RAYLI SİSTEMLER Eylül-Ekim 2011 Sayı 62. Sayı 62 Eylül-Ekim 2011

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "RAYLI SİSTEMLER Eylül-Ekim 2011 Sayı 62. Sayı 62 Eylül-Ekim 2011"

Transkript

1 RAYLI SİSTEMLER Eylül-Ekim 2011 Sayı 62 Sayı 62 Eylül-Ekim

2

3 mtiyaz Sahibi Mimar ve Mühendisler Grubu adına Genel Başkan Avni Çebi Sorumlu Yaz flleri Müdürü Özkan Mustafa Küçükkural Yay n Kurulu Mehmet İşci, Osman Arı, Yakup Güler, Mahmut Çelik, Yavuz Sarı, Mesut Uğur, Osman Şahbaz, Yılmaz Ada Bu Say ya Katk da Bulunanlar Metin Akbaş, Prof. İlhan Kocaaslan, Veysel Arlı, Saffet Çakmak Yay n Dan flma Kurulu Prof. Dr. İlhami Karayalçın, Prof. Dr. Nazif Gürdoğan, Adnan Çelik, Prof. Dr. Nizamettin Aydın, Prof. Dr. Zeki Çizmecioğlu, Yrd. Doç. Dr. Ömer Faruk Kültür, Ali Reyhan Esen, Fatih Dönmez letiflim Adresi Kuştepe Biracılar Sok. No: 7 Mecidiyeköy/İstanbul Tel: Fax: Web: E-posta: Yay n Koordinatörü İsmail Şaşmaz Editör A. Kadir Mermertaş Fatih Göksu Görsel Yönetmen Nevzat Albayrak Renk Ayr m Muhammet Dilsiz Reklam Eski Osmanlı Sok. Cansun Apt. 5/7 Mecidiyeköy/İstanbul Tel: Fax: Web: E-posta: Bas m Milsan Basın San. A.Ş Yay n Türü İki ayda bir yayınlanır. Yerel Süreli Yayın Ücretsizdir Yazı ve reklamların içerik sorumluluğu sahiplerine aittir. Kaynak gösterilerek alıntı yapılabilir. editörden Merhabalar Mimar ve Mühendis Dergisi olarak Raylı Sistemler konumuz ile Eylül-Ekim sayımızda sizlerle birlikteyiz. Sadece bu sektörde çalışan insanları değil, tüm ülkeyi çok yakından ilgilendiren raylı sistemleri, her açıdan bu sayımızda değerlendirmeye çalıştık. Osmanlı İmparatorluğu nun son dönemlerinde, Sultan Abdulaziz ile önemi kavranıp yapımına başlanan demiryollarında, özellikle Cumhuriyet Dönemi nin başlarında bir atılım yaşanmıştı. Daha sonraları ise hem bürokratik hem dış kaynaklı hem de geleceği göremeyen politikacılar sebebiyle uzun bir duraklama yaşanmıştı. Son 8 yılda gerçekleşen umut dolu gelişmeler ise son derece olumlu şeyler yaşanabileceğini bize gösterdi. Gerek Yüksek Hızlı Tren projeleri gerekse Marmaray ve metro çalışmaları, raylı sistemler konusunda çok şeyin değiştiğini gösterdi. Bu sayımızda dosya konusu olarak ele aldığımız Raylı Sistemler konusunu bu sektörün uzmanları ile derinlemesine inceledik. Başta TCDD Genel Müdürü Sayın Süleyman Karaman olmak üzere iş dünyası temsilcileri ve akademisyenler konuyu dergimiz için değerlendirdi. Ayrıca bilindiği üzere özellikle ekim ayını ülkemiz, ne yazık ki her sonbahar mevsiminde olduğu gibi yine sel felaketleri ile geçirdi. İlk başta yanlış yapılanma nedeniyle Rize ilimizde birçok vatandaşımızı kaybettik. Henüz bu konu üzerinde konuşulmaya başlamadan bu defa da Antalya ilimizde meydana gelen sel felaketleri ile sarsıldık. Bu konu ve dünyanın sırt çevirdiği Somali konusunda da son derece bilgilendirici yazıları 62 nci sayımızda bulacaksınız. Mimar ve Mühendis Dergisi nin her sayısında olduğu gibi makaleleri, gezi yazılarını, mimari değerlendirmeleri, Mimar ve Mühendisler Grubu ndan haberleri bu sayımızda da okuma fırsatı bulacaksınız. Gelecek sayılarda buluşmak dileğiyle

4

5 içindekiler 6 Bizden Haberler 16 Güncel; Marka Kimli e Karfl Mimarl k; Mehmet flci nsan yüzlü flehirler, rant kayna flehirler ikileminde Çevre ve fiehircilik Bakanl 90 Kent ve Yaflam; Yunus Emre Tozal slam mimarisinin kilometre tafl ve Turgut Cansever -I- 30 KAPAK; Demiryolu bir bütündür Sadece ray, travers ve balasttan ibaret de ildir. stasyon binalar, köprü ve tüneller, viyadükler, lokomotif depolar, telgraf ve telefon direkleri, her fleyden önemlisi de emek veren insanlar ve bitmeyen hikâyeleri ile yolcular. Ülkemiz için geç olsa da güç olamayacak bir flekilde yeniden aya a kalkan rayl sistemlerimizi her yönüyle ele almaya çal flaca z RAYLARIN ÜZER NDE YÜKSELEN B R TÜRK YE Hobi; A. Güleser Ekfli: En küçük tablolar... PULLAR TANITIM; Esra Kartal: Yeryüzü Doktorlar ve Afrika daki durum Haber Analiz SOMAL : As l olan tar m ve ekonomi Sinema ve Mühendislik Anadolu nun göbe inde bir köylünün sinema aflk ve bütün yokluklara ra men ortaya ç kan muhteflem film: KARPUZ KABU UNDAN GEM LER YAPMAK 4 M MAR VE MÜHEND S

