Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download ""

Transkript

1 HEPATİT B AŞILAMASI, DÜNYADAKİ VE ÜLKEMİZDEKİ DURUM VİRAL HEPATİTLE SAVAŞIM DERNEĞİ Doç. Dr Selma Tosun Viral Hepatitle Savaşım Derneği Yönetim Kurulu üyesi 3-4 Ekim 2009

2 Erişkin dönemde geçirilen akut HBV enfeksiyonu sonrası kronikleşme %5-10; ama HBsAg ve özellikle HBeAg pozitif anneden doğan çocukların %70-90 ı enfekte olur, bunlarda da enfeksiyon %90 kronikleşir. HBeAg negatif anneden doğan ğ bebeklerin ise %10-40 ı enfekte olur, bu bebeklerin de %40-70 inde enfeksiyon kronikleşir (eğer doğumda gerekli immünizasyon uygulanmazsa!!)

3 Bu nedenle 1984 yılından beri ACIP (Advisory Committee on Immunization Practices),, CDC (Center for Disease Control ) ve Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından tüm gebelerin HBsAg yönünden taranması ve taşıyıcı gebelerin bebeklerine doğumda aşı+hepatit B hiper immunglobulin (HBIG) yapılması öneriliyor. AMA???

4 1987 de HBV aşısı ş EPI (Expanded Programme on Immunization) içine entegre edildi 1991 de HBsAg pozitifliği%8 den yüksek olan, 1997 yılından itibaren ise tüm ülkelerde doğumdan itibaren HBV aşısı uygulanması önerildi 1996 da yaş çocuklar da dahil edildi 1999 da 19 yaş altı tüm adolesanlar ve ergenler için genişletildi Günümüzde yüksek riskli erişkinler başta olmak üzere HBV den korunmak isteyen herkesin aşılanması gerektiği görüşü!!!!

5 Hepatit B Aşıları İlk üretilen HBV aşıları plasma kökenli aşılar 1981 yılında FDA onaylı Ancak aşının ş elde edilişi ş pahalı, üretim işlemi güç, HIV/AIDS nedeniyle oluşan güvensizlik rekombinan aşılar

6 Günümüzde kullanılan aşılar, hepatit B virüsünün rekombinant DNA teknolojisi ile üretilmiş majör yüzey antijenini içerir. Maya kökenli aşılar maya hücrelerinden (genellikle Saccharomyces cerevisia denen ekmek mayalamada kullanılan l bir çeşit maya mantarı veya Hansenula polymorpha), Memeli hücresinden yararlanılarak üretilen aşılar ise fare over hücresinden (chinese hamster ovarian cell) yararlanmak suretiyle elde edilir

7 Hepatit B Aşı ş Şeması Çok sayıda çalışmanın sonuçlarına göre en iyi antikor yanıtının elde edildiği şema 0,1,6. aylarda birer doz aşı uygulaması Hızlı yanıt elde edilmesi istendiğinde şema 0,1,2,12.aylar şeklinde de uygulanabilir

8 Hızlandırılmış aşı şeması Ayrıca 0,10,21. günde ve 0,7,28. günlerde birer aşının yapıldığı ğ ve 12. ayda bir doz daha aşının uygulandığı hızlandırılmış aşı şemaları da özellikle bazı özel gruplarda (seyahat, ailede akut HBV, mahkumlar, AMATEM, genel kadın ) kullanılabilmektedir. Hepatit A+Hepatit B kombine aşısının günlerde özellikle seyahate çıkacak kişiler için uygulanması 2009 yılından itibaren ACIP önerilerinde de yer almaya başladı

9 FDA, 1999 yılında yaş arası adolesanlar ii için alternatif ifbi bir aşı programını onayladı ld Buna göre Recombivax (ülkemizde HB vax pro) isimli aşıdan 1 ml (toplam 10 mcg) 4-6 ay arayla olmak üzere iki doz uygulanmaktadır. Bu alternatif şema sadece adolesan gruba ve bu aşı ii için onaylanmış olup aşı şeması 16 yaşına kadar tamamlanmalıdır.

10 Aşı dozu İmmün sisteminde sorun olmayanlar için erişkin dozu 20 mcg, çocuk dozu 10 mcg Aşı preparatına göre doz farklı olabilir (HBvax pro, GenHevacB)

11 Aşıya yanıt 0,1,6 aylarda yapılan üç doz aşılama ile 40 yaş altı sağlıklı erişkinlerde ; birinci dozdan sonra %30-55, ikinci dozdan sonra %75, üçüncü dozdan sonra %90 dan fazla oranda koruyucu antihbs yanıtı oluşur 60 yaşından sonra aşılanan kişilerde antihbs yanıtı %75 civarında kalmaktadır.

12 Yaşın yanı sıra sigara içme, şişmanlık, genetik fköl faktörler ve immün baskılanma gibi ibik konağa ğ ait diğer faktörler de aşı yanıtını azaltmaktadır. Çocuklarda aşı yanıtı % dur.

13 Aşı aralıkları İlk iki aşı arasında dört hafta aralık olmalı, üü üçüncü üd doz ikinci id dozdan d ay sonra yapılmalıdır. İlk dozla üçüncü doz arasındaki aralık 16 haftadan kısa olmamalıdır. Dozlar atlanırsa tekrar başlamak gerekmez, kalınan yerden devam edilir.

14 Aşı aralıkları Üçüncü doz aşı özellikle rapel doz gibi etki gösterir ve maksimum düzeyde d uzun süreli korunmayı sağlar. İkinci ve üçüncü doz arasındaki sürenin uzaması son antikor düzeyinin daha yüksek olmasına yol açmaktadır Aşılamaya farklı firmalara ait aşılarla başlanıp devam edilmesinin immunojenite üzerine herhangi bir olumsuz etkisi bulunmamaktadır.

15 Aşının yapılma yeri ve yapılma şekli

16 Aşı yapılırken kullanılan iğnenin uzunluğu Yenidoğanlarda 16 mm ve üzeri ay arası bebeklerde 25 mm 12 ay-2 yaş arası çocuklarda mm /25-32 mm 3-18 yaş arası çocuk ve adolesanlarda ise mm Erişkinlerde; 60 kg ın altındaki erkek ve kadınlarda 25 mm kg arası kadınlarla kg arasındaki erkeklerde mm 90 kg ın üzerindeki kadınlar ve 118 kg ın üzerindeki erkeklerde kkl ise 38 mm olmalıdır. ld

17 Aşı sonrası koruyucu antikor düzeyi 10 miu/ml nin üzerinde olmalıdır Antikor titresi bir kez 10 miu/ml ninml nin üzerine çıktıktan sonra bu değerin altına düşse ve saptanamayacak duruma gelse bile, hepatit B enfeksiyonuna karşı koruyuculuğun ömür boyu devam ettiği bildirilmektedir

18 DSÖ uygun şekilde yapılmış hepatit B aşılamasından sonra rapel doza gerek olmadığını bildirmekte Avrupa Hepatit B Uzlaşı Grubu nun (European Consensus Group on Hepatitis B Immunity) önerileri de aşıları tam olan ve immün sistemde sorunu olmayan kişilere rapel doza gerek olmadığı yönündedir. Sonuç olarak immün sisteminde sorun olmayan kişilere rapel doz gerekmemekte, zamanla antihbs düzeyleri saptanabilir düzeyin altına inse bile immün hafızaya bağlı olarak klinik hastalık tablosu oluşmamaktadır.

19 Yenidoğan döneminde aşılanan bebeklerin izlemleri yapılıp daha büyük yaşlarda antihbs yanıtları kontrol edildiğinde ilk 5 yılda koruyuculuğun yüksek oranda devam ettiği, bu nedenle yaşamın57yılında 5-7 yılında rapel doza gerek olmadığı ancak daha sonraki tarihlerde bazı olgularda antikor titrelerinin azaldığı ya da saptanamayacak düzeye inebildiği ve bu nedenle izlenmelerinin uygun olduğu, fakat bu olgularında büyük çoğunluğunun rapel doza yanıt verdikleri bildirilmektedir.

20 Anti HBs düzeyinin miu/ml olması zayıf antikor yanıtı olarak değerlendirilmektedir. Bu nedenle sağlık çalışanlarında ve aile içinde taşıyıcı olan kişilerde <50 miu/ml antikor yanıtı varsa bir doz aşı yapılarak antihbs yanıtının arttrılması önerilmektedir. AntiHBs titresinin 100 ünitenin üzerinde olması korunmanın oldukça iyi i olduğunu ğ gösterir ve anti HBs yanıtı ne kadar yüksekse koruyuculuk o kd kadar uzun süreli olmaktadır.

21 Aşıya yanıt vermeyenler Aşıya yanıt vermeyenlere bir doz aşı yapıldığında %15-25, üç doz aşı yapıldığında ise %30-50 oranında yanıtalınmaktadır alınmaktadır. İlk seri aşılamaya yanıt vermeyenlere 0,1,6 ay veya 0, 1, 4 ay şemasıyla ikinci seri aşılama yapılır. Uygun yere uygun şemayla yapılan iki seri aşılamaya (toplam altı doz aşı) rağmen %5 oranında saptanabilir antihbs yanıtı oluşmayan kişiler bulunmaktadır. Bazı kişilerde antihbs yanıtı oluşmakta ama düşük düzeyde olup rutin serolojik tetkiklerle tkikl l saptanamamaktadır; yine bazı kişilerde oluşan antihbs çabuk yıkılmakta ve serumdan erken kaybolmaktadır. Bukişiler düşük yanıtlı kabul edilmekte ve yapılan iki seri=altı doz aşıya rağmen rutin testlerle saptanamayacak düzeyde antihbs oluşmaktadır.

22 Bazen de kişi hepatit B taşıyıcısı olmakta (occult HBV enfeksiyonu) ama HBsAg düzeyi rutin tetkiklerde saptanamayacak kadar düşük olmaktadır. Bu nedenle aşıya yanıt vermeyen bu kişilere il HBsAg (gerekirse ALT ve HBV DNA) bakılması önerilmektedir. Sonuçta yapılan iki seri aşıya rağmen ğ koruyucu (saptanabilir) antihbs oluşmayan, ancak HBsAg negatif olan kişiler il HBV enfeksiyonuna duyarlı olarak kabul edilir ve herhangi bir şekilde HBV şüpheli ü h lik kanla temas veya yaralanma olduğunda ğ d aşı ile birlikte HBIG uygulanması gerekir.

