Arme Danışmanlık Ltd. Şti.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Arme Danışmanlık Ltd. Şti."

Transkript

1 STATİK ELEKTRİK YÜKLERİNİN ÖLÇÜLEREK, OLUŞABİLECEK KIVILCIMLARIN POTANSİYEL ENERJİ DÜZEYLERİNİN TAYİNİ İLE PATLAMA RİSKİNİN KESTİRİLMESİNE İLİŞKİN BİR UYGULAMA ÖNERİSİ Serkan Küçük Kimya Müh. MSc. Danışmanlık Ltd. Şti. Cem Şengöz Elk. Elktr. Müh. Akdeniz Ünv. Teknik Bilimler MYO Tüm hakları saklıdır. Kaynak gösterilerek kısmi alıntı yapılabilir. Yazılı ve elektronik ortamda yazılı izin alınmadan çoğaltılması yasaktır.

2 ÖZET Statik elektrik başta yangın ve patlama olmak üzere ürün güvenliği ve insan sağlığı üzerinde bir çok olumsuz etki yaratabilmektedir. Endüstriyel uygulamalarda bu etkilerin ölçülmesine ve riskin boyutunun nicelleştirilmesine ilişkin sağlıklı yöntemlerin sayısı oldukça azadır. Bu çalışma statik elektrik boşalmaları sonucu oluşan kıvılcımların enerji düzeylerinin hesaplanması ve ortamdaki maddenin en düşük tutuşma enerjisi ile kıyaslanarak riskin gerçek boyutu hakkında fikir sahibi olunmasına yönelik bir yöntem aktarmaktadır. Anahtar Kelimeler : Statik Elektrik, En Düşük Tutuşma Enerjisi, MIE, Ark, Deşarj

3 I. TEMEL BİLGİLER I.1. Statik Elektrik Nedir? Bilindiği gibi maddenin yapıtaşı atomlardır. Bir atom proton, nötron ve elektronlardan oluşur. Protonlar pozitif yüklü, nötronlar yüksüz, elektronlar da negatif yüklüdür. Normal koşullarda kararlı olan bu yapı, maddelerin herhangi bir sebeple temasları, yakınlaşmaları ya da ayrılmaları esnasında değişmektedir. Herhangi iki veya daha fazla madde (veya nesne) birbirleriyle etkileşime girdiklerinde (örneğin sürtündüklerinde) aralarında elektron alışverişi yani yük değişimleri söz konusu olmaktadır. Elektron alan atom negatif yüklenmiş, elektron kaybeden de pozitif yüklenmiş olmaktadır. Bu durumda maddeler eletrostatik açıdan yüklenmiş olmaktadırlar. I.2. Statik Elektrik Kaynaklı Tehlikeler Nelerdir? Yukarıdaki tanıma göre dış yörüngesinde elektron olan ve dış ortamla sürekli etkileşim içinde bulunan, yaşama ve çalışma alanımızdaki birçok madde, nesne veya canlının elektrostatik açıdan yüklü durumda olduğunu söylemek mümkün olacaktır. Bu madde, nesne ya da canlının etkileşimlerinde yük transferleri, dengelenmeleri şeklinde alışverişler olmakta ve yük boşalmaları (deşarj) oluşmaktadır. Bu boşalmalar aşağıdaki şekilde sınıflandırılırlar: Korona Boşalması Kıvılcım (Ark) Boşalması Fırça Tipi Boşalma Bu boşalma veya birikmelerin tehlikeleri aşağıda sıralandığı gibidir: Yanma / Parlama Sınırlandırılamayan Buhar Bulutu veya Gaz Patlaması Toz patlaması Bütünleşik devrelerin ve diğer elektronik aksamın zarar görmesi Hassas ölçüm gerektiren işlerin sonuçlarında sapma Üretim sırasında aksamalar ve ürün biçimine yansıyan olumsuzluklar. (Özellikle teksitl, ambalaj, plastik vb. sektörlerde) Olumsuz sağlık etkilenmesi Psikolojik sıkıntı

