NEDÂ. Kitap İsmi: Tevhid Risaleleri-2 Hazırlayan: Abdullah Yıldırım. Kapak Tasarım: Mustafa Erikçi Dizgi: Şehadet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "NEDÂ. Kitap İsmi: Tevhid Risaleleri-2 Hazırlayan: Abdullah Yıldırım. Kapak Tasarım: Mustafa Erikçi Dizgi: Şehadet"

Transkript

1 "Şüphesiz bu, benim dosdoğru yolumdur. Ona uyun! Ondan başka yollara uymayın! Zira o yollar sizi Allah'ın yolundan ayırır. İşte sakınmanız için Allah size bunları emretti." (6 En'am/153)

2 NEDÂ Yayın No: 14 Kitap İsmi: Tevhid Risaleleri-2 Hazırlayan: Abdullah Yıldırım Kapak Tasarım: Mustafa Erikçi Dizgi: Şehadet Cilt: Ciltsan Baskı: Çetinkaya Ofset ( ) Fevzi Çakmak mah. Hacı Bayram cad.no:18 Baskı Yeri: Konya Baskı Tarihi: Haziran/2013 İletişim Şemsi Tebrizi Mh. Şerafeddin sk. No:25/H Karatay/KONYA Tel:

3 TEVHİD RİSALELERİ-2 Derleme Neda Yayınları KONYA/2013

4

5 İÇİNDEKİLER İçindekiler.5 Hutbetul Hace Takdim... 9 Muhammed b. Abdulvehhab ın Hayatı. 19 ALLAH'IN KULLARI ÜZERİNDEKİ, KULLARIN DA ALLAH ÜZERİNDEKİ HAKLARI...21 İnsanın Yaratılış Gayesi Allah Kullarına Neyi Emretmiştir? Rasullerin Gönderiliş Gayesi.. 25 Allah ın Dilemesi Ne Demektir?.27 Yalnızca Allah a İbadet Etmek...29 Geçmişteki ve Günümüzdeki Cahiliye Arasındaki Farklar..30 Ana-Baba ya İyilikte Bulunmak.34 Fakirlik Korkusuyla Çocuklarını Öldürmek.36 Allah'ın Gösterdiği Dosdoğru Yol..40 Rasulullah'ın Vasiyeti Allah'ın ve Kulların Hakkı. 44 Allah ın Kullarına Olan Lütfü La İlahe İllallah'ın Manası...48 FAYDALI RİSALELER Rububiyet Tevhidi..53 Ulûhiyet Tevhidi İbadette Allah a Ortak Koşmak Kâfirlere Düşmanlık Beslememek Kâfirlere Yardım Etmek 61 Zat, Sıfat ve İsim Tevhidi 61 ŞİRK ve ÇEŞİTLERİ...62 KÜFÜR ve ÇEŞİTLERİ..65

6 NİFAK ve ÇEŞİTLERİ..67 TAĞUTU İNKAR ve ALLAH a İMAN...69 SORULU CEVAPLI İSLAM AKİDESİ...75 KELİME-İ TEVHİDİN TEFSİRİ Küfür ile İslam Arasında Alamet-i Farika.. 85 Nefiy ve İsbat Şirk ve Küfrün Doğası. 88 İki Ayrı Yol İslam ve Küfür...89 ALTI ASIL...91 FATİHA SURESİNİN TEFSİRİ..99

7 HUTBETU L HACE إن ا ح ل ح مد ل ل ه ن حم د ه و ن ح ست ع ن ه و ن ح ست حغف ر ه و ن ع وذ ب الل ه م ح ن ش ر و ر أ نحف س ن ا و م ح ن س ي ئ ات أ حعم ال ن ا م ح ن ي ح هد ه الل ه ف ال م ض ل ل ه و م ح ن ي ح حضل ل ف ال ه اد ي ل ه. و أ حشه د أ حن ال إ ل ه إ ال الل ه و حد ه ال ش ر يك ل ه و أ حشه د أ ن م م دا ع ح بد ه و ر س ول ه. }ي ا أ ي ه ا ال ذ ين آم ن وا ات ق وا الل ه ح ق ت ق ات ه و ال ت م وت ن إ ال و أ نت م م س ل م ون { ]آل ع مران: ۲۰۱ [ }ي ا أ ي ه ا الن اس ات ق وا ر ب ك م ال ذ ي خ ل ق ك م م ن ن ف س و اح د ة و خ ل ق م ن ه ا ز و ج ه ا و ب ث م ن ه م ا ر ج االا ث ي ارا و ن س او و ات ق وا الل ه ال ذ ي ت س اول ون ب ه و األ ر ح ام إ ن الل ه ث ان ع ل ا ك م ر ق ابا{ ]النساو: ۲ [ }ي ا أ ي ه ا ال ذ ين آم ن وا ات ق وا الل ه و ق ول وا ق و الا س د يدا }*{ ي ص ل ح ل ك م أ ع م ال ك م و ي غ ف ر ل ك م ذ ن وب ك م و م ن ي ط ع الل ه و ر س ول ه ف ق د ف ا ز ف و زا ع ظ اما{ ]األحزاب: ۰۰-۰۲ [ أ م ا ب ح عد: ف إن أ ح صد ق ا ح ل د يث ك ال م اهلل و خ ح ي اح ل حدي ه حدي م م د و ش ر األ م ور م حد ث ا ت ا و ك ل م حد ث ة ب حدع ة و ك ل ب حدع ة ض الل ة و ك ل ض ال لة ف الن ار.

8 Hutbetu-l Hâce Hamd, ezelden ebede dek yalnızca Allah a özgüdür. O nu över ve O ndan Peygamber Efendimizi, Ehli Beytini ve Ashabını rahmetiyle kuşatmasını dileriz. Allah (Subhanehu ve Tealâ) şöyle buyurmaktadır: Ey iman edenler! Allah tan sakınılması gerektiği gibi sakının! Sizler, kesinlikle müslüman olarak ölün. (3/Ali İmran 102) Ey insanlar! Sizi tek bir nefisten yaratan, ondan eşini var eden ve o ikisinden birçok erkekler ve kadınlar vücuda getirip (dünyanın dört bir tarafına) yayan Rabbinizden (emir ve nehiylerine riayetsizlikten) sakının. Adını anarak birbirinizden dilekler dilediğiniz Allah tan ve sıla-i rahmi kesmekten korkun. Hiç şüphesiz ki O, sizin üzerinize Rakîb tir. (4 Nisa/1) Ey iman edenler! Allah tan (emir ve nehiylerine riayetsizlikten) sakının ve doğru olan sözü söyleyin ki Allah, yaptığınız amelleri kabul etsin ve günahlarınızı affetsin. Allah ve Resulüne itaat eden, elbette ki bütün büyük emel ve beklentilerini elde etmiştir. (33 Ahzab/71) Bütün hitap ve kitapların başında ifade edilmesi sünnet olan hamd ve salât fasılasını ifa ettikten sonra... En doğru söz, Allah ın kelamı, en müstakim yol da Muhammed (sallallahu aleyhi ve sellem) in rehberlik ettiği yoldur. Yoldan saptıran en şerli şeyler, dinde sonradan çıkartılan şeylerdir. Dinde sonradan çıkartılan her şey bidattir. Her bidat sapkınlıktır. Her sapkınlık da azaba müstahaktır.

9 Takdim Hiç şüphesiz Allah (Subhanehu ve Tealâ) dünya hayatının fitnesine karşı bizi uyarmış ve şöyle buyurmuştur: Bilin ki dünya hayatı ancak bir oyun, eğlence, bir süs, aranızda bir övünme ve daha çok mal ve evlât sahibi olma isteğinden ibarettir. Tıpkı bir yağmur gibidir ki, bitirdiği ziraatçıların hoşuna gider. Sonra kurur da sen onun sapsarı olduğunu görürsün; sonra da çer çöp olur. Ahirette ise çetin bir azap vardır. Yine orada Allah'ın mağfireti ve rızası vardır. Dünya hayatı aldatıcı bir geçimlikten başka bir şey değildir. (57 Hadid/20) Rabbimiz (Subhanehu ve Tealâ) bize dünya hayatının değersiz olduğunu ve bir oyun, eğlence, insanlar arasındaki bir övünme, daha çok mal ve evlât sahibi olma isteğinden başka bir şey olmadığını bildirdi. Ayrıca Rabbimiz dünya hayatını misallendirerek açıkladı. Dünya hayatını insanların dualarından sonra yağan bir yağmura benzetti. Öyle bir yağmur ki yeryüzünde ziraatçıların da hoşuna gidecek türlü bitkileri yeşertir. Sonra bu bitkiler kurur da sapsarı olur. İşte dünya hayatı da bunun gibidir. Onun ziyneti kâfirlerin hoşuna gider ve onları kendisine karşı hırslandırır. Yemin olsun ki, sen onları yaşamaya karşı insanların en düşkünü olarak bulursun. Müşriklerden her biri de arzular ki bin sene yaşasın. (2 Bakara/96) Onların dünyaya karşı hırsları arttıkça tevhid ve imandan uzaklaşırlar. Bunun sonucunda şirke, şehvete ve masiyete gark

10 10 Tevhid Risaleleri-2 olurlar. Oysa dünyalarını ahirete satan muvahhid müslümanlar onlardan farklıdır. Allah, müminlerden mallarını ve canlarını, kendilerine (verilecek) cennet karşılığında satın almıştır. (9 Tevbe/111) İnsanlardan öyleleri de var ki, Allah'ın rızasını almak için kendini ve malını feda eder. Allah da kullarına şefkatlidir. (2 Bakara/207) Dünya, Allah (Subhanehu ve Tealâ) nın verdiği misaldeki gibi olduğunda yani önce yeşerip olgunlaştığında daha sonra sarardığı ve kurumuş çerçöp halini aldığında ve ahiret günü geldiğinde insanoğlu için kaçınılması imkânsız iki akibetten birisi vardır. İnsan o gün ya şiddetli azaba ya da Allah ın rahmeti ve Rıdvanına ulaşacaktır. O geldiği gün Allah'ın izni olmadan hiç kimse konuşamaz. Onlardan kimi bedbahttır, kimi de mutlu... Bedbaht olanlar ateştedirler, orada onların (öyle feci) nefes alıp vermeleri vardır ki Rabbinin dilediği hariç, (onlar) gökler ve yer durdukça o ateşte ebedî kalacaklardır. Çünkü Rabbin, istediğini hakkıyla yapandır. Mutlu olanlara gelince, onlar da cennettedirler. Rabbinin dilediği hariç, gökler ve yer durdukça onlar da orada ebedî kalacaklardır. Bu (nimetler) bitmez, tükenmez bir lütuftur. (11 Hud/ ) Evet, ey Müslüman kardeşim! Bu dünya hayatından sonra (İnsanların) bir bölümü cennette, bir bölümü de çılgın alevli cehennemdedir. (42 Şura/7) Çılgın alevli cehennem hakkında Rasulullah (sallallahu aleyhi ve sellem) şöyle buyurmuştur: Sizin (şu dünya) ateşiniz, cehennem ateşinin yetmiş parçasından bir parçadır buyurmuştur. Sahabîler tarafından: Ya Rasulallah! Şüphesiz dünya ateşi (azap için) elbette kâfi idi" denilince Rasulullah: Cehennem ateşi dünya ateşleri üzerine altmış dokuz derece

11 Muhammed b. Abdulvehhab 11 daha fazla kılındı. Bunlardan her birinin sıcaklığı bütün dünya ateşinin sıcaklığı gibidir buyurdu. 1 İbni Abbas (radıyallahu anhuma) dan rivayet edildiğine göre Rasulullah (sallallahu aleyhi ve sellem) şöyle buyurmuştur: Cehennemliklerin azap itibari ile en ehveni Ebu Talip'tir. O dahi iki nalın giyecek ve bu nalınlardan dolayı beyni kaynayacaktır. 2 Numan b. Beşir (radıyallahu anh) dan rivayet edildiğine göre ise Rasulullah (sallallahu aleyhi ve sellem): Şüphesiz ki cehennemliklerin azap itibarı ile en ehveninin ateşten iki nalın ile bağı vardır. Bunlardan onun beyni tencere kaynar gibi kaynar. Hiç bir kimseyi kendisinden daha ziyade azaba giriftar olmuş görmez. Hâlbuki kendisi cehennem ehlinin en hafif azap olunanıdır 3 buyurmuştur. Allah (Subhanehu ve Tealâ) cehennem ehlinin cehennemdeki durumları ve onlara uygulanacak azap ile ilgili olarak şöyle buyurmaktadır: O gün, günahkârların zincire vurulmuş olduğunu görürsün. Onların gömlekleri katrandandır, yüzlerini de ateş bürümektedir. (14 İbrahim/49,50) O zaman boyunlarında demir halkalar ve zincirler olduğu halde sürüklenecekler. Kaynar suda Sonra da ateşte yakılacaklardır. (40 Mümin/71,72) Onu yakalayın da (ellerini boynuna) bağlayın! Sonra alevli ateşe atın onu! Sonra da onu yetmiş arşın uzunluğunda bir zincir içinde oraya sokun! (69 Hakka/30-32) 1 Müttefekun Aleyh. 2 Müslim, 1/ Buhârî, Rikâk/8; Tirmizî, Cehennem/12.

