8. Sınıf. Türkiye Geneli Online 5. Deneme Sınavı TÜRKÇE. Sınav

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "8. Sınıf. Türkiye Geneli Online 5. Deneme Sınavı TÜRKÇE. Sınav"

Transkript

1 TÜRKÇE Başlangıç - 1. Kaybetti asrımızda ölüm eski hüznünü, Mühimsemiyor gamlı bir günü Bu mısralarda geçen altı çizili sözün anlamı aşağıdakilerden hangisinde vardır? A) Bu konuyu önemsemesi beni çok şaşırttı. B) Yolculuğun başından beri ağzını bıçak açmadı. C) Aklına gelenleri hiç çekinmeden bizimle paylaşabilirsin. D) Bu durumla ilgili kimseye bir şey söylememen gerekiyor. 3. Sanatçı, içinden çıktığı toplumun aynasıdır. O toplumundan aldıklarını, sanat teknesinde yoğurup, sanat fırınında pişirerek yine toplumuna sunar. Bu sunumda kullandığı dil ve üslup onun sanatçı kimliğini belirleyen en önemli unsur olarak karşımıza çıkar. Bu parçada altı çizili sözle anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir? A) İnsanlara hayalî bir dünyanın kapısını araladığı B) Kaynağını aldığı kültürü yansıttığı C) Farklı kültürler hakkında bilgi verdiği D) İnsanlara yol gösterdiği 2. Sözcüğün, gerçek anlamından uzaklaşarak kazandığı yeni anlama mecaz anlam denir. Sorunlara farklı gözle bakmayı öğrenmen gerekiyor. cümlesinde göz sözcüğü, bakış açısı anlamında kullanılmıştır. Bu cümlede göz sözcüğü gerçek anlamından tamamen uzaklaştığı için mecaz anlam kazanmıştır. Buna göre, I. Filmin en heyecanlı yerinde elektrik kesildi. II. Elimizdeki son parayı da oğlum için ayırmayı düşünüyorum. III. Bu binanın sıvası için kalitesiz, ince kum kullanılmış. IV. Bugünkü yarışmada okulu Esra sırtladı. numaralanmış cümlelerden hangisinde altı çizili sözcük mecaz anlamda kullanılmıştır? A) I. B) II. C) III. D) IV. 4. (I) Anı türü; topluma yön vermiş kişilerin, kişisel yaşantıları aracılığıyla tarihe ışık tutacak gerçekleri anlattıkları edebî bir türdür. (II) Günümüzde teknolojinin gelişmesiyle oluşan yeni bağımlılıklar, insan ilişkilerini zayıflatmakta, insanları birbirine, yaşadığı topluma yabancılaştırmaktadır. (III) Bu yalnızlaşmanın sonucunda uyumsuz, mutsuz ve yaşadığı topluma karşı aitlik duygusu kaybolmuş bireylerin sayısı artmaktadır. (IV) Anı türü kendini toplumdan soyutlayan, teknolojiye sığınarak yaşamı sanal gerçeklikte arayan bireye yaşamın tüm gerçeği ile seslenir. Bu parçada numaralanmış cümlelerle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A) I. cümlede tanım yapılmıştır. B) II. cümlede bir çıkarım yapılmıştır. C) III. cümlede amaç-sonuç ilişkisi vardır. D) IV. cümlede anının işlevinden söz edilmiştir. 1

2 TÜRKÇE Başlangıç - 5. Toplumsal yaşamın akışı içinde ilişkide olduğumuz kişilerle özellikle yönetici durumda olanlarla sorunlar çıkabilir. Bu nedenle bu kişilerin ayrılması tercih edilir. Ama yerine gelen kişi ile geçinmek en azından başlangıçta daha zor olacaktır. Bu parçada anlatılanları en iyi özetleyen atasözü aşağıdakilerden hangisidir? 7. Tohumun toprağa düştüğü gibi Canlılar toprağa düşüyor bir bir Rengârenk açılan çiçekler gibi Acıyla ayrılık adımız bizim Bu dizelerde görülen en belirgin söz sanatı aşağıdakilerden hangisidir? A) Benzetme B) Kişileştirme C) Zıtlık D) Konuşturma A) Gelene git denmez. B) Gelen, gideni aratır. C) Gelin ata binmiş; ya nasip, demiş. D) Geleceği varsa göreceği de var. 6. (I) Çocuk ya da yetişkin, kişilerin zekâsı normal düzeyde ise günlük yaşamlarını başkalarının desteğine ihtiyaç duymadan sürdürebilirler. (II) Kişilerin zekâsı normal düzeyin altında ya da çok üzerinde olduğunda ise bu kişilerin sağlıklı biçimde gelişmesi ve eğitim alması için özel yaklaşımlar gerekli olur. (III) Bu tür gereksinimlerinin karşılanabilmesi, ilk aşamada bu kişilerin zekâ düzeylerinin bilinmesi ile mümkündür. (IV) Bu da bilimsel yöntemlerle geliştirilmiş zekâ testleri kullanılarak onu uygulama eğitimini almış deneyimli uzmanların yapacağı değerlendirmeyle mümkündür. Bu parçada numaralanmış cümlelerle ilgili olarak, I. I. cümlede yalnızca zarf-fiil vardır. II. II. cümlede sıfat-fiil vardır. III. III. cümlede iki tane isim-fiil vardır. IV. IV. cümlede isim-fiil, sıfat-fiil ve zarf-fiil vardır. yargılarından hangisi söylenemez? A) I. B) II. C) III. D) IV soruları verilen metne göre yanıtlayınız. Günümüz eğitim anlayışı, okulu öğrenmenin tek mekânı; öğretmeni de öğrenmenin tek aktörü olmaktan çıkarmıştır. Öğrencinin aktif olduğu, öğretmenin geri planda kalarak öğrencileri öğrenmeye, sorgulamaya yönlendirdiği eğitim ortamlarının daha kalıcı bir öğrenme sağladığı bilinen bir gerçektir. Gelişen teknoloji de öğrenciye, bilgiye ulaşmak için yeni imkânlar sunmaktadır. Ancak bu durum, öğretmenin eğitimdeki rolünün tamamen sonlandığı veya sonlanması gerektiği anlamına gelmemelidir. Alanına hâkim, öğretmeyi bilen, öğrencilerini tanıyan ve yönlendirebilen, yeniliklere açık bir öğretmen; eğitimin her zaman önemli bir unsuru olacaktır. Günümüz eğitim anlayışında öğretmenin geri planda durması, herkesin öğretmenlik yapabileceği veya öğretmen olmak için özel bazı donanımların gerekmediği gibi yanlış çıkarımlara neden olmamalıdır. Öğretmenlik, bir ihtisas mesleğidir ve bazı özel yeterlilikler gerektirir. 8. Bu parçadan hareketle, I. Öğrenme için en uygun ortam okuldur. II. Öğretmenlik alanındaki yaygın kanılar değişmeye başlamıştır. III. Öğretmen, öğrencinin ihtiyaç duyduğu her bilgiyi öğrenciye vermesi gerekir. IV. Daha kalıcı bir öğrenme için öğrencilerin farklı yöntemler uygulaması gerekir. yargılarından hangilerine ulaşılamaz? A) I ve II. B) I ve III. C) II ve III. D) III ve IV.

3 TÜRKÇE Başlangıç - 9. Bu parçaya göre aşağıdakilerden hangisi yeni anlayışa göre bir öğretmenden beklenen özelliklerden biri değildir? A) Geleneksel yöntemleri reddetme B) Yeniliğe açık olma C) Öğrencilerin özelliklerini bilme D) Kendi alanında yetkin olma 10. Bu parçadaki altı çizili cümlenin öge sıralanışı aşağıdakilerden hangisidir? soruları verilen metne göre yanıtlayınız. (I) Beslenme dendiğinde çoğu insanın aklına sadece yedikleri yiyecekler gelir. (II) Bu, aslında, besinimizin çoğunun kaynağıdır; ama bir çok insan, kendileri ve aileleri için hayatın kalitesini büyük ölçüde artırabilecek olan dengeli beslenme tarzına sahip olmanın faydalarından habersizdir. (III) Aynı şekilde, çoğu kişi en iyi fiziksel ve zihinsel performansa ulaşmak için besin ilavesinin neden gerekli olabileceğini de bilmez. (IV) En iyi zihinsel performans sitres altında entegre beyin işlevlerini devam ettirebilmeye bağlıdır. Beyinin performansında temel bir rol üstlenen de beslenmedir. Değişik beyin işlevleri ve bölgeleri sinir uyarılarının aktarımını harekete geçirecek ve entegre işlevleri ya da beyin entegrasyonunu, devam ettirecek değişik besinlere gereksinim duyar. A) Özne yüklem B) Özne nesne yüklem C) Özne yer tamlayıcısı yüklem D) Nesne yer tamlayıcısı yüklem 11. Bu parçanın anlatımında ağır basan anlatım biçimi aşağıdakilerden hangisidir? A) Öyküleme B) Betimleme C) Tartışma D) Açıklama 12. Bu parçadan hareketle, I. İnsanların beslenme alışkanlıkları beynin işlevleri üzerinde etkilidir. II. Düzenli beslenmenin yanında düzenli spor zekânın gelişmesinde etkilidir. III. Bazı insanların beslenme alanında eksik bilgileri vardır. IV. İnsanlar doğru beslenme yollarını bilmektedir. yargılarından hangilerine ulaşılabilir? A) I ve II. B) I ve III. C) I ve IV. D) III ve IV. 13. Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde hem yazım hem noktalama yanlışı vardır? A) I. B) II. C) III. D) IV. 3

4 TÜRKÇE Başlangıç Bu parçada asıl anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir? A) Beslenme ile beyin fonksiyonları arasında ilişki olduğu B) Beslenmenin insan bedeni için hayati önemi olduğu C) Zeki olmak için beyin egzersizi yapılması gerektiği D) Beslenme alışkanlıklarının zekâ düzeyine göre değiştiği 15. Şeker kötü bir yiyecek değildir, aslında temel bir yiyecektir çünkü vücut enerji üretmek için glikozu kullanır ve beyin tamamen glikozla çalışır. Bununla birlikte, birçok insan aldıkları total kilojulün (kalorinin) %40 tan fazlasını şeker olarak alır ama genelde çok fazla şeker yemediklerini düşünürler. Bununla birlikte, bugün Batı daki beslenme tarzında, özellikle birçok işlenmiş gıdada ve içeceklerde önemli ölçüde saklı şeker vardır. Birçok insanın farkında olmadığı bir gerçek vardır. İçeceklerin her 12 onsluk (375 mililitrelik) kutu ya da şişesinde 10 çay kaşığı, ya da her 100 gramında 10 gram rafine şeker vardır ve şeker eklenmiş birçok ticari meyve suyu benzer miktarlarda tam şeker içerir. Bu parçada anlatılanları inandırıcı kılmak için aşağıdaki düşünceyi geliştirme yollarından hangisi kullanılmıştır? 16. Avustralya da 1980 lerde biyodinamik, organik ve geleneksel fabrika tarımı yoluyla üretilen sebze ve meyvelerle yapılan bir çalışmada, yiyeceklerin besin içerikleri arasında büyük farklılıklar olduğu belirlendi. Biyodinamik ve organik yetişen domatesler her 100 gram etli kısmında 1000 mg C vitamini içerirken fabrika tarımı ile yetişen domatesler sadece 100 mg C vitamini içermektedir. Yani içlerinde 10 kere daha az bu hayati besinden bulunduğu kanıtlanmıştır. İncelenen diğer meyve ve sebzelerin mineral içeriklerinde benzer farklar vardı. Bu farkları kapatmak için bu fabrika tarım ürünü olan bu domatesten 10 tane yer miydiniz? Alman domateslerinin 2004 teki analizinde daha da az -100 gram başına 20 ila 39 mg - C vitamini olduğu ortaya çıktı, yani bir şeyler daha iyiye değil daha kötüye gidiyor. Bu parçada asıl anlatılan durum aşağıdakilerden hangisidir? A) Tarımın geri plana atılması B) Tarımda organik olmayan gübre kullanılması C) Tarım alanlarında yeterli devlet desteği olmaması D) Tarımda bir şeylerin düzelmeyip kötüye gitmesi A) Tanık göstermeden yararlanılmıştır. B) Benzetmelerden yararlanılmıştır. C) Sayısal verilerden yararlanılmıştır. D) Öznel yargılara yer verilmiştir. 4

5 TÜRKÇE Başlangıç Bugünün hızlı hayat tarzlarıyla, birçok profesyonel de dâhil birçok insanın dengeli beslenmeleri gerekse bile bunu yapmaya zamanları yoktur, yoksa zaman ayırmazlar mı demeliyiz. Genellikle birçok anahtar besin maddesinin yeterli konsantrasyonlarından yoksun olan hazır yemeklerin ve fastfood un her zaman her yerde hazır ve nazır oluşunun bu insanların yaşadığı uç besin eksikliklerinde payı vardır. Tipik Batı beslenme tarzı, uzmanların iddia ettiğine göre, şekerden, rafine yiyeceklerden, tuzlardan ve yağlardan oldukça zengin; liflerdense fakirdir. Son çalışmalardan biri tek bir öğün fastfood un öğündeki toplam kalorinin %50 sine tekabül eden 50 grama ya da 10 çay kaşığına varan yağ bulundurduğunu gösterdi. Aynı öğün, tuz miktarının yarısından fazlasını ancak günlük lif miktarının ise yalnızca yüzde 15 inden daha azını karşılamaktadır. Bu parçadan hareketle, I. Günlük yaşamın insanların beslenme alışkanlıklarında etkileri vardır. II. Evde yemek hazırlamak, zaman kaybettirici olduğu için insanlar, hazır gıdaları tercih eder. III. Hazır yiyecekler (fastfood), kolay erişilebilir yiyeceklerin genel adıdır. IV. Lif bakımından zengin olan yiyecekler insan sağlığı için daha yararlıdır. yargılarından hangisine ulaşılabilir? 18. Milyon $ İhracat Sıralaması Bu grafikten aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz? A) yılları arasındaki ihracat değişimi B) En yüksek ihracatın hangi yıl gerçekleştiği C) İhracatın en fazla olduğu şehirle Tekirdağ arasındaki gelir farkına D) İhracat sıralamasındaki yıllara göre değişim A) I. B) II. C) III. D) IV. 5

