Çığıl AYKUT a Gazi Üniversitesi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Çığıl AYKUT a Gazi Üniversitesi"

Transkript

1 Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri Educational Sciences: Theory & Practice - 12(1) Kış/Winter Eğitim Danışmanlığı ve Araştırmaları İletişim Hizmetleri Tic. Ltd. Şti. Zihinsel Yetersizlikten Etkilenmiş Öğrencilere Günlük Yaşam Becerilerinin Kazandırılmasında Sabit Bekleme Süreli ve İpucunun Sistematik Olarak Geri Çekilmesi Öğretim Yöntemlerinin Karşılaştırılması Çığıl AYKUT a Gazi Üniversitesi Öz Sabit bekleme süreli ve ipucunun sistematik olarak geri çekilmesiyle öğretim alan yazında sıklıkla kullanılan öğretim yöntemleridir. Bu araştırmada, zihin yetersizliğinden etkilenmiş öğrencilere günlük yaşam becerilerinin kazandırılmasında, bu iki öğretimin, etkiliklerinin farklılaşıp farklılaşmadığı ve hangisiyle yapılan öğretimin daha verimli olduğu araştırılmıştır. Araştırmanın denekleri, zihin yetersizliğinden etkilenmiş iki erkek öğrencidir. Araştırmanın deseni, uyarlamalı dönüşümlü uygulamalar modelidir. Araştırmanın sonucunda, iki öğretim yönteminin de, becerilerin kazandırılmasında etkilikleri açısından farklılık göstermemekle birlikte, verimlilikleri açısından ölçüt karşılanıncaya değin gerçekleşen öğretim süreci sayısı, yanlış tepki sayısı ve öğretim süresi açısından ipucunun sistematik olarak geri çekilmesiyle öğretimin, sabit bekleme süreli öğretime göre daha verimli olduğu bulunmuştur. İki öğretim yöntemi de becerilerin kalıcılıkları ve genellenebilirlikleri açısından farklılık göstermemiştir. Araştırmada bulgular tartışılmış önerilere yer verilmiştir. Anahtar Kelimeler Zihinsel Yetersizlik, İpucunun Sistematik Olarak Geri Çekilmesiyle Öğretim, Sabit Bekleme Süreli Öğretim, Günlük Yaşam Becerileri. Öğretmenler, yetersizlikten etkilenmiş öğrenciler için öğretim programı hazırlarken, kullandıkları yöntemin hem etkili hem de verimli olmasını göz önünde bulundurmak zorundadırlar (Miller ve Test, 1989; Snell, 1982). Öğretimde verimlilik, bir öğretim yöntemiyle yapılan öğretimin etkili biçimde sonuçlanmasının yanı sıra, bir öğretim yönteminin diğer öğretim yöntemine göre daha az zamanda, daha az çabayla ve öğrencinin daha az hata yapmasına yol açarak beceriyi kazanmasını sağlamak olarak tanımlanmaktadır (Tekin-İftar ve Kırcaali- a Dr. Çığıl AYKUT Özel Eğitim alanında Yardımcı Doçenttir. Çalışma alanları arasında yanlışsız öğretim yöntemleri, zihin engellilere hayat bilgisi öğretimi, kaynaştırma programlarının hazırlanması ve davranış değiştirme yer almaktadır. İletişim: Gazi Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Özel Eğitim Bölümü, Beşevler Teknikokullar, Ankara. Elektronik posta: Tel: Fax: İftar, 2004). Bu nedenle öğretimde kullanılan, tepki ipuçlarının sunulduğu öğretim yöntemlerinin, becerinin kazanılması için gereken öğretim süresi, öğretim oturumu sayısı, öğrencinin yaptığı hata sayısı, kazanılan becerilerin kalıcılığı ve genellenmesi açısından etkiliklerinin farklılaşıp farklılaşmadığı da önem kazanmaktadır. Çünkü bir yöntemin diğerine göre daha etkili yani verimli olduğunun bilinmesi, yetersizlikten etkilenmiş öğrencilerle çalışan kişilere, bu öğrencilerle daha az zamanda daha çok amaç gerçekleştirme olanağı verebilmektedir (Hughes ve Frederick, 2006; Snell, 1982; Zhang, Cote, Chen ve Liu, 2004). Böylece değerli öğretim zamanı, daha etkili kullanılmış olmaktadır. Tepki ipuçları, belli bir uyaranın varlığında, öğrencinin doğru tepkide bulunmasını sağlamak amacıyla öğretmen tarafından öğrenciye sunulan davranış şekilleridir (Özyürek, 1996; Wolery, Ault ve Doyle, 1992). Öğretim ortamlarında kullanılan tepki ipucu

2 KURAM VE UYGULAMADA EĞİTİM BİLİMLERİ çeşitleri fiziksel yardım ipucu, sözel ipucu, işaret ipucu ve model olmadır (Özyürek, 1996; Varol, 1996). Sabit bekleme süreli öğretimde, becerinin ana yönergesinin verilmesinden sonra, ipucu sunulmadan geçen sabit bekleme süresi içinde, öğrencinin bağımsız olarak beceriyi gerçekleştirmesi amaçlanır. Sabit bekleme süreli öğretim, sıfır saniye bekleme süreli öğretim ve 4-5 saniye gibi sabit bekleme süreli öğretim olmak üzere iki aşamadan oluşur. Öğrencinin beceri basamaklarını gerçekleştirmesi için verilen ipuçları, zaman bağlamında ortadan kaldırılırken, ipucunu geri çekmek için ipucunun türünde ya da miktarında herhangi bir değişiklik yapılmaz. Örneğin, fiziksel yardım ipucundan sözel ipucuna geçilmez. Öğretim oturumlarının tamamında, öğrenci için öğretim öncesinde belirlenen ipucu ile öğretim yapılır ve öğrenci belirlenen süre içinde bu ipucuna gerek kalmadan, beceri basamaklarını bağımsız olarak gerçekleştirinceye kadar öğretime devam edilir (Ault, Wolery, Doyle ve Gast, 1989; Gast, Ault, Wolery, Doyle ve Belanger, 1988; Schuster, Gast, Wolery ve Guiltinan, 1988; Schuster, Morse, Ault, Doyle, Crawford, ve Wolery, 1988; Snell ve Gast, 1981; Tekin-İftar ve Kırcaali-İftar, 2004; Varol, 2005; Wolery, Holcombe, Cybriwsky, Doyle, Schuster ve Ault, 1992). İpucunun sistematik olarak geri çekilmesiyle öğretim, bireyin doğru tepkide bulunmasını sağlayan ipucunun sunulmasıyla öğretime başlanarak, ipucunun giderek azaltılarak ortadan kaldırılması olarak tanımlanır. İpuçları bireyin bedeni/davranışı üzerinde en çok kontrol gerektiren ipucundan en az kontrol gerektiren ipucuna doğru bir ipucu hiyerarşisi içerisinde sunulur ve birey istenilen ölçütü karşıladıktan sonra daha az kontrol gerektiren ipucunun sunulmasıyla öğretime devam edilir. Bir ipucundan diğerine geçişin ölçütü ise, birey, art arda sunulan öğretim süreçlerinde doğru tepki verdiğinde, birey her bir ipucu düzeyinde belli bir düzeyde doğru tepkide bulunduğunda ya da, bir ipucu düzeyinde belirli bir süre öğretim yapıldığında daha az kontrol edici ipucuna geçildiği görülmektedir (Tekin-İftar ve Kırcaali-İftar, 2004). İpucunun sistematik olarak geri çekilmesiyle öğretimde ipucunun geri çekilmesi, öğrencinin doğru tepkide bulunmasını sağlayacak ipucunun (a) sadece türünün değiştirilmesi (b)sadece miktarının değiştirilmesi ya da (c) her ikisinin birlikte çekilmesi olmak üzere üç biçimde gerçekleştirilebilir. İpucu, tür, miktar ya da her ikisinin birlikte çekilmesi biçiminde geri çekilerek, öğrencinin bağımsızlığa ulaşması hedeflenmektedir (Ault ve ark., 1989; Cooper, Heron ve Heward, 1987; McDonnell ve Ferguson, 1989; Schuster ve ark., 1988; Schuster, Morse ve ark., 1988; Tekin-İftar ve Kırcaali-İftar, 2004; Varol, 1996, 2005; Wolery, Holcombe ve ark., 1992). McDonnell ve Ferguson (1989), bankamatik kullanma ve çek bozdurma, becerilerinin öğretiminde, ipucunun sistematik olarak geri çekilmesi ve sabit bekleme süreli öğretimin etkiliklerini ve verimliliklerini karşılaştırmışlardır. Araştırmanın sonucunda, her iki yöntemde etkili olmakla birlikte, ipucunun sistematik olarak geri çekilmesiyle öğretimin, sabit bekleme süreli öğretime göre, becerileri kazanmak için geçen öğretim oturumu sayısı, yapılan hata sayısı yüzdesi ve geçen öğretim süresi açısından daha verimli olduğu sonucu bulunmuştur. Miller ve Test (1989), çamaşır yıkama becerilerinin öğretiminde, ipucunun sistematik olarak geri çekilmesi ve sabit bekleme süreli öğretimin etkiliklerini ve verimliliklerini karşılaştırmışlardır. Araştırmanın sonucunda, her iki yöntemde etkili olmakla birlikte, sabit bekleme süreli öğretimin oturum sayısının daha az olması ve deneklerin öğretim sırasında yaptıkları hata yüzdesi açısından, ipucunun sistematik olarak geri çekilmesiyle öğretime göre, daha verimli olduğu sonucu bulunmuştur. Aykut (2007), katlı kumaşa teğel yapma ve hazır çorba pişirme becerilerinin öğretiminde, ipucunun sistematik olarak geri çekilmesi ile sabit bekleme süreli öğretimin etkiliklerini ve verimliliklerini karşılaştırmıştır. Araştırmanın sonucunda günlük yaşam becerilerinin kazandırılmasında, ölçüt karşılanıncaya değin gerçekleşen öğretim süreci sayısı ve ölçüt karşılanıncaya değin gerçekleşen toplam öğretim süresi açısından, sabit bekleme süreli öğretimin ipucunun sistematik olarak geri çekilmesiyle öğretime göre daha verimli olduğu; ölçüt karşılanıncaya değin oluşan yanlış tepki sayısı açısından, ipucunun sistematik olarak geri çekilmesiyle öğretimin, sabit bekleme süreli öğretime göre daha verimli olduğu sonucu bulunmuştur. Ayrıca, Aykut, araştırmada ipucunun sistematik olarak geri çekildiği öğretim oturumlarında, ilk üç öğretim sürecinde yoklama yapmayıp, dördüncü öğretim sürecinin başında bir yoklama yaparak öğretime devam etmiştir. Araştırmanın sonunda da, birinci öğretim sürecinin dışında kalan her bir öğretim sürecinin başında sürekli yoklama yapılmasının, ölçüt karşılanıncaya değin gerçekleşen toplam öğretim süresi, ölçüt karşılanıncaya değin gerçekleşen öğretim süreci ve ölçüt karşılanıncaya değin oluşan yanlış tepki sayısı açısından sabit bekleme süreli öğretime göre bir farklılık yaratıp yaratmayacağının tekrarlanmasını önermiştir. Bu nedenle bu araştırmada, ipucunun sistematik olarak geri çekilmesiyle öğretim sırasında, birinci öğretim sürecinin dışında, her bir öğretim sürecinin başında yoklama yapılmıştır. 354

