TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI ELEKTRİK TESİSLERİNDE TOPRAKLAMA ÖLÇÜMLERİ VE ÖLÇÜM SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI ELEKTRİK TESİSLERİNDE TOPRAKLAMA ÖLÇÜMLERİ VE ÖLÇÜM SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ"

Transkript

1 TMMOB ELEKTİK MÜHENDİSLEİ ODASI ELEKTİK TESİSLEİNDE TOPAKLAMA ÖLÇÜMLEİ VE ÖLÇÜM SONUÇLAININ DEĞELENDİİLMESİ Not : Bu çalışma Elk.Y.Müh. Tane İİZ ve Elk.Elo.Müh. Ali Fuat AYDIN taafından Elektik Mühendislei Odası eğitimleinde kullanılmak üzee hazılanmıştı. EMO dışındaki fima, kuum ve kuuluşla taafından kullanılması ya da metinlein değiştiilmesi halinde hazılayanladan olu alınması geeklidi.

2 Elektik tesisleinde geek topak özdienci, geekse yayılım dienci ölçeken, düşünsel olaak tüm elektotla yaı küe olaak kabul edili. Patikte kullanılmayan yaı küe elektotla, topaklama ölçüm teoisinde hesaplaa kolaylık getii. Homojen topak özdienci duumunda (ρ sabit), yaıçaplı yaı küe elektodun topağa geçiş (yayılım) dienci basitçe, yk ρ π bağıntısıyla, Bu elektodun mekezinden uzaklığında bi yedeki potansiyel, φ yk I ρi π bağıntısıyla hesaplanabili. Buada I elektottan akan akımdı.

3 İlke olaak, tüm hesaplamalada uygun koşulla oluştuaak, bi önceki yansıdaki dienç ve potansiyel fomülleini kullanacağız. Önek: Dikey çubuk için ETTY, ç ρ π L ln 4L D bağıntısını vemektedi. Buada L çubuğun boyu, D ise çapıdı. Çubuğun yaı küe eşdeğeini hesaplamak için, ρ ρ 4L ln π eşitliği göz önüne alını. πl D L 4L ln D L0 cm, D cm kazık için 4,6 cm bulunu. 3

4 TOPAK ÖZGÜL DİENCİ ÖLÇÜMLEİ TOPAK YAYILIM DİENCİ ÖLÇÜMLEİ ÖLÇÜMLEİN DEĞELENDİİLMESİ 4

5 TOPAK ÖZGÜL DİENCİ ÖLÇÜMLEİ 5

6 Yakın zamana kada, topak özgül dienç ölçümü sınılı bi elektik mühendisi kitlesini ilgilendiiyodu.. Katodik kouma ile ilgilenenle (TS 4363 teki anlatım katodik kouma ile ilgilidi.). Büyük şalt sahalaının topaklama tasaımıyla uğaşanla Son yıllada yayınlanan yeni yönetmeliklele bilikte, topak özgül dienç ölçümü geniş bi kesimi ilgilendimeye başlamıştı. 6

7 03 Aalık 003 taihli Elektik İç Tesislei Poje Hazılama Yönetmeliği'nin 0/c-5.i. maddesi pojelee başlamadan önce topak özdiencinin belilenmesini şat koşmuştu. Ayıca taslak halindeki Yıldıımdan Kounma Yönetmeliği'nde de yıldıım tesisleinin tasaım aşamasında topak özdiencinin ölçümü öneilmektedi. Yıldıımdan Kounma Yönetmeliği Taslağı madde-6 da çoğu coğafi yöelede ve özellikle ısı ve yağışın deneyimsel olaak alışılagelmişin dışında mevsimsel değişiklikle göstediği yelede, topak diencinin değişimi, faklı hava şatlaı peiyotlaında özgül diencin deinlik pofili ölçüleek dikkate alınmalıdı. denmektedi. 7

8 P C C P 8

9 9 CP CP ρi φ P π CP CP CP CP ρi φ φ U P P π CP CP ρi φ P π P C C P

10 U I ρ π CP CP CP CP k CP CP π CP CP ρ k U I Buada ρ (Ω.m) topağın özdienci, I (A) yee uygulanan akım, U (V) P ve P uçlaı aasındaki geilim, k ise geometik bi faktödü. k faktöü ölçüm kazıklaı aasındaki mesafelee bağlıdı. 0

11 CP CP CP CP olması koşuluyla ölçüm kazıklaı istenildiği gibi yeleştiilebili. He oluştuulan ölçü sisteminin kendine özgü bi geometik faktöü olduğu unutulmamalıdı. Önek C P U 0 P C Bu duumda ρ ölçülemez.

