Çekirdek Davranış Kuralları Versiyon 1.0

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Çekirdek Davranış Kuralları Versiyon 1.0"

Transkript

1 Çekirdek Davranış Kuralları Versiyon 1.0 Bireysel ve çoklu-saha belgelendirmesi için 0

2 Bu dokümanın elektronik formattaki kopyaları UTZ Certified Eğitim Merkezi web sitesinde mevcuttur: Lütfen yorum ve önerilerinizi gönderiniz: Veya normal posta ile: UTZ Certified Standard and Certification Department De Ruyterkade 6 bg 1013 AA Amsterdam Hollanda UTZ Certified 2013 Bu yayının herhangi bir kısmı tam atıfta bulunulmaksızın, herhangi bir şekilde veya elektronik, mekanik, fotokopi, kaydetme veya diğer herhangi bir yol ile, çoğaltılamaz, bir geri erişim sisteminde saklanamaz veya diğer bir şekilde iletilemez. 1

3 İçindekiler [Subtitle]... 0 Giriş... 3 Davranış Kuralları nedir?... 3 Neden güncellenmiş bir versiyon?... 3 Davranış Kuralları 2014 versiyonundaki temel değişiklikler... 3 Davranış Kuralları 2014 versiyonuna ne zaman uyulmalıdır...4 Kapsam...4 Ulusal kanunlara uygunluk...4 UTZ Certified Davranış Kuralları 2014 versiyonunun kullanılması için kılavuz... 5 Yapı... 5 Sürekli iyileştirme... 5 Diğer ilgili dokümanlar...6 Kısaltmalar... 7 Tanımlamalar... 8 BLOK A - YÖNETİM BLOK B - ÇİFTÇİLİK UYGULAMALARI BLOK C - ÇALIŞMA VE YAŞAMA KOŞULLARI BLOK D - ÇEVRE

4 Giriş Davranış Kuralları nedir? UTZ Certified sürdürülebilir çiftlik için bir program ve bir etikettir. Davranış Kuralları UTZ programının kalbinde yer alan, daha iyi çiftçilik yöntemleri ve çalışma koşullarının yanı sıra doğa ve gelecek nesillere daha iyi özeni kapsayan şartları belirler. Bu çiftçilerin daha iyi mahsuller üretmesine ve daha iyi gelir elde etmesine katkıda bulunur, bir yandan gelecek için dünyanın doğal kaynaklarını korurken, bir yandan da onların sosyal ve ekonomik dirençliliğini arttırır. Davranış Kuralları, geniş kapsamlı halka danışma dahil olmak üzere, geniş bir paydaş yelpazesi ile yakın işbirliği içerisinde geliştirilmiştir. Davranış kuralları aynı zamanda Uluslararası Çalışma Örgütü (International Labor Organization - ILO) konvansiyonlarına da dayalıdır 1. Bu Davranış Kurallarının sürdürülebilir çiftçilik için en son anlaşmalar, araştırmalar ve uzmanlığı yansıtan, uluslararası kabul görmüş bir kriterler seti olmasını sağlar. Davranış Kuralları geliştirme ve revizyon süreci küresel sürdürülebilirlik standardı birliği, ISEAL Birliği şartları ile aynı doğrultudadır. Üreticiler Davranış Kurallarının şartlarını uygular ve bir onaylı Belgelendirme Kuruluşu tarafından bir denetim yaptırdığı takdirde, ürünlerini UTZ onaylı olarak satabilirler ve satışı UTZ Certified izlenebilirlik sistemine kaydedebilirler. Alıcılar için, bu sürdürülebilir üretimin bağımsız bir güvencesini sağlar. Neden güncellenmiş bir versiyon? ISEAL birliğinin bir üyesi olarak, UTZ Certified önceki deneyimlerin yanı sıra paydaşlara danışmayı dikkate alarak, Davranış Kurallarını beş yılda bir revize etmeyi taahhüt eder. Danışma sürecinin hazırlıklarına 2012 yılı başlarında başlanmış ve ilk danışma resmi olarak Haziran 2012 tarihinde açılmıştır. Kuralların revizyon süreçlerine ilişkin dokümantasyon UTZ Certified web sitesinde mevcuttur. Sürece online halk geri besleme anketleri ile, endüstri ve devlet temsilcileri, ulusal mal borsaları, araştırma kurumları, danışmanlar, Belgelendirme Kuruluşları, STÖ ler, üreticiler ve üretici grup temsilcilerinden girdileri toplayan temel olarak üretici ülkelerde yapılan paydaş çalıştayları ve toplantıları dahil edilmiştir. Davranış Kuralları 2014 versiyonundaki temel değişiklikler Bireysel ve çoklu-saha belgelendirmesi için Davranış Kurallarının 2014 versiyonu tüm UTZ Certified mallar için geçerli bir Çekirdek Kuralların yanı sıra her mal için belli spesifik şartlar içeren Modüllerden oluşmaktadır. Hasat sonrası işleme faaliyetlerinin birçoğu ürünler-aşırı geçerli olduğundan, bu şartlar Çekirdek Kurallar içinde yer almaktadır. Mala özgü Modüller söz konusu malların üretimi ve işlenmesi için geçerli olan şartların karşılanmasını sağlamakta ve UTZ programına yeni malların entegre edilmesi için esneklik olanağı vermektedir. Çekirdek Kurallar her zaman mala özgü Modül ile birlikte uygulanmalıdır. 1 ILO Konvansiyonu 138 Minimum Yaş ve 182 Çocuk İşçiliğinin En Kötü Şekilleri, ILO Konvansiyonu 29 Cebri Çalıştırma ve 105 Cebri Çalıştırmanın Lağvedilmesi, ILO Konvansiyonu 87 Birlik Özgürlüğü ve 98 Organize Olma ve Toplu Pazarlık Hakkı, ILO Konvansiyonu 1 Çalışma Saatleri, ILO Konvansiyonu 95 Ücretlerin Korunması, ve ILO Konvansiyonu 111 Ayırımcılık. 3

5 Davranış Kuralları 2014 versiyonuna ne zaman uyulmalıdır Çekirdek Kurallar ve mala özgü Modülleri, bir grup mala özgü UTZ Certified Davranış Kurallarının yerini alırlar: Kahve için (Kasım 2010 tarihli versiyon 1.2), Çay için (Temmuz 2009 tarihli versiyon 1.0), Kakao için (Nisan 2009 tarihli versiyon 1.0), ve Roybos için (Şubat 2011 tarihli versiyon 1.0). Daha önce Çay için Fabrika Kuralları ve Roybos İşleme için Davranış Kurallarında yer alan tüm şartlar şimdi Çekirdek Kurallar ve sırası ile Çay Modülü ve Roybos Modülü içerisinde yer almaktadırlar. Davranış Kuralları 2014 versiyonu kullanılarak belgelendirme 1 Temmuz 2014 tarihinden itibaren mümkündür. Halen daha önceki bir Davranış Kuralları çerçevesinde belgelendirilmiş üreticiler, Davranış Kuralları 2014 versiyonuna göre denetlenirlerken, daha önceki belgelerindeki gibi aynı belgelendirme yılına göre denetlenebilirler. Örneğin: 2013 yılında daha önceki bir Davranış Kurallarının 3. Yılına göre denetlenmiş olan bir grup veya grup üyesi 2014 yılında Çekirdek Kurallar ve ilgili Modülün 3. Yılına göre denetlenebilir. Daha önceki bir Davranış Kurallarının 4. Yılı için belgelendirilmiş üreticiler (UTZ Certified programında dört veya daha fazla yıldır dahil olan üreticiler dahil olmak üzere) Davranış Kuralları 2014 versiyonuna göre denetlenirlerken, 3. Yıla göre denetlenebilirler. Üreticiler 30 Haziran 2015 tarihine kadar mala özgü UTZ Davranış Kuralları versiyonlarına göre, yani kahve için Kasım 2010 tarihli versiyon 1.2, çay için Temmuz 2009 tarihli versiyon 1.0, kakao için Nisan 2009 tarihli versiyon 1.0, ve roybos için Şubat 2011 tarihli versiyon 1.0, denetlenebilirler. Bu tarihten sonra düzenlenen ve yukarıda belirtilen versiyonların birine göre denetlenmiş belgeler bu tarihten sonra kabul edilmeyecektir. Kapsam Bireysel ve çoklu-saha belgelendirmesi için Davranış Kuralların 2014 versiyonunun şartları mallarını UTZ Certified olarak satan tüm tarımsal üreticiler için geçerlidir. Belgelendirme UTZ Certified tarafından onaylanmış bir Belgelendirme Kuruluşu tarafından gerçekleştirilmelidir (bakınız UTZ Certified Belgelendirme Protokolü 2 ). Onaylı Belgelendirme Kuruluşlarının bir listesi UTZ Certified web sitesinde görülebilir 3. Bireysel ve çoklu-saha belgelendirmesi için Davranış Kuralları 2014 versiyonunun kontrol noktalarına üreticiler ve işçiler tarafından karşılanması gereken şartlar dahildir. Aksi belirtilmediği sürece, A ve B bloklarındaki kontrol noktaları yalnızca denetlenmiş ve belgelendirilmiş mahsul için geçerlidir. C ve D bloklarındaki kontrol noktaları bütün çiftlik ve üretici tarafından gerçekleştirilen faaliyetler için geçerlidir. Ulusal kanunlara uygunluk UTZ Certified üyelerinin kendi faaliyet alanlarında sosyal, ekonomik ve çevresel temsilciler haline gelmesi için çaba gösterir. Bu bağlamda, üreticiler ulusal kanunlar, yönetmelikler ve sektör anlaşmaları ve toplu pazarlık anlaşmalarına uyarlar. Bir kontrol noktasında gerekli olan ile ulusal veya yöresel kanun tahtında gerekli olan arasında bir uyuşmazlık olabilir. Bir ulusal kanun, yönetmelik veya standardın bir kontrol noktasının şartından daha katı 2 UTZ Certified Belgelendirme Protocolü UTZ Certified Eğitim Merkezi Dosya İndirme alanında görülebilir https://utzcertifiedtrainingcenter.com/home/index.php/en/ 3 Onaylı Belgelendirme Kuruluşları UTZ Certified Eğitim Merkezi Dosya İndirme alanında görülebilir https://utzcertifiedtrainingcenter.com/home/index.php/en/ 4

6 olması durumunda, ulusal kanun (ulusal kural geçersiz veya zamanı dolmuş hale gelmediği sürece) hakim olacaktır. Bir ulusal kanun, yönetmelik veya standart bir kontrol noktasının şartından daha az sıkı olduğu takdirde, (kontrol noktası ulusal kanunun geçerli olmasına açıkça izin vermediği sürece) kontrol noktasının şartı geçerli olacaktır. G.K. 94 Çocuk İşçiliği altındaki şartlara uygunluğun sağlanması için, her ülkedeki hafif iş tanımına özellikle dikkat edilmelidir. UTZ Certified Davranış Kuralları 2014 versiyonunun kullanılması için kılavuz Yapı Bireysel ve çoklu-saha belgelendirmesi için Çekirdek Kurallar sürdürülebilir tarımın dört ayağını temsil eden, dört bloğa ayrılmıştır: - Blok A. Yönetim - Blok B. Çiftçilik Uygulamaları - Blok C. Çalışma Koşulları - Blok D. Çevre Her blok UTZ Certified Değişim Teorisinin önde gelen ilkeleri ile tanıtılmaktadır ve konulara bölünmüştür. Her konuya bir kontrol noktaları grubu dahildir, Her kontrol noktası uygulanması ve uygunluğun değerlendirilmesi ile ilgili bilgiler veren yedi sütun içerir: KN # - KN #: Kontrol noktasının bloğu ve numarasını belirtir. - Kontrol Noktası: Karşılanması gereken şartları verir. -, 2, 3, and 4: Kontrol noktasının karşılanmasının gerektiği uygunluk yılını belirtir. - : Uygulama ve uygunluğun değerlendirilmesi hakkında ek açıklamalar sağlar. Bu sütunda verilen uygunluk için açıklama zorunludur. Bazı kontrol noktaları tüm üreticiler için geçerli olmayabilir. Davranış Kuralları 2014 versiyonunu uygulamadan önce, üreticiler her kontrol noktasının kendi durumları için geçerli olup olmadığını değerlendirir. Örneğin, tamamen yağmura bağlı olduğu için bir üretici sulama yapmaz ise, sulamaya ilişkin kontrol noktaları geçerli değildir. Bir üretici herhangi bir işleme faaliyeti gerçekleştirmiyor ise, işleme faaliyetlerine ilişkin tüm kontrol noktaları geçerli değildir. Bu durumlarda, üreticiler bu kontrol noktalarının neden geçerli olmadığını kanıtlamalıdır. Dış denetçi bu kontrol noktalarının gerçekten geçerli olup olmadığını doğrulayacaktır. Sürekli iyileştirme Davranış Kurallarının dört-yıllık iyileştirme süreci UTZ Certified in tarımsal işletmelerin sürekli iyileştirilmesini teşvik etmek olan temel felsefesini yansıtır. 5

