SPOR BİLİMLERİ GATRONOMİ VE MUTFAK SANATLARI LİSANS PROGRAMLARINA

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "SPOR BİLİMLERİ GATRONOMİ VE MUTFAK SANATLARI LİSANS PROGRAMLARINA"

Transkript

1 T.C. AVRASYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÖZEL YETENEK SINAVI KLAVUZU SPOR BİLİMLERİ VE GATRONOMİ VE MUTFAK SANATLARI LİSANS PROGRAMLARINA Eğitim-Öğretim Yılı için ÖZEL YETENEK SINAVI İLE ÖĞRENCİ ALINACAKTIR KONTENJAN VE BURSLAR Fakülte/Yüksek okul Sağlık Bilimleri Turizm ve Otel İşletmeciliği YO Yetenek Sınavı ile Öğrenci alınacak Bölümler Spor Bilimleri Gastron omi ve Mutfak Sanatları Kontenja n Tam Bursl u %50 Burslu %25 Bursl u %50 Burslu Öğrenim Ücreti (KDV dahil) %25 Burslu Öğrenim Ücreti (KDV dahil) TL TL Başvuru Tarihi ve Yeri Adaylar, ön kayıtlarını kendileri veya bir yakınları aracılığıyla 13 Eylül 2013 tarihlerine kadar (hafta içi 09:00-17:00 saatleri arasında) Avrasya Üniversitesi Pelitli Yerleşkesindeki Öğrenci İşleri Müdürlüğüne yaptırabilirler. Posta nedeni ile geciken başvurular işleme alınmaz. Koşulları sağlamadığı için eksik belge nedeni ile başvurusu değerlendirmeye alınmayanlara bildirim yapılmaz. 2. Ön Kayıt Başvuru Koşulları 1. Ön kayıt işlemlerinde içinde Ağırlıklı Ortaöğretim Başarı Puanı ( AOBP) bulunmayan 2012 YGS puanları dikkate alınacaktır. Adayların 2012 (ÖSYS) Yükseköğretime Geçiş Sınavı (YGS) puan türlerinden en az birinden ve üzeri ham puan almış olmaları, 2. Her hangi bir üniversiteden disiplin nedeni ile uzaklaştırılmış olmamaları, 3. İlgili kanun ve yönetmeliklerle üniversiteye girme hakkı kısıtlanmış olmamaları, gerekmektedir. NOT: 2013 LYS sonucuna göre tercih yapan veya kayıt hakkı kazanan öğrenciler de başvuru yapabilirler.

