Boru hattı Akım Haritalandırıcısı Kullanım Kılavuzu

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Boru hattı Akım Haritalandırıcısı Kullanım Kılavuzu"

Transkript

1 apl Boru hattı Akım Haritalandırıcısı Kullanım Kılavuzu Sürüm

2 Sorun Giderme Radiodetection Bayii/Satıcınıza her hangi bir sorun iletirken aşağıdakileri belirtmeniz önem arz etmektedir: Ekipman Seri Numarası Yazılım Sürüm Numarası Yazılım Sürüm Numarası açılış sırasında LCD ekranda görüntülenmektedir. Uyarı Radiodetection Alıcıları gömülü kabloların ve iletkenlerin neredeyse tamamını tespit edebilmektedir, ancak sinyal yaymadıkların Radiodetection alıcıları tarafından tespit edilemeyenler de bulunabilmektedir. Radiodetection alıcıları bir sinyalin tek bir kablodan mı yoksa yan yana veya üst üste bulunan birden fazla kablodan mı geldiğini belirleyememektedir. Bu ekipmanın tehlikeli gazların bulunduğu alanlarda kullanımı onaylanmamıştır. Kulaklık kullanmadan önce ses düzeyini azaltın.. Ni-Cad bataryaları Şirketinizin çalışma usulleri ve/veya ülkenizin ilgili kanun veya yönetmeliklerine uygun olarak atılmalıdır. Uyarı Rogar kapağı ve rak halindeki araçlar gibi demirli materyallere yakın kullanıldıklarında kablo ve boru konumlandırıcısının çalışma performansı etkilenmektedir. Derinlik ve akım okumaları gibi kritik ölçümler yaparken bu gibi nesnelerden bir veya iki metre uzakta durum. Çelik burunlu içzme giymiş olarak konumlandırıcıya çok yakın durmak da okumaları etkileyebilmektedir. Bu cihaz veyaz cihaz ailesi mantıklı elektrostatik deşarjdan kalıcı olarak hasar görmez ve IEC ye göre test edilmiştir. Ancak, bazı uç durumlarda çalışma bozukluğu meydana gelebilmektedir. Bu gibi durumlarda cihazı kapatıp bekleyin ve tekrar açın. Cihazdaki çalışma bozukluğu devam ettiği takdirde bir kaç saniyeliğine bataryaları çıkartın.

3 Đçindekiler Başlık Bölüm Sayfa Giriş... 1 Adım Adım Akım Haritalandırıcısı PCM Sistemi....3 PCM Đleticisi Fonksiyonları Sinyal Bağlantısı... 6 PCM Alıcısı Fonksiyonları Boruhattı Akım Ölçümünde Adımlar...15 PCM Alıcısı Kullanımı Temel Konumlandırma, Teknik, Derinlik Ölçme db kullanarak Akım Haritalandırma TEorisi Ölçüm Yapma Uygulama vaka çalışmaları PCM ile Aksesuar A Çerçevesinin Kullanımı Çakışma Tespiti Hatalardan kaçınma ve Sonuçların Yorumlanması Hata kodları LCD Ekranını değiştirme PCM Yazılım talimatları, sürümler V 1.1 ve V Microsoft Excel tabloları kullanarak PCM grafiklerini hazırlama Uzaklık/Akım...45 Uzaklık/Akım & Derinlik...49 Uzaklık/Akım & Akım Kayıp Oranı...57 PCM sisteminin Datalogger ve GPS ile kullanımı PCM Özellikleri ve Şartnameleri Trimble GPS Pathfinder ın Yapılandırılması ve çalışma şekli Ek 1..80

4 Giriş Boruhattı Akım Haritalandırıcısı Kullanım Kılavuzu Radiodetection Boru Hattı Akım Haritalandırıcısı (PCM) sistemi boru hattı endüstrisinin katodik koruma altındaki boruların değerlendirilmesinde kullanılan mevcut tekniklerin karşılaştığı kısıtları aşmalarına imkan tanır. Bu yeni teknoloji diğer metalik yapılarla temasta ortaya çıkan kısa devrelerin ve kaplama kusurlarının tespitini yapar. Sistem patent uygulamalarına tabiidir. Geleneksel Katodik Koruma (CP) araştırmaları, borunun korozyona karşı korunduğunu göstermek amacıyla, çevresindeki toprağa nispeten borunun potansiyel voltajını ölçmektedir. Bazı borular, kaplama zaafiyeti ve tahribi nedeniyle düşük koruma voltajlarına sahip olmakta ve daha fazla bir korozyon tahribi tehlikesi altında bulunmaktadırlar. Basit Ohms kanunu göstermektedir ki daha fazla akımın eklenmesi daha fazla voltaja yol açmakta ancak daha yüksek düzeltici çıktı voltajının kaplamanın tahribini hızlandırdığı görülmüştür. Bir diğer yan etki ise daha faza akım debisinin boru hattı metalinin gevremesine neden olup zamansız (ve muhtemelen feci) arızalara yol açabilmesidir. PCM akımı boşaltan zayıf kaplama ve hataları hızlıca konumlandıran ve sonuçta potansiyelleri yükseltip tahrip edici yan etkileri en aza indiren yeni bir metot sunmaktadır. PCM, akım debisi ve voltaj potansiyellerinin ilgili olması ancak başka faktörlerin bu ilişkiyi değiştirebilmesi nedeniyle Yakın Aralık Potansiyel Araştırması (CIPS) nın yerini almaz. Genellikle PCM sonuçları çerçevesinde tasarlanmış onarım işlerinin tamamlanmasının ardından koruma düzeylerinin doğrulanması bakımından Potansiyel Araştırmasının kullanımı hala gerekliliğini korumaktadır. PCM Sistemi: Taşınabilir bir verici ile elde tutulan bir alıcıdan oluşur. Verici boruya özel bir yakın DC sinyali tatbik eder. Alıcı bu özgün sinyali boru hattında konumlandırır ve boru hattına bağlı olmaksızın sinyalin akım büyüklüğünü ve doğrultusunu görüntüler. Diğer metalik yapılarla temas, çakışma veya sıkışıklığın olduğu yerlerde bile boru hattını kolayca ve net bir biçimde konumlandırır ve haritalandırır. Boru hattındaki CP akımları ile hemen hemen aynı olan akım profili ve akım doğrultusunu sunar. (* dipnota bakınız) Borunun bir bölümündeki kaplamanın durumuna ilişkin kesin bir değerlendirme yapar. Hatalı göstergeleri azaltır ve böylece gereksiz kazıları en aza indirir. Veri logging-kaydetme ve okumaların sahada gözden geçirilmesini sağlar (alıcı 100 ila 399 okuma saklar) ve bir PC veya diz üstü bilgisayar aracılığıyla saklanmış okumaların bir grafik halinde yazdırılabilmesine imkan tanır. Aksesuar A çerçevesi ile sunulabilir ve kaplama kusurlarının kesin olarak yerlerinin saptanmasında kullanılabilir. Operasyonel giderleri ve bakım masraflarını azaltır ve araştırma süresini hızlandırır. Operatörün, boru hattı boyunca CP akımlarının tespiti amacıyla gerçekleştirilen ve boru hattına bağlantı kurulmasını gerektiren akım spanı ve manüel hesaplama yapma ihtiyacını ortadan kaldırır. Gaz Endüstrisi liderlerinin yönlendirme ve desteği ile Boru Hattı Endüstrisi için tasarlanmıştır. PCM; Parazit Akım Haritalandırıcısı, Precision Boru Konumlandırıcısı, Boru Hattı Vektör Barı ve Akıllı Şalteri de içeren Radiodetection Boru Hattı Ürün yelpazesinin bir parçasıdır. *PCM Akımının DC boru hattı akımına göreceli olarak incelenmesi, 29 Kasım 1997, Martin J. Frazier, Corr Comp Co, Schaumburg, IL Bu makalenin nüshaları Radiodetection dan satın alınabilir. Sayfa 1