7 UTZ Certified programında, üreticilerin belgelendirilmek için, çeşitli zorunlu kontrol noktalarına uymaları gereklidir. UTZ sürekli iyileştirme sürecinin dört yılı boyunca, üreticileri uygulamalarını iyileştirmeye teşvik etmek için, zorunlu kontrol noktalarının sayısı artar. UTZ Certified programındaki dört yılın ardından bile, üreticiler risk değerlendirmelerini güncelleyerek ve belirlenen riskleri ele almak için gerekli eylemleri içeren bir çiftlik yönetim planı uygulayarak, sürekli iyileştirme döngüsünü sürdürürler. Davranış Kuralları iki tür kontrol noktası içerir: 1. Zorunlu kontrol noktaları (yeşil ile taranmış) 2. Ek kontrol noktaları (taranmamış) Blok A Blok B Blok C Blok D Yillik toplam zorunlu puan Yillik toplam ek kontrol noktalari Zorunlu kontrol noktalarına ek olarak, üreticinin belirli bir sayıda ek kontrol noktasına uyması gereklidir. Uyulmasi gereken yillik ek toplam kontrol noktalari Uyulmasi gereken yillik toplam kontrol noktalari Belgelendirme için gerekli sayı karşılandığı sürece, üreticiler hangi ek kontrol noktalarına uyulacağını seçmekte serbesttir. İzleyen denetim için hazırlık olarak, bir sonraki belgelendirme yılında zorunlu hale gelecek olan ek kontrol noktalarının seçilmesi önerilir. Diğer ilgili dokümanlar Davranış Kuralları 2014 versiyonunun anlaşılması ve uygulanmasında kılavuzluk sağlamak üzere, ek dokümanlar UTZ Certified Eğitim Merkezinin Dosya İndirme alanında mevcuttur. Bu dokümanlar aşağıdakileri içerir: - Belgelendirme Protokolü: nasıl UTZ Certified olunabileceği konusundaki prosedürleri açıklar. Aynı zamanda, Belgelendirme Kuruluşları ve UTZ Certified arasındaki ilişkiyi belirleyen prosedürleri açıklar. - Uygulama Kılavuzu: spesifik kontrol noktalarına nasıl uyulacağı konusunda ek açıklamalar sağlar. Doküman Davranış Kurallarının formatını izler, her yorumun hangi kontrol noktasına (noktalarına) ait olduğunu belirtir. Uygulama Kılavuzu periyodik olarak güncellenir. 6

8 - Risk Değerlendirme kılavuz dokümanı: bir risk değerlendirmesinin nasıl yürütüleceğini açıklar ve potansiyel riskler ve bunların nasıl değerlendirileceği ve ele alınacağına ilişkin örnekler sunar. - Çekirdek Kurallar/Modül kontrol listeleri: tüm kontrol noktalarının özet listeleridir ve izleme ve değerlendirme amaçları için sorular, ve yorumlar eklemek için ek bir sütun, içerirler. Bu dokümanlar grup tarafından kendi-denetimlerini yaparken kullanılabilir. Kontrol listeleri dış denetimleri yürüten Belgelendirme Kuruluşları denetçileri tarafından da kullanılabilir. - Yasakli Pestisitler Listesi: UTZ serifikali hasatta kullanılamayan ve yasaklanmıs tum pestisitleri icerir. Bu döküman aynı zamanda yasaklanmamış, ancak kullanımının yakından gözlemlenmesi gereken yakın dikkat ve gözetim gereken noktalar listesi de içermektedir. Kısaltmalar Aşağıda bu dokümanda kullanılan kısaltmaların bir listesi yer almaktadır: İİP GPS HIV/AIDS ILO İYS EZY MKD STÖ KKE WHO İçi İyi Portali Global Pozisyonlandırma (Konumlandırma) Sistemi İnsan İmmün-yetmezlik Virüsü enfeksiyonu / Edinilmiş İmmün-yetmezlik Sendromu (Human Immunodeficiency Virus Infection / Acquired Immunodeficiency Syndrome) Uluslararası Çalışma Örgütü (International Labor Organization) İç Yönetim Sistemi (daha önce İç Kontrol Sistemi olarak bilinir) Entegre Zararlı Yönetimi Maksimum Kalıntı Düzeyleri Sivil Toplum Örgütü Kişisel Koruyucu Ekipman Dünya Sağlık Örgütü (World Health Organization) 7

9 Tanımlamalar Aktif bileşen Altyüklenici Birincil orman Birlikte ekim Biyolojik koridor Bozulma Çiftlik Daimi işçi Dış denetim Doğal orman Ekim malzemesi Entegre Zararlı Yönetimi (EYS) Geçici işçi Gerçek ücretler Grup Grup personeli Grup üyesi Grup üyesi işçisi Grup üyesi primi Güvenli içme suyu Hasat-öncesi ara Bir zararlıyı öldürebilecek, kovabilecek, çekebilecek, azaltabilecek veya diğer bir şekilde kontrol edebilecek kimyasal madde veya bir pestisit bileşeni (su, çözücüler, emülsiyonlaştırıcılar, yüzey aktif maddeler, kil ve iticiler gibi inert bileşenlerin aksine). Bir grup, grup üyesi veya üretici tarafından, UTZ Davranış Kuralları kapsamındaki bir veya daha fazla işlemi, örneğin ilaçlama, işleme veya hasat gibi, gerçekleştirmek üzere sözleşme yapılan bir kuruluş veya birey. Yaşına bakılmaksızın, hiçbir zaman tomruk çıkartılmamış veya kesilmemiş olan ve doğal düzensizlikler sonrası ve doğal süreçler altında gelişmiş olan bir orman. Tek bir tarlada iki veya daha fazla mahsulün aynı anda yetiştirildiği ekim sistemi. Birlikte ekim verimi arttırmak, toprak bereketini iyileştirmek ve zararlı ve hastalık zararını azaltmak için kullanılabilir. Araziler, ekosistemler ve habitatlar (doğal veya modifiye edilmiş) arasında bağlanabilirlik sağlayan ve biyo-çeşitlilik ve ekolojik ve evrimleşme süreçlerinin devamını güvence altına alan, coğrafi olarak tanımlanmış bir alan. Bir doğal ekosistemin mahsul yerleştirme ve inşaat, enerji, gıda veya diğer amaçlar ile orman ürünlerinin çıkartılması gibi insan faaliyeti nedeni ile belirgin şekilde doğrudan veya dolaylı olarak bozulması. Bozulmaya bir doğal ekosistemin yoğunluk, yapı, türler bileşimi veya bitki örtüsünün üretkenliğinde azalma dahildir. Aynı yönetim altında ve aynı işletme prosedürleri ile tarımsal üretim ve işleme faaliyetleri için kullanılan tüm arazi ve tesisler. 12 ay veya daha fazla süreli bir iş sözleşmesi ile çalışan bir işçi. UTZ Davranış Kurallarına uygunluğu değerlendirmek için bir Belgelendirme Kuruluşu tarafından gerçekleştirilen bir denetim. Ekilmemiş olan ve temel olarak yerel ağaçlardan oluşan bir orman. UTZ belgeli bir mahsul tarlasını korumak, değiştirmek veya ıslah etmek veya daha fazla ekim malzemesi üretmek üzere kullanılan tohumlar, fideler, çoğalma malzemesi ve diğer bitkisel malzemeler. Mahsul üretimi ve korunmasına, sağlıklı mahsul üretmek ve pestisit kullanımını minimize etmek için farklı yönetim stratejileri ve uygulamalarını birleştiren, bir ekosistem yaklaşımı. 12 aydan az bir sözleşmesi olan veya çalışması beklenen bir işçi. Enflasyona göre ayarlanmış olan ücretler. Ortak bir İYS nin bir parçası olan ve UTZ Belgelendirme Protokolünde açıklanan şekilde Grup belgelendirme veya Çoklu-Grup belgelendirme seçeneği çerçevesinde birlikte belgelendirilen bir organize üreticiler grubu. Organize üreticiler grubu bir birlik veya bir kooperatif şeklinde organize olabilir veya bir tedarik zinciri aktörü (bir ihracatçı gibi) veya bir diğer kuruluş tarafından yönetilebilir. Bir UTZ belgeli grup için iş yapan işçiler. Buna İYS personeli ve merkezi üretim, işleme yerleri ve bakım sahalarındaki işçiler dahildir. Bir grubun bir parçası olarak belgelendirilmiş olan bir üretici. Bir grup üyesi için iş yapan bir işçi. Bir grup tarafından alınan UTZ priminin bireysel grup üyesine, nakdi ve/veya ayni olarak, verilen kısmı. Grup üyesi primine grup yönetim harcamaları (denetim maliyetleri veya diğer idari amaçlar için prim gibi) ve tüm gruba/topluma verilen hizmetler veya ürünler (tesisler veya eğitimler gibi) dahil değildir. İnsanlar tarafından orta veya uzun vadeli zarar riski olmaksızın tüketilebilecek kalitede olan su. Son pestisit uygulaması ile işlem görmüş mahsulün veya işlem gören alanda izin verilen hasat arasındaki süre. 8

10 İç denetim İç Yönetim Sistemi (İYS) İşçi İşleme İyi Tarım Uygulamaları İzlenebilirlik Karlılık Korunmuş alan Kullanılmayan pestisitler Maksimum Kalıntı Düzeyi (MKD) Maraba Orman Ormansızlaş-tırma Pestisitler Risk değerlen-dirme Su kütlesi Tehdit veya tehlike altındaki türler Bir grubun İYS tarafından görevlendirilen bir kişi (veya bir grup kişi) tarafından, grup üyelerinin UTZ Davranış Kurallarının tüm geçerli şartlarına uygunluğunu değerlendirmek üzere, denetimi. Grubun yönetim ve organizasyonunun daha verimli olmasına yardımcı olan kayıtlı bir kalite yönetim sistemidir ve grup ve grup üyelerinin UTZ Çekirdek Davranış Kurallarına uygunluğunu temin eder. Bir grup veya grup üyesinin çiftliğinde iş yapan bir kişi. Bu tanımlamaya daimi, geçici, göçmen, süreli, aile ve parça işçileri gibi, her türlü işçi dahildir. Ürünlerin bitmiş veya bitmemiş ürünlere değiştirilmesi, birincil (ham) ürünlerin çiftlik düzeyinde değiştirilmesi dahildir. Çiftlikteki ve üretim-sonrası süreçler için çevresel, ekonomik ve sosyal sürdürülebilirliği irdeleyen ve güvenli ve kaliteli tarımsal ürünler ile sonuçlanan uygulamalar. Kayıtlı bir tanımlama sistemi ile, belgeli sürdürülebilir ürünlerin belgeli bir kaynaktan çıktığı ve/veya sürdürülebilir üretimi desteklediğine ilişkin güvence. Bir çiftliğin UTZ belgeli ürünleri üreterek ve/veya işleyerek maddi kazanç sağlama derecesi. Üretkenliğin aksine, karlılık yalnızca üretilen miktarlara değil, aynı zamanda çıktılar ve girdilerin fiyatlarına da bağlıdır. Doğanın ilgili ekosistem hizmetleri ve kültürel değerler ile birlikte, uzun vadeli korunmasını sağlamak için, yasal veya diğer etkili yollar ile tanınan, ayrılan ve yönetilen, açıkça tanımlanmış bir coğrafi alan. Örneklere ulusal parklar, vahşi yaşam alanları, toplum tarafından korunan alanlar ve doğal koruma alanları dahildir. Örneğin, bozulmuş, süreleri geçmiş veya artık izin verilmedikleri için, artık kullanılamayacak ola pestisitler. Gıdada izin verilen kimyasal kalıntıların maksimum miktarı için bir yasal limit. MKD ler pestisitlerin doğru kullanımının bir göstergesi olarak işlev görürler. Bir arazi sahibinin arazisinde mahsulden bir pay veya mahsulün satışından bir pay için çalışan kiracı çiftçi. 5 metreden yüksek ve yüzde 10 üzerinde gölge örtüsü sağlayan ağaçlardan oluşan, veya yerlerinde bu eşiklere erişebilen ağaçlar içeren, 0,5 hektardan daha geniş arazi. Ağırlıklı olarak tarımsal veya şehirsel arazi kullanımı altındaki araziler dahil değildir. Ormanlık arazinin ormansız araziye insan tarafından başlatılmış dönüşümü. Gıda veya tarımsal malların üretim, işleme, depolama, taşıma veya pazarlanması sırasında zarar veren veya bunları başka şekilde engelleyen, istenmeyen bitki veya hayvan türleri dahil olmak üzere, herhangi bir zararlıyı önlemek, imha etmek veya kontrol etmek amaçlı ensektisitler, fungisitler, herbisitler, dezenfektanlar, ve diğer her türlü madde veya maddelerin karışımı. Terime bitki büyüme düzenleyici, yaprak döktürücü, kurutucu, veya meyveyi seyreltme veya meyvenin olgunlaşmadan dökülmesini önleme ajanı olarak kullanılması amaçlanan maddeler, ve malı depolama ve taşıma sırasında bozulmadan korumak üzere mahsullere hasat öncesi veya sonrasında uygulanan maddeler dahildir. Tehlikeleri tanımlamak ve değerlendirmek için sistematik bir süreç. Tehlikeler bir dış çevrede (örn., ekonomik eğilimler, iklimsel olaylar, rekabet) ve bir iç çevre (örn., insanlar, süreç, altyapı) içerisinde tanımlanabilir. Bu tehlikeler hedefleri engellediğinde veya bunun olabileceği öngörüldüğünde risklere dönüşürler. Herhangi bir önemli su birikimi (doğal veya suni), örn.: göller, lagünler, havuzlar, havzalar, sulak alanlar, nehirler, dereler ve kanallar dahil. Ulusal kanunlar veya sınıflandırma sistemleri altında tehdit veya tehlike altında oldukları belirtilen ve/veya IUCN Tehdit Altındaki Türler Kırmızı Listesinde yer alan türler, bunların yanı sıra Vahşi Fauna ve Floranın Tehlike Altındaki Türlerinde Uluslararası Ticaret Konvansiyonuna (CITES) dahil edilmiş olan türler. 9

