EGE SORUNLARI. Basım Yeri : Ofis Matbaa Tel :

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "EGE SORUNLARI. Basım Yeri : Ofis Matbaa Tel : 0212 288 2821"

Transkript

1

2 EGE SORUNLARI 2003 Bu kitabın bütün haklan Türk Deniz Araştırmalan Vakfına aittir. İzinsiz basılamaz, çoğaltılamaz. Kitabın bilimsel sorumluluğu yazara aittir. Ali rights are reserved. No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system, ör transmitted in any form ör by any means without the prior permission from The Turkish Marine Research Foundation (TÜDAV) Kaynak Gösterme: Ege Sorunlan, Sertaç Hami Başeren, Tüdav Yayınlan No: 15 Copyright: Türk Deniz Araştırmaları Vakfı (Turkish Marine Research Foundation) ISBN Türk Deniz Araştırmalan Vakfı P.K. 10 Beykoz İstanbul, Tel : Faks : E mail : Web site : Basım Yeri : Ofis Matbaa Tel :

3 EGE SORUNLARI SERTAÇ HAMİ HAŞEREN TÜRK DENİZ ARAŞTIRMALARI VAKFI YAYINLARI YAYIN NO : 15

4 ÖNSÖZ Türk Deniz Araştırmaları Vakfı, ülkenin stratejik deniz sorunlarıyla ilgili bir çok yayını basmak suretiyle kamuoyunu bilgilendirme görevini yerine getirmektedir. Kitap Ege sorunlarım teknik, tarihi, sosyolojik ve politik yönleriyle bütünsel bir yaklaşımla irdelemektedir. Bu kapsamda; "Ege Sorunları" ismini taşıyan bu kitapta ayrıntılı olarak "Yunanistan Türkiye'den ne istiyor" sorusunun cevabı verilmektedir. Dolayısıyla, bu çalışma Yunanistan'a karşı zayıf duranların, dostluk adı altında gaflet, delalet ve hıyanet içinde bulunanların sessizliğine karşı da bir çığlıktır. Emin Bülent Serdaroğlu "Kin" şiirinde Girit adasında olan insanlık trajedisini anlatırken belki de Ege Denizi ve adalarda olacakları da sezmiş olmalıydı. Bugün adalardaki Türk eserleri ve nüfusu neredeyse yok olmaktadır. Bu çalışma yılların verdiği bir birikimin sonucu olup, titiz bir araştırma ürünüdür. Bu nedenle, kitabı hazırlayan Sayın Doç. Dr. Sertaç Hami Başeren'e ve TÜDAV Ege çalışma grubu başkanı Sayın Ali Kurumahmut'a teşekkür ederim. Kitabın Ege Denizi ve adalardaki hak ve çıkarlarımıza katkı sağlaması en büyük dileğimizdir. Prof. Dr. Bayram ÖZTÜRK Türk Deniz Araştırmaları Vakfı Başkanı.

5 İÇİNDEKİLER SUNUŞ... KISALTMALAR... İÇİNDEKİLER... GİRİŞ... 1 Ege Denizi nin önemi... 2 Ege sorunları... 3 Ege uyuşmazlıklarının maddî ve hukukî unsurları Maddî unsurlar Ege Denizi nin coğrafî konumu ve adalar Ege Denizinin jeolojik durumu Ege uyuşmazlıklarının hukukî unsurları Ege siyasî coğrafyası ve Ege de sınır Lozan dengesi Yarı kapalı denizler... BİRİNCİ BÖLÜM: BUGÜNKÜ EGE SİYASÎ COĞRAFYASININ VE SORUNLARININ TARİHÎ KÖKLERİ 1 Ege Adalarının Osmanlı hâkimiyetine girişi... 2 Yedi Adalar Devleti ve Çuha, Küçük Çuha ve Servi Adaları... 3 Ege Adalarının Osmanlı hâkimiyetinden çıkışı Yunanistan ın kuruluşu ve Yunanistan a devredilen Osmanlı Adaları Yedi Ada nın Yunanistan a katılması... 4 Ege Denizi ndeki Osmanlı Adalarına İtalyan tecavüzü ve Uşi Barış Andlaşması... 5 Osmanlı Adalarında Yunan işgali... 6 Adaların işgalinden sonra yaşanan siyasî, hukukî gelişmeler... 7 Sevr Andlaşması... 8 Menteşe Adalarının İtalya dan Yunanistan a devri... İKİNCİ BÖLÜM: EGEMENLİĞİ DEVREDİLMEMİŞ ADA, ADACIK VE KAYALIKLAR SORUNU 1 Kardak Kayalıkları Krizi... 2 Konunun önemi... 3 Tarafların görüşleri Lozan Barış Andlaşmasının ilgili hükümleri Lozan Barış Andlaşması md. 6 ve Lozan Barış Andlaşması md I

6 3.1.3 Lozan Barış Andlaşması md Ocak 1932 Türk-İtalyan Sözleşmesi ve 28 Aralık 1932 Türk-İtalyan Mutabakat Zaptı Paris İtalyan Barış Andlaşması Ocak 1932 Türk-İtalyan Sözleşmesi ni müteakiben tarafların tutumu... 6 Uluslararası Sürekli Hakem Mahkemesi nin Eritre Yemen Kararı nın Ege deki egemenlik uyuşmazlığına tesirleri Eritre-Yemen uyuşmazlığı Sürekli Hakem Mahkemesi nin Lozan Barış Andlaşması md. 16 ya getirdiği yorum Hakem Mahkemesi nin md. 16 yorumunun Ege egemenlik uyuşmazlığında tarafların tezlerine tesirleri Egemenliği belirlenmemiş toprak statüsünün Türk tezleri üzerindeki tesirleri Egemenliği belirlenmemiş toprak statüsünün Yunan tezleri üzerindeki tesirleri... ÜÇÜNCÜ BÖLÜM: DOĞU EGE ADALARININ SİLÂHSIZLANDIRILMIŞ STATÜSÜ 1 Doğu Ege Adalarının silâhsızlandırılmış statüsü ile ilgili sorunun ortaya çıkması... 2 Doğu Ege Adaların nın silâhsızlandırılmış statüsü... 3 Midilli, Sakız, Sisam ve Nikarya Adalarının silâhsızlandırılmış statüsü ve kapsamı... 4 Boğaz-önü Adalarının silâhsızlandırılmış statüleri Boğaz-önü Adalarının silâhsızlandırılmış statülerin ihlâli ve Limni sorununun ortaya çıkması Boğaz-önü Adalarının silâhsızlandırılmış statüsü Boğaz-önü Adalarının silâhsızlandırılmış statüsünün kapsamı Montrö Boğazlar Sözleşmesi ve Boğaz-önü Adalarının silâhsızlandırılmış statüsüne ilişkin tartışmalar Montrö Boğazlar Sözleşmesi ile Lozan Boğazlar Sözleşmesi arasındaki ilişki Andlaşmanın bütünlüğü ilkesi Montrö Sözleşmesi Yunan adalarını kapsamaz Montrö Boğazlar Sözleşmesi nin amacı Montrö Boğazlar Sözleşmesi nin silâhsızlandırma ile ilgili hükümleri, silâhlandırma yetkisini sadece Türkiye ye vermiştir Boğaz-önü Adalarının silâhsızlandırılmış statüsünün kaynağına ilişkin tartışma Tarafların müteakip uygulamaları Tevfik Rüştü Aras ın açıklamaları Tarafların müteakip uygulamaları... 5 Menteşe Adaları... 6 Adaların Silâhsızlandırılmış Statüleri Sona Ermiş midir? Şartlar Değişmiştir Rebus Sic Stantibus Yunanistan ın meşru müdafaa hakkı ve Adaların Silâhsızlandırılmış statüleri... DÖRDÜNCÜ BÖLÜM: II