5 Adım Adım Haritalandırma PCM Verici Kurulumu Bölüm Sayfa Çıkış başlarını bağla - BEYAZI boru hattına &7 6&7 - YEŞĐLĐ anoda, EIJ veya uygun 1 6&7 Topraklama noktasına 1 6&7 Haritalandırma frekansı seç. 1 4 Güç kaynağını bağla Vericiyi açık duruma getir. 1 4&5 Akım çıkış düzeyini belirle. 1 4&5 PCM Alıcı Kurulumu PCM Magnetometer ayağını kaydır ve bağla Batarya düzeyini kontrol et, gerekiyorsa değiştir Verici ile aynı haritalandırma frekansına ayarla Peak moduna ayarla Đyi lokal bilgi, bir harita ve bir not defteri doğru bilgi elde etmek için zaruridir. Haritayı kullanın, boru hattını yerleştirin ve vericiden en az metre uzağa gidin. 1. Alıcıyı kullanın, PEAK ve NULL pozisyonlarının 3 18&19 15 cm/6 inç aralığında olduğunu doğrulayın. 2. Derinlik okuması alın. Makul bir okuma değeri 3 20 sahanın çakışmadan uzak olduğunu gösterir. 3. PCM akım okuma değeri elde etmek için 2 15 harıtalandırma tuşuna basın. 4. Sonucu kaydetmek için tuşuna basın ve log numarasını 2 15 not defterine ve haritaya not edin. 5. Sonraki haritalandırma konumunu seçmek için haritayı kullanın veya önceden belirlenmiş uzaklık için boru hattı boyunca devam edin metre yeterlidir. 6. Null modunu seçin ve sonraki haritalandırma 3 18&19 konumuna kadar boru hattını takip edin. Boru hattı araştırması tamamlanana kadar 1-6. prosedürleri tekrarlayın Hatayı tam olarka sapatamak için Aksesuar Use A yı kullanın Sonuçları PC ye yükleyin ve akıma karşı uzaklığın grafiğini 2 17 hazırlayın (Yükleme ve Yazılım bölümüne bkz.) Gelecekte atıf yapmak için sonuçları arşivleyin Sayfa 2

6 PCM Sistemi PCM Vericisi PCM sisteminin özelleşmiş daimi akım yüksek-güç vericisi 30 km (20 mil) e kadar uzun mesafeli sinyal tespitine imkan tanır. Ciddi ölçüde daha az boru hattı bağlantı noktası gerektirir ve böylece boru hattının bir bölümünü değerlendirmek için gerekli olan süreyi kısaltır. Vericinin, dağıtım ve iletim boru hattı sistemlerinin etkin bir biçimde haritalandırılmasına imkan veren üç işlem modu bulunmaktadır. PCM doğrudan bağlanır, vericinin akım okuma LCD si ve gücü gösteren LED leri operatörün özel boru hattı uygulamaları için en uygun ayarları seçebilmesine yardımcı olur. Use of PCM Vericisi kullanımı için bölüm 1 e bkz. PCM Alıcısı Elle kullanılabilen alıcı birimi boru hattını oldukça sıkışık alanlarda bile konumlandırmakta kullanılır. Ayrıca operatöre derinlik akım gücü-dayanıklılığı ölçümünü ve sistem vericisi tarafından sağlanan en yakın DC sinyalinin doğrultusunu verir. Alıcı gerekli hesaplamaları yapar ve sonuçları anında gösterir. Bu, kaplama kusurlarının yerinin tespiti ve metalik temasların tam olarak saptanması yoluyla, operatörün CP sistemindeki sorunları net bir biçimde kavrayabilmesini sağlayan gelişmiş bir metottur. PCM alıcısı kullanımı için bölüm 2 ye bkz. PCM Eklentisi (magfoot) Bu, yakındaki DC haritalandırma akımını tespit eden magnetometer (mag ayağı) nı içerir. PCM magnetometer ayağı, bir PCM ölçümü alınması amacıyla PCM akım tuşuna basıldığına açık duruma gelir. PCM ayağı PCM alıcısına takıldığında hoparlörden onaylayıcı bir bip sesi gelecektir. PCM magfoot ayrıca dahili datalogger da boru hattı akım haritalandırma sonuçlarını depolar ve sonuçların PC ye aktarılabilmesi için alıcıya eklenmesi gerekmektedir. PCM magfoot eklentisinin kullanımı için bölüm 2 ye bkz. Sayfa 3

7 Bölüm 1 PCM Vericisi Fonksiyonları PCM vericisi, klipslerinini hemen üzerine tepeden hafif bir baskı uygulanarak kolaca açılabilen su geçirmez ve sağlam bir kasaya yerleştirilmiştir. Böylece klipsler rahatça açılacaktır. Belirli durumlarda kasadaki hava basıncının tutamaçtaki küçük vida başı gevşetilerek dengelenmesi gerekebilir. Isı alıcısının soğuması için kasanın kullanım sırasında açık tutulması gerekmektedir Output Current (A) Output Voltage Level A 2 A 3 A Output OK OO O vv v ee e rr rtt T ee e mm m peeraratuturere PP P oo o ww wee e rr rll Lii mm i mii tt i t Voltage Limit ELF ELF Serial No. LF Kasayı kapatırken bağlantı kablolarının ısı alıcısından ve destek payandasından uzak tutuldupundan emin olun. Frekans Seçimi 4 Hz çıktı akımı LCD de görntülenmektedir. Üç pozisyonlu dönme anahtarı uygulanmış haritalandırma frekanslarını aşağıdaki gibi seçer: ĐLETĐM HATLARI ELF maksimum aralık. 35% 4 Hz 65% ELF (128 Hz veya 98 Hz) Output Level Frequency Select ĐLETĐM VE DAĞITIM HATLARI ELF akım doğrultusu, orta aralık. 35% 4 Hz 30% 8 Hz (akım doğrultusu) 35% ELF (128 Hz veya 98 Hz) DAĞITIM HATLARI LF akım doğrultusu, alternatif frekans. 35% 4 Hz 30% 8 Hz (akım doğrultusu) 35% LF (640 Hz veya 512 Hz) 1.00 Output OK Over Temerature Serial No. 4 Hz haritalandırma frekansı her zaman mevcuttur. Operatörün, sıkışık alanlarda tanımlama yapmak veya hata tespiti için gerektiğinde konum frekansını ve akım doğrultusu işaretini seçme imkanı vardır Output Current (A) Output Voltage Level A 2 A 3 A Power Limit Voltage Limit ELF ELF Akım Seçimi Altı pozisyonlu Akım Seçimi dönme anahtarı aşağıdaki LF rms 4 Hz akım ayarlarını seçer: 100, 300, 600, 1 A, 2 A, 3 A. PCM Vericisi kulanımdayken, seçilmiş olan akım, girdi güç kaynağı sınırına ulaşılmadıkça sabit bir düzeyde kalacaktır. Output Level Frequency Select Sayfa 4

