RÜZGAR ENERJİSİ GÖZLEM İSTASYONU KURMAK İÇİN GEREKLİ MALZEMELER

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "RÜZGAR ENERJİSİ GÖZLEM İSTASYONU KURMAK İÇİN GEREKLİ MALZEMELER"

Transkript

1 RÜZGAR ENERJİSİ GÖZLEM İSTASYONU KURMAK İÇİN GEREKLİ MALZEMELER Parçalı galvanizli modüler boru tip direkler Parçalı modüler kaldırma borusu (Ginpole) Hız sensörü taşıma kolları Yön sensörü taşıma kolları Direk taşıma tablası Data logger Data logger kutusu ve bağlantı elemanları Siyah bootlu hız sensörü Siyah bootlu yön sensörü Sıcaklık sensörü Hız sensörü kabloları Yön sensörü kabloları Enerji kaynağı (duracell pil, PV sistemi) Hafıza kartı GSM kiti L100 x 8 demir köşebent kazık (halat bağlantıları için) DIN 1028 Balyoz Direk ile taşıma tablası bağlantısı için somunlu saplama

2 Direk taşıma tablasını yere sabitlemek için çakma demiri (tablayı yere çakmak için) Paratoner ucu ve somunu Bakır topraklama kazığı ve tavlı som çıplak bakır kablo Loggerı topraklamak için NYA kablo (sarı-yeşil) Çimento ve çakıl-kum-su Vinç-trifor ve kancalı çeki halatı Kendir özlü galvanizli çelik halat İpek halat Karabina, aybolt, galvanizli klemens ve mapa kilit Şerit metre Silikon ve silikon tabancası Halat kesme makası Gress yağı Asma kilit Lokma uçlu tornavida takımı Plastik kablo bağları Çelik ayarlı kelepçe Siyah elektrikçi bandı Pusula, Su terazisi GPS Boru anahtarı El anomometresi Ölüm tehlike levhası

3 Taşınan her türlü malzeme düzgün bir şekilde sıralanmalıdır. İstenilen malzeme kolayca bulunabilmelidir.

4 Çalışma alanının hazırlanması Direk Yüksekliği A B C D E 40 m 45,72 25,91 16,76 51,81 9,14 50 m 54,86 32,00 16,76 64,00 9,14 60 m 65,53 36,57 36,57 73,15 9,14 80 m 85,34 41,14 25,91 82,30 9,14

5 Direk merkezindeki taşıyıcı tablanın (taban plakası) montajı ve taban plakasının demir kazıklar ile yere tespiti. Taşıyıcı tablanın klavuz yan levhaları hakim rüzgar yönü doğrultusuna yönlendirilmelidir. Montaj bittikten sonra bu noktanın koordinatı ve rakımı GPS cihazı ile mutlaka ölçülmelidir.

6 Taşıyıcı tabla merkezi referans nokta olacak şekilde gergi halatlarının bağlanacağı lente kazıklarının yerleri ve tabla merkezine olan mesafesinin belirlenmesi. Taşıyıcı tabla merkezi ile lente kazıkları aynı eksende olmalıdır.

7 Gergi halatlarının bağlanacağı ve vinç/triforun sabitleneceği yerlerinin hazırlanması

8 Parçalı direklerin montajı Sağlam, hafif, kolay taşınabilir, çevre koşullarına dayanıklı modüler direklerin birincisi taşıyıcı tablaya saplama ile sabitlenmeli ve diğer parçalı direkler üretici firma tarafından verilen yönerge doğrultusunda sırasıyla birleştirilmelidir.

9 Parçalı direklerin taşıyıcı tablaya montajından sonra kaldırma direği bu taşıyıcı tablaya (temel tablası) bağlanmalıdır.

10 Gergi halatlarının montajı Gergi halatları kendir özlü çelik halatlardır. Bu halatlar parçalı direkler birleştirildikten sonra ilgili kazıklara sabitlenir.

