FMR (TEDAS MYD-96/27B sürümü) ULTRA serisi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "FMR (TEDAS MYD-96/27B sürümü) ULTRA serisi"

Transkript

1 MĠKROĠġLEMCĠLĠ TEKRAR KAPAMALI FĠDER YÖNETĠM RÖLESĠ FMR (TEDAS MYD-96/27B sürümü) ULTRA serisi KULLANIM KILAVUZU MST Elektroteknik Ltd. Şti. Bayraktar Bulvarı Beyit Sokak No:7 Şerifali-Ümraniye/İstanbul Tel: +90 (216) Faks: +90 (216) Microelettrica Scientifica S.p.A. Telif hakkı 2006 FW FMR (tr) Tarih Rev. 3 Sf. 1 / 90

2 ĠÇĠNDEKĠLER 1. GENEL KULLANIM VE ĠġLETĠM KURALLARI Depolama ve Nakil Kurulum Elektriksel Bağlantı Ölçüm GiriĢleri ve Yardımcı Besleme ÇıkıĢların Yüklenmesi Koruma Topraklaması Ayar ve Kalibrasyon Güvenlik Koruması Elektronik Devrelere Dokunulması Bakım Arıza Tespiti ve Onarım 6 2. GENEL ÖZELLĠKLER Yardımcı Besleme 6 3. ÖN PANEL 6 4. KLAVYE VE EKRAN Ekran 7 5. EKRAN ĠKONLARI 8 6. SĠNYALLER Ledlerin Manuel Silinmesi 9 7. LOKAL KOMUTLAR ÖLÇÜM ENERJi AÇMA KAYDI SAYICI OLAYLAR Olayların gösterimi SĠSTEM (Sistem parametreleri) AYARLAR DeğiĢken ayarlarını değiģtirmek ġifre Menü Haberleşme (Haberleşme) DeğiĢkenlerin açıklaması Ön Panel seri haberleģme kapısı (RS232) Röleden Bilgisayara doğrudan bağlantı kablosu Ana seri haberleģme kapısı (RS485) Menü: Özelleştir DeğiĢkenlerin açıklaması Fonksiyon: T> (Termal Ġmaj F49) DeğiĢkenlerin açıklması Açma ve Alarm Fonksiyon: 1I> (Birinci AĢırı Akım Elemanı F50/51) DeğiĢkenlerin açıklaması Akım Zaman eğrileri algoritması IEC Eğrileri IEEE Eğrileri Faz aģırı akım elemanının f(a) değiģkenine bağlı çalıģması AĢırı Akım Elemanının f(u) Gerilim Kontrollü ÇalıĢması Lojik Blokaj (BC-BG) Soğuk Yük üzerine kapama : AĢırı Akım eģiğinin otomatik olarak iki katına çıkartılması Fonksiyon: 2I> (Ġkinci AĢırı Akım Elemanı F50/51) DeğiĢkenlerin açıklaması Fonksiyon: 3I> (Üçüncü AĢırı Akım Elemanı F50/51) 40 Microelettrica Scientifica S.p.A. Telif hakkı 2006 FW FMR (tr) Tarih Rev. 3 Sf. 2 / 90

3 DeğiĢkenlerin açıklaması Fonksiyon: 1Io> (Birinci Toprak Kaçağı Elemanı 50N/51N) DeğiĢkenlerin açıklaması f(a o) değiģkeninin programlanmasıyla Toprak Kaçağı Elemanlarının ÇalıĢma Modu Fonksiyon: 2Io> (Ġkinci Toprak Kaçağı Elemanı 50N/51N) DeğiĢkenlerin açıklamaları Fonksiyon: 3Io> (Üçüncü Toprak Kaçağı Elemanı 50N/51N) DeğiĢkenlerin açıklamaları Fonksiyon: 1Is> (Birinci Negatif BileĢen Elemanı F46) DeğiĢkenlerin açıklaması Birinci Dengesiz elemanın Akım/Zaman eğrisine bağlı çalıģması AZE Fonksiyon: 2Is> (Ġkinci Negatif BileĢen Elemanı F46) DeğiĢkenlerin açıklaması Fonksiyon: 1U> (Birinci AĢırı Gerilim Elemanı F59) DeğiĢkenlerin açıklaması Fonksiyon: 2U> (Ġkinci AĢırı Gerilim Elemanı F59) DeğiĢkenlerin açıklaması Fonksiyon: 1U< (Birinci DüĢük Gerilim Elemanı F27) DeğiĢkenlerin açıklaması Fonksiyon: 2U< (Ġkinci DüĢük Gerilim Elemanı F27) DeğiĢkenlerin açıklaması Fonksiyon: 1f> (Birinci Frekans AĢımı Elemanı F81>) DeğiĢkenlerin açıklaması Fonksiyon: 2f> (Ġkinci Frekans AĢımı Elemanı F81>) DeğiĢkenlerin açıklaması Fonksiyon: 1f< (Birinci DüĢük Frekans Elemanı F81<) DeğiĢkenlerin açıklaması Fonksiyon: 2f< (Ġkinci DüĢük Frekans Elemanı F81<) DeğiĢkenlerin açıklaması Fonksiyon: 1Uo> (Birinci Sıfır BileĢen AĢırı Gerilim Elemanı F59Uo) DeğiĢkenlerin açıklaması Fonksiyon: 2Uo> (Ġkinci Sıfır BileĢen AĢırı Gerilim Elemanı F59Uo) DeğiĢkenlerin açıklaması Fonksiyon: U1< (Pozitif BileĢen DüĢük Gerilim Elemanı F27U1) DeğiĢkenlerin açıklaması Fonksiyon: U2> (Negatif BileĢen AĢırı Gerilim Elemenı F59U2 veya F47) DeğiĢkenlerin açıklaması Fonksiyon: VAr> (Birinci ve Ġkinci Reaktif Güç elemanı) DeğiĢkenlerin açıklanması Fonksiyon: Wi (Kesici Bakım seviyesi) DeğiĢkenlerin açıklaması ÇalıĢma (Enerji Kesme Akümülasyonu) Fonksiyon: ADD (Açma Devresi Denetimi) DeğiĢkenlerin açıklaması ÇalıĢması Fonksiyon: R.I.A. (Röle Ġç Arızası) DeğiĢkenlerin açıklaması ÇalıĢması Fonksiyon: UA (Uzaktan Açma) DeğiĢkenlerin açıklanması ÇalıĢması Function: AcZmnKıs. (Açma Zaman Kısaltması)) DeğiĢkenlerin Açıklaması ÇalıĢması Function: TK (Otomatik Tekrar Kapama) Tanımlamalar DeğiĢkenlerin Açıklaması Ayarlar ÇalıĢması Tekrar Kapama komutu Mesaj Görüntüleme AkıĢ Diyagramı Otomatik Tekrar Kapama TK Fonksiyon: KesKontr (Kesici Kontrol) DeğiĢkenlerin Açıklaması Display Message Fonksiyon: Osilo (Osilografik Kayıt) DeğiĢkenlerin açıklaması ÇalıĢması Fonksiyon: KesArıza (Kesici Arızası - BF) DeğiĢkenlerin açıklaması 68 Microelettrica Scientifica S.p.A. Telif hakkı 2006 FW FMR (tr) Tarih Rev. 3 Sf. 3 / 90

4 ÇalıĢması Fonksiyon: HarSıfKonf (Harici Sıfırlama Konfigurasyonu) DeğiĢkenlerin açıklaması GĠR ÇIK (GĠRĠġ ÇIKIġ) ÇalıĢması Fiziki GiriĢler Örnek Fiziki ÇıkıĢlar Örnek TARĠHSAAT Saat senkronizasyonu TEġHĠS (TeĢhis Bilgisi) VERSĠYON (Röle Versiyonu) Pil BAKIM GÜÇ FREKANSI YALITIM TESTĠ BAĞLANTI ġemasi UX10-4 GeniĢletme Modülü BAĞLANTI ġemasi (10 Dijital GiriĢ + 4 ÇıkıĢ Rölesi) UX14DI GeniĢletme Modülü BAĞLANTI ġemasi (14 Dijital GiriĢler) SERĠ HABERLEġME BAĞLANTISI (SCE1309 Rev.0) Ana Röle - BOYUTLAR / MONTAJ /1S (1 GeniĢletme Modülü) & /2S (2 GeniĢletme Modülü) - Boyutlar U Rack ġasi BOYUTLAR ROLENĠN KIZAKTAN SÖKÜLMESĠ ve TAKILMASI Kızaktan Sökme Kızağa Takılması ELEKTRĠKSEL ÖZELLĠKLER YAZILIM VERSĠYONU 90 Microelettrica Scientifica S.p.A. Telif hakkı 2006 FW FMR (tr) Tarih Rev. 3 Sf. 4 / 90

5 1. GENEL KULLANIM VE ĠġLETĠM KURALLARI Her zaman ürüne ait özel açıklamalara ve üretici talimatlarına baģvurunuz. AĢağıdaki uyarılara dikkatlice riayet ediniz. 1.1 Depolama ve Nakil Ürün talimatında veya IEC standartlarında belirtilen çevre uygulama koģullarına uygun olarak yapılmalıdır Kurulum Doğru bir Ģekilde yapıģmalı ve üretici tarafından belirlenen çevre Ģartları ile uyumlu olmalıdır. 1.3 Elektriksel Bağlantı Ürünle beraber sunulan bağlantı Ģemasına, rölenin elektriksel karakteristiklerine ve can güvenliğini riske etmeyecek Ģekilde ilgili standartlara uygun bir Ģekilde titizlikle yapılmalıdır. 1.4 Ölçüm GiriĢleri ve Yardımcı Besleme GiriĢ değerleri ve besleme gerilim değerlerinin izin verilen varyasyon limitlerine uygun olup olmadığı dikkatlice control edilir. 1.5 ÇıkıĢların Yüklenmesi Bildirilen performansı ile uyumlu olmalıdır. 1.6 Koruma Topraklaması Topraklama istendiğinde, topraklama sonucu dikkatlice kontrol edilmelidir. 1.7 Ayar ve Kalibrasyon Korunacak olan sistemin konfigürasyonuna uygun olarak değiģik fonksiyon ayarlarının doğruluğunu, emniyet kurallarını ve diğer ekipman ile koordinasyonunu dikkatlice kontrol edin. 1.8 Güvenlik Koruması Tam güvenlik için montaj doğruluğu, gerekli yerlerde uygun mühürlemelerin yapıldığı ve mühürlerin sağlamlığı periyodik olarak kontrol edilmelidir 1.9 Elektronik Devrelere Dokunulması M.S. elektronik devrelerinde en yüksek koruma yapıları kullanılmasına rağmen, modüllere monte edilen elektronik bileģenler ve yarı iletken elemanlar, modüllere dokunulması sırasında meydana gelen elektrostatik deģarjdan ötürü ciddi Ģekilde zarar görebilir. Elektrostatik deģarjdan kaynaklanan hasar kendini hemen göstermeyebilir fakat dizayn güvenirliliği ve ürünün uzun ömürlülüğü azalmıģ olacaktır. M.S. tarafından üretilen elektronik devreler kasalarında bulunduğu sürece elektrostatik deģarja (8 kv IEC ) karģı güvendedir; modülleri kızaklarından gerekli uyarılara göre çıkarmamak onları zarar görme riskine karģı korumasız bırakır Bakım Üretici talimat kitapçığına baģvurun; bakım özel eğitimli elemanlar tarafından ve sistem güvenliği ile tam uyum sağlanacak Ģekilde yapılmalıdır. Microelettrica Scientifica S.p.A. Telif hakkı 2006 FW FMR (tr) Tarih Rev. 3 Sf. 5 / 90

6 1.11 Arıza Tespiti ve Onarım Ġç kalibrasyonlar değiģtirilmemeli ve bileģenlerin yerleri değiģtirilmemelidir. Onarım için üretici veya yetkili satıcılara baģvurun. Yukarıdaki talimatların ve uyarıların eksik uygulanması üreticinin sorumluluğunda değildir. 2. GENEL ÖZELLĠKLER GiriĢ akımları 4 akım trafosu tarafından beslenmiģtir : - 3 faz akımı ve - 1 toprak kaçağı sıfır bileģen akımı. 1A veya 5A Akım giriģi seçimi röle kartı üzerinde mevcut sökülebilir köprü (jumper) ile yapılır. GiriĢ gerilimi 4 Potansiyel Trafo ile beslenir: - 3 faz-nötr gerilimi ve - 3 faz Gerilim trafolarının Yıldız/Açık Üçgen bağlı sekonderleri üzerinden beslenen sıfır bileģen gerilimi. Elektrik bağlantısını rölenin üzerinde belirtilen Ģemaya uygun olarak yapın. GiriĢ akımları ve gerilimlerinin Ģemada belirtilen ve test sertifikasındaki ile aynı olduğunu kontrol edin. Yardımcı güç tamamen yalıtılmıģ ve kendinden korumalı değiģtirilebilir bir modülle beslenmiģtir. 2.1 Yardımcı Besleme Röle iki farklı tipte yardımcı beslemeye uyumlu olarak imal edilir: 24V(-20%) / 110V(+15%) a.c. 80V(-20%) / 220V(+15%) a.c. Tip 1) - Tip 2) - 24V(-20%) / 125V(+20%) d.c. 90V(-20%) / 250V(+20%) d.c. Üniteye enerji vermeden önce besleme gerilimlerinin uygun limitlerde olduğunu kontrol ediniz. 3. ÖN PANEL Sinyal Ledleri Kızak Mandalı Röle Tipi Ekran Kesici Kumanda Butonları Kumandalar Kızak Mandalı Seri HaberleĢme Portu Microelettrica Scientifica S.p.A. Telif hakkı 2006 FW FMR (tr) Tarih Rev. 3 Sf. 6 / 90