7 KARASULARI SORUNU 1 Ege Denizi nde karasularının genişliğine bağlı olarak ortaya çıkan durum... 2 Tarafların ulusal hukuk düzenlemeleri Yunan ulusal hukuku İlk gelişmeler Mil genişliğin tesis edilmesi Karasularının nihaî olarak 12 mile çıkarılmasıyla ilgili düzenleme Türk ulusal hukuku Osmanlı Dönemi Cumhuriyet dönemi... 3 Karasularının genişliğine ilişkin Uluslararası Hukuk kuralları Karasularının genişliği Adaların karasularının genişliği... 4 Karasularının genişliğini belirleme yetkisi Yetkili devlet Yetkinin bağlı olduğu Uluslararası Hukuk kuralları... 5 Karasularının sınırlandırılması Ege de mevcut durum Karasularının yan sınırı Adaların Durumu... BEŞİNCİ BÖLÜM: KITA SAHANLIĞI SINIRLANDIRMASI SORUNU 1 Tarafların Ege Denizi kıta sahanlığı uyuşmazlığına ilişkin tezleri Tarafların usule ilişkin konulardaki tezleri Tarafların esasa ilişkin tezleri Yunanistan ın tezleri Adaların kıta sahanlığına sahip olması ilkesi Siyasal ve ülkesel bütünlük ilkesi Sınırlandırmanın en batıdaki Yunan Adaları ile Anadolu sahilleri arasında eşit mesafe metoduna göre yapılması Türkiye nin tezleri Doğal uzantının esas olması Hakçalık ilkelerinin uygulanması Lozan dengesi... 2 Uluslararası Hukuk ve tarafların tezleri Tarafların usule ilişkin tezlerinin Uluslararası Hukuk karşısındaki durumu Tarafların esasa ilişkin tezlerinin Uluslararası Hukuk karşısındaki durumu Hakça ilkeler Doğal uzantı Adaların durumu Cenevre Kıta Sahanlığı Sözleşmesi md. 1(b), BMDHS md. 121 ve adaların durumu Sınırlandırmaya ilişkin kurallar ve adalar... Adalar ve yarı kapalı denizler III

8 ALTINCI BÖLÜM: HAVA SAHASI SORUNLARI 1 Yunanistan ın karasularının dışına taşan 10 mil hava sahası iddiası Yunanistan ın 10 millik hava sahası iddiasına esas teşkil eden ulusal düzenlemeleri Sorunun ortaya çıkması Tarafların tezleri ve Yunan iddiaları karşısında üçüncü tarafların tutumu Yunan tezleri ve uygulamaları Üçüncü tarafların tutumu Türk tezleri ve uygulamaları Konuyla ilgili Uluslararası Hukuk kuralları ve tarafların tezleri... 2 Ege uluslararası hava sahasında yaşanan hava trafik hizmet ve hizmet sahaları ile ilgili sorunlar FIR Sorunu Atina ve İstanbul FIR larının sınırlarına ilişkin sorunlar FIR ın niteliği ile ilgili sorunlar FIR da verilecek ATS nin kapsamına ilişkin sorunlar NOTAM sorunu Uçuş plânı sorunu Ege kontrollü hava sahaları sorunları Terminal kontrol sahası sorunları Hava koridorları sorunları W G-18 Havayolu Sorunu B-7 Hava Yolu Sorunu... 3 Ege uluslararası hava sahasında güvenlik sorunları... 4 Yunanistan ın Lefkoşa FIR İhlali İddiaları... YEDİNCİ BÖLÜM: ARAMA VE KURTARMA SORUMLULUĞU SORUNU 1 Tarafların AK konusuna ilişkin ulusal düzenlemeleri Yunanistan ın ulusal düzenlemeleri Türkiye nin ulusal düzenlemeleri... 2 AK hizmetlerini düzenleyen Uluslararası Hukuk kuralları ve konuyla ilgili gelişmeler kapsamında Ege arama kurtarma sorunu Küresel AK plânının oluşturulması için yapılan çalışmalar Valencia Konferansı ve AK Sorunu Deniz AK Bölgelerinin Sınırlandırılması Workshop AK Örgütlenmesi GMDDS düzenlemeleri ve kolaylıkları Problemler ve İhtiyaçlar Hususunda Ulusal Gelişim Raporları AK bölgelerinin oluşturulmasında ölçütler Valencia toplantı sonuç raporunun hazırlanması ve Türk Heyeti tarafından verilen harita... IV

9 2.1.5 AK sahalarında münferit devletlerin AK bölgelerinin belirlenmesinde usul Hamburg Sözleşmesi ne getirilen değişikliklerin ve hazırlık çalışmaları Dönem Arası Çalışma Grubunun Ekim 1995 tarihli Hamburg Toplantısı Dönem Arası Çalışma Grubunun Stavanger Toplantısı Yunanistan ın Deniz Güvenliği Komitesinin 69 uncu toplantısında yaptığı girişimler Havacılık ve Deniz Arama Kurtarma El Kitabının hazırlanması, AK bölgelerinin harmonizasyonu ve Türkiye nin tutumu Virginia Toplantısı COMSAR VI Toplantısı ve Arama Kurtarma El Kitabında değişiklik önerileri ICAO-IMO Ortak Çalışma Grubu 9 uncu toplantısı... 3 Ege Denizinde AK uygulamaları ve tarafların görüşleri Yunan tezleri Türk tezleri... 4 Kıbrıs ta AK... 5 İlgili uluslararası hukuk kuralları üzerine bir değerlendirme... V

10 ÖNSÖZ Ege'nin bir gün Türkiye ile Yunanistan arasında hakkaniyet üzerine kurulmuş bir barış bölgesi olması dileği ile yapılan bu çalışmada ele alınan sorunlar, her birisine bir bölüm ayrılmış olmakla beraber, aralarındaki sıkı ilişki nedeniyle toplu olarak incelenmişlerdir. Sorunlar, Uluslararası Hukuk yaklaşımı içinde ele alınmış; fakat, derin tarihi kökleri bulunduğundan bir bölüm de bunların hatırlatılması için ayrılmıştır. Sonuç kısmında karasuları ağırlıklı bir çözüm önerisine de yer verilmiştir. Bu çalışmanın yapılmasında katkıda bulunan Prof. Dr. İdris Bostan'a ve Gnkur. And. Tet. Ş." Md. Dz. P. Yb. Kemal Battal'a, düzeltmelerin yapılmasında büyük payı olan Alp Kaya ve Ar. Gör. Mustafa Çakır'a içten teşekkürlerimi sunuyorum. Ayrıca, kitabın basılmasını sağlayan Türk Deniz Araştırmaları Vakfı yönetim kurulu üyeleri ve başkanına ayrıca teşekkür ederim. Çalışmada bulunabilecek her türlü hatanın şahsıma ait olduğuna hiç şüphe yoktur. Sertaç H. BAŞEREN

