Küresel İşyeri Hakları Tedarikçi Kılavuz İlkeleri Uygulama Rehberi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Küresel İşyeri Hakları Tedarikçi Kılavuz İlkeleri Uygulama Rehberi"

Transkript

1 Küresel İşyeri Hakları Tedarikçi Kılavuz İlkeleri Uygulama Rehberi

2 2

3 Giriş T E D A R İ K Ç İ K I L A V U Z İ L K E L E R İ U Y G U L A M A R E H B E R İ The Coca-Cola Company (TCCC) en yüksek mükemmellik standartları ile çalışmayı ilke edinmiştir. Bu nedenle, tedarikçilerle benzer değerler paylaşan ilişkiler geliştirmeyi ve etik bir şekilde çalışmayı arzu etmektedir. Tedarikçilerimizle ilişkilerimizi geliştirmek ve güçlendirmek için The Coca-Cola Company 2002 yılında, The Coca-Cola Company nin doğrudan tedarikçileri, The Coca-Cola Company sisteminin yetkili tedarikçileri ve doğrudan şişe tedarikçileri için Tedarikçi Kılavuz İlkeleri ni (TKİ) hazırlamıştır. Bu Tedarikçi Rehberi, Tedarikçi Kılavuz İlkeleri nin tam metnini içermektedir. İlkeleri gözden geçireceğinize ve şirketinizin bu ilkelerin belirlediği gerekliliklere bağlılığını sağlayacağınıza inanıyoruz. Tedarikçi Kılavuz İlkeleri, The Coca-Cola Company nin tedarikçilerinin - ve bu tedarikçilere işgücü sağlayan onaylı üçüncü şahısların - faaliyet gösterdikleri ülkenin ve yetkili yerel yargı makamlarının iş ve çevre kanunları ve yönetmeliklerine uygun olarak çalıştıkları konusundaki beklentisini özetlemektedir. Bu kanun ve yönetmelikler, çalışma saatleri, ücret, çalışma koşulları ve çalışanların üçüncü şahıslar tarafından temsil edilmeyi seçip seçmeme ve toplu sözleşme haklarını içermektedir. Kurumsal Toplumsal Sorumluluk konusunun ilgi odağı olması ve taşıdığı büyük önem, Tedarikçi Kılavuz İlkeleri nin çalışmalarımızda uygulandığını göstermemizi gerektirmektedir. Bu nedenle, tedarikçi firmalarımızdan özel bir Tedarikçi Kılavuz İlkeleri değerlendirmesi yapmalarını ve Tedarikçi Kılavuz İlkeleri ile uyum sağlandığı onaylandığında The Coca- Cola Company nin belirlediği şekilde düzenli yeniden değerlendirmeler yapmalarını talep ediyoruz. Bu çalışmayı kolaylaştırmak için, onaylanmış bir hizmet sağlayıcının hizmetlerini kullanarak The Coca- Cola Company tarafından kabul edilen Tedarikçi Kılavuz İlkeleri değerlendirmelerini tedarikçilerimize sağlamak için gereken adımlar atılmıştır. Bu Tedarikçi Uygulama Rehberi, Tedarikçi Kılavuz İlkeleri ni, değerlendirme sürecini ve bir tedarikçinin Tedarikçi Kılavuz İlkeleri ile uyum sağlayabilmesini sağlayacak ileriye yönelik adımları tanımlamaktadır. Rehber de ayrıca, bir tedarikçinin Tedarikçi Kılavuz İlkeleri ile ilgili rolü ve sorumlulukları açıklanmaktadır. The Coca-Cola Company, tedarikçilerinden bu Rehber i ayrıntılı olarak incelemelerini beklemektedir. The Coca-Cola Company nin amacı, fabrikalarla birlikte çalışarak Tedarikçi Kılavuz İlkeleri ile tamamen uyumlu bir tedarik zinciri sağlamak ve devam ettirmek için performans açıklarına işaret etmektir. Sizden istediğimiz: Tedarikçi Kılavuz İlkeleri ni benimsemeniz; Bu Rehber de belirtilen adımları gerçekleştirerek işletmenizi Tedarikçi Kılavuz İlkeleri ile uyumlu hale getirmek için çalışmanız; The Coca-Cola Company nin gerekliliklerini çalışanlarınıza anlatmanız; ve Tedarikçi Kılavuz İlkeleri broşürünü çalışanlarınız tarafından kolayca görülebilecek ve okunabilecek bir yere asmanızdır (şu anda bir The Coca-Cola Company tedarikçisi iseniz). Broşürleri yazdırmak için (birçok dilde mevcuttur), web sitemizi ziyaret edin: 3

4 Tedarikçi Kılavuz İlkeleri nin doğru olarak anlaşılmasına yardımcı olmak üzere sizlerle çalışmayı umuyoruz. Tedarikçi Kılavuz İlkeleri gereklilikleri ile ilgili ayrıntılı bilgi veya sorularınız için, lütfen İşyeri Sorumluluğu bölümüne e-posta gönderin. 4

5 İçindekiler İLGİLİ KİŞİLERİN BEKLENTİLERİ...13 İŞYERİ DEĞERLENDİRMELERİNİN FAYDALARI...13 DEĞERLENDİRME SÜRECİ...15 ÇALIŞANLARLA GÖRÜŞMELER...19 YASA VE YÖNETMELİKLER...21 ÇOCUKLARIN ÇALIŞTIRILMASI...23 ÜCRETLER VE YAN ÖDEMELER...33 ÇALIŞMA SAATLERİ VE FAZLA MESAİ...35 SAĞLIK VE GÜVENLİK...37 ÇEVRE...41 UYGUNLUĞUN İSPATI...43 DEĞERLENDİRME SONRASI İZLEME...45 TERİMLER

6 6

7 Tedarikçi Kılavuz İlkeleri Tedarikçi Kılavuz İlkeleri ( TKİ ), The Coca-Cola Company nin işyeri sorumluluk programlarının hayati bir dayanağını oluşturur. Bu programlar, iyi kurumsal vatandaşlığın, uzun vadeli iş başarımız için zaruri olduğu ve bunun, işyerlerimizdeki ve doğrudan işimizi tedarik etme yetkisine sahip olan kişilere ait işyerlerindeki ilişki ve eylemlerimize yansıtılması gerektiği inancından yola çıkmaktadır. Dünya çapındaki ticari uygulamaları etkileyen yasa, gelenek ve görenek ve ekonomik koşullarda farklılıkların olduğunu kabul ederek, The Coca-Cola Company ile tedarikçileri arasındaki ilişkilerin, paylaşılan değerler temeline dayandırılması gerektiğine inanıyoruz. Tedarikçi Kılavuz İlkeleri, değer ve beklentilerimizi aktarır ve asgari düzeyde, geçerli çevre kanunları ve yerel iş kanunları ve yönetmeliklerine uyan sorumlu işyeri politikaları ve uygulamalarının önemini vurgular. Aşağıda ana hatlarıyla belirtilen ilkeler, kendi politikalarımızda desteklediğimiz değerleri yansıtmaktadır ve doğrudan tedarikçilerimizden bu kılavuz ilkelerinin anlam ve amacını benimsemelerini beklemekteyiz: Birleşme Özgürlüğü ve Toplu Sözleşme Hakkı Çalışanların, misilleme, gözdağı veya taciz korkusu olmadan bir sendikaya katılma, sendika kurma veya sendikaya katılmama hakkına saygı duyun. Çalışanların, yasalarca kabul edilen bir sendika tarafından temsil edildiği durumlarda, bunların serbestçe seçilen temsilcileriyle yapıcı diyaloglar kurun ve bu temsilcilerle iyi niyetli müzakerelerde bulunun. Çocukların Çalıştırılmasına İzin Vermeyin Geçerli kanun ve yönetmeliklerde öngörülen asgari yaş hükümlerine uygun hareket edin. Zorla Çalıştırma ve Suistimale İzin Vermeyin Çalışanlara fiziksel olarak suistimali yasaklayın ve cezaevinde çalıştırma, esaret altında çalıştırma, asker çalıştırma veya kölelik dahil olmak üzere her türlü zorla çalıştırmayı yasaklayın. Ayrımcılığa Meydan Vermeyin İşyerlerinizin, ayrımcılıktan veya sözlü veya fiziksel tacizden arınmış olmasını sağlayın. İşe alma, çalıştırma, yerleştirme, eğitim, ücretlendirme ve terfi işlemleri, yeteneğe, performansa, beceri ve tecrübeye dayandırılmalıdır. Çalışma Saatleri ve Ücretler Çalışanları, endüstriyel ve yerel iş piyasasına göre ücretlendirin. Geçerli ücrete, çalışma saatlerine, fazla mesai ve sosyal haklara ilişkin kanunlara harfiyen bir uygunluk içerisinde hareket edin ve çalışanlara beceri ve kapasitelerini geliştirecek imkanlar tanıyın ve mümkün olan durumlarda terfi olanakları sağlayın. Güvenli ve Sağlıklı bir İşyeri Sağlayın Güvenli, emniyetli ve sağlıklı bir işyeri sağlayın. Kaza, yaralanma ve sağlık risklerine maruz kalma riskini asgariye indirmek suretiyle işyeri ortamının üretken olmasını sağlayın. Çevreyi Koruyun İşinizi, çevreyi koruyacak şekilde yürütün. Geçerli çevre kanunlarına, kural ve yönetmeliklere uygun hareket edin. 7

8 Geçerli Kanun ve Standartlara Uygunluk The Coca-Cola Company nin tedarikçileri ve The Coca-Cola Company tarafından yetkilendirilen tedarikçiler, bir bütün olarak faaliyetlerinde, asgari düzeyde aşağıdaki standartlara uygun hareket etmekle yükümlüdür: Yasa ve Yönetmelikler Tedarikçi, ürün ve mallarımızın imalat ve dağıtımında ve hizmetlerin sağlanmasında bütün geçerli yerel ve ulusal yasa, kural, yönetmelik ve gerekliliklere uygun hareket edecektir. Çocukların Çalıştırılması Tedarikçi, çocukların çalıştırılmasına ilişkin bütün geçerli yerel ve ulusal yasalara uygun hareket edecektir. Zorla Çalıştırma Tedarikçi, zorla çalıştırma, esaret altında çalıştırma, cezaevinde çalıştırma, askeri veya zorunlu çalıştırma yollarına başvurmayacaktır. Suistimal Tedarikçi, çalışanların suistimali ile ilgili geçerli bütün yerel ve ulusal yasalara uygun hareket edecek ve çalışanları fiziksel olarak suistimal etmeyecektir. Birleşme Özgürlüğü ve Toplu Sözleşme Hakkı Tedarikçi, birleşme özgürlüğü ve toplu sözleşme hakkı ile ilgili geçerli bütün yerel ve ulusal yasalara uygun hareket edecektir. Ayrımcılık Tedarikçi, ayrımcılıkla ilgili geçerli bütün yerel ve ulusal yasalara uygun hareket edecektir. Ücretler ve Sosyal Haklar Tedarikçi, ücretler ve sosyal haklar ıle ilgili geçerli bütün yerel ve ulusal yasalara uygun hareket edecektir. Çalışma Saatleri ve Fazla Mesai Tedarikçi, çalışma saatleri ve fazla mesai ile ilgili geçerli bütün yerel ve ulusal yasalara uygun hareket edecektir. Sağlık ve Güvenlik Tedarikçi, sağlık ve güvenlikle ilgili geçerli bütün yerel ve ulusal yasalara uygun hareket edecektir. Çevre Tedarikçi, çevreyle ilgili geçerli bütün yerel ve ulusal yasalara uygun hareket edecektir. Uygunluğun İspatı Tedarikçi, The Coca-Cola Company nin talebi üzerine The Coca-Cola Company nin kabul edeceği şekilde Tedarikçi Kılavuz İlkeleri ne uygunluğunu ispat edebilmelidir. Bu asgari gereklilikler, The Coca-Cola Company ile onun doğrudan ve yetkili tedarikçileri arasında akdedilen bütün anlaşmaların bir parçasıdır. Tedarikçilerimizden, Tedarikçi Kılavuz İlkelerine uygunluğun sağlanması maksadıyla, uygun dahili iş süreçlerini geliştirmelerini ve uygulamaya koymalarını bekliyoruz. The Coca-Cola Company, tedarikçilerin Tedarikçi Kılavuz İlkeleri ne olan uygunluğunu değerlendirmek üzere rutin olarak bağımsız üçüncü tarafların hizmetlerinden yararlanmaktadır. Değerlendirmeler, genel olarak çalışanlarla ve yerinde sözleşmeli işçilerle yapılan gizli görüşmeleri içerir. Herhangi bir tedarikçinin 8

