İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATI İŞLEMLERİ REHBERİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATI İŞLEMLERİ REHBERİ"

Transkript

1

2 İSTANBUL TİCARET ODASI YAYIN NO : İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATI İŞLEMLERİ REHBERİ Hazırlayan Birgül SUBAŞI

3 (İTO) aittir. Bu eserin tüm telif hakları İstanbul Ticaret Odası'na İTO'nun ve yazarının ismi kaydedilmek koşuluyla yayından alıntı yapmak mümkündür. Ancak, İTO'nun yazılı izni olmadan yayının tamamı veya bir bölümü kopyalanamaz, çoğaltılamaz, ticari amaçlarla kullanılamaz. 1. Baskı HAZİRAN 2001 İSTANBUL ISBN Baskı TEMMUZ 2002 İSTANBUL İTO yayınları için ayrıntılı bilgi Etüt ve Araştırma Şubesi Ticari Dokümantasyon Servisi'nden edinilebilir. Tel. : (212) / ~ Faks : (212) E. Posta : BASKI Koreşehitleri Cad. Are! Apt.No.52 Daire 10 Zincirlikuyu - İSTANBUL Tel. :(212) (Pbx)

4 ÖNSÖZ Ekonominin omurgasını oluşturan firmalarımızın faaliyet alanları ülkemizin ekonomik kalkınmasına paralel olarak, gerek boyutları gerekse sektörel çeşitlenme bakımından büyük gelişme göstermiştir. Bu süreç içerisinde, işletmelerin faaliyetlerinin insan sağlığına, çevreye, toplumun kısa ve uzun vadeli yararlarına aykırı olmaması, kamu düzenini bozmaması ve haksız rekabete yol açmaması için yasal düzenlemeler, standartlar ve sınırlamalar getirilmiştir. Gerek "fert" gerekse "tüzel" firmaların faaliyetlerini öngörülen düzen içerisinde yürütebilmesi için ilgili kamu kurumlarının hazırlamış olduğu, " İşyeri, Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik, Gayrı Sıhhi Müesseseler Yönetmeliği, Büyükşehir Belediyeleri Gayrı Sıhhi Müesseseler Yönetmeliği" gibi bazı yasal düzenlemeler uyarınca gerekli işlemleri tamamlaması ve ilgili belgeleri almaları gerekmektedir. Ancak ülkemizde, işyeri ruhsatı konusundaki bürokratik işlemlerin fazlalığı sebebi ile işlemlerin uzun sürmesi, işlem harçlarının yüksekliği, sözkonusu düzenlemelerin sık sık değişmesi ve kimi zaman çok başlılık gibi sorunlar yanında girişimcilerimizin de yükümlülükleri konusundaki bilgi yetersizliği ruhsatsız işyeri sayısını ülke çapında kontrol edilemez boyutlara taşımaktadır. Bu konuda yaşanan sorunlann çözümlenmesi bakımından işlemlerin daha yalın hale getirilmesi gerekliliğinin yanı sıra başvuru sahiplerinin mevcut uygulamalar hakkında yeterince bilgilendirilmesi gereği de gözardı edilmemelidir. Oysa, bizim tespitlerimize göre, bu konuda ihtiyaç sahiplerine rehber olabilecek

5 yayın yok denecek kadar azdır. Bu sebeple Odamız, gerek faaliyetine başlamış olduğu halde ruhsat alamayan işletmelerimize gerekse yeni başlayacak olan girişimcilere yardımcı olmak amacıyla elinizdeki "İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı İşlemleri Rehberi" isimli yayını hazırlamıştır. Gerçek ve tüzel kişi firmalarının işyeri açma ve formaliteleri hakkında güncel ve uygulamaya yönelik bilgilerin verdiği rehberin üyelerimize, yetkililere ve diğer ilgililere yararlı olması dileğiyle, anılan rehberin çalışmalarını yürüten ancak vefatı nedeniyle çalışmayı tamamlayamayan Prof. Dr. Yıldırım Kılkış'ın titiz çalışmasını ve aziz hatırasını saygıyla anarken, rehberi tamamlayan ve yayına hazırlayan Etüt ve Araştırma Şubesi Uzmanı Birgül Subaşı'na teşekkür ederim. Prof. Dr. İsmail Özaslan Genel Sekreter

6 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ I. BÖLÜM SIHHİ MÜESSESELERİN İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATI ALIRKEN YAPACAKLARI İŞLEMLER Sayfa No. I. SIHHİ MÜESSESELER 11 - Sıhhi Müesseselere Çalışma İzni Vermeye Yetkili Makamlar 11 II. BÖLÜM GAYRİSIHHİ MÜESSESELERİN İŞ YERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATI ALIRKEN YAPACAKLARI İŞLEMLER II. GAYRİSIHHİ MÜESSESELER 17 A. Gayrisıhhi Müesseselere Çalışma İzni Vermeye Yetkili Makamlar 18 B. Gayrisıhhi Müesseseler İnceleme Kurulu 21 C. Büyükşehir Belediyesi'nden Ruhsat Alacak Olan Gayrisıhhi Müesseselerin Yapacakları İşlemler Yer Seçimi Kararı Tesis İzni Kararı Avan Proje İnşaat Ruhsatı Yapı Kullanma İzni (İskan) Belgesi Deneme İzni Açma ve Çalışma Ruhsatı Tesis İzni Almış GSM'lerin Ruhsatı Mevcut İskanlı, İmar Durumu Uygun Binalarda Açılacak GSM'lerin Ruhsatı Ruhsat (Makine Yerleşim) Projesi I. Sınıf GSM Ruhsatı İçin Örnek Uygulama 30 a) Akaryakıt Satış ve Servis İstasyonları Tescil ve İzin İşlemleri 30 b) LPG İkmal İstasyonları İçin Tesdl ve İzin İşlemleri GSM Ruhsatının Geçerliliği Sonradan Yapılacak İlave ve Değişiklikler Periyodik Fenni Muayeneler 34 D- İlçe Belediyelerinden Ruhsat Alacak Gayri Müesseselerden İstenilecek Bilgi ve Belgeler 34

