KONUTLARDA TEMEL YALITIMI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "KONUTLARDA TEMEL YALITIMI"

Transkript

1 TMMOB Makina Mühendisleri Odası Yalıtım Kongresi Mart 2001 Eskişehir-Türkiye KONUTLARDA TEMEL YALITIMI M.Sadık YURTMAN (MakMüh.) Teta Teknik Ltd.Şti. 2 Eylül Cad. No.60/6 ESKİŞEHİR-TÜRKİYE Tel ÖZET Günümüzde binaların modern konforlu ve bilinçli bir şekilde yapılmaya başlanmasına rağmen binaların dış görünüşüne verilen önemin yalıtıma verilmediğini gözlüyoruz. Yalıtımın temelden başlayarak çatıda bitmesi gerektiğinin bilinciyle temelde basit ve herkesin uygulayabileceği temel su ve ısı yalıtımına değineceğim. Temel su yalıtımı binanın temelini değil tamamını koruyacağı mantığından hareket ederek, temel yalıtımın ne kadar önemli olduğunu ve basit yöntemlerle bunu uygulamamızda ve yapı denetim kuruluşlarınında bunları uygulatmaları gerektiğine inanıyorum. Binalarda yalıtım, binayı dış etkilere karşı değişik sistem ve malzemelerle korumak ve ısı kaçışını önlemek amacı ile alınan önlemlerin tümünü kapsamaktadır. Binaları yalıtım nem,su,ses,ısı,rutubet ve yoğunlaşmalara karşı korur. Bu nedenle binanın temelinden çukurundan bohçalama ile başlayıp çatıya kadar her aşamasında uygulanması insan sağlığı, can güvenliği ve enerji verimliliği açısından kaçınılmaz bir yalıtımdır. 1.-BOHÇALAMA Bohçalama binanın temelini ve bodrumunu suya ve neme karşı koruyarak temelin kuru kalmasını sağlar. Binanın ömrünü uzatır. Bize rutubetsiz kullanışlı bir bodrum kat sunar. Temel çukuru tesfıye edilip, üzerine cm. mil kumu serilerek silindirle ezilir. Kumun üzeri su yalıtım membranı ile kaplanır ve üzerine 2,5 cm boşluk bırakılarak demir bağlanır ve sonra temel betonu dökülür. (Şekil 1) 87

2 a).- Mil kum su yalıtım membranının delinmesini, toprakla betonun temasını önler ve topraktan gelen buharlaşmaya fitil görevi yaparak drenaj borularına taşır. Betonun ve beton aralarında açık kalan demirlerin çürümesini önler, b).- Su yalıtım membranı topraktan gelen buharı geri yansıtarak kumda kalmasını sağlar. 2.-H1DROLIK SU YALITIMI Hidrolik su yalıtımı temel betonu ile perde betonunun birleştiği yerden perde beton genişliğinin orta noktasından perde betonunu boyunca plastik boru döşenmesi ile beton aralarında kalan çamur vb. yabancı maddelerin izolesinde kullanılır. UYGULAMA : Temel betonu ile perde betonunun kesiştiği demir filizlerinin arasına 0 10 mm. çapında delikli plastik boru döşenerek işe başlanır.boruların kesiştiği noktaların 15 cm. yukarıda ve boruların ağzı yukarı gelecek şekilde perde kalıbının arkasına buat şeklinde tutturulur. Perde betonu döküldükten ve kalıplar söküldükten sonra beton dışında kalan buatlardaki plastik hortum uçlarından kalın makina yağı (gres) plastik boruya basılır. Bu borunun içindeki yarıklardan beton içinde oluşan boşluklara sızan yağ, beton içinde çürüyen ağaç parçalarını beton döküm esnasında oluşan hava boşluklarını ve perde beton arasında biriken çamur, toprak vb. betonlaşmayan malzemelerin yerlerini alarak su yalıtımı sağlar. Bir su sızıntısı hissedildiğinde buat ve plastik borulardan tekrar yağ basılabilir ve böylelikle su sızıntısı önlenerek, bodrum katı sudan koruyarak, binanın ömrü uzatılmış olur. Temel betonunun üzerinde biriken ve betonlaşmayarak perde ile temel arasındaki oluşabilecek su yollarını kapatmak amacı ile uygulanır. 88

