DARÜŞŞAFAKA EĞİTİM KURUMLARI ÖĞRENCİ SEÇME, KAYIT VE KABUL ESASLARI (EL KİTABI)

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "DARÜŞŞAFAKA EĞİTİM KURUMLARI ÖĞRENCİ SEÇME, KAYIT VE KABUL ESASLARI (EL KİTABI)"

Transkript

1 EĞİTİMDE FIRSAT EŞİTLİĞİ DARÜŞŞAFAKA EĞİTİM KURUMLARI ÖĞRENCİ SEÇME, KAYIT VE KABUL ESASLARI (EL KİTABI) D A R Ü Ş Ş A F A K A EĞİ T İ M K U R U M L A R I

2 İÇERİK 1. KOMİSYON ve KOMİTE 2. Tanıtım Toplantıları 3. Darüşşafaka Eğitim Kurumları Giriş Sınavı I. Sınav (Sınav Hazırlayacak Firma İle Yürütülen Çalışmalar) II. III. IV. Sınav Görevleri Lojistik Görevleri Darüşşafaka Ortaokulu 5. Sınıfına Alınacak Öğrencilerin Darüşşafaka Giriş Sınavı Değerlendirilme Süreci ve Sonuçların Duyurulması 4. Sağlık Kurulu 5. Mali Durum İncelemesi 6. Kayıt 7. Oryantasyon Programı 8. İlgili Dokümanlar

3 Darüşşafaka Eğitim Kurumları Öğrenci Seçme, Kayıt ve Kabul Esasları (El Kitabı), Darüşşafaka Eğitim Kurumlarında öğrenim görecek öğrencilerin tespit edilmesi, okulun tanıtımının sağlanması, sınav ve kayıt sürecinde izlenecek yolun ve kuralların belirlenmesi için hazırlanmıştır. Öğrenci seçiminde, okul tanıtımında, sınav uygulama ve değerlendirmelerinde ve kayıtta gerçekleşecek tüm çalışmaları kapsar. Bundan böyle metinde; A. KOMİSYON: Darüşşafaka Eğitim Kurumları Öğrenci Seçme, Kayıt ve Kabul Komisyonu nu B. KOMİTE: Darüşşafaka Eğitim Kurumları Öğrenci Seçme, Kayıt ve Kabul Komitesi ni ifade edecektir 1. KOMĠSYON VE KOMĠTE A.ÖĞRENCİ SEÇME, KAYIT VE KABUL KOMİSYONU: KOMİSYON un Başkan ve bir üyesi Darüşşafaka Cemiyeti Yönetim Kurulu tarafından kendi üyeleri arasından seçilir. KOMİSYON un diğer üyelerini Lise ve Ortaokul müdürleri, İş Bankası Temsilcisi, İletişim Birimi Temsilcisi ve Darüşşafaka Cemiyeti Genel Sekreteri oluşturur. KOMİSYON, KOMİTE nin hazırladığı programı inceler, gerekli katkıları sağlar ve nihai programı Yönetim Kurulu nun onayına sunar. Sınav hazırlayan kurumlar ve altarnatifleri ile ilgili sunulan listeyi inceler, gerekli katkıları sağlayıp alternatifleri değerlendirir ve nihai onay için Yönetim Kurulu na sunar. KOMİTE nin hazırlamış olduğu eylem planını ve bütçesini inceler, uygunluğunu sağlayarak Yönetim Kurulu nun onayına sunar. Belirlenen sınav merkezlerini inceler ve nihai sınav merkezleri listesini onay için Yönetim Kurulu na sunar. Komite tarafından belirlenen sınav, sağlık kurulu, mali durum araştırması ve kayıt başlangıç tarihlerini kesinleştirir ve onay için Yönetim Kurulu na sunar. Sınav sonuçlarının değerlendirilmesini takip eder, hazırlanan listeleri inceler, okula kabul edilecek aday listelerini kesinleştirip Yönetim Kurulu nun onayına sunar. Basın ve Halkla İlişkiler çalışmalarında KOMİTE ye destek olur. KOMİSYON, Eylül ayı başından Mart ayı sonuna kadar ayda en az bir kez, Nisan ayı başından Ağustos ayı sonuna kadar ise ayda en az iki kez olmak üzere toplanır. B.ÖĞRENCİ SEÇME, KAYIT VE KABUL KOMİTESİ: KOMİTE; Lise ve Ortaokul müdürleri, iki müdür yardımcısı, Türkçe bölüm başkanı, Rehberlik koordinatörü, bir rehber öğretmen, Darüşşafaka Cemiyeti İletişim birimi sorumlusu, öğrenci işlerinden sorumlu kayıt memuru, muhasebe memuru ve satın alma birimi sorumlusundan oluşur. Her akademik yılın başında Ortaokul Müdürü KOMİTE nin seçimi gereken üyelerini belirleyerek, tüm KOMİTE üyelerine görevlendirme yazısı gönderir.

4 KOMİTE, iki haftada bir düzenlenen toplantılarda yapılacak çalışmaları planlar ve değerlendirir. Sınav merkezlerini belirler ve KOMİSYON un onayına sunar. Sınav ve sınav tanıtım çalışmalarını planlar.