8 Bölüm 1 Uyarı ışıkları ve çıktı göstergesi Sari çıktı voltajı düzeyi LED leri ile gösterilen çıktı voltajı Serial No. Herhangi bir ışık yanmıyorsa voltaj 20V altındadır. 20V LED yanıyorsa uygulanan voltaj 20 40V arasındadır. I40V LED yanıyorsa uygulanan voltaj 40 60V arasındadır. 60V LED yanıyorsa uygulanan voltaj 60 80V arasındadır. 80V LED yanıyorsa uygulanan voltaj V arasındadır. Output OK Output Current (A) Output Voltage Level A 2 A 3 A Over Temerature Power Limit Voltage Limit ELF ELF LF Voltaj Limiti Verici 100V çıktı voltajı limitindedir. Borunun veya zemin bağlantısının direnci oldukça yüksektir. Tüm bağlantıları kontrol edin. Uyarı Araştırma konusu boru hattı iyi durumda olduğu bilinen bir kaplamaya sahipse, voltaj uyarı LED lerinin akım arttıkça aydınlanması mümkündür Output Level Frequency Select 60V/80V/100V ışıkları aydınlanmışsa, küçük tatillerholidays ve kaplama kusurları yoluyla yüksek akım yoğunluğuna yol açacağından aşırı voltaj veya akım kullanmayın. Bu, verici uzun bir süre açık bırakılırsa ufak korozyonlara neden olabilir. LCD ekran 3 rakamlı LCD ekranı amps cinsinden boruya iletilen 4 Hz sinyal akımını görüntüler. Verici durumu aşağıdaki LED lerle gösterilir: YEŞĐL Çıktı OK KIRMIZI Aşırı Sıcaklık KIRMIZI Güç Limiti KIRMIZI Voltaj Limiti Aşırı Sıcaklık Verici otomatik olarak kapanacak olup soğuduğunda tekrar açılabilecektir. Güç Limiti Seçili akımda iletimi desteklemek için talep edilen gücü sağlayabilecek kapasitede olmayan harici güç kaynağı. Verici kendi güç limitine ulaşmıştır. YEŞĐL Çıktı OK LED I gelene kadar daha düşük bir akım ayarına geçin. Seçim işleminin tamamlanması için bir kaç saniye bekleyin. Sayfa 5

9 Bölüm 1 SĐNYAL BAĞLANTISI A.C. Input 50/60 Hz 300 W Uyarı Boru hattı CP bağlantısı kaldırılmadan önce uygun güvenlik işlemleri gerçekleştirilmelidir. DC Input Battery V Rectified 100/120 Hz V RMS Uyarı Bağlantı uçlarıyla ilgilenmeden önce vericiyi kapalı duruma getirin. OUTPUT BOTH LEADS HAZARDOUS LIVE REFER TO USER MANUAL Beyaz olan Boruya - boru ve anot kablolarının redresörle bağlantılarını koparın. On - Vericinin kapalı olduğundan emin olun. Off Power AC Supply Fuse 5A (F) Yeşil olan Zemine - Beyaz sinyal çıktı ucunu boru kablosuna bağlayın. - Yeşil sinyal çıktı ucunu uygun bir anot kabloya bağlayın. Not: Bağlantılar ters çevrilirse PCM Alıcısı üzerindeki akım doğrultu oku yanlış bir doğrultuyu gösterecektir. Kurban edilebilir bir magnesium anot veya zemin yatağı gibi yalıtılmış düşük dirençli bir zemin kullanın. Elektrikli bir yalıtım boğumuna bağlarken diğer boru bölümü genellikle uygun bir zemin bağlantısı sunabilmektedir. Direnç genelde yeteri kadar düşük olmadığından topraklama direği kullanılırken dikkatli olunmalıdır. Adil bir akım dağılımı sağlamak için direk borudan en azından 45 M /150 feet yukarda konumlandırılmalıdır. Taşınabilir verici kulanmak konum sinyalini mümkün kılar. PCM vericisinden gelen ELF sinyali yetersiz ise, daha iyi bir konum sinyali sağlamak için RD433 HCTx2 gibi bir taşınabilir verici kullanmak bazen yararlı olabilmektedir. - PCM vericisinden oldukça uzak bir mesafe. - yalıtım boğumlarının takıldığı durumlarda dağıtım borularını binalardan uzağa yerleştirmek. Taşınabilir verici boru hattı/ağa bir test noktasında veya yalıtım boğumunda LF, Düşük Frekans (512/640 Hz) kullanılarak bağlanabilir. PCM vericisi LF frekansına ayarlanmamalıdır. Bağlantı ve endüksiyonun her biri 8kHz için kullanılabilir. PCM vericisi açık durumda ise PCM 4Hz ölçümleri alınabilir. Sayfa 6

10 0 Boruhattı Akım Haritalandırıcısı Kullanım Kılavuzu Bölüm 1 Katodik Koruma Redresörü kullanılarak PCM vericisinin boru hattına bağlanması. Rectifier 0 Mains I Supply V A Tek bir redresörün tek bir boru hattına basınçlı CP akımı sağlaması. Insulating Joint + Redresör anoda ve boru hattına bağlanmıştır. 110/220V AC ana elektrik şebekesinden güç kaynağı. Boru hattı ve anot kablolarının redresör terminallerine olan bağlantılarını koparın. Anode Redresöre olan bağlantıların koparılmaması istkrarsız PCM sinyallerine ve PCM vericisinin tahrip olmasına yol açabilir. Rectifier (Disconnected) V I A + Mains Supply PCM Txer PCM vericisini kablolara bağlayın, Beyaz ucu boru hattı kablosuna, Yeşil ucu anot kablosuna. Verici için ana elektrik şebekesi güç kaynağı kullanın. Insulating Joint Yalıtım Boğumları kullanılmıyorsa PCM sinyali bağlantı noktasından tüm doğrultularda olacak şekilde görünecektir. Anode Tek bir redresörün birden fazla boru hattına basınçlı CP akımı sağlaması. Yukarda olduğu gibi boru hattı ve anot kablolarının redresöre olan bağlantılarını kaldırın. Eğer redresörde ayrılıyorlarsa her bir boru hattı kablosunu tespit etmeye çalışın. Böylece her bir boru hattı müstakil olarak araştırılabilir. Bu maksimum aralığın araştırılabilmesine imkan tanır. Beyaz PCM Vericisi ucunu boru hattı kablolarından birine bağlayın, yeşil bağlantı ucunu anot kabloaya takın. Her bir boru hattına giden kabloların tespitinde yararlanmak için PCM alıcısını kullanın. V A Mains Supply PCM Txer PCM verici sinyalinin aynı anda birden fazla boru hattına uygulandığı durumlarda sinyal bunlar arasında dağılmakta ve böylece maksimum aralık azalmaktadır. Not; en fazla katodik koruma akımına ihtiyaç duyan boru bölümü aynı zamanda en fazla PCM akımına da sahip olacaktır. Bu nedenle, redresörden beslenen tüm boru hattı bölümleriindeki akımı ölçmek için PCM vericisini kullanmak en kötü CP hatalarına sahip bölümü gösterecektir. Bu kaplama kalitesi için hızlı ve kolay bir kılavuzdur. Shared Anode Sayfa 7

