NEDÂ. Kitap İsmi: Tevhid Risaleleri-2 Hazırlayan: Abdullah Yıldırım. Kapak Tasarım: Mustafa Erikçi Dizgi: Şehadet

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "NEDÂ. Kitap İsmi: Tevhid Risaleleri-2 Hazırlayan: Abdullah Yıldırım. Kapak Tasarım: Mustafa Erikçi Dizgi: Şehadet"

Transkript

1 "Şüphesiz bu, benim dosdoğru yolumdur. Ona uyun! Ondan başka yollara uymayın! Zira o yollar sizi Allah'ın yolundan ayırır. İşte sakınmanız için Allah size bunları emretti." (6 En'am/153)

2 NEDÂ Yayın No: 14 Kitap İsmi: Tevhid Risaleleri-2 Hazırlayan: Abdullah Yıldırım Kapak Tasarım: Mustafa Erikçi Dizgi: Şehadet Cilt: Ciltsan Baskı: Çetinkaya Ofset ( ) Fevzi Çakmak mah. Hacı Bayram cad.no:18 Baskı Yeri: Konya Baskı Tarihi: Haziran/2013 İletişim Şemsi Tebrizi Mh. Şerafeddin sk. No:25/H Karatay/KONYA Tel:

3 TEVHİD RİSALELERİ-2 Derleme Neda Yayınları KONYA/2013

4

5 İÇİNDEKİLER İçindekiler.5 Hutbetul Hace Takdim... 9 Muhammed b. Abdulvehhab ın Hayatı. 19 ALLAH'IN KULLARI ÜZERİNDEKİ, KULLARIN DA ALLAH ÜZERİNDEKİ HAKLARI...21 İnsanın Yaratılış Gayesi Allah Kullarına Neyi Emretmiştir? Rasullerin Gönderiliş Gayesi.. 25 Allah ın Dilemesi Ne Demektir?.27 Yalnızca Allah a İbadet Etmek...29 Geçmişteki ve Günümüzdeki Cahiliye Arasındaki Farklar..30 Ana-Baba ya İyilikte Bulunmak.34 Fakirlik Korkusuyla Çocuklarını Öldürmek.36 Allah'ın Gösterdiği Dosdoğru Yol..40 Rasulullah'ın Vasiyeti Allah'ın ve Kulların Hakkı. 44 Allah ın Kullarına Olan Lütfü La İlahe İllallah'ın Manası...48 FAYDALI RİSALELER Rububiyet Tevhidi..53 Ulûhiyet Tevhidi İbadette Allah a Ortak Koşmak Kâfirlere Düşmanlık Beslememek Kâfirlere Yardım Etmek 61 Zat, Sıfat ve İsim Tevhidi 61 ŞİRK ve ÇEŞİTLERİ...62 KÜFÜR ve ÇEŞİTLERİ..65

6 NİFAK ve ÇEŞİTLERİ..67 TAĞUTU İNKAR ve ALLAH a İMAN...69 SORULU CEVAPLI İSLAM AKİDESİ...75 KELİME-İ TEVHİDİN TEFSİRİ Küfür ile İslam Arasında Alamet-i Farika.. 85 Nefiy ve İsbat Şirk ve Küfrün Doğası. 88 İki Ayrı Yol İslam ve Küfür...89 ALTI ASIL...91 FATİHA SURESİNİN TEFSİRİ..99

7 HUTBETU L HACE إن ا ح ل ح مد ل ل ه ن حم د ه و ن ح ست ع ن ه و ن ح ست حغف ر ه و ن ع وذ ب الل ه م ح ن ش ر و ر أ نحف س ن ا و م ح ن س ي ئ ات أ حعم ال ن ا م ح ن ي ح هد ه الل ه ف ال م ض ل ل ه و م ح ن ي ح حضل ل ف ال ه اد ي ل ه. و أ حشه د أ حن ال إ ل ه إ ال الل ه و حد ه ال ش ر يك ل ه و أ حشه د أ ن م م دا ع ح بد ه و ر س ول ه. }ي ا أ ي ه ا ال ذ ين آم ن وا ات ق وا الل ه ح ق ت ق ات ه و ال ت م وت ن إ ال و أ نت م م س ل م ون { ]آل ع مران: ۲۰۱ [ }ي ا أ ي ه ا الن اس ات ق وا ر ب ك م ال ذ ي خ ل ق ك م م ن ن ف س و اح د ة و خ ل ق م ن ه ا ز و ج ه ا و ب ث م ن ه م ا ر ج االا ث ي ارا و ن س او و ات ق وا الل ه ال ذ ي ت س اول ون ب ه و األ ر ح ام إ ن الل ه ث ان ع ل ا ك م ر ق ابا{ ]النساو: ۲ [ }ي ا أ ي ه ا ال ذ ين آم ن وا ات ق وا الل ه و ق ول وا ق و الا س د يدا }*{ ي ص ل ح ل ك م أ ع م ال ك م و ي غ ف ر ل ك م ذ ن وب ك م و م ن ي ط ع الل ه و ر س ول ه ف ق د ف ا ز ف و زا ع ظ اما{ ]األحزاب: ۰۰-۰۲ [ أ م ا ب ح عد: ف إن أ ح صد ق ا ح ل د يث ك ال م اهلل و خ ح ي اح ل حدي ه حدي م م د و ش ر األ م ور م حد ث ا ت ا و ك ل م حد ث ة ب حدع ة و ك ل ب حدع ة ض الل ة و ك ل ض ال لة ف الن ار.

8 Hutbetu-l Hâce Hamd, ezelden ebede dek yalnızca Allah a özgüdür. O nu över ve O ndan Peygamber Efendimizi, Ehli Beytini ve Ashabını rahmetiyle kuşatmasını dileriz. Allah (Subhanehu ve Tealâ) şöyle buyurmaktadır: Ey iman edenler! Allah tan sakınılması gerektiği gibi sakının! Sizler, kesinlikle müslüman olarak ölün. (3/Ali İmran 102) Ey insanlar! Sizi tek bir nefisten yaratan, ondan eşini var eden ve o ikisinden birçok erkekler ve kadınlar vücuda getirip (dünyanın dört bir tarafına) yayan Rabbinizden (emir ve nehiylerine riayetsizlikten) sakının. Adını anarak birbirinizden dilekler dilediğiniz Allah tan ve sıla-i rahmi kesmekten korkun. Hiç şüphesiz ki O, sizin üzerinize Rakîb tir. (4 Nisa/1) Ey iman edenler! Allah tan (emir ve nehiylerine riayetsizlikten) sakının ve doğru olan sözü söyleyin ki Allah, yaptığınız amelleri kabul etsin ve günahlarınızı affetsin. Allah ve Resulüne itaat eden, elbette ki bütün büyük emel ve beklentilerini elde etmiştir. (33 Ahzab/71) Bütün hitap ve kitapların başında ifade edilmesi sünnet olan hamd ve salât fasılasını ifa ettikten sonra... En doğru söz, Allah ın kelamı, en müstakim yol da Muhammed (sallallahu aleyhi ve sellem) in rehberlik ettiği yoldur. Yoldan saptıran en şerli şeyler, dinde sonradan çıkartılan şeylerdir. Dinde sonradan çıkartılan her şey bidattir. Her bidat sapkınlıktır. Her sapkınlık da azaba müstahaktır.

