PROJE VE UYGULAMA ÖRNEKLER

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "PROJE VE UYGULAMA ÖRNEKLER"

Transkript

1 PROJE VE UYGULAMA ÖRNEKLER Otomasyon Sıvı ve katı dolum otomasyonu Makine üzerinde bofl bardak ünitesi, kapak ünitesi ve ürün girifl haznesi bulunmaktadır. Operatör sadece bofl bardak ve kapak koyarak makine yi besler. Ürün girifli ise seviye sensörü aracılı ıyla kontrol edilir. Otomatık vana acılır ve hazne doldurulur. Operatör Dokunmatık panel üzerinden makine üzerinde bulunan bütün ekipmanları kontrol ve ayar yapabilir. Makinanın çalıflması: Start tufluna bastı ımızda otomatık olarak makinada arıza kontrolu yapar e er varsa alar saysası ekrana gelir ve arızanın ne oldu u gösterilir. Arıza yoksa sistem çalıflmaya bafllar. Bardak besleme ünitesinde bardak var ise bardak düflürme her dönüflte bir bardak düflürür. Bir sonraki istasyonda bardak olup olmadı ı sensörler aracılıyla kontrol edilir. Bardak olan hatta sırasıyla geldi i istasyonlardaki iflleme tabii tutulur. Sırasıyla dolum yapılır sonra kapak koyulur ve kapak var yok kontrolunden sonra yapıfltırma ifllemi yapılır. Sistemin devamında bütün ifllemlere tabii tutulan ürün en sonunda konveyor bant yardımı ile makinadan çıkarılır. Ters ozmoz Prensip olarak yarı geçirgen membran kullanılarak suda çözünmüfl maddelerin arıtılması ifllemidir. Özellikle distilasyon ve deiyonizasyona alternatif olarak, klasik arıtma sistemlerinin yetersiz kaldı ı sularda (deniz suyu, tuzluluk oranı yüksek kuyu sularında), suyun içindeki minerallerin % oranında giderilmesini sa lar. Su teknolojisindeki geliflme ile beraber RO cihazları evsel ve endüstriyel uygulamalarda yaygın bir flekilde kullanılmaya bafllamıfltır. Bu sistemde yüksek basınç uygulanan su, membranlara do ru itilir. Membranlara do ru itilen ham suyun bir kısmı,yüksek basıncın etkisiyle yarı geçirgen membranın karflı tarafına geçerken,besleme tarafında kalan konsantre su membran yüzeyini süpürerek drenaja atılır. Elde edilen arıtılmıfl suyun oranı suyun tuzluluk oranına göre de iflir. Bu orankuyu sularında %70 lere ulaflırken Denizsuyu için %0 civarındadır. Ters ozmoz otomasyonu; Sistemde 3 adet yüksek basınç pompası ve adet besleme pompası bulunmaktadır. Yüksek basınç motorları dönüflümlü olarak çalıflmaktadır. 3 motor aynı anda çalıflmaz ayrıca sistemde adet yüksek basınç flalteri adet alçak basınç flalteri mevcuttur. Sisteme start verildi inde ilk once besleme pompası devreye girer ve belirli süre sonra yüksek basınç pompaları devreye girer ayarlanan basınçlar elde edildi i sürece sistem çalıflmaya devam eder. E er basınç flalteri herhangi birisi arıza verirse sistem durur ve ekranda hangi basınç sensörü oldu u görülür arıza giderilir. Sistem çalıflmasına devam eder. Vinç Otomasyonu Bir hatta üç köprü ve her köprüde vinc olan komplike bir sistemdir. Her köprünün uzaktan kumandası ve manuel kumandası mevcuttur. Köprü üzerinde bulunan vinçleri kumandalar üzerinde bulunan seçim anahtarı aracılı?ıyla tek tek veya aynı anda kumanda edebiliriz. Bütün motorlarda fren vardır. Kaldırmanın freni kullandı?ımız sürücünün özelli?ine ba?lı olarak yükü kaçırmadan indirip kaldırma i?inde ba?arılı olmu?tur. Kapı Kilit Yeri Açma Makinası Otomasyonu Farklı seri de?i?ik ebatlardaki pvc kapı kanat profili üzerinde kullanılan tüm kilitli kapı ispanyoleti,wc kilit,barelli kilit,oda kapı kilidi, kol montaj deliklerini kol deli?ini,barel deli?ini ve kilit kanal yuvasını metre kalem kullanmadan profili çevirmeden,makina ba?ında beklemeden destek sacı ile birlikte sorunsuz bir?ekilde açma i?lemi yapar. Makinanın Çalı?ması : Operatör kullanaca?ı kilitlerin gerekli ölçulerini operatör paneldeki reçete fonksyonuna kaydeder. Kilit yeri açaca?ı profili sa?a açılı veya sola açılır oldu?unu belirler ve ona göre makine üzerine yerle?tirir. Daha sonra baskı tu?una basar ve prfil sıkı?tırılır.çalı?aca?ı kilidin reçetesini ca?ırır ve makineye start verir yatayda bulunan step motor hareket eder ve belirtilen ölçüye gider. Sonra alt delme motoru belirlenen seviyeye kadar delerek yukarıya çıkar Üst motorda profil üzerine inene kadar hızlı bir?ekilde gelir ve delmeye ba?layınca yava?lar ve matkabın devri belirlenen ölçuye ula?ınca sistem geriye do?ru çıkar. Alt motor ve üst motor yerine gelince yatayda bulunan step motor bir sonraki ölcüye gider ve aynı i?lemler uygulanır.

