleştirme Yüksek Kurulu Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Türkiye Bilimsel Ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Türkiye Atom Enerjisi Kurumu (TAEK ) Türkiye İstatistik Kurumu Yüksek Ögretim Kurumu (YÖK) Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Özet Çıkmış Sorular Cevaplı Test Uluslararası Kuruluşlar ve Güncel Olaylar xii Temel Hak ve Hürriyetler Temel Hakların Türleri Kişinin Hak ve Ödevleri (Negatif Statü Hakları) Sosyal ve Ekonomik Haklar ve Ödevler (Pozitif Statü Hakları) Siyasi Haklar ve Ödevler (Katılma Hakları) Cevaplı Test İdare Hukuku İdare Hukuku İdare (Kamu Yönetimi) A. Merkezden Yönetim İlkesi B. Yerinden Yönetim İlkesi C. Türkiye nin İdari Yapısı D. Merkezi İdarenin Taşra Teşkilatı Kamu Kuruluşları Radyo Televizyon Üst Kurulu Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) İstanbul Menkul Kıymetler Borsası (İMKB) Milli İstihbarat Teşkilatı Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) Hazine Müsteşarlığı Rekabet Kurumu Kamu İhale Kurumu (KİK) Devlet Planlama Teşkilatı (DPT) Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu (TRT) Danıştay Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Yüksek Denetleme Kurulu (YDK) Uluslararası Örgüt ve Kuruluşlar A. Milletler Cemiyeti B. Birleşmiş Milletler C. Uluslararası Af Örgütü D. Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) E. G F. D G. Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (ECO) H. Avrupa Birliği K. Avrupa Konseyi L. Avrupa İşbirliği ve Güvenlik Teşkilatı (AGİT) M. Batı Avrupa Birliği N. Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü (NATO) O. Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) P. Karadeniz Ekonomik İşbirliği Bölgesi (KEİB) R. İslam Konferansı Örgütü (İKÖ) S. Bağımsız Devletler Topluluğu T. Hem AB Hem De NATO Üyesi Olan Ülkeler U. Türkiye nin Üye Olduğu Uluslararası Kuruluşlar V. Türkiye nin Kurucu Olduğu Uluslararası Kuruluşlar Kpss Güncel Bilgiler Vize Kalkan Ülkeler Unesco nun Dünya Mirası Listesindeki Doğal ve KültürelVarlıklarımız Çıkmış Sorular Cevaplı Test Deneme Deneme Deneme Deneme Deneme

10 İslamiyet Öncesi Türk Tarihi Orta Asya da Kurulan Türk Devletleri Büyük Hun İmparatorluğu Avrupa Hunları Göktürk Devleti II. Göktürk (Kutluk) Devleti Uygur Devleti İslamiyet Öncesi Türk Devletlerinde Kültür ve Medeniyet Devlet Yönetimi Ordu Din ve İnanış Hukuk Sosyal ve Ekonomik Hayat Yazı, Dil ve Edebiyat Bilim ve Sanat Müzik Çıkmış Sorular Cevaplı Test Diğer Türk Devletleri İskitler Kırgızlar Sabirler Akhunlar Hazarlar Türgişler Karluklar Avarlar Bulgarlar Macarlar Peçenekler Kıpçaklar Oğuzlar Geçmiş Yıllarda Çıkmış Sorular Analiz Tablosu Ortaöğretim Önlisans Ey Türk budunu (milleti), Çin in tatlı sözüne, yumuşak ipeğine kanma; yok olursun. Orhun Yazıtları

11 KPSS Tarih İSLAMİYET ÖNCESİ TÜRK TARİHİ Türk kelimesinin anlamı hakkında yaygın iki görüş vardır. Birincisine göre; doğan, türeyen, çoğalan anlamındadır. İkincisine göre; güçlü kuvvetli, kudretli anlamındadır. Türk kelimesini siyasal ad olarak ilk defa kullanan Göktürkler olmuştur. Anadolu nun Türkiye olarak adlandırılması ise XII. yüzyıldan itibarendir. Türkiye Selçukluları Döneminde Bizans tarafından Turkia adıyla anılmıştır. Türklerin anayurdu Orta Asya dır. Türkler ilk olarak Altay-Sayan Dağları nın kuzeybatısı, Tanrı Dağları nın kuzeyi, Aral Gölü çevresi ve Hazar Denizi nin doğusunda yaşamışlardır. Orta Asya nın Türklere ait en eski kültür merkezleri; Anav, Karasuk, Abakan, (Abakan bölgesinde ortaya çıkan bir diğer kültür Tagar kültürüdür) Andranova, Kelteminar ve Afonosyeva kültürleridir. Zamanla Türkler, Orta Asya dan çeşitli nedenlerle göç etmişlerdir. Göçlerin Nedenleri: Ekonomik ve Sosyal Nedenler: İklim koşullarının değişmesi, Kuraklığa bağlı olarak otlak ve meraların azalması, Hızlı nüfus artışı, Salgın hastalıklar, Siyasi Nedenler: Boylar arasında mücadeleler yaşanması Dış güçlerin baskısı (Çin, Moğol, Tunguz) Cihan hakimiyeti (yeni yerler fethetme) düşüncesi. İslamiyet Öncesi Türk Devletleri Göçlerin temel nedenlerinin ekonomik sıkıntılar ve Türklerin bağımsızlık duygusu olduğu görülmektedir. Göçlerin Sonuçları: Türkler göç ettikleri yerlerdeki, değişik kültürlerle etkileşime girmişlerdir. Türk kültür ve medeniyeti geniş alanlara yayılmıştır. Türkler göç ettikleri yerlerde büyük ve güçlü devletler kurmuşlardır. Türkler gittikleri yerlerde yaşayan toplumlara, tarımı, hayvancılığı ve maden işlemeyi öğretmişlerdir. Türklerin, dünyanın çeşitli yerlerine yayılmaları ve çok sayıda devlet kurmaları, Türk tarihinin araştırılmasını zorlaştırmıştır. Bazı Türk Kavimleri zamanla özbenliklerini kaybetmişlerdir. Asya da kalan Türkler ise Aysa Hun Devletini kurmuşlardır. Türklerin Orta Asya'dan Göçleri ORTA ASYA Karluklar (751) Asya Hunları (M.Ö. 220, M.S. 216) Kırgızlar ( ) Göktürkler ( ) Hazarlar (VII yy.) Kutluklar (II. Göktürk) ( ) Türgişler ( ) Uygurlar ( ) Sabirler (VI. yy.) AVRUPA Bulgarlar ( ) Macarlar (IX.yy.) Avarlar ( ) Avrupa Hunları (Kavimler Göçü nden sonra kurulmuştur) ( ) Oğuzlar (X. yy.) Peçenekler (IX. yy.) Kıpçaklar (Kumanlar) (X. yy ) 2

