Bunlar nas l emekçi? Mühim soru, çarp c analiz

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Bunlar nas l emekçi? Mühim soru, çarp c analiz"

Transkript

1 KONU seçim; al nan verilen F K R AK Parti'nin seçim sistemi de iflikli ine iliflkin çal flmalar sürerken, Cumhurbaflkan Abdullah Gül ile Baflbakan Recep Tayyip Erdo an D fliflleri Konutu'ndaki yemekte fikir al flveriflinde bulundu. Parti içinde de erlendirmeleri süren sistem de iflikli ine iliflkin karar MKYK ve MYK toplant lar n n ard ndan netleflecek. Hürriyet'in haberine göre, Baflbakan Tayyip Erdo an' n, D fliflleri Konutu'nda akflam yeme inde bir araya geldi i Cumhurbaflkan Abdullah Gül bu konuda fikir ald. AK Parti kulislerine göre, Erdo an' n istedi i "dar" bölgeye MYK'dan s n rl destek geldi. MYK üyeleri aras nda a rl kl e ilim 3 ve 5'li olarak düflünülen "daralt lm fl" sistemden yana ortaya ç kt. Yeni sistemin önümüzdeki seçimlerde uygulanabilmesi için de iflikli in en geç 7 Haziran'a kadar gerçeklefltirilmesi yasal zorunluluk. ISSN May s 2014 Cumartesi Fiyat 25 Kr Mühim soru, çarp c analiz ABD, Fethullah Gülen i s n rd fl eder mi? Gazeteci Asl Ayd ntaflbafl öyle bir yaz kaleme ald ki, sordu u soru da yapt tahlil de çok çarp c. Baflbakan Erdo an' n ve Hükümet'in Gülen'e yönelik sözlerinin, Fethullah Gülen'in yerini daha da sa lamlaflt rd na dikkat çeken Asl Ayd ntaflbafl, ABD'nin Gülen'in s n rd fl etmesinin mümkün olmad n söyledi. Baflbakan Erdo an' n "hukuki süreç bafllayacak" sözleri sonras Fethullah Gülen'in ABD taraf ndan iadesi ya da s n rd fl edilmesi ihtimalini de erlendiren yaz ya göre bu imkans z. Asl Ayd ntaflbafl' n Analizi 3 TE TAK PS ZL K stanbul merkezli 17 Aral k soruflturmas nda, TOK 'ye yönelik dosya ile ilgili aralar nda, ifl adam Ali A ao lu, eski bakan Erdo an' n Bayraktar' n o lu Abdullah O uz Bayraktar' n da bulundu u 60 kifli hakk nda takipsizlik karar verildi. Halk 1 May s a s nd ran ve so utan kareler bunlar... KUTLAMA-PATLAMA Dünya da 1 May s Türkiye kadar yürekten benimseyen ya da tart flan; sevinçle ya da endifleyle bekleyen bir baflka ülke yoktur büyük ihtimalle Türkiye ile talya n n KOB kardeflli i HABER 7. SAYFADA adresine ulafl yoruz Hedef 100 B N Son dönemde Türk medyas na örnek olacak bir de iflim ve dönüflüm yaflayan BELDE Gazetesi, sadece mesleki baflar s ile de il, meslek eti i bak m ndan da takdir gören yöntem ve uygulamalara imza at yor Her gün; Bayi, Elden, Kurye, Kargo ve Posta ile binlerce okura ulaflan Etik Ödül sahibi BELDE Gazetesi, elektronik posta yoluyla da on binlerce okuruyla bulufluyor. Bu yolla ulaflt m z okur say s 85 bin oldu her yerde Size bir gazete bayisi kadar yak n olan gazeteniz BELDE, art k bir tufl uzakl nda On binlerce okuyucu, bilgisayar n her açt nda Türkiye nin BELDE sine ulafl yor Haberiniz, reklam n z, duyurunuz, davetiniz hayalinizdeki yerlere, kiflilere gitsin mi? e-posta adresinizi bize gönderin, sizi her gün hayalinizdeki BELDE ye götürelim Fehmi Koru 1 May s la ilgili bir dizi soru 12. Sayfada sa Kayacan S ras Geldikçe 8. Sayfada Prof.Dr.Nurullah Çetin Türkçe Bak fl 9. Sayfada Nurullah Ayd n Ara-S ra 5. Sayfada Bunlar nas l emekçi? www. gazetesi.com gazetemizi bu adresten takip edebilirsiniz yi dan takip edebilirsiniz Gazetemiz ta https://www.facebook.com/belde.gazetesi Gazetemiz da https://www.twitter/beldegazetesi Bir bak yorsunuz kutlama alanlar nda iflçiden çok ö renci, emekçiden çok yemekçi var. Bu da kutlamalar n patlamalarla süslenmesini kaç n lmaz k l yor. Bir elinde kald r m tafl, di erinde molotof, bir baflkas n n bir elinde sapan ötekinde havai fiflek bataryas Bu hal neyin kutlamas d r diye soruyor vatandafl do al olarak. Yan t yok! Yasa savunacak ya da tart flacak de iliz elbette. Bireysel ve toplumsal özgürlüklere kasteden ya da k s tlayan her türlü yasak kald r lmal d r. Ancak, Taksim de 1 May s kutlamalar na getirilen yasak, yasakç lar ne kadar tart flma masas - na koyuyorsa, bu yasa tan mayanlar n tavr da o derece tart fl l r oluyor Evet, 1 May s Emek ve Dayan flma Günü olmal d r ve ad na yak fl r biçimde kutlanmal d r. Dünyada kapitalizmin simge isimlerinin bile vahfli kapitalizm vurgusu yapt günümüzde, en kutsal de er olan eme in hakk n n, hukukunun böylesine kitlesel etkinliklerle dile getirilmesi, korunmas, kollanmas gereklidir. Tafl n, sopan n, molotofun, havai fifle in, gaz n toz-duman etti i bir ortamda bu nas l olur? Zor hatta imkans z Türkiye baz kentlerle böyle kutlamalar yaflad ne yaz k ki Günler önce hepimizi saran sendrom 1 May s sabah yla öyleme, öfkeye, kavgaya dönüflüveriyor. Sabah n köründe bafllayan olaylar gece yar lar na, ertesi sabaha kadar sürüyor. Yüzlerce gözalt gerçeklefliyor. Bak yorsunuz neredeyse hiçbiri iflçi, emekçi de il olsa olsa aday! Ne yaz k ki itici kutlamalar da ürkütücü patlamalar da onlar n eseri. Ders al n r umar z. 2 May s 2014 Resmi Gazete 6534 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Romanya Hükümeti Aras nda Avrupa flleri Konusunda Mutabakat Zapt n n Onaylanmas n n Uygun Bulundu una Dair Kanun