11 Tekrar-giriş zamanı Toplu pazarlık anlaşması Üretici Üretim Üretim alanı Üretkenlik Bir alana bir pestisitin uygulandığı zaman ile bunun uygulanmış olduğu alana, koruyucu ekipman olmadan, tekrar girmenin güvenli olduğu zaman arasındaki süre. Çalışma koşulları ve istihdam şartları hakkında, aşağıdakiler arasındaki bir yazılı anlaşma: a) bir işveren, bir işverenler grubu veya işverenler kuruluşu, ve b) işçiler tarafından usulüne göre, ulusal kanunlar ve yönetmeliklere uygun olarak, seçilen ve yetkilendirilen bir temsilci işçiler kuruluşu veya işçi temsilcileri. Çiftliği temsil eden ve çiftlik tarafından satılan ürünlerden sorumlu olan kişi veya kuruluş. Tarımsal ürünlerin, çiftlikte meydana geldikleri şekilde, tedarik edilmesi için üstlenilen süreç. Buna ekim, mahsul bakımı ve hasat işlemleri dahildir. Belgeli ürünün üretimi için kullanılan alan. Tarımsal girdilerin çıktılara olan oranı. Üretkenlik girdilerin arazi, işçilik, gübre, pestisitler, makineler ve su gibi üretim sürecinde ne kadar verimli kullanıldığını ölçer. UTZ primi Ürün sürdürülebilir şekilde üretildiği ve UTZ Certified standartlarının şartlarını karşıladığı için, benzer bir geleneksel (belgelenmemiş/doğrulanmamış) ürünün piyasa fiyatının üzerinde ödenen ek bir nakit tutar. UTZ primi UTZ Davranış Kuralları belgeli grup veya üretici ile ilk alıcı arasında mutabık kalınır ve UTZ Certified İçi İyi Portaline kaydedilir. 10

12 BLOK A - YÖNETİM İlkeler - Çiftlikler ekonomik olarak uygun ve dirençlidir. - Çiftlikler uzun vadede karlıdır. - Çiftlikler verimlidir ve optimal üretkenlik sağlarlar. - Üreticiler risk yönetimi uygular. KN # Üretim alanı tanımlama Üretim alan(lar)ının güncel bir genel görünüm haritası mevcut. I.A.1 I.A.2 I.A.3 I.A.4 I.A.5 Belgelendirilmiş mahsulün toplam alanı belirlenmiş. Mahsul verimi güvenilir bir metodoloji ile tahmin ediliyor. Dokümante edilmiş ve her yıl güncelleniyor. Arazide üretilen mahsul tarımsal olarak sınıflandırılmış ve/veya tarımsal kullanım için onaylanmıştır. (yerel kurumlar) ile önemli bir arazi kullanım ihtilafı (sorun)yok. Kayıt tutma UTZ belgelendirmesi le ilgili tüm kayıtlar ve dokümanlar erişilebilir ve, yasal olarak gerekli I.A.6 süre daha uzun olmadıkça, en az üç yıl süre ile arşivleniyorlar. Bu haritaya aşağıdakiler dahildir: - mahsul alanları, yeni ekili alanlar ve fidanlıklar ile, - korunmuş alanlar, - su kütleleri, - insan yerleşim alanları, ve - İYS idaresinin konumunun bir GPS koordinatı (bu üretim alanı içerisindeki bir konumu temsil etmediği takdirde, üretim alanının yaklaşık olarak merkezini temsil eden bir koordinat dahil edilir). Alan, örneğin aşağıdakilere dayalı, güvenilir yöntem(ler) kullanılarak tespit edilir: - GPS haritalandırması - Arazi tapuları - Ağaç sayısı ve yoğunluğu Güvenilir bir metodoloji örneğin aşağıdakilere dayalıdır: - Önceki yıl hasat(lar)ı - Yoğunluk/ağaç sayısı, yaş - Girdi kullanımı - Zararlılar ve hastalıklar - Bitki çeşidi - Toprak kalitesi - Coğrafi konum - İklim Yerel arazi sınıflandırması ve yeni tarımsal alanlar için geliştirme planlaması bilgisi vardır. Herhangi bir çözümlenmemiş arazi kullanımı ihtilafı aşağıdakileri içeren bir, mutabık kalınan süreçle ele alınmaktadır: - tüm ilgili tarafların ve bunların haklarının tanımlanması, (muvaffakatname) - karşılıklı yararlı müzakere için bir prosedür,(karşılıklı imzalanmış bir noter onaylı anlaşma) ve - ihlal edilen arazi hakları için tazminat. 11

13 KN # I.A.7 Tüm işçilerin (daimi ve geçici) doğru ve güncel bir genel görünümü tutuluyor. Sorumlu kişiler Üreticinin UTZ belgelendirilmesinin uygulanmasından sorumlu tüm kişileri ve bunların I.A.8 rollerini belirten bir organizasyon şeması var. Buna kontrol noktası I.A.9'da atanan tüm sorumlu kişiler dahildir. Aşağıdakiler için atanmış sorumlu kişi(ler) veya bir komite ; Blok A) Yönetim Blok B) Çiftçilik Uygulamaları Blok C) Çalışma Koşulları Blok D) Çevre Çocuk işçiliği irtibatları atanmış ve toplumlarda yerleşiktir. I.A.9 Sorumlu kişi(ler) veya komite, güncel konu(lar) hakkında bilgili,yetkin ve grup üyeleri ve grup personeli tarafından erişilebilirdir. Tüm daimi işçiler için, genel görünüme en azından aşağıdakiler dahildir: - tam isim, - cinsiyet, - doğum tarihi veya yaş, - giriş tarihi ve sözleşme süresi, ve - ücretler ve ödeme. Tüm geçici işçiler için, genel görünüme en azından aşağıdakiler dahildir: - tam isim, - cinsiyet, - doğum tarihi veya yaş, - çalışılan gün sayısı, ve - ücretler ve ödeme. Sorumlu kişi(ler) veya komite aşağıdaki konulardan sorumludur. Bir kişi veya komite birkaç konu için sorumlu olabilir. Blok A) Yönetim - İYS yönetimi - İzlenebilirlik, üretim ve işleme sırasında ürün tanımlama ve ayırma - Eğitimler - Sorular, fikirler, şikayetler, yaptırımlar ve itirazların ele alınması Blok B) Çiftçilik - İyi Tarım Uygulamalarına karar verilmesi ve uygulanması, hasat ve hasat sonrası uygulamalar dahil - Gıda güvenliği ve ürünün kalitesi Blok C) Çalışma koşulları - Çalışma hakları - Çocuk işçiliği (toplumlar esasında irtibatlar) - Tekrar giriş zamanları ve makineler ve pestisitlerin kullanımı dahil, güvenli ve sağlıklı uygulamalar - İlk yardım ve acil durum prosedürleri Blok D) Çevre - Atık yönetimi ve çevre koruma Yetkinlik kanıtı resmi yeterlilikler ve/veya eğitim kurslarına katılım belgeleri ve/veya kanıtlanmış deneyim olabilir. Yönetim UTZ Certified şartları, belgelendirme süreci ve gelişmeler hakkında bilgilidir. 12

14 KN # Kendini-değerlendirme Üreticinin ve tüm taşeron Davranış Kurallarına uygunluğunu değerlendirmek üzere bir kendinideğerlendirme gerçekleştirilmektedir. I.A.10 Değerlendirme bilgilerine dış denetçini ulaşımı sağlanmalıdır. Risk yönetimi Üretim ve işlemede aşağıdakiler ile ilgili olası riskleri tanımlamak için bir risk değerlendirmesi gerçekleştirilmektedir: I.A.11 Blok A) Yönetim Blok B) Çiftçilik Uygulamaları Blok C) Çalışma ve Yaşama Koşulları Blok D) Çevre Bir üç yıllık çiftlik yönetim planı hazırlanmıştır ve risk değerlendirmeden çıkan tüm ilgili hususları I.A.12 irdelemek için faaliyetleri içerir. Faaliyetler uygulanmakta ve dokümante edilmektedir. Eğitim ve bilinç arttırma Çalışanlara aşağıdaki alanlarda, kendilerini ilgilendiren tüm konularda (I.A.9'da listelenmiştir) eğitim verilmektedir: Blok A) Yönetim Blok B) Çiftçilik Uygulamaları Blok C) Çalışma ve yaşama koşulları Blok D) Çevre I.A.13 Eğitimler yetkin kişi(ler) tarafından verilmekte ve eğitim içeriğinin anlaşılmış olmasını tespit için testler veya kontroller içermektedir. Her eğitim için eğitim kayıtları tutulmaktadır. Kendini-değerlendirme yıllık olarak UTZ Çekirdek Kurallar Kontrol Listesinin tamamı kullanılarak gerçekleştirilir. Üretici tüm taşeronların uygunluğun sağlamakla sorumludur. Risk değerlendirmesi yıllık olarak gözden geçirilir ve güncellenir. Risk değerlendirmesi UTZ Certified risk değerlendirme kılavuzunu dikkate alır. Çiftlik yönetim planı izlenir ve yıllık olarak güncellenir. Eğitimler işçilerin ihtiyaçlarını karşılamak için yeterlidir. Eğitim en az yılda bir gerçekleştirilir. Yeni veya tekrar görevlendirilen işçiler kendiler ile ilgili eğitim programlarına katılırlar. Eğitimcinin (eğitimcilerin) yetkinliği resmi yeterlilikler, ve/veya eğitim kurslarına katılım belgeleri ve/veya kanıtlanmış deneyim ile kanıtlanır. Her eğitim kaydı aşağıdakileri belirtir: - tarih, - konular, - özet, - uzunluk, ve - eğitimcinin (eğitimcilerin) adı. I.A.14 I.A.15 İşçiler ve ailelerine kendilerini aşağıdaki alanda bilgilendirmek üzere bilinç arttırma çalışmaları yapılmaktadır: Blok C) Çalışma ve Yaşama Koşulları Kadınlar eğitim ve bilinç arttırma oturumlarına katılmaktadır. Katılım listelerinde katılımcıların imzaları/parmak izleri ve cinsiyeti dahildir. Yılda en az iki konu ele alınır (1. Yılda çocuk işçiliği dahil). Dördüncü yılın sonuna ulaşıldığında, aşağıdaki konuların tamamı iç veya dış eğitimciler tarafından ele alınmış olur: Blok C) Çalışma ve Yaşama Koşulları - İşçi hakları - Çocuk işçiliği, tehlikeli işler ve kaçak işçilik dahil - Eğitimin önemi - Kadınlar için eşit haklar ve fırsatlar - Cinsel taciz, farklılık ve ayırımcılık - Sağlık ve güvenlik; HIV/AIDS, tekrar giriş zamanları ve hijyen dahil - Aile beslenmesi ve genel sağlığı iyileştiren diğer hususlar - Diğer ilgili konular Kadınların eğitim ve bilinç arttırma oturumlarını kolaylaştırmak için önlemler alınır. Önlemlere örneğin aşağıdakiler dahildir: - Kadınlara oturumlar hakkında açık bilgilendirme - Oturumların kadınların katılabileceği zamanlarda düzenlemesi 13

15 KN # İzlenebilirlik Belgelendirilmiş üretim birimlerinden toplama noktalarına (örn. depolama merkezleri) kadar tüm I.A.16 işleme ve taşıma aşamaları boyunca ürün akışı dokümante edilmiştir. UTZ Certified ürün, önceki belgelendirme yıllarından devreden stok dahil olmak üzere, böyle olduğu konusunda görsel olarak I.A.17 tanımlanmış ve tüm zamanlarda UTZ Certified olmayan ürünlerden ayrılmıştır. I.A.18 İzlenebilirliği sağlamak için kayıtlar ve faturalar muhafaza edilmektedir. Tüm UTZ Certified ürün satışları, prim dahil, GOOD INSIDE Portalına kaydedilmektedir. Bu G.A.19 satış ilanlarının kayıtları İİP işlem numarası ile tutulmaktadır. Primler ve şeffaflık UTZ primi kullanımının kayıtları tutulmakta ve I.A.20 güncellenmektedir. I.A.21 I.A.22 Şikayetlerin sunulması ve irdelenmesi için bir prosedür mevcuttur. Bu prosedüre aşağıdakiler erilebilir: - tüm işçiler, - alıcılar ve tedarikçiler, ve - Davranış Kurallarına uyguluk hususları için bir şikayette bulunmak isteyen herkes. İşçiler işe alındıkları zaman şikayet prosedürü hakkında bilgilendirilmektedir Hasat edilen ürünün ağırlığını veya hacmini belirlemek için kullanılan ekipmanlar en az yılda bir kez kalibre edilmektedir. İstenmeyen değişiklikleri önlemek için önlemler alınmaktadır. Devreden stok, grup tarafından önceki yıl satın alınan UTZ Certified üründen kalan fiziki stok eksi grup tarafından o yıl içerisinde satılan ürün miktarıdır(.devreden stok =grup tarafından önceki yıl satın alınan UTZ Certified üründen kalan fiziki stok miktarından, grup tarafından o yıl içerisinde satılan ürün miktarının çıkarılması ile bulunur.) Bu kayıtlara aşağıdakiler dahildir: - toplam hasat edilen ürün hacmi, - UTZ Certified ürün satışları, - diğer belgelendirilmiş veya doğrulanmış ürün satışları, - geleneksel (belgelendirilmemiş veya doğrulanmamış) ürün satışları, ve - önceki yıllardan devreden UTZ Certified, diğer belgelendirilmiş veya doğrulanmış ve geleneksel (belgelendirilmemiş veya doğrulanmamış) ürün stoku. Satın alma faturaları tarla referansı ve UTZ Certified durumunu belirtir. Üretici geçerli bir Davranış Kuralları belgesine sahip olduktan sonra, ürün yalnızca UTZ Certified olarak satılabilir. Kayıtlara aşağıdakiler dahildir: -Alınan UTZ primi tutarı -UTZ priminin harcanma şekli. Prosedür: - şikayetlerin kimlik belirtilmeden sunulmasına olanak verir, - şikayetleri açık bir şekilde ve zamanında irdeler, - hiçbir şikayetçinin bir şikayet sunmak nedeni ile cezalandırılmamasını güvece altına alır, ve - diğer kabul edilmiş şikayet veya mağduriyet mekanizmalarına engel olmaz (örn. hukuki, toplu pazarlıklar). Şikayetler ve düzeltici faaliyetler yeterli bir biçimde dokümante edilir. Devlet tarafından, (iddia edilen) ihlaller durumunda, şikayet kayıtları denetçiye sağlanır. Kalibrasyon dış taraflarca, ulusal uygulama ve yönetmelikler doğrultusunda, gerçekleştirilebilir. Elektronik tartılar gibi daha gelişmiş ekipmanlar uzman teknisyenlerce kalibre edilir. Kalibrasyonu gerçekleştiren kişinin veya kuruluşun adı ve kalibrasyon tarihi dokümante edilir. 14

