TATVAN GAR SAHA AYDINLATMA YENİLENMESİ İŞİNE AİT ÖZEL TEKNİK ŞARTNAME

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TATVAN GAR SAHA AYDINLATMA YENİLENMESİ İŞİNE AİT ÖZEL TEKNİK ŞARTNAME"

Transkript

1 TATVAN GAR SAHA AYDINLATMA YENİLENMESİ İŞİNE AİT ÖZEL TEKNİK ŞARTNAME

2 İÇİNDEKİLER 1. İŞİN TANIMI VE KAPSAMI 2. MALZEME VE İŞÇİLİK 3. UYULACAK YÖNETMELİK VE STANDARTLAR 4. GENEL HUSUSLAR 5. GARANTİ VE SORUMLULUK 6. TEKNİK TANIMLAR a) Panolar i. Genel Özellikler ii. Testler iii. Etiketleme b) Yer Altı ve Bina Besleme Kabloları c) Termik Manyetik Şalterler d) 12 Metrelik Altıgen Platformlu-Koruma Merdivenli-Galvaniz Direk e) Yıldırımdan Korunma Tesisatı f) Led li Saha ve Cephe Aydınlatma Armatürleri i. Konu ve Kapsam ii. Standartlar iii. Yönetmelikler iv. Elektriksel ve Yapısal Özellikleri v. Fonksiyonel Özellikleri vi. Besleme Modülü(Sürücü) Özellikleri vii. Deneyler viii. Teklifle Birlikte Verilecek Bilgi ve Belgeler ix. Garanti g) Topraklama h) Kazı i. Makine İle Yumuşak ve Sert Toprak Kazılması ii. El İle Yumuşak Küskülük Kazılması 7. GAR SAHA AYDINLATMA ve ELEKTRİK BESLEME PLANLARI 8. EKLER 1

3 1-İŞİN TANIMI ve KAPSAMI İş, TCDD 5.Bölge Müdürlüğü tarafından yaptırılacak olan Tatvan Gar Saha Aydınlatma Yenilenmesi İşinin Özel Teknik Şartnamesinde anlatıldığı şekilde, verilen standartlara uygun olarak kusursuz, eksiksiz,sanat ve fen kurallarına uygun biçimde tamamlanması ve tam çalışır vaziyette idareye teslim edilmesi işidir. Bu şartnamedeki talimatlar sözleşme ve genel teknik şartname bir bütün olarak değerlendirilecektir. Ayrıca bu teknik şartname 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 sayılı Kamu İhaleleri Sözleşmeleri Kanununa ve Bayındırlık ve İskân Bakanlığı prensiplerine göre yeni yapımlarla ilgili gerekli teknik düzenlemeleri içermektedir. 2-MALZEME ve İŞÇİLİK Malzeme terimi yüklenici tarafından temin edilen ve yapılan işe giren her cins malzeme, teçhizat ve makine anlamına gelir. İşçilik ise birinci sınıf, teknik donanımlara sahip, profesyonel kalitede olacaktır. İmalatta kullanılacak tüm elektrik malzemeleri en iyi kalite,standart,proje, keşif ve teknik şartnamelere uygun olacaktır. Malzemeler, ilgili firmaların en son teknolojisine göre üretilmiş malzemeler olacak kesinlikle üretimden kalkmış malzeme kullanılmayacaktır.tüm malzemeler kontrollüğün oluru ile kesinlik kazanacaktır. Yüklenici idarenin talep ettiği hallerde malzemelerden numuneler üzerinde idare tarafından talep edilen tüm deneyleri bedelsiz olarak yaptıracaktır. Yüklenici firma ;Yapılacak olan işlerde kullanılacak bütün malzemeleri (projektörler, kontaktörler, röleler, panolar, ve her nevi imalat malzemeleri) numuneler üzerinden kontrol heyetine gösterecek. Malzemeler kontrol heyetinin oluru alındıktan sonra sahaya ulaştırılacak ve montajı yapılacaktır.kontrol heyeti gösterilen numunelerden bazılarının yada tümünün, işin geçici kabulü yapılıncaya kadar idarede kalmasını isteyebilir. İdare tarafından gerekli görülen durumlarda Sözleşme koşulları ile uygunluğu kanıtlamak için ekipman ile ilgili tüm malzemeler, elemanlar, cihazlar v.b. imalatçının iş yerinde imalat işlemleri sırasında test ve kontrollere tabi tutulacaklardır. İmalatçının iş yeri testleri ile ilgili tüm masraflar Yüklenici tarafından üstlenilecektir. 3-UYULACAK YÖNETMELİK ve STANDARTLAR Tüm malzemelerde en az TSE,CE ve ISO9001 standartları aranacak olup genel teknik şartnamesine uygun 1. sınıf malzeme olacaktır. Bu standartların birinin karşılanmaması durumunda idare ek standartlara başvurabilecektir Ayrıca işin uygulamasında ve kullanılacak ekipmanda aşağıda belirtilen standart ve yönetmeliklere uyulacak, yetersiz kalması durumunda uluslar arası standartlara bilgi için başvurulacaktır. Ayrıca aşağıda belirtilen söz konusu yönetmeliklerde belirtilen/yer alan konulara ilişkin hususlar bu şartname için de geçerlidir. Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği 2

4 Elektrik Tesislerinde Topraklamalar Yönetmeliği Elektrik Tesisleri Kabul Yönetmeliği Elektrik Tesislerinde Emniyet Yönetmeliği Elektrik Dağıtım Şebekeleri Enerji Kabloları Montaj(Uygulama) Usul Esasları Genel Aydınlatma Yönetmeliği Binaların Yangından Korunması Hakkındaki Yönetmelik TSE Paratoner Yönetmeliği TSE,ISO,IEC, VDE, DIN, BS, NEC Standartları 4-GENEL HUSUSLAR a) İşin niteliğine bağlı olarak yüklenici firma gerekli imalatçı firma detaylarını idarenin onayına sunmak ve uygulamakla yükümlüdür. b) İşin kabulü sırasında yapılan imalat ve malzemelerin uygunluğu bakımından daha önceden idareye teslim edilen numuneler doğrultusunda denetlenecek ve uygun olmayan imalat ve malzemeler yüklenici tarafından bila bedel (kırılıp,sökülüp,kazınıp,değiştirilip vs.) yeniden yapılacaktır. c) İmal edilecek AG Dağıtım Ana Pano ve Saha besleme Panolarının detay ve resimleri idareye teslim edilecek ve onayına müteakip imalata başlanacaktır. d) Teklif Birim Fiyat Cetvelinde yer alan tüm malzemelere işçilik, montaj, nakliye ve tüm giderler dâhil olacak şekilde KDV hariç teklif verilecektir. Teklif edilen fiyat haricinde hangi hususta olursa olsun herhangi bir fiyat farkı yükleniciye ödenmeyecektir. e) Yapılacak çalışmalarda ray geçişleri minimum 1,5 metre derinliğinde olacaktır.makine ile yapılacak kazı çalışmalarında makinenin çalışamayacağı yerlere elle kazı yapılacaktır. f) Yüklenici, sözleşmenin imzalanmasından sonra bütün aşamalarının ayrıntılarını gösteren bir iş programını onay için İdare ye verecektir. İş programı, sözleşmesindeki iş programı ile uyumlu olacaktır. İş programı kurum tarafından onaylandıktan sonra yüklenici firma işe başlayacaktır. g) Tatvan Gar ana pano odası bilabedel düzenlenecektir. h) Demontajı yapılan tüm malzemeler Tatvan Gar sahası içinde kontrol heyetinin göstereceği yere taşınacaktır.bu taşıma işi Birim Fiyat Teklif Cetvelinde de belirtilen demontaj fiyatına dahildir.bunun için ayrıca bir bedel ödenmeyecektir i) Tatvan Gar ına ait kurumsal kimlik tabelası çalışmıyorsa bilabedel olarak çalışır hale getirilecektir. j) Tatvan yakıt deposu için tesis edilecek yıldırımdan korunma tesisatı yakıt deposu alanında 12 mt lik paratoner direğine montaj edilecek olup paratonerin yıldırım yakalama yarı çapı muhakkak yakıt deposunu kapsayacak şekilde olacaktır.konuyla alakalı gerekli çizim İdare ye verilecektir. k) Aydınlatma direklerine konulacak olan projektörler mutlak suretle kabloların platforma çıktığı yerden projektör beslemesine kadar plastik kaplı çelik sprial boru ile muhafaza altına alınacaktır. 3