3 3.-BODRUM İÇ DUVAR RUTUBET YANSITICI Bodrum ara bölümlerinde kullanılan iç duvar tuğlalann beton zeminden örmeye başlamadan önce yapılması gereken ufak bir ayrıntıdır. Bodrumlardaki iç bölme tuğlalarının altında tuğla genişliği ile sıva kalınlıkları da hesaba katılarak tuğla altına yanlardan 2 cm taşacak şekilde su yalıtım membram kullanılır. (Şekil 3 ) i \ r. /../ ı Bina yapı malzemelerinin çoğu suyu çok iyi iletir.bodrumdaki yıkama ve kaçak sulara adeta fitil görevi yaparak rutubeti duvarın yarısına kadar taşımaktadır.işte bu gibi problemlere karşı uygulanan basit bir yalıtım şeklidir. 4.- DRENAJ Drenaj temelin toprak altında kalan bölümünde oluşan buharlaşmaları toplayıp atmak amacı ile uygulanan bir sistemdir. Binanın büyüklüğüne göre en az O 100 mm 1 lik çepeçevre delikli plastik boru temelin tüm çevresini dolanacak şekilde drenaj boruları döşenir. Binanın her köşesine birer rogar yerleştirilir, rogarlardan toprak yüzeyine çıkacak şekilde tahliye bacaları bırakıp borunun üstüne tekrar 15 cm mıcır döşenerek üzeri cam tülü ile örtülür. Bodrumun perdelerinin su izolesi yapılarak toprak dolgu yapılır. (Şekil 4 ) 89

4 Şekil 4 DRENAJ 1.- Plastik veya Beton Rogar 2.- Koruyucu Cam Tülü 3.- Delikli Plastik Drenaj Borusu 4.- Tahliye Bacası 5.- Mıcır Tabakası 6.- Perde beton kalıbı 7.- Toprak dolgu Suyun toprak seviyesine çıkmasını önler. Ayrıca temel altındaki buharlaşmayı rogarlar vasıtasıyla dışarı atmayı sağlar. 5.-BODRUM PERDELERİ SU, NEM ve ISI YALITIMI Su yalıtımında malzeme kalitesi kadar malzeme uygulama işçiliği de önemlidir. Su ve Nem insanın gözle göremediği küçük gözeneklerden içeri girerek yalıtım tabakasının altında genişleyerek büyür ve yalıtım malzemesinin deforme olmasını sağlar. Ayrıca iyi kurumayan ıslak betonlara su yalıtım malzemelerini uygulamak çok sakıncalıdır. Güneş veya ısı ile birlikte,kurumaya başlayan beton, buharlaşma yaparak yalıtım malzemesinin deforme olmasını sağlaya bilir. Öncelikle perdedeki su yalıtım membramnı yırtabilecek veya doldurulamayan yerler sıva ile düzeltilmeli ve kurumaya bırakılmalıdır. Eğer zaman yok ise mutlaka pürmüz ile kurutulmalıdır. Kuruyan beton iki kat astar yapılmalı, astardan sonra yalıtım şekillerinden bir tanesi olan sıvı tür izolasyon malzemesi broşüründe belirtilen kıvama getirilerek mala ile birin-ci kat biraz daha sulandırılarak ikici kat rulo ile uygulanır, eğer gözenek kalmadığından emin olunmadı ise sulu bir şekilde rulo ile üçüncü kat uygulanır ve ısı yalıtımına geçilir. Isı Yalıtım Levhaları EPS veya XPS yapıştırıcısı ile şaşırtmalı bir şekilde yapıştırılmalı, üstüne cam tülü çekilerek toprak dolgusu yapılmalıdır. (Şekil 5 ) 90