23 Tek başına ş antihbcigg pozitifliği ğ HBsAg AntiHBcIgG (antihbc total) AntiHBs

24 Tek başına antihbcigg pozitifliği farklı bir EIA ile testi tekrarla yine pozitifse tek doz aşı yap 15 gün /bir ay sonra antihbs titresi bak eğer kişi önceden doğal yolla HBV enfeksiyonu geçirmişse antihbs titresi pozitif saptanır, bir şey yapmaya gerek yoktur

25 eğer aşı yapıldıktan bir ay sonra antihbs hl hala negatifse aşı şeması ay şemasına uygun şekilde tamamlanıp son aşıdan bir ay sonra antihbs bakılmalıdır. Eğer bu uygulamaya rağmen antihbs hala negatifse kişide HBsAg, ALT ve gerekirse HBV DNA bakılarak k gizli(occult occult) lt)hbv enfeksiyonu araştırılmalıdır.

26 Universal HBV aşılamasının esas amacı, annelerin HBsAg durumlarının bilinmediği koşullarda bebeklerin erken dönemde aşılanması ve virüsle temasın önlenmesi Gerek dünyada gerekse ülkemizde yapılan çok sayıda değişik çalışmada universal hepatit B aşılamasıyla l ilgili ili oldukça başarılı sonuçlar bildirilmiştir

27 Ülkemizde universal HBV aşılaması (1) Ülkemizde ilk kez Ağustos 1998 tarihinden iib itibaren rutin yenidoğan ğ aşılaması şeklinde d başlandı. Maya türevi bir aşı olan ve Güney Kore de üretilen aşı (Euvax Euvax-B-LG Chemical Ltd.) 0,1,6 ay şemasıyla 10 mcg dozda kullanılmaya başlandı Risk grupları da tanımlandı

28 Ülkemizde universal HBV aşılaması (1) Daha sonra 2000 yılında hepatit aşılamasında öncelikle 0-11 aylık bebeklerin aşılanacağı, aşı şemasının 3,4,9. ay şeklinde uygulanacağı belirtildi; ayrıca hepatit B aşılarının reçete ile alınması artık mümkün olmadığından bundan böyle risk grubundaki kişilerin Bakanlığınaşıları aşıları ile ücretsiz olarak aşılanacağı vurgulandı

29 Ülkemizde universal HBV aşılaması (2) 2003 de Aşı Takvimi Değişikliği ile ilgili genelgede ülkemizde gebelere HBsAg taraması yeterince yapılamadığı için aşılamada bebeğe ne kadar erken dönemde ulaşılırsa hastalıktan korunma şansının o kadar yüksek olacağı vurgulandı ve 3,4,9. aylarolarakuygulananaşılamanınartık aşılamanınartık artık 0,2,9 29ay olarak uygulanacağı belirtildi.

30 Ülkemizde universal HBV aşılaması (3) 2005 ten itibaren adolesan aşılamasına geçiş niteliğinde ilköğretim okullarına HBV aşısı uygulanmaya başlandı yılında Genişletilmiş il i Bağışıklama ğ Programı (GBP) yürürlüğe girdi, 2008 ve 2009 yıllarında güncellendi Hepatit Kontrol Programı 2008 de lise 3. ve 4. sınıflar aşı kapsamına alındı

31 Ülkemizde Bulunan Ruhsatlı Hepatit B aşıları ve kullanımdozları (1) Maya hücrelerinden yararlanılarak elde edilen aşılar (Alfabetik ) Engerix B (GlaxoSmith Kline) 10 mcg - 20 mcg HB vax pro (Merck Sharp & Dohme) 5 mcg-10 mcg-40 mcg Hepavax gene (Onko-Koçsel) 10 mcg- 20 mcg Euvax B (LG Chemical Ltd.- Berk İlaç) 10 mcg-20 mcg Heberbiovac * 10 mcg-20 mcg Hepatitis -B Vaccine (rdna) Sii** 10 mcg-20 mcg * Artık piyasada mevcut değildir ** Sağlık ğ Bakanlığı ğ ihalesiyle alınmakta olup ppy piyasada mevcut değildir. ğ

32 Ülkemizde Bulunan Ruhsatlı Hepatit B aşıları ve kullanım dozları (2) Memeli hücresinden yararlanarak elde edilen aşılar Gen Hevac B (Sanofi Pasteur ) 20 mcg Kombine aşılar (A+B aşısı) Twinrix (pediatrik) (GlaxoSmith Kline) 360 EIA unit HAV antijeni+10 mcg HBsAg antijeni Twinrix (erişkin) 720 EIA unit HAV antijeni+20 mcg HBsAg antijeni

33 Euvax B Sağlık Bakanlığı tarafından değişik zamanlarda kullanılan HBV aşıları Hepavax gene Heberbiovac Hepatitis -B Vaccine (rdna) Sii Euvax B

34 Ülkemizde Ulusal HBV Aşılaması Uygulaması İle İlgili g Olarak Gözlenen /Yaşanan ş Sorunlar

35 2002 HBV-3 AŞI Ş ORANLARI 0 yaş grubu, %72 % Oran <50% 50-79% 80-89% >90% %96

36 Ülkemizde Risk Grubu HBV aşılamaları Yeterlimi? Manisa, 2000, 147 sağlık ocağı-sağlık evini kapsayan anket çalışması risk grupları yeterince bilinmiyor 2005, toplam 81 ili kapsayan anket 22 il anket formlarını doldurarak geri gönderdi

37 2005 yılında ülke genelinde yaş gruplarına göre HBV aşılama oranları yaş 24% 15 yaş ve üzeri 5% 5-9 yaş ş 0% 1-4 yaş 1% 0-11 ay 70%

38 2007 de okul aşılamaları için harcanan toplam üç doz HBV aşısı yaklaşık 18 milyon dozdur. Yine 2007 de ülke çapında 15 yaş üstü erişkinlere uygulanan toplam üç doz HBV aşısı miktarı sadece dozdur. Buna göre 2007 yılında tüm ülke genelinde risk grubu kapsamında aşılanmış kişi sayısı sadece 210 bin civarındadır (Torunoğlu MA. Türkiye de Hepatit B Hastalığının Kontrolü. Hepatit Aşılarında Son Durum. IX. Ulusal Viral Hepatit Kongresi, 2008).

39 HBV aşısının saklanması 2-8 C de saklanmalı HBV AŞISI ASLA DONDURULMAMALI!!!

40 HBV aşısı yapılmadan önce test yapılmalımıdır? CDC tarafından HBV aşılaması öncesi tetkik yapılması önerilen kişiler Hemodiyaliz hastaları Gebeler HBV ile bilinen ya da şüpheli ühlit temas söz konusu olan kişiler: kiil HBV ile enfekte anneden doğan bebekler HBV ile enfekte kişi iil ile aynı evde yaşayan kişiler il Mesleki olarak veya diğer nedenlerle enfekte kan ve vücut sıvıları ile temas eden personel/çalışanlar l l HBV nin endemik olduğu ülkelerden gelen yabancı ülke doğumlu kişiler HIV pozitif kişiler

41 CDC 2008 yılı aşı önerileri içine HBsAg prevalansının >2% olduğucoğrafi bölgelerde doğan kişilerin de HBV açısından test edilmesi önerisini ekledi Ayrıca HBV ile temas riski olan davranışta bulunan kişiler il (erkeklerle kl l sex yapan erkekler, kkl IVil ilaç kullanıcıları); sitotoksik veya immunosüpresif tedavi gören kişiler il ve etiyolojisi i bilinmeyen karaciğer hastalığı olanlar (ALT, AST enzim yüksekliği) kişilere il de HBV açısından test yapılması öneriliyor

42 Viral Hepatit Tanı ve Tedavi rehberine göre HBV açısından test edilmesi önerilen kişiler

43 ACIP tarafından HBV aşılaması önerilen kişilere ek olarak 2008 yılında belli bazı sağlık kurumlarının ve izlem merkezlerinin de HBV açısından tetkik ve aşı yapılması konusunda yönlendirme yapmalarının gerektiği bildirilmiştir. Bu merkezler; Cinsel yolla geçen hastalıklarla ilgili merkezler, HIV test ve tedavi merkezleri, İlaç bağımlılığı koruma ve tedavi servisleri/merkezleri, Homoseksüelleri hedefleyen sağlık kuruluşları, Kronik hemodiyaliz ve son dönem böbrek hastalığı ğ programı uygulayan merkezler, Bedensel ve zihinsel engelli kişilerleş ilgili günlük bakım evleri ve enstitülerdir.

44 HBV enfeksiyonu açısından korunmak isteyen herkes aşılanmalıdır l ACIP 2008 yılı aşı önerisi

45 T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü DAİMİ İ İ GENELGE Sayı : B100TSH Konu : Genişletilmiş Bağışıklama Programı Genelgesi /14, 2009 güncelleme HEPATİT B KONTROL PROGRAMI Bu genelgeye eklenen son maddede Bu risk gruplarının dışında, hekimin yüksek risk nedeniyle aşı yapılmasını uygun bulduğu kişilere sağlık kuruluşlarında ücretsiz aşı uygulaması yapılmalıdır denmekte

46 Çoklu doz aşı içeren aşı flakonu kullanımı ACIP ve American Academy of Family Physicians (AAFP) çoklu doz içeren flakon şeklindeki aşıların soğuk zincir ve koruma kurallarına uyma koşuluyla flakonun üzerinde yazan son kullanma tarihine kadar kullanılabileceği ve gözle görülür bir kontaminasyon olduğu takdirde de flakonun kalanınınatılması atılması gerektiğini belirtiyor. Çkl Çoklu doz aşı içeren flakonlarda l yer alan thiomersol benzeri koruyucu maddeler kontaminasyonu önler, ayrıca flakonun ağzındaki ğ dkil lastik tıpa da mekanik bariyer görevi görür.

