FMR (TEDAS MYD-96/27B sürümü) ULTRA serisi

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "FMR (TEDAS MYD-96/27B sürümü) ULTRA serisi"

Transkript

1 MĠKROĠġLEMCĠLĠ TEKRAR KAPAMALI FĠDER YÖNETĠM RÖLESĠ FMR (TEDAS MYD-96/27B sürümü) ULTRA serisi KULLANIM KILAVUZU MST Elektroteknik Ltd. Şti. Bayraktar Bulvarı Beyit Sokak No:7 Şerifali-Ümraniye/İstanbul Tel: +90 (216) Faks: +90 (216) Microelettrica Scientifica S.p.A. Telif hakkı 2006 FW FMR (tr) Tarih Rev. 3 Sf. 1 / 90

2 ĠÇĠNDEKĠLER 1. GENEL KULLANIM VE ĠġLETĠM KURALLARI Depolama ve Nakil Kurulum Elektriksel Bağlantı Ölçüm GiriĢleri ve Yardımcı Besleme ÇıkıĢların Yüklenmesi Koruma Topraklaması Ayar ve Kalibrasyon Güvenlik Koruması Elektronik Devrelere Dokunulması Bakım Arıza Tespiti ve Onarım 6 2. GENEL ÖZELLĠKLER Yardımcı Besleme 6 3. ÖN PANEL 6 4. KLAVYE VE EKRAN Ekran 7 5. EKRAN ĠKONLARI 8 6. SĠNYALLER Ledlerin Manuel Silinmesi 9 7. LOKAL KOMUTLAR ÖLÇÜM ENERJi AÇMA KAYDI SAYICI OLAYLAR Olayların gösterimi SĠSTEM (Sistem parametreleri) AYARLAR DeğiĢken ayarlarını değiģtirmek ġifre Menü Haberleşme (Haberleşme) DeğiĢkenlerin açıklaması Ön Panel seri haberleģme kapısı (RS232) Röleden Bilgisayara doğrudan bağlantı kablosu Ana seri haberleģme kapısı (RS485) Menü: Özelleştir DeğiĢkenlerin açıklaması Fonksiyon: T> (Termal Ġmaj F49) DeğiĢkenlerin açıklması Açma ve Alarm Fonksiyon: 1I> (Birinci AĢırı Akım Elemanı F50/51) DeğiĢkenlerin açıklaması Akım Zaman eğrileri algoritması IEC Eğrileri IEEE Eğrileri Faz aģırı akım elemanının f(a) değiģkenine bağlı çalıģması AĢırı Akım Elemanının f(u) Gerilim Kontrollü ÇalıĢması Lojik Blokaj (BC-BG) Soğuk Yük üzerine kapama : AĢırı Akım eģiğinin otomatik olarak iki katına çıkartılması Fonksiyon: 2I> (Ġkinci AĢırı Akım Elemanı F50/51) DeğiĢkenlerin açıklaması Fonksiyon: 3I> (Üçüncü AĢırı Akım Elemanı F50/51) 40 Microelettrica Scientifica S.p.A. Telif hakkı 2006 FW FMR (tr) Tarih Rev. 3 Sf. 2 / 90

3 DeğiĢkenlerin açıklaması Fonksiyon: 1Io> (Birinci Toprak Kaçağı Elemanı 50N/51N) DeğiĢkenlerin açıklaması f(a o) değiģkeninin programlanmasıyla Toprak Kaçağı Elemanlarının ÇalıĢma Modu Fonksiyon: 2Io> (Ġkinci Toprak Kaçağı Elemanı 50N/51N) DeğiĢkenlerin açıklamaları Fonksiyon: 3Io> (Üçüncü Toprak Kaçağı Elemanı 50N/51N) DeğiĢkenlerin açıklamaları Fonksiyon: 1Is> (Birinci Negatif BileĢen Elemanı F46) DeğiĢkenlerin açıklaması Birinci Dengesiz elemanın Akım/Zaman eğrisine bağlı çalıģması AZE Fonksiyon: 2Is> (Ġkinci Negatif BileĢen Elemanı F46) DeğiĢkenlerin açıklaması Fonksiyon: 1U> (Birinci AĢırı Gerilim Elemanı F59) DeğiĢkenlerin açıklaması Fonksiyon: 2U> (Ġkinci AĢırı Gerilim Elemanı F59) DeğiĢkenlerin açıklaması Fonksiyon: 1U< (Birinci DüĢük Gerilim Elemanı F27) DeğiĢkenlerin açıklaması Fonksiyon: 2U< (Ġkinci DüĢük Gerilim Elemanı F27) DeğiĢkenlerin açıklaması Fonksiyon: 1f> (Birinci Frekans AĢımı Elemanı F81>) DeğiĢkenlerin açıklaması Fonksiyon: 2f> (Ġkinci Frekans AĢımı Elemanı F81>) DeğiĢkenlerin açıklaması Fonksiyon: 1f< (Birinci DüĢük Frekans Elemanı F81<) DeğiĢkenlerin açıklaması Fonksiyon: 2f< (Ġkinci DüĢük Frekans Elemanı F81<) DeğiĢkenlerin açıklaması Fonksiyon: 1Uo> (Birinci Sıfır BileĢen AĢırı Gerilim Elemanı F59Uo) DeğiĢkenlerin açıklaması Fonksiyon: 2Uo> (Ġkinci Sıfır BileĢen AĢırı Gerilim Elemanı F59Uo) DeğiĢkenlerin açıklaması Fonksiyon: U1< (Pozitif BileĢen DüĢük Gerilim Elemanı F27U1) DeğiĢkenlerin açıklaması Fonksiyon: U2> (Negatif BileĢen AĢırı Gerilim Elemenı F59U2 veya F47) DeğiĢkenlerin açıklaması Fonksiyon: VAr> (Birinci ve Ġkinci Reaktif Güç elemanı) DeğiĢkenlerin açıklanması Fonksiyon: Wi (Kesici Bakım seviyesi) DeğiĢkenlerin açıklaması ÇalıĢma (Enerji Kesme Akümülasyonu) Fonksiyon: ADD (Açma Devresi Denetimi) DeğiĢkenlerin açıklaması ÇalıĢması Fonksiyon: R.I.A. (Röle Ġç Arızası) DeğiĢkenlerin açıklaması ÇalıĢması Fonksiyon: UA (Uzaktan Açma) DeğiĢkenlerin açıklanması ÇalıĢması Function: AcZmnKıs. (Açma Zaman Kısaltması)) DeğiĢkenlerin Açıklaması ÇalıĢması Function: TK (Otomatik Tekrar Kapama) Tanımlamalar DeğiĢkenlerin Açıklaması Ayarlar ÇalıĢması Tekrar Kapama komutu Mesaj Görüntüleme AkıĢ Diyagramı Otomatik Tekrar Kapama TK Fonksiyon: KesKontr (Kesici Kontrol) DeğiĢkenlerin Açıklaması Display Message Fonksiyon: Osilo (Osilografik Kayıt) DeğiĢkenlerin açıklaması ÇalıĢması Fonksiyon: KesArıza (Kesici Arızası - BF) DeğiĢkenlerin açıklaması 68 Microelettrica Scientifica S.p.A. Telif hakkı 2006 FW FMR (tr) Tarih Rev. 3 Sf. 3 / 90

4 ÇalıĢması Fonksiyon: HarSıfKonf (Harici Sıfırlama Konfigurasyonu) DeğiĢkenlerin açıklaması GĠR ÇIK (GĠRĠġ ÇIKIġ) ÇalıĢması Fiziki GiriĢler Örnek Fiziki ÇıkıĢlar Örnek TARĠHSAAT Saat senkronizasyonu TEġHĠS (TeĢhis Bilgisi) VERSĠYON (Röle Versiyonu) Pil BAKIM GÜÇ FREKANSI YALITIM TESTĠ BAĞLANTI ġemasi UX10-4 GeniĢletme Modülü BAĞLANTI ġemasi (10 Dijital GiriĢ + 4 ÇıkıĢ Rölesi) UX14DI GeniĢletme Modülü BAĞLANTI ġemasi (14 Dijital GiriĢler) SERĠ HABERLEġME BAĞLANTISI (SCE1309 Rev.0) Ana Röle - BOYUTLAR / MONTAJ /1S (1 GeniĢletme Modülü) & /2S (2 GeniĢletme Modülü) - Boyutlar U Rack ġasi BOYUTLAR ROLENĠN KIZAKTAN SÖKÜLMESĠ ve TAKILMASI Kızaktan Sökme Kızağa Takılması ELEKTRĠKSEL ÖZELLĠKLER YAZILIM VERSĠYONU 90 Microelettrica Scientifica S.p.A. Telif hakkı 2006 FW FMR (tr) Tarih Rev. 3 Sf. 4 / 90

