PROJE VE UYGULAMA ÖRNEKLER

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "PROJE VE UYGULAMA ÖRNEKLER"

Transkript

1 PROJE VE UYGULAMA ÖRNEKLER Otomasyon Sıvı ve katı dolum otomasyonu Makine üzerinde bofl bardak ünitesi, kapak ünitesi ve ürün girifl haznesi bulunmaktadır. Operatör sadece bofl bardak ve kapak koyarak makine yi besler. Ürün girifli ise seviye sensörü aracılı ıyla kontrol edilir. Otomatık vana acılır ve hazne doldurulur. Operatör Dokunmatık panel üzerinden makine üzerinde bulunan bütün ekipmanları kontrol ve ayar yapabilir. Makinanın çalıflması: Start tufluna bastı ımızda otomatık olarak makinada arıza kontrolu yapar e er varsa alar saysası ekrana gelir ve arızanın ne oldu u gösterilir. Arıza yoksa sistem çalıflmaya bafllar. Bardak besleme ünitesinde bardak var ise bardak düflürme her dönüflte bir bardak düflürür. Bir sonraki istasyonda bardak olup olmadı ı sensörler aracılıyla kontrol edilir. Bardak olan hatta sırasıyla geldi i istasyonlardaki iflleme tabii tutulur. Sırasıyla dolum yapılır sonra kapak koyulur ve kapak var yok kontrolunden sonra yapıfltırma ifllemi yapılır. Sistemin devamında bütün ifllemlere tabii tutulan ürün en sonunda konveyor bant yardımı ile makinadan çıkarılır. Ters ozmoz Prensip olarak yarı geçirgen membran kullanılarak suda çözünmüfl maddelerin arıtılması ifllemidir. Özellikle distilasyon ve deiyonizasyona alternatif olarak, klasik arıtma sistemlerinin yetersiz kaldı ı sularda (deniz suyu, tuzluluk oranı yüksek kuyu sularında), suyun içindeki minerallerin % oranında giderilmesini sa lar. Su teknolojisindeki geliflme ile beraber RO cihazları evsel ve endüstriyel uygulamalarda yaygın bir flekilde kullanılmaya bafllamıfltır. Bu sistemde yüksek basınç uygulanan su, membranlara do ru itilir. Membranlara do ru itilen ham suyun bir kısmı,yüksek basıncın etkisiyle yarı geçirgen membranın karflı tarafına geçerken,besleme tarafında kalan konsantre su membran yüzeyini süpürerek drenaja atılır. Elde edilen arıtılmıfl suyun oranı suyun tuzluluk oranına göre de iflir. Bu orankuyu sularında %70 lere ulaflırken Denizsuyu için %0 civarındadır. Ters ozmoz otomasyonu; Sistemde 3 adet yüksek basınç pompası ve adet besleme pompası bulunmaktadır. Yüksek basınç motorları dönüflümlü olarak çalıflmaktadır. 3 motor aynı anda çalıflmaz ayrıca sistemde adet yüksek basınç flalteri adet alçak basınç flalteri mevcuttur. Sisteme start verildi inde ilk once besleme pompası devreye girer ve belirli süre sonra yüksek basınç pompaları devreye girer ayarlanan basınçlar elde edildi i sürece sistem çalıflmaya devam eder. E er basınç flalteri herhangi birisi arıza verirse sistem durur ve ekranda hangi basınç sensörü oldu u görülür arıza giderilir. Sistem çalıflmasına devam eder. Vinç Otomasyonu Bir hatta üç köprü ve her köprüde vinc olan komplike bir sistemdir. Her köprünün uzaktan kumandası ve manuel kumandası mevcuttur. Köprü üzerinde bulunan vinçleri kumandalar üzerinde bulunan seçim anahtarı aracılı?ıyla tek tek veya aynı anda kumanda edebiliriz. Bütün motorlarda fren vardır. Kaldırmanın freni kullandı?ımız sürücünün özelli?ine ba?lı olarak yükü kaçırmadan indirip kaldırma i?inde ba?arılı olmu?tur. Kapı Kilit Yeri Açma Makinası Otomasyonu Farklı seri de?i?ik ebatlardaki pvc kapı kanat profili üzerinde kullanılan tüm kilitli kapı ispanyoleti,wc kilit,barelli kilit,oda kapı kilidi, kol montaj deliklerini kol deli?ini,barel deli?ini ve kilit kanal yuvasını metre kalem kullanmadan profili çevirmeden,makina ba?ında beklemeden destek sacı ile birlikte sorunsuz bir?ekilde açma i?lemi yapar. Makinanın Çalı?ması : Operatör kullanaca?ı kilitlerin gerekli ölçulerini operatör paneldeki reçete fonksyonuna kaydeder. Kilit yeri açaca?ı profili sa?a açılı veya sola açılır oldu?unu belirler ve ona göre makine üzerine yerle?tirir. Daha sonra baskı tu?una basar ve prfil sıkı?tırılır.çalı?aca?ı kilidin reçetesini ca?ırır ve makineye start verir yatayda bulunan step motor hareket eder ve belirtilen ölçüye gider. Sonra alt delme motoru belirlenen seviyeye kadar delerek yukarıya çıkar Üst motorda profil üzerine inene kadar hızlı bir?ekilde gelir ve delmeye ba?layınca yava?lar ve matkabın devri belirlenen ölçuye ula?ınca sistem geriye do?ru çıkar. Alt motor ve üst motor yerine gelince yatayda bulunan step motor bir sonraki ölcüye gider ve aynı i?lemler uygulanır.

2 CLIPLINE RAY KLEMENSLER Tablo mevcut tüm aksesuar çeflitlerini içermemektedir. Tabloda bulamadı ınız ürünler için online katalo umuzu kullanabilir veya bizi arayabilirsiniz UK SER S AKSESUAR SEÇ M TABLOSU Klemens UK, N UK 3 N UK N UK N UK 0 N UK N UIK 3 UK 3 UKH UKH 9 UK 3TWIN UK TWIN UDK 3 UDK MBKKB, UKK 3 UKK UKKB DIKD, SLKK DLK,PE DLK PE UK HESI UKK HESI (X) UK TG UKK TG MTK, MTK P/P UK MTKP/P URTK/S URTK/SBEN 0 URTK kutuplu 3 kutuplu 0 kutuplu kutuplu 3 kutuplu 0 kutuplu FBRI N 007 FBRI N 007 FBI 0338 FBI FBI 0383 FBI 0007 FBI 0333 FBI 0333 FBI 03 FBRI N 007 FBI 0338 FBRI N 007 FBI 0338 FBRNI N 007 FBRNI N 007 FBI 0338 FBI 0338 FBI 0338 FBI 0338 FBI 0338 FBI 0338 FBI 0338 Üst Köprü (,) Tarak Köprü (3) FBRI 3 N 00 FBRI 3 N 00 FBI 3 03 FBI FBI FBI FBI FBRI 3 N 00 FBI 3 03 FBRI 3 N 00 FBI 3 03 FBRNI 3 N 00 FBRNI 3 N 00 FBI 3 03 FBI 3 03 FBI 3 03 FBI 3 03 FBI 3 03 FBI 3 03 FBI 3 03 FBRI 0 N 770 FBRI 0 N 770 FBI 0 03 FBI FBI FBI 0 03 FBRI 0 N 770 FBI 0 03 FBRI 0 N 770 FBI 0 03 FBRNI 0 N FBRNI 0 N FBI 0 03 FBI 0 03 FBI 0 03 FBI 0 03 FBI 0 03 FBI 0 03 FBRI 08 N 7780 FBI 0 03 FB 0 RTK/S 037 FBRI 08 N 7780 EBL 3 EBL 3 EB 0 EB 8 0 EB 033 EB K/UK 3 09 EB K/UK 3 09 EB /UKH 3 EBL 3 EB 0 EBL 3 EB 0 EBL 3 EBL 3 EB 0 EB 0 EB DIK BU EB DIK RD EB 0 EBS 8 38 EBS 8 38 EB 0 EB 0 EBL 3 EB 0 EB 8 0 EB 8 0 EBL 3 38 EBL 3 38 EB 3 0 EB EB 0338 EB 3 K/UK 3 0 EB 3 K/UK 3 0 EB 3/UKH 037 EBL 3 38 EB 3 0 EBL 3 38 EB 3 0 EBL 3 38 EBL 3 38 EB 3 0 EB 3 0 EB 3 DIK BU EB 3 DIK RD EB 3 0 EBS EBS EB 3 0 EB 3 0 EBL 3 38 EB 3 0 EB 38 0 EB 38 0 EBL 0 33 EBL 0 33 EB EB EB EB EB 0 K/UK 3 09 EB 0 K/UK 3 09 EBL 0 33 EB EBL 0 33 EB EBL 0 33 EBL 0 33 EB EB EB 0 DIK BU EB 0 DIK RD EB EBS EBS EB EB EBL 0 33 EB EB EB Kapak () DUK, 00 DUK /0 0 DUK /0 0 DUK /0 0 DUK /0 0 DUK 007 Kapalı tip klemens Kapaga gerek yoktur Kapalı tip klemens Kapaga gerek yoktur Kapalı tip klemens Kapaga gerek yoktur Kapalı tip klemens Kapaga gerek yoktur DUK TWIN 93 DUK TWIN 93 DUDK 773 DUDK 773 DMBKKB, DUKK 3/ 7700 DUKK 3/ 7700 DUKKB 3/ 7703 Kapalı tip klemens Kapaga gerek yoktur DUKK 3/ 7700 Kapalı tip klemens Kapaga gerek yoktur Kapalı tip klemens Kapaga gerek yoktur Kapalı tip klemens Kapaga gerek yoktur Kapalı tip klemens Kapaga gerek yoktur DUK /0 0 Kapalı tip klemens Kapaga gerek yoktur DMTK 09 Kapalı tip klemens Kapaga gerek yoktur DURTK 00 DURTK/SBEN 0809 DURTK Ay rma Plakas () ATPUK 03 ATPUK 03 ATPUK 03 ATPUK 03 ATPUK 03 ATPUK 03 TPUK ATPUKK 3/ 778 ATPUKK 3/ 778 ATPUKKB ATPDIKD, 38 ATPUK 03 ATSMTK 3 ATPUK MTK 0 ATSRTK 0 ATSRTKBEN 083 Tornavida SZS 0,x3, 3 SZS 0,x3, 3 SZS 0,x3, 3 SZS,0x,0 SZS,0x,0 SZS,0x,0 SZS,0x,0 SZS,0x,0 SZS,X8,0 8 VDEISS 93 SZS 0,x3, 3 SZS 0,x3, 3 SZS 0,x3, 3 SZS 0,x3, 3 SZS 0,x3, 3 SZS 0,x3, 3 SZS 0,x3, 3 SZS 0,x3, 3 SZS 0,x3, 3 SZS 0,x3, 3 SZS 0,x3, 3 SZS 0,x3, 3 SZS 0,x3, 3 SZS 0,x3, 3 SZS 0,x3, 3 SZG 0,x3, SZG 0,x3, SZG 0,x3, SZS,0x,0 SZG 0,9x, 3 SZS 0,x3, 3

3 CLIPLINE RAY KLEMENSLER UK SER S V DALI KLEMENSLER Tipi Tek telli kesit (mm ) Açıklama Çok telli kesit (mm ) Gerilim (V) / Ak m (A) 0 UK 3 N, 800/3 0. TL 0 UK 3 N BU mavi, 800/3 0. TL 0337 UK, N, 800/ 0.8 TL 033 UK, N BU mavi, 800/ 0.8 TL 03 UK N 800/ 0.83 TL 0388 UK N BU mavi 800/ 0.83 TL UK, N UK N UK N BU mavi UK 0 N UK 0 N BU mavi UK N /7 800/7 800/7 800/7 800/0.3 TL.3 TL.8 TL.8 TL. TL Phoenix Contact 00 UK N BU mavi 800/0. TL 08 UIK /.08 TL 0 UIK 3 BU mavi /.08 TL 080 UK /.9 TL 080 UK 3 BU mavi 3 000/.9 TL Belirtilen de erler IEC 0977 standard na göre ölçülmüfltür Tip Renk OG YE RD WH BK GN UK, N UK N UK 0PLUS Y Y UK SER S TEK G R fi Ç FT ÇIKIfiLI VE Ç FT G R fi Ç FT ÇIKIfiLI KLEMENSLER Tipi 0 UK 3TWIN 0 UK 3TWIN BU mavi 9 UK TWIN 97 UK TWIN BU mavi 09 UK 0TWIN 03 UK 0TWIN BU mavi 038 UK 0PLUS 07 UK 0PLUS BU mavi 7737 UDK 3 77 UDK Açıklama 0,, mm, tek girifl çift ç k fl 0,, mm, tek girifl çift ç k fl 0, mm, tek girifl çift ç k fl 0, mm, tek girifl çift ç k fl 0,0 mm, tek girifl çift ç k fl 0,0 mm, tek girifl çift ç k fl 0,0 mm, 0, mm ek ba lant l 0,0 mm, 0, mm ek ba lant l 0,, mm, çift girifl çift ç k fl 0, mm, çift girifl çift ç k fl Uygulamada ikiden fazla kablonun ayn klemense ba lanmas gerekebilmektedir. TWIN klemensler ile üç, UDK... klemensler ile dört kablo ayn klemenste birbirine ba lanabilir. UK 0PLUS, besleme noktas na düflük kesitli bir ilave ba lant yapmakta kolayl k sa lar..89 TL.89 TL.3 TL.3 TL 7.08 TL 7.08 TL.79 TL.79 TL.80 TL 3.00 TL UK...TWIN UDK...