11 KISALTMALAR A.DVN.NMH, A.MTZ.SM... ABD...!... AFTE... AIP... AJJL... AK... ATC... ATS... AÜ... ';. B... BEO... Bkz... BMDHK... BMDHS... BOA... C... COMSAR... Çev... DH.SYS... DHMl... dn... FIR.... GKRY...,....;... GMDSS... Gönlübol, M., Barış... Gündüz, A., "... How to Resolve Them"., Bâb-ı Âsafi, Mümtâze, Sisam Amedi Kalemi Eyâlet-i Mümtâze Sisam Amerika Birleşik Devletleri Ali Fuat Türkgeldi Evrakı aeronautical information publication American Journal of International Law arama kurtarma air traffic control air trafic service Ankara Üniversitesi baskı Bâb-ı Âlî Evrak Odası Bakınız Birleşmiş Milletler Deniz Hukuku Konferansı Birleşmiş Milletler Deniz Hukuku Sözleşmesi Başbakanlık Osmanlı Arşivi cilt Sub-Committee on Radio-Communication and Search and Rescue çeviren Dâhiliye Nezâreti, Siyasî Evrak Devlet,Hava Meydanları işletmesi dip not flight information regioıi Güney Kıbrıs Rum Yönetimi Global Markime Distress and Safety System Gönlübol, M., Barış Zamanında Sahil Sularının (Karasuları ve Bitişik Bölge) Hukukî Statüsü, Ankara Gündüz, A., "Greek-Turkish Disputes How to Resolve Them", Greek-Turkish Relations in the Era of Globalization (ed. By) Keridis, D. and Triantaphyllou, D., 2001.

12 Gündüz, A., "Discord..."... : Gündüz, A., "Discord between Greece and Turkey över the Extent of Their Continental Shelves in the Aegean", Etudes Hellenigues/ Helenic Studies, Vol. 4, No. 2 Automne/ Autumn Gündüz, A., Limni...,... : Gttndüz, A., Limni Adasının Hukukî Statüsü Üzerinde Türk'Yunan Uyuşmazlığı, istanbul Gündüz, A., The Concept...: Gündüz, A., The Concept ofthe Continental Shelf in its Historical Evolution (With Special Emphasis on Entitlement), istanbul HFD... Hukuk Fakültesi Dergisi HR.HMŞ.İŞO.. Hâriciye Nezâreti, Hukuk Müşavirliği, istişare Odası HR.SYS... IAMSAR... Hâriciye Nezâreti, Siyasî Evrak International aeronautical and maritime search and rescue Ibidem (aynı yerde) International Civil Aviation Organi/ation Ibid... International Court of Justice ICAO... ICJ, Pleadings, Oral Arguments, Documents-Aegean Sea Continental Shelf ICJ... Case (Greece v. Turkey) ICJ, Pleadings. ICLQ...: International Comperative Law Quarterly IFR...: instrument flight rules ILM...: International Legal Materials IMO...: International Maritime Organization loannou, K.,"... Territorial Sea"...: loannou, K., "The Greek Territorial Sea", in Greece and the Law of the Sea, ed. by Kariotis C. T., The Hague loannou, K., "... Two Islets". loannou, K., "A Tale of Two Islets", Thesis, C. l, S. l, s. 40. intersessional working group kitap ISWG Cenevre Kıta Sahanlığı Boğazlar Sözleşmesi. K KKTC Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Kurumahmut, KBBS Kurumahmut,... A., "...Egemenliği..." A., "Ege'de Egemenliği Tartışrnalı Adalar Sorununun Ortaya Çıkışı", Ege de Temel Sorun, Egemenliği Tartışmalı Adalar (yayma hazırlayan) Kurumahmut, A., Ankara xvı

13 Küçük, C. (YayınaHazırlayan),... Egemenlik Devri Tarihçesi...: Küçük, C., (Yayına Hazırlayan), Ege Adalarının Egemenlik Devri Tarihçesi, Ankara Küçük, C.,"... Türk Egemenliği Dönemi"... : Küçük, C., "Ege Adalarında Türk Egemenliği Dönemi", Ege'de Temel Sorun, Egemenliği Tartışmalı Adalar (yayına hazırlayan) Kurumahmut, A., Ankara LNTS..., : LeagueofNationsTreaty Series md...: madde MEB : münhasır ekonomik bölge Meray, S. L., Devletler....: Meray, S. L., Devletler Hukukuna Giriş, C. I, B. 3, Ankara Meray, S. L., Lozan... : Mefay, S. L., Lozan Barış Konferansı, Tutanaklar Belgeler, Tk. II, C. 2, Ankara, 1973 MSC... Maritime Safety Committee no... number NOTAM... notke to airmen nr... numara Off... öffklal öp. çit... ojjeîi dtato (adı geçen eser) Özman, A., "Deniz Hukukunda..."... Özrtıan, A., "Deniz Hukukunda Yfeni GeH$meter", Ege Deniş Sorunları SeJnirieH^ Ankara Özman, A., "Ege Karasuları..."...: Özman, A., "Ege Karasuları Sorunu", AÜ SBFÛ, c. xm, s P... : page para....;..,... : paragraf Pazarcı, H.,"... Adacık ve Kayalıkların Statüsü..."... : Pazarcı, H. (Ffânsızcadan < ev. Göçer, M.), "E e DehiMfldeki Bazı Adacık ve Kayalıklın Statüsü Hakkında Türk Ytrnm Uyuşmazlığı", Kbcaeti Üniversitesi HuKuk Fakültesi Dergisi, im-^99. Pazarcı, H.,"... Türk-Yunan Sorunlarının,.."...,...,...: Paiircn ft.» "fîgö Bani^indeki Türk-Yuhan SorunlaftıMn Hukukî Yönü", Ttirk-Yunan Uyuşmazlığı, (derleyen) Vaner, S. İstanbul 1990, Pazarcı, H., Doğu Ege Adaları...: Pazarcı, H., Dcfğu Ege Adalarının Askerden Arındırılmış Statûsü,B.2>M\iarai xvıı

14 Pazarcı, H., Uluslararası Hukuk... K. II... Pazarcı, H.,"... Türk ve Yunan Görüşleri. PCIJ, Rec... RG... s... S... SBFD... SOLAS. TASMO... TBMM... Tk... TMA... Toluner, S., "Some Reflections. Toluner, S., Limni., Toluner, S., Milletlerarası. UAD... UNTS. v... vd... VFR Vol... YILC..

