RAYLI SİSTEMLER Eylül-Ekim 2011 Sayı 62. Sayı 62 Eylül-Ekim 2011

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "RAYLI SİSTEMLER Eylül-Ekim 2011 Sayı 62. Sayı 62 Eylül-Ekim 2011"

Transkript

1 RAYLI SİSTEMLER Eylül-Ekim 2011 Sayı 62 Sayı 62 Eylül-Ekim

2

3 mtiyaz Sahibi Mimar ve Mühendisler Grubu adına Genel Başkan Avni Çebi Sorumlu Yaz flleri Müdürü Özkan Mustafa Küçükkural Yay n Kurulu Mehmet İşci, Osman Arı, Yakup Güler, Mahmut Çelik, Yavuz Sarı, Mesut Uğur, Osman Şahbaz, Yılmaz Ada Bu Say ya Katk da Bulunanlar Metin Akbaş, Prof. İlhan Kocaaslan, Veysel Arlı, Saffet Çakmak Yay n Dan flma Kurulu Prof. Dr. İlhami Karayalçın, Prof. Dr. Nazif Gürdoğan, Adnan Çelik, Prof. Dr. Nizamettin Aydın, Prof. Dr. Zeki Çizmecioğlu, Yrd. Doç. Dr. Ömer Faruk Kültür, Ali Reyhan Esen, Fatih Dönmez letiflim Adresi Kuştepe Biracılar Sok. No: 7 Mecidiyeköy/İstanbul Tel: Fax: Web: E-posta: Yay n Koordinatörü İsmail Şaşmaz Editör A. Kadir Mermertaş Fatih Göksu Görsel Yönetmen Nevzat Albayrak Renk Ayr m Muhammet Dilsiz Reklam Eski Osmanlı Sok. Cansun Apt. 5/7 Mecidiyeköy/İstanbul Tel: Fax: Web: E-posta: Bas m Milsan Basın San. A.Ş Yay n Türü İki ayda bir yayınlanır. Yerel Süreli Yayın Ücretsizdir Yazı ve reklamların içerik sorumluluğu sahiplerine aittir. Kaynak gösterilerek alıntı yapılabilir. editörden Merhabalar Mimar ve Mühendis Dergisi olarak Raylı Sistemler konumuz ile Eylül-Ekim sayımızda sizlerle birlikteyiz. Sadece bu sektörde çalışan insanları değil, tüm ülkeyi çok yakından ilgilendiren raylı sistemleri, her açıdan bu sayımızda değerlendirmeye çalıştık. Osmanlı İmparatorluğu nun son dönemlerinde, Sultan Abdulaziz ile önemi kavranıp yapımına başlanan demiryollarında, özellikle Cumhuriyet Dönemi nin başlarında bir atılım yaşanmıştı. Daha sonraları ise hem bürokratik hem dış kaynaklı hem de geleceği göremeyen politikacılar sebebiyle uzun bir duraklama yaşanmıştı. Son 8 yılda gerçekleşen umut dolu gelişmeler ise son derece olumlu şeyler yaşanabileceğini bize gösterdi. Gerek Yüksek Hızlı Tren projeleri gerekse Marmaray ve metro çalışmaları, raylı sistemler konusunda çok şeyin değiştiğini gösterdi. Bu sayımızda dosya konusu olarak ele aldığımız Raylı Sistemler konusunu bu sektörün uzmanları ile derinlemesine inceledik. Başta TCDD Genel Müdürü Sayın Süleyman Karaman olmak üzere iş dünyası temsilcileri ve akademisyenler konuyu dergimiz için değerlendirdi. Ayrıca bilindiği üzere özellikle ekim ayını ülkemiz, ne yazık ki her sonbahar mevsiminde olduğu gibi yine sel felaketleri ile geçirdi. İlk başta yanlış yapılanma nedeniyle Rize ilimizde birçok vatandaşımızı kaybettik. Henüz bu konu üzerinde konuşulmaya başlamadan bu defa da Antalya ilimizde meydana gelen sel felaketleri ile sarsıldık. Bu konu ve dünyanın sırt çevirdiği Somali konusunda da son derece bilgilendirici yazıları 62 nci sayımızda bulacaksınız. Mimar ve Mühendis Dergisi nin her sayısında olduğu gibi makaleleri, gezi yazılarını, mimari değerlendirmeleri, Mimar ve Mühendisler Grubu ndan haberleri bu sayımızda da okuma fırsatı bulacaksınız. Gelecek sayılarda buluşmak dileğiyle

4

5 içindekiler 6 Bizden Haberler 16 Güncel; Marka Kimli e Karfl Mimarl k; Mehmet flci nsan yüzlü flehirler, rant kayna flehirler ikileminde Çevre ve fiehircilik Bakanl 90 Kent ve Yaflam; Yunus Emre Tozal slam mimarisinin kilometre tafl ve Turgut Cansever -I- 30 KAPAK; Demiryolu bir bütündür Sadece ray, travers ve balasttan ibaret de ildir. stasyon binalar, köprü ve tüneller, viyadükler, lokomotif depolar, telgraf ve telefon direkleri, her fleyden önemlisi de emek veren insanlar ve bitmeyen hikâyeleri ile yolcular. Ülkemiz için geç olsa da güç olamayacak bir flekilde yeniden aya a kalkan rayl sistemlerimizi her yönüyle ele almaya çal flaca z RAYLARIN ÜZER NDE YÜKSELEN B R TÜRK YE Hobi; A. Güleser Ekfli: En küçük tablolar... PULLAR TANITIM; Esra Kartal: Yeryüzü Doktorlar ve Afrika daki durum Haber Analiz SOMAL : As l olan tar m ve ekonomi Sinema ve Mühendislik Anadolu nun göbe inde bir köylünün sinema aflk ve bütün yokluklara ra men ortaya ç kan muhteflem film: KARPUZ KABU UNDAN GEM LER YAPMAK 4 M MAR VE MÜHEND S

6 BAfiKANDAN Geliflen Türkiye ve Ortak Haf zam z TÜRK YE hızlı bir şekilde kalkınıyor, kalkınırken de kabuk değiştiriyor. Bu arada hız, bizim zaman algımızı değiştiriyor, bazen kendimize gelince, kaybettiğimiz şeyleri fark ediyoruz. Hızlı, kalkınmamıza yardımcı olacak önemli konulardan biri de ulaşımda raylı sistemlerdir. Türkiye, hem devlet demiryollarının yatırımları, hem de yerel belediyelerin yatırımları olan metrolar sayesinde toplu taşımacılıkta dünyanın ulaştığı hız ve konfora yaklaşmaktadır. Türkiye, Tünel- Karaköy metrosuyla raylı sistem yatırımlarına 100 yıl kadar önce başladı. Osmanlı, imparatorluk geleneği gereği bu konuda önemli yatırımları Cumhuriyet öncesi yapmıştı, Cumhuriyet Türkiye si de bu konuda önemli yatırımlar yaptı. Ancak daha sonra otomobilin bireysel olarak kullanımda yaygınlaşmasıyla karayollarında yatırımlara ağırlık verildi lerden sonra demiryolları adeta yetim evlat muamelesi görerek kendi haline bırakıldı. Ta ki dünyanın toplu taşımacılıkta raylı sistemlerde yakaladığı hız, konfor, taşımacılıktaki stratejik önemini ve teknoloji geliştirmedeki büyük potansiyelini kavramamıza kadar. Bugün hem merkezi yönetim hem de yerel yönetimler raylı sistemlere önemli yatırımlar yapmaktadır. Merkezi yönetim, T.C. Devlet Demiryolları vasıtasıyla yatırımlarını tek elden yaptığı için yatırımlar ve işletmede bir standart geliştirmiş durumdadır. Ancak yerel yönetimlerin yaptığı yatırımlar arasında bir koordinasyonsuzluk bulunmakta, her yönetim kısıtlı imkanlarıyla geri kalmamak ve biz de yapıyoruz mantığıyla işlerini yürütmeye çalışmaktadır. Bu arada yatırımlarda ve sonrası işletmecilikte standartların geliştirilmesi konusunda ortak bir hareket geliştirilememektedir. Büyük mali kaynak ve insani kaynağı gerektiren bu konularda ulusal politikaların geliştirileceği bir platform veya birlik oluşturulmalı, buradan akredite olmayan yatırımlara izin verilmemeli, aynı zamanda da teknoloji geliştirme ve işletmecilik konusunda da eğitim imkânları arttırılmalıdır. Bu gelişmekte olan ve önümüzdeki yıllarda önemli yatırımların yapılacağı raylı sistemler sektörünün sağlıklı bir zeminde işlenmesi için gereklidir. Raylı sistemler sektörünü denetleyen, standart koyan, yatırımlarda bütünlük sağlayan bir yapının oluşturulmasına aciliyetle gerek vardır. Sivil bir düzenleyici otorite olarak Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü raylı sistemler için de örnek alınabilir. stanbul söz konusu olunca bu ülkede herkes duyarl olmak durumundad r. stanbul ve onun silueti yaln z bizim de il, ortak tarih ve kültür birli i yapt m z bu co rafyan n insanl n n haf zas na kaz lm fl ortak de eridir. KORUMAMIZ GEREKENLER Türkiye deki hızlı değişim, bizim bazı değerlerimizi fark etmeden yitirmemize zemin oluşturuyor. Bu milletin tarih içerisinde oluşturduğu en önemli değerlerinden biri de İstanbul un camiler ve kubbelerle süslenmiş muazzam siluetidir. Bu oluşum yüzyıllar almıştır ve oluşturulan bu siluet adeta belli bir mantık, uyum ve ahenk içersinde büyük bir milletin kendine has zevki ve değerleri içersinde oluşmuştur. Bu siluet, bu milletin değeridir ve gelecek nesillerin de bunda en az bizim kadar hakkı vardır. Bu siluet, bu milletin ortak hafızasının mekânda tezahür etmiş halidir. Kimsenin hangi amaç ve kaygılarla olursa olsun bu hafızaya müdahalesine müsaade edilmemelidir. Bu takdirde kaybedilen ortak hafızamızla birlikte ortak kimliğimiz ve geleceğimiz olacaktır. Bu değerin hiç bir kimseye bir getirim olarak aktarılmasına müsade edilmemelidir. O takdirde, bu ülkede hiçbir kimsenin tutunacağı bir sinir ve değer kalmayacaktır. İstanbul söz konusu olunca bu ülkede herkes duyarlı olmak durumundadır. İstanbul ve onun silueti yalnız bizim değil, ortak tarih ve kültür birliği yaptığımız bu coğrafyanın insanlığının hafızasına kazılmış ortak değeridir. Gelecekte değerlerimizle birlikte var olmak istiyorsak İstanbul un siluetine kendi varlığımıza sahip çıkıyormuş gibi sahip çıkmalıyız. Geç olmadan, hemen şimdi. Avni Çebi Genel Başkan EYLÜL-EK M

