ÖZEL TEKNĐK ŞARTNAME

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ÖZEL TEKNĐK ŞARTNAME"

Transkript

1 ÖZEL TEKNĐK ŞARTNAME Yapısal Peyzaj Uygulaması yapılacak olan alan Türkiye Barolar Birliği Hizmet Binası ve Sosyal Tesisleri arka kısımdır. Yaklaşık büyüklüğü 3.80m2 dir. Proje Hizmet Binası ve Sosyal Tesis çevresi peyzaj alanı niteliğinde olup, içerisinde aynı zamanda oturma duvarı niteliğinde olan istinat duvarı, oturma ve dinlenme amaçlı alanlar ve bağlantı yolları bulunmaktadır. Yüklenici firma sözleşmenin imzalanmasının ardından yer teslimi, işe başlama yapılınca şantiye alanında öncelikle arazi tesviye çalışmalarını yapıp daha önce idareye verilerek mutabakat sağlanmış olan iş programına göre devam edecektir. Alanın aplikasyon ve kot ölçümleri yapıldıktan sonra uygulama projelerinde verilen duvarlar aplike edilecektir. Duvarlar yapılırken alt yapı ve tesisatla ilgili çalışmalar tamamlanarak sıkıntı çıkması engellenecektir. Aynı şekilde yürüyüş yollarının yapılması esnasında da tesisat geçişleri dikkate alınacaktır. Blokaj, grobeton proje kotlarına göre yapılacaktır. Aplikasyonu yapılan duvarlar, duvarları BS 18 betonu ile vibratör kullanılarak atılacaktır. Alanda 1 duvar tipi uygulaması yapılacaktır. Đstinat duvarlarında kaplama yapılacağından dolayı ahşap kalıp kullanılacaktır. Tüm demir donatılar nervürlü olacaktır. Yürüyüş yolları yapımında alan proje kotlarına göre tesviye edilerek detaylarına uygun olarak blokaj serilerek, hasır çelikli betonu atılacaktır. Betonlar anolar halinde dökülerek birleştirilecektir. Bu yüzeylerde optimum %2 eğim verilerek su yolu yapılacaktır. Tüm imalatlar teknik şartname ve projelerine uygun olarak yapılacaktır. Beton işleri yapıldıktan sonra andezit kaplama işlerine geçilecektir. Duvar harpuştaları ve basamaklarda mucartalı andezit detay projesine uygun olarak kullanılacaktır. Alana gelen tüm malzemelerin korunması ve emniyete alınmasında yüklenici firma sorumludur. Yüklenici firma inşaat çalışmaları sırasında gerekli özen ve itinayı gösterip çevreyi fazla kirletmeyecektir. Çalıştırdığı elemanlar çevre insanlarına karşı saygılı ve seviyeli olacaktır.

2 YAPISAL PEYZAJ ĐMALATLARA AĐT ĐŞ KALEMLERĐ TÜRKĐYE BAROLAR BĐRLĐĞĐ HĐZMET BĐNASI PEYZAJ UYGULAMASI METRAJ ĐCMALĐ YAPISAL PEYZAJ ĐŞLERĐ SAHĐFE NO : 1 ĐLGĐLĐ PLAN NO :1 Sıra No Poz No Đşin Cinsi Birim Miktar 1 ÖZEL Kazı Yapılması m3 375, /3C Makine ile her derinlikte dar derin yumuşak ve sert toprak kazmak m3 335,50 3 TCK6000 Ocak taşından Konkasörle Kırılmış Malzeme ile Alttemel Yapılması m3 352, /B BS 18 Betonu m3 530, Ocak Taşı ile Blokaj m3 52, Ahşaptan Yapılan Seri Kalıp m2 604, Düz yüzeyli beton ve betonarme kalıbı m2 290, Çelik Hasırın (Nervürlü) Yerine Konulması ton 3, Çapı 8-12mm Đnce beton çelik çub.(nervürlü) projesine göre bük.yerine konması ton 3, Bazalt bordür yapılması (15*25*50) m 125,00 11 V-2109 Ahşabın Emprenye Edilmesi m3 0,64 12 ÖZEL-1 Mucartalı Andezit Harpuşta 6cm Yapılması mt 145,00 4 CM ANDEZĐT PLAKLARLA DÖŞEME KAPLAMASI YAPILMASI (30 cm x Serbest Boy) m2 145,00 14 ÖZEL-2 BAZALT PLAKTAŞ DÖŞEME KAPLAMASI YAPILMASI (10CM ÇĐZĐLMĐŞ) M2 35,00 15 ÖZEL-3 3 CM ANDEZĐT PLAKLARLA DUVAR KAPLAMASI YAPILMASI (Mekanik Montaj) M2 108, KÜÇÜK PARKE TAŞI DÖŞEME M2 50, /1 Ahşap yüzünün boyanmaya hazır hale getirilmesi m2 2,60 18 ÖZEL-4 Oturma duvarı üstü ahşap yapılması (1. Sınıf Çam) M3 0,64

3 YAPISAL PEYZAJ ĐŞLERĐ BĐRĐM FĐYAT TARĐFLERĐ 1. Özel Makine ile yumuşak ve sert toprak kazılması (serbest kazı) Ekskavatör, skreyper, buldozer, vesaire gibi kazı makineleri ile batak, küskülük ve kayalık zeminlerden gayri her cins zeminin kuruda veya 50 santimetreden az derinlikteki su içindeki her derinlik ve genişlikte kazılması, taşıtlara yükletilip boşaltılması ve 25 metre dahilinde taşınarak depoya veya dolguya (sedde, imlâ gibi) konulması, projesine göre kazı yeri ile depo veya dolgunun tesviye ve tamzimi için yapılan her türlü işçilik, malzeme, makine, alât ve edevat giderleri ile müteahhit kârı ve genel giderler dahil beher metreküp fiyatı /3C Makine ile her derinlikte dar derin yumuşak ve sert toprak kazmak Ekskavatör beko tipi makinalar ile kazının yapılması, taşıtlara yükletilip boşaltılması veya 4 m.ye kadar atılması, depo veya dolguya (imla, sedde gibi) serilmesi veya imalat, inşaat yapıldıktan sonra kazı yerinde kalan boşlukların doldurulması, kazılan yerin taban ve yan cidarlarının ve depo veya dolgunun kabaca düzeltilmesi için yapılan her türlü malzeme ve zayiatı, işçilik alat ve edevat giderleri, müteahhit karı ve genel giderler dahil 1 m3 kazı fiyatı: Ö L Ç Ü : Kazının hacmi kazı projesi üzerinden hesaplanır. N O T : Bu birim fiyata su zammı, iksa, 25 metre dışındaki taşıma, sulama ve sıkıştırma bedelleri dahil değildir. ayrıca derinlik zammı bedeli ödenmez. 3. TCK6000 Ocak taşından Konkasörle Kırılmış Malzeme ile Alt Temel Yapılması Ocak taşından konkasörle kırılmış malzeme ile alttemel yapılması. BĐRĐM FĐYATA DAHĐL OLAN MASRAFLAR : Taşın ocaklardan çıkartılarak konkasöre verilecek boyutta kırılması, vasıtalara yüklenmesi, ocak - konkasör arasında nihai ortalama 150 m. mesafeye kadar taşınması, boşaltılması, konkasöre verilmesi, Y.F.Ş.nin 66. kısmında belirtilen veya Đdarece istenilen granülometriyi elde edecek şekilde konkasörle kırılması, konkasör altının boşaltılması, kırılmış malzeminin vasıtalara yüklenmesi, boşaltılması, figüre edilmesi suretiyle malzemenin hazırlanması, Đdarece istenilecek kalınlıkta serilmesi, suyun temini, yüklenmesi, boşaltılması, alttemel malzemesinin sulanması ve optimum su muhtevası olacak şekilde aktarılması, Đdarece istenilecek nitelikteki vibrasyonlu veya lastik tekerlekli silindirim işbaşında temini, sıkıştırmanın yapılması suretiyle alttemel tabakası teşkili, aşağıda "Birim Fiyata Dahil Olmayan Masraflar" başlığı altında sayılanlar dışında kalan diğer bütün işlerin yapılması için lüzumlu her türlü işçilik, malzeme, makine, alet ve edevat masrafları ile müteahhit karı ve genel masraflar. BĐRĐM FĐYATA DAHĐL OLMAYAN MASRAFLAR : Kırılmış malzemenin konkasörden işbaşına kadar taşınması, suyun taşınması. ÖLÇÜ : Serilmiş ve sıkıştırılmış alttemel malzemesinin serilmeden önce kabarma ve çökme dikkate alınmadan figüre ebadı üzerinden hesap edilen metreküp cinsinden hacmidir.

4 /B BS 18 Betonu a) Demirli Beton: Demirli betonun agregası, karışımı, beton karıştırılması, taşıma, dökülme, sıkıştırılması, korunması v.s. demirsiz beton kısmında açıklandığı gibidir. Betonun kıvamı (slump) için yapılacak tecrübe çökme miktarı: 300 ve altındaki doz miktarlarda 5 cm ile 75 cm 300ve daha gazla betonlarda 7.5 ile 15 betondan her katta numune alınıp deneyleri yapılacaktır. b) Kalıp ve iskeletin alınması müddeti: Beton yeter derecede prizini yapmadan, aşağıdaki asgari bekleme müddetleri dolamadan ve kontrol tarafından muayene edilip iskele ve kalıpların alınmasına izin verilmeden iskele ve kalıp alınamaz. A) Lento, hatıl, 3.00 m' den küçük açıklıktaki kiriş ve kemer, kolon perde gibi imalatın yan kalıpları 3 gün B) Küçük kenarı 3.00 m' den küçük döşeme iskele ve kalıplar 8 gün. Küçük kenarı 3.00 m' den büyük açıklıktaki döşemelerin açıldıkları 3.00 m' den kiriş ve kemerler iskele kalıpları 21 gün geçmeden alınamaz Ocak Taşı ile Blokaj Blokaj yapılacak tabanın düzenlenmesinden sonra üzerine m³ ocak taşından (Poz. No: ) istenen eğim ve boyutlarda blokaj yapılması, tokmaklanması, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, her türlü malzeme ve zayiatı, işçilik, araç ve gereç giderleri, müteahhit kârı ve genel giderler dahil, ocak taşı ile blokaj fiyatı: Ö L Ç Ü : Projedeki boyutlar üzerinden hesaplanır Ahşaptan Yapılan Seri Kalıp Seri halinde yapılan ve yerde dökülüp kullanılacağı yere taşınan beton, betonarme münferit yapım işlerinde (plâklar, palplanşlar, kazıklar, tahkimat blokları, babalar, bordürler, saha betonları, her türlü lentolar, merdiven basamakları ve benzeri işler için) ağaçtan iç yüzleri rendelenmiş ve yağlanmış kalıpların yapılması, kurulması, sökülmesi, temizlenmesi için gerekli her türlü malzeme ve zayiat ile işçilik, müteahhit kârı ve genel giderler dahil 1 m² fiyatı: N O T : Kalıplardan çıkan malzeme müteahhide aittir Düz yüzeyli beton ve betonarme kalıbı Beton ve betonarme yapım işleri için Đdarece gerekli görüldüğünde onaylanmış projelerine göre ağaçtan kalıp yapılması, sökülmesi, bu işler için gerekli tahta, mesnet kadronlar, kuşaklar, destekler, çivi, tel benzeri gereçler, zayiat ve işçilik, müteahhit kârı ve genel giderler dahil 1 m² fiyatı: Ö L Ç Ü : Kalıp gören yüzler, projesinden veya yerinden ölçülerek hesaplanır. Boşluk hacmi çıkarılmadan imalât deliklerinin çevre kalıpları ölçüye dahil edilmez. Deliğin kalıp tarafındaki yüzünden delik boşluğu çıkarılmaz. N O T : Kalıptan çıkan malzeme müteahhide aittir.

