1. Konya Defterdarlığı, kayıtlı değeri TL, birikmiş amortismanı TL olan taşıtı tarihinde TL ye satmıştır.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "1. Konya Defterdarlığı, kayıtlı değeri 65.000 TL, birikmiş amortismanı 55.000 TL olan taşıtı 20.11.2015 tarihinde 8.000 TL ye satmıştır."

Transkript

1 1. Konya Defterdarlığı, kayıtlı değeri TL, birikmiş amortismanı TL olan taşıtı tarihinde TL ye satmıştır. Satış bedelinin TL si vezneye yatırılarak, TL si banka çeki verilerek ödenmiş olup kalanı tarihinde tahsil edilecektir. Taşıtın satış işlemine ilişkin muhasebe kaydı aşağıdakilerden hangisidir? 100-Kasa Hesabı Alınan Çekler Hesabı Diğer Faaliyet Alacakları Hesabı irikmiş Amortismanlar Hesabı Giderler Hesabı Taşıtlar Hesabı Gelir Yansıtma Hesabı ütçe Gelirleri Hesabı Kasa Hesabı Alınan Çekler Hesabı Diğer Faaliyet Alacakları Hesabı irikmiş Amortismanlar Hesabı Giderler Hesabı Taşıtlar Hesabı Gelir Yansıtma Hesabı ütçe Gelirleri Hesabı Kasa Hesabı Alınan Çekler Hesabı Diğer Faaliyet Alacakları Hesabı irikmiş Amortismanlar Hesabı Giderler Hesabı Taşıtlar Hesabı Gelir Yansıtma Hesabı ütçe Gelirleri Hesabı Kasa Hesabı Alınan Çekler Hesabı Diğer Faaliyet Alacakları Hesabı irikmiş Amortismanlar Hesabı Giderler Hesabı Taşıtlar Hesabı Gelir Yansıtma Hesabı ütçe Gelirleri Hesabı ütçe Giderleri Hesabı Gider Yansıtma Hesabı

2 2. Hazineye ait olan TL bedel ile kayıtlı arazi, (A) üyükşehir elediyesine tahsis edilmiştir. Tahsis işlemine ilişkin Hazine adına yapılması gereken muhasebe kaydı aşağıdakilerden hangisidir? 630-Giderler Hesabı Arazi ve Arsalar Hesabı ütçe Giderleri Hesabı Gider Yansıtma Hesabı Net Değer Hesabı Arazi ve Arsalar Hesabı Giderler Hesabı Arazi ve Arsalar Hesabı Muhasebe irimleri Arası İşlemler Hesabı Arazi ve Arsalar Hesabı İl Milli Eğitim Müdürlüğü personeli ay () ye 2015 yılında verilen 700 TL lik harcama yetkilisi mutemedi avansı ve ödeneği mahsup dönemine aktarılmıştır. Ancak avansa ilişkin mahsup belgeleri mahsup döneminde muhasebe birimine teslim edilmemiştir. u durumda mahsup dönemi sonunda yapılması gereken muhasebe kaydı aşağıdakilerden hangisidir? 140-Kişilerden Alacaklar Hesabı M.D.A. Avans ve Krediler Hesabı M.D.A. Kullanılacak Ödenekler Hesabı M.D.A. Ödenekler Hesabı Kişilerden Alacaklar Hesabı M.D.A. Avans ve Krediler Hesabı M.D.A. Ödenekler Hesabı M.D.A. Kullanılacak Ödenekler Hesabı Kişilerden Alacaklar Hesabı İş Avans ve Kredileri Hesabı M.D.A. Ödenekler Hesabı M.D.A. Kullanılacak Ödenekler Hesabı Kişilerden Alacaklar Hesabı M.D.A. Avans ve Krediler Hesabı M.D.A. Ödenekler Hesabı Ödenekler Hesabı Kullanılacak Ödenekler Hesabı M.D.A. Kullanılacak Ödenekler Hesabı 700 2

3 4. (A) Malmüdürlüğünün Ziraat ankasındaki tahsilat hesabındaki ( Muhasebe irimi Tahsilat Hesabı) TL lik tutar, protokol gereği gün sonunda çekilerek Hazine İç Ödemeler Muhasebe iriminin Ziraat ankası Ankara Merkez şubesindeki hesabına aktarılmıştır. u işleme ilişkin Hazine İç Ödemeler Muhasebe iriminin yapması gereken kayıt aşağıdakilerden hangisidir? 510-Nakit Hareketleri Hesabı anka Hesabı Nakit Hareketleri Hesabı Verilen Çekler ve Gönderme Emirleri Hesabı anka Hesabı Nakit Hareketleri Hesabı anka Hesabı Muhasebe irimleri Arası İşlemler Hesabı Kayıtlı değeri TL, birikmiş amortismanı TL olan taşıt, tarihinde aynı muhasebe biriminden hizmet alan İl Müftülüğünden, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne bedelsiz olarak devredilmiştir. edelsiz devre ilişkin olarak Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü adına yapılması gereken muhasebe kaydı aşağıdakilerden hangisidir? 254-Taşıtlar Hesabı irikmiş Amortismanlar Hesabı Gelirler Hesabı Taşıtlar Hesabı Gelirler Hesabı Giderler Hesabı irikmiş Amortismanlar Hesabı Taşıtlar Hesabı Muhasebe irimleri Arası İşlemler Hesabı Muhasebe irimleri Arası İşlemler Hesabı irikmiş Amortismanlar Hesabı Taşıtlar Hesabı irikmiş Amortismanlar Hesabı Muhasebe irimleri Arası İşlemler Hesabı

4 6. (A) Muhasebe Müdürlüğü veznesinde yapılan sayımda, kasada fiilen TL, kasa hesabının borç bakiyesinin ise TL olduğu tespit edilmiştir. Kasa hesabındaki farkın sebebi anlaşılıncaya kadar yapılması gereken kayıt aşağıdakilerden hangisidir? 100-Kasa Hesabı Sayım Fazlaları Hesabı Kişilerden Alacaklar Hesabı Kasa Hesabı Sayım Noksanlıkları Hesabı Kasa Hesabı Kasa Hesabı Gelirler Hesabı Kasa Hesabı 100-Kasa Hesabı (Maliye akanlığı) (Milli Eğitim akanlığı) Yenimahalle Malmüdürlüğü kasa hesabının idareler itibarıyla bakiyeleri yukarıdaki gibidir. Merkezi Yönetim Muhasebe Yönetmeliğine göre, gün sonunda kamu idareleri bazında yapılması gereken kasa aktarma kayıtları aşağıdakilerden hangisidir? 510-Nakit Hareketleri Hesabı (Maliye) Kasa Hesabı (Maliye) Kasa Hesabı (Milli Eğitim) Nakit Hareketleri Hesabı (Milli Eğitim) Nakit Hareketleri Hesabı (Milli Eğitim) Kasa Hesabı (Milli Eğitim) Kasa Hesabı (Maliye) Nakit Hareketleri Hesabı (Maliye) Nakit Hareketleri Hesabı (Maliye) Kasa Hesabı (Maliye) Kasa Hesabı (Milli Eğitim) Nakit Hareketleri Hesabı (Milli Eğitim) Nakit Hareketleri Hesabı (Milli Eğitim) Kasa Hesabı (Milli Eğitim) Kasa Hesabı (Maliye) Nakit Hareketleri Hesabı (Maliye)

5 8. Hazine Müsteşarlığı, 2 yıl vadeli ve sıfır faizli olmak üzere Vakıflar Genel Müdürlüğüne TL nakit borç vermiş olup söz konusu tutar Vakıflar Genel Müdürlüğünün banka hesabına aktarılmıştır. u işleme ilişkin olarak Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından yapılması gereken muhasebe kaydı aşağıdakilerden hangisidir? 102-anka Hesabı Kamu İdarelerine Mali orçlar Hesabı anka Hesabı Kamu İdarelerine Mali orçlar Hesabı Gelir Yansıtma Hesabı ütçe Gelirleri Hesabı anka Hesabı Uzun Vadeli Diğer İç Malî orçlar Hesabı anka Hesabı Uzun Vadeli Diğer İç Malî orçlar Hesabı Gelir Yansıtma Hesabı ütçe Gelirleri Hesabı Malî yılın sonunda bütün ödeme ve mahsup işlemleri yapıldıktan sonra ödenek hesapları aşağıdaki gibi olan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü için geçici mizandan önce yapılması gereken muhasebe kaydı aşağıdakilerden hangisidir? 903-Kullanılacak Ödenekler Hesabı 904-Ödenekler Hesabı 905-Ödenekli Giderler Hesabı Ödenekli Giderler Hesabı Kullanılacak Ödenekler Hesabı Ödenekler Hesabı Kullanılacak Ödenekler Hesabı Ödenekler Hesabı Ödenekli Giderler Hesabı Ödenekli Giderler Hesabı Ödenekler Hesabı

6 10. (A) Yatılı ölge Ortaokulu, pansiyon parasından TL +%18 KDV ye demirbaş eşya almıştır. u işleme ilişkin muhasebe kaydı aşağıdakilerden hangisidir? (Vergi kesintileri ihmal edilmiştir.) 332-Okul Pansiyonları Hesabı Nakit Talep ve Tahsisleri Hesabı Demirbaşlar Hesabı Gelirler Hesabı Gelir Yansıtma Hesabı ütçe Gelirleri Hesabı Okul Pansiyonları Hesabı Nakit Talep ve Tahsisleri Hesabı Demirbaşlar Hesabı Gelirler Hesabı Okul Pansiyonları Hesabı Nakit Talep ve Tahsisleri Hesabı Demirbaşlar Hesabı Gelirler Hesabı ütçe Giderleri Hesabı Gider Yansıtma Hesabı Okul Pansiyonları Hesabı Nakit Talep ve Tahsisleri Hesabı Demirbaşlar Hesabı Gelirler Hesabı ütçe Giderleri Hesabı Gider Yansıtma Hesabı Gelir Yansıtma Hesabı ütçe Gelirleri Hesabı

7 11. (A) Üniversitesinin 830-ütçe Giderleri Hesabı dönem sonunda TL bakiye vermiştir. u hesabın dönem sonunda ilgili hesaba aktarılarak kapatılması işlemine ilişkin muhasebe kaydı aşağıdakilerden hangisidir? 895-ütçe Uygulama Sonuçları Hesabı ütçe Giderleri Hesabı Faaliyet Sonuçları Hesabı ütçe Giderleri Hesabı ütçe Giderleri Hesabı ütçe Uygulama Sonuçları Hesabı Gider Yansıtma Hesabı ütçe Giderleri Hesabı KDV mükellefiyeti bulunmayan özel bütçeli (A) idaresi, büro faaliyetlerinde kullanmak amacıyla TL + %18 KDV ye Ses, Görüntü ve Sunum Cihazları satın almış olup bedeli, kesintiler (DV: 9,48) yapıldıktan sonra düzenlenen gönderme emri ile ödenmiştir. u işleme ilişkin muhasebe kaydı aşağıdakilerden hangisidir? 253-Tesis, Makine ve Cihazlar Hesabı İndirilecek KDV Hesabı Ödenecek Vergi ve Fonlar Hesabı Verilen Çekler ve Gönderme Emirleri Hesabı ütçe Giderleri Hesabı Gider Yansıtma Hesabı Demirbaşlar Hesabı Ödenecek Vergi ve Fonlar Hesabı Verilen Çekler ve Gönderme Emirleri Hesabı ütçe Giderleri Hesabı Gider Yansıtma Hesabı Demirbaşlar Hesabı İndirilecek KDV Hesabı Ödenecek Vergi ve Fonlar Hesabı Verilen Çekler ve Gönderme Emirleri Hesabı ütçe Giderleri Hesabı Gider Yansıtma Hesabı Tesis, Makine ve Cihazlar Hesabı Ödenecek Vergi ve Fonlar Hesabı Verilen Çekler ve Gönderme Emirleri Hesabı ütçe Giderleri Hesabı Gider Yansıtma Hesabı

