SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI RUHSAT VE DENETİM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI RUHSAT VE DENETİM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU"

Transkript

1 SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI RUHSAT VE DENETİM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO 1 HİZMETİN ADI 1.Sınıf Gayrisıhhi Müesseseler Ruhsat talebi BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER A) Yer Seçimi ve Tesis Kurma İzni 1)Gayrisıhhi Müessese Açma Ruhsatı Başvuru/Beyan Formu 2) Tapu kaydı Kiracı ise Kira Sözleşmesi (Noter Onaylı olacak.) 3) Yerleşim(Vaziyet) Planı (İlgili belediyeden onaylı ve üst yazı ile olacak.) 4) Sanayi Bölgeleri, Organize Sanayi Bölgeleri ve Endüstri Bölgeleri içindekiler hariç işletmenin kurulacağı yeri gösteren 1/1.000 ve 1/5.000 lik imar planı örnekleri (ilgili belediyeden onaylı olacak.) 5) ÇED belgesi 6) Çevre kirlenmesini önlemek amacıyla alınacak tedbirlere ait kirleticilerin nitelik ve niceliğine göre hazırlanmış proje ve açıklama raporu (Proje tanıtım dosyası) 7) Şehir şebeke suyu bulunmayan yerlerde içme ve kullanma suyunu hangi kaynaktan sağladığı ile suyun bakteriyolojik ve kimyasal analiz raporu 8) İlgili inceleme kurulu tarafından hazırlanacak yer seçimi ve tesis kurma raporu Çevresel Etki Değerlendirilmesi Raporu düzenlenmesi gereken tesisler için düzenlenen Çevresel Etki Değerlendirilmesi Olumlu Belgesi ve Raporu, Yer Seçimi Ve Tesis Kurma İzni yerine geçer. B) İşyeri Ruhsatı 2) Açılma İzin Raporu 3) Numarataj Belgesi 4) Sağlık Koruma Bandının işaretlendiği vaziyet planı örneği (İlgili Belediyesi nden onaylı ve üst yazı ile istenecek) 5) Yol Geçiş izin belgesi (İlgili Belediyesi'nden) 6) Yangın ve benzeri olağanüstü durumlara karşı gerekli önlemlerin alındığına dair rapor 7) Sorumlu Müdür Beyannamesi (Web Sitemizden) 8) Çevre İzni veya Çevre İzin ve Lisans Belgesi / Geçici Faaliyet Belgesi HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) Müracaatı takip eden 7 gün içerisinde inceleme yapılır, belgeleri tam ise takip eden 3 gün içinde ruhsatı verilir.

2 (Emisyon ve Deşarj ile ilgili)(çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'nden) 9) Tehlikeli atıklarla ilgili lisansa tabi ise belgesi (Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü) 10) Boşaltım Kalite Denetim Belgesi / Fosseptik Belgesi (SASKİ) 11) Tapu - Kiracı ise Kira Sözleşmesi (Noter Onaylı olacak) 12) Özel yapı şeklini gerektiren sinema, tiyatro, düğün salonu, otel, hamam, sauna; ekmek fırını ile 13) İşletme belgesi (Bölge Müdürlüğü nden) 14) Kapasite Raporu (Ticaret ve Sanayi Odası ndan) 15) Fenni Muayene, Katodik Koruma, Topraklama Ölçüm ve Test Raporları hususunda Beyanname (Web Sitemizden) 16) İmza Sirküleri 17) Bitkisel Atık Yağ Sözleşmesi(İlgili İse İstenir.) 18) - Elektrik Tesisatı Kontrol Raporu - Topraklama Ölçüm Raporu - Paratoner Tesisatı Kontrol Ölçüm Raporu - Katodik Koruma Ölçüm Raporu * 19) Nüfus Cüzdanı (İnternet Sitesinden) * 20) Vergi Levhası (İnternet Sitesinden) * 21) Ticaret Sicil Gazetesi (İnternet Sitesinden) 2 Akaryakıt ve LPG İkmal İstasyonları ruhsat talebi 1) Başvuru/Beyan Formu ve Dilekçe (Web Sitemizden) 3) Tesisin kurulacağı yerin Akaryakıt / LPG istasyonu olacağına dair; 1 / ölçekli imar planı örneği (Büyükşehir Belediyesi nden yeni tarih onaylı olacak) 1 / ölçekli imar planı örneği (İlgili Belediyesinden yeni tarih onaylı olacak) 4) Çevre kirlenmesini önleyecek tedbirler hakkında açıklama raporu (ÇED BELGESİ) 5) Özel yapı şeklini gerektiren sinema, tiyatro, düğün salonu, otel, hamam, sauna; ekmek fırını ile 6) TSE Belgesi TS Hizmet Yeterlilik Belgesi (Akaryakıt İstasyonu için) TS Hizmet Yeterlilik Belgesi (LPG İstasyonu için) 7) İşletme Belgesi (Bölge Müdürlüğü'nden) Başvurunun Yönetmelikte öngörülen kriterlere uygun olduğunun tespiti halinde 5 gün içinde ruhsatı verilir.