7 İlli. BÖLÜM AÇILMASI İZNE BAĞLI YERLERİN AÇILMA RUHSATI İÇİN GEREKLİ BİLGİ VE BELGELER III. Açılması İzne Bağlı Yerler ve Çalışma İzni Vermeye Yetkili Makamlar 39 A- İçkili Yerlerin Açılması İçin İstenilecek Bilgi ve Belgeler İçkili Yeri Açacak ve İşletecek Gerçek Kişi ve Ortakları İle Özel Hukuk Tüzel Kişilerin Müdürlerinde Aranan Şartlar İçkili Olarak Açılmak İstenen Yer ile İlgili Şartlar İçkili Yer Açmak İçin Gerekli Belgeler 40 a) İçkili Yeri Açacak ve İşletecek Gerçek Kişi veya Ortakları Bakımından 40 b) Şirket veya Diğer Özel Hukuk Tüzel Kişileri Bakımından 41 c) İşyeri Bakımından 41 d) Lokal, Kamp ve Dinlenme Evleri Bakımından 41 e) Sabit veya Seyyar Olarak Kullanılan Kara, Deniz, Hava ve Her Çeşit Taşıma Araçlarının İçkili Yer Olarak Kullanılmasının İstenmesi Halinde İçkili yerler İçin Yapılan Kolluk Soruşturması İçkili Yerler İçin İşletme İzin Belgesi Düzenlendikten Sonraki İşlemler İçkili Yerlerde Çalışacaklarda Aranan Şartlar İçkili Yerlerde Çalışmak İsteyenler İçin Talep Edilen Belgeler İçkili Yerlerde Sahneye Çıkacak Sanatçılar İçin İstenilen Belgeler İçkili Yerlerde Çalışmak İsteyenler İçin Yetkili Merciler Tarafından Başlatılan İşlemler 43 B- İçkisiz İstirahat ve Eğlence Yerlerinin Açılması İçin İstenilen Belgeler İçkisiz İstirahat ve Eğlence Yeri Açacak Gerçek Kişi ve Varsa Ortakları ile Özel Hukuk Tüzel Kişilerin Mesul Müdürlerinde Aranan Şartlar Açılması İstenilen İçkisiz İstirahat ve Eğlence Yeri Bakımından Aranan Şartlar İçkisiz İstirahat ve Eğlence Yerlerini Açmak İçin Gerekli Belgeler 45 a) İşyeri Açacak ve İşletecek Gerçek Kişi veya

8 Ortakları Bakımından 45 b) Şirket veya Diğer Özel Hukuk Tüzel Kişileri Bakımından r. 46 c) İşyeri Bakımından İşletme İzin Belgesinde İzlenen Prosedürler İşletme İzin Belgesi Düzenlendikten Sonraki İşlemler İçkisiz İstirahat ve Eğlence Yerlerinde Çalışmak İsteyenler İçin Talep Edilen Belgeler İçkisiz İstirahat ve Eğlence Yerlerinde Çalışmak İsteyenler İçin Yetkili Merciler Tarafından Başlatılan İşlemler İçkisiz İstirahat ve Eğlence Yerlerinde Sahneye Çıkacak Sanatçılar İçin İstenilen Belgeler Açılması İzne Bağlı Yerlerin Denetiminde İşyeri ve İşletmecinin Sorumlulukları 48 C-Eğlence Amaçlı Spor Oyunları Yerlerinin Açılması ve Faaliyette Bulunabilmesi İçin Gerekli olan Şartlar 49 IV. BÖLÜM KURULMASI VE İŞLETİLMESİ ÖZEL MEVZUATA VE DURUMLARA BAĞLI İŞYERLERİ IV. Kurulması ve İşletilmesi Özel Mevzuata ve Durumlara Bağlı İşyerleri 53 A- Gıda İşyerleri Tescil ve İzin İşlemleri Çalışma İzni Vermeye Yetkili Makamlar Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nden İzin Alacak Gıda İşyerleri Sağlık Bakanlığı İl Müdürlüğünce Çalışma İzni Verilecek İşyerleri Çalışma İzni Başvurusu İçin Gerekli Belgeler Başvuru Üzerine Bakanlıkça Yapılacak İşlem Verilen İzin Belgesinin Geçerliliği 56 B-Özel Öğretim Kurumları Tescil ve izin İşlemleri Çalışma İzni Vermeye Yetkili Makamlar Özel Öğretim Kurumlarının Kurum Açma İzni İçin Gerekli Belgeler Özel Öğretim Kurumlarının Öğretime Başlama İzin İçin Gerekli Belgeler 57 C-Eczaneler İçin Tescil ve İzin İşlemleri Çalışma İzni Vermeye Yetkili Makamlar Açma İzni İçin Gerekli Belgeler 59

9 3. Eczacıların Yapmakla Yükümlü Olduğu İşlemler 60 D- Özel Hastaneler İçin Tescil Ve İzin İşlemleri Çalışma İzni Vermeye Yetkili Makamlar Çalışma İzni İçin Gerekli Şartlar Özel Hastane Açma İzni İçin Valiliğe Sunulması Gereken Belgeler Özel Hastane Açma İzni İçin Sağlık Bakanlığı'na Sunulması Gereken Belgeler Hastane Mesul Müdürlüğü'nü üstlenecek Hekim için Düzenlenmesi için Gereken Belgeler 63 E-Turizm İşletmeleri 63 I. Turizm İşletmesi Belgesi 63 a) Turizm İşletmesi Belgesi Vermeye Yetkili Makam 63 b) Turizm Yatırım Belgesi İçin Turizm Bakanlığı'na Sunulması Gereken Belgeler 64 c) Turizm Deneme İşletmesi Belgesi İçin Turizm Bakanlığı'na Sunulması Gereken Belgeler 65 d) Deneme İşletmesi Dönemi 65 e) Turizm Deneme İşletmesi Belgesinin Turizm İşletmesi Belgesine Çevrilmesi 66 II. Seyahat Acentaları 66 - Seyahat Acentaları İşletme Belgesi Vermeye Yetkili Makam 66 F- Kaplıca, Maden Suyu ve İçmeler İçin Tescil ve İzin İşlemleri 67 - Ruhsat İçin İstenilen Belgeler 67 V. BÖLÜM İŞYERLERİ İLE İLGİLİ DİĞER GENEL BİLGİLER V İşyerleri İle İlgili Diğer Genel Bilgiler İnşaat Ruhsatı ve Yapı Kullanma İzni İnşaat Ruhsatı İçin Yapılacak İşlemler Yapı Kullanma İzni İçin Yapılacak İşlemler Yurt Dışında Müteahhitlerce Türk İşçisi Çalıştırılması Yurt İçinde Yabancı İşçi Çalıştırılması Ustalık Belgesi İş Yeri Açma Belgesi 73 EKLER 75 GÖRÜŞÜLEN KİŞİ VE KURULUŞLAR 215 ODA YAYINLARI 216