4 CLIPLINE RAY KLEMENSLER UK SER S Ç FT KATLI KLEMENSLER Tipi Açıklama UKKB 0 Kat eksenleri kay k oldu undan üst kattaki kablolar sökülmeden alt kata ulafl labilir Y Y 7700 UKK 3 0,, mm, üst katta köprüleme UKK 3 BU mavi 0,, mm, üst katta köprüleme 7707 UKK 0, mm, üst katta köprüleme 7709 UKK BU mavi 0, mm, üst katta köprüleme 77 UKKB 0, mm, her iki katta köprüleme 7777 UKKB 0 0,0 mm, her iki katta köprüleme 790 UKK DIO/OU 0, mm, diyotlu 7903 UKK DIO/UO 0, mm, diyotlu 7909 UKK DIO/ULUR 0, mm, diyotlu 793 UKK DIO/OUL/URUL 0, mm, çift diyotlu 798 UKK DIO/OUL/OUR 0, mm, çift diyotlu.39 TL.39 TL.0 TL.0 TL 3.7 TL.88 TL 7. TL 7. TL 8.0 TL 0. TL 0. TL UK SER S SENSÖR KLEMENSLER VE ÜÇ KATLI KLEMENSLER Tipi Açıklama DIK, Y 79 DIK, 0,, mm, sensör klemensi 78 DIK,LA RD/OM 0,, mm, VDC k rm z LED'li 7979 DIKD, 0,, mm, üç katl geçifl klemensi 78 DIKD,LA RD/OM 0,, mm, VDC k rm z LED'li 008 SLKK 0, mm, üç katl, en alt kat toprak 0 DLK,PE 0,, mm, dört katl, alt kat toprak 999 DLK PE 0, mm, dört katl, alt kat toprak 038 DLKB,PE 0,, mm, dört katl, köprülenebilir, alt kat toprak.00 TL 8. TL.07 TL 9.9 TL. TL 9. TL. TL 9.90 TL DLK klemensler ile üç fazl motorlar n ba lant s n tek bir klemenste yaparak yer kazanmak mümkündür. DIK,LA RD/OM DIKD, DIKD,LA RD/OM SLKK DLK,PE UK SER S TOPRAKLAMA KLEMENSLER USLKG Tipi 0083 USLKG 3 00 USLKG, 09 USLKG, N 0 USLKG 079 USLKG N 0393 USLKG0 N 03 USLKG N 009 USLKG 3 77 UKK PE 073 UKKB PE 938 UK 3TWINPE 97 UK TWINPE 033 UK 0TWINPE Açıklama 0,, mm 0,, mm 0,, mm 0, mm 0, mm 0,0 mm, mm 0,73 mm 0, mm, iki katl 0, mm, iki katl, köprülenebilir 0,, mm, tek girifl çift ç k fl 0, mm, tek girifl çift ç k fl 0,0 mm, tek girifl çift ç k fl. TL 3.03 TL 3.8 TL 3.3 TL. TL.7 TL. TL.9 TL. TL.9 TL.8 TL.83 TL. TL 3

5 CLIPLINE RAY KLEMENSLER UK SER S S GORTALI KLEMENSLER UK HESI UK 0DREHSI... Tipi 000 UK HESI* 0 UK HESILED * 0 UK HESILA * 07 UK,3HESI 0 UK,3HESILED 09 UK,3HESILA 838 UK 0,3HESI N 07 UKK HESI (x) 077 UKK HESI (,3x3) 0, mm Açıklama 0, mm, VAC/DC LED'li 0, mm, 0 VAC/DC LED'li 0, mm 0, mm, VAC/DC LED'li 0, mm, 0 VAC/DC LED'li 0,7 mm, 0,3x38 sigorta için 0, mm, çift katl, x sigorta için 0, mm, çift katl,,3x3 sigorta için 09 UK 0DREHSI (x) 0, mm, x sigorta için 038 UK0DREHSILED (x) 0, mm, x sigorta için VAC/DC LED'li 070 UK0DREHSILA (x) 0, mm, x sigorta için 0 VAC/DC LED'li TL 9. TL 0.3 TL 0. TL. TL.9 TL.97 TL 8.0 TL 8.0 TL 0.3 TL 7.8 TL 7.8 TL Phoenix Contact UK SER S ÇOK filevl KLEMENSLER VE F filer Tipi Açıklama UK TG Fonksiyon fiflleri sayesinde ayn klemens çeflitli amaçlarla kullan labilir 88 UK TG 070 UKK TG UYGUN F filer 09 STSIUK 09 STSILED UK 0937 STSILED UK 090 STSILED 0UK 093 STSILA UK 8039 STN STBE 0, mm, çok ifllevli klemens taban k sm 0, mm, alt kat geçifl, üst kat soketli Sigorta fifli Sigorta fifli, VAC/DC LED'li Sigorta fifli, VAC/DC LED'li Sigorta fifli, 0 VAC/DC LED'li Sigorta fifli, 0 VAC/DC LED'li Diyot fifli, N007 diyot tak l halde Komponent fifli 0 0. TL 8. TL.9 TL. TL. TL. TL 8.8 TL.79 TL 3.70 TL STSIUK sigorta fiflleri ay rma kollu sigortal klemenslerin alternatifidir STN007 ters polariteye karfl korur STBE komponent fifline istenen de erde direnç veya diyot tak labilir

6 CLIPLINE COMPLETE RAY KLEMENSLER ST SER S AKSESUAR SEÇ M TABLOSU Klemens Köprüler () kutuplu 3 kutuplu kutuplu kutuplu 0 kutuplu kutuplu Kapak () Ay rma Plakas (3) Tornavida () ST, ST, ST ST ST 0 ST ST,TWIN ST,TWIN ST,MT ST,TG ST TWIN ST,QUATTRO ST,QUATTRO ST QUATTRO ST MT ST TG ST HESI (x) STTB, STTB, STTB ST,3... ST,PE/3L STU 0/ x, STU 3/ x 0 FBS FBS FBS 33 FBS 8 8 FBS 097 FBS 09 FBS FBS FBS 33 FBS FBS FBS 33 FBS 33 FBS 33 FBS FBS FBS 33 FBS DST,PE / 3L _ 373 FBS FBS 8 8 FBS 3 9 FBS 3 7 FBS 3 FBS FBS 3 9 FBS 3 7 FBS 3 FBS 3 9 FBS 3 7 FBS 3 FBS 3 FBS 3 FBS 3 9 FBS 3 7 FBS 3 FBS 3 7 FBS 3 7 FBS FBS 3 FBS 87 FBS FBS 8 7 FBS 3 FBS 87 FBS FBS 3 FBS 87 FBS FBS FBS FBS 3 FBS 87 FBS FBS 87 FBS 87 FBS 8 7 FBS FBS 90 FBS 39 FBS 8 FBS FBS 90 FBS 39 FBS FBS 90 FBS 39 FBS 39 FBS 39 FBS FBS 90 FBS 39 FBS 90 FBS 90 FBS 8 FBS 0 8 FBS 0 3 FBS 0 7 FBS FBS 0 8 FBS 0 3 FBS 0 7 FBS 0 8 FBS 0 3 FBS 0 7 FBS 0 7 FBS 0 7 FBS 0 8 FBS 0 3 FBS 0 7 FBS 0 3 FBS 0 3 FBS FBS 3 FBS FBS 3 _ FBS 3 FBS FBS 3 FBS 3 FBS FBS 3 FBS 3 FBS 3 FBS 3 FBS FBS 3 FBS FBS _ DST, 7 DST, 7 DST DST 33 DST 0 3 DST 37 DST,TWIN 88 DST,TWIN 88 DST TWIN 9 DST,QUATTRO DST,QUATTRO DST QUATTRO 7 Kapalı tip klemens Kapaga gerek yoktur DST,TWIN 88 DSTTB, 9 DSTTB, 9 DSTTB DST,3L DSTU /0x, 3397 Kapalı tip klemens Kapaga gerek yoktur ATPST 7 ATPST 7 ATPST 7 ATPST 8 SZF 0 0, x, SZF 0, x 3, 7 SZF 0, x 3, 7 SZF 0,8 x,0 _ SZF 3,0 x, _ ATPSTTWIN 789 ATPSTTWIN 789 ATPSTTWIN 789 ATPST QUATTRO 8 ATPST QUATTRO 8 ATPST QUATTRO 8 ATPST 7 ATPST 7 ATPSTTB 77 ATPSTTB 77 ATPSTTB 77 _ SZF 3,0 x, SZF 0 0, x, SZF 0, x 3, 7 SZF 0, x 3, 7 SZF 0 0, x, SZF 0, x 3, 7 SZF 0, x 3, 7 SZF 0, x 3, 7 SZF 0, x 3, 7 SZF 0 0, x, SZF 0, x 3, 7 SZF 0, x 3, 7 SZF 0, x 3, 7 SZF 0, x 3, 7 SZF 0, x 3, 7 SZS,0 x,0 SZF 3,0 x,

7 CLIPLINE COMPLETE RAY KLEMENSLER ST SER S YAYLI KLEMENSLER ST, 7 ST, Tipi 89 ST, BU mavi 3 ST, 3 ST, BU mavi 33 ST 3377 ST BU mavi 387 ST 390 ST BU mavi ST 0 33 ST 0 BU mavi 39 ST 3 ST BU mavi Tek telli kesit (mm ),, 0 0 Açıklama zolesiz / Yüksüksüz zoleli Yüksüklü,,,, 0 0,/,,/,,/,,/, / / / / 0/0 0/0 / / Gerilim (V) / Ak m (A) 0/7, 0/7, 800/3 800/3 800/0 800/0 800/ 800/ 800/ 800/ 800/90 800/90 0. TL 0. TL 0.70 TL 0.70 TL 0.89 TL 0.89 TL. TL. TL.9 TL.9 TL.97 TL.97 TL Phoenix Contact Belirtilen de erler IEC 0977 standard na göre ölçülmüfltür Tip Renk OG YE RD WH BK GN ST, ST, ST ST,TWIN ST SER S TEK G R fi Ç FT ÇIKIfiLI YAYLI KLEMENSLER Tipi Açıklama 38 ST,TWIN 0,08, mm 33 ST,TWIN BU mavi 0,08, mm 3 ST,TWIN 0,08, mm 3 ST,TWIN BU mavi 0,08, mm 3393 ST TWIN 0,08 mm 3 ST TWIN BU mavi 0,08 mm.3 TL.3 TL.3 TL.3 TL.9 TL.9 TL ST,QUATTRO ST SER S Ç FT G R fi Ç FT ÇIKIfiLI YAYLI KLEMENSLER 38 ST,QUATTRO 0,08, mm 399 ST,QUATTRO BU mavi 0,08, mm 3 ST,QUATTRO 0,08, mm 339 ST,QUATTRO BU mavi 0,08, mm 3 ST QUATTRO 0,08 mm 38 ST QUATTRO BU mavi 0,08 mm. TL. TL.7 TL.7 TL.08 TL.08 TL STTB, ST SER S Ç FT KATLI YAYLI KLEMENSLER 37 STTB, 0,08, mm STTB, BU mavi 0,08, mm 370 STTB, 0,08, mm 383 STTB, BU mavi 0,08, mm 39 STTB 0,08 mm 33 STTB BU mavi 0,08 mm.8 TL.8 TL.38 TL.38 TL 3.09 TL 3.09 TL ST SER S ÜÇ VE DÖRT KATLI YAYLI KLEMENSLER ST,3L Y ST,3L ST,PE/3L ST PE/3L 0,08, mm üç katl klemens 0,08, mm dört katl, alt kat toprak (motor klemensi) 0,08 mm dört katl, alt kat toprak (motor klemensi).08 TL 7. TL 9.00 TL

8 CLIPLINE COMPLETE RAY KLEMENSLER ST SER S YAYLI TOPRAKLAMA KLEMENSLER ST,PE Tipi 33 ST,PE 338 ST,PE 3380 ST PE ST PE 33 ST 0PE 3 ST PE 3 ST,TWINPE 37 ST,TWINPE 3 ST TWINPE 39 ST,QUATTROPE 33 ST,QUATTROPE 3 ST QUATTROPE 3 STTB,PE STTB,PE 39 STTB PE Açıklama 0,08, mm 0,08, mm 0,08 mm 0, mm 0, mm 0, mm 0,08, mm, tek girifl çift ç k fl 0,08, mm, tek girifl çift ç k fl 0,08 mm, tek girifl çift ç k fl 0,08, mm, çift girifl çift ç k fl 0,08, mm, çift girifl çift ç k fl 0,08 mm, çift girifl çift ç k fl 0,08, mm, iki katl 0,08, mm, iki katl 0,08 mm, iki katl 3. TL 3. TL 3.3 TL.78 TL.7 TL 7.0 TL.9 TL.9 TL.8 TL. TL.9 TL.7 TL.7 TL 7.0 TL 8.8 TL ST SER S S GORTALI KLEMENSLER, ÖLÇME AYIRMA KLEMENSLER VE ÇOK filevl KLEMENSLER ST HESI... ST HEDI... S GORTALI KLEMENSLER Tipi 339 ST HESI (x) 37 ST HESILED 3 ST HESILED 0 33 ST HESILA ÖLÇME AYIRMA KLEMENSLER ST HEDI 333 ST,MT 3887 ST MT ÇOK filevl KLEMENSLER VE UYGUN FONKS YON F filer 383 ST,TG 3837 ST TG 3783 PDI 380 PFU x 389 PFU x LED 383 PFU x LA 0,08 mm Açıklama 0,08 mm, VAC/DC LED'li 0,08 mm, 0 VAC/DC LED'li 0,08 mm, 0 VAC/DC LED'li 0,08 mm ay rma kollu klemens 0,08, mm b çakl ay rma klemensi 0,08 mm b çakl ay rma klemensi 0,08, mm çok ifllevli klemens taban k sm 0,08 mm çok ifllevli klemens taban k sm ST,TG ve ST TG için ay rma b ça ST,TG ve ST TG için sigorta fifli ST...TG için VAC/DC LED li sigorta fifli ST...TG için 0 VAC/DC LED'li sigorta fifli TL.87 TL.87 TL. TL.07 TL 3.0 TL 3.78 TL.3 TL.7 TL 0.9 TL.9 TL 8. TL 8.7 TL ST...MT ST...TG Fonksiyon fiflleriyle birlikte kullan l r PCO komponent fifline istenen de erde direnç veya diyot tak labilir PFU sigorta fiflleri ay rma kollu sigortal klemenslerin alternatifidir PDI ay rma b ça ile devre istendi inde ayr labilir, yerine ters tak larak kaybolmas önlenir 7

9 AKSESUARLAR KAPAKLAR Tipi Açıklama DUK, DST... Y Y Y Y Y 00 DUK, 003 DUK, BU mavi 0 DUK /0 0 DUK /0 BU mavi 007 DUK 008 DUK BU mavi 93 DUK TWIN 7700 DUKK 3/ 7700 DUKK 3/ BU mavi 7703 DUKKB 3/ 039 DUKKB 0 03 DMT, 0979 DMT,TWIN 098 DMT,QUATTRO 0 DMTTB, DMBK/E 9 DMBK /E DMBKKB, 8 DMBKKB, BU mavi 09 DMTK 00 DURTK 0809 DURTK/SBEN DURTK 03 DUK 3MSTB,08F 07 DUK 3MSTB 7709 DUKK 3MSTB,08 L DUKK 3MSTB, DGUKK 3MSTB, DPUKK 3MSTB, DUKK 3MSTBVH,08 L DUKK 3MSTBVH, DPIK 708 DUT,/0 7 DST, DST 33 DST 3 DST 0 37 DST 88 DST,TWIN 9 DST TWIN DST,QUATTRO 7 DST QUATTRO 3890 DST,QUATTROMT 9 DSTTB, DSTTB DST,3L 373 DST,PE/3L 39 DSTIO,/ DST, QUATTRO/P 009 DSTTB,/P 377 DST QUATTRO/P 3397 DSTU 0/x 3 DPIT,MT 37 DPIT,3L 33 DPITTB, 383 DSTTBS, 3 DQTC, 38 DQTC, 390 DQTC,TWIN 9097 DRT 3/ 99 DRT 8 UK,N için UK,N BU için UK 3N, UK N, UK N, UK 0N, UK TG için UK N BU, UK N BU, UK 0N BU, UKN BU, UKN BU için UK için UK N BU, UKN BU için UK 3TWIN, UK TWIN için UKK 3, UKK için UKK 3 BU, UKK BU için UKKB için UKKB 0 için MT, için MT,TWIN için MT,QUATTRO için MTTB, için MBK 3/EZ, MBK /EZ için MBK /E için MBKKB,, MBKKB, PV için MBKKB, BU için MTK, MTKP/P için URTK/S için URTK/S BEN 0 için URTK, UGSK, URDK için UK 3MSTB,08 için UK 3MSTB,08 için UKK 3MSTB,08 için, sol UKK 3MSTB,08 için, sa UKK 3MSTB,08 için, sa UKK 3MSTB,08 için, sol UKK 3MSTBVH,08 için, sol UKK 3MSTBVH,08 için, sa PIK... için UT,0 için ST,, ST,, ST,/P, ST,/PPE, PIT, için ST, ST /P, ST /PPE için ST için ST 0 için ST için ST,TWIN, ST,TWIN, ST,MT, PIT,TWIN için ST TWIN için ST,QUATTRO, ST,QUATTRO, PIT,QUATTRO için ST QUATTRO için ST,QUATTROMT için STTB,, STTB, için STTB için ST,3L için ST,PE/3L için STIO,/3B/L için ST,QUATTRO/P için STTB,/P için ST QUATTRO/P için STU 0/ x. için PIT,MT, PIT,TG için PIT,/3L için PITTB, için PITTBS, için QTC,, QTC,PE için QTC,, QTC,PE için QTC,TWIN, QTC,TWINPE RT/RTO 3, RT/RTO, RT/RTO 3PE, RT/RTO PE, RT 8, RTO 8 için TL 0.3 TL 0.3 TL 0.3 TL 0.7 TL 0.7 TL 0.89 TL.0 TL.0 TL. TL.8 TL 0. TL 0.83 TL 0.83 TL 0.7 TL 0.8 TL 0.8 TL 0.73 TL 0.73 TL 0. TL. TL.38 TL. TL. TL 0.99 TL.3 TL.3 TL.0 TL 0.80 TL 0.9 TL 0.9 TL 0.99 TL 0. TL 0.9 TL 0.9 TL 0. TL 0.7 TL 0.88 TL 0. TL 0. TL 0. TL 0. TL 0. TL 0. TL 0. TL 0.89 TL 0.89 TL 0.77 TL 0. TL 0. TL 0. TL.7 TL 0. TL 0.89 TL 0.7 TL 0.77 TL.7 TL.7 TL.7 TL.07 TL.0 TL Phoenix Contact 8

