Küresel İşyeri Hakları Tedarikçi Kılavuz İlkeleri Uygulama Rehberi

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Küresel İşyeri Hakları Tedarikçi Kılavuz İlkeleri Uygulama Rehberi"

Transkript

1 Küresel İşyeri Hakları Tedarikçi Kılavuz İlkeleri Uygulama Rehberi

2 2

3 Giriş T E D A R İ K Ç İ K I L A V U Z İ L K E L E R İ U Y G U L A M A R E H B E R İ The Coca-Cola Company (TCCC) en yüksek mükemmellik standartları ile çalışmayı ilke edinmiştir. Bu nedenle, tedarikçilerle benzer değerler paylaşan ilişkiler geliştirmeyi ve etik bir şekilde çalışmayı arzu etmektedir. Tedarikçilerimizle ilişkilerimizi geliştirmek ve güçlendirmek için The Coca-Cola Company 2002 yılında, The Coca-Cola Company nin doğrudan tedarikçileri, The Coca-Cola Company sisteminin yetkili tedarikçileri ve doğrudan şişe tedarikçileri için Tedarikçi Kılavuz İlkeleri ni (TKİ) hazırlamıştır. Bu Tedarikçi Rehberi, Tedarikçi Kılavuz İlkeleri nin tam metnini içermektedir. İlkeleri gözden geçireceğinize ve şirketinizin bu ilkelerin belirlediği gerekliliklere bağlılığını sağlayacağınıza inanıyoruz. Tedarikçi Kılavuz İlkeleri, The Coca-Cola Company nin tedarikçilerinin - ve bu tedarikçilere işgücü sağlayan onaylı üçüncü şahısların - faaliyet gösterdikleri ülkenin ve yetkili yerel yargı makamlarının iş ve çevre kanunları ve yönetmeliklerine uygun olarak çalıştıkları konusundaki beklentisini özetlemektedir. Bu kanun ve yönetmelikler, çalışma saatleri, ücret, çalışma koşulları ve çalışanların üçüncü şahıslar tarafından temsil edilmeyi seçip seçmeme ve toplu sözleşme haklarını içermektedir. Kurumsal Toplumsal Sorumluluk konusunun ilgi odağı olması ve taşıdığı büyük önem, Tedarikçi Kılavuz İlkeleri nin çalışmalarımızda uygulandığını göstermemizi gerektirmektedir. Bu nedenle, tedarikçi firmalarımızdan özel bir Tedarikçi Kılavuz İlkeleri değerlendirmesi yapmalarını ve Tedarikçi Kılavuz İlkeleri ile uyum sağlandığı onaylandığında The Coca- Cola Company nin belirlediği şekilde düzenli yeniden değerlendirmeler yapmalarını talep ediyoruz. Bu çalışmayı kolaylaştırmak için, onaylanmış bir hizmet sağlayıcının hizmetlerini kullanarak The Coca- Cola Company tarafından kabul edilen Tedarikçi Kılavuz İlkeleri değerlendirmelerini tedarikçilerimize sağlamak için gereken adımlar atılmıştır. Bu Tedarikçi Uygulama Rehberi, Tedarikçi Kılavuz İlkeleri ni, değerlendirme sürecini ve bir tedarikçinin Tedarikçi Kılavuz İlkeleri ile uyum sağlayabilmesini sağlayacak ileriye yönelik adımları tanımlamaktadır. Rehber de ayrıca, bir tedarikçinin Tedarikçi Kılavuz İlkeleri ile ilgili rolü ve sorumlulukları açıklanmaktadır. The Coca-Cola Company, tedarikçilerinden bu Rehber i ayrıntılı olarak incelemelerini beklemektedir. The Coca-Cola Company nin amacı, fabrikalarla birlikte çalışarak Tedarikçi Kılavuz İlkeleri ile tamamen uyumlu bir tedarik zinciri sağlamak ve devam ettirmek için performans açıklarına işaret etmektir. Sizden istediğimiz: Tedarikçi Kılavuz İlkeleri ni benimsemeniz; Bu Rehber de belirtilen adımları gerçekleştirerek işletmenizi Tedarikçi Kılavuz İlkeleri ile uyumlu hale getirmek için çalışmanız; The Coca-Cola Company nin gerekliliklerini çalışanlarınıza anlatmanız; ve Tedarikçi Kılavuz İlkeleri broşürünü çalışanlarınız tarafından kolayca görülebilecek ve okunabilecek bir yere asmanızdır (şu anda bir The Coca-Cola Company tedarikçisi iseniz). Broşürleri yazdırmak için (birçok dilde mevcuttur), web sitemizi ziyaret edin: 3

4 Tedarikçi Kılavuz İlkeleri nin doğru olarak anlaşılmasına yardımcı olmak üzere sizlerle çalışmayı umuyoruz. Tedarikçi Kılavuz İlkeleri gereklilikleri ile ilgili ayrıntılı bilgi veya sorularınız için, lütfen İşyeri Sorumluluğu bölümüne e-posta gönderin. 4

5 İçindekiler İLGİLİ KİŞİLERİN BEKLENTİLERİ...13 İŞYERİ DEĞERLENDİRMELERİNİN FAYDALARI...13 DEĞERLENDİRME SÜRECİ...15 ÇALIŞANLARLA GÖRÜŞMELER...19 YASA VE YÖNETMELİKLER...21 ÇOCUKLARIN ÇALIŞTIRILMASI...23 ÜCRETLER VE YAN ÖDEMELER...33 ÇALIŞMA SAATLERİ VE FAZLA MESAİ...35 SAĞLIK VE GÜVENLİK...37 ÇEVRE...41 UYGUNLUĞUN İSPATI...43 DEĞERLENDİRME SONRASI İZLEME...45 TERİMLER