8 13. Özel bütçeli (A) idaresinin bankadaki vadeli mevduat hesabına Nisan-2016 ayı için 30 Nisan 2016 tarihinde TL faiz geliri tahakkuk etmiş olup bu tutar üzerinden de 170 TL tevkifat yapılarak banka hesabına aktarılmıştır. u işleme ilişkin yapılması gereken muhasebe kaydı aşağıdakilerden hangisidir? 102-anka Hesabı Giderler Hesabı Gelirler Hesabı Gelir Yansıtma Hesabı ütçe Gelirleri Hesabı ütçe Giderleri Hesabı Gider Yansıtma Hesabı anka Hesabı Giderler Hesabı Gelirler Hesabı Gelir Yansıtma Hesabı ütçe Gelirleri Hesabı anka Hesabı Giderler Hesabı Gelirler Hesabı Gelir Yansıtma Hesabı ütçe Gelirleri Hesabı ütçe Giderleri Hesabı Gider Yansıtma Hesabı anka Hesabı Giderler Hesabı Gelirler Hesabı Gelir Yansıtma Hesabı ütçe Gelirleri Hesabı

9 14. (A) Malmüdürlüğünce, üç yıl sürecek yapım işi ihalesine katılan ve ihale üzerinde kalan istekli (A) dan kesin teminat olarak alınan TL nin yanlışlıkla gelir vergisi tahsilatı (tahakkuklu bütçe geliri) olarak kayıtlara alındığı anlaşılmıştır. Yanlışlığın gün sonunda anlaşılması üzerine yapılması gereken düzeltme kaydı aşağıdakilerden hangisidir? 120-Gelirlerden Alacaklar Hesabı Alınan Depozito ve Teminatlar Hesabı Gelir Yansıtma Hesabı ütçe Gelirleri Hesabı Gelirlerden Alacaklar Hesabı Alınan Depozito ve Teminatlar Hesabı ütçe Gelirleri Hesabı Gelir Yansıtma Hesabı Gelirler Hesabı Alınan Depozito ve Teminatlar Hesabı ütçe Gelirleri Hesabı Gelir Yansıtma Hesabı Gelirlerden Alacaklar Hesabı Alınan Depozito ve Teminatlar Hesabı ütçe Gelirleri Hesabı Gelir Yansıtma Hesabı (A) Malmüdürlüğünün kasasında TL üzerinden kayıtlı bulunan AD Doları, düzenlenen teslimat müzekkeresi ile bankadaki hesaba yatırılmak üzere veznedara teslim edilmiş ve söz konusu tutarın bankadaki hesaba yatırıldığı, gelen banka hesap özet cetvelinden anlaşılmıştır. Alınan banka hesap özet cetveli üzerine yapılması gereken muhasebe kaydı aşağıdakilerden hangisidir? 105-Döviz Hesabı Döviz Hesabı Döviz Hesabı Muhasebe irimleri Arası İşlemler Hesabı anka Hesabı Diğer Hazır Değerler Hesabı Döviz Hesabı Diğer Hazır Değerler Hesabı

10 16. Ankara Defterdarlığı, kayıtlı değeri TL, birikmiş amortismanı TL olan bilgisayarı tarihinde hurdaya ayırmıştır. Ankara Defterdarlığı hurdaya ayrılmış olan bu bilgisayarı tarihinde 100 TL ye satmış olup bedeli muhasebe müdürlüğü veznesine yatırılmıştır. Hurdaya ayrılan bu bilgisayarın satışına ilişkin muhasebe kaydı aşağıdakilerden hangisidir? 294-Elden Çıkarılacak Stoklar ve MDV Hesabı Demirbaşlar Hesabı irikmiş Amortismanlar Hesabı irikmiş Amortismanlar Hesabı Kasa Hesabı irikmiş Amortismanlar Hesabı Elden Çıkarılacak Stoklar ve MDV Hesabı Gelirler Hesabı Gelir Yansıtma Hesabı ütçe Gelirleri Hesabı Kasa Hesabı irikmiş Amortismanlar Hesabı Giderler Hesabı Elden Çıkarılacak Stoklar ve MDV Hesabı Gelir Yansıtma Hesabı ütçe Gelirleri Hesabı Kasa Hesabı irikmiş Amortismanlar Hesabı Giderler Hesabı Elden Çıkarılacak Stoklar ve MDV Hesabı Gelir Yansıtma Hesabı ütçe Gelirleri Hesabı ütçe Giderleri Hesabı Gider Yansıtma Hesabı

11 17. Hazine tarafından kayıtlardaki değeri TL olan arsa, tarihinde TL ye, yarısı yılı içinde, diğer yarısı 16 ay sonra tahsil edilmek üzere iki eşit taksitle satılmıştır. Satış tutarından mahalli idareye %25 pay ayrılmıştır. Satışa ilişkin tahakkuk kaydı aşağıdakilerden hangisidir? 127-Diğer Faaliyet Alacakları Hesabı Giderler Hesabı Giderler Hesabı Arazi ve Arsalar Hesabı Diğer Faaliyet Alacakları Hesabı Diğer Faaliyet Alacakları Hesabı Giderler Hesabı Arazi ve Arsalar Hesabı Diğer Faaliyet Alacakları Hesabı Diğer Faaliyet Alacakları Hesabı Giderler Hesabı Arazi ve Arsalar Hesabı Diğer Faaliyet Alacakları Hesabı Diğer Faaliyet Alacakları Hesabı Giderler Hesabı Giderler Hesabı Arazi ve Arsalar Hesabı (A) Vergi Dairesi Müdürlüğü Veznedarı ay () nin, tahsil ettiği vadesi geçmiş gelir vergisinin TL sini, sahte alındı düzenleyerek zimmetine geçirdiğinin anlaşılması üzerine yapılması gereken muhasebe kaydı aşağıdakilerden hangisidir? 140-Kişilerden Alacaklar Hesabı Gelirlerden Takipli Alacaklar Hesabı Gelir Yansıtma Hesabı ütçe Gelirleri Hesabı Kişilerden Alacaklar Hesabı Gelirlerden Alacaklar Hesabı Kişilerden Alacaklar Hesabı Gelirlerden Alacaklar Hesabı Gelir Yansıtma Hesabı ütçe Gelirleri Hesabı Kişilerden Alacaklar Hesabı Gelirlerden Takipli Alacaklar Hesabı

12 19. KDV mükellefiyeti bulunmayan (A) Üniversitesi tanesi TL + %18 KDV den olmak üzere toplamda 100 adet bilgisayar satın almış olup, kesintiler (DV: 9,48) yapıldıktan sonra kalan tutarın ilgilisine ödenmesi için ödeme emri belgesi düzenlenmiştir. Söz konusu işleme ilişkin yapılması gereken muhasebe kaydı aşağıdakilerden hangisidir? 255-Demirbaşlar Hesabı Ödenecek Vergi ve Fonlar Hesabı Verilen Çekler ve Gönderme Emirleri Hesabı ütçe Giderleri Hesabı Gider Yansıtma Hesabı Demirbaşlar Hesabı İndirilecek KDV Hesabı Ödenecek Vergi ve Fonlar Hesabı Verilen Çekler ve Gönderme Emirleri Hesabı ütçe Giderleri Hesabı Gider Yansıtma Hesabı Demirbaşlar Hesabı Ödenecek Vergi ve Fonlar Hesabı Verilen Çekler ve Gönderme Emirleri Hesabı ütçe Giderleri Hesabı Gider Yansıtma Hesabı Gelir Yansıtma Hesabı ütçe Gelirleri Hesabı Demirbaşlar Hesabı Ödenecek Vergi ve Fonlar Hesabı Verilen Çekler ve Gönderme Emirleri Hesabı ütçe Giderleri Hesabı Gider Yansıtma Hesabı sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununa göre, aşağıdakilerden hangisi yüklenicilere bütçe dışı avans verilmesinin şartlarından biri değildir? Sözleşmesinde belirtilmiş olmalıdır. Yüklenme tutarının yüzde otuzunu geçmemelidir. Sözleşme tutarının yüzde kırkını geçmemelidir. Teminat alınmış olmalıdır sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununa göre, aşağıdakilerden hangisi genel bütçe kapsamında yer alan idarelerden biri değildir? Devlet Personel aşkanlığı Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Göç İdaresi Genel Müdürlüğü Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü 12

13 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununa göre, aşağıdakilerden hangisi kamu maliyesinin temel ilkeleri arasında sayılmamıştır? Kamu mali yönetimi uyumlu bir bütün olarak oluşturulur ve yürütülür. Kamu mali yönetimi ekonomik, mali ve sosyal etkinliği birlikte sağlayacak şekilde kamusal tercihlerin oluşması için gerekli ortamı yaratır. Kamu maliyesi, bütçelere konulacak ödeneklerle, mevzuatla belirlenmiş yöntem, ilke ve amaçlara uygun olarak yürütülür. Kamu idarelerinin mal ve hizmet üretimi ile ihtiyaçlarının karşılanmasında, ekonomik veya sosyal verimlilik ilkelerine uygun olarak maliyet-fayda veya maliyet-etkinlik ile gerekli görülen diğer ekonomik ve sosyal analizlerin yapılması esastır sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununa göre, aşağıda belirtilen hususlardan hangisi merkezi yönetim bütçe kanununda yer almaz? Yılı ve izleyen iki yılın gelir ve gider tahminleri Varsa bütçe açığının veya fazlasının tutarı, açığın nasıl kapatılacağı veya fazlanın nasıl kullanılacağı ütçelerin uygulanmasında tanınacak yetkiler ütçe gelir ve giderlerinin iller ve idareler itibariyle dağılımı sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununa göre, İç Denetim Koordinasyon Kurulu hangi kuruma bağlıdır ve kaç üyeden oluşur? aşbakanlığa bağlıdır ve beş üyeden oluşur. Maliye akanlığına bağlıdır ve yedi üyeden oluşur. Maliye akanlığına bağlıdır ve beş üyeden oluşur. aşbakanlığa bağlıdır ve yedi üyeden oluşur sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununa göre, ödenek üstü harcamadan kim veya kimler sorumludur ve ödenek üstü harcamanın yaptırımı nedir? Üst yönetici ve harcama yetkilisi birlikte sorumludur. u kişilere her türlü aylık, ödenek, zam ve tazminat dahil yapılan bir aylık net ödemeler toplamının iki katı tutarına kadar para cezası verilir. Harcama yetkilisi sorumludur. u kişiye her türlü aylık, ödenek, zam ve tazminat dahil yapılan bir aylık net ödemeler toplamının iki katı tutarına kadar para cezası verilir. Harcama yetkilisi ve gerçekleştirme görevlisi birlikte sorumludur. u kişilere her türlü aylık, ödenek, zam ve tazminat dahil yapılan bir aylık net ödemeler toplamının bir katı tutarına kadar para cezası verilir. Üst yönetici ve harcama yetkilisi birlikte sorumludur. u kişilere her türlü aylık, ödenek, zam ve tazminat dahil yapılan bir aylık net ödemeler toplamının bir katı tutarına kadar para cezası verilir sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununa göre, geçici bütçeyle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Geçici bütçe ödenekleri, bir önceki yıl bütçe başlangıç ödeneklerinin belirli bir oranı esas alınarak belirlenir. Cari yıl bütçesinin yürürlüğe girmesiyle geçici bütçe uygulaması sona erer ve o tarihe kadar yapılan harcamalar ve girişilen yüklenmeler ile tahsil olunan gelirler cari yıl bütçesine dahil edilir. Zorunlu nedenlerle merkezi yönetim bütçe kanununun süresinde yürürlüğe konulamaması halinde, geçici bütçe kanunu çıkarılır. Geçici bütçe uygulaması üç ayı geçemez. 13