10 I. BÖLÜM SIHHİ MÜESSESELERİN İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATİ ALIRKEN YAPACAKLARI İŞLEMLER

11

12 I. SIHHİ MÜESSESELER Sıhhi IVlüesseselerin işyeri açma ve çalışma ruhsatlarına ilişkin hükümler tarih ve Sayılı Resmi Gazetede yayınlanan "İş yeri Açma ve Çalışma Ruhsatlanma İlişkin Yönetmelik" de yer almaktadır. Anılan yönetmelikte Sıhhi Müesseseler özelliklerine göre sınıflandırılmıştır. (Bkz. Ek:1) - Sıhhi Müesseselere Çalışma İzni Vermeye Yetkili Makamlar: Sözkonusu yönetmeliğin 5. maddesinin ikinci bendinde "Sıhhi ve diğer işyeri ve işletmeler için büyükşehir belediyesi içinde kalan diğer belediyeler yetkilidirler." ibaresi yer almaktadır. Sıhhi İşyerleri (Ek : 2)'de yer alan formu doldurarak yetkili merciye ibraz ederler. Yetkili mercilere verilen başvuru formu üzerine yapılacak incelemelerde aşağıdaki kriterler esas alınır. a) İnsan sağlığına zarar verilmez. b) Tesis edilmiş yapıya, tarihi, turistik ve kültürel değerlere hasar verilmez ve çevre kirliliğine yol açılmaz. c) Yangın, patlama, genel güvenlik, iş güvenliği, işçi sağlığı, trafik ve kara yolları, imar, kat mülkiyeti ve doğanın korunması konusundaki düzenlemelerle ilgili olarak; - İşyerinde iş sağlığı ve iş güvenliği ile ilgili tüzüklere göre gerekli önlemlerin alınmış olması, sayılı kat mülkiyeti kanunun kapsamına giren gayrimenkullerin kütükte mesken olarak gösterilen bağımsız bölümlerinde sinema, tiyatro, kahvehane, gazino, pavyon, bar, kulüp, dans salonu ve benzeri eğlence ve toplantı yerleri ile fırın, lokanta, pastahane, süthane, gibi gıda ve çarşı gibi yerler konusunda kat maliklerinin oy birliği ile karar alınmış bulunması,

13 - özel yapı şeklini gerektiren fjrın,sinema, tiyatro, otel, hamam, sauna, düğün salonu gibi işyerleri için, yapı kullanma izin belgesinin temin edilmiş olması, - Otel, gazino, kahvehane, içki yerleri, bar, tiyatro ve sinema gibi umuma mahsus istirahat ve eğlence yerleri için, işyeri ile işyeri açacak kişinin genel asayiş ve güvenlik yönünden aranan şartalara sahip olması, - Karayolları kenarındaki işyerleri için karayolu trafik güvenliğinin yeterince sağlanmış olması, - Yangın ve patlama tehlikesine karşı olmak üzere yapılacak güvenli bir elektrik tesisatı yanında ilgili mevzuatın öngördüğü yükümlülüklerin yerine getirilmiş bulunması, - Otel, lokanta, gazino, kahvehane, pastahane vb. işyerleri için LPG depo ve satış yerleri ile parlayıcı, patlayıcı, yanıcı, yakıcı maddelerin satıldığı ve depolandığı yerlerin bitişiğinde bulunmaması, - Kahvehane, bar, tiyatro, sinema gibi umuma açık yerler ile açık alkollü içki satılan diğer işyerlerinin, ckul, yurt, cami bina ve tesislerine en az 200 metre uzaklıkta bulunması şarttır. Yukarıda sayılan kriterlere aykırı olmayan ve başvuru formunu eksiksiz doldurarak aşağıdaki belgeleri hazırlayan ilgiliye en geç müracaatını izleyen iş günü içerisinde işyeri açma ruhsatı verilir.(bkz. EK:3) 1. Yarım kapaklı telli dosya, 2. Iskan belgesi (Yoksa imar işleri müdürlüğüne İskan Belgesi için başvurulması gerekli) 3. Kira sözleşmesi (kiracılar için) 4. Tapu (mal sahipleri için) 5. Vergi Dairesi kaydı 6. Bağlı olduğu meslek kuruluşu belgesi (Esnaf; Esnaf ve Sanatkarlar Odası'ndan, şirketler Ticaret Odası'ndan faaliyet belgesi temin edebilirler.)

14 7. Ustalık belgesi, 8. 4 adet vesikalık fotoraf, 9. 2 adet Damga pulu 10. Yangın söndürme cihazı faturası (cihazın faturası yoksa, İtfaiye Müdürlüğüne götürülerek muayene karşılığı belge alınır.) Yetkili mercilerce işyeri açma ve çalışma ruhsatı verilen işyerleri, bu merciler tarafından kanunen yetkili bulunan kamu kurum ve kuruluşlarına derhal bildirilerek ruhsat veriliş tarihini izleyen bir ay içerisinde mevcut mevzuat çerçevesinde kontrol ettirilmemesi veya yapılan kontrol sonucunda yönetmelikte öngörülen esaslara aykırılık bulunmadığının anlaşılması üzerine ilgilinin ruhsatı kesinleşmiş sayılır. Aksi halde ise işyerinin mevzuata uygun hale getirilmesi için bir defaya mahsus olmak üzere yedi gün süre verilir. Buna rağmen aykırılığın giderilmemesi halinde ruhsat iptal edilerek İlgililer hakkında yasal işlem yapılır. Not : - Ruhsatı veren belediyeler ruhsat harcı olarak işyeri genişliğine göre hesaplanan bir harç alırlar. Bunun dışında bir ücret talep etmeleri yasal açıdan mümkün değildir. - Otel, gazino, kahve, bar, tiyatro, sinema, hamam ve plaj gibi umuma mahsus istirahat ve eğlence yerlerinin açılması için Emniyet Müdürlüğünden izin alınmalıdır. (Bkz. Bölüm: III Açılması İzne Bağlı Yerler)

15

16 II. BÖLÜM GAYRİSIHHİ MÜESSESELERİN İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATI ALIRKEN YAPACAKLARI İŞLEMLER

17

18 II. GAYRJSIHHI MÜESSESELER Çevresinde bulunanlara fiziki, ruhi ve sosyal yönlerden az veya çok zarar veren veya vermesi muhtemel olan ve doğal kaynakların kirlenmesine neden olabilecek müeseseseler olup, "Gayrisıhhi Müeseseseler Yönetmeliği" ile 3572 sayılı "İşyeri Açma ve çalışma Ruhsatlarına Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirelerek Kabulüne Dair Kanun'un hükümlerine göre izin, ruhsat, sınıflandırma ve denetime tabi olurlar Sayılı "Umumi Hıfzısıhha Kanunu'nun" 269. maddesinde Gayrisıhhi Müesseseler; birinci sınıf gayri sıhhi müesseseler, ikinci sınıf gayri müesseseler ve üçüncü sınıf gayrisıhhi müesseseler olmak üzere üç gruba ayrılmaktadır. "Gayrisıhhi Müesseseler Yönetmeliği'nde" birinci, ikinci ve üçüncü sınıf Gayrisıhhi müesseseler liste halinde sunulmaktadır. (Bkz. Ek: 4,5 ve 6) a) Birinci Sınıf Gayrisıhhi Müesseseler Meskenlerden ve insanların ikametine mahsus diğer yerlerden mutlaka uzakta bulundurulması gereken müesseselerdir. Herhangi bir gayrisıhhi müessese, öncelikle kendi türündeki işyerlerine mahsus sanayi bölgesinde kurulur. Ancak diğer tesislere ve çalışanlarına zarar verebilecek tesisler, sanayi bölgesi içinde diğer tesislerden uzak veya sanayi bölgeleri dışında daha uygun yerlerde kurulabilir. Sanayi bölgelerinin veya sanayi bölgelerinin dışında kurulacak olan birinci sınıf gayrisıhhi müesseselerin etrafında müessesenin çevresine olan zararlı etkisi dikkate alınarak tesisin etrafında sağlık koruma bandı olarak adlandınlan iskan dışı bir alanın bırakılması mecburidir. Bu alanda yapılaşmaya izin verilmez ancak uygun zirai faaliyetler yapılabilir. b) İkinci Sınıf Gayrisıhhi Müesseseler Meskenlerden ve insanların ikametine mahsus diğer yerlerden

