TEMEL ROBOT K Ders sorumlusu: Yrd.Doç.Dr.Hilmi KU ÇU

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TEMEL ROBOT K Ders sorumlusu: Yrd.Doç.Dr.Hilmi KU ÇU"

Transkript

1 EMEL ROBOK De oumuu: Yd.Doç.D.Hm KUÇU

2 EMEL ROBOK De oumuu: Yd.Doç.D.Hm KUÇU e Yön (Düz) Knemat B obot ana çeçeveden aaç çeçevee dou bbne pzmat veya döne eemee baanm e uzuvadan ouu. uzuv aanda b homoen dönüüm matye açan. Eem dönüüm matenn ad ada çapmaya ana çeçeve e aaç çeçeve aanda tanman. Bu manpüatöün aaç çeçeven onumunu ve yönemn ana çeçeveye göe bet. aa e yön nemat eem deene e uç evn onumu ve yönemn ana çeçeveye göe heapa dyebz. He b eeme b oodnat tem yeete omu eem aanda b dönüüm matye ede ed.

3 EMEL ROBOK De oumuu: Yd.Doç.D.Hm KUÇU eeme at dönüüm mat eem e ana çeçeve aanda y tanmaen, on eeme at dönüüm mat uç ev e on eem aanda y fade ede. Aa aaya aanan bu eem dönmüüm mateye ana çeçeve e aaç çeçeve aanda tanman. Bu ye de e nemat den. Ana çeçeve e aaç çeçeve aanda N N... N ende tanman. Eem Deenenn Beenme Robotan eem deenenn beenme çn bço nemat yöntem beenmt. Knemat pobeme atezyen üç boyutu ve atonom döt boyutu oma üzee fa uzayda geçeet. Katezyen uzayda üte yöntem, Pepe-Roth yöntem ve Denatv-Hatenbeg yöntem uan. Ana en faza teh eden yöntem Denatv-Hatenbeg yöntemd.

4 EMEL ROBOK De oumuu: Yd.Doç.D.Hm KUÇU Denatv-Hatenbeg Yöntem Bu yöntemde döt ana deen uanaa obot nemat a. Bu deene een aanda uzuv uzunuu a omu een aanda een aç üt üte çan baa aanda eem ayma(aç) ve omu uzuv aanda eem aç d d. Bu döt deende D-H Deend.

5 EMEL ROBOK De oumuu: Yd.Doç.D.Hm KUÇU Eene ada huua date anaa yeet.. Önee eem eene dönme veya ayma yöne been ve bu eene paae b dou çz. Bu em geçeeten eem eene, döne eene çn dönme yönü Z, pzmat eeme çn ayma yönü Z een oaa been.. Z eenne d ve o boyuna oan ba (uzuv) uzunuu X een oaa abu ed.. Z ve X eene beendten ona a e uana göe Y een buunu.. Ee aa aaya geen eemn dönme veya ayma yöne ayn e Z een beendten ona o boyuna X een been. Son oaa a e uana göe Y een been.. ve. eene üt üte abu edeb. 7. B e obotun eemne oodnat teme yeeten. eenn dönme yönü Z een oaa beendten ona genee bu eene X eenne döndüüdüünde omu Z een çaaa ede b X een yeet.

6 EMEL ROBOK De oumuu: Yd.Doç.D.Hm KUÇU Bu deene beeme çn öne oaa eden göüdüü gb obotun dönme eene been ve dönme eene uzuvadan b faza oaa ede numaaand. Daha ona bu eenen he bne b oodnat tem yeet ve uzuv dönme een ada ede göüdüü gb oodnat temnn Z een oaa abu ed.

7 EMEL ROBOK De oumuu: Yd.Doç.D.Hm KUÇU da ede gb yönünde uzanan e eene aanda d uzaa X Z a Z uzuv uzunuu den. da ede gb yönünde uzanan e Z X X eene aanda d uzaa d eem aç den. 7

8 EMEL ROBOK De oumuu: Yd.Doç.D.Hm KUÇU da ede gb Z een e Z een aanda X boyuna öçüen açya een aç den. da ede gb X een e X een aanda Z boyuna öçüen açya eem aç den. 8

