ELEKTRĠK-ELEKTRONĠK MÜHENDĠSLĠĞĠ YÜKSEK GERĠLĠM TEKNĠĞĠ 2 LABORATUVARI DENEY FÖYÜ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ELEKTRĠK-ELEKTRONĠK MÜHENDĠSLĠĞĠ YÜKSEK GERĠLĠM TEKNĠĞĠ 2 LABORATUVARI DENEY FÖYÜ"

Transkript

1 ELEKTRĠK-ELEKTRONĠK MÜHENDĠSLĠĞĠ YÜKSEK GERĠLĠM TEKNĠĞĠ 2 LABORATUVARI DENEY FÖYÜ AraĢ. Gör. Dr. Ġbrahim GÜNEġ AraĢ. Gör. Cengiz Polat UZUNOĞLU

2 DENEY 1 1A. Yüksek Gerilim Ölçme Deneyleri Bu deneyde YG trafosunun karakteristiklerinin bilinmediği bir durumda çevrim oranını belirlemek ve trafonun karakteristiklerini tespit etmek amacı ile Trafonun YG uçlarında ölçme yapılacaktır. DENEYĠN AMACI Osiloskop ve avometre ile yüksek gerilimin ölçülmesi Deney Seti:

3 DENEYDE KULLANILAN MALZEMELER Varyak Değişik gerilimlere ihtiyaç olursa, transformatör üzerinde bir hat boyunca iletkenlerin izolasyonu kazınır ve bu hat üzerinde gezdirilebilen bir uç sargılara temas ettirilir. Bu tür oto transformatörlere Varyak (Variac) adı verilmiştir. Teorik olarak %0 da 0 V olması gerekirken bu pratikte hiçbir zaman böyle olmaz. Yüksek gerilimde kazanç çok büyük olduğundan varyak % 0 kademesinde de olsa trafonun sekonder sargısında da büyük bir gerilim olacağından sistem hiçbir zaman güvende değildir. Tranformatör Varyak %100 konumuna getirilerek primer sargılarına 220 V uygulandığında, transformatör sekonder sargılarındaki iki ucu arasındaki potansiyel fark yani çıkış gerilimi maksimum değeri 36 kv olur.

4 Direnç Kutusu Direnç ve kapasiteler şekilde görüldüğü gibi trafo yağının içerisindedirler. Havada ark oluşabilme ihtimali olduğu için daha izole olan trafo yağı tercih edilir. Çünkü yağın dielektrik katsayısı havaya göre daha yüksektir. Kutu içerisindeki direnç değerleri 13MΩ ve kapasite değerleri 200pF dır. Gelen enerji direnç ve kapasitelerden geçtikten sonra ölçüm yapılır. Topraklama Çubuğu Deney bittikten sonra topraklama çubuğu tahta ucundan tutularak deney elemanlarına, bakır yüzeye ve sivri uçlu iletkene dokundurularak biriken statik elektriği toprağa göndermek için kullanılır.

5 Ölçüm için Prob: Yüksek gerilimde herhangi bir probla ölçüm yapamayız. Kapasitif gerilim bölücü içeren bir prob olması gerekir. Bizim probumuzdaki kapasitif gerilim bölücü 1/1000 oranında gerilimi küçültüyor. Yapacağımız ölçümler 40kV u geçmeyeceği için 40 kv luk yüksek gerilim probuyla ölçüm yapılabilmektedir. Daha yüksek bir gerilimde (örneğin 100 kv) ölçüm yapamayız çünkü kapasiteler yanar. Probun ucu havadayken ölçüm yapıyoruz çünkü yüksek gerilimde hava delinebilir. Bu yüzden bakır levhayla prob arasında belirli bir mesafe olması gerekir. Ayrıca probumuzun toprak, faz ve nötr olmak üzere 3 tane ucu vardır.

6 Osiloskop: Multimetre:

7 YÜKSEK GERĠLĠM ÖLÇÜMÜ 1. Dirençsiz Durumda Ölçüm Varyak Kademesi Primer Sargılardaki gerilim (V) Sekonder Sargılardaki gerilim (V) Ölçüm Cihazı Gerilim (kv) Çevirme Oranı 0% 5% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% Dirençsiz durumda ölçüm yaparken; varyak ın çıkışı trafonun primer sargılarına bağlanır sonra ölçü aleti ile trafonun primer ve sekonder uçlarındaki gerilimi ölçülür. Yukarıdaki tabloyu yapılan ölçümlerde elde ettiğiniz değerlerle doldurunuz.

8 2. Dirençli Durumda Ölçüm YG ölçümü devreye seri olarak bağlanın RC eşdeğeri ile yapılacak. Varyak Kademesi Primer Sargılardaki gerilim (V) Sekonder Sargılardaki gerilim (V) Ölçüm Cihazı Gerilim (kv) Çevirme Oranı 0% 5% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% Şekil 1: RC devresi ve ölçme düzeneği

9 1B. Osiloskop Ġle Yüksek Gerilim Ölçme Dirençsiz ölçümde varyak ın farklı kademeleri için osiloskop ekranındaki görünüm Varyak % 0 konumundayken time div=5ms Volt div=0,2 V V arası bir değer. Varyak % 10 konumundayken time div=5ms Volt div=1 V

10 Varyak % 20 konumundayken time div=5ms Volt div=1 V 7000 V civarı Varyak % 60 konumundayken time div=5ms Volt div=2 V Yaklaşık 10 kare yapar (20000 V) V tepe =V rms. 2 V tepe =19,38. 2 = 27,4 V Dirençli ölçümde varyak ın farklı kademeleri için osiloskop ekranındaki görünüm

11 Varyak % 20 konumundayken time div=5ms Volt div=1 V 5100 V civarı (5,1 kare) Varyak % 60 konumundayken time div=5ms Volt div=2 V Yaklaşık 8,5 kare yapar (16500 V) V tepe =V rms. 2 V tepe =16,6. 2 = 23,47 V Varyak Kademesi %45 ve %75 kademeleri için

12 Dirençli ve Dirençsiz konumlarda Osiloskop ile yapılacak Ölçmede 2000/1 çevirme oranına sahip yüksek gerilim probu kullanımı sonucu elde edilecek elektriksel işareti osiloskop kağıdına çiziniz.

13 1.C.ELEKTRİKSEL DELİNME DENEYLERİ DELİNME GERİLİMİ Yalıtkan malzemelerin karakteristiklerinden biri de gerilime dayanıklılıktır. Yalıtkan malzemeye bir gerilim uygulandığında elektronları kutuplanır, ancak bu gerilim değeri çok büyürse az miktarda olan serbest elektronlar kopmaya başlar ve malzeme üzerinden akım akar. Bir malzemenin yalıtkanlığını yitirip deforme olduğu gerilim değerine bozulma - delinme gerilimi adı verilir ve yalıtkan karakteristiğinde önemli bir göstergedir. Delinme dayanımı için mesafe ve uyguladığımız gerilim önemlidir.delinme dayanımı kv/cm olarak ifade edilir. Bazı yalıtkanların delinme gerilimleri Yalıtkanın ismi Delinme Gerilimi Hava Teflon Polistren kağıt cam Silikon Bakalit Kuvartz Mika 30,000 V/cm 600,000 V/cm 240,000 V/cm 160,000 V/cm 140,000 V/cm 150,000 V/cm 240,000 V/cm 80,000 V/cm 800,000 V/cm Biz deneyde 6mm lik bir gerilimi delinme için ele aldık.bunun sonucunda kademe değerimiz %10,%15,%20 de delinme gerçekleşmedi.%35 delinme meydana gelmeye başladı.%35 kademesinde gerilim değerimizi 8 kv olarak ölçtük.deneyde elde ettiğimiz yalıtkan malzememiz camdı.camı delinmesi için ya uzun yol olan yüzeyden geçecek yada havayı delmeye çalışması gerekir.camı dikine delip yüzeye inmeye çalışacak fakat Camın delinme dayanımı büyük olduğu için hava delemediğimden en kısa yoldan gerilim boşalacak.

14 Havanın Delinme Geriliminin Ölçülmesi Nemli ortamlarda delinme gerilimi düştüğünden dolayı direnç kutusunu kullanmak durumundayız. Trafonun sekonder çıkışına sivri uçlu elektrot ve diğer ucuna da topraklanmış bakır plakayı bağladıktan sonra varyakın yardımıyla gerilimi kademeli olarak arttırıp çeşitli yalıtkanların delinme dayanımlarını ölçtük. Havanın Delinmesi Arada BaĢka Yalıtkan Malzeme Yokken; Havanın delinmesi dirençsiz durumda; hava boşluğu mesafesi 0,5 cm ise 5,4/0,5=13,5kV olarak bulunur. Elektrot ucu ile tabaka arası yaklaşık 0.5cm olduğunda ve varyak %50 konumundayken havada delinme görülmektedir. Buda yaklaşık olarak hesaplandığı gibi 13,5 kv delinme gerilimine karşılık gelir. Normal şartlarda havanın delinme gerilimi 30 kv/cm dir. Deneyin yapıldığı ortamdan dolayı böyle düşük gerilim değerinde delinme olmştur.