2 2 SINEMA TV / MAGAZIN 3 Mayıs 2014 Cumartesi Meltem Ekiz Fransız turist, ünlü oyuncuyu evsiz sandı 21:30 KESKİN NİŞANCI 3 20:15 TANRININ KİTABI Yönetmen : P.J. Pesce Oyuncular : Tom Berenger, Byron Mann, John Doman Yapım : 2004 Aksiyon Çavuş Beckett, uzun kariyeri boyunca yetmiş kişiyi öldürmüştür. Finnegan ve Beckett Vietnam da omuz omuza savaşmışlar dır ve Finnegan burada hayatını kaybetmiştir. Oysa Finnegan ın ölümü bir düzmecedir. Sizin için seçtiklerimiz Orjinal İsmi:The Book Of Eli Yönetmen:Alb ert Hughes Oyuncular:Den zel Washington, Mila Kunıs, Ray Stevenson Yapım Yılı:2010 Tür:Aksiyon/M acera Distopik bir gelecekte, güneş patlaması sonrası kavrulmuş dünyada sağ kalanların yaşam mücadelesinde Eli, (D.Washington) yok olmanın eşiğine gelen insanlığı kurtaracak olan bir kitabı koruma mücadelesi veriyor. ANKARA (AA) New York'u ziyaret eden Fransız turist kadın, yeni filmi için tanınmaz hale gelen ünlü Amerikalı oyuncu Richard Gere'i evsiz sanarak pizza ikram etti. New York sokaklarındaki çekim sırasında çöpleri karıştıran milyarder oyuncunun ''haline üzülen'' Fransız turist Karine Valnais Gombeau, lokantada bitiremediği pizzadan kalanların bulunduğu poşeti evsiz kılığındaki Gere'e verdi. Darmadağınık saçları ve sakalıyla tanınmayacak haldeki Gere, canlandırdığı evsiz karakterine uygun bir biçimde Fransız turistin elindeki "New York'u Seviyorum" yazılı poşeti aldı ve içinde ne olduğunu sordu. Gombeau ise yarı Fransızca yarı İngilizce, ''Kusura bakma, pizza biraz soğuk'' diyerek yanıt verdi. Rolüne devam eden Gere de Gombeau'ya teşekkür ederek ''Tanrı sizi korusun'' Farkına varmadan "Time out of Mind" filminin çekimlerine dahil olan ve evsiz sanarak yiyecek verdiği kişinin Richard Gere olduğunu anlamayan Gombeau, yoluna devam etti. Fransız turist, durumun farkına ancak fotoğraflarını iki gün sonra New York Post gazetesinde görünce vardı. Şaşkına dönen Gombeau, ''Bu müthiş. Böyle bir şeyin olması inanılmaz. Bence Gere, yaşına rağmen çok yakışıklı'' ifadesini kullandı. (AA) Sinema VİZYONA YENİ GİREN FİLMLER "Aşk Treni" Rohit Shetty'nin yönettiği "Aşk Treni" filminde, Shahrukh Khan, Deepika Padukone, Satyaraj ile Nikitin Dheer rol alıyor. Hindistan yapımı aksiyon komedi türündeki filmde, ailesini çocukken kaybeden Rahul'un bir gün arkadaşlarının daveti üzerine Mumbai'den Goa'ya gitmek üzere Chennai Express'e binmesi sonu yaşanan gelişmeler izlenebilecek. "Dom Hemingway" Richard Shepard'ın yönettiği "Dom Hemingway" filminde, Jude Law, Richard E. Grant, Demian Bichir ile Emilia Clarke izleyici karşısına çıkacak. İngiliz yapımı komedi dram türündeki filmde, arkadaşlarını gammazlamadığı için 12 yıl boyunca hapis yatan Dom Hemigway'ın cezaevinden çıktan sonra uzak kaldığı kızıyla vakit geçirmek için suç dünyasını geride bırakmak için verdiği mücadele konu ediliyor. "Sıfır Teorisi" Terry Gilliam'ın yönetmen koltuğuna oturduğu "Sıfır Teorisi" filminin oyuncuları arasında Christoph Waltz, Matt Damon, Tilda Swinton ile Ben Wishaw yer alıyor. Bilim kurgu türündeki Romanya yapımı filmin konusu özetle şöyle: "Qohen, her şeyin aslında hiçbir şeye eşit olduğunu ispatlanmaya çalıştığı gizli bir projeye dahil olur. Ancak toplumu kontrol eden yönetim, onu bu projeden uzaklaştırmak için, aşık olabileceği bir hayat tasarlamak dahil her şeyi yapacaktır. Terry Gilliam'ın geleceğe dair karanlık bir portre sunduğu film, kapitalizm ve inanç sistemlerine dair çarpıcı eleştiriler içeriyor." "Örümcek Adam 2" Andrew Garfield, Emma Stone, Jamie Foxx, Dane DeHaan'un rol aldığı "İnanılmaz Örümcek Adam 2" filminin yönetmen koltuğunda Marc Webb oturuyor. Macera sevenleri sinema salonlarına çekmeyi hedefleyen ABD yapımı filmin konusu özetle şöyle: "Hayatı oldukça yoğun geçen Peter Parker, bir yandan kötü adamları yakalayıp, diğer yandan aşkı Gwen ile vakit geçiriyordur. Gwen'ın babasına kızından uzak durarak onu koruyacağına dair verdiği sözü de unutmayan Peter, bu sözü tutmakta zorlanmaktadır. Düşes elbiselerine 62 bin pound harcadı DIŞ HABERLER - Cambridge Düşesi Catherine, eşi Prens William ve oğluyla birlikte çıktığı Avustralya gezisinde tam bir servet harcadı. Düşes'in 19 günlük gezi için seçtiği kıyafet ve aksesuvarların toplam bedeli 62 bin pound! İngiltere Prensi William'ın eşi Cambridge Düşesi Catherine, evliliğinde yaptığı ikinci resmi seyahatini geçtiğimiz günlerde noktaladı. Eşi ve oğlu Prens George ile birlikte Avustralya'yı ziyarat eden Düşes, 19 günde 52 davet ve görüşmeye katıldı. Düşes, tüm dünyanın gözünün önünde olacağı bu seyahat için kesenin ağzını açmış. Giysi ve aksesuvarları için 62 bin pound harcayan Düşes, seyahat boyunca yaklaşık 5 bin pound'luk Cartier marka saatini bileğinden çıkarmadı. Düşes, yanında götürdüğü özel kuaförü için 6 bin pound harcamış. Giydiği her şeye dikkat etmesine rağmen oğlu George'un kıyafetlerine sadece 700 pound harcayan Düşes'in eşi Prens William ise gezi boyunca sadece iki takım elbise giydi. Gömleklerini sık sık değiştiren William, resmi olamayan davetlerdeyse kendi dolabından kıyafetler giydi.

