İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATI İŞLEMLERİ REHBERİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATI İŞLEMLERİ REHBERİ"

Transkript

1

2 İSTANBUL TİCARET ODASI YAYIN NO : İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATI İŞLEMLERİ REHBERİ Hazırlayan Birgül SUBAŞI

3 (İTO) aittir. Bu eserin tüm telif hakları İstanbul Ticaret Odası'na İTO'nun ve yazarının ismi kaydedilmek koşuluyla yayından alıntı yapmak mümkündür. Ancak, İTO'nun yazılı izni olmadan yayının tamamı veya bir bölümü kopyalanamaz, çoğaltılamaz, ticari amaçlarla kullanılamaz. 1. Baskı HAZİRAN 2001 İSTANBUL ISBN Baskı TEMMUZ 2002 İSTANBUL İTO yayınları için ayrıntılı bilgi Etüt ve Araştırma Şubesi Ticari Dokümantasyon Servisi'nden edinilebilir. Tel. : (212) / ~ Faks : (212) E. Posta : BASKI Koreşehitleri Cad. Are! Apt.No.52 Daire 10 Zincirlikuyu - İSTANBUL Tel. :(212) (Pbx)

4 ÖNSÖZ Ekonominin omurgasını oluşturan firmalarımızın faaliyet alanları ülkemizin ekonomik kalkınmasına paralel olarak, gerek boyutları gerekse sektörel çeşitlenme bakımından büyük gelişme göstermiştir. Bu süreç içerisinde, işletmelerin faaliyetlerinin insan sağlığına, çevreye, toplumun kısa ve uzun vadeli yararlarına aykırı olmaması, kamu düzenini bozmaması ve haksız rekabete yol açmaması için yasal düzenlemeler, standartlar ve sınırlamalar getirilmiştir. Gerek "fert" gerekse "tüzel" firmaların faaliyetlerini öngörülen düzen içerisinde yürütebilmesi için ilgili kamu kurumlarının hazırlamış olduğu, " İşyeri, Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik, Gayrı Sıhhi Müesseseler Yönetmeliği, Büyükşehir Belediyeleri Gayrı Sıhhi Müesseseler Yönetmeliği" gibi bazı yasal düzenlemeler uyarınca gerekli işlemleri tamamlaması ve ilgili belgeleri almaları gerekmektedir. Ancak ülkemizde, işyeri ruhsatı konusundaki bürokratik işlemlerin fazlalığı sebebi ile işlemlerin uzun sürmesi, işlem harçlarının yüksekliği, sözkonusu düzenlemelerin sık sık değişmesi ve kimi zaman çok başlılık gibi sorunlar yanında girişimcilerimizin de yükümlülükleri konusundaki bilgi yetersizliği ruhsatsız işyeri sayısını ülke çapında kontrol edilemez boyutlara taşımaktadır. Bu konuda yaşanan sorunlann çözümlenmesi bakımından işlemlerin daha yalın hale getirilmesi gerekliliğinin yanı sıra başvuru sahiplerinin mevcut uygulamalar hakkında yeterince bilgilendirilmesi gereği de gözardı edilmemelidir. Oysa, bizim tespitlerimize göre, bu konuda ihtiyaç sahiplerine rehber olabilecek

5 yayın yok denecek kadar azdır. Bu sebeple Odamız, gerek faaliyetine başlamış olduğu halde ruhsat alamayan işletmelerimize gerekse yeni başlayacak olan girişimcilere yardımcı olmak amacıyla elinizdeki "İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı İşlemleri Rehberi" isimli yayını hazırlamıştır. Gerçek ve tüzel kişi firmalarının işyeri açma ve formaliteleri hakkında güncel ve uygulamaya yönelik bilgilerin verdiği rehberin üyelerimize, yetkililere ve diğer ilgililere yararlı olması dileğiyle, anılan rehberin çalışmalarını yürüten ancak vefatı nedeniyle çalışmayı tamamlayamayan Prof. Dr. Yıldırım Kılkış'ın titiz çalışmasını ve aziz hatırasını saygıyla anarken, rehberi tamamlayan ve yayına hazırlayan Etüt ve Araştırma Şubesi Uzmanı Birgül Subaşı'na teşekkür ederim. Prof. Dr. İsmail Özaslan Genel Sekreter

6 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ I. BÖLÜM SIHHİ MÜESSESELERİN İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATI ALIRKEN YAPACAKLARI İŞLEMLER Sayfa No. I. SIHHİ MÜESSESELER 11 - Sıhhi Müesseselere Çalışma İzni Vermeye Yetkili Makamlar 11 II. BÖLÜM GAYRİSIHHİ MÜESSESELERİN İŞ YERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATI ALIRKEN YAPACAKLARI İŞLEMLER II. GAYRİSIHHİ MÜESSESELER 17 A. Gayrisıhhi Müesseselere Çalışma İzni Vermeye Yetkili Makamlar 18 B. Gayrisıhhi Müesseseler İnceleme Kurulu 21 C. Büyükşehir Belediyesi'nden Ruhsat Alacak Olan Gayrisıhhi Müesseselerin Yapacakları İşlemler Yer Seçimi Kararı Tesis İzni Kararı Avan Proje İnşaat Ruhsatı Yapı Kullanma İzni (İskan) Belgesi Deneme İzni Açma ve Çalışma Ruhsatı Tesis İzni Almış GSM'lerin Ruhsatı Mevcut İskanlı, İmar Durumu Uygun Binalarda Açılacak GSM'lerin Ruhsatı Ruhsat (Makine Yerleşim) Projesi I. Sınıf GSM Ruhsatı İçin Örnek Uygulama 30 a) Akaryakıt Satış ve Servis İstasyonları Tescil ve İzin İşlemleri 30 b) LPG İkmal İstasyonları İçin Tesdl ve İzin İşlemleri GSM Ruhsatının Geçerliliği Sonradan Yapılacak İlave ve Değişiklikler Periyodik Fenni Muayeneler 34 D- İlçe Belediyelerinden Ruhsat Alacak Gayri Müesseselerden İstenilecek Bilgi ve Belgeler 34

7 İlli. BÖLÜM AÇILMASI İZNE BAĞLI YERLERİN AÇILMA RUHSATI İÇİN GEREKLİ BİLGİ VE BELGELER III. Açılması İzne Bağlı Yerler ve Çalışma İzni Vermeye Yetkili Makamlar 39 A- İçkili Yerlerin Açılması İçin İstenilecek Bilgi ve Belgeler İçkili Yeri Açacak ve İşletecek Gerçek Kişi ve Ortakları İle Özel Hukuk Tüzel Kişilerin Müdürlerinde Aranan Şartlar İçkili Olarak Açılmak İstenen Yer ile İlgili Şartlar İçkili Yer Açmak İçin Gerekli Belgeler 40 a) İçkili Yeri Açacak ve İşletecek Gerçek Kişi veya Ortakları Bakımından 40 b) Şirket veya Diğer Özel Hukuk Tüzel Kişileri Bakımından 41 c) İşyeri Bakımından 41 d) Lokal, Kamp ve Dinlenme Evleri Bakımından 41 e) Sabit veya Seyyar Olarak Kullanılan Kara, Deniz, Hava ve Her Çeşit Taşıma Araçlarının İçkili Yer Olarak Kullanılmasının İstenmesi Halinde İçkili yerler İçin Yapılan Kolluk Soruşturması İçkili Yerler İçin İşletme İzin Belgesi Düzenlendikten Sonraki İşlemler İçkili Yerlerde Çalışacaklarda Aranan Şartlar İçkili Yerlerde Çalışmak İsteyenler İçin Talep Edilen Belgeler İçkili Yerlerde Sahneye Çıkacak Sanatçılar İçin İstenilen Belgeler İçkili Yerlerde Çalışmak İsteyenler İçin Yetkili Merciler Tarafından Başlatılan İşlemler 43 B- İçkisiz İstirahat ve Eğlence Yerlerinin Açılması İçin İstenilen Belgeler İçkisiz İstirahat ve Eğlence Yeri Açacak Gerçek Kişi ve Varsa Ortakları ile Özel Hukuk Tüzel Kişilerin Mesul Müdürlerinde Aranan Şartlar Açılması İstenilen İçkisiz İstirahat ve Eğlence Yeri Bakımından Aranan Şartlar İçkisiz İstirahat ve Eğlence Yerlerini Açmak İçin Gerekli Belgeler 45 a) İşyeri Açacak ve İşletecek Gerçek Kişi veya

8 Ortakları Bakımından 45 b) Şirket veya Diğer Özel Hukuk Tüzel Kişileri Bakımından r. 46 c) İşyeri Bakımından İşletme İzin Belgesinde İzlenen Prosedürler İşletme İzin Belgesi Düzenlendikten Sonraki İşlemler İçkisiz İstirahat ve Eğlence Yerlerinde Çalışmak İsteyenler İçin Talep Edilen Belgeler İçkisiz İstirahat ve Eğlence Yerlerinde Çalışmak İsteyenler İçin Yetkili Merciler Tarafından Başlatılan İşlemler İçkisiz İstirahat ve Eğlence Yerlerinde Sahneye Çıkacak Sanatçılar İçin İstenilen Belgeler Açılması İzne Bağlı Yerlerin Denetiminde İşyeri ve İşletmecinin Sorumlulukları 48 C-Eğlence Amaçlı Spor Oyunları Yerlerinin Açılması ve Faaliyette Bulunabilmesi İçin Gerekli olan Şartlar 49 IV. BÖLÜM KURULMASI VE İŞLETİLMESİ ÖZEL MEVZUATA VE DURUMLARA BAĞLI İŞYERLERİ IV. Kurulması ve İşletilmesi Özel Mevzuata ve Durumlara Bağlı İşyerleri 53 A- Gıda İşyerleri Tescil ve İzin İşlemleri Çalışma İzni Vermeye Yetkili Makamlar Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nden İzin Alacak Gıda İşyerleri Sağlık Bakanlığı İl Müdürlüğünce Çalışma İzni Verilecek İşyerleri Çalışma İzni Başvurusu İçin Gerekli Belgeler Başvuru Üzerine Bakanlıkça Yapılacak İşlem Verilen İzin Belgesinin Geçerliliği 56 B-Özel Öğretim Kurumları Tescil ve izin İşlemleri Çalışma İzni Vermeye Yetkili Makamlar Özel Öğretim Kurumlarının Kurum Açma İzni İçin Gerekli Belgeler Özel Öğretim Kurumlarının Öğretime Başlama İzin İçin Gerekli Belgeler 57 C-Eczaneler İçin Tescil ve İzin İşlemleri Çalışma İzni Vermeye Yetkili Makamlar Açma İzni İçin Gerekli Belgeler 59