12 Topak özdienç ölçümünde Wenne, Schlumbege, dipol-dipol, tek elektot-dipol, yaım Wenne ve yaım Schlumbege gibi çeşitli klasik yöntemlei kullanmak mümkündü. Yukaıda adı geçen tüm geleneksel yöntemle, 4 adet ölçüm kazığının bi doğu boyunca değişik aalıklala topağa çakılması ile uygulanıla. Küçük aalıklala yapılan ölçümlede özel geliştiilmiş ölçüm cihazlaından yaalanılıken, büyük aalıklala yapılan ölçümlede ise voltmete-ampemete yöntemi kullanılı. Ölçüm cihazının C ucundan Hz fekanslı I akımı topağa göndeili. Bu akım - I olaak C ucundan gei döne. Bu akımla, P ve P uçlaında U kada bi potansiyel fakı yaatıla. Ölçüm cihazlaı U/I oanını Ω cinsinden diekt olaak veile. Yeni nesil ölçüm cihazlaı U/I oanının yanında k faktöünü de saptayıp diekt olaak göünü özdienci de veebilmektedi.

13 WENNE YÖNTEMİ 3

14 ö C P P C I I a a a 4

15 ö C P P C I a a a φ P ρi π a a φ P ρi π a a U φ P φ P ρi π a a a a 5

16 U I ρ π a a a a ρ π a ρ πa 6

17 SCHLUMBEGE YÖNTEMİ 7

18 ö C P P C I I O Δ 8

19 9 ρi φ P Δ Δ π ρi φ φ U P P Δ Δ Δ Δ π ρi φ P Δ Δ π C P P C Δ ö

20 0 4 ρ Δ Δ Δ π ρ Δ π 4 ρ Δ Δ π 0 CC PP olması koşuluyla, 5 Δ

21 DİPOL-DİPOL YÖNTEMİ

22 ö C P P C I I n C C P P

23 3 C P P C I I n ö n ) (n ρi φ P π ) (n ) (n ρi φ P π ) (n ) (n n ) (n ρi φ φ U P P π

24 ρ π n n n 3n n n(n )(n ) n n n ρ πn(n )(n ) 4

25 TEK ELEKTOT-DİPOL YÖNTEMİ 5

26 ö C P P C I I n 6

27 7 n 0 ρi φ P π ) (n 0 ρi φ P π ) (n n ρi φ φ U P P π ) n(n n n ρ π ) n(n ρ π

28 Önceki yansıladaki ifadele otamın homojen kaakteli (ρ sabit) ve ölçüm kazıklaının yaım küe olaak kabul edilmesiyle çıkaılmıştı. Ama geçekte ye homojen değildi. Bu bakımdan hesaplanan özdienç, göünü özdienç (GÖ) olaak adlandıılı. GÖ ye içindeki jeolojik yapıya ve ve bu yapının özdiencine bağlıdı. Bu tanımdan haeketle, ancak otam homojen ve yaı sonsuz ise GÖ ile otam özdienci eşit olabili. Katmanlı duumlada (geçekte duum çoğunlukla böyledi) ise, he bi katmanın özdienci bibiinden faklıdı. 8

29 Katman sayısına göe çeşitli poblemlele kaşı kaşıya kalını. Yaı sonsuz tek katman poblemi en basit hal olmakla beabe çoğu kez ihtiyaçlaımıza cevap vemez. OG tafo mekezleinin bulunduğu yelein topak özdiencinin bulunması için katman modeli iyi bi tecih olabili. Büyük şalt mekezleinde ise 3 katman modeli yeğlenmelidi. n-katman poblemi Stefanescu taafından çözülmüş olmakla bilikte, elektik mühendisliği patiğinde pek kullanılmaz. n- katman poblemi genellikle jeofizikçilei ilgilendien bi konudu. 9

30 ρ sabit Hava Yeyüzü h 8 ρ ρ Hava Yeyüzü h ρ Hava Yeyüzü h ρ Hava Yeyüzü h ρ h ρ 8 ρ 3 h 3 ρ 3... h n ρ n 30

31 KATMAN MODELİ İki katmanın özdiençlei fakının özdiençlei toplamına oanı yansıma faktöü olaak tanımlanı ve K ile gösteili. K ρ ρ ρ ρ ρ ρ duumunda K0; alt katman mükemmel yalıtkansa K, üst katman mükemmel yalıtkansa K - olu. Bu duumda <K< koşulu geçekleni. -<K<0 iken ρ <ρ (üst katman alt katmandan daha diençlidi) 0<K< iken ρ <ρ (alt katman üst katmandan daha diençlidi) 3