10 AKSESUARLAR AYIRMA PLAKALARI Tipi Açıklama ATP ATPUK 770 TSKK 3 TSK 0 UHV TP UHV TP 0789 HVTP DPMBKKB, 3 ATSMTK 08 TSRTKBEN 083 ATSRTKBEN 0 TSRTK 0 ATSRTK 778 ATPUKK 3/ 770 ATPUKKB 3 37 ATPDIK, 38 ATPDIKD, DGUKK 3/ 7 ATPST 8 ATPST 789 ATPSTTWIN 8 ATPST QUATTRO 77 ATPSTTB 39 ATPQTC 3 ATPQTCTWIN UK,N, UK 3N, UK N, UK N, UK 0N, UK N UK,N için UK N, UK N, UK 0N, UK N, UK 3 için UHV, UHV için UHV 9, UHV, UHV 0 HVM, HVM8, HVM0 için MBKKB, için MTK, MTK P/P için URTK/SBEN için URTK/SBEN için URTK/S için URTK/S için UKK 3, UKK için UKKB için DIK,, DIK,LA RD/OM için DIKD,, DIKD,LA RD/OM UKK 3, UKK için ST,, ST,, ST, ST,/P, ST,/PPE, STMT, ST TG, ST HESI (x) için ST için ST,TWIN, ST,TWIN, ST TWIN, ST,MT, ST,TG için ST,QUATTRO, ST,QUATTRO, ST QUATTRO için STTB,, STTB,, STTB için QTC,, QTC, için QTC,TWIN, QTC,TWINPE, QTC,MT, QTC,TG için TL 0. TL 0.37 TL.08 TL.3 TL.88 TL 0.7 TL 0.8 TL.3 TL.9 TL.9 TL.87 TL. TL.3 TL.09 TL. TL. TL 0.8 TL 0.73 TL 0.9 TL 0.7 TL 0.7 TL. TL.7 TL YÜKSEK AKIM KLEMENS KAPAKLARI UHV...AH uygulamas 3 UHV AH UHV AH 7 UHV 9AH 0 UHV AH 73 UHV 0AH 8 UHVE TARAK KÖPRÜLER UHV AS/AS için, üst kapak UHV AS/AS için, üst kapak UHV 9AS/AS için, üst kapak UHV AS/AS için, üst kapak UHV 0AS/AS için, üst kapak UHV, UHV, UHV 9, UHV, UHV 0 için kapak TL 3. TL.0 TL.9 TL. TL 0.90 TL EB... 3 EBL 38 EBL 3 33 EBL 0 08 EB 0 EB 3 03 EB 0 0 EB 0 EB EB EB EB EB 80 DIK BU 793 EB 80DIK RD 38 EBS EBS EBS 08 UK,N, UK 3N, MTK, MTKP/P, UK 3TWIN, UKK 3MSTB.08 için, 'li UK,N, UK 3N, MTK, MTKP/P, UK 3TWIN, UKK 3MSTB.08 için, 3'lü UK,N, UK 3N, MTK, MTKP/P, UK 3TWIN için, 0'lu MBKKB, için, 'li MBKKB, için, 3'lü MBKKB, için, 0'lu UK N için, 'li UK N için, 3'lü UK N için, 0'lu UK N için, 0'lu UK 0N için, 0'lu Sensör klemensleri için mavi 80'li Sensör klemensleri için k rm z 80'li UK HESI, HDFK ve HDFK 0 için, 'li UK HESI, HDFK ve HDFK 0 için, 3'lü UK HESI, HDFK ve HDFK 0 için, 0'lu TL 0. TL.0 TL 0.8 TL 0.7 TL.8 TL 0.73 TL.0 TL 3.33 TL.9 TL. TL TL TL 0.87 TL. TL 3.89 TL 9

11 AKSESUARLAR ÜST KÖPRÜLER Tipi Açıklama (TL/Ad) FB... FBRI... FBI... FBS 0 RB ST... Y Y Y 08 FB FB FB FBRI N 00 FBRI 3 N 009 FBRI N 770 FBRI 0 N 7780 FBRI 08 N 03 FBI FBI FBI FBI FBI 078 FBI 3 03 FBI 037 FBI HVMVS HVM8VS HVM0VS USBR SB 8/3 N 0378 USB RTK/S 0 KSS 8 0 FBRN 0 N 007 FBRNI N FBRNI 0 N 037 FB 0 RTK/S FBS 9 FBS 3 3 FBS FBS 8 FBS 0 3 FBS FBS 7 FBS 3 87 FBS 90 FBS 3 FBS 0 39 FBS 0 BU FBS 389 FBS 3 FBS BU 33 FBS FBS 3 FBS 39 FBS 7 FBS 0 3 FBS 8 FBS 8 97 FBS 38 7 FBS 8 FBS 8 33 FBS FBS 09 FBS 093 FBS 873 RB ST 0(,/) 88 RB ST (,/) 899 RB ST 3(,/) UK N için, 0 lu UK N için, 0 lu UK 0N için, 0 lu UK,N, UK 3N, MBK 3/EZ için, li UK,N, UK 3N, MBK 3/EZ için, 3 lü UK,N, UK 3N, MBK 3/EZiçin, lü UK, N, UK 3N, UK 3MSTB.08, MBK 3/EZ için 0 lu UKK HESI için UK N, MBK /EZ için, 0 lu, izoleli UK N, MBK /E için, 0 lu, izoleli UK 0N için, 0 lu, izoleli UK N için, 0 lu, izoleli UK 3 için, li UK 3 için, 3 lü UKH için, li UKH için, 3'lü HVM için AS c vata ile köprüleme HVM8 için AS c vata ile köprüleme HVM0 için AS c vata ile köprüleme UK,NN için çengel köprü UK N için çengel köprü URTK/S için çengel köprü K sa devre fifli MT,, MT,TWIN, MT,QUATTRO, MTTB, için, 0 lu UKK 3 için, 'li UKK 3, MBKKB, için, 0 lu URTK/SS Ç N ST, için, li ST, için, 3 lü ST, için, lü ST, için, li ST, için, 0 lu ST, için, li UT,, ST, ve QTC, için, li UT,, ST, ve QTC, için, 3 lü UT,, ST, ve QTC, için, lü UT,, ST, ve QTC, için, li UT,, ST, ve QTC, için, 0 lu UT,, ST, ve QTC, için, 0 lu, mavi UT,, ST, ve QTC, için, li UT,, ST, ve QTC, için, li UT,, ST, ve QTC, için, li, mavi UT, ST, QTC,, RT 3 ve RTO 3 için, li UT, ST, QTC,, RT 3 ve RTO 3için, 3 lü UT, ST, QTC,, RT 3 ve RTO 3 için, lü UT, ST, QTC,, RT 3 ve RTO 3 için, li UT, ST, QTC,, RT 3 ve RTO 3 için, 0 lu UT, ST, QTC,, RT 3 ve RTO 3 için, li UT, ST, RT ve RTO için, li UT, ST, RT ve RTO için, 3 lü UT, ST, RT ve RTO için, lü UT, ST, RT ve RTO için, 'li UT, ST, RT ve RTO için, 0 lu UT 0, ST 0, RT 8 ve RTO 8 için, li UT, ST için, li UT 3 için, li ST serisi için 0 mm den ve, mm ye geçifl köprüsü ST serisi için mm den ve, mm ye geçifl köprüsü ST serisi için 3 mm den ve, mm ye geçifl köprüsü TL.9 TL.7 TL.7 TL.87 TL.7 TL.7 TL. TL.00 TL.9 TL 7.88 TL 8.7 TL 3.3 TL.9 TL.7 TL 7.79 TL.03 TL.03 TL.73 TL.70 TL.3 TL.3 TL 8.78 TL.9 TL. TL.3 TL 8.3 TL 0. TL 0.90 TL. TL. TL 3.00 TL.0 TL 0. TL 0.88 TL.8 TL.7 TL.9 TL.9 TL.89 TL.7 TL.7 TL 0.7 TL.00 TL.3 TL.7 TL 3.3 TL.3 TL 0.80 TL. TL. TL.0 TL.0 TL.07 TL.7 TL. TL. TL. TL 3.0 TL Phoenix Contact 0

12 ET KETLEME ÇÖZÜMLER UCTMN... TRAFO KLEMENS ET KETLER (baskısız) (baskılı) 0887 Genifllik Tipi Renk Biçim BNZB 7,/WH UCTMN, WH (mm) Etiket Tabaka (baskısız) Tabaka UCTMN 7, WH Tabaka 7, TL BNZB... etiketler PLOTTER ile, UCTMN... etiketler CMSPPLOTTER ve BLUEMARK ile yazd r l r fierit Tabaka 7,, TL 3.0 TL (baskılı) Tabaka.07 TL.07 TL YEN D ER ÜRET C LER N KLEMENSLER NE UYGUN ET KETLER (baskısız) (baskılı) Tipi UCTM UCTM UCTM8 UCTMF Renk Genifllik (mm) 8 Etiket Tabaka (baskısız) TL/Tabaka.9 TL.9 TL.9 TL. TL (baskılı) TL/ Tabaka.83 TL.83 TL.83 TL.8 TL UCTM... UCTM... UC... etiketler Weidmüller ve Klemsan klemenslerine uygundur. CMSPPLOTTER ve BLUEMARK ile yazd r l rlar Di er marka klemenslere uygun etiketler için lütfen sat fl temsilcinizle görüflünüz PHOENIX CONTACT KLEMENS ET KETLER SEÇ M TABLOSU UCTMF UCTMF UCTMF UCTMF 8 UCTMF 0 UCTMF UCTMF Yaylı klemenslerin yanlardan etiketlenmesi için küçük etiketler ZBF ZBFM ZBF ZBFM ZBF ZBFM ZBF 8 ZBFM 8 ZBF 0 ZBF ZBF TMT R TMT R TMT R TMT 8 R TMT 0 R TMT 00 R TMT 00 R ST,..., STTB,.. ST,..., STTB,..., ST,3..., STIO... ST, STTB... ST HESI ( x ) (klemensi etiketlemek için) ST ST 0 ST... STU 0... STU 3... MSB (V),.../MSDB (V),... PIT,..., PITTB,..., PITTBS,..., PIT,3L, PIT,PE/L/N, PIT,PE/L/L Tabloda bulamadı ınız ürünler için lütfen bizi arayınız

13 ET KETLEME ÇÖZÜMLER PHOENIX CONTACT KLEMENS ET KETLER SEÇ M TABLOSU (devam) Vidalı klemensler için ve yaylı klemenslerin üstten etiketlenmesi için büyük etiketler UCTM ZB TMT R UCTM ZB ZBM TMT R UCTM ZB ZBM TMT R UCTM 8 ZB 8 TMT 8 R UCTM 0 ZB 0 TMT 0 R UCTM ZB TMT 00 R UCTM ZB TMT 00 R UK, N, USLKG, N, UK 3 N, USLKG 3, UKK(B) 3, UDK 3, MTK(D), UK 3TWIN UK N, USLKG,, USLKG N, UDK, UKK(B)..., PIK, UK TWIN, UK TG..., UKK TG, UK MTKP/P UK N, USLKG N, PIK, URTK, UGSK Phoenix Contact UK 0 N, UK 0TWIN..., UK 0PLUS, USLKG 0 N, UKKB 0 U(I)K, U(I)SLKG U(I)K 3, U(I)SLKG 3 UKH DIK(D),, DLK(B),, DLK(B), SLKK UK HESI, UKK HESI UK,3HESI MT,, MTTB, MBK, MSKLG MBK, MSKLG MBK, MBK,, MBK 3, MSKLG,, MBKKB, UT,, UTTB, UT, UTTB UT, UTME(D) UT 0 UT UT 3 ST, ST, (ST,3L... Hariç) ST ST HESI ( x ) (sigorta yuvası için) ST, STME(D)... ST 0 ST... ST 3... PIT,..., PITTBS,... Tabloda bulamadı ınız ürünler için lütfen bizi arayınız

14 ET KETLEME ÇÖZÜMLER ZB... UCTM... ve ZBM... ZBF... UCTMF... ve ZBFM... KLEMENS ET KETLER Tipi ZB WH ZB WH ZB 8 WH ZB 0 WH ZB WH ZB WH ZBM /WH ZBM /WH ZB... ve ZBM... etiketler PLOTTER ile yazd r l r (baskısız) (baskılı) Renk Biçim Genifllik (mm) Tipi fierit fierit fierit fierit fierit fierit Tabaka Tabaka Renk Genifllik (mm),, 8, 0,,, Etiket Tabaka Tipi Renk Biçim Genifllik (mm) (baskısız) ZBF 0 WH ZBF WH ZBF WH ZBFM /WH ZBFM /WH ZBFM /WH ZBFM 8/WH (baskılı) UCTM WH UCTM WH UCTM WH UCTM 8 WH UCTM 0 WH UCTM WH UCTM WH Tipi UCTM... etiketler CMSPPLOTTER ve BLUEMARK ile yazd r l r ZBF... ve ZBFM... etiketler PLOTTER ile yazd r l r UCTMF WH UCTMF WH UCTMF WH UCTMF 8 WH UCTMF 0 WH UCTMF WH UCTMF WH fierit fierit fierit Tabaka Tabaka Tabaka Tabaka Renk Genifllik (mm) UCTMF... etketler CMSPPLOTTER ve BLUEMARK ile yazd r l r,,, 8, 0,,,, 8, 0, 0,,,, 8, Etiket Tabaka Etiket fierit/tabaka Etiket fierit/tabaka (baskısız) TL/Tabaka (baskızı) fierit veya Tabaka 0.90 TL 0.90 TL 0.90 TL 0.90 TL 0.90 TL 0.90 TL 7. TL 7. TL ,03,9,9,89,8,98,8 (baskısız) TL/Tabaka (baskılı) TL/ Tabaka 9.3 TL.83 TL.83 TL. TL.8 TL 8.03 TL. TL (baskızı) TL/fierit veya Tabaka 0.87 TL 0.87 TL 0.87 TL 7.03 TL 7.03 TL 7.03 TL 7. TL 8,9,, 9,9,03,7,38 (baskılı) TL/ Tabaka 9. TL.8 TL.8 TL 0.9 TL.3 TL 7.73 TL.9 TL TMT Tipi TMT R TMT R TMT R TMT 8 R TMT 0 R TMT 00 R Genifllik (mm),,, 8, 0, 0, (perforasyonsuz) Renk Etiket Rulo (baskızı) TL/fierit veya Tabaka 99,00 99,00 90,00 70,00 7,00 7,00 TMT... etiketler THERMOMARK S ve THERMOMARK X. ile yazd r l r UC... etiketlerin farkl renkleri de mevcuttur. UC... etiketler üzerine istenen bask yap labilmektedir. Daha fazla bilgi için lütfen sat fl temsilcinizle görüflünüz. 3