9 3. Eczacıların Yapmakla Yükümlü Olduğu İşlemler 60 D- Özel Hastaneler İçin Tescil Ve İzin İşlemleri Çalışma İzni Vermeye Yetkili Makamlar Çalışma İzni İçin Gerekli Şartlar Özel Hastane Açma İzni İçin Valiliğe Sunulması Gereken Belgeler Özel Hastane Açma İzni İçin Sağlık Bakanlığı'na Sunulması Gereken Belgeler Hastane Mesul Müdürlüğü'nü üstlenecek Hekim için Düzenlenmesi için Gereken Belgeler 63 E-Turizm İşletmeleri 63 I. Turizm İşletmesi Belgesi 63 a) Turizm İşletmesi Belgesi Vermeye Yetkili Makam 63 b) Turizm Yatırım Belgesi İçin Turizm Bakanlığı'na Sunulması Gereken Belgeler 64 c) Turizm Deneme İşletmesi Belgesi İçin Turizm Bakanlığı'na Sunulması Gereken Belgeler 65 d) Deneme İşletmesi Dönemi 65 e) Turizm Deneme İşletmesi Belgesinin Turizm İşletmesi Belgesine Çevrilmesi 66 II. Seyahat Acentaları 66 - Seyahat Acentaları İşletme Belgesi Vermeye Yetkili Makam 66 F- Kaplıca, Maden Suyu ve İçmeler İçin Tescil ve İzin İşlemleri 67 - Ruhsat İçin İstenilen Belgeler 67 V. BÖLÜM İŞYERLERİ İLE İLGİLİ DİĞER GENEL BİLGİLER V İşyerleri İle İlgili Diğer Genel Bilgiler İnşaat Ruhsatı ve Yapı Kullanma İzni İnşaat Ruhsatı İçin Yapılacak İşlemler Yapı Kullanma İzni İçin Yapılacak İşlemler Yurt Dışında Müteahhitlerce Türk İşçisi Çalıştırılması Yurt İçinde Yabancı İşçi Çalıştırılması Ustalık Belgesi İş Yeri Açma Belgesi 73 EKLER 75 GÖRÜŞÜLEN KİŞİ VE KURULUŞLAR 215 ODA YAYINLARI 216

10 I. BÖLÜM SIHHİ MÜESSESELERİN İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATİ ALIRKEN YAPACAKLARI İŞLEMLER

11

12 I. SIHHİ MÜESSESELER Sıhhi IVlüesseselerin işyeri açma ve çalışma ruhsatlarına ilişkin hükümler tarih ve Sayılı Resmi Gazetede yayınlanan "İş yeri Açma ve Çalışma Ruhsatlanma İlişkin Yönetmelik" de yer almaktadır. Anılan yönetmelikte Sıhhi Müesseseler özelliklerine göre sınıflandırılmıştır. (Bkz. Ek:1) - Sıhhi Müesseselere Çalışma İzni Vermeye Yetkili Makamlar: Sözkonusu yönetmeliğin 5. maddesinin ikinci bendinde "Sıhhi ve diğer işyeri ve işletmeler için büyükşehir belediyesi içinde kalan diğer belediyeler yetkilidirler." ibaresi yer almaktadır. Sıhhi İşyerleri (Ek : 2)'de yer alan formu doldurarak yetkili merciye ibraz ederler. Yetkili mercilere verilen başvuru formu üzerine yapılacak incelemelerde aşağıdaki kriterler esas alınır. a) İnsan sağlığına zarar verilmez. b) Tesis edilmiş yapıya, tarihi, turistik ve kültürel değerlere hasar verilmez ve çevre kirliliğine yol açılmaz. c) Yangın, patlama, genel güvenlik, iş güvenliği, işçi sağlığı, trafik ve kara yolları, imar, kat mülkiyeti ve doğanın korunması konusundaki düzenlemelerle ilgili olarak; - İşyerinde iş sağlığı ve iş güvenliği ile ilgili tüzüklere göre gerekli önlemlerin alınmış olması, sayılı kat mülkiyeti kanunun kapsamına giren gayrimenkullerin kütükte mesken olarak gösterilen bağımsız bölümlerinde sinema, tiyatro, kahvehane, gazino, pavyon, bar, kulüp, dans salonu ve benzeri eğlence ve toplantı yerleri ile fırın, lokanta, pastahane, süthane, gibi gıda ve çarşı gibi yerler konusunda kat maliklerinin oy birliği ile karar alınmış bulunması,

13 - özel yapı şeklini gerektiren fjrın,sinema, tiyatro, otel, hamam, sauna, düğün salonu gibi işyerleri için, yapı kullanma izin belgesinin temin edilmiş olması, - Otel, gazino, kahvehane, içki yerleri, bar, tiyatro ve sinema gibi umuma mahsus istirahat ve eğlence yerleri için, işyeri ile işyeri açacak kişinin genel asayiş ve güvenlik yönünden aranan şartalara sahip olması, - Karayolları kenarındaki işyerleri için karayolu trafik güvenliğinin yeterince sağlanmış olması, - Yangın ve patlama tehlikesine karşı olmak üzere yapılacak güvenli bir elektrik tesisatı yanında ilgili mevzuatın öngördüğü yükümlülüklerin yerine getirilmiş bulunması, - Otel, lokanta, gazino, kahvehane, pastahane vb. işyerleri için LPG depo ve satış yerleri ile parlayıcı, patlayıcı, yanıcı, yakıcı maddelerin satıldığı ve depolandığı yerlerin bitişiğinde bulunmaması, - Kahvehane, bar, tiyatro, sinema gibi umuma açık yerler ile açık alkollü içki satılan diğer işyerlerinin, ckul, yurt, cami bina ve tesislerine en az 200 metre uzaklıkta bulunması şarttır. Yukarıda sayılan kriterlere aykırı olmayan ve başvuru formunu eksiksiz doldurarak aşağıdaki belgeleri hazırlayan ilgiliye en geç müracaatını izleyen iş günü içerisinde işyeri açma ruhsatı verilir.(bkz. EK:3) 1. Yarım kapaklı telli dosya, 2. Iskan belgesi (Yoksa imar işleri müdürlüğüne İskan Belgesi için başvurulması gerekli) 3. Kira sözleşmesi (kiracılar için) 4. Tapu (mal sahipleri için) 5. Vergi Dairesi kaydı 6. Bağlı olduğu meslek kuruluşu belgesi (Esnaf; Esnaf ve Sanatkarlar Odası'ndan, şirketler Ticaret Odası'ndan faaliyet belgesi temin edebilirler.)

14 7. Ustalık belgesi, 8. 4 adet vesikalık fotoraf, 9. 2 adet Damga pulu 10. Yangın söndürme cihazı faturası (cihazın faturası yoksa, İtfaiye Müdürlüğüne götürülerek muayene karşılığı belge alınır.) Yetkili mercilerce işyeri açma ve çalışma ruhsatı verilen işyerleri, bu merciler tarafından kanunen yetkili bulunan kamu kurum ve kuruluşlarına derhal bildirilerek ruhsat veriliş tarihini izleyen bir ay içerisinde mevcut mevzuat çerçevesinde kontrol ettirilmemesi veya yapılan kontrol sonucunda yönetmelikte öngörülen esaslara aykırılık bulunmadığının anlaşılması üzerine ilgilinin ruhsatı kesinleşmiş sayılır. Aksi halde ise işyerinin mevzuata uygun hale getirilmesi için bir defaya mahsus olmak üzere yedi gün süre verilir. Buna rağmen aykırılığın giderilmemesi halinde ruhsat iptal edilerek İlgililer hakkında yasal işlem yapılır. Not : - Ruhsatı veren belediyeler ruhsat harcı olarak işyeri genişliğine göre hesaplanan bir harç alırlar. Bunun dışında bir ücret talep etmeleri yasal açıdan mümkün değildir. - Otel, gazino, kahve, bar, tiyatro, sinema, hamam ve plaj gibi umuma mahsus istirahat ve eğlence yerlerinin açılması için Emniyet Müdürlüğünden izin alınmalıdır. (Bkz. Bölüm: III Açılması İzne Bağlı Yerler)

15

16 II. BÖLÜM GAYRİSIHHİ MÜESSESELERİN İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATI ALIRKEN YAPACAKLARI İŞLEMLER

17

18 II. GAYRJSIHHI MÜESSESELER Çevresinde bulunanlara fiziki, ruhi ve sosyal yönlerden az veya çok zarar veren veya vermesi muhtemel olan ve doğal kaynakların kirlenmesine neden olabilecek müeseseseler olup, "Gayrisıhhi Müeseseseler Yönetmeliği" ile 3572 sayılı "İşyeri Açma ve çalışma Ruhsatlarına Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirelerek Kabulüne Dair Kanun'un hükümlerine göre izin, ruhsat, sınıflandırma ve denetime tabi olurlar Sayılı "Umumi Hıfzısıhha Kanunu'nun" 269. maddesinde Gayrisıhhi Müesseseler; birinci sınıf gayri sıhhi müesseseler, ikinci sınıf gayri müesseseler ve üçüncü sınıf gayrisıhhi müesseseler olmak üzere üç gruba ayrılmaktadır. "Gayrisıhhi Müesseseler Yönetmeliği'nde" birinci, ikinci ve üçüncü sınıf Gayrisıhhi müesseseler liste halinde sunulmaktadır. (Bkz. Ek: 4,5 ve 6) a) Birinci Sınıf Gayrisıhhi Müesseseler Meskenlerden ve insanların ikametine mahsus diğer yerlerden mutlaka uzakta bulundurulması gereken müesseselerdir. Herhangi bir gayrisıhhi müessese, öncelikle kendi türündeki işyerlerine mahsus sanayi bölgesinde kurulur. Ancak diğer tesislere ve çalışanlarına zarar verebilecek tesisler, sanayi bölgesi içinde diğer tesislerden uzak veya sanayi bölgeleri dışında daha uygun yerlerde kurulabilir. Sanayi bölgelerinin veya sanayi bölgelerinin dışında kurulacak olan birinci sınıf gayrisıhhi müesseselerin etrafında müessesenin çevresine olan zararlı etkisi dikkate alınarak tesisin etrafında sağlık koruma bandı olarak adlandınlan iskan dışı bir alanın bırakılması mecburidir. Bu alanda yapılaşmaya izin verilmez ancak uygun zirai faaliyetler yapılabilir. b) İkinci Sınıf Gayrisıhhi Müesseseler Meskenlerden ve insanların ikametine mahsus diğer yerlerden

