Ratgeber für Prostituierte

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Ratgeber für Prostituierte"

Transkript

1 TPolizeidirektion Kiel Ratgeber contra für Prostituierte Reference Ratgeber book für for Prostituierte prostitutes Ratgeber für Prostituierte Ratgeber Ratgeber für Prostituierte Ratgeber Ratgeber für Ratgeber für Prostituierte Prostituierte für für Prostituierte Reference Prostituierte book for prostitutes Ratgeber für Reference Prostituierte Hayat book Ratgeber Kadnlar for prostitutes für için Prostituierte Klavuz Ratgeber Reference book für book for Prostituierte prostitutes for prostitutes Ratgeber für Prostituie Reference book for prostitutes Reference book for prostitutes Reference Reference book for prostitutes book for prostitutes türkisch Hayat Kadnlar Reference book for prostitutes Reference Hayat book for Kadnlar için Klavuz prostitutes için Klavuz Hayat Kadnlar Hayat Kadnlar için Klavuz Hayat Kadnlar Hayat Reference Hayat için Hayat için Kadnlar Klavuz Kadnlar Klavuz Guía book Kadnlar için for Klavuz için para prostitutes için Klavuz Klavuz prostitutas Hayat Kadnlar için Klavuz Hayat Guía Kadnlar para prostitutas Guía için para Klavuz prostitutas Guía para prostitutas Guía para prostitutas Guía para Guía prostitutas Hayat Guía para Kadnlar para Guía prostitutas prostitutas için Klavuz para prostitutas Informator Guía para prostitutas Guía para prostitutas dla dla prostytutek Informator Informator dla prostytutek Informator Informator dla Guía dla Informator prostytutek prostytutek para Informator dla prostitutas prostytutek dla prostytutek dla prostytutek Informator dla prostytutek Informator dla prostytutek Ръководство Informator dla prostytutek Ръководство за хора, работещи в про Ръководство Ръководство Informator Ръководство за хора, за хора, работещи dla работещи за хора, prostytutek за хора, за в проституцията Ръководство работещи в проституцията работещи хора, Ръководство работещи в проституцията за в проституцията хора, в проституцията за работещи хора, Sfaturi pentru Ръководство Ръководство за хора, работещи за хора, работещи в проституцията в Sfaturi Ръководство pentru Sfaturi Sfaturi Prostituate Ръководство Prostituate за pentru Sfaturi хора, pentru Prostituate работещи pentru Prostituate Sfaturi за хора, Prostituate pentru Prostituate работещи в проституцията Sfaturi в проституцията pentru Prostituate Poradce pro prostitutky Sfaturi Sfaturi pentru Sfaturi Prostituate pentru Prostituate Poradce Sfaturi pentru pro Poradce Sfaturi prostitutky Poradce Prostituate Poradce pentru prostitutky pro prostitutky Prostituate Poradce prostitutky pro prostitutky Poradce pro prostitutky Poradca pre prostitútky Poradce pro prostitutky Poradca Poradce prostitutky Poradce pre Poradca pro Poradce prostitútky Poradca prostitutky Poradca pre prostitútky pre prostitútky Poradce prostitutky pre Poradca prostitútky pre prostitutky prostitútky Poradca pre Poradca prostitútky pre prostitútky Patarėjas prostitutėms Patarėjas Poradca Patarėjas prostitutėms Patarėjas pre Poradca prostitútky Poradca Patarėjas prostitutėms prostitutėms pre prostitútky pre prostitutėms prostitútky Patarėjas prostitutėms Poradca Patarėjas pre prostitutėms Patarėjas prostitútky prostitutėms Справочник Справочник Patarėjas Справочник prostitutėms Patarėjas для для Справочник женщин, женщин, prostitutėms для занимающихся prostitutėms для женщин, занимающихся женщин, занимающихся занимающихся проституцией проституцией проституцией проституцией Справочник Справочник для женщин, для занимающихся женщин, занимающих проституци Справочник для женщин, занимающихся прос Справочник для женщин, зани Справочник Справочник Patarėjas для Справочник женщин, для занимающихся женщин, prostitutėms занимающихся для женщин, занимающихся проституцией проституцией проституци Ratgeber für Prostituierte Справочник Reference book for для prostitutes женщин, занима Hayat Kadnlar için Klavuz

