Akıllı Panolar. Dijital panolar Seçim ve Konfigürasyon kılavuzu. Schneider Electric Merchant Marine Activity. Ölç Bağlanın.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Akıllı Panolar. Dijital panolar Seçim ve Konfigürasyon kılavuzu. Schneider Electric Merchant Marine Activity. Ölç Bağlanın."

Transkript

1 Akıllı Panolar Schneider Electric Merchant Marine Activity Dijital panolar Seçim ve Konfigürasyon kılavuzu Ölç Bağlanın Tasarruf Edin Test edildi Onaylandı Belgelendi Mimariler

2 2

3 Önemli bilgiler Bu belgenin uygulanması ve kullanımından sorumlu olan kişiler, bütün gerekli tasarım hususlarının göz önünde bulundurulduğundan ve bütün kanunlar, güvenlik ve performans gereksinimleri, yönetmelikler, kurallar ve geçerli standartların tüm kapsamına uyulduğundan emin olmalıdır. Schneider Electric, bu belgede belirtilen kaynakları sunmaktadır. Bu kaynaklar, mühendislik çalışmalarını minimuma düşürmek için kullanılabilir ancak sistemin kullanımı, entegrasyonu, konfigürasyonu ve onaylanması, tamamen kullanıcının sorumluluğundadır. İlgili kullanıcı, kullanıcının uygun bulduğu prosedürler kapsamında Schneider Electric tarafından sunulan kaynaklar dahil olmak üzere bir bütün olarak sistemin güvenliğini sağlamalıdır. Uyarı Bu belge, ilgili mimarinin kullanıldığı her sistemi kapsamaz ve kullanıcıları sistemlerinde kullanılan ekipman için güvenlik gerekliliklerine ya da ulusal ve uluslararası güvenlik kuralları ve yönetmeliklerine uyma yükümlülüklerinden muaf tutmaz. Bu belgeyi okuyanların, anlatılan ürünlerin nasıl kullanıldığını zaten bildiği varsayılmıştır. Bu belge, herhangi bir ürünün belgelerinin yerine geçmez. Bu belgede veya ekipmanda, olası tehlikeleri bildirmek veya bir prosedürü açıklayan veya basitleştiren bilgilere dikkat çekmek için aşağıdaki özel mesajlar görülebilir. Tehlike veya Uyarı güvenlik etiketine bu simgenin eklenmesi, talimatlara uyulmaması halinde yaralanmaya yol açabilecek elektrik tehlikesinin bulunduğunu belirtir. Bu bir güvenlik uyarısı simgesidir. Olası yaralanma tehlikelerine karşı sizi uyarmak için kullanılır. Olası bir yaralanmayı veya ölümü engellemek için bu simgeden sonra verilen tüm güvenlik mesajlarına uyun. TEHLİKE TEHLİKE, açık bir şekilde tehlike teşkil eden ve kaçınılmaması halinde ölümle veya ciddi yaralanmayla sonuçlanacak bir durumu belirtir. Bu talimatlara uyulmaması ölüm veya ağır yaralanmalara neden olur. UYARI UYARI, potansiyel olarak tehlike teşkil eden ve kaçınılmaması halinde ölümle veya ciddi yaralanmayla sonuçlanabilecek bir durumu belirtir. Bu talimatlara uyulmaması ölüme, ağır yaralanmaya veya ekipmanın hasar görmesine neden olabilir. DİKKAT DİKKAT, potansiyel olarak tehlike teşkil eden ve kaçınılmaması halinde hafif veya orta derecede yaralanmayla sonuçlanabilecek bir durumu belirtir. Bu talimatlara uyulmaması yaralanmaya veya ekipmanın hasar görmesine neden olabilir. DİKKAT DİKKAT, güvenlik uyarı simgesi olmadan kullanıldığında, potansiyel olarak tehlike teşkil eden ve kaçınılmaması halinde ürünlerde hasara yol açabilecek bir durumu gösterir. Bu talimatlara uyulmaması yaralanmaya veya ekipmanın hasar görmesine neden olabilir. NOT: Elektrikli ekipmanlar sadece yetkili personel tarafından kurulmalı, çalıştırılmalı, servise tabi tutulmalı ve bakımları yapılmalıdır. Bu malzemenin kullanımından kaynaklanan herhangi bir durum için Schneider Electric sorumluluk kabul etmemektedir. Kalifiye kişi; elektrikli ekipmanların imalatı, çalıştırılması ve kurulumuyla ilgili becerilere ve bilgiye sahip olan ve mevcut tehlikeleri tanımak ve bunlardan kaçınmak için güvenlik eğitimi almış olan kişidir. 3

4 Başlamadan Önce Bu elektrikli izleme ve kontrol ekipmanı ile ilgili yazılım, çeşitli elektrikli panolara bağlanmak için kullanılır. Her uygulamaya uygun olan elektrikli izleme ve kontrol ekipmanları türü ya da modeli; sistem güvenilirlik seviyesi, olağandışı koşullar ve yasal yönetmelikler, vb. gibi faktörlere dayalı olarak değişiklik gösterecektir. Çözümün kurulumu, çalışması ve bakımı esnasında mevcut olan bütün koşullardan ve faktörlerden yalnızca kullanıcı haberdar olabilir. Dolayısıyla elektrikli izleme ve kontrol ekipmanlarına ve uygun şekilde kullanılabilecek olan ilgili güvenlik cihazlarına ve kilitlere yalnızca kullanıcı karar verebilir. Belirli bir uygulama için elektrikli izleme ve kontrol ekipmanlarını ve ilgili yazılımı seçerken kullanıcı, geçerli yerel ve ulusal standartlara ve yönetmeliklere başvurmalıdır. Ulusal Güvenlik Konseyi'nin Kaza Önleme Kılavuzu da pek çok faydalı bilgi sunmaktadır. Ekipmanı kullanıma almadan önce uygun güvenlik cihazları ve mekanik/elektrikli kilit korumalarının takılı olduğundan ve kullanılabilir durumda olduğundan emin olun. Tüm mekanik/elektrikli kilitler ve güvenlik cihazları, ilgili otomasyon ekipmanı ve yazılım programıyla koordine edilmiş olmalıdır. NOT: Güvenlik cihazlarının ve mekanik/elektrikli kilit korumalarının koordinasyonu, bu belgenin kapsamının dışındadır. BAŞLATMA VE TEST Kurulumdan sonra ancak normal çalıştırmada elektrik kontrolü ve otomasyon ekipmanını kullanmadan önce, ekipmanın doğru çalışıp çalışmadığını onaylamak için kalifiye personel tarafından sisteme bir başlatma testi uygulanmalıdır. Tam ve tatmin edici bir test gerçekleştirmek için düzenlemelerin yapılması ve yeteri kadar zaman ayrılması önemlidir. ÇALIŞAN EKİPMAN TEHLİKESİ Ekipman belgelerinde tavsiye edilen tüm başlatma testlerini gerçekleştirin. Gelecekte faydalanmak üzere bütün ekipman belgelerini saklayın. UYARI Yazılım testi, hem simüle edilen hem de gerçek ortamlarda gerçekleştirilmelidir. Bu talimatlara uyulmaması ölüme, ağır yaralanmaya veya ekipmanın hasar görmesine neden olabilir. Yerel yönetmeliklere göre yapılan (örneğin ABD'deki Ulusal Elektrik Kanunu'na göre) topraklama bağlantıları hariç olmak üzere, tamamlanan sistemde herhangi bir kısa devre ve topraklama bağlantısı olmadığından emin olun. Yüksek potansiyel gerilim testi gerekliyse, ekipmanın kazara zarar görmesini önlemek için ekipman belgelerindeki tavsiyeleri takip edin. Ekipmanı enerjilendirmeden önce: Ekipmandaki araçlar ve sayaçları çıkarın ve atık malzemeleri temizleyin Ekipman muhafazasının kapağını kapatın Gelen güç hatlarından topraklama bağlantılarını kesin Üretici tarafından tavsiye edilen tüm yolverme testlerini gerçekleştirin 4