47 Aşı flakonunun doğru kullanımı Her uygulamada yeni ve steril bir enjektör kullanılmalı, Enjektöre çekilen aşı fazla bekletilmeden ve iğnenin ucu herhangi bir yere değdirilmeden ğ uygulanmalı, Flakonun üzerinde iğne ucunun saplı halde bırakılmamalı, Buzdolabı ısısı yakından ve düzenli olarak izlenmeli Aşı dolabı temiz olmalı (yiyecek vb bulunmamalı)

48 Kimlere aşı sonrası test yapılmalıdır? HBsAg pozitif anneden doğan bebekler Kan ve vücut sıvılarıyla deri-mukoza teması riski olan sağlık ğ çalışanları ş ve bu tür işlerde ş çalışan ş diğer ğ çalışanlar Kronik hemodiyaliz hastaları, HIV pozitifler, diğer immun süpresif kişiler (hemopoetik stem cell nakli yapılanlar, kemoterapi alanlar) Kronik HBV li kişilerin ş seks partnerleri Aşı sonrası tetkik ne zaman yapılmalıdır

49 HBV ile temas sonrası yapılması gerekenler Temas sırasında saptanabilir antihbs saptanamayan önceden aşılı kişilerde en azından 20 yıl boyunca kronik HBV enfeksiyonu gelişmediğini gösteren sağlam kanıtlar var Bu nedenle bağışıklık sistemi normal olan ve aşı sonrası testte HBV aşısına yanıt verdiği saptanan (>10 miu/ml) kişilerde HBV ile temastan sonra pasif veya aktif proflaksiye ve antihbs bkl bakılmasına gerek yok

50 HBIG Temas sonrası uygulamalarda HBIG dozu 0.06 ml/kg dır. Büyük çocuk ve erişkinlerde uygulama yeri deltoid kas veya gluteal kas olabilir. Bu kişilerde de kişinin yaş grubuna ve kilosuna göre uygun iğne ucu kullanılmalıdır. HBIG 2-8 C de saklanmalı ve dondurulmamalıdır.

51 HBsAg pozitif gebenin bebeğinin doğumda immünizasyonu (1) Annede HBsAg pozitifse doğumda ilk 6-12 saat içinde i bacak kasına ön yan yüze 10 mcg HBV aşısı+ 0.5 ml hepatit B immune globulin (HBIG) IM uygulanır. Kullanılacak iğne ğ uzunluğu ğ 25 mm olmalıdır. Annenin HBV durumu bilinmiyorsa 12 saat içinde HBV aşısı yapılır, bu arada annenin HBsAg durumuna bakılır ve eğer HBsAg pozitif çıkarsa en geç 1 hafta içinde HBIG yapılır.

52 HBsAg pozitif gebenin bebeğinin doğumda immünizasyonu (2) Doğum ağırlığı 2000 gramdan düşük olan prematür bebeklerin annesinin HBsAg durumu bilinmiyorsa HBV aşısı ilk 12 saat içinde yapılmalıdır. Eğer annenin HBsAg durumu 12 saat içinde belirlenememişse HBIG de yapılır. Ancak uygulamada bu bebeklere yapılan HBV aşısının ilk dozu yok sayılır ve bebeklere 1.ayda başlanarak üç aşı daha yapılır ve aşılama 6. aya kadar tamamlanır

53 Aşı güvenilirliği, Aşı reaksiyonları, Yan etkiler HBV aşısı oldukça güvenilir bir aşıdır. ABD de 1982 den beri yaklaşık 70 milyon adolesan ve erişkinle 50 milyon bebek ve çocuğa bir veya daha fazla HBV aşısı uygulanmıştır. HBV aşısına bağlı olarak en sık gözlenen yan etkiler çocuklarda %3-9, 9erişkinlerde %13-29 oranında görülen aşı yerinde ağrıdır. Halsizlik, başağrısı, huzursuzluk gibi ılımlı sistemik yan etkiler çocuklarda %0-20, erişkinlerde ise % oranındadır. Nadiren bulantı, kusma, diyare, karın ağrısı, karaciğer enzim anormalliği, artralji, myalji, döküntü, kaşıntı, ürtiker olabilir.

54 CDC ve FDA HBV aşısının ve diğer aşıların yan etkilerini kayıt sistemi ile (VAERS: Vaccine Adverse Event Reporting System) izlemekte HBV aşısı ile anaflaksi arasındaki ilişki incelendiğinde 1.1 milyon aşılıda bir vaka olarak belirlenmiştir. blil i i Anaflaksi: aşı yapıldıktan sonra ilk dört saat içinde veya 4 saatten sonra (4-12 saat içinde) dermatolojik bulgular veya solunum sistemi ile ilgili semptomlar ortaya çıkar.

55 HBV aşısı MS ilişkisi (1) Bazı yayınlarda multipl skleroz (MS) hastalığına yol açabildiği veya alevlenme nedeni olabileceği iddiaları ileri sürülmüştür. Bu iddianın temel nedeni HBV polimeraz ın insan myelin temel proteini ile moleküler benzerlik göstermesi nedeniyle otoimmun hasar (özellikle myelinle ilgili) oluşabileceği şeklindedir.

56 HBV aşısı MS ilişkisi i (2) Ancak HBV aşısının santral sinir sistemi demyelinizasyonuna yol açtığı ve multipl skleroz oluşturduğu yada alevlendirdiğini bildiren bazı çalışmalar olmakla birlikte yapılan çok sayıda geniş kapsamlı toplum tabanlı epidemiyolojik çalışmalar HBV aşısının multipl skleroz gelişme riskini ya da alevlenmesini arttırmadığını ve arada bir nedensellik ilişkisi bulunmadığı düşündürmektedir.. Bu nedenle de bu konuda daha geniş kapsamlı çalışmalar yapılması gerektiği belirtilmektedir.

57 Thiomersol (Thimerosal Thimerosal) Thiomersol, aşılarda 1930 yılından beri koruyucu olarakkullanılmaktadır kullanılmaktadır. Civa doğada metalik element, inorganik tuz ve organik bileşik (metil merküri, etil merküri ve fenil merküri )olarak bulunur. Thiomersol de %49.6 civa içerir ve metabolize olunca etil merküri ile thiosalisilat açığa çıkar. Gerek etil merküri gerekse metil merküri yüksek dozda toksik olup özellikle nörotoksisiteye yol açmaktadır.

58 EPA: the Environmental lp Protection ti Agency günde kg başına 0.1 mcg civa alımına izin vermektedir. Bu sınırlar FDA için 0.4 mcg/kg/gün, ATSDR(AgencyAgency for Toxic Substances and Disease Registry) )i için i ise mcg/kg/gün / şeklindedir Aşı ile alınan civa miktarı çok düşük olmakla birlikte FDA önerisiyle son zamanlarda aşılardaki thiomersal kaldırılmıştır

59 HBV Aşı Kontrendikasyonları Mayaya veya aşı komponentlerinden herhangi birine hipersensitivite durumlarında kontrendikedir. Teorik olarak bu durum söz konusudur ama maya alerjisi olduğu halde aşılanan kişilerde aşı sonrası alerjiye bağlı yan etki oluştuğunu gösteren bir kanıt yoktur. Gebelik ya da emzirme aşı için ii kontrendikasyon değildir. Gebeye HBV aşısı yapıldığında fetüste ek bir risk oluşmadığını ğ gösteren öt sınırlı sayıda çalışma bulunmaktadır. Şu anda mevcut olan HBV aşıları canlı virüs iü içermediğinden d ftü fetüs için ii risk ik oluşturmamaktadır.

60 Aşılamaya bir firmanın aşısı ile başlanıp başka firmanınaşısıyla aşısıyla devam edilebilirmi? Evet. Farklı firmaların aşılarının kullanımıyla immün yanıtta herhangi h ibi bir farklılık l k oluşmamaktadır Eğer aşı kayıtları yazılı olarak mevcut değilse ekstra HBV aşısı ş yapılması zararlımıdır. Hayır. Eğer gerekliyse ekstra HBV aşısı yapılması zararlı değildir

61 HBV aşısı diğer aşılarla aynı zamanda uygulanabilirmi? Evet. HBV aşısı diğer aşılarla aynı zamanda yapılırsa antikor yanıtı açısından etkileşim olmaz. Ancak aynı anda yapılan aşı uygulamalarında ayrı vücut bölgelerinden ve ayrı enjektörle uygulanmalıdır.

62 HBsAg pozitif annenin doğumunu vaginal yolla veya sezaryenle yapması HBV geçişine etkilimidir? İntrauterin geçiş oldukça az olup esas geçiş doğum sırasında gerçekleşmektedir. kt Doğumun ğ vaginal ya da sezeryan şeklinde gerçekleşmesinin bebeğe geçişe etkisine i ilişkin olarak fazla çalışma yok, kbi bir çalışmada vaginal doğumun HBV geçişi riskini arttırdığı ğ bildirilmiş. i Ancak kb bulaşmada esas olarak HBeAg nin pozitif olması ve HBV DNA nın yüksek titrede pozitifliğinin i (yüksek (ük kdü düzeyde d replikasyon) rol oynamakta

63 Hepatit B taşıyıcısına aşı yapmanın yararı varmıdır? Gerek çocuklarda gerekse erişkinlerde yapılan pek çok çalışmada aşının yararı gösterilememiştir 5-10 yılda bir rapel gerekirmi? Belli gruplar dışında d tetkik ve rapel gerekmez

64 Sağlıkçalışanına aşı öncesi /sonrası test yapalımmı? Kişilerin (özellikle ülkemizde ve sağlık çalışanı ise) HBV ile karşılaşma durumunun önceden bilinmesi, aşılar bittikten 1-2 ay sonrada antihbs bakılması önerilir Eğer bu testte antihbs <10mIU/l çıkarsa 1 doz aşı yapılır, 1 ay sonra tekrar antihbs bakılır; yine negatif çıkarsa ikinci aşı serisi tamamlanır, yine negatifse ALT,HBsAg bakılır.