7 4. KLAVYE VE EKRAN Menü Bu butonlar sayesinde ekrandaki opsiyonlar seçilir. Yukarı AĢağı Kapat Aç Bu butonlar farklı menülerdeki öğeleri kaydırmak için kullanılır (Lokal Kontrol, Ölçümler, Enerji ölçme ve diğerleri). Bu butonlar (aktif edildiğinde) Kesicinin Açma/Kapatma kontrolünü yönetir. (bak 16.31) tuģu ile mevcut menünün penceresinin gösterdiği ĠKONLARI seçer. ve tuģları ile istenilen ikonu seçer ve tuģuyla giriģ yapar. ve tuģlarıyla bir kere farklı elemanlar seçilmiģtir. Ayrı menülerin detayları aģağıdaki paragraflarda verilmiģtir Ekran 128x64 piksel LCD mevcut bilgiyi görüntüler (menü, ve diğerleri.). Kesici Durumu Anlık Ölçümler Koruma çalıģıyor tuģuyla fonksiyonunu belirtme Aktif olan Grup HaberleĢme çalışıyor Microelettrica Scientifica S.p.A. Telif hakkı 2006 FW FMR (tr) Tarih Rev. 3 Sf. 7 / 90

8 5. EKRAN ĠKONLARI LokalKmt LOKAL KOMUTLAR Ölçüm ANLIK ÖLÇÜMLER Enerji ENERJĠ ÖLÇÜMLERĠ AçmaKaydı AÇMA KAYDI Sayıcı SAYICILAR Olaylar OLAYLAR Ayar FONKSĠYON AYARLARI Sistem SĠSTEM AYARLARI Gir-Çık GĠRĠġ ÇIKIġ TarihSaat TARĠH ve SAAT TeĢhis TEġHĠS BĠLGĠSĠ Versiyon RÖLE VERSĠYONU Microelettrica Scientifica S.p.A. Telif hakkı 2006 FW FMR (tr) Tarih Rev. 3 Sf. 8 / 90

9 6. SĠNYALLER Dört adet sinyal ledi mevcuttur: Sinyal Ledleri YeĢil Led Yanıyorsa Yanıp Sönüyorsa - Röle Doğru ÇalıĢıyor. - Röle Ġç Arızası var Sarı Led Sönük - Açma Yok. Yanıyorsa - Açma OluĢtu. Yanıp Sönüyorsa - Ölçülen Değer ayarlanan açma seviyesini aģtı. Yanan ıģığın söndürülmesi manuel olarak yapılır (bak 6.1) Kırmızı Led YeĢil Led Sönük Yanıyorsa Sönük Yanıyorsa - Kesici Açık - Kesici Kapalı - Kesici Kapalı - Kesici Açık Hepsi Yanıp Sönüyorsa Açma Devresi Denetim Elemanı ÇalıĢtı. Yardımcı besleme aynağının arızası durumunda ledlerin durumları kaydedilir ve yardımcı besleme düzeldiğinde tekrar aynı Ģekilde ıģıklandırılır. 6.1 Ledlerin Manuel Silinmesi Ledlerin manuel silinmesi için aģağıdaki komutları uygulayın: 1 Ana menüye ikonlarla giriģ için Menü ye basın. 2 LokalKomut ikonunu seçin. Seç i seçin, 3 LedSil I seçin Komutu uygulamak için Seç e basın. (Bak ġifre). 4 Komut uygulandığında röle ekranında Komut Alındı yazar; Microelettrica Scientifica S.p.A. Telif hakkı 2006 FW FMR (tr) Tarih Rev. 3 Sf. 9 / 90

10 7. LOKAL KOMUTLAR LOKAL KOMUTLAR rölenin ön yüzünden Termal hafızanın sıfırlanması, Led lerin temizlenmesi ve benzeri, kontrollerini yönetmeyi sağlar. Menü Açıklama ġifre Led Sil Led sinyallerini sil Hayır Röle Sıfırla ÇıkıĢ rölelerini sıfırla Hayır Kesici Kapat ġifre sorgulama ile manuel Kesici kapama Evet Kesici Aç ġifre sorgulama ile manuel Kesici açma Evet Olay Sil Kayıtlı tüm olayları sil Evet EskiArıza Sil GeçmiĢ tarihli iç Arızaları sil Evet Termik Sıfırla Termal imaj ve Kesme enerjisine ait toplanan verilerin sıfırlanması Evet Led Test Sinyal Ledleri testi Hayır Bir komutu ön yüz klavyesinden yönetmek için, aģağıdaki gibi ilerleyin (Ledi verilen örnekteki gibi silin). 1 Ana menüye giriģ için Menü ikonuna basın. 2 LokalKomut ikonunu Yukarı veya Aşağı butonlarıyla seçin. GiriĢ için Seç tuģuna basın. 3 Yukarı veya Aşağı butonlarıyla LedSil menüsünü seçin. Komutu uygulamak için Seç seçin. (ġifre istenirse, bak ġifre). 4 Komut Alındığında ekran Komut Alındı! gösterir; 3 e gidin. Microelettrica Scientifica S.p.A. Telif hakkı 2006 FW FMR (tr) Tarih Rev. 3 Sf. 10 / 90

11 8. ÖLÇÜM Gerçek Zaman değerleri normal uygulama sırasındaki gibi ölçülür. 1 Ana menüye giriģ için Menü ikonuna basın. 2 Yukarı veya Aşağı butonlari ile Ölçüm ikonunu seçin. giriģ için Seç e basın. 3 Ölçümü görüntülemek için Yukarı veya Aşağı butonlarıyla Ölçüm menüsünü kaydırın. Ana menüye gitmek için Çıkış basın. Imax (0 9999) A Maksimum faz akımı (Ia, Ib, Ic). Ia (0 9999) A Faz akımı A (R.M.S. amper) Ib (0 9999) A Faz akımı B (R.M.S. amper) Ic (0 9999) A Faz akımı C (R.M.S. amper) Io (0 9999) A Sıfır BileĢen Akım (Temel frekans değeri 3Io) I1 ( ) In Pozitif bileģen Akım I2 ( ) In Negatif bileģen Akım Fre ( ) Hz Frekans Uan ( ) V Faz Gerilimi A-N (R.M.S. değer) Ubn ( ) V Faz Gerilimi B-N (R.M.S. değer) Ucn ( ) V Faz Gerilimi C-N (R.M.S. değer) Uab ( ) V Faz-faz Gerilimi A-B (R.M.S. değer) Ubc ( ) V Faz-faz Gerilimi B-C (R.M.S. değer) Uca ( ) V Faz-faz Gerilimi C-A (R.M.S. değer) Uo ( ) V Sıfır BileĢen Gerilim (Temel frekans değeri 3Vo) V1 ( ) Vn Pozitif BileĢen Gerilim V2 ( ) Vn Negatif BileĢen Gerilim FazA (0 359) Faz Açısı Ia ^ Uan FazB (0 359) Faz Açısı Ib ^ Ubn FazC (0 359) Faz Açısı Ic ^ Ucn Faz0 (0 359) Faz Açısı Io ^ Uo W ( ) k Üç Faz Aktif Güç (kw) Var ( ) k Üç Faz Reaktif Güç (kvar) VA ( ) k Üç Faz Görünür Güç (kva) Cos ( ) - Güç Faktörü Term (0 9999) %T Tam yük sürekli çalıģmada Termal durumun % olarak belirtilmesi. Tn Wir (100 0) % W Kesici bakımından önce halen artan miktarda izin verilen kesme enerjisi. Microelettrica Scientifica S.p.A. Telif hakkı 2006 FW FMR (tr) Tarih Rev. 3 Sf. 11 / 90

12 9. ENERJi Gerçek Zamanlı Enerji Ölçümleri Görüntüle + kwh ( ) ġebekeden çekilen Aktif Enerji - kwh ( ) ġebekeye verilen Aktif Enerji + krh ( ) Endüktif Reaktif Enerji - krh ( ) Kapasitif Reaktif Enerji Sil Tüm enerji sayaçlarını siler 1 Ana menüye giriģ için Menü ikonuna basın. 2 Yukarı veya Aşağı butonlari ile Enerji ikonunu seçin. GiriĢ için Seç basın. 3 Yukarı veya Aşağı butonlarıyla Görüntüle menüsünü kaydırın. Ana menüye gitmek için Çıkış a basın. 4 Gerçek zaman Enerji ölçümlerinin görüntülenmesi. Seviye 3 e gitmek için Çıkış a basın. 5 Tüm okumaları silmek için Aşağı butonuyla Sil komutunu seçin. Seç butonuna basın. (ġifre istenirse, bak ġifre). 6 Komut Alındığında level 5 e gitmak için ekran! Komut Alındı mesajını gösterir. Ana menüye gitmek için Çıkış butonuna basın. Microelettrica Scientifica S.p.A. Telif hakkı 2006 FW FMR (tr) Tarih Rev. 3 Sf. 12 / 90

13 10. AÇMA KAYDI Açmaya neden olan fonksiyonu, açma anını ve açma anına ait parametreleri gösterir. Son 100 olay kayıtlıdır. Her yeni röle açmasında hafıza belleği kendini FIFO mantığı ile günceller. Görüntüle Kaydedilen Açmaları görüntüler. Sil Tüm kayıtlı Açmaları siler. 1 Ana menüye giriģ için Menü butonuna basın. 2 Yukarı veya Aşağı butonlari ile AçmaKaydı ikonunu seçin. GiriĢ için Seç butonuna basın. 3 Yukarı veya Aşağı butonlarıyla Görüntüle menüsünü kaydırın. GiriĢ için Seç butonuna basın. Sil için 8 e gidin. 4 Kayıtlı açma yoksa ekran! Açma Yok gösterir. 5 Herhangi açma kayıtlıysa, Göster i seçerek kayıtların kronolojik listesi görüntülenir. Yukarı veya Aşağı tuģlarıyla kontrol edilmesi gereken kaydı seçin. 6 aģağıdaki gibi görünür: Fonk olaya neden olan fonksiyon (Örn: t1i> =Açma) Tanı olaya neden olan fonksiyonun tanımı ( Oldu / Bitti ) Tarih, olayın gerçekleģtiği tarih; yıl/ay/gün, saat:dakika:saniye:millisaniye Açma anındaki ölçüm değerlerini okumak için Değer e basın. Microelettrica Scientifica S.p.A. Telif hakkı 2006 FW FMR (tr) Tarih Rev. 3 Sf. 13 / 90

14 7 Mevcut ölçümleri Yukarı veya Aşağı butonlarıyla kaydırın. 5 e dönüp diğer seçim veya ana menü 2 ye gidiģ için Çıkış butonunu seçin. 8 Aşağı butonuyla Sil i seçin. Komutları uygulamak için Seç basın; Kayıtlı Tüm açmalar silinir. (ġifre istenirse, bak ġifre). 9 Komut Alındığında ekran! Komut Alındı yazısı gözükür; Ana menüye dönüģ için Çıkış a basın. Microelettrica Scientifica S.p.A. Telif hakkı 2006 FW FMR (tr) Tarih Rev. 3 Sf. 14 / 90

15 11. SAYICI Röle fonksiyonlarının her biri için sayıcıların çalıģma miktarları. MSCom 2 arayüz yazılımı ile sayaçları bağımsız olarak sıfırlamak ve istenilen bir baģlangıç numarasına ayarlamak mümkündür. Görüntüle T> 0 ÇalıĢma Sayıcıları Termal Görünüm 1I> 0 ÇalıĢma Sayıcıları Birinci aģırı akım elemanı 2I> 0 ÇalıĢma Sayıcıları Ġkinci aģırı akım elemanı 3I> 0 ÇalıĢma Sayıcıları Üçüncü aģırı akım elemanı 1Io> 0 ÇalıĢma Sayıcıları Birinci toprak kaçağı elemanı 2Io> 0 ÇalıĢma Sayıcıları Ġkinci toprak kaçağı elemanı 3Io> 0 ÇalıĢma Sayıcıları Üçüncü toprak kaçağı elemanı 1Is> 0 ÇalıĢma Sayıcıları Birinci Negatif Sıfır BileĢen elemanı 2Is> 0 ÇalıĢma Sayıcıları Ġkinci Negatif Sıfır BileĢen elemanı 1U> 0 ÇalıĢma Sayıcıları Birinci maksimum Gerilim elemanı 2U> 0 ÇalıĢma Sayıcıları Ġkinci maksimum Gerilim elemanı 1U< 0 ÇalıĢma Sayıcıları Birinci minimum Gerilim elemanı 2U< 0 ÇalıĢma Sayıcıları Ikinci minimum Gerilim elemanı 1f> 0 ÇalıĢma Sayıcıları Birinci maksimum Frekans elemanı 2f> 0 ÇalıĢma Sayıcıları Ġkinci maksimum Frekans elemanı 1f< 0 ÇalıĢma Sayıcıları Birinci minimum Frekans elemanı 2f< 0 ÇalıĢma Sayıcıları Ġkinci minimum Frekans elemanı 1Uo> 0 ÇalıĢma Sayıcıları Birinci Sıfır BileĢen aģırı gerilim elemanı 2Uo> 0 ÇalıĢma Sayıcıları Ġkinci Sıfır BileĢen aģırı gerilim elemanı RIA 0 ÇalıĢma Sayıcıları Röle Ġç Arızası U2> 0 ÇalıĢma Sayıcıları Negatif BileĢen aģırı gerilim elemanı U1< 0 ÇalıĢma Sayıcıları Pozitif BileĢen düģük gerilim elemanı 1VAr 0 ÇalıĢma Sayıcıları Birinci Reaktif Güç elemanı 2VAr 0 ÇalıĢma Sayıcıları Ġkinci Reaktif Güç Elemanı ADD 0 ÇalıĢma Sayıcıları Açma Devresi Denetimi BF 0 ÇalıĢma Sayıcıları Açma için Kesici arızası Wi 0 ÇalıĢma Sayıcıları Kesici bakımı UA 0 ÇalıĢma Sayıcıları Uzaktan Açma TkHa 0 ÇalıĢma Sayıcıları Otomatik Tekrar kapama Hatası TkPas 0 ÇalıĢma Sayıcıları Otomatik Tekrar Kapama için aktif olmayan Açmalar TkOOk 0 ÇalıĢma Sayıcıları Otomatik Tekrar Kapama Döngüsü BaĢarılı TkMOk 0 ÇalıĢma Sayıcıları Manuel Tekrar Kapama Döngüsü BaĢarılı TkBlo 0 ÇalıĢma Sayıcıları Tekrar kapama blokajı OtoAc 0 ÇalıĢma Sayıcıları Otomatik Kesici Açma OtoKa 0 ÇalıĢma Sayıcıları Otomatik Kesici Kapama ManAc 0 ÇalıĢma Sayıcıları Manuel Kesici Açma ManKa 0 ÇalıĢma Sayıcıları Manuel Kesici Kapama TopAc 0 ÇalıĢma Sayıcıları Tüm Kesici Açmaları (Oto+Man) TopKa 0 ÇalıĢma Sayıcıları Tüm Kesici Kapamaları (Oto+Man) Microelettrica Scientifica S.p.A. Telif hakkı 2006 FW FMR (tr) Tarih Rev. 3 Sf. 15 / 90