15 Pazarcı, H., Uluslararası Hukuk Dersleri, K. II, B. 5, Ankara Pazarcı, H., "Ege'deki Deniz Sorunlarında Türk ve Yunan Görüşleri: Hukukî açıdan", Ege'de Deniz Sorunları Semineri, Ankara Permanent Court of International Justice records Resmi Gazete sayfa Sayı Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi safetyoflifeatsea Tertip tactical air support of markime operation Türkiye Büyük Millet Meclisi takım terminal control area Toluner, S., "Some Reflections on the Interrelation of the Aegean Sea Disputes", The Aegean Sea 2000, Proceedings of International Symposium on the Aegean Sea 5-7 May 2000 Bodrum Turkey. Toluner, S., Limni Adası 'mn Hukukî Statüsü ve Montreux Boğazlar Konvansiyonu, îstan-bul Toluner, S., Milletlerarası Hukuk Dersleri, B. IV, İstanbul Uluslararası Adalet Divanı United Nations Treaty Series versus ve devamı visual flight rules volume Yearbook of the International Law Commission

16 GİRİŞ Ege Denizi nin genel coğrafî konumu, boyutları, sınırları ve yüzeyine serpilmiş büyük bir kısmı kayalık olan çok sayıda irili ufaklı adanın varlığı, bu Denize Akdeniz havzasının yanı sıra Dünyada da benzeri bulunmayan farklı bir özellik kazandırmıştır. Ayrıca, muhtelif büyüklükteki koylar, körfezler, boğazlar ve yarımadalar, Ege nin temel karakterini belirleyerek onu bir doğal güzellikler denizi haline getirmiştir. Tartışmalı olmakla beraber, Ege adı mitolojide bir Yunan kralının adından gelmektedir. Aigeus, Aegeus ya da Egee adını taşıyan bu Kral Atina Kralı Pandion un oğludur. Giritli atlet Androgeus, Atina da Panathenaia bayramında öldürülür. Bunun üzerine Girit Kralı her yıl kurban edilmek üzere yedi kız ve yedi erkek gönderilmesini ister. Kral Aigeus da, oğlu Theseus dan Girit Kralını öldürmesini ister. Eğer Kralı öldürebilir ise, geri dönerken gemisine beyaz yelken açarak kendisine uzaktan müjde vermesini, başaramaz ise siyah yelken açmasını söyler. Theseus Girit Kralını öldürür fakat heyecandan babasının söylediklerini unutup geri dönerken gemisine siyah yelken açar. Kıyıda oğlunu bekleyen Aigeus siyah yelkeni görür ve üzüntüsünden kendisini denize atarak intihar eder. Böylece bu denizden Aigeus Pontos/Ege Denizi olarak söz edilmeye başlanır. Buna karşılık Anadolu yakasında Türkler, bu denize, içindeki adaların çokluğu nedeniyle ya da jeolojik yapıyı aksettiren ve bu havza için vaktiyle kullanılmış olan Cezayir-i Bahri Sefid tabirinden mülhem adalar denizi demiştir. Osmanlı literatüründe bu deniz Bahri Sefid (Akdeniz) adı ile anılmıştır 1. Bölgede İmparatorluğun idarî yapısı içinde vilayet oluşturulunca da bunun başına Cezayir kelimesi eklenmiştir 2. Türkiye Cumhuriyeti kurulduktan sonra ilk defa Latin alfabesi ile 1931 de Tefeyyüz Kitaphanesi tarafından yayınlanan ve Mektep Haritaları Mürettibi Muallim Abdülkadir, Kuleli Askeri Lisesi Coğrafya Muallimi Kaymakam Mehmet Rüştü ve Kandilli Lisesi Muallimlerinden Hattat Süreyya tarafından hazırlanmış olan Mükemmel Umumi Atlas ta bu denizin adı Adalar Denizi olarak yazılmıştır. Daha sonra giderek Türkiye de de Ege Denizi adı kullanılmıştır. 1 Ege Denizi nin önemi Ege Denizi, Karadeniz ile Akdeniz açık denizi arasında İstanbul ve Çanakkale Boğazlarından sonra ikinci derecede önemli bir su yolu oluşturmaktadır. Bu haliyle bölgenin 1 İdris, B., Akdeniz, Diyanet İslâm Ansiklopedisi, vol. II, s. 231; Besim D., Akdeniz, İslâm Ansiklopedisi, vol. I, s. 233; Küçük, C., (yayına hazırlayan), Ege Adalarının Egemenlik Devri Tarihçesi, Ankara 2001, s Küçük, C. (Yayına Hazırlayan), Egemenlik Devri Tarihçesi s. 1. 1

17 önemi, Türkiye, Karadeniz e sahili olan devletler ve diğerleri bakımından ayrı ayrı değerlendirilebilir. Ege Denizi, Türkiye nin kuzeydeki Karadeniz ve Marmara sahilleri ile Akdeniz sahillerini birleştirmektedir. Bir başka açıdan Karadeniz Bölgesi ile Türkiye nin en önemli sanayi bölgesi olan Marmara Bölgesini hem Türkiye nin diğer sahillerine hem de Akdeniz açık denizine ulaştırmaktadır. Türk dış ticaretinin yaklaşık % 90 ı deniz yolu ile yapılmaktadır. Ege Denizi, Türkiye nin Ege, Marmara ve Karadeniz limanlarına yönelik deniz ticaretinin yaklaşık % 75 nin geçtiği bir denizdir 3. Türkiye deki değişen yaşam biçiminin beraberinde getirdiği artan petrol ihtiyacı, büyük oranda ithalatla karşılanmaktadır. Ekonominin işleyebilmesi için dışarıdan gelen bu akışın kesintisiz ve düzenli olarak sürdürülmesi gereklidir. Türkiye nin ihtiyaç duyduğu petrolün % 75 i Ege Denizi nden geçmektedir. Her gün 180 dolayında gemi Ege Denizi üzerinden Türkiye ye giriş çıkış yapmaktadır. Ege Denizi bu konumu nedeniyle, ticaretinin önemli bir kısmını Boğazlar ve Ege Denizi yoluyla yapan Rusya Federasyonu ve Karadeniz e kıyısı olan diğer devletler için de her zaman önem taşımıştır. Orta Asya petrollerinin Dünya pazarlarına Türk Boğazları üzerinden çıkartılması, sonuçta Ege den geçen trafiğin önemini, bu petrolü talep eden devletler bakımından da vurgulamaktadır. Ege Denizi Türkiye için sadece çok önemli bir deniz yolu olmayıp, aynı zamanda hava ulaşımı, millî, askerî, siyasî, ekonomik, coğrafî, jeopolitik ve stratejik bakımdan da çok önemlidir. 4 Ayrıca, kıyı devletleri açısından Ege Denizi nin önemi değerlendirilirken, balıkçılık açısından sunduğu zenginlikler ve deniz yatağının altındaki hidrokarbon zenginlikleri gibi doğal kaynaklar da dikkate alınmalıdır. 2 Ege sorunları Ege Denizi nin güzellikleri, maalesef, bu Denizin aynı zamanda bir dostluk ve işbirliği Denizi olmasına yetmemektedir. Türkiye ile Yunanistan arasında birleştirici bir rol oynaması beklenen Ege Denizi, bugün bir sorunlar denizi görünümündedir. Yunanistan ın bölgede kendi lehine olan fizikî ve siyasî coğrafyadan istifade edip Ege Denizi ni bir Yunan gölü haline dönüştürmek istediği görülmektedir. Bunun, başta Türkiye 3 Kurumahmut, A., Ege de Egemenliği Tartışmalı Adalar Sorununun Ortaya Çıkışı, Ege de Temel Sorun, Egemenliği Tartışmalı Adalar (yayına hazırlayan) Kurumahmut, A., Ankara 1998, s Akın, Z., Karasuları İçsular Gemilerin Bu Sulardaki Rejimi ve Kıta Sahanlığı, Ankara s