19 kurulca önerilip Valilikçe uygun görülecek bir uzaklıkta yapılması gereken müesseselerdir. Sanayi bölgelerinin veya sanayi bölgelerinin dışında kurulacak olan ikinci sınıf gayrisıhhi müesseselerin de sağlık koruma bandı oluşturması mecburidir. c) Üçüncü Sınıf Gayrisıhhi Müesseseler Meskenlerin ve insanların ikametine mahsus diğer yerlerin yakınında kurulabilmekle beraber sıhhi denetim altında tutulması gereken müesseselerdir. Ancak çevresine olan zararları giderilemeyen üçüncü sınıf gayri sıhhi müesseselerin meskenlerden ve insanların ikametine mahsus diğer yerlerden uzakta yapılması şarttır. A. Gayrisıhhi Müesseselere Çalışma İzni Vermeye Yetkili Makamlar Gayrisıhhi Müesseselere çalışma izni vermeye yetkili merciler; 1984 yılında yürürlüğe giren 3030 sayılı Büyükşehir Belediyelerinin Yönetimi Hakkında Kanun ve 1989 yılında yürürlüğe giren 3572 sayılı İşyeri açma ve Çalışma Ruhsatlarına Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanunu'nda belirtilmiş olup buna göre; sayılı Büyükşehir Belediyelerinin Yönetimi Hakkındaki Kanunun 6/A/e maddesi gereğince Büyükşehir Belediyeleri sınırları içinde bulunan birinci, ikinci ve üçüncü sınıf Gayrisıhhi Müesseselerin açılış ve çalışanlarına ruhsat vermek görev ve yetkisi Büyükşehir Belediye Başkanlıklarına verilmiştir. Sözkonusu kanunun 14. maddesinin (m) bendinde, Büyükşehir Belediye Başkanlığının görev ve yetkilerinden bir veya bir kaçını ilçe belediye başkanlıklarına devredebileceğine dair ibare yer almaktadır. Anılan ibarenin ışığı altında büyükşehir belediye başkanlıklan; bazı birinci, ikinci ve üçüncü sınıf GSM'lerin ruhsat verme ve denetleme gibi yatırım uygulama yetkilerini ilçe Belediye Başkanlıklarına devretmişlerdir.(bkz. Ek: 6)

20 Ancak aşağıda yer alan 2. ve 3. sınıf GSM'lere Ruhsat Verme ve Denetleme Yetkisi Büyükşehir Belediye Başkanlığındadır. a) Akaryakıt Depoları, Satış ve Servis İstasyonları, b) LPG ve Doğalgaz İstasyonları, c) Toplam motor gücü 100 Hp'yi geçen plastik granül imal e- den, plastik eşya imal eden, plastik kaplama yapan, plastikten ambalaj malzemesi yapan ve plastik eşya imal e- den yerler, d) Toplam motor gücü 100 HP'yi geçen iplik imali ve kumaş boyama ve yıkama yerleri, e) Sentetik elyaf üretimi yapan yerlerde toplam motor gücü 100 HP'yi geçen sentetik elyaf işleyen yerler, f) Kauçuk kullanılarak balata üretilen fabrikalar, g) Toplam motor gücü 100 HP'yi geçen yapı ve yalıtım malzemesi üreten yerler, h) Toplam motor gücü 100 HP'yi geçen bez üzerine baskı yapan yerler, i) Toplam motor gücü 100 HP'yi geçen düğme,fermuar, şemsiye vb. eşya üreten yerler, j) Alçı, kireç, tebeşir, kuvars vb. kireç fabrikaları, k) İlaç fabrikaları (formülasyonla üretim yapanlar) I) Zamk ve yapıştırıcı madde imal edenler, m) Toplam motor gücü 100 HP'yi geçen hurda kumaş işleme yerleri,

21 2- Yukarıda sayılan 2. ve 3. sınıf GSM'lerin dışında kalan 2. ve 3. sınıf GSM'ler ile aşağıda yer alan 1. sınıf GSM'lere İlçe Belediye Başkanlıklarınca ruhsat verilmektedir. a) Toplam motor gücü 10 HP ve altında kalan döküm atölyeleri, b) Toplam redresör gücü 15 KW ve altında kalan metal kaplama ve emayeleme atölyeleri, c) Depolama kapasite 10 ton ve altında kalan LPG ve LPG bayileri, d) Toplam motor gücü 100 HP ve altında kalan dokuma konfeksiyon ve işlenmiş deriden ve suni deriden eşya imal e- denler, e) Toplam motor gücü 100 HP ve altında kalan her nevi elek tro mekanik, elektromanyetik madeni eşya imali, işleme, montaj ve tamir yerleri, f) Toplam motor gücü 100 HP ve altında kalan plastik ham maddesi veya hurda plastikten granül imal eden, plastik kaplama yapan ve plastik ambalaj yapan yerler, g) Toplam motor gücü 100 HP ve altında kalan polistiren köpüğü (strofor) poliüreten köpüğü (sünger), fenolik köpük vb. malzeme üreten yerler, h) Toplam motor gücü 100 HP ve altında kalan melamin ve bakalit eşya üreten yerler, i) Rezistan gücü 25 kw ve altında kalan seramik ve porselen atölyeleri, j) Toplam motor gücü 100 HP ve altında kalan soğuk haddeleme ve tel çekme yerleri.