9 Takdim Hiç şüphesiz Allah (Subhanehu ve Tealâ) dünya hayatının fitnesine karşı bizi uyarmış ve şöyle buyurmuştur: Bilin ki dünya hayatı ancak bir oyun, eğlence, bir süs, aranızda bir övünme ve daha çok mal ve evlât sahibi olma isteğinden ibarettir. Tıpkı bir yağmur gibidir ki, bitirdiği ziraatçıların hoşuna gider. Sonra kurur da sen onun sapsarı olduğunu görürsün; sonra da çer çöp olur. Ahirette ise çetin bir azap vardır. Yine orada Allah'ın mağfireti ve rızası vardır. Dünya hayatı aldatıcı bir geçimlikten başka bir şey değildir. (57 Hadid/20) Rabbimiz (Subhanehu ve Tealâ) bize dünya hayatının değersiz olduğunu ve bir oyun, eğlence, insanlar arasındaki bir övünme, daha çok mal ve evlât sahibi olma isteğinden başka bir şey olmadığını bildirdi. Ayrıca Rabbimiz dünya hayatını misallendirerek açıkladı. Dünya hayatını insanların dualarından sonra yağan bir yağmura benzetti. Öyle bir yağmur ki yeryüzünde ziraatçıların da hoşuna gidecek türlü bitkileri yeşertir. Sonra bu bitkiler kurur da sapsarı olur. İşte dünya hayatı da bunun gibidir. Onun ziyneti kâfirlerin hoşuna gider ve onları kendisine karşı hırslandırır. Yemin olsun ki, sen onları yaşamaya karşı insanların en düşkünü olarak bulursun. Müşriklerden her biri de arzular ki bin sene yaşasın. (2 Bakara/96) Onların dünyaya karşı hırsları arttıkça tevhid ve imandan uzaklaşırlar. Bunun sonucunda şirke, şehvete ve masiyete gark

10 10 Tevhid Risaleleri-2 olurlar. Oysa dünyalarını ahirete satan muvahhid müslümanlar onlardan farklıdır. Allah, müminlerden mallarını ve canlarını, kendilerine (verilecek) cennet karşılığında satın almıştır. (9 Tevbe/111) İnsanlardan öyleleri de var ki, Allah'ın rızasını almak için kendini ve malını feda eder. Allah da kullarına şefkatlidir. (2 Bakara/207) Dünya, Allah (Subhanehu ve Tealâ) nın verdiği misaldeki gibi olduğunda yani önce yeşerip olgunlaştığında daha sonra sarardığı ve kurumuş çerçöp halini aldığında ve ahiret günü geldiğinde insanoğlu için kaçınılması imkânsız iki akibetten birisi vardır. İnsan o gün ya şiddetli azaba ya da Allah ın rahmeti ve Rıdvanına ulaşacaktır. O geldiği gün Allah'ın izni olmadan hiç kimse konuşamaz. Onlardan kimi bedbahttır, kimi de mutlu... Bedbaht olanlar ateştedirler, orada onların (öyle feci) nefes alıp vermeleri vardır ki Rabbinin dilediği hariç, (onlar) gökler ve yer durdukça o ateşte ebedî kalacaklardır. Çünkü Rabbin, istediğini hakkıyla yapandır. Mutlu olanlara gelince, onlar da cennettedirler. Rabbinin dilediği hariç, gökler ve yer durdukça onlar da orada ebedî kalacaklardır. Bu (nimetler) bitmez, tükenmez bir lütuftur. (11 Hud/ ) Evet, ey Müslüman kardeşim! Bu dünya hayatından sonra (İnsanların) bir bölümü cennette, bir bölümü de çılgın alevli cehennemdedir. (42 Şura/7) Çılgın alevli cehennem hakkında Rasulullah (sallallahu aleyhi ve sellem) şöyle buyurmuştur: Sizin (şu dünya) ateşiniz, cehennem ateşinin yetmiş parçasından bir parçadır buyurmuştur. Sahabîler tarafından: Ya Rasulallah! Şüphesiz dünya ateşi (azap için) elbette kâfi idi" denilince Rasulullah: Cehennem ateşi dünya ateşleri üzerine altmış dokuz derece

11 Muhammed b. Abdulvehhab 11 daha fazla kılındı. Bunlardan her birinin sıcaklığı bütün dünya ateşinin sıcaklığı gibidir buyurdu. 1 İbni Abbas (radıyallahu anhuma) dan rivayet edildiğine göre Rasulullah (sallallahu aleyhi ve sellem) şöyle buyurmuştur: Cehennemliklerin azap itibari ile en ehveni Ebu Talip'tir. O dahi iki nalın giyecek ve bu nalınlardan dolayı beyni kaynayacaktır. 2 Numan b. Beşir (radıyallahu anh) dan rivayet edildiğine göre ise Rasulullah (sallallahu aleyhi ve sellem): Şüphesiz ki cehennemliklerin azap itibarı ile en ehveninin ateşten iki nalın ile bağı vardır. Bunlardan onun beyni tencere kaynar gibi kaynar. Hiç bir kimseyi kendisinden daha ziyade azaba giriftar olmuş görmez. Hâlbuki kendisi cehennem ehlinin en hafif azap olunanıdır 3 buyurmuştur. Allah (Subhanehu ve Tealâ) cehennem ehlinin cehennemdeki durumları ve onlara uygulanacak azap ile ilgili olarak şöyle buyurmaktadır: O gün, günahkârların zincire vurulmuş olduğunu görürsün. Onların gömlekleri katrandandır, yüzlerini de ateş bürümektedir. (14 İbrahim/49,50) O zaman boyunlarında demir halkalar ve zincirler olduğu halde sürüklenecekler. Kaynar suda Sonra da ateşte yakılacaklardır. (40 Mümin/71,72) Onu yakalayın da (ellerini boynuna) bağlayın! Sonra alevli ateşe atın onu! Sonra da onu yetmiş arşın uzunluğunda bir zincir içinde oraya sokun! (69 Hakka/30-32) 1 Müttefekun Aleyh. 2 Müslim, 1/ Buhârî, Rikâk/8; Tirmizî, Cehennem/12.

12 12 Tevhid Risaleleri-2 Allah (Subhanehu ve Tealâ) cehennem ehlinin yiyeceği ve içeceği hususunda şöyle buyurmuştur: Şüphesiz zakkum ağacı günahkârların yemeğidir. O, karınlarda maden eriyiği gibi kaynar. Sıcak suyun kaynaması gibi... (44 Duhan/43-46) Rasulullah (sallallahu aleyhi ve sellem) zakkum hakkında şöyle buyurmuştur: Cehennemliklerin yiyeceği olan zakkumdan bir damla dünya yurduna damlatılmış olsaydı dünya halkının geçimini bozardı. Ya zakkumdan başka yiyeceği olmayanların (cehennem halkının) hali nasıl olur?" 4 Ateşte ebedî kalan ve bağırsaklarını parça parça edecek kaynar su içirilen kimselerin durumu gibi olur mu? (47 Muhammed/15) Ardından da (o inatçı zorbaya) cehennem vardır; kendisine irinli su içirilecektir! Onu yudumlamaya çalışacak fakat boğazından geçiremeyecek ve ona her yandan ölüm gelecek, oysa o ölecek değildir (ki azaptan kurtulsun). Bundan öte de şiddetli bir azap da vardır. (14 İbrahim/16,17) Cehennem ehlinin azabı daha fazla hissetmeleri için vücutları büyütülecektir. Bu hususta Rasulullah (sallallahu aleyhi ve sellem) şöyle buyurmuştur: (Kıyamet gününde) kâfirin iki omuzu arası, süratli bir süvari yürüyüşü ile üç günlük mesafedir. 5 Kâfirin bir dişinin büyüklüğü Uhud dağı kadar, cildinin kalınlığı ise üç günlük yol mesabesinde olacaktır. 6 4 Tirmizi, 2585; İbn Mâce, Müttefekun Aleyh. 6 Müslim, Ebu Hureyre'den.