3 3 ANKARA Gözde Kiflin 3 May s 2014 Cumartesi Baflkan Ak, 1 May s ta M STEK OYNADI! Keçiören Belediye Baflkan Mustafa Ak, ilkini geçti imiz y l düzenledi i 1 May s Personel fienli i ni geleneksel hale getirdi. Bu y l yine 1 May s ta Keçiören Belediyesi çal flanlar yla buluflan Baflkan Mustafa Ak, bayram coflkusunu onlarla birlikte yaflad, personeliyle Ankara havalar eflli inde misket oynad. HABER MERKEZ - Keçiören Belediyesi 1 May s Geleneksel Personel fienli i büyük Keçiören Belediyesi ailesini biraraya toplad. Belediyenin bütün personelinin aileleri ile birlikte kat ld flenlikte Baflkan Ak, çal flanlar ile tek tek ilgilenerek sohbet etti. fienlikte e lence, sanatç Erhan Durak n seslendirdi i türküler ile doru a ç kt. Hareketli türküler s ras nda Baflkan Ak da personeli ile karfl l kl misket oynad. Konserin ard ndan çal flanlar na Keçiören e emek veren, emekleri, fikirleri ile bizlerin yan nda yer alan sevgili mesai arkadafllar m diye hitap eden Baflkan Ak, bayramlar n bayram tad nda kutlanmas gerekti ini belirterek 1 May s bayram güzelli i içerisinde, bizim burada kutlad m z gibi kutlan r. Herkese örnek olsun. De erli mesai arkadafllar m, sizlerin eme i sayesinde Keçiören Türkiye nin y ld z oldu. Eme inize sa l k 1 May s ta ayn zamanda üç aylar n bafllang c mübarek Regaib Kandili nin de kutland n hat rlatan Baflkan Ak, Yani bugün iki güzellik biraraya geldi. Bugün hepimiz birbirimize dua edelim. Cenab- Allah s k nt lar m z, dertlerimizi gidersin diye dua edelim. Herkes birbiri için dua etsin, böylece dualar m z kartopu gibi Cenab- Allah a ulaflacakt r diye konufltu. Baflkan Ak, pikni i düzenledikleri Kent Orman n n 1 milyon 125 bin metrekarelik alana sahip oldu unu ifade ederek Üç y ld r burada a açland rma çal flmalar yap yoruz. çerisine k r dü ün salonu ve aquapark olmak üzere iki güzel tesis yapaca z. Aktif bir yeflil alan olacak içerisinde. Keçiörenliler aileleri ile birlikte huzur ve güven içerisinde pikniklerini burada yapacaklar Konuflmas n n ard ndan Baflkan Ak, 120 b ld rc n ve 15 kekli i özgürlüklerine kavuflturarak do aya b rakt. Mamak ta bahar n müjdecisi parklar HABER MERKEZ - Kifli bafl na düflen yeflil alan miktar n sürekli art ran Mamak Belediyesi yeniledi i ve hizmete yeni açt parklarla bu y l bahar daha yeflil karfl lad. Toplam 302 adet park n bulundu u ilçede, park bahçeler müdürlü ü temizlik, bak m, tamir onar m, kent mobilyalar n n yenilenmesi, mevsimlik çiçek dikimleri, koflu yollar n n elden geçirilmesi gibi çal flmalar da tamamlad y l içerisinde 39 yeni park hizmete açan Mamak Belediyesi, 2014 y l nda da binlerce metre kare alan kaplayan 14 yeni park yap m n hedefliyor. Mamak ta kentsel dönüflümün bir yönüyle de yeflile dönüflüm oldu unu dile getiren Mamak Belediye Baflkan Mesut Akgül; Haz rlad m z kentsel dönüflüm projelerinin büyük bölümü yeflil alandan olufluyor. Yeflil alanlar ve parklar bir flehrin can simididir. Bu nedenle her y l mevcut park say m z art r yor, yeflil alanlar m z ço alt yoruz. Mamak a nefes ald r yoruz dedi ABD, Fethillah Gülen i s n rd fl eder mi? Asl AYDINTAfiBAfi 15 Nisan günü ABD Temsilciler Meclisi Baflkan John Boehner, Baflbakan Tayyip Erdo an ziyaret etti inde, tek konu Kongre deki Ermeni soyk r m tasar s de ildi. Erdo an, Amerikal siyasetçiye Fethullah Gülen konusunu açt. Rivayet o ki, Baflbakan 17 Aral k ba lam nda cemaati flikayet ettikten sonra Gülen in Pensilvanya da yaflad n ve bu durumun müttefik iliflkilerine yak flmad n söyledi. Özetle Obama yla yapt telefon görüflmesinden sonra Boehner dan da Gülen in iadesini istedi. Amerikal siyasetçinin Say n Baflbakan kendisinin kim oldu unu bilmiyorum ve do ruyu söylemek gerekirse ben bu Gezi ye kadar bu flahs n ismini bile duymam flt m cevab ise Erdo an flafl rtm fl olmal. GÜL, ERDO AN VE Ç ÇEK GÜNDEME GET RM fi... Konuyu bana aktaran ve Türk-Amerikan iliflkilerini yak ndan takip eden bir isim, Erdo an, Abdullah Gül ve Meclis Baflkan Cemil Çiçek in art arda Fethullah Gülen konusunu gündeme getirmesini Fark nda olmadan Fethullah Gülen in reklam n yap yorlar diye yorumlad. Çok do ru. Muhtemelen Boehner Washington a gider gitmez Fethullah Gülen in kim oldu unu sorup soruflturmufl, cevap olarak da Bat l e itim tarz n savunan, Türkiye de çok say da takipçisi olan ve Amerika da da 100 den fazla okulu olan l ml Müslüman lider gibisinden bir yan t alm flt r. Çünkü Amerikal lar aç s ndan olay n en basite indirgenmifl hali budur. Amerikal lar karmafl k denklemleri sevmezler. Bir defas nda bir Kongre üyesine sordu umda Gülen hareketini heyecanla Ben onlara Anti-Molla Müslümanlar diyorum diye tan mlam flt. Terörle iliflkisi var m? Hay r. Silahl mücadeleyi savunuyor mu? Hay r. Bat karfl t m? Hay r. Güçlü mü? Evet. Peki demokrasiden yana m? Evet. Hal böyleyken Ankara n n Fethullah Gülen aleyhine bafllatt hukuki süreç ve iade talebinin Washington da yank bulmas, mümkün de ildir. Peki ya Ankara, Fethullah Gülen aleyhine Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kald rmaya veya görevlerini yapmas n k smen veya tamamen engellemeye teflebbüs suçlamas yla bir örgüt davas açar, bunu resmi kanallardan ABD Adalet Bakanl na iletirse? Durum yine de iflmez. Hükümetin Gülen i suçlu ilan etmesi, tüm dünyan n bunu kabul edece i anlam na gelmez. Hatta tam tersine, Erdo an n 17 Aral k sonras Fethullah Gülen cemaatine yönelik bafllatt sert kampanya ve bürokrasideki tasfiye dalgas, Bat nezdinde bu hareketin persecuted minority (zulüm gören az nl k) statüsü kazanmas na neden olacakt r. Bu durumu 10 Mart 2014 tarihli yaz mda da izah etmifltim: Amerika y az çok tan yanlar, bu ülkenin Avrupa daki siyasi bask lardan kaçan dindarlar ve din adamlar taraf ndan kuruldu unu bilir. Bu yüzden de dini ve siyasi özgürlükler konusunda hassast r Amerikan siyaseti. Erdo an n Gülen e yönelik üslubu ve bafllatt adli süreç, b rak n Hoca n n ABD deki varl n zora sokmay, tam tersine sa lamlaflt rm flt r. Erdo an n meydanlarda cemaate yönelik tehditkâr üslubu ve cemaatin liderinin iadesini istemesi, Gülen i Amerikal lar n gözünde otomatik olarak Dalai Lama ya da Çin Komünist Partisi nin y llard r mücadele etti i Falun Gong tarikat n n lideri Li Hongzhi statüsünde uluslararas bir ma dura dönüfltürme potansiyelini tafl yor. Böyle bir taarruz karfl s nda ne mevcut ABD kanunlar ne de Kongre, Obama veya daha sonraki yönetimlerin Fethullah Gülen i s n r d fl etmesine izin vermez. Erdo an yüklendi i sürece Gülen in yeri sa lamd r. O yaz da da belirtti im gibi, Fethullah Gülen in Pensilvanya daki odas ndan Felluce de bir intihar sald r s planlad n kan tlayamad n z sürece, bu durum de iflmez. Zaten genel manada Bat n n Türkiye deki gidiflata nas l bakt n, Alman Cumhurbaflkan ndan dinledik. Hal böyle iken Bat (ve ABD) bu kavgay, bir çete ya da darbe de il, büyük ölçüde siyasi hesaplaflma olarak görecek, Türkiye nin hukuki argümanlar n da Çin Komünist Partisi ninkiler gibi kulak arkas edecektir... (Milliyet)