2 CLIPLINE RAY KLEMENSLER Tablo mevcut tüm aksesuar çeflitlerini içermemektedir. Tabloda bulamadı ınız ürünler için online katalo umuzu kullanabilir veya bizi arayabilirsiniz UK SER S AKSESUAR SEÇ M TABLOSU Klemens UK, N UK 3 N UK N UK N UK 0 N UK N UIK 3 UK 3 UKH UKH 9 UK 3TWIN UK TWIN UDK 3 UDK MBKKB, UKK 3 UKK UKKB DIKD, SLKK DLK,PE DLK PE UK HESI UKK HESI (X) UK TG UKK TG MTK, MTK P/P UK MTKP/P URTK/S URTK/SBEN 0 URTK kutuplu 3 kutuplu 0 kutuplu kutuplu 3 kutuplu 0 kutuplu FBRI N 007 FBRI N 007 FBI 0338 FBI FBI 0383 FBI 0007 FBI 0333 FBI 0333 FBI 03 FBRI N 007 FBI 0338 FBRI N 007 FBI 0338 FBRNI N 007 FBRNI N 007 FBI 0338 FBI 0338 FBI 0338 FBI 0338 FBI 0338 FBI 0338 FBI 0338 Üst Köprü (,) Tarak Köprü (3) FBRI 3 N 00 FBRI 3 N 00 FBI 3 03 FBI FBI FBI FBI FBRI 3 N 00 FBI 3 03 FBRI 3 N 00 FBI 3 03 FBRNI 3 N 00 FBRNI 3 N 00 FBI 3 03 FBI 3 03 FBI 3 03 FBI 3 03 FBI 3 03 FBI 3 03 FBI 3 03 FBRI 0 N 770 FBRI 0 N 770 FBI 0 03 FBI FBI FBI 0 03 FBRI 0 N 770 FBI 0 03 FBRI 0 N 770 FBI 0 03 FBRNI 0 N FBRNI 0 N FBI 0 03 FBI 0 03 FBI 0 03 FBI 0 03 FBI 0 03 FBI 0 03 FBRI 08 N 7780 FBI 0 03 FB 0 RTK/S 037 FBRI 08 N 7780 EBL 3 EBL 3 EB 0 EB 8 0 EB 033 EB K/UK 3 09 EB K/UK 3 09 EB /UKH 3 EBL 3 EB 0 EBL 3 EB 0 EBL 3 EBL 3 EB 0 EB 0 EB DIK BU EB DIK RD EB 0 EBS 8 38 EBS 8 38 EB 0 EB 0 EBL 3 EB 0 EB 8 0 EB 8 0 EBL 3 38 EBL 3 38 EB 3 0 EB EB 0338 EB 3 K/UK 3 0 EB 3 K/UK 3 0 EB 3/UKH 037 EBL 3 38 EB 3 0 EBL 3 38 EB 3 0 EBL 3 38 EBL 3 38 EB 3 0 EB 3 0 EB 3 DIK BU EB 3 DIK RD EB 3 0 EBS EBS EB 3 0 EB 3 0 EBL 3 38 EB 3 0 EB 38 0 EB 38 0 EBL 0 33 EBL 0 33 EB EB EB EB EB 0 K/UK 3 09 EB 0 K/UK 3 09 EBL 0 33 EB EBL 0 33 EB EBL 0 33 EBL 0 33 EB EB EB 0 DIK BU EB 0 DIK RD EB EBS EBS EB EB EBL 0 33 EB EB EB Kapak () DUK, 00 DUK /0 0 DUK /0 0 DUK /0 0 DUK /0 0 DUK 007 Kapalı tip klemens Kapaga gerek yoktur Kapalı tip klemens Kapaga gerek yoktur Kapalı tip klemens Kapaga gerek yoktur Kapalı tip klemens Kapaga gerek yoktur DUK TWIN 93 DUK TWIN 93 DUDK 773 DUDK 773 DMBKKB, DUKK 3/ 7700 DUKK 3/ 7700 DUKKB 3/ 7703 Kapalı tip klemens Kapaga gerek yoktur DUKK 3/ 7700 Kapalı tip klemens Kapaga gerek yoktur Kapalı tip klemens Kapaga gerek yoktur Kapalı tip klemens Kapaga gerek yoktur Kapalı tip klemens Kapaga gerek yoktur DUK /0 0 Kapalı tip klemens Kapaga gerek yoktur DMTK 09 Kapalı tip klemens Kapaga gerek yoktur DURTK 00 DURTK/SBEN 0809 DURTK Ay rma Plakas () ATPUK 03 ATPUK 03 ATPUK 03 ATPUK 03 ATPUK 03 ATPUK 03 TPUK ATPUKK 3/ 778 ATPUKK 3/ 778 ATPUKKB ATPDIKD, 38 ATPUK 03 ATSMTK 3 ATPUK MTK 0 ATSRTK 0 ATSRTKBEN 083 Tornavida SZS 0,x3, 3 SZS 0,x3, 3 SZS 0,x3, 3 SZS,0x,0 SZS,0x,0 SZS,0x,0 SZS,0x,0 SZS,0x,0 SZS,X8,0 8 VDEISS 93 SZS 0,x3, 3 SZS 0,x3, 3 SZS 0,x3, 3 SZS 0,x3, 3 SZS 0,x3, 3 SZS 0,x3, 3 SZS 0,x3, 3 SZS 0,x3, 3 SZS 0,x3, 3 SZS 0,x3, 3 SZS 0,x3, 3 SZS 0,x3, 3 SZS 0,x3, 3 SZS 0,x3, 3 SZS 0,x3, 3 SZG 0,x3, SZG 0,x3, SZG 0,x3, SZS,0x,0 SZG 0,9x, 3 SZS 0,x3, 3

3 CLIPLINE RAY KLEMENSLER UK SER S V DALI KLEMENSLER Tipi Tek telli kesit (mm ) Açıklama Çok telli kesit (mm ) Gerilim (V) / Ak m (A) 0 UK 3 N, 800/3 0. TL 0 UK 3 N BU mavi, 800/3 0. TL 0337 UK, N, 800/ 0.8 TL 033 UK, N BU mavi, 800/ 0.8 TL 03 UK N 800/ 0.83 TL 0388 UK N BU mavi 800/ 0.83 TL UK, N UK N UK N BU mavi UK 0 N UK 0 N BU mavi UK N /7 800/7 800/7 800/7 800/0.3 TL.3 TL.8 TL.8 TL. TL Phoenix Contact 00 UK N BU mavi 800/0. TL 08 UIK /.08 TL 0 UIK 3 BU mavi /.08 TL 080 UK /.9 TL 080 UK 3 BU mavi 3 000/.9 TL Belirtilen de erler IEC 0977 standard na göre ölçülmüfltür Tip Renk OG YE RD WH BK GN UK, N UK N UK 0PLUS Y Y UK SER S TEK G R fi Ç FT ÇIKIfiLI VE Ç FT G R fi Ç FT ÇIKIfiLI KLEMENSLER Tipi 0 UK 3TWIN 0 UK 3TWIN BU mavi 9 UK TWIN 97 UK TWIN BU mavi 09 UK 0TWIN 03 UK 0TWIN BU mavi 038 UK 0PLUS 07 UK 0PLUS BU mavi 7737 UDK 3 77 UDK Açıklama 0,, mm, tek girifl çift ç k fl 0,, mm, tek girifl çift ç k fl 0, mm, tek girifl çift ç k fl 0, mm, tek girifl çift ç k fl 0,0 mm, tek girifl çift ç k fl 0,0 mm, tek girifl çift ç k fl 0,0 mm, 0, mm ek ba lant l 0,0 mm, 0, mm ek ba lant l 0,, mm, çift girifl çift ç k fl 0, mm, çift girifl çift ç k fl Uygulamada ikiden fazla kablonun ayn klemense ba lanmas gerekebilmektedir. TWIN klemensler ile üç, UDK... klemensler ile dört kablo ayn klemenste birbirine ba lanabilir. UK 0PLUS, besleme noktas na düflük kesitli bir ilave ba lant yapmakta kolayl k sa lar..89 TL.89 TL.3 TL.3 TL 7.08 TL 7.08 TL.79 TL.79 TL.80 TL 3.00 TL UK...TWIN UDK...

4 CLIPLINE RAY KLEMENSLER UK SER S Ç FT KATLI KLEMENSLER Tipi Açıklama UKKB 0 Kat eksenleri kay k oldu undan üst kattaki kablolar sökülmeden alt kata ulafl labilir Y Y 7700 UKK 3 0,, mm, üst katta köprüleme UKK 3 BU mavi 0,, mm, üst katta köprüleme 7707 UKK 0, mm, üst katta köprüleme 7709 UKK BU mavi 0, mm, üst katta köprüleme 77 UKKB 0, mm, her iki katta köprüleme 7777 UKKB 0 0,0 mm, her iki katta köprüleme 790 UKK DIO/OU 0, mm, diyotlu 7903 UKK DIO/UO 0, mm, diyotlu 7909 UKK DIO/ULUR 0, mm, diyotlu 793 UKK DIO/OUL/URUL 0, mm, çift diyotlu 798 UKK DIO/OUL/OUR 0, mm, çift diyotlu.39 TL.39 TL.0 TL.0 TL 3.7 TL.88 TL 7. TL 7. TL 8.0 TL 0. TL 0. TL UK SER S SENSÖR KLEMENSLER VE ÜÇ KATLI KLEMENSLER Tipi Açıklama DIK, Y 79 DIK, 0,, mm, sensör klemensi 78 DIK,LA RD/OM 0,, mm, VDC k rm z LED'li 7979 DIKD, 0,, mm, üç katl geçifl klemensi 78 DIKD,LA RD/OM 0,, mm, VDC k rm z LED'li 008 SLKK 0, mm, üç katl, en alt kat toprak 0 DLK,PE 0,, mm, dört katl, alt kat toprak 999 DLK PE 0, mm, dört katl, alt kat toprak 038 DLKB,PE 0,, mm, dört katl, köprülenebilir, alt kat toprak.00 TL 8. TL.07 TL 9.9 TL. TL 9. TL. TL 9.90 TL DLK klemensler ile üç fazl motorlar n ba lant s n tek bir klemenste yaparak yer kazanmak mümkündür. DIK,LA RD/OM DIKD, DIKD,LA RD/OM SLKK DLK,PE UK SER S TOPRAKLAMA KLEMENSLER USLKG Tipi 0083 USLKG 3 00 USLKG, 09 USLKG, N 0 USLKG 079 USLKG N 0393 USLKG0 N 03 USLKG N 009 USLKG 3 77 UKK PE 073 UKKB PE 938 UK 3TWINPE 97 UK TWINPE 033 UK 0TWINPE Açıklama 0,, mm 0,, mm 0,, mm 0, mm 0, mm 0,0 mm, mm 0,73 mm 0, mm, iki katl 0, mm, iki katl, köprülenebilir 0,, mm, tek girifl çift ç k fl 0, mm, tek girifl çift ç k fl 0,0 mm, tek girifl çift ç k fl. TL 3.03 TL 3.8 TL 3.3 TL. TL.7 TL. TL.9 TL. TL.9 TL.8 TL.83 TL. TL 3