6 BAfiKANDAN Geliflen Türkiye ve Ortak Haf zam z TÜRK YE hızlı bir şekilde kalkınıyor, kalkınırken de kabuk değiştiriyor. Bu arada hız, bizim zaman algımızı değiştiriyor, bazen kendimize gelince, kaybettiğimiz şeyleri fark ediyoruz. Hızlı, kalkınmamıza yardımcı olacak önemli konulardan biri de ulaşımda raylı sistemlerdir. Türkiye, hem devlet demiryollarının yatırımları, hem de yerel belediyelerin yatırımları olan metrolar sayesinde toplu taşımacılıkta dünyanın ulaştığı hız ve konfora yaklaşmaktadır. Türkiye, Tünel- Karaköy metrosuyla raylı sistem yatırımlarına 100 yıl kadar önce başladı. Osmanlı, imparatorluk geleneği gereği bu konuda önemli yatırımları Cumhuriyet öncesi yapmıştı, Cumhuriyet Türkiye si de bu konuda önemli yatırımlar yaptı. Ancak daha sonra otomobilin bireysel olarak kullanımda yaygınlaşmasıyla karayollarında yatırımlara ağırlık verildi lerden sonra demiryolları adeta yetim evlat muamelesi görerek kendi haline bırakıldı. Ta ki dünyanın toplu taşımacılıkta raylı sistemlerde yakaladığı hız, konfor, taşımacılıktaki stratejik önemini ve teknoloji geliştirmedeki büyük potansiyelini kavramamıza kadar. Bugün hem merkezi yönetim hem de yerel yönetimler raylı sistemlere önemli yatırımlar yapmaktadır. Merkezi yönetim, T.C. Devlet Demiryolları vasıtasıyla yatırımlarını tek elden yaptığı için yatırımlar ve işletmede bir standart geliştirmiş durumdadır. Ancak yerel yönetimlerin yaptığı yatırımlar arasında bir koordinasyonsuzluk bulunmakta, her yönetim kısıtlı imkanlarıyla geri kalmamak ve biz de yapıyoruz mantığıyla işlerini yürütmeye çalışmaktadır. Bu arada yatırımlarda ve sonrası işletmecilikte standartların geliştirilmesi konusunda ortak bir hareket geliştirilememektedir. Büyük mali kaynak ve insani kaynağı gerektiren bu konularda ulusal politikaların geliştirileceği bir platform veya birlik oluşturulmalı, buradan akredite olmayan yatırımlara izin verilmemeli, aynı zamanda da teknoloji geliştirme ve işletmecilik konusunda da eğitim imkânları arttırılmalıdır. Bu gelişmekte olan ve önümüzdeki yıllarda önemli yatırımların yapılacağı raylı sistemler sektörünün sağlıklı bir zeminde işlenmesi için gereklidir. Raylı sistemler sektörünü denetleyen, standart koyan, yatırımlarda bütünlük sağlayan bir yapının oluşturulmasına aciliyetle gerek vardır. Sivil bir düzenleyici otorite olarak Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü raylı sistemler için de örnek alınabilir. stanbul söz konusu olunca bu ülkede herkes duyarl olmak durumundad r. stanbul ve onun silueti yaln z bizim de il, ortak tarih ve kültür birli i yapt m z bu co rafyan n insanl n n haf zas na kaz lm fl ortak de eridir. KORUMAMIZ GEREKENLER Türkiye deki hızlı değişim, bizim bazı değerlerimizi fark etmeden yitirmemize zemin oluşturuyor. Bu milletin tarih içerisinde oluşturduğu en önemli değerlerinden biri de İstanbul un camiler ve kubbelerle süslenmiş muazzam siluetidir. Bu oluşum yüzyıllar almıştır ve oluşturulan bu siluet adeta belli bir mantık, uyum ve ahenk içersinde büyük bir milletin kendine has zevki ve değerleri içersinde oluşmuştur. Bu siluet, bu milletin değeridir ve gelecek nesillerin de bunda en az bizim kadar hakkı vardır. Bu siluet, bu milletin ortak hafızasının mekânda tezahür etmiş halidir. Kimsenin hangi amaç ve kaygılarla olursa olsun bu hafızaya müdahalesine müsaade edilmemelidir. Bu takdirde kaybedilen ortak hafızamızla birlikte ortak kimliğimiz ve geleceğimiz olacaktır. Bu değerin hiç bir kimseye bir getirim olarak aktarılmasına müsade edilmemelidir. O takdirde, bu ülkede hiçbir kimsenin tutunacağı bir sinir ve değer kalmayacaktır. İstanbul söz konusu olunca bu ülkede herkes duyarlı olmak durumundadır. İstanbul ve onun silueti yalnız bizim değil, ortak tarih ve kültür birliği yaptığımız bu coğrafyanın insanlığının hafızasına kazılmış ortak değeridir. Gelecekte değerlerimizle birlikte var olmak istiyorsak İstanbul un siluetine kendi varlığımıza sahip çıkıyormuş gibi sahip çıkmalıyız. Geç olmadan, hemen şimdi. Avni Çebi Genel Başkan EYLÜL-EK M

7 B ZDENHABERLER M MAR ve MÜHEND SLER GRUBU KAYSER MUTFA IYLA TANIfiTI DR S GÜLLÜCE LE fieh RLEfiME VE KENTSEL DÖNÜfiÜM ÜZER NE Mimar ve Mühendisler Grubu yaz dönemiyle birlikte ara verdi i Bizbize Konuflmalar programlar na yeni dönemle birlikte tekrar bafllad. Yeni dönemde ilk konuk flehirleflme konusu üzerine konuflma yapan Yüksek nflaat Mühendisi ve Ak Parti stanbul Milletvekili dris Güllüce oldu. ŞEHİRCİLİĞİN öncelikli olarak çok taraflı, çok özneli bir yapısı olduğuna dikkat çeken İdris Güllüce, bu alanda günümüze kadar yapılan uygulamaların iyi sonuçlar vermediğini ve bu uygulamaların yeniden değerlendirilerek yanlışların düzeltilmesinin zaman alacağını ifade etti. Siyasi kaygılarını ön planda tutan muhalefet odaklarının, 1940 lı yıllardan kalma iktidar tutkusuyla her uygulamayı halk lehine olmasına rağmen engellemeye çalıştıklarını ve kentsel dönüşüm projelerine karşı çıktıklarını hatırlatan Güllüce, şehirleşmede temel öznenin siyasi çıkar değil, halk yararı olduğunu vurguladı. Güllüce konuşmasına şöyle devam etti: Şehirleşmeye yeni bir soluk kazandıracak projelere karşı çıkarken öne sürülen itirazların çoğu zaman kara propaganda yoluyla dile getirilmektedir. 320 konutun kentsel dönüşüm kapsamında yeniden inşa edilip yine 320 konut şeklinde halka sunulacak bir hizmetin bile rant üretiliyor propagandasıyla vatandaşın aleyhine olarak baltalanmaktadır dedi. Şehirleşmede yaşanan problemlerden bir diğerinin imar meselesi olduğunu kaydeden Güllüce, kısa süre öncesine kadar uygulamalarda imar haddini belirleyen unsurun mühendislik esasları ve şehirleşme programları değil, konut sahiplerinin maddi imkânları olduğunu ifade ederek aynı zamanda mülkiyet sorunlarına yol açan bu tür çarpıklıkların kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında mutlaka ele alınması gerektiğini söyledi. KAYSERİ Organize Sanayi Bölgesi sponsorluğunda yapılan iftara, Mimar ve Mühendisler Grubu (MMG) Genel Başkanı Avni Çebi, Genel Başkan Yardımcıları Osman Arı ve Osman Şahbaz, Abdullah Gül Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Musa Hakan Asyalı, Orta Anadolu Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Doç. Dr. H. Mustafa Palancıoğlu nun yanı sıra birçok akademisyen, sporcu, bürokrat, sanayici ve davetli katıldı. Kayseri mutfağının birbirinden lezzetli örneklerinin sunulduğu iftarda bir konuşma yapan MMG Kayseri Şube Başkanı Oğuz Memiş, MMG nin geleneksel iftarını sanayinin göbeğinde, sanayici ve işadamlarıyla iç içe yaptıklarını belirtti. Daha sonra söz alan MMG Genel Başkanı Avni Çebi de konuşmasında birlik, beraberlik, ihsan, hikmet ve infakın önemine değindi. Çebi: İşte bugün Kayseri deyiz. Küçük olsun benim olsun mantığından uzak, birlikte sinerji oluşturmuş, sanayi ve ticarette Türkiye ye örnek olmuş hayırsever, fedakar, himmet sahibi Kayserililerleyiz. Kalkınmada kendi kültürünü oluşturmuş, güçlü, hem iç hem de dış barışın oluşumunda ülkemize katkılar sağlayan Kayserililere teşekkür ediyorum. İnfakın sadece Ramazan ayına has bir davranış olmadığını, hayatımızın bir parçası, bir yaşam biçimi olması gerektiğini hatırlatmak istiyorum. Yılın on iki ayında infak anlayışıyla hareket etmeliyiz dedi. İftar ve konuşmaların ardından davetlilerin ayrılmayıp, birbirleriyle bilgi alışverişinde bulunmaları ve geleceğe dönük bilgi ve birikimlerini paylaştıkları dikkat çekti. 6 M MAR VE MÜHEND S