11 Bölüm 1 Wire Link or Shunt Test Point Redresörün mümkün olmadığı durumlarda PCM Vericisinin boru hattına bağlanması. Test Noktaları. Bazı test noktalarında yüzeye ulaşan kabloları bulunan Yalıtım Noğumları yer alır. Insulating Joint (Remove Link or Shunt) PCM Txer Test Point PCM vericisini Yalıtım Boğumları boyunca bağlayın. Beyaz kabloyu araştırmak istediğiniz boru hattınıyüzünü, yeşil kabloyu topraklama için diğer yüze. Not: boruların zıt doğrultularda uzandığından emin olun, bağlantılarınız aynı doğrultulardaki borular üzerinde ise bu araştırma sonuçlarını etkileyebilir. Insulating Joint Wire Link or Shunt Test Point Kurban Edilebilir-Sacrificial Anotlar. Kurban edilebilir anotlar PCM Vericisi için bir topraklama noktası olarak kullanılabilir. Bu tip bir bağlantı Yalıtım Boğumlarının olmadığı hallerde kullanılabilir. Sacrificial Anode Not. Bazı kurban edilebilir anotlar boru hattına doğrudan bağlıdırlar ve test noktalarıyla bağlantıları yoktur. Fazlaca PCM akımı kayıplarına yol açtıklarından bunlar kolayca tespit edilip konumlandırılabilir. PCM Txer Test noktasında boru hattından kurban edilebilir anoda uzanan bağlantı telini kaldırın. Byaz kabloyu PCM Vericisinden boru hattı bağlantısına bağlayın, yeşil kabloyu PCM Vericisinden anoda takın. (Remove Link or Shunt) Test Point Not: Oldukça tükenmiş bir durumda ise Anot yüksek bir dirence sahip olacaktır. PCM vericisi sinyal ışıkları da daha yüksek bir voltajı işaret edecektir. Sacrificial Anode Bu durumda PCM vericisi için daha az dirençli bir topraklama sağlamak üzere bir dizi uzun zemintopraklama direkleri kullanılması tavsiye edilmektedir.. Insulating Joint Sayfa 8

12 Bölüm 1 Insulating PCM Txer R < 20ohm Vericiden iyi bir akım çıktısı elde edilebilmesi için, ne çeşit topraklama yapılırsa yapılsın PCM vericisi 20 Ohm den daha az bir dirence sahip olmalıdır. Joint PCM Txer PCM Vericisine topraklama için başka bir boru hattı kullanmak sinyal uygulamanın etkili bir yoludur. Not: Diğer boru hattının araştırılan boru hattından farklı bir doğrultuya doğru uzandığından emin olun. Pipe used as Ground Pipe to be Surveyed PCM Txer Vericinin topraklanmasında çay, drenaj hendeği, bataklık veya her hangi bir su kütlesi kullanılabilir. Yeşil ucu herhangi bir büyük metal nesneye bağlayın ve suya daldırın. Not: Boru hattının aynı ıslak alanda uzanmadığından emin olun. Street Lamp Insulating Joint PCM Txer PCM vericisinin topraklanmasında diğer elektrikli nesneler kullanılabilir. Ancak bu durum alandaki tüm elektrikli kabloların PCM vericisi sinyalini taşımaalarına yol açar. Bu kablolar boru hattının yakınından geçiyorsa, bu durum araştırma sonuçlarını etkileyebilir. Sayfa 9

13 Bölüm 1 PCM Vericisi Güç Kaynağı Bağlantıları. Aşağıdakilerden birine bağlanmadan önce vericiyi kapalı duruma getirin: 230 V (110 V) AC kaynağı V DC kaynağı V redresör kaynağı 230 V (110 V) AC Tedarik veya Jeneratör. Uyarı Ekipman fiş aracılığıyla topraklanmalıdır. Verici 230 V AC 50 Hz (110 V AC 60 Hz) de 300 W olarak ayarlanmıştır. PCM Txer Ana elektrik şebekesi güç ucunu redresöre bağlayın veya vericiyi maksimum çıktı kapasitesinde çalıştırmak için 300 W veya daha fazlasını sağlayan 230V (110V) jenaratör kullanın Araç DC sinden AC çeviricisine-inverter 12v D.C Bir araç DC sinden AC çeviricisine, 12/24V DC den 230V (110V) de 300W veya daha fazlasını sağlayan güç kaynağı da kullanılabilir. DC kaynağı Bu PCM Vericisinin 2 X 12V veya 1 X 24 V oto bataryalarından güç alabilmesine imkan tanır. Ve redresörden boru ve anoda çıktı sağlar. PCM Txer V DC ve 15-35V redresö edilmiş AC kaynağı Çıktı voltaj aralığı V DC (14-35 V redresö edilmiş AC) dir. Güç kaynağındna alınan akım azami 5 A olacaktır. Redresörün kapalı olduğundan emin olun. Sonra siyah ucu negatif kaynağa bağlayın ve kırmızı ucu pozitif kaynağa bağlayın ve alıcıyı açın. 0 I Mains Supply Güç kaynağı 5 A sağlayamıyorsa bu durum güç limiti uyarı ışığıyla bildirilecektir. V A + Altı pozisyonlu Akım Seçimi anahtarını minimum pozisyonuna getirin ve PCM vericisini açın. Girdiyi aşırı yüklemeyen bir akım çıktısı ayarı elde etmek için aşamalı bir biçimde arttırın. PCM Txer Maksimum çıktı gücü voltaja bağlıdır. Örneğin, belirli bir boruda 20 V luk girdi voltajı sadece maksimum 300 lık çıktıya imkan verir. 50 V lik girdi voltajı ise 3 A lık çıktı meydana getirebilir. Verici DC girdisi ters kutupluluğa ve aşırı voltaja karşı korunmuş olup doğru bir biçimde bağlanmadık.a çalışmaz. Sayfa 10