7 B ZDENHABERLER M MAR ve MÜHEND SLER GRUBU KAYSER MUTFA IYLA TANIfiTI DR S GÜLLÜCE LE fieh RLEfiME VE KENTSEL DÖNÜfiÜM ÜZER NE Mimar ve Mühendisler Grubu yaz dönemiyle birlikte ara verdi i Bizbize Konuflmalar programlar na yeni dönemle birlikte tekrar bafllad. Yeni dönemde ilk konuk flehirleflme konusu üzerine konuflma yapan Yüksek nflaat Mühendisi ve Ak Parti stanbul Milletvekili dris Güllüce oldu. ŞEHİRCİLİĞİN öncelikli olarak çok taraflı, çok özneli bir yapısı olduğuna dikkat çeken İdris Güllüce, bu alanda günümüze kadar yapılan uygulamaların iyi sonuçlar vermediğini ve bu uygulamaların yeniden değerlendirilerek yanlışların düzeltilmesinin zaman alacağını ifade etti. Siyasi kaygılarını ön planda tutan muhalefet odaklarının, 1940 lı yıllardan kalma iktidar tutkusuyla her uygulamayı halk lehine olmasına rağmen engellemeye çalıştıklarını ve kentsel dönüşüm projelerine karşı çıktıklarını hatırlatan Güllüce, şehirleşmede temel öznenin siyasi çıkar değil, halk yararı olduğunu vurguladı. Güllüce konuşmasına şöyle devam etti: Şehirleşmeye yeni bir soluk kazandıracak projelere karşı çıkarken öne sürülen itirazların çoğu zaman kara propaganda yoluyla dile getirilmektedir. 320 konutun kentsel dönüşüm kapsamında yeniden inşa edilip yine 320 konut şeklinde halka sunulacak bir hizmetin bile rant üretiliyor propagandasıyla vatandaşın aleyhine olarak baltalanmaktadır dedi. Şehirleşmede yaşanan problemlerden bir diğerinin imar meselesi olduğunu kaydeden Güllüce, kısa süre öncesine kadar uygulamalarda imar haddini belirleyen unsurun mühendislik esasları ve şehirleşme programları değil, konut sahiplerinin maddi imkânları olduğunu ifade ederek aynı zamanda mülkiyet sorunlarına yol açan bu tür çarpıklıkların kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında mutlaka ele alınması gerektiğini söyledi. KAYSERİ Organize Sanayi Bölgesi sponsorluğunda yapılan iftara, Mimar ve Mühendisler Grubu (MMG) Genel Başkanı Avni Çebi, Genel Başkan Yardımcıları Osman Arı ve Osman Şahbaz, Abdullah Gül Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Musa Hakan Asyalı, Orta Anadolu Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Doç. Dr. H. Mustafa Palancıoğlu nun yanı sıra birçok akademisyen, sporcu, bürokrat, sanayici ve davetli katıldı. Kayseri mutfağının birbirinden lezzetli örneklerinin sunulduğu iftarda bir konuşma yapan MMG Kayseri Şube Başkanı Oğuz Memiş, MMG nin geleneksel iftarını sanayinin göbeğinde, sanayici ve işadamlarıyla iç içe yaptıklarını belirtti. Daha sonra söz alan MMG Genel Başkanı Avni Çebi de konuşmasında birlik, beraberlik, ihsan, hikmet ve infakın önemine değindi. Çebi: İşte bugün Kayseri deyiz. Küçük olsun benim olsun mantığından uzak, birlikte sinerji oluşturmuş, sanayi ve ticarette Türkiye ye örnek olmuş hayırsever, fedakar, himmet sahibi Kayserililerleyiz. Kalkınmada kendi kültürünü oluşturmuş, güçlü, hem iç hem de dış barışın oluşumunda ülkemize katkılar sağlayan Kayserililere teşekkür ediyorum. İnfakın sadece Ramazan ayına has bir davranış olmadığını, hayatımızın bir parçası, bir yaşam biçimi olması gerektiğini hatırlatmak istiyorum. Yılın on iki ayında infak anlayışıyla hareket etmeliyiz dedi. İftar ve konuşmaların ardından davetlilerin ayrılmayıp, birbirleriyle bilgi alışverişinde bulunmaları ve geleceğe dönük bilgi ve birikimlerini paylaştıkları dikkat çekti. 6 M MAR VE MÜHEND S

8

9 B ZDENHABERLER STANBUL ve ZM R fiubeler NDE BAYRAMLAfiMA MMG FUARDAK YER N ALDI MİMAR ve Mühendisler Grubu (MMG) dünyada her üç yılda bir düzenlenen 19. İş sağlığı ve Güvenliği Fuarı na katıldı Eylül tarihlerinde İstanbul Haliç Kongre Merkezi nde yapılan fuarın açılışını Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik yaptı. Fuarda ilk olarak MMG standını ziyaret eden Bakan Faruk Çelik i MMG Genel Başkan Yardımcısı Kadem Ekşi ve MMG Genel Sekreteri Ö. Mustafa Küçükkural karşıladı. Bakan Çelik, kendisinin de söyleşisi bulunan Mimar ve Mühendis dergisinin İş Sağlığı ve Güvenliği dosya konulu 61. sayısını inceleyerek görüş alış verişinde bulundu. İş Sağlığı ve Güvenliği konusunda sivil toplum kuruluşlarına da görevler düştüğünü belirten Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik daha sonra fuar alanını gezdi. Beş gün açık olan fuarda MMG standı yerli ve yabancı ziyaretçilerle dolup taştı. MİMAR ve Mühendisler Grubu (MMG) Yönetimi ve üyeleri, Ramazan Bayramı münasebetiyle düzenlenen buluşmalarda bir araya geldi. İlk olarak İstanbul da 31 Ağustos Çarşamba günü düzenlenen bayramlaşma programına MMG Genel Başkanı Avni Çebi, Genel Başkan Yardımcısı Osman Arı, Yönetim Kurulu Üyeleri Şehmus Yıldırım ve Serkan Cantürk ün yanı sıra eski yönetim kurulu üyelerinden Ömer Doğan ve MMG üyeleri katıldı. Mimar ve Mühendisler İzmir Grubu da yine 31 Ağustos Çarşamba günü üyeleriyle bir araya gelerek bayramlaşma merasimi düzenledi. Samimi bir atmosferde yoğun bir katılımla gerçekleşen bayramlaşmalarda güncel meselelere de değinen MMG üyeleri Somali de yaşanan felaketle ilgili kanaatlerini paylaşarak MMG olarak atılabilecek adımları tartıştılar. YILDIZ TEKN K ÜN VERS TES MEZUNLARININ KAMPÜS TE FTAR KEYF YILDIZ Teknik Üniversitesi nin ana kampüsünde verilen iftara mezunlarla birlikte eğitimlerini sürdüren öğrenciler ve akademisyenler katıldı. Geleneksel hale gelen iftarda, Yıldız Teknik Üniversitesi Mezunları Derneği Başkan Mustafa Bozyiğit açılış konuşması yaptı. Yıldız Teknik Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. İsmail Yüksek e vekâleten iftara katılan Rektör Yardımcısı Prof.Dr. Yusuf Ayvaz ise iftar yemeğinin kaynaşma, hasret giderme açısından da çok yararlı olduğunu söylerek üniversite kapısının, sanayicilerle ortak projeler üretmek ve bilgi alıverişi yapmak üzere her zaman açık olduğunu vurguladı. İftara katılanlardan Prof. Dr. Ümit Doğay Arınç ise 1962 yılında Yıldız Üniversitesi ile tanıştığını, ilişkilerini bugüne kadar aralıksız sürdürdüğünü, bundan sonra da ilgisinin devam edeceğini belirtti. Bu kadar köklü geleneği olan nadir üniversitelerden birisine mensup olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Arınç, Geçmişte yapılarımızı imar eden mimarlar ve idareciler rahmetle anılıyorsa, biz de bizden sonrakilere burada bizim atalarımız yaşadı, şu gök kubbede hoş bir seda bıraktı dedirtmeliyiz dedi. MMG Genel Başkanı Avni Çebi de şehirlerin geçmişte olduğu gibi zengin, fakir, doğulu, batılı, diğerinin varlığından güç aldığı sosyal barışını sağlamış medeni ve mutlu insanların yaşadığı mekânlar olarak görmeyi dört gözle beklediğini aktardı. Çebi, Kentsel dönüşümden adeta bir birlikte var olma manifestosu çıkarmalıyız dedi. 8 M MAR VE MÜHEND S

10

11 B ZDENHABERLER M MAR ve MÜHEND SLER GRUBU NDAN DEN Z FENER DERNE NE ADE- Z YARET M MAR ve MÜHEND SLER GRUBU NDAN ANLAMLI Z YARET MİMAR ve Mühendisler Grubu (MMG) Genel Başkanı Avni Çebi, Genel Sekreter Özkan Mustafa Küçükkural ve Ajans Piksel Genel Müdürü İsmail Şaşmaz Okmeydanı nda bulunan Darülaceze Müessesesi ni ziyaret etti. Ziyarette ilk önce Darülaceze Müessesesi Müdür Yardımcısı Sosyal Hizmetler Uzmanı İlhan Uğur dan müessese hakkında bilgi alındı. 93 Osmanlı-Rus harbinden sonra zamanın padişahı II. Abdülhamit Han tarafından tamamen kendi imkânlarıyla yaptırılan müessese, 120 yılı aşkın bir zamandır ayrım yapmadan muhtaçlara hizmet veriyor. Müdür Yardımcı İlhan Uğur ile yapılan sohbette Uğur, Toplum yaşlılarına, kimsesizlere ve acizlere sahip çıkmalı; devlet de üstüne düşen görevi yapmalı diyerek bu tür kurumların önemine vurgu yaptı. Aynı şekilde Genel Başkan Avni Çebi de, İnsan yüzlü şehirler kurmalıyız. Yaşlıları, çocukları, sakatları ve yardıma muhtaçları hesaba katmadan kurulan şehirler insani olamaz ve merhameti merkezde tutan yüce İslam dinimizle de bağdaşmaz diyerek insan ve bu tür kurumlar arasındaki ilişkiyi özetledi. MMG heyeti daha sonra görevliler eşliğinde tesisleri gezip yanlarında götürdükleri hediyeleri de yetkililere teslim ederek Darülaceze Müessesesi nden ayrıldılar. Yurt içinde ve yurt d fl nda düzenledi i yard m organizasyonlar ve projelerle mazlum ve ma durlara umut fl olan Deniz Feneri Derne i ne, Mimar ve Mühendisler Grubu Yönetimi bir ziyaret gerçeklefltirdi. MİMAR ve Mühendisler Grubu (MMG) Genel Başkan Avni Çebi, Başkan Yardımcısı Osman Şahbaz, Yer Bilimleri Komisyonu Başkanı Şehmuz Yıldırım ve Genel Sekreter Mustafa Küçükkural dan oluşan bir heyetle Deniz Feneri Derneği Genel Merkezi ni ziyaret etti. Deniz Feneri Derneği Genel Başkanı Av. Mehmet Cengiz in ev sahipliğinde gerçekleşen toplantıda, Somali den yeni dönen Av. Mehmet Cengiz Somali hakkında bilgiler aktardı. Su ve sağlık konularında çok sıkıntı yaşandığını ve bu konulara Türkiye deki STK ların acil olarak destek olmalarının gerektiğini iletti. MMG Genel Başkanı Avni ÇEBİ, Deniz Feneri Derneği nin yurtdışı tecrübelerinden faydalanarak ortak çalışmalar sürdürüleceğini bildirdi. MMG olarak özellikle teknik konularda üzerimize düşen sorumlulukları yerine getireceklerini söylediler. Yeryüzü Mühendisleri çalışmasını başlattıklarını aktaran MMG Genel Başkanı Avni Çebi İHH, Kimse Yok Mu?, Cansuyu, Deniz Feneri, Yeryüzü Doktorları ve diğer STK larla işbirliği içinde ülkemize ve dünyaya değer katan çalışmalar içinde olacaklarını bildirdi. M MAR ve MÜHEND SLER GRUBU KONYA fiubes ÜYELER FTAR PROGRAMINDA B R ARAYA GELD MİMAR ve Mühendisler Grubu (MMG) Konya Şubesi üyeleri, Akyokuş Parkı ndaki iftar yemeğinde buluştu. Programa Konya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Muzaffer Şeker in yanı sıra, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Mehmet Emin Aydın, Prof. Dr. Birol Akgün, AK Parti Konya İl Başkan Yardımcısı Bestami İnan, MÜSİAD Konya Şube Başkanı Aslan Korkmaz, Başkan Yardımcısı Lütfü Şimşek, ayrıca kamu kurum ve özel kuruluşlarda çalışan birçok üye katıldı. MMG Konya Şube Başkanı Arif Kösen, yaptığı konuşmada, Ramazan ayının önemine dikkat çekti. Kösen, İçinde yaşadığımız toplumun, çevreye ve evrene karşı ciddi sorumluluklarının olduğuna inanarak, her sabah yeniden uyanmamızı Allah ın bize tövbe etmemiz, kendimize, ailemize, yaşadığımız kente değer katmamız için vermiş olduğu bir fırsat olarak değerlendirmeliyiz dedi. Konuşmalarından ardından çeşitli görüş ve önerilerin paylaşılmasıyla birlikte iftar yemeği sona erdi. 10 M MAR VE MÜHEND S MAYIS-HAZ RAN