6 6

7 Tedarikçi Kılavuz İlkeleri Tedarikçi Kılavuz İlkeleri ( TKİ ), The Coca-Cola Company nin işyeri sorumluluk programlarının hayati bir dayanağını oluşturur. Bu programlar, iyi kurumsal vatandaşlığın, uzun vadeli iş başarımız için zaruri olduğu ve bunun, işyerlerimizdeki ve doğrudan işimizi tedarik etme yetkisine sahip olan kişilere ait işyerlerindeki ilişki ve eylemlerimize yansıtılması gerektiği inancından yola çıkmaktadır. Dünya çapındaki ticari uygulamaları etkileyen yasa, gelenek ve görenek ve ekonomik koşullarda farklılıkların olduğunu kabul ederek, The Coca-Cola Company ile tedarikçileri arasındaki ilişkilerin, paylaşılan değerler temeline dayandırılması gerektiğine inanıyoruz. Tedarikçi Kılavuz İlkeleri, değer ve beklentilerimizi aktarır ve asgari düzeyde, geçerli çevre kanunları ve yerel iş kanunları ve yönetmeliklerine uyan sorumlu işyeri politikaları ve uygulamalarının önemini vurgular. Aşağıda ana hatlarıyla belirtilen ilkeler, kendi politikalarımızda desteklediğimiz değerleri yansıtmaktadır ve doğrudan tedarikçilerimizden bu kılavuz ilkelerinin anlam ve amacını benimsemelerini beklemekteyiz: Birleşme Özgürlüğü ve Toplu Sözleşme Hakkı Çalışanların, misilleme, gözdağı veya taciz korkusu olmadan bir sendikaya katılma, sendika kurma veya sendikaya katılmama hakkına saygı duyun. Çalışanların, yasalarca kabul edilen bir sendika tarafından temsil edildiği durumlarda, bunların serbestçe seçilen temsilcileriyle yapıcı diyaloglar kurun ve bu temsilcilerle iyi niyetli müzakerelerde bulunun. Çocukların Çalıştırılmasına İzin Vermeyin Geçerli kanun ve yönetmeliklerde öngörülen asgari yaş hükümlerine uygun hareket edin. Zorla Çalıştırma ve Suistimale İzin Vermeyin Çalışanlara fiziksel olarak suistimali yasaklayın ve cezaevinde çalıştırma, esaret altında çalıştırma, asker çalıştırma veya kölelik dahil olmak üzere her türlü zorla çalıştırmayı yasaklayın. Ayrımcılığa Meydan Vermeyin İşyerlerinizin, ayrımcılıktan veya sözlü veya fiziksel tacizden arınmış olmasını sağlayın. İşe alma, çalıştırma, yerleştirme, eğitim, ücretlendirme ve terfi işlemleri, yeteneğe, performansa, beceri ve tecrübeye dayandırılmalıdır. Çalışma Saatleri ve Ücretler Çalışanları, endüstriyel ve yerel iş piyasasına göre ücretlendirin. Geçerli ücrete, çalışma saatlerine, fazla mesai ve sosyal haklara ilişkin kanunlara harfiyen bir uygunluk içerisinde hareket edin ve çalışanlara beceri ve kapasitelerini geliştirecek imkanlar tanıyın ve mümkün olan durumlarda terfi olanakları sağlayın. Güvenli ve Sağlıklı bir İşyeri Sağlayın Güvenli, emniyetli ve sağlıklı bir işyeri sağlayın. Kaza, yaralanma ve sağlık risklerine maruz kalma riskini asgariye indirmek suretiyle işyeri ortamının üretken olmasını sağlayın. Çevreyi Koruyun İşinizi, çevreyi koruyacak şekilde yürütün. Geçerli çevre kanunlarına, kural ve yönetmeliklere uygun hareket edin. 7

8 Geçerli Kanun ve Standartlara Uygunluk The Coca-Cola Company nin tedarikçileri ve The Coca-Cola Company tarafından yetkilendirilen tedarikçiler, bir bütün olarak faaliyetlerinde, asgari düzeyde aşağıdaki standartlara uygun hareket etmekle yükümlüdür: Yasa ve Yönetmelikler Tedarikçi, ürün ve mallarımızın imalat ve dağıtımında ve hizmetlerin sağlanmasında bütün geçerli yerel ve ulusal yasa, kural, yönetmelik ve gerekliliklere uygun hareket edecektir. Çocukların Çalıştırılması Tedarikçi, çocukların çalıştırılmasına ilişkin bütün geçerli yerel ve ulusal yasalara uygun hareket edecektir. Zorla Çalıştırma Tedarikçi, zorla çalıştırma, esaret altında çalıştırma, cezaevinde çalıştırma, askeri veya zorunlu çalıştırma yollarına başvurmayacaktır. Suistimal Tedarikçi, çalışanların suistimali ile ilgili geçerli bütün yerel ve ulusal yasalara uygun hareket edecek ve çalışanları fiziksel olarak suistimal etmeyecektir. Birleşme Özgürlüğü ve Toplu Sözleşme Hakkı Tedarikçi, birleşme özgürlüğü ve toplu sözleşme hakkı ile ilgili geçerli bütün yerel ve ulusal yasalara uygun hareket edecektir. Ayrımcılık Tedarikçi, ayrımcılıkla ilgili geçerli bütün yerel ve ulusal yasalara uygun hareket edecektir. Ücretler ve Sosyal Haklar Tedarikçi, ücretler ve sosyal haklar ıle ilgili geçerli bütün yerel ve ulusal yasalara uygun hareket edecektir. Çalışma Saatleri ve Fazla Mesai Tedarikçi, çalışma saatleri ve fazla mesai ile ilgili geçerli bütün yerel ve ulusal yasalara uygun hareket edecektir. Sağlık ve Güvenlik Tedarikçi, sağlık ve güvenlikle ilgili geçerli bütün yerel ve ulusal yasalara uygun hareket edecektir. Çevre Tedarikçi, çevreyle ilgili geçerli bütün yerel ve ulusal yasalara uygun hareket edecektir. Uygunluğun İspatı Tedarikçi, The Coca-Cola Company nin talebi üzerine The Coca-Cola Company nin kabul edeceği şekilde Tedarikçi Kılavuz İlkeleri ne uygunluğunu ispat edebilmelidir. Bu asgari gereklilikler, The Coca-Cola Company ile onun doğrudan ve yetkili tedarikçileri arasında akdedilen bütün anlaşmaların bir parçasıdır. Tedarikçilerimizden, Tedarikçi Kılavuz İlkelerine uygunluğun sağlanması maksadıyla, uygun dahili iş süreçlerini geliştirmelerini ve uygulamaya koymalarını bekliyoruz. The Coca-Cola Company, tedarikçilerin Tedarikçi Kılavuz İlkeleri ne olan uygunluğunu değerlendirmek üzere rutin olarak bağımsız üçüncü tarafların hizmetlerinden yararlanmaktadır. Değerlendirmeler, genel olarak çalışanlarla ve yerinde sözleşmeli işçilerle yapılan gizli görüşmeleri içerir. Herhangi bir tedarikçinin 8

9 Tedarikçi Kılavuz İlkeleri nin gerekliliklerinin herhangi bir hususunu uygulamaması halinde tedarikçiden düzeltici önlemler alması beklenir. The Coca-Cola Company, Tedarikçi Kılavuz İlkeleri nin gerekliliklerini uyguladığını ispatlayamayan herhangi bir tedarikçi ile olan bir anlaşmayı feshetme hakkını saklı tutar. 9