5 ÇALIŞMA VE AYARLAR Aşağıdaki önlemler, NEMA Standartları Basımı ICS 'ten alınmıştır (İngilizce versiyon geçerlidir): Ekipmanın tasarımı ya da üretilmesinde veya bileşenlerin seçimi ve derecelendirilmesinde gösterilen özenden bağımsız olarak; ekipmanın yanlış çalıştırılması halinde karşılaşılabilecek tehlikeler bulunmaktadır. Bazen ekipmanın yanlış ayarlanması ve dolayısıyla yetersiz ya da güvensiz bir çalışma üretilmesi mümkün olmaktadır. İşlevsel ayarlamalar için kılavuz olarak daima üretici talimatlarını kullanın. Bu ayarlamalara erişim sahibi olan personel, ekipman üreticisinin talimatlarını ve elektrikli ekipmanla kullanılan makineleri bilmelidir. Sadece operatörün gerçekten ihtiyaç duyduğu çalışma ayarlamaları operatörün erişimine açık olmalıdır. Diğer kontrollere erişim, çalışma özelliklerindeki yetkisiz değişiklikleri engellemek amacıyla kısıtlanmalıdır. AMAÇ UYARI BEKLENMEYEN EKİPMAN ÇALIŞMASI Bu ekipmanla birlikte kullanmak için yalnızca Schneider Electric tarafından onaylanmış yazılım araçlarını kullanın. Fiziksel donanım konfigürasyonunu her değiştirdiğinizde uygulama programınızı güncelleyin. Bu talimatlara uyulmaması ölüme, ağır yaralanmaya veya ekipmanın hasar görmesine neden olabilir. Bu belgenin amacı, tanımlanan sistemle ilgili kısa bir giriş bilgisi sağlamaktır. Herhangi bir özel ürün belgesini veya kendi tasarım belgelerinizin yerine geçmeyi hedeflememektedir. Aksine, sistemin kurulumu, konfigürasyonu ve uygulanmasıyla ilgili olarak ürün belgelerinin yanı sıra ek bilgiler sunmaktadır. Bu belgede tanımlanan mimari, normal ticari anlamda belirli bir ürün değildir. Bir endüstri uygulaması ya da klasik uygulama gerçekleştirmek için Schneider Electric ve üçüncü taraf bileşenlerinin nasıl entegre edilebileceğinin bir örneğini anlatmaktadır. Belirli bir kullanıcı uygulamasının ayrıntılı bir işlevsel tanımı ya da teknik özellikleri, bu belgenin bir parçası değildir. Ancak belge, sistemin kullanılabileceği bazı tipik uygulamaları göstermektedir. Bu belgede tanımlanan mimari, bu belgenin sonuna doğru yer alan bileşen listesinde bulacağınız bütün belirli referanslar kullanılarak laboratuarlarımızda her açıdan test edilmiştir. Elbette size özel uygulama gereklilikleri farklı olabilir ve ek ve/veya farklı bileşenler gerektirecektir. Bu durumda bu belgede sunulan bilgileri özel gereksinimlerinize göre uyarlamanız gerekecektir. Bunun için bu mimari kapsamında değiştirdiğiniz bileşenlerin özel ürün belgelerine başvurmanız gerekecektir. Uyarlamanız için geçerli olan güvenlik bilgilerine, farklı elektrik gerekliliklerine ve normatif standartlara uyulmasına özellikle dikkat edin. Bu belgede anlatılan mimaride, burada belirtilen çeşitli yazılım ve donanım bileşenleri arasındaki mimari, tanımlar, talimatlar, kablo bağlantısı şemaları ve uyumluluk tamamen iptal edilmeden değiştirilemeyecek bazı önemli bileşenler bulunduğu unutulmamalıdır. Değişiklikler, yazılımın ve donanımın uyumluluğuna ve birlikte çalışabilirliğine zarar verebileceği için bu belgede belirtilen mimarideki bileşen değişimi sonuçlarından haberdar olmanız gerekir. DİKKAT EKİPMAN UYUMSUZLUĞU YA DA ÇALIŞMAYAN EKİPMAN Herhangi bir bileşen değişikliği yapmaya kalkmadan önce bütün donanım ve yazılım belgelerini bütünüyle okuyun ve anlayın. Bu talimatlara uyulmaması yaralanmaya veya ekipmanın hasar görmesine neden olabilir. 5

6 Bu belge, Akıllı Pano sisteminin nasıl seçileceğini ve konfigüre edileceğini tanımlamayı amaçlamaktadır. TEHLİKE ELEKTRİK ÇARPMASI, YANMA YA DA PATLAMA TEHLİKESİ Yalnızca düşük ve orta seviyeli gerilim ekipmanlarını tanıyan kalifiye personel bu talimatlarda anlatılan çalışmaları gerçekleştirmelidir. Çalışanlar, düşük ya da orta seviyeli gerilim devreleriyle çalışmanın içerdiği tehlikeleri anlamalıdır. Bu çalışmaları yalnızca bu kitapçıkta yer alan bütün talimatları okuyup anladıktan sonra gerçekleştirin. Ekipmanın üzerinde ya da içinde çalışma yapmadan önce tüm güç kaynaklarını kapatın. Gücün kapanmış olduğundan emin olmak için uygun değerlere sahip bir gerilim algılama cihazı kullanın. Bu ekipman üzerinde görsel inceleme, test ya da bakım yapmadan önce tüm elektrik kaynaklarının bağlantılarını kesin. Enerjileri tamamen kesilene, test edilene, topraklanana ve etiketlenene kadar tüm devrelerde elektrik olduğunu varsayın. Güç sisteminin tasarımına özellikle dikkat edin. Ters yönde akım olasılığı da dahil tüm güç kaynaklarını dikkate alın. Bu ekipmanı dikkatle taşıyın ve doğru çalışması için uygun şekilde kurun, çalıştırın ve bakımını yapın. Temel kurulum ve bakım gerekliliklerinin gözardı edilmesi, yaralanmalara ve elektrikli ekipmanların veya diğer ekipmanların hasar görmesine neden olabilir. Potansiyel tehlikelerden haberdar olun, kişisel koruyucu ekipmanlar giyin ve yeterli güvenlik önlemlerini alın. Ekipman üzerinde herhangi bir değişiklik yapmayın veya sistemi kilitler çıkarılmış haldeyken çalıştırmayın. Ekipman bu kılavuzda belirtilen şekilde çalışmazsa, daha fazla talimat için yerel saha satış temsilcinizle iletişime geçin. Çalışma alanınızı dikkatle inceleyin ve ekipman içerisinde bırakılan araçları ya da nesneleri çıkarın. Bu ekipmana güç vermeden önce tüm cihazları, kapıları ve kapakları yerlerine yerleştirin. Bu kılavuzdaki bütün talimatlar, müşterinin bakım ya da test işlemlerini gerçekleştirmeden önce bu önlemleri aldığı varsayılarak yazılmıştır. Bu talimatlara uyulmaması ölüm veya ağır yaralanmalara neden olur. 6

