2014 Yılı İşsizlik Oranı Doç. Dr. Ramazan Taş

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "2014 Yılı İşsizlik Oranı Doç. Dr. Ramazan Taş"

Transkript

1 Hukuk Etik Siyaset Araştırmaları 2014 Yılı İşsizlik Oranı Doç. Dr. Ramazan Taş Analiz No: 01 Mart 2015 Çift Haneye Çıkan İşsizlik, Ekonomik Kriz Sinyali Veriyor 1. İşsizlik Oranı % 11.2 ye tırmanmıştır. Türkiye nin en önemli ekonomik ve sosyal sorunu işsizliktir. İşsizlikteki tırmanış faiz kur artışından daha önemlidir. Çift haneli işsizlik, ekonomik krizin en önemli göstergesidir. TÜİK tarafından 16 Mart 2015 tarihinde yayımlanan İşgücü İstatistikleri, Aralık 2014 başlıklı Haber Bültenine göre, ILO standardı esas alınarak ölçülen ve IMF, OECD gibi küresel kurumların ülkeler arası karşılaştırmalarda kullandığı yaş grubunda işsizlik oranı 2014 yılı Aralık Ayında %11.2 olarak gerçekleşmiştir. 15 ve daha yukarı yaşlarda işsizlik oranı ise %10,9 seviyesindedir. Tablo-1: Aralık 2014 itibariyle gerçekleşen işsizlik oranı ve OVP ( ) işsizlik hedefi Kaynak: KALKINMA BAKANLIĞI, OVP ( ) 2. Türkiye de ve Dünya nın diğer ülkelerinde yapılan sosyal ve ekonomik anketlerin hemen hemen bütününden elde edilen sonuçlara göre, toplumun gözünde birinci en önemli sosyal ve ekonomik sorun işsizliktir. John Maynard Keynes gibi çoğu iktisatçıya göre de işsizlik, en önemli iktisadi meseledir. Ancak medya ve aydınlar toplumun birinci öncelikli sorunu olan işsizliğe yeterli duyarlılık göstermediği için işsizlik toplumun ve siyasetin birinci gündemine oturamamaktadır. Hukuk Etik Siyaset Araştırmaları 1

2 3. İşsizlik insan onuruna aykırıdır, işsizlik insan kaynaklarının, sosyal sermayenin israfıdır, işsizlik aynı zamanda bireysel ve toplumsal psikolojiyi bozan büyük bir travmadır. Türkiye nin son dönemlerde büyüme ve kalkınma sürecinde büyük bir tıkanma yaşamasının temel nedeni; insan kaynaklarını, parasal kaynaklarını ve doğal kaynaklarını verimsiz kullanarak israf etmesidir. 80 milyar TL yi bulan işsizlik fonunun istihdam doğuracak ve işsizliği azaltacak projeler yerine gösteriş harcamaları için kullanılması veya atıl bekletilmesi bunun en somut göstergesidir. 4. Genç işsizlik oranı %20 yi aşmıştır, iş arayan her 5 gençten 1 i işsizdir. TÜİK verilerine göre yaş grubundaki gençlerde işsizlik oranı %20.2 ye çıkmıştır. %20 yi aşan genç işsizlik oranı, ekonominin gelecek büyüme potansiyelini yok eden en tehlikeli gelişmedir. Aynı zamanda uygulanan ekonomi modelinin en başarısız sonucudur. Türkiye deki çift haneli işsizliğin temel nedenlerinden biri, eğitim sisteminin gençlere kazandırdığı bilgi, beceri ve formasyonla, ekonominin tarım, sanayi, hizmet sektörlerinin ihtiyacı olan bilgi, beceri ve formasyonun uyuşmamasıdır. Çözüm olarak ilköğretimden üniversiteye bütün eğitim-öğretim kademelerinde kariyer merkezlerinin açılmasını, öğrencilerin kariyer planlaması ve kariyer gelişiminin sağlanmasını, her eğitim kurumunun bir ekonomik kurumla eşleştirilerek uygulamalı eğitim yapılmasını öneriyoruz. 5. İşsizlik oranı 80 li ve 90 lı yılların tek haneli eşik değerini aşmış, çift haneli eşiğe ulaşmıştır. Türkiye de işsizlik oranı, 1980 lerde %8, döneminde % 7 civarında iken 2001 krizinde aniden %8.9 a çıkmış, sonraki döneminde ise yüksek büyüme hızlarına rağmen çift haneye fırlamış, yıllık bazda %10 eşiğinin altına inmemiştir yılında ise Cumhuriyet tarihinin en yüksek işsizlik oranı olan %14 rekor işsizlik oranına ulaşılmıştır. Tablo-2: Türkiye de İşsizliğin 34 Yıllık Seyri ( ) 6. Mevcut işsizlik oranı, 1980, 1994 ve 2001 krizlerinde yaşanan işsizlik oranını aşmıştır. Türkiye ekonomisinin yaşadığı son dört krizin yol açtığı işsizlik faturaları karşılaştırmalı analize tabi tutulduğunda, işsizlik oranının 1980 krizinde %8.6, 1994 krizinde %9.1, 2001 krizinde %8.9, 2009 krizinde ise %14 olduğu görülecektir. Ayrıca 2009 krizinin işsizlik faturasının 1980, 1994 ve 2001 krizlerinin işsizlik faturasından %64 daha yüksek olduğu anlaşılacaktır. 2 Hukuk Etik Siyaset Araştırmaları

