Çekirdek Davranış Kuralları Versiyon 1.0

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Çekirdek Davranış Kuralları Versiyon 1.0"

Transkript

1 Çekirdek Davranış Kuralları Versiyon 1.0 Bireysel ve çoklu-saha belgelendirmesi için 0

2 Bu dokümanın elektronik formattaki kopyaları UTZ Certified Eğitim Merkezi web sitesinde mevcuttur: Lütfen yorum ve önerilerinizi gönderiniz: Veya normal posta ile: UTZ Certified Standard and Certification Department De Ruyterkade 6 bg 1013 AA Amsterdam Hollanda UTZ Certified 2013 Bu yayının herhangi bir kısmı tam atıfta bulunulmaksızın, herhangi bir şekilde veya elektronik, mekanik, fotokopi, kaydetme veya diğer herhangi bir yol ile, çoğaltılamaz, bir geri erişim sisteminde saklanamaz veya diğer bir şekilde iletilemez. 1

3 İçindekiler [Subtitle]... 0 Giriş... 3 Davranış Kuralları nedir?... 3 Neden güncellenmiş bir versiyon?... 3 Davranış Kuralları 2014 versiyonundaki temel değişiklikler... 3 Davranış Kuralları 2014 versiyonuna ne zaman uyulmalıdır...4 Kapsam...4 Ulusal kanunlara uygunluk...4 UTZ Certified Davranış Kuralları 2014 versiyonunun kullanılması için kılavuz... 5 Yapı... 5 Sürekli iyileştirme... 5 Diğer ilgili dokümanlar...6 Kısaltmalar... 7 Tanımlamalar... 8 BLOK A - YÖNETİM BLOK B - ÇİFTÇİLİK UYGULAMALARI BLOK C - ÇALIŞMA VE YAŞAMA KOŞULLARI BLOK D - ÇEVRE

4 Giriş Davranış Kuralları nedir? UTZ Certified sürdürülebilir çiftlik için bir program ve bir etikettir. Davranış Kuralları UTZ programının kalbinde yer alan, daha iyi çiftçilik yöntemleri ve çalışma koşullarının yanı sıra doğa ve gelecek nesillere daha iyi özeni kapsayan şartları belirler. Bu çiftçilerin daha iyi mahsuller üretmesine ve daha iyi gelir elde etmesine katkıda bulunur, bir yandan gelecek için dünyanın doğal kaynaklarını korurken, bir yandan da onların sosyal ve ekonomik dirençliliğini arttırır. Davranış Kuralları, geniş kapsamlı halka danışma dahil olmak üzere, geniş bir paydaş yelpazesi ile yakın işbirliği içerisinde geliştirilmiştir. Davranış kuralları aynı zamanda Uluslararası Çalışma Örgütü (International Labor Organization - ILO) konvansiyonlarına da dayalıdır 1. Bu Davranış Kurallarının sürdürülebilir çiftçilik için en son anlaşmalar, araştırmalar ve uzmanlığı yansıtan, uluslararası kabul görmüş bir kriterler seti olmasını sağlar. Davranış Kuralları geliştirme ve revizyon süreci küresel sürdürülebilirlik standardı birliği, ISEAL Birliği şartları ile aynı doğrultudadır. Üreticiler Davranış Kurallarının şartlarını uygular ve bir onaylı Belgelendirme Kuruluşu tarafından bir denetim yaptırdığı takdirde, ürünlerini UTZ onaylı olarak satabilirler ve satışı UTZ Certified izlenebilirlik sistemine kaydedebilirler. Alıcılar için, bu sürdürülebilir üretimin bağımsız bir güvencesini sağlar. Neden güncellenmiş bir versiyon? ISEAL birliğinin bir üyesi olarak, UTZ Certified önceki deneyimlerin yanı sıra paydaşlara danışmayı dikkate alarak, Davranış Kurallarını beş yılda bir revize etmeyi taahhüt eder. Danışma sürecinin hazırlıklarına 2012 yılı başlarında başlanmış ve ilk danışma resmi olarak Haziran 2012 tarihinde açılmıştır. Kuralların revizyon süreçlerine ilişkin dokümantasyon UTZ Certified web sitesinde mevcuttur. Sürece online halk geri besleme anketleri ile, endüstri ve devlet temsilcileri, ulusal mal borsaları, araştırma kurumları, danışmanlar, Belgelendirme Kuruluşları, STÖ ler, üreticiler ve üretici grup temsilcilerinden girdileri toplayan temel olarak üretici ülkelerde yapılan paydaş çalıştayları ve toplantıları dahil edilmiştir. Davranış Kuralları 2014 versiyonundaki temel değişiklikler Bireysel ve çoklu-saha belgelendirmesi için Davranış Kurallarının 2014 versiyonu tüm UTZ Certified mallar için geçerli bir Çekirdek Kuralların yanı sıra her mal için belli spesifik şartlar içeren Modüllerden oluşmaktadır. Hasat sonrası işleme faaliyetlerinin birçoğu ürünler-aşırı geçerli olduğundan, bu şartlar Çekirdek Kurallar içinde yer almaktadır. Mala özgü Modüller söz konusu malların üretimi ve işlenmesi için geçerli olan şartların karşılanmasını sağlamakta ve UTZ programına yeni malların entegre edilmesi için esneklik olanağı vermektedir. Çekirdek Kurallar her zaman mala özgü Modül ile birlikte uygulanmalıdır. 1 ILO Konvansiyonu 138 Minimum Yaş ve 182 Çocuk İşçiliğinin En Kötü Şekilleri, ILO Konvansiyonu 29 Cebri Çalıştırma ve 105 Cebri Çalıştırmanın Lağvedilmesi, ILO Konvansiyonu 87 Birlik Özgürlüğü ve 98 Organize Olma ve Toplu Pazarlık Hakkı, ILO Konvansiyonu 1 Çalışma Saatleri, ILO Konvansiyonu 95 Ücretlerin Korunması, ve ILO Konvansiyonu 111 Ayırımcılık. 3

