Yazılım ve Uygulama Danışmanı Firma Seçim Desteği

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Yazılım ve Uygulama Danışmanı Firma Seçim Desteği"

Transkript

1 Yazılım ve Uygulama Danışmanı Firma Seçim Desteği Kapsamlı bir yazılım seçim metodolojisi, kurumsal hedeflerin belirlenmesiyle başlayan çok yönlü bir değerlendirme sürecini kapsar. İş süreçlerine, ihtiyaçlarına ve kaynaklarına uygun ERP seçimi yapılması aşamasında şirketinizin gelecekteki iş potansiyeli, organizasyon yapısı ve kurumsal iş yükünün göz önüne alınması önemlidir. İhtiyacınız Şirketinizin büyüme hedefleri ile uyumlu, ihtiyaçlarınıza çözüm sunabilecek, esnek, fonksiyonel ve entegre bir ERP uygulaması arayışında iseniz, hangi ERP sisteminin mevcut ve istenen iş modelinizi yeterince destekleyeceği ve hangi uygulama danışmanı firmanın şirketinizi anlayarak ihtiyaçlarınıza hedeflenen çözümleri sunacağı konularında bağımsız bir değerlendirme ve rehberliğe ihtiyaç duyuyor olabilirsiniz.

2 PwC size nasıl yardımcı olabilir? PwC Risk, Süreç ve Teknoloji Hizmetleri, ERP uzmanları olarak, ERP Uygulama Danışmanlığı ve Denetim uzmanlığını birleştiren çok yönlü ekibimiz ile size şu şekilde fayda sağlayabiliriz: İletişim Başak Hekimoğlu +90 (212) Farklı ERP sistemleri hakkındaki bilgi birikimimizi kullanarak, size özel ve katma değer sağlayacak iş ihtiyaçlarının belirlenmesi ve önceliklendirilmesi, Uygulama danışmanı firmaların bu ihtiyaçları nasıl karşılayacaklarının değerlendirilmesi, iş modeline en uygun ERP çözümüne karar verilmesi PwC Türkiye. Tüm hakları saklıdır. Bu belgede PwC ibaresi, her bir üye şirketinin ayrı birer tüzel kişilik olduğu PricewaterhouseCoopers International Limited in bir üye şirketi olan PwC Türkiye yi ifade etmektedir. PwC Türkiye, Başaran Nas Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş., Başaran Nas Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. ve PricewaterhouseCoopers Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti. ticari unvanları ile Türkiye de kurulmuş tüzel kişiliklerden oluşan PwC Türkiye organizasyonunu ifade ve temsil etmektedir.

3 Süreç Yeniden Tasarımı ve Uygulama Desteği Tasarım aşamasında süreç iyileştirme çalışmalarına yeterli özenin gösterilmemesi, ERP projelerinin başarısızlıkla sonuçlanmasına neden olur. En iyi uygulamalar ve sektöre özgü yenilikler çerçevesinde süreç iyileştirme çalışmalarının gerçekleştirilerek pratik ve uygulanabilir süreçlerin tasarlanması güvenilir bir yönetim bilgisinin temelini teşkil eder. Süreçlerinizin ve sistem içindeki iç kontrollerin uygun biçimde entegrasyonu, güçlü bir kontrol ortamının oluşmasını temin eder. İhtiyacınız Seçmiş olduğunuz ERP uygulaması, süreçlerinizin yeniden tasarlanmasını veya büyük ölçüde değişmesini gerektiriyor ise süreçlerinizi daha verimli işletmek için sektöre özgü yetkinliklerin, iyileştirme noktalarının ve gerekli iç kontrol mekanizmalarının tasarım aşamasında göz önüne alınmasına ihtiyacınız var demektir. Tasarımın, kurulumu gerçekleştirecek uygulama danışmanı firmadan farklı ve ERP konusunda uzman bir ekip tarafından bağımsız bir bakış açısı ile gerçekleştirilmesini hedefliyorsanız ERP Danışmanlığı ve Denetim uzmanlığına sahip çok yönlü bir ekibe ihtiyaç duyuyor olabilirsiniz.