15 Yalıtkan Olarak Cam Varken; Varyak %55 konumunu geçtikten sonra delinme başladı. Yaklaşık olarak kv civarına karşılık gelir. Yani kv civarında yalıtkan olarak cam varken havada delinme gözlenmiştir. (Camın yüksekliği 0,5cm dir. ) Madde Varken; Yalıtkan Olarak Plastik Varyak %45 konumunu geçtikten sonra kabda meydana gelen çatlaklar nedeniyle delinme başladı. Yaklaşık olarak 18kV civarında delinme başladı

16 DENEY 2 YALITKAN MALZEMELERĠN YAġLANMA TESTLERĠ YAġLANMA Bir veya daha çok etkenden dolayı kablo yalıtkanında meydana gelen kalıcı değişimlere denir. Bir enerji kablosunda yaşlanma (eskime) genellikle, elektriksel yalıtımı sağlayan ve kabloya mekanik destek sağlayan yalıtkanında meydana gelmektedir. Kablonun yaşlanma durumunu kontrol işlemi kablo yalıtkanına uygulanır, böylece kablonun durumu ve ömrü ile ilgili veriler elde edilerek; bu verilere göre kabloya gerekli işlemler yapılır. KABLO YALITKANININ YAġLANMASINA SEBEP OLAN ETKENLER -Elektriksel Etkenler -Isıl Etkenler -Mekanik Etkenler -Çevresel Etkenler ELEKTRİKSEL ETKENLER : Sıcaklık artışı, Ağaçlanma, Reaktif akım, Kısmi boşalmalar ISIL ETKENLER : Isıl genleşme, Sıcaklığa göre yalıtım malzemesinin davranışı (Kimyasal ve Fiziksel Değişimler) MEKANİK ETKENLER : Dış etkenler (Darbeler, kesici ve aşındırıcı yüzeyler, bükülme, kir), Termomekanik etkiler, Elektriksel zorlanmadan dolayı Elektriksel zorlanmadan dolayı yalıtkan bileşenlerinin yorulması ÇEVRESEL ETKENLER : Ortam sıcaklığı, Nem, Basınç, Kimyasal maddeler, Kirlilik KABLO YALITKANININ YAŞLILIK GÖSTERGELERİ : Kayıp artışı, Kimyasal değişimler, Sıcaklık artışı, Kısmi boşalmalar, Kırık ve çatlaklar KABLO ÖMRÜ TAHMİNİ : Kablo yalıtkanına hızlandırılmış ömür deneyleri uygulanır. Deneyde bir veya daha çok yaşlılık etkeni normal durumdaki de normal durumdaki değerinden yüksek oranda kabloya uygulanır. Yaşlanma modelleri kullanılarak hızlandırılmış zorlanma verileri normal zorlanma verilerine dönüştürülür.

17 YAġLANMA MODELLERĠ Tek Faktöre Bağlı Yaşlanma Modeli ( Tek yaşlılık etkenine göre ömür tahmini) L = f ( x ) Burada L yalıtkanın ömrü ; x de yaşlılık etkenidir. Çok Faktöre Bağlı Yaşlanma Modeli (Birden çok yaşlılık etkenine göre ömür tahmini) L = f ( X1, X, X2,..., X,..., Xm ) Burada X ler yaşlılık etkenleridir. Alçak gerilim altında kullanılan malzemeler insanlarla direkt olarak temas halinde bulunmaları (örneğin, bilgisayar kabloları, ev sinema sistemleri,.. vb.) nedeni ile piyasaya sürülmeden önce pek çok teste tabi tutulmaktadır (mekanik dayanım, aşırı gerilim dayanımı, nem testi.). Günlük hayatta, transit yollarda ve köprülerde yer alan izolatörler taşıtlar nedeniyle, mevsim şartlarının ağır olduğu bölgelerde rüzgârın etkisi ile sürekli, maden ocakları civarında ise yapılan patlatmalar nedeni ile kısmi titreşime maruz kalmaktadır. Bu titreşim etkisi zamanla diğer faktörlerle beraber yalıtkanda yaşlanmaya etki etmektedir.

18 Titreşim etkisinin olmadığı, titreşim seviyesinin düşük, orta ve yüksek seviyeleri için yapılan deneyler ile ömür süresinin değişimi gözlemlenmiştir. Şekilden görüleceği üzere titreşim arttıkça yalıtkanın ömrü de artmaktadır. KABLO TEST YÖNTEMLERĠ

19 MEGGER Testi : Un=600 V nominal gerilimli AG kablolarına uygulanır. 600 V ile 2500 V a kadar DC gerilim, bir kaç dakika süre ile uygulanır. (bu esnada izolasyonu delip toprağa kaçan akımın şiddeti ölçülmektedir).bu esnada meggerden Mega ohm veya çok daha büyük değerlerde bir direnç okunmalıdır. 100 Mega ohm dan daha düşük değerler okumak, kablolarda bir problem olduğunu gösterir. HI-POT Testi : Bu da bir kablo izolasyon testidir fakat sadece kv gibi OG kablolarına uygulanır.burda da test yöntemi megger ile aynı olup DC gerilim verilir...meggerden farkı, kablonun nominal geriliminden çok daha büyük gerilimler verilmesidir.( Mesela 15 kv luk OG kablosuna 65 KV test gerilimi verilir gibi).burda da toprağa kaçan akım mikro amperler seviyesindedir.100 mikro amper den daha büyük değerler okumak, kablolarda bir problem olduğuna işarettir.dikkat : Hi pot testinde 65 KV gibi çok yüksek bir gerilimle çalışılıyor olmasından ötürü kesinlikle amatör yapılmamalı, profesyonel, ehli insanlar tarafından yapılmalıdır. Megger kullanımı ile ilgili olarak biri kontrol kablosu diğeri güç kablosu testi olmak üzere iki ayrı resimde aşağıda gösterilmiştir.

20 ADSS (METALĠK OLMAYAN, HAVAĠ F/O KABLOLAR) ADSS optik kablosu başlıca, komünikasyon ağları kurabilmek için uygun bir yol bulabilmek amacıyla elektrik güç sistemlerine monte edilir. Bir komünikasyon hattı bir nehir, köy, bir yıldırım sahası ve özel gereksinimlere sahip diğer alanlardan geçmek zorunda kaldığında bu adss optik kablosu, havai hat(anten) kurulumu için uygundur. ADSS optik kablosu sadece güç sistemlerinin komünikasyon ihtiyaçlarını karşılamakla kalmaz ayrıca diğer endüstriler için telekomünikasyon servisi sunma kabiliyetini de arttırır. ADSS optik kablosu mükemmel derecede optik iletim özelliklerine, mekanik özelliklere ve çevresel özelliklere sahiptir. En kusursuz iletim araçlarından biri olarak o yaygın olarak elektrik güç komünikasyon ağlarında kullanılır. Yoğun elektrik alanlarında ADSS kablosu tarafından iletilen sinyaller hiçbir kesintiye uğramaz. İyi komünikasyon kalitesi her zaman korunur ve kablonun yapısına karşı hiçbir zarar meydana gelmez. Bu nedenlerle ADSS kablosu ile yapılan iletim elektrik güç sistemlerindeki telekomünikasyon için en uygun yoldur. ÖZELLĠKLER ADSS kablolarının temel karakteristikleri aşağıdaki gibidir: Anti elektromanyetik, Güçlü dayanıklı elektrik akımı: ADSS kabloyu teşekkül eden elementler ametal olmalıdır. Alan potansiyel yoğunluğu kablodaki bir nokta boyunca 12 kv u aştığı durumlarda dış kılıf materyali, AT tip polietilen olmalıdır. İyi sıcaklık ve çevre özellikleri, havai(anten) operasyonları için uygun: ADSS kabloların dizaynında çevresel şartlar rüzgâr, buz, sıcaklık değişimleri, deformasyon vb gibi etkenler göz önünde bulundurulmalıdır. Bir kablo iyi davranışlara sahip olmalıdır: Etkisiz, titreşimsiz olmalı, bükülmemeli, termal yaşlanma önlemesi bulunmalıdır. Düşük fiyat, rahat kurulum: Optik kabloların, herhangi bir değişiklik olmaksızın orijinal pilon kuleleri üzerine kurulması mümkündür. Ağırlıkları hafiftir. YAPISI Fiber : Fiber özellikleri kablonun kullanılacağı yere uygun olarak belirlenir.

21 İkincil Kaplama : Yüksek modüllü plastik malzemeden tüp yapılır *hydrolysis resistant polybuthylene terephtalate (PBT).Kablo yapısına bağlı olarak uygun sayıda fiberler bu tüp içine yerleştirilir.tüp içi özel dolgu (jel) malzemesi ile doldurulur. Merkez Elemanı : Tüplerin ve fiberlerin herhangi bir stres altında kalmamaları için taşıyıcı bir kuvvet elemanıdır.metal veya metal olmayan bir malzemeden yapılmış olabilir.boyutları ve malzeme tipi kablo yapısına ve montaj koşullarına bağlı olarak belirlenmektedir. Bükülü Kablo Özü : Tüpler, bir merkez elemanı etrafında SZ veya helisel şekilde bükülürler. Büküm esnasında kablo özü dolgu ( jel gibi) malzemesi ile doldurulur. Bu malzeme öz içerisinden su yürümesini engellemektedir. Öz Sarma Bandı : Nonhygroscopic bir bant öz üzerine boyuna ve bindirmeli olarak sarılmaktadır.mukavemet elemanı olarak öz üzerine, montaj ve çalışma koşullarına bağlı olarak uygun miktar ve özelliklerde aramid ipler sarılır. İç Kılıf : PE malzeme ile iç kılıf yapılır.mukavemet elemanı olarak burada da iç kılıf üzerine montaj ve çalışma koşullarına bağlı olarak uygun miktar ve özelliklerde aramid ipler sarılır. Dış Kılıf : PE malzeme ile dış kılıf yapılır. Optik karakteristikler, kullanılan fiber tipine ve kablonun kullanılacağı yere göre değişebilmektedir. Mekanik karakteristikler kablonun kullanılacağı yere göre ayarlanır. Mekanik özellikleri, çalışma, montaj ve iklim koşulları belirlemektedir.

22 Özetlemek amacıyla aşağıda bir örnek kablo verilmiştir. Fiber sayısı : fiber. Buffer Tüp Sayısı : Kablolar istenilen fiber sayısına bağlı olarak çeştitli buffer tüp sayılarında üretilebilir. Buffer sayısı müşterinin isteğine göre veya kablo yapısına bağlı olarak üreten firma tarafından belirlenir. Buffer tüp içerisine 12 adede kadar optik fiber yerleştirilebilir. Kullanıldığı Yerler : Uzun mesafe ve yerel haber haberleşme ağlarında orta ve yüksek gerilim hatları ile birlikte havai hatlarda kullanılır. Kablo Yapısı : Buffer tüpler (var ise fitiller) SZ büküm makinelerinde FRP(Fiber özlü) merkez elemanı çevresine SZ olarak bükülür. Daha sonra LDPE ile iç kılıflanır. Gerilme mukavemetini sağlamak amacı ile iç kılıf üzerine kablonun kullanım şartlarına göre aramid iplik uygulanır. Daha sonra HDPE veya MDPE ile kılıflanır.(110 kv veüzeri enerji nakil hatlarında kullanılacak olan kablolarda dış kılıf olarak özel HDPE kullanılır.) Kabloda su sızdırmazlık için jel kullanılır. İstenilirse kablo kuru su bloklama elemanları ile de üretilebilir. Kullanılacak Fiberler : ITU-T G652, G 652C, G653, G655 SM fiber; 62.5/125 ve 50/125 µm MM fiber. MALZEME ( KABLONUN )YAġLANMA TESTĠ Deneyde ADSS kabloya elektrotlar vasıtası ile gerilim uyguladık ve yağmur sistemi ile kablonun üzerine yağmur yağdırıp kablo yüzeyinde oluşan elektriksel atlamaları inceledik. Yağmur düzeneğinde bir zamanlayıcı kullandık ve zamanlayıcı her 30 dakikada 2 dakika yağmur yağdıracak şekilde ayarladık. Kablo Üzerindeki Elektriksel Atlamaların Oluşumu : Kablo yüzeyindeki su ile kablo yüzeyinden akım akmaya başlar ve belli bölgelerde su buharlaşarak kurur. Kuru bölgelerde ise elektriksel atlamalar oluyor. Ark oluşuyor. Kablonun yüzeyinde deformasyonlar oluşuyor. Yanan kabloda karbonize izler olup atlamanın gerçekleştiği bölgeler iletken konuma geçiyor. Elektriksel atlamayı etkileyen faktörler: Yağan yağmurun süresi Uygulanan gerilim