5 1. GENEL KULLANIM VE ĠġLETĠM KURALLARI Her zaman ürüne ait özel açıklamalara ve üretici talimatlarına baģvurunuz. AĢağıdaki uyarılara dikkatlice riayet ediniz. 1.1 Depolama ve Nakil Ürün talimatında veya IEC standartlarında belirtilen çevre uygulama koģullarına uygun olarak yapılmalıdır Kurulum Doğru bir Ģekilde yapıģmalı ve üretici tarafından belirlenen çevre Ģartları ile uyumlu olmalıdır. 1.3 Elektriksel Bağlantı Ürünle beraber sunulan bağlantı Ģemasına, rölenin elektriksel karakteristiklerine ve can güvenliğini riske etmeyecek Ģekilde ilgili standartlara uygun bir Ģekilde titizlikle yapılmalıdır. 1.4 Ölçüm GiriĢleri ve Yardımcı Besleme GiriĢ değerleri ve besleme gerilim değerlerinin izin verilen varyasyon limitlerine uygun olup olmadığı dikkatlice control edilir. 1.5 ÇıkıĢların Yüklenmesi Bildirilen performansı ile uyumlu olmalıdır. 1.6 Koruma Topraklaması Topraklama istendiğinde, topraklama sonucu dikkatlice kontrol edilmelidir. 1.7 Ayar ve Kalibrasyon Korunacak olan sistemin konfigürasyonuna uygun olarak değiģik fonksiyon ayarlarının doğruluğunu, emniyet kurallarını ve diğer ekipman ile koordinasyonunu dikkatlice kontrol edin. 1.8 Güvenlik Koruması Tam güvenlik için montaj doğruluğu, gerekli yerlerde uygun mühürlemelerin yapıldığı ve mühürlerin sağlamlığı periyodik olarak kontrol edilmelidir 1.9 Elektronik Devrelere Dokunulması M.S. elektronik devrelerinde en yüksek koruma yapıları kullanılmasına rağmen, modüllere monte edilen elektronik bileģenler ve yarı iletken elemanlar, modüllere dokunulması sırasında meydana gelen elektrostatik deģarjdan ötürü ciddi Ģekilde zarar görebilir. Elektrostatik deģarjdan kaynaklanan hasar kendini hemen göstermeyebilir fakat dizayn güvenirliliği ve ürünün uzun ömürlülüğü azalmıģ olacaktır. M.S. tarafından üretilen elektronik devreler kasalarında bulunduğu sürece elektrostatik deģarja (8 kv IEC ) karģı güvendedir; modülleri kızaklarından gerekli uyarılara göre çıkarmamak onları zarar görme riskine karģı korumasız bırakır Bakım Üretici talimat kitapçığına baģvurun; bakım özel eğitimli elemanlar tarafından ve sistem güvenliği ile tam uyum sağlanacak Ģekilde yapılmalıdır. Microelettrica Scientifica S.p.A. Telif hakkı 2006 FW FMR (tr) Tarih Rev. 3 Sf. 5 / 90

6 1.11 Arıza Tespiti ve Onarım Ġç kalibrasyonlar değiģtirilmemeli ve bileģenlerin yerleri değiģtirilmemelidir. Onarım için üretici veya yetkili satıcılara baģvurun. Yukarıdaki talimatların ve uyarıların eksik uygulanması üreticinin sorumluluğunda değildir. 2. GENEL ÖZELLĠKLER GiriĢ akımları 4 akım trafosu tarafından beslenmiģtir : - 3 faz akımı ve - 1 toprak kaçağı sıfır bileģen akımı. 1A veya 5A Akım giriģi seçimi röle kartı üzerinde mevcut sökülebilir köprü (jumper) ile yapılır. GiriĢ gerilimi 4 Potansiyel Trafo ile beslenir: - 3 faz-nötr gerilimi ve - 3 faz Gerilim trafolarının Yıldız/Açık Üçgen bağlı sekonderleri üzerinden beslenen sıfır bileģen gerilimi. Elektrik bağlantısını rölenin üzerinde belirtilen Ģemaya uygun olarak yapın. GiriĢ akımları ve gerilimlerinin Ģemada belirtilen ve test sertifikasındaki ile aynı olduğunu kontrol edin. Yardımcı güç tamamen yalıtılmıģ ve kendinden korumalı değiģtirilebilir bir modülle beslenmiģtir. 2.1 Yardımcı Besleme Röle iki farklı tipte yardımcı beslemeye uyumlu olarak imal edilir: 24V(-20%) / 110V(+15%) a.c. 80V(-20%) / 220V(+15%) a.c. Tip 1) - Tip 2) - 24V(-20%) / 125V(+20%) d.c. 90V(-20%) / 250V(+20%) d.c. Üniteye enerji vermeden önce besleme gerilimlerinin uygun limitlerde olduğunu kontrol ediniz. 3. ÖN PANEL Sinyal Ledleri Kızak Mandalı Röle Tipi Ekran Kesici Kumanda Butonları Kumandalar Kızak Mandalı Seri HaberleĢme Portu Microelettrica Scientifica S.p.A. Telif hakkı 2006 FW FMR (tr) Tarih Rev. 3 Sf. 6 / 90

7 4. KLAVYE VE EKRAN Menü Bu butonlar sayesinde ekrandaki opsiyonlar seçilir. Yukarı AĢağı Kapat Aç Bu butonlar farklı menülerdeki öğeleri kaydırmak için kullanılır (Lokal Kontrol, Ölçümler, Enerji ölçme ve diğerleri). Bu butonlar (aktif edildiğinde) Kesicinin Açma/Kapatma kontrolünü yönetir. (bak 16.31) tuģu ile mevcut menünün penceresinin gösterdiği ĠKONLARI seçer. ve tuģları ile istenilen ikonu seçer ve tuģuyla giriģ yapar. ve tuģlarıyla bir kere farklı elemanlar seçilmiģtir. Ayrı menülerin detayları aģağıdaki paragraflarda verilmiģtir Ekran 128x64 piksel LCD mevcut bilgiyi görüntüler (menü, ve diğerleri.). Kesici Durumu Anlık Ölçümler Koruma çalıģıyor tuģuyla fonksiyonunu belirtme Aktif olan Grup HaberleĢme çalışıyor Microelettrica Scientifica S.p.A. Telif hakkı 2006 FW FMR (tr) Tarih Rev. 3 Sf. 7 / 90

8 5. EKRAN ĠKONLARI LokalKmt LOKAL KOMUTLAR Ölçüm ANLIK ÖLÇÜMLER Enerji ENERJĠ ÖLÇÜMLERĠ AçmaKaydı AÇMA KAYDI Sayıcı SAYICILAR Olaylar OLAYLAR Ayar FONKSĠYON AYARLARI Sistem SĠSTEM AYARLARI Gir-Çık GĠRĠġ ÇIKIġ TarihSaat TARĠH ve SAAT TeĢhis TEġHĠS BĠLGĠSĠ Versiyon RÖLE VERSĠYONU Microelettrica Scientifica S.p.A. Telif hakkı 2006 FW FMR (tr) Tarih Rev. 3 Sf. 8 / 90

9 6. SĠNYALLER Dört adet sinyal ledi mevcuttur: Sinyal Ledleri YeĢil Led Yanıyorsa Yanıp Sönüyorsa - Röle Doğru ÇalıĢıyor. - Röle Ġç Arızası var Sarı Led Sönük - Açma Yok. Yanıyorsa - Açma OluĢtu. Yanıp Sönüyorsa - Ölçülen Değer ayarlanan açma seviyesini aģtı. Yanan ıģığın söndürülmesi manuel olarak yapılır (bak 6.1) Kırmızı Led YeĢil Led Sönük Yanıyorsa Sönük Yanıyorsa - Kesici Açık - Kesici Kapalı - Kesici Kapalı - Kesici Açık Hepsi Yanıp Sönüyorsa Açma Devresi Denetim Elemanı ÇalıĢtı. Yardımcı besleme aynağının arızası durumunda ledlerin durumları kaydedilir ve yardımcı besleme düzeldiğinde tekrar aynı Ģekilde ıģıklandırılır. 6.1 Ledlerin Manuel Silinmesi Ledlerin manuel silinmesi için aģağıdaki komutları uygulayın: 1 Ana menüye ikonlarla giriģ için Menü ye basın. 2 LokalKomut ikonunu seçin. Seç i seçin, 3 LedSil I seçin Komutu uygulamak için Seç e basın. (Bak ġifre). 4 Komut uygulandığında röle ekranında Komut Alındı yazar; Microelettrica Scientifica S.p.A. Telif hakkı 2006 FW FMR (tr) Tarih Rev. 3 Sf. 9 / 90

10 7. LOKAL KOMUTLAR LOKAL KOMUTLAR rölenin ön yüzünden Termal hafızanın sıfırlanması, Led lerin temizlenmesi ve benzeri, kontrollerini yönetmeyi sağlar. Menü Açıklama ġifre Led Sil Led sinyallerini sil Hayır Röle Sıfırla ÇıkıĢ rölelerini sıfırla Hayır Kesici Kapat ġifre sorgulama ile manuel Kesici kapama Evet Kesici Aç ġifre sorgulama ile manuel Kesici açma Evet Olay Sil Kayıtlı tüm olayları sil Evet EskiArıza Sil GeçmiĢ tarihli iç Arızaları sil Evet Termik Sıfırla Termal imaj ve Kesme enerjisine ait toplanan verilerin sıfırlanması Evet Led Test Sinyal Ledleri testi Hayır Bir komutu ön yüz klavyesinden yönetmek için, aģağıdaki gibi ilerleyin (Ledi verilen örnekteki gibi silin). 1 Ana menüye giriģ için Menü ikonuna basın. 2 LokalKomut ikonunu Yukarı veya Aşağı butonlarıyla seçin. GiriĢ için Seç tuģuna basın. 3 Yukarı veya Aşağı butonlarıyla LedSil menüsünü seçin. Komutu uygulamak için Seç seçin. (ġifre istenirse, bak ġifre). 4 Komut Alındığında ekran Komut Alındı! gösterir; 3 e gidin. Microelettrica Scientifica S.p.A. Telif hakkı 2006 FW FMR (tr) Tarih Rev. 3 Sf. 10 / 90