5 Görev Tanımları ve Sorumluluklar Ortaokul Müdürü: KOMİTE çalışmalarının başkanlığını yürütür. Yeni eğitim-öğretim yılı başında komitenin toplantı tarihlerini belirler ve tüm toplantılara başkanlık eder. KOMİTE üyeleri arasında görev dağılımı yapar. Öğrenci Seçme ve Kayıt eylem planı ile bütçesini hazırlar ve KOMİSYON a sunar. Yazılı ve basılı evrakların, tanıtım malzemelerinin gönderilmesini koordine eder. Sınav hazırlayan kurumları tespit eder ve alternatifleri KOMİSYON un onayına sunar. Sınav merkezlerinde görevlendirilecek öğretmenlerin seçimini, lojistik desteği, sınavın kurallara uygun yapılmasını, sınav evraklarının okula güvenlik içinde ulaştırılmasını, sağlık kurulu, mali durum araştırması ve kayıt sürecini koordine eder. Müdür Yardımcıları: KOMİTE nin tüm toplantılarına katılırlar. Tanıtım toplantılarının hazırlık çalışmalarını, düzenlenmesini ve mülki erkânla yapılacak görüşmeleri organize ederler. Kayıt sürecini kayıt görevlisi ile birlikte koordine ederler. Sınav hazırlık ve uygulama sürecinde görev alırlar. Sınav çalışmalarının yürütülmesi ve sınav evraklarının hazırlanması çalışmalarını yürütürler. Sınav salonlarının planlamasını yaparlar. Sınav merkezlerinde görevlendirilecek öğretmenlerin seçimini, sınavın kurallara uygun yapılmasını, evrakların soruları hazırlayan kuruma ulaştırılmasını sağlarlar. Kayıt döneminde öğrencilerin karşılanmasından, sağlık kontrollerinin yapılmasına kadar okulda gerçekleştirilecek tüm çalışmaları koordine ederler. Türkçe Bölüm Başkanı: KOMİTE nin tüm toplantılarına katılır. Broşür, afiş ve öğrenci yazılarının hazırlanmasını sağlar. Öğrenci seçme, kayıt ve kabul sürecindeki tüm çalışmalar ile ilgili yazıların, yazışmaların hazırlanmasını sağlar. Tanıtım toplantıları ve kayıt ile ilgili basın bültenlerini hazırlar. Rehber Öğretmen: KOMİTE nin tüm toplantılarına katılır. Tanıtım toplantılarının düzenlenmesini organize eder. Sağlık Kurulu nda öğrenci ve veli görüşmelerinin düzenlenmesini koordine eder ve görev alır. Kayıt Memuru: KOMİTE nin tüm toplantılarına katılır. Okullardan gelen 4. sınıf öğrenci bilgilerini düzenler, kayda alır ve KOMİTE ye sunar. Kayıtla ilgili tüm yazışmaları gerçekleştirir. Kayıt yaptıran öğrencilerin Okul müdürlerine ve öğretmenlerine hazırlanan teşekkür yazısının gönderilmesini sağlar. İl Milli Eğitim Müdürlüklerine gönderilecek tüm basılı evrak hazırlıklarını yapar ve kargo ile ulaştırılmasını sağlar. Aday öğrencilerin ön kayıt işlemlerini yapar. Sınav ve sağlık kurulu raporu sonucuna göre okula kayıt yaptırmaya hak kazanan öğrenci velileri ile iletişim kurar. Kayıt sürecinde görev alır. İletişim Birimi Sorumlusu: KOMİTE nin tüm toplantılarına katılır. Basın ve medya çalışmalarını planlar. Basın bülteninin basın ve yayın organlarına iletilmesini sağlar. Tanıtımda kullanılacak tüm materyallerin ( afiş, broşür, dosya, oyuncak, bloknot, masaüstü takvim, DVD v.b. ) hazırlanmasını ve ilgili yerlere gönderilmesini sağlar.

6 Muhasebe Sorumlusu: Öğrenci seçim çalışmalarının bütçesinin hazırlanmasında görev alır. Tanıtım toplantıları düzenlenecek yerler ve sınav merkezlerine ulaşım ve konaklama çalışmalarını ve sınav merkezlerindeki lojistik çalışmaları yürütür. Satın Alma Birimi Sorumlusu: KOMİTE nin tüm toplantılarına katılır. Tanıtım toplantılarının yapılacağı illerde ulaşım, konaklama ve toplantı yerinin organizasyonunu yapar. Sınav yapılacak iller için ulaşım ve konaklama organizasyonunu yapar. 2. TANITIM ÇALIġMALARI Milli Eğitim Bakanlığı nın ilgili birimlerinden ülke genelinde 4. sınıfta okuyan, annesi ve/veya babası hayatta olmayan öğrenci bilgileri temin edilir. Cemiyet Yönetimi tarafından, Türkiye genelinde sınav duyurularının ve tanıtım toplantılarının yapılması izni için İçişleri Bakanlığı na yazı gönderilir. Yazı ekinde kayıt koşullarını içeren Okul Müdürlerine ve öğretmenlerine yönelik yazı ve Sınav Başvuru Formu yer alır. Tanıtım toplantıları düzenlenecek iller ve toplantı yapılacak mekânlar belirlenir. İl Milli Eğitim müdürlüklerine tanıtım toplantı tarihlerini ilkokul müdürlerine duyurmaları amacıyla yazı gönderilir. Onay alındıktan sonra hazırlanan dosya, afiş ve broşürler İlkokul müdürlüklerine, bankalara, STK larına, çocuk yuvalarına ve belediyelere ulaştırılır. Koşulları uygun olan öğrencilerin okullarına dosya ve broşür, öğrenci adına yazılmış sınava davet kartı ve veli mektubu gönderilir. Basın ve yayın organlarında tanıtım toplantı ve sınav tarihinin duyurulması çalışmaları yürütülür. Tanıtım toplantıları ve kayıt ile ilgili bülten hazırlanır ve basın yayın organlarına gönderilir. Mezunlar ile iletişim kurulur, tanıtım toplantıları ve sınav tarihi hakkında bilgi verilir. Sınav için kayıt yaptıran öğrencilere Aile Beyan Formu ve Sınav Giriş Belgesi gönderilir.