12 Çıkmış Sorular KPSS Tarih 1. İslamiyet ten önce Türklerde devlet başkanları çeşitli unvanlar taşırdı. Aşağıdakilerden hangisi bu unvanlardan biridir? (Ortaöğretim 2010) A) Şad B) Kağan C) Tigin D) Tudun E) Subaşı Açıklama: İslamiyetten önce Türk devletlerinde Kağan hükümdar unvanı olarak kullanılmıştır. Şad, hükümdar ailesinden olan yönetici, validir. Tigin, hükümdar çocuğudur. Tudun, vali veya vergi işlerine bakan devlet görevlisidir. Subaşı, Türk-İslam devletlerinde güvenlikten sorumlu görevlidir. 3. Aşağıdakilerden hangisinin Uygurların matbaalarının olduğuna ve baskı yaptıklarına bir kanıt olduğu savunulabilir? (Ortaöğretim 2008) A) Tahtadan yapılmış harfler B) Çeviri eserler C) 18 harften oluşan alfabe D) Taş üzerine yazılmış kitabeler E) Kâğıt üzerine yazılmış belgeler Açıklama: Tahtadan yapılmış harfler baskı yapıldığının göstergesidir. Uygurların tahta harflere sahip olması matbaayı bildikleri ve kullandıklarının bir kanıtıdır. 4. I. Bulgarlar II. Macarlar III. Göktürkler Yukarıdaki Türk kavimlerinden hangileri Hristiyanlığı kabul etmiştir? (Ortaöğretim 2008) A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II D) I ve III E) I, II ve III Çin kaynaklarına göre, Orta Asya da kurulan Asya Hunları evlerini topraktan yapmış, Volga kıyılarıyla Kırım arasında kurulan Hazarların evleriyse hep ahşap olup yalnız hakan sarayı ve kale taştan yapılmıştır. Yukarıda verilen bu bilgilerle, I. Doğa şartları insanların yaşam biçimini etkilemiştir. II. Türklerde daha çok göçebe yaşantı vardır. III. Türkler mimaride Çinlilerden etkilenmiştir. yargılarından hangilerine ulaşılabilir? (Önlisans 2010) A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve II E) I, II ve III Açıklama: Parçada verilen bilgilerde Orta Asya da evlerin topraktan, Volga kıyılarında evlerin hep ahşaptan yapılması ise doğa şartlarının insanların yaşam biçimini etkilediğini gösterir. Açıklama: Türk kavimlerinden Bulgarlar ve Macarlar Balkanlara göç ederek orada Hıristiyanlığı kabul etmişlerdir. Göktürkler ise Orta Asya da yaşamıştır. 5. İslamiyet ten önce kurulan Türk devletlerinde geniş toprakların idare edilmesinin zorluğu aşağıdakilerin hangisiyle giderilmeye çalışılmıştır? (Önlisans 2008) A) Ülkede inanç özgürlüğünün tanınması B) Yerleşik hayatın yaygınlaştırılması C) Ülkenin yönetim alanlarına ayrılması D) Evlilik yoluyla başka ülkelerle yakınlık kurulması E) Komşularla barışçıl ilişkilerin kurulmasına özen gösterilmesi Açıklama: İslamiyet öncesi Türk Devletleri geniş topraklara sahip olmuştur. Bu topraklar yönetim alanlarına bölünerek yönetilmiştir.

13 Cevaplı Test KPSS Tarih 1. Türk tarihinin ilk Türkçe yazılı belgeleri Kutluk Devleti ne ait Orhun Anıtları dır. Aşağıdakilerden hangisi Orhun Anıtları ile ilgili değildir? A) Göktürk alfabesi ile yazılmıştır. B) Uygurlar Dönemine aittir. C) Türk dili ve edebiyatının ilk yazılı örnekleridir. D) Bütün Türk boylarına seslenen siyasi bir belge özelliği taşımaktadır. E) Kutluk Devleti nin kuruluşu sırasında çekilen sıkıntılardan bahsedilir, Türk halkına öğütler verilir. 4. Başka devletlerle yapılan mücadeleler neticesinde yenilen Türklerin çoğunluğu yerlerini terk ederek başka bölgelere göç etmişlerdir. Yenilgiye uğrayan Türklerin yer değiştirmeleri aşağıdakilerden en çok hangisiyle açıklanabilir? A) Göçebe bir yaşama sahip olmalarıyla B) Boylar halinde yaşamalarıyla C) Savaşçı bir yapıya sahip olmalarıyla D) Hürriyetlerine düşkün olmalarıyla E) Teşkilatçı bir yapıya sahip olmalarıyla 2. Orta Asya daki Türk mezarlarında yapılan kazılarda, ölen kişiye ait at kemikleri ve birtakım günlük eşya kalıntıları bulunmuştur. Bu durum, I. Atın kutsallaştırıldığı, II. Türk mezarlarında hazineler bulunduğu, III. Ahiret inancının olduğu durumlarından hangilerine açık kanıt olabilir? A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve II E) II ve III 5. Göktürklere ait eserlerin çoğunluğu hayvan ve insan figürlerini üzerinde taşıyan maşrapalardır. Uygurlara ait eserler saraylar, tapınaklar ve şehirlerdir. Bu iki durum arasındaki söz konusu farkın nedeni aşağıdakilerden hangisiyle açıklanabilir? A) Göktürkler göçebe iken Uygurların yerleşik olmaları B) Türklerin değişik dinleri benimsemeleri C) Uygurlarla Göktürklerin farklı coğrafyada yaşamaları D) Göktürklerin hayvancılıkla uğraşması E) Uygurlarla Göktürklerin farklı dinleri benimsemeleri 3. Uygurların bazı özellikleri şunlardır: I. Uygur alfabesini kullanmışlardır. II. Töre nin uygulanmasında titizlik göstermişlerdir. III. Ekonomide hayvancılığın yerini tarım almıştır. IV. Şehir mimarisine ait ilk Türk eserlerini yapmışlardır. Bu özelliklerden hangileri Uygurların yaşam biçiminin değiştiğini gösterir? A) Yalnız I B) I ve II C) II ve III D) II ve IV E) III ve IV 6. Orta Asya da Türk devletlerinde devlet yönetiminde tam anlamıyla bir mutlakiyetten söz edilemez. Aşağıdakilerden hangisi bu durumun kanıtıdır? A) Devletin törelere göre yönetilmesi B) Ahiret inancının olması C) Hükümdar ailesinin yönetime katılması D) Hükümdarın yetkisini Tanrı dan alması E) Kurultay meclisinin olması 14