13 Muhammed b. Abdulvehhab 13 Ayrıca Allah (Subhanehu ve Tealâ) kâfirlerin cehennemdeki pişmanlıklarını, haykırışlarını ve gözyaşları içerisindeki yakarışlarını şöyle haber vermektedir: O gün, zalim kimse (pişmanlıktan) ellerini ısırıp şöyle der: Keşke o rasullerle birlikte bir yol tutsaydım! (25 Furkan/27) Kişinin Allah'a karşı aşırı gitmemden dolayı bana yazıklar olsun! Gerçekten ben alay edenlerdendim diyeceği günden sakının! (39 Zümer/56) Elleri boyunlarına bağlı olarak onun (cehennemin) dar bir yerine atıldıkları zaman oracıkta yok oluvermeyi isterler. (25 Furkan/13) Onlar orada "Rabbimiz! Bizi çıkar, (önce) yaptığımızın yerine iyi işler yapalım!" diye feryat ederler. Size düşünecek kimsenin düşünebileceği kadar bir ömür vermedik mi? Size uyarıcı da gelmedi mi? Niçin inanmadınız? Şimdi tadın (azabı)! Zalimlerin yardımcısı yoktur. (35 Fatır/37) Cehennemlikler cehennemde azabın şiddetinden ölümü temenni edecekler. Fakat bu temennileri kesinlikle gerçekleşmeyecektir. Ey Malik! Rabbin bizim işimizi bitirsin! diye seslenirler. Malik de "Siz böyle kalacaksınız!" der. (43 Zuhruf/77) Ve işte kazananlar Cennetlikler Ne yana bakarsan bak, (yığınla) nimet ve ulu bir saltanat görürsün. Üzerlerinde yeşil ipekten ince ve kalın elbiseler vardır; gümüş bilezikler takınmışlardır. Rableri onlara tertemiz bir içki içirir. (76 İnsan/20,21) Onlara altın tepsiler ve kadehler dolaştırılır. Orada canlarının istediği, gözlerinin hoşlandığı her şey vardır. Ve siz, orada ebedî kalacaksınız. (43 Zuhruf/71)

14 14 Tevhid Risaleleri-2 Yanlarında güzel bakışlarını yalnız onlara tahsis etmiş, iri gözlü eşler vardır. Onlar, gün yüzü görmemiş yumurta gibi bembeyazdır. (37 Saffat/48,49) Oralarda gözlerini yalnız eşlerine çevirmiş güzeller vardır ki, bunlardan önce onlara ne insan ne de cin dokunmuştur. Öyleyken Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz? Sanki onlar yakut ve mercandırlar. (55 Rahman/56-58) Güzel davrananlara güzel karşılık ve bir de ziyade vardır. (10 Yunus/26) Ayette geçen ziyade ahirette Allah (Subhanehu ve Tealâ) nın vech-i kerimine nazar etme nimetidir. Rasulullah (sallallahu aleyhi ve sellem) şöyle buyurmuştur: Ümmetimden cennete ilk girecek zümre, ayın on dördündeki dolunay suretindedir. Onların ardından cennete girecek olanlar ise gökteki en parlak yıldızlar suretinde olacaktır. Bunlar büyük ve küçük abdest bozmayacaklar, sümkürmeyecekler ve tükürmeyeceklerdir. Tarakları altın, terleri misk, buhurdanlıkları öd ağacı ve zevceleri güzel gözlü hurilerdir. Onların hilkatleri da babaları Âdem gibi altmış arşın uzunluğunda olacaktır. 7 Rasulullah (sallallahu aleyhi ve sellem) cenneti şöyle tasvir etmiştir: Cennetin tuğlaları altın ve gümüştür. Harcı da kokulu misk... Cennetin çakılları inci ve yakuttan, toprağı ise zaferandır. Ona giren nimete mazhar olur, eziyet görmez, ebediyet kazanır, ölümle karşılaşmaz. Elbisesi eskimez, gençliği kaybolmaz. 8 Cennet hakkında Allah (Subhanehu ve Tealâ) da şöyle buyurmuştur: 7 Müttefekun Aleyh. Ebu Hureyre. 8 Mevmu uz Zevaid, 10/396. Bezzar ve Taberani de rivayet etmişlerdir.

15 Muhammed b. Abdulvehhab 15 Muttakilere vâad olunan cennetin durumu şöyledir: İçinde bozulmayan sudan ırmaklar, tadı değişmeyen sütten ırmaklar, içenlere lezzet veren şaraptan ırmaklar ve süzme baldan ırmaklar vardır. Orada meyvelerin her çeşidi onlarındır. Rablerinden de bağışlama vardır (47 Muhammed/15) Ebu Hureyre (radıyallahu anh) dan rivayet edildiğine göre Rasulullah (sallallahu aleyhi ve sellem) şöyle buyurdu: Allah (Subhanehu ve Tealâ) "Ben salih kullarım için hiçbir gözün görmediği, hiçbir kulağın duymadığı, hiçbir insanın hatır ve hayal edemediği nimetler hazırladım" buyurdu. 9 Ebu Hureyre (radıyallahu anh) bu hadisi naklettikten sonra İsterseniz şu ayeti okuyun dedi: Yaptıklarına karşılık olarak onlar için ne mutluluklar saklandığını hiç kimse bilemez. (32 Secde/17) Rasulullah (sallallahu aleyhi ve sellem) şöyle buyurmuştur: Musa (aleyhisselam) bir gün "Yarabbi! Cennetliklerin makam itibarı ile en aşağı derecesinde bulunan kimdir?" diye sorunca Allah (Subhanehu ve Tealâ) şöyle buyurdu: "Cennetlikler cennete konulduktan sonra gelecek bir adamdır ki ona Cennete gir! denilecek ama o: - Yarabbi nasıl gireyim! Herkes alacağını almış, yerine yerleşmiş, diyecek. Kendisine: - Dünya hükümdarlarından bir hükümdarın mülkü kadar mülkün olmasına razı değil misin? denilecek. O da: - Razı oldum Yarabbi! diyecek. Allah (Subhanehu ve Tealâ): - Bu kadarı ve onun bir misli daha, bir misli daha, bir misli daha, bir misli daha senindir, diyecek. O adam beşincisinde: - Razı oldum Yarabbi! diyecek. Bunun üzerine Allah (Subhanehu ve Tealâ): 9 Müslim, 2/530.

16 16 Tevhid Risaleleri-2 - Bunlar ve bunların on misli de senindir. Canının istediği ve gözünün beğendiği her şey de senindir, diyecek. 10 Cennet İçin Kollarını Sıvayanlar Nerede!? Ey kardeşim! Rabbimiz bizi cennete davet etmektedir: Rabbinizin bağışına ve takva sahipleri için hazırlanmış olup genişliği gökler ve yer kadar olan cennete koşun! (3 Ali İmran/133) Yine Rasulullah (sallallahu aleyhi ve sellem) Rabbimizin Hani nerede Cennet için kollarını sıvayanlar? buyurduğunu haber vermektedir. Evet, sevgili kardeşim! Bizim de bu durumda Lebbeyk ya Rabbi lebbeyk! İşte bizler cennet için kollarını sıvayanlarız dememiz gerekmektedir. Ancak burada çözülmesi gereken bir mesele ortaya çıkıyor. O da şudur: Acaba biz, bizi cennete ulaştıracak yolu biliyor muyuz? O yolu takip ediyor muyuz? Belki de okuyucularımızdan bazıları Zaten bugün Müslümanların bildiği ve üzerinde bulunduğu yol, cennete giden yol değil mi? diyebilir. Ey kardeşim! Şu an elinde bulunan bu kitap Müslümanların cennete giden yolda akidesinde, ahlakında, dünya ile ahireti irtibatlandırmasında uyması gereken önemli kuralları ve sakınması gereken tehlikeleri anlatmaktadır. Kitap içerisindeki risaleler daha önceden farklı kişiler tarafından tercüme edilmiş ve Müslümanların istifadesine sunulmuş olan tevhide dair çok önemli ve faydalı risalelerdir. Çevremizdeki dostlarımızın bu risaleleri bir araya toplayıp kitap haline getirmemiz yönündeki ısrarlarına daha fazla kayıtsız kalamadık ve bu çalışmaya başladık. Rabbimizden bu çalışmayı bereketlendirmesini ve ümmete faydalı bir çalışma kılmasını temenni 10 Müslim, 1/96.