65 Aşılamaya başladıktan sonra aksama olursa aşı şemasına yeni ib baştan başlamak gerekir mi i? Hayır, aşılamaya yeni baştan başlamak gerekmez. -Eğer ilk dozdan sonra aksama olmuşsa ikinci doz mümkün olduğu ğ kadar çabuk yapılmalıdır -İkinci dozla üçüncü doz arasında en azından 6 hafta olmalıdır -Şayet üçüncü doz aksatılmışsa doz mümkün olduğu kadar çabuk yapılmalıdır

66 Gebeye aşı yapılabilirmi? Aşıda virüs bulunmadığı için gerekli durumlarda yapılabilir (eşin HBsAg pozitif olması, aynı evde akut HBV olgusu)

67 Ülke genelinde yılları arasında bildirilen akut HBV vakalarının yaş gruplarına göre dağılımı

68 Ülke genelinde yılları arasında bildirilen akut HBV vakaları yaş yaş yaş yaş yaş yaş yaş

69 Ülke genelinde yılları arasında bildirilen akut HBV vakaları yaş 1 4 yaş 5 9 yaş yaş yaş yaş yaş yaş 65+

70 BUNDAN SONRA NE YAPALIM?

71 Bebek aşılamalarına aşı oranları hiç düşürmeden devam edilmeli

72 Adolesanlar l /gençler aşılanmalı l

73 El Evlenmek küzere olan genç erişkinlere HBsAg bakılıp negatif saptananlar aşılanmalı 73

74 Toplu olarak kolayca ulaşılabilecek genç bir kesim olarak erler aşılanmalı l (hızlı aşılama ş?)

75

76

77

78 DİKKATİNİZ İÇİN Ç N TEŞEKKÜR EDERİM

HEPATİT B AŞILAMASI, DÜNYADAKİ VE ÜLKEMİZDEKİ DURUM

HEPATİT B AŞILAMASI, DÜNYADAKİ VE ÜLKEMİZDEKİ DURUM HEPATİT B AŞILAMASI, DÜNYADAKİ VE ÜLKEMİZDEKİ DURUM Doç. Dr. Selma Tosun İçerik Hepatit B virüs enfeksiyonu hakkında genel bilgi Başlıca bulaşma yolları HBV aşılaması önerilen kişiler TC Sağlık Bakanlığı

Detaylı

Hepatit B Virüs Testleri: Hepatit serolojisi, Hepatit markırları

Hepatit B Virüs Testleri: Hepatit serolojisi, Hepatit markırları HEPATİT B TESTLERİ Hepatit B Virüs Testleri: Hepatit serolojisi, Hepatit markırları Hepatit B virüs enfeksiyonu insandan insana kan, semen, vücut salgıları ile kolay bulaşan yaygın görülen ve ülkemizde

Detaylı

Klinik Çalışanlarına Önerilen Sağlık Girişimleri

Klinik Çalışanlarına Önerilen Sağlık Girişimleri Klinik Çalışanlarına Önerilen Sağlık Girişimleri Sağlık kuruluşları hizmet, eğitim, araştırma faaliyetlerinin yürütüldüğü kompleks yapılardır. Bu nedenle, sağlık çalışanlarının iş yerinde karşılaştıkları

Detaylı

TLERDE SEROLOJİK/MOLEK HANGİ İNCELEME?) SAPTANMASI

TLERDE SEROLOJİK/MOLEK HANGİ İNCELEME?) SAPTANMASI * VİRAL V HEPATİTLERDE TLERDE SEROLOJİK/MOLEK K/MOLEKÜLER LER TESTLER (NE ZAMANHANG HANGİ İNCELEME?) *VİRAL HEPATİTLERDE TLERDE İLAÇ DİRENCİNİN SAPTANMASI *DİAL ALİZ Z HASTALARININ HEPATİT T AÇISINDAN

Detaylı

Çocukluk Çağı Aşılamaları. Doç. Dr. Güldane Koturoğlu

Çocukluk Çağı Aşılamaları. Doç. Dr. Güldane Koturoğlu Çocukluk Çağı Aşılamaları Doç. Dr. Güldane Koturoğlu Rutin Aşı Takvimi-2012 ÖNERİLEN RUTİN AŞI PROGRAMI-2012 Ulusal aşı programı DOĞUM 1. AYIN SONU 2. AYIN SONU 4. AYIN SONU 6. AYIN SONU HEPATİT B 1. Doz

Detaylı

HEPATİT B AŞISI HEPATİT B AŞISI HEPATİT B AŞISI KİMLERE YAPILIR? HEPATİT B RİSKİ OLAN KİŞİLER

HEPATİT B AŞISI HEPATİT B AŞISI HEPATİT B AŞISI KİMLERE YAPILIR? HEPATİT B RİSKİ OLAN KİŞİLER HEPATİT B AŞISI HEPATİT B AŞISI Hepatit B aşısı bilinen en etkili aşılardan biridir. Hepati B aşısı inaktif ölü bir aşıdır, aşı içinde hastalık yapacak virus bulunmaz. Hepatit B aşısı 3 doz halinde yapılmalıdır.

Detaylı

SAĞLIK ÇALIŞANLARI MESLEKİ RİSKİ TALİMATI

SAĞLIK ÇALIŞANLARI MESLEKİ RİSKİ TALİMATI Dok No: ENF.TL.15 Yayın tarihi: NİSAN 2013 Rev.Tar/no: -/0 Sayfa No: 1 / 6 1.0 AMAÇ:Sağlık çalışanlarının iş yerinde karşılaştıkları tehlikeler ve meslek risklerine karşı korumak. 2.0 KAPSAM:Hastanede

Detaylı

SAĞLIK PERSONELİNİN BULAŞICI HASTALIKLARA YÖNELİK TARAMA PROTOKOLÜ

SAĞLIK PERSONELİNİN BULAŞICI HASTALIKLARA YÖNELİK TARAMA PROTOKOLÜ SAĞLIK PERSONELİNİN BULAŞICI HASTALIKLARA YÖNELİK TARAMA PROTOKOLÜ Çalışanların hastane ortamında bulaşıcı hastalıklardan korunmasını sağlamak, bulaşıcı hastalıklara maruziyet durumunda alınması gereken

Detaylı

Şehnaz HATİPOĞLU Aile Hekimliği Uzmanı İzmir, 2016

Şehnaz HATİPOĞLU Aile Hekimliği Uzmanı İzmir, 2016 Şehnaz HATİPOĞLU Aile Hekimliği Uzmanı İzmir, 2016 Aşılama Birinci basamak sağlık kuruluşlarında çalışan hekim ve diğer personelin temel görevlerinden biri çocuk sağlığının korunmasıdır. Hastalıkların

Detaylı

Belge No: Yayın Tarihi: Güncelleme Tarihi: Güncelleme No: Sayfa No: EKÖ/YÖN 20 19.08.2009-1 1/5 GÜNCELLEME BİLGİLERİ

Belge No: Yayın Tarihi: Güncelleme Tarihi: Güncelleme No: Sayfa No: EKÖ/YÖN 20 19.08.2009-1 1/5 GÜNCELLEME BİLGİLERİ EKÖ/YÖN 20 19.08.2009-1 1/5 GÜNCELLEME BİLGİLERİ Güncelleme Tarihi Güncelleme No Açıklama - 0 - EKÖ/YÖN 20 19.08.2009-1 2/5 1. AMAÇ Bu yönergenin amacı; çalışanların iş kazası sonucu yaralanmalarında bildirimin

Detaylı

Kan Yoluyla Bulaşan Enfeksiyonlardan Korunma Ve Riskli Yaralanmaların İzlenmesi EKK KAYA SÜER

Kan Yoluyla Bulaşan Enfeksiyonlardan Korunma Ve Riskli Yaralanmaların İzlenmesi EKK KAYA SÜER Kan Yoluyla Bulaşan Enfeksiyonlardan Korunma Ve Riskli Yaralanmaların İzlenmesi EKK KAYA SÜER Sağlık Çalışanlarında İnfeksiyon Riski: Kan yoluyla bulaşan hastalıklar Hepatit B, Hepatit C, HIV, Hepatit

Detaylı

Korunma Yolları (Üniversal Önlemler)

Korunma Yolları (Üniversal Önlemler) Doç. Dr. Onur POLAT Korunma Yolları (Üniversal Önlemler) İlk kez 1987 yılında ABD de hastalık kontrol merkezleri (CDC) tarafından HIV bulaşmasını önlemek amacıyla önerilen yöntemler Üniversal Önlemler

Detaylı

PERSONEL YARALANMALARI İZLEM TALİMATI

PERSONEL YARALANMALARI İZLEM TALİMATI Hazırlayan Kontrol eden Onaylayan Enfeksiyon Kontrol Komitesi Kalite Yönetim Direktörü Hastane Yöneticisi 1.AMAÇ Hasta kanı ve/veya diğer vücut sıvıları ile parenteral veya mukoza yoluyla temas eden sağlık

Detaylı

Hepatit B Hasta Takibi Nasıl Yapılmalı?

Hepatit B Hasta Takibi Nasıl Yapılmalı? Hepatit B Hasta Takibi Nasıl Yapılmalı? Yrd. Doç. Dr. Kaya Süer Yakın Doğu Üniversitesi Tıp Fakültesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD Sunum Planı Giriş HBsAg Pozitifliği Kronik Hepatit

Detaylı

VİRAL HEPATİTLE SAVAŞIM DERNEĞİ www.vhsd.org

VİRAL HEPATİTLE SAVAŞIM DERNEĞİ www.vhsd.org HAV ENFEKSİYONUNDAN KORUNMA VİRAL HEPATİTLE SAVAŞIM DERNEĞİ www.vhsd.org Doç. Dr Selma Tosun Viral Hepatitle Savaşım Derneği Yönetim Kurulu üyesi 3-4 Ekim 2009 Hepatit A virüsün iüü esas bulaş yolu fekal

Detaylı

PERSONEL YARALANMALARI İZLEM TALİMATI

PERSONEL YARALANMALARI İZLEM TALİMATI Sayfa No 1 / 5 Hazırlayan İnceleyen Onaylayan Enfeksiyon Kontrol Komitesi Kalite Yönetim Temsilcisi Başhekim 1.AMAÇ Hasta kanı ve/veya diğer vücut sıvıları ile parenteral veya mukoza yoluyla temas eden

Detaylı

Dünyada 350 milyonun üzerindeki hepatit B taşıyıcısının %50 sinden fazlasında infeksiyon perinatal yolla kazanılmıştır.

Dünyada 350 milyonun üzerindeki hepatit B taşıyıcısının %50 sinden fazlasında infeksiyon perinatal yolla kazanılmıştır. GİRİŞ Dünyada 350 milyonun üzerindeki hepatit B taşıyıcısının %50 sinden fazlasında infeksiyon perinatal yolla kazanılmıştır. HBeAg pozitif annelerden bebeğe bulaş oranı % 90 dır. Perinatal olarak kazanılan

Detaylı

DELİCİ KESİCİ ALET YARALANMALARI VE ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLER

DELİCİ KESİCİ ALET YARALANMALARI VE ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLER DELİCİ KESİCİ ALET YARALANMALARI VE ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLER Hastanelerde Hastaneler enfeksiyon etkenleri bakımından zengin ortamlar Sağlık personeli kan yolu ile bulaşan hastalıklar açısından yüksek

Detaylı

Hep B Quin PROSPEKTÜS. 500 IU IM Enjeksiyon İçin Solüsyon İçeren Flakon

Hep B Quin PROSPEKTÜS. 500 IU IM Enjeksiyon İçin Solüsyon İçeren Flakon Hep B Quin 500 IU IM Enjeksiyon İçin Solüsyon İçeren Flakon PROSPEKTÜS Steril ve apirojendir. Formülü: Hep B Quin, yüksek hepatit B antikor titresi olan insan plazmasından hazırlanan bir protein fraksiyonudur.