12 12 Tevhid Risaleleri-2 Allah (Subhanehu ve Tealâ) cehennem ehlinin yiyeceği ve içeceği hususunda şöyle buyurmuştur: Şüphesiz zakkum ağacı günahkârların yemeğidir. O, karınlarda maden eriyiği gibi kaynar. Sıcak suyun kaynaması gibi... (44 Duhan/43-46) Rasulullah (sallallahu aleyhi ve sellem) zakkum hakkında şöyle buyurmuştur: Cehennemliklerin yiyeceği olan zakkumdan bir damla dünya yurduna damlatılmış olsaydı dünya halkının geçimini bozardı. Ya zakkumdan başka yiyeceği olmayanların (cehennem halkının) hali nasıl olur?" 4 Ateşte ebedî kalan ve bağırsaklarını parça parça edecek kaynar su içirilen kimselerin durumu gibi olur mu? (47 Muhammed/15) Ardından da (o inatçı zorbaya) cehennem vardır; kendisine irinli su içirilecektir! Onu yudumlamaya çalışacak fakat boğazından geçiremeyecek ve ona her yandan ölüm gelecek, oysa o ölecek değildir (ki azaptan kurtulsun). Bundan öte de şiddetli bir azap da vardır. (14 İbrahim/16,17) Cehennem ehlinin azabı daha fazla hissetmeleri için vücutları büyütülecektir. Bu hususta Rasulullah (sallallahu aleyhi ve sellem) şöyle buyurmuştur: (Kıyamet gününde) kâfirin iki omuzu arası, süratli bir süvari yürüyüşü ile üç günlük mesafedir. 5 Kâfirin bir dişinin büyüklüğü Uhud dağı kadar, cildinin kalınlığı ise üç günlük yol mesabesinde olacaktır. 6 4 Tirmizi, 2585; İbn Mâce, Müttefekun Aleyh. 6 Müslim, Ebu Hureyre'den.

13 Muhammed b. Abdulvehhab 13 Ayrıca Allah (Subhanehu ve Tealâ) kâfirlerin cehennemdeki pişmanlıklarını, haykırışlarını ve gözyaşları içerisindeki yakarışlarını şöyle haber vermektedir: O gün, zalim kimse (pişmanlıktan) ellerini ısırıp şöyle der: Keşke o rasullerle birlikte bir yol tutsaydım! (25 Furkan/27) Kişinin Allah'a karşı aşırı gitmemden dolayı bana yazıklar olsun! Gerçekten ben alay edenlerdendim diyeceği günden sakının! (39 Zümer/56) Elleri boyunlarına bağlı olarak onun (cehennemin) dar bir yerine atıldıkları zaman oracıkta yok oluvermeyi isterler. (25 Furkan/13) Onlar orada "Rabbimiz! Bizi çıkar, (önce) yaptığımızın yerine iyi işler yapalım!" diye feryat ederler. Size düşünecek kimsenin düşünebileceği kadar bir ömür vermedik mi? Size uyarıcı da gelmedi mi? Niçin inanmadınız? Şimdi tadın (azabı)! Zalimlerin yardımcısı yoktur. (35 Fatır/37) Cehennemlikler cehennemde azabın şiddetinden ölümü temenni edecekler. Fakat bu temennileri kesinlikle gerçekleşmeyecektir. Ey Malik! Rabbin bizim işimizi bitirsin! diye seslenirler. Malik de "Siz böyle kalacaksınız!" der. (43 Zuhruf/77) Ve işte kazananlar Cennetlikler Ne yana bakarsan bak, (yığınla) nimet ve ulu bir saltanat görürsün. Üzerlerinde yeşil ipekten ince ve kalın elbiseler vardır; gümüş bilezikler takınmışlardır. Rableri onlara tertemiz bir içki içirir. (76 İnsan/20,21) Onlara altın tepsiler ve kadehler dolaştırılır. Orada canlarının istediği, gözlerinin hoşlandığı her şey vardır. Ve siz, orada ebedî kalacaksınız. (43 Zuhruf/71)

14 14 Tevhid Risaleleri-2 Yanlarında güzel bakışlarını yalnız onlara tahsis etmiş, iri gözlü eşler vardır. Onlar, gün yüzü görmemiş yumurta gibi bembeyazdır. (37 Saffat/48,49) Oralarda gözlerini yalnız eşlerine çevirmiş güzeller vardır ki, bunlardan önce onlara ne insan ne de cin dokunmuştur. Öyleyken Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz? Sanki onlar yakut ve mercandırlar. (55 Rahman/56-58) Güzel davrananlara güzel karşılık ve bir de ziyade vardır. (10 Yunus/26) Ayette geçen ziyade ahirette Allah (Subhanehu ve Tealâ) nın vech-i kerimine nazar etme nimetidir. Rasulullah (sallallahu aleyhi ve sellem) şöyle buyurmuştur: Ümmetimden cennete ilk girecek zümre, ayın on dördündeki dolunay suretindedir. Onların ardından cennete girecek olanlar ise gökteki en parlak yıldızlar suretinde olacaktır. Bunlar büyük ve küçük abdest bozmayacaklar, sümkürmeyecekler ve tükürmeyeceklerdir. Tarakları altın, terleri misk, buhurdanlıkları öd ağacı ve zevceleri güzel gözlü hurilerdir. Onların hilkatleri da babaları Âdem gibi altmış arşın uzunluğunda olacaktır. 7 Rasulullah (sallallahu aleyhi ve sellem) cenneti şöyle tasvir etmiştir: Cennetin tuğlaları altın ve gümüştür. Harcı da kokulu misk... Cennetin çakılları inci ve yakuttan, toprağı ise zaferandır. Ona giren nimete mazhar olur, eziyet görmez, ebediyet kazanır, ölümle karşılaşmaz. Elbisesi eskimez, gençliği kaybolmaz. 8 Cennet hakkında Allah (Subhanehu ve Tealâ) da şöyle buyurmuştur: 7 Müttefekun Aleyh. Ebu Hureyre. 8 Mevmu uz Zevaid, 10/396. Bezzar ve Taberani de rivayet etmişlerdir.

15 Muhammed b. Abdulvehhab 15 Muttakilere vâad olunan cennetin durumu şöyledir: İçinde bozulmayan sudan ırmaklar, tadı değişmeyen sütten ırmaklar, içenlere lezzet veren şaraptan ırmaklar ve süzme baldan ırmaklar vardır. Orada meyvelerin her çeşidi onlarındır. Rablerinden de bağışlama vardır (47 Muhammed/15) Ebu Hureyre (radıyallahu anh) dan rivayet edildiğine göre Rasulullah (sallallahu aleyhi ve sellem) şöyle buyurdu: Allah (Subhanehu ve Tealâ) "Ben salih kullarım için hiçbir gözün görmediği, hiçbir kulağın duymadığı, hiçbir insanın hatır ve hayal edemediği nimetler hazırladım" buyurdu. 9 Ebu Hureyre (radıyallahu anh) bu hadisi naklettikten sonra İsterseniz şu ayeti okuyun dedi: Yaptıklarına karşılık olarak onlar için ne mutluluklar saklandığını hiç kimse bilemez. (32 Secde/17) Rasulullah (sallallahu aleyhi ve sellem) şöyle buyurmuştur: Musa (aleyhisselam) bir gün "Yarabbi! Cennetliklerin makam itibarı ile en aşağı derecesinde bulunan kimdir?" diye sorunca Allah (Subhanehu ve Tealâ) şöyle buyurdu: "Cennetlikler cennete konulduktan sonra gelecek bir adamdır ki ona Cennete gir! denilecek ama o: - Yarabbi nasıl gireyim! Herkes alacağını almış, yerine yerleşmiş, diyecek. Kendisine: - Dünya hükümdarlarından bir hükümdarın mülkü kadar mülkün olmasına razı değil misin? denilecek. O da: - Razı oldum Yarabbi! diyecek. Allah (Subhanehu ve Tealâ): - Bu kadarı ve onun bir misli daha, bir misli daha, bir misli daha, bir misli daha senindir, diyecek. O adam beşincisinde: - Razı oldum Yarabbi! diyecek. Bunun üzerine Allah (Subhanehu ve Tealâ): 9 Müslim, 2/530.

16 16 Tevhid Risaleleri-2 - Bunlar ve bunların on misli de senindir. Canının istediği ve gözünün beğendiği her şey de senindir, diyecek. 10 Cennet İçin Kollarını Sıvayanlar Nerede!? Ey kardeşim! Rabbimiz bizi cennete davet etmektedir: Rabbinizin bağışına ve takva sahipleri için hazırlanmış olup genişliği gökler ve yer kadar olan cennete koşun! (3 Ali İmran/133) Yine Rasulullah (sallallahu aleyhi ve sellem) Rabbimizin Hani nerede Cennet için kollarını sıvayanlar? buyurduğunu haber vermektedir. Evet, sevgili kardeşim! Bizim de bu durumda Lebbeyk ya Rabbi lebbeyk! İşte bizler cennet için kollarını sıvayanlarız dememiz gerekmektedir. Ancak burada çözülmesi gereken bir mesele ortaya çıkıyor. O da şudur: Acaba biz, bizi cennete ulaştıracak yolu biliyor muyuz? O yolu takip ediyor muyuz? Belki de okuyucularımızdan bazıları Zaten bugün Müslümanların bildiği ve üzerinde bulunduğu yol, cennete giden yol değil mi? diyebilir. Ey kardeşim! Şu an elinde bulunan bu kitap Müslümanların cennete giden yolda akidesinde, ahlakında, dünya ile ahireti irtibatlandırmasında uyması gereken önemli kuralları ve sakınması gereken tehlikeleri anlatmaktadır. Kitap içerisindeki risaleler daha önceden farklı kişiler tarafından tercüme edilmiş ve Müslümanların istifadesine sunulmuş olan tevhide dair çok önemli ve faydalı risalelerdir. Çevremizdeki dostlarımızın bu risaleleri bir araya toplayıp kitap haline getirmemiz yönündeki ısrarlarına daha fazla kayıtsız kalamadık ve bu çalışmaya başladık. Rabbimizden bu çalışmayı bereketlendirmesini ve ümmete faydalı bir çalışma kılmasını temenni 10 Müslim, 1/96.