2

3 TÜRKÇE DE BILGILER Bu Broşürle birlikte, Fuhuş alannda calşan Kadnlara Haklar (ve baz Görevleri ile ilgili) Bilgi vermek istiyoruz. Fuhuş Almanyada izinlidir. Bir çok Hayat Kadn işlerini gönüllü uygulamaktadr. Sizde onlara dahilseniz, Fuhuş alannda çalşp çalşmamak ve şekli tamam ile sizin kararnzdr. Bununla ilgili önemli olan, Almanyadaki geçerli Yasay bilmenizdir. Asağdaki sayfalarda baz Bilgileri sizin için topladk. Almanyada yasal olmayan, Kadnlarn Fuhuşa zorlanmas, bask altnda tutulmas, sömürülmesi veya tehdit edilmeleridir. Bu Davranş cezay gerektirir. Almanyada suç olay Mağdurlar- Yani belkide SİZ Korunma ve Yardm Hakkna sahiptirler. Sorularnz veya Yardma ihtiyacnz var ise, anonim olarak burda tantlan Kiel e ait Dairelere, Başvuru ve Danşma Merkezlerine, yada Kiel Polisinin Milieu adl Araştrma Grubuna müracaat edebilirsiniz. Geniş Çapl Hukuk Klavuzunu Federal Cinsel Hizmetler e.v. Kuruluşu üzerinden İnternetteki adresinden temin edebilirsiniz.

4 SAĞLIK ÖNEMLIDIR! Korunmasz Cinsel İlişkide Hayat Kadnlar ve Müşterileri HİV/Aids virüsü veya cinsel yolla bulaşabilecek başka bir Enfeksyona yakalanabilirler. Kiel Sağlk Dairesi Sağlğnz nasl koruyabileceğinize dair size Bilgiler sunuyor. Cinsel Sağlk için Danşma Şubesinde sradaki anonim ve ücretsiz Hizmetleri bulabilirsiniz: Danşmanlk, Muayene ve gerektiğinde Cinsel yolla bulaşan Enfeksyonlarn (HİV/Aids, Frengi, Bel Soğukluğu, Chlamydia vs.) Tedavisi Hamilelik Testi ve Acil Korunma Ve bunlarn dşnda siradaki konulara dair Danşmanlk : Hamilelik, Aile Planlamas Güvenli Seks Borçlar Sosyal Hukuk / Sağlk Sigortas Çkş Danşmanlğ Mesleki açdan Yeni Yönlendirme vs. İstek üzerine başka Danşma Şubelerine de yönlendiriyoruz. Ekibimiz bir Doktordan ve üc Sosyal Pedagogtan oluşuyor. Sorularnz önyargsz ve saygyla işlenecektir. Cinsel Sağlk için Danşma Şubesi Sağlk Dairesi Fleethörn 18 24, Kiel Tel.: 0431 / TEDBIR ÖNEMLIDIR! Sağlk, İşsizlik vs. gibi Konularda tedbir almak önemlidir. Almanyada bunun temelini Sosyal Sigortalar oluşturuyor. Buna dahil olanlar: Sağlk Sigortas: örneğin Hastalkta ödeme talebi Bakm Sigortas: örneğin Bakm ihtiyacnda ödeme talebi Emeklilik Sigortas: örneğin Yaşllkta ödeme talebi Kaza Sigortas:.örneğin İş Kazasndan sonra ödeme talebi İşsizlik Sigortas: örneğin Meslek ilerletme programlar için ödeme talebi Sağlk Sigortas herkes için zorunludur. Hayat Kadn olarak bir Bordelde, Kulüpte vs. calşyorsanz, İşveren sizi sigortalamak zorundadr. Serbest Meslek Sahibiseniz, kendinizi bir yasal veya özel Sağlk Sigortasnda sigortalamalsnz. Sağlk Sigortas ile ilgili şartlar Vatandaşlğnza ve özel durumunuza bağldr. Danşmanlk desteği aln, örneğin sradaki adres