2 3. Ön Kayıt İçin Gerekli Belgeler 1. Başvuru Formu YGS Sonuç Belgesinin internet çıktısı. 3. Kimlik belgesi ( Nüfus cüzdanı, ehliyet veya pasaport fotokopisi. Aslı, fotokopisi ile karşılaştırılıp kaşelendikten sonra adaya iade edilecektir). 4. Adayın kolaylıkla tanınmasını sağlayacak son altı ayda çekilmiş 4,5*6 cm ebadında 2 adet fotoğraf TL Sınav Giriş Ücretinin yatırıldığına dair dekont. (Giriş Ücreti Avrasya Üniversitesinin Garanti Bankası Değirmendere-Trabzon Şubesindeki "TR nolu hesabına yatırılacaktır. Dekontun açıklama kısmında adayın Adı ve Soyadı, T.C. kimlik numarası ve Özel yetenek Sınavı Giriş Ücreti yazılacaktır). 6. Sağlık sorunu olmadığına ilişkin herhangi bir sağlık kuruluşundan alınacak Spor Bilimleri Bölümü Özel Yetenek Sınavına girmesinde sakınca yoktur ifadeli belge ( yalnız Spor Bilimleri Bölümüne Başvuran adaylar ) 7. Başvuru koşullarına uyan ve başvuru işlemleri için gerekli belgeleri eksiksiz tamamlayan adaylara ön kayıt bürosunca onaylanmış sınav giriş belgesi verilecektir. Bu belge titizlikle saklanmalı, yıpratılmamalı ve sınav sırasında aday yanında bulundurmalıdır. Yanında sınav giriş belgesi bulunmayan adaylar sınava alınmayacaktır. 4. Özel Yetenek Sınavının Yapılması 1. Sınav Yürütme Komisyonu: Sınav Yürütme Komisyonu, Rektör Yardımcılarından birinin başkanlığında ilgili fakültenin iki öğretim üyesinden oluşur. Rektör Yardımcısı dışındaki üyeler ilgili fakülte yönetim kurulu tarafından seçilir. Komisyon Özel Yetenek Sınavlarının Avrasya Üniversitesi Özel Yetenek Giriş Sınavları Yönergesi hükümlerine göre yapılmasını sağlamakla görevlidir. 2. Yetenek Sınavı Jürileri: Yetenek Sınavı Jürisi Üniversite İçi veya Dışından ilgili alanda görev yapan öğretim üyeleri/görevlileri arasından Sınav Yürütme Komisyonunun önereceği iki katı aday arasından ilgili Fakülte Yönetim Kurulunca seçilecek biri başkan 3 asil 1 yedek öğretim üyesi/görevlisinden oluşur. Özel Yetenek Sınav Jürisi sınavların başlamasından önce sınav sorularının hazırlanması ve seçimi için toplanır. Üzerinde anlaşmaya varılan sorular sınavda sorulmak üzere hazırlanarak kapalı zarf içinde sınav salonunda adaylar huzurunda sınav görevlilerine teslim edilir. Jürisi üyelerinden birinin herhangi bir nedenle toplantıya katılamaması durumunda yedek jüri üyesinin katılımıyla toplantı gerçekleştirilir. 3. Yetenek Sınav Yeri ve Tarihi: Sınav Avrasya Üniversitesi Pelitli ve Yomra Yerleşkelerinde belirlenen sınav salonlarında 18 Eylül 2013 Çarşamba günü yapılacaktır. 4. SINAV ŞEKLİ A- SPOR BİLİMLERİ BÖLÜMÜ SINAV ŞEKLİ Koordinasyon Testi: Zikzaklı koşu, duvara top atıp tutma, engeller üzerinden ve altından geçme, dengede yürüme-koşma ve bank üzerinden yanlara sıçrama hareketlerinin peş peşe yapıldığı bir parkuru tamamlama süresini kapsar. Test 6 adet dikme arasından yapılan slalom koşusuyla başlar. Koşunun sonunda, önceden yerleştirilmiş olan iki adet basketbol topundan birisini alan aday, topu 3 kez duvara atıp tutar. İkinci top, herhangi bir nedenle birinci topu tutamayan adayın zaman kaybını önlemek amacıyla konulmuştur. Topu tutamayan ya da parkur dışına kaçıran aday yedek topla teste devam edebilir. Ancak önemli olan adayın atıp-tutma sayısını 3 e tamamlamasıdır.

3 Adayı daha sonra üç adet engel beklemektedir. Birinci (1.) engelin üstünden, ikinci (2.) engelin altından ve üçüncü (3.) engelin üstünden geçen aday, İlk ve son engel 60 cm ve ikinci engel 80 cm olacaktır.. Daha sonra 60 cm yüksekliğindeki denge aletini boydan boya geçecektir. Aday denge aletinden düşerse düştüğü yerden tekrar aletin üzerine çıkarak devam edebilir. Son olarak, yerleştirilmiş olan bir bankın üzerinden beş (5) kez sola ve beş (5) kez sağa sıçrar (toplam 10 sıçrayış) ve hızla koşarak parkuru tamamlar. Parkurun başlangıcında ve sonunda yer alan elektronik zaman sayacı adayın parkuru ne kadar sürede tamamladığını belirler. Sonuç adayın sınava giriş belgesine yazılır ve imzalanır. Bu testte aday iki deneme yapar ve iyi olan derecesi değerlendirilir (Bakınız Şekil :1). Özel Yetenek Sınav Puanının Hesaplanması: Adayın Koordinasyon parkurundan elde ettiği derece Yüzde Rank sistemine göre adayın girdiği testten elde edeceği puan hesaplanacaktır. Öncelikle koordinasyon parkurunu 50 saniye ve üzerinde koşanlar sıfır (0) kabul edilecek şekilde düzenleme yapılır. Bu düzenlemeden sonra adayın elde ettiği derece sabit bir sayıdan (100 gibi) çıkarılır. Bu şekilde koordinasyon testinde düşük dereceden büyük dereceye doğru bir sıralama oluşur. En iyi dereceden en kötü derece çıkarılır ve aradaki fark bulunur. Bu aşamadan sonra her dereceden elde edilen fark çıkarılır ve elde edilen sayı yüz/fark la çarpılarak Özel Yetenek Sınavı Ham Puanı hesaplanır. (Adayın Derecesi-Fark)*(100/Fark)=Özel Yetenek Sınav Puanı Elde edilen ham puanlar T-SKOR a dönüştürülerek her aday için ÖYSP elde edilmiş olacaktır. Bu aşamadan sonra Yerleştirme Puanı (YP) madde 8'de açıklandığı şekilde hesaplanacaktır. B- GASTRONOMİ VE MUTFAK SANATLARI BÖLÜMÜ SINAV ŞEKLİ Seçmeler, yazılı sınav ve mülakat olmak üzere iki aşamalı yapılacaktır. Yazılı sınav ve mülakatlarda seçme jürisi, adayların programda öğrenim görmek için aranan bilgi, beceri ve