5 Şekil 5 BODRUM PERDELERİ SU, NEM ve ISI YALITIMI 1.- Perde Beton 2.- Meyil Betonu 3.- Su Yalıtım Membranı 4.- Isı Yalıtım Levha Yapıştırma Harcı 5.- Isı Yalıtım Levhası ( EPS, XPS ) 6.- Koruyucu Cam Tülü 7.- Toprak Dolgu 8.- Blokaj 9.- Tretuvar Bodrum kat vasıtası ile binanın su, nem izolasyonu ve ısı yalıtımı yapılarak bina konforu sağlanmış olur. 6.- KAT ARASI SES ve ISI YALITIMI: Bir kattaki sesi diğer katın duymaması için önce ses dalgalarının yolunu kesmek gerekir. Bilindiği gibi yapı malzemeleri ses dalgalarını çok hızlı dağıtırlar bunda en büyük etkenlerden birisi ise beton içindeki saz teli gibi gergin demirlerin birbirlerine bağlanarak tüm binayı sarmasıdır.kat aralarındaki ses dalgalarını tutmak için gürültü yapılan tabanın teması yapı malzemelerinden tamamen ayrılmalıdır, buda iyi bir yalıtkan malzemesi olan Isı Yalıtım Levhası ile mümkündür. Bina tabanına en az 25 kg/m' dansite de ; ısı yalıtım levhası döşenmelidir. Isı Yalıtım Levhası üstüne her oda için bir çuval perlit dökülerek Isı Yalıtım Levhaları ile aralarındaki boşluklar fırça ile doldurulmalı,ki tabiiye betonu ile şap betonu birbirlerine teması kesilmelidir. Aynı zamanda şap ile duvarı ayırmak amacıyla temas bölgeleri 3cm'lik Isı Yalıtım Levhaları ile tüm binanın etekleri şap kalınlığında dönülmeli üzerine şap atılmalı böylece temasın kesilmesi sağlanmalıdır. Böylelikle hem ses hem de ısı yalıtımı sağlamış oluruz. (Şekil 6 ) 91

6 Şekil 6 KAT ARASI ISI VE SES YALITIMI 1.-Tuğla Duvar 2.- Döşeme Kaplaması 3.- Şap 4.- Cam Tülü 5.- Isı Yalıtım Levhası 6.- Donatılı Beton Günümüzde bireysel ısıtmanın önem kazandığı şu günlerde özellikle çok katlı ve kombili dairelerde uygulanması; Ses ile ısı yalıtımı açısından son derece önemli olduğuna inanıyorum. SONUÇ: Yukarıda temel hatlarıyla açıklanmaya çalışılan Temel yalıtımı; Uygulanması son derece basit ve maliyet açısından düşük olmasına karşın bilinçli yapı uygulayıcıları haricinde henüz halkımız ve inşaat yapanlar tarafından yeterince rağbet görmemektedir. Oysaki basit uygulamalarla hem binalar temelden çatıya ısı, ses, nem ve suya karşı korunacak hem de havaya giden ve bir milli servet olan enerji daha verimli kullanılacaktır. 92

DUVARLAR duvar Yapıdaki Fonksiyonuna Göre Duvar Çeşitleri 1-Taşıyıcı duvarlar; 2-Bölme duvarlar; 3-İç duvarlar; 4-Dış duvarlar;

DUVARLAR duvar Yapıdaki Fonksiyonuna Göre Duvar Çeşitleri 1-Taşıyıcı duvarlar; 2-Bölme duvarlar; 3-İç duvarlar; 4-Dış duvarlar; DUVARLAR Yapılarda bulunduğu yere göre, aldığı yükleri temele nakleden, bina bölümlerini birbirinden ayıran, bölümleri çevreleyen ve yapıyı dış tesirlere karşı koruyan düşey yapı elemanlarına duvar denir.