3 8) Belediyemize başvurulduğu zaman Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü'ne yazı yazılarak TS 11939,TS Standartlarına uygunluk görüşü istenecek. 9) Şehir şebeke suyu bulunmayan yerlerde içme ve kullanma suyunu hangi kaynaktan sağladığı ile suyun bakteriyolojik ve kimyasal analiz raporu, 10) Yol Geçiş İzin belgesi (İlgili Belediyesi nden), 11) Sağlık koruma bandının işaretlendiği ölçekli vaziyet planı örneği (İlgili Belediyesi'nden onaylı ve üst yazı ile istenecek) 12) Çevre İzni veya Çevre İzin ve Lisans Belgesi / Geçici Faaliyet Belgesi (Emisyon ve Deşarj ile ilgili)(çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'nden) 13) Boşaltım Kalite Denetim Belgesi / Fosseptik Belgesi (SASKİ) 14) Tehlikeli atıklarla ilgili lisansa tabi ise belgesi (Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'nden) 15) Yangın ve benzeri olağanüstü durumlara karşı gerekli önlemlerin alındığına dair rapor 16) Tapu - Kiracı ise Kira Sözleşmesi (Noter Onaylı olacak) 17) Asgari Mesafe Tespit Tutanağı (İlgili Belediyesi'nden) 18) Samsun Ticaret Odası Kaydı 19) İmza Sirküleri 20) Akaryakıt ve LPG dağıtım şirketi ile yapılan Bayilik Sözleşmesi. 21) LPG Sorumlu Müdürlük Belgesi 22) Tehlikeli maddeler zorunlu sorumluluk sigortası (Akaryakıt ve Otogaz İstasyonu faaliyeti için) 23) Tanklar için Kapasite Tespit Belgesi 24) Tesiste çalışacak personel için LPG eğitim sertifikası. 25) Sorumlu Müdür Beyannamesi (Web Sitemizden) 26) Fenni Muayene, Katodik Koruma, Topraklama Ölçüm ve Test Raporları hususunda Beyanname (Web Sitemizden) 27) - Elektrik Tesisatı Kontrol Raporu - Topraklama Ölçüm Raporu - Paratoner Tesisatı Kontrol Ölçüm Raporu - Katodik Koruma Ölçüm Raporu * 28) Nüfus Cüzdanı (İnternet Sitesinden) - Şirket ise ana sözleşme fotokopisi * 29) Vergi Levhası (İnternet Sitesinden * 30) Ticaret Sicil Gazetesi (İnternet Sitesinden)