5 Çelik Hasırın (Nervürlü) Yerine Konulması Beton çelik çubuğunu (nervürlü) bükülüp, detay projesine göre (23.001) Poz.daki şartlar dahilinde yerine konması 1 ton fiyatı: ÖLÇÜ : 1) Betonarme detay resimlerine göre kroşeler ile birlikte demirin boyu ölçülür. 2) Çelik çubukların ağırlıkları aşağıdaki cetvellerden alınır. 3) Projede gösterilmeyen çelik çubuklar ve ekler hesaba katılmaz. 4) Cetvellerdeki (m) ağırlıkları hesaba esastır. Bağlama teli, çelik çubuk sıraları arasında kullanılacak çelikler ve zayiat analizde dikkate alındığından, ayrıca ödeme yapılmaz Çapı 8-12mm Đnce beton çelik çub.(nervürlü) projesine göre bük.yerine konması Beton çelik çubuğununu (nervürlü) bükülüp, detay projesine göre (23.001) Poz.daki şartlar dahilinde yerine konması 1 ton fiyatı: ÖLÇÜ : 1) Betonarme detay resimlerine göre kroşeler ile birlikte demirin boyu ölçülür. 2) Çelik çubukların ağırlıkları aşağıdaki cetvellerden alınır. 3) Projede gösterilmeyen çelik çubuklar ve ekler hesaba katılmaz. 4) Cetvellerdeki (m) ağırlıkları hesaba esastır. Bağlama teli, çelik çubuk sıraları arasında kullanılacak çelikler ve zayiat analizde dikkate alındığından, ayrıca ödeme yapılmaz Andezit Bordür Temini Ve Yerine Döşenmesi (10x15x50cm) Projesine uygun olara hazırlanan 10x15x50 ebatlardaki bordürlerin yerlerine montajı, iki bordür iki bordür arasındaki birleşim yerlerinin 400 dozlu ince harçla kapatılması için her türlü malzeme ve zayiatı, işçilik, işyerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, müteahhit karı ve genel giderler dahil 1m fiyatı. Ölçü: Bordür boyu projesi üzerinden (ekseninden) "m" olarak hesaplanır. 11. V-2109 Ahşabın Emprenye Edilmesi Đmalatta kullanılacak biçilmiş haldeki ahşaplar emprenye havuzuna daldırılarak 1 m³ ahşabın 14 lt. malzeme emmesi için gerekli zaman kadar bekletilir. Daldırma havuzundan çıkartılan malzemeler kuruması için birbirine değmeyecek şekilde bekletilir. 48 saat kuruma sonunda imalata geçirilen ahşabın yerine konma aşamasında kesilecek olursa kesilen kısımlara fırça yöntemi ile yanına malzeme sürülerek kesilen kısımlarda emprenye edilmiş olacak şekilde imalatta kullanılan 1 m³ ahşabın bedelidir. ÖLÇÜ: 1 m³ biçilmiş ahşap. 12. ÖZEL-1 Mucartalı Andezit Harpuşta 6cm Yapılması 6x20xS.B. ebadındaki andezit harpuştaların iş yerine nakli, Yükleme, Boşaltma, Đstifleme dâhil 400dz lu harç üzerine konulması, derzlerin 500dz. lu çimento şerbeti ile doldurulması her türlü masrafı, müteahhit karı ve genel giderler dahil.

6 Cm Andezit Plaklarla Döşeme Kaplaması Yapılması (30 Cm X Serbest Boy) Şartnamesine uygun olarak yapılmış tesviye betonu yüzünün temizlenmesi, ıslatılması, üzerine (3 cm) kalınlıkta 400 kg çimento harcı ile bir altlık serilmesi,bunun üzerine aralıkları en çok 2 mm olmak üzere kalınlıkta, 30 cm x serbest boy ebadında andezit levhaların projesindeki şekil ve taksimatına göre döşenmesi, derzlerin normal veya renkli çimento şerbetiyle doldurulması, döşeme esnasında kırılan ve çatlayan levhaların değiştirilmesi, döşeme yüzünün harç boşluklarından temizlenmesi, silinmesi, her türlü malzeme ve zayiatı, işyerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, işçilik, müteahhit karı ve genel giderler dahil, 1 m2 fiyatı. Ölçü: Andezit döşenen bütün yüzey ve süpürgelikler projesi üzerinden "m2" olarak hesaplanır. 14. ÖZEL-2 Bazalt Plaktaş Döşeme Kaplaması Yapılması (10cm çizilmiş) Plak taşlar 10cm karelajlı olacaktır. Şartnamesine uygun yapılmış tesviye betonu yüzünün temizlenmesi, ıslatılması, üzerine 3 cm. kalınlıkta 400 kg. dozlu çimento harcı ile bir altlık serilmesi, bunun üzerine aralıkları en çok 2 mm. olmak üzere 4 cm. kalınlıkta bazalt plakların projesindeki şekil ve taksimatına göre döşenmesi, derzlerin normal veya renkli çimento şerbetiyle doldurulması, döşeme esnasında kırılan, çatlayan levhaların değiştirilmesi, döşeme yüzünün harç bulaşıklarından temizlenmesi, silinmesi, her türlü malzeme ve zayiatı, işyerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, işçilik, müteahhit karı ve genel giderler dahil 1 m2 fiyatı. Ölçü: Bazalt döşenen bütün yüzey ve süpürgelikler proje üzerinden hesaplanır CM ANDEZĐT PLAKLARLA DUVAR KAPLAMASI YAPILMASI Duvar yüzlerinin iyice temizlenmesi, derzlerin açılması, duvar yüzünün ıslatılması, üzerine 1,5 cm kalınlıkta 400 kg çimento dozlu bir tabaka yapılması, bunun üstüne 400 kg çimento dozlu harçla aralıkları 2 mm' yi geçmemek üzere kalınlıkta, 30 cm x serbest boy ebadında andezit plakların kaplanması, her sıra yapıldıktan sonra derzler, alçı hamuru ile iyice kapatılarak arkalarının çimento şerbetiyle doldurulması, evvelce duvarlara yerleştirilmiş kenet demirlerinin andezit levhalarla tespiti, kaplama esnasında kırılan, çatlayan plakların değiştirilmesi, kaplama yüzünün harç bulaşıklarından temizlenmesi, silinmesi, her türlü malzeme ve zayiatı, işyerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma,boşaltma,işçilik,müteahhit karı ve genel giderler dahil 1 m2 fiyatı. Ölçü: Andezit kaplanan bütün yüzeyler "m2" olarak hesaplanır. Köşelerdeki bindirmeler nazarı itibare alınmaz. Dış köşelerdeki andezit kalınlığı ölçüden çıkarılmaz. Varsa süpürgelik ölçüye ilave edilir.

7 Küçük parke taşı döşeme Kaplama yapılacak tabanın düzenlenmesi ve 10 cm. kalınlıkta kum serilmesi, (Poz No: /1) küçük parke taşının kum tabakası üzerine istenen eğimde ve derz aralağında döşenmesi, taşların tokmaklanması, derz aralarının kumla doldurulması yüzeyinin süpürülmesi, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltmalar, her türlü malzeme ve zayiat, işçilik, alet ve edevat giderleri, müteahhit karı ve genel giderler dahil m2 fiyatı: ÖLÇÜ: Döşenmiş saha hesaplanır /1 Ahşap Yüzünün Boyanmaya Hazır Hale Getirilmesi Budakların yakılması, yakılan yerlerin tel fırça, zımpara ile temizlenmesi, bez ile tozlarının alınması, budaklara kg. kaynamış bezir eriyiğin sürülmesi, her türlü malzeme ve zayiatı, işçilik ve müteahhit kârı ve genel giderler dahil, 1 m² fiyatı: Ö L Ç Ü : Detay proje üzerinden m² olarak ölçülerek hesaplanır.

8 YAPISAL PEYZAJ ĐŞLERĐ MAHAL LĐSTESĐ 1. ÖZEL Makine ile yumuşak ve sert toprak kazılması (serbest kazı) Tüm Alan Tesviye Kazısı /3C Makine ile her derinlikte dar derin yumuşak ve sert toprak kazmak Duvarlar Đçin temel Kazıları 3. TCK6000 Ocak taşından Konkasörle Kırılmış Malzeme ile Alt Temel Yapılması BS 18 Betonu Altlarına /B BS 18 Betonu Döşeme Altlarına Duvarlar ve Temelleri Ocak Taşı ile Blokaj Duvar Temelleri Ahşaptan Yapılan Seri Kalıp Beton dökülmeden önce kalıpların iç yüzü rendelenmiş ve yağlanmış olacak, özellikle dairesel dönüşler muntazam kurulacaktır. Döşeme Altlarındaki BS18 Betonu Kenarlarında Döşeme Ara Derzlerinde Düz yüzeyli beton ve betonarme kalıbı Kalıp: Her çeşit beton, betonarme işleriyle kargir kemerlerin projesindeki biçimde oturmasını sağlamak için kullanılan yüzey kaplaması, bu kaplamanın bağlantı ve tatbiki için kullanılan parçalardan meydana gelen sistemidir. Kalıp iskelesi kalıp ve üzerine gelecek yükleri taşıyan makas, kiriş, dökme, payanda, bağlantılı çapraz, dikme tabanı ve yastıkları, kalıpları indirme tertibatı ve benzeri gibi parçalardan kurulan sistemdir. Beton kalıplarında kullanılan kereste dönük çatlaklı, çıkar budaklı, kesik değişikliği olmayan sağlam ve düzgün çıralı çam veya 2. sınıf çam, kavak kerestede imal edilecektir. Kalıp ve iskele hesaplarında betonun yoğunluğu 2400 kg/m3 olarak alınmalıdır. Beton dökülmeden önce kalıp yüzeyleri süpürülerek temizlenecek ve su ile ıslatılmış olacak icabı halinde yağlanacaktır. Duvar Temellerinde Đstinat Duvarlarında

9 Çelik Hasırın (Nervürlü) Yerine Konulması BS18 Betonu Altlarında Çapı 8-12mm Đnce beton çelik çub.(nervürlü) projesine göre bük.yerine konması Betonarme demirler nervürlü çubuklar olacaktır. Đdare işyerine getirilen ayrı ayrı çaplardaki demirlerden numune alınacak laboratuarlarda deneyleri yapılacaktır. Çekme bölgelerinde mümkün olduğu kadar ek yapılmamalıdır. Bindirme masonla veya elektrik kaynağı ile yapılabilir. Demirin kalıba değmesi önlenmelidir. Demirler birbirine bağ telleriyle bağlanacaktır. Duvarlar Duvar Temellerinde Andezit Bordür Temini ve Yerine Döşenmesi (10x15x50cm) Yaya Yolu Kenarlarında 11. V-2109 Ahşabın Emprenye Edilmesi Oturma Duvarlarında 12. ÖZEL-1 Mucartalı Andezit Harpuşta 6cm Yapılması Đstinat ve Oturma Duvarları Kaplamasında cm Andezit Plaklarla Döşeme Kaplaması Yapılması (30 Cm X Serbest Boy) Yürüyüş Yollarında 14. ÖZEL-2 Bazalt Plaktaş Döşeme Kaplaması Yapılması (10cm çizilmiş) Yürüyüş Yollarında cm Andezit Plaklarla Duvar Kaplaması Yapılması Đstinat ve Oturma Duvarları Kaplamasında Küçük parke taşı döşeme Yürüyüş Yolu /1 Ahşap Yüzünün Boyanmaya Hazır Hale Getirilmesi Oturma Duvarlarında

10 ELEKTRĐK VE AYDINLATMA ĐŞLERĐ ÖZEL TEKNĐK ŞARTNAMESĐ GENEL TANIM: Bu şartnamede tanımlanan yapım işleri yüklenicinin bakım ve sorumluluk süresi içerisinde yapacağı hizmetleri, malzeme ve işçiliğin niteliklerini ve teknik yöntemlerini kapsamaktadır. Đş, bu şartnamede tanımlanan ve projelerde gösterilen elektrik işlerinin özel teknik şartnamesinde anlatıldığı şekilde, verilen standartlara uygun olarak, kusursuz, eksiksiz, fen ve sanat kurallarına uygun biçimde tamamlanması ve tam çalışır vaziyette idareye teslim edilmesi. GENEL ESASLAR: Kullanılacak tüm malzemeler öncelikle Türk Standartları daha sonra idarece kabul edilecek milletlerarası standartlara uygun üretilmiş ve belgelendirilmiş olacaklardır. Bu standart; ihalenin yapıldığı tarihte yürürlükte olan en son belirlenmiş standarttır. Đthal malı olan malzemeler, milletlerarası veya yabancı standartlara, teknik veya özel şartnamelerine uygunluğunu ve kalitesini teşvik eden prospektüslerin onanmasından sonra kullanılabilecektir. Bu şartnamede ve birim fiyat tarifelerinde belirtilmemiş olsa dahi yürürlüğe girmiş Türk Standardı bulunan malzemeler, denemeler, imal usulleri vb, hususlar bu standarda uygun olacaktır. Yüklenici yapacağı tesisatların ve kullanacağı malzemelerin birbirleriyle, diğer sistem ve tesisatlarla uyum içinde olmasından sorumlu olacaklardır. Uyumsuzluktan tüm gecikme ve zararlar yükleniciden talep edilecektir. Tesisatın yapımından sonra sistemler arasında doğabilecek uyumsuzluklar yüklenici tarafından bedelsiz olarak düzeltilecektir. Yüklenici, değişik işlerin yapımını üstlenecek taşeron, usta, işçileri işi mükemmel beğenilecek özellikte yapacak, bu işte yeterli bilgiye sahip olanlardan seçecek ve yapacağı işin gerektirdiği bilgi ve teçhizatı temin edecektir. Đdarenin beğenmediği taşeron, teknik sorumlu, usta veya işçi idarenin yazılı isteği üzerine en geç bir gün içerisinde iş yerinden uzaklaştırılacaktır. Tüm elektrik malzemeleri en iyi kalitede, belirtilen standartlara, proje, keşif ve özel teknik şartnamesinde belirtilen özelliklere uygun ve idarenin onaylayacağı kalitede olacaktır. Tüm malzemeler, verilen özelliklere uygun olacaktır. Malzemeler, ilgili firmanın en son teknolojiye göre üretmekte olduğu malzemeler olacak, kesinlikle üretimden kalkmış malzeme kullanılmayacaktır. Tüm kullanılacak malzemeler için imalatçı firmanın yedek parça garantisi olacaktır. Su ile temas etmesi mümkün olan yerlerde kesinlikle ek yapılmayacaktır. Ekler kuru ve muhafazalı yerlerde söz konusu olabilir. Yüklenici uygulama projelerinde, teknik şartnamelerde ve birim fiyat tariflerinde belirtilen hususların, kanunlara, tüzüklere, yönetmeliklere, mecburi olarak yürürlükte olan