Detaylı

TEKNİK REHBER. DELTA -TERRAXX - Yatay uygulamalar için koruma ve drenaj sistemi BİRİNCİ KALİTE

TEKNİK REHBER. DELTA -TERRAXX - Yatay uygulamalar için koruma ve drenaj sistemi BİRİNCİ KALİTE DELTA değerleri korur. Enerji tasarrufu sağlar. Konfor yaratır. TEKNİK REHBER BİRİNCİ KALİTE DELTA -TERRAXX - Yatay uygulamalar için koruma ve drenaj sistemi BİRİNCİ KALİTE EN 13252 STANDARDINA UYGUNDUR

Detaylı

ÇOK KATLI KONUT YAPILARINDA ŞÖNT BACA UYGULAMA SORUNLARI VE DEPREM ETKİSİ

ÇOK KATLI KONUT YAPILARINDA ŞÖNT BACA UYGULAMA SORUNLARI VE DEPREM ETKİSİ ÇOK KATLI KONUT YAPILARINDA ŞÖNT BACA UYGULAMA SORUNLARI VE DEPREM ETKİSİ Nihal ARIOĞLU (1), Dilek Dilhan HATİPOĞLU (2) (1) Doç. Dr. Mim., İTÜ Mimarlık Fakültesi, Yapı Malzemesi Birimi, Taşkışla, Taksim,

Detaylı

ISITMA TESİSAT TEKNİĞİNİN TEMELLERİ

ISITMA TESİSAT TEKNİĞİNİN TEMELLERİ ISITMA TESİSAT TEKNİĞİNİN TEMELLERİ Seçkin GENÇLER Makina Mühendisi Hoşgeldiniz ISITMA TESİSAT TEKNİĞİNİN TEMELLERİ Program içeriği: Isıtma sisteminin komponentleri Kapalı ısıtma sistemleri: tek ve çift

Detaylı

Baumit Dış Cephe Isı Yalıtım Sistemleri. Güvenilir ve Mükemmel Isı Yalıtım Çözümleri. İleriye yönelik fikirler.

Baumit Dış Cephe Isı Yalıtım Sistemleri. Güvenilir ve Mükemmel Isı Yalıtım Çözümleri. İleriye yönelik fikirler. Baumit Dış Cephe Isı Yalıtım Sistemleri Güvenilir ve Mükemmel Isı Yalıtım Çözümleri İleriye yönelik fikirler. Dış Cephe Isı Yalıtım Sistemleri Her Açıdan Avantajlı Yaşam kalitesinin tadına varın Yüksek

Detaylı

KAYNAK İŞLERİNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ

KAYNAK İŞLERİNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ Sayfa: 1 BÖLÜM I... 4 GİRİŞ... 4 Kaynak nedir... 4 BÖLÜM II... 4 KAYNAK VE KESİM İŞİ TÜRLERİ... 5 1. GAZ KULLANILARAK YAPILAN KAYNAK VEYA KESİM... 5 2. ELEKTRİK KULLANILARAK YAPILAN KAYNAK VEYA KESİM İŞLERİ...

Detaylı

Trafik sayım cihazının üretici firması direktiflerini izlemek şartıyla özetle hortumların kullanım şekilleri aşağıdaki gibidir.

Trafik sayım cihazının üretici firması direktiflerini izlemek şartıyla özetle hortumların kullanım şekilleri aşağıdaki gibidir. YOL TRAFİK ÖLÇÜM HORTUMU & Aksesuarları Genellikle 'kauçuk hortumlar' olarak bilinen Pnömatik hortumlar, trafik akışını otomatik olarak sayan cihazlarda kullanılan en yaygın hortumlardır. Zemin üzerine

Detaylı

Tozuma. Beton Dökümünde ve Sonrasında Yaşanan Problemler ve Çözümler. Tozuma. Tozuma. Yüzeyde Kabarcık Oluşumu. Yüzeyde Kabarcık Oluşumu 19.04.

Tozuma. Beton Dökümünde ve Sonrasında Yaşanan Problemler ve Çözümler. Tozuma. Tozuma. Yüzeyde Kabarcık Oluşumu. Yüzeyde Kabarcık Oluşumu 19.04. Tozuma Beton Dökümünde ve Sonrasında Yaşanan Problemler ve Çözümler Türkiye Hazır Beton Birliği Dr. Tümer AKAKIN İnş. Müh. Yasin ENGİN Betonun terlemesi bitmeden yapılan yüzey bitirme işlemleri sonucu

Detaylı

YÜKSEK YAPILARDA TESİSAT VE PRATİK BİLGİLER

YÜKSEK YAPILARDA TESİSAT VE PRATİK BİLGİLER 235 YÜKSEK YAPILARDA TESİSAT VE PRATİK BİLGİLER Rüknettin KÜÇÜKÇALI ÖZET Yüksek yapılar, Batı da olduğu gibi, Türkiye de de büyük şehirlerde daha yaygın olarak kullanılmaya başlanan bir yapı cinsidir.