5 HYDRA e.v. Hayat Kadnlar için Buluşma ve Danşma Köpenicker Straße 187, Berlin Tel.: 030 / (Yetkili: Frau Löffelmann) URL: yada yasal veya özel Sağlk ve Emeklilik Sigortalarnda. Sosyal Hukuk ve Sağlk Sigortasna dair Bilgileri Sağlk Dairesinden de alabilirsiniz: Cinsel Sağlk için Danşma Şubesi, Tel.: 0431/ KORUNMA VE YARDIM ÖNEMLI! Fuhuş sizin için tamamsa, tamamdr! Bu iş sizin için tamam değilse, ne yapabilirsiniz? Şayet bask, sömürü ve tehdit altnda iseniz, Kielde Danşma Merkezi contra var. Burada Fuhuşta zor durumda kalan Kadnlar için Danşma ve Destek var. Biz sadece Kadnlar için çalşyoruz: bağmsz, güvenilir, anonim ve ücretsiz Anadilinizde Danşma hizmeti veriyor ve size belli destek Hizmetleri sunabiliyoruz (örneğin emniyetli kalacak Yer, Acil Yardm vs.) Lütfen bizi arayn veya sizin için bunu yapabilecek birine rica edin! Contra Tel / Bize Pazartesinden Cumaya kadar, genelde saat 9 16 aras ulaşabilirsiniz. Telesekreter açksa, lütfen belirgin bir şekilde isminizi ve telefon numaranz brakn. Anadilinizde de bu mümkün. Biz sizi arayacağz. Kiel Polisi Araştrma Grubu Milieu Bir çok Hayat Kadn sorunsuz ve problemsiz işlerini uyguluyorlar. Fakat Kadnlar Fuhuşa zorlandklarnda, ağr suçlara maruz kalabiliyorlar: İnsan Ticareti, Sorunlu Fuhuş, Tellallk, bedensel Şiddet ve Zorlama. Buna karş kendinizi savunabilirsiniz. Kiel Polisi Araştrma Grubu Milieu bir çok Kadna bu durumda yardmc olabilmiştir. Bize güvenin ve başvurun. Kiel Polisi Araştrma Grubu Milieu Tel.:

6 YASAL BILGILER Genelde Hayat Kadn olarak serbest meslek veya İşveren adna çalşabilirsiniz. Eğer Alman Vatandaş değilseniz, ve Avrupa Birliği Ülkelerinden (EU) gelmiyorsanz, Oturum Yasasna dikkat etmelisiniz. OTURUM YASASI Yabanc olarak Almanyada yaşamak ve çalşmak istiyorsanz, bir oturum statüsüne ve çalşma müsadesine ihtiyacnz vardr. Kendi Pasaportunuza oturum statünüz işlenir (Mühür veya Yapşkan). Orada ayn zamanda çalşma müsadeniz olup olmadğ belirtilir. Turist olarak buradaysanz, çalşamazsnz. Sorularnz varsa, Eyalet Başkenti Kiel Yabanclar Dairesi Tel / Eğer Avrupa Birliği Ülkelerinden (EU) geliyorsanz, ikâmetinizi Vatandaşlk Dairesine kayt ettirmelisiniz. Bunu yaptktan sonra, posta yoluyla oturum hakknzla ilgili Evrak, Serbestlilik Belgesi, gelir. Oturum Kayt Adresi Vatandaşlk Kayt Dairesi Kiel Fleethörn 9, Kiel Tel / Eski Avrupa Birliği Ülkeleri Vatandaşlar (Belçika, Danimarka, İngiltere, Finlandiya, Fransa, Yunanistan, İrlanda, İtalya, Luxemburg, Hollanda, Avusturya, Portekiz, İsveç, İspanya) ve Norveç, İzlanda ve İsviçre için genel olarak Almanyada her türlü işi takip edebilirler. Avrupa Birliği Giriş Ülkeleri Vatandaşlar Estonya, Letonya, Litvanya, Polonya, Slovenya, Slovak Cumhuriyeti, Çek Cumhuriyeti, Macaristan, Bulgaristan ve Romanya için şu an (Serbestlilik Belgesindede yazl): Eğer örneğin Hayat Kadn olarak serbest meslek olmayan işinizi yapmak istiyorsanz, çalşma İznine ihtiyacnz var ( Bu demektir ki, siz bir İşveren için kontratl çalşyorsunuz).