11 standartlara veya yerel şartlara usullere ve kurallara uygun olduğu tahkik edecektir. Eğer uygun olmayan husus mevcut ise idareyi yazı ile ikaz edecektir. Đşin sonunda ikaz etmediği herhangi bir aykırılık ortaya çıkarsa yüklenicin bu hususu düzeltmesi için yapacağı ödemeye karşılık hiç ödeme yapılmayacaktır. Yüklenici geçici kabule kadar gerçekleştirdiği imalatların bakımın yapmakla sorumludur. Kesin kabul işlerine kadar herhangi bir malzemenin işlevsiz hale gelmesi veya özelliğini yitirmesi halinde idareci yükleniciye yazılı ikazda bulunulacak olup yüklenici firma tarafından problem en geç 2 gün içerisinde giderilecektir. Aksi takdirde yüklenicinin kesin teminatından problemin giderilmesi için kullanılan işçilik ve varsa malzeme giderleri kesilecektir. Tesis en az 3 gün süreyle test çalışması yapıldıktan sonra teslim edilecektir. Malzeme ve imalatlar montaja alınmadan idarenin teknik görüşü alınacaktır. Tesisin elektrik panolarının üzerine panoyu imal eden firmanın adı, adresi ve telefonunun yazılı olduğu alüminyum etiket vidalanacaktır, pano içerisinde hangi şalt malzemesinin nereyi kontrol ettiğini belirten etiketleme yapılacaktır. Ayrıca yıldırım simgeli alüminyum uyarı levhası pano üzerine, dışarıdan görülebilecek şekilde monte dilecektir. Pano içerisine monte edilecek elektronik elektrik sayacı harici tip olacaktır. Tesisin topraklama ölçümü ideal değerlerde olacaktır. Yüklenici kesin teminata kadar topraklama değerini ELEKTRĐK TESĐSLERĐNDE TOPRAKLAMALAR YÖNETMELĐĞĐ'ne göre düzenlenecektir. Yapılan ölçümlerde omaj değerinin yüksek çıkması durumunda, yüklenici gerekli topraklama çalışmasını hiçbir ücret talep etmeksizin yapmak zorunda olup, yapmaması halinde gerekli çalışma Đdarece yapılarak işçilik ve malzeme bedeli yüklenicinin kesin teminatından kesilecek. Tesisat, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın gün ve 162/ sayılı yazılar ile onadığı "ELEKTRĐK DAĞITIM TESĐSLERĐ GENEL TEKNĐK ŞARTNAMESĐ" Resmi Gazetenin tarih ve sayısı ile yayınlanmış, , tarih ve sayısı değişikliği yapılmış "ELEKTRĐK ĐÇ TESĐSLER YÖNETMELĐĞĐ" Resmi Gazetenin tarih ve sayısı ile yayımlanmış "ELEKTRĐK TESĐSLERĐNDE TOPRAKLAMALR YÖNETMELĐĞĐ" Ayrıca "ÇEVRE AYDINLATMA ĐLE ĐLGĐLĐ YAYINLANMIŞ ĐLGĐLĐ MEVZUAT YÖNETMELĐKLER" hükümlerine göre yapılacaktır. Tesisatta; trafo merkesi çıkışından veya ana tablo girişinden başalyıp alıcılara kadar devam edecek, kullanılacak malzemeler, ilgili bölümlerde anlatılan nitelikte olacaktır, Tesisatta kullanılacak tüm iletkenler imalat boyunda ve tek parçalı olacak, ekli iletken kullanılmayacaktır.

12 Alıcılara ait her türlü besleme ve kumanda hatlarının döşenmesi ve uçların alıcıya bağlanması planlarda ve şemalrda gösterildiği yerde olacaktır. Uygulama sırasında yüklenici diğer disiplinlere ait yüklenicilerle işbirliği içinde olacak döşeme ve duvarlarda lazım olacak delik ve kanallar açacaktır. Yüklenici linye hatlarının kablolama işlemini yaptıktan sonra kontrölörün onayı olmadan yapılan kazıları kapatmayacaktır. Enerji kabloları ( NYY kablolar vb.) boş PVC boru içerisinden geçirilecektir. Tesisatta yanmaz plastik veya porselen klemens kullanılacaktır. Eriyen, yanan ve zehirli gazlar çıkaran cins klemens kesinlikle kullanılmayacaktır. ALÇAK GERĐLĐM ŞEBEKESĐ: gün ve 9382 sayılı Resmi Gazete de yalanlanmış "Kuvvetli Akım Yönetmeliği" gereğince; 1. Kullanılacak malzemeler TSE Standartlarına uygun ISO Kalite Belgeli olacaktır. Đthal ürünlerde ise Uluslar arası kabul görmüş satndartlar ve CE belgesi istenecektir. (Ölçüleri idare tarafından verilen özel imalatlar için bu şartlar aranmaz verilen ölçü ve özellikler istenir.) 2. Kullanılan malzemeler markalı ve birinci sınıf normlarda olacaktır. 3. Kullanılan malzemeler ELEKTRĐK GENEL TEKNĐK ŞARTNAMESĐ ne uygun özellikler taşımalı, ürün kullanımı ve montajıyla ilgili Türkçe açıklama bulunmalıdır. 4. Kullanılacak malzemelerin işyerine taşınması, yüklenmesi ve boşaltılması malzemeleri temin eden firmaya aittir. 5. Proje ve detay açıklamalara uygun şekilde işçilikler özenli ve itinalı olacaktır. Malzemelerde kırık, çatlak, ezilme veya işçilik ve imalat hatası bulunmayacaktır. 6. Đtilaf vukuunda TSE Genel Müdürlüğü laboratuarının vereceği rapor geçerli.

13 UYULACAK STANDARTLAR: Projede belirtilen tesisatların uygulanmasında ve kullanılacak ekipmanda aşağıda A. bendinde verilen standart ve yönetmeliklere uygunluğu aranacaktır. A. bendinde verilen standart ve yönetmeliklerin yetersiz kalması durumunda B. bendinde verilen standartlara bilgi için başvurulacaktır. Gerektiği ilgili şartnamenin veya standardın yorumlanması idare sorumlusu tarafından yapılacaktır. A. Yerli Malzeme Ve Đmalatlar: Özel Teknik Şartname ve Birim Fyat Tarifeleri TSE Satndartları Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Yönetmelikleri Bayındırlık ve Đskan Bakanlığı Şartnameleri TEDAŞ Şartname ve Yönetmelikleri Türk Telekom Şartname ve Yönetmelikleri EMO Tüzük ve Yönetmelikleri B. Đthal malzemeler : IEC ( Uluslararası ) VDE ( Batı Alman ) DIN ( Batı Alman ) BS ( Đngiliz ) NEC ( A.B.D. ) Menşei ülke standartları ( sadece yukarıda belirtilen şartname ve standartlar içinde tanımlanmayan durumlarda)

14 ELEKTRĐK ĐMALATLARA AĐT ĐŞ KALEMLERĐ S.N. B.F.NO ĐMALATIN CĐNSĐ MĐK. ÖLÇÜ 1 24,4,2 H.TĐP SDP PANO KAĐDESĐ ADET ,4,3 ÖZEL PANO ( SDP ) ADET 1 3 ÖZEL Özel Aydınlatma Direği Komple ADET ,4 Civa Buharlı Armatür ( 250 W ) ADET ,5 Sodyum Buharlı Ayd. Armatürü ADET ,6 Sodyum Buharlı Ampül ( 2x26-26W W. ) ADET ,8,1,2 Elektronik Sayac 3 Fazlı ADET ,2 Fotosel Tip 3x30 Amp ADET ,2,1 Top. Lev. ve Gömülmesi ADET ,2,2 50 mm2 NYY Đşletme Top MET 20 32,1 1kV NYY Kablo MET x4 MET x4 MET x4 MET x6 MET x10 MET ,401 Anahtarlı Oto Sig W 6A ADET ,1 1x35 mm2 CU Topraklama Hattı MET Kontaktör C Amp. ADET 6

15 OTOMATĐK BAHÇE SULAMA ĐŞLERĐ TEKNĐK ŞARTNAMESĐ GENEL ESASLAR: Kullanılacak tüm malzemeler öncelikle Tük standartları daha sonra Đdarece kabul edilecek milletlerarası standartlara uygun üretilmiş ve belgelendirilmiş olacaklardır. Bu standart; ihalenin yapıldığı tarihte yürürlükte olan en son belirlenmiş standarttır. Bu şartnamede belirtilmemiş olsa da yürürlüğe girmiş Türk Standardı bulunan malzemeler, denemler, imal usulleri vb. hususlar bu standarda uygun olacaktır. Bütün malzemelerde şartnamelerde belirtilen özelliklere ve Türk Standartlarına uygun olan malzemeler kullanılacaktır. Türk Standardı bulunmayan malzeme ve mamuller idarece kabul edilecek uluslararası bir standarda uygun olacaktır. Đthal malı olan malzemeler milletlerarası veya yabancı standartlara teknik veya özel şartnamelerine uygunluğunu ve kalitesini tescil eden ölçü ve ebatların onanmasından sonra kullanılabilecektir. Tüm tesisat tamamlandıktan sonra işletme basıncının 1,5 katı basınçta hidrostatik 2 saat süre ile teste tabi tutulacaktır. Başarısız olursa kaçaklar tamir edildikten sonra test yenilenecektir. Bu işlem test başarılı olana dek sürdürülür. Kullanılacak olan her türlü malzemenin özellikleri özel teknik şartnamede belirtilmiş olup, bu malzemelere ait kapasite, çap, ebat gibi ölçü ve ebatlar proje üzerinden alınacaktır. Su, ana şehir şebekesinden en az 2" çapında boru ile olacak şekilde bağlantı yapılacak, su saati temini ve abonelik işlemleri yapılarak sistem çalışır vaziyette teslim edilecektir. Yüklenici değişik işlerin yapımını üstlenecek usta, işçileri işi mükemmel beğenilecek özellikte yapacak, bu işte yeterli bilgiye sahip olanlardan seçecek ve yapacağı işin gerektirdiği bilgi ve teçhizatı temin edecektir. Đdarenin beğenmediği taşeron, teknik sorumlu, usta veya işçi idarenin yazılı isteği üzerine en geç bir içerisinde iş yerinden uzaklaştırılacaktır. Yüklenici, uygulama projelerinde, Teknik şartnamelerde belirtilen hususların kanunlara, tüzüklere, yönetmeliklere, mecburi olarak yürürlükte olan standartlara veya yerel şartlara usullere ve kurallara uygun olduğunu tahkik edecektir. Eğer uygun olmayan bir husus mevcut ise idareyi yazı ile ikaz edecektir. Đşin sonunda ikaz etmediği herhangi bir aykırılık ortaya çıkarsa yüklenicinin bu hususu düzeltmesi için yapacağı ödemeye karşılık hiçbir ödeme yapılmayacaktır.

16 SULAMA ĐMALATLARA AĐT ĐŞ KALEMLERĐ NO MALZEME/ CĐNSĐ MĐKTAR BĐRĐM 1 Ø 63 PE 100 BORU PN METRE 2 Ø 50 PE 100 BORU PN METRE 3 Ø 40 PE 100 BORU PN METRE 4 Ø 20 PE 100 BORU PN METRE 5 Ø 16 YPE DAMLAMA BORU ( 50 CM * 4 LT/H) 3000 METRE 6 FĐTTĐNGS ( BORU TUTARININ % 30'U ORANIDIR) 0,3 TAKIM 7 2 " KÜRESEL VANA PN 16 9 ADET 8 1 1/2"' KÜRESEL VANA PN 16 2 ADET 9 2 ' SELENOĐD VANA 9 ADET /2 ' SELENOĐD VANA 2 ADET 11 63*3/4" Priz Kolye 60 ADET 12 50*3/4" Priz Kolye 60 ADET 13 40*3/4" Priz Kolye 100 ADET 14 SPREY SPRĐNK 15 A 42 ADET 15 SPREY SPRĐNK 17 A 112 ADET 16 STANDART VANA KUTUSU 11 ADET 17 10' CANSUYU VANA KUTUSU 5 ADET 18 CANSUYU MUSLUK TAKIMI (CANSUYU+ANAHTAR) 5 ADET 19 Ø 20 * 1/2" ERKEK DĐRSEK 360 ADET 20 TEFLON BANT 500 ADET 21 DAMLAMA BORUSU SABĐTLEME KAZIGI 1500 ADET 22 5*1.5 NYY KABLO (0,75) sulama kablosu 300 METRE 23 3*1.5 NYY KABLO (0,75) sulama kablosu 100 METRE 24 KONTROL ÜNĐTESĐ( 12 ĐSTASYONLU) 1 ADET 25 KANAL AÇMA KAPAMA 1300 METRE 26 MONTAJ ĐŞÇĐLĐĞĐ (MALZEMENĐN % 50 ORANIDIR) 0,5 TAKIM