11 Sensör taşıma kollarının montajı Ölçüm sensörleri, boru veya kafes direğe sıkı bir şekilde sabitlenmiş ve sallanmaması gereken taşıma kollarına monte edilmektedir. Taşıma kolları direk eksenine dik olacak şekilde monte edilmelidir. Taşıma kollarının hatalı montajı sürekli türbülans ve gölgeleme meydana getirirler. Bu durum rüzgar ölçümleri üzerinde olumsuz etki yaratır. Ölçüm direğinin boru çapına bağlı olarak taşıma kolları minimum durmaları gereken uzunlukta olmalıdır. Özellikle anemometreler, bütün yönlerdeki engellerden arınmış bir şekilde monte edilmelidir.

12 Anemometre ekseni ile ölçüm direğinin ekseni arasındaki mesafe direk yarıçapının en az 17 katı kadar olmalıdır. Anemometrenin kepçeleri ile taşıma kolu arasındaki mesafe en az taşıma kolu çapının 7 katı kadar olmalıdır. 7 x D kol 17 x R direk Anemometreler ve yön sensörlerinin monte edileceği taşıma kollarının yönlendirilmesi hakim rüzgar yönü dikkate alınarak yapılmalıdır.

13 Sensör kablo paratoner tesis edilmesi Ölçüm direği kaldırma direği yardımı ile derece kaldırılarak taşıma kolları, tüm sensörler ve aparatlar monte edilmelidir.

14 Hafif tip paratoner tesisatının montajı Tüm sensörler mutlaka topraklanmalıdır. Bu amaçla bir paratoner tesisatı tesis edilmelidir. Paratoner tesisatında kullanılan topraklama ve yakalama çubukları ve topraklama kablosu ile aşırı voltaj koruma devresi som bakır malzemeden olmalıdır.yakalama çubuğu tüm sensörlerin üzerinde olmalıdır.

15 Sensör kablolarının montajı Tüm sensör kabloları ile topraklama teli ölçüm direği ve sensör kolları üzerine sarılmalı ve kablo bağı ile sabitlenmelidir.

16

17

18 Tüm sensörler ve topraklama kabloları data loggerın ilgili kanallarına bağlanmalıdır. Hangi sensörün hangi kanala bağlandığı not alınmalıdır. Kablo bağlantıları yapıldıktan sonra ölçüm direği kaldırılmadan önce tüm sensörlerin çalıştığı test edilmelidir.

19

20

21 Ölçüm direği, kaldırma direği yardımı ile derece kaldırıldıktan sonra ilgili gergi halatlarının gerginlikleri ayarlanarak direğin doğrusal olması sağlanmalıdır. Bu doğrusallık direk yer düzlemine dik olana kadar sürekli olarak kontrol edilmelidir.

22 Ölçüm direği vinç/trifor ve kaldırma direği yardımı ile yavaş yavaş kaldırılmalıdır. Vinç/triforun oldukça yavaş/darbesiz çalıştırılmasına özen gösterilmelidir. Direk kaldırılırken salınımdan kaçınılmalıdır.

23

24 7. Data transferi 1. Ölçülen tüm bilgiler 10 dakikalık periyotlarda kayıt edilmesi önerilmektedir. Her bir kayıt aralığı için; ortalama, standart sapma, minimum, maksimum değerler ölçülmelidir. 2. Ölçüm bilgileri data loggerdaki data-chip veya hafıza kartına depolanmaktadır. 3. Data chip veya hafıza kartının depolama kapasitesi dikkate alınarak bu depolama üniteleri dolmadan data transferi yapılmalıdır. Depolama kapasitesi; kullanılan sensör sayısı ile veri kayıt aralığına göre değişmekte ve üretici firma tarafından belirtilmektedir.

25 Data transferi; 1. Data logerdaki data-chip veya hafıza kartının istasyona gidilerek yenisiyle değiştirilmesi, 2. Data loggerdaki GSM kitine konulacak data hattı açık bir GSM kartı üzerinden yapılabilir. - Belirli periyotlarda (aylık) istasyona gidilerek data transferi yapılması tavsiye edilir. - Data-chip veya hafıza kartındaki bilgiler ham bilgiler olup data loger için hazırlanmış bir yazılım ile işlenmeli ve ileriki analizler için kullanılabilir hale getirilmelidir.