11 8. ÖLÇÜM Gerçek Zaman değerleri normal uygulama sırasındaki gibi ölçülür. 1 Ana menüye giriģ için Menü ikonuna basın. 2 Yukarı veya Aşağı butonlari ile Ölçüm ikonunu seçin. giriģ için Seç e basın. 3 Ölçümü görüntülemek için Yukarı veya Aşağı butonlarıyla Ölçüm menüsünü kaydırın. Ana menüye gitmek için Çıkış basın. Imax (0 9999) A Maksimum faz akımı (Ia, Ib, Ic). Ia (0 9999) A Faz akımı A (R.M.S. amper) Ib (0 9999) A Faz akımı B (R.M.S. amper) Ic (0 9999) A Faz akımı C (R.M.S. amper) Io (0 9999) A Sıfır BileĢen Akım (Temel frekans değeri 3Io) I1 ( ) In Pozitif bileģen Akım I2 ( ) In Negatif bileģen Akım Fre ( ) Hz Frekans Uan ( ) V Faz Gerilimi A-N (R.M.S. değer) Ubn ( ) V Faz Gerilimi B-N (R.M.S. değer) Ucn ( ) V Faz Gerilimi C-N (R.M.S. değer) Uab ( ) V Faz-faz Gerilimi A-B (R.M.S. değer) Ubc ( ) V Faz-faz Gerilimi B-C (R.M.S. değer) Uca ( ) V Faz-faz Gerilimi C-A (R.M.S. değer) Uo ( ) V Sıfır BileĢen Gerilim (Temel frekans değeri 3Vo) V1 ( ) Vn Pozitif BileĢen Gerilim V2 ( ) Vn Negatif BileĢen Gerilim FazA (0 359) Faz Açısı Ia ^ Uan FazB (0 359) Faz Açısı Ib ^ Ubn FazC (0 359) Faz Açısı Ic ^ Ucn Faz0 (0 359) Faz Açısı Io ^ Uo W ( ) k Üç Faz Aktif Güç (kw) Var ( ) k Üç Faz Reaktif Güç (kvar) VA ( ) k Üç Faz Görünür Güç (kva) Cos ( ) - Güç Faktörü Term (0 9999) %T Tam yük sürekli çalıģmada Termal durumun % olarak belirtilmesi. Tn Wir (100 0) % W Kesici bakımından önce halen artan miktarda izin verilen kesme enerjisi. Microelettrica Scientifica S.p.A. Telif hakkı 2006 FW FMR (tr) Tarih Rev. 3 Sf. 11 / 90

12 9. ENERJi Gerçek Zamanlı Enerji Ölçümleri Görüntüle + kwh ( ) ġebekeden çekilen Aktif Enerji - kwh ( ) ġebekeye verilen Aktif Enerji + krh ( ) Endüktif Reaktif Enerji - krh ( ) Kapasitif Reaktif Enerji Sil Tüm enerji sayaçlarını siler 1 Ana menüye giriģ için Menü ikonuna basın. 2 Yukarı veya Aşağı butonlari ile Enerji ikonunu seçin. GiriĢ için Seç basın. 3 Yukarı veya Aşağı butonlarıyla Görüntüle menüsünü kaydırın. Ana menüye gitmek için Çıkış a basın. 4 Gerçek zaman Enerji ölçümlerinin görüntülenmesi. Seviye 3 e gitmek için Çıkış a basın. 5 Tüm okumaları silmek için Aşağı butonuyla Sil komutunu seçin. Seç butonuna basın. (ġifre istenirse, bak ġifre). 6 Komut Alındığında level 5 e gitmak için ekran! Komut Alındı mesajını gösterir. Ana menüye gitmek için Çıkış butonuna basın. Microelettrica Scientifica S.p.A. Telif hakkı 2006 FW FMR (tr) Tarih Rev. 3 Sf. 12 / 90

13 10. AÇMA KAYDI Açmaya neden olan fonksiyonu, açma anını ve açma anına ait parametreleri gösterir. Son 100 olay kayıtlıdır. Her yeni röle açmasında hafıza belleği kendini FIFO mantığı ile günceller. Görüntüle Kaydedilen Açmaları görüntüler. Sil Tüm kayıtlı Açmaları siler. 1 Ana menüye giriģ için Menü butonuna basın. 2 Yukarı veya Aşağı butonlari ile AçmaKaydı ikonunu seçin. GiriĢ için Seç butonuna basın. 3 Yukarı veya Aşağı butonlarıyla Görüntüle menüsünü kaydırın. GiriĢ için Seç butonuna basın. Sil için 8 e gidin. 4 Kayıtlı açma yoksa ekran! Açma Yok gösterir. 5 Herhangi açma kayıtlıysa, Göster i seçerek kayıtların kronolojik listesi görüntülenir. Yukarı veya Aşağı tuģlarıyla kontrol edilmesi gereken kaydı seçin. 6 aģağıdaki gibi görünür: Fonk olaya neden olan fonksiyon (Örn: t1i> =Açma) Tanı olaya neden olan fonksiyonun tanımı ( Oldu / Bitti ) Tarih, olayın gerçekleģtiği tarih; yıl/ay/gün, saat:dakika:saniye:millisaniye Açma anındaki ölçüm değerlerini okumak için Değer e basın. Microelettrica Scientifica S.p.A. Telif hakkı 2006 FW FMR (tr) Tarih Rev. 3 Sf. 13 / 90

14 7 Mevcut ölçümleri Yukarı veya Aşağı butonlarıyla kaydırın. 5 e dönüp diğer seçim veya ana menü 2 ye gidiģ için Çıkış butonunu seçin. 8 Aşağı butonuyla Sil i seçin. Komutları uygulamak için Seç basın; Kayıtlı Tüm açmalar silinir. (ġifre istenirse, bak ġifre). 9 Komut Alındığında ekran! Komut Alındı yazısı gözükür; Ana menüye dönüģ için Çıkış a basın. Microelettrica Scientifica S.p.A. Telif hakkı 2006 FW FMR (tr) Tarih Rev. 3 Sf. 14 / 90

15 11. SAYICI Röle fonksiyonlarının her biri için sayıcıların çalıģma miktarları. MSCom 2 arayüz yazılımı ile sayaçları bağımsız olarak sıfırlamak ve istenilen bir baģlangıç numarasına ayarlamak mümkündür. Görüntüle T> 0 ÇalıĢma Sayıcıları Termal Görünüm 1I> 0 ÇalıĢma Sayıcıları Birinci aģırı akım elemanı 2I> 0 ÇalıĢma Sayıcıları Ġkinci aģırı akım elemanı 3I> 0 ÇalıĢma Sayıcıları Üçüncü aģırı akım elemanı 1Io> 0 ÇalıĢma Sayıcıları Birinci toprak kaçağı elemanı 2Io> 0 ÇalıĢma Sayıcıları Ġkinci toprak kaçağı elemanı 3Io> 0 ÇalıĢma Sayıcıları Üçüncü toprak kaçağı elemanı 1Is> 0 ÇalıĢma Sayıcıları Birinci Negatif Sıfır BileĢen elemanı 2Is> 0 ÇalıĢma Sayıcıları Ġkinci Negatif Sıfır BileĢen elemanı 1U> 0 ÇalıĢma Sayıcıları Birinci maksimum Gerilim elemanı 2U> 0 ÇalıĢma Sayıcıları Ġkinci maksimum Gerilim elemanı 1U< 0 ÇalıĢma Sayıcıları Birinci minimum Gerilim elemanı 2U< 0 ÇalıĢma Sayıcıları Ikinci minimum Gerilim elemanı 1f> 0 ÇalıĢma Sayıcıları Birinci maksimum Frekans elemanı 2f> 0 ÇalıĢma Sayıcıları Ġkinci maksimum Frekans elemanı 1f< 0 ÇalıĢma Sayıcıları Birinci minimum Frekans elemanı 2f< 0 ÇalıĢma Sayıcıları Ġkinci minimum Frekans elemanı 1Uo> 0 ÇalıĢma Sayıcıları Birinci Sıfır BileĢen aģırı gerilim elemanı 2Uo> 0 ÇalıĢma Sayıcıları Ġkinci Sıfır BileĢen aģırı gerilim elemanı RIA 0 ÇalıĢma Sayıcıları Röle Ġç Arızası U2> 0 ÇalıĢma Sayıcıları Negatif BileĢen aģırı gerilim elemanı U1< 0 ÇalıĢma Sayıcıları Pozitif BileĢen düģük gerilim elemanı 1VAr 0 ÇalıĢma Sayıcıları Birinci Reaktif Güç elemanı 2VAr 0 ÇalıĢma Sayıcıları Ġkinci Reaktif Güç Elemanı ADD 0 ÇalıĢma Sayıcıları Açma Devresi Denetimi BF 0 ÇalıĢma Sayıcıları Açma için Kesici arızası Wi 0 ÇalıĢma Sayıcıları Kesici bakımı UA 0 ÇalıĢma Sayıcıları Uzaktan Açma TkHa 0 ÇalıĢma Sayıcıları Otomatik Tekrar kapama Hatası TkPas 0 ÇalıĢma Sayıcıları Otomatik Tekrar Kapama için aktif olmayan Açmalar TkOOk 0 ÇalıĢma Sayıcıları Otomatik Tekrar Kapama Döngüsü BaĢarılı TkMOk 0 ÇalıĢma Sayıcıları Manuel Tekrar Kapama Döngüsü BaĢarılı TkBlo 0 ÇalıĢma Sayıcıları Tekrar kapama blokajı OtoAc 0 ÇalıĢma Sayıcıları Otomatik Kesici Açma OtoKa 0 ÇalıĢma Sayıcıları Otomatik Kesici Kapama ManAc 0 ÇalıĢma Sayıcıları Manuel Kesici Açma ManKa 0 ÇalıĢma Sayıcıları Manuel Kesici Kapama TopAc 0 ÇalıĢma Sayıcıları Tüm Kesici Açmaları (Oto+Man) TopKa 0 ÇalıĢma Sayıcıları Tüm Kesici Kapamaları (Oto+Man) Microelettrica Scientifica S.p.A. Telif hakkı 2006 FW FMR (tr) Tarih Rev. 3 Sf. 15 / 90