3 AYKUT / Zihinsel Yetersizlikten Etkilenmiş Öğrencilere Günlük Yaşam Becerilerinin Kazandırılmasında... Türkiye de ve diğer ülkelerde yapılan araştırmalarda, zincirleme becerilerden özbakım ve günlük yaşam becerilerinin kazandırılmasında, sabit bekleme süreli ve ipucunun sistematik olarak geri çekilmesiyle yapılan öğretimlerin etkili olduğu sonucu bulunmuştur (Atmaca, 1996; Batu, Ergenekon, Erbaş ve Akmanoğlu, 2004; Bozkurt, 2002; Birkan, Yılmaz, Konukman ve Erkan, 2005; Chandler, Schuster ve Stevens, 1993; Colozzi ve Pollow, 1984; Cuvo, Jacobi ve Sipko, 1981; Cuvo, Leaf ve Borakove, 1978; Çuhadar, 2002; Demir, 1996; Diler, 2000; Griffen, Wolery ve Schuster, 1992; Özen, 1995; Schuster ve Griffen, 1991; Schuster, Morse ve ark., 1988; Snell, 1982; Tekin-İftar ve ark., 2001; Wheeler, Ford, Nietupski, Loomis ve Brown, 1980; Wolery, Holcombe ve ark.,1992; Zhang ve ark., 2004). Ancak bu iki işlem sürecini karşılaştırmaya yönelik sınırlı sayıda çalışmaya McDonnell ve Ferguson (1989); Miller ve Test (1989) rastlanmaktadır. Bu çalışmalara bakıldığında ise, her iki yöntemin de etkili olduğu ancak verimlilik sonuçlarının birbirinden farklı olduğu görülmektedir. McDonnell ve Ferguson, ipucunun sistematik olarak geri çekilmesiyle öğretimin, sabit bekleme süreli öğretime göre, becerileri kazanmak için geçen öğretim süreci sayısı, yapılan hata sayısı yüzdesi ve geçen öğretim süresi açısından daha verimli olduğu sonucunu bulmuşlardır. Miller ve Test ise, sabit bekleme süreli ile yapılan öğretimin oturum sayısının daha az olması ve deneklerin öğretim sırasında yaptıkları hata yüzdesi açısından, ipucunun sistematik olarak geri çekilmesiyle öğretime göre, becerilerin kazanılmasında daha verimli olduğu sonucunu bulmuşlardır. Zincirleme becerilerin öğretiminde kullanılan bu iki yöntemin etkiliklerinin farklılaşıp farklılaşmadığının ve hangisinin daha verimli olduğunun belirlenmesine yönelik daha çok çalışma yapılmasına gereksinim olduğu izlenimi edinilmektedir. Ayrıca, yetersizlikten etkilenmiş olsun ya da olmasın tüm bireylerin, toplumda bağımsız bir şekilde hayatlarını sürdürebilmeleri ve başarılı olabilmeleri için günlük yaşam becerilerini kazanmaları gereklidir (Snell ve Brown, 1993; Varol, 2005). İlköğretim Okulu Orta Düzeyde Öğrenme Yetersizliği Olan Çocuklar Eğitim Programında yer alan Toplumsal Uyum Becerileri dersinin amaçları arasında da, öğrencilerin günlük yaşam becerilerini kazanmaları gerekliliği vurgulanmıştır (Milli Eğitim Bakanlığı [MEB], 2001). Katlı kumaşa teğel yapma ve hazır çorba pişirme günlük yaşam becerileri, zincirleme beceriler olup, ev içi becerilerinden yemek hazırlama ve giysileri tamir etme becerilerindendir. Aynı zamanda, iğne tutmak ve çorba paketini açmak için gerekli olan ince motor hareketler ve her iki becerinin gerçekleştirilmesi için yapılması gereken beceri basamakları açısından benzer zorluk düzeyindedir. Bu nedenle, bu araştırmada, zihin yetersizliğinden etkilenmiş öğrencilere günlük yaşam becerilerinin kazandırılmasında (katlı kumaşa teğel yapma ve hazır çorba pişirme becerisi), sabit bekleme süreli ve ipucunun sistematik olarak geri çekilmesiyle öğretimin etkilikleri farklılaşmakta mıdır ve hangisiyle yapılan öğretim (a) ölçüt karşılanıncaya değin gerçekleştirilen öğretim süreci sayısı, (b) ölçüt karşılanıncaya değin oluşan yanlış tepki sayısı ve (c) ölçüt karşılanıncaya değin geçen toplam öğretim süresi açısından daha verimlidir, sorularına yanıt aranmıştır. Araştırma Deseni Yöntem Araştırmanın bağımlı değişkenleri, deneklerin hazır çorba pişirme ve katlı kumaşa teğel yapma becerilerindeki düzeyleridir. Bağımsız değişkenleri ise, ipucunun sistematik olarak geri çekilmesi ve sabit bekleme süreli ipucu ile yapılan öğretim uygulamalarıdır. Araştırmanın deseni, tek denekli deneysel desenlerden uyarlamalı dönüşümlü uygulamalar modelidir. Uyarlamalı dönüşümlü uygulamalar modelinde her bir bağımsız değişken için eşit zorluk düzeyinde ancak birbirinden işlevsel olarak bağımsız olan bağımlı değişkenler yer almaktadır. Bu modelde, bağımsız değişkenlerin uygulamaları gün içinde ya da bir oturumda her iki yöntemi de uygulamak gibi, hızla dönüştürülerek gerçekleştirilir (Tekin, 2000). Araştırmada, uyarlamalı dönüşümlü uygulamalar modelini uygulayabilmek için iki denekle çalışılmış ve hangi denekle, hangi becerinin, hangi yöntemle çalışılacağı eşit olasılıklı yöntemle belirlenmiştir. Deneklerin uygulama başlamadan önce, hazır çorba pişirme ve katlı kumaşa teğel yapma becerilerindeki başlama düzeyi verileri, üç ayrı başlama düzeyi oturumunda tekrarlanan ölçümlerle toplanmıştır. Dördüncü başlama düzeyi oturumunda ise genellemeye yönelik başlama düzeyi verisi toplanılmıştır. Başlama düzeyi verilerinin elde edilmesinden sonra, İpucunun Sistematik Olarak Geri Çekilmesiyle Yapılan Öğretime Göre Hazırlanmış Beceri Öğretim Materyali ve Sabit Bekleme Süreli Öğretime Göre Hazırlanmış Beceri Öğretim Materyali nin uygulandığı öğretim oturumlarına yer verilmiştir. Öğretim oturumlarının sırası bir gün için şu şekilde gerçekleşmiştir. Bir no lu deneğe, sabah teğel yapma becerisi için ipucunun sistematik olarak geri çekilmesinin uygulandığı öğretim oturumuna yer verilirken, öğleden sonra hazır çorba pişirme becerisi sabit bekleme sürelinin uygulandığı öğretim oturumuyla kazandırılmaya çalışılmıştır. Aynı gün iki no lu deneğe, 355

4 KURAM VE UYGULAMADA EĞİTİM BİLİMLERİ sabah teğel yapma becerisi için sabit bekleme sürelinin uygulandığı öğretim oturumuna yer verilirken, öğleden sonra hazır çorba pişirme becerisi, ipucunun sistematik olarak geri çekilmesinin uygulandığı öğretim oturumuyla kazandırılmaya çalışılmıştır. Denekler Araştırmanın deneklerini, öğretim yılında, bir vakfa bağlı İlköğretim Okulu ve Rehabilitasyon Kursu nun İlköğretim Okulu na kayıtlı iki öğrenci oluşturmaktadır. Kurumdaki öğretmenlere öğretmen görüşme formunun uygulanması ve öğrencilere beceri kontrol listelerinin uygulanması sonucunda çıkan gereksinimler doğrultusunda, hazır çorba pişirme ve katlı kumaşa teğel yapma becerilerine sahip olmayan dört öğrenci belirlenmiştir. Çalışma ortamını kullanma süresindeki sınırlılık nedeniyle araştırma kapsamına iki denek alınmıştır. Deneklerle daha önce ipucunun sistematik olarak geri çekilmesi ve sabit bekleme süreli öğretimle herhangi bir becerinin öğretimi yapılmamıştır. Bir no lu denek (Türker), 1994 yılı doğumlu olup, 14 yaşında, orta düzeyde zihin yetersizliğinden etkilenmiş bir erkek öğrencidir. Zeka puanı raporunda belirtilmemiştir. Kontrol listesi ve öğretmen görüşme formu sonucu incelendiğinde deneğin, bağımsız olarak giyinme, yemek yeme, boyama ve kesme becerilerine sahip olduğu görülmektedir. Ancak, günlük yaşam becerilerinden basit yiyecekleri hazırlama, düğme dikme, teğel yapma, bulaşık yıkama, yatak düzeltme, ayakkabı boyama, telefon etme, alış-veriş yapma becerilerini kazanmaya gereksinimi vardır. Ayrıca denek, üç-dört kelimelik cümlelerden oluşan yönergeleri yerine getirebilen, iki-üç kelimelik cümlelerle konuşabilen, öğretilen kalıp (fiş) cümleleri okuyabilen, bakarak yazabilen, 1-10 arası ritmik sayabilen, 1-10 arası nesne sayan ve rakamları tanıyan, kollarını ve ellerini rahatlıkla kullanabilen, 45 dk lık ders saati boyunca yerinde sessizce oturarak ders dinleyen ve sorulan sorulara parmak kaldırarak cevap veren, grup içi oyunlarda kurallara uyan bir öğrencidir. İki no lu denek (Kaan), 1994 yılı doğumlu olup, 13, yaşında IQ su arasında ve zihinsel yetersizlikten etkilenmiş bir erkek öğrencidir. Raporunda hangi zeka testinin uygulandığı belirtilmemiştir. Kontrol listesi ve öğretmen görüşme formu sonucu incelendiğinde deneğin, bağımsız olarak giyinme, yemek yeme, boyama, kesme becerilerine sahip olduğu anlaşılmaktadır. Ancak, günlük yaşam becerilerinden basit yiyecekleri hazırlama, düğme dikme, teğel yapma, bulaşık yıkama, yatak düzeltme, ayakkabı boyama, telefon etme, alış-veriş yapma becerilerini kazanmaya gereksinimi vardır. Ayrıca denek, üç-dört kelimelik cümlelerden oluşan yönergeleri yerine getirebilen, iki-üç kelimelik cümlelerle konuşabilen, öğretilen kalıp (fiş) cümleleri okuyabilen, bakarak fiş yazabilen, 1-10 arası ritmik sayabilen, 1-10 arası nesne sayan ve rakamları tanıyan, kollarını ve ellerini rahatlıkla kullanabilen, 45 dk lık ders saati boyunca yerinde sessizce oturarak ders dinleyen ve sorulan sorulara parmak kaldırarak cevap veren, grup içi oyunlarda kurallara uyan bir öğrencidir. Ortam Katlı kumaşa teğel yapma becerisi başlama düzeyi, öğretim çalışmaları, kalıcılık ve genelleme düzeyi ile ilgili veri toplama aşamaları; kurumun gösterdiği bir odada yapılmıştır. Oda yaklaşık olarak sekiz metrekaredir. Odada öğrencilerin boyuna uygun bir dikdörtgen masa, uygulamacının ve öğrencinin oturması için iki sandalye, bir tahta kapaklı dolap ve bir sehpa bulunmaktadır. Masa ve sandalyeler, pencere yan tarafta kalacak şekilde yerleştirilmiştir. Çalışmalar sırasında uygulamacı ve denek, sırtları duvara dönük, uygulamacı öğrencinin kullandığı eli tarafında olacak şekilde yan yana oturmuşlardır. Hazır çorba pişirme becerisi başlama düzeyi, öğretim çalışmaları, kalıcılık ve genelleme düzeyi ile ilgili veri toplama aşamaları için ise, kurumun mutfağında çalışılmıştır. Mutfakta yaklaşık olarak iki metre boyutlarında bir tezgah, bir lavabo, bir musluk, bir adet iki gözlü elektrikli ocak, bir buzdolabı, bir çamaşır makinesi, bir bulaşık makinesi ve bir sebzelik bulunmaktadır. Bulaşık makinesi ve çamaşır makinesi, tezgahın altında; ocak ise tezgahın solunda ve duvara bitişik olacak şekilde bulunmaktadır. Uygulamacı ve denek çalışmalar sırasında, uygulamacı öğrencinin kullandığı eli tarafında olacak şekilde tezgahın önünde yan yana durmuşlardır. Tüm çalışmalar bire-bir öğretimle gerçekleştirilmiştir. Uygulayıcı Araştırmanın uygulama evresi, başkentte bir üniversitede çalışan, makalenin yazarı tarafından yürütülmüştür. Materyaller Teğel yapma becerisi başlama düzeyi, öğretim çalışmaları ve kalıcılıkla ilgili veri toplama aşamalarında; bir kenarı katlı halde verilen düz beyaz renkli 12x15 cm kalınlığında ince keten kumaş parçası, etamin iğnesinden daha sivrice uçlu bir dikiş iğnesi 356