Detaylı

ELEKTRONİK HABERLEŞME YER ALTI TESİSLERİ REFERANS DÖKÜMANI

ELEKTRONİK HABERLEŞME YER ALTI TESİSLERİ REFERANS DÖKÜMANI ELEKTRONİK HABERLEŞME YER ALTI TESİSLERİ REFERANS DÖKÜMANI BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURUMU 1 Amaç Elektronik Haberleşme Altyapısına İlişkin Yer Altı Tesisleri Referans Dokümanı, 27/12/2012 tarihli

Detaylı

Arsen. ARSEN KİTAP (Tüm Ürünler) -2015 yayını- C U R L LISTED EN ISO 10380 PRODUCED AND TESTED ISO 9001:2008 OHSAS 18001

Arsen. ARSEN KİTAP (Tüm Ürünler) -2015 yayını- C U R L LISTED EN ISO 10380 PRODUCED AND TESTED ISO 9001:2008 OHSAS 18001 QUALITY MANAGEMENT SYSTEM CERTIFIED HEALTH & SAFETY MANAGEMENT SYSTEM Arsen ARSEN KİTAP (Tüm Ürünler) -2015 yayını- ISO 9001:2008 REGISTERED COMPANY C U R L LISTED US EN ISO 10380 PRODUCED AND TESTED OHSAS

Detaylı

Mtack 201 ile mflor zeminler için montaj önerileri. Alt zeminin kontrolü ve ön işlemden geçirilmesi

Mtack 201 ile mflor zeminler için montaj önerileri. Alt zeminin kontrolü ve ön işlemden geçirilmesi Mtack 201 ile mflor zeminler için montaj önerileri Alt zeminin kontrolü ve ön işlemden geçirilmesi Kontroller Alt zemin DIN 18365'te açıklandığı şekilde kuru, engebesiz ve temiz tutulmalıdır. Alt zemin

Detaylı

ZORLU ÇEVRE KOŞULLARINA KARŞI KORUNMASI

ZORLU ÇEVRE KOŞULLARINA KARŞI KORUNMASI DIŞ MEKANLARDA ÇALIŞAN ELEKTRONİK DEVRELERİN ZORLU ÇEVRE KOŞULLARINA KARŞI KORUNMASI Necdet ÖZYÖNÜM - necdet.ozyonum@c3teknoloji.com Yıllar öncesinde hayat koşulları daha ilkel, teknolojiden beklentiler

Detaylı

YERALTI VE YERÜSTÜ MADEN İŞLETMELERİNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ REHBERİ

YERALTI VE YERÜSTÜ MADEN İŞLETMELERİNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ REHBERİ T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI İŞ TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI YERALTI VE YERÜSTÜ MADEN İŞLETMELERİNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ REHBERİ Yayın No: 43 ÖNSÖZ Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı olarak

Detaylı

YAPIDAKİ GÖRÜNMEZ GÜÇ. Polimer modifiyeli Bitüm esaslı Su Yalıtım Malzemesi (Tek bileşenli)

YAPIDAKİ GÖRÜNMEZ GÜÇ. Polimer modifiyeli Bitüm esaslı Su Yalıtım Malzemesi (Tek bileşenli) YAPIDAKİ GÖRÜNMEZ GÜÇ ARDEX BU-T Yüksek uygulama güvenliği Dikey yüzeylerde akmayacak şekilde tiksotropik Esnek ve çatlak köprüleme özellikli Yüksek ısı direnci Soğuk havalarda da yüksek esneklik ve elastikiyet

Detaylı

7. ÖNEMLİ YAPI MALZEMELERİ

7. ÖNEMLİ YAPI MALZEMELERİ 1 7. ÖNEMLİ YAPI MALZEMELERİ a) Bağlayıcı maddeler (Çimento, alçı, kireç) b) Taşlar c) Metaller d) Harç ve beton e) Toprak Malzemeler f) Ahşap g) Organik polimerler 7.1. Taşlar Yerkabuğunu oluşturan sert

Detaylı

_ Sistem sınıflandırılması basit olmalı, her klima sistemi acık bir şekilde diğerinden farklı olmalıdır.