23 Kablodaki elektrotlar arası mesafe Tuzluluk oranı Deneyi yapar iken akacak olan akımı sınırlandırmak için direnç setini kullandık ve varyağı %70 konumuna getirerek 25 kv gerilim uyguladık.devrenin direnç değeri 13,1 MΩ, kapasite değeri ise 200pF dır. C 200 pf R 13,1M V 25 kv / 50Hz X C ,92M fc 2*3,14*50* 200*10 6, 28*10 Z R X (13,1*10 ) (15,92*10 ) 20, 62M C V 25kV I 1,2mA Z 20,62M Termal YaĢlanma Testi ADSS kablolarda termal yaşlanma testi, sıcaklık çevrim testinin akabinde yapılmalıdır. Sıcaklık çevrim testinin tamamlanması için test kablosu, minimum 120 saat boyunca 85 ± 2 C ye maruz bırakılmalıdır. Bu aşamada optik ölçüm gerekli değildir. Zayıflatmadaki değişim, yukarıda belirtilen sıcaklık çevrim testinden önce oda sıcaklığında yapılan zayıflatma değerlerine göre 1240 ± 2 nm ile 1550 ± 20 nm aralığında ölçülmelidir. Sıcaklık çevrim ve termal yaşlanma testinde kullanılan 500 metrelik kablo örneğinin 1 metrelik parçası dikkatle gözden geçirilmeli, açılmalı ve fiberleri kontrol etmek için ayrılmalıdır.

24 Örnek bir ADSS kabloyu çevresel ve mekanik etkilere göre incelenmesi aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. (CommScope)

25 Kuru yüzeyde elektriksel ark test yöntemi blok gösterimi

26 Deney Prosedürü ve Deneyin YapılıĢı Deneyler IEEE 1222 ADSS electrical test standartlarında belirtilen kıstaslara göre yapılır. Kuru yüzeyde elektriksel ark oluşumu testinin ana kavramı, gerilim altındaki kablo üzerine bir kaç dakika tuzlu suyun püskürtülmesi sonucu ıslak yüzeyde oluşan boşalmaların kablo üzerinde meydana getirdiği bozulmanın incelenmesidir [Error! Reference source not found.]. Bu testte kablo dış kılıfında meydana gelen aşınma gözlemlenmekte ve bu sürece etki eden faktörler incelenmektedir. IEEE 1222 ADSS test standardı uyarınca deney süreci 3 aşamadan oluşmaktadır: Kablo yüzeyinin belirli aralıklarla ıslatılması, Yüzeyin zamanla kuruması,

27 Yüzey boyunca elektrotlar arasında elektriksel ark oluşumu. Bu testlerde kablo yüzeyinin ıslak olması sızıntı akımının oluşmasına neden olmaktadır. Yüzeyde oluşan bu sızıntı akımları devreye seri bağlanan dirençler vasıtasıyla birkaç ma seviyesinde sınırlandırılır. Sızıntı akımları yüzeyin kısmen kurumasına neden olmakta ve kuruyan bölgelerde elektriksel atlamalar başlamaktadır. Test 30 dakikalık zaman dilimleri halinde tekrarlanmakta ve her bir 30 dakikalık süreç bir çevrim olarak adlandırılmaktadır. 30 dakikalık zaman diliminin ilk iki dakikası tuzlu su kablo üzerine püskürtülmekte ve kalan 28 dakika boyunca ark oluşumu için beklenmekte; çevrim sonunda ise kablo incelenmektedir [Error! Reference source not found.]. Deneylerin yapılışı sırasında test düzeneği ve test örneği ile ilgili yapılan işlemler aşağıdaki şekilde gerçekleştirilmektedir. a) Tuzlu su çözeltisi homojen bir yapıda olması için test başlamadan 24 saat önce hazırlanır ve tuzun tamamen çözülmesi ve homojen bir karışım elde edilmesi sağlanır. Çözeltide tuzluluk oranı %1 ve iletkenlik değeri 17,2 ms olarak ayarlanır. b) Test örnekleri 457 mm uzunluğunda kesilir, uçları parafilm ile sarılarak izole edilir ve etiketlenerek test numarası belirlenir. c) Örneklerin üzerine aralarındaki mesafe 102 mm olmak üzere iki adet, 0.5 mm kalınlığında ve 5 cm genişliğinde alüminyum elektrot yerleştirilir. d) Test örnekleri deney düzeneğindeki test kanallarına yerleştirilir ve test örneği üzerindeki elektrotlara trafodan elektriksel bağlantılar yapılır. e) Sıvı akış hızı 375 ml /dak olacak şekilde ayarlanır. f) Kablolara 50 Hz ve 25 kv etkin değerde gerilim uygulanır. g) Her çevrim için yağmurlama süresi olarak 2 dak, ark oluşma süresi olarak 28 dak olacak şekilde sıvı akışı-zaman kontrolü gerçekleştirilir. h) Periyodik olarak her çevrimde kabloların yaşlanma durumu incelenir. i) Çevrim sonunda kablo yalıtkanı delinmiş ve fiber damarlarda yer alan parçalar görünür duruma geldi ise kablo delindi olarak değerlenir, deneyden çıkarılır ve geriye kalan kablolar ile deneye devam edilir. j) Bozulan kabloya ait bilgiler (hangi kanalda test olduğu, kaç çevrim dayanım gösterebildiği, v.s.) not alınır. k) Her bir set için kabloların yerleri değiştirilerek deneyin güvenilirliği arttırılır. Birinci sette kablo birinci kanalda test edilirken, sonraki sette aynı kablo çeşidi ikinci kanalda test edilir. l) Testler her bir kablo için beş kez tekrarlanır ve ortalaması ve standart sapmaları alınarak değerlendirilir.

28 Deneylerde kullanılan çevrim kavramı, kablonun işletme koşullarında maruz kaldığı etkileri hızlandırılmış test stndartlarında laboratuar ortamında oluşturmak amacı ile tanımlanmıştır. Bir çevrimde kablonun işletme şartlarında maruz kaldığı etkiler ıslak yüzey oluşumu ve kuru bölgelerde elektriksel atlamalar otuz dakikalık periyotlar ve bu sürecin tekrarları halinde oluşturulup kablonun hızlandırılmış yaşlanam testleri yapılmaktadır. Testler sırasında kullanılan devre parametreleri Error! Reference source not found. de yer almaktadır. Voc gerilimi test edilen örneğe uygulanan gerilimi, Isc test örneği kısa devre edildiğinde elektrotlar arası akan kısa devre akımını, R ve C değerleri test örneğinin gerçek hayatta kullanılacağı çevre şartlarında maruz kalacağı kirlilik etkisini belirleyen parametrelerdir. Kuru Yüzey Ark Deneyi Devre parametreleri Parametreler Değer Birim Voc 25 kv Isc ma R 13.1 MΩ C 200 pf Çalışmalarımızda endüstriyel bölgelerde kullanılacak olan kablolar için orta seviye kirlilik değerleri kullanılmıştır [Error! Reference source not found.]. Kirlilik seviyeleri ile bunların karşılığı olan R ve C değerleri, çevresel etkileri oluşturan ortam hakkındaki bilgiler Error! Reference source not found. te görülmektedir. Kirlilik seviyelerini belirleyen R ve C değerleri Kirlilik Seviyesi Kirlilik Direnci (Ω/m) R (M Ω) C (pf) Kirlilik Bölgesi Yüksek Deniz Kıyıları Orta Endüstriyel bölgeler Düşük Kırsal alan Kablo testleri sırasında kuru yüzey elektrik ark oluşumu deney düzeneğinde her bir otuz dakikalık çevrim için uygulanan teknik değerler Error! Reference source not found. te verilmiştir.

29 Bir çevrim için teknik değerler Büyüklük Suyun tuzluluk oranı Toplam süre Yağmurlama süresi Ark için beklenen süre Sıvı akış oranı Değer 1% (17.2 ms) 30 dak 2 dak 28 dak 375 ml/dak Test örneği üzerinde bir yağmurlama kanalı ile ıslak yüzey oluşturulması Test örneği üzerinde iki yağmurlama kanalı ile ıslak yüzey oluşturulması

30 Test örneği üzerinde üç yağmurlama kanalı ile ıslak yüzey oluşturulması Şekil 0.1: Kuru yüzeyde elektriksel ark işareti

31

ÖLÇÜ TRANSFORMATÖRLERİ

ÖLÇÜ TRANSFORMATÖRLERİ 1 ÖLÇÜ TRANSFORMATÖRLERİ Normalde voltmetrelerle en fazla 1000V a kadar gerilimler ölçülebilir. Daha yüksek gerilimlerde; Voltmetrenin çekeceği güç artar. Yüksek gerilimden kaynaklanan kaçak akımların

Detaylı

IEC71-2 Göre Faz Toprak Arası İzolasyon Mesafesi (Air Insulated System)

IEC71-2 Göre Faz Toprak Arası İzolasyon Mesafesi (Air Insulated System) OG BARA İZOLASYON TÜPLERİ TEKNİK SARTNAMESİ ( 6-36 kv ) 1. Bara izolasyon tüpleri ısı büzüşmeli olacaktır. 2. OG Baralar için kullanılacak ısı büzüşmeli tüpler, bara ölçülerine göre kolayca takılabilir

Detaylı

İzolatör başlıca beş kısımdan oluşur: Gövde: İletkenin ve mesnet demirinin tutturulduğu kısımdır. Tutturma yuvası: İzolatör demirinin izolatöre