17 Muhammed b. Abdulvehhab 17 ederim. Rabbim! Bizlere hakkı hak olarak göster ve bizleri hakka tâbi olmakla rızıklandır. Ve yine bizlere batılı da batıl olarak göster ve bizleri ondan sakınmakla rızıklandır. Allahım! Bize dünyada bir iyilik ve ahirette de bir iyilik ver! Ve bizi ateşin azabından koru (2 Bakara/201) Velhamdulillahi Rabbil Âlemin Abdullah Yıldırım KONYA

18

19 Muhammed b. Abdulvehhab ın Hayatı Muhammed b. Abdulvehhab b. Süleyman b. Ali b. Muhammed b. Raşit Temimi, 1703'te Riyad'ın kuzeyinde bulunan Uyeyne'de dünyaya geldi. Hanbelî mezhebindendir. Henüz on yaşına basmadan Kur'an ve Kur'an ilimlerini, tefsir ve hadis ilimlerini, ayrıca babasından da Hanbelî fıkhını öğrenmiş, bu arada daha çok Şeyhul İslam Ahmed b. Teymiyye ile İbn Kayyım'ın kitaplarını okuyup incelemiştir. Medine'ye giderek burada Şeyh Abdullah b. İbrahim'den ilim öğrenmiş, muhaddis Şeyh Muhammed Hayat Sündi ile tanışmıştır. Bu arada Basra, Tebriz ve Şam gibi yerleri ziyaret ederek buraların önde gelen ilim adamlarından ilim öğrenmiştir. Ancak geçim sıkıntısı nedeniyle "Ahsa" denilen yere tekrar dönüp Şeyh Abdullah b. Abdullatif'in yanında kalmıştır. Bu zat Şafii mezhebinden bir âlimdi. Daha sonra da Necid köylerinden Hureymila'ya giderek burada bulunan babası Şeyh Abdulvehhab'a katılmış, ilminin artmasına vesile olan babasına yardımcı olarak burada kalmıştır. Muhammed b. Abdulvehhab gittiği yerlerdeki insanların, dinin asıl prensiplerine dönmeleri için uğraştı, bidatlerle hiç durmaksızın mücadele etti. Velilerin takdis edilmesini, onların Allah ile kul arasında vasıtalar tayin edilmesini tenkid etti. Bu arada, türbelerin, mukaddes tanınan mezarların yıkılmasını, bunlara meydan verilmemesini istedi. Bu uğurda birçok sıkıntılara maruz kaldı. Fakat sonunda yüce Allah dalalet ehline karşı onu üstün çıkardı, başarıya ulaştırdı. Böylece ıslah ve yenileme hareketini yayarak gerçek anlamda ıslahatçı ve müceddit sıfatını almaya hak kazandı. Muhammed b. Abdulvehhab, M yılı Zilkade ayında Rabbine kavuştu. Allah ona rahmet eylesin (Amin)

20

21 ALLAH'IN KULLARI ÜZERİNDEKİ, KULLARIN DA ALLAH ÜZERİNDEKİ HAKLARI Müellif Süleyman b. Abdullah

22

23 İnsanın Yaratılış Gayesi Allah (Subhanehu ve Teala) buyuruyor ki: و م ا خ ل ق ت ال ج ن و ا ل ن س إال ل ا ع ب د ون Ben, cinleri ve insanları ancak Bana ibadet etsinler diye yarattım. (51 Zâriyat/56) İbadet; Allah (Subhanehu ve Teala) nın rasulleri vasıtasıyla emrettiği şeylere bağlanmak suretiyle Allah a itaatte bulunmaktır. İbadet, zahir ve batın anlamda Allah'ın sevdiği ve razı olduğu bütün söz ve amelleri kapsayan genel bir kavramdır. Namaz, zekat, oruç, hac, dua, sadaka, havf (korku), recâ (ümit etme), tevekkül, sığınma, haşyet duyma, yardım dileme, kurban ve adak, Allah (Subhanehu ve Tealâ) nın yerine getirilmesini emrettiği ibadetlerdir ve bu ibadetler, sadece ve sadece Allah (Subhanehu ve Tealâ) ya yapılmalıdır. İmam Kurtubi şöyle demiştir: Asıl manasıyla ibadet, boyun eğme ve yönelme demektir. Şeriatin yükümlülük çağına gelenleri sorumlu tuttuğu görevlerin tümüne ibadet denilir. Allah (Subhanehu ve Teala) cinleri ve insanları sadece kendisine kulluk (ibadet) etsinler diye yaratmıştır, onların yaratılmalarındaki hikmet budur. İbni Kesir (rahimehullah) der ki: Allah (Subhanehu ve Teala) ya ibadet etmek; emrettiği amelleri yapmak, sakıncalı ve yasaklanmış olan amellerden de uzak durmak suretiyle Allah (Subhanehu ve Teala) ya itaat etmek

24 24 Tevhid Risaleleri-2 demektir. İşte bu, İslam dininin hakikatidir. Allah (Subhanehu ve Teala) tüm mahlukatı yalnızca kendisine kulluk etmeleri için yaratmıştır. Kim Allah a itaat ederse mükâfatını eksiksiz olarak Allah tan alır. Kim de Allah a karşı gelirse Allah kendisini en ağır şekilde cezalandırır. Allah (Subhanehu ve Teala) hiçbir şeye muhtaç değildir. Fakat O nun dışındakilerin hepsi, her halükarda O na muhtaçtır. Çünkü Allah (Subhanehu ve Teala) onları yaratan ve rızık verendir. Ali (radıyallahu anh) Ben cinleri ve insanları ancak bana ibadet etsinler diye yarattım. (51 Zariyat/56) ayetiyle ilgili olarak şöyle demiştir: Onları, yalnızca bana ibadet etmeyi emretmek ve bana ibadet etmeye davet etmek için yarattım. Mücahid (rahimehullah) şöyle demiştir: Onları, yalnızca kendilerine emretmek ve yasaklamak için yarattım. Nitekim İnsan başıboş bırakılacağını mı zanneder? (75 Kıyamet/36) ayeti de bu hakikate delalet etmektedir. İmam Şafii (rahimehullah) şöyle demiştir: O emrolunmaz ve sakındırılmaz. Nitekim Kuran ın birçok ayetinde "Rabbinize ibadet edin!" veya "Rabbinizden korkun!" buyrulmuştur. Böylece Allah (Subhanehu ve Teala) kullara, ne için yaratılmışlarsa onu emretmiş ve rasullerini bu vazife ile göndermiştir. İşte ayette bu durum, apaçık ve kesin bir şekilde beyan edilmiştir. Bu ayet Biz hiçbir rasulü Allah'ın izniyle kendisine itaat olunmasından başka bir gaye ile göndermedik. (4 Nisa/64) ayetine benzer. Hâlbuki elçilere bazen itaat edildi bazen de düşmanlık edildi. Aynı şekilde Allah (Subhanehu ve Teala) kullarını sadece kendisine ibadet etsinler diye yarattı ancak insanlar bunu bazı durumlarda ibadet ederiz, bazen de ibadet etmeyiz veya başkalarına da ibadet ederiz biçiminde algıladı. Subhanallah!... Her