14 27. Kamu İdarelerince Hazırlanacak Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre, genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri, özel bütçeli idareler ve sosyal güvenlik kurumlarının ilgili mali yıla ilişkin birim faaliyet raporları en geç ne zamana kadar üst yöneticiye sunulur? İzleyen mali yılın en geç Ocak ayı sonuna kadar İzleyen mali yılın en geç Şubat ayı sonuna kadar İzleyen mali yılın en geç Mart ayı sonuna kadar İzleyen mali yılın en geç Nisan ayı sonuna kadar 28. Kamu İdarelerinde Stratejik Planlamaya İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre, stratejik planların güncelleştirilmesi ve yenilenmesi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Stratejik planlar en az iki yıl uygulandıktan sonra stratejik planın kalan süresi için güncelleştirilebilir. akanın değişmesi halinde ilgili bakanlık ile bağlı ve ilgili kamu idarelerinin stratejik planları yenilenebilir. elediye başkanının değişmesi halinde stratejik planın yenilenmesi kararı, bu durumun gerçekleşmesini müteakip en geç üç ay içinde alınır. Stratejik planın yenilenmesi, stratejik planın misyon, vizyon ve amaçları değiştirilmeden, hedeflerde yapılan nicel değişikliklerdir. 29. Kamu Zararlarının Tahsiline İlişkin Usul ve Esaslar Hakkındaki Yönetmelik hükümlerine göre; Zorunlu veya mücbir sebeplerle takip ve tahsil imkanı kalmayan kamu zararından doğan alacaklardan merkezî yönetim bütçe kanununda gösterilen tutara kadar olanların kayıtlardan çıkarılmasına, genel bütçe kapsamındaki kamu idarelerinde (..), diğer kamu idarelerinde özel kanunlarındaki hükümler saklı kalmak kaydıyla (.) yetkilidir. ifadesinde boş bırakılan kısma aşağıdakilerden sırasıyla hangisi getirilirse ifade doğru olur? Maliye akanı Üst Yöneticiler İlgili akan Üst Yöneticiler Üst Yöneticiler Harcama Yetkilileri Üst Yöneticiler irim Amirleri sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununa göre; kamu kaynaklarının tanımlanmış standartlara uygun olarak etkili, ekonomik ve verimli kullanılmasını sağlayacak yasal ve yönetsel sistem ve süreçler aşağıdakilerden hangisini ifade etmektedir? İç kontrol Mali kontrol Kamu mali yönetimi Ön mali kontrol sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununa göre, aşağıdakilerden hangisi Genel Uygunluk ildiriminin hazırlanmasında dikkate alınacak raporlar arasında sayılmamıştır? İç denetim raporları İdare faaliyet raporları Genel faaliyet raporu Dış denetim raporları 14

15 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununa göre, ödenek aktarmalarıyla ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Merkezi yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin bütçeleri arasındaki ödenek aktarmaları kanunla yapılır. Aktarma yapılmış tertiplerden diğer tertiplere aktarma yapılamaz. Personel giderleri tertiplerinden diğer tertiplere aktarma yapılamaz. Merkezi yönetim kapsamındaki kamu idareleri, aktarma yapılacak tertipteki ödeneğin, yılı bütçe kanununda farklı bir oran belirlenmedikçe yüzde onuna kadar kendi bütçeleri içinde ödenek aktarması yapabilirler sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 89 uncu maddesinin ikinci fıkrası gereğince Sosyal Güvenlik Kurumu prim alacakları süresi içinde ve tam olarak ödenmezse, ödenmeyen kısmı, sürenin bittiği tarihten itibaren ilk üç aylık sürede her bir ay için yüzde kaç oranında gecikme cezası uygulanarak artırılır? % 2 % 4 % 5 % sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununa göre, sigortalıların aşağıdaki sayılan çalışmadıkları sürelerden hangisinde borçlanmaları mümkün değildir? Kanunları gereği verilen ücretsiz doğum ya da analık izni süreleri Er veya erbaş olarak silah altında veya yedek subay okulunda geçen süreleri Sigortalı olmaksızın avukatlık stajını yapanların normal staj süreleri Sigortalı iken herhangi bir suçtan tutuklanan ve mahkûm olanların bu sırada geçen süreleri sayılı Gelir Vergisi Kanununa göre, aşağıdakilerden hangisi gelirin unsurları arasında sayılmamıştır? Serbest meslek kazançları Gayrimenkul sermaye iratları Menkul sermaye iratları ağış ve yardımlardan doğan iratlar sayılı Gelir Vergisi Kanununa göre, aşağıdakilerden hangisi gelir vergisinden muaflıklar arasında sayılır? Esnaf muaflığı Göçmen ve mülteci muaflığı Serbest meslek erbabında yaşlılık muaflığı Küçük çiftçi muaflığı sayılı Katma Değer Vergisi Kanununa göre, aşağıdakilerden hangisi verginin konusunu teşkil eden işlemler arasında sayılmamıştır? Rekabet eşitsizliğini gidermek maksadıyla isteğe bağlı mükellefiyetler suretiyle vergilendirilecek teslim ve hizmetler Her türlü mal ve hizmet ithalatı Her türlü mal ve hizmet ihracatı Ticari, sınai, zirai faaliyet ve serbest meslek faaliyeti çerçevesinde yapılan teslim ve hizmetler sayılı Damga Vergisi Kanununa göre, aşağıdakilerden hangisi resmi daire sayılmaz? Genel ve özel bütçeli idareler elediyeler Genel ve özel bütçeli idarelere bağlı olup, ayrı tüzel kişiliği bulunan iktisadi işletmeler Köyler 15

16 sayılı Vergi Usul Kanununa göre, vergi alacağının kanunlarında gösterilen matrah ve oranlar üzerinden vergi dairesi tarafından hesaplanarak bu alacağı miktar itibariyle tespit eden idari muameleye ne ad verilir? Verginin tebliği Verginin tarhı Verginin tahakkuku Verginin tahsili sayılı Vergi Usul Kanununa göre, vergi matrahının tamamen veya kısmen defter, kayıt ve belgelere veya kanuni ölçülere dayanılarak tespitine imkan bulunmayan hallerde takdir komisyonları tarafından takdir edilen veya vergi incelemesi yapmaya yetkili olanlarca düzenlenmiş vergi inceleme raporlarında belirtilen matrah veya matrah kısmı üzerinden vergi tarh olunmasına ne ad verilir? Verginin İdarece Tarhı Takdir Komisyonu Kararı İkmalen vergi tarhı Re sen vergi tarhı sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanuna göre, aşağıdaki durumlardan hangisinin gerçekleşmesi, ihtiyati haciz kararı alınmasını gerektirmez? orçlunun ikametgahı yoksa Teminat istenmesi gerektiren haller mevcutsa orçlu kaçmışsa Mal bildiriminde bulunmuşsa sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanuna göre, tahsil zamanaşımı amme alacağının vadesinin rastladığı takvim yılını takip eden takvim yılı başından itibaren kaç yıldır? 1 yıl 5 yıl 10 yıl 20 yıl sayılı Maliye akanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye göre, aşağıdakilerden hangisi Maliye akanlığının görevlerinden değildir? Harcama politikalarının uygulanmasına ilişkin hizmetleri yürütmek Devlet bütçesinin uygulanmasına ilişkin hizmetleri yürütmek Devlet hesaplarını tutmak Gelir politikasını uygulamak sayılı Maliye akanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye göre, aşağıdaki birimlerden hangisi görev alanına giren konularda Maliye Uzmanlarına teftiş, denetim, inceleme ve soruşturma işleri yaptırabilir? aşhukuk Müşavirliği ve Muhakemat Genel Müdürlüğü Mali Suçları Araştırma Kurulu aşkanlığı Gelir Politikaları Genel Müdürlüğü Personel Genel Müdürlüğü 16

17 45. Eskişehir Defterdarlığı Saymanlık Müdür Yardımcısı (C), görevine ait mesleki ve sıhhi yeterliğinin tespiti amacıyla tarihleri arasında Ankara da görevlendirilmiştir. Ankara da 15 gün ücretli olarak Maliye akanlığı Misafirhanesinde kalan (C) ye ödenecek konaklama ücretine ilişkin 6245 sayılı Harcırah Kanunu ve 2016 Yılı Merkezi Yönetim ütçe Kanunu hükümlerine göre aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? Misafirhanede konakladığı 15 gün boyunca her gün için gündeliğinin %50 artırımlı miktarına kadar yatak ücreti alabilir. Misafirhanede konakladığı 15 günün 10 gününe kadar gündeliğinin %50 artırımlı miktarına kadar yatak ücreti alabilir, kalan 5 günü için yatak ücreti alamaz. Misafirhanede konakladığı 15 günün 10 gününe kadar gündeliğinin %50 artırımlı miktarına kadar yatak ücreti alabilir, kalan 5 günü için gündeliğinin %50 si oranında yatak ücreti alabilir. Misafirhanede konakladığı 15 günün 10 gününe kadar gündeliğinin %50 artırımlı miktarına kadar yatak ücreti alabilir, kalan 5 günü için gündeliğinin %40 ı oranında yatak ücreti alabilir. 46. ilecik te kiraya verilecek Hazine arazisini tespit etmek üzere, memuriyet mahalli dışında kalan Cumalı Köyüne tarihinde görevlendirilen milli emlak memuru, saat de resmi araba ile gitmiş, ilecik e da dönmüştür sayılı Harcırah Kanuna göre, ilgilinin geçici görev yolluğuna ilişkin aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? Tam gündelik verilir. 1/3 gündelik verilir. 2/3 gündelik verilir. Gündelik verilmez sayılı Harcırah Kanunu hükümlerine göre, yurtiçi yer değiştirme masrafına ilişkin aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? Her kilometre başına, yalnız kendisi için yurtiçi gündeliğinin yüzde beşi Her kilometre başına, yalnız kendisi için yurtiçi gündeliğinin yüzde yedisi Her kilometre başına, yalnız kendisi için yurtiçi gündeliğinin binde beşi Her kilometre başına, yalnız kendisi için yurtiçi gündeliğinin binde yedisi sayılı Harcırah Kanunu hükümlerine göre, aşağıdakilerden hangisi harcırahın unsurlarından biri değildir? Yol masrafı Aile masrafı agaj Yer değiştirme masrafı 49. I-Temel eğitimde başarısız olmak II-Hazırlayıcı eğitimde başarısız olmak III-Staj devresinde başarısız olmak IV-Adaylık süresi içinde göreve devamsızlıkta bulunmak 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre, yukarıdaki hallerden hangisi veya hangilerinin gerçekleşmesi durumunda aday Devlet memurunun ilişiği kesilir? Yalnız I I-II I-II-IV I-II-III-IV 17

18 50. 01/05/2007 tarihinde Devlet memurluğuna başlayan Saymanlık Müdür Yardımcısı ay (A) belirli bir hizmet yılını tamamladığı için 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre üç ay aylıksız izin kullanma talebinde bulunmaktadır. ugün itibarıyla ay (A) nın talebi hakkında yapılacak işlem konusunda aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? On hizmet yılını tamamlamadığı için ay (A)'ya aylıksız izin verilemez. 657 sayılı Kanun hükümlerine göre belirli hizmet yılını tamamlayanlara verilecek izin en fazla bir yıl olup bölünemeyeceğinden ay (A)'ya aylıksız izin verilemez. 657 sayılı Kanun hükümlerine göre belirli hizmet yılını tamamlayanlara verilecek toplam izin süresi bir yıl olup en fazla ikiye bölünebileceğinden ay (A)'ya altı ay aylıksız izin verilebilir. ay (A) beş yıllık hizmet süresini tamamladığından aylıksız izin verilebilir sayılı Devlet Memurları Kanununa göre, aynı yerdeki göreve atanan Saymanlık Müdürü yeni görevine ne zaman başlamak zorundadır? Tebliğ tarihini izleyen iş günü Hesap devrinin sona ermesi tarihini izleyen iş günü Tebliğ edildiği gün Tebliğ tarihinden itibaren 7 gün içinde sayılı Devlet Memurları Kanununa göre, aylıksız izin süresinin bitiminden önce mazereti gerektiren sebebin ortadan kalkması halinde, görevine dönmeyen memur hakkında yapılacak işlem aşağıdakilerden hangisidir? On gün beklenir, onuncu günün sonunda da göreve dönmezse memuriyetten çekilmiş sayılır. On gün beklenir, onuncu günün sonunda da görevine dönmezse görevden uzaklaştırılır. On gün beklenir, onuncu günün sonunda da görevine dönmezse görev yeri değiştirilir. Yirmi gün beklenir, yirminci günün sonunda da görevine dönmezse Devlet memuriyetinden çıkarma cezası uygulanır sayılı Devlet Memurları Kanununa göre, kademe ilerlemesinin durdurulması cezasına karşı itiraz nereye yapılır? Atamaya yetkili amire Üst disiplin amirine Disiplin kuruluna Yüksek disiplin kuruluna sayılı Kamu İhale Kanununa göre, yaklaşık maliyetle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? Yaklaşık maliyete ihale ve ön yeterlik ilanlarında yer verilir. Yaklaşık maliyet isteklilere açıklanır. Danışmanlık hizmeti sunanlar yaklaşık maliyeti açıklayamazlar. Yaklaşık maliyete ilişkin hesap cetveli ihale işlem dosyasına konmaz. 55. Aşağıdakilerden hangisi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa göre ihale edilebilecek işlerden biri değildir? Temizlik hizmeti alımı ina yapım işi ina satışı Taze sebze alımı 18