16 KN # Verim optimizasyonu İyi Tarım Uygulamaları hakkında teknik tavsiye ve destek konusunda hizmet sağlayıcılara danışılmaktadır. I.A.23 Danışmanlık alma talepleri, hizmetler veya destek sağlanamamış olsa bile, kanıtlanabilir. Mümkün ve anlamlı olduğunda, bir yerel bölge temsilciliği ile resmi bir ilişki kurulur. I.A.24 I.A.25 Üretici verimi ve çiftlik verimliliğini optimize etmek için engelleri ve bu engellerin üstesinden gelme önlemlerini belirlemektedir. Üretici maliyetleri ve yararlarını dikkate alarak bu önlemleri önceliklendirmektedir. Üretici verimi ve çiftlik verimliliğini optimize etmek için tanımlanmış olan öncelikli önlemleri uygulamaktadır. Grup aynı zamanda, grubun ihtiyaçlarını karşıladığı takdirde, iç bilgiye güvenebilir. Engeller, önlemler ve öncelikler dokümante edilir. Uygulama dokümante edilir. 15

17 BLOK B - ÇİFTÇİLİK UYGULAMALARI İlkeler - Çiftlikler optimal üretkenlik sağlayabilmektedir. - Ürünlerin kalitesi endüstrinin şartlarını karşılamaktadır. - Üreticiler: o çiftliklerindeki toprağın kalitesini iyileştirmekte veya korumaktadırlar, o tarımsal girdileri sorumlu ve etkin bir şekilde kullanmaktadırlar, o suyu verimli kullanmaktadırlar. KN # Üretim Materyali ve Fidanlık Yeni dikimler için uygun türler kullanılmaktadır. I.B.26 Uygun ekim malzemesi ve bunların sağlayıcıları tanımlanmaktadır. Uygun çeşitler aşağıdakileri dikkate alır: - Beklenen verim - Zararlılar, hastalık ve kuraklığa direnç - Gerekli girdiler - Ürün kalitesi - Yerel, coğrafi, ekolojik, bilimsel tarım koşullarına uyum sağlama Yerel sağlayıcılar listesi mevcuttur ve güncellenmektedir. I.B.27 I.B.28 I.B.29 I.B.30 Bir fidanlıktan alınan dikim materyali gözle görülür zararlı ve hastalık belirtilerinden aridir. Sahadaki fidanlıklarda bitki sağlığını iyileştirmek için önlemler uygulanmaktadır. Kayıtlar tutulmakta ve substrat menşeini ve pestisit uygulamalarını (sterilizasyon dahil) göstermektedir. Tüm ekim malzemesi için, türü, parti numarasını ve satıcının adını belirten kayıtlar veya belgeler tutulmaktadır. Mahsul için ekim malzemesi olarak herhangi bir genetiği değiştirilmiş organizma (GDO) kullanımı (deneme tarlaları dahil) UTZ Certified ve alıcıya (alıcılara) bildirilmektedir. Çiftlik bakımı İyi-kurulmuş bir üretim sistemi sağlamak için, yeni ekimler uygun bir üretim düzenini izlemektedir. I.B.31 Uygun ekim malzemesinin yerel bir sağlayıcısının bulunmadığı durumlarda, saha içi fidanlıklar kurmak için önlemler alınır. Bitkilerde görsel zararlı veya hastalık izleri var ise, bir gerekçesi mevcuttur. Önlemlere zararlılar ve hastalıklar, ve kök sistemine zararın izlenmesi ve kontrol edilmesi dahil olabilir. Kayıtlara en azından aşağıdakiler dahildir: - uygulama tarihi, - ürün marka adı, ve - uygulanan miktar veya hacim (hektar, tarla, bitki, vb. başına). Bu UTZ belgelendirme programına katıldıktan sonra elde edilen tüm ekim malzemesi için geçerlidir. Okur-yazar olmayan grup üyelerinin kullanılan türü ve satıcı adını belirtmeleri ve/veya ekim malzemesinin bilgilerini içeren ambalaj malzemesini göstermeleri yeterlidir. Spesifik genetik değiştirme (GDO)dokümante edilir. UTZ Certified ve alıcı(lar) ile iletişimin yazılı alındısı dış denetçiye sağlanır. Bu yalnızca UTZ ürünleri için geçerlidir. Uygun bir üretim düzeni örneğin aşağıdakileri dikkate alır: -çeşit özellikleri -Coğrafi, ekolojik ve tarımsal koşullar -Çeşitlendirme ve birlikte ekim -Ekim yoğunluğu 16

18 KN # I.B.32 I.B.33 Optimal ağaç yapısı ve sağlığı elde etmek üzere, budama ve sürgün/fışkın ve zararlı istilasına uğramış kısımların temizliği ve mücadelesi düzenli olarak yapılmaktadır. Bitkilerin besin ve su alımını optimize etmek için yabani otlar kontrol edilmektedir. Bir hastalık bulaşma riski olduğunda, aletler dezenfekte edilir. Öncelik kimyasal olmayan yabani ot kontrol stratejilerine verilir. Yoğun budama, aşılama ve/veya yeniden dikim faaliyetleri, verimi düşmüş veya üretken olmayan I.B.34 üretim alanlarında verimi optimize etmek için yapılmaktadır. Çeşitlendirme Üretici piyasa ve/veya iklim değişikliğine adapte I.B.35 olmak için tarımsal ürünü ve/veya diğer gelir kaynaklarını çeşitlendirmektedir. Toprak ve verimlilik yönetimi Toprak koruma teknikleri ile toprak erozyonu önlenmektedir. Arazi temizlenirken ve/veya I.B.36 yeniden ekilirken, toprak örtülmektedir (örn. örtücü mahsul, malç, vb. kullanılarak). Toprak türü ve yapısı belirlenmiştir. Toprak verimliliği ve bitki besin ihtiyacı durumu I.B.37 yıllık olarak izlenmektedir.. I.B.38 I.B.39 Toprak yapısı korunmakta veya iyileştirilmektedir. Bitki besin ihtiyaçlarına göre toprak verimliliğini arttırmak üzere, hasatlarda kaybolan besinler için takviye dahil, önlemler alınmaktadır. Kullanılan her türlü gübre (organik ve inorganik) emilimi maksimize etmek için en uygun teknikler kullanılmaktadır. Çeşitlendirme birlikte ekim, yüksek besleyici bitkiler ile ev bahçelerinin kurulması, veya diğer herhangi bir tür çeşitlendirmeyi dikkate alır. Görsel ve/veya dokümante edilmiş kanıt bu tekniklerin uygulandığını gösterir. Tarlaları hazırlarken bitki örtüsünü temizlemek için ateş kullanılmaz. İlk yıl bir toprak ve yaprak analizi gerçekleştirilir, ve toprak ve/veya yaprak analizi (ph ölçümü dahil) her üç yılda bir tekrarlanır. Her seferinde, karşılaştırma için aynı bitki numuneleri izlenir ve kullanılır. Ağır makineler kullanıldığında toprak sıkışması izlenir. Üreticiler ıslak, kırılgan topraklar veya yüksek toprak erozyonu riski bulunan yerlerde ağır makinelerin kullanımından kaçınırlar. Toprak verimliliğini arttırmak için önlemlere, örneğin aşağıdakiler dahildir: -Azot-tutan türlerin ekimi -Tarımsal ormancılık uygulamaları -Kompostlama -İnorganik gübre uygulaması Düşük toprak ph'ını düzeltmek için önlemler, mümkün olduğunda uygulanır. I.B.40 I.B.41 I.B.42 İlk olarak çiftlik düzeyinde mevcut organik gübreler ve yan-ürünler kullanılmakta ve besinler hala eksik ise, anorganik gübre ile desteklenmektedirler. İnsan kanalizasyon suyu, sulu çamur ve lağım suyu üretim ve/veya işleme faaliyetleri için kullanılmamaktadır. Gübre olarak kullanılan hayvan dışkısı, herhangi bir su kaynağından en as 25 metre uzakta muhafaza edilmektedir. Riskleri minimize etmek için, gerekli ise uygun bir biçimde kompostlanmaktadır. Toprak ph'ı düşük ise, asitleştirici azot esaslı gübrelerden kaçınılır veya kireç ile birlikte kullanılırlar. Verimli gübre kullanımı önerilen doz, süre veya zamanlama ve uygulama aralıkları, ve salınım özelliklerini dikkate alır. Organik madde ve yan ürünlerce bitki hastalığı iletilme riski dikkate alınır. Depolama koşulları çevresel etkiler, hastalık iletimi ve ağır metal kirlenmesini önler. 17

19 KN # Uygulamadan önce organik gübrenin besin I.B.43 içeriğini (N, P, K) belirlemek için bir analiz yapılmaktadır. Zararlı ve hastalık yönetimi Entegre Zararlı Yönetimi (EZY) önlemleri uygulanmakta ve dokümante edilmektedir. Analiz dokümante edilir. Pestisitleri uygulayan kişiler hangi ürünlerin kullanıldığını ve uygun yöntem, dozaj veya formülü, ve uygulamam zamanlaması veya süresini söyleyebilirler. I.B.44 I.B.45 UTZ Certified Yasaklanmış Pestisitler Listesindeki pestisitler üretimin herhangi bir aşamasında kullanılamaz veya belgelendirilmiş mahsul üzerinde kullanılmak üzere depolanamaz. UTZ Certified İzleme Listesindeki pestisitler yalnızca başka bir alternatif bulunmadığında kullanılabilir. EZY önlemlerine aşağıdakiler dahildir: -Zararlı ve hastalık izleme (örn. böcek kapanları) -Kültürel veya mekanik uygulama ve/veya biyolojik kontrol (örn. doğal düşmanlar) gibi kimyasal olmayan alternatiflerin kullanılması -Zararlı veya hastalık eşik değerlere ulaştığında kimyasal ürünlerin gerekçeli seçimi -Kimyasal ürün seçimi zararlı için maksimum etkinlik, ve insanlar, flora ve fauna için minimum toksisitesi amaçlar -Zararlıların pestisitlere dirençli hale gelmesinden kaşınmak için, pestisit dönüşüm stratejileri (örn. pestisit kimyasal ailesini değiştirme) -Kullanılan herbisitler seçicidir Yasaklı pestisitler listesi yayınlanana kadar, aşağıdaki listelerde yer alan pestisitlerin hiçbiri kullanılamaz: - AB, ABD (EPA) veya Japonya'da onaylanmamış, - WHO tarafından 1A veya 1B olarak sınıflandırılmış, - Stockholm anlaşmasında Kalıcı Organik Kirleticiler (Persistent Organic Pollutant - POP) olarak tanımlanmış, - Rotterdam Konvansiyonu (BMÇP Önceden Bildirmeli Rıza Programı Listesi) Ek III'te yer alan, veya - PAN'ın Kirli Düzine listesinde yer alan. Pestisitler yalnızca çiftliğin yer aldığı ülkede resmi olarak tescilli ve mahsul üzerinde kullanımına izin I.B.46 verilir ise, mahsul üzerinde kullanılabilir veya kullanılmak üzere muhafaza edilebilir. Pestisit ve gübre uygulama kayıtları Kullanılabilecek ve muhafaza edilebilecek gübreler ve pestisitlere ait güncel ve tam bir liste I.B.47 büyün grup üyeleri, için mevcuttur. I.B.48 Tüm anorganik gübre ve pestisit uygulamaları kaydedilmektedir. Pestisit ve gübre uygulama yöntemi ve ekipmanı Yalnızca uygun şekilde eğitilmiş kişiler zararlı I.B.49 pestisitleri seçimini veya uygulamasını yapmaktadır. UTZ Yasaklı Mahsul Koruma Ürünleri Listesi Temmuz 202 Versiyonu referans olarak kullanılabilir, ancak yukarıdaki listelerin yerini almaz. Bir bilimsel tarım araştırma enstitüsü veya ulusal kurulundan o mahsul için bir onay var ise, pestisitler kullanılabilir ve muhafaza edilebilir. Pestisitler listesine aşağıdakiler dahildir: - marka isimleri ve aktif bileşenleri, ve - ürünleri uygulamak için gerekli spesifik koruyucu ekipman ve eğitim. Kayıtlara en azından aşağıdakiler dahildir: - uygulama tarihi (gün/ay/yıl), - ürün ticari ismi, - uygulanan hacim (hektar, tarla, ağaç, vb. başına), - tarla referansı, - uygulama yöntemi ve kullanılan ekipman, - etiket talimatlarına göre tekrar giriş zamanı, ve - operatör adı. 18