7 Çalşma Belgesi Başvuru Adresi Calşma Dairesi Adolf-Westphal-Straße 2, Kiel Federal genelinde merkezi Numara Tel.: / Serbest Meslek Sahibi olarak çalşmak istiyorsanz (işverensiz/ kontratsz), örneğin Fuhuşta, Çalşma Müsadesine ihtiyacnz yoktur. Bunun haricindeki sorular için başvuru adresi: Eyalet Başkenti Kiel Yabanclar Dairesi Tel.: 0431 / Fuhuşta nasl ve ne şekilde çalşmak istediğiniz, tamam ile sizin kararnzdr. Serbest Mesleğe yönelirseniz, sradaki yasalar sizin için önem arz edebilir. LOKANTA- VE TICARET HUKUKU Ticaret kayd yapmak istiyorsanz, Danşma Adresi Eyalet Başkenti Vatandaşlk ve Asayiş Dairesi Tel.: 0431/ Alkollü İçeceklerin Pazarlama ve Satşn planlyorsanz, bunun için Lokanta İzin Belgesine başvurmalsnz. Bilgi Adresi Eyalet Başkenti Vatandaşlk ve Asayiş Dairesi Tel.: 0431/ İNŞAAT HUKUKU Fuhuş için Ev Kullanm Değişikliği İnşaat kurulu tarafndan izin gerektirir. Bilgi için başvuru Eyalet Başkenti İnşaat Düzen Dairesi Tel.: 0431 /

8 VERGI HUKUKU Her türlü iş Vergiye tabi tutulur. Bir İşveren için Hayat Kadn olarak çalşyorsanz, Gelir Vergisini gelirinizden keser ve Maliyeye öder. Serbest Meslek uyguluyorsanz, Maliyeye kayt yapmanz gerekiyor ve oradan Vergi Numaras ve Vergi Beyannamesi alnmas gerekiyor. Mali Müşavirden destek ve Danşmanlk Hizmeti alabilirsiniz. Sorularnza yönelik adres Maliye Dairesi Kiel-Güney, Tel.: 0431 / Maliye Dairesi Kiel-Kuzey, Tel.: 0431 / POLIS HUKUKU Polisin ilk etapta iki Görevi vardr: Almanyada yaşayan insanlarn Can, Hayat ve Mal Güvenliğini sağlamak ve Yasaya aykrlğ takibe almak. Buna Hayat Kadnlarn Şiddete karş korumakta dahil. Polisin niyeti, Hayat Kadnlarnn işini engellemek değildir. Polis Bordellerde kontrol yapma yetkisine sahiptir, bu esnada kimlik tesbiti ve gece dahil ev aramas yapabilir. Suç ev içinde intikal etmişse, odalar arama yetkisi vardr ve kişileri takip amaçl ele alabilir (Vesikalk, Parmak izi). Zor Durumda iseniz, Kontrol esnasnda polisten yardm isteyiniz veya 110 Numaral Telefona başvurun.

9 DANIŞMA MERKEZLERI VE TELEFON NUMARALARI contra. Fuhuşta zor durumda kalan Kadnlar için Danşmanlk ve Destek Tel / Bize Pazartesinden Cumaya genelde saat 9 16 aras ulaşabilirsiniz. Kadnlar acil hatt (Notruftelefon). Şiddet mağduru Kzlar ve Kadnlar için Telefonla Bilgiler, Danşmanlk ve Yardm Tel / Bize her gün saat 18 3 aras, Hafta Sonu ve Tatil Günleri ise saat 10 3 aras ulaşabilirsiniz. Kiel Polisi Kriminal Polis Şubesi Kiel, Araştrma Gurubu Milieu, Kiel, Falckstraße 4-6, Tel / İş Saatleri dşnda: Kriminal Hizmeti, Tel / Acil Numaralar: Polis Hatt 110 İtfaiye Hatt 112 Acil Doktor 112 Eyalet Başkenti Kiel: Sağlk Dairesi / Cinsel Sağlk Danşma Merkezi: Tel / Yabanclar Dairesi: Tel / Ticaret Kayt Merkezi: Tel / Vatandaşlk Kayt Dairesi: Tel / İnşaat Düzen Dairesi: Tel / Mali Daireler: Kiel-Güney: Tel / Kiel-Kuzey: Tel /