4 niteliklere uygunluğunu değerlendirir. İlk aşamada başarısız olan adaylar ikinci aşama sınavına katılamazlar. Yazılı Sınav : Ön değerlendirmeden geçen tüm adaylar, üniversiteni internet sitesinde ilan edilecek tarihte Pelitli Yerleşkesinde düzenlenecek olan yazılı sınava alınacaklardır. Mülakat : Yazılı sınava giren tüm adaylar, yazılı sınava mütakiben mülakata alınacaklardır. 5. Adayların Sınava Gelirken Dikkat Etmeleri Gereken Hususlar 1. Aday öğrenciler sınava gelirken özel kimlik belgesini (nüfus cüzdanı, sürücü belgesi veya pasaport) ve sınav giriş belgesini yanlarında bulundurmalıdırlar. Sınav giriş belgesini ve özel kimlik belgesini yanında bulundurmayanlar sınava alınmayacaktır. 2. Adayların sınav salonu, sınav günü saat da Avrasya Üniversitesi Pelitli Yerleşkesi ndeki bina girişinde ilan edilecektir. Adayların sınavın başlama saatinden önce sınav salonunu öğrenmeleri gerekmektedir. 3. Sınav başlangıcından sonraki ilk 20 dakika içinde sınava gelen adaylar; ancak Sınav Yürütme Komisyonu Başkanı uygun gördüğü takdirde sınava alınabilirler. Sınava geç gelen adaylar sınava alınsalar dahi bu adaylara ek süre verilmez. 6. Sınav esnasında adayların dikkat etmesi gereken konular Sınav esnasında aşağıdaki kurallara mutlaka uyulması gerekir. Bu kurallara uymayanların sınavları geçersiz sayılacak ve haklarında gerekli yasal işlemler yapılacaktır. 1. Sınavın başlangıcından sonraki ilk 30 dakika içinde adaylar sınav salonunu terk edemezler. 2. Adaylar salon görevlilerinin gösterdikleri yere oturmak zorundadırlar, tuvalete salon görevlilerinin nezaretinde gidebilirler ancak oturtuldukları yeri değiştiremezler, yerlerinden ayrılamazlar ve salonda bulunan diğer adayların sınav kâğıtlarına bakamazlar. 3. Sınav salonunda herhangi bir şey yemek, sigara içmek, salon görevlileri ile tartışmak yasaktır. 4. Her ne gerekçe ile olursa olsun, sınav ortamını huzursuz edici davranışlarda bulunan adaylar güvenlik görevlileri vasıtasıyla sınav binasından çıkartılacak ve haklarında gerekli yasal işlemler yapılacaktır. 5. Adaylar; sınav esnasında verilecek olan sınav kâğıtlarının sağ üst köşesine okunaklı olarak aday numaralarını, ad ve soyadlarını yazdıktan sonra imza atacaklardır. Salon başkanı aday numaralarını, ad ve soyadların doğru yazılıp yazılmadığını kontrol edecek, sınav kâğıtlarının bu kısmını yapıştırıp kapatarak mühürleme işlemini ise sınavın bitimine 15 dakika kala yapacaktır. Mühürlü olan sınav kâğıdının bu kısmı; sınava giren tüm adayların kâğıtları Özel Yetenek Sınav jürisi tarafından değerlendirilip tutanakla imza altına alınmadan açılmayacaktır. 7. Sınavların değerlendirilmesi Tüm kâğıtların değerlendirme işlemi bittikten sonra kapalı olan isimler açılacaktır. En yüksek puandan en düşüğe doğru yapılan sıralamaya göre bölüm kontenjanının iki katı aday ikinci aşama seçme sınavına girme hakkı kazanacaktır. İkinci aşama seçme sınavında adayın aldığı puan jüri üyelerinin aday için 100 üzerinden vermiş olduğu puanların aritmetik ortalaması alınarak belirlenecektir. 8.Yerleştirme Puanı 1. Birinci Aşama Eleme Sınavında adaylar başarılı ve başarısız olarak değerlendirilir. İlk aşamada başarısız olan adaylar ikinci aşama sınavına katılamazlar. 2. İkinci Aşama Seçme Sınavı puanının %75 i ile Mülakat Sınavının %25'i toplanarak Özel Yetenek Sınavı Puanı ( ÖYSP) hesaplanacaktır. 3. Yerleştirme Puanı (YP) 2013 Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi (ÖSYS) kılavuzunun ilgili maddesi uyarınca hesaplanır.