16 1 Ana menüye giriģ için Menü ikonuna basın. 2 Yukarı veya Aşağı butonlarıyla Sayıcı ikonunu seçin. GiriĢ için Seç e basın. 3 Görüntüle yi seçin. 4 Her bağımsız fonksiyonun çalıģma miktarını görüntüler. Yukarı veya Aşağı butonlarıyla görüntülemek istediğiniz parametreyi seçin. 3 e dönmek için Çıkış a basın. Microelettrica Scientifica S.p.A. Telif hakkı 2006 FW FMR (tr) Tarih Rev. 3 Sf. 16 / 90

17 12. OLAYLAR AĢağıdaki olaylardan herhangi birine neden olan fonksiyonu görüntüler : - Dijital GiriĢ/ÇıkıĢ durum değiģimi. - Koruma fonsiyonlarının baģlaması - Açmaların koruma fonksiyonu - Fonksiyon reset. Son 100 olayı kaydeder ve Hafıza arabelleği her yeni olayda güncellenir. Ekran Kayıtlı olayları okuma. Sil Kayıtlı tüm olayları siler. 1 Ana menüye giriģ için Menü ikonuna seçin. 2 Yukarı veya Aşağı butonlarıyla Olaylar ikonunu seçin. GiriĢ için Seç i basın. 3 Yukarı veya Aşağı butonlarıyla Görüntüle yi seçin. GiriĢ için Seç e basın. Sil için 7 ye gidin. 4 Kayıt yoksa ekran! Olay Yok mesajını gösterir. 5 Herhangi bir olay kaydedilmiģse, kayıtların kronolojik listesini görüntülemek için Göster i seçin. Yukarı veya Aşağı butonlarıyla kontrol edilmesi gereken kayıt tarihini seçin. 6 AĢağıdaki gibi görünür: Fonk olaya neden olan fonksiyon (Örn: 1I> =Değer aģımı, t1i> Zaman gecikmeli Açma) Tanı olaya neden olan fonksiyonun tanımı ( Oldu / Bitti ) Tarih, Olaya ait tarih, yıl/ay/gün, saat:dakika:saniye:milisaniye 7 Aşağı butonuyla Sil i seçin. Komutları uygulamak için Seç e basın; Tüm kayıtlı olaylar silinir. (ġifre istenirse, bak ġifre). 8 Komut Alındığında görüntü! Komut Alındı gösterir; Ana menüye dönüģ için Çıkış a basın. Microelettrica Scientifica S.p.A. Telif hakkı 2006 FW FMR (tr) Tarih Rev. 3 Sf. 17 / 90

18 12.1 Olayların Gösterimi Fonksiyon Olay Olayların MSCom2 üzerinden gösterimi Durum Gösterimi Tal Tal (Alarm Termal görünüm T>) BaĢlangıç T> Kt T> (Açma Açma seviyesi T>) BaĢlangıç BitiĢ 1I> 1I> (Alarm Birinci AĢırı Akım elemanı F50-51) BaĢlangıç 1I> ts ts (Açma zaman gecikmesi F50-51) BaĢlangıç BitiĢ 2I> 2I> (Alarm Ġkinci AĢırı akım elemanı F50-51) BaĢlangıç 2I> ts ts (Açma zaman gecikmesi F50-51) BaĢlangıç BitiĢ 3I> 3I> (Alarm Üçüncü AĢırı akım elemanı F50-51) BaĢlangıç 3I> ts ts (Açma zaman gecikmesi F50-51) BaĢlangıç BitiĢ 1Io> 1Io> (Alarm - Birinci Toprak Kaçağı elemanı F50N-51N) BaĢlangıç 1Io> ts ts (Açma zaman gecikmesi F50-51) BaĢlangıç BitiĢ 2Io> 2Io> (Alarm - Ġkinci Toprak Kaçağı elemanı F50N-51N) BaĢlangıç 2Io> ts ts (Açma zaman gecikmesi F50-51) BaĢlangıç BitiĢ 3Io> 3Io> (Alarm Üçüncü Toprak Kaçağı elemanı F50N-51N) BaĢlangıç 3Io> ts ts (Açma zaman gecikmesi F50-51) BaĢlangıç BitiĢ 1Is> 1Is> (Alarm Birinci Negatif Sıfır BileĢen elemanı F46) BaĢlangıç 1Is> ts ts (Açma zaman gecikmesi F46) BaĢlangıç BitiĢ 2Is> 2Is> (Alarm Ġkinci Negatif Sıfır BileĢen elemanı F46) BaĢlangıç 2Is> ts ts (Açma zaman gecikmesi F46) BaĢlangıç BitiĢ 1U> 1U> (Alarm Birinci Maksimum Gerilim Elemanı F59) BaĢlangıç 1U> ts ts (Açma zaman gecikmesi F59) BaĢlangıç BitiĢ 2U> 2U> (Alarm Ġkinci Maksimum Gerilim Elemanı F59) BaĢlangıç 2U> ts ts (Açma zaman gecikmesi F59) BaĢlangıç BitiĢ 1U< 1U< (Alarm Birinci Minumum Gerilim Elemanı F27) BaĢlangıç 1U< ts ts (Açma zaman gecikmesi F27) BaĢlangıç BitiĢ 2U< 2U< (Alarm Ġkinci Minumum Gerilim Elemanı F27) BaĢlangıç 2U< ts ts (Açma zaman gecikmesi F27) BaĢlangıç BitiĢ 1f> 1f> (Alarm Birinci Maksimum Frekans Elemanı F81) BaĢlangıç 1f> ts ts (Açma zaman gecikmesi F81) BaĢlangıç BitiĢ 2f> 2f> (Alarm Ġkinci Maksimum Frekans Elemanı F81) BaĢlangıç 2f> ts ts (Açma zaman gecikmesi F81) BaĢlangıç BitiĢ 1f< 1f< (Alarm - Birinci Minumum Frekans Elemanı F81) BaĢlangıç 1f< ts ts (Açma zaman gecikmesi F81) BaĢlangıç BitiĢ 2f< 2f< (Alarm Ġkinci Minumum Frekans Elemanı F81) BaĢlangıç 2f< ts ts (Açma zaman gecikmesi F81) BaĢlangıç BitiĢ 1Uo> 1Uo> (Alarm Birinci Sıfır BileĢen AĢırı Gerilim elemanı F59Uo) BaĢlangıç 1Uo> ts ts (Açma zaman gecikmesi F59Uo) BaĢlangıç BitiĢ 2Uo> 2Uo> (Alarm Ġkinci Sıfır BileĢen AĢırı Gerilim elemanı F59Uo) BaĢlangıç 2Uo> ts ts (Açma zaman gecikmesi F59Uo) BaĢlangıç BitiĢ U1< U1< (Alarm Pozitif BileĢen DüĢük Gerilim elemanı F27U1) BaĢlangıç U1< ts ts (Açma zaman gecikmesi F27U1) BaĢlangıç BitiĢ U2> U2> (Alarm Negatif BileĢen AĢırı Gerilim elemanı F59U2) BaĢlangıç U2> ts ts (Açma zaman gecikmesi F59U2) BaĢlangıç BitiĢ 1VAr 1VAr (Alarm Birinci Reaktif Güç elemanı) BaĢlangıç VAr> ts t1var (Açma zaman gecikmesi) BaĢlangıç BitiĢ 2VAr 2VAr (Alarm Ġkinci Reaktif Güç elemanı) BaĢlangıç ts ts (Açma zaman gecikmesi) BaĢlangıç BitiĢ Wi twi> twi> (Kesici Bakım seviyesi) BaĢlangıç ADD ADD (Alarm Açma devresi denetimi ) BaĢlangıç ADD ts tadd (Açma devresi denetimi zaman gecikmesi) BaĢlangıç BitiĢ RĠA RĠA (Alarm Röle Ġç Arızası) BaĢlangıç RĠA trġa trġa (Açma - Röle Ġç Arızası zaman gecikmesi) BaĢlangıç UA UA (Alarm Uzaktan Açma) BaĢlangıç UA tua tua (Açma Açma zaman gecikmesi) BaĢlangıç BF tbf tbf (Açma Kesici Arızası) BaĢlangıç Microelettrica Scientifica S.p.A. Telif hakkı 2006 FW FMR (tr) Tarih Rev. 3 Sf. 18 / 90