4 I.3. Statik Elektrik Hangi İşler/İşlemler Sonucu Oluşur? Çok genel olarak ele aldığımızda endüstride statik elektriğin oluştuğu iş ve işlemler aşağıdaki şekilde sıralanabilir : Katıların sürtünmesi İki sıvının karışması Döndürme (santrfüj) Titreşim Boru içinde gaz ve sıvı akışı Toz ve sıvıların hava ya da cihaz içinde hareketi Sıvıların tank vb. çeperlere dökülmesi Basınçlı toz, sıvı ya da gaz püskürtülmesi Plastik film sarma (shrink vb.) işlemleri I.4. Statik Elektrik Yanma veya Patlamaya Nasıl Sebep Olur? Yukarıda statik elektrikten kaynaklanan boşalmalar sonucu, kıvılcım (ark) oluşma potansiyelinden bahsetmiştik. Bu kıvılcımların sahip oldukları enerji düzeyi sıvı buharı, gaz ve tozların bulunduğu ortamlarda patlamaya sebep olma potansiyeli taşımaktadır. Bu potansiyelin gerçekleşebilmesi için gerekli olan şartlar aşağıdaki gibidir: Gaz ve sıvı buharı hava içinde Alt Yanma / Patlama Sınırı ile Üst Yanma/Patlama Sınırları arasında olmalıdır.. Kıvılcım sıvı buharı ve gazları Parlama Noktası nın üzerine kadar çıkarabilmelidir. Kıvılcım Endüşük (Minimum) Tutuşma Enerjisi nin üzerinde bir enerjiye sahip olmalıdır. Ortam havasındaki oksijen seviyesi genel bir kabul olarak % 16 nın üzerinde olmalıdır. I.5. Statik Elektrik Tehlikeleri Nasıl Giderilir? Tehlikelerin giderilmesi için önce tespit edilebilmeleri gerekmektedir. Bu amaçla izlenecek yol aşağıdaki gibi olmalıdır: Yanıcı/patlayıcı ortamların tanımlanması Yüklenmenin oluşabileceği yer ve durumların tanımlanması Yüklerin birikebileceği yer ve durumların tanımlanması Kıvılcım risklerinin tespit edilmesi Enerji düzeyinin tanımlanması

5 Tehlikelerin tespit edilmesinden sonra giderilmesine yönelik olarak uygulanan yöntemler de aşağıdaki gibidir: Metallerin topraklanması İnsanların kontrol edilmesi Eşpotansiyel uygulaması (bonding) Ortam havasının nemlendirilmesi Ortam havasının etkisizleştirilmesi (inertleştirilmesi) I.6. İlgili Standartlar Nelerdir? Tablo 1 : Statik Elektrik Risklerinin Yönetimiyle İlgili Standartlar TEKNİK STANDARTLAR ANSI Z41 SD Type II API RP2003 ATEX 137 ATEX 95 BS 5958:1 BS 5958:2 CLC/TR EN345 TS EN ISO NFPA 77 TS 9037 EN TS EN USA Standard for Industrial Safety Footwear incorporating Static Diissipative Properties. American Petroleum Institute: Protection Against Ignitions Arising out of Static, Lighting, and Stray Current. European Directive covering work places with Potentially Explosive Atmospheres. European Directive covering equipment used in potentially explosive atmospheres. British Standard Code of practice for control of undesirable static electricity. Recommaditions for particular industrial situations Cenelec Code of practice for the avoidance of hazards due to static electricity. European footwear Standard incorporating details of antistatic footwear. Kişisel Koruyucu Donanımlar Emniyet Giyecekleri Recommended practice on Static Electricity, published by National Fire Protection Association. Patlamaya karşı koruma sistemleri kısım 1: Havada yanıcı tozların patlama indislerinin tayini Potansiyel patlayıcı ortamlar Patlamanın önlenmesi ve korunma Toz/hava karışımlarının en düşük tutuşma enerjisinin tayini