25 Muhammed b. Abdulvehhab 25 türlü noksan sıfattan münezzeh olan Allah (Subhanehu ve Teala) evveldir ve her şeyi yaratandır. Allah Kullarına Neyi Emretmiştir? Enes b. Malik (radıyallahu anh) dan rivayet edildiğine göre Rasulullah (sallallahu aleyhi ve sellem) şöyle buyurmuştur: Allah (Subhanehu ve Teala) Cehennem ehlinden azabı en hafif olan kişiye "Eğer dünya ve dünyanın içindekilerle bir o kadarı daha senin olsaydı bu azaptan kurtulmak için onları feda eder miydin?" diye sorar. Adam "Evet" deyince Allah (Subhanehu ve Teala) şöyle buyurur: - Sen daha Âdem in sulbünde iken bundan çok daha hafif olanını; Bana hiçbir şeyi şirk koşmamanı emrettim de sen bundan kaçınıp Bana şirk koştun 11 Hadiste bahsedilen bu kimse Allah (Subhanehu ve Teala) nın kendisinden istediği şeyi terk ederek O'na şirk koşmuştur. Oysa Allah (Subhanehu ve Teala) kendisinden sadece şirk koşmayarak tevhid üzere olmasını istemişti. Rasullerin Gönderiliş Gayesi Allah (Subhanehu ve Teala) buyuruyor ki: و ل ق د ب ع ي ن ا ف ي ث ل أ م ة ر س والا أ ن اع ب د وا الل ه و اج ت ن ب وا الط اغ و ت Andolsun ki biz "Allah'a kulluk edin ve Tağuttan sakının" diye (emretmeleri için) her ümmete bir rasul gönderdik. (16 Nahl/36) Ayette geçen "tağut" kelimesi haddi aşmak manasına gelen "tuğyan" kökünden türetilmiştir. 11 Buhari, Rikak/49; Müslim, Münafikun/52; İmam Ahmed, 3/127, 129, 218.

26 26 Tevhid Risaleleri-2 Ömer b. Hattab (radıyallahu anh) "Tağut, şeytandır" demiştir. Cabir (radıyallahu anh) da "Tağut, Şeytanın kendilerine inip telkinde bulunduğu kâhinlerdir" demiştir. İmam Malik (rahimehullah) tağutu Allah (Subhanehu ve Teala) dan başka kendisine kulluk edilen her şey tağuttur şeklinde tanımlamıştır. En iyi ve en kapsamlı tanımı ise Allame İbni Kayyım (rahimehullah) yapmıştır: Tağut, kulun kendisi vasıtasıyla haddi aştığı her mabud, uyulan her sistem ve itaat olunan her şeydir. Her kavmin tağutu Allah ve Rasulünden başka kendisine muhakeme olunan, Allah (Subhanehu ve Teala) nın dışında kendisine ibadet edilip körü körüne tabi olunan, insanları Allah (Subhanehu ve Teala) nın kanunlarından başka kanunlara çağıran ve Allah (Subhanehu ve Teala) nın kendisine itaat edilmesini yasakladığı kişi ve kuruluşlardır. İşte bunlar insanları peşinden sürükleyen tağutlardır. Tağut kapsamında olan şeyler konusunda dikkatle düşünülürse bugün halkın büyük çoğunluğunun Allah ve Rasulüne itaatten yüz çevirip tağutlara itaat ettikleri ve onlara kulluk ettikleri görülür. Tağut; Allah (Subhanehu ve Tealâ) dan başka ibadet edilenlerin, sapıklıkta öncü olanların, batıla çağıran ve onu iyi gösterenlerin hepsidir. Allah (Subhanehu ve Tealâ) ve Rasulüne zıd olan hükümlerle insanlar arasında hüküm verenler, kahin ve sihirbazlar, sapık ve yalan hikayeler uydurarak insanları mezarlara ibadet etmeye çağıran mezar bekçileri, hizmetçileri ve koruyucuları aynı şekilde birer tağuttur. Bu tağutların aslı ve en büyüğü ise şeytandır. Andolsun ki biz her ümmete "Yalnız Allah'a ibadet edin ve tağuttan sakının" diye tebliğ etmesi için bir rasul gönderdik. (16 Nahl/36)

27 Muhammed b. Abdulvehhab 27 Ayette Allah (Subhanehu ve Teala) her topluma bir rasul gönderdiğini ve onlara bir olan Allah a kulluk etmelerini, başka varlıklara kulluk etmekten uzak durup onları terk etmeyi emrettiğini haber vermektedir. ال إ ث ر اه ف ي الد ين ق د ت ب ا ن الر ش د م ن ال غ ي ف م ن ي ك ف ر ب الط اغ وت و ي ؤ م ن ب الل ه ف ق د اس ت م س ك ب ال ع ر و ة ال و ث ق ى ال ان ف ص ام ل ه ا و الل ه س م اع ع ل ام Dinde zorlama yoktur. Çünkü doğruluk, sapıklıktan ayırt edilmiştir. Artık her kim tâğutu inkâr edip Allah'a iman ederse sağlam bir kulpa yapışmıştır ki, o hiçbir zaman kopmaz. Allah, her şeyi işitir ve bilir. (2 Bakara/256) İşte "La ilahe illallah" kelimesinin manası budur. "Urvetü'l Vuska" yani sağlam kulptan kasıt da budur. Bütün rasuller insanları yalnızca Allah a ibadet etmeye çağırmış, Allah tan başkasına kulluk etmekten ise sakındırmıştır. Allah (Subhanehu ve Teala) Ademoğulları arasında şirkin ilk defa baş gösterdiği Nuh (aleyhisselam) ın kavminden, son rasul Muhammed (sallallahu aleyhi ve sellem) e kadar her dönemde, yeryüzüne nebi ve rasuller göndermiştir. Onların davetini doğu ve batıda insan ve cin herkes duymuş, hepsi de Rabbimizin buyurduğu şu gerçeğe şahit olmuşlardır: Senden önce hiçbir rasul göndermedik ki ona "Benden başka ibadete layık ilah yoktur. O halde bana kulluk edin" diye vahyetmiş olmayalım. (21 Enbiya/25) Allah ın Dilemesi Ne Demektir? Allah (Subhanehu ve Teala) insanları kendisine kulluğa ve tağuttan kaçınmaya davet ederken insanların çıkıp da Allah dilemiş olsaydı biz O ndan başkasına ibadet etmezdik demeleri asla caiz değildir. Zira burada Allah (Subhanehu ve Teala) nın dilemesi, olumsuz anlamda ele alınmış ve yanlış yorumlanmış olur. Çünkü dileme bir bakıma şirkin ve küfrün gerekçesi kabul