7 İçindekiler 1. Giriş Amaç Ön gereksinimler Sözlük Akıllı Pano genel bilgileri Akıllı Panoların Kapsamı Yerel ya da çevrimiçi Enerji Yönetimi Seçim Akıllı Binalar Tek Hatlı Ş ema Pano mimarisi Muhafaza Genel Tasarım Giriş Dağıtım Energy Server (çevrimiçi Enerji Yönetimi Hizmetleri için) Orta Ölçekli Binalar Tek Hatlı Şema Pano mimarisi Muhafazalar Genel Tasarım Ana Giriş Güç besleyicileri Dağıtım Yerel Ekran ve Energy Server (çevrimiçi enerji yönetimi için) Konfigürasyon Ethernet bağ lantılı cihazların tespiti Acti9 Smartlink Donanım Yapılandırma Yazılım Konfigürasyonu Enerlin X IFM Enerlin X IFE Donanım Yapılandırma Yazılım Konfigürasyonu Bildirim Enerlin X IO Modülü Uygulaması Donanım Yapılandırma Yazılım Konfigürasyonu Enerlin X FDM Genel Ayar Haberleş me Ayarı Prosedürü Com X 200 energy server Donanım Yapılandırma Yazılım Konfigürasyonu Yerel enerji yönetimi Müşteri Gereklilikleri Ağ Yapılandırması Sistem yapılandırması Çevrimiçi Enerji Yönetimi 59 7

8 3.9.1 Müşteri Gereklilikleri Ağ Yapılandırması Sistem yapılandırması Sorun Giderme Varsayılan ayarlar Firmware Uyumluluğ u ULP sistemi Ethernet Ek Kurulum ve Kablo Bağ lantısı Genel Öneri EMC faktörü Malzeme ve Yazılım Listesi Referans Belgeler Referans Sürümü Yazılım Konfigürasyon Aracı Tedariki Acti9 Smart Testi: Yükleme Prosedürü: RSU-A: Yükleme prosedürü:

9 1 - Giriş 1. Giriş Elektrikli alt istasyonlar; elektrikli izleme ve kontrol ekipmanları dahilinde ve harici arabirimlerle bilgi paylaşmak için modern haberleşme araçları kullanır. Enerlin X haberleşme cihazları; yerel ekranlara ve barındırılan Enerji Yönetimi hizmetlerine basit ve güvenilir bir bağlantı sunar. 1.1 Amaç Bu kılavuzun amacı, Enerlin X sistemi ve tam dijital bağlantıya sahip Akıllı Panolar ve elektrik dağıtım panoları tasarlamak için bu sistemin nasıl kullanılabileceği konusunda temel bilgiler sunmaktır. Bu çalışma, Akıllı Panoların nasıl seçileceğini, oluşturulacağını ve konfigüre edileceğini gösteren ve Schneider Electric laboratuarlarında test edilen, onaylanan ve belgelenen (TVDA) referans mimariler sağlanarak gerçekleştirilir. 1.2 Ön gereksinimler Bu kılavuzu anlamak ve kılavuzdan faydalanmak için AG elektrik dağıtımı bileşenleri hakkında bilgi sahibi olmak gereklidir. 1.3 Sözlük Bu bölüm, sistemi ya da ortamı bilmeyen okuyucu için zor anlaşılır olabilecek bazı sözcükleri ya da kısaltmaları açıklamaktadır. Terim Acti9 Acti9 Akıllı Test BMS DHCP DPWS EMC EMS BT hizmeti AG Modbus Prisma RSU / RSU-A SMTP SNTP TCP/IP Ti24 konektörü TVDA WAGES Açıklama Son AG dağıtımı için modüler sistem Smartlink modüler arabirim için konfigürasyon ve test yazılımı Bina Yönetim Sistemi Dinamik Ana Bilgisayar Konfigürasyon Protokolü Web Hizmetleri için Cihazların Profili Elektromanyetik Uyumluluk Enerji Yönetim Sistemi Bilgi Teknolojisi hizmeti, bilgisayarların ve ağın yönetimi. Alçak Gerilim Seri hat protokolü, Modbus RTU olarak da bilinir Önceden imal edilmiş AG hücresinin seri teklifi AG devre kesici için konfigürasyon yazılımı (Masterpact Compact NS Compact NSX) Posta Aktarımı Protokolü Ağ Saati Protokolü Ethernet protokolü Acti9system kapsamında önceden imal edilen konektör Test Edilmiş, Onaylanmış, Belgelenmiş Mimari. Su, Hava, Gaz, Elektrik, Buhar 1.4 Akıllı Pano genel bilgileri Akıllı Panolar, binalardaki enerji yönetimi için temel bileşenlerdir. Yalnızca ölçtüğünüz ve gördüğünüz şeyleri yönetebilirsiniz. Dolayısıyla Schneider Electric Akıllı Panolar; enerji tüketimi ve teknik performans açısından bir binanın nasıl çalıştığını anlamak için basit bir çözümün temelidir. Akıllı Panolar, bir enerji yönetimi stratejisi başlatmak için ilk adımınızı oluşturur. Schneider Electric Enerji Yönetimi Hizmetleriyle birlikte, gerçek enerji tasarrufları için eksiksiz bir çözüm oluşturur. Akıllı Panolar, Ethernet ağına bağlıdır. Ethernet, yerel ve endüstriyel uygulamalarda geniş kapsamlı olarak kullanılırken elektrikli cihazlara herhangi bir konumdan kolay ve şeffaf erişime izin verir. 9