18 olmak üzere, Karadeniz e kıyısı olan devletler ve uluslararası toplumun Ege açık denizini kullanan diğer üyeleri bakımından neden kabul edilemeyeceğini anlamak zor değildir. Yunanistan Ege Denizi nde tek sorun olarak kıta sahanlığı sınırlandırmasını görse de, buna ilâveten, egemenliği uluslararası andlaşmalarla devredilmemiş ada adacık ve kayalıklar, Doğu Ege Adalarının silâhsızlandırılmış statüsünün ihlâli karasuları, hava sahası, arama kurtarma konuları Türk-Yunan dostluğunun önünde bir sorunlar dizisi olarak durmaktadır. Uluslararası mahkemelerin içtihatlarına göre, iki devlet haklarıyla ilgili olarak hukukî ya da maddî bir hususta anlaşamıyorlarsa uluslararası bir uyuşmazlık var demektir 5. Taraflardan birisinin sorun olarak gördüğü bir durum üzerinde kalıcı bir barışın kurulması gerçekçi görülmediği için ve meselelerin hepsinin birbirleri ile bağlantılı olduğu düşünüldüğünden çalışmanın sınırları konuların tümü üzerinde bir değerlendirme içerecek şekilde oluşturulmuştur. Türkiye ile Yunanistan arasındaki Ege sorunları Uluslararası Hukuk kuralları ile düzenlenmiş alanlarda ortaya çıkmıştır. Bu yönüyle bakıldığında, Ege uyuşmazlıklarının hukukî uyuşmazlıklar olduğu söylenebilir. Nitekim, her iki taraf da sorunları Uluslararası Hukuk esasında ele almakta ve tezlerini uluslararası andlaşmalara ya da örf ve âdet hukuku kurallarına dayandırarak bu çerçevede savunmaktadırlar. Bununla beraber, tarafların siyasî düşüncelerden tamamen sıyrıldıklarını söylemek mümkün görünmemektedir. Sınır uyuşmazlıklarının ya da egemenlik uyuşmazlıklarının her zaman bir siyasî yanı vardır. UAD Ege Kıta Sahanlığı Uyuşmazlığı Kararında, iki devleti kapsayan kıta sahanlığı sınırlandırmasına ilişkin bir uyuşmazlığın siyasî unsurlarının bulunmamasının zor olduğunu 6 belirterek bu konuya işaret etmiştir. Ege sorunları esasen hukukî olmakla beraber, kıyı devletlerinin, özellikle Ege de coğrafî olarak dezavantajlı durumda bulunan Türkiye nin hayatî çıkarlarına dokunan önemli siyasî sonuçları bulunmaktadır 7 ; 3 Ege uyuşmazlıklarının maddî ve hukukî unsurları Ege uyuşmazlıklarının maddî ve hukukî unsurları farklı uyuşmazlıklar bakımından farklılıklar gösterse de, bu uyuşmazlıkların tamamı ya da bazıları bakımından değişmeyen hususlar da vardır. Bunları ilgili bölümlerde tekrar etme zorunluluğundan kurtulmak için başlarken ortak olan yanları ortaya koymanın daha uygun olacağı düşünülmüştür. 5 Mavromatis Jurisdiction Case, Permanent Court of International Justce, Series A, no. 2 (1924), p ICJ, Pleadings, Oral Arguments, Documents Aegean Sea Continental Shelf Case (Greece v. Turkey), para Toluner, S., Means and Methods for the Settlement of Disputes, opening speech, Aegean Issues: Problems-Legal and Political Matrix, conference papers pp Gündüz dn

19 3.1 Maddî unsurlar Ege Denizi nin coğrafî konumu, bu denizinin içinde bulunan ada, adacık ve kayalıkların durumu, bunlar üzerinde Osmanlı egemenliğinin kurulması ve sonra da, bu egemenlik haklarının bugünkü tabloyu oluşturana kadar geçirdiği değişim, Ege Denizi ne ilişkin Uluslararası Hukuk sorunlarını yakından etkilemektedir. Geniş kapsamına binaen Ege uyuşmazlıklarının tarihî köklerini anlatmak üzere özel bir bölüm ayrıldığı için burada geri kalan hususlar üzerinde durulmuştur Ege Denizi nin coğrafî konumu ve adalar Ege Denizi, Doğu Akdeniz'in kuzeyinde, Anadolu yarımadasının batı sahilleri ile Balkan yarımadasının doğu sahilleri arasında yer alır. Kabaca, enlemleri ile /28 doğu boylamları arasında kalan bir kıyı denizidir. Ortalama derinliği 350 metre kadardır. Kuzey-güney istikametindeki uzunluğu 660 km., doğu-batı istikametindeki genişliği ise, kuzeyde 270, ortada 150, güneyde ise 400 km. kadardır. Kuzeyde, Türkiye nin Marmara Bölgesi ile Karadeniz den ayrılan Ege Denizi, yine bu bölgede yer alan Boğazlar yolu ile Karadeniz e bağlantılıdır. Güneyde, Mora Yarımadasından Anadolu ya, güneye sarkarak uzanan bir yay üzerinde sıralanmış Çuha (Kitira), Sikliye (Antikitara), Girit, Çoban Adası (Kasos), Kerpe (Karpatos) ve Rodos Adaları zinciri ile Akdeniz'den ayrılan Ege Denizi, kapladığı yaklaşık km 2 lik alan ile Akdeniz'in kuzeye doğru bir uzantısıdır. Mora dan Anadolu ya uzanan bu adalar zinciri, Ege Denizi ni Akdeniz den sadece coğrafî olarak ayırmaktadır. Türkiye açısından Ege Denizi ni Akdeniz den ayıran hukukî bir sınır bulunmamaktadır. Uluslararası Hidrografi Bürosu tarafından 1953 yılında üçüncü baskısı yayımlanmış olan S 23 Limits of the Oceans and Seas adını taşıyan belgede yer alan haritada 8 gösterilen sınırın Türkiye açısından bağlayıcı bir yanı bulunmamaktadır. Uluslararası Hidrografi Konferansı nın Kararı 9 doğrultusunda S 23 belgesinin deniz bilimciler ve diğer kullanıcılar için daha kullanışlı bir hale getirilmesi maksadıyla güncelleştirilmesini sağlamak için başlatılan çalışmalar neticesinde 1986 yılında dördüncü baskının taslağı oluşturulmuştur. Dördüncü baskının bu ilk taslağında yer alan haritadaki 10 Ege Denizi nin sınırı, 1953 yılındaki üçüncü baskıda yer alan haritadan farklı olarak Çuha (Kithira) Adasını Ege dışında bırakmaktaydı. Daha sonra, devletlerden alınan görüşler üzerine taslakta değişiklik yapılmıştır; son haliyle Ege sınırı Anadolu ya Akyarlar Burnu yerine, Dalaman 8 Bkz. Ek- 9 Decision No. 17 of the XI th I.H. Conference, Bkz. Ek- 4