5 CLIPLINE RAY KLEMENSLER UK SER S S GORTALI KLEMENSLER UK HESI UK 0DREHSI... Tipi 000 UK HESI* 0 UK HESILED * 0 UK HESILA * 07 UK,3HESI 0 UK,3HESILED 09 UK,3HESILA 838 UK 0,3HESI N 07 UKK HESI (x) 077 UKK HESI (,3x3) 0, mm Açıklama 0, mm, VAC/DC LED'li 0, mm, 0 VAC/DC LED'li 0, mm 0, mm, VAC/DC LED'li 0, mm, 0 VAC/DC LED'li 0,7 mm, 0,3x38 sigorta için 0, mm, çift katl, x sigorta için 0, mm, çift katl,,3x3 sigorta için 09 UK 0DREHSI (x) 0, mm, x sigorta için 038 UK0DREHSILED (x) 0, mm, x sigorta için VAC/DC LED'li 070 UK0DREHSILA (x) 0, mm, x sigorta için 0 VAC/DC LED'li TL 9. TL 0.3 TL 0. TL. TL.9 TL.97 TL 8.0 TL 8.0 TL 0.3 TL 7.8 TL 7.8 TL Phoenix Contact UK SER S ÇOK filevl KLEMENSLER VE F filer Tipi Açıklama UK TG Fonksiyon fiflleri sayesinde ayn klemens çeflitli amaçlarla kullan labilir 88 UK TG 070 UKK TG UYGUN F filer 09 STSIUK 09 STSILED UK 0937 STSILED UK 090 STSILED 0UK 093 STSILA UK 8039 STN STBE 0, mm, çok ifllevli klemens taban k sm 0, mm, alt kat geçifl, üst kat soketli Sigorta fifli Sigorta fifli, VAC/DC LED'li Sigorta fifli, VAC/DC LED'li Sigorta fifli, 0 VAC/DC LED'li Sigorta fifli, 0 VAC/DC LED'li Diyot fifli, N007 diyot tak l halde Komponent fifli 0 0. TL 8. TL.9 TL. TL. TL. TL 8.8 TL.79 TL 3.70 TL STSIUK sigorta fiflleri ay rma kollu sigortal klemenslerin alternatifidir STN007 ters polariteye karfl korur STBE komponent fifline istenen de erde direnç veya diyot tak labilir

6 CLIPLINE COMPLETE RAY KLEMENSLER ST SER S AKSESUAR SEÇ M TABLOSU Klemens Köprüler () kutuplu 3 kutuplu kutuplu kutuplu 0 kutuplu kutuplu Kapak () Ay rma Plakas (3) Tornavida () ST, ST, ST ST ST 0 ST ST,TWIN ST,TWIN ST,MT ST,TG ST TWIN ST,QUATTRO ST,QUATTRO ST QUATTRO ST MT ST TG ST HESI (x) STTB, STTB, STTB ST,3... ST,PE/3L STU 0/ x, STU 3/ x 0 FBS FBS FBS 33 FBS 8 8 FBS 097 FBS 09 FBS FBS FBS 33 FBS FBS FBS 33 FBS 33 FBS 33 FBS FBS FBS 33 FBS DST,PE / 3L _ 373 FBS FBS 8 8 FBS 3 9 FBS 3 7 FBS 3 FBS FBS 3 9 FBS 3 7 FBS 3 FBS 3 9 FBS 3 7 FBS 3 FBS 3 FBS 3 FBS 3 9 FBS 3 7 FBS 3 FBS 3 7 FBS 3 7 FBS FBS 3 FBS 87 FBS FBS 8 7 FBS 3 FBS 87 FBS FBS 3 FBS 87 FBS FBS FBS FBS 3 FBS 87 FBS FBS 87 FBS 87 FBS 8 7 FBS FBS 90 FBS 39 FBS 8 FBS FBS 90 FBS 39 FBS FBS 90 FBS 39 FBS 39 FBS 39 FBS FBS 90 FBS 39 FBS 90 FBS 90 FBS 8 FBS 0 8 FBS 0 3 FBS 0 7 FBS FBS 0 8 FBS 0 3 FBS 0 7 FBS 0 8 FBS 0 3 FBS 0 7 FBS 0 7 FBS 0 7 FBS 0 8 FBS 0 3 FBS 0 7 FBS 0 3 FBS 0 3 FBS FBS 3 FBS FBS 3 _ FBS 3 FBS FBS 3 FBS 3 FBS FBS 3 FBS 3 FBS 3 FBS 3 FBS FBS 3 FBS FBS _ DST, 7 DST, 7 DST DST 33 DST 0 3 DST 37 DST,TWIN 88 DST,TWIN 88 DST TWIN 9 DST,QUATTRO DST,QUATTRO DST QUATTRO 7 Kapalı tip klemens Kapaga gerek yoktur DST,TWIN 88 DSTTB, 9 DSTTB, 9 DSTTB DST,3L DSTU /0x, 3397 Kapalı tip klemens Kapaga gerek yoktur ATPST 7 ATPST 7 ATPST 7 ATPST 8 SZF 0 0, x, SZF 0, x 3, 7 SZF 0, x 3, 7 SZF 0,8 x,0 _ SZF 3,0 x, _ ATPSTTWIN 789 ATPSTTWIN 789 ATPSTTWIN 789 ATPST QUATTRO 8 ATPST QUATTRO 8 ATPST QUATTRO 8 ATPST 7 ATPST 7 ATPSTTB 77 ATPSTTB 77 ATPSTTB 77 _ SZF 3,0 x, SZF 0 0, x, SZF 0, x 3, 7 SZF 0, x 3, 7 SZF 0 0, x, SZF 0, x 3, 7 SZF 0, x 3, 7 SZF 0, x 3, 7 SZF 0, x 3, 7 SZF 0 0, x, SZF 0, x 3, 7 SZF 0, x 3, 7 SZF 0, x 3, 7 SZF 0, x 3, 7 SZF 0, x 3, 7 SZS,0 x,0 SZF 3,0 x,

7 CLIPLINE COMPLETE RAY KLEMENSLER ST SER S YAYLI KLEMENSLER ST, 7 ST, Tipi 89 ST, BU mavi 3 ST, 3 ST, BU mavi 33 ST 3377 ST BU mavi 387 ST 390 ST BU mavi ST 0 33 ST 0 BU mavi 39 ST 3 ST BU mavi Tek telli kesit (mm ),, 0 0 Açıklama zolesiz / Yüksüksüz zoleli Yüksüklü,,,, 0 0,/,,/,,/,,/, / / / / 0/0 0/0 / / Gerilim (V) / Ak m (A) 0/7, 0/7, 800/3 800/3 800/0 800/0 800/ 800/ 800/ 800/ 800/90 800/90 0. TL 0. TL 0.70 TL 0.70 TL 0.89 TL 0.89 TL. TL. TL.9 TL.9 TL.97 TL.97 TL Phoenix Contact Belirtilen de erler IEC 0977 standard na göre ölçülmüfltür Tip Renk OG YE RD WH BK GN ST, ST, ST ST,TWIN ST SER S TEK G R fi Ç FT ÇIKIfiLI YAYLI KLEMENSLER Tipi Açıklama 38 ST,TWIN 0,08, mm 33 ST,TWIN BU mavi 0,08, mm 3 ST,TWIN 0,08, mm 3 ST,TWIN BU mavi 0,08, mm 3393 ST TWIN 0,08 mm 3 ST TWIN BU mavi 0,08 mm.3 TL.3 TL.3 TL.3 TL.9 TL.9 TL ST,QUATTRO ST SER S Ç FT G R fi Ç FT ÇIKIfiLI YAYLI KLEMENSLER 38 ST,QUATTRO 0,08, mm 399 ST,QUATTRO BU mavi 0,08, mm 3 ST,QUATTRO 0,08, mm 339 ST,QUATTRO BU mavi 0,08, mm 3 ST QUATTRO 0,08 mm 38 ST QUATTRO BU mavi 0,08 mm. TL. TL.7 TL.7 TL.08 TL.08 TL STTB, ST SER S Ç FT KATLI YAYLI KLEMENSLER 37 STTB, 0,08, mm STTB, BU mavi 0,08, mm 370 STTB, 0,08, mm 383 STTB, BU mavi 0,08, mm 39 STTB 0,08 mm 33 STTB BU mavi 0,08 mm.8 TL.8 TL.38 TL.38 TL 3.09 TL 3.09 TL ST SER S ÜÇ VE DÖRT KATLI YAYLI KLEMENSLER ST,3L Y ST,3L ST,PE/3L ST PE/3L 0,08, mm üç katl klemens 0,08, mm dört katl, alt kat toprak (motor klemensi) 0,08 mm dört katl, alt kat toprak (motor klemensi).08 TL 7. TL 9.00 TL