19 sayılı Kamu İhale Kanununa göre aşağıdakilerden hangisi, idarenin ihtiyaçlarını doğrudan teminle karşılama yoluna gitmesi halinde yapmak zorunda olduğu işlemlerdendir? İlan yapmak Teminat almak Komisyon kurmak Piyasada fiyat araştırması yapmak sayılı Kamu İhale Kanununa göre, belli istekliler arasında yapılacak ihale usulünde ihaleye davet edilebilecek aday sayısı ile ihaleye teklif veren istekli sayısı sırasıyla en az kaç olmalıdır? Üç-iki Üç-üç eş-iki eş-üç sayılı Kamu İhale Kanununa göre yasaklama kararları, yasaklamayı gerektiren fiil ve davranışın tespit edildiği tarihi izleyen en geç kaç gün içinde verilir? 7 gün 15 gün 30 gün 45 gün sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa göre, aşağıdakilerden hangisi idarelerce sözleşmeler hazırlanırken esas alınması gereken sözleşme türlerinden biri değildir? Genel fiyat sözleşme Anahtar teslimi götürü bedel sözleşme Götürü bedel sözleşme Karma sözleşme sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa göre, aşağıdakilerden hangisi mücbir sebep değildir? Tutukluluk Kısmi seferberlik hali Genel seferberlik hali Doğal afetler sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanuna göre, aşağıdakilerden hangisi Dilekçe Komisyonunun görevleri arasında yer almaz? İlgilileri çağırıp bilgi almak ilirkişi görevlendirmek ve yerinde inceleme yapmak İdari denetimi yapmak Özel kuruluşlardan her türlü bilgi ve belgeyi almak sayılı Sayıştay Kanununa göre, hesapların verilmemesinden doğan sorumluluk aşağıdakilerden hangisinde tam olarak doğru bir şekilde ifade edilmiştir? Hesapların Sayıştay tarafından istendiği tarihte görev başında olan muhasebe yetkilisi ile üst yönetici veya görevlendirdiği harcama yetkilisi sorumludur. Hesapların Sayıştay tarafından istendiği tarihte görev başında olan üst yönetici veya görevlendirdiği muhasebe yetkilisi sorumludur. İşlemlerin yapıldığı tarihte görev başında olan harcama yetkilisi ve üst yönetici sorumludur. İşlemlerin yapıldığı tarihte görev başında olan muhasebe yetkilisi ve harcama yetkilisi sorumludur. 19

20 sayılı Sayıştay Kanununa göre, hesap verme sorumluluğu çerçevesinde idarelerce belirlenen hedef ve göstergeler ile ilgili olarak faaliyet sonuçlarının ölçülmesini ifade eden denetim türü aşağıdakilerden hangisidir? Mali denetim Uygunluk denetimi Performans denetimi Hesap yargılaması 64. Merkezi Yönetim Harcama elgeleri Yönetmeliğine göre, aşağıdakilerden hangisi makine, teçhizat, taşıt, demirbaş bakım giderleri ile bunların her türlü onarımlarına ilişkin giderlerin ödenmesinde ödeme belgesine eklenmez? Taahhüt dosyası Fatura Muayene ve kabul komisyonu tutanağı Hizmet İşleri Hakediş Raporu 65. Merkezi Yönetim Harcama elgeleri Yönetmeliğine göre, aşağıdakilerden hangisi Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu ve ilgili Yönetmeliği uyarınca verilecek Kaçak eşya ikramiyelerinin ödenmesinde aranacak belgeler arasında yer almaz? Kesinleşmiş mahkeme kararının onaylı örneği Kaçak eşya müsadir ikramiyeleri cetveli Muhbirli yakalamalarda ihbarı alan ve muhbir ikramiyesini alacak görevlinin kimliğini belirten yazı Ödül komisyonu kararı 66. Merkezi Yönetim Harcama elgeleri Yönetmeliğine göre, aşağıdakilerden hangisi Kamu Kurum ve Kuruluşlarınca Ödenecek Telif ve İşlenme Ücretleri Hakkında Yönetmelik hükümleri uyarınca Telif, işlenme (tercüme dahil) ve benzeri ücret ödemelerinde aranacak belgeler arasında yer almaz? Yetkili makamca onaylanmış ilgili yayın kurulu kararı Telif ve tercüme eser temliknamesi Telif ve tercüme ücretleri hesap cetveli Çeşitli ödemeler bordrosu 67. Taşınır Mal Yönetmeliğine göre, aşağıda sayılan hangi durumda Taşınır İşlem Fişi düzenlenmez? Dayanıklı taşınırların niteliklerini değiştiren esaslı onarım ve ilaveler sonucu değer artışlarında Taşınırların ambarlar arasında devir işlemlerinde Dayanaklı taşınırların girişlerinde Yangın söndürme tüplerine yapılan gaz dolumlarında 68. Aşağıda sayılan taşınır mallardan hangisi Taşınır Mal Yönetmeliği kapsamında idare edilmemektedir? Askeri silahlar İş makineleri Tıbbi cihazlar Canlı taşınırlar 20

21 69. Muhasebe uygulamalarının, faaliyet ve bütçe uygulama sonuçlarının ve bunlara ilişkin yorumların birbirini izleyen dönemlerde tutarlı bir şekilde karşılaştırılabilirliğinin sağlanması esastır. Uygulanan muhasebe politikalarının değişmesi durumunda, değişikliklerin ve mali etkilerinin mali tablo dipnotlarında açıklanması zorunludur. ifadesi, Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeliğindeki hangi temel kavramı tanımlar? Tutarlılık Tarafsızlık Tam Açıklama Süreklilik 70. Aşağıdaki hesaplardan hangisi Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeliğinde Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar Ana Hesap Grubunda yer aldığı halde Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar Ana Hesap Grubunda yer almamaktadır? anka Kredileri Hesabı Para Piyasası Nakit İşlemleri orçları Hesabı Kamu İdarelerine Mali orçlar Hesabı Finansal Kiralama İşlemlerinden orçlar Hesabı 71. Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeliğinde İlk defa hesaplara alınacak yükümlülükler dışında, öz kaynakta azalışa neden olan her türlü işlem şeklinde ifade edilen tanım aşağıdakilerden hangisine aittir? ütçe Gideri Yabancı Kaynak Gider Öz kaynak 72. Aşağıdakilerden hangisi Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeliğine göre Mali Olmayan Varlıklar dan değildir? Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri Sermaye Payları Stoklar ile Madde ve Malzemeler Değerli Taşlar ve Metaller 73. I-İmar planı davalı olan taşınmazlar II-Kadastro Mahkemesinde mülkiyeti ihtilaflı olan taşınmazlar III-Tapu tahsis belgesi şerhi bulunan taşınmazlar IV-Tapu kayıtlarında devredilemeyeceğine ilişkin şerh veya tedbir bulunan taşınmazlar Kamu İdarelerine Ait Taşınmazların Tahsis ve Devri Hakkında Yönetmeliğe göre, yukarıda belirtilen taşınmazların hangisi veya hangilerinin tahsis ve devri yapılamaz? Yalnız I I-II I-II-III I-II-III-IV sayılı Milli Emlak Genel Tebliğine göre, takdir edilen ecrimisiller, takdir tarihinden itibaren kaç gün içinde ecrimisil ihbarnamesi düzenlenerek fuzuli şagile elden veya iadeli taahhütlü mektupla tebliğ edilmelidir?

22 75. Hazine Taşınmazlarının İdaresi Hakkında Yönetmeliğe göre; İrtifak hakkı kurulan veya kullanma izni verilen Hazine taşınmazı üzerinde yapılacak tesisin bizzat hak lehtarınca işletilmesi hâlinde, bu tesisin işletilmesinden elde edilen toplam yıllık hasılatın yüzde. oranında pay alınır. İrtifak hakkı lehtarı veya kullanma izni sahibinin bu yerler üzerinde yürüttüğü faaliyetin niteliği gereği toplam yıllık hasılatının tespit edilememesi durumunda; hak lehtarından, cari yıl irtifak hakkı veya kullanma izni bedelinin yüzde.. hasılat payı olarak alınır. ifadesinde boş bırakılan kısımlara sırasıyla aşağıdakilerden hangisi getirilirse ifade doğru olur? 1 i 5 i 5 i 10 u 1 i 20 si 5 i -12,5 u 76. Hazine Taşınmazlarının İdaresi Hakkında Yönetmeliğe göre; satış bedeli, ilk yıl irtifak hakkı, kullanma izni ve ön izin bedelleri, ihalenin onaylanmasına ilişkin kararın müşteriye tebliğ tarihinden itibaren kaç gün içinde peşin olarak ödenir? Hazine Taşınmazlarının İdaresi Hakkında Yönetmeliğe göre; kiraya verilen, irtifak hakkı kurulan veya kullanma izni verilen taşınmazlardan süresi dolduğu hâlde tahliye edilmeyen, sözleşmesi feshedilen veya herhangi bir sözleşmeye dayanmaksızın fuzuli olarak işgal edilen Hazine taşınmazlarının tahliyesi; hasat sezonu, iş ve hizmetlerin mevsimlik faaliyet dönemi de dikkate alınarak defterdarlık veya malmüdürlüğünün talebi üzerine, bulunduğu yer mülki amirince en geç kaç gün içinde tahliyesi sağlanır? sayılı ilgi Edinme Hakkı Kanununa göre, kurum ve kuruluşlar, ilgi Edinme Değerlendirme Kurulunun istediği her türlü bilgi veya belgeyi kaç gün içinde vermekle yükümlüdürler? Onbeş iş günü Onbeş gün Otuz gün Otuz iş günü sayılı Kamu Görevlileri Etik Kurulu Kurulması ve azı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun hükümlerine göre, aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Kurul, ihbar yoluyla ulaşan başvurular üzerine yapacağı inceleme ve araştırmayı en geç üç ay içinde sonuçlandırmak zorundadır. Kurul, inceleme ve araştırma sonucunu ilgililere ve aşbakanlık Makamına yazılı olarak bildirir. Kurul kararları kamuoyuna duyurulur sayılı Kanuna göre yapılan inceleme ve araştırmalar, genel hükümlere göre ceza kovuşturmasına engel teşkil etmez. 22

23 sayılı Genel ütçe Kapsamındaki Kamu İdareleri Ve Özel ütçeli İdarelerde Hukuk Hizmetlerinin Yürütülmesine İlişkin Kanun Hükmünde Kararnameye göre, aşağıdakilerden hangisi hukuk birimlerinin hukuk danışmanlığı kapsamındaki görevleri arasında yer almaz? İdare hizmetleriyle ilgili olarak diğer kamu kurum ve kuruluşları tarafından hazırlanan mevzuat taslaklarını, idare birimleri tarafından hazırlanan mevzuat taslakları ile düzenlenecek her türlü sözleşme ve şartname taslaklarını, idare ile üçüncü kişiler arasında çıkan uyuşmazlıklara ilişkin işleri ve idare birimlerince sorulacak diğer işleri inceleyip hukuki mütalaasını bildirmek İdarenin taraf olduğu adli ve idari davalarda, iç ve dış tahkim yargılamasında, icra işlemlerinde ve yargıya intikal eden diğer her türlü hukuki uyuşmazlıklarda idareyi temsil etmek, dava ve icra işlemlerini vekil sıfatı ile takip etmek Anlaşmazlıkları önleyici hukuki tedbirleri zamanında almak, uyuşmazlıkların sulh yoluyla çözümü konusunda mütalaa vermek İdarenin amaçlarını daha iyi gerçekleştirmek, mevzuata, plan ve programa uygun çalışmalarını temin etmek amacıyla gerekli hukuki teklifleri hazırlamak 23