22 k) Toplam kapasitesi 25 HP'ye tekabül eden ısıl işlem yapan yerler, I) Ağaç ve cam elyaf takviyeli polyester kullanılarak küçük tekne vb. yapan yerler, m) Toplam motor gücü 100 HP ve altında kalan matbaalar, hazır kağıt veya mukavvadan oluklu mukavva ve ambalaj malzemesi yapan yerler, n) Toplam motor gücü 100 HP ve altında kalan hazır plaka halinde silikon, kauçuk vb.'den ayakkabı tabanı, çanta vb. imal eden yerler, o) Hazır sabun tozundan kalıp sabun imal eden yerler, p) Bağırsak ve su ürünleri temizleme ve işleme yerleri, 3- Büyükşehir Belediye sınırları ve mücavir alan dışında kalan birinci sınıf Gayrisıhhi Müesseseler için Sağlık Bakanlığı,(Bkz. Ek: 5) 4- Büyükşehir Belediye sınırları ve mücavir alan dışında kalan ikinci ve üçüncü sınıf Gayrisıhhi Müesseseler için valilikler ve kaymakamlıklar yetkilidir. (Valiliklerde bu yetkiyi İl Sağlık Müdürlüğü bünyesinde kullanmaktadır.) (Bkz. Ek: 5) B. Gayrisıhhi Müesseseler İnceleme Kurulu Büyükşehir Belediyesi Gayri Sıhhi Müesseseler İnceleme Kurulu: - Çevre Koruma ve Geliştirme Daire Başkanlığında, - Kontrol Daire Başkanı, - Ulaşım Daire Başkanı, - Sağlık Daire Başkanı, - İSKİ Atıksu Daire Başkanı, - Ruhsat ve Denetim Müdürü, - İSO temsilcisinden oluşturulmuştur.

23 Ruhsat ve Denetim IVlüdür Yardımcısı Kurulun Sekreterliğini yapar. Kurul toplanma tarihleri kurul başkanı tarafından yıllık olarak üyelere bildirilir. İlçe Belediyesi Gayrisıhhi Müesseseler İnceleme Kurulu: İlçe Belediye Başkanı veya görevlendireceği şahsın başkanlığında teşkil edilecek heyetten oluşur. Bu kurul gerektiğinde ilçe belediye başkanı tartından değiştirilebilir. Kurulun oluşturma ve faaliyet esasları Büyükşehir Belediyesi Gayrisıhhi Müesseseler inceleme Kurulu'nunki gibidir. Ancak İlçe Belediyelerine ait kurullar sadece Büyükşehir Belediye Başkanlığınca yetki devri yapılan GSM'lerle ilgili kararlar alabilirler. C. Büyükşehir Belediyesi'nden Ruhsat Alacak Olan Gayrisıhhi Müesseselerin Yapacakları İşlemler 1- Yer Seçimi Kararı Boş bir arsaya herhangi bir gayrisıhhi müessese tesisi kurmak için imar durumunun uygun olmaması durumunda öncelikle yer seçim izni alınması gerekir. Bunun için sırasıyla aşağıdaki işlemler yapılır; İşyeri sahibi veya noterden tasdikli vekaleti olan işyeri yetkilisi Büyükşehir Belediyesi Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü'ne aşağıdaki belgeler ile birlikte başvurulur. Dilekçe, - Adres krokisi (Ada-pafta-parsel gösterilerek A4 kağıdına çizilecek), Beyanname (Büyükşehir Belediyesi Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü'nden temin edilebilir). Mevcut imar durumu (İlçe belediyesinden alınacak), Tapu (Hissedar muvaffakatı,kiracı ise kira kontratı), - Çap, Yer plansız bölgede ise çevredeki doğal kaynakların ve yerleşim yerlerinin özellik ve uzaklıklarını gösteren bir kroki,

24 Şahıs ise; ikametgah, nüfus cüzdanı sureti. Şirket ise; Ticaret sicil gazetesi, imza sirküleri. İş akım şeması (Kullanılan madde miktarları ve yapılan işlemler detaylı olarak anlatılacak). Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü belgeleri inceler, gerekli görürse bazı müdürlüklerden görüş sorar (İmar Müdürlüğü, Ulaşım Müdürlüğü vb.) Daha sonra anılan müdürlüğün teknik elemanlarınca işyerinin kurulacağı parsel belgelerle birlikte yerinde tetkik edilir. Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü'nce uygun bulunursa yer seçimi izin kararı alınmak üzere dosya, GSM İnceleme Kurulu'na sunulur. GSM İnceleme Kurulu belgeleri ve Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü'nün raporunu inceleyerek karar verir. Karar olumsuz ise ilgilisine. İlçe Belediye Başkanlığı'na ve Planlama Müdürlüğü'ne bildirilir. Planlama Müdürlüğü diğer kamu ve kuruluşlarının görüşünü de alarak olumlu bulduğu takdirde 1/5000'lik planlara işlenmek üzere dosyayı Büyükşehir Belediye Meclisine sunar. Karar olumlu çıkarsa ilgilisine ve İlçe Belediye başkanlığına bildirir. İlçe Belediye Başkanlığı gerekli görürse kamu kurum ve kuruluşlarının da görüşünü alarak olumlu bulduğu takdirde 1/1000'lik planlara işlenmek üzere dosyayı İlçe Belediyesi Meclisine sunar. Karar olumlu çıkarsa ilgilisine ve Büyükşehir Belediyesi Planlama Müdürlüğü'ne bildirir. İşyeri ilgilisi 1/5000'lik ve 1/1000'lik planlara işlenmiş hali ile krokili imar durumu, tesise ait avan proje (3 adet) ve yer seçimi için gerekli belgelerle birlikte tesis izni almak üzere Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü'ne başvurur. Akaryakıt İstasyonları ve LPG Otogaz istasyonları için ayrıca vaziyet planı (3 adet) istenir.

25 1.1. Tesis İzni Kararı Bir gayrisıhhi müessesenin tesis izni alabilmesi için ya daha önceden yer seçimi izni alması ya da parselin imar planında uygun alan olması gerekir. Bunun için; Birinci sınıf Gayrisıhhi Müesseselerin; Sanayi sahası, - Akaryakıt istasyonları; akaryakıt istasyonu (A Lejenta) sahası LPG Otogaz istasyonları; sanayi sahası, akaryakıt istasyonu sahası. Konut dışı kentsel alan, küçük sanayi alanı, ticaret+hizmet sahalarında kalması zorunludur. Yukarıda açıklandığı şekliyle imar durumu uygun yerde açılmak istenen GSM'ler aşağıda belirtilen belgeler ile birlikte Ruhsat ve Denetim Müdürlyğü'ne başvurulur. Dilekçe, - Adres krokisi (Ada-pafta-parsel gösterilerek A4 kağıdına çizilecek) Beyanname (Ruhsat ve Denetim Müdürlüğünden form o- larak temin edilebilir.), Tapu (Hissedar muvaffakiyeti, kira kontratı), Çap, İnşaat İstikamet rölevesi, Şahıs ise; ikametgah, nüfus cüzdan sureti. Şirket ise; Ticaret sicil gazetesi, imza sirküleri, Krokili imar durum (1/1000-1/5000'lik olarak), - Avan proje (3 adet). Vaziyet Planı (Yalnızca akaryakıt ve LPG otogaz istasyonlarından 3 adet). İş akış şeması (kullanılan madde miktarları ve yapılan işlemler detaylı olarak anlatılacak). Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü belgeleri inceler, gerekli gördüğü takdirde bazı müdürlüklerden görüş sorar (İmar Müdürlüğü, Ulaşım Müdürlüğü, İtfaiye Müdürlüğü, İSKİ vb.). Daha sonra Müdürlüğün teknik elemanlarınca işyerinin kurulacağı parsel belgeler