8 CLIPLINE COMPLETE RAY KLEMENSLER ST SER S YAYLI TOPRAKLAMA KLEMENSLER ST,PE Tipi 33 ST,PE 338 ST,PE 3380 ST PE ST PE 33 ST 0PE 3 ST PE 3 ST,TWINPE 37 ST,TWINPE 3 ST TWINPE 39 ST,QUATTROPE 33 ST,QUATTROPE 3 ST QUATTROPE 3 STTB,PE STTB,PE 39 STTB PE Açıklama 0,08, mm 0,08, mm 0,08 mm 0, mm 0, mm 0, mm 0,08, mm, tek girifl çift ç k fl 0,08, mm, tek girifl çift ç k fl 0,08 mm, tek girifl çift ç k fl 0,08, mm, çift girifl çift ç k fl 0,08, mm, çift girifl çift ç k fl 0,08 mm, çift girifl çift ç k fl 0,08, mm, iki katl 0,08, mm, iki katl 0,08 mm, iki katl 3. TL 3. TL 3.3 TL.78 TL.7 TL 7.0 TL.9 TL.9 TL.8 TL. TL.9 TL.7 TL.7 TL 7.0 TL 8.8 TL ST SER S S GORTALI KLEMENSLER, ÖLÇME AYIRMA KLEMENSLER VE ÇOK filevl KLEMENSLER ST HESI... ST HEDI... S GORTALI KLEMENSLER Tipi 339 ST HESI (x) 37 ST HESILED 3 ST HESILED 0 33 ST HESILA ÖLÇME AYIRMA KLEMENSLER ST HEDI 333 ST,MT 3887 ST MT ÇOK filevl KLEMENSLER VE UYGUN FONKS YON F filer 383 ST,TG 3837 ST TG 3783 PDI 380 PFU x 389 PFU x LED 383 PFU x LA 0,08 mm Açıklama 0,08 mm, VAC/DC LED'li 0,08 mm, 0 VAC/DC LED'li 0,08 mm, 0 VAC/DC LED'li 0,08 mm ay rma kollu klemens 0,08, mm b çakl ay rma klemensi 0,08 mm b çakl ay rma klemensi 0,08, mm çok ifllevli klemens taban k sm 0,08 mm çok ifllevli klemens taban k sm ST,TG ve ST TG için ay rma b ça ST,TG ve ST TG için sigorta fifli ST...TG için VAC/DC LED li sigorta fifli ST...TG için 0 VAC/DC LED'li sigorta fifli TL.87 TL.87 TL. TL.07 TL 3.0 TL 3.78 TL.3 TL.7 TL 0.9 TL.9 TL 8. TL 8.7 TL ST...MT ST...TG Fonksiyon fiflleriyle birlikte kullan l r PCO komponent fifline istenen de erde direnç veya diyot tak labilir PFU sigorta fiflleri ay rma kollu sigortal klemenslerin alternatifidir PDI ay rma b ça ile devre istendi inde ayr labilir, yerine ters tak larak kaybolmas önlenir 7

9 AKSESUARLAR KAPAKLAR Tipi Açıklama DUK, DST... Y Y Y Y Y 00 DUK, 003 DUK, BU mavi 0 DUK /0 0 DUK /0 BU mavi 007 DUK 008 DUK BU mavi 93 DUK TWIN 7700 DUKK 3/ 7700 DUKK 3/ BU mavi 7703 DUKKB 3/ 039 DUKKB 0 03 DMT, 0979 DMT,TWIN 098 DMT,QUATTRO 0 DMTTB, DMBK/E 9 DMBK /E DMBKKB, 8 DMBKKB, BU mavi 09 DMTK 00 DURTK 0809 DURTK/SBEN DURTK 03 DUK 3MSTB,08F 07 DUK 3MSTB 7709 DUKK 3MSTB,08 L DUKK 3MSTB, DGUKK 3MSTB, DPUKK 3MSTB, DUKK 3MSTBVH,08 L DUKK 3MSTBVH, DPIK 708 DUT,/0 7 DST, DST 33 DST 3 DST 0 37 DST 88 DST,TWIN 9 DST TWIN DST,QUATTRO 7 DST QUATTRO 3890 DST,QUATTROMT 9 DSTTB, DSTTB DST,3L 373 DST,PE/3L 39 DSTIO,/ DST, QUATTRO/P 009 DSTTB,/P 377 DST QUATTRO/P 3397 DSTU 0/x 3 DPIT,MT 37 DPIT,3L 33 DPITTB, 383 DSTTBS, 3 DQTC, 38 DQTC, 390 DQTC,TWIN 9097 DRT 3/ 99 DRT 8 UK,N için UK,N BU için UK 3N, UK N, UK N, UK 0N, UK TG için UK N BU, UK N BU, UK 0N BU, UKN BU, UKN BU için UK için UK N BU, UKN BU için UK 3TWIN, UK TWIN için UKK 3, UKK için UKK 3 BU, UKK BU için UKKB için UKKB 0 için MT, için MT,TWIN için MT,QUATTRO için MTTB, için MBK 3/EZ, MBK /EZ için MBK /E için MBKKB,, MBKKB, PV için MBKKB, BU için MTK, MTKP/P için URTK/S için URTK/S BEN 0 için URTK, UGSK, URDK için UK 3MSTB,08 için UK 3MSTB,08 için UKK 3MSTB,08 için, sol UKK 3MSTB,08 için, sa UKK 3MSTB,08 için, sa UKK 3MSTB,08 için, sol UKK 3MSTBVH,08 için, sol UKK 3MSTBVH,08 için, sa PIK... için UT,0 için ST,, ST,, ST,/P, ST,/PPE, PIT, için ST, ST /P, ST /PPE için ST için ST 0 için ST için ST,TWIN, ST,TWIN, ST,MT, PIT,TWIN için ST TWIN için ST,QUATTRO, ST,QUATTRO, PIT,QUATTRO için ST QUATTRO için ST,QUATTROMT için STTB,, STTB, için STTB için ST,3L için ST,PE/3L için STIO,/3B/L için ST,QUATTRO/P için STTB,/P için ST QUATTRO/P için STU 0/ x. için PIT,MT, PIT,TG için PIT,/3L için PITTB, için PITTBS, için QTC,, QTC,PE için QTC,, QTC,PE için QTC,TWIN, QTC,TWINPE RT/RTO 3, RT/RTO, RT/RTO 3PE, RT/RTO PE, RT 8, RTO 8 için TL 0.3 TL 0.3 TL 0.3 TL 0.7 TL 0.7 TL 0.89 TL.0 TL.0 TL. TL.8 TL 0. TL 0.83 TL 0.83 TL 0.7 TL 0.8 TL 0.8 TL 0.73 TL 0.73 TL 0. TL. TL.38 TL. TL. TL 0.99 TL.3 TL.3 TL.0 TL 0.80 TL 0.9 TL 0.9 TL 0.99 TL 0. TL 0.9 TL 0.9 TL 0. TL 0.7 TL 0.88 TL 0. TL 0. TL 0. TL 0. TL 0. TL 0. TL 0. TL 0.89 TL 0.89 TL 0.77 TL 0. TL 0. TL 0. TL.7 TL 0. TL 0.89 TL 0.7 TL 0.77 TL.7 TL.7 TL.7 TL.07 TL.0 TL Phoenix Contact 8