9 EMEL ROBOK De oumuu: Yd.Doç.D.Hm KUÇU Koodnat teme eemee yeetdten ona D-H deene buunu ve ada taboya yaz. Robotun uzuv uzunua ve haeet etmeye demeyen paametee a een aça. Deen paametee e eem döne e eem aç ee eem pzmat e d eem aç. R ( x ) D ( a x ) R Z ( ) D Z ( d ) a d d He b eeme at gene dönüüm mat buadan ede ed. 9

10 EMEL ROBOK De oumuu: Yd.Doç.D.Hm KUÇU Dönüüm maten çapmaya uç evn onumunu ve yönemn çeen ve eem deenenn be fonyonu oan gene b dönüüm mat ede ed. Bu matte 9 adet dönme (,,,,,,, ve ) ve adet de onum (p x,p y vep z ) beten topam eeman buunu e Knemat Pobemenn Çözümünde Kuanan Yaama Geomet Yaam Bu yaam manpüatö duuuna ba oaa ouan geomet eden yaaan. Cebe Yaam Bu yaam manpüatöün paametee ve eem deene aanda ebe eden yaaan

11 EMEL ROBOK De oumuu: Yd.Doç.D.Hm KUÇU boyutu düzemde haeet eden obot ounun geomet yaam uanaa e yön nematnn buunma Önee obotun boyutu düzemde ade çzee uç ev fade eden P notan onumu buunu.

12 EMEL ROBOK De oumuu: Yd.Doç.D.Hm KUÇU P x P y P notan X Eennde zdüümü P notan Y Eennde zdüümü Ayn oun e yön nematn D-H yöntem e buam. Önee oun baangç deeene göe eemee oodnat teme yeet. n admda dönme eemene Z eene yeet.

13 EMEL ROBOK De oumuu: Yd.Doç.D.Hm KUÇU Üçünü admda Z eenne d ve uzuv boyuna uzanan X eene yeet. Dödünü admda Sa E uana göe Y eene yeet. Son admda da Koodnat teme eemee yeetdten ona D-H deene been ve taboya een.

14 EMEL ROBOK De oumuu: Yd.Doç.D.Hm KUÇU Önee D-H deenenden abt oan paametee been. Z Z, Z ve, eenenn dönme yöne ayn oduundan,, Z,, ve aça d. Z e Z aanda X boyuna uzanan hehang b ba uzunuu omadndan a =

15 EMEL ROBOK De oumuu: Yd.Doç.D.Hm KUÇU Ede eden taboya göe he eeme at deene ada gene matte yene oyaa dönüüm maten buam. d d a Bn eem çn dönüüm mat d d a n eem çn dönüüm mat d d a

16 EMEL ROBOK De oumuu: Yd.Doç.D.Hm KUÇU Üçünü eem çn dönüüm mat d d a Dödünü eem çn dönüüm mat d d a 7

17 EMEL ROBOK De oumuu: Yd.Doç.D.Hm KUÇU 7 Ede eden döt eeme at dönüüm mate bbeye çapaa manpüatöe at dönüüm mat ede ed.... P x P y ede eden dönüüm matn onum vetöünden Deneme ede ed.,

18 EMEL ROBOK De oumuu: Yd.Doç.D.Hm KUÇU Robotada Kuanan Be Düzeneme Endütye obotada Eue ve eem aç be oma üzee tp be düzenem uan. Eue be düzenemde üç een b notada een eem aç bete eemen eme eem ayma ve uzuv uzunua e engeen. Eue Be Düzenemn e Yön Knemat 8

19 EMEL ROBOK De oumuu: Yd.Doç.D.Hm KUÇU 9 Önee D-H Deenene at tabo outuuu Bu taboya göe de be düzenemne at e yön nematne at dönüüm mat buunu.

20 EMEL ROBOK De oumuu: Yd.Doç.D.Hm KUÇU Eem Kaç Be Düzenemnn e Yön Knemat Önee D-H Deenene at tabo outuuu

21 EMEL ROBOK De oumuu: Yd.Doç.D.Hm KUÇU Bu taboya göe de be düzenemne at e yön nematne at dönüüm mat buunu. d a d a d d a

22 EMEL ROBOK De oumuu: Yd.Doç.D.Hm KUÇU At Sebet Deeee Sahp Robotun e Yön Knemat Endütye obotaa Eue veya eem aç be eendnde ebet deee obota ede ed. Eue be obota endütde haff yüede teh eden, eem aç obota yüen adma gb emede teh ed. Saa dye tanmanan at ebet deee obotun e yön nematn buam