32 Hava I Yeyüzü ρ 3

33 Hava I Yeyüzü h ρ ρ 33

34 İMAJ YÖNTEMİ ρ h Hava I Yeyüzü h ρ h ρ KI ρ 34

35 KI Hava h I ρ Yeyüzü h h ρ KI ρ ρ 35

36 KI Hava h I ρ Yeyüzü h h KI ρ h K I ρ ρ 36

37 K I Yeyüzü KI I KI K I h h C h h a P φ P Iρ π a n a K n ( nh) ρ I ö C P P C a a a I ρ ρ g 4 n ρ ρ K n nh a g 4 n a f(k, ) h 4 K n nh a 37

38 ρ g /ρ odinat, a/h apsis olmak üzee K ya den e kada 0, fakla değele vemek ve logaitmik ölçek kullanmak suetiyle f (K, a/h) eği ailelei çizilebili. Bu eğilee Wenne diziliminde iki katman için teoik özdienç eğilei deni. Sahada elde edilecek ρ g f(a) eğisi ile teoik ρ g /ρ f (K, a/h) eğisinin çakıştıılması ile K, ρ ve h hesaplanı. ρ K K ρ ifadesinden ρ saptanabili. 38

39 39

40 Alanı topaklama ağının alanına eşit olan daienin yaıçapı eşdeğe yaıçap olaak tanımlanı. Eşdeğe yaıçap deinliğinden sonaki topağın, topaklama diencine etkisi yok sayılabili. Topaklama pojesi yapılacak yede, topağın homojen olup olmadığını saptamak için Wenne dizilimindeki elektot aalığını eşdeğe yaıçap büyüklüğüne kada atımak geeki. 40

41 ρπa bağıntısı, L elektot boyu, a elektot aalığına göe çok küçükse geçelidi (L<a/0); aksi duumda yaı küe ifadeleini kullanamayız. Bu duumda iki seçenek vadı:. L<a/0 olacak şekilde elektotla gömülü.. Elektotla nomal ölçüleinde gömülü, ama ρπa bağıntısı yeine ρ 4πa L 4 a L a bağıntısı kullanılı. 4

42 ö C P P C U 0 a a a U I Geilim elektotlaı ile ölçü bağlantı kablolaının diençlei toplamı e, topak ölçüm cihazının (voltmetenin) geilim deve dienci v ise U 0 v U e v v U 0 U ρ e v v ρ e v ρ e 4

43 L.5 m D cm C P ö P C ö I ρ π ö 50 Ω Yeni yapılacak Mevcut bina bina (üzeinde eski bina va) Mevcut bina L 0.6 ρ π 4L ö ln D π. 0,6.50 0Ωm Bu yöntem, topağın homojen olduğu kabulu ve mevcut binaladaki gömülü topaklama sisteminin bilinmesi duumunda kullanılabili. Yöntemin basit ama hata yüzdesinin yüksek olduğu unutulmamalıdı. 43

44 44

45 45

46 TOPAK YAYILIM DİENCİ ÖLÇÜMLEİ 46

47 NOKTA ÖLÇÜMLEİ 47

48 P açıkta iken nokta ölçümü ö C P P C 48

49 49 0 φ P P ρi φ π ρi φ φ U P P π ρi U π ρ I U g ö π ö C P P C

50 C-P ve C-P ayı ayı kısa deve iken nokta ölçümü ö C P P C 50

51 5 P ρi φ π ρi φ φ U P P π ρ I U g ö π ρi φ P π ö C P P C

52 P açıkta iken nokta ölçümü ö C P P C 5

53 53 0 φ P ρi φ φ U P P π ρ I U g ö π ρi φ P π ö C P P C

54 nokta ölçümlei basit ve patik olmakla bilikte hata oanlaı yüksek yöntemledi. Bağlantı kablo diençleinin ölçü devesine gimesi nedeniyle bunlaın hesap yoluyla ölçülen değeden çıkaılması geeki. 54