9 Tedarikçi Kılavuz İlkeleri nin gerekliliklerinin herhangi bir hususunu uygulamaması halinde tedarikçiden düzeltici önlemler alması beklenir. The Coca-Cola Company, Tedarikçi Kılavuz İlkeleri nin gerekliliklerini uyguladığını ispatlayamayan herhangi bir tedarikçi ile olan bir anlaşmayı feshetme hakkını saklı tutar. 9

10 10

11 Sorumluluğumuz Tedarikçi Kılavuz İlkeleri, The Coca-Cola Company nin dünyanın en saygın şirketi olarak Büyüme Hedefi Manifestosu nun önemli bir parçasıdır. The Coca-Cola Company 2006 yılında, faaliyetlerini ve stratejilerini insan hakları, çalışma, çevre ve yolsuzluk karşıtlığı alanlarında evrensel olarak kabul görmüş ilkelerle uyumlu hale getirmeyi taahhüt eden işletmeler için bir çerçeve oluşturan Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi ni imzalamıştır. Tedarikçi Kılavuz İlkeleri, Küresel İlkeler Sözleşmesi nin çalışma standartları ile uyum içindedir. Aşağıdaki tabloda Küresel İlkeler Sözleşmesi nin her bir çalışma standardı, ilgili Tedarikçi Kılavuz İlkesi ve gerekliliği ile karşılaştırılmaktadır: Kategori Çocukların Çalıştırılması BM Küresel İlkeler Sözleşmesi Çocukların çalıştırılmasını etkin şekilde önleyin. TKİ İlkesi Geçerli kanun ve yönetmeliklerde öngörülen asgari yaş hükümlerine uygun hareket edin ve çocukların çalıştırılmasını yasaklayın. Gereklilik Tedarikçi, çocukların çalıştırılmasına ilişkin bütün geçerli yerel ve ulusal yasalara uygun hareket edecektir. Zorla Çalıştırma Tüm zorla çalıştırma veya zorunlu çalıştırma biçimlerini ortadan kaldırın. Çalışanlara fiziksel olarak suistimali yasaklayın ve cezaevinde çalıştırma, esaret altında çalıştırma, asker çalıştırma veya kölelik dahil olmak üzere her türlü zorla çalıştırmayı yasaklayın. Tedarikçi, zorla çalıştırma, esaret altında çalıştırma, cezaevinde çalıştırma, askeri veya zorunlu çalıştırma yollarına başvurmayacaktır. Birleşme Özgürlüğü ve Toplu Sözleşme Hakkı Birleşme özgürlüğünü ve toplu sözleşme hakkının etkin şekilde kabul edilmesini destekleyin. Çalışanların, misilleme, gözdağı veya taciz korkusu olmadan bir sendikaya katılma, sendika kurma veya sendikaya katılmama hakkına saygı duyun. Çalışanların, yasalarca kabul edilen bir sendika tarafından temsil edildiği durumlarda, bunların serbestçe seçilen temsilcileriyle yapıcı diyaloglar kurun ve bu temsilcilerle iyi niyetli müzakerelerde bulunun. Tedarikçi, birleşme özgürlüğü ve toplu sözleşme hakkı ile ilgili geçerli bütün yerel ve ulusal yasalara uygun hareket edecektir. 11

12 Kategori Ayrımcılık ve Taciz BM Küresel İlkeler Sözleşmesi Çalıştırma ile ilgili ve mesleki ayrımcılığı ortadan kaldırın. TKİ İlkesi İşyerlerinizin, ayrımcılıktan veya sözlü veya fiziksel tacizden arınmış olmasını sağlayın. İşe alma, çalıştırma, yerleştirme, eğitim, ücretlendirme ve terfi işlemleri, yeteneğe, performansa, beceri ve tecrübeye dayandırılmalıdır. Gereklilik Tedarikçi, ayrımcılıkla ilgili geçerli bütün yerel ve ulusal yasalara uygun hareket edecektir. 12

13 İlgili Kişilerin Beklentileri Tedarikçi Kılavuz İlkeleri, The Coca-Cola Company nin tedarik zincirini şirket değerleri ile uyumlu hale getirmesine yardımcı olurken, aynı zamanda, The Coca-Cola Company nin ilgili kişilerin beklentilerini karşılayan bir tedarik zinciri sağlamayı ilke edindiğini de gösterir. Çoğu kişi, tüm Coca-Cola sisteminin, yerel yasaların gerektirdiği işyeri standartlarını karşılamasını veya aşmasını beklemektedir. Bu kişiler, aşağıdakilerle sınırlı olmamakla birlikte şunlardan oluşur: Doğrudan müşteriler Müşteriler aracılığıyla tüketiciler Hissedarlar Sivil Toplum Kuruluşları Öğrenci temsilcileri Devlet Kurumları Coca-Cola kendi ticari markası kapsamında, gerek bağımsız bir şişe üreticisinde, şirketin sahibi olduğu bir tesiste, ürünlerimizde kullanılan bir malzemenin veya ürün ambalajının tedarikçisinde, bir reklam veya tanıtım hizmeti tedarikçisinde veya herhangi diğer bir tedarikçisinde meydana gelen her şeyden sorumludur. Bu sorumluluk, Coca-Cola sistemindeki tedarikçilerin, Tedarikçi Kılavuz İlkeleri ne göre çalışmak zorunda olmalarının diğer önemli bir nedenidir. Sistemdeki tüm işyerlerindeki faaliyetlerin bu sorumlulukla gerçekleştirilmesi, ticari markamızın değerinin korunması açısından son derece önemli olmakla birlikte, dünya genelindeki en saygın firmalardan biri olma hedefimize erişmemizin de anahtarıdır. İşyeri Değerlendirmelerinin Faydaları Bir tedarikçi olarak İşyeri değerlendirmesi bana nasıl fayda sağlar? sorusunu sorabilirsiniz. Yanıt, tedarikçilerin değerlendirme sürecinden pek çok şey kazanacak olmalarıdır. Değerlendirmeler: Tesisinizin yerel yasalara göre işleyip işlemediğini belirlemenize ve yasalarla uyumsuzluk durumunda yasaların çiğnenmesi ile ilgili risklerden kaçınmak için ne gibi düzeltici önlemler alınması gerektiğini tanımlamanıza; Çalışanların yaralanmasına, yüksek tutarlı tazminat taleplerine ve saygınlığınızın hasar görmesine yol açabilecek iş tehlikelerini tanımlamanıza ve ortadan kaldırmanıza; Tasarruf etmek ve ek iş kesintilerinden kaçınmak için ek değerlendirmelerin yerine diğer müşterilerin raporlama gerekliliklerini karşılamanıza; Performansınızı The Coca-Cola Company nin tedarik zinciri için vizyon değerleri ile uyumlu hale getirerek tercih edilen bir kaynak olma şansınızı artırmanıza; Tanıtım yaparken, yeni işler teklif ederken veya ileriye yönelik olarak çalışanları çekmeye çalışırken sorumlu işyeri faaliyetlerinizi rekabet edebilir bir avantaj olarak geliştirmenize; Daha iyi bir çalışma ortamı oluşturma ve önerilen değişiklikleri uygulama yollarını anlayarak işinizin verimliliğini ve çalışanlarınızın üretkenliğini geliştirmenize; Belirlenen sorunların çözümü ve sektörünüzün en üst seviyede performans gösteren tedarikçilerinin kullandığı en iyi uygulamaların etkin bir şekilde uygulanması ile ilgili profesyonel danışmanlık almanıza yardımcı olur. 13

14 Değerlendirmeleri gerçekleştiren ve sonuçlara ulaşan tedarikçiler, güvenli ve yasalara uygun olduğu kadar çalışma ortamı olarak da iyi bir tesis işletmeye çaba göstererek doğru olanı yapıyor oldukları için kendileri ile gurur duyabilirler. 14