6 TÜRKÇE Başlangıç Ahsen, Betül, Cemre, Derya, Eray, Feride, Gaye ve Harun aynı sınıfta okumaktadır. Okulda yapılan bir törende ikişerli sıra olan bu öğrencilerle ilgili olarak şunlar bilinmektedir: 20. Arka Ön Gaye en öndedir. Eray 2. sıradadır. Betül ün önünde ve arkasında bir kız öğrenci vardır. Ahsen, Derya nın; Eray da Cemre nin hemen arkasındadır. Harun, Derya nın hemen yanında durmaktadır. Buna göre aşağıdakilerden hangisi kesinlikle doğrudur? Bu görselde anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisi olabilir? A) Doğanın kendi kendini tamir etme özelliği B) Doğadaki su döngüsü C) Mevsimlerin oluşması D) Suyun hayat için önemi A) Harun, Betül ün hemen arkasındadır. B) Eray, Derya nın hemen önündedir. C) Feride, Ahsen in yanında durmaktadır. D) Ahsen, Betül ün yanında durmaktadır. 6

7 T.C. İNKILAP TARİHİ ve ATATÜRKÇÜLÜK Başlangıç - 1. Bir Rumeli kenti olan Selanik 19. yy. da Osmanlı Devleti nin Batıya açılan kapısı durumundaydı. Şehir sosyal yapısı itibariyle Osmanlı Devleti nin küçük bir kopyası gibiydi. Şehirde Türklerle birlikte Rum, Sırp, Bulgar, Yahudi ve Ermeni kökenli insanlar yaşamaktaydı. Ancak şehir 19. yy. da Fransız ihtilali ile ortaya çıkan milliyetçilik düşüncesinden etkilenmiş ve azınlıklıklar Avrupa devletlerinin kışkırtmalarıyla isyanlar çıkararak bağımsızlıklarını kazanma çabası içine girmiştir. Buna göre Osmanlı Devleti ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? A) Fransız İhtilali nden olumsuz yönde etkilendiği B) 19. yy. sonunda isyanların etkisiyle tamamen yıkıldığı C) Zengin bir kültürel yapısı olduğu D) Çok uluslu bir yapıya sahip olduğu 2. Mondros Ateşkes Antlaşması ile ortaya çıkan durum, Osmanlı topraklarında çeşitli cemiyetlerin kurulmasına neden olmuştur. Bu cemiyetlerden bir kısmı İtilaf Devletleri ile iş birliği yaparken bir kısmı da vatanın bütünlüğüne ve bağısızlığına aykırı çalışmalar yapmıştır. Bu cemiyetlere Zararlı cemiyetler ya da milli varlığa düşman cemiyetler denilmiştir. Aşağıdakilerden hangisi milli varlığa düşman cemiyetlerin ortak özelliklerinden biri değildir? A) Ulusal bağımsızlık ve ulusal egemenlik ilkelerine aykırı hareket etmeleri B) Anadolu da başlayan Milli Mücadele hareketine karşı olmaları C) İtilaf Devletleri tarafından desteklenmeleri D) Anadolu da düzen ve asayişi sağlamaya çalışmaları 3. Sevr Antlaşması na göre; Boğazlar bölgesi bayrağı ve bütçesi olan ve içinde Türk delegesi olmayan uluslararası bir komisyon tarafından yönetilecektir. Boğazlar savaş ve barış zamanında İtilaf Devletleri nin gemilerine açık olacaktır. Sevr Antlaşması nın bu maddelerine göre; I. Boğazların yönetimi uluslararası bir komisyona bırakılmıştır. II. Komisyonda Türk delegelerine de söz hakkı verilmiştir. III. Boğazlar üzerindeki tüm yetkiler Osmanlı Devleti ne bırakılmıştır. IV. Olası bir savaş durumunda İtilaf Devletleri Osmanlı nın toprak bütünlüğünü garanti altına almıştır. yargılarından hangilerine ulaşılabilir? A) Yalnız I B) II ve III C) III ve IV D) I ve IV 4. Birinci İnönü Savaşı nın sonunda İtilaf Devletleri Londra Konferansı nı topladılar. İtilaf Devletleri nin amacı Sevr Antlaşması nı bazı ufak değişikliklerle Türk tarafına kabul ettirmekti. TBMM Hükümeti bir sonuç çıkmayacağını bilmesine rağmen davet edilirse konferansa katılacaklarını belirtti. Aşağıdakilerden hangisi TBMM nin Londra Konferansı na katılmasının amaçları arasında yer almaz? A) Türk milletinin barış yanlısı olduğunu göstermek. B) Türk milletinin, yasal temsilcilerinin TBMM olduğunu göstermek. C) İtilaf Devletleri nin desteğini almak. D) Misakımilli yi dünya kamuoyuna duyurmak. 1

8 T.C. İNKILAP TARİHİ ve ATATÜRKÇÜLÜK Başlangıç - 5. Mudanya Ateşkes Antlaşması na göre mütarekenin imzalanmasından hemen sonra İstanbul ve Boğazlar Türk milli idaresine teslim edilecek ancak burada bulunan İtilaf kuvvetleri, asker sayısını artırmamak şartıyla barışa kadar burada kalabileceklerdir. Bu bilgilere göre Mudanya Ateşkes Antlaşması ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz? A) İstanbul un idari ve hukuki statüsünde İtilaf Devletleri de söz sahibidir. B) Osmanlı Devleti hukuken sona ermiştir. C) İstanbul ve Boğazlar savaş yapılmadan kurtarılmıştır. D) İtilaf Devletleri nin askerlerinin İstanbul da kalması belli bir takvime bağlanmıştır. 6. Atatürk Milliyetçiliği, vatanın bütünlüğünü, devletin bağımsızlığını ve gelişmesini sağlamayı amaçlar. Ayrıca bu ilke, Türk milletinin birlik ve beraberliğini gerçekleştirmesine katkıda bulunur. Atatürk, dünyadaki bütün milletlere saygı duymuştur. Türk milletinin de dünya milletleri arasında saygın bir yeri olduğuna inanmaktadır. Verilen bilgilere göre aşağıdakilerden hangisi söylenemez? A) Atatürk milliyetçiliği ülkenin gelişmesini amaçlamaktadır. B) Atatürk milliyetçiliğinin temeli emperyalizm ve yayılmacılıktır. C) Atatürk milliyetçiliği Türk milletinin birlik ve beraberliğini hedeflemektedir. D) Atatürk milliyetçiliğinde ülkenin bağımsızlığı ve bölünmezliği önemli yer tutar. 7. Cumhuriyetin ilk yıllarında milli kültürümüzün yaşatılıp geliştirilmesi için tarih ve dil alanında önemli çalışmalar yapılmıştır. Aşağıdaki çalışmalardan hangisi verilen bilgi doğrultusunda yapılmamıştır? A) Türk Dil Kurumunun kurulması B) Türk Tarih Kurumunun kurulması C) Ankara Hukuk Mektebinin açılması D) Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesinin açılması 2 8. Bütün medeni toplumlarda ailenin sürekliliğini ve kökenini belirten soyadları vardır. Soyadı günlük hayatın vazgeçilmez bir parçasıdır. İnsanlar ancak ailelerine ait soyadı kullanmaları ile birbirlerinden ayırt edilebilirler. Buna göre Soyadı Kanunu nun çıkarılması ile ulaşılmak istenen amaçlar arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur? A) Çağdaş toplumların seviyesine ulaşmak. B) Resmi işlerin sağlıklı yürütülmesini sağlamak. C) Kişilerin tanınmasını kolaylaştırmak. D) Üretimi artırarak ekonomik kalkınmayı gerçekleştirmek. 9. Atatürk ilkelerinin ortak özellikleri arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur? A) Türk milletinin ihtiyaçlarından doğmuştur. B) Türk milletini diğer milletlerden üstün tutar. C) Akılcı ve bilimseldir. D) Kaynağı, Türk Milli kültürüdür. 10. Bizim meclisimizde de iki parti olmalı. Hükümeti denetleme sistemi kurulmalı ve medeni ülkelerin parlamentolarına benzemeliyiz. Mustafa Kemal in yukarıdaki sözlerinde çok partili hayata geçmekle; I. Demokrasiyi geliştirme II. Merkezi otoriteyi güçlendirme III. Çağdaş uygarlıklar seviyesine ulaşma gibi durumlardan hangilerinin amaçlandığı söylenebilir? A) Yalnız I B) I ve II C) I ve III D) II ve III

9 DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ Başlangıç - 1. Dedesi vefat eden sınıf arkadaşıma taziye ziyareti için gittim. Onun çok üzgün olduğunu görünce teselli etmek için birkaç kelime kurduktan sonra bir ayet okudum. Düşüncenin akışına göre bu kişinin okuduğu ayet aşağıdakilerden hangisi olmalıdır? A) Gerçekten insan için kendi çalışmasının karşılığından başka bir şey yoktur. (Necm suresi, 39. ayet) B) Biz her şeyi bir kadere (bir düzene, ölçüye, plana) göre yarattık. (Kamer suresi, 49. ayet) C) Şüphesiz biz ona (doğru) yolu gösterdik. İster şükredici olsun ister nankör. (İnsan suresi, 3. ayet) D) Her can, ölümü tadacaktır. Sonunda bize döndürüleceksiniz. (Ankebût suresi, 57. ayet) 3. Zekât ibadeti yerine getirilirken bazı hususlara dikkat etmek gerekir. Zira bu hususlar yerine getirilmezse verilen zekâtın veren kişiye herhangi bir katkısı olmaz, bu iş ibadet yerine de geçmiş sayılmaz. Aşağıdakilerden hangisi bu hususlar arasında yer almaz? A) Alan kişiden herhangi bir karşılık beklenmemelidir. B) Gösteriş yapılmadan yerine getirilmelidir. C) Ramazan ayı içinde yerine getirilmelidir. D) Alan kişi rencide edilmemelidir. 2. Tevekkül deyince bazı insanlar, herhangi bir çabaya girmeden istedikleri işi Allah ın gerçekleştirmesi için dua etmek olarak algılıyorlar. Oysa tevekkül, yan gelip yatmak sonra Allah a el açmak değildir. Aksine istenilen iş için çaba gösterip, gerekli tedbirleri alıp daha sonra sonuç için Allah a yönelmektir. Allah, çabalayanın duasını kabul eder. Bu parçada anlatılanı en iyi aşağıdaki atasözlerinden hangisi vurgulamaktadır? A) Armut piş ağzıma düş. B) Yalnız taş duvar tutmaz. C) Tedbir kuldan, takdir Allah tan. D) Bir elin nesi var iki elin sesi var Fezâlikellezi yedu ulyetîm. Velâ yehûddü alâ taâmilmiskin. Feveylün lil musallin. Ellezine hüm ansalâtihim sâhûn. Ellezinehûm yûrâûne ve yemneûne l-mâûn. Yukarıda Maûn suresinin okunuşunda boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır? A) Ve l Asr. İnne l insâne lefi husr. B) Eraeytellezi yükezzibü biddîn C) Li ilâfi kurayşin ilâfihim. D) Kul eûzü bi rabbi n-nâs. 1

10 DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ Başlangıç - 5. Dinî değerler etrafında birleşerek yardımlaşan toplumların yaşadıkları; I. Sosyal II. Ekonomik III. Siyasi sorunlardan hangilerini daha rahat bir şekilde çözüme kavuşturmaları beklenir? A) Yalnız I B) Yalnız II C) II ve III D) I, II ve III 6. Peygamber Efendimiz, imanlı kişiyi elinden ve dilinden zarar gelmeyen insan olarak nitelendirir. Müslüman ın bu ilkeler ışığında hareket etmesi gerektiğini hikmetli sözleri ile her fırsatta hatırlatır. Çünkü doğru bir Müslüman sözleriyle kimseye zarar vermeyen aksine söz ve davranışlarıyla çevresine örnek olan kişidir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi Müslüman dan beklenen davranışlardan biri olamaz? 7. Dayımın çalıştığı fabrikaya bugün müfettişler gelmiş. Bazı işçilerin baret kullanmadıklarını gören bir müfettiş hayatınızı önemsemiyorsunuz galiba, sizin yolunuzu bekleyen çocuklarınız ve aileniz yok mu? Onların mutluluğunu düşünün ve tedbirlerinizi alın lütfen diye bu işçileri uyarmış. Bu metinde dile getirilen tedbirsiz işçilerle ilgili dinimizin yaklaşımını en iyi ifade eden ayet aşağıdakilerden hangisidir? A)... Kendi ellerinizle kendinizi tehlikeye atmayın... (Bakara suresi, 195. ayet) B) O, geceyi size bir örtü, uykuyu istirahat zamanı ve gündüzü de hareket ve çalışma vakti yapandır. (Furkân suresi, 47. ayet) C) Onlar gaybe inanırlar, namazı dosdoğru kılarlar, kendilerine rızık olarak verdiğimizden de Allah yolunda harcarlar. (Bakara suresi, 3. ayet) D) Beyinsizlikleri yüzünden bilgisizce çocuklarını öldürenler, Allah ın kendilerine verdiği rızkı haram sayanlar, mutlaka ziyan etmişlerdir (En âm suresi, 140. ayet) A) Kazancını faizden soyutlamak B) Mazlumların seslerine kulak vermemek C) Rüşvet alıp vermekten imtina etmek D) İnfak hissini hayatında daima diri tutmak 2