55 55

56 3 NOKTA ÖLÇÜMLEİ 56

57 ö C P P C I I y z 57

58 P z y C θ T (C,P) 58

59 59 ρi φ P π z y ρi φ P π z y ρi φ φ U P P π P C T (C,P) z y θ

60 60 z y ρ ö π z y ρ I U π z y g ö

61 ö C P P C I I y 6

62 6 ρi φ P π z y ρi φ P π z y ρi φ φ U P P π >> kabulü ile

63 63 z y ρ ö π z y ρ I U π z y g ö

64 64 z y g ö 0 z y 0 z y 0 z y z y

65 65 z y P C T (C,P) z y θ ycosθ y y y ycosθ y z y y z ξ y cosθ ξ ξ ξ ξ

66 cosθ b 0,875 θ9 º a 0,68,68 ξ ξ,68 a 0,5 9º 0,68 b a 66

67 Tekil elektotla ve küçük tesislede %6,8 yöntemi uygulanısa da, büyük tesislede dienç eğisi çıkatılaak, eğide ota bölümün eğimi saptanı, buna bağlı olaak geçek dienci ölçmek için geekli olan geilim kazığı uzaklığı belileni. Bu aada akım kazığının tesis mekezine uzaklığı mekez çapının 5 katından az olmamalıdı. Büyük ve simetik olmayan tesislede 4 nokta yöntemi, kesişen doğula yöntemi ve eğim yöntemi uygulanabili. Çok büyük şalt tesisleinde akım ve geilim kazıklaı tes taaflaa yeleştiili. Bu tü yelede voltmete-ampemete ya da wattmete-ampemete yöntemlei yeğlenmelidi. Çok büyük tesislede kullanılacak kablo bağlantılaının bibiine paalel olması nedeniyle açı yöntemi de kullanılabili. Bu duumda ve y aasındaki açı 60º den küçük olamaz. 67

68 68

69 69

70 ÖLÇÜM SONUÇLAININ DEĞELENDİİLMESİ 70

71 Yıldız noktası dienç üzeinden topaklanmış şebeke; Z L L L3 I'' k 7

72 Ulusal ağ şebekemizde 5 MVA nın üzeindeki 54 / 34,5 kv tafolaın yıldız noktalaı; -Havai hat çıkışlı mekezlede 60 Ω, -Kablo çıkışlı mekezlede 0 Ω diençle topaklanmıştı. Bu duumda havai hatla beslenen 34,5 kv YG şebekelede faz topak kısa deve akımı I k / 3 300A 60 Kablo çıkışlı 34,5 kv şebekeledeki faz topak kısa deve akımı ise / 3 k 000A ile sınılıdı. 0 I 7

73 Önek: 50 MVA 54 kv 34,5 kv 000 MVA 60 Ω 3 PIGEON 0 km 3 SWALLOW km 34,5 kv 3 95 mm XLPE 00 m 000 kva 0,4 kv 54/34,5 kv mekezde sekonde taafta yıldız noktası 60Ω diençle topaklanmış olduğundan I'' k 300A ile 73

74 000 9 V U Tp Dokunma geilimi c b a , Akım süesi t s YG` de sınılı akım süelei için izin veilen en yüksek dokunma geilimlei a) Hayvanladaki zamana bağımlı dokunma geilimi b) Eski VDE 04 deki dokunma geilimi c) Yeni kabul edilen eği 74

75 Hata süesi t F Topaklama geilimi U E Tesislein dış duvalaında ve çitleinde Bina içi (dahili tip) tesis Tesislein içinde Bina dışı (haici tip) tesis t F >5 s U E 4U Tp M veya M t H 5 s U E >4U Tp U E 4U Tp U E >4U Tp U T U Tp olduğunun ispatı M3 M4. veya M4. M veya M M3 M3 M4. M4. U E U Tp olduğunun ispatı 75

76 76

77 AG HAVA HATLAINDA FAZ-TOPAK HATASI (FAZ KOPMASI) T h A L L L3 PEN (N) B B : İşletme topaklaması dienci E : L 3 fazının topağa temas dienci U : Topağa göe anma a.a. geilimi etkin değei 77

78 Eşdeğe deve: U 0 T H 0 A B I h E 78

79 79 T ve H diençlei ihmal edilise Madde 3.7 geeği ETTY s.7 E B 0 h U I E B 0 B B H B U I U U B 50V 50 U E B 0 B 50 U 50 U 0 B E B 0 B E B U 50 U 50 U 0 B E 0 B E 0 B E 50 U 50 0 E B

80 380/0 V şebekede U 0 0 V B E B E B E 0,94 E B 0,94 E B 3,4 E 3,4. B 80

81 L3 X 50 V L 0 L 0 V X cos0 X 50V 8

82 L uzunlukta, d çaplı silindiik topaklayıcının yayılma dienci ETTY s.88 Şekil T-7 nin altında ρ π L ln L D şeklinde veilmişti. d (mm).40 ln d.40 ln π d ose 5,58 9,57 3,05 Lily 6,60 9,40,99 Iis 7,4 9,9,95 Pansy 8,34 9,7,9 Ot.3 Popy 9,36 9,05,88 Aste 0,50 8,93,84 Pholo,79 8,8,8 8