14 Bölüm 2 ELF LF 8k CPS PCM Alıcı Fonksiyonları Review Aç/Kapa (1) Aç-On ve Kapa-Off a basın. Kontrol yok anahtarı 5 dakika boyunca basılı tutulursa sesli bir bip uyarısı ortaya çıkacaktır. Uyarıdan sonra PCM otomatik olarak 30 saniye kadar kapanacaktır. Herhangi bir operator anahtarının basılması otomatik güç kapatma sayacını başa dönderecektir-reset. 1 ELF LF 8k CPS Review PCM kapalı duruma getirildiğinde bir sonraki başlatma işlemi için çalışma ayarları otomatik olarak kaydedilecektir. Bataryalar (2) Ekran batarya durumunun 4-seviyeli sürekli göstergesini görüntülemektedir. Bataryaların değiştirilmesi gerektiğinde ekran yanıp sönen bir batarya sembolünü ve lo bat-düşük batarya ikazını gösterecektir. Normal kullanım için beklenen batarya ömrü 20 saattir. On/Off Peak/Null Depth Current Bataryaları değiştirmek için batarya bölmesi kapağını açın ve 12 x LR6 (AA) Alkalin veya Ni-Cad bataryaları yerleştirin. Mode 2 Shift Not: Bataryaları yerleştirirken her zaman batarya kutusunda belirtilen doğru batarya kutuplarına dikkat edin. ELF LF 8k CPS Shift-Geçiş Anahtarı (3) Review Aşağıdaki anahtarlardaki 3 ikincil fonksiyonlara erişmek için Geçiş anahtarını kullanın: Shift-Geçiş + Mod Anahtarı (4) Ses düzeyi. 3 Shift tuşunu basılı tutun ve ses çıktısını arttırmak, azaltmak veya tamammen sessiz kılmak için mod tuşuna (#) basın. Ses düzeyi hoparlör ses simgesinde görüntülenmektedir.. ELF LF 8k CPS Uyarı Muhtemel bir yaralanmadan kaçınmak için kulıklık kullanmadan öncedaima ses düzeyini kontrol edin. Shift + Derinlik Tuşu (5) Bağlandığında veriyi Aksesuar A Çerçeve Hatası Bulmak-Frame Fault Find saklar. Shift + Akımı Konumla Tuşu (6) Datalog silmek (sadece Datalog Gözden Geçirme- Review 4 Modunda ve PCM 5 6 magfoot ayarlanmış iken)). Sayfa 11

15 Bölüm 2 ELF LF 8k CPS Review Çalıştırma Frekansı - Mod (7) Eldeki çalıştırma frekansları-modları seçimine geçmek için Mod tuşuna (#) basın. Haritalandırma Modları ELF Ekstra Düşük Frekans 128 Hz/98 Hz LF Düşük Frekans 640 Hz/512 Hz 8 khz Radiodetection vericilerinden güç alan bataryalardan standart konumlandırma frekansı. 7 ELF LF 8k CPS Akım Doğrultu okları, PCM CD frekansıyla birlikte sunulmadığı takdirde konumlandırma modlarında değil sadece PCM ölçümleriyle birlikte gösterilmektedir. Review Ekstra Konumlandırma Modları Güç kablolarından 50 Hz/60 Hz yi tespit eder. CPS CP transformatör redresöründen 100 Hz/120 Hz rakoru tespit eder. 8 Gözden Geçirme Modu Gözden Geçirme Bilginin erişilecek olan veri logunda depolanmasına imkan tanır. ELF LF 8k CPS A Çerçeve Hata Bulucu Aksesuar A Çerçevesinin bağlandığını işaret eder. Review Peak-Zirve/Null-Geçersiz (8) Hedef çizgisini tam olarak işaretlemekte kullanılır. Peak veya Null cevabını seçmek için basın. Đşaretçi seçimi gösterir. Peak ve null konumlandırma modları temel konum tekniği bölüm 3 te gösterilmiştir. Not: Peak tercih edilen metottur. 9 ELF LF 8k CPS Sol/Sağ Göstergesi (9) Null modunda boru merkezinin doğrultusunu gösterir. Hızlı boru izleme işleminde ve çakışma kontrolünde faydalıdır. Review Aksesuar Yuvası (10) Peak/Null tuşu ayrıca PCM ye arka paneldeki fiş aracılığıyla bağlanmış olan aksesurların seçiminde kullanılabilir. Sigme aksesuarın seçildiğini gösterir. Bu seçim bazı aksesuar türlerinde otomatiktir. Not: Bir aksesuar seçildğinide PCM magnetometer foot-ayağı seçilemez kılınacaktır. 10 Örnek aksesuarlar: Harici anten Radiodetection a sorun A-Çerçeve Bkz bölüm7, Sayfa Sayfa 12

16 Bölüm 2 ELF LF 8k CPS Review DokunmatikKazanç Kontrolü ve Çubuk Grafik (11) PCM kazanç seviyesini artırmak veya azaltmak için kazanç kolunu saat yönünde veya aksi istikamette çevirin. Geçerli PCM db kazanç düzeyi (0 ila 100) LCD nin sol üst köşesindeki kazanç sembolünün yanında görüntülenecektir. Düşük bir kazanç değeri güçlü bir sinyal kaynağına işaret etmektedir. Sinyal gücü çubuk grafikle görüntülenmektedir. Nümerik ekran çubuk grafiğin yüzdesini göstermektedir. 11 ELF LF 8k CPS Çubuk grafik tam ölçüye işaret ederse nümerik ekran 99.9 u gösterir. Tam ölçüyü %60 a indirmek için kazanç kontrolüne bir defa saat yönünün aksine olmak üzere dokunun. Not: Kazanç kontrolü kolu küçük üaçısal dokunmatik dönüşle çalışır, tam bir dönderme ile değil. m Review Derinlik (12) Hedef bir kere tam olarak işaret edildiğinde, PCM bışağının tabanı veya ekleme ile borunun merkezi arasındaki uzaklığı görüntülemek için basın. Derinlik ölçümleri aşağıdaki gibi görüntülenir: 1 Metreden az, derinlik cm olarak görüntülenir. 1 Metreden fazla, derinlik M.cm olarak görüntülenir fitten az uzaklık inç olarak görüntülenir. 3 fitten fazla - uzaklık fit olarak görüntülenir. ELF LF 8k CPS Review Not: Kesin bir derinlik ölçümü yapabilmek için PCM borunun tam üzerinde olmalı ve bıçak hedefe göre sağ açıda yer almalıdır. Konumlandırma Akımı (13) Borunun tam olarak üzerinde iken konum sinyalinin akım değerini () elde etmek için bir defa basın. Not: Bu konum akımıdır, PCM akımı değil. 13 Konum Akımı ELF, LF ve 8kHz frekanslarında bulunur. PCM CO ve CP model versiyonları hariç konum akımı CPS modunda da mümkündür. 50/60 Hz Güç modlarında mümkün değildir. Sayfa 13

17 Bölüm 2 Akım Doğrultusu CD PCM- CT versiyonun tuş takımı ekstra bir CD tuşu kullanır. Bu CD çıktısı sağlayan RD433 HCTx, RD433 HCTX2 ve PTX-3 stanadrt Radiodetection verici türlerinden gelen 320/640 Hz CD sinyalini kullanır. Akım Doğrultusu okları boru hattını konum modu frekanslarında belirler. Boru hattını yerleştirin ve CD tuşuna dokunun. Ekrandaki CD okları vericiden doğru boru hattındaki vericiden yanlış boru hattındaki vericiye bir hat içzecektir. Analog Çubuk Grafiği %100 ölçüde veya %0 da olmalıdır. CD den çıkmak ve normal konum moduna geçmek için CD tuşuna dokunun. Correct Pipeline Antenna Pos. A A B Antenna Pos. B CD yi başa almak-resetlemek. CD sinyali olan Verici Çubuk Grafik sadece kısmen dolu ise veya oklar istikrarsızsa CD yi başa alın. PCM yi zeminde, vericiden boru hattına bakacak biçimde CD moduna ayarlayın. (kullanıcının sırtı vericiye bakmalı). Shift-Geçiş tuşuna dokunun ve basılı tutun ve CD tuşuna dokunun. Ekran önce rst sonra SEt görüntüleyecektir. Ok vericiden bir hat çizecek ve Çubuk Grafik %100 görünecektir. CD oklarının doğrultusunu değiştirmek için Başa Alma-Reset işlemini PCM vericinin doğrultusuna bakar bir biçimde tekrarlayın. Reset CD Sayfa 14