15 PATG... CARRIERWMT... ve uygulamas PATO... ve uygulamas PABA... UCWMT... EMT... fieffaf ET KET KILIFLARI (KAPALI T P) Siparifl Kodu PATG 0/0 PATG /0 PATG /0 PATG 3/0 PATG 0/ PATG / PATG / PATG 3/ PATG / PATG /3 PATG /3 PATG 3/3 PATG /3 PATG / Tip CARRIERWMT (0x,) CARRIERWMT (x,) CARRIERWMT (3x,) PABA... etiketler PLOTTER ile yazd r l r 0,,,,,0,0,0 7,0 0,,,,,0,0,0 7,0,0 0,0,,,0,0,0 7,0,0 0,0,0,0,,0,,0,,0 fieffaf ET KET KILIFLARI (AÇIK T P) Siparifl Kodu Tip PATO /0 PATO /0 PATO / PATO / PATO 3/ PATO / PATO /3 PATO /3 PATO / Kablo Çapı Açıklama,0 3,,8,0,0 3,,8,0,0 8,0 8,0 0,0,0 3,,8,0,0 3, UCWMT... etiketler CMSPPLOTTER ve BLUEMARK ile yazd r l r ET KETLEME ÇÖZÜMLER Uygun Etiketler PABA/0, UCWMT (0x), EMT (0x) PABA/0, UCWMT (0x), EMT (0x) PABA/0, UCWMT (0x), EMT (0x) PABA/0, UCWMT (0x), EMT (0x) PABA/, UCWMT (x), EMT (x) PABA/, UCWMT (x), EMT (x) PABA/, UCWMT (x), EMT (x) PABA/, UCWMT (x), EMT (x) PABA/, UCWMT (x), EMT (x) PABA/3, UCWMT (3x), EMT (3x) PABA/3, UCWMT (3x), EMT (3x) PABA/3, UCWMT (3x), EMT (3x) PABA/3, UCWMT (3x), EMT (3x) UCWMT (x) PABA/0, UCWMT (0x), EMT (0x,) PABA/, UCWMT (x), EMT (x,) PABA/3, UCWMT (3x), EMT (3x,) Uygun Etiketler PABA /0, UCWMT (0x), EMT (0x) PABA /0, UCWMT (0x), EMT (0x) PABA /, UCWMT (x), EMT (x) PABA /, UCWMT (x), EMT (x) PABA /, UCWMT (x), EMT (x) PABA /, UCWMT (x), EMT (x) PABA /3, UCWMT (3x), EMT (3x) PABA /3, UCWMT (3x), EMT (3x) PABA /, UCWMT (x), EMT (x) fieffaf ET KET KILIFLARI VE GRUP ET KET TAfiIYICILAR Ç N ET KETLER Siparifl Kodu Sip No. (baskısız) Tip PABA WH/0 PABA YE/0 PABA WH/ PABA YE/ PABA WH/3 PABA YE/3 Sip No. (baskıl ) Tip Renk Sarı Sarı Sarı UCWMT (0x) WH UCWMT (x) WH UCWMT (3x) WH UCWMT (x) WH Sip No Tip Renk EMT (0x)R EMT (x)r EMT (3x)R EMT (x)r EMT (x)r EMT (9x8)R EMT (0x7)R Renk Yazı Alanı (mm) 0x 0x x x 3x 3x Yaz Alan [mm] 0x x 3x x x 9x8 0x7 Yaz Alan [mm] 0x x 3x x Etiket / Tabaka 8 3 Etiket / rulo Etiket / Tabaka (adet) (adet) 0 0 Fiyat (baskısız) TL/ Tabaka (adet) Fiyat 00 Adet 7. TL.9 TL.7 TL 8. TL 7. TL.9 TL.7 TL 8. TL 8.93 TL 8.08 TL 8. TL 0.7 TL 3.8 TL 9.73 TL.00 TL.00 TL 8.00 TL Fiyat TL/00 Adet,8 3,90 3,7 3,7.9 TL.7 TL.9 TL.00 TL 3.3 TL 8. TL.9 TL.99 TL.80 TL Fiyat (baskısız) TL/ Tabaka 3.0 TL 3.0 TL 3.0 TL 3.0 TL 3.0 TL 3.0 TL Fiyat (baskılı) TL/ Tabaka.38 TL.9 TL.3 TL 3.7 TL Fiyat TL/ Adet 9.00 TL 9.00 TL 9.00 TL 9.00 TL 9.00 TL 9.00 TL 3.00 TL EMT... etiketler THERMOMARK S ve THERMOMARK X. ile yazd r l r. THERMOMARKRIBBON 0WMS kullan lmal d r Phoenix Contact

16 ET KETLEME ÇÖZÜMLER GPK... Y CARRIEREMP... mm çapl butonlara uyar Ayn ebatta UCEMP... etiketlerle etiketlenir Y CARRIEREMP... çerçeveler panoya vidalan r. Ayn ebatta UCEMP... etiketler ile etiketlenirler Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y ESL... etiketler Y kendinden yap flkanl de ildir. Grup etiket tafl y c larla birlikte kullan l rlar. Herhangi bir A lazer yaz c ile yazd r labilirler Y Ç FT KATMANLI KEND NDEN YAPIfiKANLI ET KETLER (A EBADINDA, BÖLMELENMEM fi) Siparifl Kodu Tip GPK/SK9x0x0,8 WH/BK GPK/SK9x0x0,8 BK/WH GPK/SK9x0x0,8 YE/BK GPK/SK9x0x0,8 RD/WH GPK/SK9x0x0,8 BU/WH GPK/SK9x0x0,8 GN/WH GPK/SK9x0x0,8 WH/RD GPK/SK9x0x0,8 YE/RD GPK/SK9x0x0,8 SR/BK 0880 GPK/SK9x0x0,8 GR/WH Gri GPK... etiketler özellikle gravür (kaz ma) için uygundur ET KET TAfiIYICILAR Siparifl Kodu Siparifl Kodu Tip CARRIEREMP (7x8) CARRIEREMP (7x,) CARRIEREMP (7x) CARRIEREMP (7x8) CARRIEREMP (7x7) Tip CARRIEREMP (7x) CARRIEREMP (7x) CARRIEREMP (9x) CARRIEREMP (0x) CARRIEREMP (0x) UCEMP (0x) WH 0 x 3 UCEMP... etiketler CMSPPLOTTER ve BLUEMARK ile yazd r l r D ER ET KETLER Siparifl Tip Renk Etiket Ebad Etiket Kodu Sayfa/fierit ESL x x 88 Renk (üst) Siyah Sarı Kırmızı Mavi Yeflil Sarı Gümüfl KEND NDEN YAPIfiKANLI OLMAYAN ET KETLER Sip No (baskısız) Y 087 UCEM cihaz etiketleri çeflitli üreticilerin kontaktör, termik devre kesici gibi ekipmanlar na uyar. Ekipman üzerindeki orjinal etiket ile ayn yap ya sahip oldu undan yerine iyi oturur, Y Y Y Y uzun ömürlü bir etiketleme sa lar Sip No (baskıl ) ESL x ESL 9x8 ESL 0x7 ESL x7 SSZB Tip UCEM (0x7) WH UCEM (0x8) WH UCEM (7,x7,) WH UCEM (7,x8) WH UCEMP (7x) WH UCEM (8x8) WH UCEM (x7) WH UCEM (x9) WH UCEM (x8) WH UCEMP (7x8) WH UCEMP (7x,) WH UCEMP (7x) WH UCEMP (7x8) WH UCEMP (7x7) WH UCEMP (9x) WH UCEMP (0x) WH ESL etiketler lazer yaz c yla, SSZB PLOTTER ile yaz l r Renk x 9x8 0x7 x7 x8 Renk (alt) Siyah Siyah Kırmızı Kırmızı Siyah Uygun Etiket Ebad 7 x 8 7 x. 7 x 7 x 8 7 x 7 Uygun Etiket Ebad 7 x 7 x 9 x 0 x 0 x Yaz Alan (mm) 0 x 7 0 x 8 7, x 7, 7, x 8 7 x 8 x 8 x 7 x 9 x 8 7 x 8 7 x, 7 x 7 x 8 7 x 7 9 x 0 x 7 3 Yaz Alan [mm] 9 x 0 9 x 0 9 x 0 9 x 0 9 x 0 9 x 0 9 x 0 9 x 0 9 x 0 9 x Etiket / Tabaka (adet) (adet) Fiyat(baskısız) Tabaka 8.3 TL 8.3 TL 8.3 TL 8.3 TL 3.99 TL 8.3 TL 8.3 TL 8.3 TL 8.3 TL 7. TL 7. TL.9 TL 7. TL 7. TL. TL. TL. TL Fiyat TL/Tabaka 3.3 TL 3.3 TL 3.3 TL 3.3 TL 3.3 TL 3.3 TL 3.3 TL 3.3 TL 3.3 TL 3.3 TL Fiyat TL/Adet.90 TL.90 TL.90 TL.90 TL.00 TL Fiyat TL/Adet. TL.8 TL.83 TL.9 TL. TL Fiyat (baskıl ) Tabaka 9. TL 9. TL 9. TL 9. TL.9 TL 9. TL 9. TL 9. TL 9. TL 8. TL 8. TL 7. TL 8. TL 8. TL.83 TL.83 TL.83 TL Fiyat Adet. TL.9 TL.70 TL.70 TL.00 TL. TL

17 MONTAJ ÜRÜNLER VE EL ALETLER KABLO SOYMA VE SIYIRMA ALETLER Siparifl Kodu Tipi Açıklama Birim Fiyat QUICK WIREFOX 0 38 WIREFOX, 38 QUICK WIREFOX WIREFOX 0 WIREFOX 0 WIREFOXD WIREFOXD 0 Soyma (0,08, mm ), kesme (/, mm çok/tek telli) Soyma (0,08 mm ), kesme (/ mm çok/tek telli) Soyma (0, mm ), kesme (0/, mm çok/tek telli) Soyma ( mm ), kesme (0/, mm çok/tek telli) Soyma (Ø, mm), maks izolasyon kalınlı ı mm Soyma (Ø,0 mm), maks izolasyon kalınlı ı, mm 0.00 TL 7.9 TL.00 TL 3.00 TL TL 0.00 TL Phoenix Contact WIREFOX DSHIELD ve uygulamas CUTFOXD CX WIREFOX 0 WIREFOX D 0 ve uygulamas SIKMA PENSELER CRIMPFOX CRIMPFOX T Siparifl Kodu Tipi 3 CRIMPFOX 3 CRIMPFOX SF 37 CRIMPFOX T 38 CRIMPFOX TF CRIMPFOX H CRIMPFOX 0S 39 CRIMPFOX R CRIMPFOX R 3 CRIMPFOXRCI, 7 CRIMPFOXRCI 3 CRIMPFOXRC, CRIMPFOXRC 0 CRIMPFOXRC Açıklama Yüksük sıkma, yandan giriflli, trapez, 0, mm Yüksük sıkma, önden giriflli, kare, 0, mm Yüksük sıkma, yandan giriflli, trapez, 0, mm Yüksük sıkma, trapez, önden giriflli, trapez, 0, mm Yüksük sıkma, yandan giriflli, altıgen, 0, mm Yüksük sıkma, yandan giriflli, kare, 0,0 mm Yüksük sıkma, yandan giriflli, 0 mm Yüksük sıkma, yandan giriflli, 3 mm zoleli kablo pabucu sıkma, yandan giriflli, 0,7. mm zoleli kablo pabucu sıkma pensesi, yandan giriflli, 0.7 mm SKP kablo pabucu sıkma, yandan giriflli, 0,7, mm SKP kablo pabucu sıkma, yandan giriflli, 0 mm SKP kablo pabucu sıkma, yandan giriflli, 0 mm Birim Fiyat TL.00 TL.00 TL.00 TL.00 TL.00 TL.00 TL.00 TL.00 TL TL 0.00 TL 7.00 TL.00 TL CRIMPFOX SF CRIMPFOX TF CRIMPFOX H CRIMPFOX 0S CRIMPFOX R CRIMPFOX RCI, CRIMPFOX RCI CRIMPFOX RC CRIMPFOX RC 0 ÇOK AMAÇLI SIKMA PENSELER Siparifl Kodu Tipi Açıklama Birim Fiyat CRIMPFOXC ve CRIMPFOXC CRIMPFOXC CRIMPFOXC CRIMPFOXC RC 3/MDIE CRIMPFOXC RC 3/FDIE CRIMPFOXC RCT /DIE CRIMPFOXC RC 70/FDIE CRIMPFOXC RC 70/MDIE Sıkma pensesi (maksimum mm ), çene hariç Sıkma pensesi (maksimum mm ), çene hariç CRIMPFOXC çenesi, üst parça, pabuç için, 3 mm CRIMPFOXC çenesi, alt parça, pabuç için, 3 mm CRIMPFOXC çene çifti, bakır pabuç için, mm CRIMPFOXC çenesi, alt parça, pabuç için, 0,70 mm CRIMPFOXC çenesi, üst parça, pabuç için, 70 mm CRIMPFOXC RCT /DIE CRIMPFOXC çene çifti, bakır pabuç için, mm CRIMPFOXM Çok amaçlı sıkma pensesi, çene hariç TL TL TL.00 TL.00 TL TL TL.00 TL 0.00 TL

18 MONTAJ ÜRÜNLER VE EL ALETLER TORNAV DALAR Siparifl Kodu Tipi Açıklama Birim Fiyat SZF 00,x, 0,x,x00 mm düz tornavida, yayl klemenslere uygun TL 7 SZF 0,x3, 0,x3,x00 mm düz tornavida,, ve mm yayl 0.00 TL klemenslere uygun SZF... SZF,8x,0 0,8xx00 mm düz tornavida, yayl klemenslere uygun 0.00 TL SZF 3,0x,,0x,x00 mm düz tornavida, yayl klemenslere uygun 0.00 TL 708 STBW E ik uçlu tornavida, ve mm yaylı klemensler için TL 37 SZS 0,x, 0,x,x80 mm izoleli düz tornavida, vidal klemenslere uygun TL STBW... 0 SZS 0,x, 3 SZS 0,x3, 0,x,x80 mm izoleli düz tornavida, vidal klemenslere uygun 0,x3,x00 mm izoleli düz tornavida, vidal klemenslere uygun TL 7.00 TL SZS,0x,0,0x,0x00 mm izoleli düz tornavida, vidal klemenslere uygun 0.00 TL 000 V AC/ 0 V DC 79 SZS,0x,,0x,x mm izoleli düz tornavida, vidal klemenslere uygun 0.00 TL 8 SZS,x8,0,x8,0x7 mm izoleli düz tornavida, vidal klemenslere uygun TL 8 SZ SORTI Tornavida seti, 37, 0, 3, siparifl TL SZS... nolu ürünleri içerir 98 SZ SORTI Tornavida seti,, 0, 3, nolu TL 000 V AC/ 0 V DC SZG 0,x3, ürünleri içerir 0,x3,x00 mm test fifli tornavidas TL 3 SZG 0,9x, 0,9x,x00 mm test fifli tornavidas TL SZG... 7 SZK PZ0 Y ld z tornavida 0 no TL SZK PZ Y ld z tornavida no TL 000 V AC/ 0 V DC 3 SZK PZ 7 SZK PH0 Y ld z tornavida no Y ld z tornavida 0 no TL 7.00 TL SZK PH Y ld z tornavida no TL SZK PZ... 3 SZK PH TSDM,NM Y ld z tornavida no Tork ayarlı tornavida (0.3. Nm), çeflitli uçlar takılabilir, uç hariç 0.00 TL 0.00 TL TSDM 3NM Tork ayarlı tornavida (.3 Nm), çeflitli uçlar takılabilir, uç hariç 3.00 TL 000 V AC/ 0 V DC TSDM NM Tork ayarlı tornavida (3 Nm), çeflitli uçlar takılabilir, uç hariç 0.00 TL 397 ASD BIT 0,x3,x TSDM tornavidalar için uç, düz, 0, x 3, mm, boy: mm.00 TL SZK PH ASD BIT KSx 39 USS TSDM tornavidalar için uç, yıldız, PH, boy: mm Pano anahtar dört uçlu.00 TL.00 TL TSDM... USS PPS CD M KABLO KANALI VE RAY KESME ALETLER Siparifl Kodu Tipi 79 PPS CD M 78 PPS BASIC I/M 7 PPS STANDARD M 3 PPS CLASSIC M Kablo kanal kesme aleti Ray ve bara kesme aleti Ray kesme ve delme aleti Açıklama Ray kesme ve delme aleti, delik z mbalar kolay de ifltirilir Birim Fiyat Sorunuz Sorunuz Sorunuz Sorunuz OTOMAT RAYINA MONTE ED LEB LEN FAZLI PR Z Siparifl Kodu Tipi Açıklama Birim Fiyat 9898 SDD/SC/LA Ledli, yeflil.7 TL SDD/SC 9 SDD/SC/LA/YE 93 SDD/SC Ledli, sar Ledsiz, yeflil.7 TL 9.93 TL 939 SDD/SC/YE Ledsiz, sar 9.93 TL 7