11 DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ Başlangıç - 8. Bedir Savaşı nda esirler arasında Hz. Muhammed in (s.a.v) amcası Abbas da vardı. Esirler tazminat ödeyerek özgürlüğüne kavuşabiliyordu. Abbas, Hz. Muhammed in amcası olduğu için tazminatsız salıverilmesi teklif edilmişti. Hz. Peygamber (s.a.v), Hayır, böyle bir şey olamaz, onun ödemek zorunda olduğu tazminatın bir dirhemi bile bağışlanamaz. demişti. Peygamberimizi bu şekilde davranmaya yönelten ayet aşağıdakilerden hangisidir? A)... Eğer hükmedecek olursan, aralarında adalet ile hükmet. Çünkü Allah adil davrananları sever. (Mâide suresi, 42. ayet) B) Bir hayrı açıklar ya da gizli tutarsanız veya bir kötülüğü bağışlarsanız, şüphesiz Allah, affedicidir, güç yetirendir. (Nisâ suresi, 149. ayet) C) Rabbinin sözü, doğruluk bakımından da, adalet bakımından da tastamamdır. O nun sözlerini değiştirebilecek yoktur. O, işitendir, bilendir. (En âm suresi, 115. ayet) D) Allah, gerçekten Kendisi nden başka İlah olmadığına şahitlik etti; melekler ve ilim sahipleri de O ndan başka İlah olmadığına adaletle şahitlik ettiler. (Âl-i İmrân suresi, 18. ayet) 9. Hz. Muhammed e (s.a.v), Bedir Savaşı zaferle sona erdiğinde esirler getirildi. Hz. Muhammed (s.a.v) Bu esirler hakkında ne diyorsunuz? diye sorarak sahabelerin görüşlerini aldı. Sonuçta Hz. Ebu Bekir in (r.a) görüşünü benimsedi ve okuma yazma bilenlerin on Müslümana okuma yazma öğretmeleri karşılığında serbest bırakılmasına karar verdi. Bu parçada Peygamberimizin aşağıdaki ilkelerden hangisine göre hareket ettiği söylenebilir? A) Yardımlaşma B) İstişare C) Dürüstlük D) Adalet 10. Hz. Peygamber, Mekke nin fethinde Eğer ceza verecekseniz, size yapılanın misliyle cezalandırın. Eğer sabrederseniz, elbette bu, sabredenler için daha hayırlıdır. ayeti inince daha önce kendisine düşmanlık edenleri cezalandırma yöntemine gitmemiş ve Biz sabrederiz, cezalandırmayız. buyurarak tercihini sabırdan yana kullanmıştır. Peygamberimizin bu parçada tercih ettiği tutumuna ilişkin aşağıdakilerden hangisi söylenemez? A) Sabrın müminlere yakışan bir davranış olduğunu göstermiştir. B) Merhamet duygusu cezalandırma duygusunun önüne geçmiştir. C) Ceza uygulamasına İslam da kesinlikle yer verilmediğini ifade etmiştir. D) Gücün cazibesine kapılarak zayıflara eziyet edilmemesinin daha faziletli olacağını göstermiştir. 3

12 C AB İNGİLİZCE 1-4: For the questions, choose the best answer according to the pictures. Başlangıç We are trying... now. 1. Sam is responsible for hanging clothes. Which one is his duty? A) B) C) A) rafting C) canoeing B) kayaking D) scuba diving D) 4. Internet users can... music files from the Net. A) send B) spend C) upload D) download 2. Who prefers a resort holiday? A) B) D) Rob 5-8: For the questions, choose the best answer to fill in the blanks. 5. Texting messages are very... among teenagers, because it is an easy and fast way of communication. Jack Sally C) A) slow B) unhealthy C) popular D) expensive Mandy 1 AB C

13 İNGİLİZCE Başlangıç - 6. Mike : Would you like to have a sandwich? Tina : No thanks. Actually,.... Mike : Then, do you want to drink something? Tina : Yes. That s a better idea. A) I m bored B) I m thirsty C) I am sleepy D) I am hungry 7. Greg : Hey! Terry, you re really good at playing the guitar. Terry : Thanks Greg. I like playing music. Greg :...? Terry : Three times a week. Answer the questions (9-10) according to the text below. Hi, I am Claire. I love my home and my family. It s the place where we share happiness and sadness all together, so why don t we share chores? As the youngest member, I m responsible for doing tidying up my room. It s a great pleasure for me. Jess, my elder sister s duty is grocery shopping, but she doesn t like it much. My mother, Betsy, she takes most of the responsibilities, but her favourite one is cooking meals. And my father, Willy, he is really good at fixing broken things and chores in the garden. I think all these make us a better and happier family. 9. What makes her family happier? A) Why do like music so much B) How often do you practice it C) Where do you usually work out D) Who do you play the music with A) Living at home. B) Sharing chores. C) Cooking meals. D) Eating together. 8. Bill : We are going to the library to finish our project....? Harry : I would love to but I can t. I have to take care of my little sister. Bill : No matter. See you. Harry : See you. Take care. 10. Which statement is false? A) Claire likes sharing duties. B) Willy is good at garden works. C) Jess is responsible for cleaning. D) Betsy s favourite chore is cooking. A) Would you like to join us B) Are you busy this afternoon C) Do you want to give a party D) Do you like visiting museums 2

14 MATEMATİK Başlangıç - 1. Yandaki kutulara 120 sayısının tüm pozitif (I) 5 40 tam sayı çarpanları (II) aşağıda verilenlere (III) A 120 göre yerleştirilecektir. Her satırdaki sayılar soldan sağa (IV) doğru artacaktır. II numaralı satırdaki sayıların tamamı 4 ün katı olacaktır. IV numaralı satırdaki sayıların tamamı çift sayı olacaktır. II ve IV numaralı satırlardaki sayıların toplamları ayrı ayrı 48 olacaktır. A ile gösterilen kutuya hangi sayı yazılmalıdır? A) 20 B) 24 C) 30 D) x ile y birer bilimsel gösterim ve x + y = 12 olduğuna göre y nin alabileceği kaç farklı tam sayı değeri vardır? 3. A) 6 B) 7 C) 8 D) 9 20 m 30 m 4. x 8 ve 8 x sayılarının ikisi de bir rasyonel sayı olduğuna göre x in alabileceği kaç farklı tam sayı değeri vardır? A) 4 B) 3 C) 2 D) 1 5. Tablo: Günlere Göre Okunan Sayfa Sayıları Günler Okunan Sayfa Sayısı Pazartesi 20 Salı 40 Çarşamba 30 Perşembe 35 Cuma 25 Yukarıdaki tabloda Elif in günlere göre okuduğu sayfa sayıları verilmiştir. Bu veriler daire grafiğinde gösterildiğinde salı gününe ait daire diliminin merkez açısı kaç derece olur? A) 72 B) 96 C) 108 D) x 5 = 5 y + 4 olduğuna göre x y kaçtır? Dikdörtgen şeklindeki yukarıda verilen arsanın kenar uzunlukları 20 m ve 30 m olan dikdörtgen şeklindeki 4 kısmı hobi bahçesi olarak satılmıştır. Arsanın satılmayan kısmının alanı satılan kısmının alanından fazladır. Arsanın toplam alanı metrekare cinsinden tam kare bir doğal sayıdır. Arsanın bir kenar uzunluğu m olduğuna göre diğer kenar uzunluğu en az kaç metredir? A) B) C) D) A) 10 B) 5 C) 5 D) Renkleri dışında aynı özelliklere sahip x tane sarı, y tane beyaz, 6 tane kırmızı, 12 tane turuncu bilyenin bulunduğu torbadan rastgele bir bilye çekilecektir. Sarı bir bilyenin çekilme olasılığı en fazla, kırmızı bir bilyenin çekilme olasılığı en az olduğuna göre x + y en az kaçtır? A) 18 B) 19 C) 20 D) 21

15 MATEMATİK Başlangıç birim 1 birim L K(3,- 4) Yukarıdaki kareli kâğıda koordinat sistemi yerleştirildiğinde K noktasının koordinatları (3, 4) olmaktadır. Buna göre L noktasının koordinatları aşağıdakilerden hangisidir? A) ( 1, 2) B) ( 1, 3) C) ( 2, 1) D) ( 3, 1) 10. Bir kumaş eşit uzunlukta 8 parçaya ayrılmıştır. Eğer kumaş eşit uzunlukta 6 parçaya ayrılsaydı her bir parçanın uzunluğu 4 cm daha fazla olacaktı. Buna göre kumaş eşit uzunlukta 12 parçaya ayrılsaydı her bir parçanın uzunluğu kaç santimetre olurdu? A) 8 B) 10 C) 12 D) takımın birbirleriyle ikişer maç yaptığı bir grupta oynanan maçların her birinde en az 1, en çok 3 kez video yardımcı hakem sistemi kullanılmıştır. Bu gruptaki tüm maçlar tamamlandığında video yardımcı hakem sistemi x defa kullanıldığına göre x için aşağıdakilerden hangisi doğrudur? 9. (x + 4) cm 2 cm 2 cm A) 6# x # 18 B) 12 # x # 36 C) 16 # x # 48 D) 24 # x # 72 x cm x cm 2 cm (x + 4) cm Yukarıdaki şekil kenar uzunlukları (x + 4) cm ve 2 cm ile x cm ve 2 cm olan eş ikişer dikdörtgen birleştirilerek oluşturulmuştur. Bu dikdörtgenlerin arasında kalan boyalı bölgenin alanının santimetrekare cinsinden eşiti aşağıdakilerden hangisidir? A) x 2 4 B) x 2 4x C) x 2 + 4x + 4 D) x 2 4x Tablo: Kursların Ücretleri Kurslar Kayıt Ücreti (lira) Aylık Ücret (lira) 1. Kurs Kurs Yukarıdaki tabloda iki farklı keman kursuna ait ücretler verilmiştir. Keman kursuna katılan bir kişi bir defalık kayıt ücreti ve devam ettiği her ay için aylık ücret ödemektedir. Tabloda ücretleri verilen kurslardan birine katılmak isteyen bir kişinin en az kaç ay kursa devam etmesi durumunda 2. kursa katılması daha ekonomik olur? A) 8 B) 9 C) 10 D) 11

16 MATEMATİK Başlangıç Aşağıdakilerden hangisi 6x 2 24y 2 cebirsel ifadesinin çarpanlarından biri değildir? 16. Pist A) x 2y B) x + 4y C) 2x + 4y D) 3x 6y P T R S 14. Grafik: A ve B Su Şirketlerinin Ücret Tarifeleri Fiyat (lira) A şirketi B şirketi Harcanan Su Miktarı (m 3 ) Yukarıda A ve B su şirketlerinin harcanan su miktarlarına göre ücret tarifesini gösteren doğrusal grafik verilmiştir. Kaç metreküp su harcandığında A ve B şirketlerine ait ücretler arasındaki fark 22 lira olur? A Yukarıdaki kareli kâğıt üzerinde bir pist ve bu piste doğru ilerlemekte olan bir helikopter modellenmiştir. A noktasındaki helikopter doğrusal bir yol boyunca hareket ederek piste ulaşmıştır. Bu helikopter P, R, S, T noktalarının birinden geçtiğine göre izlediği yolun eğimi kaçtır? 5 3 A) 1 B) C) D) A) 44 B) 46 C) 48 D) Şekildeki DCBA ve KLMD K karelerinin kenar uzunlukları sırasıyla a cm ve D b cm dir. L M C x x 2 5x + 14 = kaçtır? olduğuna göre x A B AK = 21 cm ve MC = 5 cm olduğn göre a 2 b 2 kaç santimetrekaredir? A) 2 B) 1 C) 1 D) 2 A) 98 B) 105 C) 108 D) 110 3

17 MATEMATİK Başlangıç Bir torbada renkleri dışında aynı özelliklere sahip 13 sarı, 7 kırmızı, 9 beyaz top vardır. Bu torbadan en az kaç top çıkarılırsa kalan topların renklerine göre çekilme olasılıkları eşit olur? 75 cm 18 cm 75 cm 18 cm 75 cm 18 cm A) 2 B) 4 C) 6 D) 8 Bir okulun giriş kapısındaki yükseklikleri 18 cm, derinlikleri 75 cm olan üç basamaklı merdivenin yanına bir engelli rapması yapılmıştır. Buna göre yapılan engelli rampasının eğimi kaçtır? A) 0,24 B) 0,18 C) 0,12 D) 0, Yukarıdaki dikdörtgenin içine dikdörtgenin kenarlarına ve birbirine bir noktada değecek şekilde iki eş çember çizilmiştir. Çemberlerin yarıçapı (x 1) cm olduğuna göre dikdörtgenin alanını santimetrekare cinsinden veren cebirsel ifade aşağıdakilerden hangisidir? A) 8x 2 8 B) 4x 2 8x + 4 C) 8x 2 6x + 1 D) 8x 2 16x + 8 4