10 AKSESUARLAR AYIRMA PLAKALARI Tipi Açıklama ATP ATPUK 770 TSKK 3 TSK 0 UHV TP UHV TP 0789 HVTP DPMBKKB, 3 ATSMTK 08 TSRTKBEN 083 ATSRTKBEN 0 TSRTK 0 ATSRTK 778 ATPUKK 3/ 770 ATPUKKB 3 37 ATPDIK, 38 ATPDIKD, DGUKK 3/ 7 ATPST 8 ATPST 789 ATPSTTWIN 8 ATPST QUATTRO 77 ATPSTTB 39 ATPQTC 3 ATPQTCTWIN UK,N, UK 3N, UK N, UK N, UK 0N, UK N UK,N için UK N, UK N, UK 0N, UK N, UK 3 için UHV, UHV için UHV 9, UHV, UHV 0 HVM, HVM8, HVM0 için MBKKB, için MTK, MTK P/P için URTK/SBEN için URTK/SBEN için URTK/S için URTK/S için UKK 3, UKK için UKKB için DIK,, DIK,LA RD/OM için DIKD,, DIKD,LA RD/OM UKK 3, UKK için ST,, ST,, ST, ST,/P, ST,/PPE, STMT, ST TG, ST HESI (x) için ST için ST,TWIN, ST,TWIN, ST TWIN, ST,MT, ST,TG için ST,QUATTRO, ST,QUATTRO, ST QUATTRO için STTB,, STTB,, STTB için QTC,, QTC, için QTC,TWIN, QTC,TWINPE, QTC,MT, QTC,TG için TL 0. TL 0.37 TL.08 TL.3 TL.88 TL 0.7 TL 0.8 TL.3 TL.9 TL.9 TL.87 TL. TL.3 TL.09 TL. TL. TL 0.8 TL 0.73 TL 0.9 TL 0.7 TL 0.7 TL. TL.7 TL YÜKSEK AKIM KLEMENS KAPAKLARI UHV...AH uygulamas 3 UHV AH UHV AH 7 UHV 9AH 0 UHV AH 73 UHV 0AH 8 UHVE TARAK KÖPRÜLER UHV AS/AS için, üst kapak UHV AS/AS için, üst kapak UHV 9AS/AS için, üst kapak UHV AS/AS için, üst kapak UHV 0AS/AS için, üst kapak UHV, UHV, UHV 9, UHV, UHV 0 için kapak TL 3. TL.0 TL.9 TL. TL 0.90 TL EB... 3 EBL 38 EBL 3 33 EBL 0 08 EB 0 EB 3 03 EB 0 0 EB 0 EB EB EB EB EB 80 DIK BU 793 EB 80DIK RD 38 EBS EBS EBS 08 UK,N, UK 3N, MTK, MTKP/P, UK 3TWIN, UKK 3MSTB.08 için, 'li UK,N, UK 3N, MTK, MTKP/P, UK 3TWIN, UKK 3MSTB.08 için, 3'lü UK,N, UK 3N, MTK, MTKP/P, UK 3TWIN için, 0'lu MBKKB, için, 'li MBKKB, için, 3'lü MBKKB, için, 0'lu UK N için, 'li UK N için, 3'lü UK N için, 0'lu UK N için, 0'lu UK 0N için, 0'lu Sensör klemensleri için mavi 80'li Sensör klemensleri için k rm z 80'li UK HESI, HDFK ve HDFK 0 için, 'li UK HESI, HDFK ve HDFK 0 için, 3'lü UK HESI, HDFK ve HDFK 0 için, 0'lu TL 0. TL.0 TL 0.8 TL 0.7 TL.8 TL 0.73 TL.0 TL 3.33 TL.9 TL. TL TL TL 0.87 TL. TL 3.89 TL 9

11 AKSESUARLAR ÜST KÖPRÜLER Tipi Açıklama (TL/Ad) FB... FBRI... FBI... FBS 0 RB ST... Y Y Y 08 FB FB FB FBRI N 00 FBRI 3 N 009 FBRI N 770 FBRI 0 N 7780 FBRI 08 N 03 FBI FBI FBI FBI FBI 078 FBI 3 03 FBI 037 FBI HVMVS HVM8VS HVM0VS USBR SB 8/3 N 0378 USB RTK/S 0 KSS 8 0 FBRN 0 N 007 FBRNI N FBRNI 0 N 037 FB 0 RTK/S FBS 9 FBS 3 3 FBS FBS 8 FBS 0 3 FBS FBS 7 FBS 3 87 FBS 90 FBS 3 FBS 0 39 FBS 0 BU FBS 389 FBS 3 FBS BU 33 FBS FBS 3 FBS 39 FBS 7 FBS 0 3 FBS 8 FBS 8 97 FBS 38 7 FBS 8 FBS 8 33 FBS FBS 09 FBS 093 FBS 873 RB ST 0(,/) 88 RB ST (,/) 899 RB ST 3(,/) UK N için, 0 lu UK N için, 0 lu UK 0N için, 0 lu UK,N, UK 3N, MBK 3/EZ için, li UK,N, UK 3N, MBK 3/EZ için, 3 lü UK,N, UK 3N, MBK 3/EZiçin, lü UK, N, UK 3N, UK 3MSTB.08, MBK 3/EZ için 0 lu UKK HESI için UK N, MBK /EZ için, 0 lu, izoleli UK N, MBK /E için, 0 lu, izoleli UK 0N için, 0 lu, izoleli UK N için, 0 lu, izoleli UK 3 için, li UK 3 için, 3 lü UKH için, li UKH için, 3'lü HVM için AS c vata ile köprüleme HVM8 için AS c vata ile köprüleme HVM0 için AS c vata ile köprüleme UK,NN için çengel köprü UK N için çengel köprü URTK/S için çengel köprü K sa devre fifli MT,, MT,TWIN, MT,QUATTRO, MTTB, için, 0 lu UKK 3 için, 'li UKK 3, MBKKB, için, 0 lu URTK/SS Ç N ST, için, li ST, için, 3 lü ST, için, lü ST, için, li ST, için, 0 lu ST, için, li UT,, ST, ve QTC, için, li UT,, ST, ve QTC, için, 3 lü UT,, ST, ve QTC, için, lü UT,, ST, ve QTC, için, li UT,, ST, ve QTC, için, 0 lu UT,, ST, ve QTC, için, 0 lu, mavi UT,, ST, ve QTC, için, li UT,, ST, ve QTC, için, li UT,, ST, ve QTC, için, li, mavi UT, ST, QTC,, RT 3 ve RTO 3 için, li UT, ST, QTC,, RT 3 ve RTO 3için, 3 lü UT, ST, QTC,, RT 3 ve RTO 3 için, lü UT, ST, QTC,, RT 3 ve RTO 3 için, li UT, ST, QTC,, RT 3 ve RTO 3 için, 0 lu UT, ST, QTC,, RT 3 ve RTO 3 için, li UT, ST, RT ve RTO için, li UT, ST, RT ve RTO için, 3 lü UT, ST, RT ve RTO için, lü UT, ST, RT ve RTO için, 'li UT, ST, RT ve RTO için, 0 lu UT 0, ST 0, RT 8 ve RTO 8 için, li UT, ST için, li UT 3 için, li ST serisi için 0 mm den ve, mm ye geçifl köprüsü ST serisi için mm den ve, mm ye geçifl köprüsü ST serisi için 3 mm den ve, mm ye geçifl köprüsü TL.9 TL.7 TL.7 TL.87 TL.7 TL.7 TL. TL.00 TL.9 TL 7.88 TL 8.7 TL 3.3 TL.9 TL.7 TL 7.79 TL.03 TL.03 TL.73 TL.70 TL.3 TL.3 TL 8.78 TL.9 TL. TL.3 TL 8.3 TL 0. TL 0.90 TL. TL. TL 3.00 TL.0 TL 0. TL 0.88 TL.8 TL.7 TL.9 TL.9 TL.89 TL.7 TL.7 TL 0.7 TL.00 TL.3 TL.7 TL 3.3 TL.3 TL 0.80 TL. TL. TL.0 TL.0 TL.07 TL.7 TL. TL. TL. TL 3.0 TL Phoenix Contact 0