16 1 Ana menüye giriģ için Menü ikonuna basın. 2 Yukarı veya Aşağı butonlarıyla Sayıcı ikonunu seçin. GiriĢ için Seç e basın. 3 Görüntüle yi seçin. 4 Her bağımsız fonksiyonun çalıģma miktarını görüntüler. Yukarı veya Aşağı butonlarıyla görüntülemek istediğiniz parametreyi seçin. 3 e dönmek için Çıkış a basın. Microelettrica Scientifica S.p.A. Telif hakkı 2006 FW FMR (tr) Tarih Rev. 3 Sf. 16 / 90

17 12. OLAYLAR AĢağıdaki olaylardan herhangi birine neden olan fonksiyonu görüntüler : - Dijital GiriĢ/ÇıkıĢ durum değiģimi. - Koruma fonsiyonlarının baģlaması - Açmaların koruma fonksiyonu - Fonksiyon reset. Son 100 olayı kaydeder ve Hafıza arabelleği her yeni olayda güncellenir. Ekran Kayıtlı olayları okuma. Sil Kayıtlı tüm olayları siler. 1 Ana menüye giriģ için Menü ikonuna seçin. 2 Yukarı veya Aşağı butonlarıyla Olaylar ikonunu seçin. GiriĢ için Seç i basın. 3 Yukarı veya Aşağı butonlarıyla Görüntüle yi seçin. GiriĢ için Seç e basın. Sil için 7 ye gidin. 4 Kayıt yoksa ekran! Olay Yok mesajını gösterir. 5 Herhangi bir olay kaydedilmiģse, kayıtların kronolojik listesini görüntülemek için Göster i seçin. Yukarı veya Aşağı butonlarıyla kontrol edilmesi gereken kayıt tarihini seçin. 6 AĢağıdaki gibi görünür: Fonk olaya neden olan fonksiyon (Örn: 1I> =Değer aģımı, t1i> Zaman gecikmeli Açma) Tanı olaya neden olan fonksiyonun tanımı ( Oldu / Bitti ) Tarih, Olaya ait tarih, yıl/ay/gün, saat:dakika:saniye:milisaniye 7 Aşağı butonuyla Sil i seçin. Komutları uygulamak için Seç e basın; Tüm kayıtlı olaylar silinir. (ġifre istenirse, bak ġifre). 8 Komut Alındığında görüntü! Komut Alındı gösterir; Ana menüye dönüģ için Çıkış a basın. Microelettrica Scientifica S.p.A. Telif hakkı 2006 FW FMR (tr) Tarih Rev. 3 Sf. 17 / 90

18 12.1 Olayların Gösterimi Fonksiyon Olay Olayların MSCom2 üzerinden gösterimi Durum Gösterimi Tal Tal (Alarm Termal görünüm T>) BaĢlangıç T> Kt T> (Açma Açma seviyesi T>) BaĢlangıç BitiĢ 1I> 1I> (Alarm Birinci AĢırı Akım elemanı F50-51) BaĢlangıç 1I> ts ts (Açma zaman gecikmesi F50-51) BaĢlangıç BitiĢ 2I> 2I> (Alarm Ġkinci AĢırı akım elemanı F50-51) BaĢlangıç 2I> ts ts (Açma zaman gecikmesi F50-51) BaĢlangıç BitiĢ 3I> 3I> (Alarm Üçüncü AĢırı akım elemanı F50-51) BaĢlangıç 3I> ts ts (Açma zaman gecikmesi F50-51) BaĢlangıç BitiĢ 1Io> 1Io> (Alarm - Birinci Toprak Kaçağı elemanı F50N-51N) BaĢlangıç 1Io> ts ts (Açma zaman gecikmesi F50-51) BaĢlangıç BitiĢ 2Io> 2Io> (Alarm - Ġkinci Toprak Kaçağı elemanı F50N-51N) BaĢlangıç 2Io> ts ts (Açma zaman gecikmesi F50-51) BaĢlangıç BitiĢ 3Io> 3Io> (Alarm Üçüncü Toprak Kaçağı elemanı F50N-51N) BaĢlangıç 3Io> ts ts (Açma zaman gecikmesi F50-51) BaĢlangıç BitiĢ 1Is> 1Is> (Alarm Birinci Negatif Sıfır BileĢen elemanı F46) BaĢlangıç 1Is> ts ts (Açma zaman gecikmesi F46) BaĢlangıç BitiĢ 2Is> 2Is> (Alarm Ġkinci Negatif Sıfır BileĢen elemanı F46) BaĢlangıç 2Is> ts ts (Açma zaman gecikmesi F46) BaĢlangıç BitiĢ 1U> 1U> (Alarm Birinci Maksimum Gerilim Elemanı F59) BaĢlangıç 1U> ts ts (Açma zaman gecikmesi F59) BaĢlangıç BitiĢ 2U> 2U> (Alarm Ġkinci Maksimum Gerilim Elemanı F59) BaĢlangıç 2U> ts ts (Açma zaman gecikmesi F59) BaĢlangıç BitiĢ 1U< 1U< (Alarm Birinci Minumum Gerilim Elemanı F27) BaĢlangıç 1U< ts ts (Açma zaman gecikmesi F27) BaĢlangıç BitiĢ 2U< 2U< (Alarm Ġkinci Minumum Gerilim Elemanı F27) BaĢlangıç 2U< ts ts (Açma zaman gecikmesi F27) BaĢlangıç BitiĢ 1f> 1f> (Alarm Birinci Maksimum Frekans Elemanı F81) BaĢlangıç 1f> ts ts (Açma zaman gecikmesi F81) BaĢlangıç BitiĢ 2f> 2f> (Alarm Ġkinci Maksimum Frekans Elemanı F81) BaĢlangıç 2f> ts ts (Açma zaman gecikmesi F81) BaĢlangıç BitiĢ 1f< 1f< (Alarm - Birinci Minumum Frekans Elemanı F81) BaĢlangıç 1f< ts ts (Açma zaman gecikmesi F81) BaĢlangıç BitiĢ 2f< 2f< (Alarm Ġkinci Minumum Frekans Elemanı F81) BaĢlangıç 2f< ts ts (Açma zaman gecikmesi F81) BaĢlangıç BitiĢ 1Uo> 1Uo> (Alarm Birinci Sıfır BileĢen AĢırı Gerilim elemanı F59Uo) BaĢlangıç 1Uo> ts ts (Açma zaman gecikmesi F59Uo) BaĢlangıç BitiĢ 2Uo> 2Uo> (Alarm Ġkinci Sıfır BileĢen AĢırı Gerilim elemanı F59Uo) BaĢlangıç 2Uo> ts ts (Açma zaman gecikmesi F59Uo) BaĢlangıç BitiĢ U1< U1< (Alarm Pozitif BileĢen DüĢük Gerilim elemanı F27U1) BaĢlangıç U1< ts ts (Açma zaman gecikmesi F27U1) BaĢlangıç BitiĢ U2> U2> (Alarm Negatif BileĢen AĢırı Gerilim elemanı F59U2) BaĢlangıç U2> ts ts (Açma zaman gecikmesi F59U2) BaĢlangıç BitiĢ 1VAr 1VAr (Alarm Birinci Reaktif Güç elemanı) BaĢlangıç VAr> ts t1var (Açma zaman gecikmesi) BaĢlangıç BitiĢ 2VAr 2VAr (Alarm Ġkinci Reaktif Güç elemanı) BaĢlangıç ts ts (Açma zaman gecikmesi) BaĢlangıç BitiĢ Wi twi> twi> (Kesici Bakım seviyesi) BaĢlangıç ADD ADD (Alarm Açma devresi denetimi ) BaĢlangıç ADD ts tadd (Açma devresi denetimi zaman gecikmesi) BaĢlangıç BitiĢ RĠA RĠA (Alarm Röle Ġç Arızası) BaĢlangıç RĠA trġa trġa (Açma - Röle Ġç Arızası zaman gecikmesi) BaĢlangıç UA UA (Alarm Uzaktan Açma) BaĢlangıç UA tua tua (Açma Açma zaman gecikmesi) BaĢlangıç BF tbf tbf (Açma Kesici Arızası) BaĢlangıç Microelettrica Scientifica S.p.A. Telif hakkı 2006 FW FMR (tr) Tarih Rev. 3 Sf. 18 / 90

19 Fonksiyon Olay Olayların MSCom2 üzerinde Gösterimi Durum Gösterimi Tk Tekrar Kapama Komutu BaĢlangıç TkH Otomatik Tekrar Kapama Hatası BaĢlangıç TkNo Tekrar Kapama Hamlesi Miktarı BaĢlangıç TkPas Otomatik Tekrar Kapama için aktif olmayan açmalar BaĢlangıç TkOOk Otomatik Tekrar Kapama BaĢarılı BaĢlangıç ttkhkbas Harici Kilitleme ile Tk Sıfırlama zamanını baģlat BaĢlangıç ttkhkson Harici Kilitleme ile Tk Sıfırlama zamanını durdur BaĢlangıç TkDurAyar Ayar Dolayısıyla KesilmiĢ Otomatik Tekrar Kapama BaĢlangıç ManKapOk Manuel Kapama BaĢarılı BaĢlangıç TkBg Harici nedenle bloklanan OtoTekrar kapama (input/kesici hatası) BaĢlangıç Tk1-Basla Birinci Tekrar Kapama Döngüsünü BaĢlat BaĢlangıç Tk2-Basla Ġkinci Tekrar Kapama Döngüsünü BaĢlat BaĢlangıç Tk3-Basla Üçüncü Tekrar Kapama Döngüsünü BaĢlat BaĢlangıç Tk4-Basla Dördüncü Tekrar Kapama Döngüsünü BaĢlat BaĢlangıç ttk1sıfba Ġlk Tekrar Kapamanın Döngü ve Sıfırlama zamanını baģlat BaĢlangıç ttk2sıfba Ġkinci Tekrar Kapamanın Döngü ve Sıfırlama zamanını baģlat BaĢlangıç ttk3sıfba Üçüncü Tekrar Kapamanın Döngü ve Sıfırlama zamanını baģlat BaĢlangıç ttk4sıfba Dördüncü Tekrar Kapamanın Döngü ve Sıfırlama zamanını baģlat BaĢlangıç TkDurPaAc Trip olmaksızın Tekrar kapama BaĢlangıç TkDurMaAc Manual Kesici Açması BaĢlangıç TkDurHaGi Harici kesici kapanması BaĢlangıç TkDurMaKa Tekrar Kapama Blokajı BaĢlangıç TkMAnBas Manuel tekrar kapama döngüsünü baģlat BaĢlangıç ttkdurssi Son Döngü zamanının uygun olan açması BaĢlangıç Gr1-Gr2 Ayar grubu 1 den 2 ye geçiģ BaĢlangıç BitiĢ TkPas Sürekli arıza ile durdurulan tekrar kapama BaĢlangıç Sıra Sıra Koordinasyonu BaĢlangıç Y/U Yakın/Uzaktan sinyal uyuģmazlığı BaĢlangıç ManAcTus TuĢ takımı üzerinden Manuel Açma BaĢlangıç ManAcLok Lokal Komutla Manuel Açma BaĢlangıç ManAcUz Uzaktan Komutla Manuel açma BaĢlangıç ManAcHaGi Harici GiriĢle Manuel Açma BaĢlangıç ManAcHar Harici Manuel Açma BaĢlangıç ManKapTus TuĢ takımı ile Manuel Kapama BaĢlangıç ManKapLok Lokal Komutla Manuel Kapama BaĢlangıç ManKapUz Uzaktan Komutla Manuel Kapama BaĢlangıç ManKapHa Harici GiriĢ ile Manuel Kapama BaĢlangıç ManKapHar Harici Manuel Kapama BaĢlangıç KesHata Kesici Hatası BaĢlangıç BitiĢ 0.D0 Dijital GiriĢ BaĢlangıç BitiĢ D4 1.D1 Dijital GiriĢ BaĢlangıç BitiĢ D15 2.D1 Dijital GiriĢ BaĢlangıç BitiĢ D15 0.R1 ÇıkıĢ Rölesi BaĢlangıç BitiĢ R6 1.R1 ÇıkıĢ Rölesi BaĢlangıç BitiĢ R14 2.R1 ÇıkıĢ Rölesi R14 OzelleĢtir Ayd BaĢlangıç BaĢlangıç BitiĢ BitiĢ IPU boot IPU boot BaĢlangıç Microelettrica Scientifica S.p.A. Telif hakkı 2006 FW FMR (tr) Tarih Rev. 3 Sf. 19 / 90