26 İşlenmiş data kayıt örneği; Date & Time Stamp V30- m/sn S D Ma x Min V10- m/s S D Ma x 30/3/ : /3/ : /3/ : /3/ : /3/ : /3/ : /3/ : /3/ : /3/ : /3/ : /3/ : /3/ : /3/ : /3/ : /3/ : Mi n YÖ N CH7 SD CH7M ax CH7Mi n T-F CH12 SD CH12M ax CH12 Min Ölçümlerde süreklilik esastır. Veri kaybı, analizlerin sağlıksız yapılmasına yol açar. Ardışık data transferinde verilerin kayıt tarih ve saatleri birbirleriyle uyumlu olmalıdır.

27 8. İstasyonun işletilmesi, bakım ve onarımlar Ölçüm istasyonundan periyodik olarak verilerin toplanması ve ölçüm cihazlarının sağlıklı ölçüm yapması sağlanmalıdır. Teknik eleman ve gerekli donanım hazır bulundurulmalıdır. Ölçüm direği kurulduktan 1 hafta sonra, her mevsim geçişinde ve aylık veri alımında sistem gözden geçirilmeli gergi halatlarının ayarları yapılmalıdır. İstasyonda yapılan her türlü işlem (data transferi, pil-sensör değişimi, halatların durumu, yapılan her türlü bakım-onarım vb.) raporlanmalıdır. GSM üzerinden ölçümlerin gözlenmesi arızalara müdahaleyi kolaylaştırır.

28 9. Ölçüm süresinin tespit edilmesi Meteorolojik olayların yıldan yıla çok değişebildiği ve çoğunlukla uzun süreli periyotlara tabi olduğu genel olarak bilinen bir gerçektir. Rüzgar da bu niteliktedir. Herhangi bir zaman dilimi (örneğin bir yıl) boyunca yapılan ölçümde elde edilen rüzgar verilerinin, bu periyodik hareketin neresine denk geldiği önemli bir sorundur. Elde edilmiş olan veriler, rüzgarlı bir yılına mı, yoksa rüzgarsız bir yılına mı ait olduğu önemli bir sorudur. RES alanda uzun yıllar ortalamasının çok üzerinde rüzgar koşullarının yaşandığı bir yılda yapılmış olan ölçüm verileri, bölgenin gerçekte olduğundan daha zengin rüzgar kaynağına sahip olduğu yanılsamasına yol açacaktır. Bunun tam tersi durumda ise aslında yüksek olan potansiyeli göz ardı edilmiş olacaktır. Ölçüm süresi, bir yıldan az olmamak kaydıyla ölçüm yapılan saha etrafındaki en yakın baz meteoroloji istasyonlarının uzun dönemli verileriyle anlamlı bir ilişki (korelasyon) tespit edilinceye kadar sürmelidir.

29 10. Ölçüm kayıtlarının (data) analizleri Ölçümlerin, referans alınabilecek uzun dönemli ölçüm verisi ile ilişkisinin kurulması ve bu verilerinin güvenirlilik analizlerinin yapılması sonrasında yeterli süredeki ölçüm verileri kullanılarak aşağıdaki istatistiksel işlemler yapılmalıdır; Sektörel rüzgar gülü Rüzgar hızlarının analizleri (zaman serileri, min-maks, STD) Rüzgar hızlarının sektörel frakans dağılımı (Weibull parametreleri) Rüzgar rejimine uygun türbin tipinin belirlenmesi Rüzgar hızı frekans dağılımının diyagramı Rüzgar hızlarının güç yoğunluğu Rüzgar hızlarının yükseklikle değişim profili Ölçüm alanının türbülans yoğunluğunun hesaplanması Sektörel enerji üretimi hesaplanması Öngörülen RES enerji üretim değerinin hesaplanması

30

31

32 GÜNEŞ ENERJİSİ

33

34

35 Different PV materials have different energy band gaps. Photons with energy equal to the band gap energy are absorbed to create free electrons. Photons with less energy than the band gap energy pass through the material.