17 Muhammed b. Abdulvehhab 17 ederim. Rabbim! Bizlere hakkı hak olarak göster ve bizleri hakka tâbi olmakla rızıklandır. Ve yine bizlere batılı da batıl olarak göster ve bizleri ondan sakınmakla rızıklandır. Allahım! Bize dünyada bir iyilik ve ahirette de bir iyilik ver! Ve bizi ateşin azabından koru (2 Bakara/201) Velhamdulillahi Rabbil Âlemin Abdullah Yıldırım KONYA

18

19 Muhammed b. Abdulvehhab ın Hayatı Muhammed b. Abdulvehhab b. Süleyman b. Ali b. Muhammed b. Raşit Temimi, 1703'te Riyad'ın kuzeyinde bulunan Uyeyne'de dünyaya geldi. Hanbelî mezhebindendir. Henüz on yaşına basmadan Kur'an ve Kur'an ilimlerini, tefsir ve hadis ilimlerini, ayrıca babasından da Hanbelî fıkhını öğrenmiş, bu arada daha çok Şeyhul İslam Ahmed b. Teymiyye ile İbn Kayyım'ın kitaplarını okuyup incelemiştir. Medine'ye giderek burada Şeyh Abdullah b. İbrahim'den ilim öğrenmiş, muhaddis Şeyh Muhammed Hayat Sündi ile tanışmıştır. Bu arada Basra, Tebriz ve Şam gibi yerleri ziyaret ederek buraların önde gelen ilim adamlarından ilim öğrenmiştir. Ancak geçim sıkıntısı nedeniyle "Ahsa" denilen yere tekrar dönüp Şeyh Abdullah b. Abdullatif'in yanında kalmıştır. Bu zat Şafii mezhebinden bir âlimdi. Daha sonra da Necid köylerinden Hureymila'ya giderek burada bulunan babası Şeyh Abdulvehhab'a katılmış, ilminin artmasına vesile olan babasına yardımcı olarak burada kalmıştır. Muhammed b. Abdulvehhab gittiği yerlerdeki insanların, dinin asıl prensiplerine dönmeleri için uğraştı, bidatlerle hiç durmaksızın mücadele etti. Velilerin takdis edilmesini, onların Allah ile kul arasında vasıtalar tayin edilmesini tenkid etti. Bu arada, türbelerin, mukaddes tanınan mezarların yıkılmasını, bunlara meydan verilmemesini istedi. Bu uğurda birçok sıkıntılara maruz kaldı. Fakat sonunda yüce Allah dalalet ehline karşı onu üstün çıkardı, başarıya ulaştırdı. Böylece ıslah ve yenileme hareketini yayarak gerçek anlamda ıslahatçı ve müceddit sıfatını almaya hak kazandı. Muhammed b. Abdulvehhab, M yılı Zilkade ayında Rabbine kavuştu. Allah ona rahmet eylesin (Amin)

20

21 ALLAH'IN KULLARI ÜZERİNDEKİ, KULLARIN DA ALLAH ÜZERİNDEKİ HAKLARI Müellif Süleyman b. Abdullah

22

23 İnsanın Yaratılış Gayesi Allah (Subhanehu ve Teala) buyuruyor ki: و م ا خ ل ق ت ال ج ن و ا ل ن س إال ل ا ع ب د ون Ben, cinleri ve insanları ancak Bana ibadet etsinler diye yarattım. (51 Zâriyat/56) İbadet; Allah (Subhanehu ve Teala) nın rasulleri vasıtasıyla emrettiği şeylere bağlanmak suretiyle Allah a itaatte bulunmaktır. İbadet, zahir ve batın anlamda Allah'ın sevdiği ve razı olduğu bütün söz ve amelleri kapsayan genel bir kavramdır. Namaz, zekat, oruç, hac, dua, sadaka, havf (korku), recâ (ümit etme), tevekkül, sığınma, haşyet duyma, yardım dileme, kurban ve adak, Allah (Subhanehu ve Tealâ) nın yerine getirilmesini emrettiği ibadetlerdir ve bu ibadetler, sadece ve sadece Allah (Subhanehu ve Tealâ) ya yapılmalıdır. İmam Kurtubi şöyle demiştir: Asıl manasıyla ibadet, boyun eğme ve yönelme demektir. Şeriatin yükümlülük çağına gelenleri sorumlu tuttuğu görevlerin tümüne ibadet denilir. Allah (Subhanehu ve Teala) cinleri ve insanları sadece kendisine kulluk (ibadet) etsinler diye yaratmıştır, onların yaratılmalarındaki hikmet budur. İbni Kesir (rahimehullah) der ki: Allah (Subhanehu ve Teala) ya ibadet etmek; emrettiği amelleri yapmak, sakıncalı ve yasaklanmış olan amellerden de uzak durmak suretiyle Allah (Subhanehu ve Teala) ya itaat etmek

24 24 Tevhid Risaleleri-2 demektir. İşte bu, İslam dininin hakikatidir. Allah (Subhanehu ve Teala) tüm mahlukatı yalnızca kendisine kulluk etmeleri için yaratmıştır. Kim Allah a itaat ederse mükâfatını eksiksiz olarak Allah tan alır. Kim de Allah a karşı gelirse Allah kendisini en ağır şekilde cezalandırır. Allah (Subhanehu ve Teala) hiçbir şeye muhtaç değildir. Fakat O nun dışındakilerin hepsi, her halükarda O na muhtaçtır. Çünkü Allah (Subhanehu ve Teala) onları yaratan ve rızık verendir. Ali (radıyallahu anh) Ben cinleri ve insanları ancak bana ibadet etsinler diye yarattım. (51 Zariyat/56) ayetiyle ilgili olarak şöyle demiştir: Onları, yalnızca bana ibadet etmeyi emretmek ve bana ibadet etmeye davet etmek için yarattım. Mücahid (rahimehullah) şöyle demiştir: Onları, yalnızca kendilerine emretmek ve yasaklamak için yarattım. Nitekim İnsan başıboş bırakılacağını mı zanneder? (75 Kıyamet/36) ayeti de bu hakikate delalet etmektedir. İmam Şafii (rahimehullah) şöyle demiştir: O emrolunmaz ve sakındırılmaz. Nitekim Kuran ın birçok ayetinde "Rabbinize ibadet edin!" veya "Rabbinizden korkun!" buyrulmuştur. Böylece Allah (Subhanehu ve Teala) kullara, ne için yaratılmışlarsa onu emretmiş ve rasullerini bu vazife ile göndermiştir. İşte ayette bu durum, apaçık ve kesin bir şekilde beyan edilmiştir. Bu ayet Biz hiçbir rasulü Allah'ın izniyle kendisine itaat olunmasından başka bir gaye ile göndermedik. (4 Nisa/64) ayetine benzer. Hâlbuki elçilere bazen itaat edildi bazen de düşmanlık edildi. Aynı şekilde Allah (Subhanehu ve Teala) kullarını sadece kendisine ibadet etsinler diye yarattı ancak insanlar bunu bazı durumlarda ibadet ederiz, bazen de ibadet etmeyiz veya başkalarına da ibadet ederiz biçiminde algıladı. Subhanallah!... Her

25 Muhammed b. Abdulvehhab 25 türlü noksan sıfattan münezzeh olan Allah (Subhanehu ve Teala) evveldir ve her şeyi yaratandır. Allah Kullarına Neyi Emretmiştir? Enes b. Malik (radıyallahu anh) dan rivayet edildiğine göre Rasulullah (sallallahu aleyhi ve sellem) şöyle buyurmuştur: Allah (Subhanehu ve Teala) Cehennem ehlinden azabı en hafif olan kişiye "Eğer dünya ve dünyanın içindekilerle bir o kadarı daha senin olsaydı bu azaptan kurtulmak için onları feda eder miydin?" diye sorar. Adam "Evet" deyince Allah (Subhanehu ve Teala) şöyle buyurur: - Sen daha Âdem in sulbünde iken bundan çok daha hafif olanını; Bana hiçbir şeyi şirk koşmamanı emrettim de sen bundan kaçınıp Bana şirk koştun 11 Hadiste bahsedilen bu kimse Allah (Subhanehu ve Teala) nın kendisinden istediği şeyi terk ederek O'na şirk koşmuştur. Oysa Allah (Subhanehu ve Teala) kendisinden sadece şirk koşmayarak tevhid üzere olmasını istemişti. Rasullerin Gönderiliş Gayesi Allah (Subhanehu ve Teala) buyuruyor ki: و ل ق د ب ع ي ن ا ف ي ث ل أ م ة ر س والا أ ن اع ب د وا الل ه و اج ت ن ب وا الط اغ و ت Andolsun ki biz "Allah'a kulluk edin ve Tağuttan sakının" diye (emretmeleri için) her ümmete bir rasul gönderdik. (16 Nahl/36) Ayette geçen "tağut" kelimesi haddi aşmak manasına gelen "tuğyan" kökünden türetilmiştir. 11 Buhari, Rikak/49; Müslim, Münafikun/52; İmam Ahmed, 3/127, 129, 218.

26 26 Tevhid Risaleleri-2 Ömer b. Hattab (radıyallahu anh) "Tağut, şeytandır" demiştir. Cabir (radıyallahu anh) da "Tağut, Şeytanın kendilerine inip telkinde bulunduğu kâhinlerdir" demiştir. İmam Malik (rahimehullah) tağutu Allah (Subhanehu ve Teala) dan başka kendisine kulluk edilen her şey tağuttur şeklinde tanımlamıştır. En iyi ve en kapsamlı tanımı ise Allame İbni Kayyım (rahimehullah) yapmıştır: Tağut, kulun kendisi vasıtasıyla haddi aştığı her mabud, uyulan her sistem ve itaat olunan her şeydir. Her kavmin tağutu Allah ve Rasulünden başka kendisine muhakeme olunan, Allah (Subhanehu ve Teala) nın dışında kendisine ibadet edilip körü körüne tabi olunan, insanları Allah (Subhanehu ve Teala) nın kanunlarından başka kanunlara çağıran ve Allah (Subhanehu ve Teala) nın kendisine itaat edilmesini yasakladığı kişi ve kuruluşlardır. İşte bunlar insanları peşinden sürükleyen tağutlardır. Tağut kapsamında olan şeyler konusunda dikkatle düşünülürse bugün halkın büyük çoğunluğunun Allah ve Rasulüne itaatten yüz çevirip tağutlara itaat ettikleri ve onlara kulluk ettikleri görülür. Tağut; Allah (Subhanehu ve Tealâ) dan başka ibadet edilenlerin, sapıklıkta öncü olanların, batıla çağıran ve onu iyi gösterenlerin hepsidir. Allah (Subhanehu ve Tealâ) ve Rasulüne zıd olan hükümlerle insanlar arasında hüküm verenler, kahin ve sihirbazlar, sapık ve yalan hikayeler uydurarak insanları mezarlara ibadet etmeye çağıran mezar bekçileri, hizmetçileri ve koruyucuları aynı şekilde birer tağuttur. Bu tağutların aslı ve en büyüğü ise şeytandır. Andolsun ki biz her ümmete "Yalnız Allah'a ibadet edin ve tağuttan sakının" diye tebliğ etmesi için bir rasul gönderdik. (16 Nahl/36)

27 Muhammed b. Abdulvehhab 27 Ayette Allah (Subhanehu ve Teala) her topluma bir rasul gönderdiğini ve onlara bir olan Allah a kulluk etmelerini, başka varlıklara kulluk etmekten uzak durup onları terk etmeyi emrettiğini haber vermektedir. ال إ ث ر اه ف ي الد ين ق د ت ب ا ن الر ش د م ن ال غ ي ف م ن ي ك ف ر ب الط اغ وت و ي ؤ م ن ب الل ه ف ق د اس ت م س ك ب ال ع ر و ة ال و ث ق ى ال ان ف ص ام ل ه ا و الل ه س م اع ع ل ام Dinde zorlama yoktur. Çünkü doğruluk, sapıklıktan ayırt edilmiştir. Artık her kim tâğutu inkâr edip Allah'a iman ederse sağlam bir kulpa yapışmıştır ki, o hiçbir zaman kopmaz. Allah, her şeyi işitir ve bilir. (2 Bakara/256) İşte "La ilahe illallah" kelimesinin manası budur. "Urvetü'l Vuska" yani sağlam kulptan kasıt da budur. Bütün rasuller insanları yalnızca Allah a ibadet etmeye çağırmış, Allah tan başkasına kulluk etmekten ise sakındırmıştır. Allah (Subhanehu ve Teala) Ademoğulları arasında şirkin ilk defa baş gösterdiği Nuh (aleyhisselam) ın kavminden, son rasul Muhammed (sallallahu aleyhi ve sellem) e kadar her dönemde, yeryüzüne nebi ve rasuller göndermiştir. Onların davetini doğu ve batıda insan ve cin herkes duymuş, hepsi de Rabbimizin buyurduğu şu gerçeğe şahit olmuşlardır: Senden önce hiçbir rasul göndermedik ki ona "Benden başka ibadete layık ilah yoktur. O halde bana kulluk edin" diye vahyetmiş olmayalım. (21 Enbiya/25) Allah ın Dilemesi Ne Demektir? Allah (Subhanehu ve Teala) insanları kendisine kulluğa ve tağuttan kaçınmaya davet ederken insanların çıkıp da Allah dilemiş olsaydı biz O ndan başkasına ibadet etmezdik demeleri asla caiz değildir. Zira burada Allah (Subhanehu ve Teala) nın dilemesi, olumsuz anlamda ele alınmış ve yanlış yorumlanmış olur. Çünkü dileme bir bakıma şirkin ve küfrün gerekçesi kabul