İzolatör başlıca beş kısımdan oluşur: Gövde: İletkenin ve mesnet demirinin tutturulduğu kısımdır. Tutturma yuvası: İzolatör demirinin izolatöre 6. İZOLATÖRLER İzolatörler, hava hattı iletkenlerini direkler üzerinde taşımaya ve/veya faz iletkenlerini topraktan yalıtmaya yararlar. Bir izolatör aşağıdaki temel özellikleri taşımalıdır: Elektriksel

Detaylı

ENERJİ DAĞITIMI-I. Dersin Kredisi 4 + 0 + 0

ENERJİ DAĞITIMI-I. Dersin Kredisi 4 + 0 + 0 ENERJİ DAĞITIMI-I Dersin Kredisi 4 + 0 + 0 Panolar: OG AG Panolar: 1 Devre kesici kompartmanı 2 Ana bara kompartmanı 3 Kablo kompartmanı 4 Alçak gerilim kompartman1 5 Ark gaz tahliye kanalı 6 Akım trafoları

Detaylı

ÖLÇÜ TRANSFORMATÖRLERİ

ÖLÇÜ TRANSFORMATÖRLERİ 1 ÖLÇÜ TRANSFORMATÖRLERİ Büyük Akım ve Gerilimlerin Ölçümü Ölçü Transformatörleri Ölçü Transformatörleri Normalde voltmetrelerle en fazla 1000V a kadar gerilimler ölçülebilir. Daha yüksek gerilimlerde;

Detaylı

BÖLÜM 2. FOTOVOLTAİK GÜNEŞ ENERJİ SİSTEMLERİ (PV)

BÖLÜM 2. FOTOVOLTAİK GÜNEŞ ENERJİ SİSTEMLERİ (PV) BÖLÜM 2. FOTOOLTAİK GÜNEŞ ENERJİ SİSTEMLERİ (P) Fotovoltaik Etki: Fotovoltaik etki birbirinden farklı iki malzemenin ortak temas bölgesinin (common junction) foton radyasyonu ile aydınlatılması durumunda

Detaylı

Makine Mühendisliği İçin Elektrik-Elektronik Bilgisi. Ders Notu-4 Kondansatörler ve Bobinler

Makine Mühendisliği İçin Elektrik-Elektronik Bilgisi. Ders Notu-4 Kondansatörler ve Bobinler Makine Mühendisliği İçin Elektrik-Elektronik Bilgisi Ders Notu-4 Kondansatörler ve Bobinler Kondansatörler Kondansatör, elektronların kutuplanarak elektriksel yükü elektrik alanın içerisinde depolayabilme

Detaylı

Transformatör İmalatı, Bakımı, Onarımı Servis Hizmetleri Mühendislik Hizmetleri Primer, Sekonder Saha Testleri YG, OG Şalt Sahası Bakım Onarım

Transformatör İmalatı, Bakımı, Onarımı Servis Hizmetleri Mühendislik Hizmetleri Primer, Sekonder Saha Testleri YG, OG Şalt Sahası Bakım Onarım Transformatör İmalatı, Bakımı, Onarımı Servis Hizmetleri Mühendislik Hizmetleri Primer, Sekonder Saha Testleri YG, OG Şalt Sahası Bakım Onarım Hizmetleri TRANSFORMATÖR Elektrik enerjisinin gerilim ve akım

Detaylı

AŞIRI AKIM KORUMA RÖLELERİ Trafolarda Meydana Gelen Aşırı Akımların Nedenleri

AŞIRI AKIM KORUMA RÖLELERİ Trafolarda Meydana Gelen Aşırı Akımların Nedenleri Koruma Röleleri AŞIRI AKIM KORUMA RÖLELERİ Trafolarda Meydana Gelen Aşırı Akımların Nedenleri Trafolarda meydana gelen arızaların başlıca nedenleri şunlardır: >Transformatör sargılarında aşırı yüklenme

Detaylı

TEMEL ELEKTRONİK. Kondansatör, DC akımı geçirmeyip, AC akımı geçiren devre elemanıdır.

TEMEL ELEKTRONİK. Kondansatör, DC akımı geçirmeyip, AC akımı geçiren devre elemanıdır. BÖLÜM 2 KONDANSATÖRLER Önbilgiler: Kondansatör, DC akımı geçirmeyip, AC akımı geçiren devre elemanıdır. Yapısı: Kondansatör şekil 1.6' da görüldüğü gibi, iki iletken plaka arasına yalıtkan bir maddenin

Detaylı

Şekil 1: Zener diyot sembol ve görünüşleri. Zener akımı. Gerilim Regülasyonu. bölgesi. Şekil 2: Zener diyotun akım-gerilim karakteristiği

Şekil 1: Zener diyot sembol ve görünüşleri. Zener akımı. Gerilim Regülasyonu. bölgesi. Şekil 2: Zener diyotun akım-gerilim karakteristiği ZENER DİYOT VE AKIM-GERİLİM KARAKTERİSTİĞİ Küçük sinyal diyotları, delinme gerilimine yakın değerlerde hasar görebileceğinden, bu değerlerde kullanılamazlar. Buna karşılık, Zener diyotlar delinme gerilimi

Detaylı

Otomatik Yük Ayırıcı

Otomatik Yük Ayırıcı Otomatik Yük Ayırıcı Teknik Özellikler: IEC standartlarına göre - E3 M2 Anma gerilimi (kv rms) 36 Anma akımı (A) 630 Anma kısa devre akım (ka) 12,5 Anma yalıtım düzeyi kv rms, 50Hz/1 dak. faz - toprak

Detaylı

TEMEL KAVRAMLAR BİRİM SİSTEMİ TEMEL NİCELİKLER DEVRE ELEMANLARI ÖZET

TEMEL KAVRAMLAR BİRİM SİSTEMİ TEMEL NİCELİKLER DEVRE ELEMANLARI ÖZET TEMEL KAVRAMLAR BİRİM SİSTEMİ TEMEL NİCELİKLER DEVRE ELEMANLARI ÖZET EBE-211, Ö.F.BAY 1 Temel Elektriksel Nicelikler Temel Nicelikler: Akım,Gerilim ve Güç Akım (I): Eletrik yükünün zamanla değişim oranıdır.

Detaylı

Değişken Doğru Akım Zaman göre yönü değişmeyen ancak değeri değişen akımlara değişken doğru akım denir.

Değişken Doğru Akım Zaman göre yönü değişmeyen ancak değeri değişen akımlara değişken doğru akım denir. DC AKIM ÖLÇMELERİ Doğru Akım Doğru akım, zamana bağlı olarak yönü değişmeyen akıma denir. Kısa gösterimi DA (Doğru Akım) ya da İngilizce haliyle DC (Direct Current) şeklindedir. Doğru akımın yönü değişmese

Detaylı

7. ÜNİTE AKIM, GERİLİM VE DİRENÇ

7. ÜNİTE AKIM, GERİLİM VE DİRENÇ 7. ÜNİTE AKIM, GERİLİM VE DİRENÇ KONULAR 1. AKIM, GERİLİM VE DİRENÇ 2. AKIM BİRİMİ, ASKATLARI VE KATLARI 3. GERİLİM BİRİMİ ASKATLARI VE KATLARI 4. DİRENÇ BİRİMİ VE KATLARI 7.1. AKIM, GERİLİM VE DİRENÇ

Detaylı

24.10.2012. Öğr.Gör.Alkan AKSOY. Hazırlayan: Öğr.Gör. Alkan AKSOY -Sürmene

24.10.2012. Öğr.Gör.Alkan AKSOY. Hazırlayan: Öğr.Gör. Alkan AKSOY -Sürmene Öğr.Gör.Alkan AKSOY Elektrik enerjisini ileten bir veya birden fazla telden oluşan yalıtılmamış tel veya tel demetlerine iletken eğer yalıtılmış ise kablo denir. Ülkemizde 1kV altında genellikle kablolar

Detaylı

DAMACANA TAKİP SİSTEMİ ÖLÇÜM SENSÖRLERİ TEKNİK GEREKLER DOKÜMANI

DAMACANA TAKİP SİSTEMİ ÖLÇÜM SENSÖRLERİ TEKNİK GEREKLER DOKÜMANI DAMACANA TAKİP SİSTEMİ ÖLÇÜM SENSÖRLERİ TEKNİK GEREKLER DOKÜMANI Hazırlayanlar, Dr. Bülent ÜNSAL, Emrah UYSAL, Alev ÇORMAN Proje UME Sorumlu Koordinatör Dr. Sinan FANK 22.07.2014 TUBİTAK-UME, Gebze, Kocaeli

Detaylı

Temel Kavramlar. Elektrik Nedir? Elektrik nedir? Elektrikler geldi, gitti, çarpıldım derken neyi kastederiz?

Temel Kavramlar. Elektrik Nedir? Elektrik nedir? Elektrikler geldi, gitti, çarpıldım derken neyi kastederiz? Temel Kavramlar Elektrik Nedir? Elektrik nedir? Elektrikler geldi, gitti, çarpıldım derken neyi kastederiz? 1 Elektriksel Yük Elektrik yükü bu dış yörüngede dolanan elektron sayısının çekirdekteki proton

Detaylı

KCT Serisi. Akım Trafoları

KCT Serisi. Akım Trafoları KCT Serisi Akım Trafoları KLEMSAN alçak gerilim akım transformatörleri istenilen güç ve doğruluk değerlerinde 20 A den 5000 A e kadar olan primer akımlarını 1 A veya 5 A değerinde sekonder akıma dönüştürürler.