23 EMEL ROBOK De oumuu: Yd.Doç.D.Hm KUÇU Önee oodnat temen he b eeme yeetem ve adndan D-H paameteene at taboyu outuam.

24 EMEL ROBOK De oumuu: Yd.Doç.D.Hm KUÇU He eeme at dönüüm mate buunu h d d

25 EMEL ROBOK De oumuu: Yd.Doç.D.Hm KUÇU d d h

26 EMEL ROBOK De oumuu: Yd.Doç.D.Hm KUÇU e Knemat Robotun uç evn ana çeçeveye göe onumu ve yönem vednde manpüatöün bu onuma ve yöneme geebme çn gee eem deenenn buunma. Baa b dee de uç evn onum ve yönemn atezyen oodnat temnden eem oodnat temne dönütüme em oaa da tanmayabz.

27 EMEL ROBOK De oumuu: Yd.Doç.D.Hm KUÇU e nemat ada nedeneden doay çözüme oduça zo oan pobeme çe. Anat oaa ama, doua omayan deneme çe. Eemen yapna ba. Ee obot pzmat eemeden ouuyoa te nemat pobemn çözümü oayaen, obotta döne eem ay attça pobemn çözümü de o deee zoamatad. He zaman matemate çözüm fze çözümü tem etmez. Bn ede matemate çözüme fze çözüm ötüüen n ede ötümez atan(, p ) atan(, p ) z z 7

28 EMEL ROBOK De oumuu: Yd.Doç.D.Hm KUÇU Ayn uç ev düzenem çn bden faza çözüm oab. e nemat çözüm ay obotun ebet deeen yannda ayn zamanda eem deenene de ba. He b eemde uzuv uzunuu ve eem açn oma çözüm ayn atmana neden ou. Önen R obotta he b eem çn en azndan b uzuv uzunuu ve eem aç oduundan te nemat çözüm ay dü. Yanz bu çözümen b m geçe b m e anad. Döne eemeden ouan obotada fze çözüm ayn faza oma, üç boyutu uzayda b notaya baç ede uama mân aa. Öne PUMA obotunun ayn notaya döt fa ede eebdm göte. 8

29 EMEL ROBOK De oumuu: Yd.Doç.D.Hm KUÇU 9 e Knemat Pobemene Anat Çözüm Yaa Cag taafndan tanmanan at ebet deeee ahp b obotun e yön nemat ada gb yaz. I Oduundan yuada denem daha bat b fadeye ede edeb.

30 EMEL ROBOK De oumuu: Yd.Doç.D.Hm KUÇU e nemat çözüm geçeeten uanan baz tgonomet ete. a a e atan a, a e atan a, a a ve b e atan b, a a b e b, a veya atan b a atan, a b atan e a, b atan a b,

31 EMEL ROBOK De oumuu: Yd.Doç.D.Hm KUÇU Öne e yön nematne at dönüüm matn he taaf e çapam.

32 EMEL ROBOK De oumuu: Yd.Doç.D.Hm KUÇU I Bnd gb oduundan denem ada gb ou. P R R R R P R Dönüüm matn onum vetöü oduundan ede ed.

33 EMEL ROBOK De oumuu: Yd.Doç.D.Hm KUÇU Bu mat e nemat tem eden mate çapam z y x p p p z y x p p p z x x y x p p p p p

34 EMEL ROBOK De oumuu: Yd.Doç.D.Hm KUÇU Çap budu. mdde çap buam ve onuu bbne eteyem. p p p p p z x x y x Buunu.

35 EMEL ROBOK De oumuu: Yd.Doç.D.Hm KUÇU Px Py P z. Px Py te ede ed.

36 EMEL ROBOK De oumuu: Yd.Doç.D.Hm KUÇU e nemat çözümün tamam mümüne o uzunua nden ede edmed. Bu nedene. ve. denemen he taafn ae ap at ata topayam. P P P P P P P P y x y x y x y x x P y ve P tn o taaf, a taaf da paantezne aam. P P y x d.

37 EMEL ROBOK De oumuu: Yd.Doç.D.Hm KUÇU 7 P P y x Bu duumda denem yenden yazaa ou. Buadan ) ( P P y x buunu. Bunu a a e a, atan denemne uyaaa ) (, ) ( atan P P P P y x y x buunu.