28 28 Tevhid Risaleleri-2 edilmiştir. Oysa ki Allah (Subhanehu ve Teala) rasullerin diliyle tüm insanları şirkten sakındırmıştır. Kevni anlamdaki dilemeye gelince; Onların bu konuda ellerinde herhangi bir delil yoktur. Allah (Subhanehu ve Teala) Cehennemi ve cehennemlikleri yaratmış fakat kulları için küfre rıza göstermemiştir. Bu konuda apaçık deliller vardır. Ayrıca Allah (Subhanehu ve Teala) rasullerin gönderilmesinden sonra onların dünyada cezalandırılmalarına ilişkin olarak şöyle buyurmuştur: Allah içlerinden kimini doğru yola eriştirdi, kimine de sapıklık hak oldu. Yeryüzünde gezin de yalanlayanların sonlarının nasıl olduğunu görün! (16 Nahl/36) Ayeti iyi düşünmek gerekir! Bu ayet gösteriyor ki rasullerin gönderilmesindeki hikmet; ümmetleri sadece Allah (Subhanehu ve Teala) ya ibadete davet etmek, Allah'tan başkasına kulluk etmekten sakındırmaktır. İşte tüm nebi ve rasullerin tebliğ ettikleri din budur. Şeriatleri farklı olsa da hepsinin getirdiği din birdir. Zira Allah (Subhanehu ve Teala) "Her birinize bir şeriat ve yol verdik" (5 Maide/48) buyurmuştur. Sadece Tasdik Etmek Yetmez! Salih Amel İşlemek de Gerekir Hiç şüphesiz kalp ile tasdik etmenin yanında azalarla amel etmek de gerekir. Allah (Subhanehu ve Teala) şöyle buyurmuştur: Rabbin yalnız kendisine ibadet etmenizi, ana babaya güzellikle muamelede bulunmanızı emretti. Eğer ikisinden biri veya her ikisi, senin yanında ihtiyarlayacak olurlarsa onlara karşı "öf" bile deme! Onları asla azarlama! İkisine de hep tatlı söz söyle... (17 İsra/23) Ayette geçen ve bizim emretti şeklinde tercüme ettiğimiz "kadâ" kelimesi Mücahid (rahimehullah) a göre "vasiyet etti",

29 Muhammed b. Abdulvehhab 29 İbni Abbas (radıyallahu anhuma) ya göre ise "emretti" manasına gelmektedir. Lailaheillallah kelimesi "Yalnızca Allah'a ibadet edin! O'ndan başkasına kullukta bulunmayın" manasına da gelir. Tevhid; yalnızca red ve inkârdan oluşmuş değildir. Aynı zamanda kabul şartının da yerine getirilmesi lazımdır. Hiç şüphesiz red olmaksızın kabul, tek başına geçerli değildir. Çünkü tevhid, hem reddi hem de kabulü içermektedir. İşte gerçek anlamda tevhid budur. Yalnızca Allah a İbadet Etmek Allah'a ibadet edin! O'na hiçbir şeyi ortak koşmayın! Anababaya, yakınlara, yetimlere, düşkünlere, yakın komşuya, uzak komşuya, yanınızdaki arkadaşa, yolcuya ve elinizin altında bulunan kimselere iyilik edin! Hiç şüphesiz Allah, kendisini beğenip övünenleri sevmez. (4 Nisa/36) İbni Kesir (rahimehullah) der ki: Allah (Subhanehu ve Teala) bu ayette kullarına, yalnızca kendisine ibadet etmeyi emretmiştir. Çünkü yaratan, rızık veren, bütün yarattıklarına her bakımdan üstün olan sadece O dur. Dolayısıyla kulların görevi de tevhide sarılıp Allah (Subhanehu ve Teala) nın yaratıklarından hiç birini O'na ortak koşmamaktır. Bu ayet kulların yaratılış gayesini açıklıyor ki; bu da yalnızca Allah'a kullukta bulunmaktır. Dikkat edilirse Allah (Subhanehu ve Teala) farz kıldığı ibadetleri yasakladığı şirkle beraber zikretmiştir. Bu ayet bize ibadetin sahih olabilmesi ve Allah katında kabul edilebilmesi için kesinlikle şirkten arınmış olması gerektiğini göstermektedir. Çünkü bu olmadan ibadet sahih olamaz. Nitekim Allah (Subhanehu ve Teala) şöyle buyurmuştur: Eğer şirk koşsalardı, yaptıkları tüm ameller boşa giderdi. (6 Enam/88)

30 30 Tevhid Risaleleri-2 And olsun ki sana da senden önceki rasullere de şu vahyolunmuştur: And olsun eğer Allah'a ortak koşarsan kesinlikle amellerin boşa gider ve kaybedenlerden olursun. Hayır, yalnız Allah'a kulluk et ve şükredenlerden ol! (39 Zümer/65,66) Ayette kendisi için amel edilenin amel edenden önce zikredilmesi özellik (hasr) ifade eder. Bu durumda ayetin manası şöyle olur: Bilakis Allah'a kulluk et! O'ndan başkasına değil... Nitekim Ancak Sana ibadet eder ve ancak Senden yardım bekleriz. (1 Fatiha/5) ayetinde de bu gerçek vurgulanmıştır. Allah (Subhanehu ve Teala) tevhid gerçeğini bizlere şu ayetle bildirmiştir: Biz bu Kitab'ı sana hak ile indirdik. Öyleyse sen de dini yalnız Allah'a halis kılarak O'na kulluk et! (39 Zümer/2) Din; kulluğun kendisi ve yasak kılınanlardan uzak durmaktır. Nitekim Allame İbni Kayyım (rahimehullah) şöyle demiştir: Emir ve yasaklar Allah (Subhanehu ve Teala) nın dinidir. O'nun ceza ve mükâfatı da ikinci âlemdedir. Daha önceden de anlatıldığı gibi bunun temeli ibadette tevhiddir. Sakın bu noktada gafil avlanmayasın!" Geçmişteki ve Günümüzdeki Cahiliye Arasındaki Farklar İbni Mes ud (radıyallahu anh) şöyle demiştir: Üzerinde Rasulullah (sallallahu aleyhi ve sellem) in mührü bulunan vasiyetini görmek isteyenler şu ayetleri okusun: De ki: "Gelin size Rabbinizin neleri haram kıldığını söyleyeyim. O'na hiçbir şeyi ortak koşmayın, ana-babaya iyilik edin, rızık endişesiyle çocuklarınızı öldürmeyin (sizin ve onların rızkını veren Biziz). Gizli ve açık kötülüklere yaklaşmayın ve

ŞİRK VE ÇEŞİTLERİ EBU SEYF

ŞİRK VE ÇEŞİTLERİ EBU SEYF ŞİRK VE ÇEŞİTLERİ EBU SEYF Hamd Allah subhanehu ve tealayadır. Salat ve selam ise O nun Rasulünedir. Bundan sonra: Allah sana hidayet etsin. Bil ki şirk koşmak günahların en büyüğüdür ve bütün amelleri

Detaylı

HÜCCETİN İKAMESİ VE ANLAŞILMASI

HÜCCETİN İKAMESİ VE ANLAŞILMASI HÜCCETİN İKAMESİ VE ANLAŞILMASI ŞEYH MUHAMMED NASIRUDDİN EL-ELBANİ 1 KİTAB VE SÜNNETE DAVET YAYINLARI 1435 HÜCCETİN İKAMESİ VE ANLAŞILMASI ŞEYH MUHAMMED NASIRUDDİN EL-ELBANİ irtibat kitabvesunnet@gmail.com

Detaylı

1 İslam ne demektir? Hazreti Peygamberimiz in (sallallahu aleyhi ve sellem) getirdiği din olup bunu kabul etmek, Allah a ve resulüne itaat etmektir.

1 İslam ne demektir? Hazreti Peygamberimiz in (sallallahu aleyhi ve sellem) getirdiği din olup bunu kabul etmek, Allah a ve resulüne itaat etmektir. İBADET 1 İslam ne demektir? Hazreti Peygamberimiz in (sallallahu aleyhi ve sellem) getirdiği din olup bunu kabul etmek, Allah a ve resulüne itaat etmektir. 2 İslam ın şartı kaçtır? İslam ın şartı beştir.

Detaylı

1. İnanç, 2. İbadet, 3. Ahlak, 4. Kıssalar

1. İnanç, 2. İbadet, 3. Ahlak, 4. Kıssalar 1. İnanç, 2. İbadet, 3. Ahlak, 4. Kıssalar İÇİNDEKİLER KUR AN NEDİR? KUR AN-IN AMACI? İNANÇ NEDİR İBADET NEDİR AHLAK NEDİR KISSALAR AYETLER KUR AN NEDİR? Kur an-ı Hakîm, alemlerin Rabbi olan Allah ın kelamıdır.

Detaylı

Buyruldu ki; Aklın kemali Allah u Teâlâ nın rızasına tabi olmak ve gazabından sakınmakladır.

Buyruldu ki; Aklın kemali Allah u Teâlâ nın rızasına tabi olmak ve gazabından sakınmakladır. BÜYÜKLERİN HİKMETLİDEN SÖZLERİ Buyruldu ki; Aklın kemali Allah u Teâlâ nın rızasına tabi olmak ve gazabından sakınmakladır. Buyruldu ki; Faziletli kimseler için (hiçbir yer) gurbet sayılmaz. Cahilin ise

Detaylı

+ Eğer size yasaklanan (günah)ların büyüklerinden kaçınırsanız, sizin küçük günahlarınızı örteriz ve sizi güzel bir yere koyarız.(4.

+ Eğer size yasaklanan (günah)ların büyüklerinden kaçınırsanız, sizin küçük günahlarınızı örteriz ve sizi güzel bir yere koyarız.(4. KUR AN VE HADİSLERE GÖRE BÜYÜK GÜNAHLAR Yüce Rabbimiz Kur an-ı Kerimde şöyle buyuruyor: + Eğer size yasaklanan (günah)ların büyüklerinden kaçınırsanız, sizin küçük günahlarınızı örteriz ve sizi güzel bir

Detaylı

NEDEN BU TOPLUM ASLİ KAFİR? EBU SEYF

NEDEN BU TOPLUM ASLİ KAFİR? EBU SEYF NEDEN BU TOPLUM ASLİ KAFİR? EBU SEYF GİRİŞ Hamd Allah subhanehu ve tealayadır. Salat ve selam ise O nun Rasulü nedir. Bundan sonra: Ben içinde yaşadığım günümüz toplumuna asli kafir deyince bu ister istemez

Detaylı

5 Kimin ümmetisin? Hazreti Muhammed Mustafa nın (sallallahu aleyhi ve sellem) ümmetiyim. 6 Müslüman mısın? Elhamdülillah, Müslümanım.