18 FEN BİLİMLERİ Başlangıç - 1. Gece-Gündüz Süresi : Gündüz : Gece 2. Yüksek basınç alanından alçak basınç alanına doğru yatay yönde hareket eden hava akımıdır. Yağmur Rüzgâr Tarihler Grafikte mevsimlerin başlangıcındaki önemli tarihlerde gece-gündüz süreleri arasındaki ilişki verilmiştir. Buna göre,, ve ile gösterilen tarihler aşağıdakilerden hangisidir? A) 21 Haziran B) 21 Mart C) 23 Eylül D) 21 Aralık 23 Eylül 21 Haziran 21 Aralık 21 Mart 21 Aralık 23 Eylül 21 Mart 21 Haziran 21 Mart 21 Aralık 21 Haziran 23 Eylül Yerle temas eden havadaki su buharının yoğuşması ve donarak kristallenmesi sonucu oluşur. Bulut Sis Havadaki su buharının toprak ve bitkiler üzerinde kristaller oluşturması ile oluşur. Çiy Kırağı 1. çıkış 2. çıkış 3. çıkış 4. çıkış Verilen ifadelerin ait olduğu kavramlar yönünde ilerlenirse kaçıncı çıkışa ulaşılır? A) 1. çıkış B) 2. çıkış C) 3. çıkış D) 4. çıkış 3. Adı Fosfat Deoksiriboz Şekeri Adenin Bazı Timin Bazı Simgesi P D A T Tabloda sembolleri ve adları verilen moleküller seçeneklerde verilenlerden hangisindeki gibi bir araya geldiğinde nükleotid oluşur? A) P + D + A B) D + A + T C) P + A + T D) P + D + A + T 1

19 FEN BİLİMLERİ Başlangıç - 4. DNA sarmal bir yapıdadır ve nükleotidlerden oluşur. İki zincirlidir. DNA nın her bir zinciri nükleotidlerin alt alta bağlanması sonucu oluşur. Zincirdeki her bir nükleotidin diğer zincirde karşılığı bulunur. Karşılıklı nükleotidler birbirleri ile uyumludur. Nükleotidler çeşitli sayıda ve sırada dizilerek genleri oluşturur. Verilen paragrafı okuyan öğrenci; I. DNA daki iki zincir birbirinin aynısıdır. II. DNA nın bir zinciri alt alta bağlanmış nükleotidlerden oluşur. III. Genler nükleotidlerden oluşur. yorumlarından hangilerini yapabilir? 6. Down sendromu mutasyona örnektir. Mutasyonlar yalnızca üreme hücrelerinde gerçekleşir. Bazı mutasyonlar canlı türlerinde çeşitliliğe neden olur. Verilen ifadelerden doğru olanların yanına D, yanlış olanların yanına Y yazılırsa aşağıdakilerden hangisine ulaşılır? A) D B) D C) Y D) D Y D D Y A) I ve II B) I ve III D Y D Y C) II ve III D) I, II ve III 5. Heterozigot yuvarlak tohumlu bezelye ile buruşuk tohumlu bezelye çaprazlanıyor. Buna göre; I. Yuvarlak tohumlu bezelye oluşma olasılığı %50 dir. II. Buruşuk tohumlu bezelye oluşma olasılığı %50 dir. III. Yuvarlak tohum buruşuk tohuma baskındır. sonuçlarından hangilerine ulaşılır? A) I ve II B) I ve III C) II ve III D) I, II ve III 7. Canlıların yaşadıkları ortama uyum sağlamalarına adaptasyon / mutasyon denir. 1 2 Tür içindeki çeşitliliğe varyasyon / adaptasyon 3 4 denir. Canlıların sadece dış görünüşünü etkileyen ve kalıtsal olmayan değişimlere doğal seçilim / modifikasyon denir. 5 6 Verilen ifadede numaralı yazılmış kavramlardan ifadeyi doğru tamamlayanlar hangileridir? A) B) C) D)

20 FEN BİLİMLERİ Başlangıç Şekildeki cisimlerde boyalı kısımlar kesilerek atılıyor. Buna göre cisimlerden geriye kalan parçaların zemine uyguladığı basınç önceki durumda uyguladığı basınca göre nasıl değişir? A) Değişmez Azalır Değişmez B) Azalır Değişmez Değişmez C) Azalır Değişmez Azalır D) Azalır Azalır Değişmez Ağırlık (N) K L M Cisim Yukarıda yatay zemine yerleştirilmiş K, L, M cisimlerinin ağırlıklarını gösteren grafik verilmiştir. K, L, M cisimlerinin yatay zemine temas eden yüzey alanları aynı olduğuna göre cisimlerin zemine uyguladığı basınçlar arasındaki ilişki aşağıdakilerden hangisidir? A) K = L = M B) K > L > M C) L > M > K D) M > L > K h h h K düzeyi Sabit debili musluk 3t süre açılınca kaptaki su K düzeyine geliyor ve kap tabanındaki sıvı basıncı P oluyor. Kap boşken musluk 6t süre açık bırakılırsa kap tabanındaki sıvı basıncı kaç P olur? A) 2 B) 3 C) 4 D) Yaptığı araştırmalar sonucunda periyodik sistemde birbirinin altında olan elementlerin benzer özellikleri olduğunu keşfetti. Her sekiz ya da on sekiz elementte bir özelliklerin tekrarladığını buldu. Bu tekrarlarda bir atlama olduğunda büyük olasılıkla keşfedilmemiş bir elementin olduğunu düşündü. Periyodik tablo ile ilgili verilen sonuçlara ulaşan bilim insanı aşağıdakilerden hangisidir? A) Henry Moseley B) John Newlands C) Wolfgang Döbereiner D) Dimitri Mendeleyev 12. A 2. periyot 2A 3A 4A 5A 6A 7A 8A 3 Li 5 B 8 O 11 Na Beyza atom numaraları ve sembolleri verilen elementleri 2. periyota yerleştirecektir. Buna göre Beyza hangi elementi bu periyota yerleştirmemelidir? A) Li B) B C) O D) Na 3

21 FEN BİLİMLERİ Başlangıç Fiziksel Değişim Kimyasal Değişim 1. Mumun erimesi 4. Bardağın kırılması 2. Suyun buharlaşması 3. Yumurtanın pişirilmesi 5. Demirin paslanması 6. Peynirin küflenmesi Tablonun doğru hâle gelmesi için hangi örneklerin yerleri değiştirilmelidir? A) 1-4 B) 3-4 C) 2-5 D) Madde ph aralığı Asit Baz Sirke Karbonatlı su Tabloda bazı maddeler ve bu maddelerin asit-baz olma durumları işaretlenmiştir. Buna göre tabloda ve yerine aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır? A) Limon suyu Maden suyu B) Şekerli su Tuzlu su C) Sıvı sabun Şampuan D) Kireç suyu Elma suyu Yukarıda modellenen olayla ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A) Kimyasal tepkimeye aittir. B) Atom cinsi ve sayısı korunur. C) Toplam kütle korunur. D) Sonuçta oluşan maddenin özellikleri, başlangıçtaki maddelerin özelliklerini taşır. 16. Öğretmen : Camın özısısı demirin özısısından fazladır. Öğretmenin açıklamasına göre aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? A) Aynı kütleli cam ve demirden, camın sıcaklığını 1 C artırmak için gereken ısı, demirin sıcaklığını 1 C artırmak için gereken ısıdan fazladır. B) Camın erime sıcaklığı demirin erime sıcaklığından fazladır. C) Aynı kütleli cam ve demirden, camın sıcaklığını 1 C artırmak için gereken ısı, demirin sıcaklığını 1 C artırmak için gereken ısıdan azdır. D) Aynı kütleli cam ve demirden, camın ve demirin ısısı 1 cal arttığında demirin sıcaklık değişimi camdan fazla olur. 4

22 FEN BİLİMLERİ Başlangıç Bir makara düzeneğinde ip 12 metre çekildiğinde yük 3 metre yükselmektedir. Buna göre bu düzenekle ilgili; I. Kuvveten 4 kat kazanç sağlanır. II. İşten 4 kat kazanç sağlanır. III. Yoldan 4 kat kayıp vardır. verilenlerden hangileri doğrudur? 19. A) I ve II B) I ve III C) II ve III D) I, II ve III Verilen makine düzeneğinde aşağıdaki basit makinelerden hangisi bulunmaz? A) Çıkrık B) Eğik düzlem C) Sabit makara D) Hareketli makara 18. K L M L 20. Üretici canlılarla ilgili; I. Besin zincirinin ilk basamağında yer alırlar. II. Besin ve enerji kaynaklarıdır. III. Tamamı çok hücrelidir. verilenlerden hangileri doğrudur? Eşit bölmeli ağırlığı önemsiz çubuklara K, L, M cisimleri yerleştirilip denge sağlanıyor. Buna göre K, L, M cisimlerinin ağırlıkları arasındaki ilişki aşağıdakilerden hangisidir? A) I ve II B) I ve III C) II ve III D) I, II ve III A) K > L > M B) L > M > K C) M > L > K D) M > K > L 5

23 TÜRKÇE MATEMATİK FEN İNKILAP İNGİLİZCE DİN KÜL. 1. A 1. D 1. C 1. B 1. B 1. D 2. D 2. B 2. D 2. D 2. D 2. C 3. B 3. C 3. A 3. A 3. A 3. C 4. C 4. D 4. C 4. A 4. D 4. B 5. B 5. B 5. D 5. C 5. C 5. D 6. B 6. A 6. A 6. A 6. B 6. B 7. A 7. C 7. B 7. B 7. B 7. A 8. B 8. C 8. C 8. D 8. A 8. A 9. A 9. A 9. C 9. B 9. B 9. B 10. C 10. A 10. A 10. C 10. C 10. C 11. D 11. B 11. D 12. B 12. C 12. D 13. B 13. B 13. B 14. A 14. A 14. D 15. C 15. A 15. A 16. D 16. C 16. A 17. A 17. B 17. B 18. C 18. A 18. C 19. C 19. D 19. D 20. B 20. D 20. A

TÜRKÇE 1 TÜRKÇE 2 TÜRKÇE 3 TÜRKÇE 4 TÜRKÇE 5 TÜRKÇE 6 TÜRKÇE 7 TÜRKÇE 8 TÜRKÇE 9 TÜRKÇE 10 TÜRKÇE 11 TÜRKÇE 12 TÜRKÇE 13 TÜRKÇE 14 TÜRKÇE 15 TÜRKÇE

TÜRKÇE 1 TÜRKÇE 2 TÜRKÇE 3 TÜRKÇE 4 TÜRKÇE 5 TÜRKÇE 6 TÜRKÇE 7 TÜRKÇE 8 TÜRKÇE 9 TÜRKÇE 10 TÜRKÇE 11 TÜRKÇE 12 TÜRKÇE 13 TÜRKÇE 14 TÜRKÇE 15 TÜRKÇE BRANŞ SORU NO TÜRKÇE 1 TÜRKÇE 2 TÜRKÇE 3 TÜRKÇE 4 TÜRKÇE 5 TÜRKÇE 6 TÜRKÇE 7 TÜRKÇE 8 TÜRKÇE 9 TÜRKÇE 10 TÜRKÇE 11 TÜRKÇE 12 TÜRKÇE 13 TÜRKÇE 14 TÜRKÇE 15 TÜRKÇE 16 TÜRKÇE 17 TÜRKÇE 18 TÜRKÇE 19 TÜRKÇE

Detaylı

8. SINIF DENEME SINAVLARI DAĞILIMI / TÜRKÇE

8. SINIF DENEME SINAVLARI DAĞILIMI / TÜRKÇE TÜRKÇE Öğrenme Alanı 3. OKUMA 4. YAZMA 5. DİL BİLGİSİ Alt Öğrenme Alanı 2. Okuduğu Metni Anlama ve Çözümleme 3. Okuduğu Metni Değerlendirme 4. Söz Varlığını Zenginleştirme 1. Yazma Kurallarını Uygulama

Detaylı

Deneme Analizi (Sözel Bölüm)

Deneme Analizi (Sözel Bölüm) Deneme Analizi (Sözel Bölüm) Deneme -1 1 Paragrafta Anlam B 2 Paragrafta Anlam C Yazım Kuralları A 4 Cümlenin Ögeleri D 5 Paragrafta Anlam D 6 Paragrafta Anlam A Sözcükte Anlam D 8 Paragrafta Anlam A 9

Detaylı

8. SINIF DENEME SINAVLARI DAĞILIMI / TÜRKÇE

8. SINIF DENEME SINAVLARI DAĞILIMI / TÜRKÇE TÜRKÇE Öğrenme Alanı Alt Öğrenme Alanı 2. Okuduğu Metni Anlama ve Çözümleme 3. OKUMA 3. Okuduğu Metni Değerlendirme 4. Söz Varlığını Zenginleştirme 4. YAZMA 1. Yazma Kurallarını Uygulama 6. Yazım ve ktalama