17 ÖZEL ŞARTNAME: POP-UP SPREY SPRĐNKLER: Bu sprinkler düşük işletme basınçlı, eş su dağılımı verecek şekilde yağmurlama hızlarına sahip, yağmurlama hızları toprağın su alma hızından düşük pop-up tipte sprinkler olacaktır. Sprinkler korozyondan etkilenmeyen, ABS den mamul, sessiz çalışan, bitki boyuna göre değişik yükseklikte tipleri (2"-4") olan, derece arasında ayarlanabilen, dairesel açılarda ve dikdörtgen desenlerde su atabilen, kendinden filtreli pop-up tipte olacaktır. Bu sprinkler su girişleri 1/2" olacaktır. Bu sprinkler, değişik nozzle'larla kg/cm2 işletme basınçlarında çalışabilen, cm yarıçaplarına ve m3/h debilere sahip ve atış mesafesi %25 ayarlanabilen özelliklerde olacaklardır. Nozzle'lar kolay sökülüp takılabilmeli aynı zamanda kolay temizlenebilmelidir. SPRĐNK BAĞLANTI TAKIMI Toprak altına döşenen borulardan Sprink'e su alımı, Sprink Bağlantı takımı ile yapılacaktır. Her 1 Sprink için 1 adet Sprink bağlantı takımı gerekmektedir. Sprink bağlantı takımı, çapı 16 PE boru, 16-1/2" dirsek adaptör ve priz kolyeden oluşmaktadır. SOLENOID VANA kg/cm2 işletme basınçlarında, 1"-1 1/2" ve 2" çaplarda m3/h debi geçirebilmelidir. Solenoid vanalar 24V ile çalışmalı, istenildiğinde manuel olarak de devreye alınabilmelidir. Bu vanalar, kendi kendini temizleyebilen filtreye sahip olmalıdır. Solenoid vana çapı, projesinin gerektirdiği debiyi geçirebilecek 1",1 1/2" yada 2" çapında olmalıdır. Bu vanalar korozyondan etkilenmeyecek, uzun ömürlü, sert plastikten mamul olmalıdır. VANA KUTULARI: Solenoid ve küresel vanaların birlikte içine monte edildiği veya kesme amaçlı kullanılan küresel vanaların monte edildiği, UV katkılı sert plastikten mamul ve kapak ile açılır kapanır modelde rögar amaçlı kutulardır. BAHÇE SUYU VANALARI: PE malzemeden imal edilmiş, 3/4 girişli ve toprak üst kotuna 10 cm mesafe kalıncaya kadar polietilen boru ile yükseltilmiş, sulama hortumu bağlanan parçası rekorlu olmalıdır. ELEKTRONĐK KONTROL PANELĐ: Elektronik Kontrol Panelleri projede yer alan tüm selonoid vanalara kumanda edecek sayıda istasyona sahip olmalı, her bir istasyonun çalışma süresi 1dk.'lık artışlarla 4 saate kadar ayarlanabilmelidir. Kontrol Paneli Tam Otomatik ve Manuel olarak çalışabilecek özellikte olmalıdır.

18 BORULAR VE EK PARÇALAR: Uygulamada kullanılacak borular, 6-10 atü işletme basıncına dayanıklı, TSE belgeli YPE-SPE boru olacaktır. Boruları birleştirmede, uygun çaplardaki TSE belgeli kaplin tip fittings kullanılacaktır. KANAL KAZILARI VE GERĐ DOLGU: Kullanılacak HDPE borular, 50 cm derinlik ve 50 cm genişlikte kanallar içine döşenmelidir. Döşeme işlemi bittikten sonra aynı materyalle geri dolgu yapılmalıdır. PVC boru ile yapılan tesisatlarda idarenin gerek gördüğü hallerde kazı tabanına ve boru çevresine kum ile yastıklama yapılacaktır. Tesisat kazıları test edilemeden kesinlikle kapatılmayacak, çalışır vaziyette testi tamamlanan tesisat idarenin onayı alındıktan sonra kapatılacaktır.

19 BĐTKĐSEL PEYZAJ ĐMALATLARA AĐT ĐŞ KALEMLERĐ BĐTKĐSEL PEYZAJ ĐŞLERĐ Sıra No Poz No Đşin Cinsi Birim Miktar 1 ÖZEL-1 BĐTKĐ TEMĐNĐ Adet 1,00 2 ÖZEL-2 RULO ÇĐ M TEMĐNĐ VE SERĐLMESĐ M ,00 3 ÖZEL-3 Bitkisel Toprak Temini M3 547,50 4 ÖZEL-4 Bitkisel Toprak Serilmesi M3 547,50 5 ÖZEL-5 ÇĐM SAHA TANZĐMĐNDE TOPRAĞIN EL ĐLE TIRMIKLANMASI M ,00 6 ÖZEL-6 Yumuşak topraklarda El Đle Fidan Çukuru Açıl. (40 50 cm.) M ,00 7 ÖZEL-7 Yumuşak topraklarda El Đle Fidan Çukuru Açıl. (60 80 cm.) Adet 293,00 8 ÖZEL cm Çukurlara Fidan Dikimi Adet 2.668,00 9 ÖZEL cm Çukurlara Fidan Dikimi ADET 293,00 10 ÖZEL-10 Boylu Ağaçlar iç in herek yapılması (2 LĐ HEREK, H=2,00MT) Adet 67,00 11 ÖZEL-11 Đbreli A ğ açlar Đ ç in Herek yapılması (3'LÜ HEREK, H=80CM) Adet 226,00 BĐTKĐ LĐSTESĐ S.NO LATĐNCE ADI TÜRKÇE ADI ADET BOY GÖVDE KALINLIĞI KAP TĐPĐ 1 Malus floribunda Süs Elması SAKSI 2 Tilia tomentosa Ihlamur SAKSI 3 Prunus cerasifera Pisardii Nigra Süs Eriği SAKSI 4 Aesculus hippocastanum At Kestanesi SAKSI 5 Quercus robur Meşe SAKSI 6 Rhus cotinus Bulut Ağacı SAKSI 7 Picea pungens vr.glauca Mavi Ladin SAKSI 8 Cedrus atlantica Glauca Pendula Sarkık Mavi Atlanik Sediri SAKSI 9 Cedrus deodora Himalaya Sediri SAKSI 10 Cupressus arizonica Glauca Mavi Arizona Servisi SAKSI 11 Thuja orientalis Smaragd Smaragd mazı SAKSI 12 Juniperus squamata Nana Bodur Ardıç SAKSI 13 Juniperus horizontalis Yayılıcı Ardıç SAKSI 14 Lavandula officinalis Lavanta 190 SAKSI 15 Sasa variegata 295 SAKSI 16 Rosa sp. Gül SAKSI 17 Cotoneaster horizontalis Yayılıcı Dağ Muşmulası SAKSI 18 Berberis thunbergii vr. Atropurpurea Berberis SAKSI 19 Mevsimlik Çiçek 3200 POŞET 20 Sedum sp. Sedum 2090 POŞET 21 Cerastium tomentosum Fare Kulağı 5300 POŞET 22 Dianthus sp. Karanfil 680 POŞET

20 BĐTKĐSEL PEYZAJ UYGULAMA ĐŞLERĐ TEKNĐK ŞARTNAMESĐ GENEL ESASLAR Yapılacak işler, projeye göre olacak şekilde alan düzenlemesi ve bitkilendirme çalışmaları ile bunlar için gerekli malzemeleri, standartları ve işçilik kalitesi ile yapılacak işlerin teknik yöntemlerinden oluşmaktadır. 1. MALZEME 1. Bitkisel Toprak: Üzerinde tarım yapılmasa da, açık bir arazide açılan toprak profiline bakıldığında; A Horizonu, en üstte, içinde bitki köklerinin geliştiği, havalanması nedeniyle aerobik mikro organizmanın yaşadığı, alttaki katmana göre daha koyu renkli toprak tabakasıdır, Derinliği, üstünde daha önce yapılan tarım kültürüne göre değişen ve 25 cm'yi geçmeyen toprak tabakasıdır. Üst torağın içinde, bir boyutu 30 mm'yi geçen taş, çakıl ve kireç parçaları ile akaryakıt sızıntısı, katran, yağlar ve yağlı maddeler ile moloz, plastik ve pis atıklar kesinlikle bulunmayacak, bunlarla bulaşık olmayacaktır. Üst toprağın içinde bir boyutlu 300 mm'den az taş ve çakıllar, ağırlık olarak en çok %15 oranında bulunabilir. Üst toprağın PH değeri 6.0 ile 7.5 arasında olacaktır. Ekim ve dikim amacıyla gerekli minimum üst toprak derinlikleri: Çim alanlarda en az 15 cm, çalı dikim alanlarında en az 40 cm olacaktır. 2. Bitkiler: A) Yapraklı Ağaçlar: Yapraklı ağaçlarda boy ve gövde çevreleri dikkate alınacak ve bitki listesinde verilen ölçülere mutlaka uyulacaktır. Gövde çevresi kök boğum noktasından 50cm yukarıdan ölçülecektir. Bütün ağaçlar silindirik bir gövdeye sahip olacaktır. Eğri gövdeli ağaçlar kabul edilmeyecektir. Yapraklı Ağaçlar iri budaklı, yaralı ve sıyrılmış kabuklu olmayacaktır. Ağaçlar simetrik bir tepe yapısına sahip olacaktır. Đdare sorumlusu denetiminde seçilecektir. B) Yapraklı Çalılar: Kök boğazından dallanarak, toprak yüzeyinden itibaren kitle oluşturan kaplı, çok yıllık yapraklı bitkilerdir. Dal sayısı ve kap tipi olarak bitki listesinde verilen ölçülere uyulacaktır. Đdare sorumlusu denetiminde seçilecektir. C) Đbreli Ağaç Ve Ağaççıklar: Tüm fidanlar kaplı olarak alınacak ve en az 12 ay kapta beklemiş olacaktır. Geometrik formlu olanlar(piramidal, top v.b.) simetrik özelliklerinde formunu korumuş ve sık dallı olacaktır. Đdare sorumlusu denetiminde seçilecektir. D) Çok Yıllık Otsu Bitkiler: Bulundukları yerde en az bir yıl büyütülmüş yada saksı içinde yetiştirilmiş, çok iyi köklenmiş sağlıklı gelişmiş, tercihen üzerinde çiçekleri bulunan bitkiler olacaktır. Đdare Sorumlusu denetiminde seçilecektir.

İNŞAAT PROJELERİNİN YAPIM SÜRECİNDE KEŞİF VE METRAJ

İNŞAAT PROJELERİNİN YAPIM SÜRECİNDE KEŞİF VE METRAJ İNŞAAT PROJELERİNİN YAPIM SÜRECİNDE KEŞİF VE METRAJ Yapı Maliyetinin Belirlenmesi Ön Keşif (Burada amaç projeden dolayı firmamızın kazık yememesi ve verilen teklifin ne derece geçerli olduunun belirlenmesi).

Detaylı

Mukayeseli Keşif Cetveli

Mukayeseli Keşif Cetveli Sayfa :1 Sıra No Poz No Tanımı i 1.Keşif 1 14.002 EL İLE SERT TOPRAK KAZILMASI,SER.DÜZ.BOŞLUKL.DOLD URULMASI M3 9337.73 1.71 15,967.52 0.00 0.00 15,967.52 2 14.003 EL İLE YUMUŞAK KÜSKÜLÜK KAZILMASI,SER.DÜZ.BOŞL.DOLDUR

Detaylı

İŞ GRUPLARININ MALİYETTEKİ ORANLARI

İŞ GRUPLARININ MALİYETTEKİ ORANLARI İŞ GRUPLARININ MALİYETTEKİ ORANLARI İşin Adı : KATLI OTOPARK YAPIM İŞİ No İş Grubunun Adı Tutarı 01 INSAAT 1 İNŞAAT İMALATLARI 41.4519 2 KAZI İKSA VE ZEMİN İYİLEŞTİRME 47.0196 -- INSAAT Toplamı 88.4715

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Selim BARADAN Yrd. Doç. Dr. Hüseyin YİĞİTER

Yrd. Doç. Dr. Selim BARADAN Yrd. Doç. Dr. Hüseyin YİĞİTER Dokuz Eylül Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü İNŞ4001 YAPI İŞLETMESİ METRAJ VE KEŞİF-2 Yrd. Doç. Dr. Selim BARADAN Yrd. Doç. Dr. Hüseyin YİĞİTER http://kisi.deu.edu.tr/huseyin.yigiter YIĞMA BİNA

Detaylı

BİRİM FİYAT TEKLİF CETVELİ İhale kayıt numarası : 2014/167988 A 1 B 2 Sıra No Iş Kalemi No İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması

BİRİM FİYAT TEKLİF CETVELİ İhale kayıt numarası : 2014/167988 A 1 B 2 Sıra No Iş Kalemi No İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması BİRİM FİYAT TEKLİF CETVELİ İhale kayıt numarası : 2014/167988 A 1 B 2 Sıra No Iş Kalemi No İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması 1 KGM/2200/T-1 Her cins ve zeminde yarma ve yan ariyet kazısı ve altgeçit

Detaylı

KEŞĐF ÖZETĐ. : 100 Başlık süt Đnekçiliği Tesisi Kurulması. : Kars Đli Kağızman Đlçesi Değirmendere Köyü

KEŞĐF ÖZETĐ. <Ahır> : 100 Başlık süt Đnekçiliği Tesisi Kurulması. : Kars Đli Kağızman Đlçesi Değirmendere Köyü (Aşağıdaki Keşif özetine yazılan isimler, poz numaraları ve miktarlar sadece örnektir. Başvurunuza ait gerekliliklere göre teknik şartnamenizi oluşturunuz.) KEŞĐF ÖZETĐ Yatırımın Adı Yatırımın Adresi :