14 Çıkmış Sorular KPSS Tarih 1. Türkiye, dünya barışının korunması amacıyla oluşturulan aşağıdaki girişim ve kuruluşlardan hangisine Atatürk Döneminde üye olmuştur? (Ortaöğretim 2010) A) Milletler Cemiyeti Kuzey Atlantik Paktı B) Kellog Paktı Milletler Cemiyeti C) Kuzey Atlantik Paktı Birleşmiş Milletler Teşkilatı D) Birleşmiş Milletler Teşkilatı Kellog Paktı E) Kellog Paktı Kuzey Atlantik Paktı Açıklama: Türkiye, Atatürk Döneminde dünya barışına katkıda bulunmak ve dünya barışını korumak amacıyla Kellogg Paktı ile Miletler Cemiyetine üye olmuştur. Türkiye, Kuzey Atlantik Paktı ile Birleşmiş Milletler Teşkilatına Atatürk Dönemi sonrası üye olmuştur. 4. I. Kabotaj Kanunu II. Medeni Kanun III. Ceza Kanunu Yukarıdakilerden hangileri, Atatürk Döneminde kabul edilmiş ve uygulanmasına geçilmiştir? (Ortaöğretim 2010) A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve II E) I, II ve III Açıklama: Her üç öncülde yer alan kanunlar Atatürk Döneminde kabul edilmiş ve uygulamaya konulmuştur. Kabotaj Yasası 1 Temmuz 1926 Medeni Kanun 17 Şubat 1926 Ceza Yasası Aşağıdakilerden hangisi Atatürk Dönemi siyasi gelişmeleri arasındadır? (Ortaöğretim 2010) A) Kıbrıs sorununun çıkması B) Türkiye nin Kore Savaşı na asker göndermesi C) Türk-Yunan dostluk antlaşmasının yapılması D) Türkiye nin Kuzey Atlantik Paktına üye olması E) Hatay Türk Devleti Meclisinin anavatana katılmayı kabul etmesi Açıklama: Atatürk Dönemi siyasi gelişmeleri arasında Türk- Yunan Dostluk Antlaşması (1930) ve Balkan Antantı (1934) yer alır. Atatürk Dönemi sonrası, 1954 te Kıbrıs Sorunu başlamıştır. Türkiye Kore Savaşı na asker göndermiştir (1950). Türkiye Kuzey Atlantik Paktı na üye olmuştur (1952). Hatay, anavatana katılma kararı almıştır (1939). 5. Atatürk Döneminde Balkan Paktının kurulmasında aşağıdakilerden hangisinin etkisi olmuştur? (Ortaöğretim 2010) A) Irak ın bağımsızlığını kazanması B) Rusya da rejim değişikliği olması C) Anlaşmaya taraf devletlerin güvenliklerinin tehlikeye girmesi D) Birleşmiş Milletler Teşkilatının kurulması E) Sadabad Paktının kurulması Açıklama: Balkan Antantının yapılmasında, İtalya ve Almanya nın istilacı ve tehditkâr tutumu ve Balkan ülkelerinin bölgede güvenliklerini sağlamak istemeleri gibi durumlar etkilidir I. Halkevlerinin açılması II. Nüfus sayımı yapılması III. Köy Enstitülerinin kurulması Yukarıdakilerden hangileri Atatürk Döneminde gerçekleşmiştir? (Ortaöğretim 2010) A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve II E) I, II ve III Açıklama: Atatürk Döneminde; 1932 yılında Halkevleri açılmıştır yılında modern anlamda nüfus sayımı yapılmıştır. Köy Enstitüleri ise 1940 yılında Atatürk Dönemi sonrasında açılmıştır. 6. Boğazlar Komisyonunun kaldırılması ve görevlerinin tamamıyla Türk Devleti ne verilmesi aşağıdakilerden hangisiyle sağlanmıştır? (Ortaöğretim 2010) A) Montrö B) Mudanya C) Moskova D) Lozan E) Londra Açıklama: Boğazlar Komisyonunun kaldırılması, Boğazların yönetim ve denetiminin Türkiye ye bırakılması, Boğazların statüsünün değiştirilmesi Montrö Sözleşmesi ile gerçekleştirilmiştir.