19 PANO T P KABLO KANALLARI STANDART T P KABLO KANALLARI Siparifl Kodu T Tip x TE x0 TE 0x0 TE 0x0 TE x0 TE 0x0 TE 0x0 TE 80x0 TE 00x0 TE x0 TEF x80 TEF 0x80 TEF 0x80 TEF 80x80 TEF 00x80 TEF x80 TEF 00x00 B (Taban) H (Yükseklik) Ebatlar ( mm ) E (Difl Aras ) F (Difl Kal nl ) 7. Kesit (mm ) (m) Birim Fiyat (mt).0 TL. TL.90 TL 9. TL.9 TL 7.9 TL 0. TL.70 TL.00 TL 9.90 TL 9.80 TL 0. TL 3. TL.00 TL. TL. TL TL Phoenix Contact DNA ESNEK KABLO KANALLARI Siparifl Kodu Siparifl Kodu Tip DNA 0 G DNA G DNA G DNA 0 G Tip B (Taban) 33 KABLO KANALI AKSESUARLARI CL 0x0 CL 0x0 CL 0x0 CL 0x0 CL 80x0 CL 00x0 CL x0 CL 0x80 CL 0x80 CL 80x80 CL 00x80 Ebatlar ( mm ) H (Yükseklik) 3 0 Açıklama KANAL Ç KABLO TUTUCULAR (CL) 0x0 mm Kanal için 0x0 mm Kanal için 0x0 mm Kanal için 0x0 mm Kanal için 80x0 mm Kanal için 00x0 mm Kanal için x0 mm Kanal için 0x80 mm Kanal için 0x80 mm Kanal için 80x80 mm Kanal için 00x80 mm Kanal için Boy / Ad. cm cm cm cm KANAL Ç KABLO TUTUCULAR Kesit (mm ) 00 3 Ölçüler A B C D (m) Birim Fiyat (mt) 8.0 TL. TL.0 TL 8.90 TL Birim Fiyat (mt) 0.88 TL.8 TL.0 TL. TL.0 TL. TL. TL. TL. TL. TL. TL TR TR E T Serisi mm (TR) Kablo kanallar için TE Serisi mm (TR) Kablo kanallar için 0.7 TL 0.7 TL KANAL Ç SAB TLEME ELEMANLARI ZP ZP Kanal içi Sabitleme Eleman Kanal içi Kablo Ba Sabitleme Eleman TL 0. TL KANAL Ç SAB TLEME ELEMANLARI DUCTAFIX R DUCTAFIX R mm Kanal Montaj Perçini ( Polyamide ) 9 mm Kanal Montaj Perçini ( Polyamide ) 9 0. TL 0. TL YEDEK KABLO KANALI KAPA I COV COV 0 COV 0 COV 80 Taban mm Kanallar için Taban 0 mm Kanallar için Taban 0 mm Kanallar için Taban 80 mm Kanallar için. TL.0 TL. TL. TL Kablo kanallar markad r. 8

20 BASKILI DEVRE F fisoket KLEMENSLER MSTB,/...ST... YEN MSTBR,/...ST... YEN MSTBW,/...ST... YEN FKC,/...ST... KLAS K COMBICON SER S P N ARALI I,08mm F fi BÖLÜMÜ V DALI Siparifl Kodu Tipi 7709 MSTB,/ ST, MSTB,/ 3ST, MSTB,/ ST, MSTB,/ ST, MSTB,/ ST, MSTB,/ 7ST, MSTB,/ 8ST, MSTB,/ 9ST, MSTB,/0ST, MSTB,/ST,08 77 MSTB,/ST,08 Açıklama 0,, mm, kutuplu 0,, mm, 3 kutuplu 0,, mm, kutuplu 0,, mm, kutuplu 0,, mm, kutuplu 0,, mm, 7 kutuplu 0,, mm, 8 kutuplu 0,, mm, 9 kutuplu 0,, mm, 0 kutuplu 0,, mm, kutuplu 0,, mm, kutuplu KLAS K COMBICON SER S P N ARALI I,08mm F fi BÖLÜMÜ DÜZ V DALI 799 MSTBR,/ ST,08 79 MSTBR,/ 3ST,08 79 MSTBR,/ ST, MSTBR,/ ST, MSTBR,/ ST, MSTBR,/ 7ST,08 79 MSTBR,/ 8ST, MSTBR,/ 9ST, MSTBR,/0ST, MSTBR,/ST, MSTBR,/ST,08 KLAS K COMBICON SER S P N ARALI I,08mm F fi BÖLÜMÜ DÜZ V DALI 7977 MSTBW,/ ST, MSTBW,/ 3ST, MSTBW,/ ST, MSTBW,/ ST, MSTBW,/ ST, MSTBW,/ 7ST, MSTBW,/ 8ST, MSTBW,/ 9ST, MSTBW,/0ST, MSTBW,/ST, MSTBW,/ST,08 0,, mm, kutuplu 0,, mm, 3 kutuplu 0,, mm, kutuplu 0,, mm, kutuplu 0,, mm, kutuplu 0,, mm, 7 kutuplu 0,, mm, 8 kutuplu 0,, mm, 9 kutuplu 0,, mm, 0 kutuplu 0,, mm, kutuplu 0,, mm, kutuplu 0,, mm, kutuplu 0,, mm, 3 kutuplu 0,, mm, kutuplu 0,, mm, kutuplu 0,, mm, kutuplu 0,, mm, 7 kutuplu 0,, mm, 8 kutuplu 0,, mm, 9 kutuplu 0,, mm, 0 kutuplu 0,, mm, kutuplu 0,, mm, kutuplu Birim Fiyat. TL.8 TL.3 TL 3.03 TL 3. TL. TL.8 TL. TL.0 TL.7 TL 7.8 TL. TL.8 TL.3 TL 3.03 TL 3. TL. TL.8 TL. TL.0 TL.7 TL 7.8 TL. TL.8 TL.3 TL 3.03 TL 3. TL. TL.8 TL. TL.0 TL.7 TL 7.8 TL KLAS K COMBICON SER S P N ARALI I,08mm F fi BÖLÜMÜYAYLI TEST BA LANTILI 878 FKC,/ST,08 87 FKC,/3ST, FKC,/ST, FKC,/ST, FKC,/ST, FKC,/7ST, FKC,/8ST, FKC,/9ST, FKC,/0ST, FKC,/ST, FKC,/ST,08 0,, mm, kutuplu 0,, mm, 3 kutuplu 0,, mm, kutuplu 0,, mm, kutuplu 0,, mm, kutuplu 0,, mm, 7 kutuplu 0,, mm, 8 kutuplu 0,, mm, 9 kutuplu 0,, mm, 0 kutuplu 0,, mm, kutuplu 0,, mm, kutuplu.3 TL.0 TL.7 TL 3.0 TL.08 TL.7 TL. TL. TL.80 TL 7.8 TL 8. TL Flanfll MVSTBR ve Flanfll MVSTBW uygulamas FKC uygulamas 9 Köprü uygulamas

Dünyan n en h zl I/O sistemi. Axioline - Realtime I/O

Dünyan n en h zl I/O sistemi. Axioline - Realtime I/O F AT L STES OCAK 200 Phoeni Contact'ın yeni Aioline I/O sistemi kısa çevrim süresi ve verimli üretim alanındaki tüm gereksinimleri karflılar. Mükemmel performansı ve CLIPLINE ürün grubuyla olan yapısal

Detaylı

Kataloglar m z teknik içerikleriyle sizlere rehberlik edecek!

Kataloglar m z teknik içerikleriyle sizlere rehberlik edecek! Kataloglar m z teknik içerikleriyle sizlere rehberlik edecek! Katalogları tedarik etmek için bizi arayabilir veya www.phoenixcontact.com.tr adresinden pdf lerini indirebilirsiniz. İçindekiler RAY KLEMENSLER

Detaylı

Farkl Fikirleri olanlar için...

Farkl Fikirleri olanlar için... F AT L STES OCAK 2009 Farkl Fikirleri olanlar için... Tüm Ba lant Tiplerinde Konnektörler CLIPLINE Complete sistemindeki tüm konnektörler birbiriyle kombine edilebilir. Böylece panonuzda s n rs z esneklik

Detaylı

ـrün Grubu Sat¹ Grubu 2015 ekim 2015 ekim. 2015 ekim Birim Fiyat (bask¹l¹) S¹ra No. Sipari No. ـrün.Tip. Aç¹klama Etiket/Tabaka, ھerit veya Rulo

ـrün Grubu Sat¹ Grubu 2015 ekim 2015 ekim. 2015 ekim Birim Fiyat (bask¹l¹) S¹ra No. Sipari No. ـrün.Tip. Aç¹klama Etiket/Tabaka, ھerit veya Rulo S¹ra No. Sipari No. ـrün.Tip. Aç¹klama Etiket/Tabaka, ھerit veya Rulo ـrün Grubu Sat¹ Grubu 2015 ekim 2015 ekim Birim Birim Fiyat (adet/metre ) 2015 ekim Birim Fiyat (bask¹l¹) 2015 ekim Etiket Birim Fiyat¹

Detaylı

www.kavrammuhendislik.com.tr

www.kavrammuhendislik.com.tr www.kavrammuhendislik.com.tr İçindekiler www.kavrammuhendislik.com.tr RAY KLEMENSLER CLIPLINE 7 ETİKETLER, ENDÜSTRİYEL YAZICILAR, EL ALETLERİ, MONTAJ MALZEMELERİ CLIPLINE 2 35 CİHAZ BAĞLANTI ELEMANLARI

Detaylı

Sinyal, Veri ve Güç Uzman Ba lant Teknolojisi

Sinyal, Veri ve Güç Uzman Ba lant Teknolojisi FİAT LİSTESİ ELÜL 20 Sinyal, Veri ve Güç Uzman Ba lant Teknolojisi Uygulamaya özel ürün gam m z IP20 ve IP67 koruma s n f nda yenilikçi çözümler sunar: Sinyal Ölçü ve kontrol teknolojisi Veri Tüm yayg

Detaylı

Phoenix Contact Türkiye de Yat r m Yap yor

Phoenix Contact Türkiye de Yat r m Yap yor Phoenix Contact Türkiye de at r m ap yor Phoenix Contact 20-202 kataloglar ç kt! Katalogları tedarik etmek için bizi arayabilir veya www.phoenixcontact.com.tr adresinden pdf lerini indirebilirsiniz. Güçlü

Detaylı

BAĞLANTI ÜRÜNLERİ Ürün Kodu Açıklama Kesit Paket Birim Fiyat GEÇİŞ KLEMENSLERİ - TOPJOB S SERİSİ (Ex e II uyumludur, 8 kv izolasyon) 2000 SERİSİ

BAĞLANTI ÜRÜNLERİ Ürün Kodu Açıklama Kesit Paket Birim Fiyat GEÇİŞ KLEMENSLERİ - TOPJOB S SERİSİ (Ex e II uyumludur, 8 kv izolasyon) 2000 SERİSİ BAĞLANTI ÜRÜNLERİ Ürün Kodu Açıklama Kesit Paket Birim Fiyat GEÇİŞ KLEMENSLERİ - TOPJOB S SERİSİ (Ex e II uyumludur, 8 kv izolasyon) 2000 SERİSİ 1,5mm² (1 mm² /yüksüklü kullanımda bağlantı kesiti) 18A(13,5A)

Detaylı

Sinyal, Veri ve Güç Uzman Ba lant Teknolojisi

Sinyal, Veri ve Güç Uzman Ba lant Teknolojisi FİAT LİSTESİ OCAK 20 Sinyal, Veri ve Güç Uzman Ba lant Teknolojisi Uygulamaya özel ürün gam m z IP20 ve IP67 koruma s n f nda yenilikçi çözümler sunar: Sinyal Ölçü ve kontrol teknolojisi Veri Tüm yayg

Detaylı

Kataloglar m z teknik içerikleriyle sizlere rehberlik edecek!