3 Dünya Krizi, Türkiye ekonomisini teğet geçmemiştir. Tam tersine 1980, 1994 ve 2001 krizlerinden daha büyük bir işsizlik doğurmuştur. Ekonominin %6.9 küçüldüğü, işsizlik oranının %14 e fırladığı 2009 yılı, 2008 de başlayan küresel krizin Türkiye ekonomisini teğet geçmediğinin, tam tersine küresel krizin Türkiye ekonomisini tam merkezinden şiddetle vurduğunun en somut göstergesidir. Tablo-3: Türkiye de İşsizliğin 34 Yıllık Seyri ( ) 8. ABD işsizliği yarı yarıya azalttı, Türkiye ise hala istihdam krizi yaşamaktadır. Ekonomik krizin merkez üssü olan Amerika da krizle birlikte Türkiye de de olduğu gibi işsizlik %9 lara dayanmış ama birkaç yıl içerisinde tekrar düşürülerek 2014 Aralık ayı itibariyle %5.6 ya geriletilmiştir. 9. İşsizliğin temel nedeni, ekonomi yönetiminin istihdam dostu büyüme ve kalkınma modeli geliştirememesidir. Türkiye de ekonomi yönetimi dönemini içeren son iki yıllık süreyi israf ederek Türkiye ye özgü yenilikçi iktisat modelleri ve istihdam dostu büyüme-kalkınma politikaları dizayn edip uygulamak yerine geçmiş 10 yılın başarısıyla öğünmeyi, giderek ağırlaşan işsizlik, enflasyon ve büyüyememe sorunlarını görmemezlikten gelmeyi yeğlemiştir. 10. Türkiye Ekonomisi derin stagflasyon dönemine girmiştir Şubat ayında İhracatın %13 küçülmesi, Sanayinin %2.2 küçülmesi ise 2015 yılında ekonominin küçüleceğinin ve büyük bir çöküş yaşayacağının sinyalini vermektedir. Genel çerçeveden bakıldığında Türkiye ekonomisi, 2015 başı itibariyle büyüme hızı %1.7 ye düşen, çift haneli enflasyon ile çift haneli işsizlik şeklinde kendini gösteren derin bir stagflasyon dönemine girmiş kırılgan bir ekonomi görüntüsü vermektedir. 11. Türkiye nin işsizlik sorununu temelden çözebilmesi için acilen yenilikçi, istihdam dostu sürdürülebilir büyüme ve kalkınma modelinin geliştirilmesi ve uygulanması gerekmektedir. Türkiye deki çift haneli işsizliğin temel nedenlerinden biri, 12 yıldır iktidarda olan hükümetin ve ekonomi yönetiminin istihdam dostu büyüme ve kalkınma vizyonunun olmaması, istihdam dostu stratejiler, programlar ve eylem planları geliştirememesi ve uygulayamamasıdır. Derin stagflasyon, çift haneli işsizlik ve çift haneli enflasyon sorununu çözmek; tekrar istikrarlı, dengeli, yüksek ve sürdürülebilir büyüme ve kalkınma sürecini Hukuk Etik Siyaset Araştırmaları 3