12 ET KETLEME ÇÖZÜMLER UCTMN... TRAFO KLEMENS ET KETLER (baskısız) (baskılı) 0887 Genifllik Tipi Renk Biçim BNZB 7,/WH UCTMN, WH (mm) Etiket Tabaka (baskısız) Tabaka UCTMN 7, WH Tabaka 7, TL BNZB... etiketler PLOTTER ile, UCTMN... etiketler CMSPPLOTTER ve BLUEMARK ile yazd r l r fierit Tabaka 7,, TL 3.0 TL (baskılı) Tabaka.07 TL.07 TL YEN D ER ÜRET C LER N KLEMENSLER NE UYGUN ET KETLER (baskısız) (baskılı) Tipi UCTM UCTM UCTM8 UCTMF Renk Genifllik (mm) 8 Etiket Tabaka (baskısız) TL/Tabaka.9 TL.9 TL.9 TL. TL (baskılı) TL/ Tabaka.83 TL.83 TL.83 TL.8 TL UCTM... UCTM... UC... etiketler Weidmüller ve Klemsan klemenslerine uygundur. CMSPPLOTTER ve BLUEMARK ile yazd r l rlar Di er marka klemenslere uygun etiketler için lütfen sat fl temsilcinizle görüflünüz PHOENIX CONTACT KLEMENS ET KETLER SEÇ M TABLOSU UCTMF UCTMF UCTMF UCTMF 8 UCTMF 0 UCTMF UCTMF Yaylı klemenslerin yanlardan etiketlenmesi için küçük etiketler ZBF ZBFM ZBF ZBFM ZBF ZBFM ZBF 8 ZBFM 8 ZBF 0 ZBF ZBF TMT R TMT R TMT R TMT 8 R TMT 0 R TMT 00 R TMT 00 R ST,..., STTB,.. ST,..., STTB,..., ST,3..., STIO... ST, STTB... ST HESI ( x ) (klemensi etiketlemek için) ST ST 0 ST... STU 0... STU 3... MSB (V),.../MSDB (V),... PIT,..., PITTB,..., PITTBS,..., PIT,3L, PIT,PE/L/N, PIT,PE/L/L Tabloda bulamadı ınız ürünler için lütfen bizi arayınız

13 ET KETLEME ÇÖZÜMLER PHOENIX CONTACT KLEMENS ET KETLER SEÇ M TABLOSU (devam) Vidalı klemensler için ve yaylı klemenslerin üstten etiketlenmesi için büyük etiketler UCTM ZB TMT R UCTM ZB ZBM TMT R UCTM ZB ZBM TMT R UCTM 8 ZB 8 TMT 8 R UCTM 0 ZB 0 TMT 0 R UCTM ZB TMT 00 R UCTM ZB TMT 00 R UK, N, USLKG, N, UK 3 N, USLKG 3, UKK(B) 3, UDK 3, MTK(D), UK 3TWIN UK N, USLKG,, USLKG N, UDK, UKK(B)..., PIK, UK TWIN, UK TG..., UKK TG, UK MTKP/P UK N, USLKG N, PIK, URTK, UGSK Phoenix Contact UK 0 N, UK 0TWIN..., UK 0PLUS, USLKG 0 N, UKKB 0 U(I)K, U(I)SLKG U(I)K 3, U(I)SLKG 3 UKH DIK(D),, DLK(B),, DLK(B), SLKK UK HESI, UKK HESI UK,3HESI MT,, MTTB, MBK, MSKLG MBK, MSKLG MBK, MBK,, MBK 3, MSKLG,, MBKKB, UT,, UTTB, UT, UTTB UT, UTME(D) UT 0 UT UT 3 ST, ST, (ST,3L... Hariç) ST ST HESI ( x ) (sigorta yuvası için) ST, STME(D)... ST 0 ST... ST 3... PIT,..., PITTBS,... Tabloda bulamadı ınız ürünler için lütfen bizi arayınız

14 ET KETLEME ÇÖZÜMLER ZB... UCTM... ve ZBM... ZBF... UCTMF... ve ZBFM... KLEMENS ET KETLER Tipi ZB WH ZB WH ZB 8 WH ZB 0 WH ZB WH ZB WH ZBM /WH ZBM /WH ZB... ve ZBM... etiketler PLOTTER ile yazd r l r (baskısız) (baskılı) Renk Biçim Genifllik (mm) Tipi fierit fierit fierit fierit fierit fierit Tabaka Tabaka Renk Genifllik (mm),, 8, 0,,, Etiket Tabaka Tipi Renk Biçim Genifllik (mm) (baskısız) ZBF 0 WH ZBF WH ZBF WH ZBFM /WH ZBFM /WH ZBFM /WH ZBFM 8/WH (baskılı) UCTM WH UCTM WH UCTM WH UCTM 8 WH UCTM 0 WH UCTM WH UCTM WH Tipi UCTM... etiketler CMSPPLOTTER ve BLUEMARK ile yazd r l r ZBF... ve ZBFM... etiketler PLOTTER ile yazd r l r UCTMF WH UCTMF WH UCTMF WH UCTMF 8 WH UCTMF 0 WH UCTMF WH UCTMF WH fierit fierit fierit Tabaka Tabaka Tabaka Tabaka Renk Genifllik (mm) UCTMF... etketler CMSPPLOTTER ve BLUEMARK ile yazd r l r,,, 8, 0,,,, 8, 0, 0,,,, 8, Etiket Tabaka Etiket fierit/tabaka Etiket fierit/tabaka (baskısız) TL/Tabaka (baskızı) fierit veya Tabaka 0.90 TL 0.90 TL 0.90 TL 0.90 TL 0.90 TL 0.90 TL 7. TL 7. TL ,03,9,9,89,8,98,8 (baskısız) TL/Tabaka (baskılı) TL/ Tabaka 9.3 TL.83 TL.83 TL. TL.8 TL 8.03 TL. TL (baskızı) TL/fierit veya Tabaka 0.87 TL 0.87 TL 0.87 TL 7.03 TL 7.03 TL 7.03 TL 7. TL 8,9,, 9,9,03,7,38 (baskılı) TL/ Tabaka 9. TL.8 TL.8 TL 0.9 TL.3 TL 7.73 TL.9 TL TMT Tipi TMT R TMT R TMT R TMT 8 R TMT 0 R TMT 00 R Genifllik (mm),,, 8, 0, 0, (perforasyonsuz) Renk Etiket Rulo (baskızı) TL/fierit veya Tabaka 99,00 99,00 90,00 70,00 7,00 7,00 TMT... etiketler THERMOMARK S ve THERMOMARK X. ile yazd r l r UC... etiketlerin farkl renkleri de mevcuttur. UC... etiketler üzerine istenen bask yap labilmektedir. Daha fazla bilgi için lütfen sat fl temsilcinizle görüflünüz. 3