20 Çayı ağzında kavuşmaktadır 11. Bu durum, Türkiye nin coğrafî bölge düzenlemesinde Dalaman Çayı nın Ege Bölgesi ile Akdeniz Bölgesini ayıran uygulamasıyla tutarlılık sağlamaktadır. Ege Denizi sınırının harita 4 teki gibi olması, haritanın tutarlılığı ve coğrafî gerçekler bakımından daha uygun olacaktır. Burada sınır Ege Denizi ni güneyden kapatan adaların en uzak burunlarından geçirilmiştir. Bu yaklaşım, bahse konu adaların Ege Adaları olmaları ve Akdeniz den bu adalara gelindiğinde Ege nin fiilen başlamış olduğu gerçeğine dayanmaktadır. 12 Ege Denizi ndeki toplam ada, adacık ve kayalık sayısı hakkında değişik kaynaklarda farklı görüşler ileri sürülmektedir. Bazı kaynaklarda, Ege Denizi nde den fazla ada, adacık ve kayalıkların bulunduğu belirtilmekte; 13 Yunanistan ın da, 2383 ada adacık üzerinde hâkimiyeti bulunduğu iddia edilmektedir 14. Türkiye Cumhuriyeti Dz.K.K. lığı Seyir Hidrografi ve Oşinografi Dairesi Başkanlığı'nın yaptığı çalışmalarda bu sayının 1800 civarında olduğu tespit edilmiştir 15. Bunlardan meskûn olanların da 100 civarında olduğu; geriye kalanların büyük bir çoğunluğunu ise, insanların yaşamasına elverişsiz kayalıkların oluşturduğu bilinmektedir. Yüzölçümü 100 km 2 den büyükler 24 kadar olup daha küçükleri ile birlikte tüm adaların toplam yüz ölçümleri km 2 civarındadır 16. Bu alan ise, Ege'nin tüm deniz alanlarının yaklaşık dokuzda birine denk düşmektedir. Ege sorunlarının en çetini olan karasularının genişliği meselesinin altında işte Ege Denizi ndeki bu adalar yatmaktadır. Ege Denizi ndeki adaları, genel coğrafî konumları, jeopolitik ve stratejik önemleri, egemenlik devirlerinin tarihsel boyutları ve Ege Denizi'nin statüsünü tayin eden uluslararası andlaşmaların düzenleniş biçimleri dikkate alındığında beş gruba ayırmak mümkündür: Boğaz-önü Adaları, Saruhan Adaları, Menteşe Adaları, Kuzey Sporat Adaları, Kiklat Adaları. Kuzeyden güneye Anadolu sahilleri önünde dizilmiş Boğaz-önü, Saruhan ve Menteşe Adaları ndan oluşan üçlü gruba Doğu Ege Adaları da denmektedir Ege Denizi nin jeolojik durumu 11 Bkz. Ek- 12 Kurumahmut, A., (op. cit.) s Stavrinos, M. Hr.: To Provlima Tis İfalokripidas Tu Egeu (: Ege de Kıta Sahanlığı Problemi), Atina-Gümülcine, 1986, s. 57 (Cin, T. Türkiye ve Yunanistan Bakımından Ege deki Karasuları Genişliği Sorunu, Ankara 2000, s. 57 den naklen); Yolga, N., Ege deki Başlıca Deniz Sorunları, Ege Deniz Sorunları Semineri, Ankara 1986, s Wilson, A., The Aegean Dispute, Adelphi Paper, No. 155, s. 5; Schmitt, Yunanistan ın Ege de 2000 den fazla adaya sahip olduğunu yazmaktadır, bkz. Schmitt, N. M., Aegean Angst, The Grek- Turkish Dispute, Summer 1996 Naval War College Rewiev XLIX, No. 3, s Kurumahmut, A., (op. cit.) s Erinç, S.,-Yücel T., Ege Denizi, Türkiye ile Komşu Ege Adaları, B. 2, Ankara 1988, s

Gökhan AK** Uluslararası Hukuk ve Politika Cilt. 11, Sayı. 41, s. 123-151, 2015

Gökhan AK** Uluslararası Hukuk ve Politika Cilt. 11, Sayı. 41, s. 123-151, 2015 Uluslararası Hukuk ve Politika Cilt. 11, Sayı. 41, s. 123-151, 2015 MEİS, KARAADA VE FENER ADASI NIN DOĞU AKDENİZ DENİZ YETKİ ALANLARI SORUNUNA MUHTEMEL ETKİLERİ* POSSIBLE IMPACTS OF MEGISTI (MEIS), RHO

Detaylı

DOĞU AKDENİZ DE DENİZ YETKİ ALANLARININ PAYLAŞILMASI SORUNU VE TÜRKİYE

DOĞU AKDENİZ DE DENİZ YETKİ ALANLARININ PAYLAŞILMASI SORUNU VE TÜRKİYE Doğu Akdeniz de Deniz Yetki Alanlarının Paylaşılması Sorunu ve Türkiye DOĞU AKDENİZ DE DENİZ YETKİ ALANLARININ PAYLAŞILMASI SORUNU VE TÜRKİYE The Problem of Delimitation of Maritime Areas in Eastern Mediterranean

Detaylı

HUKUKU NDA. Editör ORSAM

HUKUKU NDA. Editör ORSAM HUKUKU NDA Editör ORSAM ULUSLARARASI DENİZ HUKUKU NDA KIYI DEVLETİNİN GEMİLERE EL KOYMA YETKİSİNİN SINIRLARI SEMPOZYUMU SYMPOSIUM ON THE LIMITS OF POWER IN DISTRAINING ON SHIPS BY A COAST STATE ON THE

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ TÜRKİYE İLİŞKİLERİNDE KIBRIS SORUNU

AVRUPA BİRLİĞİ TÜRKİYE İLİŞKİLERİNDE KIBRIS SORUNU Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Fırat University Journal of Social Science Cilt: 15, Sayı: 1, Sayfa: 347-367, ELAZIĞ-2005 AVRUPA BİRLİĞİ TÜRKİYE İLİŞKİLERİNDE KIBRIS SORUNU The Problem Of Cyprus

Detaylı

Arş. Gör. Müge VATANSEVER *

Arş. Gör. Müge VATANSEVER * Kıbrıs Sorununun Tarihi Gelişimi 1487 H KIBRIS SORUNUNUN TARİHİ GELİŞİMİ Arş. Gör. Müge VATANSEVER * GİRİŞ Kıbrıs sorunu, tarihin ilk dönemlerinden başlayarak, günümüze kadar devam eden, her zaman siyasi

Detaylı

BİLAY ÇARŞAMBA KONFERANSLARI Doğu Akdeniz de Son Gelişmeler, KKTC ve Türkiye Konuşmacı Dr. Ahmet Zeki Bulunç Mülkiyeliler Birliği 18 Haziran 2008

BİLAY ÇARŞAMBA KONFERANSLARI Doğu Akdeniz de Son Gelişmeler, KKTC ve Türkiye Konuşmacı Dr. Ahmet Zeki Bulunç Mülkiyeliler Birliği 18 Haziran 2008 BİLAY ÇARŞAMBA KONFERANSLARI Doğu Akdeniz de Son Gelişmeler, KKTC ve Türkiye Konuşmacı Dr. Ahmet Zeki Bulunç Mülkiyeliler Birliği 18 Haziran 2008 İhsan Feyzibeyoğlu (BİLAY Başkanı): Sevgili Bilaylılar,

Detaylı

1950-1960 DÖNEMİ TÜRKİYE-ABD İLİŞKİLERİ

1950-1960 DÖNEMİ TÜRKİYE-ABD İLİŞKİLERİ T.C. UFUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ULUSLARARASI İLİŞKİLER ANA BİLİM DALI ULUSLARARASI İLİŞKİLER BİLİM DALI 1950-1960 DÖNEMİ TÜRKİYE-ABD İLİŞKİLERİ Yüksek Lisans Tezi Hazırlayan Ayhan BAĞLAN