5 l) Mevcut aydınlatma direklerindeki halojen projektörler demontaj edilip yerine led projektörler montaj edilecektir.mevcut direklerin sigorta kutusunda her bir aydınlatma için ayrı bir sigortaları bulunmuyor ise 16A lik sigortalar eklenecektir. m) Yüklenici tarafından çalıştırılacak elemanlara ; Bölgemiz Eğitim Müdürlüğü bünyesinde 2701 no lu Genel Emre istinaden, üçüncü şahısların demiryolu hattı üzerinde veya yakınında yapacakları çalışmalarda uyulması gereken kuralların anlatıldığı 2 günlük eğitim verilecektir. Eğitim bedeli iaşe,konaklama ve KDV hariç kişi başı günlük 75,00TL dir. Bu bedel yüklenici tarafından karşılanacaktır. Eğitimden sonra, katılımcılar sınava tabi tutulacak,sınavda başarılı olanlara sertifika verilecek, verilen sertifika 2 yıl süreyle geçerli olacak. sertifikasız eleman çalıştırılmayacak yüklenici firmanın elemanları belirtilen eğitimi almadan ve sınavı geçmeden işe başlayamayacaktır. n) Elektrik Dağıtım Şirketleri ile yapılacak her türlü işlem; belge,proje evrak yüklenici tarafından hazırlanacak ve geçici kabulü ilgili Dağıtım Şirketine yüklenici firma tarafından yaptıracaktır. Sadece abonelik ve resmi harç ücretleri TCDD tarafından karşılanacaktır. o) Yapılan kazı çalışmaları sırasında çıkan atık malzemeler (hafriyat atığı vb.) İdare nin göstereceği yere dökülecektir.atık malzemelerin nakliyesi için ayrıca bedel ödenmeyecektir. 5-GARANTİ ve SORUMLULUK Yüklenici işin kesin kabulüne kadar malzeme ve tesisattan sorumludur. Yüklenici işi eksiksiz çalışır durumda tesis ederek imalat sırasında ortaya çıkacak arızaları derhal ve bilabedel gidermekle yükümlüdür.ayrıca, a) Yüklenici; Çalışmalar süresince işçilerinin veya ekiplerinin yol açacağı bütün zararlardan sorumlu olup zararları gidermek zorundadır.demiryoluna (TCDD Kuruluşuna) verilecek her türlü hasar ve zararlar yüklenici firmaya fatura edilecektir. b) Yüklenici yaptığı tüm imalatların ilk ve son halinin fotoğraflarını çekip idareye teslim edecektir. c) Yapılacak imalatların fenni sorumluluğu yükleniciye aittir. İşin kontrollük nezaretinde yapılması yüklenicinin fenni sorumluluğunu kaldırmaz. d) Yüklenici makinelerin arızalanması halinde işin aksamaması için tamirini zaman geçirmeden yaptıracak; arızanın ıslah edilmemesi halinde derhal yerine başka makine temin edecektir. e) Yüklenici, işin yapılması sırasında ve geçici kabulden sonraki garanti süresi içinde İdare tarafından Sözleşme koşullarına uygun olmadığı belirtilen herhangi bir işi İdare ye herhangi bir masraf yüklemeden derhal tamir edecek, sökecek veya değiştirecektir. Yüklenici bu tür tamir, söküm ve değiştirme işlemlerinden kaynaklanan tüm hasar ve onarım masrafını karşılayacaktır. Şayet, Yüklenici durum kendisine bildirildikten sonra Sözleşme gereksinimlerini karşılayacak şekilde düzeltmeleri yapmayı reddederse veya ısrarlı bir şekilde ihmal ederse, İdare gerekli düzeltmeleri masrafı Yüklenici ye ait olmak üzere başka firmaya yaptıracak ve yapılan masraf Yüklenici nin alacaklarından kesecektir. 4

6 f) Yüklenici çalıştırdığı işçilerin can ve mal güvenliğinin temininden ayrıca makinelerin ve çalışan personelin korunması ve barınmasından da yüklenici sorumlu olacaktır. g) Yüklenici çalışma ve depolama alanlarını inşaat sırasında temiz halde tutacaktır. İşin tamamlanmasından sonra Yüklenici tüm malzemesini, döküntüyü, çöpü, atık malzemeyi, molozları ve her tür geçici yapıyı masrafları kendisine ait olmak üzere tatmin edici bir şekilde kaldıracaktır. h) Sözleşmede aksi belirtilmedikçe değiştirilen herhangi bir ekipman veya onarılan herhangi bir parça bir önceki ile aynı özelliklere ve süreye sahip olan ve değiştirme veya onarım işlemenin tamamlanma tarihinden başlayan bir garanti süresine tabi olacaktır. i) Yüklenici; İş bitiminden sonra ödeme yapılabilmesi için kesilecek fatura ile birlikte herhangi bir vergi ve SGK borcu olmadığına dair belgeyi İdare ye sunmakla yükümlüdür. j) Şartname EK:6 da bulunan 2701 Numaralı Genel Emir doğrultusunda gerekli güvenlik önlemleri yüklenici tarafından sağlanacaktır. k) Yüklenici şantiyedeki ekipmanın montajı, test edilmesi ve işletmeye alınması için gerekli tüm kalifiye işçileri ve düz işçileri temin edecektir l) Her türlü iş güvenliğini yüklenici firma karşılayacak olup TCDD bu konuda sorumluluk kabul etmez. Oluşabilecek tüm aksaklıkların sonucunda meydana gelebilecek hadiselerden yüklenici firma direkt sorumlu olup, Kurumun ve 3.şahısların uğrayacağı her türlü zarar ve ziyan yüklenici firma tarafından karşılanacaktır. Yüklenici firma bu konuda herhangi bir hak iddia edemez. 6- TEKNİK TANIMLAR a) Panolar i. Genel Özellikler Alçak Gerilim elektrik dağıtım panoları montaj edilecek yere uygun, çalışma şartlarına göre izolasyon seviyesi sağlanmış(ip66), kısa devre şartlarına elektriksel ve mekaniksel olarak yeterli dayanımda olacaktır. Alçak Gerilim elektrik dağıtım panosu ve diğer ekipmanlar ortam sıcaklığının 40 C üzerinde çalışmaya elverişli olacaktır. Ana Dağıtım Panoları en az 2mm DKP sacdan üretilecektir. Alçak Gerilim panosu Modüler tipte olacaktır. Alçak Gerilim panosunun metal iç ve dış yüzeyleri paslanmaya karşı korunmuş Ral 7032 elektrostatik boya ile boyanmış sıcak daldırma galvaniz tip olacaktır. Pano içerisindeki bütün kablo bağlantıları, gerekli yedek pay bırakılarak yapılacaktır. Alçak Gerilim panosu içinde yeterli havalandırma sağlanacaktır. Alçak Gerilim panosunun kapaklarında ölüm tehlike işareti bulunacaktır. Panolardaki tüm kablo giriş çıkışları plastik rakorlarla yapılmalıdır. 5