38 EMEL ROBOK De oumuu: Yd.Doç.D.Hm KUÇU Px Py Bu fadey de a b e uyaaa P x a, Py b, Ou. atan a, b atan a b, P, P atan P P, atan y x y x ede ed. 8

39 EMEL ROBOK De oumuu: Yd.Doç.D.Hm KUÇU, 9

40 EMEL ROBOK De oumuu: Yd.Doç.D.Hm KUÇU

41 EMEL ROBOK De oumuu: Yd.Doç.D.Hm KUÇU

42 EMEL ROBOK De oumuu: Yd.Doç.D.Hm KUÇU

43 EMEL ROBOK De oumuu: Yd.Doç.D.Hm KUÇU Een no Een aç (z e aa) Eem uzunuu (z e aa) a Eem aç (x e aa) d Eem aç (Z eta nda) (-) a d (-) (8 ) a (-) d (-) d

44 EMEL ROBOK De oumuu: Yd.Doç.D.Hm KUÇU

45 EMEL ROBOK De oumuu: Yd.Doç.D.Hm KUÇU

46 EMEL ROBOK De oumuu: Yd.Doç.D.Hm KUÇU

47 EMEL ROBOK De oumuu: Yd.Doç.D.Hm KUÇU 7

48 EMEL ROBOK De oumuu: Yd.Doç.D.Hm KUÇU 8

49 EMEL ROBOK De oumuu: Yd.Doç.D.Hm KUÇU 9

50 EMEL ROBOK De oumuu: Yd.Doç.D.Hm KUÇU

Yeni Sınav Sistemi (TEOGES) Hakkında Bilgilendirme

Yeni Sınav Sistemi (TEOGES) Hakkında Bilgilendirme Yeni Sınav Sistemi (TEOGES) Hakkında Bilgilendirme 8. SINIF Sevgili Ö renciler, SBS nin kald r lmas ile bunun yerine yaz l s navlar n merkezî bir uygulamayla yap lmas n esas alan bir sistem getirilmifltir.

Detaylı

Tüketici Kültürlerinin Yükselişi ve Düşüşü

Tüketici Kültürlerinin Yükselişi ve Düşüşü Tüketici Kültürlerinin Yükselişi ve Düşüşü Erik As sa do uri an * 2009 ta rih li Ap tal lık Ça ğı (The Age of Stu pid) ad lı bel ge sel de, muh te me len dün ya da ka lan son in san olan kur gu sal bir

Detaylı

!SLÂM DA ÇEVRE VE KORUNMASI

!SLÂM DA ÇEVRE VE KORUNMASI İslam Hukuku Araştırmaları Dergisi, sy.15, 2010, s. 39-56.!SLÂM DA ÇEVRE VE KORUNMASI Prof. Dr. Servet ARMA%AN Protecting the Environment in Islam Islam has put a lot of emphasis on the protection of the

Detaylı

Usulüne Uygun İbadet,

Usulüne Uygun İbadet, 1 DİYANET ORGANİZASYONUNDA ORTAK HEDEF!.. n Usulüne Uygun İbadet, n n n n n İrşad ve Rehberlik, Güven ve Huzur, Sağlıklı İntikal ve İkamet, Zaman ve Mali Duruma Göre Tercih, Tecrübeye Dayalı Kaliteli Hizmet.

Detaylı

Kendi Yazdıkları Işığında Amerikan Misyonerlerin Harput taki Faaliyetleri

Kendi Yazdıkları Işığında Amerikan Misyonerlerin Harput taki Faaliyetleri Kendi Yazdıkları Işığında Amerikan Misyonerlerin Harput taki Faaliyetleri Prof.Dr. Orhan KILIÇ a a Fırat Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü, ELAZIĞ Ya zış ma Ad re si/cor res pon den ce:

Detaylı

Periferal Ossifiye Fibroma ve Tedavisi

Periferal Ossifiye Fibroma ve Tedavisi OLGU SUNUMU Periferal Ossifiye Fibroma ve Tedavisi Duygu YAZICIOĞLU, a A. Mine TÜZÜNER ÖNCÜL, a Ömür DERECİ a a Ağız, Diş, Çene Hastalıkları ve Cerrahisi AD, Ankara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi,