Detaylı

ANALİZ YAYINLARI 8. SINIF LGS KONU BAŞLIKLARI

ANALİZ YAYINLARI 8. SINIF LGS KONU BAŞLIKLARI ANALİZ YAYINLARI 8. SINIF LGS KONU BAŞLIKLARI (20 ADET TÜRKÇE LGS, 20 ADET MATEMATİK LGS, 20 ADET FEN BİLİMLERİ LGS, 20 ADET T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK LGS) TÜRKÇE 1. DENEME 2 Cümlede Anlam (Cümle

Detaylı

8. SINIF TÜRKÇE PROGRAMI. Keşfetme Alanı (Föy No) Ünite Değerlendirme Fiilimsi Türleri Fiilimsi Türleri - 1 2

8. SINIF TÜRKÇE PROGRAMI. Keşfetme Alanı (Föy No) Ünite Değerlendirme Fiilimsi Türleri Fiilimsi Türleri - 1 2 Kelime ve Kelime Guruplarında Anlam 2 Fiilimsiler Cümle Bilgisi Cümlede Anlam Metin Yorumu Fiil Çatısı Cümle Çeşitleri 8 Cümlede Anlam 9 Metinde Yorum 0 Yazım Kuralları 2 ktalama İşaretleri Anlatım Bozuklukları

Detaylı

Fen Bilimleri Örnek Soruları

Fen Bilimleri Örnek Soruları Fen Bilimleri Örnek Soruları 1. Aşağıdaki tabloda iki şehrin aynı yıl içinde hesaplanan aylık ortalama sıcaklık değerleri C cinsinden verilmiştir. Aylar Şeh rler Ocak Şubat Mart N san Mayıs Haz ran Temmuz

Detaylı

2013-2014 EĞİTİM ÖĞRETİM 8. SINIF TÜRKÇE DERSİ KONULARININ ÇALIŞMA TAKVİMİNE GÖRE DAĞILIM ÇİZELGESİ

2013-2014 EĞİTİM ÖĞRETİM 8. SINIF TÜRKÇE DERSİ KONULARININ ÇALIŞMA TAKVİMİNE GÖRE DAĞILIM ÇİZELGESİ 2013-201 EĞİTİM ÖĞRETİM 8. SINIF TÜRKÇE DERSİ KONULARININ ÇALIŞMA TAKVİMİNE GÖRE DAĞILIM ÇİZELGESİ SÜRE KONULAR 3 Fiilimsi EYLÜL Fiilimsi 1 Fiilimsi 2 Fiilimsi 3 KURBAN BAYRAMI EKİM Fiilimsi Fiilimsi 1

Detaylı

8. SINIF KONU TARAMA TESTLERİ LİSTESİ / TÜRKÇE

8. SINIF KONU TARAMA TESTLERİ LİSTESİ / TÜRKÇE TÜRKÇE Ünite Ünite 01 Anlam - I 26 Cümlenin Ögeleri - I (Cümlenin Temel Ögeleri) 02 03 04 Anlam - II Anlam - III Anlam - IV Anlam Bilgisi - I (Kelimede Anlam) 27 Cümlenin Ögeleri - II (Cümlenin Yardımcı

Detaylı

2. A SINAVLA ÖĞRENCİ ALACAK ORTAÖĞRETİM KURUMLARINA İLİŞKİN MERKEZÎ SINAV EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI MATEMATİK

2. A SINAVLA ÖĞRENCİ ALACAK ORTAÖĞRETİM KURUMLARINA İLİŞKİN MERKEZÎ SINAV EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI MATEMATİK 2017-2018 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI A 1. Bu testte 20 soru vardır. 2. Cevaplarınızı, cevap kâğıdına işaretleyiniz. 1. Kenarlarının uzunlukları 6 cm ve 8 cm olan bir dikdörtgene benzer olacak şekilde, kenar

Detaylı

2018 YGS Konuları. Türkçe Konuları

2018 YGS Konuları. Türkçe Konuları 2018 YGS Konuları Türkçe Konuları 1. Sözcük Anlamı 2. Söz Yorumu 3. Deyim ve Atasözü 4. Cümle Anlamı 5. Cümle Yorumu 6. Paragrafta Anlatım Teknikleri 7. Paragrafta Konu-Ana Düşünce 8. Paragrafta Yapı 9.

Detaylı

2014 / 2015 YGSH HAFTA İÇİ KURS TAKVİMİ (YGSH) DAF NO DERS 2

2014 / 2015 YGSH HAFTA İÇİ KURS TAKVİMİ (YGSH) DAF NO DERS 2 EKİM 2014 TÜRKÇE 425 60 MATEMATİK GEOMETRİ FİZİK KİMYA BİYOLOJİ 80 50 45 30 50 ARİFE 1 Çarşamba 2 Perşembe 3 Cuma TATİL COĞRAFYA TARİH FELSEFE 45 45 20 KURBAN BAYR. 4 Cumartesi TATİL 1.GÜN KURBAN BAYR.

Detaylı

OYD Okul Yayın Danışmanlık A.Ş.

OYD Okul Yayın Danışmanlık A.Ş. 8. sınıf 1 Türkçe 2. Okuduğu metni anlama ve çözümleme 19. Metinde yararlanılan düşünceyi geliştirme yollarının işlevlerini açıklar. 8. sınıf 2 Türkçe 4. Söz varlığını zenginleştirme 1. Kelimeler arasındaki

Detaylı

8. SINIF DENEME SINAVLARI DAĞILIMI / TÜRKÇE

8. SINIF DENEME SINAVLARI DAĞILIMI / TÜRKÇE TÜRKÇE Öğrenme Alanı 3. OKUMA 4. YAZMA 5. DİL BİLGİSİ Alt Öğrenme Alanı 2. Okuduğu Metni Anlama ve Çözümleme 3. Okuduğu Metni Değerlendirme 4. Söz Varlığını Zenginleştirme 1. Yazma Kurallarını Uygulama

Detaylı

8. SINIF TATİL PROGRAMI

8. SINIF TATİL PROGRAMI 25 Ocak 2016 - Pazartesi OKUMA KÜLTÜRÜ / Okuma Kitaplarım / Metnin Bağlamına Göre Kelimeler DOĞA VE EVREN / Sevgili Bahar Ağacı / Deyim OKUMA KÜLTÜRÜ / Kitap Hastanesi / Nokta SAYILAR / Üslü Sayılar /

Detaylı

Ultra LGS - deneme serisi

Ultra LGS - deneme serisi . Sürtünme ve makine ağırlıklarının önemsenmediği aşağıda. verilen düzenekte, P yükü F kuvveti ile şekildeki gibi dengelenmiştir. Hidroklorik asitin oluşumunu gösteren kimyasal tepkimenin tanecik modeli

Detaylı

DİN KÜLTÜRÜ ve AHLAK BİLGİSİ SINAV TARİHİ: 19.03.2014

DİN KÜLTÜRÜ ve AHLAK BİLGİSİ SINAV TARİHİ: 19.03.2014 DİN KÜLTÜRÜ ve AHLAK BİLGİSİ SINAV TARİHİ: 19.03.2014 5. SINIF DİN KÜLTÜRÜ ve AHLAK BİLGİSİ DERSİ 1.YAZILI KONULARI 4. Ünite Kur an-ı Kerimin Temel Eğitici Nitelikleri İslam Dininin Temel Kaynağı Kur an

Detaylı

8. SINIF ÜNİTE DEĞERLENDİRME SINAVLARI LİSTESİ / TÜRKÇE

8. SINIF ÜNİTE DEĞERLENDİRME SINAVLARI LİSTESİ / TÜRKÇE SINAVLARI LİSTESİ / TÜRKÇE Gerçek, Mecaz, Yan, Terim Anlam Eş Anlam, Zıt ve Olumsuz Anlam Eş Seslilik, Ortak Kök Kelime Grupları ve Deyim Anlamı İkilemeler ve Yansıma Kelimeler Ad Aktarması, Dolaylama

Detaylı

2018 TYT TÜRKÇE KONU LİSTESİ - KAYNAK BİTİRME PLANI BİTİRİLEN KAYNAKLAR

2018 TYT TÜRKÇE KONU LİSTESİ - KAYNAK BİTİRME PLANI BİTİRİLEN KAYNAKLAR 2018 TYT TÜRKÇE KONU LİSTESİ - KAYNAK BİTİRME PLANI 1. Sözcük Anlamı 2. Söz Yorumu 3. Deyim ve Atasözü 4. Cümle Anlamı 5. Cümle Yorumu 6. Paragrafta Anlatım Teknikleri 7. Paragrafta Konu - Ana Düşünce

Detaylı

2018 TYT TÜRKÇE KONU LİSTESİ - KAYNAK BİTİRME PLANI BİTİRİLEN KAYNAKLAR

2018 TYT TÜRKÇE KONU LİSTESİ - KAYNAK BİTİRME PLANI BİTİRİLEN KAYNAKLAR 2018 TYT TÜRKÇE KONU LİSTESİ - KAYNAK BİTİRME PLANI 1. Sözcük Anlamı 2. Söz Yorumu 3. Deyim ve Atasözü 4. Cümle Anlamı 5. Cümle Yorumu 6. Paragrafta Anlatım Teknikleri 7. Paragrafta Konu - Ana Düşünce

Detaylı

ÖSYM M TEMEL MATEMATİK TESTİ YGS / MAT. Diğer sayfaya geçiniz. 1. Bu testte 40 soru vardır.

ÖSYM M TEMEL MATEMATİK TESTİ YGS / MAT. Diğer sayfaya geçiniz. 1. Bu testte 40 soru vardır. TEMEL MATEMATİK TESTİ 2011 - YGS / MAT M9991.01001 1. Bu testte 40 soru vardır. 1. 2. 2. Cevaplarınızı, cevap kâğıdının Temel Matematik Testi için ayrılan kısmına işaretleyiniz. işleminin sonucu kaçtır?

Detaylı

5. İnsanlarda ergenlik dönemi ile ilgili

5. İnsanlarda ergenlik dönemi ile ilgili 1. 1. Hücrenin yönetici molekülü 2. Kalıtsal bilgileri nesilden nesile aktaran yapı 3. Fosfat, şeker ve organik bazdan oluşan yapı 4. Canlının en büyük kalıtsal yapısı Yukarıdaki tanımları verilen kavramlar

Detaylı

8. SINIF 3. TEOG SINAVI (KASIM AYI) TÜRKÇE DERSİ KAZANIM TABLOSU

8. SINIF 3. TEOG SINAVI (KASIM AYI) TÜRKÇE DERSİ KAZANIM TABLOSU . TÜRKÇE İ TABLOSU ÖĞRENME ALANI A B TÜRKÇE OKUMA Metne ilişkin sorulara cevap verir. 1 TÜRKÇE OKUMA Metni dil ve anlatım yönünden değerlendirir. 2 9 TÜRKÇE OKUMA Metnin konusunu belirler. 3 10 TÜRKÇE

Detaylı

FEN BĠLĠMLERĠ DERSĠ DENEME SINAVI

FEN BĠLĠMLERĠ DERSĠ DENEME SINAVI 1. Yukarıda verilenlere göre sembolü ile gösterilen kısma hangi bedensel değiģiklikler yazılabilir? 1- Duygusal dalgalanmalar yaşanır. 2- Ter salgısı artar. 3- Deride yağlanma ve sivilce oluşur. A) 1 ve

Detaylı

2014 / 2015 LYS HAFTA İÇİ KURS TAKVİMİ (TM) DAF NO DERS 2

2014 / 2015 LYS HAFTA İÇİ KURS TAKVİMİ (TM) DAF NO DERS 2 TÜRKÇE EDEBİYAT MATEMATİK 1 MATEMATİK 2 GEOMETRİ COĞRAFYA EKİM 2014 540 68 55 75 100 90 92 1 Çarşamba ARİFE 2 Perşembe TARİH FELSEFE 3 Cuma TATİL 45 15 KURBAN BAYR. 4 Cumartesi TATİL 1.GÜN KURBAN BAYR.

Detaylı

2018-LGS-Fen Bilgisi Deneme Sınavı 9

2018-LGS-Fen Bilgisi Deneme Sınavı 9 2018-LGS-Fen Bilgisi Deneme Sınavı 9 1. Ayşe Şekil 1 de görüldüğü gibi nötr olan ebonit çubuğu nötr bir yün kumaşa sürtüyor. Daha sonra yüklenmiş olan ebonit çubuğu Şekil 2 deki gibi ( + ) yüklü elektroskobun

Detaylı

TÜRKÇE 3. KURUMSAL DENEME SINAVI KAZANIM LİSTESİ. Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder.

TÜRKÇE 3. KURUMSAL DENEME SINAVI KAZANIM LİSTESİ. Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. TÜRKÇE KZNIM 1 Parçada nlam Metinle ilgili soruları cevaplar. 2 Deyimler Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 3 Parçada nlam Metinler arasında karşılaştırma yapar. 4 Parçada nlam Okudukları

Detaylı

DİS 1 (11.2015) SINIF A DERS ÜNİTE KAZANIM. 8. sınıf 1 Türkçe Okuduğu metni anlama ve çözümleme Metne ilişkin sorular oluşturur.

DİS 1 (11.2015) SINIF A DERS ÜNİTE KAZANIM. 8. sınıf 1 Türkçe Okuduğu metni anlama ve çözümleme Metne ilişkin sorular oluşturur. 8. sınıf 1 Türkçe Okuduğu metni anlama ve çözümleme Metne ilişkin sorular oluşturur. 8. sınıf 2 Türkçe Okuduğu metni anlama ve çözümleme Metni oluşturan unsurlar arasındaki geçiş ve bağlantıları fark eder.