20 KN # I.B.50 I.B.51 I.B.52 I.B.53 I.B.54 Pestisitler ve sıvı gübreler etiket ve Malzeme Güvenlik Veri Dosyası talimatlarına uygun olarak, önerilen dozaj, süre veya zamanlama ve uygulama aralıkları dikkate alınarak, hazırlanmakta, karıştırılmakta ve uygulanmaktadır. Fazla pestisit ve sıvı gübre karışımları ve tank yıkama suları, insanlar ve çevre için olumsuz etkileri minimize edecek bir şekilde bertaraf edilmektedir. Tüm pestisitler için önerilen tekrar giriş zamanlarına dikkat edilmekte ve uyulmaktadır. Tüm pestisitler için önerilen hasat-öncesi aralıklara dikkat edilmekte ve uyulmaktadır. Gübreler ve pestisitleri uygulamak için kullanılan tüm ekipmanlar doğru işlevi güvence altına almak için, iyi durumda muhafaza edilmektedirler. Boş pestisit kapları ve süresi geçmiş pestisitler Boş pestisit kapları 3 kez su ile çalkalanmaktadır. Çalkalama suyu uygun şekilde bertaraf edilmekte I.B.55 veya daha sonra bir püskürtme karışımında kullanılmak üzere uygulama ekipmanı tankına iade edilmekte, ve kaplar delinmektedir. Boş pestisit kapları ve süresi geçmiş pestisitler, (devlet veya bir tedarikçi tarafından organize edilen) bir toplama, iade ve/veya bertaraf sistemi ile elleçlenmektedir. Kaplar toplanana kadar I.B.56 yeterli ve güvenli bir şekilde muhafaza edilmekte, etiketlenmekte ve elleçlenmektedir. Ayrıca, mahsul için bir ulusal bilimsel tarım araştırma enstitüsü veya ulusal kurul tarafından verilen teknik tavsiye izlenebilir. Bu ek tavsiye dokümante edilir. İhtiyaç fazlası karışım mahsulün işlem görmemiş bir kısmına veya ekilmemiş araziye; herhangi bir su kaynağından uzak olarak, uygulanır (I.D.110'te belirlenen mesafelere dikkat edilir). Çiftlikte tekrar giriş zamanlarına uyulması için uyarı işaretleri veya diğer önlemler mevcuttur. Önerilen hasat öncesi aralıklara uyulmasını sağlamak için bir prosedür mevcuttur. Ekipmanın doğru işlediği kontrol edilir ve gerekir ise, ve de en azından yılda bir kez eğitimli bir kişi (iç veya dış) tarafından kalibre edilir ve dokümante edilir. Uygulama başlıkları etkin bir şekilde püskürtmek üzere ayarlanır. Boş pestisit kapları herhangi bir amaçla, gıda, su, hayvan yemi veya yakıt saklama dahil olmak üzere, kullanılamaz. Herhangi bir toplama, iade veya bertaraf sistemi mevcut veya erişilebilir değil ise: - boş pestisit kapları insanlar, çevre ve gıda ürünleri maruziyetini minimize edecek bir şekilde bertaraf edilirler; - süresi geçmiş pestisitler emniyetli bir şekilde depolanır ve insanlar, çevre ve gıda ürünleri maruziyetini minimize edecek bir şekilde bertaraf edilirler. 19

Temel Temel Davranış Kuralları Versiyon 1.1

Temel Temel Davranış Kuralları Versiyon 1.1 Temel Temel Davranış Kuralları Versiyon 1.1 rup ve Çoklu-rup Sertifikasyonu İçin www.utzcertified.org UTZ Certified Eğitim Merkezi web sitesi: www.utzcertified.org örüş veya önerilerinizi lütfen aşağıdaki

Detaylı

TEMEL TEMEL DAVRANIŞ KURALLARI Grup ve Çoklu-Grup Sertifikasyonu İçin Versiyon 1.1

TEMEL TEMEL DAVRANIŞ KURALLARI Grup ve Çoklu-Grup Sertifikasyonu İçin Versiyon 1.1 TEMEL TEMEL DAVRANIŞ KURALLARI rup ve Çoklu-rup Sertifikasyonu İçin Versiyon 1.1 UTZ Eğitim Merkezi web sitesi: www.utz.org örüş veya önerilerinizi lütfen aşağıdaki e-posta adresine gönderiniz: hazelnutcertification@utz.org

Detaylı

Temel Davranış Kuralları Versiyon 1.0

Temel Davranış Kuralları Versiyon 1.0 Temel Davranış Kuralları Versiyon 1.0 rup ve Çoklu-rup Sertifikasyonu İçin www.utzcertified.org Bu dokümanın elektronik formattaki kopyaları UTZ Certified Eğitim Merkezi web sitesinde mevcuttur: www.utzcertified-trainingcenter.com

Detaylı

ISO / TS 22003:2013 un Yeniliklerinin Gıda İşletmeleri, Belgelendirme Kuruluşları ve Akreditasyon Faaliyetleri Açısından İrdelenmesi

ISO / TS 22003:2013 un Yeniliklerinin Gıda İşletmeleri, Belgelendirme Kuruluşları ve Akreditasyon Faaliyetleri Açısından İrdelenmesi ISO / TS 22003:2013 un Yeniliklerinin Gıda İşletmeleri, Belgelendirme Kuruluşları ve Akreditasyon Faaliyetleri Açısından İrdelenmesi Dr. Füsun Zehra ÖZKAN, Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK), Başkent Üniversitesi

Detaylı

GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI EĞİTİM YAYIM VE YAYINLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI HİZMET İÇİ EĞİTİM PROGRAMLARI MÜFREDATLARI BÖLÜM I

GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI EĞİTİM YAYIM VE YAYINLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI HİZMET İÇİ EĞİTİM PROGRAMLARI MÜFREDATLARI BÖLÜM I Versiyon Tarih Hazırlayanlar Tanımlama Taslak 24.11.2014 Mesut GÖLBAŞI Ersin AKILLI Hüseyin AYDIN Antalya-Alanya Hizmet İçi Değerlendirme Toplantısında düzenlenmiştir. BÖLÜM I Hizmet İçi Eğitim Programının

Detaylı

DEPOLAMA TALİMATI. Doküman No: İlk Yayın Tarihi: Revizyon Tarihi: Revizyon No: Toplam Sayfa Sayısı: TYG_T01 07.06.2012 02.05.

DEPOLAMA TALİMATI. Doküman No: İlk Yayın Tarihi: Revizyon Tarihi: Revizyon No: Toplam Sayfa Sayısı: TYG_T01 07.06.2012 02.05. REVİZYON DURUMU Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No 02.05.2013 Madde 5.3.6 eklendi. 01 Hazırlayan: Onaylayan: Onaylayan: Tesis Yönetimi ve Güvenliği Kurulu Adem Aköl Kalite Konseyi Başkanı Sinan Özyavaş

Detaylı

DOKÜMANTE EDİLMİŞ KONTROL SİSTEMİ

DOKÜMANTE EDİLMİŞ KONTROL SİSTEMİ MUHAFAZA ZİNCİRİ Nº Uygunluk Kriteri Seviye MUHAFAZA ZİNCİRİ (Muhafaza zinciri standartları, hasat sonrası üretim süreci boyunca sertifikasyon durumu ile ilgili olarak İTU Sertifikalı üretim sürecinden

Detaylı

Biyosidal Ürün Üretim Yerleri Mevzuatı ve Kaliteye Katkısı. Dr. Hüseyin İLTER Daire Başkanı

Biyosidal Ürün Üretim Yerleri Mevzuatı ve Kaliteye Katkısı. Dr. Hüseyin İLTER Daire Başkanı Biyosidal Ürün Üretim Yerleri Mevzuatı ve Kaliteye Katkısı Dr. Hüseyin İLTER Daire Başkanı İÇERİK İmalat Tesisi, Birimleri ve Genel Özellikleri Dokümantasyon, Personel Eğitimi ve Sağlık Kontrolü İmalat

Detaylı

4.1.8t Pol Tampon Bölgeler Politikası 09.05.2014 1 / 5. Organik ve Konvansiyonel Araziler Arasındaki Tampon Bölgeler

4.1.8t Pol Tampon Bölgeler Politikası 09.05.2014 1 / 5. Organik ve Konvansiyonel Araziler Arasındaki Tampon Bölgeler 4.1.8t Pol Tampon Bölgeler Politikası 09.05.2014 1 / 5 CERES Politikası Organik ve Konvansiyonel Araziler Arasındaki Tampon Bölgeler 1 Amaçlar Organik gıdalardaki pestisit kalıntılarını azaltmak ve tüketici

Detaylı

İYİ TARIM UYGULAMALARI VE EUREPGAP. Prof. Dr. Emine Olhan Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü

İYİ TARIM UYGULAMALARI VE EUREPGAP. Prof. Dr. Emine Olhan Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü İYİ TARIM UYGULAMALARI VE EUREPGAP Prof. Dr. Emine Olhan Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü TARIMDA DEĞİŞİM Dünyada 1970 li yıllarda; Tüketicilerin bilinçlenmesi, 1990 lı yıllarda

Detaylı

BETTER COTTON GÜVENİLİRLİK PROGRAMI

BETTER COTTON GÜVENİLİRLİK PROGRAMI BETTER COTTON GÜVENİLİRLİK PROGRAMI KÜÇÜK ÖLÇEKLİ ÇİFTLİKLER İÇİN EĞİTİM ÖNERİLERİ 2014 HARMAN SEZONUNDAN İTİBAREN GEÇERLİDİR ORYANTASYON Bu belge, Uygulama Ortakları ve Üretici Birimi, her bir BCI Üretim

Detaylı

HACCP Sistem Tetkikine Ait Resmi Form Resmi Kontrol Rapor No:

HACCP Sistem Tetkikine Ait Resmi Form Resmi Kontrol Rapor No: EK-5 HACCP Sistem Tetkikine Ait Resmi Form Resmi Kontrol Rapor No: TARİH: İNCELENECEK HUSUSLAR A) GENEL 1. İşyeri teknik ve hijyenik açıdan bu yönetmelikte belirtilen koşullara sahip mi? 2. El kitabı ön

Detaylı

TEDARİKÇİ TÜZÜĞÜ 1. GEÇİNMEYE YETECEK ÜCRETLER ÖDENİR. 1.1 Standart bir çalışma haftası için ödenen ücretler ve yardımlar

TEDARİKÇİ TÜZÜĞÜ 1. GEÇİNMEYE YETECEK ÜCRETLER ÖDENİR. 1.1 Standart bir çalışma haftası için ödenen ücretler ve yardımlar Bu Tüzük mümkün olan yerlerde üzerine çıkılması gereken minimum standartları sunmaktadır. Uygularken, tedarikçiler ulusal kanunlar ve yürürlükteki diğer kanunlara uyumlu olmalıdır; kanunların hükümleri

Detaylı

İYİ TARIM UYGULAMALARI NASIL YAPILIR?

İYİ TARIM UYGULAMALARI NASIL YAPILIR? İYİ TARIM UYGULAMALARI HAKKINDA YÖNETMELİK: Yönetmelik metni uzun olduğundan adresinden ulaşılabilir. güncel yönetmelik hükümlerine Bakanlığımızın aşağıda veb Resmi Gazete Tarihi: 07.12.2010 Resmi Gazete

Detaylı

RİSK YÖNETİMİ ve DEĞERLENDİRMESİ

RİSK YÖNETİMİ ve DEĞERLENDİRMESİ 0 YÖNETİM SİSTEMLERİ I İLGİLİ MEVZUAT II RİSKİN MANTIĞI III TEHLİKELER VE TESPİTİ IV TEHLİKE ANALİZ METODOLOJİLERİ V RİSK ANALİZ YÖNTEMLERİ VI RİSK HESAPLAMA ÖRNEKLERİ 30 39 78 113 80 39 60 ÖN BİLGİLENDİRME

Detaylı

ECOCERT İyi Tarım Uygulamaları (İTU) Sertifikasyonu Bilgi Formu

ECOCERT İyi Tarım Uygulamaları (İTU) Sertifikasyonu Bilgi Formu 1 İyi Tarım Uygulamaları (İTU) Sertifikasyonu Bilgi Formu Projeniz için bir teklif hazırlayabilmemiz için lütfen bu formu doldurup imzalayarak 0 232 343 39 59 no lu faksa veya office.turkey@ecocert.com

Detaylı

Dünyada 3,2 milyon tona, ülkemizde ise 40 bin tona ulaşan pestisit tüketimi bunun en önemli göstergesidir. Pestisit kullanılmaksızın üretim yapılması

Dünyada 3,2 milyon tona, ülkemizde ise 40 bin tona ulaşan pestisit tüketimi bunun en önemli göstergesidir. Pestisit kullanılmaksızın üretim yapılması Pestisit; herhangi bir istenmeyen canlının (zararlı organizma), yayılmasını engelleyen, uzaklaştıran ya da ondan koruyan her türlü bileşik ya da bileşikler karışımıdır. Tarımda pestisitler, zararlı organizmaları

Detaylı

DAVRANIŞ KURALLARI Fındık Modülü

DAVRANIŞ KURALLARI Fındık Modülü DAVRANIŞ KURALLARI Fındık Modülü Versiyon 1.0 Kasım 2015 0 UTZ web sitesi: https:///en/mediacenter/certification-documents Görüş veya önerilerinizi lütfen aşağıdaki e-posta adresine gönderiniz: hazelnutcertification@utz.org

Detaylı

GIDA GÜVENCESİ-GIDA GÜVENLİĞİ

GIDA GÜVENCESİ-GIDA GÜVENLİĞİ GIDA GÜVENLİĞİ GIDA GÜVENCESİ-GIDA GÜVENLİĞİ Dünyada 800 Milyon İnsan Kronik Yetersiz Beslenme, 1.2 Milyar İnsan Açlık Korkusu Yaşamakta, 2 Milyar İnsan Sağlıklı, Yeterli ve Güvenli Gıda Bulma Konusunda

Detaylı

İSG PLANLAMA RİSK DEĞERLENDİRME PROSEDÜRÜ

İSG PLANLAMA RİSK DEĞERLENDİRME PROSEDÜRÜ SAYFA NO 1/6 1. AMAÇ KAPSAM: Hastanede yeni bir bölüm açarken veya devam eden bölümlerin tehlikelerinin belirlenmesi, risklerin değerlendirilmesi, İSG programlarının oluşturulması ve gerekli kontrol ölçümlerinin