15 Değerlendirme Süreci Aşağıda TKİ değerlendirme prosedürleri genel olarak özetlenmektedir. Gerçek değerlendirmeler bu sırayı izleyebilir veya izlemeyebilir. Ancak, çoğu durumda aşağıda belirtilen şekilde tüm adımlar değerlendirme sırasında tamamlanmaktadır. Tesisin durumunun tam olarak anlaşılabilmesini desteklemek için daha başka adımlar veya belgeler gerekmesi durumunda, değerlendirme hizmet sağlayıcısı tesisten ek bilgiler isteyebilir. Değerlendirmenin sorunsuz ve faydalı bir şekilde gerçekleştirilmesine desteğiniz için şimdiden teşekkür ederiz. Hazırlık Talimatları: Ön Değerlendirme Bilgilendirme Paketi ni Okuyun. Değerlendirmeniz öncesinde, bir üçüncü şahıs servis sağlayıcı size değerlendirme günü için nasıl hazırlanılacağı ile ilgili özel bilgiler içeren bir bilgilendirme paketi gönderecektir. Bu belgeleri dikkatli bir şekilde okumanız ve tüm içeriğini iyice anlamanız, gereken tüm hazırlıkların yapılmasını garanti altına almak açısından son derece önemlidir. Bu bilgilendirme paketi, doldurularak hizmet sağlayıcıya ön ödemeli olarak geri gönderilmesi gereken bir başvuru formu ve sonuçların The Coca-Cola Company e sağlanmasına olanak sağlayan imzalı bir rapor iznini içerecektir. Olağan bir Çalışma Günü Seçin. Tesis, değerlendirme gününde bir değerlendirme yapılabilmesi için mutlaka düzenli şekilde çalışıyor olmalı ve tercihen tesis The Coca- Cola Company e tedarik ettiği ürün tipini üretiyor olmalıdır. Mevsimsel programa göre çalışan değirmenler, çiftlikler ve diğer tedarikçiler mevsimsel işçilerin çalışacağı tarihleri ve tesisin tam kapasite çalışma tarihlerini hizmet sağlayıcıya temin etmelidir. Üst Yönetimden Birinin Hazır Bulunmasını Sağlayın. Bu kişi tesisin işleyişi hakkında tam bilgi sahibi olmakla birlikte değerlendirme hizmet sağlayıcısının isteklerine uygun ve tesis sahipleri ile yönetim adına kesin yanıtlar verecek yetkiye sahip olmalıdır. Ürün Müdürü ve Personel Müdürü nün Hazır Bulunmasını Sağlayın. Bu kişiler üretim kapasitesi, makineler, teslimat süresi, işe alımlar ve ücret bordrosu kayıtları hakkında bir takım soruların yanıtlanması için gerekmektedir. Sendika Temsilcilerini Hazır Bulundurun (varsa), Bu temsilciler tüm değerlendirme boyunca hazır bulunmalıdır. Çalışanlar Arasından Temsilciler Belirlenmesini Sağlayın. Denetçilerin özel görüşmeler yapması gerekecektir. Güvenliğe Önceden Haber Verin. Değerlendirmeyi yapacak görevliler tesise vardıklarında girişte kartvizitlerini ve kimlik kartlarını gösterecektir. Görevliler gelmeden önce girişteki güvenlik ekibinizi bilgilendirdiğinizden emin olun. Değerlendirmeler en fazla iki değerlendirme görevlisi tarafından gerçekleştirilir ve genellikle en az bir tam çalışma günü sürer. Değerlendirme ekibi, üretimin yapıldığı ülkenin ana dilini akıcı şekilde konuşabilen (çoğunlukla birden fazla lehçe kullanabilen) ve okuyabilen kişilerden oluşacaktır. Değerlendirme görevlileri, tesisin belirlenen yetkili bir yöneticisi, üretim ve personel müdürleri ve katılmasını istediğiniz diğer müdürler ile bir açılış toplantısı gerçekleştirecektir. Bu toplantı sırasında değerlendirme görevlileri değerlendirmenin nasıl yapılacağını açıklayacaktır. Bu değerlendirme sırasında İşyeri Sorumluluğu tarafından önceden onaylanan kişiler dışında ilgili olmayan diğer kişiler bulunmayacaktır. 15

16 Tesis çalışanı olmayan işçiler değerlendirmeye dahil edilebilir, bu nedenle değerlendirmeden önce alacağınız tedarikçi bilgilendirme paketinde belirtilen gereklilikler konusunda söz konusu işçileri sağlayan acenteleri bilgilendirmeniz gerekir. Tesis Çalışanı Olmayan İşçiler, tesise işgücü hizmeti sağlayan bir üçüncü şahsın çalışanları olarak tanımlanır (örn. Mevsimlik/Geçici Üretim İşçileri, Güvenlik, Bakım İşleri, Yemekhane) Tesis Çalışanı Olmayan İşçilerin çalıştırılıyor olması durumunda, hizmet sağlayıcı acente sayısını ve her acentenin Tesis Çalışanı Olmayan İşçi sayısını isteyecektir. Bir acente kullanılıyor ve işgücünün %10 undan FAZLASINI sağlıyorsa, Tesis Çalışanı Olmayan İşçiler değerlendirme kapsamına ALINMAYACAKTIR. Tesis Çalışanı Olmayan İşçiler in acentesi bir tedarikçi olarak kabul edilecek ve bir değerlendirme yapılması gerekecektir. Bir acente kullanılıyor ve işgücünün %10 undan AZINI çalıştırıyorsa, Tesis Çalışanı Olmayan İşçiler değerlendirme kapsamına alınarak görüşmeler için orantılı sayıda işçi seçilecektir. Değerlendirme Aşamaları: Açılış Toplantısı Denetçilerin ve servis sağlayıcının tanıtılması Tedarikçi Kılavuz İlkeleri nin Tanıtımı Gerçekleştirilecek değerlendirme prosedürlerinin ve her bir bölüm için değerlendirme sürelerinin gözden geçirilmesi Değerlendirme için gereken yönetim ve tesis personelinin koordinasyonu Tesisin Gezilmesi Tüm birimlerin (örn. mutfak ve lojmanlar) gezildiğini garantiye almak için tesisin kat planının incelenmesi Tesiste kullanılan/depolanan potansiyel olarak tehlikeli kimyasalların listesinin incelenmesi Sağlık ve güvenlik koşulları, üretim kapasitesi, dışarıdan taşeronların kullanımı, atık su arıtımı, kimyasal ve tehlikeli malzeme depolama vb. değerlendirmek için tesisin gezilmesi Sağlık ve güvenlik koşullarını değerlendirmek için lojmanların ve yemekhanelerin (varsa) gezilmesi Çalışanlarla Görüşmeler Çalışanların seçilmesi ve görüşmelerin yapılması (25 işçiye kadar toplam işgücünün %25 i) Kayıtların İncelenmesi Tesis politikalarının veya kılavuzlarının ve çalışma izin evrağının incelenmesi Yerel iş kanunlarının gerektirdiği şekilde işe alım sözleşmelerinin incelenmesi Özlük dosyaları / yaş bilgisi belgeleri, iş sözleşmeleri, tıbbi sertifikalar, resmi kayıtların incelenmesi. Son bir yıllık ücret bordrosu kayıtları, mesai kartları, üretim kayıtları, devam kayıtları ile sınırlı olmamakla birlikte bunları içeren ücret bordrosu belgelerinin incelenmesi. (Bu belgeler tesisin asgari ücret, fazla mesai ücreti, fazla mesai ve dinlenme saatleri, izinler, tatiller vb. konularında ülkenin ulusal ve bölgesel iş kanunlarına tam uygunluğunun belirlenebilmesi için gereklidir) veya daha az çalışana sahip tesisler için, kayıtlar toplam işgücünün %25 ini yansıtmalıdır / 100 kişiden fazla çalışana sahip tesisler için, geçerli ay için en fazla 25 çalışan artı en yüksek üretim döneminden 5, en yüksek üretim yapılmayan bir dönemden 5 ve üretimin dengelendiği dönemden 5 çalışanın kayıtları mevcut olmalıdır Sigorta ödemesi veya vergi ödemesi vb. defterleri ve belgelerinin incelenmesi Çevre izinleri, atık kayıtları, sağlık/güvenlik eğitimi kayıtlarının incelenmesi 16

17 Resmi sendika sözleşmesinin, varsa, incelenmesi Taşeron bilgilerinin incelenmesi (isim, adres, iletişim bilgileri) İşçi kaza sigortasının incelenmesi, I-9 ve W-4 (sadece ABD) Tesiste üretilen ürün müşterinin bulunduğu ülkeye girerken kotaya tabi ise, gümrük ve kota belgeleri, konşimentolar ve menşe ülke belgelerinin incelenmesi ve doğrulanması Kapanış Toplantısı Değerlendirme Özet Raporu nun tesis yöneticileri ile birlikte incelenmesi; rapor ayrıntılı şekilde bulguları ve Tedarikçi Kılavuz İlkeleri ne uygunluk sağlanması için gerekli düzeltici önlemleri içerir Belirlenen tesis yönetim personeli ile değerlendirmenin görüşülmesi, soruların yanıtlanması ve yerel iş ve çevre yasalarının gereken şekilde açıklanması - The Coca-Cola Company tarafından belirlenecek bir program kapsamında, %100 uygunluk sağlanması hedefi ile ileriye yönelik gerekli tüm geliştirmelerin yapılması için önerilen düzeltici önlemlerin (gerekiyorsa) incelenmesi - Tesis müdürünün bulguları anladığının ve yorum yapma fırsatı bulduğunun teyit edilmesi. Ardından tesis müdürü ve değerlendirme görevlileri Değerlendirme Özet Raporu nu imzalar. İmzalanan raporun bir kopyası tesiste kalır. 17

18 18

19 Çalışanlarla Görüşmeler The Coca-Cola Company için tedarikçi değerlendirmesi gerçekleştiren tüm üçüncü şahıs hizmet sağlayıcıların değerlendirme görevlilerinin çalışanlarla görüşmeler konusunda yoğun bir eğitimden geçmeleri gerekmektedir. Değerlendirme görevlileri temel olarak değerlendirme sırasında elde edilen kanıt niteliğindeki belgeleri doğrulamak için çalışanlarla görüşürler. Değerlendirme görevlileri sadece tarafsız ve yönlendirici olmayan sorular soracaktır. Çalışanların Seçilmesi Süreci Çalışanlar, tesisin gezilmesi sırasında çeşitli iş birimlerinden ve rastgele belirlenen personel kayıtları arasından seçilecektir. Çalışanların görüşmelere katılımı tamamen gönüllülüğe ve çalışanın takdirine bağlıdır. Tüm görüşme notları tesisten uzak bir yerde imha edilecektir. Tüm görüşmeler yönetim ekibinden kimsenin bulunmadığı özel bir mekanda gerçekleştirilmelidir. Çalışanların yönetim ekibini görmemesi ve konuşulanların kimse tarafından dinlenilmesinin mümkün olmaması koşuluyla, görüşmeler üretimin yapıldığı kattaki iş biriminde gerçekleştirilebilir Sorulabilecek Soru Kategorileri: Çocukların Çalıştırılması Yaş doğrulaması ve tesiste çocuk çalıştırılıp çalıştırılmadığının belirlenmesi için sorular sorulacaktır. Zorla Çalıştırma Çalışanların görevlerini nasıl bulduklarının ve fazla mesainin gönüllü olup olmadığının veya zorunlu ise işe alım sırasında bildirildiğinin belirlenmesi için sorular sorulacaktır. Suistimal Çalışanların disiplin kurallarını ve yönetmelikleri anlayıp anlamadıklarını belirlemek ve suistimal olmadığından emin olmak için sorular sorulacaktır. Birleşme Özgürlüğü ve Toplu Sözleşme Hakkı Fabrika çalışma ortamının, çalışanların işle ilgili ve ilgisiz çıkarları olabilecek bir örgütlenmeye katılabilmesi konusu dahil, genel olarak sorunların tartışılmasına açık olup olmadığının belirlenmesi için tarafsız, yönlendirici olmayan sorular sorulacaktır. Çalışma Saatleri Çalışma saatlerinin (yemek saatleri, molalar, vb.) yerel ve ulusal yasal gerekliliklerin her ikisini de karşıladığının belirlenmesine yönelik sorular sorulacaktır. Ücretler ve Sosyal Haklar Ücretlerin, yerel ve ulusal yasal gerekliliklerin her ikisini de karşıladığının belirlenmesine yönelik sorular sorulacaktır. Sağlık ve Güvenlik Çalışanların, güvenli ve sağlıklı bir işyerinin sağlanması için yerel ve ulusal yasal gerekliliklerin farkında olduklarının belirlenmesine yönelik sorular sorulacaktır. Ayrımcılık Ayrımcılıkla ilgili sorunlar olup olmadığının belirlenmesi için tarafsız, yönlendirici olmayan sorular sorulacaktır. Uygunluğun İspatı 19

