EGE SORUNLARI. Basım Yeri : Ofis Matbaa Tel :

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "EGE SORUNLARI. Basım Yeri : Ofis Matbaa Tel : 0212 288 2821"

Transkript

1

2 EGE SORUNLARI 2003 Bu kitabın bütün haklan Türk Deniz Araştırmalan Vakfına aittir. İzinsiz basılamaz, çoğaltılamaz. Kitabın bilimsel sorumluluğu yazara aittir. Ali rights are reserved. No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system, ör transmitted in any form ör by any means without the prior permission from The Turkish Marine Research Foundation (TÜDAV) Kaynak Gösterme: Ege Sorunlan, Sertaç Hami Başeren, Tüdav Yayınlan No: 15 Copyright: Türk Deniz Araştırmaları Vakfı (Turkish Marine Research Foundation) ISBN Türk Deniz Araştırmalan Vakfı P.K. 10 Beykoz İstanbul, Tel : Faks : E mail : Web site : Basım Yeri : Ofis Matbaa Tel :

3 EGE SORUNLARI SERTAÇ HAMİ HAŞEREN TÜRK DENİZ ARAŞTIRMALARI VAKFI YAYINLARI YAYIN NO : 15

4 ÖNSÖZ Türk Deniz Araştırmaları Vakfı, ülkenin stratejik deniz sorunlarıyla ilgili bir çok yayını basmak suretiyle kamuoyunu bilgilendirme görevini yerine getirmektedir. Kitap Ege sorunlarım teknik, tarihi, sosyolojik ve politik yönleriyle bütünsel bir yaklaşımla irdelemektedir. Bu kapsamda; "Ege Sorunları" ismini taşıyan bu kitapta ayrıntılı olarak "Yunanistan Türkiye'den ne istiyor" sorusunun cevabı verilmektedir. Dolayısıyla, bu çalışma Yunanistan'a karşı zayıf duranların, dostluk adı altında gaflet, delalet ve hıyanet içinde bulunanların sessizliğine karşı da bir çığlıktır. Emin Bülent Serdaroğlu "Kin" şiirinde Girit adasında olan insanlık trajedisini anlatırken belki de Ege Denizi ve adalarda olacakları da sezmiş olmalıydı. Bugün adalardaki Türk eserleri ve nüfusu neredeyse yok olmaktadır. Bu çalışma yılların verdiği bir birikimin sonucu olup, titiz bir araştırma ürünüdür. Bu nedenle, kitabı hazırlayan Sayın Doç. Dr. Sertaç Hami Başeren'e ve TÜDAV Ege çalışma grubu başkanı Sayın Ali Kurumahmut'a teşekkür ederim. Kitabın Ege Denizi ve adalardaki hak ve çıkarlarımıza katkı sağlaması en büyük dileğimizdir. Prof. Dr. Bayram ÖZTÜRK Türk Deniz Araştırmaları Vakfı Başkanı.

5 İÇİNDEKİLER SUNUŞ... KISALTMALAR... İÇİNDEKİLER... GİRİŞ... 1 Ege Denizi nin önemi... 2 Ege sorunları... 3 Ege uyuşmazlıklarının maddî ve hukukî unsurları Maddî unsurlar Ege Denizi nin coğrafî konumu ve adalar Ege Denizinin jeolojik durumu Ege uyuşmazlıklarının hukukî unsurları Ege siyasî coğrafyası ve Ege de sınır Lozan dengesi Yarı kapalı denizler... BİRİNCİ BÖLÜM: BUGÜNKÜ EGE SİYASÎ COĞRAFYASININ VE SORUNLARININ TARİHÎ KÖKLERİ 1 Ege Adalarının Osmanlı hâkimiyetine girişi... 2 Yedi Adalar Devleti ve Çuha, Küçük Çuha ve Servi Adaları... 3 Ege Adalarının Osmanlı hâkimiyetinden çıkışı Yunanistan ın kuruluşu ve Yunanistan a devredilen Osmanlı Adaları Yedi Ada nın Yunanistan a katılması... 4 Ege Denizi ndeki Osmanlı Adalarına İtalyan tecavüzü ve Uşi Barış Andlaşması... 5 Osmanlı Adalarında Yunan işgali... 6 Adaların işgalinden sonra yaşanan siyasî, hukukî gelişmeler... 7 Sevr Andlaşması... 8 Menteşe Adalarının İtalya dan Yunanistan a devri... İKİNCİ BÖLÜM: EGEMENLİĞİ DEVREDİLMEMİŞ ADA, ADACIK VE KAYALIKLAR SORUNU 1 Kardak Kayalıkları Krizi... 2 Konunun önemi... 3 Tarafların görüşleri Lozan Barış Andlaşmasının ilgili hükümleri Lozan Barış Andlaşması md. 6 ve Lozan Barış Andlaşması md I

6 3.1.3 Lozan Barış Andlaşması md Ocak 1932 Türk-İtalyan Sözleşmesi ve 28 Aralık 1932 Türk-İtalyan Mutabakat Zaptı Paris İtalyan Barış Andlaşması Ocak 1932 Türk-İtalyan Sözleşmesi ni müteakiben tarafların tutumu... 6 Uluslararası Sürekli Hakem Mahkemesi nin Eritre Yemen Kararı nın Ege deki egemenlik uyuşmazlığına tesirleri Eritre-Yemen uyuşmazlığı Sürekli Hakem Mahkemesi nin Lozan Barış Andlaşması md. 16 ya getirdiği yorum Hakem Mahkemesi nin md. 16 yorumunun Ege egemenlik uyuşmazlığında tarafların tezlerine tesirleri Egemenliği belirlenmemiş toprak statüsünün Türk tezleri üzerindeki tesirleri Egemenliği belirlenmemiş toprak statüsünün Yunan tezleri üzerindeki tesirleri... ÜÇÜNCÜ BÖLÜM: DOĞU EGE ADALARININ SİLÂHSIZLANDIRILMIŞ STATÜSÜ 1 Doğu Ege Adalarının silâhsızlandırılmış statüsü ile ilgili sorunun ortaya çıkması... 2 Doğu Ege Adaların nın silâhsızlandırılmış statüsü... 3 Midilli, Sakız, Sisam ve Nikarya Adalarının silâhsızlandırılmış statüsü ve kapsamı... 4 Boğaz-önü Adalarının silâhsızlandırılmış statüleri Boğaz-önü Adalarının silâhsızlandırılmış statülerin ihlâli ve Limni sorununun ortaya çıkması Boğaz-önü Adalarının silâhsızlandırılmış statüsü Boğaz-önü Adalarının silâhsızlandırılmış statüsünün kapsamı Montrö Boğazlar Sözleşmesi ve Boğaz-önü Adalarının silâhsızlandırılmış statüsüne ilişkin tartışmalar Montrö Boğazlar Sözleşmesi ile Lozan Boğazlar Sözleşmesi arasındaki ilişki Andlaşmanın bütünlüğü ilkesi Montrö Sözleşmesi Yunan adalarını kapsamaz Montrö Boğazlar Sözleşmesi nin amacı Montrö Boğazlar Sözleşmesi nin silâhsızlandırma ile ilgili hükümleri, silâhlandırma yetkisini sadece Türkiye ye vermiştir Boğaz-önü Adalarının silâhsızlandırılmış statüsünün kaynağına ilişkin tartışma Tarafların müteakip uygulamaları Tevfik Rüştü Aras ın açıklamaları Tarafların müteakip uygulamaları... 5 Menteşe Adaları... 6 Adaların Silâhsızlandırılmış Statüleri Sona Ermiş midir? Şartlar Değişmiştir Rebus Sic Stantibus Yunanistan ın meşru müdafaa hakkı ve Adaların Silâhsızlandırılmış statüleri... DÖRDÜNCÜ BÖLÜM: II

7 KARASULARI SORUNU 1 Ege Denizi nde karasularının genişliğine bağlı olarak ortaya çıkan durum... 2 Tarafların ulusal hukuk düzenlemeleri Yunan ulusal hukuku İlk gelişmeler Mil genişliğin tesis edilmesi Karasularının nihaî olarak 12 mile çıkarılmasıyla ilgili düzenleme Türk ulusal hukuku Osmanlı Dönemi Cumhuriyet dönemi... 3 Karasularının genişliğine ilişkin Uluslararası Hukuk kuralları Karasularının genişliği Adaların karasularının genişliği... 4 Karasularının genişliğini belirleme yetkisi Yetkili devlet Yetkinin bağlı olduğu Uluslararası Hukuk kuralları... 5 Karasularının sınırlandırılması Ege de mevcut durum Karasularının yan sınırı Adaların Durumu... BEŞİNCİ BÖLÜM: KITA SAHANLIĞI SINIRLANDIRMASI SORUNU 1 Tarafların Ege Denizi kıta sahanlığı uyuşmazlığına ilişkin tezleri Tarafların usule ilişkin konulardaki tezleri Tarafların esasa ilişkin tezleri Yunanistan ın tezleri Adaların kıta sahanlığına sahip olması ilkesi Siyasal ve ülkesel bütünlük ilkesi Sınırlandırmanın en batıdaki Yunan Adaları ile Anadolu sahilleri arasında eşit mesafe metoduna göre yapılması Türkiye nin tezleri Doğal uzantının esas olması Hakçalık ilkelerinin uygulanması Lozan dengesi... 2 Uluslararası Hukuk ve tarafların tezleri Tarafların usule ilişkin tezlerinin Uluslararası Hukuk karşısındaki durumu Tarafların esasa ilişkin tezlerinin Uluslararası Hukuk karşısındaki durumu Hakça ilkeler Doğal uzantı Adaların durumu Cenevre Kıta Sahanlığı Sözleşmesi md. 1(b), BMDHS md. 121 ve adaların durumu Sınırlandırmaya ilişkin kurallar ve adalar... Adalar ve yarı kapalı denizler III

8 ALTINCI BÖLÜM: HAVA SAHASI SORUNLARI 1 Yunanistan ın karasularının dışına taşan 10 mil hava sahası iddiası Yunanistan ın 10 millik hava sahası iddiasına esas teşkil eden ulusal düzenlemeleri Sorunun ortaya çıkması Tarafların tezleri ve Yunan iddiaları karşısında üçüncü tarafların tutumu Yunan tezleri ve uygulamaları Üçüncü tarafların tutumu Türk tezleri ve uygulamaları Konuyla ilgili Uluslararası Hukuk kuralları ve tarafların tezleri... 2 Ege uluslararası hava sahasında yaşanan hava trafik hizmet ve hizmet sahaları ile ilgili sorunlar FIR Sorunu Atina ve İstanbul FIR larının sınırlarına ilişkin sorunlar FIR ın niteliği ile ilgili sorunlar FIR da verilecek ATS nin kapsamına ilişkin sorunlar NOTAM sorunu Uçuş plânı sorunu Ege kontrollü hava sahaları sorunları Terminal kontrol sahası sorunları Hava koridorları sorunları W G-18 Havayolu Sorunu B-7 Hava Yolu Sorunu... 3 Ege uluslararası hava sahasında güvenlik sorunları... 4 Yunanistan ın Lefkoşa FIR İhlali İddiaları... YEDİNCİ BÖLÜM: ARAMA VE KURTARMA SORUMLULUĞU SORUNU 1 Tarafların AK konusuna ilişkin ulusal düzenlemeleri Yunanistan ın ulusal düzenlemeleri Türkiye nin ulusal düzenlemeleri... 2 AK hizmetlerini düzenleyen Uluslararası Hukuk kuralları ve konuyla ilgili gelişmeler kapsamında Ege arama kurtarma sorunu Küresel AK plânının oluşturulması için yapılan çalışmalar Valencia Konferansı ve AK Sorunu Deniz AK Bölgelerinin Sınırlandırılması Workshop AK Örgütlenmesi GMDDS düzenlemeleri ve kolaylıkları Problemler ve İhtiyaçlar Hususunda Ulusal Gelişim Raporları AK bölgelerinin oluşturulmasında ölçütler Valencia toplantı sonuç raporunun hazırlanması ve Türk Heyeti tarafından verilen harita... IV