5 Kimin ümmetisin? Hazreti Muhammed Mustafa nın (sallallahu aleyhi ve sellem) ümmetiyim. 6 Müslüman mısın? Elhamdülillah, Müslümanım. TEMEL DİNİ BİLGİLER 1 Rabbin kim? Rabbim Allah. 2 Dinin ne? Dinim İslam. 3 Kitabın ne? Kitabım Kur ân-ı Kerim. 4 Kimin kulusun? Allah ın kuluyum. 5 Kimin ümmetisin? Hazreti Muhammed Mustafa nın (sallallahu

Detaylı

LİVATA HADDİ (EŞCİNSELLİĞİN/HOMOSEKSÜELLİĞİN CEZASI)

LİVATA HADDİ (EŞCİNSELLİĞİN/HOMOSEKSÜELLİĞİN CEZASI) Livata Haddi 71 LİVATA HADDİ (EŞCİNSELLİĞİN/HOMOSEKSÜELLİĞİN CEZASI) Livatanın cezası zina cezasından farklıdır. Her ikisinin vakıası birbirinden ayrıdır, birbirinden daha farklı durumları vardır. Livata,

Detaylı

3. Farz Dışında Yaptığı İbadetler

3. Farz Dışında Yaptığı İbadetler 3. ÜNİTE: EN GÜZEL ÖRNEK HZ. MUHAMMED İN İBADETLERİ 3. Farz Dışında Yaptığı İbadetler KAZANIMLARIMIZ O Bu ünitenin sonunda öğrenciler Hz. Muhammed'in: O 1. Öncelikle bir kul olarak davrandığını kavrar.

Detaylı

Orucun tutulacağı günler olduğu gibi tutulmayacağı günlerde vardır. Resûlüllah sav bizzat bunu yasak etmiştir.

Orucun tutulacağı günler olduğu gibi tutulmayacağı günlerde vardır. Resûlüllah sav bizzat bunu yasak etmiştir. Hastalık ve Yolculukta: Eğer bir insan hasta ise ve yolcu ise onun için oruç tutmak Kur an-ı Kerim de yasaktır. Bazı insanlar ben hastayım ama oruç tutabilirim diyor veya yolcuyum ama tutabilirim diyor.

Detaylı

Dua ve Sûre Kitapçığı

Dua ve Sûre Kitapçığı Dua ve Sûre Kitapçığı Hazırlayan: Melike MÜFTÜOĞLU instagram.com/oyunveetlinliklerledinogretimi SÜBHANEKE DUASI Allah ım! Sen eksik sıfatlardan pak ve uzaksın. Seni daima böyle tenzih eder ve överim. Senin

Detaylı

EHL-İ SÜNNET'İN ÜSTÜNLÜĞÜ.

EHL-İ SÜNNET'İN ÜSTÜNLÜĞÜ. EHL-İ SÜNNET'İN ÜSTÜNLÜĞÜ www.almuwahhid.com 1 Müellif: Şeyhu'l-İslam İbni Teymiyye (661/728) Eser: Mecmua el-feteva, cilt 4 بسم هللا الرحمن الرحيم Selefin, kendilerinden sonra gelenlerden daha alim, daha

Detaylı

ISLAM Kim, Îslâm'dan başka bir din ararsa, bilsin ki kendisinden (böyle bir din) asla kabul edilmeyecek ve o, ahirette ziyan edenlerden olacaktır.

ISLAM Kim, Îslâm'dan başka bir din ararsa, bilsin ki kendisinden (böyle bir din) asla kabul edilmeyecek ve o, ahirette ziyan edenlerden olacaktır. ISLAM Kim, Îslâm'dan başka bir din ararsa, bilsin ki kendisinden (böyle bir din) asla kabul edilmeyecek ve o, ahirette ziyan edenlerden olacaktır. (Al-i Imran suresi, 85) Icindekiler - Bu dine neden Islam

Detaylı

KADINA ARKADAN YANAŞMANIN HÜKMÜ

KADINA ARKADAN YANAŞMANIN HÜKMÜ 76 KADINA ARKADAN YANAŞMANIN HÜKMÜ Kadına dübüründen yanaşmak haramdır. Dolayısıyla erkeğin kadına dübüründen yanaşması haram olup bazı imamlar bunu zina olarak değerlendirmişlerdir. Her ne kadar livata

Detaylı

Allah Kuran-ı Kerim'de bildirmiştir ki, O kadın ve erkeği eşit varlıklar olarak yaratmıştır.

Allah Kuran-ı Kerim'de bildirmiştir ki, O kadın ve erkeği eşit varlıklar olarak yaratmıştır. İslam a göre kadınlar erkeklerden daha değersiz kabul edilmez. Kadınlar ve erkekler benzer haklara sahiptirler ve doğrusu bazı hususlarda kadınlar, erkeklerin sahip olmadığı bazı belirli ayrıcalıklara

Detaylı

KUR'ANDAN DUALAR. "Ey Rabbimiz, Bize dünyada bir iyilik, ahrette bir iyilik ver. Bizi ateş azabından koru." ( Bakara- 201 )

KUR'ANDAN DUALAR. Ey Rabbimiz, Bize dünyada bir iyilik, ahrette bir iyilik ver. Bizi ateş azabından koru. ( Bakara- 201 ) KUR'ANDAN DUALAR "Ey Rabbimiz Bizi sana teslim olanlardan kıl, neslimizden de sana teslim olan bir ümmet çıkar, bize ibadet yerlerimizi göster, tövbemizi kabul et zira tövbeleri kabul eden, çok merhametli

Detaylı

DOMUZ ETİNİN HARAM KILINMASININ HİKMETİ

DOMUZ ETİNİN HARAM KILINMASININ HİKMETİ DOMUZ ETİNİN HARAM KILINMASININ HİKMETİ حكمة ريم م ا ير ] تر [ Türkçe Turkish Muhammed Salih el-muneccid Terceme : Muhammed Şahin Tetkik : Ümmü Nebil 2009-1430 1 حكمة ريم م ا ير» باللغة ال ية «مد صالح

Detaylı

ALLAH TEÂLÂ'NIN ARŞA İSTİVÂ ETMESİ

ALLAH TEÂLÂ'NIN ARŞA İSTİVÂ ETMESİ ALLAH TEÂLÂ'NIN ARŞA İSTİVÂ ETMESİ استواء االله عرشه ] تر [ Türkçe Turkish Abdurrahman el-berrâk Terceme : Muhammed Şahin Tetkik : Ali Rıza Şahin 00-43 استواء االله عرشه» باللغة ال ية «عبد الر ن ال اك

Detaylı

Resulullah ın Hz. Ali ye Vasiyyeti

Resulullah ın Hz. Ali ye Vasiyyeti Resulullah ın Hz. Ali ye Vasiyyeti Hz. Ali (kv) bildiriyor: Resulullah (sav) bir gün beni huzuruna çağırdı: "Ya Ali! Senin bana yakınlığın, Harun Peygamberin Musa Aleyhisselama olan yakınlığı gibidir.

Detaylı

TAKVA AYI RAMAZAN TAKVA AYI RAMAZAN. Rahman ve Rahim Allah ın Adıyla

TAKVA AYI RAMAZAN TAKVA AYI RAMAZAN. Rahman ve Rahim Allah ın Adıyla TAKVA AYI RAMAZAN TAKVA AYI RAMAZAN Rahman ve Rahim Allah ın Adıyla (Farz kılınan oruç) sayılı günlerdir. Sizden kim, (o günlerde) hasta veya seferde ise o, (tutamadığı) günler sayısınca başka günlerde

Detaylı

Orucun hükmü ve hikmeti nedir? ما حكم الصيام وحكمته. Abdurrahman b. Nâsır es-sa'dî

Orucun hükmü ve hikmeti nedir? ما حكم الصيام وحكمته. Abdurrahman b. Nâsır es-sa'dî Orucun hükmü ve hikmeti nedir? ما حكم الصيام وحكمته ] تر [ Türkçe Turkish Abdurrahman b. Nâsır es-sa'dî Terceme : Muhammed Şahin Tetkik : Ali Rıza Şahin 2010-1431 1 ما حكم الصيام وحكمته» باللغة ال ية «عبد

Detaylı

PEYGAMBERLERE ÎMÂNIN HAKİKATİ. Hâfız el-hakemî

PEYGAMBERLERE ÎMÂNIN HAKİKATİ. Hâfız el-hakemî PEYGAMBERLERE ÎMÂNIN HAKİKATİ حقيقة الا يمان بالانبياء والمرسلين ] اللغة التركية [ ] Turkish [ Language Hâfız el-hakemî حافظ الحكمي رحمه االله Terceme edenler : Muhammed Şahin ترجمه: محمد بن مسلم شاهين

Detaylı

EY İMAN EDENLER! Allah ın emrine uygun yaşayın

EY İMAN EDENLER! Allah ın emrine uygun yaşayın EY İMAN EDENLER! Allah ın emrine uygun yaşayın Ey iman edenler! Allah'ın emrine uygun yaşayın, O'na (yakın olmaya) vesile/imkan arayın. O'nun yolunda (malınızla, canınızla) cihad edin ki kurtuluşa eresiniz.

Detaylı

MEKKE-İ MÜKERREME MEKKE-İ MÜKERREME'NİN BİR KÜFÜR BELDESİ OLUP OLMADIĞI HAKKINDA. Müellif: Şeyh Hamad İbni Atik en-necdi (H1227-H1301)

MEKKE-İ MÜKERREME MEKKE-İ MÜKERREME'NİN BİR KÜFÜR BELDESİ OLUP OLMADIĞI HAKKINDA. Müellif: Şeyh Hamad İbni Atik en-necdi (H1227-H1301) MEKKE-İ MÜKERREME'NİN BİR KÜFÜR BELDESİ OLUP OLMADIĞI HAKKINDA Müellif: Şeyh Hamad İbni Atik en-necdi (H1227-H1301) Mecmuatü'r-Resail ve'l-mesaili'n-necdiyye, 1/742-746 www.almuwahhid.com 2 بسم هللا الرحمن

Detaylı

Allah a Allah (ilah,en mükemmel, en üstün,en yüce varlık) olduğu için ibadet etmek

Allah a Allah (ilah,en mükemmel, en üstün,en yüce varlık) olduğu için ibadet etmek 1.VE EN YÜCESİ: Allah a Allah (ilah,en mükemmel, en üstün,en yüce varlık) olduğu için ibadet etmek 2.SEVİYE: Allah ın rızasını ve sevgisi kazanmak için 3.SEVİYE: Allah ın verdiği nimetlere(yaşam-akıl-yiyecekler

Detaylı

ON EMİR الوصايا لعرش

ON EMİR الوصايا لعرش ON EMİR الوصايا لعرش ] ريك - Turkish [ Türkçe - şeyh Muhammed Salih el-muneccid الشيخ د صالح الجد Terceme: IslamQa koordinasyon: Sitesi Islamhouse رجة: وقع الا سلا سو ال وجواب تسيق: وقع IslamHouse.com

Detaylı

Gizlemek. أ Helak etmek, yok etmek أ. Affetmek. Açıklamak. ا ر اد Sahip olmak, malik olmak. Đstemek,irade etmek. Seçme Metnler 25

Gizlemek. أ Helak etmek, yok etmek أ. Affetmek. Açıklamak. ا ر اد Sahip olmak, malik olmak. Đstemek,irade etmek. Seçme Metnler 25 136. Ey iman edenler, Allah'a, elçisine, elçisine indirdiği kitaba ve bundan önce indirdiği kitaba iman edin. Kim Allah'ı, meleklerini, kitaplarını, elçilerini ve ahiret gününü inkar ederse, uzak bir sapıklıkla

Detaylı

"Deki: Eğer Allah'ı seviyorsanız bana tabi olun. Ki Allah'da sizi sevsin." (Âli İmran, 31)

Deki: Eğer Allah'ı seviyorsanız bana tabi olun. Ki Allah'da sizi sevsin. (Âli İmran, 31) "Deki: Eğer Allah'ı seviyorsanız bana tabi olun. Ki Allah'da sizi sevsin." (Âli İmran, 31) İslâm dünyasında bazı uydurma sözler olması gerçeğinden hareketle ve bu gerçeğin istismarıyla birlikte bir hadis

Detaylı

Mekke-i Mükerreme'nin bir Küfür Beldesi Olup Olmadığı Hususunda Bir Münazara

Mekke-i Mükerreme'nin bir Küfür Beldesi Olup Olmadığı Hususunda Bir Münazara Mekke-i Mükerreme'nin bir Küfür Beldesi Olup Olmadığı Hususunda Bir Münazara Şeyh Hamad İbni Atik en-necdi (1227H-1301H) Mecmuat'ur Resail ve'l Mesail'in Necdiyye, 1/742-746 www.at-tawhid.org 1 بسم هللا

Detaylı

Birden fazla umre yapmanın hükmü ve iki umre arasındaki süre ne kadar olmalıdır? Muhammed Salih el-muneccid

Birden fazla umre yapmanın hükmü ve iki umre arasındaki süre ne kadar olmalıdır? Muhammed Salih el-muneccid Birden fazla umre yapmanın hükmü ve iki umre arasındaki süre ne kadar olmalıdır? حكم تكر لعمر م يكو بينهما ] تريك Turkish [ Türkçe Muhammed Salih el-muneccid Terceme : Muhammed Şahin Tetkik : Ali Rıza

Detaylı

Zira Allah a yakınlaşmak amacıyla yapılan,allah rızası için olan her şey bir yakınlık sebebidir.