4 başlatmak için Türkiye nin istihdam dostu yenilikçi büyüme ve kalkınma vizyonu geliştirmesi gerekmektedir. İstihdam doğurmayan ve büyüme hızı giderek azalan bir ekonomik yapıya doğru sürüklenen Türkiye, acilen yenilikçi, istihdam dostu sürdürülebilir büyüme ve kalkınma modelini geliştirmeli ve uygulamalıdır. 12. En çok istihdam doğuran sektör hizmet sektörü olmuştur. İstihdam deposu olan tarım ve sanayi artık istihdam doğurma gücünü kaybetmiştir. Ekonomide çalışanların %19,5 i tarım, %20,5 i sanayi, %7,1 i inşaat, %52,8 i ise hizmetler sektöründe istihdam edilmiştir. Bu dönemde, tarım sektöründe çalışan sayısı 5 milyon 10 bin kişi, tarım dışı sektörlerde çalışan sayısı ise 20 milyon 632 bin kişi olarak gerçekleşmiştir. 13. İstihdamda cinsiyet uçurumu vardır. Kadınlarımızın sadece %30 u iş gücüne katılırken, erkeklerin ise %70.8 i işgücüne katılmaktadır. İşgücü 2014 yılı Aralık döneminde 28 milyon 787 bin kişi, işgücüne katılma oranı ise %50,2 olarak gerçekleşmiştir. İşgücüne katılma oranı erkeklerde %70,8, kadınlarda ise %30 olmuştur. 14. Tarımda çalışanların %81.2 si, diğer sektörlerde çalışanların ise 3 te 1 i kayıt dışıdır. Kayıt dışı istihdam oranı %33,2 olarak gerçekleşmiştir. Tarımda çalışanların %81.2 si kayıt dışıdır. Herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşuna bağlı olmadan çalışanların oranı 2014 yılı Aralık döneminde %33,2 olarak gerçekleşmiştir. Bu oran tarım sektöründe %81,2 iken, tarım dışı sektörlerde %21,6 olmuştur. 15. Büyüme oranını arttırmadan işsizlik oranı düşürülemez. Türkiye %4.5 un altında büyüdüğünde işsizlik oranı artar, %4.5 un üzerinde büyüdüğünde ise her %2 lik büyüme işsizliği %1 düşürür. Okun yasası, büyümenin işsizlik üzerindeki etkisini gösterir. Büyüme ile işsizlik arasında ters yönlü bir ilişki vardır. ΔU = 0,5 (Y 2,25) ABD de yapılan ampirik çalışmalara göre, ABD ekonomisinde %2.25 olan uzun dönemli büyüme trendinin üzerinde her %2 lik büyüme işsizliği %1 düşürmektedir. Türkiye nin uzun dönemli büyüme hızı %4,5 olduğuna göre; Türkiye %4.5 un altında büyüdüğünde işsizlik oranı artar. Türkiye %4.5 un üzerinde büyüdüğünde her %2 lik büyüme işsizliği %1 düşürür. Yani Türkiye ekonomisi % 6,5 büyürse işsizlik % 8 ye; %8.5 büyürse işsizlik % 7 ye düşer. Ancak istihdam dostu yenilikçi büyüme ve kalkınma modeline geçilebilirse, %5 istikrarlı büyüme ile bile işsizlik %5 lere inebilir. 16. Yoksulluğun en temel nedeni işsizliktir. İşsizlik yoksulluk doğurur. Türkiye de %16 olan Yoksulluk oranını düşürebilmek için işsizlik oranını düşürmek şarttır. İşsizlik oranı arttığı sürece yoksulluk oranı da artacaktır. 4 Hukuk Etik Siyaset Araştırmaları