7 3. DARÜġġAFAKA EĞĠTĠM KURUMLARI GĠRĠġ SINAVI Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğü ne iletilmesi amacıyla İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ne sınav merkezleri ve okul isimlerini içeren yazı gönderilir. Okulların onayı alındıktan sonra İl Milli Eğitim Müdürlükleri ve okullarla iletişime geçilir. I. Sınav Sorularının Hazırlanması Darüşşafaka Cemiyeti Yönetim Kurulu nun onayı çerçevesinde, KOMİSYON tarafından soruların hazırlanacağı ve basılacağı kurum ile her eğitim-öğretim yılı başında anlaşma imzalanır. İmzalanan protokol doğrultusunda sınav ile ilgili çalışmalar planlanır ve yürütülür. Giriş Sınavı dört bölümden oluşur. Birinci bölüm genel yetenek testi, ikinci bölüm sayısal yetenek testi, üçüncü bölüm sözel yetenek testi ve son bölüm duygusal zeka envanterinden oluşur. Değerlendirme araçları içerisinde yer alacak soruların ilkokul 4. sınıf öğrencisinin zihinsel kapasitesi ve bilgi düzeyleri dikkate alınarak hazırlanır. Soruların hazırlanma süreci aşağıdaki adımları içerir. Genel Yetenek, sözel ve sayısal testleri için sorular üretilir, Ön denek ve denek uygulamaları yapılır, Güvenilirlik ve geçerlilik çalışmaları yapılır, Her bir sorunun güçlük ve ayrıştırıcılık analizleri gerçekleştirilir ve soru kitapçıkları hazırlanır. Soru kitapçıklarının çoğaltılması ve optik formların okunması süreçlerinde gizlilik ve güvenliğin sağlanması şartı sınav sorularını hazırlayan firma tarafından taahhüt edilir. Test kitapçıkları 25 adetlik paketler halinde Darüşşafaka Eğitim Kurumlarına sınavdan iki gün önce teslim edilir. Sınav paketleri okula her paketin içerisindeki testler tekrar sayılarak ve tutanak tutularak teslim alınır. Sınav uygulaması tamamlandıktan sonra adayların sonuçları en geç üç (3) iş günü içerisinde firma yetkilileri tarafından raporlanır. Optik formların okunması ve sonuçların raporlanması süreci firma uzmanları tarafından okulda, okul yönetiminin belirlediği bir mekanda, görevli öğretmenler gözetiminde gerçekleştirilir. II. Sınav Görevleri İstanbul da ve İstanbul dışında sınavda görevlendirilecek öğretmenler belirlenir ve sınav uygulaması hakkında bilgilendirilir. Sınav illerindeki liderlere hazırlanan sınav dosyası verilir. Sınavda görevli grup liderlerine sınav evrakları Görevli Öğretmenlere Sınav Evrak Teslim Tutanağı ile teslim edilir ve aynı tutanakla teslim alınır. Darüşşafaka da yapılan sınavda düzeni sağlamak amacıyla Sınav Salonu Yerleştirme Formu hazırlanır. Sınav evrakları gidiş ve dönüşte grup lideri tarafından yolcu beraberinde götürülür.

8 Sınav evraklarının sınav başlamadan sınav ekipleri tarafından tüm merkezlere güvenlik içinde ulaştırılması temin edilir. Sınav günü öncesinde başvuru yapmayan ve sınav günü sınava gelen veya eksik evrakı olan öğrenci velilerinden Taahhütname doldurmaları istenir. Sınavlar tüm ekipler tarafından Sınav Uygulaması Yönergesi ne göre uygulanır. Sınav evrakları tüm sınav merkezlerinden görevli öğretmenler tarafından okula eksiksiz ulaştırılır. III. Lojistik Görevleri Görevli öğretmen tarafından, sınavdan bir gün önce sınav günü öğrenci ve velilere dağıtılacak kumanyanın hazırlatılmasını sağlanır. Sınav günü öğrenci ve velilere kumanyaların dağıtılması organize edilir. Görevli öğretmenler tarafından sınav merkezlerinde görevli Okul Müdürü ve öğretmenlere Öğretmen Sınav Ücret Tutanağı ile ödeme yapılır. Lojistik ekibi tarafından çevre illerden gelen öğrenci ve velilerine yol ücretleri Öğrenci-Veli Sınav Ulaşım Ücreti Tutanağı ile ödenir. Sınav grup lideriyle birlikte sınav evraklarının okula eksiksiz ulaştırılmasını sağlanır. IV. DarüĢĢafaka Ortaokulu 5. Sınıfına Alınacak Öğrencilerin DarüĢĢafaka GiriĢ Sınavı Değerlendirilme Süreci ve Sonuçların Duyurulması Her yıl Okul Yönetimi İdari Kurulu, 5. sınıfa alınacak öğrencilerin Darüşşafaka Giriş Sınavı değerlendirilme kriterlerini Öğrenci Seçme, Kayıt ve Kabul Komisyonunun ve Eğitim Komisyonunun onayına sunar. Öğrenci Seçme, Kayıt ve Kabul Komisyonunun ve Eğitim Komisyonu yapacakları ortak toplantıda Darüşşafaka Cemiyeti mevzuatına ve bağışçılarımızın genel beklentilerine uygun olarak, sınava katılan öğrenci sayısını ve Darüşşafaka Cemiyetinin mali imkânlarını dikkate alarak sınav sonrası başarı sırasına göre en uygun öğrencilerin kabul edilmesini sağlamak üzere asil ve yedek kontenjanlar ile ilgili önerilerini hazırlayarak Darüşşafaka Cemiyeti Yönetim Kurulu na sunarlar. Nihai liste Darüşşafaka Cemiyeti Yönetim Kurulunca belirlenir. Sınav sonuçları sınavı takip eden 15 gün içinde Darüşşafaka Cemiyeti ve Darüşşafaka Eğitim Kurumları web sayfalarında ilk açılışta görülecek şekilde duyurulur. Değerlendirme süreci ve sonuçların duyurulması süreci aşağıdaki şekilde yürütülür.