Detaylı

Lütfen cep telefonlarınızı kapatınız

Lütfen cep telefonlarınızı kapatınız Lütfen cep telefonlarınızı kapatınız HEPATİT B ve C VİRUS BULAŞ YOLLARI VE KORUNMA Prof.Dr.M.ENVER DOLAR ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ GASTROENTEROLOJİ BİLİM DALI ENFEKSİYON Konak Bağışıklık sistemi Virusa ait özellikler

Detaylı

İmmünkompromize Konakta Aşılama Rehberi. Uzm.Dr. Ebru DİK İzmir Bozyaka E.A.H

İmmünkompromize Konakta Aşılama Rehberi. Uzm.Dr. Ebru DİK İzmir Bozyaka E.A.H İmmünkompromize Konakta Aşılama Rehberi Uzm.Dr. Ebru DİK İzmir Bozyaka E.A.H 2013 IDSA İmmünkompromize Kişilerin Aşılanması İçin Klinik Uygulama Rehberi Bu rehber, immünkompromise hastaların ve onlarla

Detaylı

HAYDİ BÜYÜKLER AŞIYA!

HAYDİ BÜYÜKLER AŞIYA! İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Sürekli Tıp Eğitimi Etkinlikleri 209 TOPLUMDAN EDİNİLMİŞ ENFEKSİYONLARA PRATİK YAKLAŞIMLAR Sempozyum Dizisi No:61 Şubat 2008; s.209-214 HAYDİ BÜYÜKLER AŞIYA! Prof. Dr. Gaye

Detaylı

Hepatit B, akut hepatitin ve kronik viral enfeksiyonların en sık nedenidir.

Hepatit B, akut hepatitin ve kronik viral enfeksiyonların en sık nedenidir. Hepatit (karaciğer iltihabı) ilaçlar, toksik maddeler, otoimmün hastalıklar, alkol, virüsler gibi bir çok nedenle oluşabilirse de % 95 nedeni hepatit virüsleri (hepatit A,B,C,D,E) dir. Hepatit B, akut

Detaylı

KULLANMA TALİMATI. HBVAXPRO Pediyatrik/Adolesan 5 mcg/0.5 ml IM Enjeksiyon İçin Süspansiyon İçeren Flakon Kas içine uygulanır.

KULLANMA TALİMATI. HBVAXPRO Pediyatrik/Adolesan 5 mcg/0.5 ml IM Enjeksiyon İçin Süspansiyon İçeren Flakon Kas içine uygulanır. KULLANMA TALİMATI HBVAXPRO Pediyatrik/Adolesan 5 mcg/0.5 ml IM Enjeksiyon İçin Süspansiyon İçeren Flakon Kas içine uygulanır. Steril, Apirojen Etkin maddeler: HBVAXPRO nun her 0.5 ml sinde; Hepatitis B

Detaylı

GEBELİK VE VİRAL HEPATİTLER. Uz. Dr. Funda Şimşek Okmeydanı Eğitim Hastanesi İnfeksiyon Hast. ve Kli. Mikr.Kliniği

GEBELİK VE VİRAL HEPATİTLER. Uz. Dr. Funda Şimşek Okmeydanı Eğitim Hastanesi İnfeksiyon Hast. ve Kli. Mikr.Kliniği GEBELİK VE VİRAL HEPATİTLER Uz. Dr. Funda Şimşek Okmeydanı Eğitim Hastanesi İnfeksiyon Hast. ve Kli. Mikr.Kliniği GEBELİK VE VİRAL HEPATİTLER Uz.Dr.Funda Şimşek SSK Okmeydanı Eğitim Hastanesi İnfeksiyon

Detaylı

Viral Hepatitler Korunma

Viral Hepatitler Korunma Viral Hepatitler Korunma KLİMİK Hepatit Akademisi 2016, Prof. Dr. Neşe Saltoğlu Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD Viral hepatitler tüm dünyada önemli bir sorun

Detaylı

Tdap Aşıları (Difteri, Toksoid ve Cansız Boğmaca)

Tdap Aşıları (Difteri, Toksoid ve Cansız Boğmaca) Tdap Aşıları (Difteri, Toksoid ve Cansız Boğmaca) Erişkin ve büyük çocuklarla kıyaslandığında, 12 ay altındaki infantlar gerçek anlamda yüksek boğmaca oranlarına ve boğmaca ile ilişkili ölümlerin geniş

Detaylı

Kronik Hastalığı Olanlarda ve İmmünsüpresif Hastalarda Bağışıklama. Dr. Hüsnü Pullukçu Ege ÜTF Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD

Kronik Hastalığı Olanlarda ve İmmünsüpresif Hastalarda Bağışıklama. Dr. Hüsnü Pullukçu Ege ÜTF Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD Kronik Hastalığı Olanlarda ve İmmünsüpresif Hastalarda Bağışıklama Dr. Hüsnü Pullukçu Ege ÜTF Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD Bağışıklığın Baskılanması Birincil İkincil B hücre hastalıkları

Detaylı

Grip Aşılarında Güncel Durum

Grip Aşılarında Güncel Durum Grip Aşılarında Güncel Durum Kenan HIZEL Gazi Ü.T.F. Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Sunum içeriği Aşı içeriği ve aşı çeşitleri Aşı endikasyonları, etki ve etkinlik Riskli gruplarda durum

Detaylı

Erişkin İmmunizasyonu. Dr. Hilal Sipahi Mayıs 2006

Erişkin İmmunizasyonu. Dr. Hilal Sipahi Mayıs 2006 Erişkin İmmunizasyonu Dr. Hilal Sipahi Mayıs 2006 Günümüzde erişkinler halen aşı ile önlenebilir hastalıklardan ölebilmekte : Aşılamanın çocuklardaki gibi erişkin bakımının bir parçası olarak algılanmıyor

Detaylı

İnfluenza virüsünün yol açtığı hastalıkların ve ölümlerin çoğu yıllık grip aşıları ile önlenebiliyor.

İnfluenza virüsünün yol açtığı hastalıkların ve ölümlerin çoğu yıllık grip aşıları ile önlenebiliyor. Her yıl milyonlarca kişiyi etkileyen bir solunum yolu enfeksiyonu olan grip, hastaneye yatışı gerektirecek kadar ağır hastalık tablolarına neden olabiliyor. Grip ve sonrasında gelişen akciğer enfeksiyonları

Detaylı

Hepatit B Virüs Testleri: Hepatit serolojisi, Hepatit markırları

Hepatit B Virüs Testleri: Hepatit serolojisi, Hepatit markırları HEPATİT B TESTLERİ Hepatit B Virüs Testleri: Hepatit serolojisi, Hepatit markırları Hepatit B virüs enfeksiyonu insandan insana kan, semen, vücut salgıları ile kolay bulaşan yaygın görülen ve ülkemizde

Detaylı

İNFLUENZADA KORUNMA. Uz. Dr. Öznur Ak KEAH

İNFLUENZADA KORUNMA. Uz. Dr. Öznur Ak KEAH İNFLUENZADA KORUNMA Uz. Dr. Öznur Ak KEAH İnfluenzaya bağlı komplikasyonların önlenmesi, hastalığın hafif geçirilmesi, hastaneye yatışın azaltılmasında en etkili yol AŞI ile korunmaktır. Antiviral ilaçlarla

Detaylı

İmmünsüpresif Çocukta Aşılama

İmmünsüpresif Çocukta Aşılama İmmünsüpresif Çocukta Aşılama Dr. Ateş Kara Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Enfeksiyon Hastalıkları Ünitesi 1 Bulgaristan - Komşu 18.000 Kızamık vakası

Detaylı

Gebelere hangi aşıları önerelim? Kılavuzlar ne öneriyor? Dr. Selim BÜYÜKKURT

Gebelere hangi aşıları önerelim? Kılavuzlar ne öneriyor? Dr. Selim BÜYÜKKURT Gebelere hangi aşıları önerelim? Kılavuzlar ne öneriyor? Dr. Selim BÜYÜKKURT selimbuyukkurt@gmail.com WHO CDC ACOG Up To Date MedScape EKMUD KLİMİK KLİMUD Kaynaklar Ülke için kaynak oluştururken

Detaylı

Sağlık Çalışanında Takip ve Tedavi Protokolü Nasıl Olmalıdır?

Sağlık Çalışanında Takip ve Tedavi Protokolü Nasıl Olmalıdır? Sağlık Çalışanında Takip ve Tedavi Protokolü Nasıl Olmalıdır? Yrd. Doç. Dr. Kaya Süer YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ İNFEKSİYON HASTALIKLARI VE KLİNİK MİKROBİYOLOJİ AD Delici kesici aletler ile

Detaylı

Hepatit B Virus İnfeksiyonu İle Savaşımda Ülke Kaynaklarının Ekonomik Kullanımı #

Hepatit B Virus İnfeksiyonu İle Savaşımda Ülke Kaynaklarının Ekonomik Kullanımı # Araştırma Hepatit B Virus İnfeksiyonu İle Savaşımda Ülke Kaynaklarının Ekonomik Kullanımı # Selma TOSUN 1, Mehmet Semih AYHAN 2, Bingül İSBİR 3 1 Manisa Devlet Hastanesi, Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon

Detaylı

Kan Yoluyla BulaĢan Enfeksiyonlar ve Korunma

Kan Yoluyla BulaĢan Enfeksiyonlar ve Korunma Kan Yoluyla BulaĢan Enfeksiyonlar ve Korunma Prof. Dr. Ayper Somer Ġstanbul Tıp Fakültesi Pediatrik Ġnfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı Sağlık ÇalıĢanlarında Enfeksiyon Riski Kan yoluyla bulaģan hastalıklar

Detaylı

KULLANMA TALİMATI. H-VAC PEDİYATRİK 0.5 ml İM enjeksiyon için süspansiyon içeren ampul Hepatit-B Aşısı (rekombinant DNA) Kas içine uygulanır.