5 Tablo-4: Mevsim etkilerinden arındırılmamış temel işgücü göstergeleri, Aralık 2014 Tablo-5: Mevsim etkilerinden arındırılmış istihdam ve işsizlik oranı 17. Hesa nın İstihdamı Arttırıcı, İşsizliği Azaltıcı Nitelikte İstihdam Dostu Yenilikçi Büyüme-Kalkınma Stratejisi Önerisi İstihdam dostu, yenilikçi büyüme ve kalkınma modeli geliştirilmeden işsizliği azaltmak, büyümeyi arttırmak mümkün değildir. Ekonomi yönetimi sadece istikrar odaklı mevcut konjonktürel ve kısa vadeli istikrar politikalarıyla 12 yıldır çözemediği gibi gelecekte de işsizlik ve büyüme sorununu çözemez. HESA olarak Türkiye nin işsizlik sorununu kalıcı olarak çözmeye yönelik olarak aşağıda sıraladığımız; yenilikçi ve istihdam dostu sektörlere optimal ölçekte yeni yatırım yaparak hem eksi olan yatırımların artmasını hem de yeni iş kapıları açmasını öneriyoruz. Hukuk Etik Siyaset Araştırmaları 5

6 1. Nano Teknoloji 2. Bilişim vadileri 3. Enerji çiftlikleri 4. Yerel ve bölgesel kümelenmeler 5. Eğitim ihracatına yönelik eğitim kurumları 6. İşsizler örgütlenmeli, sesini duyurmalıdır, işsizler TBMM de ve Ekonomik ve Sosyal Konsey de temsil edilmelidir. 7. İşsizlik fonu kaynakları amaç dışında kullanılmamalı, sadece ve sadece girişimcilere mikro kredi vermek ve yeni istihdam doğuran firmaları desteklemek amacıyla kullanılmalıdır. 8. Bütün eğitim düzeylerinde kariyer merkezleri kurulmalı bütün öğrencilere kariyer ve istihdam odaklı eğitim verilmeli, sanayinin ihtiyacı olan beceriler kazandırılmalıdır. 9. İstihdam üzerindeki toplamda %50 yi aşan vergi ve parafiskal yükler azaltılmalıdır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur. Doç. Dr. Ramazan Taş HESA (Hukuk Etik Siyaset Araştırmaları) Ekonomi Araştırmaları Merkezi Direktörü 6 Hukuk Etik Siyaset Araştırmaları

İSTİHDAM DURUM RAPORU Türkiye de İşgücü Piyasası ve İstihdam Araştırması

İSTİHDAM DURUM RAPORU Türkiye de İşgücü Piyasası ve İstihdam Araştırması TÜRKİYE İŞ KURUMU İSTİHDAM DURUM RAPORU Türkiye de İşgücü Piyasası ve İstihdam Araştırması İnsan TUNALI Avrupa Komisyonu na sunulmak üzere İngilizce olarak hazırlanan rapordan Türkçe ye çevrilmiştir. 1

Detaylı

Küresel Krizin Türkiye Ekonomisi ile Sanayisine Yansımaları ve Dipten En Az Zararla Çıkış Yolları