Zira Allah a yakınlaşmak amacıyla yapılan,allah rızası için olan her şey bir yakınlık sebebidir. KUR AN-I KERİM-DE YAKLAŞIN VE YAKLAŞMAYIN İFADELERİ YAKLAŞIN : Allah a yakınlaşma yolları içerisinde binlercesinden biri olan yardımlaşma ile Allaha yaklaşanların;allah a ve ahiret gününe inanmaları halinde

Detaylı

OKUNMAMIŞ ÜÇ MESAJINIZ VAR

OKUNMAMIŞ ÜÇ MESAJINIZ VAR RABBİMİZDEN ÇAĞRI Ey iman edenler! Allah'ın emrine uygun yaşayın, O'na (yakın olmaya) vesile/imkan arayın. O'nun yolunda (malınızla, canınızla) cihad edin ki kurtuluşa eresiniz. (Maide Suresi /35) OKUNMAMIŞ

Detaylı

Ali imran 139. Gevşemeyin, hüzünlenmeyin! Eğer (gerçekten) iman etmiş kimseler iseniz, üstün olan sizlersiniz.

Ali imran 139. Gevşemeyin, hüzünlenmeyin! Eğer (gerçekten) iman etmiş kimseler iseniz, üstün olan sizlersiniz. Ali imran 139. Gevşemeyin, hüzünlenmeyin! Eğer (gerçekten) iman etmiş kimseler iseniz, üstün olan sizlersiniz. 122.EY İSRAİLOĞULLARI! Size lütfettiğim o nimetleri hatırlayın (bir zamanlar) sizin diğer

Detaylı

Yaratanlar arasında şerefli bir yere sahip olan insanın yaşam hakkı da, Allah tarafından lutfedilmiş bir temel haktır.

Yaratanlar arasında şerefli bir yere sahip olan insanın yaşam hakkı da, Allah tarafından lutfedilmiş bir temel haktır. Yaratanlar arasında şerefli bir yere sahip olan insanın yaşam hakkı da, Allah tarafından lutfedilmiş bir temel haktır. Kur'an-ı Kerimde bir kimseye hayat vermenin adeta bütün insanlara hayat verme gibi

Detaylı

Muharrem ayı nasıl değerlendirilmelidir?

Muharrem ayı nasıl değerlendirilmelidir? On5yirmi5.com Muharrem ayı nasıl değerlendirilmelidir? Muharrem ayı nasıl değerlendirilmelidir? Muharrem orucunun önemi nedir? Yayın Tarihi : 6 Kasım 2013 Çarşamba (oluşturma : 1/22/2017) Hayatın bütün

Detaylı

Fethu l Mecid. ala Şerhu Kitabi t Tevhid. Abdurrahman b. Hasan. Fethu l Mecid

Fethu l Mecid. ala Şerhu Kitabi t Tevhid. Abdurrahman b. Hasan. Fethu l Mecid بسم الله الرحمن الرحيم Fethu l Mecid ala Şerhu Kitabi t Tevhid Abdurrahman b. Hasan GİRİŞ Hamd, alemlerin Rabbi olan Allah (c.c.) içindir. Güzel sonuç takva sahiplerine, düşmanlık ise bid'atçılara, müşriklere,

Detaylı

Orucun Manevi Hayatımıza Katkıları

Orucun Manevi Hayatımıza Katkıları Orucun Manevi Hayatımıza Katkıları Kur ân-ı Kerim de Oruç Ey müminler! Sizden öncekilere farz kılındığı gibi, size de sayılı günler içinde Oruç tutmanız farz kılındı. Umulur ki, bu sayede, takva mertebesine

Detaylı

ALEMLERİN EFENDİSİ NİN (SAV) DİLİYLE KUR AN

ALEMLERİN EFENDİSİ NİN (SAV) DİLİYLE KUR AN KUR AN KARANLIKLARDAN AYIDINLIĞA ÇIKARIR Peygamber de (şikayetle): Ya Rabbi! Benim kavmim bu Kur an ı (okumayı ve hükümlerine uymayı bırakıp hatta menedip onu) terkettiler. dedi. (Furkân /30) Elif, Lâm,

Detaylı

Fatiha Suresi'nin Tefsiri ve Faydaları

Fatiha Suresi'nin Tefsiri ve Faydaları Fatiha Suresi'nin Tefsiri ve Faydaları Şeyh'ul İslam Muhammed ibni Abd'il Vehhab (rahimehullah), Mecmu a et-tevhid, 19-20 www.at-tawhid.org 1 Allah şöyle buyurmaktadır: {ال ح م د ل ل ه ر ب ال ع ال م ين

Detaylı

8. KÂFİRÛN SÛRESİ ÖĞRENELİM

8. KÂFİRÛN SÛRESİ ÖĞRENELİM SÛRELERİMİZİ tefekkürle ÖĞRENİYORUZ 8. KÂFİRÛN SÛRESİ ا ل ا ع ب د ما ت ع ب دو ن 1 ق ل ي ا ا ي ها ال كا ف رو ن و ا ل ا ن ا ع ا ب د 3 و ا ل ا نت م ع ا ب دو ن ما ا ع ب د 2 5 و ا ل ا نت م ع ا ب دو ن ما ا ع

Detaylı

Efendim, öğrendiklerimin ikincisi; çok kimseyi, nefsin şehvetleri peşinde koşuyor gördüm. Şu âyet-i kerimenin mealini düşündüm:

Efendim, öğrendiklerimin ikincisi; çok kimseyi, nefsin şehvetleri peşinde koşuyor gördüm. Şu âyet-i kerimenin mealini düşündüm: Hatim-i Esam hazretleri, hocası Şakik-i Belhi hazretlerinin yanında 33 sene kalır, ilim tahsil eder. Hocası, bu zaman içinde ne öğrendiğini sorduğu zaman, sekiz şey öğrendiğini söyler ve bunları hocasına

Detaylı

Rasûlullah -sallallahu aleyhi ve sellem- şu an hayatta ve yeryüzünde hazır mıdır? Abdulkerim el-hudayr

Rasûlullah -sallallahu aleyhi ve sellem- şu an hayatta ve yeryüzünde hazır mıdır? Abdulkerim el-hudayr Rasûlullah -sallallahu aleyhi ve sellem- şu an hayatta ve yeryüzünde hazır mıdır? ] تريك Turkish [ Türkçe Abdulkerim el-hudayr Terceme : Muhammed Şahin Tetkik : Ali Rıza Şahin 0-43 هل لرسو صىل الله عليه

Detaylı

Recep in İlk Üç Orucunun Fazileti

Recep in İlk Üç Orucunun Fazileti Mektub-u Attar Muhammed İlyas Kadiri Razavi tarafından tüm İslami Erkek Kardeşlerine ve İslami Kız Kardeşlerine, Medaris El Medine ve Camiat El Medine nin erkek öğretmenler, erkek öğrenciler, kadın öğretmenler

Detaylı

Annesi kâfir olan biri

Annesi kâfir olan biri Annesi kâfir olan biri أمه كفرة وت ره ليته ونقاب زوجته وتر د مطلق لرصف بابنه! ] ريك - Turkish [ Türkçe - şeyh Muhammed Salih el-muneccid الشيخ مد صالح املنجد Terceme: IslamQa koordinasyon: Sitesi Islamhouse

Detaylı

KURAN YOLU- DERS 3. (Prof.Dr. Mehmet OKUYAN ın Envarul Kuran isimli 3 no lu dersinin ilk 50 dakikasının özeti)

KURAN YOLU- DERS 3. (Prof.Dr. Mehmet OKUYAN ın Envarul Kuran isimli 3 no lu dersinin ilk 50 dakikasının özeti) KURAN YOLU- DERS 3 (Prof.Dr. Mehmet OKUYAN ın Envarul Kuran isimli 3 no lu dersinin ilk 50 dakikasının özeti) DERSTE GEÇEN KAVRAMLAR 1) Mübin : Açık ve Açıklayan. Kur an ın sıfatlarındandır. Kur an sadece

Detaylı

Anlamı. Temel Bilgiler 1

Anlamı. Temel Bilgiler 1 Âmentü Haydi Bulalım Arkadaşlar aşağıda Âmentü duası ve Türkçe anlamı yazlı, ancak biraz karışmış. Siz doğru şekilde eşleştirebilir misiniz? 1 2 Allah a 2 Kadere Anlamı Ben; Allah a, meleklerine, kitaplarına,

Detaylı

İbadetin Manası ve Çeşitleri

İbadetin Manası ve Çeşitleri İbadetin Manası ve Çeşitleri Muhammed ibni Abd'il Vehhab (rahimehullah) www.at-tawhid.org 1 İbadetin Aslı Allah a ibadetin aslı; Allah ın emirlerine uymak nehyettiklerinden kaçınmak suretiyle ona itaat

Detaylı

Kültürümüzden Dua Örnekleri. Güzel İş ve Davranış: Salih Amel. İbadetler Davranışlarımızı Güzelleştirir. Rabbena Duaları ve Anlamları BÖLÜM: 3 URL:

Kültürümüzden Dua Örnekleri. Güzel İş ve Davranış: Salih Amel. İbadetler Davranışlarımızı Güzelleştirir. Rabbena Duaları ve Anlamları BÖLÜM: 3 URL: Hazırlayan: Mehmet Fatih Bütün URL: Kültürümüzden Dua Örnekleri Güzel İş ve Davranış: Salih Amel İbadetler Davranışlarımızı Güzelleştirir Rabbena Duaları ve Anlamları BÖLÜM: 3 Kültürümüzde birçok dua örneği

Detaylı

Altın takmanın erkeklere haram kılınmasındaki hikmet nedir?

Altın takmanın erkeklere haram kılınmasındaki hikmet nedir? Altın takmanın erkeklere haram kılınmasındaki hikmet nedir? ما ا كمة ريم لبس ا هب الرجال ] تر [ Türkçe Turkish Muhammed b. Salih el-useymîn Terceme : Muhammed Şahin Tetkik : Ali Rıza Şahin 200-43 ما ا

Detaylı

Abdullah b. Abdurrahman el-cibrîn

Abdullah b. Abdurrahman el-cibrîn RAMAZAN GECELERİNDE KILINAN NAMAZIN CEMAATLE EDÂSININ MEŞRULUĞU ] ريك Turkish [ Türkçe Abdullah b. Abdurrahman el-cibrîn Terceme: Muhammed Şahin Tetkik: Ali Rıza Şahin 2011-1432 وعية اجلماعة يف قيام رمضان»

Detaylı

HER YIL KIRK HADİS 1-12. SINIFLAR

HER YIL KIRK HADİS 1-12. SINIFLAR 4O HADIS HER YIL 1-12. SINIFLAR ASFA EĞİTİM KURUMLARI 2015-2016 4 4O HADIS ASFA EĞİTİM KURUMLARI Yayın No : Yayın Yılı : 2015 ISBN : 978-000-00000-00 HER SINIFTA --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---

Detaylı

Gerçek şudur ki bu konu doğru dürüst anlaşılmamıştır; hakkında hiç derin derin düşünülmemiştir. Ali-İmran suresinde Allah (c.c.) şöyle buyurur; [3]

Gerçek şudur ki bu konu doğru dürüst anlaşılmamıştır; hakkında hiç derin derin düşünülmemiştir. Ali-İmran suresinde Allah (c.c.) şöyle buyurur; [3] Şimdi de hızlıca Müteşabihat hakkında bir iki şey söylemek istiyorum. Deniliyor ki Kur ân da hem Muhkemat hem Müteşabihatlar vardır. Bu durumda Kur ân a nasıl güvenebiliriz? Gerçek şudur ki bu konu doğru

Detaylı

Dua Dua, insan ile Allah arasında iletişim kurma yollarından biridir. İnsan, dua ederken Allah ın kendisini işittiğinin bilincindedir. İnsan dua ile dileklerini aracısız olarak Allah a iletmekte ondan

Detaylı

İmam-ı Muhammed Terkine ruhsat olmayan sünnettir der. Sünnet-i müekkededir.[6]

İmam-ı Muhammed Terkine ruhsat olmayan sünnettir der. Sünnet-i müekkededir.[6] K U R B A N Şartlarını hâiz olub,allah a yaklaşmak amacıyla kesilen kurban;hz. Âdem in çocuklarıyla başlayıp [1],Hz. İbrahim-in oğlu İsmail-in kurban edilmesinin emredilmesi[2],daha sonra onun yerine koç

Detaylı

İLİ : GENEL TARİH : 29.01.2016. Hazırlayan: Din Hizmetleri Genel Müdürlüğü

İLİ : GENEL TARİH : 29.01.2016. Hazırlayan: Din Hizmetleri Genel Müdürlüğü İLİ : GENEL TARİH : 29.01.2016 EN GÜZEL İSİMLER O NUNDUR Aziz Müminler! Okuduğum âyet-i kerimede Yüce Rabbimiz şöyle buyuruyor: O, yaratan, yoktan var eden, şekil veren Allah tır. Güzel isimler O nundur.