10 1 - Giriş 1.5 Akıllı Panoların Kapsamı Bu kılavuzun ilk sürümü; kritik olmayan, orta ve küçük ölçekli binalar için AG panolarıyla ilgilidir: Okul Jimnastik Salonu Küçük Otel Banka Ofis Otel *** Süpermarket Perakende.. Bu belgede yalnızca yeni binalar göz önünde bulundurulmaktadır. Yenilenen projeler için, RSU konfigürasyon aracını kullanarak ya da yerel Schneider Electric desteğinizin yardımıyla yeni Enerlin X sistemiyle mevcut cihazların uyumluluğunu onaylayın. 1.6 Yerel ya da çevrimiçi Enerji Yönetimi Enerji Yönetimi; çevrimiçi olarak, Schneider Electric in özel hizmetleri kullanılarak, özel yazılım aracılığıyla yerel olarak (BMS ya da EMS), Enerlin X cihazının dahili web sayfaları aracılığıyla ya da bir pano ekranı kullanılarak gerçekleştirilebilir. Çevrimiçi Enerji Yönetimi Hizmetleriyle Schneider Electric; enerji verilerinizin aktarımı, depolanması, işlenmesi ve kullanılabilirliğini sağlıyor. Fiziksel güvenlik, veri güvenliği ve şebeke güvenilirliği için sınıfının en iyisi uygulamalarla Schneider Electric, verilerinizin koruma altında olduğundan ve ihtiyacınız olduğu anda erişilebilir olduğundan emin olur. Verilerinize Internet üzerinden her yerden kolayca erişin Yalnızca sıradan bir web tarayıcısı gereklidir, ek yazılım donanımına gerek yoktur Veri depolama, yedekleme ve yönetimi için dış kaynak kullanın Üst düzey enerji yönetimi uzmanlığından faydalanın Bir hizmet sözleşmesiyle bütçe tahminini daha kolay hale getirin Akıllı Panoların olası farklı bağlantıları, aşağıdaki şemalarda özetlenmiştir: 1/ Schneider Electric in bulutunun kullanıldığı Çevrimiçi Enerji Yönetimi Hizmetleri 2/ Panonun izlenmesi ve kontrolü için Enerlin X yerel ekran 3/ Enerlin X cihazlarının web sayfalarına kolayca erişmek ya da yerel bir Enerji Yönetimi uygulaması çalıştırmak için standart bilgisayar ya da iş istasyonu 10

11 2 - Seçim 2. Seçim Bu bölüm, bu kılavuz için seçilen Akıllı Panolar için Test Edilmiş Onaylanmış Belgelenmiş referans mimarilerinin ayrıntılı bir tanımını sunmaktadır. 2.1 Akıllı Binalar Tek Hatlı Şema Aşağıda küçük bir binayla ilgili elektrik mimarisi gösterilmiştir: Kurulumun elektrik çizimi referans belgesinde sunulmuştur. Lütfen bölüm 5.3'e bakın 11

12 2 - Seçim Pano mimarisi Aşağıda küçük bir binadaki Akıllı Panolar için referans mimarisi gösterilmiştir: Çevrimiçi Enerji Yönetimi: Yerel Enerji Yönetimi: 12

13 2 - Seçim Muhafaza Prisma G sistemiyle yapılmış bir pano, mimarinin tipik bir örneği olarak kullanılır: Genel Tasarım Bu bölüm; küçük bina referans mimarisi için donanım seçimi, devre kesiciler, ölçüm cihazları ve dijital arabirimlerin seçimini tanımlamaktadır. Dijital mimariye odaklanır. Bu yüzden kullanıcının genel tasarımın diğer pek çok elektrikli tek hat şeması için de uygun olduğunu anlaması gerekir. Daha fazla ayrıntı için lütfen bölüm 5.3'te yer alan kullanıcı kılavuzuna bakın. Bu seçimin temel faktörü, uzaktan izleme ve kontrol sunmak için elektrikli panoya yeterli dijital cihazlar eklemektir. Seçilen mimari, 3 işlevsel birimle gösterilir: Gelen (yalnızca durum izleme) Dağıtım (izleme ve kontrol) Veri sunucusu (yalnızca çevrimiçi Enerji Yönetimi durumunda) Son dağıtım için Acti 9- Smartlink dijital arabirimleri; temel olarak koruma izleme için iof/sd modülüyle, yük kontrolü için Reflex ic60 ve enerji ölçümü için iemt2010 ile bağlantılıdır. Bu çözümde FDM128 yerel ekran önerilmemiştir. Ancak Akıllı Panoların elektrik verilerine hızlı ve kolay erişim için eklenebilir. Bu işlem, bir Ethernet anahtarı gerektirir (Ekte referans verilmiştir) Giriş 13

14 2 - Seçim Akıllı Panonun güç girişi, bir Compact NSX devre kesici tarafından korunur. Bu örnekte, haberleşme amaçlı olmayan bir sürüm kullanacağız. Açma ünitesi, termik manyetiktir ve haberleşme özellikleri sunmaz. Ancak gelen devre kesicinin OF (Açık / Kapalı) durumu ve SDE (Elektrik Hata Açması); Acti9 Smartlink, Ethernet sürümüne fiziksel olarak bağlanmıştır: Gelen işlevsel biriminin ana bileşenleri şu şekildedir: 1/ Compact NSX (Gelen), OF ve SDE kontaklarıyla donatılmıştır. 2/ Acti9 Smartlink Ethernet Ti24 önceden imal edilmiş konektör Gelen işlevsel birim Açıklama - Resim Dağıtım Dağıtımın dijital mimarisinin ayrıntıları aşağıda verilmiştir: Ana bileşenler şunlardır: 2/ Acti9 Smartlink, Ethernet sürümü 3/ Acti9 Smartlink, Modbus sürümü 4/ Enerji Ölçüm Cihazı Acti9iEM3150 Acti9 Smartlink Ethernet sürümü, Modbus-SL ana cihazı olarak görev görür ve aşağıdakilerden veri toplar: - Enerji Ölçüm Cihazı (Modbus enerji ölçüm cihazı, IEM ya da PM'dir). - Acti9 Smartlink'in bütün Modbus sürümleri Acti9 Smartlink'in Ethernet sürümündeki dahili web sayfaları, elektrik değerleri ve cihaz durumunun izlenmesine ve Reflex ic60 devre kesicilerin kontrolüne olanak verir. Dağıtım işlevsel birimi Son dağıtım aşağıda özetlenmiştir: Açıklama 14