26 ile birlikte yerinde incelenir. Tesisin kurulacağı yer uygun bulunursa tesis izni alınmak üzere dosya GSM inceleme kuruluna sunulur. GSM inceleme Kurulu belgeleri ve Müdürlük raporunu inceleyerek karar verir. Karar olumsuz ise, müdürlük tarafından gerekçeleri ile birlikte ilgilisine bildirilir. Karar olumlu ise, tesis izni belgesi düzenlenerek avan projeleri onaylanır, alınması gerekli olan harç ve ücretlerin tahakkuku yapılır. Daha sonra kurul kararı ve buna istinaden hazırlanan tesis izin belgesi ve onaylanmış avan proje, imar mevzuatına göre işlem yapılmak üzere ilgili ilçe belediyesine gönderilir ve birer nüshası da ilgilisine verilir Avan Proje - Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü'nün onayını alarak, parselin büyüklüğüne göre 1/100 veya 1/50 ölçeğinde çizilecek ve kapaktaki başlık bilgileri Müdürlüğün uygun gördüğü şekilde olacaktır. - Belediyeye kayıtlı mimar veya inşaat mühendisi tarafından çizilecek ve Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü Tescil Bürosu tarafından tescil edilecektir. Projenin başında raporlu kroki ve inşaat istikamet rölevesine uygun, parselin tüm çevre bağlantılarını (sokak, cadde, ada, parsel) gösteren 1/200 ölçekli vaziyet planı gösterilecektir. - K.A.K.S (Katlar alanı kat sayısı) T.A.K.S (Taban alanı kat sayısı) otopark gibi hesaplar yapılacaktır. - Her katın planları ölçü çizgileri belirtilmiş olarak ayrı ayrı çizilecektir. - Cephelerin görünüşleri çizilecektir. - En az iki yerden kesit çizilecektir. - Akaryakıt istasyonu ve LPG Otogaz istasyonlarında tanklar, pompalar ve dispensırlar ölçekli olarak gösterilecek, bu cihazların bitişik parsele, yola, idari binaya ve birbirlerine olan uzaklıkları belirtilecektir.

27 1.2. İnşaat Ruhsatı Bir Gayrisıhhi Müessesenin inşaat ruhsatı alabilmesi için daha önceden tesis izni alması gerekmektedir. İşyeri yetkilileri tesis izni, o- naylı avan proje, tapu (hissedar varsa muvaffakatı) çap, röperli kroki, inşaat istikamet rölevesi, kot kesit ve mimari uygulama projesi, statik proje, tesisat projesi ile birlikte ilgili ilçe belediye başkanlığına müracaat eder. İlçe belediyesi gerekli görürse ek bilgi ve belgeler isteyebilir. (İSKİ, İtfaiye, TEK vb.) 1.3. Yapı Kullanma İzin (İskan) Belgesi İşyeri yetkilileri ilgili ilçe belediyesince onaylanan projelere göre inşaatı tamamlayarak tekrar ilçe belediyesine başvuruda bulunur. İlçe belediyesi onayladığı projeler ile birlikte inşaatı mahallinde inceler binanın uygun olup olmadığını denetler. Uygun bulursa gerekli harçları tahsil ederek Yapı Kullanma İzin Belgesi düzenleyerek ilgilisine verir. Uygun bulmaz ise imar mevzuatına göre yasal işlem yapar Deneme İzni İşyeri ilgileri yapı kullanma izni aldıktan sonra GSM İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı almak için gerekli belgeleri (İşletme belgesi, İSKİ belgesi vb.) tamamlayabilmek için Ruhsat ve Denetim Müdürlügü'ne başvuruda bulunurlar. Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü GSM İnceleme Kurulunun görüşleri doğrultusunda ruhsat için gerekli bazı belgelerin (örneğin: olumlu itfaiye raporu vb.) tamamlanlamasını isteyebilir. Daha sonra Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü, işyerinin dosyasının inceleyerek deneme izni alınmak üzere dosyayı GSM İnceleme Kurulu'na sunar. GSM İnceleme Kurulu; Deneme izni talebini inceleyerek karar verir. Karar olumsuz ise gerekçesi ile birlikte ilgilisine bildirilir. Karar olumlu ise ilgilisine ve ilgili müdürlüklere bildirilir.

28 1.5. Açma ve Çalışma Ruhsatı Bir Gayrisıhhi Müessesenin GSM ruhsatı alabilmesi için öncelikle tesis izni alması veya mevcut iskanlı ve imar durumu uygun bir binada kurulması gerekir Tesis İzni Almış GSM'lerin Ruhsatı Tesis izni almış gayri sıhhi müesseseler tesis izni için istenilen belgeler ile birlikte Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü'ne başvuruda bulunurlar. - İşletme belgesi, - İtfaiye raporu, - Yapı kullanma izin (iskan) belgesi, - Sorumlu müdür sözleşmesi, diploma sureti, - Ruhsat (makine yerleşim projesi) (3 adet), - Motor beyannamesi, - Tesisin dört cepheden çekilmiş fotoğrafı, - İSKİ belgesi (sıvı atığı olanlardan), - Emisyon izni veya Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü yazısı(gaz atığı olanlardan) Mevcut İskanlı, İmar Durumu Uygun Binalarda Açılacak GSM'lerin Ruhsatı Mevcut binalarda bir gayrisıhhi müessese kurmak için öncelikle parselin imar durumunun uygun olması (sanayi sahası, dondurulmuş sanayi sahası vb.) gerekir. Ayrıca konumuna uygun yapı kullanma izin (iskan) belgesi (fabrika, işyeri vb.) olması gerekir. Mevcut binalarda kurulacak gayrisıhhi müesseselere ruhsat alabilmek için işyeri ilgililerinin aşağıda belirtilen belgeler ile birlikte Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü'ne başvururlar.