19 kurulca önerilip Valilikçe uygun görülecek bir uzaklıkta yapılması gereken müesseselerdir. Sanayi bölgelerinin veya sanayi bölgelerinin dışında kurulacak olan ikinci sınıf gayrisıhhi müesseselerin de sağlık koruma bandı oluşturması mecburidir. c) Üçüncü Sınıf Gayrisıhhi Müesseseler Meskenlerin ve insanların ikametine mahsus diğer yerlerin yakınında kurulabilmekle beraber sıhhi denetim altında tutulması gereken müesseselerdir. Ancak çevresine olan zararları giderilemeyen üçüncü sınıf gayri sıhhi müesseselerin meskenlerden ve insanların ikametine mahsus diğer yerlerden uzakta yapılması şarttır. A. Gayrisıhhi Müesseselere Çalışma İzni Vermeye Yetkili Makamlar Gayrisıhhi Müesseselere çalışma izni vermeye yetkili merciler; 1984 yılında yürürlüğe giren 3030 sayılı Büyükşehir Belediyelerinin Yönetimi Hakkında Kanun ve 1989 yılında yürürlüğe giren 3572 sayılı İşyeri açma ve Çalışma Ruhsatlarına Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanunu'nda belirtilmiş olup buna göre; sayılı Büyükşehir Belediyelerinin Yönetimi Hakkındaki Kanunun 6/A/e maddesi gereğince Büyükşehir Belediyeleri sınırları içinde bulunan birinci, ikinci ve üçüncü sınıf Gayrisıhhi Müesseselerin açılış ve çalışanlarına ruhsat vermek görev ve yetkisi Büyükşehir Belediye Başkanlıklarına verilmiştir. Sözkonusu kanunun 14. maddesinin (m) bendinde, Büyükşehir Belediye Başkanlığının görev ve yetkilerinden bir veya bir kaçını ilçe belediye başkanlıklarına devredebileceğine dair ibare yer almaktadır. Anılan ibarenin ışığı altında büyükşehir belediye başkanlıklan; bazı birinci, ikinci ve üçüncü sınıf GSM'lerin ruhsat verme ve denetleme gibi yatırım uygulama yetkilerini ilçe Belediye Başkanlıklarına devretmişlerdir.(bkz. Ek: 6)

20 Ancak aşağıda yer alan 2. ve 3. sınıf GSM'lere Ruhsat Verme ve Denetleme Yetkisi Büyükşehir Belediye Başkanlığındadır. a) Akaryakıt Depoları, Satış ve Servis İstasyonları, b) LPG ve Doğalgaz İstasyonları, c) Toplam motor gücü 100 Hp'yi geçen plastik granül imal e- den, plastik eşya imal eden, plastik kaplama yapan, plastikten ambalaj malzemesi yapan ve plastik eşya imal e- den yerler, d) Toplam motor gücü 100 HP'yi geçen iplik imali ve kumaş boyama ve yıkama yerleri, e) Sentetik elyaf üretimi yapan yerlerde toplam motor gücü 100 HP'yi geçen sentetik elyaf işleyen yerler, f) Kauçuk kullanılarak balata üretilen fabrikalar, g) Toplam motor gücü 100 HP'yi geçen yapı ve yalıtım malzemesi üreten yerler, h) Toplam motor gücü 100 HP'yi geçen bez üzerine baskı yapan yerler, i) Toplam motor gücü 100 HP'yi geçen düğme,fermuar, şemsiye vb. eşya üreten yerler, j) Alçı, kireç, tebeşir, kuvars vb. kireç fabrikaları, k) İlaç fabrikaları (formülasyonla üretim yapanlar) I) Zamk ve yapıştırıcı madde imal edenler, m) Toplam motor gücü 100 HP'yi geçen hurda kumaş işleme yerleri,

21 2- Yukarıda sayılan 2. ve 3. sınıf GSM'lerin dışında kalan 2. ve 3. sınıf GSM'ler ile aşağıda yer alan 1. sınıf GSM'lere İlçe Belediye Başkanlıklarınca ruhsat verilmektedir. a) Toplam motor gücü 10 HP ve altında kalan döküm atölyeleri, b) Toplam redresör gücü 15 KW ve altında kalan metal kaplama ve emayeleme atölyeleri, c) Depolama kapasite 10 ton ve altında kalan LPG ve LPG bayileri, d) Toplam motor gücü 100 HP ve altında kalan dokuma konfeksiyon ve işlenmiş deriden ve suni deriden eşya imal e- denler, e) Toplam motor gücü 100 HP ve altında kalan her nevi elek tro mekanik, elektromanyetik madeni eşya imali, işleme, montaj ve tamir yerleri, f) Toplam motor gücü 100 HP ve altında kalan plastik ham maddesi veya hurda plastikten granül imal eden, plastik kaplama yapan ve plastik ambalaj yapan yerler, g) Toplam motor gücü 100 HP ve altında kalan polistiren köpüğü (strofor) poliüreten köpüğü (sünger), fenolik köpük vb. malzeme üreten yerler, h) Toplam motor gücü 100 HP ve altında kalan melamin ve bakalit eşya üreten yerler, i) Rezistan gücü 25 kw ve altında kalan seramik ve porselen atölyeleri, j) Toplam motor gücü 100 HP ve altında kalan soğuk haddeleme ve tel çekme yerleri.

22 k) Toplam kapasitesi 25 HP'ye tekabül eden ısıl işlem yapan yerler, I) Ağaç ve cam elyaf takviyeli polyester kullanılarak küçük tekne vb. yapan yerler, m) Toplam motor gücü 100 HP ve altında kalan matbaalar, hazır kağıt veya mukavvadan oluklu mukavva ve ambalaj malzemesi yapan yerler, n) Toplam motor gücü 100 HP ve altında kalan hazır plaka halinde silikon, kauçuk vb.'den ayakkabı tabanı, çanta vb. imal eden yerler, o) Hazır sabun tozundan kalıp sabun imal eden yerler, p) Bağırsak ve su ürünleri temizleme ve işleme yerleri, 3- Büyükşehir Belediye sınırları ve mücavir alan dışında kalan birinci sınıf Gayrisıhhi Müesseseler için Sağlık Bakanlığı,(Bkz. Ek: 5) 4- Büyükşehir Belediye sınırları ve mücavir alan dışında kalan ikinci ve üçüncü sınıf Gayrisıhhi Müesseseler için valilikler ve kaymakamlıklar yetkilidir. (Valiliklerde bu yetkiyi İl Sağlık Müdürlüğü bünyesinde kullanmaktadır.) (Bkz. Ek: 5) B. Gayrisıhhi Müesseseler İnceleme Kurulu Büyükşehir Belediyesi Gayri Sıhhi Müesseseler İnceleme Kurulu: - Çevre Koruma ve Geliştirme Daire Başkanlığında, - Kontrol Daire Başkanı, - Ulaşım Daire Başkanı, - Sağlık Daire Başkanı, - İSKİ Atıksu Daire Başkanı, - Ruhsat ve Denetim Müdürü, - İSO temsilcisinden oluşturulmuştur.

23 Ruhsat ve Denetim IVlüdür Yardımcısı Kurulun Sekreterliğini yapar. Kurul toplanma tarihleri kurul başkanı tarafından yıllık olarak üyelere bildirilir. İlçe Belediyesi Gayrisıhhi Müesseseler İnceleme Kurulu: İlçe Belediye Başkanı veya görevlendireceği şahsın başkanlığında teşkil edilecek heyetten oluşur. Bu kurul gerektiğinde ilçe belediye başkanı tartından değiştirilebilir. Kurulun oluşturma ve faaliyet esasları Büyükşehir Belediyesi Gayrisıhhi Müesseseler inceleme Kurulu'nunki gibidir. Ancak İlçe Belediyelerine ait kurullar sadece Büyükşehir Belediye Başkanlığınca yetki devri yapılan GSM'lerle ilgili kararlar alabilirler. C. Büyükşehir Belediyesi'nden Ruhsat Alacak Olan Gayrisıhhi Müesseselerin Yapacakları İşlemler 1- Yer Seçimi Kararı Boş bir arsaya herhangi bir gayrisıhhi müessese tesisi kurmak için imar durumunun uygun olmaması durumunda öncelikle yer seçim izni alınması gerekir. Bunun için sırasıyla aşağıdaki işlemler yapılır; İşyeri sahibi veya noterden tasdikli vekaleti olan işyeri yetkilisi Büyükşehir Belediyesi Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü'ne aşağıdaki belgeler ile birlikte başvurulur. Dilekçe, - Adres krokisi (Ada-pafta-parsel gösterilerek A4 kağıdına çizilecek), Beyanname (Büyükşehir Belediyesi Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü'nden temin edilebilir). Mevcut imar durumu (İlçe belediyesinden alınacak), Tapu (Hissedar muvaffakatı,kiracı ise kira kontratı), - Çap, Yer plansız bölgede ise çevredeki doğal kaynakların ve yerleşim yerlerinin özellik ve uzaklıklarını gösteren bir kroki,

24 Şahıs ise; ikametgah, nüfus cüzdanı sureti. Şirket ise; Ticaret sicil gazetesi, imza sirküleri. İş akım şeması (Kullanılan madde miktarları ve yapılan işlemler detaylı olarak anlatılacak). Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü belgeleri inceler, gerekli görürse bazı müdürlüklerden görüş sorar (İmar Müdürlüğü, Ulaşım Müdürlüğü vb.) Daha sonra anılan müdürlüğün teknik elemanlarınca işyerinin kurulacağı parsel belgelerle birlikte yerinde tetkik edilir. Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü'nce uygun bulunursa yer seçimi izin kararı alınmak üzere dosya, GSM İnceleme Kurulu'na sunulur. GSM İnceleme Kurulu belgeleri ve Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü'nün raporunu inceleyerek karar verir. Karar olumsuz ise ilgilisine. İlçe Belediye Başkanlığı'na ve Planlama Müdürlüğü'ne bildirilir. Planlama Müdürlüğü diğer kamu ve kuruluşlarının görüşünü de alarak olumlu bulduğu takdirde 1/5000'lik planlara işlenmek üzere dosyayı Büyükşehir Belediye Meclisine sunar. Karar olumlu çıkarsa ilgilisine ve İlçe Belediye başkanlığına bildirir. İlçe Belediye Başkanlığı gerekli görürse kamu kurum ve kuruluşlarının da görüşünü alarak olumlu bulduğu takdirde 1/1000'lik planlara işlenmek üzere dosyayı İlçe Belediyesi Meclisine sunar. Karar olumlu çıkarsa ilgilisine ve Büyükşehir Belediyesi Planlama Müdürlüğü'ne bildirir. İşyeri ilgilisi 1/5000'lik ve 1/1000'lik planlara işlenmiş hali ile krokili imar durumu, tesise ait avan proje (3 adet) ve yer seçimi için gerekli belgelerle birlikte tesis izni almak üzere Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü'ne başvurur. Akaryakıt İstasyonları ve LPG Otogaz istasyonları için ayrıca vaziyet planı (3 adet) istenir.