12

13 B ZDENHABERLER 17 A ustos 1999 Depremi foto raf sergisiyle an ld... FESHANE DE B R BAfiKA FTAR M MAR VE MÜHEND SLER GRUBU (MMG) TARAFINDAN DÜZENLENEN ve YAKLAfiIK B N K fi L K B R KATILIMIN OLDU U PROGRAM fi DÜNYASI, BÜROKRAS, ÜN VERS TE ve S YASET DÜNYASINDAN B RÇOK K fi Y B R ARAYA GET RD. VEFA GROUP A A T STEELIFE ANA SPONSORLU UNDA P OMAK GROUP, EMSAfi NfiAAT ve OMARYM MARLIK KATKILARIYLA HAZIRLANAN FTAR BÜYÜK LG GÖRDÜ. Konumuz Deprem ve İnsan Marmara Depremi nin 12. yıldönümü münasebetiyle Deprem ve İnsan konulu fotoğraf sergisiyle açılışı yapılan programda bir basın bildirisi dağıtılarak Marmara Depremi nin 12. yıldönümünde deprem konusuyla ilgili uygulama ve önlemlerin halen yetersiz olduğuna dikkat çekildi. Basın mensuplarıyla konuya ilişkin görüşlerini paylaşan MMG Genel Başkan Yardımcısı Kadem Ekşi, şehirleşme ve kentsel dönüşüm çalışmalarının ciddiyetle ele alındığı bu günleri bir fırsat olarak görmek gerektiğini ve bir acil eylem planına ihtiyaç duyulduğunu vurguladı. İnfak toplumuna doğru Programın açılış konuşmasını yapan MMG Genel Başkanı Avni Çebi, birlik ve beraberlik ruhunun tazelendiği ve gönüllerin buluştuğu Ramazan ın bereketinden mümkün olduğunca istifade etmemiz gerektiğini söyledi. MMG nin kuruluş felsefesini oluşturan hikmet, imar ve ihsan kavramlarına değinen Çebi, bu kavramlar çerçevesinde terbiye edilen nefsin infakla taçlanacağını, yalnızca ihtiyaç duyduğunun fazlasını değil, ihtiyacı olanı da paylaşan kimselerin bir infak toplumunun temellerini atacağını ifade ederek Afrika da yaşanan insanlık dramının sona ermesi için böyle bir topluma ihtiyaç duyulduğunu hatırlattı. 12 M MAR VE MÜHEND S

14

15 B ZDENHABERLER M MAR ve MÜHEND SLER GRUBU ANKARA fiubes FTAR YEME NDE BULUfiTU M MAR ve MÜHEND SLER GRUBU NUN 600 K fi N N KATILIMIYLA GERÇEKLEfiT RD FTAR; S YASET, fi DÜNYASI ve STK LARDAN ÜST DÜZEY TEMS LC LER B R ARAYA GET RD. Ankara Rixos Otel`de 16 Ağustos ta düzenlenen iftar yemeğine Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız ın yanı sıra Mimarlar ve Mühendisler Grubu (MMG) Genel Başkanı Avni Çebi, İHH Ankara Bölge Koordinatörü Hanefi Sinan ve çok sayıda mimar ve mühendis katıldı. İftar öncesinde Kültür Bakanlığı sanatçılarından Timuçin Çevikoğlu tarafından tasavvuf müziği konseri verildi. Programın açılış konuşmasını ise MMG Ankara Başkanı Yılmaz Ada yaptı. Konuşmasına MMG nin hedef ve çalışmalarına vurgu yaparak başlayan Ada, Afrika da yaşanan drama dikkat çekerek konuşmasını, Hepimizin bildiği gibi son günlerde Somali de büyük bir dram yaşanıyor. Bir deri bir kemik kalan çocukların gözyaşları dinsin, karnı doysun diye de gerek ülke insanımız gerekse hükümetimiz, tarihinin ve kültürünün kendisine yüklediği bu sorumluluğun gereğini yapmaya çalışıyor. Gerçekte bu yangının bu dramın asıl sorumlusu kuraklık veya susuzluk değil. Batılı egemen sömürgeci güçlerin, kıtanın kaynaklarını fütursuzca ve sorumsuzca kendi lehlerine tüketmelerinden kaynaklanmaktadır diye devam etti. Yılmaz Ada dan sonra kürsüye gelen Bakan Taner Yıldız ise konuşmasında, iftar yemeğinin, Somali`deki vatandaşları hatırlatılmasına vesile olduğunun altını çizerek TİKA nın, Diyanet İşleri Başkanlığı nın, Kızılay ve diğer sivil toplum örgütleriyle beraber çok ciddi bir kampanya başlattığını söyledi. Yıldız, Dünyaya örnek olabilecek seviyede bir kampanya gerçekleştirildi diye konuştu. Konuşmasının ilerleyen satırlarında enerji konusuna da değinen Yıldız, enerji sektörü olarak, çıkartılan kanunların, mevzuatların, yönetmeliklerin devreye girmesinin önemine vurgu yaparak, Yerli ve yenilenebilir kaynakların üretimle beraber istihdam edilebilmesi için mimar ve mühendislere çok büyük işler düşüyor şeklinde konuştu. İftar yemeğinde son olarak söz alan MMG Genel Başkanı Avni Çebi ise, Ramazan ayının önemine dikkat çekti. Çebi, Önümüzde Somali vakası var. Gerçekten insanlığın emsal olduğu bir durum. Tabi Somali gündeme gelince bu iftarlardaki ihtişam ve israf da gündeme geliyor. Şunu da kabul etmek lazım MMG Ankara Şubesi bu iftarı yapacağı zaman, Ankara da büyük bir yer aradı, ancak buradan daha büyük bir yer bulunamadı. Belki bazı şeyleri biraz israf ettik ama kazandığımız rahmet de var. Çünkü uzun süre göremediğimiz arkadaşlarımız, dostlarımızla beraber aynı sofrada buluşuyoruz, iletişime geçiyoruz, hal hatır soruyoruz. Olayın bu yönünü de ihmal etmemek lazım diye konuştu. Başkan Çebi, enerji konusunda ise Türkiye nin dışa bağımlı bir ülke olduğunu kaydederek, Bu durumu azaltmak için çeşitli yöntemler deneniyor. Ağırlıklı olarak da enerjimizin büyük bir kısmını doğalgazdan üretiyoruz. Türkiye özel sektörün önünü açtı. Özel sektör de kendi projelerini finanse etmek için ihalelere giriyor. Dolayısıyla, tek tek yapılan bu işlemden dolayı bir türlü güç oluşturarak bir fırsat üretilemiyor dedi. 14 M MAR VE MÜHEND S

16 TAR H YARIMADA NIN KALB NE HANÇER STANBUL BA RINDA PEK ÇOK MEDEN YET VE KÜLTÜR BARINDIRMIfi VE BU KÜLTÜRLERDEN ZLER TAfiIYAN B R DÜNYA fiehr D R. STANBUL UN YÜZLERCE YILDA OLUfiMUfi, STANBUL UN K ML OLMUfi B R S LUET VARDI. ÖNCE MASLAK-Z NC RL KUYU AKSINDA BAfiLAYAN GÖKDELEN YAPMA FURYASI, GÖKKAFES LE B RL KTE BEYO LU NA KADAR DAYANDI. Mimar ve Mühendisler Grubu (MMG) İstanbul un siluetine giren ucube yapılarla ilgili bir bildiri yayınlayarak bu çarpık yapılaşmaya tepki gösterdi. Yayınlanan bildiride şu sözlere yer verildi: İstanbul un Boğaziçi ndeki silueti gökdelenlere teslim oldu. Sadece tarihi yarımadanın kubbe ve minarelerden oluşan silueti, her türlü düzensizliğe direniyordu. Tarihi bir miras olan o siluet de doymak bilmez bir iştah ile yükselen gökdelenlere kurban edildi. Artık Boğaz dan tarihi yarımadaya doğru baktığınızda zarif bir dantel gibi işlenmiş Topkapı Sarayı, Ayasofya, Sultanahmet Camii, Beyazıt Kulesi, Süleymaniye Camii siluetlerinin arasında kaba bir tavırla göğe doğru yükselen gökdelenler boy gösteriyor. ASTAY Gayrimenkul tarafından geçen yıl Nisan ayında başlanan ve Mart 2012 de hizmete açılması planlanan üç gökdelenin hakkında 4 Numaralı Koruma Bölge Kurulu ndan bilgi istendi. Kurul raportör görevlendirdi. İki uzmanın yerinde yaptığı inceleme sonucunda hazırlanan raporda; Müdürlüğümüz arşivinde yapılan incelemede parsele ilişkin işlem dosyası bulunmadığı, Koruma Bölge Kurulu tarafından alınan bir karara rastlanmadığı, parsele ait tescil kaydının olmadığı, sit alanı içinde olmayan parsele ilişkin plan yapma, onama yetkisinin İBB ve Zeytinburnu Belediyesi nde olduğu, inşaat faaliyetlerinin devam ettiği, alanın İstanbul un Marmara siluet kapsamında kalmakta olduğu, tarihi yarımadaya çok yakın bir noktada bulunan parseldeki yapılaşmanın İstanbul un siluetini olumsuz etkilediğinin tespit edildiği, konunun Koruma Bölge Kurulu nca da değerlendirilmesi gerektiği vurgulandı. Proje kurulun onayına sunulmadığı gibi hafriyat sırasında Arkeoloji Müzesi uzmanları da yer almadı. Yüzlerce yılda oluşmuş İstanbul u İstanbul yapan bu tarihi siluete müdahale etmeye, onu tahrip etmeye hiç kimsenin ve hiçbir kurumun hakkı yoktur. Biran önce inşaat durdurulmalı ve (Park otel örneğinde olduğu gibi) siluete müdahale eden katların yapılmasına müsaade edilmemelidir. İkinci bir Gökkafes in oluşmasına asla izin verilmemelidir. Yüzlerce yılda oluşan ve birçok neslin temaşa ederek büyüdüğü İstanbul silueti çok değil İstanbul 2010 Avrupa Kültür Başkentine kadar bu görkemli ve uyumlu siluetini muhafaza etmişti. Bir yıl geçmeden bu güzel siluet, devasa ve rant egemen sözüm ona rezidanslar tarafından, bu ülkenin tarihi ve kültürel mirasına değer vermeyecek şekilde yok edilmeye çalışılıyor. İstanbul un siluetine giren bu ucube yapılar, İstanbul un bağrına saplanmış bir hançerdir. Bu yanlıştan biran önce dönülmesi için başta Zeytinburnu Belediyesi ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi olmak üzere Çevre ve Şehircilik Bakanlığı nı, Kültür ve Turizm Bakanlığı nı, Sn. Başbakanımızı ve Sn. Cumhurbaşkanımızı göreve davet ediyoruz. Her türlü çarpık kentleşmeye ve talana karşı direnen ve medeniyetimizin en güzide şehirlerinden biri olan dünya incisi İstanbul umuza sahip çıkmamızın vicdani ve tarihi bir sorumluluk olduğuna inanıyoruz. MMG Yönetim Kurulu olarak yetkililerimizi tarihi mirasımıza sahip çıkmaya ve bütün İstanbulluları bu konuda hassas olmaya davet ediyoruz. EYLÜL-EK M

17 GÜNCEL MARKA KİMLİĞE KARŞI ŞEHİRLER MEDENİYETLERİN DIŞAVURUMU, PROTOTİPİDİRLER. HER MEDENİYET KENDİ ŞEHRİNİ KURMUŞ ve O ŞEHİRLE KENDİSİNİ İFADE ETMİŞTİR. YUNAN MEDENİYETİ ATİNA YLA, ROMA MEDENİYETİ İSE ROMA İLE ANILMAKTADIR. OSMAN ARI / Makina Mühendisi SLAM medeniyeti Asya dan Avrupa ya; kuzeyden güneye birbirinden güzel şehirler kurmuştur. Semerkant, Buhara, İsfahan, Bağdat, Şam, Kurtuba, İslam medeniyetinin zirve şehirleridir. İstanbul ise hem Doğu Roma ya hem de Osmanlı Devleti ne başkentlik yapmış, kültür ve medeniyetlerin iç içe geçtiği dünya incisi bir şehirdir. İstanbul Osmanlılar tarafından yeniden imar edilmiş, anıtsal yapılarla İslam medeniyetinin kimliği kazandırılmıştır. İşte bugün İstanbul deyince ilk akla gelen abidevi camiler ve tarihi yarımadanın silueti, bu kimliğin en belirgin tezahürleridir. Ne yazık ki Demokrat Parti döneminde İstanbul da yapılan sözüm ona imar(!) faaliyetleri, tarih ve kültürümüze bigâne yöneticiler marifetiyle yol ve meydan açmak amacıyla pek çok tarihi eseri (cami, çeşme, türbe, dergah vs.) fütursuzca yıkmıştır. Son 20 yılda ise şehrin en olmadık yerlerine gökdelenler, yüksek katlı iş merkezleri, dev alışveriş merkezleri yapılarak İstanbul un zarif görüntüsü yerini, kibirli, çok katlı kulelerin siluetlerine bırakmıştır. Üsküdar veya Marmara açıklarından İstanbul a baktığınızda tarif etmeye çalıştığım bu manzarayı bütün çirkinliğiyle görebilirsiniz. Bu görüntüler aklıselim ve zevki selim herkesi rahatsız edecek görüntülerdir. Bu çirkinlik Zeytinburnu sahilinde yükselen yeni kulelerle artık tarihi yarımada si- 16 M MAR VE MÜHEND S