15 Deneme Orta Asya Türk devletleri Çin Devleti yle yaptıkları mücadelelerde, dönem dönem üstünlük sağlamalarına rağmen Çin topraklarına yerleşmekten kaçınmışlardır. Yalnız bu bilgiyle Türk devletleriyle ilgili olarak, I. bulundukları coğrafyadaki birçok devletle mücadele içinde oldukları, II. ulusal benliklerini korumaya çalıştıkları, III. düzenli bir orduya sahip olmadıkları yargılarından hangilerine ulaşılabilir? A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II D) II ve III E) I, II ve III 5. Osmanlı Devleti nde tımarlı sipahi, kendisine verilen toprağın tam mülkiyetine sahip olmadığı gibi, sistemin gereği olan askeri yükümlülüğünü yerine getirmediğinde ve toprağını belli bir süre ekip biçmediğinde tımar toprağı elinden alınırdı. Bu uygulama ile Osmanlı Devleti, I. tımar sahibinin feodal bir bey halini alması, II. merkezi idarenin zayıflaması, III. vergilerin ürün üzerinden toplanması durumlarından hangilerine karşı önlem almıştır? A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve II E) I, II ve III Deneme Sınavları 2. Türk süsleme sanatına, I. resim - heykel, II. hat - tezhip, III. maden işçiliği alanlarından hangileri İslamiyet in kabulüyle girmiştir? A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve III D) II ve III E) I, II ve III 3. Türkiye Selçuklu Devleti nde, I. atabeylik sistemi, II. ikta sistemi, III. gulam sistemi uygulamalarından hangileriyle hükümdar olacak kişiye yönetim tecrübesi kazandırılması amaçlanmıştır? A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve II E) II ve III 4. Osmanlı Devleti nin Kuruluş Döneminde, I. yeni fetihlerde bulunarak sınırları genişletme düşüncesi, II. mevcut askerlerin sayıca azlığı, III. Rumeli topraklarındaki hakimiyeti sağlamlaştırma isteği durumlarından hangileri Yeniçeri Ocağının kurulmasında etkili olmuştur? A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II D) II ve III E) I, II ve III 6. Osmanlı Devleti nde, I. Yeniçeri Ocağı kaldırılarak Asakir-i Mansure-i Muhammediye Ordusunun kurulması, II. taşra teşkilatında muhtarlıkların kurulması, III. sosyal kurumların vakıflar tarafından yapılması durumlarından hangileri merkezi otoriteyi güçlendirme amacı taşımaktadır? A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve II E) II ve III 7. Osmanlı Devleti nde XIX. yüzyılda azınlıkların ayrılıkçı hareketlerini sürdürmeleri, devleti bu isyanları bastırma ve ülkede iç istikrarı yeniden sağlama yönünde birtakım önlemler almaya yöneltti. Alınan bu önlemler arasında, I. tüm halkın can, mal ve namusunun devletin güvencesi altına alınması, II. Müslüman olmayanlardan cizye vergisinin alınması, III. Müslüman olmayanların devlet memurluklarına girebilmelerine karar verilmesi, yukarıdakilerden hangileri yer almamaktadır? A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve II E) II ve III 163

16 Deneme Uygurlar Döneminde, I. çiniciliğin gelişmesi, II. Yenisey Yazıtları, III. hukukun yazılı hale gelmesi gelişmelerinden hangilerinin ortaya çıktığı söylenemez? A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve II E) II ve III 5. Osmanlı Devleti nde halktan alınan, I. çiftbozan, II. cizye, III. haraç vergilerinden hangilerinde din farkı gözetilmemiştir? A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve II E) II ve III Deneme Sınavları 2. Türk-İslam devletlerinde Şer î Hukuk tan sorumlu olan kişi aşağıdakilerden hangisidir? A) Emir-i Dad B) Müstevfi C) Emir-i Arz D) Kadı E) Müşrif 3. Türk-İslam uygarlığı ile ilgili olarak, I. İslamiyet in geniş alanlara yayılması, II. Arapçanın resmi dil olarak kullanılması, III. Anadolu nun Türkleşmesi sürecinin başlaması gelişmelerinden hangileri Selçuklular Döneminde ortaya çıkmıştır? A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve II E) I ve III 6. Osmanlı Devleti nin son dönemlerinde toplumda kültür çatışmalarının olmasında, I. şer î mahkemelerin yanında konsolosluk mahkemelerinin de olması, II. yeni eğitim kurumlarının yanında eskilerinin de eğitim vermesi III. ayanlarla Senediittifak ın imzalanması durumlarından hangilerinin etkili olduğu söylenebilir? A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve II E) I, II ve III 4. Osmanlı Devleti nde dirlik sahibinin görevlerinden biri de Reayanın toprağı işlemesini sağlamak, boşalan topraklara başkalarını yerleştirmek ve yeni toprakları üretime açmaktır. Osmanlı Devleti nin bu uygulama ile ulaşmak istediği amaçlar arasında aşağıdakilerden hangisi gösterilemez? A) Hazinenin giderlerini azaltmak B) Toprak gelirlerini artırmak C) Üretimde sürekliliği sağlamak D) Toprakların boş bırakılmasını engellemek E) Kapıkulu teşkilatının giderlerini karşılamak 7. Osmanlı Devleti nde, - Kabakçı Mustafa İsyanı ile III. Selim in tahttan indirilmesi - Padişah Genç Osman ın Yeniçeriler tarafından öldürülmesi gelişmeleri göz önüne alındığında, I. Halk ıslahat talebinde bulunmuştur. II. Yenilik hareketleri kesintiye uğramıştır. III. Ayaklanmalar rejimi değiştirmeye yöneliktir. yargılarından hangilerine ulaşılabilir? A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve II E) II ve III 167