Detaylı

T.C. ULAŞTIRMA DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI ALTYAPI YATIRIMLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HAVA MEYDANLARI BİRİM FİYAT ANALİZLERİ 2014

T.C. ULAŞTIRMA DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI ALTYAPI YATIRIMLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HAVA MEYDANLARI BİRİM FİYAT ANALİZLERİ 2014 T.C. ULAŞTIRMA DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI ALTYAPI YATIRIMLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HAVA MEYDANLARI BİRİM FİYAT ANALİZLERİ 2014 MEYDAN YAPIM DAİRE BAŞKANLIĞI 2013 YILI BİRİM FİYATLARI POZ NO 15.001/H

Detaylı

DOĞUMHANE PADOKSU İNŞAAT İŞLERİ ÖZEL TEKNİK ŞARTNAMESİ

DOĞUMHANE PADOKSU İNŞAAT İŞLERİ ÖZEL TEKNİK ŞARTNAMESİ 1 DOĞUMHANE PADOKSU İNŞAAT İŞLERİ ÖZEL TEKNİK ŞARTNAMESİ 2 1.0 GENEL ŞARTLAR Yüklenici, kesin kabul tarihinden sonrada malzemelerin kalitesinden, yapım ve onarım tekniğine uygun olarak yapılmamasından

Detaylı

T.C. ÇORLU BELEDİYESİ BAŞKANLIĞI Fen İşleri Müdürlüğü

T.C. ÇORLU BELEDİYESİ BAŞKANLIĞI Fen İşleri Müdürlüğü T.C. ÇORLU BELEDİYESİ BAŞKANLIĞI Fen İşleri Müdürlüğü 2013 YILINDA ÇORLU MÜCAVİR ALANINDA İHTİYAÇ DUYULAN YAYA VE ARAÇ YOLLARININ 4.5, 6 ve 8 CM'LİK KİLİTLİ PARKE TAŞI, KARE TAŞ, KUMLAMALI TAŞ, KÜP TAŞ,

Detaylı

ÖLÇÜ :Kaplama yapılan yüzeyler projesi üzerinden hesaplanır. ÖLÇÜ :Kaplama yapılan yüzeyler projesi üzerinden hesaplanır.

ÖLÇÜ :Kaplama yapılan yüzeyler projesi üzerinden hesaplanır. ÖLÇÜ :Kaplama yapılan yüzeyler projesi üzerinden hesaplanır. Mermer agregalı terrazo karo ile iç mekan döşeme kaplaması yapılması (Kırılma Yükü Şartları (Sınıf 1) Yüzey alanı

Detaylı

T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Barajlar ve HES Dairesi Başkanlığı BİRİM FİYAT CETVELİ

T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Barajlar ve HES Dairesi Başkanlığı BİRİM FİYAT CETVELİ T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Barajlar ve HES Dairesi Başkanlığı BİRİM FİYAT CETVELİ 2013 Bu fiyatlar, 1.1.2002 den önce ihaleye çıkılan işler için geçerli olup 1.1.2002

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Selim BARADAN Yrd. Doç. Dr. Hüseyin YİĞİTER

Yrd. Doç. Dr. Selim BARADAN Yrd. Doç. Dr. Hüseyin YİĞİTER Dokuz Eylül Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü İNŞ4001 YAPI İŞLETMESİ METRAJ VE KEŞİF-1 Yrd. Doç. Dr. Selim BARADAN Yrd. Doç. Dr. Hüseyin YİĞİTER http://kisi.deu.edu.tr/huseyin.yigiter KAPSAM Temel

Detaylı

T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Barajlar ve HES Dairesi Başkanlığı BİRİM FİYAT CETVELİ

T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Barajlar ve HES Dairesi Başkanlığı BİRİM FİYAT CETVELİ T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Barajlar ve HES Dairesi Başkanlığı BİRİM FİYAT CETVELİ 2015 Bu fiyatlar, 1.1.2002 den sonra ihaleye çıkılan işler için geçerli olup 1.1.2002

Detaylı

Pursantaj (%) 1 Elile elenmiģ kum,çakıl yada kum-çakıl çıkarılması ve yığılması m³ 0,022326. Poz No Ġmalatın Cinsi Birim Miktarı

Pursantaj (%) 1 Elile elenmiģ kum,çakıl yada kum-çakıl çıkarılması ve yığılması m³ 0,022326. Poz No Ġmalatın Cinsi Birim Miktarı ĠĢ Grubu: SANAYĠ SĠTESĠ AYAKLI DEPO (V= 00 M,H= Sayfa: 1 1 Elile elenmiģ kum,çakıl yada kum-çakıl çıkarılması ve yığılması m³ 0,0 Anma çapı=4", 100 mm, et kalınlığı=.5 mm, tecritli manģonlu diģli çelik

Detaylı

DSİ 2015 YILI BİRİM FİYAT CETVELİ

DSİ 2015 YILI BİRİM FİYAT CETVELİ T.C ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İşletme ve Bakım Dairesi Başkanlığı DSİ 2015 YILI BİRİM FİYAT CETVELİ - AĞAÇLANDIRMA - PARK VE FİDANLIK İŞLERİ - YABANCI OT SAVAŞIMI VE

Detaylı

3. BÖLÜM KAZI İŞLERİ

3. BÖLÜM KAZI İŞLERİ . BÖLÜM KAZI İŞLERİ İNŞ 404 Yapı Yönetimi 2. KAZI İŞLERİ Müteahhide hafriyat ödemesi yapılabilmesi için hafriyatı yapılan arazinin zemin cinsi belirlenmelidir. Birim fiyat tariflerinde zeminler aşağıdaki

Detaylı

BETONARME KALIPLARININ SINIFLANDIRILMASI. 3. Bölüm. Öğr. Gör. Mustafa KAVAL Afyon Meslek Yüksekokulu İnşaat Programı

BETONARME KALIPLARININ SINIFLANDIRILMASI. 3. Bölüm. Öğr. Gör. Mustafa KAVAL Afyon Meslek Yüksekokulu İnşaat Programı BETONARME KALIPLARININ SINIFLANDIRILMASI 3. Bölüm 1 BETONARME KALIPLARININ SINIFLANDIRILMASI Kalıp Malzemeleri Bir kalıp sistemini meydana getiren kısımlar kaplama ve kalıp iskelesi olmak üzere ikiye ayrılır.

Detaylı

METRAJ NEDİR? NASIL YAPILIR?

METRAJ NEDİR? NASIL YAPILIR? METRAJ NEDİR? NASIL YAPILIR? METRAJ İŞLERİ Metraj; bir yapıyı meydana getiren elemanların ayrı ayrı ölçülerek miktarlarının bulunması işlemine denilmektedir. Ölçümlerde uzunluklar m, alanlar m2 hacimler

Detaylı

DOĞRUDAN TEMİN USULÜ PİYASA FİYAT ARAŞTIRMASI TEKLİF MEKTUBU KARABÜK İL ÖZEL İDARESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜNE

DOĞRUDAN TEMİN USULÜ PİYASA FİYAT ARAŞTIRMASI TEKLİF MEKTUBU KARABÜK İL ÖZEL İDARESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜNE DOĞRUDAN TEMİN USULÜ PİYASA FİYAT ARAŞTIRMASI TEKLİF MEKTUBU KARABÜK İL ÖZEL İDARESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜNE Teklif Sahibinin; Adı Soyadı / Unvanı :... Açık Tebligat A dresi:... / /2014 Bağlı Olduğu

Detaylı

TEKLİF İSTEMEYE DAVET

TEKLİF İSTEMEYE DAVET TEKLİF İSTEMEYE DAVET İDAREYE İLİŞKİN BİLGİLER Adı, Adresi Telefon-Faks No Piyasa Fiyat Araştırmasını Yapan Personelin Adı, Unvanı : Karabük İl Özel İdaresi- Destek Hizmetleri Müdürlüğü : 0 370 415 1722-412

Detaylı

T.C. İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ FEN İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI Yapı İşleri Müdürlüğü -II YILI

T.C. İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ FEN İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI Yapı İşleri Müdürlüğü -II YILI T.C. İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ FEN İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI Yapı İşleri Müdürlüğü -II- 2005 YILI YAPI -YOL VE KANALİZASYON İŞLERİ BİRİM FİYAT ANALİZLERİ (01.01.2002 tarihinden itibaren ihale edilen

Detaylı

YAPI ELEMANLARI DERS SUNUMLARI 3. HAFTA

YAPI ELEMANLARI DERS SUNUMLARI 3. HAFTA YAPI ELEMANLARI DERS SUNUMLARI 3. HAFTA 1 II.1. İP İSKELESİ KULLANIMI Özellikle bina yapılarında yukarıda sözü edilen köşe kazıkları çakılıp 1/1 ölçeğinde yapı zemine aplike edildikten sonra temel çukuru,

Detaylı

BİRİM FİYAT POZ TARİFLERİ

BİRİM FİYAT POZ TARİFLERİ BİRİM FİYAT POZ TARİFLERİ Sıra No 1 Özel -1 100x40x25 cm boyutlarında ASMOLEN STRAFOR İLE( 8-10 DNS YOGUNLUKLU) DÖŞEME YAPILMASI 1,05 m2 herboyutta ve 0,25 m yüksekliğinde hafif asmolen stafor malzemenin

Detaylı

Teklif Raporu. Poz No Tanımı Birimi Miktar Tekli Birim Fiyatı Teklif Tutarı Teklif Karlı B.F Teklif Karlı Tutarı

Teklif Raporu. Poz No Tanımı Birimi Miktar Tekli Birim Fiyatı Teklif Tutarı Teklif Karlı B.F Teklif Karlı Tutarı AMP DEMO PROJESI (DÖVİZ) Teklif Raporu 21.04.2012 Teklif Para Birimi : FR Teklif 001 INŞAAT 1 1.190.971,77 1.190.971,77 1.190.971,77 1.190.971,77 002 MAKİNA TESİSATI 1 90.007,23 90.007,23 90.007,23 90.007,23

Detaylı

C TİPİ AYDINLATMA DİREĞİ TEKNİK ŞARTNAME

C TİPİ AYDINLATMA DİREĞİ TEKNİK ŞARTNAME C TİPİ AYDINLATMA DİREĞİ TEKNİK ŞARTNAME 1. STANDARTLAR Bu şartname kapsamındaki dekoratif aydınlatma direkleri aşağıda verilen Türk Standartların yürürlükteki en son baskılarına göre imal ve test edilecektir.

Detaylı

Ses Yalıtımlı Alçı Plaka Duvar Yapılması

Ses Yalıtımlı Alçı Plaka Duvar Yapılması Ses Yalıtımlı Alçı Plaka Duvar Yapılması İşveren ve temsilcisi tarafından onaylanmış proje ve detay çizimlerine göre; duvar U profillerinin, altına 4mm kalınlığında Index Fonostrip veya muadili yapıştırılması,

Detaylı

ANKARA RADYOEVİ DIŞ CEPHE ve ÇATI ONARIMI

ANKARA RADYOEVİ DIŞ CEPHE ve ÇATI ONARIMI T.C. TRT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI ANKARA RADYOEVİ DIŞ CEPHE ve ÇATI ONARIMI İNŞAAT İŞLERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ Temmuz - 2009 GENEL TANIM: ANKARA RADYOEVİ ÇATI ve DIŞ CEPHE TADİLATI

Detaylı

YAPI ELEMANLARI DERS SUNUMLARI 4. HAFTA

YAPI ELEMANLARI DERS SUNUMLARI 4. HAFTA YAPI ELEMANLARI DERS SUNUMLARI 4. HAFTA 1 IV.1.1. Basit Kanallarda İksa Şekilleri aşağıda verilen bu iksa türü genellikle derinliği ve akıcılığı az olan ve düşey olarak 1.00-2.00 m. aralıklarla kalasların

Detaylı

YAPIM İŞLERİ İÇİN TEKLİF SUNUM FORMU

YAPIM İŞLERİ İÇİN TEKLİF SUNUM FORMU YAPI A.Ş. İNŞAAT TİCARET MÜTEAHHİTLİK YAPIM İŞLERİ İÇİN TEKLİF SUNUM FORMU Tarih: 13/12/2011 Firma Adı (ticari unvanı) : Yapı AŞ İnşaat Ticaret Müteahhitlik Adresi

Detaylı

İNŞAAT İŞ KALEMLERİ BİRİM FİYAT ANALİZLERİ

İNŞAAT İŞ KALEMLERİ BİRİM FİYAT ANALİZLERİ Y.15.001/2B Makine ile her derinlik ve her genişlikte yumuşak ve sert toprak kazılması (derin kazı) M3 : 03.504(Y) 03.520(Y) Kazı, kazının taşıtlara yüklenmesi, 25 metre mesafeye kadar taşınması, boşaltılması,

Detaylı

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ AÇIK SPOR SAHALARI MAHAL LİSTESİ

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ AÇIK SPOR SAHALARI MAHAL LİSTESİ AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ AÇIK SPOR SAHALARI MAHAL LİSTESİ HAZİRAN 2011 1 AÇIK TENİS KORTU AÇIK BASKETBOL SAHASI VE AÇIK VOLEYBOL SAHASI SAHA VE EKİPMAN ÖZELLİKLERİ Akrilik spor sahaları imalatı Tenis

Detaylı

İNŞ 404 Yapı Yönetimi 1

İNŞ 404 Yapı Yönetimi 1 İNŞ 404 Yapı Yönetimi 1 Uygulama 7.6: Aşağıda verilen taş istinat duvarına ait taş miktarını bulunuz. Bayındırlık ve İskân Bakanlığı 2007 yılı birim fiyatlarıyla taş duvarın maliyetini hesaplayınız. Duvar

Detaylı

Y TİPİ AYDINLATMA DİREĞİ TEKNİK ŞARTNAME

Y TİPİ AYDINLATMA DİREĞİ TEKNİK ŞARTNAME Y TİPİ AYDINLATMA DİREĞİ TEKNİK ŞARTNAME 1. STANDARTLAR Bu şartname kapsamındaki dekoratif aydınlatma direkleri aşağıda verilen Türk Standartların yürürlükteki en son baskılarına göre imal ve test edilecektir.