Detaylı

BARA SİSTEMLERİ HAKKINDA GENEL BİLGİLER

BARA SİSTEMLERİ HAKKINDA GENEL BİLGİLER BARA SİSTEMLERİ HAKKINDA GENEL BİLGİLER Günümüzde bara sistemlerinde iletken olarak iki metalden biri tercih edilmektedir. Bunlar bakır ya da alüminyumdur. Ağırlık haricindeki diğer tüm özellikler bakırın

Detaylı

Otomatik Tekrar Kapamalı Kesici. (Recloser)

Otomatik Tekrar Kapamalı Kesici. (Recloser) Otomatik Tekrar Kapamalı Kesici (Recloser) Üç kutuplu iki konumlu (açık - kapalı) Anahtarlama (kesme - kapama) vakum ortamında (vacuum interrupter) da hızlı tekrar kapamaya uygun tasarlanmıştır. Kesiciye

Detaylı

9. ÜNİTE OHM KANUNU KONULAR

9. ÜNİTE OHM KANUNU KONULAR 9. ÜNİTE OHM KANUNU KONULAR 1. FORMÜLÜ 2. SABİT DİRENÇTE, AKIM VE GERİLİM ARASINDAKİ BAĞINTI 3. SABİT GERİLİMDE, AKIM VE DİRENÇ ARASINDAKİ BAĞINTI 4. OHM KANUNUYLA İLGİLİ ÖRNEK VE PROBLEMLER 9.1 FORMÜLÜ

Detaylı

Sensörler Öğr. Gör. Erhan CEMÜNAL Thomas Alva Edison

Sensörler Öğr. Gör. Erhan CEMÜNAL Thomas Alva Edison Sensörler Öğr. Gör. Erhan CEMÜNAL Sıkı bir çalışmanın yerini hiç bir şey alamaz. Deha yüzde bir ilham ve yüzde doksandokuz terdir. Thomas Alva Edison İçerik TEMEL ELEKTRONİK KAVRAMLARI Transdüser ve Sensör

Detaylı

ÖLÇME VE ÖLÇÜ ALETLERİ

ÖLÇME VE ÖLÇÜ ALETLERİ ÖLÇME VE ÖLÇÜ ALETLERİ 1. KISA DEVRE Kısa devre; kırmızı, sarı, mavi, nötr ve toprak hatlarının en az ikisinin birbirine temas ederek elektriksel akımın bu yolla devresini tamamlamasıdır. Kısa devre olduğunda

Detaylı

EGE ÜNİVERSİTESİ EGE MYO MEKATRONİK PROGRAMI

EGE ÜNİVERSİTESİ EGE MYO MEKATRONİK PROGRAMI EGE ÜNİVERSİTESİ EGE MYO MEKATRONİK PROGRAMI SENSÖRLER VE DÖNÜŞTÜRÜCÜLER SEVİYENİN ÖLÇÜLMESİ Seviye Algılayıcılar Şamandıra Seviye Anahtarları Şamandıralar sıvı seviyesi ile yukarı ve aşağı doğru hareket

Detaylı

ERHAN EYOL EVK 2015 / SAKARYA

ERHAN EYOL EVK 2015 / SAKARYA ERHAN EYOL EVK 2015 / SAKARYA Reaktif güç ihtiyacı temel olarak iki kaynaktan sağlanır: Kondansatörler, Senkron generatörler. Kondansatörler yapılış, boyut, kullanım kolaylığı, temin edilebilirlik ve kumanda

Detaylı

MV 1438 KABLO HAT MODELİ KARAKTERİSTİKLERİ VE MV 1420 İLETİM HATTI ÜZERİNDEKİ GERİLİM DÜŞÜMÜ

MV 1438 KABLO HAT MODELİ KARAKTERİSTİKLERİ VE MV 1420 İLETİM HATTI ÜZERİNDEKİ GERİLİM DÜŞÜMÜ MV 1438 KABLO HAT MODELİ KARAKTERİSTİKLERİ VE MV 1420 İLETİM HATTI ÜZERİNDEKİ GERİLİM DÜŞÜMÜ MV 1438 KABLO HAT MODELİ KARAKTERİSTİKLERİ Genel Bilgi MV 1438 hat modeli 11kV lık nominal bir gerilim için

Detaylı

ÜRÜN TANIMI; arasında olmalıdır.! Derz uygulaması yapıştırma işleminden bir gün sonra yapılmalıdır.!

ÜRÜN TANIMI; arasında olmalıdır.! Derz uygulaması yapıştırma işleminden bir gün sonra yapılmalıdır.! ÜRÜN TANIMI; Granülometrik karbonat tozu, portlant çimentosu ve çeşitli polimer katkılar ( yapışma, esneklik, suya karşı direnç ve aşırı soğuk ve sıcağa dayanmı arttıran ) birleşiminden oluşan, seramik,

Detaylı

ÖZGÜR BOBİNAJ Motor & Generatör. ÖZGÜR BOBİNAJ Motor & Generatör

ÖZGÜR BOBİNAJ Motor & Generatör. ÖZGÜR BOBİNAJ Motor & Generatör ÖZGÜR BOBİNAJ Motor & Generatör Megger cihazıyla iletkenlerin yalıtım seviyeleri ölçülmektedir. Bu cihazlar çeşitli markalarda imal edilmekte olup, elle veya motorla çevrilen manyetolu (bir kol ile çevirmek

Detaylı

GARANTİ KARAKTERİSTİKLERİ LİSTESİ 132/15 kv, 80/100 MVA GÜÇ TRAFOSU TANIM İSTENEN ÖNERİLEN

GARANTİ KARAKTERİSTİKLERİ LİSTESİ 132/15 kv, 80/100 MVA GÜÇ TRAFOSU TANIM İSTENEN ÖNERİLEN EK-2 1 İmalatçı firma 2 İmalatçının tip işareti 3 Uygulanan standartlar Bkz.Teknik şartname 4 Çift sargılı veya ototrafo Çift sargılı 5 Sargı sayısı 2 6 Faz sayısı 3 7 Vektör grubu YNd11 ANMA DEĞERLERİ

Detaylı

formülü zamanı da içerdiği zaman alttaki gibi değişecektir.

formülü zamanı da içerdiği zaman alttaki gibi değişecektir. Günümüz endüstrisinde en yaygın kullanılan Direnç Kaynak Yöntemi en eski elektrik kaynak yöntemlerinden biridir. Yöntem elektrik akımının kaynak edilecek parçalar üzerinden geçmesidir. Elektrik akımına

Detaylı

TEDAŞ-MLZ(GES)/2015-060 (TASLAK) TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ FOTOVOLTAİK SİSTEMLER İÇİN DC ELEKTRİK KABLOLARI TEKNİK ŞARTNAMESİ

TEDAŞ-MLZ(GES)/2015-060 (TASLAK) TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ FOTOVOLTAİK SİSTEMLER İÇİN DC ELEKTRİK KABLOLARI TEKNİK ŞARTNAMESİ TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ FOTOVOLTAİK SİSTEMLER İÇİN DC ELEKTRİK KABLOLARI TEKNİK ŞARTNAMESİ.. - 2015 İÇİNDEKİLER 1. GENEL 1.1. Konu ve Kapsam 1.2. Standartlar 1.3. Çalışma Koşulları

Detaylı

EŞ POTANSİYEL VE ELEKTRİK ALAN ÇİZGİLERİ. 1. Zıt yükle yüklenmiş iki iletkenin oluşturduğu eş potansiyel çizgileri araştırıp bulmak.

EŞ POTANSİYEL VE ELEKTRİK ALAN ÇİZGİLERİ. 1. Zıt yükle yüklenmiş iki iletkenin oluşturduğu eş potansiyel çizgileri araştırıp bulmak. EŞ POTANSİYEL VE ELEKTRİK ALAN ÇİZGİLERİ AMAÇ: 1. Zıt yükle yüklenmiş iki iletkenin oluşturduğu eş potansiyel çizgileri araştırıp bulmak. 2. Bu eş potansiyel çizgileri kullanarak elektrik alan çizgilerinin

Detaylı

MALZEME BİLİMİ. Mekanik Özellikler ve Davranışlar. Doç. Dr. Özkan ÖZDEMİR. (DERS NOTLARı) Bölüm 5.

MALZEME BİLİMİ. Mekanik Özellikler ve Davranışlar. Doç. Dr. Özkan ÖZDEMİR. (DERS NOTLARı) Bölüm 5. MALZEME BİLİMİ (DERS NOTLARı) Bölüm 5. Mekanik Özellikler ve Davranışlar Doç. Dr. Özkan ÖZDEMİR ÇEKME TESTİ: Gerilim-Gerinim/Deformasyon Diyagramı Çekme deneyi malzemelerin mukavemeti hakkında esas dizayn

Detaylı

ENERJĠ DAĞITIMI-I. Dersin Kredisi 4 + 0 + 0

ENERJĠ DAĞITIMI-I. Dersin Kredisi 4 + 0 + 0 ENERJĠ DAĞITIMI-I Dersin Kredisi 4 + 0 + 0 Genel: Ölçü cihazları tesislerin ne kadar enerji tükettiğinin belirlenmesinde veya arıza durumlarının oluştuğunun belirlenmesinde kullanılan cihazlardır. A kwh

Detaylı

SunTherm Isı Yalıtım Malzemeleri Resmi Türkiyer Distribütörü ENTOPI ENTOPI. Cumhuriyet Bulvarı Konak İşhanı

SunTherm Isı Yalıtım Malzemeleri Resmi Türkiyer Distribütörü ENTOPI ENTOPI. Cumhuriyet Bulvarı Konak İşhanı SunTherm Isı Yalıtım Malzemeleri Resmi Türkiyer Distribütörü No:24/703 35250 Konak / İzmir 0232 4841803 0532 3527560 1 SunTherm Isı Yalıtım Malzemeleri Resmi Türkiyer Distribütörü BATTANİYE Folyoya sarıldıktan

Detaylı

DENEY 1: DİYOT KARAKTERİSTİKLERİ

DENEY 1: DİYOT KARAKTERİSTİKLERİ DENEY 1: DİYOT KARAKTERİSTİKLERİ Diyot, yalnızca bir yönde akım geçiren devre elemanıdır. Bir yöndeki direnci ihmal edilebilecek kadar küçük, öbür yöndeki dirençleri ise çok büyük olan elemanlardır. Direncin

Detaylı

Elektronik Termostat TE-1

Elektronik Termostat TE-1 Delivery address:mackenrodtstraße 14, Postal address: JUMO Adres: Instrument Co. Baraj Ltd. Yolu Cad. JUMO Ataşehir Process M Yanyol, Control, Inc. Veri Sayfası 6.551 Sayfa 1/5 Elektronik Termostat -1

Detaylı

Konu: Yüksek Hassasiyetli Yağ Keçelerinin Takviye Bilezik Kalıplarının Üretiminde Kullanılan Takım Çelikleri ve Üretim Prosesleri

Konu: Yüksek Hassasiyetli Yağ Keçelerinin Takviye Bilezik Kalıplarının Üretiminde Kullanılan Takım Çelikleri ve Üretim Prosesleri Nurettin ÇALLI Fen Bilimleri Ens. Öğrenci No: 503812162 MAD 614 Madencilikte Özel Konular I Dersi Veren: Prof. Dr. Orhan KURAL İTÜ Maden Fakültesi Konu: Yüksek Hassasiyetli Yağ Keçelerinin Takviye Bilezik