10 10

11 Sorumluluğumuz Tedarikçi Kılavuz İlkeleri, The Coca-Cola Company nin dünyanın en saygın şirketi olarak Büyüme Hedefi Manifestosu nun önemli bir parçasıdır. The Coca-Cola Company 2006 yılında, faaliyetlerini ve stratejilerini insan hakları, çalışma, çevre ve yolsuzluk karşıtlığı alanlarında evrensel olarak kabul görmüş ilkelerle uyumlu hale getirmeyi taahhüt eden işletmeler için bir çerçeve oluşturan Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi ni imzalamıştır. Tedarikçi Kılavuz İlkeleri, Küresel İlkeler Sözleşmesi nin çalışma standartları ile uyum içindedir. Aşağıdaki tabloda Küresel İlkeler Sözleşmesi nin her bir çalışma standardı, ilgili Tedarikçi Kılavuz İlkesi ve gerekliliği ile karşılaştırılmaktadır: Kategori Çocukların Çalıştırılması BM Küresel İlkeler Sözleşmesi Çocukların çalıştırılmasını etkin şekilde önleyin. TKİ İlkesi Geçerli kanun ve yönetmeliklerde öngörülen asgari yaş hükümlerine uygun hareket edin ve çocukların çalıştırılmasını yasaklayın. Gereklilik Tedarikçi, çocukların çalıştırılmasına ilişkin bütün geçerli yerel ve ulusal yasalara uygun hareket edecektir. Zorla Çalıştırma Tüm zorla çalıştırma veya zorunlu çalıştırma biçimlerini ortadan kaldırın. Çalışanlara fiziksel olarak suistimali yasaklayın ve cezaevinde çalıştırma, esaret altında çalıştırma, asker çalıştırma veya kölelik dahil olmak üzere her türlü zorla çalıştırmayı yasaklayın. Tedarikçi, zorla çalıştırma, esaret altında çalıştırma, cezaevinde çalıştırma, askeri veya zorunlu çalıştırma yollarına başvurmayacaktır. Birleşme Özgürlüğü ve Toplu Sözleşme Hakkı Birleşme özgürlüğünü ve toplu sözleşme hakkının etkin şekilde kabul edilmesini destekleyin. Çalışanların, misilleme, gözdağı veya taciz korkusu olmadan bir sendikaya katılma, sendika kurma veya sendikaya katılmama hakkına saygı duyun. Çalışanların, yasalarca kabul edilen bir sendika tarafından temsil edildiği durumlarda, bunların serbestçe seçilen temsilcileriyle yapıcı diyaloglar kurun ve bu temsilcilerle iyi niyetli müzakerelerde bulunun. Tedarikçi, birleşme özgürlüğü ve toplu sözleşme hakkı ile ilgili geçerli bütün yerel ve ulusal yasalara uygun hareket edecektir. 11

12 Kategori Ayrımcılık ve Taciz BM Küresel İlkeler Sözleşmesi Çalıştırma ile ilgili ve mesleki ayrımcılığı ortadan kaldırın. TKİ İlkesi İşyerlerinizin, ayrımcılıktan veya sözlü veya fiziksel tacizden arınmış olmasını sağlayın. İşe alma, çalıştırma, yerleştirme, eğitim, ücretlendirme ve terfi işlemleri, yeteneğe, performansa, beceri ve tecrübeye dayandırılmalıdır. Gereklilik Tedarikçi, ayrımcılıkla ilgili geçerli bütün yerel ve ulusal yasalara uygun hareket edecektir. 12

13 İlgili Kişilerin Beklentileri Tedarikçi Kılavuz İlkeleri, The Coca-Cola Company nin tedarik zincirini şirket değerleri ile uyumlu hale getirmesine yardımcı olurken, aynı zamanda, The Coca-Cola Company nin ilgili kişilerin beklentilerini karşılayan bir tedarik zinciri sağlamayı ilke edindiğini de gösterir. Çoğu kişi, tüm Coca-Cola sisteminin, yerel yasaların gerektirdiği işyeri standartlarını karşılamasını veya aşmasını beklemektedir. Bu kişiler, aşağıdakilerle sınırlı olmamakla birlikte şunlardan oluşur: Doğrudan müşteriler Müşteriler aracılığıyla tüketiciler Hissedarlar Sivil Toplum Kuruluşları Öğrenci temsilcileri Devlet Kurumları Coca-Cola kendi ticari markası kapsamında, gerek bağımsız bir şişe üreticisinde, şirketin sahibi olduğu bir tesiste, ürünlerimizde kullanılan bir malzemenin veya ürün ambalajının tedarikçisinde, bir reklam veya tanıtım hizmeti tedarikçisinde veya herhangi diğer bir tedarikçisinde meydana gelen her şeyden sorumludur. Bu sorumluluk, Coca-Cola sistemindeki tedarikçilerin, Tedarikçi Kılavuz İlkeleri ne göre çalışmak zorunda olmalarının diğer önemli bir nedenidir. Sistemdeki tüm işyerlerindeki faaliyetlerin bu sorumlulukla gerçekleştirilmesi, ticari markamızın değerinin korunması açısından son derece önemli olmakla birlikte, dünya genelindeki en saygın firmalardan biri olma hedefimize erişmemizin de anahtarıdır. İşyeri Değerlendirmelerinin Faydaları Bir tedarikçi olarak İşyeri değerlendirmesi bana nasıl fayda sağlar? sorusunu sorabilirsiniz. Yanıt, tedarikçilerin değerlendirme sürecinden pek çok şey kazanacak olmalarıdır. Değerlendirmeler: Tesisinizin yerel yasalara göre işleyip işlemediğini belirlemenize ve yasalarla uyumsuzluk durumunda yasaların çiğnenmesi ile ilgili risklerden kaçınmak için ne gibi düzeltici önlemler alınması gerektiğini tanımlamanıza; Çalışanların yaralanmasına, yüksek tutarlı tazminat taleplerine ve saygınlığınızın hasar görmesine yol açabilecek iş tehlikelerini tanımlamanıza ve ortadan kaldırmanıza; Tasarruf etmek ve ek iş kesintilerinden kaçınmak için ek değerlendirmelerin yerine diğer müşterilerin raporlama gerekliliklerini karşılamanıza; Performansınızı The Coca-Cola Company nin tedarik zinciri için vizyon değerleri ile uyumlu hale getirerek tercih edilen bir kaynak olma şansınızı artırmanıza; Tanıtım yaparken, yeni işler teklif ederken veya ileriye yönelik olarak çalışanları çekmeye çalışırken sorumlu işyeri faaliyetlerinizi rekabet edebilir bir avantaj olarak geliştirmenize; Daha iyi bir çalışma ortamı oluşturma ve önerilen değişiklikleri uygulama yollarını anlayarak işinizin verimliliğini ve çalışanlarınızın üretkenliğini geliştirmenize; Belirlenen sorunların çözümü ve sektörünüzün en üst seviyede performans gösteren tedarikçilerinin kullandığı en iyi uygulamaların etkin bir şekilde uygulanması ile ilgili profesyonel danışmanlık almanıza yardımcı olur. 13

14 Değerlendirmeleri gerçekleştiren ve sonuçlara ulaşan tedarikçiler, güvenli ve yasalara uygun olduğu kadar çalışma ortamı olarak da iyi bir tesis işletmeye çaba göstererek doğru olanı yapıyor oldukları için kendileri ile gurur duyabilirler. 14