5 Davranış Kuralları 2014 versiyonuna ne zaman uyulmalıdır Çekirdek Kurallar ve mala özgü Modülleri, bir grup mala özgü UTZ Certified Davranış Kurallarının yerini alırlar: Kahve için (Kasım 2010 tarihli versiyon 1.2), Çay için (Temmuz 2009 tarihli versiyon 1.0), Kakao için (Nisan 2009 tarihli versiyon 1.0), ve Roybos için (Şubat 2011 tarihli versiyon 1.0). Daha önce Çay için Fabrika Kuralları ve Roybos İşleme için Davranış Kurallarında yer alan tüm şartlar şimdi Çekirdek Kurallar ve sırası ile Çay Modülü ve Roybos Modülü içerisinde yer almaktadırlar. Davranış Kuralları 2014 versiyonu kullanılarak belgelendirme 1 Temmuz 2014 tarihinden itibaren mümkündür. Halen daha önceki bir Davranış Kuralları çerçevesinde belgelendirilmiş üreticiler, Davranış Kuralları 2014 versiyonuna göre denetlenirlerken, daha önceki belgelerindeki gibi aynı belgelendirme yılına göre denetlenebilirler. Örneğin: 2013 yılında daha önceki bir Davranış Kurallarının 3. Yılına göre denetlenmiş olan bir grup veya grup üyesi 2014 yılında Çekirdek Kurallar ve ilgili Modülün 3. Yılına göre denetlenebilir. Daha önceki bir Davranış Kurallarının 4. Yılı için belgelendirilmiş üreticiler (UTZ Certified programında dört veya daha fazla yıldır dahil olan üreticiler dahil olmak üzere) Davranış Kuralları 2014 versiyonuna göre denetlenirlerken, 3. Yıla göre denetlenebilirler. Üreticiler 30 Haziran 2015 tarihine kadar mala özgü UTZ Davranış Kuralları versiyonlarına göre, yani kahve için Kasım 2010 tarihli versiyon 1.2, çay için Temmuz 2009 tarihli versiyon 1.0, kakao için Nisan 2009 tarihli versiyon 1.0, ve roybos için Şubat 2011 tarihli versiyon 1.0, denetlenebilirler. Bu tarihten sonra düzenlenen ve yukarıda belirtilen versiyonların birine göre denetlenmiş belgeler bu tarihten sonra kabul edilmeyecektir. Kapsam Bireysel ve çoklu-saha belgelendirmesi için Davranış Kuralların 2014 versiyonunun şartları mallarını UTZ Certified olarak satan tüm tarımsal üreticiler için geçerlidir. Belgelendirme UTZ Certified tarafından onaylanmış bir Belgelendirme Kuruluşu tarafından gerçekleştirilmelidir (bakınız UTZ Certified Belgelendirme Protokolü 2 ). Onaylı Belgelendirme Kuruluşlarının bir listesi UTZ Certified web sitesinde görülebilir 3. Bireysel ve çoklu-saha belgelendirmesi için Davranış Kuralları 2014 versiyonunun kontrol noktalarına üreticiler ve işçiler tarafından karşılanması gereken şartlar dahildir. Aksi belirtilmediği sürece, A ve B bloklarındaki kontrol noktaları yalnızca denetlenmiş ve belgelendirilmiş mahsul için geçerlidir. C ve D bloklarındaki kontrol noktaları bütün çiftlik ve üretici tarafından gerçekleştirilen faaliyetler için geçerlidir. Ulusal kanunlara uygunluk UTZ Certified üyelerinin kendi faaliyet alanlarında sosyal, ekonomik ve çevresel temsilciler haline gelmesi için çaba gösterir. Bu bağlamda, üreticiler ulusal kanunlar, yönetmelikler ve sektör anlaşmaları ve toplu pazarlık anlaşmalarına uyarlar. Bir kontrol noktasında gerekli olan ile ulusal veya yöresel kanun tahtında gerekli olan arasında bir uyuşmazlık olabilir. Bir ulusal kanun, yönetmelik veya standardın bir kontrol noktasının şartından daha katı 2 UTZ Certified Belgelendirme Protocolü UTZ Certified Eğitim Merkezi Dosya İndirme alanında görülebilir https://utzcertifiedtrainingcenter.com/home/index.php/en/ 3 Onaylı Belgelendirme Kuruluşları UTZ Certified Eğitim Merkezi Dosya İndirme alanında görülebilir https://utzcertifiedtrainingcenter.com/home/index.php/en/ 4

6 olması durumunda, ulusal kanun (ulusal kural geçersiz veya zamanı dolmuş hale gelmediği sürece) hakim olacaktır. Bir ulusal kanun, yönetmelik veya standart bir kontrol noktasının şartından daha az sıkı olduğu takdirde, (kontrol noktası ulusal kanunun geçerli olmasına açıkça izin vermediği sürece) kontrol noktasının şartı geçerli olacaktır. G.K. 94 Çocuk İşçiliği altındaki şartlara uygunluğun sağlanması için, her ülkedeki hafif iş tanımına özellikle dikkat edilmelidir. UTZ Certified Davranış Kuralları 2014 versiyonunun kullanılması için kılavuz Yapı Bireysel ve çoklu-saha belgelendirmesi için Çekirdek Kurallar sürdürülebilir tarımın dört ayağını temsil eden, dört bloğa ayrılmıştır: - Blok A. Yönetim - Blok B. Çiftçilik Uygulamaları - Blok C. Çalışma Koşulları - Blok D. Çevre Her blok UTZ Certified Değişim Teorisinin önde gelen ilkeleri ile tanıtılmaktadır ve konulara bölünmüştür. Her konuya bir kontrol noktaları grubu dahildir, Her kontrol noktası uygulanması ve uygunluğun değerlendirilmesi ile ilgili bilgiler veren yedi sütun içerir: KN # - KN #: Kontrol noktasının bloğu ve numarasını belirtir. - Kontrol Noktası: Karşılanması gereken şartları verir. -, 2, 3, and 4: Kontrol noktasının karşılanmasının gerektiği uygunluk yılını belirtir. - : Uygulama ve uygunluğun değerlendirilmesi hakkında ek açıklamalar sağlar. Bu sütunda verilen uygunluk için açıklama zorunludur. Bazı kontrol noktaları tüm üreticiler için geçerli olmayabilir. Davranış Kuralları 2014 versiyonunu uygulamadan önce, üreticiler her kontrol noktasının kendi durumları için geçerli olup olmadığını değerlendirir. Örneğin, tamamen yağmura bağlı olduğu için bir üretici sulama yapmaz ise, sulamaya ilişkin kontrol noktaları geçerli değildir. Bir üretici herhangi bir işleme faaliyeti gerçekleştirmiyor ise, işleme faaliyetlerine ilişkin tüm kontrol noktaları geçerli değildir. Bu durumlarda, üreticiler bu kontrol noktalarının neden geçerli olmadığını kanıtlamalıdır. Dış denetçi bu kontrol noktalarının gerçekten geçerli olup olmadığını doğrulayacaktır. Sürekli iyileştirme Davranış Kurallarının dört-yıllık iyileştirme süreci UTZ Certified in tarımsal işletmelerin sürekli iyileştirilmesini teşvik etmek olan temel felsefesini yansıtır. 5