9 2.1.5 AK sahalarında münferit devletlerin AK bölgelerinin belirlenmesinde usul Hamburg Sözleşmesi ne getirilen değişikliklerin ve hazırlık çalışmaları Dönem Arası Çalışma Grubunun Ekim 1995 tarihli Hamburg Toplantısı Dönem Arası Çalışma Grubunun Stavanger Toplantısı Yunanistan ın Deniz Güvenliği Komitesinin 69 uncu toplantısında yaptığı girişimler Havacılık ve Deniz Arama Kurtarma El Kitabının hazırlanması, AK bölgelerinin harmonizasyonu ve Türkiye nin tutumu Virginia Toplantısı COMSAR VI Toplantısı ve Arama Kurtarma El Kitabında değişiklik önerileri ICAO-IMO Ortak Çalışma Grubu 9 uncu toplantısı... 3 Ege Denizinde AK uygulamaları ve tarafların görüşleri Yunan tezleri Türk tezleri... 4 Kıbrıs ta AK... 5 İlgili uluslararası hukuk kuralları üzerine bir değerlendirme... V

10 ÖNSÖZ Ege'nin bir gün Türkiye ile Yunanistan arasında hakkaniyet üzerine kurulmuş bir barış bölgesi olması dileği ile yapılan bu çalışmada ele alınan sorunlar, her birisine bir bölüm ayrılmış olmakla beraber, aralarındaki sıkı ilişki nedeniyle toplu olarak incelenmişlerdir. Sorunlar, Uluslararası Hukuk yaklaşımı içinde ele alınmış; fakat, derin tarihi kökleri bulunduğundan bir bölüm de bunların hatırlatılması için ayrılmıştır. Sonuç kısmında karasuları ağırlıklı bir çözüm önerisine de yer verilmiştir. Bu çalışmanın yapılmasında katkıda bulunan Prof. Dr. İdris Bostan'a ve Gnkur. And. Tet. Ş." Md. Dz. P. Yb. Kemal Battal'a, düzeltmelerin yapılmasında büyük payı olan Alp Kaya ve Ar. Gör. Mustafa Çakır'a içten teşekkürlerimi sunuyorum. Ayrıca, kitabın basılmasını sağlayan Türk Deniz Araştırmaları Vakfı yönetim kurulu üyeleri ve başkanına ayrıca teşekkür ederim. Çalışmada bulunabilecek her türlü hatanın şahsıma ait olduğuna hiç şüphe yoktur. Sertaç H. BAŞEREN

11 KISALTMALAR A.DVN.NMH, A.MTZ.SM... ABD...!... AFTE... AIP... AJJL... AK... ATC... ATS... AÜ... ';. B... BEO... Bkz... BMDHK... BMDHS... BOA... C... COMSAR... Çev... DH.SYS... DHMl... dn... FIR.... GKRY...,....;... GMDSS... Gönlübol, M., Barış... Gündüz, A., "... How to Resolve Them"., Bâb-ı Âsafi, Mümtâze, Sisam Amedi Kalemi Eyâlet-i Mümtâze Sisam Amerika Birleşik Devletleri Ali Fuat Türkgeldi Evrakı aeronautical information publication American Journal of International Law arama kurtarma air traffic control air trafic service Ankara Üniversitesi baskı Bâb-ı Âlî Evrak Odası Bakınız Birleşmiş Milletler Deniz Hukuku Konferansı Birleşmiş Milletler Deniz Hukuku Sözleşmesi Başbakanlık Osmanlı Arşivi cilt Sub-Committee on Radio-Communication and Search and Rescue çeviren Dâhiliye Nezâreti, Siyasî Evrak Devlet,Hava Meydanları işletmesi dip not flight information regioıi Güney Kıbrıs Rum Yönetimi Global Markime Distress and Safety System Gönlübol, M., Barış Zamanında Sahil Sularının (Karasuları ve Bitişik Bölge) Hukukî Statüsü, Ankara Gündüz, A., "Greek-Turkish Disputes How to Resolve Them", Greek-Turkish Relations in the Era of Globalization (ed. By) Keridis, D. and Triantaphyllou, D., 2001.

12 Gündüz, A., "Discord..."... : Gündüz, A., "Discord between Greece and Turkey över the Extent of Their Continental Shelves in the Aegean", Etudes Hellenigues/ Helenic Studies, Vol. 4, No. 2 Automne/ Autumn Gündüz, A., Limni...,... : Gttndüz, A., Limni Adasının Hukukî Statüsü Üzerinde Türk'Yunan Uyuşmazlığı, istanbul Gündüz, A., The Concept...: Gündüz, A., The Concept ofthe Continental Shelf in its Historical Evolution (With Special Emphasis on Entitlement), istanbul HFD... Hukuk Fakültesi Dergisi HR.HMŞ.İŞO.. Hâriciye Nezâreti, Hukuk Müşavirliği, istişare Odası HR.SYS... IAMSAR... Hâriciye Nezâreti, Siyasî Evrak International aeronautical and maritime search and rescue Ibidem (aynı yerde) International Civil Aviation Organi/ation Ibid... International Court of Justice ICAO... ICJ, Pleadings, Oral Arguments, Documents-Aegean Sea Continental Shelf ICJ... Case (Greece v. Turkey) ICJ, Pleadings. ICLQ...: International Comperative Law Quarterly IFR...: instrument flight rules ILM...: International Legal Materials IMO...: International Maritime Organization loannou, K.,"... Territorial Sea"...: loannou, K., "The Greek Territorial Sea", in Greece and the Law of the Sea, ed. by Kariotis C. T., The Hague loannou, K., "... Two Islets". loannou, K., "A Tale of Two Islets", Thesis, C. l, S. l, s. 40. intersessional working group kitap ISWG Cenevre Kıta Sahanlığı Boğazlar Sözleşmesi. K KKTC Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Kurumahmut, KBBS Kurumahmut,... A., "...Egemenliği..." A., "Ege'de Egemenliği Tartışrnalı Adalar Sorununun Ortaya Çıkışı", Ege de Temel Sorun, Egemenliği Tartışmalı Adalar (yayma hazırlayan) Kurumahmut, A., Ankara xvı

13 Küçük, C. (YayınaHazırlayan),... Egemenlik Devri Tarihçesi...: Küçük, C., (Yayına Hazırlayan), Ege Adalarının Egemenlik Devri Tarihçesi, Ankara Küçük, C.,"... Türk Egemenliği Dönemi"... : Küçük, C., "Ege Adalarında Türk Egemenliği Dönemi", Ege'de Temel Sorun, Egemenliği Tartışmalı Adalar (yayına hazırlayan) Kurumahmut, A., Ankara LNTS..., : LeagueofNationsTreaty Series md...: madde MEB : münhasır ekonomik bölge Meray, S. L., Devletler....: Meray, S. L., Devletler Hukukuna Giriş, C. I, B. 3, Ankara Meray, S. L., Lozan... : Mefay, S. L., Lozan Barış Konferansı, Tutanaklar Belgeler, Tk. II, C. 2, Ankara, 1973 MSC... Maritime Safety Committee no... number NOTAM... notke to airmen nr... numara Off... öffklal öp. çit... ojjeîi dtato (adı geçen eser) Özman, A., "Deniz Hukukunda..."... Özrtıan, A., "Deniz Hukukunda Yfeni GeH$meter", Ege Deniş Sorunları SeJnirieH^ Ankara Özman, A., "Ege Karasuları..."...: Özman, A., "Ege Karasuları Sorunu", AÜ SBFÛ, c. xm, s P... : page para....;..,... : paragraf Pazarcı, H.,"... Adacık ve Kayalıkların Statüsü..."... : Pazarcı, H. (Ffânsızcadan < ev. Göçer, M.), "E e DehiMfldeki Bazı Adacık ve Kayalıklın Statüsü Hakkında Türk Ytrnm Uyuşmazlığı", Kbcaeti Üniversitesi HuKuk Fakültesi Dergisi, im-^99. Pazarcı, H.,"... Türk-Yunan Sorunlarının,.."...,...,...: Paiircn ft.» "fîgö Bani^indeki Türk-Yuhan SorunlaftıMn Hukukî Yönü", Ttirk-Yunan Uyuşmazlığı, (derleyen) Vaner, S. İstanbul 1990, Pazarcı, H., Doğu Ege Adaları...: Pazarcı, H., Dcfğu Ege Adalarının Askerden Arındırılmış Statûsü,B.2>M\iarai xvıı

14 Pazarcı, H., Uluslararası Hukuk... K. II... Pazarcı, H.,"... Türk ve Yunan Görüşleri. PCIJ, Rec... RG... s... S... SBFD... SOLAS. TASMO... TBMM... Tk... TMA... Toluner, S., "Some Reflections. Toluner, S., Limni., Toluner, S., Milletlerarası. UAD... UNTS. v... vd... VFR Vol... YILC..

15 Pazarcı, H., Uluslararası Hukuk Dersleri, K. II, B. 5, Ankara Pazarcı, H., "Ege'deki Deniz Sorunlarında Türk ve Yunan Görüşleri: Hukukî açıdan", Ege'de Deniz Sorunları Semineri, Ankara Permanent Court of International Justice records Resmi Gazete sayfa Sayı Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi safetyoflifeatsea Tertip tactical air support of markime operation Türkiye Büyük Millet Meclisi takım terminal control area Toluner, S., "Some Reflections on the Interrelation of the Aegean Sea Disputes", The Aegean Sea 2000, Proceedings of International Symposium on the Aegean Sea 5-7 May 2000 Bodrum Turkey. Toluner, S., Limni Adası 'mn Hukukî Statüsü ve Montreux Boğazlar Konvansiyonu, îstan-bul Toluner, S., Milletlerarası Hukuk Dersleri, B. IV, İstanbul Uluslararası Adalet Divanı United Nations Treaty Series versus ve devamı visual flight rules volume Yearbook of the International Law Commission