_ Sistem sınıflandırılması basit olmalı, her klima sistemi acık bir şekilde diğerinden farklı olmalıdır. 1. KLİMA SİSTEMLERİNİN SINIFLANDIRILMASI Binaların kullanım amaçları, bulundukları bölge ve bölgeye bağlı olarak dış hava şartları değişkendir. Yatırımcılar, bina sahipleri veya binayı kullananlar farklı

Detaylı

antikapitalist mimari başka bir mimari mümkün...

antikapitalist mimari başka bir mimari mümkün... antikapitalist mimari başka bir mimari mümkün... İLKSÖZ: Öncelikle; toprak a, maddi, manevi ve ahlaki maliyeti az, sağlık, huzur ve farkındalık niyeti aşkın bir yuva yerleştirmeyi ilk kez deneyimledik

Detaylı

Bu proje AB tarafından desteklenmektedir This project is funded by the EU. Süs Bitkileri Sektörü. Yatırım. El Kitabı

Bu proje AB tarafından desteklenmektedir This project is funded by the EU. Süs Bitkileri Sektörü. Yatırım. El Kitabı Bu proje AB tarafından desteklenmektedir This project is funded by the EU Yatırım Süs Bitkileri Sektörü El Kitabı önsöz Ülkemizde dış mekan süs bitkileri üretiminde ve satışında başta Marmara, Ege ve

Detaylı

VAN URARTU MÜZESİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

VAN URARTU MÜZESİ TEKNİK ŞARTNAMESİ VAN URARTU MÜZESİ TEKNİK ŞARTNAMESİ MADDE.1-200 DZ. DEMİRSİZ BETON VAN URARTU MÜZESİNDE KULLANILACAK OLAN TEMEL ALTI BETONLARININ TAMAMI 16.002 POZ YAPIM ŞARTLARINA UYGUN OLARAK YAPILACAKTIR. MADDE.2-250

Detaylı

yapılacak tüm binalarda olması gereken elektrik tesisatında kullanılan malzeme ve mamulün

yapılacak tüm binalarda olması gereken elektrik tesisatında kullanılan malzeme ve mamulün IV- ELEKTRİK TESİSATI GENEL TEKNİK ŞARTNAMESİ BÖLÜM 1 Genel Esaslar 1.1 Kapsam Bu Genel Teknik Şartname, özel ve tüzel kişiler ile kamu kuruluşlarına ait mevcut ve yeni yapılacak tüm binalarda olması gereken

Detaylı

BARAJLAR VE HİDROELEKTRİK SANTRALLER YAPISAL TASARIM REHBERİ

BARAJLAR VE HİDROELEKTRİK SANTRALLER YAPISAL TASARIM REHBERİ T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BARAJLAR VE HİDROELEKTRİK SANTRALLER YAPISAL TASARIM REHBERİ REHBER NO: 006 EKİM 2012 ANKARA ÖNSÖZ Birçok medeniyetin kesişme noktası

Detaylı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: İŞYERİ BİNA VE EKLENTİLERİNDE ALINACAK SAĞLIK VE GÜVENLİK ÖNLEMLERİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK TASLAĞI

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: İŞYERİ BİNA VE EKLENTİLERİNDE ALINACAK SAĞLIK VE GÜVENLİK ÖNLEMLERİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK TASLAĞI Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: İŞYERİ BİNA VE EKLENTİLERİNDE ALINACAK SAĞLIK VE GÜVENLİK ÖNLEMLERİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK TASLAĞI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1)

Detaylı

SOĞUTMADA KIRK YIL SOĞUTKANLAR

SOĞUTMADA KIRK YIL SOĞUTKANLAR SOĞUTMADA KIRK YIL Aşağıda; ilk sayımızda haber olarak verdiğimiz Prof. R.W James'in "Soğutmada Kırk Yıl " konulu konferansın geniş bir özeti verilmiştir. Yazar konferansta kırk yıldır içinde bulunduğu