20 13. SĠSTEM (Sistem parametreleri) Sistem parametrelerinin ayarı. AT&VT Faz AT Prim A (1 9999) adım 1 A Sek. 1 A (1 / 5) (1) VT (Faz-Faz) Prim kv ( ) adım 0.01 kv Sek. 100 V (50 150) adım 1 V (2)(3) Nötr AT Prim A (19999) 1 A Sek. 1 A (1 / 5) (1) SistemDeger Fn 50 Hz (50 / 60) (Sistemin Nom Değerleri) In 500 A (19999) 1 A Un kv ( ) 0.01 kv AyarGrubu Grup 1 (1 / 2) (1) Gerekli giriģ akımına uygun olacak Ģekilde anahtarı hareket ettirin (2) Faz-faz Gerilim trafosu değerini ayarlayın VT : : 3 set Prim Sec. 100 (3) Sıfır bileģen gerilim giriģi üç sistem Gerilim trafosunun Yıldız / Açık Üçgen bağlantısı üzerinden beslenmektedir; sekonder açık üçgen bağlantısı faz-faz sekonder geriliminin 1/3 ü oranındadır (Örnek: 10000/ 100:3 / 100:3) Microelettrica Scientifica S.p.A. Telif hakkı 2006 FW FMR (tr) Tarih Rev. 3 Sf. 20 / 90

21 1 Ana menüye giriģ için Menü ikonuna basın. 2 Yukarı veya Aşağı butonlarıyla Sistem ikonunu seç. GiriĢ için Seç seçin. 3 AT&VT yi seçin. GiriĢ için Seç e basın. 4 Faz AT yi seçin. GiriĢ için Seç i basın. 5 Faz Akım trafosunun primer değerini değiģtirmek için Prim., sekonder değerini değiģtirmek içinse Aşağı butonuna basarak Sek. değerini seçin. Parametreleri değiģtirmek için Değiştir e basın. (ġifre istenirse, bak ġifre). 6 Değer kalın figür olarak görünür. Yukarı veya Aşağı butonlarını değeri değiģtirmek için kullanın. Değeri onaylamak için Onay a basın 7 Değer Ģimdi ayarlıdır. Yeni bir değer ayarlamak için 5 noktasına dönün. Çık a basın. 8 Ekranda Değişikliği Onayla? görünür. DeğiĢiklikleri onaylamak için Evet ı seçin. DeğiĢiklikten vazgeçmek için Hayır ı seçin. Onay teyidinden sonra (veya onaylamama) ekran 4 noktasına gider. Microelettrica Scientifica S.p.A. Telif hakkı 2006 FW FMR (tr) Tarih Rev. 3 Sf. 21 / 90

22 9 GiriĢ parametrelerini değiģtirmek için, Aşağı ve SistemDeger butonlarini seçin. GiriĢ için Seç e basın. 10 GiriĢ parametrelerini ayarlamak için noktalarına bakın. 11 Ayar Grubunu seçmek için AyarGrubu na basın. 12 Ayar Grubunun aktivasyonu için Yukarı veya Aşağı butonlarını kullanın. Microelettrica Scientifica S.p.A. Telif hakkı 2006 FW FMR (tr) Tarih Rev. 3 Sf. 22 / 90

23 14. AYARLAR AYARLAR menüsünde programlanabilir değiģkenlerin iki adet tamamlanmıģ ayar grubu mevcuttur. Her iki Grup #1 ve Grup #2 aģağıda listelenen değiģkenleri içermektedir. 1 ġu anda uygulanan Ayar Grubunu gösterir. Bu sembol yanındaki fonksiyonun aktif olduğunu gösterir; sembol olmaması durumunda ise fonksiyon pasif demektir. HaberleĢ. Seri haberleģme parametreleri Ozellestir Görünür parametreler T> Termal Görüntü 1I> Birinci AĢırı akım Elemanı 2I> Ġkinci AĢırı akım Elemanı 3I> Üçüncü AĢırı akım Elemanı 1Io> Birinci Toprak Kaçağı Elemanı 2Io> Ġkinci Toprak Kaçağı Elemanı 3Io> Üçüncü Toprak Kaçağı Elemanı 1Is> Birinci Akım Negatif BileĢen Elemanı 2Is> Ġkinci Akım Negatif BileĢen Elemanı 1U> Birinci maksimum Gerilim Elemanı 2U> Ġkinci maksimum Gerilim Elemanı 1U< Birinci maksimum Gerilim Elemanı 2U< Ġkinci maksimum Gerilim Elemanı 1f> Birinci maksimum Frekans Elemanı 2f> Ġkinci maksimum Frekans Elemanı 1f< Birinci minimum Frekans Elemanı 2f< Ġkinci minimum Frekans Elemanı 1Uo> Birinci Sıfır BileĢen Gerilim Elemanı 2Uo> Ġkinci Sıfır BileĢen Gerilim Elemanı U1< Pozitif BileĢen DüĢük Gerilim Elemanı F27U1 U2> Negatif BileĢen AĢırı gerilim Elemanı F59U2 or F47 VAr> Birinci ve ikinci Reaktif Güç Elemanı Wi Kesici bakım seviyesine ulaģacağı Enerji miktarı ADD Açma Devre Denetimi için değiģken ayarı RĠA Dahili Röle Hatası UA Uzaktan Açma AcZmnKıs Açma zamanı kısaltma Tk Otomatik Tekrar Kapama KesKontr Uzak/Yakın Kesici kumandası Osilo Osilografik kayıt için ayar değiģkenleri KesArıza Kesici Arızası tespiti için ayar değiģkenleri HarSıfKonf Harici sıfırlama giriģi Konfugirasyonu Microelettrica Scientifica S.p.A. Telif hakkı 2006 FW FMR (tr) Tarih Rev. 3 Sf. 23 / 90

24 14.1. DeğiĢken ayarlarını değiģtirmek Herhangi bir değiģken ayarını klavye ile değiģtirmek için aģağıdaki gibi ilerleyin: (örnek: eleman ayarı değiģimi 1I>, Is In den Is In e kadar) 1 Ana menüye giriģ için Menü ikonuna basın. 6 Değer, kalın figür olarak görünür. 2 Yukarı veya Aşağı butonlarıyla Ayar ikonunu seçin. 7 Yukarı veya Aşağı butonlarıyla yeni değerleri ayarlayın. Seç e basın. Yaz a basın. 3 Yukarı veya Aşağı butonlarıyla 1I> parametresini seçin. Seç e basın. 8 Parametrelerin değiģimi tamamlanmıģsa Çıkış a basın. 4 Yukarı veya Aşağı butonlarıyla AcmaSeviye menüsüne geçin. 9 Tüm değiģiklikleri onaylamak için Evet e basın. Seç e basın. Hayır değiģiklikleri geçersiz kılar. 5 Okun yanındaki Is değiģecek parametreyi gösterir. Değiştir e basın. ġifre istenirse, bak ġifre 10 Röle 4 noktasına döner. Microelettrica Scientifica S.p.A. Telif hakkı 2006 FW FMR (tr) Tarih Rev. 3 Sf. 24 / 90

25 14.2. ġifre Kullanıcı Ģifre korumalı parametreyi değiģtirmek istediğinde Ģifre gereklidir (örnek 1I> menü Ayarlar ). Varsayılan fabrika Ģifresi 1111 dir. ġifre sadece MSCom 2 yazılımıyla değiģtirilebilir ( MSCom 2 kullanma klavuzuna bakın). ġifre istendiğinde, aģağıdaki gibi ilerleyin: 1 Yukarı veya Aşağı butonlarını kullanarak Ģifrenin ilk rakamını ayarlayın. 5 Yukarı veya Aşağı butonlarıyla üçüncü rakamı ayarlayın. 2 Onay için Sonraki butonuna basın ve sonraki rakama geçin. 6 Onay için Sonraki butonuna basın ve sonraki rakama geçin. 3 Yukarı veya Aşağı butonlarını kullanarak Ģifrenin ikinci rakamını ayarlayın. 4 Onay için Sonraki butonuna basın ve sonraki rakama geçin. 7 Yukarı veya Aşağı butonlarını kullanarak Ģifrenin dördüncü rakamını ayarlayın. 8 Onay için Sonraki butonuna basın ve parametre değiģtirmeye gidin. Önceki butonuyla önceki rakama gidilir. ġifre geçerliliği son ayar değiģikliği veya ana menüye dönmenizden 60sn sonra sona erer. 1 YanlıĢ Ģifre ayarlanmıģsa ekran! Yanlış Kod gösterir. 2 Ekran dahili sorgulamayı tekrarlar. Microelettrica Scientifica S.p.A. Telif hakkı 2006 FW FMR (tr) Tarih Rev. 3 Sf. 25 / 90

26 14.3 Menü Haberleşme (Haberleşme) Secenek LokBR [9600 / / / 57600] UzaBR [9600 / / 38400] UzaPr Modbus [Modbus / IEC103] Hab Adresi Adres 1 [1 255] DeğiĢkenlerin açıklaması LokBR : RS232 lokal (Ön Panel) seri haberleģme hızı UzaBR : RS485 uzak (Arka terminal blokları) seri haberleģme hızı UzaPr : RS485 uzak seri haberleģme (Arka terminal blokları) protokolü Adres : Seri haberleģme bus üzerinden bağlantı için kimlik numarası Ön Panel seri haberleģme kapısı (RS232) Rölenin ön yüzünde lokal RS232 seri haberleģme hattı için bir D-Sub, -pin diģi soket mevcuttur, bu kapı üzerinden ve Microelettrica Scientifica S.p.A. tarafından sağlanan (Windows 98/ME/2000/XP için MSCom 2) arayüz programı ile bir KiĢisel Bilgisayara bağlayarak tüm değiģken bilgileri indirmek, herhangi programı yönetmek ve röleyi programlamak mümkündür; kullanılan protokol Modbus RTU dur Röleden Bilgisayara doğrudan bağlantı kablosu Ana seri haberleģme kapısı (RS485) Rölenin arka terminal kartından, SCADA sistemi ile Modbus RTU veya IEC (seçilebilir) protokollü haberleģmeyi sağlayan bir RS485 kapısı mevcuttur. HaberleĢme arayüzü tüm ayarları programlamayı, tüm komutları yönetme ve tüm bilgi ve kayıtları indirmeyi sağlar. Fiziki bağlantı normal bir çift kablo (RS485) veya, istendiğinde, fiber optik aracılığıyla olabilir. Microelettrica Scientifica S.p.A. Telif hakkı 2006 FW FMR (tr) Tarih Rev. 3 Sf. 26 / 90

27 Menü: Özelleştir Secenek Ayd Açık [Otomatik / Açık] DeğiĢkenlerin açıklaması Dil : Dili ayarla Ayd : Ekran arka aydınlatma ayarı Bu menu Dili ve Ekranı arka ıģığını ayarlamayı sağlar. Standart dil Türkçe ve Ġngilizcedir. Ġstendiğinde diğer diller (Ġtalyanca, Almanca, Fransızca ve diğerleri) yüklenebilir. Ekran arka ıģığı daima Açık olarak programlanabilir veya birkaç saniyeliğine herhangi klavye çalıģmasında Otomatik olarak açılabilir. Örnek: Dili Türkçe ye Ayarlama. 1 Ana menüye giriģ için Menü ikonuna basın. 2 Yukarı veya Aşağı butonlarıyla Ayar ikonunu seçin. Seç e basın. 5 Yerel dil Türkçe yi seçin. Yaz a basın. ġifre istenirse, bak ġifre 6 Çıkış a basın 3 Grup1 veya Grup2 yi seçin. Ozellestir i seçin. 7 Evet tüm değiģkenleri onaylar. Secenek ı seçin. Hayır tüm Seç e basın. değiģimleri iptal eder. 4 Dil i seçin. 8 Onay ayarından sonra ekran Lütfen Bekleyin Değiştir e basın. mesajını gösterir. Microelettrica Scientifica S.p.A. Telif hakkı 2006 FW FMR (tr) Tarih Rev. 3 Sf. 27 / 90

28 Fonksiyon: T> (Termal Ġmaj F49) Durum Aktif Hayır [Hayır / Evet] Secenek ÇalMo I1.I2 [I1.I2 / Imax] Osi Pasif [Pasif / Aktif] AcmaSeviye Tal %Tn [10 100] adım %Tn Is [ ] adım Kt min [1 600] adım Dk DeğiĢkenlerin açıklması Aktif : Fonksiyon etkinleģtirme (Hayır = Pasif / Evet = Aktif) ÇalMo : ÇalıĢma Modu Osi : T> fonksiyonunda açma olduğunda osilografik kayıt açık. (AçmaAktif) veya açık değil (AçmaPasif). Tal : Sıcaklık alarm seviyesi. Is : Sürekli makul akım. Kt : Yükün artan sıcaklık Zaman Sabiti Açma ve Alarm Algoritma çalıģma durumunda, toplanmıģ sıcaklık T yi ( i2t), durgun durumdaki sıcaklık miktarı Tn ve sürekli çalıģma halindeki nominal akım In ile karģılaģtırır. T/Tn oranı termal alarm seviyesi Tal a veya izin verilen maksimum değere ulaģtığı zaman röle çeker (trip) ÇalıĢma Modu Imax Bu opsiyonla üç fazlı ölçülen akımların en büyüğü Termal imajı hesaplamak için kullanılır: ÇalıĢma modu I1.I2 I MAX Ia,Ib,Ic Bu opsiyon ile akımın ölçülen Pozitif ve Negatif BileĢen elemanları Termal Ġmajı hesaplamak için kullanılır: I 2 I I2 Microelettrica Scientifica S.p.A. Telif hakkı 2006 FW FMR (tr) Tarih Rev. 3 Sf. 28 / 90

29 Termal Ġmaj Elemanı Açma Zamanı Termal imaj elemanı açma zamanı yüke akan ve Kt artan sıcaklık Zaman Sabitine bağlı olan, Ip önceki termal durumunda ve Is müsade edilen maksimum sürekli akımı denkleme bağlı olarak I akımının bir fonksiyonudur: t Kt t = Röle açma zamanı Kt = Yük termal zaman sabiti I = Anlık yük akımı In = Yük orantılı akım Is = Müsade edilen sürekli akım Ip = AĢırı yükten önceki sabit durum akımı n = Doğal Logaritma n I In I In Ip Is Is In Isıtma alarm seviyesi ayarını aģtığında Tal veya sağlanan max. seviye ( t zamanı için I > Is ) çıkıģ röleleri bu fonsiyon yönetebilmesi için bu fonksiyon programlanmıģtır. Isıtma açma seviyesinin 99% altına düģtüğünde sıfırlama olur. 2 Microelettrica Scientifica S.p.A. Telif hakkı 2006 FW FMR (tr) Tarih Rev. 3 Sf. 29 / 90