4 PwC size nasıl yardımcı olabilir? PwC Risk, Süreç ve Teknoloji Hizmetleri, ERP uzmanları olarak size şu şekilde fayda sağlayabiliriz: En iyi uygulamalar ve sektöre özgü yenilikler çerçevesinde süreç iyileştirme çalışmalarını gerçekleştirilerek, gerekli kontrolleri de içeren pratik ve uygulanabilir süreçlerin tasarlanması, İletişim Başak Hekimoğlu +90 (212) İhtiyaçlarınızın kontrol odaklı bir bakış açısı ile tasarıma yansıtıldığı konusunda güvence verilmesi, Sistemin, tasarlanan iş süreçleri ve kontrol mekanizmalarına paralel kurgulandığından emin olmak için kullanıcı kabul testi aşamasında destek verilmesi, Tasarlanan hedef yapı süreçlerin, uygulama danışmanı firmalar tarafından sistem uyarlamalarının yapılması ve bilgi işlem altyapısı üzerinde kullanılabilir hale getirilmesi aşamasında, proje yönetimi ve kalite güvence hizmeti verilmesi PwC Türkiye. Tüm hakları saklıdır. Bu belgede PwC ibaresi, her bir üye şirketinin ayrı birer tüzel kişilik olduğu PricewaterhouseCoopers International Limited in bir üye şirketi olan PwC Türkiye yi ifade etmektedir. PwC Türkiye, Başaran Nas Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş., Başaran Nas Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. ve PricewaterhouseCoopers Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti. ticari unvanları ile Türkiye de kurulmuş tüzel kişiliklerden oluşan PwC Türkiye organizasyonunu ifade ve temsil etmektedir.

5 Tasarım Değerlendirme ve Kalite Güvence Tasarım esnasında şirketlerin ihtiyaçlarını ve ERP den beklentilerini net bir şekilde ortaya koyması gerekir. Şirketinizin ihtiyaçları göz önüne alınarak ERP standartlarına uygun tasarlanan süreçler, ERP projenizi tehdit eden temel riskleri vaktinde saptamanıza imkân verir. İhtiyacınız Kavramsal tasarımınızın, şirketinizin ihtiyaçları ve ERP gereklilikleri çerçevesinde hazırlanmış olduğunun güvencesini talep ediyorsanız ve canlı kullanıma geçecek ERP nizin kalitesinden emin olmak istiyorsanız, bağımsız bir tasarım değerlendirme ve kalite güvence hizmetine ihtiyaç duyuyor olabilirsiniz. PwC size nasıl yardımcı olabilir? PwC Risk, Süreç ve Teknoloji Hizmetleri, ERP uzmanları olarak size şu şekilde fayda sağlayabiliriz: Kavramsal tasarımınızın tamamlanması sonrasında, kapsamlı bir fark analizi yolu ile tasarımınız ve hedeflenen yapı arasındaki uyum düzeyinin tespit edilmesi, risk teşkil eden farklılıkların belirlenmesi, Proje hedeflerine ve kalite standartlarına uygun yapıya ulaşılması yönünde iyileştirme önerilerinin paylaşımı, takibi ve yönetimi.

6 İletişim Başak Hekimoğlu +90 (212) PwC Türkiye. Tüm hakları saklıdır. Bu belgede PwC ibaresi, her bir üye şirketinin ayrı birer tüzel kişilik olduğu PricewaterhouseCoopers International Limited in bir üye şirketi olan PwC Türkiye yi ifade etmektedir. PwC Türkiye, Başaran Nas Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş., Başaran Nas Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. ve PricewaterhouseCoopers Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti. ticari unvanları ile Türkiye de kurulmuş tüzel kişiliklerden oluşan PwC Türkiye organizasyonunu ifade ve temsil etmektedir.