17 COĞRAFYA EDİTÖR: Mesut ATALAY

18 Coğraf i Konum ve Türkiye nin Coğraf i Konumu Matematik Konum Paraleller (Enlemler) Meridyenler (Boylamlar) Yerel Saat Hesaplamaları Bazı Özel Tarihlerde Türkiye Türkiye nin Matematik Konumu ve Sonuçları Özel Konum Türkiye nin Özel Konumu ve Sonuçları Özet Çıkmış Sorular Cevaplı Test Geçmiş Yıllarda Çıkmış Sorular Analiz Tablosu Ortaöğretim Önlisans NERÝ Coğrafi konum ünitesinin KPSS'de soru sayısı az olmasına karşın, matematik ve özel konumun sonuçlarının iyi kavranması diğer konu başlıklarının daha kolay anlaşılmasını sağlayacaktır. Bu durumda; Türkiye'nin enleminin sonuçlarını Türkiye'nin boylamının sonuçlarını Özel tarihler ve Türkiye'deki etkileri Türkiye'nin özel konumunun sonuçları iyi kavranmalıdır. Doğaya hoyratça davranan toplumlarda, insanlar arasındaki ilişkiler de hoyratça oluyor. (John Bennet)

19 KPSS Coğrafya Bir bölgenin Dünya üzerindeki yerine coğrafi konum denir. İki şekilde ifade edilir: Coğrafi Konum Matematik Konum Özel Konum MATEMATİK KONUM Dünya üzerindeki herhangi bir yerin başlangıç paraleli olan Ekvatora ve başlangıç meridyeni olan Greenwich uzaklığının ifadesine Matematik Konum denir. Paraleller Ekvatora ve birbirine 1 o aralıklarla çizilen hayali çemberlere paralel denir. Paralel ile enlem birbirine benzeyen ifadelerdir. Enlem bir noktanın Ekvator a uzaklığının açı cinsinden ifadesidir. Enlem, bir yerdeki sıcaklığı, bitki örtüsünü, nüfus ve yerleşmeyi etkiler. Enlem: Dünya üzerindeki herhangi bir noktanın ekvatora olan uzaklığının açı cinsinden ifadesidir. Meridyenler Bir kutup noktasından diğer kutup noktasına 1 o aralıklarla çizilen hayali yarım dairelere meridyen denir. Merdiyenlerin başlıca özellikleri şunlardır: 0 o Greenwich x o enlemi E Paralellerin başlıca özellikleri şunlardır: K.Y.K. 111 km Batý Meridyenleri Doðu Meridyenleri Ekvator 0 o Ekvator G.Y.K. Ekvator dan kutuplara doğru boyları kısalır. Kutuplarda nokta şeklini alır. Başlangıç meridyeni, İngiltere nin Greenwich kasabasından geçen meridyen kabul edilmiştir. Boyları birbirine eşittir. Yarım dairedirler. Aralarındaki mesafe yalnızca Ekvator da 111 km dir. Bu mesafe kutuplara doğru gidildikçe daralır. Sonuç Türkiye'den en uzun paralel dairesi 36 o K Hatay'dan geçer. Türkiye'de en kısa paralel dairesi 42 o K Sinop'tan geçer. Başlangıç paraleli ve en uzun paralel dairesi Ekvator dur. Ekvator, Dünya nın tam ortasından geçen ve Dünya yı iki yarım küreye ayıran en büyük paraleldir. Ekvator un kuzeyinde yer alanlara Kuzey Paralelleri, güneyinde kalanlara Güney Paralelleri denir. 90 tane Kuzey Yarımküre'de, 90 tane Güney Yarımküre'de olmak üzere toplam 180 tanedir. Birer derece aralıklarla çizilmişlerdir. Aynı boylam üzerinde iki paralel arası kuş uçuşu uzaklık dünyanın her yerinde 111 km dir. Sonuç Türkiye'nin en kuzeyi ile en güneyi arasında 666 km'lik kuş uçuşu uzaklık bulunmaktadır. o o o o = 6 6 x 111= 666 Sonuç İki boylam arası mesafenin en dar olduğu il Sinop'tur. İki boylam arası mesafenin en geniş olduğu il Hatay'dır. Türkiye'de aynı boylam üzerinde yer alan farklı iki merkezin başlangıç meridyenine uzaklıkları aynı değildir. O S km A km Sinop A > S Adana Ardışık iki meridyen arası Dünya nın her yerinde 4 dakikadır. Başlangıç Meridyeni nin doğusunda kalanlara Doğu Meridyenleri, batısında kalanlara Batı Meridyenleri denir. 180 tane Doğuda, 180 tane Batıda olmak üzere toplam 360 tanedir. Birer derece aralıklarla çizilmişlerdir. Meridyen ile boylam birbirine benzeyen ifadelerdir. Boylam bir noktanın başlangıç meridyenine uzaklığının açı cinsinden ifadesidir. 186

20 18:00 Boylam: Dünya üzerindeki herhangi bir noktanın başlangıç meridyenine olan uzaklığının açı cinsinden ifadesidir. Boylamların dünya üzerindeki tek etkisi yerel saat farklılıklarının oluşmasıdır. Yerel saat: Dünya üzerindeki herhangi bir yerin güneşin ufuk düzlemindeki konumuna göre belirlenen saatidir. Yerel Saat Hesaplamaları Verilen iki merkez arasındaki boylam farkı bulunur. B - A = x Boylam farkı y o Boylamý Verilen iki merkez arasında bulunan boylam farkı iki meridyen arasındaki sabit zaman aralığı olan 4 dakika ile çarpılır ve iki merkez arasındaki yerel saat farkı bulunur. x.4 = Yerel saat farkı Dünya batıdan-doğuya doğru döndüğü için doğuda güneş erken doğup erken batar dolayısıyla doğunun yerel saati daima ileridir. Yerel saati istenen merkez daha doğuda ise, verilen saate bulunan yerel saat farkı eklenir. B nin yerel saati = A nın yerel saati + (x.4) 26 o A x 0 o 29 o 30 o 31 o 32 o B? 45 o Doğu boylamında yer alan Iğdır da yerel saat iken, 33 o Doğu boylamında yer alan Ankara da yerel saat kaçtır? Açıklama: 33 o D 45 o D Ankara Iğdır? o o o = 12 = (Boylam farkı) o 12 x4' = 48' = (Yerel saat farkı) 15.50' 48 = Ankara nın yerel saati Güneş Hesaplamaları Dünya batıdan doğuya doğru hareket ettiği için, doğuda güneş erken doğup erken batar, batıda geç doğup geç batar. 21 Mart ve 23 Eylül tarihlerinde aynı meridyen üzerinde bulunan tüm merkezlerde güneş aynı anda doğar ve aynı anda batar. 15:00 12:00 9:00 7:00 Coğrafi Konum ve Türkiye nin Coğrafi Konumu Yerel saati istenen merkez daha batıda ise, verilen saatten bulunan yerel saat farkı çıkarılır. A nın yerel saati = B nin yerel saati - (x.4)? 30 o Doğu Boylamında yer alan İzmit te yerel saat 11:30 iken aynı anda 36o Doğu Boylamında bulunan Şanlıurfa da yerel saat kaçtır? Açıklama: 30 o D 36 o D Aşağıda ekinoks tarihlerinde Türkiye'de bulunan dört farklı merkezin ufuk düzleminde güneşin konumunu inceleyelim. Sinop 6:00 İzmit Şanlıurfa 11.30? Ýzmir Van = 6 = (Boylam farkı) 6x4 = 24 = (Yerel saat farkı) = Şanlıurfa nın yerel saati. Ulusal (Ortak) Saat: Ulaşım, ticaret, haberleşme ve sosyal hizmetlerin daha düzenli yapılabilmesi için ülke içerisinde ortak saat belirlenir ve tüm merkezlerin saatleri bu zamana göre ayarlanır. 187