29 - Dilekçe, - Adres krokisi (Ada-pafta-parsel gösterilerek A4 kağıdına çizilecek), - Beyanname (Ruhsat ve Denetim Müdürlüğünden form o- larak temin edilebilir), - Tapu (Hissedar varsa muvaffakatı, kira kontratı), - Çap, - Şahıs ise; ikametgah, nüfus cüzdan sureti, - Şirket ise;ticaret Sicil Gazetesi, imza sirküleri, - Krokili imar durumu, - Yapı kullanma izin (iskan) belgesi, - İş akış şeması (kullanılan maddeler ve yapılan işlemler detaylı anlatılacak), - Motor beyannamesi, - Ruhsat (makine yerleşim) projesi (3 adet) - Sorumlu müdür sözleşmesi, diploma sureti, - İSKİ belgesi (sıvı atığı olanlardan), - İtfaiye raporu, - İşletme belgesi (Bölge Çalışma Müdürlüğü'nden), - Emisyon izni veya Çevre Korumu ve Kontrol Müdürlüğü yazısı (gaz atığı olanlardan), - Tesisin dört cepheden çekilmiş fotoğrafı, - Üçüncü şahıslara karşı sorumlu zorunluluk sigortası (parlayıcı, patlayıcı, tehlikeli maddelerle çalışan işyerlerinden). Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü belgeleri inceler daha sonra müdürlüğün teknik elemanlannca işyeri mahalli tetkik edilir. İbraz edilen belgeler ile ruhsat projesinin yerine uygun olup olmadığı tespit edilir. Uygun bulunursa ruhsat kararı alınmak üzere dosya GSM İnceleme Kuruluna sunulur. Uygun bulunmaz ise gerekçesi ile ilgilisine bildirilir. Karar olumlu ise ruhsat (makine yerleşim) projesi onaylanır, harçian alınır, ruhsat düzenlenir. Karar olumsuz ise eksiklerinin giderilmesi için ilgilisine bildirilir.

3 üncü sınıf gayri sıhhi müesseselerden;

3 üncü sınıf gayri sıhhi müesseselerden; I. SIHHİ MÜESSESE NEDİR? Bakkal, şarküteri, süpermarket, kuruyemişçi, kurukahveci, ekmek bayii, manav, lokanta, pizzacı, yemek satış yerleri, pastaneler, çay bahçeleri, taksi yazıhaneleri gibi çok çeşitli

Detaylı

İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK (Bu Yönetmelik, 10.8.2005 tarih ve 25902 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.) BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

İŞ YERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATLARI

İŞ YERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATLARI İşyerİ Açma \1 BELEDİYE VE İL ÖZEL İDARELERİNDE İŞ YERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATLARI Yetkili İdareler Başvuru ve Belgeler İşyerlerinin Denetimi Alınan Vergi ve Harçlar Uygulanabilecek Cezalar Kapatma ve

Detaylı

ĐŞYERĐ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATLARINA ĐLĐŞKĐN YÖNETMELĐK

ĐŞYERĐ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATLARINA ĐLĐŞKĐN YÖNETMELĐK ĐŞYERĐ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATLARINA ĐLĐŞKĐN YÖNETMELĐK Resmi Gazete Tarihi: 10.08.2005 Resmi Gazete Sayısı: 25902 ĐŞYERĐ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATLARINA ĐLĐŞKĐN YÖNETMELĐK Bakanlar Kurulu Karar Tarihi - No

Detaylı

Gayri Sıhhi Müesseseler Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM

Gayri Sıhhi Müesseseler Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Gayri Sıhhi Müesseseler Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Tanımlar, İlkeler HUKUKİ DAYANAK Madde 1 Bu Yönetmelik, Anayasanın 124. Maddesi ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu nun 3. Maddesine

Detaylı

ĠġYERĠ AÇMA VE ÇALIġMA RUHSATLARINA ĠLĠġKĠN YÖNETMELĠK

ĠġYERĠ AÇMA VE ÇALIġMA RUHSATLARINA ĠLĠġKĠN YÖNETMELĠK 4729 ĠġYERĠ AÇMA VE ÇALIġMA RUHSATLARINA ĠLĠġKĠN YÖNETMELĠK Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 14/7/2005 No : 2005/9207 Dayandığı Kanunun Tarihi : 24/4/1930 No: 1593 4/7/1934 No: 2559 14/6/1989 No: 3572

Detaylı

İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATI

İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATI Sorulu-Cevaplı İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATI Dr. İlker GÜNDÜZÖZ Ankara - 2010 2 Baskı Yeri Lazer Ofset Matbaa Tes.San. ve Tic.Ltd.Şti. Lazer Yayıncılık Kazım Karabekir Cad. Koyunculuk Han 85/1-A 06060

Detaylı

İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 14/7/2005 No : 2005/9207 Dayandığı Kanunun Tarihi : 24/4/1930 No: 1593 4/7/1934 No: 2559 14/6/1989 No: 3572 10/7/2004

Detaylı

ÇİĞLİ BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV YETKİ VE ÇALIŞMA ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

ÇİĞLİ BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV YETKİ VE ÇALIŞMA ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK ÇİĞLİ BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV YETKİ VE ÇALIŞMA ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde1- Bu Yönetmeliğin amacı, Çiğli Belediyesi Ruhsat

Detaylı

BARTIN İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI

BARTIN İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI BARTIN İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI SIRA NO 1 VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI AV BARUTU VE AV MALZEMESİ BAYİLİĞİ, YİVSİZ AV TÜFEĞİ BAYİLİĞİ, MERMİ SATIŞ BAYİLİĞİ AÇMAK İSTEYEN ŞAHISLARDAN İSTENEN

Detaylı

www.alomaliye.com Madde 4 - Bu Yönetmelikte geçen; Bakanlık : İçişleri Bakanlığını, Bakan : İçişleri Bakanını,

www.alomaliye.com Madde 4 - Bu Yönetmelikte geçen; Bakanlık : İçişleri Bakanlığını, Bakan : İçişleri Bakanını, DERNEKLER YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde l - Bu Yönetmeliğin amacı; dernekler ile kar amacı gütmeyen kuruluşlar ve bu Yönetmelik kapsamına giren vakıfların tabi

Detaylı

MADENCİLİK FAALİYETLERİNE İL ÖZEL İDARESİNCE İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞTIRMA RUHSATI VERİLMESİ

MADENCİLİK FAALİYETLERİNE İL ÖZEL İDARESİNCE İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞTIRMA RUHSATI VERİLMESİ MADENCİLİK FAALİYETLERİNE İL ÖZEL İDARESİNCE İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞTIRMA RUHSATI VERİLMESİ Recep DEMİR İçişleri Bakanlığı Başkontrolörü Giriş 3213 sayılı Maden Kanunu ve İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına

Detaylı

ÖZEL HASTANELER YÖNETMELİĞİ

ÖZEL HASTANELER YÖNETMELİĞİ ÖZEL HASTANELER YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukukî Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı; etkin, verimli ve kaliteli sağlık hizmeti sunulmasını

Detaylı

ÖZEL HASTANELER YÖNETMELİĞİ

ÖZEL HASTANELER YÖNETMELİĞİ ÖZEL HASTANELER YÖNETMELİĞİ NOT: 27.03.2002 tarih ve 24708 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Özel Hastaneler Yönetmeliğinin 13.04.2003/25078-14.01.2004/25346-03.03.2004/25391-28/5/2004/25475-21.10.2006/26326