7 Mevcut Durum Değerlendirmesi ve İyileştirme Desteği Standart ve entegre iş süreçlerinizi destekleyen bir ERP uygulaması, etkin kurumsal yönetim yapısının oluşturulmasında kilit önem taşır. Şirketlerin yapısal bir parçası olan ERP sistemleri sayesinde işletme içindeki bilginin paylaşılmasına imkân veren fonksiyonlar arası entegrasyon kolaylaşmakta, çalışanlar karar alma süreçlerinde kullanacakları bilgilere anında ulaşabilmekte ve şirketin karar alma faaliyetleri iyileşmektedir. İhtiyacınız Farklı sistemler üzerinde yürüyen, entegre olmayan uygulamalara ve iş süreçlerine sahipseniz, operasyonel süreçlerinizde manüel ve mükerrer veri girişi sorunları yaşıyorsanız, karar verme mekanizmalarınızı etkileyen operasyonel ve finansal raporlama altyapınız yetersizse, kurumsal yapıyı destekleyen süreçlerinizin standardize edilmesine ve ERP uygulamanızın süreçlerinizi destekleyecek şekilde yeniden yapılandırılmasına ihtiyaç duyuyor olabilirsiniz.

8 PwC size nasıl yardımcı olabilir? PwC Risk, Süreç ve Teknoloji Hizmetleri, ERP uzmanları olarak size şu şekilde fayda sağlayabiliriz: İş süreçleriniz ve ERP uygulamanız arasındaki uyum düzeyinin tespit edilmesi, İletişim Başak Hekimoğlu +90 (212) Sistemin imkân verdiği ancak etkin kullanılmayan fonksiyonlarının tespit edilmesi, Yönetsel, operasyonel ve finansal raporlama ihtiyaçlarının değerlendirerek ERP sistemi içerisine alınması öngörülen gerekliliklerin belirlenmesi, Mükerrer iş adımları ve sistem üzerinde yönetilebilecekken manüel olarak yönetilen veri ve süreç akışların belirlenmesi, Süreçlerinizin ve ERP sisteminizin etkinliğinin, olanaklarının ve kullanılabilirliğinin arttırılmasına yönelik en iyi uygulamalar çerçevesinde uygulama yol haritasının oluşturulması PwC Türkiye. Tüm hakları saklıdır. Bu belgede PwC ibaresi, her bir üye şirketinin ayrı birer tüzel kişilik olduğu PricewaterhouseCoopers International Limited in bir üye şirketi olan PwC Türkiye yi ifade etmektedir. PwC Türkiye, Başaran Nas Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş., Başaran Nas Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. ve PricewaterhouseCoopers Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti. ticari unvanları ile Türkiye de kurulmuş tüzel kişiliklerden oluşan PwC Türkiye organizasyonunu ifade ve temsil etmektedir.

9 Yasal Mevzuata Uyum ERP uygulamalarında yasal gerekliliklere uyum, bir opsiyon değil, zorunluluktur. Vergi Usul Kanunu(VUK), Türkiye Finansal Raporlama Standartları (TFRS) veya şirketinizin uymakla yükümlü olduğu diğer standartlar göz önüne alınarak yapılan sistem tasarımları, yasal mevzuata uyumsuzluk riskini ve bundan doğabilecek zararları minize eder. İhtiyacınız ERP sisteminizin kurulumu ve işletilmesi yurtdışından merkezi bir ekip tarafından yürütülüyor olabilir. Bu durumda sistemin kurulumu aşamasında, yasal mevzuat açısından desteğe ve/veya yapılan tasarımın yasal mevzuata uygunluğu konusunda güvence almaya ihtiyaç duyuyor olabilirsiniz. PwC size nasıl yardımcı olabilir? PwC Risk, Süreç ve Teknoloji Hizmetleri, ERP uzmanları olarak size şu şekilde fayda sağlayabiliriz: Şirketin içinde bulunduğu, sektör, faaliyet alanları vb konular dikkate alınarak, yasal mevzuatın belirlenmesi, Kavramsal tasarıma baz teşkil edecek merkezi tasarımın (Global Template) yasal mevzuat açısından değerlendirilmesi ve fark analizinin yapılması, Şirket hesap planı ile tekdüzen hesap planının eşleştirilmesi,