19 Fonksiyon Olay Olayların MSCom2 üzerinde Gösterimi Durum Gösterimi Tk Tekrar Kapama Komutu BaĢlangıç TkH Otomatik Tekrar Kapama Hatası BaĢlangıç TkNo Tekrar Kapama Hamlesi Miktarı BaĢlangıç TkPas Otomatik Tekrar Kapama için aktif olmayan açmalar BaĢlangıç TkOOk Otomatik Tekrar Kapama BaĢarılı BaĢlangıç ttkhkbas Harici Kilitleme ile Tk Sıfırlama zamanını baģlat BaĢlangıç ttkhkson Harici Kilitleme ile Tk Sıfırlama zamanını durdur BaĢlangıç TkDurAyar Ayar Dolayısıyla KesilmiĢ Otomatik Tekrar Kapama BaĢlangıç ManKapOk Manuel Kapama BaĢarılı BaĢlangıç TkBg Harici nedenle bloklanan OtoTekrar kapama (input/kesici hatası) BaĢlangıç Tk1-Basla Birinci Tekrar Kapama Döngüsünü BaĢlat BaĢlangıç Tk2-Basla Ġkinci Tekrar Kapama Döngüsünü BaĢlat BaĢlangıç Tk3-Basla Üçüncü Tekrar Kapama Döngüsünü BaĢlat BaĢlangıç Tk4-Basla Dördüncü Tekrar Kapama Döngüsünü BaĢlat BaĢlangıç ttk1sıfba Ġlk Tekrar Kapamanın Döngü ve Sıfırlama zamanını baģlat BaĢlangıç ttk2sıfba Ġkinci Tekrar Kapamanın Döngü ve Sıfırlama zamanını baģlat BaĢlangıç ttk3sıfba Üçüncü Tekrar Kapamanın Döngü ve Sıfırlama zamanını baģlat BaĢlangıç ttk4sıfba Dördüncü Tekrar Kapamanın Döngü ve Sıfırlama zamanını baģlat BaĢlangıç TkDurPaAc Trip olmaksızın Tekrar kapama BaĢlangıç TkDurMaAc Manual Kesici Açması BaĢlangıç TkDurHaGi Harici kesici kapanması BaĢlangıç TkDurMaKa Tekrar Kapama Blokajı BaĢlangıç TkMAnBas Manuel tekrar kapama döngüsünü baģlat BaĢlangıç ttkdurssi Son Döngü zamanının uygun olan açması BaĢlangıç Gr1-Gr2 Ayar grubu 1 den 2 ye geçiģ BaĢlangıç BitiĢ TkPas Sürekli arıza ile durdurulan tekrar kapama BaĢlangıç Sıra Sıra Koordinasyonu BaĢlangıç Y/U Yakın/Uzaktan sinyal uyuģmazlığı BaĢlangıç ManAcTus TuĢ takımı üzerinden Manuel Açma BaĢlangıç ManAcLok Lokal Komutla Manuel Açma BaĢlangıç ManAcUz Uzaktan Komutla Manuel açma BaĢlangıç ManAcHaGi Harici GiriĢle Manuel Açma BaĢlangıç ManAcHar Harici Manuel Açma BaĢlangıç ManKapTus TuĢ takımı ile Manuel Kapama BaĢlangıç ManKapLok Lokal Komutla Manuel Kapama BaĢlangıç ManKapUz Uzaktan Komutla Manuel Kapama BaĢlangıç ManKapHa Harici GiriĢ ile Manuel Kapama BaĢlangıç ManKapHar Harici Manuel Kapama BaĢlangıç KesHata Kesici Hatası BaĢlangıç BitiĢ 0.D0 Dijital GiriĢ BaĢlangıç BitiĢ D4 1.D1 Dijital GiriĢ BaĢlangıç BitiĢ D15 2.D1 Dijital GiriĢ BaĢlangıç BitiĢ D15 0.R1 ÇıkıĢ Rölesi BaĢlangıç BitiĢ R6 1.R1 ÇıkıĢ Rölesi BaĢlangıç BitiĢ R14 2.R1 ÇıkıĢ Rölesi R14 OzelleĢtir Ayd BaĢlangıç BaĢlangıç BitiĢ BitiĢ IPU boot IPU boot BaĢlangıç Microelettrica Scientifica S.p.A. Telif hakkı 2006 FW FMR (tr) Tarih Rev. 3 Sf. 19 / 90

20 13. SĠSTEM (Sistem parametreleri) Sistem parametrelerinin ayarı. AT&VT Faz AT Prim A (1 9999) adım 1 A Sek. 1 A (1 / 5) (1) VT (Faz-Faz) Prim kv ( ) adım 0.01 kv Sek. 100 V (50 150) adım 1 V (2)(3) Nötr AT Prim A (19999) 1 A Sek. 1 A (1 / 5) (1) SistemDeger Fn 50 Hz (50 / 60) (Sistemin Nom Değerleri) In 500 A (19999) 1 A Un kv ( ) 0.01 kv AyarGrubu Grup 1 (1 / 2) (1) Gerekli giriģ akımına uygun olacak Ģekilde anahtarı hareket ettirin (2) Faz-faz Gerilim trafosu değerini ayarlayın VT : : 3 set Prim Sec. 100 (3) Sıfır bileģen gerilim giriģi üç sistem Gerilim trafosunun Yıldız / Açık Üçgen bağlantısı üzerinden beslenmektedir; sekonder açık üçgen bağlantısı faz-faz sekonder geriliminin 1/3 ü oranındadır (Örnek: 10000/ 100:3 / 100:3) Microelettrica Scientifica S.p.A. Telif hakkı 2006 FW FMR (tr) Tarih Rev. 3 Sf. 20 / 90

21 1 Ana menüye giriģ için Menü ikonuna basın. 2 Yukarı veya Aşağı butonlarıyla Sistem ikonunu seç. GiriĢ için Seç seçin. 3 AT&VT yi seçin. GiriĢ için Seç e basın. 4 Faz AT yi seçin. GiriĢ için Seç i basın. 5 Faz Akım trafosunun primer değerini değiģtirmek için Prim., sekonder değerini değiģtirmek içinse Aşağı butonuna basarak Sek. değerini seçin. Parametreleri değiģtirmek için Değiştir e basın. (ġifre istenirse, bak ġifre). 6 Değer kalın figür olarak görünür. Yukarı veya Aşağı butonlarını değeri değiģtirmek için kullanın. Değeri onaylamak için Onay a basın 7 Değer Ģimdi ayarlıdır. Yeni bir değer ayarlamak için 5 noktasına dönün. Çık a basın. 8 Ekranda Değişikliği Onayla? görünür. DeğiĢiklikleri onaylamak için Evet ı seçin. DeğiĢiklikten vazgeçmek için Hayır ı seçin. Onay teyidinden sonra (veya onaylamama) ekran 4 noktasına gider. Microelettrica Scientifica S.p.A. Telif hakkı 2006 FW FMR (tr) Tarih Rev. 3 Sf. 21 / 90

22 9 GiriĢ parametrelerini değiģtirmek için, Aşağı ve SistemDeger butonlarini seçin. GiriĢ için Seç e basın. 10 GiriĢ parametrelerini ayarlamak için noktalarına bakın. 11 Ayar Grubunu seçmek için AyarGrubu na basın. 12 Ayar Grubunun aktivasyonu için Yukarı veya Aşağı butonlarını kullanın. Microelettrica Scientifica S.p.A. Telif hakkı 2006 FW FMR (tr) Tarih Rev. 3 Sf. 22 / 90