16 GİRİŞ Ege Denizi nin genel coğrafî konumu, boyutları, sınırları ve yüzeyine serpilmiş büyük bir kısmı kayalık olan çok sayıda irili ufaklı adanın varlığı, bu Denize Akdeniz havzasının yanı sıra Dünyada da benzeri bulunmayan farklı bir özellik kazandırmıştır. Ayrıca, muhtelif büyüklükteki koylar, körfezler, boğazlar ve yarımadalar, Ege nin temel karakterini belirleyerek onu bir doğal güzellikler denizi haline getirmiştir. Tartışmalı olmakla beraber, Ege adı mitolojide bir Yunan kralının adından gelmektedir. Aigeus, Aegeus ya da Egee adını taşıyan bu Kral Atina Kralı Pandion un oğludur. Giritli atlet Androgeus, Atina da Panathenaia bayramında öldürülür. Bunun üzerine Girit Kralı her yıl kurban edilmek üzere yedi kız ve yedi erkek gönderilmesini ister. Kral Aigeus da, oğlu Theseus dan Girit Kralını öldürmesini ister. Eğer Kralı öldürebilir ise, geri dönerken gemisine beyaz yelken açarak kendisine uzaktan müjde vermesini, başaramaz ise siyah yelken açmasını söyler. Theseus Girit Kralını öldürür fakat heyecandan babasının söylediklerini unutup geri dönerken gemisine siyah yelken açar. Kıyıda oğlunu bekleyen Aigeus siyah yelkeni görür ve üzüntüsünden kendisini denize atarak intihar eder. Böylece bu denizden Aigeus Pontos/Ege Denizi olarak söz edilmeye başlanır. Buna karşılık Anadolu yakasında Türkler, bu denize, içindeki adaların çokluğu nedeniyle ya da jeolojik yapıyı aksettiren ve bu havza için vaktiyle kullanılmış olan Cezayir-i Bahri Sefid tabirinden mülhem adalar denizi demiştir. Osmanlı literatüründe bu deniz Bahri Sefid (Akdeniz) adı ile anılmıştır 1. Bölgede İmparatorluğun idarî yapısı içinde vilayet oluşturulunca da bunun başına Cezayir kelimesi eklenmiştir 2. Türkiye Cumhuriyeti kurulduktan sonra ilk defa Latin alfabesi ile 1931 de Tefeyyüz Kitaphanesi tarafından yayınlanan ve Mektep Haritaları Mürettibi Muallim Abdülkadir, Kuleli Askeri Lisesi Coğrafya Muallimi Kaymakam Mehmet Rüştü ve Kandilli Lisesi Muallimlerinden Hattat Süreyya tarafından hazırlanmış olan Mükemmel Umumi Atlas ta bu denizin adı Adalar Denizi olarak yazılmıştır. Daha sonra giderek Türkiye de de Ege Denizi adı kullanılmıştır. 1 Ege Denizi nin önemi Ege Denizi, Karadeniz ile Akdeniz açık denizi arasında İstanbul ve Çanakkale Boğazlarından sonra ikinci derecede önemli bir su yolu oluşturmaktadır. Bu haliyle bölgenin 1 İdris, B., Akdeniz, Diyanet İslâm Ansiklopedisi, vol. II, s. 231; Besim D., Akdeniz, İslâm Ansiklopedisi, vol. I, s. 233; Küçük, C., (yayına hazırlayan), Ege Adalarının Egemenlik Devri Tarihçesi, Ankara 2001, s Küçük, C. (Yayına Hazırlayan), Egemenlik Devri Tarihçesi s. 1. 1

17 önemi, Türkiye, Karadeniz e sahili olan devletler ve diğerleri bakımından ayrı ayrı değerlendirilebilir. Ege Denizi, Türkiye nin kuzeydeki Karadeniz ve Marmara sahilleri ile Akdeniz sahillerini birleştirmektedir. Bir başka açıdan Karadeniz Bölgesi ile Türkiye nin en önemli sanayi bölgesi olan Marmara Bölgesini hem Türkiye nin diğer sahillerine hem de Akdeniz açık denizine ulaştırmaktadır. Türk dış ticaretinin yaklaşık % 90 ı deniz yolu ile yapılmaktadır. Ege Denizi, Türkiye nin Ege, Marmara ve Karadeniz limanlarına yönelik deniz ticaretinin yaklaşık % 75 nin geçtiği bir denizdir 3. Türkiye deki değişen yaşam biçiminin beraberinde getirdiği artan petrol ihtiyacı, büyük oranda ithalatla karşılanmaktadır. Ekonominin işleyebilmesi için dışarıdan gelen bu akışın kesintisiz ve düzenli olarak sürdürülmesi gereklidir. Türkiye nin ihtiyaç duyduğu petrolün % 75 i Ege Denizi nden geçmektedir. Her gün 180 dolayında gemi Ege Denizi üzerinden Türkiye ye giriş çıkış yapmaktadır. Ege Denizi bu konumu nedeniyle, ticaretinin önemli bir kısmını Boğazlar ve Ege Denizi yoluyla yapan Rusya Federasyonu ve Karadeniz e kıyısı olan diğer devletler için de her zaman önem taşımıştır. Orta Asya petrollerinin Dünya pazarlarına Türk Boğazları üzerinden çıkartılması, sonuçta Ege den geçen trafiğin önemini, bu petrolü talep eden devletler bakımından da vurgulamaktadır. Ege Denizi Türkiye için sadece çok önemli bir deniz yolu olmayıp, aynı zamanda hava ulaşımı, millî, askerî, siyasî, ekonomik, coğrafî, jeopolitik ve stratejik bakımdan da çok önemlidir. 4 Ayrıca, kıyı devletleri açısından Ege Denizi nin önemi değerlendirilirken, balıkçılık açısından sunduğu zenginlikler ve deniz yatağının altındaki hidrokarbon zenginlikleri gibi doğal kaynaklar da dikkate alınmalıdır. 2 Ege sorunları Ege Denizi nin güzellikleri, maalesef, bu Denizin aynı zamanda bir dostluk ve işbirliği Denizi olmasına yetmemektedir. Türkiye ile Yunanistan arasında birleştirici bir rol oynaması beklenen Ege Denizi, bugün bir sorunlar denizi görünümündedir. Yunanistan ın bölgede kendi lehine olan fizikî ve siyasî coğrafyadan istifade edip Ege Denizi ni bir Yunan gölü haline dönüştürmek istediği görülmektedir. Bunun, başta Türkiye 3 Kurumahmut, A., Ege de Egemenliği Tartışmalı Adalar Sorununun Ortaya Çıkışı, Ege de Temel Sorun, Egemenliği Tartışmalı Adalar (yayına hazırlayan) Kurumahmut, A., Ankara 1998, s Akın, Z., Karasuları İçsular Gemilerin Bu Sulardaki Rejimi ve Kıta Sahanlığı, Ankara s

18 olmak üzere, Karadeniz e kıyısı olan devletler ve uluslararası toplumun Ege açık denizini kullanan diğer üyeleri bakımından neden kabul edilemeyeceğini anlamak zor değildir. Yunanistan Ege Denizi nde tek sorun olarak kıta sahanlığı sınırlandırmasını görse de, buna ilâveten, egemenliği uluslararası andlaşmalarla devredilmemiş ada adacık ve kayalıklar, Doğu Ege Adalarının silâhsızlandırılmış statüsünün ihlâli karasuları, hava sahası, arama kurtarma konuları Türk-Yunan dostluğunun önünde bir sorunlar dizisi olarak durmaktadır. Uluslararası mahkemelerin içtihatlarına göre, iki devlet haklarıyla ilgili olarak hukukî ya da maddî bir hususta anlaşamıyorlarsa uluslararası bir uyuşmazlık var demektir 5. Taraflardan birisinin sorun olarak gördüğü bir durum üzerinde kalıcı bir barışın kurulması gerçekçi görülmediği için ve meselelerin hepsinin birbirleri ile bağlantılı olduğu düşünüldüğünden çalışmanın sınırları konuların tümü üzerinde bir değerlendirme içerecek şekilde oluşturulmuştur. Türkiye ile Yunanistan arasındaki Ege sorunları Uluslararası Hukuk kuralları ile düzenlenmiş alanlarda ortaya çıkmıştır. Bu yönüyle bakıldığında, Ege uyuşmazlıklarının hukukî uyuşmazlıklar olduğu söylenebilir. Nitekim, her iki taraf da sorunları Uluslararası Hukuk esasında ele almakta ve tezlerini uluslararası andlaşmalara ya da örf ve âdet hukuku kurallarına dayandırarak bu çerçevede savunmaktadırlar. Bununla beraber, tarafların siyasî düşüncelerden tamamen sıyrıldıklarını söylemek mümkün görünmemektedir. Sınır uyuşmazlıklarının ya da egemenlik uyuşmazlıklarının her zaman bir siyasî yanı vardır. UAD Ege Kıta Sahanlığı Uyuşmazlığı Kararında, iki devleti kapsayan kıta sahanlığı sınırlandırmasına ilişkin bir uyuşmazlığın siyasî unsurlarının bulunmamasının zor olduğunu 6 belirterek bu konuya işaret etmiştir. Ege sorunları esasen hukukî olmakla beraber, kıyı devletlerinin, özellikle Ege de coğrafî olarak dezavantajlı durumda bulunan Türkiye nin hayatî çıkarlarına dokunan önemli siyasî sonuçları bulunmaktadır 7 ; 3 Ege uyuşmazlıklarının maddî ve hukukî unsurları Ege uyuşmazlıklarının maddî ve hukukî unsurları farklı uyuşmazlıklar bakımından farklılıklar gösterse de, bu uyuşmazlıkların tamamı ya da bazıları bakımından değişmeyen hususlar da vardır. Bunları ilgili bölümlerde tekrar etme zorunluluğundan kurtulmak için başlarken ortak olan yanları ortaya koymanın daha uygun olacağı düşünülmüştür. 5 Mavromatis Jurisdiction Case, Permanent Court of International Justce, Series A, no. 2 (1924), p ICJ, Pleadings, Oral Arguments, Documents Aegean Sea Continental Shelf Case (Greece v. Turkey), para Toluner, S., Means and Methods for the Settlement of Disputes, opening speech, Aegean Issues: Problems-Legal and Political Matrix, conference papers pp Gündüz dn

19 3.1 Maddî unsurlar Ege Denizi nin coğrafî konumu, bu denizinin içinde bulunan ada, adacık ve kayalıkların durumu, bunlar üzerinde Osmanlı egemenliğinin kurulması ve sonra da, bu egemenlik haklarının bugünkü tabloyu oluşturana kadar geçirdiği değişim, Ege Denizi ne ilişkin Uluslararası Hukuk sorunlarını yakından etkilemektedir. Geniş kapsamına binaen Ege uyuşmazlıklarının tarihî köklerini anlatmak üzere özel bir bölüm ayrıldığı için burada geri kalan hususlar üzerinde durulmuştur Ege Denizi nin coğrafî konumu ve adalar Ege Denizi, Doğu Akdeniz'in kuzeyinde, Anadolu yarımadasının batı sahilleri ile Balkan yarımadasının doğu sahilleri arasında yer alır. Kabaca, enlemleri ile /28 doğu boylamları arasında kalan bir kıyı denizidir. Ortalama derinliği 350 metre kadardır. Kuzey-güney istikametindeki uzunluğu 660 km., doğu-batı istikametindeki genişliği ise, kuzeyde 270, ortada 150, güneyde ise 400 km. kadardır. Kuzeyde, Türkiye nin Marmara Bölgesi ile Karadeniz den ayrılan Ege Denizi, yine bu bölgede yer alan Boğazlar yolu ile Karadeniz e bağlantılıdır. Güneyde, Mora Yarımadasından Anadolu ya, güneye sarkarak uzanan bir yay üzerinde sıralanmış Çuha (Kitira), Sikliye (Antikitara), Girit, Çoban Adası (Kasos), Kerpe (Karpatos) ve Rodos Adaları zinciri ile Akdeniz'den ayrılan Ege Denizi, kapladığı yaklaşık km 2 lik alan ile Akdeniz'in kuzeye doğru bir uzantısıdır. Mora dan Anadolu ya uzanan bu adalar zinciri, Ege Denizi ni Akdeniz den sadece coğrafî olarak ayırmaktadır. Türkiye açısından Ege Denizi ni Akdeniz den ayıran hukukî bir sınır bulunmamaktadır. Uluslararası Hidrografi Bürosu tarafından 1953 yılında üçüncü baskısı yayımlanmış olan S 23 Limits of the Oceans and Seas adını taşıyan belgede yer alan haritada 8 gösterilen sınırın Türkiye açısından bağlayıcı bir yanı bulunmamaktadır. Uluslararası Hidrografi Konferansı nın Kararı 9 doğrultusunda S 23 belgesinin deniz bilimciler ve diğer kullanıcılar için daha kullanışlı bir hale getirilmesi maksadıyla güncelleştirilmesini sağlamak için başlatılan çalışmalar neticesinde 1986 yılında dördüncü baskının taslağı oluşturulmuştur. Dördüncü baskının bu ilk taslağında yer alan haritadaki 10 Ege Denizi nin sınırı, 1953 yılındaki üçüncü baskıda yer alan haritadan farklı olarak Çuha (Kithira) Adasını Ege dışında bırakmaktaydı. Daha sonra, devletlerden alınan görüşler üzerine taslakta değişiklik yapılmıştır; son haliyle Ege sınırı Anadolu ya Akyarlar Burnu yerine, Dalaman 8 Bkz. Ek- 9 Decision No. 17 of the XI th I.H. Conference, Bkz. Ek- 4