Detaylı

Hz.Resulüllah (SAV) den Dualar

Hz.Resulüllah (SAV) den Dualar Hz.Resulüllah (SAV) den Dualar Camiye Girerken Allah ın adıyla, Allah ın Resulüne salat ve selam olsun. Allah ım, hatalarımı bağışla ve bana rahmet kapılarını aç. Camiden Çıkarken Allah ın adıyla, Allah

Detaylı

Güzel Ahlâkı Kazanmak

Güzel Ahlâkı Kazanmak Ramazan, Allah a yakınlaşma vesilesidir. Oruç tutan insan Allah ın beğendiği davranışlar sergilemeye, nefsinin tutkularından sakınmaya çalışır. Şeytana karşı dikkatli ve şuurludur, vicdanının doğruyu fısıldayan

Detaylı

ح م تهني ة غ ملسلم ف مناسبات غ دينية. şeyh Muhammed Salih el-muneccid

ح م تهني ة غ ملسلم ف مناسبات غ دينية. şeyh Muhammed Salih el-muneccid Dînî olmayan münâsebetlerde gayr-i müslimleri kutlamanın hükmü ح م تهني ة غ ملسلم ف مناسبات غ دينية ] ريك - Turkish [ Türkçe - şeyh Muhammed Salih el-muneccid الشيخ مد صالح املنجد Terceme: IslamQa koordinasyon:

Detaylı

Kolaylaştırınız, güçleştirmeyiniz, müjdeleyiniz, nefret ettirmeyiniz. Buhârî, İlm, 12; Müslim, Cihâd, 6.

Kolaylaştırınız, güçleştirmeyiniz, müjdeleyiniz, nefret ettirmeyiniz. Buhârî, İlm, 12; Müslim, Cihâd, 6. 40 HADİS 1 ( : : ) (Allah Rasûlü) Din nasihattır/samimiyettir buyurdu. Kime Yâ Rasûlallah? diye sorduk. O da; Allah a, Kitabına, Peygamberine, Müslümanların yöneticilerine ve bütün müslümanlara diye cevap

Detaylı

تلقني أصول العقيدة العامة

تلقني أصول العقيدة العامة تلقني أصول العقيدة العامة SORULU CEVAPLI AKİDE DERSLERİ Muellif: Şeyhulislam Muhammed bin Abdilvehhab (rh.a) www.almuwahhid.com 2 بسم هللا الرمحن الرحيم Soru 1: Rabbin kimdir? 1 Cevap 1: Rabbim Allahtır!

Detaylı

Ezan Vakti/Kuran-ı Kerim Pro [Faydalı Android Uygulamalar]

Ezan Vakti/Kuran-ı Kerim Pro [Faydalı Android Uygulamalar] Ezan Vakti/Kuran-ı Kerim Pro [Faydalı Android Uygulamalar] Ezan Vakti uygulaması sadece bir ezan vakti icin yola baş koymuş zamanla gelişerek farkli ozelliklere sahip olmuş çok faydalı ve önemli bir

Detaylı

OKUNMAMIŞ ÜÇ MESAJINIZ VAR

OKUNMAMIŞ ÜÇ MESAJINIZ VAR RABBİMİZDEN ÇAĞRI Ey iman edenler! (Peygamber,) sizi hayat verecek şeylere çağırdığı zaman, Allah a ve Resûlü ne uyun. Bilin ki Allah, kişi ile kalbi arasına girer (sözünüzle niyetinizin aynı olup olmadığını

Detaylı

3 Her çocuk Müslüman do ar.

3 Her çocuk Müslüman do ar. TAHR C * 1 Sözlerin en güzeli Allah ın kitabı, yolların en güzeli Muhammed in yoludur. Buhari, Edeb, 70; tisam, 2. z Müslim, Cuma, 43. z Nesai, Iydeyn, 22. z bn Mace, Mukaddime, 7. z Darimî, Mukaddime,

Detaylı

ALLAH TEÂLÂ'YA ÎMÂN. Muhammed Şahin. ] تر [ Türkçe Turkish. Tetkik : Ümmü Nebil

ALLAH TEÂLÂ'YA ÎMÂN. Muhammed Şahin. ] تر [ Türkçe Turkish. Tetkik : Ümmü Nebil ALLAH TEÂLÂ'YA ÎMÂN الا يمان باالله تعا ] تر [ Türkçe Turkish Muhammed Şahin Tetkik : Ümmü Nebil 2009-1430 1 الا يمان باالله تعا» باللغة ال ية «بن مسلم شاه مد مراجعة: أم نبيل 2009-1430 2 Allah Teâlâ'ya

Detaylı

EFENDİ BABASI BÜTÜN MÜRİDLERİNDEN HABERDAR İMİŞ!

EFENDİ BABASI BÜTÜN MÜRİDLERİNDEN HABERDAR İMİŞ! KİM BU ZINDIK! Hamd Allah ındır. O na hamd eder ondan yardım ve mağfiret dileriz nefislerimizin şerrinden amellerimizin kötülüklerinden ona sığınırız. Allah ın yol göstericilik ettiğini hiç kimse saptıramaz.

Detaylı

İmam Tirmizi nin. Sıfatlar Hususundaki Mezhebi

İmam Tirmizi nin. Sıfatlar Hususundaki Mezhebi İmam Tirmizi nin Sıfatlar Hususundaki Mezhebi İmam Ebu İsa Muhammed İbni İsa Tirmizi (209H-274H) Cami'u Sünen Tirmizi www.almuwahhid.com 1 بسم هللا الرحمن الرحيم İmam Tirmizi de kendi dönemindeki hadis

Detaylı

Kur an-ı Kerim i Diğer Kutsal Kitaplardan Ayıran Başlıca Özellikleri

Kur an-ı Kerim i Diğer Kutsal Kitaplardan Ayıran Başlıca Özellikleri Kur an-ı Kerim i Diğer Kutsal Kitaplardan Ayıran Başlıca Özellikleri 1 ) İlahi kitapların sonuncusudur. 2 ) Allah tarafından koruma altına alınan değişikliğe uğramayan tek ilahi kitaptır. 3 ) Diğer ilahi

Detaylı

7- Peygamberimizin aile hayatı ve çocuklarla olan ilişkilerini araştırınız

7- Peygamberimizin aile hayatı ve çocuklarla olan ilişkilerini araştırınız 4. SINIFLAR (PROJE ÖDEVLERİ) Öğrenci No 1- Dinimize göre Helal, Haram, Sevap ve Günah kavramlarını açıklayarak ilgili Ayet ve Hadis meallerinden örnekler veriniz. 2- Günlük yaşamda dini ifadeler nelerdir

Detaylı

RABBİNİ TANI Allah hüküm ve hikmet sahibidir.

RABBİNİ TANI Allah hüküm ve hikmet sahibidir. RABBİNİ TANI Allah hüküm ve hikmet sahibidir. Allah kendisinden başka hiçbir ilâhın olmadığına şehadet etmiş (bildirmiş)tir. Melekler ve (adaletli) ilim sahipleri de dosdoğru (bu gerçeğe iman ve ikrar

Detaylı

Bir gün Hz. Ömer (r.a) camiye giderken bir çocuğun acele acele camiye gittiğini görür. Hz. Ömer (r.a):

Bir gün Hz. Ömer (r.a) camiye giderken bir çocuğun acele acele camiye gittiğini görür. Hz. Ömer (r.a): Bir gün Hz. Ömer (r.a) camiye giderken bir çocuğun acele acele camiye gittiğini görür. Hz. Ömer (r.a): da: - Yavrum ne oldu niye acele acele camiye koşuyorsun? der. Bu soruya karşılık çocuk - Efendim,

Detaylı

Islam & Camii Diyanet İşleri Türk İslam Birliği

Islam & Camii Diyanet İşleri Türk İslam Birliği & Camii Diyanet İşleri Türk İslam Birliği Mülheim an der Ruhr Fatih Camii Islam kelimesi üc manaya gelir 1. Yüce Allahın emirlerine itaat edip, yasaklarından kacınmak. 2. Bütün insanlarla diğer canlılar

Detaylı

İBADET Manası, Nitelikleri ve Kabul Şartları

İBADET Manası, Nitelikleri ve Kabul Şartları İBADET Manası, Nitelikleri ve Kabul Şartları Şeyh Ebu Muhammed Asım el-makdisî İbadetin Manası İbadet kelimesinin sözlük anlamı; Boyun eğmek, itaat göstermek, mütevazi olmak, kendini küçük görmektir. Uysal,

Detaylı

Kur'ân'da, Rabbimiz Peygamberin size şahid olması, sizin de insanlara şahid olmanız için, size müslüman adını verdi (Hac 78), buyurmaktadır.

Kur'ân'da, Rabbimiz Peygamberin size şahid olması, sizin de insanlara şahid olmanız için, size müslüman adını verdi (Hac 78), buyurmaktadır. Biz, Elhamdülillah Müslümanız. Kur'ân'da, Rabbimiz Peygamberin size şahid olması, sizin de insanlara şahid olmanız için, size müslüman adını verdi (Hac 78), buyurmaktadır. İMAN: İnanmak. Îtikad. Hakk ı

Detaylı

Acaba İslam dini Kadın ın sünnet olması doğrultusunda bir destur vermiş midir?

Acaba İslam dini Kadın ın sünnet olması doğrultusunda bir destur vermiş midir? Acaba İslam dini Kadın ın sünnet olması doğrultusunda bir destur vermiş midir? Rahman ve Rahim Olan Allah ın Adıyla Acaba İslam dini Kadın ın sünnet olması doğrultusunda bir destur vermiş midir? Kısacası

Detaylı

Kur ân da Dua Ayetleri

Kur ân da Dua Ayetleri Kur ân da Dua Ayetleri (1) Bizi doğru yola ilet; Kendilerine nimet verdiklerinin yoluna, Gazaba uğrayanların ve sapmışlarınkine değil. (Fatiha Suresi 6-7) (2) (Musa) Cahillerden olmaktan Allah a sığınırım

Detaylı

SEÇİM VE GEÇİM Perşembe, 31 Ekim 2013 09:31

SEÇİM VE GEÇİM Perşembe, 31 Ekim 2013 09:31 Tarih boyunca hayatın her alanında özellikle de evlilik-aile hayatı ve yönetim-iktidar alanında seçim ve geçim çok önemli unsurlardır. Seçim ile geçim iç içedir, geçim seçime bağlıdır. Geçim yani nasıl

Detaylı

ALEMLERİN EFENDİSİ NİN (SAV) DİLİYLE ORUÇ

ALEMLERİN EFENDİSİ NİN (SAV) DİLİYLE ORUÇ TAKVAYA ERMENİN YOLU; ORUÇ (O sayılı günler) Ramazan ayıdır ki Kur an; insanlara hidayet (doğru yol) rehberi, doğru yolun ve doğruyu eğriden ayırmanın açık delilleri olarak onda(ki Kadir gecesinde) indirildi.