30 Termal Ġmaj Eğrileri (TU1024 Rev.1) Microelettrica Scientifica S.p.A. Telif hakkı 2006 FW FMR (tr) Tarih Rev. 3 Sf. 30 / 90

MC30. MC Line 3 FAZ TOPRAK AŞIRI AKIM KORUMA RÖLESİ

MC30. MC Line 3 FAZ TOPRAK AŞIRI AKIM KORUMA RÖLESİ MC Line MC30 3 FAZ TOPRAK AŞIRI AKIM KORUMA RÖLESİ Ayarlanabilir Akım-Zaman eğrileri sayesinde, izole- direnç üzerinden topraklanmış ya da kompanze nötr hatlı dağıtım sistemleri için ideal 3 faz ve toprak

Detaylı

AN 96L ENERJİ ANALİZÖRÜ

AN 96L ENERJİ ANALİZÖRÜ AN 96L ENERJİ ANALİZÖRÜ 1-Akım Trafo Oranı ayarı: Set tuşuna basılır. Ekranda : akım trafo oranı mesajı görülür. Tekrar Set tuşuna basılır. Ekranda önceden ayarlanmış olan akım trafo oranı değeri görülür.yukarı,

Detaylı

MC30-R (TEDAS MYD-96/27B sürümü)

MC30-R (TEDAS MYD-96/27B sürümü) MİKROİŞLEMCİLİ TEKRAR KAPAMALI AŞIRI AKIM ve TOPRAK KAÇAĞI RÖLESİ TİP MC30-R (TEDAS MYD-96/27B sürümü) KULLANIM KILAVUZU MST Elektroteknik Ltd. Şti. Bayraktar Bulvarı Beyit Sokak No:7 Şerifali-Ümraniye/İstanbul

Detaylı

MİKROİŞLEMCİLİ TEKRAR KAPAMALI AŞIRI AKIM VE TOPRAK KAÇAĞI RÖLESİ TİP KULLANIM KILAVUZU

MİKROİŞLEMCİLİ TEKRAR KAPAMALI AŞIRI AKIM VE TOPRAK KAÇAĞI RÖLESİ TİP KULLANIM KILAVUZU MİKROİŞLEMCİLİ TEKRAR KAPAMALI AŞIRI AKIM VE TOPRAK KAÇAĞI RÖLESİ TİP KULLANIM KILAVUZU MST Elektroteknik Ltd. Şti. Bayraktar Bulvarı Beyit Sokak No:7 Şerifali-Ümraniye/İstanbul Tel: +90 (216) 314 50 15

Detaylı

MİKROİŞLEMCİLİ TEKRAR KAPAMALI AŞIRI AKIM VE TOPRAK KAÇAĞI RÖLESİ TİP KULLANIM KILAVUZU. MST Elektroteknik Ltd. Şti.

MİKROİŞLEMCİLİ TEKRAR KAPAMALI AŞIRI AKIM VE TOPRAK KAÇAĞI RÖLESİ TİP KULLANIM KILAVUZU. MST Elektroteknik Ltd. Şti. MİKROİŞLEMCİLİ TEKRAR KAPAMALI AŞIRI AKIM VE TOPRAK KAÇAĞI RÖLESİ TİP KULLANIM KILAVUZU MST Elektroteknik Ltd. Şti. Bayraktar Bulvarı Beyit Sokak No:7 Şerifali-Ümraniye/İstanbul Tel: +90 (216) 314 50 15

Detaylı

KAÇAK AKIM RÖLESİ. www.ulusanelektrik.com.tr. Sayfa 1

KAÇAK AKIM RÖLESİ. www.ulusanelektrik.com.tr. Sayfa 1 DELAB TM-18C KAÇAK AKIM RÖLESİ İÇERİK GENEL / BUTON FONKSİYONLARI.2 PARAMETRE AYARLARI...2 PARAMETRE AÇIKLAMALARI 3 KAÇAK AKIM AYARLARI...3 AÇMA SÜRESİ AYARLARI.3 AŞIRI AKIM AYARLARI...4 ÇALIŞMA SÜRESİ..4

Detaylı

KLEA Enerji Analizörü

KLEA Enerji Analizörü KLEA Enerji Analizörü Kolay panel montajı sistem bağlantısı Modüler tasarım Soket kablosu gerektirmez Tespit vidası gerektirmez En yeni teknoloji Veri Toplama Platformu Tüm enerji tüketimleri bir KLEA

Detaylı

Ecras Elektronik Multimetre

Ecras Elektronik Multimetre Ecras Elektronik Multimetre Modüler tasarım Soket kablosu gerektirmez Tespit vidası gerektirmez En yeni teknoloji Kolay panel montajı sistem bağlantısı Anlık Her fazda VL-N ve ortalama değerleri. Her fazda

Detaylı

Yumuşak Yolvericiler. Kalkış için kontrollü yol verme fonksiyonları. Duruş için özellikle pompa uygulamalarına yönelik yumuşak duruş fonksiyonları

Yumuşak Yolvericiler. Kalkış için kontrollü yol verme fonksiyonları. Duruş için özellikle pompa uygulamalarına yönelik yumuşak duruş fonksiyonları Yumuşak Yolvericiler Vektör kontrollü AKdem dijital yumuşak yol vericisi, 6-tristör kontrollü olup, 3 fazlı sincap kafesli motorlarda yumuşak kalkış ve duruş prosesleri için tasarlanmıştır. Vektör kontrol,

Detaylı

PRO NA011 DĐJĐTAL OTOMATĐK TEKRAR KAPAMALI 3 FAZ AŞIRI AKIM

PRO NA011 DĐJĐTAL OTOMATĐK TEKRAR KAPAMALI 3 FAZ AŞIRI AKIM PRO NA011 DĐJĐTAL OTOMATĐK TEKRAR KAPAMALI 3 FAZ AŞIRI AKIM ve TOPRAK KORUMA RÖLESĐ HIZLI KULLANIM KILAVUZU (TEDAŞ MYD-96/27B UYGUN) VERSĐYON 1.01 OCAK 2011 1 RÖLE TUŞ TAKIMI ve LEDLER (MMI) Menü içinde

Detaylı

GEPA. set. RQ-112B Reaktif Güç Kontrol Rölesi. set. set RQ B SERİSİ REAKTİF GÜÇ RÖLELERİ

GEPA. set. RQ-112B Reaktif Güç Kontrol Rölesi. set. set RQ B SERİSİ REAKTİF GÜÇ RÖLELERİ RQ B SERİSİ REAKTİF GÜÇ RÖLELERİ RQ B Serisi reaktif güç röleleri, alçak gerilim elektrik tesislerinin reaktif güç kompanzasyonunda kullanılırlar. Kondansatör gruplarını devreye alan ve çıkaran reaktif

Detaylı

FP52 PROXIMITY KART OKUYUCUSU KULLANIM KILAVUZU

FP52 PROXIMITY KART OKUYUCUSU KULLANIM KILAVUZU FP52 PROXIMITY KART OKUYUCUSU KULLANIM KILAVUZU FP52 kart okuyucusunu; Mody serisi dış kapı buton modülleri ile birlikte kullanılır. Fp52 ile iki farklı röle çıkışı vardır.500 kullanıcıya kadar tanımlanabilir.

Detaylı

AN 96LH HABERLEŞMELİ ENERJİ ANALİZÖRÜ. Enerji analizörünün 6 adet ayarı vardır. Bu 6 ayar:

AN 96LH HABERLEŞMELİ ENERJİ ANALİZÖRÜ. Enerji analizörünün 6 adet ayarı vardır. Bu 6 ayar: AN 9LH HABERLEŞMELİ ENERJİ ANALİZÖRÜ Enerji analizörünün adet ayarı vardır. Bu ayar:. Akım Trafo Oranı ayarı. Gerilim Trafo oranı ayarı. LCD stili ayarı. Adres ayarı. Baud ayarı. Parite ayarı. Akım Trafo

Detaylı

KONTROL INVIKTA Double

KONTROL INVIKTA Double KONTROL INVIKTA Double PAKET ĠÇERĠĞĠ A) "Temel POOL Double" ph ve REDOKS kontrol cihazı B) Emme cihazlı (2 m) PVC Kristal 4x6 C) Polietilen dağıtım hortumu (3 m) D) Bağlantı vidası ( =6 mm) E) Zemin filtresi

Detaylı

FUJI MICRO HIZLI DEVREYE ALMA KILAVUZU

FUJI MICRO HIZLI DEVREYE ALMA KILAVUZU FUJI MICRO HIZLI DEVREYE ALMA KILAVUZU KONTEK OTOMASYON A.Ş. BEYİT SOK. NO:27 YUKARI DUDULLU ÜMRANİYE / İSTANBUL 0216 466 47 00 (T) 0216 466 21 20 (F) www.kontekotomasyon.com.tr Sayfa 1 / 7 TUŞ FONKSİYONLARI

Detaylı

SSM - 4 ORANSAL SERVOMOTOR SSM 4 TANITIM BİLGİLERİ :

SSM - 4 ORANSAL SERVOMOTOR SSM 4 TANITIM BİLGİLERİ : SSM - 4 ORANSAL SERVOMOTOR SSM 4 TANITIM BİLGİLERİ : SSM Serisi servo motorlar Era Ltd.Şti. ticari ürünüdür. Saha da çalışması için basit ve sorunsuz bir yapıya sahiptir. 4 Pinli bağlantı soketi ile, kolay

Detaylı

RVA Mühendislik ve Müş avirlik Ltd.

RVA Mühendislik ve Müş avirlik Ltd. RVA Mühendislik ve Müş avirlik Ltd. PAC-E00 Hızlı montaj ve ayar kılavuzu Garanti şartları: Uygun besleme geriliminde çalıştırınız bağlantı şemasına uygun bağlantı yapınız darbe, vurma, çarpmaya maruz

Detaylı

KULLANIM KLAVUZU DCB-I KRAMER KAPI KONTROL KARTI. Lifkon Elektrik Elektronik DCB-I. D.No: 005 - D.Ver: 104-27.04.2015 - www.lifkon.

KULLANIM KLAVUZU DCB-I KRAMER KAPI KONTROL KARTI. Lifkon Elektrik Elektronik DCB-I. D.No: 005 - D.Ver: 104-27.04.2015 - www.lifkon. KRAMER KAPI KONTROL KARTI KULLANIM KLAVUZU Bütün Hakları Saklıdır. 1 / 11 İÇİNDEKİLER GĠRĠġ... 3 TEKNĠK ÖZELLĠKLER... 4 BAĞLANTI ġemasi... 5 KART ÇALIġMA MODLARI... 6 MENÜ... 7 KAPI HAREKETLERĠ... 10 MONTAJ...

Detaylı

DKM-405 ŞEBEKE ANALİZÖRÜ

DKM-405 ŞEBEKE ANALİZÖRÜ DKM-405 Kullanım Kılavuzu V-1.5 DKM-405 ŞEBEKE ANALİZÖRÜ TOPLAM HARMONİK DİSTORSİYON GÖSTERGELİ TANITIM DKM-405 üç fazlı dağıtım panolarında çeşitli AC parametrelerin görülmesini sağlayan yüksek hassasiyetli

Detaylı

2011 FİYAT LİSTESİ ISI KONTROL CİHAZLARI DİJİTAL PANELMETRELER ZAMAN RÖLELERİ DİJİTAL SAYICILAR ZAMAN SAATLERİ. www.tesantr.com tesan@tesantr.

2011 FİYAT LİSTESİ ISI KONTROL CİHAZLARI DİJİTAL PANELMETRELER ZAMAN RÖLELERİ DİJİTAL SAYICILAR ZAMAN SAATLERİ. www.tesantr.com tesan@tesantr. 2011 FİYAT LİSTESİ ISI KONTROL CİHAZLARI DİJİTAL PANELMETRELER ZAMAN RÖLELERİ DİJİTAL SAYICILAR ZAMAN SAATLERİ www.tesantr.com tesan@tesantr.com EKONOMİK SERİ PID SICAKLIK KONTROL CİHAZLARI 6 GELİŞMİŞ

Detaylı

PEY-D810 SĠNYALĠZASYON SĠSTEMĠ

PEY-D810 SĠNYALĠZASYON SĠSTEMĠ PEY-D810 SĠNYALĠZASYON SĠSTEMĠ AÇIKLAMALAR-KULLANIM-BAĞLANTILAR Sayfa 1 ĠÇĠNDEKĠLER SAYFA 1-) Sistemin Genel Tanıtımı 3 2-) Sistemin ÇalıĢma ġekli.4 3-) Sistem Yazılımı 5 4-) Sistemin Elektrik ve Bağlantı

Detaylı

FRENIC MEGA ÖZET KULLANIM KLAVUZU

FRENIC MEGA ÖZET KULLANIM KLAVUZU FRENIC MEGA ÖZET KULLANIM KLAVUZU GENEL BİLGİLER SÜRÜCÜ KONTROL BAĞLANTILARI PLC 24 VDC CM DİJİTAL GİRİŞ COM UCU FWD REV DİJİTAL GİRİŞLER ( PNP / NPN SEÇİLEBİLİR ) SW1 X1 - X7 EN ENABLE GİRİŞİ Y1 - Y4

Detaylı

RKR-GTSXX96 Reaktif Güç Kontrol Rölesi

RKR-GTSXX96 Reaktif Güç Kontrol Rölesi RKR-GTSXX96 Reaktif Güç Kontrol Rölesi 1. GİRİŞ Alternatif akım devrelerinde kullanılan endüktif yüklerin (motor, transformatör vb.) ihtiyaç duyduğu reaktif güçlerin belirli teknikler kullanılarak karşılanması