Detaylı

İSG PLANLAMA RİSK DEĞERLENDİRME PROSEDÜRÜ

İSG PLANLAMA RİSK DEĞERLENDİRME PROSEDÜRÜ SAYFA NO 1/6 AMAÇ KAPSAM: Hastanede yeni bir bölüm açarken veya devam eden bölümlerin tehlikelerinin belirlenmesi, risklerin değerlendirilmesi, İSG programlarının oluşturulması ve gerekli kontrol ölçümlerinin

Detaylı

USB - Ulusal Sistem Belgelendirme İTU (İYİ TARIM UYGULAMALARI) NESRİN SERİN Genel Müdür

USB - Ulusal Sistem Belgelendirme İTU (İYİ TARIM UYGULAMALARI) NESRİN SERİN Genel Müdür USB - Ulusal Sistem Belgelendirme İTU (İYİ TARIM UYGULAMALARI) NESRİN SERİN Genel Müdür 13 Aralık 2012 TARİHSEL SÜREÇ 1 MÖ 8000 Tarımın Başlangıcı MÖ 1200 İlk Herbisid Kullanımı MÖ 1000 İlk Kükürt Kullanımı

Detaylı

1. Kozmetik Kongresi, 18-20 Subat 2011, Antalya. EGM DANISMANLIK HIZMETLERI www.egmdanismanlik.com

1. Kozmetik Kongresi, 18-20 Subat 2011, Antalya. EGM DANISMANLIK HIZMETLERI www.egmdanismanlik.com KOZMETĐKTE GMP UYGULAMALARI ĐYĐ ÜRETĐM TEKNIKLERI www.egmdanismanlik.com GMP Nedir? Personel, Eğitim ve Hijyen Tesis ve Alt Yapı Ekipmanlar Hammaddeler ve Ambalaj Malzemeleri Üretim Bitmiş Ürünler Kalite

Detaylı

Biyosidal Ürünlerde İş Sağlığı ve Güvenliği

Biyosidal Ürünlerde İş Sağlığı ve Güvenliği ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA MERKEZİ Biyosidal Ürünlerde İş Sağlığı ve Güvenliği Deniz BOZ ERAVCI Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim Uzmanı 1 İçerik - İş Sağlığı ve Güvenliği - İlgili

Detaylı

BAŞVURU VE SÖZLEŞME YAPILMASI PROSEDÜRÜ

BAŞVURU VE SÖZLEŞME YAPILMASI PROSEDÜRÜ 1. Amaç Kontrol ve sertifikasyon hizmeti için, müteşebbislerin başvurularının alınması ve kendileri ile sözleşme yapılması aşamasına kadar olan kısımdaki yapılacakları kayıt altına almak 2. Kapsam LİKYA

Detaylı

ÜRETİCİ GRUBU NEDİR? KY/QM 1. 1 Üretici grubun yapısı tüm grup içerisinde Kalite Yönetim Sisteminin uygulanmasını sağlıyor mu?

ÜRETİCİ GRUBU NEDİR? KY/QM 1. 1 Üretici grubun yapısı tüm grup içerisinde Kalite Yönetim Sisteminin uygulanmasını sağlıyor mu? İYİ TARIM UYGULAMALARI FAALİYETİNDE BULUNAN KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ YÜRÜTÜMESİ GEREKEN TÜM ÜRETİCİ/ÜRETİCİ GRUBU VE MÜTEŞEBBİSLERİN UYMASI GEREKEN KONTROL NOKTALARI Madde No KY/QM 1 Kontrol Noktası ÜRETİCİ

Detaylı

YÖNETİM SİSTEMLERİ. Yönetim Sistemi Modelleri: Deming tarafından geliştirilen, Planla Uygula Kontrol Et Önlem Al

YÖNETİM SİSTEMLERİ. Yönetim Sistemi Modelleri: Deming tarafından geliştirilen, Planla Uygula Kontrol Et Önlem Al YÖNETİM SİSTEMLERİ Yönetim Sistemi Modelleri: Deming tarafından geliştirilen, Planla Uygula Kontrol Et Önlem Al kavramlarını içeren sürekli iyileştirme döngüsü ile uygulanır. YÖNETİM SİSTEMLERİ Şematik

Detaylı

MALZEME GÜVENLİK BİLGİ FORMU

MALZEME GÜVENLİK BİLGİ FORMU MALZEME GÜVENLİK BİLGİ FORMU 1. ÜRÜN VE TEDARİKÇİ TANIMLAMA Ürün Adı Üretici : İzocam Ekspande Polistren (EPS) : İzocam Ticaret ve Sanayi A.Ş. 41455 Gebze - Kocaeli TÜRKİYE Telefon Numarası : + 90 262

Detaylı

TEHLİKELİ KİMYASAL MADDELERİN OLUŞTURDUĞU RİSKLER İÇİN GENEL ve ÖZEL ÖNLEME YÖNTEMLERİ

TEHLİKELİ KİMYASAL MADDELERİN OLUŞTURDUĞU RİSKLER İÇİN GENEL ve ÖZEL ÖNLEME YÖNTEMLERİ TEHLİKELİ KİMYASAL MADDELERİN OLUŞTURDUĞU RİSKLER İÇİN GENEL ve ÖZEL ÖNLEME YÖNTEMLERİ Dr. Fatma IŞIK COŞKUNSES İSG Uzmanı / İSGÜM Kimyasal maddeler sanayimizin ve günlük yaşantımızın içinde bir çok alanda

Detaylı

BÖLÜM 1: Maddenin/karışımın ve şirketin/dağıtıcının kimliği Madde/Karışım kimliği. Ürün numarası 29304

BÖLÜM 1: Maddenin/karışımın ve şirketin/dağıtıcının kimliği Madde/Karışım kimliği. Ürün numarası 29304 BÖLÜM 1: Maddenin/karışımın ve şirketin/dağıtıcının kimliği 1.1. Madde/Karışım kimliği Ürün adı Ürün numarası 29304 1.2. Madde veya karışımın belirlenmiş kullanımları ve tavsiye edilmeyen kullanımları

Detaylı

Güvenlik Bilgi Formu 1907/2006/AT, Madde 31'e uygundur

Güvenlik Bilgi Formu 1907/2006/AT, Madde 31'e uygundur Sayfa: 1/9 Ticari adı: 1. Madde/Müstahzar ve Firma Tanıtımı Ürün hakkında bilgiler: Kalem numarası: 42,0411,8042 Maddenin / Müstahzarın Kullanımı Kaynak için ayırıcı madde Üretici / Tedarikçi: Fronius

Detaylı

LABORATUVAR YÖNETİMİNİN TEMEL UNSURLARI

LABORATUVAR YÖNETİMİNİN TEMEL UNSURLARI LABORATUVAR YÖNETİMİNİN TEMEL UNSURLARI Dr. Tuncer ÖZEKİNCİ DİCLE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ TIBBİ MİKROBİYOLOJİ A.D. 14 KASIM 2011 ANTALYA 1 İyi Laboratuvar Yönetimi İyi tanımlanmış, uluslararası kabul

Detaylı

En Yakın ve En Güvenilir Gıda Hijyeni Danışmanınız

En Yakın ve En Güvenilir Gıda Hijyeni Danışmanınız En Yakın ve En Güvenilir Gıda Hijyeni Danışmanınız FİRMA PROFİLİ Akademik Hijyen Ltd. Şti., İstanbul Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Özer Ergün ün başkanlığında bir grup akademisyen tarafından, her

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ Ohsas 18001 Endüstrinin değişik dallarında faaliyet gösteren kuruluşların, faaliyet konularını yerine getirirken, İş Sağlığı ve Güvenliği konusunda da, faaliyet

Detaylı

GLOBALG.A.P. Logo ve Sertifika Kullanımı Talimatı

GLOBALG.A.P. Logo ve Sertifika Kullanımı Talimatı 1.0 Amaç SAYFA NO 1/1 AGFOCERT logosunun kullanım kurallarının, kurallara uyumun takibinin ve aykırı davranılması durumunda yapılacak işlemlerin dokümante edilmesidir. 2.0 Sorumlular Prosedürün uygulamasından

Detaylı

YAYINLANMA TARİHİ: REVİZYON TARİHİ : -

YAYINLANMA TARİHİ: REVİZYON TARİHİ : - 01. Madde / Preparat ve Şirket / İş Sahibinin Tanımı Ürün adı: Sens Sıvı Sabun Lavanta Maddenin / Preparatın Kullanımı: Sıvı El Yıkama Sabunu Üretici / Tedarikçi: Eczacıbaşı Girişim Pazarlama Tüketim Ürünleri

Detaylı

Bitki Koruma Ürünlerinin Güvenlikli ve Sürdürülebilir. Kullanımı 6. 1. Ön Hazırlık. 1. Ön Hazırlık. 1. Ön Hazırlık. 1. Ön Hazırlık.

Bitki Koruma Ürünlerinin Güvenlikli ve Sürdürülebilir. Kullanımı 6. 1. Ön Hazırlık. 1. Ön Hazırlık. 1. Ön Hazırlık. 1. Ön Hazırlık. Giriş Güvenlikli ve Sü Kullanımı (Kaynak: ECPA) Hasan Kıroğlu Kullanımı 1 Tüm gıda ürünlerinin zararlı sorunları kimyasal ilaçlama gerektirmemekle birlikte, büyük bir çoğunlukla, yeterli satınalınabilir

Detaylı

GIDA ve KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Dursun KODAZ Gıda Mühendisi Gıda İşletmeleri ve Kodeks Daire Başkanlığı

GIDA ve KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Dursun KODAZ Gıda Mühendisi Gıda İşletmeleri ve Kodeks Daire Başkanlığı GIDA ve KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Dursun KODAZ Gıda Mühendisi Gıda İşletmeleri ve Kodeks Daire Başkanlığı GENEL MÜDÜRLÜK YAPISI GIDA VE KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ-ORGANİZASYON ŞEMASI GENEL MÜDÜR GENEL MÜDÜR

Detaylı

GÜVENLIK BILGI FORMU

GÜVENLIK BILGI FORMU Sayfa: 1 Derleme tarihi: 04/02/2015 Revize numarasi: 1 Bölüm 1: Madde/karisimin ve sirket/müteahhitin tanimlanmasi 1.1. Ürün belirleyici Ürün ismi: Ürün kodu: DR9 1.2. Madde veya karisim ile ilgili geçerli

Detaylı

ÜRETİM TESİSİ İMALAT KONTROL DEFTERİ

ÜRETİM TESİSİ İMALAT KONTROL DEFTERİ Ek- 1 ÜRETİM TESİSİ İMALAT KONTROL DEFTERİ İLAÇ ADI: Sıra no İmalat Partisinin Tarih Şarj No Miktar Form. şekli Vardiye Aktif madde miktarı Fiziksel analiz değerleri Kimyasal analiz değerleri Tarih Kontrol

Detaylı

Assan Alüminyum, Türkiye deki İşçi Hakları Endişeleri ile ilgili Şikayetler Hakkında PAYDAŞ DEĞERLENDİRMESİ

Assan Alüminyum, Türkiye deki İşçi Hakları Endişeleri ile ilgili Şikayetler Hakkında PAYDAŞ DEĞERLENDİRMESİ Assan Alüminyum, Türkiye deki İşçi Hakları Endişeleri ile ilgili Şikayetler Hakkında PAYDAŞ DEĞERLENDİRMESİ 22 Temmuz Uyum Danışmanlığı / Ombudsmanlığı Uluslararası Finans Kurumu / Çok Taraflı Yatırım

Detaylı

Standart Belgelendirme Firması Belge geçerlilik tarihi. Lütfen çalıştığınız danışmanın adını yazınız

Standart Belgelendirme Firması Belge geçerlilik tarihi. Lütfen çalıştığınız danışmanın adını yazınız Firma Bilgi Formu TÜV Teknik Kontrol ve Belgelendirme A.Ş. 1. Genel Bilgiler Kuruluşun Adı (Tescilli ünvanı) : Kuruluşun Bağlı Olduğu Grup (Eğer varsa) : Merkezinin Adresi : Telefon : Faks: Vergi numarası/dairesi

Detaylı

ISO 14001:20014 ve ISO 14001:2015 Şartları Arasındaki Eşleştirme Eşleştirme Kılavuzu

ISO 14001:20014 ve ISO 14001:2015 Şartları Arasındaki Eşleştirme Eşleştirme Kılavuzu Final ISO 14001:20014 ve ISO 14001:2015 Şartları Arasındaki Eşleştirme Eşleştirme Kılavuzu Giriş Bu doküman ISO 14001:2004 ve ISO 14001:2015 şartları arasındaki eşleştirmeyi sunmaktadır. Doküman yalnızca

Detaylı

7.Hafta: Risk ve Risk Analizi. DYA 114 Çevre Koruma. BÜRO YÖNETİMİ ve YÖNETİCİ ASİSTANLIĞI PROGRAMI Yrd.Doç.Dr. Sefa KOCABAŞ

7.Hafta: Risk ve Risk Analizi. DYA 114 Çevre Koruma. BÜRO YÖNETİMİ ve YÖNETİCİ ASİSTANLIĞI PROGRAMI Yrd.Doç.Dr. Sefa KOCABAŞ 7.Hafta: Risk ve Risk Analizi DYA 114 Çevre Koruma BÜRO YÖNETİMİ ve YÖNETİCİ ASİSTANLIĞI PROGRAMI Yrd.Doç.Dr. Sefa KOCABAŞ RİSK ve RİSK ANALİZİ Risk Belirli bir tehlikeli olayın meydana gelme olasılığı

Detaylı

BETTER COTTON GÜVENİLİRLİK PROGRAMI

BETTER COTTON GÜVENİLİRLİK PROGRAMI BETTER COTTON GÜVENİLİRLİK PROGRAMI ORTA ÖLÇEKLİ ÇİFTLİKLER İÇİN EĞİTİM ÖNERİLERİ 2014 HARMAN SEZONUNDAN İTİBAREN GEÇERLİDİR ORYANTASYON Bu belge, Uygulama Ortakları ve Üretici Birimi, her bir BCI Üretim