9 Sınavı hazırlayan kurum sınavın ertesi günü öğrencilerin kullandığı optik formların okutulması ve verilerin hazırlanması amacıyla okula gelir ve değerlendirme okulda komitenin belirleyeceği üç görevli öğretmen nezaretinde yapılır. Optik formlar kurum yetkilileri tarafından Optik Formlar Teslim Tutanağı ile teslim alınır ve aynı tutanakla CD de yer alan sonuçlarla birlikte okul müdürüne teslim edilir. Sınav sonuçlarına göre asil ve yedek listeler oluşturulur. Listeler, Eğitim Komisyonu ve Öğrenci Seçme, Kayıt ve Kabul Komisyonu tarafından müştereken Yönetim Kurulu onayına sunulur. Yönetim Kurulu onayı ile asil ve yedek listeler web sayfasında ilan edilir. Ayrıca asil listeden kazanan öğrenciler kayıt memuru tarafından aranarak kayıt süreci ile ilgili bilgi verilir. Asil ve yedek listedeki tüm öğrencilere sağlık kuruluna davet mektubu gönderilir. Sınav soru kitapçıkları firma arşivinde bir yıl saklanır, bir yıl sonra imha edilir. 4. SAĞLIK KURULU Sağlık Kontrolü Sağlık kurulu sınav sonuçlarının açıklanmasını takip eden iki hafta içerisinde gerçekleştirilir. Sağlık kurulu bir hafta boyunca tüm öğrenci görüşmelerini tamamlar. Sağlık kurulu; Rehber öğretmenler, Çocuk Psikiyatrı, Okul doktoru, Kulak-Burun-Boğaz Uzmanı, Nöroloji Uzmanı, Göz Hastalıkları Uzmanı, Çocuk Hastalıkları Uzmanı, Cildiye Uzmanı, Dâhiliye Uzmanı, Pediatr, Ortopedi Uzmanı, Çocuk Cerrahisi Uzmanı, Diş Hekiminden oluşur. Adaylar okulda teşkil edilecek ve yukarıdaki uzmanlıklardan oluşan heyet tarafından değerlendirilebileceği gibi, okula en yakın Devlet hastanesinde heyet yoluyla hastaneden hizmet alarak da bu değerlendirme yaptırılabilir. Sağlık kontrolü için sınav sonuçlarına göre kayıt yaptırmaya hak kazanan öğrenciler İstanbul, Yakın-Taşra ve Uzak-Taşra olarak gruplandırılarak okula davet edilir. Revir: Sınav sonuçlarına göre kayıt hakkı kazanan öğrencilerin sağlık kontrolleri için reviri organize eder. Sağlık Kurulunun oluşmasını ve öğrencilerin sağlık kontrollerinin yapılmasını sağlar. Rehberlik Görüşmesi: Sağlık Kurulu esnasında öğrenciler rehber öğretmenlerden oluşan bir komisyon tarafından görüşmeye alınır ve görüşme sonucu öğretmenler tarafından doldurulan Rehberlik Görüşme Formu ile KOMİSYON a sunulur. Öğrencilere kan grubu tespiti, idrar tahlili, kan sayımı, Sedimantasyon, HIV testi, Hepatit B Surface antijeni içeren tetkikler yapılır ve akciğer grafiği çektirilir. Öğrencilerin boy ve kiloları kayıt altına alınır.