Detaylı

DKG-175 TRANSFER KONTROL ÜNİTESİ (DC BESLEME GEREKTİRMEYEN)

DKG-175 TRANSFER KONTROL ÜNİTESİ (DC BESLEME GEREKTİRMEYEN) DKG-175 TRANSFER KONTROL ÜNİTESİ (DC BESLEME GEREKTİRMEYEN) TANITIM Datakom DKG-175 DIN ray montajlı ve DC besleme gerektirmeyen bir transfer kontrol cihazıdır. Bu özelliğiyle transfer panolarına akü beslemesi

Detaylı

TEKNİK ÖZELLİKLER Jeneratör Kontrol Ünitesi AGC 100

TEKNİK ÖZELLİKLER Jeneratör Kontrol Ünitesi AGC 100 TEKNİK ÖZELLİKLER Jeneratör Kontrol Ünitesi AGC 100 Jeneratör Kontrolü ve Koruma Şebeke İzleme ve Koruma Motor Kontrolü ve Koruma Gösterge Ekranı Senkronsuz Güç Yönetimi DEIF A/S Frisenborgvej 33 DK-7800

Detaylı

DC VOLTMETRE DCV-10 / 10A / 10C / 10S / 10CS / 11 / 11A / 11C / 11S / 11CS

DC VOLTMETRE DCV-10 / 10A / 10C / 10S / 10CS / 11 / 11A / 11C / 11S / 11CS DC OLTMETRE DC-10 / 10A / 10C / 10S / 10CS / 11 / 11A / 11C / 11S / 11CS DÝKKAT -Cihaz baðlanýrken bütün enerjiyi kesiniz. -Cihaz þebekeye baðlandýðýnda ön paneli çýkartmayýnýz. -Cihazý solvent yada benzeri

Detaylı

ENERJĠ DAĞITIMI-I. Dersin Kredisi 4 + 0 + 0

ENERJĠ DAĞITIMI-I. Dersin Kredisi 4 + 0 + 0 ENERJĠ DAĞITIMI-I Dersin Kredisi 4 + 0 + 0 Genel: Ölçü cihazları tesislerin ne kadar enerji tükettiğinin belirlenmesinde veya arıza durumlarının oluştuğunun belirlenmesinde kullanılan cihazlardır. A kwh

Detaylı

AN96 LHH ENERJİ ANALİZÖRÜ

AN96 LHH ENERJİ ANALİZÖRÜ AN96 LHH ENERJİ ANALİZÖRÜ ortalama akım değerinin en büyük olanı) 25. 3Faza ait akımların maximum ve minimum değerleri 26. Toplam akımın maximum ve minimum değerleri 27. Her faza ait gerilimlerin maximum

Detaylı

B603 - B603B SERİSİ FREKANS KONTROLLÜ SÜRÜCÜLER KULLANMA KILAVUZU

B603 - B603B SERİSİ FREKANS KONTROLLÜ SÜRÜCÜLER KULLANMA KILAVUZU B603 - B603B SERİSİ FREKNS KONTROLLÜ SÜRÜCÜLER KULLNM KILUZU İÇERİK Sayfa BĞLNTI E KULLNIM BİLGİLERİ... 1 1.0 Elektriksel bağlantılar... 1 1.1 na terminal... 1 1.2 Kontrol devresi bağlantıları... 1 2.0

Detaylı

ÖZELLİKLER...15 ŞEKİLLER

ÖZELLİKLER...15 ŞEKİLLER Kullanım Kılavuzu İÇİNDEKİLER CİHAZ HAKKINDA GENEL BİLGİ... 3 DOĞRU KULLANIM VE GÜVENLİK ŞARTLARI... 3 BAĞLANTI ŞEKİLLERİ... 4 ÖN PANEL TANIMLAR... 5 ARKA KAPAK TANIMLAR... 6 ANLIK ÖLÇÜMLER... 6 MAKSİMUM,

Detaylı

Unidrive M200, M201 (Boy 1-4) Hızlı Başlangıç Kılavuzu

Unidrive M200, M201 (Boy 1-4) Hızlı Başlangıç Kılavuzu Bu kılavuzun amacı bir motoru çalıştırmak üzere bir sürücünün kurulması için gerekli temel bilgileri sunmaktır. Lütfen www.controltechniques.com/userguides veya www.leroy-somer.com/manuals adresinden indirebileceğiniz

Detaylı

Samet Biricik Elk. Y. Müh. Elektrik Mühendisleri Odası 28 Ocak2011

Samet Biricik Elk. Y. Müh. Elektrik Mühendisleri Odası 28 Ocak2011 Samet Biricik Elk. Y. Müh. Elektrik Mühendisleri Odası 28 Ocak2011 1 KompanzasyonSistemlerinde Kullanılan Elemanlar Güç Kondansatörleri ve deşarj dirençleri Kondansatör Kontaktörleri Pano Reaktif Güç Kontrol

Detaylı

MİDEA MARKA ISI POMPASI- TİCARİ TİPLER YALNIZ SICAK SU ISITMA

MİDEA MARKA ISI POMPASI- TİCARİ TİPLER YALNIZ SICAK SU ISITMA MİDEA MARKA ISI POMPASI- TİCARİ TİPLER YALNIZ SICAK SU ISITMA 1ph/50Hz:10kW 3ph/50Hz:20kW 3ph/50Hz:43kW 1. Kapasite: Monofaze 10kW; trifaze 20/43kW. 2. Yüksek Verim; COP= 4 ( Dış Ortam Sıcaklığı: 20/15⁰C,

Detaylı

FRENIC MULTİ ÖZET KULLANIM KLAVUZU

FRENIC MULTİ ÖZET KULLANIM KLAVUZU FRENIC MULTİ ÖZET KULLANIM KLAVUZU GENEL BİLGİLER SÜRÜCÜ KONTROL BAĞLANTILARI PLC 24 VDC CM DİJİTAL GİRİŞ COM UCU FWD REV X1 X5 EN DİJİTAL GİRİŞLER ( PNP / NPN SEÇİLEBİLİR ) ENABLE GİRİŞİ SW1 Y1 Y2 DİJİTAL

Detaylı

RELIABLE SOLUTIONS in POWER ELECTRONICS. Power Management Instruments RDAT SERİSİ DC AKÜ ŞARJ / REDRESÖR SİSTEMLERİ PMI / GESS GRUP ŞİRKETLERİ SUD

RELIABLE SOLUTIONS in POWER ELECTRONICS. Power Management Instruments RDAT SERİSİ DC AKÜ ŞARJ / REDRESÖR SİSTEMLERİ PMI / GESS GRUP ŞİRKETLERİ SUD RELIABLE SOLUTIONS in POWER ELECTRONICS RDAT SERİSİ Power Management Instruments DC AKÜ ŞARJ / REDRESÖR SİSTEMLERİ PMI / GESS GRUP ŞİRKETLERİ SUD DC AKÜ ŞARJ / REDRESÖR SİSTEMLERİ DC AKÜ ŞARJ / REDRESÖR

Detaylı

FRENIC MEGA ÖZET KULLANIM KLAVUZU

FRENIC MEGA ÖZET KULLANIM KLAVUZU FRENIC MEGA ÖZET KULLANIM KLAVUZU GENEL BİLGİLER SÜRÜCÜ KONTROL BAĞLANTILARI PLC 24 VDC CM DİJİTAL GİRİŞ COM UCU FWD REV X1 - X7 EN DİJİTAL GİRİŞLER ( PNP / NPN SEÇİLEBİLİR ) ENABLE GİRİŞİ SW1 Y1 - Y4

Detaylı

GEPA. www.gepaelk.com

GEPA. www.gepaelk.com www.gepaelk.com İçindekiler 1. ROC 200C GENEL BİLGİLER... 1 2. ROC 200C NİN YAPISI VE BİLEŞENLERİ... 4 3. ROC 200C MENÜLERİ VE KULLANIMI... 7 3.1. ŞİFRE GİRİŞİ... 7 3.2. MENÜLER... 8 4. BAĞLANTI VE İŞLETMEYE

Detaylı

RDA / RDAT OTOMASYON TİP AKÜ ŞARJ CİHAZI

RDA / RDAT OTOMASYON TİP AKÜ ŞARJ CİHAZI RDA / RDAT OTOMASYON TİP AKÜ ŞARJ CİHAZI Akü Şarj Cihazı Sabit Voltaj ve Sabit Akım prensibine göre çalışan tam kontrollü bir cihazdır. LCD panel üzerinden bütün ölçümler ve olay bilgileri izlenilebilir.

Detaylı

KULLANIM KILAVUZU Ses Ölçüm Cihazı PCE-353

KULLANIM KILAVUZU Ses Ölçüm Cihazı PCE-353 KULLANIM KILAVUZU Ses Ölçüm Cihazı PCE-353 Versiyon 1.1 Oluşturma Tarihi: 13/02/2017 İçindekiler 1 Giriş... 3 2 Güvenlik notları... 3 3 Özellikler... 4 3.1 Teslimat İçeriği... 4 3.2 Opsiyonel aksesuarlar...

Detaylı

Güvenliğinizi şansa bırakmayın! www.sigmaelektrik.com

Güvenliğinizi şansa bırakmayın! www.sigmaelektrik.com Güvenliğinizi şansa bırakmayın! ACBCB Açık Tip Güç Şalterleri ACB Genel Sigma açık tip güç şalterleri; Bağlı bulundukları devreyi aşırı yük ve kısa devre akımlarından koruma ve ayırma fonksiyonunu yerine

Detaylı

DKG-190 AKÜ ŞARJ KONTROL CİHAZI TANITIM ÖZELLİKLER. DKG-190 Kullanım Kılavuzu V-1.1 (24.03.2015) -1-

DKG-190 AKÜ ŞARJ KONTROL CİHAZI TANITIM ÖZELLİKLER. DKG-190 Kullanım Kılavuzu V-1.1 (24.03.2015) -1- DKG-190 AKÜ ŞARJ KONTROL CİHAZI TANITIM DKG-190 telekom sistemlerinde kullanılan jeneratörlerin çalışma saatlerini azaltmak amacıyla tasarlanmış ileri teknoloji ürünü bir cihazdır. Cihaz kullanıldığı yerlerde

Detaylı

Semboller : :Açma kapama alteri :Ate leme butonu :Yardımcı röle :Merkez kontak :Normalde açık kontak :Normalde kapalı kontak :UV.

Semboller : :Açma kapama alteri :Ate leme butonu :Yardımcı röle :Merkez kontak :Normalde açık kontak :Normalde kapalı kontak :UV. ALEV MONİTÖRÜ 03A1 Uygulama Alev monitörleri, uygun alev elektrodu veya UV. fotosel ile birlikte, alevin belirli bir standardın altında olduğunu, yanmanın iyi olduğunu veya alevin söndüğünü haber verir.

Detaylı

www.vescoalarm.com www.vescoalarm.com 1

www.vescoalarm.com www.vescoalarm.com 1 Alarm Sisteminiz Hakkında Bilmeniz Gerekenler Markalı alarm sisteminiz hakkında bilinmesi ve uygulanması gereken Teknik bilgiler asağıda sıralanmıstır. Sistem Kullanıcıları için uyarılar Alarm sisteminizin

Detaylı

Kullanma Kılavuzu. Fonksiyon Modülü SM10 EMS için Güneş Enerjisi Modülü. Kullanıcı için. Kullanmadan önce dikkatle okuyunuz 7 747 006 086 05/2006 TR

Kullanma Kılavuzu. Fonksiyon Modülü SM10 EMS için Güneş Enerjisi Modülü. Kullanıcı için. Kullanmadan önce dikkatle okuyunuz 7 747 006 086 05/2006 TR Kullanma Kılavuzu Fonksiyon Modülü SM10 EMS için Güneş Enerjisi Modülü Kullanıcı için Kullanmadan önce dikkatle okuyunuz 7 747 006 086 05/2006 TR İçindekiler 1 Emniyetiniz İçin.................................

Detaylı

Teknik Katalog [Akım Ölçer]

Teknik Katalog [Akım Ölçer] Teknik Katalog [Akım Ölçer] [PCE-PA 8000] PCE Teknik Cihazlar Paz. Tic. Ltd.Şti. Halkalı Merkez Mah. Pehlivan Sok. No 6/C 34303 Küçükçekmece/ İstanbul Türkiye Mail: info@pce-cihazlari.com.tr Telefon: +90

Detaylı

4-1. Ön Kontrol Paneli

4-1. Ön Kontrol Paneli 4-1. Ön Kontrol Paneli 1 Açma/Kapama(ON/OFF) Düğmesi.! Fan motoru termostat kontrollü olduğu için sadece soğutma gerektiğinde çalışır.! Su soğutma ünitesi otomatik kontrollüdür, sadece gerektiğinde çalışır.

Detaylı

L300P GÜÇ BAĞLANTISI BAĞLANTI TERMİNALLERİ

L300P GÜÇ BAĞLANTISI BAĞLANTI TERMİNALLERİ L3P HITACHI HIZ KONTROL ÜNİTESİ KULLANIM KILAVUZU L3P GÜÇ BAĞLANTISI KONTROL DEVRESİ TERMİNAL BAĞLANTISI BAĞLANTI TERMİNALLERİ Terminal Tanımı Açıklama Sembolü L1 L2 L3 Giriş fazları Şebeke gerilimi bağlanacak

Detaylı

TRİSTÖR MODÜL SÜRÜCÜ KARTI (7 SEG) KULLANIM KILAVUZU AKE-PE-TMS-001

TRİSTÖR MODÜL SÜRÜCÜ KARTI (7 SEG) KULLANIM KILAVUZU AKE-PE-TMS-001 TRİSTÖR MODÜL SÜRÜCÜ KARTI (7 SEG) KULLANIM KILAVUZU AKE-PE-TMS-001 1.CİHAZ ÖLÇÜLERİ 2.CİHAZ BAĞLANTI ŞEMASI 3.UYARILAR Cihazı kullanmaya başlamadan önce mutlaka kullanma kılavuzu okunmalıdır ve cihaz

Detaylı

VIESMANN VITOCLIMA-S. Kullanma kılavuzu VITOCLIMA 300-S. Grup Kontrol VITOCLIMA VIESMANN 1

VIESMANN VITOCLIMA-S. Kullanma kılavuzu VITOCLIMA 300-S. Grup Kontrol VITOCLIMA VIESMANN 1 VITOCLIMA-S VIESMANN Kullanma kılavuzu VITOCLIMA 300-S Grup Kontrol VITOCLIMA VIESMANN 1 Fonksiyon bilgisi Aynı dış üniteye bağlı 1-16 iç ünite tek tek veya grup olarak kontrol edilebilir. Grup kontrol

Detaylı

MULTĠMETRE... 2 A. ÜST TUġ TAKIMININ KULLANIMI... 3 B. FONKSĠYON SEÇĠM DÜĞMESĠ... 5 C. GĠRĠġLER... 7 D. MULTĠMETRENĠN KULLANIMI...