28 28 Tevhid Risaleleri-2 edilmiştir. Oysa ki Allah (Subhanehu ve Teala) rasullerin diliyle tüm insanları şirkten sakındırmıştır. Kevni anlamdaki dilemeye gelince; Onların bu konuda ellerinde herhangi bir delil yoktur. Allah (Subhanehu ve Teala) Cehennemi ve cehennemlikleri yaratmış fakat kulları için küfre rıza göstermemiştir. Bu konuda apaçık deliller vardır. Ayrıca Allah (Subhanehu ve Teala) rasullerin gönderilmesinden sonra onların dünyada cezalandırılmalarına ilişkin olarak şöyle buyurmuştur: Allah içlerinden kimini doğru yola eriştirdi, kimine de sapıklık hak oldu. Yeryüzünde gezin de yalanlayanların sonlarının nasıl olduğunu görün! (16 Nahl/36) Ayeti iyi düşünmek gerekir! Bu ayet gösteriyor ki rasullerin gönderilmesindeki hikmet; ümmetleri sadece Allah (Subhanehu ve Teala) ya ibadete davet etmek, Allah'tan başkasına kulluk etmekten sakındırmaktır. İşte tüm nebi ve rasullerin tebliğ ettikleri din budur. Şeriatleri farklı olsa da hepsinin getirdiği din birdir. Zira Allah (Subhanehu ve Teala) "Her birinize bir şeriat ve yol verdik" (5 Maide/48) buyurmuştur. Sadece Tasdik Etmek Yetmez! Salih Amel İşlemek de Gerekir Hiç şüphesiz kalp ile tasdik etmenin yanında azalarla amel etmek de gerekir. Allah (Subhanehu ve Teala) şöyle buyurmuştur: Rabbin yalnız kendisine ibadet etmenizi, ana babaya güzellikle muamelede bulunmanızı emretti. Eğer ikisinden biri veya her ikisi, senin yanında ihtiyarlayacak olurlarsa onlara karşı "öf" bile deme! Onları asla azarlama! İkisine de hep tatlı söz söyle... (17 İsra/23) Ayette geçen ve bizim emretti şeklinde tercüme ettiğimiz "kadâ" kelimesi Mücahid (rahimehullah) a göre "vasiyet etti",

29 Muhammed b. Abdulvehhab 29 İbni Abbas (radıyallahu anhuma) ya göre ise "emretti" manasına gelmektedir. Lailaheillallah kelimesi "Yalnızca Allah'a ibadet edin! O'ndan başkasına kullukta bulunmayın" manasına da gelir. Tevhid; yalnızca red ve inkârdan oluşmuş değildir. Aynı zamanda kabul şartının da yerine getirilmesi lazımdır. Hiç şüphesiz red olmaksızın kabul, tek başına geçerli değildir. Çünkü tevhid, hem reddi hem de kabulü içermektedir. İşte gerçek anlamda tevhid budur. Yalnızca Allah a İbadet Etmek Allah'a ibadet edin! O'na hiçbir şeyi ortak koşmayın! Anababaya, yakınlara, yetimlere, düşkünlere, yakın komşuya, uzak komşuya, yanınızdaki arkadaşa, yolcuya ve elinizin altında bulunan kimselere iyilik edin! Hiç şüphesiz Allah, kendisini beğenip övünenleri sevmez. (4 Nisa/36) İbni Kesir (rahimehullah) der ki: Allah (Subhanehu ve Teala) bu ayette kullarına, yalnızca kendisine ibadet etmeyi emretmiştir. Çünkü yaratan, rızık veren, bütün yarattıklarına her bakımdan üstün olan sadece O dur. Dolayısıyla kulların görevi de tevhide sarılıp Allah (Subhanehu ve Teala) nın yaratıklarından hiç birini O'na ortak koşmamaktır. Bu ayet kulların yaratılış gayesini açıklıyor ki; bu da yalnızca Allah'a kullukta bulunmaktır. Dikkat edilirse Allah (Subhanehu ve Teala) farz kıldığı ibadetleri yasakladığı şirkle beraber zikretmiştir. Bu ayet bize ibadetin sahih olabilmesi ve Allah katında kabul edilebilmesi için kesinlikle şirkten arınmış olması gerektiğini göstermektedir. Çünkü bu olmadan ibadet sahih olamaz. Nitekim Allah (Subhanehu ve Teala) şöyle buyurmuştur: Eğer şirk koşsalardı, yaptıkları tüm ameller boşa giderdi. (6 Enam/88)

30 30 Tevhid Risaleleri-2 And olsun ki sana da senden önceki rasullere de şu vahyolunmuştur: And olsun eğer Allah'a ortak koşarsan kesinlikle amellerin boşa gider ve kaybedenlerden olursun. Hayır, yalnız Allah'a kulluk et ve şükredenlerden ol! (39 Zümer/65,66) Ayette kendisi için amel edilenin amel edenden önce zikredilmesi özellik (hasr) ifade eder. Bu durumda ayetin manası şöyle olur: Bilakis Allah'a kulluk et! O'ndan başkasına değil... Nitekim Ancak Sana ibadet eder ve ancak Senden yardım bekleriz. (1 Fatiha/5) ayetinde de bu gerçek vurgulanmıştır. Allah (Subhanehu ve Teala) tevhid gerçeğini bizlere şu ayetle bildirmiştir: Biz bu Kitab'ı sana hak ile indirdik. Öyleyse sen de dini yalnız Allah'a halis kılarak O'na kulluk et! (39 Zümer/2) Din; kulluğun kendisi ve yasak kılınanlardan uzak durmaktır. Nitekim Allame İbni Kayyım (rahimehullah) şöyle demiştir: Emir ve yasaklar Allah (Subhanehu ve Teala) nın dinidir. O'nun ceza ve mükâfatı da ikinci âlemdedir. Daha önceden de anlatıldığı gibi bunun temeli ibadette tevhiddir. Sakın bu noktada gafil avlanmayasın!" Geçmişteki ve Günümüzdeki Cahiliye Arasındaki Farklar İbni Mes ud (radıyallahu anh) şöyle demiştir: Üzerinde Rasulullah (sallallahu aleyhi ve sellem) in mührü bulunan vasiyetini görmek isteyenler şu ayetleri okusun: De ki: "Gelin size Rabbinizin neleri haram kıldığını söyleyeyim. O'na hiçbir şeyi ortak koşmayın, ana-babaya iyilik edin, rızık endişesiyle çocuklarınızı öldürmeyin (sizin ve onların rızkını veren Biziz). Gizli ve açık kötülüklere yaklaşmayın ve

Dinde Üç Temel Esas ve Delilleri

Dinde Üç Temel Esas ve Delilleri Dinde Üç Temel Esas ve Delilleri Yazar: Şeyh Muhammed bin Abdulvahhab (Ey Müslüman!) Allah sana rahmeti ile muamele etsin. Bilmen gereken dört önemli mesele vardır. Bunlar: Birincisi: İlim (Öğrenilmesi

Detaylı

ÜMMET İÇİN ÖNEMLİ DERSLER باللغة الرتكية

ÜMMET İÇİN ÖNEMLİ DERSLER باللغة الرتكية ÜMMET İÇİN ÖNEMLİ DERSLER األحاكم امللمة ىلع ادلروس املهمة لعامة األمة باللغة الرتكية Yazan Abdulaziz b. Davud el-fayiz Takdim ve Dipnot: Abdulaziz b. Abdullah b. Baz Çeviren İlyas Bulut İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...