15 Değerlendirme Süreci Aşağıda TKİ değerlendirme prosedürleri genel olarak özetlenmektedir. Gerçek değerlendirmeler bu sırayı izleyebilir veya izlemeyebilir. Ancak, çoğu durumda aşağıda belirtilen şekilde tüm adımlar değerlendirme sırasında tamamlanmaktadır. Tesisin durumunun tam olarak anlaşılabilmesini desteklemek için daha başka adımlar veya belgeler gerekmesi durumunda, değerlendirme hizmet sağlayıcısı tesisten ek bilgiler isteyebilir. Değerlendirmenin sorunsuz ve faydalı bir şekilde gerçekleştirilmesine desteğiniz için şimdiden teşekkür ederiz. Hazırlık Talimatları: Ön Değerlendirme Bilgilendirme Paketi ni Okuyun. Değerlendirmeniz öncesinde, bir üçüncü şahıs servis sağlayıcı size değerlendirme günü için nasıl hazırlanılacağı ile ilgili özel bilgiler içeren bir bilgilendirme paketi gönderecektir. Bu belgeleri dikkatli bir şekilde okumanız ve tüm içeriğini iyice anlamanız, gereken tüm hazırlıkların yapılmasını garanti altına almak açısından son derece önemlidir. Bu bilgilendirme paketi, doldurularak hizmet sağlayıcıya ön ödemeli olarak geri gönderilmesi gereken bir başvuru formu ve sonuçların The Coca-Cola Company e sağlanmasına olanak sağlayan imzalı bir rapor iznini içerecektir. Olağan bir Çalışma Günü Seçin. Tesis, değerlendirme gününde bir değerlendirme yapılabilmesi için mutlaka düzenli şekilde çalışıyor olmalı ve tercihen tesis The Coca- Cola Company e tedarik ettiği ürün tipini üretiyor olmalıdır. Mevsimsel programa göre çalışan değirmenler, çiftlikler ve diğer tedarikçiler mevsimsel işçilerin çalışacağı tarihleri ve tesisin tam kapasite çalışma tarihlerini hizmet sağlayıcıya temin etmelidir. Üst Yönetimden Birinin Hazır Bulunmasını Sağlayın. Bu kişi tesisin işleyişi hakkında tam bilgi sahibi olmakla birlikte değerlendirme hizmet sağlayıcısının isteklerine uygun ve tesis sahipleri ile yönetim adına kesin yanıtlar verecek yetkiye sahip olmalıdır. Ürün Müdürü ve Personel Müdürü nün Hazır Bulunmasını Sağlayın. Bu kişiler üretim kapasitesi, makineler, teslimat süresi, işe alımlar ve ücret bordrosu kayıtları hakkında bir takım soruların yanıtlanması için gerekmektedir. Sendika Temsilcilerini Hazır Bulundurun (varsa), Bu temsilciler tüm değerlendirme boyunca hazır bulunmalıdır. Çalışanlar Arasından Temsilciler Belirlenmesini Sağlayın. Denetçilerin özel görüşmeler yapması gerekecektir. Güvenliğe Önceden Haber Verin. Değerlendirmeyi yapacak görevliler tesise vardıklarında girişte kartvizitlerini ve kimlik kartlarını gösterecektir. Görevliler gelmeden önce girişteki güvenlik ekibinizi bilgilendirdiğinizden emin olun. Değerlendirmeler en fazla iki değerlendirme görevlisi tarafından gerçekleştirilir ve genellikle en az bir tam çalışma günü sürer. Değerlendirme ekibi, üretimin yapıldığı ülkenin ana dilini akıcı şekilde konuşabilen (çoğunlukla birden fazla lehçe kullanabilen) ve okuyabilen kişilerden oluşacaktır. Değerlendirme görevlileri, tesisin belirlenen yetkili bir yöneticisi, üretim ve personel müdürleri ve katılmasını istediğiniz diğer müdürler ile bir açılış toplantısı gerçekleştirecektir. Bu toplantı sırasında değerlendirme görevlileri değerlendirmenin nasıl yapılacağını açıklayacaktır. Bu değerlendirme sırasında İşyeri Sorumluluğu tarafından önceden onaylanan kişiler dışında ilgili olmayan diğer kişiler bulunmayacaktır. 15

16 Tesis çalışanı olmayan işçiler değerlendirmeye dahil edilebilir, bu nedenle değerlendirmeden önce alacağınız tedarikçi bilgilendirme paketinde belirtilen gereklilikler konusunda söz konusu işçileri sağlayan acenteleri bilgilendirmeniz gerekir. Tesis Çalışanı Olmayan İşçiler, tesise işgücü hizmeti sağlayan bir üçüncü şahsın çalışanları olarak tanımlanır (örn. Mevsimlik/Geçici Üretim İşçileri, Güvenlik, Bakım İşleri, Yemekhane) Tesis Çalışanı Olmayan İşçilerin çalıştırılıyor olması durumunda, hizmet sağlayıcı acente sayısını ve her acentenin Tesis Çalışanı Olmayan İşçi sayısını isteyecektir. Bir acente kullanılıyor ve işgücünün %10 undan FAZLASINI sağlıyorsa, Tesis Çalışanı Olmayan İşçiler değerlendirme kapsamına ALINMAYACAKTIR. Tesis Çalışanı Olmayan İşçiler in acentesi bir tedarikçi olarak kabul edilecek ve bir değerlendirme yapılması gerekecektir. Bir acente kullanılıyor ve işgücünün %10 undan AZINI çalıştırıyorsa, Tesis Çalışanı Olmayan İşçiler değerlendirme kapsamına alınarak görüşmeler için orantılı sayıda işçi seçilecektir. Değerlendirme Aşamaları: Açılış Toplantısı Denetçilerin ve servis sağlayıcının tanıtılması Tedarikçi Kılavuz İlkeleri nin Tanıtımı Gerçekleştirilecek değerlendirme prosedürlerinin ve her bir bölüm için değerlendirme sürelerinin gözden geçirilmesi Değerlendirme için gereken yönetim ve tesis personelinin koordinasyonu Tesisin Gezilmesi Tüm birimlerin (örn. mutfak ve lojmanlar) gezildiğini garantiye almak için tesisin kat planının incelenmesi Tesiste kullanılan/depolanan potansiyel olarak tehlikeli kimyasalların listesinin incelenmesi Sağlık ve güvenlik koşulları, üretim kapasitesi, dışarıdan taşeronların kullanımı, atık su arıtımı, kimyasal ve tehlikeli malzeme depolama vb. değerlendirmek için tesisin gezilmesi Sağlık ve güvenlik koşullarını değerlendirmek için lojmanların ve yemekhanelerin (varsa) gezilmesi Çalışanlarla Görüşmeler Çalışanların seçilmesi ve görüşmelerin yapılması (25 işçiye kadar toplam işgücünün %25 i) Kayıtların İncelenmesi Tesis politikalarının veya kılavuzlarının ve çalışma izin evrağının incelenmesi Yerel iş kanunlarının gerektirdiği şekilde işe alım sözleşmelerinin incelenmesi Özlük dosyaları / yaş bilgisi belgeleri, iş sözleşmeleri, tıbbi sertifikalar, resmi kayıtların incelenmesi. Son bir yıllık ücret bordrosu kayıtları, mesai kartları, üretim kayıtları, devam kayıtları ile sınırlı olmamakla birlikte bunları içeren ücret bordrosu belgelerinin incelenmesi. (Bu belgeler tesisin asgari ücret, fazla mesai ücreti, fazla mesai ve dinlenme saatleri, izinler, tatiller vb. konularında ülkenin ulusal ve bölgesel iş kanunlarına tam uygunluğunun belirlenebilmesi için gereklidir) veya daha az çalışana sahip tesisler için, kayıtlar toplam işgücünün %25 ini yansıtmalıdır / 100 kişiden fazla çalışana sahip tesisler için, geçerli ay için en fazla 25 çalışan artı en yüksek üretim döneminden 5, en yüksek üretim yapılmayan bir dönemden 5 ve üretimin dengelendiği dönemden 5 çalışanın kayıtları mevcut olmalıdır Sigorta ödemesi veya vergi ödemesi vb. defterleri ve belgelerinin incelenmesi Çevre izinleri, atık kayıtları, sağlık/güvenlik eğitimi kayıtlarının incelenmesi 16