10 Öğrenci velilerinden aday öğrencimizin sağlık beyanı alınarak her öğrencinin sağlık kartı doldurulur. Diş muayenesi yapılarak diş sağlık kartı doldurulur. Durumları yatılı okulda okumaya uygun görülmeyen aday öğrenciler ileri tetkik için Darüşşafaka Cemiyeti nin belirleyeceği üniversite hastanelerine sevk edilir. Her öğrenci için hazırlanan dosya Sağlık Kuruluna sunulur. Sağlık Kurulu Formu ile yapılan değerlendirme KOMİSYON a sunulur. Sağlık kontrolüne gelmeyen ve kayıttan vazgeçen öğrenci velilerinden dilekçe alınır. Sağlık kontrollerinde yatılı okulda okumaya uygun görülmeyen aday öğrenci velilerine mektup ile bilgi verilir. 5. MALĠ DURUM ARAġTIRMASI Sınavı kazanan aday öğrencilerin mali durum araştırması Cemiyet Yönetim Kurulu Üyesi ve/veya adayın bulunduğu bölgede ikamet eden veya bölgede araştırma yapabilecek Darüşşafakalılardan oluşturulacak araştırma ekipleri tarafından gerçekleştirilir. Mali Durum Araştırmasına başlamadan önce İşçi Sendikaları ve ilgili devlet kurumları tarafından ilan edilen son 4 kişilik ailenin yoksulluk ve asgari geçime esas gelir düzeyleri KOMİSYON tarafından incelenerek, 2, 3 ve 4 kişilik aile için asgari geçime esas alınacak tutarlar KOMİSYON Başkanının teklifi üzerine Yönetim Kurulunca karara bağlanır. Ayrıca her gruptaki gelir kademelerinde uygulanacak puanlamalardan oluşturulan puanlama tablosu, o yıl için kullanılacak boş form ve uygulama örneği, yetki verilenlerin ulaşabileceği bir şekilde web tabanlı veri adresine yüklenir. Buna göre Mali Durum Araştırma formunun arka planında kullanılacak puanlama tabloları düzenlenir. Sağlık kontrollerini takip eden 15. günden sonra başlamak üzere asil ve yedek listede yer alan her bir aday ikamet ettiği adreslerinde ziyaret edilerek mali durumları yerinde incelenir. Adaylar ve birinci derecede kan bağı bulunanların üzerlerine kayıtlı gayrimenkul ve menkuller ile banka hesaplarına dair ilgili mercilerden aldıkları belgeler teslim alınır. Formda belirtilen mali bilgiler sorgulanıp, gerektiğinde oturdukları çevrede yapılan araştırmalar ve bağlı bulundukları muhtarlıklardan elde edilen bilgilerle inceleme tamamlanıp formlara işlenir, araştırmacının kanaatleri belirtilir. İmzalı basılı formlar ve elektronik kopyaları KOMİSYON başkanına teslim edilir. Tüm adayları kapsayacak ve KOMİSYON Başkanlığınca hazırlanacak değerlendirme toplu sonuçları KOMİSYON da görüşülür. Mali durum puanlama sıraları ve sağlık kurulu formları KOMİSYON tarafından değerlendirilerek okula kabul edilecek öğrenci aday listeleri kesinleştirilir ve Yönetim Kurulu na onay için sunulur. Tüm bu süreç sonucunda, kesinleşen listelerde yer alan öğrenciler kayıt yaptırmak üzere okula davet edilir.

11 Mali durum incelemesinden sonra kayıt hakkı kazanamayan öğrenci velileri ise mektup ile bilgilendirilir. 6. KAYIT Kayıt yaptırmaya hak kazanan öğrenciler listesi Yönetim Kurulu tarafından onaylandıktan sonra okulun web sitesinde ve okulda ilan edilir. Kesin kayıt hakkı, Öğrencilerin, sınavı kazandıktan sonra kendilerine bildirilen tarihlerde sağlık kuruluna girmek üzere okula gelmelerine, Sağlık kurulunun öğrencinin yatılı okula kabulüne bir engel olmadığına ilişkin rapor vermesine, Darüşşafaka nın belirlediği tarihlerde yapılacak olan mali durum araştırmasının sonucuna bağlıdır. Okulun Sağlık Kurulu davetine uymayan, Mali Durum Araştırması sürecine katılmayan öğrenci, sınavda başarılı olsa da kayıt hakkı kazanamaz. Kayıt yaptırmaya hak kazanan öğrencilere kayıt tarihi, kayıtla ilgili evraklar ve ihtiyaç listesini içeren bir mektup gönderilir. Yedek listede yer alan öğrenci velilerine mektup gönderilir. Öğrenciler kayıt esnasında ilgili Müdür Yardımcısı, Öğrenci İşleri, Rehberlik, Kütüphane, Revir ve terzi ile iletişim kurar. Kayıt işlemi sonucunda veli öğrenciyi Okul Yönetimine teslim eder. Öğretim Yılının başlangıcından ilk bir ay içinde uyum sorunu yaşayarak okuldan kaydını alan öğrenci olursa yerine yedek listeden sıradaki öğrenci okula kayıt için davet edilir. 7. ORYANTASYON PROGRAMI Öğrenci Oryantasyonu Okula yeni gelen öğrencilerin okula uyum süreçlerini hızlandırmak, okul kültürüne ve yatılılık kavramına kısa sürede uyum göstermelerini sağlamak amacıyla 5. sınıf öğrencileri okulun açılışından bir hafta önce okula davet edilerek oryantasyon programına alınırlar. Program rehberlik servisi tarafından hazırlanır. Sportif faaliyetler, çeşitli eğitim faaliyetleri,