7 Panoda kullanılacak metal iç montaj konstrüksiyon elemanları, galvanizli olacak ve boyanmayacaktır. Elektrik pano montajında ; kullanılacak bakır baranın kesiti üzerinden geçecek akıma göre seçilecektir. Pano içi kablolamada fazlar norm renklerde olacaktır. (L1:Kahverengi, L2:Siyah, L3:Gri, Nötr:Mavi,Topraklama:Sarıyeşil) Panolarda, projelerde belirtilen yedek çıkışlara ilave olarak %20 yedek hacim de bırakılacaktır. Ayrıca Alçak Gerilim panosundan yalıtılmış olarak nötr barası tesis edilecektir. Elektrik pano montajında ; kullanılan bakır baranın elektrolitik özelliği olacaktır. Elektrik pano montajında ; kullanılacak bakır baranın faz atlamalarına karşı belirli güvenlik mesafeleri olacaktır. Elektrik pano montajında ; kullanılacak bakır bara ek ve bağlantı yerleri çok iyi bir şekilde sıkılacak ark oluşması ve gevşeklik olmayacaktır. Elektrik pano montajında ;kullanılacak kabloların akım taşıma kapasitelerine uygun olan kesit de NYAF veya NYY kablolar seçilip kullanılacaktır. Elektrik pano montajında; kullanılan kablolar, güvenli ve göze hoş gözükecek şekilde kablo kanalları içerisinde veya makaron ile yapılacaktır. Elektrik pano montajında; kabloların herhangi bir kısa devreye mahal tanımaması için kablo uçları açıkta bırakılmayacaktır.kesitine göre kablo uçları yüksüklenecektir. Alçak Gerilim panoları 40 cm yüksekliğinde beton kaide üzerine monte edilecektir. Tablonun arka tarafında bulunan ve akım geçirme özelliği olmayan bütün demir bölümler ile tablonun demir iskeleti topraklanacaktır. ii. Testler Periyodik testler ; yüklenici panolar ve diğer malzemelere ait standart veya periyodik işletme testlerinin üretim sırasında yapıldığı belgelenecektir. Gerekli kablolama, bağlantı ve montajların yapıldığı,ölçü aletlerinin hassasiyetinin doğru olduğu görülecektir. Pano testleri ilgili standartlardaki TSE3367 ve gerektiğinde IEC e göre Tip testi olması durumunda tüm testler göz önünde bulundurularak testler yapılacaktır. iii. Etiketleme Elektrik panolarında, sigortalar, şalterler ve çıkış terminallerinin dış yüzeylerinde etiketler kullanılacaktır. Etiketleme her devrenin bağlı olduğu yükü, kontrol elemanını belirtecek tipte hazırlanacaktır. 6

8 Yapılacak tüm etiketleme ; bilgisayar çıktısı olarak veya etiketleme makinesi ile yazılacaktır. b) Yer Altı ve Bina Besleme Kabloları Yeraltı kabloları toprak seviyesinden en az 80 cm. derinlikte açılacak kanallar içine belirtilen PE(PVC veya büz) boru içerisinden geçirilmek suretiyle projesinde belirtilen tip de olmak kaydıyla yer altına döşenecektir. Kablo döşenirken üç damarlıda kendi çapının 12 mislinden, tek damarlıda 15 mislinden daha küçük yarıçapında bir kavis yapmamasına dikkat edilecektir. Boru ve büzlerde girişte kabloların boru kenarlarına temas ederek zedelenmemesi için önlem alınacaktır. Kullanılacak kablo, döşeneceği yerin uzunluğuna uygun yekpare olacak ve hiç bir surette parça parça kablolar eklenerek kullanılmayacaktır.kabloların ana pano girişlerinde cm lik paylar bırakılacaktır. Kablolar döşenirken yere hiçbir surette sürtünerek çekilmeyecektir.kanal, toprakla kapatılıp sıkıştırılacak ve artan toprak İdare nin göstereceği yere taşınacaktır. Bozulmuş yollar, tretuvarlar eski haline getirilecektir. Projesinde Alüminyum kablo belirtilen yerler için ALVİNAL-D kablo kullanılacak olup bu kablo alüminyum iletkenli, PVC yalıtkanlı ve kılıflı,düşük nötr kesitli dört damarlı, üç güç kabloları şeklinde olacaktır.kullanılacak Alvinal kablo değişik toprak ortamlarında (kuru,nemli, sulu, kumlu, killi, kayalık, vs.) kullanılmaya ve ağır hizmet şartlarında çalışmaya elverişli olacaktır.herhangi bir bakır-alüminyum kablo geçişinde özel geçiş klemensleri kullanılacaktır. Trafo direklerine çıkışlarda kablo galvanizli boru içerisinden geçirilecek ve borunun alt ucu kablo geçiş istikametinde kavis şeklinde kıvrılarak betona gömülecektir. Borunun toprak üstünde kalan kısmı 225 cm.den az olmayacak ve boru direğe en az üç yerinden kroşelerle tespit edilecektir. Kablonun boru üstünde kalan kısımları da yine kroşelerle direğe tespit edilecektir. Dış aydınlatmada direkten direğe geçişte yeraltı kablo buatı kullanılmayacak, direk gövdelerinde giriş çıkış şeklinde bağlantı yapılacaktır. Kabloların yukarıda yazılan yerler dışında(yer altı besleme hariç) kullanıldığında halojensiz olanları kullanılacaktır. Ayrıca kablolar Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği ne ve Binaların Yangın dan Korunması Hakkında Yönetmelik e uygun tipte seçilecektir. c) Termik Manyetik Şalterler Tüm şalterler aşırı akım (termik) ve kısa devre (manyetik) durumlarında devreyi açabilecek bir anahtarlama elemanı ve açma biriminden oluşacaktır. Şalterler ayrıca üzerine modüler olarak takılabilecek ek röle ve kontaklarla kaçak akımlara karşı koruma, uzaktan açtırma vb. işlevlere sahip olabilecektir. Takılacak yardımcı kontaklar vasıtası ile açık-kapalı-hata sinyalini iletebilecektir. 7

9 Şalter üzerine yine modüler olarak takılacak motor modülü ile uzaktan kumanda imkanına sahip olabilecektir. Tüm şalterler projesinde veya keşif listesinde belirtilen kısa devre kesme kapasitesinde seçilecektir. Kısa devre kesme kapasitesi belirtilmeyen şalterlerde asgari 25kA kullanılacaktır. Şalterlere her türlü modül ekleme işlemi ön yüzünden yapılabilecektir. Tüm manyetik şalterler akım sahalı olarak kullanılacaktır. Tüm şalterlerin tahrik koluna pano kapağı veya tablo örtü kapakları açılmadan ulaşılabilecektir. Şalterlere takılacak elektromekanik koruma rölesi vasıtasıyla ayarlanabilir aşırı akım, ayarlanabilir kısa devre akımı koruması sağlayabilecektir. Takılacak koruma rölesinin elektronik olması durumunda aynı zamanda zaman gecikmesi de sağlanabilecektir. Şalterler belirli akım değerleri için aynı ebatlarda imal edilmiş olacak dolayısıyla aynı rölenin farklı şalterlerde kullanılabilmesi imkanı olacaktır. Tüm şalterlerin ön yüzeyinde şalterin durumunu gösteren (açık-kapalı-hata) ve yalıtım durumunu gösteren indikatörler olacaktır. d) 12 Metrelik Altıgen Platformlu- Koruma Merdivenli -Galvanizli Direk İmalat detayları EK:1 de gösterildiği gibi sıcak daldırma galvaniz olarak yapılacak ve direk temelleri 100cmx100cm genişliğinde ve 100 cm derinliğinde temel kazılarak tabanı düzlenmiş şekilde kalıp alınacak ve temel içine demir donatı imalatı yapılarak betonlanacaktır.( İmalatçı firmanın malzemesi için önerdiği bir temel detayı var ise o kullanılacaktır.)ayrıca her bir direk ayrı ayrı uygun kalınlıktaki galvaniz şeritle topraklanacaktır.aydınlatma Yönetmeliği çerçevesinde her bir direğin bağlantı kutusunun üstünde tehlike levhası yer alacaktır. Bu işlemlerin bedeli direk bedeline dahildir.ayrıca bir ücret ödenmeyecektir. e) Yıldırımdan Korunma Tesisatı Sistem çatı seviyesinde monte edilecek aktif paratoner,iletkenler,topraklama çubukları ve diğer aksesuarlardan oluşacaktır.uluslar arası standartlara uygun yıldırımdan koruma sistemi tesis edilecektir. Yakalama ucu altlıkları paratoner direğine göre bakır veya paslanmaz malzemeden olacaktır.kullanılacak paratoner direğinde direğe çıkış ayaklıkları olacaktır.kullanılacak direk muhakkak galvaniz tip olacaktır. İniş iletkeni 1x50mm² dolu bakırdan olacaktır. İniş iletkeni mümkün olan en kısa yoldan toprağa indirilecek ve iletkene keskin bükümler yaptırılmayacaktır. İletkenler TS622 de belirtilen ölçülerde yüzeye monte edilecektir. İniş iletkeninin eksiksiz olması gerekmektedir. Çatı iletkenleri ve iniş iletkenleri 1 mt aralıkla kroşelerle irtibatlandırılmalıdır. Test klemensi koruma borusunun 10cm üzerinde konulacaktır. Test Klemensleri bakır veya prinçten ve bu maksat için özel yapılmalıdır. 8