KULLANMA TALİMATI. H-VAC PEDİYATRİK 0.5 ml İM enjeksiyon için süspansiyon içeren ampul Hepatit-B Aşısı (rekombinant DNA) Kas içine uygulanır. KULLANMA TALİMATI H-VAC PEDİYATRİK 0.5 ml İM enjeksiyon için süspansiyon içeren ampul Hepatit-B Aşısı (rekombinant DNA) Kas içine uygulanır. Etkin madde : Her 0.5 ml içerisinde : Saflaştırılmış Hepatit

Detaylı

AŞI ve SERUMLAR. Dr. Sibel AK

AŞI ve SERUMLAR. Dr. Sibel AK AŞI ve SERUMLAR Dr. Sibel AK Bugün; Ak#f İmmünizasyon Bakteriyel Aşılar Viral Aşılar Aşı Takvimi Pasif İmmünizasyon Aşı Etkileşimleri Tanımlar İmmünite (Bağışıklık): Konağın, kendisinden farklı yapıya

Detaylı

HBV Reaktivasyonunda Rehber Önerileri

HBV Reaktivasyonunda Rehber Önerileri HBV Reaktivasyonunda Rehber Önerileri Dr. Orhan YILDIZ Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji A.D. e-mail: oyildiz@erciyes.edu.tr Lok AS, et al. Hepatology.

Detaylı

DELİCİ KESİCİ ALET YARALANMASI

DELİCİ KESİCİ ALET YARALANMASI DELİCİ KESİCİ ALET YARALANMASI Hemşireler, hastabakıcılar ve labaratuvar personeli en yüksek risk grupları olarak görülmektedir. Yaralanmalarda ilk sırayı, enjektör iğnesinin kapağının işlem sonrasında

Detaylı

Twinrix TM Pediatrik IM 0.5 ml Süspansiyon İçeren Kullanıma Hazır Enjektör

Twinrix TM Pediatrik IM 0.5 ml Süspansiyon İçeren Kullanıma Hazır Enjektör Twinrix TM Pediatrik IM 0.5 ml Süspansiyon İçeren Kullanıma Hazır Enjektör Formülü Twinrix TM pediatrik, saflaştırılmış ve inaktive edilmiş hepatit A (HA) virüsü ile saflaştırılmış hepatit B yüzey antijeninin

Detaylı

İmmünsüpresif Bireylerde İmmünizasyon

İmmünsüpresif Bireylerde İmmünizasyon İmmünsüpresif Bireylerde İmmünizasyon Dr. Meltem Avcı İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği meltema1@hotmail.com İmmünsüpresif birey = İmmünkompromize

Detaylı

ERİŞKİNLERDE BAĞIŞIKLAMA. Dr.Meltem Taşbakan

ERİŞKİNLERDE BAĞIŞIKLAMA. Dr.Meltem Taşbakan ERİŞKİNLERDE BAĞIŞIKLAMA Dr.Meltem Taşbakan 1 2 Neden Erişkin Bağışıklaması? 3 ERİŞKİNLERDE BAĞIŞIKLAMA İleri yaşla birlikte hastalık riskinin artması Tetanoz, Grip, Pnömoni Risk gruplarında ve özel gruplarda

Detaylı

Anti-HIV Pozitif Bulunan Hastada Kesin Tanı Algoritması. Doç. Dr. Kenan Midilli İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı

Anti-HIV Pozitif Bulunan Hastada Kesin Tanı Algoritması. Doç. Dr. Kenan Midilli İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Anti-HIV Pozitif Bulunan Hastada Kesin Tanı Algoritması Doç. Dr. Kenan Midilli İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Testler farklı amaçlarla uygulanabilir: - Tanı, tarama, doğrulama,

Detaylı

BİRİNCİ BASAMAKTA PRİMER İMMÜN YETMEZLİK

BİRİNCİ BASAMAKTA PRİMER İMMÜN YETMEZLİK 1 AŞILAMADA AMAÇ Aşı ile korunulabilir hastalıkları engellemek Enfeksiyon kaynaklı mortaliteyi azaltmak Enfeksiyon kaynaklı morbiditeyi azaltmak HİÇBİR AŞININ HERKES İÇİN TAMAMEN ETKİN VE GÜVENİLİR OLMASI

Detaylı

Gebelerde Rubella (Kızamıkçık) Yrd.Doç.Dr.Çiğdem Kader

Gebelerde Rubella (Kızamıkçık) Yrd.Doç.Dr.Çiğdem Kader Gebelerde Rubella (Kızamıkçık) Yrd.Doç.Dr.Çiğdem Kader OLGU 1 İkinci çocuğuna hamile 35 yaşında kadın gebeliğinin 6. haftasında beş yaşındaki kız çocuğunun rubella infeksiyonu geçirdiğini öğreniyor. Küçük

Detaylı

KULLANMA TALİMATI. Etkin madde: 0,5 ml lik her bir doz aşağıdakileri içerir: Hepatit A virüsü (GBM suşu)* (inaktive)**...80u***

KULLANMA TALİMATI. Etkin madde: 0,5 ml lik her bir doz aşağıdakileri içerir: Hepatit A virüsü (GBM suşu)* (inaktive)**...80u*** KULLANMA TALİMATI AVAXIM 80U PEDİYATRİK 0,5 ml IM enjeksiyon için süspansiyon içeren kullanıma hazır enjektör Kas içine uygulanır İnaktive Hepatit A Aşısı, adsorbe Etkin madde: 0,5 ml lik her bir doz aşağıdakileri

Detaylı

Uzm. Dr. Burcu Uysal Ahi Evran Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kırşehir

Uzm. Dr. Burcu Uysal Ahi Evran Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kırşehir Uzm. Dr. Burcu Uysal Ahi Evran Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kırşehir Tanım Sadece anti-hbc IgG nin saptanması Virusla karşılaşmayı gösteren en duyarlı gösterge En çok görülen olağan dışı

Detaylı

Bilinen, 5000 den fazla fonksiyonu var

Bilinen, 5000 den fazla fonksiyonu var Bilinen, 5000 den fazla fonksiyonu var KARACİĞER NEDEN ÖNEMLİ 1.Karaciğer olmadan insan yaşayamaz! 2.Vücudumuzun laboratuardır. 500 civarında görevi var! 3.Hasarlanmışsa kendini yenileyebilir! 4.Vücudun

Detaylı

HBV Aşıları HBV Vaccines. Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Mersin, Türkiye

HBV Aşıları HBV Vaccines. Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Mersin, Türkiye HBV Aşıları HBV Vaccines CANDAN ÖZTÜRK Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Mersin, Türkiye ÖZET Heopatit B dünyada yagın olarak akut ve kronik karaciğer hastalığına nedene

Detaylı

* Kocaeli Üniversitesi Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı ** Kocaeli SSK Hastanesi Kalp Damar Cerrahisi

* Kocaeli Üniversitesi Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı ** Kocaeli SSK Hastanesi Kalp Damar Cerrahisi ADANA BAYINDIRLIK VE İSKAN MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞANLARININ VE AİLELERİNİN HEPATİT B TAŞIYICILIĞI VE TAKİBİ İLE HEPATİT B AŞILARINA KARŞI İMMÜN CEVABIN PROSPEKTİF OLARAK DEĞERLENDİRİLMESİ. Dr. Atiye FEDAKAR*,

Detaylı

HIV POZİTİF HASTALARDA İMMÜNİZASYON. DR. Hüsnü PULLUKÇU Ege ÜTF Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD

HIV POZİTİF HASTALARDA İMMÜNİZASYON. DR. Hüsnü PULLUKÇU Ege ÜTF Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD HIV POZİTİF HASTALARDA İMMÜNİZASYON DR. Hüsnü PULLUKÇU Ege ÜTF Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD Rutin erişkin bağışıklamasına göre ARTMIŞ RİSK VAR MI? Hangi aşı? ARTMIŞ RİSK İnvaziv pnömokok

Detaylı

Hepatit B ile Yaşamak

Hepatit B ile Yaşamak Hepatit B ile Yaşamak NEDİR? Hepatit B, karaciğerin iltihaplanmasına sebep olan, kan yolu ve cinsel ilişkiyle bulaşan bir virüs hastalığıdır. Zaman içerisinde karaciğer hasarlarına ve karaciğer kanseri

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. ENGERIX B Erişkin 20 pg / 1.0 ml IM enjeksiyon için süspansiyon içeren kullanıma hazır enjektör

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. ENGERIX B Erişkin 20 pg / 1.0 ml IM enjeksiyon için süspansiyon içeren kullanıma hazır enjektör KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI ENGERIX B Erişkin 20 pg / 1.0 ml IM enjeksiyon için süspansiyon içeren kullanıma hazır enjektör Saflaştırılmış Hepatit B yüzey antijeni (HBsAg) Steril 2. KALİTATİF

Detaylı

Hepatit B Đnsan Đmmünglobulini

Hepatit B Đnsan Đmmünglobulini HyperHEP B TM 5 ml, IM Çözelti Đçeren Flakon Hepatit B Đnsan Đmmünglobulini Steril Formülü: Her flakonda etken madde olarak, 0.21 0.32 M glisin ile stabilize edilen % 15-18 lik insan immünglobulin proteini

Detaylı

Cinsel Yolla Bulaşan Enfeksiyonlarda Tanı

Cinsel Yolla Bulaşan Enfeksiyonlarda Tanı Cinsel Yolla Bulaşan Enfeksiyonlarda Tanı Deniz Gökengin Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Cinsel yolla bulaşan enfeksiyonlar Gonore Klamidyal

Detaylı

Hepatit Hastalığı Gebelikten Etkilenir mi?