7 UTZ Certified programında, üreticilerin belgelendirilmek için, çeşitli zorunlu kontrol noktalarına uymaları gereklidir. UTZ sürekli iyileştirme sürecinin dört yılı boyunca, üreticileri uygulamalarını iyileştirmeye teşvik etmek için, zorunlu kontrol noktalarının sayısı artar. UTZ Certified programındaki dört yılın ardından bile, üreticiler risk değerlendirmelerini güncelleyerek ve belirlenen riskleri ele almak için gerekli eylemleri içeren bir çiftlik yönetim planı uygulayarak, sürekli iyileştirme döngüsünü sürdürürler. Davranış Kuralları iki tür kontrol noktası içerir: 1. Zorunlu kontrol noktaları (yeşil ile taranmış) 2. Ek kontrol noktaları (taranmamış) Blok A Blok B Blok C Blok D Yillik toplam zorunlu puan Yillik toplam ek kontrol noktalari Zorunlu kontrol noktalarına ek olarak, üreticinin belirli bir sayıda ek kontrol noktasına uyması gereklidir. Uyulmasi gereken yillik ek toplam kontrol noktalari Uyulmasi gereken yillik toplam kontrol noktalari Belgelendirme için gerekli sayı karşılandığı sürece, üreticiler hangi ek kontrol noktalarına uyulacağını seçmekte serbesttir. İzleyen denetim için hazırlık olarak, bir sonraki belgelendirme yılında zorunlu hale gelecek olan ek kontrol noktalarının seçilmesi önerilir. Diğer ilgili dokümanlar Davranış Kuralları 2014 versiyonunun anlaşılması ve uygulanmasında kılavuzluk sağlamak üzere, ek dokümanlar UTZ Certified Eğitim Merkezinin Dosya İndirme alanında mevcuttur. Bu dokümanlar aşağıdakileri içerir: - Belgelendirme Protokolü: nasıl UTZ Certified olunabileceği konusundaki prosedürleri açıklar. Aynı zamanda, Belgelendirme Kuruluşları ve UTZ Certified arasındaki ilişkiyi belirleyen prosedürleri açıklar. - Uygulama Kılavuzu: spesifik kontrol noktalarına nasıl uyulacağı konusunda ek açıklamalar sağlar. Doküman Davranış Kurallarının formatını izler, her yorumun hangi kontrol noktasına (noktalarına) ait olduğunu belirtir. Uygulama Kılavuzu periyodik olarak güncellenir. 6

8 - Risk Değerlendirme kılavuz dokümanı: bir risk değerlendirmesinin nasıl yürütüleceğini açıklar ve potansiyel riskler ve bunların nasıl değerlendirileceği ve ele alınacağına ilişkin örnekler sunar. - Çekirdek Kurallar/Modül kontrol listeleri: tüm kontrol noktalarının özet listeleridir ve izleme ve değerlendirme amaçları için sorular, ve yorumlar eklemek için ek bir sütun, içerirler. Bu dokümanlar grup tarafından kendi-denetimlerini yaparken kullanılabilir. Kontrol listeleri dış denetimleri yürüten Belgelendirme Kuruluşları denetçileri tarafından da kullanılabilir. - Yasakli Pestisitler Listesi: UTZ serifikali hasatta kullanılamayan ve yasaklanmıs tum pestisitleri icerir. Bu döküman aynı zamanda yasaklanmamış, ancak kullanımının yakından gözlemlenmesi gereken yakın dikkat ve gözetim gereken noktalar listesi de içermektedir. Kısaltmalar Aşağıda bu dokümanda kullanılan kısaltmaların bir listesi yer almaktadır: İİP GPS HIV/AIDS ILO İYS EZY MKD STÖ KKE WHO İçi İyi Portali Global Pozisyonlandırma (Konumlandırma) Sistemi İnsan İmmün-yetmezlik Virüsü enfeksiyonu / Edinilmiş İmmün-yetmezlik Sendromu (Human Immunodeficiency Virus Infection / Acquired Immunodeficiency Syndrome) Uluslararası Çalışma Örgütü (International Labor Organization) İç Yönetim Sistemi (daha önce İç Kontrol Sistemi olarak bilinir) Entegre Zararlı Yönetimi Maksimum Kalıntı Düzeyleri Sivil Toplum Örgütü Kişisel Koruyucu Ekipman Dünya Sağlık Örgütü (World Health Organization) 7

9 Tanımlamalar Aktif bileşen Altyüklenici Birincil orman Birlikte ekim Biyolojik koridor Bozulma Çiftlik Daimi işçi Dış denetim Doğal orman Ekim malzemesi Entegre Zararlı Yönetimi (EYS) Geçici işçi Gerçek ücretler Grup Grup personeli Grup üyesi Grup üyesi işçisi Grup üyesi primi Güvenli içme suyu Hasat-öncesi ara Bir zararlıyı öldürebilecek, kovabilecek, çekebilecek, azaltabilecek veya diğer bir şekilde kontrol edebilecek kimyasal madde veya bir pestisit bileşeni (su, çözücüler, emülsiyonlaştırıcılar, yüzey aktif maddeler, kil ve iticiler gibi inert bileşenlerin aksine). Bir grup, grup üyesi veya üretici tarafından, UTZ Davranış Kuralları kapsamındaki bir veya daha fazla işlemi, örneğin ilaçlama, işleme veya hasat gibi, gerçekleştirmek üzere sözleşme yapılan bir kuruluş veya birey. Yaşına bakılmaksızın, hiçbir zaman tomruk çıkartılmamış veya kesilmemiş olan ve doğal düzensizlikler sonrası ve doğal süreçler altında gelişmiş olan bir orman. Tek bir tarlada iki veya daha fazla mahsulün aynı anda yetiştirildiği ekim sistemi. Birlikte ekim verimi arttırmak, toprak bereketini iyileştirmek ve zararlı ve hastalık zararını azaltmak için kullanılabilir. Araziler, ekosistemler ve habitatlar (doğal veya modifiye edilmiş) arasında bağlanabilirlik sağlayan ve biyo-çeşitlilik ve ekolojik ve evrimleşme süreçlerinin devamını güvence altına alan, coğrafi olarak tanımlanmış bir alan. Bir doğal ekosistemin mahsul yerleştirme ve inşaat, enerji, gıda veya diğer amaçlar ile orman ürünlerinin çıkartılması gibi insan faaliyeti nedeni ile belirgin şekilde doğrudan veya dolaylı olarak bozulması. Bozulmaya bir doğal ekosistemin yoğunluk, yapı, türler bileşimi veya bitki örtüsünün üretkenliğinde azalma dahildir. Aynı yönetim altında ve aynı işletme prosedürleri ile tarımsal üretim ve işleme faaliyetleri için kullanılan tüm arazi ve tesisler. 12 ay veya daha fazla süreli bir iş sözleşmesi ile çalışan bir işçi. UTZ Davranış Kurallarına uygunluğu değerlendirmek için bir Belgelendirme Kuruluşu tarafından gerçekleştirilen bir denetim. Ekilmemiş olan ve temel olarak yerel ağaçlardan oluşan bir orman. UTZ belgeli bir mahsul tarlasını korumak, değiştirmek veya ıslah etmek veya daha fazla ekim malzemesi üretmek üzere kullanılan tohumlar, fideler, çoğalma malzemesi ve diğer bitkisel malzemeler. Mahsul üretimi ve korunmasına, sağlıklı mahsul üretmek ve pestisit kullanımını minimize etmek için farklı yönetim stratejileri ve uygulamalarını birleştiren, bir ekosistem yaklaşımı. 12 aydan az bir sözleşmesi olan veya çalışması beklenen bir işçi. Enflasyona göre ayarlanmış olan ücretler. Ortak bir İYS nin bir parçası olan ve UTZ Belgelendirme Protokolünde açıklanan şekilde Grup belgelendirme veya Çoklu-Grup belgelendirme seçeneği çerçevesinde birlikte belgelendirilen bir organize üreticiler grubu. Organize üreticiler grubu bir birlik veya bir kooperatif şeklinde organize olabilir veya bir tedarik zinciri aktörü (bir ihracatçı gibi) veya bir diğer kuruluş tarafından yönetilebilir. Bir UTZ belgeli grup için iş yapan işçiler. Buna İYS personeli ve merkezi üretim, işleme yerleri ve bakım sahalarındaki işçiler dahildir. Bir grubun bir parçası olarak belgelendirilmiş olan bir üretici. Bir grup üyesi için iş yapan bir işçi. Bir grup tarafından alınan UTZ priminin bireysel grup üyesine, nakdi ve/veya ayni olarak, verilen kısmı. Grup üyesi primine grup yönetim harcamaları (denetim maliyetleri veya diğer idari amaçlar için prim gibi) ve tüm gruba/topluma verilen hizmetler veya ürünler (tesisler veya eğitimler gibi) dahil değildir. İnsanlar tarafından orta veya uzun vadeli zarar riski olmaksızın tüketilebilecek kalitede olan su. Son pestisit uygulaması ile işlem görmüş mahsulün veya işlem gören alanda izin verilen hasat arasındaki süre. 8