15 PATG... CARRIERWMT... ve uygulamas PATO... ve uygulamas PABA... UCWMT... EMT... fieffaf ET KET KILIFLARI (KAPALI T P) Siparifl Kodu PATG 0/0 PATG /0 PATG /0 PATG 3/0 PATG 0/ PATG / PATG / PATG 3/ PATG / PATG /3 PATG /3 PATG 3/3 PATG /3 PATG / Tip CARRIERWMT (0x,) CARRIERWMT (x,) CARRIERWMT (3x,) PABA... etiketler PLOTTER ile yazd r l r 0,,,,,0,0,0 7,0 0,,,,,0,0,0 7,0,0 0,0,,,0,0,0 7,0,0 0,0,0,0,,0,,0,,0 fieffaf ET KET KILIFLARI (AÇIK T P) Siparifl Kodu Tip PATO /0 PATO /0 PATO / PATO / PATO 3/ PATO / PATO /3 PATO /3 PATO / Kablo Çapı Açıklama,0 3,,8,0,0 3,,8,0,0 8,0 8,0 0,0,0 3,,8,0,0 3, UCWMT... etiketler CMSPPLOTTER ve BLUEMARK ile yazd r l r ET KETLEME ÇÖZÜMLER Uygun Etiketler PABA/0, UCWMT (0x), EMT (0x) PABA/0, UCWMT (0x), EMT (0x) PABA/0, UCWMT (0x), EMT (0x) PABA/0, UCWMT (0x), EMT (0x) PABA/, UCWMT (x), EMT (x) PABA/, UCWMT (x), EMT (x) PABA/, UCWMT (x), EMT (x) PABA/, UCWMT (x), EMT (x) PABA/, UCWMT (x), EMT (x) PABA/3, UCWMT (3x), EMT (3x) PABA/3, UCWMT (3x), EMT (3x) PABA/3, UCWMT (3x), EMT (3x) PABA/3, UCWMT (3x), EMT (3x) UCWMT (x) PABA/0, UCWMT (0x), EMT (0x,) PABA/, UCWMT (x), EMT (x,) PABA/3, UCWMT (3x), EMT (3x,) Uygun Etiketler PABA /0, UCWMT (0x), EMT (0x) PABA /0, UCWMT (0x), EMT (0x) PABA /, UCWMT (x), EMT (x) PABA /, UCWMT (x), EMT (x) PABA /, UCWMT (x), EMT (x) PABA /, UCWMT (x), EMT (x) PABA /3, UCWMT (3x), EMT (3x) PABA /3, UCWMT (3x), EMT (3x) PABA /, UCWMT (x), EMT (x) fieffaf ET KET KILIFLARI VE GRUP ET KET TAfiIYICILAR Ç N ET KETLER Siparifl Kodu Sip No. (baskısız) Tip PABA WH/0 PABA YE/0 PABA WH/ PABA YE/ PABA WH/3 PABA YE/3 Sip No. (baskıl ) Tip Renk Sarı Sarı Sarı UCWMT (0x) WH UCWMT (x) WH UCWMT (3x) WH UCWMT (x) WH Sip No Tip Renk EMT (0x)R EMT (x)r EMT (3x)R EMT (x)r EMT (x)r EMT (9x8)R EMT (0x7)R Renk Yazı Alanı (mm) 0x 0x x x 3x 3x Yaz Alan [mm] 0x x 3x x x 9x8 0x7 Yaz Alan [mm] 0x x 3x x Etiket / Tabaka 8 3 Etiket / rulo Etiket / Tabaka (adet) (adet) 0 0 Fiyat (baskısız) TL/ Tabaka (adet) Fiyat 00 Adet 7. TL.9 TL.7 TL 8. TL 7. TL.9 TL.7 TL 8. TL 8.93 TL 8.08 TL 8. TL 0.7 TL 3.8 TL 9.73 TL.00 TL.00 TL 8.00 TL Fiyat TL/00 Adet,8 3,90 3,7 3,7.9 TL.7 TL.9 TL.00 TL 3.3 TL 8. TL.9 TL.99 TL.80 TL Fiyat (baskısız) TL/ Tabaka 3.0 TL 3.0 TL 3.0 TL 3.0 TL 3.0 TL 3.0 TL Fiyat (baskılı) TL/ Tabaka.38 TL.9 TL.3 TL 3.7 TL Fiyat TL/ Adet 9.00 TL 9.00 TL 9.00 TL 9.00 TL 9.00 TL 9.00 TL 3.00 TL EMT... etiketler THERMOMARK S ve THERMOMARK X. ile yazd r l r. THERMOMARKRIBBON 0WMS kullan lmal d r Phoenix Contact

Dünyan n en h zl I/O sistemi. Axioline - Realtime I/O

Dünyan n en h zl I/O sistemi. Axioline - Realtime I/O F AT L STES OCAK 200 Phoeni Contact'ın yeni Aioline I/O sistemi kısa çevrim süresi ve verimli üretim alanındaki tüm gereksinimleri karflılar. Mükemmel performansı ve CLIPLINE ürün grubuyla olan yapısal

Detaylı

Sinyal, Veri ve Güç Uzman Ba lant Teknolojisi

Sinyal, Veri ve Güç Uzman Ba lant Teknolojisi FİAT LİSTESİ ELÜL 20 Sinyal, Veri ve Güç Uzman Ba lant Teknolojisi Uygulamaya özel ürün gam m z IP20 ve IP67 koruma s n f nda yenilikçi çözümler sunar: Sinyal Ölçü ve kontrol teknolojisi Veri Tüm yayg

Detaylı

IP65 fialter KUTULARI

IP65 fialter KUTULARI IP fialter KUTULARI Sürekli geliflen ve büyüyen Kardefl Elektrik imalat program n n en yeni üyesi. En optimal ürün çeflidi ve ebatlar ile oldukça genifl bir flalter program için tasarlanm fl fialter Kutular.

Detaylı

FÜYAT LÜSTESÜ 03/2008

FÜYAT LÜSTESÜ 03/2008 FÜYAT LÜSTESÜ 03/2008 SICAKLIKü VOL Mü BASIN ü AKIÞü... Farkl Girifller. Farkl Fonksiyonlar. Tek Dönüfltürücü - ITX+ + ITX Avantajlar : 12.5 mm Ray a montaj RTD, Termoelementler, Dirençler, Potansiyometreler,

Detaylı

N Sistem cihazlar komple seri olarak raya montaja uygundur. N Sistem zengin çeflit ve bol aksesuar sunmaktad r.

N Sistem cihazlar komple seri olarak raya montaja uygundur. N Sistem zengin çeflit ve bol aksesuar sunmaktad r. N Sistem N Sistem enstalasyon cihazlar nda tekil çözümler yerine komple bir seri sunmaktad r. Bu serinin cihazlar ile her türlü flalt ve kumanda ifllemi eksiksiz ve güvenli bir flekilde gerçeklefltirilir.

Detaylı

TRABTECH Aşırı gerilim koruması

TRABTECH Aşırı gerilim koruması TRABTECH Aşırı gerilim koruması TRABTECH TRABTECH Phoenix Contact'ın TRABTECH ürün grubu aşırı gerilimlere karşı kapsamlı bir koruma konsepti sağlar. Enerji beslemesi, MCR teknolojisi, bilgi teknolojisi

Detaylı

SLI için : www.tim-info.com/edt adresinde 22038 giriniz.

SLI için : www.tim-info.com/edt adresinde 22038 giriniz. adresinde 22038 giriniz. Sorumlu Müdür Sevinç Ünsal De erli Abonelerimiz, Aral k 2008 say m z ile bir kere daha sizlere merhaba diyoruz. Koca bir y l geride b rakmaya bafllad m z flu günlerde, birçok firma

Detaylı

EF ve Win1 Fuarlarında Ekstra Da ıtım

EF ve Win1 Fuarlarında Ekstra Da ıtım OCAK 2010 YIL 4 SAYI 22 EF ve Win1 Fuarlarında Ekstra Da ıtım TwinCAT3 Geni letilmi Otomasyon 2. Nesil Step Serisi Güç Kaynakları Da ıtık Tahrik ve Pozisyon Kontrolü adresinde 28821 giriniz. adresinde

Detaylı

SLI için : www.tim-info.com/edt adresinde 20163 giriniz.

SLI için : www.tim-info.com/edt adresinde 20163 giriniz. adresinde 20163 giriniz. Sorumlu Müdür Sevinç Ünsal De erli Abonelerimiz, Endüstri Dünyas dergisi, sürekli geliflen içeri i ve büyüyen abone kitlesi ile Türkiye endüstrisi için çok önemli bir bilgi kayna

Detaylı

Schneider Electric Fiyat Listesi

Schneider Electric Fiyat Listesi 17 Ocak 2007 Schneider Electric Fiyat Listesi Dünyan n kaç ülkesinde elektrik kontrol alt nda? Müflteri Yard m Hatt 444 30 30 TR-Hotline@tr.schneider-electric.com www.schneider-electric.com.tr Merlin Gerin

Detaylı

fialt ve Enstalasyon Tekni i

fialt ve Enstalasyon Tekni i fialt ve Enstalasyon Tekni i Fiyat Listesi 2 N SAN 0 Teknik Destek Hatt : 0 77 Fiyat Listesi ni pdf format nda afla daki adresten download edebilirsiniz. www.siemens.com.tradfiyatlistesi Ç NDEK LER >N

Detaylı

Schneider Electric Fiyat Listesi. 5 Ekim 2009

Schneider Electric Fiyat Listesi. 5 Ekim 2009 Schneider Electric Fiyat Listesi 5 Ekim 2009 Akıllı tasarım Enerji verimliliğine doğrudan erişim Compact NSX Yeni nesil devre kesici Ön panele yerlefltirilen üç LED gösterge kullan m kolayl sa lar. Yeflil

Detaylı

A dan Z ye Elektrik Tasisatçılığı. Katalog ET G1 2008. GAMMA Bina Kontrol Sistemi

A dan Z ye Elektrik Tasisatçılığı. Katalog ET G1 2008. GAMMA Bina Kontrol Sistemi A dan Z ye Elektrik Tasisatçılığı Katalog ET G1 2008 GAMMA Bina Kontrol Sistemi Elektrik Tesisatç l Ticari Alan Kataloglar ALPHA Da t c, Klemensler ve Sayaç Panolar ALPHA Tesisat Da t c ve Sapt r c Bloklar

Detaylı

fialt ve Enstalasyon Tekni i Fiyat Listesi 25 KASIM 2013 Teknik Destek teknikdestek.tr@siemens.com

fialt ve Enstalasyon Tekni i Fiyat Listesi 25 KASIM 2013 Teknik Destek teknikdestek.tr@siemens.com Fiyat Listesi Kas m fialt ve Enstalasyon Tekni i Fiyat Listesi KASIM Teknik Destek 0 77 teknikdestek.tr@siemens.com Fiyat Listesi ni pdf format nda afla daki adresten download edebilirsiniz. www.siemens.com.tradfiyatlistesi

Detaylı

FİYAT LİSTESİ OCAK 2014

FİYAT LİSTESİ OCAK 2014 FİYAT LİSTESİ 63 Yıldır Yenilik Peşindeyiz... Değerli Müşterilerimiz, WAGO, 1951 deki kuruluşundan beri, elektrik mühendisliği ve elektronik endüstrisinde yenilikçi bağlantı sistemlerine öncülük etmektedir.