Detaylı

ÖZEL HASTANELER YÖNETMELİĞİ

ÖZEL HASTANELER YÖNETMELİĞİ ÖZEL HASTANELER YÖNETMELİĞİ NOT: 27.03.2002 tarih ve 24708 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Özel Hastaneler Yönetmeliğinin 13.04.2003/25078-14.01.2004/25346-03.03.2004/25391-28/5/2004/25475-21.10.2006/26326-15.02.2008/26788-23.07.2008/26945-11/3/2009/27166

Detaylı

GEBZE PLASTİKÇİLER ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ

GEBZE PLASTİKÇİLER ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ GEBZE PLASTİKÇİLER ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ Revizyon 1 : AĞUSTOS 2010 İlk yayınlanma : TEMMUZ 2007 İÇİNDEKİLER Bölüm I. Genel Amaç ve Kapsam 4 Tanımlar 4 İlkeler 6 Yükümlülük 7 Bölüm

Detaylı

HİZMETİN ADI İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ ( EN GEÇ )

HİZMETİN ADI İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ ( EN GEÇ ) SIRA NO 1 HİZMETİN ADI İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ ( EN GEÇ ) Doğrudan Turizm İşletmesi Belgesi Talebi 2.Rapor 3.İşyeri açma ve çalışma ruhsatı 4.Ticaret sicili gazetesi 5.İmza sirküleri

Detaylı

AFYONKARAHİSAR 2012 1

AFYONKARAHİSAR 2012 1 REHBERİ 1 AFYONKARAHİSAR 2012 2 İçindekiler Özel Öğrenci Yurtları Yönetmeliği... 9 Özel Öğrenci Yurtları Yönetmeliği... 9 Yurtların Açılması, Devir ve Nakli İle Kapatılma Hükümleri... 10 Yurtların Yapım

Detaylı

YAPI DENETİMİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ

YAPI DENETİMİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ YAPI DENETİMİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (Değişik:RG-5/2/2013-28550) (1) Bu Yönetmeliğin amacı, 29/6/2001 tarihli ve 4708 sayılı Yapı Denetimi

Detaylı

ÇANAKKALE İL ÖZEL İDARESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜNÜN HİZMET STANDARTLARI TABLOSUDUR

ÇANAKKALE İL ÖZEL İDARESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜNÜN HİZMET STANDARTLARI TABLOSUDUR ÇANAKKALE İL ÖZEL İDARESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜNÜN HİZMET STANDARTLARI TABLOSUDUR SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ SÜRE) Yer

Detaylı

Bayındırlık ve İskân Bakanlığından:

Bayındırlık ve İskân Bakanlığından: 1 5 Şubat 2008 SALI Resmî Gazete Sayı : 26778 Bayındırlık ve İskân Bakanlığından: YÖNETMELİK YAPI DENETİMİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1)

Detaylı

T.C. KIRIKKALE VALİLİĞİ Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

T.C. KIRIKKALE VALİLİĞİ Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü HİZMET STANDARTLARI TABLOSU T.C. KIRIKKALE VALİLİĞİ Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü EK-2 HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA 1. Bilgi Edinme ve BİMER 2. Kooperatif Kuruluşları İMAR İSKAN VE KOOPERATİF ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ 1- Başvuru sahiplerinin

Detaylı

ÖZEL HASTANELER YÖNETMELİĞİ

ÖZEL HASTANELER YÖNETMELİĞİ ÖZEL HASTANELER YÖNETMELİĞİ Not: 27/03/2002 tarih ve 24708 sayılı Resmi Gazetede Yayımlanan Özel Hastaneler yönetmeliği, 13/04/2003 tarih ve 25078-14/01/2004 tarih ve 25346-03/03/2004 tarih ve 25391-28/05/2004

Detaylı

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR YÖNETMELİĞİNİN BAZI MADDELERİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR YÖNETMELİĞİNİN BAZI MADDELERİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR YÖNETMELİĞİNİN BAZI MADDELERİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1- Bu yönetmeliğin 2 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. Madde 2- Bu yönetmelik,

Detaylı

Madde 3 Bu Yönetmelik 29/6/2001 tarihli ve 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanun gereğince hazırlanmıştır.

Madde 3 Bu Yönetmelik 29/6/2001 tarihli ve 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanun gereğince hazırlanmıştır. Yapı Denetim Uygulama Usul ve Esasları Yönetmeliği Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Yapı Denetimi Uygulama Usul ve Esasları Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı;

Detaylı

Yapı Denetimi Uygulama Usul ve Esasları Yönetmeliği

Yapı Denetimi Uygulama Usul ve Esasları Yönetmeliği Yapı Denetimi Uygulama Usul ve Esasları Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı; can ve mal güvenliğini teminen, imar planına, fen, sanat ve sağlık kurallarına,

Detaylı

BİYOSİDAL ÜRÜNLERİN KULLANIM USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİYOSİDAL ÜRÜNLERİN KULLANIM USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 27/01/05 Resmi Gazete Sayı: 25709 BİYOSİDAL ÜRÜNLERİN KULLANIM USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu Yönetmelik, halk sağlığını ve huzurunu

Detaylı

Özel kreş ve Gündüz Bakımevleri ile Özel Çocuk Kulüplerinin Kuruluş ve İşleyiş Esasları Hakkında Yönetmelik

Özel kreş ve Gündüz Bakımevleri ile Özel Çocuk Kulüplerinin Kuruluş ve İşleyiş Esasları Hakkında Yönetmelik 30 Nisan 2015 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 29342 YÖNETMELİK Özel kreş ve Gündüz Bakımevleri ile Özel Çocuk Kulüplerinin Kuruluş ve İşleyiş Esasları Hakkında Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

PROJE FAALİYETLERİ. 4 Rölöve Projesi Hazırlanması İlgili kurumdan talep yazısı, 15 GÜN

PROJE FAALİYETLERİ. 4 Rölöve Projesi Hazırlanması İlgili kurumdan talep yazısı, 15 GÜN ESKİŞEHİR VALİLİĞİ ÇEVRE ve ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI NOT: Hizmet süresi, başvuruda istenen belgeler eksiksiz olduğuğu takdirde veya tamamlandıkdan sonra ki hizmet süresidir. Bu

Detaylı

SIVILAŞTIRILMIŞ PETROL GAZLARI (LPG) PİYASASI KANUNU VE ELEKTRİK PİYASASI KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN

SIVILAŞTIRILMIŞ PETROL GAZLARI (LPG) PİYASASI KANUNU VE ELEKTRİK PİYASASI KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN 9313 SIVILAŞTIRILMIŞ PETROL GAZLARI (LPG) PİYASASI KANUNU VE ELEKTRİK PİYASASI KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN Kanun Numarası : 5307 Kabul Tarihi : 2/3/2005 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 13/3/2005

Detaylı