15 2 - Seçim 2 SmartLink Ethernet 7 iprd MN 230 vac C60 4P 63 A D Vigi 300mA 4P 50 63A Compact NSX160A iem SmartLink Modbus IOF SD 24 ic60 2p 16 A IOF SD 24 ic60 2p 16 A IOF SD 24 ic60 2p 16 A IOF SD 24 ic60 2p 16 A iemt 2010 Reflex ic60 2p 10 A Ti24VDC Reflex ic60 2p 25 A Ti24VDC iemt SmartLink Modbus Reflex ic60 2p 25 A Ti24VDC iemt 2010 iemt 2010 Reflex ic60 2p 25 A Ti24VDC Reflex ic60 2p 25 A Ti24VDC iemt Channel Number ModBus serial Ti24 interface Acti9 Smartlink cihazları, dijital ağ aracılığıyla Acti9final dağıtım cihazlarından bir izleme sistemine veri aktarır. Önceden imal edilmiş kablolar (Ti24 arabirimi), Acti9 cihazlarının kolay bağlantısını sağlar: iof + SD: devre kesicinin konumu ve açma göstergesi Reflex ic60: uzaktan kontrollü devre kesici iemt: enerji ölçüm cihazı (2 iemt, aynı Smartlink kanalına bağlanabilir) Energy Server (çevrimiçi Enerji Yönetimi Hizmetleri için) Com X 200 Energy Server, WAGES verilerinin toplanıp çevrimiçi enerji yönetimi hizmetleri sağlayan bir platforma gönderilmesini sağlar. İşlevsel biriminin ana bileşenleri şu şekildedir: 5/ Com X 200 energy server 4/ 24 V DC Güç Kaynağı Com X 200; Acti9 Smartlink (Ethernet sürümü) aracılığıyla son dağıtımdan veri toplar ve bu verileri Schneider-Electric bulutunda barındırılan bir enerji yönetimi hizmet platformuna gönderir. Bu işlevsel birim, bütün dijital cihazlar için gerekli olan 24 V DC gücü sağlar. Bu yardımcı güç kaynağı, özel bir devre kesici tarafından korunur. Bu TVD mimarisinde Com X200, verileri Ethernet aracılığıyla barındırılan bir platformda yayınlamak için Akıllı Panodan elektrik değerleri ve sıcaklık izleme değerleri toplar. Energy server işlevsel birimi Açıklama 15

16 2 - Seçim Com X 200 energy server, aşağıdakilerden veri toplayabilir: Doğrudan dijital girişlerine bağlanan, darbeli sinyal çıkışlı ölçüm cihazları. Modbus RS485 ağına bağlanan cihazlar Ethernet TCP/IP ağına bağlanan cihazlar Doğrudan analog girişlerine bağlanan sensörler (sıcaklık, nem). Com X 200, 1 ile 60. dakikalardaki aralıklarda veri kaydeder. Veriler, aşağıdakiler aracılığıyla Schneider Electric çevrimiçi enerji yönetimi platformuna gönderilebilir: Ethernet ortamı, Internet (ADSL, WIFI ) Yalıtımlı tesisler veya BT yöneticilerinin ağ altyapısının kullanımına izin vermediği tesisler için GPRS. 16

17 2 - Seçim 2.2 Orta Ölçekli Binalar Tek Hatlı Şema Aşağıda orta ölçekli bir binayla ilgili elektrik mimarisi gösterilmiştir: Bu kurulumun elektrik çizimi referans belgesinde sunulmuştur. Lütfen bölüm 5.3'e bakın Pano mimarisi Aşağıda orta ölçekli bir binadaki ana düşük gerilim elektrik panosu için Akıllı Panolar referans mimarisi gösterilmiştir: 17

18 2 - Seçim Çevrimiçi Enerji Yönetimi Hizmetleri: 18

19 2 - Seçim 19

20 2 - Seçim Yerel enerji yönetimi: 20

21 2 - Seçim 21

22 2 - Seçim Muhafazalar Küçük bina mimarisinde görülen Prisma G panosunun yanı sıra, Prisma P sistemiyle yapılmış bir pano örnek olarak kullanılmıştır. Son Dağıtım Ana Panosu 22

23 2 - Seçim Genel Tasarım Bu bölüm; orta ölçekli bina referans mimarisi için donanım, ağ ve yazılım seçimlerini tanımlamaktadır. Dijital mimariye odaklanır. Bu yüzden kullanıcının tasarımın diğer pek çok elektriksel tek hat şeması için de uygun olduğunu anlaması gerekir. Daha fazla ayrıntı için lütfen bölüm 5.3'te yer alan Enerlin X kullanıcı kılavuzlarına bakın. Bu seçimin temel faktörü, uzaktan izleme ve kontrol sunmak için elektrikli panoya yeterli dijital cihazlar eklemektir. Seçilen mimari, 6 işlevsel birimle gösterilir: Ana Pano: Ana Giriş (yalnızca izleme) Ana Pano: AG Besleyicileri (yalnızca izleme) Ana Pano: Dağıtım (izleme ve kontrol) Ana Pano: yerel ekran (izleme ve kontrol) + energy server (çevrimiçi enerji yönetimi) Son Dağıtım: Giriş (yalnızca durum izleme) Son Dağıtım: Dağıtım (izleme ve kontrol) Her iki panel de Ethernet bağlantısına sahiptir. Yerel web sayfaları, ana pano için IFE aracılığıyla ve son dağıtım panosu için Acti9 Smartlink Ethernet aracılığıyla mevcuttur. Çevrimiçi hizmetler platformuna bağlanırken, bütün uygulama için yalnızca bir Com X 200 gereklidir. Her iki dağıtım da aynıdır ve Acti9 sistemine dayalıdır: Smartlink dijital arabirimleri, temel olarak koruma izleme için iof/sd modülüyle, yük kontrolü için Reflex ic60 ile ve darbe ölçümü için iemt2010 ile bağlantılıdır Ana Giriş Akıllı Panonun güç girişi, bir Compact NS devre kesici tarafından korunur. Bu mimari için, yalnızca manuel olarak çalıştırılabilen (uzaktan kontrolsüz) bir giriş seçtik: Gelen işlevsel biriminin temel bileşenleri şu şekildedir: 1/ Compact NS Çekmeceli devre kesici 2/ Enerlin X IO arabirimi (Çekmece durumu) 3/ Enerlin X IFE arabirimi (Ethernet / ULP sistemi) 24 V DC gücü, ULP sistemi sayesinde bu işlevsel birim içerisinde dağıtılır Gelen işlevsel birimin durumu ve ölçümleri, Enerlin X IFE dahilinde bulunan web sayfaları aracılığıyla kullanılabilir. Üçüncü taraf sistemi de bir Ethernet ağ geçidi olarak IFE kullanarak veri talep edebilir. Devre kesici yerel ekranı, bir FDM128 ile desteklenir. Özel bir devre kesici yerel ekranı için, ULP sistemine FDM121 eklenebilir Gelen İşlevsel Birim Açıklama 23

24 2 - Seçim Bu devre kesici, BCM ULP'den haberleşme sağlayan bir elektronik açma ünitesiyle (Micrologic E) donatılmıştır. A: AG devre kesici için Enerlin X IFE Ethernet arabirimi B: ULP kablosu C: Devre kesici ULP kablosu D: Konum kontağı (CD) bağlantısı kesilmiş devre kesici E: Devre kesici çekmecesi F: BCM ULP devre kesici haberleşme modülü G: Çekmeceli devre kesici H: Micrologic Açma Ünitesi I: Çekmeceli terminal bloğu J: Konum kontağına (CE) bağlanmış devre kesici K: Devre kesici test konumu kontağı (CT) L: AG devre kesici için Enerlin X IO giriş/çıkış arabirimi Çekmeceli Compact NS devre kesici ve BCM ULP için IFE ve IO arabirimlerinin bağlantısı Açıklama Güç besleyicileri Ana dağıtım devreleri, Compact NSX devre kesiciler tarafından korunur. Bunlardan biri, son dağıtım panosuna güç sağlamaya ayrılır. TVD mimarisi, manuel çalışan (uzaktan kontrolsüz) bir besleyici kullanır: Besleyici işlevsel birimlerinin temel bileşenleri şu şekildedir: 3/ Enerlin X IFE ağ geçidi (Ethernet / Modbus) 4/ Compact NSX devre kesici (Ana yükler) 5/ Compact NSX devre kesiciler (Besleyici Dağıtımı) 6/ Enerlin X IFM ağ geçidi (Modbus / ULP) 24 VDC gücü, ULP sistemi sayesinde bu işlevsel birim içerisinde dağıtılır İşlevsel birim cihazının durumu ve ölçümleri, Enerlin X dahilinde bulunan web sayfaları aracılığıyla kullanılabilir. Bir üçüncü taraf sistemi de bir Ethernet ağ geçidi olarak IFE kullanarak veri talep edebilir. Besleyiciler İşlevsel Birimi Açıklama 24