Detaylı

Fiyat Listesi 12 Kas m 2014

Fiyat Listesi 12 Kas m 2014 Fiyat Listesi 2 Kas m fialt ve Enstalasyon Tekni i Fiyat Listesi 2 KASIM Teknik Destek 0 77 teknikdestek.tr@siemens.com Fiyat Listesi ni pdf format nda afla daki adresten download edebilirsiniz. www.siemens.com.tradfiyatlistesi

Detaylı

eline Kompakt Modülleri

eline Kompakt Modülleri KASIM 2009 YIL 3 SAYI 20 yeni termal kameralar lazer ı ıklı tarayıcılar eline Kompakt Modülleri adresinde 28819 giriniz. adresinde 26985 giriniz. Sorumlu Müdür Sevinç Ünsal De erli Abonelerimiz, Her say

Detaylı

Aşırı Gerilim Koruma ve Güç Kaynakları 2014

Aşırı Gerilim Koruma ve Güç Kaynakları 2014 Aşırı Gerilim Koruma ve Güç Kaynakları 2014 6 PCB bağlantı teknolojisi ve elektronik boş kutular PCB klemens ve konnektörleri Elektronik boş kutular Saha cihazları için bağlantı teknolojisi Geçmeli konnektörler

Detaylı

Elektrik Tesisat ve Kontrol Sistemleri. Sanayi Ürünleri Kataloğu

Elektrik Tesisat ve Kontrol Sistemleri. Sanayi Ürünleri Kataloğu Elektrik Tesisat ve Kontrol Sistemleri Sanayi Ürünleri Kataloğu Endüstri ve bina pazarında Schneider Electric Yeni bir Elektrik Dünyasının inşaası... Elektrik, bugün hiç olmadığı kadar geleceğin enerjisi

Detaylı

Alçak Gerilim Dağıtım ve Kontrol Ürünleri

Alçak Gerilim Dağıtım ve Kontrol Ürünleri Alçak Gerilim Dağıtım ve Kontrol Ürünleri Fiyat Listesi 8 Ağustos 2011 444 30 30 www.schneider-electric.com.tr Acti 9 Daha fazla verimlilik > Güvenliğiniz için... > İşiniz için... > Enerjiniz için... >

Detaylı

Alçak Gerilim Dağıtım ve Endüstriyel Kontrol Ürünleri

Alçak Gerilim Dağıtım ve Endüstriyel Kontrol Ürünleri Alçak Gerilim Dağıtım ve Endüstriyel Kontrol Ürünleri Fiyat Listesi Akıllı tasarım Enerji verimliliğine doğrudan erişim Compact NSX Yeni nesil devre kesici n panele yerletirilen LED gsterge kullanm kolayl

Detaylı

Alçak Gerilim Dağıtım ve Kontrol Ürünleri

Alçak Gerilim Dağıtım ve Kontrol Ürünleri Alçak Gerilim Dağıtım ve Kontrol Ürünleri Fiyat Listesi 30 Haziran 2010 Acti 9 Daha fazla verimlilik > Güvenliğiniz için... > İşiniz için... > Enerjiniz için... > Gezegenimiz için... Acti 9, alçak gerilim

Detaylı

FABR KA OTOMASYONU MOTOR VE SÜRÜCÜLER TEST VE ÖLÇÜM SENSÖRLER VE VER C LER H DROL K VE PNÖMAT K ENDÜSTR YEL ELEKTR K VE ELEKTRON K VER ED N M PROSES

FABR KA OTOMASYONU MOTOR VE SÜRÜCÜLER TEST VE ÖLÇÜM SENSÖRLER VE VER C LER H DROL K VE PNÖMAT K ENDÜSTR YEL ELEKTR K VE ELEKTRON K VER ED N M PROSES FABR KA OTOMASYONU MOTOR VE SÜRÜCÜLER TEST VE ÖLÇÜM SENSÖRLER VE VER C LER H DROL K VE PNÖMAT K ENDÜSTR YEL ELEKTR K VE ELEKTRON K VER ED N M PROSES VE KONTROL ÇÖZÜMLER /EK PMANLARI GÜÇ DA ITIM VE HAREKET

Detaylı

E-48 SER S SAYISAL KONTROL C HAZI

E-48 SER S SAYISAL KONTROL C HAZI E-48 SER S SAYISAL KONTROL C HAZI C HAZIN TANIMI E-48 Serisi kontrol cihazlar ; aç k/kapal ve PID kontrol formlar nda, 48 x 48 mm ebatlar nda, geliflmifl yeni nesil mikrokontröler kullan larak tasar mlanm

Detaylı

05-08 fiubat 2009 2. Salon E-110

05-08 fiubat 2009 2. Salon E-110 05-08 fiubat 2009 2. Salon E-110 26 fiubat - 1 Mart 2009 2. Salon D-160 Editör Proje öncesi Mevcut bir sistemi gelifltirmeyi ya da yenisini kurmay düflündü ünüzde öncelikle yap lmas gerekenin, mevcut

Detaylı

FİYAT LİSTESİ. Ekim 2013

FİYAT LİSTESİ. Ekim 2013 FİYAT LİSTESİ Ekim 3 İçindekiler Bölüm Önsöz Ürünler W Serisi Ray Klemensleri - Vida Bağlantı Teknolojisi Z Serisi Ray Klemensleri - Yaylı Bağlantı Teknolojisi PUSH-IN Serisi Ray Klemensleri ve Aksesuarları

Detaylı

Endüstriyel Elektrik & Elektronik Özel Bölümü Sayfa: 32-38

Endüstriyel Elektrik & Elektronik Özel Bölümü Sayfa: 32-38 Endüstriyel Elektrik & Elektronik Özel Bölümü Sayfa: 32-38 adresinde 28820 giriniz. adresinde 30670 giriniz. Sorumlu Müdür Sevinç Ünsal De erli Abonelerimiz, Aral k 2009 say m z ile bir kere daha sizlere

Detaylı

Endüstriyel Otomasyon Ürünleri

Endüstriyel Otomasyon Ürünleri Endüstriyel Otomasyon Ürünleri Fiyat Listesi 15 Mart 2010 Hazır panolu hız kontrol çözümleri ile uygulamalarınızı basitleştirin 90 kw tan 2400 kw a kadar Altivar 61/71 Plus Alçak gerilim panolu hız kontrol

Detaylı

D ZEL MOTORLU JENERATÖR GRUBU KULLANMA VE BAKIM EL K TABI

D ZEL MOTORLU JENERATÖR GRUBU KULLANMA VE BAKIM EL K TABI D ZEL MOTORLU JENERATÖR GRUBU KULLANMA VE BAKIM EL K TABI SAYIN EMSA JENERATÖR KULLANICISI; Öncelikle, Emsa Jeneratör ü seçti iniz için teflekkür ederiz. Bu Kullanma ve Bak m El Kitab sizlere Emsa Jeneratör

Detaylı

Alçak Gerilim Dağıtım Ürünleri. İçindekiler

Alçak Gerilim Dağıtım Ürünleri. İçindekiler Alçak Gerilim Dağıtım Ürünleri İçindekiler Otomatik sigortalar......sayfa no. Acti 9 serisi ik60n, 6kA, C ve B e rileri...5 Acti 9 serisi ic60n, 6 ka, C e risi...6 Acti 9 serisi ic60n, 6 ka, B e risi...7

Detaylı