8

9 B ZDENHABERLER STANBUL ve ZM R fiubeler NDE BAYRAMLAfiMA MMG FUARDAK YER N ALDI MİMAR ve Mühendisler Grubu (MMG) dünyada her üç yılda bir düzenlenen 19. İş sağlığı ve Güvenliği Fuarı na katıldı Eylül tarihlerinde İstanbul Haliç Kongre Merkezi nde yapılan fuarın açılışını Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik yaptı. Fuarda ilk olarak MMG standını ziyaret eden Bakan Faruk Çelik i MMG Genel Başkan Yardımcısı Kadem Ekşi ve MMG Genel Sekreteri Ö. Mustafa Küçükkural karşıladı. Bakan Çelik, kendisinin de söyleşisi bulunan Mimar ve Mühendis dergisinin İş Sağlığı ve Güvenliği dosya konulu 61. sayısını inceleyerek görüş alış verişinde bulundu. İş Sağlığı ve Güvenliği konusunda sivil toplum kuruluşlarına da görevler düştüğünü belirten Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik daha sonra fuar alanını gezdi. Beş gün açık olan fuarda MMG standı yerli ve yabancı ziyaretçilerle dolup taştı. MİMAR ve Mühendisler Grubu (MMG) Yönetimi ve üyeleri, Ramazan Bayramı münasebetiyle düzenlenen buluşmalarda bir araya geldi. İlk olarak İstanbul da 31 Ağustos Çarşamba günü düzenlenen bayramlaşma programına MMG Genel Başkanı Avni Çebi, Genel Başkan Yardımcısı Osman Arı, Yönetim Kurulu Üyeleri Şehmus Yıldırım ve Serkan Cantürk ün yanı sıra eski yönetim kurulu üyelerinden Ömer Doğan ve MMG üyeleri katıldı. Mimar ve Mühendisler İzmir Grubu da yine 31 Ağustos Çarşamba günü üyeleriyle bir araya gelerek bayramlaşma merasimi düzenledi. Samimi bir atmosferde yoğun bir katılımla gerçekleşen bayramlaşmalarda güncel meselelere de değinen MMG üyeleri Somali de yaşanan felaketle ilgili kanaatlerini paylaşarak MMG olarak atılabilecek adımları tartıştılar. YILDIZ TEKN K ÜN VERS TES MEZUNLARININ KAMPÜS TE FTAR KEYF YILDIZ Teknik Üniversitesi nin ana kampüsünde verilen iftara mezunlarla birlikte eğitimlerini sürdüren öğrenciler ve akademisyenler katıldı. Geleneksel hale gelen iftarda, Yıldız Teknik Üniversitesi Mezunları Derneği Başkan Mustafa Bozyiğit açılış konuşması yaptı. Yıldız Teknik Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. İsmail Yüksek e vekâleten iftara katılan Rektör Yardımcısı Prof.Dr. Yusuf Ayvaz ise iftar yemeğinin kaynaşma, hasret giderme açısından da çok yararlı olduğunu söylerek üniversite kapısının, sanayicilerle ortak projeler üretmek ve bilgi alıverişi yapmak üzere her zaman açık olduğunu vurguladı. İftara katılanlardan Prof. Dr. Ümit Doğay Arınç ise 1962 yılında Yıldız Üniversitesi ile tanıştığını, ilişkilerini bugüne kadar aralıksız sürdürdüğünü, bundan sonra da ilgisinin devam edeceğini belirtti. Bu kadar köklü geleneği olan nadir üniversitelerden birisine mensup olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Arınç, Geçmişte yapılarımızı imar eden mimarlar ve idareciler rahmetle anılıyorsa, biz de bizden sonrakilere burada bizim atalarımız yaşadı, şu gök kubbede hoş bir seda bıraktı dedirtmeliyiz dedi. MMG Genel Başkanı Avni Çebi de şehirlerin geçmişte olduğu gibi zengin, fakir, doğulu, batılı, diğerinin varlığından güç aldığı sosyal barışını sağlamış medeni ve mutlu insanların yaşadığı mekânlar olarak görmeyi dört gözle beklediğini aktardı. Çebi, Kentsel dönüşümden adeta bir birlikte var olma manifestosu çıkarmalıyız dedi. 8 M MAR VE MÜHEND S

10

11 B ZDENHABERLER M MAR ve MÜHEND SLER GRUBU NDAN DEN Z FENER DERNE NE ADE- Z YARET M MAR ve MÜHEND SLER GRUBU NDAN ANLAMLI Z YARET MİMAR ve Mühendisler Grubu (MMG) Genel Başkanı Avni Çebi, Genel Sekreter Özkan Mustafa Küçükkural ve Ajans Piksel Genel Müdürü İsmail Şaşmaz Okmeydanı nda bulunan Darülaceze Müessesesi ni ziyaret etti. Ziyarette ilk önce Darülaceze Müessesesi Müdür Yardımcısı Sosyal Hizmetler Uzmanı İlhan Uğur dan müessese hakkında bilgi alındı. 93 Osmanlı-Rus harbinden sonra zamanın padişahı II. Abdülhamit Han tarafından tamamen kendi imkânlarıyla yaptırılan müessese, 120 yılı aşkın bir zamandır ayrım yapmadan muhtaçlara hizmet veriyor. Müdür Yardımcı İlhan Uğur ile yapılan sohbette Uğur, Toplum yaşlılarına, kimsesizlere ve acizlere sahip çıkmalı; devlet de üstüne düşen görevi yapmalı diyerek bu tür kurumların önemine vurgu yaptı. Aynı şekilde Genel Başkan Avni Çebi de, İnsan yüzlü şehirler kurmalıyız. Yaşlıları, çocukları, sakatları ve yardıma muhtaçları hesaba katmadan kurulan şehirler insani olamaz ve merhameti merkezde tutan yüce İslam dinimizle de bağdaşmaz diyerek insan ve bu tür kurumlar arasındaki ilişkiyi özetledi. MMG heyeti daha sonra görevliler eşliğinde tesisleri gezip yanlarında götürdükleri hediyeleri de yetkililere teslim ederek Darülaceze Müessesesi nden ayrıldılar. Yurt içinde ve yurt d fl nda düzenledi i yard m organizasyonlar ve projelerle mazlum ve ma durlara umut fl olan Deniz Feneri Derne i ne, Mimar ve Mühendisler Grubu Yönetimi bir ziyaret gerçeklefltirdi. MİMAR ve Mühendisler Grubu (MMG) Genel Başkan Avni Çebi, Başkan Yardımcısı Osman Şahbaz, Yer Bilimleri Komisyonu Başkanı Şehmuz Yıldırım ve Genel Sekreter Mustafa Küçükkural dan oluşan bir heyetle Deniz Feneri Derneği Genel Merkezi ni ziyaret etti. Deniz Feneri Derneği Genel Başkanı Av. Mehmet Cengiz in ev sahipliğinde gerçekleşen toplantıda, Somali den yeni dönen Av. Mehmet Cengiz Somali hakkında bilgiler aktardı. Su ve sağlık konularında çok sıkıntı yaşandığını ve bu konulara Türkiye deki STK ların acil olarak destek olmalarının gerektiğini iletti. MMG Genel Başkanı Avni ÇEBİ, Deniz Feneri Derneği nin yurtdışı tecrübelerinden faydalanarak ortak çalışmalar sürdürüleceğini bildirdi. MMG olarak özellikle teknik konularda üzerimize düşen sorumlulukları yerine getireceklerini söylediler. Yeryüzü Mühendisleri çalışmasını başlattıklarını aktaran MMG Genel Başkanı Avni Çebi İHH, Kimse Yok Mu?, Cansuyu, Deniz Feneri, Yeryüzü Doktorları ve diğer STK larla işbirliği içinde ülkemize ve dünyaya değer katan çalışmalar içinde olacaklarını bildirdi. M MAR ve MÜHEND SLER GRUBU KONYA fiubes ÜYELER FTAR PROGRAMINDA B R ARAYA GELD MİMAR ve Mühendisler Grubu (MMG) Konya Şubesi üyeleri, Akyokuş Parkı ndaki iftar yemeğinde buluştu. Programa Konya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Muzaffer Şeker in yanı sıra, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Mehmet Emin Aydın, Prof. Dr. Birol Akgün, AK Parti Konya İl Başkan Yardımcısı Bestami İnan, MÜSİAD Konya Şube Başkanı Aslan Korkmaz, Başkan Yardımcısı Lütfü Şimşek, ayrıca kamu kurum ve özel kuruluşlarda çalışan birçok üye katıldı. MMG Konya Şube Başkanı Arif Kösen, yaptığı konuşmada, Ramazan ayının önemine dikkat çekti. Kösen, İçinde yaşadığımız toplumun, çevreye ve evrene karşı ciddi sorumluluklarının olduğuna inanarak, her sabah yeniden uyanmamızı Allah ın bize tövbe etmemiz, kendimize, ailemize, yaşadığımız kente değer katmamız için vermiş olduğu bir fırsat olarak değerlendirmeliyiz dedi. Konuşmalarından ardından çeşitli görüş ve önerilerin paylaşılmasıyla birlikte iftar yemeği sona erdi. 10 M MAR VE MÜHEND S MAYIS-HAZ RAN