KPSSCini.com. www.kpsscini.com İSLAMİYET ÖNCESİ TÜRK TARİHİ 1 TÜRK İSLAM TARİHİ.16 TÜRKİYE TARİHİ...34 OSMANLI DEVLETİ NİN GENEL ÖZELLİKLERİ...

KPSSCini.com. www.kpsscini.com İSLAMİYET ÖNCESİ TÜRK TARİHİ 1 TÜRK İSLAM TARİHİ.16 TÜRKİYE TARİHİ...34 OSMANLI DEVLETİ NİN GENEL ÖZELLİKLERİ... KPSSCini.com www.kpsscini.com İÇİNDEKİLER GENEL TARİH İSLAMİYET ÖNCESİ TÜRK TARİHİ 1 TÜRK İSLAM TARİHİ.16 TÜRKİYE TARİHİ...34 OSMANLI DEVLETİ NİN GENEL ÖZELLİKLERİ...47 OSMANLI DEVLETİ KÜLTÜR VE MEDENİYETİ.48

Detaylı

KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI DİKKAT! SINAVA BAŞLAMADAN ÖNCE AŞAĞIDAKİ UYARILARI MUTLAKA OKUYUNUZ.

KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI DİKKAT! SINAVA BAŞLAMADAN ÖNCE AŞAĞIDAKİ UYARILARI MUTLAKA OKUYUNUZ. KPSS KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI GENEL YETENEK GENEL KÜLTÜR DENEME SINAVI DİKKAT! SINAVA BAŞLAMADAN ÖNCE AŞAĞIDAKİ UYARILARI MUTLAKA OKUYUNUZ. 1. Adınızı, soyadınızı, T.C. Kimlik Numaranızı ve kurum kodunu

Detaylı

KÜLTÜR MEDENİYET İSLAM ÖNCESİ ORTA ASYA TÜRK DÜNYASI

KÜLTÜR MEDENİYET İSLAM ÖNCESİ ORTA ASYA TÜRK DÜNYASI KÜLTÜR MEDENİYET İSLAM ÖNCESİ ORTA ASYA TÜRK DÜNYASI Orta Asya: Türklerin dünya üzerinde ilk kez görüldükleri yerdir. Türklerin anavatanıdır. Orta Asya nın Coğrafi Özellikleri: Yükseltisi fazla, deniz

Detaylı

KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI DİKKAT! SINAVA BAŞLAMADAN ÖNCE AŞAĞIDAKİ UYARILARI MUTLAKA OKUYUNUZ.

KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI DİKKAT! SINAVA BAŞLAMADAN ÖNCE AŞAĞIDAKİ UYARILARI MUTLAKA OKUYUNUZ. KPSS KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI GENEL YETENEK GENEL KÜLTÜR DENEME SINAVI DİKKAT! SINAVA BAŞLAMADAN ÖNCE AŞAĞIDAKİ UYARILARI MUTLAKA OKUYUNUZ. 1. Adınızı, soyadınızı, T.C. Kimlik Numaranızı ve kurum kodunu

Detaylı

C) Yazı dilinin içinde kendine yer bulmak D) Konuşma dilinin imkânlarını zorlamamak E) Okuyucu tarafından benimsenmemek

C) Yazı dilinin içinde kendine yer bulmak D) Konuşma dilinin imkânlarını zorlamamak E) Okuyucu tarafından benimsenmemek 1. Ozan, dizelerini genellikle halkın diline yaslamıştır. Günlük dilin dağarcığıyla yalın bir anlatım oluşturmaya çalışmıştır. Ancak bunun yanında konuşma dilinin toprağına henüz kök salmamış taze söylemleri

Detaylı

Türk Eğitim Sisteminin Örgütlenmesi

Türk Eğitim Sisteminin Örgütlenmesi Türk Eğitim Sisteminin Örgütlenmesi 2009/2010 TR European Commission 1. Siyasal, Sosyal ve Ekonomik Bilgiler ve Eğilimler... 8 1.1. Tarihsel Görünüm... 8 1.1.1. Siyasal ve Sosyal Gelişmeler... 8 1.1.2.