MAHALLİ İDARE KONTROL RAPORU

MAHALLİ İDARE KONTROL RAPORU Hesap Kodu Ekonomik Kod Hesap Adı Borç Alacak Borç Kalan Alacak Kalan 102 0.0.0.0 BANKA HESABI 2.015.558,40 1.961.260,39 54.298,01,00 103 0.0.0.0 VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI ( - ) 1.961.260,39

Detaylı

MAHALLİ İDARE KONTROL RAPORU

MAHALLİ İDARE KONTROL RAPORU Hesap Kodu Ekod1 Ekod2 Ekod3 Ekod4 Hesap Adı Borç Alacak 102 0 0 0 0 BANKA HESABI 2.015.558,40 1.961.260,39 103 0 0 0 0 VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI ( - ) 1.961.260,39 1.961.260,39 109 0

Detaylı

SANDIKLI BELEDİYESİ Mali Hizmetler ve Muhasebe Müdürlüğü 2006 Yılı Faaliyet Raporu

SANDIKLI BELEDİYESİ Mali Hizmetler ve Muhasebe Müdürlüğü 2006 Yılı Faaliyet Raporu SANDIKLI BELEDİYESİ Mali Hizmetler ve Muhasebe Müdürlüğü 2006 Yılı Faaliyet Raporu 1 Mali Hizmetler ve Muhasebe Müdürlüğümüz tarafından 01/01/2006 tarihinde 1 nolu yevmiye kaydı ile 2005 yılından 2006

Detaylı

MAHALLİ İDARE KONTROL RAPORU

MAHALLİ İDARE KONTROL RAPORU Hesap Kodu Ekonomik Kod Hesap Adı Borç Alacak Borç Kalan Alacak Kalan 102 0.0.0.0 BANKA HESABI 3.661.647,96 3.661.647,46,50,00 103 0.0.0.0 VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI ( - ) 3.661.647,46

Detaylı

CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ TAŞINMAZLARININ İDARESİ HAKKINDA YÖNERGE. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam

CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ TAŞINMAZLARININ İDARESİ HAKKINDA YÖNERGE. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ TAŞINMAZLARININ İDARESİ HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam MADDE 1 (1) Bu yönergenin amacı Üniversitenin mülkiyetinde, yönetiminde ve

Detaylı

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI MEVZUAT TAKİP FORMU

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI MEVZUAT TAKİP FORMU 841.02.03.00 602.07.01.00 841.01.01.00 602.08.01.00 STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI MEVZUAT TAKİP FORMU 1 Performans Programının Hazırlanması 1-5018 sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanun un 9.

Detaylı

KONYA DEFTERDARLIĞI İMZA VE YETKİ İÇ GENELGE

KONYA DEFTERDARLIĞI İMZA VE YETKİ İÇ GENELGE T.C. KONYA VALİLİĞİ KONYA DEFTERDARLIĞI İMZA VE YETKİ İÇ GENELGE 0 İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM SAYFA I- AMAÇ 1 II- KAPSAM 1 İKİNCİ BÖLÜM I- GENEL ESASLAR VE UYGULAMA ESASLARI 1 A) GENEL ESASLAR 1 B) UYGULAMA

Detaylı

İSTANBUL GENELİNDE SAYMANLIKLARIN BÜTÇE GELİRLERİ

İSTANBUL GENELİNDE SAYMANLIKLARIN BÜTÇE GELİRLERİ İSTANBUL GENELİNDE SAYMANLIKLARIN BÜTÇE GELİRLERİ KASIM E K O D GELİR TÜRÜ KASIM 4 KASIM DEĞİŞİM % Vergi Gelirleri.48.87.96,7 8.4.87.83, 3, Gelir ve Kazanç Üzerinden Alınan Vergiler 8.44.6,3 93.83.9,,7

Detaylı

TÜRKİYE SAGLIK ENSTİTÜLERİ BAŞKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

TÜRKİYE SAGLIK ENSTİTÜLERİ BAŞKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar TÜRKİYE SAGLIK ENSTİTÜLERİ BAŞKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu Usul ve Esasların amacı;

Detaylı

1 1 0 0 Gelir ve Kazanç Üzerinden Alınan Vergiler 407.102.786,75 494.031.795,06 21,35

1 1 0 0 Gelir ve Kazanç Üzerinden Alınan Vergiler 407.102.786,75 494.031.795,06 21,35 İSTANBUL GENELİNDE SAYMANLIKLARIN BÜTÇE GELİRLERİ TEMMUZ E K O D GELİR TÜRÜ TEMMUZ TEMMUZ 4 DEĞİŞİM % Vergi Gelirleri..7.8,49..6.,6 9, Gelir ve Kazanç Üzerinden Alınan Vergiler 47..786,7 494..79,6, Gelir

Detaylı

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU PRİM VE İDARİ PARA CEZASI BORÇLARININ HAKEDİŞLERDEN MAHSUBU, ÖDENMESİ VE İLİŞİKSİZLİK BELGESİNİN ARANMASI HAKKINDA YÖNETMELİK

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU PRİM VE İDARİ PARA CEZASI BORÇLARININ HAKEDİŞLERDEN MAHSUBU, ÖDENMESİ VE İLİŞİKSİZLİK BELGESİNİN ARANMASI HAKKINDA YÖNETMELİK SOSYAL GÜVENLİK KURUMU PRİM VE İDARİ PARA CEZASI BORÇLARININ HAKEDİŞLERDEN MAHSUBU, ÖDENMESİ VE İLİŞİKSİZLİK BELGESİNİN ARANMASI HAKKINDA YÖNETMELİK Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 22/9/2008 No : 2008/14174

Detaylı

TRABZON İL ÖZEL İDARESİ 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU

TRABZON İL ÖZEL İDARESİ 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU TRABZON İL ÖZEL İDARESİ 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU Ağustos 2014 İÇİNDEKİLER KAMU İDARESİNİN MALİ YAPISI VE MALİ TABLOLARI HAKKINDA BİLGİ... 3 DENETLENEN KAMU İDARESİ YÖNETİMİNİN SORUMLULUĞU...

Detaylı

İSTANBUL GENELİNDE SAYMANLIKLARIN BÜTÇE GELİRLERİ. MAYIS DEĞİŞİM % 1 0 0 0 Vergi Gelirleri 11.144.341.704,14 12.176.738.

İSTANBUL GENELİNDE SAYMANLIKLARIN BÜTÇE GELİRLERİ. MAYIS DEĞİŞİM % 1 0 0 0 Vergi Gelirleri 11.144.341.704,14 12.176.738. İSTANBUL GENELİNDE SAYMANLIKLARIN BÜTÇE GELİRLERİ E K O D GELİR TÜRÜ MAYIS 4 MAYIS MAYIS DEĞİŞİM % Vergi.44.34.74,4.76.738.,4 9,6 Gelir ve Kazanç Üzerinden Alınan Vergiler 33.499.387,6 39.469.7,7 8, Gelir

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ SENATO KARAR ÖRNEĞİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ SENATO KARAR ÖRNEĞİ Karar Tarihi : 12/05/2014 Toplantı Sayısı : 388 Karar Sayısı : 3280 ANKARA ÜNİVERSİTESİ SENATO KARAR ÖRNEĞİ 3280- Yönetmelik Komisyonu tarafından incelenen, Ankara Üniversitesi Öğrenci Rehabilitasyon,

Detaylı

T.C ÇAYIROVA BELEDİYESİ HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

T.C ÇAYIROVA BELEDİYESİ HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ T.C ÇAYIROVA BELEDİYESİ HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ORGANİZASYON ŞEMASI BELEDİYE BAŞKANI BELEDİYE BAŞKAN YARDIMCISI HUKUK İŞLERİ MÜDÜRÜ AVUKAT BÜRO ELEMANI

Detaylı

(M) TL TL

(M) TL TL 1. Karayolları Genel Müdürlüğü, yüklenici Bay (M) den yıllara sari yapım işinin kesin teminatı olarak 15.000 TL lik teminat mektubu ile 25.000 TL lik hazine bonosu almıştır. Kesin teminatın alınmasına

Detaylı

5018 SAYILI KAMU MALÎ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNU SORULARI

5018 SAYILI KAMU MALÎ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNU SORULARI 1. 5018 sayılı Kanun kapsamı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? a) Genel yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin mali yönetim ve kontrolünü kapsar. b) Avrupa Birliği fonlarından sağlanan

Detaylı

T.C. FATİH BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV ve ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİYÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak

T.C. FATİH BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV ve ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİYÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak T.C. FATİH BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV ve ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİYÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak Amaç MADDE 1: (1) Bu yönetmeliğin amacı Fatih Belediyesi, Emlak

Detaylı

Başkanlık Makamı Onay Tarihi: 29.05.2015 Sayı: 230100

Başkanlık Makamı Onay Tarihi: 29.05.2015 Sayı: 230100 Başkanlık Makamı Onay Tarihi: 29.05.2015 Sayı: 230100 TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI İKTİSADİ İŞLETMESİ YÖNERGESİ Amaç MADDE 1- (1) Bu yönergenin amacı; Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı

Detaylı

A MUHASEBE KPSS/1-AB-PS/2006. 3. Kayıtlarında nâzım hesapları kullanan bir işletmenin, 1. I. Amortisman ayrılması

A MUHASEBE KPSS/1-AB-PS/2006. 3. Kayıtlarında nâzım hesapları kullanan bir işletmenin, 1. I. Amortisman ayrılması MUHASEBE 1. I. Amortisman ayrılması II. Özel fon ayrılması III. Karşılık ayrılması IV. Reeskont ayrılması Yukarıdaki muhasebe işlemlerinden hangileri ihtiyatlılık kavramı gereği yapılır? A) Yalnız I B)

Detaylı

SERİK MALMÜDÜRLÜĞÜ MUHASEBE SERVİSİ HİZMET STANDARTLARI

SERİK MALMÜDÜRLÜĞÜ MUHASEBE SERVİSİ HİZMET STANDARTLARI SIRA NO 1 SERİK MALMÜDÜRLÜĞÜ MUHASEBE SERVİSİ HİZMET STANDARTLARI HİZMETİN ADI HER TÜRLÜ GELİRİN TAHSİL EDİLMESİ BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER 1-KONUSUNA GÖRE a- İLGİLİ İDARENİN YAZISI b- MAHKEME KARARI c-

Detaylı

GÜNEY MALMÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI

GÜNEY MALMÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI GÜNEY MALMÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER 01 Her Türlü Gelirin Tahsil Edilmesi 02 Adli Teminat İşlemleri 03 Teminat Alınması 04 Kesin Teminat İadesi 05 Geçici

Detaylı

YETKİ DEVRİ LİSTESİ. Vali Tarafından Yapılan Yetki Devirleri. Ek-1. Sıra No YETKİ DEVRİNE KONU OLAN MEVZUAT YETKİ DEVRİNİN DAYANAĞI YETKİ DEVRİNDE

YETKİ DEVRİ LİSTESİ. Vali Tarafından Yapılan Yetki Devirleri. Ek-1. Sıra No YETKİ DEVRİNE KONU OLAN MEVZUAT YETKİ DEVRİNİN DAYANAĞI YETKİ DEVRİNDE Ek-1 No DEVRİNE KONU OLAN MEVZUAT DEVRİNİN DAYANAĞI DEVRİNDE NİN KONUSU Tarafından Yapılan Yetki Devirleri 1 liği İmza Yetkileri Yeni bir hak ve yükümlülük doğurmayan, bir direktif veya uygulama talimatını

Detaylı

İl Sağlık Müdürlüğü tarafından, personeli Bay (B) ye verilen 900 TL lik harcama yetkilisi mutemedi avansının mahsubuna ilişkin belgelerin mahsup

