BAŞKA ÜLKELER, BAŞKA GELENEKLER GÜNÜMÜZ İŞ KOŞULLARINDA KÜLTÜRLERARASI İLETİŞİMİN ÖNEMİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "BAŞKA ÜLKELER, BAŞKA GELENEKLER GÜNÜMÜZ İŞ KOŞULLARINDA KÜLTÜRLERARASI İLETİŞİMİN ÖNEMİ"

Transkript

1 BAŞKA ÜLKELER, BAŞKA GELENEKLER GÜNÜMÜZ İŞ KOŞULLARINDA KÜLTÜRLERARASI İLETİŞİMİN ÖNEMİ "Eğer kendinizi başkasının yerine koyarsanız, daha büyük mesafe alırsınız". Türk Atasözü Dr. Perihan Ügeöz Küreselleşme ve Kültürel Farklılıklara Duyarlılık İlişkisi Küreselleşme sürecinin etkisi altında bütün dünyanın adeta tek bir pazar haline dönüştüğü söylense de, ülkelerin kültürel farklılıkları varlıklarını hâlâ sürdürmektedirler. Ekonomik küreselleşme süreci kültürel farklılıkları ortadan kaldırmadığı gibi, kültürlerin farklılıklarına karşı duyarlı olma gereksinimini hatta arttırmaktadır. Geçmişte uluslararası ilişkilerde ülkelerarası sosyal ve kültürel farklılıkların pek fazla önemsendiği söylenemez. Uluslararası pazar ve piyasalarda büyüme dendiğinde, uygulanan pratik daha ziyade bazı kalıplaşmış üretim ve hizmet tarzlarının kopyalanması veya bunların mekanik bir biçimde dış piyasalara transfer edilmesi şeklinde gerçekleşmekteydi. Özellikle son 20 yılın küreselleşme süreci ise; iletişimi enternasyonal boyutlarda yoğunlaştırmasının beraberinde, rekabet koşullarında da hem çeşitliliğin, hem de karmaşıklığın artmasına yol açtı. Pazarlarda 309

2 aynı işi yapan, aynı ürünü satan firmaların çoğalması; bir yandan ürün ve hizmetlerde farklı olmak için, farklılık yaratma gereksinimini güçlendirirken, diğer yandan, gerek kurumların, gerekse bireylerin uluslararası pazar ve piyasalardaki seçenek ve tercih olanaklarına da yeni boyutlar kazandırmakta, hatta, satıcı ile müşteriler arasındaki güç dengelerini değiştirmektedir. Bugünün müşteri prototipi edilgen konumdan sıyrılmakta, daha etken bir kimlikle satıcının karşısına geçmektedir. Müşteri eskiye göre çok daha fazla seçeneğe sahiptir ve kalıplaşmış ürünler yerine, kendi özel yaşam tarzına göre tasarlanmış ürün ve hizmetleri talep etmeye başlamıştır. Müşteri, seçenek sahibi olduğu için, kalite bilinçli bir konuma gelmektedir ve kalite bilinci geliştiği için, seçenek aramaktadır. Bu durum karşısında, bölgelerin kültürel özelliklerine göre değişik olabilen müşteri zevklerinin sürekli araştırılıp, çok iyi tanımlanması, uluslararası pazar ve piyasalarda büyümeyi hedefleyen firmaların öncül görevlerinden bir tanesi olmak zorundadır. 1 Diğer yandan sadece pazarlama ve hizmet stratejilerinde değil, üretim ve yönetim alanlarında da, uluslararası boyutun günümüz koşullarında hızla önem kazandığını görmekteyiz. Küreselleşme ile gelişen yeni ekonomik düzenle beraber, hızla gelişen çok uluslu firmalar, bunun en çarpıcı örneklerinden bir tanesidir. Yönetim, kontrol, araştırma, üretim gibi etkinliklerini dünya çapında çok boyutlu olarak hem yaygınlaştırmak, hem de entegre etmek zorunda 1 GÖTZ; Klaus. Interkutturelles hemen / Interkulturelles Training, München, s:

3 olan bu kurumların, elemanlarının farklı kültür birikimlerinden dolayı, farklı çalışma alışkanlıkları olabileceğini dikkate almadan, bu farklılıkları uyumlaştırmak için çaba harcamadan, sınır ötesi üniteleri arasında koordinasyon sağlamaları mümkün değildir." Bu gelişmeler ışığında özetle diyebiliriz ki, eskiden herhangi bir ülkede, herhangi bir ortakla, alelade bir tarzda işbirliği yapmak veya kalıplaşmış ürünleri uygun bir fiyata satmak, belki yeterli olabilmekteyken, günümüz koşullarında farklı ülkelerin farklı sosyokültürel değer ve normlarının olduğu bilincinden hareket ederek, bu farklılıkları önemseyebildi yeni üretim, yeni hizmet ve yeni yönetim anlayışlarının geliştirilmesi, uluslararası çapta başarılı olabilmenin temel koşullarından bîr tanesi olarak karşımıza çıkmaktadır. Kültür ve İletişim Her toplumun gelişme süreci içinde oluşturduğu maddi ve manevi değerlerin bütünü olan kültür, Hofstede'nin deyimi ile, kısaca zihnin kolektif programlanması 3 olarak ta tanımlanabilir. İnsanlar, başkaları ile iletişim kurarken, daima içinde yetiştikleri ve yaşadıkları kültürün belirlediği bir çerçeve içinde gezinirler. İletişim açısından kültür için, insanların deneyimlerini yorumlamada ve eylemlerine karar vermede, rehber aldıkları anlamlar dokusudur da denilebilir. 2 BERGEMANN, Niels, SOURISSEAUX; J., Interkulturelles Management, Heidelberg, s: HOFSTEDE; Geert. Cultures and Organizeni ons, Softvvare of the Mind, Inltercultural Cooperation and its Importance for Survival, London,

4 Statik konumda kalmasalar da, her toplumun kendine özgü gelenek ve görenekleri, inançları, estetik değerleri ve alışkanlıkları vardır. Farklı kültür fertleri arasında oluşan iletişim de, tıpkı aynı kültürün fertleri arasında olduğu gibi, insanların birbirlerine duygularını, düşüncelerini, bilgilerini sembollerini v.s. aktardıkları bir alışveriş sürecidir. Ancak, iletişim sürecine katılan fertlerin farklı kültürlerden gelmeleri, onların aynı inançları, değerleri, davranış kurallarını paylaşmadıkları anlamına gelir. 4 Bu durum, iletişimi tahmin ötesi boyutlarda zor ve karmaşık bir sürece dönüştürebilir. Kuşkusuz, farklı kültür fertleri arasında yaşanan sorunların tümünü, kültürlerarası iletişim sorunları olarak nitelendirmek mümkün değildir. Ortaya çıkan anlaşmazlıklar, ancak fertlerin kültürel farklılıklarından kaynaklandıklarına dair ipuçları taşıyorlarsa, kültürlerarası iletişim sorunları olarak adlandırılabilirler. Aşağıdaki örneklerde olduğu gibi: Daha önce tanışmadığı Belçikalı meslektaşını bir iş görüşmesi için telefonla arayan bir Türk bayan, kendi kültüründen olan insanlarla yaptığı görüşmelerde defalarca hiç düşünmeden yaptığı gibi, ilk önce "nasılsınız" diye sorar. Ama bu kez daha önce hiç duymadığı bir yanıtla karşılaşır: "Size ne". Türk bayan, Belçikalı meslektaşının kaba, saygısız, görgüsüz olduğunu düşünür ve bir daha bu adamla görüşmemeye karar verir. 4 KOHLS, L. Robert. Developing intercultural awareness: a cross-cultuml training handbook, Yarmouth, 1994, s;