25 1.1. Tesis İzni Kararı Bir gayrisıhhi müessesenin tesis izni alabilmesi için ya daha önceden yer seçimi izni alması ya da parselin imar planında uygun alan olması gerekir. Bunun için; Birinci sınıf Gayrisıhhi Müesseselerin; Sanayi sahası, - Akaryakıt istasyonları; akaryakıt istasyonu (A Lejenta) sahası LPG Otogaz istasyonları; sanayi sahası, akaryakıt istasyonu sahası. Konut dışı kentsel alan, küçük sanayi alanı, ticaret+hizmet sahalarında kalması zorunludur. Yukarıda açıklandığı şekliyle imar durumu uygun yerde açılmak istenen GSM'ler aşağıda belirtilen belgeler ile birlikte Ruhsat ve Denetim Müdürlyğü'ne başvurulur. Dilekçe, - Adres krokisi (Ada-pafta-parsel gösterilerek A4 kağıdına çizilecek) Beyanname (Ruhsat ve Denetim Müdürlüğünden form o- larak temin edilebilir.), Tapu (Hissedar muvaffakiyeti, kira kontratı), Çap, İnşaat İstikamet rölevesi, Şahıs ise; ikametgah, nüfus cüzdan sureti. Şirket ise; Ticaret sicil gazetesi, imza sirküleri, Krokili imar durum (1/1000-1/5000'lik olarak), - Avan proje (3 adet). Vaziyet Planı (Yalnızca akaryakıt ve LPG otogaz istasyonlarından 3 adet). İş akış şeması (kullanılan madde miktarları ve yapılan işlemler detaylı olarak anlatılacak). Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü belgeleri inceler, gerekli gördüğü takdirde bazı müdürlüklerden görüş sorar (İmar Müdürlüğü, Ulaşım Müdürlüğü, İtfaiye Müdürlüğü, İSKİ vb.). Daha sonra Müdürlüğün teknik elemanlarınca işyerinin kurulacağı parsel belgeler

26 ile birlikte yerinde incelenir. Tesisin kurulacağı yer uygun bulunursa tesis izni alınmak üzere dosya GSM inceleme kuruluna sunulur. GSM inceleme Kurulu belgeleri ve Müdürlük raporunu inceleyerek karar verir. Karar olumsuz ise, müdürlük tarafından gerekçeleri ile birlikte ilgilisine bildirilir. Karar olumlu ise, tesis izni belgesi düzenlenerek avan projeleri onaylanır, alınması gerekli olan harç ve ücretlerin tahakkuku yapılır. Daha sonra kurul kararı ve buna istinaden hazırlanan tesis izin belgesi ve onaylanmış avan proje, imar mevzuatına göre işlem yapılmak üzere ilgili ilçe belediyesine gönderilir ve birer nüshası da ilgilisine verilir Avan Proje - Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü'nün onayını alarak, parselin büyüklüğüne göre 1/100 veya 1/50 ölçeğinde çizilecek ve kapaktaki başlık bilgileri Müdürlüğün uygun gördüğü şekilde olacaktır. - Belediyeye kayıtlı mimar veya inşaat mühendisi tarafından çizilecek ve Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü Tescil Bürosu tarafından tescil edilecektir. Projenin başında raporlu kroki ve inşaat istikamet rölevesine uygun, parselin tüm çevre bağlantılarını (sokak, cadde, ada, parsel) gösteren 1/200 ölçekli vaziyet planı gösterilecektir. - K.A.K.S (Katlar alanı kat sayısı) T.A.K.S (Taban alanı kat sayısı) otopark gibi hesaplar yapılacaktır. - Her katın planları ölçü çizgileri belirtilmiş olarak ayrı ayrı çizilecektir. - Cephelerin görünüşleri çizilecektir. - En az iki yerden kesit çizilecektir. - Akaryakıt istasyonu ve LPG Otogaz istasyonlarında tanklar, pompalar ve dispensırlar ölçekli olarak gösterilecek, bu cihazların bitişik parsele, yola, idari binaya ve birbirlerine olan uzaklıkları belirtilecektir.

27 1.2. İnşaat Ruhsatı Bir Gayrisıhhi Müessesenin inşaat ruhsatı alabilmesi için daha önceden tesis izni alması gerekmektedir. İşyeri yetkilileri tesis izni, o- naylı avan proje, tapu (hissedar varsa muvaffakatı) çap, röperli kroki, inşaat istikamet rölevesi, kot kesit ve mimari uygulama projesi, statik proje, tesisat projesi ile birlikte ilgili ilçe belediye başkanlığına müracaat eder. İlçe belediyesi gerekli görürse ek bilgi ve belgeler isteyebilir. (İSKİ, İtfaiye, TEK vb.) 1.3. Yapı Kullanma İzin (İskan) Belgesi İşyeri yetkilileri ilgili ilçe belediyesince onaylanan projelere göre inşaatı tamamlayarak tekrar ilçe belediyesine başvuruda bulunur. İlçe belediyesi onayladığı projeler ile birlikte inşaatı mahallinde inceler binanın uygun olup olmadığını denetler. Uygun bulursa gerekli harçları tahsil ederek Yapı Kullanma İzin Belgesi düzenleyerek ilgilisine verir. Uygun bulmaz ise imar mevzuatına göre yasal işlem yapar Deneme İzni İşyeri ilgileri yapı kullanma izni aldıktan sonra GSM İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı almak için gerekli belgeleri (İşletme belgesi, İSKİ belgesi vb.) tamamlayabilmek için Ruhsat ve Denetim Müdürlügü'ne başvuruda bulunurlar. Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü GSM İnceleme Kurulunun görüşleri doğrultusunda ruhsat için gerekli bazı belgelerin (örneğin: olumlu itfaiye raporu vb.) tamamlanlamasını isteyebilir. Daha sonra Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü, işyerinin dosyasının inceleyerek deneme izni alınmak üzere dosyayı GSM İnceleme Kurulu'na sunar. GSM İnceleme Kurulu; Deneme izni talebini inceleyerek karar verir. Karar olumsuz ise gerekçesi ile birlikte ilgilisine bildirilir. Karar olumlu ise ilgilisine ve ilgili müdürlüklere bildirilir.

28 1.5. Açma ve Çalışma Ruhsatı Bir Gayrisıhhi Müessesenin GSM ruhsatı alabilmesi için öncelikle tesis izni alması veya mevcut iskanlı ve imar durumu uygun bir binada kurulması gerekir Tesis İzni Almış GSM'lerin Ruhsatı Tesis izni almış gayri sıhhi müesseseler tesis izni için istenilen belgeler ile birlikte Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü'ne başvuruda bulunurlar. - İşletme belgesi, - İtfaiye raporu, - Yapı kullanma izin (iskan) belgesi, - Sorumlu müdür sözleşmesi, diploma sureti, - Ruhsat (makine yerleşim projesi) (3 adet), - Motor beyannamesi, - Tesisin dört cepheden çekilmiş fotoğrafı, - İSKİ belgesi (sıvı atığı olanlardan), - Emisyon izni veya Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü yazısı(gaz atığı olanlardan) Mevcut İskanlı, İmar Durumu Uygun Binalarda Açılacak GSM'lerin Ruhsatı Mevcut binalarda bir gayrisıhhi müessese kurmak için öncelikle parselin imar durumunun uygun olması (sanayi sahası, dondurulmuş sanayi sahası vb.) gerekir. Ayrıca konumuna uygun yapı kullanma izin (iskan) belgesi (fabrika, işyeri vb.) olması gerekir. Mevcut binalarda kurulacak gayrisıhhi müesseselere ruhsat alabilmek için işyeri ilgililerinin aşağıda belirtilen belgeler ile birlikte Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü'ne başvururlar.

29 - Dilekçe, - Adres krokisi (Ada-pafta-parsel gösterilerek A4 kağıdına çizilecek), - Beyanname (Ruhsat ve Denetim Müdürlüğünden form o- larak temin edilebilir), - Tapu (Hissedar varsa muvaffakatı, kira kontratı), - Çap, - Şahıs ise; ikametgah, nüfus cüzdan sureti, - Şirket ise;ticaret Sicil Gazetesi, imza sirküleri, - Krokili imar durumu, - Yapı kullanma izin (iskan) belgesi, - İş akış şeması (kullanılan maddeler ve yapılan işlemler detaylı anlatılacak), - Motor beyannamesi, - Ruhsat (makine yerleşim) projesi (3 adet) - Sorumlu müdür sözleşmesi, diploma sureti, - İSKİ belgesi (sıvı atığı olanlardan), - İtfaiye raporu, - İşletme belgesi (Bölge Çalışma Müdürlüğü'nden), - Emisyon izni veya Çevre Korumu ve Kontrol Müdürlüğü yazısı (gaz atığı olanlardan), - Tesisin dört cepheden çekilmiş fotoğrafı, - Üçüncü şahıslara karşı sorumlu zorunluluk sigortası (parlayıcı, patlayıcı, tehlikeli maddelerle çalışan işyerlerinden). Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü belgeleri inceler daha sonra müdürlüğün teknik elemanlannca işyeri mahalli tetkik edilir. İbraz edilen belgeler ile ruhsat projesinin yerine uygun olup olmadığı tespit edilir. Uygun bulunursa ruhsat kararı alınmak üzere dosya GSM İnceleme Kuruluna sunulur. Uygun bulunmaz ise gerekçesi ile ilgilisine bildirilir. Karar olumlu ise ruhsat (makine yerleşim) projesi onaylanır, harçian alınır, ruhsat düzenlenir. Karar olumsuz ise eksiklerinin giderilmesi için ilgilisine bildirilir.

SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI İŞYERİ RUHSAT VE DENETİM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI İŞYERİ RUHSAT VE DENETİM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI İŞYERİ RUHSAT VE DENETİM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO 1 HİZMETİN ADI 1.Sınıf Gayrisıhhi Müesseseler Ruhsat

Detaylı

SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI RUHSAT VE DENETİM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI RUHSAT VE DENETİM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI RUHSAT VE DENETİM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO 1 HİZMETİN ADI 1.Sınıf Gayrisıhhi Müesseseler Ruhsat talebi

Detaylı

SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İŞYERİ RUHSAT VE DENETİM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET ENVANTERİ TABLOSU

SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İŞYERİ RUHSAT VE DENETİM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET ENVANTERİ TABLOSU SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İŞYERİ RUHSAT VE DENETİM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET ENVANTERİ TABLOSU SIRA NO KURUM KODU STANDART DOSYA PLANI KODU HİZMETİN ADI HİZMETİN TANIMI HİZMETİN DAYANAĞI MEVZUATIN ADI VE

Detaylı

ÇANAKKALE İL ÖZEL İDARESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ'NÜN HİZMET STANDARTLARI TABLOSUDUR.

ÇANAKKALE İL ÖZEL İDARESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ'NÜN HİZMET STANDARTLARI TABLOSUDUR. ÇANAKKALE İL ÖZEL İDARESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ'NÜN HİZMET STANDARTLARI TABLOSUDUR. SIRA NO 1 VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI ( I.Sınıf Gayrisıhhi Müessese Ruhsatı ) BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER 1-

Detaylı

BOLU BELEDİYESİ ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

BOLU BELEDİYESİ ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU BOLU BELEDİYESİ ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRECİ 1-Gelen şikayet konusunun değerlendirilmesi 2-Değerlendirme

Detaylı

ÇANAKKALE İL ÖZEL İDARESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜNÜN HİZMET STANDARTLARI TABLOSUDUR

ÇANAKKALE İL ÖZEL İDARESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜNÜN HİZMET STANDARTLARI TABLOSUDUR ÇANAKKALE İL ÖZEL İDARESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜNÜN HİZMET STANDARTLARI TABLOSUDUR SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ SÜRE) Yer

Detaylı

ÇANAKKALE İL ÖZEL İDARESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜNÜN HİZMET STANDARTLARI TABLOSUDUR

ÇANAKKALE İL ÖZEL İDARESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜNÜN HİZMET STANDARTLARI TABLOSUDUR ÇANAKKALE İL ÖZEL İDARESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜNÜN HİZMET STANDARTLARI TABLOSUDUR SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ SÜRE) Yer

Detaylı

KIRKLARELİ İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI

KIRKLARELİ İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI KIRKLARELİ İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI SIRA NO 1 2 VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI İl Özel İdaresine ait araçların kiralanması Köy Gelişim Alanı İmar Planı 3 Mevzi İmar Planı 4 Parselasyon Planları

Detaylı

ÇORUM İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

ÇORUM İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU ÇORUM İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU KAMU HİZMET STANDARTLARI TESPİT TABLOSU SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER 1 İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı Yerseçimi

Detaylı

ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI

ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI SIRA NO HİZMETİN ADI ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 1 Gürültü ile İlgili Şikayet ve Talep 2 AY 2 Hava Kirliliği

Detaylı

ÇORUM İL ÖZEL İDARESİ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

ÇORUM İL ÖZEL İDARESİ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU ÇORUM İL ÖZEL İDARESİ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI 1 İşyeri Açma ve Birinci Sınıf Gayrisıhhi Müesseseler için BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

Detaylı

GİRESUN İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

GİRESUN İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU GİRESUN İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA 1 Sulama Suyu Talebi 2- Taahhütname 2 Yıl 2 İl Özel İdaresine Ait Araçların Kiralanması 2- Ücret makbuzu 3 İçme suyu İzni 2- Taahhütname 1 Yıl 4

Detaylı

KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ZABITA DAİRESİ BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER

KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ZABITA DAİRESİ BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER SIRA NO 52 53 VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI Zabıta Hizmetleri (Stant, İşgaliye Talepleri) Zabıta Hizmetleri Vatandaş Şikâyetleri 1- Dilekçe(varsa dilekçe ekleri), Talep onaylanırsa; 2-Ödeme makbuzu. BAŞVURUDA

Detaylı

KIRKLARELİ İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI

KIRKLARELİ İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI KIRKLARELİ İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI SIRA NO 1 2 VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI İl Özel İdaresine ait araçların kiralanması Köy Gelişim Alanı İmar Planı 3 Mevzi İmar Planı 4 Parselasyon Planları

Detaylı

ÇANKIRI İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

ÇANKIRI İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU ÇANKIRI İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER 1 Tarımsal Sulama Suyu İzinleri 2 Zirai Kredi Proje Tasdikleri 3 İl Özel İdaresine

Detaylı

GÜNEYSINIR BELEDİYE BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

GÜNEYSINIR BELEDİYE BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO HİZMETİN ADI 1 Evlilik işlemleri BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER 1-Nüfus Cüzdanı 2-Nüfus Kayıt Örneği 3-6 Adet Fotoğraf (Son 6 ay içerisinde çekilmiş) 4-Sağlık Raporu 5-İzin belgesi 6-Evlenme Beyannamesi

Detaylı

KARS İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

KARS İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU KARS İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI 1 Tarımsal Sulama Suyu İzinleri 2 Zirai Kredi Proje Tasdikleri 3 İl Özel İdaresine Ait Araçların Kiralanması 4 İçmesuyu

Detaylı

T.C. TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI ZABITA DAİRESİ BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

T.C. TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI ZABITA DAİRESİ BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU T.C. TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI ZABITA DAİRESİ BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA 1 Zabıta Hizmetleri Vatandaş Şikayetleri 1. Dilekçe 15 GÜN 2 l.sınıf Gayrisıhhi Müesseseler için Açma

Detaylı

ÇEVRE VE İŞLETME İZİNLERİ BELGE LİSTESİ

ÇEVRE VE İŞLETME İZİNLERİ BELGE LİSTESİ A. GAYRISIHHİ MÜESSESELER: İNŞAATA BAŞLAMADAN ÖNCE, YENİ ÜRETİM KONUSU PLANLAMASINDA VEYA KAPASİTE ARTIŞLARINDA: 1. Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED): GOSB a başvuru yapılacaktır. Diğer kurum ve kuruluşlardan

Detaylı

BARTIN İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

BARTIN İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI 1 Tarımsal Sulama Suyu İzinleri 2 Yem Bitkileri Tohumu Desteği 3 Meyvecilik desteği (Çilek, Kiraz,Elma) 4 Zirai Kredi Proje Tasdikleri 5 6 Orman Köylüsünü Destekleme

Detaylı

BATMAN VALİLİĞİ İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER. 4. İfraz ve tevhid tescil dosyası

BATMAN VALİLİĞİ İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER. 4. İfraz ve tevhid tescil dosyası BATMAN VALİLİĞİ İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU VATANDAŞA SIRA SUNULAN HİZMETİN NO ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 1 İMAR İŞLEMLERİ 2. Tapu Kaydı (İFRAZ,

Detaylı

EDİRNE İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

EDİRNE İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU EDİRNE İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI 1 Tarımsal Sulama Suyu İzinleri 2 Zirai Kredi Proje Tasdikleri 3 İl Özel İdaresine Ait Araçların Kiralanması 4

Detaylı

ÖDEMİŞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

ÖDEMİŞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU ADI ÖDEMİŞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU 1 Yapı kullanım izin belgesi 1. Tapu fotokopisi 2. Mal sahibi, mimar, yapı denetim firması imzalı başvuru dilekçesi 3. SSK dan ilişiksiz belgesi

Detaylı

EDİRNE İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

EDİRNE İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU EDİRNE İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI 1 Tarımsal Sulama Suyu İzinleri 2 Zirai Kredi Proje Tasdikleri 3 İl Özel İdaresine Ait Araçların Kiralanması 4

Detaylı

YAKUTİYE İLÇE BELEDİYESİ ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ EVLENDİRME SERVİSİ HİZMET STANDARTLARI 2 GÜN 2 SAAT 2 SAAT HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (ENGEÇ) SIRA NO

YAKUTİYE İLÇE BELEDİYESİ ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ EVLENDİRME SERVİSİ HİZMET STANDARTLARI 2 GÜN 2 SAAT 2 SAAT HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (ENGEÇ) SIRA NO 1 Nikâh işlemleri ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ EVLENDİRME SERVİSİ 1- Nüfus Cüzdanı 2- Nüfus Kayıt Örneği 3-4`er Adet Fotoğraf (Erkek ve Kadın İçin) 4- Sağlık Raporu 2 GÜN SIRA 1 Emlak Vergisi 2 ÇTV MALİ HİZMETLER

Detaylı

İl Özel İdaresince işlem yapılmaktadır. 1 Tarımsal Sulama Suyu İzinleri. 2 Zirai Kredi Proje Tasdikleri

İl Özel İdaresince işlem yapılmaktadır. 1 Tarımsal Sulama Suyu İzinleri. 2 Zirai Kredi Proje Tasdikleri 1 Tarımsal Sulama Suyu İzinleri 2 Zirai Kredi Proje Tasdikleri 3 4 İl Özel İdaresine Ait Araçların Kiralanması Sulama Suyu, Toprak Analizi ve İçme suyu Analizleri 5 Toprak Etüt Hizmetleri 6 Yol Geçiş İzinleri