Detaylı

Mimarlar Odas zmir ubesi Taraf ndan Düzenlenen Mimarl k Haftas Etkinlikleri Bu Y l da Yo un Kat l mla Gerçekle ti

Mimarlar Odas zmir ubesi Taraf ndan Düzenlenen Mimarl k Haftas Etkinlikleri Bu Y l da Yo un Kat l mla Gerçekle ti lık Haftası Etkinlikleri lar Odas zmir ubesi Taraf ndan Düzenlenen l k Haftas Etkinlikleri Bu Y l da Yo un Kat l mla Gerçekle ti Mi mar lar Oda s z mir fiu be si ta ra f n dan her y l dü zen le - nen Mi

Detaylı

FARKLI DIġ DUVAR YAPILARI ĠÇĠN OPTĠMUM ISI YALITIM KALINLIĞI TESPĠTĠNĠN EKONOMĠK ANALĠZĠ

FARKLI DIġ DUVAR YAPILARI ĠÇĠN OPTĠMUM ISI YALITIM KALINLIĞI TESPĠTĠNĠN EKONOMĠK ANALĠZĠ FARKLI DIġ DUVAR YAPILARI ĠÇĠN OPTĠMUM ISI YALITIM KALINLIĞI TESPĠTĠNĠN EKONOMĠK ANALĠZĠ, Zafe ĠNGĠZ Düzce Ünivesitesi, Düzce Meslek Yüksekokulu, Teknik Pogamla Uzunmustafa, 81010 DÜZE. Email: etemguel@gmail.com

Detaylı

Alkol ya da Madde Kullananlara Psikiyatrik Yaklaşım: Temel İlkeler

Alkol ya da Madde Kullananlara Psikiyatrik Yaklaşım: Temel İlkeler İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Sürekli Tıp Eğitimi Etkinlikleri Adolesan Sağlığı Sempozyum Dizisi No: 43 Mart 2005; s. 91-95 Alkol ya da Madde Kullananlara Psikiyatrik Yaklaşım: Temel İlkeler Doç. Dr. Kül

Detaylı

IŞIK VE GÖLGE BÖLÜM 24

IŞIK VE GÖLGE BÖLÜM 24 IŞI VE GÖLGE BÖLÜM 24 MODEL SORU 1 DE SORULARIN ÇÖÜMLER MODEL SORU 2 DE SORULARIN ÇÖÜMLER 1 1 Dünya Ay Günefl 2 2 Bu olay ışı ğın fak lı say am o la a fak lı hız la a yayıl ı ğı nı açık la ya maz Şe kil

Detaylı

Sesleniş. Eli şi Ürün le ri Ser gi si. Ce za evi 1 nci Müdürlerinin Ka tıl dı ğı Hiz met İçi Eği tim Se mi ne ri Dü zen len di

Sesleniş. Eli şi Ürün le ri Ser gi si. Ce za evi 1 nci Müdürlerinin Ka tıl dı ğı Hiz met İçi Eği tim Se mi ne ri Dü zen len di 15 Mart 2003 Cumartesi Ücretsizdir Ayda bir çıkar Yıl: 1 Sayı: 12 Nerede karşılıklı sevgi ve saygı varsa orada itimat ve itaat vardır. İtimat ve itaatin olduğu yerde disiplin vardır. Disiplinin olduğu

Detaylı

Türkiye de Sığır, Koyun ve Keçilerde Belirlenen Kene Türleri

Türkiye de Sığır, Koyun ve Keçilerde Belirlenen Kene Türleri DERLEME Türkiye de Sığır, Koyun ve Keçilerde Belirlenen Kene Türleri Nazir DUMANLI, a Kürşat ALTAY, b Mehmet Fatih AYDIN c a Parazitoloji AD, Fırat Üniversitesi Veteriner Fakültesi, Elazığ b Parazitoloji

Detaylı

Lax Vox Ses Terapisinde Yöntem ve Uygulamalar

Lax Vox Ses Terapisinde Yöntem ve Uygulamalar DERLEME Lax Vox Ses Terapisinde Yöntem ve Uygulamalar a a Dr., KBB Hastalıkları Uzmanı Yazışma Adresi/Correspondence: İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, KBB Hastalıkları