6 II. II.1. ELEKTRİK ALAN ÖLÇÜMÜ ÜZERİNDEN POTANSİYEL KIVILCIM ENERJİSİNİN HESAPLANMASI Elektrik Alan Ölçümünün Gerekliliği Malzemelerin; taşınma, sürtünme, akış, tahliye gibi etkiler ile etraflarında meydana getirdikleri elektrik alan değerinde değişimler olur. Bu değişimler ise malzemeler arasında bir potansiyel fark meydana gelmesine yol açar. Bunun sonucunda ise kıvılcım (ark) meydana gelebilir. Kıvılcım da ortamda bulunan ve yanıcılık yeteneğine sahip maddenin (yanma koşullarını sağlaması durumunda) tutuşmasını sağlar. Bu nedenle de tüm işlem basamaklarında, maddelerin ve veya nesnelerin etrafındaki elektrik alan değerini ölçerek elde edilen sonuçların dönüştürülmesi ile risk yaratan alanlar tespit edilmelidir. II.2. Ölçüm Büyüklüğü ve Metodu Elektrik alanının ölçümü için kolaylıkla bulunan ve elde taşınabilen (portatif) cihazların kullanılması tavsiye edilmektedir. Bu cihazlar kv cinsinden, nesnelerin etrafındaki pozitif ve negatif yük değerlerini kolaylıkla ölçebilmektedir. Kullanılan cihaz ölçüm yapılacak nesneye yaklaşık 10 cm mesafede tutularak elde edilen değerin kayıt edilmesi ve sonrasında anlamlı bir değere dönüştürülmesi gerekmektedir. II.3. Potansiyel Kıvılcım Enerjisinin Hesaplanması BS 5958:1 e göre bir ortamda meydana gelen kıvılcımın içerdiği enerjinin hesaplanması aşağıdaki formül ile gerçekleştirlmektedir; CV U e = ( mj) U e : Kıvılcımın enerjisi (mj) C V : Kıvılcımı meydana getiren sistemin kondansatör değeri (pf) : Kıvılcımı meydana getiren sistemin gerilim değeri (V) c sabiti için iki farklı değer kullanılmaktadır: İnsan ile gerçekleştirilen işlemlerde c: 100 pf Makine veya cihaz ile gerçekleştirilen işlemlerde c: 200 pf

7 II.4. Potansiyel Kıvılcım Enerjisinin Literatür Değerleri İle Karşılaştırılması Nesne veya madde üzerindeki elektriksel alanın yük değerinin ölçülmesi ve burada oluşabilecek kıvılcımın potansiyel enerjisinin hesaplanması ile çalışma sürecinin önemli bir bölümü tamamlanmış olacaktır. Şimdi elde edilen değerlerin, ortamda bulunan maddelerin (gaz, sıvı, toz) Endüşük Tutuşma Enerjisi- ETE (MIE : Minimum Ignition Energy) değerleri ile karşılaştırılması gerekecektir. Herhangi bir yanma veya patlamanın olabilmesi için Ue > ETE olmalıdır. Aşağıdaki tabloda bazı maddelerin ETE değerleri yer almaktadır. Tablo 2: Bazı maddelerin ETE değerleri Madde ETE (mj) Alkanlar 0,28 Aromatikler 0,2 Hidrokarbonlar 0,3 Alkoller 0,14 Aseton 1,15 Alüminyum 10 Kömür (%37 nemli) 60 Magnezyum 20 Polistren 15 Tozlar için bir başka sınıflama Tablo 3 te verilmiştir. Tablo 2 : Taneceki boyuıtlarına göre tozların minimum tutuşma enerji değerleri (BS 5958:1 e göre) Tanecik Boyutu (µm) MIE(mJ) > < < 10 5 < 10

8 Kaynakça 1. BS 5958:1, British Standard Code of practice for control of undesirable static electricity. 2. BS 5958:2, Recommaditions for particular industrial situations 3. Electro Static Hazards, Gunter Lüttgens & Dr. Norman Willson, Butterworth Heinmann, Electrostatic Hazards in the Chemical Process Industry, Dr. Vahid Ebadat, Chemical Engineering Magazine, July Statik Elektrik Yönetimi Eğitim Kitabı, İstisnai Eğitim ve Danışmanlık Hiz. Ltd. Şti., 2007