5 a. Özel Yetenek Sınavı Puanları kullanılarak her adayın ÖYSP Standart Puanı ( ÖYSP- SP) hesaplanır. (ÖSYS-SP ların ortalaması 50, standart sapması 10 dur) b. Aday diğer alanlardan geliyorsa; YP = (1,17 x ÖYSP-SP ) + ( 0,11 x AOBP ) + ( 0,22 x YGS-P ) c. Aday aynı alandan geliyorsa; YP = ( 1,17 x ÖYSP-SP ) + ( 0,11 x AOBP ) + ( 0,22 YGS-P ) + ( 0,03 x AOBP ) Bağıntıları kullanılarak her bir aday için Yerleştirme Puanı (YP) hesaplanacaktır. 4. Yerleştirme Puanı tespitinde, adayın YGS puanlarından en yüksek puanı ve ÖSYM kartında yer alan Ağırlıklı Orta Öğretim Başarı Puanı ( AOBP) dikkate alınır ÖSYS'de, YGS/LYS puanı veya özel yetenek sınavı sonucu ile örgün yükseköğretim programına yerleştirilmiş adayların ağırlıklı ortaöğretim başarı puanlarına uygulanacak katsayılar yarıya düşürülecektir. 6. Yerleştirme Puanlarına (YP) göre en yüksek puandan başlamak üzere sıralanarak kontenjan kadar aday sınavı kazanmış asil ve takip eden kontenjan kadar olan adaylar yedek olarak listede yer alacaklardır. 7. Sıralamaya göre puanların eşit çıkması halinde YGS sınavı yüksek olanlar ön sıraya yerleştirileceklerdir. Yine eşitliğin bozulmaması halinde adayların doğum tarihine göre yaşı küçük olanlar öne alınacaktır. 9. Burslu Öğrenciler Kesin kayıt hakkı kazanan en yüksek yerleştirme puanına sahip tam burslu kontenjanı kadar aday Avrasya Üniversitesi nde %100 Tam Burslu olarak öğrenim görme hakkına sahip olacaktır. Burslar Avrasya Üniversitesi Burs Yönergesinde belirtilen koşullar sağlandığı sürece devam eder. 10. Kesin kayıt ve yedek süreci 1. Asil Listeden kazanan adayların kesin kayıtları Eylül 2013 tarihlerinde saatleri arasında yapılacaktır. 2. Asil listelerde ismi bulunmasına rağmen 24 Eylül 2013 saat a kadar kayıt yaptırmayan adaylar haklarını kaybederler. 3. Yedek Listeden kayıtlar 26 Eylül 2013 tarihinde yapılacaktır. 4. Kayıtta gerekli belgeler ÖSYM ce ilan edilen Lisans Programlarına Kesin Kayıt için istenen belgeler olup eksik belge ile kesin kayıt yapılmayacaktır. Bu belgeler; Aday Kaydında alınan belgelere ilave olarak; a) Lise diploması veya henüz alınmadıysa yeni tarihli lise son sınıfta olduğuna dair belge/ mezuniyet belgesi b) 6 Adet Vesikalık Fotoğraf c) Gastronomi ve Mutfak Sanatları bölümüne ön kesin kayıt yaptıracak adaylardan katıtları koşullu yapılacaktır. Kesin kayıtların kesinleşmesi için adaydan ayrıca sınav sonuçlarının ilanından sonraki 10 iş günü içinde adayın bedensel ve ruhsal yönden işletmelerin her türlü gıda üretimi ve mutfak yönetimi süreçlerinde görev almaya elverişli olduğunu belirten Sağlık Kurulu (Heyet) Raporu (üzerinde ad, soyad ve TC Kimlik No.su bulunan kapalı bir zarf içerisinde) vermeleri gerekmektedir. Bunun için adayın tam teşekküllü bir hastane uzman muayenelerinin yapılarak, bedensel ve ruhsal yönden, her türlü gıda üretimi ve mutfak yönetimi süreçlerinde görev almaya elverişlidir ibareli bir Sağlık Kurulu (Heyet) Raporu alması gerekmektedir. (Heyet raporunda aday; kronik ve bulaşıcı hastalıklar, el becerisi gerektiren bıçak ve benzeri mutfak aletlerinin kullanılması açısından nörolojik ya da ortopedik engel, mutfak koşullarında çalışmasına engel olabilecek duyu kaybı (görme, işitme, tat vb.), yoğun eğitim ve çalışma saatlerine uyumu zorlaştırabilecek hastalık veya rahatsızlık, hizmet sektöründe çalışmaya engel olabilecek ruhsal rahatsızlık gibi konularda değerlendirilmeli, rapor ilgili test (Hepatit Testi - Hepatit B, C Markerleri, HSB Ag, Anti