Detaylı

Y TİPİ AYDINLATMA DİREĞİ TEKNİK ŞARTNAME

Y TİPİ AYDINLATMA DİREĞİ TEKNİK ŞARTNAME Y TİPİ AYDINLATMA DİREĞİ TEKNİK ŞARTNAME 10metre ÇİFTLİ DEKORATİF AYDINLATMA DİREĞİ Direk Ana Gövde : Direk gövdesi kullanılan Ø114*3mm Ø139*4mm, Ø168*4mm çelik (S 235 JR) kalite borulardan imal edilecektir.

Detaylı

ANS KAMPÜSÜ İZOLASYONLU PPRC 80 PAKET BORU ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ

ANS KAMPÜSÜ İZOLASYONLU PPRC 80 PAKET BORU ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ ANS KAMPÜSÜ İZOLASYONLU PPRC 80 PAKET BORU ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ 1/5 ÖN İZOLASYONLU PAKET BORU TEKNİK ŞARTNAMESİ 1. AMAÇ Bu ihalenin amacı; ANS Kampüsüne ait, jeotermal su dağıtım projesi için gerekli

Detaylı

V-2 TİPİ AYDINLATMA DİREĞİ TEKNİK ŞARTNAME

V-2 TİPİ AYDINLATMA DİREĞİ TEKNİK ŞARTNAME V-2 TİPİ AYDINLATMA DİREĞİ TEKNİK ŞARTNAME 1. STANDARTLAR Bu şartname kapsamındaki dekoratif aydınlatma direkleri aşağıda verilen Türk Standartların yürürlükteki en son baskılarına göre imal ve test edilecektir.

Detaylı

T.R.T TÜRKİYE RADYO VE TELEVİZYON KURUMU KARTEPE VERİCİ BİNASI TADİLATI

T.R.T TÜRKİYE RADYO VE TELEVİZYON KURUMU KARTEPE VERİCİ BİNASI TADİLATI T.R.T TÜRKİYE RADYO VE TELEVİZYON KURUMU KARTEPE VERİCİ BİNASI TADİLATI İNŞAAT İŞLERİ ÖZEL TEKNİK ŞARTNAMESİ 1. GENEL ŞARTLAR Yüklenici, kesin kabul tarihinden sonrada malzemelerin kalitesinden, yapım

Detaylı

TEKNİK ŞARTNAME (İş Kalemleri)

TEKNİK ŞARTNAME (İş Kalemleri) Sayfa: 1 İş Grubu: Ana Grup>TAVŞANLI MERKEZ 97 EVLER S.No Poz No İmalatın Cinsi Birim Miktarı Havalandırma Boru Ve Şapkası (Çinko Sacdan, Çap 1 113-103 Adet 41 125 mm) Çatı arasında tavandan çatı örtüsü

Detaylı

teknik uygulama detayları

teknik uygulama detayları teknik uygulama detayları içindekiler Panel Detayları Betonarme Hatıl-Gazbeton Döşeme Paneli Orta Nokta Bağlantı Detayı...03 Çelik Konstrüksiyon -Gazbeton Döşeme Paneli Orta Nokta Bağlantı Detayı...04

Detaylı

TEKLİF İSTEME MEKTUBU ÜYE ÜYE ÜYE

TEKLİF İSTEME MEKTUBU ÜYE ÜYE ÜYE T.C. KAHRAMANMARAŞ ONİKİŞUBAT BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ F İ R M A K A Ş E S İ TEKLİF İSTEME MEKTUBU ÜYE ÜYE ÜYE Süleyman CÜCE Ahmet YOĞURT Bülent ALKAN Aşağıda cinsi, miktarı ve özellikleri

Detaylı

BİRİM FİYAT ANALİZLERİ ( Tarihinden Önceki İşler İçin)

BİRİM FİYAT ANALİZLERİ ( Tarihinden Önceki İşler İçin) No Poz No Tanımı Birimi Birim Fiyat B.F. Tarihi 1 07.005/1 1 TON YÜKÜN KAMYONLA 1 KM.YE NAKLİ TON 1.29 01/01/2006 2 07.005/2 1 TON YÜKÜN KAMYONLA 2 KM.YE NAKLİ TON 1.83 01/01/2006 3 07.005/3 1 TON YÜKÜN

Detaylı

KALIP VE İSKELE. Yrd. Doç. Dr. Alper CUMHUR

KALIP VE İSKELE. Yrd. Doç. Dr. Alper CUMHUR KALIP VE İSKELE Yrd. Doç. Dr. Alper CUMHUR Betonun mimari ve statik açıdan gerekli formu almasını sağlayan ve beton yeterli dayanım kazanıncaya kadar onu taşıyan yardımcı yapı elemanlarına KALIP denir.

Detaylı

YAPI İŞLETMESİ METRAJ

YAPI İŞLETMESİ METRAJ YAPI İŞLETMESİ METRAJ 1. METRAJ YAPMA Metrajın Önemi Bir yapının yapılması için ilk önce imar durumuna göre projeleri çizilir. Yapının projeleri üzerinden maliyet bedeli hesaplanır. Yapı için harcanacak

Detaylı

DESJOYAUX YÜZME HAVUZLARI TEKNİK ŞARTNAMESİ İŞİN ADI : DESJOYAUX YÜZME HAVUZLARI İMALATI İŞİN TEKNİK ÖZELLİKLERİ : Havuzlar, iç kısmında kullanılan liner kaplama nedeniyle su sızdırmaz, yosun tutmaz, bakteri

Detaylı

EĞİTİM YAPILARI GÜÇLENDİRME VE ONARIM İNŞAATI SÖZLEŞME PAKETİ AF-WB3-GUCL-ONAR-02 ZEYİLNAME NO.1

EĞİTİM YAPILARI GÜÇLENDİRME VE ONARIM İNŞAATI SÖZLEŞME PAKETİ AF-WB3-GUCL-ONAR-02 ZEYİLNAME NO.1 TÜRKİYE CUMHURİYETİ İSTANBUL İL ÖZEL İDARESİ İSTANBUL PROJE KOORDİNASYON BİRİMİ (İPKB) İSTANBUL SİSMİK RİSKİN AZALTILMASI VE ACİL DURUM HAZIRLIK PROJESİ (ISMEP) Kredi No: 8033-TU EĞİTİM YAPILARI GÜÇLENDİRME

Detaylı

APLİKASYON ve KAZI İŞLERİ

APLİKASYON ve KAZI İŞLERİ APLİKASYON ve KAZI İŞLERİ Zemin hakkında gerekli etütlerin yapılması ve bilgi edinilmesinden sonra yapının projesi hazırlanır. Hazırlanan projenin uygulanabilmesi inşaat sahasının kenarlarının arsa üzerinde

Detaylı

YAPI ĐŞLERĐ YILDIRIMDAN KORUNMA TESĐSATI BĐRĐM FĐYAT VE TARĐFLERĐ

YAPI ĐŞLERĐ YILDIRIMDAN KORUNMA TESĐSATI BĐRĐM FĐYAT VE TARĐFLERĐ T.C. ÇEVRE VE ŞEHĐRCĐLĐK BAKANLIĞI Yüksek Fen Kurulu Başkanlığı Sayı: 18 YAPI ĐŞLERĐ YILDIRIMDAN KORUNMA TESĐSATI BĐRĐM FĐYAT VE TARĐFLERĐ 2013 GENEL HÜKÜMLER VE AÇIKLAMALAR 1- Birim fiyatlar Çevre ve

Detaylı

T.C. ÇORLU BELEDİYESİ BAŞKANLIĞI Fen İşleri Müdürlüğü

T.C. ÇORLU BELEDİYESİ BAŞKANLIĞI Fen İşleri Müdürlüğü T.C. ÇORLU BELEDİYESİ BAŞKANLIĞI Fen İşleri Müdürlüğü 2011 YILINDA ÇORLU MÜCAVİR ALANINDA İHTİYAÇ DUYULAN YAYA VE ARAÇ YOLLARININ 8 CM'LİK KİLİTLİ PARKE TAŞI, BORDÜR VE OLUK TAŞI İLE DÖŞETİLMESİ İŞİ TEKNİK

Detaylı

ÖRNEK OLARAK İDARELER TARAFINDAN HAZIRLANACAK AKUSTİK MALZEME POZ NO.LARI

ÖRNEK OLARAK İDARELER TARAFINDAN HAZIRLANACAK AKUSTİK MALZEME POZ NO.LARI ÖRNEK OLARAK İDARELER TARAFINDAN HAZIRLANACAK AKUSTİK MALZEME POZ NO.LARI Burada hazırlanan akustik malzeme pozları örnektir. İncelenmesi amacıyla bilgilerinize sunulmuştur. Size özel pozların oluşturulması

Detaylı

TESİSAT MAHAL LİSTESİ

TESİSAT MAHAL LİSTESİ İşin Adı : A.K.Ü KAMPÜSLERİ ALTYAPI İNŞAATI Sayfa 1 1 03.205/01 Motor kumandalı monoray vinç (10 metre açıklıkta), 1 Ton kaldırma kapasiteli 2 09.001 Kuyu inkişafı (Geliştirilmesi) - + - + - - - 3 09.002/2

Detaylı

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ ANKARA ZAFER DERSHANESİ ISITMA TESİSATI BORU DEĞİŞİMİ İŞİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ ANKARA ZAFER DERSHANESİ ISITMA TESİSATI BORU DEĞİŞİMİ İŞİ TEKNİK ŞARTNAMESİ DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ ANKARA ZAFER DERSHANESİ ISITMA TESİSATI BORU DEĞİŞİMİ İŞİ TEKNİK ŞARTNAMESİ 1- İşin Tanımı İş bu Teknik Şartname, Darüşşafaka Cemiyeti ne ait ANKARA ZAFER DERSHANESİ binasında yapılacak

Detaylı

YAPI İŞLETMESİ. Prof. Dr. Zeki GÜNDÜZ Yrd. Doç. Dr. İ. Hakkı DEMİR Yrd. Doç. Dr. Tahir AKGÜL

YAPI İŞLETMESİ. Prof. Dr. Zeki GÜNDÜZ Yrd. Doç. Dr. İ. Hakkı DEMİR Yrd. Doç. Dr. Tahir AKGÜL YAPI İŞLETMESİ Prof. Dr. Zeki GÜNDÜZ Yrd. Doç. Dr. İ. Hakkı DEMİR Yrd. Doç. Dr. Tahir AKGÜL 2016 5 ve 6. HAFTA METRAJ HESAPLAMALARI Metraj; bir yapıyı meydana getiren elemanların ayrı ayrı ölçülerek miktarlarının

Detaylı

YAPI İŞLERİ YILDIRIMDAN KORUNMA TESİSATI BİRİM FİYAT VE TARİFLERİ

YAPI İŞLERİ YILDIRIMDAN KORUNMA TESİSATI BİRİM FİYAT VE TARİFLERİ T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Yüksek Fen Kurulu Başkanlığı Sayı: 18 YAPI İŞLERİ YILDIRIMDAN KORUNMA TESİSATI BİRİM FİYAT VE TARİFLERİ 2014 GENEL HÜKÜMLER VE AÇIKLAMALAR 1- fiyatlar Çevre ve Şehircilik

Detaylı

DUVAR VE ZEMİN KAPLAMALARI DERSİ ÇALIŞMA SORULARI

DUVAR VE ZEMİN KAPLAMALARI DERSİ ÇALIŞMA SORULARI DUVAR VE ZEMİN KAPLAMALARI DERSİ ÇALIŞMA SORULARI 1. Seramik kesme ve delme aletleri hangi özelliklerde olmalıdır? a. Kesme ve delme aletlerin kesici kısımları keskin olmalıdır. b. Kızaklar temiz ve kolay

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLI I DEVLET SU LER GENEL MÜDÜRLÜ Ü Barajlar ve HES Dairesi Ba kanlı ı B R M F YAT CETVEL

T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLI I DEVLET SU LER GENEL MÜDÜRLÜ Ü Barajlar ve HES Dairesi Ba kanlı ı B R M F YAT CETVEL T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLI I DEVLET SU LER GENEL MÜDÜRLÜ Ü Barajlar ve HES Dairesi Ba kanlı ı B R M F YAT CETVEL 2010 Bu fiyatlar, 1.1.2002 den sonra ihaleye çıkılan i ler için geçerli olup 1.1.2002 den