12

13 B ZDENHABERLER 17 A ustos 1999 Depremi foto raf sergisiyle an ld... FESHANE DE B R BAfiKA FTAR M MAR VE MÜHEND SLER GRUBU (MMG) TARAFINDAN DÜZENLENEN ve YAKLAfiIK B N K fi L K B R KATILIMIN OLDU U PROGRAM fi DÜNYASI, BÜROKRAS, ÜN VERS TE ve S YASET DÜNYASINDAN B RÇOK K fi Y B R ARAYA GET RD. VEFA GROUP A A T STEELIFE ANA SPONSORLU UNDA P OMAK GROUP, EMSAfi NfiAAT ve OMARYM MARLIK KATKILARIYLA HAZIRLANAN FTAR BÜYÜK LG GÖRDÜ. Konumuz Deprem ve İnsan Marmara Depremi nin 12. yıldönümü münasebetiyle Deprem ve İnsan konulu fotoğraf sergisiyle açılışı yapılan programda bir basın bildirisi dağıtılarak Marmara Depremi nin 12. yıldönümünde deprem konusuyla ilgili uygulama ve önlemlerin halen yetersiz olduğuna dikkat çekildi. Basın mensuplarıyla konuya ilişkin görüşlerini paylaşan MMG Genel Başkan Yardımcısı Kadem Ekşi, şehirleşme ve kentsel dönüşüm çalışmalarının ciddiyetle ele alındığı bu günleri bir fırsat olarak görmek gerektiğini ve bir acil eylem planına ihtiyaç duyulduğunu vurguladı. İnfak toplumuna doğru Programın açılış konuşmasını yapan MMG Genel Başkanı Avni Çebi, birlik ve beraberlik ruhunun tazelendiği ve gönüllerin buluştuğu Ramazan ın bereketinden mümkün olduğunca istifade etmemiz gerektiğini söyledi. MMG nin kuruluş felsefesini oluşturan hikmet, imar ve ihsan kavramlarına değinen Çebi, bu kavramlar çerçevesinde terbiye edilen nefsin infakla taçlanacağını, yalnızca ihtiyaç duyduğunun fazlasını değil, ihtiyacı olanı da paylaşan kimselerin bir infak toplumunun temellerini atacağını ifade ederek Afrika da yaşanan insanlık dramının sona ermesi için böyle bir topluma ihtiyaç duyulduğunu hatırlattı. 12 M MAR VE MÜHEND S

14

15 B ZDENHABERLER M MAR ve MÜHEND SLER GRUBU ANKARA fiubes FTAR YEME NDE BULUfiTU M MAR ve MÜHEND SLER GRUBU NUN 600 K fi N N KATILIMIYLA GERÇEKLEfiT RD FTAR; S YASET, fi DÜNYASI ve STK LARDAN ÜST DÜZEY TEMS LC LER B R ARAYA GET RD. Ankara Rixos Otel`de 16 Ağustos ta düzenlenen iftar yemeğine Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız ın yanı sıra Mimarlar ve Mühendisler Grubu (MMG) Genel Başkanı Avni Çebi, İHH Ankara Bölge Koordinatörü Hanefi Sinan ve çok sayıda mimar ve mühendis katıldı. İftar öncesinde Kültür Bakanlığı sanatçılarından Timuçin Çevikoğlu tarafından tasavvuf müziği konseri verildi. Programın açılış konuşmasını ise MMG Ankara Başkanı Yılmaz Ada yaptı. Konuşmasına MMG nin hedef ve çalışmalarına vurgu yaparak başlayan Ada, Afrika da yaşanan drama dikkat çekerek konuşmasını, Hepimizin bildiği gibi son günlerde Somali de büyük bir dram yaşanıyor. Bir deri bir kemik kalan çocukların gözyaşları dinsin, karnı doysun diye de gerek ülke insanımız gerekse hükümetimiz, tarihinin ve kültürünün kendisine yüklediği bu sorumluluğun gereğini yapmaya çalışıyor. Gerçekte bu yangının bu dramın asıl sorumlusu kuraklık veya susuzluk değil. Batılı egemen sömürgeci güçlerin, kıtanın kaynaklarını fütursuzca ve sorumsuzca kendi lehlerine tüketmelerinden kaynaklanmaktadır diye devam etti. Yılmaz Ada dan sonra kürsüye gelen Bakan Taner Yıldız ise konuşmasında, iftar yemeğinin, Somali`deki vatandaşları hatırlatılmasına vesile olduğunun altını çizerek TİKA nın, Diyanet İşleri Başkanlığı nın, Kızılay ve diğer sivil toplum örgütleriyle beraber çok ciddi bir kampanya başlattığını söyledi. Yıldız, Dünyaya örnek olabilecek seviyede bir kampanya gerçekleştirildi diye konuştu. Konuşmasının ilerleyen satırlarında enerji konusuna da değinen Yıldız, enerji sektörü olarak, çıkartılan kanunların, mevzuatların, yönetmeliklerin devreye girmesinin önemine vurgu yaparak, Yerli ve yenilenebilir kaynakların üretimle beraber istihdam edilebilmesi için mimar ve mühendislere çok büyük işler düşüyor şeklinde konuştu. İftar yemeğinde son olarak söz alan MMG Genel Başkanı Avni Çebi ise, Ramazan ayının önemine dikkat çekti. Çebi, Önümüzde Somali vakası var. Gerçekten insanlığın emsal olduğu bir durum. Tabi Somali gündeme gelince bu iftarlardaki ihtişam ve israf da gündeme geliyor. Şunu da kabul etmek lazım MMG Ankara Şubesi bu iftarı yapacağı zaman, Ankara da büyük bir yer aradı, ancak buradan daha büyük bir yer bulunamadı. Belki bazı şeyleri biraz israf ettik ama kazandığımız rahmet de var. Çünkü uzun süre göremediğimiz arkadaşlarımız, dostlarımızla beraber aynı sofrada buluşuyoruz, iletişime geçiyoruz, hal hatır soruyoruz. Olayın bu yönünü de ihmal etmemek lazım diye konuştu. Başkan Çebi, enerji konusunda ise Türkiye nin dışa bağımlı bir ülke olduğunu kaydederek, Bu durumu azaltmak için çeşitli yöntemler deneniyor. Ağırlıklı olarak da enerjimizin büyük bir kısmını doğalgazdan üretiyoruz. Türkiye özel sektörün önünü açtı. Özel sektör de kendi projelerini finanse etmek için ihalelere giriyor. Dolayısıyla, tek tek yapılan bu işlemden dolayı bir türlü güç oluşturarak bir fırsat üretilemiyor dedi. 14 M MAR VE MÜHEND S