5 AYKUT / Zihinsel Yetersizlikten Etkilenmiş Öğrencilere Günlük Yaşam Becerilerinin Kazandırılmasında... ve bu iğneye geçirilmiş uzunluğu çift katlıyken 17 cm olan siyah iplik kullanılmıştır. Genelleme düzeyinde ise, farklı renkte iplik ve kumaşla çalışılmıştır. Hazır çorba pişirme becerisinin öğretimi sırasında, bir tane dışı mavi renkli, iki kulplu orta boy teflon tencere, bir tane cam su bardağı, bir tane tahta kaşık ve hazır çorba olarak da kremalı mantar çorbası kullanılmıştır. Genelleme düzeyinde ise; öğretimde kullanılandan farklı renk ve boyutta tencere ile farklı çeşitte bir hazır çorba kullanılmıştır. Beceri Analizleri Hazır çorba pişirme ve katlı kumaşa teğel yapma becerilerinin her ikisi içinde beceri analizi yapılmıştır. Teğel yapma becerisi için deneyimli bir terziyle görüşülmüştür. Beceri analizleri uygulamacı tarafından bizzat becerilerin kendisi yapılarak analiz edilmiştir. Daha sonra hem zihin engelli hem de normal gelişim gösteren çocuklara uygulanarak ifadeler düzenlenmiş, uzman görüşü alınarak son hali verilmiştir. Her iki beceri analizi de 12 beceri basamağından oluşmuştur. Beceri analizlerinden yararlanarak beceri ölçü araçları hazırlanmıştır Becerilerin analizleri Tablo-1 de yer almaktadır. Deney Süreci Araştırmanın deney süreci başlama, genelleme başlama, öğretim, öğretim sonu bağımsızlık yoklaması, kalıcılık ve genelleme oturumlarından oluşmaktadır. Araştırmada, katlı kumaşa teğel yapma ve hazır çorba pişirme becerilerini deneklere kazandırmak için yapılan öğretim oturumlarında uygulanmak üzere, sabit bekleme süreli ve ipucunun sistematik olarak geri çekilmesiyle sunulan öğretime göre beceri öğretim materyalleri geliştirilmiştir. Araştırmanın öğretim oturumları bir günde; her denekle her bir beceri için 30 dakikalık iki öğretim sürecinden oluşmuş ve toplam iki gün sürmüştür. Her bir öğretim oturumu arasında, 10 dk ara verilmiştir. Her bir öğretim oturumu, deneklerin sınıftan alınması ile başlamış ve çalışmanın sonunda deneğin çalışma ortamından çıkarılıp, sınıfa tekrar bırakılması ile sonuçlanmıştır. Araştırmada, katlı kumaşa teğel yapma becerisinin öğretimine, bir no lu denekle ipucunun sistematik olarak geri çekilmesiyle, iki no lu denekle sabit bekleme süreli öğretim ile çalışılarak başlanmıştır. Aynı gün içinde, bir no lu denekle hazır çorba pişirme becerisi sabit bekleme süreli öğretim kullanılarak; iki no lu denekle aynı beceri ipucunun sistematik olarak geri çekilmesiyle öğretim kullanılarak çalışılmıştır. Sonuçta aynı gün içerisinde, her deneğe, bir oturumda bir beceri bir yöntemle, diğer beceri diğer yöntemle olmak üzere, iki beceride dönüşümlü olarak öğretilmiştir. Hangi denekle, hangi becerinin, hangi yöntemle çalışılacağı ise, eşit olasılıklı örneklem yöntemiyle belirlenmiştir. Yöntemlerin, deneklere uygulanma sırası, iç geçerliliği tehdit eden sıra etkisini kontrol etmek amacıyla oturumlar arasında farklılaşmıştır. Başlama Düzeyi Deneklerin katlı kumaşa teğel yapma ve hazır çorba pişirme becerilerinde başlama düzeyleri, becerinin ana yönergesinin verilerek, öğrencinin beceri basa- Tablo 1. Beceri Analizleri Katlı Kumaşa Teğel Yapma Becerisi 1.Kumaşı Tutar 1.Her iki elinin başparmağı üstte diğerleri altta olacak şekilde kumaşın katlı kısmından tutar 2.Kul(+) elini kumaştan çeker 2.Teğel Yapar 4.İğneyi tutar 5.İğnenin ucunu kumaşın katlı kısmının altına getirir 6.İğneyi aşağıdan yukarıya doğru kumaşa batırır 7.İğnenin kumaştan çıkan sivri ucundan tutar 8.İğneyi ipin sonuna kadar çeker 9.Kullanmadığı elini geriye doğru götürür. 10.İğnenin sivri ucunu yukarıdan aşağıya doğru kumaşa batırır 11.İğnenin kumaştan çıkan sivri ucundan tutar 12.İğneyi ipin sonuna kadar çeker Hazır Çorba Pişirme Becerisi 1.Tencereye su doldurur 1.Musluğu açar 2.Tencereye 5 bardak su doldurur 3.Bardağı tezgaha koyar 4.Musluğu kapatır 2.Çorba paketini tencereye boşaltır 5.Çorba paketini açar 6.Paketi tencereye boşaltır 7.Boş paketi tezgaha koyar 3.Çorbayı kaynatır 8.Ocağı yakar 9.Tencereyi ocağın üstüne koyar 10.Kaşıkla çorbayı kaynayıncaya kadar karıştırır 11.Kaşığı tezgaha bırakır 12.Ocağı kapatır 357

6 KURAM VE UYGULAMADA EĞİTİM BİLİMLERİ maklarının ne kadarını bağımsız olarak gerçekleştirdiğini saptamaya hizmet etmek anlamına gelen, tek fırsat yöntemiyle belirlenmiştir. Başlama düzeyi verileri, her bir denek için 3 ayrı günde 3 ayrı oturumda toplanmıştır. 4.günde bir oturuma daha yer verilerek, genellemeye yönelik başlama düzeyi verileri toplanmıştır. Öğretim Oturumları Araştırmanın öğretim oturumlarında, ipucunun sistematik olarak geri çekilmesiyle öğretim ve sabit bekleme süreli öğretim her bir öğrenciyle dönüşümlü olarak uygulanmıştır. Her iki öğrenci için uygun ipucu model olma ipucu olarak belirlenmiştir. Model olma ipucu sözel ipucuyla birlikte kullanılmıştır. Sabit Bekleme Süreli Öğretim Öğretime başlamadan önce, gerekli olan araç-gereçler, öğrencinin kullandığı eli tarafında olacak şekilde yerleştirilmiştir. Uygulamacı, kendi önüne de aynı araçlardan koymuştur. Uygulamacı, öğrenciye malzemeleri göstererek tanıtmış, çalışmanın adını söylemiş ve öğrenci için etkili olduğu belirlenen bir etkinlik pekiştirecinin verileceğini belirterek kuralları açıklamıştır. Daha sonra, öğrenciden, önündeki malzemeleri tek tek göstermesi istenilmiştir. Araçların tanıtımı bittikten sonra, öğrenciye Hazırsan, çalışmamıza başlayalım, Hazır mısın? denilmiş ve öğrenciden sözel ya da jest ve mimiklerle verilecek bir yanıt beklenmiştir. Öğrenci, hazır olduğunu söyler ya da bu anlamda başını sallarsa, öğrenciye, Aferin, çok güzel, o zaman çalışmamıza başlayalım denilerek öğretim sürecine başlanmıştır. 0 Saniye Bekleme Süreli Öğretim Süreçleri Sıfır saniye bekleme süreli öğretim süreçlerinde, uygulamacı öğrenciye becerinin ana yönergesini verdikten sonra, her bir beceri basamağı için model olma ipucunu sunmuştur. Öğretim süreci boyunca ipucundan sonra doğru tepki (beceri basamağının verilen ipucundan sonra doğru bir şekilde tamamlanması), ipucundan sonra yanlış tepki (beceri basamağının verilen ipucundan sonra yanlış, eksik ya da sıra atlayarak yapılması) ve tepkide bulunmama(beceri basamağını yapmak için harekete geçmeme) olmak üzere üç tür öğrenci tepkisi yer almıştır. Uygulamacı, ipucundan sonraki tüm doğru tepkileri sözel olarak pekiştirmiş yani sürekli pekiştirme tarifesine yer vermiştir. Öğrenci, ipucundan sonra yanlış tepkiye yöneldiğinde, uygulamacı hemen öğrenciyi bir önceki beceri basamağındaki pozisyonuna getirmiş ve Dur, bekle ve beni izle demiş ve hemen ardından tekrar model olmuştur. Öğrenci, doğru tepki verdiğinde ise hemen sözel olarak pekiştirmiştir. Öğrenci, ipucu sunulduktan sonra hiçbir şey yapmadan beklerse, uygulamacı öğrencinin tepki vermeyişini görmezden gelmiş ve tekrar model olmuştur. Öğrenci, doğru tepki verdiğinde ise yine hemen sözel olarak pekiştirmiştir. Sıfır saniye bekleme süreli öğretim süreçlerinde, öğrencilerin uygun çalışma davranışlarını pekiştirmek için sürekli pekiştirme tarifesi kullanılmıştır. Ayrıca, her bir öğretim sürecinin sonunda, öğrenci, daha önceden etkili olduğu pekiştireç belirleme formu ile belirlenen bir etkinlik pekiştireci (uzaktan kumandalı araba ile oynama, kameradan kendini seyretme ve walkman dinleme) ile pekiştirilmiştir. Öğrenci, bir süre istediği etkinlikle ilgilenirken, uygulamacı, ortamı ikinci öğretim süreci için tekrar düzenlemiştir. Öğrenci, beceri analizinde yer alan basamakların her biri için model olma ipucu bir kez verildiğinde o beceri basamağını tamamlayıncaya kadar, sıfır saniye süreli öğretim süreçlerine devam edilmiştir. Dört Saniye Bekleme Süreli Öğretim Süreçleri Dört saniye bekleme süreli öğretim süreçlerine geçildiğinde, uygulamacı, becerinin ana yönergesini vermiş ve hemen ardından içinden diye dört saniye sayarak, öğrencinin tepkide bulunmasını beklemiştir. Dört saniye bekleme süreli öğretim süreçlerinde, dört saniye içinde doğru tepki, dört saniye içinde yanlış tepki, dört saniye içinde tepkide bulunmama, dört saniye sonunda ipucu verildikten sonra yanlış tepkide bulunma, dört saniye sonunda ipucu verildikten sonra tepkide bulunmama olmak üzere beş tür öğrenci tepkisi yer almıştır. Öğrenci, dört saniye içinde doğru tepki verirse, uygulamacı öğrenciyi hemen sözel olarak pekiştirmiştir. Öğrenci, dört saniyenin içinde yanlış bir tepkiye yönelirse, uygulamacı, dur, beklemen gerekiyor diyerek, öğrenciyi bir önceki beceri basamağındaki pozisyonuna getirmiş, 4 sn nin bitmesini beklemiş ve aynı beceri basamağı için model olma ipucunu sunmuştur. Öğrenci, dört saniyenin içinde hiç tepki vermezse, uygulamacı, dördüncü saniye bitince aynı beceri basamağı için model olma ipucunu tekrar sunmuştur. Öğrenci, ipucu verildikten sonra yine yanlış tepkiye yönelir ya da hiç tepki vermezse, uygulamacı bir kez daha aynı beceri basamağı için model olma ipucunu sunmuştur. 358