20 Tesisin, TKİ ye uygunluğunu etkin şekilde ispatlayabileceğini doğrulamak için sorular sorulacaktır. Görüşme süreci sırasında dikkat çeken konular (Tedarikçi Kılavuz İlkeleri ve /veya yasaların ihlali) olması, örneğin çalışanların, yönetimin veya diğer çalışanların ayrımcılık yapmakta olduğu iddiasında bulunması ve iddiayı destekleyen nitelikte bilgi sağlayabilmeleri durumunda, söz konusu konular iddiada bulunan çalışan(lar)ın isimleri açıklanmadan yönetime bildirilecektir. Görüşmeler sonucunda belirlenen konulardan bazılarının doğrulanamaması veya bunların gerçek ihlaller olmaması durumunda, bilgiler yönetim için değerli nitelikteyse, değerlendirme görevlileri süreç sırasında iddiada bulunan çalışan(lar)ın isimlerini açıklamaksızın yönetim ile birlikte inceleme yapabilir. 20

21 Yasa ve Yönetmelikler Gereklilik Tedarikçi, ürün ve mallarımızın imalat ve dağıtımında ve hizmetlerin sağlanmasında bütün geçerli yerel ve ulusal yasa, kural, yönetmelik ve gerekliliklere uygun hareket edecektir. Temel Gereklilikler Tüm çalışanların yaş bilgilerini içeren yasal belgelerin fotoğraflı kopyaları bulunmalıdır. Çalışan sözleşmelerinde veya başvurularında belirtilen işe alım yaşları, işe alım için gerekli yasal yaş sınırına uygun olmalıdır. Çalışma katlarından rastgele seçilen çalışanların belgeleri mevcut olmalıdır. Saat kartlarında veya diğer şekilde gösterilen çalışılan saatler yasal sınırlamaları aşmamalıdır. Ücret bordrosunda gösterilen kesintiler yasaya uygun ve çalışanın yazılı iznine tabi olmalıdır. Normal çalışma saatleri ve fazla mesai saatleri doğru şekilde hesaplanmalı ve ödenmelidir. Çalışanlar yazılı veya sözlü iş sözleşmelerinin şartlarının farkında olmalıdır. Bütün zorunlu kanuni haklar zamanında sağlanmalıdır. Performans Açıklarının Göstergeleri Tesisin yasal çalışma izni olmadan veya izin süresinin dolmasına rağmen çalışması. Çalışanların bazılarının veya tümünün iş sözleşmelerinin eksik olması. Tesisin, çalışanların belgeleri ile ilgili yasal gereklilikleri karşılamaması. Sigorta kayıtlarının eksik veya süresinin dolmuş olması. Ücret ve sosyal hak politikalarının çalışanlara bildirilmemesi. Çalışanların yasal olmayan şekilde evine iş götürmesi. Yasa ve Yönetmelikler: Bulgulara ve Düzeltici Faaliyetlere Örnekler Bulgu Düzeltici Faaliyet Tavsiye Edilen Süre Onaylama Yöntemi İş Sözleşmeleri: Bir paketleme tesisinin çalışanlarının, değerlendirme görevlilerine, yasanın gerektirdiği iş sözleşmelerini henüz almadıklarını bildirmeleri. Çalışanlara iş sözleşmeleri verilmelidir. 60 gün Genç Çalışanlar: Genç yaşta yasal olarak işe alınan çalışanların yerel yasanın izin verdiği çalışma saatlerinden daha fazla çalışması Yasal olarak işe alınan genç çalışanların çalıştıkları saatlerin takibi için tesiste bir sistem olması sağlanmalı ve çalışılan saatler yasal sınırlar içinde tutulmalıdır. 60 gün Deneme Hükümleri: Yerel yasa, deneme süresinin 60 günü aşamayacağını belirtirken, altı aylık deneme süresi öngören bir iş sözleşmesi Yeni ve mevcut sözleşmelerin deneme süresi 60 gün veya daha az olacak şekilde değiştirilmeli ve bu durumdan etkilenebilecek 60 gün 21

22 yapıldığının belirlenmesi. Sigorta: Bir tesisin sigorta belgelerinin süresi iki ay önce sona ermiştir. Tesis yönetimi yenileme için başvuru yapıldığını ve sigorta şirketinden onay alındığını ancak yeni sigorta sertifikalarını henüz almadıklarını belirtmektedir. çalışanlara haber verilmelidir. Gerçek sertifikalar gönderilene kadar dosyada tutmak üzere sigorta şirketinden sertifikaların bir kopyasını faksla göndermesi istenmelidir. 60 gün 22

23 Çocukların Çalıştırılması BM Küresel İlkeler Sözleşmesi Çocukların çalıştırılmasını etkin şekilde önleyin. TKİ İlkesi Geçerli kanun ve yönetmeliklerde öngörülen asgari yaş hükümlerine uygun hareket edin ve çocukların çalıştırılmasını yasaklayın. Gereklilik Tedarikçi, çocukların çalıştırılmasına ilişkin bütün geçerli yerel ve ulusal yasalara uygun hareket edecektir. Temel Gereklilikler Tüm çalışanların yaş bilgilerini içeren yasal belgelerin fotoğraflı kopyaları bulunmalıdır. Çalışan sözleşmelerinde veya başvurularında belirtilen işe alım yaşları, işe alım için gerekli yasal yaş sınırına uygun olmalıdır. Rastgele seçilen çalışanlar için belgeler mevcut olmalıdır. Performans Açıklarının Göstergeleri Değerlendirmenin yapıldığı gün çocukların çalıştırıldığının gözlenmesi. En az iki kaynaktan çocukların çalıştırıldığının bildirilmesi ve doğrulanması. Mevcut durumda yaşları yasaya uygun çalışanların işe alındıklarında yaş sınırının altında olmaları. Çocukların Çalıştırılması: Bulgulara ve Düzeltici Faaliyetlere Örnekler Bulgu Düzeltici Faaliyet Tavsiye Edilen Süre Asgari Çalışma Yaşı: Bir çalışanın yasal olarak en düşük çalışma yaşı olan 15 yaşın altında olduğunun tespit edilmesi. Fabrika derhal çalışanı işyerinden uzaklaştırılmalı ve çocuğun yerel yasaya göre okula devam etmesini sağlamak için sosyal hizmet uzmanları ile birlikte çalışmalıdır. İşyerinde yeni ve mevcut çalışanların asgari yasal çalışma yaşında olduğunu doğrulayan bir sistem sağlanmalıdır. Çocuk derhal işyerinden uzaklaştırılmalı ve 60 gün içinde bir yaş doğrulama sistemi uygulamaya konmalıdır. Onaylama Yöntemi Çocukların İşyerine Getirilmesi: Bir çalışan okullar kapalı olduğu ve evde çocuğa bakacak kimse olmadığı için 10 yaşındaki çocuğunu işyerine getirmektedir. Gün içinde çocuk şişeleri şişe kapaklama makinesinin önüne dizerek annesine yardımcı olmaktadır. Çocuk derhal işyerinden uzaklaştırılmalıdır. Çocuğa bakılabilmesi için çalışan ve işyeri tarafından farklı seçenekler aranmalıdır. Fabrika çocukların işyerine getirilmesini yasaklayan bir politika oluşturmalı ve duyurmalıdır. Çocuk derhal işyerinden uzaklaştırılmalı ve politika 30 gün içinde duyurulmalıdır. 23

İş Yeri Hakları Politikası

İş Yeri Hakları Politikası İş Yeri Hakları Politikası İş Yeri Hakları Politikası Çalışanlarımızla olan ilişkilerimize değer veririz. İşimizin başarısı, küresel işletmemizdeki her bir çalışana bağlıdır. İş yerinde insan haklarının

Detaylı

Indorama Ventures Public Company Limited

Indorama Ventures Public Company Limited Indorama Ventures Public Company Limited İnsan Hakları Politikası (22 Şubat 2013 tarih ve 2/2013 No'lu Yönetim Kurulu Toplantısında onaylandığı şekilde) Revizyon 1 (20 Şubat 2015 tarih ve 2/2015 No'lu

Detaylı

ERICSSON Davranış Kuralları

ERICSSON Davranış Kuralları ERICSSON Davranış Kuralları Amaç Bu Davranış Kurallarının amacı insan haklarını korumak ve adil istihdam koşullarını, güvenli çalışma koşullarını, çevresel konuların sorumlu yönetimini ve yüksek etik standartları

Detaylı

Bilmek Bizler uzmanız. Müşterilerimizi, şirketlerini, adaylarımızı ve işimizi biliriz. Bizim işimizde detaylar çoğu zaman çok önemlidir.

Bilmek Bizler uzmanız. Müşterilerimizi, şirketlerini, adaylarımızı ve işimizi biliriz. Bizim işimizde detaylar çoğu zaman çok önemlidir. Randstad Group İlkesi Başlık Business Principles (Randstad iş ilkeleri) Yürürlük Tarihi 27-11 -2009 Birim Grup Hukuk Belge No BP_version1_27112009 Randstad, çalışma dünyasını şekillendirmek isteyen bir

Detaylı

BSCI denetleme sürecine dahil edilecek İş Ortakları (Üreticiler) için Uygulama Koşulları 1

BSCI denetleme sürecine dahil edilecek İş Ortakları (Üreticiler) için Uygulama Koşulları 1 BSCI denetleme sürecine dahil edilecek İş Ortakları (Üreticiler) için Uygulama Koşulları 1 I. Giriş Bu belge kapsamında "Üreticiler", BSCI Katılımcısı nın tedarik zincirinde ürün (yiyecek olan ya da olmayan)

Detaylı

Daimler grubunda sosyal sorumluluk ile ilkeler. Daimler sosyal sorumluluğunun bilincinde olup Küresel Anlaşma (Global Compact) için baz

Daimler grubunda sosyal sorumluluk ile ilkeler. Daimler sosyal sorumluluğunun bilincinde olup Küresel Anlaşma (Global Compact) için baz 2 Daimler grubunda sosyal sorumluluk ile ilkeler Giriş Daimler sosyal sorumluluğunun bilincinde olup Küresel Anlaşma (Global Compact) için baz oluşturan 10 ilkeye bağlıdır. Bu ortak hedeflerin gerçekleştirilmesi

Detaylı

Quintiles tedarikçiler için davranış kuralları

Quintiles tedarikçiler için davranış kuralları Quintiles tedarikçiler için davranış kuralları 2 Quintiles, sürdürülebilir iş uygulamalarına bağlıdır. Uluslararası olarak kabul gören standartlara dayanan bu Tedarikçiler için Davranış Kuralları ( Kurallar

Detaylı

Nisan 2011. Tedarikçi Davranı Kuralları

Nisan 2011. Tedarikçi Davranı Kuralları Nisan 2011 Tedarikçi Davranı Kuralları Group_SupplierCodeofConduct_April2011_TUR.doc 1 GİRİŞ Sodexo için işlerin yürütülmesinde yüksek etik kuralları çok önemlidir. Bu sebepten dolayı ilişkide olduğumuz

Detaylı

KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI

KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI 1. AMAÇ Petkim Petrokimya Holding A.Ş. Yönetim Kurulu bünyesinde 22/01/2010 tarih ve 56-121 sayılı Yönetim Kurulu kararı ile kurulan Kurumsal Yönetim

Detaylı

SCA Davranış Kuralları

SCA Davranış Kuralları SCA Davranış Kuralları SCA Davranış Kuralları SCA paydaşları ile değer yaratmaya, çalışanları, müşterileri, tüketicileri, hissedarları ve diğer iş ortaklarıyla saygı, sorumluluk ve mükemmelliğe dayanan

Detaylı

İŞ ORTAĞI DAVRANIŞ KURALLARI

İŞ ORTAĞI DAVRANIŞ KURALLARI İŞ ORTAĞI DAVRANIŞ KURALLARI LORD Corporation ( LORD ) kendini dürüstlük ve yüksek etik standartları ile iş yapmaya adamıştır. Ayrıca, işimiz için geçerli tüm kanun ve yönetmeliklere uyma konusunda kararlıyız.