23 14. AYARLAR AYARLAR menüsünde programlanabilir değiģkenlerin iki adet tamamlanmıģ ayar grubu mevcuttur. Her iki Grup #1 ve Grup #2 aģağıda listelenen değiģkenleri içermektedir. 1 ġu anda uygulanan Ayar Grubunu gösterir. Bu sembol yanındaki fonksiyonun aktif olduğunu gösterir; sembol olmaması durumunda ise fonksiyon pasif demektir. HaberleĢ. Seri haberleģme parametreleri Ozellestir Görünür parametreler T> Termal Görüntü 1I> Birinci AĢırı akım Elemanı 2I> Ġkinci AĢırı akım Elemanı 3I> Üçüncü AĢırı akım Elemanı 1Io> Birinci Toprak Kaçağı Elemanı 2Io> Ġkinci Toprak Kaçağı Elemanı 3Io> Üçüncü Toprak Kaçağı Elemanı 1Is> Birinci Akım Negatif BileĢen Elemanı 2Is> Ġkinci Akım Negatif BileĢen Elemanı 1U> Birinci maksimum Gerilim Elemanı 2U> Ġkinci maksimum Gerilim Elemanı 1U< Birinci maksimum Gerilim Elemanı 2U< Ġkinci maksimum Gerilim Elemanı 1f> Birinci maksimum Frekans Elemanı 2f> Ġkinci maksimum Frekans Elemanı 1f< Birinci minimum Frekans Elemanı 2f< Ġkinci minimum Frekans Elemanı 1Uo> Birinci Sıfır BileĢen Gerilim Elemanı 2Uo> Ġkinci Sıfır BileĢen Gerilim Elemanı U1< Pozitif BileĢen DüĢük Gerilim Elemanı F27U1 U2> Negatif BileĢen AĢırı gerilim Elemanı F59U2 or F47 VAr> Birinci ve ikinci Reaktif Güç Elemanı Wi Kesici bakım seviyesine ulaģacağı Enerji miktarı ADD Açma Devre Denetimi için değiģken ayarı RĠA Dahili Röle Hatası UA Uzaktan Açma AcZmnKıs Açma zamanı kısaltma Tk Otomatik Tekrar Kapama KesKontr Uzak/Yakın Kesici kumandası Osilo Osilografik kayıt için ayar değiģkenleri KesArıza Kesici Arızası tespiti için ayar değiģkenleri HarSıfKonf Harici sıfırlama giriģi Konfugirasyonu Microelettrica Scientifica S.p.A. Telif hakkı 2006 FW FMR (tr) Tarih Rev. 3 Sf. 23 / 90

24 14.1. DeğiĢken ayarlarını değiģtirmek Herhangi bir değiģken ayarını klavye ile değiģtirmek için aģağıdaki gibi ilerleyin: (örnek: eleman ayarı değiģimi 1I>, Is In den Is In e kadar) 1 Ana menüye giriģ için Menü ikonuna basın. 6 Değer, kalın figür olarak görünür. 2 Yukarı veya Aşağı butonlarıyla Ayar ikonunu seçin. 7 Yukarı veya Aşağı butonlarıyla yeni değerleri ayarlayın. Seç e basın. Yaz a basın. 3 Yukarı veya Aşağı butonlarıyla 1I> parametresini seçin. Seç e basın. 8 Parametrelerin değiģimi tamamlanmıģsa Çıkış a basın. 4 Yukarı veya Aşağı butonlarıyla AcmaSeviye menüsüne geçin. 9 Tüm değiģiklikleri onaylamak için Evet e basın. Seç e basın. Hayır değiģiklikleri geçersiz kılar. 5 Okun yanındaki Is değiģecek parametreyi gösterir. Değiştir e basın. ġifre istenirse, bak ġifre 10 Röle 4 noktasına döner. Microelettrica Scientifica S.p.A. Telif hakkı 2006 FW FMR (tr) Tarih Rev. 3 Sf. 24 / 90

25 14.2. ġifre Kullanıcı Ģifre korumalı parametreyi değiģtirmek istediğinde Ģifre gereklidir (örnek 1I> menü Ayarlar ). Varsayılan fabrika Ģifresi 1111 dir. ġifre sadece MSCom 2 yazılımıyla değiģtirilebilir ( MSCom 2 kullanma klavuzuna bakın). ġifre istendiğinde, aģağıdaki gibi ilerleyin: 1 Yukarı veya Aşağı butonlarını kullanarak Ģifrenin ilk rakamını ayarlayın. 5 Yukarı veya Aşağı butonlarıyla üçüncü rakamı ayarlayın. 2 Onay için Sonraki butonuna basın ve sonraki rakama geçin. 6 Onay için Sonraki butonuna basın ve sonraki rakama geçin. 3 Yukarı veya Aşağı butonlarını kullanarak Ģifrenin ikinci rakamını ayarlayın. 4 Onay için Sonraki butonuna basın ve sonraki rakama geçin. 7 Yukarı veya Aşağı butonlarını kullanarak Ģifrenin dördüncü rakamını ayarlayın. 8 Onay için Sonraki butonuna basın ve parametre değiģtirmeye gidin. Önceki butonuyla önceki rakama gidilir. ġifre geçerliliği son ayar değiģikliği veya ana menüye dönmenizden 60sn sonra sona erer. 1 YanlıĢ Ģifre ayarlanmıģsa ekran! Yanlış Kod gösterir. 2 Ekran dahili sorgulamayı tekrarlar. Microelettrica Scientifica S.p.A. Telif hakkı 2006 FW FMR (tr) Tarih Rev. 3 Sf. 25 / 90

26 14.3 Menü Haberleşme (Haberleşme) Secenek LokBR [9600 / / / 57600] UzaBR [9600 / / 38400] UzaPr Modbus [Modbus / IEC103] Hab Adresi Adres 1 [1 255] DeğiĢkenlerin açıklaması LokBR : RS232 lokal (Ön Panel) seri haberleģme hızı UzaBR : RS485 uzak (Arka terminal blokları) seri haberleģme hızı UzaPr : RS485 uzak seri haberleģme (Arka terminal blokları) protokolü Adres : Seri haberleģme bus üzerinden bağlantı için kimlik numarası Ön Panel seri haberleģme kapısı (RS232) Rölenin ön yüzünde lokal RS232 seri haberleģme hattı için bir D-Sub, -pin diģi soket mevcuttur, bu kapı üzerinden ve Microelettrica Scientifica S.p.A. tarafından sağlanan (Windows 98/ME/2000/XP için MSCom 2) arayüz programı ile bir KiĢisel Bilgisayara bağlayarak tüm değiģken bilgileri indirmek, herhangi programı yönetmek ve röleyi programlamak mümkündür; kullanılan protokol Modbus RTU dur Röleden Bilgisayara doğrudan bağlantı kablosu Ana seri haberleģme kapısı (RS485) Rölenin arka terminal kartından, SCADA sistemi ile Modbus RTU veya IEC (seçilebilir) protokollü haberleģmeyi sağlayan bir RS485 kapısı mevcuttur. HaberleĢme arayüzü tüm ayarları programlamayı, tüm komutları yönetme ve tüm bilgi ve kayıtları indirmeyi sağlar. Fiziki bağlantı normal bir çift kablo (RS485) veya, istendiğinde, fiber optik aracılığıyla olabilir. Microelettrica Scientifica S.p.A. Telif hakkı 2006 FW FMR (tr) Tarih Rev. 3 Sf. 26 / 90

27 Menü: Özelleştir Secenek Ayd Açık [Otomatik / Açık] DeğiĢkenlerin açıklaması Dil : Dili ayarla Ayd : Ekran arka aydınlatma ayarı Bu menu Dili ve Ekranı arka ıģığını ayarlamayı sağlar. Standart dil Türkçe ve Ġngilizcedir. Ġstendiğinde diğer diller (Ġtalyanca, Almanca, Fransızca ve diğerleri) yüklenebilir. Ekran arka ıģığı daima Açık olarak programlanabilir veya birkaç saniyeliğine herhangi klavye çalıģmasında Otomatik olarak açılabilir. Örnek: Dili Türkçe ye Ayarlama. 1 Ana menüye giriģ için Menü ikonuna basın. 2 Yukarı veya Aşağı butonlarıyla Ayar ikonunu seçin. Seç e basın. 5 Yerel dil Türkçe yi seçin. Yaz a basın. ġifre istenirse, bak ġifre 6 Çıkış a basın 3 Grup1 veya Grup2 yi seçin. Ozellestir i seçin. 7 Evet tüm değiģkenleri onaylar. Secenek ı seçin. Hayır tüm Seç e basın. değiģimleri iptal eder. 4 Dil i seçin. 8 Onay ayarından sonra ekran Lütfen Bekleyin Değiştir e basın. mesajını gösterir. Microelettrica Scientifica S.p.A. Telif hakkı 2006 FW FMR (tr) Tarih Rev. 3 Sf. 27 / 90

28 Fonksiyon: T> (Termal Ġmaj F49) Durum Aktif Hayır [Hayır / Evet] Secenek ÇalMo I1.I2 [I1.I2 / Imax] Osi Pasif [Pasif / Aktif] AcmaSeviye Tal %Tn [10 100] adım %Tn Is [ ] adım Kt min [1 600] adım Dk DeğiĢkenlerin açıklması Aktif : Fonksiyon etkinleģtirme (Hayır = Pasif / Evet = Aktif) ÇalMo : ÇalıĢma Modu Osi : T> fonksiyonunda açma olduğunda osilografik kayıt açık. (AçmaAktif) veya açık değil (AçmaPasif). Tal : Sıcaklık alarm seviyesi. Is : Sürekli makul akım. Kt : Yükün artan sıcaklık Zaman Sabiti Açma ve Alarm Algoritma çalıģma durumunda, toplanmıģ sıcaklık T yi ( i2t), durgun durumdaki sıcaklık miktarı Tn ve sürekli çalıģma halindeki nominal akım In ile karģılaģtırır. T/Tn oranı termal alarm seviyesi Tal a veya izin verilen maksimum değere ulaģtığı zaman röle çeker (trip) ÇalıĢma Modu Imax Bu opsiyonla üç fazlı ölçülen akımların en büyüğü Termal imajı hesaplamak için kullanılır: ÇalıĢma modu I1.I2 I MAX Ia,Ib,Ic Bu opsiyon ile akımın ölçülen Pozitif ve Negatif BileĢen elemanları Termal Ġmajı hesaplamak için kullanılır: I 2 I I2 Microelettrica Scientifica S.p.A. Telif hakkı 2006 FW FMR (tr) Tarih Rev. 3 Sf. 28 / 90