4 43 Mayıs 2014 Cumartesi ANKARA Gözde Kişin Aktaş toplu konutları HIZLA YÜKSELİYOR HABER MERKEZİ - Ankara da kentsel dönüşümün simgesi haline gelen Altındağ Belediyesi, çarpık yapılaşmanın önüne geçmekte kararlı... Altındağlı vatandaşların daha modern yaşam alanlarına kavuşması için gece gündüz çalışan Başkan Veysel Tiryaki, Aktaş Mahallesi nde de önemli adımlar attı. Aktaş Mahallesi nde bir yandan yıkımlar son sürat devam ederken, bir yandan da toplu konutlar etap etap yükselmeye devam ediyor. Aktaş Mahallesi 3. Etap Toplu Konutları nda çalışmalar son sürat devam ediyor. Yaklaşık 20 bin metrekarelik bir alan üzerine kurulu alanda yükselen modern yapılar, 6 blok ve 342 daireden oluşuyor. 2+1 ve 3+1 dairelerin bulunduğu Aktaş 3. Etap Toplu Konutları için bölgede yaklaşık 100 gecekondu yıkıldı. Çevre düzenlemesiyle de dikkat çeken modern yapılar, Altındağ ın gelişen yüzünü yansıtıyor. Aktaş Mahallesi 3. Etap Toplu Konutları nda yapılması planlanan sosyal donatı alanlarının da bölgeye canlılık kazandırması hedefleniyor. Hızla yükselen modern yapılar, 2015 yılında yeni sahiplerine teslim edilecek, hak sahiplerinin yüzü gülecek. Altındağ giderek değer kazanıyor ISSN Yıl: 44 3 Mayıs 2014 Cumartesi Sayı: Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ahmet TEKEŞ Spor Muhabiri Hakkı Murat SÖBÜTAY Polis - Adliye: Gözde KİŞİN, Magazin: Meltem EKİZ Ekonomi: Fatma Betül KAYA Yurt Haberler: Emel YILMAZ, Yaşam: Semiha ARKLAN Turizm: Sevgi ACAR - Sağlık: Burcu KERİM, Kültür-Sanat: Aylin DEMİRHAN, Çevre: Sinem GÜRDOĞAN Dış Haberler: Yücel TANOL İnternet Editörü: Duygu UÇAR Yayın Sahibi Temsilcisi Yiğit YİĞİT İdari Merkez Macun Mah. 3. Cadde No: 2 Yenimahalle/ANKARA Yazı İşleri Tel: Tel: (PBX) Fax: Ankara Temsilciliği Rüzgarlı Cd. Plevne Sk. No: 14 Ulus/ANKARA Tel: (0312) GÜNLÜK SİYASİ GAZETE Yayın Sahibi İmaj İç ve Dış Tic. A.Ş. Yazı İşleri Müdürü Abdülmecit KOYUNSAĞAN İstihbarat Şefi Şenol GÜNÜÇ Sayfa Editörleri İbrahim ARKLAN - Yasemin AYDOĞDU Haber Müdürü Dursun ERKILIÇ İstanbul Temsilciliği Tevfik Bey Mah. Tahsin Tekoğlu Cad. No: 2 K.1 Sefaköy/Küçükçekmece/ İSTANBUL Tel: (0212) Dağıtım: TURKUAZ DAĞITIM SAN. VE TİC. A.Ş. Yayın Türü: Yaygın Süreli (Pazar hariç) Basıldığı Yer Dorukkaya Mat. Yay. Rek. Mağ. Enerji ve İnş. A.Ş. - İmpress Web İstanbul Yolu 6. km Macun Mh. 3. Cd. No: 2/1 Yenimahalle/ANKARA Tel: Resmi ilanlarımızı internet sitemizden de görebilirsiniz. (www.beldegazetesi.com) Sözleşmesiz yazarlara ücret ödenmez. BELDE Basın Meslek ilkelerine uymaya söz vermiştir. Altındağ Belediye Başkanı Veysel Tiryaki, vatandaşların daha rahat ve daha modern yaşam alanlarına kavuşması için hiçbir fedakarlıktan kaçınmadıklarının altını çizdi. Bugüne kadar gerçekleştirdiği 10 kentsel dönüşüm projesiyle Altındağ a değer kazandıran Tiryaki, ilçede mülkiyet sorununu giderdiklerini HABER MERKEZİ Ayaş'ın AK Partili yeni Belediye Başkanı Bülent Taşan mazbatasını aldığı günden itibaren çalışmalarına devam ediyor. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı Ayaş İşletme Şefliği ni Ayaş'a kazandıran Başkan Taşan, "Belediye hizmetlerinin etkin ve verimli bir şekilde gerçekleştirmek adına Ayaş İşletme Şefliği ni Sinanlı Mahallesi nde bulunan Belediye garajına kurduk. Belediyemizin araçları sürekli arıza veriyor ve devamlı bakımları yapılarak hizmet vermeye çalışıyorlardı. Buda işlerin aksamasına neden olurken, mali anlamda da belediyeye yük getiriyordu. Seçimlerden önce halkımıza hizmet etmeye söz verdik. Bizde "üçlü olursak güçlü oluruz" dedik. Hükümet imiz, Büyükşehir'imiz ve Ayaş. Hizmete giden yolda biz dilenmeye razıyız.yatağı yorganı Büyükşehir'e taşıdık ve belirtti. Başkan Tiryaki, kentsel dönüşümle beraber Altındağ ın giderek ivme kazandığını belirterek bu konutların örnek yapılar olduğunu dile getirdi yılında yüzde 85'i gecekondularla kaplı, yüzde 70 i imarsız olan Altındağ da bugün gecekonduların yerine modern yapıların almaya başladığını, Ayaş'ta değişim başladı mendili Büyükşehir'in önüne serdik.hiç bir talebimiz geri çevrilmiyor. Büyükşehir Belediye Başkanı mız Melih Gökçek'e çok teşekkür ediyorum. 