Detaylı

8. SINIF KONU TARAMA TESTLERİ LİSTESİ / TÜRKÇE

8. SINIF KONU TARAMA TESTLERİ LİSTESİ / TÜRKÇE TÜRKÇE Ünite Ünite 01 Kelime Gruplarında Anlam - I 29 Cümlenin Öğeleri - I (Cümlenin Temel Ögeleri) 02 Kelime Gruplarında Anlam - II 03 Kelime Gruplarında Anlam - III 04 Kelime Gruplarında Anlam - IV 05

Detaylı

2010 / 2011 YGS HAFTA SONU KURS TAKVİMİ REHBERLİK

2010 / 2011 YGS HAFTA SONU KURS TAKVİMİ REHBERLİK TÜRKÇE MATEMATİK GEOMETRİ FİZİK KİMYA BİYOLOJİ TARİH COĞRAFYA FELSEFE REHBERLİK 45 65 45 45 45 45 35 45 20 6 Ağustos 2010 1 Pazar 2 Pazartesi 3 Salı 4 Çarşamba 5 Perşembe 6 Cuma 7 Cumartesi 8 Pazar 9 Pazartesi

Detaylı

8. SINIF 6. LİSELERE GİRİŞ SINAVI (LGS) ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME SINAVI (NİSAN AYI) TÜRKÇE DERSİ KAZANIM TABLOSU

8. SINIF 6. LİSELERE GİRİŞ SINAVI (LGS) ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME SINAVI (NİSAN AYI) TÜRKÇE DERSİ KAZANIM TABLOSU . SINIF 6. LİSELERE GİRİŞ SINAVI (LGS) ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME SINAVI (NİSAN AYI) TÜRKÇE DERSİ KAZANIM TABLOSU DERS SINIF ÖĞRENME ALANI KAZANIM SORU NO. A B TÜRKÇE OKUMA TÜRKÇE OKUMA TÜRKÇE OKUMA Metnin

Detaylı

Bu cetvel aşağıdaki hangi iki noktadan bükülürse, uç noktalar birleşerek bir üçgen oluşturamaz? A) N ve S B) P ve T C) M ve P D) V ve N

Bu cetvel aşağıdaki hangi iki noktadan bükülürse, uç noktalar birleşerek bir üçgen oluşturamaz? A) N ve S B) P ve T C) M ve P D) V ve N 1. Yukarıda 11 eşit bölmeli bükülebilen bir cetvel mevcuttur. Bu cetvel aşağıdaki hangi iki noktadan bükülürse, uç noktalar birleşerek bir üçgen oluşturamaz? A) N ve S B) P ve T C) M ve P D) V ve N 2.

Detaylı

18 OCAK 2014 YÖNLENDİRME SINAVI 1 KONU DAĞILIMI 8. SINIF (2. BÖLÜM)

18 OCAK 2014 YÖNLENDİRME SINAVI 1 KONU DAĞILIMI 8. SINIF (2. BÖLÜM) 8. SINIF (1. BÖLÜM) (Sınav Süresi : 90 dk) DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ (20 SORU) Eylemsiler Cümlenin Ögeleri Eylemde Çatı Tür ve Şekil Bilgisi Fraktal Yansıyan ve Dönen Şekiller Histogram Üslü Sayılar

Detaylı

3) Aşağıda verilen ifadelerden hangisi mayoz bölünmenin sebep olduğu faydalardan değildir?

3) Aşağıda verilen ifadelerden hangisi mayoz bölünmenin sebep olduğu faydalardan değildir? 1) 3) Aşağıda verilen ifadelerden hangisi mayoz bölünmenin sebep olduğu faydalardan değildir? A) Genetik yapısı aynı hücreler oluşur. B) Tür içi çeşitliliğin ortaya çıkmasını sağlar. C) Eşeyli üreme için

Detaylı

2010 / 2011 YGS HAFTA İÇİ KURS TAKVİMİ REHBERLİK FELSEFE

2010 / 2011 YGS HAFTA İÇİ KURS TAKVİMİ REHBERLİK FELSEFE 200 / 20 TÜRKÇE MATEMATİK GEOMETRİ FİZİK KİMYA BİYOLOJİ TARİH COĞRAFYA FELSEFE REHBERLİK 45 65 45 45 45 45 35 45 20 6 EKİM 200 Cuma 2 Cumartesi 3 Pazar 4 Pazartesi.Hafta 5 Salı YGS 2 HAFTALIK DERS PROGRAMI

Detaylı

KİPAŞ GİRİŞ SINAVI (KGS)

KİPAŞ GİRİŞ SINAVI (KGS) 4. SINIF DEYİMLER VE ATASÖZLERİ, BASİT, TÜREMİŞ, BİRLEŞİK KELİMELER, KONU BAŞLIĞI BELİRLEME, ANA FİKİR (METİNDE ANA FİKİR), ŞİİRDE ANA DUYGU, KARŞILAŞTIRMA BELİRTEN İFADELER AÇI VE AÇI ÖLÇÜSÜ, ÜÇGEN, KARE,

Detaylı

2014 / 2015 LYS HAFTA SONU KURS TAKVİMİ (TM)

2014 / 2015 LYS HAFTA SONU KURS TAKVİMİ (TM) TÜRKÇE EDEBİYAT MATEMATİK 1 MATEMATİK 2 GEOMETRİ COĞRAFYA TARİH 540 68 55 75 100 90 92 45 FELSEFE 15 1 Cuma Ağustos 2014 2 Cumartesi 3 Pazar 4 Pazartesi SINAVLAR DERSLER DAĞILIMLARI 5 Salı 1. Hafta 2.

Detaylı

REFLECTIONS. 8.Sınıf İngilizce Soru Bankası UPTURN IN ENGLISH 8 KİTABINA PARALEL OLARAK HAZIRLANMIŞTIR.

REFLECTIONS. 8.Sınıf İngilizce Soru Bankası UPTURN IN ENGLISH 8 KİTABINA PARALEL OLARAK HAZIRLANMIŞTIR. UPTURN IN ENGLISH 8 KİTABINA PARALEL OLARAK HAZIRLANMIŞTIR. SARGIN YAYINCILIK REFLECTIONS Sevgili Öğrenciler, Reflections 8. Sınıf İngilizce Soru Bankası, M.E.B. Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı tarafından

Detaylı

TÜRKÇE KAZANIMLAR KONU KAZANIM KAZANIM NO. 1 Sözcükte Anlam Kelimeleri anlamları na uygun kullanır. T

TÜRKÇE KAZANIMLAR KONU KAZANIM KAZANIM NO. 1 Sözcükte Anlam Kelimeleri anlamları na uygun kullanır. T TÜRKÇE KONU KZNIM KZNIM NO 1 Sözcükte nlam Kelimeleri anlamları na uygun kullanır. T.8.2.5. 2 Cümlede nlam Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. T.8.3.21. 3 Cümlede nlam Okudukları ile ilgili çıkarımlarda

Detaylı

FEN BİLİMLERİ TESTİ. Bu testte, Fen Bilimleri alanına ait 20 soru bulunmaktadır. Bu testin çözümü için önerilen süre 40 dakikadır.

FEN BİLİMLERİ TESTİ. Bu testte, Fen Bilimleri alanına ait 20 soru bulunmaktadır. Bu testin çözümü için önerilen süre 40 dakikadır. EN BİLİMLERİ TESTİ Bu testte, en Bilimleri alanına ait soru bulunmaktadır. Bu testin çözümü için önerilen süre 40 dakikadır. 8. SINI 1. Bir NA modelinin tek zinciri şekilde verilmiştir. C G T C G A C G

Detaylı

TEOG1 DENEME SINAVI 2 ( DNA, Mitoz,Mayoz Kapsamlı)

TEOG1 DENEME SINAVI 2 ( DNA, Mitoz,Mayoz Kapsamlı) 1. TEOG1 DENEME SINAVI 2 ( DNA, Mitoz,Mayoz Kapsamlı) Yukarıdaki şekil için aşağıda yapılan yorumlardan hangisi yanlıştır? A) Hücre 2 kere mitoz bölünme geçirmiştir. B) Oluşan yavru hücreler ana hücrenin

Detaylı

ZONGULDAK UZUNMEHMET ANADOLU LİSESİ YÜKSEKÖĞRETİME GEÇİŞ SINAVI (YGS)

ZONGULDAK UZUNMEHMET ANADOLU LİSESİ YÜKSEKÖĞRETİME GEÇİŞ SINAVI (YGS) YÜKSEKÖĞRETİME GEÇİŞ SINAVI (YGS) 160 sorudan oluşan ve 160 dakika süren bir sınavdır. 40 ar soruluk 4 ayrı testten oluşur. Testlere göre soru dağılımları aşağıdaki gibidir. Türkçe Testi Sosyal Bilimler

Detaylı

8. SINIF MATEMATİK TESTİ A

8. SINIF MATEMATİK TESTİ A . Türkiye genelinde bir yılda 8, x0 5 adet çam ağacının kurtarılması hedeflenmektedir. 3. Şekildeki beş katlı düğün pastasında her kattaki pastanın yarıçap uzunluğu, bir üstündekinin yarıçap uzunluğunun

Detaylı

8. SINIF KAZANIM TESTLERİ 1.SAYI. Ar-Ge Birimi Çalışmasıdır ŞANLIURFA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ DİZGİ & TASARIM İBRAHİM CANBEK MEHMET BOZKURT

8. SINIF KAZANIM TESTLERİ 1.SAYI. Ar-Ge Birimi Çalışmasıdır ŞANLIURFA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ DİZGİ & TASARIM İBRAHİM CANBEK MEHMET BOZKURT 8. SINIF ŞANLIURFA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ KAZANIM TESTLERİ TÜRKÇE MATEMATİK T.C İNKİLAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK FEN VE TEKNOLOJİ DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ İNGİLİZCE Ar-Ge Birimi Çalışmasıdır 1.SAYI

Detaylı

MATEMATiK BÖLÜMÜ. 1) Aşağıda bir bardağın ölçüsü ve bu bardakların nasıl içice geçirildiği verilmiştir. A) 1 B) 3 C) 5 D) 6

MATEMATiK BÖLÜMÜ. 1) Aşağıda bir bardağın ölçüsü ve bu bardakların nasıl içice geçirildiği verilmiştir. A) 1 B) 3 C) 5 D) 6 MATEMATiK BÖLÜMÜ ) Aşağıda bir bardağın ölçüsü ve bu bardakların nasıl içice geçirildiği verilmiştir. cm 3) m ve n birer tam sayı, a 0 olmak üzere a m.a n =a m+n ve (a m ) n =a m.n dir. Aşağıdaki kalınlığı

Detaylı

6. SINIF TÜRKÇE PROGRAMI

6. SINIF TÜRKÇE PROGRAMI 1 Planlama Kelime ve Kelime Gruplarında Anlam 2 Cümlede Anlam 3 4 Metin Yorumu Yazım Kuralları ktalama İşaretleri 6 Kelime Yapısı 7 Sözcük Türleri ve Tamlama 6. SINIF TÜRKÇE PROGRAMI Anlatım Süresi (Ders

Detaylı

NİSAN -10 NİSAN 10 NİSAN -17 NİSAN 17 NİSAN-24 NİSAN 24 NİSAN -1MAYIS MATEMATİK: Sayılar (80 soru) BİYOLOJİ: biyoloji bilimi (konu çalış)

NİSAN -10 NİSAN 10 NİSAN -17 NİSAN 17 NİSAN-24 NİSAN 24 NİSAN -1MAYIS MATEMATİK: Sayılar (80 soru) BİYOLOJİ: biyoloji bilimi (konu çalış) ÖNEMLİ Plan MF_3 puan türü baz alınarak 11 lere yöneliktir.tm öğrencileri dağılımda Matematik ve Türkçe soru sayılarını arttırarak fen bilimleri yerine sosyale ağırlık vermelidirler. Yaz dönemi sosyal

Detaylı

8. SINIF EV ÇALIŞMALARI LİSTESİ / TÜRKÇE

8. SINIF EV ÇALIŞMALARI LİSTESİ / TÜRKÇE TÜRKÇE 01 Kelimelerde ve Kelime Gruplarında Anlam - I 02 Kelimelerde ve Kelime Gruplarında Anlam - II 03 Kelimelerde ve Kelime Gruplarında Anlam - III 04 Cümlenin Anlam Özellikleri - I 05 Cümlenin Anlam

Detaylı

8. SINIF MATEMATİK. Asal Çarpanlar Test sayısının kaç tane asal çarpanı vardır?

8. SINIF MATEMATİK. Asal Çarpanlar Test sayısının kaç tane asal çarpanı vardır? 8. SINIF MTEMTİ sal Çarpanlar Test. 84 sayısının kaç tane asal çarpanı vardır? ) 2 ) 3 ) 4 ) 5 5. İki basamaklı 9m sayısı asal sayıdır. una göre m yerine kaç farklı rakam yazılabilir? ) ) 2 ) 3 ) 4 2.