10 İç denetim İç Yönetim Sistemi (İYS) İşçi İşleme İyi Tarım Uygulamaları İzlenebilirlik Karlılık Korunmuş alan Kullanılmayan pestisitler Maksimum Kalıntı Düzeyi (MKD) Maraba Orman Ormansızlaş-tırma Pestisitler Risk değerlen-dirme Su kütlesi Tehdit veya tehlike altındaki türler Bir grubun İYS tarafından görevlendirilen bir kişi (veya bir grup kişi) tarafından, grup üyelerinin UTZ Davranış Kurallarının tüm geçerli şartlarına uygunluğunu değerlendirmek üzere, denetimi. Grubun yönetim ve organizasyonunun daha verimli olmasına yardımcı olan kayıtlı bir kalite yönetim sistemidir ve grup ve grup üyelerinin UTZ Çekirdek Davranış Kurallarına uygunluğunu temin eder. Bir grup veya grup üyesinin çiftliğinde iş yapan bir kişi. Bu tanımlamaya daimi, geçici, göçmen, süreli, aile ve parça işçileri gibi, her türlü işçi dahildir. Ürünlerin bitmiş veya bitmemiş ürünlere değiştirilmesi, birincil (ham) ürünlerin çiftlik düzeyinde değiştirilmesi dahildir. Çiftlikteki ve üretim-sonrası süreçler için çevresel, ekonomik ve sosyal sürdürülebilirliği irdeleyen ve güvenli ve kaliteli tarımsal ürünler ile sonuçlanan uygulamalar. Kayıtlı bir tanımlama sistemi ile, belgeli sürdürülebilir ürünlerin belgeli bir kaynaktan çıktığı ve/veya sürdürülebilir üretimi desteklediğine ilişkin güvence. Bir çiftliğin UTZ belgeli ürünleri üreterek ve/veya işleyerek maddi kazanç sağlama derecesi. Üretkenliğin aksine, karlılık yalnızca üretilen miktarlara değil, aynı zamanda çıktılar ve girdilerin fiyatlarına da bağlıdır. Doğanın ilgili ekosistem hizmetleri ve kültürel değerler ile birlikte, uzun vadeli korunmasını sağlamak için, yasal veya diğer etkili yollar ile tanınan, ayrılan ve yönetilen, açıkça tanımlanmış bir coğrafi alan. Örneklere ulusal parklar, vahşi yaşam alanları, toplum tarafından korunan alanlar ve doğal koruma alanları dahildir. Örneğin, bozulmuş, süreleri geçmiş veya artık izin verilmedikleri için, artık kullanılamayacak ola pestisitler. Gıdada izin verilen kimyasal kalıntıların maksimum miktarı için bir yasal limit. MKD ler pestisitlerin doğru kullanımının bir göstergesi olarak işlev görürler. Bir arazi sahibinin arazisinde mahsulden bir pay veya mahsulün satışından bir pay için çalışan kiracı çiftçi. 5 metreden yüksek ve yüzde 10 üzerinde gölge örtüsü sağlayan ağaçlardan oluşan, veya yerlerinde bu eşiklere erişebilen ağaçlar içeren, 0,5 hektardan daha geniş arazi. Ağırlıklı olarak tarımsal veya şehirsel arazi kullanımı altındaki araziler dahil değildir. Ormanlık arazinin ormansız araziye insan tarafından başlatılmış dönüşümü. Gıda veya tarımsal malların üretim, işleme, depolama, taşıma veya pazarlanması sırasında zarar veren veya bunları başka şekilde engelleyen, istenmeyen bitki veya hayvan türleri dahil olmak üzere, herhangi bir zararlıyı önlemek, imha etmek veya kontrol etmek amaçlı ensektisitler, fungisitler, herbisitler, dezenfektanlar, ve diğer her türlü madde veya maddelerin karışımı. Terime bitki büyüme düzenleyici, yaprak döktürücü, kurutucu, veya meyveyi seyreltme veya meyvenin olgunlaşmadan dökülmesini önleme ajanı olarak kullanılması amaçlanan maddeler, ve malı depolama ve taşıma sırasında bozulmadan korumak üzere mahsullere hasat öncesi veya sonrasında uygulanan maddeler dahildir. Tehlikeleri tanımlamak ve değerlendirmek için sistematik bir süreç. Tehlikeler bir dış çevrede (örn., ekonomik eğilimler, iklimsel olaylar, rekabet) ve bir iç çevre (örn., insanlar, süreç, altyapı) içerisinde tanımlanabilir. Bu tehlikeler hedefleri engellediğinde veya bunun olabileceği öngörüldüğünde risklere dönüşürler. Herhangi bir önemli su birikimi (doğal veya suni), örn.: göller, lagünler, havuzlar, havzalar, sulak alanlar, nehirler, dereler ve kanallar dahil. Ulusal kanunlar veya sınıflandırma sistemleri altında tehdit veya tehlike altında oldukları belirtilen ve/veya IUCN Tehdit Altındaki Türler Kırmızı Listesinde yer alan türler, bunların yanı sıra Vahşi Fauna ve Floranın Tehlike Altındaki Türlerinde Uluslararası Ticaret Konvansiyonuna (CITES) dahil edilmiş olan türler. 9

11 Tekrar-giriş zamanı Toplu pazarlık anlaşması Üretici Üretim Üretim alanı Üretkenlik Bir alana bir pestisitin uygulandığı zaman ile bunun uygulanmış olduğu alana, koruyucu ekipman olmadan, tekrar girmenin güvenli olduğu zaman arasındaki süre. Çalışma koşulları ve istihdam şartları hakkında, aşağıdakiler arasındaki bir yazılı anlaşma: a) bir işveren, bir işverenler grubu veya işverenler kuruluşu, ve b) işçiler tarafından usulüne göre, ulusal kanunlar ve yönetmeliklere uygun olarak, seçilen ve yetkilendirilen bir temsilci işçiler kuruluşu veya işçi temsilcileri. Çiftliği temsil eden ve çiftlik tarafından satılan ürünlerden sorumlu olan kişi veya kuruluş. Tarımsal ürünlerin, çiftlikte meydana geldikleri şekilde, tedarik edilmesi için üstlenilen süreç. Buna ekim, mahsul bakımı ve hasat işlemleri dahildir. Belgeli ürünün üretimi için kullanılan alan. Tarımsal girdilerin çıktılara olan oranı. Üretkenlik girdilerin arazi, işçilik, gübre, pestisitler, makineler ve su gibi üretim sürecinde ne kadar verimli kullanıldığını ölçer. UTZ primi Ürün sürdürülebilir şekilde üretildiği ve UTZ Certified standartlarının şartlarını karşıladığı için, benzer bir geleneksel (belgelenmemiş/doğrulanmamış) ürünün piyasa fiyatının üzerinde ödenen ek bir nakit tutar. UTZ primi UTZ Davranış Kuralları belgeli grup veya üretici ile ilk alıcı arasında mutabık kalınır ve UTZ Certified İçi İyi Portaline kaydedilir. 10