Detaylı

İhale Makamı. Poz No İmalatın Cinsi Birim Miktarı

İhale Makamı. Poz No İmalatın Cinsi Birim Miktarı İş Grubu: Ana Grup>Elektrik Tesisatı Sayfa: 1 1 32.12.1-030 1kV, 3x2.5 mm2 NYY Kablo (beton kanala, direğe, duvara) m 1.500,000 AG Kablolar: İlgili T.E. standardına uygun Y kablolar ve ilgili T.E. standardına

Detaylı

PROJE VE RUHSAT AŞAMASINDA VERİLECEK HİZMETLER

PROJE VE RUHSAT AŞAMASINDA VERİLECEK HİZMETLER PROJE VE RUHSAT AŞAMASINDA VERİLECEK HİZMETLER 1. Zemin Etüdü Raporunun Bayındırlık ve İskan Bakanlığının 28.06.1993 tarih ve 393 sayılı genelgesiyle uygulanmaya konulan Zemin ve Temel Etüdü Raporunun

Detaylı

P.??...ve Yatırım ıvwdürü

P.??...ve Yatırım ıvwdürü TARiH 17.07.2014 SAYı 64 IAdl ::ioyadı/ i ıcaret Unvanı Tebligat Adresi Bağlı Olduğu Vergi Dairesi Vergi Numarası T.C Kimlik Numarası Telefon No Faks No E-Mail BARTIN T.C il ÖZEL idaresi Plan Proje inşaat

Detaylı

DONATILI GAZBETON YAPI ELEMANLARI İLE İNȘA EDİLEN YIĞMA BİNA SİSTEMİ İLE İLGİLİ TEKNİK ȘARTNAME

DONATILI GAZBETON YAPI ELEMANLARI İLE İNȘA EDİLEN YIĞMA BİNA SİSTEMİ İLE İLGİLİ TEKNİK ȘARTNAME YIĞMA BİNA SİSTEMİ İLE İLGİLİ TEKNİK ȘARTNAME www.tgub.org.tr İÇİNDEKİLER 1. KAPSAM 2. ATIF YAPILAN STANDARD ve/veya DÖKÜMANLAR 3. TARİFLER 4. ÜRETİM 5. PROJELER 6. YAPI ELEMANLARININ STOKLANMASI 7. YAPI

Detaylı

İLYAKUT FİDANLIK MÜHENDİSLİĞİ TOPLUM YARARINA ÇALIŞMA KAPSAMINDA AĞAÇLANDIRMA VE EROZYON KONTROLU İÇİN FİDAN ÜRETİM PROJESİ

İLYAKUT FİDANLIK MÜHENDİSLİĞİ TOPLUM YARARINA ÇALIŞMA KAPSAMINDA AĞAÇLANDIRMA VE EROZYON KONTROLU İÇİN FİDAN ÜRETİM PROJESİ İLYAKUT FİDANLIK MÜHENDİSLİĞİ TOPLUM YARARINA ÇALIŞMA KAPSAMINDA AĞAÇLANDIRMA VE EROZYON KONTROLU İÇİN FİDAN ÜRETİM PROJESİ 1.TANIM: 1.1 Projenin Başlığı: İstihdam 1.2 Projenin Konusu: Ankara İlinde Ağaçlandırma,

Detaylı

DOĞRUDAN TEMİN USULÜ PİYASA FİYAT ARAŞTIRMASI TEKLİF MEKTUBU KARABÜK İL ÖZEL İDARESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜNE

DOĞRUDAN TEMİN USULÜ PİYASA FİYAT ARAŞTIRMASI TEKLİF MEKTUBU KARABÜK İL ÖZEL İDARESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜNE DOĞRUDAN TEMİN USULÜ PİYASA FİYAT ARAŞTIRMASI TEKLİF MEKTUBU KARABÜK İL ÖZEL İDARESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜNE Teklif Sahibinin; Adı Soyadı / Unvanı :... Açık Tebligat A dresi:... / /2014 Bağlı Olduğu

Detaylı

EĞİTİM YAPILARI GÜÇLENDİRME VE ONARIM İNŞAATI SÖZLEŞME PAKETİ EIB-WB3-GUCL-ONAR-12 ZEYİLNAME NO.1

EĞİTİM YAPILARI GÜÇLENDİRME VE ONARIM İNŞAATI SÖZLEŞME PAKETİ EIB-WB3-GUCL-ONAR-12 ZEYİLNAME NO.1 TÜRKİYE CUMHURİYETİ İSTANBUL İL ÖZEL İDARESİ İSTANBUL PROJE KOORDİNASYON BİRİMİ (İPKB) İSTANBUL SİSMİK RİSKİN AZALTILMASI VE ACİL DURUM HAZIRLIK PROJESİ (ISMEP) Kredi No: 24383 EĞİTİM YAPILARI GÜÇLENDİRME

Detaylı

TRT KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ORAN YERLEŞKESİ MİNİ FUTBOL SAHASI YENİLENMESİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

TRT KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ORAN YERLEŞKESİ MİNİ FUTBOL SAHASI YENİLENMESİ TEKNİK ŞARTNAMESİ TRT KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 1 ORAN YERLEŞKESİ MİNİ FUTBOL SAHASI YENİLENMESİ TEKNİK ŞARTNAMESİ GENEL HÜKÜMLER: A-) İdarece tadilat yapılmak üzere, teslim edilen mahalde, iş güvenliği kurallarına uygun tedbirler

Detaylı

SAĞLIK BAKANLIĞI ALÇAK GERİLİM ELEKTRİK PANO ve TABLOLARI

SAĞLIK BAKANLIĞI ALÇAK GERİLİM ELEKTRİK PANO ve TABLOLARI SAĞLIK BAKANLIĞI ALÇAK GERİLİM ELEKTRİK PANO ve TABLOLARI KONU VE KAPSAM: Alçak gerilim dağıtım panoları, bina içinde kullanılan, zemine montajlı, serbest dikili tip olarak prefabrik standart fonksiyonel

Detaylı

T.C BARTIN il ÖZEL IDARESI Plan Proje inşaat ve Yatırım Müdürlüğü

T.C BARTIN il ÖZEL IDARESI Plan Proje inşaat ve Yatırım Müdürlüğü T.C BARTIN il ÖZEL IDARESI Plan Proje inşaat ve Yatırım Müdürlüğü TEKliF MEKTUBU TARIH 14.01.2016 SAYı [Adl--Soyacfı7Tıcarerunvani Tebligat Adresi Bağlı Olduğu Vergi Dairesi Vergi Numarası T.C.Kimlik Numarası

Detaylı

Zenon Panel Montaj Kılavuzu - Sayfa 1

Zenon Panel Montaj Kılavuzu  - Sayfa 1 Zenon Panel Montaj Kılavuzu www.zenonpanel.com - Sayfa 1 Bu kılavuz, Zenon Panel montajında dikkat edilmesi gereken önemli noktaların özetlendiği dokümandır. Aşağıda belirtilen hususların dikkate alınması

Detaylı

YÜKSEK FEN KURULU KARARI

YÜKSEK FEN KURULU KARARI : Değişiklik ve ilaveler YÜKSEK FEN KURULU KARARI 01.01.2010 tarihinden geçerli olmak üzere Bakanlığımız nın 24.02.2010 tarih ve 2010/16 sayılı kararı ile; 2010 yılına ait İnşaat, Makine ve Elektrik Tesisatıyla

Detaylı

GİRESUN BELEDİYESİ PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ 2012 YILI PERFORMANS RAPORU. STRATEJİK AMAÇ/ 10-Yeşil Alanlar ve Fiziksel Aktivite

GİRESUN BELEDİYESİ PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ 2012 YILI PERFORMANS RAPORU. STRATEJİK AMAÇ/ 10-Yeşil Alanlar ve Fiziksel Aktivite GİRESUN BELEDİYESİ PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ 212 YILI PERFORMANS RAPORU STRATEJİK AMAÇ/ 1-Yeşil Alanlar ve Fiziksel Aktivite GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ Park ve Yeşil alanlarda;

Detaylı

ÇELİK PREFABRİK YAPILAR

ÇELİK PREFABRİK YAPILAR ÇELİK PREFABRİK YAPILAR 2. Bölüm Temel, kolon kirişler ve Döşeme 1 1. Çelik Temeller Binaların sabit ve hareketli yüklerini zemine nakletmek üzere inşa edilen temeller, şekillenme ve kullanılan malzemenin

Detaylı

DÖŞEMELERDE ISI YALITIMI

DÖŞEMELERDE ISI YALITIMI DÖŞEMELERDE ISI YALITIMI Celal Bayar Üniversitesi Turgutlu Meslek Yüksekokulu İnşaat Bölümü Öğretim Görevlisi Tekin TEZCAN İnşaat Yüksek Mühendisi DÖŞEMELERDE ISI YALITIMI Döşemelerde ısı yalıtımı için

Detaylı

8Çevre Tanzimi ve Ağaçlandırma Çalışmaları

8Çevre Tanzimi ve Ağaçlandırma Çalışmaları 8Çevre Tanzimi ve Ağaçlandırma Çalışmaları Bölgemiz çevre tanzimi ve ağaçlandırma çalışmaları kapsamında 2008 yılı içerisinde toplam 7.500 ağaç, 50.000 adet çalı grubu bitki dikilmiştir. 8.1. Bitkisel

Detaylı

DOĞRUDAN TEMİN USULÜ PİYASA FİYAT ARAŞTIRMASI TEKLİF MEKTUBU KARABÜK İL ÖZEL İDARESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜNE

DOĞRUDAN TEMİN USULÜ PİYASA FİYAT ARAŞTIRMASI TEKLİF MEKTUBU KARABÜK İL ÖZEL İDARESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜNE M a ı ı ı - DOĞRUDAN TEMİN USULÜ PİYASA FİYAT ARAŞTIRMASI TEKLİF MEKTUBU KARABÜK İL ÖZEL İDARESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜNE Teklif Sahibinin; Adı Soyadı / Unvanı :... Açık Tebligat A dresi:...»»»jyfrf..........

Detaylı

ALÇI DUVAR. Celal Bayar Üniversitesi Turgutlu Meslek Yüksekokulu İnşaat Bölümü. Öğretim Görevlisi Tekin TEZCAN İnşaat Yüksek Mühendisi

ALÇI DUVAR. Celal Bayar Üniversitesi Turgutlu Meslek Yüksekokulu İnşaat Bölümü. Öğretim Görevlisi Tekin TEZCAN İnşaat Yüksek Mühendisi ALÇI DUVAR Celal Bayar Üniversitesi Turgutlu Meslek Yüksekokulu İnşaat Bölümü Öğretim Görevlisi Tekin TEZCAN İnşaat Yüksek Mühendisi ALÇI BLOK DUVAR Alçı panel, alçının belirli oranda suyla karıştırılıp

Detaylı

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ MASLAK YERLEŞKESİ PEYZAJ İŞİ YAPIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ MASLAK YERLEŞKESİ PEYZAJ İŞİ YAPIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ MASLAK YERLEŞKESİ PEYZAJ İŞİ YAPIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ 1- İşin Tanımı İş bu Teknik Şartname, Darüşşafaka Cemiyeti Maslak Yerleşkesinde yapılacak olan Darüşşafaka okulu/ Maslak Kampüsü

Detaylı

BETON KARIŞIM HESABI. Beton; BETON

BETON KARIŞIM HESABI. Beton; BETON BETON KARIŞIM HESABI Beton; Çimento, agrega (kum, çakıl), su ve gerektiğinde katkı maddeleri karıştırılarak elde edilen yapı malzemesine beton denir. Çimento Su ve katkı mad. Agrega BETON Malzeme Türk

Detaylı

TRT SİTESİ ÖN BAHÇE PEYZAJ UYGULAMA İŞİ BİTKİSEL PEYZAJ TEKNİK ŞARTNAMESİ

TRT SİTESİ ÖN BAHÇE PEYZAJ UYGULAMA İŞİ BİTKİSEL PEYZAJ TEKNİK ŞARTNAMESİ SAYFA NO : 1/18 TRT SİTESİ ÖN BAHÇE PEYZAJ UYGULAMA İŞİ BİTKİSEL PEYZAJ TEKNİK ŞARTNAMESİ SAYFA NO : 2/18 1.İŞİN SAHİBİ: T.C. DESTEK HİZMETLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI 2.İŞİN ADI: TRT Sitesi Ön Bahçe Peyzaj Uygulama

Detaylı

Metraj Cetveli. Yapılan İşin Cinsi Adet Boyu Eni Yüks. Azı Çoğu No 1 08.009 MAKİNA İLE ELENMİŞ KUM-ÇAKIL (GRANÜLOMETRİK) HAZIR M3

Metraj Cetveli. Yapılan İşin Cinsi Adet Boyu Eni Yüks. Azı Çoğu No 1 08.009 MAKİNA İLE ELENMİŞ KUM-ÇAKIL (GRANÜLOMETRİK) HAZIR M3 Hakediş :36 Sayfa :1 1 08.009 MAKİNA İLE ELENMİŞ KUM-ÇAKIL (GRANÜLOMETRİK) HAZIR M3 KORULU 107 DRENAJ (ATAŞMANDAN) 214.858 214.858 Toplamı=214.858 2 14.002 EL İLE SERT TOPRAK KAZILMASI,SER.DÜZ.BOŞLUKL.DOLDU

Detaylı

EĞİTİM YAPILARI GÜÇLENDİRME VE ONARIM İNŞAATI SÖZLEŞME PAKETİ AF-WB3-GUCL-ONAR-01 ZEYİLNAME NO.1

EĞİTİM YAPILARI GÜÇLENDİRME VE ONARIM İNŞAATI SÖZLEŞME PAKETİ AF-WB3-GUCL-ONAR-01 ZEYİLNAME NO.1 TÜRKİYE CUMHURİYETİ İSTANBUL İL ÖZEL İDARESİ İSTANBUL PROJE KOORDİNASYON BİRİMİ (İPKB) İSTANBUL SİSMİK RİSKİN AZALTILMASI VE ACİL DURUM HAZIRLIK PROJESİ (ISMEP) Kredi No: 8033-TU EĞİTİM YAPILARI GÜÇLENDİRME

Detaylı

İNŞAAT PROJELERİNİN YAPIM SÜRECİNDE KEŞİF VE METRAJ. Ülkemizde yaygın olarak kullanılan yöntemdir.