Detaylı

BASMA DENEYİ MALZEME MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ. 1. Basma Deneyinin Amacı

BASMA DENEYİ MALZEME MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ. 1. Basma Deneyinin Amacı 1. Basma Deneyinin Amacı Mühendislik malzemelerinin çoğu, uygulanan gerilmeler altında biçimlerini kalıcı olarak değiştirirler, yani plastik şekil değişimine uğrarlar. Bu malzemelerin hangi koşullar altında

Detaylı

KATI YALITIM MALZEMELERİ KALSİYUM SİLİKAT

KATI YALITIM MALZEMELERİ KALSİYUM SİLİKAT KATI YALITIM MALZEMELERİ KALSİYUM SİLİKAT Celal Bayar Üniversitesi Turgutlu Meslek Yüksekokulu İnşaat Bölümü Öğretim Görevlisi Tekin TEZCAN İnşaat Yüksek Mühendisi KALSİYUM SİLİKAT Yüksek mukavemetli,

Detaylı

ÜNİTE 3 KLASİK SORU VE CEVAPLARI (TEMEL ELEKTRONİK)

ÜNİTE 3 KLASİK SORU VE CEVAPLARI (TEMEL ELEKTRONİK) ÜNİTE 3 KLASİK SORU VE CEVAPLARI (TEMEL ELEKTRONİK) Diyotu tanımlayınız. Diyot bir yönde akım geçiren, diğer yönde akım geçirmeyen elektronik devre elemanıdır. Diyotlarda anot ve katodu tanımlayınız. Diyot

Detaylı

1.1. Deneyin Amacı: Temel yarı iletken elemanlardan, diyot ve zener diyotun tanımlanması, test edilmesi ve bazı karakteristiklerinin incelenmesi.

1.1. Deneyin Amacı: Temel yarı iletken elemanlardan, diyot ve zener diyotun tanımlanması, test edilmesi ve bazı karakteristiklerinin incelenmesi. 1.1. Deneyin Amacı: Temel yarı iletken elemanlardan, diyot ve zener diyotun tanımlanması, test edilmesi ve bazı karakteristiklerinin incelenmesi. 1.2.Teorik bilgiler: Yarıiletken elemanlar elektronik devrelerde

Detaylı

Osiloskop ve AC Akım Gerilim Ölçümü Deney 3

Osiloskop ve AC Akım Gerilim Ölçümü Deney 3 Osiloskop ve AC Akım Gerilim Ölçümü Deney 3 DENEY 1-6 AC Gerilim Ölçümü DENEYİN AMACI 1. AC gerilimlerin nasıl ölçüldüğünü öğrenmek. 2. AC voltmetrenin nasıl kullanıldığını öğrenmek. GENEL BİLGİLER AC

Detaylı

CLMD Alçak gerilim güç kondansatörleri Güç faktörü düzeltmede güvenilirlik

CLMD Alçak gerilim güç kondansatörleri Güç faktörü düzeltmede güvenilirlik CLMD Alçak gerilim güç kondansatörleri Güç faktörü düzeltmede güvenilirlik Güç faktörü düzeltmede güvenilirlik CLMD yapısı CLMD kondansatör belirli sayıdaki dielektrik metalize polipropilen film bobinlerinden

Detaylı

40 yıllık KABLO T P AKIM TRANSFORMATÖRLER. deneyim. Transforming Supporting

40 yıllık KABLO T P AKIM TRANSFORMATÖRLER. deneyim. Transforming Supporting 40 yıllık deneyim KABLO T P AKIM TRANSFORMATÖRLER Transforming Supporting KABLO T P AKIM TRANSFORMATÖRLER Uygulama KAT ve SAA kablo tipi akım transformatörleri; Koruma ve ölçme amaçlı kullanılabilirler.

Detaylı

ELEKTRİKLE ÇALIŞMALARDA GÜVENLİK. Yıldırımdan korunma

ELEKTRİKLE ÇALIŞMALARDA GÜVENLİK. Yıldırımdan korunma ELEKTRİKLE ÇALIŞMALARDA GÜVENLİK Yıldırımdan korunma 1 Yıldırımdan korunma 2 Yasal Mevzuat BİNALARIN YANGINDAN KORUNMASI HAKKINDA YÖNETMELİK Yıldırımdan Korunma Tesisatı, Transformatör ve Jeneratör Yıldırımdan

Detaylı

Mühendislik Mimarlık Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü

Mühendislik Mimarlık Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü ÇEKME DENEYİ 1. DENEYİN AMACI Mühendislik malzemeleri rijit olmadığından kuvvet altında deforme olup, şekil ve boyut değişiklikleri gösterirler. Malzeme özelliklerini anlamak üzere mekanik testler yapılır.

Detaylı

İklimlendirme Soğutma Elektriği ve Kumanda Devreleri BÖLÜM ELEKTRİK TEST CİHAZLARI

İklimlendirme Soğutma Elektriği ve Kumanda Devreleri BÖLÜM ELEKTRİK TEST CİHAZLARI BÖLÜM ELEKTRİK TEST CİHAZLARI AMAÇ: Elektriksel ölçme ve test cihazlarını tanıyabilme; kesik devre, kısa devre ve topraklanmış devre gibi arıza durumlarında bu cihazları kullanabilme. Elektrik Test Cihazları

Detaylı

AŞIRI GERİLİMLERE KARŞI KORUMA

AŞIRI GERİLİMLERE KARŞI KORUMA n Aşırı akımlar : Kesici n Aşırı gerilimler: 1. Peterson bobini 2. Ark boynuzu ve parafudr 3. Koruma hattı 26.03.2012 Prof.Dr.Mukden UĞUR 1 n 1. Peterson bobini: Kaynak tarafı yıldız bağlı YG sistemlerinde

Detaylı

ELEKTRİKLE ÇALIŞMALARDA GÜVENLİK. Tanımlar

ELEKTRİKLE ÇALIŞMALARDA GÜVENLİK. Tanımlar ELEKTRİKLE ÇALIŞMALARDA GÜVENLİK Tanımlar 1 İçerik 1. Giriş Temel tanım ve kavramlar Enerji şebekesi (Üretim, iletim ve dağıtım aşamaları) Temel bileşenler (İletkenler, elektrik tesisat ekipmanları, anahtarlama

Detaylı

ÖĞRENME ALANI : FĐZĐKSEL OLAYLAR ÜNĐTE 3 : YAŞAMIMIZDAKĐ ELEKTRĐK (MEB)

ÖĞRENME ALANI : FĐZĐKSEL OLAYLAR ÜNĐTE 3 : YAŞAMIMIZDAKĐ ELEKTRĐK (MEB) ÖĞENME ALANI : FZKSEL OLAYLA ÜNTE 3 : YAŞAMIMIZDAK ELEKTK (MEB) B ELEKTK AKIMI (5 SAAT) (ELEKTK AKIMI NED?) 1 Elektrik Akımının Oluşması 2 Elektrik Yüklerinin Hareketi ve Yönü 3 ler ve Özellikleri 4 Basit

Detaylı

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BMT103 ELEKTRİK DEVRE TEMELLERİ DERSİ LABORATUVARI DENEY NO: 1

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BMT103 ELEKTRİK DEVRE TEMELLERİ DERSİ LABORATUVARI DENEY NO: 1 T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BMT103 ELEKTRİK DEVRE TEMELLERİ DERSİ LABORATUVARI DENEY NO: 1 DİRENÇ DEVRELERİNDE OHM VE KİRSHOFF KANUNLARI Arş. Gör. Sümeyye

Detaylı

052XZ1-F (NHXMH) 300/500 V

052XZ1-F (NHXMH) 300/500 V 052XZ1-F (NHXMH) 300/500 V Ref. Std. VDE 0250-21 Çok Damarlı, Esnek Çok Telli LSOH Enerji Kabloları KLAS KABLO 052XZ1-F (NHXMH) 300/500 V Büyük oteller, hastaneler, alışveriş merkezleri, enerji santralleri

Detaylı

Endüstriyel Sensörler ve Uygulama Alanları Kalite kontrol amaçlı ölçme sistemleri, üretim ve montaj hatlarında imalat sürecinin en önemli aşamalarındandır. Günümüz teknolojisi mükemmelliği ve üretimdeki

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/11) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/11) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/11) Adresi : Sincan Organize Sanayi Bölgesi Büyük Selçuklu Bulvarı No:2/A 06930 ANKARA / TÜRKİYE Tel : 0 312 267 32 43 Faks : 0312 267 17 61 E-Posta : eldas@eldas.com.tr

Detaylı

EFALON. Geliştirilmiş PTFE. EFALON un sizin için değiştirebileceğimiz özelliklerini keşfedin. Harika bir mühendislik malzemesi

EFALON. Geliştirilmiş PTFE. EFALON un sizin için değiştirebileceğimiz özelliklerini keşfedin. Harika bir mühendislik malzemesi EFALON un sizin için değiştirebileceğimiz özelliklerini keşfedin Harika bir mühendislik malzemesi EFALON Geliştirilmiş PTFE Efalon Polikim in tescilli markasıdır. Genel Özellikler Politetrafluoroetilen,

Detaylı

KONUM ALGILAMA YÖNTEMLERİ VE KONTROLÜ

KONUM ALGILAMA YÖNTEMLERİ VE KONTROLÜ KONUM ALGILAMA YÖNTEMLERİ VE KONTROLÜ 1. AMAÇ: Endüstride kullanılan direnç, kapasite ve indüktans tipi konum (yerdeğiştirme) algılama transdüserlerinin temel ilkelerini açıklayıp kapalı döngü denetim

Detaylı

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MAK - 402 MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ LABORATUVARI DENEY 4

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MAK - 402 MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ LABORATUVARI DENEY 4 BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MAK - 0 MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ LABORATUVARI DENEY İÇİNDE SABİT SICAKLIKTA SİLİNDİRİK ISITICI BULUNAN DİKDÖRTGEN PRİZMATİK SAC KUTU YÜZEYLERİNDEN ZORLANMIŞ TAŞINIM

Detaylı

Ecras Elektronik Multimetre

Ecras Elektronik Multimetre Ecras Elektronik Multimetre Modüler tasarım Soket kablosu gerektirmez Tespit vidası gerektirmez En yeni teknoloji Kolay panel montajı sistem bağlantısı Anlık Her fazda VL-N ve ortalama değerleri. Her fazda