Küresel Krizin Türkiye Ekonomisi ile Sanayisine Yansımaları ve Dipten En Az Zararla Çıkış Yolları 2009 HAZİRAN - EKONOMİ Küresel Krizin Türkiye Ekonomisi ile Sanayisine Yansımaları ve Dipten En Az Zararla Çıkış Yolları Dünya yeni bir finansal dönemin içine girmiş bulunmaktadır. Yaşanılan küresel ekonomik

Detaylı

2015 Yılına Girerken Türkiye ve Dünya Ekonomisi

2015 Yılına Girerken Türkiye ve Dünya Ekonomisi 2015 Yılına Girerken Türkiye ve Dünya Ekonomisi Ekonomik Araştırmalar Bölümü Aralık 2014 Yayın No: TÜSİAD-T/2014-12/566 Meşrutiyet Caddesi, No: 46 34420 Tepebaşı / İstanbul Telefon: (0212) 249 07 23 Telefaks

Detaylı

Uluslararası Çalışma Örgütü. KRİZ ve TÜRKİYE: Kriz Tedbirlerinin Etki Değerlendirmesi. Hakan ERCAN Erol TAYMAZ Erinç YELDAN

Uluslararası Çalışma Örgütü. KRİZ ve TÜRKİYE: Kriz Tedbirlerinin Etki Değerlendirmesi. Hakan ERCAN Erol TAYMAZ Erinç YELDAN Uluslararası Çalışma Örgütü KRİZ ve TÜRKİYE: Kriz Tedbirlerinin Etki Değerlendirmesi Hakan ERCAN Erol TAYMAZ Erinç YELDAN ILO - Ankara PARA İLE SATILMAZ ILO Türkiye Direktörlüğü Ferit Recai Ertuğrul Cad.

Detaylı

TÜRKONFED Aylık Ekonomik Görünüm Raporu. Doç. Dr. Ümit İzmen Yasemin Özbal

TÜRKONFED Aylık Ekonomik Görünüm Raporu. Doç. Dr. Ümit İzmen Yasemin Özbal TÜRKONFED Aylık Ekonomik Görünüm Raporu Doç. Dr. Ümit İzmen Yasemin Özbal TÜRKONFED tarafından hazırlanan Aylık Ekonomik Görünüm Raporu nun bu sayısı ODE Yalıtım Sanayi ve Ticaret A.Ş. nin katkılarıyla

Detaylı

- 1 - 2014 YILI PROGRAMI

- 1 - 2014 YILI PROGRAMI - 1-2014 YILI PROGRAMI 25 Ekim 2013 Tarihli ve 28802 Sayılı Resmi Gazetede Yayımlanan 7 Ekim 2013 Tarihli ve 2013/5502 Sayılı 2014 Yılı Programının Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair Bakanlar

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI

T.C. MALİYE BAKANLIĞI T.C. MALİYE BAKANLIĞI 2013 YILI BÜTÇE SUNUŞ KONUŞMASI (TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu) Mehmet ŞİMŞEK Maliye Bakanı 30 Ekim 2012 1 OKUNAN METİN GEÇERLİDİR 2 2 Sayın Başkan, Plan ve Bütçe Komisyonunun Saygıdeğer

Detaylı

Türkiye Ekonomisine Genel Bakış (2001-2013)

Türkiye Ekonomisine Genel Bakış (2001-2013) Türkiye Ekonomisine Genel Bakış (2001-2013) OVERVIEW OF THE TURKISH ECONOMY(2001-2013) Fatih ACAR * Özet Türkiye Ekonomisinin 2001-2013 dönemi itibarıyla; büyüme, enflasyon, işgücü ve istihdam, kamu maliyesi,

Detaylı

UZMANBAKIŞ. Yıl 3 Sayı 1 ISSN 2147-6241 MALIYE UZMANLARI DERNEGI MALIYE UZMANLARI DERNEGI

UZMANBAKIŞ. Yıl 3 Sayı 1 ISSN 2147-6241 MALIYE UZMANLARI DERNEGI MALIYE UZMANLARI DERNEGI UZMANBAKIŞ M a l i y e U z m a n l a r ı D e r n e ğ i D e r g i s i d i r Yıl 3 Sayı 1 ISSN 2147-6241 MALIYE UZMANLARI DERNEGI MALIYE UZMANLARI DERNEGI Havva BÖREKCİ ŞAHAN Maliye Uzmanı EDİTÖR hborekci@masak.gov.tr