Kataloglar m z teknik içerikleriyle sizlere rehberlik edecek! Kataloglar m z teknik içerikleriyle sizlere rehberlik edecek! Katalogları tedarik etmek için bizi arayabilir veya www.phoenixcontact.com.tr adresinden pdf lerini indirebilirsiniz. İçindekiler RAY KLEMENSLER

Detaylı

A BAYİİ YENİ BAYİLİKLERİMİZ BAYİLİKLERİMİZ. Sipariş Hattı: 0212 222 00 61-0216 660 16 16

A BAYİİ YENİ BAYİLİKLERİMİZ BAYİLİKLERİMİZ. Sipariş Hattı: 0212 222 00 61-0216 660 16 16 YETKİLİ ANKA AN YENİ BAYİLİKLERİMİZ BAYİLİKLERİMİZ Sipariş Hattı: 022 222 00 6 026 660 6 6 A BAYİİ İçindekiler RAY KLEMENSLER CLIPLINE 7 ETİKETLER, ENDÜSTRİYEL YAZICILAR, EL ALETLERİ, MONTAJ MALZEMELERİ

Detaylı

ANKA YENİ BAYİLİKLERİMİZ BAYİLİKLERİMİZ. Sipariş Hattı: A BAYİİ. ` Ìi`ÊÜ Ì ÊÌ iê`i ÊÛiÀÃ Ê vê v ÝÊ*À Ê* Ê ` Ì ÀÊ

ANKA YENİ BAYİLİKLERİMİZ BAYİLİKLERİMİZ. Sipariş Hattı: A BAYİİ. ` Ìi`ÊÜ Ì ÊÌ iê`i ÊÛiÀÃ Ê vê v ÝÊ*À Ê* Ê ` Ì ÀÊ YETKİLİ ANKA AN A BAYİİ YENİ BAYİLİKLERİMİZ BAYİLİKLERİMİZ Sipariş Hattı: 0212 222 00 61-0216 660 16 16 ` Ìi`ÊÜ Ì ÊÌ iê`i ÊÛiÀÃ Ê vê v ÝÊ*À Ê* Ê ` Ì ÀÊ / ÊÀi ÛiÊÌ ÃÊ Ì Vi]ÊÛ Ã Ì\Ê ÜÜÜ Vi V ÉÕ V Ì Kolay

Detaylı

3KD T P S GORTASIZ YÜK KES C LER. Anma Ak m (A) Boy. 3KD Yük kesici (Sigortasız) 3 kutuplu tahrik kolu hariç : IEC , IEC

3KD T P S GORTASIZ YÜK KES C LER. Anma Ak m (A) Boy. 3KD Yük kesici (Sigortasız) 3 kutuplu tahrik kolu hariç : IEC , IEC 2 Ekim 205 Fiyat Listesi 3KD T P S GORTASIZ YÜK KES C LER Yeni Boy Anma Ak m (A) Soldan Tahrikli. Ortadan Tahrikli 3KD Yük kesici (Sigortasız) 3 kutuplu tahrik kolu hariç : IEC 60947-, IEC 60947-3 3KD5230-0RE20-0

Detaylı

Ak m le (2) (A) Anma Ak m (1) (A) Kontak NO NC RT2023-1AP RT2024-1AP

Ak m le (2) (A) Anma Ak m (1) (A) Kontak NO NC RT2023-1AP RT2024-1AP 4 Kas m 206 / Fiyat Listesi Gücü () (kw) Ak m () Ak m le (2) NES L SIRIUS KONTAKTÖRLER AC törler (Bobin Gerilimi 230V AC) SIRIUS KONTAKTÖRLER 0 : 0 3 8 3 8 4 9 4 9 5.5 2 5.5 2.5 6 - - - - - - - 3RT205-AP0

Detaylı

2001 SERİSİ AKSESUARLARI

2001 SERİSİ AKSESUARLARI BAĞLANTI ÜRÜNLERİ Ürün Kodu Açıklama Kesit Paket Birim Fiyat GEÇİŞ KLEMENSLERİ - TOPJOB S SERİSİ (Ex e II uyumludur, 8 kv izolasyon) 2000 SERİSİ 1,5mm² (1 mm² /yüksüklü kullanımda bağlantı kesiti) 18A(13,5A)

Detaylı

Siparifl No. Ak m (A) Soldan Tahrikli Ortadan Tahrikli. Anma. Boy. 3KD Yük kesici (Sigortasız) 3 kutuplu tahrik kolu hariç : IEC , IEC

Siparifl No. Ak m (A) Soldan Tahrikli Ortadan Tahrikli. Anma. Boy. 3KD Yük kesici (Sigortasız) 3 kutuplu tahrik kolu hariç : IEC , IEC 4 Kas m 206 / Fiyat Listesi Boy Anma. Ak m (A) Soldan Tahrikli Ortadan Tahrikli 3KD T P S GORTASIZ YÜK KES C LER YEN 3KD Yük kesici (Sigortasız) 3 kutuplu tahrik kolu hariç : IEC 60947-, IEC 60947-3 3KD5230-0RE20-0

Detaylı

10 YILDIR BİRLİKTEYİZ...

10 YILDIR BİRLİKTEYİZ... FİYAT LİSTESİ 2017 10 YILDIR BİRLİKTEYİZ... Değerli Müşterilerimiz, WAGO, 1951 deki kuruluşundan beri, elektrik mühendisliği ve elektronik endüstrisinde yenilikçi bağlantı sistemlerine öncülük etmektedir.

Detaylı

RÖLELER VE OPTOKUPLÖRLER Röleler ve Optokuplörler

RÖLELER VE OPTOKUPLÖRLER Röleler ve Optokuplörler Micro Serisi Bu seride röle ve optokuplörler ray klemensleri tasarımlarına entegre edilmiştir. Bu röle ve optokuplör çeşitleri endüstri otomasyonunda izolasyon gerektiren sinyallerde kullanılır. Çok ince

Detaylı

Stok Nr Picture Material Name

Stok Nr Picture Material Name Contents Page Connectors 1 Cabels 2 Modular terminal blocks 3 10000304 96 PER KALAYLI KABLO (24X2)X4*26 AWG 10000312 48 PER CABLE 2X24X2*26AWG LS0H (TINNED COPPER) 10000325 96 PIN IDC connector 10000671

Detaylı

Kolay Montaj. Push-in Teknolojisi PHOENIX CONTACT tarafından tasarımlandı. Endüstriyel Röle Sistemi RIFLINE complete

Kolay Montaj. Push-in Teknolojisi PHOENIX CONTACT tarafından tasarımlandı. Endüstriyel Röle Sistemi RIFLINE complete Kolay Montaj Push-in Teknolojisi PHOENIX CONTACT tarafından tasarımlandı Endüstriyel Röle Sistemi RIFLINE complete RIFLINE complete endüstriyel röle sistemi ile tüm standart röle uygulamalarını gerçekleştirebilirsiniz.

Detaylı

Satış Grubu. Sıra No. Sipariş No. Ürün.Tip. Açıklama Etiket/Tabaka, Şerit veya Rulo Birim (adet/metre) 2016 Etiket Birim Fiyatı (baskısız)

Satış Grubu. Sıra No. Sipariş No. Ürün.Tip. Açıklama Etiket/Tabaka, Şerit veya Rulo Birim (adet/metre) 2016 Etiket Birim Fiyatı (baskısız) Sıra No. Sipariş No. Ürün.Tip. Açıklama Etiket/Tabaka, Şerit veya Rulo 2016 Birim (adet/metre) 2016 Birim Fiyat (baskısız) 2016 Etiket Birim Fiyatı (baskısız) 2016 Birim Fiyat (baskılı) 2016 Etiket Birim

Detaylı

Ekonomik Yeni Seri UNO Güç Kaynakları

Ekonomik Yeni Seri UNO Güç Kaynakları Fiyat Listesi / Mart 206 Ekonomik Yeni Seri UNO Güç Kaynakları Sipariş No 290299 2902992 Tanım UNO-PS/AC/24DC/30W UNO-PS/AC/24DC/ 60W Açıklama Tek faz 85 264 VAC giriş, 24 VDC,25A çıkış Tek faz 85 264

Detaylı

Tüm "de ifltirilebilir çeneli" sıkma penselerinde çene fiyatları hariçtir.

Tüm de ifltirilebilir çeneli sıkma penselerinde çene fiyatları hariçtir. Yüksük ve Pabuç Sıkma Penseleri K38 ERGO K 507 K907 MC SET K 4 K 3 K 27/ K 27/2 K 28 K 37 K 39 K 30/3 K 82 K 85 ERGO K 57/2 K 58/2 K 907 MC SET K 507 K 38 ERGO K 38 ERGO SET Mekanik Kablo Pabucu Sıkma

Detaylı

Kablo Kanal Sistemleri

Kablo Kanal Sistemleri Schneider Electric Kablo Kanal Sistemleri Katalog Sistem kanalları Yapısal kablolamada uzman çözümler PKS Ultra Yeni tasar m ile daha estetik daha fazla kablo tafl ma kapasitesi (11x0) ve çevreye sayg

Detaylı

kutup, 6 A 5 mm kontak pin mesafesi PCB ya da 95 serisi soketler

kutup, 6 A 5 mm kontak pin mesafesi PCB ya da 95 serisi soketler 44 Serisi - Minyatür PCB Röleler 6-10 A Özellikler 44.52 44.62 2 kutuplu röle değerleri 44.52-2 kutup 6 A (5 mm pin mesafesi) 44.62-2 kutup 10 A (5 mm pin mesafesi) PCB montaj - direkt ya da PCB soketli

Detaylı

Ak m le (2) (A) Anma Ak m (1) (A) Kontak NO NC. AC Kontaktörler (Bobin Gerilimi 230V AC) SIRIUS KONTAKTÖRLER

Ak m le (2) (A) Anma Ak m (1) (A) Kontak NO NC. AC Kontaktörler (Bobin Gerilimi 230V AC) SIRIUS KONTAKTÖRLER 2 Ekim 205 Fiyat Listesi Gücü () (kw) Ak m () Ak m le (2) TL YEN NES L SIRIUS KONTAKTÖRLER 0 AC törler (Bobin Gerilimi 230V AC) SIRIUS KONTAKTÖRLER : 0 3 8 3 8.5 2 2 6.5 6 3RT205AP0 3RT205AP02 3RT206AP0

Detaylı

Geçiş klemensi, Bağlantı tipi: Vidalı bağlantı, Kesit: 0,14 mm² - 4 mm², AWG: 26-12, Genişlik: 5,2 mm, Renk: gri, Montaj tipi: NS 35/7,5, NS 35/15

Geçiş klemensi, Bağlantı tipi: Vidalı bağlantı, Kesit: 0,14 mm² - 4 mm², AWG: 26-12, Genişlik: 5,2 mm, Renk: gri, Montaj tipi: NS 35/7,5, NS 35/15 Online katalogdan alıntı UT 2,5 Sipariş No.: 3044076 Geçiş klemensi, Bağlantı tipi: Vidalı bağlantı, Kesit: - 4 mm², AWG: 26-12, Genişlik: 5,2 mm, Renk: gri, Montaj tipi: NS 35/7,5, NS 35/15 Ticari bilgiler

Detaylı

Standart Ürünler 12 Ekim 2015 / Fiyat Listesi

Standart Ürünler 12 Ekim 2015 / Fiyat Listesi 3 LSING Koruma (Nötr korumas için ak m trafosu ayr ca siparifl edilmelidir) LSIN(G) Koruma (Nötr korumas için ak m trafosu ayr ca siparifl edilmelidir) 3200 2) 3200 3 kutuplu aç k tip güç flalteri 4) Siparifl

Detaylı

D KEY T P S GORTALI YÜK AYIRICILAR

D KEY T P S GORTALI YÜK AYIRICILAR Dikey Sigortal Yük Ay r c lar Üç Faz Ayr Ayr Aç labilen FVS160 NH00 / 160A Üç Faz Birlikte Aç labilen Ç NDEK LER Özellikler Teknik Tablo Teknik Resimler 1 2 FVS2 NH1 / 2A FVS400 NH2 / 400A FVS60 NH / 60A

Detaylı

TRABTECH Aşırı gerilim koruması

TRABTECH Aşırı gerilim koruması TRABTECH Aşırı gerilim koruması TRABTECH TRABTECH Phoenix Contact'ın TRABTECH ürün grubu aşırı gerilimlere karşı kapsamlı bir koruma konsepti sağlar. Enerji beslemesi, MCR teknolojisi, bilgi teknolojisi

Detaylı

EasyPan DA ITIM PANOLARI

EasyPan DA ITIM PANOLARI EasyPan D ITIM PNOLRI EasyPan Da t m Panolar yollu yollu 24 yollu Ç NDEK LER Özellikler Kullanılan Ürünler Sipariş Kodları ksesuarlar ve Sipariş Kodları Hazır ara Sistemleri Özellikler Sipariş Kodları

Detaylı

Baralı Akım Trafoları 12 - RÖLE MODÜLLERİ

Baralı Akım Trafoları 12 - RÖLE MODÜLLERİ KCT Serisi Baralı Akım Trafoları - RÖLE MODÜLLERİ 9 RÖLE MODÜLLERİ DM Serisi Diod Modülü 060 DM 6-S 6 Diodlu 0.8 080 DM 8-S 8 Diodlu.65 0 DM -S Diodlu 6.60 DM A-S Diodlu Anot Köprülü 7.8 DM K-S Diodlu

Detaylı

46.52 46.61. 2 kutup CO, 8 A Soket/Lehim bağlantılı terminaler 1 CO (SPDT) 8/15 2 CO (DPDT) 16/25 250/440 2,000 4,000 350 750 0.37 0.55 6/0.5/0.

46.52 46.61. 2 kutup CO, 8 A Soket/Lehim bağlantılı terminaler 1 CO (SPDT) 8/15 2 CO (DPDT) 16/25 250/440 2,000 4,000 350 750 0.37 0.55 6/0.5/0. Özellikler 1 ve 2 kutuplu röleler 46.52-2 kutuplu 8 A 46.61-1 kutuplu 16 A Soket montaj yada Faston bağlantı ile direkt montaj AC ve DC bobinler Kilitlenebilir test butonu, mekanik indikatör & LED indikatör

Detaylı

Malzeme Cinsi. 3WL1 için 1) 3WT8 için 1) 3VT1-3VT5 için 2) 3VA Kompakt fialterler için gerekli yard mc aksesuarlar

Malzeme Cinsi. 3WL1 için 1) 3WT8 için 1) 3VT1-3VT5 için 2) 3VA Kompakt fialterler için gerekli yard mc aksesuarlar SETRO 3WX fiebeke-geerator OTOMAT K TRASFER PAOSU Malzeme Cinsi Siparifl o. Adet / Kutu 3WX36-7J.00 fiebeke ve generatör flalterinin, flebeke enerjisinin kesilip geri gelmesine göre otomatik olarak devreye

Detaylı

ANALOG SİNYAL DÖNÜŞTÜRÜCÜLER. Analog Sinyal Dönüştürücüler. Analog Sinyal Dönüştürücüler

ANALOG SİNYAL DÖNÜŞTÜRÜCÜLER. Analog Sinyal Dönüştürücüler. Analog Sinyal Dönüştürücüler Analog sinyal dönüştürücüler petrol, kimya, enerji, su arıtma, çimento ve demir çelik gibi birçok endüstri ve proses otomasyonunda kullanılmaktadırlar. Üretim prosesinde sıcaklık, basınç, akış miktarı,

Detaylı

kutuplu, 8 A Emniyet rölesi. Vidalı terminal. 2 CO (DPDT) 8/15 250/400 2, /0.65/ (5/5) AgNi /0.

kutuplu, 8 A Emniyet rölesi. Vidalı terminal. 2 CO (DPDT) 8/15 250/400 2, /0.65/ (5/5) AgNi /0. 48 Serisi - Röle Arayüz Modülleri 8 A Özellikler 48.12 2 kutuplu emniyet rölesi arayüz modülleri, 15.8 mm genişlik 48.12-2 kutuplu 8 A (vidalı terminal) DC hassas bobinler EN 50205 Type B ye göre güç bindirilerek

Detaylı

3.5 mm kontak pin mesafesi 1 Kutup 12 A PCB ye direkt soketli montaj

3.5 mm kontak pin mesafesi 1 Kutup 12 A PCB ye direkt soketli montaj 41 Serisi - Alçak Profil PCB Röleler 8-12 - 16 A Özellikler 1 ve 2 Kutup - Alçak profil (15.7 mm yükseklik) 41.31-1 Kutup 12 A (3.5 mm pin mesafesi) 41.52-2 Kutup 8 A (5 mm pin mesafesi) 41.61-1 Kutup

Detaylı

DKEY TP SGORTALI YÜK AYIRICILAR

DKEY TP SGORTALI YÜK AYIRICILAR DKEY TP SGORTALI YÜK AYIRICILAR Dikey Sigortal Yük Ay r c lar Üç Faz Ayr Ayr Aç labilen FVS160 NH00 / 160A Üç Faz Birlikte Aç labilen Ç NDEK LER Özellikler Aksesuarlar Teknik Tablo Teknik Resimler Dikey

Detaylı

Fiyat Listesi / Mart Phoenix Fiyat Listesi

Fiyat Listesi / Mart Phoenix Fiyat Listesi Fiyat Listesi / Mart 206 Phoenix Fiyat Listesi İçindekiler KLEMENSLER Katalog 3 3 Ray klemensler Sıra klemensler Buat klemensleri Bara klemensleri Ekranlama klemensleri KLEMENSLER MARKALAMA SİSTEMLERİ,

Detaylı

Motor Çıkışları için SIRIUS-Şalt Cihazları

Motor Çıkışları için SIRIUS-Şalt Cihazları Motor Çıkışları için SIRIUS-Şalt Cihazları Kontaktör ve Kontaktör Kombinasyonları / Giriş Motorların Anahtarlanması için Kontaktörler / Genel Veriler /8 SIRIUS Kontaktörleri, 3-Kutuplu, 3... 50 kw /1 Vakum

Detaylı

Ç NDEK LER. EasyPan Da t m Panolar

Ç NDEK LER. EasyPan Da t m Panolar EasyPan Da t m Panolar Ç NDEK LER yollu yollu 24 yollu 30 yollu yollu yollu 24 yollu 30 yollu Özellikler Kullanılan Ürünler ipariş Kodları ksesuarlar ve ipariş Kodları Hazır ara istemleri Özellikler ipariş

Detaylı

PowerLogic Sistem Güç Ölçüm Cihaz PM700 Serisi

PowerLogic Sistem Güç Ölçüm Cihaz PM700 Serisi Güç Yönetimi PowerLogic Sistem Güç Ölçüm Cihaz PM700 Serisi 2005 Müflteri Yard m Hatt 444 30 30 TR-Hotline@schneider-electric.com www.schneider-electric.com.tr Schneider Electric markas Fonksiyonlar ve

Detaylı

Sayfa Sayfa İKİ KUTUPLU IEC anma akımı Ith: 20A (AC1) IEC çalışma gücü: 1.3kW (AC3 230V) Evsel uygulamalar için ideal.