10 YAYIN AA A

11

12 Feldstr. Westring 1. Finanzamt Kiel-Nord 2. Amt für Einwohnerangelegenheiten, Bauordnungsamt 1 Hi 3. Amt für Gesundheit 4. Kriminalpolizeistelle Kiel Olshausenstr. Westring 5. Ausländerbehörde 6. Gewerbemeldestelle 7. Finanzamt Kiel-Süd - Palme - Olof Damm Ecke kernf Eckernförder Str. Hasseldieksdammer Weg Schützenwall Saarbrückenstr. Theodor Schreventeich Ringstr. 7 2 Ziegelteich Kaistr. Sophienblatt Kiel Die Hörn Brunswiker Str. Kleiner Werftstr. 4 Preetzer Dü Bahnhofstr. - Heuss Kartographie: Stadtvermessungsamt Kiel, Ring

idata, ALMANYA VİZE BAŞVURUSU İÇİN YETKİLENDİRİLMİŞ TEK RESMİ KURUMDUR.

idata, ALMANYA VİZE BAŞVURUSU İÇİN YETKİLENDİRİLMİŞ TEK RESMİ KURUMDUR. DİKKATİNİZE Gerekli tüm evraklarınızı hazırladıktan sonra idata ofislerinden başvuru yapmak için randevu.idata.com.tr adresinden randevu almanız gerekmektedir. İstanbul Harbiye ve İzmir ofislerimizden

Detaylı

Yukarı Avusturya ya. Hoşgeldiniz LAND OBERÖSTERREICH

Yukarı Avusturya ya. Hoşgeldiniz LAND OBERÖSTERREICH Yukarı Avusturya ya Hoşgeldiniz LAND OBERÖSTERREICH Yukarı Avusturya Entegrasyon Dairesi Hoşgeldin Dosyası nın hazırlanmasında katkısı olan aşağıdaki kurumlara teşekkür eder: Abteilung Wohnbauförderung/Land

Detaylı

Hollanda dışında ikamet edenlere AOW yaşlılık aylığı

Hollanda dışında ikamet edenlere AOW yaşlılık aylığı Hollanda dışında ikamet edenlere AOW yaşlılık aylığı İçindekiler AOW yaşlılık aylığı nedir? 2 AOW yaşlılık aylığı kimler içindir? 2 AOW yaşlılık aylığını ne zaman alırsınız? 4 Bir ülkede ikamet edip başka

Detaylı

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2015-2016 AKADEMİK YILI ERASMUS+ STAJ HAREKETLİLİĞİ Sık Sorulan Sorular

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2015-2016 AKADEMİK YILI ERASMUS+ STAJ HAREKETLİLİĞİ Sık Sorulan Sorular YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2015-2016 AKADEMİK YILI ERASMUS+ STAJ HAREKETLİLİĞİ Sık Sorulan Sorular 1-Ne kadar süre ile staj yapabilirim? Staj hareketliliği faaliyet süresi ön lisans, lisans, yüksek lisans

Detaylı

Almanya ya hoş geldiniz

Almanya ya hoş geldiniz Almanya ya hoş geldiniz Göçmenler için bilgiler www.bamf.de Kitapçık hakkında Kitapçık hakkında Almanya ya taşınmayı mı düşünüyorsunuz veya kısa bir süre önce taşındınız ve burada yaşamanızı sürdürmek