Detaylı

GİRİŞ. 1 Cevat Gürsoy, (1964): Kıbrıs ın Coğrafi Konumu, Kıbrıs ve Türkler, Türk Kültürünü Araştırma

GİRİŞ. 1 Cevat Gürsoy, (1964): Kıbrıs ın Coğrafi Konumu, Kıbrıs ve Türkler, Türk Kültürünü Araştırma 1 GİRİŞ Doğu Akdeniz de 34 33-35 41 Kuzey enlemleri ve 32 17-34 35 Doğu boylamları arasında yer alan Kıbrıs, Sicilya ve Sardunya dan sonra Akdeniz in üçüncü büyük adasıdır. Kıbrıs ın yüzölçümü 9251 km²

Detaylı

1963-1964 KIBRIS KRİZİ: TÜRK DIŞ POLİTİKASI TARİHİNDE ASKERÎ, SİYASAL VE HUKUKSAL BOYUTLARIYLA BİR ZORLAYICI DİPLOMASİ UYGULAMASI

1963-1964 KIBRIS KRİZİ: TÜRK DIŞ POLİTİKASI TARİHİNDE ASKERÎ, SİYASAL VE HUKUKSAL BOYUTLARIYLA BİR ZORLAYICI DİPLOMASİ UYGULAMASI Türk Dünyası Araştırmaları Sayı: 205 Ağustos 2013 1963-1964 KIBRIS KRİZİ: TÜRK DIŞ POLİTİKASI TARİHİNDE ASKERÎ, SİYASAL VE HUKUKSAL BOYUTLARIYLA BİR ZORLAYICI DİPLOMASİ UYGULAMASI Dr. Bülent ŞENER Öz 1963-1964

Detaylı

KIBRIS BARIŞ HAREKÂTI. Yrd.Doç.Dr. Mustafa Tarakçı

KIBRIS BARIŞ HAREKÂTI. Yrd.Doç.Dr. Mustafa Tarakçı KIBRIS BARIŞ HAREKÂTI Yrd.Doç.Dr. Mustafa Tarakçı ÖZET Kıbrıs adası 1571 yılında Osmanlı hâkimiyetine geçmiştir. 1878 yılına kadar 361 yıl Osmanlı idaresi altında yönetilen Kıbrıs, bu tarihten itibaren

Detaylı

KIBRIS BARIŞ HAREKÂTI SONRASINDA TÜRKİYE YE UYGULANAN SİLAH AMBARGOSU VE SONUÇLARI

KIBRIS BARIŞ HAREKÂTI SONRASINDA TÜRKİYE YE UYGULANAN SİLAH AMBARGOSU VE SONUÇLARI KIBRIS BARIŞ HAREKÂTI SONRASINDA TÜRKİYE YE UYGULANAN SİLAH AMBARGOSU VE SONUÇLARI Ali Rıza İZGİ KIBRIS BARIŞ HAREKÂTI SONRASIDA TÜRKİYE YE UYGULANAN SİLAH AMBARGOSU VE SONUÇLARI Temmuz Pamukkale -2007

Detaylı

ULUSLARARASI HUKUKTA KENDİ GELECEĞİNİ BELİRLEME (SELF-DETERMINATION) HAKKI

ULUSLARARASI HUKUKTA KENDİ GELECEĞİNİ BELİRLEME (SELF-DETERMINATION) HAKKI T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KAMU HUKUKU (MİLLETLERARASI HUKUK) ANABİLİM DALI ULUSLARARASI HUKUKTA KENDİ GELECEĞİNİ BELİRLEME (SELF-DETERMINATION) HAKKI Yüksek Lisans Tezi Ali Hüseyin

Detaylı

GİRİT İN TÜRK HAKİMİYETİNDEN ÇIKIŞI

GİRİT İN TÜRK HAKİMİYETİNDEN ÇIKIŞI T. C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TARİH ANABİLİM DALI YAKINÇAĞ TARİHİ BİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ GİRİT İN TÜRK HAKİMİYETİNDEN ÇIKIŞI EMİN ÜNSAL 1068205103 TEZ DANIŞMANI PROF. DR. İLKER

Detaylı

TC ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ULUSLARARASI İLİŞKİLER ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ

TC ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ULUSLARARASI İLİŞKİLER ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ TC ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ULUSLARARASI İLİŞKİLER ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ TÜRK DIŞ POLİTİKASINDA ÇİN HALK CUMHURİYETİ İLE İŞBİRLİĞİ OLANAKLARININ ANALİZİ UYGAR MUSTAFA SERTEL

Detaylı

ABSTRACT. Anahtar Kelimeler: Avrupa Birliği, Kopenhag Kriterleri, Yunanistan, Polonya,

ABSTRACT. Anahtar Kelimeler: Avrupa Birliği, Kopenhag Kriterleri, Yunanistan, Polonya, ÖZ Bu çalışmada, AB nin Türkiye nin adaylık sürecini ilgilendiren ve yeni üyeler kabul ederek ekonomik hacim ve coğrafî sınırlarının büyümesini ifade eden genişleme boyutu ele alınmıştır. AB nin oluşumu

Detaylı

ILO Normlarının ve Örgütün Denetim Mekanizmasının Türk İş Hukukuna Etkisi

ILO Normlarının ve Örgütün Denetim Mekanizmasının Türk İş Hukukuna Etkisi ILO Normlarının ve Örgütün Denetim Mekanizmasının Türk İş Hukukuna Etkisi THE EFFECTS OF NORMS AND SUPERVISORY MECHANISM OF INTERNATIONAL LABOUR ORGANIZATION ON TURKISH LABOUR LEGISLATION Dr. Ali Kemal

Detaylı

ERMENİ SORUNU EL KİTABI

ERMENİ SORUNU EL KİTABI ERMENİ SORUNU EL KİTABI Şenol KANTARCI, Kamer KASIM, İbrahim KAYA ve Sedat LAÇİNER Ermeni Araştırmaları Enstitüsü, Ankara Üniversitesi Basım Evi, 2002. İÇİNDEKİLER Önsöz Ömer Engin LÜTEM Birinci Bölüm

Detaylı

Kuzey Kıbrıs. Geleceğin Planlanması. Doç. Dr. Soyalp TAMÇELİK (Editör)

Kuzey Kıbrıs. Geleceğin Planlanması. Doç. Dr. Soyalp TAMÇELİK (Editör) 2013 Kuzey Kıbrıs Geleceğin Planlanması Doç. Dr. Soyalp TAMÇELİK (Editör) Y A Y I N L A R I 2013 Kuzey Kıbrıs Geleceğin Planlanması Doç. Dr. Soyalp TAMÇELİK (Editör) ANKARA / 2014 BİLDİRİLER KİTABI EkoAvrasya

Detaylı

KAPİTÜLASYONLARIN OSMANLI-TÜRK ADLİ ve İDARİ MODERNLEŞMESİNE ETKİSİ

KAPİTÜLASYONLARIN OSMANLI-TÜRK ADLİ ve İDARİ MODERNLEŞMESİNE ETKİSİ T.C. İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KAPİTÜLASYONLARIN OSMANLI-TÜRK ADLİ ve İDARİ MODERNLEŞMESİNE ETKİSİ DOKTORA TEZİ Bahadır APAYDIN Anabilim Dalı: Kamu Hukuku Tez Danışmanı: Prof.