4 3 2.ve 3.Sınıf Gayrisıhhi Müesseseler Ruhsatı talebi 3) Sanayi Bölgeleri, Organize Sanayi Bölgeleri ve Endüstri Bölgeleri içindekiler hariç işletmenin kurulacağı yeri gösteren 1/1.000 ve 1/5.000 lik imar planı örnekleri (İlgili Belediyeden onaylı olacak) 4) Sağlık Koruma Bandının işaretlendiği vaziyet planı örneği (İlgili Belediyesi nden onaylı ve üst yazı ile istenecek) 5) Yol Geçiş izin belgesi (İlgili Belediyesi'nden) 6) Yangın ve benzeri olağanüstü durumlara karşı gerekli önlemlerin alındığına dair rapor 7) Sorumlu Müdür Beyannamesi (Web Sitemizden) 8) Çevre İzni veya Çevre İzin ve Lisans Belgesi / Geçici Faaliyet Belgesi (Emisyon ve Deşarj ile ilgili)(çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'nden) 9) Tehlikeli atıklarla ilgili lisansa tabi ise belgesi (Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü) 10) Boşaltım Kalite Denetim Belgesi / Fosseptik Belgesi (SASKİ) 11) Tapu - Kiracı ise Kira Sözleşmesi (Noter Onaylı olacak) 12) Özel yapı şeklini gerektiren sinema, tiyatro, düğün salonu, otel, hamam, sauna; ekmek fırını ile 13) İşletme belgesi (Bölge Müdürlüğü nden) 14) Kapasite Raporu (Ticaret ve Sanayi Odası ndan) 15) İmza Sirküleri 16) Bitkisel Atık Yağ Sözleşmesi (İlgili ise istenir.) 17) Fenni Muayene, Katodik Koruma, Topraklama Ölçüm ve Test Raporları hususunda Beyanname (Web Sitemizden) 18) - Elektrik Tesisatı Kontrol Raporu - Topraklama Ölçüm Raporu - Paratoner Tesisatı Kontrol Ölçüm Raporu - Katodik Koruma Ölçüm Raporu * 19) Nüfus Cüzdanı (İnternet Sitesinden) * 20) Vergi Levhası (İnternet Sitesinden) * 21) Ticaret Sicil Gazetesi (İnternet Sitesinden) Başvurunun Yönetmelikte öngörülen kriterlere uygun olduğunun tespiti halinde 5 gün içinde ruhsatı verilir.

5 4 Sıhhi Müesseseler Ruhsat talebi 3) Karayolu kenarındaki işyerleri için yol geçiş izin belgesi (İlgili Belediyesinden) 4) Yangın ve benzeri olağanüstü durumlara karşı gerekli önlemlerin alındığına dair rapor 5) Boşaltım Kalite Denetim Belgesi / Fosseptik Belgesi (SASKİ)(İlgili ise istenir.) 6) Özel yapı şeklini gerektiren sinema, tiyatro, düğün salonu, otel, hamam, sauna; ekmek fırını ile 7) Oda Kayıt Belgesi 8) Şehir şebeke suyu bulunmayan yerlerde içme ve kullanma suyunu hangi kaynaktan sağladığı ile suyun bakteriyolojik ve kimyasal analiz raporu, 9) Bitkisel Atık Yağ Sözleşmesi(İlgili ise istenir.) 10) Tapu - Kiracı ise Kira Sözleşmesi (Noter Onaylı olacak) * 11) Nüfus Cüzdanı (İnternet Sitesinden) 1 gün * 12) Vergi Levhası (İnternet Sitesinden) * 13) Ticaret Sicil Gazetesi (İnternet Sitesinden) 5 Umuma Açık İstirahat ve Eğlence Yerleri için İşyeri Açma ve Ruhsatı talebi 3) Karayolu kenarındaki işyerleri için yol geçiş izin belgesi (İlgili Belediyesinden) 4) Yangın ve benzeri olağanüstü durumlara karşı gerekli önlemlerin alındığına dair rapor 5) Boşaltım Kalite Denetim Belgesi / Fosseptik Belgesi (SASKİ)(İlgili ise istenir.) 6) Özel yapı şeklini gerektiren sinema, tiyatro, düğün salonu, otel, hamam, sauna; ekmek fırını ile 7) Oda Kayıt Belgesi 8) Emniyet Müdürlüğü görüş yazısı 9) Mesul Müdür Beyannamesi (Web sitemizden) 10) Tapu - Kiracı ise Kira Sözleşmesi (Noter Onaylı olacak) 11) Şehir şebeke suyu bulunmayan yerlerde içme ve kullanma suyunu hangi kaynaktan sağladığı ile suyun bakteriyolojik ve kimyasal analiz raporu, 12) Çalışan Kimlik Bilgisi, Adli Sicil ve Bulaşıcı Hastalığı olmadığına Dair Beyanname (Web Başvurunun Yönetmelikte öngörülen kriterlere uygun olduğunun tespiti ve kolluk kuvvetinin görüşünün uygun gelmesi halinde 30 gün içinde ruhsatı verilir.