Detaylı

SİS 2 (04.12.2014) SINIF A DERS ÜNİTE KAZANIM

SİS 2 (04.12.2014) SINIF A DERS ÜNİTE KAZANIM 8. sınıf 1 1. tema 4 2. Okuduğu metni anlama ve çözümleme 19. Metinde yararlanılan düşünceyi geliştirme yollarının işlevlerini açıklar. 8. sınıf 2 1. tema 4 4. Söz varlığını zenginleştirme 1. Kelimeler

Detaylı

DNA ve Özellikleri. Şeker;

DNA ve Özellikleri. Şeker; DNA ve Özellikleri Hücrelerdeki hayatsal olayların yönetimini çekirdek sağlar. Çekirdek içinde, hücrenin beslenme, solunum, üreme gibi canlılık faaliyetlerin yönetilmesini sağlayan genetik madde bulunur.

Detaylı

İÇİNDEKİLER SÖZEL BÖLÜM... 1

İÇİNDEKİLER SÖZEL BÖLÜM... 1 İÇİNDEKİLER SÖZEL BÖLÜM... 1 TÜRKÇE Test 1 Sözcükte Anlam... 3 Test 2 Sözcükler Arası Anlam İlişkileri ve Mecaza Dayalı Söz Sanatları... 6 Test 3 Deyimler Atasözleri İkilemeler... 9 Test 4 Söz ve Sözcük

Detaylı

..? Kromozom sayısı nesiller boyu sabit kalmazdı. Tür İçinde Çeşitlilik olamayabilirdi. Farklı kromozom sayısına sahip canlılar ortaya çıkabilirdi.

..? Kromozom sayısı nesiller boyu sabit kalmazdı. Tür İçinde Çeşitlilik olamayabilirdi. Farklı kromozom sayısına sahip canlılar ortaya çıkabilirdi. 1- Bu testte 20 soru vardır. 2- Cevaplama süresi 40 dakikadır. Adı Soyadı :... Sınıfı :. 1 2..? romozom sayısı nesiller boyu sabit kalmazdı. Tür İçinde Çeşitlilik olamayabilirdi. Farklı kromozom sayısına

Detaylı

Murat Kaya / Rehber Öğretmen www.psikorehberim.com 1

Murat Kaya / Rehber Öğretmen www.psikorehberim.com 1 MATEMATİK Sayılar 9 6 7 6 9 8 9 7 8 6 8 9 6 4 5 Üslü-Köklü İfadeler 4 5 4 2 2 1 1 3 2 4 2 4 2 4 2 Oran ve Orantı 1-3 1 1 1 2-1 2 1 1-1 1 Çarpanlara Ayırma 3 3 2 3 1 3-3 1 1 4 4 4 4 1 Denklemler-Problem

Detaylı

T.C. 8. SINIF I. DÖNEM. ORTAK SINAVI 27 KASIM 2014 Saat: 09.00

T.C. 8. SINIF I. DÖNEM. ORTAK SINAVI 27 KASIM 2014 Saat: 09.00 T.C. 8. SIIF I. ÖEM ORTAK SIAVI KASIM 1 Saat: 9. FE VE TEKOLOJİ 1. Canlıların belirli çevre koşullarında yaşama ve üreme şansını artıran kalıtsal özellikleri sayesinde ortama uyum sağlamasına adaptasyon

Detaylı

2010 / 2011 YGS BAŞARI İZLEME SINAVI FORMATI

2010 / 2011 YGS BAŞARI İZLEME SINAVI FORMATI YGS BAŞARI İZLEME SINAVI FORMATI TÜRKÇE (BİS) (YGS) Soru dağılımı Türkçe 30 Türkçe 30 Tek kitapçık olarak hazırlanır. 30 Sorudan oluşur. Sınav uygulama süresi 30 dakikadır. Cevap anahtarı dershanelere

Detaylı

TAM SAYILARLA TOPLAMA İŞLEMİ

TAM SAYILARLA TOPLAMA İŞLEMİ . Sınıf Matematik AD SOYAD C E V A P L A R I M NUMARAM A B C D A B C D A B C D A B C D A B C D A B C D A B C D A B C D A B C D A B C D A B C D A B C D A B C D A B C D A B C D TAM SAYILARLA TOPLAMA İŞLEMİ.

Detaylı

6. SINIF II. DÖNEM BURSLULUK SINAVLARI / TÜRKÇE

6. SINIF II. DÖNEM BURSLULUK SINAVLARI / TÜRKÇE BURSLULUK SINAVLARI / TÜRKÇE Öğrenme Alanı 3. OKUMA 2. Okuduğu Metni Anlama ve Çözümleme 3. Okuduğu Metni Değerlendirme 4. Söz Varlığını Zenginleştirme 4. YAZMA 6. Yazım ve ktalama Kurallarını Uygulama

Detaylı

... 201.. - 201.. EĞİTİM ÖĞRETİM YILI / 1. DÖNEM, 7. SINIFLAR FEN ve TEKNOLOJİ DERSİ HAFTA SONU ÖDEVİ

... 201.. - 201.. EĞİTİM ÖĞRETİM YILI / 1. DÖNEM, 7. SINIFLAR FEN ve TEKNOLOJİ DERSİ HAFTA SONU ÖDEVİ ... 201.. - 201.. EĞİTİM ÖĞRETİM YILI / 1. DÖNEM, 7. SINIFLAR FEN ve TEKNOLOJİ DERSİ HAFTA SONU ÖDEVİ ÇALIŞMA SORULARI-14 /01/201.. Adı-Soyadı :... KONU: Genel Tekrar Sınıfı:. Numara: 1) Şekilde verilen

Detaylı

2011 YGS MATEMATİK Soruları

2011 YGS MATEMATİK Soruları 0 YGS MTEMTİK Soruları. + + ) 8 ) 0 ) 6 ) E). a = 6 b = ( a)b olduğuna göre, ifadesinin değeri kaçtır? ) ) 6 ) 9 ) 8 E). (.0 ) ) 0, ) 0, ) 0, ) E) 6. x = y = 8 z = 6 olduğuna göre, aşağıdaki sıralamalardan

Detaylı

7. 60 sayısı, ayrı ayrı kaç deste ve kaç düzine yapar? 9. Ahmet in babasının yaşı, 4 düzineye. Ahmet in babası aşağıdakilerden hangisidir?

7. 60 sayısı, ayrı ayrı kaç deste ve kaç düzine yapar? 9. Ahmet in babasının yaşı, 4 düzineye. Ahmet in babası aşağıdakilerden hangisidir? 2. SINIF TEST- Deste - Düzine. Aşağıdakilerden hangisi bir deste oluşturur? A) 4. B) Yukarıdaki kalemlerin sayısı kaçtır? A) İki düzine 2. B) İki deste Bir düzine Yukarıdaki elmaların sayısı, hangi seneçekte

Detaylı

2018-LGS-İnkılap Tarihi Deneme Sınavı 9

2018-LGS-İnkılap Tarihi Deneme Sınavı 9 2018-LGS-İnkılap Tarihi Deneme Sınavı 9 1. Mudanya Mütarekesi, Yunanlıların aslında Osmanlı Devleti nin paylaşımı projesinde bir alet olduğunu, arkalarındaki gücü İngiltere başta olmak üzere İtilâf devletlerinin

Detaylı

Özel AKEV İlköğretim Okulu Fen ve Matematik Olimpiyatı

Özel AKEV İlköğretim Okulu Fen ve Matematik Olimpiyatı Özel KEV İlköğretim Okulu Fen ve Matematik Olimpiyatı DİKKT! CEVP KĞIDININ TEST -- BÖLÜMÜNE MTEMTİK SORULRI İŞRETLENECEKTİR. ) 3 basamaklı 4 tane sayının aritmetik ortalaması 400 dür. Bu dört sayının birler

Detaylı

DNA. Benim adım DNA dır. Çift iplikten meydana gelirim. Eşlerim kendimi ama. Belirleyici bazım Timin DNA. İkili sarmal şekli

DNA. Benim adım DNA dır. Çift iplikten meydana gelirim. Eşlerim kendimi ama. Belirleyici bazım Timin DNA. İkili sarmal şekli DNA Benim adım DNA dır Çift iplikten meydana gelirim Eşlerim kendimi ama Belirleyici bazım Timin DNA İkili sarmal şekli Yapısında kalıtsal özellikleri Kopyalayarak çoğalır canlıların genetik özellikleri

Detaylı

YAZILIYA HAZIRLIK SINAVI TÜRKÇE 5. SINIF

YAZILIYA HAZIRLIK SINAVI TÜRKÇE 5. SINIF TÜRKÇE 5. SINIF 1 Metinde verilen ipuçlarından hareketle, karşılaştığı yeni kelimelerin anlamlarını tahmin eder. 2 Metnin giriş, gelişme ve sonuç bölümleri hakkında tahminlerde bulunur. 3 Okuduklarındaki

Detaylı

LGS de hangi dersler önemli?

LGS de hangi dersler önemli? LGS de hangi dersler önemli? TEOG yerine gelen LGS sınav sisteminde 60 olan soru sayısı 90 a çıkarıldı ve 135 dakika içerisinde cevaplanacak bu sorular için sadece 8. sınıf müfredatından soru sorulmasına

Detaylı

2. SINIF 2015/2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 1. KDS KONU BAŞLIKLARI

2. SINIF 2015/2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 1. KDS KONU BAŞLIKLARI DİKKAT..! 27.10.2015 TARİHİNE KADAR KONU BAŞLIKLARI İLE İLGİLİ GÖRÜŞLERİNİZİ TARAFIMIZA BİLDİRİNİZ. 2. SINIF 2015/2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 1. KDS KONU BAŞLIKLARI TÜRKÇE MATEMATİK HAYAT BİLGİSİ Paragrafta

Detaylı

T Y T MATEMATİK DENEMESİ ANTRENMAN SERİSİ

T Y T MATEMATİK DENEMESİ ANTRENMAN SERİSİ T Y T MATEMATİK DENEMESİ ANTRENMAN SERİSİ A N T R E N M A N S E R İ S İ 1 Bu denemeler öğretmen ve öğrencilerin ücretsiz indirerek kullanmaları için ANTRENMAN YAYINCILIK web sitesinde yayınlanmıştır. İçeriğinin

Detaylı

Olasılık Föyü KAZANIMLAR

Olasılık Föyü KAZANIMLAR Olasılık Föyü KAZANIMLAR Bir olaya ait olası durumları belirler. Daha fazla, eşit, daha az olasılıklı olayları ayırt eder, örnek verir. Eşit şansa sahip olan olaylarda her bir çıktının olasılık değerinin

Detaylı

KE DS 7. SINIF DENEME SINAVLARI SORU DA ILIMLARI

KE DS 7. SINIF DENEME SINAVLARI SORU DA ILIMLARI Ürün Detaylar 0-0 Ürün Detaylar 0-0 // 7. S n f Program - Türkçe // 0 0 0 0 0 TGS 0 TÜRKÇE 0 0 0 0 0 0 Kelimelerde ve Kelime Gruplarında Anlam Cümlenin Anlam Özellikleri Cümle Yorumu Metin Yorumu ve Görsel

Detaylı

8. SINIF TATİL PROGRAMI

8. SINIF TATİL PROGRAMI 23 Ocak 2017 - Pazartesi OKUMA KÜLTÜRÜ / Okuma Kitaplarım / Metnin Bağlamına Göre Kelimeler DOĞA VE EVREN / Sevgili Bahar Ağacı / Deyim OKUMA KÜLTÜRÜ / Kitap Hastanesi / Nokta 1. ÜNİTE / Çarpanlar ve Katlar

Detaylı

6. SINIF DENEME SINAVLARI DAĞILIMI / TÜRKÇE

6. SINIF DENEME SINAVLARI DAĞILIMI / TÜRKÇE TÜRKÇE Öğrenme Alanı Alt Öğrenme Alanı 2. Okuduğu Metni Anlama ve Çözümleme 3. OKUMA 3. Okuduğu Metni Değerlendirme 4. Söz Varlığını Zenginleştirme 4. YAZMA 6. Yazım ve ktalama Kurallarını Uygulama Kelime

Detaylı

ÖĞRENME ALANI : FİZİKSEL OLAYLAR ÜNİTE 2 : KUVVET VE HAREKET

ÖĞRENME ALANI : FİZİKSEL OLAYLAR ÜNİTE 2 : KUVVET VE HAREKET ÖĞRENME ALANI : FİZİKSEL OLAYLAR ÜNİTE 2 : KUVVET VE HAREKET A BASINÇ VE BASINÇ BİRİMLERİ (5 SAAT) Madde ve Özellikleri 2 Kütle 3 Eylemsizlik 4 Tanecikli Yapı 5 Hacim 6 Öz Kütle (Yoğunluk) 7 Ağırlık 8

Detaylı

BUCA ANADOLU LĠSESĠ REHBERLĠK SERVĠSĠ. YGS'DE ÇIKMIġ KONU DAĞILIMLARI VE SORU SAYILARI (Son BeĢ Yıl)

BUCA ANADOLU LĠSESĠ REHBERLĠK SERVĠSĠ. YGS'DE ÇIKMIġ KONU DAĞILIMLARI VE SORU SAYILARI (Son BeĢ Yıl) BUCA ANADOLU LĠSESĠ REHBERLĠK SERVĠSĠ YGS'DE ÇIKMIġ KONU DAĞILIMLARI VE SORU SAYILARI (Son BeĢ Yıl) MATEMATĠK KONULARI SORU SAYISI SORU SAYISI SORU SAYISI SORU SAYISI SORU SAYISI Rasyonel sayılar 4 1 1

Detaylı

EHO2-SS.16DES / EH01-SS.15DES

EHO2-SS.16DES / EH01-SS.15DES 41 Üniversite Hazırlık Programı - Türkçe TÜRKÇE 01 Sözcükte ve Söz Öbeklerinde Anlam 5 5 4 4 3 4 02 Cümlede Anlam (Kavramlar) 4 4 4 4 4 4 03 Cümle Yorumu 6 6 4 4 4 4 04 Anlatım Türleri 2 2 2 2 2 2 05 Paragrafta

Detaylı

2. SINIF 2015/2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 2. KDS KONU BAŞLIKLARI

2. SINIF 2015/2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 2. KDS KONU BAŞLIKLARI 2. SINIF 2015/2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 2. KDS KONU BAŞLIKLARI TÜRKÇE MATEMATİK HAYAT BİLGİSİ Eş Sesli Sözcükler Şiir Yorumlama Yazım Kuralları Noktalama İşaretleri Zıt Anlamlı Sözcükler 5N 1K Hikâyenin

Detaylı

«Merhaba demek ve selamlaşmak»

«Merhaba demek ve selamlaşmak» Hello Hi Hey Nasıl gidiyor? demek How s it going? ( How s it goin? ) How are you doing? ( How ya doin? ) How are you? ( Howar ya? ) Fine, thanks. And you? ( Bunu kullanmamaya çalış ) Good. How about you?