Detaylı

Erzurumlu İbrahim Hakkı nın Cilâu l-kulûb Adlı Risâlesi ve Tahlili

Erzurumlu İbrahim Hakkı nın Cilâu l-kulûb Adlı Risâlesi ve Tahlili ARAŞTIRMA VE İNCELEME Erzurumlu İbrahim Hakkı nın Cilâu l-kulûb Adlı Risâlesi ve Tahlili a a Sosyoloji Bölümü, Bitlis Eren Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi, Bitlis Ge liş Ta ri hi/re ce i ved: 17.09.2012

Detaylı

GARANTİ EMEKL İL İK VE HAYAT A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK H İSSE SENEDİ EMEKLİL İK YATIR IM FONU TANITIM FORMU DEĞİŞ İKL İĞ İ

GARANTİ EMEKL İL İK VE HAYAT A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK H İSSE SENEDİ EMEKLİL İK YATIR IM FONU TANITIM FORMU DEĞİŞ İKL İĞ İ GARANTİ EMEKL İL İK VE HAYAT A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK H İSSE SENEDİ EMEKLİL İK YATIR IM FONU TANITIM FORMU DEĞİŞ İKL İĞ İ Ga ran t i Emek l i l i k ve Hayat A.Ş. Grup la ra Yöne l i k H isse Sened i Emek

Detaylı

10. SINIF KONU ANLATIMLI. 2. ÜNİTE: ELEKTRİK VE MANYETİZMA 4. Konu MANYETİZMA ETKİNLİK ve TEST ÇÖZÜMLERİ

10. SINIF KONU ANLATIMLI. 2. ÜNİTE: ELEKTRİK VE MANYETİZMA 4. Konu MANYETİZMA ETKİNLİK ve TEST ÇÖZÜMLERİ 10. IIF KOU ALATIMLI 2. ÜİTE: ELEKTRİK VE MAYETİZMA 4. Konu MAYETİZMA ETKİLİK ve TET ÇÖZÜMLERİ 2 Ünite 2 Elektrik ve Manyetizma 2. Ünite 4. Konu (Manyetizma) A nın Çözümleri 3. 1. Man ye tik kuv vet ler,

Detaylı

ERZURUM KONAKLI BÖLGESİ KIŞ TURİZM MERKEZİ RAPORU

ERZURUM KONAKLI BÖLGESİ KIŞ TURİZM MERKEZİ RAPORU KUZEYDOĞU ANADOLU KALKINMA AJANSI ERZURUM KONAKLI BÖLGESİ KIŞ TURİZM MERKEZİ RAPORU Turizm Raporları No:2 Süleyman TOY Emine Bilgen EYMİRLİ Murat KARAPINAR Erzurum 2010 KUZEYDO U ANADOLU KALKINMA AJANSI

Detaylı

Süt Dişi Vital Pulpa Amputasyonlarında MTA ve Ca(OH) 2 nin Etkinliğinin Klinik ve Radyolojik Olarak Değerlendirilmesi

Süt Dişi Vital Pulpa Amputasyonlarında MTA ve Ca(OH) 2 nin Etkinliğinin Klinik ve Radyolojik Olarak Değerlendirilmesi ORİJİNAL ARAŞTIRMA Süt Dişi Vital Pulpa Amputasyonlarında MTA ve Ca(OH) 2 nin Etkinliğinin Klinik ve Radyolojik Olarak Değerlendirilmesi Yrd.Doç.Dr. Merve AKÇAY, a Prof.Dr. Şaziye SARI b a Çocuk Diş Hekimliği

Detaylı

Ses Terapisi Olarak Biyolojik Geribildirim Yöntemi

Ses Terapisi Olarak Biyolojik Geribildirim Yöntemi DERLEME Ses Terapisi Olarak Biyolojik Geribildirim Yöntemi a a Prof.Dr., KBB Hastalıkları Uzmanı Yazışma Adresi/Correspondence: Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi, KBB Hastalıkları AD,

Detaylı

1. BÖLÜM uzayda Bir doğrunun vektörel ve parametrik denklemi... 71. 2. BÖLÜM uzayda düzlem denklemleri... 77

1. BÖLÜM uzayda Bir doğrunun vektörel ve parametrik denklemi... 71. 2. BÖLÜM uzayda düzlem denklemleri... 77 UZAYDA DOĞRU VE DÜZLEM Sayfa No. BÖLÜM uzayda Bir doğrunun vektörel ve parametrik denklemi.............. 7. BÖLÜM uzayda düzlem denklemleri.......................................... 77. BÖLÜM uzayda Bir