12 BLOK A - YÖNETİM İlkeler - Çiftlikler ekonomik olarak uygun ve dirençlidir. - Çiftlikler uzun vadede karlıdır. - Çiftlikler verimlidir ve optimal üretkenlik sağlarlar. - Üreticiler risk yönetimi uygular. KN # Üretim alanı tanımlama Üretim alan(lar)ının güncel bir genel görünüm haritası mevcut. I.A.1 I.A.2 I.A.3 I.A.4 I.A.5 Belgelendirilmiş mahsulün toplam alanı belirlenmiş. Mahsul verimi güvenilir bir metodoloji ile tahmin ediliyor. Dokümante edilmiş ve her yıl güncelleniyor. Arazide üretilen mahsul tarımsal olarak sınıflandırılmış ve/veya tarımsal kullanım için onaylanmıştır. (yerel kurumlar) ile önemli bir arazi kullanım ihtilafı (sorun)yok. Kayıt tutma UTZ belgelendirmesi le ilgili tüm kayıtlar ve dokümanlar erişilebilir ve, yasal olarak gerekli I.A.6 süre daha uzun olmadıkça, en az üç yıl süre ile arşivleniyorlar. Bu haritaya aşağıdakiler dahildir: - mahsul alanları, yeni ekili alanlar ve fidanlıklar ile, - korunmuş alanlar, - su kütleleri, - insan yerleşim alanları, ve - İYS idaresinin konumunun bir GPS koordinatı (bu üretim alanı içerisindeki bir konumu temsil etmediği takdirde, üretim alanının yaklaşık olarak merkezini temsil eden bir koordinat dahil edilir). Alan, örneğin aşağıdakilere dayalı, güvenilir yöntem(ler) kullanılarak tespit edilir: - GPS haritalandırması - Arazi tapuları - Ağaç sayısı ve yoğunluğu Güvenilir bir metodoloji örneğin aşağıdakilere dayalıdır: - Önceki yıl hasat(lar)ı - Yoğunluk/ağaç sayısı, yaş - Girdi kullanımı - Zararlılar ve hastalıklar - Bitki çeşidi - Toprak kalitesi - Coğrafi konum - İklim Yerel arazi sınıflandırması ve yeni tarımsal alanlar için geliştirme planlaması bilgisi vardır. Herhangi bir çözümlenmemiş arazi kullanımı ihtilafı aşağıdakileri içeren bir, mutabık kalınan süreçle ele alınmaktadır: - tüm ilgili tarafların ve bunların haklarının tanımlanması, (muvaffakatname) - karşılıklı yararlı müzakere için bir prosedür,(karşılıklı imzalanmış bir noter onaylı anlaşma) ve - ihlal edilen arazi hakları için tazminat. 11

13 KN # I.A.7 Tüm işçilerin (daimi ve geçici) doğru ve güncel bir genel görünümü tutuluyor. Sorumlu kişiler Üreticinin UTZ belgelendirilmesinin uygulanmasından sorumlu tüm kişileri ve bunların I.A.8 rollerini belirten bir organizasyon şeması var. Buna kontrol noktası I.A.9'da atanan tüm sorumlu kişiler dahildir. Aşağıdakiler için atanmış sorumlu kişi(ler) veya bir komite ; Blok A) Yönetim Blok B) Çiftçilik Uygulamaları Blok C) Çalışma Koşulları Blok D) Çevre Çocuk işçiliği irtibatları atanmış ve toplumlarda yerleşiktir. I.A.9 Sorumlu kişi(ler) veya komite, güncel konu(lar) hakkında bilgili,yetkin ve grup üyeleri ve grup personeli tarafından erişilebilirdir. Tüm daimi işçiler için, genel görünüme en azından aşağıdakiler dahildir: - tam isim, - cinsiyet, - doğum tarihi veya yaş, - giriş tarihi ve sözleşme süresi, ve - ücretler ve ödeme. Tüm geçici işçiler için, genel görünüme en azından aşağıdakiler dahildir: - tam isim, - cinsiyet, - doğum tarihi veya yaş, - çalışılan gün sayısı, ve - ücretler ve ödeme. Sorumlu kişi(ler) veya komite aşağıdaki konulardan sorumludur. Bir kişi veya komite birkaç konu için sorumlu olabilir. Blok A) Yönetim - İYS yönetimi - İzlenebilirlik, üretim ve işleme sırasında ürün tanımlama ve ayırma - Eğitimler - Sorular, fikirler, şikayetler, yaptırımlar ve itirazların ele alınması Blok B) Çiftçilik - İyi Tarım Uygulamalarına karar verilmesi ve uygulanması, hasat ve hasat sonrası uygulamalar dahil - Gıda güvenliği ve ürünün kalitesi Blok C) Çalışma koşulları - Çalışma hakları - Çocuk işçiliği (toplumlar esasında irtibatlar) - Tekrar giriş zamanları ve makineler ve pestisitlerin kullanımı dahil, güvenli ve sağlıklı uygulamalar - İlk yardım ve acil durum prosedürleri Blok D) Çevre - Atık yönetimi ve çevre koruma Yetkinlik kanıtı resmi yeterlilikler ve/veya eğitim kurslarına katılım belgeleri ve/veya kanıtlanmış deneyim olabilir. Yönetim UTZ Certified şartları, belgelendirme süreci ve gelişmeler hakkında bilgilidir. 12