16 TAR H YARIMADA NIN KALB NE HANÇER STANBUL BA RINDA PEK ÇOK MEDEN YET VE KÜLTÜR BARINDIRMIfi VE BU KÜLTÜRLERDEN ZLER TAfiIYAN B R DÜNYA fiehr D R. STANBUL UN YÜZLERCE YILDA OLUfiMUfi, STANBUL UN K ML OLMUfi B R S LUET VARDI. ÖNCE MASLAK-Z NC RL KUYU AKSINDA BAfiLAYAN GÖKDELEN YAPMA FURYASI, GÖKKAFES LE B RL KTE BEYO LU NA KADAR DAYANDI. Mimar ve Mühendisler Grubu (MMG) İstanbul un siluetine giren ucube yapılarla ilgili bir bildiri yayınlayarak bu çarpık yapılaşmaya tepki gösterdi. Yayınlanan bildiride şu sözlere yer verildi: İstanbul un Boğaziçi ndeki silueti gökdelenlere teslim oldu. Sadece tarihi yarımadanın kubbe ve minarelerden oluşan silueti, her türlü düzensizliğe direniyordu. Tarihi bir miras olan o siluet de doymak bilmez bir iştah ile yükselen gökdelenlere kurban edildi. Artık Boğaz dan tarihi yarımadaya doğru baktığınızda zarif bir dantel gibi işlenmiş Topkapı Sarayı, Ayasofya, Sultanahmet Camii, Beyazıt Kulesi, Süleymaniye Camii siluetlerinin arasında kaba bir tavırla göğe doğru yükselen gökdelenler boy gösteriyor. ASTAY Gayrimenkul tarafından geçen yıl Nisan ayında başlanan ve Mart 2012 de hizmete açılması planlanan üç gökdelenin hakkında 4 Numaralı Koruma Bölge Kurulu ndan bilgi istendi. Kurul raportör görevlendirdi. İki uzmanın yerinde yaptığı inceleme sonucunda hazırlanan raporda; Müdürlüğümüz arşivinde yapılan incelemede parsele ilişkin işlem dosyası bulunmadığı, Koruma Bölge Kurulu tarafından alınan bir karara rastlanmadığı, parsele ait tescil kaydının olmadığı, sit alanı içinde olmayan parsele ilişkin plan yapma, onama yetkisinin İBB ve Zeytinburnu Belediyesi nde olduğu, inşaat faaliyetlerinin devam ettiği, alanın İstanbul un Marmara siluet kapsamında kalmakta olduğu, tarihi yarımadaya çok yakın bir noktada bulunan parseldeki yapılaşmanın İstanbul un siluetini olumsuz etkilediğinin tespit edildiği, konunun Koruma Bölge Kurulu nca da değerlendirilmesi gerektiği vurgulandı. Proje kurulun onayına sunulmadığı gibi hafriyat sırasında Arkeoloji Müzesi uzmanları da yer almadı. Yüzlerce yılda oluşmuş İstanbul u İstanbul yapan bu tarihi siluete müdahale etmeye, onu tahrip etmeye hiç kimsenin ve hiçbir kurumun hakkı yoktur. Biran önce inşaat durdurulmalı ve (Park otel örneğinde olduğu gibi) siluete müdahale eden katların yapılmasına müsaade edilmemelidir. İkinci bir Gökkafes in oluşmasına asla izin verilmemelidir. Yüzlerce yılda oluşan ve birçok neslin temaşa ederek büyüdüğü İstanbul silueti çok değil İstanbul 2010 Avrupa Kültür Başkentine kadar bu görkemli ve uyumlu siluetini muhafaza etmişti. Bir yıl geçmeden bu güzel siluet, devasa ve rant egemen sözüm ona rezidanslar tarafından, bu ülkenin tarihi ve kültürel mirasına değer vermeyecek şekilde yok edilmeye çalışılıyor. İstanbul un siluetine giren bu ucube yapılar, İstanbul un bağrına saplanmış bir hançerdir. Bu yanlıştan biran önce dönülmesi için başta Zeytinburnu Belediyesi ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi olmak üzere Çevre ve Şehircilik Bakanlığı nı, Kültür ve Turizm Bakanlığı nı, Sn. Başbakanımızı ve Sn. Cumhurbaşkanımızı göreve davet ediyoruz. Her türlü çarpık kentleşmeye ve talana karşı direnen ve medeniyetimizin en güzide şehirlerinden biri olan dünya incisi İstanbul umuza sahip çıkmamızın vicdani ve tarihi bir sorumluluk olduğuna inanıyoruz. MMG Yönetim Kurulu olarak yetkililerimizi tarihi mirasımıza sahip çıkmaya ve bütün İstanbulluları bu konuda hassas olmaya davet ediyoruz. EYLÜL-EK M

17 GÜNCEL MARKA KİMLİĞE KARŞI ŞEHİRLER MEDENİYETLERİN DIŞAVURUMU, PROTOTİPİDİRLER. HER MEDENİYET KENDİ ŞEHRİNİ KURMUŞ ve O ŞEHİRLE KENDİSİNİ İFADE ETMİŞTİR. YUNAN MEDENİYETİ ATİNA YLA, ROMA MEDENİYETİ İSE ROMA İLE ANILMAKTADIR. OSMAN ARI / Makina Mühendisi SLAM medeniyeti Asya dan Avrupa ya; kuzeyden güneye birbirinden güzel şehirler kurmuştur. Semerkant, Buhara, İsfahan, Bağdat, Şam, Kurtuba, İslam medeniyetinin zirve şehirleridir. İstanbul ise hem Doğu Roma ya hem de Osmanlı Devleti ne başkentlik yapmış, kültür ve medeniyetlerin iç içe geçtiği dünya incisi bir şehirdir. İstanbul Osmanlılar tarafından yeniden imar edilmiş, anıtsal yapılarla İslam medeniyetinin kimliği kazandırılmıştır. İşte bugün İstanbul deyince ilk akla gelen abidevi camiler ve tarihi yarımadanın silueti, bu kimliğin en belirgin tezahürleridir. Ne yazık ki Demokrat Parti döneminde İstanbul da yapılan sözüm ona imar(!) faaliyetleri, tarih ve kültürümüze bigâne yöneticiler marifetiyle yol ve meydan açmak amacıyla pek çok tarihi eseri (cami, çeşme, türbe, dergah vs.) fütursuzca yıkmıştır. Son 20 yılda ise şehrin en olmadık yerlerine gökdelenler, yüksek katlı iş merkezleri, dev alışveriş merkezleri yapılarak İstanbul un zarif görüntüsü yerini, kibirli, çok katlı kulelerin siluetlerine bırakmıştır. Üsküdar veya Marmara açıklarından İstanbul a baktığınızda tarif etmeye çalıştığım bu manzarayı bütün çirkinliğiyle görebilirsiniz. Bu görüntüler aklıselim ve zevki selim herkesi rahatsız edecek görüntülerdir. Bu çirkinlik Zeytinburnu sahilinde yükselen yeni kulelerle artık tarihi yarımada si- 16 M MAR VE MÜHEND S