17 Resmi sendika sözleşmesinin, varsa, incelenmesi Taşeron bilgilerinin incelenmesi (isim, adres, iletişim bilgileri) İşçi kaza sigortasının incelenmesi, I-9 ve W-4 (sadece ABD) Tesiste üretilen ürün müşterinin bulunduğu ülkeye girerken kotaya tabi ise, gümrük ve kota belgeleri, konşimentolar ve menşe ülke belgelerinin incelenmesi ve doğrulanması Kapanış Toplantısı Değerlendirme Özet Raporu nun tesis yöneticileri ile birlikte incelenmesi; rapor ayrıntılı şekilde bulguları ve Tedarikçi Kılavuz İlkeleri ne uygunluk sağlanması için gerekli düzeltici önlemleri içerir Belirlenen tesis yönetim personeli ile değerlendirmenin görüşülmesi, soruların yanıtlanması ve yerel iş ve çevre yasalarının gereken şekilde açıklanması - The Coca-Cola Company tarafından belirlenecek bir program kapsamında, %100 uygunluk sağlanması hedefi ile ileriye yönelik gerekli tüm geliştirmelerin yapılması için önerilen düzeltici önlemlerin (gerekiyorsa) incelenmesi - Tesis müdürünün bulguları anladığının ve yorum yapma fırsatı bulduğunun teyit edilmesi. Ardından tesis müdürü ve değerlendirme görevlileri Değerlendirme Özet Raporu nu imzalar. İmzalanan raporun bir kopyası tesiste kalır. 17

18 18

19 Çalışanlarla Görüşmeler The Coca-Cola Company için tedarikçi değerlendirmesi gerçekleştiren tüm üçüncü şahıs hizmet sağlayıcıların değerlendirme görevlilerinin çalışanlarla görüşmeler konusunda yoğun bir eğitimden geçmeleri gerekmektedir. Değerlendirme görevlileri temel olarak değerlendirme sırasında elde edilen kanıt niteliğindeki belgeleri doğrulamak için çalışanlarla görüşürler. Değerlendirme görevlileri sadece tarafsız ve yönlendirici olmayan sorular soracaktır. Çalışanların Seçilmesi Süreci Çalışanlar, tesisin gezilmesi sırasında çeşitli iş birimlerinden ve rastgele belirlenen personel kayıtları arasından seçilecektir. Çalışanların görüşmelere katılımı tamamen gönüllülüğe ve çalışanın takdirine bağlıdır. Tüm görüşme notları tesisten uzak bir yerde imha edilecektir. Tüm görüşmeler yönetim ekibinden kimsenin bulunmadığı özel bir mekanda gerçekleştirilmelidir. Çalışanların yönetim ekibini görmemesi ve konuşulanların kimse tarafından dinlenilmesinin mümkün olmaması koşuluyla, görüşmeler üretimin yapıldığı kattaki iş biriminde gerçekleştirilebilir Sorulabilecek Soru Kategorileri: Çocukların Çalıştırılması Yaş doğrulaması ve tesiste çocuk çalıştırılıp çalıştırılmadığının belirlenmesi için sorular sorulacaktır. Zorla Çalıştırma Çalışanların görevlerini nasıl bulduklarının ve fazla mesainin gönüllü olup olmadığının veya zorunlu ise işe alım sırasında bildirildiğinin belirlenmesi için sorular sorulacaktır. Suistimal Çalışanların disiplin kurallarını ve yönetmelikleri anlayıp anlamadıklarını belirlemek ve suistimal olmadığından emin olmak için sorular sorulacaktır. Birleşme Özgürlüğü ve Toplu Sözleşme Hakkı Fabrika çalışma ortamının, çalışanların işle ilgili ve ilgisiz çıkarları olabilecek bir örgütlenmeye katılabilmesi konusu dahil, genel olarak sorunların tartışılmasına açık olup olmadığının belirlenmesi için tarafsız, yönlendirici olmayan sorular sorulacaktır. Çalışma Saatleri Çalışma saatlerinin (yemek saatleri, molalar, vb.) yerel ve ulusal yasal gerekliliklerin her ikisini de karşıladığının belirlenmesine yönelik sorular sorulacaktır. Ücretler ve Sosyal Haklar Ücretlerin, yerel ve ulusal yasal gerekliliklerin her ikisini de karşıladığının belirlenmesine yönelik sorular sorulacaktır. Sağlık ve Güvenlik Çalışanların, güvenli ve sağlıklı bir işyerinin sağlanması için yerel ve ulusal yasal gerekliliklerin farkında olduklarının belirlenmesine yönelik sorular sorulacaktır. Ayrımcılık Ayrımcılıkla ilgili sorunlar olup olmadığının belirlenmesi için tarafsız, yönlendirici olmayan sorular sorulacaktır. Uygunluğun İspatı 19

20 Tesisin, TKİ ye uygunluğunu etkin şekilde ispatlayabileceğini doğrulamak için sorular sorulacaktır. Görüşme süreci sırasında dikkat çeken konular (Tedarikçi Kılavuz İlkeleri ve /veya yasaların ihlali) olması, örneğin çalışanların, yönetimin veya diğer çalışanların ayrımcılık yapmakta olduğu iddiasında bulunması ve iddiayı destekleyen nitelikte bilgi sağlayabilmeleri durumunda, söz konusu konular iddiada bulunan çalışan(lar)ın isimleri açıklanmadan yönetime bildirilecektir. Görüşmeler sonucunda belirlenen konulardan bazılarının doğrulanamaması veya bunların gerçek ihlaller olmaması durumunda, bilgiler yönetim için değerli nitelikteyse, değerlendirme görevlileri süreç sırasında iddiada bulunan çalışan(lar)ın isimlerini açıklamaksızın yönetim ile birlikte inceleme yapabilir. 20