1 Ekskavatör, 1 Modern Kepçe, 1 Silindir, 4 Kamyon, 1 Binek Araç ve 30 çalışan personel Belediye Başkanlığı mıza bağlı olarak hizmet Altındağ ın imarının ise yüzde 97 oranıyla tamamlandığını belirten Altındağ Belediye Başkanı Veysel Tiryaki, önümüzdeki süreçte bir çok mahallede daha Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile ortak proje geliştirerek kentsel dönüşüm projeleri uygulamayı planladıklarını ifade etti. verecekler.araçlarımızın hepsi yüksek model olup tüm giderleri de Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından karşılanacak. Bu daha başlangıç temizlik araçlarımız,yıkama ve sulama tankerleri,çöp araçlarımız kısacası ihtiyacımız olan her türlü araç gelecektir. Ayaş'ımıza hayırlı uğurlu olsun " Çankaya da çifte bayram HABER MERKEZİ - Çankaya Belediye Başkanlığı avlusunda, Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, DİSK Genel Başkanı Kani Beko, tarafından imza altına alınan Toplu İş Sözleşmesi törenine, DİSK Genel İş Sendikası Çankaya Şube Başkanı Ozan Doğan ve Şube Yönetimi, CHP Milletvekilleri Gülsün Bilgehan, Süleyman Çelebi, Levent Gök, İzzet Çetin, Sinan Aygün, Musa Çam, CHP Çankaya İlçe Başkanı Mehmet Perçin ile Çankaya Belediyesi Meclis Üyeleri de katıldı. Çankaya yı kendi evi gibi gören, gece gündüz çalışarak tertemiz yapan işçi kardeşlerimizi selamlıyorum diyerek konuşmasına başlayan DİSK Genel Başkanı Kani Beko, birlik, dayanışma ve mücadele günü 1 Mayıs İşçi Bayramı öncesi Çankaya Belediyesi çalışanlarının Toplu İş Sözleşmesini imzalamaktan mutluluk duyduğunu söyledi. 1 Mayıs kutlamalarında Taksim ısrarlarına da değinen Beko, 1977 de katledilen 37 işçi kardeşimizin failleri adalete teslim edilene kadar 1 Mayıs ları Taksim de kutlamayı sürdüreceğiz. Birlik için, dayanışma için, mücadele için Taksim de olmak zorundayız. Yaşasın 1 Mayıs! Yaşasın işçi sınıfı! Kani Beko yeni sözleşmede emeği geçenlere teşekkür ederek, sözleşmenin belediyeye ve çalışanlara hayırlı olmasını diledi. Çankaya Belediyesi nin hizmetleriyle, projeleriyle, üretimiyle örnek bir belediye olacağını ve çalışanların haklarının korunmasında da örnek bir belediye olacağını belirten Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, İşçimizle memurumuzla omuz omuza el ele olacağız İşçilere Biz aynı taraftayız ayrımız gayrımız yok siz neyseniz ben de oyum diyerek yaklaştıklarını ifade eden Taşdelen, Bu belediyenin sahibi memuru ve işçisidir. Çankaya çalışanı Çankaya ya hizmet götürürken kendi evi gibi sahiplenecek, çocuklara kendi çocuklarına hizmet eder gibi hizmet edecek. Hizmet götürmekle yükümlü olduğumuz Çankaya halkı başımızın tacı. Üreten, gelir yaratan, hızlı ve güçlü bir Çankaya Belediyesi yle Çankaya halkına birlikte hizmet götüreceğiz Çankaya Belediyesi çalışanlarının toprağa tırnaklarını geçirdiği zaman belediyeyi nasıl ayağa kaldırdığını biliyoruz ifadesinde bulunan Taşdelen, Yolumuz, mücadelemiz, yüreğimiz, sevdamız bir. Halkımıza ve üretmeye sevdalıyız. Önümüzdeki dönem üreteceğimiz bir dönem olacak ve her çalışan bu üretimin içinde olacak. Birlikte yönetip Çankaya yı zirveye çıkaracağız. Aydınlık yola hep beraber yürüyeceğiz. Bu sözleşme size olan inancın eseri, güvenin sonucudur. Hepimize hayırlı uğurlu olsun 1 Mayıs İşçi Bayramı öncesi imza altına alınan Toplu İş Sözleşmesi, Çankaya Belediyesi çalışanlarına çifte bayram yaşatacak. Öncü sözleşme olarak nitelendirilen sözleşme, çalışanların taban ücretlerine ilk yıl 3 lira zam getiriyor. İşçiler maaşlarını, taban ücretleri üzerinden ilk yıl %12 ve ikinci yıl ise yine %12 oranında zamlı olarak alacaklar. Çankaya Belediyesi, ekonomik, sosyal, idari, hukuki ve iş güvenliği açısından Türkiye nin üçüncü Ankara nın ise en iyi Toplu İş Sözleşmesi özelliğini taşıyan örnek bir sözleşmeye imza atmış oldu. DİSK Genel Başkanı Kani Beko nun, Alper Taşdelen e emeğe saygı plaketi sunmasının ardından, CHP Çankaya İlçe Başkanı Mehmet Perçin le birlikte belediyenin yemekhanesinde çalışanlarla birlikte yemek yediler.