6 Sitemizden) 13) Bitkisel Atık Yağ Sözleşmesi(İlgili ise istenir.) *14) Nüfus Cüzdanı (İnternet Sitesinden) *15) Vergi Levhası (İnternet Sitesinden) *16) Ticaret Sicil Gazetesi (İnternet Sitesinden) 6 Hafta Tatili Ruhsatı talebi 1) Hafta Tatili İzin Beyan Formu (Web Sitemizden) 2) İşyeri Ruhsatı örneği 1 gün Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenmesi, eksiksiz belge ile başvuru yapılmasına rağmen hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması veya yukarıdaki tabloda bazı hizmetlerin bulunmadığının tespiti durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz. İlk Müracaat Yeri : Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı İkinci Müracaat Yeri :Samsun Büyükşehir Belediyesi İsim : Figen AKIN İsim : Kenan ŞARA Unvan : Daire Başkanı Unvan : Genel Sekreter Adres : Samsun Büyükşehir Belediyesi Adres : Samsun Büyükşehir Belediyesi Tel. : Tel. : Faks : Faks : e-posta : e-posta :

ÇANAKKALE İL ÖZEL İDARESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜNÜN HİZMET STANDARTLARI TABLOSUDUR

ÇANAKKALE İL ÖZEL İDARESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜNÜN HİZMET STANDARTLARI TABLOSUDUR ÇANAKKALE İL ÖZEL İDARESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜNÜN HİZMET STANDARTLARI TABLOSUDUR SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ SÜRE) Yer

Detaylı

ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI 1 Tarımsal Sulama Suyu İzinleri 2 3 Sulama Suyu, Toprak Analizi ve İçmesuyu Analizleri Gölet, Liman, Baraj gibi Projelerin inşasında kullanılacak yapı ve inşaat 4

Detaylı

ÇORLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

ÇORLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU ÇORLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA 1 2 ADI Sıhhi İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı Başvuruları Umuma Açık İstirahat ve Eğlence Yerleri Açma ve Çalışma Ruhsatı Başvuruları

Detaylı

SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GSM SERVİSİ HİZMET STANDARTLARITABLOSU

SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GSM SERVİSİ HİZMET STANDARTLARITABLOSU SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GSM SERVİSİ HİZMET STANDARTLARITABLOSU SIRA BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 1 2 İşyeri Açma Çalışma Ruhsatı ( 1.Sınıf GSM-Yer Seçim ve Tesis İzni)

Detaylı

T.C. BARTIN İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI

T.C. BARTIN İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI T.C. BARTIN İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI SN HİZMETİN ADI İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 1 Mikro Kredi 2 Bilgi Edinme 2-Nüfus kayıt örneği 3-Mikro kredi araştırma formu (Kurumdan

Detaylı

IĞDIR İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

IĞDIR İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU IĞDIR İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ SIRA 1 2 İdaremiz Sosyal Tesislerinde konaklama ve tesislerde bulunan salonların kiralanması 4483 sayılı Memurlar

Detaylı

Ek-2 ÖRNEK KAMU HĠZMET STANDARTLARI TABLOSU MAHALLĠ ĠDARELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KONYA BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ HĠZMET STANDARTLARI VATANDAġA SUNULAN SIRA NO