20 Çayı ağzında kavuşmaktadır 11. Bu durum, Türkiye nin coğrafî bölge düzenlemesinde Dalaman Çayı nın Ege Bölgesi ile Akdeniz Bölgesini ayıran uygulamasıyla tutarlılık sağlamaktadır. Ege Denizi sınırının harita 4 teki gibi olması, haritanın tutarlılığı ve coğrafî gerçekler bakımından daha uygun olacaktır. Burada sınır Ege Denizi ni güneyden kapatan adaların en uzak burunlarından geçirilmiştir. Bu yaklaşım, bahse konu adaların Ege Adaları olmaları ve Akdeniz den bu adalara gelindiğinde Ege nin fiilen başlamış olduğu gerçeğine dayanmaktadır. 12 Ege Denizi ndeki toplam ada, adacık ve kayalık sayısı hakkında değişik kaynaklarda farklı görüşler ileri sürülmektedir. Bazı kaynaklarda, Ege Denizi nde den fazla ada, adacık ve kayalıkların bulunduğu belirtilmekte; 13 Yunanistan ın da, 2383 ada adacık üzerinde hâkimiyeti bulunduğu iddia edilmektedir 14. Türkiye Cumhuriyeti Dz.K.K. lığı Seyir Hidrografi ve Oşinografi Dairesi Başkanlığı'nın yaptığı çalışmalarda bu sayının 1800 civarında olduğu tespit edilmiştir 15. Bunlardan meskûn olanların da 100 civarında olduğu; geriye kalanların büyük bir çoğunluğunu ise, insanların yaşamasına elverişsiz kayalıkların oluşturduğu bilinmektedir. Yüzölçümü 100 km 2 den büyükler 24 kadar olup daha küçükleri ile birlikte tüm adaların toplam yüz ölçümleri km 2 civarındadır 16. Bu alan ise, Ege'nin tüm deniz alanlarının yaklaşık dokuzda birine denk düşmektedir. Ege sorunlarının en çetini olan karasularının genişliği meselesinin altında işte Ege Denizi ndeki bu adalar yatmaktadır. Ege Denizi ndeki adaları, genel coğrafî konumları, jeopolitik ve stratejik önemleri, egemenlik devirlerinin tarihsel boyutları ve Ege Denizi'nin statüsünü tayin eden uluslararası andlaşmaların düzenleniş biçimleri dikkate alındığında beş gruba ayırmak mümkündür: Boğaz-önü Adaları, Saruhan Adaları, Menteşe Adaları, Kuzey Sporat Adaları, Kiklat Adaları. Kuzeyden güneye Anadolu sahilleri önünde dizilmiş Boğaz-önü, Saruhan ve Menteşe Adaları ndan oluşan üçlü gruba Doğu Ege Adaları da denmektedir Ege Denizi nin jeolojik durumu 11 Bkz. Ek- 12 Kurumahmut, A., (op. cit.) s Stavrinos, M. Hr.: To Provlima Tis İfalokripidas Tu Egeu (: Ege de Kıta Sahanlığı Problemi), Atina-Gümülcine, 1986, s. 57 (Cin, T. Türkiye ve Yunanistan Bakımından Ege deki Karasuları Genişliği Sorunu, Ankara 2000, s. 57 den naklen); Yolga, N., Ege deki Başlıca Deniz Sorunları, Ege Deniz Sorunları Semineri, Ankara 1986, s Wilson, A., The Aegean Dispute, Adelphi Paper, No. 155, s. 5; Schmitt, Yunanistan ın Ege de 2000 den fazla adaya sahip olduğunu yazmaktadır, bkz. Schmitt, N. M., Aegean Angst, The Grek- Turkish Dispute, Summer 1996 Naval War College Rewiev XLIX, No. 3, s Kurumahmut, A., (op. cit.) s Erinç, S.,-Yücel T., Ege Denizi, Türkiye ile Komşu Ege Adaları, B. 2, Ankara 1988, s

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ KISIM: ULUSLARARASI HUKUKTA ADA TÜRLERİ VE DENİZ ALANLARI BİRİNCİ BÖLÜM: ULUSLARARASI HUKUKTA ADA TANIMI

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ KISIM: ULUSLARARASI HUKUKTA ADA TÜRLERİ VE DENİZ ALANLARI BİRİNCİ BÖLÜM: ULUSLARARASI HUKUKTA ADA TANIMI KISALTMALAR İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ V Vİİ XVİİ BİRİNCİ KISIM: ULUSLARARASI HUKUKTA ADA TÜRLERİ VE DENİZ ALANLARI BİRİNCİ BÖLÜM: ULUSLARARASI HUKUKTA ADA TANIMI I. KAVRAM OLARAK 3 H. ADA TANIMININ UNSURLARI 5

Detaylı

DENİZ TİCARETİ HUKUKU

DENİZ TİCARETİ HUKUKU JEOPOLİTİK Ege Sorunu Türkiye ile Yunanistan Arasında Ege Denizi ne İlişkin Başlıca Sorunlar Karasuları sorunu Kıta sahanlığı sorunu Hava sahası sorunu Gayri askeri statüdeki adaların silahlandırılması

Detaylı

III. ÜLKE İLE İLGİLİ UYUŞMAZLIKLARDA İLERİ SÜRÜLEN BAZI SİYASÎ ESASLAR 23

III. ÜLKE İLE İLGİLİ UYUŞMAZLIKLARDA İLERİ SÜRÜLEN BAZI SİYASÎ ESASLAR 23 İ Ç İ N D E K İ L E R Sahi} e ÖNSÖZ İÇİNDEKİLER KISALTMALAR I. TEMEL İLKELER V I X x v 1 II. ÜLKE KAZANMA VE YİTİRME BİÇİMLERİ 5 1. Devir i 6 2. İşgal 11 3. Kazandırıcı Zamanaşımı 10 4. Katılma I 7 5.

Detaylı

İÇİNDEKİLER İKİNCİ BÖLÜM GENEL OLARAK DENİZ HUKUKU VE DALLARI I) DENİZ KAMU HUKUKU. A) Deniz Devletler Umumi Hukuku. B) Deniz İdare Hukuku

İÇİNDEKİLER İKİNCİ BÖLÜM GENEL OLARAK DENİZ HUKUKU VE DALLARI I) DENİZ KAMU HUKUKU. A) Deniz Devletler Umumi Hukuku. B) Deniz İdare Hukuku İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM GENEL OLARAK DENİZ HUKUKU VE DALLARI I) DENİZ KAMU HUKUKU A) Deniz Devletler Umumi Hukuku B) Deniz İdare Hukuku C) Deniz Ceza Hukuku D) Deniz Usul ve Takip Hukuku E) Deniz Sosyal

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Önsöz. Kısaltmalar. xiü GİRİŞ 1

İÇİNDEKİLER. Önsöz. Kısaltmalar. xiü GİRİŞ 1 Önsöz Kısaltmalar İÇİNDEKİLER v xiü GİRİŞ 1 BİRİNCİ BÖLÜM KARASULARININ İÇ VE YAN SINIRI VE EGE'DEKİ DURUM I. KARASULARININ İÇ SINIRI VE EGE'DEKİ DURUM 3 A. Genel Olarak Esas Hat Yöntemleri 3 B. Ege'de

Detaylı

İçindekiler Konu: Sayfa No: 1. Konusu I 2. Önsöz II 3. Özet IV 4. İçindekiler V Birinci Bölüm

İçindekiler Konu: Sayfa No: 1. Konusu I 2. Önsöz II 3. Özet IV 4. İçindekiler V Birinci Bölüm İçindekiler Konu: Sayfa No: 1. Konusu I 2. Önsöz II 3. Özet IV 4. İçindekiler V Birinci Bölüm Güç Kavramları Unsurları, Milli Güç Unsurları ve Vasıtaları 1. Milli Güce Giriş 1-1 2. Gücün Değerlendirilmesi

Detaylı

Salih Uygar KILINÇ Avrupa Birliği - EUROCONTROL Sivil Havacılık Düzenlemeleri ve Türkiye

Salih Uygar KILINÇ Avrupa Birliği - EUROCONTROL Sivil Havacılık Düzenlemeleri ve Türkiye Salih Uygar KILINÇ Avrupa Birliği - EUROCONTROL Sivil Havacılık Düzenlemeleri ve Türkiye 1944 Şikago/ICAO Sivil Havacılık Rejimi Avrupa Birliği Sivil Havacılık Düzenlemeleri - Tek Avrupa Hava Sahası I

Detaylı

TÜRK~ ARAŞTIRMALARI VAKFı

TÜRK~ ARAŞTIRMALARI VAKFı TÜRK~ DENiZ. ARAŞTIRMALARI VAKFı SERTAÇ HAMI BAŞEREN EGE SORUNLARI TÜRK DENiz ARAŞTIRMALARI VAKFı YAYıNLARı YAYıN NO : 2~ Birinci baskı, Türk Deniz Araştırmaları Vakfı (TÜDAV) tarafından 2003'te yapılmıştır.

Detaylı

İÇİNDEKİLER ULUSLARARASI SİVİL HAVACILIK REJİMİ

İÇİNDEKİLER ULUSLARARASI SİVİL HAVACILIK REJİMİ ÖNSÖZ İÇİNDEKİLER TABLOLAR LİSTESİ ŞEKİLLER LİSTESİ KISALTMALAR İÇİNDEKİLER v vii xv xvii xxi GİRİŞ 1 Birinci Bölüm ULUSLARARASI SİVİL HAVACILIK REJİMİ 1. ULUSLARARASI SİVİL HAVACILIK REJİMİNİN TEMELLERİ:

Detaylı

İÇİNDEKİLER SUNUŞ İÇİNDEKİLER... III GİRİŞ... 1 BİRİNCİ BÖLÜM BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI ÖNCESİ DÜNYADA SİYASİ DURUM 1. Üçlü İttifak... 5 2. Üçlü İtilaf...

İÇİNDEKİLER SUNUŞ İÇİNDEKİLER... III GİRİŞ... 1 BİRİNCİ BÖLÜM BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI ÖNCESİ DÜNYADA SİYASİ DURUM 1. Üçlü İttifak... 5 2. Üçlü İtilaf... İÇİNDEKİLER SUNUŞ İÇİNDEKİLER... III GİRİŞ... 1 BİRİNCİ BÖLÜM BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI ÖNCESİ DÜNYADA SİYASİ DURUM 1. Üçlü İttifak... 5 2. Üçlü İtilaf... 7 a. Fransız-Rus İttifakı (04 Ocak 1894)... 7 b. İngiliz-Fransız

Detaylı

İÇİNDEKİLER SUNUŞ KISALTMALAR GİRİŞ 1

İÇİNDEKİLER SUNUŞ KISALTMALAR GİRİŞ 1 İÇİNDEKİLER SUNUŞ V KISALTMALAR XXI GİRİŞ 1 BİRİNCİ KISIM Deniz Hukuku'nun Tanımı - Tarihsel Süreç - Kaynaklar BİRİNCİ BÖLÜM KAPSAM -TARİHÇE - KODİFİKASYON I. KAVRAMSAL ÇERÇEVE : TANIM VE TERMİNOLOJİ 7

Detaylı

A.Ü. HUKUK FAKÜLTESİ DENİZ KAMU HUKUKU FİNAL SINAVI YANIT ANAHTARI 05 Ocak 2014; Saat: 14.30

A.Ü. HUKUK FAKÜLTESİ DENİZ KAMU HUKUKU FİNAL SINAVI YANIT ANAHTARI 05 Ocak 2014; Saat: 14.30 A.Ü. HUKUK FAKÜLTESİ DENİZ KAMU HUKUKU FİNAL SINAVI YANIT ANAHTARI 05 Ocak 2014; Saat: 14.30 1. Aşağıdaki cümlelerden YANLIŞ olanı işaretleyiniz. a) 2. Dünya Savaşı ndan sonra deniz hukuku alanında birincisi

Detaylı

5. ULUSLARARASI MAVİ KARADENİZ KONGRESİ. Prof. Dr. Atilla SANDIKLI

5. ULUSLARARASI MAVİ KARADENİZ KONGRESİ. Prof. Dr. Atilla SANDIKLI 5. ULUSLARARASI MAVİ KARADENİZ KONGRESİ Prof. Dr. Atilla SANDIKLI Karadeniz bölgesi; doğuda Kafkasya, güneyde Anadolu, batıda Balkanlar, kuzeyde Ukrayna ve Rusya bozkırları ile çevrili geniş bir havzadır.