5 Bir iş görüşmesi için Türkiye'ye gelen bir Alman firmasının yetkili temsilcisi, Türk meslektaşının, sanki konuşulması acil olan konular yokmuşçasına, hemen konuya girmeyip, buluşmasının ilk dakikalarını "havadan sudan" sohbetle israf etmesi, ciddiyetsizliğin simgesidir. Alman temsilciye göre Türk meslektaşı, görüşmeye kendisi gibi önceden bir plan yapıp hazırlıklı gelseydi, "nasılsınız" yolculuğunuz iyi geçti mi, "Almanya'da havalar nasıl" türünden bahane sorularla, zaman kazanmaya çalışmayacaktı. Gerek özel, gerekse iş yaşamımızda hergün pek çok insanla iletişim kuruyoruz; hatta o an bulunduğumuz semantik çevreye göre, hiç farkında olmadan, iletişim tarzımızı kolayca değiştirebiliyoruz. Aynı kültür kalıplarını paylaşan insanlarla birlikte olduğumuz sürece, iletişimimizi çoğu kez sorgulama gereksinimi hissetmeteden gerçekleştiriyoruz. Ne var ki; aynı kültür kalıpları, kendi kültürümüzden insanlarla iletişimimizi kolaylaştırırlarken, başka kültürlerin fertleri ile yaşadığımız iletişim anlarında sorun yaratabiliyorlar. Ancak o zaman, hiçbir şeyin doğal olmadığını fark ediyoruz. Kültürlerarası İletişimde Başarıya Giden Yol Kültürlerarası iletişimde nasıl başarılı olunur? Çok sayıda araştırmanın ışığında bu soruya yanıt olarak diyebiliriz ki; uluslararası kavramları, politikaları tanımak veya başka bir kültürün özelliklerini esaslıca öğrenmek önemsiz olmasalar da, kültürlerarası 313

6 ortamlarda iletişim yetkinliğinin gelişmesi için, tek başlarına sınırlı ölçüde katkılı olabilmekteler. 5 İlginçtir ki, kültürlerarası iletişimde başarının temeli; insanların önce kendi kültürlerine karşı duyarlılık kazanmalarına dayanmaktadır. Eğer, yabancı bir ülkede, ilk önce insanların farklı çalışma tarzlarını, ilişkilerindeki farklı davranışlarını yadırgadığımızı, kendi alışkanlıklarımızın ise, çocukluğumuzda öğrendiğimiz kültürel değerlerimizin birer yansımaları olduğunu keşfedince, hissettiğimiz heyecanı hatırlarsak, bunun şaşırtıcı olmadığını kolaylıkla söyleyebiliriz. Bu nedenle, son yıllarda Batı Avrupa ve ABD'nin öncülüğünde, iletişim fakültelerinin yanısıra, işletme bölümlerinde de, yeni bir bilim dalı olarak gelişen "Kültürlerarası İletişim" programlarında, kişilerin kendi kültürleri ile kendi davranışları arasındaki ilişkiyi keşfetmelerine, büyük önem verilir. Kültürlerarası ortamlarda çalışmaya ve yaşamaya hazırlık niteliğini taşıyan bu programlar, öncelikle kültürün çeşitli boyutlarının insanlar üzerindeki etkilerinin incelenmesinin yanısıra, örneğin, çeşitli kültür zimulasyon metotları eşliğinde davranış ve alışkanlıkların, hem yerine göre sorgulanabilmesi, hem de yerine göre değiştirilebilmesi için, duyarlılık kazandırmayı ve alternatif stratejilerle tanıştırmayı amaçlamaktadırlar. Sanayi ve ticaret çevrelerinin yoğun desteği eşliğinde uygulanan bu programlara artan ilgi, kültürlerarası iletişimin, günümüz çalışma 5 SCHMIDT, Patrick LeMont, Die amerikanische und die deutsche Wirtschaftskultur im Vergleich. Ein Praxishandbuch für Manager, Göttingen, 2000, s:

7 koşullarında, örneğin, en az kriz yönetimi veya takım çalışması kadar önemli olduğunun altını çiziyor. Kaynaklar: BERGEMANN, Niels, SOURISSEAUX; J., Interkulturelles Management, Heidelberg, 1992 GÖTZ, Klaus, Interkulturelles Lernen / Interkulturelles Training, München, 2000 HOFSTEDE; Geert, Cultures and Organizations, Software of the Mind, Intercultural Cooperation and its Importance for Survival, London, 1991 KOHLS, L. Robert, Developing Intercultural awareness: a crosscultural training handbook, Yarmouth, 1994 SCHMIDT, Patrick LeMont, Die amerikanische und die deutsche Wirtschajiskultur im Vergleich. Ein Praxishandbuch für Manager, Göttingen,

Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi

Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 7 Sayı: 30 Volume: 7 Issue: 30 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 ULUSLARARASI İŞLETME ÇALIŞANLARININ

Detaylı

Kültürel Farklılıkların Yönetimi ve Alternatif Bir Strateji: Kültürel Zeka

Kültürel Farklılıkların Yönetimi ve Alternatif Bir Strateji: Kültürel Zeka KMU İİBF Dergisi Yıl:11 Sayı:16 Haziran/2009 Kültürel Farklılıkların Yönetimi ve Alternatif Bir Strateji: Kültürel Zeka Salih Yeşil Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, İİBF, İşletme Bölümü Özet Farklı

Detaylı

T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 3018 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1970 İŞ PLANI

T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 3018 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1970 İŞ PLANI T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 3018 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1970 İŞ PLANI Yazarlar Yrd.Doç.Dr. B. Tuğberk TOSUNOĞLU (Ünite 1, 8) Yrd.Doç.Dr. B. Kağan ÖZDEMİR (Ünite 2) Arş.Gör.Dr. Tuğba

Detaylı

SMILEY Öğrenme Toplumunda Sosyal Bilinç Formatör Öğretmen Kursu 2.0

SMILEY Öğrenme Toplumunda Sosyal Bilinç Formatör Öğretmen Kursu 2.0 SMILEY Öğrenme Toplumunda Sosyal Bilinç Formatör Öğretmen Kursu 2.0 Bu proje Avrupa Komisyonu desteği ile fonlanmıştır. Bu doküman sadece düzenleyenlerin görüşünü yansıtmakta olup, burada bulunan bilgilerin

Detaylı

KÜLTÜREL YOZLAŞMAYA NEDEN OLAN BİR UNSUR OLARAK TELEVİZYON

KÜLTÜREL YOZLAŞMAYA NEDEN OLAN BİR UNSUR OLARAK TELEVİZYON KÜLTÜREL YOZLAŞMAYA NEDEN OLAN BİR UNSUR OLARAK TELEVİZYON Kamil ŞAHİN Özet Kültürel yozlaşma, genellikle ekonomik ve siyasi güç açsından diğer toplumlardan daha geride bulunan ve diğer toplumlar ve onların

Detaylı

YEREL YÖNETİMLERİN VARLIK NEDENİ OLARAK HALKLA İLİŞKİLER

YEREL YÖNETİMLERİN VARLIK NEDENİ OLARAK HALKLA İLİŞKİLER YEREL YÖNETİMLERİN VARLIK NEDENİ OLARAK HALKLA İLİŞKİLER Kafkas Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi Cilt 4, Sayı 5, 2013 ISSN : 1309-4289 M. Akif ÖZER Doç. Dr., Gazi Üniversitesi,

Detaylı

İLKÖĞRETİM ÖĞRETMEN ADAYLARININ MESLEKİ VE ÖZEL ALAN YETERLİKLERİ

İLKÖĞRETİM ÖĞRETMEN ADAYLARININ MESLEKİ VE ÖZEL ALAN YETERLİKLERİ EĞİTİM FAKÜLTELERİNİN ÖĞRETMEN YETİŞTİRME KAPASİTESİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ İLKÖĞRETİM ÖĞRETMEN ADAYLARININ MESLEKİ VE ÖZEL ALAN YETERLİKLERİ Editörler Yrd. Doç Dr. Abdurrahman EKİNCİ Öğrt. Gör. Ömer

Detaylı

İş aramak planlı yapılması gereken ve zaman alan bir iştir. Bu nedenle öncelikle iş arama yönteminizi oluşturmanız gerekir.