25 2 - Seçim Bu devre kesiciler, bir elektronik açma ünitesi (Micrologic E) ve dijital haberleşme sağlayan BSCM ile donatılmıştır: A AG devre kesici için Enerlin X IFE, Ethernet arabirimi B Compact NSX kablosu C BSCM: Compact devre kesici durumu ve kontrol modülü D Micrologic açma ünitesi IFE'nin BCSM ve Micrologic Açma Ünitesine Bağlantısı Açıklama Bu uygulamada Enerlin X IFE, hem arabirim (Giriş FU) hem de ağ geçici (Besleyici FU) olarak kullanılır. Ayrıca bütün cihazlar için 24 V DC sağlar. Aşağıdaki resim; Enerlin X IFE (Modbus master) ve Enerlin X IFM (Modbus slave) arasındaki yığınlama ilkesini göstermektedir. Modbus, makaralı anahtarlarını kullanan her IFM için ayarlanma ihtiyacını belirtir ve ardından Modbus seri hattı parametreleri otomatik olarak ayarlanır. NOT: Enerlin X IFE için iki referans mevcuttur: Enerlin X IFE+: Ethernet arabirimi ve ağ geçici Ref: LV Modbus için Ethernet'e Enerlin X IFE: Ethernet arabirimi Ref: LV : devre kesiciler için Bu örnekte IFE+ kullanılmıştır. 25

26 2 - Seçim Dağıtım Orta ölçekli bina son dağıtımının dijital mimarisi, enerji yönetiminin yerel ya da çevrimiçi olarak gerçekleştirildiğine göre değişir. Yerel enerji yönetimi için Ethernet ağı, Akıllı Panoların her biri için bir IP bağlantı noktasına sahip olacaktır Çevrimiçi enerji yönetimi Acti9 bölümünün haberleşme mimarisi ayrıntıları aşağıda verilmiştir: Dağıtım işlevsel biriminin temel bileşenleri şu şekildedir: 2/ Acti9 Smartlink, Ethernet sürümü 3/ Acti9 Smartlink, Modbus sürümü Enerji ölçüm cihazı Acti9 iem3150 Acti9 Smartlink Ethernet sürümü, Modbus-SL ana cihazı olarak görev görür ve aşağıdakilerden veri toplar: - Enerji Ölçüm Cihazı (Modbus enerji ölçüm cihazı, IEM ya da PM'dir). - Acti9 Smartlink'in bütün Modbus sürümleri Acti9 Smartlink'in Ethernet sürümündeki dahili web sayfaları, elektrik değerleri ve cihaz durumunun izlenmesine ve Reflex ic60 devre kesicilerin kontrolüne olanak verir. Dağıtım işlevsel birimi Açıklama Son dağıtım mimarisi aşağıda özetlenmiştir: 2 SmartLink Ethernet iprd MN 230 vac C60 4P 63 A D Vigi 300mA 4P 50 63A iem SmartLink Modbus IOF SD 24 ic60 2p 16 A IOF SD 24 ic60 2p 16 A IOF SD 24 ic60 2p 16 A IOF SD 24 ic60 2p 16 A iemt 2010 Reflex ic60 2p 10 A Ti24VDC Reflex ic60 2p 25 A Ti24VDC iemt SmartLink Modbus 4 Channel Number Reflex ic60 2p 25 A Ti24VDC iemt 2010 iemt 2010 Reflex ic60 2p 25 A Ti24VDC Reflex ic60 2p 25 A Ti24VDC iemt 2010 ModBus serial Ti24 interface 26

27 2 - Seçim Yerel enerji yönetimi Acti9 bölümünün haberleşme mimarisi ayrıntıları aşağıda verilmiştir: Dağıtım işlevsel biriminin temel bileşenleri şu şekildedir: 3/ Acti9 Smartlink, Modbus sürümü Enerji ölçüm cihazı (Acti9 iem3150) Acti9 Smartlink Modbus ve enerji ölçüm cihazı, doğrudan Enerlin X IFE'nin Modbus seri hat girişine bağlanır. Enerlin X IFE web sayfaları, elektrik değeri izleme ve devre kesici kontrolünü sağlar Dağıtım İşlevsel Birimi Açıklama Son dağıtım aşağıda birleştirilmiştir: 2 SmùartLink Modbus iprd MN 230 vac C60 4P 63 A D Vigi 300mA 4P 50 63A iem SmartLink Modbus IOF SD 24 ic60 2p 16 A IOF SD 24 ic60 2p 16 A IOF SD 24 ic60 2p 16 A IOF SD 24 ic60 2p 16 A iemt 2010 Reflex ic60 2p 10 A Ti24VDC Reflex ic60 2p 25 A Ti24VDC iemt SmartLink Modbus Reflex ic60 2p 25 A Ti24VDC iemt 2010 iemt 2010 Reflex ic60 2p 25 A Ti24VDC Reflex ic60 2p 25 A Ti24VDC iemt Channel Number ModBus serial Ti24 interface 27

Alçak Gerilim Panosu Katalog 2014. Enerlin'x. Akıllı Panolar için haberleşme sistemi. ile Akıllı Pano mimarisi

Alçak Gerilim Panosu Katalog 2014. Enerlin'x. Akıllı Panolar için haberleşme sistemi. ile Akıllı Pano mimarisi Alçak Gerilim Panosu Katalog 2014 nerlin'x Akıllı Panolar için haberleşme sistemi ile Akıllı Pano mimarisi Özet nerlin X Akıllı Panolar için haberleşme sistemi Sunum...s. 4 "Akıllı Pano" konsepti...s.