PATLAYICI ORTAMLARDA İŞ GÜVENLİĞİ

PATLAYICI ORTAMLARDA İŞ GÜVENLİĞİ PATLAYICI ORTAMLARDA İŞ GÜVENLİĞİ Nihat EĞRİ * *İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı B Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı Kimya Yüksek Mühendisi İş Sağlığı ve Güvenliği Enstitü Müdürlüğü (İSGÜM) negri@csgb.gov.tr ;

Detaylı

DUST EXPLOSION PHENOMENA IN MECHANICAL INDUSTRY AND ATEX INSTRUCTIONS

DUST EXPLOSION PHENOMENA IN MECHANICAL INDUSTRY AND ATEX INSTRUCTIONS Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi Cilt : XXV, Sayı : 2, 2012 Journal of Engineering and Architecture Faculty of Eskişehir Osmangazi University, Vol : XXV, No: 2, 2012

Detaylı

b) Statik elektrik de dahil tutuşturucu kaynakların bulunma, aktif ve tehlikeli hale gelme ihtimalleri,

b) Statik elektrik de dahil tutuşturucu kaynakların bulunma, aktif ve tehlikeli hale gelme ihtimalleri, PATLAMA VE PATLAMADAN KORUNMA DÖKÜMANI Özet: Sanayileşme ve teknoloji hayatımızı kolaylaştırdığı gibi karşı karşıya kaldığımız tehlikeleri de arttırmaktadır. Buna karşılık tehlikelere çözüm bulmak ve önlemler

Detaylı

Abdurrahman İNCE Kimya Mühendisi İSG MSc. İBB İtfaiye APK Amiri A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı

Abdurrahman İNCE Kimya Mühendisi İSG MSc. İBB İtfaiye APK Amiri A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı Abdurrahman İNCE Kimya Mühendisi İSG MSc. İBB İtfaiye APK Amiri A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı Efari BAHÇEVAN Endüstri Mühendisi İSG Yük. Lis. Prog. Öğretim Görevlisi B Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı ÇASGEM

Detaylı

ATEX DİREKTİFLERİ ÇERÇEVESİNDE PATLAYICI ORTAM SINIFLANDIRMA VE PATLAYICI ORTAM RİSK DEĞERLENDİRMESİ

ATEX DİREKTİFLERİ ÇERÇEVESİNDE PATLAYICI ORTAM SINIFLANDIRMA VE PATLAYICI ORTAM RİSK DEĞERLENDİRMESİ ATEX DİREKTİFLERİ ÇERÇEVESİNDE PATLAYICI ORTAM SINIFLANDIRMA VE PATLAYICI ORTAM RİSK DEĞERLENDİRMESİ AMAÇ Özlem ÖZKILIÇ Kimya Yük. Müh. ÇSGB- E. Baş İşmüfettişi Patlayıcı ortamların sınıflandırılması ve

Detaylı

YANGIN İLE İLGİLİ TEMEL BİLGİLER CELAL TOPRAKÇI KİMYA MÜHENDİSİ YANGIN VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI (A) İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI VE İŞYERİ HEKİMİ EĞİTMENİ

YANGIN İLE İLGİLİ TEMEL BİLGİLER CELAL TOPRAKÇI KİMYA MÜHENDİSİ YANGIN VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI (A) İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI VE İŞYERİ HEKİMİ EĞİTMENİ YANGIN İLE İLGİLİ TEMEL BİLGİLER CELAL TOPRAKÇI KİMYA MÜHENDİSİ YANGIN VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI (A) İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI VE İŞYERİ HEKİMİ EĞİTMENİ YANGIN İLE İLGİLİ GENEL BİLGİLER Ateş: Yanma olayının gözle