Detaylı

KAŞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLÂK MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

KAŞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLÂK MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU KAŞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLÂK MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI KAŞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLÂK MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI

Detaylı

RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 1 2. VE 3. SINIF GSM RUHSAT TALEBİ 1- Başvuru Formu www.gebze.bel.tr Hizmetlerimiz - Ruhsat Hizmetleri

Detaylı

OSMANİYE İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI

OSMANİYE İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI OSMANİYE İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 1 Çalışma Ruhsatı Yer Seçimi ve Tesisi Kurma İzni (GSM 1-2-3) 1- Başvuru

Detaylı

KADIKÖY BELEDİYESİ RUHSAT DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET SITANDARTLARI TESPİT FORMU

KADIKÖY BELEDİYESİ RUHSAT DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET SITANDARTLARI TESPİT FORMU KADIKÖY BELEDİYESİ RUHSAT DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET SITANDARTLARI TESPİT FORMU SIRA 1 SIHHİ İŞYERLERİ RUHSATI 1. Tapu 2. İskan 3. Kira kontratı 4. Vergi lehvası 5. İkametgah senedi 6. Nufus cüzdanı sureti

Detaylı

MAKİNE İHTİSAS ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATI ALINMASI İÇİN İZLENİLECEK PROSEDÜR

MAKİNE İHTİSAS ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATI ALINMASI İÇİN İZLENİLECEK PROSEDÜR MAKİNE İHTİSAS ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATI ALINMASI İÇİN İZLENİLECEK PROSEDÜR Dilovası,28.06.2013 BİRİNCİ AŞAMA: ÇED KARARI İnşaata başlamadan, yapı ruhsatı alınmadan önce hazırlanan

Detaylı

KÜTAHYA İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI FORMLARI

KÜTAHYA İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI FORMLARI KÜTAHYA İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI FORMLARI İMAR VE KENTSEL İYİLEŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ .. /../2010 KÜTAHYA İL ÖZEL İDARESİNE (İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü) Kütahya İli, İlçesi,.Köyü, Pafta,.Ada,.

Detaylı

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARITABLOSU

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARITABLOSU SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI 1 Katı Atık Düzenli Depolama Alanı İşletilmesi 2 Tıbbi Atıkların Toplanması, Taşınması ve Bertaraftı 3 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu, 2872 Sayılı Çevre

Detaylı

DÜZCE İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

DÜZCE İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER SIRA NO 1 VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI ( I.Sınıf Gayrisıhhi Müessese Ruhsatı Verilmesi ) DÜZCE İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER 1) Ruhsat Başvuru/Beyan Formu,

Detaylı

Mali Hizmetler Müdürlüğünden Gelen Havaleli Yazı. 2-Kimlik Fotokopisi, 3-Vergi Levhası, 4-3 Adet Resim, 5-Esnaf Odası Kaydı,

Mali Hizmetler Müdürlüğünden Gelen Havaleli Yazı. 2-Kimlik Fotokopisi, 3-Vergi Levhası, 4-3 Adet Resim, 5-Esnaf Odası Kaydı, SIRA NO: HİZMETİN ADI 1- Hükümlü İaşe Tahkikatı GEREKLİ EVRAKLAR Mali Hizmetler Müdürlüğünden Gelen Havaleli Yazı HİZMETİN TAMAMLAMA SÜRESİ (EN GEÇ) 7 Gün 2-3- Yazı İle Gelen Talep Ve Şikâyet Dilekçeleri

Detaylı

EK 2 SÖĞÜT BELEDİYE BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

EK 2 SÖĞÜT BELEDİYE BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU Asker Ailelerine Yapılan Yardımlar (409 Sayılı Kanun) 2 Nikah İşlemleri 3 Yaz Spor Okulları 4 Sosyal Yardımlar - Askerlik Şubesinden Alınan Resmi Yazı 2- Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği 3- Malmüdürlüğünden

Detaylı

BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER SULTANGAZİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA ADI 1. Başvuru Beyan Formu(Belediyemiz internet sitesinden indirilerek de doldurulabilir) 3.Vergi Numaraları

Detaylı

İş Yeri Açma ve Çalışma Ruhsatı Verilmesi

İş Yeri Açma ve Çalışma Ruhsatı Verilmesi SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI DÜZCE İL ÖZEL İDARESİ RUHSAT DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ(EN GEÇ) İş Yeri Açma ve Çalışma

Detaylı

KIRIKKALE İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU. 1- Dilekçe, 2- Ücret makbuzu

KIRIKKALE İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU. 1- Dilekçe, 2- Ücret makbuzu SIRA NO 1 2 VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI İl Özel İdaresine Ait Araçların Kiralanması Sulama Suyu, Toprak Analizi ve İçme suyu Analizleri 3 Toprak Etüt Hizmetleri 4 Köy Gelişim Alanı İmar Planı 5 İfraz

Detaylı

ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI 1 Tarımsal Sulama Suyu İzinleri 2 3 Sulama Suyu, Toprak Analizi ve İçmesuyu Analizleri Gölet, Liman, Baraj gibi Projelerin inşasında kullanılacak yapı ve inşaat 4

Detaylı

KAHRAMANMARAŞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı

KAHRAMANMARAŞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı KAHRAMANMARAŞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA

Detaylı

ÇALTI BELEDİYE BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

ÇALTI BELEDİYE BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU Asker Ailelerine Yapılan Yardımlar (409 Sayılı Kanun) 2 Nikah İşlemleri 3 Yaz Spor Okulları 4 Sosyal Yardımlar - Askerlik Şubesinden Alınan Resmi Yazı 2- Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği 3- Malmüdürlüğünden

Detaylı

EK 2 KÜRE BELEDİYE BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

EK 2 KÜRE BELEDİYE BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU Asker Ailelerine Yapılan Yardımlar (409 Sayılı Kanun) 2 Nikah İşlemleri 3 Sosyal Yardımlar - Askerlik Şubesinden Alınan Resmi Yazı 2- Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği 3- Malmüdürlüğünden Alınan Vergi Kaydı

Detaylı

5-Talep Dilekçesi (Adres ve T.C. kimlik no belirtilmiş. 6-Zemin Etüd Ödendi Belgesi

5-Talep Dilekçesi (Adres ve T.C. kimlik no belirtilmiş. 6-Zemin Etüd Ödendi Belgesi HİZMET REHBERİ Sıra No İşlem Gerekli Evrak Listesi Süre 1-İmar durumu 2-Tapu 3-Kot-Kesit 1 Zemin Etüt Onayı 2 Tesisat Proje Onayı 4-İnşaat-istikamet rölevesi 5-Talep Dilekçesi (Adres ve T.C. kimlik no

Detaylı

PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU. HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) Uygunsa 5-6 ay SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI

PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU. HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) Uygunsa 5-6 ay SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI 1 İmar Planı Değişikliği Talebi BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER 2- Tapu fotokopisi 3- Dilekçe ve Tapu Maliki farklı kişi ise vekaletname. 4- Meclisçe belirlenen Ücret

Detaylı

KAHRAMANMARAŞ İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

KAHRAMANMARAŞ İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI 1 Tarımsal Sulama Suyu İzinleri 2 Zirai Kredi Proje Tasdikleri 3 4 İl Özel İdaresine Ait Araçların Kiralanması Sulama Suyu, Toprak Analizi ve İçmesuyu Analizleri

Detaylı

ESKĐŞEHĐR ĐL ÖZEL ĐDARESĐ HĐZMET STA DARTLARI TABLOSU BA VURUDA İSTENİLEN BELGELER

ESKĐŞEHĐR ĐL ÖZEL ĐDARESĐ HĐZMET STA DARTLARI TABLOSU BA VURUDA İSTENİLEN BELGELER ESKĐŞEHĐR ĐL ÖZEL ĐDARESĐ HĐZMET STA DARTLARI TABLOSU (ĐMAR VE Đ ŞAAT ĐŞLERĐ HĐZMETLERĐ) SIRA NO VATANDA A SUNULAN HİZMETİN ADI BA VURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ SÜRE) 1 (

Detaylı

ORDU İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

ORDU İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI 1 Tarımsal Sulama Suyu İzinleri 2 Zirai Kredi Proje Tasdikleri 3 4 İl Özel İdaresine Ait Araçların Kiralanması Sulama Suyu, Toprak Analizi ve İçmesuyu Analizleri

Detaylı

ANKARA ĐL ÖZEL ĐDARESĐ HĐZMET STANDARTLARI TABLOSU

ANKARA ĐL ÖZEL ĐDARESĐ HĐZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO 13 14 VATANDAŞA SUNULAN HĐZMETĐN ADI ( I.Sınıf Gayrisıhhi Müessese Ruhsatı ) ( 2.ve 3. Sınıf Gayrisıhhi Müessese Ruhsatı ) ( RUHSAT HĐZMETLERĐ ) BAŞVURUDA ĐSTENĐLEN BELGELER 1- Başvuru Formu 2-

Detaylı

SİLAH VE PATLAYICI MADDELER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ (HİZMET STANDARTLARI TABLOSU)

SİLAH VE PATLAYICI MADDELER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ (HİZMET STANDARTLARI TABLOSU) SİLAH VE PATLAYICI MADDELER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ (HİZMET STANDARTLARI TABLOSU) 1- ARMAĞAN SİLAH VE MERMİ MENŞEİ BELGESİ VERİLMESİ 2- MERMİ SATIN ALMA BELGESİ VERİLMESİ 3- SİLAH DEVİR İZNİ VERİLMESİ 4- SİLAH

Detaylı

KADIKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

KADIKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU 1 KADIKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU YAPI DENETİM BÜROSU SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ)

Detaylı

ÇERKEZKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

ÇERKEZKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU ÇERKEZKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ(ENGEÇ SÜRE) 1 İmar Durumu 1- Tapu Fotokopisi 2-

Detaylı

ERGENE BELEDİYE BAŞKANLIĞI RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

ERGENE BELEDİYE BAŞKANLIĞI RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK ERGENE BELEDİYE BAŞKANLIĞI RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu yönetmeliğin

Detaylı

ÇERKEZKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

ÇERKEZKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU ÇERKEZKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ(ENGEÇ SÜRE) 1 İmar Durumu 2 Kot Kesit Krokisi 3