Detaylı

Dr. DERYA AYDIN OKUR. Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Deniz Hukuku Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi DENİZ HUKUKUNDA

Dr. DERYA AYDIN OKUR. Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Deniz Hukuku Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi DENİZ HUKUKUNDA Dr. DERYA AYDIN OKUR Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Deniz Hukuku Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi DENİZ HUKUKUNDA LİMAN DEVLETİ YETKİSİ VE DENETİMİ GEMİ KAYNAKLI DENİZ KİRLİLİĞİNİN ÖNLENMESİNDE

Detaylı

MİLLETLERARASI HUKUK PRATİK ÇALIŞMALARI

MİLLETLERARASI HUKUK PRATİK ÇALIŞMALARI Prof. Dr. Ayşe Nur TÜTÜNCÜ MİLLETLERARASI HUKUK PRATİK ÇALIŞMALARI Yayın Kurulu Prof. Dr. Ayşe Nur Tütüncü Araş. Gör. Dr. Enver Arıkoğlu Araş. Gör. Dr. Elif Başkaracaoğlu Yayın No. : 3414 Hukuk Dizisi

Detaylı

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Bu ders içeriğinin basım, yayım ve satış hakları Yakın Doğu Üniversitesi Uzaktan Eğitim Merkezi ne aittir. Bu ders içeriğinin bütün hakları saklıdır. İlgili kuruluştan

Detaylı

Musul Sorunu'na Lozan'da bir çözüm bulunamadı. Bu nedenle Irak sınırının belirlenmesi ileri bir tarihe bırakıldı.

Musul Sorunu'na Lozan'da bir çözüm bulunamadı. Bu nedenle Irak sınırının belirlenmesi ileri bir tarihe bırakıldı. MUSUL SORUNU VE ANKARA ANTLAŞMASI Musul, Mondros Ateşkes Anlaşması imzalanmadan önce Osmanlı Devleti'nin elinde idi. Ancak ateşkesin imzalanmasından dört gün sonra Musul İngilizler tarafından işgal edildi.

Detaylı

Lozan Barış Antlaşması (24 Temmuz 1923)

Lozan Barış Antlaşması (24 Temmuz 1923) Lozan Barış Antlaşması (24 Temmuz 1923) Lozan Antlaşması, Türk Kurtuluş Savaşı nı sona erdiren antlaşmadır. Bu antlaşma ile Misak-ı Milli büyük ölçüde gerçekleşmiştir. Şekil 1. Kasım 1922 de Lozan Konferansı

Detaylı

Title of Presentation. Hazar Havzası nda Enerji Mücadelesi Dr. Azime TELLİ 2015 ISTANBUL

Title of Presentation. Hazar Havzası nda Enerji Mücadelesi Dr. Azime TELLİ 2015 ISTANBUL Title of Presentation Hazar Havzası nda Enerji Mücadelesi Dr. Azime TELLİ 2015 ISTANBUL İçindekiler 1- Yeni Büyük Oyun 2- Coğrafyanın Mahkumları 3- Hazar ın Statüsü Sorunu 4- Boru Hatları Rekabeti 5- Hazar

Detaylı

Ege Adaları Lozan da Değil Osmanlı Döneminde Verildi Mustafa Kemal Atatürk ve

Ege Adaları Lozan da Değil Osmanlı Döneminde Verildi Mustafa Kemal Atatürk ve Evrensel Bakış Açısı Gürbüz Evren BD TEMMUZ 2017 Ege Adaları Lozan da Değil Osmanlı Döneminde Verildi Mustafa Kemal Atatürk ve Cumhuriyet in kurucularını karalamak isteyenlerin sömürdükleri konulardan

Detaylı

İÇİNDEKİLER. A. Tarih B. Siyasal Tarih C. XIX.yüzyıla Kadar Dünya Tarihinin Ana Hatları 3 D. Türkiye"nin Jeo-politik ve Jeo-stratejik Önemi 5

İÇİNDEKİLER. A. Tarih B. Siyasal Tarih C. XIX.yüzyıla Kadar Dünya Tarihinin Ana Hatları 3 D. Türkiyenin Jeo-politik ve Jeo-stratejik Önemi 5 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ V GİRİŞ 1 A. Tarih B. Siyasal Tarih C. XIX.yüzyıla Kadar Dünya Tarihinin Ana Hatları 3 D. Türkiye"nin Jeo-politik ve Jeo-stratejik Önemi 5 BİRİNCİ BÖLÜM: AVRUPA SİYASAL TARİHİ 1 2 I.

Detaylı

ULUSLARARASI HUKUK TEMEL METİNLER

ULUSLARARASI HUKUK TEMEL METİNLER Prof. Dr. SELAMİ KURAN Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Uluslararası Hukuk Anabilim Dalı Başkanı Marmara Üniversitesi AB Enstitüsü AB Hukuku Bölüm Başkanı Yrd. Doç. Dr. Derya AYDIN OKUR İstanbul Kültür

Detaylı

www.salthukuk.com facebook.com/salthukuk twitter.com/salt_hukuk 1 İçindekiler Milletlerarası Hukuk Çift-İ.Ö. 2. Dönem - Part 5 Pratik - 1 2-10

www.salthukuk.com facebook.com/salthukuk twitter.com/salt_hukuk 1 İçindekiler Milletlerarası Hukuk Çift-İ.Ö. 2. Dönem - Part 5 Pratik - 1 2-10 www.salthukuk.com facebook.com/salthukuk twitter.com/salt_hukuk 1 İçindekiler Milletlerarası Hukuk Çift-İ.Ö. 2. Dönem - Part 5 Konu sayfa Pratik - 1 2-10 1 www.salthukuk.com facebook.com/salthukuk twitter.com/salt_hukuk

Detaylı

TÜRK DIŞ POLİTİKASINDA GÜÇ KULLANMA SEÇENEĞİ ( )

TÜRK DIŞ POLİTİKASINDA GÜÇ KULLANMA SEÇENEĞİ ( ) TÜRK DIŞ POLİTİKASINDA GÜÇ KULLANMA SEÇENEĞİ (1923-2010) Teorik, Tarihsel ve Hukuksal Bir Analiz Dr. BÜLENT ŞENER ANKARA - 2013 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... iii TABLOLAR, ŞEKİLLER vs. LİSTESİ... xiv KISALTMALAR...xvii

Detaylı

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Bu ders içeriğinin basım, yayım ve satış hakları Yakın Doğu Üniversitesi Uzaktan Eğitim Merkezi ne aittir. Bu ders içeriğinin bütün hakları saklıdır. İlgili kuruluştan

Detaylı

Giriş Jeolojik anlamda kıta sahanlığı kıyı devletinin, kara ülkesinin, denizin altında süren doğal uzantısına verilen addır. 1 Jeolojik kıta sahanlığı deniz yatağının kara ülkesi ile okyanus tabanı arasında

Detaylı

Dr. Muzaffer AKDOĞAN AVRUPA BİRLİĞİ KAMU ALIMLARINDA SÖZLEŞME SONRASI İHTİLAFLARIN ÇÖZÜM YOLLARI VE TÜRKİYE UYGULAMASI

Dr. Muzaffer AKDOĞAN AVRUPA BİRLİĞİ KAMU ALIMLARINDA SÖZLEŞME SONRASI İHTİLAFLARIN ÇÖZÜM YOLLARI VE TÜRKİYE UYGULAMASI Dr. Muzaffer AKDOĞAN AVRUPA BİRLİĞİ KAMU ALIMLARINDA SÖZLEŞME SONRASI İHTİLAFLARIN ÇÖZÜM YOLLARI VE TÜRKİYE UYGULAMASI İÇİNDEKİLER ESERİ TAKDİM...VII ÖNSÖZ... IX İÇİNDEKİLER... XI KISALTMALAR LİSTESİ...

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Kamu Yönetimi Trakya Üniversitesi 2001

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Kamu Yönetimi Trakya Üniversitesi 2001 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Volkan TATAR 2. Doğum Tarihi : 08.04.1977 3. Unvanı : Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Doktora Derece Alan Üniversite Lisans Kamu Yönetimi Trakya Üniversitesi 2001 Y.Lisans Uluslararası

Detaylı

C D E C B A C B B D C A A E B D D B E B A A C B E E B A D B

C D E C B A C B B D C A A E B D D B E B A A C B E E B A D B 1- XIX. ve XX. yüzyılın başlarında. Osmanlı. Devleti her alanda çöküntü içinde olmasına karşılık, varlığını ve bağımsızlığını uzun süre korumuştur. Bu durumun en önemli nedeni, aşağıdakilerden hangisidir?

Detaylı

Dr. Deniz Defne KIRLI AYDEMİR. Milletlerarası Usul Hukukunda İHTİYATİ TEDBİRLER

Dr. Deniz Defne KIRLI AYDEMİR. Milletlerarası Usul Hukukunda İHTİYATİ TEDBİRLER Dr. Deniz Defne KIRLI AYDEMİR Milletlerarası Usul Hukukunda İHTİYATİ TEDBİRLER (Brüksel I Tüzüğü, UNIDROIT İlkeleri ve Türk Yargılama Hukuku Çerçevesinde) İÇİNDEKİLER SUNUŞ...VII ÖNSÖZ... IX İÇİNDEKİLER...

Detaylı

Kıbrıs Adası Açıklarında Petrol ve Doğalgaz Arama Faaliyetleri Kapsamında Ortaya Çıkan Krizin Hukuki, Ekonomik ve Siyasi Boyutları

Kıbrıs Adası Açıklarında Petrol ve Doğalgaz Arama Faaliyetleri Kapsamında Ortaya Çıkan Krizin Hukuki, Ekonomik ve Siyasi Boyutları Kıbrıs Adası Açıklarında Petrol ve Doğalgaz Arama Faaliyetleri Kapsamında Ortaya Çıkan Krizin Hukuki, Ekonomik ve Siyasi Boyutları Yrd. Doç. Dr. Fatma Taşdemir ANKA A STRATE İ ENSTİTÜSÜ Hukuk Ekonomi Politika

Detaylı

İçindekiler TEŞEKKÜR...V. ÖNSÖZ...Vli İÇİNDEKİLER...IX KISALTMALAR...XV GİRİŞ...1 BİRİNCİ BÖLÜM ULUSLARARASI HAVA HUKUKU 1. HAVA...

İçindekiler TEŞEKKÜR...V. ÖNSÖZ...Vli İÇİNDEKİLER...IX KISALTMALAR...XV GİRİŞ...1 BİRİNCİ BÖLÜM ULUSLARARASI HAVA HUKUKU 1. HAVA... İçindekiler TEŞEKKÜR...V ÖNSÖZ...Vli İÇİNDEKİLER...IX KISALTMALAR...XV GİRİŞ...1 BİRİNCİ BÖLÜM ULUSLARARASI HAVA HUKUKU 1. HAVA...5 2. HAVA HUKUKUNUN GELİŞİMİ... 7 3. HAVA KAMU HUKUKU... 16 4. HAVA KAMU

Detaylı

NOTİK YAYINLAR. Seyir Haritaları ve Notik Yayınlar Kataloğu. Yayım Tarihi 2013. Yayım Şekli. Stok Numarası 7610270038535.