83 L m ρ. E ln π. 0,0086,73 ρ L0 m ρ.0 E ln π.0 0,0086 0,5ρ L40 m E 3ρ L E 0,075ρ 83

84 L (m) 0 40 ρ (Ωm) E (Ω) ,5 O halde yönetmeliğin dayattığı en küçük temas dienci yaklaşık 40 m iletken uzunluğunda geçekleşi. 84

85 E 3,4 B Emin 0,075ρ E 0,075ρ 0,075ρ 3,4. ρ 3,4 0,075 B B ρ 45.B B (Ω) ρ(ωm ) 0, ρ 4,5 ρ 45 ρ 90 85

86 NÖT KOPMASI L L L3 B P P PΔP PEN (N) B ΔP I n U U nöt nh ΔP 0 ise U nöt 0 Δ P U nh l ΔP U 86

87 L L L3 PEN (N) B B 87

88 Eşdeğe deve: U 0 B I U 0 ΔP B I B U 0 B 0 U ΔP ΔP. ( ) U B ΔP.U 0 B 0 U B B. Δ Δ P. ( ) U B P.U B 0 0 ΔP 0 UB 0 88

89 YG-AG SİSTEMLEİNDE TOPAKLAMA TESİSLEİNİN BİLEŞTİİLMESİ 89

90 Madde a) Bi yüksek geilim tesisinde topak hatası esnasında alçak geilim sisteminin nöt veya PEN iletkeni, yüksek geilim tesis sisteminin topaklama tesislei ile aşağıdaki koşulla yeine getiilmek kaydıyla bağlanabili. - Alçak geilim şebekesinde veya tesis edilen tüketim tesisleinde tehlikeli dokunma geilimlei otaya çıkmaz ise (Çizelge 3) - Tüketim tesisleinde alçak geilim cihazlaının geilim dayanımının (işletme fekansındaki) yüksekliği alçak geilim yıldız noktasında bi potansiyel yükselmesinin sonucu olaak Çizelge 3 te izin veilen değelei aşmaz ise, 90

91 b) Bi yüksek geilim tesisi, topaklama alanı içindeki alçak geilim tüketicileini besliyosa; YG topaklama tesislei içindeki tüm işletme ve kouma topaklamalaı bileştiilmelidi. c) Yüksek geilim topaklama tesisinin alanı dışındaki alçak geilimli tesislein beslenmesi: - Söz konusu yüksek geilim topaklama tesisi global topaklama sistemine bağlanmış ise, - veya AG şebekesinde Çizelge 3 teki koşulla yeine getiilmiş ise, otak topaklama tesisinin yapılması öneili. 9

92 AG Sistem Tipi Hata Süesi Otak topaklama koşullaı Dokunma Geilimi Zolanma Geilimi t 5 s U E 00 V TT t > 5 s Uygulanmaz U E 50 V TN PEN sadece TM de topaklı PEN bi çok noktada topaklı U E U Tp U E.U Tp Uygulanmaz 9

93 TEŞEKKÜ EDEİZ 93

ELEKTRONİĞİN FİZİKSEL ESASLARI

ELEKTRONİĞİN FİZİKSEL ESASLARI ELEKTRONİĞİN FİZİKSEL ESASLARI Bi elektonik elemanın özelliğini, bu elemanın üetiminde kullanılan malzemenin paametelei ve ısı, geilim ışık gibi dış etkenleden dolayı elemanın içinde geçekleşen fiziksel

Detaylı

Elektromanyetik Dalgalardan Enerji Hasat Etmek

Elektromanyetik Dalgalardan Enerji Hasat Etmek Elektomanyetik Dalgaladan Eneji Hasat Etmek ( D. Cahit Kaakuş - Yük. Müh. Onu Teki) Havada sebest olaak yayınım yapan adyo ya da mikodalga fekanslaındaki elektomanyetik dalgalaın üzeinde baındıdıklaı enejinin

Detaylı

KLASİK MEKANİK-1 BÖLÜM-1 KLASİK MEKANİĞE GİRİŞ 1)UZAY VE ZAMAN:

KLASİK MEKANİK-1 BÖLÜM-1 KLASİK MEKANİĞE GİRİŞ 1)UZAY VE ZAMAN: KLASİK MEKANİK- BÖLÜM- KLASİK MEKANİĞE GİRİŞ )UZAY VE ZAMAN: Uzay ve zaman fiziğin en temel vasayımlaı ile ilgili kavamladandı. Uzay ve zamanın süekli olduğunu vasaymak, ancak uzunluk ve zamanın bi standadının