18 Bir medeniyetin yüzlerce yılda bir dantel zarafetiyle kubbeler ve minarelerle nakış nakış işlediği İstanbul silueti üç gökdelene feda edildi. Artık Sultanahmet Camii nin, Ayasofya nın, Süleymaniye Camii nin kubbe ve minareleri arasında ucube gökdelenler cirit atmaktadır. luetine de uzanmıştır. Eski seyyahların hatıralarında bir masal şehir olarak anlattıkları, ressamların gravürlerinde çizdiği, şairlerin üzerine şiirler yazdığı kubbeler ve zarif minarelerden oluşmuş İstanbul silueti üzerinde bir heyula gibi gökdelenler yükseliyor. Yüzlerce yılda oluşmuş, toplumun hafızası, İstanbul un kimliği, imzası olan tarihi yarımadanın silueti artık yok olma tehlikesiyle karşı karşıya. Bir medeniyetin yüzlerce yılda bir dantel zarafetiyle kubbeler ve minarelerle nakış nakış işlediği İstanbul silueti üç gökdelene feda edildi. Artık Sultanahmet Camii nin, Ayasofya nın, Süleymaniye Camii nin kubbe ve minareleri arasında ucube gökdelenler cirit atmaktadır. Ortada çok ciddi, çok vahim ve çok yanlış bir durum vardır. Hiç kimse bunun mantıklı bir izahını yapamaz. Bu vahim durumu ne kendimize, ne gelecek nesillere, ne de İstanbul u (gökdelenleri değil) görmeye gelen yabancılara anlatamayız. Bu durum, şehri salt bir rant alanı görmenin gelmiş olduğu son noktadır. Bu yanlış, tez zamanda düzeltilmeli ve artık bundan sonra İstanbul un siluetine müdahale edecek yapılara kesinlikle izin verilmemelidir. Bu hadise bize İstanbul un siluetine müdahaleden öte, şehirlerimiz adına pek çok dersler çıkarmamıza vesile olmuştur. Başta İstanbul olmak üzere bütün tarihi şehirlerimiz çok ciddi tehdit altındadır. Yerel yönetimler, ne olduğu belli olmayan bir marka şehir masalının ardında tarihi dokuyu ve şehrin kimliğini katleden bir yapılaşmaya çanak tutmaktadır. Hiç bir şehrimizin böyle bir markaya ihtiyacı yoktur. Bu, şehre bir meta, bir mal ve ürün olarak bakan çarpık bir zihniyetin yansımasıdır. Şehirlerimiz, kendi kimlikleriyle vardır. İmar mevzuatında, tarihi dokunun korunması hususunda ciddi boşluklar mevcuttur. Gücü ve parası olan, bu boşluktan istifade ederek istediği yere, istediği yükseklikte kuleler dikebilmektedir. İşin çok daha acı yanı ise yerel yönetimlerin, rant ve şehrin gelişmesi(!) adına bu cinayeti teşvik etmeleridir. Şehirlerimizi; yöneticiler, şehirliler ve yatırımcılar olarak bir rant merkezi olmaktan çıkartmalıyız. Bir şehir sadece belediye başkanlarının, bürokratların veya tüccar yatırımcıların değildir. Şehirde, bütün şehir sakinleri hak sahibidir. Gücü elinde tutanlar, mevzuatla istedikleri gibi oynayarak, istedikleri projeyi, istedikleri yere yapamazlar. Bazı şeylerin parasal karşılığı yoktur. İstanbul un günbatımındaki siluetinin değeri nedir? Bursa nın Konya nın Kayseri nin ruhaniyetinin maddi karşılığı var mıdır? Ancak siz İstanbul un siluetine müdahale ederseniz, Konya nın merkezine biçimsiz ve şehrin topografyasına aykırı kuleler, holding binaları dikerseniz, Bursa da Ulu Camii nin ululuğunu, Uludağ ın heybetini gölgeleyecek gökdelenler dikerseniz artık İstanbul İstanbul olmaktan, Konya Konya olmaktan, Bursa da Bursa olmaktan çıkar. Şehir sakinlerinin yaşadıkları şehre sahip çıkmaları, şehirle ilgili alınan kararlarda müdahil olmaları gerekir. Bu katılım sadece toplu taşım otobüslerinin rengini seçmekle sınırlı olmamalıdır. Topkapı Sarayı nın önüne III. Ahmet Çeşmesi yapıldığında mimarlar ve İstanbul halkı bu çeşmenin oraya yakışmadığı gerekçesiyle gösteriler yapmışlardır. Şehre karşı duyarsızlık, şehir üzerinde hesapları olanların cüretini artırmaktadır. Özellikle sivil toplum kuruluşlarının bu duyarlılığı geliştirmeleri gerekmektedir. Tarihi şehirlerimiz, bizim kimliğimiz ve toplumsal hafızamızdır. Bu şehirlerin geleceğiyle ilgili alınan kararlar, kılı kırk yararcasına alınmalıdır. Özellikle İstanbul için akla ziyan onlarca proje hayata geçirilmek üzeredir. İstanbul bir New York, bir Hong Kong değildir. Bir Dubai hiç değildir. Şehirlerimizin tarihi ve kültürel mirasının korunarak gelecek nesillere en güzel şekilde emanet edilmesi en büyük arzumuzdur. İstanbul un, Konya nın, Bursa nın, Kayseri nin, Erzurum un yeni markalara ihtiyacı yoktur. Bu şehirlerin yüzlerce yılda oluşturdukları bir kimlik ve hükmi şahsiyetleri vardır. Bize düşen bunları hüsnü muhafaza ederek bu kültürel ve tarihi mirasımızı günümüze yorumlayarak (kopyalayarak değil) taşıyabilmektir. Mimar ve Mühendisler Grubu şehirlerimize karşı bu sorumluluk bilinci içerisinde ilgilileri uyarma ve bilgilendirme görevini yerine getirmeye çalışmaktadır. Sorumluluk makamında olanlar, bu sakil durumun düzeltilmesi konusunda irade beyanı ortaya koymalıdırlar. Onların ortaya koyamadığı iradeyi yarın UNESCO veya benzeri uluslararası bir kuruluşun koyması, sadece sorumluların değil, bütün ülke halkı olarak hepimizin yüzünün kızarmasına sebep olacaktır. İstanbul siluetine yapılan bu müdahalenin; siluetin yeniden ihya edilmesi yönünde çözüme kavuşturulması, şehirlerimizin geleceği açısından umut verici bir milat olacaktır. EYLÜL-EK M

19

20

Başbakan Yıldırım, Keçiören Metrosu nun Açılış Töreni nde konuştu

Başbakan Yıldırım, Keçiören Metrosu nun Açılış Töreni nde konuştu Başbakan Yıldırım, Keçiören Metrosu nun Açılış Töreni nde konuştu Ocak 05, 2017-4:11:00 Başbakan Binali Yıldırım, Keçiören Belediyesi önünde düzenlenen metro açılış töreninde yaptığı konuşmada, nüfusu

Detaylı

AÇLIĞIN ÖNLENMESĠ ve GIDA GÜVENCESĠNĠN SAĞLANMASI

AÇLIĞIN ÖNLENMESĠ ve GIDA GÜVENCESĠNĠN SAĞLANMASI AÇLIĞIN ÖNLENMESĠ ve GIDA GÜVENCESĠNĠN SAĞLANMASI Yrd. Doç. Dr. Mustafa ERBAġ Sultan ARSLAN A. Nur DURAK Akdeniz Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü erbas@akdeniz.edu.tr Sunum Planı

Detaylı

1- Ziraat, 100 milyon Euro kaynak sağlayacak - Dünya 03.12.2014

1- Ziraat, 100 milyon Euro kaynak sağlayacak - Dünya 03.12.2014 1- Ziraat, 100 milyon Euro kaynak sağlayacak - Dünya 03.12.2014 2- Sanayinin Sorunlarını üniversite çözecek Hürriyet- 02.12.2014 Ankara Üniversitesi bünyesinde yeni kurulan Teknoloji Transfer Ofisi (TTO)

Detaylı

Sizleri şahsım ve TOBB adına saygıyla selamlıyorum. Biliyorsunuz başkasına gönderilen selam kişinin üzerine emanettir.

Sizleri şahsım ve TOBB adına saygıyla selamlıyorum. Biliyorsunuz başkasına gönderilen selam kişinin üzerine emanettir. Sayın Sizleri şahsım ve TOBB adına saygıyla selamlıyorum. Biliyorsunuz başkasına gönderilen selam kişinin üzerine emanettir. Başkanımız Rifat Hisarcıklıoğlu TUSAF yönetimi başta olmak üzere, kongremizin

Detaylı

Uluslararası 15. MÜSİAD Fuarı ve 18. IBF Kongresi Lansmanı 03.06.2014. Yazın başlangıcını hissetmeye başladığımız Haziran ayının bu ilk

Uluslararası 15. MÜSİAD Fuarı ve 18. IBF Kongresi Lansmanı 03.06.2014. Yazın başlangıcını hissetmeye başladığımız Haziran ayının bu ilk Uluslararası 15. MÜSİAD Fuarı ve 18. IBF Kongresi Lansmanı Değerli Basın Mensupları, 03.06.2014 Yazın başlangıcını hissetmeye başladığımız Haziran ayının bu ilk günlerinde, size, Türk insanının aklından,

Detaylı

Gıda Piyasalarının Değişen Dinamikleri. Türkiye Tarım/Gıda Sanayii nin Rekabet Gücü

Gıda Piyasalarının Değişen Dinamikleri. Türkiye Tarım/Gıda Sanayii nin Rekabet Gücü Gıda Piyasalarının Değişen Dinamikleri Türkiye Tarım/Gıda Sanayii nin Rekabet Gücü Uluslararası ve Ulusal Gıda Piyasalarının Değişen Dinamikleri Global Mal Ticareti, 2010 yılı itibariyle US$15 trilyon

Detaylı

7. dönem çalışma raporu SOSYAL ETKİNLİKLER. EMO Kocaeli Şubesi

7. dönem çalışma raporu SOSYAL ETKİNLİKLER. EMO Kocaeli Şubesi SOSYAL ETKİNLİKLER 134 Geneksel Bahar Pikniği 27 Mayıs 2012 Şubemizin Geleneksel Pikniği 27 Mayıs Pazar Günü Sapanca`da gerçekleştirildi. Beraber yapılan kahvaltı ile başlayan pikniğe üyelerimiz aileleriyle

Detaylı

Başbakan Yıldırım, Otonomi Açılış Töreni nde konuştu

Başbakan Yıldırım, Otonomi Açılış Töreni nde konuştu Başbakan Yıldırım, Otonomi Açılış Töreni nde konuştu Aralık 02, 2016-2:37:00 Başbakan Binali Yıldırım, Avrupa'nın en büyük otomotiv ticaret merkezi Otonomi'nin açılışında yaptığı konuşmada, başkentin gelişimine,