6 HBS, Anti HCV; HIV Testi; Burun, Boğaz Kültür tetkikleri; Portör Testi - GAİTA Mikroskopisi, GAİTA Kültürü) sonuçlarını içermelidir.) Bu raporu vermeyen adayların kesin kayıtları iptal edilecek yerlerine yedek listeden adaylar kayıt yaptırılacaktır.

2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÖZEL YETENEK SINAVI KILAVUZU

2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÖZEL YETENEK SINAVI KILAVUZU 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÖZEL YETENEK SINAVI KILAVUZU KONYA 2015 Selçuk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesinin aşağıda belirtilen bölümlerine 2015-2016 eğitim-öğretim yılı için ön kayıt ve özel

Detaylı

T.C. KARABÜK ÜNİVERSİTESİ HASAN DOĞAN BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU

T.C. KARABÜK ÜNİVERSİTESİ HASAN DOĞAN BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU T.C. KARABÜK ÜNİVERSİTESİ HASAN DOĞAN BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU BEDEN EĞİTİMİ ÖĞRETMENLİĞİ ÖZEL YETENEK SINAV KILAVUZU Karabük - 2014 http://besyo.karabuk.edu.tr HASAN DOĞAN BEDEN EĞİTİMİ SPOR

Detaylı

2013-2014 eğitim-öğretim yılı özel yetenek sınavı yönergesi 6. Amaç ve kapsam 6 Dayanak 7 Tanımlar 7 Giriş esasları 7 Başvuru tarihi ve yeri 7

2013-2014 eğitim-öğretim yılı özel yetenek sınavı yönergesi 6. Amaç ve kapsam 6 Dayanak 7 Tanımlar 7 Giriş esasları 7 Başvuru tarihi ve yeri 7 İÇİNDEKİLER Sayfa No Giriş 4 Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu kadrosu 4 Bartın Üniversitesi Beden Eğitimi Ve Spor Yüksekokulu Beden Eğitimi Ve Spor Öğretmenliği ve Antrenörlük Eğitimi Bölümleri Genel

Detaylı

AKSARAY ÜNİVERSİTESİ 2014-2015 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI

AKSARAY ÜNİVERSİTESİ 2014-2015 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI AKSARAY ÜNİVERSİTESİ 2014-2015 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI EĞİTİM FAKÜLTESİ GÜZEL SANATLAR EĞİTİMİ BÖLÜMÜ RESİM-İŞ EĞİTİMİ ANABİLİM DALI ÖZEL YETENEK SINAVI KILAVUZU I. KONTENJAN ÖZEL YETENEK SINAVI KILAVUZU

Detaylı

T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ YAŞAR DOĞU SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ. 2014 2015 Öğretim Yılı ÖZEL YETENEK SINAV KILAVUZU

T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ YAŞAR DOĞU SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ. 2014 2015 Öğretim Yılı ÖZEL YETENEK SINAV KILAVUZU T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ YAŞAR DOĞU SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ 2014 2015 Öğretim Yılı ÖZEL YETENEK SINAV KILAVUZU BÖLÜMLER Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Antrenörlük Eğitimi Spor Yöneticiliği