Detaylı

TEDARİKÇİ DAVRANIŞ KURALLARI. Haziran 2013'te revize edilmiştir.

TEDARİKÇİ DAVRANIŞ KURALLARI. Haziran 2013'te revize edilmiştir. Elektronik sürüm, şu adreste bulunmaktadır: www.danaher.com/suppliers Supplier Code of Conduct (Tedarikçi Davranış Kuralları) bağlantısına tıklayın. TEDARİKÇİ DAVRANIŞ KURALLARI Haziran 2013'te revize

Detaylı

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı HATA BİLDİRİM FORMU (Usulsüzlük, Yolsuzluk, Etik Kural İhlali)

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı HATA BİLDİRİM FORMU (Usulsüzlük, Yolsuzluk, Etik Kural İhlali) Hata adı: Hata türü: (yönetim/operasyonel/stratejik/bilgi Teknolojileri/izleme ve raporlama) Hatanın gerçekleşme tarihi: Hatanın sebepleri/olası sebepleri: Hatanın etkilediği faaliyet/süreç adı: Sorumlu

Detaylı

Indorama Ventures Public Company Limited. Tedarikçi Davranış Kuralları

Indorama Ventures Public Company Limited. Tedarikçi Davranış Kuralları Indorama Ventures Public Company Limited Tedarikçi Davranış Kuralları Tedarikçi Davranış Kuralları Indorama Girişim Halka Açık Limited Şirketi ve bağlı şirketleri / ortakları (topluca Şirket olarak anılacaktır),

Detaylı

Assan Alüminyum, Türkiye deki İşçi Hakları Endişeleri ile ilgili Şikayetler Hakkında PAYDAŞ DEĞERLENDİRMESİ

Assan Alüminyum, Türkiye deki İşçi Hakları Endişeleri ile ilgili Şikayetler Hakkında PAYDAŞ DEĞERLENDİRMESİ Assan Alüminyum, Türkiye deki İşçi Hakları Endişeleri ile ilgili Şikayetler Hakkında PAYDAŞ DEĞERLENDİRMESİ 22 Temmuz Uyum Danışmanlığı / Ombudsmanlığı Uluslararası Finans Kurumu / Çok Taraflı Yatırım

Detaylı

AKSEL ENERJİ YATIRIM HOLDİNG A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ

AKSEL ENERJİ YATIRIM HOLDİNG A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ AKSEL ENERJİ YATIRIM HOLDİNG A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri uyarınca şirketimiz bünyesinde Kurumsal Yönetim Komitesi kurulmuştur. Kurumsal Yönetim Komitesi

Detaylı

Yeni İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununda. İşveren Yükümlülükleri -I-

Yeni İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununda. İşveren Yükümlülükleri -I- Yeni İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununda İşveren Yükümlülükleri -I- Bilindiği üzere 30 haziran 2012 tarih 28339 sayılı resmi gazete de 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu yayınlanmış olup işyerlerinde

Detaylı

www.ankaraisguvenligi.com

www.ankaraisguvenligi.com İş sağlığı ve güvenliği temel prensiplerini ve güvenlik kültürünün önemini kavramak. Güvenlik kültürünün işletmeye faydalarını öğrenmek, Güvenlik kültürünün oluşturulmasını ve sürdürülmesi sağlamak. ILO

Detaylı

Sosyal Standartlar 1. Sosyal Standartlar

Sosyal Standartlar 1. Sosyal Standartlar Sosyal Standartlar 1 Sosyal Standartlar 2 Sosyal Standartlar İçindekiler Önsöz 3 1. Uygulama Prosedürü 4 2. Mesai Saatleri, Ücretler ve İzin Hakkı 5 3. Ayrımcılık 5 4. Çocuk İşçiliği ve Zorla Çalıştırma

Detaylı

Indorama Ventures Public Company Limited

Indorama Ventures Public Company Limited Indorama Ventures Public Company Limited Kurumsal Yönetim Politikası (29 Eylül 2009 tarih ve 1/2009 No'lu Yönetim Kurulu Toplantısı tarafından onaylandığı şekilde) Başkandan mesaj Indorama Ventures Public

Detaylı

TEDARİKÇİ TÜZÜĞÜ 1. GEÇİNMEYE YETECEK ÜCRETLER ÖDENİR. 1.1 Standart bir çalışma haftası için ödenen ücretler ve yardımlar

TEDARİKÇİ TÜZÜĞÜ 1. GEÇİNMEYE YETECEK ÜCRETLER ÖDENİR. 1.1 Standart bir çalışma haftası için ödenen ücretler ve yardımlar Bu Tüzük mümkün olan yerlerde üzerine çıkılması gereken minimum standartları sunmaktadır. Uygularken, tedarikçiler ulusal kanunlar ve yürürlükteki diğer kanunlara uyumlu olmalıdır; kanunların hükümleri

Detaylı

Tedarikçi Yönetimi - Kurumsal Sosyal Uygunluk - 2015 Yılı Eğitim Programı

Tedarikçi Yönetimi - Kurumsal Sosyal Uygunluk - 2015 Yılı Eğitim Programı Tedarikçi Yönetimi - Kurumsal Sosyal Uygunluk - 2015 Yılı Eğitim Programı Kurumsal Sosyal Uygunluk Eğitim Hizmetleri Intertek, sağladığı eğitim hizmetleri ile kurumsal sosyal uygunluk alanında farkındalık

Detaylı

Yüz Yüze Projesi Sorumlusu Uluslararası Af Örgütü Türkiye Şubesi

Yüz Yüze Projesi Sorumlusu Uluslararası Af Örgütü Türkiye Şubesi Yüz Yüze Projesi Sorumlusu Uluslararası Af Örgütü Türkiye Şubesi Uluslararası Af Örgütü insan haklarına saygı gösterilmesi, insan hakları ihlallerinin engellenmesi ve bu hakların korunması için çalışan

Detaylı

HSBC Mal ve Hizmet Tedarikçileri Etik ve Çevresel Davranış Kuralları. Sürüm 8.0

HSBC Mal ve Hizmet Tedarikçileri Etik ve Çevresel Davranış Kuralları. Sürüm 8.0 HSBC Mal ve Hizmet Tedarikçileri Etik ve Çevresel Davranış Kuralları Sürüm 8.0 Ekim 2016 İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1: GİRİŞ... 3 1.1 KAPSAM... 3 1.2 POLİTİKA... 3 BÖLÜM 2: GEREKLİLİKLER... 4 2.1 EKONOMİK... 4

Detaylı

TÜRKİYE HASTANE AFET PLANI EĞİTİMLERİ HASTANE AFET PLANI (HAP) FİNANS

TÜRKİYE HASTANE AFET PLANI EĞİTİMLERİ HASTANE AFET PLANI (HAP) FİNANS TÜRKİYE HASTANE AFET PLANI EĞİTİMLERİ HASTANE AFET PLANI (HAP) FİNANS HAP Başkanı Finans Yönetim Zaman Ünite Satın Alma Tazminat/Hak Muhasebe-Bütçe Anlaşmalı kurumlar Türkiye Hastane Afet Planı (THAP)

Detaylı

KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI

KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI Yönetim Kurulu nun 21/03/2012 tarih ve 103/184 numaralı kararı ile Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan Seri: IV, No: 56 sayılı Kurumsal Yönetim

Detaylı

Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. Ücretlendirme Politikası

Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. Ücretlendirme Politikası Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. Ücretlendirme Politikası Bu politika, Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. nin (Banka) faaliyetlerinin kapsamı ve yapısı ile stratejileri, uzun vadeli hedefleri ve risk yönetim yapısına

Detaylı

ÜRETİCİ BİRİM ONAY BÜYÜK ÇİFTLİK BAŞVURU SÜRECİ 2015-16 SEZONU

ÜRETİCİ BİRİM ONAY BÜYÜK ÇİFTLİK BAŞVURU SÜRECİ 2015-16 SEZONU AMAÇ ÜRETİCİ BİRİM ONAY BÜYÜK ÇİFTLİK BAŞVURU SÜRECİ 2015-16 SEZONU Bu doküman 2015-16 pamuk üretimi sezonunda IPUD ile birlikte çalışarak Türkiye de Better Cotton üretimi gerçekleştirmek isteyen kurumlar

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ Ohsas 18001 Endüstrinin değişik dallarında faaliyet gösteren kuruluşların, faaliyet konularını yerine getirirken, İş Sağlığı ve Güvenliği konusunda da, faaliyet

Detaylı

DOĞAN BURDA DERGİ YAYINCILIK VE PAZARLAMA A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI

DOĞAN BURDA DERGİ YAYINCILIK VE PAZARLAMA A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI DOĞAN BURDA DERGİ YAYINCILIK VE PAZARLAMA A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI 1. AMAÇ Doğan Burda Dergi Yayıncılık ve Pazarlama A.Ş. ( Şirket veya Doğan Burda ) Kurumsal Yönetim Komitesi

Detaylı

(Resmî Gazete ile yayımı: 11.12.1992 Sayı : 21432 Mükerrer)

(Resmî Gazete ile yayımı: 11.12.1992 Sayı : 21432 Mükerrer) 25 Kamu Hizmetinde Örgütlenme Hakkının Korunmasına ve İstihdam Koşullarının Belirlenmesi Yöntemlerine İlişkin 151 Sayılı Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun (Resmî Gazete ile yayımı:

Detaylı

6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU

6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU Burhanettin KURT Genel Müdür Yardımcısı 23 Aralık 2014 6331 sayılı İş Sağlığı

Detaylı

Değerlendirme Süreci Kuralları

Değerlendirme Süreci Kuralları Değerlendirme Süreci Kuralları Değerlendirme Ekiplerinin Oluşturulması Değerlendirme ekibi değerlendirici havuzunda yer alan değerlendiricilerden oluşturulur. Değerlendiriciler kendi il sınırlarında yapılacak

Detaylı

Ürün ve hizmet başvurularını işleme alma, ödeme ve işlemler gerçekleştirme, talimatları ya da talepleri tamamlama

Ürün ve hizmet başvurularını işleme alma, ödeme ve işlemler gerçekleştirme, talimatları ya da talepleri tamamlama Gizlilik Politikası Bu Gizlilik Politikası, Standard Chartered Grup un ( SCB, biz veya bizim ) herhangi bir üyesi tarafından Kişisel Verilerin toplanması, kullanılması ve ifşa edilmesi hakkındadır. Kişisel

Detaylı

ISO 14001:20014 ve ISO 14001:2015 Şartları Arasındaki Eşleştirme Eşleştirme Kılavuzu