Sayfa Sayfa İKİ KUTUPLU IEC anma akımı Ith: 20A (AC1) IEC çalışma gücü: 1.3kW (AC3 230V) Evsel uygulamalar için ideal. Sayfa -2 İKİ KUTUPLU IEC anma akımı Ith: 20A (AC1) IEC çalışma gücü: 1.3kW (AC3 230V) Evsel uygulamalar için ideal. Sayfa -2 ÜÇ VE DÖRT KUTUPLU IEC anma akımı Ith: 25A, 40A ve 63A (AC1) IEC çalışma gücü:

Detaylı

1 Mart https://twitter.com/schneider_tr

1 Mart https://twitter.com/schneider_tr http://www.facebook.com/schneiderelectrictr https://twitter.com/schneider_tr n n n n n 3 4 5 6 B: Sepam 10 B serisi, aflırı yüklere, faz-faz hatalarına ve toprak hatalarına karfl koruma sa lar A: Sepam

Detaylı

E-KAB N E SER S DUVAR T P TES SAT KAB NLER

E-KAB N E SER S DUVAR T P TES SAT KAB NLER E-KAB N E SER S DUVAR T P TES SAT KAB NLER Tan t m Atölyede Kolayl k Yerinde Kolayl k Siparifl Bilgileri Ön Örtü Elemanlar Aksesuarlar Özel Çözümler 1 3 5 9 11 13 14 E-Kabin E Serisi Duvar Tipi Tesisat

Detaylı

Kablo Pabuçlar. SKP Kablo Pabuçları - Standart Tip OCAK 2013. Ebatlar (mm) Vida Delik. Kesit mm 2

Kablo Pabuçlar. SKP Kablo Pabuçları - Standart Tip OCAK 2013. Ebatlar (mm) Vida Delik. Kesit mm 2 Kablo Pabuçlar SKP Kablo Pabuçları - Standart Tip mm 2 Çap b c c2 d d d2 a l A rl k L / MS M 9,,,,3 9 9 0,3 0 L / MS M 7 7, 9 9 0,3 0 L / MS M,2,,,3 2 0,29 0, 0 L / MS M 7 7,, 2 0,29 0, 0 L / 8 MS M 8

Detaylı

60 Serisi - Genel Amaçlı Röleler 6-10 A. Özellikler

60 Serisi - Genel Amaçlı Röleler 6-10 A. Özellikler 60 Serisi - Genel Amaçlı Röleler 6-10 A Özellikler 60.12 60.13 Soket Tipi Montajlı 10 A Akımlı genel amaçlı röleler 2 ve 3 kutuplu değişken kontaklar Kadminyumsuz kontaklar AC ve DC bobinler UL Liste (belirli

Detaylı

TANITIM. E-Kabin D Serisi Elektrik Kabinleri

TANITIM. E-Kabin D Serisi Elektrik Kabinleri E-KAB N D SER S TANITIM E-Kabin D Serisi Elektrik Kabinleri E-Kabin D Serisi elektrik kabinleri genel amaçl olarak, dahili uygulamalarda kullan lmak üzere tasarlanm flt r. Sade tasar mlar farkl uygulamalar

Detaylı

55 Serisi - Genel Amaçlı Röleler 7-10 A. Özellikler

55 Serisi - Genel Amaçlı Röleler 7-10 A. Özellikler 55 Serisi - Genel Amaçlı Röleler 7-10 A Özellikler 55.12 55.13 55.14 ACB montaj, genel amaçlı 2, 3 ve 4 Kutup röleler 55.12-2 Kutup 10 A 55.13-3 Kutup 10 A 55.14-4 Kutup 7 A AC ve DC bobin seçenekleri

Detaylı

49 Serisi - Röle Arayüz Modelleri 8-10 - 16 A. Özellikler

49 Serisi - Röle Arayüz Modelleri 8-10 - 16 A. Özellikler Özellikler 1 & 2 kutuplu arayüz modelleri Düşük seviyeli anahtarlama kapasitesi için 5 μm altın kontaklar 49.31-50x0-1 kutup 10 (vidalı uç) 49.52-50x0-2 kutup 8 (vidalı uç) 49.72-50x0-2 kutup 8 (vidasız

Detaylı

50040 MULT FONKS YONEL D YAFON (50010 fiube) BA LANTI fiemasi Kap c s z - Tek kap l binalar için. zil. zil

50040 MULT FONKS YONEL D YAFON (50010 fiube) BA LANTI fiemasi Kap c s z - Tek kap l binalar için. zil. zil 2 50040 MULT FONKS YONEL D YAFON (50010 fiube) BA LANTI fiemasi Kap c s z - Tek kap l binalar için 50010 Kap c s z 50010 Kap c s z k rm z mavi beyaz sar pembe köprü gri siyah Santral ç kablosu trafosu

Detaylı

COK-0240K Otomobil Elektrik Sistemi Deney Seti

COK-0240K Otomobil Elektrik Sistemi Deney Seti COK-0240K Otomobil Elektrik Sistemi Deney Seti Otomobil Elektrik Sistemi Deney Seti, gerçek bir otomobildeki elektrik tesisatını incelemeye, oluşturulacak arızaları gözlemlemeye uygun yapıdadır. Tüm modüller

Detaylı

KM-M 26 OPSİYONEL MODÜL. Modüler Kumanda Eğitim Seti. Modüllerini seç Setini kendin oluştur MODELLER

KM-M 26 OPSİYONEL MODÜL. Modüler Kumanda Eğitim Seti. Modüllerini seç Setini kendin oluştur MODELLER KM-M MODELLER AC 24V veya 220V Tek Yönlü Çift Yönlü Modüler Kumanda Eğitim Seti Çarpılma riskine son AC 24V veya 220V seçeneği ile 26 OPSİYONEL MODÜL Modüllerini seç Setini kendin oluştur EMNİYET ÖN PLANDA

Detaylı

Aşırı Gerilim Koruma ve Güç Kaynakları 2014

Aşırı Gerilim Koruma ve Güç Kaynakları 2014 Aşırı Gerilim Koruma ve Güç Kaynakları 2014 6 PCB bağlantı teknolojisi ve elektronik boş kutular PCB klemens ve konnektörleri Elektronik boş kutular Saha cihazları için bağlantı teknolojisi Geçmeli konnektörler

Detaylı

ELEKTRİK MAKİNALARI EĞİTİM SETİ

ELEKTRİK MAKİNALARI EĞİTİM SETİ ELEKTRİK MAKİNALARI EĞİTİM SETİ Eğitim seti; dinamik statik elektrik makinalarının yapısı, kullanımı, çeşit, özelliklerini ve kontrol kumanda sistemlerini günümüz teknolojisinde endüstriyel elemanlar kullanılarak

Detaylı

3.5 mm kontak pin mesafesi 1 Kutup 10 A PCB ya da 95 serisi sokete montaj

3.5 mm kontak pin mesafesi 1 Kutup 10 A PCB ya da 95 serisi sokete montaj 40 Serisi - Minyatür PCB/Sokete Montaj Röleler 8-10 - 16 A Özellikler 40.31 40.51 40.52 1 ve 2 Kutup Röleler 40.31-1 Kutup 10 A (3.5 mm pin mesafesi) 40.51-1 Kutup 10 A (5 mm pin mesafesi) 40.52-2 Kutup

Detaylı

PDF versiyonu, Şubat 2012

PDF versiyonu, Şubat 2012 PDF versiyonu, Şubat 2012 İçindekiler Ürünlere genel bakış TRABTECH İçindekiler bölümü doğru ürüne hızlı şekilde ulaşmanızda size yardımcı olur 2 Enerji ve sinyal kalitesi Daha yüksek süreklilik 4 Etkin

Detaylı

Max. letken Kesiti mm 2

Max. letken Kesiti mm 2 0- Açma Kapama Kesiti mm 0-0 0-0 0 0 0-0 0-0 0 0 0-0 0-0 0 0 0-0 0-0 0 0 0-0 0-0 0 0 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x, x, x x x x x0 x0 x x x, x,

Detaylı

OBO: Bir taflla iki kufl! GEK-K Rapid 45 ve GEK-K 80 lik kanal kapa

OBO: Bir taflla iki kufl! GEK-K Rapid 45 ve GEK-K 80 lik kanal kapa OBO: Bir taflla iki kufl! Rapid 45 ve 80 lik kanal kapa OBO Top Modeller LFS Kablo Kanal Sistemleri K saca: çok daha fazla yer Rapid 45 Rapid 45 tipi kablo kanal, üst düzey bir esneklik sunmaktad r; çünkü

Detaylı

MODÜLER PANO SSTEMLER

MODÜLER PANO SSTEMLER MDÜLER PN SSTEMLER Tip Testli Pano Ç NDEK LER Tip Testli Pano Özellikleri Elektriksel - Mekaniksel Karakteristikler FMP-1 Modüler Panolar Pano Ölçüleri Pano Bileşenleri FMP-2 Modüler Panolar Pano Ölçüleri

Detaylı

çindekiler Kombinasyon kutular

çindekiler Kombinasyon kutular çindekiler...72 Sunum...72 Bofl kombinasyon kutular...74 Montajl kombinasyon kutular...75 220x300 montajl kombinasyon kutular...75 130x220 montajl kombinasyon kutular...78 90x180 montajl kombinasyon kutular...80

Detaylı

Is Büzüflmeli Ürünler 3

Is Büzüflmeli Ürünler 3 Is Büzüflmeli Ürünler 3 3.1 CTW-602 2:1 Is ile Daralan Makaron...20 3.2 HSR 2:1 Renkli Is ile Daralan Makaron...21 3.3 MDT-A Is ile Daralan Yap flkanl Hortum...22 3.4 HDT-A Is le Daralan Yap flkanl Hortum...23

Detaylı

D fl güzel, içi kaliteli OBO WDK Kablo Döfleme Kanallar, her zaman, her yere uyar

D fl güzel, içi kaliteli OBO WDK Kablo Döfleme Kanallar, her zaman, her yere uyar D fl güzel, içi kaliteli OBO Kablo Döfleme Kanallar, her zaman, her yere uyar OBO Top Modeller LFS Kablo Kanal Sistemleri Her ölçüde çekici Kablo Döfleme Kanal YEN Gelifltirilmifl ürün kalitesi VDE Belgeli

Detaylı

www.ugurelektrik.com.tr

www.ugurelektrik.com.tr MRK Serisi Vidalı Ray Klemensler (Kapalı Sistem) Kesiti Voltaj (V) Amper (A) ONKA-1001 MRK 1,5 mm 2 1,5 mm 2 17,5 A 100 0,60 ONKA-1011 MRK 2,5 mm 2 2,5 mm 2 24 A 100 0,62 ONKA-1021 MRK 4 mm 2 4 mm 2 32

Detaylı

ELEKTROMEKANİK ÜRÜNLER

ELEKTROMEKANİK ÜRÜNLER ELEKTROMEKANİK ÜRÜNLER GEÇİŞ KLEMENSLERİ - TOPJOB S SERİSİ (Tüm seriler Ex e II uyumludur, 8 kv izolasyon ) 2 İLETKENLİ GEÇİŞ KLEMENSLERİ 2001-1201 Tek Giriş-Tek Çıkış, Gri, 24 A 2,5 100 0,67 TL 2001-1202

Detaylı

Alçak Gerilim Ürünleri 1 Ocak 2012 Fiyat Listesi. 1 Ocak 2012 Fiyat Listesi

Alçak Gerilim Ürünleri 1 Ocak 2012 Fiyat Listesi. 1 Ocak 2012 Fiyat Listesi Alçak Gerilim Ürünleri 1 Ocak 2012 Fiyat Listesi 1 Ocak 2012 Fiyat Listesi İçindekiler Başlık Syf.No. Otomatik Sigortalar 2-7 Kaçak Akım Röleleri 8 Aydınlatma Kontaktörü 8 Zaman Rölesi 8 Kombine Çözüm

Detaylı

Sayfa 13-2 Sayfa 13-6

Sayfa 13-2 Sayfa 13-6 Sayfa -2 Sayfa -6 63A KADAR OTOMATİK SİGORTALAR 11P, 1P+N, 2P, 3P ve 4P modeller IEC anma akımı In: 1-63A IEC kısa-devre kapasitesi Icn: 10kA (1P+N için 6kA) Trip özellikli eğri: B, C, D modeller. 80-125A

Detaylı

Balans Vanalar Termostatik Radyatör Vanalar. www.gedikdokum.com

Balans Vanalar Termostatik Radyatör Vanalar. www.gedikdokum.com www.gedikdokum.com Balans Vanalar Termostatik Radyatör Vanalar Is tma sistemlerinin balanslanmas sayesinde tüm sisteme do ru zamanda, gerekli miktarda debi ve dolay s yla gereken s her koflulda sa lanabilir.

Detaylı

Hangi Uygulamalarda Kullanılır?