İNŞAAT PROJELERİNİN YAPIM SÜRECİNDE KEŞİF VE METRAJ. Ülkemizde yaygın olarak kullanılan yöntemdir. İNŞAAT PROJELERİNİN YAPIM SÜRECİNDE KEŞİF VE METRAJ Yapı Maliyetinin Belirlenmesi Ön Keşif (Burada amaç projeden dolayı firmamızın kazık yememesi ve verilen teklifin ne derece geçerli olduunun belirlenmesi).

Detaylı

ĐSTANBUL A ve B STÜDYOLARI TELESKOPĐK ve HOĐST IŞIK ASKI SĐSTEMĐ ĐLE DĐMMER SĐSTEMĐ ELEKTRĐK ve MEKANĐK ALT YAPISI TEKNĐK ŞARTNAMESĐ

ĐSTANBUL A ve B STÜDYOLARI TELESKOPĐK ve HOĐST IŞIK ASKI SĐSTEMĐ ĐLE DĐMMER SĐSTEMĐ ELEKTRĐK ve MEKANĐK ALT YAPISI TEKNĐK ŞARTNAMESĐ ĐSTANBUL A ve B STÜDYOLARI TELESKOPĐK ve HOĐST IŞIK ASKI SĐSTEMĐ ĐLE DĐMMER SĐSTEMĐ ELEKTRĐK ve MEKANĐK ALT YAPISI TEKNĐK ŞARTNAMESĐ 1:TELESKOPĐK ve HOĐST IŞIK ASKI SĐSTEMĐ ĐLE DĐMMER SĐSTEMĐ ELEKTRĐK

Detaylı

İÇİNDEKİLER 1 TERFİ MERKEZİ PROJE YAPIM TEKNİK ŞARTNAMESİ... 2. 1.1 Genel... 2

İÇİNDEKİLER 1 TERFİ MERKEZİ PROJE YAPIM TEKNİK ŞARTNAMESİ... 2. 1.1 Genel... 2 İÇİNDEKİLER 1 TERFİ MERKEZİ PROJE YAPIM TEKNİK ŞARTNAMESİ... 2 1.1 Genel... 2 1.2 Pompa İstasyonları Ön Raporlarının Hazırlanmasında Yapılacak Çalışmalar... 2 1.2.1 Jeoteknik Etütler... 2 1.2.2 Harita

Detaylı

BİRİM FİYAT TARİFLERİ

BİRİM FİYAT TARİFLERİ DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ MASLAK YERLEŞKESİ 64 ADET BANYO TADİLATI YAPIM İŞİ BİRİM FİYAT TARİFLERİ 1- İşin Tanımı Bu Teknik Şartname, " DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ Maslak Yerleşkesi (64 Adet) banyo tadilatı yapım

Detaylı

FORE KAZIĞIN AVANTAJLARI

FORE KAZIĞIN AVANTAJLARI FORE KAZIK En basit tanımlamayla, fore kazık imalatı için önce zeminde bir delik açılır. Bu deliğe demir donatı yerleştirilir. Delik betonlanarak kazık oluşturulur. FORE KAZIĞIN AVANTAJLARI 1) Temel kazısı

Detaylı

1 ALÇIPAN MÜDAHALE KAPAĞI

1 ALÇIPAN MÜDAHALE KAPAĞI 1 ALÇIPAN MÜDAHALE KAPAĞI TANIM: TMK Alçıpan control kapakları; Alçı Levha, Boardex, Guardex, Aqua Panel Vb. yapısal malzemeler ile oluşturulan tavan veya duvar olmak üzere müdahale edilmesi gereken bölgelere

Detaylı

ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Emet Bor İşletme Müdürlüğü Borik Asit Tesisi Yemekhane Binası Çevre Düzenlemesi Yapım İşi Teknik Şartnamesi

ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Emet Bor İşletme Müdürlüğü Borik Asit Tesisi Yemekhane Binası Çevre Düzenlemesi Yapım İşi Teknik Şartnamesi ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Emet Bor İşletme Müdürlüğü Borik Asit Tesisi Yemekhane Binası Çevre Düzenlemesi Yapım İşi Teknik Şartnamesi 1 1. İŞİN KONUSU VE YERİ Emet Bor İşletme Müdürlüğü Borik

Detaylı

BİRİM FİYAT CETVELİ -YABANCIOT SAVAŞIMI VE BİTKİSEL KAPLAMA İŞLERİ

BİRİM FİYAT CETVELİ -YABANCIOT SAVAŞIMI VE BİTKİSEL KAPLAMA İŞLERİ BİRİM FİYAT CETVELİ -YABANCIOT SAVAŞIMI VE BİTKİSEL KAPLAMA İŞLERİ -2015- Poz No. Yapılan İşin Beyanı 37.(501-507) Pülverizatör ile bir dekara litre mahlül tatbiki Kimyevi metodla yabancı ot mücadelesini

Detaylı

YAPI ELEMANLARI DERS SUNUMLARI 6. HAFTA

YAPI ELEMANLARI DERS SUNUMLARI 6. HAFTA YAPI ELEMANLARI DERS SUNUMLARI 6. HAFTA 1 DERİN TEMELLER : Sağlam zeminin çok derinlerde olması durumunda uygulanırlar ve üç şekilde projelendirilirler. 2.1.Ayak temeller 2.2.Kazık temeller 2.3.Kesonlar

Detaylı

YAPI İŞLERİNDE DERİNLİK VE SU ZAMMI ÖDENMESİ, İKSA - ŞEV

YAPI İŞLERİNDE DERİNLİK VE SU ZAMMI ÖDENMESİ, İKSA - ŞEV YAPI İŞLERİNDE DERİNLİK VE SU ZAMMI ÖDENMESİ, İKSA - ŞEV I.) DERİNLİK ZAMMI: Tüm Bayındırlık Bakanlığı Yapı İşlerinde Birim Fiyat Tarifleri ve Eki Fiyat Cetvellerindeki koşullara göre her cins zeminde

Detaylı

DENEYİN YAPILIŞI: 1. 15 cm lik küp kalıbın ölçüleri mm doğrulukta alınır. Etiket yazılarak içine konulur.

DENEYİN YAPILIŞI: 1. 15 cm lik küp kalıbın ölçüleri mm doğrulukta alınır. Etiket yazılarak içine konulur. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ TAZE BETON DENEYLERİ DENEY ADI: TAZE BETON BİRİM HACİM AĞIRLIĞI DENEY STANDARDI: TS EN 12350-6, TS2941, ASTM C138 DENEYİN AMACI: Taze

Detaylı

DARIO MORENO,301VE 305 SOKAK İLE ŞEHİT NİHAT BEY CADDESİ YOL KAPLAMASI YAPILMASI İŞİ ne ait

DARIO MORENO,301VE 305 SOKAK İLE ŞEHİT NİHAT BEY CADDESİ YOL KAPLAMASI YAPILMASI İŞİ ne ait DARIO MORENO,301VE 305 SOKAK İLE ŞEHİT NİHAT BEY CADDESİ YOL KAPLAMASI YAPILMASI İŞİ ne ait A-) 301-305 SOKAK: 1-Kırım, Söküm ve Kazılar ÖZEL TEKNİK ŞARTNAME (MAHAL LİSTESİ) 301 Sokakta; ortalama 15 cm

Detaylı

İnşaat Nakliye iş kalemleri/iş grupları için Örnek Analiz Formatı

İnşaat Nakliye iş kalemleri/iş grupları için Örnek Analiz Formatı Format 1 grubu 15.001/2B Örnek Formatı in Adı: Makine ile her derinlikte yumuşak ve sert toprağın kazılması (gevşek ve bitkisel toprak, gevşek silt, kum, kil, siltli kil, kumlu kil, gevşek kil, killi kum

Detaylı

BÖLÜM 7. RİJİT ÜSTYAPILAR

BÖLÜM 7. RİJİT ÜSTYAPILAR BÖLÜM 7. RİJİT ÜSTYAPILAR Rijit Üstyapı: Oldukça yüksek eğilme mukavemetine sahip ve Portland çimentosundan yapılmış, tek tabakalı plak vasıtasıyla yükleri taban zeminine dağıtan üstyapı tipidir. Çimento

Detaylı

ERİK YETİŞTİRİCİLİĞİ ERİK FİDANI VE AĞACI İKLİM İSTEKLERİ

ERİK YETİŞTİRİCİLİĞİ ERİK FİDANI VE AĞACI İKLİM İSTEKLERİ ERİK YETİŞTİRİCİLİĞİ Erikler Prunus cerasifera (Yeşil erikler = Can erikler), P. salicina (Japon erikleri) ve P. domestica (Avrupa erikleri) olmak üzere üç türe ayrılmaktadır. Bu türler içinde Can erikleri

Detaylı

YAPI ELEMANLARI DERS SUNUMLARI 5. HAFTA

YAPI ELEMANLARI DERS SUNUMLARI 5. HAFTA YAPI ELEMANLARI DERS SUNUMLARI 5. HAFTA 1 V. TEMELLER Yapının ağırlığı ve faydalı yüklerini zemine aktaran yapı elemanlarına "TEMEL" denilmektedir. Temelin oturacağı doğal zemine ise "TEMEL YATAĞI" denir.

Detaylı

DSİ 2015 YILI BİRİM FİYAT CETVELİ

DSİ 2015 YILI BİRİM FİYAT CETVELİ T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Proje ve İnşaat Dairesi Başkanlığı DSİ 2015 YILI BİRİM FİYAT CETVELİ Bu birim fiyatlar; 01.01.2002 tarihinden önce ihale edilen veya ihalesi

Detaylı

YAKLAŞIK MALİYET. Tarih REKTÖRLÜK VE BAĞLI BİRİMLERİN ONARIM VE TADİLATI Kuvvetli Akım. Sayfa 1/1. Sıra No

YAKLAŞIK MALİYET. Tarih REKTÖRLÜK VE BAĞLI BİRİMLERİN ONARIM VE TADİLATI Kuvvetli Akım. Sayfa 1/1. Sıra No Tarih 08.11.2017 REKTÖRLÜK VE BAĞLI BİRİMLERİN ONARIM VE TADİLATI 03.01 - Kuvvetli Akım Poz Tanımı Birimi Miktarı Birim Fiyatı Tutarı 1 742.129 180 duvar tipi sıva üstü hareket sensörü AD 14 2 780.102

Detaylı

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ ALİ ÇETİNKAYA KAMPUSÜ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA HASTANESİ MORG BİNASI İNŞAATI MAHAL LİSTESİ

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ ALİ ÇETİNKAYA KAMPUSÜ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA HASTANESİ MORG BİNASI İNŞAATI MAHAL LİSTESİ AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ ALİ ÇETİNKAYA KAMPUSÜ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA HASTANESİ MORG BİNASI İNŞAATI MAHAL LİSTESİ MAYIS 2011 1 AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ ALİ ÇETİNKAYA KAMPUSÜ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA

Detaylı

DUVARLAR duvar Yapıdaki Fonksiyonuna Göre Duvar Çeşitleri 1-Taşıyıcı duvarlar; 2-Bölme duvarlar; 3-İç duvarlar; 4-Dış duvarlar;

DUVARLAR duvar Yapıdaki Fonksiyonuna Göre Duvar Çeşitleri 1-Taşıyıcı duvarlar; 2-Bölme duvarlar; 3-İç duvarlar; 4-Dış duvarlar; DUVARLAR Yapılarda bulunduğu yere göre, aldığı yükleri temele nakleden, bina bölümlerini birbirinden ayıran, bölümleri çevreleyen ve yapıyı dış tesirlere karşı koruyan düşey yapı elemanlarına duvar denir.

Detaylı

Zenon Panel Duvar Uygulama Kılavuzu

Zenon Panel Duvar Uygulama Kılavuzu Bu kılavuz, Zenon Panel montajında dikkat edilmesi gereken önemli noktaların özetlendiği dokümandır. Aşağıda belirtilen hususların dikkate alınması ve şantiyede uygulanması oldukça önemlidir. Belirsiz

Detaylı

AHġAP OYUN GRUBU TEKNĠK ġartnamesġ

AHġAP OYUN GRUBU TEKNĠK ġartnamesġ AHġAP OYUN GRUBU TEKNĠK ġartnamesġ Tanımı ĠĢlevi : Ahşap Oyun Grubu : Kaydırak YaĢ Grubu : +6 Kullanıcı Kapasitesi :

Detaylı