ISO 14001:20014 ve ISO 14001:2015 Şartları Arasındaki Eşleştirme Eşleştirme Kılavuzu Final ISO 14001:20014 ve ISO 14001:2015 Şartları Arasındaki Eşleştirme Eşleştirme Kılavuzu Giriş Bu doküman ISO 14001:2004 ve ISO 14001:2015 şartları arasındaki eşleştirmeyi sunmaktadır. Doküman yalnızca

Detaylı

HÜRRİYET GAZETECİLİK VE MATBAACILIK A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI

HÜRRİYET GAZETECİLİK VE MATBAACILIK A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HÜRRİYET GAZETECİLİK VE MATBAACILIK A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI 1. AMAÇ Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş. (Şirket) Kurumsal Yönetim Komitesi (Komite), Şirketin kurumsal

Detaylı

Üçüncü Taraf Aracılar için Uluslararası Sağlık Hizmetlerinde Uyum ve İş Bütünlüğü

Üçüncü Taraf Aracılar için Uluslararası Sağlık Hizmetlerinde Uyum ve İş Bütünlüğü Üçüncü Taraf Aracılar için Uluslararası Sağlık Hizmetlerinde Uyum ve İş Bütünlüğü Tüm Yasalara ve Johnson & Johnson Politikalarına Uyma Yükümlülüğünüz Johnson & Johnson Şirketleri ve bu şirketler adına

Detaylı

DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ GÖREV ve ÇALIŞMA ESASLARI

DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ GÖREV ve ÇALIŞMA ESASLARI DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ GÖREV ve ÇALIŞMA ESASLARI 1. AMAÇ Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş. ( Şirket veya Doğan Holding ) (Komite), Şirketin kurumsal yönetim ilkelerine

Detaylı

Yapı Kredi Finansal Kiralama A. O. Ücretlendirme Politikası

Yapı Kredi Finansal Kiralama A. O. Ücretlendirme Politikası Yapı Kredi Finansal Kiralama A. O. Ücretlendirme Politikası Bu politika, Yapı Kredi Finansal Kiralama A.O. nın ( Şirket ) faaliyetlerinin kapsamı ve yapısı ile stratejileri, uzun vadeli hedefleri ve risk

Detaylı

T.C. ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ İÇ DENETİM BİRİMİ KALİTE GÜVENCE VE GELİŞTİRME PROGRAMI

T.C. ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ İÇ DENETİM BİRİMİ KALİTE GÜVENCE VE GELİŞTİRME PROGRAMI T.C. ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ İÇ DENETİM BİRİMİ KALİTE GÜVENCE VE GELİŞTİRME PROGRAMI ANKARA-2017 İÇİNDEKİLER 1. GENEL HÜKÜMLER... 3 2. İÇ DEĞERLENDİRMELER... 3 2.1. SÜREKLİ İZLEME... 3 2.2.

Detaylı

Bu kitap yeni atanan personelin birimine uyumunu sağlamak için yapılmıştır.

Bu kitap yeni atanan personelin birimine uyumunu sağlamak için yapılmıştır. T.C SAĞLIK BAKANLIĞI PENDİK DEVLET HASTANESİ TEMİZLİK HİZMETLERİ BÖLÜM ORYANTASYON REHBERİ Bu kitap yeni atanan personelin birimine uyumunu sağlamak için yapılmıştır. EĞİTİM KOMİTESİ GENEL TANITIM Birim

Detaylı

YÖNETİM SİSTEMLERİ. Alev ACAR Çevre Mühendisi Yönetim Sistemleri Uzmanı

YÖNETİM SİSTEMLERİ. Alev ACAR Çevre Mühendisi Yönetim Sistemleri Uzmanı YÖNETİM SİSTEMLERİ Alev ACAR Çevre Mühendisi Yönetim Sistemleri Uzmanı Genel Bilgilendirme Çevre Yönetim Sistemi (ISO 14001) İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi (OHSAS 18001) Sosyal Sorumluluk Standardı

Detaylı

d) Eğitim, bilgilendirme ve kayıt;

d) Eğitim, bilgilendirme ve kayıt; İSG MEVZUATI-1 1- İş güvenliği uzmanının görevleri nelerdir? a- Rehberlik 1) İşyerinde yapılan çalışmalar ve yapılacak değişikliklerle ilgili olarak tasarım, makine ve diğer teçhizatın durumu, bakımı,

Detaylı

DOĞAN GRUBU RÜŞVET VE YOLSUZLUKLA MÜCADELE POLİTİKASI

DOĞAN GRUBU RÜŞVET VE YOLSUZLUKLA MÜCADELE POLİTİKASI DOĞAN GRUBU RÜŞVET VE YOLSUZLUKLA MÜCADELE POLİTİKASI Sayfa : 1/7 1. AMAÇ Bu politika, Doğan Grubu nun rüşvet ve yolsuzluk konusundaki yaklaşımının açık bir şekilde belirtilmesini amaçlamaktır. Doğan Grubu

Detaylı

T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ BELGE YÖNETİMİ VE ARŞİV SİSTEMİ STRATEJİSİ

T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ BELGE YÖNETİMİ VE ARŞİV SİSTEMİ STRATEJİSİ T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ BELGE YÖNETİMİ VE ARŞİV SİSTEMİ STRATEJİSİ (Doküman No: BEYAS-DK-02) Ankara Üniversitesi için aşağıda verilen temel bir Belge Yönetimi ve Arşiv Sistemi Stratejisi metni hazırlanmıştır.

Detaylı

(3) Ray Sigorta A.Ş. bünyesinde, her seviyede sürdürülen, iç ve dış seçme ve yerleştirme uygulamaları bu yönetmelik kapsamındadır.

(3) Ray Sigorta A.Ş. bünyesinde, her seviyede sürdürülen, iç ve dış seçme ve yerleştirme uygulamaları bu yönetmelik kapsamındadır. Amaç ve Kapsam MADDE 1 - (1) Ray Sigorta A.Ş. temel değerlerini; Biz Aileyiz, Dürüstüz, Etik değerlere saygılıyız, Adiliz, Şeffaf ve Paylaşımcıyız, Birlikte güçlüyüz, Yaratıcı ve Üretkeniz, İnsana değer

Detaylı

LOGO İÇ DENETİM BİRİMİ BAŞKANLIĞI. SUNUCULAR Cahit KURTULAN Volkan ÜNLÜ M.Hulisi GÜNŞEN

LOGO İÇ DENETİM BİRİMİ BAŞKANLIĞI. SUNUCULAR Cahit KURTULAN Volkan ÜNLÜ M.Hulisi GÜNŞEN LOGO SUNUCULAR Cahit KURTULAN Volkan ÜNLÜ M.Hulisi GÜNŞEN SUNUM PLANI 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu nun Getirdiği Sistem İçerisinde İç Kontrol ve İç Denetimin Yeri ve İşlevleri İzmir

Detaylı

Davranıs ve Çalısma İlkeleri

Davranıs ve Çalısma İlkeleri Davranıs ve Çalısma İlkeleri Saint-Gobain Grubu, hem yönetim hem de calışanlar tarafından uygulanan ve yıllar boyunca Grubun faaliyetlerine yön veren bir takım ilkeler geliştirmiştir. Günümüzde grup, bu

Detaylı

Şişecam Topluluğu Rüşvet ve Yolsuzluk ile Mücadele Politikası

Şişecam Topluluğu Rüşvet ve Yolsuzluk ile Mücadele Politikası 1. Amaç Şişecam Topluluğu Rüşvet ve Yolsuzluk ile Mücadele Politikası Bu politika metni ile Şişecam Topluluğu nun rüşvet ve yolsuzluk konusundaki taahhütlerinin ve bu konudaki yaklaşımının açık ve net

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KURULLARI HAKKINDA YÖNETMELİK (7 Nisan 2004/25426 R.G.) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KURULLARI HAKKINDA YÖNETMELİK (7 Nisan 2004/25426 R.G.) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Amaç İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KURULLARI HAKKINDA YÖNETMELİK (7 Nisan 2004/25426 R.G.) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Madde 1 Bu Yönetmelik, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili çalışmalarda bulunmak

Detaylı

Indorama Ventures Public Company Limited

Indorama Ventures Public Company Limited Indorama Ventures Public Company Limited Yolsuzlukla Mücadele Politikası (12 Ocak 2014 tarih ve 1/2014 No'lu Yönetim Kurulu Toplantısında onaylandığı şekilde) Revizyon 1 (20 Şubat 2015 tarih ve 2/2015

Detaylı

Saygının Hakim Olduğu Bir Çalışma Ortamı İlkesi

Saygının Hakim Olduğu Bir Çalışma Ortamı İlkesi Saygının Hakim Olduğu Bir Çalışma Ortamı İlkesi İlke Beyanı: 3M çalışma ortamındaki herkes, kendisine saygıyla davranılmasını hak eder. Saygı göstermek, her bir kişiye eşsiz yetenekleri, geçmişi ve bakış

Detaylı

İŞ YERİ HEKİMİ. (A) İş yeri hekimi, işyerinde bulunması halinde diğer sağlık personeli ile birlikte çalışır.

İŞ YERİ HEKİMİ. (A) İş yeri hekimi, işyerinde bulunması halinde diğer sağlık personeli ile birlikte çalışır. ORGANİZASYONDAKİ YERİ görev yapar. : : İş Sağlığı ve Güvenliği Sorumlu Koordinatörüne bağlı GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI: İş Yeri Hekiminin Görevleri: (A) İş yeri hekimi, işyerinde bulunması halinde

Detaylı

OMV Petrol Ofisi A.Ş. Denetimden Sorumlu Komite Tüzüğü

OMV Petrol Ofisi A.Ş. Denetimden Sorumlu Komite Tüzüğü OMV Petrol Ofisi A.Ş. Denetimden Sorumlu Komite Tüzüğü Amaç Denetimden Sorumlu Komitenin amacı, Yönetim Kurulunun (1) şirketin mali tablolarının doğruluğu, (2) şirketin yasal şartlara ve mevzuat şartlarına

Detaylı

MEHMET ŞİRİN DENETİM STANDARTLARI DAİRESİ BAŞKANI

MEHMET ŞİRİN DENETİM STANDARTLARI DAİRESİ BAŞKANI MEHMET ŞİRİN DENETİM STANDARTLARI DAİRESİ BAŞKANI Bağımsız Denetim Standartları 1. Kilit Terimlerin Belirlenmesi 2. Metnin Çevrilmesi 3. İlk Uzman Kontrolü 4. Çapraz Kontrol İkinci Uzman Kontrolü 5. Metnin

Detaylı

STRATEJĠ GELĠġTĠRME MÜDÜRLÜĞÜ PROSEDÜRÜ

STRATEJĠ GELĠġTĠRME MÜDÜRLÜĞÜ PROSEDÜRÜ Hazırlayan Strateji Geliştirme Müdürü Kontrol Başkanlık Hukuk Danışmanı Onay Belediye Başkanı Yürürlük Tarihi 01.02.2010 Sayfa 1 / 9 1. AMAÇ Bu prosedürün amacı; Kartal Belediyesi Strateji Geliştirme Müdürlüğü