Detaylı

2015/2016 ÖĞRENİM HAREKETLİLİĞİ

2015/2016 ÖĞRENİM HAREKETLİLİĞİ 2015/2016 ÖĞRENİM HAREKETLİLİĞİ Bu tarihler arasında gerçekleşmeyen faaliyetler bu sözleşme kapsamında değerlendirilemez ve bu faaliyetlere hibe sağlanamaz. GÜZ DÖNEMİ: 22 MAYIS 2015 BAHAR DÖNEMİ: 12 EKİM

Detaylı

Salzburg a Hoşgeldiniz

Salzburg a Hoşgeldiniz Integrationsbüro Salzburg a Hoşgeldiniz Bilgilendirme Kitapçığı Xxxxxxx / Sprache: xxxxxxxx / türkisch İçindekiler Selamlama 5 1. Die Stadt Salzburg 7 2. Salzburg da İkâmet 9 3. Salzburg da Almanca Öğrenimi

Detaylı

YUNANİSTAN DA ULUSLARARASI KORUMA BAŞVURUSU İÇİN TEMEL BİLGİLER

YUNANİSTAN DA ULUSLARARASI KORUMA BAŞVURUSU İÇİN TEMEL BİLGİLER İltica hizmetleri sadece uluslararası korumayla ilgili konulardan sorumludur. Eğer yabancı uyruklu bır vatandaş iseniz, ve ülkenizi ciddi bir nedenden dolayı, hayatınız tehlikede olduğu için terk ettiyseniz,

Detaylı

Önsöz. Almanya Federal Cumhuriyeti demokratik ve sosyal bir federal devlettir. Anayasa nın 1. Maddesi nin 1. fıkrası

Önsöz. Almanya Federal Cumhuriyeti demokratik ve sosyal bir federal devlettir. Anayasa nın 1. Maddesi nin 1. fıkrası Önsöz Almanya Federal Cumhuriyeti demokratik ve sosyal bir federal devlettir Anayasa nın 1. Maddesi nin 1. fıkrası Ülkemiz, sosyal olduğu için güçlüdür. Sosyal güvenlik sistemlerimiz dünyanın en iyi işleyen

Detaylı

İşsizler için başlangıç broşürü

İşsizler için başlangıç broşürü Arbeitsmarktservice Niederösterreich İşsizler için başlangıç broşürü AMS (İş Kurumu) hizmet sunumuna ilişkin bilgiler Durum: Ağustos 2010 İçerik 1. İşsiz olduğunuzda...3 İşsizliğin bildirilmesi... 3 Başvuruda

Detaylı

Şiddete Karşı Koruma Yasası kapsamındaki acil dilekçeler için yol gösterici rehber

Şiddete Karşı Koruma Yasası kapsamındaki acil dilekçeler için yol gösterici rehber Şiddete Karşı Koruma Yasası kapsamındaki acil dilekçeler için yol gösterici rehber l Yerel mahkeme Frankfurt am Main l Yerel mahkeme Frankfurt-Höchst l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l

Detaylı

HAYATBOYU ÖĞRENME/COMENIUS PROGRAMI COMENIUS ASİSTANLIĞI 2013 YILI BİREYSEL BAŞVURU KILAVUZU. Comenius Asistanlığı Nedir? Neyi Amaçlar?

HAYATBOYU ÖĞRENME/COMENIUS PROGRAMI COMENIUS ASİSTANLIĞI 2013 YILI BİREYSEL BAŞVURU KILAVUZU. Comenius Asistanlığı Nedir? Neyi Amaçlar? HAYATBOYU ÖĞRENME/COMENIUS PROGRAMI COMENIUS ASİSTANLIĞI 2013 YILI BİREYSEL BAŞVURU KILAVUZU Comenius Asistanlığı Nedir? Neyi Amaçlar? Hayatboyu Öğrenme Programı (LLP) altında yer alan Comenius Programı

Detaylı

idata firmasının hizmetleri ve temsilcilikleri hakkında ayrıntılı bilgiye www.idata.com.tr adresinden de ulaşabilirsiniz.

idata firmasının hizmetleri ve temsilcilikleri hakkında ayrıntılı bilgiye www.idata.com.tr adresinden de ulaşabilirsiniz. Vize Başvurusu Hakkında Genel Bilgiler İki tür vize başvurusunda bulunabilirsiniz: Schengen Devletlerinde kısa süreli ikametler için (90 güne kadar) (ayrıntılar 1. maddede) veya uzun süreli ikametler için