12 sosyal aktiviteler, tanıtıcı filmler, geziler ve açık alan oyunlarından yararlanılarak disiplinler arası işbirliği ile yürütülür. Geleneksel Eve Dönüş partisi ile süreç sonlandırılır. Oryantasyon sürecinde Okul kültürünü tanıtma, vizyon, misyon, ilke ve değerler, yazılı olmayan kurallar hakkında bilgilendirme, Öğretmen, belletmen ve diğer öğrencilerle kişilerarası ilişkiler oluşturma, Fiziki yapıyı tanıtma, kampus alanını, diğer birim görevlilerini tanıtma, Kendine yeter olmayı sağlama, öz bakım becerilerini geliştirme amacına yönelik çalışmalara yer verilir. Veli Oryantasyonu Okula yeni katılan 5. sınıf öğrenci velileri; çocuklarını yatılı bir kuruma güvenle teslim edebilmeleri, çocuklarından güvenli bir şekilde ayrılabilmeleri amacıyla, okulun açılışından bir hafta önce okula davet edilerek oryantasyon programına alınırlar. Veli oryantasyon programı 3 gün süreyle, çeşitli rehberlik etkinlikleri, toplantı ve seminerlerden oluşur ve okul idaresi ile işbirliği içinde yürütülür. Program süresince şehir dışından gelen, kalacak yeri olmayan veliler öğrenci evlerinde ya da revirde konaklar. Bu sürede öğrenciler velileri ile kalamaz, kendi yatakhanelerinde uyurlar. Rehberlik Servisi tarafından hazırlanan programın içeriğinde, Okul kültürünü tanıtma, vizyon, misyon, ilke ve değerler, yönetmelikler hakkında bilgilendirme, Öğretmen, belletmen, rehber öğretmen, müdür yardımcısı ve diğer veliler ile kişilerarası ilişkiler oluşturma, Çocuklarından ayrılış sürecinde duygusal açıdan destek sunmaya yönelik çalışmalar yer alır. 8. İLGİLİ DÖKÜMANLAR 1. Çalışma Takvimi 2. Öğrenci Bilgi Formu 3. Sınav Başvuru Formu 4. Aile Beyan Formu 5. Sınav Giriş Belgesi 6. Sınav Tutanağı

13 7. Giriş Sınavını Kazanan Öğrencilere Ait Mali Araştırma Formu 8. Sağlık Kurulu Formu 9. Rehberlik Görüşme Formu 10. Öğretmen Sınav Ücret Tutanağı 11. Öğrenci-Veli Sınav Ulaşım Ücreti Tutanağı 12. Veli Taahhütnamesi 13. Görevli Öğretmenlere Sınav Evrak Teslim Tutanağı 14. Optik Formlar Teslim Tutanağı 15. Veli Mektupları

DARÜŞŞAFAKA EĞİTİM KURUMLARI ÖĞRENCİ SEÇME, KAYIT VE KABUL KOMİSYONU OLUŞUM, GÖREV, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

DARÜŞŞAFAKA EĞİTİM KURUMLARI ÖĞRENCİ SEÇME, KAYIT VE KABUL KOMİSYONU OLUŞUM, GÖREV, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK DARÜŞŞAFAKA EĞİTİM KURUMLARI ÖĞRENCİ SEÇME, KAYIT VE KABUL KOMİSYONU OLUŞUM, GÖREV, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK 1 DARÜġġAFAKA EĞĠTĠM KURUMLARI ÖĞRENCĠ SEÇME, KAYIT VE KABUL KOMĠSYONU OLUġUM,

Detaylı

T.C. AVRASYA ÜNİVERSİTESİ ERASMUS VE DİĞER DEĞİŞİM PROGRAMLARI YÖNERGESİ

T.C. AVRASYA ÜNİVERSİTESİ ERASMUS VE DİĞER DEĞİŞİM PROGRAMLARI YÖNERGESİ T.C. AVRASYA ÜNİVERSİTESİ ERASMUS VE DİĞER DEĞİŞİM PROGRAMLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu yönergenin amacı Avrasya Üniversitesi nin Erasmus ve diğer değişim

Detaylı

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI OKUL ÖNCESİ EĞİTİM VE İLKÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI OKUL ÖNCESİ EĞİTİM VE İLKÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI OKUL ÖNCESİ EĞİTİM VE İLKÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Millî Eğitim Bakanlığına bağlı resmî

Detaylı

TÜRKĠYE Ġġ KURUMU ĠSTĠHDAM VE MESLEK UZMANLIĞI ĠLE UZMAN YARDIMCILIĞI ATAMA, GÖREV VE ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ

TÜRKĠYE Ġġ KURUMU ĠSTĠHDAM VE MESLEK UZMANLIĞI ĠLE UZMAN YARDIMCILIĞI ATAMA, GÖREV VE ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ TÜRKĠYE Ġġ KURUMU ĠSTĠHDAM VE MESLEK UZMANLIĞI ĠLE UZMAN YARDIMCILIĞI ATAMA, GÖREV VE ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ 04.12.2005 tarih ve 26013 sayılı Resmi Gazete de yayınlanmıştır BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ İŞYERİ EĞİTİMİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ İŞYERİ EĞİTİMİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ İŞYERİ EĞİTİMİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1: İşyeri eğitiminin amacı öğrencilere; a) Lisans Programlarıyla ilgili

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ AVRUPA BİRLİĞİ EĞİTİM VE GENÇLİK PROGRAMLARI HAYAT BOYU ÖĞRENME (LİFELONG LEARNİNG) - ERASMUS PROGRAMI ÖĞRENCİ DEĞİŞİMİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