18 Bir medeniyetin yüzlerce yılda bir dantel zarafetiyle kubbeler ve minarelerle nakış nakış işlediği İstanbul silueti üç gökdelene feda edildi. Artık Sultanahmet Camii nin, Ayasofya nın, Süleymaniye Camii nin kubbe ve minareleri arasında ucube gökdelenler cirit atmaktadır. luetine de uzanmıştır. Eski seyyahların hatıralarında bir masal şehir olarak anlattıkları, ressamların gravürlerinde çizdiği, şairlerin üzerine şiirler yazdığı kubbeler ve zarif minarelerden oluşmuş İstanbul silueti üzerinde bir heyula gibi gökdelenler yükseliyor. Yüzlerce yılda oluşmuş, toplumun hafızası, İstanbul un kimliği, imzası olan tarihi yarımadanın silueti artık yok olma tehlikesiyle karşı karşıya. Bir medeniyetin yüzlerce yılda bir dantel zarafetiyle kubbeler ve minarelerle nakış nakış işlediği İstanbul silueti üç gökdelene feda edildi. Artık Sultanahmet Camii nin, Ayasofya nın, Süleymaniye Camii nin kubbe ve minareleri arasında ucube gökdelenler cirit atmaktadır. Ortada çok ciddi, çok vahim ve çok yanlış bir durum vardır. Hiç kimse bunun mantıklı bir izahını yapamaz. Bu vahim durumu ne kendimize, ne gelecek nesillere, ne de İstanbul u (gökdelenleri değil) görmeye gelen yabancılara anlatamayız. Bu durum, şehri salt bir rant alanı görmenin gelmiş olduğu son noktadır. Bu yanlış, tez zamanda düzeltilmeli ve artık bundan sonra İstanbul un siluetine müdahale edecek yapılara kesinlikle izin verilmemelidir. Bu hadise bize İstanbul un siluetine müdahaleden öte, şehirlerimiz adına pek çok dersler çıkarmamıza vesile olmuştur. Başta İstanbul olmak üzere bütün tarihi şehirlerimiz çok ciddi tehdit altındadır. Yerel yönetimler, ne olduğu belli olmayan bir marka şehir masalının ardında tarihi dokuyu ve şehrin kimliğini katleden bir yapılaşmaya çanak tutmaktadır. Hiç bir şehrimizin böyle bir markaya ihtiyacı yoktur. Bu, şehre bir meta, bir mal ve ürün olarak bakan çarpık bir zihniyetin yansımasıdır. Şehirlerimiz, kendi kimlikleriyle vardır. İmar mevzuatında, tarihi dokunun korunması hususunda ciddi boşluklar mevcuttur. Gücü ve parası olan, bu boşluktan istifade ederek istediği yere, istediği yükseklikte kuleler dikebilmektedir. İşin çok daha acı yanı ise yerel yönetimlerin, rant ve şehrin gelişmesi(!) adına bu cinayeti teşvik etmeleridir. Şehirlerimizi; yöneticiler, şehirliler ve yatırımcılar olarak bir rant merkezi olmaktan çıkartmalıyız. Bir şehir sadece belediye başkanlarının, bürokratların veya tüccar yatırımcıların değildir. Şehirde, bütün şehir sakinleri hak sahibidir. Gücü elinde tutanlar, mevzuatla istedikleri gibi oynayarak, istedikleri projeyi, istedikleri yere yapamazlar. Bazı şeylerin parasal karşılığı yoktur. İstanbul un günbatımındaki siluetinin değeri nedir? Bursa nın Konya nın Kayseri nin ruhaniyetinin maddi karşılığı var mıdır? Ancak siz İstanbul un siluetine müdahale ederseniz, Konya nın merkezine biçimsiz ve şehrin topografyasına aykırı kuleler, holding binaları dikerseniz, Bursa da Ulu Camii nin ululuğunu, Uludağ ın heybetini gölgeleyecek gökdelenler dikerseniz artık İstanbul İstanbul olmaktan, Konya Konya olmaktan, Bursa da Bursa olmaktan çıkar. Şehir sakinlerinin yaşadıkları şehre sahip çıkmaları, şehirle ilgili alınan kararlarda müdahil olmaları gerekir. Bu katılım sadece toplu taşım otobüslerinin rengini seçmekle sınırlı olmamalıdır. Topkapı Sarayı nın önüne III. Ahmet Çeşmesi yapıldığında mimarlar ve İstanbul halkı bu çeşmenin oraya yakışmadığı gerekçesiyle gösteriler yapmışlardır. Şehre karşı duyarsızlık, şehir üzerinde hesapları olanların cüretini artırmaktadır. Özellikle sivil toplum kuruluşlarının bu duyarlılığı geliştirmeleri gerekmektedir. Tarihi şehirlerimiz, bizim kimliğimiz ve toplumsal hafızamızdır. Bu şehirlerin geleceğiyle ilgili alınan kararlar, kılı kırk yararcasına alınmalıdır. Özellikle İstanbul için akla ziyan onlarca proje hayata geçirilmek üzeredir. İstanbul bir New York, bir Hong Kong değildir. Bir Dubai hiç değildir. Şehirlerimizin tarihi ve kültürel mirasının korunarak gelecek nesillere en güzel şekilde emanet edilmesi en büyük arzumuzdur. İstanbul un, Konya nın, Bursa nın, Kayseri nin, Erzurum un yeni markalara ihtiyacı yoktur. Bu şehirlerin yüzlerce yılda oluşturdukları bir kimlik ve hükmi şahsiyetleri vardır. Bize düşen bunları hüsnü muhafaza ederek bu kültürel ve tarihi mirasımızı günümüze yorumlayarak (kopyalayarak değil) taşıyabilmektir. Mimar ve Mühendisler Grubu şehirlerimize karşı bu sorumluluk bilinci içerisinde ilgilileri uyarma ve bilgilendirme görevini yerine getirmeye çalışmaktadır. Sorumluluk makamında olanlar, bu sakil durumun düzeltilmesi konusunda irade beyanı ortaya koymalıdırlar. Onların ortaya koyamadığı iradeyi yarın UNESCO veya benzeri uluslararası bir kuruluşun koyması, sadece sorumluların değil, bütün ülke halkı olarak hepimizin yüzünün kızarmasına sebep olacaktır. İstanbul siluetine yapılan bu müdahalenin; siluetin yeniden ihya edilmesi yönünde çözüme kavuşturulması, şehirlerimizin geleceği açısından umut verici bir milat olacaktır. EYLÜL-EK M

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ Temmuz-Ağustos 2011 Sayı 61. Sayı 61 Temmuz-Ağustos 2011

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ Temmuz-Ağustos 2011 Sayı 61. Sayı 61 Temmuz-Ağustos 2011 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ Temmuz-Ağustos 2011 Sayı 61 Sayı 61 Temmuz-Ağustos 2011 61 mtiyaz Sahibi Mimar ve Mühendisler Grubu adına Genel Başkan Avni Çebi Sorumlu Yaz flleri Müdürü Hasan Kurt Yay n Kurulu

Detaylı

TIP TEKNOLOJİLERİ VE MÜHENDİSLİK Mayıs-Haziran 2011 Sayı 60. Sayı 60 Mayıs-Haziran 2011

TIP TEKNOLOJİLERİ VE MÜHENDİSLİK Mayıs-Haziran 2011 Sayı 60. Sayı 60 Mayıs-Haziran 2011 TIP TEKNOLOJİLERİ VE MÜHENDİSLİK Mayıs-Haziran 2011 Sayı 60 Sayı 60 Mayıs-Haziran 2011 60 mtiyaz Sahibi Mimar ve Mühendisler Grubu adına Genel Başkan Avni Çebi Sorumlu Yaz flleri Müdürü Hasan Kurt Yay