14 KN # Kendini-değerlendirme Üreticinin ve tüm taşeron Davranış Kurallarına uygunluğunu değerlendirmek üzere bir kendinideğerlendirme gerçekleştirilmektedir. I.A.10 Değerlendirme bilgilerine dış denetçini ulaşımı sağlanmalıdır. Risk yönetimi Üretim ve işlemede aşağıdakiler ile ilgili olası riskleri tanımlamak için bir risk değerlendirmesi gerçekleştirilmektedir: I.A.11 Blok A) Yönetim Blok B) Çiftçilik Uygulamaları Blok C) Çalışma ve Yaşama Koşulları Blok D) Çevre Bir üç yıllık çiftlik yönetim planı hazırlanmıştır ve risk değerlendirmeden çıkan tüm ilgili hususları I.A.12 irdelemek için faaliyetleri içerir. Faaliyetler uygulanmakta ve dokümante edilmektedir. Eğitim ve bilinç arttırma Çalışanlara aşağıdaki alanlarda, kendilerini ilgilendiren tüm konularda (I.A.9'da listelenmiştir) eğitim verilmektedir: Blok A) Yönetim Blok B) Çiftçilik Uygulamaları Blok C) Çalışma ve yaşama koşulları Blok D) Çevre I.A.13 Eğitimler yetkin kişi(ler) tarafından verilmekte ve eğitim içeriğinin anlaşılmış olmasını tespit için testler veya kontroller içermektedir. Her eğitim için eğitim kayıtları tutulmaktadır. Kendini-değerlendirme yıllık olarak UTZ Çekirdek Kurallar Kontrol Listesinin tamamı kullanılarak gerçekleştirilir. Üretici tüm taşeronların uygunluğun sağlamakla sorumludur. Risk değerlendirmesi yıllık olarak gözden geçirilir ve güncellenir. Risk değerlendirmesi UTZ Certified risk değerlendirme kılavuzunu dikkate alır. Çiftlik yönetim planı izlenir ve yıllık olarak güncellenir. Eğitimler işçilerin ihtiyaçlarını karşılamak için yeterlidir. Eğitim en az yılda bir gerçekleştirilir. Yeni veya tekrar görevlendirilen işçiler kendiler ile ilgili eğitim programlarına katılırlar. Eğitimcinin (eğitimcilerin) yetkinliği resmi yeterlilikler, ve/veya eğitim kurslarına katılım belgeleri ve/veya kanıtlanmış deneyim ile kanıtlanır. Her eğitim kaydı aşağıdakileri belirtir: - tarih, - konular, - özet, - uzunluk, ve - eğitimcinin (eğitimcilerin) adı. I.A.14 I.A.15 İşçiler ve ailelerine kendilerini aşağıdaki alanda bilgilendirmek üzere bilinç arttırma çalışmaları yapılmaktadır: Blok C) Çalışma ve Yaşama Koşulları Kadınlar eğitim ve bilinç arttırma oturumlarına katılmaktadır. Katılım listelerinde katılımcıların imzaları/parmak izleri ve cinsiyeti dahildir. Yılda en az iki konu ele alınır (1. Yılda çocuk işçiliği dahil). Dördüncü yılın sonuna ulaşıldığında, aşağıdaki konuların tamamı iç veya dış eğitimciler tarafından ele alınmış olur: Blok C) Çalışma ve Yaşama Koşulları - İşçi hakları - Çocuk işçiliği, tehlikeli işler ve kaçak işçilik dahil - Eğitimin önemi - Kadınlar için eşit haklar ve fırsatlar - Cinsel taciz, farklılık ve ayırımcılık - Sağlık ve güvenlik; HIV/AIDS, tekrar giriş zamanları ve hijyen dahil - Aile beslenmesi ve genel sağlığı iyileştiren diğer hususlar - Diğer ilgili konular Kadınların eğitim ve bilinç arttırma oturumlarını kolaylaştırmak için önlemler alınır. Önlemlere örneğin aşağıdakiler dahildir: - Kadınlara oturumlar hakkında açık bilgilendirme - Oturumların kadınların katılabileceği zamanlarda düzenlemesi 13

15 KN # İzlenebilirlik Belgelendirilmiş üretim birimlerinden toplama noktalarına (örn. depolama merkezleri) kadar tüm I.A.16 işleme ve taşıma aşamaları boyunca ürün akışı dokümante edilmiştir. UTZ Certified ürün, önceki belgelendirme yıllarından devreden stok dahil olmak üzere, böyle olduğu konusunda görsel olarak I.A.17 tanımlanmış ve tüm zamanlarda UTZ Certified olmayan ürünlerden ayrılmıştır. I.A.18 İzlenebilirliği sağlamak için kayıtlar ve faturalar muhafaza edilmektedir. Tüm UTZ Certified ürün satışları, prim dahil, GOOD INSIDE Portalına kaydedilmektedir. Bu G.A.19 satış ilanlarının kayıtları İİP işlem numarası ile tutulmaktadır. Primler ve şeffaflık UTZ primi kullanımının kayıtları tutulmakta ve I.A.20 güncellenmektedir. I.A.21 I.A.22 Şikayetlerin sunulması ve irdelenmesi için bir prosedür mevcuttur. Bu prosedüre aşağıdakiler erilebilir: - tüm işçiler, - alıcılar ve tedarikçiler, ve - Davranış Kurallarına uyguluk hususları için bir şikayette bulunmak isteyen herkes. İşçiler işe alındıkları zaman şikayet prosedürü hakkında bilgilendirilmektedir Hasat edilen ürünün ağırlığını veya hacmini belirlemek için kullanılan ekipmanlar en az yılda bir kez kalibre edilmektedir. İstenmeyen değişiklikleri önlemek için önlemler alınmaktadır. Devreden stok, grup tarafından önceki yıl satın alınan UTZ Certified üründen kalan fiziki stok eksi grup tarafından o yıl içerisinde satılan ürün miktarıdır(.devreden stok =grup tarafından önceki yıl satın alınan UTZ Certified üründen kalan fiziki stok miktarından, grup tarafından o yıl içerisinde satılan ürün miktarının çıkarılması ile bulunur.) Bu kayıtlara aşağıdakiler dahildir: - toplam hasat edilen ürün hacmi, - UTZ Certified ürün satışları, - diğer belgelendirilmiş veya doğrulanmış ürün satışları, - geleneksel (belgelendirilmemiş veya doğrulanmamış) ürün satışları, ve - önceki yıllardan devreden UTZ Certified, diğer belgelendirilmiş veya doğrulanmış ve geleneksel (belgelendirilmemiş veya doğrulanmamış) ürün stoku. Satın alma faturaları tarla referansı ve UTZ Certified durumunu belirtir. Üretici geçerli bir Davranış Kuralları belgesine sahip olduktan sonra, ürün yalnızca UTZ Certified olarak satılabilir. Kayıtlara aşağıdakiler dahildir: -Alınan UTZ primi tutarı -UTZ priminin harcanma şekli. Prosedür: - şikayetlerin kimlik belirtilmeden sunulmasına olanak verir, - şikayetleri açık bir şekilde ve zamanında irdeler, - hiçbir şikayetçinin bir şikayet sunmak nedeni ile cezalandırılmamasını güvece altına alır, ve - diğer kabul edilmiş şikayet veya mağduriyet mekanizmalarına engel olmaz (örn. hukuki, toplu pazarlıklar). Şikayetler ve düzeltici faaliyetler yeterli bir biçimde dokümante edilir. Devlet tarafından, (iddia edilen) ihlaller durumunda, şikayet kayıtları denetçiye sağlanır. Kalibrasyon dış taraflarca, ulusal uygulama ve yönetmelikler doğrultusunda, gerçekleştirilebilir. Elektronik tartılar gibi daha gelişmiş ekipmanlar uzman teknisyenlerce kalibre edilir. Kalibrasyonu gerçekleştiren kişinin veya kuruluşun adı ve kalibrasyon tarihi dokümante edilir. 14