Detaylı

İSLÂM ESASLARI İLE İLGİLİ SORULARA ÖNEMLİ CEVAPLAR

İSLÂM ESASLARI İLE İLGİLİ SORULARA ÖNEMLİ CEVAPLAR 436 İSLÂM ESASLARI İLE İLGİLİ SORULARA ÖNEMLİ CEVAPLAR حتفة اإلخوان بأجوبة مهمة تتعلق بأراكن اإلسالم باللغة الرتكية Yazan Abdulaziz b. Abdullah b. Baz Çeviren Muhammed Şahin İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... 2 AKİDE

Detaylı

Diyanet İşleri Başkanl ğ Yay nlar : 592 Halk Kitaplar : 148. Tashih Hac Duran Naml. Kapak Tasar m Emre Y ld z. Grafik Mücella Tekin

Diyanet İşleri Başkanl ğ Yay nlar : 592 Halk Kitaplar : 148. Tashih Hac Duran Naml. Kapak Tasar m Emre Y ld z. Grafik Mücella Tekin Ankara 2013 2 ÖRNEK VAAZLAR LÜTFİ ŞENTÜRK Diyanet İşleri Başkanl ğ Yay nlar : 592 Halk Kitaplar : 148 Tashih Hac Duran Naml Kapak Tasar m Emre Y ld z Grafik Mücella Tekin Bask Mattek Matb. Bas. Yay. Tan.

Detaylı

Diyanet İşleri Başkanl ğ Yay nlar : 511 Halk Kitaplar : 133. Tashih Hac Duran Naml. Kapak Tasar m Emre Y ld z. Grafik Mücella Tekin

Diyanet İşleri Başkanl ğ Yay nlar : 511 Halk Kitaplar : 133. Tashih Hac Duran Naml. Kapak Tasar m Emre Y ld z. Grafik Mücella Tekin Ankara 2013 2 ÖRNEK VAAZLAR LÜTFİ ŞENTÜRK Diyanet İşleri Başkanl ğ Yay nlar : 511 Halk Kitaplar : 133 Tashih Hac Duran Naml Kapak Tasar m Emre Y ld z Grafik Mücella Tekin Bask Mattek Matb. Bas. Yay. Tan.

Detaylı

Şüpheleri Yok Eden Tevhid Gerçeği

Şüpheleri Yok Eden Tevhid Gerçeği Şüpheleri Yok Eden Tevhid Gerçeği كشف لشبها لشبها يف حكوحيد حكوحيد رش رش تريك- Türkçe-Turkish ] [تريك Muhammed b. Salih el-useymin Terceme eden : M.Beşir Eryarsoy 2009-1430 كشف لشبها لشبها يف حكوحيد حكوحيد

Detaylı

1. FATİHA SÛRESİ (Mekke döneminde inmiştir. 7 ayettir. Adı: açan, açış anlamına gelir. Nüzul Sırası: 5) Rahman ve Rahim Allah ın adıyla... 1-3. Hamd, Alemlerin Rabbi, Rahman, Rahim, din gününün hakimi

Detaylı

TÜM DETAYLARIYLA NAMAZ

TÜM DETAYLARIYLA NAMAZ TÜM DETAYLARIYLA NAMAZ Prof. Dr. Abdullah b. Muhammed et-tayyar Çeviren M. Beşir ERYARSOY GURABA YAYINLARI ÇATAL ÇEŞME SOKAK DEFNE HAN No: 27 / 9 CAĞLOĞLU / İSTANBUL TEL: (0212) 526 06 05 FAX: (0212) 522

Detaylı

Doğru İnanç ve Bu İnanca Aykırı Olan Şeyler

Doğru İnanç ve Bu İnanca Aykırı Olan Şeyler Doğru İnanç ve Bu İnanca Aykırı Olan Şeyler [Türkçe] [ ] Abdulaziz b. Abdullah b. Baz Terceme eden : Muhammed Şahin : Rabva Semti İslâmî Dâvet Bürosu-Riyad 2009 1430 2 İ Ç İ N D E K İ L E R Söz ve fiiller,

Detaylı

KUR ÂN-I KERÎM DEKİ TEMEL EMİRLER VE YASAKLAR EMRE DORMAN

KUR ÂN-I KERÎM DEKİ TEMEL EMİRLER VE YASAKLAR EMRE DORMAN KUR ÂN-I KERÎM DEKİ TEMEL EMİRLER VE YASAKLAR EMRE DORMAN İstanbul Yayınevi 2011 www.istanbulyayinevi.net İstanbul Yayınevi Eser Adı: Kur ân-ı Kerîm deki Temel Emirler ve Yasaklar Yazar: Emre Dorman İletişim:

Detaylı

PEYGAMBERİN EVİNDE BİR GÜN

PEYGAMBERİN EVİNDE BİR GÜN PEYGAMBERİN EVİNDE BİR GÜN Abdu'l-Melik b. Muhammed el-kasım Çeviren: M. Beşir Eryarsoy GURABA YAYINLARI ÇATAL ÇEŞME SOKAK DEFNE HAN No: 27 / 9 CAĞLOĞLU / İSTANBUL TEL: (0212) 526 06 05 FAX: (0212) 522

Detaylı

Rahman ve Rahim Allah ın Adıyla. Âlemlerin Rabbi Allah a Hamdolsun. Barış ve Selam Peygamberlerin ve Elçilerin Mührü Üzerine Olsun

Rahman ve Rahim Allah ın Adıyla. Âlemlerin Rabbi Allah a Hamdolsun. Barış ve Selam Peygamberlerin ve Elçilerin Mührü Üzerine Olsun Özet 1- İslamiyet te tüm gerekli öğrenim ihtiyaçları olmadan fetvalar yayınlamak yasaktır. Öyle olsa bile fetvalar klasik metinlerde tanımlı olan İslami hukuk teorisini takip etmelidir. Konuyla ilgili

Detaylı

ORTAOKUL VE İMAM HATİP ORTAOKULU. Öğretim Materyali KUR AN-I KERİM YAZARLAR. Yrd. Doç. Dr. M. Vehbi DERELİ. Nazif YILMAZ

ORTAOKUL VE İMAM HATİP ORTAOKULU. Öğretim Materyali KUR AN-I KERİM YAZARLAR. Yrd. Doç. Dr. M. Vehbi DERELİ. Nazif YILMAZ ORTAOKUL VE İMAM HATİP ORTAOKULU Öğretim Materyali KUR AN-I KERİM 6 YAZARLAR Yrd. Doç. Dr. M. Vehbi DERELİ Nazif YILMAZ DEVLET KİTAPLARI İKİNCİ BASKI..., 2014 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI YAYINLARI... : 5904

Detaylı

ORTAÖĞRETİM KUR AN-I KERİM ÖĞRETİM MATERYALİ

ORTAÖĞRETİM KUR AN-I KERİM ÖĞRETİM MATERYALİ ORTAÖĞRETİM KUR AN-I KERİM ÖĞRETİM MATERYALİ 9 ORTAÖĞRETİM KUR AN-I KERİM ÖĞRETİM MATERYALİ 9 YAZARLAR Doç Dr. Muhiddin OKUMUŞLAR Yrd. Doç. Dr. M. Vehbi DERELİ Faruk SALMAN Nazif YILMAZ Devlet Kitapları

Detaylı

da eûzü ve besmele çekerek iki rekat namaz kıldıktan sonra

da eûzü ve besmele çekerek iki rekat namaz kıldıktan sonra DUANIN USUL VE ADABI Dua basit bir iş değil, yüce Allah a ibadet etme, O nu anma ve O na iman etmenin gereğidir. Bu sebeple duanın makbul olabilmesi için, bir kısım usul, âdâp ve kurallara riayet edilmesi

Detaylı

(DİNİ ANLAMADA) KURAN YETER Mİ? Kashif Ahmed Shehzada. Çeviren: Afşin Bilgili. Redaktör: Mecid Demir

(DİNİ ANLAMADA) KURAN YETER Mİ? Kashif Ahmed Shehzada. Çeviren: Afşin Bilgili. Redaktör: Mecid Demir (DİNİ ANLAMADA) KURAN YETER Mİ? Kashif Ahmed Shehzada Çeviren: Afşin Bilgili Redaktör: Mecid Demir 1 ÖNSÖZ Bu çalışmanın amacı, kendini Müslüman olarak tanımlayanlar arasında yaygın olan, Kuran ile ilgili