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ UYGULAMALARI REHBERİ

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ UYGULAMALARI REHBERİ T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI Yayın No: 09 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ UYGULAMALARI REHBERİ Editör Dr. Fazıl AYDIN Yayına Hazırlayanlar Sakine OVACILLI İSG Uzmanı Tolga PEKİNER İSG Uzmanı Ankara,

Detaylı

Toz Patlamaları. Hazırlayan:Kemal Üçüncü,Aralık 2011 Versiyon:B

Toz Patlamaları. Hazırlayan:Kemal Üçüncü,Aralık 2011 Versiyon:B Toz Patlamaları Hazırlayan:Kemal Üçüncü,Aralık 2011 Versiyon:B 1 Başlarken Toz patlaması kavramının kısa tarihi Eskiden fırıncılar, mutfaklardaki sinek, hamamböcekleri vb.haşarattan kurtulmak için ilginç

Detaylı

YANICI/PARLAYICI SIVI DEPOLANAN BİNALARDA YANGIN GÜVENLİĞİ VE SÖNDÜRME SİSTEMLERİ

YANICI/PARLAYICI SIVI DEPOLANAN BİNALARDA YANGIN GÜVENLİĞİ VE SÖNDÜRME SİSTEMLERİ Uludağ Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Dergisi, Cilt 14, Sayı 1, 2009 YANICI/PARLAYICI SIVI DEPOLANAN BİNALARDA YANGIN GÜVENLİĞİ VE SÖNDÜRME SİSTEMLERİ Akın ÖNER Özet: Bu çalışmada, yanıcı/parlayıcı

Detaylı

BÖLÜM-10 ENDÜSTRİYEL HAVALANDIRMA

BÖLÜM-10 ENDÜSTRİYEL HAVALANDIRMA 305 BÖLÜM-10 ENDÜSTRİYEL HAVALANDIRMA 10.1 GİRİŞ Endüstriyel ortamlardaki genel havalandırma işçilerin sağlığına ve emniyetine etki edebilecek tehlikeli kimyasal kirleticilerin, kokunun ve ısının kontrolü

Detaylı

ENDÜSTRİYEL TESİSLERDE ORTAYA ÇIKABİLECEK YANGIN RİSKLERİNİN BİR DEĞERLENDİRMESİ: KOCAELİ ÖRNEĞİ

ENDÜSTRİYEL TESİSLERDE ORTAYA ÇIKABİLECEK YANGIN RİSKLERİNİN BİR DEĞERLENDİRMESİ: KOCAELİ ÖRNEĞİ ENDÜSTRİYEL TESİSLERDE ORTAYA ÇIKABİLECEK YANGIN RİSKLERİNİN BİR DEĞERLENDİRMESİ: KOCAELİ ÖRNEĞİ Rojhat GENÇ 1, Hakan PEKEY 2 Özet Uygarlık tarihi açısından incelendiğinde ateşin bulunması, insan yaşamı

Detaylı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından hazırlanan Patlamadan Korunma Dokümanı hiçbir şekilde ticari amaçla kullanılamaz. Her hakkı saklıdır.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından hazırlanan Patlamadan Korunma Dokümanı hiçbir şekilde ticari amaçla kullanılamaz. Her hakkı saklıdır. İşyerlerinde oluşabilecek patlayıcı ortamların tehlikelerinden çalışanların sağlık ve güvenliğini korumak için alınması gerekli önlemleri belirlemek amacıyla hazırlanan ve 6//00 tarih ve 58 sayılı Resmi

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ELEKTRİĞİN TEMEL ESASLARI 522EE0010

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ELEKTRİĞİN TEMEL ESASLARI 522EE0010 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ELEKTRİĞİN TEMEL ESASLARI 522EE0010 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında

Detaylı

Özlem Özkılıç Kimya Yük. Müh. / İş Başmüfettişi Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı

Özlem Özkılıç Kimya Yük. Müh. / İş Başmüfettişi Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı MAKALE Özlem Özkılıç Kimya Yük. Müh. / İş Başmüfettişi Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Risk Değerlendirmesi İş sağlığı ve güvenliği çalışmalarının amaçlarından biri iş kazaları ve meslek hastalıklarından

Detaylı

ÇERKEZKÖY ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ RİSK ESASLI PROJELENDİRİLMİŞ DENETİM SONUÇ DEĞERLENDİRME RAPORU

ÇERKEZKÖY ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ RİSK ESASLI PROJELENDİRİLMİŞ DENETİM SONUÇ DEĞERLENDİRME RAPORU ÇERKEZKÖY ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ RİSK ESASLI PROJELENDİRİLMİŞ DENETİM SONUÇ DEĞERLENDİRME RAPORU Yayın No.56 ÇERKEZKÖY ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ RİSK ESASLI PROJELENDİRİLMİŞ DENETİM SONUÇ DEĞERLENDİRME

Detaylı

EXPROOF. PATLAYICI ORTAMLAR ve PATLAYICI ORTAMLARDA KULLANILAN ELEKTRİK AYGITLARI HAKKINDA GENEL BİLGİ

EXPROOF. PATLAYICI ORTAMLAR ve PATLAYICI ORTAMLARDA KULLANILAN ELEKTRİK AYGITLARI HAKKINDA GENEL BİLGİ EXPROOF PATLAYICI ORTAMLAR ve PATLAYICI ORTAMLARDA KULLANILAN ELEKTRİK AYGITLARI HAKKINDA GENEL BİLGİ Yazan : Elektrik Yük. Müh. M. Kemal Sarı Sürüm Eylül 2007 1 ÖZET EXPROOF PATLAYICI ORTAMLAR ve PATLAYICI

Detaylı

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) MOTORLU ARAÇLAR TEKNOLOJİSİ

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) MOTORLU ARAÇLAR TEKNOLOJİSİ T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) MOTORLU ARAÇLAR TEKNOLOJİSİ TEMEL ELEKTRİK ELEKTRONİK 1 ANKARA 2007 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen

Detaylı

PATLAMA RİSKİ OLAN ORTAMLARDA ELEKTRİK TESİSATI

PATLAMA RİSKİ OLAN ORTAMLARDA ELEKTRİK TESİSATI PATLAMA RİSKİ OLAN ORTAMLARDA ELEKTRİK TESİSATI Alper Yasin ÖZÇELİK İSG Uzm. Yrd./İSGÜM Ülkemizde ve dünyada madenlerden, akaryakıt istasyonlarına, petrol ve kimya tesislerinden, un fabrikalarına kadar

Detaylı

Precipitator ı üretti. Yanan cisimlerden çıkan külleri tutarak çevre kirliliği oluşmasını engellemiştir.

Precipitator ı üretti. Yanan cisimlerden çıkan külleri tutarak çevre kirliliği oluşmasını engellemiştir. Statik elektrik dingin haldeki elektriği belirtir ve çevresindeki maddelerle etkileşen malzemenin yüzeyindeki elektriksel dengesizliktir. Bir atom ya da molekül elektron kaybettiğinde veya kazandığında

Detaylı

ÇALIŞANLARIN PATLAYICI ORTAMLARIN TEHLİKELERİNDEN KORUNMASI HAKKINDA YÖNETMELİK

ÇALIŞANLARIN PATLAYICI ORTAMLARIN TEHLİKELERİNDEN KORUNMASI HAKKINDA YÖNETMELİK ÇALIŞANLARIN PATLAYICI ORTAMLARIN TEHLİKELERİNDEN KORUNMASI HAKKINDA YÖNETMELİK Y r d. D o ç. D r. Fu a t Y I L MAZ G a z iantep Ü n i versitesi M a k ine M ü h endi sliği B ö lümü PATLAYICI ORTAM Patlayıcı