İş aramak planlı yapılması gereken ve zaman alan bir iştir. Bu nedenle öncelikle iş arama yönteminizi oluşturmanız gerekir. İŞ ARAMA TEKNİKLERİ REHBERİ İşini severek yaparsan hayatta bir gün dahi çalışmış olmazsın. İş aramak, hayatınızın dönüm noktalarından birine atacağınız ilk adımdır. Bu adımı ne kadar sağlam atarsanız iş

Detaylı

TURİZM SEKTÖRÜNDE İLİŞKİSEL PAZARLAMA UYGULAMALARI: EDİRNE İLİNDE FAALİYET GÖSTEREN KONAKLAMA İŞLETMELERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

TURİZM SEKTÖRÜNDE İLİŞKİSEL PAZARLAMA UYGULAMALARI: EDİRNE İLİNDE FAALİYET GÖSTEREN KONAKLAMA İŞLETMELERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS DÖNEM PROJESİ TURİZM SEKTÖRÜNDE İLİŞKİSEL PAZARLAMA UYGULAMALARI: EDİRNE İLİNDE FAALİYET GÖSTEREN KONAKLAMA İŞLETMELERİ

Detaylı

MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ VE SADAKATİNİ ARTTIRMADA MÜŞTERİ ŞİKAYETLERİ YÖNETİMİNİN ETKİNLİĞİ: BİR ÖRNEK OLAY İNCELEMESİ

MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ VE SADAKATİNİ ARTTIRMADA MÜŞTERİ ŞİKAYETLERİ YÖNETİMİNİN ETKİNLİĞİ: BİR ÖRNEK OLAY İNCELEMESİ T.C. KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ VE SADAKATİNİ ARTTIRMADA MÜŞTERİ ŞİKAYETLERİ YÖNETİMİNİN ETKİNLİĞİ: BİR ÖRNEK OLAY İNCELEMESİ Murat BURUCUOĞLU İşletme

Detaylı

Anadolu Grubu olarak bizler,

Anadolu Grubu olarak bizler, Anadolu Grubu ailesi, her ailenin olduğu gibi, köklerini kurucularının çalışma felsefelerinden alan ortak değerlere sahiptir. Bu değerler Anadolu Grubu nu Anadolu Grubu yapan değerlerdir. Bunlar Anadolu

Detaylı

T.C. KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERDE KRİZ YÖNETİMİ VE BİR ÖRNEK OLAY ANALİZİ

T.C. KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERDE KRİZ YÖNETİMİ VE BİR ÖRNEK OLAY ANALİZİ T.C. KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERDE KRİZ YÖNETİMİ VE BİR ÖRNEK OLAY ANALİZİ Hazırlayan Fatih ŞEN İşletme Ana Bilim Dalı İşletme Bilim Dalı

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) TÜM ALANLAR MESLEK ETİĞİ ANKARA 2006 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen modüller; Talim ve Terbiye

Detaylı

TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ KARİYER PLANLAMA UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ (KARMER) KARİYER PLANLAMA VE GELİŞTİRME EL KİTABI

TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ KARİYER PLANLAMA UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ (KARMER) KARİYER PLANLAMA VE GELİŞTİRME EL KİTABI TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ KARİYER PLANLAMA UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ (KARMER) KARİYER PLANLAMA VE GELİŞTİRME EL KİTABI Kariyeriniz yaşamınızdır ANKARA, 2011 KARİYER PLANLAMA VE GELİŞTİRME EL KİTABI

Detaylı

ÖRGÜTLERDE İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ

ÖRGÜTLERDE İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 2846 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1803 ÖRGÜTLERDE İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ Yazarlar Prof.Dr. Ramazan GEYLAN (Ünite 2, 6) Prof.Dr. Deniz TAŞÇI (Ünite 4, 5) Doç.Dr.