Ek-2 ÖRNEK KAMU HĠZMET STANDARTLARI TABLOSU MAHALLĠ ĠDARELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KONYA BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ HĠZMET STANDARTLARI VATANDAġA SUNULAN SIRA NO SIRA NO Ek-2 ÖRNEK KAMU HĠZMET STANDARTLARI TABLOSU MAHALLĠ ĠDARELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KONYA BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ HĠZMET STANDARTLARI VATANDAġA SUNULAN BAġVURUDA ĠSTENEN BELGELER HĠZMETĠN ADI 1 Sosyal güvencesi

Detaylı

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU HİZMETİN ADI İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) YAZI İŞLERİ VE KARARLAR DAİRE BAŞKANLIĞI 1 3071 SAYILI DİLEKÇE HAKKININ KULLANILMASINA

Detaylı

Gayri Sıhhi Müesseseler Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM

Gayri Sıhhi Müesseseler Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Gayri Sıhhi Müesseseler Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Tanımlar, İlkeler HUKUKİ DAYANAK Madde 1 Bu Yönetmelik, Anayasanın 124. Maddesi ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu nun 3. Maddesine

Detaylı

KAMU HİZMETLERİ STANDARTLARI TABLOSU KIRKLARELİ BELEDİYESİ MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI

KAMU HİZMETLERİ STANDARTLARI TABLOSU KIRKLARELİ BELEDİYESİ MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI KAMU HİZMETLERİ STANDARTLARI TABLOSU KIRKLARELİ BELEDİYESİ MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI SIRA NO HİZMETİN ADI İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (ENGEÇ) 1 Emlak Beyannamesi 1Tapu

Detaylı

YAKUTİYE İLÇE BELEDİYE BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

YAKUTİYE İLÇE BELEDİYE BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI 1 Yapı Kullanım İzin Belgesi 2 Yapı Ruhsatı 3 Kat İrtifak İşlemi 4 Tadilat Ruhsatı YAKUTİYE İLÇE BELEDİYE BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU BAŞVURUDA İSTENİLEN

Detaylı

1. HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ KAMU HİZMET STANDARTLARI

1. HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ KAMU HİZMET STANDARTLARI S. HİZMETİN ADI 1 Encümen Kararı 1. HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ KAMU HİZMET STANDARTLARI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER 1-3071 sayılı dilekçe kanununun şekil şartlarını taşımak kaydıyla personel ve yazı işleri şube

Detaylı

MELİKGAZİ BELEDİYESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI EK- 2 TABLOLAR

MELİKGAZİ BELEDİYESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI EK- 2 TABLOLAR MELİKGAZİ BELEDİYESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI EK- 2 TABLOLAR Sıra MÜDÜRLÜKLER No 1 MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ 2 ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ 3 RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ 4 ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ 5 PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ

Detaylı

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU HİZMETİN ADI İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 1. VATANDAŞ TALEPLERİNDE: YAZI İŞLERİ VE KARARLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI İZMİR

Detaylı

SEYHAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

SEYHAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI 1 Küşat Ruhsat İşleri 2 3 2.ve3.Sınıf Gayri Sıhhi Müesseselerin İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatları Taziyelerde kullanılmak üzere plastik masa ve sandalye hizmeti 4

Detaylı

file:///c:/wamp/www/dokuman/birimler/hizmetstandarti/hizmetstandarti.htm

file:///c:/wamp/www/dokuman/birimler/hizmetstandarti/hizmetstandarti.htm KARATAY BELEDİYE BAŞKANLIĞI Sayfa 1 / 10 HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (ENGEÇ SÜRE) 1 Çocuk Bahçesi Tamiratı

Detaylı

ÇİĞLİ BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV YETKİ VE ÇALIŞMA ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

ÇİĞLİ BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV YETKİ VE ÇALIŞMA ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK ÇİĞLİ BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV YETKİ VE ÇALIŞMA ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde1- Bu Yönetmeliğin amacı, Çiğli Belediyesi Ruhsat

Detaylı

MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI SIRA NO 1 2 VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI İmar Durum Belgesi Verilmesi Vaziyet Planı Onayı BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER 1-İmar Durumu Talep Dilekçesi 2-Tapu Kayıt