5 5 YASAM-ÇEVRE Semiha ARKLAN 3 May s 2014 Cumartesi VAN - Do u Anadolu Bölgesi'nde bilinçsiz avc lar taraf ndan vurulduktan sonra YYÜ Yaban Hayvanlar Koruma ve Rehabilitasyon Merkezinde tedavi alt na al - nan yabani hayvanlar, veteriner hekimlerinin gerçeklefltirdi i ameliyatlarla sa l na kavufluyor. Veteriner Fakültesi bünyesinde iki y l önce kurulan merkez, özellikle avc lar n hedefi haline gelen veya do ada kendili inden yaralanan, hasta düflen hayvanlar tedavi ettikten sonra tekrar do al yaflam alanlar na b rak yor. Orman ve Su flleri Bakanl 14. Bölge Müdürlü ü ekipleri ile duyarl vatandafllar taraf ndan kendilerine ulaflt r ld ktan sonra tedavileri tamamlanan yaban hayvanlar ndan 4 kaya kartal, 2 flahin ve bir bozk r kartal merkez müdürü Doç. Dr. Lokman Aslan gözetiminde, orman müdürlü ü Van Gölü havzas nda avc lar n hedefi olduktan sonra Yüzüncü Y l Üniversitesi (YYÜ) Yaban Hayvanlar Koruma ve Rehabilitasyon Merkezinde tedavi edilen 7 yaban hayvan, takip alt nda tutulmalar amac yla ayaklar na halka tak larak do aya b rak ld. Ayaklar na halka tak lan kufllar do aya sal nd ekipleri taraf ndan Çatak ilçesinde do aya sal nd. Doç. Dr. Aslan, gazetecilere yapt aç klamada, do ada bitkin düflmüfl ve ölmek üzere olan yaban hayvanlar n n uzun süren tedavilerinin ard ndan do aya b rak ld n belirterek, uçma yetisine tam kavuflmam fl bir flahini merkezlerine geri götüreceklerini söyledi.vatandafllara her y l yaban hayvanlar n n avlanmamas ve sazl klar n yak lmamas için uyar da bulunduklar n anlatan Aslan, özellikle son bir aydan bu yana sazl k alanlar yakanlara ciddi cezai ifllem uyguland n ifade etti. Aslan, cezan n kendileri için bir önemi olmad n, sazl k alanlar n n yak lmas durumunda gelecekte çocuklar n mart ve kargadan baflka kufl göremeyece ini bildirerek, yaban hayvanlar n bir ço unun sazl k alanlarda üredi ini kaydetti. Da l k alanlarda bulunan kufllar n ve yumurtalar n n yuvalar ndan al nmamas gerekti ine dikkati çeken Aslan, kufllar n yuvalar ndan al nd ktan k sa süre sonra yanl fl beslemeden dolay hayat n kaybetti ini dile getirdi. Aslan, do aya b rakt klar kufllarda ilk kez halka sistemi uygulad klar na de inerek, "Y rt c kufllar n göç yollar, nereye gittikleri veya bir daha tedavi edildi inde hangi merkezde tedavi edildi i belli olsun, Türkiye habitat na katk m z olsun diye Orman ve Su flleri Bakanl taraf ndan gönderilen halkalar, ilk kez bu kufllar n ayaklar na takt k. Bundan böyle bu kufllar, ayaklar ndaki halkalar sayesinde takip edece iz" diye konufltu.(aa) ARA-SIRA Nurullah AYDIN 1 MAYIS EMEK, BARIfi, KARDEfiL K VE Gün; 1886 y l ndan bu yana kutlanan ve eme in, emektar n, al n terinin, dayan flma ve yard mlaflma günüdür. Bayram; al n terini kutsal gören, her fleyin üzerinde tutan bir dayan flma kültürü bayram - d r. 1 May s Emek ve Dayan flma Günü; eme- in, al n terinin, dayan flma ve yard mlaflman n ad d r. Üretim faktörleri içinde yeri doldurulamayan ve en de erlisi emektir. Emek; insan yaflam nda yer alan en yüce de- erlerin bafl nda gelir. Üretim faktörleri içinde yeri en geç doldurulan, en de erlisi emektir. Eme in yegâne kayna olan insan da tüm evrendeki en de erli varl kt r. Eme in ve al n terinin kutsal say ld, adaletli paylafl m, dayan flma ve güç birli inin esas al nd bir kültür ve medeniyet inflas nda herkes çaba içinde olmal - d r. - nsan hak ve özgürlüklerini, hegemonyac zihniyetle yok sayan, - insanlar ben ve öteki diye ayr flt ran, - sömürge zihniyeti ile dünyay ya malayan, - vandalizmi kural tan maks z n uygulayan projelere karfl anlaml bir dik durufl sergilenmelidir. lkel ortaça zihniyetli mandac /iflbirlikçi/çarp k zihniyet; din ve millet iradesi gibi iki ulvi de eri istismar ederek kitleleri uyuflturmaya devam etmektedir. Çarp k düflünceli, ç kar amaçl, Tanr s para/servet olan din istismarc s, emek sömürücüsü, siyasetçi, ifl adam, akademisyen, gazeteci, sivil toplum mensuplar iyi bilinmeli, tan t lmal d r. Emekçilerin cezaland r ld, çalan ç rpan ifl adamlar n n siyasetçilerin dokunulmaz k l nd - bir düzeni; hukuka, uygun hale getirmek yine de emekçilerin görevidir. Bilinçli yurttafl, sorumlu insan, mücadele eden hak sahibi insan; halk kitlelerini ayd nlatmaya devam etmelidir. Üreten, gelifltiren ve hizmet sunan iflçi, memur tüm çal flanlar n; fliddetten uzak, dostluk, bar fl, kardefllik ve dayan flma içinde olmalar n diler. 1 May s Emek ve Dayan flma gününü kutlar m. Evi yanan çift, hurda minibüste yaflam mücadelesi veriyor I d r'da yaylac lar n zorlu yolculu u bafllad I DIR - I d r'da hava s cakl klar n n artmas yla göçerlerin yaylalara zorlu yolculu u bafllad. K fl aylar nda köylerde, yazlar ise yaylalarda hayvanc l kla u raflan göçerler, havalar n s nmas yla yollara düfltü. Bir hafta sürecekleri yolculu un ard ndan A r 'daki yaylalara ulaflacak göçerlere ise çoban köpekleri efllik ediyor. Geçimlerini hayvanc l kla sa layan göçer aileler, konaklad klar alanlarda da çad r kurarak ihtiyaçlar n karfl l yor. Hayvan sahiplerinden Battal Do- an, AA muhabirine yapt aç klamada, yaz aylar n n yaklaflmas yla yaylalara gittiklerini söyledi. I d r'da yaz aylar n n s cak geçti- ini, mera alanlar n n az olmas nedeniyle baflka kentlere gitmek zorunda kald klar n anlatan Do an, hayvanlar yla beraber A r 'daki Alada yaylas na gitmek üzere yola ç kt klar n söyledi. Do an, zorlu geçen yolculuklar - n n bir hafta sürdü ünü, sonbahar aylar na kadar yaylalarda kalacaklar n belirterek, "I d r'da hayvanlar - m z otlat rken zorluk çekiyoruz. Yaylalar m z yok meralar m z yok. Maalesef biz de yollara ç k yoruz" Hayvanlar n s cak havada zorland n, bu nedenle 3 ay konaklayacaklar yaylalara gittiklerini ifade eden Do an, "Yolculu umuz zor oluyor ama gitmeye mecburuz. Köpeklerimiz bizim en büyük yard mc m z, koruyucular m z. Onlar olmasa hayvanlar m z güvenli götüremeyiz. Onlar bize efllik ediyor daha güvenli yaylalara gidiyoruz" diye konufltu. (AA) KARABÜK - FA K EREZ - Eskipazar ilçesinde yaflayan kar -koca, evlerinin yanmas n n ard ndan kalacak yer bulamay nca 8 ayd r hurdaya ç kart lan bir minibüste yaflam mücadelesi veriyor. Yaz boy köyünde 4 y l önce evleri yanarak kullan lamaz hale gelen Adem ve Güler Kans zo lu çifti, bir süre akrabalar n n yan na yerlefltikten sonra buradan da ayr lmak zorunda kald. Arkadafllar n n hurdaya ç kard bir minibüste yaflamaya bafllayan Kans zo lu çifti, sa l ks z ve zor flartlarda yaflam savafl veriyor. AA muhabirine aç klama yapan 43 yafl ndaki Adem Kans zo lu, 2010 y l n n mart ay nda köylerindeki evlerinin yanmas üzerine d flarda kald klar n söyledi. Olay n ard ndan yerlefltikleri akrabalar n n evlerinde 4 y l kald klar n anlatan Kans zo lu, belli bir süreden sonra baflkas n n evinde kalmakta zorluk yaflad klar n ifade etti. Kans zo lu, kalacak yer ararken arkadafllar n n hurdaya ç kard minibüse yerlefltiklerini dile getirerek, "Allah raz olsun arkadafllar m hurdaya ç kard klar minibüsü verdiler. 8 ayd r bu minibüsün içinde eflimle birlikte yafl yorum. So uk oluyor, rahat uyuyam yorsun. Bir akraban n yan nda kaç gün kalabilirsin? Yapacak birfley yok. Günlük ihtiyaçlar m z burada karfl l yoruz. Lavabo ve banyomuzu d flar ya kurdu umuz derme, çatma yerde yap yoruz" diye konufltu. Yang n sonras yard m almad n belirten Kans zo lu, "Yard m için resmi dairelere de baflvurmad m. Büyüklerimizden yard m beklentimiz var" (AA)