MULTĠMETRE... 2 A. ÜST TUġ TAKIMININ KULLANIMI... 3 B. FONKSĠYON SEÇĠM DÜĞMESĠ... 5 C. GĠRĠġLER... 7 D. MULTĠMETRENĠN KULLANIMI... MULTĠMETRE KULLANIM KILAVUZU Ġçindekiler MULTĠMETRE... 2 A. ÜST TUġ TAKIMININ KULLANIMI... 3 B. FONKSĠYON SEÇĠM DÜĞMESĠ... 5 C. GĠRĠġLER... 7 D. MULTĠMETRENĠN KULLANIMI... 8 ġekil Listesi ġekil 1 Multimetre

Detaylı

L1 L2 L3 V I> C> ÖN PANEL ÖZELLİKLERİ

L1 L2 L3 V I> C> ÖN PANEL ÖZELLİKLERİ Bağlantı şekli cihazın arka yüzündeki etikette olduğu gibi yapılmalıdır. Cihaza enerji geldiği anda 3 ekranda da önce COS Q görüntülenir. Diğer değerleri görmek için YUKARI veya AŞAĞI yön tuşları kullanılır,

Detaylı

M20R PH Kullanma Talimatı

M20R PH Kullanma Talimatı M20R PH Kullanma Talimatı 10.2010.R01 Kutunun içeriği Ölçüm cihazı, kullanma talimatı, montaj aksesuarları, sigorta. Genel özellikler Ölçüm aralığı 0-14 ph İşlevler Ölçüm, kontrol ve ph regülasyonu Çözünürlük

Detaylı

TEKNİK ÖZELLİKLER. Giriş Beslemesi. Giriş besleme voltajı. Motor Çıkışı. Motor gerilimi. Aşırı yük ve kısa devre korumalı.

TEKNİK ÖZELLİKLER. Giriş Beslemesi. Giriş besleme voltajı. Motor Çıkışı. Motor gerilimi. Aşırı yük ve kısa devre korumalı. 1 TEKNİK ÖZELLİKLER Giriş besleme voltajı Maks. güç harcaması Besleme koruması Motor gerilimi Motor çıkış akımı Motor kontrol şekli Motor koruması Encoder tipi Encoder çözünürlüğü Encoder voltajı Kumanda

Detaylı

ARIZA AKIMI GÖSTERGE DÜZENEĞİ

ARIZA AKIMI GÖSTERGE DÜZENEĞİ -ESI- SERİSİ Yeraltı Şebekeleri için ARIZA AKIMI GÖSTERGE DÜZENEĞİ KULLANMA KILAVUZU REV01 - Mayıs 2017 1. DOKÜMAN HAKKINDA..3 1.1. Giriş... 3 1.2. Güvenlik Önlemleri... 3 2. AÇIKLAMALAR... 4 2.1. Genel

Detaylı

BULUT MAKİNA. AV3F Kapı Kontrol Sistemi KULLANIM KILAVUZU F/7.5.5.02.74 R:3

BULUT MAKİNA. AV3F Kapı Kontrol Sistemi KULLANIM KILAVUZU F/7.5.5.02.74 R:3 BULUT MAKİNA Kapı Kontrol Sistemi KULLANIM KILAVUZU 1 KAPI KONTROL SİSTEMİ KULLANIM KILAVUZU VERSİYON: 1.03 BULUT MAKİNA LTD. ŞTİ. Orhanlı Mah. Katip Çelebi Cad. No:17B Tuzla-İstanbul / Turkiye Tel: (90)

Detaylı

TES Dijital Toprak direnci ölçer TES-1700 KULLANMA KLAVUZU

TES Dijital Toprak direnci ölçer TES-1700 KULLANMA KLAVUZU TES Dijital Toprak direnci ölçer TES-1700 KULLANMA KLAVUZU TES ELECTRICAL ELECTRONIC CORP ı. GÜVENLİK BİLGİSİ Ölçü aleti ile servis ya da çalışma yapmadan önce aşağıdaki güvenlik bilgilerini dikkatle okuyunuz.

Detaylı

SEKONDER KORUMA. 1_Ölçme Trafoları (Akım Trafosu / Gerilim Trafosu) 2_Sekonder Röleler 3_Anahtarlama Elemanları (Kesiciler / Ayırıcılar) 2_RÖLELER

SEKONDER KORUMA. 1_Ölçme Trafoları (Akım Trafosu / Gerilim Trafosu) 2_Sekonder Röleler 3_Anahtarlama Elemanları (Kesiciler / Ayırıcılar) 2_RÖLELER SEKONDER KORUM 1_Ölçme Trafoları (kım Trafosu / Gerilim Trafosu) 2_Sekonder Röleler 3_nahtarlama Elemanları (Kesiciler / yırıcılar) 2_RÖLELER - KIM RÖLELERİ (R) 1-Düşük kım Rölesi 2-şırı kım Rölesi (R)

Detaylı

TURKÇE KULLANIM KİTABI

TURKÇE KULLANIM KİTABI TURKÇE KULLANIM KİTABI İlk Kullanım; 1.1 PAKET İÇERİĞİ 1- Taşıma Çantası 2-2 adet 2mt yüksek-gerilim dayanıklı uçlu bağlantı kablosu ( bir kırmızı ve bir mavi) 3-1 adet yüksek-gerilim dayanıklı uçlu 2mt

Detaylı

İçerik. Ürün no.: CML720i-R A/CN-M12-EX Işık perdesi alıcı

İçerik. Ürün no.: CML720i-R A/CN-M12-EX Işık perdesi alıcı Ürün no.: 50126349 CML720i-R10-460.A/CN-M12-EX Işık perdesi alıcı Şekil farklılık gösterebilir İçerik Teknik veriler Uygun verici Boyutlandırılmış çizimler Elektrik bağlantısı Kumanda ve gösterge Aksesuarlar

Detaylı

Easy9. Alçak gerilim tesisatı için güvenilir koruma ürünleri.

Easy9. Alçak gerilim tesisatı için güvenilir koruma ürünleri. Alçak gerilim tesisatı için güvenilir koruma ürünleri. Easy9 un kalitesi ve güvenilirliği daha üretken olmamı sağladı. Güvendiğiniz markadan yeni ve sağlam bir seri... Yeni Easy9 serisi, bir elektrikçi

Detaylı

Reaktif Güç Yönetim Çözümleri. Tasarrufun Elektrik Yönü

Reaktif Güç Yönetim Çözümleri. Tasarrufun Elektrik Yönü Reaktif Güç Yönetim Çözümleri Tasarrufun Elektrik Yönü Temel Özellikler Kontrolörlerinin basit bir şekilde tanımlanması Güç faktör kontrolörleri reaktif gücü azaltarak güç dağıtım sistemlerinin maksimum

Detaylı

MİDEA ISI POMPASI-HAVUZ /SPA SU ISITMA

MİDEA ISI POMPASI-HAVUZ /SPA SU ISITMA MİDEA ISI POMPASI-HAVUZ /SPA SU ISITMA Bireysel ve Ticari Tipler üzme Havuzu için Isıtma ve Soğutma Suyu sağlar. Kapasite Durumu 6 kw: 40m³ 8 kw: 50m³ BİREYSEL HAVUZ/SPA ISI POMPASI 12kW: 60~85m³ 14kW:

Detaylı

PVA-CSK PAVIRO Çağrı İstasyonu Seti

PVA-CSK PAVIRO Çağrı İstasyonu Seti İletişim Sistemleri PVA-CSK PAVIRO Çağrı İstasyonu Seti PVA-CSK PAVIRO Çağrı İstasyonu Seti www.boschsecurity.com/tr PVA-CSK çağrı istasyonu seti, PAVIRO sistemi için bir çağrı istasyonu basılı devre kartıdır

Detaylı

GSM Kartı. Programlama Butonu

GSM Kartı. Programlama Butonu Teknik Özellikler GSM DIALER KULLANMA KILAVUZU Besleme Gerilimi : 12 Volt Sukunet Akımı : 35 ma. Arama Esnasında Çekilen Akım : 100 ma. Tetikleme Türü : Negatif (-) Tetikleme Bağlantı Şekli GSM Kartı SIM

Detaylı

SEESAW 24V DC BARİYER KONTROL KARTI KULLANIM KİTABI V 2.0

SEESAW 24V DC BARİYER KONTROL KARTI KULLANIM KİTABI V 2.0 SEESAW 24V DC BARİYER KONTROL KARTI KULLANIM KİTABI V 2.0 EKİM, 2010 KONTAL ELEKTRONİK :: SEESAW BARİYER KONTROL KARTI KULLANIM KİTABI V2.0 0 SEESAW 24V DC BARİYER KONTROL KARTI KARTI VE KULLANIMI Seesaw

Detaylı

OTOMATİK TRANSFER ŞALTERLERİ

OTOMATİK TRANSFER ŞALTERLERİ OTOMATİK TASFE ŞALTELEİ Otomatik Transfer Şalterleri MAU Otomatik Transfer Şalterleri İçindekiler Genel Bilgi.... 71 Modüler Otomatik Transfer Şalteri (100A den 800A e kadar)... 73 İzleme & Kontrol...

Detaylı

TAM OTOMATİK KAPI KARTI

TAM OTOMATİK KAPI KARTI İBRAHİMOĞLU MÜHENDİSLİK TAM OTOMATİK KAPI KARTI KULLANMA KILAVUZU KAPI KARTINA GENEL BAKIŞ SOĞUTUCULARI İLE BİRLİKTE MOTOR SÜRME TRANSİSTÖRLERİ 15V AKÜ BESLEME SİGORTASI AC GİRİŞ BESLEME SİGORTASI Kapı

Detaylı

TECO N3 SERİSİ HIZ KONTROL CİHAZLARI

TECO N3 SERİSİ HIZ KONTROL CİHAZLARI 1/55 TECO N3 SERİSİ HIZ 230V 1FAZ 230V 3FAZ 460V 3FAZ 0.4 2.2 KW 0.4 30 KW 0.75 55 KW 2/55 PARÇA NUMARASI TANIMLAMALARI 3/55 TEMEL ÖZELLİKLER 1 FAZ 200-240V MODEL N3-2xx-SC/SCF P5 01 03 Güç (HP) 0.5 1

Detaylı

MODEL OP-LP1 MODEL OP-LP2

MODEL OP-LP1 MODEL OP-LP2 MODEL OP-LP1 MODEL OP-LP2 MESAFE / POZİSYON ÖLÇME VE KONTROL CİHAZI Sürüm 2.0 KULLANMA KILAVUZU UYARI! CİHAZI KULLANMADAN ÖNCE DİKKATLİCE OKUYUNUZ 1. Cihazın elektriksel bağlantılarını son sayfada belirtilen

Detaylı

TOU-S02 Akıllı Pompa Kontrol Ünitesi

TOU-S02 Akıllı Pompa Kontrol Ünitesi TOU-S02 Akıllı Pompa Kontrol Ünitesi TOU-S02 Akıllı kontrol ünitesi, 0.75-7.5KW (1-10 HP) güç aralığındaki direk kalkışlı üç fazlı ikili derin kuyu pompalarının, hidrofor pompalarının ve drenaj pompalarının

Detaylı

- TESTO 720 - TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU

- TESTO 720 - TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU - TESTO 720 - TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU 1. Ürün Açıklaması (1) Prob soket(ler)i Ekran Testo 720 Kontrol butonları Pil bölmesi TUŞ FONKSİYONLARI Cihazı Açma Cihazı Kapama (Basılı tutunuz) Cihaz ışığı

Detaylı

PowerLogic Sistem Güç Ölçüm Cihaz PM700 Serisi

PowerLogic Sistem Güç Ölçüm Cihaz PM700 Serisi Güç Yönetimi PowerLogic Sistem Güç Ölçüm Cihaz PM700 Serisi 2005 Müflteri Yard m Hatt 444 30 30 TR-Hotline@schneider-electric.com www.schneider-electric.com.tr Schneider Electric markas Fonksiyonlar ve

Detaylı

CAPTAİN-i ver. 5.6 & ve Üzeri RX-6 KULLANIM KİTAPÇIĞI

CAPTAİN-i ver. 5.6 & ve Üzeri RX-6 KULLANIM KİTAPÇIĞI 1 CAPTAİN-i ver. 5.6 & ve Üzeri RX-6 KULLANIM KİTAPÇIĞI http://www.salimusta.com salim@salimusta.com CAPTAIN-I Alarm paneli Özellikleri 6 programlanabilir bölge 2 bölünme Arayıcı: üç kişisel cep veya ev

Detaylı

!!! DİKKAT!!! Bu kılavuzu okumadan kurulum yapmayınız...

!!! DİKKAT!!! Bu kılavuzu okumadan kurulum yapmayınız... H-SVC10 Reaktif Enerji Regülasyonlu Endüktif yük sürücü. Bu kitapçık 1 Adet H-SVC10 Cihazı kullanımı ve montajıyla ilgili son kullanıcıya yönelik bilgiler içerir.!!! DİKKAT!!! Bu kılavuzu okumadan kurulum

Detaylı

Toprak Kaçak Akımı Koruma Çözümleri.