Temel Davranış Kuralları Versiyon 1.0

Temel Davranış Kuralları Versiyon 1.0 Temel Davranış Kuralları Versiyon 1.0 rup ve Çoklu-rup Sertifikasyonu İçin www.utzcertified.org Bu dokümanın elektronik formattaki kopyaları UTZ Certified Eğitim Merkezi web sitesinde mevcuttur: www.utzcertified-trainingcenter.com

Detaylı

Çevre Yönetim Sistemi Rehberi

Çevre Yönetim Sistemi Rehberi Çevre Yönetim Sistemi Rehberi Çevre Yönetim Sistemi Rehberi Aralık 2008 ISBN 978-9944-60-399-7 1. Baskı, 750 Adet Aralık 2008 İstanbul Sanayi Odası Yayınları No: 2008/11 Çevre Şubesi Meşrutiyet Caddesi

Detaylı

YEM HİJYENİ YÖNETMELİĞİ YEMLERİN PİYASAYA ARZI VE KULLANIMI HAKKINDA YÖNETMELİK

YEM HİJYENİ YÖNETMELİĞİ YEMLERİN PİYASAYA ARZI VE KULLANIMI HAKKINDA YÖNETMELİK YEM HİJYENİ YÖNETMELİĞİ YEMLERİN PİYASAYA ARZI VE KULLANIMI HAKKINDA YÖNETMELİK YEMLERİN RESMÎ KONTROLÜ İÇİN NUMUNE ALMA VE ANALİZ METOTLARINA DAİR YÖNETMELİK BİTKİSEL GIDA VE YEM İTHALATININ RESMİ KONTROLLERİNE

Detaylı

Çevresel ve Sosyal Sürdürebilirlik Performans Standartları

Çevresel ve Sosyal Sürdürebilirlik Performans Standartları Çevresel ve Sosyal Sürdürebilirlik Performans Standartları Genel Bakış 1. IFC nin risk yönetimi yaklaşımının ayrılmaz bir parçası olan Sürdürülebilirlik Çerçevesi, IFC nin sürdürülebilir kalkınmaya yönelik

Detaylı

Unilever. Sorumlu Kaynak Kullanımı Politikası. Tedarikçilerimizle işbirliği içinde çalışma

Unilever. Sorumlu Kaynak Kullanımı Politikası. Tedarikçilerimizle işbirliği içinde çalışma Unilever Sorumlu Kaynak Kullanımı Politikası Tedarikçilerimizle işbirliği içinde çalışma Nisan 2014 1 İçindekiler Giriş 3 Temel İlkeler 4 Uygulama Esasları 5 I Unilever ile İş Yapmak için Zorunlu Şartlar

Detaylı

Entegre Yönetim Sistemleri Eğitimi

Entegre Yönetim Sistemleri Eğitimi Entegre Yönetim Sistemleri Eğitimi ISO 9001 ISO 14001 OHSAS 18001 ISO 22000 USB Ulusal Sistem Belgelendirme M. Tevfik ARPACI (Yönetim Sistemleri Baş Denetçisi / Eğitmen) ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi

Detaylı

SHE Standartları. İş Sağlığı Güvenliği ve Çevre Koruma Standartları. Revizyon 3 - Aralık 2010, 1 Aralık 2010 tarihinden itibaren geçerlidir.

SHE Standartları. İş Sağlığı Güvenliği ve Çevre Koruma Standartları. Revizyon 3 - Aralık 2010, 1 Aralık 2010 tarihinden itibaren geçerlidir. SHE Standartları 1 SHE Standartları İş Sağlığı Güvenliği ve Çevre Koruma Standartları Revizyon 3 - Aralık 2010, 1 Aralık 2010 tarihinden itibaren geçerlidir. 2 İçindekiler SHE Standartları İçindekiler

Detaylı

SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA RAPORU

SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA RAPORU Kapak Resmi: Kapakta kullanılan resim 2006 yılı AKÇEVRE Çevrenin Korunmasında Temiz Enerjinin Önemi konulu Resim Yarışması nda 1.lik Ödülü alan resimdir SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA RAPORU Hazırlayan : KALİTE

Detaylı

ANTAKYA TİCARET BORSASI KALİTE EL KİTABI

ANTAKYA TİCARET BORSASI KALİTE EL KİTABI ANTAKYA TİCARET BORSASI KALİTE EL KİTABI İÇİNDEKİLER 3-0-1-Giriş -2-Borsanın Görevleri 4-0-3-Borsanın Faydaları 0-4-Diğer Borsalarla Entegrasyon 5-0-5-Revizyon Takip Çizelgesi 6-0-6-Çapraz Çizelge 7-0-6-Çapraz

Detaylı

Adana Entegre Sağlık Kampüsü Projesi Çevresel ve Sosyal Etki Değerlendirmesi

Adana Entegre Sağlık Kampüsü Projesi Çevresel ve Sosyal Etki Değerlendirmesi Çevresel ve Sosyal Etki Değerlendirmesi Teknik Olmayan Özet (TOÖ) Nihai Taslak Haziran 2014 tıtyjuyıyuıu ADN PPP Sağlık Yatırım A.Ş. June 2014 Bu doküman, için İngilizce olarak hazırlanmış olan Çevresel

Detaylı

AYDIN ORGANİK VE İYİ TARIM YOL HARİTASI RAPORU

AYDIN ORGANİK VE İYİ TARIM YOL HARİTASI RAPORU AYDIN DA ORGANİK VE İYİ TARIM UYGULAMALARININ YAYGINLAŞTIRILMASI STRATEJİSİ VE YATIRIM ÖNERİLERİ ANALİZİ PROJESİ AYDIN ORGANİK VE İYİ TARIM YOL HARİTASI RAPORU 02/05/2014 ZOBU CONSULTING impartially on

Detaylı

KOBİ ler için İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Rehberi: İNŞAAT SEKTÖRÜ

KOBİ ler için İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Rehberi: İNŞAAT SEKTÖRÜ KOBİ ler için İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Rehberi: İNŞAAT SEKTÖRÜ Bu rehber, Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilen İSGİP (Türkiye`de İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Koşullarının

Detaylı

Hijyen Esasları ve İyi Uygulama Kılavuzu

Hijyen Esasları ve İyi Uygulama Kılavuzu Gıda ile Temas Eden Madde ve Malzeme Üreten İş Yerleri İçin Hijyen Esasları ve İyi Uygulama Kılavuzu ISBN: 978-605-62568-3-7 Şubat 2014 Gıda ile Temas Eden Madde ve Malzeme Üreten İş Yerleri İçin Hijyen

Detaylı

GIDA GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ EL KİTABI

GIDA GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ EL KİTABI Sayfa No: 1/30 GIDA GÜVENLİĞİ TS EN ISO 22000 GIDA GÜVENLİĞİ STANDART ŞARTLARINA UYGUN OLARAK HAZIRLANMIŞTIR. İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi TEL : (0) 422 3410660-70 FAKS : (0) 422 341 07 28

Detaylı

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİNİN EMNİYET TEŞKİLATINDA UYGULANABİLİRLİĞİ Mehmet Emin BAŞ YÜKSEK LİSANS TEZİ Çevre Mühendisliği Anabilim Dalını Eylül 2011 KONYA Her

Detaylı

TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD

TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD ICS 03.120.01; 67.020; TÜRK STANDARDI TS EN ISO 22000:2005 TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD Bu standard metni 24 Nisan 2006 tarihli TSE Teknik Kurul toplantısında kabul edilerek yürürlüğe girmiş olup metin

Detaylı

Bölüm 1 - Raporun Amaç ve Kapsamı

Bölüm 1 - Raporun Amaç ve Kapsamı 1 Bölüm 1 - Raporun Amaç ve Kapsamı İlerleme Bildirimi Bu rapor, Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi için yıllık ilerleme bildirim (COP) koşullarını ve gelişimini açıklamayı hedeflemektedir.