Detaylı

ÜÇ AYLIK BÜLTEN. Sayı: 2015-I

ÜÇ AYLIK BÜLTEN. Sayı: 2015-I ÜÇ AYLIK BÜLTEN Sayı: 2015-I I: ÖNSÖZ 2015 yılı birinci çeyrek döneminde de küresel para politikalarındaki farklılaşmanın devam ettiği, finans piyasalarındaki belirsizlik ve oynaklığın gelişmekte olan

Detaylı

Türkiye için Doğrudan Yabancı Yatırım Stratejisi ne Doğru

Türkiye için Doğrudan Yabancı Yatırım Stratejisi ne Doğru Türkiye için Doğrudan Yabancı Yatırım Stratejisi ne Doğru Kamil Yılmaz Koç Üniversitesi Ocak 2007 Özet Türkiye nin bugüne kadar yeterince yararlanamadığı doğrudan yabancı yatırımlar (DYY), Türk ekonomisinin

Detaylı

Türkiye için Doğrudan Yabancı Yatırım Stratejisi ne Doğru

Türkiye için Doğrudan Yabancı Yatırım Stratejisi ne Doğru Türkiye için Doğrudan Yabancı Yatırım Stratejisi ne Doğru Kamil Yılmaz Koç Üniversitesi Ocak 2007 Özet Türkiye nin bugüne kadar yeterince yararlanamadığı doğrudan yabancı yatırımlar (DYY), Türk ekonomisinin

Detaylı

104,1 milyar TL. 70,0 milyar TL. 66,8 milyar TL. 16.270 kişi. 990 adet. 9,3 milyar TL. Kısaca Türkiye Katılım Bankaları Birliği

104,1 milyar TL. 70,0 milyar TL. 66,8 milyar TL. 16.270 kişi. 990 adet. 9,3 milyar TL. Kısaca Türkiye Katılım Bankaları Birliği 2014 Kısaca Türkiye Katılım Bankaları Birliği Dünya da 40 yaşına giren faizsiz bankacılık ya da bizdeki adıyla katılım bankacılığı Türkiye de 30 yaşına basmış bulunmaktadır. V. Derya GÜRERK TKBB Başkanı

Detaylı

- 1 - 2012 YILI PROGRAMI

- 1 - 2012 YILI PROGRAMI - 1-2012 YILI PROGRAMI 18 Ekim 2011 Tarihli ve 28088 Sayılı Mükerrer Resmi Gazetede Yayımlanan 11 Ekim 2011 Tarihli ve 2011/2303 Sayılı 2012 Yılı Programının Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair

Detaylı

KÜRESELLEŞME SÜRECİNDE DÜNYA VE TÜRKİYE EKONOMİSİNDE SEKTÖREL YAPIDAKİ DÖNÜŞÜM ÜZERİNE BİR İNCELEME

KÜRESELLEŞME SÜRECİNDE DÜNYA VE TÜRKİYE EKONOMİSİNDE SEKTÖREL YAPIDAKİ DÖNÜŞÜM ÜZERİNE BİR İNCELEME TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. Hazine Başkanlığı (Ekonomik Araştırmalar Müdürlüğü) SEKTÖR ARAŞTIRMALARI KÜRESELLEŞME SÜRECİNDE DÜNYA VE TÜRKİYE EKONOMİSİNDE SEKTÖREL YAPIDAKİ DÖNÜŞÜM ÜZERİNE BİR İNCELEME