EYVAH! Ankara KARARI. Bugün MYK, yar n MKYK da görüflülecek AK Parti, seçim sistemine çal flt

EYVAH! Ankara KARARI. Bugün MYK, yar n MKYK da görüflülecek AK Parti, seçim sistemine çal flt Gauck da Almanya mam ilan edildi Takvim gazetesi, Türkiye ziyareti esnas nda dün ODTÜ de hükümete yönelik a r elefltirilerde bulunan Alman Cumhurbaflkan Joachim Gauck için Fethullah Gülen cemaatine at

Detaylı

DÖVDÜ! ÖVDÜ! Asilsen, olaca n. gözbebe i kurum ve. kimi zaman da sevinince flairli i kabar r biri de ASELSAN. Gazetemiz ta

DÖVDÜ! ÖVDÜ! Asilsen, olaca n. gözbebe i kurum ve. kimi zaman da sevinince flairli i kabar r biri de ASELSAN. Gazetemiz ta EL yak yor! Oluflum döneminde ya an dolu nedeniyle zarar gören Antep f st n n fiyat n n geçen y la göre yüzde 70 artt, tüketicilerin bu tür yüksek fiyatl ürünler yerine alternatif ürünlere yönelmesi gerekti

Detaylı

Regaip Kandili huflu ile kutland

Regaip Kandili huflu ile kutland Regaip Kandili huflu ile kutland 1 MAYIS Final ve gol için flükür duas! 40 y l aradan sonra fiampiyonlar Ligi finaline ç kan Atletico Madrid'in baflar s nda oynad futbol ve att golle büyük pay sahibi olan

Detaylı

Fiyat 25 Kr. duymaz! yi ama yetersiz. TESK Genel Baflkan Bendevi Palandöken. TOBB Baflkan Yard mc s Budak: Gazetemiz ta

Fiyat 25 Kr. duymaz! yi ama yetersiz. TESK Genel Baflkan Bendevi Palandöken. TOBB Baflkan Yard mc s Budak: Gazetemiz ta ISSN 1308-7622 ç-d fl savafl n efli indeki Ukrayna da ölümler art yor 5 May s 2014 Pazartesi www.beldegazetesi.com Fiyat 25 Kr Bas n özgürlü ü Türkiye yi morart rken Taha, flundan K vanç duymaz! Dünya

Detaylı

Kay p kacakta ortalama as ld

Kay p kacakta ortalama as ld Önlenmesi gereken tehdit: TÜRK YE ile YSK kesinlefltirdi YEREL SEÇ M sonuçlar 30 Mart Yerel Seçiminin kesin sonuçlar Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Baflkan Sadi Güven taraf ndan aç kland. Büyükflehir belediye

Detaylı

Fiyat 25 Kr PARALEL aç klamas

Fiyat 25 Kr PARALEL aç klamas Hofl geldin Bal kesir Bal kesirspor'un, Spor Toto Süper Lig'e yükselmesinin ard ndan kentte büyük coflku yafland. K rm z -beyazl ekibin, stanbul Büyükflehir Belediyespor'u 2-1 yendi i maç n bitifl düdü

Detaylı

Konya-Afyonkarahisar karayolunun

Konya-Afyonkarahisar karayolunun Gökçek ten Yavafl a: Nereden biliyorsun? T RAZ T RAZI Ankara Büyükflehir Belediye Baflkan Melih Gökçek, CHP Ankara büyükflehir belediye baflkan aday Mansur Yavafl' n, Ankara'daki seçimlerin iptali için

Detaylı

Herkes devrede herkes endifleli ama çözüm yok

Herkes devrede herkes endifleli ama çözüm yok ISSN 1308-7622 17 Nisan 2014 Perflembe www.beldegazetesi.com Fiyat 25 Kr Baflbakan Recep Tayyip Erdo an, ABD Temsilciler Meclisi Baflkan John Boehner ile bir araya geldi. ABD ye 1915 uyar s Her y l oldu

Detaylı

YURTTA savas dünyada savas!

YURTTA savas dünyada savas! fl sa l ve güvenli i için 2014 rehber y l Çal flma ve Sosyal Güvenlik Bakan Faruk Çelik, ifl sa l ve güvenli i bilincini hem ifl yerlerinde hem de iflçilerde oturtmak için 2014 y l n n rehberlik y l olaca

Detaylı

Esed bela TAC Z, TAHR K VE KARARLILIK

Esed bela TAC Z, TAHR K VE KARARLILIK Bak fl fark olunca Konut sat fl Sanayi istihdam 100 bin kifli artt Marc Faber in Türkiye görüflü 12 DE Zorunlu istikamet Ç N! ABD endifleli Rusya rahat AB huzursuz Rus askerleri Ukrayna da bu ülke bizim

Detaylı

Fiyat 10 Kr CAR AÇIK BÜYÜME. Bulut Teknolojisi 6. SAYFADA. Kad nlar n rolü var 6. SAYFADA TÜRK YE N N GAZETES 1308-7622.

Fiyat 10 Kr CAR AÇIK BÜYÜME. Bulut Teknolojisi 6. SAYFADA. Kad nlar n rolü var 6. SAYFADA TÜRK YE N N GAZETES 1308-7622. ISSN 1308-7622 ISSN 1308-7622 ISSN 1308-7622 ISSN 1308-7622 B TÜRK YE N N GAZETES ELDE www.beldegazetesi.com Fiyat 10 Kr 9 Aral k 2013 Pazartesi Fiyat 25 Kr Eti ihraç ediyoruz ama yeteri kadar yemiyoruz

Detaylı

Fiyat 25 Kr. Birbirini bitirdi! Oylar yeniden say lacak yerler. stanbul, zmir, Kars, Bart n, Bitlis, yeniden say lacak. 12. SAYFADA.

Fiyat 25 Kr. Birbirini bitirdi! Oylar yeniden say lacak yerler. stanbul, zmir, Kars, Bart n, Bitlis, yeniden say lacak. 12. SAYFADA. ISSN 1308-7622 Dört dörtlük bir istek 1 Nisan 2014 Sal www.beldegazetesi.com Fiyat 25 Kr Türkiye'deki yerel seçim sonuçlar n n aç klanmaya bafllamas n n ard ndan S rbistan'da, Müslüman Boflnak nüfusun

Detaylı

TÜRK YE için utanç oyunlar!

TÜRK YE için utanç oyunlar! ISSN 1308-7622 2014 - K fl Olimpiyat Soçi de dün bafllad 8 fiubat 2014 Cumartesi www.beldegazetesi.com Fiyat 25 Kr ONLAR E T LD TÜRK YE için utanç oyunlar! B Z E LEND K! K fl gelince birçok ülke bunu tatil

Detaylı

HALKBANK I kim bitirmek istedi?

HALKBANK I kim bitirmek istedi? ISSN 1308-7622 25 Ocak 2014 Cumartesi www.beldegazetesi.com Fiyat 25 Kr STAR Gazetesi BELGELER ile gösterdi HALKBANK I kim bitirmek istedi? Halkbank hedef ald belirtilen geliflmeler üzerindeki sis perdesi

Detaylı

1 Mayıs sancısı TAŞINDI. Onkoloji Hastanesi ve Onkoloji Kenti için düzenlenen yardım kampanyasına komedyen Cem Yılmaz da katıldı 1 tuğla da siz koyun

1 Mayıs sancısı TAŞINDI. Onkoloji Hastanesi ve Onkoloji Kenti için düzenlenen yardım kampanyasına komedyen Cem Yılmaz da katıldı 1 tuğla da siz koyun GAZETEMİZİ www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz 1 Mayıs sancısı 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Bayramı kutlamaları bu yıl farklı illerde ve

Detaylı

CHP, bozkurt u keflfetti! ABD: Pensilvanya da. SARIGÜL: Çileli bir yolculuk. Ülkücü and ile devrim marfl kol kola. yeni bir dönemin.