Detaylı

Sayı: 77 Mayıs - Haziran 2014 ATMOSFERDEKİ DEĞİŞİM

Sayı: 77 Mayıs - Haziran 2014 ATMOSFERDEKİ DEĞİŞİM İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE GIDA GÜVENCESİ Mimar ve Mühendis Mayıs - Haziran 2014 Sayı: 77 İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE GIDA GÜVENCESİ Sayı: 77 Mayıs - Haziran 2014 77 01 ATMOSFERDEKİ DEĞİŞİM 02 03 YER KÜREDEKİ DEĞİŞİM

Detaylı

Mimar ve Mühendis Kasım - Aralık 2013 Sayı: 74. Sayı: 74 Kasım - Aralık 2013. Türkiye de AR-GE VE TÜRKİYE DE AR-GE VE İNOVASYON YÖNETİMİ

Mimar ve Mühendis Kasım - Aralık 2013 Sayı: 74. Sayı: 74 Kasım - Aralık 2013. Türkiye de AR-GE VE TÜRKİYE DE AR-GE VE İNOVASYON YÖNETİMİ Mimar ve Mühendis Kasım - Aralık 2013 Sayı: 74 Sayı: 74 Kasım - Aralık 2013 74 Türkiye de AR-GE VE İNOVASYON YÖNETİMİ TÜRKİYE DE AR-GE VE İNOVASYON YÖNETİMİ İNSANIN YAŞADIĞI ŞEHRİ SEVMESİ BİR ŞUUR HÂLİDİR

Detaylı

1 Temmuz tarihi itibariyle ticaret hayatımızda yeni bir dönem başladı. Yürürlüğe giren yeni Türk

1 Temmuz tarihi itibariyle ticaret hayatımızda yeni bir dönem başladı. Yürürlüğe giren yeni Türk BAŞLARKEN > Değerli Üyelerimiz; 1 Temmuz tarihi itibariyle ticaret hayatımızda yeni bir dönem başladı. Yürürlüğe giren yeni Türk Ticaret Kanunu ile özel sektörümüz dünya ile rekabetinde büyük bir avantaja

Detaylı

Başkan dan. Dünya Kenti-Avrupa Kültür Başkenti: İSTANBUL. Birlik 2008/5 1. SAHİBİ T.C. Marmara ve Boğazları Belediyeler Birliği adına Kadir TOPBAŞ

Başkan dan. Dünya Kenti-Avrupa Kültür Başkenti: İSTANBUL. Birlik 2008/5 1. SAHİBİ T.C. Marmara ve Boğazları Belediyeler Birliği adına Kadir TOPBAŞ Bir Baþarý Öyküsü BURSA /YILDIRIM Başkan dan Dünya Kenti-Avrupa Kültür Başkenti: İSTANBUL İstanbul, geçmişi 8000 yıl öncesine dayanan, asırlar öncesinden başladığı medeniyet yolculuğu boyunca sayısız uygarlık

Detaylı

UYGULAMA, BİRLİKTELİK TOPLANTISI

UYGULAMA, BİRLİKTELİK TOPLANTISI Latif Şimşek GİF Haber e konuştu Bilbay dan genç reklamcılara tavsiyeler... T Başarılı bir gazeteci ve şiir yazarı olan Latif Şimşek, yaptığı programlarla dikkatleri her zaman üzerine çekmeyi başarmış,

Detaylı

BİLİŞİM NEDEN STRATEJİK SEKTÖR OLMALI?

BİLİŞİM NEDEN STRATEJİK SEKTÖR OLMALI? Sayı 63 Kasım-Aralık 2011 63 BİLİŞİM NEDEN STRATEJİK SEKTÖR OLMALI? ŞEHİRLERİMİZİN GELECEĞİ, TEHDİTLER VE FIRSATLAR SEMPOZYUMU SANAL TOPLUMA SANAL MÜHENDİSLİK Mİ? YAVAŞ KASABALAR: TARAKLI, GÖYNÜK, MUDURNU

Detaylı

Kapak. Haber. Rapor. Sağlık. Fuar

Kapak. Haber. Rapor. Sağlık. Fuar içindekiler DİYARBAKIR TİCARET BORSASI YIL8 SAYI: 46 Sahibi Diyarbakır Ticaret Borsası Adına Yönetim Kurulu Başkanı Ebubekir BAL Yazı İşleri Müdürü Kamiran KARADAĞ (Genel Sekreter) Yayın Kurulu Ramazan

Detaylı

Dosya BAŞLARKEN Değerli Üyelerimiz

Dosya BAŞLARKEN Değerli Üyelerimiz Dosya 1 2 Dosya Dosya 5 BAŞLARKEN Değerli Üyelerimiz Son yılların en büyük dramlarının yaşandığı Mısır ve Suriye deki gelişmeleri üzülerek izliyoruz. Ülkemizde de etkisini hissettiğimiz bu olayların

Detaylı

Ülkemizin göz pınarları artık kurumak üzere

Ülkemizin göz pınarları artık kurumak üzere Ülkemizin göz pınarları artık kurumak üzere Çetin Osman BUDAK ATSO Yönetim Kurulu Başkanı TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Değerli Üyelerimiz ve Okuyucularımız, Van depremi ve terör nedeniyle kaybettiğimiz insanlarımız

Detaylı

Değişen Dünya Siyaseti ve Ekonomisinde Türkiye Hak Ettiği Yeri Almalıdır Prof. Dr. Ali Resul Usul

Değişen Dünya Siyaseti ve Ekonomisinde Türkiye Hak Ettiği Yeri Almalıdır Prof. Dr. Ali Resul Usul İçindekiler Yıl: 21 Sayı: 63 Ocak 2014 2 6 12 16 22 28 32 116 128 Parlayan Yıldız Afrika Nail Olpak / Genel Başkan MÜSİAD'DAN Haberler Değişen Dünya Siyaseti ve Ekonomisinde Türkiye Hak Ettiği Yeri Almalıdır

Detaylı

Daralan Türk İş Dünyasına Afrika Açılımı

Daralan Türk İş Dünyasına Afrika Açılımı Hamit Yavuz: Cami yapımına itiraz ettiğimiz haberi tamamen gerçek dışıdır Mamak ta yapılacak camiye Büyükşehir Belediyesi MHP ve CHP üyelerinin karşı çıktığı yönündeki habere Etimesgut Belediyesi meclis

Detaylı

Ramazan İstanbul da Bir Başka Güzel

Ramazan İstanbul da Bir Başka Güzel Ramazan İstanbul da Bir Başka Güzel Temmuz 2012 Bu bülten sizindir alabilirsiniz www.ibb.gov.tr Sevgili İstanbullular İstanbul umuzun daha yaşanır bir kent olması için yatırım ve hizmetlerimize, onbir

Detaylı

Kapak. Haber. Sektör. Görüş

Kapak. Haber. Sektör. Görüş borsa 21 1 kapak 2 borsa 21 kapak içindekiler DİYARBAKIR TİCARET BORSASI YIL8 SAYI: 43 Sahibi Diyarbakır Ticaret Borsası Adına Yönetim Kurulu Başkanı Ebubekir BAL Yazı İşleri Müdürü Kamiran KARADAĞ (Genel

Detaylı

TOPRAK KAYBI MI, TOPRAK GASPI MI?... 7. BÜYÜKŞEHİR E DÖNÜŞMENİN SONUÇLARI...11 Osman GÜRÜN. BÜTÜNŞEHİRE DÖNÜŞMENİN GETİRECEĞİ MALİYET...