36 PV in Simple, "Stand-Alone" Systems PV Systems with Battery Storage PV Systems with Backup Generator Power PV and Hybrid Power Systems PV Connected to the Utility Grid PV Systems and Net Metering PV for Utility Power Production

37 Kapazitätsfaktor 45.00% 40.00% 35.00% Photovoltaik Wind 30.00% 25.00% 20.00% 15.00% 10.00% 5.00% 0.00% Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Wind and PV capacity factor

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51 1 mil kare = 2, km kare

52

53

54 The two leading candidates were the so-called solar salt (a binary salt consisting of 60% NaNO3 and 40% KNO3) and a salt sold commercially as HitecXL (a ternary salt consisting of 48% Ca(NO3)2, 7% NaNO3, and 45% KNO3). Assuming a two-tank storage system and a maximum operation temperature of 450 C, the evaluation showed that the levelized electricity cost can be reduced by 14.2% compared to a state-of-the-art parabolic trough plant such as the SEGS plants. If higher temperatures are possible, the improvement may be as high as 17.6%. Thermocline salt storage systems offer even greater benefits.

55

56

57

58

59 100 MW Basic Trough Trough w/storage 7 hs Land requirements 475 acre (1,92 km2) x=4000 ft (372 m2) y=5167 ft (480 m2) 940 acres (3,8 km2) x=5150 ft (478 m2) y=8050 ft (748 m2)

60 Land Requirement for 1 MW Plants The following table shows the total area needed to construct high concentration PV installations of 1 MW capacity. Accompanying the area (in acres) are the length and width (in meters). 1 MW-PV Low concentration High concentration Tracker 1 axe 14 acres x=240 m - y=240 m Tracker 2 axes 16 x=250 m y=250 m 10 acres x=200 m y=200 m

61

62

63

64 Solar Spain: Solar electricity generation in Spain, Solar Share = 100%, Direct Normal Irradiation DNI = kwh/m²y, Capacity Factor CF = 20 % - 50 %, Hybrid Morocco: Hybrid electricity generation in Morocco (solar share = 25 % - 75 %, DNI = kwh/m²y, CF = 40 % - 75%), Power & Water Egypt: Hybrid co-generation of power and desalinated water in Egypt (solar share = 25 % - 75 %, DNI = kwh/m²y, CF = 85 %,

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86 JEOTERMAL ENERJİ

87

88

89 DALGA ENERJİSİ

90

91

92

93

94

95

96

97 HİDROLİK ENERJİ

98

99

TEBLİĞ RÜZGAR VE GÜNEŞ ENERJİSİNE DAYALI LİSANS BAŞVURULARI İÇİN YAPILACAK RÜZGAR VE GÜNEŞ ÖLÇÜMLERİ UYGULAMALARINA DAİR TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2012/01)

TEBLİĞ RÜZGAR VE GÜNEŞ ENERJİSİNE DAYALI LİSANS BAŞVURULARI İÇİN YAPILACAK RÜZGAR VE GÜNEŞ ÖLÇÜMLERİ UYGULAMALARINA DAİR TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2012/01) TEBLİĞ Orman ve Su İşleri Bakanlığı (Meteoroloji Genel Müdürlüğü) ndan: RÜZGAR VE GÜNEŞ ENERJİSİNE DAYALI LİSANS BAŞVURULARI İÇİN YAPILACAK RÜZGAR VE GÜNEŞ ÖLÇÜMLERİ UYGULAMALARINA DAİR TEBLİĞ (TEBLİĞ