Detaylı

Erasmus Öğrencilerinin Sıkça Sorduğu Sorular

Erasmus Öğrencilerinin Sıkça Sorduğu Sorular Erasmus Öğrencilerinin Sıkça Sorduğu Sorular Afyon Kocatepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Güncelleme Tarihi 01.08.2012 Programa dahil olan ülkeler hangileridir? Avrupa Birliği üyesi

Detaylı

TEK TİP SCHENGEN VİZESİ İÇİN BİLGİ NOTU

TEK TİP SCHENGEN VİZESİ İÇİN BİLGİ NOTU TEK TİP SCHENGEN VİZESİ İÇİN BİLGİ NOTU TEK TİP SCHENGEN VİZESİ NEDİR? Aşağıda örnek olarak verilmiş sebeplerden dolayı Schengen bölgesine girmek ve burada kısa süreliğine kalmak için gerekli bir izindir;

Detaylı

A.B.D. ye Geçici ÇalıĢma ya da Öğrenci Vizesi ile mi Geliyorsunuz? AĢağıdaki haklara sahipsiniz:

A.B.D. ye Geçici ÇalıĢma ya da Öğrenci Vizesi ile mi Geliyorsunuz? AĢağıdaki haklara sahipsiniz: HAKLARINIZI BĠLĠN Yardıma ihtiyacınız olduğunda bu kitapçıkta verilen acil yardım numaralarından birini arayın Bu kitapçık size geçici olarak Birleşik Devletler de çalışma ve okuma amacı ile göçmen olmayan

Detaylı

Danimarka da aile, cinsiyet ve haklar

Danimarka da aile, cinsiyet ve haklar Danimarka da aile, cinsiyet ve haklar Giriş Danimarka da aile, cinsiyet ve haklar Kadın-erkek eşitliği dairesi tarafından yayınlanmıştır Danimarka da kadınlar ve erkekler eşittir, ve her iki cinsiyet arasında

Detaylı

Anne-babalarının ülkesinde okula giden azınlık dilli çocuk ve gençler

Anne-babalarının ülkesinde okula giden azınlık dilli çocuk ve gençler [tyrkisk] Anne-babalarının ülkesinde okula giden azınlık dilli çocuk ve gençler Okullar ve çocuk yuvalarında anne-babalar, öğretmenler, danışmanlar ve yöneticiler için kılavuz kitapçığı 2007 Eğitim Genel

Detaylı

Almanya da baş arılı bir ş irket kuruluş u yapmaya yönelik rehber

Almanya da baş arılı bir ş irket kuruluş u yapmaya yönelik rehber The Mayor City of Cologne Almanya da başarılı bir şirket kuruluşu yapmaya yönelik rehber Almanya da baş arılı bir ş irket kuruluş u yapmaya yönelik rehber Köln Avrupa piyasasına girmeniz için en uygun

Detaylı

GİRİŞ. İnsanlar sadece yaptıklarından değil, yapmadıklarından da sorumludur. Sığınmacılar ve Göçmenlerle Dayanışma Derneği (SGDD)

GİRİŞ. İnsanlar sadece yaptıklarından değil, yapmadıklarından da sorumludur. Sığınmacılar ve Göçmenlerle Dayanışma Derneği (SGDD) GİRİŞ Bu bilgi kitapçığı Türk Makamlarına sığınma başvurusunda bulunmuş kişilerin bulundukları ya da yönlendirildikleri illerde yaşadıkları sürece; temel ve sosyal haklarından haberdar olmalarını ve hak

Detaylı

Berlin e hoşgeldiniz

Berlin e hoşgeldiniz Berlin e hoşgeldiniz Aktualisierte Auflage Türkische Fassung des Informationspakets für Zuwanderer Willkommen in Berlin Die Übersetzung ins Türkische erfolgte durch: ABC-Global GmbH Dolmetscher- und Übersetzerbüro