Detaylı

Enerji Verimliliği Çözüm Kataloğu

Enerji Verimliliği Çözüm Kataloğu Enerji Verimliliği Çözüm Kataloğu 444 30 30 www.schneider-electric.com.tr 3 İçerik Enerji verimliliği ile ilgili engeller ve fırsatlar 6 Dünya çapında hazırlanan yönetmelikler enerji verimliliğini bir

Detaylı

Cat. No. V109-TR2-04. NB serisi NB3Q-TW_B NB5Q-TW_B NB7W-TW_B NB10W-TW01B. ZX-T Series. Programlanabilir Terminaller BAŞLANGIÇ KILAVUZU

Cat. No. V109-TR2-04. NB serisi NB3Q-TW_B NB5Q-TW_B NB7W-TW_B NB10W-TW01B. ZX-T Series. Programlanabilir Terminaller BAŞLANGIÇ KILAVUZU Cat. No. V109-TR2-04 NB serisi NB3Q-TW_B NB5Q-TW_B NB7W-TW_B NB10W-TW01B ZX-T Series Programlanabilir Terminaller BAŞLANGIÇ KILAVUZU OMRON, 2012 Her hakkı mahfuzdur. Bu yayının hiçbir bölümü OMRON'dan

Detaylı

PrintJet ADVANCED. Kullanım Kılavuzu

PrintJet ADVANCED. Kullanım Kılavuzu PrintJet ADVANCED Kullanım Kılavuzu Önsöz Önsöz Düzeltmeler Sürüm Tarih Değişiklik 1.0 01/13 İlk basım 1.1 03/13 Düzeltilmiş ilk basım İletişim adresi Weidmüller Interface GmbH & Co. KG Postfach 3030 D

Detaylı

Kullanım Kılavuzu ACS550-01 Sürücüleri (0,75 110 kw) ACS550-U1 Sürücüleri (1 150 HP)

Kullanım Kılavuzu ACS550-01 Sürücüleri (0,75 110 kw) ACS550-U1 Sürücüleri (1 150 HP) Drive IT Alçak Gerilim AC Sürücüleri Kullanım Kılavuzu ACS550-01 Sürücüleri (0,75 110 kw) ACS550-U1 Sürücüleri (1 150 HP) 2 ACS550 Kullanım Kılavuzu ACS550 Sürücü Kılavuzları GENEL KILAVUZLAR ACS550-01/U1

Detaylı

2X Serisi Kurulum Kılavuzu

2X Serisi Kurulum Kılavuzu 2X Serisi Kurulum Kılavuzu P/N 00-3250-501-0019-04 ISS 04MAY15 Telif Hakkı Ticari markalar ve patentler Üretici Versiyon Sertifikasyon Avrupa Birliği direktifleri İletişim bilgisi 2015 UTC Fire & Security.

Detaylı

DVR KAYIT CİHAZI (GÜVENLİK AMAÇLI) TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU MODELLER

DVR KAYIT CİHAZI (GÜVENLİK AMAÇLI) TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU MODELLER DVR KAYIT CİHAZI (GÜVENLİK AMAÇLI) TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU MODELLER UR-AND41HVR UR-AND42HVR UR-AND81HVR UR-AND82HVR UR-GR163 UR-AND162HVR UR-ANP41H UR-ANP91H UR-ANP161H UR-ANP42H UR-ANP92H UR-ANP162H

Detaylı

Referans Kitapçığı. Elektrik Şebeke Koruması. Sepam seri 10

Referans Kitapçığı. Elektrik Şebeke Koruması. Sepam seri 10 Referans Kitapçığı Elektrik Şebeke Koruması Sepam seri 10 İçindekiler Güvenlik Bilgisi.....................................................7 Kitapçık Hakkında...................................................9

Detaylı

KFP-AF Serisi Yangın Alarm Kontrol Paneli Kurulum Kılavuzu

KFP-AF Serisi Yangın Alarm Kontrol Paneli Kurulum Kılavuzu KFP-AF Serisi Yangın Alarm Kontrol Paneli Kurulum Kılavuzu P/N 501-405119-1-20 REV 2.0 ISS 08JUN11 Telif Hakkı Ticari markalar ve patentler Üretici Versiyon Sertifikasyon Avrupa Birliği direktifleri İletişim

Detaylı

PowerLogic PM1000 serisi Enerji analizörleri

PowerLogic PM1000 serisi Enerji analizörleri PowerLogic PM1000 serisi Enerji analizörleri Kullanım Kılavuzu PLSED309039TR 08/2010 Tehlike Kategorileri ve Özel Simgeler Bu talimatları dikkatle okuyun ve cihazı kurmayı, çalıştırmayı ve cihazın bakımını

Detaylı

El Kitabı Hakkında Notlar. UMPC nizi Belgeleyiniz. Kullanıcılar. Kalite

El Kitabı Hakkında Notlar. UMPC nizi Belgeleyiniz. Kullanıcılar. Kalite El Kitabı Hakkında Notlar Bu talimatları her zaman bilgisayarınızın yanında tutunuz. Düzgün kurulum, kullanım ve bakım bilgisayarınızın ömrünün uzamasına yardımcı olur. Bu bilgisayarın mülkiyetini başkasına

Detaylı

ABB general purpose drives. Yazılım el kitabı ACS580 standart kontrol programı

ABB general purpose drives. Yazılım el kitabı ACS580 standart kontrol programı ABB general purpose drives Yazılım el kitabı ACS580 standart kontrol programı İlgili el kitapları listesi Sürücü kılavuzları Kod (İngilizce) Kod (Türkçe) ACS580 firmware manual 3AXD50000016097 3AXD50000019827

Detaylı

Scan Station 500 ve Scan Station 520EX

Scan Station 500 ve Scan Station 520EX Scan Station 500 ve Scan Station 520EX Yönetici Kılavuzu A-61628_tr 5K0566 Güvenlik Kodak Scan Station 500 aygıtını 13,6 kg (30 lb) ağırlığı kaldırabilecek bir çalışma yüzeyine yerleştirin. Scan Station'ı

Detaylı

Kullanım Kılavuzu ACS550-01 Sürücüleri (0,75 110 kw) ACS550-U1 Sürücüleri (1 150 HP)

Kullanım Kılavuzu ACS550-01 Sürücüleri (0,75 110 kw) ACS550-U1 Sürücüleri (1 150 HP) DriveIT Alçak Gerilim AC Sürücüleri Kullanım Kılavuzu ACS550-01 Sürücüleri (0,75 110 kw) ACS550-U1 Sürücüleri (1 150 HP) 2 ACS550 Kullanım Kılavuzu ACS550 Sürücü Kılavuzları GENEL KILAVUZLAR ACS550-01/U1

Detaylı

Dil Dağıtım Sistemi. Integrus. tr Kullanım kılavuzu

Dil Dağıtım Sistemi. Integrus. tr Kullanım kılavuzu Dil Dağıtım Sistemi Integrus tr Kullanım kılavuzu Dil Dağıtım Sistemi İçindekiler tr 3 İçindekiler 1 Güvenlik 6 2 Bu kılavuz hakkında 7 2.1 Amaç 7 2.2 Hedef kitle 7 2.3 İlgili belgeler 7 2.4 Uyarılar

Detaylı

TD-W8961ND 300Mbps Kablosuz N ADSL2+ Modem Router

TD-W8961ND 300Mbps Kablosuz N ADSL2+ Modem Router TD-W8961ND 300Mbps Kablosuz N ADSL2+ Modem Router Rev: 1.1.1 1910010732 TELİF HAKKI ve MARKALAR Özellikler, herhangi bir bildirimde bulunmadan değiştirilebilir. bir TP-LINK TECHNOLOGIES CO., LTD tescilli

Detaylı

Önemli: Çalışma veya bu birim bakımı önce bu kılavuzunu okuyun ve özel güvenlik uyarı ve önlemler dikkat.