Detaylı

GENEL KÜLTÜR. A) Yalnız I B) Yalnız III C) I ve II. A) Yalnız II B) Yalnız III C) II ve III D) II ve IV E) III ve IV. D) II ve III E) I,II ve III

GENEL KÜLTÜR. A) Yalnız I B) Yalnız III C) I ve II. A) Yalnız II B) Yalnız III C) II ve III D) II ve IV E) III ve IV. D) II ve III E) I,II ve III GENEL KÜLTÜR DĐKKAT: BU BÖLÜMDE YANITLAYACAĞINIZ SORU SAYISI 60 TIR. 1-30 SORU Atatürk Đlkeleri ve Đnkılap Tarihi ile Türk Kültür ve Medeniyetleri 31-48 SORU Türkiye Coğrafyası 49-60 SORU: Temel Yurttaşlık

Detaylı

TEMEL EĞİTİM SORULARI (YÜKSEKÖĞRETİM) ATATÜRK İLKELERİ ve İNKILAP TARİHİ SORULARİ (YÜKSEKÖĞRETİM)

TEMEL EĞİTİM SORULARI (YÜKSEKÖĞRETİM) ATATÜRK İLKELERİ ve İNKILAP TARİHİ SORULARİ (YÜKSEKÖĞRETİM) TEMEL EĞİTİM SORULARI (YÜKSEKÖĞRETİM) ATATÜRK İLKELERİ ve İNKILAP TARİHİ SORULARİ (YÜKSEKÖĞRETİM) 1) Osmanlı Devleti Kuzey Afrika'daki son topraklarını hangi anlaşma ile kaybetmiştir? a) Londra Antlaşması

Detaylı

Tarihçinin Özel Sorularının Çözümleri

Tarihçinin Özel Sorularının Çözümleri LİSANS Tarihçinin Özel Sorularının Çözümleri Bu soruları görün, KPSS sorununu çözün... İÇİNDEKİLER İslamiyet Öncesi Türk Tarihi... Türk - İslam Devletleri... Türkiye Tarihi... Osmanlı Devleti Kuruluş ve

Detaylı

TG 15 ÖABT SOSYAL BİLGİLER

TG 15 ÖABT SOSYAL BİLGİLER KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLİĞİ TG 15 ÖABT SOSYAL BİLGİLER Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI TÜRKİYE ÇEVRE ATLASI ÇED VE PLANLAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÇEVRE ENVANTERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI TÜRKİYE ÇEVRE ATLASI ÇED VE PLANLAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÇEVRE ENVANTERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI ÇED VE PLANLAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÇEVRE ENVANTERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI ANKARA-2004 T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI ÇED VE PLANLAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Hazırlayan ÇEVRE ENVANTERİ DAİRESİ

Detaylı

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI A GRUBU VE ÖĞRETMENLİK (CS) GENEL YETENEK TESTİ-GENEL KÜLTÜR TESTİ 6 TEMMUZ 2013 CUMARTESİ

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI A GRUBU VE ÖĞRETMENLİK (CS) GENEL YETENEK TESTİ-GENEL KÜLTÜR TESTİ 6 TEMMUZ 2013 CUMARTESİ T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI A GRUBU VE ÖĞRETMENLİK (CS) GENEL YETENEK TESTİ-GENEL KÜLTÜR TESTİ 6 TEMMUZ 2013 CUMARTESİ Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla

Detaylı

Şehriban ERCAN THEMIS KPSS TARİH NOTLARI

Şehriban ERCAN THEMIS KPSS TARİH NOTLARI Şehriban ERCAN THEMIS KPSS TARİH NOTLARI İÇİNDEKİLER SUNUŞ...V TEŞEKKÜR...V TARIH BILIMI HAKKINDA... 1 Birinci Kısım TÜRK TARİHİ Birinci Bölüm İSLAMIYET ÖNCESI TÜRK TARIHI GENEL OLARAK... 5 İSLAMİYETTEN

Detaylı

Türkiye Nüfus ve Sağlık Araştırması 2003

Türkiye Nüfus ve Sağlık Araştırması 2003 Türkiye Nüfus ve Sağlık Araştırması 2003 Hacettepe Üniversitesi Nüfus Etütleri Enstitüsü Ankara, Türkiye Katkıda bulunan: Sağlık Bakanlığı Ana Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması Genel Müdürlüğü Ankara, Türkiye

Detaylı

Okuyun başarın Okuyun başarın. Okuyun başarın İhtiyaç ile kazanın! Okuyun başarın TÜRKÇE

Okuyun başarın Okuyun başarın. Okuyun başarın İhtiyaç ile kazanın! Okuyun başarın TÜRKÇE SÖZCÜKTE VE SÖZDE ANLAM I. Deyimler TÜRKÇE İki ya da daha fazla sözcükten oluşan herhangi bir olayı, durumu çarpıcı bir şekilde işleyen söz öbekleridir. Üç aydan beri bana oyun oynuyorsun. cümlesinde oyun

Detaylı

ÖĞRENCİ SEÇME SINAVI (ÖSS) SORU KİTAPÇIĞI. Bu soru kitapçığı 18 Haziran 2000 ÖSS soru kitapçıklarında bulunan soruları içermektedir.

ÖĞRENCİ SEÇME SINAVI (ÖSS) SORU KİTAPÇIĞI. Bu soru kitapçığı 18 Haziran 2000 ÖSS soru kitapçıklarında bulunan soruları içermektedir. ÖSYM T.C. YÜKSEKÖĞRETİM KURULU ÖĞRENCİ SEÇME VE YERLEŞTİRME MERKEZİ ÖĞRENCİ SEÇME SINAVI (ÖSS) SORU KİTAPÇIĞI Bu soru kitapçığı 8 Haziran 2000 ÖSS soru kitapçıklarında bulunan soruları içermektedir. Bu

Detaylı

5. Okyanusların ekosisteme bir çok etkileri mevcuttur. 6. Aşağıdakilerden hangisi karbonun tekrar doğaya dönme

5. Okyanusların ekosisteme bir çok etkileri mevcuttur. 6. Aşağıdakilerden hangisi karbonun tekrar doğaya dönme COĞRAFYA Ekosistem ve Madde Döngüsü 1 11. SINIF EA-SÖZEL 01 1. Isınarak buharlaşan su yükselerek soğur. Soğuyan su buharı yoğunlaşarak yeryüzüne yağış olarak düşer. Aşağıdakilerden hangisi yukarıda geçen