Detaylı

REVİZYON : 02 YAYINLANMA TARİHİ: REVİZYON TARİHİ :

REVİZYON : 02 YAYINLANMA TARİHİ: REVİZYON TARİHİ : 01. Madde / Preparat ve Şirket / İş Sahibinin Tanımı Ürün adı: Maratem 106 Dezenfekte Edici El Yıkama Ürünü Maddenin / Preparatın Kullanımı: Profesyonel sanayii ve ticarette temizleme uygulamalarında kullanılacak

Detaylı

TEBLİĞ. a) 29/12/2011 tarihli ve 28157 3 üncü mükerrer sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliğine dayanılarak,

TEBLİĞ. a) 29/12/2011 tarihli ve 28157 3 üncü mükerrer sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliğine dayanılarak, 15 Ağustos 2014 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29089 Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından: TEBLİĞ TÜRK GIDA KODEKSİ DEVAM FORMÜLLERİ TEBLİĞİ (TEBLİĞ NO: 2014/32) Amaç MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı; devam

Detaylı

Gıda Güvenliği ve Endüstri Çalışmaları. Ümit Savcıgil Pınar Enstitüsü Direktörü Director of Pınar Institute

Gıda Güvenliği ve Endüstri Çalışmaları. Ümit Savcıgil Pınar Enstitüsü Direktörü Director of Pınar Institute Gıda Güvenliği ve Endüstri Çalışmaları Ümit Savcıgil Pınar Enstitüsü Direktörü Director of Pınar Institute Sunum İçeriği Gıda Güvenliği Endüstri Çalışmaları Pınar ın Gıda Güvenliği Yaklaşımı Pınar Enstitüsü

Detaylı

OSEM-SS OTO BAKIM VE ONARIM MERKEZİ YETERLİLİK BELGELENDİRMESİ KURALLARI. K-01 Rev / 6

OSEM-SS OTO BAKIM VE ONARIM MERKEZİ YETERLİLİK BELGELENDİRMESİ KURALLARI. K-01 Rev / 6 OSEM-SS-10001 OTO BAKIM VE ONARIM MERKEZİ YETERLİLİK BELGELENDİRMESİ KURALLARI 1 / 6 1. Kapsam OSEM-Oto Bakım ve Onarım Merkezi Yeterlilik Belgelendirmesi Standardı, OSEM Sertifikasyon A.Ş. (OSEM) tarafından

Detaylı

ISO 14001:2015 ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ GEÇİŞ KILAVUZU

ISO 14001:2015 ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ GEÇİŞ KILAVUZU ISO 14001:2015 ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ GEÇİŞ KILAVUZU ISO 9001:2015 KYS standardı ile birlikte değişen pazar ve çevresel şartlara uyum için ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi standardı da yeni seviye yönetim

Detaylı

www.ankaraisguvenligi.com

www.ankaraisguvenligi.com İş sağlığı ve güvenliği temel prensiplerini ve güvenlik kültürünün önemini kavramak. Güvenlik kültürünün işletmeye faydalarını öğrenmek, Güvenlik kültürünün oluşturulmasını ve sürdürülmesi sağlamak. ILO

Detaylı

LAND DEGRADATİON. Hanifi AVCI AGM Genel Müdür Yardımcısı

LAND DEGRADATİON. Hanifi AVCI AGM Genel Müdür Yardımcısı ARAZİ BOZULUMU LAND DEGRADATİON Hanifi AVCI AGM Genel Müdür Yardımcısı LAND DEGRADATİON ( ARAZİ BOZULUMU) SOİL DEGRADATİON (TOPRAK BOZULUMU) DESERTİFİCATİON (ÇÖLLEŞME) Arazi Bozulumu Nedir - Su ve rüzgar

Detaylı

29 Aralık 2012 CUMARTESİ. Resmî Gazete. Sayı : 28512 YÖNETMELİK. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:

29 Aralık 2012 CUMARTESİ. Resmî Gazete. Sayı : 28512 YÖNETMELİK. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: 29 Aralık 2012 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28512 YÖNETMELİK Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ RİSK DEĞERLENDİRMESİ YÖNETMELİĞİ 1 / 14 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

ECOCERT ORGANİK SERTİFİKASYON BAŞVURU FORMU

ECOCERT ORGANİK SERTİFİKASYON BAŞVURU FORMU ECOCERT ORGANİK SERTİFİKASYON BAŞVURU FORMU Lütfen bu formu mümkün olduğunca detaylı doldurunuz: Ürünlerinizin sertifikasyonu için hazırlanacak olan fiyat teklifinde burada verdiğiniz bilgiler kullanılacaktır.

Detaylı

ÜRÜN GÜVENLİK BİLGİ FORMU 91 / 155 / EEC, 93 / 112 / EC, 2001 / 58 / EC ye göre

ÜRÜN GÜVENLİK BİLGİ FORMU 91 / 155 / EEC, 93 / 112 / EC, 2001 / 58 / EC ye göre Düzenleme tarihi 01/12/2012 1. Ürün ve Firma Tanıtımı Ürün Adı FAGOR CARP Ürün Tanımı Kuru Köpük Halı Yıkama Maddesi Ürün Kodu GH-011 Üretici/Tedarikçi Bayer Kimya Temizlik Hijyen ve Kozmetik Ürünleri

Detaylı

TARIM VE TARIM DIŞI ALANLARDA KULLANILAN PESTİSİTLERİN İNSAN SAĞLIĞI, ÇEVRE VE BİYOÇEŞİTLİLİĞE ETKİLERİ

TARIM VE TARIM DIŞI ALANLARDA KULLANILAN PESTİSİTLERİN İNSAN SAĞLIĞI, ÇEVRE VE BİYOÇEŞİTLİLİĞE ETKİLERİ TARIM VE TARIM DIŞI ALANLARDA KULLANILAN PESTİSİTLERİN İNSAN SAĞLIĞI, ÇEVRE VE BİYOÇEŞİTLİLİĞE ETKİLERİ Dr. Aydan Alev BURÇAK Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü Bitki Sağlığı Araştırmaları

Detaylı

Tedarikçi Yönetimi - Kurumsal Sosyal Uygunluk - 2015 Yılı Eğitim Programı

Tedarikçi Yönetimi - Kurumsal Sosyal Uygunluk - 2015 Yılı Eğitim Programı Tedarikçi Yönetimi - Kurumsal Sosyal Uygunluk - 2015 Yılı Eğitim Programı Kurumsal Sosyal Uygunluk Eğitim Hizmetleri Intertek, sağladığı eğitim hizmetleri ile kurumsal sosyal uygunluk alanında farkındalık

Detaylı

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET İÇİ EĞİTİM SUNUMU 02 MAYIS 2014

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET İÇİ EĞİTİM SUNUMU 02 MAYIS 2014 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET İÇİ EĞİTİM SUNUMU 02 MAYIS 2014 İÇ KONTROL SİSTEMİ VE KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI DERLEYEN CUMALİ ÇANAKÇI Şube Müdürü SUNUM PLANI İç Kontrol

Detaylı

T. C. KAMU İHALE KURUMU

T. C. KAMU İHALE KURUMU T. C. KAMU İHALE KURUMU Elektronik İhale Dairesi KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ BT Strateji Yönetimi BT Hizmet Yönetim Politikası Sürüm No: 6.0 Yayın Tarihi: 26.02.2015 444 0 545 2012 Kamu İhale Kurumu Tüm hakları

Detaylı

TEMİZLEME PROSEDÜRLERİ VE ÇİZELGELERİ

TEMİZLEME PROSEDÜRLERİ VE ÇİZELGELERİ BRC Gıda standardında geçen gerekliliklerin bir kısmına yönelik olarak açıklayıcı klavuzlar BRC tarafından yayınlandı. Bu klavuzlardan biri olan bu dokümanın Türkçe çevirisi sayın ECE BAĞUÇ tarafından

Detaylı

GÜVENLİK VERİ ÇİZELGESİ

GÜVENLİK VERİ ÇİZELGESİ Basım tarihi: 07.05.2012 Sayfa 1 nin 5 BÖLÜM 1: Kimyasal maddenin/karışım ve şirketin/üstlenenin kimlikleri Ürün adı Madde veya karışımın ilgili tespit edilen kullanımları ve tavsiye edilmeyen kullanımları

Detaylı

MALZEME GÜVENLİK BİLGİ FORMU

MALZEME GÜVENLİK BİLGİ FORMU 0. Madde / Preparat ve Şirket / İş Sahibinin Tanımı Ürün adı: Selin Kolonya Limon Selin Kolonya Portakal Selin Kolonya Lavanta Selin Kolonya Koku Giderici Maddenin / Preparatın Kullanımı : Kozmetik tüketim

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

GÜVENLİK BİLGİ FORMU Sayfa 1 nin 5 BÖLÜM 1: Madde/Müstahzar Ve Şirket/İş Sahibinin Tanıtımı 1.1. Madde/Müstahzarın tanıtılması Ürünün ticari ismi Takibi malzeme numaraları için de geçerlidir: : 914925; 505533; 791440; 791441

Detaylı

İş Güvenliği, Kalite, Çevre, Enerji Yönetimi, Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri

İş Güvenliği, Kalite, Çevre, Enerji Yönetimi, Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri İş Güvenliği, Kalite, Çevre, Enerji Yönetimi, Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri İçindekiler 1 Hakkımızda 4 Hizmetlerimiz 2 Vizyonumuz 5 Referanslarımız 3 Değerlerimiz 6 İletişim 1 Hakkımızda Genç, dinamik

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TEMEL SAĞLIK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Piyasa Gözetimi, Denetimi ve Temizlik Ürünleri Şubesi Oyuncak Mayıs 2012 Oyuncaklar Hakkında Yönetmelik 17.05.2002 tarihli ve 24758 sayılı

Detaylı

ISO 9001:2015 GEÇİŞ KILAVUZU

ISO 9001:2015 GEÇİŞ KILAVUZU Kal ten z, denet m m z altında olsun Szutest Szutest Szutest Szutesttr 444 9 511 szutest.com.tr ISO 9001:2015 REVİZYONUN YAPISI Yeni Revizyon ile birlikte ISO ANNEX SL gereksinimleri doğrultusunda Yüksek

Detaylı

Indorama Ventures Public Company Limited

Indorama Ventures Public Company Limited Indorama Ventures Public Company Limited İnsan Hakları Politikası (22 Şubat 2013 tarih ve 2/2013 No'lu Yönetim Kurulu Toplantısında onaylandığı şekilde) Revizyon 1 (20 Şubat 2015 tarih ve 2/2015 No'lu

Detaylı

MALZEME GÜVENLİK BİLGİ FORMU 91/155 EC

MALZEME GÜVENLİK BİLGİ FORMU 91/155 EC MALZEME GÜVENLİK BİLGİ FORMU 91/155 EC Basım Tarihi: 10.02.2010 Page: 1/6 1- Firma ve Ürün tanımı Ürün Bilgileri Ürün İsmi: ALÜMİNYUM SÜLFAT Üretici/Kaynak Firma bilgileri : Ardıçlı evler, Yeryüzü Mah,

Detaylı

OEKO-TEX Sürdürülebilir Üretimi

OEKO-TEX Sürdürülebilir Üretimi OEKO-TEX Sürdürülebilir Üretimi Genel bakış Tekstil pazarı Sorumlu işletme Yeşil Kimya Tedarik zinciri şeffaflığı Tedarik zinciri izlenebilirliği Sorunlar Kirlilik Zehirli ve tehlikeli kimyasallar Yetersiz

Detaylı

Dünya nüfusunun hızla artması sonucu ortaya çıkan dünyanın artan besin ihtiyacını karşılamak ve birim alandan daha fazla ürün almak amacı ile

Dünya nüfusunun hızla artması sonucu ortaya çıkan dünyanın artan besin ihtiyacını karşılamak ve birim alandan daha fazla ürün almak amacı ile Dünya nüfusunun hızla artması sonucu ortaya çıkan dünyanın artan besin ihtiyacını karşılamak ve birim alandan daha fazla ürün almak amacı ile uygulanan kültürel önlemlerden biri de tarım ilacı uygulamalarıdır.

Detaylı

GÜVENLIK BILGI FORMU

GÜVENLIK BILGI FORMU Sayfa: 1 Derleme tarihi: 14/05/2015 Revize numarasi: 1 Bölüm 1: Madde/karisimin ve sirket/müteahhitin tanimlanmasi 1.1. Ürün belirleyici Ürün ismi: Ürün kodu: IC4-RTU 1.2. Madde veya karisim ile ilgili

Detaylı

İYİ TARIM UYGULAMALARI ve BİYOLOJİK ÇEŞİTLİLİK

İYİ TARIM UYGULAMALARI ve BİYOLOJİK ÇEŞİTLİLİK BİOÇEŞİTLİLİK - GELECEĞİMİZDİR İYİ TARIM UYGULAMALARI ve BİYOLOJİK ÇEŞİTLİLİK Prof. Dr. Hüseyin ÖNEN Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi, Bitki Koruma Bölümü - TOKAT BİOÇEŞİTLİLİK - GELECEĞİMİZDİR

Detaylı

T.C. DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı

T.C. DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı T.C. DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı SORU VE CEVAPLARLA İÇ KONTROL Ankara-2012 İÇİNDEKİLER 1 Neden İç Kontrol? 2 İç Kontrol Nedir? 3 İç Kontrolün Amacı Nedir? 4 İç Kontrolün Yasal

Detaylı

1- Neden İç Kontrol? 2- İç Kontrol Nedir?