10 İniş iletkeni toprağa indiği yerde,0,5mt si toprak içinde kalacak şekilde, 3/4 3 mt boyundaki muhafaza borusu içine alınacaktır. Muhafaza boruları en az 2 noktadan kelepçelenecektir. Sistemin montajında, iki faklı metalin temasından ortaya çıkan korozyon olayı dikkate alınacaktır. Farklı metallerin kullanılmasında mümkün olduğunca kaçınacaktır. Taşıyıcı direk, kroşelerin tespitlenmesinde duvar yüzeylerinin bozulmaması, topraklama için kanal kazılması ve zeminin eski haline getirilmesi sağlanacaktır. Aktif paratoner yakalamu ucu iyon jeneratörü küre şeklinde metal bir koruyucu ve bunun içindeki donanımdan oluşacaktır.yine kromla kaplanmış bu bölümde küre koruyucunun etrafında, yıldırımlı havalarda atmosferik alanla etkileşerek başlığın içindeki donanım ile yakalama çubuğu etrafında çok yüksek bir iyonlaştırma akımı meydana getiren bir disk bulunacaktır. Küre şeklindeki koruyucu içerisinde bulunan bu devreler yıldırımın darbe etkisine karşı çok güvenli olarak korunmuş, ayrıca su geçirmezlik sağlanmış olacaktır. Başlığın küre şeklindeki yapısı en büyük yıldırım akımının bile rahatlıkla, topraklama iletken bağlantı noktasına taşınmasına hizmet edecek şekilde olacaktır.iyon jeneratörü olarak çalışan küre şeklindeki yapının ekli olduğu iniş iletkeni, bağlantı parçası ve direk bağlantı kısmı ise standartların tanımladığı malzemelere uygundur. Yıldırımdan korunma tesisatı için toprak altında kalan tüm ekler termokaynakla yapılacaktır. Kullanılan bütün kroşeler bakır olup, cıvataları paslanmaz olacaktır. Montajda kullanılacak malzemeler TSE belgeli olacaktır. Tesis edilecek yıldırımdan korunma tesisatı NFC ve UNE standartları ile TSE K 122 Belgelendirme Kriteri'ne uygun, ISO 9001 kalite ve CE belgeli olacaktır. f) Led li Saha ve Cephe Aydınlatma Armatürleri (220 v. 150 watt ) i. Konu ve Kapsam Bu madde, saha ve bina cephesi aydınlatması gibi harici aydınlatma için kullanılacak LED li armatürlerin teknik özelliklerini kapsar. ii. Standartlar Bu şartnamede aksi belirtilmedikçe armatürler, Avrupa standartları ile uyumlu hale getirilmiştir.aşağıdaki Türk Standartlarının yürürlükteki en son baskılarına göre imal ve test edileceklerdir. Standart No Standart Adı TS 8700 EN Aydınlatma Armatürleri TS 8700 EN Aydınlatma Armatürleri-Bölüm 1:Genel Kurallar ve Deneyler TS EN Çevre Şartlarına Dayanıklılık Deneyleri TS EN Lamba kontrol düzeni- LED modülleri için doğru akım (d.a)veya alternatif akım (a.a)beslemeli elektronik kontrol düzeni ile ilgili özellikler EN Lambaların foto biyolojik güvenliği ve lamba sistemleri TS 3033 EN Mahfazalarla sağlanan koruma dereceleri(elektrik donanımlarında IP kodu) Eşdeğer yada daha üstün başka standartlar uygulanmışsa bunların Türkçe yada İngilizce (Türkçe tercümesi ile birlikte) katalogları teklifle birlikte verilecektir. 9

11 iii. Yönetmelikler Aydınlatma Yönetmeliği bu teknik şartnamenin ayrılmaz parçasıdır. Söz konusu yönetmelikte belirtilen/yer alan konuya ilişkin hususlar bu şartname için de geçerlidir. iv. Elektriksel ve Yapısal Özellikler LED Armatürler en az 2 W. lık beyaz ışık yayan power ledlerden oluşacaktır.ve en az saat kullanım ömrü olacaktır. LED armatürün çalışma gerilimi 220V(+-)% 10 AC ve çalışma frekansı 50(+-)%1 Hz olacaktır. Armatürün ışık açısı en az 100 derece olacaktır. Armatürler voltaj kontrolü, akım kontrolü ve LED kontrolü için ters polarite korumasına sahip olacaktır. LED armatür -35 C İLE +50 C sıcaklıklar arasında güvenli çalışabilir olacaktır. LED armatürlerin yalıtım standardı(koruma sınıfı) minimum IP 65 olacaktır. LED armatür minimum % 90 verimliliğe sahip olacaktır. LED armatürlerde kullanılacak LED ler ve/veya LED üniteleri istenildiği zaman birbirinden bağımsız olarak, aynı veya farklı üreticiler tarafından üretilen aynı teknik özelliklere sahip eşdeğerleri ile değiştirilebilecek şekilde tasarlanmış olacaktır. LED armatür özel mercekli olacaktır. LED armatürde kullanılan LED üniteleri bağımsız olacaktır.led lerden herhangi biri arıza yaptığında diğerleri çalışmaya devam edecektir. LED lerin monte edildikleri baskı devre kartı (PCB) renk ve şekil yönü itibariyle armatür gövdesi ile uyum içerisinde olacaktır. LED armatürlerde kullanılacak kablolar yanmaz malzemeden olacaktır. LED armatürün gövdesi ile ön cam çerçevesi alüminyum pres dökümden imal edilmiş ve fırın boya ile boyanmış,ön camı temperlenmiş olacaktır.gövde üzerinde plastik veya saç aksam kullanılmayacaktır. LED li armatürlerde kullanılan tüm birleştirme ve montaj elemanları paslanmaz malzemeden yapılacak ve korozyona karşı dayanıklı olacaktır. LED armatürler kolay tesis edilebilir ve bakım yapılabilir olacaktır. LED armatürler tasarlanırken LED ler şebeke gerilimine hiçbir şekilde maruz kalmayacak şekilde dizayn edilecektir. 10