Detaylı

RÜZGÂR ENERJİSİ POTANSİYELİ ÖLÇÜMÜ VE RÜZGÂR TÜRBİNİ SEÇİMİ

RÜZGÂR ENERJİSİ POTANSİYELİ ÖLÇÜMÜ VE RÜZGÂR TÜRBİNİ SEÇİMİ RÜZGÂR ENERJİSİ POTANSİYELİ ÖLÇÜMÜ VE RÜZGÂR TÜRBİNİ SEÇİMİ Faruk KÖSE, Muammer ÖZGÖREN * GİRİŞ Bu çalışmada, Selçuk Üniversitesi Alaaddin Keykubat Kampüsü bölgesinde kurulan ölçüm istasyonunda yapılan

Detaylı

ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ

ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ BAZ İSTASYONU MONTAJI 522EE0264 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer

Detaylı

KULLANMA, MONTAJ, BAKIM VE ONARIM TÜRKÇE TANITMA KILAVUZU

KULLANMA, MONTAJ, BAKIM VE ONARIM TÜRKÇE TANITMA KILAVUZU KULLANMA, MONTAJ, BAKIM VE ONARIM TÜRKÇE TANITMA KILAVUZU MARKA : TÜRBOSAN CİNSİ : SU POMPASI MODEL : DAS SERİSİ DIŞTAN SU SOĞUTMALI (YAŞ MONTAJ) (1,5 kw 11 kw) TS EN ISO 9001:2008 TS 12599 2010/01 1 İÇİNDEKİLER

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Sunuş 4. Bölüm 1 5 Gemi Üretim Prosesleri Esnasında Ortaya Çıkan Tehlikeler ve Alınması Gereken Tedbirler

İÇİNDEKİLER. Sunuş 4. Bölüm 1 5 Gemi Üretim Prosesleri Esnasında Ortaya Çıkan Tehlikeler ve Alınması Gereken Tedbirler İÇİNDEKİLER Sunuş 4 Bölüm 1 5 Gemi Üretim Prosesleri Esnasında Ortaya Çıkan Tehlikeler ve Alınması Gereken Tedbirler 1. Taşıma, Stoklama ve Kaldırma 5 2. Taşlama, Raspalama ve Boyama 9 3. Kesme ve Eğme

Detaylı

PALEN A.Ş İÇ TESİSAT TEKNİK ŞARTNAMESİ

PALEN A.Ş İÇ TESİSAT TEKNİK ŞARTNAMESİ PALEN A.Ş İÇ TESİSAT TEKNİK ŞARTNAMESİ 1 2 3 BİNALAR İÇİN DOĞALGAZ TEKNİK ESASLARI AMAÇ Bu teknik şartnamenin amacı, doğalgazın tüketimine yönelik olarak kullanılacak her türlü cihaz, ekipman ve tesislerin

Detaylı

RAUGEO SİSTEM TEKNİĞİ YER ISISI İLE YENİLİKÇİ ISITMA, SOĞUTMA VE TASARRUF TEKNİK KATALOG 827600/1

RAUGEO SİSTEM TEKNİĞİ YER ISISI İLE YENİLİKÇİ ISITMA, SOĞUTMA VE TASARRUF TEKNİK KATALOG 827600/1 RAUGEO SİSTEM TEKNİĞİ YER ISISI İLE YENİLİKÇİ ISITMA, SOĞUTMA VE TASARRUF TEKNİK KATALOG 827600/1 Mayıs 2011 itibariyle geçerlidir. 827600/1 - Teknik değişiklik yapma hakkı saklıdır. www.rehau.com.tr Yapı

Detaylı

Duvar Tipi Split Klimanın Montajında Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

Duvar Tipi Split Klimanın Montajında Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar erdogan simsek:sablon 10.07.2009 15:28 Page 25 Duvar Tipi Split Klimanın Montajında Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar Öğr. Gör. Erdoğan ŞİMŞEK Öğr. Gör. Dr. Mehmet BİLGİLİ Prof. Dr. Beşir ŞAHİN ÖZET Duvar

Detaylı

Standart su pompası. Etaseco/Etaseco I. Ayrılabilir boruya sahip Mil contası yok. İşletim ve montaj talimatı. İş numarası:

Standart su pompası. Etaseco/Etaseco I. Ayrılabilir boruya sahip Mil contası yok. İşletim ve montaj talimatı. İş numarası: Standart su pompası Etaseco/Etaseco I Ayrılabilir boruya sahip Mil contası yok İşletim ve montaj talimatı İş numarası: Baskı İşletim ve montaj talimatı Etaseco/Etaseco I Orijinal işletim talimatı KSB Aktiengesellschaft

Detaylı

İÇİNDEKİLER TEKNİK ŞARTNAME AMAÇ KAPSAM 1. TANIMLAR 2. Gaz Teslim Noktası 3. Malzeme Seçimi 4. Borulama ve yerleştirme kuralları

İÇİNDEKİLER TEKNİK ŞARTNAME AMAÇ KAPSAM 1. TANIMLAR 2. Gaz Teslim Noktası 3. Malzeme Seçimi 4. Borulama ve yerleştirme kuralları İÇİNDEKİLER TEKNİK ŞARTNAME AMAÇ... 4 KAPSAM... 4 1. TANIMLAR... 4 2. Gaz Teslim Noktası... 8 2.1. Servis kutusu ve regülatör tipleri... 9 3. Malzeme Seçimi... 9 4. Borulama ve yerleştirme kuralları...

Detaylı

KULLANMA, MONTAJ, BAKIM VE ONARIM TÜRKÇE TANITMA KILAVUZU

KULLANMA, MONTAJ, BAKIM VE ONARIM TÜRKÇE TANITMA KILAVUZU KULLANMA, MONTAJ, BAKIM VE ONARIM TÜRKÇE TANITMA KILAVUZU MARKA : TÜRBOSAN CİNSİ : SU POMPASI MODEL : KOT SERİSİ, KAT SERİSİ KADEMELİ YATAY MİLLİ SANTRİFÜJ POMPA TS EN ISO 9001:2008 TS EN ISO 9905 2010/01

Detaylı

İnsan Taşımak Amacıyla Tasarımlanan Kablolu Taşıma Sistemleri Eğitim Notları 1.Giriş 1.1. Tanımlar a) İnsanları taşımak üzere tasarımlanan kablolu

İnsan Taşımak Amacıyla Tasarımlanan Kablolu Taşıma Sistemleri Eğitim Notları 1.Giriş 1.1. Tanımlar a) İnsanları taşımak üzere tasarımlanan kablolu İnsan Taşımak Amacıyla Tasarımlanan Kablolu Taşıma Sistemleri Eğitim Notları 1.Giriş 1.1. Tanımlar a) İnsanları taşımak üzere tasarımlanan kablolu taşıma tesisatı: Çeşitli parça ve parçalardan oluşan,

Detaylı

ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ

ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ DİREKLER 522EE0127 Ankara, 2011 İÇ Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri

Detaylı

Kullanim Kilavuzu VEGAFLEX 86. Sıvıların doluluk seviyesi ve ayırma katmanının devamlı olarak ölçülmesi için TDR sensörü

Kullanim Kilavuzu VEGAFLEX 86. Sıvıların doluluk seviyesi ve ayırma katmanının devamlı olarak ölçülmesi için TDR sensörü Kullanim Kilavuzu Sıvıların doluluk seviyesi ve ayırma katmanının devamlı olarak ölçülmesi için TDR sensörü VEGAFLEX 86 4 20 ma/hart - İki Telli Çubuk ve halat ölçüm sondası -20 +250 C Document ID: 49477

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ Kadir YİĞİT EKİM MAKİNALARINDA ELEKTRONİK TABANLI TOHUMLAR ARASI UZAKLIK ÖLÇME SİSTEMİ TARIM MAKİNALARI ANABİLİM DALI ADANA, 2006 ÇUKUROVA

Detaylı

AKILLI ENERJİ SİSTEMİ

AKILLI ENERJİ SİSTEMİ T.C. KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü AKILLI ENERJİ SİSTEMİ 228396 S.Serdar SEYMEN 238315 Gökhan AÇIKGÖZ 210223 İhsan TUNÇBİLEK Cemil GÜRÜNLÜ

Detaylı

İZGAZ İÇ TESİSAT ŞARTNAMESİ DD.75.29 YAYIN TARİHİ 01/05/2009 İÇİNDEKİLER İZGAZ. 1 İÇ TESİSAT UYGULAMA ESASLARI 1 1. TANIMLAR ve KISALTMALAR.. 5 1.1. Doğal Gaz : 5 1.2. Tam Yanma: 5 1.3. Isıtma: 5 1.4.