Detaylı

Türkiye Sermaye Piyasası 2012 Yılı Raporu

Türkiye Sermaye Piyasası 2012 Yılı Raporu SERPAM İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SERMAYE PİYASALARI ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ Araştırma Raporları Türkiye Sermaye Piyasası 2012 Yılı Raporu Şubat 2013 İçindekiler SUNUŞ... 3 1. DÜNYA SERMAYE PİYASALARINDAKİ

Detaylı

30. OLAĞAN GENEL KURULU Dönem Raporu (Nisan 2008 - Nisan 2011)

30. OLAĞAN GENEL KURULU Dönem Raporu (Nisan 2008 - Nisan 2011) 30. OLAĞAN GENEL KURULU Dönem Raporu (Nisan 2008 - Nisan 2011) TÜRKİYE MÜTEAHHİTLER BİRLİĞİ Selim BORA Edip YENİGÜN Emre AYKAR Yaşar EREN M. Erdal EREN Emin SAZAK Celal SEVER İlhan ADİLOĞLU Cengiz KÖKSAL

Detaylı

S E T A S i y a s e t, E k o n o m i v e T o p l u m A r a ş t ı r m a l a r ı V a k f ı w w w. s e t a v. o r g M a y ı s 2 0 1 0

S E T A S i y a s e t, E k o n o m i v e T o p l u m A r a ş t ı r m a l a r ı V a k f ı w w w. s e t a v. o r g M a y ı s 2 0 1 0 seta Analiz. S E T A S i y a s e t, E k o n o m i v e T o p l u m A r a ş t ı r m a l a r ı V a k f ı w w w. s e t a v. o r g M a y ı s 2 0 1 0 TÜRKİYE DE İSTİHDAM DURUMU: GENEL EĞİLİMLER ERDAL TANAS KARAGÖL,

Detaylı

ESNAF VE SANATKAR RAPORU

ESNAF VE SANATKAR RAPORU TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU ESNAF VE SANATKAR RAPORU MEVCUT DURUM SORUNLAR ÖNERİLER KASIM 2008 ANKARA ÖNSÖZ ESNAF VE SANATKAR RAPORU Esnaf ve sanatkar kesiminin bağlı olduğu meslek kuruluşu

Detaylı

GENÇLERE YÖNELİK AKTİF İSTİHDAM POLİTİKALARI: JAPONYA, KORE, ÇİN VE TÜRKİYE ÖRNEKLERİ

GENÇLERE YÖNELİK AKTİF İSTİHDAM POLİTİKALARI: JAPONYA, KORE, ÇİN VE TÜRKİYE ÖRNEKLERİ GENÇLERE YÖNELİK AKTİF İSTİHDAM POLİTİKALARI: JAPONYA, KORE, ÇİN VE TÜRKİYE ÖRNEKLERİ Yrd. Doç. Dr. Sevgi Işık EROL* GİRİŞ 1 Son yıllarda genç işsizliğindeki artış, genel işsizlik oranlarının çok üzerindedir.

Detaylı

TÜRKİYE DE EKONOMİK BÜYÜMENİN İSTİHDAM YARATAMAMA SORUNU ÖZET

TÜRKİYE DE EKONOMİK BÜYÜMENİN İSTİHDAM YARATAMAMA SORUNU ÖZET 368 TÜRKİYE DE EKONOMİK BÜYÜMENİN İSTİHDAM ÖZET YARATAMAMA SORUNU Mehmet KARA * Mehmet DURUEL ** İktisat teorisinde uzunca bir süre büyüme ile istihdam arasında doğrusal bir ilişki kurulmuştur. Ancak son

Detaylı

ORTA VADELİ PROGRAM (2012-2014) A İLİŞKİN ÖZET NOT

ORTA VADELİ PROGRAM (2012-2014) A İLİŞKİN ÖZET NOT ORTA VADELİ PROGRAM (2012-2014) A İLİŞKİN ÖZET NOT Ekim 2011 Ankara YÖNETİCİ ÖZETİ Ülkemizin refah seviyesinin artırılması temel amacı çerçevesinde, 2012-2014 yıllarında izlenecek makro ekonomik politikalar