MESLEKÎ BİLGİ, REHBERLİK ve DANIŞMANLIK HİZMETLERİ İŞ BİRLİĞİ PROTOKOLÜ

MESLEKÎ BİLGİ, REHBERLİK ve DANIŞMANLIK HİZMETLERİ İŞ BİRLİĞİ PROTOKOLÜ MESLEKÎ BİLGİ, REHBERLİK ve DANIŞMANLIK HİZMETLERİ İŞ BİRLİĞİ PROTOKOLÜ Amaç Madde 1- Bu protokolün amacı, tanımlanan taraflar arasında, meslekî bilgi, rehberlik ve danışmanlık hizmetlerinde iş birliği

Detaylı

TEKNOGİRİŞİM SERMAYESİ DESTEĞİ UYGULAMA USUL VE ESASLARI

TEKNOGİRİŞİM SERMAYESİ DESTEĞİ UYGULAMA USUL VE ESASLARI TEKNOGİRİŞİM SERMAYESİ DESTEĞİ UYGULAMA USUL VE ESASLARI 1 RT: 20/12/2012 TEKNOGİRİŞİM SERMAYESİ DESTEĞİ UYGULAMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu uygulama

Detaylı

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ HİZMET İÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ HİZMET İÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ HİZMET İÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- (1) Bu Yönetmelik, Denizli Büyükşehir Belediyesinin; misyon, vizyon, stratejik

Detaylı

EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMETİÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ

EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMETİÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMETİÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete Tarihi ve sayısı :09.05.2003-25103 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı, Emniyet Teşkilatında

Detaylı

DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI KUR AN EĞİTİM VE ÖĞRETİMİNE YÖNELİK KURSLAR İLE ÖĞRENCİ YURT VE PANSİYONLARI YÖNERGESİ

DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI KUR AN EĞİTİM VE ÖĞRETİMİNE YÖNELİK KURSLAR İLE ÖĞRENCİ YURT VE PANSİYONLARI YÖNERGESİ DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI KUR AN EĞİTİM VE ÖĞRETİMİNE YÖNELİK KURSLAR İLE ÖĞRENCİ YURT VE PANSİYONLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ KISIM Kur an Kursları Eğitim Öğretim Faaliyetleri BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Uygulama Esaslarının amacı, ekonomik kalkınma ve istihdam sorunlarının çözümünün temel faktörü olan girişimciliğin desteklenmesi, yaygınlaştırılması

Detaylı

TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET İÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ I.BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER

TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET İÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ I.BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER Amaç TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET İÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ I.BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER Madde 1- TMO nun amaçlarını karlı ve verimli olarak gerçekleştirmek için; Personelin işe uyumu, görev değişikliği

Detaylı

ULUDAĞ ÜNĠVERSĠTESĠ TIP FAKÜLTESĠ EĞĠTĠM YÖNERGESĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Yasal Dayanak ve Tanımlar

ULUDAĞ ÜNĠVERSĠTESĠ TIP FAKÜLTESĠ EĞĠTĠM YÖNERGESĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Yasal Dayanak ve Tanımlar ULUDAĞ ÜNĠVERSĠTESĠ TIP FAKÜLTESĠ EĞĠTĠM YÖNERGESĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Yasal Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- Bu yönergenin amacı, Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesinde, eğitim faaliyetlerinde

Detaylı

a) Birim: Yasama Uzmanı ve Yasama Uzman Yardımcısının görev yaptığı başkanlığı,

a) Birim: Yasama Uzmanı ve Yasama Uzman Yardımcısının görev yaptığı başkanlığı, TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI YASAMA UZMANLIĞI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Yasama Uzman Yardımcılarının mesleğe

Detaylı

MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI REHBERLĠK VE PSĠKOLOJĠK DANIġMA HĠZMETLERĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ KISIM. Genel Hükümler BĠRĠNCĠ BÖLÜM

MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI REHBERLĠK VE PSĠKOLOJĠK DANIġMA HĠZMETLERĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ KISIM. Genel Hükümler BĠRĠNCĠ BÖLÜM MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI REHBERLĠK VE PSĠKOLOJĠK DANIġMA HĠZMETLERĠ YÖNETMELĠĞĠ Amaç BĠRĠNCĠ KISIM Genel Hükümler BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde 1 - Bu Yönetmeliğin amacı, il/ilçe

Detaylı

Mesleki ve Teknik Eğitim Yönetmeliği (2.Kısım) * WEB Sayfalarının izlenmesi için bölümlere ayrılmıştır. Orijinalinde buradaki gibi kısımlar yoktur.

Mesleki ve Teknik Eğitim Yönetmeliği (2.Kısım) * WEB Sayfalarının izlenmesi için bölümlere ayrılmıştır. Orijinalinde buradaki gibi kısımlar yoktur. Mesleki ve Teknik Eğitim Yönetmeliği (2.Kısım) * WEB Sayfalarının izlenmesi için bölümlere ayrılmıştır. Orijinalinde buradaki gibi kısımlar yoktur.* Resmi Gazete 03.07.2002 Çarşamba Sayı: 24804 (Asıl)

Detaylı

T.C. KÜÇÜKÇEKMECE BELEDİYESİ Hizmet İçi Eğitim Yönetmeliği. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler

T.C. KÜÇÜKÇEKMECE BELEDİYESİ Hizmet İçi Eğitim Yönetmeliği. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler T.C. KÜÇÜKÇEKMECE BELEDİYESİ Hizmet İçi Eğitim Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç MADDE 1- (1) Bu yönetmeliğin amacı; Küçükçekmece Belediyesinin; misyon, vizyon, stratejik amaç ve hedefleri

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Uygulama Esaslarının amacı, ekonomik kalkınma ve istihdam sorunlarının çözümünün temel faktörü olan girişimciliğin desteklenmesi, yaygınlaştırılması

Detaylı

YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 8 Eylül 2010 ÇARŞAMBA Resmî Gazete YÖNETMELİK Sayı : 27696 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI ÇALIŞMA UZMAN YARDIMCILIĞI, YURT DIŞI İŞÇİ HİZMETLERİ UZMAN YARDIMCILIĞI

Detaylı

Hacettepe Üniversitesi Yönetim Kılavuzu

Hacettepe Üniversitesi Yönetim Kılavuzu Hacettepe Üniversitesi Yönetim Kılavuzu www.hacettepe.edu.tr Hacettepe Üniversitesi Yönetim Kılavuzu Hacettepe Üniversitesi Yönetim Kılavuzu HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ YÖNETİM KILAVUZU Copyright 2013 ISBN:

Detaylı

YÖNETMELİK. Spor Genel Müdürlüğünden: OKUL SPOR FAALİYETLERİ YÖNETMELİĞİ

YÖNETMELİK. Spor Genel Müdürlüğünden: OKUL SPOR FAALİYETLERİ YÖNETMELİĞİ 5 Kasım 2013 SALI Resmî Gazete Sayı : 28812 YÖNETMELİK Spor Genel Müdürlüğünden: OKUL SPOR FAALİYETLERİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı,

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır YÖNETMELİKLER

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır YÖNETMELİKLER T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 8 Mayıs 2014 PERŞEMBE YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ YÖNETMELİKLER Orman ve Su İşleri Bakanlığından: İÇME SUYU TEMİN VE

Detaylı

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI BİLİŞİM TEKNOLOJİSİ SINIFLARI VE BİLİŞİM TEKNOLOJİSİ FORMATÖR ÖĞRETMEN EL KİTABI

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI BİLİŞİM TEKNOLOJİSİ SINIFLARI VE BİLİŞİM TEKNOLOJİSİ FORMATÖR ÖĞRETMEN EL KİTABI T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI BİLİŞİM TEKNOLOJİSİ SINIFLARI VE BİLİŞİM TEKNOLOJİSİ FORMATÖR ÖĞRETMEN EL KİTABI AÇIKLAMA : Bu el kitabı, BİTEFO EL KİTABI PROJESİ uygulaması olarak ilk kez Ekim 2009 da basılmış

Detaylı

MESLEKÎ VE TEKNİK EĞİTİM YÖNETMELİĞİ

MESLEKÎ VE TEKNİK EĞİTİM YÖNETMELİĞİ MESLEKÎ VE TEKNİK EĞİTİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı; a) (Değişik bent: 20/03/2009-27175 S.R.G Yön/1.mad.)

Detaylı

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ TIP DOKTORLUĞU PROGRAMI EĞİTİM-ÖĞRETİM ve SINAV YÖNERGESİ

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ TIP DOKTORLUĞU PROGRAMI EĞİTİM-ÖĞRETİM ve SINAV YÖNERGESİ ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ TIP DOKTORLUĞU PROGRAMI EĞİTİM-ÖĞRETİM ve SINAV YÖNERGESİ AMAÇ ve KAPSAM Madde 1. (1) Bu Yönergenin amacı, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Doktorluğu

Detaylı

T. C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ TIPTA UZMANLIK ve YAN DAL UZMANLIK EĞİTİMİ YÖNERGESİ

T. C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ TIPTA UZMANLIK ve YAN DAL UZMANLIK EĞİTİMİ YÖNERGESİ T. C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ TIPTA UZMANLIK ve YAN DAL UZMANLIK EĞİTİMİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde-1. Bu yönergenin amacı, Recep Tayyip

Detaylı

T.C. AMASYA BELEDİYESİ HİZMET İÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. AMASYA BELEDİYESİ HİZMET İÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. AMASYA BELEDİYESİ HİZMET İÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde 1- Bu Yönetmelik, Amasya Belediyesinin; misyon, vizyon, stratejik amaç ve hedefleri çerçevesinde

Detaylı

MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM. Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM. Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİM YÖNETMELİĞİ Resmî Gazete : 3.7.2002/24804 Tebliğler Dergisi : AĞUSTOS 2002/2539 Ek ve Değişiklikler: 1) 23.3.2004/25411 RG NİSAN 2004/2559 TD 2) 5.1.2005/25691 RG OCAK 2005/2568

Detaylı

NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ AVRUPA BİRLİĞİ EĞİTİM ve GENÇLİK PROGRAMLARI ERASMUS ÖĞRENCİ DEĞİŞİMİ YÖNERGESİ

NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ AVRUPA BİRLİĞİ EĞİTİM ve GENÇLİK PROGRAMLARI ERASMUS ÖĞRENCİ DEĞİŞİMİ YÖNERGESİ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ AVRUPA BİRLİĞİ EĞİTİM ve GENÇLİK PROGRAMLARI ERASMUS ÖĞRENCİ DEĞİŞİMİ YÖNERGESİ Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu yönergenin amacı Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları arasında

Detaylı