12 LED armatürlerin erişebilir olan ve yalıtım arızası durumunda gerilim altına girebilecek metal bölümler sürekli ve güvenlikli olarak topraklama hattına bağlanacaktır. LED armatürlerin renksel geri verimi indisi (CRI) % 70 den büyük olmalıdır. LED armatürlerin tasarımında renk sıcaklığı en az 3500 K olacaktır. LED armatürler, iç donanımlarında kullanılan Sürücü,LED ler,pcb(baskı Devre Kartı),Yansıtıcı (Reflektör), Yarı Saydam Kapak (Refraktör) vb. yardımcı donanım ile tavana, duvara, zemine, direğe montajının yapılabilmesi için gerekli montaj aparatları ile birlikte komple ünite olarak teslim edilecektir. LED armatürlerin yapısı iç ısınmalara karşı dayanıklı olacak, iç ısınmalar ve çevre koşulları nedeniyle yapısı değişmeyecek, ışık kaynağının kararlı çalışmasını etkilemeyecek şekilde tasarlanacaktır. LED armatürlere ait iç iletkenlerin geçirildiği güzergahlar kablo izolasyonlarını bozmayacak şekilde pürüzsüz olacaktır. LED armatür içindeki LED lerin elektriksel bağlantılarını sağlayacak şekilde tasarlanacaktır. LED li armatürlerin elektriksel güç verimi =>0,95 olmalıdır. LED li armatürlerin aydınlatma verimliliği =>0,90 olmalıdır. LED armatür içerisinde bulunan Sürücüler.LED ler vb. donanımlar modüler yapıda olacaktır.sürücü, LED ve diğer donanımların değiştirilmesi, bakımı ve tamiri direk üzerinde yapılabilecek şekilde tasarlanacaktır. LED armatürler, şartnamede istenen tüm koşulları sağlaması şartıyla, paslanmaz malzemeden, alüminyum malzemeden veya ultraviyole(uv) ışınlara dayanıklı hale getirilmiş polimer malzemeden yapılabilecektir. LED armatürlerin 100 saat eksiltmeden sonra ölçülecek toplam ışık akılarını %30 azaldığı ana kadar geçen süre en az 500 saat olacaktır. LED armatürlerin koruma sınıfı (yalıtım standardı) en az IP 65 olacaktır. LED armatürlerde kullanılacak Yansıtıcı (reflektör), uygun ışık dağılımını sağlayacak şekilde şekillendirilmiş, yüksek yansıtma katsayısı elde edilecek şekilde cilalanmış ve metalize kaplanmış yüksek saflıkta alüminyum alaşımından imal edilecektir. LED armatürün IEC Standardına göre Fotobiyolojik Güvenliği Testleri yapılmış olmalarıdır. Bu şartname kapsamındaki teklif edilecek LED armatürlerin başlangıç ışık akısı, armatürlerin anma gücü, ağırlık değerleri aşağıdaki tabloda belirtildiği gibi olacaktır. 11

13 Armatür Tipi Anma Gücü (W) Armatürdeki LED lerin başlangıç ışık akısı toplamı (lümen) Ağırlık(kg) LED li Armatür < < < < < < < <13 *Led armatür ebatları, konsola bağlantı (boru tutucu) dahil olarak verilmiştir. iv. Fonksiyonel Özellikler LED armatürler CE belgelerine sahip olacaktır. LED armatür üzerinde açıkça ve kalıcı olarak; Ticari Marka Anma Gücü Armatürün İmal Tarihi CE ve TSE İşareti Bilgileri yer alacaktır. v. Besleme Modülü(Sürücü) Özellikleri 1. LED armatürlerde LED ünitelerini çalıştırabilmek için sabit akım sürücüleri kullanılacaktır. 2. LED sürücünün yalıtım standardı minimum IP 65 olacaktır. 3. LED sürücünün verimliliği azami yük altında minimum %90 olacaktır. 4. Şebeke voltajında olabilecek değişimlerde ışık kaybı olmayacaktır. 5. Besleme modülü LED armatür sökülmeden yerinde değiştirilebilir olmalıdır. vi. Deneyler Bu şartname kapsamında yer alan LED li armatürlerin deneyleri Standartlar başlıklı maddede belirtilen standartlara uygun usul ve esaslara göre yapılacak deney sonuçları aynı standartlara göre değerlendirilecektir. 12

14 LED li armatürlerin alçak gerilim deneyleri (İzolasyon,Gerilim,Kaçak Akım) testleri yapılmış olacaktır. Rutin Deneyler, 1. Elle-Gözle yapılan deneyler 2. Toprak devresinin sürekliliğinin denetlenmesi 3. Elektriksel devrenin kontrol edilmesi deneyleridir. vii. Teklifle Birlikte Verilecek Bilgi ve Belgeler 1. LED armatürlerin yapısını ve boyutlarını gösteren resimler verilecektir. 2. Armatürlere ait (ışık şiddeti değerleri) verilecektir. 3. Ürünün 3 yıl garantili olduğuna dair üretici,distribütör veya resmi ithalatçının yazısı verilecektir. viii. Garanti Yüklenici LED projektörleri şartnamede belirtilen çalışma koşullarında, geçici kabul tarihinden başlamak üzere 36 ay süreyle garanti edecektir.garanti süresi içinde herhangi bir arıza durumunda, arızalanan LED Projektör için tamir kabul edilmeyecektir.masrafları yükleniciye ait olmak üzere Yüklenici tarafından arızalı projektör yenisi ile değiştirilerek montajı bila bedel yüklenici tarafından yapılacaktır. g) Topraklama Topraklama yapılan yerlerde(dağıtım panoları,direkler,yıldırımdan korunma tesisatı vs.) topraklama ölçümleri yapılacaktır.yapılan ölçümlerde dağıtım panoları topraklaması 5 ohm dan küçük olacaktır. Bu ölçümler her yönüyle yükleniciye aittir.topraklama ölçümü yapan kişinin muhakkak yetki belgesi olacaktır.ayrıca ölçüm yapılan cihazın kalibrasyon belgesi de topraklama raporlarıyla beraber imzalı ve kaşeli olarak İdare ye verilecektir. Kullanılacak topraklama çubukları, ø 20 mm. çapında en az 3,5 m. uzunluğunda elektrolitik olacaktır. Toprağa çakılabilmesi için ucuna koni biçiminde bir başlığın vidalanacak, çubuk 2 parçadan müteşekkil olacaksa irtibatın 4 cm. boyunda diş açılacaktır. Elektrotlardan birincisi topraktan en az 60cm. derinliğe çakılacaktır. İki elektrot arası mesafe 4m olacaktır. Kullanılacak topraklama çubukları toprak seviyesinden itibaren en az 60 cm. derinliğe gömülecektir.bakır iletkenle topraklama çubuğu birbirlerine özel tespit kelepçesi kullanılarak irtibatı sağlanacaktır. Topraklama iletkenlerinin birbirine irtibatı sağlam bir şekilde uygun klemens veya lehimle yapılacak, kesintisiz iletkenliği sağlanacaktır. İmalattan sonra topraklama ve/veya paratoner sistemine ait topraklama direnci ölçülmesi sonucunda çıkan sonucun 5 ohmdan büyük çıkması durumunda ilave elektrotlar tesis edilerek direnç düşürülecektir. Direnç ölçümü için gerekli tüm malzeme ve personel yüklenici tarafından ücretsiz olarak temin edilecektir. 1.5 metrelik topraklama çubuğu kullanılması durumunda 1,5 mt lik iki elektrod bir birim poz olarak ödenecektir. 13