NOTİK YAYINLAR. Seyir Haritaları ve Notik Yayınlar Kataloğu. Yayım Tarihi 2013. Yayım Şekli. Stok Numarası 7610270038535. Yayım Tarihi 2013 NOTİK YAYINLAR Seyir Haritaları ve Notik Yayınlar Kataloğu Stok Numarası 7610270038535 Seyir, Hidrografi ve Oşinografi Dairesi Başkanlığınca üretilen ve sayışa sunulan harita ve notik

Detaylı

YÜKSELME DEVRİ. KPSS YE HAZIRLIK ARİF ÖZBEYLİ Youtube Kanalı: tariheglencesi

YÜKSELME DEVRİ. KPSS YE HAZIRLIK ARİF ÖZBEYLİ  Youtube Kanalı: tariheglencesi YÜKSELME DEVRİ KPSS YE HAZIRLIK ARİF ÖZBEYLİ www.tariheglencesi.com Youtube Kanalı: tariheglencesi 05.08.2017 II.Selim (1566-1574) Tahta Geçme Yaşı: 42.3 Saltanat Süresi:8.3 Saltanat Sonundaki Yaşı:50.7

Detaylı

SİVİL HAVACILIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HAVA SEYRÜSEFER YILLIK EMNİYET RAPORU 2010

SİVİL HAVACILIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HAVA SEYRÜSEFER YILLIK EMNİYET RAPORU 2010 SİVİL HAVACILIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HAVA SEYRÜSEFER YILLIK EMNİYET RAPORU 2010 Sayfa 1 / 7 İÇİNDEKİLER 1- Ulusal Gözetim Otoritesi nin Görev, Yetki ve Sorumlulukları...3 2- Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü

Detaylı

Deniz Ticareti Hukuku

Deniz Ticareti Hukuku İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Deniz Hukuku Anabilim Dalı Deniz Ticareti Hukuku - 2 -. 23-24/9/2013 Tek, Çift ve II. Öğretim Lisans Dersleri Giriş - 1 I. Konu Rayegân Kender / Ergon Çetingil / Emine

Detaylı

YENİ YAYIN ULUSLARARASI ÖRGÜTLER HUKUKU: BİRLEŞMİŞ MİLLETLER SİSTEMİ

YENİ YAYIN ULUSLARARASI ÖRGÜTLER HUKUKU: BİRLEŞMİŞ MİLLETLER SİSTEMİ YENİ YAYIN ULUSLARARASI ÖRGÜTLER HUKUKU: BİRLEŞMİŞ MİLLETLER SİSTEMİ Yazar : Erdem Denk Yayınevi : Siyasal Kitabevi Baskı : 1. Baskı Kategori : Uluslararası İlişkiler Kapak Tasarımı : Gamze Uçak Kapak

Detaylı

EGE KITA SAHANLIĞI UYUŞMAZLIĞI

EGE KITA SAHANLIĞI UYUŞMAZLIĞI T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KAMU HUKUKU (ULUSLARARASI KAMU HUKUKU) ANABİLİM DALI EGE KITA SAHANLIĞI UYUŞMAZLIĞI Yüksek Lisans Tezi Hande DAĞISTANLI Ankara 2006 T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

IV.HAFTA XX.YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI İMPARATORLUĞU

IV.HAFTA XX.YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI İMPARATORLUĞU IV.HAFTA XX.YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI İMPARATORLUĞU Osmanlı Devleti nin 19. yüzyılda uyguladığı denge siyaseti bekleneni vermemiş; üç kıtada sürekli toprak kaybetmiş ve yeni yeni önem kazanan petrol Osmanlı

Detaylı

: Zirve Üniversitesi Hukuk Fakültesi Deniz Hukuku Anabilim Dalı DERECE ALAN ÜNİVERSİTE YIL ANKARA 1993 ÜNİVERSİTESİ

: Zirve Üniversitesi Hukuk Fakültesi Deniz Hukuku Anabilim Dalı DERECE ALAN ÜNİVERSİTE YIL ANKARA 1993 ÜNİVERSİTESİ 1. Adı Soyadı : Fevzi TOPSOY Adres : Zirve Üniversitesi Hukuk Fakültesi Deniz Hukuku Anabilim Dalı Telefon : 0 342 211 66 66 6942 E-posta : fevzi.topsoy@gmail.com 2. Doğum Tarihi : 1970 3. Unvanı : Yrd.

Detaylı

ODTÜ GELĐŞME DERGĐSĐ 219

ODTÜ GELĐŞME DERGĐSĐ 219 ODTÜ Gelişme Dergisi, 34 (Aralık), 2007, 217-250 Türk Boğazları Şule Güneş ODTÜ Uluslararası Đlişkiler Bölümü, 06531, Ankara. Özet Đstanbul Boğazı, Marmara Denizi ve Çanakkale Boğazı nı içine alan Türk

Detaylı

SAYFA BELGELER NUMARASI

SAYFA BELGELER NUMARASI İÇİNDEKİLER SUNUŞ İÇİNDEKİLER... SAYFA BELGELER NUMARASI 1. 27 Ekim 1922 tarihinde İsmet Paşa nın Dışişleri Bakanlığına ve Fevzi Paşa nın Batı Cephesi Komutanlığına atanması... 1 2. İstanbul daki mevcut

Detaylı

SORU CEVAP METODUYLA TEKRAR (YÜKSELİŞ-DURAKLAMA VE AVRUPA)

SORU CEVAP METODUYLA TEKRAR (YÜKSELİŞ-DURAKLAMA VE AVRUPA) SORU CEVAP METODUYLA TEKRAR (YÜKSELİŞ-DURAKLAMA VE AVRUPA) Osmanlı devletinde ülke sorunlarının görüşülüp karara bağlandığı bugünkü bakanlar kuruluna benzeyen kurumu: divan-ı hümayun Bugünkü şehir olarak

Detaylı

Milletlerarası Hukuk İÖ Final Sınavı Cevap Anahtarı ( )

Milletlerarası Hukuk İÖ Final Sınavı Cevap Anahtarı ( ) Milletlerarası Hukuk İÖ Final Sınavı Cevap Anahtarı (31.05.2016) I.BÖLÜM 1. KEİT Şartı nın 27. maddesine göre KEİT hukuki kişiliğe sahip olacaktır ve bu kişilik KEİT in dava açma yetkisini içerecektir.

Detaylı

AVRUPA VE OSMANLI (18.YÜZYIL) GERİLEME DÖNEMİ

AVRUPA VE OSMANLI (18.YÜZYIL) GERİLEME DÖNEMİ AVRUPA VE OSMANLI (18.YÜZYIL) GERİLEME DÖNEMİ 1. Osmanlı İmparatorluğu nun Gerileme Devrindeki olaylar ve bu olayların sonuçları göz önüne alındığında, aşağıdaki ilişkilerden hangisi bu devir için geçerli

Detaylı

1915 OLAYLARINI ANLAMAK: TÜRKLER VE ERMENİLER. Mustafa Serdar PALABIYIK

1915 OLAYLARINI ANLAMAK: TÜRKLER VE ERMENİLER. Mustafa Serdar PALABIYIK 1915 OLAYLARINI ANLAMAK: TÜRKLER VE ERMENİLER Mustafa Serdar PALABIYIK Yayın No : 3179 Araştırma Dizisi : 12 1. Baskı - Şubat 2015 ISBN: 978-605 - 333-207 - 7 Mustafa Serdar Palabıyık 1915 Olaylarını Anlamak:

Detaylı

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Bu ders içeriğinin basım, yayım ve satış hakları Yakın Doğu Üniversitesi Uzaktan Eğitim Merkezi ne aittir. Bu ders içeriğinin bütün hakları saklıdır. İlgili kuruluştan

Detaylı

(Resmi Gazete ile yayımı: Sayı: 23360)

(Resmi Gazete ile yayımı: Sayı: 23360) -1463- TÜRKİYE CUMHURİYETİ İLE BULGARİSTAN CUMHURİYETİ ARASINDA MUTLUDERE/REZOVSKA DERESİ MANSAP BÖLGESİNDEKİ SINIRIN BELİRLENMESİ VE İKİ ÜLKE ARASINDA KARADENİZ'DE DENİZ YETKİ ALANLARININ SINIRLANDIRILMASI

Detaylı

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi 2. Sınıf Güz Dönemi. HUK233 İdare Hukuku I Lisans Zorunlu Türkçe. Yok. Yok

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi 2. Sınıf Güz Dönemi. HUK233 İdare Hukuku I Lisans Zorunlu Türkçe. Yok. Yok . Sınıf Güz Dönemi Teori HUK İdare Hukuku I 4 İdare hukukuna giriş İdare hukukunun kaynakları Hukuk devleti ve eşitlik 4 Merkezi idare Yerel yönetimler İdari özerklik 7 Büyükşehir belediyeleri Kamu iktisadi

Detaylı

MİLLİ MÜCADELE TRENİ www.egitimhane.com

MİLLİ MÜCADELE TRENİ www.egitimhane.com MİLLİ MÜCADELE TRENİ TRABLUSGARP SAVAŞI Tarih: 1911 Savaşan Devletler: Osmanlı Devleti İtalya Mustafa Kemal in katıldığı ilk savaş Trablusgarp Savaşı dır. Trablusgarp Savaşı, Mustafa Kemal in ilk askeri

Detaylı

Dr. Serkan KIZILYEL TEMEL HAK VE ÖZGÜRLÜKLERİN KISITLANMASINDA KAMU GÜVENLİĞİ ÖLÇÜTÜ

Dr. Serkan KIZILYEL TEMEL HAK VE ÖZGÜRLÜKLERİN KISITLANMASINDA KAMU GÜVENLİĞİ ÖLÇÜTÜ Dr. Serkan KIZILYEL TEMEL HAK VE ÖZGÜRLÜKLERİN KISITLANMASINDA KAMU GÜVENLİĞİ ÖLÇÜTÜ Yay n No : 3075 Hukuk Dizisi : 1512 1. Baskı Şubat 2014 İSTANBUL ISBN 978-605 - 333-102 - 5 Copyright Bu kitab n bu

Detaylı

Ege deki Hayalet: Türk-Yunan Deniz Sınırı, Durum ve Etkiler

Ege deki Hayalet: Türk-Yunan Deniz Sınırı, Durum ve Etkiler Ege deki Hayalet: Türk-Yunan Deniz Sınırı, Durum ve Etkiler Gökhan AK Dr., Hacettepe Üniversitesi, Siyaset Bilimi Bölümü. E-mail: gak2081@yahoo.co.uk ÖZ AK, Gökhan, Ege deki Hayalet: Türk- Yunan Deniz

Detaylı

Dünyanın meşhur su kanalı ve boğazları

Dünyanın meşhur su kanalı ve boğazları Dünyanın meşhur su kanalı ve boğazları Dünayadaki su yolları çağlar değişse de stratejik önemini muhafaza ediyor. 11.06.2017 / 13:10 Uluslararası ticaretin en önemli güzergahlarını barındıran dünya üzerindeki

Detaylı

DERS 1. Bölge Sınırlarını Tespiti

DERS 1. Bölge Sınırlarını Tespiti DERS 1 Bölge Sınırlarını Tespiti İster fiziki ve ister beşeri konularda olsun, çalışma yapılacak alanların (havza, yöre, bölüm, bölge) sınırlarının saptanması gerekir. 1-Bir kıtayı ele alabiliriz. Kıtaların

Detaylı

Doğu Akdeniz de Enerji Savaşları

Doğu Akdeniz de Enerji Savaşları Doğu Akdeniz de Enerji Savaşları Kıbrıs açıklarında keşfedilen doğal gaz rezervleri, adada yıllardır süregelen çatışmaya barışçıl bir çözüm getirmesi umut edilirken, tam tersi gerilimi tırmandırmıştır.