Detaylı

RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ 2015 YILI HARÇ TARİFESİ İŞYERİ AÇMA İZİN HARCI. m² 1,00 TL MUAYENE RUHSAT VE RAPOR HARCI

RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ 2015 YILI HARÇ TARİFESİ İŞYERİ AÇMA İZİN HARCI. m² 1,00 TL MUAYENE RUHSAT VE RAPOR HARCI RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ 2015 YILI HARÇ TARİFESİ İŞYERİ AÇMA İZİN HARCI m² 1,00 TL MUAYENE RUHSAT VE RAPOR HARCI 13,00 TL TATİL GÜNLERİNDE ÇALIŞMA RUHSAT HARCI 100 m2 'ye kadar Kullanım Alanı Olan İşyerlerinden

Detaylı

GAYRİ SIHHİ MÜESSESELER YÖNETMELİĞİ

GAYRİ SIHHİ MÜESSESELER YÖNETMELİĞİ GAYRİ SIHHİ MÜESSESELER YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete: 26.09.1995 tarih ve 22416 sayı Sağlık Bakanlığından BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Tanımlar Madde 0003: Tanımlar (23.08.2003 tarih ve 25208 sayılı Resmi Gazete'de

Detaylı

BURSA SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ ECZACILIK VE TIBBİ CİHAZ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI

BURSA SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ ECZACILIK VE TIBBİ CİHAZ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI BURSA SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ ECZACILIK VE TIBBİ CİHAZ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI SIRA NO 1 Eczane Nakil 2 Eczane Açılış HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER 1-Matbu Form. 2-Diploma örneği: 3-Göz raporu:

Detaylı

MUŞ İL ÖZEL İDARESİ GENEL SEKRETERLİĞİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

MUŞ İL ÖZEL İDARESİ GENEL SEKRETERLİĞİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU VATANDAŞA SUNULAN ADI 1 İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı Verilmesi (1.Sınıf Gayrisıhhî Müesseseler İçin ) 1-Başvuru/Beyan Formu 2-Şahıs ise nüfus cüzdanı sureti, şirket ise ticaret sicil gazeteci, imza sirküleri

Detaylı

42.RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ

42.RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ UYGULANACAK 1 Akaryakıt / CNG / LNG / LPG Otogaz ve Biodizel Satış Ve Servis İstasyonları 1.1 Akaryakıt Pompası adet 9,900 TL 1.2 İçe Dönük Akaryakıt Pompası adet 1,100 TL 1.3 Lpg Dispenseri adet 8,250

Detaylı

KARACASU BELEDİYE BAŞKANLIĞI YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

KARACASU BELEDİYE BAŞKANLIĞI YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ VATANDAŞA SUNULAN İN 1. Gerçek ve Tüzel kişilerin İhbar ve Şikayet Dilekçeleri 1-Dilekçe (Başvuru için www.soma.bel.tr linkine tıklayınız SÜRESİ(EN GEÇ) 15 gün 2. 4982 sayılı Bilgi

Detaylı

HORASAN İLÇE EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI TRAFİK TESCİL VE DENETLEME BÜRO AMİRLİĞİ

HORASAN İLÇE EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI TRAFİK TESCİL VE DENETLEME BÜRO AMİRLİĞİ HORASAN İLÇE EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI S.NO 1 VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI EHLİYETİN TESLİMİ (1.DEFA) TRAFİK TESCİL VE DENETLEME BÜRO AMİRLİĞİ BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER 3-Vergi Dairesinden

Detaylı

YAKUTİYE İLÇE BELEDİYE BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

YAKUTİYE İLÇE BELEDİYE BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI 1 Yapı Kullanım İzin Belgesi 2 Yapı Ruhsatı 3 Kat İrtifak İşlemi 4 Tadilat Ruhsatı YAKUTİYE İLÇE BELEDİYE BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU BAŞVURUDA İSTENİLEN

Detaylı

NİLÜFER BELEDİYESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI TESPİT TABLOSU İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ

NİLÜFER BELEDİYESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI TESPİT TABLOSU İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI 1 İmar Durumu 2 İnşaat Ruhsatı NİLÜFER BELEDİYESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI TESPİT TABLOSU İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER Tapu, Çap Ve Ebatlı

Detaylı

KADIKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

KADIKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU 1 YAPI DENETİM BÜROSU SIRA NO 1 Yıkım ruhsatı 2 İskele ruhsatı VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI KADIKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

Detaylı

T.C. MUĞLA VALİLİĞİ İl Dernekler Müdürlüğü

T.C. MUĞLA VALİLİĞİ İl Dernekler Müdürlüğü T.C. MUĞLA VALİLİĞİ İl Dernekler Müdürlüğü HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ SÜRE) 1 5253 sayılı Dernekler Kanununa göre Dernek

Detaylı

OSMANĐYE ĐL ÖZEL ĐDARESĐ HĐZMET STANDARTLARI HĐZMETĐN TAMAMLANMA SÜRESĐ (EN GEÇ) SIRA NO BAŞVURUDA ĐSTENEN BELGELER

OSMANĐYE ĐL ÖZEL ĐDARESĐ HĐZMET STANDARTLARI HĐZMETĐN TAMAMLANMA SÜRESĐ (EN GEÇ) SIRA NO BAŞVURUDA ĐSTENEN BELGELER OSMANĐYE ĐL ÖZEL ĐDARESĐ HĐZMET STANDARTLARI SIRA NO HĐZMETĐN ADI BAŞVURUDA ĐSTENEN BELGELER HĐZMETĐN TAMAMLANMA SÜRESĐ (EN GEÇ) 1 Đşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı Yer Seçimi ve Tesisi Kurma Đzni (GSM 1-2-3)

Detaylı

SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GSM SERVİSİ HİZMET STANDARTLARITABLOSU

SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GSM SERVİSİ HİZMET STANDARTLARITABLOSU SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GSM SERVİSİ HİZMET STANDARTLARITABLOSU SIRA BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 1 2 İşyeri Açma Çalışma Ruhsatı ( 1.Sınıf GSM-Yer Seçim ve Tesis İzni)

Detaylı

İl Özel İdaresince işlem yapılmaktadır. - - - - İl Özel İdaresince işlem yapılmaktadır. " "

İl Özel İdaresince işlem yapılmaktadır. - - - - İl Özel İdaresince işlem yapılmaktadır.  SİLOPİ KAYMAKAMLIĞI (İlçe Özel İdare Müdürlüğü) HİZMET STANDARTLARI TABLOSU 1 Tarımsal Sulama Suyu İzinleri 1- Dilekçe, 2- Tapu Fotokopisi 2 Zirai Kredi Proje Tasdikleri 1- Dilekçe, 2- Proje 3 İl Özel

Detaylı

RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ 2016 YILI HARÇ TARİFESİ BİRİM FİYAT İŞYERİ AÇMA İZİN HARCI. m² 1,00 MUAYENE RUHSAT VE RAPOR HARCI

RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ 2016 YILI HARÇ TARİFESİ BİRİM FİYAT İŞYERİ AÇMA İZİN HARCI. m² 1,00 MUAYENE RUHSAT VE RAPOR HARCI RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ 2016 YILI HARÇ TARİFESİ BİRİM FİYAT İŞYERİ AÇMA İZİN HARCI m² 1,00 MUAYENE RUHSAT VE RAPOR HARCI maktuen 13,00 TATİL GÜNLERİNDE ÇALIŞMA RUHSAT HARCI 100 m2 'ye kadar Kullanım

Detaylı

2013 YILINDA UYGULANACAK ÜCRET TARİFELERİ İÇİNDEKİLER

2013 YILINDA UYGULANACAK ÜCRET TARİFELERİ İÇİNDEKİLER NDA UYGULANACAK ÜCRET TARİFELERİ İÇİNDEKİLER SIRA NO TARİFENİN NEV'İ KARAR NO KARAR TARİHİ SAYFA NO 1 RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ İ 1 Akaryakıt, Lpg Ve Biodizel Satış Ve Servis İstasyonları 1.1 Akaryakıt

Detaylı

ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO HİZMETİN ADI İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (ENGEÇ) 1 Hafriyat 2 Bağlama Kütüğüne Kayıt 1- Daire Başkanlığı elemanlarınca

Detaylı

Çevre ve Şehircilik Bakanlığından:

Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: YAPI MÜTEAHHİTLERİNİN YETKİ BELGESİ NUMARALARININ İPTAL EDİLMESİ İLE ŞANTİYE ŞEFLERİ HAKKINDA YAPILACAK İŞLEMLERE İLİŞKİN USUL VE ESASLARA DAİR TEBLİĞ Resmi Gazete: 27

Detaylı

KASTAMONU ĐL ÖZEL ĐDARESĐ HĐZMET STANDARTLARI TABLOSU

KASTAMONU ĐL ÖZEL ĐDARESĐ HĐZMET STANDARTLARI TABLOSU KASTAMONU ĐL ÖZEL ĐDARESĐ HĐZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO 1 VATANDAŞA SUNULAN HĐZMETĐN ADI Tarımsal Sulama Suyu Đzinleri BAŞVURUDA ĐSTENĐLEN BELGELER 2- Tapu Fotokopisi 3- Kuyu Logu HĐZMETĐN TAMAMLANMA

Detaylı

KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ULAŞIM PLANLAMA VE RAYLI SİSTEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI

KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ULAŞIM PLANLAMA VE RAYLI SİSTEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI SIRA NO 108 VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI Geçiş Yolu Ön İzin Belgesi 109 Geçiş Yolu İzin Belgesi 110 Yol Güzergâh Belgesi Veren C Plakalı Araçların İşlemleri) 2-Vaziyet planı (1/200 ölçekli), 3-Tapu veya

Detaylı

Yapı Denetim Kuruluşlarının Sınıflandırılması ile Çalışma Usul ve Esasları Yapı Denetim Kuruluşları

Yapı Denetim Kuruluşlarının Sınıflandırılması ile Çalışma Usul ve Esasları Yapı Denetim Kuruluşları Yapı Denetim Kuruluşlarının Sınıflandırılması ile Çalışma Usul ve Esasları Yapı Denetim Kuruluşları Madde 4- Yapı denetim kuruluşlarının ortakları; mimar, inşaat mühendisi, makina mühendisi ve elektrik