29 Termal Ġmaj Elemanı Açma Zamanı Termal imaj elemanı açma zamanı yüke akan ve Kt artan sıcaklık Zaman Sabitine bağlı olan, Ip önceki termal durumunda ve Is müsade edilen maksimum sürekli akımı denkleme bağlı olarak I akımının bir fonksiyonudur: t Kt t = Röle açma zamanı Kt = Yük termal zaman sabiti I = Anlık yük akımı In = Yük orantılı akım Is = Müsade edilen sürekli akım Ip = AĢırı yükten önceki sabit durum akımı n = Doğal Logaritma n I In I In Ip Is Is In Isıtma alarm seviyesi ayarını aģtığında Tal veya sağlanan max. seviye ( t zamanı için I > Is ) çıkıģ röleleri bu fonsiyon yönetebilmesi için bu fonksiyon programlanmıģtır. Isıtma açma seviyesinin 99% altına düģtüğünde sıfırlama olur. 2 Microelettrica Scientifica S.p.A. Telif hakkı 2006 FW FMR (tr) Tarih Rev. 3 Sf. 29 / 90

30 Termal Ġmaj Eğrileri (TU1024 Rev.1) Microelettrica Scientifica S.p.A. Telif hakkı 2006 FW FMR (tr) Tarih Rev. 3 Sf. 30 / 90

Referans Kitapçığı. Elektrik Şebeke Koruması. Sepam seri 10

Referans Kitapçığı. Elektrik Şebeke Koruması. Sepam seri 10 Referans Kitapçığı Elektrik Şebeke Koruması Sepam seri 10 İçindekiler Güvenlik Bilgisi.....................................................7 Kitapçık Hakkında...................................................9

Detaylı

Yumuşak Yolvericiler. Tip PST30...PSTB1050 Kurulum ve Devreye Alma Kılavuzu. Kılavuz 1SFC132003M0201 Kasım 2006. Fault. Power on Protection

Yumuşak Yolvericiler. Tip PST30...PSTB1050 Kurulum ve Devreye Alma Kılavuzu. Kılavuz 1SFC132003M0201 Kasım 2006. Fault. Power on Protection Power on Fault Protection Power on Fault Protection Power on Fault Protection Power on Protection Fault Power on Protection Fault Yumuşak Yolvericiler Tip PST30...PSTB1050 Kurulum ve Devreye Alma Kılavuzu

Detaylı

MPR-3 SERİSİ ŞEBEKE ANALİZÖRÜ KULLANIM KILAVUZU

MPR-3 SERİSİ ŞEBEKE ANALİZÖRÜ KULLANIM KILAVUZU MPR-3 SERİSİ ŞEBEKE ANALİZÖRÜ KULLANIM KILAVUZU İçindekiler GÜVENLİK VE UYARILAR... 3 Dikkat... 3 Güvenlik... 3 Garanti... 3 İŞLETME KOŞULLARI... 4 GİRİŞ... 5 Genel Özellikler... 5 Uygulamalar... 6 MPR-3

Detaylı

E250 KULLANIM KILAVUZU E250 KULLANIM KILAVUZU

E250 KULLANIM KILAVUZU E250 KULLANIM KILAVUZU E25 KULLANIM KILAVUZU A Güvenlik Mesajları Tanımlar ve Semboller E25 Serisi hız kontrol cihazından sürekli verim almak için, cihazı monte etmeden ve çalıştırmadan önce kullanma kılavuzunu ve tüm uyarı

Detaylı

DKG-705 JENERATÖR KONTROL CİHAZI, J1939 MOTOR KUMANDA ÜNİTESİ ŞEBEKE İLE PARALELLEME VE DUAL JENERATÖR PARALELLEME ÜNİTESİ

DKG-705 JENERATÖR KONTROL CİHAZI, J1939 MOTOR KUMANDA ÜNİTESİ ŞEBEKE İLE PARALELLEME VE DUAL JENERATÖR PARALELLEME ÜNİTESİ datakom@datakom.com.tr http://www.datakom.com.tr Tel: 0216 466 84 60 Fax: 0216 364 65 65 DKG-705 JENERATÖR KONTROL CİHAZI, J1939 MOTOR KUMANDA ÜNİTESİ ŞEBEKE İLE PARALELLEME VE DUAL JENERATÖR PARALELLEME

Detaylı

KULLANMA KILAVUZU CHALLENGER SERİSİ 10 20 KVA

KULLANMA KILAVUZU CHALLENGER SERİSİ 10 20 KVA KULLANMA KILAVUZU CHALLENGER SERİSİ 10 20 KVA KULLANMA KILAVUZU CHALLENGER SERİSİ 10 20 KVA AG SD 71 Doküman Y. No:1 Rev:0 AG SD 71 Rev. No:0 Rev. Tarihi:20.05.2014 Yayın No:1 3 KILAVUZ HAKKINDA Kılavuz

Detaylı

ATLAS 5000 SERİSİ 3 FAZ GİRİŞ 3 FAZ ÇIKIŞ 220/380Vac, 50Hz 10-300kVA PF:08. Kesintisiz Güç Kaynağı KULLANICI EL KİTABI

ATLAS 5000 SERİSİ 3 FAZ GİRİŞ 3 FAZ ÇIKIŞ 220/380Vac, 50Hz 10-300kVA PF:08. Kesintisiz Güç Kaynağı KULLANICI EL KİTABI ATLAS 5000 SERİSİ 3 FAZ GİRİŞ 3 FAZ ÇIKIŞ 220/380Vac, 50Hz 10-300kVA PF:08 Kesintisiz Güç Kaynağı KULLANICI EL KİTABI ESİS ENERJİ ve ELEKTRONİK SAN. TİC. A.Ş. DUDULLU ORG. SAN. BÖLGESİ ESENKENT MAH. BATURALP

Detaylı

KFP-AF Serisi Yangın Alarm Kontrol Paneli Kurulum Kılavuzu

KFP-AF Serisi Yangın Alarm Kontrol Paneli Kurulum Kılavuzu KFP-AF Serisi Yangın Alarm Kontrol Paneli Kurulum Kılavuzu P/N 501-405119-1-20 REV 2.0 ISS 08JUN11 Telif Hakkı Ticari markalar ve patentler Üretici Versiyon Sertifikasyon Avrupa Birliği direktifleri İletişim

Detaylı

ABB general purpose drives. Yazılım el kitabı ACS580 standart kontrol programı

ABB general purpose drives. Yazılım el kitabı ACS580 standart kontrol programı ABB general purpose drives Yazılım el kitabı ACS580 standart kontrol programı İlgili el kitapları listesi Sürücü kılavuzları Kod (İngilizce) Kod (Türkçe) ACS580 firmware manual 3AXD50000016097 3AXD50000019827

Detaylı

Güvenlik Amaçlı Alarm Sistemleri

Güvenlik Amaçlı Alarm Sistemleri GÜVENLİK AMAÇLI ALARM SİSTEMİ Güvenlik Amaçlı Alarm Sistemleri MODELLER PX200A TÜRKÇE TANITIM KURULUM VE KULLANMA KILAVUZU UYARI! Kurulum işlemine geçmeden önce kullanım kılavuzunu dikkatlice okuyunuz.

Detaylı

NÜMERİK AŞIRI AKIM ve TOPRAK KORUMA RÖLESİ KULLANIM KILAVUZU

NÜMERİK AŞIRI AKIM ve TOPRAK KORUMA RÖLESİ KULLANIM KILAVUZU NÜMERİK AŞIRI AKIM ve TOPRAK KORUMA RÖLESİ KULLANIM KILAVUZU AFB Enerji Mühendislik İnşaat Taah. Paz. İç ve Dış Tic. Ltd. Şti. İvedik Organize Sanayi Böl. 24 Cad. 758. Sk. No: 1-3, 24. Cad. 759. Sk. No:

Detaylı

Terimlerin Tanımı Bu el kitabında kullanılan bazı özel terimler aģağıda açıklanmaktadır. WTMD - Kapı Tipi Metal Arama Detektörü Hassasiyet - Alarm

Terimlerin Tanımı Bu el kitabında kullanılan bazı özel terimler aģağıda açıklanmaktadır. WTMD - Kapı Tipi Metal Arama Detektörü Hassasiyet - Alarm 1 2 3 1. ÖNSÖZ Bir Metor ürününü seçtiğiz için teģekkür ederiz. Bu kurulum ve kullanım talimatları söz konusu ekipmanın kurulumu ve günlük normal kullanımı için amaçlanmaktadır. Bu talimatlara ek olarak,

Detaylı

FRENIC-Lift Hızlı Devreye Alma Kılavuzu. Dişlisiz ve Redüktörlü Makinalar İçin Asansör Sürücüsü. Tarih _ Versiyon 04/09/06_13