7 AYKUT / Zihinsel Yetersizlikten Etkilenmiş Öğrencilere Günlük Yaşam Becerilerinin Kazandırılmasında... Dört saniye bekleme süreli öğretim süreçlerinde, öğrencilerin doğru tepkileri için ayrımlı pekiştirme işlem süreci kullanılmıştır. Yani, öğrencinin ipucu verilmeden önce verdiği doğru tepkiler pekiştirilmiş, ipucu verildikten sonra verdiği doğru tepkiler ise pekiştirilmemiştir. Ayrıca, öğrenci, her bir öğretim sürecinin sonunda, daha önceden etkili olduğu pekiştireç belirleme formu ile belirlenen bir etkinlik pekiştireci ( uzaktan kumandalı araba ile oynama, kameradan kendini seyretme ve walkman dinleme) ile pekiştirilmiştir. Öğrenci, bir süre istediği bir etkinlikle ilgilenirken, uygulamacı ortamı ikinci öğretim süreci için tekrar düzenlemiştir. İpucunun Sistematik olarak Geri Çekilmesiyle Öğretim Öğretime başlamadan önce, gerekli olan araç-gereçler, öğrencinin kullandığı eli tarafında olacak şekilde yerleştirilmiştir. Uygulamacı, kendi önüne de aynı araçlardan koymuştur. Uygulamacı, öğrenciye malzemeleri göstererek tanıtmış, çalışmanın adını söylemiş ve öğrenci için etkili olduğu belirlenen bir etkinlik pekiştirecinin verilebileceğini belirterek kuralları açıklamıştır. Daha sonra, öğrenciden, önündeki malzemeleri tek tek göstermesi istenilmiştir. Araçların tanıtımı bittikten sonra, öğrenciye Hazırsan çalışmamıza başlayalım, Hazır mısın? demiş ve öğrenciden sözel ya da jest ve mimiklerle verilecek bir yanıt beklenmiştir. Öğrenci, hazır olduğunu söyler ya da bu anlamda başını sallarsa öğrenciye, Aferin, çok güzel, o zaman çalışmamıza başlayalım denilerek öğretim sürecine başlanmıştır. İpucunun sistematik olarak geri çekilmesiyle sunulan öğretim oturumlarına, model olma ipucunun birinci aşaması olan, beceri basamağının tamamının açıklanarak yapılmasını içeren öğretim sürecinin sunulmasıyla başlanılmıştır. Öğrenci, beceri analizinde yer alan basamakların her biri için aşamada yer alan ipucuyla beceri basamağını doğru bir şekilde gerçekleştirdiğinde, bir sonraki öğretim sürecinde, aşamada yer alan bir sonraki ipucu sunulmuştur. Model olunan hareket, birinci aşamada beceri basamağının tamamının açıklanarak yapılması ve ne yapılacağının söylenmesi ( Uygulamacının musluğu açıyorum derken musluğu açması ve hadi sen de musluğu aç demesi), ikinci aşamada, beceri basamağının yarıya yakınının açıklanarak yapılması ve ne yapılacağının söylenmesi (Uygulamacının musluğu açıyorum derken musluğun başını bir miktar çevirmesi ve hadi sen de musluğu aç demesi), üçüncü aşamada, beceri basamağının açıklanarak hareketin başlatılması, devamının yapılmaması ve ne yapılacağının söylenmesi (Uygulamacının musluğu açıyorum derken musluğun başını tutması ancak açmak için bir harekette bulunmaması ve hadi sende musluğu aç demesi) şeklinde üç aşamada geri çekilerek, öğrencinin beceri basamağını sözel ipucu ile yapar hale gelmesi sağlanmıştır. Öğrencinin beceri basamağını sözel ipucu ile yapar hale gelmesi sağlandıktan sonra, sözel ipuçları da birinci aşamada, beceri basamağının tümünün sözle ifade edilmesi (uygulamacının bardağı tezgaha koy demesi), ikinci aşamada, beceri basamağındaki nesne ve eylemi içeren sözlü ifadenin yer alması (uygulamacının bardağı koy demesi) ve üçüncü aşamada ise beceri basamağındaki eylem ifadesinin yer alması (uygulamacının koy demesi) şeklinde üç aşamada geri çekilmiştir. Ancak, ipucunun sistematik olarak geri çekildiği öğretim oturumlarında birinci öğretim sürecinin dışında, her bir öğretim sürecinden önce, deneklere becerinin ana yönergesi verilmiş ve ipucu sunulmadan deneklerin beceri basamaklarına ne şekilde tepkide bulunacaklarına fırsat verilerek yoklama yapılmıştır. Eğer ana yönerge verildikten sonra, öğrenci beceri basamağını bağımsız bir şekilde gerçekleştirmişse, sözel olarak pekiştirilmiş; beceri basamağını bağımsız olarak gerçekleştirememişse, ilgili basamakta aşama sırasında yer alan ipucuyla öğretime devam edilmiştir. Model olma ipucunun geri çekim aşaması tablo-2 de yer almaktadır. Tablo 2. Model Olma İpucunun Öğretim Sırasındaki Geri Çekiliş Aşaması Aşama Sırası Model olma ipucunun öğretim sırasındaki geri çekiliş aşaması 1 Beceri basamağının tamamının açıklanarak yapılması ve ne yapılacağının söylenmesi 2 Beceri basamağının yarıya yakınının açıklanarak yapılması ve ne yapılacağının söylenmesi 3 Beceri basamağının açıklanarak, hareketin başlatılması, devamının yapılmaması ve ne yapılacağının söylenmesi 4 Beceri basamağının tümünün sözle ifade edilmesi 5 Beceri basamağındaki nesne ve eylemi içeren sözlü ifadenin verilmesi 6 Beceri basamağındaki eylem ifadesinin verilmesi İpucunun sistematik olarak geri çekilmesiyle sunulan öğretim oturumlarında, ipucundan önce doğru tepki, ipucundan sonra doğru tepki, ipucundan önce yanlış tepki, ipucundan sonra yanlış tepki ve tepkide bulunmama olmak üzere beş tür öğrenci tepkisi yer almıştır. Öğretim oturumları boyunca, sürekli pekiştirme tarifesi kullanılmıştır. Uygulamacı, ipucundan önce ve sonraki tüm doğru tepkileri sözel olarak pekiştirmiştir. Öğrenci, ipucundan sonra yanlış tepkiye yöneldiğinde, uygulamacı hemen öğrenciyi bir önceki beceri basamağındaki pozisyonuna getirmiş ve Dur, bekle ve beni izle 359

ZİHİNSEL YETERSİZLİKTEN ETKİLENMİŞ ÖĞRENCİLERE BAKKALDAN EKMEK ALMA BECERİSİNİN EŞZAMANLI İPUCU İŞLEM SÜRECİYLE ÖĞRETİMİNİN ETKİSİ

ZİHİNSEL YETERSİZLİKTEN ETKİLENMİŞ ÖĞRENCİLERE BAKKALDAN EKMEK ALMA BECERİSİNİN EŞZAMANLI İPUCU İŞLEM SÜRECİYLE ÖĞRETİMİNİN ETKİSİ ZİHİNSEL YETERSİZLİKTEN ETKİLENMİŞ ÖĞRENCİLERE BAKKALDAN EKMEK ALMA BECERİSİNİN EŞZAMANLI İPUCU İŞLEM SÜRECİYLE ÖĞRETİMİNİN ETKİSİ T.S.K GÜLSAV ÖZEL EĞİTİM OKULU VE REHABİLİTASYON MERKEZİ ÖZEL EĞİTİM ÖĞRETMENLERİ

Detaylı

T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ ÖZEL EĞİTİM ANABİLİM DALI

T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ ÖZEL EĞİTİM ANABİLİM DALI T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ ÖZEL EĞİTİM ANABİLİM DALI ZİHİNSEL YETERSİZLİKTEN ETKİLENMİŞ ÖĞRENCİLERE GÜNLÜK YAŞAM BECERİLERİNİN KAZANDIRILMASINDA SABİT BEKLEME SÜRELİ VE İPUCUNUN

Detaylı

Zincirleme Becerilerin Kazandırılmasında İpucunun Sistematik Olarak Azaltılması İşlem Süreci İle Yapılan Beceri Öğretiminin Etkisi

Zincirleme Becerilerin Kazandırılmasında İpucunun Sistematik Olarak Azaltılması İşlem Süreci İle Yapılan Beceri Öğretiminin Etkisi GÜ, Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, Cilt 27, Sayı 3 (2007) 221-238 Zincirleme Becerilerin Kazandırılmasında İpucunun Sistematik Olarak Azaltılması İşlem Süreci İle Yapılan Beceri Öğretiminin Etkisi The

Detaylı

EŞ ZAMANLI İPUCU YÖNTEMİYLE İFADE EDİCİ DİL BECERİLERİNİN KAZANDIRILMASI T.S.K. GÜLSAV ÖZEL EĞİTİM OKULU VE REHABİLİTASYON MERKEZİ

EŞ ZAMANLI İPUCU YÖNTEMİYLE İFADE EDİCİ DİL BECERİLERİNİN KAZANDIRILMASI T.S.K. GÜLSAV ÖZEL EĞİTİM OKULU VE REHABİLİTASYON MERKEZİ EŞ ZAMANLI İPUCU YÖNTEMİYLE İFADE EDİCİ DİL BECERİLERİNİN KAZANDIRILMASI T.S.K. GÜLSAV ÖZEL EĞİTİM OKULU VE REHABİLİTASYON MERKEZİ ÖZEL EĞİTİM ÖĞRETMENLERİ : Reyhan BAYRU Hatice ABAZ Uğur ARMUTCU BİRİM

Detaylı

Yüksek ve Düşük Uygulama Güvenirliğiyle Sunulan Sabit Bekleme Süreli Öğretim Uygulamalarının Karşılaştırılması

Yüksek ve Düşük Uygulama Güvenirliğiyle Sunulan Sabit Bekleme Süreli Öğretim Uygulamalarının Karşılaştırılması Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri Educational Sciences: Theory & Practice - 11(1) Kış/Winter 363-381 2011 Eğitim Danışmanlığı ve Araştırmaları İletişim Hizmetleri Tic. Ltd. Şti. Yüksek ve Düşük Uygulama

Detaylı

SABİT BEKLEME SÜRELİ İPUCU YÖNETEMİ İLE İFADE EDİCİ DİL BECERİLERİNİN KAZANDIRILMASI T.S.K. GÜLSAV ÖZEL EĞİTİM OKULU VE REHABİLİTASYON MERKEZİ

SABİT BEKLEME SÜRELİ İPUCU YÖNETEMİ İLE İFADE EDİCİ DİL BECERİLERİNİN KAZANDIRILMASI T.S.K. GÜLSAV ÖZEL EĞİTİM OKULU VE REHABİLİTASYON MERKEZİ SABİT BEKLEME SÜRELİ İPUCU YÖNETEMİ İLE İFADE EDİCİ DİL BECERİLERİNİN KAZANDIRILMASI T.S.K. GÜLSAV ÖZEL EĞİTİM OKULU VE REHABİLİTASYON MERKEZİ ÖZEL EĞİTİM ÖĞRETMENLERİ : Hatice ABAZ Reyhan BAYRU Uğur ARMUTCU

Detaylı

EŞ ZAMANLI İPUCU İLE ÖĞRETİM DERS PLANI

EŞ ZAMANLI İPUCU İLE ÖĞRETİM DERS PLANI Yrd. Dç. Dr. Emre ÜNLÜ Bülent Ecevit Üniversitesi EŞ ZAMANLI İPUCU İLE ÖĞRETİM DERS PLANI Öğretilecek Beceri: Ev eşyalarının öğretimi Öğrenciler: Çalışmaya üç öğrenci katılmıştır. Çalışmaya katılan öğrencilerin

Detaylı

Template. Otizm Spektrum Bozukluğu Olan Çocuklar İçin Teknoloji Temelli Müdahale Yöntemleri: Bir Betimsel Analiz Çalışması

Template. Otizm Spektrum Bozukluğu Olan Çocuklar İçin Teknoloji Temelli Müdahale Yöntemleri: Bir Betimsel Analiz Çalışması WINTER Template Otizm Spektrum Bozukluğu Olan Çocuklar İçin Teknoloji Temelli Müdahale Yöntemleri: Bir Betimsel Analiz Çalışması Doç.Dr.Serhat ODLUYURT Arş.Gör. Melih ÇATTIK Anadolu Üniversitesi Engelliler

Detaylı

Özgül ALDEMİR a Anadolu Üniversitesi. Oğuz GÜRSEL b Anadolu Üniversitesi

Özgül ALDEMİR a Anadolu Üniversitesi. Oğuz GÜRSEL b Anadolu Üniversitesi Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri Educational Sciences: Theory & Practice 14(2) 715-740 2014 Eğitim Danışmanlığı ve Araştırmaları İletişim Hizmetleri Tic. Ltd. Şti. www.edam.com.tr/kuyeb DOI: 10.12738/estp.2014.2.1976

Detaylı

Resim-İş Becerilerinin Öğretiminde Tüm Beceri ve İleri Zincirleme Yaklaşımlarının Etkililiği

Resim-İş Becerilerinin Öğretiminde Tüm Beceri ve İleri Zincirleme Yaklaşımlarının Etkililiği G.Ü. Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi Cilt 22, Sayı 1 (2002) 117-132 Resim-İş Becerilerinin Öğretiminde Tüm Beceri ve İleri Zincirleme Yaklaşımlarının Etkililiği The Effectivenes of Total Task and Forward

Detaylı

BİREYSELLEŞTİRİLMİŞ EĞİTİM PROGRAMI UYGULAMA ÖRNEĞİ. Neşe EKŞİ, Meryem DEMİRTAŞ TSK Sağvak Güvercinlik Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi / Ankara

BİREYSELLEŞTİRİLMİŞ EĞİTİM PROGRAMI UYGULAMA ÖRNEĞİ. Neşe EKŞİ, Meryem DEMİRTAŞ TSK Sağvak Güvercinlik Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi / Ankara BİREYSELLEŞTİRİLMİŞ EĞİTİM PROGRAMI UYGULAMA ÖRNEĞİ Neşe EKŞİ, Meryem DEMİRTAŞ TSK Sağvak Güvercinlik Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi / Ankara güvercinlikozelegitim@yahoo.com ÖZET Bu uygulamanın

Detaylı

T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ÖZEL EĞİTİM ANA BİLİM DALI ZİHİN ENGELLİLERİN EĞİTİMİ BİLİM DALI

T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ÖZEL EĞİTİM ANA BİLİM DALI ZİHİN ENGELLİLERİN EĞİTİMİ BİLİM DALI i T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ÖZEL EĞİTİM ANA BİLİM DALI ZİHİN ENGELLİLERİN EĞİTİMİ BİLİM DALI ZİHİN ENGELLİ ÖĞRENCİLERE GÜNLÜK YAŞAM BECERİLERİNİN KAZANDIRILMASINDA EŞZAMANLI VE

Detaylı

DAVRANIŞ KAYDI TEKNİKLERİ Kesin Kayıt Teknikleri Olay Kaydı

DAVRANIŞ KAYDI TEKNİKLERİ Kesin Kayıt Teknikleri Olay Kaydı DAVRANIŞ KAYDI TEKNİKLERİ Kesin Kayıt Teknikleri Olay Kaydı En pratik ve en kullanışlı kayıt etme süreçlerinden biri sıklık sayma ya da olay kaydıdır. Bu kayıt türünde gözlemci belirlenen gözlem zamanı

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ Adı - Soyadı: Doğum Tarihi: Ünvanı: Öğrenim Durumu: Akademik Ünvanlar : öğretim görevlisi öğretim görevlisi dr. yardımcı doçent.