Detaylı

ASD: Çok Amaçlı Ayarlanabilir Sınıflandırıcı Devreler

ASD: Çok Amaçlı Ayarlanabilir Sınıflandırıcı Devreler ASD: Çok Amaçlı Ayalanabili Sınıflandııcı Deele Poje No: 06E39 Pof. D. Cem GÖKNAR Pof. D. Shaham MINAEI D. Meih YILDIZ D. Engin DENİZ EYLÜL 00 İSTANBUL ÖNSÖZ Bu pojenin ilk aşamasında mecut sınıflandııcı

Detaylı

Kadir UZUN. Zonguldak Karaelmas Üniversitesi. Fen Bilimleri Enstitüsü. Elektronik-Elektronik Mühendisliği Anabilim Dalında. Yüksek Mühendislik Tezi

Kadir UZUN. Zonguldak Karaelmas Üniversitesi. Fen Bilimleri Enstitüsü. Elektronik-Elektronik Mühendisliği Anabilim Dalında. Yüksek Mühendislik Tezi KABLOSUZ İLTİŞİM SİSTMLRİ BİNA İÇİ YAYILIMINDA NGLLRİN TKİLRİNİN İNCLNMSİ Kadi UZUN Zonguldak Kaaelas Ünivesitesi Fen Bililei nstitüsü lektonik-lektonik Mühendisliği Anabili Dalında Yüksek Mühendislik

Detaylı

BÖLÜM 2 VİSKOZ OLMAYAN SIKIŞTIRILAMAZ AKIMIN ESASLARI

BÖLÜM 2 VİSKOZ OLMAYAN SIKIŞTIRILAMAZ AKIMIN ESASLARI ÖLÜM İSKOZ OLMAYAN SIKIŞTIRILAMAZ AKIMIN ESASLARI. Açısal hı, otisite e Sikülasyon. otisitenin eğişme Hıı.3 Sikülasyonun eğişme Hıı Kelin Teoemi.4 İotasyonel Akım Hı Potansiyeli.5 ida Üeindeki e Sonsudaki

Detaylı

5. ÜNİTE IS LM Analizi

5. ÜNİTE IS LM Analizi 5. ÜNİTE IS LM Analizi Bu bölümde mako iktisadın en çok bilinen modeli olan IS-LM modelini göeceğiz. Model statikti. Mako iktisatta statik vasayımı cai değişmelein stoklaı ve bekleyişlei etkilemediği vasayımıdı.

Detaylı

DOĞUŞ-USV İNSANSIZ DENİZ ARACI: STEREO GÖRÜŞ İLE HARİTALANDIRMA

DOĞUŞ-USV İNSANSIZ DENİZ ARACI: STEREO GÖRÜŞ İLE HARİTALANDIRMA DOĞUŞ-USV İNSANSI DENİ ARACI: STEREO GÖRÜŞ İLE HARİTALANDIRMA Ebu Dağlı, Cane Civan 2, Sean Şöhmelioğlu,Fazıl Eme Ediş, Dilek Tükel Kontol ve Otomasyon Mühendisliği Bölümü Doğuş Ünivesitesi, Aıbadem 2K869@dogus.edu.t

Detaylı

ELEKTRİK TESİSLERİNDE DOLAYLI DOKUNMAYA KARŞI TOPRAKLAMA

ELEKTRİK TESİSLERİNDE DOLAYLI DOKUNMAYA KARŞI TOPRAKLAMA ELEKTRİK TESİSLERİNDE DOLAYLI DOKUNMAYA KARŞI TOPRAKLAMA ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI MESLEK İÇİ SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZİ Hazırlayan : Y.Müh. İsa İLİSU İ.T.Ü. Elektrik-Elektronik Fakültesi Emekli Ögr. Görevlisi

Detaylı

FARKLI DIġ DUVAR YAPILARI ĠÇĠN OPTĠMUM ISI YALITIM KALINLIĞI TESPĠTĠNĠN EKONOMĠK ANALĠZĠ

FARKLI DIġ DUVAR YAPILARI ĠÇĠN OPTĠMUM ISI YALITIM KALINLIĞI TESPĠTĠNĠN EKONOMĠK ANALĠZĠ FARKLI DIġ DUVAR YAPILARI ĠÇĠN OPTĠMUM ISI YALITIM KALINLIĞI TESPĠTĠNĠN EKONOMĠK ANALĠZĠ, Zafe ĠNGĠZ Düzce Ünivesitesi, Düzce Meslek Yüksekokulu, Teknik Pogamla Uzunmustafa, 81010 DÜZE. Email: etemguel@gmail.com