18 Bölüm 2 BORUHATTI AKIM ÖLÇÜMÜNDE ADIMLAR PCM okuma değerleri alınırken ve kaydedilirken PCM magfoottaki datalogger-veri kaydedicisi log numarasını, PCM akımını ( ve db olarak), akım doğrultusunu ve derinliği kaydedecektir. PCM Magfoot Eklemesi Đki tip PCM Magfoot bulunmaktadır. Bunlar PCM Alıcısına bağlandıklarında tespit edilebilmektedir. Standart Magfoot 100 dataloga sahiptir. Magfoot2 ise 399 dataloga sahip bulunmaktadır. Standart Magfoot bağlandığında alıcı bipleyecek ve ekranın sol üst köçesinde Pc görünecektir. Merkezi dijital ekran 100 ü gösterecektir. Bağlantı durumunda Magfoot2 de bipleyecek ve Pc görünecektir. Merkezi dijital ekran 399 u gösterecektir. Boruhattı Akım Ölçümü (14) Bkz PCM alıcı kullanımı bölüm 3 3. Not: Bu fonksiyon sadece magnetometer footayağı PCM ye eklendiğinde mümkün olmaktadır. Kesin sonuçlar elde etmek için alıcı geri sayım boyunca mümkün olduğu ölçüde sakin tutulmalıdır. PCM akım ölçümünü başlatmak için bir defa basın. LCD 'Pc' harflerini gösterecek ve sol üst köşede 4 saniyelik bir geri sayım başalayacaktır (örneğin ). ELF LF 8k CPS Review On/Off Peak/Null Depth Current 'rpt' Ölçüm Devresi 4 saniye sonra ölçüm devresi tamamlanır. Kabul veya ret butonları basılana kadar PCM akım okuma değeri, doğrultu oku ve sonraki mümkün log numarası görüntülenir. (tekrar) görünüyor ise okumayı tekrar yapın. Mode Shift 14 Not: Yanıp sönen bir okuma değeri okuma değerinin marjinal olduğuna ve tekrar alınması gerektiğine işarettir. Bu hareket eden bir metalden veya yakındaki bir araçtan kaynaklanmış olabilir. ELF LF 8k CPS Review Not: 399 dataloglu Magfoot2 kullanılıyorsa, ekranın sol üst kçşesinde 1-99 datalog numaraları görünecektir datalog numaraları Peak modu işareti ile bir bayrağın eklenmesi suretiyle işaret edilecektir datalog numaraları Peak ve Null modu işaretine karşı 2 bayrakla gösterilecektir datalog numaraları Peak, Null ve Aksesuar işaretlerine karşı 3 bayrakla görüntülenecektir. Sayfa 15

19 + Boruhattı Akım Haritalandırıcısı Kullanım Kılavuzu Bölüm 2 ELF LF 8k CPS Review PCM Akım okuma Değerinin Kaydetme veya Reddetme (15) Bir defa bir PCM akım okuma değeri elde edilince bir log numarası (1-100 veya 1 399) ekranın sol üst köşesinde görüntülenecektir. Bu okuma değerinin kaydedilmesi durumunda kullanılacak olan log numarasıdır. + + Kabul etmek için e basın - 'SAv' görünür ve konum moduna dönülür. Reddetmek için X e basın konum moduna dönülür. Önceden kaydedilen sonuçların tekrar yazılması. 15 Önceden depolanan ölçümlerin üzerine tekrar yazılabilir. Kabul butonuna ( ) basmadan önce gerekli log numarasını seçmek için kazanç kolunu kullanın. ELF LF 8k CPS Review Gözden geçirme modu (7) Önceden depolanan veriyi gözden geçirmek için, magnetometer foot-ayağını PCM ye ekleyin. Gözden geçirme modunu seçmek için Mod tuşuna (#) 7 basın. LCD önce Log u gösterecek sonra LCD nin sol üst köşesinde en güncel log numarası görüntülenecektir. PCM sonucunun değeri ve akım doğrultu okları LCD de gosterilecektir. 7 Depolanmış veri logları arasında iler geri hareket etmek için kazanç kolunu kullanın. Datalogger-veri kaydedicisi boş ise no Log-Log yok görünecektir. Sayfa 16

20 Bölüm 2 Yükleme(16) Not: Hedef PC de bir Radiodetection yükleme yazılımı bulunması gerekmektedir. Ayrıntılar için bkz PC Yazılım bölümü. ELF LF 8k CPS Review Eklenmiş olan magnetometer foot-ayağı ve Gözden Geçirme modundaki birim ile depolanmış dataloglar bir PC ye yüklenebilir. PCM Alıcısını PC ye bağlamak için PCM ile verilmiş olan 9 pin D-tip RS232 tam seri kablosunu kullanın. Derinlik tuşuna basın, 'uld' görüntülenecektir Alıcıda depolanmış olan veri PC den bir onay verilmeden silinemez. 32. versiyon Yükleme yazılımı ile kullanıcı log verisinin silinip silinemesine karar verebilir. (Bkz PC Yazılım bölüm 11 sayfa 41) Başarılı bir tamamlamadan sonra veri PCM den silinir ve önce clr sonra "no Log-Log yok" görüntülenir. ELF LF 8k CPS Review Not: PCM32 Đndirme Yazılım I kullanrak kullanıcı veriyi PC ye kopyalama veya depolanmış veriyi silmeme imkanı elde eder. Lütfen yazılım bölüm 11 e bkz. Depolanmış Tüm Datalogların Silinmesi (6) Gözden Geçirme modunda iken logların tamamı silinebilir. Yanlışlıkla verilerin silinmesini önlemek için Shift-Geçiş ve Konum Akımı tuşlarının her ikisine aynı anda basılmalıdır. 6 Silinme işlemi sırasında 'clr', hafıza boş olduğunda 'no Log-Log yok' işaretleri görüntülenir. Sayfa 17

SRM 3006 Selektif Radyasyon Metre

SRM 3006 Selektif Radyasyon Metre SRM 3006 Selektif Radyasyon Metre Kullanım Kılavuzu Narda SRM-3006 I İçindekiler Narda Safety Test Solutions GmbH Sandwiesenstraße 7 72793 Pfullingen, Almanya 2010 Sipariş No.: 3006/98.21 Sayı: 03/04.2010,

Detaylı

Kullanım Kılavuzu. True-rms Remote Display Digital Multimeter

Kullanım Kılavuzu. True-rms Remote Display Digital Multimeter 233 True-rms Remote Display Digital Multimeter September 2009 (Turkish) 2009 Fluke Corporation. All rights reserved. Specifications are subject to change without notice. All product names are trademarks

Detaylı

KULLANMA KILAVUZU CHALLENGER SERİSİ 10 20 KVA

KULLANMA KILAVUZU CHALLENGER SERİSİ 10 20 KVA KULLANMA KILAVUZU CHALLENGER SERİSİ 10 20 KVA KULLANMA KILAVUZU CHALLENGER SERİSİ 10 20 KVA AG SD 71 Doküman Y. No:1 Rev:0 AG SD 71 Rev. No:0 Rev. Tarihi:20.05.2014 Yayın No:1 3 KILAVUZ HAKKINDA Kılavuz