Detaylı

www.neoenerji.com TEBLİĞ

www.neoenerji.com TEBLİĞ 27 Mart 2013 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28600 TEBLİĞ Orman ve Su İşleri Bakanlığı (Meteoroloji Genel Müdürlüğü) ndan: RÜZGAR VE GÜNEŞ ENERJİSİNE DAYALI LİSANS BAŞVURULARI İÇİN YAPILACAK RÜZGAR VE GÜNEŞ

Detaylı

İşletme kılavuzuna ek Patlama korumalı AC motorlar DR63/eDR63, DVE250, DVE280

İşletme kılavuzuna ek Patlama korumalı AC motorlar DR63/eDR63, DVE250, DVE280 Tahrik tekniği \ Sürücü otomasyonu \ Sistem entegrasyonu \ Servisler İşletme kılavuzuna ek Patlama korumalı AC motorlar DR63/eDR63, DVE250, DVE280 Baskı 11/2012 19494971 / TR SEW-EURODRIVE Driving the

Detaylı

TEBLİĞ SÜREKLİ ATIKSU İZLEME SİSTEMLERİ TEBLİĞİ

TEBLİĞ SÜREKLİ ATIKSU İZLEME SİSTEMLERİ TEBLİĞİ 22 Mart 2015 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 29303 Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: TEBLİĞ SÜREKLİ ATIKSU İZLEME SİSTEMLERİ TEBLİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Tebliğin

Detaylı

T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ EVSEL ELEKTRİK İHTİYACININ KARŞILANMASI İÇİN RÜZGAR TÜRBİNİ TASARIMI GÖKHAN EMNİYETLİ

T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ EVSEL ELEKTRİK İHTİYACININ KARŞILANMASI İÇİN RÜZGAR TÜRBİNİ TASARIMI GÖKHAN EMNİYETLİ T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ EVSEL ELEKTRİK İHTİYACININ KARŞILANMASI İÇİN RÜZGAR TÜRBİNİ TASARIMI GÖKHAN EMNİYETLİ YÜKSEK LİSANS TEZİ MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ ANA BİLİM DALI Bu tez 31/01/2007

Detaylı

BİNALAR İÇİN DOĞAL GAZ TEKNİK ESASLARI

BİNALAR İÇİN DOĞAL GAZ TEKNİK ESASLARI BİNALAR İÇİN DOĞAL GAZ TEKNİK ESASLARI AKSA DOĞAL GAZ 2014 ÖNSÖZ Doğal gaz gibi çevreci enerji kaynağının kullanımındaki artış sevindirici bir gelişmedir. Hizmet kuruluşları olarak bizlere düşen önce etkin

Detaylı

AKMERCAN GEPA ENDÜSTRİYEL VE BÜYÜK TÜKETİMLİ TESİSLERDE DOĞAL GAZA DÖNÜŞÜM UYGULAMA ESASLARI

AKMERCAN GEPA ENDÜSTRİYEL VE BÜYÜK TÜKETİMLİ TESİSLERDE DOĞAL GAZA DÖNÜŞÜM UYGULAMA ESASLARI AKMERCAN GEPA ENDÜSTRİYEL VE BÜYÜK TÜKETİMLİ TESİSLERDE DOĞAL GAZA DÖNÜŞÜM UYGULAMA ESASLARI AKMERCAN GEPA DOĞAL GAZ DAĞITIM SAN. VE TİC. A.Ş. ÖNSÖZ Doğalgaz piyasa gereksinimlerinin karşılanması amacıyla