TOPRAK KAYBI MI, TOPRAK GASPI MI?... 7. BÜYÜKŞEHİR E DÖNÜŞMENİN SONUÇLARI...11 Osman GÜRÜN. BÜTÜNŞEHİRE DÖNÜŞMENİN GETİRECEĞİ MALİYET... İÇİNDEKİLER TOPRAK KAYBI MI, TOPRAK GASPI MI?... 7 Bahar TANRISEVER YALÇIN BÜYÜKŞEHİR E DÖNÜŞMENİN SONUÇLARI...11 Osman GÜRÜN BÜTÜNŞEHİRE DÖNÜŞMENİN GETİRECEĞİ MALİYET...13 İsmail OK BÜYÜKŞEHİR YASASI...14

Detaylı

Kamu alımlarında yerli katkı tartışmaları

Kamu alımlarında yerli katkı tartışmaları HAZİRAN 2013 OSTİM ORGANİZE SANAYİ GAZETESİ 1 Devlet Geleceği Gördü korhan@ostim.com.tr Kamu alımlarında yerli katkı tartışmaları gündemdeki sıcaklığını koruyor. KOBİ ler başta olmak üzere tüm sanayiciler,

Detaylı

stanbul un En Büyük Trafik E itim Parkı Ümraniye de

stanbul un En Büyük Trafik E itim Parkı Ümraniye de eylül 2012 sayı 30 stanbul un En Büyük Trafik E itim Parkı Ümraniye de Ümraniye Afet Bilgi Sistemi Hazır sf.12 Bakanlar Somali Marketten Alışveriş Yaptı sf.16 İstanbul Milletvekili Osman Boyraz Röportajı

Detaylı

olası dalgalanmalara karşı borçlanmalarını çalıştıkları para birimi üzerinden yapmalarını

olası dalgalanmalara karşı borçlanmalarını çalıştıkları para birimi üzerinden yapmalarını Dosya 5 BAŞLARKEN Değerli Üyelerimiz Yüzde dört büyüme beklentisiyle girdiğimiz 2012 yılının tamamında % 3 ün altında bir büyüme bekliyoruz. 2012 de bir yandan ihracatta ülke ve ürün çeşitlendirmesine

Detaylı

Üretime değer katan, çevreye saygılı Antalya Organize Sanayi Bölgesi

Üretime değer katan, çevreye saygılı Antalya Organize Sanayi Bölgesi Üretime değer katan, çevreye saygılı Antalya Organize Sanayi Bölgesi Antalya Organize Sanayi Bölgesi son yıllardaki yoğun talep doğrultusunda 384 ha alandan, 692 ha alana ve 246 adet parselden 321 adet

Detaylı

SGK BÜLTEN. Başarımızın Sırrı. Yadigar GÖKALP İLHAN SGK Başkanı

SGK BÜLTEN. Başarımızın Sırrı. Yadigar GÖKALP İLHAN SGK Başkanı SGK BÜLTEN SOSYAL GÜVENLİK KURUMU AYLIK HABER BÜLTENİ ISSN: 1307-4415 Sayı: 61 Ekim 2013 Sosyal Güvenlik Kurumu Adına Sahibi Yadigar GÖKALP İLHAN Genel Yayın Yönetmeni Dr. Mustafa KURUCA Yazı İşleri Müdürü

Detaylı

Rize Ticaret ve Sanayi Odası

Rize Ticaret ve Sanayi Odası Rize Ticaret ve Sanayi Odası 1 2 Rize Ticaret ve Sanayi Odası Rize Ticaret ve Sanayi Odası 3 içindekiler 06 Ekonomik krizde birlik beraberlik 08 Küresel rekabette karşı değişim 10 Çay ve çay içme kültürü

Detaylı

DAĞITIM EKİN Kurye Aracılık Hizmetleri 0332 236 36 12 ekinlojistik@hotmail.com

DAĞITIM EKİN Kurye Aracılık Hizmetleri 0332 236 36 12 ekinlojistik@hotmail.com İMTİYAZ SAHİBİ Konya Ticaret Odası Adına Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk ÖZTÜRK GENEL YAYIN YÖNETMENİ Özhan SAY YAZI İŞLERİ MÜDÜRÜ Mustafa AKGÖL GÖRSEL SANAT YÖNETMENİ M.Fatih ÖZSOY REKLAM VE HALKLA İLİŞKİLER

Detaylı

Halkçı nefes alacak. ayarlamaya gitti. Uygulama, okulların tatile. girmesinden sonra yürürlüğe girecek.

Halkçı nefes alacak. ayarlamaya gitti. Uygulama, okulların tatile. girmesinden sonra yürürlüğe girecek. TT.1:Layout 1 30.05.2014 17:33 Page 1 Halkçı nefes alacak UKOME Son noktayı koydu! İSTAB, İTO, İSAROD, İSDER İstanbulʼda Plaka Tahditi konusundaki baskılarını sürdüredursun, UKOME son açıklamasında; Plaka

Detaylı

Üretime değer katan, çevreye saygılı Antalya Organize Sanayi Bölgesi

Üretime değer katan, çevreye saygılı Antalya Organize Sanayi Bölgesi Üretime değer katan, çevreye saygılı Antalya Organize Sanayi Bölgesi Antalya Organize Sanayi Bölgesi son yıllardaki yoğun talep doğrultusunda 384 ha alandan, 692 ha alana ve 246 adet parselden 321 adet

Detaylı

Başkan dan. Recep ALTEPE Birlik Başkanı Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı

Başkan dan. Recep ALTEPE Birlik Başkanı Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Başkan dan Verimli Bir Yılın Ardından Yerel yönetimler tarihinde özgün bir yere sahip olan Birliğimiz, 2013 yılını da başarıyla tamamlayarak Türkiye ve yakın coğrafyasına model çalışmalara devam etti.

Detaylı

Yüz yüze iletişim merkezimizde güler yüzlü hizmet emrinizde

Yüz yüze iletişim merkezimizde güler yüzlü hizmet emrinizde Yüz yüze iletişim merkezimizde güler yüzlü hizmet emrinizde Yeni hizmete giren yüz yüze iletişim merkezimizde; tüm sorularınıza samimiyetle cevap alabileceğiniz gibi merkezde hizmetinize sunulan bilgisayar

Detaylı

bunun göstergesi. İç piyasalarında buna olumlu tepki vereceğini öngörüyoruz. 2013 yılı sektörümüz için daha az sıkıntılı geçecektir.

bunun göstergesi. İç piyasalarında buna olumlu tepki vereceğini öngörüyoruz. 2013 yılı sektörümüz için daha az sıkıntılı geçecektir. BAŞLARKEN > Değerli Üyelerimiz Küresel krizin etkilerinin sürdüğü, gaz-fren tartışmaları ile geçen 2012 yılının sonuna yaklaştığımız dönemde, Türkiye ekonomisinin 3 yıllık yol haritasını ortaya koyan Orta

Detaylı

BAŞLARKEN. Selçuk ÖZTÜRK KTO Yönetim Kurulu Başkanı TOBB Yönetim Kurulu Üyesi

BAŞLARKEN. Selçuk ÖZTÜRK KTO Yönetim Kurulu Başkanı TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Dosya 1 2 Dosya Değerli Üyelerimiz Odamız tarafından Konya ya kazandırılan Anadolu nun en büyük fuar merkezinin resmi açılışını Başbakanımız Sayın Ahmet Davutoğlu Ulaştırma Bakanı Sayın Lütfi Elvan ın

Detaylı

Bursa Girişimci İşadamları Derneği Bülteni - ikibinoniki - 13

Bursa Girişimci İşadamları Derneği Bülteni - ikibinoniki - 13 Bursa Girişimci İşadamları Derneği Bülteni - ikibinoniki - 13 1 İÇİNDEKİLER 30 64 BUGİAD 19. YILINI KUTLUYOR 48 KANADA TEKSTİLİN DÜNÜ, BUGÜNÜ VE YARINI 52 CACABEY PLANETARYUM 8 415 Bin Ziyaretçi Tarım

Detaylı