Detaylı

Göller Bölgesi Aylık Hakemli Ekonomi ve Kültür Dergisi Ayrıntı/ 60

Göller Bölgesi Aylık Hakemli Ekonomi ve Kültür Dergisi Ayrıntı/ 60 ÖZET: Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı nın (BAKA) yeni Genel Sekreteri Mehmet Sırrı Özen, görevine geçen ay başladı. Özen; ilk olarak ekip arkadaşlarım diye hitap ettiği BAKA nın personeliyle toplantı yaptı,

Detaylı

Hassas Tarım Teknolojileri

Hassas Tarım Teknolojileri Hassas Tarım Teknolojileri Ziraat Fakült esi Biyosist em Mühendisliği nden Tarıma Hassas Müdahele Üniversitemiz Ziraat Fakültesi Biyosistem Mühendisliği tarafından Hassas Tarım Teknolojileri konulu panel

Detaylı

BASIN BİRİMİ GÜNLÜK YAYIN RAPORU

BASIN BİRİMİ GÜNLÜK YAYIN RAPORU Sayfası :11. Syf Sayfası :5. Syf Sayfası :5. Syf Sayfası :7. Syf Sayfası :6. Syf Sayfası :8. Syf Sayfası :3. Syf Sayfası :5. Syf Sayfası :1-10. Syf Sayfası :1-10. Syf Sayfası :İnternet Sitesi Selvitopu

Detaylı

İTO Başkanı İbrahim Çağlar: İstanbul yerli ve yabancı yatırımcıya muazzam fırsatlar sunuyor

İTO Başkanı İbrahim Çağlar: İstanbul yerli ve yabancı yatırımcıya muazzam fırsatlar sunuyor İstanbul görkemli maketi ve inşaat firmalarıyla MIPIM Fuarı nda İTO Başkanı İbrahim Çağlar: İstanbul yerli ve yabancı yatırımcıya muazzam fırsatlar sunuyor "Nasıl ki Nuri Bilge, Cannes film festivalinin

Detaylı

SEKTÖR KURULLARI ve İŞ GELİŞTİRME KOMİSYONU Bölgesel İş Geliştirme Forumu

SEKTÖR KURULLARI ve İŞ GELİŞTİRME KOMİSYONU Bölgesel İş Geliştirme Forumu SEKTÖR KURULLARI ve İŞ GELİŞTİRME KOMİSYONU Bölgesel İş Geliştirme Forumu 28-29 Kasım 2014 - Bursa Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Bursa Şubesi, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) ve

Detaylı

GAMBİYA ÜLKE RAPORU. Türkiye İşadamları ve Sanayiciler Konfederasyonu Afrika Koordinatörlüğü http://www.tuskon.org africa@tuskon.

GAMBİYA ÜLKE RAPORU. Türkiye İşadamları ve Sanayiciler Konfederasyonu Afrika Koordinatörlüğü http://www.tuskon.org africa@tuskon. GAMBİYA ÜLKE RAPORU 1. Nüfus: 1.797.860 (Dünyada 149.) 2. Nüfus artış oranı: % 2,4 (Dünyada 32.) 3. Yaş yapısı: 0-14yaş: % 40 15 64 yaş: % 57 65 yaş ve üstü: % 3 4. Şehirleşme: % 58 5. En büyük şehir:

Detaylı

ihh 6. ULUSLARARASI ÇOCUK BULUŞMASI RAPORU

ihh 6. ULUSLARARASI ÇOCUK BULUŞMASI RAPORU ihh 6. ULUSLARARASI ÇOCUK BULUŞMASI RAPORU 18 EKiM 2014 Uluslararası Çocuk Buluşması, İHH İnsani Yardım Vakfı nın dünyanın farklı coğrafyalarında gerçekleştirdiği yetim çalışmalarını Türkiye halkına anlatmak

Detaylı

Değerli S. Arabistan Cidde Uluslararası Türk Okulu

Değerli S. Arabistan Cidde Uluslararası Türk Okulu Uzun yıllar boyunca baskıcı rejimler ve zorba yönetimlere sahne olan çift başlı kartalların ülkesi Arnavutluk, şimdi yeniden ayağa kalkmaya çalışıyor. Özellikle dini ve kültürel açıdan büyük bir yıkımın

Detaylı

Dağlık alanda yaşayan insanlar ve yaşadıkları çevreler için birlikte çalışmak

Dağlık alanda yaşayan insanlar ve yaşadıkları çevreler için birlikte çalışmak Dağlık alanda yaşayan insanlar ve yaşadıkları çevreler için birlikte çalışmak BİZ KİMİZ? Dağ Ortaklığı bir Birleşmiş Milletler gönüllü ittifakı olup, üyelerini ortak hedef doğrultusunda bir araya getirir.

Detaylı

BAKA BULUŞMALARI -I-

BAKA BULUŞMALARI -I- BAKA BULUŞMALARI -I- Onur Konuğu Isparta Belediye Başkanı Y. Mimar Yusuf Ziya GÜNAYDIN Tarih 01 Ekim 2010 Cuma Saat 10:00 Katılımcılar Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri ve Uzmanları Batı Akdeniz

Detaylı

Erbil Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Dara Celil Hayat ile Türkiye-Kürdistan Ekonomik ilişkileri. 02 Temmuz 2014

Erbil Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Dara Celil Hayat ile Türkiye-Kürdistan Ekonomik ilişkileri. 02 Temmuz 2014 Erbil Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Dara Celil Hayat ile Türkiye ile Kürdistan arasındaki ekonomik ilişkiler son yılların en önemli rakamlarına ulaşmış bulunuyor. Bugünlerde petrol anlaşmaları ön plana

Detaylı

http://www.tv100.com.tr/bakan-faruk-celik-balikesir-organize-sanayi-bolgesi-ni-ziyaret-etti/11108/ Gıda,Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik,Balıkesir deki temasları kapsamında il merkezinde ilk olarak

Detaylı

Aile Bülteni. ANKA Çocuk Destek Programı nın Tanıtımı Yapıldı. aile.gov.tr

Aile Bülteni. ANKA Çocuk Destek Programı nın Tanıtımı Yapıldı. aile.gov.tr Aylık Süreli Elektronik Yayın ANKA Çocuk Destek Programı nın Tanıtımı Yapıldı Bakan İslam, 2015 yılı sonuna kadar, yurt ve yuvalarda şu anda kalmakta olan bin civarında çocuğumuzun da çocuk evlerine geçişini

Detaylı

Huzurevlerinde yapılacak programların daha verimli olmasını sağlamak amacıyla İlimiz Müftülüğünce Aile İrşat ve Rehberlik Bürosu tarafından Huzurevi

Huzurevlerinde yapılacak programların daha verimli olmasını sağlamak amacıyla İlimiz Müftülüğünce Aile İrşat ve Rehberlik Bürosu tarafından Huzurevi Huzurevlerinde yapılacak programların daha verimli olmasını sağlamak amacıyla İlimiz Müftülüğünce Aile İrşat ve Rehberlik Bürosu tarafından Huzurevi Ekibinde görevlendirilen personele 05 Aralık 2012 Çarşamba

Detaylı

TEMEL GÖSTERGELER Coğrafi yapı

TEMEL GÖSTERGELER Coğrafi yapı RAMAZAN 2013 KENYA TEMEL GÖSTERGELER Coğrafi yapı Güneyinde Tanzanya, batısında Uganda, kuzeybatısında Sudan, kuzeyinde Etiyopya ve doğusunda Somali olan bir doğu Afrika ülkesidir. Hint Okyanusu na kıyısı

Detaylı

2.8 milyon TL harcanarak 8 ayda tamamlanan Alucra Turan Bulutçu Meslek Yüksek Okulu (MYO) binasının açılışı Kültür Bakanı Ertuğrul GÜNAY yaptı.

2.8 milyon TL harcanarak 8 ayda tamamlanan Alucra Turan Bulutçu Meslek Yüksek Okulu (MYO) binasının açılışı Kültür Bakanı Ertuğrul GÜNAY yaptı. 2.8 milyon TL harcanarak 8 ayda tamamlanan Alucra Turan Bulutçu Meslek Yüksek Okulu (MYO) binasının açılışı Kültür Bakanı Ertuğrul GÜNAY yaptı. Binanın açılış törenine Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul

Detaylı

Sanayicilerden destek

Sanayicilerden destek Balıkesir Sanayi Odası (BSO) Başkanı İsmail Uğur, Balıkesir Sanayici ve İş Adamları Derneği (BASİAD) üyeleriyle bir araya geldi. Uğur, Balıkesir Sanayi Odası'nın, iş dünyası ile sürekli istişare halinde

Detaylı

Avrupa Bölgesel Sosyal Güvenlik Forumu -1ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI FARUK ÇELİK:

Avrupa Bölgesel Sosyal Güvenlik Forumu -1ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI FARUK ÇELİK: Avrupa Bölgesel Sosyal Güvenlik Forumu -1ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI FARUK ÇELİK: -BU FORUM KASIM AYINDA KATAR DA DÜZENLENECEK DÜNYA SOSYAL GÜVENLİK FORUMU NA IŞIK TUTACAKTIR -TÜRKİYE BUGÜN DÜNYANIN

Detaylı

CEZAYİR SEKTÖREL AÇILIM GEZİSİ

CEZAYİR SEKTÖREL AÇILIM GEZİSİ CEZAYİR SEKTÖREL AÇILIM GEZİSİ Sayın Cumhurbaşkanımızın 2014 yılı Kasım ayında yapmış oldukları Cezayir gezisi sırasında, Cezayir le ticaret hacminin arttırılmasına yönelik yapmış oldukları irade beyanının

Detaylı

EKİM AYI MECLİS TOPLANTISI / YÖNETİM KURULU FALİYET RAPORU SUNUMU. YÖNETİM KURULU AYLIK FAALİYET RAPORU 27 Ekim 2014

EKİM AYI MECLİS TOPLANTISI / YÖNETİM KURULU FALİYET RAPORU SUNUMU. YÖNETİM KURULU AYLIK FAALİYET RAPORU 27 Ekim 2014 YÖNETİM KURULU AYLIK FAALİYET RAPORU 27 Ekim 2014 Ekim ayı içerisinde Odamız tarafından; üyelerimizce talep edilen 37 adet Kapasite Raporu, 15 adet Ekspertiz raporu ve 6 adet de Fiili Tüketim Belgesi düzenlenmiştir.

Detaylı

Eskişehir Ticaret Odası Afrika nın parlayan yıldızı Kenya ya 18-24 Ocak 2010 tarihleri arasında incelemelerde bulunmak üzere işadamlarıyla ticari iş

Eskişehir Ticaret Odası Afrika nın parlayan yıldızı Kenya ya 18-24 Ocak 2010 tarihleri arasında incelemelerde bulunmak üzere işadamlarıyla ticari iş Eskişehir Ticaret Odası Afrika nın parlayan yıldızı Kenya ya 18-24 Ocak 2010 tarihleri arasında incelemelerde bulunmak üzere işadamlarıyla ticari iş gezisi ziyareti gerçekleştirmiştir. Kardeş Oda Antlaşması

Detaylı

Uluslararası Yükseköğretim Hareketliliği ve Türkiye nin Konumu temalı Toplantı İstanbul TOBB Plaza da Gerçekleşti

Uluslararası Yükseköğretim Hareketliliği ve Türkiye nin Konumu temalı Toplantı İstanbul TOBB Plaza da Gerçekleşti Uluslararası Yükseköğretim Hareketliliği ve Türkiye nin Konumu temalı Toplantı İstanbul TOBB Plaza da Gerçekleşti Uluslararası Yükseköğretim Hareketliliği ve Türkiye nin Konumu Toplantısı TOBB Plaza da

Detaylı

Değerli Çekmeköy Anadolu İmam Hatip Lisesi Öğrencileri

Değerli Çekmeköy Anadolu İmam Hatip Lisesi Öğrencileri Tarihi boyunca bağımsızlığını koruyabilmiş ve Afrika Kıtası'nın Avrupa devletlerince sömürge yapılamamış tek ülkesi olan Etiyopya (Habeşistan) dünya tarihinin en eski medeniyetlerinden biri olarak biliniyor.