10 lokalizasyon kapsamındaki geliştirmeler ve genel kabul görmüş iyi uygulamalar konusunda destek verilmesi, yasal mevzuata uyum açısından son kullanıcı testlerinin gerçekleştirilmesi. İletişim Başak Hekimoğlu +90 (212) PwC Türkiye. Tüm hakları saklıdır. Bu belgede PwC ibaresi, her bir üye şirketinin ayrı birer tüzel kişilik olduğu PricewaterhouseCoopers International Limited in bir üye şirketi olan PwC Türkiye yi ifade etmektedir. PwC Türkiye, Başaran Nas Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş., Başaran Nas Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. ve PricewaterhouseCoopers Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti. ticari unvanları ile Türkiye de kurulmuş tüzel kişiliklerden oluşan PwC Türkiye organizasyonunu ifade ve temsil etmektedir.

11 TFRS Dönüşüm İşletmelerin ERP sistemleri ile başarılı bir muhasebe bilgi sistemini amaç edinmeleri, kullanılan sistemden en fazla faydayı elde etmelerini sağlar. Yeni Türk Ticaret Kanunu gereğince hazırlanacak TFRS mali tabloların sistem üzerinde oluşturulması bir zorunluluk olmamakla birlikte, işletmelerin büyüklüğü, işlem hacmi ve mali tabloların sistem dışında oluşturulması durumundaki hata riski göz önüne alındığında, TFRS uyumlu raporlamaları destekleyecek sistem dönüşümü şirketler için önem taşımaktadır. İhtiyacınız TFRS dönüşümü kapsamında, sisteme taşınabilecek düzeltme kayıtlarının ve temel raporlama gereksinimlerinin yasal yükümlülükler ve iyi uygulamalar çerçevesinde belirlenmesine ve sistem üzerinde gerekli veri akışının kurgulanmasına ihtiyaç duyuyor olabilirsiniz. Kavramsal tasarımınızın ERP, denetim, vergi ve TFRS uzmanlarından oluşan bir ekip tarafından hazırlanmasını, sistemsel iyileştirme noktalarının ve gerekli kontrol mekanizmalarının tasarımınıza entegre edilmesini hedefliyor olabilirsiniz. Kavramsal tasarımınız, dış kaynaklı danışmanlar tarafından hazırlanıyor ise, şirketinizin ihtiyaçları ve ERP gereklilikleri çerçevesinde düzenlenmiş olduğunun güvencesini talep ediyor olabilirsiniz. Ayrıca TFRS dönüşüm projenizi hayata geçirmenizi takiben TFRS Kurulum Sonrası Değerlendirme çalışması ile çözümünüzün doğruluğunun, etkin kullanımının, otomatize edilen süreçlere yönelik kontrol mekanizmalarının yeterliliği ve etkinliğinin değerlendirilmesine ihtiyaç duyuyor olabilirsiniz.

12 PwC size nasıl yardımcı olabilir? PwC Risk, Süreç ve Teknoloji Hizmetleri, ERP uzmanları olarak size şu şekilde fayda sağlayabiliriz: VUK-TFRS farklarının tanımlanması, değerlendirilmesi, otomatize edilmesine karar verilen düzeltme kayıtlarına yönelik, lokalizasyon çözümleri de dikkate alınarak, hedef yapı süreç tasarımlarının hazırlanması, Kapsamlı bir fark analizi yolu ile kavramsal tasarımınız ve hedeflenen yapı arasındaki uyum düzeyinin tespit edilmesi; TFRS gerekliliklerine uyum yönünde risk teşkil eden farklılıkların belirlenerek, iyileştirme fırsatlarına ilişkin önerilerin paylaşımı, takibi ve yönetimi, Sistem uyarlamalarının gerçekleştirilmesini takiben kullanıcı kabul testlerinin gerçekleştirilmesi ve sistem kurgusunun işlerliğinin ve tasarım ile uyumunun değerlendirilmesi, Risk ve kontrol odaklı bir bakış açısı ile, TFRS çözümünüz ve çözümünüzü destekleyen iş süreçleriniz içerisindeki riskleri azaltmak üzere uygulanan iç kontrollerin yeterliliğinin ve etkinliğinin değerlendirilmesi. İletişim Başak Hekimoğlu +90 (212) PwC Türkiye. Tüm hakları saklıdır. Bu belgede PwC ibaresi, her bir üye şirketinin ayrı birer tüzel kişilik olduğu PricewaterhouseCoopers International Limited in bir üye şirketi olan PwC Türkiye yi ifade etmektedir. PwC Türkiye, Başaran Nas Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş., Başaran Nas Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. ve PricewaterhouseCoopers Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti. ticari unvanları ile Türkiye de kurulmuş tüzel kişiliklerden oluşan PwC Türkiye organizasyonunu ifade ve temsil etmektedir.