15 h) Kazı i. Makine İle Yumuşak ve Sert Toprak Kazılması Yumuşak ve sert toprak zeminde; kazının yapılması, taşıtlara yüklenerek taşınması, depo, imla veya sedde yerinde boşaltılması, serilmesi, inşaat yapıldıktan sonra kazı yerinde kalan boşlukların doldurulması, kazılan yerin taban ve yan cidarlarının, depo ve dolgunun tesviyesi ve düzeltilmesi için yapılan her türlü malzeme ve zayiatı, işçilik, araç ve gereç giderleri, müteahhit genel giderleri ve kârı dâhil olacak şekilde yapılacaktır. Ölçü olarak kazının hacmi kazı projesi üzerinden hesaplanır.80 cm derinliğinde 40 cm genişliğinde kanal kazılması ve altta elektrik kablolarının varlığını gösteren emniyet şeridinin çekilecektir. ii. El İle Yumuşak Küskülük Kazılması Kazının yapılması, taşıtlara yükleme ve boşaltılması veya 4 metreye kadar atılması, depo, imla veya sedde yerinde serilmesi, imalat veya inşaat yapıldıktan sonra kazı yerinde kalan boşlukların doldurulması, bunların düzeltilmesi için her türlü malzeme ve zayiatı, işçilik, araç ve gereç giderleri müteahhit genel giderleri ve kârı dâhil olacak şekilde yapılacaktır. Makine ile kazı yapılmasının mümkün olmadığı (makinenin giremediği, girmesine müsaade edilmeyen veya ulaşımın sağlanamadığı iş mahallerinde)veya makineli kazı yapılması halinde telafisi mümkün olmayan zararların oluşmaması için (koruma ve SİT alanları vb.) yapı denetim elemanı tarafından, yerinde yapılacak tespit ve teknik gerekçeleri belirtmek ve idarenin onayının alınmasından sonra el ile kazı birim fiyatı uygulanacaktır. Kazı miktarı toplamı m³ ü aştığı takdirde, m³ ü aşan miktar için, kazı ne ile yapılmış olursa olsun makine ile kazı birim fiyatı, ilk m³ ü için ise (a) fıkrasındaki hüküm uygulanır a) Kazı miktarı toplamı m³ den az olduğu takdirde, kazının; el ile yapılan miktarı için el ile kazı birim fiyatı, makine ile yapılan miktarı için ise makine ile kazı birim fiyatı uygulanır. 7- GAR SAHA AYDINLATMA ve ELEKTRİK BESLEME PLANLARI İş yerinde yapılacak işlerde EK:2 de belirtilen Gar Saha Aydınlatma ve Elektrik Besleme planına uyulacaktır.işin iş yeri tesliminde Kontrol heyetince tekrardan proje yerinde incelenip gerekli bilgiler ve yapılacak işler Yükleniciye aktarılacaktır. Proje dahilinde sahada kullanılacak panolar ve bu panolara ait tek hat şemaları EK:3, EK:4,EK:5 ve EK:6 da belirtilmiş olup panoların imalatı bu yönde yapılacaktır. *Yukarıda yazılı olan teknik açıklamalar haricinde çıkabilecek itilaflarda ilgili yönetmelik,standartlar ve poz tanımları geçerlidir. *Yüklenici teknik şartnameye göre işi tamamlayacağını, dosya eki olan bu özel teknik şartnamenin her sayfasını kaşeleyerek ve imzalayarak taahhüt etmiş olur. 14

16 EK:1 12 METRELİK ALTIGEN PLATFORMLU-KORUMA MERDİVENLİ- GALVANİZLİ DİREK ŞEMASI 15

17 16

18 17

19 18

20 EK:7 DEMİRYOLU ÜZERİNDE, KENARINDA VE YAKININDA ÜÇÜNCÜ ŞAHISLAR TARAFINDAN YAPILACAK, YOL BAKIM VE İNŞAAT ÇALIŞMALARINDA UYULACAK EMNİYET KURALLARINA DAİR 2701 NUMARALI GENEL EMİR Amaç MADDE 1 (1) Demiryolu güzergâhında yapılacak, inşaat, bakım, onarım ve benzeri işlerde trenlerin trafik emniyetinin tehlikeye girmemesine ve çalışanların trenlere karşı korunmasına dair kuralları belirlemektir. Kapsam MADDE2 (1) Demiryolu hatları üzerinde, kenarında ve yakınlarında, gerek kuruluşumuzca yüklenicilere yaptırılan, gerekse diğer kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektör ve şahıslarca yapılan bakım, inşaat ve benzeri işlerde bu Genel Emirde yer alan kurallara uyulur. (2) Kuruluşumuzun kendi personeli ve araçları ile yaptığı bu tür çalışmalarda TCDD nin yürürlükteki mevzuat hükümleri geçerlidir. (3) Üçüncü şahıslar için getirilen yükümlülükler sözleşme ve protokollerle hüküm altına alınacaktır. Tanımlar MADDE 3 (1) Bu Genel Emirde geçen; a) Kuruluş: TCDD yi b)tcdd: Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğünü, c) Demiryolu Hatları Üzerinde Yapılan Çalışmalar: Konvansiyonel hatlarda; çalışma noktasına yakın rayın dış kenarından; maksimum hızın 120 Km/s.te kadar olduğu yerlerde 1,50m, maksimum hızın Km/s. olduğu yerlerde 1,80 m, maksimum hızın Km/s. olduğu yerlerde 2,30 m, hızın 201 Km/s.den fazla olduğu hatlar ile YHT hatlarında ise 3,00 m. mesafe içinde yapılan çalışmaları, ç) Demiryolu Kenarlarında Yapılan Çalışmalar: Demiryolunda, yakın rayın dış kenarından, 160 km/saate kadar hız uygulanan hatlarda 5 metre, km/saat hız uygulanan hatlarda 7 metre, 201 km/saatten fazla hız uygulanan hatlar ile YHT hatlarında 10 metre mesafeye kadar olan bölümde, yukarıda demiryolu hatları üzeri tanımına giren alan dışındaki yapılan çalışmalar ile YHT hatlarında ihata sınırı 10 metreden fazla olsa dahi, 10 metreden ihataya kadar olan kesim de demiryolu kenarı olarak kabul edilen çalışmaları, d) Demiryolu Yakınında Yapılan Çalışmalar: Yukarıda belirtilen demiryolu üzeri ve demiryolu kenarı kapsamına giren alanlar dışında kalan ancak işin büyüklüğü ve şekli itibariyle bu alanları etkileme ihtimali bulunan çalışmalar ile yarma, tünel gibi tesislerin üzerinde yapılan çalışmalar ve bu çalışmalardaki araçların hemzemin geçitleri çok sık kullanacağı durumları, 19

İÇİNDEKİLER 1 GENEL TEKNİK KOŞULLAR... 6. 1.1 İşin Kapsamı... 6. 1.2 Tasarım ve İşçilik... 6

İÇİNDEKİLER 1 GENEL TEKNİK KOŞULLAR... 6. 1.1 İşin Kapsamı... 6. 1.2 Tasarım ve İşçilik... 6 İÇİNDEKİLER BÖLÜM I... 6 1 GENEL TEKNİK KOŞULLAR... 6 1.1 İşin Kapsamı... 6 1.2 Tasarım ve İşçilik... 6 1.3 Uygulanabilir Standartlar-Yönetmelikler-Mevzuatlar... 7 1.4 Ölçü Birimleri... 7 1.5 Toleranslar...

Detaylı

yapılacak tüm binalarda olması gereken elektrik tesisatında kullanılan malzeme ve mamulün

yapılacak tüm binalarda olması gereken elektrik tesisatında kullanılan malzeme ve mamulün IV- ELEKTRİK TESİSATI GENEL TEKNİK ŞARTNAMESİ BÖLÜM 1 Genel Esaslar 1.1 Kapsam Bu Genel Teknik Şartname, özel ve tüzel kişiler ile kamu kuruluşlarına ait mevcut ve yeni yapılacak tüm binalarda olması gereken

Detaylı

1 GENEL TEKNİK ŞARTLAR... 5. 1.1 İşin Kapsamı... 5. 1.2 Genel Şartlar... 5. 1.3 Tasarım ve İşçilik... 6. 1.4 Uygulanabilir Standartlar...