Detaylı

AHZIRLAYANLAR. 2009463008 Cemre Benan Arslan 2008463095 Burcu Şahin 2005463066 A. Eren Öztürk

AHZIRLAYANLAR. 2009463008 Cemre Benan Arslan 2008463095 Burcu Şahin 2005463066 A. Eren Öztürk AHZIRLAYANLAR 2009463008 Cemre Benan Arslan 2008463095 Burcu Şahin 2005463066 A. Eren Öztürk Bu araştırmamızda size kurumsal ve geleneksel olarak yönetilen iki firmanın ücret, ücret belirleme ve ücretin

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 4857 S.İşK/ S.İşK/14

İlgili Kanun / Madde 4857 S.İşK/ S.İşK/14 T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2010/1038 Karar No. 2010/25821 Tarihi: 30.09.2010 İlgili Kanun / Madde 4857 S.İşK/41 1475 S.İşK/14 KIDEM TAZMİNATINA ESAS ÜCRET ÜÇ VARDİYALI ÇALIŞMA FAZLA ÇALIŞMANIN

Detaylı

KURUMSAL YÖNETİM KOMİSYONU

KURUMSAL YÖNETİM KOMİSYONU DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ KURUMSAL YÖNETİM KOMİSYONU OLUŞUM, GÖREV, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ KURUMSAL YÖNETİM KOMİSYONU OLUŞUM, GÖREV, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR

Detaylı

RESPECT Projesi: TEDARİKÇİLER için Eğitim. Modül 1 KSS & Günümüzde Sorumlu Satın Alma Uygulamaları

RESPECT Projesi: TEDARİKÇİLER için Eğitim. Modül 1 KSS & Günümüzde Sorumlu Satın Alma Uygulamaları RESPECT Projesi: TEDARİKÇİLER için Eğitim Modül 1 KSS & Günümüzde Sorumlu Satın Alma Uygulamaları GİRİŞ VE BAĞLAMIN OLUŞTURULMASI Kurumsal Sosyal Sorumluluk nedir? "İşletmelerin Toplum Üzerindeki Etkilerine

Detaylı

TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU KOZMETİK ÜRÜNLERİN İSTENMEYEN ETKİLERİNİN/CİDDİ İSTENMEYEN ETKİLERİNİN KURUMA BİLDİRİMİNE İLİŞKİN KILAVUZ

TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU KOZMETİK ÜRÜNLERİN İSTENMEYEN ETKİLERİNİN/CİDDİ İSTENMEYEN ETKİLERİNİN KURUMA BİLDİRİMİNE İLİŞKİN KILAVUZ TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU KOZMETİK ÜRÜNLERİN İSTENMEYEN ETKİLERİNİN/CİDDİ İSTENMEYEN ETKİLERİNİN KURUMA BİLDİRİMİNE İLİŞKİN KILAVUZ Amaç MADDE 1-5324 sayılı Kozmetik Kanunu nun 4 üncü maddesi

Detaylı

TALİMAT. Personel Belgelendirme Ve Mesleki Sınav Uygulama ve Araştırma Merkezi (İAÜMSM)

TALİMAT. Personel Belgelendirme Ve Mesleki Sınav Uygulama ve Araştırma Merkezi (İAÜMSM) KAPSAM İAÜMSM Koordinatörlüğünün yönetimi dâhilindeki tüm faaliyetleri kapsamaktadır. İLGİLİ DOKÜMANLAR Belgelendirme Prosedürü Şikâyet ve İtiraz Prosedürü Personel Sözleşmesi Formu Öneri, Şikâyet ve İtiraz

Detaylı

1.2.9 Hesap verebilirlik Performans ölçümü, raporlama, izleme & değerlendirme

1.2.9 Hesap verebilirlik Performans ölçümü, raporlama, izleme & değerlendirme 1.2.9 Hesap verebilirlik Performans ölçümü, raporlama, izleme & değerlendirme 3. Hafta: Kurumların raporları & izlemesi Mr Petri Huovinen, Finlandiya Hazine 13. Gün 14 Ekim 2011 Hesap verebilirlik ve piyasa

Detaylı

KOMİTELER VE ÇALIŞMA ESASLARI

KOMİTELER VE ÇALIŞMA ESASLARI KOMİTELER VE ÇALIŞMA ESASLARI KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ ÜYELER VE ÇALIŞMA ESASLARI 1- AMAÇ Bu düzenlemenin amacı Lokman Hekim Engürüsağ Sağlık, Turizm, Eğitim Hizmetleri ve İnşaat A.Ş. Yönetim Kurulu tarafından

Detaylı

Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi (UN Global Compact)

Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi (UN Global Compact) ETİK KURALLAR VE KURUMSAL SORUMLULUK Doğuş Otomotiv Etik Kuralları, imzalamış olduğu Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi (UN Global Compact), kurumsal sosyal sorumluluk politikaları ve şirket

Detaylı

KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İÇ KONTROL EYLEM PLANI (2011)

KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İÇ KONTROL EYLEM PLANI (2011) KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İÇ KONTROL EYLEM PLANI (2011) Standart Kod No KOS1 Etik Değerler ve Dürüstlük: Personel davranışlarını belirleyen kuralların personel tarafından bilinmesi sağlanmalıdır. KOS

Detaylı

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI KONTROL ORTAMI STANDARTLARI

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI KONTROL ORTAMI STANDARTLARI Standart Kod No 1 Kamu İç Kontrol Standardı ve Şartı ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI KONTROL ORTAMI STANDARTLARI Mevcut Durum Sorumlu Birim Eylem Kod No Öngörülen Eylem veya

Detaylı

Sorular/Cevaplar. Şirket kaynaklarının kötüye kullanımı ve suiistimal edilmesi. Kişisel bilgilerin gizliliğine ve korunmasına riayet edilmemesi

Sorular/Cevaplar. Şirket kaynaklarının kötüye kullanımı ve suiistimal edilmesi. Kişisel bilgilerin gizliliğine ve korunmasına riayet edilmemesi Sorular/Cevaplar 1) L ORÉAL Etik Açık Kapı sitesinin kapsamı nedir? Aşağıdaki 2. soruda belirtilen koşullara tabi olarak L ORÉAL Etik Açık Kapı sitesi, aşağıdaki alanlarla ilgili ciddi bir ihlal hakkında

Detaylı

DESTEKLEYİCİ VE SÖZLEŞMELİ ARAŞTIRMA KURULUŞU İLE İLGİLİ İYİ KLİNİK UYGULAMALARI DENETİMLERİNİN YÜRÜTÜLMESİNE İLİŞKİN KILAVUZ

DESTEKLEYİCİ VE SÖZLEŞMELİ ARAŞTIRMA KURULUŞU İLE İLGİLİ İYİ KLİNİK UYGULAMALARI DENETİMLERİNİN YÜRÜTÜLMESİNE İLİŞKİN KILAVUZ DESTEKLEYİCİ VE SÖZLEŞMELİ ARAŞTIRMA KURULUŞU İLE İLGİLİ İYİ KLİNİK UYGULAMALARI DENETİMLERİNİN YÜRÜTÜLMESİNE İLİŞKİN KILAVUZ 1. GİRİŞ Bu kılavuz, destekleyicinin merkezinde veya destekleyicinin araştırmayla

Detaylı

İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri

İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri 1 İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Amaç: İSG hizmetleri İlgili diğer yönetmeliklerinin uygulanması İSG hizmetlerinde ekip halinde çalışmanın önemi hakkında bilgi sahibi olmalarını sağlamaktır Öğrenim

Detaylı

KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ YÖNETMELİĞİ

KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ YÖNETMELİĞİ KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ YÖNETMELİĞİ 2014 zc KRM-Y-04/19.06.2014/Rev.00 Madde 1/Amaç ve Kapsam Kurumsal Yönetim Komitesi, Şirket te kurumsal yönetim ilkelerinin uygulanıp uygulanmadığını, uygulanmıyor

Detaylı

www.gorkemerdogan.com

www.gorkemerdogan.com IṠ YERLERİNDE ACİL DURUMLAR HAKKINDA YÖNETMELİK M. Görkem Erdoğan Bu sunuya ve konunun pdf dosyasına adresinden erişilebilir. GENEL BİLGİ YÜKÜMLÜLÜKLER ACİL DURUM PLANI SON HÜKÜMLER SORULAR 2 GENEL BİLGİ

Detaylı

TÜRK AKREDİTASYON KURUMU. Personel Akreditasyon Başkanlığı

TÜRK AKREDİTASYON KURUMU. Personel Akreditasyon Başkanlığı TÜRK AKREDİTASYON KURUMU Personel Akreditasyon Başkanlığı Personel Belgelendirme Kuruluşlarının Akreditasyonu Uygunluk Değerlendirmesi; Ürünlerin veya hizmetlerin istenilen şartlara uygunluğunu göstermek

Detaylı

HACCP Sistem Tetkikine Ait Resmi Form Resmi Kontrol Rapor No:

HACCP Sistem Tetkikine Ait Resmi Form Resmi Kontrol Rapor No: EK-5 HACCP Sistem Tetkikine Ait Resmi Form Resmi Kontrol Rapor No: TARİH: İNCELENECEK HUSUSLAR A) GENEL 1. İşyeri teknik ve hijyenik açıdan bu yönetmelikte belirtilen koşullara sahip mi? 2. El kitabı ön

Detaylı

IV. Strateji Geliştirme Birim Yöneticileri Toplantısı. 03 04 Mayıs 2012 Bolu. 3.Grup Atölye Çalışması. Kontrol Faaliyetleri

IV. Strateji Geliştirme Birim Yöneticileri Toplantısı. 03 04 Mayıs 2012 Bolu. 3.Grup Atölye Çalışması. Kontrol Faaliyetleri IV. Strateji Geliştirme Birim Yöneticileri Toplantısı 03 04 Mayıs 2012 Bolu 3.Grup Atölye Çalışması Kontrol Faaliyetleri 3.Grup Atölye Çalışması 1. Sayıştay 2. Milli Savunma Bakanlığı 3. Maliye Bakanlığı

Detaylı

T.C. EGE ÜNİVERSİTESİ ECZACILIK FAKÜLTESİ STAJ YÖNERGESİ

T.C. EGE ÜNİVERSİTESİ ECZACILIK FAKÜLTESİ STAJ YÖNERGESİ T.C. EGE ÜNİVERSİTESİ ECZACILIK FAKÜLTESİ STAJ YÖNERGESİ Amaç ve Kapsam Madde: 1 Bu yönerge, Ege Üniversitesi (EÜ) Eczacılık Fakültesi öğrencilerinin eğitim planlarında yer alan stajlarla ile ilgili uygulama

Detaylı

GÜRTAŞ METAL ÇALIŞMA İLKELERİ VE İŞ AHLAKI

GÜRTAŞ METAL ÇALIŞMA İLKELERİ VE İŞ AHLAKI GÜRTAŞ METAL ÇALIŞMA İLKELERİ VE İŞ AHLAKI 1 ÖNSÖZ...3 İlkelerimiz...4 Çalışma Prensiplerimiz...6 Çalışma Prensiplerimizin Uygulanması...7 Sosyal Sorumluluk...8 Çevreye Karşı Sorumluluk...13 Personel Eğitimleri

Detaylı

Denetim Komitesi Yönetmeliği. Garanti Faktoring Hizmetleri A.Ş.