Detaylı

TG 4 ÖABT SOSYAL BİLGİLER

TG 4 ÖABT SOSYAL BİLGİLER KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLİĞİ TG 4 ÖABT SOSYAL BİLGİLER Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir

Detaylı

ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2015-2019 STRATEJİK PLANI

ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2015-2019 STRATEJİK PLANI ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2015-2019 STRATEJİK PLANI 3.9.9. Kuş Gözetleme...49 3.9.10. Bitki İnceleme...50 3.9.11. Yaban Hayatı (Av Turizmi)...50 içindekiler 3.9.12. Sağlık Turizmi (Alternatif Tıp)...51

Detaylı

BÖLÜM 5 ÜLKELER ARASI ETKİLEŞİM

BÖLÜM 5 ÜLKELER ARASI ETKİLEŞİM ÜLKELER ARASI ETKİLEŞİM - KÜLTÜR BÖLGELERİNİN OLUŞUMU VE TÜRK KÜLTÜRÜ A. Dünya Kültüründe Türk İzleri B. Türk Kültürü C. Türk Kültürünün Genel Özellikleri - KÜRESEL TİCARETİN ÜÇ ELEMANI: HAM MADDE, ÜRETİM,

Detaylı

Arş. Gör. Müge VATANSEVER *

Arş. Gör. Müge VATANSEVER * Kıbrıs Sorununun Tarihi Gelişimi 1487 H KIBRIS SORUNUNUN TARİHİ GELİŞİMİ Arş. Gör. Müge VATANSEVER * GİRİŞ Kıbrıs sorunu, tarihin ilk dönemlerinden başlayarak, günümüze kadar devam eden, her zaman siyasi

Detaylı

9.Sınıf HALİL ÖZSU NİHAT BAŞTÜRK

9.Sınıf HALİL ÖZSU NİHAT BAŞTÜRK 9.Sınıf TARİH Her Ünitede 8 farklı ETKİNLİK Özgün Soru ve yanıtları, araştırma konuları ve bulmacalar Ünite konularına uygun kavramlar ve bilgi köşeleri Konular MEB müfredatına uygun hazırlanmıştır. HALİL

Detaylı

T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME YÖNETİMİ ANABİLİM DALI

T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME YÖNETİMİ ANABİLİM DALI T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME YÖNETİMİ ANABİLİM DALI AVRUPA BİRLİĞİ SÜRECİNDE TÜRKİYE DE İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ, İŞGÖREN VE İŞVERENİN HUKUKİ YÜKÜMLÜLÜKLERİ Yüksek Lisans

Detaylı

TÜRKİYE DE NÜFUS ÖZELLİKLERİ VE NÜFUS HAREKETLERİ 11. BÖLÜM. - Türkiye de Nüfus ve Yerleşmenin Dağılışını Etkileyen Faktörler

TÜRKİYE DE NÜFUS ÖZELLİKLERİ VE NÜFUS HAREKETLERİ 11. BÖLÜM. - Türkiye de Nüfus ve Yerleşmenin Dağılışını Etkileyen Faktörler TÜRKİYE DE NÜFUS ÖZELLİKLERİ VE NÜFUS HAREKETLERİ 11. BÖLÜM - Türkiye de Nüfus ve Yerleşmenin Dağılışını Etkileyen Faktörler - Türkiye de Nüfusun Tarihsel Gelişimi - Türkiye de Nüfusun Yapısal Özellikleri

Detaylı

1. I, II, 11/ ve V numaralı sözcükler yakın anlamlıdır.

1. I, II, 11/ ve V numaralı sözcükler yakın anlamlıdır. 1. I, II, 11/ ve V numaralı sözcükler yakın anlamlıdır. 2. E seçeneğindeki açıklamada "öncelik" değil, "uyarı" anlamı vardır. 3. Parçada "donup kalmamak" sözü ile "basmakalıp bir nitelik kazanmamak" anlatılmak

Detaylı

KODU DERSĠN ADI T U K Ects KODU DERSĠN ADI T U K Ects

KODU DERSĠN ADI T U K Ects KODU DERSĠN ADI T U K Ects NECMETTĠN ERBAKAN ÜNĠVERSĠTESĠ AHMET KELEġOĞLU EĞĠTĠM FAKÜLTESĠ ĠLKÖĞRETĠM BÖLÜMÜ SOSYAL BĠLGĠLER ÖĞRETMENLĠĞĠ LĠSANS PROGRAMI (I. ÖĞRETĠM) 2014 2015 ÖĞRETĠM YILI 1. SINIF I. YARIYIL II. YARIYIL 0310420004

Detaylı

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE YAPILAN ÇALIŞMALAR

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE YAPILAN ÇALIŞMALAR İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE YAPILAN ÇALIŞMALAR T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI EKİM 2008 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... 4 1. GİRİŞ... 6 2. KÜRESEL ISINMA VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ... 7 3. İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNİN ETKİLERİ... 9 3.1.

Detaylı

NERE DE VE NASILY AŞYIORUZ?

NERE DE VE NASILY AŞYIORUZ? BÖLÜM 8 NE E NASL YA E Ş Y ED R Z? RU O BÖLÜM 8 COĞRAFYA BİLGİ! TÜRKİYE DE NÜFUSUN E YERLEŞMENİN DAĞLŞN ETKİLEYEN FAKTÖRLER 1. DOĞAL FAKTÖRLER a. İklim b. Yeryüzü Şekilleri c. Su kaynakları d. Toprak Özellikleri

Detaylı

ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II DERS NOTLARI ÖĞR. GÖR. MEHMET ÖZGÜN

ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II DERS NOTLARI ÖĞR. GÖR. MEHMET ÖZGÜN ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II DERS NOTLARI ÖĞR. GÖR. MEHMET ÖZGÜN MONDROS ATEŞKES ANTLAŞMASI 30 Ekim 1918 tarihinde, Limni Adası'nın Mondros Limanı'nda Bahriye Nazırı Hüseyin Rauf Orbay'ın Başkanlığını

Detaylı