Detaylı

ĠLETĠM HATTINA ĠLĠġKĠN KARAKTERĠSTĠK DEĞERLERĠN ELDE EDĠLMESĠ

ĠLETĠM HATTINA ĠLĠġKĠN KARAKTERĠSTĠK DEĞERLERĠN ELDE EDĠLMESĠ DENEY 1 ĠLETĠM HATTINA ĠLĠġKĠN KARAKTERĠSTĠK DEĞERLERĠN ELDE EDĠLMESĠ 1.1. Genel Bilgi MV 1424 Hat Modeli 40 kv lık nominal bir gerilim ve 350A lik nominal bir akım için tasarlanmış 40 km uzunluğundaki

Detaylı

TORAKLAMA. - Genel Bilgi - Kontrol Yöntemi - Örnekler

TORAKLAMA. - Genel Bilgi - Kontrol Yöntemi - Örnekler TORAKLAMA - Genel Bilgi - Kontrol Yöntemi - Örnekler Genel Bilgi Topraklama Nedir? Elektrik Topraklama Nedir? tesislerinde aktif olmayan bölümler ile sıfır iletkenleri ve bunlara bağlı bölümlerin, bir

Detaylı

MAKİNE ELEMANLARI DERS SLAYTLARI

MAKİNE ELEMANLARI DERS SLAYTLARI MAKİNE ELEMANLARI DERS SLAYTLARI YORULMA P r o f. D r. İ r f a n K A Y M A Z P r o f. D r. A k g ü n A L S A R A N A r ş. G ör. İ l y a s H A C I S A L İ HOĞ LU Aloha Havayolları Uçuş 243: Hilo dan Honolulu

Detaylı

TRANSFORMATÖRLER İLE İLGİLİ GENEL BİLGİLER

TRANSFORMATÖRLER İLE İLGİLİ GENEL BİLGİLER TRANSFORMATÖRLER İLE İLGİLİ GENEL BİLGİLER Tüm sarımlarda bakır iletken kullanılır ve bu iletkenlerin izolasyon malzemeleri belirlenmiş izolasyon sınıflarına uygundur. Genellikle tüm ELEKTRA transformatörleri

Detaylı

YÜKSEK AKIM LABORATUVARI

YÜKSEK AKIM LABORATUVARI YÜKSEK AKIM LABORATUVARI [*] Gelişen teknolojilerle birlikte günlük yaşantıda kullanılan elektrikli cihazların sayısı artmakta ve buna bağlı olarak da şebekeden çekilen güç miktarı sürekli olarak artış

Detaylı

Sudan hafif, Çelikten dayanıklı. Mühendislik Plastiklerinde Bir Polikim Klasiği ULPOLEN UHMWPE. Ulpolen Polikim in tescilli markasıdır.

Sudan hafif, Çelikten dayanıklı. Mühendislik Plastiklerinde Bir Polikim Klasiği ULPOLEN UHMWPE. Ulpolen Polikim in tescilli markasıdır. Sudan hafif, Çelikten dayanıklı Mühendislik Plastiklerinde Bir Polikim Klasiği ULPOLEN UHMWPE Ulpolen Polikim in tescilli markasıdır. Genel Özellikler ULPOLEN, ortalama molekül ağırlığı 4 milyonun üstünde

Detaylı

ELEKTRİK ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ FİZİK II LABORATUVARI DENEY 2 TRANSFORMATÖRLER

ELEKTRİK ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ FİZİK II LABORATUVARI DENEY 2 TRANSFORMATÖRLER ELEKTRİK ELEKTROİK MÜHEDİSLİĞİ FİZİK LABORATUVAR DEEY TRASFORMATÖRLER . Amaç: Bu deneyde:. Transformatörler yüksüz durumdayken giriş ve çıkış gerilimleri gözlenecek,. Transformatörler yüklü durumdayken

Detaylı

Ürün Kataloğu. ipekboru Elektrik Tesisat Boruları Electrical Instalation Conduit

Ürün Kataloğu. ipekboru Elektrik Tesisat Boruları Electrical Instalation Conduit Ürün Kataloğu PVC Borular Elektrik Tesisat Boruları Electrical Instalation Conduit www.ipekboru.com.tr PE Borular, Esnek Tesisat Borular PP Borular, Esnek,, Duman Yoğunluğu Az Esnek HDPE Borular 1. Organize

Detaylı

İzolasyon Yalıtım Direnç Ölçer Marka/Model METREL/ 3201

İzolasyon Yalıtım Direnç Ölçer Marka/Model METREL/ 3201 İzolasyon Yalıtım Direnç Ölçer Marka/Model METREL/ 3201 250V-5kV arası 25V luk adımlarla ayarlanabilir test gerilimi 5mA güçlü kısa devre akımı 10 T Ohm a kadar direnç ölçebilme Doğruluk-İzolasyon: 5 %

Detaylı

T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNĠVERSĠTESĠ MÜHENDĠSLĠK FAKÜLTESĠ MAKĠNA MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ SANTRĠFÜJ POMPA DENEY FÖYÜ HAZIRLAYANLAR. Prof. Dr.

T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNĠVERSĠTESĠ MÜHENDĠSLĠK FAKÜLTESĠ MAKĠNA MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ SANTRĠFÜJ POMPA DENEY FÖYÜ HAZIRLAYANLAR. Prof. Dr. T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNĠVERSĠTESĠ MÜHENDĠSLĠK FAKÜLTESĠ MAKĠNA MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ SANTRĠFÜJ POMPA DENEY FÖYÜ HAZIRLAYANLAR Prof. Dr. Aydın DURMUŞ EYLÜL 2011 SAMSUN SANTRĠFÜJ POMPA DENEYĠ 1. GĠRĠġ Pompa,

Detaylı

OG Anahtarlama Sistemi Primer Dağıtım

OG Anahtarlama Sistemi Primer Dağıtım OG Anahtarlama Sistemi Primer Dağıtım CPG.1 Tek ve Çift Baralı, Gaz Yalıtımlı Hücre Dizisi 36 kv kadar CPG Sistemi AÇIKLAMA Ormazabal CPG sistemi, CPG.1 tek ve çift baralı SF 6 gazı yalıtımlı GIS tipi

Detaylı

TOPRAKLAMA VE POTANSİYEL SÜRÜKLENMESİ

TOPRAKLAMA VE POTANSİYEL SÜRÜKLENMESİ TOPRAKLAMA VE POTASİYEL SÜRÜKLEMESİ Genel bilgi Generatör, transformatör, motor, kesici, ayırıcı aydınlatma artmatürü, çamaşır makinası v.b. elektrikli işletme araçlarının, normal işletme anında gerilim

Detaylı

Elektrik Dağıtım Şebekesi: İletim hattından gelen ve şalt merkezlerinde gerilim seviyesi düşürülen elektriği, ev ve işyerlerine getiren şebekedir.

Elektrik Dağıtım Şebekesi: İletim hattından gelen ve şalt merkezlerinde gerilim seviyesi düşürülen elektriği, ev ve işyerlerine getiren şebekedir. DAĞITIM TRAFOLARI Genel Tanımlar Elektrik Dağıtım Şebekesi: İletim hattından gelen ve şalt merkezlerinde gerilim seviyesi düşürülen elektriği, ev ve işyerlerine getiren şebekedir. EEM13423 ELEKTRİK ENERJİSİ

Detaylı

KISA DEVRE HESAPLAMALARI

KISA DEVRE HESAPLAMALARI KISA DEVRE HESAPLAMALARI Güç Santrali Transformatör İletim Hattı Transformatör Yük 6-20kV 154kV 380kV 36 kv 15 kv 11 kv 6.3 kv 3.3 kv 0.4 kv Kısa Devre (IEC) / (IEEE Std.100-1992): Bir devrede, genellikle

Detaylı

Master Panel NOVA 5TM Çatı

Master Panel NOVA 5TM Çatı Master Panel NOVA 5TM Çatı Ürün Tanımı Yangın riskinin yüksek olduğu yapılarda ve azami yangın dayanımı istenen binalarda güvenle kullanılırken beş hadveli formuyla geniş açıklıkların güvenle geçilmesini

Detaylı

BİLEŞENLER. Güç kontaktörü Tip BMS09.08 / 18.08

BİLEŞENLER. Güç kontaktörü Tip BMS09.08 / 18.08 BİLEŞENLER Güç kontaktörü Tip 09.08 / 18.08 Genel bilgi Dünyanın dört bir yanında yüz binleri aşan sayıda kullanılan kontaktör, güçlü performansı ve son derece yüksek güvenilirlik seviyesi ile otomobil

Detaylı

DENEY 1: DİYOT KARAKTERİSTİKLERİ

DENEY 1: DİYOT KARAKTERİSTİKLERİ DENEY 1: DİYOT KARAKTERİSTİKLERİ Diyot, yalnızca bir yönde akım geçiren devre elemanıdır. Bir yöndeki direnci ihmal edilebilecek kadar küçük, öbür yöndeki dirençleri ise çok büyük olan elemanlardır. Direncin

Detaylı

ELEKTRONİK-I DERSİ LABORATUVARI DENEY 2: Zener ve LED Diyot Deneyleri

ELEKTRONİK-I DERSİ LABORATUVARI DENEY 2: Zener ve LED Diyot Deneyleri DENEYİN AMACI ELEKTRONİK-I DERSİ LABORATUVARI DENEY 2: Zener ve LED Diyot Deneyleri Zener ve LED Diyotların karakteristiklerini anlamak. Zener ve LED Diyotların tiplerinin kendine özgü özelliklerini tanımak.