21 Yasa ve Yönetmelikler Gereklilik Tedarikçi, ürün ve mallarımızın imalat ve dağıtımında ve hizmetlerin sağlanmasında bütün geçerli yerel ve ulusal yasa, kural, yönetmelik ve gerekliliklere uygun hareket edecektir. Temel Gereklilikler Tüm çalışanların yaş bilgilerini içeren yasal belgelerin fotoğraflı kopyaları bulunmalıdır. Çalışan sözleşmelerinde veya başvurularında belirtilen işe alım yaşları, işe alım için gerekli yasal yaş sınırına uygun olmalıdır. Çalışma katlarından rastgele seçilen çalışanların belgeleri mevcut olmalıdır. Saat kartlarında veya diğer şekilde gösterilen çalışılan saatler yasal sınırlamaları aşmamalıdır. Ücret bordrosunda gösterilen kesintiler yasaya uygun ve çalışanın yazılı iznine tabi olmalıdır. Normal çalışma saatleri ve fazla mesai saatleri doğru şekilde hesaplanmalı ve ödenmelidir. Çalışanlar yazılı veya sözlü iş sözleşmelerinin şartlarının farkında olmalıdır. Bütün zorunlu kanuni haklar zamanında sağlanmalıdır. Performans Açıklarının Göstergeleri Tesisin yasal çalışma izni olmadan veya izin süresinin dolmasına rağmen çalışması. Çalışanların bazılarının veya tümünün iş sözleşmelerinin eksik olması. Tesisin, çalışanların belgeleri ile ilgili yasal gereklilikleri karşılamaması. Sigorta kayıtlarının eksik veya süresinin dolmuş olması. Ücret ve sosyal hak politikalarının çalışanlara bildirilmemesi. Çalışanların yasal olmayan şekilde evine iş götürmesi. Yasa ve Yönetmelikler: Bulgulara ve Düzeltici Faaliyetlere Örnekler Bulgu Düzeltici Faaliyet Tavsiye Edilen Süre Onaylama Yöntemi İş Sözleşmeleri: Bir paketleme tesisinin çalışanlarının, değerlendirme görevlilerine, yasanın gerektirdiği iş sözleşmelerini henüz almadıklarını bildirmeleri. Çalışanlara iş sözleşmeleri verilmelidir. 60 gün Genç Çalışanlar: Genç yaşta yasal olarak işe alınan çalışanların yerel yasanın izin verdiği çalışma saatlerinden daha fazla çalışması Yasal olarak işe alınan genç çalışanların çalıştıkları saatlerin takibi için tesiste bir sistem olması sağlanmalı ve çalışılan saatler yasal sınırlar içinde tutulmalıdır. 60 gün Deneme Hükümleri: Yerel yasa, deneme süresinin 60 günü aşamayacağını belirtirken, altı aylık deneme süresi öngören bir iş sözleşmesi Yeni ve mevcut sözleşmelerin deneme süresi 60 gün veya daha az olacak şekilde değiştirilmeli ve bu durumdan etkilenebilecek 60 gün 21

22 yapıldığının belirlenmesi. Sigorta: Bir tesisin sigorta belgelerinin süresi iki ay önce sona ermiştir. Tesis yönetimi yenileme için başvuru yapıldığını ve sigorta şirketinden onay alındığını ancak yeni sigorta sertifikalarını henüz almadıklarını belirtmektedir. çalışanlara haber verilmelidir. Gerçek sertifikalar gönderilene kadar dosyada tutmak üzere sigorta şirketinden sertifikaların bir kopyasını faksla göndermesi istenmelidir. 60 gün 22

23 Çocukların Çalıştırılması BM Küresel İlkeler Sözleşmesi Çocukların çalıştırılmasını etkin şekilde önleyin. TKİ İlkesi Geçerli kanun ve yönetmeliklerde öngörülen asgari yaş hükümlerine uygun hareket edin ve çocukların çalıştırılmasını yasaklayın. Gereklilik Tedarikçi, çocukların çalıştırılmasına ilişkin bütün geçerli yerel ve ulusal yasalara uygun hareket edecektir. Temel Gereklilikler Tüm çalışanların yaş bilgilerini içeren yasal belgelerin fotoğraflı kopyaları bulunmalıdır. Çalışan sözleşmelerinde veya başvurularında belirtilen işe alım yaşları, işe alım için gerekli yasal yaş sınırına uygun olmalıdır. Rastgele seçilen çalışanlar için belgeler mevcut olmalıdır. Performans Açıklarının Göstergeleri Değerlendirmenin yapıldığı gün çocukların çalıştırıldığının gözlenmesi. En az iki kaynaktan çocukların çalıştırıldığının bildirilmesi ve doğrulanması. Mevcut durumda yaşları yasaya uygun çalışanların işe alındıklarında yaş sınırının altında olmaları. Çocukların Çalıştırılması: Bulgulara ve Düzeltici Faaliyetlere Örnekler Bulgu Düzeltici Faaliyet Tavsiye Edilen Süre Asgari Çalışma Yaşı: Bir çalışanın yasal olarak en düşük çalışma yaşı olan 15 yaşın altında olduğunun tespit edilmesi. Fabrika derhal çalışanı işyerinden uzaklaştırılmalı ve çocuğun yerel yasaya göre okula devam etmesini sağlamak için sosyal hizmet uzmanları ile birlikte çalışmalıdır. İşyerinde yeni ve mevcut çalışanların asgari yasal çalışma yaşında olduğunu doğrulayan bir sistem sağlanmalıdır. Çocuk derhal işyerinden uzaklaştırılmalı ve 60 gün içinde bir yaş doğrulama sistemi uygulamaya konmalıdır. Onaylama Yöntemi Çocukların İşyerine Getirilmesi: Bir çalışan okullar kapalı olduğu ve evde çocuğa bakacak kimse olmadığı için 10 yaşındaki çocuğunu işyerine getirmektedir. Gün içinde çocuk şişeleri şişe kapaklama makinesinin önüne dizerek annesine yardımcı olmaktadır. Çocuk derhal işyerinden uzaklaştırılmalıdır. Çocuğa bakılabilmesi için çalışan ve işyeri tarafından farklı seçenekler aranmalıdır. Fabrika çocukların işyerine getirilmesini yasaklayan bir politika oluşturmalı ve duyurmalıdır. Çocuk derhal işyerinden uzaklaştırılmalı ve politika 30 gün içinde duyurulmalıdır. 23

Unilever. Sorumlu Kaynak Kullanımı Politikası. Tedarikçilerimizle işbirliği içinde çalışma

Unilever. Sorumlu Kaynak Kullanımı Politikası. Tedarikçilerimizle işbirliği içinde çalışma Unilever Sorumlu Kaynak Kullanımı Politikası Tedarikçilerimizle işbirliği içinde çalışma Nisan 2014 1 İçindekiler Giriş 3 Temel İlkeler 4 Uygulama Esasları 5 I Unilever ile İş Yapmak için Zorunlu Şartlar

Detaylı

Çevresel ve Sosyal Sürdürebilirlik Performans Standartları

Çevresel ve Sosyal Sürdürebilirlik Performans Standartları Çevresel ve Sosyal Sürdürebilirlik Performans Standartları Genel Bakış 1. IFC nin risk yönetimi yaklaşımının ayrılmaz bir parçası olan Sürdürülebilirlik Çerçevesi, IFC nin sürdürülebilir kalkınmaya yönelik

Detaylı

Global Davranış Yasası

Global Davranış Yasası Global Davranış Yasası Fayda Gözeten Performans Global Davranış Yasası 3 Başkan ve CEO'muzdan Mektup 4 PepsiCo Değerleri Performansımızın Amacı 5 İşi Doğru Yapmak 5 Davranış Yasamıza Karşı Sorumluluğumuz

Detaylı

DIC GRUBU İŞYERİ DAVRANIŞKURALLARI STANDARTLAR VE İLKELER STANDARDS & GUIDELINES

DIC GRUBU İŞYERİ DAVRANIŞKURALLARI STANDARTLAR VE İLKELER STANDARDS & GUIDELINES DIC GRUBU İŞYERİ DAVRANIŞKURALLARI STANDARTLAR VE İLKELER STANDARDS & GUIDELINES İşyeri Davranış Kurallarıyla İlgili bir Açıklama... DIC Grubu, dünya genelinde 60'dan fazla ülke ve bölgede amacının gereklerini

Detaylı

Davranış Ve Etik Kuralları. Working with integrity. Building trust.