Detaylı

DİNİMİZ İSLAM www.dinimizislam.com. Mübarek Gün ve Geceler

DİNİMİZ İSLAM www.dinimizislam.com. Mübarek Gün ve Geceler DİNİMİZ İSLAM www.dinimizislam.com Mübarek Gün ve Geceler Künye Sahibi: Mehmet Ali Demirbaş Gazeteci Yazar 29 Ekim Cad. No:23 Kat:4 Yenibosna İstanbul Tel: (0212) 454 38 20 mehmetali.demirbas@tg.com.tr

Detaylı

Kitab-ı mukaddeste ise şöyle deniliyor: Ve Rabb inin ağzı ile tayin edilecek yeni bir adla çağrılacaksın. 2

Kitab-ı mukaddeste ise şöyle deniliyor: Ve Rabb inin ağzı ile tayin edilecek yeni bir adla çağrılacaksın. 2 AHMEDİ VE AHMEDİYET İSİMLERİ Müslüman Ahmediye Cemaati yeni bir din demek değildir. Ahmediler Müslüman dır ve dinleri İslâmiyet tir. Bize göre bir zerre kadar dahi olsa İslâmiyet ten yüz çevirmek haramdır.

Detaylı

ALLAH IN HAS KULLARI KİMLERDİR

ALLAH IN HAS KULLARI KİMLERDİR ÖRNEK VAAZLAR LÜTFİ ŞENTÜRK 277 ALLAH IN HAS KULLARI KİMLERDİR Değerli müminler! Bugünkü sohbetimizde Kur an-ı Kerim e göre Allah ın has ve sevimli kullarından söz edeceğiz. Allah ın has kullarının kimler

Detaylı

ﻢﻴﺣﺮﻟا ﻦﻤﺣﺮﻟا ﷲا ﻢـــﺴﺑ ﻪﻟﺁ و ﺪﻤﺤﻣ ﺎﻧﺪﻴﺳ ﻰﻠﻋ ﷲا ﻰﻠﺻ و TAKDİM

ﻢﻴﺣﺮﻟا ﻦﻤﺣﺮﻟا ﷲا ﻢـــﺴﺑ ﻪﻟﺁ و ﺪﻤﺤﻣ ﺎﻧﺪﻴﺳ ﻰﻠﻋ ﷲا ﻰﻠﺻ و TAKDİM بسم االله الرحمن الرحيم و صلى االله على سيدنا محمد و ا له TAKDİM Şüphesiz hamd yalnız Allah'adır. O'na hamdeder, O'ndan yardım ve mağfiret dileriz. Nefislerimizin şerlerinden, amellerimizin kötülüklerinden

Detaylı

EL-AKÎDETÜ'L-VASITIYYE VE ŞERHİ

EL-AKÎDETÜ'L-VASITIYYE VE ŞERHİ EL-AKÎDETÜ'L-VASITIYYE VE ŞERHİ Müellif Şeyhu'l-İslâm İbn-i Teymiyye Şerh Muhammed Halil Herrâs Çeviren M. Beşir Eryarsoy GURABA YAYINLARI ÇATAL ÇEŞME SOKAK DEFNE HAN No: 27 / 9 CAĞLOĞLU / İSTANBUL TEL:

Detaylı

Hıristiyanlığa Reddiye

Hıristiyanlığa Reddiye ABDULLAH TERCÜMAN (ANSELMO TURMEDA) Hıristiyanlığa Reddiye Aslen Anselmo Turmeda adında bir İspanyol papazı iken, bilahare İslamiyeti kabul eden muhtedi Abdullah Tercüman'ın, Hıristiyanlığı, çürüten «Tuhfetü'l-Erib

Detaylı

KUR AN-I KERIM DE EN SIK GEÇEN 500 KELIME

KUR AN-I KERIM DE EN SIK GEÇEN 500 KELIME KUR AN-I KERIM DE EN SIK GEÇEN 500 KELIME (Dilimizde olmayan 275 kelime) (Kuran Kelimelerininin %80 i) Konularına Göre Kelimeler Temel Dilbilgisi Notları Örnek Ayet Çözümlemeleri www.ilimtalibi.com info@ilimtalibi.com

Detaylı

NAMAZ. Bismillahirrahmanirrahim

NAMAZ. Bismillahirrahmanirrahim NAMAZ Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbilalemin esselatü vesselamü alâ resulina Muhammedin ve alâ alihi ve sahbihi ecmain. Namaz Allah ın emirlerinden inananlara farz kıldığı, terki mümkün olmayan,

Detaylı

İrşâdü s-sârî ye Göre Kastallânî nin Kelâmî Görüşleri* Theological Views of al-qastallânî According to his Irshâd al-sârî

İrşâdü s-sârî ye Göre Kastallânî nin Kelâmî Görüşleri* Theological Views of al-qastallânî According to his Irshâd al-sârî Özet * M. Sait UZUNDAĞ* Memlükler dönemi, oldukça parlak kültürel ve ilmi bir harekete sahne olmuş, Îslâmi ilimler ve İslam kültür tarihi için emsalsiz bir miras bırakmışlardır. Bu dönemde yetişen âlimler

Detaylı

İSLÂM DA İCTİMAİ NİZAM

İSLÂM DA İCTİMAİ NİZAM İslâm da İctimai Nizam 1 TAKİYYUDDİN EN-NEBHANİ İSLÂM DA İCTİMAİ NİZAM (İSLÂM DA KADIN-ERKEK İLİŞKİLERİ) 2 İSLÂM DA İCTİMAİ NİZAM İslâm da İctimai Nizam 3 ي اأ يه ا ال ناس ا تق وا ر بك م ا لذ ي خ ل ق ك

Detaylı

ALLAH I SEVMEK VE ALLAH İÇİN SEVMEK SEVGİLERİN EN YÜCESİDİR

ALLAH I SEVMEK VE ALLAH İÇİN SEVMEK SEVGİLERİN EN YÜCESİDİR ÖRNEK VAAZLAR LÜTFİ ŞENTÜRK 153 ALLAH I SEVMEK VE ALLAH İÇİN SEVMEK SEVGİLERİN EN YÜCESİDİR Bugünkü sohbetimizde Allah sevgisinden söz etmek istiyorum. Her iyiliğin başı Allah ı sevmektir. Dünyada mutlu

Detaylı

Uluvv ve İstivâ İle İlgili Haberler Muhtasar el-uluvv li l-aliyyi l-azîm

Uluvv ve İstivâ İle İlgili Haberler Muhtasar el-uluvv li l-aliyyi l-azîm Uluvv ve İstivâ İle İlgili Haberler Muhtasar el-uluvv li l-aliyyi l-azîm Burhan Yayıncılık Turizm San. ve Tic. Ltd. Şti. Burhan Yay nc l k Turizm Burhan San. ve İlmi Tic. Araştırmalar Ltd. fiti. Merkezi

Detaylı

Seçme Dualar ve Sıkıntılardan Kurtuluş

Seçme Dualar ve Sıkıntılardan Kurtuluş EDEP YA HU! Mehmed Zahid Kotku Seçme Dualar ve Sıkıntılardan Kurtuluş Vuslat: 5 Tasavvuf-Hikemiyat Serisi: 5 Isbn 978-605-61107-5-7 Basım Tarihi Şubat 2010 Baskı / Cilt Metkan Matbaası Merkezefendi Mh.

Detaylı