Detaylı

1-BAŞVURU İŞLEMLERİ ÖN KAYIT KOŞULLARI

1-BAŞVURU İŞLEMLERİ ÖN KAYIT KOŞULLARI BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ RESİM VE BASKI SANATLARI BÖLÜMLERİ 2015-2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÖN KAYIT - YETENEK SINAVI UYGULAMA ESASLARI Üniversitemiz Güzel Sanatlar Fakültesi Resim

Detaylı

Giriş 4 Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Kadrosu 4 Bartın Üniversitesi Beden Eğitimi Ve Spor Yüksekokulu Bölümleri Genel Bilgileri

Giriş 4 Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Kadrosu 4 Bartın Üniversitesi Beden Eğitimi Ve Spor Yüksekokulu Bölümleri Genel Bilgileri İÇİNDEKİLER Sayfa No Giriş 4 Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Kadrosu 4 Bartın Üniversitesi Beden Eğitimi Ve Spor Yüksekokulu Bölümleri Genel Bilgileri 5 Önemli tarihler (Özel Yetenek Sınavı Takvimi)

Detaylı

T.C. YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ Güzel Sanatlar Fakültesi

T.C. YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ Güzel Sanatlar Fakültesi T.C. YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ Güzel Sanatlar Fakültesi ÖN KAYIT VE YETENEK SINAV TARİHLERİ Yetenek sınavına girecek adayların ön kayıtları 5 gün süreyle Yüzüncü Yıl Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi

Detaylı

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ SPOR BİLİMLERİ BÖLÜMÜ 2013-2014 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI ÖZEL YETENEK SINAV KILAVUZU

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ SPOR BİLİMLERİ BÖLÜMÜ 2013-2014 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI ÖZEL YETENEK SINAV KILAVUZU BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ SPOR BİLİMLERİ BÖLÜMÜ 2013-2014 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI ÖZEL YETENEK SINAV KILAVUZU ANKARA 2013 BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ Bağlıca Kampusu Sağlık Bilimleri Fakültesi,

Detaylı

T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU 2013 2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÖZEL YETENEK BAŞVURU VE DEĞERLENDİRME YÖNERGESİ

T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU 2013 2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÖZEL YETENEK BAŞVURU VE DEĞERLENDİRME YÖNERGESİ T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU 2013 2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÖZEL YETENEK BAŞVURU VE DEĞERLENDİRME YÖNERGESİ TOKAT 2013 DEĞERLİ ADAYLAR Gaziosmanpaşa Üniversitesi Beden

Detaylı

T.C. ORDU ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU 2014 2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÖZEL YETENEK SINAVI BİLGİLENDİRME KILAVUZU

T.C. ORDU ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU 2014 2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÖZEL YETENEK SINAVI BİLGİLENDİRME KILAVUZU T.C. ORDU ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU 2014 2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÖZEL YETENEK SINAVI BİLGİLENDİRME KILAVUZU ORDU 2014 DEĞERLİ ADAYLAR! Atatürkçü düşünceyi ilke edinmiş, millî ve manevî

Detaylı

T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU. www.besyocuyuz.com

T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU. www.besyocuyuz.com T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU www.besyocuyuz.com 2015 2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÖZEL YETENEK BAŞVURU VE DEĞERLENDİRME KILAVUZU DEĞERLİ ADAYLAR TOKAT 2015 Gaziosmanpaşa

Detaylı

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU ANTRENÖRLÜK EĞİTİMİ BÖLÜMÜ 2013 2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÖZEL YETENEK SINAVI SINAV GİRİŞ KILAVUZU Kırıkkale-2013 Sevgili Adaylar, Üniversite eğitimi

Detaylı

T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ GÜZEL SANATLAR EĞİTİMİ BÖLÜMÜ MÜZİK EĞİTİMİ ANABİLİM DALI 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI

T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ GÜZEL SANATLAR EĞİTİMİ BÖLÜMÜ MÜZİK EĞİTİMİ ANABİLİM DALI 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ GÜZEL SANATLAR EĞİTİMİ BÖLÜMÜ MÜZİK EĞİTİMİ ANABİLİM DALI 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÖZEL YETENEK SINAV KILAVUZU MÜZİK EĞİTİMİ ANABİLİM DALI Samsun Ondokuz