Detaylı

Dil Dağıtım Sistemi. Integrus. tr Kullanım kılavuzu

Dil Dağıtım Sistemi. Integrus. tr Kullanım kılavuzu Dil Dağıtım Sistemi Integrus tr Kullanım kılavuzu Dil Dağıtım Sistemi İçindekiler tr 3 İçindekiler 1 Güvenlik 6 2 Bu kılavuz hakkında 7 2.1 Amaç 7 2.2 Hedef kitle 7 2.3 İlgili belgeler 7 2.4 Uyarılar

Detaylı

W6000/W6500 Dijital Projektör Ev Sineması Serisi Kullanıcı Kılavuzu. Hoş Geldiniz

W6000/W6500 Dijital Projektör Ev Sineması Serisi Kullanıcı Kılavuzu. Hoş Geldiniz W6000/W6500 Dijital Projektör Ev Sineması Serisi Kullanıcı Kılavuzu Hoş Geldiniz İçindekiler Önemli Güvenlik Talimatları..3 Genel Bakış...6 Ambalaj içeriği...6 Uzaktan kumanda pilleri...7 Uzaktan kumanda

Detaylı

MP615P/MP625P Dijital Projektör Kullanıcı Kılavuzu. Hoş Geldiniz

MP615P/MP625P Dijital Projektör Kullanıcı Kılavuzu. Hoş Geldiniz MP615P/MP625P Dijital Projektör Kullanıcı Kılavuzu Hoş Geldiniz İçindekiler Önemli güvenlik talimatları...3 Giriş...7 Projektörün özellikleri... 7 Ambalaj içeriği... 8 Projektörün dışardan görüntüsü...

Detaylı

PJD7820HD DLP Projektör Kullanιcι kιlavuzu

PJD7820HD DLP Projektör Kullanιcι kιlavuzu PJD7820HD DLP Projektör Kullanιcι kιlavuzu Model numarası: VS14937 Uygunluk Bilgileri FCC Beyanı Bu cihaz FCC Yönetmeliğinin 15. bölümüne uygundur. Kullanımı aşağıda belirtilen iki koşula bağlıdır: (1)

Detaylı

Bu Kullanma Talimatı İçin Uyarılar

Bu Kullanma Talimatı İçin Uyarılar Bu Kullanma Talimatı İçin Uyarılar Montaj için bu kullanma talimatını her zaman içindekiler listesi üzerinden gerekli bilgileri konulara göre okuyabilecek şekilde bölümlere ayırdık. Uyarı Seyir için ayrıntılı

Detaylı

PEGASO Modeller: Cough, A-Cough, A-Cough Perc

PEGASO Modeller: Cough, A-Cough, A-Cough Perc PEGASO Modeller: Cough, A-Cough, A-Cough Perc Kullanıcı El Kitabı Bu el kitabında yer alan bilgiler Dima Italia nın münhasır mülkiyetindedir ve Şirketin izni olmadan çoğaltılamaz ya da kopyalanamaz. Sayfa

Detaylı

Kullanim Kilavuzu VEGAFLEX 86. Sıvıların doluluk seviyesi ve ayırma katmanının devamlı olarak ölçülmesi için TDR sensörü

Kullanim Kilavuzu VEGAFLEX 86. Sıvıların doluluk seviyesi ve ayırma katmanının devamlı olarak ölçülmesi için TDR sensörü Kullanim Kilavuzu Sıvıların doluluk seviyesi ve ayırma katmanının devamlı olarak ölçülmesi için TDR sensörü VEGAFLEX 86 4 20 ma/hart - İki Telli Çubuk ve halat ölçüm sondası -20 +250 C Document ID: 49477

Detaylı

KURULUM VE KULLANMA KILAVUZU

KURULUM VE KULLANMA KILAVUZU İçindekiler 1 Sunum... 3 2 Giriş... 4 3 Güvenlik... 5 3.1 Uyarılar (Mutlaka Okuyunuz!)... 5 3.2 Kullanılan Sembol Açıklamaları... 7 4 Kurulum... 8 4.1 Taşıma... 8 4.2 Paketin Açılması... 8 4.3 Yer seçimi...

Detaylı

28 II Ex. Kullanım Kılavuzu. True-rms Digital Multimeter

28 II Ex. Kullanım Kılavuzu. True-rms Digital Multimeter 28 II Ex True-rms Digital Multimeter Kullanım Kılavuzu November 2011 (Turkish) 2011 Fluke Corporation. All rights reserved. Specifications are subject to change without notice. All product names are trademarks

Detaylı

Fluke 43B. Güç Kalitesi Analizörü. Uygulama Kılavuzu

Fluke 43B. Güç Kalitesi Analizörü. Uygulama Kılavuzu Fluke 43B Güç Kalitesi Analizörü TR Nisan 2008 2008 Fluke Corporation, Tüm hakları saklıdır. Hollanda'da basılmıştır. Tüm ürün adları, ilgili şirketlerin ticari markalarıdır. Fluke 43B SİPARİŞ VERME VE

Detaylı

HD Video Camera. Kullanım Talimatları Cihazı çalıştırmadan önce bu kılavuzu iyice okuyun ve ileride başvurmak için saklayın.

HD Video Camera. Kullanım Talimatları Cihazı çalıştırmadan önce bu kılavuzu iyice okuyun ve ileride başvurmak için saklayın. 4-529-126-93 (1) HD Video Camera Kullanım Talimatları Cihazı çalıştırmadan önce bu kılavuzu iyice okuyun ve ileride başvurmak için saklayın. MCC-500MD 2014 Sony Corporation UYARI Yangın veya elektrik çarpması

Detaylı

CİHAZI KULLANMAYA BAŞLAMADAN ÖNCE DİKKATLİCE OKUYUNUZ!

CİHAZI KULLANMAYA BAŞLAMADAN ÖNCE DİKKATLİCE OKUYUNUZ! CİHAZI KULLANMAYA BAŞLAMADAN ÖNCE DİKKATLİCE OKUYUNUZ! YASAL UYARILAR Cihazı kullanırken o bölgede geçerli olan kanun ve yönetmeliklere uyunuz. Sit alanlarında, ören yerlerinde ve askeri bölgelerde cihazı

Detaylı

KULLANICI KILAVUZU. www.behringer.com

KULLANICI KILAVUZU. www.behringer.com KULLANICI KILAVUZU www.behringer.com ULTRADRIVE PRO DCX2496 ÖNEMLİ GÜVENLİK TALİMATLARI İHTAR: Elektrik çarpma riskini azaltmak için, üst kapağı (ya da arka bölümü) çıkarmayınız. Cihazın içinde kullanıcı

Detaylı

OPERATION MANUAL DAIKIN ROOM AIR CONDITIONER. English. Deutsch. Français. Nederlands. Español. Italiano. Eλληνικά. Portugues

OPERATION MANUAL DAIKIN ROOM AIR CONDITIONER. English. Deutsch. Français. Nederlands. Español. Italiano. Eλληνικά. Portugues DAIKIN ROOM AIR CONDITIONER OPERATION MANUAL Eλληνικά Italiano Español English Deutsch Nederlands Français MODELS FTXS35K2V1B FTXS42K2V1B FTXS50K2V1B Portugues Türkçe Pyccкий Özellik Rahatlığınız ve enerji