Detaylı

Aile içi Şiddet Bilgi, destek ve Islington bölgesindeki hizmetler

Aile içi Şiddet Bilgi, destek ve Islington bölgesindeki hizmetler Turkish 1 Aile içi Şiddet Bilgi, destek ve Islington bölgesindeki hizmetler Eğer aile içi şiddete maruz kalıyorsanız, sessiz kalıp acı çekmeyin. Bilgi ve tavsiye almak yada acil bir durumda kalabileceğiniz

Detaylı

27 Mart 2013 ERASMUS ÖĞRENİM HAREKETLİLİĞİ BİLGİLENDİRME TOPLANTISI

27 Mart 2013 ERASMUS ÖĞRENİM HAREKETLİLİĞİ BİLGİLENDİRME TOPLANTISI 27 Mart 2013 ERASMUS ÖĞRENİM HAREKETLİLİĞİ BİLGİLENDİRME TOPLANTISI Süreç Boyunca Kimlerle Görüşeceksiniz? Yrd.Doç.Dr. Rana ATABAY BAYTAR - Değişim Programları Koordinatörü/Erasmus Kurum Koordinatörü (ratabay@ticaret.edu.tr)

Detaylı

Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele El Kitabı. Yasalarımız kadının yanında. Aile içi şiddetle mücadele ediyoruz.

Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele El Kitabı. Yasalarımız kadının yanında. Aile içi şiddetle mücadele ediyoruz. Şiddetin olmadığı bir toplum istiyoruz. Devletin tüm kurumlarıyla işbirliği içindeyiz. Aile içi şiddetle mücadele ediyoruz. Yasalarımız kadının yanında. Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele El Kitabı www.aile.gov.tr

Detaylı

Avusturya da Yüksek Öğrenim. für ausländische Studierende

Avusturya da Yüksek Öğrenim. für ausländische Studierende 2013 Avusturya da Yüksek Öğrenim für ausländische Studierende Avusturya da Yüksek Öğrenim Infos und mehr für ausländische Studierende Oktober 2013 İçindekiler 1 ÖNSÖZ 006 2 AVUSTURYA'DA YÜKSEK ÖĞRENIM

Detaylı

Berlin de başarılı bir girişimde bulunmak

Berlin de başarılı bir girişimde bulunmak Alman kökenli olmayan girişimciler için yol haritası Berlin de başarılı bir girişimde bulunmak Genel koordinasyon Bu etkinlik Senatonun Ekonomi, Teknoloji ve Kadınlar için Yönetim i ve Investitionsbank

Detaylı

Ücret Vergisi Mükellefleri İçin 2007 yılı İşçi Vergi Tahakkuku ile ilgili Bilgi Ve Tavsiyeler

Ücret Vergisi Mükellefleri İçin 2007 yılı İşçi Vergi Tahakkuku ile ilgili Bilgi Ve Tavsiyeler Ücret Vergisi Mükellefleri İçin 2007 yılı İşçi Vergi Tahakkuku ile ilgili Bilgi Ve Tavsiyeler Vergi Rehberi 2008 Not Türkisch Not: Fihristte yer alan sözcükler ile önemli süreler ve meblağlar kalın harflerle

Detaylı

En başından itibaren. daha fazlası. Avusturya. Bilgiler &

En başından itibaren. daha fazlası. Avusturya. Bilgiler & Bilgiler & daha fazlası En başından itibaren Avusturya İçindekiler Önsöz... 4 Bir bakışta Avusturya... 6 Avusturya nın kısa tarihçesi... 10 Sosyal Sorumluluk... 12 Entegrasyon için ulusal aksiyon planı...

Detaylı

Bern Kantonuna Hoş Geldiniz Kantonumuza yeni yerleşenler için yararlı bilgiler

Bern Kantonuna Hoş Geldiniz Kantonumuza yeni yerleşenler için yararlı bilgiler Bern Kantonuna Hoş Geldiniz Kantonumuza yeni yerleşenler için yararlı bilgiler Gesundheits- und Fürsorgedirektion des Kantons Bern Sozialamt Fachstelle für Integration Sevgili yeni yerleşenler; Son derece

Detaylı