ÖZGEÇMİŞ Adı - Soyadı: Doğum Tarihi: Ünvanı: Öğrenim Durumu: Akademik Ünvanlar : öğretim görevlisi öğretim görevlisi dr. yardımcı doçent. ÖZGEÇMİŞ Adı - Soyadı: Serpil ALPTEKİN Doğum Tarihi: 24-11-1974 Ünvanı: Yrd. Doç. Dr. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Özel Eğitim, Zihinsel Gazi Üniversitesi, Gazi (1992-1996) Engellilerin

Detaylı

Ayrık Denemelerle Öğretim

Ayrık Denemelerle Öğretim Ayrık Denemelerle Öğretim Başarı, her gün toplanan küçük çabaların tekrarıdır. Robert Callier Ali Kaymak - Elmas Seyhan Tohum Türkiye Erken Tanı ve Eğitim Vakfı Oturumun Ana Hatları Ayrık Denemelerle Öğretimin

Detaylı

ZİHİN ÖZÜRLÜ BİR ÖĞRENCİYE SABİT BEKLEME SÜRELİ ÖĞRETİMLE TOPLAMA VE ÇIKARMA ÖĞRETİMİ

ZİHİN ÖZÜRLÜ BİR ÖĞRENCİYE SABİT BEKLEME SÜRELİ ÖĞRETİMLE TOPLAMA VE ÇIKARMA ÖĞRETİMİ ANADOLU ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ ANADOLU UNIVERSITY JOURNAL OF SOCIAL SCIENCES Cilt/Vol.:8- Sayı/No: 1 : 309 320 (2008) ZİHİN ÖZÜRLÜ BİR ÖĞRENCİYE SABİT BEKLEME SÜRELİ ÖĞRETİMLE TOPLAMA VE

Detaylı

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü. Mesleki Gelişim Programı

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü. Mesleki Gelişim Programı T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü 1. ETKİNLİĞİN ADI Zihinsel Engellilerin Eğitimi Kursu 4 Mesleki Gelişim Programı 2. ETKİNLİĞİN AMAÇLARI Bu faaliyeti başarı

Detaylı

Zihinsel Yetersizliği Olan Öğrencilere Fotokopi Çekme Becerisinin Öğretiminde Eşzamanlı İpucuyla Öğretimin Etkililiği *

Zihinsel Yetersizliği Olan Öğrencilere Fotokopi Çekme Becerisinin Öğretiminde Eşzamanlı İpucuyla Öğretimin Etkililiği * ŞERİFE YÜCESOY ÖZKAN OĞUZ GÜRSEL 29 Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Özel Eğitim Dergisi 2006, 7 (2) 29-45 Zihinsel Yetersizliği Olan Öğrencilere Fotokopi Çekme Becerisinin Öğretiminde Eşzamanlı

Detaylı

Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 21 (Mayıs 2011) 33

Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 21 (Mayıs 2011) 33 Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 21 (Mayıs 2011) 33 Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 21 (Mayıs 2011), ss. 33-64. ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖĞRETME BECERİLERİNİ EDİNMELERİNDE, İPUCU

Detaylı

T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ÖZEL EĞİTİM ANA BİLİM DALI

T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ÖZEL EĞİTİM ANA BİLİM DALI T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ÖZEL EĞİTİM ANA BİLİM DALI ZİHİNSEL YETERSİZLİKTEN ETKİLENMİŞ ÖĞRENCİLERE WORD BELGESİ ÜZERİNE YAZI YAZMA BECERİSİNİN KAZANDIRILMASINDA EŞZAMANLI İPUCU

Detaylı

Zihin Engellilere Sosyal Becerilerin Kazandırılmasında Doğrudan Öğretim ve Bilişsel Süreç Yaklaşımlarının Karşılaştırılması

Zihin Engellilere Sosyal Becerilerin Kazandırılmasında Doğrudan Öğretim ve Bilişsel Süreç Yaklaşımlarının Karşılaştırılması Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri Educational Sciences: Theory & Practice - 11(3) Yaz/Summer 1043-1419 2011 Eğitim Danışmanlığı ve Araştırmaları İletişim Hizmetleri Tic. Ltd. Şti. Zihin Engellilere

Detaylı

Özbakım Becerilerinin Öğretiminde İpucunun Giderek Azaltılmasıyla Öğretim Yönteminin Etkililiği

Özbakım Becerilerinin Öğretiminde İpucunun Giderek Azaltılmasıyla Öğretim Yönteminin Etkililiği Özbakım Becerilerinin Öğretiminde İpucunun Giderek Azaltılmasıyla Öğretim Yönteminin Etkililiği Yrd. Doç. Dr. Arzu Özen Öğr. Grv. Çimen Acar Özlem Tavlar Özlem Çetin Anadolu Üniversitesi Engelliler Araştırma

Detaylı

İÇİNDEKİLER ÖZEL EĞİTİME GEREKSİNİMİ OLAN ÖĞRENCİLER VE ÖZEL EĞİTİM

İÇİNDEKİLER ÖZEL EĞİTİME GEREKSİNİMİ OLAN ÖĞRENCİLER VE ÖZEL EĞİTİM İÇİNDEKİLER ÜNİTE 1 ÖZEL EĞİTİME GEREKSİNİMİ OLAN ÖĞRENCİLER VE ÖZEL EĞİTİM GİRİŞ...1 ÖZEL EĞİTİMİN İLKELERİ...3 YETERSİZLİĞİN NEDENLERİ...4 Doğum Öncesinde Oluşan Nedenler... 4 Doğum Anında Oluşan Nedenler...

Detaylı

T.S.K GÜLSAV ÖZEL EĞİTİM OKULU VE REHABİLİTASYON MERKEZİ

T.S.K GÜLSAV ÖZEL EĞİTİM OKULU VE REHABİLİTASYON MERKEZİ ZİHİNSEL YETERSİZLİKTEN ETKİLENMİŞ ÖĞRENCİLERİN OKUMA HIZININ ARTTIRILMASINDA ÖNCEDEN DİNLEME+TEKRARLI OKUMA+GERİ BİLDİRİM+ÖDÜL YÖNTEMİ ÖĞRETİMİNİN ETKİSİ T.S.K GÜLSAV ÖZEL EĞİTİM OKULU VE REHABİLİTASYON

Detaylı

KAZANDIRILMASINDA SABĠT BEKLEME SÜRELĠ VE ĠPUCUNUN SĠSTEMATĠK OLARAK GERĠ ÇEKĠLMESĠ

KAZANDIRILMASINDA SABĠT BEKLEME SÜRELĠ VE ĠPUCUNUN SĠSTEMATĠK OLARAK GERĠ ÇEKĠLMESĠ Türk Eğitim Bilimleri Dergisi Kış 2010, 8(1), 227-261 ZĠHĠNSEL YETERSĠZLĠKTEN ETKĠLENMĠġ ÖĞRENCĠLERE GÜNLÜK YAġAM BECERĠLERĠNĠN KAZANDIRILMASINDA SABĠT BEKLEME SÜRELĠ VE ĠPUCUNUN SĠSTEMATĠK OLARAK GERĠ

Detaylı

Ders 6: BECERİ ANALİZİ. Prof. Dr. Tevhide Kargın

Ders 6: BECERİ ANALİZİ. Prof. Dr. Tevhide Kargın Ders 6: BECERİ ANALİZİ Prof. Dr. Tevhide Kargın BECERİ ANALİZİ Beceri: Bireyin sahip olduğu yeterliklere dayalı olarak yapabileceği tahmin edilen veya yaptığı etkinliklerdir. Örneğin: Okuma, problem çözme,

Detaylı

Serhat ODLUYURT a Anadolu Üniversitesi

Serhat ODLUYURT a Anadolu Üniversitesi Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri Educational Sciences: Theory & Practice - 13(1) Kış/Winter 523-540 2013 Eğitim Danışmanlığı ve Araştırmaları İletişim Hizmetleri Tic. Ltd. Şti. www.edam.com.tr/kuyeb

Detaylı

ZİHİN ENGELLİLERİN EĞİTİMİNDE ANNE BABA KATILIMI Zihin engellilerin eğitiminde anne baba katılımı, anne babaların çocuklarının eğitimine destek

ZİHİN ENGELLİLERİN EĞİTİMİNDE ANNE BABA KATILIMI Zihin engellilerin eğitiminde anne baba katılımı, anne babaların çocuklarının eğitimine destek ZİHİN ENGELLİLERİN EĞİTİMİNDE ANNE BABA KATILIMI Zihin engellilerin eğitiminde anne baba katılımı, anne babaların çocuklarının eğitimine destek olmaları bağlamında ele alınmaktadır (Cavkaytar, 2000). Bu

Detaylı

Abant İzzet Baysal Üniversitesi Dergisi Cilt:10 Sayı:2 Yıl:10 Aralık-2010 ZİHİN ÖZÜRLÜ ÇOCUKLARA OTO YIKAMA BECERİSİ ÖĞRETİMİNDE HATA DÜZELTMESİ YAPILARAK GERÇEKLEŞTİRİLEN EŞZAMANLI İPUCUYLA ÖĞRETİMİN

Detaylı

Otistik Özellikler Gösteren Çocuklara Alıcı Dil Becerilerinin Öğretiminde Ayrık Denemelerle Öğretimin Jestlerle ve Jestsiz Sunumunun Karşılaştırılması

Otistik Özellikler Gösteren Çocuklara Alıcı Dil Becerilerinin Öğretiminde Ayrık Denemelerle Öğretimin Jestlerle ve Jestsiz Sunumunun Karşılaştırılması Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri Educational Sciences: Theory & Practice - 11(3) Yaz/Summer 1421-1444 2011 Eğitim Danışmanlığı ve Araştırmaları İletişim Hizmetleri Tic. Ltd. Şti. Otistik Özellikler

Detaylı

Aile Eğitimi Programları

Aile Eğitimi Programları ÖZBAKIM VE EV İÇİ BECERİLERİNİN ÖĞRETİMİNE YÖNELİK BİR AİLE EĞİTİMİ PROGRAMI (ÖZEBÖP) Y. Doç. Dr. Atilla Cavkaytar Anadolu Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Özel Eğitim Bölümü AİLENİN AKTİF KATILIMI Sosyal

Detaylı

K. Ç. Tanı Süreci: ABA Programı: /Algiozelegitim

K. Ç. Tanı Süreci: ABA Programı: /Algiozelegitim K. Ç. Tanı Süreci: Nisan 2013 doğumlu K. Ç. ın yerinde sallanması, 1,5 yaşına geldiğinde etrafı ile iletişimi kesmesi, eve gelen misafirlerle hiç etkileşime geçmemesi ailenin çocuğunda bir farklılık olduğunu

Detaylı

AİLENİN ETKİN KATILIMI

AİLENİN ETKİN KATILIMI AİLE KATIMI YAKLAŞIMLARI UYGULAMALI AİLE EĞİTİMİ Y. Doç. Dr. Atilla Cavkaytar Anadolu Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Özel Eğitim Bölümü AİLENİN ETKİN KATILIMI Sosyal Kabul Fiziksel Beceriler Özbakım Becerileri

Detaylı

DERS 9: Değerlendirmede Tekli ve Çoklu Fırsat Yaklaşımları. Prof. Dr. Tevhide Kargın

DERS 9: Değerlendirmede Tekli ve Çoklu Fırsat Yaklaşımları. Prof. Dr. Tevhide Kargın DERS 9: Değerlendirmede Tekli ve Çoklu Fırsat Yaklaşımları Prof. Dr. Tevhide Kargın Tekli Fırsat Yaklaşımı Bireye ÖBT de yer alan basamakları yerine getirmesi için yönerge verilir, Birey doğru yaptığı

Detaylı

19.12.2011 DERS PLANI

19.12.2011 DERS PLANI Ders: Hayat bilgisi Ünite: Evimiz-Ailemiz Konu: Evin bölümleri ve ev eşyaları Süre : 40 (10.10-10.50) Sınıf: 5/A Öğretmen: Nazan GÜNCÜ DERS PLANI 19.12.2011 Amaçlar: Mert için belirlenen amaçlar: Resimli