FRENIC-Lift Hızlı Devreye Alma Kılavuzu. Dişlisiz ve Redüktörlü Makinalar İçin Asansör Sürücüsü. Tarih _ Versiyon 04/09/06_13 FRENIC-Lift Hızlı Devreye Alma Kılavuzu Dişlisiz ve Redüktörlü Makinalar İçin Asansör Sürücüsü Tarih _ Versiyon 04/09/06_13 0 İçindekiler Giriş...3 0. DONANIM ÖZELLİKLERİ Ana terminaller...4 Kontrol terminalleri...5

Detaylı

SMARTSEC H.264 Serisi DĠJĠTAL KAYIT CĠHAZLARI Kullanım Kılavuzu

SMARTSEC H.264 Serisi DĠJĠTAL KAYIT CĠHAZLARI Kullanım Kılavuzu SMARTSEC H.264 Serisi DĠJĠTAL KAYIT CĠHAZLARI Kullanım Kılavuzu FCC Uyum Beyanı Kullanıcıya Bildiri: bu ekipman test edilmiģ ve fcc kurallarının 15. Bölümüne uygun olarak a sınıfı dijital cihaz sınırlarına

Detaylı

2X Serisi Kurulum Kılavuzu

2X Serisi Kurulum Kılavuzu 2X Serisi Kurulum Kılavuzu P/N 00-3250-501-0019-04 ISS 04MAY15 Telif Hakkı Ticari markalar ve patentler Üretici Versiyon Sertifikasyon Avrupa Birliği direktifleri İletişim bilgisi 2015 UTC Fire & Security.

Detaylı

Elektrik flebeke korumas. Sepam 10 serisi

Elektrik flebeke korumas. Sepam 10 serisi Elektrik flebeke korumas Sepam 0 serisi Sepam 0 serisi İçindekiler Introduction 3 Sepam protection relays, the product of experience 3 Selection guide for all applications 4 Panorama of Sepam applications

Detaylı

Soğuk Oda Soğutma Ünitesi Montaj İşletme Bakım

Soğuk Oda Soğutma Ünitesi Montaj İşletme Bakım Soğuk Oda Soğutma Ünitesi Montaj İşletme Bakım Bu kitap Carrier Profoid Split System Refrigerating Unit SupercoldSC- Start-Up and Operations Instructions adlı kitabından Alarko Carrier Dökümantasyon Merkezi

Detaylı

ELEKTRİK ŞEBEKELERİNDE REAKTİF GÜÇ KOMPANZASYONU

ELEKTRİK ŞEBEKELERİNDE REAKTİF GÜÇ KOMPANZASYONU ELEKTRİK ŞEBEKELERİNDE REAKTİF GÜÇ KOMPANZASYONU Dünyamızın son yıllarda karģı karģıya kaldığı enerji krizi, araģtırmacıları bir yandan yeni enerji kaynaklarına yöneltirken diğer yandan daha verimli sistemlerin

Detaylı

PowerLogic PM1000 serisi Enerji analizörleri

PowerLogic PM1000 serisi Enerji analizörleri PowerLogic PM1000 serisi Enerji analizörleri Kullanım Kılavuzu PLSED309039TR 08/2010 Tehlike Kategorileri ve Özel Simgeler Bu talimatları dikkatle okuyun ve cihazı kurmayı, çalıştırmayı ve cihazın bakımını

Detaylı

VAP304 ALARM PANELĠ MONTAJ VE PROGRAMLAMA KILAVUZU

VAP304 ALARM PANELĠ MONTAJ VE PROGRAMLAMA KILAVUZU VAP304 ALARM PANELĠ MONTAJ VE PROGRAMLAMA KILAVUZU Yayın Tarihi: 13.02.2007 Yazılım versiyon 2.2 ve üzeri içindir TD-1/07-011 ÖNEMLĠ UYARILAR GENEL : Cihazları çalıģtırmadan önce bu kılavuzu dikkatlice

Detaylı

SIARE ENGINEERING INTERNATIONAL GROUP

SIARE ENGINEERING INTERNATIONAL GROUP FALCO 101 Ventilatörleri Kullanım Kılavuzu Üretici İsmi: SIARE ENGINEERING INTERNATIONAL GROUP s.r.l. Üretici Adresi: Via Giulio Pastore, 18 40056 Crespellano (Bologna)- İtalya REV:07/2010 1 GĠRĠġ Evde

Detaylı

PSE18...PSE370 Tipi Yumuşak Yolvericiler Kurulum ve Devreye Alma Kılavuzu

PSE18...PSE370 Tipi Yumuşak Yolvericiler Kurulum ve Devreye Alma Kılavuzu PSE18...PSE370 Tipi Yumuşak Yolvericiler Kurulum ve Devreye Alma Kılavuzu PSE 18-600-70 PSE 18-600-70 PSE 18-600-70 Bu kılavuzun sahibi: 2 PSE18...PSE370 Tipi Yumuşak Yolvericiler Kurulum ve Devreye Alma

Detaylı

ABB endüstriyel sürücüler. Yazılım el kitabı ACQ810 sürücüler için standart pompa kontrol programı

ABB endüstriyel sürücüler. Yazılım el kitabı ACQ810 sürücüler için standart pompa kontrol programı ABB endüstriyel sürücüler Yazılım el kitabı ACQ810 sürücüler için standart pompa kontrol programı İlgili el kitapları listesi Sürücü donanım el kitapları ve kılavuzları Kod (İngilizce) Kod (Türkçe) ACQ810-04

Detaylı

Yeni DMX 3. 4000 A e kadar etkin koruma AÇIK TİP ŞALTERLER - ÜRÜN REHBERİ

Yeni DMX 3. 4000 A e kadar etkin koruma AÇIK TİP ŞALTERLER - ÜRÜN REHBERİ Yeni DMX 3 4000 A e kadar etkin koruma AÇIK TİP ŞALTERLER - ÜRÜN REHBERİ YENİ DMX 3 Açık tip şalterler 4000 A e kadar TÜM BİNA TİPLERİ İÇİN ETKİN KORUMA VE KONTROL 02 1600 A e kadar DPX kompakt şalterler

Detaylı

ALTAY SERİSİ A.C MOTOR HIZ KONTROL

ALTAY SERİSİ A.C MOTOR HIZ KONTROL ALTAY SERİSİ A.C MOTOR HIZ KONTROL ALTAY SERIES A.C MOTOR SPEED CONTROL www.medelelektronik.com MEDEL Elektronik Elektrik Makina Demiryolu Araçları Üretimi ve Paz. San. ve Tic. Ltd. Şti. Rev 1.0 HIZLI

Detaylı

Kullanım Kılavuzu ACS550-01 Sürücüleri (0,75 110 kw) ACS550-U1 Sürücüleri (1 150 HP)

Kullanım Kılavuzu ACS550-01 Sürücüleri (0,75 110 kw) ACS550-U1 Sürücüleri (1 150 HP) Drive IT Alçak Gerilim AC Sürücüleri Kullanım Kılavuzu ACS550-01 Sürücüleri (0,75 110 kw) ACS550-U1 Sürücüleri (1 150 HP) 2 ACS550 Kullanım Kılavuzu ACS550 Sürücü Kılavuzları GENEL KILAVUZLAR ACS550-01/U1

Detaylı

Önsöz Sevgili müşterimiz, LOGO! yu satın aldığınız için size teşekkür ediyor ve bu kararınızdan dolayı sizi kutluyoruz. LOGO! ile, ISO 9001 in koşul olarak getirdiği bir dizi kalite ihtiyaçlarına cevap

Detaylı

SENTRON. Enerji analizörü SENTRON PAC4200. Giriş 1. Emniyet bilgileri 2. Açıklama 3. Görev planlaması 4. Montaj 5. Bağlantı.

SENTRON. Enerji analizörü SENTRON PAC4200. Giriş 1. Emniyet bilgileri 2. Açıklama 3. Görev planlaması 4. Montaj 5. Bağlantı. Giriş 1 Emniyet bilgileri 2 SENTRON Enerji analizörü Sistem kitabı Açıklama 3 Görev planlaması 4 Montaj 5 Bağlantı 6 Devreye alma 7 Kullanım 8 Parametrelendirme 9 Servis ve bakım 10 Teknik Özellikler 11

Detaylı

CREA CDR-412/CDR-812/CDR-1612/ CDR-1648 DİJİTAL KAYIT CİHAZI

CREA CDR-412/CDR-812/CDR-1612/ CDR-1648 DİJİTAL KAYIT CİHAZI CREA CDR-412/CDR-812/CDR-1612/ CDR-1648 DİJİTAL KAYIT CİHAZI Kullanım Klavuzu Kurulum Öncesi ---------------------------------------------------------------------- 5 Temel Özellikler ----------------------------------------------------------------------

Detaylı

Hugin Micro Plus Kullanım Kılavuzu

Hugin Micro Plus Kullanım Kılavuzu Hugin Micro Plus Kullanım Kılavuzu Mali Onaylı Yazarkasa ÖNSÖZ HUGIN MICRO PLUS model yazarkasamızı seçtiğiniz içi teşekkür ederiz. Bu kullanma kılavuzu, cihazınızı kolayca kullanabilmeniz ve gerekli iģlemleri

Detaylı