ERP Uygulama Öncesi Değerlendirme

ERP Uygulama Öncesi Değerlendirme ERP Uygulama Öncesi Değerlendirme ERP standartlarını uygulama baskısı, verimli, pratik, güvenli ve uygulanabilir süreçlerin tasarımına engel olabilir. Birçok uygulama projesinde, iş süreçlerindeki verimlilik,

Detaylı

Proje ve Portföy Yönetimi Araçlarının Seçimi ve Süreçlerin Tasarımı

Proje ve Portföy Yönetimi Araçlarının Seçimi ve Süreçlerin Tasarımı Proje ve Portföy Yönetimi Araçlarının Seçimi ve Süreçlerin Tasarımı Ancak etkin kullanılabilen bir proje ve portföy yönetim aracı proje ve program yönetimi sürecini destekleyebilir Proje ve program yönetimi,

Detaylı

Süreçlerin Gözden Geçirilmesi ve Tasarımı

Süreçlerin Gözden Geçirilmesi ve Tasarımı Süreçlerin Gözden Geçirilmesi ve Tasarımı PwC Bankanıza özgü süreç iyileştirmeleri ve tasarımları ile sizi diğerlerinden farklılaştırmayı öneriyor... İhtiyacınız Değişen sektörel gereklilikler, yeni hizmet

Detaylı

Destek Hizmetleri Süreç Denetimi (ISAE 3402 / SSAE 16)

Destek Hizmetleri Süreç Denetimi (ISAE 3402 / SSAE 16) Destek Hizmetleri Süreç Denetimi (ISAE 3402 / SSAE 16) Müşterilerinize onların beklentilerini karşıladığınızı gösterebiliyor musunuz? Süreçlerinize ve kontrollerinize dair ilgili taraflara güvence verin!

Detaylı

İçindekiler. İnsan Kaynakları Hizmetleri 3. İnsan Yönetimi Konularındaki Sorularınıza Yanıt Veriyoruz 4. Neden PwC? 7.

İçindekiler. İnsan Kaynakları Hizmetleri 3. İnsan Yönetimi Konularındaki Sorularınıza Yanıt Veriyoruz 4. Neden PwC? 7. İçindekiler İnsan Kaynakları Hizmetleri 3 İnsan Yönetimi Konularındaki Sorularınıza Yanıt Veriyoruz 4 Neden PwC? 7 Uzman Ekibimiz 9 Hizmetlerimizden Örnekler 11 Eğitimlerimiz - Business School 17 İnsan

Detaylı

Sağlıklı bir büyüme için yanınızdayız

Sağlıklı bir büyüme için yanınızdayız www.pwc.com.tr Sağlıklı bir büyüme için yanınızdayız Yetkinliğimiz Geleceğe açılan kapı Gelişmekte olan piyasalar PwC Küresel Grubu, aralarında Türkiye nin de yer aldığı 6 ülkeyi stratejik ülke olarak