Detaylı

PSİKOLOJİK TESTLER. Prof.Dr. Ayşe Yalın Uzm. Psk. Gökçe Yılmaz Uzm.Psk. Ceyda Dedeoğlu

PSİKOLOJİK TESTLER. Prof.Dr. Ayşe Yalın Uzm. Psk. Gökçe Yılmaz Uzm.Psk. Ceyda Dedeoğlu PSİKOLOJİK TESTLER Prof.Dr. Ayşe Yalın Uzm. Psk. Gökçe Yılmaz Uzm.Psk. Ceyda Dedeoğlu PSİKOLOJİK TESTLER Psikolojik test kişinin davranışını standart koşullar altında gözlemek, değerlendirmek ve tanımlamak

Detaylı

Sabit Bekleme Süreli Öğretime Dayalı Bir Uygulama Örneği. Constant-Time Delay Procedure And An Example Of An Instruction

Sabit Bekleme Süreli Öğretime Dayalı Bir Uygulama Örneği. Constant-Time Delay Procedure And An Example Of An Instruction GÜ, Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, Cilt 29, Sayı 1 (2009) 237-255 Sabit Bekleme Süreli Öğretime Dayalı Bir Uygulama Örneği Constant-Time Delay Procedure And An Example Of An Instruction Çığıl Aykut GÜ,

Detaylı

Dersin Adı Alan Meslek / Dal Dersin Okutulacağı Dönem / Sınıf Süre. Dersin Amacı. Dersin Tanımı

Dersin Adı Alan Meslek / Dal Dersin Okutulacağı Dönem / Sınıf Süre. Dersin Amacı. Dersin Tanımı Dersin Adı Alan Meslek / Dal Dersin Okutulacağı Dönem / Sınıf Süre Dersin Amacı Dersin Tanımı Dersin Ön Koşulları Ders İle Kazandırılacak Yeterlilikler Dersin İçeriği Yöntem ve Teknikler Eğitim Öğretim

Detaylı

Tek Denekli Araştırmalar. 2014-Kdz.Ereğli

Tek Denekli Araştırmalar. 2014-Kdz.Ereğli Tek Denekli Araştırmalar 2014-Kdz.Ereğli Tek Denekli Araştırma Nedir? Nerelrde Kullanılır? Sadece bir deneğe ilişkin bulguların yorumlandığı araştırmalardır. Yarı-deneysel bir araştırma türüdür. Değişimlerin

Detaylı

ÖZEL EĞİTİM PROGRAMLARINDA İŞ EĞİTİMİ PROGRAMI ve SOSYAL YAŞAM BECERİLERİNİN ÖNEMİ

ÖZEL EĞİTİM PROGRAMLARINDA İŞ EĞİTİMİ PROGRAMI ve SOSYAL YAŞAM BECERİLERİNİN ÖNEMİ ÖZEL EĞİTİM PROGRAMLARINDA İŞ EĞİTİMİ PROGRAMI ve SOSYAL YAŞAM BECERİLERİNİN ÖNEMİ ÖZET Özel eğitim okullarında yer alan iş eğitimi programı; öğrencinin zihinsel-bedensel gelişiminin artması, düzenli iş

Detaylı

Bana göre; öğrenemeyen öğrenci yoktur. Herkes öğrenebilir Tüm bilgiler okulda öğrenilebilir Hedeflenen başarı %70-%90 arasındadır.

Bana göre; öğrenemeyen öğrenci yoktur. Herkes öğrenebilir Tüm bilgiler okulda öğrenilebilir Hedeflenen başarı %70-%90 arasındadır. Bana göre; öğrenemeyen öğrenci yoktur. Herkes öğrenebilir Tüm bilgiler okulda öğrenilebilir Hedeflenen başarı %70-%90 arasındadır. Öğrenme bölümlere ayrılır Öğrenme gerçekleşmediyse ek süre ve ek öğrenme

Detaylı

Özgül ALDEMİR. (Yüksek Lisans Tezi)

Özgül ALDEMİR. (Yüksek Lisans Tezi) GELİŞİMSEL YETERSİZLİK GÖSTEREN ÇOCUKLARA OKUL ÖNCESİ DÖNEM AKADEMİK BECERİLERİN ÖĞRETİMİNDE KÜÇÜK GRUP ÖĞRETİM DÜZENLEMESİYLE SUNULAN SABİT BEKLEME SÜRELİ ÖĞRETİMİN ETKİLİLİĞİ Özgül ALDEMİR (Yüksek Lisans

Detaylı

Ufuk ÖZKUBAT **, Gökhan TÖRET *** Özet

Ufuk ÖZKUBAT **, Gökhan TÖRET *** Özet Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Sayı 35 (Ocak 2014/I), ss. 61-84 Zihinsel Yetersizliği Olan Çocuklara Gündüz Tuvalet Kontrolü Becerisi Öğretiminde Anneleri Tarafından Sunulan Geleneksel

Detaylı

PERDECİLİK. Özel Perdeler. Mutfak ve çocuk odası perdeleri hazırlamak Farklı mekânlara özel perdeler hazırlamak

PERDECİLİK. Özel Perdeler. Mutfak ve çocuk odası perdeleri hazırlamak Farklı mekânlara özel perdeler hazırlamak Dersin Modülleri Perdeler Ev Perdeleri Tül ve katlamalı perdeler Mutfak ve çocuk odası perdeleri Özel Perdeler Kazandırılan Yeterlikler Perde hazırlamak Ev perdeleri hazırlamak Tül ve katlamalı perdeler

Detaylı

DERS PLANI. - Öğrenci çıkarma işlemi sorusu sorulduğunda gerçek nesneleri kullanarak tek basamaklı sayılar ile %100 doğrulukta çıkarma işlemi yapar.

DERS PLANI. - Öğrenci çıkarma işlemi sorusu sorulduğunda gerçek nesneleri kullanarak tek basamaklı sayılar ile %100 doğrulukta çıkarma işlemi yapar. Ders: Matematik DERS PLANI Ünite: Varlıklar Arasındaki İlişkiler - Doğal Sayılar Çıkarma işlemi Konu: Büyük- küçük kavramı (Büyük kavramı-dilber ve Melih için) Sınıf: 5/A Yedi (7) rakamının öğretimi (hakan

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü SERAMİK VE CAM TEKNOLOJİSİ ALANI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü SERAMİK VE CAM TEKNOLOJİSİ ALANI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü SERAMİK VE CAM TEKNOLOJİSİ ALANI ANKARA, 2014 İÇİNDEKİLER GİRİŞ 1 SERAMİK VE CAM TEKNOLOJİSİ ALANININ TANIMI VE AMACI 2 SERAMİK

Detaylı

ÖĞRETMEN PERFORMANSI DİKKATE ALINARAK DOĞRUDAN ÖĞRETİM YAKLAŞIMIYLA SUNULAN HİZMET İÇİ EĞİTİM PROGRAMININ ETKİLİLİĞİ *

ÖĞRETMEN PERFORMANSI DİKKATE ALINARAK DOĞRUDAN ÖĞRETİM YAKLAŞIMIYLA SUNULAN HİZMET İÇİ EĞİTİM PROGRAMININ ETKİLİLİĞİ * Gültekin Seylen, E., Özyürek, V., (2015). Öğretmen performansi dikkate alinarak doğrudan öğretim yaklaşimiyla sunulan hizmet içi eğitim programinin etkililiği. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi

Detaylı

BİREYSEL GELİŞİM RAPORU *

BİREYSEL GELİŞİM RAPORU * BİREYSEL GELİŞİM RAPORU * AÇIKLAMALAR 1. Her tür ve kademedeki okullara devam eden ve devam ettiği okulda özel eğitim tedbiri kararı alınmış olan ö ğrenciler için Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliği'nin

Detaylı

İŞİTME YETERSİZLİĞİ OLAN BİREYLER İÇİN PERFORMANS BELİRLEME FORMU

İŞİTME YETERSİZLİĞİ OLAN BİREYLER İÇİN PERFORMANS BELİRLEME FORMU T.C Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim Rehberlik ve Danışma Hizmetleri Genel Müdürlüğü İŞİTME YETERSİZLİĞİ OLAN BİREYLER İÇİN PERFORMANS BELİRLEME FORMU 2009 PROGRAMDA YER ALAN MODÜLLER VE SÜRELERİ Modülün

Detaylı

Gelişimsel Yetersizlik Gösteren Çocuklara Kaynaştırmaya Hazırlık Becerilerinin Öğretimi

Gelişimsel Yetersizlik Gösteren Çocuklara Kaynaştırmaya Hazırlık Becerilerinin Öğretimi DURU / Uyum Zorluklarını Yordamada Yalnızlık, Sosyal Destek ve Sosyal Bağlılık Arasındaki... 1533 Gelişimsel Yetersizlik Gösteren Çocuklara Kaynaştırmaya Hazırlık Becerilerinin Öğretimi Serhat ODLUYURT*,

Detaylı

Zihinsel Yetersizliği Olan Çocuklara Sosyal Beceri Kazandırmada Kendini Yönetme Stratejileri Doğrultusunda Hazırlanan Öğretim Programının Etkililiği

Zihinsel Yetersizliği Olan Çocuklara Sosyal Beceri Kazandırmada Kendini Yönetme Stratejileri Doğrultusunda Hazırlanan Öğretim Programının Etkililiği Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri Educational Sciences: Theory & Practice - 12(1) Kış/Winter 329-351 2012 Eğitim Danışmanlığı ve Araştırmaları İletişim Hizmetleri Tic. Ltd. Şti. www.edam.com.tr/kuyeb

Detaylı

Otizmli Çocuklara Videoyla Model Olma Kullanılarak Ev Kazalarında Basit İlkyardım Becerilerinin Öğretimi

Otizmli Çocuklara Videoyla Model Olma Kullanılarak Ev Kazalarında Basit İlkyardım Becerilerinin Öğretimi Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri Educational Sciences: Theory & Practice - 12(4) Güz/Autumn 2739-2766 2012 Eğitim Danışmanlığı ve Araştırmaları İletişim Hizmetleri Tic. Ltd. Şti. www.edam.com.tr/kuyeb

Detaylı

ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI I

ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI I ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI I HAFTA KONULAR 1. 1. Sınıfın haftalık ders programını edinerek uygulama dosyasına koyar. 2. Sınıfın öğrenci listesini edinerek uygulama dosyasına koyar. 3. Sınıfın yıllık ve ünite

Detaylı

Ahmet YIKMIŞ - Müzeyyen Eldeniz ÇETİN GİRİŞ Her birey kendi içerisinde, kendine özgü özellikleri ile bir bütündür. Kendine özgü özellikler içerisinde

Ahmet YIKMIŞ - Müzeyyen Eldeniz ÇETİN GİRİŞ Her birey kendi içerisinde, kendine özgü özellikleri ile bir bütündür. Kendine özgü özellikler içerisinde Abant İzzet Baysal Üniversitesi Dergisi Cilt:10 Sayı:2 Yıl:10 Aralık-2010 ZİHİNSEL YETERSİZLİĞİ OLAN ÖĞRENCİLERE SABİT BEKLEME SÜRELİ ÖĞRETİMLE BÖLME ÖĞRETİMİ Ahmet YIKMIŞ * Müzeyyen Eldeniz ÇETİN * *

Detaylı

BİREYSELLEŞTİRİLMİŞ EĞİTİM PROGRAMI

BİREYSELLEŞTİRİLMİŞ EĞİTİM PROGRAMI BİREYSELLEŞTİRİLMİŞ EĞİTİM PROGRAMI KİMLİK BİLGİLERİ Öğrencinin Adı Soyadı:. Doğum Tarihi,Yeri. Anne / Baba Adı :. Ev Adresi :. Engel Durumu: Hafif Düzeyde Zihinsel Yetersizlik R.A.M Kaynaştırma Dosya

Detaylı

THE EFFECTS OF SIMULTANEOUS PROMPTING PRESENTED VIA COMPUTER ON THE READING SKILLS OF CHILDREN WITH INTELLECTUAL DISABILITY

THE EFFECTS OF SIMULTANEOUS PROMPTING PRESENTED VIA COMPUTER ON THE READING SKILLS OF CHILDREN WITH INTELLECTUAL DISABILITY ZİHİNSEL YETERSİZLİĞİ OLAN ÖĞRENCİLERE OKUMA BECERİLERİNİN ZİHİNSEL YETERSİZLİĞİ OLAN ÖĞRENCİLERE OKUMA BECERİLERİNİN ÖĞRETİMİNDE BİLGİSAYAR ARACILIĞIYLA SUNULAN EŞ ZAMANLI İPUCUYLA ÖĞRETİMİN ETKİLİLİĞİ

Detaylı

EK 1 Bireyselleştirilmiş Eğitim Programı Örneği

EK 1 Bireyselleştirilmiş Eğitim Programı Örneği EK 1 Bireyselleştirilmiş Eğitim Programı Örneği Bireyselleştirilmiş Eğitim Programı Kimlik Bilgileri Öğrencinin: Annenin Babanın Adı-Soyadı: Zeynep İNCİ Doğum : 13.03.2002 Yaşı: 6 Özür Türü Birinci: Hafif

Detaylı

DOĞAL DİL ÖĞRETİM YÖNTEMİYLE SÖZ ÖNCESİ İLETİŞİM BECERİLERİNİN KAZANDIRILMASI UYGULAMA ÖRNEĞİ

DOĞAL DİL ÖĞRETİM YÖNTEMİYLE SÖZ ÖNCESİ İLETİŞİM BECERİLERİNİN KAZANDIRILMASI UYGULAMA ÖRNEĞİ DOĞAL DİL ÖĞRETİM YÖNTEMİYLE SÖZ ÖNCESİ İLETİŞİM BECERİLERİNİN KAZANDIRILMASI UYGULAMA ÖRNEĞİ Sinem ALTUNORDU, Hatice ABAZ, Reyhan BAYRU KESKİN Sinem_23m@hotmail.com,haticeabaz@hotmail.com,bayrum17@hotmail.com

Detaylı

BÖLÜM 5 SONUÇ VE ÖNERİLER. Bu bölümde araştırmanın bulgularına dayalı olarak ulaşılan sonuçlara ve geliştirilen önerilere yer verilmiştir.