Detaylı

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ HİZMET STANDARTLARI (2015)

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ HİZMET STANDARTLARI (2015) BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ HİZMET STANDARTLARI (205) Strateji Geliştirme Şube Müdürlüğü Mayıs 205 BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

Detaylı

İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK (Bu Yönetmelik, 10.8.2005 tarih ve 25902 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.) BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOLARI

SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOLARI SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOLARI 1 ATIK YÖNETİMİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU 1 2 3 Tıbbi atıkların toplanması, taşınması, bertaraf işi Katı atık düzenli depolama

Detaylı

3 üncü sınıf gayri sıhhi müesseselerden;

3 üncü sınıf gayri sıhhi müesseselerden; I. SIHHİ MÜESSESE NEDİR? Bakkal, şarküteri, süpermarket, kuruyemişçi, kurukahveci, ekmek bayii, manav, lokanta, pizzacı, yemek satış yerleri, pastaneler, çay bahçeleri, taksi yazıhaneleri gibi çok çeşitli

Detaylı

İŞ YERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATLARI

İŞ YERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATLARI İşyerİ Açma \1 BELEDİYE VE İL ÖZEL İDARELERİNDE İŞ YERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATLARI Yetkili İdareler Başvuru ve Belgeler İşyerlerinin Denetimi Alınan Vergi ve Harçlar Uygulanabilecek Cezalar Kapatma ve

Detaylı

TERSANELER VE KIYI YAPILARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

TERSANELER VE KIYI YAPILARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU TERSANELER VE KIYI YAPILARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 2- İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı 3- Tahsis

Detaylı

ĠġYERĠ AÇMA VE ÇALIġMA RUHSATLARINA ĠLĠġKĠN YÖNETMELĠK

ĠġYERĠ AÇMA VE ÇALIġMA RUHSATLARINA ĠLĠġKĠN YÖNETMELĠK 4729 ĠġYERĠ AÇMA VE ÇALIġMA RUHSATLARINA ĠLĠġKĠN YÖNETMELĠK Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 14/7/2005 No : 2005/9207 Dayandığı Kanunun Tarihi : 24/4/1930 No: 1593 4/7/1934 No: 2559 14/6/1989 No: 3572

Detaylı

ADALAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI

ADALAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI ADALAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER 1 Pazar Tezgâhı Kurma Belgesi 1 - Adalar Belediyesine hitaben

Detaylı

MALATYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

MALATYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU MALATYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ(ENGEÇ SÜRE) 1 Yangın ve olaylara müdahale İtfaiye

Detaylı

BURSA SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ TIP MESLEKLERİ VE ÖZEL TANI-TEDAVİ HİZMETLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI

BURSA SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ TIP MESLEKLERİ VE ÖZEL TANI-TEDAVİ HİZMETLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI SIRA NO BURSA SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ TIP MESLEKLERİ VE ÖZEL TANI-TEDAVİ HİZMETLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER 1-Tıp merkezi işleteninin, adı veya ticari unvanı

Detaylı

PROJE FAALİYETLERİ. 4 Rölöve Projesi Hazırlanması İlgili kurumdan talep yazısı, 15 GÜN

PROJE FAALİYETLERİ. 4 Rölöve Projesi Hazırlanması İlgili kurumdan talep yazısı, 15 GÜN ESKİŞEHİR VALİLİĞİ ÇEVRE ve ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI NOT: Hizmet süresi, başvuruda istenen belgeler eksiksiz olduğuğu takdirde veya tamamlandıkdan sonra ki hizmet süresidir. Bu

Detaylı

YÜREĞİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ İSTENEN BELGELER

YÜREĞİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ İSTENEN BELGELER ADI İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ (EN GEÇ) 1 İmar Çapı 1-Tapu Fotokopisi, 2-Emlak alım vergisi, 3-Harç Makbuzu 1 Gün 2 İmar Durumu 1-İmar Çapı, 2-Harç Makbuzu, 2 Gün 3 4 Adres Tespiti (Numarataj) Yapı Kullanım

Detaylı