Detaylı

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Bu ders içeriğinin basım, yayım ve satış hakları Yakın Doğu Üniversitesi Uzaktan Eğitim Merkezi ne aittir. Bu ders içeriğinin bütün hakları saklıdır. İlgili kuruluştan

Detaylı

II. MAHMUT (1808-1839) DÖNEMİ TANER ÖZDEMİR DETAY TARİHÇİ

II. MAHMUT (1808-1839) DÖNEMİ TANER ÖZDEMİR DETAY TARİHÇİ II. MAHMUT (1808-1839) DÖNEMİ TANER ÖZDEMİR DETAY TARİHÇİ TÜRK TELEKOM NURETTİN TOPÇU SOSYAL BİLİMLER LİSESİ TARİH ÖĞRETMENİ Halk arasında gâvur padişah ve püsküllü bela olarak adlandırılan padişah II.

Detaylı

KITA SAHANLIĞI, HUKUKÎ REJİMİ ve EGE SORUNU

KITA SAHANLIĞI, HUKUKÎ REJİMİ ve EGE SORUNU T.C. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DENİZCİLİK İŞLETMELERİ YÖNETİMİ ANABİLİM DALI DOKTORA TEZİ KITA SAHANLIĞI, HUKUKÎ REJİMİ ve EGE SORUNU Nurser GÖKDEMİR IŞIK Danışman Prof. Dr. Melda

Detaylı

KITA SAHANLIĞININ SINIRLANDIRILMASINDA ULUSLARARASI UYGULAMALAR: SÖZLEŞMELER, İÇTİHAT VE DOKTRİN

KITA SAHANLIĞININ SINIRLANDIRILMASINDA ULUSLARARASI UYGULAMALAR: SÖZLEŞMELER, İÇTİHAT VE DOKTRİN The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science Doi number:http://dx.doi.org/10.9761/jasss2702 Number: 31, p. 367-386, Winter II 2015 KITA SAHANLIĞININ SINIRLANDIRILMASINDA

Detaylı

Şekil 2.22: Doğu Akdeniz, Ege Denizi, Balkan Yarımadası. Ölçek ~ 1: [2]

Şekil 2.22: Doğu Akdeniz, Ege Denizi, Balkan Yarımadası. Ölçek ~ 1: [2] Şekil 2.22: Doğu Akdeniz, Ege Denizi, Balkan Yarımadası. Ölçek ~ 1:4.500.000 [2] 2 25 Şekil 2.23: Orta Akdeniz (İtalya, Adriyatik Denizi, Kuzey Afrika Kıyıları). Ölçek ~ 1:4.500.000 [2] 2 26 Şekil 2.24:

Detaylı

TEMEL HUKUK ARŞ. GÖR. DR. PELİN TAŞKIN

TEMEL HUKUK ARŞ. GÖR. DR. PELİN TAŞKIN ARŞ. GÖR. DR. PELİN TAŞKIN BU DERSTE NELER ÖĞRENECEĞİZ? Hukukun Dallara Ayrılması (Kamu Hukuku-Özel Hukuk) Kamu Hukuku Özel Hukuk Ayrımı Hukuk kuralları için yapılan eski ayrımlardan biri, hukukun kamu

Detaylı

TARİHSEL VE TOPLUMSAL GELENEK

TARİHSEL VE TOPLUMSAL GELENEK İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ 5 KISALTMALAR 17 BİRİNCİ BÖLÜM: TARİHSEL VE TOPLUMSAL GELENEK I. İSLAMİYET ÖNCESİNDE KURULAN DEVLETLER VE ANAYASAL YAPI 20 A. HUN DEVLETİ (MÖ. IV. yy.-ms 4. yy) 20 B. GÖKTÜRK DEVLETİ

Detaylı

Yrd.Doç.Dr. BÜLENT ŞENER

Yrd.Doç.Dr. BÜLENT ŞENER Yrd.Doç.Dr. BÜLENT ŞENER ÖZGEÇMİŞ DOSYASI KİŞİSEL BİLGİLER Doğum Yılı : Doğum Yeri : Sabit Telefon : Faks : E-Posta Adresi : Web Adresi : Posta Adresi : 1976 DİYARBAKIR - MERKEZ T: 46237730003227 F: bulentsener@ktu.edu.tr

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Ali DEMİRBAŞ. Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu nda ESER SAHİBİNİN MALİ HAKLARINA TECAVÜZ HALİNDE HAK SAHİBİNE SAĞLANAN HUKUKİ KORUMA

Yrd. Doç. Dr. Ali DEMİRBAŞ. Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu nda ESER SAHİBİNİN MALİ HAKLARINA TECAVÜZ HALİNDE HAK SAHİBİNE SAĞLANAN HUKUKİ KORUMA Yrd. Doç. Dr. Ali DEMİRBAŞ Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu nda ESER SAHİBİNİN MALİ HAKLARINA TECAVÜZ HALİNDE HAK SAHİBİNE SAĞLANAN HUKUKİ KORUMA İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER... IX KISALTMALAR...

Detaylı

İÇİNDEKİLER... SUNUŞ III

İÇİNDEKİLER... SUNUŞ III SUNUŞ İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... III BİRİNCİ BÖLÜM SİYASİ, COĞRAFİ DURUM VE ASKERÎ GÜÇLER 1. Siyasi Durum... 1 a. Dış Siyasi Durum... 1 b. İç Siyasi Durum... 2 (1) Birinci Dünya Savaşı Öncesi Osmanlı Devleti

Detaylı

TÜRK YUNAN İLİŞKİLERİ (KITA SAHANLIĞI MESELESİ)

TÜRK YUNAN İLİŞKİLERİ (KITA SAHANLIĞI MESELESİ) TÜRK YUNAN İLİŞKİLERİ (KITA SAHANLIĞI MESELESİ) Hazırlayan: Adnan ÖNDER Danışman: Prof. Dr. İlker ALP Lisansüstü Eğitim, Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin Tarih Anabilim Dalı, Genel Türk Tarihi Bilim Dalı

Detaylı

Yay n No : 1521 Hukuk Dizisi : 665. 1. Bas - Kas m 2000 - STANBUL 2. Bas - Eylül 2004 - STANBUL

Yay n No : 1521 Hukuk Dizisi : 665. 1. Bas - Kas m 2000 - STANBUL 2. Bas - Eylül 2004 - STANBUL I Milletleraras Hukuk Aç s ndan TÜRK YE nin BAZI DIfi POL T KA SORUNLARI Geniflletilmifl 2. Bas P rof. Dr. Sevin TOLUNER II Yay n No : 1521 Hukuk Dizisi : 665 1. Bas - Kas m 2000 - STANBUL 2. Bas - Eylül

Detaylı

TÜRK BOĞAZLARI NIN HUKUKÎ STATÜSÜ : SEVR VE LOZAN DAN MONTRÖ YE GEÇİŞ *

TÜRK BOĞAZLARI NIN HUKUKÎ STATÜSÜ : SEVR VE LOZAN DAN MONTRÖ YE GEÇİŞ * Türk Boğazlarının Hukukî Statüsü : Sevr ve Lozan dan Montrö ye Geçiş 123 TÜRK BOĞAZLARI NIN HUKUKÎ STATÜSÜ : SEVR VE LOZAN DAN MONTRÖ YE GEÇİŞ * Yrd. Doç. Dr. Sami DOĞRU ** GİRİŞ Asya ile Avrupa yı coğrafi

Detaylı

İÇİMİZDEKİ KOMŞU SURİYE

İÇİMİZDEKİ KOMŞU SURİYE İÇİMİZDEKİ KOMŞU SURİYE Yazar: Dr. A. Oğuz ÇELİKKOL İSTANBUL 2015 YAYINLARI Yazar: Dr. A. Oğuz ÇELİKKOL Kapak ve Dizgi: Sertaç DURMAZ ISBN: 978-605-9963-09-1 Mecidiyeköy Yolu Caddesi (Trump Towers Yanı)

Detaylı

Güncel Bilgiler. y a y ı n l a r ı

Güncel Bilgiler. y a y ı n l a r ı DÜNYA - SİYASET 2012 yılının Şubat ayında Tunus ta yapılan Suriye nin Dostları Konferansı nın ikincisi Nisan 2012 de İstanbul da yapıldı. Konferansta Esad rejimi üstündeki uluslararası baskının artırılması,

Detaylı

COĞRAFYA YEREL COĞRAFYA GENEL COĞRAFYA

COĞRAFYA YEREL COĞRAFYA GENEL COĞRAFYA COĞRAFİ KONUM COĞRAFYA YEREL COĞRAFYA GENEL COĞRAFYA Yeryüzünün belli bir bölümünü FİZİKİ coğrafya BEŞERİ ve gösterir. EKONOMİK -Doğa olaylarını -Kıtalar coğrafya konu alır. -Ülkeler -İnsanlar ve -Klimatoloji

Detaylı

Eylül 2013 B.H. AB VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ

Eylül 2013 B.H. AB VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ KIBRIS RUM KESİMİ ÜLKE RAPORU Eylül 2013 B.H. AB VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ I.GENEL BİLGİLER Resmi Adı : Kıbrıs Cumhuriyeti Yönetim Şekli : Cumhuriyet Coğrafi Konumu : Akdeniz deki beş büyük adadan

Detaylı

- Türkiye Denizlerinde Kirlenme Durumu

- Türkiye Denizlerinde Kirlenme Durumu - Türkiye Denizlerinde Kirlenme Durumu Marmara Denizi: Yaklaşık 11.352 km 2 'lik bir alan kaplayan Marmara Denizi hidrografik yapısı açısından tipik haliç özelliğine sahiptir. Karadeniz den yüzey akıntıları

Detaylı

KAMU KURUM VE KURULUŞLARININ YURTDIŞI TEŞKiLATI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME

KAMU KURUM VE KURULUŞLARININ YURTDIŞI TEŞKiLATI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME 207 KAMU KURUM VE KURULUŞLARININ YURTDIŞI TEŞKiLATI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME Kanun Hük. Kar. nin Tarihi : 13/12/1983 No : 189 Yetki Kanununun Tarihi : 17/6/1982 No : 2680 Yayımlandığı R.G. Tarihi

Detaylı

KARADENİZ DE DENİZ ALANI SINIRLANDIRMASI DAVASI (ROMANYA/UKRAYNA)

KARADENİZ DE DENİZ ALANI SINIRLANDIRMASI DAVASI (ROMANYA/UKRAYNA) KARADENİZ DE DENİZ ALANI SINIRLANDIRMASI DAVASI (ROMANYA/UKRAYNA) ve ULUSLARARASI HUKUK AÇISINDAN ETKİLERİ A The Case of Maritime Delimitation in the Black Sea (Romania v. Ukraine) and Its Effects in Terms

Detaylı

Fevzi Karamuc;o TARIH 11 SHTEPIA BOTUESE LIBRI SHKOLLOR

Fevzi Karamuc;o TARIH 11 SHTEPIA BOTUESE LIBRI SHKOLLOR Fevzi Karamuc;o TARIH 11 SOSYAL BiLiMLER LiSESi DERS KiTABI SHTEPIA BOTUESE LIBRI SHKOLLOR Prishtine, 2012 ic;indekiler I ÜNiTE: BÜYÜK COGRAFYA KESiFLERi 3 1. BÜYÜK COGRAFYA KESiFLERi 3 A. COGRAFYA KESiFLERi

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü Sayı :B.18.0.ÇYG MAYIS 2009 Konu :Yetki Devri Genelgesi

T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü Sayı :B.18.0.ÇYG MAYIS 2009 Konu :Yetki Devri Genelgesi T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü Sayı :B.18.0.ÇYG.0.06.01-010.06.02-7968-29919 15 MAYIS 2009 Konu :Yetki Devri Genelgesi GENELGE (2009/13) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak

Detaylı

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER...IX

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER...IX ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER...IX BIRINCI BÖLÜM ANAYASA HUKUKUNUN KISA KONULARI 1. 1961 Anayasası ile 1982 Anayasası nın Hazırlanış ve Kabul Ediliş Süreçlerindeki Farklılıklar...1 2. Üniter, Federal ve Bölgeli

Detaylı

MİLLETLERARASI ÖZEL HUKUK BAKIMINDAN MAL REJİMLERİ

MİLLETLERARASI ÖZEL HUKUK BAKIMINDAN MAL REJİMLERİ Ar. Gör. Dr. Gizem ERSEN PERÇİN MİLLETLERARASI ÖZEL HUKUK BAKIMINDAN MAL REJİMLERİ Uygulanacak Hukuk Milletlerarası Yetki Tanıma ve Tenfiz İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER... IX KISALTMALAR LİSTESİ...XIII

Detaylı

Dr. SALİH OKTAR. TÜRK CEZA KANUNUNDA ÇOCUK DÜŞÜRTME VE ÇOCUK DÜŞÜRME SUÇLARI (TCK. m )

Dr. SALİH OKTAR. TÜRK CEZA KANUNUNDA ÇOCUK DÜŞÜRTME VE ÇOCUK DÜŞÜRME SUÇLARI (TCK. m ) Dr. SALİH OKTAR TÜRK CEZA KANUNUNDA ÇOCUK DÜŞÜRTME VE ÇOCUK DÜŞÜRME SUÇLARI (TCK. m. 99-100) İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII SUNUŞ... XI İÇİNDEKİLER...XIII KISALTMALAR...XXI GİRİŞ...1 Birinci Bölüm Genel Bilgiler

Detaylı

KİTABIN REHBERLİK PLANLAMASI. Bölümler. Bölümlere Ait Konu Kavrama Testleri KONU KAVRAMA TESTİ DOĞA VE İNSAN 1 TEST - 1

KİTABIN REHBERLİK PLANLAMASI. Bölümler. Bölümlere Ait Konu Kavrama Testleri KONU KAVRAMA TESTİ DOĞA VE İNSAN 1 TEST - 1 Sunum ve Sistematik SUNUM Sayın Eğitimciler, Sevgili Öğrenciler, ilindiği gibi gerek YGS, gerekse LYS de programlar, sistem ve soru formatları sürekli değişmektedir. Öğrenciler her yıl sürpriz olabilecek

Detaylı

K A N A Y A N Y A R A K A R A B A Ğ

K A N A Y A N Y A R A K A R A B A Ğ KANAYAN YARA KARABAĞ Astana Yayınları KANAYAN YARA KARABAĞ Derleyen: Yrd. Doç. Dr. Bahadır Bumin ÖZARSLAN Bu eserin bütün hakları saklıdır. Yayınevinden izin alınmadan kısmen veya tamamen alıntı yapılamaz,

Detaylı

MARUF VAKFI İSLAM EKONOMİSİ ENSTİTÜSÜ AÇILDI

MARUF VAKFI İSLAM EKONOMİSİ ENSTİTÜSÜ AÇILDI MARUF VAKFI İSLAM EKONOMİSİ ENSTİTÜSÜ AÇILDI Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, Maruf Vakfı Genel Merkezinin Açılışına Katıldı. Maruf Vakfı Genel Merkez açılışı, Vakfımızın Zeytinburnu ndaki merkezinde

Detaylı

LAW 104: TÜRK ANAYASA HUKUKU 14 HAFTALIK AYRINTILI DERS PLANI Doç. Dr. Kemal Gözler Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi

LAW 104: TÜRK ANAYASA HUKUKU 14 HAFTALIK AYRINTILI DERS PLANI Doç. Dr. Kemal Gözler Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi LAW 104: TÜRK ANAYASA HUKUKU 14 HAFTALIK AYRINTILI DERS PLANI Doç. Dr. Kemal Gözler Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi 1. HAFTA: OSMANLI ANAYASAL GELİŞMELERİ [Türk Anayasa Hukukukun Bilgi Kaynaklarının Tanıtımı:

Detaylı

İÇİNDEKİLER EDİTÖR NOTU... İİİ YAZAR LİSTESİ... Xİ

İÇİNDEKİLER EDİTÖR NOTU... İİİ YAZAR LİSTESİ... Xİ İÇİNDEKİLER EDİTÖR NOTU... İİİ YAZAR LİSTESİ... Xİ BİRLEŞMİŞ MİLLETLER GÜVENLİK KONSEYİ NİN SURİYE KRİZİNDEKİ TUTUMU... 1 Giriş... 1 1. BM Organı Güvenlik Konseyi nin Temel İşlevi ve Karar Alma Sorunu...

Detaylı

Proje/Alan Çalışması 42 - - 36-59 137 3 5

Proje/Alan Çalışması 42 - - 36-59 137 3 5 DERS: SİBU 410 DÜNYA POLİTİKASINDA TÜRKİYE, YUNANİSTAN VE KIBRIS Yarıyıl VIII. YARIYIL (BAHAR) Ders Sorumluları Ders Dili Zorunlu / Seçmeli Ön Koşul Dersin Tanımı Teori/Ders Anlatımı Türkçe Seçmeli Uygulama

Detaylı

DENİZ BİYOLOJİSİ Prof. Dr. Ahmet ALTINDAĞ Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Hidrobiyoloji Anabilim Dalı

DENİZ BİYOLOJİSİ Prof. Dr. Ahmet ALTINDAĞ Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Hidrobiyoloji Anabilim Dalı DENİZ BİYOLOJİSİ Prof. Dr. Ahmet ALTINDAĞ Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Hidrobiyoloji Anabilim Dalı HİDROLOJİ: Yer yuvarının yaklaşık 3/4 'lük bir bölümünü örten hidrosferi inceleyen

Detaylı

Güney Akım Açık Deniz Boru Hattı Türkiye Bölümü

Güney Akım Açık Deniz Boru Hattı Türkiye Bölümü Güney Akım Açık Deniz Boru Hattı Türkiye Bölümü Çevresel ve Sosyal Etki Değerlendirmesi (ÇSED) - Ekler Haziran 2014 Ek 2.1: Ulusal Mevzuat URS-EIA-REP-203876 Genel Çevre Kanunu, Sayı: 2872 ÇED Yönetmeliği

Detaylı

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 10. SINIF TARİH DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 10. SINIF TARİH DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ KASIM EKİM 017-018 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 10. SINIF TARİH DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ Ay Hafta Ders Saati Konu Adı Kazanımlar Test No Test Adı 1. 1. XIV. yüzyıl başlarında

Detaylı

Elveda Rumeli Merhaba Rumeli. İsmail Arslan, Kitap Yayınevi, İstanbul, 2013, 134 Sayfa.

Elveda Rumeli Merhaba Rumeli. İsmail Arslan, Kitap Yayınevi, İstanbul, 2013, 134 Sayfa. Elveda Rumeli Merhaba Rumeli İsmail Arslan, Kitap Yayınevi, İstanbul, 2013, 134 Sayfa. Hamdi Fırat BÜYÜK* Balkan Savaşları nın 100. yılı anısına Kitap Yayınevi tarafından yayınlanan Elveda Rumeli Merhaba

Detaylı

Bu durumun, aşağıdaki gelişmelerden hangisine ortam hazırladığı savunulabilir?

Bu durumun, aşağıdaki gelişmelerden hangisine ortam hazırladığı savunulabilir? 1)Birinci İnönü Savaşının kazanılmasından sonra halkın TBMM ye ve düzenli orduya güveni artmıştır. Bu durumun, aşağıdaki gelişmelerden hangisine ortam hazırladığı savunulabilir? A)TBMM seçimlerinin yenilenmesine

Detaylı

TÜRKİYE - FRANSA YUVARLAK MASA TOPLANTISI - 1

TÜRKİYE - FRANSA YUVARLAK MASA TOPLANTISI - 1 ( TASLAK STRATEJİK VİZYON BELGESİ ) TÜRKİYE - FRANSA YUVARLAK MASA TOPLANTISI - 1 Yeni Dönem Türkiye - Fransa İlişkileri; Fırsatlar ve Riskler ( 2016 ) Türkiye; 75 milyonluk nüfusu, gelişerek büyüyen ekonomisi

Detaylı

Ek 6.2: Bugüne Kadar Gerçekleştirilmiş Olan Paydaş Katılım Faaliyetleri 1 1

Ek 6.2: Bugüne Kadar Gerçekleştirilmiş Olan Paydaş Katılım Faaliyetleri 1 1 Ek 6.2: Bugüne Kadar Gerçekleştirilmiş Olan Paydaş Katılım Faaliyetleri 1 1 1 Proje, ÇED prosedürlerine ilişkin hususların netleştirilmesi amacıyla Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve Dışişleri Bakanlığı

Detaylı

LOZAN BARIŞ ANTLAŞMASI VE EGE ADALARI

LOZAN BARIŞ ANTLAŞMASI VE EGE ADALARI Ankara Üniversitesi Türk İnkılâp Tarihi Enstitüsü Atatürk Yolu Dergisi S 53, (Lozan Antlaşması Özel Sayısı), 2013, s. 101-128 LOZAN BARIŞ ANTLAŞMASI VE EGE ADALARI Fuat İNCE * Özet Ege Denizi ndeki adalar

Detaylı

TÜRK-YUNAN EGE DENİZİ SORUNLARININ AVRUPA BİRLİĞİ KOMİSYONUNUN VE PARLAMENTOSUNUN BAKIŞ AÇILARI ÇERÇEVESİNDE İNCELENMESİ

TÜRK-YUNAN EGE DENİZİ SORUNLARININ AVRUPA BİRLİĞİ KOMİSYONUNUN VE PARLAMENTOSUNUN BAKIŞ AÇILARI ÇERÇEVESİNDE İNCELENMESİ TÜRK-YUNAN EGE DENİZİ SORUNLARININ AVRUPA BİRLİĞİ KOMİSYONUNUN VE PARLAMENTOSUNUN BAKIŞ AÇILARI ÇERÇEVESİNDE İNCELENMESİ Yeliz YAZAN * ÖZET Türkiye ve Yunanistan arasında başta Kıbrıs sorunu olmak üzere

Detaylı

LİMANLAR YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK ( T R.G.)

LİMANLAR YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK ( T R.G.) Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığından: LİMANLAR YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK (06.08.2013 T. 28730 R.G.) MADDE 1 31/10/2012 tarihli ve 28453 sayılı Resmî Gazete de yayımlanan

Detaylı

Ortadoğu'da su ve petrol (*) İki stratejik ürünün birbiriyle ilişkisi... Dursun YILDIZ. İnş Müh Su Politikaları Uzmanı

Ortadoğu'da su ve petrol (*) İki stratejik ürünün birbiriyle ilişkisi... Dursun YILDIZ. İnş Müh Su Politikaları Uzmanı İki stratejik ürünün birbiriyle ilişkisi... Ortadoğu'da su ve petrol (*) Dursun YILDIZ İnş Müh Su Politikaları Uzmanı Petrol zengini Ortadoğu'nun su gereksinmesini gidermek amacıyla üretilen projelerden

Detaylı

ULUSLARARASI HUKUK VE DIŞ İLİŞKİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

ULUSLARARASI HUKUK VE DIŞ İLİŞKİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ T.C. ADALET BAKANLIĞI ULUSLARARASI HUKUK VE DIŞ İLİŞKİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İnsan Hakları Daire Başkanlığı ULUSLARARASI HUKUK VE DIŞ İLİŞKİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İnsan Hakları Daire Başkanlığı AVRUPA İNSAN

Detaylı

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Bu ders içeriğinin basım, yayım ve satış hakları Yakın Doğu Üniversitesi Uzaktan Eğitim Merkezi ne aittir. Bu ders içeriğinin bütün hakları saklıdır. İlgili kuruluştan

Detaylı