Detaylı

Araştırma Raporları. Türkiye Sermaye Piyasası 2011 Yılı Raporu

Araştırma Raporları. Türkiye Sermaye Piyasası 2011 Yılı Raporu Araştırma Raporları Türkiye Sermaye Piyasası 2011 Yılı Raporu Eylül 2012 İçindekiler KISALTMALAR... 3 SUNUŞ... 4 1. DÜNYA EKONOMİSİNDEKİ GELİŞMELER... 6 2. TÜRKİYE EKONOMİSİ NE GENEL BAKIŞ... 11 2.1. Büyüme

Detaylı

Türkiye Sermaye Piyasası

Türkiye Sermaye Piyasası SERPAM İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SERMAYE PİYASALARI ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ Araştırma Raporları Türkiye Sermaye Piyasası 2011 Yılı Raporu Eylül 2012 İçindekiler KISALTMALAR... 3 SUNUŞ... 4 1. DÜNYA EKONOMİSİNDEKİ

Detaylı

BİLGİ TOPLUMU STRATEJİSİ

BİLGİ TOPLUMU STRATEJİSİ BİLGİ TOPLUMU STRATEJİSİ NİSAN 2006 Zamanın gereklerine göre bilim ve teknik ve her türlü medeni buluşlardan azami derecede yararlanmak zorunludur. Mustafa Kemal ATATÜRK 1 İÇİNDEKİLER : GİRİŞ... 3 1. Türkiye

Detaylı

Faaliyet Raporu (1 Ocak 31 Aralık 2009) Dünya ve Türkiye Ekonomisi DÜNYA VE TÜRKİYE EKONOMİSİ

Faaliyet Raporu (1 Ocak 31 Aralık 2009) Dünya ve Türkiye Ekonomisi DÜNYA VE TÜRKİYE EKONOMİSİ DÜNYA VE TÜRKİYE EKONOMİSİ 1 DÜNYA EKONOMİSİ Genel Küresel ekonomik faaliyet hacminde ve uluslararası ticarette II. Dünya Savaşından buyana tanık olunan en şiddetli küçülmenin yaşanmasına yol açan derin

Detaylı

Planlama ve İktisadi Araştırmalar Başkanlığı VakıfBank REEL SEKTÖR

Planlama ve İktisadi Araştırmalar Başkanlığı VakıfBank REEL SEKTÖR EKONOMİK GÖRÜNÜM ŞUBAT 2006 REEL SEKTÖR Sanayi Üretim Endeksindeki Gelişmeler Aylık Sanayi Üretim Endeksi, 2005 yılı Kasım ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %10,7 oranında artarak 130,7 ye; imalat

Detaylı

Düşük Büyüme - Orta Demokrasi - Yüksek Risk. Dünya - Türkiye - İnşaat Sektörü

Düşük Büyüme - Orta Demokrasi - Yüksek Risk. Dünya - Türkiye - İnşaat Sektörü Düşük Büyüme - Orta Demokrasi - Yüksek Risk Dünya - Türkiye - İnşaat Sektörü Nisan 2014 Nisan 2014 ÖZETİN ÖZETİ Gelişen dünya ülkelerinde yaşanan son gelişmeler iyi bir yönetimin ve duyarlı politik sistemlerin

Detaylı

TÜRKONFED Aylık Ekonomik Görünüm Raporu

TÜRKONFED Aylık Ekonomik Görünüm Raporu TÜRKONFED Aylık Ekonomik Görünüm Raporu Doç. Dr. Ümit İzmen Zuhal Özbay Daş Yasemin Özbal Nisan 2014 TÜRKONFED tarafından hazırlanan Aylık Ekonomik Görünüm Raporu nun bu sayısı ASRAY ın katkılarıyla yayınlanmaktadır.

Detaylı