Detaylı

TÜRKİYE NİN EN İYİ İŞVERENLERİ

TÜRKİYE NİN EN İYİ İŞVERENLERİ 2014 TÜRKİYE NİN EN İYİ İŞVERENLERİ 2014 1 İçindekiler En İyi İşveren Olarak Farkınızı Ortaya Çıkarın Avrupanın En İyi İşverenleri Hoşgeldiniz 4-5 Türkiye nin En İyi İşverenleri 50-500 Kategorisi Metodoloji

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) KİŞİSEL GELİŞİM İŞ ORGANİZASYONU ANKARA 2006 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen modüller; Talim

Detaylı

İş aramak planlı yapılması gereken ve zaman alan bir iştir. Bu nedenle öncelikle iş arama yönteminizi oluşturmanız gerekir.

İş aramak planlı yapılması gereken ve zaman alan bir iştir. Bu nedenle öncelikle iş arama yönteminizi oluşturmanız gerekir. İŞ ARAMA TEKNİKLERİ REHBERİ İşini severek yaparsan hayatta bir gün dahi çalışmış olmazsın. İş aramak, hayatınızın dönüm noktalarından birine atacağınız ilk adımdır. Bu adımı ne kadar sağlam atarsanız iş

Detaylı

Türkiye için bir rekabet endeksi

Türkiye için bir rekabet endeksi Türkiye için bir rekabet endeksi EDAM ve Deloitte Türkiye ortak yayını Ocak 2009 2008 yılında kaybettiğimiz ve bu çalışmaya büyük emeği geçen Genel Sekreterimiz Gaye Eslen Özerkan anısına... Önsöz Günümüz

Detaylı

2030 da. liderlik. Geleceğin liderlerini bekleyen değişimler

2030 da. liderlik. Geleceğin liderlerini bekleyen değişimler 2030 da liderlik Geleceğin liderlerini bekleyen değişimler Hay Group tarafından gerçekleştirilen 2030 da Liderlik araştırmasının sonuçlarına göre, geleceğin lideri başarılı olmak için bir dizi yeni beceri

Detaylı

www.pwc.com/tr Türk İş Dünyası nda sürdürülebilirlik uygulamaları değerlendirme raporu

www.pwc.com/tr Türk İş Dünyası nda sürdürülebilirlik uygulamaları değerlendirme raporu www.pwc.com/tr Türk İş Dünyası nda sürdürülebilirlik uygulamaları değerlendirme raporu Ekim 2011 İçindekiler Yönetici özeti Sürdürülebilirlik mevcut durum anket çalışması Araştırma sonuçları Sürdürülebilirlik

Detaylı

İŞLETMELERDE REKABET ÜSTÜNLÜĞÜ SAĞLAMADA FARKLI BİR YAKLAŞIM: DEĞER TEMELLİ PAZARLAMA

İŞLETMELERDE REKABET ÜSTÜNLÜĞÜ SAĞLAMADA FARKLI BİR YAKLAŞIM: DEĞER TEMELLİ PAZARLAMA V. Ulusal Üretim Araştırmaları Sempozyumu, İstanbul Ticaret Üniversitesi, 25-27 Kasım 2005 İŞLETMELERDE REKABET ÜSTÜNLÜĞÜ SAĞLAMADA FARKLI BİR YAKLAŞIM: DEĞER TEMELLİ PAZARLAMA Mahmut TEKİN Selçuk Üniversitesi

Detaylı

KOBİ LERİN TEMEL SORUNLARI VE SAĞLANAN DESTEKLER

KOBİ LERİN TEMEL SORUNLARI VE SAĞLANAN DESTEKLER T.C. SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI K O S G E B KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ SANAYİ GELİŞTİRME VE DESTEKLEME İDARESİ BAŞKANLIĞI KOBİ LERİN TEMEL SORUNLARI VE SAĞLANAN DESTEKLER Yrd. Doç. Dr. Tahir AKGEMCİ Haziran