İl Sağlık Müdürlüğü tarafından, personeli Bay (B) ye verilen 900 TL lik harcama yetkilisi mutemedi avansının mahsubuna ilişkin belgelerin mahsup 1. A kamu idaresi tarafından kiraya verilen binanın, ikinci taksit kira bedeli olan 1000 TL, çek alınmak suretiyle tahsil edilmiştir. Bu işleme ilişkin muhasebe kaydı aşağıdakilerden hangisidir? 101-Alınan

Detaylı

ATATÜRK KÜLTÜR, DİL VE TARİH YÜKSEK KURUMU YETKİ DEVRİ VE İMZA YETKİLERİ YÖNERGESİ

ATATÜRK KÜLTÜR, DİL VE TARİH YÜKSEK KURUMU YETKİ DEVRİ VE İMZA YETKİLERİ YÖNERGESİ ATATÜRK KÜLTÜR, DİL VE TARİH YÜKSEK KURUMU YETKİ DEVRİ VE İMZA YETKİLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı, Atatürk Kültür, Dil ve

Detaylı

HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI HİZMET ENVANTERİ

HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI HİZMET ENVANTERİ HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI HİZMET ENVANTERİ HİZMETİ SUNMAKLA GÖREVLİ/YETKİLİ KURUMLARIN/BİRİMLERİN ADI HİZMETİN SUNUM SÜRECİNDE SIRA NO KURUM KODU STANDART DOSYA PLANI

Detaylı

DEVLET OPERA ve BALESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ön Mali Kontrol İşlemleri Yönergesi. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

DEVLET OPERA ve BALESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ön Mali Kontrol İşlemleri Yönergesi. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar DEVLET OPERA ve BALESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ön Mali Kontrol İşlemleri Yönergesi BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam Madde 1- Bu Yönergenin amacı, Genel Müdürlük harcama birimleri

Detaylı

CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI HİZMET ENVANTERİ TABLOSU

CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI HİZMET ENVANTERİ TABLOSU 4 76.01.02 Taşınmaz Tahsis, Devir, takas,satış ve Kiralama 1-1- 018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol 2- Taşınmaz Mal Yönetmeliği Daire Yapı İşleri ve Teknik İl Özel İdare, Belediye, Tapu Müdürlüğü

Detaylı

Hesap No Hesap Adı Borç Alacak

Hesap No Hesap Adı Borç Alacak I ÖDENEK AKTARMA İŞLEMLERİ Yükseköğretim Kurumları Bütçelerinde Bilimsel Araştırma Projeleri için Tefrik Edilen Ödeneklerin Özel Hesaba Aktarılarak Kullanımı, Muhasebeleştirilmesi ile Özel n İşleyişine

Detaylı

2 TEMMUZ 2011 TARİHİNDE YAPILAN 2011/2.DÖNEM C GRUBU STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ SORU VE CEVAPLARI

2 TEMMUZ 2011 TARİHİNDE YAPILAN 2011/2.DÖNEM C GRUBU STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ SORU VE CEVAPLARI 2 TEMMUZ 2011 TARİHİNDE YAPILAN 2011/2DÖNEM C GRUBU STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ SORU VE CEVAPLARI SORULAR SORU-1: 3568 Sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu na

Detaylı

T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI MİZAN İNCELEME SONUÇ RAPORU

T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI MİZAN İNCELEME SONUÇ RAPORU T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI MİZAN İNCELEME SONUÇ RAPORU 2013 1- GENEL OLARAK DEVLET MUHASEBESİ 1 2- ANTALYA BŞB MUHASEBE SİSTEMİ 1 3- ANTALYA BŞB MUHASEBE VERİLERİNİN İNCELEME SONUÇLARI

Detaylı

YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL TESİSLER İKTİSADİ İŞLETME YÖNERGESİ

YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL TESİSLER İKTİSADİ İŞLETME YÖNERGESİ YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL TESİSLER İKTİSADİ İŞLETME YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu yönergenin amacı; üniversite mensupları, emeklileri, öğrencileri ve bunların

Detaylı

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır.

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır. T..C.. SAYIIŞTAY BAŞKANLIIĞII KONYA SSU VE KANALİİZASSYON İİDARESSİİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ((KOSSKİİ)) 22001122 YIILII DENETİİM RAPPORU ARALIIK 22001133 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0

Detaylı

Mali Hizmetler Müdürlüğü

Mali Hizmetler Müdürlüğü İşletme ve İştirakler Mali Hizmetler EMLAK VE ÇTV ŞEFLİĞİ Tellaliye Harcını Tahsil Etmek «Emlak Beyanı Kabulü, Tarh, Tahakkuk, Tebliği «İcra ve Haciz İşlemleri «Çevre Temizlik Vergisi Beyanı Kabulü «MASRAF

Detaylı

: Konya Büyükşehir Belediyesini, Destek Hizmetler Dairesi Başkanlığı Kuruluş, Görev ve Çalışma Yönetmeliği

: Konya Büyükşehir Belediyesini, Destek Hizmetler Dairesi Başkanlığı Kuruluş, Görev ve Çalışma Yönetmeliği Konya Büyükşehir Belediyesi Destek Hizmetler Dairesi Başkanlığı Kuruluş, Görev ve Çalışma Yönetmeliği Kabul Tarihi: 12/02/2010 Kabul Sayısı: 65 Sayılı Belediye Meclis Kararı Yayım Tarihi: 06/03/2010 Tarihli

Detaylı

Ali ÖZTÜRK Daire Başkanı

Ali ÖZTÜRK Daire Başkanı Sayfa No : 1/17 Ali YÜKSEL Daire Başkanı Şube Müdürü Strateji Geliştirme Birimlerinin Çalışma Usul Ve Esasları Hakkında Yönetmelikte yer alan görevlerin mevzuata uygun, tam, zamanında ve doğru olarak yerine

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar, İlkeler, Esaslar

BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar, İlkeler, Esaslar T.C. TÜRKİYE YAZMA ESERLER KURUMU BAŞKANLIĞI HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar, İlkeler, Esaslar Amaç Madde 1 (1) Bu Yönergenin amacı Türkiye Yazma

Detaylı

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI KONTROL LİSTESİ (CHECKLIST)

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI KONTROL LİSTESİ (CHECKLIST) STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI KONTROL LİSTESİ (CHECKLIST) Aylıklar - Aylık Bordrosu ve Personel Bildirimi (ödemenin yapıldığı ilk aya ait ödeme belgesinde) - İlk atamalarda, atama onayı ve işe başlama

Detaylı

T.C. TEPEBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, YASAL DAYANAK, TANIMLAR

T.C. TEPEBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, YASAL DAYANAK, TANIMLAR T.C. TEPEBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, YASAL DAYANAK, TANIMLAR Amaç MADDE 1-(1) Bu yönetmeliğin amacı; Tepebaşı Belediyesi

Detaylı

TABLO 1.12 BİLANÇO 2015 PASİF HESAPLAR 3 KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR ,29 33 EMANET YABANCI KAYNAKLAR ,54

TABLO 1.12 BİLANÇO 2015 PASİF HESAPLAR 3 KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR ,29 33 EMANET YABANCI KAYNAKLAR ,54 TABLO 1. BİLANÇO Yıl : AKTİF HESAPLAR N Yılı PASİF HESAPLAR N Yılı 1 DÖNEN VARLIKLAR 47.185.283,29 3 KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR 4.657.9,33 10 HAZIR DEĞERLER 8.1.152,54 33 EMANET YABANCI KAYNAKLAR 3.741.727,41

Detaylı

İSTANBUL GENELİNDE SAYMANLIKLARIN BÜTÇE GELİRLERİ

İSTANBUL GENELİNDE SAYMANLIKLARIN BÜTÇE GELİRLERİ İSTANBUL GENELİNDE SAYMANLIKLARIN BÜTÇE GELİRLERİ E K O D GELİR TÜRÜ NİSAN 14 NİSAN 1 NİSAN DEĞİŞİM % 1 Vergi Gelirleri 8.717.1.4,14 9.61.1.34, 1,3 1 1 Gelir ve Kazanç Üzerinden Alınan Vergiler 6.16.816,39

Detaylı

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI İDARİ TEŞKİLATI İMZA YETKİLERİ VE YETKİ DEVRİ YÖNERGESİ

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI İDARİ TEŞKİLATI İMZA YETKİLERİ VE YETKİ DEVRİ YÖNERGESİ TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI İDARİ TEŞKİLATI İMZA YETKİLERİ VE YETKİ DEVRİ YÖNERGESİ TBMM Başkanlık Makamının Onay Tarihi : 26.06.2012 Sayı : 74144 Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı, Türkiye

Detaylı

ERDEMLİ BELEDİYESİ MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ 2013 YILI FAALİYET RAPORU

ERDEMLİ BELEDİYESİ MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ 2013 YILI FAALİYET RAPORU ERDEMLİ BELEDİYESİ MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ 2013 YILI FAALİYET RAPORU HARCAMA YETKİLİSİ SUNUŞU Mali Hizmetler Müdürlüğü hizmetlerini 5393 sayılı Belediye Kanunu, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol

Detaylı

T.C. MALĠYE BAKANLIĞI Muhasebat Genel Müdürlüğü. Sayı : 90192509-010.03-14955 31/12/2014 Konu : Muhasebe Yönetmelikleri

T.C. MALĠYE BAKANLIĞI Muhasebat Genel Müdürlüğü. Sayı : 90192509-010.03-14955 31/12/2014 Konu : Muhasebe Yönetmelikleri T.C. MALĠYE BAKANLIĞI Muhasebat Genel Müdürlüğü Sayı : 90192509-010.03-14955 31/12/2014 Konu : Muhasebe Yönetmelikleri Genel bütçe kapsamındaki kamu idarelerinin idare hesaplarının Sayıştaya verilmesi

Detaylı

Erkan KARAARSLAN. info@erkankaraarslan.org

Erkan KARAARSLAN. info@erkankaraarslan.org Erkan KARAARSLAN info@erkankaraarslan.org Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar Bu ana hesap grubu, bir yıl içinde geri ödenmesi gereken yabancı kaynakları kapsar. 3- Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar 30 Kısa Vadeli

Detaylı

İSTANBUL GENELİNDE SAYMANLIKLARIN BÜTÇE GELİRLERİ. HAZİRAN DEĞİŞİM % Vergi Gelirleri ,

İSTANBUL GENELİNDE SAYMANLIKLARIN BÜTÇE GELİRLERİ. HAZİRAN DEĞİŞİM % Vergi Gelirleri , İSTANBUL GENELİNDE SAYMANLIKLARIN BÜTÇE GELİRLERİ E K O D GELİR TÜRÜ HAZİRAN 4 HAZİRAN HAZİRAN DEĞİŞİM % Vergi.6.66.78, 4.89.6.6,7,6 Gelir ve Kazanç Üzerinden Alınan Vergiler 4..789,4 44.79.49,8 8,44 Gelir

Detaylı

BANKA MUHASEBESİ 2 YATIRIM AMAÇLI DEĞERLER VE DİĞER AKTİFLER. Yrd. Doç. Dr. Figen Esin

BANKA MUHASEBESİ 2 YATIRIM AMAÇLI DEĞERLER VE DİĞER AKTİFLER. Yrd. Doç. Dr. Figen Esin BANKA MUHASEBESİ 2 YATIRIM AMAÇLI DEĞERLER VE DİĞER AKTİFLER Yrd. Doç. Dr. Figen Esin 2 YATIRIM AMAÇLI DEĞERLER VE DİĞER AKTİFLER Kısa vade içinde likide çevrilebilme kabiliyeti taşımayan veya kısa vadede

Detaylı

Sosyal Güvenlik Kurumu Ön Mali Kontrol İşlemleri Yönergesi. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Sosyal Güvenlik Kurumu Ön Mali Kontrol İşlemleri Yönergesi. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Sosyal Güvenlik Kurumu Ön Mali Kontrol İşlemleri Yönergesi BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı, Kurumumuz harcama birimleri ve Strateji Geliştirme