Davranış Ve Etik Kuralları. Working with integrity. Building trust. S ojitz Group Davranış Ve Etik Kuralları Working with integrity. Building trust. Sojitz Corporation Yürütme Kurulu Başkanı'ndan Bir Mesaj Sevgili Çalışanlarımız: Yüzyılı aşkın bir süredir Şirketimiz dürüstlükle

Detaylı

The Electrolux Çalışma Yeri Standartları. Haziran 2014 Onaylı

The Electrolux Çalışma Yeri Standartları. Haziran 2014 Onaylı The Electrolux Çalışma Yeri Standartları Haziran 2014 Onaylı Electrolux Çalışma Yeri Standartlarının bu sürümü 2014 yılının Haziran ayında onaylanmıştır ve önceki sürümlerin yerini alır. İşbu belge, İngilizce

Detaylı

İş Yönetim Etiği Kodu

İş Yönetim Etiği Kodu İş Yönetim Etiği Kodu Dünyanın Her Yerinde Dürüst ve Güvenilir Olmak GERÇEK Şey DOĞRU Yol Etik davranın. Dürüst olun. Yasalara uyun. Koda uyun. Güvenilir olun. COCA-COLA PLAZA ATLANTA, GEORGIA Nisan 2009

Detaylı

31.12.2013 KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ

31.12.2013 KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ Sayfa No: 1 31.12.2013 KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM BEYANI Şirketimiz, 2013 yılı faaliyet döneminde Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan, Kurumsal Yönetim İlkelerine

Detaylı

PMI İş Yürütme İlkeleri

PMI İş Yürütme İlkeleri PMI İş Yürütme İlkeleri Philip Morris International İş Yürütme İlkeleri Dürüstlük: Doğru Olanı Yapmak Harekete Geçmeden Önce Sorun Yasal mı? Şirket politikalarına uygun mu? Yapılacak doğru şey bu mu? Şirketin

Detaylı

KOBİ ler için İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Rehberi: İNŞAAT SEKTÖRÜ

KOBİ ler için İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Rehberi: İNŞAAT SEKTÖRÜ KOBİ ler için İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Rehberi: İNŞAAT SEKTÖRÜ Bu rehber, Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilen İSGİP (Türkiye`de İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Koşullarının

Detaylı

Değerli Çalışma Arkadaşım,

Değerli Çalışma Arkadaşım, İŞ YÖNETMELİĞİ Değerli Çalışma Arkadaşım, Her gün aldığımız kararlar ve eylemlerimiz, şirketimizin itibarını ve gelecekteki başarısını şekillendirmemize yardımcı olur. AbbVie çalışanları olarak şirketimizi

Detaylı

Doğruluğumuz. Doğruluk iş başında. Burada doğruluk kazanır.

Doğruluğumuz. Doğruluk iş başında. Burada doğruluk kazanır. Doğruluğumuz Baxter in başarısı sonuçlara yönelik kişisel sorumluluğumuza ve doğruluğumuza dayanmaktadır. Hastalar, doktorlar, müşteriler, resmi otoriteler, yatırımcılar ve çalışanlarımız her gün yaptığımız

Detaylı

KOBİ ler için İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Rehberi: MADEN SEKTÖRÜ

KOBİ ler için İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Rehberi: MADEN SEKTÖRÜ KOBİ ler için İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Rehberi: MADEN SEKTÖRÜ Bu rehber, Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilen İSGİP (Türkiye`de İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Koşullarının

Detaylı

STANDARDIN BELİRLENMESİ

STANDARDIN BELİRLENMESİ DOĞRU OLANI YAPARIZ BAŞKALARINA SAYGI GÖSTERİRİZ MÜKEMMEL PERFORMANS SERGİLERİZ Güncellenme Haziran 2014 STANDARDIN BELİRLENMESİ MESLEKİ AHLAK ve İŞ AHLAKI Standardın Belirlenmesi Güncellenme Haziran 2014

Detaylı

Şirketimizde Benimsenen. Yol Gösterici İlkeler. Cargill Davranış Kuralları

Şirketimizde Benimsenen. Yol Gösterici İlkeler. Cargill Davranış Kuralları Şirketimizde Benimsenen Yol Gösterici İlkeler Cargill Davranış Kuralları İşimizi yaparken her zaman esas aldığımız ilke şudur: özümüz senettir. İçindekiler John MacMillan, r., 1923 Giriş Yönetim Kurulu

Detaylı

İŞ ETİĞİ KURALLARI (KORDSA GLOBAL ETİK)

İŞ ETİĞİ KURALLARI (KORDSA GLOBAL ETİK) İŞ ETİĞİ KURALLARI (KORDSA GLOBAL ETİK) Versiyon : 2 Onaylayan : Kordsa Global Yönetim Kurulu Onay Tarihi : 15 Eylül 2009 NOT: Bu el kitabı Kordsa Global çalışanlarının bilmesi gereken önemli politikaları,

Detaylı

Ahlakı veetik Kuralları

Ahlakı veetik Kuralları İş Ahlakı veetik Kuralları İçindekiler 1. Kültürümüz - Doğru Olanı Yapma Kültürü Başkan ve CEO nun Mesajı... 1 Giriş Doğruluk Taahhüdümüz... 2 Sorumluluklarımız... 3 2. Celgene ve Hissedarlarımıza Karşı

Detaylı

DAVRANIŞ KURALLARI. Değerlerimizi Yaşamak. En Yüksek Etik Standartların Sürdürülmesi

DAVRANIŞ KURALLARI. Değerlerimizi Yaşamak. En Yüksek Etik Standartların Sürdürülmesi DAVRANIŞ KURALLARI Değerlerimizi Yaşamak Önem Vermek Global EKİP Çalışması SÜREKLİ GELİŞTİRME En Yüksek Etik Standartların Sürdürülmesi Başkanımız ve İcra Kurulu Başkanımızdan BİR Mesaj C Colgate-Palmolive

Detaylı

TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş. BİLGİLENDİRME POLİTİKASI

TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş. BİLGİLENDİRME POLİTİKASI TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş. BİLGİLENDİRME POLİTİKASI 1.Amaç TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş. (TAV) ın temel kamuyu bilgilendirme politikası, TAV ın geçmiş performansını ve gelecek beklentilerini, genel

Detaylı

Etik Kurallara Uyum 2. Temel Değerlerimiz ve İlkelerimiz 3. Pazara İlişkin Kurallar 4. Ortaklığımız ve Hissedarlarımıza İlişkin Kurallar

Etik Kurallara Uyum 2. Temel Değerlerimiz ve İlkelerimiz 3. Pazara İlişkin Kurallar 4. Ortaklığımız ve Hissedarlarımıza İlişkin Kurallar İÇİNDEKİLER 1. Etik Kurallara Uyum 1.1 Sorumluluk 1.2 Yasaların ve Etik Kurallarımızın İhlalinin Sonuçları 2. Temel Değerlerimiz ve İlkelerimiz 2.1 Dürüstlük ve Adil Davranma 2.2 Müşteri Memnuniyeti 2.3

Detaylı

Yum! un Tutkusu 3. Nasl Birlikte Kazanırız 3. Giriş/Program Yönetimi 5. Ürün Kalitesi ve Gıda Güvenliği 8. Kalite 8.

Yum! un Tutkusu 3. Nasl Birlikte Kazanırız 3. Giriş/Program Yönetimi 5. Ürün Kalitesi ve Gıda Güvenliği 8. Kalite 8. 1 İçindekiler Sayfa Yum! un Tutkusu 3 Nasl Birlikte Kazanırız 3 Giriş/Program Yönetimi 5 Ürün Kalitesi ve Gıda Güvenliği 8 Kalite 8 Gıda Güvenliği 8 Franchise Alanlar ile İlişkiler 9 Küresel İlişkiler

Detaylı

yaptığımız her şeyde başarı kazanmak müşterilerimiz için en iyi çözümleri sağlamaya söz vermek

yaptığımız her şeyde başarı kazanmak müşterilerimiz için en iyi çözümleri sağlamaya söz vermek .1 .2 MÜKEMMELLİK yaptığımız her şeyde başarı kazanmak DÜRÜSTLÜK her zaman doğru olanı yapmak ÖZVERİ müşterilerimiz için en iyi çözümleri sağlamaya söz vermek YENİLENME her zaman yaratıcılık ve ustalıkla

Detaylı

Saygılı. Güvenilir. Dürüst. Namuslu. Kuralları. Sürdürülebilir. Sorumlu. iş ahlakı. Imperial Tobacco İş Ahlâkı Kuralları 09.08.

Saygılı. Güvenilir. Dürüst. Namuslu. Kuralları. Sürdürülebilir. Sorumlu. iş ahlakı. Imperial Tobacco İş Ahlâkı Kuralları 09.08. iş ahlakı Kuralları Sürdürülebilir Sorumlu Dürüst Namuslu Güvenilir Saygılı İçindekiler Giriş Alison Cooper dan Bölüm 1 İş Bütünlüğü Bölüm 2 Sorumlu Ticaret Uygulamaları Bölüm 3 Güven, Saygı ve Sorumluluk

Detaylı

Mavi Kitap. UYUMA Bağlılık. Dürüstlük ve bütünlükle hareket etmek, birlikte çalıştığımız insanların güvenini ve saygısını kazanmamıza yardımcı olur.

Mavi Kitap. UYUMA Bağlılık. Dürüstlük ve bütünlükle hareket etmek, birlikte çalıştığımız insanların güvenini ve saygısını kazanmamıza yardımcı olur. Mavi Kitap İş Yönetimine İlişkin Pfizer Politikalarının Özeti UYUMA Bağlılık Dürüstlük ve bütünlükle hareket etmek, birlikte çalıştığımız insanların güvenini ve saygısını kazanmamıza yardımcı olur. Değerli

Detaylı

sürdürülebilir bir dünya için kurumsal çözümler İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNİ DOĞRU ANLAMAK VE UYGULAMAK

sürdürülebilir bir dünya için kurumsal çözümler İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNİ DOĞRU ANLAMAK VE UYGULAMAK sürdürülebilir bir dünya için kurumsal çözümler İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNİ DOĞRU ANLAMAK VE UYGULAMAK İş Dünyası ve Sürdürülebilir Kalkınma Derneği - Türkiye, 2015 Göksu Evleri Göztepe Mah. Akkavak Cad.

Detaylı

İşyeriDavranış Kuralları

İşyeriDavranış Kuralları İşyeriDavranış Kuralları 1 AlanKrause nin mesajı MWH Global, Inc. sürekli değişim içinde olan bir şirkettir. Böyle bir dinamizm ile bulunduğumuz sektörde tutarlılık içinde güven veren itibarlı bir şirket

Detaylı

Davranış Kuralları Xxxxxxxx. Vodafone Davranış Kuralları. Vodafone Way İlkeleri Doğrultusunda Çalışmak

Davranış Kuralları Xxxxxxxx. Vodafone Davranış Kuralları. Vodafone Way İlkeleri Doğrultusunda Çalışmak Davranış Kuralları Xxxxxxxx Vodafone Davranış Kuralları 1 Vodafone Way İlkeleri Doğrultusunda Çalışmak Davranış Kuralları Xxxxxxxx Yaptığımız her şeyde güven esastır. 2 Davranış Kuralları Xxxxxxxx İcra

Detaylı

İş Davranış Kuralları

İş Davranış Kuralları İş Davranış Kuralları İş Davranışları Kuralları 1 Vaatleri yerine getirmek > Dinliyoruz, anlıyoruz ve karşılık veriyoruz > Net beklentiler üzerinde uzlaşıyoruz > İstikrarlı bir mükemmellik arıyoruz Tam

Detaylı

2012 İŞ İDARESİ ETİK VE STANDARTLARI KURALLARIMIZ VE DEĞERLERĠMĠZ İLE DÜRÜSTLÜKLE ÖNCÜLÜK ETMEK

2012 İŞ İDARESİ ETİK VE STANDARTLARI KURALLARIMIZ VE DEĞERLERĠMĠZ İLE DÜRÜSTLÜKLE ÖNCÜLÜK ETMEK 2012 İŞ İDARESİ ETİK VE STANDARTLARI KURALLARIMIZ VE DEĞERLERĠMĠZ İLE DÜRÜSTLÜKLE ÖNCÜLÜK ETMEK BRISTOL-MYERS SQUIBB MİSYONU VE HEDEFİ Şirketimizin misyonu, hastaların ciddi hastalıkları yenmelerine yardımcı

Detaylı

Ürün Tedarikine İlişkin C&A Davranış Kuralları

Ürün Tedarikine İlişkin C&A Davranış Kuralları Ürün Tedarikine İlişkin C&A Davranış Kuralları Dikkat: Bu doküman İngilizce den çeviridir. Orijinal İngilizce doküman yasal olarak bağlayıcılık arz eder. - Nisan 2015 - Giriş C&A iş modelinin amacı, yüksek

Detaylı