Hepatit Hastalığı Gebelikten Etkilenir mi? GEBELİKTE HEPATİT Gebelik ve hepatit Gebelik ve hepatit iki ayrı durumu anlatır. Birincisi gebelik sırasında ortaya çıkan akut hepatit tablosu, ikincisi ise kronik hepatit hastasının gebe kalmasıdır. Her

Detaylı

Hemodiyaliz olgularında hepatit enfeksiyonu ve önlenmesi. Dr Hayriye Sayarlıoğlu, KSÜ, Nefroloji, Kahramanmaraş

Hemodiyaliz olgularında hepatit enfeksiyonu ve önlenmesi. Dr Hayriye Sayarlıoğlu, KSÜ, Nefroloji, Kahramanmaraş Hemodiyaliz olgularında hepatit enfeksiyonu ve önlenmesi Dr Hayriye Sayarlıoğlu, KSÜ, Nefroloji, Kahramanmaraş Giriş Hemodiyaliz hastalarında enfeksiyon önemli mortalite nedenleri arasındadır Hepatit C

Detaylı

Hepatit B Virüs Enfeksiyonundan Korunma. Yrd.Doç.Dr. Özgür Günal Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD

Hepatit B Virüs Enfeksiyonundan Korunma. Yrd.Doç.Dr. Özgür Günal Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD Hepatit B Virüs Enfeksiyonundan Korunma Yrd.Doç.Dr. Özgür Günal Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi Morfoloji binası ve Eğitim Araştırma Hastanesi

Detaylı

ÜÇ DOZ HEPATİT AŞISI YAPTIRDIM, NE YAPMALIYIM? 44 Aile Hekimliği Dergisi - Cilt 2 Sayı 3 KANITA DAYALI TIP. *Dr. Selçuk MISTIK

ÜÇ DOZ HEPATİT AŞISI YAPTIRDIM, NE YAPMALIYIM? 44 Aile Hekimliği Dergisi - Cilt 2 Sayı 3 KANITA DAYALI TIP. *Dr. Selçuk MISTIK ÜÇ DOZ HEPATİT AŞISI YAPTIRDIM, antihbs NEGATİF NE YAPMALIYIM? *Dr. Selçuk MISTIK *Doç. Dr., Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği A.B.D., Kayseri smistik@erciyes.edu.tr Hastalarımızda sık

Detaylı

Gebelik ve Enfeksiyonlar. Prof.Dr. Levent GÖRENEK

Gebelik ve Enfeksiyonlar. Prof.Dr. Levent GÖRENEK Gebelik ve Enfeksiyonlar Prof.Dr. Levent GÖRENEK Olgulara Yaklaşım 2 1. TORCH grubu enfeksiyon etkenleri nelerdir? Toxoplasmosis Other (Sifiliz, Varicella zoster ) Rubella Cytomegalovirus Herpes simplex

Detaylı

VİRAL HEPATİTLER 5. Sınıf Entegre Ders. Prof. Dr. Fadıl VARDAR Prof. Dr. Sema AYDOĞDU

VİRAL HEPATİTLER 5. Sınıf Entegre Ders. Prof. Dr. Fadıl VARDAR Prof. Dr. Sema AYDOĞDU VİRAL HEPATİTLER 5. Sınıf Entegre Ders Prof. Dr. Fadıl VARDAR Prof. Dr. Sema AYDOĞDU Kronik Viral Hepatitler Sporadik Enfeksiyon ENDER HBV HCV HDV Ulusal Aşılama Programı Erişkinlerin Sorunu HFV, HGV,

Detaylı

VİRAL HEPATİTLER. Dr. Selim Bozkurt. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp Anabilim Dalı

VİRAL HEPATİTLER. Dr. Selim Bozkurt. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp Anabilim Dalı VİRAL HEPATİTLER Dr. Selim Bozkurt Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp Anabilim Dalı Sunum Planı Hepatit Hepatit A Hepatit B Hepatit C Mesleki Maruziyet Potansiyel olarak Hepatit

Detaylı

Hemodiyalizde İnfeksiyonları Önleme Tedbirleri ve Aşılama. Dr. Ali Rıza ODABA Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Nefroloji Kliniği

Hemodiyalizde İnfeksiyonları Önleme Tedbirleri ve Aşılama. Dr. Ali Rıza ODABA Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Nefroloji Kliniği Hemodiyalizde İnfeksiyonları Önleme Tedbirleri ve Aşılama Dr. Ali Rıza ODABA Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Nefroloji Kliniği Hemodiyaliz Hastalarında İnfeksiyon Son dönem böbrek yetmezliği

Detaylı

VİRAL HEPATİTLERİN ÜLKEMİZDEKİ DEĞİŞEN EPİDEMİYOLOJİSİ

VİRAL HEPATİTLERİN ÜLKEMİZDEKİ DEĞİŞEN EPİDEMİYOLOJİSİ ANKEM Derg 213;27(Ek 2):128-134 VİRAL HEPATİTLERİN ÜLKEMİZDEKİ DEĞİŞEN EPİDEMİYOLOJİSİ Selma TOSUN İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği,

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. Bağışıklanacak belirli risk kategorileri resmi önerilere dayanarak belirlenmektedir.

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. Bağışıklanacak belirli risk kategorileri resmi önerilere dayanarak belirlenmektedir. KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI HBVAXPRO Erişkin 10 mcg/1.0 ml IM Enjeksiyon İçin Süspansiyon İçeren Flakon Hepatit B aşısı (rdna) Steril, Apirojen 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin

Detaylı

AKILCI AŞI UYGULAMALARI. Prof Dr. Esin ŞENOL Uzm. Hemş. Fatma ÖZER

AKILCI AŞI UYGULAMALARI. Prof Dr. Esin ŞENOL Uzm. Hemş. Fatma ÖZER AKILCI AŞI UYGULAMALARI Prof Dr. Esin ŞENOL Uzm. Hemş. Fatma ÖZER GAZİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ERİŞKİN BAĞIŞIKLAMA MERKEZİ- (1994- ) ERİŞKİN AŞI MERKEZİ-2010 Sağlık Çalışanları Aşılaması İnfeksiyon

Detaylı

Hepatit A ve Hepatit B Aşıları Ankara Pratisyen Hekim Eğitim Günleri IV 18 Aralık 2010 E.Ediz Tütüncü Sunum Planı Hepatit A Hepatit B Epidemiyoloji Bulaş yolları Pasif ve aktif immünizasyon Aşılar Hepatit

Detaylı

İmmünizasyon için kullanılan immünbiyolojik ajanlar,antijenler (bakteri, virus, toksoid ) veya antikorlardır (immünglobulin, antitoksinler).

İmmünizasyon için kullanılan immünbiyolojik ajanlar,antijenler (bakteri, virus, toksoid ) veya antikorlardır (immünglobulin, antitoksinler). Prof. Dr. Saim DAYAN D.Ü. Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji A.D. Erişkin immünizasyon Hastalıkların, hastalıklara bağlı sakatlık ve ölümlerin önlenmesinde en etkili yollardan

Detaylı

KULLANMA TALİMATI. H-VAC PEDİYATRİK 0.5 ml IM enjeksiyon için süspansiyon içeren ampul Hepatit-B Aşısı (rekombinant DNA) Kas içine uygulanır.

KULLANMA TALİMATI. H-VAC PEDİYATRİK 0.5 ml IM enjeksiyon için süspansiyon içeren ampul Hepatit-B Aşısı (rekombinant DNA) Kas içine uygulanır. KULLANMA TALİMATI H-VAC PEDİYATRİK 0.5 ml IM enjeksiyon için süspansiyon içeren ampul Hepatit-B Aşısı (rekombinant DNA) Kas içine uygulanır. Etkin madde : Her 0.5 ml'lik tek doz içerisinde : 10 mikrogram

Detaylı

Kesici-Delici Alet Yaralanmaları ve Korunma önlemleri

Kesici-Delici Alet Yaralanmaları ve Korunma önlemleri KesiciDelici Alet Yaralanmaları ve Korunma önlemleri Pakize AYGÜN İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi KIRIM KONGO BULAŞTI! Kan alırken virüs kapan hemşire öldü MUSTAFA DEMİRER Çorum DHA Kene tarafından ısırılan

Detaylı

KULLANMA TALİMATI. Etkin madde: Palivizumab (Her bir flakon 50 mg palivizumab içerir).

KULLANMA TALİMATI. Etkin madde: Palivizumab (Her bir flakon 50 mg palivizumab içerir). KULLANMA TALİMATI SYNAGIS 50 mg I.M. Enjeksiyon İçin Liyofilize Toz İçeren Flakon İntramüsküler yoldan alınır. Etkin madde: Palivizumab (Her bir flakon 50 mg palivizumab içerir). Yardımcı maddeler: Histidin,

Detaylı

ÇALIŞAN SAĞLIĞI ÜLKEMİZDEN ÖRNEKLER. Dr. Yunus Gürbüz

ÇALIŞAN SAĞLIĞI ÜLKEMİZDEN ÖRNEKLER. Dr. Yunus Gürbüz ÇALIŞAN SAĞLIĞI ÜLKEMİZDEN ÖRNEKLER Dr. Yunus Gürbüz Çalışan sağlığı, pratikte uygulananlar Çalışan sağlığı ile ilgili hastanelerde neler yapıldığını tespit etmek için bir anket formu hazırlandı,20 merkeze

Detaylı

ERİŞKİN AŞILAMA ÖNERİLERİ 2010. Türk İç Hastalıkları Uzmanlık Derneği Genç Dahiliyeciler Grubu Ankara, 2010.

ERİŞKİN AŞILAMA ÖNERİLERİ 2010. Türk İç Hastalıkları Uzmanlık Derneği Genç Dahiliyeciler Grubu Ankara, 2010. ERİŞKİN AŞILAMA ÖNERİLERİ 2010 Türk İç Hastalıkları Uzmanlık Derneği Genç Dahiliyeciler Grubu Ankara, 2010. Türk İç Hastalıkları Uzmanlık Derneği olarak, sık yapılan klinik uygulamalarda yardımcı olabilecek

Detaylı

Hepatit B İnfeksiyonu Korunma. Dr. Süda TEKİN KORUK HrÜTF İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı

Hepatit B İnfeksiyonu Korunma. Dr. Süda TEKİN KORUK HrÜTF İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Hepatit B İnfeksiyonu Korunma Dr. Süda TEKİN KORUK HrÜTF İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Neler konuşulacak? Bulaş yolları Risk grupları ve Prevalans Korunma Pasif Aktif Aşılar;

Detaylı

Gebelerde Toxoplasma gondii Seropozitifliğinin Değerlendirilmesinde İstenen Testlerin Önerilen Tanı Algoritmasına Uygunluğunun Değerlendirilmesi

Gebelerde Toxoplasma gondii Seropozitifliğinin Değerlendirilmesinde İstenen Testlerin Önerilen Tanı Algoritmasına Uygunluğunun Değerlendirilmesi Gebelerde Toxoplasma gondii Seropozitifliğinin Değerlendirilmesinde İstenen Testlerin Önerilen Tanı Algoritmasına Uygunluğunun Değerlendirilmesi Dr.Hilal GÜREL Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Detaylı

AŞI UYGULAMALARI. Dr. Sevtap GÜNEY Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Sosyal Pediatri Bilim Dalı, ANTALYA

AŞI UYGULAMALARI. Dr. Sevtap GÜNEY Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Sosyal Pediatri Bilim Dalı, ANTALYA AŞI UYGULAMALARI Dr. Sevtap GÜNEY Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Sosyal Pediatri Bilim Dalı, ANTALYA 1 HBV 0,1,6 ay BCG 2. ay KPA 2,4,6,12. ay DaBT-IPA

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. 720 ELISA Ünitesi 20 mikrogram

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. 720 ELISA Ünitesi 20 mikrogram 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI KISA ÜRÜN BİLGİSİ TWINRIX TM ERİŞKİN IM 1.0 ml Süspansiyon İçeren Kullanıma Hazır Enjektör Hepatit A (inaktif) virüsü ve hepatit B yüzey antijeni (HBSAG) Steril 2. KALİTATİF

Detaylı

Su Çiçeği. Suçiçeği Nedir?