Detaylı

POZiSYON KONTROLÜNE YÖNELİK DC MOTOR UYGULAMASI

POZiSYON KONTROLÜNE YÖNELİK DC MOTOR UYGULAMASI .. SAU Fen Bilimlei Enstitüsü Degisi 6.Cilt, 1.Saı (Mat 2002) Pozison Kontolüne Yönelik DC Moto Ugulaması A.İ.Doğman, A.F.Boz POZiSYON KONTROLÜNE YÖNELİK DC MOTOR UYGULAMASI 'oj Ali lhsan DOGMAN, Ali Fuat

Detaylı

GERÇEK GAZLARIN TERMODİNAMİK VE TERMOFİZİKSEL ÖZELLİKLERİNİN LEE-KESLER HAL DENKLEMİ KULLANILARAK MODELLENMESİ

GERÇEK GAZLARIN TERMODİNAMİK VE TERMOFİZİKSEL ÖZELLİKLERİNİN LEE-KESLER HAL DENKLEMİ KULLANILARAK MODELLENMESİ GEÇEK GAZLAIN EMODİNAMİK E EMOFİZİKSEL ÖZELLİKLEİNİN LEE-KESLE HAL DENKLEMİ KULLANILAAK MODELLENMESİ M. uhan ÇOBAN Ege Ünivesitesi, Mühendislik Fakultesi, Makine Mühendisliği Bölümü, Bonova, İZMİ tuhan.oban@ege.edu.t

Detaylı

Bölüm 6: Dairesel Hareket

Bölüm 6: Dairesel Hareket Bölüm 6: Daiesel Haeket Kaama Soulaı 1- Bi cismin süati değişmiyo ise hızındaki değişmeden bahsedilebili mi? - Hızı değişen bi cismin süati değişi mi? 3- Düzgün daiesel haekette cismin hızı değişi mi?

Detaylı

Kuru Sorbent Enjeksiyon Tekniği ile Gaz Akımlarından Uçucu Organik Bileşiklerin Giderilmesi

Kuru Sorbent Enjeksiyon Tekniği ile Gaz Akımlarından Uçucu Organik Bileşiklerin Giderilmesi Kuu Sbent Enjeksiyn Tekniği ile Gaz Akımlaından Uçucu Oganik Bileşiklein Gideilmesi Mehmet KALENDER 1, Cevdet AKOSMAN 2 ıat Ünivesitesi Mühendislik akültesi Kimya Mühendisliği Bölümü 23119-Elazığ 1 mkalende@fiat.edu.t,

Detaylı

İltimas yalnız müslümanlara değil İslam devletinde yaşayan zirnınilere de yasaklanmıştır. Hz. Peygamber, Medine yahudilerinin

İltimas yalnız müslümanlara değil İslam devletinde yaşayan zirnınilere de yasaklanmıştır. Hz. Peygamber, Medine yahudilerinin itimas İ TİMAS ( U"~'YI) Adam kayınna anlamında ahlak teimi. Sözlükte "el süme, dokunma" anlamındaki lems kökünden masda olup "istemek. aamak" manasma gelen iltimas Tükçe'de " haksız yee adam kayıma, biine

Detaylı

BÖLÜM -VII- 2015 YILI EN AZ ÜCRET TANIMLARI

BÖLÜM -VII- 2015 YILI EN AZ ÜCRET TANIMLARI BÖLÜM -VII- 2015 YILI EN AZ ÜCRET TANIMLARI 147 148 Elektrik, Elektronik-Biyomedikal-Kontrol Mühendisliği Hizmetleri 2015 YILI EN AZ ÜCRET TANIMLARI 2015 yılı En Az Ücretleri ile ilgili genel kurallar

Detaylı

ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ

ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ HAVAİ ENERJİ HATLARI 522EE0131 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer

Detaylı

OPTİK AKIŞIN HESAPLANMASI VE YAPAY SİNİR AĞLARI İLE YORUMLANARAK MOBİL ROBOTLAR İÇİN ENGEL TESPİTİ VE KAÇINMA DAVRANIŞINDA KULLANILMASI

OPTİK AKIŞIN HESAPLANMASI VE YAPAY SİNİR AĞLARI İLE YORUMLANARAK MOBİL ROBOTLAR İÇİN ENGEL TESPİTİ VE KAÇINMA DAVRANIŞINDA KULLANILMASI Opik Akışın Hesaplanması ve Yapay Sini Ağlaı ile Youmlanaak Mobil Robo İçin Engel espii ve Kaçınma Davanışında Kullanılması HAVACILIK VE UZAY EKNOLOJİLERİ DERGİSİ OCAK 009 CİL 4 SAYI (77-87) OPİK AKIŞIN