Hangi Uygulamalarda Kullanılır? 08 - PLC RÖLELER PLC RÖLELER NİSAN 2016 PLC RÖLE Neden Klemsan Sinyal Dönüştürücüler? PLC Interface rölesi çok daha büyük bir elektrik akımını açıp kapatabilen nispeten küçük bir elektrik akımı tarafından

Detaylı

çindekiler Kaedra Sistem

çindekiler Kaedra Sistem çindekiler Kaedra Sistem...86 Sunum...86 Kombinasyon kutuları...89 Modüler cihazlar için arayüzlü da ıtım kutuları...90 Geniflletme kutuları...90 Modüler cihazlar için da ıtım kutuları...91 Modüler olmayan

Detaylı

01 - KLEMENSLER ve AKSESUARLAR

01 - KLEMENSLER ve AKSESUARLAR 01 - KLEMENSLER ve AKSESUARLAR İÇİNDEKİLER NİSAN 2016 AVK Serisi Vidalı Klemensler Sayfa 10 Yüksek Akım Klemensleri Sayfa 23 PYK Serisi Pratik Yay Baskılı Klemensler Sayfa 25 YBK Serisi Yay Baskılı Klemensler

Detaylı

Endüstriyel Güvenlik Sistemleri

Endüstriyel Güvenlik Sistemleri Endüstriyel Güvenlik Sistemleri Opto Elektronik Güvenlik Cihazlar Seçim Tablosu F o n k. Ç ö z ü n ü r l ü k Güvenlik S n f Mesafe (mm) 5 1 0 2 0 3 0 4 0 5 0 6 0 7 0 ( m ) C 4000 Standart/ Advanced (Çok

Detaylı

o t o m a t i k s i g o r t a l a r 1 2 O t o m a t i k S i g o r t a l a r Vikotech 3 VT B - Kesme Kapasitesi 3 = 3kA 4 = 4,5kA 6 = 6kA 10 = 10kA Devre Kesici (Breaker) Kablo giriþi Her tip otomat barasý

Detaylı

PDF versiyonu, Şubat 2012

PDF versiyonu, Şubat 2012 PDF versiyonu, Şubat 2012 İçindekiler Ürünlere genel bakış TRABTECH İçindekiler bölümü doğru ürüne hızlı şekilde ulaşmanızda size yardımcı olur 2 Enerji ve sinyal kalitesi Daha yüksek süreklilik 4 Etkin

Detaylı

Akü voltajı Akü kapasitesi 12 V. Çelik. Delme çapı. Ahşap. Vidalama Devir. Tork ayarı. Ağırlık 14.4 V. Akü voltajı Akü kapasitesi. 1.4 Ah.

Akü voltajı Akü kapasitesi 12 V. Çelik. Delme çapı. Ahşap. Vidalama Devir. Tork ayarı. Ağırlık 14.4 V. Akü voltajı Akü kapasitesi. 1.4 Ah. Akülüler AKÜLÜ DELME V DALAMA DS 12DVF3A, 2.0 Ah / 26 Nm 2.0 Ah, 2.0 Ah Ni-Cd akü tork + delme kademesi - tork kademesi; 1-6 Nm tork aral - delme kademesi; 26 Nm max. tork 10 mm anahtars z mandren, sa

Detaylı

ÜRÜN GRUPLARI NİSAN 2016

ÜRÜN GRUPLARI NİSAN 2016 FİYAT LİSTESİ NİSAN 2016 ÜRÜN GRUPLARI NİSAN 2016 01 Klemens ve Aksesuarlar 02 Kablo Kanalı - Spiral 03 Markalama 04 El Aletleri / Kablo Bağı / Yüksük - Pabuç 05 Enerji Yönetimi 06 Koruma Kontrol Grubu

Detaylı

SAI - SENSÖR AKTUATÖR ARAYÜZLER. SAI - Sensör Aktuatör Arayüzleri

SAI - SENSÖR AKTUATÖR ARAYÜZLER. SAI - Sensör Aktuatör Arayüzleri i SAI blokları sensör aktuatör sinyallerini sahada toplayarak PLC ye aktarmaktan sorumludur. Bu kabloloma ve servis masraflarını ve sürelerini azaltmak anlamına gelmektedir. Önceden hazırlanmış iletkenler

Detaylı

Proses kontrolörü. pnömatik ve elektrik aktüatörler için. Proses kontrolörü 110-240V. Proses kontrolörü

Proses kontrolörü. pnömatik ve elektrik aktüatörler için. Proses kontrolörü 110-240V. Proses kontrolörü 110-240V pnömatik ve elektrik aktüatörler için Rittal-panoda dtron 316 kontrol için akım döngüsü sensör girişli 4-20 ma çıkışlı konum kontrolörlü pnömatik ve elektrik aktüatörü Özellikler Rittal pano RAL

Detaylı

SAI - SENSÖR AKTUATÖR ARAYÜZLERİ. SAI - Sensör Aktuatör Arayüzleri. SAI - Sensör Aktuatör Arayüzleri

SAI - SENSÖR AKTUATÖR ARAYÜZLERİ. SAI - Sensör Aktuatör Arayüzleri. SAI - Sensör Aktuatör Arayüzleri SAI blokları sensör aktuatör sinyallerini bir araya getirirler. Bu tesisat ve servis masraflarını azaltmak demektir. Önceden hazırlanmış iletkenler ve M8/M12 konnektörlerle çalışıldığı için bağlantı hataları

Detaylı

Microswitchli çubuk termostat

Microswitchli çubuk termostat E-mail: Fax: +49 661 6003-607 Veri Sayfası 60.1530 Sayfa 1/6 Microswitchli çubuk termostat STMA tip serisi Özellikler Mikroswitchli Alüminyum döküm gövde Koruma sınıfı IP 54 Yüksek aşırı sıcaklık koruması

Detaylı

MORE THAN POWER. Alçak Gerilim Ürünleri Fiyat Listesi. 18 Mayıs

MORE THAN POWER. Alçak Gerilim Ürünleri Fiyat Listesi. 18 Mayıs Alçak Gerilim Ürünleri Fiyat Listesi 18 Mayıs 2015 MORE THAN POWER sales@chint.com.tr /chint.elektrik /ChintElektrik Türkiye nin Bir Noktada En Büyük Güneş Santrali 7 MVA Bor/Niğde Paneller: Chint 260

Detaylı

Röleler ve Optokuplörler. Röleler ve Optokuplörler. Röleler ve Optokuplörler. Term Serisi . V . - V V - T. Rider Serisi W. A.

Röleler ve Optokuplörler. Röleler ve Optokuplörler. Röleler ve Optokuplörler. Term Serisi . V . - V V - T. Rider Serisi W. A. Term Serisi. V. - V - 24...230 V - T Rider Serisi W. A. Micro Serisi. Bu. A - V - W W Ekim 3 Fiyat Listesi 79 RCL 34024 RCL 34524 RCL 3465 RCL 34730 RCL 424024 RCL 424524 RCL 42465 RCL 424730 / 6,7 ma

Detaylı

Havaland rmal toz koruma kapa. 135 aç labilen prime mentefle. kablo profili. Prime çerçeve. Sökülebilir vidal yan panel. Kollu kilit. 19" dikey profil

Havaland rmal toz koruma kapa. 135 aç labilen prime mentefle. kablo profili. Prime çerçeve. Sökülebilir vidal yan panel. Kollu kilit. 19 dikey profil Transparan ve düz kap. Yekpare döner çerçeve. De ifltirilebilir kapama perdeleri. Havaland rmal toz koruma kapa. Parçal döner çerçeve. Derinli i ayarlanabilir 19" profiller. Baza uygulamalar. Tekerlek

Detaylı

Ürün no.: MSI Güvenlik kontrolü İçerik

Ürün no.: MSI Güvenlik kontrolü İçerik Ürün no.: 50132989 MSI 430-03 Güvenlik kontrolü Şekil farklılık gösterebilir İçerik Teknik veriler Boyutlandırılmış çizimler Elektrik bağlantısı Devre şeması Aksesuarlar Uyarılar 1 / 7 Teknik veriler Temel

Detaylı

4C.01 4C kutup, 16 A Vidalı terminal bağlantısı 35 mm raya (EN 60715) montaj

4C.01 4C kutup, 16 A Vidalı terminal bağlantısı 35 mm raya (EN 60715) montaj Serisi - Röle Arayüz Modülleri 8-10 - 16 A Özellikler.01.02 1 ve 2 kutup röle arayüz modülleri, vidalı terminal soket, mm genişliğinde. PL ve elektronik sistemler için ideal arayüz.01-1 kutup 16 A.02-2

Detaylı

2011 FİYAT LİSTESİ ISI KONTROL CİHAZLARI DİJİTAL PANELMETRELER ZAMAN RÖLELERİ DİJİTAL SAYICILAR ZAMAN SAATLERİ. www.tesantr.com tesan@tesantr.

2011 FİYAT LİSTESİ ISI KONTROL CİHAZLARI DİJİTAL PANELMETRELER ZAMAN RÖLELERİ DİJİTAL SAYICILAR ZAMAN SAATLERİ. www.tesantr.com tesan@tesantr. 2011 FİYAT LİSTESİ ISI KONTROL CİHAZLARI DİJİTAL PANELMETRELER ZAMAN RÖLELERİ DİJİTAL SAYICILAR ZAMAN SAATLERİ www.tesantr.com tesan@tesantr.com EKONOMİK SERİ PID SICAKLIK KONTROL CİHAZLARI 6 GELİŞMİŞ

Detaylı

Panorama. Kontaktörler Motor koruma Aksesuarlar

Panorama. Kontaktörler Motor koruma Aksesuarlar Panorama Kontaktörler Motor koruma Aksesuarlar Geniș kontaktör serisi 9 A den 5000 A e kadar tüm uygulamalar için yüksek performanslı kontaktörler Kompakt uygulamalar için mini kontaktörler - 5,5 kw /

Detaylı

İnce Röle G2RV. Model Numara Yapısı. Sipariş Bilgisi. Model Numara Açıklaması. Model Listesi. Röle ve Soket Kombinasyonları

İnce Röle G2RV. Model Numara Yapısı. Sipariş Bilgisi. Model Numara Açıklaması. Model Listesi. Röle ve Soket Kombinasyonları İnce Röle G2RV Dünyanın İlk Endüstriyel İnce Rölesi Güvenilir bağlantı için büyük pinli terminaller Çalışmayı kontrol etmek için LED indikatör ve mekanik bayrak. Rölenin durumunu kontrol etmek için şeffaf

Detaylı

çindekiler Kauçuk fifl-priz serisi, Ark kaynak makina ba lant elemanlar,

çindekiler Kauçuk fifl-priz serisi, Ark kaynak makina ba lant elemanlar, çindekiler, Ark kaynak makina ba lant elemanlar, Kauçuk fifl priz serisi...6 Sunum...6 Referanslar...7 Ark kaynak makina ba lant elemanlar...10 Sunum...10 H zl seçim k lavuzu...12 Boyutlar-Kauçuk...13

Detaylı

İÇİNDEKİLER Sayfa No. YENİLİKLER -3 C - CA SERİSİ PAKO ŞALTERLERİ - AÇMA KAPAMA ÖLÇÜ KOMÜTATÖRLERİ KUTUP DEĞİŞTİRİCİLER MOTOR KUMANDA ŞALTERLERİ GRUP ŞALTERLERİ KADEMELİ ŞALTERLER ŞALTER AKSESUARLARI 7

Detaylı

2017FİYAT LİSTESİ. /chint.elektrik /ChintElektrik /elektrikchint /company/chint elektrik san. ve tic. a. ş.

2017FİYAT LİSTESİ. /chint.elektrik /ChintElektrik /elektrikchint /company/chint elektrik san. ve tic. a. ş. 2017FİYAT LİSTESİ sales@chint.com.tr /chint.elektrik /ChintElektrik /elektrikchint /company/chint elektrik san. ve tic. a. ş. DÜNYADA 3 Dünya Çapında AR&GE Merkezi: Avrupa, Kuzey Amerika, Asya Pasifik

Detaylı

TEKNİK ÖZELLİKLER Jeneratör Kontrol Ünitesi AGC 100

TEKNİK ÖZELLİKLER Jeneratör Kontrol Ünitesi AGC 100 TEKNİK ÖZELLİKLER Jeneratör Kontrol Ünitesi AGC 100 Jeneratör Kontrolü ve Koruma Şebeke İzleme ve Koruma Motor Kontrolü ve Koruma Gösterge Ekranı Senkronsuz Güç Yönetimi DEIF A/S Frisenborgvej 33 DK-7800

Detaylı

PRC 100 BOYAMA ROBOTU C.000 KULLANIM KLAVUZU

PRC 100 BOYAMA ROBOTU C.000 KULLANIM KLAVUZU PRC 100 BOYAMA ROBOTU C.000 KULLANIM KLAVUZU NOT PRC 100 KULLANIM KLAVUZU 12 2 11 NOT PROGRAM AYARLARI Ç NDEK LER POWER BUTON 1- Ç NDEK LER... 3 GÖSTERGE Power buton ON konumuna getirildi inde ekranda

Detaylı

YENİ BAYİLİKLERİMİZ BAYİLİKLERİMİZ A BAYİİ

YENİ BAYİLİKLERİMİZ BAYİLİKLERİMİZ A BAYİİ YETKİLİ ANKA AN YENİ BAYİLİKLERİMİZ BAYİLİKLERİMİZ A BAYİİ (Kwik Stepper) Punch Setleri ve Hidrolik Üniteler Dairesel Punchlar Kare Punchlar 58 50366912 50356119SET 50319981 50600192 50360183 50344102

Detaylı

DELİKLİ KABLO KANALLARI

DELİKLİ KABLO KANALLARI ÜRÜN KODU AÇIKLAMA BİRİM FİYAT DÖVİZ FLEXIBLE BARALAR A035013053 13*0,5*3 İZOLELİ FLEXIBLE BARA (2 MT) ADET 38,00 TL A035015082 15,5*0,8*2 İZOLELİ FLEXIBLE BARA (2 MT) ADET 48,00 TL A035015084 20*1*2 İZOLELİ

Detaylı

İçerik. Ürün no.: MLC520R14-300H Güvenlik ışık perdesi alıcı

İçerik. Ürün no.: MLC520R14-300H Güvenlik ışık perdesi alıcı Ürün no.: 68012103 MLC520R14-300H Güvenlik ışık perdesi alıcı Şekil farklılık gösterebilir İçerik Teknik veriler Uygun verici Boyutlandırılmış çizimler Elektrik bağlantısı Devre şeması Kumanda ve gösterge

Detaylı

Panorama. Kontaktörler Motor koruma Aksesuarlar

Panorama. Kontaktörler Motor koruma Aksesuarlar Panorama Kontaktörler Motor koruma Aksesuarlar Geniș kontaktör serisi 9 A den 5000 A e kadar tüm uygulamalar için yüksek performanslı kontaktörler Kompakt uygulamalar için mini kontaktörler - 5,5 kw /

Detaylı

El Aletleri. El Aletleri. Kesme. kesimdir. Kablo Soyma. Klemens T. Test ve Ölçü Aletleri. Ekim 2013 Fiyat Listesi

El Aletleri. El Aletleri. Kesme. kesimdir. Kablo Soyma. Klemens T. Test ve Ölçü Aletleri. Ekim 2013 Fiyat Listesi Kesme W r. kesimdir W Kablo Soyma. r. A r. r. W r. Klemens T T sap önünde sürekli r r. Test ve Ölçü Aletleri T r. W T. Ekim 203 Fiyat Listesi 5 KT 8 KT 2 KT 4 KT 22 KTF 25 KTF 36 KT 45 R KT 55 KT 80 WAW

Detaylı

SANAYİ GRUBU ÜRÜNLER Fiyat Listesi / 2015-1

SANAYİ GRUBU ÜRÜNLER Fiyat Listesi / 2015-1 SANAYİ GRUBU ÜRÜNLER Fiyat Listesi / 2015-1 İÇİNDEKİLER SANAYİ GRUBU ÜRÜNLER KAUÇUK FİŞ ve PRİZLER 3-5 CEE NORM FİŞ ve PRİZLER 6-29 YÜKSEK AKIM FİŞ ve PRİZ GRUPLARI 30-37 ALÜMİNYUM BUATLAR 38-39 PLASTİK

Detaylı

Standart Ürünler 14 Kas m 2016 / Fiyat Listesi

Standart Ürünler 14 Kas m 2016 / Fiyat Listesi 4 Kas m 206 / Fiyat Listesi SENTRON VL60X VL T P KOMPAKT GÜÇ fialterler TES S KORUMASINA YÖNEL K KOMPAKT GÜÇ fialterler 3 Kutuplu Kompakt fialterler VL 60X tipi de ifltirilebilir termik ayarl, sabit manyetik

Detaylı