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/4) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/4) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/4) Deney Laboratuvarı Adresi : Tümsan 2 Sitesi B Blok No:5 İkitelli İSTANBUL / TÜRKİYE Tel : 0 212 486 29 53 Faks : 0 212 486 29 52 E-Posta : info@cevkak.org Website

Detaylı

Ders 3- Direnç Devreleri I

Ders 3- Direnç Devreleri I Ders 3- Direnç Devreleri I Yard.Doç.Dr. Ahmet Özkurt Ahmet.ozkurt@deu.edu.tr http://ahmetozkurt.net İçerik 2. Direnç Devreleri Ohm kanunu Güç tüketimi Kirchoff Kanunları Seri ve paralel dirençler Elektriksel

Detaylı

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BMT103 ELEKTRİK DEVRE TEMELLERİ DERSİ LABORATUVARI DENEY NO: 7

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BMT103 ELEKTRİK DEVRE TEMELLERİ DERSİ LABORATUVARI DENEY NO: 7 T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BMT103 ELEKTRİK DEVRE TEMELLERİ DERSİ LABORATUVARI DENEY NO: 7 KONDANSATÖRLER VE BOBİNLER Doç. Dr. İbrahim YÜCEDAĞ Arş. Gör. Sümeyye

Detaylı

MAK-LAB007 AKIŞKAN YATAĞINDA AKIŞKANLAŞTIRMA DENEYİ

MAK-LAB007 AKIŞKAN YATAĞINDA AKIŞKANLAŞTIRMA DENEYİ MAK-LAB007 AKIŞKAN YATAĞINDA AKIŞKANLAŞTIRMA DENEYİ 1.GİRİŞ Deney tesisatı; içerisine bir ısıtıcı,bir basınç prizi ve manometre borusu yerleştirilmiş cam bir silindirden oluşmuştur. Ayrıca bu hazneden

Detaylı

Knauf W623 Agraflı Duvar Giydirme Sistemi Uygulama Detayları:

Knauf W623 Agraflı Duvar Giydirme Sistemi Uygulama Detayları: Knauf W623 Agraflı Duvar Giydirme Sistemi Uygulama Detayları: Knauf W623 Duvar Giydirme Sisteminde, Metal Konstrüksiyon tavan U (TU) ve tavan C (TC) profillerden oluşturulur. Duvarın şakülünde ve terazisinde

Detaylı

EEM0304 SAYISAL ELEKTRONİK LABORATUVARI DENEY FÖYLERİ

EEM0304 SAYISAL ELEKTRONİK LABORATUVARI DENEY FÖYLERİ EEM0304 SAYISAL ELEKTRONİK LABORATUVARI DENEY FÖYLERİ BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DENEYLER İÇİN GEREKLİ ÖN BİLGİLER Tablo 1: Direnç kod tablosu OSİLOSKOP KULLANIMINA

Detaylı

Buna göre, bir devrede yük akışı olabilmesi için, üreteç ve pil gibi aygıtlara ihtiyaç vardır.

Buna göre, bir devrede yük akışı olabilmesi için, üreteç ve pil gibi aygıtlara ihtiyaç vardır. ELEKTRİK AKIMI Potansiyelleri farklı olan iki iletken cisim birbirlerine dokundurulduğunda potansiyelleri eşit oluncaya kadar birinden diğerine elektrik yükü akışı olur. Potansiyeller eşitlendiğinde yani

Detaylı

T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ ENERJİ SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ISI LABORATUVARI DOĞAL VE ZORLANMIŞ TAŞINIM DENEY FÖYÜ

T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ ENERJİ SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ISI LABORATUVARI DOĞAL VE ZORLANMIŞ TAŞINIM DENEY FÖYÜ T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ ENERJİ SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ISI LABORATUVARI DOĞAL VE ZORLANMIŞ TAŞINIM DENEY FÖYÜ 1. DENEYİN AMACI Doğal ve zorlanmış taşınım deneylerinden elde edilmek istenenler ise

Detaylı

MAK-LAB009 DOĞAL VE ZORLANMIġ TAġINIM YOLUYLA ISI TRANSFERĠ DENEYĠ

MAK-LAB009 DOĞAL VE ZORLANMIġ TAġINIM YOLUYLA ISI TRANSFERĠ DENEYĠ MAK-LAB009 DOĞAL VE ZORLANMIġ TAġINIM YOLUYLA ISI TRANSFERĠ DENEYĠ 1. GĠRĠġ Endüstride kullanılan birçok ısı değiştiricisi ve benzeri cihazda ısı geçiş mekanizması olarak ısı iletimi ve taşınım beraberce

Detaylı

MUHENDISLIK PLASTIKLERI ENGINEERING P L A S T I C S

MUHENDISLIK PLASTIKLERI ENGINEERING P L A S T I C S MUHENDISLIK P L A S T I C S www.megapolimer.com MEGA POLİMER 2004 yılında mühendislik plastikleri imalatı amacıyla kurulan Mega Polimer ve Teknik Plastik San. Tic. Ltd. Şti. birkaç yıl içinde kaliteli

Detaylı

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Fizik Bölümü Fizik II Dersi Birinci Ara Sınavı

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Fizik Bölümü Fizik II Dersi Birinci Ara Sınavı Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Fizik Bölümü Fizik II Dersi Birinci Ara Sınavı 9 Mart 20 Hazırlayan: Yamaç Pehlivan Başlama saati: :00 Bitiş Saati: 2:20 Toplam Süre: 80 Dakika Lütfen adınızı ve

Detaylı

= σ ε = Elastiklik sınırı: Elastik şekil değişiminin görüldüğü en yüksek gerilme değerine denir.

= σ ε = Elastiklik sınırı: Elastik şekil değişiminin görüldüğü en yüksek gerilme değerine denir. ÇEKME DENEYİ Genel Bilgi Çekme deneyi, malzemelerin statik yük altındaki mekanik özelliklerini belirlemek ve malzemelerin özelliklerine göre sınıflandırılmasını sağlamak amacıyla uygulanan, mühendislik

Detaylı

SAĞLIK BAKANLIĞI ALÇAK GERİLİM ELEKTRİK PANO ve TABLOLARI

SAĞLIK BAKANLIĞI ALÇAK GERİLİM ELEKTRİK PANO ve TABLOLARI SAĞLIK BAKANLIĞI ALÇAK GERİLİM ELEKTRİK PANO ve TABLOLARI KONU VE KAPSAM: Alçak gerilim dağıtım panoları, bina içinde kullanılan, zemine montajlı, serbest dikili tip olarak prefabrik standart fonksiyonel

Detaylı

100 kv AC YÜKSEK GERİLİM BÖLÜCÜSÜ YAPIMI

100 kv AC YÜKSEK GERİLİM BÖLÜCÜSÜ YAPIMI 465 100 kv AC YÜKSEK GERİLİM BÖLÜCÜSÜ YAPIMI Ahmet MEREV Serkan DEDEOĞLU Kaan GÜLNİHAR ÖZET Yüksek gerilim, ölçülen işaretin genliğinin yüksek olması nedeniyle bilinen ölçme sistemleri ile doğrudan ölçülemez.

Detaylı

DRYLAM TM KILIF SİSTEMİ

DRYLAM TM KILIF SİSTEMİ Prysmian Group Türkiye DRYLAM TM KILIF SİSTEMİ Yazarlar Zekeriya Şirin, Barış Sönmez, Serdar Büyük, Gerard Pera Document: PR0001TR Özet DRYLAM TM kılıf sistemi; petrol ve gaz sektörü gibi zorlu endüstriyel

Detaylı

DENEY NO: 2 KIRCHHOFF UN AKIMLAR YASASI. Malzeme ve Cihaz Listesi:

DENEY NO: 2 KIRCHHOFF UN AKIMLAR YASASI. Malzeme ve Cihaz Listesi: DENEY NO: 2 KIRCHHOFF UN AKIMLAR YASASI Malzeme ve Cihaz Listesi: 1. 12 k direnç 1 adet 2. 15 k direnç 1 adet 3. 18 k direnç 1 adet 4. 2.2 k direnç 1 adet 5. 8.2 k direnç 1 adet 6. Breadboard 7. Dijital

Detaylı

TANIMLAR, STANDARTLAR, STEMĐ, HATALAR, BELĐRS YER DEĞĐŞ MLERĐ KUMPASLAR, MĐKROMETRELER, ÇÜMLER KOMPARATÖRLER. RLER BOYUTSAL ve ŞEK EN KÜÇÜK

TANIMLAR, STANDARTLAR, STEMĐ, HATALAR, BELĐRS YER DEĞĐŞ MLERĐ KUMPASLAR, MĐKROMETRELER, ÇÜMLER KOMPARATÖRLER. RLER BOYUTSAL ve ŞEK EN KÜÇÜK Metroloji ve SI Temel Birimleri TANIMLAR, STANDARTLAR, BOYUTLAR VE BĐRĐMLER, B GENELLEŞTĐRĐLM LMĐŞ ÖLÇME SĐSTEMS STEMĐ, HATALAR, BELĐRS RSĐZL ZLĐK K ANALĐZĐ, ĐSTAT STATĐKSEL ANALĐZ YER DEĞĐŞ ĞĐŞTĐRME ÖLÇÜ

Detaylı

ELEKTRİKLE ÇALIŞMALARDA GÜVENLİK. Elektrik tesisat kontrolleri

ELEKTRİKLE ÇALIŞMALARDA GÜVENLİK. Elektrik tesisat kontrolleri ELEKTRİKLE ÇALIŞMALARDA GÜVENLİK Elektrik tesisat kontrolleri 1 Topraklama ELEKTRİK TESİSLERİNDE TOPRAKLAMALAR YÖNETMELİĞİ (R.G. 21.08.2001 24500) ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Alçak Gerilim Tesislerinde Topraklama Topraklama

Detaylı

6. Osiloskop. Periyodik ve periyodik olmayan elektriksel işaretlerin gözlenmesi ve ölçülmesini sağlayan elektronik bir cihazdır.

6. Osiloskop. Periyodik ve periyodik olmayan elektriksel işaretlerin gözlenmesi ve ölçülmesini sağlayan elektronik bir cihazdır. 6. Osiloskop Periyodik ve periyodik olmayan elektriksel işaretlerin gözlenmesi ve ölçülmesini sağlayan elektronik bir cihazdır. Osiloskoplar üç gruba ayrılabilir; 1. Analog osiloskoplar 2. Dijital osiloskoplar

Detaylı

TOPRAKLAMA Topraklama,

TOPRAKLAMA Topraklama, TOPRAKLAMA Elektrik tesislerinde aktif olmayan bölümler ile sıfır iletkenleri ve bunlara bağlı bölümlerin, bir elektrot yardımı ile, toprakla iletken bir şekilde birleştirilmesine Topraklama denilmektedir.

Detaylı

3M VHB Bantlar VHB. THE Acrylic Foam Tape. Güvenilirlik, Güç. ve Dayanıklılık. VHB Akrilik Köpük Bantlar

3M VHB Bantlar VHB. THE Acrylic Foam Tape. Güvenilirlik, Güç. ve Dayanıklılık. VHB Akrilik Köpük Bantlar 3M VHB Bantlar VHB THE Acrylic Foam Tape Güvenilirlik, Güç ve Dayanıklılık VHB Akrilik Köpük Bantlar Kalite avantajları güçlü ve dayanıklı yapıştırma geliştirilmiş estetik görüntü mükemmel sızdırmazlık

Detaylı