Detaylı

ULUSLARARASI KURULUŞLARIN TÜRKİYE DEKİ SOSYAL GÜVENLİK MEVZUATININ OLUŞMASINDAKİ ETKİLERİ

ULUSLARARASI KURULUŞLARIN TÜRKİYE DEKİ SOSYAL GÜVENLİK MEVZUATININ OLUŞMASINDAKİ ETKİLERİ T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI Dış İlişkiler ve Yurtdışı İşçi Hizmetleri Genel Müdürlüğü ULUSLARARASI KURULUŞLARIN TÜRKİYE DEKİ SOSYAL GÜVENLİK MEVZUATININ OLUŞMASINDAKİ ETKİLERİ Yurtdışı İşçi

Detaylı

BALKAN SAVAŞLARI SONRASI RUMELİ DEN TÜRK GÖÇLERİ VE OSMANLI DEVLETİ NDE İSKÂNLARI

BALKAN SAVAŞLARI SONRASI RUMELİ DEN TÜRK GÖÇLERİ VE OSMANLI DEVLETİ NDE İSKÂNLARI BALKAN SAVAŞLARI SONRASI RUMELİ DEN TÜRK GÖÇLERİ VE OSMANLI DEVLETİ NDE İSKÂNLARI Hazırlayan: Sezer ARSLAN Danışman: Yrd. Doç. Dr. Zekâi METE Lisansüstü Eğitim, Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin Tarih Anabilim

Detaylı

Avrupa Birliğine Tam Üyeliğin Eşiğinde Türkiye

Avrupa Birliğine Tam Üyeliğin Eşiğinde Türkiye YÖNETİM VE EKONOMİ Yıl:2009 Cilt:16 Sayı:1 Celal Bayar Üniversitesi İ.İ.B.F. MANİSA Avrupa Birliğine Tam Üyeliğin Eşiğinde Türkiye Doç. Dr. M. Akif ÖZER Gazi Üniversitesi, İİBF, Kamu Yönetimi Bölümü, ANKARA

Detaylı

T.C ATILIM ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİ KİLER ANABİLİM DALI TÜRK-AMERİKAN İLİ KİLERİNDE KRİZ DİPLOMASİSİ YÜKSEK LİSANS TEZİ

T.C ATILIM ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİ KİLER ANABİLİM DALI TÜRK-AMERİKAN İLİ KİLERİNDE KRİZ DİPLOMASİSİ YÜKSEK LİSANS TEZİ T.C ATILIM ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİ KİLER ANABİLİM DALI TÜRK-AMERİKAN İLİ KİLERİNDE KRİZ DİPLOMASİSİ YÜKSEK LİSANS TEZİ Hazırlayan Cavidan MORDOĞAN Tez Danışmanı Doç. Dr. enol KANTARCI ANKARA 2010

Detaylı

İKİ DÜNYA SAVAŞI ARASINDA ORTADOĞU

İKİ DÜNYA SAVAŞI ARASINDA ORTADOĞU İKİ DÜNYA SAVAŞI ARASINDA ORTADOĞU Yrd. Doç. Dr. Mehmet Ali ÇAKMAK * Özet Ortadoğu XX. Yüzyılın başlarından itibaren büyük olaylara sahne oldu. I. Dünya Savaşı sonunda bölge parçalanarak sömürgeleştirildi.

Detaylı

KIYI EMNİYETİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2011 YILI RAPORU

KIYI EMNİYETİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2011 YILI RAPORU KIYI EMNİYETİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2011 YILI RAPORU Bu rapor, 03.12.2010 tarih ve 6085 sayılı Kanun, 08.06.1984 tarih ve 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararname uyarınca düzenlenmiştir. Teşebbüsün adı : Kıyı Emniyeti

Detaylı

ISBN 978-975 19 4069-8 (basılı nüsha)

ISBN 978-975 19 4069-8 (basılı nüsha) ISBN 978-975 19 4069-8 (basılı nüsha) Bu Çalışma Devlet Planlama Teşkilatının görüşlerini yansıtmaz. Sorumluluğu yazarına aittir. Yayın ve referans olarak kullanılması Devlet Planlama Teşkilatının iznini

Detaylı

Teoriler Işığında Türk-Yunan İlişkilerinde Ege Sorunu. Atilla SANDIKLI. Doç. Dr. BİLGESAM Başkanı. Erdem KAYA. BİLGESAM Araştırma Koordinatörü

Teoriler Işığında Türk-Yunan İlişkilerinde Ege Sorunu. Atilla SANDIKLI. Doç. Dr. BİLGESAM Başkanı. Erdem KAYA. BİLGESAM Araştırma Koordinatörü Teoriler Işığında Türk-Yunan İlişkilerinde Ege Sorunu TEORİLER IŞIĞINDA TÜRK-YUNAN İLİŞKİLERİNDE EGE SORUNU Atilla SANDIKLI Doç. Dr. BİLGESAM Başkanı Erdem KAYA BİLGESAM Araştırma Koordinatörü 209 Teoriler

Detaylı

SAYI 17 / 2013 BU BİR SÜRELİ YAYINDIR PARA İLE SATILMAZ YÖNETİM. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür A.Ş. Adına Sahibi Ahmet SELAMET

SAYI 17 / 2013 BU BİR SÜRELİ YAYINDIR PARA İLE SATILMAZ YÖNETİM. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür A.Ş. Adına Sahibi Ahmet SELAMET SAYI 17 / 2013 BU BİR SÜRELİ YAYINDIR PARA İLE SATILMAZ YÖNETİM İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür A.Ş. Adına Sahibi Ahmet SELAMET Genel Yayın Yönetmeni Nevzat KÜTÜK Yayın Danışma Kurulu Prof. Dr. Halil

Detaylı

GEBZE BELEDiYESi 2010-2014 STRATEJiK PLANI

GEBZE BELEDiYESi 2010-2014 STRATEJiK PLANI PROGRAM PLAN BÜTÇE RAPOR GEBZE BELEDiYESi 2010-2014 STRATEJiK PLANI GEBZE BELEDİYESİ Güzeller Mah. Bahar Cd. No:1-41400 GEBZE Tel: 0262 642 04 30 (13 41-11 22-11 38) Fax: 0262 643 45 51 Web:www.gebze.bel.tr

Detaylı

TÜRKİYE DE DOĞA KORUMA ALANI UYGULAMALARI VE AVRUPA BİRLİĞİ MEVZUATI İLE KARŞILAŞTIRILMASI

TÜRKİYE DE DOĞA KORUMA ALANI UYGULAMALARI VE AVRUPA BİRLİĞİ MEVZUATI İLE KARŞILAŞTIRILMASI T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ SOSYAL BİLİMLER ÇEVRE ANABİLİMDALI TÜRKİYE DE DOĞA KORUMA ALANI UYGULAMALARI VE AVRUPA BİRLİĞİ MEVZUATI İLE KARŞILAŞTIRILMASI Yüksek Lisans Tezi S. Serhat

Detaylı