Detaylı

Akut Promyelositik Lösemide Tedavi

Akut Promyelositik Lösemide Tedavi DERLEME Akut Promyelositik Lösemide Tedavi Dr. Fatih KURNAZ, a Dr. Mustafa ÇETİN a a Hematoloji BD, Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kayseri Yazışma Adresi/Correspondence: Dr. Mustafa ÇETİN Erciyes

Detaylı

ÇOK YANITLI KAL TE KARAKTER ST KLER N N E ZAMANLI EN Y LENMES NDE TAGUCH YÖNTEM VE OTOMOT V ENDÜSTR S NDE B R UYGULAMA

ÇOK YANITLI KAL TE KARAKTER ST KLER N N E ZAMANLI EN Y LENMES NDE TAGUCH YÖNTEM VE OTOMOT V ENDÜSTR S NDE B R UYGULAMA ÇOK YANITLI KAL TE KARAKTER ST KLER N N E ZAMANLI EN Y LENMES NDE TAGUCH YÖNTEM VE OTOMOT V ENDÜSTR S NDE B R UYGULAMA Kas m BAYNAL Kocaeli Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Endüstri Mühendisli i Bölümü

Detaylı

TARİH / HISTORY YAYINA HAZIRLAYAN / EDITED BY: TİMUR KURAN SOCIAL AND ECONOMIC LIFE IN SEVENTEENTH-CENTURY ISTANBUL:

TARİH / HISTORY YAYINA HAZIRLAYAN / EDITED BY: TİMUR KURAN SOCIAL AND ECONOMIC LIFE IN SEVENTEENTH-CENTURY ISTANBUL: B Genel Yayın: 2800 TARİH / HISTORY YAYINA HAZIRLAYAN / EDITED BY: TİMUR KURAN MAHKEME KAYITLARI IŞIĞINDA 17. YÜZYIL İSTANBUL UNDA SOSYO-EKONOMİK YAŞAM - CİLT 9 SOCIAL AND ECONOMIC LIFE IN SEVENTEENTH-CENTURY

Detaylı

OD TÜ Ya yın cı lık. Yayın Kataloğu

OD TÜ Ya yın cı lık. Yayın Kataloğu OD TÜ Ya yın cı lık 2014 Yayın Kataloğu 14 OD TÜ Ya yın cı lık İÇİN DE Kİ LER YÜK SEK ÖĞ RE NİM Kİ TAP LA RI.................13 Akış kan lar Me ka ni ği ne Gi riş (Mü hen dis lik Yak la şı mı) 1. Ki tap

Detaylı

f ö retmenlerinin yönetici olma e ilimleri: stanbul Esenyurt ilçesi örne i *

f ö retmenlerinin yönetici olma e ilimleri: stanbul Esenyurt ilçesi örne i * Cilt:8 Say :1 Y l:2011 f ö retmenlerinin yönetici olma e ilimleri: stanbul Esenyurt ilçesi örne i * Mehmet Bingül ** Özge Hac fazl lu *** Özet Ara rman n genel amac, ilkö retim okullar nda görev yapan

Detaylı

ODALAR VE BORSALAR İÇİN TEMEL İSTATİSTİK YÖNTEMLER. Dr. Atilla YARDIMCI

ODALAR VE BORSALAR İÇİN TEMEL İSTATİSTİK YÖNTEMLER. Dr. Atilla YARDIMCI ODALAR VE BORSALAR İÇİN TEMEL İSTATİSTİK YÖNTEMLER Dr. Atilla YARDIMCI Ankara, 2008 Tüm haklar saklıdır. Bu yayının hiçbir bölümü, yazarın ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) nin önceden yazılı

Detaylı

Hiper tan si yon da Bes len me

Hiper tan si yon da Bes len me İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Sürekli Tıp Eğitimi Etkinlikleri Sağlıkta ve Hastalıkta Beslenme Sempozyum Dizisi No: 41 Kasım 2004; s. 85-91 Hiper tan si yon da Bes len me Uzm. Dr. Demet Özgül Yetkin Son

Detaylı