Detaylı

T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU 2012-2013 ÖĞRETİM YILI

T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU 2012-2013 ÖĞRETİM YILI T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU 2012-2013 ÖĞRETİM YILI ANTRENÖRLÜK EĞİTİMİ BÖLÜMÜ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ ÖZEL YETENEK SINAVI GİRİŞ KILAVUZU ESKİŞEHİR-2012

Detaylı

ÖĞRENCİ SEÇME VE YERLEŞTİRME SİSTEMİ (ÖSYS) YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMLARI VE KONTENJANLARI KILAVUZU

ÖĞRENCİ SEÇME VE YERLEŞTİRME SİSTEMİ (ÖSYS) YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMLARI VE KONTENJANLARI KILAVUZU 2014 ÖĞRENCİ SEÇME VE YERLEŞTİRME SİSTEMİ (ÖSYS) YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMLARI VE KONTENJANLARI KILAVUZU DİKKAT: Tercih süresi, 7-17 Temmuz 2014 tarihleri arasındadır. Tercih bildirim işleminizi tamamladıktan

Detaylı

TÜRK HAVA KURUMU ÜNİVERSİTESİ YATAY GEÇİŞ YÖNERGESİ

TÜRK HAVA KURUMU ÜNİVERSİTESİ YATAY GEÇİŞ YÖNERGESİ TÜRK HAVA KURUMU ÜNİVERSİTESİ YATAY GEÇİŞ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı, ön lisans ve lisans düzeyindeki programlar arasında kurumiçi, kurumlararası

Detaylı

Karadeniz Teknik Üniversitesi Önlisans ve Lisans Programları Arasında Uygulanacak Yatay Geçiş Esasları Yönergesi Amaç

Karadeniz Teknik Üniversitesi Önlisans ve Lisans Programları Arasında Uygulanacak Yatay Geçiş Esasları Yönergesi Amaç Karadeniz Teknik Üniversitesi Önlisans ve Lisans Programları Arasında Uygulanacak Yatay Geçiş Esasları Yönergesi Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı, Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) bünyesinde yer

Detaylı

T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU 2014 YILI ÖZEL YETENEK SINAVI YÖNERGESİ ÖNEMLİ BİLGİ VE TARİHLER YGS PUANI: Kadın Adaylar

T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU 2014 YILI ÖZEL YETENEK SINAVI YÖNERGESİ ÖNEMLİ BİLGİ VE TARİHLER YGS PUANI: Kadın Adaylar T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU 2014 YILI ÖZEL YETENEK SINAVI YÖNERGESİ ÖNEMLİ BİLGİ VE TARİHLER YGS PUANI: Kadın Adaylar 180.00 (Normal Lise Mezunları için) 160.00 (Spor alanı,

Detaylı

GİRİŞ YETENEK SINAVLARI KILAVUZU

GİRİŞ YETENEK SINAVLARI KILAVUZU MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ 2015/2016 EĞİTİM- ÖĞRETİM YILI GİRİŞ YETENEK SINAVLARI KILAVUZU MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ 2015 İÇİNDEKİLER GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ VE MİMARLIK FAKÜLTESİ

Detaylı

YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 8 Eylül 2010 ÇARŞAMBA Resmî Gazete YÖNETMELİK Sayı : 27696 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI ÇALIŞMA UZMAN YARDIMCILIĞI, YURT DIŞI İŞÇİ HİZMETLERİ UZMAN YARDIMCILIĞI

Detaylı

T.C. KARABÜK ÜNİVERSİTESİ YATAY GEÇİŞ UYGULAMA ESASLARI GENEL HÜKÜMLER

T.C. KARABÜK ÜNİVERSİTESİ YATAY GEÇİŞ UYGULAMA ESASLARI GENEL HÜKÜMLER T.C. KARABÜK ÜNİVERSİTESİ YATAY GEÇİŞ UYGULAMA ESASLARI GENEL HÜKÜMLER 1- Yatay geçişler eşdeğer düzeyde, isimleri aynı olan veya ilgili yönetim kurulları tarafından içeriklerinin en az % 80 inin aynı