Detaylı

Deloitte CFO Serisi 2 Ekim 2010. Milenyum Sonras CFO: Son 10 y la damgas n vuran 10 temel unsur

Deloitte CFO Serisi 2 Ekim 2010. Milenyum Sonras CFO: Son 10 y la damgas n vuran 10 temel unsur Deloitte CFO Serisi 2 Ekim 2010 Milenyum Sonras CFO: Son 10 y la damgas n vuran 10 temel unsur çindekiler Sayfa 1. Küreselleşme 3 2. Regülasyon 3 3. Teknoloji 4 4. İnsan Kaynağı 4 5. Faaliyet Modeli 5

Detaylı

ULUSAL GENÇLİK VE SPOR POLİTİKASI BELGESİ

ULUSAL GENÇLİK VE SPOR POLİTİKASI BELGESİ ULUSAL GENÇLİK VE SPOR POLİTİKASI BELGESİ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... 1 YASAL DAYANAK... 1 YÖNTEM... 2 GENÇLİK POLİTİKALARI... 4 1. GİRİŞ... 4 1. 1. Gençlik Tanımı... 4 1. 2. Neden Gençlik Politikası... 5 2.

Detaylı

- 583 - * Yrd. Doç. Dr., Süleyman Demirel Üniversitesi, Isparta Meslek Yüksekokulu, Yönetim ve Organizasyon Bölümü.

- 583 - * Yrd. Doç. Dr., Süleyman Demirel Üniversitesi, Isparta Meslek Yüksekokulu, Yönetim ve Organizasyon Bölümü. - 583 - Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 7 Sayı: 32 Volume: 7 Issue: 32 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 KURUMSALLAŞMA KÜÇÜK İŞLETMELER

Detaylı

EĞİTİMDE VE ÖĞRETİMDE BİR ARAÇ OLARAK GÖRSEL SANATLAR EĞİTİMİNİN ÖĞRENCİLERE SAĞLADIĞI KATKILAR

EĞİTİMDE VE ÖĞRETİMDE BİR ARAÇ OLARAK GÖRSEL SANATLAR EĞİTİMİNİN ÖĞRENCİLERE SAĞLADIĞI KATKILAR T. C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ GÜZEL SANATLAR EĞİTİMİ ANA BİLİM DALI RESİM-İŞ ÖĞRETMENLİĞİ BİLİM DALI EĞİTİMDE VE ÖĞRETİMDE BİR ARAÇ OLARAK GÖRSEL SANATLAR EĞİTİMİNİN ÖĞRENCİLERE SAĞLADIĞI

Detaylı

Kurumsal Kaynak Planlaması ERP Nedir?

Kurumsal Kaynak Planlaması ERP Nedir? Kurumsal Kaynak Planlaması ERP Nedir? Plantumweb Satınalma Sözleşmeleri fonksiyonalitesi, yapılan anlaşmaların tüm detay bilgilerini sisteme girilebilmesini, takibini, bu anlaşmalara ait satınalma süreçlerini

Detaylı

Üçüncü Taraf Müdahale Yöntemleri. Ron Fisher

Üçüncü Taraf Müdahale Yöntemleri. Ron Fisher Üçüncü Taraf Müdahale Yöntemleri Ron Fisher Üçüncü Taraf Müdahale Yöntemleri Ron Fisher Royal Roads University, Victoria, Kanada da Kriz Analizi ve Yönetimi dalında görev yapan Profesör Ron Fisher, Saskatchewan

Detaylı

KAPİTALİZMİN İPİNİ ÇOK ULUSLU ŞİRKETLER Mİ ÇEKECEK?

KAPİTALİZMİN İPİNİ ÇOK ULUSLU ŞİRKETLER Mİ ÇEKECEK? KAPİTALİZMİN İPİNİ ÇOK ULUSLU ŞİRKETLER Mİ ÇEKECEK? Dünyada mal ve hizmet hareketlerinin uluslararası dolaşımına ve üretimin uluslararasılaşmasına imkan veren düzenlemeler (Dünya Ticaret Örgütü, Uluslararası

Detaylı