1 GENEL TEKNİK ŞARTLAR... 5. 1.1 İşin Kapsamı... 5. 1.2 Genel Şartlar... 5. 1.3 Tasarım ve İşçilik... 6. 1.4 Uygulanabilir Standartlar... İÇİNDEKİLER 1 GENEL TEKNİK ŞARTLAR... 5 1.1 İşin Kapsamı... 5 1.2 Genel Şartlar... 5 1.3 Tasarım ve İşçilik... 6 1.4 Uygulanabilir Standartlar... 6 1.5 Ölçü Birimleri... 7 1.6 Toleranslar... 7 1.7 Gerilmeler

Detaylı

TEDAŞ-MYD/2013-059. BETON MAHFAZALI YARI GÖMÜLÜ KOMPAKT TĐP OG/AG TRANSFORMATÖR MERKEZLERĐ TEKNĐK ŞARTNAMESĐ (MMH-gaz lı)

TEDAŞ-MYD/2013-059. BETON MAHFAZALI YARI GÖMÜLÜ KOMPAKT TĐP OG/AG TRANSFORMATÖR MERKEZLERĐ TEKNĐK ŞARTNAMESĐ (MMH-gaz lı) TÜRKĐYE ELEKTRĐK DAĞITIM A.Ş. MALZEME YÖNETĐMĐ VE SATINALMA DAĐRESĐ BAŞKANLIĞI BETON MAHFAZALI YARI GÖMÜLÜ KOMPAKT TĐP OG/AG TRANSFORMATÖR MERKEZLERĐ TEKNĐK ŞARTNAMESĐ (MMH-gaz lı) OCAK - 2013 ĐÇĐNDEKĐLER

Detaylı

TÜRKİYE KIZILAY DERNEĞİ BATI KARADENİZ(DÜZCE) BÖLGE KAN MERKEZİ GEBZE KAN ALMA BİRİMİ İNŞAAT TADİLAT VE ELEKTRİK İŞLERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

TÜRKİYE KIZILAY DERNEĞİ BATI KARADENİZ(DÜZCE) BÖLGE KAN MERKEZİ GEBZE KAN ALMA BİRİMİ İNŞAAT TADİLAT VE ELEKTRİK İŞLERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ TÜRKİYE KIZILAY DERNEĞİ BATI KARADENİZ(DÜZCE) BÖLGE KAN MERKEZİ GEBZE KAN ALMA BİRİMİ İNŞAAT TADİLAT VE ELEKTRİK İŞLERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ İŞİN TANIMI Madde 1-Derneğimiz BATI KARADENİZ(DÜZCE) BÖLGE KAN

Detaylı

TÜRKİYE KIZILAY DERNEĞİ BATI KARADENİZ(DÜZCE) BÖLGE KAN MERKEZİ GEBZE KAN ALMA BİRİMİ İNŞAAT TADİLAT VE ELEKTRİK İŞLERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

TÜRKİYE KIZILAY DERNEĞİ BATI KARADENİZ(DÜZCE) BÖLGE KAN MERKEZİ GEBZE KAN ALMA BİRİMİ İNŞAAT TADİLAT VE ELEKTRİK İŞLERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ TÜRKİYE KIZILAY DERNEĞİ BATI KARADENİZ(DÜZCE) BÖLGE KAN MERKEZİ GEBZE KAN ALMA BİRİMİ İNŞAAT TADİLAT VE ELEKTRİK İŞLERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ İŞİN TANIMI Madde 1-Derneğimiz BATI KARADENİZ(DÜZCE) BÖLGE KAN

Detaylı

İDARİ VE MÜTEFERRİK İŞLER... 5

İDARİ VE MÜTEFERRİK İŞLER... 5 İÇİNDEKİLER İDARİ VE MÜTEFERRİK İŞLER... 5 1 AMAÇ... 5 2 KAPSAM... 5 3 TABİRLER VE TARİFLER... 5 4 ŞANTİYE TESİSLERİ VE YOLLAR... 6 4.1 Şantiye Büroları... 7 4.2 Ulaşım ve Servis Yolları... 8 5 SU TEMİNİ...

Detaylı

1 AMAÇ... 5 2 KAPSAM... 5 3 TABİRLER VE TARİFLER... 5. 4 Genel... 6 5 MEKANİK İŞLER... 6. 5.1 Genel... 6

1 AMAÇ... 5 2 KAPSAM... 5 3 TABİRLER VE TARİFLER... 5. 4 Genel... 6 5 MEKANİK İŞLER... 6. 5.1 Genel... 6 İÇİNDEKİLER 1 AMAÇ... 5 2 KAPSAM... 5 3 TABİRLER VE TARİFLER... 5 4 Genel... 6 5 MEKANİK İŞLER... 6 5.1 Genel... 6 5.2 Yönetmenlikler, St andartlar ve İşçilik... 7 5.3 Montaj ve Yerleştirme... 8 5.4 Proje

Detaylı

TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. AR-GE PLANLAMA VE DIŞ İLİŞKİLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI

TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. AR-GE PLANLAMA VE DIŞ İLİŞKİLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. AR-GE PLANLAMA VE DIŞ İLİŞKİLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI LED IŞIK KAYNAKLI YOL AYDINLATMA ARMATÜRLERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ TEDAŞ-ARGEP/2010-057.B Eylül-2010 Revize Aralık 2013 Revize

Detaylı

İÇİNDEKİLER 1 GENEL TEKNİK ŞARTLAR... 1. 1.1 İşin Kapsamı... 1. 1.2 İlgili Dökümanlar... 1. 1.3 Şantiye Tesisleri... 1

İÇİNDEKİLER 1 GENEL TEKNİK ŞARTLAR... 1. 1.1 İşin Kapsamı... 1. 1.2 İlgili Dökümanlar... 1. 1.3 Şantiye Tesisleri... 1 İÇİNDEKİLER 1 GENEL TEKNİK ŞARTLAR... 1 1.1 İşin Kapsamı... 1 1.2 İlgili Dökümanlar... 1 1.3 Şantiye Tesisleri... 1 1.4 Uygulanacak Standartlar... 1 1.5 Markalama ve İsim Plakaları... 2 1.6 Projelendirme...

Detaylı

ĐÇĐNDEKĐLER. Tramvay Tasarım Kriterleri

ĐÇĐNDEKĐLER. Tramvay Tasarım Kriterleri ĐÇĐNDEKĐLER 1. GENEL... 1 2. GEOMETRĐK TASARIM... 2 2.1 YATAY GÜZERGAH... 2 2.1.1 Genel... 2 2.1.2 Düz Hat Kesimleri... 2 2.1.3 Kurplar... 3 2.1.3.1 Dairesel Kurplar... 3 2.1.3.2 Bileşik Kurplar... 3 2.1.3.3

Detaylı

İSTANBUL CEVAHİR ALIŞVERİŞ VE EĞLENCE MERKEZİ

İSTANBUL CEVAHİR ALIŞVERİŞ VE EĞLENCE MERKEZİ İSTANBUL CEVAHİR ALIŞVERİŞ VE EĞLENCE MERKEZİ KİRACI TEKNİK ŞARTNAMESİ 1. Giriş 1.1. Hoş geldiniz 1.2. Bu Teknik Şartname neden okunmalı? 1.3. Teknik Şartnameyi nasıl kullanmalıyım? 1.4. Terimler ve Tanımlar

Detaylı

ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ

ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ YG TESİS PROJE VE ŞEMALARI Ankara, 2013 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan

Detaylı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: TİTREŞİM YÖNETMELİĞİ

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: TİTREŞİM YÖNETMELİĞİ Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: TİTREŞİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı, işçilerin mekanik titreşime maruz kalmaları sonucu ortaya

Detaylı

Alt İşverenler Çalışma, İş Sağlığı ve Güvenliği Talimatı

Alt İşverenler Çalışma, İş Sağlığı ve Güvenliği Talimatı Alt İşverenler Çalışma, İş Sağlığı ve Güvenliği Talimatı Hazırlanma Tarihi: 18.09.2013 İÇERİK 1. Amaç 2. Uygulama Alanı 3. Sorumluluk 4. Tanımlar 5. İşlem 6. Taşeron Firmalardan İstenilen Belgeler 7. Referanslar

Detaylı

ÖZEL VİTALE KADIN HASTLIKLARI VE DOĞUM HASTANESİ

ÖZEL VİTALE KADIN HASTLIKLARI VE DOĞUM HASTANESİ ÖZEL VİTALE KADIN HASTLIKLARI VE DOĞUM HASTANESİ YANGIN ÖNLEME VE SÖNDÜRME İÇ DÜZENLEMESİ Dök No:AFT.YD.01 Yayın Tarihi: ocak 2015 Rev. Tar/No: -/0 İÇİNDEKİLER KONULAR MADDE NO SAYFA NO BİRİNCİ BÖLÜM Genel