Detaylı

Stratejik CFO rolü ve başarı faktörleri

Stratejik CFO rolü ve başarı faktörleri www.pwc.com.tr Stratejik CFO rolü ve başarı faktörleri. 12. Çözüm Ortaklığı Platformu Sunum Gündemi 1. Finans Birimlerinin Geleceği 2. Geleceği Birlikte Şekillendirelim 3. Kurumsal Performans Yönetimi

Detaylı

Kurumsal Risk Hizmetleri. Oyunu kuralına göre oynayın

Kurumsal Risk Hizmetleri. Oyunu kuralına göre oynayın Kurumsal Risk Hizmetleri Oyunu kuralına göre oynayın Kurumsal Risk Hizmetleri 2 İçindekiler Kontrollerin dönüşümü ve güvencesi İç denetim Bilgi ve kontrol güvencesi hizmetleri Sürdürülebilirlik ve iklim

Detaylı

PROJE VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ. hedeflerinizi kolaylaştıran çözümler. www.noktadanismanlik.net

PROJE VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ. hedeflerinizi kolaylaştıran çözümler. www.noktadanismanlik.net PROJE VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ hedeflerinizi kolaylaştıran çözümler www.noktadanismanlik.net PROJE VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ 2008 yılında Kayseri de kurularak faaliyetlerine başlayan Nokta Danışmanlık,

Detaylı

Taslak Kamu BT Denetimi Rehberi. İç Denetim Koordinasyon Kurulu

Taslak Kamu BT Denetimi Rehberi. İç Denetim Koordinasyon Kurulu Taslak Kamu BT Denetimi Rehberi ç Denetim Koordinasyon Kurulu Ekim 2013 çindekiler Bilgi Teknolojileri Denetim Rehberi Hakkında... 4 Giriş... 4 Rehberin Yapısı ve Özellikleri... 5 1. Bilgi Teknolojileri

Detaylı

MERSİN SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI

MERSİN SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI MERSİN SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI ARALIK 2014 İçindekiler Tablosu 1. GİRİŞ... 1 2. KAVRAMSAL OLARAK İÇ KONTROL VE İÇ KONTROLÜN DÜNYADA GELİŞİMİ...

Detaylı

Halka Arzda (IPO) Başarılı Olmanın Yolları

Halka Arzda (IPO) Başarılı Olmanın Yolları Kurumsal Finansman Halka Arzda (IPO) Başarılı Olmanın Yolları Yanınızda Deloitte olmadan halka arza hazırlanmayın Halka arzda nasıl başarılı olunur... Biliyor musunuz? Deloitte Kurumsal Finansman ekibinin

Detaylı

PERFORMANS PROGRAMI HAZIRLIK DANIŞMANLIĞI

PERFORMANS PROGRAMI HAZIRLIK DANIŞMANLIĞI PERFORMANS PROGRAMI HAZIRLIK DANIŞMANLIĞI Performans programları, idare bütçelerinin stratejik planlarda belirlenmiş amaç ve hedefler doğrultusunda hazırlanmasına yardımcı olmak üzere hazırlanan temel

Detaylı

Kamu Bilgi Teknolojileri Denetimi Rehberi

Kamu Bilgi Teknolojileri Denetimi Rehberi VERSİYON 1.0 Kamu Bilgi Teknolojileri Denetimi Rehberi İç Denetim Koordinasyon Kurulu ANKARA Ocak 2014 İÇİNDEKİLER ŞEKİLLER LİSTESİ... 3 TABLOLAR LİSTESİ... 3 SUNUŞ... 4 Bilgi Teknolojileri Denetimi Rehberi

Detaylı

SAYIŞTAYIN DENETİM KAPASİTESİNİ GÜÇLENDİRME PROJESİ

SAYIŞTAYIN DENETİM KAPASİTESİNİ GÜÇLENDİRME PROJESİ SAYIŞTAYIN DENETİM KAPASİTESİNİ GÜÇLENDİRME PROJESİ Necip POLAT 1. GİRİŞ Türkiye nin Avrupa Birliği ne (AB) üyelik sürecinde, mevcut durumunu, hedeflerini ve takvimini belirleyen Avrupa Birliği Müktesebatının