Detaylı

ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ

ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ YG TESİSLERİNDE TOPRAKLAMA SİSTEMİ 522EE0130 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ GÜÇ TRANSFORMATÖRLERİ ANKARA 2007 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen

Detaylı

ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ

ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ PARAFUDUR VE SİGORTALAR 522EE0129 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında

Detaylı

Bölüm 30. Biot-Savart Yasası Giriş. Biot-Savart Yasası Gözlemler. Biot-Savart Yasası Kurulum. Serbest Uzayın Geçirgenliği. Biot-Savart Yasası Denklem

Bölüm 30. Biot-Savart Yasası Giriş. Biot-Savart Yasası Gözlemler. Biot-Savart Yasası Kurulum. Serbest Uzayın Geçirgenliği. Biot-Savart Yasası Denklem it-savat Yasası Giiş ölüm 30 Manyetik Alan Kaynaklaı it ve Savat, elektik akımının yakındaki bi mıknatısa uyguladığı kuvvet hakkında deneyle yaptı Uzaydaki bi nktada akımdan ilei gelen manyetik alanı veen

Detaylı

Katı Cismin Uç Boyutlu Hareketi

Katı Cismin Uç Boyutlu Hareketi Katı Cismin Uç outlu Haeketi KĐNEMĐK 7/2 Öteleme : a a a ɺ ɺ ɺ ɺ ɺ / / /, 7/3 Sabit Eksen Etafında Dönme : Hız : wx bwe bwe wx be he x we wx bwe e d b be d be he b h O n n n ɺ ɺ θ θ θ θ θ ( 0 Đme : d d

Detaylı

Basit Makineler Çözümlü Sorular

Basit Makineler Çözümlü Sorular Basit Makinele Çözümlü Soula Önek 1: x Çubuk sabit makaa üzeinde x kada haeket ettiilise; makaa kaç tu döne? x = n. n = x/ olu. n = sabit makaanın dönme sayısı = sabit makaanın yaıçapı Önek : x Çubuk x

Detaylı

Topraklama Ölçüm El Kitabı

Topraklama Ölçüm El Kitabı Toprak Direnci ve Toprak Özgül Direnci Ölçüm Test Cihazları 2013 - Ed. 01 Topraklama Ölçüm El Kitabı www.sge.com.tr Toprak direnci ölçümü Toprak elektrodu ve topraklama sistemleri binalarda ve endüstriyel

Detaylı

BÖLÜM IV YARIİLETKEN GÜÇ KAYNAKLARI

BÖLÜM IV YARIİLETKEN GÜÇ KAYNAKLARI BÖÜM IV YAIİETKEN GÜÇ KAYNAKAI 4.1 GİİŞ Bütün elektronik devrelerin çalışabilmesi için bir güç kaynağına ihtiyacı vardır. Elektronik devrelerde besleme gerilimi olarak DC gerilim kullanılmaktadır. Ancak,

Detaylı

PRATİK SORULAR (SORU BANKASI),

PRATİK SORULAR (SORU BANKASI), *** SUNUŞ *** 2011 yılında 100. kuruluş yılını kutlamış olan Yıldız Teknik Üniversitemizin Elektrik Mühendisliği Bölümü öğrencileri için, hem çeşitli kaynaklardan yararlanılarak hem de orijinal olarak

Detaylı

DOĞRU AKIM DEVRE ANALİZİ

DOĞRU AKIM DEVRE ANALİZİ DOĞ AKIM DEVE ANALİZİ 1 DOĞ AKIM DEVE ANALİZİ BÖLÜM 1 DİENÇ, OHM KANN, İŞ VE GÜÇ 1. ELEKİK ENEJİSİ ve ÖZELLİKLEİ Bugün elektrik çağında yaşamaktayız. Kullandığımız enerjinin büyük bir bölümü elektrik enerjisidir.

Detaylı

ŞEHİR ŞEBEKELERİ OG-AG ELEKTRİK PROJESİ YAPIM ESASLARI EL KİTABI-5

ŞEHİR ŞEBEKELERİ OG-AG ELEKTRİK PROJESİ YAPIM ESASLARI EL KİTABI-5 ŞEHİR ŞEBEKELERİ OG-AG ELEKTRİK PROJESİ YAPIM ESASLARI EL KİTABI-5 TEDAŞ TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DAĞITIM HAT VE ŞEBEKELERİ PROJE VE TESİS DAİRESİ BAŞKANLIĞI ŞUBAT - 2001 AÇIKLAMA

Detaylı

ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ

ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ YG TESİS PROJE VE ŞEMALARI Ankara, 2013 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan

Detaylı