Detaylı

Kütahya Gazeteciler Cemiyeti Ziyareti:

Kütahya Gazeteciler Cemiyeti Ziyareti: Türk Ocakları Genel Merkezi Merkez Yönetim Kurulu Üyesi Efendi BARUTCU, Türk Ocakları nın 100 üncü kuruluş yıldönümü kutlamaları çerçevesinde, Sönmeyen Ocak Türk Ocakları ve Türkiye nin Geleceği konulu

Detaylı

GIDA GÜVENLİĞİ VE YENİ TARIM POLİTİKASINA İLİŞKİN ÖNERİLER

GIDA GÜVENLİĞİ VE YENİ TARIM POLİTİKASINA İLİŞKİN ÖNERİLER GIDA GÜVENLİĞİ VE YENİ TARIM POLİTİKASINA İLİŞKİN ÖNERİLER 30 10 2013 topraksuenerji-ulusal güvenlik denince çoğu zaman zihnimizde sınırda nöbet tutan askerler, fırlatılmaya hazır füzeler, savaş uçakları

Detaylı

Temmuz Ayı Tekstil Gündemi

Temmuz Ayı Tekstil Gündemi Temmuz Ayı Tekstil Gündemi 05.08.2016 Temmuz Ayı Tekstil Gündemi «Bangladeş de 5 yeni denim firması kuruluyor» «Etiyopya devasa endüstriyel tekstil parkı açacak» «Hindistan, İran tekstil pazarını keşfediyor»

Detaylı

Eskişehir Ticaret Odası Afrika nın parlayan yıldızı Kenya ya 18-24 Ocak 2010 tarihleri arasında incelemelerde bulunmak üzere işadamlarıyla ticari iş

Eskişehir Ticaret Odası Afrika nın parlayan yıldızı Kenya ya 18-24 Ocak 2010 tarihleri arasında incelemelerde bulunmak üzere işadamlarıyla ticari iş Eskişehir Ticaret Odası Afrika nın parlayan yıldızı Kenya ya 18-24 Ocak 2010 tarihleri arasında incelemelerde bulunmak üzere işadamlarıyla ticari iş gezisi ziyareti gerçekleştirmiştir. Kardeş Oda Antlaşması

Detaylı

GERÇEKLEŞEN FAALİYETLER

GERÇEKLEŞEN FAALİYETLER Aşağı Nohutlu Mahallesi, Sakarya Caddesi, Açıkgöz Apt Kat:2 Nu:4 Web:www.yozgattb.org.tr Tel: l:(0354)2129677 Fax:(0354)2170164 email: yozgattb@tobb.org.tr GERÇEKLEŞEN FAALİYETLER Borsamızın da Katılımıyla

Detaylı

Bakanımız, Çocuk Bakım Kuruluşları Öz Değerlendirme Toplantısında

Bakanımız, Çocuk Bakım Kuruluşları Öz Değerlendirme Toplantısında Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Yayın Organı Mart 2014 Yıl: 1 Sayı: 10 Bakanımız, Çocuk Bakım Kuruluşları Öz Değerlendirme Toplantısında Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Ayşenur İslam, Çocuk Hizmetleri

Detaylı

SANAYİ LOKOMOTİF SEKTÖR OLMAKTAN ÇIKTI

SANAYİ LOKOMOTİF SEKTÖR OLMAKTAN ÇIKTI etkinlikler SANAYİ LOKOMOTİF SEKTÖR OLMAKTAN ÇIKTI IV. Makina Tasarım ve İmalat Teknolojileri Kongresi Makina Mühendisleri Odası Konya Şubesi sekretaryalığında düzenlendi... IV. Makina Tasarım ve İmalat

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

İZMİR TİCARET ODASI MECLİS TOPLANTISI 30.09.2015

İZMİR TİCARET ODASI MECLİS TOPLANTISI 30.09.2015 İZMİR TİCARET ODASI MECLİS TOPLANTISI 30.09.2015 Ekrem DEMİRTAŞ İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Her gün gelen şehit haberlerine YETER İki yıldır bitmeyen seçim maratonuna YETER Siyasetçilerin

Detaylı

KENT KONSEYİ YÜRÜTME KURULU KARARLARI

KENT KONSEYİ YÜRÜTME KURULU KARARLARI KENT KONSEYİ YÜRÜTME KURULU KARARLARI Karar No:1 Türk Kızılayı Zeytinburnu Şube Başkanlığının, tabii afetler karşısında acil olarak kullanacağı yardım malzemelerini depolayabilmesi için, ilçemiz sınırları

Detaylı

Detay Fuarcılık Organizasyon ve Tanıtım Hizmetleri Ltd. Şti

Detay Fuarcılık Organizasyon ve Tanıtım Hizmetleri Ltd. Şti Detay Fuarcılık Organizasyon ve Tanıtım Hizmetleri Ltd. Şti HAKKIMIZDA Detay Fuarcılık Organizasyon & Tanıtım Hizmetleri Limited Şirketi TOBB- Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği nin Y-276 numaralı Yurtiçinde

Detaylı

GIDALARDA ATIKLARIN AZALTILMASI VE GERİ KAZANIMI

GIDALARDA ATIKLARIN AZALTILMASI VE GERİ KAZANIMI GIDALARDA ATIKLARIN AZALTILMASI VE GERİ KAZANIMI Türkiye Gıda Sanayi İşverenleri Sendikası (TÜGİS) Genel Sekreteri Kaan Sidar, Dünya'da 2 milyar insanın yeterli beslenemediğini ve 10 milyon insanın açlıktan

Detaylı

1- Ulusal Kırmızı Et Konseyi Seferihisar da Toplanacak!- 03.09.2014

1- Ulusal Kırmızı Et Konseyi Seferihisar da Toplanacak!- 03.09.2014 1- Ulusal Kırmızı Et Konseyi Seferihisar da Toplanacak!- 03.09.2014 Ulusal Kırmızı Et Konseyi (UKON) Yönetim Kurulu ve Değerlendirme Toplantısı, Küçükbaş hayvan yetiştiriciliği alanında Türkiye'nin en

Detaylı

Sponsor Ol Rengini Seç Kendini Göster

Sponsor Ol Rengini Seç Kendini Göster Sponsor Ol Rengini Seç Kendini Göster PERYÖN (Türkiye İnsan Yönetimi Derneği), Türkiye'de çağdaş insan kaynakları yönetimi anlayışlarının yaygınlaştırılmasına ve gelişimine liderlik eden, bu konuda ülkemizin

Detaylı

BASIN YAYIN BİRLİĞİ OCAK-ŞUBAT 2015 ETKİNLİK BÜLTENİ

BASIN YAYIN BİRLİĞİ OCAK-ŞUBAT 2015 ETKİNLİK BÜLTENİ BASIN YAYIN BİRLİĞİ OCAK-ŞUBAT 2015 ETKİNLİK BÜLTENİ 1. 2014 Türkiye Kitap Pazarı İstatistikleri Açıklandı. Kültür ve Turizm Bakanlığı ISBN Ajansı, Telif Hakları ve Sinema Genel Müdürlüğü ve Yayımcı Meslek

Detaylı

DOĞU AFRİKA KURAKLIK ACİL YARDIM ÇALIŞMALARI RAPORU

DOĞU AFRİKA KURAKLIK ACİL YARDIM ÇALIŞMALARI RAPORU DOĞU AFRİKA KURAKLIK ACİL YARDIM ÇALIŞMALARI RAPORU - TEMMUZ, KASIM 2011 - Son 60 yılın en şiddetli kuraklığını yaşayan Doğu Afrika da 12 milyonu aşkın insan açlık ve susuzlukla karşı karşıya. Bugüne kadar

Detaylı

YAPI FUARI TURKEYBUILD İSTANBUL FUARI ZİYARET ORGANİZASYONU SONUÇLARI

YAPI FUARI TURKEYBUILD İSTANBUL FUARI ZİYARET ORGANİZASYONU SONUÇLARI YAPI FUARI TURKEYBUILD İSTANBUL FUARI ZİYARET ORGANİZASYONU SONUÇLARI Övgü PINAR-Nurel KILIÇ Yapı fuarları; mal ve hizmet üreten kuruluşlar ile yine bu sektörde çalışan yöneticiler, mimarlar, mühendisler,

Detaylı

KÜRESEL GIDA KRİZİ KORKUTUYOR

KÜRESEL GIDA KRİZİ KORKUTUYOR KÜRESEL GIDA KRİZİ KORKUTUYOR Şebnem BORAN Gözde SEVİLMİŞ 2007/08 yıllarında ayaklanmalara neden olan gıda krizinin tekrarı endişesi tüm dünyayı sardı. Tarım ürünleri üreten ülkelerdeki kuraklık ve petrol

Detaylı

NATO Zirvesi'nde Gündem Suriye ve Rusya

NATO Zirvesi'nde Gündem Suriye ve Rusya NATO Zirvesi'nde Gündem Suriye ve Rusya Zirveye, aralarında Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ABD Başkanı Obama nın da bulunduğu 28 ülkenin devlet ve hükümet başkanı katılıyor. 09.07.2016 / 10:21 Türkiye'yi Cumhurbaşkanı

Detaylı

ÜLKE RAPORLARI ÇİN HALK CUMHURİYETİ 2013. Marksist-Leninist Tek Parti Devleti Yüzölçümü 9,7 milyon km 2

ÜLKE RAPORLARI ÇİN HALK CUMHURİYETİ 2013. Marksist-Leninist Tek Parti Devleti Yüzölçümü 9,7 milyon km 2 ÜLKE RAPORLARI ÇİN HALK CUMHURİYETİ 2013 Başkent Pekin Yönetim Şekli Marksist-Leninist Tek Parti Devleti Yüzölçümü 9,7 milyon km 2 Nüfus 1,35 milyar GSYH 8,2 trilyon $ Kişi Başına Milli Gelir 9.300 $ Resmi

Detaylı

WORLD FOOD DAY 2010 UNITED AGAINST HUNGER

WORLD FOOD DAY 2010 UNITED AGAINST HUNGER DUNYA GIDA GUNU ACLIGA KARSI BIRLESELIM Dr Aysegul AKIN FAO Turkiye Temsilci Yardimcisi 15 Ekim 2010 Istanbul Bu yılki kutlamanın teması, ulusal, bölgesel ve uluslararası düzeyde dünyadaki açlıkla mücadele

Detaylı

TÜRKİYE BÜLTENİ MART, 2013 KAMPANYA

TÜRKİYE BÜLTENİ MART, 2013 KAMPANYA KAMPANYA 36 37 Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ın himayesinde 17 Ocak 2013 te Toprak Mahsulleri Ofisi nin öncülüğünde Ekmek İsrafının Önlenmesi Kampanyası başlatılmıştır. Kampanya, medya, kamu kurum ve kuruluşları,

Detaylı

Başbakan Yıldırım, Türkiye genelinde 40 İlçeye Doğalgaz Dağıtım Töreni nde konuştu

Başbakan Yıldırım, Türkiye genelinde 40 İlçeye Doğalgaz Dağıtım Töreni nde konuştu Başbakan Yıldırım, Türkiye genelinde 40 İlçeye Doğalgaz Dağıtım Töreni nde konuştu Kasım 06, 2016-7:47:00 Başbakan Binali Yıldırım, "Erzincan can şehirdir, canların şehridir. Erzincan Türkiye'nin, Erzincan

Detaylı

Technology. and. Machine

Technology. and. Machine Technology and Machine Cezayir Teknoloji İthal Etmek İSTİYOR Kuzey Afrika nın en geniş yüzölçümüne, 35 milyona yakın nüfusa ve büyük petrol ve doğal gaz rezervlerine sahip olan Cezayir, ekonomik veriler

Detaylı

Türkiye nin köklü şirketlerinden PET HOLDİNG 40 yaşında

Türkiye nin köklü şirketlerinden PET HOLDİNG 40 yaşında Türkiye nin köklü şirketlerinden PET HOLDİNG 40 yaşında 23 Nisan 2014 Çarşamba 17:23 Devremülk Turizm inden Sağlık Turizm ine, madencilik ve mermerden gayrimenkule kadar farklı alanlarda faaliyet gösteren

Detaylı

KONYA İLİ NEDEN YATIRIMLARI İÇİN HİZMET SEKTÖRÜ

KONYA İLİ NEDEN YATIRIMLARI İÇİN HİZMET SEKTÖRÜ KONYA İLİ HİZMET SEKTÖRÜ YATIRIMLARI İÇİN 10 NEDEN KONYA ANADOLU NUN ORTASINDA BİR YILDIZ OLARAK PARLAYACAK KONYA İLİ HİZMET SEKTÖRÜ YATIRIMLARI İÇİN 10 NEDEN 1. Genç ve Nitelikli İnsan Kaynağı 2. Stratejik