Detaylı

40 HADİS YARIŞMASI DİKKAT 47'DEN 55'E KADAR Kİ HADİSLERİN ARAPÇA METİNLERİ DÜZELTİLMİŞTİR. SINIFI 5-6,7-8 1-) 9-10,11-12 SINIFI 5-6,7-8 2-) 9-10

40 HADİS YARIŞMASI DİKKAT 47'DEN 55'E KADAR Kİ HADİSLERİN ARAPÇA METİNLERİ DÜZELTİLMİŞTİR. SINIFI 5-6,7-8 1-) 9-10,11-12 SINIFI 5-6,7-8 2-) 9-10 DİKKAT 47'DEN 55'E KADAR Kİ HADİSLERİN ARAPÇA METİNLERİ DÜZELTİLMİŞTİR. 5-6, 1-), 5-6, 2-) 5-6 3-) 40 HADİS YARIŞMASI 5-6, 4-) 5-6, 5-) 5-6, 6-) 5-6, 7-) 5-6, 8-) 5-6, 9-) 5-6, 10-) 5-6, 11-) 5-6, 12-)

Detaylı

AİLE KURMAK &AİLE OLMAK

AİLE KURMAK &AİLE OLMAK AİLE KURMAK &AİLE OLMAK Dr. Fatma BAYRAKTAR KARAHAN Uzman-Ankara Aile Nedir? Aile kelimesinin kökü, ğavl dir. Bu kelime, ağır bir sorumluluk altına girmek demektir. Bu kökten gelen aile ise, birini çekince

Detaylı

İSLÂM DA CEZA SİSTEMİ HATA İLE ÖLDÜRME

İSLÂM DA CEZA SİSTEMİ HATA İLE ÖLDÜRME 190 HATA İLE ÖLDÜRME Hata ile öldürme iki kısma ayrılır: 1- Öldürülen kimsenin isabet alması istenmemesine rağmen ona isabet etmesi ve onu öldürmesidir. Bir ava atış yapılırken bir insana isabet etmesi

Detaylı

Muhammed Salih el-muneccid

Muhammed Salih el-muneccid KABİRDEKİ HAYATIN TABİATI NASILDIR? [ Türkçe ] طبيعة الحياة في القبر [باللغة التركية [ Muhammed Salih el-muneccid محمد بن صالح المنجد Terceme eden : Muhammed Şahin ترجمة: محمد بن مسلم شاهين Tetkik eden

Detaylı

ORUCA BAŞLAMADA ASTRONOMİK HESABA MI GÜVENİLMELİ YOKSA HİLALİ GÖRMEK Mİ GEREKİR? İlmî Araştırmalar ve Fetvâ Dâimî Komitesi

ORUCA BAŞLAMADA ASTRONOMİK HESABA MI GÜVENİLMELİ YOKSA HİLALİ GÖRMEK Mİ GEREKİR? İlmî Araştırmalar ve Fetvâ Dâimî Komitesi ORUCA BAŞLAMADA ASTRONOMİK HESABA MI GÜVENİLMELİ YOKSA HİLALİ GÖRMEK Mİ GEREKİR? ] ريك Turkish [ Türkçe İlmî Araştırmalar ve Fetvâ Dâimî Komitesi Terceme : Muhammed Şahin Tetkik : Ali Rıza Şahin 20-432

Detaylı

Mekki ve Medeni Ayetler arasindaki fark...

Mekki ve Medeni Ayetler arasindaki fark... Mekki ve Medeni Ayetler arasindaki fark... Icerik Kur andan önce Mekkenin durumu Ilk Vahiy Allah i tanidigimiz ayetler Medinede durum Toplumsal degisim Kur an dan önce Mekkenin durumu Bu döneme Cahiliyye

Detaylı

şeyh Muhammed Salih el-muneccid

şeyh Muhammed Salih el-muneccid Abdest Alırken Allah Rasûlü sallallahu aleyhi ve sellemin Allah Katındaki Makamı ile Dua Etmek لاعء أثناء الوضوء ب ا ه ليب ص االله عليه وسلم ] ريك - Turkish [ Türkçe - şeyh Muhammed Salih el-muneccid الشيخ

Detaylı

Rahmân ve Rahîm Ne Demektir?

Rahmân ve Rahîm Ne Demektir? Besmele Kitapcığı Besmelenin Anlamı Besmele, bütün varlıkların hal diliyle ve iradeli varlık olan insanın lisanıyla ve haliyle meşru olan her işine Allah ın ismiyle başlamasıdır. En önemli dua ve zikirlerdendir.

Detaylı

URL: Hazırlayan: Mehmet Fatih Bütün. Dua. Dua İbadetin Özüdür. Niçin ve Nasıl Dua Edilir? Kur'an'dan ve Hz. Peygamber'den Dua Örnekleri BÖLÜM: 2

URL: Hazırlayan: Mehmet Fatih Bütün. Dua. Dua İbadetin Özüdür. Niçin ve Nasıl Dua Edilir? Kur'an'dan ve Hz. Peygamber'den Dua Örnekleri BÖLÜM: 2 Hazırlayan: Mehmet Fatih Bütün URL: Dua Dua İbadetin Özüdür Niçin ve Nasıl Dua Edilir? Kur'an'dan ve Hz. Peygamber'den Dua Örnekleri BÖLÜM: 2 Dua Arapça kökenli bir kelime olup «istemek, davet etmek» demektir.

Detaylı

Dinde Üç Temel Esas ve Delilleri

Dinde Üç Temel Esas ve Delilleri Dinde Üç Temel Esas ve Delilleri Yazar: Şeyh Muhammed bin Abdulvahhab (Ey Müslüman!) Allah sana rahmeti ile muamele etsin. Bilmen gereken dört önemli mesele vardır. Bunlar: Birincisi: İlim (Öğrenilmesi

Detaylı

İnsanı Diğer Canlılardan Ayıran Özellikler

İnsanı Diğer Canlılardan Ayıran Özellikler İnsanı Diğer Canlılardan Ayıran Özellikler Hani, Rabbin meleklere, Ben yeryüzünde bir halife yaratacağım demişti. Onlar, Orada bozgunculuk yapacak, kan dökecek birini mi yaratacaksın? Oysa biz sana hamd

Detaylı

DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ

DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2016-2017 5. SINIF DEĞERLENDİRME SINAVI - 1 2016-2017 5. SINIF DEĞERLENDİRME SINAVI - 1 DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ

Detaylı

Kur an-ı Kerim deki Temel Emirler ve Yasaklar

Kur an-ı Kerim deki Temel Emirler ve Yasaklar Kur an-ı Kerim deki Temel Emirler ve Yasaklar Emirler Allah a iman edin (Al-i İmran [3] 193), O na hiçbir şeyi ortak koşmayın (Nisa [4] 36). Yalnızca O na kulluk edin (Fatiha [1] 5). Allah ı çok anın ve

Detaylı

Bir insan, nefs kılıcını ve hırsını çekip hareket edecek olursa, akıbet o kılıçla kendi maktül düşer. Hz. Ali

Bir insan, nefs kılıcını ve hırsını çekip hareket edecek olursa, akıbet o kılıçla kendi maktül düşer. Hz. Ali Marifet nefsi silmek değil, bilmektir. Hacı Bektaş-ı Veli Nefsin, azgın bir binek atından daha çok şiddetle gemlenmeye muhtaçtır. Hasan Basri Bir insan, nefs kılıcını ve hırsını çekip hareket edecek olursa,

Detaylı

11. Kullara rızık olması için birbirine girmiş, küme küme tomurcukları olan uzun boylu hurma

11. Kullara rızık olması için birbirine girmiş, küme küme tomurcukları olan uzun boylu hurma KURAN'I KERİM TÜRKÇE MEALİ (DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI) 50-KAF SURESİ Mekke'de inmiştir. 45 (kırkbeş) âyettir. "Kaf" harfi ile başladığı için bu adı almıştır. Rahmân ve Rahîm (olan) Allah'ın adıyla. 1.

Detaylı

2. Haramı ve helali tayin etmek Allah ın hakkıdır. Bir harama helal demek vebal olduğu gibi helale haram demek de vebaldir.

2. Haramı ve helali tayin etmek Allah ın hakkıdır. Bir harama helal demek vebal olduğu gibi helale haram demek de vebaldir. Duası müstecap, günü bereketli, kalbi mutmain, huzurlu, umutlu, salih bir mü min olabilmek için helal yeme-içme ve helal yaşama ölçülerimizin bilinmesi gerekiyor. Her imtihanımızda ve hayatımızın her kesitinde

Detaylı

TEOG 2. MERKEZİ ORTAK SINAVLAR DİN KÜLTÜRÜ ve AHLAK BİLGİSİ DERSİ BENZER SORULARI

TEOG 2. MERKEZİ ORTAK SINAVLAR DİN KÜLTÜRÜ ve AHLAK BİLGİSİ DERSİ BENZER SORULARI TEOG SINAV SORUSU-1 1. Bir genç, ihtiyar bir kimseye yaşı sebebiyle ikramda bulunursa Allah yaşlılığında ona ikram edecek kimseleri mutlaka takdir eder. Bu hadiste verilen mesaj aşağıdaki ayetlerin hangisinde

Detaylı

HAC BÖLÜMÜ. 233) Hac İle İlgili Hadisler

HAC BÖLÜMÜ. 233) Hac İle İlgili Hadisler HAC BÖLÜMÜ 233) Hac İle İlgili Hadisler Bu bölümdeki bir ayet ve 14 hadis-i şeriften, gücü yeten kimselere haccın farz kılındığını, haccı inkar edenlere Allah ın ihtiyacı olmadığını, haccın İslamın 5 temel

Detaylı

KEŞKE (ŞAYET/EĞER) KELİMESİNİ KULLANMANIN HÜKMÜ

KEŞKE (ŞAYET/EĞER) KELİMESİNİ KULLANMANIN HÜKMÜ ب[ KEŞKE (ŞAYET/EĞER) KELİMESİNİ KULLANMANIN HÜKMÜ [ Türkçe ] حكم استعمال كلمة ) لو ( اللغة التركية [ Şeyhulislâm İbn-i Teymiyye لشيخ الا سلام ابن تيمية Terceme eden : Muhammed Şahin ترجمة: محمد بن مسلم

Detaylı

Nesrin: Ahmet! Ne oturması! Daha gezecek birçok mağaza var, sen oturmaktan bahsediyorsun.

Nesrin: Ahmet! Ne oturması! Daha gezecek birçok mağaza var, sen oturmaktan bahsediyorsun. Ahmet: Otur, hanım otur. Allah aşkına bir otur. Nesrin: Ahmet! Ne oturması! Daha gezecek birçok mağaza var, sen oturmaktan bahsediyorsun. Ahmet: Allah aşkına bir otur hanım. Sabahtan beri dolaşmaktan ayaklarımın

Detaylı

Hz. Peygamber'in ilk muhatapları olan Mekkelilerle mücadelesini anlatan Kur'ân'da tam

Hz. Peygamber'in ilk muhatapları olan Mekkelilerle mücadelesini anlatan Kur'ân'da tam 2. Ders İLK MUHATAPLAR NEDEN KUR'ÂN'A İMAN ETMEDİLER? Sahâbe demek ne demektir? 1. Beşeriyetlerin İzharı 2. Zaafiyetlerin Islahı 3. Kabiliyetlerin İnşası 4. Mesuliyetlerin İdraki 5. Rehberiyetlerin İhyası

Detaylı

T.C. 8. SINIF I. DÖNEM. ORTAK SINAVI 26 KASIM 2014 Saat: 11.20

T.C. 8. SINIF I. DÖNEM. ORTAK SINAVI 26 KASIM 2014 Saat: 11.20 T.. 8. SINIF I. DÖNEM ORTAK SINAVI 26 KASIM 2014 Saat: 11.20 1. İnsanın sorumlu bir varlık olması aşağıdakilerden hangisiyle ilgilidir? A) Düşünmesi B) Konuşması ) Yürümesi D) Beslenmesi 4. Hz. Muhammed

Detaylı