Detaylı

TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. MALZEME YÖNETİMİ VE SATINALMA DAİRE BAŞKANLIĞI

TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. MALZEME YÖNETİMİ VE SATINALMA DAİRE BAŞKANLIĞI TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. MALZEME YÖNETİMİ VE SATINALMA DAİRE BAŞKANLIĞI ORTA GERİLİM AYIRICILARI TEKNİK ŞARTNAMESİ NİSAN, 1996 2013 REVİZE ORTA GERİLİM AYIRICILARI TEKNİK ŞARTNAMESİ İÇİNDEKİLER BÖLÜM

Detaylı

T.C. GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI ÖN PROTOKOL

T.C. GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI ÖN PROTOKOL T.C. GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI ÖN PROTOKOL (15 yıla kadar bina kiralanması genel ve teknik şartları, değerlendirme kriterleri, ön protokol ve kira sözleşmesi ) 2015 1/22 T.C. GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI

Detaylı

EĞİTİMDE FATİH PROJESİ

EĞİTİMDE FATİH PROJESİ EĞİTİMDE FATİH PROJESİ YEREL ALAN AĞI TEKNİK ŞARTNAMESİ 1/60 İÇİNDEKİLER KISALTMALAR VE TANIMLAR STANDARTLAR I. BÖLÜM: GENEL HÜKÜMLER 1. GENEL HÜKÜMLER II. BÖLÜM: PASİF ALTYAPI BİLEŞENLERİ 2. PASİF ALTYAPI

Detaylı

ELEKTRİK TESİSATI İŞLERİ ÖZEL TEKNİK ŞARTNAMESİ

ELEKTRİK TESİSATI İŞLERİ ÖZEL TEKNİK ŞARTNAMESİ ELEKTRİK TESİSATI İŞLERİ ÖZEL TEKNİK ŞARTNAMESİ -İdarenin vereceği projelerde idarenin yazılı veya sözlü izni alınmadan hiçbir değişiklik yapılmayacaktır. -Proje ve şartnamelerin ekleri olarak verilen

Detaylı

KALİTE, ÇEVRE, İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

KALİTE, ÇEVRE, İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ TEKNİK ŞARTNAMESİ KALİTE, ÇEVRE, İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ TEKNİK ŞARTNAMESİ 1.0 GENEL 1.1KAPSAM BOT-SPEC-KÇB-001 Bu şartnamede, Boru Hatları, İstasyon ve İnşaat yapım projelerine yönelik Kalite, Çevre, İş Sağlığı ve Güvenliği

Detaylı

Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği. Resmi Gazete: 05.10.2013 28786

Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği. Resmi Gazete: 05.10.2013 28786 Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği Resmi Gazete: 05.10.2013 28786 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde 0001: Amaç (1) Bu Yönetmeliğin amacı, yapı işlerinde alınacak asgari

Detaylı

ÖZEL TEKNİK ŞARTNAME

ÖZEL TEKNİK ŞARTNAME ÖZEL TEKNİK ŞARTNAME İşin Adı :A.K.Ü.KAMPUSLERİ ALTYAPI İNŞAATI İŞİ İş Grubu : Elektrik İmalatları ÖZEL-ELK-28 Rezervli Zaman saati Otomat tipi ray montajına uygun TSE belgeli, min.15 dk zaman dilimlerine

Detaylı

2-A-1 Teslimler 2-A-2 Kiracı Paketi 2-A-3 Avan Proje 2-A-4 Uygulama Projesi ve Malzeme Tanımları 2-A-5 Bina Tanıtım/İsim Panosu Proje Teslimi

2-A-1 Teslimler 2-A-2 Kiracı Paketi 2-A-3 Avan Proje 2-A-4 Uygulama Projesi ve Malzeme Tanımları 2-A-5 Bina Tanıtım/İsim Panosu Proje Teslimi AKPLAZA OFİS BİNASI DEKORASYON ŞARTNAMESİ GENEL FİHRİST BÖLÜM 1_GİRİŞ VE AMAÇ 1.1 Giriş ve Amaç 1.2 Akplaza Ofis Binası Tasarım Felsefesi 1.3 Kriterlerin Kullanımı BÖLÜM 2_GENEL BİLGİ VE YÖNTEMLER Özet

Detaylı

İÇİNDEKİLER 1 GENEL TEKNİK ŞARTLAR... 3. 1.1 İşin Kapsamı... 3. 1.2 Şantiye Tesisleri... 3. 1.3 Uygulanacak Standartlar... 3

İÇİNDEKİLER 1 GENEL TEKNİK ŞARTLAR... 3. 1.1 İşin Kapsamı... 3. 1.2 Şantiye Tesisleri... 3. 1.3 Uygulanacak Standartlar... 3 İÇİNDEKİLER 1 GENEL TEKNİK ŞARTLAR... 3 1.1 İşin Kapsamı... 3 1.2 Şantiye Tesisleri... 3 1.3 Uygulanacak Standartlar... 3 1.4 Markalama ve İsim Plakaları... 4 1.5 Projelendirme... 4 1.6 Malzemeler, İşçilik

Detaylı

5 Ekim 2013 Resmî Gazete Sayı : 28786 YÖNETMELİK. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: YAPI İŞLERİNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETMELİĞİ

5 Ekim 2013 Resmî Gazete Sayı : 28786 YÖNETMELİK. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: YAPI İŞLERİNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETMELİĞİ 5 Ekim 2013 Resmî Gazete Sayı : 28786 YÖNETMELİK Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: YAPI İŞLERİNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE

Detaylı

İNŞAAT İŞLERİ. Omv Petrol Ofisi Aş Mühendislik Departmanı. Burak AŞLAMACI Mühendislik Müdürü. Ersin GÜLCAN İstasyon Mühendisi.

İNŞAAT İŞLERİ. Omv Petrol Ofisi Aş Mühendislik Departmanı. Burak AŞLAMACI Mühendislik Müdürü. Ersin GÜLCAN İstasyon Mühendisi. İNŞAAT İŞLERİ 0 Yeni Şartname Omv Petrol Ofisi Aş Mühendislik Departmanı Ersin GÜLCAN İstasyon Mühendisi Burak AŞLAMACI Mühendislik Müdürü REV. AÇIKLAMA HAZIRLAYAN KONTROL EDEN ONAYLAYAN 01.10.2013 00

Detaylı

S.S. TRAKYA YAĞLI TOHUMLAR TARIM SATIŞ KOOPERATİFLERİ BİRLİĞİNE AİT İÇ ANADOLU BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNE HİZMET BİNASI YAPILMASI İŞİNE AİT ŞARTNAMEDİR.

S.S. TRAKYA YAĞLI TOHUMLAR TARIM SATIŞ KOOPERATİFLERİ BİRLİĞİNE AİT İÇ ANADOLU BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNE HİZMET BİNASI YAPILMASI İŞİNE AİT ŞARTNAMEDİR. S.S. TRAKYA YAĞLI TOHUMLAR TARIM SATIŞ KOOPERATİFLERİ BİRLİĞİNE AİT İÇ ANADOLU BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNE HİZMET BİNASI YAPILMASI İŞİNE AİT ŞARTNAMEDİR. S.S. Trakya Yağlı Tohumlar Tarım Satış Kooperatifleri Birliği

Detaylı

TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ AYKOME (Alt Yapı Koordinasyon Merkezi) YÖNETMELİĞİ

TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ AYKOME (Alt Yapı Koordinasyon Merkezi) YÖNETMELİĞİ TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ AYKOME (Alt Yapı Koordinasyon Merkezi) YÖNETMELİĞİ Genel Hükümler BİRİNCİ KISIM BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde 1. Amaç Bu Yönetmeliğin amacı; Trabzon

Detaylı

YÖNETMELİK. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: YAPI İŞLERİNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

YÖNETMELİK. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: YAPI İŞLERİNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM 5 Ekim 2013 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28786 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: YÖNETMELİK YAPI İŞLERİNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç

Detaylı