Denetim Komitesi Yönetmeliği. Garanti Faktoring Hizmetleri A.Ş. Denetim Komitesi Yönetmeliği Garanti Faktoring Hizmetleri A.Ş. Aralık 2013 İçerik 1. Amaç... 2 2. Yetki ve Kapsam... 2 3. Komitenin Organizasyonu ve Çalışma Şekli... 2 4. Görevler... 3 5. Yürürlük... 4

Detaylı

ÇANKAYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

ÇANKAYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK ÇANKAYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam MADDE 1- (1)

Detaylı

YÖNETİM SİSTEMLERİ. Yönetim Sistemi Modelleri: Deming tarafından geliştirilen, Planla Uygula Kontrol Et Önlem Al

YÖNETİM SİSTEMLERİ. Yönetim Sistemi Modelleri: Deming tarafından geliştirilen, Planla Uygula Kontrol Et Önlem Al YÖNETİM SİSTEMLERİ Yönetim Sistemi Modelleri: Deming tarafından geliştirilen, Planla Uygula Kontrol Et Önlem Al kavramlarını içeren sürekli iyileştirme döngüsü ile uygulanır. YÖNETİM SİSTEMLERİ Şematik

Detaylı

Colgate-Palmolive Şirketi. Tedarikçi Davranış Kuralları

Colgate-Palmolive Şirketi. Tedarikçi Davranış Kuralları Colgate-Palmolive Şirketi Tedarikçi Davranış Kuralları Değerli Colgate Tedarikçimiz, Zaman içinde Colgate-Palmolive Şirketi etik ticari uygulamaları ve yüksek düzeyde dürüstlük ilkelerini kullanan saygı

Detaylı

DOĞAN GRUBU SOSYAL SORUMLULUK POLİTİKASI

DOĞAN GRUBU SOSYAL SORUMLULUK POLİTİKASI DOĞAN GRUBU SOSYAL SORUMLULUK POLİTİKASI Sayfa : 1/5 1. AMAÇ Bu politikanın amacı, Doğan Grubu olarak sosyal sorumluluk ilkelerimizi belirtmek ve sosyal sorumluluk kapsamındaki çalışmaların Grubumuz için

Detaylı

Türk Akreditasyon Kurumu TÜRKAK PERSONELİNİN EĞİTİM İHTİYACININ BELİRLENMESİ TALİMATI. Doküman Adı: Doküman No.: T601-02 Revizyon No: 02

Türk Akreditasyon Kurumu TÜRKAK PERSONELİNİN EĞİTİM İHTİYACININ BELİRLENMESİ TALİMATI. Doküman Adı: Doküman No.: T601-02 Revizyon No: 02 Doküman Adı: TÜRKAK PERSONELİNİN EĞİTİM İHTİYACININ BELİRLENMESİ TALİMATI Doküman No.: T601-02 Revizyon No: 02 5 2 Yetki ve sorumluluklarda düzenlemeler yapıldı. 2 2 Tanımlar çıkarılarak T501-04 Talimatına

Detaylı

Mehmet BÜLBÜL. Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürülüğü Daire Başkanı

Mehmet BÜLBÜL. Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürülüğü Daire Başkanı Mehmet BÜLBÜL Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürülüğü Daire Başkanı Belirlenen düzenleme, standart ve yöntemler çerçevesinde; planlama, programlama, bütçeleme, uygulama, kontrol etme, muhasebeleştirme

Detaylı

PROJE UYGULAMA SÜRECİ 2010 YILI MALİ DESTEK PROGRAMLARI SATIN ALMA EĞİTİMİ

PROJE UYGULAMA SÜRECİ 2010 YILI MALİ DESTEK PROGRAMLARI SATIN ALMA EĞİTİMİ PROJE UYGULAMA SÜRECİ 2010 YILI MALİ DESTEK PROGRAMLARI SATIN ALMA EĞİTİMİ 2 İÇERİK SATIN ALMA NEDİR? GENEL ÇERÇEVE SATIN ALMA STRATEJİSİ / PLANI SATIN ALMA SÜREÇLERİNİN İZLENMESİ ÖZEL DURUMLAR 3 Satın

Detaylı

PERSONEL PERFORMANS DEĞERLENDİRME FORMU

PERSONEL PERFORMANS DEĞERLENDİRME FORMU NASIL BİR SİSTEM UYGULANACAK? Performans değerlendirmesinde açık değerlendirme sistemi uygulanacaktır. Bu nedenle önce personel kendisini değerlendirecek, sonrada aşağıda belirtilen şekliyle yöneticileri

Detaylı

S.M.Mali Müşavir Oğuzhan GÜNGÖR

S.M.Mali Müşavir Oğuzhan GÜNGÖR G ünümüzde fazla mesai yapmayan iş yeri yok denecek kadar azdır. Zira ülkenin genel yararları yahut işin niteliği veya üretimin artırılması gibi nedenlerle fazla çalışma yapılabilir. Fazla çalışma, Kanunda

Detaylı

İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI

İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI 1. AMAÇ Bu düzenlemenin amacı, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkelerinde yer alan düzenlemeler

Detaylı

Başarıya Bağlılık Taahhüdü

Başarıya Bağlılık Taahhüdü Başarıya Bağlılık Taahhüdü İyi İş uygulamaları Lider olan BENİMLE başlar. QuestNet TM Bağımsız Temsilcisi olarak QNet ile olan görüşmelerimde dürüst ve adil olacak; tüm profesyonel etkinliklerimi, kendi

Detaylı

DOĞAN GRUBU İNSAN HAKLARI POLİTİKASI

DOĞAN GRUBU İNSAN HAKLARI POLİTİKASI DOĞAN GRUBU İNSAN HAKLARI POLİTİKASI Sayfa : 1/5 1. AMAÇ Bu Politika nın amacı Doğan Grubu olarak faaliyetlerimizde temel insan haklarına gösterdiğimiz saygıyı ve çalışanlarımıza verdiğimiz değeri açıklamaktır.

Detaylı

SÖKTAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Kurumsal Yönetim Komitesi Yönetmeliği. (Aday Gösterme ve Ücret Komiteleri Çalışma Esasları dahil)

SÖKTAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Kurumsal Yönetim Komitesi Yönetmeliği. (Aday Gösterme ve Ücret Komiteleri Çalışma Esasları dahil) SÖKTAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Kurumsal Yönetim Komitesi Yönetmeliği (Aday Gösterme ve Ücret Komiteleri Çalışma Esasları dahil) Bu Yönetmelik, Yönetim Kurulu nun 25/04/2013 tarihli toplantısında

Detaylı

SAF GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. RÜŞVET VE YOLSUZLUKLA MÜCADELE POLİTİKASI

SAF GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. RÜŞVET VE YOLSUZLUKLA MÜCADELE POLİTİKASI SAF GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. RÜŞVET VE YOLSUZLUKLA MÜCADELE POLİTİKASI 1. Amaç: Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele Politikasının (Politika) amacı SAF GYO A.Ş nin ( Şirket ) faaliyet gösterdiği sektörde

Detaylı

BÖLÜM 2 : PROFESYONEL AKTİVİTELER VE GELİR BİLGİLERİ

BÖLÜM 2 : PROFESYONEL AKTİVİTELER VE GELİR BİLGİLERİ AVUKATLAR MESLEKİ SORUMLULUK SİGORTA SORU FORMU BÖLÜM 1 : SİGORTALI BİLGİLERİ 1 Sigortalı Adı: Sigortalı Adresi: Kuruluş Tarihi: Web Sayfasının Adresi: 2 (a) Bağlı bulunduğu meslek odası var mı? E H Varsa,

Detaylı

PROSİS in tüm kayıtlı ve belgeli müşterileri ve eğitim katılımcıları için geçerlidir.

PROSİS in tüm kayıtlı ve belgeli müşterileri ve eğitim katılımcıları için geçerlidir. 1.0 AMAÇ Bir müşterinin veya Prosis bünyesinde gerçekleştirilen eğitim katılımcısının PROSİS kararına itiraz etmesi, şikayette bulunması ve anlaşmazlıkların ortaya çıkması halinde yapılacak faaliyetlerin

Detaylı

Kırıkkale Üniversitesi 1- KONTROL ORTAMI

Kırıkkale Üniversitesi 1- KONTROL ORTAMI Kırıkkale Üniversitesi 1- KONTROL ORTAMI Standart Kod No Kamu İç Kontrol Standardı ve Genel Şartı Mevcut Durum Eylem Kod No Öngörülen Eylem veya Eylemler Sorumlu Birim veya Çalışma grubu üyeleri İşbirliği

Detaylı

İTİRAZ / ŞİKAYET DEĞERLENDİRME PROSEDÜRÜ

İTİRAZ / ŞİKAYET DEĞERLENDİRME PROSEDÜRÜ SAYFA 1 / 5 Revizyon Formu Doküman Adı : Yayın Tarihi : Revize Edilen Bölüm: Doküman No. Yayın No. İlk Revizyon No: Revizyon No Revizyon Tarihi Revizyon Sebebi ve Yeri 01 02 11.11.2009 01.04.2011 TRB YENİ

Detaylı

KULE HİZMET VE İŞLETMECİLİK A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ ÇALIŞMA ESASLARI

KULE HİZMET VE İŞLETMECİLİK A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ ÇALIŞMA ESASLARI KULE HİZMET VE İŞLETMECİLİK A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ ÇALIŞMA ESASLARI 1. DAYANAK Kurumsal Yönetim Komitesi nin görev ve çalışma esasları, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Şirket esas

Detaylı

Başvuru sahiplerinin bir niyet mektubu yazması gerekmektedir.

Başvuru sahiplerinin bir niyet mektubu yazması gerekmektedir. KLASİK DÖNEM ÖĞRENCİ KABUL POLİTİKASI 1 TEKLİFLER Kabul Jürisi, başvuru sahibinin niteliklerinin, yeterliliklerinin ve hedeflerinin Özyeğin Üniversitesi - Le Cordon Bleu Sertifika Programı tarafından sunulan

Detaylı

KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI 1- KONTROL ORTAMI. Öngörülen Eylem veya Eylemler

KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI 1- KONTROL ORTAMI. Öngörülen Eylem veya Eylemler KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI 1- KONTROL ORTAMI Standart Öngörülen veya ler veya KOS1 Etik Değerler ve Dürüstlük: Personel davranışlarını belirleyen kuralların personel tarafından bilinmesi

Detaylı

Ne hizmetli ne de ailenin bir ferdi olmak istiyoruz! Đşçi olarak tanınmak ve insan olarak saygı görmek istiyoruz!

Ne hizmetli ne de ailenin bir ferdi olmak istiyoruz! Đşçi olarak tanınmak ve insan olarak saygı görmek istiyoruz! Ne hizmetli ne de ailenin bir ferdi olmak istiyoruz! Đşçi olarak tanınmak ve insan olarak saygı görmek istiyoruz! Ev Đşçileri Đçin Đnsana Yakışır Đş ILO Ev Đşçileri Sözleşmesi, No.189 1 Kabul tarihi: 16

Detaylı