Detaylı

2 Ekim 2013, Rönesans Otel

2 Ekim 2013, Rönesans Otel 1 MÜSİAD Brüksel Temsilciliği Açı çılışı ışı 2 Ekim 2013, Rönesans Otel T.C. AB Bakanı ve Başmüzakereci Egemen Bağış,.... T. C. ve Belçika Krallığının Saygıdeğer Temsilcileri, 1 2 STK ların Çok Kıymetli

Detaylı

KOBİ ler Nefes alacak / Ankara. TOBB, Ziraat Bankası, Denizbank ve Kredi Garanti Fonu (KGF) ortaklığında hayata

KOBİ ler Nefes alacak / Ankara. TOBB, Ziraat Bankası, Denizbank ve Kredi Garanti Fonu (KGF) ortaklığında hayata 02.12.2016 / Ankara TOBB, Ziraat Bankası, Denizbank ve Kredi Garanti Fonu (KGF) ortaklığında hayata 1/6 geçirilecek olan KOBİ lere Nefes Kredisi için imzalar, Başbakanlık Çankaya Köşkü nde düzenlenen lansman

Detaylı

Prof. Dr. Ekrem Pakdemirli

Prof. Dr. Ekrem Pakdemirli Prof. Dr. Ekrem Pakdemirli www.ekrempakdemirli.com 21.05.2014 1923 sonlarında Cumhuriyet Kurulduğunda Savaşlardan yorgun Eğitim-öğrenim seviyesi oldukça düşük bir toplum Savaşlar sonrası ülke harap ve

Detaylı

TEMMUZ AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI

TEMMUZ AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI TEMMUZ AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI AĞUSTOS AYI FAALİYETLERİ ODAMIZ MESLEK KOMİTELERİNİN AĞUSTOS AYI TOPLANTILARINDA TOPLAM 12 GÜNDEM MADDESİ GÖRÜŞÜLMÜŞTÜR. 1. MESLEK KOMİTESİ KARARLARI HAYVANCILIK VE

Detaylı

15 Ekim 2014 Genel Merkez

15 Ekim 2014 Genel Merkez ÇİN Yatırım Fırsatları Paneli 15 Ekim 2014 Genel Merkez İş Dünyamızın Saygıdeğer Mensupları, Değerli MÜSİAD üyeleri, Değerli Basın Mensupları, Toplantımıza katılımından dolayı teşekkür ediyor, Sizleri

Detaylı

Türkiye de Dünya Bankası: Öncelikler ve Programlar

Türkiye de Dünya Bankası: Öncelikler ve Programlar Türkiye de Dünya Bankası: Öncelikler ve Programlar Dünya Bankası Grubu Hakkında Dünya Bankası nedir? 1944 te kurulan Banka, kalkınma desteği konusunda dünyanın en büyük kaynağıdır 184 üye ülke sahibidir

Detaylı

Türkiye nin Dünyaya Açılan Kapısı: Yeryüzü Cenneti Mersin

Türkiye nin Dünyaya Açılan Kapısı: Yeryüzü Cenneti Mersin Türkiye nin Dünyaya Açılan Kapısı: Yeryüzü Cenneti Mersin 80 81 de taçlandırmaktadır. Nitekim Mersin Serbest Bölgesi; 9 bine yakın istihdamı ve Türkiye de faaliyet gösteren 19 Serbest Bölge içerisinde

Detaylı

Gümüşhane Kelkit ilçesinde Doğu Keredeniz 1. Organik Tarım Kongresi başladı.

Gümüşhane Kelkit ilçesinde Doğu Keredeniz 1. Organik Tarım Kongresi başladı. DOĞU KARADENİZ 1. ORGANİK TARIM KONGRESİ BAŞLADI. Gümüşhane Kelkit ilçesinde Doğu Keredeniz 1. Organik Tarım Kongresi başladı. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Gümüşhane Valiliği, Aydın Doğan Vakfı,

Detaylı

AKP ye Soruyoruz CHP EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI

AKP ye Soruyoruz CHP EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI AKP ye Soruyoruz CHP EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI AKP, Kendinden Önceki 42 Hükümetin, 56 Yılda Kullandığı Paranın 2 Katından Fazla Parayı 10,5 Yılda Kullandı Türkiye de, çok partili

Detaylı

Sayın Mehmet CEYLAN BakanYardımcısı Türkiye Cumhuriyeti Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

Sayın Mehmet CEYLAN BakanYardımcısı Türkiye Cumhuriyeti Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Sayın Mehmet CEYLAN BakanYardımcısı Türkiye Cumhuriyeti Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Üçüncü Birleşmiş Milletler Konut ve Sürdürülebilir Kentsel Gelişme Konferansı Habitat III 17-20 Ekim 2016, Kito Sayfa1

Detaylı

haber TMMOB ESKÝÞEHÝR KENT SEMPOZYUMU GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ Türk Mühendis ve Mimar Odalarý Birliði Eskiþehir Ýl

haber TMMOB ESKÝÞEHÝR KENT SEMPOZYUMU GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ Türk Mühendis ve Mimar Odalarý Birliði Eskiþehir Ýl ESKÝÞEHÝR KENT SEMPOZYUMU GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ Türk Mühendis ve Mimar Odalarý Birliði Eskiþehir Ýl Koordinasyon Kurulu nun düzenlemiþ olduðu ESKÝÞEHÝR KENT SEMPOZYUMU 28-2 Þubat tarihinde Eskiþehir Anemon

Detaylı

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ GAZİEMİR SONUÇ RAPORU

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ GAZİEMİR SONUÇ RAPORU 1 2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ GAZİEMİR SONUÇ RAPORU Tarih: 15 Aralık 2010 Yaklaşık Katılımcı Sayısı: 60 Katılımcı listesindeki Sayı: 57 Katılımcı Düzeyi ve Profili: 2 3 4 Dağıtılan

Detaylı

TÜSİAD YÖNETİM KURULU BAŞKANI HALUK DİNÇER İN İŞ DÜNYASI BAKIŞ AÇISIYLA TÜRKİYE DE YOLSUZLUK SEMİNERİ AÇILIŞ KONUŞMASI

TÜSİAD YÖNETİM KURULU BAŞKANI HALUK DİNÇER İN İŞ DÜNYASI BAKIŞ AÇISIYLA TÜRKİYE DE YOLSUZLUK SEMİNERİ AÇILIŞ KONUŞMASI TÜSİAD YÖNETİM KURULU BAŞKANI HALUK DİNÇER İN İŞ DÜNYASI BAKIŞ AÇISIYLA TÜRKİYE DE YOLSUZLUK SEMİNERİ AÇILIŞ KONUŞMASI 26 Kasım 2014 İstanbul, Sabancı Center TÜSİAD İş Dünyası Bakış Açısıyla Türkiye de

Detaylı

ÜNİVERSİTE VE SOSYAL SORUMLULUK. Prof. Dr. Yunus Söylet İstanbul Üniversitesi Rektörü

ÜNİVERSİTE VE SOSYAL SORUMLULUK. Prof. Dr. Yunus Söylet İstanbul Üniversitesi Rektörü ÜNİVERSİTE VE SOSYAL SORUMLULUK Prof. Dr. Yunus Söylet İstanbul Üniversitesi Rektörü Küreselleşmenin etkisi Devlet bir çok sosyal alandan çekilmiştir Küresel ekonomi sürecinde özelleştirmeler ile eşitsizlik,

Detaylı

TR 61 DÜZEY 2 BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (ANTALYA-ISPARTA-BURDUR)

TR 61 DÜZEY 2 BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (ANTALYA-ISPARTA-BURDUR) TR 61 DÜZEY 2 BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (ANTALYA-ISPARTA-BURDUR) ANTALYA DA TARIM SEKTÖRÜNÜN SORUNLARI VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ ÇALIŞTAYI GIDA ALT SEKTÖRÜ ÇALIŞMA GRUBU RAPORU 6 Eylül 2010, Antalya 1 ANTALYA

Detaylı

1- EKER: Doktorların Kırmızı Ete Özür Borcu Var Hayvancılık Akademisi - AA 17.09.2014

1- EKER: Doktorların Kırmızı Ete Özür Borcu Var Hayvancılık Akademisi - AA 17.09.2014 1- EKER: Doktorların Kırmızı Ete Özür Borcu Var Hayvancılık Akademisi - AA 17.09.2014 Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Mehdi Eker, yumurta, tereyağı ve kırmızı et tüketiminin kalp ve damar hastalıklarını

Detaylı

AVUSTURYA VE MACARİSTAN DA TAHIL VE UN PAZARI

AVUSTURYA VE MACARİSTAN DA TAHIL VE UN PAZARI AVUSTURYA VE MACARİSTAN DA TAHIL VE UN PAZARI Avusturya da un üretimi sağlayan 180 civarında değirmen olduğu tahmin edilmektedir. Yüzde 80 kapasiteyle çalışan bu değirmenlerin ürettiği un miktarı 500 bin

Detaylı

Yine yapmak istediklerimizden birisi olan, spesifik sektörlerde, belki daha az, ama daha etkin iş adamları seyahatlerini önemsiyoruz ve buna

Yine yapmak istediklerimizden birisi olan, spesifik sektörlerde, belki daha az, ama daha etkin iş adamları seyahatlerini önemsiyoruz ve buna MÜSİAD Cidde Temsilcisi Tanıtımı ve Türk Suud İş Forumu 23.05.2015 TC Cidde Başkonsolosu Fikret Özel, Cidde Tic Odası Başkan Yardımcısı, Mazeen Baterjee Türk-Suud İş Konseyi Başkanı, Mazan Ragap, Cidde

Detaylı

Araştırma Notu 12/124

Araştırma Notu 12/124 Araştırma Notu 12/124 05.01.2012 YENİLENEBİLİR ENERJİ HABERLERİNDE REGÜLASYON ve FİNANSMAN ÖNE ÇIKIYOR Barış Gençer Baykan Yönetici Özeti Yenilenebilir enerjiler, gerek fosil yakıtların tükeneceği öngörüsü

Detaylı

2015 Yılı Nisan Ayı Bülteni

2015 Yılı Nisan Ayı Bülteni 2015 Yılı Nisan Ayı Bülteni Katılım Yapılan Toplantılar, Ziyaretler ve Etkinlikler: 4 Nisan 2015 tarihinde ATSO da düzenlenen Güneş Enerjisi Bilgilendirme Semineri Borsamızı temsilen Egemen ARSLANKIRAY

Detaylı

Batı Toplumuna İlk Kez Rakip Çıkardık

Batı Toplumuna İlk Kez Rakip Çıkardık Batı Toplumuna İlk Kez Rakip Çıkardık İslam Coğrafyasının en batısı ile en doğusunu bir araya getiren Asya- Afrika- Balkan- Ortadoğu Üniversiteler Konseyi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde resmen kuruldu.