CHP, bozkurt u keflfetti! ABD: Pensilvanya da. SARIGÜL: Çileli bir yolculuk. Ülkücü and ile devrim marfl kol kola. yeni bir dönemin. ISSN 1308-7622 3 Nisan 2014 Perflembe www.beldegazetesi.com Fiyat 25 Kr TOBB Baflkan Hisarc kl o lu: Yerelde yeni bir dönem bafllad TOBB Baflkan Rifat Hisarc kl o lu, milli iradenin sand a yans mas yla

Detaylı

Türkiye, petrol ihrac etmelidir

Türkiye, petrol ihrac etmelidir Gelecekte bankac l k MOB L "Birleflik Krall k Ticaret ve Yat r m Zirvesi" yap ld. Zirvenin bir bölümündü, finans ve teknoloji temal paralel oturumlar vard. HABER 7. SAYFADA TO dan ticareti büyüten bir

Detaylı

Gülen ve dahas na 13. SAYFADA

Gülen ve dahas na 13. SAYFADA 100 ö renciye nükleer e itim Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Taner Y ld z, Rusya'da nükleer e itimi alan ö rencilere 100 ö renci daha eklemek için süreci bafllatt klar n bildirdi. HABER 6. SAYFADA ISSN

Detaylı

GÜL, BAfiBAKAN I BEKL YOR

GÜL, BAfiBAKAN I BEKL YOR GÜL, BAfiBAKAN I BEKL YOR Cumhurbaflkan Abdullah Gül ün sözleri siyaset kulislerinde, radyo mikrofonlar nda, televizyon ekranlar nda, gazete sütunlar nda ve sanal ortamda tart fl ld, tart fl l yor. Asl

Detaylı

Üzücü bir gerginli i bitiren kelam yazan kalem ve kelam n duyulmas n sa layan aktörler: Alaeddin Kaya, Fehmi Koru RAHATLATAN.

Üzücü bir gerginli i bitiren kelam yazan kalem ve kelam n duyulmas n sa layan aktörler: Alaeddin Kaya, Fehmi Koru RAHATLATAN. Üzücü bir gerginli i bitiren kelam yazan kalem ve kelam n duyulmas n sa layan aktörler: Alaeddin Kaya, Fehmi Koru RAHATLATAN ISSN 1308-7622 7 Ocak 2014 Sal www.beldegazetesi.com Fiyat 25 Kr 85.000 adresine

Detaylı

Mühür sende ama Süleyman de ilsin!

Mühür sende ama Süleyman de ilsin! Çehresi de iflen ilçe Hizmetleri ile Alt nda a ça atlatan Veysel Tiryaki nin hizmetleri... 13. SAYFADA Bosna n n UMUDU Türkiye Bosna Bank International (BBI), Bosna Hersek'e verilen 100 milyon avroluk

Detaylı

Fiyat 25 Kr. Bir baflar s zl n hikâyesi ni yazan Fehmi Koru nun tespiti;

Fiyat 25 Kr. Bir baflar s zl n hikâyesi ni yazan Fehmi Koru nun tespiti; 6 gün sizinle BELDE nin ad, 1 Mart itibariyle YediGün olarak de ifliyor Bugüne kadar tüm geliflmifl ülkelerde oldu u gibi pazar günleri d fl nda hergün sizlerle buluflan gazeteniz BELDE, 44 y ll k onurlu

Detaylı

Fiyat 25 Kr. 2013 y l nda tar msal ihracat m z rekor k rd, 17,7 milyar dolarl k tar m ürünü ihracat gerçeklefltirildi.

Fiyat 25 Kr. 2013 y l nda tar msal ihracat m z rekor k rd, 17,7 milyar dolarl k tar m ürünü ihracat gerçeklefltirildi. geride kalan aylar nda ikifler kez flampiyon rtiçi turlar n mücadelesi dikkati çekerken, soflampiyonu olacak ürün belirleyecek. a kuru so an yüzde 55,01 oran ndaki fiyat aryonu olurken, fiubat ta yüzde

Detaylı

Miting alan na UCAK DÜSTÜ!

Miting alan na UCAK DÜSTÜ! YAVAfi h zland! CHP Ankara Büyükflehir Belediye Baflkan Aday Mansur Yavafl, seçim çal flmalar na devam ediyor. Baflkentin tüm sorunlar yla ilgili görüfllerini, düflüncelerini, çözüm önerilerini ve projelerini

Detaylı

Fiyat 25 Kr. Y ld z: Kediden rahats z de ilim dedi ve ekledi;

Fiyat 25 Kr. Y ld z: Kediden rahats z de ilim dedi ve ekledi; ISSN 1308-7622 ACI MUZ! 4 Nisan 2014 Cuma www.beldegazetesi.com Fiyat 25 Kr stanbul Ticaret Odas, 2014 Mart ay nda fiyat en çok artan ve azalan ürünleri aç klad. Buna göre, 2014 Mart ay nda TO'nun stanbul

Detaylı

Fiyat 25 Kr. Mehmet K rk nc Hocaefendi, hükümet ile Gülen cemaati aras nda yaflanan tart flmalara dair aç klamada bulunurken, Bu k rg nl klar n

Fiyat 25 Kr. Mehmet K rk nc Hocaefendi, hükümet ile Gülen cemaati aras nda yaflanan tart flmalara dair aç klamada bulunurken, Bu k rg nl klar n ISSN 1308-7622 BAfiBAKAN ile HOCAEFEND ye seslendi 13 Ocak 2014 Pazartesi www.beldegazetesi.com Fiyat 25 Kr MEHMET KIRKINCI Hoca'n n sulh ça r s Daum un ilac namaz ve dua Bursaspor teknik direktörü Christoph

Detaylı

Erdo an gündemde. Obama gölgede

Erdo an gündemde. Obama gölgede Cumhuriyet tarihimizin en önemli aç l m yap ld ; 1915, istismarc lar n elinden al nd Erdo an gündemde Dünya, yapt aç klamay konufluyor Obama gölgede ISSN 1308-7622 ABD memnuniyetini aç klad Ermeniler flaflk

Detaylı

Fiyat 25 Kr. KUYUMCULARDA taksit tedirginli i. BDDK haz rlanan. Resmi Gazete'de yay mlanarak 1 fiubat'tan. iyle kredi kart kullanarak

Fiyat 25 Kr. KUYUMCULARDA taksit tedirginli i. BDDK haz rlanan. Resmi Gazete'de yay mlanarak 1 fiubat'tan. iyle kredi kart kullanarak ISSN 1308-7622 9 Ocak 2014 Perflembe www.beldegazetesi.com Fiyat 25 Kr Hediyelikte Uzakdo u modas art k sona erdi Bu y l hediyelik eflya tercihlerinde Uzakdo u mallar na olan ilginin azald, yöresel el

Detaylı

OY UNA SAH P CIKMA DÖNEM

OY UNA SAH P CIKMA DÖNEM ISSN 1308-7622 2 Nisan 2014 Çarflamba www.beldegazetesi.com Fiyat 25 Kr CHP L ÜLKÜCÜLER! Mansur Yavafl n destekçileri, Yüksek Seçim Kurulu binas önünde toplanarak seçimlerde hile yap ld iddias yla protesto

Detaylı

ASELSAN. oldu u için ne kadar gurur duysa

ASELSAN. oldu u için ne kadar gurur duysa Türkiye nin gözbebe i ASELSAN Türkiye böyle bir kurulufla sahip Haber Müdürümüz Dursun ERKILIÇ, oldu u için ne kadar gurur duysa Asilsen, olaca n ASELSAN bafll kl yaz s yla bu dev kuruluflun dününe, bugününe,

Detaylı