Detaylı

Acer Projeksiyon Cihazı. P1166/P1266/P1266i/P1270 Serisi Kullanım Kılavuzu

Acer Projeksiyon Cihazı. P1166/P1266/P1266i/P1270 Serisi Kullanım Kılavuzu Acer Projeksiyon Cihazı P1166/P1266/P1266i/P1270 Serisi Kullanım Kılavuzu Telif Hakkı 2008. Acer Incorporated. Tüm Hakları Saklıdır. Acer Projeksiyon Cihazı P1166/P1266/P1266i/P1270 Serisi Kullanım Kılavuzu

Detaylı

GOLD RX/PX/CX/SD, Generation E için İşletim

GOLD RX/PX/CX/SD, Generation E için İşletim GOLD RX/PX/CX/SD, Generation E için İşletim ve Bakım Talimatları Program sürümü 1.09 ve daha yenileri için uygulanabilir. GOLD PX GOLD RX GOLD CX GOLD SD Dokümanın orijinali İsveç dilinde yazılmıştır.

Detaylı

feragatnameler... 31 Program Seçenekleri... 17 Teletekst... 17

feragatnameler... 31 Program Seçenekleri... 17 Teletekst... 17 İçindekiler TV - Özellikler... 2 DLNA Ağ Servisinin Kullanımı... 20 Sayın SHARP müşterisi... 3 İnternet Portal... 20 Önemli emniyet tedbirleri... 3 Netflix... 20 Çevresel Bilgi... 6 HBBTV Sistemi... 21

Detaylı

Kullanıcı Kılavuzu LG-GS500v

Kullanıcı Kılavuzu LG-GS500v TÜRKÇE ENGLISH Kullanıcı Kılavuzu LG-GS500v Kullanıcı Kılavuzu LG-GS500v P/NO : MMBB0369520 (1.0) G www.lgmobile.com Bluetooth QD ID B016193 En son dijital mobil iletişim teknolojisi ile çalışmak üzere

Detaylı

İçindekiler. Sistem kurulumu 4 - Sistem parametrelerinin yapılandırılması 4

İçindekiler. Sistem kurulumu 4 - Sistem parametrelerinin yapılandırılması 4 İçindekiler Software Sistem kurulumu 4 - Sistem parametrelerinin yapılandırılması 4 Navigasyon 6 - Ekran düğmeleri ve kumandaları 6 - Önemli özel tuşlar 8 - Navigasyon ana ekranı 10 - GPS Çekim gücü ve

Detaylı

Dizüstü Bilgisayar GNB 1441 A1 B8 TCH GNB 1442 A1 İ3 TCH

Dizüstü Bilgisayar GNB 1441 A1 B8 TCH GNB 1442 A1 İ3 TCH Dizüstü Bilgisayar GNB 1441 A1 B8 TCH GNB 1442 A1 İ3 TCH TR İÇİNDEKİLER 3 GÜVENLİK UYARILARI 3 Çevrebirim Aygıtlarının Kullanımı 3 Diğer Hatırlatmalar 4 Rahat Çalışma Ortamının Oluşması 4 Taşıma/Nakliye

Detaylı

Kullanim Kilavuzu VEGAFLEX 86. Sıvıların doluluk seviyesi ve ayırma katmanının devamlı olarak ölçülmesi için TDR sensörü

Kullanim Kilavuzu VEGAFLEX 86. Sıvıların doluluk seviyesi ve ayırma katmanının devamlı olarak ölçülmesi için TDR sensörü Kullanim Kilavuzu Sıvıların doluluk seviyesi ve ayırma katmanının devamlı olarak ölçülmesi için TDR sensörü VEGAFLEX 86 Modbus ve Levelmaster Protokolü Koaksiyel ölçüm sondası -20 +250 C Document ID: 49475

Detaylı

Welch Allyn Spot Görsel Ayırıcısı Modeli VS100. Kullanım talimatları

Welch Allyn Spot Görsel Ayırıcısı Modeli VS100. Kullanım talimatları Welch Allyn Spot Görsel Ayırıcısı Modeli VS100 Kullanım talimatları ii Welch Allyn Spot Görsel Ayırıcısı VS100 2015 Welch Allyn. Tüm hakları saklıdır. Bu yayında tanımlandığı şekilde kullanılmasını desteklemek

Detaylı

www.esis.com.tr ELIT M Serisi Tam Sinüs Dalga İnvertör Akü Şarj Cihazı Kullanıcı Kılavuz Kitabı

www.esis.com.tr ELIT M Serisi Tam Sinüs Dalga İnvertör Akü Şarj Cihazı Kullanıcı Kılavuz Kitabı ELIT M Serisi Tam Sinüs Dalga İnvertör Akü Şarj Cihazı Kullanıcı Kılavuz Kitabı 1 İçindekiler Tablosu 1. Önemli Güvenlik Bilgileri... 3 1.1. Genel Güvenlik Önlemleri... 3 1.2. Akü ile Çalışırken Alınacak

Detaylı

Ultrabook. UBS i5 V2

Ultrabook. UBS i5 V2 Ultrabook UBS i5 V2 TR İÇİNDEKİLER 3 GÜVENLİK UYARILARI 3 Çevrebirim Aygıtlarının Kullanımı 3 Diğer Hatırlatmalar 4 Rahat Çalışma Ortamının Oluşması 4 Taşıma/Nakliye Önlemleri 4 Hızlı Başlangıç Kılavuzu

Detaylı

KULLANIM KILAVUZU UĞUR USMART DC İNVERTER KLİMALAR

KULLANIM KILAVUZU UĞUR USMART DC İNVERTER KLİMALAR KULLANIM KILAVUZU UĞUR USMART DC İNVERTER KLİMALAR BU KULLANIM KILAVUZU AŞAĞIDA YAZAN MODELLERİ KAPSAMAKTADIR. USMART 9 USMART 12 USMART 18 USMART 24 BİLGİLENDİRME Değerli Müşterimiz, Uğur Soğutma A.Ş.

Detaylı

Tüm fotoğraflar, şekiller ve yazılımlar dahil olmak üzere bu yayın uluslararası telif hakkı yasaları uyarınca

Tüm fotoğraflar, şekiller ve yazılımlar dahil olmak üzere bu yayın uluslararası telif hakkı yasaları uyarınca Telif Hakkı Tüm fotoğraflar, şekiller ve yazılımlar dahil olmak üzere bu yayın uluslararası telif hakkı yasaları uyarınca korunmaktadır ve her hakkı saklıdır. Bu kılavuz ve içindeki materyaller yazarın

Detaylı

Acer ICONIA W510 Kullanıcı Kılavuzu

Acer ICONIA W510 Kullanıcı Kılavuzu Acer ICONIA W510 Kullanıcı Kılavuzu - 1 2012. Tüm Hakları Saklıdır. Acer ICONIA Kullanıcı Kılavuzu Model: W510 İlk baskı: 09/2012 2 - İçindekiler Güvenlik ve kullanım rahatlığı 5 İlk Yapılacaklar 16 Kılavuzlarınız...

Detaylı