Detaylı

ULUSLARARASI ANTALYA ÜNİVERSİTESİ

ULUSLARARASI ANTALYA ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI ANTALYA ÜNİVERSİTESİ LİSANS DİPLOMA PROGRAMLARINA YATAY GEÇİŞ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç MADDE 1 - (1) Bu yönergenin amacı; lisans düzeyindeki öğrencilerin Uluslararası Antalya Üniversitesi

Detaylı

ACIBADEM ÜNİVERSİTESİ LİSANS, ÖN LİSANS DİPLOMA PROGRAMLARINA YATAY GEÇİŞ YÖNERGESİ

ACIBADEM ÜNİVERSİTESİ LİSANS, ÖN LİSANS DİPLOMA PROGRAMLARINA YATAY GEÇİŞ YÖNERGESİ ACIBADEM ÜNİVERSİTESİ LİSANS, ÖN LİSANS DİPLOMA PROGRAMLARINA YATAY GEÇİŞ YÖNERGESİ Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 - Bu yönergenin amacı, Acıbadem Üniversitesi Lisans, Ön Lisans ve Diploma

Detaylı

T.C. AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ YATAY GEÇİŞ UYGULAMA ESASLARI GENEL HÜKÜMLER

T.C. AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ YATAY GEÇİŞ UYGULAMA ESASLARI GENEL HÜKÜMLER T.C. AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ YATAY GEÇİŞ UYGULAMA ESASLARI GENEL HÜKÜMLER Başarı genel not ortalaması ile yapılan kurumlar arası ve kurum içi yatay geçişlerde; 1. Yatay geçişler eşdeğer düzeyde,

Detaylı

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ 19 MAYIS SAMSUN DEVLET KONSERVATUVARI MÜZİK BÖLÜMÜ GELENEKSEL TÜRK MÜZİKLERİ ANASANAT DALI LİSANS PROGRAMI

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ 19 MAYIS SAMSUN DEVLET KONSERVATUVARI MÜZİK BÖLÜMÜ GELENEKSEL TÜRK MÜZİKLERİ ANASANAT DALI LİSANS PROGRAMI ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ 19 MAYIS SAMSUN DEVLET KONSERVATUVARI MÜZİK BÖLÜMÜ GELENEKSEL TÜRK MÜZİKLERİ ANASANAT DALI LİSANS PROGRAMI 2015/2016 AKADEMİK YILI ÖZEL YETENEK SINAVI KILAVUZU SAMSUN - 2015

Detaylı

KESİN KAYIT ÖNCESİ YAPILMASI GEREKEN İŞLEMLER

KESİN KAYIT ÖNCESİ YAPILMASI GEREKEN İŞLEMLER İLK KAYIT - Lisans ve Ön Lisans Düzeyinde İlk Kayıt ÖSYM Yerleştirmesi İle İlk Kayıt Özel Yetenek Sınavı İle Yerleşenler İçin İlk Kayıt Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Kayıtları Devlet Türk Musikisi

Detaylı

İ L Â N A D A L E T B A K A N L I Ğ I N D A N

İ L Â N A D A L E T B A K A N L I Ğ I N D A N İ L Â N A D A L E T B A K A N L I Ğ I N D A N 1- Bakanlığımızca, yazılı ve sözlü sınavlar ile 9-5 inci dereceli kadrolara 300 adet icra müdür ve icra müdür yardımcısı açıktan ve naklen alınacaktır. 2-

Detaylı

GİRİŞ YETENEK SINAVLARI KILAVUZU

GİRİŞ YETENEK SINAVLARI KILAVUZU MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ 2014 / 2015 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI GİRİŞ YETENEK SINAVLARI KILAVUZU MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ 2014 İÇİNDEKİLER GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ VE MİMARLIK

Detaylı

MESLEK YÜKSEKOKULLARI İLE AÇIKÖĞRETİM ÖNLİSANS PROGRAMLARI MEZUNLARININ LİSANS ÖĞRENİMİNE

MESLEK YÜKSEKOKULLARI İLE AÇIKÖĞRETİM ÖNLİSANS PROGRAMLARI MEZUNLARININ LİSANS ÖĞRENİMİNE 2014 MESLEK YÜKSEKOKULLARI İLE AÇIKÖĞRETİM ÖNLİSANS PROGRAMLARI MEZUNLARININ LİSANS ÖĞRENİMİNE DİKEY GEÇİŞ SINAVI (DGS) KILAVUZU Sınav ücretini bankaya yatırmak, Başvuru Merkezinden yeniden şifre edinmek

Detaylı