Önemli: Çalışma veya bu birim bakımı önce bu kılavuzunu okuyun ve özel güvenlik uyarı ve önlemler dikkat. Ticari markalar AUTEL MaxiSysTM, MaxiDAS, MaxiScan, MaxiTPMS, MaxiVideoTM, MaxiRecorder ve MaxiCheckTM AUTEL akıllı technology Co, Ltd, Çin, ABD ve diğer ülkelerde kayıtlı ticari markalarıdır. Diğer markalar

Detaylı

Divar MR Dijital Kayıt Cihazı

Divar MR Dijital Kayıt Cihazı Divar MR Dijital Kayıt Cihazı Modeller DVR-8K, DVR-16K, DVR-8L, DVR-16L tr Kullanım Kılavuzu_tr Dijital Video Kaydedici İçindekiler tr 1 İçindekiler 1 Güvenlik 3 1.1 Önemli güvenlik talimatları 3 1.2

Detaylı

Çok İşlevli Yazıcı Kullanıcı Kılavuzu

Çok İşlevli Yazıcı Kullanıcı Kılavuzu CLX-3170 Series Çok İşlevli Yazıcı Kullanıcı Kılavuzu olasılıkları hayal edin Samsung ürünü satın aldığınız için teşekkür ederiz. Tam bir hizmet almak için, lütfen ürününüzü www.samsung.com/global/register

Detaylı

DCN multimedya. Konferans Sistemi. tr Yazılım Kılavuzu

DCN multimedya. Konferans Sistemi. tr Yazılım Kılavuzu DCN multimedya Konferans Sistemi tr Yazılım Kılavuzu DCN multimedya İçindekiler tr 3 İçindekiler 1 Güvenlik 5 2 Bu kılavuz hakkında 6 2.1 Hedef kitle 6 2.2 Telif hakkı ve feragatname 6 2.3 Belge geçmişi

Detaylı

Phaser 3635MFP Hızlı Kullanım Kılavuzu

Phaser 3635MFP Hızlı Kullanım Kılavuzu Phaser 3635MFP Hızlı Kullanım Kılavuzu Sürüm 3.2 11.01.08 Hızlı Kullanım Kılavuzu Phaser 3635MFP Xerox Phaser 3635MFP Hızlı Kullanım Kılavuzu Phaser 3635MFP'yi tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz.

Detaylı

Montaj ve Çalıştırma. Smart-UPS SR1 Kesintisiz Güç Kaynağı SR13KDXIET SR15KDXIET. 220/230/240 Vac Tower. su0835a

Montaj ve Çalıştırma. Smart-UPS SR1 Kesintisiz Güç Kaynağı SR13KDXIET SR15KDXIET. 220/230/240 Vac Tower. su0835a Montaj ve Çalıştırma Smart-UPS SR1 Kesintisiz Güç Kaynağı SR13KDXIET SR15KDXIET 220/230/240 Vac Tower su0835a Smart-UPS TM SR1 3000/5000 VA 220/230/240 Vac Tower Kesintisiz Güç Kaynağı Türkçe 990-5162A

Detaylı

CX510 Series. Kullanıcı Kılavuzu. Makine türleri: 7527 Model(ler): 636, 637

CX510 Series. Kullanıcı Kılavuzu. Makine türleri: 7527 Model(ler): 636, 637 CX510 Series Kullanıcı Kılavuzu Eylül 2014 www.lexmark.com Makine türleri: 7527 Model(ler): 636, 637 İçindekiler 2 İçindekiler Güvenlik Bilgileri...7 Yazıcıyı tanıma...9 Yazıcı hakkında bilgi bulma...9

Detaylı

Kullanım Kılavuzu. Energy Logger

Kullanım Kılavuzu. Energy Logger 1730 Energy Logger Kullanım Kılavuzu September 2013 (Turkish) 2013 Fluke Corporation. All rights reserved. Specifications are subject to change without notice. All product names are trademarks of their

Detaylı

AquaMaster 3 Elektromanyetik debimetre. Uzak uygulamalar için akıllı çözüm. Giriş

AquaMaster 3 Elektromanyetik debimetre. Uzak uygulamalar için akıllı çözüm. Giriş Programlama Kılavuzu COI/FET2XX TR Rev. C AquaMaster 3 Uzak uygulamalar için akıllı çözüm Giriş AquaMaster 3 TM elektriksel olarak iletken sıvıların ölçümü için kullanılan bir yüksek performanslı elektromanyetik

Detaylı

PSE18...PSE370 Tipi Yumuşak Yolvericiler Kurulum ve Devreye Alma Kılavuzu

PSE18...PSE370 Tipi Yumuşak Yolvericiler Kurulum ve Devreye Alma Kılavuzu PSE18...PSE370 Tipi Yumuşak Yolvericiler Kurulum ve Devreye Alma Kılavuzu PSE 18-600-70 PSE 18-600-70 PSE 18-600-70 Bu kılavuzun sahibi: 2 PSE18...PSE370 Tipi Yumuşak Yolvericiler Kurulum ve Devreye Alma

Detaylı

MICROMASTER. Kullanıcı Kılavuzu. PDF created with pdffactory Pro trial version www.pdffactory.com

MICROMASTER. Kullanıcı Kılavuzu. PDF created with pdffactory Pro trial version www.pdffactory.com MICROMASTER Çalıştırma Talimatları Issue Release Kullanıcı Kılavuzu Genel Özet 1 Kurulum MICROMASTER 4 Devreye Alma 3 MICROMASTER 4 nin Kullanılması 4 Çalıştırma Talimatları Kullanıcı Kılavuzu Sistem

Detaylı

TruVision NVR 10 Kullanıcı Kılavuzu

TruVision NVR 10 Kullanıcı Kılavuzu TruVision NVR 10 Kullanıcı Kılavuzu P/N 1072766C-TR REV 1.0 ISS 16OCT14 Telif Hakkı Ticari markalar ve patentler Üretici FCC uyumu Kanada ACMA uyumu Sertifikasyon AB direktifleri 2014 United Technologies

Detaylı

WD My Cloud EX4. Kişisel Bulut Depolama. Kullanım Kılavuzu

WD My Cloud EX4. Kişisel Bulut Depolama. Kullanım Kılavuzu WD My Cloud EX4 Kişisel Bulut Depolama Kullanım Kılavuzu WD Servis ve Desteği Bir sorunla karşılaşırsanız, lütfen bu ürünü iade etmeden önce sorunu çözmemiz için bize bir fırsat verin. En çok sorulan teknik

Detaylı

2008 Xerox Corporation. Tüm hakları saklıdır.

2008 Xerox Corporation. Tüm hakları saklıdır. Bu kullanım kılavuzu yalnızca bilgi vermek amacıyla oluşturulmuştur. Burada verilen tüm bilgiler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir. Xerox Corporation, bu kılavuzun kullanımı sonucunda ortaya

Detaylı