1- Neden İç Kontrol? 2- İç Kontrol Nedir? T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI KİHBİ Dairesi Başkanlığı 10 SORUDA İÇ KONTROL MAYIS 2014 ANKARA 1- Neden İç Kontrol? Dünyadaki yeni gelişmeler ışığında yönetim anlayışı da değişmekte ve kamu yönetimi kendini sürekli

Detaylı

ÇEVRE BOYUTLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ PROSEDÜRÜ

ÇEVRE BOYUTLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ PROSEDÜRÜ SAYFA NO 1/7 1. AMAÇ VE KAPSAM: Bu prosedürün amacı, TOTM nin faaliyetlerinin ve hizmetlerinin çevre güvenliği üzerinde gerçek veya potansiyel olarak önemli etkileri olabilecek çevresel boyutlarının (yönlerinin),

Detaylı

ÜRÜN GÜVENLĐK BĐLGĐ FORMU

ÜRÜN GÜVENLĐK BĐLGĐ FORMU Sayfa 1/7 ÜRÜN GÜVENLĐK BĐLGĐ FORMU Düzenlenme tarihi: 26.09.2007 1 Ürün ve firma tanıtımı Ürün adı: DONA KLOR 90 Ürünün uygulama alanı: Havuz Kimyasalı Üretici/Tedarikçi:UKM Uğur Kimya Makina Bilgi merkezi:

Detaylı

Çevre Yönetim Sistemleri ve Çevre Boyutu

Çevre Yönetim Sistemleri ve Çevre Boyutu SAKARYA ÜNİVERSİTESİ Çevre Yönetim Sistemleri ve Çevre Boyutu Hafta 10 Yrd. Doç. Dr. Asude Ateş Bu ders içeriğinin basım, yayım ve satış hakları Sakarya Üniversitesi ne aittir. "Uzaktan Öğretim" tekniğine

Detaylı

DESTEKLEYİCİ VE SÖZLEŞMELİ ARAŞTIRMA KURULUŞU İLE İLGİLİ İYİ KLİNİK UYGULAMALARI DENETİMLERİNİN YÜRÜTÜLMESİNE İLİŞKİN KILAVUZ

DESTEKLEYİCİ VE SÖZLEŞMELİ ARAŞTIRMA KURULUŞU İLE İLGİLİ İYİ KLİNİK UYGULAMALARI DENETİMLERİNİN YÜRÜTÜLMESİNE İLİŞKİN KILAVUZ DESTEKLEYİCİ VE SÖZLEŞMELİ ARAŞTIRMA KURULUŞU İLE İLGİLİ İYİ KLİNİK UYGULAMALARI DENETİMLERİNİN YÜRÜTÜLMESİNE İLİŞKİN KILAVUZ 1. GİRİŞ Bu kılavuz, destekleyicinin merkezinde veya destekleyicinin araştırmayla

Detaylı

ÜRÜN GÜVENLİK BİLGİ FORMU 91 / 155 / EEC, 93 / 112 / EC, 2001 / 58 / EC ye göre

ÜRÜN GÜVENLİK BİLGİ FORMU 91 / 155 / EEC, 93 / 112 / EC, 2001 / 58 / EC ye göre Düzenleme tarihi 1/12/2012 1. Ürün ve Firma Tanıtımı Ürün Adı FAGOR DAİLY MAT Ürün Tanımı Otomatlar için Günlük Temizlik ve Bakım Maddesi Ürün Kodu ZH-008 Ürünün Uygulama Alanı Zemin Hijyeni Üretici/Tedarikçi

Detaylı

EK C GENEL VE TEKNİK TERİMLER SÖZLÜĞÜ YUSUFELİ BARAJI VE HES PROJESİ ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ RAPORU

EK C GENEL VE TEKNİK TERİMLER SÖZLÜĞÜ YUSUFELİ BARAJI VE HES PROJESİ ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ RAPORU EK C GENEL VE TEKNİK TERİMLER SÖZLÜĞÜ YUSUFELİ BARAJI VE HES PROJESİ ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ RAPORU GENEL VE TEKNİK TERİMLER SÖZLÜĞÜ Açıklığı ve tutarlılığı sağlamak adına bu bölümde; ÇED raporlarında

Detaylı

Motosiklet Servis Belgelendirme Standardı CZTURK 10013

Motosiklet Servis Belgelendirme Standardı CZTURK 10013 Centro Zaragoza Motosiklet Tamiri Genel Kriterleri kapsamında sınıflandırma ve uzmanlık alanlarına göre belirlenecek servislerin CZTURK Motosiklet Servis Standardıdır. Yayınlama tarihi : Ocak 2013 İstanbul,

Detaylı

Güvenli çalışma uygulamalarını sağlamak Şikâyet mekanizmasını oluşturmak,

Güvenli çalışma uygulamalarını sağlamak Şikâyet mekanizmasını oluşturmak, ÖZEL TEKNİK Çevresel ve sosyal yönetim eylemlerine ÇEVRE VE SOSYAL Çevresel ve Sosyal Yönetim Sistemi Planı kapsamında yer alan tüm format, ŞARTNAME VE rehberlik ve yapım aşamasında YÖNETİM plan ve dokümanların

Detaylı

Çevre Yönetim Sistemleri ve Çevre Boyutu

Çevre Yönetim Sistemleri ve Çevre Boyutu SAKARYA ÜNİVERSİTESİ Çevre Yönetim Sistemleri ve Çevre Boyutu Hafta 8 Yrd. Doç. Dr. Asude Ateş Bu ders içeriğinin basım, yayım ve satış hakları Sakarya Üniversitesi ne aittir. "Uzaktan Öğretim" tekniğine

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

GÜVENLİK BİLGİ FORMU Sayfa 1 nin 5 BÖLÜM 1: Madde/Müstahzar Ve Şirket/İş Sahibinin Tanıtımı 1.1. Madde/Müstahzarın tanıtılması 1.2. Madde/Müstahzarın kullanımı Maddenin/Karışımın kullanımı Su Analizi 1.3. Şirket/İş sahibinin

Detaylı

TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ

TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ Türk Standardları Enstitüsü (TSE), tüzel kişiliğe sahip, özel hukuk hükümlerine göre yönetilen bir kamu kuruluşudur. Türk Standardları Enstitüsü nün Görevleri: Standart Hazırlama,

Detaylı

HAZİRAN 2013 MEVZUAT BÜLTENİ. Çevre & İş Güvenliği

HAZİRAN 2013 MEVZUAT BÜLTENİ. Çevre & İş Güvenliği HAZİRAN 2013 MEVZUAT BÜLTENİ Çevre & İş Güvenliği MEVZUATIN ADI : ÇOK TEHLİKELİ İŞLERDE GÖREVLENDİRİLEBİLECEK (C) SINIFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLARI HAKKINDA TEBLİĞ R. G. TARİHİ / SAYISI : 14.06.2013 / 28677

Detaylı

Sınav Sorumlusu: Sınavı yapan kadrolu veya sözleşmeli belgelendirme kuruluşu personeli.

Sınav Sorumlusu: Sınavı yapan kadrolu veya sözleşmeli belgelendirme kuruluşu personeli. 1.AMAÇ Bu prosedürün amacı, kaynakçı belgelendirme hizmetlerinin TS EN ISO / IEC 17024 personel belgelendirme standardı ile ilgili belgelendirme metot standardına uygun olarak gerçekleştirilmesini tanımlamaktır.

Detaylı

Pamukta Muhafaza Islahı

Pamukta Muhafaza Islahı Güven BORZAN DOĞU AKDENİZ GEÇİT KUŞAĞI TARIMSAL ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ Bitkisel üretim; toprak, su,iklim gibi doğal kaynaklar ile kimyasal ve organik gübreler, pestisit, tarım makineleri, tohum

Detaylı

YERLEŞİM VE ÇEVRE ŞARTLARI PROSEDÜRÜ

YERLEŞİM VE ÇEVRE ŞARTLARI PROSEDÜRÜ TİTCK/ DESTEK VE LABORATUVAR HİZMETLERİ BAŞKAN YARDIMCILIĞI/ ANALİZ VE KONTROL LABORATUVAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI PR20/KYB Sayfa No: 1/5 1. AMAÇ VE KAPSAM Bu prosedürün amacı, Daire Başkanlığında yerleşim

Detaylı

DİŞ KLİNİK VE MUAYENEHANELERİ İÇİN KONTROL LİSTESİ

DİŞ KLİNİK VE MUAYENEHANELERİ İÇİN KONTROL LİSTESİ DİŞ KLİNİK VE MUAYENEHANELERİ İÇİN KONTROL LİSTESİ Zemin kayma veya düşmeyi önleyecek şekilde uygun malzeme ile kaplanmış ve iç ve dış zeminler (salon girişi, merdivenler vs.)düzenli olarak kontrol ediliyor

Detaylı

TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU KOZMETİK ÜRÜNLERİN STABİLİTESİNE VE AÇILDIKTAN SONRA KULLANIM SÜRESİNE İLİŞKİN KILAVUZ

TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU KOZMETİK ÜRÜNLERİN STABİLİTESİNE VE AÇILDIKTAN SONRA KULLANIM SÜRESİNE İLİŞKİN KILAVUZ TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU KOZMETİK ÜRÜNLERİN STABİLİTESİNE VE AÇILDIKTAN SONRA KULLANIM SÜRESİNE İLİŞKİN KILAVUZ Amaç MADDE 1- Kozmetik ürünlerin üreticileri tarafından raf ömürleri belirlenirken

Detaylı

Bölüm 7. Tarımsal Üretim Faktörleri. Üretim Faktörleri Toprak Sermaye Emek (iş) Girişimcilik (yönetim yeteneği)

Bölüm 7. Tarımsal Üretim Faktörleri. Üretim Faktörleri Toprak Sermaye Emek (iş) Girişimcilik (yönetim yeteneği) Bölüm 7. Tarımsal Üretim Faktörleri Üretim Faktörleri Toprak Sermaye Emek (iş) Girişimcilik (yönetim yeteneği) Tarımsal yapı, toprak (doğa), sermaye, emek ve girişimcilik gibi temel üretim araçlarının

Detaylı

BETTER COTTON GÜVENİLİRLİK PROGRAMI

BETTER COTTON GÜVENİLİRLİK PROGRAMI BETTER COTTON GÜVENİLİRLİK PROGRAMI ORTA ÖLÇEKLİ ÇİFTLİKLER İÇİN BETTER COTTON PERFORMANS ÖLÇEĞİ 2014 HARMAN SEZONUNDAN İTİBAREN GEÇERLİDİR ORTA ÖLÇEKLİ ÇİFTLİKLER Çiftçilerin yapısal olarak sürekli işçi

Detaylı

Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi (UN Global Compact)

Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi (UN Global Compact) ETİK KURALLAR VE KURUMSAL SORUMLULUK Doğuş Otomotiv Etik Kuralları, imzalamış olduğu Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi (UN Global Compact), kurumsal sosyal sorumluluk politikaları ve şirket

Detaylı

BSCI denetleme sürecine dahil edilecek İş Ortakları (Üreticiler) için Uygulama Koşulları 1

BSCI denetleme sürecine dahil edilecek İş Ortakları (Üreticiler) için Uygulama Koşulları 1 BSCI denetleme sürecine dahil edilecek İş Ortakları (Üreticiler) için Uygulama Koşulları 1 I. Giriş Bu belge kapsamında "Üreticiler", BSCI Katılımcısı nın tedarik zincirinde ürün (yiyecek olan ya da olmayan)

Detaylı

Ekolojik Yerleşimlerde Atık Yönetiminin Temel İlkeleri

Ekolojik Yerleşimlerde Atık Yönetiminin Temel İlkeleri i Ekolojik Yerleşimlerde Atık Yönetiminin Temel İlkeleri Ekoljik yerleşimler kaynakların kullanımında tutumludur. Atık Yönetimi ve geri dönüşüm bu yerleşimlerde kaynak yönetiminin ayrılmaz bir bileşenidir.

Detaylı

CALIŞANLARIN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ EĞİTİMLERİNİN USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK. (7 Nisan 2004/25426 R.G.) BİRİNCİ BÖLÜM

CALIŞANLARIN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ EĞİTİMLERİNİN USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK. (7 Nisan 2004/25426 R.G.) BİRİNCİ BÖLÜM CALIŞANLARIN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ EĞİTİMLERİNİN USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK (7 Nisan 2004/25426 R.G.) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak Amaç Madde 1 Bu Yönetmelik, işverenlerce, işyerlerinde

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

GÜVENLİK BİLGİ FORMU Sayfa 1 nin 5 BÖLÜM 1: Maddenin/karışımın ve şirketin/dağıtıcının kimliği 1.1. Madde/Karışımın kimliği Kısaltma: Elektrolyt CDM 1.2. Madde veya karışımın belirlenmiş kullanımları ve tavsiye edilmeyen kullanımları

Detaylı

Eco new farmers. Modül 8 - Belgelendirme, Standartlar ve Prosedürler. Bölüm 2 - Çiftlik Düzeyinde İşlemler

Eco new farmers. Modül 8 - Belgelendirme, Standartlar ve Prosedürler. Bölüm 2 - Çiftlik Düzeyinde İşlemler Eco new farmers Modül 8 - Belgelendirme, Standartlar ve Prosedürler Bölüm 2 - Çiftlik Düzeyinde İşlemler Modül 8 - Sertifika, standartlar ve prosedürler Bölüm 2 - Çiftlik düzeyinde prosedürler www.econewfarmers.eu

Detaylı

ECOFLEX F Fiksatör Güvenlik Bilgi Formu

ECOFLEX F Fiksatör Güvenlik Bilgi Formu ECOFLEX F Fiksatör Güvenlik Bilgi Formu İlk Hazırlama Tarihi: Şubat 2013 Düzenleme No : 00 Uras Tekstil Kimya Turizm San. Ve Tic. A.Ş. Bağlar Mah. Fidan Sok. No:2/C Bağcılar/İstanbul Tel : +90 212 489

Detaylı