Detaylı

TUZLUCA İLÇE EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

TUZLUCA İLÇE EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU TUZLUCA İLÇE EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO SUNULAN HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ SÜRE) 1 Yivsiz Tüfek Satın Alma Belgesi ve Ruhsatnamesi

Detaylı

"d) Yurdun faaliyet göstereceği bina kurucuya ait ise malik olduğuna dair beyan.

d) Yurdun faaliyet göstereceği bina kurucuya ait ise malik olduğuna dair beyan. 2012/2958 KAMU KURUM VE KURULUŞLARINA İŞÇİ ALINMASINDA UYGULANACAK USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK İLE BAZI YÖNETMELİKLERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK Bakanlar Kurulu Karar Tarihi-No: 12/03/2012-2012/2958

Detaylı

ÇANKAYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ GÖREV YETKİ SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

ÇANKAYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ GÖREV YETKİ SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK ÇANKAYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ GÖREV YETKİ SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BÖLÜM I Genel Hükümler Amaç ve kapsam M? d? e..h Yönetmeliğin am acı,

Detaylı

Bartın İl Özel İdaresi - www.bartinozelidare.gov.tr

Bartın İl Özel İdaresi - www.bartinozelidare.gov.tr UMUMA AÇIK İSTİRAHAT VE EĞLENCE YERİ RUHSATI İÇİN İSTENEN BELGELER ( Umuma Açık İstirahat ve Eğlence Yerine Örnek: Otel, Kahvehene, Internet Salnları, Lkanta, Pansiyn, Sinema vb.) Başvuru Beyan Frmu. 1.

Detaylı

BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER Merkez Hizmet Standartları Tablosu SIRA NO 1 ADI Tesislere (Tersane Tekne İmal Yeri, Çekek Yeri) İşletme İzni Verme BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER a)tüzel kişiler için bu Yönetmelik kapsamında faaliyet konusunu

Detaylı

BARTIN İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

BARTIN İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI 1 Tarımsal Sulama Suyu İzinleri 2 Zirai Kredi Proje Tasdikleri 3 4 İl Özel İdaresine Ait Araçların Kiralanması Sulama Suyu, Toprak Analizi ve İçme suyu Analizleri

Detaylı

12.BOĞAZİÇİ İMAR MÜDÜRLÜĞÜ

12.BOĞAZİÇİ İMAR MÜDÜRLÜĞÜ UYGULANACAK 1 Dosya İnceleme Ücreti 1.1 Dosya İnceleme Ücreti adet 2 İlgilisince Talep Edlilen Plan Tadili Tekliflerinde İmar Parseli Üzerinden Hesaplanmak Üzere Onanlı 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planında

Detaylı

HAZIRLANACAK EVRAKLAR

HAZIRLANACAK EVRAKLAR Ramis ÖZTÜRK S.M.MALİ MÜŞAVİRLİK Batı Mah.Karanfil Sk.No:52/1 Pendik/İstanbul İletişim :216/491 08 61 Faks:216/491 08 66 Mail:ramis.ozturk@ismmmo.org.tr HAZIRLANACAK EVRAKLAR İŞYERİ AÇILIŞINDA ŞAHIS FİRMASI

Detaylı

T.C OSMANCIK KAYMAKAMLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

T.C OSMANCIK KAYMAKAMLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU T.C OSMANCIK KAYMAKAMLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANM A SÜRESİ (EN GEÇ SÜRE) 1- Taşınmaz Mal Zilyedliğine Yapılan

Detaylı

EK-2 İZMİT İLÇE TARIM MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI

EK-2 İZMİT İLÇE TARIM MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI EK-2 İZMİT İLÇE TARIM MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 1 Bitki Koruma Ürünleri Bayiliği Müracaatı 2-2 Adet Vesikalık Resim

Detaylı

Yeni Bir İşyeri Açmak İçin Gerekli Yasal Prosedürler. Yeni Bir İşyeri Açmak İçin Gerekli Yasal Prosedürler

Yeni Bir İşyeri Açmak İçin Gerekli Yasal Prosedürler. Yeni Bir İşyeri Açmak İçin Gerekli Yasal Prosedürler Yeni Bir İşyeri Açmak İçin Gerekli Yasal Prosedürler Hüseyin Kaplan Selçuklu Belediyesi Başkan Yardımcısı 1. Yetkili kurumdan alınacak yasal izinler 2. Vergi dairesi kaydı 3. İlgili meslek odası kaydı

Detaylı

DEVREK TİCARET VE SANAYİ ODASI BELGE ONAY TASDİK İŞLEMLERİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

DEVREK TİCARET VE SANAYİ ODASI BELGE ONAY TASDİK İŞLEMLERİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU DEVREK TİCARET VE SANAYİ ODASI BELGE ONAY TASDİK İŞLEMLERİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU Sıra No HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENECEK BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRECİ ( EN GEÇ ) 01 Belge Hazırlama Oda Sicil

Detaylı

TOPLU ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI

TOPLU ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI SIRA NO 1 HİZMETİN ADI Personel Servis Aracı Güzergah Kullanım İzin Belgesi TOPLU ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER 1) Personel Servis Aracı Başvuru Formu 2) Araç

Detaylı

İZMİT BELEDİYE BAŞKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

İZMİT BELEDİYE BAŞKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU 1 ADI Yapı Kullanım izin Belgesi 1- Emlak Alım Vergisi ilişik Kesme Belgesi 2- Cins Değişikliği Yazısı 3- SSK'dan ilişiksiz Belgesi, 4 -Sığınak Raporu 5- İş bitirme Tutanağı 6- Harç ve Ücretler 7- Mal

Detaylı

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ÇEVRE KORUMA

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ÇEVRE KORUMA Gayri Sıhhi müesseseler ÇEVRE KORUMA ve KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI 1 Gayri Sıhhi Müesseseler Faaliyeti sırasında çevresinde bulunanlara biyolojik, kimyasal, fiziksel, ruhsal ve sosyal yönden az veya çok

Detaylı

TOROSLAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

TOROSLAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU TOROSLAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenilmesi veya başvuru eksiksiz belge ile yapıldığı halde, hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması durumunda

Detaylı

2015 YILINDA UYGULANACAK ÜCRET TARİFELERİ İÇİNDEKİLER

2015 YILINDA UYGULANACAK ÜCRET TARİFELERİ İÇİNDEKİLER NDA UYGULANACAK ÜCRET TARİFELERİ İÇİNDEKİLER SIRA NO TARİFENİN NEV'İ KARAR NO KARAR TARİHİ SAYFA NO 1 BOĞAZİÇİ İMAR MÜDÜRLÜĞÜ 1 Dosya İnceleme Ücreti 1.1 Dosya İnceleme Ücreti % 2 Harita Ağaç Rölöve Ücreti

Detaylı

İNCİRLİOVA BELEDİYE BAŞKANLIĞI FEN VE İMAR İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

İNCİRLİOVA BELEDİYE BAŞKANLIĞI FEN VE İMAR İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU İNCİRLİOVA BELEDİYE BAŞKANLIĞI FEN VE İMAR İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO 1 2 VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI YAPI RUHSATI VERİLMESİ(200 M2 Yİ GEÇMEYEN TEK BAĞIMSIZ BÖLÜMLÜ YAPILARDA)

Detaylı

TAVŞANLI KAYMAKAMLIĞI İlçe Dernekler Büro Şefliği HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

TAVŞANLI KAYMAKAMLIĞI İlçe Dernekler Büro Şefliği HİZMET STANDARTLARI TABLOSU TAVŞANLI KAYMAKAMLIĞI İlçe Dernekler Büro Şefliği HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO VATANDA A SUNULAN HİZMETİN ADI BA VURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ SÜRE) 1 Dernek kuruluş

Detaylı

T.C. MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI ULAŞIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI Hizmet Standartları Tablosu

T.C. MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI ULAŞIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI Hizmet Standartları Tablosu T.C. MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI ULAŞIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI Hizmet Standartları Tablosu SIRA NO 1. T Plaka Devirleri 2. S Plaka Devir HİZMETİN ADI İSTENİLEN BELGELER 1-Başvuru Formu.(Ek-1) (Devir

Detaylı

İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU ADI SÜRESİ (EN GEÇ) 1 PLAN DEĞİŞİKLİĞİ 2- PLAN DEĞİŞİKLİĞİ TEKLİFİ (A Grubu Plancı İmzalı) 3- TAPU 4- NOTER VEKÂLETİ (gerektiğinde) 5- MUVAFAKATNAME (gerektiğinde) 6 AY 2 RESMİ İMAR DURUMU 3- ÇAP (gerektiğinde)

Detaylı

ULAŞIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI

ULAŞIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI SIRA NO 1 2 3 4 HİZMETİN ADI Trafik ve Denetim ile İlgili Şikayet ve Talep Değerlendirme Ulaşım Koordinasyon ile İlgili Şikayet ve Talep Değerlendirme Ulaşım Planlama ile İlgili Şikayet ve Talep Değerlendirme

Detaylı

NİLÜFER BELEDİYESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI TESPİT TABLOSU İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ

NİLÜFER BELEDİYESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI TESPİT TABLOSU İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ NİLÜFER BELEDİYESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI TESPİT TABLOSU İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 1 İmar Durumu

Detaylı

RUHSAT İŞLEMLERİ İŞ TALİMATI

RUHSAT İŞLEMLERİ İŞ TALİMATI DOKÜMAN NO: RDM.T.01 TARİH: 01.11.2011 SAYFA NO: 1 REVİZYON NO: 00 Bu prosedür, Gayrı Sıhhi Müesseseler, Sıhhi Müesseseler ve Umuma Açık Yerlerin ruhsatlandırılması iş ve işlemlerini kapsamaktadır. a )

Detaylı

ŞARKİKARAAĞAÇ İLÇE EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTI TABLOSU

ŞARKİKARAAĞAÇ İLÇE EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTI TABLOSU 1 2 3 ADI Yeni Kayıt Araç Tescil İşlemleri Trafik şahadetnameli Araç Tescil İşlemleri Kendi Adına Nakil Olan Araçların Tescil İşlemleri 1-Fatura 2-Uygunluk Belgesi (Aslı) 3-Özel tüketim Vergisi Makbuzu

Detaylı