Toprak Kaçak Akımı Koruma Çözümleri. Toprak Kaçak Akımı Koruma Çözümleri 1 İçindekiler Ürünler Örnek Uygulama Sayfa No Uygulama Alanları 3 Uygulama 1 Röle Toroid 800 A 4 Uygulama 2 Röle Trafo Adaptörü Akım Trafosu 5000 A 5 Uygulama 3 Röle

Detaylı

Üniversal Ölçüm Cihazý UMG 505. Þebeke Analizi ve Enerji Yüklerinin Optimizasyonu

Üniversal Ölçüm Cihazý UMG 505. Þebeke Analizi ve Enerji Yüklerinin Optimizasyonu Üniversal Ölçüm Cihazý UMG 505 Þebeke Analizi ve Enerji Yüklerinin Optimizasyonu Modem Yazýcý LON Mobus PC I/O Kullanýmý LON Üniversal Ölçüm Cihazý Kullanýmý UMG 505 düþük gerilim ve orta gerilim þebekelerindeki

Detaylı

TR TEKNİK KILAVUZ. Ürün No. 6501 dahili kullanım kılavuzu. www.comelitgroup.com

TR TEKNİK KILAVUZ. Ürün No. 6501 dahili kullanım kılavuzu. www.comelitgroup.com TEKNİK KILAVUZ Ürün No. 6501 dahili kullanım kılavuzu www.comelitgroup.com UYARILAR Comelit Group S.pA. aygıtların uygunsuz bir şekilde kullanılmasından, başkaları tarafından herhangi bir sebep ve amaç

Detaylı

MC20 (TEDAS Versiyonu)

MC20 (TEDAS Versiyonu) MİKROİŞLEMCİLİ ŞIRI KIM ve TOPRK KÇĞI RÖLESİ TİP MC20 (TEDS Versiyonu) KULLNIM KILVUZU MST Elektroteknik Ltd. Şti. Bayraktar Bulvarı Beyit Sokak No:7 Şerifali-Ümraniye/İstanbul Tel: +90 (216) 314 50 15

Detaylı

Kullanma Kılavuzu. FM443 Güneş enerjisi modülü. Fonksiyon Modülü. Kullanıcı için. Kullanmadan önce dikkatle okuyunuz 6 720 615 874-03/2008 TR

Kullanma Kılavuzu. FM443 Güneş enerjisi modülü. Fonksiyon Modülü. Kullanıcı için. Kullanmadan önce dikkatle okuyunuz 6 720 615 874-03/2008 TR Kullanma Kılavuzu Fonksiyon Modülü FM443 Güneş enerjisi modülü Kullanıcı için Kullanmadan önce dikkatle okuyunuz 6 720 615 874-03/2008 TR Içindekiler 1 Emniyet....................................... 3

Detaylı

MODEL HCC SICAK YOLLUK KONTROL MODÜLLERİ KULLANMA KILAVUZU

MODEL HCC SICAK YOLLUK KONTROL MODÜLLERİ KULLANMA KILAVUZU MODEL HCC SICAK YOLLUK KONTROL MODÜLLERİ KULLANMA KILAVUZU OPKON OPTİK ELEKTRONİK KONTROL SAN.TİC.LTD.ŞTİ. Terazidere Mah.60.Yıl Cad.No:46 Kat:3 Bayrampaşa / İstanbul Tel:0212 501 48 63 Faks:0212 501 48

Detaylı

RQ B SERİSİ REAKTİF GÜÇ RÖLELERİ

RQ B SERİSİ REAKTİF GÜÇ RÖLELERİ RQ B SERİSİ REAKTİF GÜÇ RÖLELERİ RQ B Serisi reaktif güç röleleri, alçak gerilim elektrik tesislerinin reaktif güç kompanzasyonunda kullanılırlar. Kondansatör gruplarını devreye alan ve çıkaran reaktif

Detaylı

Teknik Katalog [Güç Analizörü]

Teknik Katalog [Güç Analizörü] Teknik Katalog [Güç Analizörü] [PCE-PA8000] PCE Teknik Cihazlar Paz. Tic. Ltd.Şti. Halkalı Merkez Mah. Pehlivan Sok. No 6/C 34303 Küçükçekmece/ İstanbul Türkiye Mail: info@pce-cihazlari.com.tr Telefon:

Detaylı

REVİZYON DURUMU. Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No

REVİZYON DURUMU. Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No REVİZYON DURUMU Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No Hazırlayan: Onaylayan: Onaylayan: Mustafa Arnavut Adem Aköl Kalite Konseyi Başkanı Sinan Özyavaş Kalite Koordinatörü 1/6 1. AMAÇ Bu talimatın amacı

Detaylı

Unidrive M400 (Boy 1 ila 4) Hızlı Başlangıç Kılavuzu

Unidrive M400 (Boy 1 ila 4) Hızlı Başlangıç Kılavuzu Bu kılavuzun amacı bir motoru çalıştırmak üzere bir sürücünün kurulması için gerekli temel bilgileri sunmaktır. Daha ayrıntılı kurulum bilgileri için lütfen www.controltechniques.com/userguides veya www.leroy-somer.com/manuals

Detaylı

Easy9. Alçak gerilim tesisatı için güvenilir koruma ürünleri Easy 9 katalog.indd 1 1/17/14 2:33 PM

Easy9. Alçak gerilim tesisatı için güvenilir koruma ürünleri Easy 9 katalog.indd 1 1/17/14 2:33 PM Alçak gerilim tesisatı için güvenilir koruma ürünleri. 00205 Easy 9 katalog.indd 1 1/17/14 2:33 PM Easy9 un kalitesi ve güvenilirliği daha üretken olmamı sağladı. Güvendiğiniz markadan yeni ve sağlam bir

Detaylı

KLİMA UZAKTAN KUMANDA KULLANIM KLAVUZU

KLİMA UZAKTAN KUMANDA KULLANIM KLAVUZU KLİMA UZAKTAN KUMANDA KULLANIM KLAVUZU Ürünümüzü tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz. Lütfen cihazı çalıştırmadan önce bu kullanım klavuzunu dikkatlice okuyunuz. İÇİNDEKİLER Uzaktan kumanda tanıtımı

Detaylı

BQ300 RF Röle Kontrol Ünitesi. Kullanım Kılavuzu. Doküman Versiyon: 1.1 18.11.2015 BQTEK

BQ300 RF Röle Kontrol Ünitesi. Kullanım Kılavuzu. Doküman Versiyon: 1.1 18.11.2015 BQTEK RF Röle Kontrol Ünitesi Kullanım Kılavuzu Doküman Versiyon: 1.1 18.11.2015 BQTEK İçindekiler İçindekiler... 2 1. Cihaz Özellikleri... 3 2. Genel Bilgi... 4 2.1. Genel Görünüm... 4 2.2 Cihaz Bağlantı Şeması...

Detaylı

MODEL OP-CN4. Sürüm 2.0 KULLANMA KILAVUZU ARTIMSAL SAYICI UYARI! CİHAZI KULLANMADAN ÖNCE DİKKATLİCE OKUYUNUZ

MODEL OP-CN4. Sürüm 2.0 KULLANMA KILAVUZU ARTIMSAL SAYICI UYARI! CİHAZI KULLANMADAN ÖNCE DİKKATLİCE OKUYUNUZ MODEL OP-CN4 ARTIMSAL SAYICI Sürüm 2.0 KULLANMA KILAVUZU UYARI! CİHAZI KULLANMADAN ÖNCE DİKKATLİCE OKUYUNUZ 1. Cihazın elektriksel bağlantılarını son sayfada belirtilen şekilde yapınız. 2. Elektriksel

Detaylı

Hızlı başlangıç kılavuzu

Hızlı başlangıç kılavuzu www.philips.com/welcome adresinden ürününüzü kaydettirebilir ve destek alabilirsiniz CD250 CD255 SE250 SE255 Hızlı başlangıç kılavuzu 1 Bağlantı 2 Kurulum 3 Keyfini cıkarın Kutuda neler var Baz istasyonu

Detaylı

S50 Parmak izi Cihazı Kullanım Kılavuzu. S50 Genel Tanıtım

S50 Parmak izi Cihazı Kullanım Kılavuzu. S50 Genel Tanıtım S50 Parmak izi Cihazı Kullanım Kılavuzu S50 Genel Tanıtım Fonksiyon Tanımı İlgili özellik ve input için aşağıdaki tabloyu inceleyiniz Programlama Moduna Giriş * 888888 # Kodundan sonra programlamaya başlayabilirsiniz

Detaylı

Otomatik Tekrar Kapamalı Kesici. (Recloser)

Otomatik Tekrar Kapamalı Kesici. (Recloser) Otomatik Tekrar Kapamalı Kesici (Recloser) Üç kutuplu iki konumlu (açık - kapalı) Anahtarlama (kesme - kapama) vakum ortamında (vacuum interrupter) da hızlı tekrar kapamaya uygun tasarlanmıştır. Kesiciye

Detaylı

İçindekiler. Teknik Özellikler 6. Parametre Tablosu 8. Kullanıcı Arabirimi 10. Montaj 16. Ürün Seçimi 20

İçindekiler. Teknik Özellikler 6. Parametre Tablosu 8. Kullanıcı Arabirimi 10. Montaj 16. Ürün Seçimi 20 İçindekiler Teknik Özellikler 6 Parametre Tablosu 8 Kullanıcı Arabirimi 10 Montaj 16 Ürün Seçimi 20 Teknik Özellikler 6 Teknik Özellikler AC Besleme DC Besleme Giriş Voltajı 100 220 VAC ± %10 24 VDC ±

Detaylı

TRC 24/110. Akü Redresör Grubu KULLANMA KILAVUZU

TRC 24/110. Akü Redresör Grubu KULLANMA KILAVUZU TRC 24/110 Akü Redresör Grubu KULLANMA KILAVUZU REV01 - MART 2017 İÇİNDEKİLER 1. GİRİŞ... 3 1.1. Kullanma Kılavuzu Hakkında... 3 1.2. Güvenlik Önlemleri ve Uyarılar... 3 2. AÇIKLAMALAR... 4 2.1. Genel

Detaylı

KULLANIM ALANLARI SERTİFİKALAR AÇIKLAMALAR

KULLANIM ALANLARI SERTİFİKALAR AÇIKLAMALAR MİKROİŞLEMCİLİ BRÜLÖR KONTROL RÖLESİ ESA GENIO SERİSİ ÖZELLİKLERİ Besleme gerilimi 115 / 230 Vac Frekans 45-65 Hz Güç tüketimi (Çıkışlar hariç) 10 VA, maksimum Çalışma sıcaklığı 0-60 C Stoklama sıcaklığı

Detaylı

Konvansiyonel Yangın Paneli

Konvansiyonel Yangın Paneli Konvansiyonel Yangın Paneli FPC-500-2 FPC-500-4 FPC-500-8 tr Hızlı Montaj Kılavuzu Konvansiyonel Yangın Paneli Montaj tr 3 1 Montaj 1.1 Kabloların takılması 1.2 Muhafazanın açılması 1.3 Muhafazanın montajı

Detaylı

TS EN ISO 9001:

TS EN ISO 9001: 2 TS EN ISO 9001:2015 İçindekiler C-SVC A.G. Şönt Reaktör Sürücüleri 4 C-MVC O.G. Şönt Reaktör Sürücüleri 5 Reaktif Güç Kontrol Röleleri 6 Enerji Analizörleri 6 Monofaze Kondansatörler 7 400V Kondansatörler

Detaylı

ALTYAPI ADAPTASYON ÇALIŞMALARI PANO/KABLO KODLAMA TABLOLARI KLEMENS PİN NUMARALARI ŞEMASI

ALTYAPI ADAPTASYON ÇALIŞMALARI PANO/KABLO KODLAMA TABLOLARI KLEMENS PİN NUMARALARI ŞEMASI ALTYAPI ADAPTASYON ÇALIŞMALARI PANO/KABLO KODLAMA TABLOLARI VE KLEMENS PİN NUMARALARI ŞEMASI Tarih: 17.10.2016 1) GİRİŞ 1.1. Pano Kodları Sahada kablo çekim ve bağlantı işleri sırasında kullanılması düşünülen,

Detaylı

İçerik. Ürün no.: CML720i-R A/CN-M12 Işık perdesi alıcı

İçerik. Ürün no.: CML720i-R A/CN-M12 Işık perdesi alıcı Ürün no.: 50119610 CML720i-R05-400.A/CN-M12 Işık perdesi alıcı Şekil farklılık gösterebilir İçerik Teknik veriler Uygun verici Boyutlandırılmış çizimler Elektrik bağlantısı Kumanda ve gösterge Aksesuarlar

Detaylı

FRENIC ECO ÖZET KULLANIM KLAVUZU

FRENIC ECO ÖZET KULLANIM KLAVUZU FRENIC ECO ÖZET KULLANIM KLAVUZU GENEL BİLGİLER SÜRÜCÜ KONTROL BAĞLANTILARI PLC 24 VDC CM DİJİTAL GİRİŞ COM UCU FWD REV X1 - X5 Y1 - Y3 DİJİTAL GİRİŞLER ( PNP / NPN SEÇİLEBİLİR ) DİJİTAL ÇIKIŞ SW1 CMY

Detaylı

GRAFİK EKRAN STOKERLİ KAZAN KONTROL ÜNİTESİ KULLANIM KILAVUZU V1.0

GRAFİK EKRAN STOKERLİ KAZAN KONTROL ÜNİTESİ KULLANIM KILAVUZU V1.0 GRAFİK EKRAN STOKERLİ KAZAN KONTROL ÜNİTESİ KULLANIM KILAVUZU V1.0 1 1. TUŞLAR : YUKARI/AŞAĞI TUŞLARI: Cihaza yeni değer girişi bu tuşlar ile yapılır. SICAKLIK AYARI: Kazan sıcaklık set değeri bu tuş ile

Detaylı