Detaylı

Kırmızı Et Üretim Tesislerinde HACCP

Kırmızı Et Üretim Tesislerinde HACCP Ankara Bölgesi Veteriner Hekimler Odası Yayın No 2005/2 Kırmızı Et Üretim Tesislerinde HACCP Prof. Dr. Bülent Mutluer Ankara 2005 İçindekiler 1. Giriş... 3 2. Tanımlar... 4 3. HACCP prensipleri ve uygulanışı...

Detaylı

BÜROSİT 2014 KURUMSAL SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK RAPORU

BÜROSİT 2014 KURUMSAL SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK RAPORU BÜROSİT 2014 KURUMSAL SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK RAPORU İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİMİN MESAJI... 3 RAPOR HAKKINDA... 4 KURUMSAL PROFİL... 5 MARKALAR, ÜRÜNLER VE HİZMETLER... 6 HİZMET VERİLEN PAZARLAR... 6 OPERASYONEL

Detaylı

ÇEVRE DENETİMİNİN TEMELLERİ VE TÜRKİYE DE ÇEVRE DENETİMİ

ÇEVRE DENETİMİNİN TEMELLERİ VE TÜRKİYE DE ÇEVRE DENETİMİ ÇEVRE DENETİMİNİN TEMELLERİ VE TÜRKİYE DE ÇEVRE DENETİMİ ANKARA 2013 Bu kitabın her türlü basım ve dağıtım hakkı Çevre ve Şehircilik Bakanlığına aittir. Bu çalışma Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Çevresel

Detaylı

PLAJLAR İÇİN MAVİ BAYRAK KRİTERLERİ KILAVUZ NOTLAR ( 2013) GİRİŞ

PLAJLAR İÇİN MAVİ BAYRAK KRİTERLERİ KILAVUZ NOTLAR ( 2013) GİRİŞ PLAJLAR İÇİN MAVİ BAYRAK KRİTERLERİ KILAVUZ NOTLAR ( 2013) GİRİŞ Plajlar ve marinalar için Mavi Bayrak Programı, kar amacı gütmeyen uluslararası bir sivil toplum örgütü olan FEE (Foundation for Environmental

Detaylı

KALICI ORGANİK KİRLETİCİLERE İLİŞKİN STOKHOLM SÖZLEŞMESİ

KALICI ORGANİK KİRLETİCİLERE İLİŞKİN STOKHOLM SÖZLEŞMESİ KALICI ORGANİK KİRLETİCİLERE İLİŞKİN STOKHOLM SÖZLEŞMESİ Bu Sözleşmenin Tarafları, Kalıcı organik kirleticilerin zehirli özelliklere sahip olduğunu, doğada ayrışmaya karşı direnç gösterdiklerini, biyolojik

Detaylı

PROJE UYGULAMA REHBERİ

PROJE UYGULAMA REHBERİ T.C. KALKINMA BAKANLIĞI KALKINMA AJANSLARI TARAFINDAN SAĞLANAN DESTEKLER İÇİN PROJE UYGULAMA REHBERİ Bölgesel Gelişme ve Yapısal Uyum Genel Müdürlüğü ANKARA, 2009 1 GİRİŞ... 2 1.1 KAPSAM... 2 1.2 YASAL

Detaylı

Bölüm 1 - Raporun Amaç ve Kapsamı

Bölüm 1 - Raporun Amaç ve Kapsamı 1 Bölüm 1 - Raporun Amaç ve Kapsamı İlerleme Bildirimi Bu rapor, Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi için yıllık ilerleme bildirim (COP) koşullarını ve gelişimini açıklamayı hedeflemektedir.

Detaylı

İçindekiler 1. AB, niçin bir Çevre Politikası geliştirmiştir? 2. AB Çevre Politikası nın yasal dayanakları nelerdir? 3. AB Çevre Politikası nın hedefleri ve temel ilkeleri nelerdir? 4. Çevre konusunda

Detaylı

ORTAK SAĞLIK GÜVENLİK BİRİMİ

ORTAK SAĞLIK GÜVENLİK BİRİMİ İşçilerin sağlığının gözetimi, Çalışma ortamının gözetimi, Eğitim, danışmanlık ve bilgilendirme, İlkyardım ve acil müdahale, Kayıt ve istatistik tutmak gibi görevlerle hizmet verirler. ORTAK SAĞLIK GÜVENLİK

Detaylı

SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA RAPORU

SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA RAPORU SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA RAPORU Hazırlayan : KALİTE VE ÇEVRE YÖNETİMİ MÜDÜRLÜĞÜ Yıl : 2004 Revizyon: : 0 AKSA YILLIK RAPOR İÇİNDEKİLER Sürdürülebilir Kalkınma Raporu 2004 1) Vizyon ve Strateji Global Raporlama

Detaylı

SERİ NO: 15. İKTİSADİ KALKINMA VAKFI YAYINLARI Yayın No: 273

SERİ NO: 15. İKTİSADİ KALKINMA VAKFI YAYINLARI Yayın No: 273 SERİ NO: 15 1965 İKTİSADİ KALKINMA VAKFI YAYINLARI Yayın No: 273 SORULARLA AB POLİTİKALARI VE TÜRKİYE SERİSİ Seri No:15 GIDA GÜVENLİĞİ POLİTİKASI 19 65 İKTİSADİ KALKINMA VAKFI YAYINLARI Yayın No: 273 SORULARLA

Detaylı

Sanayi ve üretim tesislerinde bir işlem sırası veya sonrasında ortaya çıkan katı atıklara endüstriyel katı atıklar denir.

Sanayi ve üretim tesislerinde bir işlem sırası veya sonrasında ortaya çıkan katı atıklara endüstriyel katı atıklar denir. 1. ATIK TÜRLERİ a. Evsel Atıklar b. Tıbbi Atıklar c. Tehlikeli Atıklar d. Endüstriyel Atıklar e. İnşaat Atıkları a. EVSEL ATIKLAR Konutlardan ve/veya işyerlerinden ortaya çıkan içlerinde tehlikeli zararlı

Detaylı

KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ EL KİTABI

KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ EL KİTABI Sayfa No : 1 / 26 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ EL KİTABI HAZIRLAYAN YÖNETİM TEMSİLCİSİ ONAYLAYAN GENEL MÜDÜR ÜNVAN ADET KOPYA NO 1.YÖNETİM TEMSİLCİSİ 1 (ORJİNAL) 2.GENEL MÜDÜR 1 01 3.SEÇ YÖNETİM TEMSİLCİSİ 1

Detaylı