Detaylı

Türkiye'de borsaya kote olmayan şirketlerde kurumsal yönetim uygulamaları. Ocak 2015

Türkiye'de borsaya kote olmayan şirketlerde kurumsal yönetim uygulamaları. Ocak 2015 Ocak 2015 Türkiye'de borsaya kote olmayan şirketlerde kurumsal yönetim uygulamaları İçindekiler 1 Önsöz 2 Yönetici özeti 4 Kurumsal yönetim 10 Strateji 12 Risk yönetimi 15 İç kontrol 18 İç denetim 21

Detaylı

www.pwc.com/tr 11. Çözüm Ortaklığı Platformu E-Fatura ve E-Defter uygulamaları 10 Aralık 2012

www.pwc.com/tr 11. Çözüm Ortaklığı Platformu E-Fatura ve E-Defter uygulamaları 10 Aralık 2012 www.pwc.com/tr E-Fatura ve E-Defter uygulamaları İçerik 1. Genel Bakış 2. E-Fatura 3. Elektronik Mali Mühür 4. E-Defter 5. E-Arşiv 6. İzin / Başvuru Süreçleri 7. Sonuç 8. Yaklaşımımız 2 Genel Bakış 3 E

Detaylı

COBIT 5 Ne kadar hazırsınız?

COBIT 5 Ne kadar hazırsınız? www.pwc.com.tr/ras Ne kadar hazırsınız? Kurumsal Bilgi Teknolojileri Yönetişim Çerçevesi Neden PwC? geliştirme sürecinde PwC öncülüğü Geliştirme Ekibi ISACA Merkez Birim Gönüllü Uzmanlar ISACA Yönetimi

Detaylı

VERSİYON 1.0 KAMU İÇ DENETİM REHBERİ İÇ DENETİM KOORDİNASYON KURULU

VERSİYON 1.0 KAMU İÇ DENETİM REHBERİ İÇ DENETİM KOORDİNASYON KURULU VERSİYON 1.0 KAMU İÇ DENETİM REHBERİ İÇ DENETİM KOORDİNASYON KURULU ANKARA Eylül 2013 İÇİNDEKİLER SUNUŞ... 1 TANIMLAR VE KISALTMALAR... 2 1. GİRİŞ... 3 2. İŞİN NİTELİĞİ... 5 2.1. KURUMSAL YÖNETİM (YÖNETİŞİM)...

Detaylı

TÜRKİYE DENETİM STANDARTLARI BAĞIMSIZ DENETİM STANDARDI 315

TÜRKİYE DENETİM STANDARTLARI BAĞIMSIZ DENETİM STANDARDI 315 TÜRKİYE DENETİM STANDARTLARI BAĞIMSIZ DENETİM STANDARDI 315 İŞLETME VE ÇEVRESİNİ TANIMAK SURETİYLE ÖNEMLİ YANLIŞLIK RİSKLERİNİN BELİRLENMESİ VE DEĞERLENDİRİLMESİ Bu metin, Uluslararası Bağımsız Denetim

Detaylı

Vergi Hizmetleri Hizmette çeşitlilik

Vergi Hizmetleri Hizmette çeşitlilik Vergi Hizmetleri Hizmette çeşitlilik İçindekiler Küresel bilgi, en iyi yerel hizmet 2 Tam tasdik hizmetleri 3 Uluslararası vergi danışmanlığı hizmetleri 4 Uluslararası personel çalışma izinleri ile vergi

Detaylı

Yeni Türk Ticaret Kanunu Yol Haritası

Yeni Türk Ticaret Kanunu Yol Haritası www.ttkrehberi.com Yeni Türk Ticaret Kanunu Yol Haritası Başarının Anahtarı Değişimi Doğru Yönetmektir Yeni Türk Ticaret Kanunu Yol Haritası Yaklaşık 55 yıldır ülkemizdeki ticari yaşamı düzenleyen Türk