Detaylı

DNA VE GENETİK KOD KAZANIM KONTROL SINAVI

DNA VE GENETİK KOD KAZANIM KONTROL SINAVI NA VE GENETİK KO KAZANIM 4. 1. 1. GEN 3.KROMOZOM 6 2. NA 4.NÜKLEOTİ 5 1 2 ukarıdaki kutucuklarda verilen kavramları basitten karmaşığa doğru sıralayınız? A) 4-3-1-2 B) 2-1-3-4 C) 4-1-2-3 ) 2-1-4-3 3 4

Detaylı

YÖNLENDİRME SINAVI 7 OCAK 2017 Saat:10.00 (Sınav Süresi: 90 dk)

YÖNLENDİRME SINAVI 7 OCAK 2017 Saat:10.00 (Sınav Süresi: 90 dk) 7 OCAK 2017 Saat:10.00 (Sınav Süresi: 90 dk) 3. SINIF (17 SORU) Anlamlı ve Kurallı Cümle Farklı Düşünmeye Yönlendiren İfadeler Destekleyici ve Açıklayıcı İfadeler Okuduğunu Anlama Sözlük Çalışması 5N1K

Detaylı

Zaman ve kip çekimlerindeki bileşik yapıların işlevlerini ve kullanım özelliklerini kavrar.

Zaman ve kip çekimlerindeki bileşik yapıların işlevlerini ve kullanım özelliklerini kavrar. 7. SINIF PERFORMANS DEĞERLENDİRME KİTAPÇIĞI (P-3) / 2017-2018 Ders Kazanım A B Türkçe Zarfları işlevlerine uygun kullanır. 1 11 Türkçe Metnin başlığını belirler. 2 12 Türkçe Metnin konusunu belirler. 3

Detaylı

ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ AY EKİM KASIM HAFTA DERS SAATİ 06-07 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI 8. SINIF T.C. İNKILAP TARİHİ KONU ADI KAZANIMLAR TEST NO TEST ADI Milli Uyanış İşgaline Milli Uyanış İşgaline Milli Uyanış İşgaline Milli Uyanış

Detaylı

TEOG -1 FEN ve TEKNOLOJİ DERSİ DENEME SINAVI 1-) Aşağıdakilerden hangisi mitoz bölünmenin özelliklerinden biri değildir?

TEOG -1 FEN ve TEKNOLOJİ DERSİ DENEME SINAVI 1-) Aşağıdakilerden hangisi mitoz bölünmenin özelliklerinden biri değildir? TEOG -1 FEN ve TEKNOLOJİ DERSİ DENEME SINAVI 1-) Aşağıdakilerden hangisi mitoz bölünmenin özelliklerinden biri değildir? A) Büyüme, gelişme için gereklidir. B) Kromozom sayısı yarıya iner C) Vücut hücrelerinde

Detaylı

7. SINIF DENEME SINAVLARI DAĞILIMI / TÜRKÇE

7. SINIF DENEME SINAVLARI DAĞILIMI / TÜRKÇE TÜRKÇE Öğrenme Alanı 3. OKUMA Alt Öğrenme Alanı 2. Okuduğu Metni Anlama ve Çözümleme 3. Okuduğu Metni Değerlendirme 4. Söz Varlığını Zenginleştirme 4. YAZMA 6. Yazım ve ktalama Kurallarını Uygulama 5.

Detaylı

Diğer sayfaya geçiniz. 2013 - YGS / MAT TEMEL MATEMATİK TESTİ. olduğuna göre, a kaçtır? olduğuna göre, m kaçtır?

Diğer sayfaya geçiniz. 2013 - YGS / MAT TEMEL MATEMATİK TESTİ. olduğuna göre, a kaçtır? olduğuna göre, m kaçtır? TEMEL MATEMATİK TESTİ 1. Bu testte 40 soru vardır. 2. Cevaplarınızı, cevap kâğıdının Temel Matematik Testi için ayrılan kısmına işaretleyiniz. 1. 3. olduğuna göre, a kaçtır? olduğuna göre, m kaçtır? A)

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SINIF DEĞERLENDİRME SINAVI - 4

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SINIF DEĞERLENDİRME SINAVI - 4 T.. MİLLÎ EĞİTİM AKANLIĞI 015-016 8.SINIF DEĞERLENDİRME SINAVI - 4 015-016 8.SINIF DEĞERLENDİRME SINAVI - 4 MATEMATİK Adı ve Soyadı :... Sınıfı :... Öğrenci Numarası :... SORU SAYISI : 0 SINAV SÜRESİ :

Detaylı

Temel Matematik Testi - 4

Temel Matematik Testi - 4 Test kodunu sitemizde kullanarak sonucunuzu öğrenebilir, soruların video çözümlerini izleyebilirsiniz. Test Kodu: D00. Bu testte 0 soru vardır.. Tavsiye edilen süre 0 dakikadır. Temel Matematik Testi -.

Detaylı

ŞEFKAT KOLEJİ İMFO SINIF FEN SORULARI

ŞEFKAT KOLEJİ İMFO SINIF FEN SORULARI ŞEFKAT KOLEJİ İMFO-20 8.SINIF FEN SORULARI.. Aşağıdaki şema bazı canlılarda gözlenen döl almasını göstermektedir. Sporofit (2n) M P A T G 2 G S Replikasyon Sitokinez 6 0 0 0 0 spor (n) İnterfaz Yukarıdaki

Detaylı

3. ÜNİTE BASINÇ ÇIKMIŞ SORULAR

3. ÜNİTE BASINÇ ÇIKMIŞ SORULAR 3. ÜNİTE BASINÇ ÇIKMIŞ SORULAR 1-) 2002 OKS 3-) 4-) 2004 OKS 2-) 2003 OKS 5-) 2005 OKS 6-) 2006 OKS 10-) 2010 SBS 7-) 2008 OKS 11-) 2011 SBS 8-) 2009 SBS 2012 SBS 14-) 12-) 15-) 2015 TEOG 2014 TEOG 13-)

Detaylı

Yiğit basit makineleri kullarak P yükünü yukarı doğru kaldırmak istiyor. Bu sistemde hangi basit makineyi kullanmamıştır?

Yiğit basit makineleri kullarak P yükünü yukarı doğru kaldırmak istiyor. Bu sistemde hangi basit makineyi kullanmamıştır? 1) 2) Yiğit basit makineleri kullarak P yükünü yukarı doğru kaldırmak istiyor. Bu sistemde hangi basit makineyi kullanmamıştır? A) Hareketli Makara B) Dişli C) Kaldıraç D) Sabit Makara 3) Yukarıda verilen

Detaylı

4. a = 3 ve b = 12 olmak üzere aşağıdakilerden hangisi bir irrasyonel sayıdır?

4. a = 3 ve b = 12 olmak üzere aşağıdakilerden hangisi bir irrasyonel sayıdır? . SINIF 1. lanı 39 m olan kare şeklindeki bir bah- 3. çenin bir kenar uzunluğu, hangi metreler arasındadır? ) 4 - B) - 6 MTEMTİK C) 6-7 D) 7 - B C Yukarıdaki geometri tahtasında, bir lastik, B ve C noktalarındaki

Detaylı

3. Şekilde DNA, Kromozom, Gen ve Nükleotidi temsil eden vagonlar verilmiştir. basit yapılı vagondan en karmaşık yapılı vagona doğru takmak istiyor.

3. Şekilde DNA, Kromozom, Gen ve Nükleotidi temsil eden vagonlar verilmiştir. basit yapılı vagondan en karmaşık yapılı vagona doğru takmak istiyor. 1. 3. Şekilde DNA, Kromozom, Gen ve Nükleotidi temsil eden vagonlar verilmiştir. Yusuf bu vagonları lokomotife, en basit yapılı vagondan en karmaşık yapılı vagona doğru takmak istiyor. Yusuf un yapması

Detaylı

PROBLEMLER DEĞERLENDİRME 1 (SAYI - KESİR) 4) Bir kişi borcunun önce 2 7 sini sonra 3

PROBLEMLER DEĞERLENDİRME 1 (SAYI - KESİR) 4) Bir kişi borcunun önce 2 7 sini sonra 3 DEĞERLENDİRME 1 (SAYI - KESİR) 1) Toplamları 55 olan iki sayıdan, kuçüğünün üç katı ile büyüğünün iki katı eşittir. Bu iki sayının toplamı kaçtır? ) Bir kişi borcunun önce 2 7 sini sonra 3 ini ödüyor.

Detaylı

Lesson 33: Interrogative forms of be going to, be + verb~ing for expressing near future

Lesson 33: Interrogative forms of be going to, be + verb~ing for expressing near future Lesson 33: Interrogative forms of be going to, be + verb~ing for expressing near future Ders 33: Yakın gelecekten bahsederken be going to, be + verb~ing kalıplarının soru zamiri formları Reading (Okuma)

Detaylı

TEOG 2. MERKEZİ ORTAK SINAVLAR DİN KÜLTÜRÜ ve AHLAK BİLGİSİ DERSİ BENZER SORULARI

TEOG 2. MERKEZİ ORTAK SINAVLAR DİN KÜLTÜRÜ ve AHLAK BİLGİSİ DERSİ BENZER SORULARI TEOG SINAV SORUSU-1 1. Bir genç, ihtiyar bir kimseye yaşı sebebiyle ikramda bulunursa Allah yaşlılığında ona ikram edecek kimseleri mutlaka takdir eder. Bu hadiste verilen mesaj aşağıdaki ayetlerin hangisinde

Detaylı

YGSH. Bireysel Gelişim Sistemi. Yayın Planı

YGSH. Bireysel Gelişim Sistemi. Yayın Planı 2014-2015 YGSH Bireysel Gelişim Sistemi Yayın Planı 2014-2015 İÇİNDEKİLER YGSH 1- Bireysel Gelişim Sistemi Çalışma Föyleri 2- Gelişim Serisi Soru Bankaları 3- Sınavlar Düzey Belirleme Sınavları (DBS) Düzey

Detaylı

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı. ALES / Sonbahar / Sayısal I / 16 Kasım Matematik Soruları ve Çözümleri 24 E) <

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı. ALES / Sonbahar / Sayısal I / 16 Kasım Matematik Soruları ve Çözümleri 24 E) < Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı ALES / Sonbahar / Sayısal I / 6 Kasım 008 Matematik Soruları ve Çözümleri. Aşağıdaki kesirlerin en büyüğü hangisidir? 0 A) B) C) 3 D) 4 E) 5 Çözüm 0

Detaylı

BATI CEPHESİ'NDE SAVAŞ

BATI CEPHESİ'NDE SAVAŞ T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK TEOG ÇIKMIŞ SORULAR - 3. ÜNİTE Batı cephesinde Kuvâ-yı Millîye birliklerinin faaliyetlerini ve düzenli ordunun kurulmasını değerlendirir.türk milletinin Kurtuluş Savaşı

Detaylı

5. SINIF DENEME SINAVLARI DAĞILIMI / TÜRKÇE

5. SINIF DENEME SINAVLARI DAĞILIMI / TÜRKÇE TÜRKÇE Öğrenme Alanı Alt Öğrenme Alanı OKUMA YAZMA DİL BİLGİSİ Söz Varlığını Zenginleştirme Okuduğu Metni Değerlendirme Görsel Okuma Metnin Türleri Cümlede Anlam Özellikleri Yazma ve ktalama Kurallarını

Detaylı

4. SINIFLAR BÜLTEN 4

4. SINIFLAR BÜLTEN 4 4. SINIFLAR BÜLTEN 4 4.SINIF BÜLTENİ eylül-ekim-kasım DOĞAL SAYILAR 4, 5 ve 6 basamaklı doğal sayılar okundu ve yazıldı. 4, 5 ve 6 basamaklı doğal sayıların bölükleri ve basamakları, basamaklardaki rakamlarının

Detaylı

Lozan Barış Antlaşması

Lozan Barış Antlaşması Lozan Barış Antlaşması Anlaşmanın Nedenleri Anlaşmanın Nedenleri Görüşme için İzmir de yapılmak istenmiş fakat uluslararası antlaşmalar gereğince tarafsız bir ülkede yapılma kararı alınmıştır. Lozan görüşme

Detaylı