Detaylı

Yapılara etkiyen karakteristik yükler ve yük analizi

Yapılara etkiyen karakteristik yükler ve yük analizi Yapılara etkiyen karakteristik yükler ve yük analizi Yapıyı oluşturan duvar, döşeme, kiriş, kolon gibi elemanların kendi ağırlıkları; insan, eşya, kar, makine ağırlıkları; deprem, rüzgâr kuvvetleri gibi

Detaylı

Bu Teknik Şartname Karayolları Genel Müdürlüğü nün izni olmadan kısmen kopyalanıp çoğaltılamaz. BÖLÜM 200 YOL ALTYAPISI

Bu Teknik Şartname Karayolları Genel Müdürlüğü nün izni olmadan kısmen kopyalanıp çoğaltılamaz. BÖLÜM 200 YOL ALTYAPISI BÖLÜM 200 YOL ALTYAPISI KISIM 201 201. AĞAÇ KESME, KÖK SÖKME VE TEMİZLEME İŞLERİ 201.01 Tanım Bu kısım; plan ve projelerde tanımlanan, yol yapım sınırları dahilinde yer alan her türlü ağaç, dal, çalı,

Detaylı

BUDAMANIN TANIMI VE AMAÇLARI

BUDAMANIN TANIMI VE AMAÇLARI BUDAMANIN TANIMI VE AMAÇLARI Ağaca belirli bir şekil vermek, onun büyümesini, çiçeklenmesini ve verimini etkilemek ve düzenlemek, meyvenin kalitesini yükseltmek veya ağaçtaki bir zararlanmayı tamir etmek

Detaylı

TÜRKİYE ÇİMENTO MÜSTAHSİLLERİ BİRLİĞİ. Niçin Beton Yol? TÇMB/AR-GE/Y 09.01. Prof. Asım YEĞİNOBALI. Temmuz 2009, ANKARA

TÜRKİYE ÇİMENTO MÜSTAHSİLLERİ BİRLİĞİ. Niçin Beton Yol? TÇMB/AR-GE/Y 09.01. Prof. Asım YEĞİNOBALI. Temmuz 2009, ANKARA TÜRKİYE ÇİMENTO MÜSTAHSİLLERİ BİRLİĞİ Niçin Beton Yol? TÇMB/AR-GE/Y 09.01 Prof. Asım YEĞİNOBALI Temmuz 2009, ANKARA 1. BASKI TÇMB / ARGE ENSTİTÜSÜ Yerleşim Adresi: Cyberpark, Cyberplaza C Blok Zemin, Kat

Detaylı

DUVARLARDA ISI YALITIMI

DUVARLARDA ISI YALITIMI 1. TOPRAK ALTI DIŞ DUVARLARDA ve TEMELLERDE ISI YALITIMI Toprak Temaslı Beton Perde Duvarlar Koruma Duvarlı A- Toprak B- Baskı duvarı C- Su yalıtım malzemesi D- Isı yalıtımı (ekstrüde polistiren köpük)

Detaylı

MESLEK YÜKSEKOKULU ELEKTRİK VE ENERJİ BÖLÜMÜ İKLİMLENDİRME VE SOĞUTMA TEKNOLOJİSİ BÖLÜMÜ KAYNAK TEKNOLOJİSİ DERS NOTLARI. Öğr. Gör.

MESLEK YÜKSEKOKULU ELEKTRİK VE ENERJİ BÖLÜMÜ İKLİMLENDİRME VE SOĞUTMA TEKNOLOJİSİ BÖLÜMÜ KAYNAK TEKNOLOJİSİ DERS NOTLARI. Öğr. Gör. MESLEK YÜKSEKOKULU ELEKTRİK VE ENERJİ BÖLÜMÜ İKLİMLENDİRME VE SOĞUTMA TEKNOLOJİSİ BÖLÜMÜ KAYNAK TEKNOLOJİSİ DERS NOTLARI Öğr. Gör. Kadir GELİŞ AĞRI- 2014 2 ÖNSÖZ Endüstride birçok alanda sökülemez bağlantı

Detaylı