Detaylı

T.C. ESKĠġEHĠR ODUNPAZARI BELEDĠYE BAġKANLIĞI MALĠ HĠZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKĠ, SORUMLULUK, ÇALIġMA USUL VE ESASLARINA ĠLĠġKĠN YÖNETMELĠK

T.C. ESKĠġEHĠR ODUNPAZARI BELEDĠYE BAġKANLIĞI MALĠ HĠZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKĠ, SORUMLULUK, ÇALIġMA USUL VE ESASLARINA ĠLĠġKĠN YÖNETMELĠK T.C. ESKĠġEHĠR ODUNPAZARI BELEDĠYE BAġKANLIĞI MALĠ HĠZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKĠ, SORUMLULUK, ÇALIġMA USUL VE ESASLARINA ĠLĠġKĠN YÖNETMELĠK BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Ġlkeler Amaç

Detaylı

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI MERSİN AKDENİZ BELEDİYESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI MERSİN AKDENİZ BELEDİYESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI MERSİN AKDENİZ BELEDİYESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU ARALIK 2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı

Erkan KARAARSLAN www.erkankaraarslan.org

Erkan KARAARSLAN www.erkankaraarslan.org HAKEDİŞ ÖDENMESİ SURETİYLE MADDİ DURAN VARLIK EDİNİLMESİ İŞLEM SÜRECİ Erkan KARAARSLAN www.erkankaraarslan.org Bu çalışma bir örnek üzerinden yapılacaktır. Örneğin yapıldığı kamu idaresinde tek bir muhasebe

Detaylı

Türkiye Barolar Birliği Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi 2010

Türkiye Barolar Birliği Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi 2010 Türkiye Barolar Birliği Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi 2010 T.C. Resmi Gazete Yayın Tarihi 24 Aralık 2009 PERŞEMBE Sayı : 27442 GENEL HÜKÜMLER Konu ve kapsam MADDE 1 (1) Bütün hukuki yardımlarda avukat

Detaylı

1 9 9 Başka Yerde Sınıflandırılmayan Diğer Vergiler ,35 140,35 140, ,

1 9 9 Başka Yerde Sınıflandırılmayan Diğer Vergiler ,35 140,35 140, , Gelirin Kodu BÜTÇE GELİR KESİN HESAP CETVELİ 01-01-2014/31-12-2014 TARİHLERİ ARASI Kurumun Adı : 2014 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ Bütçe Devreden Yılı Toplam Tahsilattan Gelecek Yıla Tahsil İle Gelir

Detaylı

T.C. CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI

T.C. CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI Hazırlayan: Binali KOÇ, C.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü 58140 SİVAS. Adı Soyadı : Ünitesi : İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Görevi : Üst Yönetici/Yöneticileri : Rektör Astları : Şube Müdürü, Ayniyat

Detaylı

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu yönetmeliğin

Detaylı

ÇERKEZKÖY BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ NE AİT TEŞKİLAT GÖREV VE İŞLEYİŞİ HAKKINDA YÖNETMELİK İKİNCİ BÖLÜM

ÇERKEZKÖY BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ NE AİT TEŞKİLAT GÖREV VE İŞLEYİŞİ HAKKINDA YÖNETMELİK İKİNCİ BÖLÜM ÇERKEZKÖY BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ NE AİT TEŞKİLAT GÖREV VE İŞLEYİŞİ HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM,HUKUKİ DAYANAK VE TANIMLAR MADDE 1- AMAÇ: Bu Yönetmeliğin amacı; Çerkezköy

Detaylı

ANTALYA SU VE ATIK SU İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU

ANTALYA SU VE ATIK SU İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU ANTALYA SU VE ATIK SU İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU Eylül 2014 İÇİNDEKİLER KAMU İDARESİNİN MALİ YAPISI VE MALİ TABLOLARI HAKKINDA BİLGİ... 1 DENETLENEN KAMU İDARESİ YÖNETİMİNİN

Detaylı

Eğitim Hizmetlerine İlişkin Kurumlar Hasılatı 1.000, Ekonomik Hizmetlere İlişkin Kurumlar

Eğitim Hizmetlerine İlişkin Kurumlar Hasılatı 1.000, Ekonomik Hizmetlere İlişkin Kurumlar Gelirin Kodu BÜTÇE GELİR KESİN HESAP CETVELİ 01-01-2013/31-12-2013 TARİHLERİ ARASI Kurumun Adı : 2013 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ Bütçe Devreden Yılı Toplam Tahsilattan Gelecek Yıla Tahsil İle Gelir

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı Çorum Belediyesi Etüd Proje Müdürlüğünün görev yetki ve sorumlulukları ile teşkilat yapısını ve işleyişini düzenlemektir.

Detaylı

VERGİ AFFI TAKVİMİ sayılı Askerlik Kanunu, - Mülga 5539 sayılı Karayolları Genel Müdürlüğü Kuruluş ve

VERGİ AFFI TAKVİMİ sayılı Askerlik Kanunu, - Mülga 5539 sayılı Karayolları Genel Müdürlüğü Kuruluş ve VERGİ AFFI TAKVİMİ Konu Maliye Bakanlığı, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, İl Özel İdareleri Ve Belediyelere Olan Kesinleşmiş Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması (Md.2) Bildirim /Beyan Tarih Ödeme Tarihi

Detaylı

4 Mart 2015 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29285 TEBLİĞ

4 Mart 2015 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29285 TEBLİĞ 4 Mart 2015 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29285 TEBLİĞ Maliye Bakanlığından: MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 42) PARASAL SINIRLAR VE ORANLAR Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı,

Detaylı

(TL) KODLAR 2016 YILI 2017 YILI 2018 YILI AÇIKLAMA

(TL) KODLAR 2016 YILI 2017 YILI 2018 YILI AÇIKLAMA KODLAR 2016 YILI 2017 YILI 2018 YILI AÇIKLAMA I II III IV BÜTÇE GELİRİ BÜTÇE GELİRİ BÜTÇE GELİRİ 01 VERGİ GELİRLERİ 504.450.400.000 562.058.482.000 623.347.340.000 03 TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ 18.965.949.000

Detaylı

T.C.SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI TRABZON BELEDİYESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU

T.C.SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI TRABZON BELEDİYESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU T.C.SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI TRABZON BELEDİYESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU ARALIK / 2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00 Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı

(TL) KODLAR 2015 YILI 2016 YILI 2017 YILI AÇIKLAMA

(TL) KODLAR 2015 YILI 2016 YILI 2017 YILI AÇIKLAMA KODLAR 2015 YILI 2016 YILI 2017 YILI AÇIKLAMA I II III IV BÜTÇE GELİRİ BÜTÇE GELİRİ BÜTÇE GELİRİ 01 VERGİ GELİRLERİ 427.048.060.000 469.376.795.000 514.327.838.000 03 TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ 9.545.927.000

Detaylı

2014/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 16 Mart 2014-Pazar 09:00-12:00

2014/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 16 Mart 2014-Pazar 09:00-12:00 2014/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 16 Mart 2014-Pazar 09:00-12:00 SORU:1: TANIR Ticaret AŞ nin 31.12.2013 tarihinde düzenlenen genel geçici mizanı ve 31.12.2013

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Muhasebat Genel Müdürlüğü SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARI MUHASEBE YETKİLİSİ SERTİFİKA SINAVI

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Muhasebat Genel Müdürlüğü SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARI MUHASEBE YETKİLİSİ SERTİFİKA SINAVI T.C. MALİYE BAKANLIĞI Muhasebat Genel Müdürlüğü KİTAPÇIK TÜRÜ A SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARI MUHASEBE YETKİLİSİ SERTİFİKA SINAVI Sınav Tarihi : 12 MAYIS 2012 Sınav Başlangıç Saati : 10:00 Sınav Süresi : 120

Detaylı

T.C ÇAYIROVA BELEDİYESİ STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

T.C ÇAYIROVA BELEDİYESİ STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ T.C ÇAYIROVA BELEDİYESİ STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ ORGANİZASYON ŞEMASI BELEDİYE BAŞKANI BELEDİYE BAŞKAN YARDIMCISI STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRÜ

Detaylı

3.1 : AMAÇ, KAPSAM, YASAL DAYANAK, UYGULAMA USUL VE ESASLARI, İLKELER VE TANIMLAR

3.1 : AMAÇ, KAPSAM, YASAL DAYANAK, UYGULAMA USUL VE ESASLARI, İLKELER VE TANIMLAR BÖLÜM 3 : EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ 3.1 : AMAÇ, KAPSAM, YASAL DAYANAK, UYGULAMA USUL VE ESASLARI, İLKELER VE TANIMLAR Amaç Madde 1:Bu yönergenin amacı ; Muratpaşa Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün

Detaylı

5. DOĞRUDAN TEMİN SURETİYLE YAPILACAK ALIMLARDA DÜZENLENECEK ONAY BELGESİ NEDİR?... 4

5. DOĞRUDAN TEMİN SURETİYLE YAPILACAK ALIMLARDA DÜZENLENECEK ONAY BELGESİ NEDİR?... 4 İçindekiler DOĞRUDAN TEMİN ALIMLARI REHBERİ... 3 1. DOĞRUDAN TEMİN USULÜ NEDİR?... 3 2. DOĞRUDAN TEMİN BİR İHALE USULÜ MÜDÜR?... 3 3. DOĞRUDAN TEMİN ALIM SÜRECİ NASIL İŞLER?... 3 4. DOĞRUDAN TEMİNİN GETİRDİĞİ

Detaylı

T.C. TEKİRDAĞ SÜLEYMANPAŞA BELEDİYESİ MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ NÜN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM

T.C. TEKİRDAĞ SÜLEYMANPAŞA BELEDİYESİ MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ NÜN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM T.C. TEKİRDAĞ SÜLEYMANPAŞA BELEDİYESİ MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ NÜN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ VE KAPSAM Madde 1-Bu yönetmelik Süleymanpaşa İlçe Belediyesi Mali Hizmetler

Detaylı

İSTANBUL KENTİNDE YAPILACAK OLİMPİYAT OYUNLARI KANUNU

İSTANBUL KENTİNDE YAPILACAK OLİMPİYAT OYUNLARI KANUNU 7269 İSTANBUL KENTİNDE YAPILACAK OLİMPİYAT OYUNLARI KANUNU Kanun Numarası : 3796 Kabul Tarihi : 30/4/1992 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 5/5/1992 Sayı : 21219 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt :

Detaylı

SAYMANLIK PERSONELİ GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLAR

SAYMANLIK PERSONELİ GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLAR SAYFA NO 1/6 1.POZİSYON ADI: Saymanlık Personeli 2.BAĞLI OLDUĞU ÜST POZİSYON: Maliye Bakanlığı 3.KENDİSİNE BAĞLI ALT POZİSYONLAR: Saymanlık Müdür Yardımcısı, Muhasebe memuru, Veznedar. 4.GÖREV : Bu Yönetmelik,

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukukî Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukukî Dayanak ve Tanımlar SAĞLIK BAKANLIĞINA BAĞLI DÖNER SERMAYE İŞLETMELERİNDEN MERKEZE AKTARILAN TUTARIN DAĞILIM VE SARFI İLE BU TUTARDAN BAKANLIK MERKEZ TEŞKİLATINDA GÖREVLİ PERSONELE EK ÖDEME YAPILMASINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ

Detaylı

ISTANBUL BÜYÜKSEHIR BELEDIYESI GELIRLERIN EKONOMIK SINIFLANDIRMASI (B)

ISTANBUL BÜYÜKSEHIR BELEDIYESI GELIRLERIN EKONOMIK SINIFLANDIRMASI (B) 3 3 6 3 4 7 8 VERGİ GELİRLERİ DAHİLDE ALINAN MAL VE HİZMET VERGİLERİ DAHİLDE ALINAN DİĞER MAL VE HİZMET VERGİLERİ EĞLENCE VERGİSİ EĞLENCE VERGİSİ (TÜRKİYE JOKEY KULÜBÜ) EĞLENCE VERGİSİ YANGIN SİGORTASI

Detaylı

ISTANBUL BÜYÜKSEHIR BELEDIYESI GELIRLERIN EKONOMIK SINIFLANDIRMASI (B)