Detaylı

Türkiye, Boğazın altındaki demiryolu tünelini açtı

Türkiye, Boğazın altındaki demiryolu tünelini açtı 29.10.2013 Türkiye, Boğazın altındaki demiryolu tünelini açtı İstanbul (dpa) Türkiye bugün boğazın altındaki demiryolu tünelini açtı. 29.10.2013-02:20 Uhr dpa İstanbul (dpa) Türkiye bugün boğazın altındaki

Detaylı

DTİK TÜRK GİRİŞİMCİLER KURULTAYI. Açış Konuşması. Ömer Cihad Vardan, DEİK Başkanı. 26 Mart 2016, İstanbul

DTİK TÜRK GİRİŞİMCİLER KURULTAYI. Açış Konuşması. Ömer Cihad Vardan, DEİK Başkanı. 26 Mart 2016, İstanbul DTİK TÜRK GİRİŞİMCİLER KURULTAYI Açış Konuşması Ömer Cihad Vardan, DEİK Başkanı 26 Mart 2016, İstanbul Sayın Başbakan Yardımcılarım; Bakanlarım; Saygıdeğer Protokol; Çok Değerli Başkanlar; Dünyanın dört

Detaylı

Sermaye Piyasası Kurulu Başkanı. Dr. Vahdettin Ertaş. Finansal Erişim Konferansı. Açılış Konuşması. 3 Haziran 2014

Sermaye Piyasası Kurulu Başkanı. Dr. Vahdettin Ertaş. Finansal Erişim Konferansı. Açılış Konuşması. 3 Haziran 2014 Sermaye Piyasası Kurulu Başkanı Dr. Vahdettin Ertaş Finansal Erişim Konferansı Açılış Konuşması 3 Haziran 2014 Sn. Hazine Müsteşarım, Sn. BDDK Başkanım, Dünya Bankasının ülke direktörü Sn. Raiser, yurtiçinden

Detaylı

TNB KEP R E K L A M L A R I N I Z İ Ç İ N : 0 2 1 2 2 3 6 8 0 8 1. Günlük Ulusal Gazete. www.besiktas.com.tr 8 NİSAN 2013. olarak adlandırılan

TNB KEP R E K L A M L A R I N I Z İ Ç İ N : 0 2 1 2 2 3 6 8 0 8 1. Günlük Ulusal Gazete. www.besiktas.com.tr 8 NİSAN 2013. olarak adlandırılan 8 NİSAN 2013 www.reisgida.com.tr Kayıt altında DEVLET tarafından kişi veya kuruluşlara gönderilen e-postaları kayıt altına alan Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) için ilk lisans Bilgi Teknolojileri ve İletişim

Detaylı

Bin Yıllık Musiki Kültürümüze Katkı Sunuyoruz. 14 Ocak 2014 Kürdilihicazkâr Faslı Beraber ve Solo Şarkılar Konseri

Bin Yıllık Musiki Kültürümüze Katkı Sunuyoruz. 14 Ocak 2014 Kürdilihicazkâr Faslı Beraber ve Solo Şarkılar Konseri Bin Yıllık Musiki Kültürümüze Katkı Sunuyoruz 14 Ocak 2014 Kürdilihicazkâr Faslı Beraber ve Solo Şarkılar Konseri Müdürlüğümüz bünyesinde faaliyet gösteren AKM Klasik Türk Sanat Müziği Korosunun Şef Mitat

Detaylı

GÜNEY EGE BÖLGE PLANI 2010-2013

GÜNEY EGE BÖLGE PLANI 2010-2013 GÜNEY EGE BÖLGE PLANI 2010-2013 SUNUM AKIŞI Bölge Planı Hazırlık Süreci Paydaş Analizi Atölye Çalışmalarının Gerçekleştirilmesi Mevcut Durum Analizi Yerleşim Yapısı ve Yerleşmeler Arası İlişki Analizi

Detaylı

TİCARİ İLİŞKİLER DURUM İKÖ ÜLKELERİ ARASINDA AVRUPA BİRLİĞİ >>

TİCARİ İLİŞKİLER DURUM İKÖ ÜLKELERİ ARASINDA AVRUPA BİRLİĞİ >> AVRUPA BİRLİĞİ >> Hazırlayan: Mustafa BAYBURTLU (TOBB AB Daire Başkanı) İKÖ ÜLKELERİ ARASINDA TİCARİ İLİŞKİLER VE EKONOMİK DURUM İslam Konferansı Örgütü (İKÖ) üyesi ülkelerin ekonomik yapıları, ekonomik

Detaylı

Kırıkhan Ticaret ve Sanayi Odası. 2014 Yılı Faaliyet Raporu

Kırıkhan Ticaret ve Sanayi Odası. 2014 Yılı Faaliyet Raporu Kırıkhan Ticaret ve Sanayi Odası 2014 Yılı Faaliyet Raporu BAŞKANDAN Odamızın kurumsal yapısı ve yarım asırlık tarihinden elde ettiği tecrübe ve birikim sayesinde, son derece sağlam temeller üzerinde yapılanmıştır.

Detaylı

24.06.2013 PAZARTESİ İZMİR GÜNDEMİ. -Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı - Basın Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğü

24.06.2013 PAZARTESİ İZMİR GÜNDEMİ. -Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı - Basın Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğü 24.06.2013 PAZARTESİ İZMİR GÜNDEMİ -Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı - Basın Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğü Seyfi GÜL Katip Çelebi Üniversitesi eğitime sanal destek verecek İzmir in yeni devlet

Detaylı

TÜRK KONSEYİ EKONOMİK İLİŞKİLERİ YETERLİ Mİ?

TÜRK KONSEYİ EKONOMİK İLİŞKİLERİ YETERLİ Mİ? TÜRK KONSEYİ EKONOMİK İLİŞKİLERİ YETERLİ Mİ? Dr. Fatih Macit, Süleyman Şah Üniversitesi Öğretim Üyesi, HASEN Bilim ve Uzmanlar Kurulu Üyesi Giriş Türk Konseyi nin temelleri 3 Ekim 2009 da imzalanan Nahçivan

Detaylı

Afyonkarahisar Chamber E- BÜLTEN of Commerce and Industry

Afyonkarahisar Chamber E- BÜLTEN of Commerce and Industry Afyonkarahisar Chamber E- BÜLTEN of Commerce and Industry MART 2015 Afyonkarahisar AFYONKARAHİSAR Chamber of Commerce TİCARET VE and Industry SANAYİ ODASI İLİMİZ İHRACAT RAKAMI 2015 ŞUBAT / AFYONKARAHİSAR

Detaylı

OCAK 2013 FAALİYET RAPORU

OCAK 2013 FAALİYET RAPORU OCAK 2013 FAALİYET RAPORU 03 Ocak 2013 2012 Yılı Değerlendirme Toplantısı 2012 Yılının İstanbul Turizmi açısından değerlendirilmesinin yapıldığı, İstanbul Valisi Sayın Hüseyin Avni Mutlu nun teşrifleri

Detaylı

HAZİRAN AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTIMIZA HOŞ GELDİNİZ

HAZİRAN AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTIMIZA HOŞ GELDİNİZ HAZİRAN AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTIMIZA HOŞ GELDİNİZ YÖNETİM KURULU AYLIK FAALİYET RAPORU 28.06.2015 Haziran ayı içerisinde Odamız tarafından; üyelerimizce talep edilen 42 adet Kapasite Raporu, 10 adet

Detaylı

ÜÇÜNCÜ TÜRK KENEŞİ İŞ FORUMU. (24 Ekim 2014, Nahçıvan) TÜRK KENEŞİ GENEL SEKRETERİ RAMİL HASANOV UN İŞ ADAMLARINA HİTABI

ÜÇÜNCÜ TÜRK KENEŞİ İŞ FORUMU. (24 Ekim 2014, Nahçıvan) TÜRK KENEŞİ GENEL SEKRETERİ RAMİL HASANOV UN İŞ ADAMLARINA HİTABI ÜÇÜNCÜ TÜRK KENEŞİ İŞ FORUMU (24 Ekim 2014, Nahçıvan) TÜRK KENEŞİ GENEL SEKRETERİ RAMİL HASANOV UN İŞ ADAMLARINA HİTABI Sayın Âli Meclis Başkanı, Sayın Bakan, Sayın Oda Başkanları, Değerli İş Adamları,

Detaylı

BASIN BİRİMİ GÜNLÜK YAYIN RAPORU

BASIN BİRİMİ GÜNLÜK YAYIN RAPORU Yayın Tarihi :06.12.2014 Sayfası :1-16. Syf Yayın Tarihi :06.12.2013 Sayfası :10.Syf Yayın Tarihi :06.12.2014 Sayfası :7. Syf Yayın Tarihi :06.12.2014 Sayfası :1-11. Syf Yayın Tarihi :06.12.2014 Sayfası

Detaylı

EYLÜL - EKİM BÜLTENİ

EYLÜL - EKİM BÜLTENİ EYLÜL - EKİM BÜLTENİ İSTANBUL GENÇ BARIŞ İNİSİYATİFİ DERNEĞİ Mecidiyeköy Mahallesi Şehit Er Cihan Namlı Caddesi No: 39/8 Şişli/İstanbul 1 GBİ ARTIK BM KÜRESEL İŞBİRLİĞİ AĞI ÜYESİ! DÜNYA BARIŞ GÜNÜNDE FESTİVAL

Detaylı

1950 LERDEN GÜNÜMÜZE GELEN BİR ALIŞVERİŞ KOMPLEKSİ: BALIKESİR KASAP VE SEBZE HALİ. Gaye BİROL Yrd. Doç. Dr., Balıkesir Üniversitesi Mimarlık Bölümü

1950 LERDEN GÜNÜMÜZE GELEN BİR ALIŞVERİŞ KOMPLEKSİ: BALIKESİR KASAP VE SEBZE HALİ. Gaye BİROL Yrd. Doç. Dr., Balıkesir Üniversitesi Mimarlık Bölümü 1950 LERDEN GÜNÜMÜZE GELEN BİR ALIŞVERİŞ KOMPLEKSİ: BALIKESİR KASAP VE SEBZE HALİ Gaye BİROL Yrd. Doç. Dr., Balıkesir Üniversitesi Mimarlık Bölümü Yüksek Mimar Orhan Ersan tarafından tasarlanmış olan Balıkesir

Detaylı

11. -9, KENTLEŞME HIZLANIRKEN EĞITIMLI, GENÇ NÜFUS GÖÇ EDIYOR ORTA KARADENIZ DE KIRSAL KALKINMANIN ROLÜ VE TARIM TOPRAKLARININ KORUNMASI

11. -9, KENTLEŞME HIZLANIRKEN EĞITIMLI, GENÇ NÜFUS GÖÇ EDIYOR ORTA KARADENIZ DE KIRSAL KALKINMANIN ROLÜ VE TARIM TOPRAKLARININ KORUNMASI ORTA KARADENIZ DE KIRSAL KALKINMANIN ROLÜ VE TARIM TOPRAKLARININ KORUNMASI TR83 BÖLGESİ Samsun un da içinde yer aldığı TR83 bölgesi, toplam yüzölçümü 37.523 kilometrekare ile Türkiye nin yaklaşık yüzde

Detaylı

METEOROLOJİ 8. BÖLGE MÜDÜRÜ KONYA TİCARET BORSASINDA ZİRAİ METEOROLOJİ TANITIM TOPLANTISI DÜZENLEDİ

METEOROLOJİ 8. BÖLGE MÜDÜRÜ KONYA TİCARET BORSASINDA ZİRAİ METEOROLOJİ TANITIM TOPLANTISI DÜZENLEDİ METEOROLOJİ 8. BÖLGE MÜDÜRÜ KONYA TİCARET BORSASINDA ZİRAİ METEOROLOJİ TANITIM TOPLANTISI DÜZENLEDİ Meteoroloji 8. Bölge Müdürlüğünün düzenlediği ve Konya Ticaret Borsasının ev sahipliğini yaptığı toplantıya

Detaylı

80. YILINDA 1935 MARMARA

80. YILINDA 1935 MARMARA 75. YILINDA 1939 ERZİNCAN DEPREMİ KONFERANSI BİLDİRGESİ İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ - MİMAR VE MÜHENDİSLER GRUBU -BAKIRKÖY BELEDİYESİ 80. YILINDA 1935 MARMARA ADALARI DEPREMİ KONFERANSI BİLDİRGESİ Konferans

Detaylı

Mevcut Durum ve Geleceğimiz

Mevcut Durum ve Geleceğimiz Mevcut Durum ve Geleceğimiz Metodoloji 21.Yüzyılın Yeni Güvenlik Ajandası Yeni Jeopolitik Eksen Gıda Jeopolitiğinin Yeni Ekseni Gıda Güvenliği ve Türkiye Yeni Güvenlik Ajandası Ulusal Askeri Güvenlik

Detaylı

KAZAKİSTAN ISSA-TÜRK ÜNİVERSİTELERİ TANITIM GÜNLERİ RAPORU

KAZAKİSTAN ISSA-TÜRK ÜNİVERSİTELERİ TANITIM GÜNLERİ RAPORU KAZAKİSTAN ISSA-TÜRK ÜNİVERSİTELERİ TANITIM GÜNLERİ RAPORU ALMATI (20-23 KASIM 2015) 20 Kasım 2015 Cuma: İlk gün konu ile ilgili öğrenci haricinde konunun ilgililerinin katıldığı bir panel düzenlendi.

Detaylı