Detaylı

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi İstiklal Yerleşkesi nin Rüzgar Enerji Fizibilite Alt Yapısının Hazırlanması ve Uygulanması

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi İstiklal Yerleşkesi nin Rüzgar Enerji Fizibilite Alt Yapısının Hazırlanması ve Uygulanması MAKÜ FEBED ISSN Online: 1309-2243 http://febed.mehmetakif.edu.tr Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi 5 (1): 18-24 (2014) Araştırma Makalesi / Research Paper Mehmet Akif Ersoy

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ RÜZGÂR SANTRALLERİNİN ÖNÜNDEKİ TEKNİK VE EKONOMİK KISITLAR Güvenç ŞAHİN TARIM MAKİNELERİ ANABİLİMDALI ANKARA 2011 Her hakkı saklıdır 1 ÖZET

Detaylı

RÜZGAR TÜRBİNLERİNİN DURUM İZLEME SİSTEMLERİNİ SERTİFİKALANDIRMA ESASLARI

RÜZGAR TÜRBİNLERİNİN DURUM İZLEME SİSTEMLERİNİ SERTİFİKALANDIRMA ESASLARI RÜZGAR TÜRBİNLERİNİN DURUM İZLEME SİSTEMLERİNİ SERTİFİKALANDIRMA ESASLARI Cilt F Kısım 202 Rüzgar Türbinlerinin Durum İzleme Sistemlerini Sertifikalandırma Esasları 2010 TÜRK LOYDU Merkez Ofisi Postane

Detaylı

SF6 Gaz Yalıtımlı Metal Muhafazalı Kontrol ve Kumanda Sistemleri Montaj, Bakım ve İşletme Kılavuzu

SF6 Gaz Yalıtımlı Metal Muhafazalı Kontrol ve Kumanda Sistemleri Montaj, Bakım ve İşletme Kılavuzu SF6 Gaz Yalıtımlı Metal Muhafazalı Kontrol ve Kumanda Sistemleri Montaj, Bakım ve İşletme Kılavuzu 12 kv, 24 kv, 36 kv (LSC2B, PM) Standard IEC 62271-200 Doğa En Değerli Ortağımızdır SF6 Gaz Yalıtımlı

Detaylı

Katodik koruma projesi hazırlanması ve uygulanması konularında kullanılan bazı standartlar aşağıda belirtilmiştir.

Katodik koruma projesi hazırlanması ve uygulanması konularında kullanılan bazı standartlar aşağıda belirtilmiştir. KATODİK KORUMA STANDARTLARI Katodik koruma projesi hazırlanması ve uygulanması konularında kullanılan bazı standartlar aşağıda belirtilmiştir. TS 5141 EN 12954 TS EN 10025 TS 9234 TS 4363 NACE RP 0169

Detaylı

DOMAK POMPA KULLANMA KILAVUZU 3

DOMAK POMPA KULLANMA KILAVUZU 3 DOMAK POMPA KULLANMA KILAVUZU 3 İÇİNDEKİLER A. ÖNSÖZ 6 B. TALİMATLAR 7 B1. Genel Talimatlar 7 B2. Güvenlik Talimatları 7 B2.1 Bu kullanım kılavuzunun içindeki güvenlik işaretlerinin açıklaması 7 B2.2 Güvenlik

Detaylı

2750 515-1 tr, Sür. 12. Transformatör geçit izolatörleri, tip GOE ve GOE(2) Montaj ve bakım kılavuzu

2750 515-1 tr, Sür. 12. Transformatör geçit izolatörleri, tip GOE ve GOE(2) Montaj ve bakım kılavuzu 2750 515-1 tr, Sür. 12 Transformatör geçit izolatörleri, tip GOE ve GOE(2) Montaj ve bakım kılavuzu Orjinal talimat Bu doküman, yazılı iznimiz olmadan kopyalanamaz ve içindekiler yetkisiz amaçlar için

Detaylı