BÖLÜM 5 SONUÇ VE ÖNERİLER. Bu bölümde araştırmanın bulgularına dayalı olarak ulaşılan sonuçlara ve geliştirilen önerilere yer verilmiştir. BÖLÜM 5 SONUÇ VE ÖNERİLER Bu bölümde araştırmanın bulgularına dayalı olarak ulaşılan sonuçlara ve geliştirilen önerilere yer verilmiştir. 1.1.Sonuçlar Öğretmenlerin eleştirel düşünme becerisini öğrencilere

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü EL SANATLARI TEKNOLOJİSİ ALANI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü EL SANATLARI TEKNOLOJİSİ ALANI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü EL SANATLARI TEKNOLOJİSİ ALANI ANKARA, 2014 İÇİNDEKİLER GİRİŞ 1 EL SANATLARI TEKNOLOJİSİ ALANININ TANIMI VE AMACI 2 EL SANATLARI

Detaylı

ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ Zihin Engelliler Öğretmenliği. İlkbahar 2015

ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ Zihin Engelliler Öğretmenliği. İlkbahar 2015 ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ Zihin Engelliler Öğretmenliği İlkbahar 2015 Zihin Engellilere İletişim Becerilerinin Kazandırılması 3 kredi Ders sorumlusu : Macid Ayhan MELEKOĞLU Ofis

Detaylı

ZİHİNSEL YETERSİZLİĞİ OLAN ÖĞRENCİLERE BİLGİSAYARDA EĞİTSEL CD İZLEME BECERİSİNİN ÖĞRETİMİNDE EŞZAMANLI İPUCUYLA ÖĞRETİMİN ETKİLİLİĞİ *

ZİHİNSEL YETERSİZLİĞİ OLAN ÖĞRENCİLERE BİLGİSAYARDA EĞİTSEL CD İZLEME BECERİSİNİN ÖĞRETİMİNDE EŞZAMANLI İPUCUYLA ÖĞRETİMİN ETKİLİLİĞİ * Gökmen, C., Tekinarslan, E., Tekinarslan, İ., Ç., (2014). Zihinsel yetersizliği olan öğrencilere bilgisayarda eğitsel cd izleme becerisinin öğretiminde eşzamanlı ipucuyla öğretimin etkililiği Abant İzzet

Detaylı

Ortaokul Sınıflar Matematik Dersi Öğretim Programı*: Kazandırılması Öngörülen Temel Beceriler

Ortaokul Sınıflar Matematik Dersi Öğretim Programı*: Kazandırılması Öngörülen Temel Beceriler Ortaokul 5.- 8. Sınıflar Matematik Dersi Öğretim Programı*: Kazandırılması Öngörülen Temel Beceriler Yrd. Doç. Dr. Nuray Ç. Dedeoğlu İlköğretim Matematik Eğitimi * MEB (2013). Ortaokul matematik dersi

Detaylı

ÖZEL ÖĞRENME GÜÇLÜĞÜ OLAN BİREYLER İÇİN PERFORMANS BELİRLEME FORMU

ÖZEL ÖĞRENME GÜÇLÜĞÜ OLAN BİREYLER İÇİN PERFORMANS BELİRLEME FORMU T.C Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim Rehberlik ve Danışma Hizmetleri Genel Müdürlüğü ÖZEL ÖĞRENME GÜÇLÜĞÜ OLAN BİREYLER İÇİN PERFORMANS BELİRLEME FORMU 2009 PROGRAMDA YER ALAN MODÜLLER VE SÜRELERİ Sıra

Detaylı

DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS A- Seçmeli IV-Okul Öncesi Eğitimde Kaynaştırma Ön Koşul -

DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS A- Seçmeli IV-Okul Öncesi Eğitimde Kaynaştırma Ön Koşul - DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS A- Seçmeli IV-Okul Öncesi 478 8 2 2 4 Eğitimde Kaynaştırma Ön Koşul - Dersin Dili Türkçe Dersin Seviyesi Lisans Dersin Türü Seçmeli Dersi Veren Öğretim

Detaylı

O Oyunların vazgeçilmez öğeleri olan oyuncaklar çocuğun bilişsel, bedensel ve psikososyal gelişimlerini destekleyen, hayal gücünü ve yaratıcılığını

O Oyunların vazgeçilmez öğeleri olan oyuncaklar çocuğun bilişsel, bedensel ve psikososyal gelişimlerini destekleyen, hayal gücünü ve yaratıcılığını EĞİTİCİ OYUNCAKLAR O Oyunların vazgeçilmez öğeleri olan oyuncaklar çocuğun bilişsel, bedensel ve psikososyal gelişimlerini destekleyen, hayal gücünü ve yaratıcılığını geliştiren en değerli araçlardır.

Detaylı

İçindekiler. Çeviri Editörünün Ön Sözü Şekiller ve Tablolar xiii Ön Söz xiv Teşekkür xvi

İçindekiler. Çeviri Editörünün Ön Sözü Şekiller ve Tablolar xiii Ön Söz xiv Teşekkür xvi İçindekiler Çeviri Editörünün Ön Sözü Şekiller ve Tablolar xiii Ön Söz xiv Teşekkür xvi vi Giriş 1 Sosyal Beceri ve Okul Öncesi ve Ana Sınıfı Çocuğu 1 Sosyal Beceri Öğretim Programı Nedir? 4 Beceri Yetersizliği

Detaylı

Hazırlayan Özlem TOPER. Yüksek Lisans Tezi Tez Danışmanı Yrd. Doç. Dr. Sezgin VURAN

Hazırlayan Özlem TOPER. Yüksek Lisans Tezi Tez Danışmanı Yrd. Doç. Dr. Sezgin VURAN HAFİF DERECEDE ZİHİNSEL YETERSİZLİĞİ OLAN ÖĞRENCİLERE RENKLERİ SÖYLEME BECERİSİNİN ÖĞRETİMİNDE EŞZAMANLI İPUCUYLA ÖĞRETİMİN ETKİLİLİĞİ Özlem TOPER (Yüksek Lisans Tezi) Eskişehir, 2006 HAFİF DERECEDE ZİHİNSEL

Detaylı

Türkiye de Erken Çocuklukta Özel Eğitim ile İlgili Yapılmış Makalelerin Gözden Geçirilmesi

Türkiye de Erken Çocuklukta Özel Eğitim ile İlgili Yapılmış Makalelerin Gözden Geçirilmesi Erken Çocuklukta Özel Eğitim ile İlgili Yapılmış Makaleler, 247 Nuray Öncül 1 Türkiye de Erken Çocuklukta Özel Eğitim ile İlgili Yapılmış Makalelerin Gözden Geçirilmesi Özet Bu çalışmanın amacı, Türkiye

Detaylı

Gömülü öğretim, bazı açılardan geleneksel ayrık denemelerle öğretim formatına benzemektedir. Örneğin, öğretmen öğretim örneklerinin sunumunu

Gömülü öğretim, bazı açılardan geleneksel ayrık denemelerle öğretim formatına benzemektedir. Örneğin, öğretmen öğretim örneklerinin sunumunu GÖMÜLÜ ÖĞRETİM GÖMÜLÜ ÖĞRETİM Gömülü öğretimde hedef davranışa ilişkin öğretim uygulamaları, devam etmekte olan etkinliklerin içine gömülür. Gömme işlemi gömülü öğretimin temelini oluşturmaktadır. Gömme

Detaylı

Zihinsel Yetersizliği Olan Bireylerin İş - Meslek Eğitimi ve İstihdamlarına Yönelik Türkiye de Yapılan Araştırmaların Gözden Geçirilmesi

Zihinsel Yetersizliği Olan Bireylerin İş - Meslek Eğitimi ve İstihdamlarına Yönelik Türkiye de Yapılan Araştırmaların Gözden Geçirilmesi ZİHİNSEL YETERSİZLİĞİ OLAN BİREYLERİN İŞ - MESLEK EĞİTİMİ VE İSTİHDAMLARINA YÖNELİK Ankara Üniversitesi Eğitim TÜRKİYE DE Bilimleri Fakültesi YAPILAN ARAŞTIRMALARIN GÖZDEN GEÇİRİLMESİ Özel Eğitim Dergisi

Detaylı

FİZİKSEL AKTİVİTENİN ENGELLİ BİREYLER ÜZERİNDEKİ KATKILARI

FİZİKSEL AKTİVİTENİN ENGELLİ BİREYLER ÜZERİNDEKİ KATKILARI FİZİKSEL AKTİVİTENİN ENGELLİ BİREYLER ÜZERİNDEKİ KATKILARI Dilara Özer Akdeniz Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu ÖZEL GEREKSİNİMİ OLAN ÇOCUKLAR Bedensel Engel İşitme Engeli Zihinsel Engel

Detaylı

BİREYSELLEŞTİRİLMİŞ EĞİTİM PROGRAMI (BEP) ÖĞRENCİNİN ADI-SOYADI:

BİREYSELLEŞTİRİLMİŞ EĞİTİM PROGRAMI (BEP) ÖĞRENCİNİN ADI-SOYADI: BİREYSELLEŞTİRİLMİŞ EĞİTİM PROGRAMI (BEP) ÖĞRENCİNİN ADI-SOYADI: BEP HAZIRLAMA TARİHİ: Öğrencinin şu anki performans düzeyi: Dil ve anlatımı başarır. Sözcükte anlam bilgisini kavramaz. Kendini basitçe

Detaylı

Arzu Güngören & Erkan Altıntaş -2013 ETKİNLİK PLANI

Arzu Güngören & Erkan Altıntaş -2013 ETKİNLİK PLANI ETKİNLİK PLANI 1.Etkinliğin Adı: KELİME AVI Yaş gurubu: 7-14 yaş (çocuğun düzeyine göre değişebilir) Etkinliğin hedefi: okuma 2.Materyaller: İki adet masa 16 adet 20x20 kesilmiş mukavva üzerinde (E,Ş,E,K-K,U,Z,U-K,E,D,İ-

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü MESLEKİ GELİŞİM MODÜLLERİ

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü MESLEKİ GELİŞİM MODÜLLERİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü MESLEKİ GELİŞİM MODÜLLERİ ANKARA, 2016 İÇİNDEKİLER MESLEKİ GELİŞİM MODÜLLERİ...1 İletişim Modülü.....2 Toplumsal Yaşam Modülü........6

Detaylı

Sınıf Öğretmeni Adaylarının Kaynaştırmaya Yönelik Tutumlarının İncelenmesi

Sınıf Öğretmeni Adaylarının Kaynaştırmaya Yönelik Tutumlarının İncelenmesi 23 AYSEL OREL ZAHİDE ZEREY GÖKHAN TÖRET Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Özel Eğitim Dergisi 2004, 5 () 2333 ÖZEL EĞİTİMDE FOKUS GRUP ARAŞTIRMALARI Sınıf Öğretmeni Adaylarının Kaynaştırmaya

Detaylı

Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Özel Eğitim Dergisi

Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Özel Eğitim Dergisi ARAŞTIRMA Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Özel Eğitim Dergisi Yıl: 2016, Cilt: 17, Sayı: 3, Sayfa No: 269-297 DOI: 10.21565/ozelegitimdergisi.267317 Gönderim Tarihi: 18.03.16 Kabul Tarihi:

Detaylı

OKUL ÖNCESİ ve İLKOKUL ÖĞRENCİ ADAYLARI TANIMA, DEĞERLENDİRME ve SEÇME ÇALIŞMASI HİZMET TEKLİFİ

OKUL ÖNCESİ ve İLKOKUL ÖĞRENCİ ADAYLARI TANIMA, DEĞERLENDİRME ve SEÇME ÇALIŞMASI HİZMET TEKLİFİ OKUL ÖNCESİ ve İLKOKUL ÖĞRENCİ ADAYLARI TANIMA, DEĞERLENDİRME ve SEÇME ÇALIŞMASI HİZMET TEKLİFİ ŞUBAT 2015 Bu teklif Özel Nun İlkokulu için 2015-2106 Eğitim- Öğretim Yılı nda okula başvuran okul öncesi

Detaylı

KABA DEĞERLENDİRME FORMU KABA DEĞERLENDİRME FORMLARININ DOLDURULMASI

KABA DEĞERLENDİRME FORMU KABA DEĞERLENDİRME FORMLARININ DOLDURULMASI KABA DEĞERLENDİRME FORMU KABA DEĞERLENDİRME FORMLARININ DOLDURULMASI * BEP için hazırlanmış olan kaba değerlendirme formları öğrencinin performansını almak için hazırlanmış ve öğrencinin öncellikli gereksinimleri

Detaylı

Bilgehan EREN a Uludağ Üniversitesi. Jale DENİZ b Marmara Üniversitesi. Ayten DÜZKANTAR c Anadolu Üniversitesi

Bilgehan EREN a Uludağ Üniversitesi. Jale DENİZ b Marmara Üniversitesi. Ayten DÜZKANTAR c Anadolu Üniversitesi Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri Educational Sciences: Theory & Practice - 13(3) 1863-1887 2013 Eğitim Danışmanlığı ve Araştırmaları İletişim Hizmetleri Tic. Ltd. Şti. www.edam.com.tr/kuyeb DOI: 10.12738/estp.2013.3.1499

Detaylı

BÖLÜM 5 SONUÇ VE ÖNERİLER. Bu bölümde araştırmanın bulgularına dayalı olarak ulaşılan sonuçlara ve geliştirilen önerilere yer verilmiştir.

BÖLÜM 5 SONUÇ VE ÖNERİLER. Bu bölümde araştırmanın bulgularına dayalı olarak ulaşılan sonuçlara ve geliştirilen önerilere yer verilmiştir. BÖLÜM 5 SONUÇ VE ÖNERİLER Bu bölümde araştırmanın bulgularına dayalı olarak ulaşılan sonuçlara ve geliştirilen önerilere yer verilmiştir. 1.1. Sonuçlar Araştırmada toplanan verilerin analizi ile elde edilen

Detaylı

DERS 8: Ölçüt Bağımlı Değerlendirmeler. Prof. Dr. Tevhide Kargın

DERS 8: Ölçüt Bağımlı Değerlendirmeler. Prof. Dr. Tevhide Kargın DERS 8: Ölçüt Bağımlı Değerlendirmeler Prof. Dr. Tevhide Kargın Standartlaştırılmış değerlendirmeler, bireysel farklılıklar ya da bireyler arası farklılıklar üzerinde yoğunlaşırken, ölçüt bağımlı değerlendirmeler

Detaylı

Müzakere Becerileri ile Satış Performansını Geliştirmek

Müzakere Becerileri ile Satış Performansını Geliştirmek Müzakere Becerileri ile Satış Performansını Geliştirmek Wilson Learning in yaptığı araştırma, Evet e Doğru Müzakere eğitiminin satış performansı üzerindeki etkisini değerlendirmek üzere geliştirilmiştir.

Detaylı

DENEYSEL DESENLER GERÇEK DENEYSEL DESENLER YARI DENEYSEL DESENLER FAKTÖRYEL DESENLER ZAYIF DENEYSEL DESENLER

DENEYSEL DESENLER GERÇEK DENEYSEL DESENLER YARI DENEYSEL DESENLER FAKTÖRYEL DESENLER ZAYIF DENEYSEL DESENLER DENEYSEL DESENLER ZAYIF DENEYSEL DESENLER GERÇEK DENEYSEL DESENLER YARI DENEYSEL DESENLER FAKTÖRYEL DESENLER YARI DENEYSEL DESENLER Hazır gruplar üzerinde ancak grup eşleştirmenin olduğu seçkisiz atamanın

Detaylı

Uzun Dönemli Amaç : Öğrenci çevresindeki karışık renkli nesnelerin arasından istenilen rengin bölümlerini beş kezden dördünde gösterir.

Uzun Dönemli Amaç : Öğrenci çevresindeki karışık renkli nesnelerin arasından istenilen rengin bölümlerini beş kezden dördünde gösterir. RENK KAVRAMI ÖĞRETİMİ Amaçlar Uzun Dönemli Amaç : Öğrenci çevresindeki karışık renkli nesnelerin arasından istenilen rengin bölümlerini beş kezden dördünde gösterir. Alt Amaçlar : 1-Öğrenci verilen dört

Detaylı

Sosyal Bilgiler Öğretiminde Eğitim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı

Sosyal Bilgiler Öğretiminde Eğitim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı Sosyal Bilgiler Öğretiminde Eğitim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı Editörler Ramazan SEVER Erol KOÇOĞLU Yazarlar Ramazan SEVER Hilmi DEMİRKAYA Erol KOÇOĞLU Ömer Faruk SÖNMEZ Cemal AKÜZÜM Döndü ÖZDEMİR

Detaylı

BÖLÜM 1 ÖLÇME VE DEĞERLENDİRMEDE TEMEL KAVRAMLAR

BÖLÜM 1 ÖLÇME VE DEĞERLENDİRMEDE TEMEL KAVRAMLAR İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 ÖLÇME VE DEĞERLENDİRMEDE TEMEL KAVRAMLAR I. Öğretimde Ölçme ve Değerlendirmenin Gerekliliği... 2 II. Ölçme Kavramı... 3 1. Tanımı ve Unsurları... 3 2. Aşamaları... 3 2.1. Ölçülecek

Detaylı

Hedef Davranışlar. Eğitim Programının birinci boyutudur. Öğrencilere kazandırılması planlanan niteliklerdir (davranışlar).

Hedef Davranışlar. Eğitim Programının birinci boyutudur. Öğrencilere kazandırılması planlanan niteliklerdir (davranışlar). Hedef Davranışlar Eğitim Programının birinci boyutudur. Öğrencilere kazandırılması planlanan niteliklerdir (davranışlar). Bu nitelikler bilişsel, duyuşsal ve psikomotordur. 2 aşamada ele alınmaktadır.

Detaylı

Eğitim Bilimlerine Giriş

Eğitim Bilimlerine Giriş Eğitim Bilimlerine Giriş Yrd. Doç. Dr. Tuncay Sevindik E-posta: tuncaysevindik@hotmail.com Web: www.tuncaysevindik.com 1/44 Ders İçeriği Bu dersin amacı; eğitimle ilgili temel kavramlar, eğitimin psikolojik,

Detaylı

DİL VE KONUŞMA GÜÇLÜĞÜ OLAN BİREYLER İÇİN PERFORMANS BELİRLEME FORMU

DİL VE KONUŞMA GÜÇLÜĞÜ OLAN BİREYLER İÇİN PERFORMANS BELİRLEME FORMU T.C Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim Rehberlik ve Danışma Hizmetleri Genel Müdürlüğü DİL VE KONUŞMA GÜÇLÜĞÜ OLAN BİREYLER İÇİN PERFORMANS BELİRLEME FORMU 2009 PROGRAMDA YER ALAN MODÜLLER VE SÜRELERİ

Detaylı

.. Özel Eğitim Uygulama Merkezi. Kaba Değerlendirme Formu

.. Özel Eğitim Uygulama Merkezi. Kaba Değerlendirme Formu .. Özel Eğitim Uygulama Merkezi Kaba Değerlendirme Formu Öğrenci Adı-Soyadı: Değerlendirme Tarihi: Sınıfı: Değerlendiren: AMAÇLAR +/- AÇIKLAMA 1. Ellerini yıkar. 2. Ellerini kurular. 3. Yüzünü yıkar. 4.

Detaylı

EK-1 BEDEN EGİTİMİ DERSİNDE ÖĞRENCİ BAŞARISININ DEĞERLENDİRİLMESİ

EK-1 BEDEN EGİTİMİ DERSİNDE ÖĞRENCİ BAŞARISININ DEĞERLENDİRİLMESİ BEDEN EGİTİMİ DERSİNDE ÖĞRENCİ BAŞARISININ DEĞERLENDİRİLMESİ EK-1 Beden eğitimi dersinde öğrencilerin başarıları; sınavlar, varsa projeler, öğrencilerin performanslarını belirlemeye yönelik çalışmalardan

Detaylı

Eğitim Durumlarının Düzenlenmesi

Eğitim Durumlarının Düzenlenmesi Eğitim Durumlarının Düzenlenmesi Program geliştirme sürecinin üçüncü öğesi öğrenme öğretme süreci dir. Eğitim durumları olarak da bilinen bu öğe nasıl? sorusuna yanıt arar. Eğitim durumları, öğrencilere

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ II-ÖĞRENİM III- BİLİMSEL İLGİ ALANLARI

ÖZGEÇMİŞ II-ÖĞRENİM III- BİLİMSEL İLGİ ALANLARI ÖZGEÇMİŞ I- KİŞİSEL BİLGİLER Adı, Soyadı : Serhat Odluyurt Doğum yeri ve yılı : Kırıkkale, 1977 Yabancı dil : İngilizce Yazışma adresi : Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Özel Eğitim Bölümü 26470 ESKİŞEHİR

Detaylı

ALIŞTIRMA-UYGULAMA YAZILIMLARI

ALIŞTIRMA-UYGULAMA YAZILIMLARI ALIŞTIRMA-UYGULAMA YAZILIMLARI Öğretim Aşamaları Bilginin Sunulması Öğrencinin Yönlendirilmesi Öğretici Programlar Uygulama Alıştırma- Uygulama Yazılımları Değerlendirme 2 Alıştırma-Uygulama Yazılımları

Detaylı

TANIM. Aşağıdaki gelişim alanlarının bir kaçında ağır ve yaygın yetersizlik ile karekterize edilir;

TANIM. Aşağıdaki gelişim alanlarının bir kaçında ağır ve yaygın yetersizlik ile karekterize edilir; OTİZM TANIM Aşağıdaki gelişim alanlarının bir kaçında ağır ve yaygın yetersizlik ile karekterize edilir; Sosyal etkileşim becerileri, İletişim becerileri Basma kalıp ilgiler, aktiviteler ya da davranışların

Detaylı

İÇİNDEKİLER BÖLÜM I BÖLÜM II. Sayfa ÖNSÖZ... 10

İÇİNDEKİLER BÖLÜM I BÖLÜM II. Sayfa ÖNSÖZ... 10 İÇİNDEKİLER Sayfa ÖNSÖZ... 10 BÖLÜM I ANADİLİ ÖĞRETİMİNE İLİŞKİN GENEL BİLGİLER... 1 Anadilinin Birey ve Toplum Yaşamındaki Önemi... 1 Anadili Öğretiminin Temel İşlevleri... 5 ANADİLİ ÖĞRETİMİNİN ETKİNLİK

Detaylı

İşitme Engelli Öğrenciler için Tek Kart Resimler ile Kelime Çalışması. Hazırlayan Engin GÜNEY Özel Eğitim Öğretmeni

İşitme Engelli Öğrenciler için Tek Kart Resimler ile Kelime Çalışması. Hazırlayan Engin GÜNEY Özel Eğitim Öğretmeni İşitme Engelli Öğrenciler için Tek Kart Resimler ile Kelime Çalışması Hazırlayan Özel Eğitim Öğretmeni gökkubbede hoş bir seda bırakmak adına ÖNSÖZ İşitme engelli öğrencilerin kelime dağarcıklarının yetersizliği

Detaylı

ÇALIŞMALARIMIZ. Saygılarımla Sebahattin Dilaver Ankara /2013

ÇALIŞMALARIMIZ. Saygılarımla Sebahattin Dilaver Ankara /2013 ÇALIŞMALARIMIZ Öğrenme ve Düşünme Becerilerini Geliştirme Projesi tamamlandı. Görsel algıyı mükemmelleştiren, kendi kendine öğrenmeyi, doğru akıl yürütmeyi, üretken ve yaratıcı düşünmeyi gerçekleştiren

Detaylı

Öğr. Gör. Özlem BAĞCI

Öğr. Gör. Özlem BAĞCI Öğr. Gör. Özlem BAĞCI Çocuğun kas gelişimini sağlayan, enerjisinin boşalmasına yol açan oyun, arkadaşları ile iletişimi ve işbirliğini de sağlayarak onun dünyasını biçimlendirir. Piaget e göre oyun, çocuğun

Detaylı