Detaylı

Kimyasal Risk Etmenleri

Kimyasal Risk Etmenleri Kimyasal Risk Etmenleri 1-KİMYASAL NEDİR? Tabii halde bulunan, Üretilen, Herhangi bir işlem sırasında veya atık olarak ortaya çıkan, Ürünün kalitesini artırmak için katkı maddesi olarak eklenen Her türlü

Detaylı

yanıcı maddenin, oksijenin ve ısının, yangın üçgeni Yangın Nedenleri; Korunma Önlemlerinin alınmaması Bilgisizlik İhmal Kazalar Sabotaj f ) Sıçrama

yanıcı maddenin, oksijenin ve ısının, yangın üçgeni Yangın Nedenleri; Korunma Önlemlerinin alınmaması Bilgisizlik İhmal Kazalar Sabotaj f ) Sıçrama YANGIN Yangın, kısaca " yanıcı özellik gösteren katı sıvı ve/veya gaz maddelerinin kontrol dışı yanması" olarak tanımlanabilir. Yanma olayı ise yanıcı maddenin, oksijenin ve ısının, girdileri oluşturduğu

Detaylı

BASINÇLI GAZ TÜPLERİ İLE GÜVENLİ ÇALIŞMA

BASINÇLI GAZ TÜPLERİ İLE GÜVENLİ ÇALIŞMA T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI İş Teftiş Kurulu Başkanlığı BASINÇLI GAZ TÜPLERİ İLE GÜVENLİ ÇALIŞMA İş Müfettişi Yardımcılığı Etüdü Duygu KENDİR İş Müfettişi Yardımcısı Ankara-2013 İÇİNDEKİLER

Detaylı

YILDIRIMIN ETKİLERİ VE YILDIRIMA KARŞI KORUMA

YILDIRIMIN ETKİLERİ VE YILDIRIMA KARŞI KORUMA YILDIRIMIN ETKİLERİ VE YILDIRIMA KARŞI KORUMA Hasbi İSMAİLOĞLU Kocaeli Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Elektrik Mühendisliği Bölümü Umuttepe Yerleşkesi 41380 İzmit KOCAELİ hasbi@kocaeli.edu.tr ÖZET

Detaylı

Kimyasalların Güvenli Depolanması

Kimyasalların Güvenli Depolanması T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ Kimyasalların Güvenli Depolanması i T.C ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLĐK BAKANLIĞI

Detaylı

TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD

TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD TS EN 62305-1 Haziran 2007 ICS 29.020; 91.120.40 YILDIRIMDAN KORUNMA - BÖLÜM 1: GENEL KURALLAR Protection against lightning - Part 1: General principles TÜRK STANDARDLARI

Detaylı

YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ İŞ GÜVENLİĞİ AÇISINDAN ENDÜSTRİYEL TİP MOTOR ÜRETİMİ YAPAN BİR İŞLETMEDE RİSK DEĞERLENDİRME UYGULAMASI Bitirme Projesi Vehbi KOŞUCU 131101388 Bölüm:

Detaylı

T.C. NEVŞEHİR ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ NEVŞEHİR İLİ VE İLÇELERİNDE TÜKETİLEN İÇME VE KAPLICA SULARINDA Kİ RADYOAKTİVİTENİN ÖLÇÜLMESİ

T.C. NEVŞEHİR ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ NEVŞEHİR İLİ VE İLÇELERİNDE TÜKETİLEN İÇME VE KAPLICA SULARINDA Kİ RADYOAKTİVİTENİN ÖLÇÜLMESİ T.C. NEVŞEHİR ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ NEVŞEHİR İLİ VE İLÇELERİNDE TÜKETİLEN İÇME VE KAPLICA SULARINDA Kİ RADYOAKTİVİTENİN ÖLÇÜLMESİ Tezi Hazırlayan Esra ÖZÇITAK Tezi Yöneten Doç.Dr. Şeref

Detaylı

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİNİN EMNİYET TEŞKİLATINDA UYGULANABİLİRLİĞİ Mehmet Emin BAŞ YÜKSEK LİSANS TEZİ Çevre Mühendisliği Anabilim Dalını Eylül 2011 KONYA Her

Detaylı