ISTANBUL BÜYÜKSEHIR BELEDIYESI GELIRLERIN EKONOMIK SINIFLANDIRMASI (B) 3 5 5 53 6 53 54 57 58 5 VERGİ GELİRLERİ DAHİLDE ALINAN MAL VE HİZMET VERGİLERİ DAHİLDE ALINAN DİĞER MAL VE HİZMET VERGİLERİ EĞLENCE VERGİSİ EĞLENCE VERGİSİ EĞLENCE VERGİSİ (TÜRKİYE JOKEY KULÜBÜ) YANGIN

Detaylı

Kamu İhale Tebliği (Tebliğ No: 2003/10)

Kamu İhale Tebliği (Tebliğ No: 2003/10) Kamu İhale Kurumundan: Kamu İhale Tebliği (Tebliğ No: 2003/10) 15.08.2003 tarih ve 25200 sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren 4964 sayılı Kanun ile 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 18 inci

Detaylı

MALİYE BAKANLIĞI HASKÖY MALMÜDÜRLÜĞÜ MUHASEBE SERVİSİ KAMU HİZMET STANDIRTLARI TESPİT TABLOSU EK-2

MALİYE BAKANLIĞI HASKÖY MALMÜDÜRLÜĞÜ MUHASEBE SERVİSİ KAMU HİZMET STANDIRTLARI TESPİT TABLOSU EK-2 MALİYE BAKANLIĞI HASKÖY MALMÜDÜRLÜĞÜ MUHASEBE SERVİSİ KAMU HİZMET STANDIRTLARI TESPİT TABLOSU EK-2 SIRA VATANTAŞA SUNULAN NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER 1 Personel Giderleri 1.Ödeme Emri

Detaylı

2014/3 DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORULARI 02 KASIM 2014 PAZAR (09.0-12.0)

2014/3 DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORULARI 02 KASIM 2014 PAZAR (09.0-12.0) 2014/3 DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORULARI 02 KASIM 2014 PAZAR (09.0-12.0) SORU 1: MEMLEKET Ticaret A.ġ. nin 30.1.2013 tarihli geçici mizanı, 2013 Aralık ayında

Detaylı

DÖNER SERMAYE BİRİMİ GÖREV, İŞ TANIMLARI VE GEREKLERİ BELGELERİ

DÖNER SERMAYE BİRİMİ GÖREV, İŞ TANIMLARI VE GEREKLERİ BELGELERİ DÖNER SERMAYE BİRİMİ GÖREV, İŞ TANIMLARI VE GEREKLERİ BELGELERİ DÖNER SERMAYE MUHASEBE YETKİLİSİ Sayfa No ~ 1 ~ İŞİN KISA TANIMI: Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından belirlenen amaç, ilke ve

Detaylı

GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ

GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam Madde l- Bu yönergenin amacı, Gümüşhane Üniversitesi harcama birimleri ve Strateji

Detaylı

FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU

FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU Sayfa No:1 / 6 630 01 PERSONEL GİDERLERİ 0.00 41,315,953.79 44,609,693.18 630 01 1 MEMURLAR 0.00 5,641,495.95 6,236,655.84 630 01 1 1 Temel Maaşlar 0.00 3,040,891.55 3,271,081.21 630 01 1 1 01 Temel Maaşlar

Detaylı

TEBLİĞ. Maliye Bakanlığından: MİLLİ EMLAK GENEL TEBLİĞİ (SAYI: 318)

TEBLİĞ. Maliye Bakanlığından: MİLLİ EMLAK GENEL TEBLİĞİ (SAYI: 318) 15 Mart 2008 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 26817 TEBLİĞ Maliye Bakanlığından: MİLLİ EMLAK GENEL TEBLİĞİ (SAYI: 318) 27/2/2008 tarihli ve 26800 sayılı Resmî Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren 20/2/2008

Detaylı

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam Madde 1- Bu Yönergenin amacı, Bakanlık harcama birimleri ve Strateji Geliştirme

Detaylı

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI İSTANBUL BAŞAKŞEHİR BELEDİYESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI İSTANBUL BAŞAKŞEHİR BELEDİYESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI İSTANBUL BAŞAKŞEHİR BELEDİYESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU ARALIK 2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı

PERSONEL GÖREV DAĞILIM ÇİZELGESİ

PERSONEL GÖREV DAĞILIM ÇİZELGESİ T.C. ABDULLAH GÜL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI PERSONEL GÖREV DAĞILIM ÇİZELGESİ AD SOYAD KADRO UNVANI GÖREVLERİ * GÖREV DEVRİ ** Belgin AKYÜZ Daire Başkanı V. Strateji Geliştirme Daire

Detaylı

Doğal Gaz Piyasasında Yapılacak Denetimler ile Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik

Doğal Gaz Piyasasında Yapılacak Denetimler ile Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik Doğal Gaz Piyasasında Yapılacak Denetimler ile Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu

Detaylı

SON DÜZENLEMELER ÇERÇEVESİNDE SİGORTA VE KAMBİYO İŞLEMLERİNDE BSMV UYGULAMASI

SON DÜZENLEMELER ÇERÇEVESİNDE SİGORTA VE KAMBİYO İŞLEMLERİNDE BSMV UYGULAMASI I. Giriş SON DÜZENLEMELER ÇERÇEVESİNDE SİGORTA VE KAMBİYO İŞLEMLERİNDE BSMV UYGULAMASI 5766 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunda ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun

Detaylı

Özlem DEMİRDAŞ Mali Hizmetler Uzmanı

Özlem DEMİRDAŞ Mali Hizmetler Uzmanı Özlem DEMİRDAŞ Mali Hizmetler Uzmanı Merkezî yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin harcamalarda ödeme belgesine bağlanacak kanıtlayıcı belgelerin şekil ve türlerini belirlemektir. 2 Merkezi Yönetim Kapsamındaki

Detaylı

Özelge: Şirket hissedarlarına ait arsanın kiralanarak arsa üzerine yapılacak binanın inşaasına ilişkin harcamaların GV ve KDV karşısındaki durumu.

Özelge: Şirket hissedarlarına ait arsanın kiralanarak arsa üzerine yapılacak binanın inşaasına ilişkin harcamaların GV ve KDV karşısındaki durumu. Özelge: Şirket hissedarlarına ait arsanın kiralanarak arsa üzerine yapılacak binanın inşaasına ilişkin harcamaların GV ve KDV karşısındaki durumu. Sayı: Tarih: 28/05/2014 39044742-KDV.29-1496 T.C. GELİR

Detaylı

BEÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ HİZMET STANDARDI

BEÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ HİZMET STANDARDI BEÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ HİZMET STANDARDI EK-2 SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER 1 İzin İşlemleri 2 Atama işlemleri 1- İzin Formu 2-Mazeret izinlerinde dilekçe 1- Mezuniyet Belgeleri 2-

Detaylı

5510 SAYILI SOSYAL SİGORTA VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI İDARİ PARA CEZALARI

5510 SAYILI SOSYAL SİGORTA VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI İDARİ PARA CEZALARI 5510 SAYILI SOSYAL SİGORTA VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI İDARİ PARA CEZALARI SİGORTALI İŞE GİRİŞ BİLDİRGESİ Sigortalı İşe Giriş Bildirgesi 4/ a ( SSK ) İşverenler,4/a bendi kapsamında sigortalı sayılanları,

Detaylı

ISTANBUL BÜYÜKSEHIR BELEDIYESI GELIRLERIN EKONOMIK SINIFLANDIRMASI (B)

ISTANBUL BÜYÜKSEHIR BELEDIYESI GELIRLERIN EKONOMIK SINIFLANDIRMASI (B) 3 3 6 3 4 7 8 VERGİ GELİRLERİ DAHİLDE ALINAN MAL VE HİZMET VERGİLERİ DAHİLDE ALINAN DİĞER MAL VE HİZMET VERGİLERİ EĞLENCE VERGİSİ EĞLENCE VERGİSİ EĞLENCE VERGİSİ (TÜRKİYE JOKEY KULÜBÜ) YANGIN SİGORTASI

Detaylı

MİZAN (Ayrıntılı) Hesap Kodu. Ekonomik Kodu 34.790,10 87.523.493,19 187.034.650,90 65.576.358,27 118.303.070,36 119.369.664,37 34.540,10 3.732.

MİZAN (Ayrıntılı) Hesap Kodu. Ekonomik Kodu 34.790,10 87.523.493,19 187.034.650,90 65.576.358,27 118.303.070,36 119.369.664,37 34.540,10 3.732. // Tarihi itibariyle yapılan işlemleri kapsamaktadır. Kurum :. Adı B o r ç A l a c a k KASA HESABI.,., T.C Ziraat Bankası..,.., T.Halkbankası..,..,., T.C Ziraat Bankası..,.., T.Halk Bankası..,..,.. Verilen

Detaylı

YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 29 Eylül 2008 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 27012 (2. Mükerrer) YÖNETMELİK Karar Sayısı : 2008/14174 Ekli Sosyal Güvenlik Kurumu Prim ve İdari Para Cezası Borçlarının Hakedişlerden Mahsubu, Ödenmesi ve

Detaylı

Avukatlık Vekalet Ücreti Gelirleri 1.000, ,75 643,75 643, ,

Avukatlık Vekalet Ücreti Gelirleri 1.000, ,75 643,75 643, , Gelirin Kodu BÜTÇE GELİR KESİN HESAP CETVELİ 01-01-2012/31-12-2012 TARİHLERİ ARASI Kurumun Adı : 2012 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ Bütçe Devreden Yılı Toplam Tahsilattan Gelecek Yıla Tahsil İle Gelir

Detaylı

YOZGAT BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2016 MALİ YILI MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET RAPORU

YOZGAT BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2016 MALİ YILI MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET RAPORU YOZGAT BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2016 MALİ YILI MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET RAPORU 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu nun 41 inci maddesi ve ilgili Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmeliğe

Detaylı

A MUHASEBE KPSS-AB-PS/2007. 1. İşletmede satılan ticari mallar maliyeti tutarı kaç YTL dir? 1. - 4. SORULARI AŞAĞIDAKİ BİLGİLERE GÖRE CEVAPLAYINIZ.

A MUHASEBE KPSS-AB-PS/2007. 1. İşletmede satılan ticari mallar maliyeti tutarı kaç YTL dir? 1. - 4. SORULARI AŞAĞIDAKİ BİLGİLERE GÖRE CEVAPLAYINIZ. 1. - 4. SORULARI AŞAĞIDAKİ BİLGİLERE Bir işletmenin 2006 yılı genel geçici mizanında yer alan bilgilerden bazıları aşağıdadır: Borç Tutarı (Bin YTL) A MUHASEBE Alacak Tutarı Kasa 6.770 6.762 Ticari Mallar

Detaylı

www.aktifonline.net AKTİF AKADEMİ EĞİTİM MERKEZİ

www.aktifonline.net AKTİF AKADEMİ EĞİTİM MERKEZİ İhale komisyonu; a) İmalat sürecinin, verilen hizmetin ve yapım yönteminin ekonomik olması, b) Seçilen teknik çözümler ve teklif sahibinin mal ve hizmetlerin temini veya yapım işinin yerine getirilmesinde

Detaylı

TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU Döner Sermaye Bütçe ve Muhasebe İşlemleri Daire Başkanlığı Tek Düzen Muhasebe Birimi

TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU Döner Sermaye Bütçe ve Muhasebe İşlemleri Daire Başkanlığı Tek Düzen Muhasebe Birimi TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU Döner Sermaye Bütçe ve Muhasebe İşlemleri Daire Başkanlığı Tek Düzen Muhasebe Birimi MUHASEBEDE SIK YAPILAN HATALAR VE SIKÇA SORULAN SORULAR MEHMET DEVİREN & ADİL DUMANLILAR

Detaylı

(TL) KODLAR 2013 YILI 2014 YILI 2015 YILI AÇIKLAMA

(TL) KODLAR 2013 YILI 2014 YILI 2015 YILI AÇIKLAMA 01 VERGİ GELİRLERİ 347.890.019.000 380.142.375.000 416.294.416.000 03 TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ 9.233.225.000 9.994.661.000 10.367.047.000 04 ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLER 2.046.203.000

Detaylı