Detaylı

İç Denetimin Gelişen Teknolojideki Yeni Rolü

İç Denetimin Gelişen Teknolojideki Yeni Rolü www.pwc.com.tr İç Denetimin Gelişen Teknolojideki Yeni Rolü Risk, Süreç ve Teknoloji Hizmetleri İçindekiler 6 8 10 12 14 Bulut Bilişim & İç Denetim Siber Güvenlik & İç Denetim Sosyal Medya & İç Denetim

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI MALİYE BAKANLIĞI İÇ KONTROL İZLEME VE DEĞERLENDİRME REHBERİ. Ocak 2014, Ankara. Strateji Geliştirme Başkanlığı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI MALİYE BAKANLIĞI İÇ KONTROL İZLEME VE DEĞERLENDİRME REHBERİ. Ocak 2014, Ankara. Strateji Geliştirme Başkanlığı T.C. MALİYE BAKANLIĞI MALİYE BAKANLIĞI İÇ KONTROL İZLEME VE DEĞERLENDİRME REHBERİ Ocak 2014, Ankara Strateji Geliştirme Başkanlığı T.C. MALİYE BAKANLIĞI MALİYE BAKANLIĞI İÇ KONTROL İZLEME VE DEĞERLENDİRME

Detaylı

İç Denetim, Risk ve Uyum Hizmetleri. Danışmanlığı

İç Denetim, Risk ve Uyum Hizmetleri. Danışmanlığı İç Denetim, Risk ve Uyum Hizmetleri Danışmanlığı bölümünde çalışan profesyonellerimiz, birçok yerel ve uluslararası şirkette, organizasyon çapında risk ve kurumsal yönetim konularında yardımcı olmak ve

Detaylı

www.pwc.com.tr Risk Merkezi Üyelerine Yönelik Düzenlemeler

www.pwc.com.tr Risk Merkezi Üyelerine Yönelik Düzenlemeler www.pwc.com.tr Risk Merkezi Üyelerine Yönelik Düzenlemeler Risk Merkezi Üyelerine Yönelik Düzenlemeler Risk Merkezi tarafından 3 Ekim 2014 tarihinde yayınlanan duyuru ile 51128 ve 51138 nolu düzenlemeler

Detaylı

Üniversitemiz İç Kontrol Standartları Uyum Eylem Planı İzleme Değerlendirme Raporu

Üniversitemiz İç Kontrol Standartları Uyum Eylem Planı İzleme Değerlendirme Raporu Üniversitemiz İç Kontrol Standartları Uyum Eylem Planı İzleme Değerlendirme Raporu BARTIN ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI DEĞERLENDİRME

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI KAMU İDARELERİNDE KURUMSAL RİSK YÖNETİMİ UYGULAMALARI ERDAL DURAN

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI KAMU İDARELERİNDE KURUMSAL RİSK YÖNETİMİ UYGULAMALARI ERDAL DURAN T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI KAMU İDARELERİNDE KURUMSAL RİSK YÖNETİMİ UYGULAMALARI ERDAL DURAN Mali Hizmetler Uzman Yardımcısı MALİ HİZMETLER UZMANLIĞI ARAŞTIRMA RAPORU

Detaylı

Çalışma Hayatında Yeni Pusulamız. İÇ KONTROL z. Strateji Geliştirme Başkanlığı

Çalışma Hayatında Yeni Pusulamız. İÇ KONTROL z. Strateji Geliştirme Başkanlığı z Strateji Geliştirme Başkanlığı Misyonumuz Toplumun yaşam kalitesinin yükseltilmesine ve ülke kalkınmasına katkı sağlamak amacıyla; ulaştırma, denizcilik, haberleşme, uzay ve bilgi teknolojileri alanlarında

Detaylı

KURUMSAL. İlkelerine dayanmaktadır.

KURUMSAL. İlkelerine dayanmaktadır. KURUMSAL ERK Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik Hizmetleri Ltd. Şti., on altı yılı aşkın bir süredir Hesap Uzmanlığı ve Baş Hesap Uzmanlığı görevlerinin yanı sıra Maliye Bakanlığında Daire Başkanlığı görevlerinde

Detaylı