Su Çiçeği. Suçiçeği Nedir? Suçiçeği Nedir? Su çiçeği varisella zoster adı verilen bir virüs tarafından meydana getirilen ateşli bir enfeksiyon hastalığıdır. Varisella zoster virüsü havada 1-2 saat canlı kalan ve çok hızlı çoğalan

Detaylı

REHBERLER: TEDAVİYE NE ZAMAN BAŞLAMALI? Dr. Behice Kurtaran Ç.Ü.T.F. Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD

REHBERLER: TEDAVİYE NE ZAMAN BAŞLAMALI? Dr. Behice Kurtaran Ç.Ü.T.F. Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD REHBERLER: TEDAVİYE NE ZAMAN BAŞLAMALI? Dr. Behice Kurtaran Ç.Ü.T.F. Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD 1 2 3 4 ANTİRETROVİRAL TEDAVİ HIV eradiksayonu yeni tedavilerle HENÜZ mümkün değil

Detaylı

Kronik Hepatit B li Hastanın Güncel Tedavisi

Kronik Hepatit B li Hastanın Güncel Tedavisi Kronik Hepatit B li Hastanın Güncel Tedavisi Prof. Dr. Reşat Özaras İstanbul Üniversitesi, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Enfeksiyon AD. rozaras@yahoo.com Genel Bakış HBV Enfeksiyonunda Neredeyiz? Eradikasyon

Detaylı

Böbrek Nakli Yapılan Çocuklarda Bağışıklanma Durumunun ve Aşı Yanıtlarının Değerlendirilmesi

Böbrek Nakli Yapılan Çocuklarda Bağışıklanma Durumunun ve Aşı Yanıtlarının Değerlendirilmesi Böbrek Nakli Yapılan Çocuklarda Bağışıklanma Durumunun ve Aşı Yanıtlarının Değerlendirilmesi Elif Çomak 1 Çağla Serpil Doğan 2 Arife Uslu Gökçeoğlu 3 Sevtap Velipaşaoğlu 4, Mustafa Koyun 5 Sema Akman 5

Detaylı

KESİCİ-DELİCİ DELİCİ ALET YARALANMALARI KAN VE VÜCUT SIVILARI İLE TEMAS

KESİCİ-DELİCİ DELİCİ ALET YARALANMALARI KAN VE VÜCUT SIVILARI İLE TEMAS KESİCİ-DELİCİ DELİCİ ALET YARALANMALARI KAN VE VÜCUT SIVILARI İLE TEMAS ÇETİN 2015 1 Sağlık çalışanları, mesleki nedenlerle enfekte kan ve vücut sıvılarına maruz kalmayı takiben önemli mortalite ve orbititeye

Detaylı

Hepatit C ile Yaşamak

Hepatit C ile Yaşamak Hepatit C ile Yaşamak NEDİR? Hepatit C kan yoluyla bulaşan Hepatit C virüsünün(hcv) neden olduğu bir karaciğer hastalığıdır. 1 NEDİR? Hepatit C virüsünün birçok türü (genotipi ) bulunmaktadır. Ülkemizde

Detaylı

GEBELİK ve HBV Enfeksiyonu Sanal Vakalarla İnteraktif. 6 Eylül 2014 - Prof. Dr. Erol Avşar

GEBELİK ve HBV Enfeksiyonu Sanal Vakalarla İnteraktif. 6 Eylül 2014 - Prof. Dr. Erol Avşar GEBELİK ve HBV Enfeksiyonu Sanal Vakalarla İnteraktif 6 Eylül 2014 - Prof. Dr. Erol Avşar HBV nin GEBELİĞE ETKİLERİ HBV, fertiliteyi etkilemez Proinflamatuar sitokin salınımını arttırsa da Maternal ve

Detaylı

HEPATİT A AŞISI. Prof Dr Nuran Salman Ġstanbul Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon ve Klinik Ġmmunoloji

HEPATİT A AŞISI. Prof Dr Nuran Salman Ġstanbul Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon ve Klinik Ġmmunoloji HEPATİT A AŞISI Prof Dr Nuran Salman Ġstanbul Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon ve Klinik Ġmmunoloji Hepatit A özellikleri : Enkubasyon ortalama 28 gün Gürültülü baģlangıç Koyu renkli idrar,kusma,bulantı,sarılık

Detaylı

HEPATİT A TANI, TEDAVİ, KORUNMA

HEPATİT A TANI, TEDAVİ, KORUNMA HEPATİT A TANI, TEDAVİ, KORUNMA Dr. Hüseyin TURGUT Pamukkale Ünv. Tıp Fakültesi Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları AD, Denizli 1 Sunum Planı I. TANI Klinik Tanı Biyokimyasal Tanı Serolojik

Detaylı

Özel Konakta Bağışıklama. Dr. Alpay AZAP Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD

Özel Konakta Bağışıklama. Dr. Alpay AZAP Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD Özel Konakta Bağışıklama Dr. Alpay AZAP Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD Olgu 45 yaşında erkek hasta Mantle Cell Lenfoma nedeniyle R-CHOP (rituksimab,

Detaylı

Hepatit B Virüs Aşılaması

Hepatit B Virüs Aşılaması Derleme / Review 37 Doi: 10.4274/Vhd.24633 Hepatitis B Virus Vaccine Selma TOSUN Manisa Devlet Hastanesi, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği, Manisa, Türkiye ÖZET Hepatit B virüs (HBV)

Detaylı

Boğmaca aşısında güncel gelişmeler

Boğmaca aşısında güncel gelişmeler Boğmaca aşısında güncel gelişmeler Prof Dr Ufuk Beyazova Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Sosyal Pediatri Bilim Dalı 7-12 Kasım 2012 Sosyal Pediatri Kongresi Boğmaca aşısı 1914 te bulundu, önce ABD de uygulanmaya

Detaylı

TRANSFÜZYONLA BULAŞAN HASTALIKLAR TARAMA TESTİYAPILANLAR: HEPATİTLER VE HIV

TRANSFÜZYONLA BULAŞAN HASTALIKLAR TARAMA TESTİYAPILANLAR: HEPATİTLER VE HIV TRANSFÜZYONLA BULAŞAN HASTALIKLAR TARAMA TESTİYAPILANLAR: HEPATİTLER VE HIV Doç. Dr. Mustafa GÜL Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı 1 Sunum Planı Transfüzyonla

Detaylı

HEPATİT DELTA Klinik Özellikler, Tanı ve Tedavi. Prof. Dr. Mustafa Kemal ÇELEN Diyarbakır

HEPATİT DELTA Klinik Özellikler, Tanı ve Tedavi. Prof. Dr. Mustafa Kemal ÇELEN Diyarbakır HEPATİT DELTA Klinik Özellikler, Tanı ve Tedavi Prof. Dr. Mustafa Kemal ÇELEN Diyarbakır HDV 1700 nükleotidden oluşmaktadır Delta Ag S (22 kda) 195 aminoasit L (24 kda) 214 aminoasit Delta Ag ni 4 ayrı

Detaylı

KULLANMA TALİMATI. Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

KULLANMA TALİMATI. Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir. KULLANMA TALİMATI HYPERHEP B 5 ml IM enjeksiyon için çözelti içeren flakon Kas içine uygulanır. Etkin madde: Her bir flakon, 220 IU/mL minimum Hepatit B etkinliğine sahip insan immünoglobulin proteinleri

Detaylı

HEPATİT (Sarılık) Epidemiyoloji

HEPATİT (Sarılık) Epidemiyoloji HEPATİT (Sarılık) Hepatit, temel olarak karaciğer hücrelerinin hasarına sebep olan inflamatuar bir hastalıktır. Hepatit, hastalığın klinik seyrine göre akut ve kronik olarak iki çeşittir. Akut hepatit,

Detaylı

Yrd.Doç.Dr. Özgür Günal Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD

Yrd.Doç.Dr. Özgür Günal Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD Yrd.Doç.Dr. Özgür Günal Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD HÇ, 28 yş, E, Memur 2010 yılı ocak ayında kan bağışı sırasında sarılık olduğu söyleniyor. Başvuru sırasında bazen halsizlik ve

Detaylı

Kronik Hepatit B Tedavisi Zor Olgular

Kronik Hepatit B Tedavisi Zor Olgular Kronik Hepatit B Tedavisi Zor Olgular Dr. Faruk KARAKEÇİLİ Erzincan Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı 22.01.2016 HATAY Tedavisi Zor Olgular! Zor hasta

Detaylı

Kan Yoluyla Bulaşan Enfeksiyonlardan Korunma ve Riskli Yaralanmaların İzlenmesi

Kan Yoluyla Bulaşan Enfeksiyonlardan Korunma ve Riskli Yaralanmaların İzlenmesi Kan Yoluyla Bulaşan Enfeksiyonlardan Korunma ve Riskli Yaralanmaların İzlenmesi Sağlık Çalış ışanlarında Enfeksiyon Riski Kan yoluyla bulaşan hastalıklar Sağlık çalış ışanlarında majör bulaş kaynağı kanla

Detaylı

Türkiye de Geleceğe Dönük Planlar. Dr. Seraceddin ÇOM Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdür V.

Türkiye de Geleceğe Dönük Planlar. Dr. Seraceddin ÇOM Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdür V. Türkiye de Geleceğe Dönük Planlar Dr. Seraceddin ÇOM Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdür V. Aşı Takvimi ve Bağışıklama Danışma Kurulu (BDK) BDK 30 kadar akademisyenden oluşmakta ve yılda ortalama 4 kez

Detaylı